KABELVARDEN. i världsklass. Tema: Smarta elnät. Lättskalat på bobiner. Tranås Industrikablage stannar i Småland

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KABELVARDEN. i världsklass. Tema: Smarta elnät. Lättskalat på bobiner. Tranås Industrikablage stannar i Småland"

Transkript

1 KABELVARDEN 1/2010 En tidning om kablars betydelse från Lättskalat på bobiner sidan 6 Tranås Industrikablage stannar i Småland SIDoRNA 4 5 Foto: nexans Tema: Smarta elnät SIDORNA 2 3 Ett kabelfartyg i världsklass sidan 8

2 TEMA smart grids Smartare system för Framtidens elproduktion kommer att ha fler källor och mer förnybar el än dagens. Det kommer att kräva nya och smartare sätt att distribuera och förbruka elenergin. Det kallas ofta smart grids, eller smarta elnät. Dagens eldistribution bygger på att nästan all el produceras i stora vatten- eller kärnkraftverk och överförs på stora ledningar ut till kunderna. Framtidens elproduktion kommer att innehålla en avsevärd större andel förnybar energi i Sverige i första hand från vindkraft medan andra länder kommer att få en större del från energikällor som sol eller vågor. Gemensamt för dessa energikällor är att de inte går att Det gör att hushållen faktiskt kan tjäna pengar på sin elbil styra som dagens kraftverk, utan energin kommer när den kommer. Det kräver en utveckling av eldistributionen till nya smartare elnät. Eller egentligen smartare elsystem, enligt Sture Larsson, teknisk direktör vid Svenska Kraftnät. En stor andel förnybar energi kommer framförallt att innebära konsekvenser för hur vi förbrukar elen. I dag får de flesta kunder el till ett fast pris dygnet runt. I framtiden kommer vi att få se ett mer dynamiskt sätt att hantera elenergin, där priset varierar timme för timme, säger han. När förbrukarna, både industri och hushåll, fått utrustning som kan mäta elförbrukningen på timbasis, så innebär det att de kan styra över delar av förbrukningen till de timmar på dygnet när det finns gott om billig energi. Delar av förbrukningen i ett hushåll kan vara dynamiska, medan andra ligger fast. El för uppvärmning och kylning är ofta en förbrukning som går att flytta i tid genom olika former av ackumulering, som exempelvis isolerade vattentankar. Samma sak gäller för industriförbrukningen, där delar kan vara flexibel medan andra delar hårdare styrs av leveranstider och materialkostnader, säger Sture Larsson. Hård belastning ibland, men också förnybar el som produceras i mikro källor som solkraftverk på vanliga villatak kommer att ställa nya krav på landets elnät, framförallt att man hittar affärsmodeller 2 KABELVÄRDEN

3 Lanserar nytt koncept Nexans arbetar nu med att ta fram ett smart nät, anpassat för Norden, berättar marknadschefen Lars Josefsson. Nexans kommer under 2010 att lansera ett färdigt koncept för smarta elnät, anpassat till nordiska förhållanden. Nexans har vid sina anläggningar i Belgien, Tyskland och Frankrike utvecklat ett koncept för framtidens smarta elnät. Det är en helhetslösning med kablar, sensorer, kommunikationsutrustning, styrsystem och ny teknik i form av bland annat supraledare. Nu ska vi ta detta koncept till en nordisk marknad, där energisystemet kommer uppgraderas för att möta kommande behov, berättar Lars Josefsson marknadschef vid Nexans. Nexans ligger mycket långt framme i ett internationellt perspektiv. Det ger ett försprång i Norden, enligt Lars Josefsson. Framförallt genom att vi kan leverera hela systemet med alla delarna, säger han. Att tillhöra en global koncern är en stor fördel när ny avancerad teknik ska införas, hävdar Lars Josefsson. Dels har vi vårt stora utvecklingscenter i Lyon där vi har expertis inom alla områden som krävs för de smarta elnäten; IT, telekommunikation, elkraft Nu ska vi ta detta koncept till en nordisk marknad, där energisystemet kommer uppgraderas för att möta kommande behov och mekanik. Vi har dessutom de finansiella resurser som behövs för att mäkta med en så stor investering, säger han. Flera innovationer har tagits fram inom koncernen. Dels systemet Cat-1 som dynamiskt övervakar nätet för att optimera effektiviteten, dels en ny typ av luftledningslina som tål ett längre avstånd mellan stolparna. Linorna innehåller en kärna av komposit som gör att de klarar hårdare mekanisk belastning. Det minskar antalet stolpar, vilket gör att nätens påverkan på landskapet blir mindre och att det blir lättare att korsa vägar och älvar. De stora mängder energi som period vis kan förekomma i de smarta elnäten kan även leda till att dagens linkonstruktioner får för stort nedhäng av värmeutvecklingen, men den här konstruktionen håller linorna på plats. framtidens el som gör att vanliga hushåll och företag kan sälja el till näten. Det innebär dels att de befintliga näten kan behöva förstärkas, dels att mätning och olika former av leveransavtal måste utvecklas för att hantera situationer då elen går åt flera håll, säger Sture Larsson. Att lagra el i jättelika batterier är en lockande tanke. Men med dagens batteripriser är det knappast lönsamt att bygga batterier bara för det syftet. Men snart kan det finnas ett stort batteri i varje hem om elbilen får sitt förväntade genombrott. Då fyller man bilens batteri med billig el för att kunna köra billigt och avstår om elen är dyr. Om elbilarna utvecklas vidare kan man tänka sig att man kan tanka över Framtidens elnät måste förstärkas för att klara en periodvis högre belastning, men också göras energieffektivare vid varierande spänningsnivåer, berättar Sture Larsson, teknisk chef vid Svenska Kraftnät. elen till huset vid hög belastning, eller sälja tillbaka ut i elnätet när elpriset är som dyrast. Det gör att hushållen faktiskt kan tjäna pengar på sin elbil. Information blir en viktig del i framtidens elnät. Ingen kan sitta hemma och läsa av elpris hela dagarna, detta måste gå via nya styrutrusningar som ständigt informeras om elpriser. Men eftersom näten periodvis kommer att utsättas för en mycket hög belastning ena dagen, för att andra dagar bara kunna frakta små mängder energi så kommer det att krävas betydligt mer sofistikerade former av övervakning av näten. Dels för att förhindra rena haverier på grund av överbelastning. Men också för att göra näten energieffektivare, man kan exempelvis anpassa spänningsnivåer beroende på mängden överförd energi för att minimera förluster i nätet, säger Sture Larsson. Än så länge finns de smarta elnäten mest på skrivborden. Ett projekt som i praktiken har kommit långt på svensk mark finns att hitta i Norra Djurgårdsstaden i Stockholm. Fortum och ABB driver där ett intressant projekt som öppnar för smart elanvändning och för möjligheter till lokal produktion och smart laddning av bilar. Man tittar också på hur man effektivast kan försörja fartygen i Värtahamnen med el, men också i vissa fall låta fartygens motorer försörja området med el, berättar Sture Larsson. KABELVÄRDEN 3

4 VÅRA KUNDER Stannar i Småland När de flesta svenska tillverkarna av kablage flyttat till lågkostnadsländer fortsätter Tranås Industrikablage att tillverka hemma i Småland. Hög flexibilitet, hög automatisering och målstyrda arbetsgrupper är vinnarkonceptet. Rolf Gerking, inköps- och personalansvarig, berättar att flera kunder som valt att köpa kablage från asiatiska leverantörer kommit tillbaka till Tranås Industrikablage. De saknar den flexibilitet som vi kan erbjuda. Utvecklingen går så snabbt, och när man har leverantörer så långt borta tar det tid att göra förändringar. Blir något fel innebär det att det blir dyrt. Vi kan ställa om snabbt och vi kan jobba i små serier, säger han. Tranås Industrikablage startades Bakgrunden till bildandet var att Tranås Eltjänst, som var elinstallatör hos Stiga, också tillverkade enklare kablagelösningar åt kunden. Men det kom allt fler förfrågningar om att bygga kablage, så till slut valde ägaren av Tranås Eltjänst att starta ett nytt företag för kablagetillverkning. De första åren fick företaget flytta flera gånger eftersom det växte ur sina lokaler, men de senaste 15 åren har det hållit till längst ut i Hjälmaryds industriområde vid södra infarten till Tranås från riksväg 32. I dag har Tranås Industrikablage 55 anställda och beräknas omsätta 52 miljoner kronor under innevarande räkenskapsår. Företagets största kunder är tillverkare av skogs- och trädgårdsmaskiner samt tillverkare av värmepumpar, främst företag med rötter i Tranås med omnejd men som fått globala ägare. Ett annat kundsegment finns inom militärt övningsmateriel. Men vi har dock en ganska Genom hög flexibilitet kan vi konkurrera med lågkostnadsländer, säger Rolk Gerking, inköps- och personalansvarig. Den här maskinen kan hantera upp till 36 kablar i sekvens bred kundstruktur med ett hundratal kunder, säger Rolf Gerking. Lågkonjunkturen slog hårt mot flera av företagets kunder. Men Tranås Industrikablage klarade sig hyggligt torrskoda, och passade till och med på att investera sig ur krisen genom att ytterligare höja flexibiliteten. Vi har bland annat utvecklat en avdelning för småserietillverkning av reservdelar och prototyper. Vi har ofta blivit tillfrågade om reservdelsproduktion, men inte ansett att det passat in i vår serieproduktion. Samma sak gäller prototyptillverkning. Men på senare år har trycket från kunderna ökat och vi insåg att det finns en rejäl marknad. Eftersom det rör sig om små Tranås Industrikablage har 55 anställda och arbetar med målstyrda produktions grupper, som själva sköter kontakten med kunderna. serier och ibland udda material, så är det oftast materialförsörjning som är det svåra. Vi försöker lösa det dels genom att prata med våra kunder så att vi kan ligga steget före, dels genom att ha nära relationer med våra leverantörer, säger Rolf Gerking. Att ligga steget före är en bärande idé i hela verksamheten för Tranås Industrikablage. Vi strävar efter att komma med så tidigt som möjligt i processerna. Om våra kunder låter oss ha synpunkter i konstruktionsögonblicket, så har de ofta igen det genom att produktionen blir billigare. Ett sätt för Tranås Industrikablage att hantera den hårda lågpriskonkurrensen är att bygga mer avancerade produkter med 4 KABELVÄRDEN

5 hög kvalité. Dit har företaget nått bland annat genom att ha en bra maskinpark. Centralt i maskinhallen står en praktpjäs, en Komax Zeta inköpt för cirka fem miljoner kronor, vilket är företagets största investering hittills. Vanliga maskiner hanterar en kabel i taget. Den här maskinen kan hantera upp till 36 kablar i sekvens och monterar automatiskt kablarna i block, berättar Rolf Gerking. Utvecklingen går så snabbt, och när man har leverantörer så långt borta tar det tid att göra förändringar För att inte helt slås ut från delar av marknaden samarbetar Tranås Industrikablage med två partnerföretag i Litauen. De hjälper oss framförallt med kablage som kräver stort manuellt jobb. Det gör att vi kan behålla våra svenska kunder inom alla segment. Genom att lägga den mest manuella tillverkningen i Litauen kan vi satsa mer på maskininvesteringar och avancerade kablage här i Tranås. I mitten av 1990-talet köpte Tranås Industrikablage över tillverkning av grovkablage från ABB. Det rör sig om kablar med en dimension på kvadratmilli meter, på upp till 30 millimeter i diameter. Det är i första hand batterikablage till Scanias bussar och större gräsklippare, men även reservdelsproduktion till lastvagnsindustrin. Det är långa kablar, batterierna sitter ju oftast bak i motorrummet, och grovkablagen utgör ungefär tio procent av vår verksamhet. Produktionen inom företaget görs i sex så kallade målstyrda grupper. Vi har arbetat med det i tio år. Innebörden av begreppet är att man flyttar ut delar av produktionsadministrationen och sätter mål för grupper. De får sedan självständigt styra arbetet och sköta kontakterna med kunderna, vilket ger dem stor förståelse för kundernas behov. Kunderna har visat stor uppskattning för det, framförallt att de alltid kan få ett svar direkt om de undrar något. Nexans är en av företagets leverantörer. Vi har haft ett långt och bra samarbete med Nexans som är en av våra största leverantörer, inte minst inom halogenfri kabel, säger Rolf Gerking. KABELVÄRDEN 5

6 NYHETER Succékabel på bobin Nexans har nu börjat sälja sin extremt lättskalade installationskabel EQLQ Easy på bobin. Nexans halogenfria kabel EQLQ Easy är skapad för att göra livet lättare för installatörer. Mantel och aluminiumband kan i ett drag skalas 100 cm, vilket sparar installatörernas axlar. Den innehåller inte heller någon talk, vilket innebär att installatörernas hud inte torkar ut samtidigt som golven inte blir nersmutsade av talken, säger produktchefen Aron Andersson. Den tvinnade biledaren gör också att installationen i dosor och apparater kan göras mycket snabbare. Dessutom är EQLQ Easy enkel att klamra och det uppstår inga veck vid böjar. Nu finns EQLQ Easy även på bobin, vilket innebär att den kan köpas i längre längder. Bobinerna är anpassade för pallytan på en EUR-pall så att fyra bobiner ryms på pallen utan att sticka ut, vilket besparar kunderna problem med transportskador och vid lagerhållning. Sammanlagt ryms åtta bobiner på en pall. Fakta EQLQ Easy l eqlq Easy finns i fullsortiment från 3G1,5 till 5G2,5 l Ingen talk l Godkänd av Semko l UV-skyddad l Brandspridningsklass F2 l Tvinnad biledare l Halogenfri l Patenterad konstruktion Guldnyckel till Mecka och Nexans Nexans halogenfria kampanj med de brand- och vattenskadade breven fortsätter att skörda framgångar inom reklambranschen. När Swedma arrangerade sin årliga tävling Guldnyckeln var Nexans och reklambyrån Mecka en av vinnarna. Mecka har tidigare tilldelats silvermedalj i Postens tävling Guldlådan för samma kampanj, som dessutom var nominerad i Sveriges Annonsörer och Sveriges Kommunikationsbyråers 100-wattaren. Klimatkompenserar med skog Nexans kompenserar nu alla koldioxidutsläpp från företagets affärsresor med flyg genom att stödja ett projekt för återplantering av skog i Unchindile-Mapanda i Tanzania. Nästan hektar förstörd mark kommer att återplanteras med tall, eukalyptus och hotade lokala arter för att skydda den biologiska mångfalden. Ny mellanspänningskabel underlättar mantelprovning Nexans nya mellanspänningskabel AXLJ-F TTCL är konstruerad med en mantel av PE som består av två skikt, ett inre UV-beständigt vitt skikt och ett yttre halvledande svart skikt. Det är en konstruktion som gör det lätt att se om det yttre skiktet avlägsnats från manteln och som möjliggör mantelprovning på trumma, i rör och före återfyllnad. AXLJ-F TTCL är längs- och tvärvattentät och avsedd för fast förläggning utomhus i luft, mark och vatten. Värmeprodukter flyttar till Axjo Kabel AB Nexans har flyttat sin försäljning av värmekabel till dotterbolaget Axjo Kabel AB i Gislaved. Det ska ge både större flexibilitet i verksamheten liksom effektivare och snabbare leveranser. Genom flytten av Axjo Kabel AB ges även möjlighet till mer anpassad kundbearbetning och ökat fokus på värmeområdet. Kent Sandquist, försäljningschef Värme och Robert Lindqvist, produktchef Värme, har därför flyttat till Axjo Kabel AB i Gislaved. Pär-Erik Näslund är platschef för verksamheten på Axjo som sedan tidigare säljer sladdställ. 6 KABELVÄRDEN

7 1 kv-kabel anpassad för Norden Nexans nya 1 kv-kabel för installation, S1XV, är avsedd för fast förläggning inom- och utomhus i luft, mark och vatten. Kabeln är tillverkad för ett nordiskt klimat med material enligt svensk standard för att kunna hanteras även vid kyla. Kabeln är oskärmad vilket gör den enkel och smidig att installera. Den finns i en area från 3G1,5 till 5G16. Kabelnyhet i sortimentlista Nexans bassortimentlista för elnät är uppdaterad för Ny i bassortimentet är den nya kabeln AXLJ-F TTCL. Produkterna i bassortimentlistan tillverkas mot lager i Grimsås. Målet är att de ska levereras inom en vecka med reservation vid säsongs toppar då produkter tillfälligt kan ta slut. Ny upplaga av Handbok för nätbyggare I 2010 års upplaga av handbok för nätbyggare finns bassortimentet för kablar och tillbehör inom användningsområdet Infrastruktur. Här finns även bland annat belastningstabeller, korrektions faktorer och förläggnings instruktioner. Handboken, som uppdateras vartannat år, vänder sig framförallt till dem som arbetar med byggnation av nät för eldistribution, telekommunikation och bredband i nationella stomnät, regionala nät och stadsnät samt accessnät. Handboken kan beställas via Högsta betyg 20 år i rad Nexans IKO Sweden ingår i en exklusiv grupp av 94 svenska företag som har lyckats med bedriften att få det högsta kreditbetyget AAA 20 år i rad från kreditvärderingsföretaget Soliditet. För detta belönades företaget med det nyinstiftade priset Soliditet Diamond Award. Ny förpackningslösning ökar blåshastighet Nexans lanserar en ny förpackning, designad för att snabbare kunna blåsa in mikrofiberkabel i rör. Nexans fortsatt huvudleverantör till Stokab Nexans har tecknat ett nytt tvåårigt ramavtal med AB Stokab, ett IT-infrastrukturbolag som ägs av Stockholms stad. Kontraktet omfattar leverans av installationsmaterial till Stokabs utbyggnad av infrastruktur för bredband i Stockholmsområdet. Där ingår bland annat ODFer (Optical Distribution Frames) och utrustning till noder i flerfamiljshus. Nexans har samlat alla kabellösningar för automation under varumärket MOTIONLINE för att lyfta fram företagets samlade resurser på detta område allt från minia tyrstyrkablar till avancerade industrikablar Den nya förpackningslösningen är anpassad för fiberkabel upp till 3 mm. Den gör det möjligt att blåsa fiberkabel mycket snabbare och säkrare jämfört med traditionellt förpackad kabel på trumma, eftersom kabeln inte behöver dra runt en tung trumma vid blåsförläggning. I förpackningen levereras Nexans mikrokabel GAQDBV som ingår i Nexans utbud av kompletta system för fiber-till-hemmet, vars totallösningar innehåller produkter som är anpassade för att fungera ihop och som därmed ger optimal prestanda, driftsäkerhet och kostnadseffektivitet. MOTIONLINE kabellösning för automation (Profinet) och diskreta elkablar. Det nya varumärket omfattar även hybridkablar som uppfyller kraven för decentraliserade styrsystem genom att kombinera eloch signaltrådar i samma kabel. KABELVÄRDEN 7

8 NEXANS I VÄRLDEN C/S Skagerack har förlängts med 12,5 meter på mitten för att kunna lägga längre och grövre kablar till havs. Världsklass även till havs Kunderna vill förlägga allt grövre kablar i havet. Nexans möter det behovet genom att förlänga fartyget C/S Nexans Skagerack med 12,5 meter. C/S Nexans Skagerack var ett 100 meter långt, och ett av världens mest avancerade kabelförläggningsfartyg, när det lade till i varvet Cammell Laird Shiprepairers and Shipbuilders Limited i Birkenhead, England. Där sågades det mitt itu. Två månader och 8 miljoner euro senare hade de två delarna fogats samman, men mellan sig hade de en 12,5 meter lång ny sektion. Där fanns dels en ny bostadsmodul med 60 enkelhytter, dels ett arbetsdäck med en lastyta som ökat från 900 till m2. Det gör C/S Nexans Skagerack till ett kabelförläggningsfartyg i yppersta världsklass som kan hantera kundernas nya krav att kunna lägga ut ännu grövre kraftkabel och kopplingsstationer i havet. Att äga och själva driva vårt kabelutläggningsfartyg är en viktig del i vår strategi att tillhandahålla en komplett service för utläggning av undervattenskabel. Ombyggnaden av C/S Skagerrak Ombygg - nad av C/S Skagerrak ska ses som en markering av vårt åtagande inom undervattenskabel och garanterar att vi står väl rustade för marknadens behov ska ses som en markering av vårt åtagande inom undervattenskabel och garanterar att vi står väl rustade för marknadens behov, säger Krister Granlie, VD på Nexans Umbilicals & Sub-marine High Voltage Business Group. C/S Nexans Skageracks första jobb i sin nya skepnad startar från den norska kusten. Därifrån ska fartyget förlägga en 292 km lång HVDC-kabel en högspänningskabel för likström tillsammans med en optofiberkabel ut till BP Valhall PFS för att försörja oljeplattformen med el. Fartyget har tidigare använts i många stora projekt som förläggningen av kraftkablarna mellan Spanien och Marocko (1997 och 2005), Gemini-projektet i Mexikanska golfen (1999), projektet Abu Safah i Saudiarabien (2004) och NorNed-länken (2008) mellan Norge och Nederländerna, som med sina 580 km är världens längsta högspänningskabel under vatten. B Tankar kring kabeltrassel För några dagar sedan skojade jag med en kollega när vi stod och redde ut kabeltrassel efter en minimässa: Kablar, vad skall de vara bra för egentligen? Jag insåg samtidigt som jag sade det att det var som att svära i kyrkan. Är det någon som borde uppskatta värdet av kablar så är det ju vi på Nexans. Den tidning du håller i din hand heter Kabelvärden. I två utgåvor per år är målet att belysa kablar, dess användning och, framför allt, dess värde. Trots att vi gett ut Kabelvärden sedan 2006, känns detta nummer lite speciellt. Som nytillträdd kommunikationschef på Nexans IKO Sweden och ansvarig utgivare för Kabelvärden vill jag ta tillfället i akt att hälsa dig välkommen till detta mitt premiärnummer! För oss på Nexans är det jubileumsår i år. Det är 10 år sedan Nexans bildades ur Alcatels kabelverksamhet, med det tydliga målet att bli global expert på kablar och kabelsystem. Nexans Sveriges fabrik och huvudkontor i Grimsås har dock längre traditioner än så. Sedan 1948 har det tillverkats kabel på torvmossen här i Västergötland. Att tillhöra en global koncern är naturligtvis en enorm styrka. Med närvaro i närmare 40 länder och tillsammans med företag som alla är experter på kablar, får vi tillgång till hela världens samlade kompetens inom området, produkter och innovationer. Så mycket verksamhet beror på kablar. Kablar finns överallt och hanterar viktiga och avancerade processer, ger problemfri funktion och hög säkerhet. En liten försynt fråga dock; vad sägs om att göra kablar som inte trasslar sig till nästa utvecklingsprojekt?! Eva Wallin Kommunikationschef K ABELVARDEN Kabelvärden ges ut av Nexans IKO Sweden AB, GRIMSÅS Tfn KABELVÄRDEN Redaktör: Karin Johansson Produktion: Rejäl Kommunikation AB Grafisk form: Inspiration Media Ansvarig utgivare: Eva Wallin Nexans över hela världen Nexans finns över hela världen. Här hittar du Nexans fabriker och kontor: Argentina, Australien, Belgien, Brasilien, Canada, Chile, Colombia, Danmark, Egypten, Filipinerna, Finland, Frankrike, Förenade Arabemiraten, Ghana, Grekland, Hongkong, Indien, Indonesien, Iran, Irland, Italien, Kina, Korea, Libanon, Litauen, Marocko, Nederländerna, Nigeria, Norge, Peru, Rumänien, Ryssland, Schweiz, Spanien, Singapore, Sverige, Sydafrika, Taiwan, Thailand, Turkiet, Tyskland, Storbritannien, USA, Venezuela, Vietnam

Energiguide ger enkla tips

Energiguide ger enkla tips Elpriset stiger varför? Fortum 3 2008 Den laddbara hybridbilen kan tankas från ett vanligt eluttag Energiguide ger enkla tips Energipartner för sina kunder Fortum vill vara den mest efterfrågade energileverantören

Läs mer

tryggt tryck I din butik januari 2011 Modern styrteknik för VA en vinnare på Öckerö [ TEMA Energi]

tryggt tryck I din butik januari 2011 Modern styrteknik för VA en vinnare på Öckerö [ TEMA Energi] B SVERIGE PORTO BETALT EFFEKT STOREL AB 463 83 LILLA EDET I din butik januari 2011 effekt nr 4 2010 ett magasin på elektrikernas sida ett magasin på elektrikernas sida nr 4 2010 10 sätt att få offentliga

Läs mer

Energirik familj som väljer för framtiden

Energirik familj som väljer för framtiden En tidning om ditt energibolag Energirik familj som väljer för framtiden Skellefteå Kraft Årsberättelse 2012 5 Så säkrar vi vattenkraften 14 Nu hjälper vi dig välja rätt 22 Tung elsatsning i Högnäs Innehåll

Läs mer

En bekvämare vardag. Nr 2-2012. Peter och Gunnar, två av alla på Söderhamn NÄRA som arbetar för att göra din vardag bekväm

En bekvämare vardag. Nr 2-2012. Peter och Gunnar, två av alla på Söderhamn NÄRA som arbetar för att göra din vardag bekväm En tidning till alla hushåll i Söderhamn från Söderhamn NÄRA om Söderhamn NÄRA En bekvämare vardag Nr 2-2012 Peter och Gunnar, två av alla på Söderhamn NÄRA som arbetar för att göra din vardag bekväm 2

Läs mer

Elmarknaden i Norden 2011. Vattenfalls syn på utvecklingen

Elmarknaden i Norden 2011. Vattenfalls syn på utvecklingen Elmarknaden i Norden 2011 Vattenfalls syn på utvecklingen Introduktion Vattenfall fick under 2010 ett nytt uppdrag. Vi ska generera en marknadsmässig avkastning och vara ett av de bolag som leder utvecklingen

Läs mer

SUPREME. förvärvet breddar vår verksamhet. AP&T efterfrågan på presshärdning ökar kraftigt. Superrena pulverstålen dubbel livslängd på verktygen

SUPREME. förvärvet breddar vår verksamhet. AP&T efterfrågan på presshärdning ökar kraftigt. Superrena pulverstålen dubbel livslängd på verktygen SUPREME UDDEHOLM SVERIGE Nr 1 2014 AP&T efterfrågan på presshärdning ökar kraftigt Superrena pulverstålen dubbel livslängd på verktygen A Teknik nu även verktygsmakare förvärvet breddar vår verksamhet

Läs mer

Världens värmepumpscentrum

Världens värmepumpscentrum 16 Världens värmepumpscentrum Inom kort inviger IVT i Tranås sin nya utbyggda fabrik. Vi kommer att få en kapacitet att tillverka 80 000 värmepumpar om året, säger Christer Jensmar, produktchef för nordiska

Läs mer

FRAMTIDA TILLVÄXTMÖJLIGHETER FÖR SVERIGE VINNOVA Analys VA 2011:01 SMART LEDNING. Drivkrafter och förutsättningar för utveckling av avancerade elnät.

FRAMTIDA TILLVÄXTMÖJLIGHETER FÖR SVERIGE VINNOVA Analys VA 2011:01 SMART LEDNING. Drivkrafter och förutsättningar för utveckling av avancerade elnät. FRAMTIDA TILLVÄXTMÖJLIGHETER FÖR SVERIGE VINNOVA Analys VA 2011:01 SMART LEDNING Drivkrafter och förutsättningar för utveckling av avancerade elnät. Titel: Smart ledning - Drivkrafter och förutsättningar

Läs mer

Magasinet. Onninen-mässan. Mählqvist Rör fick Onninens e-handelspris Kundlager i installatörernas servicebilar. uppskattad mötesplats för fackfolk

Magasinet. Onninen-mässan. Mählqvist Rör fick Onninens e-handelspris Kundlager i installatörernas servicebilar. uppskattad mötesplats för fackfolk Magasinet NR 1 2010 Mählqvist Rör fick Onninens e-handelspris Kundlager i installatörernas servicebilar Onninen-mässan uppskattad mötesplats för fackfolk Mora MMIX En ny serie energieffektiva blandare

Läs mer

billigasolceller.se Våra viktigaste instrument är koldioxidskatten och elcertifikatsystemet lågtemperaturförbränningsmotorer it- och energiminister

billigasolceller.se Våra viktigaste instrument är koldioxidskatten och elcertifikatsystemet lågtemperaturförbränningsmotorer it- och energiminister ANNONS Hela denna tematidning är en annons från OP Communication ANNONS ANNONS1 Medföljer Dagens Nyheter 13 mars 2012 RENenergi nr 2 2012 Kjell Jansson, vd Svensk Energi Därför är el möjliggöraren i Norden

Läs mer

årsredovisning 2009 zetadisplay ab (publ)

årsredovisning 2009 zetadisplay ab (publ) årsredovisning 2009 zetadisplay ab (publ) digital signage installation hos ica togo i stockholm L AST METER MARKETING NÅGRA AV VÅRA REFERENSER ISLAND NORGE DANMARK SVERIGE FINLAND Shell Select PROTID U

Läs mer

PRODUKT- REVOLUTIONEN

PRODUKT- REVOLUTIONEN EN TIDNING OM INGENJÖRSTJÄNSTER & PRODUKTINFORMATION # 3 2011 1MINESTO SKAPAR EL UNDER VATTEN 1 ABB DUBBLERAR VOLYM MED SAMMA FABRIK 1 SCIENCE FICTION MED NANOTEKNIK Kina tillverkar inte bara världens

Läs mer

Automation. IT i fastighet. redo för framtiden det mesta i huset kommer. på 3 sätt Läs om de riktigt smarta lösningarna.

Automation. IT i fastighet. redo för framtiden det mesta i huset kommer. på 3 sätt Läs om de riktigt smarta lösningarna. TEMA automation IT i fastighet TEMA: 23 extra sidor med nyttig läsning för fastighetsägare redo för framtiden det mesta i huset kommer att vara uppkopplat INNEHÅLL: Nyheter Hyresgästinflytande via mobilen...49

Läs mer

Betalningsmodeller för det svenska elnätet

Betalningsmodeller för det svenska elnätet Företagsekonomiska institutionen Kandidatuppsats (15 hp) - STS Betalningsmodeller för det svenska elnätet Vilken modell kommer att fungera bäst för konsumenten? Av: Tomas Björlin-Svozil, Daniel Pogosjan

Läs mer

Optofiber, en ovanligt snabb affär. Tillsammans bygger vi ut landsortsnätet.

Optofiber, en ovanligt snabb affär. Tillsammans bygger vi ut landsortsnätet. Optofiber, en ovanligt snabb affär. Tillsammans bygger vi ut landsortsnätet. Snabbare bredband till alla, snabbare affärer för dig. Det finns inte längre några hinder för att alla, oavsett var man bor,

Läs mer

EN AFFÄRSTIDNING OM LOGISTIK #2 2015

EN AFFÄRSTIDNING OM LOGISTIK #2 2015 4 av 10 skulle dela ett foto via sociala medier om produkten kom unikt paketerad Therese Reuterswärd, e-handelschef på Nespresso, om förpackningens betydelse. AMAZON Hot eller möjlighet för nordiska e-handlare?

Läs mer

E-handeln i Norden 2015

E-handeln i Norden 2015 E-handeln i Norden 2015 Innehåll Om rapporten...2 Norden, en e-handelsmarknad i framkant...3 Tillgänglighet och valfrihet allt viktigare... 4 Norden... 6 E-handel för drygt 140 miljarder kronor...6 Det

Läs mer

Dags att fylla digitaliseringen med innehåll. En miljardsatsning som snabbt kan lyfta skolan

Dags att fylla digitaliseringen med innehåll. En miljardsatsning som snabbt kan lyfta skolan Dags att fylla digitaliseringen med innehåll En miljardsatsning som snabbt kan lyfta skolan 1 Skolan måste digitaliseras Ingen har kunnat undgå att skolan har problem. Ingen har kunnat missa att den svenska

Läs mer

fl 2009 2009 45 117 VD

fl 2009 2009 45 117 VD Årsredovisning 2009 Securitas i korthet Marknader där Securitas bedriver verksamhet: Argentina, Belgien, Chile, Colombia, Danmark, Egypten, Estland, Finland, Frankrike, Förenade Arabemiraten, Hongkong,

Läs mer

Nummer 10 SPÄNN BÅGEN. ta sikte på varför. Urtidskrafter skapade EXTRA UTMANING. Midroc är med och driver NORDENS största industriprojekt

Nummer 10 SPÄNN BÅGEN. ta sikte på varför. Urtidskrafter skapade EXTRA UTMANING. Midroc är med och driver NORDENS största industriprojekt Nummer 10 SPÄNN BÅGEN ta sikte på varför Urtidskrafter skapade EXTRA UTMANING Midroc är med och driver NORDENS största industriprojekt Ta sikte på varför Foto: Hans Berggren Ansvarig utgivare Anna Ullenvik

Läs mer

GLOBAL NÄRVARO LOKAL KUNSKAP. Tema. Färre händer hanterar kontanterna 11. Ergonomiska kassaskåp spar tid och förebygger skador 12

GLOBAL NÄRVARO LOKAL KUNSKAP. Tema. Färre händer hanterar kontanterna 11. Ergonomiska kassaskåp spar tid och förebygger skador 12 EN KUNDTIDNING FRÅN SÄKERHETSKONCERNEN GUNNEBO #3 2013 Färre händer hanterar kontanterna 11 Ergonomiska kassaskåp spar tid och förebygger skador 12 Skräddarsydd säker förvaring 16 Tema GLOBAL NÄRVARO LOKAL

Läs mer

Svensk vindkraft 215 miljarder senare

Svensk vindkraft 215 miljarder senare Svensk vindkraft 215 miljarder senare Per Nilsson OKTOBER 2011 TIMBRO Wind is not a bad technology. It s just a lot more limited than people thought in the past. Lars Christian Lilleholt, energipolitisk

Läs mer

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS OM ENERGI FRÅN MEDIAPLANET ANNONS. Energiguiden. En annonsbilaga från Mediaplanet

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS OM ENERGI FRÅN MEDIAPLANET ANNONS. Energiguiden. En annonsbilaga från Mediaplanet ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS OM ENERGI FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Energiguiden En annonsbilaga från Mediaplanet DECEMBER 2004 Hur påverkar jag mitt elpris? Sedan 1996 har vi en ny elmarknad i Sverige

Läs mer

Rapport av marknadsanalys och. Mats Larsson, IUC Skåne

Rapport av marknadsanalys och. Mats Larsson, IUC Skåne Rapport av marknadsanalys och affärsmodeller för elfordonssystem i Skåne och Danmark Mats Larsson, IUC Skåne Innehåll Bakgrund om rapporten...... 3 Huvudsakliga slutsatser... 3 Bakgrund om affärsmodeller

Läs mer

Nya tag i vår sponsring. Lignin. ska ersätta kol. Fortum 4 2008. ryska. energimarknaden

Nya tag i vår sponsring. Lignin. ska ersätta kol. Fortum 4 2008. ryska. energimarknaden Nya tag i vår sponsring Lignin ska ersätta kol Fortum 4 2008 EN FÖRÄNDRINGSRESA PÅ DEN ryska energimarknaden Framgångssteg i Ryssland Elmarknaden i Ryssland befinner sig i ett skede av omvälvande förändringar.

Läs mer

Nu säljer vi Miljö-el

Nu säljer vi Miljö-el Lyngby Gård och 10 000 m3 biogödsel KUNDTIDNING FRÅN C4 ENERGI NR 1 MAJ 2015 Nu säljer vi Miljö-el Fjärrvärme & Fjärrkyla växer INNEHÅLL Öppet måndag fredag 8-16 044-780 75 20 C4 Energi Kundservice Vi

Läs mer

Full fart framåt MÖBLER TAR FORM I NYTT MATERIAL SÖRENSTAM SLÅR ETT SLAG FÖR BÄTTRE PUTTNING BILBRANSCHEN BLOMSTRAR I INDIEN

Full fart framåt MÖBLER TAR FORM I NYTT MATERIAL SÖRENSTAM SLÅR ETT SLAG FÖR BÄTTRE PUTTNING BILBRANSCHEN BLOMSTRAR I INDIEN Shape En tidning från Sapakoncernen Nr 1 2005 MÖBLER TAR FORM I NYTT MATERIAL SÖRENSTAM SLÅR ETT SLAG FÖR BÄTTRE PUTTNING Full fart framåt BILBRANSCHEN BLOMSTRAR I INDIEN KRAFTTAG I KINA KLARAR ÖKAT ENERGIBEHOV

Läs mer

Vilse i valfrihetsdjungeln? En kartläggning från Sveriges Konsumenter om EU:s framtidsutmaningar inom energi- och livsmedelsområdena

Vilse i valfrihetsdjungeln? En kartläggning från Sveriges Konsumenter om EU:s framtidsutmaningar inom energi- och livsmedelsområdena Vilse i valfrihetsdjungeln? En kartläggning från Sveriges Konsumenter om EU:s framtidsutmaningar inom energi- och livsmedelsområdena Sveriges Konsumenter Sveriges Konsumenter är en oberoende, partipolitiskt

Läs mer

Regeringskansliet Samordningsrådet för smarta elnät (N 2012:03) Kv. Garnisonen, 103 33 Stockholm Besöksadress: Karlavägen 100A.

Regeringskansliet Samordningsrådet för smarta elnät (N 2012:03) Kv. Garnisonen, 103 33 Stockholm Besöksadress: Karlavägen 100A. Regeringskansliet Samordningsrådet för smarta elnät (N 2012:03) Kv. Garnisonen, 103 33 Stockholm Besöksadress: Karlavägen 100A Arbetsmaterial Observera! Detta är ett arbetsmaterial om rådets scenarier

Läs mer

LC Gardermoen rustar för framtiden

LC Gardermoen rustar för framtiden NUMMER 3 OKTOBER 2014 LC Gardermoen rustar för framtiden NYA VERKTYGSSORTIMENTET PÅ PLATS I HYLLORNA Nytt butikskoncept i Finland Framgångsrik fusion i Karlshamn Ahlsell Office smarta funktioner AHLSELL

Läs mer