KABELVARDEN. i världsklass. Tema: Smarta elnät. Lättskalat på bobiner. Tranås Industrikablage stannar i Småland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KABELVARDEN. i världsklass. Tema: Smarta elnät. Lättskalat på bobiner. Tranås Industrikablage stannar i Småland"

Transkript

1 KABELVARDEN 1/2010 En tidning om kablars betydelse från Lättskalat på bobiner sidan 6 Tranås Industrikablage stannar i Småland SIDoRNA 4 5 Foto: nexans Tema: Smarta elnät SIDORNA 2 3 Ett kabelfartyg i världsklass sidan 8

2 TEMA smart grids Smartare system för Framtidens elproduktion kommer att ha fler källor och mer förnybar el än dagens. Det kommer att kräva nya och smartare sätt att distribuera och förbruka elenergin. Det kallas ofta smart grids, eller smarta elnät. Dagens eldistribution bygger på att nästan all el produceras i stora vatten- eller kärnkraftverk och överförs på stora ledningar ut till kunderna. Framtidens elproduktion kommer att innehålla en avsevärd större andel förnybar energi i Sverige i första hand från vindkraft medan andra länder kommer att få en större del från energikällor som sol eller vågor. Gemensamt för dessa energikällor är att de inte går att Det gör att hushållen faktiskt kan tjäna pengar på sin elbil styra som dagens kraftverk, utan energin kommer när den kommer. Det kräver en utveckling av eldistributionen till nya smartare elnät. Eller egentligen smartare elsystem, enligt Sture Larsson, teknisk direktör vid Svenska Kraftnät. En stor andel förnybar energi kommer framförallt att innebära konsekvenser för hur vi förbrukar elen. I dag får de flesta kunder el till ett fast pris dygnet runt. I framtiden kommer vi att få se ett mer dynamiskt sätt att hantera elenergin, där priset varierar timme för timme, säger han. När förbrukarna, både industri och hushåll, fått utrustning som kan mäta elförbrukningen på timbasis, så innebär det att de kan styra över delar av förbrukningen till de timmar på dygnet när det finns gott om billig energi. Delar av förbrukningen i ett hushåll kan vara dynamiska, medan andra ligger fast. El för uppvärmning och kylning är ofta en förbrukning som går att flytta i tid genom olika former av ackumulering, som exempelvis isolerade vattentankar. Samma sak gäller för industriförbrukningen, där delar kan vara flexibel medan andra delar hårdare styrs av leveranstider och materialkostnader, säger Sture Larsson. Hård belastning ibland, men också förnybar el som produceras i mikro källor som solkraftverk på vanliga villatak kommer att ställa nya krav på landets elnät, framförallt att man hittar affärsmodeller 2 KABELVÄRDEN

3 Lanserar nytt koncept Nexans arbetar nu med att ta fram ett smart nät, anpassat för Norden, berättar marknadschefen Lars Josefsson. Nexans kommer under 2010 att lansera ett färdigt koncept för smarta elnät, anpassat till nordiska förhållanden. Nexans har vid sina anläggningar i Belgien, Tyskland och Frankrike utvecklat ett koncept för framtidens smarta elnät. Det är en helhetslösning med kablar, sensorer, kommunikationsutrustning, styrsystem och ny teknik i form av bland annat supraledare. Nu ska vi ta detta koncept till en nordisk marknad, där energisystemet kommer uppgraderas för att möta kommande behov, berättar Lars Josefsson marknadschef vid Nexans. Nexans ligger mycket långt framme i ett internationellt perspektiv. Det ger ett försprång i Norden, enligt Lars Josefsson. Framförallt genom att vi kan leverera hela systemet med alla delarna, säger han. Att tillhöra en global koncern är en stor fördel när ny avancerad teknik ska införas, hävdar Lars Josefsson. Dels har vi vårt stora utvecklingscenter i Lyon där vi har expertis inom alla områden som krävs för de smarta elnäten; IT, telekommunikation, elkraft Nu ska vi ta detta koncept till en nordisk marknad, där energisystemet kommer uppgraderas för att möta kommande behov och mekanik. Vi har dessutom de finansiella resurser som behövs för att mäkta med en så stor investering, säger han. Flera innovationer har tagits fram inom koncernen. Dels systemet Cat-1 som dynamiskt övervakar nätet för att optimera effektiviteten, dels en ny typ av luftledningslina som tål ett längre avstånd mellan stolparna. Linorna innehåller en kärna av komposit som gör att de klarar hårdare mekanisk belastning. Det minskar antalet stolpar, vilket gör att nätens påverkan på landskapet blir mindre och att det blir lättare att korsa vägar och älvar. De stora mängder energi som period vis kan förekomma i de smarta elnäten kan även leda till att dagens linkonstruktioner får för stort nedhäng av värmeutvecklingen, men den här konstruktionen håller linorna på plats. framtidens el som gör att vanliga hushåll och företag kan sälja el till näten. Det innebär dels att de befintliga näten kan behöva förstärkas, dels att mätning och olika former av leveransavtal måste utvecklas för att hantera situationer då elen går åt flera håll, säger Sture Larsson. Att lagra el i jättelika batterier är en lockande tanke. Men med dagens batteripriser är det knappast lönsamt att bygga batterier bara för det syftet. Men snart kan det finnas ett stort batteri i varje hem om elbilen får sitt förväntade genombrott. Då fyller man bilens batteri med billig el för att kunna köra billigt och avstår om elen är dyr. Om elbilarna utvecklas vidare kan man tänka sig att man kan tanka över Framtidens elnät måste förstärkas för att klara en periodvis högre belastning, men också göras energieffektivare vid varierande spänningsnivåer, berättar Sture Larsson, teknisk chef vid Svenska Kraftnät. elen till huset vid hög belastning, eller sälja tillbaka ut i elnätet när elpriset är som dyrast. Det gör att hushållen faktiskt kan tjäna pengar på sin elbil. Information blir en viktig del i framtidens elnät. Ingen kan sitta hemma och läsa av elpris hela dagarna, detta måste gå via nya styrutrusningar som ständigt informeras om elpriser. Men eftersom näten periodvis kommer att utsättas för en mycket hög belastning ena dagen, för att andra dagar bara kunna frakta små mängder energi så kommer det att krävas betydligt mer sofistikerade former av övervakning av näten. Dels för att förhindra rena haverier på grund av överbelastning. Men också för att göra näten energieffektivare, man kan exempelvis anpassa spänningsnivåer beroende på mängden överförd energi för att minimera förluster i nätet, säger Sture Larsson. Än så länge finns de smarta elnäten mest på skrivborden. Ett projekt som i praktiken har kommit långt på svensk mark finns att hitta i Norra Djurgårdsstaden i Stockholm. Fortum och ABB driver där ett intressant projekt som öppnar för smart elanvändning och för möjligheter till lokal produktion och smart laddning av bilar. Man tittar också på hur man effektivast kan försörja fartygen i Värtahamnen med el, men också i vissa fall låta fartygens motorer försörja området med el, berättar Sture Larsson. KABELVÄRDEN 3

4 VÅRA KUNDER Stannar i Småland När de flesta svenska tillverkarna av kablage flyttat till lågkostnadsländer fortsätter Tranås Industrikablage att tillverka hemma i Småland. Hög flexibilitet, hög automatisering och målstyrda arbetsgrupper är vinnarkonceptet. Rolf Gerking, inköps- och personalansvarig, berättar att flera kunder som valt att köpa kablage från asiatiska leverantörer kommit tillbaka till Tranås Industrikablage. De saknar den flexibilitet som vi kan erbjuda. Utvecklingen går så snabbt, och när man har leverantörer så långt borta tar det tid att göra förändringar. Blir något fel innebär det att det blir dyrt. Vi kan ställa om snabbt och vi kan jobba i små serier, säger han. Tranås Industrikablage startades Bakgrunden till bildandet var att Tranås Eltjänst, som var elinstallatör hos Stiga, också tillverkade enklare kablagelösningar åt kunden. Men det kom allt fler förfrågningar om att bygga kablage, så till slut valde ägaren av Tranås Eltjänst att starta ett nytt företag för kablagetillverkning. De första åren fick företaget flytta flera gånger eftersom det växte ur sina lokaler, men de senaste 15 åren har det hållit till längst ut i Hjälmaryds industriområde vid södra infarten till Tranås från riksväg 32. I dag har Tranås Industrikablage 55 anställda och beräknas omsätta 52 miljoner kronor under innevarande räkenskapsår. Företagets största kunder är tillverkare av skogs- och trädgårdsmaskiner samt tillverkare av värmepumpar, främst företag med rötter i Tranås med omnejd men som fått globala ägare. Ett annat kundsegment finns inom militärt övningsmateriel. Men vi har dock en ganska Genom hög flexibilitet kan vi konkurrera med lågkostnadsländer, säger Rolk Gerking, inköps- och personalansvarig. Den här maskinen kan hantera upp till 36 kablar i sekvens bred kundstruktur med ett hundratal kunder, säger Rolf Gerking. Lågkonjunkturen slog hårt mot flera av företagets kunder. Men Tranås Industrikablage klarade sig hyggligt torrskoda, och passade till och med på att investera sig ur krisen genom att ytterligare höja flexibiliteten. Vi har bland annat utvecklat en avdelning för småserietillverkning av reservdelar och prototyper. Vi har ofta blivit tillfrågade om reservdelsproduktion, men inte ansett att det passat in i vår serieproduktion. Samma sak gäller prototyptillverkning. Men på senare år har trycket från kunderna ökat och vi insåg att det finns en rejäl marknad. Eftersom det rör sig om små Tranås Industrikablage har 55 anställda och arbetar med målstyrda produktions grupper, som själva sköter kontakten med kunderna. serier och ibland udda material, så är det oftast materialförsörjning som är det svåra. Vi försöker lösa det dels genom att prata med våra kunder så att vi kan ligga steget före, dels genom att ha nära relationer med våra leverantörer, säger Rolf Gerking. Att ligga steget före är en bärande idé i hela verksamheten för Tranås Industrikablage. Vi strävar efter att komma med så tidigt som möjligt i processerna. Om våra kunder låter oss ha synpunkter i konstruktionsögonblicket, så har de ofta igen det genom att produktionen blir billigare. Ett sätt för Tranås Industrikablage att hantera den hårda lågpriskonkurrensen är att bygga mer avancerade produkter med 4 KABELVÄRDEN

5 hög kvalité. Dit har företaget nått bland annat genom att ha en bra maskinpark. Centralt i maskinhallen står en praktpjäs, en Komax Zeta inköpt för cirka fem miljoner kronor, vilket är företagets största investering hittills. Vanliga maskiner hanterar en kabel i taget. Den här maskinen kan hantera upp till 36 kablar i sekvens och monterar automatiskt kablarna i block, berättar Rolf Gerking. Utvecklingen går så snabbt, och när man har leverantörer så långt borta tar det tid att göra förändringar För att inte helt slås ut från delar av marknaden samarbetar Tranås Industrikablage med två partnerföretag i Litauen. De hjälper oss framförallt med kablage som kräver stort manuellt jobb. Det gör att vi kan behålla våra svenska kunder inom alla segment. Genom att lägga den mest manuella tillverkningen i Litauen kan vi satsa mer på maskininvesteringar och avancerade kablage här i Tranås. I mitten av 1990-talet köpte Tranås Industrikablage över tillverkning av grovkablage från ABB. Det rör sig om kablar med en dimension på kvadratmilli meter, på upp till 30 millimeter i diameter. Det är i första hand batterikablage till Scanias bussar och större gräsklippare, men även reservdelsproduktion till lastvagnsindustrin. Det är långa kablar, batterierna sitter ju oftast bak i motorrummet, och grovkablagen utgör ungefär tio procent av vår verksamhet. Produktionen inom företaget görs i sex så kallade målstyrda grupper. Vi har arbetat med det i tio år. Innebörden av begreppet är att man flyttar ut delar av produktionsadministrationen och sätter mål för grupper. De får sedan självständigt styra arbetet och sköta kontakterna med kunderna, vilket ger dem stor förståelse för kundernas behov. Kunderna har visat stor uppskattning för det, framförallt att de alltid kan få ett svar direkt om de undrar något. Nexans är en av företagets leverantörer. Vi har haft ett långt och bra samarbete med Nexans som är en av våra största leverantörer, inte minst inom halogenfri kabel, säger Rolf Gerking. KABELVÄRDEN 5

6 NYHETER Succékabel på bobin Nexans har nu börjat sälja sin extremt lättskalade installationskabel EQLQ Easy på bobin. Nexans halogenfria kabel EQLQ Easy är skapad för att göra livet lättare för installatörer. Mantel och aluminiumband kan i ett drag skalas 100 cm, vilket sparar installatörernas axlar. Den innehåller inte heller någon talk, vilket innebär att installatörernas hud inte torkar ut samtidigt som golven inte blir nersmutsade av talken, säger produktchefen Aron Andersson. Den tvinnade biledaren gör också att installationen i dosor och apparater kan göras mycket snabbare. Dessutom är EQLQ Easy enkel att klamra och det uppstår inga veck vid böjar. Nu finns EQLQ Easy även på bobin, vilket innebär att den kan köpas i längre längder. Bobinerna är anpassade för pallytan på en EUR-pall så att fyra bobiner ryms på pallen utan att sticka ut, vilket besparar kunderna problem med transportskador och vid lagerhållning. Sammanlagt ryms åtta bobiner på en pall. Fakta EQLQ Easy l eqlq Easy finns i fullsortiment från 3G1,5 till 5G2,5 l Ingen talk l Godkänd av Semko l UV-skyddad l Brandspridningsklass F2 l Tvinnad biledare l Halogenfri l Patenterad konstruktion Guldnyckel till Mecka och Nexans Nexans halogenfria kampanj med de brand- och vattenskadade breven fortsätter att skörda framgångar inom reklambranschen. När Swedma arrangerade sin årliga tävling Guldnyckeln var Nexans och reklambyrån Mecka en av vinnarna. Mecka har tidigare tilldelats silvermedalj i Postens tävling Guldlådan för samma kampanj, som dessutom var nominerad i Sveriges Annonsörer och Sveriges Kommunikationsbyråers 100-wattaren. Klimatkompenserar med skog Nexans kompenserar nu alla koldioxidutsläpp från företagets affärsresor med flyg genom att stödja ett projekt för återplantering av skog i Unchindile-Mapanda i Tanzania. Nästan hektar förstörd mark kommer att återplanteras med tall, eukalyptus och hotade lokala arter för att skydda den biologiska mångfalden. Ny mellanspänningskabel underlättar mantelprovning Nexans nya mellanspänningskabel AXLJ-F TTCL är konstruerad med en mantel av PE som består av två skikt, ett inre UV-beständigt vitt skikt och ett yttre halvledande svart skikt. Det är en konstruktion som gör det lätt att se om det yttre skiktet avlägsnats från manteln och som möjliggör mantelprovning på trumma, i rör och före återfyllnad. AXLJ-F TTCL är längs- och tvärvattentät och avsedd för fast förläggning utomhus i luft, mark och vatten. Värmeprodukter flyttar till Axjo Kabel AB Nexans har flyttat sin försäljning av värmekabel till dotterbolaget Axjo Kabel AB i Gislaved. Det ska ge både större flexibilitet i verksamheten liksom effektivare och snabbare leveranser. Genom flytten av Axjo Kabel AB ges även möjlighet till mer anpassad kundbearbetning och ökat fokus på värmeområdet. Kent Sandquist, försäljningschef Värme och Robert Lindqvist, produktchef Värme, har därför flyttat till Axjo Kabel AB i Gislaved. Pär-Erik Näslund är platschef för verksamheten på Axjo som sedan tidigare säljer sladdställ. 6 KABELVÄRDEN

7 1 kv-kabel anpassad för Norden Nexans nya 1 kv-kabel för installation, S1XV, är avsedd för fast förläggning inom- och utomhus i luft, mark och vatten. Kabeln är tillverkad för ett nordiskt klimat med material enligt svensk standard för att kunna hanteras även vid kyla. Kabeln är oskärmad vilket gör den enkel och smidig att installera. Den finns i en area från 3G1,5 till 5G16. Kabelnyhet i sortimentlista Nexans bassortimentlista för elnät är uppdaterad för Ny i bassortimentet är den nya kabeln AXLJ-F TTCL. Produkterna i bassortimentlistan tillverkas mot lager i Grimsås. Målet är att de ska levereras inom en vecka med reservation vid säsongs toppar då produkter tillfälligt kan ta slut. Ny upplaga av Handbok för nätbyggare I 2010 års upplaga av handbok för nätbyggare finns bassortimentet för kablar och tillbehör inom användningsområdet Infrastruktur. Här finns även bland annat belastningstabeller, korrektions faktorer och förläggnings instruktioner. Handboken, som uppdateras vartannat år, vänder sig framförallt till dem som arbetar med byggnation av nät för eldistribution, telekommunikation och bredband i nationella stomnät, regionala nät och stadsnät samt accessnät. Handboken kan beställas via Högsta betyg 20 år i rad Nexans IKO Sweden ingår i en exklusiv grupp av 94 svenska företag som har lyckats med bedriften att få det högsta kreditbetyget AAA 20 år i rad från kreditvärderingsföretaget Soliditet. För detta belönades företaget med det nyinstiftade priset Soliditet Diamond Award. Ny förpackningslösning ökar blåshastighet Nexans lanserar en ny förpackning, designad för att snabbare kunna blåsa in mikrofiberkabel i rör. Nexans fortsatt huvudleverantör till Stokab Nexans har tecknat ett nytt tvåårigt ramavtal med AB Stokab, ett IT-infrastrukturbolag som ägs av Stockholms stad. Kontraktet omfattar leverans av installationsmaterial till Stokabs utbyggnad av infrastruktur för bredband i Stockholmsområdet. Där ingår bland annat ODFer (Optical Distribution Frames) och utrustning till noder i flerfamiljshus. Nexans har samlat alla kabellösningar för automation under varumärket MOTIONLINE för att lyfta fram företagets samlade resurser på detta område allt från minia tyrstyrkablar till avancerade industrikablar Den nya förpackningslösningen är anpassad för fiberkabel upp till 3 mm. Den gör det möjligt att blåsa fiberkabel mycket snabbare och säkrare jämfört med traditionellt förpackad kabel på trumma, eftersom kabeln inte behöver dra runt en tung trumma vid blåsförläggning. I förpackningen levereras Nexans mikrokabel GAQDBV som ingår i Nexans utbud av kompletta system för fiber-till-hemmet, vars totallösningar innehåller produkter som är anpassade för att fungera ihop och som därmed ger optimal prestanda, driftsäkerhet och kostnadseffektivitet. MOTIONLINE kabellösning för automation (Profinet) och diskreta elkablar. Det nya varumärket omfattar även hybridkablar som uppfyller kraven för decentraliserade styrsystem genom att kombinera eloch signaltrådar i samma kabel. KABELVÄRDEN 7

8 NEXANS I VÄRLDEN C/S Skagerack har förlängts med 12,5 meter på mitten för att kunna lägga längre och grövre kablar till havs. Världsklass även till havs Kunderna vill förlägga allt grövre kablar i havet. Nexans möter det behovet genom att förlänga fartyget C/S Nexans Skagerack med 12,5 meter. C/S Nexans Skagerack var ett 100 meter långt, och ett av världens mest avancerade kabelförläggningsfartyg, när det lade till i varvet Cammell Laird Shiprepairers and Shipbuilders Limited i Birkenhead, England. Där sågades det mitt itu. Två månader och 8 miljoner euro senare hade de två delarna fogats samman, men mellan sig hade de en 12,5 meter lång ny sektion. Där fanns dels en ny bostadsmodul med 60 enkelhytter, dels ett arbetsdäck med en lastyta som ökat från 900 till m2. Det gör C/S Nexans Skagerack till ett kabelförläggningsfartyg i yppersta världsklass som kan hantera kundernas nya krav att kunna lägga ut ännu grövre kraftkabel och kopplingsstationer i havet. Att äga och själva driva vårt kabelutläggningsfartyg är en viktig del i vår strategi att tillhandahålla en komplett service för utläggning av undervattenskabel. Ombyggnaden av C/S Skagerrak Ombygg - nad av C/S Skagerrak ska ses som en markering av vårt åtagande inom undervattenskabel och garanterar att vi står väl rustade för marknadens behov ska ses som en markering av vårt åtagande inom undervattenskabel och garanterar att vi står väl rustade för marknadens behov, säger Krister Granlie, VD på Nexans Umbilicals & Sub-marine High Voltage Business Group. C/S Nexans Skageracks första jobb i sin nya skepnad startar från den norska kusten. Därifrån ska fartyget förlägga en 292 km lång HVDC-kabel en högspänningskabel för likström tillsammans med en optofiberkabel ut till BP Valhall PFS för att försörja oljeplattformen med el. Fartyget har tidigare använts i många stora projekt som förläggningen av kraftkablarna mellan Spanien och Marocko (1997 och 2005), Gemini-projektet i Mexikanska golfen (1999), projektet Abu Safah i Saudiarabien (2004) och NorNed-länken (2008) mellan Norge och Nederländerna, som med sina 580 km är världens längsta högspänningskabel under vatten. B Tankar kring kabeltrassel För några dagar sedan skojade jag med en kollega när vi stod och redde ut kabeltrassel efter en minimässa: Kablar, vad skall de vara bra för egentligen? Jag insåg samtidigt som jag sade det att det var som att svära i kyrkan. Är det någon som borde uppskatta värdet av kablar så är det ju vi på Nexans. Den tidning du håller i din hand heter Kabelvärden. I två utgåvor per år är målet att belysa kablar, dess användning och, framför allt, dess värde. Trots att vi gett ut Kabelvärden sedan 2006, känns detta nummer lite speciellt. Som nytillträdd kommunikationschef på Nexans IKO Sweden och ansvarig utgivare för Kabelvärden vill jag ta tillfället i akt att hälsa dig välkommen till detta mitt premiärnummer! För oss på Nexans är det jubileumsår i år. Det är 10 år sedan Nexans bildades ur Alcatels kabelverksamhet, med det tydliga målet att bli global expert på kablar och kabelsystem. Nexans Sveriges fabrik och huvudkontor i Grimsås har dock längre traditioner än så. Sedan 1948 har det tillverkats kabel på torvmossen här i Västergötland. Att tillhöra en global koncern är naturligtvis en enorm styrka. Med närvaro i närmare 40 länder och tillsammans med företag som alla är experter på kablar, får vi tillgång till hela världens samlade kompetens inom området, produkter och innovationer. Så mycket verksamhet beror på kablar. Kablar finns överallt och hanterar viktiga och avancerade processer, ger problemfri funktion och hög säkerhet. En liten försynt fråga dock; vad sägs om att göra kablar som inte trasslar sig till nästa utvecklingsprojekt?! Eva Wallin Kommunikationschef K ABELVARDEN Kabelvärden ges ut av Nexans IKO Sweden AB, GRIMSÅS Tfn KABELVÄRDEN Redaktör: Karin Johansson Produktion: Rejäl Kommunikation AB Grafisk form: Inspiration Media Ansvarig utgivare: Eva Wallin Nexans över hela världen Nexans finns över hela världen. Här hittar du Nexans fabriker och kontor: Argentina, Australien, Belgien, Brasilien, Canada, Chile, Colombia, Danmark, Egypten, Filipinerna, Finland, Frankrike, Förenade Arabemiraten, Ghana, Grekland, Hongkong, Indien, Indonesien, Iran, Irland, Italien, Kina, Korea, Libanon, Litauen, Marocko, Nederländerna, Nigeria, Norge, Peru, Rumänien, Ryssland, Schweiz, Spanien, Singapore, Sverige, Sydafrika, Taiwan, Thailand, Turkiet, Tyskland, Storbritannien, USA, Venezuela, Vietnam

Easy. at work! Easy. Kablar för en enklare vardag.

Easy. at work! Easy. Kablar för en enklare vardag. Easy ay d r u o y Enjoy at work! Easy Kablar för en enklare vardag. Ett komplett sortiment som gör arbetet enklare och smidigare. Easy -familjen är ett komplett sortiment bestående av installations- och

Läs mer

"Allting ska göras så enkelt som möjligt men inte enklare." (A. Einstein)

Allting ska göras så enkelt som möjligt men inte enklare. (A. Einstein) As easy as that. 12345 "Allting ska göras så enkelt som möjligt men inte enklare." (A. Einstein) 12345 Lenze gör mycket enkelt. Tiderna förändras i rasande takt och bjuder på många utmaningar. I framtiden

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Augusti 2015

Stockholms besöksnäring. Augusti 2015 Stockholms besöksnäring. Under augusti månad registrerades över 1,5 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 7 jämfört med augusti månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2015

Stockholms besöksnäring. Oktober 2015 Stockholms besöksnäring. Under oktober månad registrerades över 1,1 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 7 jämfört med oktober månad 2014. Cirka 68 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juni 2015

Stockholms besöksnäring. Juni 2015 Stockholms besöksnäring. Under juni månad registrerades över 1 200 000 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 6 jämfört med juni månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2013

Finländska dotterbolag utomlands 2013 Företag 2015 Finländska dotterbolag utomlands 2013 Finländska företag utomlands: nästan 4800 dotterbolag i 125 länder år 2013 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2011

Finländska dotterbolag utomlands 2011 Företag 2013 Finländska dotterbolag utomlands 2011 Finländska företag utomlands: drygt 4 600 dotterbolag i 119 länder år 2011 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2012

Finländska dotterbolag utomlands 2012 Företag 2014 Finländska dotterbolag utomlands 2012 Finländska företag utomlands: nästan 4900 dotterbolag i 119 länder år 2012. Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Februari 2016

Stockholms besöksnäring. Februari 2016 Stockholms besöksnäring. Under februari månad registrerades närmare 820 tusen gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 12 jämfört med februari månad 2015. Cirka 70 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Maj 2015

Stockholms besöksnäring. Maj 2015 Stockholms besöksnäring. Under maj månad registrerades cirka 1 200 000 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 4 jämfört med maj månad 2014. Över två tredjedelar av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. November 2016

Stockholms besöksnäring. November 2016 Stockholms besöksnäring. Under november månad registrerades ca 1,1 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 5 jämfört med november 2015. Cirka 74 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juli 2015

Stockholms besöksnäring. Juli 2015 Stockholms besöksnäring. Under juli månad registrerades över 1,6 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 20 jämfört med juli månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. April 2015

Stockholms besöksnäring. April 2015 Stockholms besöksnäring. Under april månad registrerades cirka 885 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 9 jämfört med april månad 214. Över två tredjedelar av övernattningarna

Läs mer

The Presona Waste Extraction Systems

The Presona Waste Extraction Systems SE The Presona Waste Extraction Systems Rationell spillhantering med Presona Presona erbjuder den totala lösningen för rationell och problemfri hantering av pappersspill och makulatur inom grafisk industri,

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Maj 2016

Stockholms besöksnäring. Maj 2016 Stockholms besöksnäring. Under maj månad registrerades över 1,2 miljon gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 4 jämfört med maj månad 2015. Cirka 64 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juli 2016

Stockholms besöksnäring. Juli 2016 Stockholms besöksnäring. Under juli månad registrerades över 1,6 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en minskning med 3 jämfört med juli månad 2015. Cirka 57 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2016

Stockholms besöksnäring. Oktober 2016 Stockholms besöksnäring. Oktober 216 Under oktober månad registrerades ca 1,2 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 5 jämfört med oktober 215. Cirka 69 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. April 2016

Stockholms besöksnäring. April 2016 Stockholms besöksnäring. Under april månad registrerades över 1 miljon gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 16 jämfört med april månad 2015. Cirka 70 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Augusti 2016

Stockholms besöksnäring. Augusti 2016 Stockholms besöksnäring. Under augusti månad registrerades över 1,5 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 2 jämfört med augusti månad 2015. Cirka 57 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juni 2016

Stockholms besöksnäring. Juni 2016 Stockholms besöksnäring. Under juni månad registrerades närmare 1,3 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 3 jämfört med juni månad 2015. Cirka 58 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Sommaren 2016

Stockholms besöksnäring. Sommaren 2016 Stockholms besöksnäring. Sommaren Under de tre sommarmånaderna juni, juli och augusti registrerades över 4,4 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 1 jämfört med

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2008

Finländska dotterbolag utomlands 2008 Företag 21 Finländska dotterbolag utomlands 28 Anställda i finländska företag utomlands var koncentrerade till EU-länderna år 28 Mätt med antalet anställda var finländska företags verksamhet utomlands

Läs mer

EASY FÖR EN ENKLARE VARDAG

EASY FÖR EN ENKLARE VARDAG EASY FÖR EN ENKLARE VARDAG HITTA RÄTT EASY - KABEL S1XV, EKKJ, FKKJ FXQ Easy 1kV 2 2 ETT KOMPLETT SORTIMENT SOM GÖR ARBETET ENKLARE OCH SMIDIGARE. Easy -familjen är ett komplett sortiment bestående av

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2014

Finländska dotterbolag utomlands 2014 Företag 2016 Finländska dotterbolag utomlands 201 Finländska företag utomlands, nästan 900 dotterbolag i 121 länder år 201 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Stockholms besöksnäring. September 2014

Stockholms besöksnäring. September 2014 Stockholms besöksnäring. September 214 Under september noterades 1,68 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var 95, eller 1 %, fler än under september 213, vilket i sin tur innebär

Läs mer

Stockholms besöksnäring. December 2014

Stockholms besöksnäring. December 2014 Stockholms besöksnäring. December 214 När 214 summeras överträffas års rekordsiffor för övernattningar på länets kommersiella boendeanläggningar varje månad. Drygt 11,8 miljoner övernattningar under 214

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014 Stockholms besöksnäring. Oktober 214 För första gången nådde antalet gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i över en miljon under oktober månad och redan under oktober har över 1 miljoner övernattningar

Läs mer

Snabbreferensguide Pro Focus 2202 Färg

Snabbreferensguide Pro Focus 2202 Färg Snabbreferensguide Pro Focus 2202 Färg 2 Slå på och av scannern Mekaniskt uttag Standby-strömbrytare Array-uttag Anslut transducers Använd den gröna standby-strömbrytaren. För att slå på scannern: Tryck

Läs mer

Utsugsarmar för bordsarbetsplatser med oslagbar flexibilitet

Utsugsarmar för bordsarbetsplatser med oslagbar flexibilitet Utsugsarmar för bordsarbetsplatser med oslagbar flexibilitet En ny generation med utsugsarmar för bordsarbetsplatser med oslagbar flexibilitet Nederman introducerar en ny generation med utsugsarmar för

Läs mer

Elinstallation Installationskablar

Elinstallation Installationskablar Elinstallation Installationskablar Innehåll Om Nexans 3 Nexans i Sverige 4 Symboler 5 Installationskablar 6 Cable Guy 7 EKK 300/500 V 9 EKK Light 300/500 V 11 EKLK 13 EKRK 300/500 V 16 EQLQ 18 EQLQ Easy

Läs mer

Byggbara kapslingar i aluminium och polyester. Produktöversikt

Byggbara kapslingar i aluminium och polyester. Produktöversikt Byggbara kapslingar i aluminium och polyester Produktöversikt Byggbara kapslingar med eller utan plint, hål och förskruvningar. Perfekta lösningar på kortast möjliga tid Weidmüller kan leverera passande

Läs mer

Kablar för trygga larmsystem. Larmkablar

Kablar för trygga larmsystem. Larmkablar Kablar för trygga larmsystem. Larmkablar Global expert på kablar och kabelsystem Vi på Nexans är hängivna produkten kabel. Våra kablar och system finns över hela jorden och i de mest skilda miljöer: inom

Läs mer

Wholesaleprislista - IQ Telecom 11-19-2014

Wholesaleprislista - IQ Telecom 11-19-2014 Wholesaleprislista - IQ Telecom 11-19-2014 Alla priser i svenska kronor exklusive moms. Debiteringsintervall 50 kb för datatrafik. I i Zon 1-2 är debiteringsintervallet 1Kb 1 EUR = 9,0723 Land/nät Zon

Läs mer

Komma igång. Pro Focus UltraView. Denna guide finns tillgänglig på olika språk på BK Medicals hemsida.

Komma igång. Pro Focus UltraView. Denna guide finns tillgänglig på olika språk på BK Medicals hemsida. Komma igång Pro Focus UltraView Denna guide finns tillgänglig på olika språk på BK Medicals hemsida. Vänligen gå till: www.bkmed.com/customer service/user manuals Innan du använder scannern, läs användarguiden

Läs mer

In- och utvandring. 6. In- och utvandrare Immigrants and emigrants Statistiska centralbyrån 289. Tusental 120.

In- och utvandring. 6. In- och utvandrare Immigrants and emigrants Statistiska centralbyrån 289. Tusental 120. Tabeller över Sveriges befolkning 2007 Befolkningsförändringar in- och utvandring In- och utvandring Under år 2007 invandrade 99 485 personer till Sverige. Det innebär att invandringen, som slog rekord

Läs mer

DFDS Fraktarna fusioneras med DFDS Nordisk Transport. DFDS Transport Group delas in i 3 divisioner. DSV köper tillbaka 50% av aktiekapitalet

DFDS Fraktarna fusioneras med DFDS Nordisk Transport. DFDS Transport Group delas in i 3 divisioner. DSV köper tillbaka 50% av aktiekapitalet DSV 2015 Vår historia 10 självständiga åkerier etablerar DSV: De Sammensluttede Vognmænd den 13/7-1976 DSV köper Samson Transport som blir DSV Samson Transport DFDS Fraktarna fusioneras med DFDS Nordisk

Läs mer

PIRLS 2011 & TIMSS 2011

PIRLS 2011 & TIMSS 2011 PIRLS 2011 & TIMSS 2011 Om PIRLS-studien 2011 Läsförmåga i årskurs 4 Ca 300 000 elever i 49 länder Ca 4660 elever i Sverige Enkäter till rektorer, lärare, föräldrar och elever Resultat i läsning Signifikant

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Mars 2016

Stockholms besöksnäring. Mars 2016 Stockholms besöksnäring. Under mars månad registrerades över 870 tusen gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var i nivå med mars månad 2015. Cirka 70 av övernattningarna kom från inhemska

Läs mer

Internationell konvention (SÖ 1979:6) om skeppsmätning med därtill hörande internationella skeppsmätningsregler

Internationell konvention (SÖ 1979:6) om skeppsmätning med därtill hörande internationella skeppsmätningsregler Särskilda trafikförfattningar m.m./skeppsmätning 1 Internationell konvention (SÖ 1979:6) om skeppsmätning med därtill hörande internationella skeppsmätningsregler Artikel 1 Allmänna förpliktelser enligt

Läs mer

2016 Divisionen Electrification Products En översikt

2016 Divisionen Electrification Products En översikt 2016 Divisionen Electrification Products En översikt Bild 1 Electrification Products En översikt ~41 000 anställda dollar 9,6 miljarder i intäkter (2015) Närvaro i +100 länder Tillverkningsanläggningar

Läs mer

Stockholms besöksnäring. December 2015

Stockholms besöksnäring. December 2015 Stockholms besöksnäring. När summeras kan vi se att närmare 13 miljoner gästnätter registrerats på kommersiella boendeanläggningar i, en ökning med 10 jämfört med 2014. Under december registrerades ca

Läs mer

KONSUMENTFÖRPACKAD INSTALLATIONSKABEL

KONSUMENTFÖRPACKAD INSTALLATIONSKABEL 450 kv 400 kv 350 kv 300 kv 250 kv 200 kv 150 kv 100 kv 50 kv 40 kv 30 kv 20 kv 10 kv 1 kv VI FÖRSER DEN NORDISKA MARKNADEN MED KONSUMENTFÖRPACKAD INSTALLATIONSKABEL VI ÄR EN LEDANDE TILLVERKARE AV KABEL

Läs mer

Republikens presidents förordning

Republikens presidents förordning Republikens presidents förordning om placeringsorterna för Finlands beskickningar i utlandet och ordnandet av konsulära tjänster i utrikesförvaltningen I enlighet med republikens presidents beslut föreskrivs

Läs mer

14 Internationella uppgifter om jordbruk

14 Internationella uppgifter om jordbruk 211 Kapitel 14 innehåller internationella uppgifter om Åkerarealens användning Totalskördar Antal husdjur Animalieproduktion Förvärvsarbetande befolkning inom jordbruk med binäringar Sammanfattning Statistik

Läs mer

Energisituation idag. Produktion och användning

Energisituation idag. Produktion och användning Energisituation idag Produktion och användning Svensk energiproduktion 1942 Energislag Procent Allmänna kraftföretag, vattenkraft 57,6 % Elverk 6,9 % Industriella kraftanläggningar (ved mm) 35,5 % Kärnkraft

Läs mer

Smarta elnät För ett hållbart samhälle

Smarta elnät För ett hållbart samhälle Smarta elnät För ett hållbart samhälle Smarta elnät För ett hållbart samhälle Dagens kraftnät baserar sig på att elen produceras i stora kraftanläggningar och att flödet i transmissionsoch distributionsnäten

Läs mer

Utrikes födda ökar i Linköpings kommun

Utrikes födda ökar i Linköpings kommun Linköpings Kommun Statistik & Utredningar Statistikinfo 2009:09 Utrikes födda ökar i Linköpings kommun Vid årsskiftet 2008 uppgick befolkningen i Linköping till 141 863 personer. Av dessa var 17 156 utrikes

Läs mer

14 Internationella uppgifter om jordbruket

14 Internationella uppgifter om jordbruket 14 Internationella uppgifter om jordbruk 249 14 Internationella uppgifter om jordbruket Kapitel 14 innehåller internationella uppgifter om Åkerarealens användning Totalskördar Antal husdjur Animalieproduktion

Läs mer

Volvo Personvagnar Var står vi gällande gasbilar?

Volvo Personvagnar Var står vi gällande gasbilar? Volvo Personvagnar Var står vi gällande gasbilar? Peter Algurén Produkt- och hlanseringschef Volvo Cars Sweden Page 1 Varför slutade vi med gasbilar 2007? Efterfrågan globalt på gasbilar i Volvos segment

Läs mer

14 Internationella uppgifter om jordbruk

14 Internationella uppgifter om jordbruk 249 Kapitel 14 innehåller internationella uppgifter om Åkerarealens användning Totalskördar Antal husdjur Animalieproduktion Förvärvsarbetande befolkning inom jordbruk med binäringar, med uppdelning på

Läs mer

Tomal AB. Teddy Eriksson. Bol Vessigebro, Tel +46 (0) Precision+Reliability

Tomal AB. Teddy Eriksson. Bol Vessigebro, Tel +46 (0) Precision+Reliability Tomal AB Teddy Eriksson Tomal AB Bol 110 311 65 Vessigebro, Tel +46 (0)346-71 31 00 Tomal från ovan Historik 1950 1963 1977 1992 Tomas Alwerud grundade Tomal Första dubbelskruvdoseraren tillverkades Tomal

Läs mer

Solelserbjudande från Södra. Egen solel

Solelserbjudande från Södra. Egen solel Solelserbjudande från Södra Egen solel Så här tillverkas solel Solelserbjudande från Södra För att producera din egen el från solens energi behöver du ett tak eller en markyta utan skuggor. Se över hur

Läs mer

EUROPAS MODERNASTE RÖRKLIPPNINGSANLÄGGNING FINNS NU PÅ AXELENT I HILLERSTORP

EUROPAS MODERNASTE RÖRKLIPPNINGSANLÄGGNING FINNS NU PÅ AXELENT I HILLERSTORP X-News Nr 2 2009 Nyheter & Notiser från Axelent AB www.axelent.se Problemlösare med unikt erbjudande» Läs mer på sid 4 NYTT SAMARBETS- AVTAL MED ASEAN Nu finns vi i 38 länder.» Läs mer på sid 3 EUROPAS

Läs mer

Hyreslösningar Rätt truck för rätt tillfälle

Hyreslösningar Rätt truck för rätt tillfälle EMPOWERING YOUR BUSINESS Hyreslösningar Rätt truck för rätt tillfälle www.toyota-forklifts.se HYRESLÖSNINGAR Rätt truck för rätt tillfälle Olika situationer kräver olika lösningar. Vilken truck passar

Läs mer

ALF Infravärme. Nordisk Distributör - Nor veco AB www.nor veco.se

ALF Infravärme. Nordisk Distributör - Nor veco AB www.nor veco.se ALF Infravärme Nordisk Distributör - Nor veco AB www.nor veco.se ALF - Infravärme En av de bästa Infravärmare alternativen som marknaden kan erbjuda idag. Förutom att den är energieffektiv så är den också

Läs mer

Partnerskap Kvalitet Värde för kunden Långsiktighet

Partnerskap Kvalitet Värde för kunden Långsiktighet Partnerskap Kvalitet Värde för kunden Långsiktighet Ravema Ledande partner till nordisk verkstadsindustri En omfattande rationaliseringsprocess pågår ständigt för att stärka den nordiska verkstadsindustrins

Läs mer

Swedavias resvanebarometer

Swedavias resvanebarometer Swedavias resvanebarometer 2011 Kommentarer: Antalet passagerare vid Swedavias flygplatser ökade med 13 procent under 2011, en historiskt mycket hög siffra och oöverträffad sedan 1980-talet. Swedavias

Läs mer

Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012

Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012 PRESSMEDDELANDE Kontaktpersoner: Gérard Dubuy, vd CFO Magnus Bergendorff Telefon: 08-683 73 00 Internet inklusive bildarkiv: www.hl-display.com Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012

Läs mer

Rådets arbete och resultat Karin Widegren, kanslichef Samordningsrådet för smarta elnät

Rådets arbete och resultat Karin Widegren, kanslichef Samordningsrådet för smarta elnät Rådets arbete och resultat Karin Widegren, kanslichef Samordningsrådet för smarta elnät Utmaningar för energisystemet Ökad komplexiteten kräver förändringar och anpassning av elnäten Integrera stora mängder

Läs mer

Vi gör idéer till verklighet.

Vi gör idéer till verklighet. Vi gör idéer till verklighet. Ufab utvecklar produkter med hög precision. Vi bidrar också till att höja våra kunders konkurrenskraft. Vi inser hur viktig vår leverantörsroll är. Våra kunskaper ska bidra

Läs mer

Information om ansökan per land

Information om ansökan per land Information om ansökan per land OBS! Till ansökan bifogade handlingar skall vara översatta till landets officiella språk, eller, om det är svårt att få till stånd en sådan översättning till engelska eller

Läs mer

Matematik Läsförståelse Naturvetenskap

Matematik Läsförståelse Naturvetenskap PISA 212 RESULTAT 52 515 51 55 5 495 49 Matematik Läsförståelse Naturvetenskap 485 48 475 47 2 23 26 29 212 Länder med bättre resultat än Sverige Länder med liknande resultat som Sverige Länder med sämre

Läs mer

TOYOTA I_SITE Mer än fleet management

TOYOTA I_SITE Mer än fleet management EMPOWERING YOUR BUSINESS TOYOTA I_SITE Mer än fleet management www.toyota-forklifts.se TOYOTA I_SITE Mer än fleet management Toyota I_Site är ett kontinuerligt partnerskap för effektiv materialhantering.

Läs mer

Värmetrygghet från tå till topp

Värmetrygghet från tå till topp Golvvärme Värmetrygghet från tå till topp Med golvvärme från gjuter du in både njutning och trygghet i golvet Golvvärmens tilltalande egenskaper gör den intressant som uppvärmningsform i alltfler miljöer.

Läs mer

Bilaga 1. samt musslor som räknas som icke livsdugliga blötdjur, till Europeiska gemenskapen. Om kommissionen godkänt ett tredjelands

Bilaga 1. samt musslor som räknas som icke livsdugliga blötdjur, till Europeiska gemenskapen. Om kommissionen godkänt ett tredjelands 4258 Bilaga 1 Tredje länder från vilka får importeras fiskerivaror samt råa bearbetade och beredda produkter av dem, dock med undantag av tvåskaliga mollusker, tagghudingar, manteldjur och havssnäckor

Läs mer

Kablar för krävande industriinstallationer. Industrikablar

Kablar för krävande industriinstallationer. Industrikablar Kablar för krävande industriinstallationer Industrikablar Spring inte över ån efter kabel Nexans breda och högkvalitativa sortiment av kablar för industriinstallationer utgörs av en lång rad konstruktioner

Läs mer

Kära förälder, kära värdfamilj

Kära förälder, kära värdfamilj Kära förälder, kära värdfamilj YFU tror att ett av de bästa sätten att lära känna en kultur, ett språk och ett annat land är genom att bo ett år hos en värdfamilj och att gå i landets skola. Under ett

Läs mer

Folkmängd i Skellefteå. - efter utländsk bakgrund

Folkmängd i Skellefteå. - efter utländsk bakgrund Folkmängd i Skellefteå - efter utländsk bakgrund Beskrivning av statistiken - Bild 1 Födelseland Födelseland anger det land där personen är född. Födelselandets benämning hänförs till förhållandena vid

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1977:178) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom; SFS 2010:1161 Utkom från trycket den

Läs mer

Nya E-nummer Installationskabel

Nya E-nummer Installationskabel Nya E-nummer Installationskabel Välj för bästa tillförlitlighet, enkelhet och säkerhet Med start i december 2002 övergår de svenska elgrossisterna till leverantörsspecifika E-nummer för installationskabel.

Läs mer

Utvecklingstrender i världen (1972=100)

Utvecklingstrender i världen (1972=100) Utvecklingstrender i världen (1972=1) Reell BNP Materialförbrukning Folkmängd Koldioxidutsläpp Utvecklingen av befolkningen på jorden, i EU15-länderna och EU:s nya medlemsländer (195=1) Världen EU-15 Nya

Läs mer

Snabbguide. till utsug av kvartsoch. Produkter och lösningar mot kvarts- och stendamm i din arbetsmiljö

Snabbguide. till utsug av kvartsoch. Produkter och lösningar mot kvarts- och stendamm i din arbetsmiljö Snabbguide till utsug av kvartsoch stendamm Produkter och lösningar mot kvarts- och stendamm i din arbetsmiljö Vakuum system 218E portabel stoftavskiljare Den perfekta torrstoftavskiljaren för uppsamling

Läs mer

Kan man vara säker på kablars kvalitet?

Kan man vara säker på kablars kvalitet? Kan man vara säker på kablars kvalitet? Kraft- och Installationskablar Aron Andersson, Nexans Sweden Karl-Johan Mannerback, Prysmian Group BBC film (7 min) Film från BBC http://www.youtube.com/watch?v=av4ngiz7scw

Läs mer

Visste du att New Wave

Visste du att New Wave Presentation av Visste du att New Wave är det enda svenska börsbolag som har ökat i både omsättning och resultat 16 år i rad? är det svenska bolag som har ökat snabbast i Europa då det gäller arbetstillfällen?

Läs mer

Temasession 1: Nationell handlingsplan för smarta elnät

Temasession 1: Nationell handlingsplan för smarta elnät Temasession 1: Nationell handlingsplan för smarta elnät Karin Widegren, kanslichef, Samordningsrådet för smarta elnät Power Circle Summit 2014, Göteborg 6 november 2014 Samordningsrådet NÄRINGSLIV ORGANISATIONER

Läs mer

Vindenergi. Holger & Samuel

Vindenergi. Holger & Samuel Vindenergi Holger & Samuel Hur utvinns elenergi ur vinden? Ett vindkraftverk består av ett torn med rotorblad samt en generator. Vinden får rotorbladen att snurra, varpå rotationen omvandlas till el i

Läs mer

Inresande studenter 1997/98 2000/01 2003/04 2006/07

Inresande studenter 1997/98 2000/01 2003/04 2006/07 Statistisk analys Torbjörn Lindqvist Avdelningen för statistik och analys 08-563 087 07 torbjorn.lindqvist@hsv.se www.hsv.se 2008-02-26 2008/2 Allt fler utländska studenter i Sverige Enligt senast tillgängliga

Läs mer

Sveriges främsta systemleverantör av fiberlösningar

Sveriges främsta systemleverantör av fiberlösningar Sveriges främsta systemleverantör av fiberlösningar Vi skapar framtidens kommunikationsnätverk Dagens kommunikation kräver snabb och stabil nätverksuppkoppling. Att utöka bredbandsnätet och uppgradera

Läs mer

Den smarta stadsdelen Hyllie Lösningar för smarta nät och en hållbar stad. Siemens AG 2012. All rights reserved. Sector Infrastructures & Cities

Den smarta stadsdelen Hyllie Lösningar för smarta nät och en hållbar stad. Siemens AG 2012. All rights reserved. Sector Infrastructures & Cities Den smarta stadsdelen Hyllie Lösningar för smarta nät och en hållbar stad Page 1 Smarta nät möjliggör integreringen av förnybara energikällor Vindkraftens utveckling i Sverige, 1982-2011 Lillgrund, Öresund

Läs mer

Det ekonomiska läget i Europa - Maj 2013- Jan Bergstrand

Det ekonomiska läget i Europa - Maj 2013- Jan Bergstrand Det ekonomiska läget i Europa - Maj 2013- Jan Bergstrand 1 Utvecklingen i några viktiga regioner - Ändring i BNP, % per år - 14 12 - - 10 8 6 4 2 0-2 -4-6 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 OECD, Nov -12

Läs mer

Kablar för larm- och säkerhetssystem. Januari 2012

Kablar för larm- och säkerhetssystem. Januari 2012 Kablar för larm- och säkerhetssystem Januari 2012 Nicholas Melin, säkerhetskonsult C-cap AB "Att använda rätt kablar är mycket viktigt i varje säkerhetssystem. Kablarna måste väljas lika omsorgsfullt som

Läs mer

Vindenheten, Lars Andersson 2015-06-08

Vindenheten, Lars Andersson 2015-06-08 Vindkraftens rolle i energisystemet nya krav på vindkraft och på elmarknaden Vindenheten, Lars Andersson 2015-06-08 Vindenheten Hållbart nyttjande av vindresursen Med ett hållbart nyttjande av vindresursen

Läs mer

En snabbare och starkare affärspartner

En snabbare och starkare affärspartner En snabbare och starkare affärspartner Varför blir vissa företag mer framgångsrika än andra? Beror det på kortare time to market, innovationstakten eller produktionskostnaden? Svaret är ovillkorligen ja

Läs mer

Standardprislista Tele2 Business

Standardprislista Tele2 Business Standardprislista Tele2 Business Gäller fr o m 2013-12-04 Innehåll Mobila produkter 2 Tele2 Business abonnemang 2 Mobiltelefoniabonneamang 2 Affärspaket 2 Mobilt bredband 2 Tele2 Business tilläggstjänster

Läs mer

PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse, naturvetenskap och digital problemlösning

PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse, naturvetenskap och digital problemlösning PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse, naturvetenskap och digital problemlösning Vad är PISA? OECD:s Programme for International Student Assessment. Matematik, läsförståelse och naturvetenskap,

Läs mer

Lagring av energi. Hanna-Mari Kaarre

Lagring av energi. Hanna-Mari Kaarre Lagring av energi Hanna-Mari Kaarre Allmänt Lagring av energi blir allt viktigare då förnybara energikällor, som vind- och solenergi, blir vanligare Produktionen av förnybar energi är oregelbunden, ingen

Läs mer

10 % rabatt på solceller

10 % rabatt på solceller NYHETER OCH ERBJUDANDEN TILL DIG SOM ÄR KUND HOS VATTENFALL VÅR 2014 Solenergi framtidens energikälla Erbjudande på solceller 10 % rabatt på solceller Tävla med oss! Vinn en luftvärmepump, värd upp till

Läs mer

Sol, ved, vind, muskelkraft och strömmande vatten var de enda större energikällor människan hade tillgång till, ända fram till 1700-talet.

Sol, ved, vind, muskelkraft och strömmande vatten var de enda större energikällor människan hade tillgång till, ända fram till 1700-talet. 3 Utgåva KÄRN KRAFT Sol, ved, vind, muskelkraft och strömmande vatten var de enda större energikällor människan hade tillgång till, ända fram till 1700-talet. Med ångmaskinens hjälp utvecklades industrisamhället

Läs mer

v a r f ö r? v a d ä r t e k n i k e n b a k o m? h u r f o r t k o m m e r d e t a t t g å? v a r s t å r s v e n s k i n d u s t r i?

v a r f ö r? v a d ä r t e k n i k e n b a k o m? h u r f o r t k o m m e r d e t a t t g å? v a r s t å r s v e n s k i n d u s t r i? t i l l v ä x t k r ä v e r n y a l ö s n i n g a r, v ä r l d e n v ä l j e r e n e r g i s t r a t e g i, s m a r t a s t ä d e r o c h t r a n s p o r t e r b l i r e n k o n s e k v e n s m e n v a

Läs mer

Enclosure solutions for you.

Enclosure solutions for you. Enclosure solutions for you. Översikt Fakta om Eldon Standardprodukter Anpassningsmöjligheter Marknadspositionering Eldons operativa system Fakta om Eldon Presentation av Eldons historia, nutid och framtid.

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING MO044A

INSTALLATIONSANVISNING MO044A INSTALLATIONSANVISNING MO044A Skarvskåp NS8+ Skarvskåp NS8+ Produktbeskrivning NS8+ som är tillverkad av pulverlackerad galvad plåt är lämplig att använda vid all typ av skarvning och förgrening. Lämpliga

Läs mer

Xerox Remote Services. Automatisk påfyllnad av förbrukningsmaterial Kundfördelar

Xerox Remote Services. Automatisk påfyllnad av förbrukningsmaterial Kundfördelar Xerox Remote Services Automatisk påfyllnad av förbrukningsmaterial Kundfördelar Bekräftelse av registreringen för automatisk påfyllnad av förbrukningsmaterial Uppfyller kundens behov av större effektivitet

Läs mer

Solceller för egen elproduktion Är det lönsamt?

Solceller för egen elproduktion Är det lönsamt? Högskolan på Gotland Solceller för egen elproduktion Är det lönsamt? Kursdeltagare Marianne Lindeborg Oktober, 2011 Examinator: Göran Wall Högskolan på Gotland Kurs: Energi och miljö Höstterminen 2011

Läs mer

Tullverkets författningssamling

Tullverkets författningssamling Tullverkets författningssamling ISSN 0346-5810 Utgivare: Chefsjuristen Per Kjellsson, Tullverket, Box 12854, 112 98 Stockholm Föreskrifter om ändring i Inspektionens för strategiska produkter föreskrifter

Läs mer

Framtida prisskillnader mellan elområden 2012-06-12

Framtida prisskillnader mellan elområden 2012-06-12 Framtida prisskillnader mellan elområden 2012-06-12 Modity Energy Trading Energihandel som skapar kundvärden Modity ska vara en attraktiv och självklar motpart i alla former av bilateral och marknadsbaserad

Läs mer

Flexibla och säkra lösningar för decennier. Kablar för larmoch säkerhetssystem.

Flexibla och säkra lösningar för decennier. Kablar för larmoch säkerhetssystem. Flexibla och säkra lösningar för decennier. Kablar för larmoch säkerhetssystem. 2 Vi erbjuder marknadens bredaste sortiment av kablar för alla tänkbara installationer. Allt handlar om pålitlighet. Det

Läs mer

Vagabonds Resebarometer 2010

Vagabonds Resebarometer 2010 Juni 2010 Vagabonds Resebarometer 2010 - Svenska folkets resvanor Vagabonds Resebarometer 2010 är en årlig reseundersökning som kartlägger svenska folkets resvanor. Det är en totalundersökning av våra

Läs mer

F ib e r att lä n gta h e m till

F ib e r att lä n gta h e m till F ib e r att lä n gta h e m till Nexans följer med hela vägen hem I flera år har vi haft en viktig roll när infrastrukturen för de nya kommunikationsvägarna i Sverige har byggts, bland annat genom stadsnät.

Läs mer

Fingrid. Kraft med ansvar.

Fingrid. Kraft med ansvar. Fingrid. Kraft med ansvar. Fingrid i korthet Fingrid Oyj:s kraftöverföringsnät 1.1.2015 400 kv stamnät 220 kv stamnät 110 kv stamnät likströmsförbindelse andras nät Elektricitet är en oskiljaktig del av

Läs mer

Skatteverkets meddelanden

Skatteverkets meddelanden Skatteverkets meddelanden ISSN 1652-1447 Skatteverkets information om reservering för förlustrisker vid export * I detta meddelande finns information om schabloner för beräkning av förlustrisker i samband

Läs mer