KABELVARDEN. i världsklass. Tema: Smarta elnät. Lättskalat på bobiner. Tranås Industrikablage stannar i Småland

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KABELVARDEN. i världsklass. Tema: Smarta elnät. Lättskalat på bobiner. Tranås Industrikablage stannar i Småland"

Transkript

1 KABELVARDEN 1/2010 En tidning om kablars betydelse från Lättskalat på bobiner sidan 6 Tranås Industrikablage stannar i Småland SIDoRNA 4 5 Foto: nexans Tema: Smarta elnät SIDORNA 2 3 Ett kabelfartyg i världsklass sidan 8

2 TEMA smart grids Smartare system för Framtidens elproduktion kommer att ha fler källor och mer förnybar el än dagens. Det kommer att kräva nya och smartare sätt att distribuera och förbruka elenergin. Det kallas ofta smart grids, eller smarta elnät. Dagens eldistribution bygger på att nästan all el produceras i stora vatten- eller kärnkraftverk och överförs på stora ledningar ut till kunderna. Framtidens elproduktion kommer att innehålla en avsevärd större andel förnybar energi i Sverige i första hand från vindkraft medan andra länder kommer att få en större del från energikällor som sol eller vågor. Gemensamt för dessa energikällor är att de inte går att Det gör att hushållen faktiskt kan tjäna pengar på sin elbil styra som dagens kraftverk, utan energin kommer när den kommer. Det kräver en utveckling av eldistributionen till nya smartare elnät. Eller egentligen smartare elsystem, enligt Sture Larsson, teknisk direktör vid Svenska Kraftnät. En stor andel förnybar energi kommer framförallt att innebära konsekvenser för hur vi förbrukar elen. I dag får de flesta kunder el till ett fast pris dygnet runt. I framtiden kommer vi att få se ett mer dynamiskt sätt att hantera elenergin, där priset varierar timme för timme, säger han. När förbrukarna, både industri och hushåll, fått utrustning som kan mäta elförbrukningen på timbasis, så innebär det att de kan styra över delar av förbrukningen till de timmar på dygnet när det finns gott om billig energi. Delar av förbrukningen i ett hushåll kan vara dynamiska, medan andra ligger fast. El för uppvärmning och kylning är ofta en förbrukning som går att flytta i tid genom olika former av ackumulering, som exempelvis isolerade vattentankar. Samma sak gäller för industriförbrukningen, där delar kan vara flexibel medan andra delar hårdare styrs av leveranstider och materialkostnader, säger Sture Larsson. Hård belastning ibland, men också förnybar el som produceras i mikro källor som solkraftverk på vanliga villatak kommer att ställa nya krav på landets elnät, framförallt att man hittar affärsmodeller 2 KABELVÄRDEN

3 Lanserar nytt koncept Nexans arbetar nu med att ta fram ett smart nät, anpassat för Norden, berättar marknadschefen Lars Josefsson. Nexans kommer under 2010 att lansera ett färdigt koncept för smarta elnät, anpassat till nordiska förhållanden. Nexans har vid sina anläggningar i Belgien, Tyskland och Frankrike utvecklat ett koncept för framtidens smarta elnät. Det är en helhetslösning med kablar, sensorer, kommunikationsutrustning, styrsystem och ny teknik i form av bland annat supraledare. Nu ska vi ta detta koncept till en nordisk marknad, där energisystemet kommer uppgraderas för att möta kommande behov, berättar Lars Josefsson marknadschef vid Nexans. Nexans ligger mycket långt framme i ett internationellt perspektiv. Det ger ett försprång i Norden, enligt Lars Josefsson. Framförallt genom att vi kan leverera hela systemet med alla delarna, säger han. Att tillhöra en global koncern är en stor fördel när ny avancerad teknik ska införas, hävdar Lars Josefsson. Dels har vi vårt stora utvecklingscenter i Lyon där vi har expertis inom alla områden som krävs för de smarta elnäten; IT, telekommunikation, elkraft Nu ska vi ta detta koncept till en nordisk marknad, där energisystemet kommer uppgraderas för att möta kommande behov och mekanik. Vi har dessutom de finansiella resurser som behövs för att mäkta med en så stor investering, säger han. Flera innovationer har tagits fram inom koncernen. Dels systemet Cat-1 som dynamiskt övervakar nätet för att optimera effektiviteten, dels en ny typ av luftledningslina som tål ett längre avstånd mellan stolparna. Linorna innehåller en kärna av komposit som gör att de klarar hårdare mekanisk belastning. Det minskar antalet stolpar, vilket gör att nätens påverkan på landskapet blir mindre och att det blir lättare att korsa vägar och älvar. De stora mängder energi som period vis kan förekomma i de smarta elnäten kan även leda till att dagens linkonstruktioner får för stort nedhäng av värmeutvecklingen, men den här konstruktionen håller linorna på plats. framtidens el som gör att vanliga hushåll och företag kan sälja el till näten. Det innebär dels att de befintliga näten kan behöva förstärkas, dels att mätning och olika former av leveransavtal måste utvecklas för att hantera situationer då elen går åt flera håll, säger Sture Larsson. Att lagra el i jättelika batterier är en lockande tanke. Men med dagens batteripriser är det knappast lönsamt att bygga batterier bara för det syftet. Men snart kan det finnas ett stort batteri i varje hem om elbilen får sitt förväntade genombrott. Då fyller man bilens batteri med billig el för att kunna köra billigt och avstår om elen är dyr. Om elbilarna utvecklas vidare kan man tänka sig att man kan tanka över Framtidens elnät måste förstärkas för att klara en periodvis högre belastning, men också göras energieffektivare vid varierande spänningsnivåer, berättar Sture Larsson, teknisk chef vid Svenska Kraftnät. elen till huset vid hög belastning, eller sälja tillbaka ut i elnätet när elpriset är som dyrast. Det gör att hushållen faktiskt kan tjäna pengar på sin elbil. Information blir en viktig del i framtidens elnät. Ingen kan sitta hemma och läsa av elpris hela dagarna, detta måste gå via nya styrutrusningar som ständigt informeras om elpriser. Men eftersom näten periodvis kommer att utsättas för en mycket hög belastning ena dagen, för att andra dagar bara kunna frakta små mängder energi så kommer det att krävas betydligt mer sofistikerade former av övervakning av näten. Dels för att förhindra rena haverier på grund av överbelastning. Men också för att göra näten energieffektivare, man kan exempelvis anpassa spänningsnivåer beroende på mängden överförd energi för att minimera förluster i nätet, säger Sture Larsson. Än så länge finns de smarta elnäten mest på skrivborden. Ett projekt som i praktiken har kommit långt på svensk mark finns att hitta i Norra Djurgårdsstaden i Stockholm. Fortum och ABB driver där ett intressant projekt som öppnar för smart elanvändning och för möjligheter till lokal produktion och smart laddning av bilar. Man tittar också på hur man effektivast kan försörja fartygen i Värtahamnen med el, men också i vissa fall låta fartygens motorer försörja området med el, berättar Sture Larsson. KABELVÄRDEN 3

4 VÅRA KUNDER Stannar i Småland När de flesta svenska tillverkarna av kablage flyttat till lågkostnadsländer fortsätter Tranås Industrikablage att tillverka hemma i Småland. Hög flexibilitet, hög automatisering och målstyrda arbetsgrupper är vinnarkonceptet. Rolf Gerking, inköps- och personalansvarig, berättar att flera kunder som valt att köpa kablage från asiatiska leverantörer kommit tillbaka till Tranås Industrikablage. De saknar den flexibilitet som vi kan erbjuda. Utvecklingen går så snabbt, och när man har leverantörer så långt borta tar det tid att göra förändringar. Blir något fel innebär det att det blir dyrt. Vi kan ställa om snabbt och vi kan jobba i små serier, säger han. Tranås Industrikablage startades Bakgrunden till bildandet var att Tranås Eltjänst, som var elinstallatör hos Stiga, också tillverkade enklare kablagelösningar åt kunden. Men det kom allt fler förfrågningar om att bygga kablage, så till slut valde ägaren av Tranås Eltjänst att starta ett nytt företag för kablagetillverkning. De första åren fick företaget flytta flera gånger eftersom det växte ur sina lokaler, men de senaste 15 åren har det hållit till längst ut i Hjälmaryds industriområde vid södra infarten till Tranås från riksväg 32. I dag har Tranås Industrikablage 55 anställda och beräknas omsätta 52 miljoner kronor under innevarande räkenskapsår. Företagets största kunder är tillverkare av skogs- och trädgårdsmaskiner samt tillverkare av värmepumpar, främst företag med rötter i Tranås med omnejd men som fått globala ägare. Ett annat kundsegment finns inom militärt övningsmateriel. Men vi har dock en ganska Genom hög flexibilitet kan vi konkurrera med lågkostnadsländer, säger Rolk Gerking, inköps- och personalansvarig. Den här maskinen kan hantera upp till 36 kablar i sekvens bred kundstruktur med ett hundratal kunder, säger Rolf Gerking. Lågkonjunkturen slog hårt mot flera av företagets kunder. Men Tranås Industrikablage klarade sig hyggligt torrskoda, och passade till och med på att investera sig ur krisen genom att ytterligare höja flexibiliteten. Vi har bland annat utvecklat en avdelning för småserietillverkning av reservdelar och prototyper. Vi har ofta blivit tillfrågade om reservdelsproduktion, men inte ansett att det passat in i vår serieproduktion. Samma sak gäller prototyptillverkning. Men på senare år har trycket från kunderna ökat och vi insåg att det finns en rejäl marknad. Eftersom det rör sig om små Tranås Industrikablage har 55 anställda och arbetar med målstyrda produktions grupper, som själva sköter kontakten med kunderna. serier och ibland udda material, så är det oftast materialförsörjning som är det svåra. Vi försöker lösa det dels genom att prata med våra kunder så att vi kan ligga steget före, dels genom att ha nära relationer med våra leverantörer, säger Rolf Gerking. Att ligga steget före är en bärande idé i hela verksamheten för Tranås Industrikablage. Vi strävar efter att komma med så tidigt som möjligt i processerna. Om våra kunder låter oss ha synpunkter i konstruktionsögonblicket, så har de ofta igen det genom att produktionen blir billigare. Ett sätt för Tranås Industrikablage att hantera den hårda lågpriskonkurrensen är att bygga mer avancerade produkter med 4 KABELVÄRDEN

5 hög kvalité. Dit har företaget nått bland annat genom att ha en bra maskinpark. Centralt i maskinhallen står en praktpjäs, en Komax Zeta inköpt för cirka fem miljoner kronor, vilket är företagets största investering hittills. Vanliga maskiner hanterar en kabel i taget. Den här maskinen kan hantera upp till 36 kablar i sekvens och monterar automatiskt kablarna i block, berättar Rolf Gerking. Utvecklingen går så snabbt, och när man har leverantörer så långt borta tar det tid att göra förändringar För att inte helt slås ut från delar av marknaden samarbetar Tranås Industrikablage med två partnerföretag i Litauen. De hjälper oss framförallt med kablage som kräver stort manuellt jobb. Det gör att vi kan behålla våra svenska kunder inom alla segment. Genom att lägga den mest manuella tillverkningen i Litauen kan vi satsa mer på maskininvesteringar och avancerade kablage här i Tranås. I mitten av 1990-talet köpte Tranås Industrikablage över tillverkning av grovkablage från ABB. Det rör sig om kablar med en dimension på kvadratmilli meter, på upp till 30 millimeter i diameter. Det är i första hand batterikablage till Scanias bussar och större gräsklippare, men även reservdelsproduktion till lastvagnsindustrin. Det är långa kablar, batterierna sitter ju oftast bak i motorrummet, och grovkablagen utgör ungefär tio procent av vår verksamhet. Produktionen inom företaget görs i sex så kallade målstyrda grupper. Vi har arbetat med det i tio år. Innebörden av begreppet är att man flyttar ut delar av produktionsadministrationen och sätter mål för grupper. De får sedan självständigt styra arbetet och sköta kontakterna med kunderna, vilket ger dem stor förståelse för kundernas behov. Kunderna har visat stor uppskattning för det, framförallt att de alltid kan få ett svar direkt om de undrar något. Nexans är en av företagets leverantörer. Vi har haft ett långt och bra samarbete med Nexans som är en av våra största leverantörer, inte minst inom halogenfri kabel, säger Rolf Gerking. KABELVÄRDEN 5

6 NYHETER Succékabel på bobin Nexans har nu börjat sälja sin extremt lättskalade installationskabel EQLQ Easy på bobin. Nexans halogenfria kabel EQLQ Easy är skapad för att göra livet lättare för installatörer. Mantel och aluminiumband kan i ett drag skalas 100 cm, vilket sparar installatörernas axlar. Den innehåller inte heller någon talk, vilket innebär att installatörernas hud inte torkar ut samtidigt som golven inte blir nersmutsade av talken, säger produktchefen Aron Andersson. Den tvinnade biledaren gör också att installationen i dosor och apparater kan göras mycket snabbare. Dessutom är EQLQ Easy enkel att klamra och det uppstår inga veck vid böjar. Nu finns EQLQ Easy även på bobin, vilket innebär att den kan köpas i längre längder. Bobinerna är anpassade för pallytan på en EUR-pall så att fyra bobiner ryms på pallen utan att sticka ut, vilket besparar kunderna problem med transportskador och vid lagerhållning. Sammanlagt ryms åtta bobiner på en pall. Fakta EQLQ Easy l eqlq Easy finns i fullsortiment från 3G1,5 till 5G2,5 l Ingen talk l Godkänd av Semko l UV-skyddad l Brandspridningsklass F2 l Tvinnad biledare l Halogenfri l Patenterad konstruktion Guldnyckel till Mecka och Nexans Nexans halogenfria kampanj med de brand- och vattenskadade breven fortsätter att skörda framgångar inom reklambranschen. När Swedma arrangerade sin årliga tävling Guldnyckeln var Nexans och reklambyrån Mecka en av vinnarna. Mecka har tidigare tilldelats silvermedalj i Postens tävling Guldlådan för samma kampanj, som dessutom var nominerad i Sveriges Annonsörer och Sveriges Kommunikationsbyråers 100-wattaren. Klimatkompenserar med skog Nexans kompenserar nu alla koldioxidutsläpp från företagets affärsresor med flyg genom att stödja ett projekt för återplantering av skog i Unchindile-Mapanda i Tanzania. Nästan hektar förstörd mark kommer att återplanteras med tall, eukalyptus och hotade lokala arter för att skydda den biologiska mångfalden. Ny mellanspänningskabel underlättar mantelprovning Nexans nya mellanspänningskabel AXLJ-F TTCL är konstruerad med en mantel av PE som består av två skikt, ett inre UV-beständigt vitt skikt och ett yttre halvledande svart skikt. Det är en konstruktion som gör det lätt att se om det yttre skiktet avlägsnats från manteln och som möjliggör mantelprovning på trumma, i rör och före återfyllnad. AXLJ-F TTCL är längs- och tvärvattentät och avsedd för fast förläggning utomhus i luft, mark och vatten. Värmeprodukter flyttar till Axjo Kabel AB Nexans har flyttat sin försäljning av värmekabel till dotterbolaget Axjo Kabel AB i Gislaved. Det ska ge både större flexibilitet i verksamheten liksom effektivare och snabbare leveranser. Genom flytten av Axjo Kabel AB ges även möjlighet till mer anpassad kundbearbetning och ökat fokus på värmeområdet. Kent Sandquist, försäljningschef Värme och Robert Lindqvist, produktchef Värme, har därför flyttat till Axjo Kabel AB i Gislaved. Pär-Erik Näslund är platschef för verksamheten på Axjo som sedan tidigare säljer sladdställ. 6 KABELVÄRDEN

7 1 kv-kabel anpassad för Norden Nexans nya 1 kv-kabel för installation, S1XV, är avsedd för fast förläggning inom- och utomhus i luft, mark och vatten. Kabeln är tillverkad för ett nordiskt klimat med material enligt svensk standard för att kunna hanteras även vid kyla. Kabeln är oskärmad vilket gör den enkel och smidig att installera. Den finns i en area från 3G1,5 till 5G16. Kabelnyhet i sortimentlista Nexans bassortimentlista för elnät är uppdaterad för Ny i bassortimentet är den nya kabeln AXLJ-F TTCL. Produkterna i bassortimentlistan tillverkas mot lager i Grimsås. Målet är att de ska levereras inom en vecka med reservation vid säsongs toppar då produkter tillfälligt kan ta slut. Ny upplaga av Handbok för nätbyggare I 2010 års upplaga av handbok för nätbyggare finns bassortimentet för kablar och tillbehör inom användningsområdet Infrastruktur. Här finns även bland annat belastningstabeller, korrektions faktorer och förläggnings instruktioner. Handboken, som uppdateras vartannat år, vänder sig framförallt till dem som arbetar med byggnation av nät för eldistribution, telekommunikation och bredband i nationella stomnät, regionala nät och stadsnät samt accessnät. Handboken kan beställas via Högsta betyg 20 år i rad Nexans IKO Sweden ingår i en exklusiv grupp av 94 svenska företag som har lyckats med bedriften att få det högsta kreditbetyget AAA 20 år i rad från kreditvärderingsföretaget Soliditet. För detta belönades företaget med det nyinstiftade priset Soliditet Diamond Award. Ny förpackningslösning ökar blåshastighet Nexans lanserar en ny förpackning, designad för att snabbare kunna blåsa in mikrofiberkabel i rör. Nexans fortsatt huvudleverantör till Stokab Nexans har tecknat ett nytt tvåårigt ramavtal med AB Stokab, ett IT-infrastrukturbolag som ägs av Stockholms stad. Kontraktet omfattar leverans av installationsmaterial till Stokabs utbyggnad av infrastruktur för bredband i Stockholmsområdet. Där ingår bland annat ODFer (Optical Distribution Frames) och utrustning till noder i flerfamiljshus. Nexans har samlat alla kabellösningar för automation under varumärket MOTIONLINE för att lyfta fram företagets samlade resurser på detta område allt från minia tyrstyrkablar till avancerade industrikablar Den nya förpackningslösningen är anpassad för fiberkabel upp till 3 mm. Den gör det möjligt att blåsa fiberkabel mycket snabbare och säkrare jämfört med traditionellt förpackad kabel på trumma, eftersom kabeln inte behöver dra runt en tung trumma vid blåsförläggning. I förpackningen levereras Nexans mikrokabel GAQDBV som ingår i Nexans utbud av kompletta system för fiber-till-hemmet, vars totallösningar innehåller produkter som är anpassade för att fungera ihop och som därmed ger optimal prestanda, driftsäkerhet och kostnadseffektivitet. MOTIONLINE kabellösning för automation (Profinet) och diskreta elkablar. Det nya varumärket omfattar även hybridkablar som uppfyller kraven för decentraliserade styrsystem genom att kombinera eloch signaltrådar i samma kabel. KABELVÄRDEN 7

8 NEXANS I VÄRLDEN C/S Skagerack har förlängts med 12,5 meter på mitten för att kunna lägga längre och grövre kablar till havs. Världsklass även till havs Kunderna vill förlägga allt grövre kablar i havet. Nexans möter det behovet genom att förlänga fartyget C/S Nexans Skagerack med 12,5 meter. C/S Nexans Skagerack var ett 100 meter långt, och ett av världens mest avancerade kabelförläggningsfartyg, när det lade till i varvet Cammell Laird Shiprepairers and Shipbuilders Limited i Birkenhead, England. Där sågades det mitt itu. Två månader och 8 miljoner euro senare hade de två delarna fogats samman, men mellan sig hade de en 12,5 meter lång ny sektion. Där fanns dels en ny bostadsmodul med 60 enkelhytter, dels ett arbetsdäck med en lastyta som ökat från 900 till m2. Det gör C/S Nexans Skagerack till ett kabelförläggningsfartyg i yppersta världsklass som kan hantera kundernas nya krav att kunna lägga ut ännu grövre kraftkabel och kopplingsstationer i havet. Att äga och själva driva vårt kabelutläggningsfartyg är en viktig del i vår strategi att tillhandahålla en komplett service för utläggning av undervattenskabel. Ombyggnaden av C/S Skagerrak Ombygg - nad av C/S Skagerrak ska ses som en markering av vårt åtagande inom undervattenskabel och garanterar att vi står väl rustade för marknadens behov ska ses som en markering av vårt åtagande inom undervattenskabel och garanterar att vi står väl rustade för marknadens behov, säger Krister Granlie, VD på Nexans Umbilicals & Sub-marine High Voltage Business Group. C/S Nexans Skageracks första jobb i sin nya skepnad startar från den norska kusten. Därifrån ska fartyget förlägga en 292 km lång HVDC-kabel en högspänningskabel för likström tillsammans med en optofiberkabel ut till BP Valhall PFS för att försörja oljeplattformen med el. Fartyget har tidigare använts i många stora projekt som förläggningen av kraftkablarna mellan Spanien och Marocko (1997 och 2005), Gemini-projektet i Mexikanska golfen (1999), projektet Abu Safah i Saudiarabien (2004) och NorNed-länken (2008) mellan Norge och Nederländerna, som med sina 580 km är världens längsta högspänningskabel under vatten. B Tankar kring kabeltrassel För några dagar sedan skojade jag med en kollega när vi stod och redde ut kabeltrassel efter en minimässa: Kablar, vad skall de vara bra för egentligen? Jag insåg samtidigt som jag sade det att det var som att svära i kyrkan. Är det någon som borde uppskatta värdet av kablar så är det ju vi på Nexans. Den tidning du håller i din hand heter Kabelvärden. I två utgåvor per år är målet att belysa kablar, dess användning och, framför allt, dess värde. Trots att vi gett ut Kabelvärden sedan 2006, känns detta nummer lite speciellt. Som nytillträdd kommunikationschef på Nexans IKO Sweden och ansvarig utgivare för Kabelvärden vill jag ta tillfället i akt att hälsa dig välkommen till detta mitt premiärnummer! För oss på Nexans är det jubileumsår i år. Det är 10 år sedan Nexans bildades ur Alcatels kabelverksamhet, med det tydliga målet att bli global expert på kablar och kabelsystem. Nexans Sveriges fabrik och huvudkontor i Grimsås har dock längre traditioner än så. Sedan 1948 har det tillverkats kabel på torvmossen här i Västergötland. Att tillhöra en global koncern är naturligtvis en enorm styrka. Med närvaro i närmare 40 länder och tillsammans med företag som alla är experter på kablar, får vi tillgång till hela världens samlade kompetens inom området, produkter och innovationer. Så mycket verksamhet beror på kablar. Kablar finns överallt och hanterar viktiga och avancerade processer, ger problemfri funktion och hög säkerhet. En liten försynt fråga dock; vad sägs om att göra kablar som inte trasslar sig till nästa utvecklingsprojekt?! Eva Wallin Kommunikationschef K ABELVARDEN Kabelvärden ges ut av Nexans IKO Sweden AB, GRIMSÅS Tfn KABELVÄRDEN Redaktör: Karin Johansson Produktion: Rejäl Kommunikation AB Grafisk form: Inspiration Media Ansvarig utgivare: Eva Wallin Nexans över hela världen Nexans finns över hela världen. Här hittar du Nexans fabriker och kontor: Argentina, Australien, Belgien, Brasilien, Canada, Chile, Colombia, Danmark, Egypten, Filipinerna, Finland, Frankrike, Förenade Arabemiraten, Ghana, Grekland, Hongkong, Indien, Indonesien, Iran, Irland, Italien, Kina, Korea, Libanon, Litauen, Marocko, Nederländerna, Nigeria, Norge, Peru, Rumänien, Ryssland, Schweiz, Spanien, Singapore, Sverige, Sydafrika, Taiwan, Thailand, Turkiet, Tyskland, Storbritannien, USA, Venezuela, Vietnam

Finländska dotterbolag utomlands 2011

Finländska dotterbolag utomlands 2011 Företag 2013 Finländska dotterbolag utomlands 2011 Finländska företag utomlands: drygt 4 600 dotterbolag i 119 länder år 2011 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2013

Finländska dotterbolag utomlands 2013 Företag 2015 Finländska dotterbolag utomlands 2013 Finländska företag utomlands: nästan 4800 dotterbolag i 125 länder år 2013 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Snabbreferensguide Pro Focus 2202 Färg

Snabbreferensguide Pro Focus 2202 Färg Snabbreferensguide Pro Focus 2202 Färg 2 Slå på och av scannern Mekaniskt uttag Standby-strömbrytare Array-uttag Anslut transducers Använd den gröna standby-strömbrytaren. För att slå på scannern: Tryck

Läs mer

Stockholms besöksnäring. September 2014

Stockholms besöksnäring. September 2014 Stockholms besöksnäring. September 214 Under september noterades 1,68 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var 95, eller 1 %, fler än under september 213, vilket i sin tur innebär

Läs mer

Stockholms besöksnäring. December 2014

Stockholms besöksnäring. December 2014 Stockholms besöksnäring. December 214 När 214 summeras överträffas års rekordsiffor för övernattningar på länets kommersiella boendeanläggningar varje månad. Drygt 11,8 miljoner övernattningar under 214

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014 Stockholms besöksnäring. Oktober 214 För första gången nådde antalet gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i över en miljon under oktober månad och redan under oktober har över 1 miljoner övernattningar

Läs mer

DFDS Fraktarna fusioneras med DFDS Nordisk Transport. DFDS Transport Group delas in i 3 divisioner. DSV köper tillbaka 50% av aktiekapitalet

DFDS Fraktarna fusioneras med DFDS Nordisk Transport. DFDS Transport Group delas in i 3 divisioner. DSV köper tillbaka 50% av aktiekapitalet DSV 2015 Vår historia 10 självständiga åkerier etablerar DSV: De Sammensluttede Vognmænd den 13/7-1976 DSV köper Samson Transport som blir DSV Samson Transport DFDS Fraktarna fusioneras med DFDS Nordisk

Läs mer

Utrikes födda ökar i Linköpings kommun

Utrikes födda ökar i Linköpings kommun Linköpings Kommun Statistik & Utredningar Statistikinfo 2009:09 Utrikes födda ökar i Linköpings kommun Vid årsskiftet 2008 uppgick befolkningen i Linköping till 141 863 personer. Av dessa var 17 156 utrikes

Läs mer

Smarta elnät För ett hållbart samhälle

Smarta elnät För ett hållbart samhälle Smarta elnät För ett hållbart samhälle Smarta elnät För ett hållbart samhälle Dagens kraftnät baserar sig på att elen produceras i stora kraftanläggningar och att flödet i transmissionsoch distributionsnäten

Läs mer

Swedavias resvanebarometer

Swedavias resvanebarometer Swedavias resvanebarometer 2011 Kommentarer: Antalet passagerare vid Swedavias flygplatser ökade med 13 procent under 2011, en historiskt mycket hög siffra och oöverträffad sedan 1980-talet. Swedavias

Läs mer

Energisituation idag. Produktion och användning

Energisituation idag. Produktion och användning Energisituation idag Produktion och användning Svensk energiproduktion 1942 Energislag Procent Allmänna kraftföretag, vattenkraft 57,6 % Elverk 6,9 % Industriella kraftanläggningar (ved mm) 35,5 % Kärnkraft

Läs mer

Information om ansökan per land

Information om ansökan per land Information om ansökan per land OBS! Till ansökan bifogade handlingar skall vara översatta till landets officiella språk, eller, om det är svårt att få till stånd en sådan översättning till engelska eller

Läs mer

Flexibla och säkra lösningar för decennier. Kablar för larmoch säkerhetssystem.

Flexibla och säkra lösningar för decennier. Kablar för larmoch säkerhetssystem. Flexibla och säkra lösningar för decennier. Kablar för larmoch säkerhetssystem. 2 Vi erbjuder marknadens bredaste sortiment av kablar för alla tänkbara installationer. Allt handlar om pålitlighet. Det

Läs mer

Kablar för larm- och säkerhetssystem. Januari 2012

Kablar för larm- och säkerhetssystem. Januari 2012 Kablar för larm- och säkerhetssystem Januari 2012 Nicholas Melin, säkerhetskonsult C-cap AB "Att använda rätt kablar är mycket viktigt i varje säkerhetssystem. Kablarna måste väljas lika omsorgsfullt som

Läs mer

Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012

Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012 PRESSMEDDELANDE Kontaktpersoner: Gérard Dubuy, vd CFO Magnus Bergendorff Telefon: 08-683 73 00 Internet inklusive bildarkiv: www.hl-display.com Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012

Läs mer

KABELVARDEN. De bygger nät för säkrare trafik. Elajo är både små och stora. Lättskalat sparar tid, pengar och kroppar

KABELVARDEN. De bygger nät för säkrare trafik. Elajo är både små och stora. Lättskalat sparar tid, pengar och kroppar KABELVARDEN 2/2009 En tidning om kablars betydelse från Lättskalat sparar tid, pengar och kroppar sidan 7 Bra byggsätt för fibrer till hemmet SIDAN 6 Foto: melker dahlstrand Elajo är både små och stora

Läs mer

Hyreslösningar Rätt truck för rätt tillfälle

Hyreslösningar Rätt truck för rätt tillfälle EMPOWERING YOUR BUSINESS Hyreslösningar Rätt truck för rätt tillfälle www.toyota-forklifts.se HYRESLÖSNINGAR Rätt truck för rätt tillfälle Olika situationer kräver olika lösningar. Vilken truck passar

Läs mer

F ib e r att lä n gta h e m till

F ib e r att lä n gta h e m till F ib e r att lä n gta h e m till Nexans följer med hela vägen hem I flera år har vi haft en viktig roll när infrastrukturen för de nya kommunikationsvägarna i Sverige har byggts, bland annat genom stadsnät.

Läs mer

Temasession 1: Nationell handlingsplan för smarta elnät

Temasession 1: Nationell handlingsplan för smarta elnät Temasession 1: Nationell handlingsplan för smarta elnät Karin Widegren, kanslichef, Samordningsrådet för smarta elnät Power Circle Summit 2014, Göteborg 6 november 2014 Samordningsrådet NÄRINGSLIV ORGANISATIONER

Läs mer

TOYOTA I_SITE Mer än fleet management

TOYOTA I_SITE Mer än fleet management EMPOWERING YOUR BUSINESS TOYOTA I_SITE Mer än fleet management www.toyota-forklifts.se TOYOTA I_SITE Mer än fleet management Toyota I_Site är ett kontinuerligt partnerskap för effektiv materialhantering.

Läs mer

Rådets arbete och resultat Karin Widegren, kanslichef Samordningsrådet för smarta elnät

Rådets arbete och resultat Karin Widegren, kanslichef Samordningsrådet för smarta elnät Rådets arbete och resultat Karin Widegren, kanslichef Samordningsrådet för smarta elnät Utmaningar för energisystemet Ökad komplexiteten kräver förändringar och anpassning av elnäten Integrera stora mängder

Läs mer

Solceller för egen elproduktion Är det lönsamt?

Solceller för egen elproduktion Är det lönsamt? Högskolan på Gotland Solceller för egen elproduktion Är det lönsamt? Kursdeltagare Marianne Lindeborg Oktober, 2011 Examinator: Göran Wall Högskolan på Gotland Kurs: Energi och miljö Höstterminen 2011

Läs mer

KABELVARDEN. FIBERNÄT GER SNÖ I BACKEN sidorna 2 3. ATS Kraftservice går hela vägen sidorna 4 5. Slår på trumman för miljön

KABELVARDEN. FIBERNÄT GER SNÖ I BACKEN sidorna 2 3. ATS Kraftservice går hela vägen sidorna 4 5. Slår på trumman för miljön KABELVARDEN 2/2010 En tidning om kablars betydelse från ATS Kraftservice går hela vägen sidorna 4 5 Slår på trumman för miljön SIDAN 8 Ny lättskalad släkting sidan 6 Nexans bygger ut för mer halogenfritt

Läs mer

2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning

2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning 2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning Energi och energiproduktion är av mycket stor betydelse för välfärden i ett högteknologiskt land som Sverige. Utan tillgång på energi får vi problem

Läs mer

Sveriges främsta systemleverantör av fiberlösningar

Sveriges främsta systemleverantör av fiberlösningar Sveriges främsta systemleverantör av fiberlösningar Vi skapar framtidens kommunikationsnätverk Dagens kommunikation kräver snabb och stabil nätverksuppkoppling. Att utöka bredbandsnätet och uppgradera

Läs mer

Statistik barn 0-12 år i Östergötland Bilaga till ABC bokstavslek - en förstudie Vanligaste språk förutom svenska Finspång

Statistik barn 0-12 år i Östergötland Bilaga till ABC bokstavslek - en förstudie Vanligaste språk förutom svenska Finspång Statistik barn 0-12 år i Östergötland Bilaga till ABC bokstavslek - en förstudie Vanligaste språk förutom svenska Finspång Polen 1 till 5 1 till 5 Storbritanien, Irland 1 till 5 1 till 5 Tyskland, Österrike

Läs mer

Den smarta stadsdelen Hyllie Lösningar för smarta nät och en hållbar stad. Siemens AG 2012. All rights reserved. Sector Infrastructures & Cities

Den smarta stadsdelen Hyllie Lösningar för smarta nät och en hållbar stad. Siemens AG 2012. All rights reserved. Sector Infrastructures & Cities Den smarta stadsdelen Hyllie Lösningar för smarta nät och en hållbar stad Page 1 Smarta nät möjliggör integreringen av förnybara energikällor Vindkraftens utveckling i Sverige, 1982-2011 Lillgrund, Öresund

Läs mer

Vi gör idéer till verklighet.

Vi gör idéer till verklighet. Vi gör idéer till verklighet. Ufab utvecklar produkter med hög precision. Vi bidrar också till att höja våra kunders konkurrenskraft. Vi inser hur viktig vår leverantörsroll är. Våra kunskaper ska bidra

Läs mer

Visste du att New Wave

Visste du att New Wave Presentation av Visste du att New Wave är det enda svenska börsbolag som har ökat i både omsättning och resultat 16 år i rad? är det svenska bolag som har ökat snabbast i Europa då det gäller arbetstillfällen?

Läs mer

Kablar för alla lägen

Kablar för alla lägen Mikrokabel Fiberkabel som förläggs idag förväntas vara i drift i minst år. Det är vad fibertekniken lovar. Rätt kabel som hanteras rätt under hela sin livscykel har alltså potential att leva ett långt

Läs mer

Solelserbjudande från Södra. Egen solel

Solelserbjudande från Södra. Egen solel Solelserbjudande från Södra Egen solel Så här tillverkas solel Solelserbjudande från Södra För att producera din egen el från solens energi behöver du ett tak eller en markyta utan skuggor. Se över hur

Läs mer

Xerox Remote Services. Automatisk påfyllnad av förbrukningsmaterial Kundfördelar

Xerox Remote Services. Automatisk påfyllnad av förbrukningsmaterial Kundfördelar Xerox Remote Services Automatisk påfyllnad av förbrukningsmaterial Kundfördelar Bekräftelse av registreringen för automatisk påfyllnad av förbrukningsmaterial Uppfyller kundens behov av större effektivitet

Läs mer

Seminarium om elsystemet

Seminarium om elsystemet 2014-06-04 1 (5) Seminarium om elsystemet Under seminariet om elsystemet ställdes följande frågor till grupperna: Vad krävs för att uppnå långsiktig hållbarhet (ekonomisk, ekologisk och social) i det svenska

Läs mer

SolEl som en del av det Smarta Elnätet och det Aktiva huset

SolEl som en del av det Smarta Elnätet och det Aktiva huset SolEl som en del av det Smarta Elnätet och det Aktiva huset SolEl-seminarium den 10 november 2010 Christer Bergerland, Manager R&D, Sweden - New Business Fortum Power & Heat, ESD 1 Organisationen för den

Läs mer

Uppdaterad statistik till läroboken (5:e upplagan)

Uppdaterad statistik till läroboken (5:e upplagan) Uppdaterad statistik till läroboken (5:e upplagan) s. 26: Världshandeln per produkt och region 1960 2009 2 s. 29: Världsekonomins topp-20 år 2009 3 s. 35: Sveriges export/import 2010 4 s. 37: Topp-tio

Läs mer

Internationell konvention (SÖ 1979:6) om skeppsmätning med därtill hörande internationella skeppsmätningsregler

Internationell konvention (SÖ 1979:6) om skeppsmätning med därtill hörande internationella skeppsmätningsregler Internationell konvention (SÖ 1979:6) om skeppsmätning med därtill hörande internationella skeppsmätningsregler Artikel 1 Allmänna förpliktelser enligt konventionen [1151] De fördragsslutande regeringarna

Läs mer

v a r f ö r? v a d ä r t e k n i k e n b a k o m? h u r f o r t k o m m e r d e t a t t g å? v a r s t å r s v e n s k i n d u s t r i?

v a r f ö r? v a d ä r t e k n i k e n b a k o m? h u r f o r t k o m m e r d e t a t t g å? v a r s t å r s v e n s k i n d u s t r i? t i l l v ä x t k r ä v e r n y a l ö s n i n g a r, v ä r l d e n v ä l j e r e n e r g i s t r a t e g i, s m a r t a s t ä d e r o c h t r a n s p o r t e r b l i r e n k o n s e k v e n s m e n v a

Läs mer

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar 2013

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar 2013 Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar 2013 10,0 Sveriges bytesbalans 1998-2013 9,0 8,0 Andel av BNP (%) 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Läs mer

Sol, ved, vind, muskelkraft och strömmande vatten var de enda större energikällor människan hade tillgång till, ända fram till 1700-talet.

Sol, ved, vind, muskelkraft och strömmande vatten var de enda större energikällor människan hade tillgång till, ända fram till 1700-talet. 3 Utgåva KÄRN KRAFT Sol, ved, vind, muskelkraft och strömmande vatten var de enda större energikällor människan hade tillgång till, ända fram till 1700-talet. Med ångmaskinens hjälp utvecklades industrisamhället

Läs mer

Vindenergi. Holger & Samuel

Vindenergi. Holger & Samuel Vindenergi Holger & Samuel Hur utvinns elenergi ur vinden? Ett vindkraftverk består av ett torn med rotorblad samt en generator. Vinden får rotorbladen att snurra, varpå rotationen omvandlas till el i

Läs mer

Transportsektorn - Sveriges framtida utmaning

Transportsektorn - Sveriges framtida utmaning Harry Frank Energiutskottet KVA Transportsektorn - Sveriges framtida utmaning Seminarium 2 dec 2010 Harry Fr rank KVA - 1 12/3/2010 0 Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien rank KVA - 2 Förenklad energikedja

Läs mer

Växande e-handel utmanar detaljhandelns logistik

Växande e-handel utmanar detaljhandelns logistik Pressinformation, december 2013 Växande e-handel utmanar detaljhandelns logistik Detaljhandeln står idag inför stora utmaningar. Kunderna är mer kräsna och illojala än någonsin tidigare. Konkurrensen är

Läs mer

En strategisk partner i en krävande bransch Vi visste att det skulle bli bra, men det blev ju till och med bättre än vi kunde tänka oss!

En strategisk partner i en krävande bransch Vi visste att det skulle bli bra, men det blev ju till och med bättre än vi kunde tänka oss! En strategisk partner i en krävande bransch Vi visste att det skulle bli bra, men det blev ju till och med bättre än vi kunde tänka oss! Det är inte ovanligt att våra kunder blir glatt överraskade, eftersom

Läs mer

Fingrid. Kraft med ansvar.

Fingrid. Kraft med ansvar. Fingrid. Kraft med ansvar. Fingrid i korthet Fingrid Oyj:s kraftöverföringsnät 1.1.2015 400 kv stamnät 220 kv stamnät 110 kv stamnät likströmsförbindelse andras nät Elektricitet är en oskiljaktig del av

Läs mer

10 % rabatt på solceller

10 % rabatt på solceller NYHETER OCH ERBJUDANDEN TILL DIG SOM ÄR KUND HOS VATTENFALL VÅR 2014 Solenergi framtidens energikälla Erbjudande på solceller 10 % rabatt på solceller Tävla med oss! Vinn en luftvärmepump, värd upp till

Läs mer

ÅRSSTÄMMA 2013 KARL-JOHAN PERSSON VD

ÅRSSTÄMMA 2013 KARL-JOHAN PERSSON VD ÅRSSTÄMMA 2013 KARL-JOHAN PERSSON VD 2012 I KORTHET Fortsatt utmanande för klädhandeln på flera av H&M:s marknader Försäljningen +11% i lokala valutor jämförbara enheter +1% Bruttomarginal 59,5 procent

Läs mer

Framtida prisskillnader mellan elområden 2012-06-12

Framtida prisskillnader mellan elområden 2012-06-12 Framtida prisskillnader mellan elområden 2012-06-12 Modity Energy Trading Energihandel som skapar kundvärden Modity ska vara en attraktiv och självklar motpart i alla former av bilateral och marknadsbaserad

Läs mer

Detta är en annons från EgenEl. solceller. Ann väljer. solceller. Solcells paket. steg för steg

Detta är en annons från EgenEl. solceller. Ann väljer. solceller. Solcells paket. steg för steg solceller Ann väljer solceller 3 Solcells paket InstalLationen steg för steg Allt fler väljer solceller Vi kan nästan tala om en solcellsrevolution Under 2012 installerades det dubbelt så mycket solel

Läs mer

Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare

Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Att köra buss och lastbil i sitt yrke är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. För att säkerställa att alla förare har den

Läs mer

En snabbare och starkare affärspartner

En snabbare och starkare affärspartner En snabbare och starkare affärspartner Varför blir vissa företag mer framgångsrika än andra? Beror det på kortare time to market, innovationstakten eller produktionskostnaden? Svaret är ovillkorligen ja

Läs mer

Alla dina fördelar hos IWAKI

Alla dina fördelar hos IWAKI Extremt driftsäker Magnetkoppling absolut tät Inga kostnader för axeltätningar Torrkörningssäker 100% kemisk resistens Miljövänlig Alla dina fördelar hos IWAKI Mr. Fujinakas geniala ide På 60 talet utvecklade

Läs mer

Snabb bruksanvisning för MO-Call BlackBerry

Snabb bruksanvisning för MO-Call BlackBerry Vad behöver jag för att starta MO-Call? Innan man kan ringa ett samtal, behöver man det nedanstående: Ett registrerat MO-Call konto. MO-Call kredit på ditt konto. MO-Call programvaran på din mobiltelefon.

Läs mer

VI SÄTTER EN NY STANDARD MED VÄRLDSLEDANDE LUFT/LUFT VÄRMEPUMPAR

VI SÄTTER EN NY STANDARD MED VÄRLDSLEDANDE LUFT/LUFT VÄRMEPUMPAR VI SÄTTER EN NY STANDARD MED VÄRLDSLEDANDE LUFT/LUFT VÄRMEPUMPAR DAIKINS NYA SERIE LUFT/LUFT VÄRMEPUMPAR I X-SERIEN ÄR VERKLIGEN NÅGOT EXTRA. Den höga japanska kvalitén har utvecklats i Sverige för vårt

Läs mer

HANDBOK för dig som ska installera optofiber ansluten till Härjedalens kommuns byanät.

HANDBOK för dig som ska installera optofiber ansluten till Härjedalens kommuns byanät. HANDBOK för dig som ska installera optofiber ansluten till Härjedalens kommuns byanät. Innehållsförteckning Fakta om din fiberkabel sid 2 Steg för steg sid 3 Installationsanvisningar sid 3-4 Inför anslutningen

Läs mer

Vad kan vätgas göra för miljön? H 2. Skåne. Vi samverkar kring vätgas i Skåne!

Vad kan vätgas göra för miljön? H 2. Skåne. Vi samverkar kring vätgas i Skåne! H 2 Skåne Vi vill öka den skånska tillväxten inom miljöteknikområdet och med stöd från den Europeiska regionala utvecklingsfonden arbetar vi i projektet Vätgassamverkan i Skåne. Genom nätverkande och gemensamma

Läs mer

Vindenheten, Lars Andersson 2015-06-08

Vindenheten, Lars Andersson 2015-06-08 Vindkraftens rolle i energisystemet nya krav på vindkraft och på elmarknaden Vindenheten, Lars Andersson 2015-06-08 Vindenheten Hållbart nyttjande av vindresursen Med ett hållbart nyttjande av vindresursen

Läs mer

Luleå Energi är ett genuint Luleåföretag. En viktig drivkraft för privatpersoner, företag och samhälle.

Luleå Energi är ett genuint Luleåföretag. En viktig drivkraft för privatpersoner, företag och samhälle. 1 Luleå Energi är ett genuint Luleåföretag. En viktig drivkraft för privatpersoner, företag och samhälle. 2 Vi säljer energi. Men det våra kunder köper är något helt annat. 3 Luleåborna köper ljus och

Läs mer

Bli värdfamilj åt en utbytesstudent

Bli värdfamilj åt en utbytesstudent Connecting Lives, Sharing Cultures Ta hem världen till dig Bli värdfamilj åt en utbytesstudent Att vara värdfamilj är att växa som individer, lära nytt & få uppleva ett fantastiskt år tillsammans. Att

Läs mer

Farväl till kärnkraften?

Farväl till kärnkraften? Farväl till kärnkraften? En analys av Sveriges framtida elförsörjning Per Kågeson Svensk Energi 2014-10-01 Kärnkraften i världen 2014 Antal reaktorer USA 104 Ryssland 23 Kanada 19 Kina 20 EU 132 Indien

Läs mer

och Nexans sortiment

och Nexans sortiment Vanliga frågor och svar om EMC-anpassade kablar och Nexans sortiment I vissa sammanhang ställs krav på att elektriska eller elektroniska anläggningar är EMC-anpassade. Vad innebär detta för de kablar som

Läs mer

Vindkra( förutsä0ningar och ekonomi

Vindkra( förutsä0ningar och ekonomi Vindkra( förutsä0ningar och ekonomi Storlek E0 2 MW vindkra(verk har en tornhöjd på 80-100 meter och en rotordiameter på 80-100 meter De största verk som är i kommersiell dri( i Sverige har e0 100 meter

Läs mer

RPM International Inc. Instruktioner för jourlinje

RPM International Inc. Instruktioner för jourlinje RPM International Inc. Instruktioner för jourlinje Medan efterlevnadsärenden ofta kan lösas på lokal nivå, tillhandahåller RPM International Inc.:s ( RPM ) jourlinje ett sätt att anonymt rapportera angelägenheter

Läs mer

NEPP fredag 14 juni, 2013 Klara Strand. Lennart Söder Professor, Elektriska Energisystem, KTH

NEPP fredag 14 juni, 2013 Klara Strand. Lennart Söder Professor, Elektriska Energisystem, KTH NEPP fredag 14 juni, 2013 Klara Strand Lennart Söder Professor, Elektriska Energisystem, KTH Om integration av större mängder vind +sol (55 TWh, nu ca 7 TWh 5%): - Detta gäller framtiden, troligen efter

Läs mer

Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd Skatteverkets allmänna råd * ISSN 1652-1439 Skatteverkets allmänna råd om merkostnadstillägg för utomlands stationerad personal vid statliga myndigheter för beskattningsåret 2010 Skatteverket lämnar med

Läs mer

Kompletta lösningar för ett framtidssäkert fastighetsnät. Allt som behövs, från fiber och koppar till kompetens och service.

Kompletta lösningar för ett framtidssäkert fastighetsnät. Allt som behövs, från fiber och koppar till kompetens och service. Kompletta lösningar för ett framtidssäkert fastighetsnät. Allt som behövs, från fiber och koppar till kompetens och service. Att skapa ett genomtänkt hemmanätverk. Du hör det hela tiden, utvecklingen går

Läs mer

LVI Low Vision International AB Företagspresentation

LVI Low Vision International AB Företagspresentation LVI Low Vision International AB Företagspresentation Emma Tooth från produktion och Henrik Blomdahl från utveckling monterar läskameror. Jag arbetar som rådgivare på Syncentralen i Oslo där vi inriktar

Läs mer

Klimatpolitikens utmaningar

Klimatpolitikens utmaningar MILJÖEKONOMI 4 februari 2011 Klimatpolitikens utmaningar Eva Samakovlis MILJÖEKONOMI 4 februari 2011 Innehåll Inledning Globala miljöproblem kräver globala lösningar Renodla koldioxid- och energiskatterna

Läs mer

Systemair bokslutskommuniké 2012/13 Gerald Engström, CEO Glen Nilsson, CFO

Systemair bokslutskommuniké 2012/13 Gerald Engström, CEO Glen Nilsson, CFO Systemair bokslutskommuniké 2012/13 Gerald Engström, CEO Glen Nilsson, CFO Ventilation World Wide 44 länder 200 000 m 2 produktionsytor 55 bolag 3 600 anställda NASDAQ OMX Nordic Exchange 4,55 mdr kr 2012/13

Läs mer

söndag den 11 maj 2014 Vindkraftverk

söndag den 11 maj 2014 Vindkraftverk Vindkraftverk Vad är ursprungskällan? Hur fångar man in energi från vindkraftverk? Ett vindkraftverk består utav ett högt torn, högst upp på tornet sitter en vindturbin. På den vindturbinen sitter det

Läs mer

Omräkningskurser som skall tillämpas vid fastställande av tullvärdet år 2008

Omräkningskurser som skall tillämpas vid fastställande av tullvärdet år 2008 Omräkningskurser som skall tillämpas vid fastställande av tullvärdet år 2008 december 2008, ändring fr.o.m. 3.12.2008, ändring fr.o.m. 10.12.2008, ändring fr.o.m. 24.12.2008, ändring fr.o.m. 31.12.2008

Läs mer

Paketpris på surf, samtal och SMS i utlandet. Innehåll. 30 minuter samtal, 30 SMS & 100 MB surf. 30 minuter samtal, 30 SMS & 100 MB surf.

Paketpris på surf, samtal och SMS i utlandet. Innehåll. 30 minuter samtal, 30 SMS & 100 MB surf. 30 minuter samtal, 30 SMS & 100 MB surf. Utomlands med 3. Storstadssemester i Europa eller sol och bad i Florida oavsett hur du vill använda din mobil under semestern, har vi en lösning för dig. Nyhet. 3Utland. Paketpris på surf, samtal och SMS

Läs mer

Installationsmanual. Thermopads Golvvärme Värmekabelkit 10W/m för tunna golv Värmekabel 17W/m för betong golv Värmekabelmatta 10W/m för tunnagolv

Installationsmanual. Thermopads Golvvärme Värmekabelkit 10W/m för tunna golv Värmekabel 17W/m för betong golv Värmekabelmatta 10W/m för tunnagolv GOLVVÄRMESYSTEM Installationsmanual Thermopads Golvvärme Värmekabelkit 10W/m för tunna golv Värmekabel 17W/m för betong golv Värmekabelmatta 10W/m för tunnagolv Thermopads Pvt Ltd. #28, Nagarjuna Hills

Läs mer

EN PARTNER MED HELHETSSYN

EN PARTNER MED HELHETSSYN INTERNORDIC AR... 3 EN PARTNER MED HELHETSSYN Med huvudkontor och lager i Nässjö, säljkontor i Stockholm och Umeå, finns vi tillgängliga för hela den nordiska marknaden. Sedan 1997 är vi en del av börsnoterade

Läs mer

Industriell Automation Mälardalen

Industriell Automation Mälardalen Industriell Automation Mälardalen Kartläggning, databas, slutsats sid 1, 3-Mar-09, Automation Region Mälardalen är Sveriges centrum för Industriell Automation 500 företag 15 000 medarbetare 30 miljarder

Läs mer

Välkommen till Conlego Elektronik AB

Välkommen till Conlego Elektronik AB Välkommen till Conlego Elektronik AB Om Conlego Startades 1983 av Markku Penttilä 45 anställda 2011, Oms 46 MSEK 2010, Mannerheim Industrier förvärvar Conlego. Joakim Norlén, VD Yta 2 300m 2 Vi är din

Läs mer

Investeringar på elmarknaden - fyra förslag för förbättrad funktion

Investeringar på elmarknaden - fyra förslag för förbättrad funktion - fyra förslag för förbättrad funktion Expertgruppen för miljöstudier den 11 november 2011 Sven-Olof Fridolfsson, fil dr Thomas P. Tangerås, docent www.ifn.se/forskningsprogrammet_elmarknadens_ekonomi

Läs mer

Marina 2009. Design Kvalité Miljö Säkerhet

Marina 2009. Design Kvalité Miljö Säkerhet Produktkatalog Marina 2009 Design Kvalité Miljö Säkerhet Marina 2009 Design Kvalité Miljö Säkerhet Om företaget Vi vill vara marknadsledande när det gäller design, kvalité, miljö och säkerhet. Vi ser framåt

Läs mer

ANLÄGGNING REGION MELLERSTA

ANLÄGGNING REGION MELLERSTA ANLÄGGNING REGION MELLERSTA TOMMY PATRIKSSON, PROJEKTCHEF PEAB, ANLÄGGNING REGION MELLERSTA VI PÅ PEAB KAN TELECOM. OCKSÅ. Att Peab är ett rikstäckande bygg- och anläggningsföretag har väl knappast undgått

Läs mer

Octopus för en hållbar framtid

Octopus för en hållbar framtid EN MILJÖVÄNLIG VÄRMEPUMP FÖR IDAG OCH IMORGON Octopus har utvecklat och tillverkat värmepumpar sedan 1981 och har genom flera års utveckling tagit fram det bästa för miljön och kunden. Den senaste produkten

Läs mer

150 år av erfarenhet och nytänkande

150 år av erfarenhet och nytänkande 150 år av erfarenhet och nytänkande 1 Lyhörda och proaktiva Vi har valt Beijer Industri som huvudleverantör eftersom de är lyhörda och proaktiva. De har det tekniska kunnandet som krävs för att hålla vår

Läs mer

El kan köpas på många sätt. Ett av dem är bäst för dig.

El kan köpas på många sätt. Ett av dem är bäst för dig. www.eon.se 020 22 24 24 Ny energi Inom E.ON tar vi hand om 35 miljoner kunder, vilket gör oss till Europas största privatägda energiföretag. I Sverige levererar vi el, gas och värme och tack vare vår långa

Läs mer

517miljoner. ton CO2 skulle kunna sparas in per år

517miljoner. ton CO2 skulle kunna sparas in per år MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Spara energi och CO2 i dag Lösningen är här! 517miljoner ton CO2 skulle kunna sparas in per år om Europa fördubblade sitt användande av fjärrvärme till 18-20 % kombinerat

Läs mer

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Utan frågor & svar stannar världen OM BISNODE Det finns små och stora frågor inom alla företag, organisationer och verksamheter. Frågor som kräver uppmärksamhet

Läs mer

Antal Kommer du att åka på solsemester under vintern 2011-2012?

Antal Kommer du att åka på solsemester under vintern 2011-2012? Kommer du att åka på solsemester under vintern -? När ska du åka? Hur ofta åker du på solsemester under vinterhalvåret? Vart ska du åka? Ja Nej November December Januari Februari Mars Varje år Vartannat

Läs mer

Enklare vardag Hållbar framtid

Enklare vardag Hållbar framtid Välkommen! Enklare vardag Hållbar framtid Agenda Utveckling i Umeå tillsammans med våra kunder Jan Ridfeldt, Energilösningar Hjälp att beräkna årskostnad för fjärrvärme Mattias Lindberg, marknad Elnätet

Läs mer

Hållbart Energisystem Smarta Elnät

Hållbart Energisystem Smarta Elnät Hållbart Energisystem Smarta Elnät Energinätverk 21 Mars 2013 Bo Normark Ett nytt energilandskap formas Demand response Reliability and efficiency Integration of renewables Integration of electric vehicles

Läs mer

Lagring av energi. Hanna-Mari Kaarre

Lagring av energi. Hanna-Mari Kaarre Lagring av energi Hanna-Mari Kaarre Allmänt Lagring av energi blir allt viktigare då förnybara energikällor, som vind- och solenergi, blir vanligare Produktionen av förnybar energi är oregelbunden, ingen

Läs mer

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Verkställande direktörens anförande Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Vår Vision VÄRLDSLEDANDE LEVERANTÖR AV EN SÄKRARE FRAMTID 29 april 2012, page 2 Vår Mission Vi arbetar för en säkrare värld

Läs mer

NB i Lim Granulat. Sverige

NB i Lim Granulat. Sverige NB i Lim Granulat Sverige SensorGruppens kund Henkel Adhesive Technologies Norden AB i Norrköping, ett världsledande företag inom lim, tätningsmedel och ytbehandlingsmedel för konsumenter, hantverkare

Läs mer

Dole Food Company Instruktioner för avgiftsfria, internationella telefonsamtal

Dole Food Company Instruktioner för avgiftsfria, internationella telefonsamtal Dole Food Company Instruktioner för avgiftsfria, internationella telefonsamtal Inhemska Telefonsamtal (USA, Kanada & Guam): 1. Ring 888-236-7527 Internationella samtal: 1. För att ringa Dole integritetshotlineleverantör

Läs mer

Handledning för pedagoger. Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6.

Handledning för pedagoger. Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6. Handledning för pedagoger Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6. Jorden mår ju pyton! Det konstaterar den tecknade programledaren Alice i inledningen till UR:s serie.

Läs mer

uppdaterings - guide för

uppdaterings - guide för uppdaterings - guide för Media Nav navigationssystemet i din Renault Uppdatera GRATIS! * www.renault.naviextras.com *Inom 90 dagar efter leverans av din bil. Välkommen in i media navs värld! Du har precis

Läs mer

Hur allting började. 1957 Albert Berner Sitter vid sitt arbetsbord i sin lilla skruvbutik i Künzelsau, Tyskland.

Hur allting började. 1957 Albert Berner Sitter vid sitt arbetsbord i sin lilla skruvbutik i Künzelsau, Tyskland. Berner Gruppen Hur allting började 1957 Albert Berner Sitter vid sitt arbetsbord i sin lilla skruvbutik i Künzelsau, Tyskland. hur det ser ut idag 9.000 Anställda 3 Separata koncerner 60 Företag > 25 Länder

Läs mer

Luftmiljögruppen i Sverige AB

Luftmiljögruppen i Sverige AB Luftmiljögruppen i Sverige AB Luftmiljögruppen i Sverige AB - en oberoende distributör Grundat 1997 i Göteborg som Luftmiljögruppen i Sverige AB Auktoriserad distributör för Panasonic Nordic Original,

Läs mer

Kalmar Care Making sure your business never stops

Kalmar Care Making sure your business never stops Kalmar Care Making sure your business never stops Serviceavtal för materialhantering Vi säkerställer tillgänglig Vi vet att er verksamhet kräver att allt görs så effektivt som möjligt. Varje liten detalj

Läs mer

Europas påverkan på Sveriges elnät

Europas påverkan på Sveriges elnät Europas påverkan på Sveriges elnät Värme- och Kraftkonferensen 2013-11-12 Hilda Dahlsten Europas påverkan på Sveriges elnät > Kraftsystemet 2013 > Den nordeuropeiska elmarknadens utveckling > Nyckelfrågor

Läs mer

Internationella fördrag

Internationella fördrag Internationella fördrag När Finland sluter ett internationellt avtal (fördrag) som innehåller en bestämmelse vilken står i strid med SjL eller vilken faller inom landskapets behörighet, fordras lagtingets

Läs mer

KRAFTPRODUKTION SAMT ÖVERFÖRING AV EL. 2013-08-27 Guy-Raymond Mondzo, ÅF

KRAFTPRODUKTION SAMT ÖVERFÖRING AV EL. 2013-08-27 Guy-Raymond Mondzo, ÅF KRAFTPRODUKTION SAMT ÖVERFÖRING AV EL 2013-08-27 Guy-Raymond Mondzo, ÅF Olika byggstenar i elproduktion Den svenska elproduktionen utgörs av fyra byggstenar vilka nära hänger ihop och som alla behövs.

Läs mer

Var med och påverka kommande arbete inom Human resource management 2015-03-30

Var med och påverka kommande arbete inom Human resource management 2015-03-30 Var med och påverka kommande arbete inom Human resource management 2015-03-30 SIS på 1 minut Sveriges medlem i CEN och ISO Neutral plattform + processmetodik INNEHÅLLET skapar experter! Ideell förening

Läs mer