LAVAMAT 71371TL. NO Bruksanvisning 2 Vaskemaskin SV Bruksanvisning 25 Tvättmaskin USER MANUAL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LAVAMAT 71371TL. NO Bruksanvisning 2 Vaskemaskin SV Bruksanvisning 25 Tvättmaskin USER MANUAL"

Transkript

1 LAVAMAT 71371TL NO Bruksanvisning 2 Vaskemaskin SV Bruksanvisning 25 Tvättmaskin USER MANUAL

2 2 INNHOLD 1. SIKKERHETSINFORMASJON SIKKERHETSANVISNINGER PRODUKTBESKRIVELSE BETJENINGSPANEL PROGRAMTABELL FORBRUKSVERDIER TILVALG INNSTILLINGER FØR FØRSTE GANGS BRUK DAGLIG BRUK RÅD OG TIPS STELL OG RENGJØRING FEILSØKING TEKNISKE DATA FOR PERFEKTE RESULTATER Takk for at du har valgt dette AEG-produktet. Vi har konstruert det for å gi deg perfekt ytelse i mange år, med innovativ teknologi som bidrar til å gjøre livet enklere egenskaper som du kanskje ikke finner i ordinære produkter. Vi vil be deg bruke noen øyeblikk til å lese denne, for å få mest mulig ut av produktet. Gå inn på nettstedet vårt for å: Få råd om bruk, finne brosjyrer, feilsøking, serviceinformasjon: Registrer produktet ditt for å få bedre service: Kjøp tilbehør, forbruksvarer og originale reservedeler til produktet ditt: KUNDESTØTTE OG SERVICE Bruk alltid originale reservedeler. Når du kontakter vår autoriserte serviceavdeling, må du sørge for å ha følgende data for hånden: Modell, PNC (produktnummer), serienummer. Informasjonen finner du på typeskiltet. Advarsel/Forsiktig Sikkerhetsinformasjon Generell informasjon og tips Miljøinformasjon Med forbehold om endringer.

3 1. SIKKERHETSINFORMASJON Les instruksjonene nøye før montering og bruk av produktet. Produsenten er ikke ansvarlig for personskader eller andre skaper som følge av feilaktig installasjon eller bruk. Ta alltid vare på instruksjonene på et tilgjengelig sted for fremtidig referanse. 1.1 Sikkerhet for barn og utsatte personer Dette produktet kan brukes av barn fra 8 år og oppover og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og kunnskap hvis de har tilsyn eller får instruksjon i sikker bruk av produktet og forstår hvilke farer som kan inntreffe. Ikke la barn leke med produktet. Barn i alderen 3 år og under må til enhver tid holdes vekk fra produktet når det er i bruk. Oppbevar all emballasje utilgjengelig for barn, og kast den i samsvar med lokale reguleringer. Oppbevar alle vaskemidler utilgjengelig for barn. Hold barn og kjæledyr borte fra produktet når døren er åpen. Rengjøring og vedlikehold av produktet skal ikke utføres av barn med mindre de er under tilsyn. 1.2 Generelt om sikkerhet NORSK 3 Produktets spesifikasjoner må ikke endres. Ikke overskrid maksimalt lastevekt på 7 kg (se kapittelet "Programskjema"). Driftsvanntrykket ved inngangspunktet for vannet i uttaket må være mellom 0,5 bar (0,05 MPa) og 8 bar (0,8 MPa). Ventilasjonsåpningen på basen (hvis aktuelt) må ikke blokkeres av et teppe, matte eller andre gulvbelegg. Produktet skal kobles til vannforsyningen med det nye medfølgende slangesettet eller andre nye slangesett fra et autorisert servicesenter.

4 4 Gamle slangesett må ikke brukes på nytt. Om stikkontakten er skadet må den erstattes av produsenten, et autorisert servicesenter eller likt kvalifiserte personer for å unngå elektriske farer. Slå av produktet og trekk støpselet ut av stikkontakten før det utføres noe vedlikehold. Ikke bruk høytrykksspyler og/eller damp til å rengjøre produktet. Rengjør produktet med en fuktig klut. Bruk kun nøytralt vaskemiddel. Du må aldri bruke skurende oppvaskmidler, skuresvamper, løsemidler eller metallgjenstander. 2. SIKKERHETSANVISNINGER 2.1 Montering Fjern all emballasjen og transportboltene. Ta vare på transportboltene. Dersom produktet skal flyttes i fremtiden, må de festes igjen slik at trommelen er låst og ikke blir skadet. Vær alltid forsiktig når du flytter produktet. Det er tungt. Bruk alltid vernebriller og lukket fottøy. Ikke monter eller bruk et skadet produkt. Følg monteringsanvisningene som følger med produktet. Ikke monter eller bruk produktet hvor temperaturen er under 0 C eller hvor det kan bli utsatt for vær. Sørg for at gulvet der produktet monteres er flatt, stabilt, varmebestandig og rent. Sørg for at det er luftsirkulasjon mellom produktet og gulvet. Juster føttene for å oppnå nødvendig avstand mellom produktet og gulvet. Ikke monter produktet et sted hvor lokket på produktet ikke kan åpnes helt. Ikke sett en beholder under produktet for å samle opp mulig vannlekkasje. Kontakt det autoriserte servicesenteret for å forsikre deg om hvilke tilbehør som kan brukes. 2.2 Elektrisk tilkopling Produktet må være jordet. Bruk alltid en korrekt montert, jordet stikkontakt. Kontroller at det er samsvar mellom den elektriske informasjonen på typeskiltet og strømforsyningen i huset. Hvis det ikke er det, må du kontakt en elektriker. Ikke bruk doble stikkontakter eller skjøteledninger. Pass på at støpselet og strømkabelen ikke blir påført skade. Hvis strømkabelen må erstattes, må dette utføres av vårt Autoriserte servicesenter. Ikke sett støpselet i stikkontakten før monteringen er fullført. Kontroller at det er tilgang til stikkontakten etter monteringen. Ikke berør strømkabelen eller støpselet med våte hender. Ikke trekk i kabelen for å koble fra produktet. Trekk alltid i selve støpselet. Dette produktet er i overensstemmelse med EØSdirektivene. 2.3 Vanntilkopling Ikke påfør skade på vannslangene. La vannet renne til det er rent og klart før du kopler til nye rør eller rør som

5 NORSK 5 ikke er blitt brukt på lengre tid, der reparasjonsarbeid er blitt utført eller nye enheter er blitt montert (vannmålere osv.). Sørg for at det ikke er synlige vannlekkasjer under og etter første gangs bruk av produktet. 2.4 Bruk ADVARSEL! Risiko for personskade, elektrisk støt, brannskader, eller skade på produktet. Dette produktet er kun for husholdningsbruk. Følg sikkerhetsanvisningene på vaskemiddelpakken. Ikke legg brennbare produkter, eller gjenstander som er fuktet med brennbare produkter, inn i eller i nærheten av produktet. Pass på å fjerne alle metallgjenstander fra tøyet. 3. PRODUKTBESKRIVELSE 3.1 Produktoversikt 2.5 Service Kontakt et autorisert servicesenter for å reparere produktet. Det skal bare brukes originale reservedeler. 2.6 Avfallsbehandling ADVARSEL! Fare for skade og kvelning. Koble produktet fra strømmen og vannforsyningen. Kutt av strømkabelen, lukk produktet og kast den. Fjern dørlåsen for å forhindre at barn eller dyr stenger seg inne i trommelen. Produkt skal avhendes i henhold til lokale krav for avhending av avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr (EEavfall) Betjeningspanel 2 Lokk 3 Myk tilgang 4 Avløpspumpefilter 5 Hendel til å flytte produktet 6 Fot for å vatre produktet 7 Typeskilt 4 5 6

6 BETJENINGSPANEL 4.1 Betjeningspanelbeskrivelse Cotton Eco Super Eco 20 Min. - 3 kg Quick Intensive Jeans Curtains Rinse Spin/Drain Cotton - Prewash Extra Silent Synthetics - Prewash Easy Iron Delicates Wool/Silk På/Av-knapp 2 Programbryter 3 Display 4 Start/Pause -knapp 5 Forsinket start -knapp 7 Flytende vaskemiddel -knapp 8 Flekker -knapp 9 Sentrifugering -knapp 10 Temperatur-knapp 6 Tidssparing -knapp 4.2 Visning A B C D Temperaturfelt: A Temperaturindikator Kaldtvannsindikator.

7 NORSK 7 Sentrifugeringsfelt: B Indikator for sentrifugehastighet Ingen sentrifugeringsindikator 1) Skyllestopp-indikator 1) Kun tilgjengelig for Sentrifugering/Tømming-programmet. Displayindikatorer: Vaskefase Skyllefase C Sentrifugeringsfase Barnesikring Ekstra skylling Lokk lukket Starttidsforvalg Tidsfelt: Programvarighet D Starttidsforvalg Alarmkoder Feilmelding Programmet er ferdig 5. PROGRAMTABELL Program Temperaturområde Maksimal Programbeskrivelse tøymengde (Type vask og smuss) Maksimal sentrifugehastighet Vaskeprogram

8 8 Program Temperaturområde Maksimal Programbeskrivelse tøymengde (Type vask og smuss) Maksimal sentrifugehastighet Bomull 95 C Kald Bomull + Forvask 95 C Kald 7 kg 1300 rpm 7 kg 1300 rpm Hvit bomull og farget bomull. Normal skitt og lite skitt. Hvit bomull og farget bomull. Svært skittent og normalt skittent. Ekstra Stille 95 C Kald 7 kg Hvit og farget bomull. Normal skitt og lite skitt. Programmet fjerner alle sentrifugefasene for å utføre en lydløs vasking. Avsluttes uten å tømme vannet. Syntetisk 60 C Kald Forvask 60 C Kald Strykelett 60 C Kald Finvask 40 C Kaldt Ull/Silke 40 C Kaldt Sentr./ Tømming 3) Skylling Gardiner 40 C Kaldt Jeans 60 C Kald Intensiv, kort 60 C 40 C 3 kg 1200 rpm 3 kg 1200 rpm 1 kg 1000 rpm 2,5 kg 1200 rpm 1 kg 1200 rpm 7 kg 1300 rpm 7 kg 1300 rpm 3 kg 800 rpm 3 kg 1200 rpm 5 kg 1200 rpm Syntetiske tekstiler eller blandingstekstiler. Normalt skittent. Syntetiske tekstiler eller blandingstekstiler. Svært skittent og normalt skittent. Syntetiske plagg som behøver skånsom vask. Normalt og lett skittent. 1) Ømfintlige plagg som akryler, viskose og polyesterplagg. Normalt skittent. Maskinvaskbar ull, ull som skal håndvaskes og ømfintlige tekstiler med «håndvask»-symbol. 2) For å sentrifugere vasken og pumpe ut vannet i trommelen. Alle stoffer, unntatt ull og ømfintlige tekstiler. For å skylle og sentrifugere vasken. Alle stoffer, unntatt ullvarer og svært ømfintlige tekstiler. Reduser sentrifugehastigheten etter typen klesvask. Spesialprogram for gardiner. Forvaskfasen startes automatisk. 4) Plagg i denim og jersey. Også for tøy med mørke farger. Kort vaskeprogram for hvit/farget bomull, syntetiske og blandede tekstiler med litt skitt.

9 NORSK 9 Program Temperaturområde Maksimal Programbeskrivelse tøymengde (Type vask og smuss) Maksimal sentrifugehastighet 20 Min.-3 kg 40 C 30 C Super Eco Kald Bomull Eco 6) 60 C 40 C 3 kg 1200 rpm 3 kg 1200 rpm 7 kg 1300 rpm Bomull og syntetiske plagg som er lett skitne, eller bare brukt én gang. Blandede stoffer (bomull og syntetiske plagg). 5). Hvit bomull og permanent farget bomull. Normalt skittent. Energiforbruket synker og tiden til vaskeprogrammet er forlenget. 1) For å redusere krøller, regulerer denne syklusen vanntemperaturen og utfører en skånsom vask og sentrifugeringsfase. Produktet legger til ekstra skyllinger. 2) I dette programmet vil trommelen rotere sakte, for å sikre at vasken er skånsom. Det kan virke som at trommelen ikke roterer eller ikke roterer som den skal, men dette er normalt på dette programmet. 3) Velge sentrifugehastigheten. Sørg for at det er egnet for stofftypen som skal vaskes. Hvis du velger Ingen sentrifugering, er kun tømmefasen tilgjengelig. 4) Ikke bruk noen vaskemiddel for forvaskfasen, skal kun skylles med vann. 5) Dette programmet er for daglig bruk og har lavest energi- og vannforbruk og opprettholder en god vaskeytelse. 6) Standardprogrammer for energimerkede forbruksverdier. I henhold til 1061/2010-direktivet, er disse programmene «Standard 60 C bomullsprogram» og «Standard 40 C bomullsprogram». De er de mest effektive programmene der forbruk av strøm og vann sees i forhold til hverandre, for å vaske normalt, skittent bomullstøy. Vanntemperaturen på vaskefasen kan være forskjellig fra temperaturen som er satt for det valgte programmet. Kompatibilitet for programtilvalg Program 1) 2) 3)

10 10 Program 1) 2) 3) 4) 20 Min.-3 kg Super Eco 1) Flekk-tilvalget er ikke tilgjengelig ved temperaturer under 40 C. 5) 2) Hvis du stiller inn valget for ekstra skylling, vil produktet legge til ekstra skylling av vasken. I Skylleprogrammet vil produktet utføre skåneskyllinger og en kort sentrifugering dersom du stiller det inn på lav sentrifugehastighet. 3) Hvis du stiller inn den korteste varigheten, anbefaler vi at du minsker klesvasken. Det er mulig å fylle opp hele produktet, men vaskeresultatene kan bli dårligere. 4) Velge sentrifugehastigheten. Sørg for at det er egnet for stofftypen som skal vaskes. Hvis du velger Ingen sentrifugering, er kun tømmefasen tilgjengelig. 5) I dette programmet kan du bare stille inn Ekstra rask varighet. 5.1 Woolmark Apparel Care Blå Syklusen for ullprogrammet til denne maskinen har blitt testet og godkjent av The Woolmark Company, for vasking av ullprodukter merket som "bare håndvask", så sant instruksjonene på plaggets merkelapp og de fra vaskemaskinens produsent blir fulgt. Følg vaskelappen for tørking og andre vaskeinstrukser. M1145 I Storbritannia, Irland, Hong Kong, og India, er Woolmark-symbolet er varemerke for sertifisering.

11 NORSK FORBRUKSVERDIER Informasjonen i denne tabellen er omtrentlig. Informasjonen kan påvirkes av ulike variabler: mengde, tøytype, vann og omgivelsestemperatur. Ved begynnelsen av programmet, viser displayet programvarighet ved maksimal last. Under vaskefasen beregnes programvarigheten automatisk og kan i stor grad reduseres hvis vekten er mindre enn maksimalvekten (Bomull 60 C, maks. kapasitet 7 kg, programvarigheten overskrider 2 timer; last 1 kg, programvarigheten vil være under 1 time). Når produktet beregner den faktiske programvarigheten, blinker en prikk i displayet. Programmer Tøymeng de (kg) Energiforbruk (kwh) Vannforbruk (liter) Omtrentlig programvarighet (minutter) Gjenværende fuktighet (%) 1) Bomull 60 C 7 1, Bomull 40 C 7 0,61 56, Syntetisk 40 C 3 0, Finvask 40 C 2,5 0, Ull/Silke 30 C 2) 1 0, Standard bomullsprogrammer Standard 60 C bomull Standard 60 C bomull Standard 40 C bomull 7 0, ,5 0, ,5 0, ) Når sentrifugesyklusen er slutt. 2) Ikke tilgjengelig på alle modeller. Av-modus (W) Forblitt på-modus (W) 0,48 0,48 Opplysningene i tabellen ovenfor er i samsvar med EU-kommisjonens forskrift 1015/2010 implementeringsdirektivet 2009/125/EC.

12 TILVALG 7.1 Temperatur Bruk dette alternativet for å endre standardtemperaturen. Indikator = kaldt vann. Displayet viser innstilt temperatur. 7.2 Sentrifugering Med dette alternativet kan du redusere standard sentrifugehastighet. Skjermen viser indikatoren for den innstilte hastigheten. Flere tilvalg for sentrifugering: Ingen sentrifugering Bruk dette alternativet for å slette alle sentrifugeringsfasene. Still det inn for svært ømfintlige tekstiler. For å veie opp for manglende sentrifugering, bruker skyllefasen mer vann ved noen vaskeprogrammer. Displayet viser indikatoren. Skyllestopp Velg dette tilvalget for å redusere skrukker. Vaskeprogrammet avslutter med vann i trommelen. Trommelen snurrer regelmessig for å redusere krøller. Lokket forblir låst. Du må tømme ut vannet for å kunne låse opp lokket. Displayet viser indikatoren. 7.3 Flekker For å tømme ut vannet, se "Tømme ut vannet når programmet er slutt". Velg dette tilvalget for å legge en flekkfase til et program. Bruk dette tilvalget for klesvask med flekker det er vanskelig å fjerne. Når du velger dette tilvalget må du helle flekkfjerner i -rommet. Dette tilvalget vil øke programmets varighet. Dette tilvalget er ikke tilgjengelig ved temperaturer under 40 C. 7.4 Flytende vaskemiddel Trykk på denne knappen for å tilpasse syklusen hvis du bruker flytende vaskemiddel. Den tilhørende indikatoren tennes. 7.5 Ekstra skylling Med dette alternativet kan du legge litt skylling til et vaskeprogram. Se "Programtabell". Bruk dette alternativet for personer med allergier, samt i områder hvor vannet er bløtt. Den tilhørende indikatoren tennes. 7.6 Tidssparing Du kan bruke denne funksjonen til å redusere programvarigheten. Trykk på denne knappen én gang for å angi Kortere varighet for plagg som vaskes daglig. Trykk på denne knappen to ganger for å velge «Ekstra kort» for plagg som kun er litt skitne. Noen programmer aksepterer kun ett av de to tilvalgene. 7.7 Forsinket start Med dette alternativet kan du utsette programstarten fra 30 minutter til 20 timer. Displayet viser de relevante indikatorene og startidsforvalget.

13 NORSK INNSTILLINGER 8.1 Lydsignaler Lydsignalene vil høres når: Du slår på produktet. Du slår av produktet. Du trykker på knappene. Programmet er ferdig. Det er en feil på produktet. For å deaktivere/aktivere lydsignalene, trykk og samtidig i 6 sekunder. Hvis du deaktiverer varslingslydene, vil de fortsatt høres når produktet har en feil. 8.2 Barnesikring Med dette alternativet kan du forhindre at barna leker med betjeningspanelet. 9. FØR FØRSTE GANGS BRUK 1. Fyll 2 liter vann i vaskemiddelbeholderen for vaskefasen. Dette aktiverer tømmesystemet. 2. Tilsett en liten mengde vaskemiddel i kammeret for vaskefasen. 10. DAGLIG BRUK 10.1 Slå på produktet 1. Sett støpselet inn i stikkontakten. 2. Åpne vannkranen. 3. Trykk på knappen for å slå på produktet. En liten melodi høres Legge tøyet i vaskemaskinen 1. Åpne lokket til produktet. 2. Trykk på knappen A. Trommelen åpnes automatisk. 3. Legg klesvasken i trommelen, plagg for plagg. 4. Rist plaggene før du legger dem inn i produktet. Sørg for at du ikke legger for mange klær inn i trommelen. For å aktivere/deaktivere dette alternativet, trykker du og samtidig til indikatoren slås av/på. Du kan aktivere dette alternativet: Etter du trykker på Start/Pause : tilvalgene og programbryteren er låst. Før du trykker på Start/Pause : produktet kan ikke starte. 8.3 Permanent Ekstraskyll Med dette alternativet kan du legge inn en ekstra skylling permanent når du starter et nytt program. For å aktivere/deaktivere dette alternativet, trykker du og samtidig til den aktuelle indikatoren slås av/på. 3. Velg og start et bomullsprogram på høyest mulig temperatur, uten noe inni. For å fjerne smuss fra trommelen og kammeret. 5. Lukk trommelen og lokket. A FORSIKTIG! Før du lukker lokket må du sørge for å lukke trommelen forsvarlig.

14 Bruk av vaskemiddel og tilsetninger Mål opp den riktige mengden vaskemiddel og skyllemiddel Vaskemiddelkammere FORSIKTIG! Bruk kun sesifiserte vaskmidler for vaskemaskin. Følg alltid instruksjonen du finner på pakningen til vaskemiddelprodukter. Vaskemiddelkammer for forvaskfasen. Merkene MAX er grenseverdiene for mengde vaskemiddel (pulver eller flytende). Vaskemiddelkammer for vaskefasen. Merkene MAX er grenseverdiene for mengde vaskemiddel (pulver eller flytende). Kammer for flytende tilsetninger (tøymykner, stivelse). Merket M er maksimumsnivået for flytende tilsetningsmidler. Klaff for vaskepulver eller flytende vaskemiddel Vaskemiddel i flytende form eller pulverform 1. CLICK 2. A

15 NORSK 15 CLICK Posisjon A for pulvervaskemiddel (fabrikkinnstilling). Posisjon B for flytende vaskemiddel. Når du bruker flytende vaskemiddel: Ikke bruk geleaktige eller tyktflytende vaskemidler. Ikke bruk mer enn maksimumsnivået. B 10.6 Velge et program 1. Drei programvelgeren for å stille inn programmet: Den tilhørende programindikatoren vil tennes. Indikatoren forstart/pause blinker. Displayet viser: standardtemperaturen, sentrifugehastigheten, indikatorene til programfasene og programmets varighet. 2. Juster om nødvendig temperaturen, sentrifugehastigheten og varighet på syklusen, eller legg til tilgjengelige alternativer. Når du aktiverer et alternativ, lyser indikatoren for det innstilte alternativet. Hvis du velger noe feil, viser displayet meldingen Err Starte et program uten starttidsforvalget Trykk på Start/Pause-knappen for å starte programmet. Den aktuelle indikatoren slutter å blinke og forblir på. I displayet vil indikatoren for fase i bruk begynne å blinke. Programmet starter, lokket er lukket. Displayet viser indikatoren. Tømmepumpen kan brukes i en kort periode når produktet fylles med vann Omberegning av syklustid Etter omtrent 15 minutter fra du startet programmet: Produktet justere syklusens tid automatisk etter vasken du har lagt inn i trommelen, for perfekte vaskeresultater på kortest mulig tid. Displayet viser den nye tiden Starte et program med starttidsforvalg 1. Trykk på knapen Forsinket start gjentatte ganger til displayet viser antall minutter eller timer. Den tilhørende indikatoren tennes. 2. Trykk på knappen Start/Pause. Produktet starter nedtellingen til den forsinkede starten. Når nedtellingen er ferdig, starter programmet automatisk. Før du trykker på Start/ Pause-knappen for å starte produktet, kan du avbryte eller endre starttidspunktet.

16 Avbryte starttidsforvalg Avbryte starttidsforvalget: 1. Trykk på knappen Start/Pause for å sette produktet på pause. Den tilhørende indikatoren blinker. 2. Trykk på knappen Forsinket start flere ganger til displayet viser. 3. Trykk på knappen Start/Pause igjen for å starte programmet med en gang Stoppe et program og endre et tilvalg Bare noen av tilvalgene kan endres før de starter. 1. Trykk på Start/Pause-knappen. Den tilhørende indikatoren blinker. 2. Endre innstilte tilvalg. 3. Trykk én gang til på Start/Pauseknappen. Programmet fortsetter Avbryte program som er i gang 1. Trykk på knappen for å avbryte programmet og slå av produktet. 2. Trykk på knappen igjen for å slå på produktet. Du kan nå stille inn et nytt vaskeprogram. Produktet kan tømme vannet før det nye programmet starter. I dette tilfellet, sørg for at det fremdeles er vaskemiddel i vaskemiddelkammeret. Hvis ikke fyller du på med vaskemiddel igjen Åpne produktets dør når programmet har startet FORSIKTIG! Hvis temperaturen og vannivået inne i trommelen er for høyt, vil dørens låsesymbol fortsatt lyse og det vil ikke være mulig å åpne døren. For å åpne døren, fortsett slik: 1. Trykk på knappen i noen sekunder for å slå av produktet. 2. Vent noen minutter før du forsiktig åpner produktets dør. 3. Lukk produktets dør. 4. Slå på produktet og still inn programmet igjen Åpne produktets dør når tidsforvalg har startet Produktets dør vil være lukket mens starttidsforvalget er i bruk. Åpne produktets dør: 1. Trykk på knappen Start/Pause. Dørlås-symbolet på displayet vil slukkes. 2. Åpne døren til produktet. 3. Lukk døren og trykk på knappen Start/Pause. Tidsforvalg fortsetter Syklusslutt Når programmet er ferdig, produktet stopper automatisk. Du hører lydsignalet (hvis det er aktivert). tennes i displayet og indikatoren for lukket lokk slukker. Indikatoren for Start/Pause knapp slukkes. 1. Trykk på -knappen for å slå av produktet. Etter fem minutter etter at vaskprogrammet er ferdig, vil energisparingsfunksjonen slå av produktet automatisk. Når du slår på produktet igjen vil displayet vise slutten på forrige valgte program. Vri på programvelgeren for å velge en ny syklus. 2. Ta klesvasken ut av produktet. 3. Sørg for at trommelen er tom. 4. La døren stå på gløtt for å forhindre mugg og lukt

17 NORSK Tømmer ut vann etter programslutt Vaskeprogrammet er ferdig, men det er fortsatt vann i trommelen: Trommelen snus regelmessig for å forhindre at klesvasken blir krøllete. Indikatoren for lokket forblir låst. lyser. Lokket Du må tømme ut vannet for å kunne åpne lokket: 1. Om nødvendig må du senke sentrifugehastigheten. 2. Trykk på Start/Pause-knappen. Produktet tømmer vannet og sentrifugerer. 3. Du kan åpne døren når programmet er fullført og dørlåsindikatoren slukker. 4. Trykk på i noen sekunder for å deaktivere produktet. Produktet tømmer vannet og sentrifugerer automatisk etter cirka 18 timer. Du ikke har brukt produktet på 5 minutter, fra før du trykket på knappen Start/Pause. Trykk på knappen for å slå på produktet på nytt. 5 minutter etter at vaskeprogrammet er avsluttet Trykk på knappen for å slå på produktet på nytt. Skjermen viser slutten av det sist valgte programmet. Vri på programvelgeren for å velge en ny syklus. Hvis du allerede har valgt et tilvalg som avsluttes med vann i trommelen, deaktiveres ikke AUTO Hvilemodus-funksjonen for å minne deg på at du må pumpe ut vannet AUTO Hvilemodus tilvalg AUTO Hvilemodus-funksjonen slår av produktet automatisk for å redusere energiforbruket når: 11. RÅD OG TIPS ADVARSEL! Se etter i Sikkerhetskapitlene Vasketøy Del tøyet inn slik: hvitt, kulørt, syntetisk, finvask og ull. Følg vaskeanvisningene på tøyets merkelapper. Ikke vask hvite og fargede plagg sammen. Noen fargede plagg kan farge av i første vask. Vi anbefaler at du vasker disse for seg de første gangene. Knepp igjen putetrekk og lukk alle glidelåser, hemper og trykknapper. Knytt belter. Tøm lommer og brett plaggene ut. Vreng stoffer med flere lag, ull og plagg med trykte illustrasjoner. Fjern vanskelige flekker. Vask tøy med vanskelige flekker med spesialvaskemiddel. Vær forsiktig med gardiner. Fjern opphengskroker og legg gardinene i en vaskepose eller et putevar. Ikke vask tøy uten sømmer eller tøy med rifter. Bruk en vaskepose for å vaske små og/eller ømfintlige plagg (f.eks. BH-er med spiler, belter, tights osv.).

18 18 Hvis det er veldig lite tøy i maskinen, kan det oppstå balanseproblemer i sentrifugeringsfasen. Hvis det skjer, må du justere plaggene manuelt i trommelen og starte sentrifugeringen igjen Gjenstridige flekker For noen flekker er det ikke tilstrekkelig med vann og vaskemiddel. Vi anbefaler at du forbehandler disse flekkene før du legger plaggene i produktet. Det er mulig å kjøpe spesielle flekkfjerningsmidler. Bruk en type som egner seg for den aktuelle flekken og stoffet Vaskemidler og tilsetningsmidler Bruk bare vaskemidler og tilsetningsmidler som er beregnet for bruk i vaskemaskiner: vaskemiddel i pulverform for alle typer tekstiler, vaskemiddel i pulverform for ømfintlige tekstiler (40 C maks) og ullplagg, flytende vaskemiddel, først og fremst for vaskeprogrammer ved lavere temperaturer (60 C maks) for alle typer tekstiler, eller spesialmiddel kun for ull. Ikke bland ulike typer vaskemidler. For å ta vare på miljøet bør du ikke bruke mer oppvaskmiddel enn nødvendig. 12. STELL OG RENGJØRING ADVARSEL! Se etter i Sikkerhetskapitlene Utvendig rengjøring Rengjør produktet med kun såpe og varmt vann. Tørk alle overflater nøye. FORSIKTIG! Ikke bruk alkohol, løsemiddel elle kjemiske midler. Følg anvisningene som du finner på emballasjen til disse produktene. Bruk produkter som egner seg til aktuell stofftype og -farge, vasketemperatur og smussgrad. Hvis produktet ikke har vaskemiddelbeholder med klaff, må det flytende vaskemiddelet fylles i en vaskeball (levert av produsenten av vaskemiddelet) Miljøtips Velg et program uten forvask når du vasker tøy som er normalt skittent. Vask alltid med maksimal tøymengde. Bruk om nødvendig en flekkfjerner når du velger et program med lav temperatur. Kontroller vannhardheten der du bor, slik at du kan bruke riktig mengde vaskemiddel. Se «Vannhardhet» Vannhardhet Hvis vannhardheten der du bor er høy eller middels, anbefaler vi at du bruker en skyllemiddel beregnet på vaskemaskiner. I områder med bløtt vann er det ikke nødvendig å bruke skyllemiddel. Kontakt det lokale vannverket for å få greie på vannhardheten der du bor. Bruk riktig mengde tøymykner. Følg anvisningene som du finner på emballasjen til produktet Avkalking Hvis vannhardheten der du bor er høy eller middels, anbefaler vi at du bruker et skyllemiddel beregnet på vaskemaskiner. Undersøk trommelen med jevne mellomrom for å forhindre kalk og rustpartikler. Du må bare bruke spesialprodukter for vaskemaskin for å fjerne rustpartikler. Ikke gjør dette med tøy i maskinen.

19 Følg alltid anvisningene som du finner på emballasjen til produktet Vedlikeholdsvask Når du bruker programmer med lav temperatur, kan noe av vaskemiddelet bli 12.4 Rengjøring av oppvaskmiddelbeholder NORSK 19 værende igjen i trommelen. Foreta en vedlikeholdsvask med jevne mellomrom. For å gjøre dette: Ta alt tøyet ut av trommelen. Velg bomullsprogrammet på maksimal temperatur og bruk en liten mengde vaskemiddel Rengjøre avløpsfilteret Ikke rengjør avløpsfilteret hvis vannet i produktet er varmt.

20

21 NORSK Rengjøring av inntaksslange og ventilfilter Nødtømming Produktet kan ikke tømme ut vannet på grunn av en feil. Hvis det skjer, må du utføre trinn (1) til og med (5) under "Rengjøre avløpsfilteret". Rengjør pumpen om nødvendig Forholdsregler ved frost Hvis produktet er montert et sted hvor temperaturen kan bli under 0 C, må du fjerne vann som er igjen i inntaksslangen og avløpspumpen. 1. Trekk støpselet ut av stikkontakten. 2. Steng vannkranen. 3. Legg de to endende av inntaksslangen i en beholder og la vannet renne ut av slangen. 4. Tøm avløpspumpen. Se nødtømmingsprosedyren. 5. Når avløpspumpen er tom, monterer du vanninntaksslangen på nytt. ADVARSEL! Pass på at temperaturen er over 0 C før du bruker produktet igjen. Produsenten er ikke ansvarlig for skader som skyldes frost. 13. FEILSØKING ADVARSEL! Se etter i Sikkerhetskapitlene Introduksjon Produktet vil ikke starte eller stopper under bruk. Forsøk først å finne en løsning på problemet (se tabellen). Ta kontakt med servicesenteret hvis feilen fortsetter. Ved noen feil avgir maskinen lydsignaler og skjermen viser en alarmkode: Produktet tar ikke inn vann.

22 22 Produktet tømmer ikke ut vann. Produktlokket eller trommeldørene er åpne eller ikke ordentlig lukket. Kontroller begge! Strømforsyningen er ustabil. Vent til strømforsyningen er stabil igjen. Lekkasjestoppsystemet er aktivert. Kople fra produktet og lukk vannkranen. Ta kontakt med servicesenteret. ADVARSEL! Slå av produktet før du utfører kontrollene Mulige feil Feil Programmet starter ikke. Mulig løsning Sørg for at støpselet er satt helt inn i veggkontakten. Kontroller at produktets lokk og trommeldør er ordentlig lukket. Kontroller at det ikke er en skadet sikring i sikringsskapet. Kontroller at Start/Pause har blitt trykket på. Hvis du har valgt starttidsforvalg, avbryt innstillingen eller vent til slutten av nedtellingen. Deaktiver barnesikringen hvis denne er på. Produktet tar ikke inn vann. Kontroller om vannkranen er åpen. Kontroller at trykket til vannforsyningen ikke er for lav. For å finne ut at dette, kontakt om nødvendig kommunen eller vannverket. Kontroller at vannkranen ikke er tett. Kontroller at filteret på vanninntaksslangen og filteret i inntaksventilen ikke er blokkert. Se "Stell og rengjøring". Kontroller at vanninntaksslangen ikke er bøyd eller i klem. Kontroller at vanninntaksslangen er korrekt tilkoplet. Produktet fyller ikke og tømmer ikke vann umiddelbart. Produktet tømmes ikke for vann. Kontroller at avløpsslangen ligger i korrekt posisjon. Slangen kan ligge for lavt. Kontroller at avløpsrøret ikke er tett. Kontroller at dreneringsslangen ikke er bøyd eller i klem. Kontroller at avløpsfilteret ikke er tett. Rengjør filteret hvis det er nødvendig. Se "Stell og rengjøring". Kontroller at avløpsslangen er korrekt tilkoplet.

23 NORSK 23 Feil Mulig løsning Velg tømmingsprogrammet hvis du har brukt et program uten tømming. Velg tømmingsprogrammet hvis du har brukt et program som avsluttes med vann i maskinen. Sentrifugeringsfasen fungerer ikke eller vaskesyklusen varer lenger enn vanlig. Still inn sentrifugeringstilvalget. Velg tømmingsprogrammet hvis du har brukt et program som avsluttes med vann i trommelen. Kontroller at avløpsfilteret ikke er tett. Rengjør filteret hvis det er nødvendig. Se "Stell og rengjøring". Juster tøyet i trommelen manuelt og start sentrifugeringsfasen på nytt. Dette problemet kan forårsakes av balanseproblemer. Det er vann på gulvet. Kontroller at koplingene på vannslangene er tette og at det ikke er noen vannlekkasjer. Kontroller at avløpsslangen ikke er skadet. Kontroller at du bruker rett vaskemiddel og korrekt mengde. Du kan ikke åpne produktets lokk. Kontroller at vaskeprogrammet er ferdig. Velg tømmings- eller sentrifugeringsprogrammet hvis det er vann i trommelen. Produktet lager en uvanlig lyd. Pass på at produktet står i vater. Se etter i "Montering". Kontroller at forpakningen og/eller transportboltene har blitt fjernet. Se etter i "Montering". Legg mer klesvask inni trommelen. Tøymengden kan være for liten. Syklusen er kortere enn tiden som vises. Syklusen er lengre enn tiden som vises. Vaskeresultatet er ikke tilfredsstillende. Produktet beregner en ny tid i basert på tøymengden. Se kapittelet "Forbruksverdier". En ubalansert tøymengde øker varigheten på programmet. Dette er helt normalt for produktet. Øk mengden vaskemiddel eller bruk et annet vaskemiddel. Bruk et spesielt flekkfjerningsmiddel for å fjerne de vanskelige flekkene før du vasker plaggene. Sørg for at du velger riktig temperatur. Redusert mengden klesvask. Du kan ikke velge et tilvalg. Sørg for at du bare trykker på ønskede knapper.

24 24 Start produktet når kontrollen er utført. Programmet fortsetter fra det stedet det ble avbrutt. Ta kontakt med servicesenteret hvis feilen opptrer igjen. Hvis skjermen viser andre alarmkoder. Slå produktet på og av. Ta kontakt med servicesenteret hvis feilen fortsetter å oppstå. 14. TEKNISKE DATA Dimensjoner Elektrisk tilkopling Bredde/høyde/dybde/ Total dybde Energitilførsel Total effekt Sikring Frekvens 400 mm/ 890 mm/ 600 mm/ 600 mm 230 V 2200 W 10 A 50 Hz Beskyttelsesgrad mot inntrengning av harde partikler og fuktighet sikres ved hjelp av et beskyttelsesdeksel, unntatt der lavspenningsutstyr ikke er beskyttet mot fuktighet IPX4 Vanntrykk Vanninntak 1) Minimum Maksimum 0,5 bar (0,05 MPa) 8 bar (0,8 MPa) Kaldt vann Maksimum tøymengde Bomull 7 kg Energieffektivitetsklasse A+++ Sentrifugehastighet Maksimum 1300 opm 1) Koble vanninntaksslangen til en kran med 3/4-tommers gjenger. 15. BESKYTTELSE AV MILJØET Resirkuler materialer som er merket med symbolet. Legg emballasjen i riktige beholdere for å resirkulere det. Bidrar til å beskytte miljøet, menneskers helse og for å resirkulere avfall av elektriske og elektroniske produkter. Ikke kast produkter som er merket med symbolet sammen med husholdningsavfallet. Produktet kan leveres der hvor tilsvarende produkt selges eller på miljøstasjonen i kommunen. Kontakt kommunen for nærmere opplysninger.

25 SVENSKA 25 INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION SÄKERHETSINSTRUKTIONER PRODUKTBESKRIVNING KONTROLLPANELEN PROGRAMÖVERSIKT FÖRBRUKNINGSVÄRDEN TILLVALSFUNKTIONER INSTÄLLNINGAR INNAN FÖRSTA ANVÄNDNING DAGLIG ANVÄNDNING RÅD OCH TIPS SKÖTSEL OCH RENGÖRING FELSÖKNING TEKNISKA DATA...48 FÖR PERFEKT RESULTAT Tack för att du valt denna produkt från AEG. Vi har skapat den så att du ska kunna få felfritt resultat i många år, med innovativa tekniker som gör livet enklare funktioner som du inte skulle hitta hos vanliga produkter. Varsågod att ägna några minuter åt att läsa detta för att få ut så mycket som möjligt av produkten. Besök vår webbplats för att: Få användningsråd, broschyrer, felsökningshjälp och serviceinformation: Registrera din produkt för bättre service: Köpa tillbehör, förbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt: KUNDTJÄNST OCH SERVICE Vi rekommenderar att originalreservdelar används. Ha följande uppgifter till hands när du kontaktar serviceavdelningen: Modell, PNC, serienummer. Informationen står på typskylten. Varnings-/viktig säkerhetsinformation Allmän information och tips Miljöinformation Med reservation för ändringar.

26 SÄKERHETSINFORMATION Läs noga de bifogade instruktionerna före installation och användning av produkten. Tillverkaren är inte ansvarig för eventuella personskador eller andra skador som uppkommit som ett resultat av felaktig installation eller användning. Förvara alltid bruksanvisningen på en säker och tillgänglig plats för framtida bruk. 1.1 Säkerhet för barn och handikappade Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, samt personer med bristande erfarenhet och kunskap, om de övervakas eller instrueras beträffande hur produkten används på ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade med användningen. Låt inte barn leka med produkten. Barn under 3 år får ej vistas i närheten av den här apparaten när den är igång. Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn och kassera det på lämpligt sätt. Tvättmedel ska förvaras utom räckhåll för barn. Barn och husdjur måste hållas borta från produkten när luckan är öppen. Barn får inte utföra städning och underhåll av apparaten utan uppsikt. 1.2 Allmän säkerhet Ändra inte produktens specifikationer. Överskrid inte den angivna maximala tvättmängden 7 kg (se avsnittet Programöversikt ). Vattentrycket under drift vid vatteningångspunkten från utloppsanslutningen måste vara mellan 0,5 bar (0,05 MPa) och 8 bar (0,8 MPa). Ventilationsöppningarna i botten (om tillämpligt) får ej täppas igen av en matta eller annat som ligger på golvet.

27 Apparaten måste anslutas till vattenledningsnätet med hjälp av de nya medföljande slangsatserna, eller andra nya slangsatser som tillhandahålls av auktoriserat servicecenter. Gamla slanguppsättningar får inte återanvändas. Om nätsladden är skadad måste den bytas av tillverkaren, tillverkarens auktoriserade servicecenter eller personer med motsvarande utbildning, för att undvika elektrisk fara. Stäng av produkten och koppla bort den från eluttaget före underhåll. Använd inte högtrycksvattenspray och/eller ånga för att rengöra apparaten. Rengör produkten med en våt trasa. Använd bara milda rengöringsmedel. Använd inte produkter med slipeffekt, skursvampar, lösningsmedel eller metallföremål. 2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER 2.1 Installation Ta bort förpackningen och transportbultarna. Förvara transportbultarna på ett säkert ställe. Om apparaten ska flyttas i framtiden måste de sättas dit igen för att låsa trumman för att förhindra inre skador. Var alltid försiktig när apparaten rör sig eftersom den är tung. Använd alltid skyddshandskar och täckta skor. Installera eller använd inte en skadad produkt. Följ installationsinstruktionerna som följer med produkten. Installera och använd inte produkten på en plats där temperaturen understiger 0 C eller där den utsätts för väder och vind. Golvytan där apparaten ska installeras måste vara plan, stabil, värmebeständig och ren. Kontrollera att luft kan cirkulera mellan produkten och golvet. Ställ in fötterna så att det finns tillräckligt utrymme mellan produkten och golvet. Installera inte produkten där luckan inte kan öppnas helt. Placera inte en behållare för uppsamling av vattenläckage under produkten. Kontakta auktoriserat servicecenter för att kontrollera vilka tillbehör som kan användas. 2.2 Elektrisk anslutning SVENSKA 27 Produkten måste jordas. Använd alltid ett korrekt installerat, stötsäkert och jordat eluttag. Kontrollera att produktens märkdata överensstämmer med din strömkälla. I annat fall, kontakta en elektriker. Använd inte grenuttag eller förlängningssladdar. Kontrollera så att du inte skadar stickkontakten och nätkabeln. Om produktens nätkabel behöver bytas måste det göras av vårt auktoriserade servicecenter. Anslut stickkontakten till eluttaget först vid slutet av installationen. Kontrollera att stickkontakten är åtkomlig efter installationen.

28 28 Ta inte i anslutningssladden eller stickkontakten med våta händer. Dra inte i anslutningssladden för att koppla bort produkten från eluttaget. Ta alltid tag i stickkontakten. Denna produkt uppfyller kraven enligt EU:s direktiv. 2.3 Anslutning av vatten Orsaka inga skador på vattenslangarna. Före anslutning av nya slangar, slangar som inte använts under en längre tid, där reparationsarbete har utförts eller om nya enheter har monterats (vattenmätare, etc.), ska vattnet rinna en stund tills det är rent och klart. Kontrollera att det inte finns några synliga vattenläckor under och efter första användningen av maskinen. 2.4 Användning VARNING! Det finns risk för personskador, elstöt, brand eller skador på produkten. Denna produkt är endast avsedd för hushållsbruk. Följ säkerhetsanvisningarna på tvättmedelspaket. Placera inga lättantändliga produkter eller föremål som är fuktiga med lättantändliga produkter i, nära eller på tvättmaskinen. Se till att alla metallföremål avlägsnas från tvätten. 2.5 Underhåll Kontakta en auktoriserad serviceverkstad för reparation av produkten. Använd endast originaldelar. 2.6 Avfallshantering VARNING! Risk för kvävning eller skador. Koppla loss produkten från eluttaget och vattentillförseln. Klipp av elkabeln nära produkten och kassera den. Ta bort luckspärren för att förhindra att barn eller husdjur blir instängda i trumman. Kassera produkten i enlighet med lokala föreskrifter för avyttring från WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).

29 SVENSKA PRODUKTBESKRIVNING 3.1 Produktöversikt Kontrollpanel 2 Lucka 3 Soft access 4 Filter till tömningspump 5 Spak för att flytta produkten 6 Fötter för att få maskinen i våg 7 Typskylt KONTROLLPANELEN 4.1 Beskrivning av kontrollpanelen Cotton Eco Super Eco 20 Min. - 3 kg Quick Intensive Jeans Curtains Rinse Spin/Drain Cotton - Prewash Extra Silent Synthetics - Prewash Easy Iron Delicates Wool/Silk Strömbrytare 2 Programväljare 3 Display 4 Start/Paus -knapp 5 Fördröjd start -knapp 6 Tidspar -knapp 7 Flytande tvättmedel -knapp 8 Fläckar -knapp

30 Centrif. -knapp 10 Temperatur -knapp 4.2 Display A B C D Temperaturområde: A Temperaturdisplay Kontrollampa för kallt vatten. Centrifugeringsområde: B Kontrollampa för centrifugeringshastighet Kontrollampan för Ingen centrifugering 1) Kontrollampa för Sköljstopp 1) Finns endast för programmet Centrifugering/Tömning. Kontrollampor för display: Tvättfas Sköljfas C Centrifugeringsfas Barnlås Extra sköljning Lucka låst Fördröjd start

31 SVENSKA 31 Tidsområde: Programlängd Fördröjd start D Larmkoder Felmeddelande När programmet är klart 5. PROGRAMÖVERSIKT Program Temperaturvariation Max. tvättmängd Max. centrifugeringshastighet Programbeskrivning (Typ av tvätt och smuts) Tvättprogram Vit-/Kulörtvätt 95 C - Kall Förtvätt 95 C - Kall 7 kg 1300 varv/ minut 7 kg 1300 varv/ minut Vit och färgad bomull. Normal smuts och lätt smuts. Vit och färgad bomull. Mycket smutsad och normalt smutsad tvätt. Extra tyst 95 C - Kall 7 kg Vit och kulört bomull. Normalt och lätt smutsad tvätt. Programmet eliminerar hela centrifugeringsfasen för att utföra ett tyst program. Programmet stannar med vatten i trumman. Syntet 60 C - Kall Förtvätt 60 C - Kall Lättstruket 60 C - Kall Fintvätt 40 C - Kall 3 kg 1200 varv/ minut 3 kg 1200 varv/ minut 1 kg 1000 varv/ minut 2,5 kg 1200 varv/ minut Syntetplagg eller blandade material. Normalt smutsad tvätt. Syntetplagg eller blandade material. Mycket smutsad och normalt smutsad tvätt. Syntetplagg som ska tvättas skonsamt. Normalt och lätt smutsad tvätt. 1) Ömtåliga material som akryl, viskos, polyester. Normalt smutsad tvätt.

32 32 Program Temperaturvariation Max. tvättmängd Max. centrifugeringshastighet Programbeskrivning (Typ av tvätt och smuts) Ylle/Siden 40 C - Kall Centr./Tömning 3) Sköljning Gardiner 40 C - Kall Jeans 60 C - Kall Snabb Intensiv 60 C - 40 C 20 Min. - 3 kg 40 C 30 C Super Eco Kall 1 kg 1200 varv/ minut 7 kg 1300 varv/ minut 7 kg 1300 varv/ minut 3 kg 800 varv/minut 3 kg 1200 varv/ minut 5 kg 1200 varv/ minut 3 kg 1200 varv/ minut 3 kg 1200 varv/ minut Ylle som går att tvätta i maskinen, handtvättbar ylle och ömtåliga material med symbolen "handtvätt". 2) För att centrifugera tvätten och tömma ut vattnet i trumman. Alla material förutom ylle och ömtåliga material. För att skölja och centrifugera tvätten. Alla material, förutom ylle och mycket ömtåliga material. Minska centrifugeringshastigheten efter typ av tvätt. Specialprogram för gardiner. Förtvättsfasen aktiveras automatiskt. 4) Denim- och jerseyplagg. Även för plagg i mörka färger. Snabbtvättsprogram för lätt smutsad vit/kulört bomull och blandade material som är lätt smutsat. Bomull och syntet som är lätt smutsade eller bara använda en gång. Blandade material (bomull och syntet) 5).

33 SVENSKA 33 Program Temperaturvariation Max. tvättmängd Max. centrifugeringshastighet Programbeskrivning (Typ av tvätt och smuts) Bomull Eco 6) 60 C - 40 C 7 kg 1300 varv/ minut Vit bomull och färgäkta bomull. Normalt smutsad tvätt. Energiförbrukningen minskar och programmets tvättfas förlängs. 1) För att minska skrynklorna på tvätten reglerar detta program vattentemperaturen och utför en skonsam tvätt- och centrifugeringsfas. Maskinen lägger till ytterligare sköljningar. 2) Under det här programmet roterar trumman sakta för en skonsam tvätt. Det kan verka som om trumman roterar felaktigt eller inte roterar alls. 3) Ställ in centrifugeringshastigheten. Se till att den är anpassad för tygets material som tvättas. Om du ställer in funktionen Ingen centrifugering är tömningsfasen den enda tillgängliga. 4) Använd inte tvättmedel till förtvättsfasen utan den ska sköljas med bara vatten. 5) Det här programmet är avsett för dagligt bruk och har lägsta energi- och vattenförbrukningen men ger ändå bra tvättresultat. 6) Standardprogram för energimärkningens förbrukningsvärden. Enligt bestämmelsen 1061/2010 är dessa program "Standardprogram 60 C Vit-/Kulörtvätt" och "Standardprogram 40 C Vit-/Kulörtvätt". De är de mest effektiva programmen vad gäller kombinationen energi- och vattenförbrukning för normalt smutsad tvätt. Vattentemperaturen i tvättfasen kan skilja sig från temperaturen som anges för valt program. Programfunktioner kompatibilitet Program 1) 2) 3) 4)

34 34 Program 1) 2) 3) 20 Min. - 3 kg Super Eco 5) 1) Denna Fläck-funktion är inte tillgänglig vid temperaturer under 40 C. 2) Om du ställer in funktionen Extra sköljning lägger maskinen till några extra sköljningar. Om du i sköljprogrammet ställer in en låg centrifugeringshastighet sköljer maskinen skonsamt och centrifugerar en kort stund. 3) Om du väljer det kortaste programmet rekommenderar vi att du minskar mängden tvätt. Det går att fylla maskinen helt men tvättresultatet kan bli sämre. 4) Ställ in centrifugeringshastigheten. Se till att den är anpassad för tygets material som tvättas. Om du ställer in funktionen Ingen centrifugering är tömningsfasen den enda tillgängliga. 5) I detta program kan man bara ställa in Extra snabb. 5.1 Woolmark Apparel Care - Blå Maskinens ylleprogram har godkänts av Woolmark Company för tvätt av maskintvätt av ylleplagg märkta som "handtvätt", under förutsättning att plaggen tvättas enligt anvisningarna från tillverkaren av denna tvättmaskin. Följ anvisningarna på klädvårdsetiketten för torkning och andra tvättanvisningar. M1145 I Storbritannien, Irland, Hong Kong och Indien är Woolmark-symbolen ett certifieringsmärke. 6. FÖRBRUKNINGSVÄRDEN Uppgifterna i tabellen är ungefärliga. Olika orsaker kan påverka uppgifterna: mängden och typen av tvätt, vattnet och omgivningstemperatur.

35 SVENSKA 35 Vid programstart visar displayen varaktighetsprogrammet för maxvikten. Under tvättfasen blir programmets varaktighet automatiskt uträknat och kan förkortas ordentligt om tvättens vikt är mindre än maxvikten (t.ex. Vit-/Kulörtvätt 60 C med maxvikt 7 kg, så överskrider programmet 2 timmar. Om vikten däremot är 1 kg så är programmet klart på mindre än en timme). När apparaten räknar ut programmets längd så blinkar en lampa i displayen. Program Tvättmängd (kg) Energiförbrukning (kwh) Ungefärlig programtid (minuter) Vattenförbrukning (liter) Återstående fukt (%) 1) Vit-/Kulörtvätt 60 C 7 1, Vit-/Kulörtvätt 40 C 7 0,61 56, Syntet 40 C 3 0, Fintvätt 40 C 2,5 0, Ylle/Siden 30 C 2) 1 0, Vanliga bomullsprogram Standard 60 C Vit-/ Kulörtvätt Standard 60 C Vit-/ Kulörtvätt Standard 40 C Vit-/ Kulörtvätt 7 0, ,5 0, ,5 0, ) När centrifugeringen är klar. 2) Finns ej för vissa modeller. Av-läge (W) Kvar på-läge (W) Informationen i tabellen ovan är i enlighet med EU-kommissionens förordning 1015/2010 om genomförande av direktiv 2009/125/EC. 7. TILLVALSFUNKTIONER 7.1 Temperatur Ställ in den här funktionen för att ändra den inställda temperaturen. Displayen visar den inställda temperaturen. Indikator = kallt vatten.

36 Centrif. Med den här funktionen kan du sänka den förinställda centrifugeringshastigheten. På displayen visas indikatorn för den inställda hastigheten. Tillvalscentrifugeringsfunktioner: Ingen centrifugering Ställ in den här funktionen för att ta bort alla centrifugeringsfaser. Ställ in den för mycket ömtåliga plagg. För att kompensera för utebliven centrifugering använder sköljningsfasen mer vatten i vissa tvättprogram. På displayen visas indikatorn. Sköljstopp Ställ in det här alternativet för att minska uppkomsten av skrynklor. Tvättprogrammet stannar med vatten i trumman. Trumman snurrar runt då och då för att minska uppkomsten av skrynklor. Luckan förblir låst. Du måste tömma ut vattnet för att kunna låsa upp luckan. På displayen visas indikatorn. 7.3 Fläckar För att tömma ut vattnet, se "Tömma ut vattnet efter programmets slut". Välj den här funktionen för att lägga till fläckfunktionen till ett program. Används för tvätt med mycket svåra fläckar. 7.4 Flytande tvättmedel Tryck på knappen för att anpassa programmet om du använder flytande tvättmedel. Kontrollampan tänds. 7.5 Extra sköljning Med det här alternativet kan du lägga till sköljningar till vissa tvättprogram, se "Programöversikt". Använd den här funktionen för personer som är allergiska mot tvättmedel och i områden där vattnet är mjukt. Kontrollampan tänds. 7.6 Tidspar Med den här funktionen kan du minska programlängden. Tryck på den här knappen en gång för att ställa in "Kortare längd" för lätt smutsade plagg. Tryck två gånger på den här knappen för att ställa in "Extra snabb" för mycket lätt smutsade plagg. Vissa program accepterar bara en av de två funktionerna. 7.7 Fördröjd start Med den här funktionen kan du senarelägga starten av ett program med 30 minuter till 20 timmar. Displayen visar tillhörande indikator och fördröjd tid. Häll fläckborttagningsmedel i facket när du ställer in den här funktionen. Funktionen lägger till tid till programlängden. Denna funktion är inte tillgänglig vid temperaturer under 40 C.

37 SVENSKA INSTÄLLNINGAR 8.1 Ljudsignaler Ljudsignalen låter när: Du sätter på produkten. När du stänger av produkten. När du trycker på knapparna. När programmet är klart. När ett fel har uppstått på produkten. Avaktivera/aktivera ljudsignalerna genom att trycka på samtidigt i 6 sekunder. 8.2 Barnlås och Om du inaktiverar ljudsignalerna fortsätter de att låta när det är fel på produkten. Med den här funktionen kan du förhindra att barnen leker med kontrollpanelen. Aktivera/avaktivera funktionen genom att trycka på och 9. INNAN FÖRSTA ANVÄNDNING samtidigt tills indikatorn släcks. Du kan aktivera funktionen: tänds/ Efter att du tryckt på Start/Paus: alternativen och programvredet är låsta. Innan du trycker på Start/Paus: Produkten startar inte. 8.3 Permanent inställning av extra sköljning Med den här funktionen kan du ha funktionen för extra sköljning på permanent när du ställer in ett nytt program. Aktivera/avaktivera funktionen genom att trycka på och samtidigt tills relevant indikator tänds/släcks. 1. Häll 2 liter vatten i tvättmedelsfacket för tvättfasen. Då aktiveras tömningssystemet. 2. Häll en liten mängd tvättmedel i facket för tvättfasen. 3. Ställ in och starta ett program för bomull vid högsta temperaturen utan tvätt. 10. DAGLIG ANVÄNDNING 10.1 Aktivera produkten 1. Sätt i stickkontakten i eluttaget. 2. Öppna vattenkranen. 3. Tryck på knappen för att sätta på produkten. En kort signal hörs Fylla på tvätt 1. Öppna luckan till produkten. 2. Tryck på knappen A. Trumman öppnas automatiskt. Detta tar bort all möjlig smuts från trumman och baljan. 3. Lägg in tvätten i trumman, ett plagg i taget. 4. Skaka kläderna innan du lägger dem i produkten. Lägg inte i för mycket tvätt i trumman. 5. Stäng trumman och luckan.

EW 71411F NO VASKEMASKIN BRUKSANVISNING 2 SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING 21

EW 71411F NO VASKEMASKIN BRUKSANVISNING 2 SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING 21 EW 71411F NO VASKEMASKIN BRUKSANVISNING 2 SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING 21 2 www.electrolux.com INNHOLD 1. SIKKERHETSINFORMASJON...3 2. SIKKERHETSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 5 4. BETJENINGSPANEL...

Läs mer

GETTING STARTED? EASY.

GETTING STARTED? EASY. User Manual GETTING STARTED? EASY. ZWF 71440W NO Bruksanvisning 2 Vaskemaskin SV Bruksanvisning 17 Tvättmaskin SIKKERHETSINFORMASJON Les instruksjonene nøye før montering og bruk av produktet. Produsenten

Läs mer

EWT 1266AOW. NO Vaskemaskin Bruksanvisning 2 SV Tvättmaskin Bruksanvisning 25

EWT 1266AOW. NO Vaskemaskin Bruksanvisning 2 SV Tvättmaskin Bruksanvisning 25 EWT 1266AOW NO Vaskemaskin Bruksanvisning 2 SV Tvättmaskin Bruksanvisning 25 2 www.electrolux.com INNHOLD 1. SIKKERHETSINFORMASJON...3 2. SIKKERHETSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 5 4. BETJENINGSPANEL...

Läs mer

NO Bruksanvisning 2 Vaskemaskin SV Bruksanvisning 24 Tvättmaskin LAVAMAT FL64702 LAVAMAT FL64704

NO Bruksanvisning 2 Vaskemaskin SV Bruksanvisning 24 Tvättmaskin LAVAMAT FL64702 LAVAMAT FL64704 NO Bruksanvisning 2 Vaskemaskin SV Bruksanvisning 24 Tvättmaskin LAVAMAT FL64702 LAVAMAT FL64704 2 www.aeg.com INNHOLD 1. SIKKERHETSINFORMASJON...3 2. SIKKERHETSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE...

Läs mer

EW 71411F. NO Vaskemaskin Bruksanvisning 2 SV Tvättmaskin Bruksanvisning 22

EW 71411F. NO Vaskemaskin Bruksanvisning 2 SV Tvättmaskin Bruksanvisning 22 EW 71411F NO Vaskemaskin Bruksanvisning 2 SV Tvättmaskin Bruksanvisning 22 2 www.electrolux.com INNHOLD 1. SIKKERHETSINFORMASJON...3 2. SIKKERHETSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 5 4. BETJENINGSPANEL...

Läs mer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EWP1672TDW http://no.yourpdfguides.com/dref/4583368

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EWP1672TDW http://no.yourpdfguides.com/dref/4583368 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX EWP1672TDW. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Läs mer

EW 81611F. NO Vaskemaskin Bruksanvisning 2 SV Tvättmaskin Bruksanvisning 23

EW 81611F. NO Vaskemaskin Bruksanvisning 2 SV Tvättmaskin Bruksanvisning 23 EW 81611F NO Vaskemaskin Bruksanvisning 2 SV Tvättmaskin Bruksanvisning 23 2 www.electrolux.com INNHOLD 1. SIKKERHETSINFORMASJON...3 2. SIKKERHETSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 5 4. BETJENINGSPANEL...

Läs mer

TW 32K7128. NO Vaskemaskin Bruksanvisning 2 SV Tvättmaskin Bruksanvisning 24

TW 32K7128. NO Vaskemaskin Bruksanvisning 2 SV Tvättmaskin Bruksanvisning 24 TW 32K7128 NO Vaskemaskin Bruksanvisning 2 SV Tvättmaskin Bruksanvisning 24 2 www.electrolux.com INNHOLD 1. SIKKERHETSINFORMASJON...3 2. SIKKERHETSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 5 4. BETJENINGSPANEL...

Läs mer

LAVAMAT 85371TL. NO Bruksanvisning 2 Vaskemaskin SV Bruksanvisning 27 Tvättmaskin USER MANUAL

LAVAMAT 85371TL. NO Bruksanvisning 2 Vaskemaskin SV Bruksanvisning 27 Tvättmaskin USER MANUAL LAVAMAT 85371TL NO Bruksanvisning 2 Vaskemaskin SV Bruksanvisning 27 Tvättmaskin USER MANUAL 2 www.aeg.com INNHOLD 1. SIKKERHETSINFORMASJON... 3 2. SIKKERHETSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE...5

Läs mer

Bruksanvisning Vaskemaskin. Tvättmaskin L85370 TL

Bruksanvisning Vaskemaskin. Tvättmaskin L85370 TL NO SV Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Tvättmaskin 2 27 L85370 TL 2 INNHOLD 1. SIKKERHETSINFORMASJON...3 2. SIKKERHETSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 5 4. BETJENINGSPANEL... 6 5. PROGRAMTABELL...9

Läs mer

FW 32L7162. NO Vaskemaskin Bruksanvisning 2 SV Tvättmaskin Bruksanvisning 25

FW 32L7162. NO Vaskemaskin Bruksanvisning 2 SV Tvättmaskin Bruksanvisning 25 FW 32L7162 NO Vaskemaskin Bruksanvisning 2 SV Tvättmaskin Bruksanvisning 25 2 INNHOLD 1. SIKKERHETSINFORMASJON...3 2. SIKKERHETSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 5 4. BETJENINGSPANEL... 6 5. PROGRAMTABELL...7

Läs mer

EWP 1274 TDW EWP 1474 TDW EWP 1674 TDW... NO VASKEMASKIN BRUKSANVISNING 2 SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING 23

EWP 1274 TDW EWP 1474 TDW EWP 1674 TDW... NO VASKEMASKIN BRUKSANVISNING 2 SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING 23 EWP 1274 TDW EWP 1474 TDW EWP 1674 TDW...... NO VASKEMASKIN BRUKSANVISNING 2 SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING 23 2 www.electrolux.com INNHOLD 1. SIKKERHETSINFORMASJON...............................................

Läs mer

NO Bruksanvisning 2 Vaskemaskin SV Bruksanvisning 24 Tvättmaskin LAVAMAT FL67804 LAVAMAT FL67806

NO Bruksanvisning 2 Vaskemaskin SV Bruksanvisning 24 Tvättmaskin LAVAMAT FL67804 LAVAMAT FL67806 NO Bruksanvisning 2 Vaskemaskin SV Bruksanvisning 24 Tvättmaskin LAVAMAT FL67804 LAVAMAT FL67806 2 INNHOLD 1. SIKKERHETSINFORMASJON...3 2. SIKKERHETSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 5 4. BETJENINGSPANEL...

Läs mer

TW 30A6127. NO Vaskemaskin Bruksanvisning 2 SV Tvättmaskin Bruksanvisning 22

TW 30A6127. NO Vaskemaskin Bruksanvisning 2 SV Tvättmaskin Bruksanvisning 22 TW 30A6127 NO Vaskemaskin Bruksanvisning 2 SV Tvättmaskin Bruksanvisning 22 2 www.electrolux.com INNHOLD 1. SIKKERHETSINFORMASJON...3 2. SIKKERHETSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 5 4. BETJENINGSPANEL...

Läs mer

FW 31K7166. NO Vaskemaskin Bruksanvisning 2 SV Tvättmaskin Bruksanvisning 25

FW 31K7166. NO Vaskemaskin Bruksanvisning 2 SV Tvättmaskin Bruksanvisning 25 FW 31K7166 NO Vaskemaskin Bruksanvisning 2 SV Tvättmaskin Bruksanvisning 25 2 www.electrolux.com INNHOLD 1. SIKKERHETSINFORMASJON...3 2. SIKKERHETSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 5 4. BETJENINGSPANEL...

Läs mer

FW20L6120. NO Vaskemaskin Bruksanvisning 2 SV Tvättmaskin Bruksanvisning 24

FW20L6120. NO Vaskemaskin Bruksanvisning 2 SV Tvättmaskin Bruksanvisning 24 FW20L6120 NO Vaskemaskin Bruksanvisning 2 SV Tvättmaskin Bruksanvisning 24 2 www.electrolux.com INNHOLD 1. SIKKERHETSINFORMASJON...3 2. SIKKERHETSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 5 4. BETJENINGSPANELBESKRIVELSE...6

Läs mer

TW41K7138. NO Vaskemaskin Bruksanvisning 2 SV Tvättmaskin Bruksanvisning 25

TW41K7138. NO Vaskemaskin Bruksanvisning 2 SV Tvättmaskin Bruksanvisning 25 TW41K7138 NO Vaskemaskin Bruksanvisning 2 SV Tvättmaskin Bruksanvisning 25 2 www.electrolux.com INNHOLD 1. SIKKERHETSINFORMASJON...3 2. SIKKERHETSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 5 4. BETJENINGSPANEL...

Läs mer

FW 31K7146. NO Vaskemaskin Bruksanvisning 2 SV Tvättmaskin Bruksanvisning 25

FW 31K7146. NO Vaskemaskin Bruksanvisning 2 SV Tvättmaskin Bruksanvisning 25 FW 31K7146 NO Vaskemaskin Bruksanvisning 2 SV Tvättmaskin Bruksanvisning 25 2 www.electrolux.com INNHOLD 1. SIKKERHETSINFORMASJON...3 2. SIKKERHETSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 5 4. BETJENINGSPANEL...

Läs mer

FW 34K8165. NO Vaskemaskin Bruksanvisning 2 SV Tvättmaskin Bruksanvisning 25

FW 34K8165. NO Vaskemaskin Bruksanvisning 2 SV Tvättmaskin Bruksanvisning 25 FW 34K8165 NO Vaskemaskin Bruksanvisning 2 SV Tvättmaskin Bruksanvisning 25 2 www.electrolux.com INNHOLD 1. SIKKERHETSINFORMASJON...3 2. SIKKERHETSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 5 4. BETJENINGSPANEL...

Läs mer

FW 33L8143. NO Vaskemaskin Bruksanvisning 2 SV Tvättmaskin Bruksanvisning 25

FW 33L8143. NO Vaskemaskin Bruksanvisning 2 SV Tvättmaskin Bruksanvisning 25 FW 33L8143 NO Vaskemaskin Bruksanvisning 2 SV Tvättmaskin Bruksanvisning 25 2 INNHOLD 1. SIKKERHETSINFORMASJON...3 2. SIKKERHETSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 5 4. BETJENINGSPANEL... 6 5. PROGRAMTABELL...7

Läs mer

FW 20L7140. NO Vaskemaskin Bruksanvisning 2 SV Tvättmaskin Bruksanvisning 24

FW 20L7140. NO Vaskemaskin Bruksanvisning 2 SV Tvättmaskin Bruksanvisning 24 FW 20L7140 NO Vaskemaskin Bruksanvisning 2 SV Tvättmaskin Bruksanvisning 24 2 www.electrolux.com INNHOLD 1. SIKKERHETSINFORMASJON...3 2. SIKKERHETSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 5 4. BETJENINGSPANELBESKRIVELSE...6

Läs mer

TW 20K6108. NO Vaskemaskin Bruksanvisning 2 SV Tvättmaskin Bruksanvisning 21

TW 20K6108. NO Vaskemaskin Bruksanvisning 2 SV Tvättmaskin Bruksanvisning 21 TW 20K6108 NO Vaskemaskin Bruksanvisning 2 SV Tvättmaskin Bruksanvisning 21 2 www.electrolux.com INNHOLD 1. SIKKERHETSINFORMASJON...3 2. SIKKERHETSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 5 4. BETJENINGSPANEL...

Läs mer

UFW 47 K NO Vaskemaskin Bruksanvisning 2 SV Tvättmaskin Bruksanvisning 27

UFW 47 K NO Vaskemaskin Bruksanvisning 2 SV Tvättmaskin Bruksanvisning 27 UFW 47 K 8141 NO Vaskemaskin Bruksanvisning 2 SV Tvättmaskin Bruksanvisning 27 2 www.electrolux.com INNHOLD 1. SIKKERHETSINFORMASJON...3 2. SIKKERHETSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 5 4. BETJENINGSPANEL...

Läs mer

FW 30L7120 FW 30L7141. NO Vaskemaskin Bruksanvisning 2 SV Tvättmaskin Bruksanvisning 26

FW 30L7120 FW 30L7141. NO Vaskemaskin Bruksanvisning 2 SV Tvättmaskin Bruksanvisning 26 FW 30L7120 FW 30L7141 NO Vaskemaskin Bruksanvisning 2 SV Tvättmaskin Bruksanvisning 26 2 INNHOLD 1. SIKKERHETSINFORMASJON...3 2. SIKKERHETSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 5 4. BETJENINGSPANEL...

Läs mer

FW 20L7140. NO Vaskemaskin Bruksanvisning 2 SV Tvättmaskin Bruksanvisning 24

FW 20L7140. NO Vaskemaskin Bruksanvisning 2 SV Tvättmaskin Bruksanvisning 24 FW 20L7140 NO Vaskemaskin Bruksanvisning 2 SV Tvättmaskin Bruksanvisning 24 2 www.electrolux.com INNHOLD 1. SIKKERHETSINFORMASJON...3 2. SIKKERHETSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 6 4. BETJENINGSPANELBESKRIVELSE...7

Läs mer

UFW 47 K NO Vaskemaskin Bruksanvisning 2 SV Tvättmaskin Bruksanvisning 27

UFW 47 K NO Vaskemaskin Bruksanvisning 2 SV Tvättmaskin Bruksanvisning 27 UFW 47 K 8141 NO Vaskemaskin Bruksanvisning 2 SV Tvättmaskin Bruksanvisning 27 2 www.electrolux.com INNHOLD 1. SIKKERHETSINFORMASJON...3 2. SIKKERHETSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 5 4. BETJENINGSPANEL...

Läs mer

FW 30L7120 FW 30L7141. NO Vaskemaskin Bruksanvisning 2 SV Tvättmaskin Bruksanvisning 26

FW 30L7120 FW 30L7141. NO Vaskemaskin Bruksanvisning 2 SV Tvättmaskin Bruksanvisning 26 FW 30L7120 FW 30L7141 NO Vaskemaskin Bruksanvisning 2 SV Tvättmaskin Bruksanvisning 26 2 www.electrolux.com INNHOLD 1. SIKKERHETSINFORMASJON...3 2. SIKKERHETSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 6

Läs mer

NO Bruksanvisning 2 Vaskemaskin SV Bruksanvisning 29 Tvättmaskin LFL86984

NO Bruksanvisning 2 Vaskemaskin SV Bruksanvisning 29 Tvättmaskin LFL86984 NO Bruksanvisning 2 Vaskemaskin SV Bruksanvisning 29 Tvättmaskin LFL86984 2 INNHOLD 1. SIKKERHETSINFORMASJON...3 2. SIKKERHETSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 5 4. BETJENINGSPANEL... 6 5. PROGRAMMER...

Läs mer

NO Bruksanvisning 2 Vaskemaskin SV Bruksanvisning 27 Tvättmaskin LFL 75884

NO Bruksanvisning 2 Vaskemaskin SV Bruksanvisning 27 Tvättmaskin LFL 75884 NO Bruksanvisning 2 Vaskemaskin SV Bruksanvisning 27 Tvättmaskin LFL 75884 2 INNHOLD 1. SIKKERHETSINFORMASJON...3 2. SIKKERHETSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 5 4. BETJENINGSPANEL... 6 5. PROGRAMMER...

Läs mer

UFW 47 K NO Vaskemaskin Bruksanvisning 2 SV Tvättmaskin Bruksanvisning 27

UFW 47 K NO Vaskemaskin Bruksanvisning 2 SV Tvättmaskin Bruksanvisning 27 UFW 47 K 8161 NO Vaskemaskin Bruksanvisning 2 SV Tvättmaskin Bruksanvisning 27 2 www.electrolux.com INNHOLD 1. SIKKERHETSINFORMASJON...3 2. SIKKERHETSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 5 4. BETJENINGSPANEL...

Läs mer

EWT 1266 AOW... NO VASKEMASKIN BRUKSANVISNING 2 SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING 23

EWT 1266 AOW... NO VASKEMASKIN BRUKSANVISNING 2 SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING 23 EWT 1266 AOW...... NO VASKEMASKIN BRUKSANVISNING 2 SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING 23 2 www.electrolux.com INNHOLD 1. SIKKERHETSINFORMASJON............................................... 3 2. SIKKERHETSANVISNINGER................................................

Läs mer

L6FBL740I. NO Bruksanvisning 2 Vaskemaskin SV Bruksanvisning 33 Tvättmaskin USER MANUAL

L6FBL740I. NO Bruksanvisning 2 Vaskemaskin SV Bruksanvisning 33 Tvättmaskin USER MANUAL L6FBL740I NO Bruksanvisning 2 Vaskemaskin SV Bruksanvisning 33 Tvättmaskin USER MANUAL 2 www.aeg.com INNHOLD 1. SIKKERHETSINFORMASJON... 3 2. SIKKERHETSANVISNINGER... 4 3. MONTERING... 5 4. PRODUKTBESKRIVELSE...10

Läs mer

NO Bruksanvisning 2 Kombinert vask-tørk SV Bruksanvisning 32 Tvätt-torkmaskin L76680WD

NO Bruksanvisning 2 Kombinert vask-tørk SV Bruksanvisning 32 Tvätt-torkmaskin L76680WD NO Bruksanvisning 2 Kombinert vask-tørk SV Bruksanvisning 32 Tvätt-torkmaskin L76680WD 2 INNHOLD 1. SIKKERHETSINFORMASJON...3 2. SIKKERHETSANVISNINGER...5 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 6 4. BETJENINGSPANEL...

Läs mer

L6FBP863G. NO Bruksanvisning 2 Vaskemaskin SV Bruksanvisning 36 Tvättmaskin USER MANUAL

L6FBP863G. NO Bruksanvisning 2 Vaskemaskin SV Bruksanvisning 36 Tvättmaskin USER MANUAL L6FBP863G NO Bruksanvisning 2 Vaskemaskin SV Bruksanvisning 36 Tvättmaskin USER MANUAL 2 www.aeg.com INNHOLD 1. SIKKERHETSINFORMASJON... 3 2. SIKKERHETSANVISNINGER... 4 3. MONTERING... 5 4. PRODUKTBESKRIVELSE...10

Läs mer

L6FBN842G. NO Bruksanvisning 2 Vaskemaskin SV Bruksanvisning 36 Tvättmaskin USER MANUAL

L6FBN842G. NO Bruksanvisning 2 Vaskemaskin SV Bruksanvisning 36 Tvättmaskin USER MANUAL L6FBN842G NO Bruksanvisning 2 Vaskemaskin SV Bruksanvisning 36 Tvättmaskin USER MANUAL 2 www.aeg.com INNHOLD 1. SIKKERHETSINFORMASJON... 3 2. SIKKERHETSANVISNINGER... 4 3. MONTERING... 5 4. PRODUKTBESKRIVELSE...10

Läs mer

L6FBT144G. NO Bruksanvisning 2 Vaskemaskin SV Bruksanvisning 35 Tvättmaskin USER MANUAL

L6FBT144G. NO Bruksanvisning 2 Vaskemaskin SV Bruksanvisning 35 Tvättmaskin USER MANUAL L6FBT144G NO Bruksanvisning 2 Vaskemaskin SV Bruksanvisning 35 Tvättmaskin USER MANUAL 2 www.aeg.com INNHOLD 1. SIKKERHETSINFORMASJON... 3 2. SIKKERHETSANVISNINGER... 4 3. MONTERING... 5 4. PRODUKTBESKRIVELSE...10

Läs mer

EWF1676GHW SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING

EWF1676GHW SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING EWF1676GHW SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING 2 www.electrolux.com INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION...3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...4 3. PRODUKTBESKRIVNING...5 4. KONTROLLPANELEN... 6 5. PROGRAMÖVERSIKT... 7

Läs mer

EW6F5248J4. NO Vaskemaskin Bruksanvisning 2 SV Tvättmaskin Bruksanvisning 35

EW6F5248J4. NO Vaskemaskin Bruksanvisning 2 SV Tvättmaskin Bruksanvisning 35 EW6F5248J4 NO Vaskemaskin Bruksanvisning 2 SV Tvättmaskin Bruksanvisning 35 2 www.electrolux.com INNHOLD 1. SIKKERHETSINFORMASJON...3 2. SIKKERHETSANVISNINGER... 4 3. MONTERING...5 4. PRODUKTBESKRIVELSE...

Läs mer

NO Bruksanvisning 2 Oppvaskmaskin SV Bruksanvisning 20 Diskmaskin QB6257I

NO Bruksanvisning 2 Oppvaskmaskin SV Bruksanvisning 20 Diskmaskin QB6257I NO Bruksanvisning 2 Oppvaskmaskin SV Bruksanvisning 20 Diskmaskin QB6257I 2 INNHOLD 1. SIKKERHETSINFORMASJON...3 2. SIKKERHETSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 5 4. BETJENINGSPANEL... 6 5. PROGRAMMER...

Läs mer

EWW1685HDW NO KOMBINERT VASK-TØRK BRUKSANVISNING 2 SV TVÄTT-TORKMASKIN BRUKSANVISNING 31

EWW1685HDW NO KOMBINERT VASK-TØRK BRUKSANVISNING 2 SV TVÄTT-TORKMASKIN BRUKSANVISNING 31 EWW1685HDW NO KOMBINERT VASK-TØRK BRUKSANVISNING 2 SV TVÄTT-TORKMASKIN BRUKSANVISNING 31 2 INNHOLD 1. SIKKERHETSINFORMASJON...3 2. SIKKERHETSANVISNINGER...5 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 6 4. BETJENINGSPANEL...

Läs mer

ESL 9000. NO Oppvaskmaskin Bruksanvisning 2 SV Diskmaskin Bruksanvisning 24

ESL 9000. NO Oppvaskmaskin Bruksanvisning 2 SV Diskmaskin Bruksanvisning 24 ESL 9000 NO Oppvaskmaskin Bruksanvisning 2 SV Diskmaskin Bruksanvisning 24 2 www.electrolux.com INNHOLD 1. SIKKERHETSINFORMASJON...3 2. SIKKERHETSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 6 4. BETJENINGSPANEL...

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin TF 1282

Bruksanvisning. Tvättmaskin TF 1282 Bruksanvisning Tvättmaskin TF 1282 Innehåll Säkerhetsinformation _ 2 Säkerhetsföreskrifter _ 3 Miljöskydd _ 4 Produktbeskrivning 5 Kontrollpanel _ 5 Tvättprogram _ 6 Förbrukningsvärden _ 7 Säkerhetsinformation

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin QW T

Bruksanvisning Tvättmaskin QW T SV Bruksanvisning Tvättmaskin QW 14062 T 2 INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION... 3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...4 3. PRODUKTBESKRIVNING...5 4. KONTROLLPANELEN...6 5. PROGRAMÖVERSIKT...7 6. FÖRBRUKNINGSVÄRDEN...9

Läs mer

Electrolux EWF 1687 HDW. Inköpt: 2013 Elgiganten

Electrolux EWF 1687 HDW. Inköpt: 2013 Elgiganten Electrolux EWF 1687 HDW Inköpt: 2013 Elgiganten Program Temperaturområde Vit-/Kulörtvätt 90 C - kall Bomull Eco 60 C 40 C Syntettvätt 60 C - kall Fintvätt 40 C kall Ylle-/Handtvätt 40 C kall Jeans 60 C

Läs mer

QB 6264 W QB 6264 K QB 6264 X. NOBruksanvisning 2 SV Bruksanvisning 17

QB 6264 W QB 6264 K QB 6264 X. NOBruksanvisning 2 SV Bruksanvisning 17 QB 6264 W QB 6264 K QB 6264 X NOBruksanvisning 2 SV Bruksanvisning 17 2 www.husqvarna-electrolux.no INNHOLD 1. SIKKERHETSANVISNINGER................................................... 3 2. PRODUKTBESKRIVELSE......................................................

Läs mer

QB 4261X QB 4261W. NOBruksanvisning 2 SV Bruksanvisning 18

QB 4261X QB 4261W. NOBruksanvisning 2 SV Bruksanvisning 18 QB 4261X QB 4261W NOBruksanvisning 2 SV Bruksanvisning 18 2 www.husqvarna-electrolux.no INNHOLD 1. SIKKERHETSANVISNINGER................................................... 3 2. PRODUKTBESKRIVELSE......................................................

Läs mer

QB 4261 I NOBruksanvisning 2 SV Bruksanvisning 18

QB 4261 I NOBruksanvisning 2 SV Bruksanvisning 18 QB 4261 I NOBruksanvisning 2 SV Bruksanvisning 18 2 www.husqvarna-electrolux.no INNHOLD 1. SIKKERHETSANVISNINGER................................................... 3 2. PRODUKTBESKRIVELSE......................................................

Läs mer

GETTING STARTED? EASY.

GETTING STARTED? EASY. User Manual GETTING STARTED? EASY. SV Bruksanvisning Tvättmaskin TT 1261 SÄKERHETSINFORMATION Läs noga de bifogade instruktionerna före installation och användning av produkten. Tillverkaren är inte ansvarig

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin QW

Bruksanvisning Tvättmaskin QW SV Bruksanvisning Tvättmaskin QW 167382 2 INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION... 3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...4 3. PRODUKTBESKRIVNING...5 4. KONTROLLPANELEN...6 5. PROGRAM... 8 6. FÖRBRUKNINGSVÄRDEN...12

Läs mer

Vaskemaskin Bruksanvisning

Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning WMY 81683PTLB2 NO SV Dokumentnummer 2820524514_NO /22-10-15.(8:52) Dette produktet er produsert med den nyeste teknologien under miljøvennlige forhold. 1 Generell sikkerhetsinstruksjoner

Läs mer

GETTING STARTED? EASY.

GETTING STARTED? EASY. User Manual GETTING STARTED? EASY. SV Bruksanvisning Tvättmaskin TF 1284 SÄKERHETSINFORMATION Läs noga de bifogade instruktionerna före installation och användning av produkten. Tillverkaren är inte ansvarig

Läs mer

EWT 1264TDW SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING

EWT 1264TDW SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING EWT 1264TDW SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING 2 www.electrolux.com INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION...3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...4 3. PRODUKTBESKRIVNING...5 4. KONTROLLPANELEN... 6 5. PROGRAMÖVERSIKT...

Läs mer

NO Bruksanvisning 2 Oppvaskmaskin SV Bruksanvisning 19 Diskmaskin QB6257W QB6257X

NO Bruksanvisning 2 Oppvaskmaskin SV Bruksanvisning 19 Diskmaskin QB6257W QB6257X NO Bruksanvisning 2 Oppvaskmaskin SV Bruksanvisning 19 Diskmaskin QB6257W QB6257X 2 INNHOLD 1. SIKKERHETSINFORMASJON...3 2. SIKKERHETSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 5 4. BETJENINGSPANEL... 6

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin TT 1260

Bruksanvisning. Tvättmaskin TT 1260 SV Bruksanvisning Tvättmaskin TT 1260 Innehåll Säkerhetsinformation 2 Säkerhetsföreskrifter 3 Produktbeskrivning 4 Beskrivning av kontrollpanelen 4 Programöversikt 5 Förbrukningsvärden 6 Tillvalsfunktioner

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin TF 1474

Bruksanvisning. Tvättmaskin TF 1474 SV Bruksanvisning Tvättmaskin TF 1474 Innehåll Säkerhetsinformation 2 Säkerhetsföreskrifter 3 Produktbeskrivning 4 Kontrollpanelen 4 Programöversikt 5 Förbrukningsvärden 6 Tillvalsfunktioner 7 Säkerhetsinformation

Läs mer

Vaskemaskin. Bruksanvisning Tvättmaskin. Bruksanvisning WMY 111444 LB1. Dokumentnummer 2820524604_NO/ 04-03-15.(14:51)

Vaskemaskin. Bruksanvisning Tvättmaskin. Bruksanvisning WMY 111444 LB1. Dokumentnummer 2820524604_NO/ 04-03-15.(14:51) Vaskemaskin Bruksanvisning Tvättmaskin Bruksanvisning WMY 111444 LB1 Dokumentnummer 2820524604_NO/ 04-03-15.(14:51) Dette produktet er produsert med den nyeste teknologien under miljøvennlige forhold.

Läs mer

EWF 1696 CWW. SV Tvättmaskin Bruksanvisning

EWF 1696 CWW. SV Tvättmaskin Bruksanvisning EWF 1696 CWW SV Tvättmaskin Bruksanvisning 2 www.electrolux.com INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION...3 2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER...4 3. PRODUKTBESKRIVNING...6 4. KONTROLLPANELEN...6 5. PROGRAM... 8 6. FÖRBRUKNINGSVÄRDEN...10

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin TF 1076 TF 1278

Bruksanvisning. Tvättmaskin TF 1076 TF 1278 Bruksanvisning Tvättmaskin TF 1076 TF 1278 Innehåll Säkerhetsinformation 2 Säkerhetsföreskrifter _ 3 Miljöskydd 4 Produktbeskrivning 5 Kontrollpanel _ 5 Tvättprogram _ 6 Förbrukningsvärden _ 7 Säkerhetsinformation

Läs mer

Vaskemaskin. Bruksanvisning Tvättmaskin. Bruksanvisning WMY 61483 MB3. Dokumentnummer 2820525044_NO / 15-08-15.(14:07)

Vaskemaskin. Bruksanvisning Tvättmaskin. Bruksanvisning WMY 61483 MB3. Dokumentnummer 2820525044_NO / 15-08-15.(14:07) Vaskemaskin Bruksanvisning Tvättmaskin Bruksanvisning WMY 61483 MB3 Dokumentnummer 2820525044_NO / 15-08-15.(14:07) Dette produktet er produsert med den nyeste teknologien under miljøvennlige forhold.

Läs mer

ESL 8000 NO OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING 2 SV DISKMASKIN BRUKSANVISNING 19

ESL 8000 NO OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING 2 SV DISKMASKIN BRUKSANVISNING 19 ESL 8000 NO OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING 2 SV DISKMASKIN BRUKSANVISNING 19 2 INNHOLD 1. SIKKERHETSINFORMASJON...3 2. SIKKERHETSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 5 4. BETJENINGSPANEL... 6 5. PROGRAMMER...6

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin QW146671

Bruksanvisning Tvättmaskin QW146671 SV Bruksanvisning Tvättmaskin QW146671 2 INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION... 3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...4 3. PRODUKTBESKRIVNING...5 4. KONTROLLPANELEN...6 5. PROGRAMÖVERSIKT...7 6. FÖRBRUKNINGSVÄRDEN...8

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin TT 1265

Bruksanvisning. Tvättmaskin TT 1265 SV Bruksanvisning Tvättmaskin TT 1265 Innehåll Säkerhetsinformation 2 Säkerhetsföreskrifter 3 Produktbeskrivning 4 Kontrollpanelen 4 Programöversikt 5 Förbrukningsvärden 6 Tillvalsfunktioner 7 Säkerhetsinformation

Läs mer

EWG 4168 FW... DA VASKEMASKINE BRUGSANVISNING 2 SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING 24

EWG 4168 FW... DA VASKEMASKINE BRUGSANVISNING 2 SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING 24 EWG 4168 FW...... DA VASKEMASKINE BRUGSANVISNING 2 SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING 24 24 www.electrolux.com INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION............................................... 25 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER..............................................

Läs mer

Vaskemaskin Tvättmaskin WNF 8467 ZCE40. Bruksanvisning Bruksanvisning. Dokumentnummer 2820524365_NO / 08-11-14.(9:59)

Vaskemaskin Tvättmaskin WNF 8467 ZCE40. Bruksanvisning Bruksanvisning. Dokumentnummer 2820524365_NO / 08-11-14.(9:59) Vaskemaskin Tvättmaskin WNF 8467 ZE40 Bruksanvisning Bruksanvisning Dokumentnummer 2820524365_NO / 08-11-14.(9:59) 1 Viktige instruksjoner for sikkerhet og miljø Dette avsnittet inneholder sikkerhetsanvisninger

Läs mer

EWP 1475 THW. SV Tvättmaskin Bruksanvisning

EWP 1475 THW. SV Tvättmaskin Bruksanvisning EWP 1475 THW SV Tvättmaskin Bruksanvisning 2 www.electrolux.com INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION...3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER... 4 3. PRODUKTBESKRIVNING...5 4. KONTROLLPANELEN...6 5. PROGRAM... 7 6. FÖRBRUKNINGSVÄRDEN...9

Läs mer

Bruksanvisning Tvätt-torkmaskin QW16851HT

Bruksanvisning Tvätt-torkmaskin QW16851HT SV Bruksanvisning Tvätt-torkmaskin QW16851HT 2 INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION... 3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...5 3. PRODUKTBESKRIVNING...7 4. KONTROLLPANELEN...8 5. PROGRAM... 11 6. FÖRBRUKNINGSVÄRDEN...16

Läs mer

EWF 7000W1. SV Tvättmaskin Bruksanvisning

EWF 7000W1. SV Tvättmaskin Bruksanvisning EWF 7000W1 SV Tvättmaskin Bruksanvisning 2 www.electrolux.com INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION...3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER... 4 3. PRODUKTBESKRIVNING...5 4. KONTROLLPANELEN...6 5. PROGRAMÖVERSIKT... 7

Läs mer

EWF 8000 W1. SV Tvättmaskin Bruksanvisning

EWF 8000 W1. SV Tvättmaskin Bruksanvisning EWF 8000 W1 SV Tvättmaskin Bruksanvisning 2 www.electrolux.com INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION...3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER... 4 3. PRODUKTBESKRIVNING...5 4. KONTROLLPANELEN...6 5. PROGRAM... 7 6. FÖRBRUKNINGSVÄRDEN...10

Läs mer

Våffeljärn Vaffeljern

Våffeljärn Vaffeljern Bruksanvisning/Bruksanvisning Våffeljärn Vaffeljern SE NO Item. No. 9095-1469 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering och användning! Våffeljärn

Läs mer

Bruksanvisning. Tvätt-torkmaskin KT 4257

Bruksanvisning. Tvätt-torkmaskin KT 4257 Bruksanvisning Tvätt-torkmaskin KT 4257 Innehåll Säkerhetsinformation _ 2 Säkerhetsföreskrifter _ 3 Miljöskydd _ 4 Produktbeskrivning 5 Kontrollpanel _ 5 Tillvalsfunktioner _ 6 Program 7 Förbrukningsvärden

Läs mer

EWF 8000 W SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING

EWF 8000 W SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING EWF 8000 W...... SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING 2 www.electrolux.com INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION................................................ 3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...............................................

Läs mer

ESL NO Oppvaskmaskin Bruksanvisning 2 SV Diskmaskin Bruksanvisning 23

ESL NO Oppvaskmaskin Bruksanvisning 2 SV Diskmaskin Bruksanvisning 23 ESL 8000 NO Oppvaskmaskin Bruksanvisning 2 SV Diskmaskin Bruksanvisning 23 2 www.electrolux.com INNHOLD 1. SIKKERHETSINFORMASJON...3 2. SIKKERHETSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 5 4. BETJENINGSPANEL...

Läs mer

QB 5250 Bruksanvisning Oppvaskmaskin Bruksanvisning Diskmaskin

QB 5250 Bruksanvisning Oppvaskmaskin Bruksanvisning Diskmaskin QB 5250 Bruksanvisning Bruksanvisning Oppvaskmaskin Diskmaskin 2 Innhold Takk for at du valgte ett av våre høykvalitetsprodukter. For å sørge for at dette produktet regelmessig yter optimalt, bør du lese

Läs mer

FW32B6120. SV Tvättmaskin Bruksanvisning

FW32B6120. SV Tvättmaskin Bruksanvisning FW32B6120 SV Tvättmaskin Bruksanvisning 2 www.electrolux.com INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION...3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER... 4 3. PRODUKTBESKRIVNING...5 4. BESKRIVNING AV KONTROLLPANELEN... 6 5. PROGRAMÖVERSIKT...

Läs mer

Ash filter Föravskiljare Askeutskiller

Ash filter Föravskiljare Askeutskiller 170208 manual 05-04-06 14:35 Side 1 Ash filter Föravskiljare Askeutskiller Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning AF18A Varenr. 170208 170208 manual 05-04-06 14:35 Side 2 Askeutskiller AF18A

Läs mer

EWF 9000 W1. SV Tvättmaskin Bruksanvisning

EWF 9000 W1. SV Tvättmaskin Bruksanvisning EWF 9000 W1 SV Tvättmaskin Bruksanvisning 2 www.electrolux.com INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION...3 2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER...4 3. PRODUKTBESKRIVNING...5 4. KONTROLLPANELEN...6 5. PROGRAM... 7 6. FÖRBRUKNINGSVÄRDEN...10

Läs mer

SV DISKMASKIN BRUKSANVISNING 2 BRUKSANVISNING 21

SV DISKMASKIN BRUKSANVISNING 2 BRUKSANVISNING 21 ESL 9000 NO OPPVASKMASKIN SV DISKMASKIN BRUKSANVISNING 2 BRUKSANVISNING 21 2 www.electrolux.com INNHOLD 1. SIKKERHETSINFORMASJON...3 2. SIKKERHETSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 5 4. BETJENINGSPANEL...

Läs mer

MANUAL 450165 TERRASSEVARMER TERRASSVÄRMARE - PATIO HEATER

MANUAL 450165 TERRASSEVARMER TERRASSVÄRMARE - PATIO HEATER GSA TERRASSEVARMER MANUAL 450165 NORSK TERRASSEVARMER TERRASSVÄRMARE - PATIO HEATER GSA TERRASSEVARMER TEKNISKE DATA Modell... HL-E72 Nettilkobling... 230V-50Hz Effekt... 2000 W Art.nr... 450165 Introduksjon:

Läs mer

QB 6261 I NOBruksanvisning 2 SV Bruksanvisning 17

QB 6261 I NOBruksanvisning 2 SV Bruksanvisning 17 QB 6261 I NOBruksanvisning 2 SV Bruksanvisning 17 2 www.husqvarna-electrolux.no INNHOLD 1. SIKKERHETSANVISNINGER................................................... 3 2. PRODUKTBESKRIVELSE......................................................

Läs mer

...... EDHP68531DW SV TORKTUMLARE BRUKSANVISNING

...... EDHP68531DW SV TORKTUMLARE BRUKSANVISNING EDHP68531DW...... SV TORKTUMLARE BRUKSANVISNING 2 www.electrolux.com INNEHÅLL 1. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER............................................... 3 2. PRODUKTBESKRIVNING..................................................

Läs mer

NO Bruksanvisning 2 Oppvaskmaskin SV Bruksanvisning 22 Diskmaskin QB6463I

NO Bruksanvisning 2 Oppvaskmaskin SV Bruksanvisning 22 Diskmaskin QB6463I NO Bruksanvisning 2 Oppvaskmaskin SV Bruksanvisning 22 Diskmaskin QB6463I 2 INNHOLD 1. SIKKERHETSINFORMASJON...3 2. SIKKERHETSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 5 4. BETJENINGSPANEL... 6 5. PROGRAMMER...

Läs mer

Bruksanvisning Tvätt-torkmaskin QW16970HT

Bruksanvisning Tvätt-torkmaskin QW16970HT SV Bruksanvisning Tvätt-torkmaskin QW16970HT 2 INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION... 3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...5 3. PRODUKTBESKRIVNING...7 4. KONTROLLPANELEN...8 5. PROGRAM... 12 6. FÖRBRUKNINGSVÄRDEN...16

Läs mer

HOD870F. NO Platetopp Bruksanvisning 2 SV Inbyggnadshäll Bruksanvisning 21

HOD870F. NO Platetopp Bruksanvisning 2 SV Inbyggnadshäll Bruksanvisning 21 HOD870F NO Platetopp Bruksanvisning 2 SV Inbyggnadshäll Bruksanvisning 21 2 INNHOLD 1. SIKKERHETSINFORMASJON...3 2. SIKKERHETSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 6 4. DAGLIG BRUK... 8 5. RÅD OG TIPS...11

Läs mer

QB6144I. NO Bruksanvisning 2 Oppvaskmaskin SV Bruksanvisning 23 Diskmaskin USER MANUAL

QB6144I. NO Bruksanvisning 2 Oppvaskmaskin SV Bruksanvisning 23 Diskmaskin USER MANUAL QB6144I NO Bruksanvisning 2 Oppvaskmaskin SV Bruksanvisning 23 Diskmaskin USER MANUAL 2 INNHOLD 1. SIKKERHETSINFORMASJON... 3 2. SIKKERHETSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE...6 4. BETJENINGSPANEL...

Läs mer

QW SV Bruksanvisning

QW SV Bruksanvisning QW 148591 SV Bruksanvisning 2 www.husqvarna-electrolux.se INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION................................................... 3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...................................................

Läs mer

Bruksanvisning. Växthus. Drivhus. Item. No. 62301040

Bruksanvisning. Växthus. Drivhus. Item. No. 62301040 ruksanvisning Växthus Drivhus SE NO Item. No. 62301040 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering och användning! Växthus Läs bruksanvisningen

Läs mer

4. KONTROLLPANELEN. 4.1 Beskrivning av kontrollpanelen. 4.2 Display A B C K J D E F

4. KONTROLLPANELEN. 4.1 Beskrivning av kontrollpanelen. 4.2 Display A B C K J D E F 38 www.electrolux.com 4. KONTROLLPANELEN 4.1 Beskrivning av kontrollpanelen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 10 1 Strömbrytare På/Av (On/Off) 2 Programväljare 3 Touch-kontroll för Reducerad centrifugering (Centrifugering)

Läs mer

NO Bruksanvisning 2 Oppvaskmaskin SV Bruksanvisning 24 Diskmaskin QB6463I

NO Bruksanvisning 2 Oppvaskmaskin SV Bruksanvisning 24 Diskmaskin QB6463I NO Bruksanvisning 2 Oppvaskmaskin SV Bruksanvisning 24 Diskmaskin QB6463I 2 INNHOLD 1. SIKKERHETSINFORMASJON...3 2. SIKKERHETSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 5 4. BETJENINGSPANEL... 6 5. PROGRAMMER...

Läs mer

TERRASSEVARMER TERRASSVÄRMARE - PATIO heater

TERRASSEVARMER TERRASSVÄRMARE - PATIO heater GSA TERRASSEVARMER TERRASSEVARMER TERRASSVÄRMARE - PATIO heater M A N U A L 4 5 0 0 5 2 NORSK GSA N TERRASSEVARMER TEKNISKE DATA Modell PHS-20A Maks. effekt 2000W Nettilkobling 230V-50Hz Høyde 1,2-2,1m

Läs mer

EDP7000W SV TORKTUMLARE BRUKSANVISNING

EDP7000W SV TORKTUMLARE BRUKSANVISNING EDP7000W SV TORKTUMLARE BRUKSANVISNING 2 www.electrolux.com INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION...3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...5 3. PRODUKTBESKRIVNING...6 4. KONTROLLPANEL...7 5. PROGRAMÖVERSIKT... 8 6. TILLVALSFUNKTIONER...

Läs mer

ESL NO Oppvaskmaskin Bruksanvisning 2 SV Diskmaskin Bruksanvisning 23

ESL NO Oppvaskmaskin Bruksanvisning 2 SV Diskmaskin Bruksanvisning 23 ESL 8000 NO Oppvaskmaskin Bruksanvisning 2 SV Diskmaskin Bruksanvisning 23 2 www.electrolux.com INNHOLD 1. SIKKERHETSINFORMASJON...3 2. SIKKERHETSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 5 4. BETJENINGSPANEL...

Läs mer

NO Bruksanvisning 2 SV Bruksanvisning 25 QBC6254I

NO Bruksanvisning 2 SV Bruksanvisning 25 QBC6254I NO Bruksanvisning 2 SV Bruksanvisning 25 QBC6254I 2 INNHOLD 1. SIKKERHETSINFORMASJON... 3 2. SIKKERHETSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE...6 4. BETJENINGSPANEL... 7 5. PROGRAMMER...7 6. INNSTILLINGER...9

Läs mer

Vaskemaskin Bruksanvisning

Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning WMY 51222 PTYB3 NO SV Dokumentnummer= 2820525046_NO / 14-10-15.(14:33) Dette produktet er produsert med den nyeste teknologien under miljøvennlige forhold. 1 Viktige instruksjoner

Läs mer

Bord Marstrand Bord Marstrand

Bord Marstrand Bord Marstrand Bruksanvisning / Bruksanvisning Bord Marstrand Bord Marstrand SE NO Item. No. 6010-1156 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering och användning!

Läs mer

QB 6256 W QB 6256 X. NOBruksanvisning 2 SV Bruksanvisning 17

QB 6256 W QB 6256 X. NOBruksanvisning 2 SV Bruksanvisning 17 QB 6256 W QB 6256 X NOBruksanvisning 2 SV Bruksanvisning 17 2 www.husqvarna-electrolux.no INNHOLD 1. SIKKERHETSANVISNINGER................................................... 3 2. PRODUKTBESKRIVELSE......................................................

Läs mer

Bruksanvisning. Växthus M. Drivhus M. Item. No. 62301041

Bruksanvisning. Växthus M. Drivhus M. Item. No. 62301041 ruksanvisning Växthus M rivhus M SE NO Item. No. 60101 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering och användning! Växthus M Läs bruksanvisningen

Läs mer

UFW58K9164. SV Tvättmaskin Bruksanvisning

UFW58K9164. SV Tvättmaskin Bruksanvisning UFW58K9164 SV Tvättmaskin Bruksanvisning 2 www.electrolux.com INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION...3 2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER...4 3. PRODUKTBESKRIVNING...5 4. KONTROLLPANELEN...6 5. PROGRAM... 8 6. FÖRBRUKNINGSVÄRDEN...10

Läs mer

QB 6261 I Bruksanvisning Oppvaskmaskin Bruksanvisning Diskmaskin

QB 6261 I Bruksanvisning Oppvaskmaskin Bruksanvisning Diskmaskin QB 6261 I Bruksanvisning Bruksanvisning Oppvaskmaskin Diskmaskin 2 Innhold Takk for at du valgte ett av våre høykvalitetsprodukter. For å sørge for at dette produktet regelmessig yter optimalt, bør du

Läs mer

Positionsstol Österlen

Positionsstol Österlen Bruksanvisning / Bruksanvisning Positionsstol Österlen Posisjonsstol Østerlen SE NO Item. No. 6020-1173, 6020-1174 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen

Läs mer