STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM NYEMISSION OCN BEMYNDIGANDE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM NYEMISSION OCN BEMYNDIGANDE"

Transkript

1 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM NYEMISSION OCN BEMYNDIGANDE Styrelsen för Mr Green & Co AB (publ), org. nr , ( Bolaget ) föreslår härmed extra bolagsstärnman den 12 juni 2013 att besluta att Bolagets aktiekapital skall ökas enligt följande. Styrelsen föreslår att stämman beslutar om nyemission med avvikeise fran aktieägarnas företrädesrätt. Rätt att teckna aktierna skall dels tillkomma aktieägarna i Green Gaming Group Pic ( GGG). samt dels de förutvarande elva aktieägare GGG vars aktier den 24 respektive den 29 april 2013 förvärvats av Bolaget genom upptagande av lån. Skälen för avvikelse frän aktieägarnas företrädesrätt är att Bolaget skall kunna genomföra förvärv av atorstående aktier GGG inför notering av Bolagets aktier på marknadsplats, med betalning genom apport, samt genom att kvitta de fordringar som de tidigare aktieägarna har pä Bolaget i anledning av dessas försäljning av aktier i GGG. Beslutet innebär att högst aktier nyemitteras till en teckningskurs motsvarande 19, kronor per aktie. Aktiekapitalet kommer att kunna ökas med högst kronor till högst kronor. J eckningstiden skall löpa frän och med dagen för stämman till och med den 15 juni Teckning skall ske dels genom kvittrring av fordran samt genom apport av aktier i GGG. Styrelsen skall ha rätt att förlänga teckningstiden. Betalning för aktier som tecknas genom apport skall ske senast den 20 juni Styrelsen skall ha rätt att förlänga tiden för betalning av aktier genom apport. De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gängen pä den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Boiagsverket. Beslutet förutsätter att botagsordningen ändras. Stämman föresläs vidare bemyndiga sirelsen att, vid ett eller flera tillfällen, med eller uran företrädesrätt för aktieägarna, fatta beslut om emission av teckningsoptioner ned kontant betalning. eller betalning genom apport eller kvittning, innebärande er ökning av aktiekapitalet med högst kronor vid fullt utnyttjande. Stockholm den 14maj 2013 Toorg/ 1 Hans Fajerson Fredrik Sidfalk

2 STYRELSENS REDOGÖRELSE ENLIGT 13 KAP 6 AKTIEBOLAGSLAGEN Styrelsen i Mr Green & Co AB (pubi), org. nr , ( Bolaget) l8mnar följande redogörelse engt 13 kap 6 aktiebolagslagen 1 anledning av styrelsens förslag hil den extra bolagsstämman den 12juni 2013 avseende beslut om nyemission. Sedan den senaste ärsredovisningen lämnades har följande händelser av väsentlig betydelse för Bolagets ställning inträffat: Pä arsstämman den 22 mars 2013 beslutades att Bolaget ska vara publikt, samt ökades Bolagets aktiekapital med kronor och antalet aktier med stycken genom en fondemission och med överföring av samma belopp frän fritt eget kapital. Styrelsen fick pa samma stämma bemyndigande om att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram tili avhällande av nästa ärsstämrna, besluta om nyemission av aktier, konvertibler eller tecknirigsoptioner, sammanlagt högst upp till vad som ryms inom vid var tid gällande gränser för av bolaget aktiekapital och antal aktier Den 24 och den 29 april 2013 hölls extra bolagsstämmor som beslutade om förvärv av respektive aktier Green Gaming Group pic (GGG) till ett pris om 2 573, kronor per aktie. Säljarna är fem respektive sex aktieägare i GGG och betalning har skett i form av langfristiga skuldebrev. 1 och med dessa förvärv är GGG ett dotterbolag till Mr Green & Co Den 2 maj beslutade Bolagets aktieägare. Transferator AB, att dela ut sitt innehav i aktieägare. Avstmriingsdagen var den 13maj2013 Bolaget till sina Nägra andra händelser av väsentlig betydelse för Bolagets ställning sedan senaste arsredovisningen avlämnades har inte inträffat. Stockholm den 28 maj 2013 Mr Green & Co AB (publ) 1 v T9nmy Trollborg - Hans Fajerson Fredrik Sidfalk

3 STYRELSENS REDOGÖRELSE ENLIGT 13 KAP. 7 AKTIEBOLAGSLAGEN Styreisen 1 Mr Green & Co AB (pubi). org. nr , ( Bolaget ) har föreslagit att bolagsstämman den 12 juni 2013, beslutar om ökning av aktiekapitalet genom nyemission med rätt att betala för tecknade aktier, dels genom kvittning av fordran och dels form av apportegertdom. Mot bakgrund härav lämnar styrelsen följande redogorelse enligt 13 kap. 7 aktiebolagsiagen. Kvittning Följande kvittningsberättigade har fordringar på Bolaget enligt vad som anges nedan. Quietus Advice K & W nr 929 AB Quietus Advice K & W nr 932 AB Quietus Advice K & W nr 934 AB Quietus Advice K & W nr 944 AB Stella Fajerson Blue Tide Ltd Derzhava Holding Ltd Grondwerk Ltd Hillside Corporation Ltd Mossa Corporation Ltd Tommy Trollborg kronor ,1184 kronor kronor kronor , kronor kronor ,22328 Kronor , kronor , kronor ,8304 kronor , kronor Forcringarna skall till hela sitt belopp kunna kvittas mot nyemitterade aktier 1 den föreslagna nyemissionen Fordringarna har uppkommit genom att de kvittnaigsberättigade har sätt sina aktier i Green Gaming Group PIc till Bolaget. Apport Apportegendomen utgörs av aktier 1 Green Gaming Group PIc. Apportegendomen kommer att tas upp till ett totalt värde om kronor i bolagets balanstäkning. Nagra särskilda svärigheter vid värderingen har inte forekommit. Stockholm den 28 maj 2013 Mr Green & Co AB (publ) 7, Tontry trllborg &)l(bergq st Harts(Fajeion F edrik Siff<

Förslag till dagordning

Förslag till dagordning Aktieägarna i VMSPlay AB kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 28 november 2014 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på Karlavägen 60 i Stockholm. Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara

Läs mer

7A Styrelsens för Aspiro AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

7A Styrelsens för Aspiro AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen 7A Styrelsens för Aspiro AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen 7B Styrelsens för Aspiro AB förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet för täckning av förlust 7A Förslag till beslut

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i D. Carnegie & Co AB (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma i D. Carnegie & Co AB (publ) Stockholm, 17 februari 2014 Kallelse till extra bolagsstämma i D. Carnegie & Co AB (publ) Aktieägarna i D. Carnegie & Co AB (publ) ( Bolaget ) kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 17 mars

Läs mer

(I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

(I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet (III) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut

Läs mer

Styrelsens för Investor AB förslag till förvärv och överlåtelse av egna aktier

Styrelsens för Investor AB förslag till förvärv och överlåtelse av egna aktier Styrelsens för Investor AB förslag till förvärv och överlåtelse av egna aktier 17A Förslag angående förvärv och överlåtelse av egna aktier för att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Formpipe Software AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Formpipe Software AB (publ) Kallelse till årsstämma i Formpipe Software AB (publ) Aktieägarna i Formpipe Software AB (publ), org nr 556668-6605, ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma fredagen den 24 april 2015, kl. 10.00, i Bolagets

Läs mer

Villkor för teckningsoptioner av serie TO 2 avseende nyteckning av aktier i Cantargia AB (publ)

Villkor för teckningsoptioner av serie TO 2 avseende nyteckning av aktier i Cantargia AB (publ) 1 Villkor för teckningsoptioner av serie TO 2 avseende nyteckning av aktier i Cantargia AB (publ) 1 Definitioner I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan. bankdag

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Consilium Aktiebolag (publ)

Kallelse till årsstämma i Consilium Aktiebolag (publ) Kallelse till årsstämma i Consilium Aktiebolag (publ) Aktieägare i Consilium AB (publ), 556480-3327 ( Bolaget ), kallas härmed till årsstämma tisdag 19 maj 2015 klockan 15.00, NackaStrandsMässan, Augustendalstorget

Läs mer

Acando AB (publ) Årsstämma 5 maj 2014 DAGORDNING

Acando AB (publ) Årsstämma 5 maj 2014 DAGORDNING Bilaga 2 Acando AB (publ) Årsstämma 5 maj 2014 DAGORDNING 1. Stämmans öppnande samt val av ordförande vid stämman. 2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 3. Val av en eller två justeringsmän. 4.

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CORTUS ENERGY AB (PUBL)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CORTUS ENERGY AB (PUBL) KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CORTUS ENERGY AB (PUBL) Aktieägarna i Cortus Energy AB (publ), org.nr 556670-2584, ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 16 mars 2015, kl. 17.00 i IVA Konferenscenter,

Läs mer

Innehållsförteckning. Ska du göra ändringar i ett aktiebolag?... 3. Företagsnamnet... 4. Bolagsordningen... 6

Innehållsförteckning. Ska du göra ändringar i ett aktiebolag?... 3. Företagsnamnet... 4. Bolagsordningen... 6 Ändra aktiebolag 1 Innehållsförteckning Ska du göra ändringar i ett aktiebolag?... 3 Företagsnamnet... 4 Bolagsordningen... 6 Styrelsen och verkställande direktören... 8 Revisorer...10 Adress...12 Fondemission...14

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA DEN 28 MAJ 2015

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA DEN 28 MAJ 2015 KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA DEN 28 MAJ 2015 AKTIEÄGARNA I OBOYA HORTICULTURE INDUSTRIES AB, 556362-3197 kallas härmed till årsstämma, torsdagen den 28 maj 2015 kl. 10.00 i Aludden Providor, Aspenäsvägen 12,

Läs mer

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 22 april 2015,

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 22 april 2015, Kallelse till årsstämma i Knowit Aktiebolag (publ) Aktieägare i Knowit AB (publ), 556391-0354 ( Bolaget ), kallas härmed till årsstämma tisdagen den 28 april 2015 klockan 16.00, i Bolagets lokaler på Klarabergsgatan

Läs mer

Välkommen till årsstämma i Systemair AB (publ)

Välkommen till årsstämma i Systemair AB (publ) Välkommen till årsstämma i Systemair AB (publ) Aktieägarna i Systemair AB (publ), org.nr. 556160-4108, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 28 augusti 2014 kl. 15.00 i Aulan, Systemair Expo, i Skinnskatteberg.

Läs mer

Kallelse till årsstämma i REHACT AB

Kallelse till årsstämma i REHACT AB Stockholm 2014-03-07 Kallelse till årsstämma i REHACT AB Aktieägarna i REHACT AB (publ), org.nr. 556678-6645, kallas till årsstämma måndagen den 7 april kl 10.00 på Norrtullsgatan 6, Stockholm. Anmälan

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA I OPUS GROUP AB (PUBL)

VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA I OPUS GROUP AB (PUBL) VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA I OPUS GROUP AB (PUBL) Aktieägarna i Opus Group AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 22 maj 2014 kl. 18.00 på Elite Park Avenue Hotel, Kungsportsavenyn 36 38, Göteborg.

Läs mer

lindab we simplify construction Välkommen till årsstämma i Lindab International AB (publ)

lindab we simplify construction Välkommen till årsstämma i Lindab International AB (publ) Välkommen till årsstämma i Lindab International AB (publ) Välkommen till årsstämma i Lindab International AB (publ) Aktieägarna i Lindab International AB (publ) kallas härmed till årsstämma måndagen den

Läs mer

AK T I E B OL AG (publ)

AK T I E B OL AG (publ) Pressrelease 31 mars 2015 K AL L E L S E TILL Å R S S T Ä M M A I M E DA AK T I E B OL AG (publ) Aktieägarna i Meda Aktiebolag (publ), org. nr 556427-2812, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 6 maj

Läs mer

Inbjudan till årsstämma i Lundin Petroleum AB

Inbjudan till årsstämma i Lundin Petroleum AB Stockholm 8 april 2015 Inbjudan till årsstämma i Lundin Petroleum AB Aktieägarna i Lundin Petroleum AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 7 maj 2015, kl. 13.00, i Vinterträdgården på Grand

Läs mer

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 2015

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 2015 INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 2015 Innehåll BAKGRUND OCH MOTIV 3 BESKRIVNING AV INLÖSENFÖRFARANDET 4 VILLKOR OCH ANVISNINGAR 6 FINANSIELLA EFFEKTER FÖR ENEA 7

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget 2015 Härmed kallas till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget, organisationsnummer 556166-5836.

Kallelse till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget 2015 Härmed kallas till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget, organisationsnummer 556166-5836. Kallelse till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget 2015 Härmed kallas till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget, organisationsnummer 556166-5836. Tid: Fredagen den 24 april 2015, kl. 9.00 Plats: Bolagets

Läs mer

Styrelsens för Loomis AB (publ) förslag till beslut om införande av ett incitamentsprogram

Styrelsens för Loomis AB (publ) förslag till beslut om införande av ett incitamentsprogram Styrelsens för Loomis AB (publ) förslag till beslut om införande av ett incitamentsprogram Bakgrund och motiv I Loomis AB finns det för närvarande ett löpande incitamentsprogram som beslutades av årsstämmorna

Läs mer

Transcom WorldWide S.A. société anonyme Registrerat säte: 45, rue des Scillas, L-2529 Howald R.C.S. Luxembourg B 59.528

Transcom WorldWide S.A. société anonyme Registrerat säte: 45, rue des Scillas, L-2529 Howald R.C.S. Luxembourg B 59.528 Transcom WorldWide S.A. société anonyme Registrerat säte: 45, rue des Scillas, L-2529 Howald R.C.S. Luxembourg B 59.528 Transcom WorldWide AB publikt aktiebolag (publ) Registrerat säte: Stockholm, Sverige

Läs mer

Inträdeskort, som ska visas upp vid ingången till stämmolokalen, kommer att skickas ut med början den 2 april 2015.

Inträdeskort, som ska visas upp vid ingången till stämmolokalen, kommer att skickas ut med början den 2 april 2015. Årsstämma i Skanska AB Skanska AB (publ) kallar till årsstämma torsdagen den 9 april 2015 kl 16.00 vid Waterfront Congress Centre, Nils Ericsons Plan 4, Stockholm. Inregistrering sker från kl 15.00. Före

Läs mer

Inbjudan till teckning av Units I SPIFFX AB (PUBL)

Inbjudan till teckning av Units I SPIFFX AB (PUBL) Next Generation of Betting Exchanges Inbjudan till teckning av Units I SPIFFX AB (PUBL) MARS-APRIL 2015 FONDKOMMISSION VIKTIG INFORMATION Definitioner I detta Memorandum gäller följande definitioner om

Läs mer

Granskning av prospekt

Granskning av prospekt VÄGLEDNING Granskning av prospekt prospekt@fi.se 2012-11-01 INNEHÅLL AVDELNING I, ALLMÄNNA FRÅGESTÄLLNINGAR OM PROSPEKT 4 1. OM VÄGLEDNINGEN 4 2. HANDLÄGGNINGSTID FÖR PROSPEKTGRANSKNING 6 3. VAD ÄR ETT

Läs mer

ProfilGruppen AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier 1

ProfilGruppen AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier 1 ProfilGruppen AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier 1 Definitioner Med ProfilGruppen eller Bolaget avses i Prospektet, beroende på sammanhang, ProfilGruppen AB (publ), org. nr 556277-8943 eller koncernen

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget 2014 Härmed kallas till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget, organisationsnummer 556166-5836.

Kallelse till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget 2014 Härmed kallas till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget, organisationsnummer 556166-5836. Kallelse till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget 2014 Härmed kallas till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget, organisationsnummer 556166-5836. Tid: Torsdagen den 24 april 2014, kl 9.30 Plats: Bolagets

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Catella AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Catella AB (publ) Kallelse till årsstämma i Catella AB (publ) Årsstämma i Catella AB (publ) ( Bolaget ) äger rum torsdagen den 21 maj 2015 kl 14.00 på Nio Rum, Hamngatan 2 i Stockholm. Rätt att delta vid stämman Aktieägare

Läs mer

Kallelse till årsstämma i AB Göta kanalbolag 2015

Kallelse till årsstämma i AB Göta kanalbolag 2015 Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i AB Göta kanalbolag 2015 Härmed kallas till årsstämma i AB Göta kanalbolag, organisationsnummer

Läs mer