Handledning för punktskatter 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handledning för punktskatter 2006"

Transkript

1 Handledning för punktskatter 2006

2 SKV 504 utgåva 9 ISBN Beställning: Fritzes, Kundservice Stockholm Tel: Elanders Gotab, Stockholm 2006

3 3 Förord Handledning för punktskatter innehåller beskrivning av gällande materiella bestämmelser som rör punktskatt. Med punktskatt avses skatt enligt de lagar som räknas upp i 1 kap. 1 andra stycket skattebetalningslagen (1997:483). Denna upplaga utgår från bestämmelserna i de olika punktskatteförfattningarna i deras lydelse den 1 januari Föreskrifter, allmänna råd, meddelanden och skrivelser från RSV och Skatteverket samt domar och förhandsbesked fram till nämnda datum har också beaktats. Handledning för punktskatter, de senaste årens skrivelser och rättsfallsreferat samt annan information om punktskatt återfinns även på Skatteverkets webbplats (www.skatteverket.se). Handledningen är i första hand avsedd att användas inom Skatteverket men kan även vara av intresse för andra som i sitt arbete behöver information om punktskatt. Handledningen är också tänkt att kunna användas för utbildning inom Skatteverket. Avseende bestämmelser om förfarandet hänvisas till Handledning för skattebetalning (SKV 404). Solna i april 2006 Vilhelm Andersson

4

5 Innehåll 5 Innehåll Förord... 3 Förkortningslista Beskattningsförfarandet Punktskatter och EG Författningar m.m Förordningar Direktiv Beslut Rekommendationer Guidelines Inledning EG:s punktskatteområde EG-rättens genomslag i medlemsstaterna EG-rätt EG:s rättspraxis EG:s principer om beskattningsland för punktskatter Vissa begrepp Alkoholskatt Författningar m.m Allmänt Skattepliktiga varor Öl Vin Andra jästa drycker än vin eller öl Mellanklassprodukter Etylalkohol Matlagningsvin beskattas som etylalkohol...52

6 6 Innehåll Undantag från skatteplikten Skattesatser Allmänt Öl Vin Andra jästa drycker än vin eller öl Mellanklassprodukter Etylalkohol Skattskyldighet m.m Allmänt Upplagshavare Förutsättningar för godkännande Skatteupplag Återkallelse av godkännande Varumottagare Registrerad varumottagare Oregistrerad varumottagare Skatterepresentant Distansförsäljning till Sverige Övriga skattskyldiga Den som för in eller tar emot skattepliktiga varor Den som yrkesmässig tillverkar skattepliktiga varor utanför ett skatteupplag Den som annars tillverkar mellanklassprodukter eller etylalkohol Den som använder varor som köpts in skattefritt för annat än avsett ändamål Den som importerar varor från tredje land Den som ska betala skatt för transportförluster i vissa fall Ställande av säkerhet Upplagshavare Transportsäkerhet Säkerhet vid lagring m.m Jämkning av säkerhetsbelopp Registrerad varumottagare och skatterepresentant Oregistrerad varumottagare, distansförsäljare och den som för in eller tar emot skattepliktiga varor Former för säkerheten Registrering Import från tredje land i vissa fall Skattskyldighetens inträde...86 Allmänt Upplagshavare Huvudregel (med undantag)...86

7 Innehåll Kompletterande bestämmelser Kommentar till situationen då en upplagshavare hämtar/tar emot varor från en annan svensk upplagshavare Varumottagare Skatterepresentant Distansförsäljning Den som för in eller tar emot skattepliktiga varor Tillverkning utanför skatteupplag Varor som köpts in skattefritt används för annat än avsett ändamål Skatt i samband med import i vissa fall Undantag från skattskyldighetens inträde För upplagshavaren För varumottagare och skatterepresentant Avdrag Allmänt Avdragsrätt för upplagshavare Återgång av köp Oförutsedda händelser eller force majeure Skattskyldighet har tidigare inträtt Export m.m Proviantering av fartyg eller luftfartyg för förbrukning ombord på resa till utländsk ort Proviantering av fartyg eller luftfartyg för försäljning ombord på resa till tredje land Upplagshavares egen användning av alkohol för vissa ändamål Alkohol som har levererats till universitet/högskola eller sjukhus/apotek Alkohol levererats till diplomater m.fl. i annat EG-land Tagits emot av en skattebefriad förbrukare Beskattats i annat EG-land med anledning av transportförlust Verksamhet i exportbutik Avdragsrätt för varumottagare och skatterepresentant Förfaranderegler Allmänt Särskilt om förfarandet vid beskattning av utländsk skattskyldig enligt 26 LAS Ledsagardokument m.m Allmänt Administrativt ledsagardokument Den svenske avsändarens hantering Den svenske mottagarens hantering Förenklat ledsagardokument Allmänt Den svenske avsändarens hantering...105

8 8 Innehåll Den svenske mottagarens hantering Förenklat förfarande istället för förenklat ledsagardokument Transportförluster då varor transporteras under suspension Distansförsäljning från Sverige Återbetalning av skatt Allmänt Återbetalning vid distansförsäljning från Sverige Återbetalning vid övriga leveranser Återbetalning för vissa beskattade varor Exporterade varor Retur av varor till utländsk upplagshavare Varor som använts för ändamål som anges 32 första stycket 7 LAS Återbetalning till diplomater m.fl Skattefria inköp m.m Skattebefriad förbrukare Godkännande av skattebefriad förbrukare Särskilda bokföringskrav Skattskyldighet vid annan användning Återkallelse av godkännande Tillståndshavare enligt lagen om proviantering Tillstånd meddelas av Tullverket Skattskyldighet vid annan användning Universitet eller högskola för vetenskapligt ändamål Skattskyldighet vid annan användning Sjukhus eller apotek för medicinskt ändamål Skattskyldighet vid annan användning Överklagande SEED-registret Tobaksskatt Författningar m.m Allmänt Skattepliktiga varor Allmänt Cigaretter Cigarrer och cigariller Röktobak Snus Tuggtobak Skattesatser Allmänt...127

9 Innehåll Cigaretter Cigarrer, cigariller och röktobak Snus och tuggtobak Skattskyldighet m.m Allmänt Upplagshavare Förutsättningar för godkännande Skatteupplag Återkallelse av godkännande Varumottagare Registrerad varumottagare Oregistrerad varumottagare Skatterepresentant Distansförsäljning till Sverige Övriga skattskyldiga Den som för in eller tar emot skattepliktiga varor Den som yrkesmässigt tillverkar skattepliktiga varor utanför ett skatteupplag Den som använder varor som köpts in skattefritt för annat än avsett ändamål Den som importerar varor från tredje land Den som ska betala skatt för transportförluster i vissa fall Ställande av säkerhet Upplagshavare Transportsäkerhet Säkerhet vid lagring m.m Jämkning av säkerhetsbelopp Registrerad varumottagare och skatterepresentant Oregistrerad varumottagare, distansförsäljare och den som för in eller tar emot skattepliktiga varor Former för säkerheten Registrering Import från tredje land i vissa fall Skattskyldighetens inträde Allmänt Upplagshavare Huvudregel (med undantag) Kompletterande bestämmelser Kommentar till situationen då en upplagshavare hämtar/tar emot varor från en annan svensk upplagshavare Varumottagare Skatterepresentant Distansförsäljning...159

10 10 Innehåll Den som för in eller tar emot skattepliktiga varor Tillverkning utanför skatteupplag Varor som köpts in skattefritt används för annat än avsett ändamål Skatt i samband med import i vissa fall Undantag från skattskyldighetens inträde För upplagshavaren För varumottagare och skatterepresentant Avdrag Allmänt Avdragsrätt för upplagshavare Återgång av köp Oförutsedda händelser eller force majeure Skattskyldighet har tidigare inträtt Export m.m Proviantering av fartyg eller luftfartyg för förbrukning ombord på resa till utländsk ort Proviantering av fartyg eller luftfartyg för försäljning ombord på resa till tredje land Tobaksvaror som har levererats till diplomater m.fl. i annat EG-land Beskattats i annat EG-land med anledning av transportförlust Verksamhet i exportbutik Avdragsrätt för varumottagare och skatterepresentant Förfaranderegler Allmänt Särskilt om förfarandet vid beskattning av utländsk skattskyldig enligt 27 LTS Ledsagardokument m.m Allmänt Administrativt ledsagardokument Den svenske avsändarens hantering Den svenske mottagarens hantering Förenklat ledsagardokument Allmänt Den svenske avsändarens hantering Den svenske mottagarens hantering Förenklat förfarande istället för förenklat ledsagardokument Transportförluster då varor transporteras under suspension Distansförsäljning från Sverige Återbetalning av skatt Allmänt Återbetalning vid distansförsäljning från Sverige Återbetalning vid övriga leveranser Återbetalning för vissa beskattade varor...180

11 Innehåll Exporterade varor Retur av varor till utländsk upplagshavare Återbetalning till diplomater m.fl Skattefria inköp Tillståndshavare enligt lagen om proviantering Tillstånd meddelas av Tullverket Skattskyldighet vid annan användning Överklagande SEED-registret Snus och tuggtobak Skattskyldig för snus och tuggtobak Godkänd lagerhållare Förutsättningar för godkännande Skattskyldighetens inträde Avdrag Återkallelse av godkännande som lagerhållare Yrkesmässig tillverkning av den som inte är godkänd lagerhållare Annan än godkänd lagerhållare för in eller tar emot från annat EG-land Den som använder snus/tuggtobak som köpts in skattefritt för annat än avsett ändamål Den som importerar Återbetalning av skatt Övrigt Skatt på viss privatinförsel av tobaksvaror Allmänt Skattepliktig införsel och skattesatser Skattefria kvantiteter Ej skattepliktig införsel Förfaranderegler Överklagande Skatt på energi Författningar m.m Allmänt Skatteplikt m.m Allmänt Energiskatt och koldioxidskatt på bränslen Skatteplikt enligt 2 kap. 1 och 1 a LSE Skatteplikt enligt 2 kap. 3 första stycket 1 LSE Skatteplikt enligt 2 kap. 3 första stycket 2 LSE Skatteplikt enligt 2 kap. 4 första stycket 1 LSE...205

12 12 Innehåll Skatteplikt enligt 2 kap. 4 första stycket 2 LSE Undantag från skatteplikt för energiskatt och koldioxidskatt på bränslen Svavelskatt Skattesatser m.m Energiskatt och koldioxidskatt på bränslen Indelning av oljeprodukter i miljöklasser Svavelskatt Skattepliktig kvantitet; energiskatt och koldioxidskatt Skattepliktig kvantitet; svavelskatt Märkämnen Förbud mot användning av märkta oljeprodukter Pilotprojekt Skattskyldighet m.m., EG-harmoniserade bränslen Allmänt Upplagshavare Förutsättningar för godkännande Skatteupplag Återkallelse av godkännande Varumottagare Registrerad varumottagare Oregistrerad varumottagare Skatterepresentant Distansförsäljning till Sverige Övriga skattskyldiga Tillverkning och bearbetning Den som för in eller tar emot leverans av bränsle i vissa fall Import av EG-harmoniserade bränslen Ändrad användning Skatt på transportförluster Den som avlägsnat märkämnen Undantag från skattskyldighet i vissa fall Skattskyldighet m.m., övriga bränslen (icke EG-harmoniserade) Ställande av säkerhet, EG-harmoniserat bränsle Upplagshavare Transportsäkerhet Säkerhet vid lagring m.m Jämkning av säkerhetsbelopp Registrerad varumottagare och skatterepresentant Oregistrerad varumottagare, distansförsäljare, viss annan införsel (mottagande) Former för säkerheten Registrering Skattskyldighetens inträde...247

13 Innehåll Allmänt EG-harmoniserat bränsle Upplagshavare Varumottagare Skatterepresentant Distansförsäljning Införsel/mottagande av bränsle i vissa fall Tillverkning/bearbetning utanför skatteupplag Användning för annat än avsett ändamål Import av bränsle i vissa fall Övriga bränslen (icke EG-harmoniserade bränslen) Godkänd lagerhållare Införsel/mottagande av bränsle i vissa fall Tillverkning/bearbetning av bränsle av annan än godkänd lagerhållare Användning för annat än avsett ändamål Import av bränsle i vissa fall Förfaranderegler Allmänt Särskilt om förfarandet vid beskattning av utländsk skattskyldig enligt 4 kap. 2 LSE Ledsagardokument Allmänt Administrativt ledsagardokument Allmänt Den svenske avsändarens hantering Den svenske mottagarens hantering Förenklat ledsagardokument Allmänt Den svenske avsändarens hantering Distansförsäljning Den svenske mottagarens hantering Skattebefriade användningsområden Allmänt om skattebefrielse Förbrukning för annat ändamål än motordrift eller uppvärmning m.m Förbrukning i tåg eller annat spårbundet färdmedel Förbrukning i skepp och vissa båtar för annat än privat ändamål Förbrukning i luftfartyg Förbrukning vid framställning av mineraloljeprodukter, kolbränslen, petroleumkoks eller andra produkter för vilka skatteplikt har inträtt för tillverkaren Förbrukning vid framställning av skattepliktig elektrisk kraft Förbrukning i metallurgiska processer...267

14 14 Innehåll Förbrukning för annat ändamål än drift av motordrivna fordon vid tillverkningsprocessen i industriell verksamhet Förbrukning för annat ändamål än drift av motordrivna fordon vid yrkesmässig växthusodling Förbrukning för annat ändamål än drift av motordrivna fordon i yrkesmässig jordbruks-, skogsbruks- eller vattenbruksverksamhet Förbrukning i yrkesmässig jordbruks-, skogsbruks- eller vattenbruksverksamhet för drift av andra motordrivna fordon än personbilar, lastbilar och bussar Förbrukning i yrkesmässig skogsbruksverksamhet för drift av andra motordrivna fordon än personbilar, lastbilar och bussar i vissa län Förbrukning i sodapannor, lutpannor, metallurgiska processer eller i processer för framställning av andra mineraliska ämnen än metaller Förbrukning vid tillverkningsprocessen i gruvindustriell verksamhet för drift av andra motordrivna fordon än personbilar, lastbilar och bussar Förbrukning av råtallolja för uppvärmningsändamål m.m Förbrukning vid samtidig produktion av värme och skattepliktig elektrisk kraft i en kraftvärmeanläggning Förbrukning vid framställning av skattepliktig el i en gasturbinanläggning Förbrukning av bränslen som avses i 2 kap. 3 och 4 LSE Avdrag Allmänt om avdrag Skattskyldighet har inträtt tidigare Återgång av köp Export Förbrukning för skattebefriade användningsområden enligt 6 a kap. 1 LSE Leverans från upplagshavare m.fl. av bränsle för skattebefriat ändamål Bränsle som tas emot av en skattebefriad förbrukare Bränsle som tas emot för förbrukning i luftfartyg, skepp och vissa båtar Nedsättning enligt den s.k. 0,8-procentsregeln Leverans av bränsle till diplomater Begränsning av svavelutsläpp Beräkningsmetoder Utförsel till annat EG-land av oharmoniserat bränsle Tillfälliga omständigheter eller force majeure Försvunnet bränsle som beskattats i annat EG-land Skattebefriad förbrukare Bakgrund Godkännande av skattebefriad förbrukare Underlag för kontroll av skattebefriad förbrukning Återkallande av godkännande...294

15 Innehåll Återbetalning av skatt Allmänt Diplomater m.m Skattebefrielse enligt 6 a kap. LSE Förbrukning i fartyg Begränsning av koldioxidutsläpp Värme som levererats för tillverkningsprocessen i industriell verksamhet eller för jordbruks-, skogsbruks- eller vattenbruksverksamhet Kompensation för begränsning av svavelutsläpp Ansökningsförfarandet Förbrukning för uppvärmningsändamål av olja som märkts med vissa märkämnen Nedsättning av koldioxidskatt enligt 0,8-procentsregeln Återbetalning av skatt vid EG-handel Allmänt Distansförsäljning från Sverige Övriga leveranser Bränsle som inte har kommit fram till mottagaren Sanktioner m.m Allmänt Straffbestämmelser m.m Särskild avgift Tillsyn och kontroll Regler om förfarandet Energiskatt på elektrisk kraft Skattepliktig kraft Skattesatser Skattskyldighet m.m Skattskyldig Skattskyldighetens inträde Mätning av elektrisk kraft Avdrag Förbrukning i tåg m.m Förbrukning för kemisk reduktion eller i elektrolytiska processer Framställning av vissa bränslen Förbrukning vid kraftöverföring Förbrukning i metallurgiska processer Program för energieffektivisering Skatt på bränsle som används vid produktion av skattepliktig elektrisk kraft Framställning av elektrisk kraft i vindkraftverk Inköp mot försäkran Skattebefriad förbrukare Återbetalning av skatt...327

16 16 Innehåll 5.18 Överklagande SEED-registret Skatt på termisk effekt i kärnkraftsreaktorer Författningar m.m Skatteplikt Skattskyldighet Skattskyldig Skattskyldighetens inträde Avdrag i deklaration Skattesats Förfaranderegler Överklagande Reklamskatt Författningar m.m Allmänt Offentliggörande inom landet m.m Trycksaksbegreppet Självständigt bruksvärde Affärshandling m.m Kontorsmaterial Etikett Emballage Reklam Reklambegreppet Avsättningsfrämjande eller inte avsättningsfrämjande? Kommersiell verksamhet Annons Annonsbegreppet Periodisk publikation och allmän nyhetstidning Reklamtrycksak Reklamtrycksaksbegreppet Huvudsakligt syfte Reklamtrycksak/annonsblad Skatteplikt för annons Skatteplikt för annons Ej skattepliktig annons Organ för sammanslutningar...366

17 Innehåll Främmande språk/spridning huvudsakligen utomlands Egenannons i publikation Skatteplikt för annan reklam Skatteplikt för reklam enligt 5 1 RSL Undantag från skatteplikten enligt 6 1 RSL Skatteplikt för reklam enligt 5 2 RSL Undantag från skatteplikt enligt 6 2 RSL Skattskyldighet Allmänt Annonser (3 RSL) Affischer, skyltar m.m. (5 1 RSL) Visning av film eller återgivning av ljud (5 2 RSL) Införsel av annonsblad Skattskyldighetens inträde Skattesatser m.m Skattesatser för bilagor Beskattningsvärde Vederlaget Beskattningsmyndighet, registrering, deklaration m.m Avdrag enligt 18 RSL Arkivering Återbetalning av reklamskatt m.m Spelskatt Författningar m.m Allmänt Skattepliktig verksamhet Skattskyldighet m.m Skattskyldiga Skattskyldighetens inträde, skattesatser, deklaration m.m Registrering Lotteribeskattning Författningar m.m Allmänt Lotteribegreppet m.m Vilka verksamheten anses utgöra lotteri, slump/prestation Lotteriskatt Skattskyldiga...411

18 18 Innehåll Skattskyldighetens inträde Beskattningsunderlag och skattesats Registrering Skatt på vinstsparande m.m Skattskyldighet Skattskyldiga Skatteplikt och skattesats Återbetalning av skatt Avfallsskatt Författningar m.m Allmänt Skattepliktiga anläggningar m.m Skattskyldighet Skattskyldighet för konventionella avfallsanläggningar Skattskyldighet för industrianläggningar Avfall Undantag för vissa anläggningar Undantag för alternativa användningsområden Skattesats Vägning eller annan beräkningsgrund Vägning Annan beräkningsgrund Mindre omfattning Särskilda skäl Undantag från skatteplikt Driften av anläggningen Kompostering eller reaktorbaserad rötning Kompostering Rötning Förbränning Flis och pellets Avvattning Rening Vassbädd Skattskyldig Skattskyldighetens inträde Förfaranderegler Avdrag Allmänt om avdrag...428

19 Innehåll Avfall som förts ut Avdrag för konstruktionsarbeten Avdrag för sluttäckning Övriga avdrag Stabilisering och vätning av aska Förorenad jord från marksanering Muddermassor Avfall från sanering av upplag för farligt avfall Slam från behandling av lakvatten från anläggning där gips deponeras Avfall från rening av kommunalt avloppsslam som förorenats pga. verksamhet vid Falu koppargruva Asbesthaltigt avfall Fluor- och svavelhaltigt avfall från rökgasrening vid tillverkning av järnmalmspellets Grönlutslam från kausticeringsprocesser Returfiberavfall och avsvärtningsslam från upparbetning av returpapper samt askor från eldning av avsvärtningsslam Slam från framställning av dikalciumfosfat, kalciumklorid och natriumfosfat Kalciumfluoridslam från framställning av aluminiumfluorid Gipsslam från framställning av uppkolningsmedel Elfilterstoft från framställning av kalciumkarbid Slagger från metallurgiska processer Stoft och slam från rening av gaser från framställning av råjärn och råstål Oljehaltigt glödskalsslam Metallhydroxidslam Stoft och slam från rening av rökgaser och processvatten vid framställning av koppar, zink och bly Katodrester, elektrofilterstoft, blästerstoft och kolavfall från framställning av aluminium Stoft och slam från rening av rökgaser från framställning av ferrolegeringar Gjuterisand Avfall från rensprocessen vid upparbetning av återvunnet glas Biobränsleaska Bekämpningsmedelsskatt Författningar m.m Allmänt Uppgiftsskyldighet Produktregister Kemikalieinspektionen...442

20 20 Innehåll Godkännande av bekämpningsmedel Skatteplikt Träskyddsmedel Ättika Skattskyldighet Skattskyldig Skattskyldighetens inträde Skattesats m.m Skattesats Verksam beståndsdel Registrering Avdrag i deklaration Gödselmedelsskatt Författningar m.m Allmänt Skatteplikt Lagerhållare Förutsättningar för godkännande Skattskyldighet Skattskyldig Skattskyldighetens inträde för kväve Skattskyldighetens inträde för kadmium Skattesats Redovisning av skatt Naturgrusskatt Författningar m.m Allmänt Skattesats m.m Skatteplikt Naturgrus Täkt för husbehov Tillstånd enligt 9 kap. MB Skattskyldighet m.m Skattskyldig Skattskyldighetens inträde Registrering...458

21 Innehåll Avdrag i deklaration Särskild premieskatt för grupplivförsäkring Författningar m.m Allmänt Beskattningsunderlag Skattskyldiga Förutsättningar för skatteplikt Försäkringsföretag Staten Annan arbetsgivare Utländska grupplivförsäkringar Skattepliktens inträde, beskattningsunderlag och skattesats Försäkringsföretag Staten och andra arbetsgivare Utländska grupplivförsäkringar Förfarandet vid beskattningen Redovisningsperiod Avkastningsskatt på individuellt pensionssparande Författningar m.m Allmänt Skatteplikt m.m Kapitalunderlag Skatteunderlag Skattesatsen och beräkning av skatten Jämkning av skattesatsen Skattskyldighet m.m Skattskyldig Rätt att överklaga Registrering, deklaration m.m Registrering Deklaration Skattebetalning Redovisning av skatt vid byte av institut Avräkning av utländsk skatt Allmänt Spärrbelopp S.k. carry forward...470

22 22 Innehåll Utredningsansvar Återbetalning av skatt Sakregister...473

23 Förkortningslista 23 Förkortningslista ABL Aktiebolagslag (1975:1385) AL Alkohollag (1994:1738) AvPL Lag (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel BFL Bokföringslag (1976:125) BoU Bostadsutskottets betänkande EGT Europeiska gemenskapernas officiella tidning EL Lag (1957:262) om allmän energiskatt (har upphört att gälla) FAS Förordning (1994:1614) om alkoholskatt FBL Fastighetsbildningslag (1970:988) FBM förordningen (1998:947) om bekämpningsmedel FiU Finansutskottets betänkande FKP förordningen (1998:941) om kemiska produkter och biotekniska organismer FL Förvaltningslag (1986:223) FMO Förordning (1993:187) om märkning av vissa oljeprodukter m.m. (har upphört att gälla) FPP Förordning (1984:247) om punktskatter och prisregleringsavgifter (har upphört att gälla) FSE Förordning (1994:1784) om skatt på energi FTS Förordning (1994:1613) om tobaksskatt IL Inkomstskattelag (1999:1229) JBL Jordbruksbokföringslag (1979:141) JoU Jordbruksutskottets betänkande JuU Justitieutskottets betänkande KL Kommunalskattelag (1928:370) (har upphört att gälla) KR kammarrätt KrU Kulturutskottets betänkande

Förord Förkortningslista Beskattningsförfarandet Punktskatter och EG... 29

Förord Förkortningslista Beskattningsförfarandet Punktskatter och EG... 29 Innehåll 5 Innehåll Förord... 3 Förkortningslista... 23 1 Beskattningsförfarandet... 27 2 Punktskatter och EG... 29 2.1 2.1.1 Författningar m.m...29 Förordningar...29 2.1.2 Direktiv...29 2.1.3 Beslut...30

Läs mer

Innehåll. Förord...1. Förkortningslista Beskattningsförfarandet Punktskatter och EG Alkoholskatt

Innehåll. Förord...1. Förkortningslista Beskattningsförfarandet Punktskatter och EG Alkoholskatt Innehåll 3 Innehåll Förord...1 Förkortningslista... 19 1 Beskattningsförfarandet... 23 2 Punktskatter och EG... 25 2.1 Författningar m.m.... 25 2.1.1 Förordningar... 25 2.1.2 Direktiv... 25 2.1.3 Beslut...

Läs mer

Handledning för punktskatter 2005

Handledning för punktskatter 2005 Handledning för punktskatter 2005 SKV 504 utgåva 8 ISBN 91-38-32175-0 Beställning: Fritzes, Kundservice 106 47 Stockholm Tel: 08-690 91 90 Elanders Gotab, Stockholm 2005 3 Förord Handledning för punktskatter

Läs mer

Handledning för punktskatter 2007

Handledning för punktskatter 2007 Handledning för punktskatter 2007 106 47 Stockholm Tel 08-690 91 90 Fax 08-690 91 91 order.fritzes@nj.se www.fritzes.se ISBN 978-91-38-32372-4 SKV 504 utgåva 10 Elanders i Vällingby 2007 3 Förord Handledning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt; SFS 2001:517 Utkom från trycket den 25 juni 2001 utfärdad den 31 maj 2001. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om

Läs mer

Sakregister. Sakregister 483

Sakregister. Sakregister 483 Sakregister 483 Sakregister A Administrativt ledsagardokument alkoholskatt, 98 bränslen, 255 tobaksskatt, 165 Alkoholskatt allmänt, 49 andra jästa drycker än vin eller öl, 51 etylalkohol, 53 mellanklassprodukter,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt; SFS 2001:516 Utkom från trycket den 25 juni 2001 utfärdad den 31 maj 2001. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt; SFS 2011:285 Utkom från trycket den 29 mars 2011 utfärdad den 17 mars 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att 1, 8

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt; SFS 2012:676 Utkom från trycket den 30 november 2012 utfärdad den 15 november 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i

Läs mer

Innehåll. Förord...1. Förkortningslista Beskattningsförfarandet Punktskatter och EG Alkoholskatt

Innehåll. Förord...1. Förkortningslista Beskattningsförfarandet Punktskatter och EG Alkoholskatt Förord 1 Förord Handledning för punktskatter innehåller beskrivning av gällande materiella bestämmelser som rör punktskatt. Med punktskatt avses skatt enligt de lagar som räknas upp i 1 kap. 1 andra stycket

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt; SFS 2011:286 Utkom från trycket den 29 mars 2011 utfärdad den 17 mars 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att 1, 7

Läs mer

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen. Vissa förfarandefrågor på punktskatteområdet

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen. Vissa förfarandefrågor på punktskatteområdet Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Vissa förfarandefrågor på punktskatteområdet Juni 2011 1 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...4 2 Lagförslag...5 2.1 Förslag till lag om ändring i lagen

Läs mer

Förordning (2011:443) om Europeiska unionens punktskatteområde

Förordning (2011:443) om Europeiska unionens punktskatteområde Skatter m.m./skatter m.m. 1 Förordning (2011:443) om Europeiska unionens punktskatteområde 1 [2101] Vid tillämpningen av lagen (1994:1563) om tobaksskatt ([3501] o.f.), lagen (1994:1564) om alkoholskatt

Läs mer

NYHETSBREV 1999:2. punktskatter. Ändrade bestämmelser avseende införsel och partihandel med alkoholdrycker. Skattemyndigheten

NYHETSBREV 1999:2. punktskatter. Ändrade bestämmelser avseende införsel och partihandel med alkoholdrycker. Skattemyndigheten NYHETSBREV 1999:2 punktskatter Ändrade bestämmelser avseende införsel och partihandel med alkoholdrycker. Skattemyndigheten Information om punktskatter Nyhetsbreven är avsedda att ge en kort översikt över

Läs mer

Nya bestämmelser om alkoholskatt

Nya bestämmelser om alkoholskatt NYHETSBREV 2001:2 punktskatter Nya bestämmelser om alkoholskatt Försäkranssystemet upphör den 1 oktober 2001 och ersätts av godkännande som skattebefriad förbrukare. Skattskyldighetens inträde för upplagshavare

Läs mer

Innehåll. Innehåll 3. Förord... 5. Gemensamma författningar

Innehåll. Innehåll 3. Förord... 5. Gemensamma författningar Innehåll 3 Innehåll Förord... 5 Gemensamma författningar Förordning (1994:224) om återbetalning av mervärdesskatt och vissa punktskatter till hjälporganisationer, utländska beskickningar m.fl.... 6 Förordning

Läs mer

Innehåll. Innehåll 3. Förord... 5. Gemensamma författningar

Innehåll. Innehåll 3. Förord... 5. Gemensamma författningar Innehåll 3 Innehåll Förord... 5 Gemensamma författningar Förordning (1994:224) om återbetalning av mervärdesskatt och vissa punktskatter till hjälporganisationer, utländska beskickningar m.fl.... 6 Förordning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi; SFS 2001:518 Utkom från trycket den 25 juni 2001 utfärdad den 31 maj 2001. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi; SFS 2002:1142 Utkom från trycket den 30 december 2002 utfärdad den 19 december 2002. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Det nya punktskattedirektivet

Det nya punktskattedirektivet Ds 2009:23 Det nya punktskattedirektivet Finansdepartementet Ds 2009:23 Det nya punktskattedirektivet Finansdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi; SFS 2015:747 Utkom från trycket den 4 december 2015 utfärdad den 26 november 2015. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi; SFS 2006:592 Utkom från trycket den 16 juni 2006 utfärdad den 8 juni 2006. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Regeringens proposition 2009/10:40

Regeringens proposition 2009/10:40 Regeringens proposition 2009/10:40 Det nya punktskattedirektivet Prop. 2009/10:40 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 15 oktober 2009 Fredrik Reinfeldt Sten Tolgfors (Finansdepartementet)

Läs mer

punktskatter NYHETSBREV 2000:3 Riksskatteverket

punktskatter NYHETSBREV 2000:3 Riksskatteverket NYHETSBREV 2000:3 punktskatter Förenklat förfarande för vissa ofta och regelbundet förekommande förflyttningar av punktskattepliktiga varor mellan Sverige och Danmark Riksskatteverket 1 Nyhetsbreven är

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi; SFS 2016:505 Utkom från trycket den 3 juni 2016 utfärdad den 26 maj 2016. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 1992L0012 SV 24.12.2004 005.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B RÅDETS DIREKTIV av den 25 februari 1992 om allmänna regler

Läs mer

meddelad i Stockholm den 24 juni 2008

meddelad i Stockholm den 24 juni 2008 REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 24 juni 2008 KLAGANDE Stadsgården Investmentbolag AB, 556125-6644 (tidigare Margell Shipping Service AB) Föreningsvägen 4 191 33 Sollentuna MOTPART Skatteverket

Läs mer

Regeringens proposition 1998/99:86

Regeringens proposition 1998/99:86 Regeringens proposition 1998/99:86 Ändrade skatteregler med anledning av att taxfreeförsäljningen inom EU upphör Prop. 1998/99:86 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 8

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt; SFS 2012:677 Utkom från trycket den 30 november 2012 utfärdad den 15 november 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Privat införsel av alkoholvaror och tobaksvaror

Privat införsel av alkoholvaror och tobaksvaror SKV 0 utgåva Privat införsel av alkoholvaror och tobaksvaror Alkoholskatt Tobaksskatt Den här broschyren riktar sig till dig som ska föra in alkohol- eller tobaksvaror för personligt bruk från ett annat

Läs mer

Övergångsvis dokumenthantering vid flyttningar under punktskatteuppskov

Övergångsvis dokumenthantering vid flyttningar under punktskatteuppskov Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Övergångsvis dokumenthantering vid flyttningar under punktskatteuppskov December 2009 1 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Lagtext...4 2.1 Förslag

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244); SFS 2016:1075 Utkom från trycket den 2 december 2016 utfärdad den 24 november 2016. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Regeringens skrivelse 2011/12:8

Regeringens skrivelse 2011/12:8 Regeringens skrivelse 2011/12:8 Kontroll av postförsändelser Skr. 2011/12:8 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 22 september 2011 Jan Björklund Anders Borg (Finansdepartementet)

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi; SFS 2009:1497 Utkom från trycket den 21 december 2009 utfärdad den 10 december 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.; SFS 2008:1413 Utkom från trycket den 30 december 2008 utfärdad den 18 december 2008. Enligt riksdagens

Läs mer

Allm. anm. Om KN-numrens omfattning, se Tulltaxa, TFH I:1.

Allm. anm. Om KN-numrens omfattning, se Tulltaxa, TFH I:1. Alkoholskattelag [4001] 6 Alkoholskatt Lag (1994:1564) om alkoholskatt Allm. anm. Om KN-numrens omfattning, se Tulltaxa, TFH I:1. Lagens tillämpningsområde 1 [4001] För öl, vin och andra jästa drycker,

Läs mer

3 Alkoholskatt. 3.1 Författningar m.m. Alkoholskatt, Avsnitt 3 39

3 Alkoholskatt. 3.1 Författningar m.m. Alkoholskatt, Avsnitt 3 39 Alkoholskatt, Avsnitt 3 39 3 Alkoholskatt 3.1 Författningar m.m. Lag (1994:1564) om alkoholskatt, prop. 1994/95:56, SkU 1994/95:6 Lagändringar SFS 1995:613 ändr. 6, 8, 10, 20, 22 och 30, nya 22a, 25 a,

Läs mer

Distansförsäljning av punktskattepliktiga

Distansförsäljning av punktskattepliktiga SKV 535 utgåva 1 Distansförsäljning av punktskattepliktiga varor till Sverige Alkoholskatt Tobaksskatt Skatt på energi Den här broschyren riktar sig till dig som avser att sälja alkoholvaror, tobaksvaror

Läs mer

Regeringens proposition 2002/03:10

Regeringens proposition 2002/03:10 Regeringens proposition 2002/03:10 Straffrättsliga sanktioner mot överträdelser av EG:s punktskatteregler för alkohol, tobak och mineraloljor Prop. 2002/03:10 Regeringen överlämnar denna proposition till

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi; SFS 2016:1072 Utkom från trycket den 2 december 2016 utfärdad den 24 november 2016. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Skatteverket 1(7) INFORMATION 2010-12-17. Förändringar avseende beskattning av bränsle och elektrisk kraft som träder i kraft den 1 januari 2011

Skatteverket 1(7) INFORMATION 2010-12-17. Förändringar avseende beskattning av bränsle och elektrisk kraft som träder i kraft den 1 januari 2011 Skatteverket 1(7) Förändringar avseende beskattning av bränsle och elektrisk kraft som träder i kraft den 1 januari 2011 Nedan följer en sammanställning över de förändringar av lagen (1994:1776) om skatt

Läs mer

Regeringens skrivelse 2012/13:8

Regeringens skrivelse 2012/13:8 Regeringens skrivelse 2012/13:8 Kontroll av postförsändelser Skr. 2012/13:8 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 4 oktober 2012 Fredrik Reinfeldt Anders Borg (Finansdepartementet)

Läs mer

NYHETSBREV 1999:1. punktskatter. Förfaranderegler för upplagshavare och införande av Early Warning System (EWS) Skattemyndigheten

NYHETSBREV 1999:1. punktskatter. Förfaranderegler för upplagshavare och införande av Early Warning System (EWS) Skattemyndigheten NYHETSBREV 1999:1 punktskatter Förfaranderegler för upplagshavare och införande av Early Warning System (EWS) Skattemyndigheten Information om punktskatter Nyhetsbreven är avsedda att ge en kort översikt

Läs mer

Regeringens skrivelse 2010/11:8

Regeringens skrivelse 2010/11:8 Regeringens skrivelse 2010/11:8 Kontroll av postförsändelser Skr. 2010/11:8 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 9 september 2010 Mats Odell Anders Borg (Finansdepartementet)

Läs mer

38 Lager. 38.1 Allmänt. Lager, Avsnitt 38 807

38 Lager. 38.1 Allmänt. Lager, Avsnitt 38 807 Lager, Avsnitt 38 807 38 Lager Ej för slutlig konsumtion/ förbrukning 38.1 Allmänt Med anledning av EG:s andra förenklingsdirektiv (95/7/EG) infördes den 1 januari 1996 nya bestämmelser vad gäller skattefrihet

Läs mer

NYHETSBREV 2000:4. punktskatter. Ändringar i energibeskattningen. Riksskatteverket

NYHETSBREV 2000:4. punktskatter. Ändringar i energibeskattningen. Riksskatteverket NYHETSBREV 2000:4 punktskatter Ändringar i energibeskattningen Riksskatteverket 1 Information om punktskatter Nyhetsbreven är avsedda att ge en kort översikt över de förändringar som sker inom punktskatteområdet.

Läs mer

Aktuella risker och utmaningar varuhandel

Aktuella risker och utmaningar varuhandel Aktuella risker och utmaningar varuhandel På vad ska moms redovisas? Huvudregel Omsättning inom landet av skattepliktiga varor och tjänster av en beskattningsbar person Definitioner materiella ting, bland

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi; SFS 2002:422 Utkom från trycket den 11 juni 2002 utfärdad den 30 maj 2002. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Regeringens proposition 2006/07:13

Regeringens proposition 2006/07:13 Regeringens proposition 2006/07:1 Anpassningar av energibeskattningen till energiskattedirektivet, m.m. rop. 2006/07:1 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 2 november 2006

Läs mer

Alkoholskatt tas ut med de belopp som framgår av följande uppställning: Alkohol 347

Alkoholskatt tas ut med de belopp som framgår av följande uppställning: Alkohol 347 Punktskatter som administreras av Skattemyndigheten Följande punktskatter administreras av Skattemyndigheten i Gävle, Särskilda skattekontoret, som är beläget i Ludvika. Skatteobjekt Antal skatt- Uppbörd

Läs mer

Regeringens proposition 1996/97:122. Finsk, rödmärkt olja i motordrivna fordon. Propositionens huvudsakliga innehåll. Prop.

Regeringens proposition 1996/97:122. Finsk, rödmärkt olja i motordrivna fordon. Propositionens huvudsakliga innehåll. Prop. Regeringens proposition 1996/97:122 Finsk, rödmärkt olja i motordrivna fordon Prop. 1996/97:122 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 24 april 1997 Lena Hjelm-Wallén Thomas

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2016:506) om ändring i lagen (2015:750) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi; SFS 2016:1079 Utkom från trycket den 2 december 2016 utfärdad

Läs mer

Styrmedelsanalys av deponiskatten En samhällsekonomisk analys med styrmedelsteoretisk ansats.

Styrmedelsanalys av deponiskatten En samhällsekonomisk analys med styrmedelsteoretisk ansats. Styrmedelsanalys av deponiskatten En samhällsekonomisk analys med styrmedelsteoretisk ansats. Jessica Alvsilver Ficre Zehaie Thomas Chicote Forum 16 oktober 2014 Upplägg - Deponiskatten - Processen till

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skattebetalningslagen (1997:483); SFS 2007:462 Utkom från trycket den 15 juni 2007 utfärdad den 7 juni 2007. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om

Läs mer

Förordning (2010:173) om alkoholskatt

Förordning (2010:173) om alkoholskatt Skatter m.m./skatter m.m. 1 Termer och uttryck 1 [4071] Denna förordning gäller vid tillämpning av lagen (1994:1564) om alkoholskatt ([4001] o.f.). Termer och uttryck som används i denna förordning har

Läs mer

Ändring nr 86 (49 blad) till TFH II

Ändring nr 86 (49 blad) till TFH II Ändring nr 86 (49 blad) till TFH II Denna ändring innehåller sid. 3:4 a b, 3:9 10, 3:15 16, 3:68 c 70, 3:85 88, 3:98 a 100, 3:103 104, 3:109 112, 3:120 a bb, 3:120 e f, 3:120 i j, 3:120 m 122, 3:124 a

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244); utfärdad den 30 maj 2013. SFS 2013:369 Utkom från trycket den 10 juni 2013 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skattebetalningslagen (1997:483); SFS 2009:1335 Utkom från trycket den 11 december 2009 utfärdad den 3 december 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2

Läs mer

RÅDETS DIREKTIV 2008/118/EG av den 16 december 2008 om allmänna regler för punktskatt och om upphävande av direktiv 92/12/EEG

RÅDETS DIREKTIV 2008/118/EG av den 16 december 2008 om allmänna regler för punktskatt och om upphävande av direktiv 92/12/EEG 2008L0118 SV 01.07.2013 002.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B RÅDETS DIREKTIV 2008/118/EG av den 16 december 2008 om

Läs mer

Anpassningar av energibeskattningen till energiskattedirektivet, m.m.

Anpassningar av energibeskattningen till energiskattedirektivet, m.m. 2006-06-27 Promemoria Anpassningar av energibeskattningen till energiskattedirektivet, m.m. Promemorians huvudsakliga innehåll I promemorian lämnas förslag om anpassningar till det nya energiskattedirektivet

Läs mer

Skattebefriad förbrukare alkohol

Skattebefriad förbrukare alkohol Skattebefriad förbrukare alkohol Den här broschyren riktar sig till dig som redan är eller funderar på att ansöka om godkännande som s.k. skattebefriad förbrukare enligt lagen om alkoholskatt. Informationen

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-11-18. Ändrade bestämmelser om punktskatteförfarandet vid proviantering av varor, m.m.

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-11-18. Ändrade bestämmelser om punktskatteförfarandet vid proviantering av varor, m.m. 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-11-18 Närvarande: F.d. regeringsrådet Rune Lavin, regeringsrådet Carina Stävberg och justitierådet Ella Nyström. Ändrade bestämmelser om punktskatteförfarandet

Läs mer

Skatt på alkoholdrycker och dryckesförpackningar

Skatt på alkoholdrycker och dryckesförpackningar Kundanvisning om punktbeskattning 23 Tull- och skatte behandling av gåvor som tagits emot från utlandet www.tulli.fi Januari 2013 Skatt på alkoholdrycker och dryckesförpackningar I Europeiska unionens

Läs mer

Lagerhållare skatt på energi

Lagerhållare skatt på energi Lagerhållare skatt på energi Den här broschyren riktar sig till dig som redan är eller funderar på att ansöka om att bli godkänd som lagerhållare enligt lagen om skatt på energi. Informationen är översiktlig.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200); SFS 1998:346 Utkom från trycket den 12 juni 1998 utfärdad den 4 juni 1998. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i fråga om

Läs mer

38 Utländska beskickningar, organisationer m.fl... 1

38 Utländska beskickningar, organisationer m.fl... 1 Innehåll 38 Utländska beskickningar, organisationer m.fl.... 1 38.1 Utländska beskickningar, organisationer m.fl. verksamma inom landet...1 38.1.1 Undantag för import och unionsinterna förvärv...1 38.1.1.1

Läs mer

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen. Ny instansordning i regelsystemet för exportbutiker

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen. Ny instansordning i regelsystemet för exportbutiker Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Ny instansordning i regelsystemet för exportbutiker Mars 2014 1 Innehållsförteckning 1 Lagförslag... 4 1.1 Förslag till lag om ändring i lagen (1999:445)

Läs mer

Lagrådsremiss. Förhandsbesked i punktskattefrågor. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet.

Lagrådsremiss. Förhandsbesked i punktskattefrågor. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Lagrådsremiss Förhandsbesked i punktskattefrågor Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 15 mars 2001 Bosse Ringholm Anita Saldén Enérus (Finansdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 22 juni 2011 KLAGANDE Spendrups Bryggeri AB, 556079-6871 Ombud: Advokat Conny Otteland Wistrand Advokatbyrå Box 7543 103 93 Stockholm MOTPART

Läs mer

Sporadisk import av punktskattepliktiga produkter

Sporadisk import av punktskattepliktiga produkter Kundanvisning om punktbeskattning 6 Sporadisk import av punktskattepliktiga produkter www.tulli.fi April 2014 Sporadisk import av punktskattepliktiga produkter Tillfälligt registrerad mottagare Inom punktskattelagstiftningen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och mineraloljeprodukter; SFS 2002:883 Utkom från trycket den 6 december

Läs mer

Beskattning av viss privatinförsel av tobaksvaror, m.m. (prop. 2003/04:117)

Beskattning av viss privatinförsel av tobaksvaror, m.m. (prop. 2003/04:117) Skatteutskottets betänkande 2003/04:SkU30 Beskattning av viss privatinförsel av tobaksvaror, m.m. (prop. 2003/04:117) Sammanfattning I betänkandet tillstyrker utskottet regeringens förslag i proposition

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi; SFS 2007:1387 Utkom från trycket den 28 december 2007 utfärdad den 18 december 2007. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Vissa förfarandefrågor på punktskatteområdet

Vissa förfarandefrågor på punktskatteområdet Skatteutskottets betänkande 2012/13:SkU2 Vissa förfarandefrågor på punktskatteområdet Sammanfattning Utskottet tillstyrker i betänkandet regeringens förslag i proposition 2011/12: 155 Vissa förfarandefrågor

Läs mer

Skatteverket 1(6) KONSEKVENSUTREDNING Monika Andersson Datum Dnr /

Skatteverket 1(6) KONSEKVENSUTREDNING Monika Andersson Datum Dnr / Skatteverket 1(6) Dnr 131 392952-12/111 Konsekvensutredning enligt förordningen ( 2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning A Allmänt 1 BESKRIVNING AV PROBLEMET De förenklade ledsagardokumenten

Läs mer

Godkänd upplagshavare tobaksskatt

Godkänd upplagshavare tobaksskatt Godkänd upplagshavare tobaksskatt Den här broschyren riktar sig till dig som redan är eller funderar på att ansöka om att bli godkänd som upplagshavare enligt lagen om tobakskatt för cigaretter, cigarrer,

Läs mer

Lager, Avsnitt

Lager, Avsnitt Lager, Avsnitt 38 905 38 Lager Ej för slutlig konsumtion/ förbrukning 38.1 Allmänt Bestämmelser om skattefrihet i vissa fall finns införda i 9 c kap. ML samt i 18 a och 18 b MF. Bestämmelserna motsvarar

Läs mer

Beskattning av flygbränsle för privat ändamål

Beskattning av flygbränsle för privat ändamål Promemoria Beskattning av flygbränsle för privat ändamål Promemorians huvudsakliga innehåll I promemorian lämnas förslag om beskattning av flygbränsle som förbrukas i luftfartyg, när luftfartyget används

Läs mer

Rådets förordning (EG) nr 1412/2006 av den 25 september 2006 om vissa restriktiva åtgärder mot Libanon

Rådets förordning (EG) nr 1412/2006 av den 25 september 2006 om vissa restriktiva åtgärder mot Libanon Import- och exportföreskrifter/sanktioner 1 Rådets förordning (EG) nr 1412/2006 av den 25 september 2006 om vissa restriktiva åtgärder mot Libanon EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING med

Läs mer

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2007 ref. 55

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2007 ref. 55 R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2007 ref. 55 Målnummer: 3947-05 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2007-05-08 Rubrik: Bestämmelserna angående beskattning av snus i lagen om tobaksskatt ansågs inte ge upphov

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200); SFS 2016:261 Utkom från trycket den 31 mars 2016 utfärdad den 17 mars 2016. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att 1 kap.

Läs mer

Lag (1994:1564) om alkoholskatt

Lag (1994:1564) om alkoholskatt Skatter m.m./skatter m.m. 1 Allm. anm. Om KN-numrens omfattning, se Tulltaxan. Lagens tillämpningsområde 1 [4001] För öl, vin och andra jästa drycker, mellanklassprodukter samt för etylalkohol ska alkoholskatt

Läs mer

Vissa frågor om förfarandet avseende skatt på alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Vissa frågor om förfarandet avseende skatt på alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Vissa frågor om förfarandet avseende skatt på alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 30 maj Anders Borg Monica Falck

Läs mer

NYHETSBREV 2000:1. punktskatter. Ny lag om skatt på avfall. Skattemyndigheten

NYHETSBREV 2000:1. punktskatter. Ny lag om skatt på avfall. Skattemyndigheten NYHETSBREV 2000:1 punktskatter Ny lag om skatt på avfall Skattemyndigheten 1 Information om punktskatter Nyhetsbreven är avsedda att ge en kort översikt över de förändringar som sker inom punktskatteområdet.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200); SFS 2001:971 Utkom från trycket den 7 december 2001 utfärdad den 29 november 2001. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Förordning (2010:178) om skatt på energi

Förordning (2010:178) om skatt på energi Skatter m.m./skatter m.m. 1 Termer och uttryck 1 [3151] Denna förordning gäller vid tillämpning av lagen (1994:1776) om skatt på energi ([3001] o.f.). Termer och uttryck som används i denna förordning

Läs mer

Förordning (2010:178) om skatt på energi

Förordning (2010:178) om skatt på energi Skatter m.m./skatter m.m. 1 Termer och uttryck 1 [3151] Denna förordning gäller vid tillämpning av lagen (1994:1776) om skatt på energi ([3001] o.f.). Termer och uttryck som används i denna förordning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200); SFS 2010:1892 Utkom från trycket den 27 december 2010 utfärdad den 16 december 2010. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2

Läs mer

Göteborgs Universitet HT 2010. Punktskatter på alkohol och tobak särskilt vid privatinförsel och distansförsäljning

Göteborgs Universitet HT 2010. Punktskatter på alkohol och tobak särskilt vid privatinförsel och distansförsäljning Juridiska institutionen Tillämpade studier Handelshögskolan vid 30 poäng, Skatterätt Göteborgs Universitet HT 2010 Punktskatter på alkohol och tobak särskilt vid privatinförsel och distansförsäljning Författare:

Läs mer

Lag (1972:266) om skatt på annonser och reklam

Lag (1972:266) om skatt på annonser och reklam Skatter m.m./skatter m.m. 1 1 [5001] Skatt (reklamskatt) betalas enligt denna lag till staten för annons, som är avsedd att offentliggöras inom landet, och för reklam, som är avsedd att spridas inom landet

Läs mer

Skatter m.m./skatter m.m. 2. Lag (1994:1776) om skatt på energi Uppdaterad: 2016-01-12

Skatter m.m./skatter m.m. 2. Lag (1994:1776) om skatt på energi Uppdaterad: 2016-01-12 Skatter m.m./skatter m.m. 1 1 kap. Lagens tillämpningsområde m.m. Lagens tillämpningsområde 1 [3001] Skatt skall betalas till staten enligt denna lag för bränslen och elektrisk kraft. 2 [3002] Energiskatt

Läs mer

39 Skattefrihet för utländska beskickningar, organisationer,

39 Skattefrihet för utländska beskickningar, organisationer, Skattefrihet för utländska beskickningar, Avsnitt 39 771 39 Skattefrihet för utländska beskickningar, organisationer, diplomater m.fl. 39.1 Utländska beskickningar, organisationer, diplomater m.fl. som

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200); SFS 2011:1253 Utkom från trycket den 13 december 2011 utfärdad den 1 december 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 07.03.2002 KOM(2002) 113 slutlig Förslag till RÅDETS BESLUT om tillåtelse, i enlighet med artikel 8.4 i direktiv 92/81/EEG, för Luxemburg att tillämpa en

Läs mer

A Allmänt / Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå

A Allmänt / Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå Datum Dnr 2014-01-21 131 257081-12/111 Konsekvensutredning av att Skatteverket meddelar nya föreskrifter om säkerhet enligt lagen (1994:1563) om tobaksskatt, lagen (1994:1564) om alkoholskatt och lagen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skattebetalningslagen (1997:483); SFS 2007:1377 Utkom från trycket den 28 december 2007 utfärdad den 18 december 2007. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Godkänd upplagshavare alkoholskatt

Godkänd upplagshavare alkoholskatt Godkänd upplagshavare alkoholskatt Den här broschyren riktar sig till dig som redan är eller funderar på att ansöka om godkännande som upplagshavare enligt lagen om alkoholskatt 1. Informationen är översiktlig.

Läs mer

Regeringens proposition 1999/2000:105

Regeringens proposition 1999/2000:105 Regeringens proposition 1999/2000:105 Vissa punktskattefrågor Prop. 1999/2000:105 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 6 april 2000 Göran Persson Bosse Ringholm (Finansdepartementet)

Läs mer

Promemoria. Vissa mervärdesskattefrågor. Promemorians huvudsakliga innehåll

Promemoria. Vissa mervärdesskattefrågor. Promemorians huvudsakliga innehåll Fi2002/2346 Promemoria Vissa mervärdesskattefrågor Promemorians huvudsakliga innehåll I promemorian läggs fram förslag till ändringar i mervärdesskattelagen (1994:200) och skattebetalningslagen (1997:483).

Läs mer

Privat införsel av alkoholvaror och tobaksvaror

Privat införsel av alkoholvaror och tobaksvaror SKV 0 utgåva Privat införsel av alkoholvaror och tobaksvaror Alkoholskatt Tobaksskatt Den här broschyren riktar sig till dig som ska föra in alkohol- eller tobaksvaror för personligt bruk från ett annat

Läs mer