Handledning för punktskatter 2006

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handledning för punktskatter 2006"

Transkript

1 Handledning för punktskatter 2006

2 SKV 504 utgåva 9 ISBN Beställning: Fritzes, Kundservice Stockholm Tel: Elanders Gotab, Stockholm 2006

3 3 Förord Handledning för punktskatter innehåller beskrivning av gällande materiella bestämmelser som rör punktskatt. Med punktskatt avses skatt enligt de lagar som räknas upp i 1 kap. 1 andra stycket skattebetalningslagen (1997:483). Denna upplaga utgår från bestämmelserna i de olika punktskatteförfattningarna i deras lydelse den 1 januari Föreskrifter, allmänna råd, meddelanden och skrivelser från RSV och Skatteverket samt domar och förhandsbesked fram till nämnda datum har också beaktats. Handledning för punktskatter, de senaste årens skrivelser och rättsfallsreferat samt annan information om punktskatt återfinns även på Skatteverkets webbplats (www.skatteverket.se). Handledningen är i första hand avsedd att användas inom Skatteverket men kan även vara av intresse för andra som i sitt arbete behöver information om punktskatt. Handledningen är också tänkt att kunna användas för utbildning inom Skatteverket. Avseende bestämmelser om förfarandet hänvisas till Handledning för skattebetalning (SKV 404). Solna i april 2006 Vilhelm Andersson

4

5 Innehåll 5 Innehåll Förord... 3 Förkortningslista Beskattningsförfarandet Punktskatter och EG Författningar m.m Förordningar Direktiv Beslut Rekommendationer Guidelines Inledning EG:s punktskatteområde EG-rättens genomslag i medlemsstaterna EG-rätt EG:s rättspraxis EG:s principer om beskattningsland för punktskatter Vissa begrepp Alkoholskatt Författningar m.m Allmänt Skattepliktiga varor Öl Vin Andra jästa drycker än vin eller öl Mellanklassprodukter Etylalkohol Matlagningsvin beskattas som etylalkohol...52

6 6 Innehåll Undantag från skatteplikten Skattesatser Allmänt Öl Vin Andra jästa drycker än vin eller öl Mellanklassprodukter Etylalkohol Skattskyldighet m.m Allmänt Upplagshavare Förutsättningar för godkännande Skatteupplag Återkallelse av godkännande Varumottagare Registrerad varumottagare Oregistrerad varumottagare Skatterepresentant Distansförsäljning till Sverige Övriga skattskyldiga Den som för in eller tar emot skattepliktiga varor Den som yrkesmässig tillverkar skattepliktiga varor utanför ett skatteupplag Den som annars tillverkar mellanklassprodukter eller etylalkohol Den som använder varor som köpts in skattefritt för annat än avsett ändamål Den som importerar varor från tredje land Den som ska betala skatt för transportförluster i vissa fall Ställande av säkerhet Upplagshavare Transportsäkerhet Säkerhet vid lagring m.m Jämkning av säkerhetsbelopp Registrerad varumottagare och skatterepresentant Oregistrerad varumottagare, distansförsäljare och den som för in eller tar emot skattepliktiga varor Former för säkerheten Registrering Import från tredje land i vissa fall Skattskyldighetens inträde...86 Allmänt Upplagshavare Huvudregel (med undantag)...86

7 Innehåll Kompletterande bestämmelser Kommentar till situationen då en upplagshavare hämtar/tar emot varor från en annan svensk upplagshavare Varumottagare Skatterepresentant Distansförsäljning Den som för in eller tar emot skattepliktiga varor Tillverkning utanför skatteupplag Varor som köpts in skattefritt används för annat än avsett ändamål Skatt i samband med import i vissa fall Undantag från skattskyldighetens inträde För upplagshavaren För varumottagare och skatterepresentant Avdrag Allmänt Avdragsrätt för upplagshavare Återgång av köp Oförutsedda händelser eller force majeure Skattskyldighet har tidigare inträtt Export m.m Proviantering av fartyg eller luftfartyg för förbrukning ombord på resa till utländsk ort Proviantering av fartyg eller luftfartyg för försäljning ombord på resa till tredje land Upplagshavares egen användning av alkohol för vissa ändamål Alkohol som har levererats till universitet/högskola eller sjukhus/apotek Alkohol levererats till diplomater m.fl. i annat EG-land Tagits emot av en skattebefriad förbrukare Beskattats i annat EG-land med anledning av transportförlust Verksamhet i exportbutik Avdragsrätt för varumottagare och skatterepresentant Förfaranderegler Allmänt Särskilt om förfarandet vid beskattning av utländsk skattskyldig enligt 26 LAS Ledsagardokument m.m Allmänt Administrativt ledsagardokument Den svenske avsändarens hantering Den svenske mottagarens hantering Förenklat ledsagardokument Allmänt Den svenske avsändarens hantering...105

8 8 Innehåll Den svenske mottagarens hantering Förenklat förfarande istället för förenklat ledsagardokument Transportförluster då varor transporteras under suspension Distansförsäljning från Sverige Återbetalning av skatt Allmänt Återbetalning vid distansförsäljning från Sverige Återbetalning vid övriga leveranser Återbetalning för vissa beskattade varor Exporterade varor Retur av varor till utländsk upplagshavare Varor som använts för ändamål som anges 32 första stycket 7 LAS Återbetalning till diplomater m.fl Skattefria inköp m.m Skattebefriad förbrukare Godkännande av skattebefriad förbrukare Särskilda bokföringskrav Skattskyldighet vid annan användning Återkallelse av godkännande Tillståndshavare enligt lagen om proviantering Tillstånd meddelas av Tullverket Skattskyldighet vid annan användning Universitet eller högskola för vetenskapligt ändamål Skattskyldighet vid annan användning Sjukhus eller apotek för medicinskt ändamål Skattskyldighet vid annan användning Överklagande SEED-registret Tobaksskatt Författningar m.m Allmänt Skattepliktiga varor Allmänt Cigaretter Cigarrer och cigariller Röktobak Snus Tuggtobak Skattesatser Allmänt...127

9 Innehåll Cigaretter Cigarrer, cigariller och röktobak Snus och tuggtobak Skattskyldighet m.m Allmänt Upplagshavare Förutsättningar för godkännande Skatteupplag Återkallelse av godkännande Varumottagare Registrerad varumottagare Oregistrerad varumottagare Skatterepresentant Distansförsäljning till Sverige Övriga skattskyldiga Den som för in eller tar emot skattepliktiga varor Den som yrkesmässigt tillverkar skattepliktiga varor utanför ett skatteupplag Den som använder varor som köpts in skattefritt för annat än avsett ändamål Den som importerar varor från tredje land Den som ska betala skatt för transportförluster i vissa fall Ställande av säkerhet Upplagshavare Transportsäkerhet Säkerhet vid lagring m.m Jämkning av säkerhetsbelopp Registrerad varumottagare och skatterepresentant Oregistrerad varumottagare, distansförsäljare och den som för in eller tar emot skattepliktiga varor Former för säkerheten Registrering Import från tredje land i vissa fall Skattskyldighetens inträde Allmänt Upplagshavare Huvudregel (med undantag) Kompletterande bestämmelser Kommentar till situationen då en upplagshavare hämtar/tar emot varor från en annan svensk upplagshavare Varumottagare Skatterepresentant Distansförsäljning...159

10 10 Innehåll Den som för in eller tar emot skattepliktiga varor Tillverkning utanför skatteupplag Varor som köpts in skattefritt används för annat än avsett ändamål Skatt i samband med import i vissa fall Undantag från skattskyldighetens inträde För upplagshavaren För varumottagare och skatterepresentant Avdrag Allmänt Avdragsrätt för upplagshavare Återgång av köp Oförutsedda händelser eller force majeure Skattskyldighet har tidigare inträtt Export m.m Proviantering av fartyg eller luftfartyg för förbrukning ombord på resa till utländsk ort Proviantering av fartyg eller luftfartyg för försäljning ombord på resa till tredje land Tobaksvaror som har levererats till diplomater m.fl. i annat EG-land Beskattats i annat EG-land med anledning av transportförlust Verksamhet i exportbutik Avdragsrätt för varumottagare och skatterepresentant Förfaranderegler Allmänt Särskilt om förfarandet vid beskattning av utländsk skattskyldig enligt 27 LTS Ledsagardokument m.m Allmänt Administrativt ledsagardokument Den svenske avsändarens hantering Den svenske mottagarens hantering Förenklat ledsagardokument Allmänt Den svenske avsändarens hantering Den svenske mottagarens hantering Förenklat förfarande istället för förenklat ledsagardokument Transportförluster då varor transporteras under suspension Distansförsäljning från Sverige Återbetalning av skatt Allmänt Återbetalning vid distansförsäljning från Sverige Återbetalning vid övriga leveranser Återbetalning för vissa beskattade varor...180

11 Innehåll Exporterade varor Retur av varor till utländsk upplagshavare Återbetalning till diplomater m.fl Skattefria inköp Tillståndshavare enligt lagen om proviantering Tillstånd meddelas av Tullverket Skattskyldighet vid annan användning Överklagande SEED-registret Snus och tuggtobak Skattskyldig för snus och tuggtobak Godkänd lagerhållare Förutsättningar för godkännande Skattskyldighetens inträde Avdrag Återkallelse av godkännande som lagerhållare Yrkesmässig tillverkning av den som inte är godkänd lagerhållare Annan än godkänd lagerhållare för in eller tar emot från annat EG-land Den som använder snus/tuggtobak som köpts in skattefritt för annat än avsett ändamål Den som importerar Återbetalning av skatt Övrigt Skatt på viss privatinförsel av tobaksvaror Allmänt Skattepliktig införsel och skattesatser Skattefria kvantiteter Ej skattepliktig införsel Förfaranderegler Överklagande Skatt på energi Författningar m.m Allmänt Skatteplikt m.m Allmänt Energiskatt och koldioxidskatt på bränslen Skatteplikt enligt 2 kap. 1 och 1 a LSE Skatteplikt enligt 2 kap. 3 första stycket 1 LSE Skatteplikt enligt 2 kap. 3 första stycket 2 LSE Skatteplikt enligt 2 kap. 4 första stycket 1 LSE...205

12 12 Innehåll Skatteplikt enligt 2 kap. 4 första stycket 2 LSE Undantag från skatteplikt för energiskatt och koldioxidskatt på bränslen Svavelskatt Skattesatser m.m Energiskatt och koldioxidskatt på bränslen Indelning av oljeprodukter i miljöklasser Svavelskatt Skattepliktig kvantitet; energiskatt och koldioxidskatt Skattepliktig kvantitet; svavelskatt Märkämnen Förbud mot användning av märkta oljeprodukter Pilotprojekt Skattskyldighet m.m., EG-harmoniserade bränslen Allmänt Upplagshavare Förutsättningar för godkännande Skatteupplag Återkallelse av godkännande Varumottagare Registrerad varumottagare Oregistrerad varumottagare Skatterepresentant Distansförsäljning till Sverige Övriga skattskyldiga Tillverkning och bearbetning Den som för in eller tar emot leverans av bränsle i vissa fall Import av EG-harmoniserade bränslen Ändrad användning Skatt på transportförluster Den som avlägsnat märkämnen Undantag från skattskyldighet i vissa fall Skattskyldighet m.m., övriga bränslen (icke EG-harmoniserade) Ställande av säkerhet, EG-harmoniserat bränsle Upplagshavare Transportsäkerhet Säkerhet vid lagring m.m Jämkning av säkerhetsbelopp Registrerad varumottagare och skatterepresentant Oregistrerad varumottagare, distansförsäljare, viss annan införsel (mottagande) Former för säkerheten Registrering Skattskyldighetens inträde...247

13 Innehåll Allmänt EG-harmoniserat bränsle Upplagshavare Varumottagare Skatterepresentant Distansförsäljning Införsel/mottagande av bränsle i vissa fall Tillverkning/bearbetning utanför skatteupplag Användning för annat än avsett ändamål Import av bränsle i vissa fall Övriga bränslen (icke EG-harmoniserade bränslen) Godkänd lagerhållare Införsel/mottagande av bränsle i vissa fall Tillverkning/bearbetning av bränsle av annan än godkänd lagerhållare Användning för annat än avsett ändamål Import av bränsle i vissa fall Förfaranderegler Allmänt Särskilt om förfarandet vid beskattning av utländsk skattskyldig enligt 4 kap. 2 LSE Ledsagardokument Allmänt Administrativt ledsagardokument Allmänt Den svenske avsändarens hantering Den svenske mottagarens hantering Förenklat ledsagardokument Allmänt Den svenske avsändarens hantering Distansförsäljning Den svenske mottagarens hantering Skattebefriade användningsområden Allmänt om skattebefrielse Förbrukning för annat ändamål än motordrift eller uppvärmning m.m Förbrukning i tåg eller annat spårbundet färdmedel Förbrukning i skepp och vissa båtar för annat än privat ändamål Förbrukning i luftfartyg Förbrukning vid framställning av mineraloljeprodukter, kolbränslen, petroleumkoks eller andra produkter för vilka skatteplikt har inträtt för tillverkaren Förbrukning vid framställning av skattepliktig elektrisk kraft Förbrukning i metallurgiska processer...267

14 14 Innehåll Förbrukning för annat ändamål än drift av motordrivna fordon vid tillverkningsprocessen i industriell verksamhet Förbrukning för annat ändamål än drift av motordrivna fordon vid yrkesmässig växthusodling Förbrukning för annat ändamål än drift av motordrivna fordon i yrkesmässig jordbruks-, skogsbruks- eller vattenbruksverksamhet Förbrukning i yrkesmässig jordbruks-, skogsbruks- eller vattenbruksverksamhet för drift av andra motordrivna fordon än personbilar, lastbilar och bussar Förbrukning i yrkesmässig skogsbruksverksamhet för drift av andra motordrivna fordon än personbilar, lastbilar och bussar i vissa län Förbrukning i sodapannor, lutpannor, metallurgiska processer eller i processer för framställning av andra mineraliska ämnen än metaller Förbrukning vid tillverkningsprocessen i gruvindustriell verksamhet för drift av andra motordrivna fordon än personbilar, lastbilar och bussar Förbrukning av råtallolja för uppvärmningsändamål m.m Förbrukning vid samtidig produktion av värme och skattepliktig elektrisk kraft i en kraftvärmeanläggning Förbrukning vid framställning av skattepliktig el i en gasturbinanläggning Förbrukning av bränslen som avses i 2 kap. 3 och 4 LSE Avdrag Allmänt om avdrag Skattskyldighet har inträtt tidigare Återgång av köp Export Förbrukning för skattebefriade användningsområden enligt 6 a kap. 1 LSE Leverans från upplagshavare m.fl. av bränsle för skattebefriat ändamål Bränsle som tas emot av en skattebefriad förbrukare Bränsle som tas emot för förbrukning i luftfartyg, skepp och vissa båtar Nedsättning enligt den s.k. 0,8-procentsregeln Leverans av bränsle till diplomater Begränsning av svavelutsläpp Beräkningsmetoder Utförsel till annat EG-land av oharmoniserat bränsle Tillfälliga omständigheter eller force majeure Försvunnet bränsle som beskattats i annat EG-land Skattebefriad förbrukare Bakgrund Godkännande av skattebefriad förbrukare Underlag för kontroll av skattebefriad förbrukning Återkallande av godkännande...294

15 Innehåll Återbetalning av skatt Allmänt Diplomater m.m Skattebefrielse enligt 6 a kap. LSE Förbrukning i fartyg Begränsning av koldioxidutsläpp Värme som levererats för tillverkningsprocessen i industriell verksamhet eller för jordbruks-, skogsbruks- eller vattenbruksverksamhet Kompensation för begränsning av svavelutsläpp Ansökningsförfarandet Förbrukning för uppvärmningsändamål av olja som märkts med vissa märkämnen Nedsättning av koldioxidskatt enligt 0,8-procentsregeln Återbetalning av skatt vid EG-handel Allmänt Distansförsäljning från Sverige Övriga leveranser Bränsle som inte har kommit fram till mottagaren Sanktioner m.m Allmänt Straffbestämmelser m.m Särskild avgift Tillsyn och kontroll Regler om förfarandet Energiskatt på elektrisk kraft Skattepliktig kraft Skattesatser Skattskyldighet m.m Skattskyldig Skattskyldighetens inträde Mätning av elektrisk kraft Avdrag Förbrukning i tåg m.m Förbrukning för kemisk reduktion eller i elektrolytiska processer Framställning av vissa bränslen Förbrukning vid kraftöverföring Förbrukning i metallurgiska processer Program för energieffektivisering Skatt på bränsle som används vid produktion av skattepliktig elektrisk kraft Framställning av elektrisk kraft i vindkraftverk Inköp mot försäkran Skattebefriad förbrukare Återbetalning av skatt...327

16 16 Innehåll 5.18 Överklagande SEED-registret Skatt på termisk effekt i kärnkraftsreaktorer Författningar m.m Skatteplikt Skattskyldighet Skattskyldig Skattskyldighetens inträde Avdrag i deklaration Skattesats Förfaranderegler Överklagande Reklamskatt Författningar m.m Allmänt Offentliggörande inom landet m.m Trycksaksbegreppet Självständigt bruksvärde Affärshandling m.m Kontorsmaterial Etikett Emballage Reklam Reklambegreppet Avsättningsfrämjande eller inte avsättningsfrämjande? Kommersiell verksamhet Annons Annonsbegreppet Periodisk publikation och allmän nyhetstidning Reklamtrycksak Reklamtrycksaksbegreppet Huvudsakligt syfte Reklamtrycksak/annonsblad Skatteplikt för annons Skatteplikt för annons Ej skattepliktig annons Organ för sammanslutningar...366

17 Innehåll Främmande språk/spridning huvudsakligen utomlands Egenannons i publikation Skatteplikt för annan reklam Skatteplikt för reklam enligt 5 1 RSL Undantag från skatteplikten enligt 6 1 RSL Skatteplikt för reklam enligt 5 2 RSL Undantag från skatteplikt enligt 6 2 RSL Skattskyldighet Allmänt Annonser (3 RSL) Affischer, skyltar m.m. (5 1 RSL) Visning av film eller återgivning av ljud (5 2 RSL) Införsel av annonsblad Skattskyldighetens inträde Skattesatser m.m Skattesatser för bilagor Beskattningsvärde Vederlaget Beskattningsmyndighet, registrering, deklaration m.m Avdrag enligt 18 RSL Arkivering Återbetalning av reklamskatt m.m Spelskatt Författningar m.m Allmänt Skattepliktig verksamhet Skattskyldighet m.m Skattskyldiga Skattskyldighetens inträde, skattesatser, deklaration m.m Registrering Lotteribeskattning Författningar m.m Allmänt Lotteribegreppet m.m Vilka verksamheten anses utgöra lotteri, slump/prestation Lotteriskatt Skattskyldiga...411

18 18 Innehåll Skattskyldighetens inträde Beskattningsunderlag och skattesats Registrering Skatt på vinstsparande m.m Skattskyldighet Skattskyldiga Skatteplikt och skattesats Återbetalning av skatt Avfallsskatt Författningar m.m Allmänt Skattepliktiga anläggningar m.m Skattskyldighet Skattskyldighet för konventionella avfallsanläggningar Skattskyldighet för industrianläggningar Avfall Undantag för vissa anläggningar Undantag för alternativa användningsområden Skattesats Vägning eller annan beräkningsgrund Vägning Annan beräkningsgrund Mindre omfattning Särskilda skäl Undantag från skatteplikt Driften av anläggningen Kompostering eller reaktorbaserad rötning Kompostering Rötning Förbränning Flis och pellets Avvattning Rening Vassbädd Skattskyldig Skattskyldighetens inträde Förfaranderegler Avdrag Allmänt om avdrag...428

19 Innehåll Avfall som förts ut Avdrag för konstruktionsarbeten Avdrag för sluttäckning Övriga avdrag Stabilisering och vätning av aska Förorenad jord från marksanering Muddermassor Avfall från sanering av upplag för farligt avfall Slam från behandling av lakvatten från anläggning där gips deponeras Avfall från rening av kommunalt avloppsslam som förorenats pga. verksamhet vid Falu koppargruva Asbesthaltigt avfall Fluor- och svavelhaltigt avfall från rökgasrening vid tillverkning av järnmalmspellets Grönlutslam från kausticeringsprocesser Returfiberavfall och avsvärtningsslam från upparbetning av returpapper samt askor från eldning av avsvärtningsslam Slam från framställning av dikalciumfosfat, kalciumklorid och natriumfosfat Kalciumfluoridslam från framställning av aluminiumfluorid Gipsslam från framställning av uppkolningsmedel Elfilterstoft från framställning av kalciumkarbid Slagger från metallurgiska processer Stoft och slam från rening av gaser från framställning av råjärn och råstål Oljehaltigt glödskalsslam Metallhydroxidslam Stoft och slam från rening av rökgaser och processvatten vid framställning av koppar, zink och bly Katodrester, elektrofilterstoft, blästerstoft och kolavfall från framställning av aluminium Stoft och slam från rening av rökgaser från framställning av ferrolegeringar Gjuterisand Avfall från rensprocessen vid upparbetning av återvunnet glas Biobränsleaska Bekämpningsmedelsskatt Författningar m.m Allmänt Uppgiftsskyldighet Produktregister Kemikalieinspektionen...442

20 20 Innehåll Godkännande av bekämpningsmedel Skatteplikt Träskyddsmedel Ättika Skattskyldighet Skattskyldig Skattskyldighetens inträde Skattesats m.m Skattesats Verksam beståndsdel Registrering Avdrag i deklaration Gödselmedelsskatt Författningar m.m Allmänt Skatteplikt Lagerhållare Förutsättningar för godkännande Skattskyldighet Skattskyldig Skattskyldighetens inträde för kväve Skattskyldighetens inträde för kadmium Skattesats Redovisning av skatt Naturgrusskatt Författningar m.m Allmänt Skattesats m.m Skatteplikt Naturgrus Täkt för husbehov Tillstånd enligt 9 kap. MB Skattskyldighet m.m Skattskyldig Skattskyldighetens inträde Registrering...458

21 Innehåll Avdrag i deklaration Särskild premieskatt för grupplivförsäkring Författningar m.m Allmänt Beskattningsunderlag Skattskyldiga Förutsättningar för skatteplikt Försäkringsföretag Staten Annan arbetsgivare Utländska grupplivförsäkringar Skattepliktens inträde, beskattningsunderlag och skattesats Försäkringsföretag Staten och andra arbetsgivare Utländska grupplivförsäkringar Förfarandet vid beskattningen Redovisningsperiod Avkastningsskatt på individuellt pensionssparande Författningar m.m Allmänt Skatteplikt m.m Kapitalunderlag Skatteunderlag Skattesatsen och beräkning av skatten Jämkning av skattesatsen Skattskyldighet m.m Skattskyldig Rätt att överklaga Registrering, deklaration m.m Registrering Deklaration Skattebetalning Redovisning av skatt vid byte av institut Avräkning av utländsk skatt Allmänt Spärrbelopp S.k. carry forward...470

22 22 Innehåll Utredningsansvar Återbetalning av skatt Sakregister...473

23 Förkortningslista 23 Förkortningslista ABL Aktiebolagslag (1975:1385) AL Alkohollag (1994:1738) AvPL Lag (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel BFL Bokföringslag (1976:125) BoU Bostadsutskottets betänkande EGT Europeiska gemenskapernas officiella tidning EL Lag (1957:262) om allmän energiskatt (har upphört att gälla) FAS Förordning (1994:1614) om alkoholskatt FBL Fastighetsbildningslag (1970:988) FBM förordningen (1998:947) om bekämpningsmedel FiU Finansutskottets betänkande FKP förordningen (1998:941) om kemiska produkter och biotekniska organismer FL Förvaltningslag (1986:223) FMO Förordning (1993:187) om märkning av vissa oljeprodukter m.m. (har upphört att gälla) FPP Förordning (1984:247) om punktskatter och prisregleringsavgifter (har upphört att gälla) FSE Förordning (1994:1784) om skatt på energi FTS Förordning (1994:1613) om tobaksskatt IL Inkomstskattelag (1999:1229) JBL Jordbruksbokföringslag (1979:141) JoU Jordbruksutskottets betänkande JuU Justitieutskottets betänkande KL Kommunalskattelag (1928:370) (har upphört att gälla) KR kammarrätt KrU Kulturutskottets betänkande

Vid sekelskiftet fanns två punktskatter eller acciser, en på brännvin och en på socker. Dessa två punktskatter stod för ca 20 procent av statens

Vid sekelskiftet fanns två punktskatter eller acciser, en på brännvin och en på socker. Dessa två punktskatter stod för ca 20 procent av statens 98 Vid sekelskiftet fanns två punktskatter eller acciser, en på brännvin och en på socker. Dessa två punktskatter stod för ca 20 procent av statens inkomster. 5. SKATT PÅ VAROR OCH TJÄNSTER 99 Skatt på

Läs mer

Moms vid utrikeshandel

Moms vid utrikeshandel SKV 560 utgåva 5 Moms vid utrikeshandel Om du handlar med andra länder Broschyren vänder sig i första hand till företag som vill ha en enkel information om reglerna för moms (mervärdesskatt) vid utrikeshandel

Läs mer

Regeringens proposition 2009/10:125

Regeringens proposition 2009/10:125 Regeringens proposition 2009/10:125 En ny alkohollag Prop. 2009/10:125 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 11 mars 2010 Fredrik Reinfeldt Maria Larsson (Socialdepartementet)

Läs mer

3 kap. 25 mervärdesskattelagen

3 kap. 25 mervärdesskattelagen Örebro Universitet Akademi Juridik Juristprogrammet Examensarbete 30 hp HT 2011 3 kap. 25 mervärdesskattelagen Undantag för mervärdesskatt vid överlåtelse av verksamhet Författare: Andreas Lundqvist Handledare:

Läs mer

Vägledning 2004:11 Version 4. Tillämplig lagstiftning, EU, socialförsäkringskonventioner,

Vägledning 2004:11 Version 4. Tillämplig lagstiftning, EU, socialförsäkringskonventioner, Tillämplig lagstiftning, EU, socialförsäkringskonventioner, m.m. Vägledningarna innehåller en samlad information om vad som gäller på ett visst område och är ett stöd i handläggningen. En vägledning kan

Läs mer

En ny svensk tullagstiftning

En ny svensk tullagstiftning En ny svensk tullagstiftning Betänkande av Utredningen om en svensk tullagstiftning i unionen Stockholm 2015 SOU 2015:5 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst,

Läs mer

(Lagstiftningsakter) DIREKTIV

(Lagstiftningsakter) DIREKTIV 29.4.2014 Europeiska unionens officiella tidning L 127/1 I (Lagstiftningsakter) DIREKTIV EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2014/40/EU av den 3 april 2014 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar

Läs mer

Kan aktiebolag flytta?

Kan aktiebolag flytta? av Lars Pehrson Under de senaste åren har det i pressen framkommit att flera svenska storföretag har börjat att undersöka om det inte vore fördelaktigt att flytta huvudkontoret till något annat land. Frågan

Läs mer

Sambandet mellan redovisning och indirekt skatt

Sambandet mellan redovisning och indirekt skatt SKATTENYTT 2001 225 Leif Krafft Sambandet mellan redovisning och indirekt skatt Artikeln ägnas frågor om olika former att för näringsidkare ordna redovisningen av indirekta skatter en första del gäller

Läs mer

Kör- och vilotider Färdskrivare. Promemoria

Kör- och vilotider Färdskrivare. Promemoria Kör- och vilotider Färdskrivare Promemoria RättsPM 2007:12 Utvecklingscentrum Malmö Juni 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning...4 2 Aktuella förordningar samt EG- förordningar och direktiv...4 2.1 Förordningen

Läs mer

snabbanalys Ny lag om tillämpningen av Europeiska unionens statsstödsregler snabbanalys sabo tittar närmare på statsstödsregler april 2013

snabbanalys Ny lag om tillämpningen av Europeiska unionens statsstödsregler snabbanalys sabo tittar närmare på statsstödsregler april 2013 snabbanalys sabo tittar närmare på statsstödsregler april 2013 snabbanalys För mer information kontakta: Jörgen Mark-Nielsen 08-406 55 40 jorgen.mark-nielsen@sabo.se Lars Matton 08-406 55 32 lars.matton@sabo.se

Läs mer

Genomförande av rådets rambeslut om kampen mot organiserad brottslighet

Genomförande av rådets rambeslut om kampen mot organiserad brottslighet Ds 2010:25 Genomförande av rådets rambeslut om kampen mot organiserad brottslighet Justitiedepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes

Läs mer

De nya CFC reglerna är en verklig etablering affärsmässig eller ej?

De nya CFC reglerna är en verklig etablering affärsmässig eller ej? SKATTENYTT 2008 605 Lena Lindström-Ihre och Robert Karlsson De nya CFC reglerna är en verklig etablering affärsmässig eller ej? Sedan 1 januari 2008 gäller den nya kompletteringsregel som infördes i de

Läs mer

En skatteplanerares dröm?

En skatteplanerares dröm? I N T E R N A T I O N E L L A H A N D E L S H Ö G S K O L A N HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING Fast etableringsställe En skatteplanerares dröm? Magisteruppsats inom mervärdesskatterätt Författare: Anders Jönsson

Läs mer

Ändrade fondföreskrifter m.m.

Ändrade fondföreskrifter m.m. BESLUTSPROMEMORIA Datum 2011-06-28 FI Dnr 10-5045 Ändrade fondföreskrifter m.m. Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se

Läs mer

Anmälningsskyldighet vid utstationering samt förtydligande avseende missbruk av visstidsanställningar enligt anställningsskyddslagen

Anmälningsskyldighet vid utstationering samt förtydligande avseende missbruk av visstidsanställningar enligt anställningsskyddslagen Ds 2011:22 Anmälningsskyldighet vid utstationering samt förtydligande avseende missbruk av visstidsanställningar enligt anställningsskyddslagen Arbetsmarknadsdepartementet Ds 2011:22 Anmälningsskyldighet

Läs mer

Förslag om begränsningar i avdragsrätten för ränta m.m. på vissa skulder

Förslag om begränsningar i avdragsrätten för ränta m.m. på vissa skulder *Skatteverket PROMEMORIA Datum Bilaga till dnr 2008-06-23 131-348803-08/113 Förslag om begränsningar i avdragsrätten för ränta m.m. på vissa skulder SKATTEVERKET www.skatteverket.se Postadress Besöksadress

Läs mer

Nya kapitel i kulturminneslagen

Nya kapitel i kulturminneslagen Ds 2010:28 Nya kapitel i kulturminneslagen författningsändringar vid ett svenskt tillträde till Unidroit-konventionen om kulturföremål som stulits eller förts ut olagligt Kulturdepartementet SOU och Ds

Läs mer

25 % 12 % Momsbroschyren. Skattesatser...

25 % 12 % Momsbroschyren. Skattesatser... Momsbroschyren En introduktion till momsen Momsbroschyren vänder sig i första hand till små och medelstora företag men även till andra som vill ha en enkel information om moms (mervärdesskatt). Informationen

Läs mer

Låneförbudets koncernundantag

Låneförbudets koncernundantag Rättsvetenskap Avancerad nivå, Enskilt arbete 30 hp Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete Örebro Universitet HT 2011 Låneförbudets koncernundantag - En skatterättslig analys av ett utvidgat

Läs mer

Transportstyrelsen ansåg att det saknades skäl för omprövning.

Transportstyrelsen ansåg att det saknades skäl för omprövning. HFD 2013 ref 30 Fråga om föreskrift om tillsynsavgift, som meddelats av Transportstyrelsen med stöd av bemyndigande i en av regeringen utfärdad förordning, i regeringsformens mening utgör föreskrift om

Läs mer

FÖRORDNINGAR. EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 469/2009 av den 6 maj 2009 om tilläggsskydd för läkemedel. (kodifierad version)

FÖRORDNINGAR. EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 469/2009 av den 6 maj 2009 om tilläggsskydd för läkemedel. (kodifierad version) 16.6.2009 Europeiska unionens officiella tidning L 152/1 I (Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras) FÖRORDNINGAR EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 14.3.2013 COM(2013) 139 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN Första rapporten om tillämpningen

Läs mer

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2014/25/EU

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2014/25/EU 28.3.2014 Europeiska unionens officiella tidning L 94/243 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2014/25/EU av den 26 februari 2014 om upphandling av enheter som är verksamma på områdena vatten, energi,

Läs mer

7 Omsättning. 7.1 Allmänt. Omsättning, Avsnitt 7 113

7 Omsättning. 7.1 Allmänt. Omsättning, Avsnitt 7 113 Omsättning, Avsnitt 7 113 7 Omsättning Vidarefakturering eller kostnadsfördelning 7.1 Allmänt Med omsättning enligt 2 kap. 1 ML förstås att vara överlåts mot ersättning, att tjänst utförs, överlåts eller

Läs mer

Stärkt konsumentskydd vid försäkringsförmedling

Stärkt konsumentskydd vid försäkringsförmedling Ds 2014:22 Stärkt konsumentskydd vid försäkringsförmedling Finansdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598

Läs mer

Innehåll. Promemorians huvudsakliga innehåll... 7

Innehåll. Promemorians huvudsakliga innehåll... 7 Innehåll Promemorians huvudsakliga innehåll... 7 1 Promemorians lagförslag... 11 1.1 Förslag till lag om resenärers rättigheter (vissa paragrafer)... 11 1.2 Förslag till lag om ändring i lagen (1970:417)

Läs mer

Arbetstagares ställning vid gränsöverskridande företagsövergångar

Arbetstagares ställning vid gränsöverskridande företagsövergångar Arbetstagares ställning vid gränsöverskridande företagsövergångar Av docenten JONAS MALMBERG EG:s företagsöverlåtelsedirektiv (2001/23/EG) syftar till att skydda arbetstagares ställning vid övergång av

Läs mer

Fri rörlighet för varor Handledning för tillämpningen av fördragets bestämmelser om fri rörlighet för varor

Fri rörlighet för varor Handledning för tillämpningen av fördragets bestämmelser om fri rörlighet för varor Fri rörlighet för varor Handledning för tillämpningen av fördragets bestämmelser om fri rörlighet för varor Europeiska kommissionen Näringsliv och industri Fri rörlighet för varor Handledning för tillämpningen

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om återlämnande av kulturföremål som olagligt förts bort från territoriet för en medlemsstat i Europeiska unionen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer