Handledning för punktskatter 2006

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handledning för punktskatter 2006"

Transkript

1 Handledning för punktskatter 2006

2 SKV 504 utgåva 9 ISBN Beställning: Fritzes, Kundservice Stockholm Tel: Elanders Gotab, Stockholm 2006

3 3 Förord Handledning för punktskatter innehåller beskrivning av gällande materiella bestämmelser som rör punktskatt. Med punktskatt avses skatt enligt de lagar som räknas upp i 1 kap. 1 andra stycket skattebetalningslagen (1997:483). Denna upplaga utgår från bestämmelserna i de olika punktskatteförfattningarna i deras lydelse den 1 januari Föreskrifter, allmänna råd, meddelanden och skrivelser från RSV och Skatteverket samt domar och förhandsbesked fram till nämnda datum har också beaktats. Handledning för punktskatter, de senaste årens skrivelser och rättsfallsreferat samt annan information om punktskatt återfinns även på Skatteverkets webbplats (www.skatteverket.se). Handledningen är i första hand avsedd att användas inom Skatteverket men kan även vara av intresse för andra som i sitt arbete behöver information om punktskatt. Handledningen är också tänkt att kunna användas för utbildning inom Skatteverket. Avseende bestämmelser om förfarandet hänvisas till Handledning för skattebetalning (SKV 404). Solna i april 2006 Vilhelm Andersson

4

5 Innehåll 5 Innehåll Förord... 3 Förkortningslista Beskattningsförfarandet Punktskatter och EG Författningar m.m Förordningar Direktiv Beslut Rekommendationer Guidelines Inledning EG:s punktskatteområde EG-rättens genomslag i medlemsstaterna EG-rätt EG:s rättspraxis EG:s principer om beskattningsland för punktskatter Vissa begrepp Alkoholskatt Författningar m.m Allmänt Skattepliktiga varor Öl Vin Andra jästa drycker än vin eller öl Mellanklassprodukter Etylalkohol Matlagningsvin beskattas som etylalkohol...52

6 6 Innehåll Undantag från skatteplikten Skattesatser Allmänt Öl Vin Andra jästa drycker än vin eller öl Mellanklassprodukter Etylalkohol Skattskyldighet m.m Allmänt Upplagshavare Förutsättningar för godkännande Skatteupplag Återkallelse av godkännande Varumottagare Registrerad varumottagare Oregistrerad varumottagare Skatterepresentant Distansförsäljning till Sverige Övriga skattskyldiga Den som för in eller tar emot skattepliktiga varor Den som yrkesmässig tillverkar skattepliktiga varor utanför ett skatteupplag Den som annars tillverkar mellanklassprodukter eller etylalkohol Den som använder varor som köpts in skattefritt för annat än avsett ändamål Den som importerar varor från tredje land Den som ska betala skatt för transportförluster i vissa fall Ställande av säkerhet Upplagshavare Transportsäkerhet Säkerhet vid lagring m.m Jämkning av säkerhetsbelopp Registrerad varumottagare och skatterepresentant Oregistrerad varumottagare, distansförsäljare och den som för in eller tar emot skattepliktiga varor Former för säkerheten Registrering Import från tredje land i vissa fall Skattskyldighetens inträde...86 Allmänt Upplagshavare Huvudregel (med undantag)...86

7 Innehåll Kompletterande bestämmelser Kommentar till situationen då en upplagshavare hämtar/tar emot varor från en annan svensk upplagshavare Varumottagare Skatterepresentant Distansförsäljning Den som för in eller tar emot skattepliktiga varor Tillverkning utanför skatteupplag Varor som köpts in skattefritt används för annat än avsett ändamål Skatt i samband med import i vissa fall Undantag från skattskyldighetens inträde För upplagshavaren För varumottagare och skatterepresentant Avdrag Allmänt Avdragsrätt för upplagshavare Återgång av köp Oförutsedda händelser eller force majeure Skattskyldighet har tidigare inträtt Export m.m Proviantering av fartyg eller luftfartyg för förbrukning ombord på resa till utländsk ort Proviantering av fartyg eller luftfartyg för försäljning ombord på resa till tredje land Upplagshavares egen användning av alkohol för vissa ändamål Alkohol som har levererats till universitet/högskola eller sjukhus/apotek Alkohol levererats till diplomater m.fl. i annat EG-land Tagits emot av en skattebefriad förbrukare Beskattats i annat EG-land med anledning av transportförlust Verksamhet i exportbutik Avdragsrätt för varumottagare och skatterepresentant Förfaranderegler Allmänt Särskilt om förfarandet vid beskattning av utländsk skattskyldig enligt 26 LAS Ledsagardokument m.m Allmänt Administrativt ledsagardokument Den svenske avsändarens hantering Den svenske mottagarens hantering Förenklat ledsagardokument Allmänt Den svenske avsändarens hantering...105

8 8 Innehåll Den svenske mottagarens hantering Förenklat förfarande istället för förenklat ledsagardokument Transportförluster då varor transporteras under suspension Distansförsäljning från Sverige Återbetalning av skatt Allmänt Återbetalning vid distansförsäljning från Sverige Återbetalning vid övriga leveranser Återbetalning för vissa beskattade varor Exporterade varor Retur av varor till utländsk upplagshavare Varor som använts för ändamål som anges 32 första stycket 7 LAS Återbetalning till diplomater m.fl Skattefria inköp m.m Skattebefriad förbrukare Godkännande av skattebefriad förbrukare Särskilda bokföringskrav Skattskyldighet vid annan användning Återkallelse av godkännande Tillståndshavare enligt lagen om proviantering Tillstånd meddelas av Tullverket Skattskyldighet vid annan användning Universitet eller högskola för vetenskapligt ändamål Skattskyldighet vid annan användning Sjukhus eller apotek för medicinskt ändamål Skattskyldighet vid annan användning Överklagande SEED-registret Tobaksskatt Författningar m.m Allmänt Skattepliktiga varor Allmänt Cigaretter Cigarrer och cigariller Röktobak Snus Tuggtobak Skattesatser Allmänt...127

9 Innehåll Cigaretter Cigarrer, cigariller och röktobak Snus och tuggtobak Skattskyldighet m.m Allmänt Upplagshavare Förutsättningar för godkännande Skatteupplag Återkallelse av godkännande Varumottagare Registrerad varumottagare Oregistrerad varumottagare Skatterepresentant Distansförsäljning till Sverige Övriga skattskyldiga Den som för in eller tar emot skattepliktiga varor Den som yrkesmässigt tillverkar skattepliktiga varor utanför ett skatteupplag Den som använder varor som köpts in skattefritt för annat än avsett ändamål Den som importerar varor från tredje land Den som ska betala skatt för transportförluster i vissa fall Ställande av säkerhet Upplagshavare Transportsäkerhet Säkerhet vid lagring m.m Jämkning av säkerhetsbelopp Registrerad varumottagare och skatterepresentant Oregistrerad varumottagare, distansförsäljare och den som för in eller tar emot skattepliktiga varor Former för säkerheten Registrering Import från tredje land i vissa fall Skattskyldighetens inträde Allmänt Upplagshavare Huvudregel (med undantag) Kompletterande bestämmelser Kommentar till situationen då en upplagshavare hämtar/tar emot varor från en annan svensk upplagshavare Varumottagare Skatterepresentant Distansförsäljning...159

10 10 Innehåll Den som för in eller tar emot skattepliktiga varor Tillverkning utanför skatteupplag Varor som köpts in skattefritt används för annat än avsett ändamål Skatt i samband med import i vissa fall Undantag från skattskyldighetens inträde För upplagshavaren För varumottagare och skatterepresentant Avdrag Allmänt Avdragsrätt för upplagshavare Återgång av köp Oförutsedda händelser eller force majeure Skattskyldighet har tidigare inträtt Export m.m Proviantering av fartyg eller luftfartyg för förbrukning ombord på resa till utländsk ort Proviantering av fartyg eller luftfartyg för försäljning ombord på resa till tredje land Tobaksvaror som har levererats till diplomater m.fl. i annat EG-land Beskattats i annat EG-land med anledning av transportförlust Verksamhet i exportbutik Avdragsrätt för varumottagare och skatterepresentant Förfaranderegler Allmänt Särskilt om förfarandet vid beskattning av utländsk skattskyldig enligt 27 LTS Ledsagardokument m.m Allmänt Administrativt ledsagardokument Den svenske avsändarens hantering Den svenske mottagarens hantering Förenklat ledsagardokument Allmänt Den svenske avsändarens hantering Den svenske mottagarens hantering Förenklat förfarande istället för förenklat ledsagardokument Transportförluster då varor transporteras under suspension Distansförsäljning från Sverige Återbetalning av skatt Allmänt Återbetalning vid distansförsäljning från Sverige Återbetalning vid övriga leveranser Återbetalning för vissa beskattade varor...180

11 Innehåll Exporterade varor Retur av varor till utländsk upplagshavare Återbetalning till diplomater m.fl Skattefria inköp Tillståndshavare enligt lagen om proviantering Tillstånd meddelas av Tullverket Skattskyldighet vid annan användning Överklagande SEED-registret Snus och tuggtobak Skattskyldig för snus och tuggtobak Godkänd lagerhållare Förutsättningar för godkännande Skattskyldighetens inträde Avdrag Återkallelse av godkännande som lagerhållare Yrkesmässig tillverkning av den som inte är godkänd lagerhållare Annan än godkänd lagerhållare för in eller tar emot från annat EG-land Den som använder snus/tuggtobak som köpts in skattefritt för annat än avsett ändamål Den som importerar Återbetalning av skatt Övrigt Skatt på viss privatinförsel av tobaksvaror Allmänt Skattepliktig införsel och skattesatser Skattefria kvantiteter Ej skattepliktig införsel Förfaranderegler Överklagande Skatt på energi Författningar m.m Allmänt Skatteplikt m.m Allmänt Energiskatt och koldioxidskatt på bränslen Skatteplikt enligt 2 kap. 1 och 1 a LSE Skatteplikt enligt 2 kap. 3 första stycket 1 LSE Skatteplikt enligt 2 kap. 3 första stycket 2 LSE Skatteplikt enligt 2 kap. 4 första stycket 1 LSE...205

12 12 Innehåll Skatteplikt enligt 2 kap. 4 första stycket 2 LSE Undantag från skatteplikt för energiskatt och koldioxidskatt på bränslen Svavelskatt Skattesatser m.m Energiskatt och koldioxidskatt på bränslen Indelning av oljeprodukter i miljöklasser Svavelskatt Skattepliktig kvantitet; energiskatt och koldioxidskatt Skattepliktig kvantitet; svavelskatt Märkämnen Förbud mot användning av märkta oljeprodukter Pilotprojekt Skattskyldighet m.m., EG-harmoniserade bränslen Allmänt Upplagshavare Förutsättningar för godkännande Skatteupplag Återkallelse av godkännande Varumottagare Registrerad varumottagare Oregistrerad varumottagare Skatterepresentant Distansförsäljning till Sverige Övriga skattskyldiga Tillverkning och bearbetning Den som för in eller tar emot leverans av bränsle i vissa fall Import av EG-harmoniserade bränslen Ändrad användning Skatt på transportförluster Den som avlägsnat märkämnen Undantag från skattskyldighet i vissa fall Skattskyldighet m.m., övriga bränslen (icke EG-harmoniserade) Ställande av säkerhet, EG-harmoniserat bränsle Upplagshavare Transportsäkerhet Säkerhet vid lagring m.m Jämkning av säkerhetsbelopp Registrerad varumottagare och skatterepresentant Oregistrerad varumottagare, distansförsäljare, viss annan införsel (mottagande) Former för säkerheten Registrering Skattskyldighetens inträde...247

13 Innehåll Allmänt EG-harmoniserat bränsle Upplagshavare Varumottagare Skatterepresentant Distansförsäljning Införsel/mottagande av bränsle i vissa fall Tillverkning/bearbetning utanför skatteupplag Användning för annat än avsett ändamål Import av bränsle i vissa fall Övriga bränslen (icke EG-harmoniserade bränslen) Godkänd lagerhållare Införsel/mottagande av bränsle i vissa fall Tillverkning/bearbetning av bränsle av annan än godkänd lagerhållare Användning för annat än avsett ändamål Import av bränsle i vissa fall Förfaranderegler Allmänt Särskilt om förfarandet vid beskattning av utländsk skattskyldig enligt 4 kap. 2 LSE Ledsagardokument Allmänt Administrativt ledsagardokument Allmänt Den svenske avsändarens hantering Den svenske mottagarens hantering Förenklat ledsagardokument Allmänt Den svenske avsändarens hantering Distansförsäljning Den svenske mottagarens hantering Skattebefriade användningsområden Allmänt om skattebefrielse Förbrukning för annat ändamål än motordrift eller uppvärmning m.m Förbrukning i tåg eller annat spårbundet färdmedel Förbrukning i skepp och vissa båtar för annat än privat ändamål Förbrukning i luftfartyg Förbrukning vid framställning av mineraloljeprodukter, kolbränslen, petroleumkoks eller andra produkter för vilka skatteplikt har inträtt för tillverkaren Förbrukning vid framställning av skattepliktig elektrisk kraft Förbrukning i metallurgiska processer...267

14 14 Innehåll Förbrukning för annat ändamål än drift av motordrivna fordon vid tillverkningsprocessen i industriell verksamhet Förbrukning för annat ändamål än drift av motordrivna fordon vid yrkesmässig växthusodling Förbrukning för annat ändamål än drift av motordrivna fordon i yrkesmässig jordbruks-, skogsbruks- eller vattenbruksverksamhet Förbrukning i yrkesmässig jordbruks-, skogsbruks- eller vattenbruksverksamhet för drift av andra motordrivna fordon än personbilar, lastbilar och bussar Förbrukning i yrkesmässig skogsbruksverksamhet för drift av andra motordrivna fordon än personbilar, lastbilar och bussar i vissa län Förbrukning i sodapannor, lutpannor, metallurgiska processer eller i processer för framställning av andra mineraliska ämnen än metaller Förbrukning vid tillverkningsprocessen i gruvindustriell verksamhet för drift av andra motordrivna fordon än personbilar, lastbilar och bussar Förbrukning av råtallolja för uppvärmningsändamål m.m Förbrukning vid samtidig produktion av värme och skattepliktig elektrisk kraft i en kraftvärmeanläggning Förbrukning vid framställning av skattepliktig el i en gasturbinanläggning Förbrukning av bränslen som avses i 2 kap. 3 och 4 LSE Avdrag Allmänt om avdrag Skattskyldighet har inträtt tidigare Återgång av köp Export Förbrukning för skattebefriade användningsområden enligt 6 a kap. 1 LSE Leverans från upplagshavare m.fl. av bränsle för skattebefriat ändamål Bränsle som tas emot av en skattebefriad förbrukare Bränsle som tas emot för förbrukning i luftfartyg, skepp och vissa båtar Nedsättning enligt den s.k. 0,8-procentsregeln Leverans av bränsle till diplomater Begränsning av svavelutsläpp Beräkningsmetoder Utförsel till annat EG-land av oharmoniserat bränsle Tillfälliga omständigheter eller force majeure Försvunnet bränsle som beskattats i annat EG-land Skattebefriad förbrukare Bakgrund Godkännande av skattebefriad förbrukare Underlag för kontroll av skattebefriad förbrukning Återkallande av godkännande...294

15 Innehåll Återbetalning av skatt Allmänt Diplomater m.m Skattebefrielse enligt 6 a kap. LSE Förbrukning i fartyg Begränsning av koldioxidutsläpp Värme som levererats för tillverkningsprocessen i industriell verksamhet eller för jordbruks-, skogsbruks- eller vattenbruksverksamhet Kompensation för begränsning av svavelutsläpp Ansökningsförfarandet Förbrukning för uppvärmningsändamål av olja som märkts med vissa märkämnen Nedsättning av koldioxidskatt enligt 0,8-procentsregeln Återbetalning av skatt vid EG-handel Allmänt Distansförsäljning från Sverige Övriga leveranser Bränsle som inte har kommit fram till mottagaren Sanktioner m.m Allmänt Straffbestämmelser m.m Särskild avgift Tillsyn och kontroll Regler om förfarandet Energiskatt på elektrisk kraft Skattepliktig kraft Skattesatser Skattskyldighet m.m Skattskyldig Skattskyldighetens inträde Mätning av elektrisk kraft Avdrag Förbrukning i tåg m.m Förbrukning för kemisk reduktion eller i elektrolytiska processer Framställning av vissa bränslen Förbrukning vid kraftöverföring Förbrukning i metallurgiska processer Program för energieffektivisering Skatt på bränsle som används vid produktion av skattepliktig elektrisk kraft Framställning av elektrisk kraft i vindkraftverk Inköp mot försäkran Skattebefriad förbrukare Återbetalning av skatt...327

16 16 Innehåll 5.18 Överklagande SEED-registret Skatt på termisk effekt i kärnkraftsreaktorer Författningar m.m Skatteplikt Skattskyldighet Skattskyldig Skattskyldighetens inträde Avdrag i deklaration Skattesats Förfaranderegler Överklagande Reklamskatt Författningar m.m Allmänt Offentliggörande inom landet m.m Trycksaksbegreppet Självständigt bruksvärde Affärshandling m.m Kontorsmaterial Etikett Emballage Reklam Reklambegreppet Avsättningsfrämjande eller inte avsättningsfrämjande? Kommersiell verksamhet Annons Annonsbegreppet Periodisk publikation och allmän nyhetstidning Reklamtrycksak Reklamtrycksaksbegreppet Huvudsakligt syfte Reklamtrycksak/annonsblad Skatteplikt för annons Skatteplikt för annons Ej skattepliktig annons Organ för sammanslutningar...366

17 Innehåll Främmande språk/spridning huvudsakligen utomlands Egenannons i publikation Skatteplikt för annan reklam Skatteplikt för reklam enligt 5 1 RSL Undantag från skatteplikten enligt 6 1 RSL Skatteplikt för reklam enligt 5 2 RSL Undantag från skatteplikt enligt 6 2 RSL Skattskyldighet Allmänt Annonser (3 RSL) Affischer, skyltar m.m. (5 1 RSL) Visning av film eller återgivning av ljud (5 2 RSL) Införsel av annonsblad Skattskyldighetens inträde Skattesatser m.m Skattesatser för bilagor Beskattningsvärde Vederlaget Beskattningsmyndighet, registrering, deklaration m.m Avdrag enligt 18 RSL Arkivering Återbetalning av reklamskatt m.m Spelskatt Författningar m.m Allmänt Skattepliktig verksamhet Skattskyldighet m.m Skattskyldiga Skattskyldighetens inträde, skattesatser, deklaration m.m Registrering Lotteribeskattning Författningar m.m Allmänt Lotteribegreppet m.m Vilka verksamheten anses utgöra lotteri, slump/prestation Lotteriskatt Skattskyldiga...411

18 18 Innehåll Skattskyldighetens inträde Beskattningsunderlag och skattesats Registrering Skatt på vinstsparande m.m Skattskyldighet Skattskyldiga Skatteplikt och skattesats Återbetalning av skatt Avfallsskatt Författningar m.m Allmänt Skattepliktiga anläggningar m.m Skattskyldighet Skattskyldighet för konventionella avfallsanläggningar Skattskyldighet för industrianläggningar Avfall Undantag för vissa anläggningar Undantag för alternativa användningsområden Skattesats Vägning eller annan beräkningsgrund Vägning Annan beräkningsgrund Mindre omfattning Särskilda skäl Undantag från skatteplikt Driften av anläggningen Kompostering eller reaktorbaserad rötning Kompostering Rötning Förbränning Flis och pellets Avvattning Rening Vassbädd Skattskyldig Skattskyldighetens inträde Förfaranderegler Avdrag Allmänt om avdrag...428

19 Innehåll Avfall som förts ut Avdrag för konstruktionsarbeten Avdrag för sluttäckning Övriga avdrag Stabilisering och vätning av aska Förorenad jord från marksanering Muddermassor Avfall från sanering av upplag för farligt avfall Slam från behandling av lakvatten från anläggning där gips deponeras Avfall från rening av kommunalt avloppsslam som förorenats pga. verksamhet vid Falu koppargruva Asbesthaltigt avfall Fluor- och svavelhaltigt avfall från rökgasrening vid tillverkning av järnmalmspellets Grönlutslam från kausticeringsprocesser Returfiberavfall och avsvärtningsslam från upparbetning av returpapper samt askor från eldning av avsvärtningsslam Slam från framställning av dikalciumfosfat, kalciumklorid och natriumfosfat Kalciumfluoridslam från framställning av aluminiumfluorid Gipsslam från framställning av uppkolningsmedel Elfilterstoft från framställning av kalciumkarbid Slagger från metallurgiska processer Stoft och slam från rening av gaser från framställning av råjärn och råstål Oljehaltigt glödskalsslam Metallhydroxidslam Stoft och slam från rening av rökgaser och processvatten vid framställning av koppar, zink och bly Katodrester, elektrofilterstoft, blästerstoft och kolavfall från framställning av aluminium Stoft och slam från rening av rökgaser från framställning av ferrolegeringar Gjuterisand Avfall från rensprocessen vid upparbetning av återvunnet glas Biobränsleaska Bekämpningsmedelsskatt Författningar m.m Allmänt Uppgiftsskyldighet Produktregister Kemikalieinspektionen...442

20 20 Innehåll Godkännande av bekämpningsmedel Skatteplikt Träskyddsmedel Ättika Skattskyldighet Skattskyldig Skattskyldighetens inträde Skattesats m.m Skattesats Verksam beståndsdel Registrering Avdrag i deklaration Gödselmedelsskatt Författningar m.m Allmänt Skatteplikt Lagerhållare Förutsättningar för godkännande Skattskyldighet Skattskyldig Skattskyldighetens inträde för kväve Skattskyldighetens inträde för kadmium Skattesats Redovisning av skatt Naturgrusskatt Författningar m.m Allmänt Skattesats m.m Skatteplikt Naturgrus Täkt för husbehov Tillstånd enligt 9 kap. MB Skattskyldighet m.m Skattskyldig Skattskyldighetens inträde Registrering...458

21 Innehåll Avdrag i deklaration Särskild premieskatt för grupplivförsäkring Författningar m.m Allmänt Beskattningsunderlag Skattskyldiga Förutsättningar för skatteplikt Försäkringsföretag Staten Annan arbetsgivare Utländska grupplivförsäkringar Skattepliktens inträde, beskattningsunderlag och skattesats Försäkringsföretag Staten och andra arbetsgivare Utländska grupplivförsäkringar Förfarandet vid beskattningen Redovisningsperiod Avkastningsskatt på individuellt pensionssparande Författningar m.m Allmänt Skatteplikt m.m Kapitalunderlag Skatteunderlag Skattesatsen och beräkning av skatten Jämkning av skattesatsen Skattskyldighet m.m Skattskyldig Rätt att överklaga Registrering, deklaration m.m Registrering Deklaration Skattebetalning Redovisning av skatt vid byte av institut Avräkning av utländsk skatt Allmänt Spärrbelopp S.k. carry forward...470

22 22 Innehåll Utredningsansvar Återbetalning av skatt Sakregister...473

23 Förkortningslista 23 Förkortningslista ABL Aktiebolagslag (1975:1385) AL Alkohollag (1994:1738) AvPL Lag (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel BFL Bokföringslag (1976:125) BoU Bostadsutskottets betänkande EGT Europeiska gemenskapernas officiella tidning EL Lag (1957:262) om allmän energiskatt (har upphört att gälla) FAS Förordning (1994:1614) om alkoholskatt FBL Fastighetsbildningslag (1970:988) FBM förordningen (1998:947) om bekämpningsmedel FiU Finansutskottets betänkande FKP förordningen (1998:941) om kemiska produkter och biotekniska organismer FL Förvaltningslag (1986:223) FMO Förordning (1993:187) om märkning av vissa oljeprodukter m.m. (har upphört att gälla) FPP Förordning (1984:247) om punktskatter och prisregleringsavgifter (har upphört att gälla) FSE Förordning (1994:1784) om skatt på energi FTS Förordning (1994:1613) om tobaksskatt IL Inkomstskattelag (1999:1229) JBL Jordbruksbokföringslag (1979:141) JoU Jordbruksutskottets betänkande JuU Justitieutskottets betänkande KL Kommunalskattelag (1928:370) (har upphört att gälla) KR kammarrätt KrU Kulturutskottets betänkande

Handledning för punktskatter 2005

Handledning för punktskatter 2005 Handledning för punktskatter 2005 SKV 504 utgåva 8 ISBN 91-38-32175-0 Beställning: Fritzes, Kundservice 106 47 Stockholm Tel: 08-690 91 90 Elanders Gotab, Stockholm 2005 3 Förord Handledning för punktskatter

Läs mer

Sakregister. Sakregister 483

Sakregister. Sakregister 483 Sakregister 483 Sakregister A Administrativt ledsagardokument alkoholskatt, 98 bränslen, 255 tobaksskatt, 165 Alkoholskatt allmänt, 49 andra jästa drycker än vin eller öl, 51 etylalkohol, 53 mellanklassprodukter,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt; SFS 2001:516 Utkom från trycket den 25 juni 2001 utfärdad den 31 maj 2001. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt; SFS 2012:676 Utkom från trycket den 30 november 2012 utfärdad den 15 november 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i

Läs mer

Det nya punktskattedirektivet

Det nya punktskattedirektivet Ds 2009:23 Det nya punktskattedirektivet Finansdepartementet Ds 2009:23 Det nya punktskattedirektivet Finansdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och

Läs mer

Regeringens proposition 2009/10:40

Regeringens proposition 2009/10:40 Regeringens proposition 2009/10:40 Det nya punktskattedirektivet Prop. 2009/10:40 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 15 oktober 2009 Fredrik Reinfeldt Sten Tolgfors (Finansdepartementet)

Läs mer

Övergångsvis dokumenthantering vid flyttningar under punktskatteuppskov

Övergångsvis dokumenthantering vid flyttningar under punktskatteuppskov Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Övergångsvis dokumenthantering vid flyttningar under punktskatteuppskov December 2009 1 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Lagtext...4 2.1 Förslag

Läs mer

Privat införsel av alkoholvaror och tobaksvaror

Privat införsel av alkoholvaror och tobaksvaror SKV 0 utgåva Privat införsel av alkoholvaror och tobaksvaror Alkoholskatt Tobaksskatt Den här broschyren riktar sig till dig som ska föra in alkohol- eller tobaksvaror för personligt bruk från ett annat

Läs mer

Regeringens proposition 2006/07:13

Regeringens proposition 2006/07:13 Regeringens proposition 2006/07:1 Anpassningar av energibeskattningen till energiskattedirektivet, m.m. rop. 2006/07:1 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 2 november 2006

Läs mer

Aktuella risker och utmaningar varuhandel

Aktuella risker och utmaningar varuhandel Aktuella risker och utmaningar varuhandel På vad ska moms redovisas? Huvudregel Omsättning inom landet av skattepliktiga varor och tjänster av en beskattningsbar person Definitioner materiella ting, bland

Läs mer

Ändring nr 86 (49 blad) till TFH II

Ändring nr 86 (49 blad) till TFH II Ändring nr 86 (49 blad) till TFH II Denna ändring innehåller sid. 3:4 a b, 3:9 10, 3:15 16, 3:68 c 70, 3:85 88, 3:98 a 100, 3:103 104, 3:109 112, 3:120 a bb, 3:120 e f, 3:120 i j, 3:120 m 122, 3:124 a

Läs mer

RÅDETS DIREKTIV 2008/118/EG av den 16 december 2008 om allmänna regler för punktskatt och om upphävande av direktiv 92/12/EEG

RÅDETS DIREKTIV 2008/118/EG av den 16 december 2008 om allmänna regler för punktskatt och om upphävande av direktiv 92/12/EEG 2008L0118 SV 01.07.2013 002.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B RÅDETS DIREKTIV 2008/118/EG av den 16 december 2008 om

Läs mer

Sporadisk import av punktskattepliktiga produkter

Sporadisk import av punktskattepliktiga produkter Kundanvisning om punktbeskattning 6 Sporadisk import av punktskattepliktiga produkter www.tulli.fi April 2014 Sporadisk import av punktskattepliktiga produkter Tillfälligt registrerad mottagare Inom punktskattelagstiftningen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244); utfärdad den 30 maj 2013. SFS 2013:369 Utkom från trycket den 10 juni 2013 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om

Läs mer

Skattebefriad förbrukare alkohol

Skattebefriad förbrukare alkohol Skattebefriad förbrukare alkohol Den här broschyren riktar sig till dig som redan är eller funderar på att ansöka om godkännande som s.k. skattebefriad förbrukare enligt lagen om alkoholskatt. Informationen

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-11-18. Ändrade bestämmelser om punktskatteförfarandet vid proviantering av varor, m.m.

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-11-18. Ändrade bestämmelser om punktskatteförfarandet vid proviantering av varor, m.m. 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-11-18 Närvarande: F.d. regeringsrådet Rune Lavin, regeringsrådet Carina Stävberg och justitierådet Ella Nyström. Ändrade bestämmelser om punktskatteförfarandet

Läs mer

Godkänd upplagshavare alkoholskatt

Godkänd upplagshavare alkoholskatt Godkänd upplagshavare alkoholskatt Den här broschyren riktar sig till dig som redan är eller funderar på att ansöka om godkännande som upplagshavare enligt lagen om alkoholskatt 1. Informationen är översiktlig.

Läs mer

Regeringens proposition 1999/2000:105

Regeringens proposition 1999/2000:105 Regeringens proposition 1999/2000:105 Vissa punktskattefrågor Prop. 1999/2000:105 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 6 april 2000 Göran Persson Bosse Ringholm (Finansdepartementet)

Läs mer

10 Reklamskatt. Lag (1972:266) om skatt på annonser och reklam. Reklamskatt [5001]

10 Reklamskatt. Lag (1972:266) om skatt på annonser och reklam. Reklamskatt [5001] Reklamskatt [5001] 10 Reklamskatt Lag (1972:266) om skatt på annonser och reklam 1 [5001] Skatt (reklamskatt) erlägges enligt denna lag till staten för annons, som är avsedd att offentliggöras inom landet,

Läs mer

Effektivare skatter på klimat- och energiområdet

Effektivare skatter på klimat- och energiområdet Ds 2009:24 Effektivare skatter på klimat- och energiområdet Finansdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200); SFS 2001:971 Utkom från trycket den 7 december 2001 utfärdad den 29 november 2001. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Regeringens proposition 2001/02:29

Regeringens proposition 2001/02:29 Regeringens proposition 2001/02:29 Vissa punktskattefrågor, m.m. Prop. 2001/02:29 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 11 oktober 2001 Göran Persson Bosse Ringholm (Finansdepartementet)

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200); SFS 2003:1134 Utkom från trycket den 19 december 2003 utfärdad den 11 december 2003. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2

Läs mer

Nya regler för momsfakturor och för lagring av räkenskapsinformation

Nya regler för momsfakturor och för lagring av räkenskapsinformation 1 Nya regler för momsfakturor och för lagring av räkenskapsinformation Riksdagen antog i december 2003 regeringens proposition 2003/2004:26 om nya regler för fakturor när det gäller mervärdesskatt. De

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (11) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 23 december 2013 T 2572-11 KLAGANDE Kiinteistö Oy Mäkisalmela, ST1 Raanujärventie 14 95620 Aavasaksa Finland Ombud: Jur.kand. MC Ombud:

Läs mer

Godkänd upplagshavare skatt på energi

Godkänd upplagshavare skatt på energi Godkänd upplagshavare skatt på energi Den här broschyren riktar sig till dig som redan är eller funderar på att ansöka om att bli godkänd som upplagshavare enligt lagen om skatt på energi. Informationen

Läs mer

Regeringens proposition 2001/02:127

Regeringens proposition 2001/02:127 Regeringens proposition 2001/02:127 Punktskatternas infogning i skattekontosystemet, m.m. Prop. 2001/02:127 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 4 april 2002 Göran Persson

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200); SFS 2012:342 Utkom från trycket den 11 juni 2012 utfärdad den 31 maj 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i fråga om

Läs mer

Yttrande över Finansdepartementets promemoria med förslag till ändrade regler om redovisningsskyldighetens inträde för punktskatter

Yttrande över Finansdepartementets promemoria med förslag till ändrade regler om redovisningsskyldighetens inträde för punktskatter Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Promemoria. Beskattning av flygbränsle. Promemorians huvudsakliga innehåll

Promemoria. Beskattning av flygbränsle. Promemorians huvudsakliga innehåll Promemoria Beskattning av flygbränsle Promemorians huvudsakliga innehåll I promemorian lämnas förslag om beskattning av flygbränsle som förbrukas i luftfartyg. Ändringarna är föranledda av att det EG-rättsliga

Läs mer

Med anledning av dessa förändringar har vi uppdaterat vår kodlista för momsundantag och denna finns i en svensk och i engelsk version.

Med anledning av dessa förändringar har vi uppdaterat vår kodlista för momsundantag och denna finns i en svensk och i engelsk version. Date 1 (5) Kodlista i Global Invoice V2 för momsundantag (2010) Från den 1 januari 2010 gäller nya bestämmelser för beskattning av tjänster vid utrikeshandel. Bakgrunden är införande av EG-rådets direktiv

Läs mer

23 Personbilar och motorcyklar... 1

23 Personbilar och motorcyklar... 1 Innehåll 23 Personbilar och motorcyklar... 1 23.1 Inledning...1 23.2 Begreppen personbil och motorcykel...1 23.3 Verksamheter i allmänhet...1 23.4 Bilhandel, biluthyrning, taxi, begravningsbyråer och trafikskolor...1

Läs mer

Promemoria. Förändrade krav avseende undantag från skatteplikt för viss import av varor. Finansdepartementet. Dnr Fi2010/2622 2010-05-03

Promemoria. Förändrade krav avseende undantag från skatteplikt för viss import av varor. Finansdepartementet. Dnr Fi2010/2622 2010-05-03 Dnr Fi2010/2622 Finansdepartementet 2010-05-03 Promemoria Förändrade krav avseende undantag från skatteplikt för viss import av varor I promemorian föreslås nya bestämmelser avseende undantaget från skatteplikt

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244); utfärdad den 11 december 2014. SFS 2014:1474 Utkom från trycket den 19 december 2014 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Mervärdesskatteförordning (1994:223)

Mervärdesskatteförordning (1994:223) Mervärdesskatteförordning (1994:223) Allmänna bestämmelser 1 [6501] Uttryck som används i denna förordning har samma innebörd som i mervärdesskattelagen (1994:200) ([6001] o.f.). Vad som i förordningen

Läs mer

Regler för momshantering vid e-fakturering inom EU

Regler för momshantering vid e-fakturering inom EU Regler för momshantering vid e-fakturering inom EU NEA seminarium 6 mars 2007 Mats Holmlund 08-440 41 59 1 Momslagen och EG-rätten Mervärdesskattelagen 1968/1994 Sjätte mervärdesskattedirektivet - 1967

Läs mer

Skattefrihet från moms

Skattefrihet från moms Skattefrihet från moms Skatteupplag, tillfälligt lager, tullager, frizon och frilager Utgiven av Riksskatteverket och Tullverket 1 Nya regler om skattefrihet från moms Den 1 januari 1996 infördes nya regler

Läs mer

Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Vissa punktskattefrågor inför budgetpropositionen för 2016 Stockholm den 25 juni 2015 Magdalena Andersson Agneta Bergqvist (Finansdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Klimatfrågan

Läs mer

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 22.10.2014 C(2014) 7594 final KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 22.10.2014 om ändring av genomförandebeslut K (2011) 5500 slutlig, vad gäller titeln och förteckningen

Läs mer

Försäljning av vattenpipstobak

Försäljning av vattenpipstobak Försäljning av vattenpipstobak Regelverk och lagstiftning 2010 Detta gäller vid försäljning av vattenpipstobak För att få sälja tobak måste man anmäla detta till den kommun där försäljningen ska ske. Försäljning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200); SFS 2014:940 Utkom från trycket den 8 juli 2014 utfärdad den 26 juni 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i fråga om

Läs mer

7 Vägtrafikförfattningar m.m.

7 Vägtrafikförfattningar m.m. 1 Tullfrihet m.m. 2 Dumpad eller subventionerad import 3 Skatter m.m. 4 Mervärdesskatt 5 Vägtrafikskatt 6 Trafikförsäkring 7 Vägtrafikförfattningar m.m. 8 Ändring nr 62 till TFH II Tullverkets författningshandböcker

Läs mer

Ifyllningsanvisningar 1 (5) Ansökan om punktskattetillstånd (uppdaterad 1.12.2014)

Ifyllningsanvisningar 1 (5) Ansökan om punktskattetillstånd (uppdaterad 1.12.2014) Ifyllningsanvisningar 1 (5) - tullblankett 480r_1.12.2014 samt - bilageblanketterna 263r_1.4.2010, 481r_1.4.2010, 771r_1.4.2012, 772r_1.4.2012, 773r_1.4.2012 och 774r_1.4.2010 Tillverkning, bearbetning,

Läs mer

Catching The Future with DHL. Ystad 2010-10-12

Catching The Future with DHL. Ystad 2010-10-12 Freight Sweden Catching The Future with DHL. Ystad 2010-10-12 Bosse Jarestig / Roland Lundqvist EU-länder 27 st Belgien Bulgarien Cypern Danmark Estland Finland Frankrike Grekland Irland Italien Lettland

Läs mer

10 Avfallsskatt. 10.1 Författningar m.m. 10.2 Allmänt. Avfallsskatt, Avsnitt 10 359

10 Avfallsskatt. 10.1 Författningar m.m. 10.2 Allmänt. Avfallsskatt, Avsnitt 10 359 Avfallsskatt, Avsnitt 10 359 10 Avfallsskatt 10.1 Författningar m.m. Lag (1999:673) om skatt på avfall (LSA), prop. 1998/99:84, SkU 20, SOU 1996:139 Lagändringar SFS 1999:1321 ändr. 10 prop. 1999/2000:9,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i tullagen (2000:1281); SFS 2011:296 Utkom från trycket den 29 mars 2011 utfärdad den 17 mars 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att 1 kap. 1, 2 och 5,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta; SFS 2004:1140 Utkom från trycket den 10 december 2004 utfärdad den 2 december 2004. Enligt riksdagens

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 28 augusti 2009 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA Ombud: Jur. kand. Slobodan Jovicic Advokatfirman Salomonsson & Liljekvist Kornhamnstorg

Läs mer

UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR

UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR Information angående UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR Utgiven: juni 2013 Enheten för lagreglerade läkare och sjukgymnaster Så här gör du för att få ersättning för besök av utländska patienter/utlandssvenskar

Läs mer

Alla företag i EU ska rapportera sin handel med andra EU-länder. I Sverige ska flödet av varor rapporteras till SCB var månad.

Alla företag i EU ska rapportera sin handel med andra EU-länder. I Sverige ska flödet av varor rapporteras till SCB var månad. Intrastat Alla företag i EU ska rapportera sin handel med andra EU-länder. I Sverige ska flödet av varor rapporteras till SCB var månad. I DSM benämns detta som Intrastat rapportering. Vid Intrastat rapportering

Läs mer

TO 15 kap. Postförsändelser [2709]

TO 15 kap. Postförsändelser [2709] TO 15 kap. Postförsändelser [2709] 15 kap. Postförsändelser Allmänna bestämmelser 1 [2709] Icke-gemenskapsvaror som förts in till det svenska tullområdet med post förvaras hos Posten AB (publ) eller något

Läs mer

med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2002) 244) 1,

med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2002) 244) 1, P5_TA-PROV(2003)0446 Ansvarsförsäkring för motorfordon ***I Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 72/166/EEG,

Läs mer

Regeringens proposition 2004/05:149

Regeringens proposition 2004/05:149 Regeringens proposition 2004/05:149 Straffrättsliga åtgärder mot skatteundandraganden avseende alkoholvaror, tobaksvaror och mineraloljeprodukter m.m. Prop. 2004/05:149 Regeringen överlämnar denna proposition

Läs mer

Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande

Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Vägledning 1 Bryssel den 1 februari 2010 - Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande 1. INLEDNING Syftet

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m.; SFS 2005:590 Utkom från trycket den 5 juli 2005 utfärdad den 22 juni 2005. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande.

Läs mer

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Inledning Inledande anmärkning: Följande dokument har tagits fram av generaldirektoratet för inre marknaden och tjänster för att bedöma

Läs mer

Hemställan om lagändring tillägg av vissa biobränslen till 9 c kapitlet i mervärdesskattelagen

Hemställan om lagändring tillägg av vissa biobränslen till 9 c kapitlet i mervärdesskattelagen 1 Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Enheten för mervärdesskatt och punktskatter (S2) 103 33 Stockholm Stockholm den 13 juni 2012 Hemställan om lagändring tillägg av vissa biobränslen till

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 10 juni 2009 KLAGANDE Car & Van Sweden AB, 556330-7445 Jutebacken Ryd 560 25 Bottnaryd MOTPART Skatteverket 171 94 Solna ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

Punktskatt vid import

Punktskatt vid import Punktskatt vid import Tv nr 790.114 1(30) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning 1.1 Vilka punktskatter ska betalas vid import? 1.2 När uppstår skattskyldighet för punktskatt? 1.3 Vem ska betala punktskatt vid

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om kassaregister m.m.; SFS 2007:592 Utkom från trycket den 27 juni 2007 utfärdad den 14 juni 2007. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. Lagens tillämpningsområde

Läs mer

Fusioner och delningar över gränserna

Fusioner och delningar över gränserna Fusioner och delningar över gränserna Fusioner och delningar över gränserna Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster INLEDNING Bakgrund Med det här samrådet vill vi

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. Om övervakning av koldioxidutsläpp från nya personbilar i EU: uppgifter för 2008

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. Om övervakning av koldioxidutsläpp från nya personbilar i EU: uppgifter för 2008 SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 12.1.2010 KOM(2009)713 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET Om övervakning av koldioxidutsläpp från nya personbilar i EU: uppgifter

Läs mer

Enmansbolag med begränsat ansvar

Enmansbolag med begränsat ansvar Enmansbolag med begränsat ansvar Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster Inledande anmärkning: Enkäten har tagits fram av generaldirektorat för inre marknaden och

Läs mer

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Nytt från 1 juni 2004 Viktig information till dig inom vården Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Här kan du läsa mer om rätten

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT "A - "A - EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 5.1.2005 KOM(2004) 852 slutlig Förslag till RÅDETS BESLUT om bemyndigande för Sverige att tillämpa en nedsatt skattesats för el som förbrukas

Läs mer

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Vägledning 1 Bryssel den 1 februari 2010 - Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande 1. INLEDNING Syftet

Läs mer

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Nytt från 1 juni 2004 Viktig information till dig inom vården Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Här kan du läsa mer om rätten

Läs mer

Information om in- och utförsel av hästdjur 1

Information om in- och utförsel av hästdjur 1 Enheten för häst, fjäderfä och vilt Information om in- och utförsel av hästdjur 1 Nedan hittar du all information som behövs när du vill importera en häst från ett annat EU- land eller från land utanför

Läs mer

Arbetsgruppen för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter (Artikel 29)

Arbetsgruppen för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter (Artikel 29) Arbetsgruppen för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter (Artikel 29) 02318/09/SV WP167 Yttrande 8/2009 Om skydd av personuppgifter insamlade och behandlade av skattefria butiker

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 16 december 2013 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART Zound Industries International AB, 556757-4610 Torsgatan 2 111 23 Stockholm

Läs mer

Rättsavdelningen Datum Dnr Karin Engstrand 2014-07-07 STY 2014-453 Tel. 08-405 03 53 Ert datum Er referens karin.engstrand@tullverket.

Rättsavdelningen Datum Dnr Karin Engstrand 2014-07-07 STY 2014-453 Tel. 08-405 03 53 Ert datum Er referens karin.engstrand@tullverket. Rättsavdelningen Datum Dnr Karin Engstrand 2014-07-07 STY 2014-453 Tel. 08-405 03 53 Ert datum Er referens karin.engstrand@tullverket.se Konsekvensutredning över förslag till föreskrifter om ändring i

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT SV SV SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 29.10.2009 KOM(2009)608 slutlig Förslag till RÅDETS BESLUT om bemyndigande för Republiken Estland och Republiken Slovenien att tillämpa en åtgärd

Läs mer

Sveriges internationella överenskommelser

Sveriges internationella överenskommelser Sveriges internationella överenskommelser ISSN 1102-3716 Utgiven av utrikesdepartementet SÖ 2013:20 Nr 20 Protokoll om det irländska folkets oro rörande Lissabonfördraget Bryssel den 13 juni 2012 Regeringen

Läs mer

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 2005-05-02 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Redovisning... 3 2.1 Ärenden

Läs mer

Särskilda skäl har inte ansetts föreligga för att efterge kravet på kreditnota för rättelse av felaktigt debiterad och inbetald mervärdesskatt.

Särskilda skäl har inte ansetts föreligga för att efterge kravet på kreditnota för rättelse av felaktigt debiterad och inbetald mervärdesskatt. HFD 2013 ref 78 Särskilda skäl har inte ansetts föreligga för att efterge kravet på kreditnota för rättelse av felaktigt debiterad och inbetald mervärdesskatt. Lagrum: 13 kap. 27 och 28 mervärdesskattelagen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel; SFS 2011:74 Utkom från trycket den 8 februari 2011 utfärdad den 27 januari 2011. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 26.11.2007 KOM(2007) 752 slutlig Förslag till RÅDETS BESLUT om bemyndigande för Förenade kungariket att fortsätta att tillämpa en åtgärd som avviker från

Läs mer

FÖRORDNINGAR. EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 469/2009 av den 6 maj 2009 om tilläggsskydd för läkemedel. (kodifierad version)

FÖRORDNINGAR. EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 469/2009 av den 6 maj 2009 om tilläggsskydd för läkemedel. (kodifierad version) 16.6.2009 Europeiska unionens officiella tidning L 152/1 I (Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras) FÖRORDNINGAR EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

Läs mer

Nya momsregler 2015 för elektroniska tjänster m.m

Nya momsregler 2015 för elektroniska tjänster m.m Nya momsregler 2015 för elektroniska tjänster m.m Webinarium 11 december 2014 Niclas Lindgren 070-318 92 31 Agenda elektroniska tjänster mm Bakgrund Var sker beskattning? Skattesatser? Vilka tjänster omfattas?

Läs mer

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort!

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! MEMO/11/4 Bryssel den 16 juni 2011 Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! Njut av semestern ta det säkra för det osäkra! Planerar du att resa inom EU eller

Läs mer

Förslag till ändringar i tullordningen med anledning av EORI

Förslag till ändringar i tullordningen med anledning av EORI Förslag till ändringar i tullordningen med anledning av EORI Nuvarande lydelse 1 kap. Ombud Att anmälan till godkänd tullbehandling får göras genom ombud framgår av artikel 5 i förordning (EEG) nr 2913/92.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244); utfärdad den 11 december 2014. SFS 2014:1471 Utkom från trycket den 19 december 2014 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 08.06.2006 KOM(2006) 280 slutlig Förslag till RÅDETS BESLUT om bemyndigande för Förenade kungariket att införa en särskild åtgärd som avviker från artikel

Läs mer

Innehåll. 7 Registrering... 1

Innehåll. 7 Registrering... 1 Innehåll 7 Registrering... 1 7.1 Inledning...1 7.2 Vem ska registreras?...2 7.2.1 Inledning...2 7.2.2 Arbetsgivarområdet...2 7.2.3 Mervärdesskatt...3 7.2.3.1 Unionsrätten...3 7.2.3.2 Den som är skattskyldig

Läs mer

Skatteverkets ställningstaganden

Skatteverkets ställningstaganden Skatteverkets ställningstaganden Bredbandsutbyggnad genom lokala fibernät, mervärdesskatt Datum: 2012-05-23 Dnr/målnr/löpnr: 131 367424-12/111 1 Sammanfattning En förening som verkar för att dess medlemmar

Läs mer

Tullstyrelsens föreskrift om införande och användning av det datoriserade systemet som avses i 58 1 mom. i punktskattelagen (182/2010)

Tullstyrelsens föreskrift om införande och användning av det datoriserade systemet som avses i 58 1 mom. i punktskattelagen (182/2010) Tullstyrelsens föreskrift om införande och användning av det datoriserade systemet som avses i 58 1 mom. i punktskattelagen (182/2010) Tullstyrelsen Föreskrift Dnr Datum 167/010/10 1.11.2010 Författningsgrund

Läs mer

RUTIN FÖR UNDVIKANDE AV LAGERSKATT PÅ FLYGBENSIN PER DEN 1 JULI 2008.

RUTIN FÖR UNDVIKANDE AV LAGERSKATT PÅ FLYGBENSIN PER DEN 1 JULI 2008. RUTIN FÖR UNDVIKANDE AV LAGERSKATT PÅ FLYGBENSIN PER DEN 1 JULI 2008. Sollentuna den 23 juni 2008 Bakgrund Skatteverket i Ludvika har nyligen lämnat nya uppgifter som öppnar för nya möjligheter att inte

Läs mer

2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning. - fjärde kvartalet 2005

2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning. - fjärde kvartalet 2005 2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning - fjärde kvartalet 2005 Sidan 2 (10) Innehåll 1. Inledning...5

Läs mer

Skatteverkets ställningstaganden

Skatteverkets ställningstaganden Page 1 of 17 Skatteverkets ställningstaganden Bredbandsutbyggnad genom lokala fibernät, mervärdesskatt Datum: 2012-05-23 Område: Mervärdesskatt Dnr/målnr/löpnr: 131 367424-12/111 1 Sammanfattning En förening

Läs mer

Administrativ börda till följd av skyldigheter avseende mervärdesskatt

Administrativ börda till följd av skyldigheter avseende mervärdesskatt Administrativ börda till följd av skyldigheter avseende mervärdesskatt 15.02.2006-15.03.2006 589 svar Ange inom vilken sektor som företaget huvudsakligen är verksamt D - Tillverkning 141 23,9% G - Partihandel

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om avtal med Danmark om mervärdesskatt för den fasta vägförbindelsen över Öresund; SFS 2000:142 Utkom från trycket den 11 april 2000 utfärdad den 23 mars 2000. Enligt riksdagens

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om trängselskatt; SFS 2004:629 Utkom från trycket den 30 juni 2004 utfärdad den 17 juni 2004. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. Inledande bestämmelser 1 Trängselskatt

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 10 juni 2009 KLAGANDE Bilförsäljning i Påarp AB, 556579-0150 Ombud: Jur. kand. Lars Nilsson BDO Nordic Skattekonsulter Helsingborg AB Drottninggatan

Läs mer

Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd Skatteverkets allmänna råd ISSN 1652-1439 * Skatteverkets allmänna råd om reservering för förlustrisker vid export Skatteverket lämnar med stöd av 2 förordningen (2007:780) med instruktion för Skatteverket

Läs mer

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa Privatpersoners användning av datorer och Internet - i Sverige och övriga Europa Undersökningen Görs årligen sedan år Omfattar personer i åldern - år ( och - år) Data samlas in i telefonintervjuer som

Läs mer

Exportrestitution av bilskatt

Exportrestitution av bilskatt Kundanvisning om bilbeskattning nr 13 Exportrestitution av bilskatt 1.1.2015 www.tulli.fi Ersätter anvisningen som publicerades i augusti 2014 Exportrestitution av bilskatt Denna anvisning gäller ansökan

Läs mer

Inför en omsättningsgräns för moms

Inför en omsättningsgräns för moms Finansminister Magdalena Andersson Finansdepartementet 103 33 Stockholm Stockholm 2015-06-05 Inför en omsättningsgräns för moms Sammanfattning Skattskyldighet till moms inträder idag från första kronan

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om provtagning på djur, m.m.; SFS 2006:815 Utkom från trycket den 21 juni 2006 utfärdad den 8 juni 2006. Regeringen föreskriver 1 följande. Inledande bestämmelser

Läs mer

Tillämpning av förordningen om ömsesidigt erkännande på artiklar av ädelmetall

Tillämpning av förordningen om ömsesidigt erkännande på artiklar av ädelmetall EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Vägledning 1 Bryssel den 1 februari 2010 - Tillämpning av förordningen om ömsesidigt erkännande på artiklar av ädelmetall 1. INLEDNING Syftet

Läs mer