Kontor för Kommunförbundet Skåne

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kontor för Kommunförbundet Skåne"

Transkript

1 Datum Beteckning Kenneth Gravin 046/ Kontor för Kommunförbundet Skåne Bakgrund Regionhuset i Lund har sålts till Wihlborgs och Region Skånes verksamhet kommer att flytta till nya lokaler i Malmö under hösten Kommunförbundet Skånes hyresavtal har sagts upp till den 30 juni 2010, men det finns möjlighet att bli kvar så länge Region Skåne har verksamhet i huset. Utgångspunkt Vår utgångspunkt är att Slå ihop kontoren i Klippan och Lund till en enhet. Behålla Energikontorets lokalisering till Malmö. Kontoren i Klippan och Lund har existerat länge och har sitt ursprung i det gamla Kristianstads och Malmöhus län. Vid bildandet av Kommunförbundet Skåne valde man att ha kvar två kontor i Lund och Klippan, det senare som huvudkontor. Vid den tidpunkten gjordes bedömningen att det var bäst att behålla kontor i två delar av det nya Skåne län, mot bakgrund av att kontoren var inarbetade hos kommunerna i de forna länen, med fungerande relationer och kontakter. När vi nu tolv år senare står inför att söka nya lokaler är det ganska naturligt att se ett nytt kontor växa fram, bestående av de forna kontoren i Lund och Klippan. Fördelar med ett kontor är att det: Underlättar samordning; planering, administrativt, personalsocialt. Underlättar kommunikation/dialog. Vardagsdialogen viktig. Ger möjlighet till mer flexibelt utnyttjande av personalresurser. Försvinner vissa dubbelkostnader för teknik. Ger förutsättningar för ledningen att bli mer tillgänglig. Ger bättre förutsättningar för att skapa vi-känsla i organisationen. Energikontoret i Malmö är i dag samlokaliserat med andra företag/organisationer inom samma eller närliggande verksamhetsområde och befinner sig i en miljö där man befruktar varandra. Se närmare beskrivning i bilaga 1. Vi bedömer det som viktigt att Energikontoret även fortsättningsvis finns kvar i denna miljö och kan Postadress: Box 13, Klippan. Besöksadress: Storgatan 33, Klippan. Telefon: Telefax: Postadress: Box 53, Lund. Besöksadress: Baravägen 1, Lund. Telefon Telefax: Plusgiro: Bankgiro: Organisationsnummer: E-post: Webb:

2 inte finna några tillräckligt tungt vägande skäl som talar för att det vore bättre med en samlokalisering med Kommunförbundets övriga verksamhet. Kritiska faktorer vid val av kontor En avgörande faktor är hur vi ska se på det framtida kontoret. Ska det vara den mötesplats som Lundakontoret är i dag för Skånes kommuner, där många möten och utbildningar äger rum, mycket naturligtvis beroende på den goda tillgången på lokaler och service i Regionhuset, eller ska det vara ett kontor/mötesplats huvudsakligen för personalen och att vi förlägger våra möten ute i kommunerna eller på olika konferensställen. Kommunförbundets styrelse och ledning har tagit ett inriktningsbeslut, som innebär att vi ska skapa ett kontor och nyttja lokaler i kommuner och på konferensställen för våra möten och sammankomster. Med anledning härav har förbundskansliet påbörjat en inventering bland medlemskommunerna om möjligheten att i ökad utsträckning nyttja kommunernas lokaler för större konferenser och möten. Det förutsätter att lokalerna är tekniskt sett väl utrustade och att kringservice som kaffe och möjligen lunch kan erhållas på plats. Faktorer av intresse vid val av kontorets lokalisering är: Lokalkostnad Närhet till allmänna kommunikationer och tillänglighet för bilburna. Parkeringsutrymme Närhet till sammanträdeslokaler, större konferensutrymmen Närhet till matställen Upplevd tillgänglighet, fysisk och mental, hos våra medlemmar och samarbetspartners. Nuvarande kontor Kommunförbundet Skåne har i dag tre kontor, ett huvudkontor i Klippan, ett i Lund och Energikontoret i Malmö. I Klippan hyr vi 273 kvm till en kostnad av kr, 535 kr/kvm, inklusive drift, post och vaktmästeri. Kontraktet med Klippans kommun löper t.o.m I Lund hyr vi 781 kvm till en kostnad av kr, 885 kr/kvm inklusive drift. Här ska dock noteras att kontorsdelen är 651 kvm och kostar kr/kvm och resten är arkiv, förråd som kostar 300 kr/kvm. I Malmö hyr vi 195 kvm till en kostnad av kr, 2 060kr/kvm, inklusive drift, möbler och städning. Totalt har vi lokalytor på kvm till en kostnad av kr. 2

3 Antalet anställda är i Klippan 11 personer varav en projektanställning, Lund 25 personer varav nio projektanställda plus fyra till fem konsulter, Malmö 8 personer varav två projektanställda plus 3-4 konsulter, Ej kontor 13 personer varav nio projektanställda. Dimensionering av ett nytt kontor Kontoret måste kunna användas flexibelt. Ett vanligt nyckeltal för dimensionering av kontorsytor är 20 kvm per person. Vår utgångspunkt är att kontoret ska kunna erbjuda arbetsplatser för personer i fasta rum, kontorslandskap eller en kombination av båda. Vi behöver minst tre sammanträdesrum, ett för 10 personer, ett för 20 personer och ett för 30 personer plus kök/personalutrymme, två eller tre toaletter, server/kopieringsrum och utrymmen för kontorsmaterial och arkiv. Genom tillgång till ett större sammanträdesrum ökar vår flexibilitet i att ta emot grupper, där vi i dag får hyra in oss på externa ställen. Beroende på hur kontoret utformas så bör en kontorsyta på mellan kvm vara tillräcklig. Tillgång till kringservice är en förutsättning för ett väl fungerande kontor, speciellt med tanke på Kommunförbundets stora mötesverksamhet. Vi har i dag en mycket bra kringservice i både Klippan och Lund. I Klippan i form av vaktmästeri, tryckeri, post och städning. Matställen finns i närheten. I Lund i form av vaktmästeri, tryckeri, post, städning, restaurant och kaffeservice till möten m m. Vid valet av ny lokalisering är tillgång till kringservice en faktor som måste vägas in. Det är en fördel om vi är lokaliserade i närheten av ett bra matställe som vi kan nyttja eller bygga upp ett samarbete med, eller att denna typ av tjänster kan erbjudas inom ramen för den miljö där vi lokaliserar oss, som vi nu har det i Klippan och Lund. Catering kan också vara ett alternativ. Undersökta objekt Vi har undersökt sju möjliga lokaliseringar för ett nytt kontor, men har gått ut med en förfrågan till fyra objekt, två i Lund och ett i vardera Eslöv och Hässleholm. Nedan ges en redovisning av de fyra objekten. Hässleholm Lokaler finns tillgängliga vid Norra Station som ägs av Kunskapsporten AB. Erbjudandet gäller en etablering på plan 2 i ett av husen vid Norra Station, med en total yta på 577 kvm. Möjlighet finns att få ytterligare 240 kvm på samma våningsplan fr o m våren Den nybyggnation som planeras, etapp 3, är färdig för inflyttning med början vintern Ovanstående erbjudande innebär en omlokalisering av nuvarande hyresgäster. 3

4 På Norra Station finns utbildningslokaler, företagshotell, studentbostäder och restaurant. Avstånd till Resecentrum är ca 100 m och inom byggnaden finns tillgång till restaurang och mötes- och konferenslokaler. Möjlighet finns att hyra parkeringsplatser med årskort. Hyreskostnaden för lokalen i befintligt skick uppgår till kr/kvm inkl drift, men förhandlas med utgångspunkt från vilka anpassningar av befintliga lokaler som hyresgästen önskar. Utifrån jämförelsesynpunkt bör noteras att det i hyran ligger viss kostnad för tjänster som larm, bevakning, serverrum mm som inte finns med i övriga objekt. Serviceavtal kan tecknas med Norra Station, som kan erbjuda lokalvård, bredbandsuppkoppling, telefoni, datatekniker, vaktmästeri med kopiering, posthantering, avfallshantering etc. Reception som erbjuder besöksservice och lokalbokningar av övriga lokaler inom området. Tillträde till lokalen beräknas kunna ske under vecka 34, Eslöv Lokaler finns tillgängliga i Medborgahuset, i den s k höghusdelen. Tre våningsplan om ca 150 kvm vardera kan frigöras, samt möjlighet till eventuell samordning av reception och gemensamma lokaler. Närarkiv kan etableras på våningsplanen men förråds- och arkivlokaler kan även disponeras i källarplanet. En större allmän kostnadsfri parkering finns i direkt anslutning till fastigheten. Det finns ett relativt väl varierat utbud av matställen inom meter. Vid konferenser kan full måltidsservice erbjudas i konferensanläggningen. Fastigheten är belägen ca 300 meter från järnvägsstationen.. Vissa mindre vaktmästartjänster kan troligen tillhandahållas via kommunens organisation i huset. Tryckeriservice finns inte i huset men kan köpas via t ex Rauff Print Center och postservice vi postverket. Lokalvård kan köpas av Eslövs kommun som redan utför uppdrag i huset och snöröjning ingår i hyran. Ombyggnad av den s k höghusdelen sker i samråd med antikvariska myndigheter då huset är statligt byggnadsminne och det kan medföra begränsade möjligheter till förändring. Med anledning härav kan det bli svårt att helt färdigställa lokalerna till augusti Under alla förhållanden är det emellertid möjligt att genomföra en uppfräschning så att inflyttning kan ske i månadsskiftet augusti-september. Hyreskostnaden för lokalen i befintligt skick utan anpasssning uppgår till kr/kvm inkl drift. 4

5 Lund Gastelyckan, Porfyrvägen 8 Fastigheten ägs av fackförbundet Byggnads. Lokalytan uppgår till 680 kvm i en enplansbyggnad och kontorsmiljön kan nyttjas flexibelt. Hyresnivån uppgår till kr/kvm exkl drift och driftskostnaden till 282 kr/kvm, totalt kr/kvm. Samtliga driftsabonnemang ligger på hyresgästen. Den offererade hyresnivån innehåller uppfräschning av eller vid behov nytt golv, målning av lokalen samt ny belysning i arbetsrummen, men kostnader för annan anpassning av lokalen tillkommer. Inne på tomten finns 40 stycken parkeringsplatser som hyresgästen förfogar över. Fastigheten har god tillgänglighet genom sin närhet till motorvägen och genom att stadsbussen (ca 20 minuter från centralstation) har hållplats utanför. I området Gastelyckan finns ett antal matställen, med Scandic Star hotell som det största. Hotellet erbjuder även ett antal mötes- och konferenslokaler. Beträffande postservice så har posten ett rikt utbud av hämtning/lämning, bud, kuvertering etc. Det finns ett antal tryckerier i Lund som kan erbjuda god service. Hämtning och lämning kan ske med budservice. Beträffande vaktmästeri så rekommenderas Coor Service management. Tillträde till lokalen kan ske tre kalendermånader efter beställning. Åldermansgatan 13 Fastigheten, som ägs av Wihlborgs, är i två plan, där vi har möjlighet att nyttja bottenplan. Andra hyresgäster finns i huset. Lokalytan uppgår totalt till 955 kvm men kan delas till två lokaler, en på 510 kvm samt en på 445 kvm. Fastigheten är belägen med goda exponeringsmöjligheter ut mot Fjelievägen, som är en trafikled från centrala Lund ut mot ringlederna och E6 samt E22. Det tar ca minuter att promenera till Centralstation och lokalbussar stannar direkt i anslutning till fastigheten. Mötes- och konferenslokaler för den egna verksamheten kan inrymmas i lokalerna, men för mötes- och konferenslokaler i större skala hänvisas till konferensanläggningar i övriga delar av Lund. Matställen finns i centrum eller Novaområdet inom minuters promenadavstånd. Det finns 60 uppmärkta parkeringsplatser samt ytterligare ett antal som inte är uppmärkta. P-platserna är avgiftsfria och kan nyttjas i mån av plats. Tillgång till serviceorganisation för vaktmästeri, posthantering m m saknas, men Wihlborg har en fastighetsskötare som kan hjälpa till med mindre göromål i mån 5

6 av tid. För lokalvård finns det möjlighet att anlita den städfirma som städar trapphuset. Snöröjning ombesörjes av hyresvärden. Hyreskostnaden är ca kr/kvm i befintligt utförande. Driftskostnaden är 271 kr/kvm. Hyresnivån i anpassad lokal kan ej anges, då den är helt beroende av vilka krav som ställs på anpassning. Inflyttning i färdig ombyggd lokal kan ske ca tre månader efter undertecknande av avtal. Ekonomi Nedan följer en sammanställning av lokalkostnader för de undersökta objekten. Noteras ska att detta är hyreskostnad för lokalerna i befintligt skick Objekt Antal kvm Kostnad per kvm (kr), inkl drift Total hyreskostnad (kr) Norra Station, Hässleholm Medborgarhuset, Eslöv Porfyrvägen 8, Lund Åldermansgatan 13, Lund Detta ska jämföras med en total lokalyta (inkl arkiv och förråd) på kvm och en lokalkostnad på kr, som vi i nuläget har för kontoren i Klippan och Lund. Den slutliga hyresnivån i samtliga objekt är naturligtvis också avhängig av hur långt hyreskontrakt som vi är villiga att teckna. Kenneth Gravin 6

Marknadsanalys kontorsmarknaden

Marknadsanalys kontorsmarknaden Marknadsanalys kontorsmarknaden Huddinge kommun 31 January 2012 Marknadsanalys Kontorsmarknaden Huddinge Innehåll 1. Inledning... 2 1.1 Bakgrund... 2 1.2 Underlag... 2 1.3 Metod... 2 1.4 Om Jones Lang

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

Nya bostäder. på Folketshusparkeringen. Så här används dina hyrespengar. Vanja går i pension. Hur många lägenheter är lediga?

Nya bostäder. på Folketshusparkeringen. Så här används dina hyrespengar. Vanja går i pension. Hur många lägenheter är lediga? BoNytt INFORMATION TILL DIG SOM ÄR HYRESGÄST I LUDVIKAHEM NR 1 2015 www.ludvikahem.se Så här används dina hyrespengar sidan 4 Tävla om biljetter till CIRKUS BRAZIL JACK Personalnytt Vi välkomnar Tomas

Läs mer

Kungsbacka. Stadshusets utbyggnad i Kungsbacka stad. Parkeringsutredning. 2009-04-27, rev 2009-06-05

Kungsbacka. Stadshusets utbyggnad i Kungsbacka stad. Parkeringsutredning. 2009-04-27, rev 2009-06-05 Kungsbacka Beställare Projektledare Kungsbacka stad Stadshuset 434 81 Kungsbacka 0300-83 40 00 Hasse Andersson Konsult Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg 031-50 70 00 Ebbe

Läs mer

Bo bra i Falköpings kommun!

Bo bra i Falköpings kommun! 1 Bo bra i Falköpings kommun! Ett inriktningsdokument för den framtida bostadsförsörjningen 2010-02-11 2 Vision Livslångt boende bo bra hela livet i Falköpings kommun! Alla invånare ska ha tillgång till

Läs mer

En biblioteksflytt ger sämre verksamhet

En biblioteksflytt ger sämre verksamhet Lilla Edet 2015-06-02 En biblioteksflytt ger sämre verksamhet Med anledning av majoritetens förslag till biblioteksflytt till Folkets Hus vill oppositionen lämna följande yttrande. Barn och ungdomsverksamhet

Läs mer

Gemensam VA-anläggning - Hur gör man?

Gemensam VA-anläggning - Hur gör man? Gemensam VA-anläggning - Hur gör man? En guide över arbetsgången vid bildandet av gemensam VA-anläggning i samband med anslutning till allmänt VA-nät Varför allmänt vatten och avlopp? Under 2009 beslutades

Läs mer

ESV 2006:20. Statlig lokalförsörjning

ESV 2006:20. Statlig lokalförsörjning ESV 2006:20 Statlig lokalförsörjning Innehållsförteckning Sammanfattning...4 1 Inledning...7 1.1 Uppdraget...7 1.2 Genomförande och avgränsningar...7 1.3 Rapportens disposition...8 2 Bakgrund och hittillsvarande

Läs mer

UUS. Tillgänglighetsplan för Gnestahems fastigheter Bilaga till rapporten Kostnadseffektiv tillgänglighet. Juni 2012

UUS. Tillgänglighetsplan för Gnestahems fastigheter Bilaga till rapporten Kostnadseffektiv tillgänglighet. Juni 2012 Bilaga till rapporten Kostnadseffektiv tillgänglighet Juni 2012 UUS Urban Utveckling & Samhällsplanering AB Kontaktlista För mer information om åtgärdsprogrammet kontakta gärna någon av oss som varit delaktiga

Läs mer

Köp av 25 nya spårvagnar

Köp av 25 nya spårvagnar 1(7) Handläggare: Jörn Engström Sammanträdesdatum Dnr 2015/04 Tel: 031 368 25 53 Köp av 25 nya spårvagnar Trafiknämnden Göteborg Sammanfning Trafiknämnden beslutade i september 2006 hemställa hos Kommunstyrelsen

Läs mer

RAPPORT 2015:10 REGERINGSUPPDRAG. Nyanländas boendesituation delrapport

RAPPORT 2015:10 REGERINGSUPPDRAG. Nyanländas boendesituation delrapport RAPPORT 2015:10 REGERINGSUPPDRAG Nyanländas boendesituation delrapport Nyanländas boendesituation delrapport 2015:10 Titel: Nyanländas boendesituation delrapport Rapport: 2015:10 Utgivare: Boverket mars

Läs mer

Figur 4-17 Färdmedelsfördelning idag i Tyresö kommun (övre bilden) och för prognosticerad trafikökning fram till år 2030 (nedre bilden).

Figur 4-17 Färdmedelsfördelning idag i Tyresö kommun (övre bilden) och för prognosticerad trafikökning fram till år 2030 (nedre bilden). 55 Sammanfattning Prognosen för trafikutvecklingen fram till år 2030 pekar på att en större andel av den trafik som alstras av befolkningsutvecklingen kommer att ske med kollektivtrafik jämfört med de

Läs mer

Parkeringsutredning Bålsta centrum

Parkeringsutredning Bålsta centrum Parkeringsutredning Bålsta centrum 2014-05-12, sid 2(46) Ansvariga tjänstemän: Märit Olofsson Nääs Håbo kommun Maria Nordlöf Structor Mark Stockholm AB 2014-05-12, sid 3(46) Innehållsförteckning 1 INLEDNING...5

Läs mer

Unga vuxnas boende del 3 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Stockholms län 2011 GÖTEBORG RAPPORT 3 1

Unga vuxnas boende del 3 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Stockholms län 2011 GÖTEBORG RAPPORT 3 1 Unga vuxnas boende del 3 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Stockholms län 211 GÖTEBORG RAPPORT 3 1 Innehåll sammanfattning 3 Undersökningsmetod 4 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? 4 Mindre än

Läs mer

Bredbandsutbyggnad 2.0

Bredbandsutbyggnad 2.0 Bredbandsutbyggnad 2.0 Munkedals kommun Med målet Landsbygden snabbast En IT-infrastrukturplan för IT-infrastrukturplan för Munkedals kommun. Dnr 2011-000180 Antagen av Kommunfullmäktige 2011-08-31 IT-infrastrukturplan

Läs mer

Tillgänglighet ur ett funktionshindersperspektiv. En undersökning bland socialkontor och vårdcentraler

Tillgänglighet ur ett funktionshindersperspektiv. En undersökning bland socialkontor och vårdcentraler Tillgänglighet ur ett funktionshindersperspektiv En undersökning bland socialkontor och vårdcentraler Artikelnr 2010-5-6 Publicerad www.socialstyrelsen.se, maj 2010 2 Förord Socialstyrelsen har ett samlat

Läs mer

PÅ VÄG MOT 140 000 NYA BOSTÄDER. en skrift om bostadsförsörjningen i Stockholms stad

PÅ VÄG MOT 140 000 NYA BOSTÄDER. en skrift om bostadsförsörjningen i Stockholms stad PÅ VÄG MOT 14 NYA BOSTÄDER en skrift om bostadsförsörjningen i Stockholms stad 1 Innehåll Förord 3 NULÄGE Bostadsförsörjningen en nationell, regional och kommunal angelägenhet 4 Fakta befolkning och bostäder

Läs mer

Bredband till dig som bor på landsbygden. en introduktion

Bredband till dig som bor på landsbygden. en introduktion Bredband till dig som bor på landsbygden en introduktion Innehåll Byalagsmodellen en folkrörelse som ger mest för pengarna Byalagsmodellen en folkrörelse som ger mest för pengarna. 3 Snabbare bredband

Läs mer

förbättra tillgängligheten i badrum i samband med renoveringar SABO sveriges allmännyttiga bostadsföretag

förbättra tillgängligheten i badrum i samband med renoveringar SABO sveriges allmännyttiga bostadsföretag förbättra tillgängligheten i badrum i samband med renoveringar SABO sveriges allmännyttiga bostadsföretag 2 innehåll inledning 4 Bättre badrum i samband med renovering. SABOs bearbetning av förstudiens

Läs mer

Bredband till dig som bor på landsbygden. en introduktion

Bredband till dig som bor på landsbygden. en introduktion Bredband till dig som bor på landsbygden en introduktion Innehåll Byalagsmodellen en folkrörelse som ger mest för pengarna 3 Snabbare bredband på landsbygden 4 Från initiativ till spadtag 6 Jag vill ha

Läs mer

Ny fotbollsarena och inomhushall bandy-lägesrapport

Ny fotbollsarena och inomhushall bandy-lägesrapport Handläggare Datum Diarienummer Conny Niklasson Eva Sterte 2015-02-18 SRB-2015-0015 Kommunstyrelsen Ny fotbollsarena och inomhushall bandy-lägesrapport Bakgrund Kommunfullmäktige beslutade 2014-03-31 att

Läs mer

Wikman-konsult AB. Bostäder för äldre. Utredning av tillgänglighet till flerbostadshus i Sandviken

Wikman-konsult AB. Bostäder för äldre. Utredning av tillgänglighet till flerbostadshus i Sandviken Wikman-konsult AB Bostäder för äldre Utredning av tillgänglighet till flerbostadshus i Sandviken Februari 2015 Wikman-konsult AB, 2015 Författare: Leif Wikman Förord I Sverige blir vi allt fler äldre.

Läs mer

Strategi för energieffektivisering

Strategi för energieffektivisering Strategi för energieffektivisering Fastigheter och persontransporter Hultsfreds kommun med HKIAB och AB Hultsfreds bostäder 2011-05-30 51 Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING... 3 1.1 ENERGIEFFEKTIVISERINGSSTÖDET...3

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av TESplaneringssystem

Revisionsrapport Granskning av TESplaneringssystem Sida 1(1) Datum 2015-02-18 Revisionen Till: BAS-nämnden För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Kommunstyrelsen Revisionsrapport Granskning av TESplaneringssystem KPMG har av s revisorer fått i uppdrag

Läs mer

Redovisning av utredning kring framtida badoch friskvårdsanläggning

Redovisning av utredning kring framtida badoch friskvårdsanläggning TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning 2015-01-28 KS 2015/0044 Kommunstyrelsen Redovisning av utredning kring framtida badoch friskvårdsanläggning Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

UaFS 4/2008 00.35 Blad 1 RIKTLINJER FÖR HUR FRÅGOR KRING KONKURRENSPRÖVNING SKALL HANTERAS I UDDEVALLA KOMMUN. Innehållsförteckning

UaFS 4/2008 00.35 Blad 1 RIKTLINJER FÖR HUR FRÅGOR KRING KONKURRENSPRÖVNING SKALL HANTERAS I UDDEVALLA KOMMUN. Innehållsförteckning Blad 1 RIKTLINJER FÖR HUR FRÅGOR KRING KONKURRENSPRÖVNING SKALL HANTERAS I UDDEVALLA KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige den 12 maj 2004, 94 med ändring den 9 maj 2007, 130 och den 9 januari 2008, 16 Innehållsförteckning

Läs mer

Utvärdering av Supported Employment

Utvärdering av Supported Employment Utvärdering av Supported Employment Samordningsförbundet Östra Södertörn 2011-03-17 Innehållsförteckning INLEDNING... 3 UPPDRAG.........3 METOD......3 OM SUPPORTED EMPLOYMENT... 4 VAD ÄR SUPPORTED EMPLOYMENT?......4

Läs mer

Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen

Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen Linus Liljeberg Sara Martinson Jonas Thelander RAPPORT 2012:24 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk

Läs mer

Sälja företaget. Råd och tips vid ägarväxling i företag

Sälja företaget. Råd och tips vid ägarväxling i företag Sälja företaget Råd och tips vid ägarväxling i företag 1 Förbered ägarskiftet För att lyckas med en ägarväxling krävs det oftast gott om tid. Tid till att ta reda på vad man vill, tid till att planera

Läs mer