ADSL Wireless N Router

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ADSL Wireless N Router"

Transkript

1 Installationsguide v.1.5 ADSL Wireless N Router 1 FRONTPANELENS LJUSSIGNALER OCH SIDOPANELENS WIFI- KNAPP PWR Grön Ström tillföres LAN 1,2,3 Grön Lyser: LAN-uttaget är anslutet Blinkar: Routern sänder/mottager via LAN-uttaget Lyser ej: LAN-uttaget är inte anslutet LAN 4 Grön WAN-uttaget är anslutet via LAN WLAN Grön Lyser: Trådlöst nät i användning Blinkar: Routern sänder/mottager via WLAN Lyser ej: Funktionen inte i bruk DSL INET Grön Grön Blinkar Lyser: DSL-uttaget är anslutet Snabbt blinkande: Routern kopplar upp till DSL Långsamt blinkande: Ingen uppkoppling Uppkoppling till internet Routern sänder/mottager via internet Trådlöst nätverk kopplas på/bort genom att trycka på sidopanelens WiFi-knapp. Trådlösa nätverket är påkopplat som förhandsinställning. 2 BAKPANELENS UTTAG OCH ON/OFF -KNAPP

2 3 ANSLUTA ROUTERN a. Koppla upp routern till internet: i. Linjekabelns (RJ-11) anslutning (ADSL-uppkoppling), se punkt 3.1 ii. Nätverkskabelns (RJ-45) anslutning (Ethernet-uppkoppling), se punkt 3.2 iii. USB-modemets anslutning (3G-uppkoppling), se punkt 7. b. Anslut nätadaptern (ingår) i routerns strömuttag (Power) och koppla strömkällan i vägguttaget. c. Starta routern genom att trycka på bakpanelens On/Off knapp. Kontrollera, att PWRljussignalen lyser och indikerar strömtillförsel. Det tar ca 30 sekunder för routern att starta upp. 3.1 KOPPLA UPP TILL ADSL a. Om du använder telefon och router i samma uppkoppling rekommenderas ADSL mikrofilter. Om telefon och router är kopplade i samma vägguttag, gör anslutning enligt bilden i punkt 2. i. Line: Koppla linjekabeln (RJ-11) i vägguttaget. ii. Modem: Koppla linjekabeln i routern. iii. Phone: Koppla telefonens linjekabel i mikrofiltrets Phone-uttag. b. Om telefon och router är kopplade i skilda vägguttag, placera mikrofiltret mellan telefonen och vägguttaget och koppla routern direkt i vägguttaget. c. Om telefon ej i bruk, behövs inte mikrofilter. d. Routern är förinställd med de vanligaste operatörernas VPI/VCI värden. Routern ansluter automatiskt till ADSL. Uppkopplingen tar ca 1-2 minuter (DSL-ljussignalen blinkar snabbt). e. När DSL-ljussignalen lyser ihållande är routern uppkopplad. Om ljussignalen inte lyser, se anvisningarna i punkt 6. f. När INET-ljussignalen lyser, har routern kopplat upp till internet. 3.2 KOPPLA UPP TILL ETHERNET I routern är WAN-uttag förinställt för anslutning till Ethernet-uppkoppling. a. Koppla nätverkskabeln till routerns WAN-uttag (röd) och i väggens Ethernet-uttag (RJ-45). b. Kontrollera, att WAN-ljussignalen lyser och indikerar ansluten enhet. c. Routern kopplar upp automatiskt till Ethernet. d. När INET-ljussignalen lyser ett ögonblick har routern kopplat upp till internet. Du kan även ansluta routern via WAN-uttaget till ett DSL-modem eller kabelmodem och använda enheten som trådlös router. 3.3 ANSLUTA ROUTERN TILL EN DATOR a. Koppla routerns nätverkskabel (ingår) i datorns Ethernet-uttag (RJ-45) och i routerns LAN-uttag. b. Starta datorn. Kontrollera, att LAN-ljussignalen lyser och indikerar ansluten enhet.

3 4 TRÅDLÖST NÄTVERK (WLAN) I routern är trådlöst lokalt nätverk och trådlös säkerhet förhandsinställda. Kontrollera, att WLANljussignalen lyser och indikerar att det trådlösa nätverket kan användas. Vid behov tryck på WiFiknappen. Förinställd kryptering är WPA2-PSK. 4.1 INSTÄLLNINGAR FÖR NÄTVERKSNAMN OCH NÄTVERKSNYCKEL Trådlösa nätverkets namn (SSID) och nätverksnyckel är angivna på routerns undersida. Om du önskar ändra nätverksnamnet eller nätverksnyckeln, gör administrationsanslutning till routern (Punkt 5). a. Välj i Wireless -menyn Basic. b. Ange önskat trådlöst nätverksnamn (SSID). c. Spara inställningen genom att klicka Apply/Save. d. Välj Security menyn. Använd WPA2-PSK -kryptering, om din dators nätverkskort stöder denna. Ange önskad nätverksnyckel i WPA Pre-Shared Key fältet. I övriga fall använd WEP kryptering (Shared). Ange önskad nätverksnyckel i Network Key 1 fältet. Skriv upp nätverksnamn och lösenord. e. Spara inställningarna genom att klicka Apply/Save. f. Ändra vid behov trådlösa nätverkets kanal (Channel) i Advanced menyn. g. Spara inställningarna genom att klicka Apply/Save. 4.2 ANSLUTA DATORN TILL DET TRÅDLÖSA NÄTVERKET Om du inte har en trådlös adapter i datorn, installera den nu enligt anvisningarna för adaptern. a. Dubbelklicka på ikonen för trådlöst nätverk i skärmens nedre högra hörn. b. Välj Visa tillgängliga trådlösa nätverk. En lista över tillgängliga trådlösa nätverk visas.

4 I exemplet på bilden är två trådlösa nätverk tillgängliga: ett oskyddat nätverk MyWLAN och ett skyddat nätverk SecureWLAN. I ett oskyddat trådlöst nätverk har kryptering i nätverkets router inte tagits i bruk. I ett skyddat trådlöst nätverk har WEP- eller WPA-kryptering i nätverkets router tagits i bruk. c. Välj önskat nätverk och klicka på Anslut. Om du har valt ett oskyddat trådlöst nätverk, ansluts datorn till det trådlösa nätverket. Om du har valt ett skyddat trådlöst nätverk, öppnas ett fönster på skärmen.

5 d. Skriv i Nätverksnyckel fältet den WPA- eller WEP nyckel du tidigare gjort inställning för. Skriv in nyckeln en gång till i Bekräfta nyckel fältet. e. Godkänn genom att välja Anslut. Datorn ansluts till nätverket. Efter några sekunder visas nätverksanslutningens information. Nätverksnamn och signalstyrka anges. Om signalstyrkan är otillräcklig kontrollera routerns placering samt avståndet mellan router och dator. Installationen är nu slutförd och du kan börja använda din dator i det skyddade trådlösa nätverket. 5 INSTÄLLNINGAR FÖR ADMINISTRATIONSANSLUTNING a. Starta webbläsaren och ange i adressfältet: Routerns användargränssnitt öppnar. b. Förhandsinställningarna är: användarkod: admin, lösenord: adslroot Om du vill ändra routerns lösenord (rekommenderas), gör inställningarna i Management Access Control Passwords.

6 6 OPERATÖRENS ADSL-INSTÄLLNINGAR När linjekabeln är kopplad, och ifall INET-ljussignalen inte lyser och anger fungerande internetuppkoppling, kontrollera uppkopplingens VPI/VCI värden hos din operatör. Vid behov gör nya inställningar för VPI/VCI värdena i routern enligt ansvisningarna nedan. Gör administrationsanslutning till routern (Punkt 5). a. Välj i Advanced Setup menyn Layer2 Interface och ATM Interface. Klicka Add. b. Ange VPI och VCI värden. Spara inställningarna genom att klicka Apply/Save.

7 c. Välj WAN Service och klicka Add. d. Välj inställd anslutning (i exemplet är VPI 0 och VCI 35). Klicka Next. e. Välj IP over Ethernet och klicka Next. f. Välj Enable NAT, Enable Firewall, Enable IGMP Multicast och klicka Next.

8 g. I den högra tabellen, aktivera radinformationen genom att klicka och flytta sedan informationen till den vänstra tabellen genom att trycka på pilknappen (vänster). Klicka Next. Ett nytt fönster öppnar. h. Flytta på samma sätt radinformationen i DNS Server Configuration fönstret till den vänstra tabellen. Klicka Next. i. Spara inställningarna genom att klicka Apply/Save..

9 7 ANSLUTA 3G USB-MODEM TILL ROUTERN Om DSL- eller WAN -uttaget är kopplat i routern, koppla bort kabeln i uttaget. Märk! Tag bort PIN-förfrågan i SIM-kortet. Anslut USB-modemet i routerns USB-uttag. Gör administrationsanslutning till routern (Punkt 5). a. Välj i Advanced Setup menyn Layer2 Interface och 3G Interface. b. Välj i USB 3G Modem rullgardinsmenyn typen för ditt 3G-modem. c. Ange operatörsspecifikt användarnamn (User Name), lösenord (Password) och APN. d. Spara inställningarna genom att klicka Apply/Save. e. Starta upp routern på nytt.

10 8 INSTÄLLNINGAR FÖR SKRIVARE (Anvisningarna är för Windows.) Anslut skrivarens kabel i routerns USB-uttag. Gör administrationsanslutning till routern (Punkt 5). a. Starta skrivarservern i Advanced Setup menyn och välj Print Server. Ange skrivarnamn och vid behov tillverkare och modell. b. Spara inställningarna genom att klicka Apply/Save. c. Välj i datorns Windows-meny Kontrollpanel Skrivare och fax Lägg till skrivare. d. Välj Nätverksskrivare. Ange i URL-fältet: ( printer bör vara skrivarnamnet). Klicka Följande.

11 9 INSTÄLLNINGAR FÖR USB-MINNE Anslut enheten i routerns USB-uttag. Gör administrationsanslutning till routern (Punkt 5). a. Välj i Advanced Setup -menyn Storage Service -undermenyn. I tabellen finns minnets information. b. Välj User Accounts c. Välj Add. Ange önskad användarkod och lösenord. Använd inte som användarkod admin eller support. Ange i volumename -fältet enhetens namn enligt radinformationen i Volumename-tabellen i Storage Service -menyn. d. Spara inställningarna genom att klicka Apply. Ett nytt fönster öppnar.

12 e. Välj i Samba server -punkten Enable Samba server. Spara inställningen genom att klicka Apply. f. Välj i datorns Windows-meny Starta Utför Ange i Öppna fältet: \\ Klicka Utför. g. Ange inställd användarkod och lösenord. h. Minnesenhetens mapp öppnar. Routern skapar en mapp för minnet vars namn är användarkoden. Inställningar för enheten behöver endast göras vid första anslutning. 10 ÅTERTA ROUTERNS FÖRHANDSINSTÄLLNINGAR I routerns sidopanel finns ett litet hål, som är enhetens återställningsknapp (Reset). a. Stäng routern genom att trycka på On/Off knappen. b. Inför spetsen på en penna i Reset-hålet och tryck återställningsknappen i botten. c. Starta upp routern genom att trycka på On/Off knappen samtidigt som du trycker på Reset-knappen. Frigör Reset-knappen efter ca 5 sekunder. d. Routern är nu återställd till fabriksinställningarna. IP-adressen är och nätmasken På importörens webbsida kan du ladda ned de senaste anvisningarna och programuppdateringarna.

13 DECLARATION OF CONFORMITY We confirm that the product fulfills the requirements of the R&TTE Directive (1999/5/EC) Type: Webee ADSL Wireless N Router The product is marked with the CE marking, Notified Body number and equipment class identifier according to the Directive 2002/1999/5/EC. The construction of the appliance is in accordance with the following harmonized standards: EN V1.7.1 EN V1.6.1 EN V1.2.1 EN : 2006 EN 50371: 2002 The following importer is responsible for this declaration: Daimler Finland Oy Ab Kutomotie 18 B FI Helsinki Finland Helsinki

Förpackningens innehåll

Förpackningens innehåll Varumärken NETGEAR, NETGEAR-logotypen och Connect with Innovation är varumärken och/eller registrerade varumärken som tillhör NETGEAR, Inc. och/eller dess dotterbolag i USA och/eller andra länder. Informationen

Läs mer

Fråga: Hur ställer jag in min router utan att använda CD skivan? Svar: Du kan ställa in din router manuellt genom att följa stegen nedan.

Fråga: Hur ställer jag in min router utan att använda CD skivan? Svar: Du kan ställa in din router manuellt genom att följa stegen nedan. Fråga: Hur ställer jag in min router utan att använda CD skivan? Svar: Du kan ställa in din router manuellt genom att följa stegen nedan. Produkter som täcks in av denna guide : De flesta routrar i DIR

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR NÄTVERKSANVÄNDARE

BRUKSANVISNING FÖR NÄTVERKSANVÄNDARE Intern Ethernet-skrivarserver för flera protokoll och trådlös Ethernet-skrivarserver BRUKSANVISNING FÖR NÄTVERKSANVÄNDARE Den här bruksanvisningen för nätverksanvändare innehåller värdefull information

Läs mer

R6300v2 Smart Wifi-router Installationshandbok

R6300v2 Smart Wifi-router Installationshandbok Varumärken NETGEAR, NETGEAR-logotypen och Connect with Innovation är varumärken och/eller registrerade varumärken som tillhör NETGEAR, Inc. och/eller dess dotterbolag i USA och/eller andra länder. Informationen

Läs mer

DATA TANK GATEWAY WLAN

DATA TANK GATEWAY WLAN HANDBOK DATA TANK GATEWAY WLAN EXTERNAL DUAL DISK NETWORK HARD DRIVE / 3.5" / (W)LAN WIN & MAC & LINUX Rev. 711 Freecom Data Tank Gateway Grattis! Vi gratulerar dig till köpet av Data Tank Gateway. Data

Läs mer

Upplev nästa generations WiFi

Upplev nästa generations WiFi Få ut mer Upplev nästa generations WiFi Din nya WiFi-extender har funktioner för 802.11ac-nätverksstandard. Den här nya standarden ger bättre hastighet, förbättrad tillförlitlighet och större räckvidd

Läs mer

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING MOS SE 1218-1 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING 031509 För FIGHTER 360P / 113X / 123X / 1250 / 1320 / 1330 APH Innehållsförteckning Monterings- och skötselanvisning Allmänt Ifylles när kommunikationsenheten

Läs mer

Installation Tele2 Bredband via TV-uttaget

Installation Tele2 Bredband via TV-uttaget Installation Tele2 Bredband via TV-uttaget Den här manualen hjälper dig att installera ditt bredband.glöm inte att ha dina abonnemangsuppgifter tillgängliga. T2P_053_01-01 tele2.se tele2.se 2 Innehåll:

Läs mer

Apple AirPort-nätverk

Apple AirPort-nätverk Apple AirPort-nätverk 1 Innehåll Kapitel 1 3 Komma igång 5 Ställa in en trådlös Apple-enhet för Internetanslutning med AirPort-verktyg 6 Öka räckvidden på AirPort-nätverket 6 Dela en USB-hårddisk som är

Läs mer

Trådlöst LAN-handbok. Svenska. w-1

Trådlöst LAN-handbok. Svenska. w-1 Trådlöst LAN-handbok Den här handboken beskriver hur du använder kameran för att skicka och ta emot bilder trådlöst. Anvisningar om hur du använder kameran, samt säkerhetsföreskrifter, hittar du i Användarhandbok

Läs mer

Pinell Supersound II

Pinell Supersound II Användarhandbok Pinell Supersound II DAB+-/DAB-/FM-/Internetradio www.pinell.no Innehåll Säkerhetsinformation 3 FCC-information 4 Kartongens innehåll 5 Snabbvägledning för Internetradio 6 Detta behöver

Läs mer

WD My Cloud Personlig molnlagring Användarhandbok

WD My Cloud Personlig molnlagring Användarhandbok WD My Cloud Personlig molnlagring Användarhandbok WD Service och support Om du stöter på några problem ber vi dig kontakta oss så att vi kan försöka åtgärda detta innan du skickar tillbaka produkten. De

Läs mer

Allt du behöver veta för att koppla in ditt modem!

Allt du behöver veta för att koppla in ditt modem! Allt du behöver veta för att koppla in ditt modem! Höghastighetsmodem Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda dina nya tjänster. Har du allt du

Läs mer

LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175. Användarhandbok

LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175. Användarhandbok LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175 Användarhandbok LaserJet Pro 100 färg MFP M175 Användarhandbok Copyright och licensavtal 2012 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Det är förbjudet att reproducera,

Läs mer

EnergyWatch Installationsmanual. Vattenfall Försäljning

EnergyWatch Installationsmanual. Vattenfall Försäljning EnergyWatch Installationsmanual Vattenfall Försäljning Innehåll Denna installationsguide hjälper dig att installera EnergyWatch. Det är viktigt att du installerar delarna i rätt ordning! 1. Kontrollera

Läs mer

MOS SE 1335-3 RCU 11 031194 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING RCU 11. För FIGHTER 360P / 113X / 123X / 1250 / 1320 / 1330

MOS SE 1335-3 RCU 11 031194 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING RCU 11. För FIGHTER 360P / 113X / 123X / 1250 / 1320 / 1330 MOS SE 1335-3 031194 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING För FIGHTER 360P / 113X / 123X / 1250 / 1320 / 1330 Innehåll Allmänt 2 Produktbeskrivning 3 Snabbstartsguide 4 Felsökning 7 Installation 8 Montering

Läs mer

OMNI 10 OMNI 20 ADAPT

OMNI 10 OMNI 20 ADAPT OMNI 10 OMNI 20 ADAPT SV/ BRUKSANVISNING INNEHÅLL Introduktion 1 Medföljande tillbehör 2 Viktig säkerhetsinformation 3 Ovansida och knappreglage 5 Undersida och knappreglage 6 Ovan-, undersida och knappreglage

Läs mer

Användarhandbok till HP Envy 15

Användarhandbok till HP Envy 15 Användarhandbok till HP Envy 15 Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är ett varumärke

Läs mer

Dell Venue Pro 11 5130 Användarhandbok

Dell Venue Pro 11 5130 Användarhandbok Dell Venue Pro 11 5130 Användarhandbok Regleringsmodell: T06G Regleringstyp: T06G001 Upplysningar och varningar OBS: Ger viktig information som kan hjälpa dig att få ut mer av datorn. CAUTION: VIKTIGT!

Läs mer

Installationshandbok Telia Mobilt bredband Kontant med usb-modem Huawei E1750

Installationshandbok Telia Mobilt bredband Kontant med usb-modem Huawei E1750 Mobilt bredband Installationshandbok Telia Mobilt bredband Kontant med usb-modem Huawei E1750 edge/3g/turbo-3g Den snabba vägen till internet Här är ditt usb-modem som du använder med ditt mobila bredband

Läs mer

Hur man ansluter till den nya Citrix XenApp-miljön från PC

Hur man ansluter till den nya Citrix XenApp-miljön från PC Hur man ansluter till den nya Citrix XenApp-miljön från PC INTRODUKTION Vår nya Citrix-lösning är nu klar för våra användare. När ni har fått detta e-mail så innebär det att ni nu har möjlighet att använda

Läs mer

Trygghetstelefon 10. Användarhandbok

Trygghetstelefon 10. Användarhandbok Trygghetstelefon 10 sv Användarhandbok Trygghetstelefon 10 sv 3 Innehållsförteckning 1 Identifiering 5 1.1 Dokument 5 1.2 Kundtjänstadresser 6 2 Presentation 7 2.1 Allmän beskrivning 7 2.2 Innehåll grundpaket

Läs mer

GYMNASIESK OLAN 1:1 ÖPPEN DATOR

GYMNASIESK OLAN 1:1 ÖPPEN DATOR GYMNASIESKOLAN 1:11 ÖPPEN DAT TOR Uppstart Felsökning Ansvarig utgivare: Leif Sköldberg Innehållsförteckning Uppstart dator... 3 Trådlöst nätverk... 3 Internet... 4 Skolterm/Terminalservermiljön skrivare,

Läs mer

ÖVNINGAR TILL KAPITEL 1.

ÖVNINGAR TILL KAPITEL 1. ÖVNINGAR TILL KAPITEL 1. 1) Vad heter de fyra olika utgåvorna av Windows 7? Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate 2) Vilken utgåva är vanligast på företag?

Läs mer

Din manual SMC 2671W http://sv.yourpdfguides.com/dref/3457741

Din manual SMC 2671W http://sv.yourpdfguides.com/dref/3457741 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SMC 2671W. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Ha H nd n b d o b k o B r a i l l e L a b e l e r B L - 1 0 0 0

Ha H nd n b d o b k o B r a i l l e L a b e l e r B L - 1 0 0 0 Handbok B r a i l l e L a b e l e r B L - 1 0 0 0 Microsoft and Windows are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. All other trademarks

Läs mer

IT-lösningar SMARTA PRODUKTER SOM FÖRENKLAR DIN VARDAG. Innehållsregister

IT-lösningar SMARTA PRODUKTER SOM FÖRENKLAR DIN VARDAG. Innehållsregister Ver: 2.94 Innehållsregister Innehållsregister... 2 Funktionsbeskrivning EL-Online... 3 Communicator C-100... 4 Konfigurationsprogram LAN / WiFi / för PC... 5 Konfiguration Communicator... 7 Förklaring

Läs mer

COOLTAB-70. 18 cm Internet Tablet med Android 4.0. Handbok

COOLTAB-70. 18 cm Internet Tablet med Android 4.0. Handbok COOLTAB-70 18 cm Internet Tablet med Android 4.0 Handbok 1 Innehållsförteckning Förpackningens innehåll 3 Tablettens kontroller 4 Startskärmen 5 Att starta 5 Var används tabletten 5 Ladda batteriet 5 Batteriets

Läs mer

Välkommen. Du tittar på Apple TV. Den här handboken innehåller allt du behöver veta för att installera Apple TV och använda den.

Välkommen. Du tittar på Apple TV. Den här handboken innehåller allt du behöver veta för att installera Apple TV och använda den. Välkommen. Du tittar på Apple TV. Den här handboken innehåller allt du behöver veta för att installera Apple TV och använda den. Innehåll Kapitel 1: Anslut. 7 Vad som ingår 8 Apple TV i översikt 10 Det

Läs mer