Ordföranden har ordet! Nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ordföranden har ordet! Nr 2 2014"

Transkript

1 Nr Ordföranden har ordet! Några funderingar Den härliga sommaren är slut, men ersätts av höstens vackra färger. Hösten är också upptakten till nya aktiviteter och förhoppningsvis intressanta möten och kurser. Så här på höstkanten kan det vara angenämt att titta tillbaka på vad som hänt under året. Det är mycket som ni kan läsa om på annan plats i Länsinfo. Det som bl.a. har satt tydliga spår i minnet på mig, är mötena med medlemmar och styrelser i lokalföreningar skickade Länsföreningen ut en förfrågan om dialogmöte med lokalföreningarna. Föreningarna fick välja datum och tid som passade dem. medlemmarna lägger ned, och vilken framåtanda det finns i våra lokalföreningar. Det gäller även alla de som hjälper till med Länsföreningens bestyr, sammanlagt blir det många obetalda timmar. Under hösten har en omfattande kurs verksamhet, med olika innehåll genomförts. (Läs inläggen från ansvariga grupper på annan plats i Länsinfo) Nu skall vi se framåt och lägga på ett kol närmast i tiden är KOL-månaden som pågår hela november, med världs KOL-dagen den 19 november. Med tanke på hur illa ställt det är med KOLvården i Västra Götaland, måste HjärtLung föreningarna profilera sig och synas under denna månad. Västra Götaland utmärker sig med att underdiagnostiken är större, än studier som gjorts på andra håll i Sverige, inte nog med det, feldiagnosen är också större i VG. Meningen med mötena var att komma närmare varandra och få bort känslan av vi och dom. 19 av våra 20 föreningar har tackat ja till besök. Besöken hos dessa 19 föreningar har varit otroligt intressanta och värdefulla för alla parter. Det är med glädje jag noterar hur mycket obetalt arbete personer i Västra Götaland har KOL utan att veta om det. Tusentals har också fått diagnosen utan att ha KOL. Det skapar både lidande för patienter, och ökade vårdkostnader. Det är ett otroligt slöseri utan dess like. 1

2 Idag beräknas KOL kosta samhället 14 miljarder kronor per år. Begrundar man att en ny studie utförd av professor Bo Lundbäck konstaterat att omkring personer i Västra Götaland har KOL, varav bedöms ha medelsvår eller svår form av KOL. Men att bara finns registrerade för sjukdomen, blir slutsatsen, att dagens agerande innebär en otrolig misshushållning med både personligt lidande och slöseri med sjukvårdens resurser. Här har våra medlems-föreningar en möjlighet att marknadsföra sig och göra en samhällsinsats genom att utnyttja Länsföreningens hälsoteam och bjuda allmänheten på en spirometritest. Samt informera våra politiker om det värdefulla och förebyggande arbete de utför. HLR-utbildningen är en av hörnstenarna i verksamheten. Ett flertal HLR-utbildningar har genomförts. Mer information från HLR-gruppen på annan plats i Länsinfo Hur var det nu med HLR? Läget inom länet! Först ett stort tack för all positiv respons på HLR-gruppens framförande under Vejbystrandsdagarna och från instruktörerna vid senaste instruktörskursen! Det var roligt att så många verkade intresserade av att medverka till kunskap och övning av HLR ut till medlemmar och övriga i hjärtsjukas omgivning! Eftersom det handlar om minuter och sekunder för att rädda livet vid ett hjärtstopp hinner vi inte vänta på att ambulans anländer. Vi måste själva lära oss att våga ingripa och hur vi ska agera för minsta möjliga skador vid ett hjärtstopp. Självklart blir det då viktigt att vi kan lära ut hur man gör! Utifrån detta arbetar HLR-gruppen i länet för att stötta er ute i lokal-föreningarna genom att utbilda nya instruktörer i Vuxen HLR med hjärtstartare. Detta för att instruktörerna sedan ska utbilda era medlemmar och andra. Vi har därför anordnat instruktörsutbildningar i HLR på två olika platser för största möjliga tillgänglighet. De redan etablerade HLR-instruktörerna vill vi vidareutbilda, informera och peppa för att verkligen kunna och vilja göra bra insatser i föreningarna. Vi har just därför ordnat även instruktörsträffarna på två olika ställen för att ingen skall ha för lång väg till utbildning. Det har under detta år varit utbildningar i Skara (Axevalla) och Kungälv vad gäller instruktörsutbildningarna och vid instruktörs- 2

3 träffarna har det blivit ett möte på Seniorkafét i centrala Skara och ett i Kungälv på Kvarnkullen. Särskilt glädjande var det att så många hade anmält sig till höstens instruktörsutbildning i Kungälv 18 personer! De allra flesta var dock redan instruktörer men kände sig antagligen lite ringrostiga och ville putsa sina kunskaper lite extra. Det blev 2 grupper 5 nya bildade en grupp och resten fick repetera sin instruktörsutbildning. Det visade sig vara väldigt bra eftersom vi planerat att gå igenom och träna på hur man registrerar utbildningar och använder HLR-rådets utbildningsregister och hur man söker olika typer av information ur de olika datasystemen (förutom utbildningsregistret även hjärtstartarregistret och innehållet i olika utbildningar, samt dokumentation man behöver vid utbildningar). Det visade sig vara mycket bra med denna hands-on -träning! På instruktörsutbildningen i Axevalla deltog 5 personer, varav en, som redan var instruktör. De personer, som inte redan var instruktörer vid kursstarten kommer att utbildas i ett steg 2, som leder fram till instruktörscertifiering. Axevallagruppen skall träffas senare i år. Nybörjarna från Kungälv kommer att gå sitt andra steg redan 28 oktober. Med utbildningar gör vi sedan ett uppehåll då vi vet att det är svårt att få deltagare att köra på mörka och halkriskiga vägar när det börjar bli november! Till våren i april blir det nya chanser till instruktörsutbildning och i maj fyller vi på med en instruktörsträff. Så håll utkik efter inbjudan till våren! Hälsar HLR-gruppen i Västra Götaland Sven Olov Josefsson, Kungälv, sammankallande Marianne Eldh, Sotenäs Johnny Jakobsson, Mölndal Gunilla Waller, Öckerö Stig Öhrnborg, Borås Studier och konferens Med stormsteg närmar vi oss senhösten och därefter vintern, som flertalet av oss hoppas blir vit och inte så kall, men behaglig för de som är hjärt- och lungsjuka. Länsföreningens studier startade med ett antal välbesökta HLRkurser dels i Skara och dels i Kungälv och därefter följde de sk utbildningsdagarna i Vejbystrand den september som kan sammanfattas kort enligt följande och angivna programpunkter; Bussresan Inkvartering Workshop Upplevdes positiv av medlemmarna. Dock saknades en kort paus. I stort positivt men med smärre anmärkningar om sängar, mat och aktiviteter. Flera medlemmar ifrågasatte vad det ordet betyder och kan sammanfattas, som så; Träningssession som kan pågå! flera dagar. Betonar problemlösning och påtaglig praktisk övning och kräver att deltagarna är involverade. 3

4 Samsjuklighet vid KOL Karin Jeppsson Förbundet Forskaren och doktoranden Pontus Andell, som belyste de rön som hittats beträffande samsjukligheten mellan lung- och hjärtsjukdomar. Här följer några punkter som noterades; - Genetisk benägenhet - Inflammationen i lungorna kan spilla över till kranskärl - Tendenser att underbehandla samsjuklighet - KOL medför risk att drabbas av stråke - Gäller att fånga upp sjukdomen i ett tidigt skede. Gav information och bakgrunden till bildandet av förbundet och de sakfrågor som för tillfället är viktiga att belysa och arbeta vidare med, som t ex. - ambulanssjukvården - livsstilsfrågor - sjukhusenkäten m fl Christine Cars-Ingels Den nytillträdda kanslichefen presenterade sig och informerade om Förbundet de aktiviteter, som för närvarande planeras, bl a lungmånaden, tidningen Status och arbetet att anställa ny SO. Upplevdes som en intressant och engagerad person, som kan tillföra mycket nytt. Carl Segersson Pia Webeklint, ABF Skåne Agneta Pettersson Förbundet Tommy Eriksson Jubileumsfesten Jeanette Skogshus ABF Skåne Gunilla Waller, HLR ÖNSKEMÅL; 4 representerade företaget Meditek och informerade om vad som gäller att resa med syrgas, som upplevdes som lärorikt. Redogjorde för vad det innebär att vara kassör eller revisor och ansågs vara mycket rak och tydlig i sitt budskap. Önskades en hel kursdag i ämnet. Bra återblick om bakgrunden till bildandet av EVO ombud med uppgift att delta i informationen av nysjuka vid kontakter på sjukhus, vårdcentraler mfl. Saknades den verklighet som möter EVO på sjukhusen. Enbart positiva superlativer över den kunskap om organisationer och hur det ska arbetas inom föreningar plusdet sätt som kunskaperna förmedlades på. Trevligt och gemytligt, bra underhållning, plus för Birgitta Erikssons historik samt OK för musiken av Morfars Trio. Mindre bra; Den långsamma serveringen och att musiken skulle spelat efter maten. Informerade om opinionsutbildning, kommunikation och hur projektbidrag sökes. Bra och informativt. Viktigt ämne, värdefull information, framåtsträvande och bra diskussioner Kortare och mer specialinriktade kurser Ej så många ämnen Mer utrymme för grupparbete Mer information om Länsföreningen och dess arbete

5 Fritidsaktiviteter Mer fackföredrag om sjukvård, forskning, kol, Följdsjukdomar, livsstilsutbildning, friskvård, stress, Mötesteknik m m Fler bensträckare Sammanställning - Workshop Kommunikation Deltagarna föredrar att få informationen digitalt, i andra hand post eller via hemsidan Hjärt Lung Medlemstidningen önskas i pappersform, webbtidning eller ev CD-skiva och innehålla; Status -- Mer om kvinnor och hjärtproblem -- Reportage om ev följdsjukdomar -- Fler positiva artiklar -- Andra lokalföreningars verksamhet, hur de jobbar och skriva om deras verksamhet -- Nya forskningsrön -- Sända tidningen till bibliotek och vårdcentraler Webb, press och Opinionsbildning Studier Öka kommunikation med medlemmar, potentiella medlemmar, intressenter, politiker och vår omvärld.layouten bör förbättras och informera om förbundet på Facebook. Det ansågs att förbundet driver rätt frågor i det nationell opinionsbildande arbetet och att vi ska fortsätta i den riktningen. Det som saknas är att det inte syns i lokaltidningarna. Mötesplatserna för hearingar, utfrågningar ska finnas i övriga ladet och inte bara Stockholm. Efterlystes studieansvarig på förbundet som sprutar idéer, nya kurser, ämnen och info till föreningarna. Eget forum på nätet för t ex cirkelledare. Livsstilsverksamheten Följande aktivitetsområden behöver utvecklas; - Motion tillgång till simhallar, bättre information till våra EVO, Buggkurser, linedance. - Samtals/studiecirklarResecirklar - Kostcirklar, Nya kokböcker, En bank med föreläsare. - Stresshantering, Rökavvänjning, Föreläsningar (samordna register) - Hjärt- och lungräddning efterlystes mer stöd av förbundet avseende utbildning av instruktörer och kurser för vidareutbildning. - Data/IT Utbildningsbehovet som finns är; kunna designa hemsidor, skriva föreningsreportage och uppdatering på datorn. Efterlystes också mer information om förbundets datasupport. 5

6 - Medlemsregistret får godkänt för information, utbildning och support. - Service, beställning och kontakt. I stort sett nöjda med service m m, men önskades att Riksförbundets information ska gå direkt till lokalföreningarna. T ex ska det inte heller heta Hjärt- och Lungskolan utan Livsstilsaktiviteter. Information kort och sammanfattande. Det var en lång sammanfattning av vår kurs på Vejbystrand, men som jag hoppas att Ni och vi inom Länsföreningen kommer att ta till oss inför kommande verksamhetsår. Efter Vejbystrand-kursen har det genomförts en grundkurs i WEButbildning för 6 deltagare på Vara Folkhögskola med Peter Engholm från förbundet, som skicklig utbildare. Dessutom har det genomförts HLR-kurser i både Skara och Kungälv med sikte på instruktörsutbildningar. Nästa kurs för hösten är spirometriutbildningen den 6 november i Vänersborg, som samlat 14 deltagare. Föreläsare blir Lilly Matic från företaget Medic. Planerad ad kursv sver erksamhet 2015 På styrelsens planeringskonferens den 8-9 september 2014 på Vara Folkhögskola arbetades följande program för 2015, fram; Motionsledareutbildning Hjärta/Lungor den 7 mars Vattengymnastik 14 mars HLR instruktörsutbildning april maj HLR instruktörsutbildning september oktober EVO och SO/utbildning 23 april 28 oktober Ordförandeseminarium och minnesträning 21 och 22 maj Registeransvariga 9 april Styrelsens planeringskonferens 7 och 8 september Valberedning, kassör och revisor 23 september HLR Träff 14 och 15 april Webb/Hemsida 15 oktober Spirometriutbildning 4 november Styrelsen (konflikt-och stresshantering) 4-5 december Utöver ovanstående diskuterades andra ämnen, som t ex media, skriva ansökningar, pedagogisk utbildning, kanslistutbildning, demokratidag. 6

7 Avslutningsvis vill jag gärna informera Er om att styrelsen vid sitt senaste sammanträde beslöt utse en s k studiegrupp, bestående av; Lia Stegeus Mölndal Sammankallande Olle Flodin Lidköping Yvonne Jansson Göteborg Vår avsikt är att påbörja vårt uppdrag redan i november månad, innebärande bl a att hitta bra lokaler och föreläsare till de planerade kurserna, men även att finna nya intressanta ämnen att fördjupa och dela med oss av. Hör gärna av Er om Ni har ett ämne som Ni tycker ska belysas och kunna vara intressant att dela med Er. Lämna Ert förslag antingen till oss per mail, telefon eller till Anna på kansliet. Med denna information, önskar vi alla förtroendevalda och medlemmar en GOD, skön höst, förvinter, JUL och NYÅR och ser fram mot det nya Lia Stegeus/studieorganisatör Webbkursutbildning på Vara Folkhögskola På webbutbildningen Open24 Webtol fick vi lära oss grunderna till att administrera våra föreningars hemsidor. Det blir även en fortsättnings kurs i vår så vi kommer att få en ordentlig utbildning med tiden Vi som gick kursen var: Kaj Dahlquist, Lidköping, Bert-Ove Lindblom, Alingsås, Yvonne Jacobsson, Skara, Yvonne Jansson, Göteborg, Lia Stegeus, Möndal och Jan Jonte Holmgren, Falköping. Kursledare var Peter Engholm, Riksförbundet, Stockholm. 7

8 Hälso- och sjukvårdsnämnderna (HSN) i Västra Götaland På styrelsemötet i måndags den 20 okt pratades det om besök i sjukvårdsnämnderna och det kom fram att någon/ några lokalföreningar inte tyckte att dessa möten var så angelägna. Med orsak av detta, kompletteras det med följande information om våra kontakter med HSN. Hälso- och sjukvårdsnämnderna skickar i de flesta fall inbjudan till Länsföreningen som i sin tur utser geografiskt lämpliga representanter från de närmaste lokalföreningarna. De här mötena är otroligt värdefulla då representanter från oss får en möjlighet att möta sjukvårdspolitiker och framföra vår syn på vården, för våra medlemmar samt en möjlighet att presentera vår verksamhet. Under årens lopp har flera förbättringar genomförts tack vare dessa dialogmöten. Hälso- och sjukvårdsnämndernas områdesindelning i Västra Götaland I Västra Götalandsregionen finns tolv hälsooch sjukvårdsnämnder med politiskt utsedda ledamöter. HSN:1 - Lysekil, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad och Tanum HSN:2 - Bengtsfors, Dals Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål HSN:3 - Lilla Edet, Trollhättan, Uddevalla, Vänersborg HSN:4 - Tjörn, Öckerö, Kungälv, Stenungssund, Ale HSN:5 - Göteborg; Centrum-Väster HSN:6 - Alingsås, Herrljunga, Lerum, Vårgårda HSN:7 - Härryda, Mölndal, Partille HSN:8 - Bollebygd, Borås, Mark, Svenljunga, Tranemo och Ulricehamn HSN:9 - Essunga, Falköping, Grästorp, Götene, Lidköping, Skara och Vara 8 HSN:10 -Gullspång, Hjo, Karlsborg, Mariestad, Skövde, Tibro, Tidaholm och Töreboda HSN:11 -Göteborg; Hisingen HSN:12 -Nordöstra Göteborg Nämndernas uppgift är att verka för god hälsa och vård på lika villkor för invånarna i Västra Götaland. Som stöd till hälso- och sjukvårdsnämnderna finns en tjänstemannaorganisation. Hälso- och sjukvårds-nämndernas kansli, är placerad i Borås, Göteborg, Mariestad och Uddevalla. Tjänstemännen bereder ärenden och bidrar med underlag för nämndernas beslut, till exempel beslut om budget, riktlinjer, regler och beställningar av vård. Hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli följer också upp genomförandet av de politiska besluten och gör fortlöpande analyser av följderna av besluten. Nedan kan ni läsa ett referat från ett möte i HSN 4, fredagen den 10 oktober Referatet är ursprungligen skrivet för Öckeröföreningens tidning Hjärtbladet och visar hur stor betydelse det kan ha att just representanter för HjärtLung deltar i dialogmötena. Utöver den värdefulla information som deltagarna fick ta del av vid det här tillfället så fanns det plötsligt möjlighet att fokusera direkt på våra intressen och tillvarata dem i ett sammanhang där nämndledamöter/tjänstemän inte ens hade nuddat vid tanken att de skulle vara med... När hjärtstartaren kom med i Tillgänglighetsdatabasen Höstmöte i Hälso- och sjukvårdsnämnd 4 Två gånger om året bjuder ledningen för HSN 4, d.v.s. Hälso- och sjukvårdsnämnd 4 omfattande Tjörn, Öckerö, Kungälv, Stenungssund och Ale in till dialogmöte. De inbjudna är handikapp- och patientföreningar inom det aktuella området. Från vår förening HjärtLung Öckerö deltog René Ahlberg och undertecknad. Ledningen för HSN 4, ordförande Jan-Åke Simonsson, är för övrigt en välkänd person för oss i Öckerö kommun. Nämnden har ett samlat ansvar för befolkningens hälsa och tillgång till primärvård, sjukhusvård, tandvård, folk-

9 hälsoinsatser och handikapp verksamhet och därmed för en samlad beställning inom respektive område. Detta sker genom överenskommelser med regionens utförare och avtal med externa vårdgivare. Citatet hämtat från inbjudan visar vilken oerhört komplex uppgift nämnden har. Nämnderna ska bli färre nästa år, informerade Jan-Åke Simonsson, de kommer nämligen att slås ihop med påföljd att varje nämnd kommer att få ett större upptagningsområde. Hur kommer det att gå? frågar man sig. Det program som mötesdeltagarna hade samlats kring den här gången, gällde dels Information från Rättighetskommittén dels Information från Sjukresor. Utöver detta hade patient- och handikappföreningarna möjlighet att yttra sig. Åsa Olsson från Rättighetskommittén, tidigare Handikapp kommittén, berättade att kommittén består av nio ledamöter som sammanträder tre gånger om året. Utöver det så har man två samråd varje år. Kommittén har ett kansli till sin hjälp. Rättighetskommittén arbetar med mänskliga rättigheter i Västra Götaland. Speciellt fokuserar man på områdena jämställdhet/ HBT, etnicitet/trosuppfattningar, ålder och funktionshinder med specifikt stöd åt den sistnämnda gruppen. Normer och icke-diskriminering är nyckelbegrepp. Vilka normer är det som råder, hur görs de synliga och hur ifrågasätter man dem? Vilka är det som har privilegier i samhället och hur synliggör man detta förhållande? Kommitténs arbete grundar sig på Diskrimineringslag 2008:567. De arbetsformer som man använder sig mest av är: samråd med olika invånargrupper, utbildningar och konferenser, pilotverksamhet inom rättighetsbaserat arbete, TD d.v.s. Tillgänglighets Databasen, riktlinjer för remisser, organisationsstöd och projekt. Tillgänglighetsdatabasen kan vara av särskilt intresse för oss. I den kan man se t.ex. om en lokal är fysiskt tillgänglig i olika avseenden. En rullstolsbunden som ska till en viss möteslokal kan förbereda sig inför besöket. Genom att ta fram så går det att kontrollera t.ex. om lokalen har tillräckligt breda dörrar, om det finns trappor eller för höga trösklar. Alla vårdcentraler är inventerade vad gäller tillgängligheten liksom 68 konferensanläggningar När föreläsaren hade kommit så långt i sitt program räckte vår alltid lika alerte ordförande René Ahlberg upp handen och frågade var man kan se att det finns en hjärtstartare på platsen. Stor tablå, ingen hade ens tänkt på detta, uppgifterna fanns helt enkelt inte med! Nu blev det ett skrivande och sedan gav man ett löfte om att bristen kommer att avhjälpas snarast. Vi får hoppas på det och att hjärtstartarna verkligen markeras i Tillgänglighetsdatabasen. Sedan var det dags för Susanne Bengtsson att tala om Sjukresor. Resorna är faktiskt en del av vårdprocessen. De som arbetar med dem är Sjukreseenheten, som har fyra kontor. Dessa ligger i Borås, Göteborg, Mariestad och Vänersborg. Sjukresor är en kostsam affär, patienter i Västra Götaland reser för 300 miljoner kronor årligen. Resorna företas med bil, taxi, kollektivtrafik eller med sjukreselinjer. Det vanligaste färdsättet och det dyraste, 220 miljoner kr är taxi. Ett exempel på en sjukreselinje är Ronden. Det är en särskilt anpassad buss för sjukresor som går efter en fastställd turlista. Det här med sjukresor omges av ett omfattande regelsystem som man inte lär sig så där alldeles enkelt. Det bästa sättet är nog att skaffa sig ett litet gult häfte SJUKRESOR Patientinformation som Västra Götalandsregionen har ställt samman. I häftet finns det mesta som man behöver ha reda på. Skulle det vara så att svaret på ens egen specifika fråga inte finns med så har häftet en liten förteckning med telefonnummer som är lämpliga att ringa. Vi ska försöka rekvirera häftet SJUKRESOR till föreningen för att dela ut. Efter de här omfattande genomgångarna fick ett par patientföreningar möjlighet att ta upp en del missförhållanden på olika ställen, t.ex. vid sjukhus och vårdcentraler. Dialogmötet var därmed slut, förhoppningsvis blir det ett nytt till våren! Text Monica Nyström 9

10 STYRELSEN Ordförande Bengt Hagstedt, tel VÄNERSBORG Vice Ordförande Olle Flodin, tel LIDKÖPING Kassör Rolf Sundberg, tel LANDVETTER Sekreterare Monica Nyström, tel FOTÖ Ordinarie Styrelseledamöter Christer Johnsson, tel VÄNERSBORG Gert Ingvar Olsson, tel VÄNERSBORG Lia Stegeus, tel MÖLNDAL Ersättare i Styrelsen René Ahlberg, tel ÖCKERÖ Jan Holmgren, tel , FALKÖPING Yvonne Jansson, tel GÖTEBORG 10

11 VALBEREDNING Valberedning Sammankallande Birgitta Eriksson, Lunden Åkerström TROLLHÄTTAN Tel Valberedning Ordinarie Claes Hagström, Mellanvägen HJO Tel , Valberedning Ordinarie Johnny Jakobsson, Torallagatan 5 A MÖLNDAL Tel , Valberedning Ersättare Göran Carlstedt, Varnumgatan BORÅS Tel ,

12 Välkommen att kontakta oss! Länsföreningen HjärtLung Västra Götaland Edsvägen 3 B Vänersborg Tfn/Fax: e-post: PG: BG: Vi har bemannad expedition måndag - torsdag , fredag Gör gärna ett besök! Det går också bra att ringa eller faxa oss. Vid obemannad expedition, lämna ett meddelande på telefonsvararen. 11

13 Lär dig rädda liv! Varje dag sker ca 27 plötsliga hjärtstopp utanför sjukhus i Sverige. Hjärt-lungräddning (HLR) tillsammans med användning av en hjärtstartare inom 3 minuter ökar överlevnadschansen till upp emot 70 %. Allt detta enligt HLR-rådets hjärtstartarregister mars 2014) Gå en kurs i hjärt-lungräddning ( Vuxen-HLR med hjärtstartare )! Under ca tre timmar får du lära dig teorin och dessutom träna praktiskt på en docka. Ta kontakt med någon av alla HjärtLungföreningar i landet för att få mer information. I flertalet av dessa föreningar finns utbildade HLR-instruktörer, som håller kurser. Så kan även du bli en livräddare. Tveka inte - ALLA KAN LÄRA SIG HLR!

14 Föreningen är ansluten till Riksförbundet HjärtLung och utgör en sammanslutning av lokalföreningar för hjärt-, kärl- och lungsjuka inom Västra Götalands län. I länsföreningens uppgift ingår, att inom det egna länet särskilt verka för att utöva stödverksamhet bland lokalföreningarnas medlemmar och att stödja dessa föreningar i deras verksamhet. Utkommer två gånger per år, vår och höst. Manusstopp för nr maj med utgivning den 31 maj 2015 Ansvarig utgivare: Ordf. Bengt Hagstedt Redaktör och layout: Jan Jonte Holmgren ,

Media på andra språk än svenska Västra Götalands regionen 2005 Mediainköp

Media på andra språk än svenska Västra Götalands regionen 2005 Mediainköp Mediainköp Borås Göteborg Ale Alingsås Bengtsfors Bollebygd 66 40 41 22 1 7 2 3 1 65 31 544 222 2 2 8 15 5 20 10 5 2 1 1 1 350 250 12 2 214 7 5 48 16 20 49 9 20 2 41 35 438 180 2 1 4 13 2 188 18 348 37

Läs mer

Dig som är ordförande i den nämnd som beslutar om studieförbundens villkor i Ale

Dig som är ordförande i den nämnd som beslutar om studieförbundens villkor i Ale villkor i Ale Visste du att studieförbunden i Ale förra året genomförde cirka 750 studiecirklar och andra grupper med totalt nästan 5.300 deltagare. Dessutom genomförde de över 1.100 kulturprogram i form

Läs mer

Kommunerna i Västra Götalands och Hallands län Den finansiella profilen

Kommunerna i Västra Götalands och Hallands län Den finansiella profilen Kommunerna i Västra Götalands och Hallands län Den finansiella profilen 214-214 Resultat före extraordinära poster / verksamhetens kostnader 5 4 2% 3 2 2 2,5 1,6 2,1 2 2 2,3 2,5 1,6 1 1,2 21 211 212 213

Läs mer

Ordföranden har ordet!

Ordföranden har ordet! Nr 1 2015 Ordföranden har ordet! Vår åren är nu här och de flesta årsmöten inom vår organisation är nu avklarade. Länsföreningens årsmöte var i år förlagt till Lökeberg i Bohuslän, tanken med det var att

Läs mer

Ordföranden har ordet!

Ordföranden har ordet! Nr 1 2016 Ordföranden har ordet! Länsförening HjärtLung Västra Götaland har en aktiv roll i HjärtLungs verksamhet. Jag känner mig stolt och tacksam över det förtroende jag fått av medlemmarna att som ordf.

Läs mer

Ranking Göteborg Företagsklimat

Ranking Göteborg Företagsklimat Ranking 2011 Göteborg 2011-05-03 Företagsklimat Varför är företagsklimatet viktigt? Med ett bra företagsklimat blir det lättare att starta, driva och utveckla framgångsrika företag. Definition av företagsklimat

Läs mer

Arbetsmarknadsdata Västra Götalands län

Arbetsmarknadsdata Västra Götalands län Arbetsmarknadsdata Västra Götalands län Augusti 2014 Jens Sandahl, Analysavdelningen 11 september 2014 Antal nyanmälda platser i Västra Götalands län per månad 2011-2014 Antal nyanmälda platser i Västra

Läs mer

Inkvarteringsstatistik februari 2005

Inkvarteringsstatistik februari 2005 Inkvarteringsstatistik februari 005 Kommunstatistik Från och med januari 005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugby och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige genom att Turismens Utredningsinstitut

Läs mer

DRIFTSENHET/(NÄMND/STYRELSE)

DRIFTSENHET/(NÄMND/STYRELSE) Registrerade LAS-områden 2016-06-01 1(6) ORT/KOMMUN Ale Alingsås Bengtsfors Bollebygd Borås Dals-Ed Essunga Falköping DRIFTSENHET/(NÄMND/STYRELSE) Kungälvs sjukhus Ale/Kungälv Alingsås lasarett Folkhögskolan

Läs mer

Västra Götalands Läns RAorganisation. Fredrik Rasmusson

Västra Götalands Läns RAorganisation. Fredrik Rasmusson Västra Götalands Läns RAorganisation Ale kommun Alingsås kommun Bengtsfors kommun Bollebygd kommun Borås stad Dals-Ed kommun Essunga kommun Falköping kommun Färgelanda kommun Grästorp kommun Gullspång

Läs mer

Webbenkät: Folkhälsoekonomi/sociala investeringar i Västra Götaland 2013-11-11

Webbenkät: Folkhälsoekonomi/sociala investeringar i Västra Götaland 2013-11-11 Webbenkät: Folkhälsoekonomi/sociala investeringar i Västra Götaland 2013-11-11 Regional utveckling för folkhälsa (RUFF) Avsiktsförklaring RUFF-gruppen Utvecklingsområde: folkhälsa i samhällsplanering,

Läs mer

Telefon 020-91 90 90

Telefon 020-91 90 90 FÄRDTJÄNST/SÄRSKILD KOLLEKTIVTRAFIK I ALINGSÅS KOMMUN - ett komplement till allmänna kommunikationer Boka alltid din resa för färdtjänst eller sjukresa via beställningscentralen Telefon 020-91 90 90 Välkommen

Läs mer

Länsföreningen HjärtLung Västra Götaland

Länsföreningen HjärtLung Västra Götaland Länsföreningen HjärtLung Västra Götaland Protokoll Styrelsemöte 8 Tid 2015-10-19 kl. 9.30 Plats Vassbottengatan Vänersborg Närvarande Olle Flodin Vice ordförande Rolf Sundberg René Ahlberg Yvonne Jansson

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Välfärdstappet Västra Götalands län Inledning Välfärdsutredningen som presenterades i slutet av förra året lanserade ett förslag till vinstbegränsning för välfärdsföretag. I praktiken

Läs mer

Inkvarteringsstatistik januari 2006

Inkvarteringsstatistik januari 2006 Inkvarteringsstatistik januari 2006 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Detta är en lättläst version av Vision Västra Götaland Det goda livet Bearbetningen har gjorts av Centrum för lättläst

Detta är en lättläst version av Vision Västra Götaland Det goda livet Bearbetningen har gjorts av Centrum för lättläst vision västra götaland det goda livet Detta är en lättläst version av Vision Västra Götaland Det goda livet Bearbetningen har gjorts av Centrum för lättläst Visionen gäller för Västra Götaland. Den är

Läs mer

Hur många etjänster, inom socialtjänsten, för invånarna var i drift december 2012?

Hur många etjänster, inom socialtjänsten, för invånarna var i drift december 2012? e-tjänster "Antalet e-tjänster inom socialtjänsten för invånarna samt användningen av e-tjänsterna. E-tjänsterna ska vara utformade efter målgruppernas behov och förutsättningar. E-tjänsterna ska vara

Läs mer

Inkvarteringsstatistik augusti 2011

Inkvarteringsstatistik augusti 2011 Inkvarteringsstatistik augusti 2011 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Sammanträde med Överförmyndarnämnden

Sammanträde med Överförmyndarnämnden Kallelse/Underrättelse Sammanträde med Överförmyndarnämnden Tid: Tisdagen den 1 Mars 2016, kl 17.00 Plats: Rådslaget, Rådhuset, Alingsås Information och överläggningar Ärendelista Val av justerare och

Läs mer

Sammanträde med Valnämnden

Sammanträde med Valnämnden Kallelse/Underrättelse Sammanträde med Valnämnden Tid: Måndagen den 16 Maj 2016, kl 18.00 Plats: Rådslaget, Rådhuset, Alingsås Information och överläggningar A/ Principer för indelning i valkretsar och

Läs mer

Skolbiorapport kommuner uppgett att man har skolbio.

Skolbiorapport kommuner uppgett att man har skolbio. Skolbiorapport 2014 Varje år frågar Kultur i Väst hur Västra Götalandsregionens 49 kommuner om man har en skolbioverksamhet under förgående år. Vi har skickat en kort enkät till varje kommun att svara

Läs mer

Inkvarteringsstatistik januari 2011

Inkvarteringsstatistik januari 2011 Inkvarteringsstatistik januari 2011 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Företagsamhetsmätning Västra Götaland län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010

Företagsamhetsmätning Västra Götaland län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamhetsmätning Västra Götaland län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamheten Västra Götalands län Inledning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras varje halvår. Syftet är att studera

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Inkvarteringsstatistik maj 2011 Kommunstatistik ti tik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Nr 1 2014. Ordföranden har ordet!

Nr 1 2014. Ordföranden har ordet! Nr 1 2014 Ordföranden har ordet! Hej nu är vi åter här med Länsinfo Det har hänt en hel del sedan förra utskicket. Hälsar Jan Holmgren Jonte från Falköping välkommen som ansvarig för Länsinfo, och tackar

Läs mer

SITHS Nationell identifieringstjänst. Vad? Varför? Hur? Framöver?

SITHS Nationell identifieringstjänst. Vad? Varför? Hur? Framöver? SITHS Nationell identifieringstjänst Västra Götalands Läns RAorganisation Ale kommun Alingsås kommun Bengtsfors kommun Bollebygd kommun Borås stad Dals-Ed kommun Essunga kommun Falköping kommun Färgelanda

Läs mer

Länsföreningen HjärtLung. Västra Götaland. 1. Mötets öppnande Ordförande Bengt Hagstedt öppnade mötet.

Länsföreningen HjärtLung. Västra Götaland. 1. Mötets öppnande Ordförande Bengt Hagstedt öppnade mötet. Länsföreningen HjärtLung Västra Götaland Protokoll Styrelsemöte 5 Tid 2015-06-15 kl. 9.30 Plats Vänersborg Närvarande Bengt Hagstedt Ordförande Olle Flodin Rolf Sundberg René Ahlberg Christer Johnsson

Läs mer

Inkvarteringsstatistik december 2004

Inkvarteringsstatistik december 2004 Inkvarteringsstatistik december 2004 Gästnätter december 2004, län (tusen) 1 600 1 524 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 223 422 138 0 Sverige Västra Götalands län Stockholms län Skåne län 22/02/2005 www.vastsverige.com

Läs mer

Inkvarteringsstatistik september 2004

Inkvarteringsstatistik september 2004 Inkvarteringsstatistik september 2004 Gästnätter september 2004, län (tusen) 2 500 2 000 2 256 1 500 1 000 667 500 359 233 0 Sverige Västra Götalands län Stockholms län Skåne län 11/11/2004 www.vastsverige.com

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Inkvarteringsstatistik april 2011 Kommunstatistik ti tik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Förslag på särskilt ombud i begravningsfrågor. KS

Förslag på särskilt ombud i begravningsfrågor. KS Beslutsförslag 2014-11-21 Kommunstyrelseförvaltningen Kanslienheten Jenny Antonsson Förslag på särskilt ombud i begravningsfrågor. KS 2014-440. Förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Ny personal. Magnus Wettergren, praktikant, tom 6 mars. Vik Kommunikatör/IT- Administratör

Ny personal. Magnus Wettergren, praktikant, tom 6 mars. Vik Kommunikatör/IT- Administratör Ny personal Therese Näsman, from 1 april Joakim Friedrich, from 1 april Magnus Wettergren, praktikant, tom 6 mars Vik Kommunikatör/IT- Administratör Ny webbsida Mer lättillgänglig sida med mer fokusering

Läs mer

Nätverk för språk-, läs- och skrivutveckling i Västsverige Västra Götaland och norra Halland

Nätverk för språk-, läs- och skrivutveckling i Västsverige Västra Götaland och norra Halland Nätverk för språk-, läs- och skrivutveckling i Västsverige Västra Götaland och norra Halland Kommun Ale Alingsås Bengtsfors Bollebygd Bollebygd Dals-Ed Essunga Essunga Falkenberg Falköping Färgelanda Grästorp

Läs mer

Sammanfattning av förändringar i Krav- och kvalitetsbok Vårdval VG Primärvård 2017

Sammanfattning av förändringar i Krav- och kvalitetsbok Vårdval VG Primärvård 2017 Enhet Primärvård Västra Götalandsregionen Sammanfattning av förändringar i Krav- och kvalitetsbok Vårdval VG Primärvård 2017 En reviderad Krav- och kvalitetsbok, förfrågningsunderlag enligt lag (2008:962)

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik juli 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik juli 2017 FAKTAUNDERLAG Västra Götalands län Göteborg, 14 augusti 2017 Jens Sandahl Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik juli 2017 Till arbete Under juli 2017 påbörjade 3 980 personer (1 816 kvinnor och 1 643

Läs mer

Gästnattsrapport Västsverige januari 2016 Victor Johansson,

Gästnattsrapport Västsverige januari 2016 Victor Johansson, Gästnattsrapport Västsverige januari 2016 Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Viktig information om rapporten Varje månadsrapport

Läs mer

Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionen Västra Götaland 49 kommuner 1,6 miljoner invånare Västra Götalands län Landskap: Västergötland, Bohuslän och Dalsland Största stad: Göteborg Minsta kommun: Dals Ed Regionhuvudstad: Vänersborg 29 611 öar,

Läs mer

Gästnattsrapport Västsverige juni 2016 Victor Johansson,

Gästnattsrapport Västsverige juni 2016 Victor Johansson, Gästnattsrapport Västsverige juni 216 Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Viktig information om rapporten Varje månadsrapport inkluderar

Läs mer

Länsföreningen Västra Götaland HjärtLung

Länsföreningen Västra Götaland HjärtLung Länsföreningen Västra Götaland HjärtLung Protokoll Styrelsemöte 8 Tid 2014-11-29 kl. 9.00 Plats Kvänum Närvarande Bengt Hagstedt Ordförande Olle Flodin Rolf Sundberg Christer Johnsson Yvonne Jansson Monica

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik februari 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik februari 2017 FAKTAUNDERLAG Västra Götalands län Göteborg, 13 mars 2017 Sara Andersson, Jens Sandahl Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik februari 2017 Till arbete Under februari 2017 påbörjade 5 409 personer (2

Läs mer

Inkvarteringsstatistik januari 2008

Inkvarteringsstatistik januari 2008 Inkvarteringsstatistik januari 2008 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Gästnattsrapport Västsverige januari 2017 Victor Johansson,

Gästnattsrapport Västsverige januari 2017 Victor Johansson, Gästnattsrapport Västsverige januari 2017 Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Viktig information om rapporten Varje månadsrapport

Läs mer

Gästnattsrapport Västsverige mars 2017 Victor Johansson,

Gästnattsrapport Västsverige mars 2017 Victor Johansson, Gästnattsrapport Västsverige mars 217 Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Viktig information om rapporten Varje månadsrapport inkluderar

Läs mer

Gästnattsrapport februari 2014

Gästnattsrapport februari 2014 Gästnattsrapport 214 Källa: SCB och Tillväxtverket Bearbetat av Västsvenska Turistrådet Kontakt: ann-sofie.stromback@vastsverige.com monika.fleming-glogoza@vastsverige.com Klicka här för att hämta SCB

Läs mer

Mottagande av nyanlända flyktingar. i Västra Götalands län Rapport 2010:44

Mottagande av nyanlända flyktingar. i Västra Götalands län Rapport 2010:44 Mottagande av nyanlända flyktingar i Västra Götalands län Rapport 2010:44 Rapport 2010:44 ISSN 1403-168X Utgivare: Länsstyrelsen Västra Götalands län, enheten för social hållbarhet Grafisk form: malin.fasth.com

Läs mer

Gästnattsrapport Västsverige oktober 2016 Victor Johansson,

Gästnattsrapport Västsverige oktober 2016 Victor Johansson, Gästnattsrapport Västsverige oktober 216 Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Viktig information om rapporten Varje månadsrapport

Läs mer

Gästnattsrapport Västsverige maj 2016 Victor Johansson,

Gästnattsrapport Västsverige maj 2016 Victor Johansson, Gästnattsrapport Västsverige maj 216 Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Viktig information om rapporten Varje månadsrapport inkluderar

Läs mer

Inkvarteringsstatistik maj 2010

Inkvarteringsstatistik maj 2010 Inkvarteringsstatistik maj 2010 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Västra Götalands RA-organisation

Västra Götalands RA-organisation Västra Götalands RA-organisation Ale kommun Alingsås kommun Bengtsfors kommun Bollebygd kommun Borås stad Dals-Ed kommun Essunga kommun Falköping kommun Färgelanda kommun Grästorp kommun Gullspång kommun

Läs mer

Gästnattsrapport April 2015

Gästnattsrapport April 2015 Gästnattsrapport April 215 Källor: SCB, Tillväxtverket, Swedavia Bearbetat av Turistrådet Västsverige Kontakt: ann-sofie.stromback@vastsverige.com Klicka här för att hämta SCB s Beskrivning av inkvarteringsstatistik

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 februari 2015 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län januari 2015: 61 625 (7,7%) 35 344

Läs mer

Gästnattsrapport Västsverige april 2016 Victor Johansson,

Gästnattsrapport Västsverige april 2016 Victor Johansson, Gästnattsrapport Västsverige april 216 Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Viktig information om rapporten Varje månadsrapport

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 maj 2015 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län april 2015: 56 385 (7,0%) 24 753 kvinnor

Läs mer

Gästnattsrapport Mars 2015

Gästnattsrapport Mars 2015 Gästnattsrapport Mars 215 Källor: SCB, Tillväxtverket, Swedavia Bearbetat av Turistrådet Västsverige Kontakt: ann-sofie.stromback@vastsverige.com Klicka här för att hämta SCB s Beskrivning av inkvarteringsstatistik

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 13 januari 2015 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län december 2014: 61 052 (7,6%) 34 837

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 mars 2015 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län februari 2015: 60 859 (7,6%) 34 968 män

Läs mer

Inkvarteringsstatistik mars 2006 Kvartalsstatistik jan-mar 2006

Inkvarteringsstatistik mars 2006 Kvartalsstatistik jan-mar 2006 Inkvarteringsstatistik mars 2006 Kvartalsstatistik jan-mar 2006 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige

Läs mer

Gästnattsrapport Västsverige sommaren (juni-augusti) 2017 Victor Johansson,

Gästnattsrapport Västsverige sommaren (juni-augusti) 2017 Victor Johansson, Gästnattsrapport Västsverige sommaren (juni-augusti) 2017 Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Viktig information om rapporten Denna

Läs mer

Ansökan Vårdval Rehab

Ansökan Vårdval Rehab Ansökan Vårdval Rehab Ansökan Vårdval Rehab Sökande Företagsnamn: Organisationsnummer: Postadress: Postnummer: Ort: Telefon-nr för patienter (inkl riktnr): Faxnummer: Kontaktperson hjälpmedel - Namn: Juridisk

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 12 december 2014 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län november 2014: 59 644 (7,4%) 33 577

Läs mer

FÄRDTJÄNST STENUNGSUND

FÄRDTJÄNST STENUNGSUND FÄRDTJÄNST STENUNGSUND 1 juni 2013 och tills vidare 660483-113 Kristinehamn Dals-Ed Åmål Gullspång Laxå Askersund Mariestad Färgelanda Munkedal Vänersborg Lysekil Grästorp Trollhättan Essunga Lilla Edet

Läs mer

Inkvarteringsstatistik september 2005 Kvartalsstatistik jul-sep 2005

Inkvarteringsstatistik september 2005 Kvartalsstatistik jul-sep 2005 Inkvarteringsstatistik september 2005 Kvartalsstatistik jul-sep 2005 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige

Läs mer

Västsvenska perspektiv på tillväxt och innovation. Kristina Jonäng, (c) Ledamot av regionstyrelsen

Västsvenska perspektiv på tillväxt och innovation. Kristina Jonäng, (c) Ledamot av regionstyrelsen Västsvenska perspektiv på tillväxt och innovation Kristina Jonäng, (c) Ledamot av regionstyrelsen Västra Sverige på 1990-talet Brokig struktur och behov av samordning Tre små län och tre små landsting

Läs mer

Länsföreningen HjärtLung. Västra Götaland. 1. Mötets öppnande Ordförande Bengt Hagstedt öppnade mötet.

Länsföreningen HjärtLung. Västra Götaland. 1. Mötets öppnande Ordförande Bengt Hagstedt öppnade mötet. Länsföreningen HjärtLung Västra Götaland Protokoll Styrelsemöte 1 Tid 2015-01-19 kl. 9.30 Plats Vänersborg Närvarande Bengt Hagstedt Ordförande Olle Flodin Rolf Sundberg Christer Johnsson Yvonne Jansson

Läs mer

Gästnattsrapport Juli 2015

Gästnattsrapport Juli 2015 Gästnattsrapport Juli 215 Källor: SCB, Tillväxtverket, Swedavia Bearbetat av Turistrådet Västsverige Kontakt: ann-sofie.stromback@vastsverige.com victor.johansson@vastsverige.com Klicka här för att hämta

Läs mer

Företagsamheten 2014 Västra Götalands län

Företagsamheten 2014 Västra Götalands län Företagsamheten 2014 Västra Götalands län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Västra Götalands län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Västra Götalands län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma

Läs mer

FÄRDTJÄNST STENUNGSUND

FÄRDTJÄNST STENUNGSUND FÄRDTJÄNST STENUNGSUND 1 juni 2013 och tills vidare 660483-113 Kristinehamn Dals-Ed Åmål Gullspång Laxå Askersund Mariestad Färgelanda Munkedal Vänersborg Lysekil Grästorp Trollhättan Essunga Lilla Edet

Läs mer

Förslag till medfinansiering Västragötalandsregionen

Förslag till medfinansiering Västragötalandsregionen Infrastructure Förslag till medfinansiering Västragötalandsregionen 19 mars 2013 Medfinansieringsbelopp för kommuner i Skaraborgs kommunförbund samt Vårgårda Kommunerna i Skaraborgs kommunförbund är uppdelade

Läs mer

Vidarefaktureringsrutiner för landstingssubventioner i Västra Götalandsregionen

Vidarefaktureringsrutiner för landstingssubventioner i Västra Götalandsregionen Information till öppenvårdsapotek 1(8) Vidarefaktureringsrutiner för landstingssubventioner i Västra Götalandsregionen Inledning Instruktionen avser öppenvårdsapotekens fakturering av kostnader för följande

Läs mer

Företagsamheten Västra Götalands län

Företagsamheten Västra Götalands län 2013-02-08 Företagsamheten 2013 Västra Götalands län Västra Götalands län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Västra Götalands län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors

Läs mer

Hur ska konkurrenskraft upprätthållas i Sveriges ledande industriregion på en Europas mest kunskapsintensiva

Hur ska konkurrenskraft upprätthållas i Sveriges ledande industriregion på en Europas mest kunskapsintensiva Hur ska konkurrenskraft upprätthållas i Sveriges ledande industriregion på en Europas mest kunskapsintensiva arbetsmarknader? Brist på modern struktur präglade Västsverige på 80- och 90-talen Brokig struktur.

Läs mer

Gästnattsrapport Februari 2015

Gästnattsrapport Februari 2015 Gästnattsrapport Februari 215 Källor: SCB, Tillväxtverket, Swedavia Bearbetat av Turistrådet Västsverige Kontakt: ann-sofie.stromback@vastsverige.com Klicka här för att hämta SCB s Beskrivning av inkvarteringsstatistik

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 15 juni 2015 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län maj 2015: 54 955 (6,9%) 24 396 kvinnor

Läs mer

Gästnattsrapport december Källa: SCB och Tillväxtverket Bearbetat av Västsvenska Turistrådet

Gästnattsrapport december Källa: SCB och Tillväxtverket Bearbetat av Västsvenska Turistrådet Gästnattsrapport december 2013 Källa: SCB och Tillväxtverket Bearbetat av Västsvenska Turistrådet 1 Nyckeltal i Västra Götaland, december 2013 Hotell, stugbyar och vandrarhem Antal gästnätter: december

Läs mer

Inkvarteringsstatistik september 2007 Kvartalsstatistik jul-sep 2007

Inkvarteringsstatistik september 2007 Kvartalsstatistik jul-sep 2007 Inkvarteringsstatistik september 2007 Kvartalsstatistik jul-sep 2007 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige

Läs mer

Inkvarteringsstatistik mars 2011 Kvartal 1 2011

Inkvarteringsstatistik mars 2011 Kvartal 1 2011 Inkvarteringsstatistik mars 2011 Kvartal 1 2011 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av juli 2011

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av juli 2011 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 16 augusti 2011 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av juli 2011 Läget

Läs mer

Gästnattsrapport Västsverige sommaren (juni-augusti) 2016 Victor Johansson,

Gästnattsrapport Västsverige sommaren (juni-augusti) 2016 Victor Johansson, Gästnattsrapport Västsverige sommaren (juni-augusti) 2016 Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Viktig information om rapporten Denna

Läs mer

Gästnattsrapport Januari 2015

Gästnattsrapport Januari 2015 Gästnattsrapport Januari 215 Källor: SCB, Tillväxtverket, Swedavia Bearbetat av Turistrådet Västsverige Kontakt: ann-sofie.stromback@vastsverige.com monika.fleming-glogoza@vastsverige.com Klicka här för

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av augusti 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av augusti 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 september 2014 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län augusti 2014: 59 629 (7,4%) 33 027

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 13 januari 2016 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län december 2015: 57 825 (7,2%) 32 513

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av september 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av september 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 10 oktober 2014 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län september 2014: 59 126 (7,4%) 32 741

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 november 2014 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län oktober 2014: 59 565 (7,4%) 33 242

Läs mer

jakob.lindvall@i2i.se Idea2Innova2on Sweden AB, Åre/Stockholm

jakob.lindvall@i2i.se Idea2Innova2on Sweden AB, Åre/Stockholm jakob.lindvall@i2i.se Idea2Innova2on Sweden AB, Åre/Stockholm INNOVATION Olika typer av innovationer Innovationsprocessen Idégenerering Utvärdering Utveckling Kommersialisering Företagsledare Forskare

Läs mer

- Strategiska satsningar för innovationskraft

- Strategiska satsningar för innovationskraft - Strategiska satsningar för innovationskraft Innovationskraftsseminarium Göteborg 26 oktober 2010 1 Helena L Nilsson Enhetschef Forskning och utveckling Regional utveckling, Västra Götalandsregionen 2

Läs mer

Miljönämnden 26 Januari 2011/ Ny Dinau Malin Englund

Miljönämnden 26 Januari 2011/ Ny Dinau Malin Englund Miljönämnden 26 Januari 2011/ Ny Dinau Malin Englund Klimatstrategi för r Västra V GötalandG Sex fokusområden 1. Effektiv energianvändning ndning i bostäder och lokaler 2. Effektiva godstransporter - grön

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av maj 2011

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av maj 2011 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 15 juni 2011 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av maj 2011 Lediga

Läs mer

Bättre liv för sjuka äldre

Bättre liv för sjuka äldre Bättre liv för sjuka äldre Maj Rom Aktuella problem Framtida utmaningar Begränsade resurser 1 Äldre personer individer med olika behov Behovs- och situationsanpassad vård och omsorg Mest sjuka äldre Standardiserad

Läs mer

Gästnattsrapport Västsverige december 2016 (helårsrapport) Victor Johansson,

Gästnattsrapport Västsverige december 2016 (helårsrapport) Victor Johansson, Gästnattsrapport Västsverige december 2016 (helårsrapport) Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Viktig information om rapporten

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av augusti 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av augusti 2013 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 september 2013 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län augusti 2013: 65 899 (8,2%) 35 886

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av oktober 2011

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av oktober 2011 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 november 2011 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län oktober 2011 60 900 (7,8%) 32 000

Läs mer

Aktuellt från Hjärt- och Lungsjukas länsförening i Västra Götaland

Aktuellt från Hjärt- och Lungsjukas länsförening i Västra Götaland - 1 - Aktuellt från Hjärt- och Lungsjukas länsförening i Västra Götaland Ordförande har ordet N u är det dags att dra igång verksamheten i föreningarna, efter en förhoppningsvis skön semestervila. Det

Läs mer

Länsrapport 2015 Västra Götalands län. Kommunernas arbete enligt alkohollagen

Länsrapport 2015 Västra Götalands län. Kommunernas arbete enligt alkohollagen Länsrapport 2015 Kommunernas arbete enligt alkohollagen Länsrapport 2015 Kommunernas arbete enligt alkohollagen Innehåll 1 Om länsrapportens undersökning 2015 7 Målgrupper...........................................

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Västra Götalands län?

Vilka är lokalpolitikerna i Västra Götalands län? POLITIKER PER LÄN 2012 Vilka är lokalpolitikerna i Västra Götalands län? Hur nöjda är medborgarna? 1 2 Korta fakta Västra Götalands län Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad

Läs mer

KUSK. Kunskap, utveckling, statistik och kommunikation i gränsregionen Østfold/Västra Götaland

KUSK. Kunskap, utveckling, statistik och kommunikation i gränsregionen Østfold/Västra Götaland KUSK Kunskap, utveckling, statistik och kommunikation i gränsregionen Østfold/Västra Götaland Projektinnehåll Syfte - Kreativt arbete med vision och strategi Mål - Identifiera framgångsfaktorer Målgrupper

Läs mer

Länsföreningen HjärtLung VästraGötaland

Länsföreningen HjärtLung VästraGötaland Länsföreningen HjärtLung VästraGötaland Protokoll Styrelsemöte 4 Tid 2015-05-11 kl. 9.30 Plats Vänersborg Närvarande Bengt Hagstedt Ordförande Olle Flodin Rolf Sundberg Christer Johnsson Yvonne Jansson

Läs mer

Förteckning över övriga partier som inte är särskilt redovisade i protokoll Riksdagsval 2002

Förteckning över övriga partier som inte är särskilt redovisade i protokoll Riksdagsval 2002 Förteckning över övriga partier som inte är särskilt redovisade i protokoll Riksdagsval 2002 Ale Kirunapartiet 1 Missnöjespartiet 1 6 Norrbottenspartiet 2 NSF 1 NyDemokrati 8 Summa 50 Alingsås Ingentingpartiet

Läs mer

Länsföreningen Västra Götaland HjärtLung. 1. Mötets öppnande Ordförande Bengt Hagstedt öppnade mötet.

Länsföreningen Västra Götaland HjärtLung. 1. Mötets öppnande Ordförande Bengt Hagstedt öppnade mötet. Länsföreningen Västra Götaland HjärtLung Protokoll Styrelsemöte 7 Tid 2014-10-20 kl. 9.30 Plats Vänersborg Närvarande Bengt Hagstedt Ordförande Olle Flodin Rolf Sundberg Christer Johnsson Lia Stegeus Monica

Läs mer

Länsrapport 2012 Västra Götalands län exklusive Göteborg

Länsrapport 2012 Västra Götalands län exklusive Göteborg Länsrapport 2012 Västra Götalands län exklusive Göteborg Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) 2.1. 1. Kommunens namn Ale Alingsås Åmål Bengtsfors Bollebygd Borås

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av maj 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av maj 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 17 juni 2014 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län maj 2014: 57 823 (7,2%) 32 147 män (7,8%)

Läs mer