Ordföranden har ordet! Nr

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ordföranden har ordet! Nr 2 2014"

Transkript

1 Nr Ordföranden har ordet! Några funderingar Den härliga sommaren är slut, men ersätts av höstens vackra färger. Hösten är också upptakten till nya aktiviteter och förhoppningsvis intressanta möten och kurser. Så här på höstkanten kan det vara angenämt att titta tillbaka på vad som hänt under året. Det är mycket som ni kan läsa om på annan plats i Länsinfo. Det som bl.a. har satt tydliga spår i minnet på mig, är mötena med medlemmar och styrelser i lokalföreningar skickade Länsföreningen ut en förfrågan om dialogmöte med lokalföreningarna. Föreningarna fick välja datum och tid som passade dem. medlemmarna lägger ned, och vilken framåtanda det finns i våra lokalföreningar. Det gäller även alla de som hjälper till med Länsföreningens bestyr, sammanlagt blir det många obetalda timmar. Under hösten har en omfattande kurs verksamhet, med olika innehåll genomförts. (Läs inläggen från ansvariga grupper på annan plats i Länsinfo) Nu skall vi se framåt och lägga på ett kol närmast i tiden är KOL-månaden som pågår hela november, med världs KOL-dagen den 19 november. Med tanke på hur illa ställt det är med KOLvården i Västra Götaland, måste HjärtLung föreningarna profilera sig och synas under denna månad. Västra Götaland utmärker sig med att underdiagnostiken är större, än studier som gjorts på andra håll i Sverige, inte nog med det, feldiagnosen är också större i VG. Meningen med mötena var att komma närmare varandra och få bort känslan av vi och dom. 19 av våra 20 föreningar har tackat ja till besök. Besöken hos dessa 19 föreningar har varit otroligt intressanta och värdefulla för alla parter. Det är med glädje jag noterar hur mycket obetalt arbete personer i Västra Götaland har KOL utan att veta om det. Tusentals har också fått diagnosen utan att ha KOL. Det skapar både lidande för patienter, och ökade vårdkostnader. Det är ett otroligt slöseri utan dess like. 1

2 Idag beräknas KOL kosta samhället 14 miljarder kronor per år. Begrundar man att en ny studie utförd av professor Bo Lundbäck konstaterat att omkring personer i Västra Götaland har KOL, varav bedöms ha medelsvår eller svår form av KOL. Men att bara finns registrerade för sjukdomen, blir slutsatsen, att dagens agerande innebär en otrolig misshushållning med både personligt lidande och slöseri med sjukvårdens resurser. Här har våra medlems-föreningar en möjlighet att marknadsföra sig och göra en samhällsinsats genom att utnyttja Länsföreningens hälsoteam och bjuda allmänheten på en spirometritest. Samt informera våra politiker om det värdefulla och förebyggande arbete de utför. HLR-utbildningen är en av hörnstenarna i verksamheten. Ett flertal HLR-utbildningar har genomförts. Mer information från HLR-gruppen på annan plats i Länsinfo Hur var det nu med HLR? Läget inom länet! Först ett stort tack för all positiv respons på HLR-gruppens framförande under Vejbystrandsdagarna och från instruktörerna vid senaste instruktörskursen! Det var roligt att så många verkade intresserade av att medverka till kunskap och övning av HLR ut till medlemmar och övriga i hjärtsjukas omgivning! Eftersom det handlar om minuter och sekunder för att rädda livet vid ett hjärtstopp hinner vi inte vänta på att ambulans anländer. Vi måste själva lära oss att våga ingripa och hur vi ska agera för minsta möjliga skador vid ett hjärtstopp. Självklart blir det då viktigt att vi kan lära ut hur man gör! Utifrån detta arbetar HLR-gruppen i länet för att stötta er ute i lokal-föreningarna genom att utbilda nya instruktörer i Vuxen HLR med hjärtstartare. Detta för att instruktörerna sedan ska utbilda era medlemmar och andra. Vi har därför anordnat instruktörsutbildningar i HLR på två olika platser för största möjliga tillgänglighet. De redan etablerade HLR-instruktörerna vill vi vidareutbilda, informera och peppa för att verkligen kunna och vilja göra bra insatser i föreningarna. Vi har just därför ordnat även instruktörsträffarna på två olika ställen för att ingen skall ha för lång väg till utbildning. Det har under detta år varit utbildningar i Skara (Axevalla) och Kungälv vad gäller instruktörsutbildningarna och vid instruktörs- 2

3 träffarna har det blivit ett möte på Seniorkafét i centrala Skara och ett i Kungälv på Kvarnkullen. Särskilt glädjande var det att så många hade anmält sig till höstens instruktörsutbildning i Kungälv 18 personer! De allra flesta var dock redan instruktörer men kände sig antagligen lite ringrostiga och ville putsa sina kunskaper lite extra. Det blev 2 grupper 5 nya bildade en grupp och resten fick repetera sin instruktörsutbildning. Det visade sig vara väldigt bra eftersom vi planerat att gå igenom och träna på hur man registrerar utbildningar och använder HLR-rådets utbildningsregister och hur man söker olika typer av information ur de olika datasystemen (förutom utbildningsregistret även hjärtstartarregistret och innehållet i olika utbildningar, samt dokumentation man behöver vid utbildningar). Det visade sig vara mycket bra med denna hands-on -träning! På instruktörsutbildningen i Axevalla deltog 5 personer, varav en, som redan var instruktör. De personer, som inte redan var instruktörer vid kursstarten kommer att utbildas i ett steg 2, som leder fram till instruktörscertifiering. Axevallagruppen skall träffas senare i år. Nybörjarna från Kungälv kommer att gå sitt andra steg redan 28 oktober. Med utbildningar gör vi sedan ett uppehåll då vi vet att det är svårt att få deltagare att köra på mörka och halkriskiga vägar när det börjar bli november! Till våren i april blir det nya chanser till instruktörsutbildning och i maj fyller vi på med en instruktörsträff. Så håll utkik efter inbjudan till våren! Hälsar HLR-gruppen i Västra Götaland Sven Olov Josefsson, Kungälv, sammankallande Marianne Eldh, Sotenäs Johnny Jakobsson, Mölndal Gunilla Waller, Öckerö Stig Öhrnborg, Borås Studier och konferens Med stormsteg närmar vi oss senhösten och därefter vintern, som flertalet av oss hoppas blir vit och inte så kall, men behaglig för de som är hjärt- och lungsjuka. Länsföreningens studier startade med ett antal välbesökta HLRkurser dels i Skara och dels i Kungälv och därefter följde de sk utbildningsdagarna i Vejbystrand den september som kan sammanfattas kort enligt följande och angivna programpunkter; Bussresan Inkvartering Workshop Upplevdes positiv av medlemmarna. Dock saknades en kort paus. I stort positivt men med smärre anmärkningar om sängar, mat och aktiviteter. Flera medlemmar ifrågasatte vad det ordet betyder och kan sammanfattas, som så; Träningssession som kan pågå! flera dagar. Betonar problemlösning och påtaglig praktisk övning och kräver att deltagarna är involverade. 3

4 Samsjuklighet vid KOL Karin Jeppsson Förbundet Forskaren och doktoranden Pontus Andell, som belyste de rön som hittats beträffande samsjukligheten mellan lung- och hjärtsjukdomar. Här följer några punkter som noterades; - Genetisk benägenhet - Inflammationen i lungorna kan spilla över till kranskärl - Tendenser att underbehandla samsjuklighet - KOL medför risk att drabbas av stråke - Gäller att fånga upp sjukdomen i ett tidigt skede. Gav information och bakgrunden till bildandet av förbundet och de sakfrågor som för tillfället är viktiga att belysa och arbeta vidare med, som t ex. - ambulanssjukvården - livsstilsfrågor - sjukhusenkäten m fl Christine Cars-Ingels Den nytillträdda kanslichefen presenterade sig och informerade om Förbundet de aktiviteter, som för närvarande planeras, bl a lungmånaden, tidningen Status och arbetet att anställa ny SO. Upplevdes som en intressant och engagerad person, som kan tillföra mycket nytt. Carl Segersson Pia Webeklint, ABF Skåne Agneta Pettersson Förbundet Tommy Eriksson Jubileumsfesten Jeanette Skogshus ABF Skåne Gunilla Waller, HLR ÖNSKEMÅL; 4 representerade företaget Meditek och informerade om vad som gäller att resa med syrgas, som upplevdes som lärorikt. Redogjorde för vad det innebär att vara kassör eller revisor och ansågs vara mycket rak och tydlig i sitt budskap. Önskades en hel kursdag i ämnet. Bra återblick om bakgrunden till bildandet av EVO ombud med uppgift att delta i informationen av nysjuka vid kontakter på sjukhus, vårdcentraler mfl. Saknades den verklighet som möter EVO på sjukhusen. Enbart positiva superlativer över den kunskap om organisationer och hur det ska arbetas inom föreningar plusdet sätt som kunskaperna förmedlades på. Trevligt och gemytligt, bra underhållning, plus för Birgitta Erikssons historik samt OK för musiken av Morfars Trio. Mindre bra; Den långsamma serveringen och att musiken skulle spelat efter maten. Informerade om opinionsutbildning, kommunikation och hur projektbidrag sökes. Bra och informativt. Viktigt ämne, värdefull information, framåtsträvande och bra diskussioner Kortare och mer specialinriktade kurser Ej så många ämnen Mer utrymme för grupparbete Mer information om Länsföreningen och dess arbete

5 Fritidsaktiviteter Mer fackföredrag om sjukvård, forskning, kol, Följdsjukdomar, livsstilsutbildning, friskvård, stress, Mötesteknik m m Fler bensträckare Sammanställning - Workshop Kommunikation Deltagarna föredrar att få informationen digitalt, i andra hand post eller via hemsidan Hjärt Lung Medlemstidningen önskas i pappersform, webbtidning eller ev CD-skiva och innehålla; Status -- Mer om kvinnor och hjärtproblem -- Reportage om ev följdsjukdomar -- Fler positiva artiklar -- Andra lokalföreningars verksamhet, hur de jobbar och skriva om deras verksamhet -- Nya forskningsrön -- Sända tidningen till bibliotek och vårdcentraler Webb, press och Opinionsbildning Studier Öka kommunikation med medlemmar, potentiella medlemmar, intressenter, politiker och vår omvärld.layouten bör förbättras och informera om förbundet på Facebook. Det ansågs att förbundet driver rätt frågor i det nationell opinionsbildande arbetet och att vi ska fortsätta i den riktningen. Det som saknas är att det inte syns i lokaltidningarna. Mötesplatserna för hearingar, utfrågningar ska finnas i övriga ladet och inte bara Stockholm. Efterlystes studieansvarig på förbundet som sprutar idéer, nya kurser, ämnen och info till föreningarna. Eget forum på nätet för t ex cirkelledare. Livsstilsverksamheten Följande aktivitetsområden behöver utvecklas; - Motion tillgång till simhallar, bättre information till våra EVO, Buggkurser, linedance. - Samtals/studiecirklarResecirklar - Kostcirklar, Nya kokböcker, En bank med föreläsare. - Stresshantering, Rökavvänjning, Föreläsningar (samordna register) - Hjärt- och lungräddning efterlystes mer stöd av förbundet avseende utbildning av instruktörer och kurser för vidareutbildning. - Data/IT Utbildningsbehovet som finns är; kunna designa hemsidor, skriva föreningsreportage och uppdatering på datorn. Efterlystes också mer information om förbundets datasupport. 5

6 - Medlemsregistret får godkänt för information, utbildning och support. - Service, beställning och kontakt. I stort sett nöjda med service m m, men önskades att Riksförbundets information ska gå direkt till lokalföreningarna. T ex ska det inte heller heta Hjärt- och Lungskolan utan Livsstilsaktiviteter. Information kort och sammanfattande. Det var en lång sammanfattning av vår kurs på Vejbystrand, men som jag hoppas att Ni och vi inom Länsföreningen kommer att ta till oss inför kommande verksamhetsår. Efter Vejbystrand-kursen har det genomförts en grundkurs i WEButbildning för 6 deltagare på Vara Folkhögskola med Peter Engholm från förbundet, som skicklig utbildare. Dessutom har det genomförts HLR-kurser i både Skara och Kungälv med sikte på instruktörsutbildningar. Nästa kurs för hösten är spirometriutbildningen den 6 november i Vänersborg, som samlat 14 deltagare. Föreläsare blir Lilly Matic från företaget Medic. Planerad ad kursv sver erksamhet 2015 På styrelsens planeringskonferens den 8-9 september 2014 på Vara Folkhögskola arbetades följande program för 2015, fram; Motionsledareutbildning Hjärta/Lungor den 7 mars Vattengymnastik 14 mars HLR instruktörsutbildning april maj HLR instruktörsutbildning september oktober EVO och SO/utbildning 23 april 28 oktober Ordförandeseminarium och minnesträning 21 och 22 maj Registeransvariga 9 april Styrelsens planeringskonferens 7 och 8 september Valberedning, kassör och revisor 23 september HLR Träff 14 och 15 april Webb/Hemsida 15 oktober Spirometriutbildning 4 november Styrelsen (konflikt-och stresshantering) 4-5 december Utöver ovanstående diskuterades andra ämnen, som t ex media, skriva ansökningar, pedagogisk utbildning, kanslistutbildning, demokratidag. 6

7 Avslutningsvis vill jag gärna informera Er om att styrelsen vid sitt senaste sammanträde beslöt utse en s k studiegrupp, bestående av; Lia Stegeus Mölndal Sammankallande Olle Flodin Lidköping Yvonne Jansson Göteborg Vår avsikt är att påbörja vårt uppdrag redan i november månad, innebärande bl a att hitta bra lokaler och föreläsare till de planerade kurserna, men även att finna nya intressanta ämnen att fördjupa och dela med oss av. Hör gärna av Er om Ni har ett ämne som Ni tycker ska belysas och kunna vara intressant att dela med Er. Lämna Ert förslag antingen till oss per mail, telefon eller till Anna på kansliet. Med denna information, önskar vi alla förtroendevalda och medlemmar en GOD, skön höst, förvinter, JUL och NYÅR och ser fram mot det nya Lia Stegeus/studieorganisatör Webbkursutbildning på Vara Folkhögskola På webbutbildningen Open24 Webtol fick vi lära oss grunderna till att administrera våra föreningars hemsidor. Det blir även en fortsättnings kurs i vår så vi kommer att få en ordentlig utbildning med tiden Vi som gick kursen var: Kaj Dahlquist, Lidköping, Bert-Ove Lindblom, Alingsås, Yvonne Jacobsson, Skara, Yvonne Jansson, Göteborg, Lia Stegeus, Möndal och Jan Jonte Holmgren, Falköping. Kursledare var Peter Engholm, Riksförbundet, Stockholm. 7

8 Hälso- och sjukvårdsnämnderna (HSN) i Västra Götaland På styrelsemötet i måndags den 20 okt pratades det om besök i sjukvårdsnämnderna och det kom fram att någon/ några lokalföreningar inte tyckte att dessa möten var så angelägna. Med orsak av detta, kompletteras det med följande information om våra kontakter med HSN. Hälso- och sjukvårdsnämnderna skickar i de flesta fall inbjudan till Länsföreningen som i sin tur utser geografiskt lämpliga representanter från de närmaste lokalföreningarna. De här mötena är otroligt värdefulla då representanter från oss får en möjlighet att möta sjukvårdspolitiker och framföra vår syn på vården, för våra medlemmar samt en möjlighet att presentera vår verksamhet. Under årens lopp har flera förbättringar genomförts tack vare dessa dialogmöten. Hälso- och sjukvårdsnämndernas områdesindelning i Västra Götaland I Västra Götalandsregionen finns tolv hälsooch sjukvårdsnämnder med politiskt utsedda ledamöter. HSN:1 - Lysekil, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad och Tanum HSN:2 - Bengtsfors, Dals Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål HSN:3 - Lilla Edet, Trollhättan, Uddevalla, Vänersborg HSN:4 - Tjörn, Öckerö, Kungälv, Stenungssund, Ale HSN:5 - Göteborg; Centrum-Väster HSN:6 - Alingsås, Herrljunga, Lerum, Vårgårda HSN:7 - Härryda, Mölndal, Partille HSN:8 - Bollebygd, Borås, Mark, Svenljunga, Tranemo och Ulricehamn HSN:9 - Essunga, Falköping, Grästorp, Götene, Lidköping, Skara och Vara 8 HSN:10 -Gullspång, Hjo, Karlsborg, Mariestad, Skövde, Tibro, Tidaholm och Töreboda HSN:11 -Göteborg; Hisingen HSN:12 -Nordöstra Göteborg Nämndernas uppgift är att verka för god hälsa och vård på lika villkor för invånarna i Västra Götaland. Som stöd till hälso- och sjukvårdsnämnderna finns en tjänstemannaorganisation. Hälso- och sjukvårds-nämndernas kansli, är placerad i Borås, Göteborg, Mariestad och Uddevalla. Tjänstemännen bereder ärenden och bidrar med underlag för nämndernas beslut, till exempel beslut om budget, riktlinjer, regler och beställningar av vård. Hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli följer också upp genomförandet av de politiska besluten och gör fortlöpande analyser av följderna av besluten. Nedan kan ni läsa ett referat från ett möte i HSN 4, fredagen den 10 oktober Referatet är ursprungligen skrivet för Öckeröföreningens tidning Hjärtbladet och visar hur stor betydelse det kan ha att just representanter för HjärtLung deltar i dialogmötena. Utöver den värdefulla information som deltagarna fick ta del av vid det här tillfället så fanns det plötsligt möjlighet att fokusera direkt på våra intressen och tillvarata dem i ett sammanhang där nämndledamöter/tjänstemän inte ens hade nuddat vid tanken att de skulle vara med... När hjärtstartaren kom med i Tillgänglighetsdatabasen Höstmöte i Hälso- och sjukvårdsnämnd 4 Två gånger om året bjuder ledningen för HSN 4, d.v.s. Hälso- och sjukvårdsnämnd 4 omfattande Tjörn, Öckerö, Kungälv, Stenungssund och Ale in till dialogmöte. De inbjudna är handikapp- och patientföreningar inom det aktuella området. Från vår förening HjärtLung Öckerö deltog René Ahlberg och undertecknad. Ledningen för HSN 4, ordförande Jan-Åke Simonsson, är för övrigt en välkänd person för oss i Öckerö kommun. Nämnden har ett samlat ansvar för befolkningens hälsa och tillgång till primärvård, sjukhusvård, tandvård, folk-

9 hälsoinsatser och handikapp verksamhet och därmed för en samlad beställning inom respektive område. Detta sker genom överenskommelser med regionens utförare och avtal med externa vårdgivare. Citatet hämtat från inbjudan visar vilken oerhört komplex uppgift nämnden har. Nämnderna ska bli färre nästa år, informerade Jan-Åke Simonsson, de kommer nämligen att slås ihop med påföljd att varje nämnd kommer att få ett större upptagningsområde. Hur kommer det att gå? frågar man sig. Det program som mötesdeltagarna hade samlats kring den här gången, gällde dels Information från Rättighetskommittén dels Information från Sjukresor. Utöver detta hade patient- och handikappföreningarna möjlighet att yttra sig. Åsa Olsson från Rättighetskommittén, tidigare Handikapp kommittén, berättade att kommittén består av nio ledamöter som sammanträder tre gånger om året. Utöver det så har man två samråd varje år. Kommittén har ett kansli till sin hjälp. Rättighetskommittén arbetar med mänskliga rättigheter i Västra Götaland. Speciellt fokuserar man på områdena jämställdhet/ HBT, etnicitet/trosuppfattningar, ålder och funktionshinder med specifikt stöd åt den sistnämnda gruppen. Normer och icke-diskriminering är nyckelbegrepp. Vilka normer är det som råder, hur görs de synliga och hur ifrågasätter man dem? Vilka är det som har privilegier i samhället och hur synliggör man detta förhållande? Kommitténs arbete grundar sig på Diskrimineringslag 2008:567. De arbetsformer som man använder sig mest av är: samråd med olika invånargrupper, utbildningar och konferenser, pilotverksamhet inom rättighetsbaserat arbete, TD d.v.s. Tillgänglighets Databasen, riktlinjer för remisser, organisationsstöd och projekt. Tillgänglighetsdatabasen kan vara av särskilt intresse för oss. I den kan man se t.ex. om en lokal är fysiskt tillgänglig i olika avseenden. En rullstolsbunden som ska till en viss möteslokal kan förbereda sig inför besöket. Genom att ta fram så går det att kontrollera t.ex. om lokalen har tillräckligt breda dörrar, om det finns trappor eller för höga trösklar. Alla vårdcentraler är inventerade vad gäller tillgängligheten liksom 68 konferensanläggningar När föreläsaren hade kommit så långt i sitt program räckte vår alltid lika alerte ordförande René Ahlberg upp handen och frågade var man kan se att det finns en hjärtstartare på platsen. Stor tablå, ingen hade ens tänkt på detta, uppgifterna fanns helt enkelt inte med! Nu blev det ett skrivande och sedan gav man ett löfte om att bristen kommer att avhjälpas snarast. Vi får hoppas på det och att hjärtstartarna verkligen markeras i Tillgänglighetsdatabasen. Sedan var det dags för Susanne Bengtsson att tala om Sjukresor. Resorna är faktiskt en del av vårdprocessen. De som arbetar med dem är Sjukreseenheten, som har fyra kontor. Dessa ligger i Borås, Göteborg, Mariestad och Vänersborg. Sjukresor är en kostsam affär, patienter i Västra Götaland reser för 300 miljoner kronor årligen. Resorna företas med bil, taxi, kollektivtrafik eller med sjukreselinjer. Det vanligaste färdsättet och det dyraste, 220 miljoner kr är taxi. Ett exempel på en sjukreselinje är Ronden. Det är en särskilt anpassad buss för sjukresor som går efter en fastställd turlista. Det här med sjukresor omges av ett omfattande regelsystem som man inte lär sig så där alldeles enkelt. Det bästa sättet är nog att skaffa sig ett litet gult häfte SJUKRESOR Patientinformation som Västra Götalandsregionen har ställt samman. I häftet finns det mesta som man behöver ha reda på. Skulle det vara så att svaret på ens egen specifika fråga inte finns med så har häftet en liten förteckning med telefonnummer som är lämpliga att ringa. Vi ska försöka rekvirera häftet SJUKRESOR till föreningen för att dela ut. Efter de här omfattande genomgångarna fick ett par patientföreningar möjlighet att ta upp en del missförhållanden på olika ställen, t.ex. vid sjukhus och vårdcentraler. Dialogmötet var därmed slut, förhoppningsvis blir det ett nytt till våren! Text Monica Nyström 9

10 STYRELSEN Ordförande Bengt Hagstedt, tel VÄNERSBORG Vice Ordförande Olle Flodin, tel LIDKÖPING Kassör Rolf Sundberg, tel LANDVETTER Sekreterare Monica Nyström, tel FOTÖ Ordinarie Styrelseledamöter Christer Johnsson, tel VÄNERSBORG Gert Ingvar Olsson, tel VÄNERSBORG Lia Stegeus, tel MÖLNDAL Ersättare i Styrelsen René Ahlberg, tel ÖCKERÖ Jan Holmgren, tel , FALKÖPING Yvonne Jansson, tel GÖTEBORG 10

11 VALBEREDNING Valberedning Sammankallande Birgitta Eriksson, Lunden Åkerström TROLLHÄTTAN Tel Valberedning Ordinarie Claes Hagström, Mellanvägen HJO Tel , Valberedning Ordinarie Johnny Jakobsson, Torallagatan 5 A MÖLNDAL Tel , Valberedning Ersättare Göran Carlstedt, Varnumgatan BORÅS Tel ,

12 Välkommen att kontakta oss! Länsföreningen HjärtLung Västra Götaland Edsvägen 3 B Vänersborg Tfn/Fax: e-post: PG: BG: Vi har bemannad expedition måndag - torsdag , fredag Gör gärna ett besök! Det går också bra att ringa eller faxa oss. Vid obemannad expedition, lämna ett meddelande på telefonsvararen. 11

13 Lär dig rädda liv! Varje dag sker ca 27 plötsliga hjärtstopp utanför sjukhus i Sverige. Hjärt-lungräddning (HLR) tillsammans med användning av en hjärtstartare inom 3 minuter ökar överlevnadschansen till upp emot 70 %. Allt detta enligt HLR-rådets hjärtstartarregister mars 2014) Gå en kurs i hjärt-lungräddning ( Vuxen-HLR med hjärtstartare )! Under ca tre timmar får du lära dig teorin och dessutom träna praktiskt på en docka. Ta kontakt med någon av alla HjärtLungföreningar i landet för att få mer information. I flertalet av dessa föreningar finns utbildade HLR-instruktörer, som håller kurser. Så kan även du bli en livräddare. Tveka inte - ALLA KAN LÄRA SIG HLR!

14 Föreningen är ansluten till Riksförbundet HjärtLung och utgör en sammanslutning av lokalföreningar för hjärt-, kärl- och lungsjuka inom Västra Götalands län. I länsföreningens uppgift ingår, att inom det egna länet särskilt verka för att utöva stödverksamhet bland lokalföreningarnas medlemmar och att stödja dessa föreningar i deras verksamhet. Utkommer två gånger per år, vår och höst. Manusstopp för nr maj med utgivning den 31 maj 2015 Ansvarig utgivare: Ordf. Bengt Hagstedt Redaktör och layout: Jan Jonte Holmgren ,

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder En handbok om brukarrevision Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder Text: Anna Jakobsson Lund och David Rosenberg Layout och foto: Sofia Hänström Tryck: Hemströms Tryckeri

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

B L A D E T 1-2 0 1 0 INBJUDAN. Medlemsträff och InfoDag 26-27 augusti 2011 Hotell Statt i Hässleholm. Hotell Statt Stortorget Hässleholm

B L A D E T 1-2 0 1 0 INBJUDAN. Medlemsträff och InfoDag 26-27 augusti 2011 Hotell Statt i Hässleholm. Hotell Statt Stortorget Hässleholm Riksföreningen Alfa-1 Sverige Bergandsvägen 10 218 32 Bunkeflostrand Telefon 040 16 02 17 Ansvarig utgivare: Inger Ahlbin info@alfa-1.se www.alfa-1.se Alfa B L A D E T 1-2 0 1 0 INBJUDAN Medlemsträff och

Läs mer

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Framgångsrik rekrytering Vårdförbundet är en idéburen organisation vi samlas runt idén om bättre arbetsvillkor, utvecklingen av våra yrken och utveckling

Läs mer

- Framgång för Torsdagsaktionen - Äntligen är Facebook mer tillgängligt - Dags för ordförandemöte på Almåsa

- Framgång för Torsdagsaktionen - Äntligen är Facebook mer tillgängligt - Dags för ordförandemöte på Almåsa Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 37 Februari 2014 Nr 1 FSDB:s förbundsordförande Pontus Degsell i Torsdagsaktionen - Framgång för Torsdagsaktionen - Äntligen är Facebook mer tillgängligt - Dags för

Läs mer

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012 SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN Juni 2012 1 Slutrapport Invånardialog i Kungsbacka kommun Innehåll Innehåll 1 1. Förord 3 2. Introduktion 4 2.1. Målbilder 5 2.2. Uppdragets olika faser 6

Läs mer

Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen

Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen Linus Liljeberg Sara Martinson Jonas Thelander RAPPORT 2012:24 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk

Läs mer

Även äldre har ont i själen. goda exempel på hur kommuner och landsting kan möta behoven hos äldre med psykisk ohälsa

Även äldre har ont i själen. goda exempel på hur kommuner och landsting kan möta behoven hos äldre med psykisk ohälsa Även äldre har ont i själen goda exempel på hur kommuner och landsting kan möta behoven hos äldre med psykisk ohälsa Även äldre har ont i själen goda exempel på hur kommuner och landsting kan möta behoven

Läs mer

Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant

Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant VTI notat 83 2000 VTI notat 83-2000 Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant Författare FoU-enhet Projektnummer 40346 Projektnamn Uppdragsgivare Distribution Gunilla Sörensen

Läs mer

Revansch! SYSTER SOL gör ångesten till en skattkista

Revansch! SYSTER SOL gör ångesten till en skattkista Revansch! 2014:3 Årgång 34 Pris 45 kr Utges av RSMH SYSTER SOL gör ångesten till en skattkista TEMA: GOD MAN Ett system från 1920-talet Gode mannen fick Helena på fötter Så fungerar det i Finland REDAKTÖREN

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

synapsen Hanne från Norge på inspirationsturné Nr 4 2011 Årgång 30 Epilepsiföreningens medlemstidning

synapsen Hanne från Norge på inspirationsturné Nr 4 2011 Årgång 30 Epilepsiföreningens medlemstidning synapsen Epilepsiföreningens medlemstidning Nr 4 2011 Årgång 30 Hanne från Norge på inspirationsturné Tänk om vi kunde ta vara på erfarenheter från öst och väst, säger Christina Doctare. Överförmyndarnämnd

Läs mer

JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter

JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter 1 2013 Wilder J. och Axelsson AK., Högskolan i Jönköping samt Föreningen JAG Föreningen JAG Tel: 08-789 30 00 E-post: foreningen@jag.se

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

Även vi kan DISKRIMINERA

Även vi kan DISKRIMINERA 3 Även vi kan DISKRIMINERA Slutrapport om organisationers interna arbete mot diskriminering och för jämställdhet under 2010 2012 ÄVEN VI KAN DISKRIMINERA 3 Slutrapport om organisationers interna arbete

Läs mer

Hur ser utbildningsbehovet ut bland idrottsledare i skolan?

Hur ser utbildningsbehovet ut bland idrottsledare i skolan? Hur ser utbildningsbehovet ut bland idrottsledare i skolan? Handslagsrapport 2007:4 Nr Författare Titel Övrigt 2007:1 Apitzsch Erwin Fysisk aktivitet åt alla elever i skolan Lunds universitet 2007:2 Book

Läs mer

Föreslagna aktiviteter I tabellen nedan sammanfattas de föreslagna aktiviteterna.

Föreslagna aktiviteter I tabellen nedan sammanfattas de föreslagna aktiviteterna. Sammanfattning Arbetet med att ta fram lokala miljömål pågår för närvarande i Helsingborgs stad och en målsättning är att involvera olika målgrupper i processen med att ta fram dessa. Syftet med denna

Läs mer

Aktivitet. Självständighet. och. Ett studiematerial om vardagsrehabilitering. Rebecka Arman

Aktivitet. Självständighet. och. Ett studiematerial om vardagsrehabilitering. Rebecka Arman Aktivitet och Självständighet Ett studiematerial om vardagsrehabilitering Rebecka Arman Förord Bakgrunden till detta studiematerial om vardagsrehabilitering är en satsning i Göteborgs Stad och stadsdelen

Läs mer

SAY IT! - en handbok i kommunikation

SAY IT! - en handbok i kommunikation SAY IT! - en handbok i kommunikation SAY IT! - en handbok i kommunikation TEXT, ILLUSTRATIONER, LAYOUT och METODUTVECKLING: Jonas Nilsson / Organisationsutvecklare / jonas.nilsson@viunga.se MED FEEDBACK,

Läs mer

Användning av det kommunala vetot mot vindkraft i Västra Götalands län

Användning av det kommunala vetot mot vindkraft i Västra Götalands län Användning av det kommunala vetot mot vindkraft i Västra Götalands län Andrea Franzén Wallberg och Lotta Göthe Miljöbyrån Ecoplan AB På uppdrag av Power Väst, i samarbete med Länsstyrelsen Västra Götalands

Läs mer

Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var

Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var MITTUNIVERSITETET Institutionen för humaniora Svenska språket B Sommaren 2011 Helen Jonsson Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var En redovisning av vad elever och lärare tycker om placering

Läs mer

Distriktssköterskans uppdrag

Distriktssköterskans uppdrag Distriktssköterskans uppdrag INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord...3 Historik...4 Områdesansvar...5 Intervju med Jan-Erik Ingwall, Stadshusdoktorn, Lidingö...5 Utbildning och kompetens...7 Kunskapsområden...8

Läs mer

Individuell plan enligt SoL och HSL

Individuell plan enligt SoL och HSL Sara Esbjörnson & Anders Hagqvist Individuell plan enligt SoL och HSL Till nytta för brukarna? RAPPORT FRÅN FOU SJUHÄRAD VÄLFÄRD Individuell plan enligt SoL och HSL Till nytta för brukarna? Sara Esbjörnson

Läs mer

MEDLEMSBLAD 4 2012. Innehåller denna gång bla. Info om Julfesten teaterbesök, rapporter, alla våra aktivitets- och motionsprogram samt lite av varje.

MEDLEMSBLAD 4 2012. Innehåller denna gång bla. Info om Julfesten teaterbesök, rapporter, alla våra aktivitets- och motionsprogram samt lite av varje. MEDLEMSBLAD 4 2012 Innehåller denna gång bla. Info om Julfesten teaterbesök, rapporter, alla våra aktivitets- och motionsprogram samt lite av varje. Alla våra aktiviteter sker i samverkan med ABF INNEHÅLL

Läs mer

Se kraften och kompetensen!

Se kraften och kompetensen! Datum 2012-08-27 Diarienummer 2012/0034 Se kraften och kompetensen! Regionala konferenser riktade till kommuner, landsting och statliga myndigheter om insatser för att skapa arbetstillfällen för personer

Läs mer