GOD JUL. önskar vi på redaktionen. Nr 4 Årgång 45 Okt Nr 4 Årgång 50 November 2013 medlemsavgift på plusgiro

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GOD JUL. önskar vi på redaktionen. Nr 4 Årgång 45 Okt 2008. Nr 4 Årgång 50 November 2013 medlemsavgift på plusgiro 60 47-5"

Transkript

1 Information från Täby Hembygdsförening Östra Banvägen Täby Nr 4 Årgång 50 November 2013 medlemsavgift på plusgiro Nr 4 Årgång 45 Okt 2008 medlemsavg. på plusgiro GOD JUL önskar vi på redaktionen Vice-ordföranden har ordet NOTISER: Yttrande till detaljplan för Täby centrum Arkeologigruppens dagbok från Broby bro OBS: Inbetalningskort på medlemsavgiften medföljer detta nummer Professor Staffan Nyström berättar historien om våra ortnamn Dagboksblad från somrar i Näsbypark på 1920-talet Ordföranden harinbjuder ordet -till Evert Gustavsson Naturvårdssektionen höstens program 80 år Fjärrvärmesatsning i Täby - Täby Hembygdens dag den 13 september intill Näsbybrandstation Slott Föreningens och sektionernas program HÖSTPROGRAMMET oktober - december 2008

2 Ordföranden har ordet Hej igen alla medlemmar (och ännu inte medlemmar)! Det är höst och vi har haft de första frostnätterna. När jag skriver detta så planerar vi adventskaffe och annat jullikt. Men låt mig börja med att blicka tillbaka. Den 28 september hade vi Catalinadagen tillsammans med Hägernäs Strands Forum. En heldag med Öppet hus i de flesta affärer, med marknadsstånd, föredrag, lekar och ponnyridning Uppehåll till ca Då kom en regnskur som fick många besökare att dra sig hemåt. Nästa alla var nöjda med dagen. Allra gladast var nog korvgubben och Slöjdgillet som fick sälja sockor, vantar och mössor. En del aktiviteter kunde vi ta in under tältet. Men som någon sa : Det kunde ha regnat hela tiden också! På kvällen visade Bryggföreningen upp ett enastående fyrverkeri. Effektfullt och rappt inga dödtider! Från Hembygdsföreningen är vi nöjda och samarbetet med Hägernäs Strands Forum (HSF) gick väldigt bra. Vår strävan var att ge de boende i området lite kunskaper Vice-ordföranden om deras nya plats harpå ordet jorden. Vi hoppas NOTISER: att även HSFs Yttrande strävan till med detaljplan ökad samhörighet för Täby centrum och att träffa en Arkeologigruppens del av föreningslivet dagbok i Täby från lyckades. Broby bro Professor Staffan Nyström berättar historien om våra ortnamn Dialogen om Dagboksblad hur vi vill från ha utbyggnaden somrar i Näsbypark av Galoppfältet är ambitiös. Naturvårdssektionen Många föreningar inbjuder har tillfrågats höstens program på 1920-talet liksom alla Hembygdens kommuninnevånare. dag den 13 En september vattendelare intill är Näsby nog Slott vad man menar HÖSTPROGRAMMET med stadslikt. Hade vi oktober velat bo - december i staden 2008 hade vi flyttat dit säger mången Täbybo. Att döpa vägar till gator och kalla kommundelar för stadsdelar ger också konstiga signaler. Det är något av Wannabes över detta. Förtätning (absolut!) och hus med trottoarer 2 Information från Täby Hembygdsförening Östra Banvägen Täby Nr 4 Årgång 45 Okt 2008 medlemsavg. på plusgiro Nr 4 November Årgång 50 Postadress, Östra Banvägen 78, Täby Besöksadress. Ytterbystugan, Östra Banvägen 78 Tel (telefonsvarare) Framför ditt ärende. Vi ringer upp dig. Tala tydligt! Hemsida: E-post: Medlemsavgift: Kr 200 per familj insättes på Plusgiro med namn -, adress- och e-postuppgift Medlemsfrågor: Mary Modin, Hembygd i Täby är medlemstidning för Täby Hembygdsförening och utkommer med 4 nr per år, i januari, april, augusti och november. Museet i Rönninge by, hålls öppet under julmarknaden 7-8 december kl Öppettider våren 2014 söndagar fr o m maj t o m midsommarafton. Omslagsbilden: Den fina brandbilen på omslaget är tillverkad 1929 i Tidaholm och omsorgsfullt renoverad av medlemmar i Tidaholms Hembygdsförening. Idag finns bara 29 exemplar av den här typen i Sverige. Maxfarten är 50 km i timmen, kanske inte så effektivt vid utryckningar idag. och parkområden (absolut!) och gärna lite varierande höjder på husen men stadslikt? Det kräver en mix av boenden, affärer, fritidsmöjligheter, hantverkare, föreningsverksamhet och arbetsplatser av olika storlekar. För att inte säga kaféer och restauranger. Klarar vi det? Det är ju det som är stad eller hur? Inte bostäder varvade med lite kontorshus. Om man säger att Hägernäs Strand med 800 lägenheter är för litet för en livsmedelsaffär då tänker man i ett stormarknadsperspektiv. Och det vill vi väl inte ha - vare sig i Hägernäs Strand eller på området där Galoppfältet nu ligger. Jag känner att jag blev lite gnällig här ett tag. Låt mig ta upp något annat, mer positivt: Det stora Vikingaprojektet (75 milj kr) håller på att skalas ner till något mer hanterbart. Vi har något alldeles unikt här i Täby (men bör nog tänka in åtminstone Vallentuna och Upplands Väsby också). Stockholms länsmuseum talar om ett riksintresse ett järnålderns Mekka! Vi har genom runstenar och andra arkeologiska fynd kartlagt 7 generationer kring tusentalet e Kr. Vi vet att de höll till i vår norra kommundel och vi vet mycket om hur de levde både i spännande utforskningar i öster och västerled, men också som vanliga bondefamiljer i grannsamverkan i en vikingarnas vardag. Det är den storyn vi ska ta fram och visa upp för Täbybor som en del av vårt ursprung och för besökare som vill ha ett komplement till Birka. Fortsättning sid 3 Utgivare och produktion Ansvarig utgivare: Lothar Lammertz Redaktör: Leona Jäger Clarstedt, Kjulauddsvg Täby, tel , Foto: Leif Grönwall om inte annat anges Layout & Produktion: Leif Grönwall Tryck: Stockholms Läns Grafiska Tidningen HEMBYGD I TÄBY får citeras som källa. Redaktionen förbehåller sig rätten att redigera och stryka i alla texter. Anonyma skrivelser publiceras ej. Glöm inte att anmäla flyttning! Anmäl till Mary Modin, när du flyttar. Adressen: se ovan. Det går också att anmäla per telefon till (telefonsvarare).

3 Täby kommun bjöd in till en tankesmedja i ämnet häromdagen. Lite av önskelista blev det naturligtvis, men det ska bli spännande och följa vad ett nedskalat Vikingaprojekt kan ge våra skolungdomar, oss Täbybor och besökare från när och fjärran. Eftersom detta är nr 4/2013 ber jag slutligen att få önska GOD JUL och GOTT NYTT ÅR! Lothar Lammertz Erika Göransson till minne Täby hembygdsförening har förlorat en av sina trogna medlemmar. Född i Linz i Österrike kom hon som ung liksom många andra österrikiska och tyska unga kvinnor till Sverige för att i minst två år arbeta som hembiträde innan de tilläts arbeta i något annat yrke. Erika gifte sig här i Sverige, och fick tre barn. Vid sidan om arbetet bedrev hon kvällsstudier och tog studenten som privatist. Hennes intresse för miljön och kulturen gjorde att hon sökte sig till Täby hembygdsförening, där hon var verksam inom framför allt museet och slöjdgillet. Hon hade bland annat ett mångårigt samarbete med Kajsa Pehrson i muséet. Erika var också aktiv inom Slöjdgillet. Hennes miniatyrer blev till exempel mycket uppskattade. Hon var mångårig ledamot i THF:s styrelse där hon framför allt drev museets frågor. När Ytterbystugan skulle renoveras var hon en av de drivande krafterna tillsammans med Jan Rosenberg och Åke Arell. I april 2005 tog hon time out från styrelsearbetet. På grund av den begynnande sjukdomen återvände hon dock aldrig till detta uppdrag. För vännerna i Täby hembygdsförening Alois Nagel Foto: (Beskuren) Jean Louis Zainz Evert Gustavsson 80 år Evert Gustavsson, Täby Hembygdsförenings kassör i tolv år, , valde att fira sin högtidsdag i kretsen av de sina på den gård i Västerfärnebo i Västmanland där han är född. Men vi fick ändå tillfälle till en intressant och trevlig pratstund med jubilaren. Evert beskriver sig själv med stolthet som bondpojke i botten, men berättar samtidigt om ett aktivt yrkesliv med nedslag i såväl Toronto, Canada där han i sin ungdom arbetade på ett varuhus, som fem fina år i Rom där han arbetade för Findus med introduktion, tillverkning och försäljning av djupfrysta produkter i Italien. Senare kom han som Skandinavisk försäljningschef för Monsanto att främst ägna sin tid åt försäljning av industriråvaror och kemikalier. När Evert på äldre dagar drabbades av sjukdom, lämnade han detta arbete för att i stället under en tid arbeta inom Täby församling flyttade familjen med hustru Inger och två söner, in i en nybyggd villa på Tibblevägen i Lahäll. Tord Tordmar rekryterade honom till kassörsjobbet och fick en pålitlig och noggrann styrelseledamot som ägnade en stor del av sin fritid åt räkenskaperna samtidigt som han en tid var stugfogde för Ytterbystugan tillsammans med Stig Lindström. Mellan varven ägnade sig Evert också åt sin stora hobby, biodling och hade som mest ca Foto: Peter Gustavsson 10 bisamhällen på bl a Djursholms slott och Sjökrigsskolan. Särskilt fina minnen har Evert från samarbetet med Hans Åström och från de första midsomrarna på Rönninge by när Gunilla Rönn och han sålde glass för tusentals kronor. De många bussresorna i föreningens regi under Eric Jarnebergs ledning var också mycket uppskattade erhöll Evert Hembygdsförbundets nål med krans och 2005 föreningens hedersplakett i guld ur Jan Rosenbergs hand valdes Evert till hedersmedlem i Täby Hembygdsförening. Leona Jäger Clarstedt 3

4 Satsning på fjärrvärme i Täby Täby är en av få kommuner i Storstockholm som inte har ett eget storskaligt fjärrvärmesystem. Därför är el- och oljeberoendet stort. I november 2011 fattade kommunstyrelsen i Täby beslut om att underteckna koncessionsavtal med E.ON Värme Sverige AB om att bygga ut fjärrvärmen i Täby. Under 2012 har man påbörjat detta arbete samt byggt en lokal mindre produktionsanläggning för att försörja nätet med fjärrvärme tills en kraftvärmeanläggning inom Hagbyområdet är uppförd. En sådan anläggning för produktion av fjärrvärme skall byggas och delvis börja tas i bruk Med förnybara och återvunna bränslen ska el och värme produceras. Anläggningen kommer att dimensioneras för att svara mot el- och värmebehovet i det planerade sammanbyggda fjärrvärmenätet i Täby, Vallentuna och Österåkers kommuner. Samtidigt föreslår man att en sorterings- och behandlingsanläggning byggs i Hagby för matavfall som kan producera fordonsgas och biogödsel. Detta blir möjligt genom att utveckla SÖRAB:s verksamhet för återvinning som idag finns i Hagbyområdet. SÖRAB är ett regionalt avfallsbolag, som ägs av 10 kommuner: Danderyd, Järfälla, Lidingö, Sollentuna, Solna, Stockholm, Sundbyberg, Täby, Upplands Väsby och Vallentuna. Återvinningsanläggningen omfattar idag grovsopor, byggavfall och farligt hushållsavfall samt industriavfall. Avfallet sorteras på plats och skickas vidare för fragmentering och återvinning. Det som blir kvar efter sorteringen omlastas i containrar och transporteras till avfallsanläggningen Löt i Vallentuna där det deponeras. Täbyborna uppskattar väldigt mycket den återvinningscentral för privatpersoner som idag finns i Hagby. Det brukar vara köer till sorteringsplattan. På Hagby har man tippat sopor från slutet av 40-talet fram till Dessförinnan låg där ett artrikt våtmarksområde som hette Froden. Idag är området ett stort återvinningscentrum och en ekopark. Den gamla tippen i Hagby har återställts till ekopark där man försöker återskapa samma rika växt- och djurliv som Froden hade. Förutom etablering av en kraftvärmeanläggning för produktion av fjärrvärme och el kommer man således att via SÖRAB:s verksamhet kunna samla in matavfall från hushåll och därmed påbörja en produktion av fordonsgas och biogödsel. För att kunna genomföra förändringen i Hagby kommer SÖRABs nuvarande verksamhet omplaceras. Den fortsatta detaljplaneringen kräver också en samordning mellan E.ON:s och SÖRAB:s verksamheter inom området. 4 Målet med den utbyggda fjärrvärmen är att Täbys tättbebyggda delar ska få tillgång till den på marknadsmässiga villkor. Kommunen skall äga fjärrvärmenätet och detta skall på sikt öppnas för konkurrens. Under en övergångstid på ca 15 år kommer E.ON att ha exklusiv leveransrätt. Därefter står det fritt för kunderna att själva välja leverantör. Kraftvärmeanläggningen i Hagby byggs av E.ON i etapper, varav den första planeras tas i drift 2015/2016. Fyra bostadsrättsföreningar i Täby centrumområdet, Farmen, Volten, Storstugan och Annexet, har gått samman och äger 18 % av anläggningen. Täby stadsbyggnadsnämnd har gjort ett planprogram som varit ute på remiss för yttrande under hösten Ett mer detaljerat samråd beräknas ske under våren Därefter ställs detaljplaneförslaget ut under tredje kvarttalet Beslut kommer att kunna tas i slutet av Fjärrvärmenätet i Täby är unikt i Sverige eftersom det byggs för att öppnas upp för konkurrens 15 år senare. I sitt yttrande till kommunens planprogram säger Täby Hembygdsförening att man är särskilt intresserad av hur kraftvärmeanläggningen med sina skorstenar på 80 meter och andra höga byggnader kommer att kunna infogas i landskapet i Hagbyområdet. Man ser också fram emot att man på plats eldar hushållsavfall i en ny anläggning. Andra remissinstanser varnar för lukt, buller och brandrisk. En befarad konsekvens av bygget kan också bli att ekbeståndet inom området minskar. Källa: Täby kommun Redaktör Jean-Louis Sainz

5 Brandförsvaret i Täby - snart 100 år Källa: Täby Stan på landet, utgiven av Täby kommun 1985 samt artiklar ur Hembygd i Täby. I Täby bildades den första s k Frivilliga brandkåren år 1917 i Täby stationssamhälle nuvarande Kyrkbyn och ett år senare Näsby frivilliga brandkår. Täby och Näsby stationssamhällen påbörjades båda under åren började man diskutera brandskyddet bland de nyblivna fastighetsägarna. Viggbyholms frivilliga brandkår organiserades först Täby (Kyrkbyn) fick sin första brandbil 1925 och Roslags Näsby året därpå. Man fick nöja sig med utrangerade bilar från Stockholms brandkårer. Att få frivilliga brandmän till brandkårerna var oftast inte svårt, eftersom brandmannasysslan ansågs som ett hedersuppdrag. Däremot kunde det vara betydligt besvärligare att få tag i materiel. Med hjälp av fester, basarer och insamlingar och generösa givare kunde brandkårerna emellertid få ihop ett tillräckligt antal med yxor, hinkar, spadar linor m m. Täby frivilliga brandkår och brandkåren i Näsby fick som gåva av Carl Robert Lamm på Näsby både motorspruta och spruthus. Foto från 1932 ur THF:s bildarkiv. Fotograf okänd Bilarna hade massiva däck! Brandsprutan drevs först för hand av två till fyra man. Senare kunde bilens ena bakhjul användas för drift av sprutan. Vatten var ett stort problem. De privata brunnarna förslog inte långt. Man grävde därför ett antal storbrunnar motsvarigheten till dagens brandposter. Slangtornet byggdes redan i början När Täby (Kyrkbyn) blev municipalsamhälle år 1927 steg den frivilliga brandkåren i Täby i graderna och fick status som borgarbrandkår. Täby fick sin första brandstation 1937 med slangtorn och plats för två brandbilar. Den finns fortfarande kvar, granne med Täby gård. Uniformerna hade skänkts av Johannes och Kungsholmens brandstationer när man skaffade nya. De båda bilarna hade också övertagits. Den ena måste man kosta på en ny motor för 500 kr, en nog så stor kostnad på den tiden. Hästanspänd brandspruta från AB Henrikssons sprutfabrik i Stockholm Täby borgarbrandkår invigs 1937; Foto skänkt av Ragnar Wahlgren Öv. raden fr vänster: Bror Johansson "Hundjohan" trädgårdsmästare och rörmokare Ragnar Walgren åkare, Simon Elander snickare Nedre raden fr vänster Bror Englund Täby konditori, Algot Johansson Trädgårdsmästare Trädgård avstyckat fr Margretelund, Karlsson, Thörngren, Paul "Pålle" Kallin plåtslagare, Petrus Elander fjärdingsman och brandchef, Einar Pettersson smed, Fritzen kyrkvaktmästare på 30-talet, tillsammans med ett mindre skjul som revs när brandstationen byggdes för två bilar med påhängssprutor. Brandstationen kostade 7000 kronor. Arvodena till brandmännen var mycket blygsamma. Brandcheferna Holger Palm i Roslags Näsby, Birger Persson i Täby och Evert Palmquist i Viggbyholm och deras män fick 1940 det stora elddopet då ladugården vid Tibble gård brann ner till grunden. Ca brandmän kunde brandcheferna skrapa ihop tillsammans på den tiden och sedan gällde det för brandmännen att springa eller cykla fort oftast direkt till brandplatsen, eftersom brandbilarna med sina blänkande mässingsklockor och handdrivna sirener inte kunde rymma alla. Brandbilarna var öppna, vilket var obeskrivligt kallt vintertid, men inte fick man m er betalt för det. 5

6 Bildtexten lyder "Brandkåren gör en liten eldsvåda till ungdomens glädje" Fotograf okänd Texten till fotot lyder: "Brandkåren rycker ut i stor parad efter Lagerkvists eldiga springare." Ur Axel Ståhlbergs fotoalbum Först in på 1950-talet kom kommunens första täckta brandbil. Ensta-Ella frivilliga brandkår bildades Under krigsåren arbetade även kvinnorna i sysslor där männen inte räckte till. Ensta-Ella frivilliga brandkår hade följaktligen en kvinnlig brandkårsstyrka under dessa år. 1948, i samband med köping-bildningen, slogs kårerna samman till Täby borgarbrandkår och året därpå anställdes den första brandmannen på heltid. Täby fick sin första moderna brandstation på Sågtorpsvägen i Roslags Näsby Brandbilarna behövde inte längre stå inhyrda i olika villagarage. Samtidigt ändrades namnet till Södra Roslagens brandförsvarsförbund anslöt sig även Värmdö till förbundet. I januari 2009 bildades Storstockholms brandförsvar genom att Stockholms brandförsvar och Södra Roslagens räddningstjänstförbund slogs ihop. Kommunalförbundet har idag tio kommuner som medlemmar, Danderyd, Lidingö, Solna, Stockholm, Sundbyberg, Täby, Vallentuna, Vaxholm, Värmdö och Österåker. I Täby brandstation finns även larmcentralen för den norra länsdelen. Redaktören 1958 började politikerna i Danderyd, Täby och Vallentuna att diskutera ett gemensamt brandförsvar. Vid omorganisationen till Täby brandkår 1960 var Danderyd och Vaxholm dock enbart anslutna till alarmeringscentralen. Planerna på ett gemensamt förbund förverkligades först 1974 då man bildade ett kommunalförbund, Danderyd Täby Vallentuna brandförsvarsförbund och Täby brandkår upphörde att existera flyttade brandförsvarsförbundet till nya lokaler på Nytorpsvägen och 1984 tillkom ytterligare två medlemskommuner Vaxholm och Österåker. Brandstationen vid Sågtorpsvägen Foto: Henrik Sjögren Foto: Leona Jager Clarstedt

7 Sektionen för släkt- och hembygdsforskning Sektionens möten och aktiviteter är öppna för alla medlemmar i Hembygdsföreningen. Se Programsidan (nästa sida) och hemsidan för våra aktiviteter. Aktiviteterna för 2014 kommer att listas i nästa nummer av tidningen. Vi önskar alla våra sektionsmedlemmar EN GOD JUL och ETT GOTT NYTT ÅR! Lennart Wallerman tel Naturvårdssektionen Kontakt: Per-Henrik Malmros, tel eller Gunvor Ekblad, tel Naturvårdssektionen träffas under våren 2014 den 16/1, 30/1, 13/2, 20/2 (se programsidan), 13/3, 27/3, 10/4 och 24/4 kl i Ytterbystugan. Ytterligare datum publiceras i nästa nummer. Vi diskuterar och försöker påverka kommunens planering i aktuella naturfrågor och liknande planfrågor till det bästa för kommunens invånare Du som gillar natur och kultur! Kom med oss som arbetar i Skålhamra Kvighage. Vi är där några timmar varje onsdag förmiddag. Vi släpar ris och eldar, dricker kaffe och har det mysigt. Mer information får du om du ringer till Gunvor eller Per-Henrik. på morgonen, blev han helt lyrisk över det gamla odlingslandskapet. Dan pekade på rara (rödlistade) trollsländor, fjärilar, grässorter, den dubbla vallmon som bara trivs i gammal agrarmiljö. Dans kamera jobbade för fullt. Dan ansåg att Täby bör värna om området och dess förutsättningar att bevara arter som annars kommer att dö ut. Klockan 12 samlades runstensfaddrar och naturintresserade vid Fällbrostenarna. Vad är en biogeovetare undrade några. Det är en universitetsutbildning inom det biologiska och geovetenskapliga området som leder till att man arbetar med miljöfrågor. Dan ansåg att om vårt kulturarv (i detta fall runristningar) ska kunna finnas kvar, måste mossor och lavar bekämpas betydligt effektivare. Vid Fällbro pekade Dan bland annat på äppelträdet vars grenar hänger över runhällen. Växtsaft droppar ner på hällen och ger näring åt mossor och lavar. ALLA ÄR SOM VANLIGT HJÄRTLIGT VÄLKOMNA! Rådet vi fick för hällar var att öppna upp lav- och mossfria ytor en bit ifrån runbandet, t.ex. med hjälp av teknisk sprit, men att lämna själva runbandet obehandlat. Behandlingen bör täcka ett rejält område runt runbandet för att förhindra att växlighet tränger in. Sprickorna i berget rensas noggrant så att vattnet rinner bort och inte ger grogrund för växlighet. Rådet för runstenar är detsamma samt att hålla rent vid runstensfoten så att själva stenen inte suger upp fukt från marken som ger grogrund för växtlighet. Mossor och lavar på runstenar De mossor och lavar vi har på runstenarna är inte rödlistade, så de kan vi, inom våra ramar, bekämpa så effektivt som möjligt med t.ex. teknisk sprit. Vi fick lära oss att en del stenar som valts ut till runstenar är naturliga i området medan andra inte hör hemma här utan har förts hit av inlandsisen eller hämtats, kanske långväga, för att bli runstenar. En fältexkursion 15 juni 2013 En solig försommardag kom biogeovetaren och naturvårdaren Dan Andersson för att berätta om mossor och lavar. När Dan fick en förhandsvisning av runstenarna Gunilla Hammarsjö 7

8 Medlemstidning för Täby Hembygdsförening, Ytterbystugan Östra Banvägen 78, Täby B Porto betalt HÖST/-VINTERPROGRAMMET November 2013-Januari 2014 tel Söndagen den 1 december kl Adventskaffe i Ytterbystugan Adventskaffe med hembakat bröd försäljning av hantverksprodukter böcker mm samt ringlotteri med fina priser. VÄLKOMNA! Arr: Täby Hembygdsförening 7-8 december kl JULMARKNAD i Rönninge by I butiken är det öppet hela helgen. Kanske hittar du någon julklapp där. I Naturskolans lokaler bakar vi Gorån. Vi säljer också hembakt julbröd, kaffebröd och matbröd. Hemstöpta ljus både säljs och lottas ut. I tombolan finns chans att vinna något handarbete och för barnen finns fiskdamm och ett eget lotteri. VÄLKOMNA Torsdagen den 20 februari kl i Ytterbystugan Stadsparker och Stadsskog i Täby Varför är parkerna, skogarna och kulturlandskapet i Täby så viktiga? Hur sköter ni våra parker för att alla ska trivas? Hur utvecklar ni Centralparken och hur blir Stolpaskogen en stadsskog? Vad betyder Halva Täby grönt idag? De här frågorna har vi bett kommunens stadsträdgårdsmästare Poa Collins, jägmästare Cecilia Lundin och den ansvarige för parkdriften Per Bergwall att svara på. Arr: Naturvårdssektionen Torsdagen den 5 december kl ca Lokal: Gamla kanslihuset vid Hägernäs Strand. I ett samarrangemang med Hägernäs Strands Forum: Repris på Hägernäs historia med Lothar Lammertz från Täby Hembygdsförening och DC 3-an och Catalinaaffären med Christer Lokind och Paul Eriksson. Christer vet allt om nedskjutningen av DC 3:an och Paul var med på Catalinan. Arr: Styrelsen Söndagen den 26 januari kl i Ytterbystugan Gamla postvägar Postvägarna var viktiga - dessa kommunikationer höll ihop landet och gav samtidigt en organiserad form för resande, övernattning och hästbyten. Lothar Lammertz har grävt bland källorna. Arr: Styrelsen Söndagen den 16 februari kl i Ytterbystugan Det äldre jordbruket i Mälardalsregionen - om kulturgeografisk forskning och dess tillämpning för en hembygdsförening. Bengt Windelhed, fil.dr. i kulturgeografi, föreläser om hur landskapet förändrats. - Vad vet vi om agrara landskapsförändringar under de senaste 2000 åren? - Varför ser landskapet ut som det gör när vi är ute vandrar i eller bilar igenom det? - Hur kan en hembygdsförening nyttja landskapskunskap i sin verksamhet? Arr: Fornminnessektionen, Arkeologigruppen Måndag 13 januari Första arbetskväll med sedvanlig julgransplundring. Därefter träffas vi varannan vecka, måndagar udda veckor. Samtliga arbetskvällar börjar kl i Ytterbystugan. Dagträffar med början tisdag 21 januari- därefter varannan tisdag, jämna veckor. Samtliga träffar kl i Ytterbystugan. Måndag 10 mars - årsmöte kl i Ytterbystugan. Söndag 23 mars Demonstration av textila tekniker: vävning, stickning, virkning och broderi i Rönninge by Drängstugan, kl Butiken i Rönninge by Öppen söndagar fr.o.m. februari t.o.m. midsommarafton med undantag för påskdagen 20 april.

BO I ASKERSUND. Nu väntar skördetid mycket på gång de kommande tio åren sid 5. Vinn julklappspengar lös korsordet i julbilagan

BO I ASKERSUND. Nu väntar skördetid mycket på gång de kommande tio åren sid 5. Vinn julklappspengar lös korsordet i julbilagan BO I ASKERSUND ASKERSUNDS KOMMUNS INFORMATIONSTIDNING * NR 4 2009 Nu väntar skördetid mycket på gång de kommande tio åren sid 5 Vinn julklappspengar lös korsordet i julbilagan Ur innehållet: Hemma hos

Läs mer

Tomas Eklund värnar om miljön. Boteå Skoterklubb hade familjedag. Mor och son mår osedvanligt bra

Tomas Eklund värnar om miljön. Boteå Skoterklubb hade familjedag. Mor och son mår osedvanligt bra FOTO: ULF HENRKSSON SDAN 8 SDAN 10 SDAN 16 Tomas Eklund värnar om miljön Enligt forskarna är solenergi framtidens melodi. SDAN 6 Pelle Larsson med barn trivdes i vintersolen. SDAN 24 Mor och son mår osedvanligt

Läs mer

Västra Torsås SOCKENBLAD Nr 1 2015 Bild av Witold Kowol

Västra Torsås SOCKENBLAD Nr 1 2015 Bild av Witold Kowol Västra Torsås SOCKENBLAD Nr 1 2015 Bild av Witold Kowol Bild av Ingvar Andersson I detta nummer de lokala föreningarnas program för våren/ sommaren 2015. Fortsättning på följetången. Nu försäljning av

Läs mer

Västra Torsås. nr 2 2014. Mer om Puttetorpa here på sidan åtta.

Västra Torsås. nr 2 2014. Mer om Puttetorpa here på sidan åtta. Västra Torsås nr temalönashult Utdrag ur Lunds Universitets Folkminnesarkiv nedtecknat av Sven Blomén 1932. Mer om Puttetorpa here på sidan åtta. Västra Torsås www.vastratorsas.se redaktionen@vastratorsas.se

Läs mer

Uppropet var undertecknat

Uppropet var undertecknat POSTTIDNING B 128141801 En tidning om Blomsterfonden. Nummer 2, 2000. 2000 Nr:2 Till minne och till glädje 80 år av kamp men också framgång Här fortsätter vi den fascinerande historien om Alma Hedin och

Läs mer

Nya bostäder. på Folketshusparkeringen. Så här används dina hyrespengar. Vanja går i pension. Hur många lägenheter är lediga?

Nya bostäder. på Folketshusparkeringen. Så här används dina hyrespengar. Vanja går i pension. Hur många lägenheter är lediga? BoNytt INFORMATION TILL DIG SOM ÄR HYRESGÄST I LUDVIKAHEM NR 1 2015 www.ludvikahem.se Så här används dina hyrespengar sidan 4 Tävla om biljetter till CIRKUS BRAZIL JACK Personalnytt Vi välkomnar Tomas

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

Krönika. Innehåll. Stadshusets allt-i-allo Sid 3. IT - liten enhet med stort nätverk Sid 4. Stjärnkväll inleder KOM-veckan Sid 7

Krönika. Innehåll. Stadshusets allt-i-allo Sid 3. IT - liten enhet med stort nätverk Sid 4. Stjärnkväll inleder KOM-veckan Sid 7 ÅMÅLS KOMMUN magasinet Åmåls UTGIVET AV ÅMÅLS KOMMUN #3 MARS 2012 VAR MED OCH TYCK FYLL I TALONGEN PÅ SISTA SIDAN! TYCK OM ÅMÅL! HEMTJÄNSTEN LÅSER UPP MED MOBILEN Kommunen inför nyckelfri hemtjänst STJÄRNKVÄLL

Läs mer

Släktforskarförbund. Åsbo Släktblad Medlemstidning för Åsbo Släkt- och Folklivsforskare Årg. 15, december 2002, nr. 2

Släktforskarförbund. Åsbo Släktblad Medlemstidning för Åsbo Släkt- och Folklivsforskare Årg. 15, december 2002, nr. 2 Åsbo Släktblad Medlemstidning för Åsbo Släkt- och Folklivsforskare Årg. 15, december 2002, nr. 2 Innehåll sid. Ordförandebrev 3 Örkelljunga 4 Vandringsmannen 4 Grattis Johan 5 - Sten Svensson Släktforskning

Läs mer

1/2012. I DETTA NUMMER: VIS Policy om hörselimplantat färdig Stora skillnader i landstingens rehabilitering och mycket mer...

1/2012. I DETTA NUMMER: VIS Policy om hörselimplantat färdig Stora skillnader i landstingens rehabilitering och mycket mer... VIStidningen Utgiven av vuxendöva i Sverige I DETTA NUMMER: VIS Policy om hörselimplantat färdig Stora skillnader i landstingens rehabilitering och mycket mer... 1/2012 besök oss gärna på internet: www.visriks.nu

Läs mer

KLIPPET 13. Ett bättre Åtvidaberg. För alla. 25% rabatt på bågen när du köper ett par kompletta glasögon. NYHETERNA är på väg!

KLIPPET 13. Ett bättre Åtvidaberg. För alla. 25% rabatt på bågen när du köper ett par kompletta glasögon. NYHETERNA är på väg! 2014 KLIPPET 13 10 september Klippet i Åtvidaberg AB i samarbete med Åtvidabergs FF ETT GOMÉR & ANDERSSON-FÖRETAG Ska du sälja din bostad i Åtvidaberg? Ring Linda Johansson, 0120-150 00, 0763-98 00 76

Läs mer

Besök oss på webben www.nastakramfors.se ETT NYHETSMAGASIN OM KRAMFORS KOMMUN NR 2-08

Besök oss på webben www.nastakramfors.se ETT NYHETSMAGASIN OM KRAMFORS KOMMUN NR 2-08 Besök oss på webben www.nastakramfors.se ramfors ETT NYHETSMAGASIN OM KRAMFORS KOMMUN NR 2-08 Nästa Tåget får flygplatsen att lyfta Maria Högberg. Inflyttad som hjälper inflyttare Kramfors satsar på ansiktslyft

Läs mer

Vikensonen med världen som arbetsfält. Möt tre generationer tomatodlare. Bakom kulisserna på höghusdebatten

Vikensonen med världen som arbetsfält. Möt tre generationer tomatodlare. Bakom kulisserna på höghusdebatten Byaluren Byaföreningens tidning om livet i Viken - förr & idag #38 Vikensonen med världen som arbetsfält SID. 8 Möt tre generationer tomatodlare SID. 16 Bakom kulisserna på höghusdebatten SID. 29 1 Byaluren

Läs mer

MEDLEMSTIDNING FÖR VÄRMLANDS HEMBYGDSFÖRBUND Nr 3/2013

MEDLEMSTIDNING FÖR VÄRMLANDS HEMBYGDSFÖRBUND Nr 3/2013 MEDLEMSTIDNING FÖR VÄRMLANDS HEMBYGDSFÖRBUND Nr 3/2013 Ordföranden har ordet Tidig morgon och jag sitter vid fönstret nere i hallen och har utsikt över sjön och soluppgången. Nyss när jag var nere och

Läs mer

Det våras för Hälleforsnäs

Det våras för Hälleforsnäs Hälleforsnäs Allehanda 28 april 2008 Delas ut till alla hushåll i Hälleforsnäs med omnejd Nr 70 Årgång 8 Det våras för Hälleforsnäs Stig-Åke Nilsson Ove Gustafsson Helena Tolvanen En positiv enterepenörsanda

Läs mer

V å r a Ö a r Stort och smått från Björkö-Arholma Hembygdsförening - Nr 9/2007

V å r a Ö a r Stort och smått från Björkö-Arholma Hembygdsförening - Nr 9/2007 V å r a Ö a r Stort och smått från Björkö-Arholma Hembygdsförening - Nr 9/2007 Tebacken under sju generationer Av Siri Dahlberg Ordet te eller tä var den lokala benämningen på fägata. Det finns flera te

Läs mer

n bättre värd Matglädje med anor Tankar om tid The North Face valde Arkaden Den stillsamme vandraren

n bättre värd Matglädje med anor Tankar om tid The North Face valde Arkaden Den stillsamme vandraren n bättre värd E n t i d n i n g f r å n V a s a k r o n a n n u m m e r 1 m a r s 2 0 1 2 Matglädje med anor Tankar om tid The North Face valde Arkaden Den stillsamme vandraren TID FÖR SAMURAjVANDRING

Läs mer

Attention! Nr 2 2013. Lika ren efter 20.000 mil. Välkommen in på www.atteviks.se. Och glöm inte gilla oss på Facebook. Läs mer på sid 18-19

Attention! Nr 2 2013. Lika ren efter 20.000 mil. Välkommen in på www.atteviks.se. Och glöm inte gilla oss på Facebook. Läs mer på sid 18-19 Attention! Nr 2 2013 Scaniakaravanen Euro 6 On Tour Läs mer på sid 16-17 Välkommen in på www.atteviks.se Där hittar du bl.a. bilder från våra kundaktiviteter och foto på din nya Scania. ett kvalitetsbegrepp

Läs mer

Följ med till Sundsby

Följ med till Sundsby vi på Tjörn Nr 4/2013 DISTRIBUERAS KOSTNADSFRITT TILL SAMTLIGA HUSHÅLL PÅ TJÖRN Följ med till Sundsby sid 5 7 Lönelyft för lärare elever är vinnare! sid 14 15 Mål och budget 2014 sid 4 NYHET! En väg in

Läs mer

GRANNAR. Boendestöd Andreas vill berätta om sina handikapp. Boskola 32 ton skräp hamnar i avloppet varje vecka DIN LOKALA BOTIDNING

GRANNAR. Boendestöd Andreas vill berätta om sina handikapp. Boskola 32 ton skräp hamnar i avloppet varje vecka DIN LOKALA BOTIDNING GRANNAR Till dig som bor hos Svenska Bostäder. Nummer fem december 2010. EDITION STOCKHOLM INNERSTAN DIN LOKALA BOTIDNING Med nyheter, information och reportage för dig som bor på Norrmalm och Södermalm

Läs mer

SUNNANÅTJEJER SPARA PENGAR PÅ EL MÅLANDE UTBILDNING TRÄDGRÄND SIKTAR FRAMÅT LÄSNING UTAN KOSTNAD FÖR DIG SOM ÄR HYRESGÄST HOS SKEBO

SUNNANÅTJEJER SPARA PENGAR PÅ EL MÅLANDE UTBILDNING TRÄDGRÄND SIKTAR FRAMÅT LÄSNING UTAN KOSTNAD FÖR DIG SOM ÄR HYRESGÄST HOS SKEBO E N R E P O R T A G E T I D N I N G F Ö R S K E B O S H Y R E S G Ä S T E R N R 2 2 0 0 6 11 : E Å R G Å N G E N SUNNANÅTJEJER som bor hos skebo SPARA PENGAR PÅ EL MÅLANDE UTBILDNING TRÄDGRÄND SIKTAR FRAMÅT

Läs mer

KORPÖGAT. T o r s å k e r s S o c k e n t i d n i n g. Spara och Slösa

KORPÖGAT. T o r s å k e r s S o c k e n t i d n i n g. Spara och Slösa KORPÖGAT T o r s å k e r s S o c k e n t i d n i n g Årgång 8 Mars 2010 Pris 10:- Något i hästväg För 30 år sedan tog experterna till orda och klassade hästen som ett fornminne eftersom hästen ansågs ha

Läs mer

ÅRGÅNG 14 NUMMER 3 Pris 20 kronor, utan kostnad för medlem

ÅRGÅNG 14 NUMMER 3 Pris 20 kronor, utan kostnad för medlem Karlstads Hembygdsblad ÅRGÅNG 14 NUMMER 3 Pris 20 kronor, utan kostnad för medlem SEPTEMBER 2007 Karlstad för 50 år sedan Den 1 oktober 1957 åkte 1.150 4:e-6:e klasselever från Karlstad på en dags skolresa

Läs mer

Nr 4 oktober 2010 TEMA: SÅ BOR VI

Nr 4 oktober 2010 TEMA: SÅ BOR VI Nr 4 oktober 2010 TEMA: SÅ BOR VI HYRESGÄSTER I VÄSTER är en tematidning för Hyresgästföreningen Region Västra Sverige ÖPPETTIDER Måndag torsdag 08.30 16.30 Fredag 08.30 14.00 ADRESSÄNDRINGAR register.vastrasverige@

Läs mer

Smart mode. second. Ett magasin från ErikSHjälPEn Erikshjälpen Second Hand 2014. Varsågod, ta en gratis tidning!

Smart mode. second. Ett magasin från ErikSHjälPEn Erikshjälpen Second Hand 2014. Varsågod, ta en gratis tidning! second hand Ett magasin från ErikSHjälPEn 2014 Ida Magntorn Sveriges Second Hand Profil Det är vi som är Erikshjälpen Remakat pannrum blev lekrum goes west Smart mode Varsågod, ta en gratis tidning! 1

Läs mer

Rätten till en god man som man känner och kan kommunicera med!

Rätten till en god man som man känner och kan kommunicera med! Medlemstidning för föreningen JAG och Brukarkooperativet JAG. Nr 2/2014 JAG försvarar viktigaste rättvisefrågan: Rätten till en god man som man känner och kan kommunicera med! Självbestämmandet poängen

Läs mer

Sothönsgränd 5, 123 49 Farsta, Tel 08-949871, Fax 070-6155185, E-post: mail@bengtelmen.com

Sothönsgränd 5, 123 49 Farsta, Tel 08-949871, Fax 070-6155185, E-post: mail@bengtelmen.com Att klara av en livsomställning 1 ATT BLI PENSIONÄR Kompendium av Bengt Elmén socionom Sothönsgränd 5, 123 49 Farsta, Tel 08-949871, Fax 070-6155185, E-post: mail@bengtelmen.com 2 ATT BLI PENSIONÄR INLEDNING

Läs mer

Vi är alla en del av någon annans värld

Vi är alla en del av någon annans värld Vinter 2013 Vi är alla en del av någon annans värld Sök pengar till ökad trivsel Vad händer just nu? Störande grannar De stora 3 PuL Inledning På Gotlandsfärjan så ser man överallt små skyltar med texten

Läs mer

Solvikingen. VSM på halvmarathon den 11 oktober. Mer om det på sidan 16. Nr 2, 2008, årg. 46

Solvikingen. VSM på halvmarathon den 11 oktober. Mer om det på sidan 16. Nr 2, 2008, årg. 46 Solvikingen Nr 2, 2008, årg. 46 Göran Sander får en välförtjänt dusch efter ytterligare ett väl genomfört GöteborgsVarv Vi behöver fler funktionärer än vad vi har aktiva medlemmar! Du behövs! Inget funktionärsuppdrag

Läs mer