GOD JUL. önskar vi på redaktionen. Nr 4 Årgång 45 Okt Nr 4 Årgång 50 November 2013 medlemsavgift på plusgiro

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GOD JUL. önskar vi på redaktionen. Nr 4 Årgång 45 Okt 2008. Nr 4 Årgång 50 November 2013 medlemsavgift på plusgiro 60 47-5"

Transkript

1 Information från Täby Hembygdsförening Östra Banvägen Täby Nr 4 Årgång 50 November 2013 medlemsavgift på plusgiro Nr 4 Årgång 45 Okt 2008 medlemsavg. på plusgiro GOD JUL önskar vi på redaktionen Vice-ordföranden har ordet NOTISER: Yttrande till detaljplan för Täby centrum Arkeologigruppens dagbok från Broby bro OBS: Inbetalningskort på medlemsavgiften medföljer detta nummer Professor Staffan Nyström berättar historien om våra ortnamn Dagboksblad från somrar i Näsbypark på 1920-talet Ordföranden harinbjuder ordet -till Evert Gustavsson Naturvårdssektionen höstens program 80 år Fjärrvärmesatsning i Täby - Täby Hembygdens dag den 13 september intill Näsbybrandstation Slott Föreningens och sektionernas program HÖSTPROGRAMMET oktober - december 2008

2 Ordföranden har ordet Hej igen alla medlemmar (och ännu inte medlemmar)! Det är höst och vi har haft de första frostnätterna. När jag skriver detta så planerar vi adventskaffe och annat jullikt. Men låt mig börja med att blicka tillbaka. Den 28 september hade vi Catalinadagen tillsammans med Hägernäs Strands Forum. En heldag med Öppet hus i de flesta affärer, med marknadsstånd, föredrag, lekar och ponnyridning Uppehåll till ca Då kom en regnskur som fick många besökare att dra sig hemåt. Nästa alla var nöjda med dagen. Allra gladast var nog korvgubben och Slöjdgillet som fick sälja sockor, vantar och mössor. En del aktiviteter kunde vi ta in under tältet. Men som någon sa : Det kunde ha regnat hela tiden också! På kvällen visade Bryggföreningen upp ett enastående fyrverkeri. Effektfullt och rappt inga dödtider! Från Hembygdsföreningen är vi nöjda och samarbetet med Hägernäs Strands Forum (HSF) gick väldigt bra. Vår strävan var att ge de boende i området lite kunskaper Vice-ordföranden om deras nya plats harpå ordet jorden. Vi hoppas NOTISER: att även HSFs Yttrande strävan till med detaljplan ökad samhörighet för Täby centrum och att träffa en Arkeologigruppens del av föreningslivet dagbok i Täby från lyckades. Broby bro Professor Staffan Nyström berättar historien om våra ortnamn Dialogen om Dagboksblad hur vi vill från ha utbyggnaden somrar i Näsbypark av Galoppfältet är ambitiös. Naturvårdssektionen Många föreningar inbjuder har tillfrågats höstens program på 1920-talet liksom alla Hembygdens kommuninnevånare. dag den 13 En september vattendelare intill är Näsby nog Slott vad man menar HÖSTPROGRAMMET med stadslikt. Hade vi oktober velat bo - december i staden 2008 hade vi flyttat dit säger mången Täbybo. Att döpa vägar till gator och kalla kommundelar för stadsdelar ger också konstiga signaler. Det är något av Wannabes över detta. Förtätning (absolut!) och hus med trottoarer 2 Information från Täby Hembygdsförening Östra Banvägen Täby Nr 4 Årgång 45 Okt 2008 medlemsavg. på plusgiro Nr 4 November Årgång 50 Postadress, Östra Banvägen 78, Täby Besöksadress. Ytterbystugan, Östra Banvägen 78 Tel (telefonsvarare) Framför ditt ärende. Vi ringer upp dig. Tala tydligt! Hemsida: E-post: Medlemsavgift: Kr 200 per familj insättes på Plusgiro med namn -, adress- och e-postuppgift Medlemsfrågor: Mary Modin, Hembygd i Täby är medlemstidning för Täby Hembygdsförening och utkommer med 4 nr per år, i januari, april, augusti och november. Museet i Rönninge by, hålls öppet under julmarknaden 7-8 december kl Öppettider våren 2014 söndagar fr o m maj t o m midsommarafton. Omslagsbilden: Den fina brandbilen på omslaget är tillverkad 1929 i Tidaholm och omsorgsfullt renoverad av medlemmar i Tidaholms Hembygdsförening. Idag finns bara 29 exemplar av den här typen i Sverige. Maxfarten är 50 km i timmen, kanske inte så effektivt vid utryckningar idag. och parkområden (absolut!) och gärna lite varierande höjder på husen men stadslikt? Det kräver en mix av boenden, affärer, fritidsmöjligheter, hantverkare, föreningsverksamhet och arbetsplatser av olika storlekar. För att inte säga kaféer och restauranger. Klarar vi det? Det är ju det som är stad eller hur? Inte bostäder varvade med lite kontorshus. Om man säger att Hägernäs Strand med 800 lägenheter är för litet för en livsmedelsaffär då tänker man i ett stormarknadsperspektiv. Och det vill vi väl inte ha - vare sig i Hägernäs Strand eller på området där Galoppfältet nu ligger. Jag känner att jag blev lite gnällig här ett tag. Låt mig ta upp något annat, mer positivt: Det stora Vikingaprojektet (75 milj kr) håller på att skalas ner till något mer hanterbart. Vi har något alldeles unikt här i Täby (men bör nog tänka in åtminstone Vallentuna och Upplands Väsby också). Stockholms länsmuseum talar om ett riksintresse ett järnålderns Mekka! Vi har genom runstenar och andra arkeologiska fynd kartlagt 7 generationer kring tusentalet e Kr. Vi vet att de höll till i vår norra kommundel och vi vet mycket om hur de levde både i spännande utforskningar i öster och västerled, men också som vanliga bondefamiljer i grannsamverkan i en vikingarnas vardag. Det är den storyn vi ska ta fram och visa upp för Täbybor som en del av vårt ursprung och för besökare som vill ha ett komplement till Birka. Fortsättning sid 3 Utgivare och produktion Ansvarig utgivare: Lothar Lammertz Redaktör: Leona Jäger Clarstedt, Kjulauddsvg Täby, tel , Foto: Leif Grönwall om inte annat anges Layout & Produktion: Leif Grönwall Tryck: Stockholms Läns Grafiska Tidningen HEMBYGD I TÄBY får citeras som källa. Redaktionen förbehåller sig rätten att redigera och stryka i alla texter. Anonyma skrivelser publiceras ej. Glöm inte att anmäla flyttning! Anmäl till Mary Modin, när du flyttar. Adressen: se ovan. Det går också att anmäla per telefon till (telefonsvarare).

3 Täby kommun bjöd in till en tankesmedja i ämnet häromdagen. Lite av önskelista blev det naturligtvis, men det ska bli spännande och följa vad ett nedskalat Vikingaprojekt kan ge våra skolungdomar, oss Täbybor och besökare från när och fjärran. Eftersom detta är nr 4/2013 ber jag slutligen att få önska GOD JUL och GOTT NYTT ÅR! Lothar Lammertz Erika Göransson till minne Täby hembygdsförening har förlorat en av sina trogna medlemmar. Född i Linz i Österrike kom hon som ung liksom många andra österrikiska och tyska unga kvinnor till Sverige för att i minst två år arbeta som hembiträde innan de tilläts arbeta i något annat yrke. Erika gifte sig här i Sverige, och fick tre barn. Vid sidan om arbetet bedrev hon kvällsstudier och tog studenten som privatist. Hennes intresse för miljön och kulturen gjorde att hon sökte sig till Täby hembygdsförening, där hon var verksam inom framför allt museet och slöjdgillet. Hon hade bland annat ett mångårigt samarbete med Kajsa Pehrson i muséet. Erika var också aktiv inom Slöjdgillet. Hennes miniatyrer blev till exempel mycket uppskattade. Hon var mångårig ledamot i THF:s styrelse där hon framför allt drev museets frågor. När Ytterbystugan skulle renoveras var hon en av de drivande krafterna tillsammans med Jan Rosenberg och Åke Arell. I april 2005 tog hon time out från styrelsearbetet. På grund av den begynnande sjukdomen återvände hon dock aldrig till detta uppdrag. För vännerna i Täby hembygdsförening Alois Nagel Foto: (Beskuren) Jean Louis Zainz Evert Gustavsson 80 år Evert Gustavsson, Täby Hembygdsförenings kassör i tolv år, , valde att fira sin högtidsdag i kretsen av de sina på den gård i Västerfärnebo i Västmanland där han är född. Men vi fick ändå tillfälle till en intressant och trevlig pratstund med jubilaren. Evert beskriver sig själv med stolthet som bondpojke i botten, men berättar samtidigt om ett aktivt yrkesliv med nedslag i såväl Toronto, Canada där han i sin ungdom arbetade på ett varuhus, som fem fina år i Rom där han arbetade för Findus med introduktion, tillverkning och försäljning av djupfrysta produkter i Italien. Senare kom han som Skandinavisk försäljningschef för Monsanto att främst ägna sin tid åt försäljning av industriråvaror och kemikalier. När Evert på äldre dagar drabbades av sjukdom, lämnade han detta arbete för att i stället under en tid arbeta inom Täby församling flyttade familjen med hustru Inger och två söner, in i en nybyggd villa på Tibblevägen i Lahäll. Tord Tordmar rekryterade honom till kassörsjobbet och fick en pålitlig och noggrann styrelseledamot som ägnade en stor del av sin fritid åt räkenskaperna samtidigt som han en tid var stugfogde för Ytterbystugan tillsammans med Stig Lindström. Mellan varven ägnade sig Evert också åt sin stora hobby, biodling och hade som mest ca Foto: Peter Gustavsson 10 bisamhällen på bl a Djursholms slott och Sjökrigsskolan. Särskilt fina minnen har Evert från samarbetet med Hans Åström och från de första midsomrarna på Rönninge by när Gunilla Rönn och han sålde glass för tusentals kronor. De många bussresorna i föreningens regi under Eric Jarnebergs ledning var också mycket uppskattade erhöll Evert Hembygdsförbundets nål med krans och 2005 föreningens hedersplakett i guld ur Jan Rosenbergs hand valdes Evert till hedersmedlem i Täby Hembygdsförening. Leona Jäger Clarstedt 3

4 Satsning på fjärrvärme i Täby Täby är en av få kommuner i Storstockholm som inte har ett eget storskaligt fjärrvärmesystem. Därför är el- och oljeberoendet stort. I november 2011 fattade kommunstyrelsen i Täby beslut om att underteckna koncessionsavtal med E.ON Värme Sverige AB om att bygga ut fjärrvärmen i Täby. Under 2012 har man påbörjat detta arbete samt byggt en lokal mindre produktionsanläggning för att försörja nätet med fjärrvärme tills en kraftvärmeanläggning inom Hagbyområdet är uppförd. En sådan anläggning för produktion av fjärrvärme skall byggas och delvis börja tas i bruk Med förnybara och återvunna bränslen ska el och värme produceras. Anläggningen kommer att dimensioneras för att svara mot el- och värmebehovet i det planerade sammanbyggda fjärrvärmenätet i Täby, Vallentuna och Österåkers kommuner. Samtidigt föreslår man att en sorterings- och behandlingsanläggning byggs i Hagby för matavfall som kan producera fordonsgas och biogödsel. Detta blir möjligt genom att utveckla SÖRAB:s verksamhet för återvinning som idag finns i Hagbyområdet. SÖRAB är ett regionalt avfallsbolag, som ägs av 10 kommuner: Danderyd, Järfälla, Lidingö, Sollentuna, Solna, Stockholm, Sundbyberg, Täby, Upplands Väsby och Vallentuna. Återvinningsanläggningen omfattar idag grovsopor, byggavfall och farligt hushållsavfall samt industriavfall. Avfallet sorteras på plats och skickas vidare för fragmentering och återvinning. Det som blir kvar efter sorteringen omlastas i containrar och transporteras till avfallsanläggningen Löt i Vallentuna där det deponeras. Täbyborna uppskattar väldigt mycket den återvinningscentral för privatpersoner som idag finns i Hagby. Det brukar vara köer till sorteringsplattan. På Hagby har man tippat sopor från slutet av 40-talet fram till Dessförinnan låg där ett artrikt våtmarksområde som hette Froden. Idag är området ett stort återvinningscentrum och en ekopark. Den gamla tippen i Hagby har återställts till ekopark där man försöker återskapa samma rika växt- och djurliv som Froden hade. Förutom etablering av en kraftvärmeanläggning för produktion av fjärrvärme och el kommer man således att via SÖRAB:s verksamhet kunna samla in matavfall från hushåll och därmed påbörja en produktion av fordonsgas och biogödsel. För att kunna genomföra förändringen i Hagby kommer SÖRABs nuvarande verksamhet omplaceras. Den fortsatta detaljplaneringen kräver också en samordning mellan E.ON:s och SÖRAB:s verksamheter inom området. 4 Målet med den utbyggda fjärrvärmen är att Täbys tättbebyggda delar ska få tillgång till den på marknadsmässiga villkor. Kommunen skall äga fjärrvärmenätet och detta skall på sikt öppnas för konkurrens. Under en övergångstid på ca 15 år kommer E.ON att ha exklusiv leveransrätt. Därefter står det fritt för kunderna att själva välja leverantör. Kraftvärmeanläggningen i Hagby byggs av E.ON i etapper, varav den första planeras tas i drift 2015/2016. Fyra bostadsrättsföreningar i Täby centrumområdet, Farmen, Volten, Storstugan och Annexet, har gått samman och äger 18 % av anläggningen. Täby stadsbyggnadsnämnd har gjort ett planprogram som varit ute på remiss för yttrande under hösten Ett mer detaljerat samråd beräknas ske under våren Därefter ställs detaljplaneförslaget ut under tredje kvarttalet Beslut kommer att kunna tas i slutet av Fjärrvärmenätet i Täby är unikt i Sverige eftersom det byggs för att öppnas upp för konkurrens 15 år senare. I sitt yttrande till kommunens planprogram säger Täby Hembygdsförening att man är särskilt intresserad av hur kraftvärmeanläggningen med sina skorstenar på 80 meter och andra höga byggnader kommer att kunna infogas i landskapet i Hagbyområdet. Man ser också fram emot att man på plats eldar hushållsavfall i en ny anläggning. Andra remissinstanser varnar för lukt, buller och brandrisk. En befarad konsekvens av bygget kan också bli att ekbeståndet inom området minskar. Källa: Täby kommun Redaktör Jean-Louis Sainz

5 Brandförsvaret i Täby - snart 100 år Källa: Täby Stan på landet, utgiven av Täby kommun 1985 samt artiklar ur Hembygd i Täby. I Täby bildades den första s k Frivilliga brandkåren år 1917 i Täby stationssamhälle nuvarande Kyrkbyn och ett år senare Näsby frivilliga brandkår. Täby och Näsby stationssamhällen påbörjades båda under åren började man diskutera brandskyddet bland de nyblivna fastighetsägarna. Viggbyholms frivilliga brandkår organiserades först Täby (Kyrkbyn) fick sin första brandbil 1925 och Roslags Näsby året därpå. Man fick nöja sig med utrangerade bilar från Stockholms brandkårer. Att få frivilliga brandmän till brandkårerna var oftast inte svårt, eftersom brandmannasysslan ansågs som ett hedersuppdrag. Däremot kunde det vara betydligt besvärligare att få tag i materiel. Med hjälp av fester, basarer och insamlingar och generösa givare kunde brandkårerna emellertid få ihop ett tillräckligt antal med yxor, hinkar, spadar linor m m. Täby frivilliga brandkår och brandkåren i Näsby fick som gåva av Carl Robert Lamm på Näsby både motorspruta och spruthus. Foto från 1932 ur THF:s bildarkiv. Fotograf okänd Bilarna hade massiva däck! Brandsprutan drevs först för hand av två till fyra man. Senare kunde bilens ena bakhjul användas för drift av sprutan. Vatten var ett stort problem. De privata brunnarna förslog inte långt. Man grävde därför ett antal storbrunnar motsvarigheten till dagens brandposter. Slangtornet byggdes redan i början När Täby (Kyrkbyn) blev municipalsamhälle år 1927 steg den frivilliga brandkåren i Täby i graderna och fick status som borgarbrandkår. Täby fick sin första brandstation 1937 med slangtorn och plats för två brandbilar. Den finns fortfarande kvar, granne med Täby gård. Uniformerna hade skänkts av Johannes och Kungsholmens brandstationer när man skaffade nya. De båda bilarna hade också övertagits. Den ena måste man kosta på en ny motor för 500 kr, en nog så stor kostnad på den tiden. Hästanspänd brandspruta från AB Henrikssons sprutfabrik i Stockholm Täby borgarbrandkår invigs 1937; Foto skänkt av Ragnar Wahlgren Öv. raden fr vänster: Bror Johansson "Hundjohan" trädgårdsmästare och rörmokare Ragnar Walgren åkare, Simon Elander snickare Nedre raden fr vänster Bror Englund Täby konditori, Algot Johansson Trädgårdsmästare Trädgård avstyckat fr Margretelund, Karlsson, Thörngren, Paul "Pålle" Kallin plåtslagare, Petrus Elander fjärdingsman och brandchef, Einar Pettersson smed, Fritzen kyrkvaktmästare på 30-talet, tillsammans med ett mindre skjul som revs när brandstationen byggdes för två bilar med påhängssprutor. Brandstationen kostade 7000 kronor. Arvodena till brandmännen var mycket blygsamma. Brandcheferna Holger Palm i Roslags Näsby, Birger Persson i Täby och Evert Palmquist i Viggbyholm och deras män fick 1940 det stora elddopet då ladugården vid Tibble gård brann ner till grunden. Ca brandmän kunde brandcheferna skrapa ihop tillsammans på den tiden och sedan gällde det för brandmännen att springa eller cykla fort oftast direkt till brandplatsen, eftersom brandbilarna med sina blänkande mässingsklockor och handdrivna sirener inte kunde rymma alla. Brandbilarna var öppna, vilket var obeskrivligt kallt vintertid, men inte fick man m er betalt för det. 5

6 Bildtexten lyder "Brandkåren gör en liten eldsvåda till ungdomens glädje" Fotograf okänd Texten till fotot lyder: "Brandkåren rycker ut i stor parad efter Lagerkvists eldiga springare." Ur Axel Ståhlbergs fotoalbum Först in på 1950-talet kom kommunens första täckta brandbil. Ensta-Ella frivilliga brandkår bildades Under krigsåren arbetade även kvinnorna i sysslor där männen inte räckte till. Ensta-Ella frivilliga brandkår hade följaktligen en kvinnlig brandkårsstyrka under dessa år. 1948, i samband med köping-bildningen, slogs kårerna samman till Täby borgarbrandkår och året därpå anställdes den första brandmannen på heltid. Täby fick sin första moderna brandstation på Sågtorpsvägen i Roslags Näsby Brandbilarna behövde inte längre stå inhyrda i olika villagarage. Samtidigt ändrades namnet till Södra Roslagens brandförsvarsförbund anslöt sig även Värmdö till förbundet. I januari 2009 bildades Storstockholms brandförsvar genom att Stockholms brandförsvar och Södra Roslagens räddningstjänstförbund slogs ihop. Kommunalförbundet har idag tio kommuner som medlemmar, Danderyd, Lidingö, Solna, Stockholm, Sundbyberg, Täby, Vallentuna, Vaxholm, Värmdö och Österåker. I Täby brandstation finns även larmcentralen för den norra länsdelen. Redaktören 1958 började politikerna i Danderyd, Täby och Vallentuna att diskutera ett gemensamt brandförsvar. Vid omorganisationen till Täby brandkår 1960 var Danderyd och Vaxholm dock enbart anslutna till alarmeringscentralen. Planerna på ett gemensamt förbund förverkligades först 1974 då man bildade ett kommunalförbund, Danderyd Täby Vallentuna brandförsvarsförbund och Täby brandkår upphörde att existera flyttade brandförsvarsförbundet till nya lokaler på Nytorpsvägen och 1984 tillkom ytterligare två medlemskommuner Vaxholm och Österåker. Brandstationen vid Sågtorpsvägen Foto: Henrik Sjögren Foto: Leona Jager Clarstedt

7 Sektionen för släkt- och hembygdsforskning Sektionens möten och aktiviteter är öppna för alla medlemmar i Hembygdsföreningen. Se Programsidan (nästa sida) och hemsidan för våra aktiviteter. Aktiviteterna för 2014 kommer att listas i nästa nummer av tidningen. Vi önskar alla våra sektionsmedlemmar EN GOD JUL och ETT GOTT NYTT ÅR! Lennart Wallerman tel Naturvårdssektionen Kontakt: Per-Henrik Malmros, tel eller Gunvor Ekblad, tel Naturvårdssektionen träffas under våren 2014 den 16/1, 30/1, 13/2, 20/2 (se programsidan), 13/3, 27/3, 10/4 och 24/4 kl i Ytterbystugan. Ytterligare datum publiceras i nästa nummer. Vi diskuterar och försöker påverka kommunens planering i aktuella naturfrågor och liknande planfrågor till det bästa för kommunens invånare Du som gillar natur och kultur! Kom med oss som arbetar i Skålhamra Kvighage. Vi är där några timmar varje onsdag förmiddag. Vi släpar ris och eldar, dricker kaffe och har det mysigt. Mer information får du om du ringer till Gunvor eller Per-Henrik. på morgonen, blev han helt lyrisk över det gamla odlingslandskapet. Dan pekade på rara (rödlistade) trollsländor, fjärilar, grässorter, den dubbla vallmon som bara trivs i gammal agrarmiljö. Dans kamera jobbade för fullt. Dan ansåg att Täby bör värna om området och dess förutsättningar att bevara arter som annars kommer att dö ut. Klockan 12 samlades runstensfaddrar och naturintresserade vid Fällbrostenarna. Vad är en biogeovetare undrade några. Det är en universitetsutbildning inom det biologiska och geovetenskapliga området som leder till att man arbetar med miljöfrågor. Dan ansåg att om vårt kulturarv (i detta fall runristningar) ska kunna finnas kvar, måste mossor och lavar bekämpas betydligt effektivare. Vid Fällbro pekade Dan bland annat på äppelträdet vars grenar hänger över runhällen. Växtsaft droppar ner på hällen och ger näring åt mossor och lavar. ALLA ÄR SOM VANLIGT HJÄRTLIGT VÄLKOMNA! Rådet vi fick för hällar var att öppna upp lav- och mossfria ytor en bit ifrån runbandet, t.ex. med hjälp av teknisk sprit, men att lämna själva runbandet obehandlat. Behandlingen bör täcka ett rejält område runt runbandet för att förhindra att växlighet tränger in. Sprickorna i berget rensas noggrant så att vattnet rinner bort och inte ger grogrund för växlighet. Rådet för runstenar är detsamma samt att hålla rent vid runstensfoten så att själva stenen inte suger upp fukt från marken som ger grogrund för växtlighet. Mossor och lavar på runstenar De mossor och lavar vi har på runstenarna är inte rödlistade, så de kan vi, inom våra ramar, bekämpa så effektivt som möjligt med t.ex. teknisk sprit. Vi fick lära oss att en del stenar som valts ut till runstenar är naturliga i området medan andra inte hör hemma här utan har förts hit av inlandsisen eller hämtats, kanske långväga, för att bli runstenar. En fältexkursion 15 juni 2013 En solig försommardag kom biogeovetaren och naturvårdaren Dan Andersson för att berätta om mossor och lavar. När Dan fick en förhandsvisning av runstenarna Gunilla Hammarsjö 7

8 Medlemstidning för Täby Hembygdsförening, Ytterbystugan Östra Banvägen 78, Täby B Porto betalt HÖST/-VINTERPROGRAMMET November 2013-Januari 2014 tel Söndagen den 1 december kl Adventskaffe i Ytterbystugan Adventskaffe med hembakat bröd försäljning av hantverksprodukter böcker mm samt ringlotteri med fina priser. VÄLKOMNA! Arr: Täby Hembygdsförening 7-8 december kl JULMARKNAD i Rönninge by I butiken är det öppet hela helgen. Kanske hittar du någon julklapp där. I Naturskolans lokaler bakar vi Gorån. Vi säljer också hembakt julbröd, kaffebröd och matbröd. Hemstöpta ljus både säljs och lottas ut. I tombolan finns chans att vinna något handarbete och för barnen finns fiskdamm och ett eget lotteri. VÄLKOMNA Torsdagen den 20 februari kl i Ytterbystugan Stadsparker och Stadsskog i Täby Varför är parkerna, skogarna och kulturlandskapet i Täby så viktiga? Hur sköter ni våra parker för att alla ska trivas? Hur utvecklar ni Centralparken och hur blir Stolpaskogen en stadsskog? Vad betyder Halva Täby grönt idag? De här frågorna har vi bett kommunens stadsträdgårdsmästare Poa Collins, jägmästare Cecilia Lundin och den ansvarige för parkdriften Per Bergwall att svara på. Arr: Naturvårdssektionen Torsdagen den 5 december kl ca Lokal: Gamla kanslihuset vid Hägernäs Strand. I ett samarrangemang med Hägernäs Strands Forum: Repris på Hägernäs historia med Lothar Lammertz från Täby Hembygdsförening och DC 3-an och Catalinaaffären med Christer Lokind och Paul Eriksson. Christer vet allt om nedskjutningen av DC 3:an och Paul var med på Catalinan. Arr: Styrelsen Söndagen den 26 januari kl i Ytterbystugan Gamla postvägar Postvägarna var viktiga - dessa kommunikationer höll ihop landet och gav samtidigt en organiserad form för resande, övernattning och hästbyten. Lothar Lammertz har grävt bland källorna. Arr: Styrelsen Söndagen den 16 februari kl i Ytterbystugan Det äldre jordbruket i Mälardalsregionen - om kulturgeografisk forskning och dess tillämpning för en hembygdsförening. Bengt Windelhed, fil.dr. i kulturgeografi, föreläser om hur landskapet förändrats. - Vad vet vi om agrara landskapsförändringar under de senaste 2000 åren? - Varför ser landskapet ut som det gör när vi är ute vandrar i eller bilar igenom det? - Hur kan en hembygdsförening nyttja landskapskunskap i sin verksamhet? Arr: Fornminnessektionen, Arkeologigruppen Måndag 13 januari Första arbetskväll med sedvanlig julgransplundring. Därefter träffas vi varannan vecka, måndagar udda veckor. Samtliga arbetskvällar börjar kl i Ytterbystugan. Dagträffar med början tisdag 21 januari- därefter varannan tisdag, jämna veckor. Samtliga träffar kl i Ytterbystugan. Måndag 10 mars - årsmöte kl i Ytterbystugan. Söndag 23 mars Demonstration av textila tekniker: vävning, stickning, virkning och broderi i Rönninge by Drängstugan, kl Butiken i Rönninge by Öppen söndagar fr.o.m. februari t.o.m. midsommarafton med undantag för påskdagen 20 april.

Nr 4 Årgång 45 Okt 2008

Nr 4 Årgång 45 Okt 2008 Information från Täby Hembygdsförening Östra Banvägen 78 183 38 Täby Nr 2 Årgång 51 Mars 2014 medlemsavgift på plusgiro 60 47-5 Nr 4 Årgång 45 Okt 2008 medlemsavg. på plusgiro 60 47-5 Vice-ordföranden

Läs mer

Villahushåll. Insamling av matavfall en insats för miljön

Villahushåll. Insamling av matavfall en insats för miljön Villahushåll Insamling av matavfall en insats för miljön Hållbart samhälle Det avfall som uppkommer ska vara en resurs och inte ett miljöproblem. Det har Upplands Väsby och åtta andra norrortskommuner

Läs mer

Nr 4 Årgång 45 Okt 2008 medlemsavg. på plusgiro 60 47-5

Nr 4 Årgång 45 Okt 2008 medlemsavg. på plusgiro 60 47-5 Information från Täby Hembygdsförening Östra Banvägen 78 183 30 Täby Nr 2 Årgång 49 Mars 2012 medlemsavgift på plusgiro 60 47-5 Nr 4 Årgång 45 Okt 2008 medlemsavg. på plusgiro 60 47-5 Vice-ordföranden

Läs mer

Årsmöte. Tisdagen 12 mars 2013

Årsmöte. Tisdagen 12 mars 2013 Årsmöte Tisdagen 12 mars 2013 Föredragningslista 1. Årsmötets öppnande. 2. Fråga om kallelse behörigen skett. 3. Val av mötesledare vid årsmötet. 4. Val av protokollförare och två justeringsmän. 5. Föredragningslistans

Läs mer

Stockholm Nordost Nyhetsbrev December 2014

Stockholm Nordost Nyhetsbrev December 2014 Stockholm Nordost Nyhetsbrev December 2014 Hej! Tiden går fort. Nu har vi snart lagt höstterminen 2014 med alla dess aktiviteter bakom oss. Men nu ser vi framåt. Vi har ytterligare en aktivitet kvar i

Läs mer

Bra Skräp! Hur du sorterar rätt med Gröna påsen TRANÅS KOMMUN

Bra Skräp! Hur du sorterar rätt med Gröna påsen TRANÅS KOMMUN Bra Skräp! Hur du sorterar rätt med Gröna påsen TRANÅS KOMMUN Grönt ljus för gröna påsen Tranås kommun inför nu ett delvis nytt sätt att hantera och insamla matrester. Mat som av någon anledning blir över

Läs mer

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar!

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Medlemsblad Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Till vår förenings 21:a årsmöte, den 12:e mars, hade 75 medlemmar infunnit sig. Efter årsmötesförhandlingarna höll vår inbjudne föreläsare, Gunnar Henningsson,

Läs mer

Stagneli us bladet. Nr3. Informationsblad för medlemmarna i Riksbyggens Bostadsrättsförening Uppsalahus 14

Stagneli us bladet. Nr3. Informationsblad för medlemmarna i Riksbyggens Bostadsrättsförening Uppsalahus 14 Stagneli us bladet 2012 Nr3 Ansvarig Informationsblad för medlemmarna i Riksbyggens Bostadsrättsförening Uppsalahus 14 utgivare: Lars-Inge Karlsson, Hg 27 Redaktör: Anneli Edman, Hg 63 Redaktör: Barbro

Läs mer

Årgång 8 Nr 1 Februari 2005 SKOTERCAFÉT AFTERWORK ÅRSMÖTEN VARGHOPPET MÅNADSERBJUDANDE HOS VARGEN KARELENS FOLK. Sida 1

Årgång 8 Nr 1 Februari 2005 SKOTERCAFÉT AFTERWORK ÅRSMÖTEN VARGHOPPET MÅNADSERBJUDANDE HOS VARGEN KARELENS FOLK. Sida 1 Årgång 8 Nr 1 Februari 2005 SKOTERCAFÉT AFTERWORK ÅRSMÖTEN VARGHOPPET MÅNADSERBJUDANDE HOS VARGEN KARELENS FOLK Sida 1 MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD MATERIAL TILL REDAKTIONEN SKICKAS TILL: Carina Segerlund

Läs mer

I mitten av 30-talet köpte man fastigheten Hasselbacken och här i den f d ladugården inrymdes

I mitten av 30-talet köpte man fastigheten Hasselbacken och här i den f d ladugården inrymdes www.satilabygg.se Arvet efter Albert i Högelid I början av 1900-talet började den företagsamme Albert Andersson tillverka olika typer av möbler. Då var efterfrågan på möbler stor i det expansiva Göteborg

Läs mer

Vikingastatyn Jarlabanke som är placerad utanför kommunalhuset i Roslags Näsby invigdes den 16 juni 1960.

Vikingastatyn Jarlabanke som är placerad utanför kommunalhuset i Roslags Näsby invigdes den 16 juni 1960. Jarlabanke Stig Blomberg Vikingastatyn Jarlabanke som är placerad utanför kommunalhuset i Roslags Näsby invigdes den 16 juni 1960. Konstnär: Stig Blomberg, Skulptör, tecknare. Född 1901 i Linköping, d.

Läs mer

Vad händer i Färgelanda? December

Vad händer i Färgelanda? December Vad händer i Färgelanda? December Fr.o.m. 28/11 kommer vad händer i Färgelanda att medfölja Dalslänningens totalutdelningar till ALLA hushåll i Färgelanda, Dals-Ed och Bengtsfors kommuner samt Hedekas

Läs mer

BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING

BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING 2012 Nr: 2 BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING Museets öppettider: Lördag-söndag under juni-augusti kl.11.00-15.00 Grupper hela året Årsmötet 28 mars i Övergransgården sidan 2 Torpbesök i tid

Läs mer

EFFK:s Kräftskiva/Knytkalas på Krumbo. EFFK Sammanfattning vårsäsongen

EFFK:s Kräftskiva/Knytkalas på Krumbo. EFFK Sammanfattning vårsäsongen Navet Nr 3 2013 FIF:s Drive-In-Bingo När detta skrivs har vi spelat bingo två söndagar. Första söndagen bjöd vi alla bingospelare och funktionärer på gulaschsoppa. Detta var väldigt uppskattat. Än så länge

Läs mer

Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015

Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015 Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015 Vad är Andreasakademin? Målsättningen för församlingsens vuxenfördjupning är att vi ska gripa oss an stora ämnen - utan att krångla till det. Namnet Andreasakademin

Läs mer

Nyhetsbrev september 2013

Nyhetsbrev september 2013 Annica Nordgren Gruppledare/kommunalråd Tel: 08-5555 90 59 e-post: annica.nordgren@centerpartiet.se Nyhetsbrev september 2013 Mina nyhetsbrev innehåller lite axplock av det som hänt under månaden, framför

Läs mer

Samrådsunderlag Ändringtillstånd Hagby avfallsanläggning, Täby

Samrådsunderlag Ändringtillstånd Hagby avfallsanläggning, Täby 2014-03-25 SÖRAB:s hemsida Samrådsunderlag Ändringtillstånd Hagby avfallsanläggning, Täby Sammanfattning Söderhalls Renhållningsverk AB (SÖRAB) planerar att söka ändringstillstånd enligt Miljöbalken för

Läs mer

Villstads Hembygdsförenings sommarprogram 2015

Villstads Hembygdsförenings sommarprogram 2015 Villstads Hembygdsförenings sommarprogram 2015 Varmt välkommen att besöka oss i sommar. De gamla husen och 1900-talsmuseet är öppna när vi har program och servering i Hembygdsgården. Vandring till kvarnstensbrottet

Läs mer

Behovet av ny fjärrvärme i Täby bygger på att kommunen växer och ambitionen att fasa ut gamla, ineffektiva och mer miljöbelastande värmekällor.

Behovet av ny fjärrvärme i Täby bygger på att kommunen växer och ambitionen att fasa ut gamla, ineffektiva och mer miljöbelastande värmekällor. Svar på samrådsfrågor Under våren och försommaren har det kommit en rad frågor till kommunen om det planerade kraftvärmeverket. Det har både rört sig om frågor som kommit med e-post men även på de samrådsmöten

Läs mer

Nr 1 Årgång 46 Jan 2009 medlemsavg. på plusgiro 60 47-5. Gott Nytt År!

Nr 1 Årgång 46 Jan 2009 medlemsavg. på plusgiro 60 47-5. Gott Nytt År! Nr 1 Årgång 46 Jan 2009 medlemsavg. på plusgiro 60 47-5 Gott Nytt År! Ordföranden har ordet Remissyttrande om kommunens skogsbruksplan Bastuholmen - Täbys skärgårdsö Runstensfaddergruppen behöver förstärkning!

Läs mer

FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSMÖTE MED IDÉ OCH UTVECKLINGSGRUPPEN KARLHOLM-VÄSTLAND DEN 29 MARS 2011.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSMÖTE MED IDÉ OCH UTVECKLINGSGRUPPEN KARLHOLM-VÄSTLAND DEN 29 MARS 2011. Verksamhetsberättelse 2010 Idé och utvecklingsgruppen Karlholm Västland FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSMÖTE MED IDÉ OCH UTVECKLINGSGRUPPEN KARLHOLM-VÄSTLAND DEN 29 MARS 2011. 1. Mötets öppnande. 2. Godkännande

Läs mer

Tillsammans för en miljöriktig avfallshantering

Tillsammans för en miljöriktig avfallshantering Tillsammans för en miljöriktig avfallshantering Innehåll Sidan 4 Deponering Sidan 5 Avfall är bränsle Sidan 6 Ekoparken Gas Sidan 7 Sidan 8 Farligt avfall från småföretag Sidan 9 Aska och slagg Sidan 10

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Bostadsmarknadsenkäten 2010 Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Befolkningsökning i Stockholms län 40 000 35 000 30 000 Inflyttningsnetto Födelsenetto 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 1991

Läs mer

Öppet hus Varje onsdag är det öppet hus på Klippgatan 8 mellan kl 13-15. Entrébiljett 25 kr (inkl kaffe med dopp), 30 kr (när smörgås serveras).

Öppet hus Varje onsdag är det öppet hus på Klippgatan 8 mellan kl 13-15. Entrébiljett 25 kr (inkl kaffe med dopp), 30 kr (när smörgås serveras). HUVUDSTA PENSIONÄRSFÖRENING Klippgatan 8 171 47 SOLNA Tel: 08 27 50 32 Hemsida: www.pro.se/huvudsta E-mail: huvudstapro@gmail.com Nr 3 8 september 2015 Höstprogrammet 2015 Månadsmöten hålls på Skoga Äldreboende,

Läs mer

Du och alla andra är HJÄRTLIGT VÄLKOMNA till oss i vår.

Du och alla andra är HJÄRTLIGT VÄLKOMNA till oss i vår. Adress Hjärt- och Lungsjukas Förening i Lund MO Vårvädersvägen 4 D 22227 Lund Expeditionstid onsdag 10.00 12.00 Telefon 046 211 49 90 E-post info@lund.hjart-lung.se PlusGiro 13 58 61 3 Kontakt under sommaren:

Läs mer

SKAPAR DEN RÄTTA KÄNSLAN

SKAPAR DEN RÄTTA KÄNSLAN SKAPAR DEN RÄTTA KÄNSLAN Det första intrycket det avgörande ögonblicket Alla får inte en andra chans. Nyckeln till lyckade affärer när bostaden säljs är att förmå visa den från sin allra bästa sida. Det

Läs mer

Roslagsbanans utbyggnad

Roslagsbanans utbyggnad Roslagsbanans utbyggnad Trafikförvaltningen/SL satsar på en omfattande kapacitetsförstärkning, som påbörjades redan 2008. Roslagsbanan har genomgått moderniseringar i flera steg och delar av banan har

Läs mer

Styrelsen Frösåker GK, Christer Ral, Matz, Håkan, Krogen WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6

Styrelsen Frösåker GK, Christer Ral, Matz, Håkan, Krogen WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6 Nyhetsbrev #2 2015 Sida 1 av 6 Hej Vänner, Säsongen är i full gång även om värmen ännu uteblivit. Verksamheten är också i full gång och ni har väl inte missat alla träningar, tävlingar och andra roliga

Läs mer

Uppmärksamma kulturella byggnader i Österåkers kommun genom skyltar

Uppmärksamma kulturella byggnader i Österåkers kommun genom skyltar Gösi jlf Kommunkansliet Till Kommunstyrelsen Datum 2015-09-01 Dnr KS 2015/0280 Uppmärksamma kulturella byggnader i Österåkers kommun genom skyltar Beslutsförslag Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår

Läs mer

Vad händer i Färgelanda? Tipspromenader. Dans. Friskis & Svettis. Ödeborgs IF. Juni

Vad händer i Färgelanda? Tipspromenader. Dans. Friskis & Svettis. Ödeborgs IF. Juni Vad händer i Färgelanda? Juni Tipspromenader Stigens If Varje söndag t.o.m. 8/6. Start kl.11.00-12.00 vid fabriken. Korvgrillning. Startavgift 20 kr. Torps Byalag och Valbo-Ryrs sockenförening Torsdag

Läs mer

Regelförenkling på kommunal nivå. Stockholm

Regelförenkling på kommunal nivå. Stockholm Regelförenkling på kommunal nivå En väg in Sverige Ja 88% Nej 12% Ja 85% Nej 15% En väg in för företag bör kunna: ge information om gällande regelverk samordna ansökningar förmedla information mellan olika

Läs mer

Tjänsteskrivelse Forn-Åker, etablering i Vallentuna kommun.

Tjänsteskrivelse Forn-Åker, etablering i Vallentuna kommun. VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE VALLENTUNA KULTURFÖRVALTNING 2012-10-05 DNR KN 2012.037 KN 2012.037 SID 1/1 LINNEA SKOG KOMMUNANTIKVARIE 08-587 853 56 LINNEA.SKOG@VALLENTUNA.SE KULTURNÄMNDEN Tjänsteskrivelse

Läs mer

Nr 4 Årgång 45 Okt 2008 medlemsavg. på plusgiro 60 47-5

Nr 4 Årgång 45 Okt 2008 medlemsavg. på plusgiro 60 47-5 Information från Täby Hembygdsförening Östra Banvägen 78 183 38 Täby Nr 3 Årgång 51 Augusti 2014 medlemsavgift på plusgiro 60 47-5 Nr 4 Årgång 45 Okt 2008 medlemsavg. på plusgiro 60 47-5 Vice-ordföranden

Läs mer

Fridebo. Tryggt och bekvämt boende för äldre i Hanaskog

Fridebo. Tryggt och bekvämt boende för äldre i Hanaskog Fridebo Tryggt och bekvämt boende för äldre i Hanaskog Fridebo är ett seniorboende i ett lummigt och lugnt område i centrala Hanaskog. I huset finns bibliotek, en mötesplats för äldre och lägenheter för

Läs mer

Information om avfallshantering

Information om avfallshantering Information om avfallshantering För kommunerna Eslöv, Hörby och Höör har gemensamma föreskrifter om avfallshantering tagits fram i samarbete med Merab (Mellanskånes Renhållningsaktiebolag). Föreskrifterna

Läs mer

Studenten 2008 Avslutningar ordnat efter kommun

Studenten 2008 Avslutningar ordnat efter kommun Studenten 2008 Avslutningar ordnat efter kommun SKOLA Utsparksadress Kommun Datum Klockan S:t Botvids gymnasium Botkyrka 2008-06-03 13.00 Tullingegymnasium Botkyrka 2008-06-02 14.00 Tumba gymnasium Botkyrka

Läs mer

Överenskommelse avseende verksamhetsförlagda inslag i internationella studenters studiegångar samt inom utbildningsvetenskapligt basår

Överenskommelse avseende verksamhetsförlagda inslag i internationella studenters studiegångar samt inom utbildningsvetenskapligt basår Överenskommelse avseende verksamhetsförlagda inslag i internationella studenters studiegångar samt inom utbildningsvetenskapligt basår Överenskommelsen har tagits fram av företrädare för Stockholms universitet,

Läs mer

Studenten 2008 Avslutningar i datumordning

Studenten 2008 Avslutningar i datumordning Studenten 2008 Avslutningar i datumordning SKOLA Utsparksadress Kommun Datum Klockan Tyska skolan Stockholm 2008-05-16 13.00 Täby Enskilda gymnasium Täby 2008-05-28 13.00 Nacka gymnasium Nacka 2008-05-29

Läs mer

Ny Gästfrihet 1. Ämnet här i dag är Ny gästfrihet

Ny Gästfrihet 1. Ämnet här i dag är Ny gästfrihet Ny Gästfrihet 1 En del tycker att det är bra när alla i församlingen känner alla. Vi har en så bra gemeskap. Alla känner alla. Men egentligen är ju det en brist. Församlingens uppdrag handlar ju om att

Läs mer

Samverkansfunktion Stockholmsregionen

Samverkansfunktion Stockholmsregionen Samverkansfunktion Stockholmsregionen Uppdrag och bakgrund Hösten 2009 togs initiativet att samla ett tiotal aktörer för att diskutera möjligheterna att skapa ett mer formaliserat samverkansforum. Projektet

Läs mer

Fridebo. Tryggt och bekvämt boende för äldre i Hanaskog

Fridebo. Tryggt och bekvämt boende för äldre i Hanaskog Fridebo Tryggt och bekvämt boende för äldre i Hanaskog Fridebo är ett seniorboende i ett lummigt och lugnt område i centrala Hanaskog. I huset finns bibliotek, en mötesplats för äldre och lägenheter för

Läs mer

BABBEL Daglig verksamhets tidning i Karlshamn Nr 2, 2009

BABBEL Daglig verksamhets tidning i Karlshamn Nr 2, 2009 BABBEL Daglig verksamhets tidning i Karlshamn Nr 2, 2009 Den här ekorren Kurre längtar efter sommar, sol, värme och färska nötter att käka. Ha en trevlig sommar önskar redaktionen och Kurre. Hanna BABBEL

Läs mer

Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram

Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram Stockholms stad behöver hjälp De senaste 20 åren har Stockholms luft och vatten blivit mycket renare. Ändå är miljöfrågorna viktigare än någonsin. Alla

Läs mer

FORNMINNES- Information till alla fornminnesintresserade.

FORNMINNES- Information till alla fornminnesintresserade. FORNMINNES- Information till alla fornminnesintresserade. Utges genom Täby Hembygdsförenings fornminnessektion. NYTT ISSN 2001-3493 Nr 6 Årgång 6 maj 2014 Text, bild, ansvarig utgivare: Leif Grönwall Broby

Läs mer

Stagneliusbladet. God jul och gott nytt år! Informationsblad för medlemmarna i Riksbyggens Bostadsrättsförening Uppsalahus 14

Stagneliusbladet. God jul och gott nytt år! Informationsblad för medlemmarna i Riksbyggens Bostadsrättsförening Uppsalahus 14 Stagneliusbladet 2013 Nr 2 Informationsblad för medlemmarna i Riksbyggens Bostadsrättsförening Uppsalahus 14 Ansvarig utgivare: Adnan Hadziagovic, Hg 39 tel 0708 248848 Redaktör: Anneli Edman, Hg 63 tel

Läs mer

Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014

Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014 Skara-Götene FUB Verksamhetsberättelse 2014 Sid 1 (5) Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014 Styrelsen för FUB, Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning i Skara-Götene får härmed

Läs mer

Dags att välja. abonnemang för ditt hushållsavfall. För dig i Varbergs kommun som bor i villa eller fritidshus. 1

Dags att välja. abonnemang för ditt hushållsavfall. För dig i Varbergs kommun som bor i villa eller fritidshus. 1 Dags att välja abonnemang för ditt hushållsavfall För dig i Varbergs kommun som bor i villa eller fritidshus. 1 Matavfall en värdefull resurs För en tid sedan fick du information i din brevlåda om det

Läs mer

2014/2015. konfirmand

2014/2015. konfirmand 2014/2015 konfirmand 1 Nya kompisar, läger och gå på vatten Vi lever i en tid där vi möter många olika tankar värderingar och trosuppfattningar. Det kan vara positivt men också förvirrande. Vad är rätt

Läs mer

Foto: Sofia Sabel Aktiviteter 1 juli 31 december 2014

Foto: Sofia Sabel Aktiviteter 1 juli 31 december 2014 Foto: Sofia Sabel Aktiviteter 1 juli 31 december 2014 Tar du hand om någon som behöver din hjälp? Där är varmt välkommen till oss på Anhörigcenter och vi vill helst att du kommer innan du sliter ut dig

Läs mer

SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN.

SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN. SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN. MED GRÖNA PÅSEN BLIR DINA MATRESTER BIOGAS SÅ HÄR GÅR DET TILL 2. Visste du att nästan hälften av alla sopor du slänger i soptunnan är matrester? Det kan vara matrester

Läs mer

Nr 3 Årgång 45 Juni 2008 medlemsavg. på postgiro 60 47-5

Nr 3 Årgång 45 Juni 2008 medlemsavg. på postgiro 60 47-5 Nr 3 Årgång 45 Juni 2008 medlemsavg. på postgiro 60 47-5 Ordföranden har ordet Årstämman: en bildkavalkad med hedersutmärkelser Näsbypark - från säteri, slott, sjökrigsskola till villaområde med eget centrum

Läs mer

Tillsammans med Birger, Maria, Helena och Annika fick jag en god kopp kaffe.

Tillsammans med Birger, Maria, Helena och Annika fick jag en god kopp kaffe. Måndag den 9 november 2009 Hej kära dagbok. Jag började min resa tidigt den här dagen. Redan klockan 5.30 blev jag hämtad av Birger och damerna. Birger körde oss så lugnt och säkert till Arlanda. På Arlanda

Läs mer

abonnemang för ditt hushållsavfall För dig i Falkenbergs kommun som bor i villa eller fritidshus. 1

abonnemang för ditt hushållsavfall För dig i Falkenbergs kommun som bor i villa eller fritidshus. 1 abonnemang för ditt hushållsavfall För dig i Falkenbergs kommun som bor i villa eller fritidshus. 1 Matavfall en värdefull resurs För en tid sedan fick du information i din brevlåda om det nya sättet att

Läs mer

RTP-Malmö www.malmo.rtp.se

RTP-Malmö www.malmo.rtp.se 1 RTP-Malmö www.malmo.rtp.se Verksamheten fjärde kvartalet 2004 Ordförande har ordet Hej på Er igen! Jag får börja med att ta tillbaka mina ord om sommaren. Hur som helst blev den bra mot slutet. Jag tog

Läs mer

Stödet för barn och ungdomar med hörselnedsättning inom stat och landsting i Stockholms län

Stödet för barn och ungdomar med hörselnedsättning inom stat och landsting i Stockholms län Stödet för barn och ungdomar med hörselnedsättning inom stat och landsting i Stockholms län Team och teamsamordnare vid Hörselhabiliteringen Specialpedagoger vid Hörselhabiliteringen Rådgivare i Specialpedagogiska

Läs mer

Fem enkla sätt att hjälpa livet i Östersjön

Fem enkla sätt att hjälpa livet i Östersjön Fem enkla sätt att hjälpa livet i Östersjön För renare sjöar och skärgård Små insatser gör stor skillnad för Östersjön. Så här kan du hjälpa till. Med alla larmrapporter om tillståndet i Östersjön tycker

Läs mer

Husets Historia. När människorna utvecklade sin byggteknik så började man bygga husen tätare istället för att bo glest utanför städerna som förut.

Husets Historia. När människorna utvecklade sin byggteknik så började man bygga husen tätare istället för att bo glest utanför städerna som förut. Så här kan möjligen ett utav de första hemmen ha sett ut på stenåldern- en grotta. Egentligen är det ingen specifik person som har uppfunnit huset, det har utvecklats av människor igenom tiderna allteftersom

Läs mer

HÖSTPROGRAMMET 2015 Motion Hjärtgymnastiken tisdagar Hjärtgymnastiken fredagar Studiecirklar Matlagning för män inklusive näringslära,

HÖSTPROGRAMMET 2015 Motion Hjärtgymnastiken tisdagar Hjärtgymnastiken fredagar Studiecirklar Matlagning för män inklusive näringslära, Org. nr 802 429-0820 (besöksadress) Östra Bangatan 3, 195 60 MÄRSTA, (postadress) Ylva Brolund, Rosersbergsvägen 34,195 71 Rosersberg) tel. 070 727 88 78 (ordförande) PlusGiro: 4793189-4, Mail: info@sigtuna.hjart-lung.se

Läs mer

VETERANTÅGET. Följ med ut i Europa! Luciatåg. Bildvisning: Utfärd:

VETERANTÅGET. Följ med ut i Europa! Luciatåg. Bildvisning: Utfärd: Roslagsbanans Veterantågsförening Nr 3 2006 VETERANTÅGET Bildvisning: Följ med ut i Europa! Utfärd: Luciatåg Medlemsinformation för Roslagsbanans Veterantågsförening VETERANTÅGET http://www.roslagsbanan.com

Läs mer

Bokashi. Kökskompostering med Bokashi. bokashi.se

Bokashi. Kökskompostering med Bokashi. bokashi.se Bokashi Kökskompostering med Bokashi bokashi.se Gör jord av ditt matavfall Matjord istället för sopor Jord är något vi tar för givet, något som bara finns. Men egentligen har vi inte så mycket odlingsjord

Läs mer

VATTEN & AVLOPP. På Livsmedelsverkets hemsida (www.slv.se) finns bra information för dig som har egen brunn.

VATTEN & AVLOPP. På Livsmedelsverkets hemsida (www.slv.se) finns bra information för dig som har egen brunn. VATTEN & AVLOPP Dricksvatten Tillgång till vatten är en förutsättning för att samhället ska fungera. Rent vatten är livsviktigt - som dricksvatten och för att sköta den personliga hygienen och förhindra

Läs mer

Riksfotoutställningen. RIFO 2014 9 11 maj. på Fotografiska i Stockholm. Arrangör: Enskede FK, Midsommargårdens FK och Stockholms FK

Riksfotoutställningen. RIFO 2014 9 11 maj. på Fotografiska i Stockholm. Arrangör: Enskede FK, Midsommargårdens FK och Stockholms FK Riksfotoutställningen RIFO 2014 9 11 maj på Fotografiska i Stockholm Arrangör: Enskede FK, Midsommargårdens FK och Stockholms FK Fotografiska En av världens främsta samlingsplatser för fotografi År 2010

Läs mer

ORDFÖRANDE HAR ORDET

ORDFÖRANDE HAR ORDET VINTER 2011 ORDFÖRANDE HAR ORDET Det gamla året är snart slut och det nya hälsar vi välkommet. Jag tackar er alla för det gångna året och för allt ni har gjort för föreningen. Jag hoppas mycket på ert

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsens arbetsutskott/ planberedningsgrupp 2007-11-15

PROTOKOLL. Kommunstyrelsens arbetsutskott/ planberedningsgrupp 2007-11-15 Kommunstyrelsens arbetsutskott/ 2007-11-15 Plats och tid för sammanträdet ande Övriga deltagare Granbyrummet, Kommunalhuset, Vallentuna Torsdagen den 15 november 2007 kl 9.00-13.00 Örjan Lid (m), ordförande

Läs mer

Ny kraftvärmeanläggning i Järfälla kommun underlag för samråd myndigheter enligt Miljöbalken 6 kap. 1 Administrativa uppgifter. 2 Bakgrund BILAGA A9.

Ny kraftvärmeanläggning i Järfälla kommun underlag för samråd myndigheter enligt Miljöbalken 6 kap. 1 Administrativa uppgifter. 2 Bakgrund BILAGA A9. Ny kraftvärmeanläggning i Järfälla kommun underlag för samråd myndigheter enligt Miljöbalken 6 kap. E.ON Värme Sverige AB April 2007 1 Administrativa uppgifter Sökandes namn: E.ON Värme Sverige AB Anläggning:

Läs mer

Ett Sverige i miniatyr. Sommarprogram

Ett Sverige i miniatyr. Sommarprogram Ett Sverige i miniatyr. Sommarprogram 2012 Kullens fyr på Kullaberg är Sveriges högst belägna och ljusstarkaste fyr med 4,2 miljoner candela och en lysvidd på 27,5 nautiska mil. naturum Kullaberg alltid

Läs mer

DEC 2007 ÅRGÅNG 35 INNEHÅLLET: KLUBBINFO KALLELSE ÅRSMÖTE EFTERLYSNING MEDLEMSAVGIFT BÅT KVÄLL SMFF FRIENDSHIP RACE MSEC 07/08 GOD JUL & GOTT NYTT ÅR!

DEC 2007 ÅRGÅNG 35 INNEHÅLLET: KLUBBINFO KALLELSE ÅRSMÖTE EFTERLYSNING MEDLEMSAVGIFT BÅT KVÄLL SMFF FRIENDSHIP RACE MSEC 07/08 GOD JUL & GOTT NYTT ÅR! -NYTT Nyköpings Modellklubb DEC 2007 ÅRGÅNG 35 INNEHÅLLET: KLUBBINFO KALLELSE ÅRSMÖTE EFTERLYSNING MEDLEMSAVGIFT BÅT KVÄLL SMFF FRIENDSHIP RACE MSEC 07/08 GOD JUL & GOTT NYTT ÅR! Hej! NMK-NYTT ÄR MEDLEMSTIDNING

Läs mer

Framtidens sparform TIPS

Framtidens sparform TIPS Framtidens sparform Bli Miljönär-vänlig! Genom att hyra, låna, laga och reparera kan du spara pengar och samtidigt bidra till att förebygga avfall. Allt du konsumerar blir ett avfall, förr eller senare.

Läs mer

Nytt år - ny styrelse och nya aktiviteter!

Nytt år - ny styrelse och nya aktiviteter! Nytt år - ny styrelse och nya aktiviteter! Kallelse till medlemsmöte i KLIPPAN för att välja styrelse (bifogas) Vårprogram för Träffpunkten i Täby (bifogas) Ny styrelse i FUB i Södra Roslagen Ordförande:

Läs mer

Våren 2015. Möten, dans, resor, studier, fester, auktion, bingo, boule, bowling, gymnastik, påverkan m.m. och annan verksamhet

Våren 2015. Möten, dans, resor, studier, fester, auktion, bingo, boule, bowling, gymnastik, påverkan m.m. och annan verksamhet Våren 2015 Möten, dans, resor, studier, fester, auktion, bingo, boule, bowling, gymnastik, påverkan m.m. och annan verksamhet MOTIONSDANS OBS! Ny lokal, ny tid och ny dag: Vallmogården 3 km norr om Malung

Läs mer

Agenda. Storstockholms brandförsvar, SSBF. Olika rumsfunktioner

Agenda. Storstockholms brandförsvar, SSBF. Olika rumsfunktioner Brandstationer Agenda Storstockholms brandförsvar, SSBF Olika rumsfunktioner Den nya brandstationen Öppen brandstation Förbättrad inomhusmiljö minska sjukdomsbild Mångfald och jämställdhet Flexibilitet

Läs mer

Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille. Hösten 2011

Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille. Hösten 2011 RENYSSANS Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille Hösten 2011 I detta nummer: ett flertal tillfällen till härliga samkväm t.ex. Höstgille, Tygresa, Fotboll och diverse hantverkskvällar, bara att ta för sig!

Läs mer

RÄDDA BARNENS LOKALFÖRENING I LUND

RÄDDA BARNENS LOKALFÖRENING I LUND Oj, vad tiden går fort! April är snart slut och sommaren närmar sig med stormsteg. Men innan sommaren kommer har vi ytterliggare en fartfylld månad att se fram emot! Vårinsamling, mångfaldsrunda, nätverksträff,

Läs mer

Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille. Våren 2012. Madonna med Liljor/Fabergé

Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille. Våren 2012. Madonna med Liljor/Fabergé RENYSSANS Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille Våren 2012 Madonna med Liljor/Fabergé I detta nummer kan du läsa om nya lokaler, årsmötet, resor och utflykter samt kurser m.m. 1 Nya lokaler Som de flesta

Läs mer

Bybladet. Juni 2015. Bybladet innehåller:

Bybladet. Juni 2015. Bybladet innehåller: Bybladet Juni 2015 Bybladet innehåller: Ordförande har ordet Nya styrelsen och ansvarsområden Städdagen den 9/5 Fasadprojektet Takprojektet Bollspel förbjudet på innergårdarna Nya trafikskyltar i området

Läs mer

Medlemsblad. Nr 4 Årg. 17 (2008) Bästa medlemmar

Medlemsblad. Nr 4 Årg. 17 (2008) Bästa medlemmar Medlemsblad Nr 4 Årg. 17 (2008) Bästa medlemmar När vintermörker och höstrusk nu lägrar sig över vår vackra bygd kan vi tänka tillbaka på de vackra dagarna under sensommaren och förhösten. Det trägna gäng

Läs mer

RÖNNEBLADET. Nummer 1, 2015 Årgång 18. Lennart Jörsmar Färg, släp och utlåning av verktyg

RÖNNEBLADET. Nummer 1, 2015 Årgång 18. Lennart Jörsmar Färg, släp och utlåning av verktyg RÖNNEBLADET Nummer 1, 2015 Årgång 18 2015 års stämma har nu hållits och vi har avtackat Kjell Eriksson för 15 fantastiska år som ledamot i styrelsen med olika ansvarsområden. Samtidigt hälsar vi vår nye

Läs mer

Information från Avfallsenheten i Ystad

Information från Avfallsenheten i Ystad Information från Avfallsenheten i Ystad Vi strävar tillsammans mot ett hållbart samhälle. Vårt mål är att tillgodose de behov vi har idag utan att äventyra våra kommande generationers behov. 97% av vårt

Läs mer

Slutsång. Slut för idag, tack för idag. Vi ska ses på torsdag. och ha det så bra!

Slutsång. Slut för idag, tack för idag. Vi ska ses på torsdag. och ha det så bra! Slutsång Melodi: "Tack ska du ha, Kalle heter jag, vad du heter gör detsamma tack ska du ha!" Slut för idag, tack för idag. Vi ska ses på torsdag och ha det så bra! En liten båt En liten båt blir ofta

Läs mer

OM SOPOR. Dessutom betalar vi för varje kilo sopor vi slänger i soptunnorna och om vi blir bättre på att sortera kan också de kostnaderna minskas.

OM SOPOR. Dessutom betalar vi för varje kilo sopor vi slänger i soptunnorna och om vi blir bättre på att sortera kan också de kostnaderna minskas. OM SOPOR Den här gången handlar hela informationsbladet om sopor och sophantering. Den här informationen gäller alla boende, både hyresgäster och bostadsrättsinnehavare. Vi har alla precis lika stor skyldighet

Läs mer

Några foton från STV Classic 2014 - onsdagen spel!

Några foton från STV Classic 2014 - onsdagen spel! Några foton från STV Classic 2014 - onsdagen spel! Onsdagen den 28 oktober spelades ett antal finaler och semifinaler i STV Classic 2014. Här några foton med förklarande text. OBS! Matchresultat från onsdagens

Läs mer

LÅT MATRESTERNA FÅ NYTT LIV

LÅT MATRESTERNA FÅ NYTT LIV FÖR BOENDE I FLERFAMILJSHUS, BRUNA PÅSEN LÅT MATRESTERNA FÅ NYTT LIV Med din hjälp blir matavfallet till biogas och ny näring. MATAVFALLET BLIR BIOGAS OCH NÄRING Närmare 40 procent av vårt hushålls avfall

Läs mer

ÅRSPROGRAM Årets färg är röd

ÅRSPROGRAM Årets färg är röd ÅRSPROGRAM Årets färg är röd 2013 1 Gott nytt år alla Biodlarvänner! Ett nytt biodlarår har börjat och den nyvalda styrelsen tackar för det förtroende årsmötet givit oss att leda föreningen det kommande

Läs mer

November 2/2012. SVEFOs hemsida www.svefo.eu. Fotomässan i Stockholm. Aktuell information från Östra Svealands Fotoklubbar

November 2/2012. SVEFOs hemsida www.svefo.eu. Fotomässan i Stockholm. Aktuell information från Östra Svealands Fotoklubbar November 2/2012 Aktuell information från Östra Svealands Fotoklubbar I detta SVEFO-INFO finner du inbjudan till årets SVEFO-stämma och utställning. Som tidigare meddelats är det Danderyds FK som står för

Läs mer

Nr 1 2011 Årgång 20 SVENSKA FÖRENINGEN FÖR TUBERÖS SKLEROS. Innehåller inbjudan till sommarens familjehelg

Nr 1 2011 Årgång 20 SVENSKA FÖRENINGEN FÖR TUBERÖS SKLEROS. Innehåller inbjudan till sommarens familjehelg Nr 1 2011 Årgång 20 SVENSKA FÖRENINGEN FÖR TUBERÖS SKLEROS Innehåller inbjudan till sommarens familjehelg Fakta om TS Tuberös skleros (TS) är en genetisk sjukdom med mycket varierande symtom. En person

Läs mer

SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN.

SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN. SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN. MED GRÖNA PÅSEN BLIR DINA MATRESTER BIOGAS Visste du att nästan hälften av alla sopor du slänger i soptunnan är matrester? Det kan vara matrester som blivit kvar

Läs mer

Kom därför till årsmötet och tala om vad DU tycker vi ska göra under 2013!!!

Kom därför till årsmötet och tala om vad DU tycker vi ska göra under 2013!!! Medlemsinfo januari 2013 Aktuella föreningsaktiviteter FUB-café på Oasen på onsdagar kl 18:30-20:30 börjar den 16 januari och sedan 30 januari och 13 februari för att därefter förhoppningsvis fortsätta

Läs mer

VÄLKOMMEN! S:T MATTEUS FÖRSAMLINGSBIBLIOTEK

VÄLKOMMEN! S:T MATTEUS FÖRSAMLINGSBIBLIOTEK VÄLKOMMEN! S:T MATTEUS FÖRSAMLINGSBIBLIOTEK HISTORIK Det var en tid då nästan alla innerstadsförsamlingar hade ett eget bibliotek. Idag finns endast två kvar, det ena är S:t Matteus Församlingsbibliotek

Läs mer

Ange en Preheader här Om ditt nyhetsbrev ser konstigt ut i din e-postklient, klicka här.

Ange en Preheader här Om ditt nyhetsbrev ser konstigt ut i din e-postklient, klicka här. Ange en Preheader här Om ditt nyhetsbrev ser konstigt ut i din e-postklient, klicka här. skansen.se Skansenbutiken Skicka vidare Prenumerera Avprenumerera Måndag 13 augusti Vi erbjuder pedagogisk verksamhet

Läs mer

Bilder och minnesfragment. Inga Viola Rahm född Lagerström 1923-1992

Bilder och minnesfragment. Inga Viola Rahm född Lagerström 1923-1992 Bilder och minnesfragment Inga Viola Rahm född Lagerström 1923-1992 Detta album består av mammas efterlämnade bilder, brev och andra sparade minnen som jag och syskonen tog hand om efter hennes död. Lelle,

Läs mer

av Slussens anpassning Ingemar Skogö Uppdraget om en ny reglering av

av Slussens anpassning Ingemar Skogö Uppdraget om en ny reglering av Ansvarsfördelning och finansiering av Slussens anpassning Ingemar Skogö Uppdraget om en ny reglering av Mälaren, Försvarsdepartementet Mälaren är en viktig gemensam tillgång för regionen Vattentäkt för

Läs mer

VÅRBLADET. Styrelsen inleder. ~ Nyhetsbrev från CISV Linköping ~

VÅRBLADET. Styrelsen inleder. ~ Nyhetsbrev från CISV Linköping ~ Styrelsen inleder Under våren och sommaren har CISV Linköping många roliga saker på gång som vi har försökt samla här. Två gånger om året kommer CISV Linköping att skicka ut ett informationsblad, ett vårblad

Läs mer

TYRESÖ KOMMUN 24 januari 2012. Slutrapportering av attitydmätning

TYRESÖ KOMMUN 24 januari 2012. Slutrapportering av attitydmätning TYRESÖ KOMMUN 24 januari 2012 Slutrapportering av attitydmätning INNEHÅLL Bakgrund & syfte med studien Om studien Genomgång av utvalda resultat Boende i Stor-Stockholm Boende i Tyresö Medarbetare i Tyresö

Läs mer

Nyhetsbrev nr 6 2014 5 december 2014

Nyhetsbrev nr 6 2014 5 december 2014 Nyhetsbrev nr 6 2014 5 december 2014 Positivt höstmöte Det var positiva tongångar på klubbens höstmöte som ägde rum i kafeterian på Skärgårdsgymnasiet i Åkersberga torsdagen den 27 november. Klubbens medlemmar

Läs mer

Hej svejs bland tackel och tåg.

Hej svejs bland tackel och tåg. Nr 2 2009 Årgång 27 Hej svejs bland tackel och tåg. Detta blir den sista tidning, som kommer från min dator. Jag har skrivit i tidningen sedan 1996. Det känns som om nya idéer och bättre datakunskaper

Läs mer

Ingen ska få veta funderingsfrågor, diskussion och skrivövning

Ingen ska få veta funderingsfrågor, diskussion och skrivövning en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum Ingen ska få veta funderingsfrågor, diskussion och skrivövning Ämne: Svenska, SVA, SFI Årskurs: 7-9, Gym Lektionstyp: reflektion och diskussion,

Läs mer

E.ON Sverige AB Att Carl-Uno Lindin Box 1822 70 118 Örebro

E.ON Sverige AB Att Carl-Uno Lindin Box 1822 70 118 Örebro E.ON Sverige AB Att Carl-Uno Lindin Box 1822 70 118 Örebro Synpunkter på E.ONs samrådsunderlag för ny kraftvärmeanläggning vid Hagby, samt på Täby kommuns förslag till program för fastighet Hagby 8:16

Läs mer

FÖRTUR TILL BOSTAD FÖR DIG MED SÄRSKILDA BEHOV

FÖRTUR TILL BOSTAD FÖR DIG MED SÄRSKILDA BEHOV FÖRTUR TILL BOSTAD FÖR DIG MED SÄRSKILDA BEHOV UPPLANDS-BRO SIGTUNA ATT ANSÖKA OM FÖRTUR TILL BOSTAD Du som har starka medicinska behov, sociala behov eller en allvarlig hotbild kan ansöka om förtur till

Läs mer

Medlemsblad. Nr 4 Årg. 16 (2007) Bästa medlemmar!

Medlemsblad. Nr 4 Årg. 16 (2007) Bästa medlemmar! Medlemsblad Nr 4 Årg. 16 (2007) Bästa medlemmar! Vintern är på väg och årsskiftet närmar sig. Med detta utskick medföljer, förutom vår årsbok, även ett inbetalningskort för medlemsavgiften 2008. Vi ber

Läs mer