Ränterullen. Riksbank utökar QE - Realobligationer läggs i varukorgen. Riksbanken agerar proaktivt - igen. Trading Strategy.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ränterullen. Riksbank utökar QE - Realobligationer läggs i varukorgen. Riksbanken agerar proaktivt - igen. Trading Strategy."

Transkript

1 5 februari, 2016 Trading Strategy Ränterullen Riksbank utökar QE - Realobligationer läggs i varukorgen Bild 1: Relativa balansräkningar och EURSEK Riksbanken agerar proaktivt - igen Återigen kommer Riksbanken att behöva förhålla sig till vad ECB kan tänkas göra framöver. En rimlig bedömning är att ECB utökar de penningpolitiska stimulanserna i samband med marsmötet. Vi landar i att Riksbankens obligationsköp förlängs året ut med ytterligare 50 miljarder kronor och att realobligationer kommer att innefattas. Räntan hålls däremot oförändrad. Vi går igenom argumenten på sidan 3. Källor: Macrobond och Handelsbanken Capital Markets Claes Måhlén, Andreas Skogelid, Lars Henriksson, Pierre Vår syn i ett nötskal Kort Duration Kurva Bostäder Krediter Neutral Lång Source: Handelsbanken Capital Markets For full disclaimer and definitions, please refer to the end of this report.

2 Ränterullen, 5 februari 2016 Marknaden i korthet Duration Kurva Kortändan Sverige vs Tyskland Bostäder Swapspread Krediter Neutral. Neutral. Högre svenska korta räntor Isär i korta delen av kurvan Lång, attraktiva nivåer Ned på långsidan Neutral. 2

3 Ränterullen, 5 februari 2016 Vår syn Det närmar sig årets första penningpolitiska beslut av Riksbanken (besked 11 februari). Återigen möter Riksbanken motvindar: global finansiell volatilitet, oro över den globala konjunkturen och ett lägre oljepris jämfört med decembermötet samt en ordentlig omprisning av framtida Fed-ränta. Till detta tillkommer låga inhemska inflationsutfall och en förändrad förväntansbild på centralbanker runt om i världen. Marknaden prissätter nu mindre än en räntehöjning från Fed under 2016 jämfört med omkring 2,5 i samband med Riksbankens decembermöte. Vidare är förväntningarna högt ställda på att ECB i mars kommer att föra sin penningpolitik i mer expansiv riktning, vilket får sägas utgöra huvudargumentet för ytterligare åtgärder från Riksbankens sida. Samtidigt går den svenska ekonomin på högvarv. Marknaden prisar in en reporänta under våren som är minst 10 baspunkter lägre än dagens nivå (bild 2). Marknadens syn på den framtida reporäntan divergerar sedan jämfört med Riksbankens reporäntebana längre fram i tiden. Vad gäller vilket/vilka verktyg som Riksbanken ska använda är det viktigt att komma ihåg att det primära syftet med åtgärderna är att undvika en allt för stark krona. Den svenska ekonomin behöver inte ytterligare penningpolitisk stimulans. En sänkt ränta skulle åtminstone på marginalen sänka de korta boräntorna, en ovälkommen konsekvens utifrån Riksbankens perspektiv. Valutainterventioner finns också som alternativ, men förefaller mindre sannolikt i nuläget då den handelsviktade kronan är i närheten av Riksbankens prognos. Valutainterventioner kommer att användas om kronan stärkts snabbt, och inte som en penningpolitisk åtgärd i samband med ett ordinarie penningpolitiskt möte. Bild 2: Marknadsprissättning - reporänta Källa: Bloomberg Bild 3: Relativa balansräkningar och EURSEK Källor: Macrobond och Handelsbanken Capital Markets Bild 4: Utländsk ägande av statsobligationer Återstår då en utökning av balansräkningen via ytterligare obligationsköp (bild 3). En förlängning av de svenska obligationsköpen skulle motverka trycket mot en starkare krona gentemot euron, då ECB kommer att utöka sin balansräkning till och med mars 2017 (minst). Riksbankens tidigare annonserade obligationsköp kommer att pågå till halvårsskiftet i år. En utökning med 50 miljarder under resterande delen av 2016 skulle effektivt neutralisera effekten av ECB:s svällande balansräkning. Hittills har Riksbanken köpt nominella statsobligationer för 148 miljarder SEK och håller 24 procent av utestående volym, vilket vid halvårsskiftet ska ha ökat till ca 33 procent. Källa: SCB 3

4 Ränterullen, 5 februari 2016 Sedan obligationsköpen inleddes i slutet av februari 2015 har utländska placerare minskat sitt innehav av statsobligationer från en andel kring 50 procent till 38 procent i november 2015 (bild 4). Det motsvarar en nedgång på ca 90 miljarder, vilket inte alls motsvaras av utlänningars ökning i exempelvis bostadsobligationer. Det förefaller således rimligt att anta att dessa placeringar delvis lämnat landet och då lett till ett säljtryck av kronor, i linje med Riksbankens önskemål. Bild 5: Omsättning nominella statsobligationer (SEK) Riksbanken betalar bra för de obligationer de köper och har åtminstone inte hittills haft några problem att attrahera material till auktionstillfällena offer to cover ligger oftast mellan två och fyra. Vårt huvudscenario är att Riksbanken utökar QEprogrammet med 50 miljarder fram till årsskiftet. Om de även fortsättningsvis endast skulle köpa nominella statsobligationer skulle ägarandelen gå upp mot 40 procent och mängden tillgängliga obligationer för den övriga marknaden minska ytterligare. Det skulle påverka likviditeten på statsobligationsmarknaden negativt. Sedan Riksbanken påbörjade obligationsköpen har inte likviditeten, mätt som daglig omsättning av nominella statsobligationer (bild 5), påverkats nämnvärt, förrän nu under inledningen av Likviditeten går säsongsmässigt ned under sommarmånaderna, men den låga omsättningen under januari i år sticker ut. För att minska de negativa effekterna av obligationsköpen är det rimligt att tillgångsslaget utökas till att omfatta fler typer av obligationer. Bostadsobligationer (covered) är en stor och likvid marknad. Vi anser dock att det är uteslutet att Riskbanken skulle ge sig in på den marknaden eftersom det skulle trycka ner boräntor och indirekt ge ytterligare bränsle till stigande bostadspriser. Kommunobligationer är ett annat alternativ. Hur dessa köp skulle viktas på ett konkurrensneutralt sätt är dock inte helt självklart. De kommuner/landsting/organisationer som Riksbanken köper skulle riskera att gynnas på andras bekostnad. En inte helt lyckad bieffekt. Återstår då statens realobligationer, vilket är vårt huvudalternativ för utökning. Det är förvisso en mindre marknad än den nominella med drygt 165 miljarder utestående på företrädesvis långa löptider. Riksbanken skulle dock även fortsättningsvis hålla obligationsköpen rena och bara köpa svenska staten, samtidigt som ökningen i andelen av de nominella obligationerna hålls tillbaka. Utländska konton lär vara med även i de auktionerna vilket kan ge ett säljtryck på kronan. En önskvärd effekt. Källa: Macrobond Bild 6: Breakeven-inflation och olja Källor: Bloomberg och Handelsbanken Capital Markets Bild 7: Breakeven-inflation forward-kurva Källa: Bloomberg och Handelsbanken Capital Markets 4

5 Ränterullen, 5 februari 2016 Under den senaste tidens räntenedgång är det framför allt breakeven-inflationen som fallit medan realräntenedgången varit mer blygsam (bild 6). Vi tycker att realobligationer ser attraktiva ut relativt nominella obligationer. Breakeven-inflationen handlar i nedre delen av det senaste årets intervall och reflekterar än så länge inte den senaste rekylen i oljepriset. I forward-termer handlas hela kurvan på breakeven-nivåer under inflationsmålet. Skulle Riksbanken utöka obligationsköpsprogrammet till realobligationer kommer detta dessutom att trycka ner realräntorna. Sammanfattningsvis landar vi i att Riksbanken kommer att hålla reporäntan oförändrad vid nästa veckas möte. Reporäntebanan kommer säkerligen att förskjutas så att en första höjning kommer senare än juli Riksbanken kommer att signalera att räntan kan sänkas ytterligare. Vad Riksbanken framöver gör med räntan styrs av vad ECB gör med sin deposit-ränta. QE-programmet kommer att utökas med 50 miljarder och löpa året ut, vilket ger en total volym på 250 miljarder kronor. Vi räknar med att en del av utökningen kommer att innefatta realobligationer. 5

6 z cc Ränterullen, 5 februari 2016 Snabbkoll på Riksbanken Inflationsbarometern Inflation (KPIF) och prognoser Grön +2; Röd -2 standardavvikelse från konsensusprognos, årstaktsförändring gentemot historiskt genomsnitt Källor: Macrobond, Handelsbanken Capital Markets Källor: Macrobond, Riksbanken och Handelsbanken Capital Markets Riksbankens reporänteprognos och marknaden Möte Marknad Riksbank (dec) Marknad vs. Riksbanken dec feb apr jul sep okt dec feb apr jul sep okt dec feb apr jun aug okt dec Svensk makrodata vs. konsensus-prognos Källa: Bloomberg, Handelsbanken Capital Markets Källor: Riksbanken och Handelsbanken Capital Markets Sammanfattning Konjunkturinstitutets tillverkningsförtroende steg till de högsta nivåerna någonsin i januari. Konsumentförtroendet var mer eller mindre oförändrat. Industriproduktionen för december var däremot en besvikelse och mycket svagare än förväntat. Det resulterade i, för helåret, en mycket marginell tillväxt något över noll. Positiv har däremot utvecklingen varit för tjänsteproduktionen som summerar helåret med en tillväxt på sex procent i årstakt. Arbetslösheten och detaljhandelsförsäljningen var vidare svagare än förväntat. 6

7 Research disclaimers Handelsbanken Capital Markets, a division of Svenska Handelsbanken AB (publ) (collectively referred to herein as SHB ), is responsible for the preparation of research reports. SHB is regulated in Sweden by the Swedish Financial Supervisory Authority, in Norway by the Financial Supervisory Authority of Norway, in Finland by the Financial Supervisory of Finland and in Denmark by the Danish Financial Supervisory Authority. All research reports are prepared from trade and statistical services and other information that SHB considers to be reliable. SHB has not independently verified such information and does not represent that such information is true, accurate or complete. Accordingly, to the extent permitted by law, neither SHB, nor any of its directors, officers or employees, nor any other person, accept any liability whatsoever for any loss, however it arises, from any use of such research reports or its contents or otherwise arising in connection therewith. This report has not been given to the subject company, or any other external party, prior to publication to approval the accuracy of the facts presented. The subject company has not been notified of the recommendation, target price or estimate changes, as stated in this report, prior to publication. In no event will SHB or any of its affiliates, their officers, directors or employees be liable to any person for any direct, indirect, special or consequential damages arising out of any use of the information contained in the research reports, including without limitation any lost profits even if SHB is expressly advised of the possibility or likelihood of such damages. The views contained in SHB research reports are the opinions of employees of SHB and its affiliates and accurately reflect the personal views of the respective analysts at this date and are subject to change. There can be no assurance that future events will be consistent with any such opinions. Each analyst identified in this research report also certifies that the opinions expressed herein and attributed to such analyst accurately reflect his or her individual views about the companies or securities discussed in the research report. Research reports are prepared by SHB for information purposes only. The information in the research reports does not constitute a personal recommendation or personalised investment advice and such reports or opinions should not be the basis for making investment or strategic decisions. This document does not constitute or form part of any offer for sale or subscription of or solicitation of any offer to buy or subscribe for any securities nor shall it or any part of it form the basis of or be relied on in connection with any contract or commitment whatsoever. Past performance may not be repeated and should not be seen as an indication of future performance. The value of investments and the income from them may go down as well as up and investors may forfeit all principal originally invested. Investors are not guaranteed to make profits on investments and may lose money. Exchange rates may cause the value of overseas investments and the income arising from them to rise or fall. This research product will be updated on a regular basis. No part of SHB research reports may be reproduced or distributed to any other person without the prior written consent of SHB. The distribution of this document in certain jurisdictions may be restricted by law and persons into whose possession this document comes should inform themselves about, and observe, any such restrictions. Please be advised of the following important research disclosure statements: SHB employees, including analysts, receive compensation that is generated by overall firm profitability. Analyst compensation is not based on specific corporate finance or debt capital markets services. No part of analysts compensation has been, is or will be directly or indirectly related to specific recommendations or views expressed within research reports. From time to time, SHB and/or its affiliates may provide investment banking and other services, including corporate banking services and securities advice, to any of the companies mentioned in our research. We may act as adviser and/or broker to any of the companies mentioned in our research. SHB may also seek corporate finance assignments with such companies. We buy and sell securities mentioned in our research from customers on a principal basis. Accordingly, we may at any time have a long or short position in any such securities. We may also make a market in the securities of all the companies mentioned in this report. [Further information and relevant disclosures are contained within our research reports.] SHB, its affiliates, their clients, officers, directors or employees may own or have positions in securities mentioned in research reports. According to the Bank s Ethical Guidelines for the Handelsbanken Group, the board and all employees of the Bank must observe high standards of ethics in carrying out their responsibilities at the Bank, as well as other assignments. The Bank has also adopted Guidelines concerning Research which are intended to ensure the integrity and independence of research analysts and the research department, as well as to identify actual or potential conflicts of interests relating to analysts or the Bank and to resolve any such conflicts by eliminating or mitigating them and/or making such disclosures as may be appropriate. As part of its control of conflicts of interests, the Bank has introduced restrictions ( Information barriers ) on communications between the Research department and other departments of the Bank. In addition, in the Bank s organisational structure, the Research department is kept separate from the Corporate Finance department and other departments with similar remits. The Guidelines concerning Research also include regulations for how payments, bonuses and salaries may be paid out to analysts, what marketing activities an analyst may participate in, how analysts are to handle their own securities transactions and those of closely related persons, etc. In addition, there are restrictions in communications between analysts and the subject company. For full information on the Bank s ethical guidelines please see the Bank s website the bank/investor relations/corporate social responsibility/ethical guidelines. Handelsbanken has a ZERO tolerance of bribery and corruption. This is established in the Bank s Group Policy on Bribery and Corruption. The prohibition against bribery also includes the soliciting, arranging or accepting bribes intended for the employee s family, friends, associates or acquaintances. For company-specific disclosure texts, please consult the Handelsbanken Capital Markets website: When distributed in the UK Research reports are distributed in the UK by SHB. SHB is authorised by the Swedish Financial Supervisory Authority (Finansinspektionen) and the Prudential Regulation Authority and subject to limited regulation by the Financial Conduct Authority and Prudential Regulation Authority. Details about the extent of our authorisation and regulation by the Prudential Regulation Authority, and regulation by the Financial Conduct Authority are available from us on request. UK customers should note that neither the UK Financial Services Compensation Scheme for investment business nor the rules of the Financial Conduct Authority made under the UK Financial Services and Markets Act 2000 (as amended) for the protection of private customers apply to this research report and accordingly UK customers will not be protected by that scheme. This document may be distributed in the United Kingdom only to persons who are authorised or exempted persons within the meaning of the Financial Services and Markets Act 2000 (as amended) (or any order made thereunder) or (i) to persons who have professional experience in matters relating to investments falling within Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (the Order ), (ii) to high net worth entities falling within Article 49(2)(a) to (d) of the Order or (iii) to persons who are professional clients under Chapter 3 of the Financial Conduct Authority Conduct of Business Sourcebook (all such persons together being referred to as Relevant Persons ). When distributed in the United States Important Third-Party Research Disclosures: SHB and its employees are not subject to FINRA s research analyst rules which are intended to prevent conflicts of interest by, among other things, prohibiting certain compensation practices, restricting trading by analysts and restricting communications with the companies that are the subject of the research report. SHB research reports are intended for distribution in the United States solely to major U.S. institutional investors, as defined in Rule 15a-6 under the Securities Exchange Act of Each major U.S. institutional investor that receives a copy of research report by its acceptance hereof represents and agrees that it shall not distribute or provide research reports to any other person Reports regarding fixed-income products are prepared by SHB and distributed by SHB to major U.S. institutional investors under Rule 15a-6(a)(2). Reports regarding equity products are prepared by SHB and distributed in the United States by Handelsbanken Markets Securities Inc. ( HMSI ) under Rule 15a-6(a)(2). When distributed by HMSI, HMSI takes responsibility for the report. Any U.S. person receiving these research reports that desires to effect transactions in any equity product discussed within the research reports should call or write HMSI. HMSI is a FINRA Member, telephone number ( ).

8 Contact information Capital Markets Debt Capital Markets Tony Lindlöf Head of Debt Capital Markets Per Jäderberg Head of Corporate Loans Måns Niklasson Head of Acquisition Finance Ulf Stejmar Head of Corporate Bonds Trading Strategy Claes Måhlén Head, Chief Strategist Johan Sahlström Chief Credit Strategist Ola Eriksson Senior Credit Strategist Martin Jansson Senior Commodity Strategist Nils Kristian Knudsen Senior Strategist FX/FI Andreas Skogelid Senior Strategist FI Pierre Carlsson Strategist FX Macro Research Jan Häggström Chief Economist Sweden Petter Lundvik USA, Special Analysis Gunnar Tersman Eastern Europe, Emerging Markets Helena Trygg Japan, United Kingdom Anders Brunstedt Sweden Eva Dorenius Web Editor Finland Tiina Helenius Head, Macro Research Janne Ronkanen Senior Analyst Denmark Jes Asmussen Head, Macro Research Rasmus Gudum-Sessingø Denmark Bjarke Roed-Frederiksen China and Latin America Norway Kari Due-Andresen Head, Macro Research Knut Anton Mork Senior Economist, Norway and China Nils Kristian Knudsen Senior Strategist FX/FI Marius Gonsholt Hov Norway Regional Sales Copenhagen Kristian Nielsen Gothenburg Per Wall Gävle Petter Holm Helsinki Mika Rämänen Linköping Fredrik Lundgren London Ray Spiers Luleå/Umeå Ove Larsson Luxembourg Snorre Tysland Malmö Ulf Larsson Oslo Petter Fjellheim Stockholm Malin Nilén Toll-free numbers From Sweden to N.Y. & Singapore From Norway to N.Y. & Singapore From Denmark to N.Y. & Singapore From Finland to N.Y. & Singapore Within the US Svenska Handelsbanken AB (publ) Stockholm Copenhagen Blasieholmstorg 11 Havneholmen 29 SE Stockholm DK-1561 Copenhagen V Tel Tel Fax Fax Helsinki Aleksanterinkatu 11 FI Helsinki Tel Fax Oslo Tjuvholmen allé 11 Postboks 1249 Vika NO-0110 Oslo Tel Fax London 3 Thomas More Square London GB-E1W 1WY Tel Fax New York Handelsbanken Markets Securities, Inc. 875 Third Avenue, 4 th Floor New York, NY Tel Fax FINRA, SIPC

Makro, centralbankerna och marknaden

Makro, centralbankerna och marknaden Trading Strategy Makro, centralbankerna och marknaden Andreas Skogelid, Senior Fixed Income Strategist, ansk03@handelsbanken.se 20161007 Handelsbanken Capital Markets 5.5 5.0 4.5 4.0 3.5 3.0 2.5 Global

Läs mer

Kronbladet. Starkare krona i korten VALUTAANALYS. Riksbanken sitter nöjd. Förväntningar på amerikansk höjning i september lägre

Kronbladet. Starkare krona i korten VALUTAANALYS. Riksbanken sitter nöjd. Förväntningar på amerikansk höjning i september lägre VALUTAANALYS 7 september Kronbladet Starkare krona i korten Riksbanken sitter nöjd Förväntningar på amerikansk höjning i september lägre Japan ser över penningpolitiken Kronbladet Kronan EURSEK USDSEK

Läs mer

Vad driver penningpolitiken?

Vad driver penningpolitiken? Makrokommentar, maj 7 Macro Research Penningpolitik Vad driver penningpolitiken? n har varit negativ i två år trots att svensk ekonomi befinner sig i en högkonjunktur med stark tillväxt. Fram till slutet

Läs mer

Kronbladet. Förnyade spekulationer om amerikansk räntehöjning VALUTAANALYS. Nöjd Riksbank talar för kronan. Trycket på japanska centralbanken ökar

Kronbladet. Förnyade spekulationer om amerikansk räntehöjning VALUTAANALYS. Nöjd Riksbank talar för kronan. Trycket på japanska centralbanken ökar VALUTAANALYS 24 augusti Kronbladet Förnyade spekulationer om amerikansk räntehöjning Nöjd Riksbank talar för kronan Trycket på japanska centralbanken ökar Risk för svagare norsk krona Kronbladet Kronan

Läs mer

Kronbladet. Marknaden avvaktar Fed-guidning VALUTAANALYS. Köp kronor på uppställ. Fed-protokoll kan bana väg för sommarhöjning

Kronbladet. Marknaden avvaktar Fed-guidning VALUTAANALYS. Köp kronor på uppställ. Fed-protokoll kan bana väg för sommarhöjning VALUTAANALYS 18 maj Kronbladet Marknaden avvaktar Fed-guidning Köp kronor på uppställ Fed-protokoll kan bana väg för sommarhöjning Stark norsk krona drivet av oljeprisuppgång Kronbladet Kronan EURSEK USDSEK

Läs mer

Ränterullen. Historiska ränterörelser. Tyska långräntor raketar. Riksbanken tyngs av låg inflation. Trading Strategy. 13 maj, 2015

Ränterullen. Historiska ränterörelser. Tyska långräntor raketar. Riksbanken tyngs av låg inflation. Trading Strategy. 13 maj, 2015 13 maj, 2015 Trading Strategy Ränterullen Historiska ränterörelser Tyska långräntor raketar Utan tydlig orsak har bland annat tyska långräntor skjutit i höjden den senaste tiden och volatiliteten på marknaderna

Läs mer

Makrobladet. Amerikanska centralbanken sena med att höja. Macro Research

Makrobladet. Amerikanska centralbanken sena med att höja. Macro Research Macro Research 10 juni 2014 Makrobladet Amerikanska centralbanken sena med att höja Amerikansk penningpolitik allt mer riskabel Europeiska centralbanken behöver gör mer för att stoppa deflationsrisken

Läs mer

Kronbladet. Stundande räntesänkning från Norges Bank VALUTAANALYS. Hot om valutaintervention från Riksbanken motverkar framtida kronstyrka

Kronbladet. Stundande räntesänkning från Norges Bank VALUTAANALYS. Hot om valutaintervention från Riksbanken motverkar framtida kronstyrka VALUTAANALYS Mars 12, 2015 Kronbladet Stundande räntesänkning från Norges Bank Hot om valutaintervention från Riksbanken motverkar framtida kronstyrka Federal Reserve närmar sig räntehöjning Svagare norsk

Läs mer

Kronbladet. Amerikanskt räntemöte i fokus VALUTAANALYS. Kronan lite starkare efter att Riksbanken lämnat räntan oförändrad

Kronbladet. Amerikanskt räntemöte i fokus VALUTAANALYS. Kronan lite starkare efter att Riksbanken lämnat räntan oförändrad VALUTAANALYS 10 september, 2015 Kronbladet Amerikanskt räntemöte i fokus Kronan lite starkare efter att Riksbanken lämnat räntan oförändrad Marknaden prisar in en liten chans för amerikansk räntehöjning

Läs mer

Ränterullen. Fortsatt fokus på relativ makro. Radarn mot Norge - dags för skift i relativa räntor. Trading Strategy.

Ränterullen. Fortsatt fokus på relativ makro. Radarn mot Norge - dags för skift i relativa räntor. Trading Strategy. 2 oktober, 2015 Trading Strategy Ränterullen Fortsatt fokus på relativ makro Radarn mot Norge - dags för skift i relativa räntor Globalt har penningpolitiken under senare år varit inriktad på att stävja

Läs mer

Hur hanterar jag mina finansiella risker?

Hur hanterar jag mina finansiella risker? Hur hanterar jag mina finansiella risker? Produktionsrisk Risker Finansiella risker Vad kan jag påverka? Hur gör spannmålsodlaren? Säljer vete och raps på termin på börs avseende nästa års skörd 20 kontrakt

Läs mer

Ränterullen. Riksbanken sitter still i båten men håller ögonen på ECB. Riksbank med koll på ECB. Trading Strategy.

Ränterullen. Riksbanken sitter still i båten men håller ögonen på ECB. Riksbank med koll på ECB. Trading Strategy. 4 september, 2015 Trading Strategy Ränterullen Riksbanken sitter still i båten men håller ögonen på ECB Riksbank med koll på ECB I likhet med Riksbanken tror vi på stigande inflation i närtid. Våra inflationsbanor

Läs mer

Kronbladet. Begränsad nedsida i EUR/SEK VALUTAANALYS. Riksbanken sänker räntan och utökar QE. Norges Bank sänker räntan vid majmötet

Kronbladet. Begränsad nedsida i EUR/SEK VALUTAANALYS. Riksbanken sänker räntan och utökar QE. Norges Bank sänker räntan vid majmötet VALUTAANALYS 22 April, 2015 Kronbladet Begränsad nedsida i EUR/SEK Riksbanken sänker räntan och utökar QE Norges Bank sänker räntan vid majmötet Stor osäkerhet inför brittisk val tas med ro i valutamarknaden

Läs mer

Ränterullen. Långränteuppgång ovälkommen för ECB. Europeiska långräntor närmar sig sitt ankare

Ränterullen. Långränteuppgång ovälkommen för ECB. Europeiska långräntor närmar sig sitt ankare 15 juni, 2015 Trading Strategy Ränterullen Långränteuppgång ovälkommen för ECB Europeiska långräntor närmar sig sitt ankare Den senaste tidens ränteuppgång har tryckt upp europeiska räntor i närheten av

Läs mer

Frankrike i stort behov av reformer

Frankrike i stort behov av reformer Macro Comment, 24 april 2017 Macro Research Frankrike Frankrike i stort behov av reformer Tillväxten i Frankrike har under senare år varit svagare än i euroområdet. En ineffektivt stor offentlig sektor,

Läs mer

Morgonmötet 20 oktober 2016

Morgonmötet 20 oktober 2016 Trading Strategy Morgonmötet 20 oktober 2016 Claes Måhlén, +46 (0)8-46 345 35, clma02@handelsbanken.se Pierre Carlsson, +46 (0)8-46 346 17, pica01@handelsbanken.se Andreas Skogelid, +46 (0)8-701 56 80,

Läs mer

Kronbladet. Sydeuropa i nytt blåsväder VALUTAANALYS. Riksbanken balanserar stark krona mot stigande inflation. Brexit rullar på

Kronbladet. Sydeuropa i nytt blåsväder VALUTAANALYS. Riksbanken balanserar stark krona mot stigande inflation. Brexit rullar på VALUTAANALYS 8 februari Kronbladet Sydeuropa i nytt blåsväder Riksbanken balanserar stark krona mot stigande inflation Brexit rullar på Amerikansk data blandad Kronbladet Kronan EURSEK USDSEK (högre) GBPSEK

Läs mer

Ränterullen. Radarn mot det relativa arbetsmarknadsspelet. Utrymme för en brantare räntekurva. Trading Strategy. 18 september, 2015

Ränterullen. Radarn mot det relativa arbetsmarknadsspelet. Utrymme för en brantare räntekurva. Trading Strategy. 18 september, 2015 18 september, 2015 Trading Strategy Ränterullen Radarn mot det relativa arbetsmarknadsspelet Utrymme för en brantare räntekurva Lite i skymundan har den svenska arbetslösheten fallit relativt kraftigt

Läs mer

Kronbladet. Höga förväntningar på Riksbanken VALUTAANALYS. Riksbanken står fortsatt i vägen för kronstyrka i närtid. Fed-höjning kommer allt närmare

Kronbladet. Höga förväntningar på Riksbanken VALUTAANALYS. Riksbanken står fortsatt i vägen för kronstyrka i närtid. Fed-höjning kommer allt närmare VALUTAANALYS Februari 11, 2014 Kronbladet Höga förväntningar på Riksbanken Riksbanken står fortsatt i vägen för kronstyrka i närtid Fed-höjning kommer allt närmare Regionalt nätverk avgörande för Norges

Läs mer

Kronbladet. Brittisk omröstning spelar in i fler marknader VALUTAANALYS. Övertygande statistik från Sverige. Fed höjer i juni eller juli, om inte

Kronbladet. Brittisk omröstning spelar in i fler marknader VALUTAANALYS. Övertygande statistik från Sverige. Fed höjer i juni eller juli, om inte VALUTAANALYS 1 juni 2016 Kronbladet Brittisk omröstning spelar in i fler marknader Övertygande statistik från Sverige Fed höjer i juni eller juli, om inte Vi ser en svagare norsk krona Kronbladet Kronan

Läs mer

Kronbladet. Trump håller hårt i plånboken VALUTAANALYS. Fortsatt stark data i Sverige. Brittisk ansökan om utträde avgörs i parlamentet

Kronbladet. Trump håller hårt i plånboken VALUTAANALYS. Fortsatt stark data i Sverige. Brittisk ansökan om utträde avgörs i parlamentet VALUTAANALYS 25 januari Kronbladet Trump håller hårt i plånboken Fortsatt stark data i Sverige Brittisk ansökan om utträde avgörs i parlamentet Italienska banker tillfälligt ur fokus Kronbladet Kronan

Läs mer

Kronbladet. Spänt läge in i det sista VALUTAANALYS. Riksbanken spänner bågen, utökade stimulanser troligt. Clinton på målrakan, Trump hack i häl

Kronbladet. Spänt läge in i det sista VALUTAANALYS. Riksbanken spänner bågen, utökade stimulanser troligt. Clinton på målrakan, Trump hack i häl VALUTAANALYS 2 november Kronbladet Spänt läge in i det sista Riksbanken spänner bågen, utökade stimulanser troligt Clinton på målrakan, Trump hack i häl Risken för en hård Brexit sätter press på Bank of

Läs mer

Ränterullen. Fortsatt motvind för Riksbanken. Fortsatt kronfokus. Trading Strategy. 29 april, Bild 1: EURSEK och relativa balansräkningar

Ränterullen. Fortsatt motvind för Riksbanken. Fortsatt kronfokus. Trading Strategy. 29 april, Bild 1: EURSEK och relativa balansräkningar 29 april, 2016 Trading Strategy Ränterullen Fortsatt motvind för Riksbanken Bild 1: EURSEK och relativa balansräkningar Fortsatt kronfokus Så har Riksbanken återigen utökat de penningpolitiska stimulanserna

Läs mer

Morgonmötet 30 januari 2015

Morgonmötet 30 januari 2015 Trading Strategy Morgonmötet 30 januari 2015 Claes Måhlén, +46 (0)8-46 345 35, clma02@handelsbanken.se Pierre Carlsson, +46 (0)8-46 346 17, pica01@handelsbanken.se Nyheter Fed: Yellen uttrycker till senatorer

Läs mer

Kronbladet. Pundet starkare på falska förhoppningar VALUTAANALYS. Kronan trög på bostadsoro. Fortsatt optimism i eurozonen

Kronbladet. Pundet starkare på falska förhoppningar VALUTAANALYS. Kronan trög på bostadsoro. Fortsatt optimism i eurozonen VALUTAANALYS 24 januari 2018 Kronbladet Pundet starkare på falska förhoppningar Kronan trög på bostadsoro Fortsatt optimism i eurozonen Kuroda står fast vid lätt penningpolitik Envist oljepris stöttar

Läs mer

Kronbladet. Stark global data inleder det nya året VALUTAANALYS. Kronan avslutade 2016 med rejäl uppgång

Kronbladet. Stark global data inleder det nya året VALUTAANALYS. Kronan avslutade 2016 med rejäl uppgång VALUTAANALYS 11 januari Kronbladet Stark global data inleder det nya året Kronan avslutade 2016 med rejäl uppgång Kraftigt svagare pund efter premiärministerns uttalande Norsk decemberinflation överraskande

Läs mer

Ränterullen. ECB banar väg för Riksbanken. Centralbankerna sätter tonen även Trading Strategy. 9 december, Bild 1: ECB:s balansräkning

Ränterullen. ECB banar väg för Riksbanken. Centralbankerna sätter tonen även Trading Strategy. 9 december, Bild 1: ECB:s balansräkning 9 december, 2016 Trading Strategy Ränterullen ECB banar väg för Riksbanken Bild 1: ECB:s balansräkning Centralbankerna sätter tonen även 2017 Centralbankerna och penningpolitiken har suttit i förarsätet

Läs mer

Fed-höjning och holländskt val på agendan

Fed-höjning och holländskt val på agendan VALUTAANALYS 8 March Kronbladet Fed-höjning och holländskt val på agendan Feds marshöjning redan i priserna Svensk inflation i februari förväntas nära målet Norsk tillväxt ses högre Fortsatt stökigt i

Läs mer

Kronbladet. Oljepriset på väg ner VALUTAANALYS. Lägre dollar efter räntehöjning. Svensk inflation på målet i februari

Kronbladet. Oljepriset på väg ner VALUTAANALYS. Lägre dollar efter räntehöjning. Svensk inflation på målet i februari VALUTAANALYS 22 March Kronbladet Oljepriset på väg ner Lägre dollar efter räntehöjning Svensk inflation på målet i februari ECB antyder en något mer optimistisk syn på ekonomin Norsk inflation rasar Kronbladet

Läs mer

Denna veckas kronblad domineras helt av nästa fredags brittiska folkomröstning

Denna veckas kronblad domineras helt av nästa fredags brittiska folkomröstning VALUTAANALYS 15 juni Kronbladet Denna veckas kronblad domineras helt av nästa fredags brittiska folkomröstning och ser därför lite annorlunda ut. Spänningarna inför och utgången av valet kommer med största

Läs mer

Kronbladet. Lägre förväntningar på stramare räntepolitik VALUTAANALYS. Hög juliinflation och stark BNP påverkar Riksbanken lite

Kronbladet. Lägre förväntningar på stramare räntepolitik VALUTAANALYS. Hög juliinflation och stark BNP påverkar Riksbanken lite VALUTAANALYS 23 augusti Kronbladet Lägre förväntningar på stramare räntepolitik Hög juliinflation och stark BNP påverkar Riksbanken lite Fortsatt skakig Brexit-process sänker pundet Japan är på gång Kronbladet

Läs mer

Kronbladet. Trumps vallöften lyfter finansmarknaderna VALUTAANALYS. Riksbanken avvaktar ytterligare inflationsnyheter

Kronbladet. Trumps vallöften lyfter finansmarknaderna VALUTAANALYS. Riksbanken avvaktar ytterligare inflationsnyheter VALUTAANALYS 16 november Kronbladet Trumps vallöften lyfter finansmarknaderna Riksbanken avvaktar ytterligare inflationsnyheter Pundförstärkningen väntas inte fortsätta Norsk tillväxt sviker igen Kronbladet

Läs mer

Ränterullen. Riksbankens balansakt. Mer obligationsköp men oförändrad ränta. Trading Strategy. 28 oktober, Bild 1: Reporäntebanor

Ränterullen. Riksbankens balansakt. Mer obligationsköp men oförändrad ränta. Trading Strategy. 28 oktober, Bild 1: Reporäntebanor 28 oktober, 2016 Trading Strategy Ränterullen Riksbankens balansakt Bild 1: Reporäntebanor Mer obligationsköp men oförändrad ränta Trots ett Riksbanksbesked som var i linje med våra förväntningar vad gäller

Läs mer

Morgonmötet 17 juni 2015

Morgonmötet 17 juni 2015 Trading Strategy Morgonmötet 17 juni 2015 Claes Måhlén, +46 (0)8-46 345 35, clma02@handelsbanken.se Pierre Carlsson, +46 (0)8-46 346 17, pica01@handelsbanken.se Nyheter Grekland: USA:s finansminister Lew

Läs mer

Kronbladet. Utdelningar skapar köpläge i kronan VALUTAANALYS. Lägre dollar efter räntehöjning. Storbritannien drar igång svår process

Kronbladet. Utdelningar skapar köpläge i kronan VALUTAANALYS. Lägre dollar efter räntehöjning. Storbritannien drar igång svår process VALUTAANALYS 5 April Kronbladet Utdelningar skapar köpläge i kronan Lägre dollar efter räntehöjning Storbritannien drar igång svår process Franskt val närmare men spås ge liten marknadspåverkan Goda barometrar

Läs mer

Våra starkaste vyer för tillfället

Våra starkaste vyer för tillfället Våra starkaste vyer för tillfället Olja i köpzon trots skifferstoryn Basmetaller har slutat falla Köp INTE guld! Spannmål börjar kanske nå botten POSITIV POSITIV NEGATIV NEGATIV till NEUTRAL Sammantaget

Läs mer

Kronbladet. Inga överraskningar från ECB VALUTAANALYS. Vi väntar inte heller några nya besked från Riksbanken

Kronbladet. Inga överraskningar från ECB VALUTAANALYS. Vi väntar inte heller några nya besked från Riksbanken VALUTAANALYS 19 oktober Kronbladet Inga överraskningar från ECB Vi väntar inte heller några nya besked från Riksbanken Fortsatt hög sannolikhet för amerikansk räntehöjning i december Brittisk statistik

Läs mer

Kronbladet. Sommarsolen hänger kvar över världsekonomin VALUTAANALYS. ECB lämnar slutet på QE öppet. Riksbanken håller fast vid kursen

Kronbladet. Sommarsolen hänger kvar över världsekonomin VALUTAANALYS. ECB lämnar slutet på QE öppet. Riksbanken håller fast vid kursen VALUTAANALYS 1 november, 2017 Kronbladet Sommarsolen hänger kvar över världsekonomin ECB lämnar slutet på QE öppet Riksbanken håller fast vid kursen Storbritannien: Små närmanden i brexit-förhandlingarna

Läs mer

Makrobladet. Global återhämtning trots geopolitisk stress. Macro Research

Makrobladet. Global återhämtning trots geopolitisk stress. Macro Research Macro Research 11 april 2014 Makrobladet Global återhämtning trots geopolitisk stress Amerikansk och europeisk centralbank står inför olika utmaningar Kina ser ingen överhängande kris men reformerna för

Läs mer

Kronbladet. Svag krona väntas starkare snart VALUTAANALYS. Svensk inflation återigen på målet. Lös överenskommelse för brexit skapar nya frågetecken

Kronbladet. Svag krona väntas starkare snart VALUTAANALYS. Svensk inflation återigen på målet. Lös överenskommelse för brexit skapar nya frågetecken VALUTAANALYS 13 december 2017 Kronbladet Svag krona väntas starkare snart Svensk inflation återigen på målet Lös överenskommelse för brexit skapar nya frågetecken Vi ser att Norges bank tidigarelägger

Läs mer

Tomten kommer med stålrally

Tomten kommer med stålrally Martin Jansson nija03@handelsbanken.se November 21, 2012 Tomten kommer med stålrally Recessionsprognoserna för Europa står som spön i backen och hösten har bjudit många, långa negativa rubriker kring europeisk

Läs mer

Makrobladet Ekonomiska effekter av Trump mindre än många tror

Makrobladet Ekonomiska effekter av Trump mindre än många tror MAKROBLADET, DECEMBER 1, 2016 Makrobladet Ekonomiska effekter av Trump mindre än många tror Även om osäkerheten är stor vad gäller den ekonomiska politiken under åren som kommer pekar det mesta på att

Läs mer

Ränterullen. Global medvind ger grogrund för räntorna. Trading Strategy. 13 oktober, Bild 1: Statsobligationsräntor 10y

Ränterullen. Global medvind ger grogrund för räntorna. Trading Strategy. 13 oktober, Bild 1: Statsobligationsräntor 10y 13 oktober, 2017 Trading Strategy Ränterullen Global medvind ger grogrund för räntorna Bild 1: Statsobligationsräntor 10y Den globala ekonomin går från återhämtning till högkonjunktur. Även om det finns

Läs mer

Kronbladet. EURSEK ser ut att upprepa förra årets mönster VALUTAANALYS. Lägre EURSEK runt årsskiftet. Ännu ett steg i Trumps riktning, men fler kvar

Kronbladet. EURSEK ser ut att upprepa förra årets mönster VALUTAANALYS. Lägre EURSEK runt årsskiftet. Ännu ett steg i Trumps riktning, men fler kvar VALUTAANALYS 29 november 2017 Kronbladet EURSEK ser ut att upprepa förra årets mönster Lägre EURSEK runt årsskiftet Ännu ett steg i Trumps riktning, men fler kvar Storbritannien och EU ryktas vara överens

Läs mer

Ränterullen. Riksbankens inflationsbrasa. Riksbanken hoppas på historisk inflationsbrasa. Trading Strategy. 29 Maj, 2015

Ränterullen. Riksbankens inflationsbrasa. Riksbanken hoppas på historisk inflationsbrasa. Trading Strategy. 29 Maj, 2015 29 Maj, 2015 Trading Strategy Ränterullen Riksbankens inflationsbrasa Riksbanken hoppas på historisk inflationsbrasa Inflation, inflation och inflation. Att inflationen varit alltför låg under alltför

Läs mer

Kronbladet. Världen ser ut att gå mot stramare penningpolitik VALUTAANALYS. Svensk inflation inte bara högre, även bredare

Kronbladet. Världen ser ut att gå mot stramare penningpolitik VALUTAANALYS. Svensk inflation inte bara högre, även bredare VALUTAANALYS 20 september Kronbladet Världen ser ut att gå mot stramare penningpolitik Svensk inflation inte bara högre, även bredare Data i eurozonen hotar att svika May väntas mjukna i brexit-förhandlingarna

Läs mer

Kronbladet. Politik åter i förarsätet VALUTAANALYS. Lägre inflation på flera håll i världen. Nyval i Storbritannien. Franska valet en rysare

Kronbladet. Politik åter i förarsätet VALUTAANALYS. Lägre inflation på flera håll i världen. Nyval i Storbritannien. Franska valet en rysare VALUTAANALYS 19 April Kronbladet Politik åter i förarsätet Lägre inflation på flera håll i världen Nyval i Storbritannien Franska valet en rysare Yenen starkare på oro i Nordkorea Kronbladet Kronan EURSEK

Läs mer

Kronbladet. Vet du inte, min son, med hur litet förstånd världen styrs? VALUTAANALYS. - Axel Oxenstierna till sin son, Johan

Kronbladet. Vet du inte, min son, med hur litet förstånd världen styrs? VALUTAANALYS. - Axel Oxenstierna till sin son, Johan VALUTAANALYS 6 september Kronbladet Vet du inte, min son, med hur litet förstånd världen styrs? - Axel Oxenstierna till sin son, Johan Krisen på den koreanska halvön kastar en mörk skugga över marknaden

Läs mer

Kronbladet. Kronan har påbörjat återhämtning VALUTAANALYS. Riksbanksdirektionen oenig om återinvesteringar. Amerikansk skattereform gynnar dollar

Kronbladet. Kronan har påbörjat återhämtning VALUTAANALYS. Riksbanksdirektionen oenig om återinvesteringar. Amerikansk skattereform gynnar dollar VALUTAANALYS 10 januari 2018 Kronbladet Kronan har påbörjat återhämtning Riksbanksdirektionen oenig om återinvesteringar Amerikansk skattereform gynnar dollar Brexit-förhandlingar kommer öka turbulens

Läs mer

Morgonmötet 3 april 2014

Morgonmötet 3 april 2014 Trading Strategy Morgonmötet 3 april 2014 Claes Måhlén, +46 (0)8-46 345 35, clma02@handelsbanken.se Pierre Carlsson, +46 (0)8-46 346 17, pica01@handelsbanken.se Nyheter Kina 1: Lanserar åtgärdspaket för

Läs mer

Kronbladet. Fed fortsätter mot en stramare penningpolitik VALUTAANALYS. Minskningen av Feds balansräkning har börjat

Kronbladet. Fed fortsätter mot en stramare penningpolitik VALUTAANALYS. Minskningen av Feds balansräkning har börjat VALUTAANALYS 4 oktober Kronbladet Fed fortsätter mot en stramare penningpolitik Minskningen av Feds balansräkning har börjat Global barometerstyrka pekar på fortsatt god konjunktur May gör eftergifter

Läs mer

Ränterullen. Utökade Riksbanken nyss QEprogrammet? Trading Strategy. 22 december, Bild 1: Riksbanken följer Feds färdplan eller?

Ränterullen. Utökade Riksbanken nyss QEprogrammet? Trading Strategy. 22 december, Bild 1: Riksbanken följer Feds färdplan eller? 22 december, 2017 Trading Strategy Ränterullen Utökade Riksbanken nyss QEprogrammet? Bild 1: Riksbanken följer Feds färdplan eller? Infört Riksbankens besked i veckan var förväntningarna relativt samstämmiga

Läs mer

Kronbladet. Riksbanken fortfarande besatt av inflationsmålet VALUTAANALYS. Nya obligationsköp av Riksbanken andra halvåret

Kronbladet. Riksbanken fortfarande besatt av inflationsmålet VALUTAANALYS. Nya obligationsköp av Riksbanken andra halvåret VALUTAANALYS 3 maj Kronbladet Riksbanken fortfarande besatt av inflationsmålet Nya obligationsköp av Riksbanken andra halvåret Marknaden lättad över segerviss Macron Tongångar hårdnar ytterligare mellan

Läs mer

Morgonmötet 30 april 2015

Morgonmötet 30 april 2015 Trading Strategy Morgonmötet 30 april 2015 Claes Måhlén, +46 (0)8-46 345 35, clma02@handelsbanken.se Pierre Carlsson, +46 (0)8-46 346 17, pica01@handelsbanken.se Nyheter FOMC: Se nästa slide Ytterligare

Läs mer

Ränterullen. Riksbanken utökar QE. Begränsad uppsida i svenska räntor. Allt ser bra ut för Riksbanken, men. Trading Strategy.

Ränterullen. Riksbanken utökar QE. Begränsad uppsida i svenska räntor. Allt ser bra ut för Riksbanken, men. Trading Strategy. 15 april, 2016 Trading Strategy Ränterullen Riksbanken utökar QE Bild 1: EURSEK och relativa balansräkningar Begränsad uppsida i svenska räntor Vi räknar inte med att konjunkturutsikterna kommer att ändras

Läs mer

Morgonmötet 12 september 2012

Morgonmötet 12 september 2012 Trading Strategy Morgonmötet 12 september 2012 Claes Måhlén, +46 (0)8-46 345 35, clma02@handelsbanken.se Nyheter Trojkan berömmer Portugal vars program anses utvecklas enligt plan Spanien överväger OMT-program

Läs mer

Ränterullen. Vad kommer Draghi att leverera? Marknaden förväntar sig leverans. Centralbanker trycker ned långa swapspreadar.

Ränterullen. Vad kommer Draghi att leverera? Marknaden förväntar sig leverans. Centralbanker trycker ned långa swapspreadar. 27 november, 2015 Trading Strategy Ränterullen Vad kommer Draghi att leverera? Marknaden förväntar sig leverans I samband med nästa vecka penningpolitiska möte i ECB ska det pågående obligationsköpsprogrammet

Läs mer

Höga förväntningar på amerikansk skattereform riskerar svika

Höga förväntningar på amerikansk skattereform riskerar svika VALUTAANALYS 15 november 2017 Kronbladet Höga förväntningar på amerikansk skattereform riskerar svika Bostadspriser och korträntor styr kronan lägre May under ny press inifrån partiet Norskt bostadsprisfall

Läs mer

Ränterullen. Kronutvecklingen i fokus. Riksbanken har fullt fokus på kronan. Trading Strategy. 20 mars, Bild 1: ECB:s balansräkning och EURSEK

Ränterullen. Kronutvecklingen i fokus. Riksbanken har fullt fokus på kronan. Trading Strategy. 20 mars, Bild 1: ECB:s balansräkning och EURSEK 20 mars, 2015 Trading Strategy Ränterullen Kronutvecklingen i fokus Riksbanken har fullt fokus på kronan Ännu en gång har Riksbanken överraskat med penningpolitiska åtgärder. Tongångarna från FED var mjukare

Läs mer

GLOBAL MAKROKOMMENTAR, 22 AUGUSTI Brexit i rullning

GLOBAL MAKROKOMMENTAR, 22 AUGUSTI Brexit i rullning GLOBAL MAKROKOMMENTAR, 22 AUGUSTI 2016 Brexit i rullning Resultatet av Storbritanniens folkomröstning blev en överraskning för de flesta. Den omedelbara marknadsreaktionen var dramatisk, men sedan dess

Läs mer

Ränterullen. Bostadsobligationer står emot finansiell oro. Finansiella marknader präglas återigen av oro. Trading Strategy. 30 september, 2016

Ränterullen. Bostadsobligationer står emot finansiell oro. Finansiella marknader präglas återigen av oro. Trading Strategy. 30 september, 2016 30 september, 2016 Trading Strategy Ränterullen Bostadsobligationer står emot finansiell oro Bild 1: Tyskland 10y och europeisk data Finansiella marknader präglas återigen av oro Lugnet efter den finansiella

Läs mer

Ränterullen. Ljusning för europeisk banksektor. Trading Strategy. 9 juni, Bild 1: Utlåning till företag i euroområdet

Ränterullen. Ljusning för europeisk banksektor. Trading Strategy. 9 juni, Bild 1: Utlåning till företag i euroområdet 9 juni, 2017 Trading Strategy Ränterullen Ljusning för europeisk banksektor Bild 1: Utlåning till företag i euroområdet Banksektorn i euroområdet har länge kämpat med strukturella problem. Hög andel problemlån,

Läs mer

Kronbladet. Mays fiasko skapar mer osäkerhet VALUTAANALYS. Svensk inflation överraskar. Små möjligheter till tidigt italienskt val

Kronbladet. Mays fiasko skapar mer osäkerhet VALUTAANALYS. Svensk inflation överraskar. Små möjligheter till tidigt italienskt val VALUTAANALYS 14 juni Kronbladet Mays fiasko skapar mer osäkerhet Svensk inflation överraskar Små möjligheter till tidigt italienskt val Processerna runt Trump förlamar administrationen Kronbladet Kronan

Läs mer

Ränterullen. Marknaden har för låg sannolikhet för hösthöjning Bild 1: PMI vänder ner. Trading Strategy. 3 april, 2018

Ränterullen. Marknaden har för låg sannolikhet för hösthöjning Bild 1: PMI vänder ner. Trading Strategy. 3 april, 2018 3 april, 2018 Trading Strategy Ränterullen Marknaden har för låg sannolikhet för hösthöjning Bild 1: PMI vänder ner Svagare utfall i ledande industriindikatorer i kombination med högre riskaversion tynger

Läs mer

Ränterullen. Kort duration. Trading Strategy. 19 januari, Bild 1: BNP för USA och eurozonen

Ränterullen. Kort duration. Trading Strategy. 19 januari, Bild 1: BNP för USA och eurozonen 19 januari, 2018 Trading Strategy Ränterullen Kort duration Bild 1: BNP för USA och eurozonen I veckans Ränterulle sammanfattar vi vår räntesyn från konjunkturrapporten. Medan vi spår amerikansk avmattning

Läs mer

Ränterullen. Ränteuppgången har mer att ge. Fortsatt brantning i sikte. Trading Strategy. 25 november, Bild 1: 10-årsräntor

Ränterullen. Ränteuppgången har mer att ge. Fortsatt brantning i sikte. Trading Strategy. 25 november, Bild 1: 10-årsräntor 25 november, 2016 Trading Strategy Ränterullen Ränteuppgången har mer att ge Bild 1: 10-årsräntor Fortsatt brantning i sikte Ränterörelserna var massiva i efterdyningarna av det amerikanska valet. Den

Läs mer

Råvaruplanket. Lägre priser driver lägre priser. Macro Research. juni 17, 2015. Oljan är svårspelad. Kina sänker basmetallerna

Råvaruplanket. Lägre priser driver lägre priser. Macro Research. juni 17, 2015. Oljan är svårspelad. Kina sänker basmetallerna juni 17, 2015 Macro Research Råvaruplanket Lägre priser driver lägre priser Oljan är svårspelad Februari och april har varit två månader med kraftiga oljeprisuppgångar. Däremellan, och efter har det varit

Läs mer

Morgonmötet 27 februari 2015

Morgonmötet 27 februari 2015 Trading Strategy Morgonmötet 27 februari 2015 Claes Måhlén, +46 (0)8-46 345 35, clma02@handelsbanken.se Pierre Carlsson, +46 (0)8-46 346 17, pica01@handelsbanken.se Nyheter USA: En temporär förlängning

Läs mer

Ränterullen. Svällande balansräkningar och vägen till inflation. Balansräkningarna i fokus. Trading Strategy. 17 april, 2015

Ränterullen. Svällande balansräkningar och vägen till inflation. Balansräkningarna i fokus. Trading Strategy. 17 april, 2015 17 april, 2015 Trading Strategy Ränterullen Svällande balansräkningar och vägen till inflation Balansräkningarna i fokus Såväl ECB som Riksbanken är mitt uppe i sin respektive strävan mot en svagare inhemsk

Läs mer

Kronbladet. Italienskt val kan tidigareläggas VALUTAANALYS. Svensk tillväxt sämre än väntat men detaljerna mildrar. Ny het eurosommar väntar

Kronbladet. Italienskt val kan tidigareläggas VALUTAANALYS. Svensk tillväxt sämre än väntat men detaljerna mildrar. Ny het eurosommar väntar VALUTAANALYS 31 maj Kronbladet Italienskt val kan tidigareläggas Svensk tillväxt sämre än väntat men detaljerna mildrar Ny het eurosommar väntar Osäkert om May når egen majoritet Kronbladet Kronan EURSEK

Läs mer

Ränterullen. Löneavtal ger snålblåst på Brunkebergstorg. Trading Strategy. 31 mars, Bild 1: Löneavtal och löneökningar

Ränterullen. Löneavtal ger snålblåst på Brunkebergstorg. Trading Strategy. 31 mars, Bild 1: Löneavtal och löneökningar 31 mars, 2017 Trading Strategy Ränterullen Löneavtal ger snålblåst på Brunkebergstorg Bild 1: Löneavtal och löneökningar Industrins löneavtal utmanar Riksbankens syn om en tydlig acceleration i löneökningar

Läs mer

Kronbladet. Storbritannien går mot en abrupt Brexit VALUTAANALYS. Svag krona ska ge starkare krona

Kronbladet. Storbritannien går mot en abrupt Brexit VALUTAANALYS. Svag krona ska ge starkare krona VALUTAANALYS 5 oktober Kronbladet Storbritannien går mot en abrupt Brexit Svag krona ska ge starkare krona Fortsatt hög sannolikhet för amerikansk räntehöjning i december Oljerally har gett tillfällig

Läs mer

Kronbladet. Kronan. EURSEK (lägre) USDSEK (neutral) GBPSEK (lägre) JPYSEK (högre) CHFSEK (lägre) NOKSEK (lägre) Prognoser

Kronbladet. Kronan. EURSEK (lägre) USDSEK (neutral) GBPSEK (lägre) JPYSEK (högre) CHFSEK (lägre) NOKSEK (lägre) Prognoser VALUTAANALYS 14 december 2016 Kronbladet Trumpfeber och ECB håller riskviljan uppe ECB förlänger mindre men längre Stadig inflation inför Riksbankens sista möte i år Alla bollar fortsatt i luften inför

Läs mer

Ränterullen. Inflationen åter under 2 procent. Trading Strategy. 10 november, Bild 1: Riksbanken och marknaden

Ränterullen. Inflationen åter under 2 procent. Trading Strategy. 10 november, Bild 1: Riksbanken och marknaden 10 november, 2017 Trading Strategy Ränterullen Inflationen åter under 2 procent Bild 1: Riksbanken och marknaden Säg den lycka som varar för evigt? Efter en period över Riksbankens mål kommer inflationen

Läs mer

Ränterullen. Lever Draghi upp till förväntningarna? Frågan är vad förväntningarna faktiskt är. och vad menar Riksbanken med sin översyn?

Ränterullen. Lever Draghi upp till förväntningarna? Frågan är vad förväntningarna faktiskt är. och vad menar Riksbanken med sin översyn? 4 mars, 2016 Trading Strategy Ränterullen Lever Draghi upp till förväntningarna? Bild 1: Balansräkningar ECB och Fed Frågan är vad förväntningarna faktiskt är ECB har att hantera problem på tre fronter;

Läs mer

Investeringar i svensk och finsk skogsindustri

Investeringar i svensk och finsk skogsindustri Investeringar i svensk och finsk skogsindustri Oskar Lindström, Analytiker, Danske Bank Markets 4 november 2015 Investment Research Oskar Lindström Aktieanalytiker Skog Stål & gruvor Investmentbolag Danske

Läs mer

Ränterullen. Riksbanken sitter still i båten trots rekordinflation. Trading Strategy. 18 augusti, Bild 1: Riksbanken och marknaden

Ränterullen. Riksbanken sitter still i båten trots rekordinflation. Trading Strategy. 18 augusti, Bild 1: Riksbanken och marknaden 18 augusti, 2017 Trading Strategy Ränterullen Riksbanken sitter still i båten trots rekordinflation Sommaren har bjudit på flertalet bevis på att Sveriges ekonomi går starkt. BNP för andra kvartalet var

Läs mer

Kronbladet. Höjer Fed räntan tre eller fyra gånger under året? VALUTAANALYS. ECB mötet lämnade inget avtryck i euron

Kronbladet. Höjer Fed räntan tre eller fyra gånger under året? VALUTAANALYS. ECB mötet lämnade inget avtryck i euron VALUTAANALYS 21 mars 2018 Kronbladet Höjer Fed räntan tre eller fyra gånger under året? ECB mötet lämnade inget avtryck i euron Inflationen fortfarande under Riksbankens prognos Framgångar i Brexitförhandlingarna

Läs mer

Ränterullen. Riksbanken laddar för nya åtgärder. Riksbanken redo att intervenera. Trading Strategy. 8 januari, 2016

Ränterullen. Riksbanken laddar för nya åtgärder. Riksbanken redo att intervenera. Trading Strategy. 8 januari, 2016 8 januari, 2016 Trading Strategy Ränterullen Riksbanken laddar för nya åtgärder Riksbanken redo att intervenera Utvecklingen av kronan fortsätter att gäcka Riksbanken. Under avslutningen av året stärktes

Läs mer

Politiken i centrum. Makrobladet

Politiken i centrum. Makrobladet 25 JANUARI 2017 Makrobladet Politiken i centrum Det verkar som om det här året kommer att domineras av politiken. I USA har en ny president nu installerats, i Storbritannien räknar man nu med hård Brexit

Läs mer

Kronbladet. Sänkt reporäntebana ligger i korten VALUTAANALYS. Riksbanken och svag aktivitetsdata sänker kronan

Kronbladet. Sänkt reporäntebana ligger i korten VALUTAANALYS. Riksbanken och svag aktivitetsdata sänker kronan VALUTAANALYS April 4, 2014 Kronbladet Sänkt reporäntebana ligger i korten Riksbanken och svag aktivitetsdata sänker kronan Försämrade utsikter i kinesisk import andas konjunkturoro ECB-stimulanserna lyste

Läs mer

Kronbladet. Räntesänkning stundar VALUTAANALYS. Flygprisnedgång i Danmark och Norge vägledande för Sverige

Kronbladet. Räntesänkning stundar VALUTAANALYS. Flygprisnedgång i Danmark och Norge vägledande för Sverige VALUTAANALYS Juni 11, 2014 Kronbladet Räntesänkning stundar Flygprisnedgång i Danmark och Norge vägledande för Sverige Åtgärdspaket ifrån ECB i linje med förväntningarna Kronbladet Kronan Svensk statistik

Läs mer

Morgonmötet 3 april 2018

Morgonmötet 3 april 2018 Trading Strategy Morgonmötet 3 april 2018 Claes Måhlén, +46 (0)8-46 345 35, clma02@handelsbanken.se Lars Henriksson, +46 (0)8-46 345 18, lahe06@handelsbanken.se Lena Fahlén, +46 (0)8-701 83 29, leli15@handelsbanken.se

Läs mer

Ränterullen. Duvaktigt från Brunkebergstorg. Centralbanker vänder blad. Trading Strategy. 29 september, 2017

Ränterullen. Duvaktigt från Brunkebergstorg. Centralbanker vänder blad. Trading Strategy. 29 september, 2017 29 september, 2017 Trading Strategy Ränterullen Bild 1: Centralbanker G3, aggregerad balansräkning Duvaktigt från Brunkebergstorg Riksbanksfullmäktiges beslut att förnya Ingves och af Jochnicks mandat

Läs mer

Ränterullen. Riksbankens färdplan mot det normala. Trading Strategy. 1 september Bild 1: Reporäntan: Riksbanken, marknaden och SHB

Ränterullen. Riksbankens färdplan mot det normala. Trading Strategy. 1 september Bild 1: Reporäntan: Riksbanken, marknaden och SHB 1 september 2017 Trading Strategy Ränterullen Riksbankens färdplan mot det normala Bild 1: Reporäntan: Riksbanken, marknaden och SHB Inflationen under sommaren var betydligt högre än målsatta 2 procent.

Läs mer

Morgonmötet 20 april 2015

Morgonmötet 20 april 2015 Trading Strategy Morgonmötet 20 april 2015 Claes Måhlén, +46 (0)8-46 345 35, clma02@handelsbanken.se Pierre Carlsson, +46 (0)8-46 346 17, pica01@handelsbanken.se Nyheter Kina: PBOC sänker bankers reservkrav

Läs mer

Ränterullen. Förvänta det oförväntade. Nya åtgärder från Riksbanken. 12 december, 2014 Trading Strategy. Bild 1: Inflationsförväntningar kopplar loss

Ränterullen. Förvänta det oförväntade. Nya åtgärder från Riksbanken. 12 december, 2014 Trading Strategy. Bild 1: Inflationsförväntningar kopplar loss 12 december, 2014 Trading Strategy Ränterullen Förvänta det oförväntade Nya åtgärder från Riksbanken Medan inflationen hamnat väl i linje med Riksbankens prognos sedan oktobermötet gör fallande inflationsförväntningar

Läs mer

Kronbladet. Kronan tillbaka på krisnivåer VALUTAANALYS. Riksbanken prognostiserar rekordsnabb kronförstärkning men kronan fortsätter falla

Kronbladet. Kronan tillbaka på krisnivåer VALUTAANALYS. Riksbanken prognostiserar rekordsnabb kronförstärkning men kronan fortsätter falla VALUTAANALYS 3 maj 2018 Kronbladet Kronan tillbaka på krisnivåer Riksbanken prognostiserar rekordsnabb kronförstärkning men kronan fortsätter falla Riksbanken flyttar första räntehöjning till slutet på

Läs mer

Spänningen stiger inför valet i USA

Spänningen stiger inför valet i USA GLOBAL MAKROKOMMENTAR, 30 SEPTEMBER 2016 Spänningen stiger inför valet i USA Presidentvalet i USA om en dryg månad ser ut att bli en rysare. De senaste opinionsundersökningarna pekar på att det är mycket

Läs mer

Makrobladet. Stökigt på marknaderna efter Ukraina. Macro Research

Makrobladet. Stökigt på marknaderna efter Ukraina. Macro Research Macro Research 5 mars 2014 Makrobladet Stökigt på marknaderna efter Ukraina EU mest exponerat mot Ukraina och Ryssland Amerikanska centralbanken otydlig i sitt budskap Måttlig avmattning av tillväxten

Läs mer

Ränterullen. Uppsida för tillväxt, inflation och räntor. Cykliskt uppsving med eller utan Trump-effekt. Trading Strategy.

Ränterullen. Uppsida för tillväxt, inflation och räntor. Cykliskt uppsving med eller utan Trump-effekt. Trading Strategy. 20 januari, 2017 Trading Strategy Ränterullen Uppsida för tillväxt, inflation och räntor Bild 1: QE-impuls och BNP-prognoser Cykliskt uppsving med eller utan Trump-effekt Förväntningar på en Trump-ledd

Läs mer

Morgonmötet 5 maj 2014

Morgonmötet 5 maj 2014 Trading Strategy Morgonmötet 5 maj 2014 Claes Måhlén, +46 (0)8-46 345 35, clma02@handelsbanken.se Pierre Carlsson, +46 (0)8-46 346 17, pica01@handelsbanken.se Nyheter Fed: Fisher (röstande hök) tycker

Läs mer

Morgonmötet 26 september 2016

Morgonmötet 26 september 2016 Trading Strategy Morgonmötet 26 september 2016 Claes Måhlén, +46 (0)8-46 345 35, clma02@handelsbanken.se Pierre Carlsson, +46 (0)8-46 346 17, pica01@handelsbanken.se Andreas Skogelid, +46 (0)8-701 56 80,

Läs mer

Kronbladet. Den politiska agendan fortsätter att dominera VALUTAANALYS. Euron står inför viktiga val i Italien och Österrike på söndag

Kronbladet. Den politiska agendan fortsätter att dominera VALUTAANALYS. Euron står inför viktiga val i Italien och Österrike på söndag VALUTAANALYS 30 november Kronbladet Den politiska agendan fortsätter att dominera Euron står inför viktiga val i Italien och Österrike på söndag Kronan långsamt starkare inför en avgörande månad Risk för

Läs mer

Kronbladet. Skakig börs stärkte dollarn VALUTAANALYS. Bopriser och Riksbanksmöte i fokus för kronan. Äntligen kan tyskarna regera

Kronbladet. Skakig börs stärkte dollarn VALUTAANALYS. Bopriser och Riksbanksmöte i fokus för kronan. Äntligen kan tyskarna regera VALUTAANALYS 7 februari 2018 Kronbladet Skakig börs stärkte dollarn Bopriser och Riksbanksmöte i fokus för kronan Äntligen kan tyskarna regera Pundet tvekar inför osäkra förhandlingar Volatila räntor i

Läs mer

Kronbladet. Powell spär på spekulationen om fyra räntehöjningar i år VALUTAANALYS. Sänkt norskt inflationsmål kommer inte påverka valutan

Kronbladet. Powell spär på spekulationen om fyra räntehöjningar i år VALUTAANALYS. Sänkt norskt inflationsmål kommer inte påverka valutan VALUTAANALYS 7 mars 2018 Kronbladet Powell spär på spekulationen om fyra räntehöjningar i år Sänkt norskt inflationsmål kommer inte påverka valutan Riksbanken har åter full kontroll på kronkursen Theresa

Läs mer

Ränterullen. Årets sista centralbanksvecka. Riksbanken lämnar reporäntan oförändrad. Fed lovar långsam höjningstakt men.

Ränterullen. Årets sista centralbanksvecka. Riksbanken lämnar reporäntan oförändrad. Fed lovar långsam höjningstakt men. 11 december, 2015 Trading Strategy Ränterullen Årets sista centralbanksvecka Riksbanken lämnar reporäntan oförändrad Novemberinflationen var en negativ överraskning med lägre inflation än förväntat. Det

Läs mer

Economic Research oktober 2017

Economic Research oktober 2017 Economic Research oktober 2017 Jobb skapas i takt med arbetskraften Samtidigt som kvinnors inträde på arbetsmarknaden ökat starkt 2 De nordiska länderna har bra förutsättningar Social rörlighet, små inkomst

Läs mer

Prisutveckling Europa sedan november -10

Prisutveckling Europa sedan november -10 212-1-2 6 December, 211 Marknadsläge 211/12 -Karl Persson, Handelsbanken Råvaror 1 Prisutveckling Europa sedan november -1 Grekland Torka Europa Kärnkraftsexplosion Japan Regn Europa EU-kris USDA majslager

Läs mer

Mellanhandens roll i den finansiella råvarumarknaden. Finansindustrin, en del av problemet eller en del av lösningen? -FAO, World Food Day

Mellanhandens roll i den finansiella råvarumarknaden. Finansindustrin, en del av problemet eller en del av lösningen? -FAO, World Food Day 19 October, 2011 Mellanhandens roll i den finansiella råvarumarknaden eller Finansindustrin, en del av problemet eller en del av lösningen? -FAO, World Food Day 2 3 Marknaden Finansiella råvarumarknader

Läs mer