EN GRANSKNING AV RENAULTS MILJÖARBETE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EN GRANSKNING AV RENAULTS MILJÖARBETE"

Transkript

1 EN GRANSKNING AV RENAULTS MILJÖARBETE Tillstånd och trender KTH, HT2008 Anna Bondesson Monika Forsman Björn-Emil Jonsson Frida Schildauer

2 ABSTRACT Miljöbilskonceptet har fått större och större utrymme på såväl den svenska som den globala marknaden. Det finns idag ingen standard för vad som räkas som en miljöbil och det är svårt för konsumenter att veta hur de ska göra ett mer miljövänligt bilval. Denna rapport baseras på ett projektarbete utfört under institutionen Industriell Ekologi på KTH och syftet i är att studera den franska biltillverkaren Renault och dess miljöbilskoncept, genom att analysera dess marknadsföring, produktion och framtida miljösatsningar. Både inom forskning och utveckling såväl som marknadsföringsmässigt har Renault satsat mycket på säkerhet. Miljöanpassning har skett genom utveckling av miljöbilskonceptet eco2 där bilens hela livscykel behandlas och krav ställs på miljöcertifierade anläggningar, drift med biobränsle alternativt begränsade koldioidutsläpp och återvinningsbara material. Idag har Renault ett antal bilmodeller Mégane, Megane Touring, Clio III, Kangoo och Kangoo Epress som uppfyller "Renault Eco2" men för närvarnade uppfyller endast de så kallade Flei-Fuel som körs på etanol och bensin Stockholms stads kriterier för att klassas som miljöbil. Renault jobbar hårt på många olika fronter bland annat för att producera miljövänliga motorer, att nå EUs nollutsläppsmål med hjälp av elbilar, utbildning av allmänheten i miljövänlig körning samt fortsatt utveckling av återvinning av bildelar. Miljöarbetet på Renault kommer i framtiden utvidgas med stora satsningar på elbilar och infrastruktur för laddningsstationer under samarbete med den japanska biltillverkaren Nissan. Två intressanta konceptbilar har tagits fram och presenterats under hösten

3 Contents ABSTRACT... 2 INLEDNING... 4 BAKGRUND... 4 RENAULTS MILJÖBILSKONCEPT... 5 PRODUKTIONEN AV BESINDRIVANA FORDON... 6 REKLAM OCH MARKNADSFÖRING... 7 LEDANDE FÖRSÄLNINGSARGUMENT... 9 RENAULTS FRAMTIDA MILJÖSATSNINGAR DESIGNUTVECKLNINGEN AV RENALUTS MILJÖBIL Ondelios - Sesitsig Renault-hybrid med tre motorer Renault ZE - elbil med termokaross ARBETE FÖR HÅLLBAR UTVECKLING RESULTAT OCH SLUTSATSER LITTERATURFÖRTECKNING Bilaga 1. Modellöversikt Bilaga 2. Produktinformation Megane Touring Bilaga 3. Modelljämförelse miljöbilar. 3

4 INLEDNING Miljöbilskonceptet har fått större och stötte utrymme på såväl den svenska som den globala marknaden. Det finns idag ingen standard för vad som räkas som en miljöbil och det är svårt för konsumenter att veta hur de ska göra ett mer miljövänligt bilval. Under 2005 beslöt riksdagen om ett tvång för bensinmackar att tillhandahålla förnyelsebara drivmedel. Mackarna måste i och med lagen, köpa in nya pumpar för förnyelsebara drivmedel. Etanol är det förnyelsebara drivmedel som ökar mest bland svenska miljöbilar, med biogas och elhybrid som alternativ. Denna rapport baseras på ett projektarbete utfört under institutionen Industriell Ekologi på KTH och syftet i är att studera den franska biltillverkaren Renault och dess miljöbilskoncept. Detta genom att besvara ett antal frågor angående designutveckling och marknadsföring, produktion, försäljningssiffror och framtida miljösatsningar för att sedan ranka Renaults miljökoncept mot andra biltillverkare med avseende på allmän miljömedvetenhet och miljösatsning, föroreningar, bränsleförbrukning och säkerhet. En informationssökning samt en intervju kommer att genomföras. Renault har lanserat en ny miljöbilssatsning som behandlar bilens hela livscykel, vid namn eco2 men som det ser ut nu tillverkar Renault endast en miljöbil som följer Stockholms miljöbilsdefinition. I denna rapport behandlas därför främst bilmodeller som drivs på Etanol85 och bensin samt kommande koncept bilar. BAKGRUND Få uppfinningar har påverkat nutidens människa mer än bilen och det är svårt att föreställa sig ett samhälle utan den. I början av 1900-talet var det endast ett fåtal förmögna samt motorsportsfantaster som ägde en bil och idag är det endast ett fåtal som inte gör det. Från början sågs bilen som ett miljövänligt alternativ till hästen som lämnade en stor mängd spillning efter sig men det tog inte lång tid fören nackdelarna som trängsel och olyckor började synas. Idag är miljöfrågan det största diskussionsämnet för de flesta sektorer inte minst för bilindustrin. I dag finns det över fem miljoner bilar i Sverige, detta trots att många miljöförespråkare kämpar för att stoppa den. (1) Renault är en fransk biltillverkare som startade sin produktion av små till medelstora bilar (samt bussar, lastbilar och tais) år År 2004 kom Renault på femte plats av mest populära bilar i Storbritannien och återtog sin position som storsäljare av passagerare bilar och lätta personbilar i Europa. Idag har Renault inlett ett partnerskap med den Japanska biltillverkaren Nissan och äger Samsung Motors och Dacia, tillsammans har de målet att sälja 4 miljoner fordon över hela världen år (2) 4

5 RENAULTS MILJÖBILSKONCEPT Renaults miljösatsning går under namnet eco2. I konceptet tar man grepp över bilens hela livscykel, allt från konstruktion, materialval, bränslealternativ, drift, underhåll och återvinning. För att bilen ska gå under beteckningen eco2 har Renault 3 krav (3) : de tillverkas i en miljöcertifierad anläggning (enligt ISO 14001) de kan köras på biobränsle eller koldioidutsläppen överstiger inte 140 g/km de ingående materialen kan återvinnas till 95 % och minst 5 % av all ingående plast är återanvänd. Enligt Renaults egna definition av ECO2 har de bilar med dieselmotorer vilka ej överstiger 140 g/km C02 och också går under beteckningen. För närvarnade har Renault däremot endast en miljöbil i produktion som når upp till Stockholms miljöbilsdefinition. Vidare kommer fokus att ligga på Renaults bilar som drivs på E85 och bensin, så kallad Fle-Fuel. Dessa är de som uppfyller Stockholms definitionen för miljöbilar. Etanol som drivmedel är det drivmedel som ökar mest bland miljöbilar i Sverige. Av de nyregistrerade miljöbilarna i Sverige för perioden januari-augusti 2008 stod etanol för 67,8% av dessa (4). Sett till andra förnyelsebara alternativ för etanol är utbudet relativt magert, primärt biogas och elhybrid. Under 2005 beslöt riksdagen om ett tvång för bensinmackar att tillhandahålla förnyelsebara drivmedel, även kallad pumplagen (5). Mackarna måste i och med lagen, köpa in nya pumpar för förnyelsebara drivmedel. Eftersom en pump är billigast för E85 har det resulterat i att det är framförallt detta drivmedel som ökat i tillgänglighet. Beträffande biogas begränsas det idag ofta till att det saknas mackar med detta drivmedel. Att det just saknas likvärdiga alternativ är troligen huvudorsaken till att Renault valt att inledningsvis satsa på en miljöbil med etanol som drivmedel. E85 är relativt lika bensin i jämförelse mot biogas. Eempelvis går det att konvertera en bil på bensin till att gå på E85 utan större ingrepp på bilen. Renaults miljöbil blir där med ur produktionssynpunkt inte helt olik deras övriga produktion. Renaults val av E85 framstår därmed som ett relativt säkert kort likväl kostnadseffektivt. Bild 1 & 2. Från vänster: Renault Megane Coupé och Megane Touring (kombi) (Källa: ) 5

6 Megane finns i utföranden Coupé Cabriolet, Touring (kombi) och Kombisedan. Det är dock bara de senare två som går att få med E85 med en 1.6 motor. Dessa två går in under B-segmentet och enligt Renaults hemsida under kategorin familj. De faller därmed in i mitten bland Renaults personbilar storleksmässigt. Touring är kombi modellen i Renaults utbud med klassisk kombi design. Nyligen tillkom även tre nya modeller till utbudet av miljöbilar: Clio III, Kangoo och Kangoo Epress. Den sist nämna ingår i utbudet av transportbilar vilket tordes bli intressant för företag. Clio III blir en liten och relativt billig bil till utbudet. PRODUKTIONEN AV BESINDRIVANA FORDON Utbudet från Renault går från småbilar, familjebilar, större familjebilar upp till transport fordon som går att köra på vanligt B-körkort. Ingen av Renaults bilar ligger i värsting eller lysegmentet, även om de har en stadsjeep och en cabriolet i sortimentet. I tabell 1 visas antalet nyregistrerade Renault fordon. (4) Under perioden januariseptember för 2008 såldes 2485 fordon av typen Megane. (Observera att samtliga miljöbilar finns som bensin utförande vilket inte syns i statistiken.) Megane toppar Renaults försäljning i Sverige och först 20 placeringar efter på den totala topplistan över nyregistrerade bilar kommer små bilen Clio. Sett till att Megane funnits på marknaden längre än Clio III och Kangoo, kan antagas att det finns flest miljöbilar av denna typ rullandes på vägarna. I bilaga 1 finns en modellöversikt på Renaults samtliga bilar i produktion. Total Placering Modell sep 08 sep 07 jan sep 2008 jan sep 2007 Marknadsandel % jan sep 2008 Marknadsandel % jan sep MEGANE ,26 1,41 41 CLIO ,75 1,14 75 LAGUNA ,26 0, MASTER* ,15 0,2 120 TRAFIC* ,11 0, ESPACE ,08 0, KANGOO** ,07 0, TWINGO , KOLEOS , MODUS ,04 0,04 Tabell 1. Statistik över nyregistrerad Renault fordon i Sverige för perioden januari till september 2007 och *Transportbil **Finns både som transportbil och personbil 6

7 REKLAM OCH MARKNADSFÖRING Renault vill i sin senaste reklamfilmsatsning framhäva att Renault är det enda bilmärket med 10 bilmodeller som fått fem stjärnor i den oberoende organisationen Euro NCAP s krocktester. (6) I filmen krocktestas en sushi, en tysk korv samt en baguette, för att visa att det franska alternativet klarar sig bäst i testet, (se bild 3). Reklamkampanjen pågår fortfarande och kan ses i alla stora svenska tv-kanaler, press, webben och kan även höras i radio. Figur 3 Renault satsar för närvarnde på en reklamkamapanj för att framhäva företagets krocksäkerhet. I filmen krocktestas en sushi, en tysk korv samt en baguette, för att visa att det franska alternativet klarar sig bäst i testet.(källa: ) På Renaults svenska hemsida under kampanjer satsar Renault på att framhäva säkerheten. På hemsidan hittar man i erbjudandena uttryck som Högkonjunktur för säkerheten och Etra säkerhetsutrustning på köpet. Under juli och auguti 2008 rullande en kampanj för Renaults eco2 koncept i tv, press och webb. Världsomseglaren Ellen MacArthur är i centrum och kampanjen jämför bilåkning med segling, (se bild 4). 7

8 Bild 4. Delar av kampanjen för Renaults eco2 koncept. (Källa: ) I tryckt reklam används en direkt koppling mellan bättre miljö och Eco2 konceptet genom olika reklamteter. Vid en kampanjkampanj i Spanien med erbjudande om specialpris på eco2 modellen används sambandet att allt som man sparar på att ta erbjudandet, det kommer miljön/naturen tjäna på, (se bild 5). (7) Bild 5. Allt det som du tjänar på den här Méngane, det vinner/tjänar miljön (Källa: ) 8

9 I Dagens Media tar debattören Andreas Gustavsson upp just den här reklamen som ett eempel på fenomenet greenwashing, att i marknadsföringssyfte klä produkter i fuskgrön kostym. (8) Av samma anledning har Greenpeace Sverige lämnat in en anmälan mot flera stora bilföretag däribland Renault för vilseledande och otillbörlig marknadsföring för att man i reklam tydligt har anspelat på att personbilar innehar fördelar för miljön. (9) På Renaults Eco2 hemsida lyfts återvinning, koldioidutsläpp och tillverkning ur ett miljöperspektiv fram. (10) LEDANDE FÖRSÄLNINGSARGUMENT Vapnen är design, utrustning, säkerhet och miljövänliga motorer och valfrihet för kunden Valet av bilmodell är ofta subjektiv och förknippad med vilket intryck bilens ut- och insida ger, har bilen körglädje, har den rätt funktionalitet, utrymmen och säkerhetsnivå. Det är bland annat denhär typen av önskemål från kunden som Renault vill svara mot och resultatet kan man bl a se i hur företaget lanserar sin modell Mégane Touring med bl a följande argument för att övertyga kunden (11) Innovativa lösningar Renault står för nytänkande och innovativa lösningar som gör det enklare och roligare i vardagen. Till eempel behöver du ingen nyckel för att öppna låsen eller för att starta bilen. Med handsfree nyckelkort i fickan så räcker det att ta i dörrhandtaget för att låsa upp, och startar gör du med en klassisk starknapp. Sportig och dynamisk design Jovisst kan en kombi se sportig ut. Rena svepande linjer, kraftigt markerade hjulhus, snygga takbågar och läcker designade bakljus är några av komponenterna som gör att Mégane Touring ser ut att gå snabbt redan när den står stilla. Insida med nytänkande Insidan är lika väldesignad och genomtänkt som utsidan. Du ser det på materialen med vacker yta och skön känsla, och du ser det på den spännande formgivningen. Till eempel det läckra handbromshandtaget som är snyggt och ergonomiskt utformat med inspiration från flygindustrin. Och det är givetvis färgmatchat med klädseln. Bra för plånbok och miljö Med Renaults moderna och effektiva dieselmotorer får du många fördelar. Körglädje förstås, men också glädjen att skona miljön och spara på bränslekostnaderna. Motorerna har förstås partikelfilter och de uppfyller den nya stränga Euro 4-normen Modellen Mégane Touring baseras på en plattform med en rad utrustningar för att uppfylla modellens säkerhetsprestanda och funktionalitet. Den kan utrustas med olika typ av motorer för att anpassas till kundens körmönster, behov, miljöval, prisnivå och den högst personliga känslan för vilken motor som ger mest körglädje. Genom tilläggsfunktioner och tillbehör kan man variera och få en mer personligt utrustad bil samt höja komforten för både förare och passagerare. Eempel på motorer, utrustning och tillbehör se bilaga 2. 9

10 Motsatsen till valfrihet För de som tröttnat på att välja har Renault tagit fram modellen CLIO STORIA. För enkelhets skull behöver man inte välja motor eller fundera över tillval, eftersom i stort sett allt redan ingår, man väljer vilken av de nio färgerna bilen skall ha. Clio Storia levereras så gott som fullutrustad till ett förmånligt pris, med bla 15 lättmetallfälgar, luftkonditionering med kylt handsfack, RDS-radio med cd-spelare, fjärrkontroll, 6 högtalare och 4 22W, elhissar fram, servostyrning, fjärrstyrt centrallås, dimljus fram och mycket mer. (11) RENAULTS FRAMTIDA MILJÖSATSNINGAR Renault kommer i framtiden att jobba hårt på många olika fronter som att producera miljövänliga motorer, att nå EUs nollutsläppsmål med hjälp av elbilar, utbildning av allmänheten i miljövänlig körning samt fortsatt utveckling av återvinning av bildelar. Renaults har åtagit sig att producera miljövänliga motorer till konkurrenskraftiga priser vilket innebär utmaningar med att reducera utsläpp av både föroreningar och koldioid. Detta har Renaults ingenjörer löst genom att konstruera mindre, överladdade motorer som har lägre koldioidutsläpp och högre prestanda. Ett eempel är de lättaktiverade turbo bensinmotorerna i TCE-serien. Den senaste modellen TCE 130 är på 1,4 liter och har en kraft motsvarande en motor på 1,8 liter, samma vridmoment som en 2-liters motor men endast en bränsleförbrukningen motsvarande av en 1,6-liters motor. För att minska utsläppen i enlighet med de europeiska bestämmelserna har Renaults ingenjörer även arbetat med att minska utsläppen redan i motorn genom att öka förbränningen av avgaserna och system som renar avgaserna. NO-fällan som kommer att monteras på 2,0 dci är enligt Renault själva det bästa eemplet på detta. Som biltillverkare är det Renaults skyldighet att tillhandahålla nya lösningar som hjälper kunderna att reducera sin bränsleförbrukning och på samma gång hålla nere utsläppen av väthusgaser. Föraren spelar en stor roll när det gäller att minska bränsleförbrukningen. Eco-driving innebär att föraren kör mjukt samt ser till att bilen det får den service den behöver och kan minska bränsleförbrukningen med upp till 20 %. Renault har beslutat att redan i slutet av detta år införa ett system där kunderna undervisas i eco-driving. I körsimulatorer, hos återförsäljare, kommer bilister kunna få sin körstil analyserad och få råd om hur den kan förbättras. Detta projekt kommer att starta i Paris den 4 oktober och sedan spridas över Europa. Renault ser sig som en ledare inom återvinning av bilar och har sedan 1995 fört en ambitiös internationell miljöpolitik, som tar hela bilens livscykel i beaktande, allt från design till återvinning. I februari 2008 banade Renault väg genom att skapa Renault Environment Business Unit. Ett helägt dotterbolaget med målet att stödja inhemska och internationella projekt och samarbeten för att främja återvinning av bilar samt utveckla nya tjänster för detta. Renault tillkännagav nyligen en plan att skapa Re-Source Industries Holding, ett bolag samägt med SITA, ett dotterbolag till Suez Environment. Strävan hos bolaget ska vara att utveckla återvinningen av uttjänta bilar i Frankrike. För att stödja verksamheten överväger Re-Source Industries Holding att ta över Indra Investissement SAS, ett bolag som har skrotat och återanvänt bilar i mer än 20 år. 10

11 I slutet av år 2007 talade Carlos Gosn, chef för Renault-Nissan-Alliansen, om företagets ambition att nå nollutsläpp. Man satsar här i första hand på en bred marknadsföring av elbilar i Israel och Danmark efter år 2011 genom ett samarbete med Project Better Place. Project better Place är ett företag som ska bygga upp infrastrukturer med batteristationer, först och främst i de nämnda länderna men med tiden kommer fler att följa. I ett längre perspektiv överväger Renault och Nissan att utveckla elbilar drivna av bränsleceller och Renault har nu släppt sin prototyp, Scénic ZEV H2, vilken endast släpper ut vattenånga. (12) DESIGNUTVECKLNINGEN AV RENALUTS MILJÖBIL Idag har Renault ett antal bilmodeller Mégane, Megane Touring, Clio III, Kangoo och Kangoo Epress som uppfyller "Renault eco2" och för att möta framtiden marknad har Renault tagit fram två intressanta konceptbilar som presenterades hösten Ondelios - Sesitsig Renault-hybrid med tre motorer Det är en crossover som gjord för långkörningar och med Ondelios vill Renault visa att omtanke om miljön kan gå hand i hand med omtanke om de åkande. Bilen har en lätt och luftig design och ett nytt hybriddriftsystem. Bild 6. Konceptbilen Ondelios. Renaults snåla långfärdsbil av lättviktsmaterial, en stor del av biltaket består av glas (polykarbonat) och med alla ytor mörktonade ser bilen ut att vara gjuten i ett enda stycke. Ondelios drivs av en version av Renaults 2,0-litersdiesel på 205 hästkrafter som samarbetar med två elmotorer på vardera 20 kw - en framtill och en i bakvagnen. Elmotorerna fungerar som en lätthybrid och ger förbränningsmotorn etra kraft när det behövs. Den främre elmotorn använder också till stopp- och startfunktion. Systemet arbetar enligt principen mild hybrid, vilket betyder att elmotorerna endast är till för att stötta dieseln, inte för att ensamma driva bilen. Men genom att det elektriska systemet lagrar bromsenergi som kan utnyttjas för acceleration, hålls bränsleförbrukningen lågt, särskilt i stadstrafik. Bilen är utrustad med litiumjonbatterier och bränsleförbrukningen stannar enligt Renault på 4,5 l/100 km och koldioidutsläppen anges till 120 g/km. Vid designutvecklingen har man strävat efter 11

12 att hålla bilens vikt så låg som möjligt genom att karossen tillverkad av kolfiber och glasytorna av plastmaterial. lägsta möjliga luftmotstånd genom bland annat speciella luftkanaler runt baklyktorna och att backspeglarna är ersatta av minimala tv-kameror. minsta möjliga rullmotstånd (specialmönster Michelindäck) eliminerar turbulens längs karossidorna genom de propellerformade hjulnaven För att öka körkomforten har alla passagerare sin egen interaktiva och bärbara multimediacentral och varje stolarna inklusive fotstöd är elektriskt inställbara. (13) Renault ZE - elbil med termokaross Denhär konceptbilen är gjord för att ge en försmak av en kommande elbil från Renault som är "lätt att använda, praktisk och effektiv". Modellen presenterade vid höstens bilsalong i Paris och den tas fram i samarbete med Nissan. Renault ZE, som i Zero Emissions - nollutsläpp av väthusgaser och partiklar, är en rent elektrisk bil, avsedda för kortdistans och idealisk för stadstrafik. Den baseras på Kangoo Be Bop, en liten kub till bil som hade världspremiär på salongen Renault ZE har en elmotor på 70 kw, motsvarande 92 hk. Batteriet är av litiumjon-typen. Bild 7. Konceptbilen ZE. Konceptbilen Renault ZE baseras på nya korta Kangoo Bebop och drivs helt elektriskt. Karossen är etraisolerad för att spara på strömmen. Förutom själva batteriet ligger den tekniska utmaningen med en elbil i att minimera energiförbrukningen för att maimera räckvidden per laddning. Renault har lagt ner särskild tankemöda på just att spara ström till allt utom drivmotorn: karossen är av ett sandwichmaterial med luft som isolering, karossfärgen är värmereflekterande 12

13 de gröntonade rutorna (isolerande metallskikt) både minskar solinstrålning och värmeförluster i kallt väder. genom att hålla händerna på en värmd ratt och ha varmluft mot ansiktet, accepterar föraren även 15 grader som en behaglig temperatur om det är kallare utanför. modellen saknar backspeglar, som ersatts med minimala tv-kameror de heltäckande hjulsidorna ger lägre luftmotstånd. strålkastarna har lysdioder som ljuskällor. solceller på taket för att försörja klimatanläggning och instrument, avlasta batterierna smart lösning för att spara ström finns i navigatorn (som läggs in i förarens egen mobiltelefon för att inte dra ström i bilen): vägvisaren vet alltid var närmaste laddningsstation finns, som kan nås med kvarvarande räckvidd för tillfället. ZE är en stadsbil och därför ingår en hopfällbar elektrisk skoter, som packas i en särskilt bo. Den laddas tillsammans med bilens batteri. Renault-Nissan-alliansen har sedan början av 2008 tecknat avtal med flera stater och regioner om utbyggnad av laddstationer i en infrastruktur som främjar användningen av eldrivna bilar. Hittills har Danmark, Israel, Portugal, prefekturen Kanagawa i Japan samt delstaten Tennessee i USA förbundit sig att delta i laddstationsprojekt tillsammans med Renault-Nissan. I Danmark har ett samarbetsprojekt inletts med DONG Energy, som väntas ha ett fungerande nät år Danmark har idag en överkapacitet på sin vindkraft som skulle kunna utnyttjas till laddning av elbilar nattetid. Danska regeringen har lovat att ge skatteförmåner för helt elektriska bilar. Renault-Nissan har i sin tur lovat att leverera eldrivna bilar till Danmark senast Alliansen Nissan-Renaults ingenjörer arbetar nu på en ny generation litiumjon- batterier som ska bli billigare och gå att ladda snabbare än dagens. Renault-Nissan tecknade i höstas samarbetsavtal med japanska NEC om tillverkning av dessa batterier. De väger cirka 200 kg och ger en räckvidd på 100 till 160 kilometer innan batteriet måste laddas - eller bytas ut mot ett färdigladdat. Renault jobbar för att utnyttja sina miljökoncept i olika bilmodeller, såväl småbilar som familjebilar. Köparen kommer kunna välja mellan Megane konceptet eller Laguna konceptet som familjemiljöbil. Miljön är förstås lika viktig, så du kan välja mellan en rad motorer, bensin och diesel, som med god marginal uppfyller de nya, stränga avgasreningsnormerna. (13) ARBETE FÖR HÅLLBAR UTVECKLING Renault jobbar efter mottot att de inte kan uppnå hållbar utveckling utan att jobba aktivt med det I alla sina projekt. Arbetet sker efter tre huvud riktlinjer som behandlar sociala 13

14 aspekter, väg säkerhet samt miljö strategier samt en gemensam strategi för de ekonomiska aspekterna. (14) För att genomföra dessa hållbarhets mål har Renault infört företagsplanen Commitment Häri behandlas bland annat projektledning, internationell utveckling, miljö engagemang, transparens inom företaget samt produktutveckling för hållbar utveckling. Sedan år 2001 har Renault använt sig av Global Reporting Initiative (GRI) som ett ramverk för att utvärdera arbetet mot hållbar utveckling. (15) RESULTAT OCH SLUTSATSER 1. Miljömedvetenhet. (Allmänt för företaget) Renault använder återvunnet material i sina bilar och tillverkar på miljövänliga anläggningar. Frågan är om detta är de mest effektiva miljöaspekterna att satsa på, kanske skulle det vara bättre att tillverka lättare bilar istället. Ranking 4 på grund av att bland annat konceptet beslutades om på högsta ledningen i Renault. 2. Miljösatsning. (Allmänt för företaget) Renaults har satsat på att miljöcertifiera sina anläggningar och de har även lanserat tre nya mer miljövänliga bilmodeller. Ett dotterbolag till Renault vid namn Darcia har tagit fram en framtida lågpris etanolbil. Är det en Renaultbil? Inom marknadsföringen satsar Renault mycket på det miljövänliga konceptet Eco2. Framåt tycks elbil konceptet komma mycket starkt inom Renault. Slutsatsen blir att de inte ligger i absoluta framkant på miljöfronten utan har istället satsat mer offensivt på att var bäst på säkerhet (sista 10 år). Ranking 5 på grund att de faktiskt satsar och har en tydlig miljöprofil samt att marknadsför den. Det är mer än bara miljöbil, det är ett helt koncept. 3. Utsläpp av Ni, CO2 och partiklar. (För gruppens miljöbil) Renault har genom sin historia ett stort utbud de av så kallade miljödieslar med partikelfilter. Sett till bilarna som är omnämnda i denna studie ligger de alla inom samma nivåer som för konkurrenterna. Ranking 3:a på grund av övriga tillverkare. 4. Bränsleförbrukning per mil och kostnad. (För gruppens miljöbil) Inom miljöbilssegmentet ligger Renault mycket bra till dock inte lägst i klassen. Denna jämförelse beror däremot mycket beroende på bilmodell, se bilaga 3. Ranking 4:a. 5. Vikt. (För gruppens miljöbil) 14

15 Renaultsbilar finns inom framför allt lägre skalan av normalviktiga bilar och har alltid gjort det. Ranking 4:a. 6. Säkerhet. (För gruppens miljöbil) Renaults miljöbils modeller har fått högsta betyg i EuroNCaps krocktester (5 av 5) och ges därför en 5a. LITTERATURFÖRTECKNING 1. Fredrik Borneskans, publicerad på 16 oktober 2008, Duttondirect, Renaults hem Bil Swedens hemsida, DN motor. [Online] [Citat: ] 6. Dagens Media Letra Dagens Media Green Peace Renaults hemsida, Renaults hemsida, Karin Karlsson PR och informationsansvarig på Renult Nordic, , skriftlig korrespondens genom mailkontakt. 13. Automotor & sport, och

16 14. Renaults hemsida, _Politiques/, Renaults hemsida, _Reporting_et_notations/,

17 BILAGA 1 RENAULT MODELLÖVERSIKT

18 Bilaga 2 Produktinformation Megane Touring Motorer Modellerna Epression och Dynamique kan levereras med samtliga motorer medan modell Authentique kan levereras med V eller V Eco2 Fle Fuel V V Automat V Eco2 Fle Fuel 1.9 dci FAP V V Automat 1.9 dci FAP Automat Motor Cylindervolym Effekt kw (hk) v/min. Vridmoment (Nm v/min) 82 (112) 151 (4250) 82 (112) 77 (107) 151 (4250) Bränsletyp Bensin Bensin 148 (3750) E85 Etanol/Bensin 93 (131) 300 (2000) 98,5 (134) 98,5 (134) 93 (131) 191 (3750) 191 (3750) 250 (1600) Diesel Bensin Bensin Diesel Väellåda Väellåda Manuell 5vl Automat 4 vl Manuell 5vl Manuell 6 vl Manuell 6vl Automat 4 vl "Proactive" Automat 4 vl "Proactive" Prestanda Acceleration km/h, sek 11,3 13,2 11,9 9,3 9,7 10,9 10,7 Topphastighet, km/h Bränsleförbrukning, enligt EU-direktiv Blandad, l/100km 7,0 7,7 Stad, l/100km 9,3 10,7 Landsväg, l/100km 5,7 6,0 CO2-utsläpp, g/km ,3 (Värde med bensin) 9,4 (Värde med bensin) 6,1 (Värde med bensin) 172 (Värde med bensin) 5,6 8,0 8,4 6,6 7,1 10,9 11,8 9,0 4,8 6,4 6,5 5,

19 Utrustning Det är framförallt utrustning kopplad till säkerhet (5 stjärnor i EuroNCAP) som är gemensam för alla varianter av modellen Mégane Touring. Med Authentique får man en bil med möjlighet till det mesta i utrustningslistan, den byggs på med Epression och Dynamique. (komplett lista se Renault.se ) Utrustning eempel Gemensam A E D 15 Stålfälg 16 Stålfälg (endast på V) 17" Aluminiumfälg 3-punktsbälten samtliga sittplatser ABS-bromsar Adaptiv krockkudde, förarsida Adaptiv krockkudde, passagerarsida - avstängningsbar ASR, antispinnsystem Bältesförsträckare, dubbla. Fram och ytterplatser bak BAS, panikbromsassistans Belastningsbegränsare, alla platser EBV, Elektronisk bromskraftsfördelning ESP, antisladdsystem Fällbar rygg och dyna i baksätet, delbara 1/3 2/3 Fällbart baksäte, delbara 1/3-2/3 Färddator Fjärrstyrt centrallås - via nyckelkort Förarstol, med justerbar höjd Framstolar med bältespåminnare (ljud) Halvljusautomatik ISOFIX-fästen ytterplatser bak Klimatpaket ECC - Elektroniskt styrd klimatkontroll Luftkonditionering (A/C) Luftkonditionering (A/C) (endast 1.6 eco2 Fle Fuel) Motorblocksvärmare (endast till 1.6 E85) Nackskydd samtliga sittplaster Partikelfilter (endast med diesel) Regnsensor Säkerhetsnackskydd med komfortkudde Sidokrockgardiner fram och bak Sidokrockkuddar fram

20 Tillbehör (eempel) Spoilerljus (dimljus fram)/dimbakljus Ställbar ratt i höjd- och djupled Strålkastarspolning Tre nackskydd bak med justerbar höjd UCL, understyrningskontroll Cykelhållare Cykelhållare för dragkrok. För tre cyklar (upp till 45 kg). Stöldlås på cykelhållaren. Delbart drag För släpvagn finns olika typer av dragkrok beroende på användningsområde, t.e. en delbar dragkrok som enkelt kan demonteras på några sekunder utan verktyg för att bevara linjen på Mégane Touring. Sportpaket Ett sportpaket ger din bil ett sportigare utseende och personlig prägel. Innehåller kjolar runt om (fram, bak och på sidorna). Lackeras i bilens färg.

21 Takspoiler Stil handlar om detaljer. Takspoilern för Mégane Touring förlänger och betonar bilens linje.

Bygg din bil, Steg 5. Sammanfattning

Bygg din bil, Steg 5. Sammanfattning Bygg din bil, Steg 5. Sammanfattning Skriv ut sida Modell: Saab 9-3 SportCombi 2.0t BioPower 200 hk SEK 291 800 Exteriör & Interiör: Jet Black SEK 6 900 Läder/textilklädsel "Sport", Black Lättmetallfälg

Läs mer

Mål 2020: 20% av Mitsubishi Motors produktion ska vara elbilar

Mål 2020: 20% av Mitsubishi Motors produktion ska vara elbilar Anders Erngren PR- och produktchef Mitsubishi Motors: Miljövision 2020 Utveckla elbilstekniken n Mål 2020: 20% av Mitsubishi Motors produktion ska vara elbilar (300 000 bilar) Reducera miljöpåverkan under

Läs mer

Kampanj-prislista Renault Trafic

Kampanj-prislista Renault Trafic Kampanj-prislista Renault Trafic Kampanjmodeller HK Växellåda L1H1 T27 L1H1 T29 L2H1 T29 Trafic Base Line 1.6 dci Single Turbo Inkl. manuell luftkonditionering, bränslevärmare, tidur samt genomlastninglucka

Läs mer

VILKEN PEUGEOT PASSAR DIG BÄST?

VILKEN PEUGEOT PASSAR DIG BÄST? VILKEN PEUGEOT PASSAR DIG BÄST? MÖT EN NY GENERATION PEUGEOT. De senaste åren har vi målmedvetet arbetat med att ta Peugeot till en högre nivå i alla led. Kvalitet, komfort och design har givetvis varit

Läs mer

TACK FÖR ATT DU KÖR EN TOYOTA PRIUS.

TACK FÖR ATT DU KÖR EN TOYOTA PRIUS. TACK FÖR ATT DU KÖR EN TOYOTA PRIUS. Skandinaviens mest nöjda bilägare i mellanbilsklassen kör Toyota Prius 2007-2010. - AUTOINDEX 2011 Hybridåret 2012. Smygpremiär 3 X Prius. Som Priusägare är du redan

Läs mer

RENAULT MASTER. Prislista & Produktfakta. från 7,8 l / 100 km. Cirkapriser gäller from 2012-05-30 Ändrad 2012-08-01

RENAULT MASTER. Prislista & Produktfakta. från 7,8 l / 100 km. Cirkapriser gäller from 2012-05-30 Ändrad 2012-08-01 RENAULT MASTER Prislista & Produktfakta Cirkapriser gäller from 2012-05-30 Ändrad 2012-08-01 Nu med ännu lägre förbrukning! från 7,8 l / 100 km NYHET: Master Flak & Master Konceptskåp Alla rekommenderade

Läs mer

NISSAN NV200 SKÅP PRISLISTA 01.10.2015

NISSAN NV200 SKÅP PRISLISTA 01.10.2015 NISSAN NV200 SKÅP PRISLISTA 01.10.2015 CA-pris Moms Rekommenderat Motor Version Skjutdörr Lastvolym Växel CO 2 Totalvikt ex. moms 25 % cirkapris m³ låda (g/km) kg SEK SEK SEK 1.5dCi 90 hk EURO5b+ Comfort

Läs mer

Riktlinjer för inköp av personbilar i Enköpings kommun

Riktlinjer för inköp av personbilar i Enköpings kommun Bilden ur Enköpings kommuns grafiska riktlinjer - Grafisk profil. Riktlinjer för inköp av personbilar i Enköpings kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2011-03-07, KS2011/106 Omfattning och syfte Riktlinjerna

Läs mer

Anvisning till: Riktlinjer för inköp av personbilar. Enköpings kommun

Anvisning till: Riktlinjer för inköp av personbilar. Enköpings kommun Anvisning till: Riktlinjer för inköp av personbilar Enköpings kommun Denna vägledning till dokumentet Riktlinjer för inköp av personbilar i Enköpings kommun ger en djupare förklaring till de olika skrivningarna

Läs mer

ELBILAR som kommer till Sverige 2010 2011

ELBILAR som kommer till Sverige 2010 2011 ELBILAR som kommer till Sverige 2010 2011 en sammanställning av de bilmodeller som presenterades av billeverantörer på Vattenfalls och Stockholms stads elbilsseminarium 12 april 2010. Informationen i dokumentet

Läs mer

Auris Touring Sports. Premiär i augusti 2013. www.toyota.se

Auris Touring Sports. Premiär i augusti 2013. www.toyota.se Auris Touring Sports Premiär i augusti 2013 www.toyota.se Auris Touring Sports Det är många som har längtat efter en ny C-klasskombi från Toyota och efter sommaren är den här, nya Auris Touring Sports.

Läs mer

NY RENAULT TRAFIC DUBBELHYTT. Prislista och Tillval

NY RENAULT TRAFIC DUBBELHYTT. Prislista och Tillval NY RENAULT TRAFIC DUBBELHYTT lista och Tillval PRISER Kod Engine Norm Växellåda Storlek HK exkl moms DC1E2 212SB6 1,6 R9M FAP Twin Turbo S/S EURO5 6-vxl manuell (PF6) L2 H1 120 hp 282 000 kr DC1E2 212SA6

Läs mer

SETPEMBER 2015 VARJE MÅNAD FÖR DIG MED VOLVOKORT ELLER RENAULTKORT TRE NYANSER AV STORSTADSLIV

SETPEMBER 2015 VARJE MÅNAD FÖR DIG MED VOLVOKORT ELLER RENAULTKORT TRE NYANSER AV STORSTADSLIV SETPEMBER 2015 KORT GOTT VARJE MÅNAD FÖR DIG MED VOLVOKORT ELLER RENAULTKORT TRE NYANSER AV STORSTADSLIV RENAUKTUELLT ETT RENODLAT RENAULTKORT Känner du till att det nu finns ett renodlat Renaultkort som

Läs mer

BMW ökar mest bland tjänstebilar i Sverige!

BMW ökar mest bland tjänstebilar i Sverige! BMW ökar mest bland tjänstebilar i Sverige! Eftersom BMW, enligt det oberoende tjänstebilsförlaget Ynnor, ökar mest bland tjänstebilar i Sverige, så vet vi att allt fler får sina tjänstebilsdrömmar uppfyllda.

Läs mer

Konsten att bli en omtänksam, grön och smart bilist. Kampanjen för ett vettigare sätt att röra sig i trafiken

Konsten att bli en omtänksam, grön och smart bilist. Kampanjen för ett vettigare sätt att röra sig i trafiken Konsten att bli en omtänksam, grön och smart bilist. Kampanjen för ett vettigare sätt att röra sig i trafiken Att köra en stor stadsjeep istället för vanlig bil under ett år, ger upphov till lika stort

Läs mer

Miljöbästa bilar 2013

Miljöbästa bilar 2013 Miljöbästa bilar 213 Urvalskriterier Klimat Enligt regeringens förslag till ny miljöbilsdefinition, som planeras införas den 1 januari 213. Koldioxidutsläppen ur avgasröret ska vara mindre än 95 +,457*(M

Läs mer

NISSAN NV400 SKÅP Working Star PRISLISTA 2014-11-12

NISSAN NV400 SKÅP Working Star PRISLISTA 2014-11-12 SE-18C-0489 NISSAN NV400 SKÅP PRISLISTA 2014-11-12 Ca-pris Moms Rekommenderat Lastvolym Växel- ex. Moms 25 % cirkapris Motor Effekt Version Model Chassis m³ låda SEK SEK SEK 2.3 dci DPF EURO5 125hp (92kW)

Läs mer

Miljöfordon Syd. Vi behöver våra bilar, men även en bra miljö!

Miljöfordon Syd. Vi behöver våra bilar, men även en bra miljö! Energideklaration fordon Analys av fordon som ger lägre kostnader och miljöpåverkan Jonas Lööf Miljöfordon Syd Tylösand 2013-05-14 Miljöfordon Syd Förening för alla bil- och miljöintresserade fler miljöbilar

Läs mer

Din A-Klass: A 180 BlueEFFICIENCY

Din A-Klass: A 180 BlueEFFICIENCY Exemplarisk illustration Exemplarisk illustration Sammanställning Motor A 180 BlueEFFICIENCY Välj klädsel Jupiterröd Hjul AMG lättmetallfälgar 45,7 cm (18 tum) i multi-ekerdesign Klädsel Konstläderklädsel

Läs mer

NISSAN LEAF SHIFT_. Utvändigt Invändigt Specifikationer Printa Avsluta

NISSAN LEAF SHIFT_. Utvändigt Invändigt Specifikationer Printa Avsluta NISSAN LEAF SHIFT_ NISSAN LEAF NY DESIGN Den aerodynamiska utformningen av Nissan LEAF bidrar till att spara energi och sänka vindbruset. NY ENERGI Att ladda Nissan LEAF går snabbt, är enkelt och rent.

Läs mer

GM Europe. GM på Paris Bilsalong 2008 ÅTTA PREMIÄRER PLUS MILJÖPOSITIV BILTEKNIK

GM Europe. GM på Paris Bilsalong 2008 ÅTTA PREMIÄRER PLUS MILJÖPOSITIV BILTEKNIK GM Europe General Motors Europe AG Stelzenstrasse 4 P.O. Box CH-8152 Glattbrugg Switzerland GM på Paris Bilsalong 2008 ÅTTA PREMIÄRER PLUS MILJÖPOSITIV BILTEKNIK 5 världspremiärer: o Chevrolet Cruze o

Läs mer

Fr.o.m. den 1:a november marknadsförs Opels person- och lätta transportbilar via ett nytt bolag:

Fr.o.m. den 1:a november marknadsförs Opels person- och lätta transportbilar via ett nytt bolag: Opel miljöbilar En översikt Thomas Forslund Företagsbilar Opel Sverige AB 17 November 2009 070-377 53 83 thomas.forslund@gm.com www.opel.com 1 www.opel.se 2009-11-18 Thomas Forslund - Opel Sverige AB Ny

Läs mer

Prislista. Ford Transit Connect. Connect L1 Ambiente 1 Motor Växellåda Exkl moms. Connect L1 Trend 2 Motor Växellåda Exkl moms

Prislista. Ford Transit Connect. Connect L1 Ambiente 1 Motor Växellåda Exkl moms. Connect L1 Trend 2 Motor Växellåda Exkl moms Prislista Ford Transit Connect Connect L1 Ambiente 1 Motor Växellåda Exkl moms Ambiente 1.6TD075 M5 137.756:- Ambiente 1.0T 100 M6 137.756:- Ambiente 1.6TD095 M5 159.356:- Ambiente 1.5TD120 MPS 182.556:-

Läs mer

Bil upphandling Kravspecifikation

Bil upphandling Kravspecifikation 1.1 Kravspecifikation För att en anbudsgivare ska gå vidare till utvärderingen måste samtliga ska- krav under rubriken 1.2.1 1.2.2. vara uppfyllda. Vidare måste anbudsgivaren för den specifika produktgruppen

Läs mer

Bränslen/energi. Bensin Diesel Naturgas Fordonsgas 50/50 Biogas El Sol, vind och vatten

Bränslen/energi. Bensin Diesel Naturgas Fordonsgas 50/50 Biogas El Sol, vind och vatten Bränslen/energi Bensin Diesel Naturgas Fordonsgas 50/50 Biogas El Sol, vind och vatten Vad driver utvecklingen mot en miljövänligare fordonsflotta? Medelhavsklimatet kommer en meter närmare varje timme.

Läs mer

Miljöbästa bilar 2015

Miljöbästa bilar 2015 Miljöbästa bilar 215 Urvalskriterier Förnybarhet Bilen ska vara fossiloberoende. Med detta menas att den ska vara typgodkänd för att köras på ett kommersiellt tillgängligt drivmedel som till minst 75 %

Läs mer

Nya Opel Corsa Enjoy Modellår 2016 - Utgåva 2015-10-16 Alla rekommenderade cirkapriser visas i kr inkl. moms

Nya Opel Corsa Enjoy Modellår 2016 - Utgåva 2015-10-16 Alla rekommenderade cirkapriser visas i kr inkl. moms Nya Opel Corsa Enjoy år 216 Utgåva 215116 l/1 km CO2 g/km Vägskatt (215) Kamrem eller Enjoy Corsa Enjoy 3dörrars/5dörrars Ord. Kampanjpris 1.4 ECOTEC 9 hk MT5 5,2/5,2 121/122 58/62 8/8 Kedja 14 129 9 1.4

Läs mer

Elbilar och laddhybrider du kan köpa nu. Chevrolet Volt laddhybrid

Elbilar och laddhybrider du kan köpa nu. Chevrolet Volt laddhybrid Elbilar och laddhybrider du kan köpa nu Här hittar du de bilar som du kan gå in i en bilaffär och beställa nu. Vi har inte tagit med fordon som klassas som mopeder, arbetsredskap eller fyrhjuliga motorcyklar.

Läs mer

Pressen hyllar nya Passat GTE

Pressen hyllar nya Passat GTE Pressen hyllar nya Passat GTE En laddhybrid har nog aldrig varit så attraktiv som nu. Bytbil.com, 28 augusti Grönare mil med bil är svårt att finna i den här populära klassen. TT (Nyhetsbyrå), november

Läs mer

Jeep Wrangler MY12 Standardutrustning/Tillval/Tekniska specifikationer

Jeep Wrangler MY12 Standardutrustning/Tillval/Tekniska specifikationer Standardutrustning/Tillval/Tekniska specifikationer Nr 1/2012 Gäller från 2012-03-09 Modellprogram Gäller fr. o. m. 2012-03-09 Versioner Wrangler 2-dörrars 3.6 V6 AT5 284hk Wrangler Unlimited 4-dörrars

Läs mer

Hur väljer man den mest miljöanpassade bilen?

Hur väljer man den mest miljöanpassade bilen? Hur väljer man den mest miljöanpassade bilen? Mats-Ola Larsson, konsult och miljörådgivare på Trafikkontoret i Göteborg mats-ola@miljoinfo.se Förbrukning hos nysålda bilar (deklarerad) För gas- och etanolbilar

Läs mer

Riktlinjer för fordon och drivmedel inom Södertälje kommun

Riktlinjer för fordon och drivmedel inom Södertälje kommun Datum 2015-01-12 Enhet Samhällsbyggnadskontoret Riktlinjer för fordon och drivmedel inom Södertälje kommun Allmänt Riktlinjer för fordon och drivmedel omfattar alla nämnder och helägda kommunala bolag

Läs mer

Cyl.Volym Däck/Fälg (Stål) 55 kw 75 hk. 55 kw 75 hk. 1.461 cm³ 195/65 R 15 149.600:- 1.461 cm³ 195/65 R 15 147.400. 66 kw 90 hk.

Cyl.Volym Däck/Fälg (Stål) 55 kw 75 hk. 55 kw 75 hk. 1.461 cm³ 195/65 R 15 149.600:- 1.461 cm³ 195/65 R 15 147.400. 66 kw 90 hk. Prislista Citan 2015 Typ Skåp Kompakt Motor/Växellåda/ Max.Vridmoment med 5-vxl manuell växellåda, 180 Nm vid 1.750-2.500 v/min Skåp Lång med 5-vxl manuell växellåda, 180 Nm vid 1.750-2.500 v/min Effekt

Läs mer

Miljöbästa bilar 2014

Miljöbästa bilar 2014 Miljöbästa bilar 214 Urvalskriterier Klimat För bilar som kan drivas av etanol E85 eller fordonsgas får koldioxidutsläppen ur avgasröret vara högst 15 g/km. Elbilar och laddhybrider får förbruka högst

Läs mer

renault LAGUNA SPORT TOURER drive the change

renault LAGUNA SPORT TOURER drive the change NYA renault LAGUNA SPORT TOURER drive the change FÖRENA NJUTNING MED NÖJE EN FANTASTISK OCH INTENSIV KÄNSLA. EN LYSANDE OCH INTELLIGENT UTSTRÅLNING. EN STILFULL DESIGN MED TYDLIGA FORMER. LAGUNA GER

Läs mer

Simrishamn, VPS, David Weiner, dweiner Utfärdardatum: 2011-08-19 Sida 1

Simrishamn, VPS, David Weiner, dweiner Utfärdardatum: 2011-08-19 Sida 1 Sida 1 Miljöpåverkan från transporter Vilka är alternativen Volvos miljöbilar Elsattsningen One Tonne Life Säkerhet i alla faser Sida 2 Utställda bilar C30 DRIVe (115 hk) Bränsleförbrukning 0,38 l/mil

Läs mer

Microcar. News. innovation. DCI Révolution. www.microcar.se. Fabriqué en France

Microcar. News. innovation. DCI Révolution. www.microcar.se. Fabriqué en France Microcar NYHET Ny collection AV Microcar M8 Coffee & Chocolate innovation Ny MOTORTEKNIK DCI Révolution News wwwmicrocarse MICROCAR M8 FINNS NU MED AIRCONDITION Fabriqué en France excellence M 8 C&C fr

Läs mer

LEXUS RX 400h. Fr o m 0503

LEXUS RX 400h. Fr o m 0503 LEXUS RX 400h Fr o m 0503 MILJÖ- DEKLARATION RX 400h Tillverkning Fabriken är certifi erad enligt internationella miljöledningsstandarden ISO 14001. Bränsledeklaration Förbrukning, liter/100 km. Blandad

Läs mer

2. Fordonspolicy för Vallentuna kommun

2. Fordonspolicy för Vallentuna kommun VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2015-01-07 DNR KS 2014.561 ROBERT NILSSON SID 1/1 INKÖPSCONTROLLER ROBERT.NILSSON@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Fordonspolicy

Läs mer

Kör ekonomiskt utan att ge avkall på effektiviteten

Kör ekonomiskt utan att ge avkall på effektiviteten Kör ekonomiskt utan att ge avkall på effektiviteten De nya transportbilarsmodellerna håller priserna och kostnaderna i styr Volkswagen utvecklar sina transportbilar så att de i allt högre grad ska beakta

Läs mer

Folksams Tjänstebilsindex 2008

Folksams Tjänstebilsindex 2008 2008-04-29 Sid 1(5) Folksams Tjänstebilsindex 2008 Kartläggning av privat och offentlig sektors inköp av tjänste- och företagsbilar : Om säkerheten och bränsleförbrukningen i de svenska bilparkerna inom

Läs mer

Varje droppe räknas! Vi kan inte göra något åt dieselpriset, men vi kan minska förbrukningen

Varje droppe räknas! Vi kan inte göra något åt dieselpriset, men vi kan minska förbrukningen Varje droppe räknas! Vi kan inte göra något åt dieselpriset, men vi kan minska förbrukningen Teknikerna har lyckats med det som länge verkade vara omöjligt: att minska bränsleförbrukningen men ändå uppfylla

Läs mer

BMW X5. När Sheer du älskar. www.bmw.com. allt annat än statisk elektricitet.

BMW X5. När Sheer du älskar. www.bmw.com. allt annat än statisk elektricitet. Annons Hela denna bilaga är en annons från BMW Annons BMW The all-new i BMW X5 www.bmw.com När Sheer du älskar Driving att köra Pleasure allt annat än statisk elektricitet. BILEN SOM ÄR BYGGD AV KOL ISTÄLLET

Läs mer

ATV WHERE EVER YOU ARE

ATV WHERE EVER YOU ARE ATV WHERE EVER YOU ARE 1 dinli WHERE E Centhor 800 cc Centhor 700 cc Lig 450 2 VER YOU ARE htning cc thunder 350 cc cobia 50 cc 3 Centhor 800 cc Vägregistrerad, får framföras med A- eller B-körkort Tekniska

Läs mer

01 TWINGO II 04 > 05 02 GRAND MODUS 06 > 07 03 clio ii 09 04 clio III 10 > 11

01 TWINGO II 04 > 05 02 GRAND MODUS 06 > 07 03 clio ii 09 04 clio III 10 > 11 renault FÄLGKATALOG 2013 VEM KAN BÄTTRE TA HAND OM DIN RENAULT ÄN RENAULT? innehåll 01 TWINGO II 04 > 05 02 GRAND MODUS 06 > 07 03 clio ii 09 04 clio III 10 > 11 05 NYA CLIO 12 > 13 06 MEGANE II / scenic

Läs mer

CITROËN DS5. Nya Citroën DS5 början på en ny tid. Öppet hus i helgen 21 22 april

CITROËN DS5. Nya Citroën DS5 början på en ny tid. Öppet hus i helgen 21 22 april ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Citroën ANNONS CITROËN DS5 Nya Citroën DS5 början på en ny tid Citroën FreeDrive Sveriges mest generösa serviceavtal? Citroën. Med innovation i generna Öppet

Läs mer

Elbilens utmaningar och möjligheter. Per Kågeson Nature Associates 2010-11-25

Elbilens utmaningar och möjligheter. Per Kågeson Nature Associates 2010-11-25 Elbilens utmaningar och möjligheter Per Kågeson Nature Associates 2010-11-25 Verkningsgrad hos elbil % Transmissionsförluster på nätet 8 Förluster vid laddning av batterierna 5 Batteriernas självurladdning

Läs mer

FRÅGOR OCH SVAR OM PRIUS LADDHYBRID

FRÅGOR OCH SVAR OM PRIUS LADDHYBRID FRÅGOR OCH SVAR OM PRIUS LADDHYBRID INTRODUKTION 1. Hur fungerar Prius Laddhybrid? Prius Laddhybrid tillhör gruppen Plug-in Hybrid Electric Vehicles (PHEV) och är en laddbar parallellhybrid. I en parallellhybrid

Läs mer

Audi som miljöbil. Faktum, frågor och svar. Audi Sverige, miljöpolicy:

Audi som miljöbil. Faktum, frågor och svar. Audi Sverige, miljöpolicy: MAJ 2007 BRO 190 600 STENSTÖM RED CELL Audi Sverige, miljöpolicy: Vårt arbete ska kännetecknas av förebyggande åtgärder, ständiga förbättringar och vi ska uppfylla de krav lagstiftningen och våra kunder

Läs mer

Bilmodell Motor Växellåda Standardutrustning Paket Nyheter

Bilmodell Motor Växellåda Standardutrustning Paket Nyheter VOLVO S70/V70 1997 1/9 En ny Volvo-epok inleds 1997 då marknadsledaren och bästsäljaren Volvo 850 lämnar över stafettpinnen till sin efterträdare sedanmodellen Volvo S70 och herrgårdsmodellen Volvo V70.

Läs mer

Här är nya årets. De ekonomiska frågorna borde

Här är nya årets. De ekonomiska frågorna borde Här är nya årets En ny våg av nya miljöbilar är på väg in. Men vad är bäst hybridbil, etanolbil eller biogasbil? Eller kanske en vanlig bensin- eller dieselmodell? Privata Affärer ger dig tips om dagens

Läs mer

Trafiksäker bil. krocksäkerhet & bilbesiktningsresultat

Trafiksäker bil. krocksäkerhet & bilbesiktningsresultat Trafiksäker bil krocksäkerhet & bilbesiktningsresultat För dig som letar efter en begagnad bil är det inte självklart att du ska räkna med att en krocksäker bil per automatik går felfritt genom bilbesiktningen

Läs mer

TEKNISK FAKTA NYA PARTNER

TEKNISK FAKTA NYA PARTNER TEKNISK FAKTA NYA PARTNER JUNI 2015 2015-06-17 NYA PEUGEOT PARTNER SKÅP MOTORER BlueHDi BlueHDi BlueHDi BlueHDi BlueHDi BlueHDi Electric Electric L1 75 hk L1 100 hk L2 100 hk L1 100 hk L2 100 hk L1 120

Läs mer

A4 Avant. A4 Avant. Audi unite. Motor. Exteriör. Interiör. Produktnr. Beskrivning Pris

A4 Avant. A4 Avant. Audi unite. Motor. Exteriör. Interiör. Produktnr. Beskrivning Pris Audi unite A4 Avant Totalpris 323 600 SEK Produktnr. Beskrivning Pris A4 Avant Motor 8K50QC\0 2.0 TDI clean diesel 6-växlad Power: 110(150) kw(hk) Bränsleförbrukning: Blandad körning: 4,6 l CO2-utsläpp:

Läs mer

Polestars effektoptimeringar:

Polestars effektoptimeringar: Polestars effektoptimeringar utvecklas tillsammans med Volvo och ger ökad motoreffekt med bibehållna Volvo Originalgarantier. Med Volvos intyg ska kunden registreringsbesiktiga sin bil och därmed höja

Läs mer

Audi unite. Motor. Exteriör. Interiör. Produktnr. Beskrivning Pris

Audi unite. Motor. Exteriör. Interiör. Produktnr. Beskrivning Pris Audi unite Q5 Totalpris 368 100 SEK Produktnr. Beskrivning Pris Q5 Motor 8RB0Q9\1 2.0 TDI clean diesel quattro 6-växlad Power: 110(150) kw(hk) Bränsleförbrukning: Blandad körning: 5,6 l CO2-utsläpp: 147

Läs mer

Bilen och miljön Våren 2013

Bilen och miljön Våren 2013 Bilen och miljön Våren 2013 OM SBM Bilägarpanel SBM Bilägarpanel är en konsument- och användarpanel sammansatt av ett stort antal bilägare med varierande ålder, kön, social bakgrund, trafikvana och bilerfarenhet.

Läs mer

Spara pengar och på miljön. med lågemissionsbilar

Spara pengar och på miljön. med lågemissionsbilar Spara pengar och på miljön med lågemissionsbilar Parkeringsrabatt för lågemissionsbilar Du får en rabatt på 50 procent på din parkeringsavgift i Helsingfors ifall du äger en personbil som uppfyller kriterierna

Läs mer

citroën DS design och teknologi som väcker känslor

citroën DS design och teknologi som väcker känslor citroën DS design och teknologi som väcker känslor citroën DS5 Väldigt mycket känsla i en ovanligt snygg Citroën Lasse Svärd, DN Motor 26 maj 2012 Med sin avancerade teknik, design och materialval är Citroën

Läs mer

Nissan e NV200 Skåp. Priser, utrustning, specifikationer, färger 23.05.14 SE 20C 0407

Nissan e NV200 Skåp. Priser, utrustning, specifikationer, färger 23.05.14 SE 20C 0407 Nissan e NV200 Priser, utrustning, specifikationer, färger 23.05.14 SE 20C 0407 Prislista Drivning Motor Växellåda Utrustningsnivå Cirkapris exkl. Moms SEK 25% moms SEK Rek. cirkapris SEK Framhjulsdrift

Läs mer

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 14 RESEPOLICY FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2003-03-31

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 14 RESEPOLICY FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2003-03-31 ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 14 RESEPOLICY FÖR ESLÖVS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2003-03-31 Denna policy gäller för medarbetare, inhyrd medarbetare, och förtroendevalda inom Eslöv kommun

Läs mer

Saab 9-3 Aero Sedan 2014 Bilspecifikation

Saab 9-3 Aero Sedan 2014 Bilspecifikation Saab 9-3 Aero Sedan 2014 Bilspecifikation 2014-02-14 Sida 1 av 5 Standardutrustning Kupé och Interiör Läderklädd sportratt, ställbar i höjd- och längdled Sportstolar i läderklädsel Elmanövrerade och eluppvärmda

Läs mer

Miljöbil på villovägar. Per Kågeson SNS Förlag 2009

Miljöbil på villovägar. Per Kågeson SNS Förlag 2009 Miljöbil på villovägar Per Kågeson SNS Förlag 2009 Är vi på rätt väg? Europa menar att 10% biodrivmedel kanske är mer än miljön tål satsar på låginblandning Men Sverige vill nå 100% i kombination med Europas

Läs mer

5 års Nybilsgaranti med fri körsträcka. Produktfakta

5 års Nybilsgaranti med fri körsträcka. Produktfakta 5 års Nybilsgaranti med fri körsträcka Produktfakta MODELLPROGRAM MOTOR DRIVMEDEL VÄXELLÅDA UTRUSTNINGSNIVÅ BESTÄLLNINGSKOD 2,5 CRDi (136 hk) Diesel Manuell 6-vxl Select GDF36B857D-H880 2,5 CRDi (136 hk)

Läs mer

HÅLLBARHET PÅ VÄG. ANLEDNINGARNA TILL ATT VI UTSETTS TILL DEN LEDANDE BILTILLVERKAREN PÅ HÅLLBARHET I DOW JONES SUSTAINABILITY INDEX 9 ÅR AV 10.

HÅLLBARHET PÅ VÄG. ANLEDNINGARNA TILL ATT VI UTSETTS TILL DEN LEDANDE BILTILLVERKAREN PÅ HÅLLBARHET I DOW JONES SUSTAINABILITY INDEX 9 ÅR AV 10. Hållbarhet på väg. www.bmw.se När du älskar att köra HÅLLBARHET PÅ VÄG. ANLEDNINGARNA TILL ATT VI UTSETTS TILL DEN LEDANDE BILTILLVERKAREN PÅ HÅLLBARHET I DOW JONES SUSTAINABILITY INDEX 9 ÅR AV 10. LEDANDE

Läs mer

FORSKNING & UTVECKLING

FORSKNING & UTVECKLING FORSKNING & UTVECKLING Forskningscentrum för framtidens miljöbilar REDUKTION Effektiv körning minskar bränsleförbrukning MILJÖKOMPENSATION Kompensation av dina CO2-utsläpp KIA Navigate: Tre vägar till

Läs mer

tekniska fakta peugeot boxer chassi

tekniska fakta peugeot boxer chassi tekniska fakta peugeot boxer chassi boxer 2013-11-08 PEUGEOT BOXER CHASSI MOTORER 2,2 HDi 2,2 HDi 2,2 HDi 3,0 HDi 2,2 HDi 2,2 HDi L1 L3 L3 L3 DH L3 DH L4 MOTOR, VÄXELLÅDA & STYRNING Cylindervolym (cm³)

Läs mer

Prius Plug-in Hybrid

Prius Plug-in Hybrid Prius Plug-in Hybrid Prius Plug-in Hybrid. Bilen som är det bästa av två världar både en elbil och en hybrid i ett med mycket låg bränsleförbrukning och lågt koldioxidutsläpp. Tack vare de tekniskt framstående

Läs mer

Provkör och njut vårt sparprogram.

Provkör och njut vårt sparprogram. Vårt sparprogram, innehåll: Modell Effekt Br. förbr. CO 2 /km Pris från Audi A3 1.6 TDIe 105 hk/250 Nm 4,1 l/100 km 109 g 206.800 kr Audi A3 1.6e 102 hk/148 Nm 6,8 l/100 km* 162 g* 187.500 kr Audi A4 2.0

Läs mer

Vattenfall och Design open?

Vattenfall och Design open? Vattenfall och Design open? 20090528 Göteborg Camilla Feurst Information It is possible to replace the image on the dividing slide if desired (menu command Insert > Picture > From File ). Afterwards, set

Läs mer

Företagsbilar Vi får din verksamhet att rulla

Företagsbilar Vi får din verksamhet att rulla Nissan Företagsbilar Vi får din verksamhet att rulla Smarta lösningar för alla verksamheter Som beslutsfattare vet du att alla verksamheter har olika behov. Detta gäller inte minst behovet av olika transportlösningar.

Läs mer

LVC Event Göteborg 9 10 april 2014. LCV Kampanj Q1 & Q2

LVC Event Göteborg 9 10 april 2014. LCV Kampanj Q1 & Q2 LVC Event Göteborg 9 10 april 2014 LCV Kampanj Q1 & Q2 WORKING STAR EDITION AC ESP Elfönsterhissar Airbag, förare/pass. Sidoairbag GPS Navigation CD-Bluetooth Backkamera C-lås Dimljus NV200 Working Star

Läs mer

Varje stad kräver sin egen uträkning. Hur ser din kalkyl ut?

Varje stad kräver sin egen uträkning. Hur ser din kalkyl ut? SCANIA CITYWIDE Scania bedriver en aktiv produktutveckling och produktförbättring. Scania förbehåller sig därför rätten att utan föregående meddelande genomföra ändringar av konstruktioner, specifikationer,

Läs mer

Nissan e-nv200 Combi, Evalia

Nissan e-nv200 Combi, Evalia Nissan e-nv200 Combi, Evalia Priser, utrustning, specifikationer, färger Prislista Cirkapris exkl. 25% moms Rek. cirkapris Drivning Motor Växellåda Utrustningsnivå Moms SEK SEK SEK Combi-5 Efter 40.000

Läs mer

priser & produktfakta peugeot ion

priser & produktfakta peugeot ion priser & produktfakta peugeot ion ion MOTOR El-synkron BRÄNSLEFÖRBRUKNING Blandad körning CO2 blandad (g/km) Räckvidd MOTOR 13,5 kwh/100km Batteri typ / Kapacitet (kw.h) Litium-ion / 16 Maxeffekt kw (hk

Läs mer

Buy Smart+ Grön upphandling i Europa. Fordon

Buy Smart+ Grön upphandling i Europa. Fordon Buy Smart+ Grön upphandling i Europa Fordon Innehåll Introduktion Teknik Märkning Kriterier Tips Introduktion Introduktion Utmaningar Klimatet Vägtrafiken orsakar 20 % av CO 2 -utsläppen i EU Utsläpp av

Läs mer

Faktablad KVD Bilpriser.se

Faktablad KVD Bilpriser.se Faktablad KVD Bilpriser.se Om topplistorna I topplistorna nedan presenteras bilmodeller som vi kommer att se mer av på den svenska begagnatmarknaden inom den närmsta tiden, till följd av det pågående bilmodellårsskiftet

Läs mer

Bilmodell Motor Växellåda Standardutrustning Paket Nyheter

Bilmodell Motor Växellåda Standardutrustning Paket Nyheter VOLVO S80 1999 1/8 Den 28 maj 1998 visades Volvo S80 för första gången. Bilen var den första att byggas på den nyutvecklade P2-plattformen, men också den bil som lanserade Volvos nya formspråk med sin

Läs mer

Originaltillbehör. Civic. Hybrid

Originaltillbehör. Civic. Hybrid Originaltillbehör Civic Hybrid 02 03 Gör ett unikt val Med Civic Hybrid kan du fatta ett grönt beslut, utan att behöva kompromissa med stil, komfort och prestanda. Det är det som gör Civic Hybrid speciell.

Läs mer

Bilen på bilden är extrautrustad.

Bilen på bilden är extrautrustad. panda Fiat Panda har allt det du behöver, gott om utrymme trots sitt smidiga yttre, generös standardutrustning med bland annat ABS-bromsar, ESP med Hill Holder, servostyrning med cityfunktion, dubbla krockkuddar

Läs mer

ANMÄLAN AV SVENSKA PEUGEOT för vilseledande marknadsföring

ANMÄLAN AV SVENSKA PEUGEOT för vilseledande marknadsföring Till Konsumentombudsmannen Konsumentverket 118 87 Stockholm Även via e-post på konsumentverket@konsumentverket.se ANMÄLAN AV SVENSKA PEUGEOT för vilseledande marknadsföring Anmälare BioAlcohol Fuel Foundation

Läs mer

Diesel eller Bensin? 10.05.19. Av: Carl-Henrik Laulaja 9A

Diesel eller Bensin? 10.05.19. Av: Carl-Henrik Laulaja 9A Diesel eller Bensin? 10.05.19 Av: Carl-Henrik Laulaja 9A Innehållsförteckning: Inledning: Sida 3 Bakgrund: Sida 3 Syfte/frågeställning: Sida 4 Metod: Sida 4 Resultat: Sida 5 Slutsats: sida 5/6 Felkällor:

Läs mer

Produktkatalog. Dinli 50 Barn Dinli 50 EU-moped Dinli 100 Dinli 350 Dinli 450 Dinli 700. Upplev den maxade körglädjen

Produktkatalog. Dinli 50 Barn Dinli 50 EU-moped Dinli 100 Dinli 350 Dinli 450 Dinli 700. Upplev den maxade körglädjen Produktkatalog Dinli 50 Barn Dinli 50 EU-moped Dinli 100 Dinli 350 Dinli 450 Dinli 700 Upplev den maxade körglädjen Från början var nog betydelsen av ordet ATV inte tänkt att innefatta stadstrafik. Terrängen

Läs mer

Utredning avseende klimatkompensering

Utredning avseende klimatkompensering Utredning avseende klimatkompensering Uppsala 2011-08-17 Reviderad Tema projektledare Box 237 751 05 Uppsala Tel: 018-17 08 10 Fax: 018-17 08 75 Upprättad av: Fredrik Sadjak Granskad av: Gunnar Gedin Sid:

Läs mer

ds4 Nya CITROËN ds4 CITROËN ds3 CITROËN

ds4 Nya CITROËN ds4 CITROËN ds3 CITROËN ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Citroën ANNONS CITROËN DS4 Nya Citroën DS4 inte som alla andra bilar Style it your way Citroën DS3 Citroën Mindre förbrukning, större besparing Öppet hus i helgen

Läs mer

Bästa. Det du först och främst. ekonomi tema bilar

Bästa. Det du först och främst. ekonomi tema bilar ekonomi tema bilar Bästa bilköp Att köpa en ny bil ger frihet och äventyrskänsla. Men det är också en av de största investeringarna du gör i livet. Följ Ljuva Livets råd i jakten på din nya kompanjon på

Läs mer

FIAT PERSONBILAR. PRIsÖVERSIKT 1 oktober 2010

FIAT PERSONBILAR. PRIsÖVERSIKT 1 oktober 2010 FIAT PERSONBILAR PRIsÖVERSIKT 1 oktober 2010 INNEHÅLL: fiat Panda MY Sida 3 fiat 500/500c Sida 4 Fiat punto evo sida 7 Fiat qubo sida 9 fiat DoblÒ sida 12 version fiat panda MY Km/l CO2 g/km Dynamic Dynamic

Läs mer

Volvo Personvagnar AB

Volvo Personvagnar AB Volvo Personvagnar AB C30 Electric Annelie Gustavsson, Produkt chef Page 1 Drive towards zero Varför elektrifiering C30 Electric Utmaningar Page 2 Drive Towards Zero Vision : Att konstruera bilar som inte

Läs mer

Privatleasing av bil. hos Bröderna Brandt Bil AB. för Landstingets personalklubb N:v Götaland. Giltigthetstid 2013-05-01 2014-04-30

Privatleasing av bil. hos Bröderna Brandt Bil AB. för Landstingets personalklubb N:v Götaland. Giltigthetstid 2013-05-01 2014-04-30 Privatleasing av bil för Landstingets personalklubb N:v Götaland hos Bröderna Brandt Bil AB Giltigthetstid 2013-05-01 2014-04-30 Modellprogram Renault Clio IV 1.2 75 hk Expression Manuell klimatanläggning

Läs mer

Miljöbilar 2013. BIL Sweden 2012-12-28

Miljöbilar 2013. BIL Sweden 2012-12-28 Miljöbilar 2013 BIL Sweden 2012-12-28 Miljöbilar 2013 I denna lista finns de personbilar och lätta lastbilar angivna som uppfyller den nya miljöbilsdefinitionen som trädde i kraft den 1 januari 2013 och

Läs mer

Utredning avseende klimatkompensering

Utredning avseende klimatkompensering Utredning avseende klimatkompensering Uppsala Utkast 2011-06-30 Reviderad Tema projektledare Box 237 751 05 Uppsala Tel: 018-17 08 10 Fax: 018-17 08 75 Upprättad av: Fredrik Sadjak Granskad av: Gunnar

Läs mer

CITROËN DS5. Produktfakta. Från 01 februari 2012

CITROËN DS5. Produktfakta. Från 01 februari 2012 CITROËN DS5 Produktfakta Från 01 februari 2012 TEKNISK SPECIFIKATION (Bensin) MOTOR THP 155 Automat THP 200 Bränsletyp Blyfri 95 oktan Blyfri 95 oktan Antal cylindrar 4 4 Antal ventiler / cylinder 4 4

Läs mer

Peugeot. Ur ett miljöperspektiv. Emelie Osbeck 840326 0220 Henrik Rydberg 840919 7459 Ida Bodlund 831129 7546 Per Anders Legeryd 820410 7539

Peugeot. Ur ett miljöperspektiv. Emelie Osbeck 840326 0220 Henrik Rydberg 840919 7459 Ida Bodlund 831129 7546 Per Anders Legeryd 820410 7539 Peugeot Ur ett miljöperspektiv Emelie Osbeck 840326 0220 Henrik Rydberg 840919 7459 Ida Bodlund 831129 7546 Per Anders Legeryd 820410 7539 1 Sammanfattning I denna rapport har Peugeots status och profilering

Läs mer

Framtidens transporter sker med biogas och el

Framtidens transporter sker med biogas och el E.ON Sustainable Mobility Framtidens transporter sker med biogas och el Hållbara transporter kräver ett helhetsgrepp Sustainable Mobility är vår satsning på hållbara transportlösningar. De utgörs av de

Läs mer

ERBJUDANDEN I FEBRUARI

ERBJUDANDEN I FEBRUARI ERBJUDANDEN I FEBRUARI MITSUBISHI HELG 6-7 FEBRUARI EXTRA HELGÖPPET Lördag 10-14 Söndag 11-15 VI PRESENTERAR NYA MITSUBISHI OUTLANDER INGEN VANLIG MILJÖBIL. VÄLKOMMEN PÅ EN PROVTUR Innehåll: Mitsubishi

Läs mer

Mercedes-Benz Vans. V-Klass. Mercedes-Benz Transportbilar hösten 2015. Familjens nya tjänstebil. Paket Executive. Paket Business.

Mercedes-Benz Vans. V-Klass. Mercedes-Benz Transportbilar hösten 2015. Familjens nya tjänstebil. Paket Executive. Paket Business. Pris inkl. moms från: Billån+1 från: Leasing+1 från: Förmånsvärde2 från: Alltid med Edition: V220 SE Edition lång (163 hk) V220 Avantgarde Edition lång (163 hk) 463.900 kr 4.505 kr/mån 3.595 kr/mån 3.100

Läs mer

Tidningstjänst AB och miljön

Tidningstjänst AB och miljön Tidningstjänst AB och miljön Vårt långsiktiga mål Minska fossila bränslen mot transportsträcka med 15 % från 2009 till 2014. Miljöpolicy Tidningstjänst AB strävar efter att leverera Rätt tidning i rätt

Läs mer

>> Pressinformation Premiär för nya smart fortwo och smart forfour

>> Pressinformation Premiär för nya smart fortwo och smart forfour >> Pressinformation Premiär för nya smart fortwo och smart forfour November 2014 1 Nya smart fortwo och forfour... 4-5 En smart historia.... 6-7 Bilder... 8-9 Teknisk information smart fortwo... 10-15

Läs mer

Oförändrade utsläpp från vägtrafiken trots stor minskning av nya bilars bränsleförbrukning

Oförändrade utsläpp från vägtrafiken trots stor minskning av nya bilars bränsleförbrukning PM Trafikverket 781 89 Borlänge Besöksadress: Röda Vägen 1 Telefon: 0771-921 921 2010-11-30 Håkan Johansson Samhällsbehov hakan.johansson@trafikverket.se Direkt: 0243-75969 Oförändrade utsläpp från vägtrafiken

Läs mer

OPEL Vectra MY 08,5B Specifikationer & Prislista 1 juli 2008

OPEL Vectra MY 08,5B Specifikationer & Prislista 1 juli 2008 OPEL Vectra MY 08,5B Specifikationer & Prislista 1 juli 2008 2 Kombikupé Enjoy Motor/Växellåda Kod Inkl moms* Val Motorer / Utrustningsnivåer, Kombikupé Bensin Diesel 1.8 16v 103kW/140hk 5-växlad manuell

Läs mer