EN GRANSKNING AV RENAULTS MILJÖARBETE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EN GRANSKNING AV RENAULTS MILJÖARBETE"

Transkript

1 EN GRANSKNING AV RENAULTS MILJÖARBETE Tillstånd och trender KTH, HT2008 Anna Bondesson Monika Forsman Björn-Emil Jonsson Frida Schildauer

2 ABSTRACT Miljöbilskonceptet har fått större och större utrymme på såväl den svenska som den globala marknaden. Det finns idag ingen standard för vad som räkas som en miljöbil och det är svårt för konsumenter att veta hur de ska göra ett mer miljövänligt bilval. Denna rapport baseras på ett projektarbete utfört under institutionen Industriell Ekologi på KTH och syftet i är att studera den franska biltillverkaren Renault och dess miljöbilskoncept, genom att analysera dess marknadsföring, produktion och framtida miljösatsningar. Både inom forskning och utveckling såväl som marknadsföringsmässigt har Renault satsat mycket på säkerhet. Miljöanpassning har skett genom utveckling av miljöbilskonceptet eco2 där bilens hela livscykel behandlas och krav ställs på miljöcertifierade anläggningar, drift med biobränsle alternativt begränsade koldioidutsläpp och återvinningsbara material. Idag har Renault ett antal bilmodeller Mégane, Megane Touring, Clio III, Kangoo och Kangoo Epress som uppfyller "Renault Eco2" men för närvarnade uppfyller endast de så kallade Flei-Fuel som körs på etanol och bensin Stockholms stads kriterier för att klassas som miljöbil. Renault jobbar hårt på många olika fronter bland annat för att producera miljövänliga motorer, att nå EUs nollutsläppsmål med hjälp av elbilar, utbildning av allmänheten i miljövänlig körning samt fortsatt utveckling av återvinning av bildelar. Miljöarbetet på Renault kommer i framtiden utvidgas med stora satsningar på elbilar och infrastruktur för laddningsstationer under samarbete med den japanska biltillverkaren Nissan. Två intressanta konceptbilar har tagits fram och presenterats under hösten

3 Contents ABSTRACT... 2 INLEDNING... 4 BAKGRUND... 4 RENAULTS MILJÖBILSKONCEPT... 5 PRODUKTIONEN AV BESINDRIVANA FORDON... 6 REKLAM OCH MARKNADSFÖRING... 7 LEDANDE FÖRSÄLNINGSARGUMENT... 9 RENAULTS FRAMTIDA MILJÖSATSNINGAR DESIGNUTVECKLNINGEN AV RENALUTS MILJÖBIL Ondelios - Sesitsig Renault-hybrid med tre motorer Renault ZE - elbil med termokaross ARBETE FÖR HÅLLBAR UTVECKLING RESULTAT OCH SLUTSATSER LITTERATURFÖRTECKNING Bilaga 1. Modellöversikt Bilaga 2. Produktinformation Megane Touring Bilaga 3. Modelljämförelse miljöbilar. 3

4 INLEDNING Miljöbilskonceptet har fått större och stötte utrymme på såväl den svenska som den globala marknaden. Det finns idag ingen standard för vad som räkas som en miljöbil och det är svårt för konsumenter att veta hur de ska göra ett mer miljövänligt bilval. Under 2005 beslöt riksdagen om ett tvång för bensinmackar att tillhandahålla förnyelsebara drivmedel. Mackarna måste i och med lagen, köpa in nya pumpar för förnyelsebara drivmedel. Etanol är det förnyelsebara drivmedel som ökar mest bland svenska miljöbilar, med biogas och elhybrid som alternativ. Denna rapport baseras på ett projektarbete utfört under institutionen Industriell Ekologi på KTH och syftet i är att studera den franska biltillverkaren Renault och dess miljöbilskoncept. Detta genom att besvara ett antal frågor angående designutveckling och marknadsföring, produktion, försäljningssiffror och framtida miljösatsningar för att sedan ranka Renaults miljökoncept mot andra biltillverkare med avseende på allmän miljömedvetenhet och miljösatsning, föroreningar, bränsleförbrukning och säkerhet. En informationssökning samt en intervju kommer att genomföras. Renault har lanserat en ny miljöbilssatsning som behandlar bilens hela livscykel, vid namn eco2 men som det ser ut nu tillverkar Renault endast en miljöbil som följer Stockholms miljöbilsdefinition. I denna rapport behandlas därför främst bilmodeller som drivs på Etanol85 och bensin samt kommande koncept bilar. BAKGRUND Få uppfinningar har påverkat nutidens människa mer än bilen och det är svårt att föreställa sig ett samhälle utan den. I början av 1900-talet var det endast ett fåtal förmögna samt motorsportsfantaster som ägde en bil och idag är det endast ett fåtal som inte gör det. Från början sågs bilen som ett miljövänligt alternativ till hästen som lämnade en stor mängd spillning efter sig men det tog inte lång tid fören nackdelarna som trängsel och olyckor började synas. Idag är miljöfrågan det största diskussionsämnet för de flesta sektorer inte minst för bilindustrin. I dag finns det över fem miljoner bilar i Sverige, detta trots att många miljöförespråkare kämpar för att stoppa den. (1) Renault är en fransk biltillverkare som startade sin produktion av små till medelstora bilar (samt bussar, lastbilar och tais) år År 2004 kom Renault på femte plats av mest populära bilar i Storbritannien och återtog sin position som storsäljare av passagerare bilar och lätta personbilar i Europa. Idag har Renault inlett ett partnerskap med den Japanska biltillverkaren Nissan och äger Samsung Motors och Dacia, tillsammans har de målet att sälja 4 miljoner fordon över hela världen år (2) 4

5 RENAULTS MILJÖBILSKONCEPT Renaults miljösatsning går under namnet eco2. I konceptet tar man grepp över bilens hela livscykel, allt från konstruktion, materialval, bränslealternativ, drift, underhåll och återvinning. För att bilen ska gå under beteckningen eco2 har Renault 3 krav (3) : de tillverkas i en miljöcertifierad anläggning (enligt ISO 14001) de kan köras på biobränsle eller koldioidutsläppen överstiger inte 140 g/km de ingående materialen kan återvinnas till 95 % och minst 5 % av all ingående plast är återanvänd. Enligt Renaults egna definition av ECO2 har de bilar med dieselmotorer vilka ej överstiger 140 g/km C02 och också går under beteckningen. För närvarnade har Renault däremot endast en miljöbil i produktion som når upp till Stockholms miljöbilsdefinition. Vidare kommer fokus att ligga på Renaults bilar som drivs på E85 och bensin, så kallad Fle-Fuel. Dessa är de som uppfyller Stockholms definitionen för miljöbilar. Etanol som drivmedel är det drivmedel som ökar mest bland miljöbilar i Sverige. Av de nyregistrerade miljöbilarna i Sverige för perioden januari-augusti 2008 stod etanol för 67,8% av dessa (4). Sett till andra förnyelsebara alternativ för etanol är utbudet relativt magert, primärt biogas och elhybrid. Under 2005 beslöt riksdagen om ett tvång för bensinmackar att tillhandahålla förnyelsebara drivmedel, även kallad pumplagen (5). Mackarna måste i och med lagen, köpa in nya pumpar för förnyelsebara drivmedel. Eftersom en pump är billigast för E85 har det resulterat i att det är framförallt detta drivmedel som ökat i tillgänglighet. Beträffande biogas begränsas det idag ofta till att det saknas mackar med detta drivmedel. Att det just saknas likvärdiga alternativ är troligen huvudorsaken till att Renault valt att inledningsvis satsa på en miljöbil med etanol som drivmedel. E85 är relativt lika bensin i jämförelse mot biogas. Eempelvis går det att konvertera en bil på bensin till att gå på E85 utan större ingrepp på bilen. Renaults miljöbil blir där med ur produktionssynpunkt inte helt olik deras övriga produktion. Renaults val av E85 framstår därmed som ett relativt säkert kort likväl kostnadseffektivt. Bild 1 & 2. Från vänster: Renault Megane Coupé och Megane Touring (kombi) (Källa: ) 5

6 Megane finns i utföranden Coupé Cabriolet, Touring (kombi) och Kombisedan. Det är dock bara de senare två som går att få med E85 med en 1.6 motor. Dessa två går in under B-segmentet och enligt Renaults hemsida under kategorin familj. De faller därmed in i mitten bland Renaults personbilar storleksmässigt. Touring är kombi modellen i Renaults utbud med klassisk kombi design. Nyligen tillkom även tre nya modeller till utbudet av miljöbilar: Clio III, Kangoo och Kangoo Epress. Den sist nämna ingår i utbudet av transportbilar vilket tordes bli intressant för företag. Clio III blir en liten och relativt billig bil till utbudet. PRODUKTIONEN AV BESINDRIVANA FORDON Utbudet från Renault går från småbilar, familjebilar, större familjebilar upp till transport fordon som går att köra på vanligt B-körkort. Ingen av Renaults bilar ligger i värsting eller lysegmentet, även om de har en stadsjeep och en cabriolet i sortimentet. I tabell 1 visas antalet nyregistrerade Renault fordon. (4) Under perioden januariseptember för 2008 såldes 2485 fordon av typen Megane. (Observera att samtliga miljöbilar finns som bensin utförande vilket inte syns i statistiken.) Megane toppar Renaults försäljning i Sverige och först 20 placeringar efter på den totala topplistan över nyregistrerade bilar kommer små bilen Clio. Sett till att Megane funnits på marknaden längre än Clio III och Kangoo, kan antagas att det finns flest miljöbilar av denna typ rullandes på vägarna. I bilaga 1 finns en modellöversikt på Renaults samtliga bilar i produktion. Total Placering Modell sep 08 sep 07 jan sep 2008 jan sep 2007 Marknadsandel % jan sep 2008 Marknadsandel % jan sep MEGANE ,26 1,41 41 CLIO ,75 1,14 75 LAGUNA ,26 0, MASTER* ,15 0,2 120 TRAFIC* ,11 0, ESPACE ,08 0, KANGOO** ,07 0, TWINGO , KOLEOS , MODUS ,04 0,04 Tabell 1. Statistik över nyregistrerad Renault fordon i Sverige för perioden januari till september 2007 och *Transportbil **Finns både som transportbil och personbil 6

7 REKLAM OCH MARKNADSFÖRING Renault vill i sin senaste reklamfilmsatsning framhäva att Renault är det enda bilmärket med 10 bilmodeller som fått fem stjärnor i den oberoende organisationen Euro NCAP s krocktester. (6) I filmen krocktestas en sushi, en tysk korv samt en baguette, för att visa att det franska alternativet klarar sig bäst i testet, (se bild 3). Reklamkampanjen pågår fortfarande och kan ses i alla stora svenska tv-kanaler, press, webben och kan även höras i radio. Figur 3 Renault satsar för närvarnde på en reklamkamapanj för att framhäva företagets krocksäkerhet. I filmen krocktestas en sushi, en tysk korv samt en baguette, för att visa att det franska alternativet klarar sig bäst i testet.(källa: ) På Renaults svenska hemsida under kampanjer satsar Renault på att framhäva säkerheten. På hemsidan hittar man i erbjudandena uttryck som Högkonjunktur för säkerheten och Etra säkerhetsutrustning på köpet. Under juli och auguti 2008 rullande en kampanj för Renaults eco2 koncept i tv, press och webb. Världsomseglaren Ellen MacArthur är i centrum och kampanjen jämför bilåkning med segling, (se bild 4). 7

8 Bild 4. Delar av kampanjen för Renaults eco2 koncept. (Källa: ) I tryckt reklam används en direkt koppling mellan bättre miljö och Eco2 konceptet genom olika reklamteter. Vid en kampanjkampanj i Spanien med erbjudande om specialpris på eco2 modellen används sambandet att allt som man sparar på att ta erbjudandet, det kommer miljön/naturen tjäna på, (se bild 5). (7) Bild 5. Allt det som du tjänar på den här Méngane, det vinner/tjänar miljön (Källa: ) 8

9 I Dagens Media tar debattören Andreas Gustavsson upp just den här reklamen som ett eempel på fenomenet greenwashing, att i marknadsföringssyfte klä produkter i fuskgrön kostym. (8) Av samma anledning har Greenpeace Sverige lämnat in en anmälan mot flera stora bilföretag däribland Renault för vilseledande och otillbörlig marknadsföring för att man i reklam tydligt har anspelat på att personbilar innehar fördelar för miljön. (9) På Renaults Eco2 hemsida lyfts återvinning, koldioidutsläpp och tillverkning ur ett miljöperspektiv fram. (10) LEDANDE FÖRSÄLNINGSARGUMENT Vapnen är design, utrustning, säkerhet och miljövänliga motorer och valfrihet för kunden Valet av bilmodell är ofta subjektiv och förknippad med vilket intryck bilens ut- och insida ger, har bilen körglädje, har den rätt funktionalitet, utrymmen och säkerhetsnivå. Det är bland annat denhär typen av önskemål från kunden som Renault vill svara mot och resultatet kan man bl a se i hur företaget lanserar sin modell Mégane Touring med bl a följande argument för att övertyga kunden (11) Innovativa lösningar Renault står för nytänkande och innovativa lösningar som gör det enklare och roligare i vardagen. Till eempel behöver du ingen nyckel för att öppna låsen eller för att starta bilen. Med handsfree nyckelkort i fickan så räcker det att ta i dörrhandtaget för att låsa upp, och startar gör du med en klassisk starknapp. Sportig och dynamisk design Jovisst kan en kombi se sportig ut. Rena svepande linjer, kraftigt markerade hjulhus, snygga takbågar och läcker designade bakljus är några av komponenterna som gör att Mégane Touring ser ut att gå snabbt redan när den står stilla. Insida med nytänkande Insidan är lika väldesignad och genomtänkt som utsidan. Du ser det på materialen med vacker yta och skön känsla, och du ser det på den spännande formgivningen. Till eempel det läckra handbromshandtaget som är snyggt och ergonomiskt utformat med inspiration från flygindustrin. Och det är givetvis färgmatchat med klädseln. Bra för plånbok och miljö Med Renaults moderna och effektiva dieselmotorer får du många fördelar. Körglädje förstås, men också glädjen att skona miljön och spara på bränslekostnaderna. Motorerna har förstås partikelfilter och de uppfyller den nya stränga Euro 4-normen Modellen Mégane Touring baseras på en plattform med en rad utrustningar för att uppfylla modellens säkerhetsprestanda och funktionalitet. Den kan utrustas med olika typ av motorer för att anpassas till kundens körmönster, behov, miljöval, prisnivå och den högst personliga känslan för vilken motor som ger mest körglädje. Genom tilläggsfunktioner och tillbehör kan man variera och få en mer personligt utrustad bil samt höja komforten för både förare och passagerare. Eempel på motorer, utrustning och tillbehör se bilaga 2. 9

10 Motsatsen till valfrihet För de som tröttnat på att välja har Renault tagit fram modellen CLIO STORIA. För enkelhets skull behöver man inte välja motor eller fundera över tillval, eftersom i stort sett allt redan ingår, man väljer vilken av de nio färgerna bilen skall ha. Clio Storia levereras så gott som fullutrustad till ett förmånligt pris, med bla 15 lättmetallfälgar, luftkonditionering med kylt handsfack, RDS-radio med cd-spelare, fjärrkontroll, 6 högtalare och 4 22W, elhissar fram, servostyrning, fjärrstyrt centrallås, dimljus fram och mycket mer. (11) RENAULTS FRAMTIDA MILJÖSATSNINGAR Renault kommer i framtiden att jobba hårt på många olika fronter som att producera miljövänliga motorer, att nå EUs nollutsläppsmål med hjälp av elbilar, utbildning av allmänheten i miljövänlig körning samt fortsatt utveckling av återvinning av bildelar. Renaults har åtagit sig att producera miljövänliga motorer till konkurrenskraftiga priser vilket innebär utmaningar med att reducera utsläpp av både föroreningar och koldioid. Detta har Renaults ingenjörer löst genom att konstruera mindre, överladdade motorer som har lägre koldioidutsläpp och högre prestanda. Ett eempel är de lättaktiverade turbo bensinmotorerna i TCE-serien. Den senaste modellen TCE 130 är på 1,4 liter och har en kraft motsvarande en motor på 1,8 liter, samma vridmoment som en 2-liters motor men endast en bränsleförbrukningen motsvarande av en 1,6-liters motor. För att minska utsläppen i enlighet med de europeiska bestämmelserna har Renaults ingenjörer även arbetat med att minska utsläppen redan i motorn genom att öka förbränningen av avgaserna och system som renar avgaserna. NO-fällan som kommer att monteras på 2,0 dci är enligt Renault själva det bästa eemplet på detta. Som biltillverkare är det Renaults skyldighet att tillhandahålla nya lösningar som hjälper kunderna att reducera sin bränsleförbrukning och på samma gång hålla nere utsläppen av väthusgaser. Föraren spelar en stor roll när det gäller att minska bränsleförbrukningen. Eco-driving innebär att föraren kör mjukt samt ser till att bilen det får den service den behöver och kan minska bränsleförbrukningen med upp till 20 %. Renault har beslutat att redan i slutet av detta år införa ett system där kunderna undervisas i eco-driving. I körsimulatorer, hos återförsäljare, kommer bilister kunna få sin körstil analyserad och få råd om hur den kan förbättras. Detta projekt kommer att starta i Paris den 4 oktober och sedan spridas över Europa. Renault ser sig som en ledare inom återvinning av bilar och har sedan 1995 fört en ambitiös internationell miljöpolitik, som tar hela bilens livscykel i beaktande, allt från design till återvinning. I februari 2008 banade Renault väg genom att skapa Renault Environment Business Unit. Ett helägt dotterbolaget med målet att stödja inhemska och internationella projekt och samarbeten för att främja återvinning av bilar samt utveckla nya tjänster för detta. Renault tillkännagav nyligen en plan att skapa Re-Source Industries Holding, ett bolag samägt med SITA, ett dotterbolag till Suez Environment. Strävan hos bolaget ska vara att utveckla återvinningen av uttjänta bilar i Frankrike. För att stödja verksamheten överväger Re-Source Industries Holding att ta över Indra Investissement SAS, ett bolag som har skrotat och återanvänt bilar i mer än 20 år. 10

11 I slutet av år 2007 talade Carlos Gosn, chef för Renault-Nissan-Alliansen, om företagets ambition att nå nollutsläpp. Man satsar här i första hand på en bred marknadsföring av elbilar i Israel och Danmark efter år 2011 genom ett samarbete med Project Better Place. Project better Place är ett företag som ska bygga upp infrastrukturer med batteristationer, först och främst i de nämnda länderna men med tiden kommer fler att följa. I ett längre perspektiv överväger Renault och Nissan att utveckla elbilar drivna av bränsleceller och Renault har nu släppt sin prototyp, Scénic ZEV H2, vilken endast släpper ut vattenånga. (12) DESIGNUTVECKLNINGEN AV RENALUTS MILJÖBIL Idag har Renault ett antal bilmodeller Mégane, Megane Touring, Clio III, Kangoo och Kangoo Epress som uppfyller "Renault eco2" och för att möta framtiden marknad har Renault tagit fram två intressanta konceptbilar som presenterades hösten Ondelios - Sesitsig Renault-hybrid med tre motorer Det är en crossover som gjord för långkörningar och med Ondelios vill Renault visa att omtanke om miljön kan gå hand i hand med omtanke om de åkande. Bilen har en lätt och luftig design och ett nytt hybriddriftsystem. Bild 6. Konceptbilen Ondelios. Renaults snåla långfärdsbil av lättviktsmaterial, en stor del av biltaket består av glas (polykarbonat) och med alla ytor mörktonade ser bilen ut att vara gjuten i ett enda stycke. Ondelios drivs av en version av Renaults 2,0-litersdiesel på 205 hästkrafter som samarbetar med två elmotorer på vardera 20 kw - en framtill och en i bakvagnen. Elmotorerna fungerar som en lätthybrid och ger förbränningsmotorn etra kraft när det behövs. Den främre elmotorn använder också till stopp- och startfunktion. Systemet arbetar enligt principen mild hybrid, vilket betyder att elmotorerna endast är till för att stötta dieseln, inte för att ensamma driva bilen. Men genom att det elektriska systemet lagrar bromsenergi som kan utnyttjas för acceleration, hålls bränsleförbrukningen lågt, särskilt i stadstrafik. Bilen är utrustad med litiumjonbatterier och bränsleförbrukningen stannar enligt Renault på 4,5 l/100 km och koldioidutsläppen anges till 120 g/km. Vid designutvecklingen har man strävat efter 11

12 att hålla bilens vikt så låg som möjligt genom att karossen tillverkad av kolfiber och glasytorna av plastmaterial. lägsta möjliga luftmotstånd genom bland annat speciella luftkanaler runt baklyktorna och att backspeglarna är ersatta av minimala tv-kameror. minsta möjliga rullmotstånd (specialmönster Michelindäck) eliminerar turbulens längs karossidorna genom de propellerformade hjulnaven För att öka körkomforten har alla passagerare sin egen interaktiva och bärbara multimediacentral och varje stolarna inklusive fotstöd är elektriskt inställbara. (13) Renault ZE - elbil med termokaross Denhär konceptbilen är gjord för att ge en försmak av en kommande elbil från Renault som är "lätt att använda, praktisk och effektiv". Modellen presenterade vid höstens bilsalong i Paris och den tas fram i samarbete med Nissan. Renault ZE, som i Zero Emissions - nollutsläpp av väthusgaser och partiklar, är en rent elektrisk bil, avsedda för kortdistans och idealisk för stadstrafik. Den baseras på Kangoo Be Bop, en liten kub till bil som hade världspremiär på salongen Renault ZE har en elmotor på 70 kw, motsvarande 92 hk. Batteriet är av litiumjon-typen. Bild 7. Konceptbilen ZE. Konceptbilen Renault ZE baseras på nya korta Kangoo Bebop och drivs helt elektriskt. Karossen är etraisolerad för att spara på strömmen. Förutom själva batteriet ligger den tekniska utmaningen med en elbil i att minimera energiförbrukningen för att maimera räckvidden per laddning. Renault har lagt ner särskild tankemöda på just att spara ström till allt utom drivmotorn: karossen är av ett sandwichmaterial med luft som isolering, karossfärgen är värmereflekterande 12

13 de gröntonade rutorna (isolerande metallskikt) både minskar solinstrålning och värmeförluster i kallt väder. genom att hålla händerna på en värmd ratt och ha varmluft mot ansiktet, accepterar föraren även 15 grader som en behaglig temperatur om det är kallare utanför. modellen saknar backspeglar, som ersatts med minimala tv-kameror de heltäckande hjulsidorna ger lägre luftmotstånd. strålkastarna har lysdioder som ljuskällor. solceller på taket för att försörja klimatanläggning och instrument, avlasta batterierna smart lösning för att spara ström finns i navigatorn (som läggs in i förarens egen mobiltelefon för att inte dra ström i bilen): vägvisaren vet alltid var närmaste laddningsstation finns, som kan nås med kvarvarande räckvidd för tillfället. ZE är en stadsbil och därför ingår en hopfällbar elektrisk skoter, som packas i en särskilt bo. Den laddas tillsammans med bilens batteri. Renault-Nissan-alliansen har sedan början av 2008 tecknat avtal med flera stater och regioner om utbyggnad av laddstationer i en infrastruktur som främjar användningen av eldrivna bilar. Hittills har Danmark, Israel, Portugal, prefekturen Kanagawa i Japan samt delstaten Tennessee i USA förbundit sig att delta i laddstationsprojekt tillsammans med Renault-Nissan. I Danmark har ett samarbetsprojekt inletts med DONG Energy, som väntas ha ett fungerande nät år Danmark har idag en överkapacitet på sin vindkraft som skulle kunna utnyttjas till laddning av elbilar nattetid. Danska regeringen har lovat att ge skatteförmåner för helt elektriska bilar. Renault-Nissan har i sin tur lovat att leverera eldrivna bilar till Danmark senast Alliansen Nissan-Renaults ingenjörer arbetar nu på en ny generation litiumjon- batterier som ska bli billigare och gå att ladda snabbare än dagens. Renault-Nissan tecknade i höstas samarbetsavtal med japanska NEC om tillverkning av dessa batterier. De väger cirka 200 kg och ger en räckvidd på 100 till 160 kilometer innan batteriet måste laddas - eller bytas ut mot ett färdigladdat. Renault jobbar för att utnyttja sina miljökoncept i olika bilmodeller, såväl småbilar som familjebilar. Köparen kommer kunna välja mellan Megane konceptet eller Laguna konceptet som familjemiljöbil. Miljön är förstås lika viktig, så du kan välja mellan en rad motorer, bensin och diesel, som med god marginal uppfyller de nya, stränga avgasreningsnormerna. (13) ARBETE FÖR HÅLLBAR UTVECKLING Renault jobbar efter mottot att de inte kan uppnå hållbar utveckling utan att jobba aktivt med det I alla sina projekt. Arbetet sker efter tre huvud riktlinjer som behandlar sociala 13

14 aspekter, väg säkerhet samt miljö strategier samt en gemensam strategi för de ekonomiska aspekterna. (14) För att genomföra dessa hållbarhets mål har Renault infört företagsplanen Commitment Häri behandlas bland annat projektledning, internationell utveckling, miljö engagemang, transparens inom företaget samt produktutveckling för hållbar utveckling. Sedan år 2001 har Renault använt sig av Global Reporting Initiative (GRI) som ett ramverk för att utvärdera arbetet mot hållbar utveckling. (15) RESULTAT OCH SLUTSATSER 1. Miljömedvetenhet. (Allmänt för företaget) Renault använder återvunnet material i sina bilar och tillverkar på miljövänliga anläggningar. Frågan är om detta är de mest effektiva miljöaspekterna att satsa på, kanske skulle det vara bättre att tillverka lättare bilar istället. Ranking 4 på grund av att bland annat konceptet beslutades om på högsta ledningen i Renault. 2. Miljösatsning. (Allmänt för företaget) Renaults har satsat på att miljöcertifiera sina anläggningar och de har även lanserat tre nya mer miljövänliga bilmodeller. Ett dotterbolag till Renault vid namn Darcia har tagit fram en framtida lågpris etanolbil. Är det en Renaultbil? Inom marknadsföringen satsar Renault mycket på det miljövänliga konceptet Eco2. Framåt tycks elbil konceptet komma mycket starkt inom Renault. Slutsatsen blir att de inte ligger i absoluta framkant på miljöfronten utan har istället satsat mer offensivt på att var bäst på säkerhet (sista 10 år). Ranking 5 på grund att de faktiskt satsar och har en tydlig miljöprofil samt att marknadsför den. Det är mer än bara miljöbil, det är ett helt koncept. 3. Utsläpp av Ni, CO2 och partiklar. (För gruppens miljöbil) Renault har genom sin historia ett stort utbud de av så kallade miljödieslar med partikelfilter. Sett till bilarna som är omnämnda i denna studie ligger de alla inom samma nivåer som för konkurrenterna. Ranking 3:a på grund av övriga tillverkare. 4. Bränsleförbrukning per mil och kostnad. (För gruppens miljöbil) Inom miljöbilssegmentet ligger Renault mycket bra till dock inte lägst i klassen. Denna jämförelse beror däremot mycket beroende på bilmodell, se bilaga 3. Ranking 4:a. 5. Vikt. (För gruppens miljöbil) 14

15 Renaultsbilar finns inom framför allt lägre skalan av normalviktiga bilar och har alltid gjort det. Ranking 4:a. 6. Säkerhet. (För gruppens miljöbil) Renaults miljöbils modeller har fått högsta betyg i EuroNCaps krocktester (5 av 5) och ges därför en 5a. LITTERATURFÖRTECKNING 1. Fredrik Borneskans, publicerad på 16 oktober 2008, Duttondirect, Renaults hem Bil Swedens hemsida, DN motor. [Online] [Citat: ] 6. Dagens Media Letra Dagens Media Green Peace Renaults hemsida, Renaults hemsida, Karin Karlsson PR och informationsansvarig på Renult Nordic, , skriftlig korrespondens genom mailkontakt. 13. Automotor & sport, och

16 14. Renaults hemsida, _Politiques/, Renaults hemsida, _Reporting_et_notations/,

17 BILAGA 1 RENAULT MODELLÖVERSIKT

18 Bilaga 2 Produktinformation Megane Touring Motorer Modellerna Epression och Dynamique kan levereras med samtliga motorer medan modell Authentique kan levereras med V eller V Eco2 Fle Fuel V V Automat V Eco2 Fle Fuel 1.9 dci FAP V V Automat 1.9 dci FAP Automat Motor Cylindervolym Effekt kw (hk) v/min. Vridmoment (Nm v/min) 82 (112) 151 (4250) 82 (112) 77 (107) 151 (4250) Bränsletyp Bensin Bensin 148 (3750) E85 Etanol/Bensin 93 (131) 300 (2000) 98,5 (134) 98,5 (134) 93 (131) 191 (3750) 191 (3750) 250 (1600) Diesel Bensin Bensin Diesel Väellåda Väellåda Manuell 5vl Automat 4 vl Manuell 5vl Manuell 6 vl Manuell 6vl Automat 4 vl "Proactive" Automat 4 vl "Proactive" Prestanda Acceleration km/h, sek 11,3 13,2 11,9 9,3 9,7 10,9 10,7 Topphastighet, km/h Bränsleförbrukning, enligt EU-direktiv Blandad, l/100km 7,0 7,7 Stad, l/100km 9,3 10,7 Landsväg, l/100km 5,7 6,0 CO2-utsläpp, g/km ,3 (Värde med bensin) 9,4 (Värde med bensin) 6,1 (Värde med bensin) 172 (Värde med bensin) 5,6 8,0 8,4 6,6 7,1 10,9 11,8 9,0 4,8 6,4 6,5 5,

19 Utrustning Det är framförallt utrustning kopplad till säkerhet (5 stjärnor i EuroNCAP) som är gemensam för alla varianter av modellen Mégane Touring. Med Authentique får man en bil med möjlighet till det mesta i utrustningslistan, den byggs på med Epression och Dynamique. (komplett lista se Renault.se ) Utrustning eempel Gemensam A E D 15 Stålfälg 16 Stålfälg (endast på V) 17" Aluminiumfälg 3-punktsbälten samtliga sittplatser ABS-bromsar Adaptiv krockkudde, förarsida Adaptiv krockkudde, passagerarsida - avstängningsbar ASR, antispinnsystem Bältesförsträckare, dubbla. Fram och ytterplatser bak BAS, panikbromsassistans Belastningsbegränsare, alla platser EBV, Elektronisk bromskraftsfördelning ESP, antisladdsystem Fällbar rygg och dyna i baksätet, delbara 1/3 2/3 Fällbart baksäte, delbara 1/3-2/3 Färddator Fjärrstyrt centrallås - via nyckelkort Förarstol, med justerbar höjd Framstolar med bältespåminnare (ljud) Halvljusautomatik ISOFIX-fästen ytterplatser bak Klimatpaket ECC - Elektroniskt styrd klimatkontroll Luftkonditionering (A/C) Luftkonditionering (A/C) (endast 1.6 eco2 Fle Fuel) Motorblocksvärmare (endast till 1.6 E85) Nackskydd samtliga sittplaster Partikelfilter (endast med diesel) Regnsensor Säkerhetsnackskydd med komfortkudde Sidokrockgardiner fram och bak Sidokrockkuddar fram

20 Tillbehör (eempel) Spoilerljus (dimljus fram)/dimbakljus Ställbar ratt i höjd- och djupled Strålkastarspolning Tre nackskydd bak med justerbar höjd UCL, understyrningskontroll Cykelhållare Cykelhållare för dragkrok. För tre cyklar (upp till 45 kg). Stöldlås på cykelhållaren. Delbart drag För släpvagn finns olika typer av dragkrok beroende på användningsområde, t.e. en delbar dragkrok som enkelt kan demonteras på några sekunder utan verktyg för att bevara linjen på Mégane Touring. Sportpaket Ett sportpaket ger din bil ett sportigare utseende och personlig prägel. Innehåller kjolar runt om (fram, bak och på sidorna). Lackeras i bilens färg.

21 Takspoiler Stil handlar om detaljer. Takspoilern för Mégane Touring förlänger och betonar bilens linje.