MARINSTRIDSDAGARNA 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MARINSTRIDSDAGARNA 2015"

Transkript

1

2 MARINSTRIDSDAGARNA 2015 Härmed inbjuds till Marinstridsdagarna i Karlskrona januari Marinen här och nu utmaningar i närområdet! Så lyder temat för 2015 års Marinstridsdagar som arrangeras den januari i Karlskrona. Marinstridsdagarna är ett årligen återkommande arrangemang med syftet att mötas, sprida erfarenheter och utvecklas internt inom branschen. Första dagen genomförs gemensamt för alla deltagare i konserthusteatern i Karlskrona, och för programmet står högkvarteret. Flera intressanta föreläsare från olika funktioner och myndigheter kommer här att ge sin syn på marina intresseområden. Dag två och tre bryts upp i marina stridsområden där områdesansvariga chefer inleder. Här ges en mängd föreläsningar och förevisningar och även möjlighet till fördjupad diskussion inom respektive stridsområde kopplat mot temat. Detaljprogram, vilket uppdateras fortlöpande samt anmälningsförfarande presenteras på portalen för Marinstridsdagarna Se även EMILIA under kalendarium alternativt under aktuellt. MODERATORERNA DAG 1 Överstelöjtnant Anders Enström är sedan maj 2014 chef vid sektionen för marina operationer på Försvarshögskolan. I Enströms meritförteckning ingår jobb vid Försvarsmaktens högkvarter sedan 2003 med befattningar vid bl. a marinens taktiska stab, MTS men även vid Insatsstabens planeringsavdelning, INS J5. Major Rickard Wissman är informationschef för Nordic Battlegroup där nu, tillsammans med kollegor från olika sju länder, står i beredskap. Han arbetar tillvardags vid Högkvarteret med informationstjänst och operationsplanering i kombination. Ibland siktas även Rickard på TV då som elitinnebandydomare

3 DATUM: TISDAG 20 JANUARI DAG 1 PLATS: KONSERTHUSTEATERN, KARLSKRONA Moderatorer Anders Enström och Rickard Wissman. Ställ din fråga via SMS Meddelandet skall börja mednumret 1060 direkt följt av ett utropstecken, därefter valfritt innehåll. Exempel: 1060!Min fråga lyder Incheckning öppnar, kaffe serveras På scen Marinens musikkår Inledning Marinchefen Jan Thörnqvist enligt MTS/ProdM Frågestund Lunch Är Ryssland större än vår fattningsförmåga? Kjell-Albin Abrahamson Paus Rysslans marina utveckling, inkl. specialförband Christian Allerman Frågestund NATO Karl Engelbrektson Finland, Kommendören för Finska Marinen (MC) Kari Takanen Frågestund Paus MTS MTCH Ola Trudesson Frågestund Avslutning Middag anmälan krävs. Ubåtshallen hålls öppen kl C SSS hälsar välkommen. Uppbackning skaffning.

4 16.30 Dagen slutar DATUM: ONSDAG 21 JANUARI PLATS: SIMULATORHUSET AMPHION, LINDHOLMEN DAG 2 DEN BLÅ TRÅDEN Inledning Moderator Carl C Drangel Ice breaker, grupparbete Stridsområdesansvarig: Marin Ledning, Sb/Stril, Und, Säk, SF, Meteorologi/Oceanografi Bengt Lundgren HKV Stridsområdesansvarig: Ubåtsstrid, Luftförsvar, Ytstrid, Telekrig, Jens Nykvist 1.ubflj Flygsamverkan Magnus Jönsson 3.sjöstridsflj EOD/IED, Ubåtsjakt, Minröjning, Minkrig Eva Skoog Haslum 4.sjöstridsflj Strids- /stödområdesansvarig: Strid med amfibieförband, bordning Peder Ohlsson AMF1 Marin bastjänst, Logistik Erik Andersson MarinB Education. Training, Exercise, Evaluation (ETEE) Carl-Johan Andersson SSS Olof Stark SSS Diskussion leds av moderatorn forts. diskussion leds av moderatorn Syntes- vägen framåt, Carl C Drangel SSS Avslutning MC, Jan Thörnqvist HKV

5 16.30 Dagen slutar DATUM: ONSDAG 21 JANUARI PLATS: SVENSKA BIO SALONG 4, KARLSKRONA DAG 2 LOGISTIK Inledning moderatorn Per Lundgren SSS Försvarslogistik, reflektioner av pågående reformering & vägen framåt Bo Berg HKV Utveckling av marina stödfunktionen marin logistik & bastjänst Håkan Nilsson MarinB AG Hur, nya beställarmodellen i FM vid beställning till FMV Bo Berg HKV Tekniskt designansvar i marinen efter GLoB2, rutiner för att hålla TO & mtrl-vårdföreskrifter relevanta Patric Hjort FMV FMV- Ett år som logistikleverantör, nya beställarmodellen, erfarenheter & vägen framåt. Tekniskt systemstöd ur insats- & Jan Karlsson FMV övningsperspektiv, kri. org eller övn.dygn? Anders Holst FMV Ny logistikdoktrin i FM, pres av Doktrinbilaga Försvarslogistik Göran Walldén HKV Nya TeK fartyg, Stefan Glans alt. Henrik Jonsson MarinB FMLOG ny roll som krigsförband Lars Bergecliff FM LOG Utveckling av TPM 4.0, Studie logistik 2030, MS 571 Per Lundgren SSS System för förnödenhetsförsörjning, teknisk tjänst och Peter Fagrell, Kurt Nilsson HKV logistikledning i marinen (bl.a. PRIO, RSF och Lift) Björn Lundström HKV

6 DATUM: ONSDAG 21 JANUARI PLATS: TROLLE FILMSAL, TROLLE DAG 2 STRID MOT SJÖMÅL Inledning Moderator Christian Gidlöf Utländska vapensystem & motmedel Peter Johansson FOI Typfall sjömålsbekämpning Peter Johansson FOI UND+ Rysk sjötaktik MTS, MUST Marin ledning+sb/sl+plan för samverkan gemensam sjömålsbekämpning, marin & luftstridstridskrafter Joans Kindgren MTS Flygsamverkan ASC890 MSUP Ytstrid Niklas Wiklund 3 Sjöstri Taktiska spel, utveckling & möjligheter för förband FHS MSUP (Marina Stridsområdes Utvecklingsplaner), Luftförsvar Stridsområdesansvarig MSUP (Marina Stridsområdes Utvecklingsplaner), Amfibie Stridsområdesansvarig MSUP (Marina Stridsområdes Utvecklingsplaner), Telekrig Stridsområdesansvarig MSUP (Marina Stridsområdes Utvecklingsplaner), Minröjning Stridsområdesansvarig Dagen slutar

7 DATUM: ONSDAG 21 JANUARI PLATS: SIMULATORHUSET TORGET, LINDHOLMEN DAG 2 UNDERVATTENSTRID Inledning, moderator Christian Allerman Föredragning från stridsomransv. Marin ledning MTS Föredragning från stridsomransv. ubåtsjakt 4.sjöstridsflj Föredragning från stridsomransv. minkrig, minering, röjdyk & EOD/IEDD 4.sjöstridsflj Föredragning från stridsomransv. Ubåtstrid 1.ubflj Föredragning från stridsomransv. Ytstrid/Luftförsvar 3.sjöstridsflj Föredragning från stridsomransv. Amfibiestrid Amf Inledning moderatorn Uv-und, Vad har hänt under året avseende TI Anders Larsson HKV Marin minkrigsförmåga Jonas Källestedt MTS / M Ett år av mätningar av ljud i Östersjön Peter Sigray FOI, Mathias Andersson FOI Utveckling stödfunktion Skydd, Ledning inre striden Stefan Dahlberg SSS Dagen slutar

8 PLATS: HÖRSALEN, MARINBASEN UNDERRÄTTELSER SÄKERHETSTJÄNST Inledning Moderator Jörgen Pettersson Forts. inledning Anders Larsson HKV Teknisk UND FMV Metod FM UndSäkC Marina stridsområdesutvecklingsplanen MTS M Verksamhetsutv av Und/Säk- funktionaliteten i försvarsmakten Paulina Lundqvist MUST Metoddiskussion förband 4.sjöstridflj Avslutning Moderator Jörgen Pettersson Dagen slutar

9 PLATS: NAJADEN SAL KALMAR, TROLLE LUFTFÖRSVAR, i Trolle filmsal Observera att block 1 samkörs med Ytstrid i Trolle filmsal. Du anmäler dig via Ytstrid Genomgång av Stridsområdeshandläggaren Richard Hedström 3.sjöstridsflj Nuvarande målmtrl. Hur ser framtiden ut? GPS-maps SAAB SFO P, HPM samt utveckling av verkanssystem BAE Samverkan Marinen & StriC med fokus luftförsvar Gillberth Nevhage LSS Marinens roll i framtida ADP Bengt Svensson LSS Dagen slutar

10 PLATS: SIMULATORHUSET BRYGGAN, LINDHOLMEN TELEKRIG i Trolle filmsal Observera att block 1 samkörs med Ytstrid i Trolle filmsal, du anmäler dig via Ytstrid Inledning, moderator Magnus Thylin EW-SIM Lars Thydén Försvarsmyndigheter Telekrig mot GNSS Fredrik Marsten-Eklöf- Försvarsmyndigheter Projekt radarsignalspaning Börje Andersson- Försvarsmyndigheter Skråmöte för telekrigspersonal vid sjögående förband och SSS Dagen slutar

11 PLATS: TROLLEFILMSAL, TROLLE YTSTRID Inledning Moderator Håkan Persson Laservarnare & hot från optroniska sensorer FMV Övervattenssignaturer - duellen & kostandseffektiv övningsmetodik Staffan Gadd FOI Hur gör man en motståndaranalys Peter Johansson FOI Erfarenhets diskussion. Året övningar- Hur har det gått? Utveckling framåt, Sjömålsbekämpning, Ny rutin utvärdering robot Johan Ebeling 3.sjöstridsflj Taktikutveckling Sjöstrid Håkan Persson SSS Dagen slutar

12 16.30 Dagen slutar DATUM: TORSDAG 22 JANUARI PLATS: MODELLSALEN SAMBAND & STRIDSLEDNING Inledning Moderator Peter Lendrop Grundsyn Sb/Stril MTS syn som delstridsområdesansvarig för Sb/Stril - Kalevi Wikström HKV ProdM gg av mtrl-läget idag, på kort & på medellång sikt Magnus Kedeby HKV Delgivning & information Delgivning av lägesbild från SjöC Sambandsplanering & genomförande under operation Örnen Peter Hagelin MarinB Anders Borglund Vägen framåt NCCMS, Nytt Marint ledningssystemstöd till Skaftö, BevB och Spaningsftg Robusthet HF vs SATKOM och orsaker till egenstörning Fredrik Granholm FMV Börje Asp FOI Reglementen & utbildning TPM 3.0 rev 2 TPM 6.x Handbok SjöC Peter Lendrop SSS Helen Falk MTS Peter Hagelin MarinB

13 PLATS: SVENSKA BIO SALONG 3, KARLSKRONA SKYDDSTJÄNST & CBRN Inledning, moderator Jörgen Ninn Skyddstjänst Antonio Toscano Försvarsmaktens sjukvårdssystem Carl Johansson Stridssjukvård ombord Mikael Nordlund Sjukvård vid ubåtsräddning Carl Johansson Avslutning Moderatorn

14 PLATS: SIMULATORHUSET BFT, LINDHOLMEN BASTJÄNST Inledning, moderator Per Lundgren SSS Utveckling av marina stödfunktionen bastjänst- Erfarenheter 2014 & Håkan Nilsson MarinB utmaningar inför Leverantörens perspektiv Johan Igert MarinB Marin bastjänst, koncept & nya begrepp ur ett insatsperspektiv, uppdragsgivarens perspektiv ur marintaktiskt synpunkt Ulf Norén HKV Presentation utkast marint Bastjänstreglemente TPM 3.9 avseende koncept för marin bastjänst med bastjänstledning SC/C Basbat/ C S Forts.utkast Marint bastjänstreglemente TPM 3.9 koncept- upprättande av tillfällig basområde, funktionsvisa perspektiv: Säk/und, basskydd, logistik, samband, infrastruktur Basbat C S3 m.fl Marin infrastruktur ur HKV perspektiv, INFRA, IT, militärleder, Basbat, Signaturmätning MR rutiner för territoriell samverkan mellan MR & M Basbat vid upprättande av och logistikförsörjning i tillfällig basområde "Terminalpunkter" en metod att rikstäckande ta fram väderskyddande områden för logistikförsörjning med hjälp av komplex GIS-analys. Erfarenheter höstövningen Utkast Marint Bastjänstreglemente TPM3.9 avseende signaturmätning & nuläget med plan för utveckling av signaturmätning Michael Moberg HKV Torkel Nordwall MRS David Stocke 4.sjöstridsflj Basbat, Signaturmätning

15 PLATS: SIMULATORHUSET BFT, LINDHOLMEN BASTJÄNST Endast särskilt behöriga deltagare, se sista sidan för mer information Forts Utkast marint Bastjänstreglemente TPM3.9, koncept för logistikförsörjning i tillfälligt basområde, funktionsvisa perspektiv: Basskydd, log, samband, ekipagetjänst Basbat, C S3 m.fl Utvecklingsplan- marina stödfunktionen Bastjänst. Presentation av befintliga LL/LI avseende Bastjänst Per Lundgren SSS Diskussion om Taktikreglemente Marin Bastjänst TPM 3.9- Marina baskonceptet C MarinB alt. C Basbat Sammanfattning och avslutning C MarinB alt. C Basbat Dagen slutar

16 PLATS: SIMULATORHUSET SAL 215, LINDHOLMEN SYTE & VAPEN Inledning moderator Niclas Jakobsson Minröjningsmaterial Erik Idberger FMV Vapenmateriel korvett Visby Harri Soini SSS Rapport teknikerutredning Marcus Wallberg FMTS Avslutning Moderatorn

17 PLATS: SVENSKA BIO SALONG 2, KARLSKRONA SKEPPSTEKNIK Inledning Moderator Conny Jönsson Ny C Skepptekniska Ilkka Laine SSS AG tekniker i marinen Per Ståhl HKV Redovisning av SMM Cesar Vallin SSS Lärlingsprogram Per Nilsson SSS Maskintjänstechefs utbildning M6 Cesar Vallin SSS Genomgång eftermiddagens program Moderatorn Framtida maskinistutbildning SFM Lennart Gustafsson SSS Initialutbildningar med diskussion Cesar Vallin SSS PTK presenterar nya bogserbåten & nya Orion ur ett skepptekniskt perspektiv Håkan Dellenlöv SSS Dagen slutar

18 PLATS: SVENSKA BIO SALONG 4, KARLSKRONA NAUTIK & SJÖSÄKERHET Inledning, moderator Johan Lindquist SSS CRM-utbildningen Peter Stålbrand SSS Planering i digitala sjökort samt en framåtblick mot standard efter S-57 Johan Hartler Chalmers Inre stridens påverkan på nautiken & sjösäkerhet Stefan Dahlberg SSS Regelutveckling för örlogsfartyg Mikael Wendel SjöI Nya säkerhetsbesättningsbeslut Markus Greigård SjöI Revisionserfarenheter sjösäkerhetsledningssystem 2014 Markus Greigård SjöI MFI, Marinens fartygsinspektion Lars Rydén/ MFI Farligt gods och lastsäkring Lennart Ehrgård SjöI Ny Bogserbåt Kenneth Jönsson MarinB Militärledsnätet Ellinor Gröndahl SjöV Sjösäkerhet och nautik Lennart Karlsson ProdM Nytt avvikelsesystem Henrik Undén ProdM Teknisk tjänst Karl-Henrik Anner ProdM Europeiska fartygssimulatorer kopplas samman! Lars Axvi Chalmers Snabba fartyg Håkan Persson Amf Reservtid/ frågor Johan Lindquist SSS Dagen slutar

19 DATUM: TORSDAG 22 JANUARI PLATS: SIMULATORHUSET SAL 216, LINDHOLMEN Endast särskilt behöriga deltagare, se sista sidan för mer information SKYDD AV STRIDS- KRAFTER C-IED Inledning Moderator Martin Toftevall Erfarenheter Atalanta Peter Oredsson 4.sjöstridsflj Erfarenheter Atalanta Raffe Thein 4.sjöstridsflj Närförsvarsofficeren - roll & utbildning Martin Toftevall SSS TPM 3.10 Martin Toftevall SSS LIMPET-mines Clive Gale Sidney Alford Forts. LIMPET-mines Avslutning Moderator Martin Toftevall Dagen slutar

20 PLATS: FINSKA KYRKAN GUSTAV.V, LINDHOLMEN MINKRIG Inledning Moderator Jörgen Bergman Minteknik & omvärldsanalys Peter Krylstedt FOI Sonarkapacitetuppskattning för minjakt i Minesim Leif Persson FOI Bottenkarakterisering och detektion vid återminering Alex Cederholm FOI M9-system i samverkan Christoffer Blohm AMF FMV om HTM Spårö Erik Idberger FMV FMV om Kosterklassen Erik Idberger FMV EOD IS 4.0 Göran Sjöström 4.sjöstridsflj SKURK- revolutionerande resultat Roger Edfors 4.sjöstridsflj C 42 diskussion Jonas Hård af Segerstad 4.sjöstridsflj Avslutning Moderatorn Jörgen Bergman Dagen slutar

21 PLATS: SIMULATORHUSET TORGET, LINDHOLMEN UBÅTSJAKT Inledning Moderator Christian Allerman Omöjlig ubåt Nils-Ove Jansson Studie Ubåtsjakt Daniel Petersson Verkan & ny lätt torped (NLT) Verkan- & motmedelssystem/ny lätt torped Niklas Alin FOI Per-Axel Karlsson FOI Miniubåtar & stödsystem Erik Sundström FMV Sonarbojar Stig-Lennart Gunnarsson FMV Utveckling Sonarsystem 135 HYDRA Jörgen Phil FMV LHM under övningar Mats Carlsson LedR Sara Johansson LedR Örnen Anders Hörnfeldt 4.sjöstridsflj Dagen slutar

22 PLATS: SIMULATORHUSET AMPHION, LINDHOLMEN UBÅTSSTRID Observera att block 1 och 2 samkörs med Ubåtsjakt på Torget, se ubåtsjakt för program Inledning Moderatorn H-P Ehrlow Projekt A26, ur det operativa perspektivet Anders Folbert, Fredrik Hellström FMV Projekt HTM GTD Hans Egonsson FMV Ubåtshydrodynamik & signaturer Mattias Liefvendahl FOI Mattias Johansson FOI Sensorteknik & omvärldsanalys Peter Krylstedt FOI Stridsdelar & verkan under vatten Niklas Alin FOI Dagen slutar

23 BEHÖRIGHET TILL FUNKTIONSLINOR Visa funktionslinor kräver alternativt riktas mot viss personal kategori, du kan endast anmäla dig till dessa funktionslinor om du uppfyller dessa krav, se nedan. Dag 2 DEN BLÅ TRÅDEN - Detta seminarium är fullbokat. Deltagare är chefer på operativ nivå, dvs. chefer vid MTS, ProdM, och förbandschefer samt deras respektive stabschefer. Genomförande- planerings- och övningsansvariga sektionschefer, divisons- bataljons- fartygs och kompanichefer samt chefer från stödmyndigheter. LOGISTIK- Riktar sig mot personal i ledande befattning verksamma inom marin logistik, teknisktjänst, förnödenhetsförsörjning, kommunikationstjänst, försvarsmedicin, infrastruktur, materielförsörjning samt upphandling och kontraktering inom FM, FMV, FMLOG. STRID MOT SJÖMÅL- Huvudsaklig målgrupp är vaktchefer och tjänstegrenschefer samt dess motsvarighet inom övriga förband som har uppgift att bekämpa sjömål. Öppen för OF och OR6-9 samt civila verksamma inom sjömålsbekämpning. UNDERRÄTTELSER & SÄKERHETSTJÄNST- Du kan endast boka dig på dessa seminarier om du tillhör Marinen och tjänstgör vid M2, N2, G2, S2 funktioner alternativt Stribef Und, div UndO eller personal i marin utfrågarfunktion samt särskilt inbjudna. MINKRIG- Föreläsningar inom ämnesområdet minkrig. Block 1 och 2 riktar sig till Vaktchefer samt sonarpersonal. Block 3 och 4 riktar sig till minörer. TELEKRIG- Du kan endast boka dig till dessa föreläsningar om du innehar marin telekrigsbefattning eller har befattning med tydlig koppling till marint telekrig. YTSTRID- Block 3 riktar sig till personal i följande befattningar FC, VaktC, YSO, YSB, TSO, TSB. Block 4 riktar sig till personal i följande befattningar MTS, Flj- Div & fartygsledningar YSO, YSB, BASTJÄNST- Du kan endast boka dig till dessa föreläsningar om du i tjänsten har samverkansbehov med den marina bastjänsten. SKYDD AV STRIDSKRAFTER C-IED- riktar sig under förmiddagen till personal som är verksamma med säkerhetsbedömningar inför insats. Eftermiddagen riktar sig till Amröjledare och närförsvarsofficer.

24 BEER CALL DATUM: ONSDAG 21 JANUARI PLATS: MASKINHALLEN VANADIS, ÖRLOGSHAMNEN Maskinhallen genomför BEER CALL för tekniker Föranmälan via portalen krävs. MÄSSEN DATUM: ONSDAG 21 JANUARI PLATS: SOSK SJÖOFFICERSSÄLLSKAPET öppet Det bjuds på underhållning i Marin miljö. Lättare förtäring och dryck finns för försäljning. Klädsel vårdad civil alternativ militär C1,C2. Amiralitetstorget 7. PROJEKTLEDNINGEN MSDG Projektdirektör Carl-Johan Andersson E-post: Projektledare Carl Osbeck Tel: E-post: Informatör Michaela Linge Tel: E-post:

Agenda: Nytt personalförsörjningssystem Säkerhets- och samverkanssektionens verksamhet Nya Regionala staber

Agenda: Nytt personalförsörjningssystem Säkerhets- och samverkanssektionens verksamhet Nya Regionala staber Agenda: Nytt personalförsörjningssystem Säkerhets- och samverkanssektionens verksamhet Nya Regionala staber 2 3 Den stora skillnaden! Försvara landets intressen Försvara landet 4 5 Säkerhets- och Samverkanssektion

Läs mer

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson Enstånk Mod -85 Heat 1 Heat 2 Heat 3 9 Marino Carlsson 60 Johnny Olofsson 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 57 Pia Karlsson Fabjan 68 Anders Norell 2 Tomas Sjöström 63 Patrik Strandh 53 Kent Nordin

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn:

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn: Klass Placering Resultatlista, enskild rond - netto Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn Rond 1 Spel.kat. Spelform Scramble, Slagtävling Klubb CBA S-HCP Datum 2014-08-24 Resultat Särskiljning 1

Läs mer

FMV. Verksamhet och behov på lång sikt Förbandsperspektiv. Håkan, Jan och Gunnar,Tjf Teknisk Chef Marina system

FMV. Verksamhet och behov på lång sikt Förbandsperspektiv. Håkan, Jan och Gunnar,Tjf Teknisk Chef Marina system FMV Verksamhet och behov på lång sikt Förbandsperspektiv Håkan, Jan och Gunnar,Tjf Teknisk Chef Marina system Skillnad mot tidigare En sammanhållen försvarslogistik Försvarsmakten som beställare och

Läs mer

Sida 2 (5) Allmänt om kursen

Sida 2 (5) Allmänt om kursen Sändlista Sida 1 (5) Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning FMLOPE, Mj Mikael Lindholm, 070-328 16 07 Inbjudan

Läs mer

FHS organisation. FHS/LH samoavd 2011 SID 1. Aktuell sep 2011

FHS organisation. FHS/LH samoavd 2011 SID 1. Aktuell sep 2011 FHS organisation SID 1 Fakta om Försvarshögskolan (ÅR 2010) Omsättning 550 msek 546 helårsstudenter (exl uppdragsstud) 428 helårspresterande Ca 2 500 studerande i kortare kurser 344 anställda (drygt 100

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael Fors 147 89 236 Donald Johansson

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006

Welcome Hotel skyttestafett 2006 Welcome Hotel skyttestafett 2006 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael

Läs mer

FMV. Marinens utveckling

FMV. Marinens utveckling FMV Marinens utveckling Marina förutsättningar Niklas Gustafsson/Försvarsmakten Marinens utveckling Med anledning av den aktuella försvarsdebatten känns det angeläget att beskriva marinens uppgifter och

Läs mer

2IILFLHOO5HVXOWDWOLVWD7RWDOW .ODVV6XSHU1DWLRQHOO. A 1 4.05,45 Volvo S40. 2 2.37,18 Utesl. svart 1 2.30,71 3 2.30,71. 20 C - 119 Per Erik Israels

2IILFLHOO5HVXOWDWOLVWD7RWDOW .ODVV6XSHU1DWLRQHOO. A 1 4.05,45 Volvo S40. 2 2.37,18 Utesl. svart 1 2.30,71 3 2.30,71. 20 C - 119 Per Erik Israels * WDODQGVFXSHQLDOO\FURVV $UUDQJ U0.HDP:HVWRP IILFLHOOHVXOWDWOLVWDRWDOW.ODVVXSHUDWLRQHOO 0 Jonas Andersson., Utesl. svart.0,.0, A.0, Volvo S0 0 Per Erik Israels., ().,.,0.,0 A.0, Lars Sakariassen Brutit.,.,0.,

Läs mer

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf Welcome Hotell Skyttestafett 2002 Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf 1 Ale Skf 723 469 1192 11 Moälven-MoDo 703 450 1153 Mikael Fors 147 97 244 Petter Eriksson 145 96 241 Håkan Sundström 144 96 240

Läs mer

Informationsbrev 2 för antagna till Stabsutbildningen 2015-2016 (Två bilagor)

Informationsbrev 2 för antagna till Stabsutbildningen 2015-2016 (Två bilagor) FHS beteckning 2015-05-04 Ö 75/2015 Sid 1 (6) Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning Övlt Claes Deshayes,

Läs mer

Bemanningen av FM Org 13 kallelse och arbetsformer m.m. (två bilagor)

Bemanningen av FM Org 13 kallelse och arbetsformer m.m. (två bilagor) 2012-06-29 02 300:59803 Sida 1 (14) Sändlista Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning Försvarsmaktens omstruktureringsledare

Läs mer

Götalandscupen i Rallycross 24/4 2004 Arrangör: Fjärås MK/Kungsbacka MA Officiell Resultatlista Totalt Klass 1: Super Nationell

Götalandscupen i Rallycross 24/4 2004 Arrangör: Fjärås MK/Kungsbacka MA Officiell Resultatlista Totalt Klass 1: Super Nationell Götalandscupen i Rallycross / 0 Arrangör: Fjärås MK/Kungsbacka MA Officiell Resultatlista alt Klass : Super Nationell Omg Omg Platssiffra Bästa tid Lars Sakariassen.0,0.,.,., A., A., 0 Ola Carlsson.,0.,.,.,0

Läs mer

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT Stålboda 2005-08-20 arr: Bromma Skf WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 1 Bälgviken 1156 Jonas Malmqvist 141 96 237 Niklas Halling 141 93 234 Hans Sundén 138 93 231 Helena

Läs mer

Skjutlag SM Dam, Jun, Lag, 50, 60, 70, LLT 2, 2015 07 11

Skjutlag SM Dam, Jun, Lag, 50, 60, 70, LLT 2, 2015 07 11 Skjutlag SM Dam, Jun, Lag, 50, 60, 70, LLT 2, 2015 07 11 Nr Lag Start Namn Klubb 1 1 Lundin Jim Östhammars Jaktskytteklubb 2 1 Bohlin Viktor Uppsala Jaktskytteklubb 3 1 Skogsberg Jerry För.jaktskyttarna

Läs mer

Order of Merit Herrar 2015, Göteborgs Golfförbund

Order of Merit Herrar 2015, Göteborgs Golfförbund Order of Merit Herrar 2015, Göteborgs Golfförbund Slutställning AlGK LerGK GGK TlGK Total DM 1 Alexander Wennstam S:t Jörgen Park Golf Club 20 12 32 2 Jens Alfrost Albatross Golfklubb 10 17 27 3 Oscar

Läs mer

Resultatlista enskild rond - brutto:

Resultatlista enskild rond - brutto: Resultatlista enskild rond - brutto: Landeryds GK Saab AKTIV Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2009 På Vesterby GK. Open Herrar Klass: Open Herrar Rond: 1 Spelform: Slagtävling Datum 2009-09-07 Placering: Namn:

Läs mer

Generalläkaren april 2010

Generalläkaren april 2010 Generalläkaren april 2010 Generalläkaren Sigfried de Joussineau, Generalläkare Stab Avd chef Åsa Lundkvist Sekr. Lena Eklöf Hälso- och sjukvård Ewa Axelsson Gudrun Axelsson Per Jakobsson Livsmedel och

Läs mer

Svealandscupen i Rallycross Arrangör: Strängnäs AMS 1/10 2005 Officiell Resultatlista Klass 1: Supernationell

Svealandscupen i Rallycross Arrangör: Strängnäs AMS 1/10 2005 Officiell Resultatlista Klass 1: Supernationell Svealandscupen i Rallycross Arrangör: Strängnäs AMS / 00 Officiell Resultatlista Klass : Supernationell Platssiffra Bästa tid Jimmy Holmqvist ().0,0.,.,., A.0, Katalysatoråtervinning i Hofors Christer

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten; SFS 2012:899 Utkom från trycket den 21 december 2012 utfärdad den 13 december 2012. Regeringen

Läs mer

Mission Network som plattform Hur möter vi det?

Mission Network som plattform Hur möter vi det? Inbjuder till höstseminariet Moderna ledningssystem Mission Network som plattform Hur möter vi det? Internationellt samarbete kring kris- och krigssituationer har ökat i Europa under de senaste decennierna

Läs mer

FÖRSVARSMAKTENS SPECIALFÖRBAND NÄR SITUATIONEN KRÄVER MER

FÖRSVARSMAKTENS SPECIALFÖRBAND NÄR SITUATIONEN KRÄVER MER FÖRSVARSMAKTENS SPECIALFÖRBAND NÄR SITUATIONEN KRÄVER MER FÖRSVARSMAKTENS SPECIALFÖRBAND Försvarsmaktens specialförband är primärt en militärstrategisk resurs som ska öka mängden handlingsalternativ genom

Läs mer

WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 2004. Resultat STAFETTEN

WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 2004. Resultat STAFETTEN Resultat STAFETTEN 1 Söderala 1150 Helena Jansson 144 94 238 Peter Lavér 136 94 230 Bengt Jansson 136 92 228 Stefan Burchardt 139 89 228 Carina Norling 134 92 226 2 Ulvsby 1148 Roger Jansson 142 91 233

Läs mer

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson AO Bygg 0733-376547 Region Bygg Väst & Region Bostad Väst Sam Ekman Informatör AO Bygg 0733-373423 Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014 Klass Resultatlista, ackumulerat - brutto Postmästerskap Golf 2014 A-klassen Rond 2 Spelform Slaggolf CBA -2 Datum 2014-09-21 Placering Namn Spel.kat. Klubb S-HCP Rondresultat Resultat 1 Mats Birgersson

Läs mer

Tippade rader 2015 Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 Superetta Supertvåa Dametta

Tippade rader 2015 Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 Superetta Supertvåa Dametta Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 1 AIK Malmö FF IFK Göteborg Malmö FF Malmö FF 2 IF Elfsborg IF Elfsborg Malmö FF IFK Göteborg AIK 3 Malmö FF AIK IF Elfsborg

Läs mer

D-A Transport racet 2014-04-18

D-A Transport racet 2014-04-18 GrE ABC Förare Efter 3 rundor Plats Nr Förare Klubb Kartläsare Bil Anmälare Runda 1 Runda 2 Runda 3 Total Bästa Näst bästa Total 1 8 Johan Gustavson Ludvika MS Sabina Wallberg VW GOLF 2 Anmälare: www.rallyimport.se

Läs mer

25 bästa SK Laxen Herrar

25 bästa SK Laxen Herrar 50 frisim 100 frisim 1 Mathias Hageneier 22,04 2008 1 Mathias Hageneier 50,55 2009 2 Joakim Hvalgren 22,83 2014 2 Joakim Hvalgren 50,90 2013 3 Janne Ledin 23,31 2014 3 Kenth Stenbäck 51,00 1984 4 Teodor

Läs mer

Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning

Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning F Ö R S V A R S M A K T E N HÖGKVARTERET Datum 2011-03-28 HKV beteckning 19111: 548 42 Sida 1 (6) Sändlista Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående

Läs mer

Marinen idag och vägen framåt

Marinen idag och vägen framåt Marinen idag och vägen framåt 2015-02-06 UTVECKLING OCH ANSKAFFNING I STORT INOM 10 ÅRSPERIODEN Konteramiral Jan Thörnqvist, Marinchef Vår operativa miljö är unik. Sveriges marin har unika förmågor. Komplex

Läs mer

Försvarsmaktens Helikopterflottilj

Försvarsmaktens Helikopterflottilj Försvarsmaktens Helikopterflottilj Linköpings garnison HELIKOPTERFLOTTILJEN Utbildar helikopterförband och genomför nationella och internationella helikopterinsatser. Livgrenadjärgruppen utbildar hemvärnsförband.

Läs mer

Götalandscupen i Rallycross Strängnäs Motorstadion 2/9 2007 Arrangör: Strängnäs AMS Officell Resultatlista Klass 1: Super Nationell Tot

Götalandscupen i Rallycross Strängnäs Motorstadion 2/9 2007 Arrangör: Strängnäs AMS Officell Resultatlista Klass 1: Super Nationell Tot Götalandscupen i Rallycross Strängnäs Motorstadion / 00 Officell Resultatlista Klass : Super Nationell Omg Omg Plac SMK Trollhättan., ().,.,., A., Martin Nilsson Stålcenter i Väst AB Volvo S0 B - 0 Tomelilla

Läs mer

Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2009 På Vesterby GK. Open Damer 1 ###

Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2009 På Vesterby GK. Open Damer 1 ### Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2009 På Vesterby GK. Open Damer 1 ### Klass: Open Damer Rond: 1 Spelform: Scratch Datum: 2009-09-07 Placering: Namn: Klubb: S-HCP: Resultat: 1 Maria Lokrantz Gustavsviks GK

Läs mer

DA Transport Racet TOTALT 2015-04-03

DA Transport Racet TOTALT 2015-04-03 DA Transport Racet TOTALT 2015-04-03 Placering S.nr F.kl T.kl Förare / kartläsare Klubb Bil Anmälare Övrigt Totaltid 1 29 A 4 Mikael Lundberg / Anders Lundberg SMK Gävle / SMK Gävle VW Golf 03:40,60 2

Läs mer

VECKOBREV FREDAGEN DEN 29 MAJ 2009

VECKOBREV FREDAGEN DEN 29 MAJ 2009 VECKOBREV FREDAGEN DEN 29 MAJ 2009 God kväll veckobrevsläsare! Utan tvekan kommer vi i marinen länge att minnas denna veckas händelser ett fängslande kapitel i svensk marinhistoria har skrivits. Jag syftar

Läs mer

Emilsnurren // Gnagardalen Vimmerby Vimmerby MS // 2015/04/06 Officiell Resultatlista

Emilsnurren // Gnagardalen Vimmerby Vimmerby MS // 2015/04/06 Officiell Resultatlista Ungdom 1 1 U Albin Nordh Fredric Nordh Astra G 1:59,4 1:55,6 1:54,6 5:49,6 Gr.E. A-B-C förare 1 4 B Mattias Lindqvist Linus Lindqvist Astra 1:58,4 1:55,6 1:54,9 5:48,9 2 2 A Mats Adolfsson Roger Andersson

Läs mer

Fjärrvärmedagarna. 13-14 april 2011. Ronneby Brunn, Ronneby

Fjärrvärmedagarna. 13-14 april 2011. Ronneby Brunn, Ronneby Fjärrvärmedagarna 13-14 april 2011 Ronneby Brunn, Ronneby PROGRAM Tisdagen den 12 april Drop in 19.00-20.00 Mingelkväll med mat, dryck och aktivitet. PROGRAM Onsdagen den 13 april 09.05 Buss från tågstation

Läs mer

Officiell Resultatlista Totalt Klass 1: Super Nationell

Officiell Resultatlista Totalt Klass 1: Super Nationell Götalandscupen i Rallycross Förlandabanan / 00 Arrangör: /Kungsbacka MA Officiell Resultatlista alt Klass : Super Nationell Plac Nr Förare/Anmälare Klubb/Bil Omg Omg Omg Platssiffra Bästa tid Mattias Olsson

Läs mer

Inbjudan till Internrevisionsdagarna

Inbjudan till Internrevisionsdagarna Inbjudan till Internrevisionsdagarna 23-24 november 2006 på Scandic Infra City i Upplands Väsby 1 Internrevisionsdagarna Bäste kollega Du inbjuds härmed att delta vid årets Internrevisionsdagar, vilka

Läs mer

NÄSSJÖRUNDAN 2013. Föråkare. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare. Ungdom. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare

NÄSSJÖRUNDAN 2013. Föråkare. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare. Ungdom. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare NÄSSJÖRUNDAN 2013 Föråkare 00 B Robert Scholander SMK Eksjö Citroën C2 R2 MAX Patrik Knutsson 0 A Tore Sandberg Vimmerby MS Volvo 244 Sofia Johansson Vimmerby MS Ungdom 1 U Henrik Johansson MK Kinda Volvo

Läs mer

Resultatlista individuellt från SM i Kust 15 sept. 2007

Resultatlista individuellt från SM i Kust 15 sept. 2007 Resultatlista individuellt från SM i Kust 15 sept. 2007 Nr Klass Namn Klubb Distrikt Medl.nr. Vikt Placering Herrsenior 23 Mikael Andersson Horreds FK Södra Älvsborg 149236 6062 gr 1 25 Charles Fasth Lidköpings

Läs mer

En presentation av vår serviceorganisation

En presentation av vår serviceorganisation En presentation av vår serviceorganisation Customer Service Vi ger dig verktygen för en bättre produktion Mattias Johansson Servicekoordinator Tel 0325-61 96 74 Mobil 0708-31 21 11 mattias.johansson@aptgroup.com

Läs mer

VBF Förbundsmästerskap i Rally 2015, Bilklass 1 A=30/5, B=11/7, C=15/8, D=19/9, E=17/10 NAMN KLUBB BIL A B C D E TOT PLAC Mats Jonsson Forshaga MC

VBF Förbundsmästerskap i Rally 2015, Bilklass 1 A=30/5, B=11/7, C=15/8, D=19/9, E=17/10 NAMN KLUBB BIL A B C D E TOT PLAC Mats Jonsson Forshaga MC VBF Förbundsmästerskap i Rally 2015, Bilklass 1 Mats Jonsson Forshaga MC Ford Escort 18 18 Tom Thomasson MK Ratten Mitsubishi 15 15 Roger Gustafsson ÖRMC Mitsubishi 13 13 Mattias Lindberg Vänersborgs MK

Läs mer

Inbjudan. Säkerhetsdagarna 2010 Grand Hôtel 18 19 november

Inbjudan. Säkerhetsdagarna 2010 Grand Hôtel 18 19 november Inbjudan Säkerhetsdagarna 2010 Grand Hôtel 18 19 november Mänskligt, personligt eller omöjligt För 24:e året i rad arrangeras Säkerhetsdagarna säkerhetsbranschens exklusiva kunskapsseminarium och en mötesplats

Läs mer

Inbjudan till, och program 2014-års Känsöseminarier

Inbjudan till, och program 2014-års Känsöseminarier Sida 1 (5) Inbjudan till, och program 2014-års Känsöseminarier Årets seminarier genomförs på traditionellt sätt det vill säga delat i två olika delar med lite olika målgrupper, seminarierna har delvis

Läs mer

Parternas riktlinjer avseende lokala omställningsmedel (2 bilagor och 2 underbilagor)

Parternas riktlinjer avseende lokala omställningsmedel (2 bilagor och 2 underbilagor) 2015-03-26 FM2015-4311:1 Sida 1 (8) Sändlista Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning Anders Häggberg, anders.haggberg@mil.se

Läs mer

Startlista, par/lag: Kuriren Cup Final 2015

Startlista, par/lag: Kuriren Cup Final 2015 Startlista, par/lag Kuriren Cup Final 205 Datum 205-06-4, 0800 Bana Eskilstuna GK Start Hål Förnamn Efternamn Klubb HCP Tee S-HCP Klass 0800 0800 080 080 0820 M Eliasson/T Landin 7,5 A X Tony Landin Torshälla

Läs mer

Framtidens begravningsplatser utveckling samspel bevarande

Framtidens begravningsplatser utveckling samspel bevarande FÖRENINGEN SVERIGES KYRKOGÅRDSCHEFER OCH SVENSKA KYRKANS ARBETSGIVARORGANISATION inbjuder till kyrkogårdskongress den 5 7 september 2011 i Varberg Framtidens begravningsplatser utveckling samspel bevarande

Läs mer

RESULTATLISTA - POLKATROFÉN 2009-05-03

RESULTATLISTA - POLKATROFÉN 2009-05-03 RESULTATLISTA - POLKATROFÉN 2009-05-03 Förare Kartläsare Klubb/Anmälare Bil SP1 SP2 SP3 Tidstill. Tot.tid Kl.pl Tot.plac 1 1 U Robert Scholander Patrik Kollin SMK Eksjö/Nässjö MK VW Golf II 02:22,0 02:46,0

Läs mer

Inbjudan till Sydostkonferens 2015

Inbjudan till Sydostkonferens 2015 Inbjudan till Sydostkonferens 2015 Moderaterna i Östra Götaland har nöjet att inbjuda till årets stora evenemang i sydöstra Sverige Sydostkonferensen! Vi vänder oss i första hand till samtliga kommunal-

Läs mer

Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Bohuslän Dal Dalarna Gotland/kontaktperson Gästrike/Hälsinge Göteborg Halland Jämtland-Härjedalen

Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Bohuslän Dal Dalarna Gotland/kontaktperson Gästrike/Hälsinge Göteborg Halland Jämtland-Härjedalen Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Eva Johansson 0 Johan Bjerngren Ronneby Anders Johansson 0 Bohuslän Dal Thore Carlsson Stenungsund Rickard Thörnqvist Gullbringa Birger Kjellstedt Mellerud

Läs mer

Inbjudan Säkerhetsdagarna 2011 Grand Hôtel 10 11 november

Inbjudan Säkerhetsdagarna 2011 Grand Hôtel 10 11 november Inbjudan Säkerhetsdagarna 2011 Grand Hôtel 10 11 november Den Mänskliga faktorn För 25:e året i rad bjuder vi nu in till Säkerhetsdagarna säkerhetsbranschens exklusiva kunskapsseminarium och mötesplats.

Läs mer

Engelsk benämning: Military technology, Basic Course Logistics

Engelsk benämning: Military technology, Basic Course Logistics 2013-06-20 1OP271 Mte Logistik OP 1 (7) Kursplan Kursens benämning: Militärteknik Logistik OP Engelsk benämning: Military technology, Basic Course Logistics Kurskod: 1OP271 Gäller från: Höstterminen 2013

Läs mer

HÖGKVARTERET Datum HKV beteckning 2005-11-08 02 810:76875. Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning

HÖGKVARTERET Datum HKV beteckning 2005-11-08 02 810:76875. Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning 2005-11-08 02 810:76875 Sida 1 (5) Sändlista Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning VP Verksamhetssäkerhetsprocessen

Läs mer

Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006. 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald "Sura-Pelle" Pettersson Christer Rose

Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006. 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald Sura-Pelle Pettersson Christer Rose Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald "Sura-Pelle" Pettersson Christer Rose 2:a IFK-Kliniken Ulrika Lind Stefan Lind Louise Karlsson

Läs mer

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18 SLUTRESULTAT Lagtävling Stafetten Plac Lag Omg 1 Omg 2 Total 1 Mönsterås 706 452 1158 Per Claesson 142 92 234 Roger Hansson 143 91 234 Clas Bernhardsson 144 89 233 Danne Lundquist 139 91 230 Jennie Lundquist

Läs mer

Officiell Resultatlista Totalt Klass 1: Super Nationell

Officiell Resultatlista Totalt Klass 1: Super Nationell Götalandscupen i Rallycross Svampabanan 7/ 00 Arrangör: Officiell Resultatlista alt Klass : Super Nationell Omg 0 Kristoffer Andersson Dalby MK.0,7.0, ().09,66.0, A., Maskinutbildning i Skåne BMW M Robin

Läs mer

Anga-Kräklingbo Fiber Ekonomisk förening www.akfiber.se. Program. - Läget i dag, intresseanmälningar, medlemsantal

Anga-Kräklingbo Fiber Ekonomisk förening www.akfiber.se. Program. - Läget i dag, intresseanmälningar, medlemsantal - Inledning Program - Läget i dag, intresseanmälningar, medlemsantal - Kostnad vid olika antal anslutningar - Tänkbara kommunikationsoperatörer (Telia, IP-Only) - Kollektiv anslutning och öppet nät/fritidsabonnemang

Läs mer

Götalandscupen i Rallycross Förlandabanan 28/5 2006 Arrangör: Fjärås MK/Kungsbacka MA Officiell Resultatlista Klass 1: Super Nationell Tot

Götalandscupen i Rallycross Förlandabanan 28/5 2006 Arrangör: Fjärås MK/Kungsbacka MA Officiell Resultatlista Klass 1: Super Nationell Tot Götalandscupen i Rallycross Förlandabanan / 00 Arrangör: /Kungsbacka MA Officiell Resultatlista Klass : Super Nationell 0 Frank Sigeskog ().0,.,.,., A., Volvo S0 B - 0 0 Roy Olsson Karlskrona AK., ().,.,.,

Läs mer

FMUndSäkC (Försvarsmaktens underrättelse- och säkerhetscentrum)

FMUndSäkC (Försvarsmaktens underrättelse- och säkerhetscentrum) 2015-2016 v3.0 1/8 (Försvarsmaktens underrättelse- och säkerhetscentrum) Adress:, Box 611, 751 25 Uppsala Tel: 018 19 60 00 Fax: 018 19 60 99 finns i Uppsala och Halmstad. Huvuddelen av utbildnings- och

Läs mer

Nationaldagsgolfen 2015 Resultat Plac Lag Namn Klubb shcp Resultat 1 Nilsson / Nilsson Johannes Nilsson Hagge Golfklubb 12 0,18 m fr H19

Nationaldagsgolfen 2015 Resultat Plac Lag Namn Klubb shcp Resultat 1 Nilsson / Nilsson Johannes Nilsson Hagge Golfklubb 12 0,18 m fr H19 Nationaldagsgolfen 2015 Resultat Plac Lag Namn Klubb shcp Resultat 1 Nilsson / Nilsson Johannes Nilsson 12 0,18 m fr H19 Peter Nilsson 2 Holmkvist / Dahlström Mattias Holmkvist Västerås Golfklubb 10 1,44

Läs mer

KURSPLAN FÖR STARTA EGET KURS HT 2011

KURSPLAN FÖR STARTA EGET KURS HT 2011 KURSPLAN FÖR STARTA EGET KURS HT 2011 DEL 1: 17/10 kl. 17.30 21.30 Introduktion & presentation - Genomgång av kursplan och presentation av deltagarna. Kommunikation & Försäljning - Vikten av att kommunicera

Läs mer

Seminarium för praktiska utövare verksamma inom kalk-bränning och utveckling av historiska kalkputser

Seminarium för praktiska utövare verksamma inom kalk-bränning och utveckling av historiska kalkputser Seminarium för praktiska utövare verksamma inom kalk-bränning och utveckling av historiska kalkputser Onsdag-fredag 14-16 mars 2012, Hantverkslaboratoriet, Mariestad Hantverkslaboratoriet välkomnar er

Läs mer

SÄRSKILDA OPERATIONSGRUPPEN SOG REKRYTERAR

SÄRSKILDA OPERATIONSGRUPPEN SOG REKRYTERAR SÄRSKILDA OPERATIONSGRUPPEN SOG REKRYTERAR FÖRSVARSMAKTENS SPECIALFÖRBAND FÖRSVARSMAKTENS SPECIALFÖRBAND är primärt en militärstrategisk resurs som ska öka mängden handlingsalternativ genom att komplettera

Läs mer

Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27

Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27 Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27 Uppdaterad 2003-02-26 Flickor 9-10 Av: Ronny Wall Frida Sjöberg-93 ÖGIF 10,06 Hissmoforsspelen 28/4-02 Eveline Nyman-Wänseth-92 ÖGIF 10,15 Hissmoforsspelen

Läs mer

Resultat i A-vapen Vet, jubileumsklass i Haparanda 1 Hans Rask F21 SKF 6 5 4 5 6 6 6 6 44/22 2 Östen Brännström Luleå Pk 3 2 2 4 5 5 5 5 31/20

Resultat i A-vapen Vet, jubileumsklass i Haparanda 1 Hans Rask F21 SKF 6 5 4 5 6 6 6 6 44/22 2 Östen Brännström Luleå Pk 3 2 2 4 5 5 5 5 31/20 Resultat i A-vapen Klass 1 1 Anton Töyrä Piteå Pk 0 4 4 4 6 4 4 5 31/20 0 2 Robert Lindbäck Kalix Pistolskyttar 3 2 3 6 3 3 5 2 27/20 0 3 Mats Jönslars Kalix Pistolskyttar 4 2 3 3 2 3 4 5 26/20 0 4 Marco

Läs mer

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda 1944-1945 Ordförande Erik Georg Holm Jönköping Suppleant John Lindberg Jönköping vice Ordförande Bertil Ljungberg Gunnar Andersson Sekreterare Alvar Wärnegård Jönköping

Läs mer

Officiell Resultatlista Totalt Klass 1: Super Nationell

Officiell Resultatlista Totalt Klass 1: Super Nationell Götalandscupen i Rallycross Förlandabanan /5 008 Arrangör: / Kungsbacka MA Officiell Resultatlista alt Klass : Super Nationell Omg Omg Omg Plac Nr Förare/Anmälare Klubb/Bil Platssiffra Bästa tid 0 Martin

Läs mer

Tillsyn av svenska örlogsfartyg

Tillsyn av svenska örlogsfartyg Tillsyn av svenska örlogsfartyg presentation på Harlans Seminar 2010-11-05 Kmd Mikael Wendel, Chef Militära sjösäkerhetsinspektionen Försvarsmakten HKV Bild 1 Militära sjösäkerhetsinspektionen, SJÖI Kmd

Läs mer

Hör och se oss på Stora Aktie- och Fonddagen

Hör och se oss på Stora Aktie- och Fonddagen Nyhet 2008-09-25 Hör och se oss på Stora Aktie- och Fonddagen Den 15 oktober äger Stora Aktie- och Fonddagen rum i Uppsala Konsert & Kongress. Under dagens gång arrangeras flera intressanta seminarier

Läs mer

mars racet västerås 2015-03-14 Skepptuna MK 1 7 Skepptuna MK 3 4 Rasbo MK 4 3 Skepptuna MK 5 2 Västerås MS B 0 Enköpings MK 2 5 Hofors MK 3 4

mars racet västerås 2015-03-14 Skepptuna MK 1 7 Skepptuna MK 3 4 Rasbo MK 4 3 Skepptuna MK 5 2 Västerås MS B 0 Enköpings MK 2 5 Hofors MK 3 4 1 2 Jimmy Karlsson Skepptuna MK 1 7 2 4 Bo Tordegård 6 Erik Pettersson 3 Daniel Hollén 5 Andreas Pettersson 1 Benny Friberg 11 Daniel Svedberg 12 Jimmie Åhlen 8 Mathias Sparring 10 Marcus Gladh 7 Daniel

Läs mer

Välkommen till SKNT:s konferens i Ronneby 18-20 maj 2011! Tema: Varumärkesbyggande i kommuner och regioner

Välkommen till SKNT:s konferens i Ronneby 18-20 maj 2011! Tema: Varumärkesbyggande i kommuner och regioner Välkommen till SKNT:s konferens i Ronneby 18-20 maj 2011! Tema: Varumärkesbyggande i kommuner och regioner Varumärkesbyggande i kommuner och regioner Varmt välkommen till SKNT:s konferens i Ronneby den

Läs mer

Touring mod 2010-03-28 1

Touring mod 2010-03-28 1 Touring mod 1 Magnus Vässmar MK Eskil AutoPartner RC B 50 50 50 50 50 50 300 2 Tommy Bergfeldt MRC Hudik Redbull Racing/JMI Motorsport A 48 46 48 48 48 48 48 288 3 Thomas Ek Uppsala RC B 46 43 44 46 50

Läs mer

Föreningen SydostGIS inbjuder till GIS-dag i Växjö onsdagen den 3 november 2010.

Föreningen SydostGIS inbjuder till GIS-dag i Växjö onsdagen den 3 november 2010. Föreningen SydostGIS inbjuder till GIS-dag i Växjö onsdagen den 3 november 2010. Konferensens målgrupper är: - Arbetsledare och planerare inom skola, samhällsberedskap och räddningstjänst. - Fysiska planerare.

Läs mer

SOT SEKTIONEN FÖR OPERATIV TEKNIK SÄRSKILD TEKNIK UNIK INDIVID

SOT SEKTIONEN FÖR OPERATIV TEKNIK SÄRSKILD TEKNIK UNIK INDIVID SOT SEKTIONEN FÖR OPERATIV TEKNIK SÄRSKILD TEKNIK UNIK INDIVID Vad erbjuder vi? Utmaningar. Erfarna och kompetenta kollegor. Flexibelt arbete uppgifter, arbetstider, ledighet. Omväxlande arbete ingen arbetsvecka

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) 2015-04-13 42-62 KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) 2015-04-13 42-62 KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) Innehållsförteckning: 42 Godkännande av kungörelse. 43 Godkännande av dagordning. 44 Politiska uppdrag; ny M-ersättare och V-ersättare, kommunfullmäktige 2014-2018. 45

Läs mer

P 03. Mobil 0733439633 Hem 6116048. Mobil 0739-182211 Hem 040-450416. Mobil 0703-48 98 34 Hem 040-30 60 79. Mobil 0733-660586 Hem 040-475730

P 03. Mobil 0733439633 Hem 6116048. Mobil 0739-182211 Hem 040-450416. Mobil 0703-48 98 34 Hem 040-30 60 79. Mobil 0733-660586 Hem 040-475730 Sidan 1-04-10 Altengård, Isac Hästhovsvägen 4 Pga_altengard@yahoo.se Hem 454880 0734247155 pga_altengard@yahoo.se caroline.altengard@livingandroom.se Andersson, Filip Collins väg 41 daniel.andersson@mff.se

Läs mer

Klappjakten. Officiell Resultatlista. Ydre MK

Klappjakten. Officiell Resultatlista. Ydre MK Officiell Resultatlista Klappjakten Ydre MK 00-0- Kl. Tot Snr Förare / Kartläsare SS/SP SS/SP SS/SP 9 Klass: Debut Antal Startande: 0 Joakim Friberg/Per Friberg Fullf. V:a Östergötlands Mk/Msk Kvarnvingarna

Läs mer

Sektionen för Elektronikdesign, Linköpings Universitet Protokoll från Elektronikdesignsektionens höstmöte 2009

Sektionen för Elektronikdesign, Linköpings Universitet Protokoll från Elektronikdesignsektionens höstmöte 2009 Datum: 2009-11-11 Närvarande 44 personer är närvarande, varav 10 st. tillhör styrelsen och en är adjungerad. För närvarolista se bilaga 1. Dagordning 1 Mötet öppnas 2 Val av ordförande 3 Val av sekreterare

Läs mer

Försvarsmaktens redovisning med anledning av regeringens beslut avseende Försvarsstrukturutredningen

Försvarsmaktens redovisning med anledning av regeringens beslut avseende Försvarsstrukturutredningen 2012-03-01 23 250:52238 Sida 1 (5) Försvarsdepartementet och sändlista Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning

Läs mer

RAM avtal. Konsult-tjänster 2015-11-01

RAM avtal. Konsult-tjänster 2015-11-01 RAM avtal 2015 2015-11-01 Ramavtal 2015 Organisation Teknik avd. Bostäder nyprod. Jan Helgesson 070 3402551 Teknik-bygg Roland Larsson 070 3402533 Projektcontroller Lina Englund 070 0862341 Projektledare

Läs mer

Höstkonferens om landstingens krisberedskap

Höstkonferens om landstingens krisberedskap VÄLKOMMEN TILL Höstkonferens om landstingens krisberedskap Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Socialstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har glädjen att bjuda in till årets

Läs mer

Fritidnämndens deltagande på utbildning och konferens

Fritidnämndens deltagande på utbildning och konferens Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (1) Datum 2013-05-03 Vår referens Malin Midler Norén Planeringssekreterare Malin.Midler-Noren@malmo.se Tjänsteskrivelse Fritidnämndens deltagande på utbildning och konferens

Läs mer

Fjärrvärmecentraler och energimätare. 30 september - 1 oktober, 2014 Elmia, Jönköping

Fjärrvärmecentraler och energimätare. 30 september - 1 oktober, 2014 Elmia, Jönköping Fjärrvärmecentraler och energimätare 30 september - 1 oktober, 2014 Elmia, Jönköping PROGRAM Tisdagen den 30 september 10.00 11.00 Registrering Moderator Hans Lund, Fortum Värme och deltagare i Fjärrvärmecentralgruppen

Läs mer

Välkommen till utbildningsveckan 2005!

Välkommen till utbildningsveckan 2005! Välkommen till utbildningsveckan 25! Hej, här kommer mera information om den utbildning du ska gå om några veckor på Bosön i samband med Förbundet Svensk Bridge Utbildningsvecka. Som du kanske vet är utbildningen

Läs mer

Samordnad varudistribution

Samordnad varudistribution Samordnad varudistribution Varför? Affärsmodell? Implementering? Ett tiotal kommuner har redan infört samdistribution, men 50-60 kommuner är på väg... Inbjudan seminarie Ystad Saltsjöbad 11-12 november

Läs mer

Scramble för Fyra. Rond:

Scramble för Fyra. Rond: Datum 2012-07-27 Klass A-klassen Rond 1 Placering Namn Spelhcp Resultat Särskiljning 1 Mikael Jonsson 2,3 55.7 1 Mikael Jonsson Veckefjärdens GC 55.7 1 Martin Hagström Veckefjärdens GC 55.7 1 Peter Selin

Läs mer

Sydsvensk regionbildning ideell förening

Sydsvensk regionbildning ideell förening Sydsvensk regionbildning ideell förening Anteckningar från styrelsemöte fredagen den 21 februari 2014 Mötet ägde rum i Konsthallen, Borgmästaregatan 17 i Karlskrona klockan 10-14.30. Närvarande: Landstinget

Läs mer

Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län.

Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län. 1 Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län. Fastigheter inom planområdet Foskros 10:6 Vika Skogsutveckling AB

Läs mer

Lagtävling Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2007. 1 Ranåsen &Dise kapital AB 222 Patrik Dise Owe Persson Patrik Fahlgren Sonny Karlsson

Lagtävling Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2007. 1 Ranåsen &Dise kapital AB 222 Patrik Dise Owe Persson Patrik Fahlgren Sonny Karlsson Lagtävling Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2007 1 Ranåsen &Dise kapital AB 222 Patrik Dise Owe Persson Patrik Fahlgren Sonny Karlsson 2 Gösta Anderssons Byggnadsfirma AB 228 228 Margareta Olofsson Bengt Axgren

Läs mer

Gränsträffen 2011 Resultatlista

Gränsträffen 2011 Resultatlista Gränsträffen 2011 Resultatlista Resultat i A-vapen Klass 1 1 Mats Berg Piteå Pk 5 2 1 6 6 4 3 5 32/20 0 2 Filip Jakobsson Laxforsens Ssf 1 4 3 6 4 4 2 1 25/19 0 3 Jonas Gyllenäs Piteå Pk 2 4 3 2 3 4 3

Läs mer

Starten vid Gammliaterrängen 2014

Starten vid Gammliaterrängen 2014 Starten vid Gammliaterrängen 2014 I täten vid varvningen efter 4 km segraren Thomas Edström, Jalles TC och totaltvåan Klas Johansson, Vegan Runners. Malin Skoog, IFK Umeå t h, segrade i damklassen. Här

Läs mer

Resultat Badminton. Deltagare Singel. Resultat Singel. Slutställning Singel

Resultat Badminton. Deltagare Singel. Resultat Singel. Slutställning Singel Resultat Saabiaden 2007 Resultat Badminton mästerskap i Badminton. Deltagare Singel Namn Claus Christensen Anders Nylén Stefan Ericsson Anders Bilde Magnus Eriksson Jonas Wingård Hans Klarström Thomas

Läs mer

Resultatlista Mårtensträffen 2010

Resultatlista Mårtensträffen 2010 Resultatlista Mårtensträffen 2010 Resultat i A-vapen Klass 1 1 Daniel Stodola Trelleborgs Psk förening 6/3 4/2 4/4 4/3 4/3 4/4 5/2 6/2 37/23 8 2 Anders Hornwall Överums PK 6/3 5/2 4/4 5/4 5/2 4/4 3/2 5/2

Läs mer

C4 VECKOBREV. God Fortsättning! Det finns 2015-01-16

C4 VECKOBREV. God Fortsättning! Det finns 2015-01-16 C4 VECKOBREV God Fortsättning! Det finns endast ett spakläge på flottiljen och det är full fart. Här var det ingen mjukstart inte. Att veckan är slut tycker jag är märkligt, då den just har börjat. Nytt

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto:

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Resultatlista, ackumulerat - brutto Polis SM 2008 Klass Damer-klassen Rond 1 Spelform Datum 2008-08-28 Placering Namn Klubb Spelhcp Rondresultat Resultat 1 Malin Lilliedahl Högbo GK 0 86 86 2 Lena Öbrink

Läs mer

Resultatlista SM i Backe Deltävling 6 10/7 2005

Resultatlista SM i Backe Deltävling 6 10/7 2005 Inbjudningsklass, RC juniorer 1 616 Christoffer Nordholm SMK Hörby Citroen AX GTI 2 618 Andersson Zandra Nilhed Norrköpings MK Antal startande: 2 Citroën AX Sport 1.07,79 1.10,05 1.07,79 1.10,48 1.10,60

Läs mer

Badmintonstadion Cup 2003. 8-9 feb 2003

Badmintonstadion Cup 2003. 8-9 feb 2003 8-9 feb 2003 GENERELL MATCHSTATISTIK Totalt antal deltagare: Antal deltagande män: Antal deltagande kvinnor: Totalt antal matcher i tävlingen: Antal spelade matcher incl. WO-matcher: Antal spelade matcher

Läs mer

Preliminärt Program Restaurering i marin miljö 3 4 februari 2015

Preliminärt Program Restaurering i marin miljö 3 4 februari 2015 Preliminärt Program Restaurering i marin miljö 3 4 februari 2015 Havsmiljön mår inte bra. Olika EU direktiv betonar betydelsen av att uppnå eller upprätthålla en god miljöstatus i den marina miljön, att

Läs mer