MARINSTRIDSDAGARNA 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MARINSTRIDSDAGARNA 2015"

Transkript

1

2 MARINSTRIDSDAGARNA 2015 Härmed inbjuds till Marinstridsdagarna i Karlskrona januari Marinen här och nu utmaningar i närområdet! Så lyder temat för 2015 års Marinstridsdagar som arrangeras den januari i Karlskrona. Marinstridsdagarna är ett årligen återkommande arrangemang med syftet att mötas, sprida erfarenheter och utvecklas internt inom branschen. Första dagen genomförs gemensamt för alla deltagare i konserthusteatern i Karlskrona, och för programmet står högkvarteret. Flera intressanta föreläsare från olika funktioner och myndigheter kommer här att ge sin syn på marina intresseområden. Dag två och tre bryts upp i marina stridsområden där områdesansvariga chefer inleder. Här ges en mängd föreläsningar och förevisningar och även möjlighet till fördjupad diskussion inom respektive stridsområde kopplat mot temat. Detaljprogram, vilket uppdateras fortlöpande samt anmälningsförfarande presenteras på portalen för Marinstridsdagarna Se även EMILIA under kalendarium alternativt under aktuellt. MODERATORERNA DAG 1 Överstelöjtnant Anders Enström är sedan maj 2014 chef vid sektionen för marina operationer på Försvarshögskolan. I Enströms meritförteckning ingår jobb vid Försvarsmaktens högkvarter sedan 2003 med befattningar vid bl. a marinens taktiska stab, MTS men även vid Insatsstabens planeringsavdelning, INS J5. Major Rickard Wissman är informationschef för Nordic Battlegroup där nu, tillsammans med kollegor från olika sju länder, står i beredskap. Han arbetar tillvardags vid Högkvarteret med informationstjänst och operationsplanering i kombination. Ibland siktas även Rickard på TV då som elitinnebandydomare

3 DATUM: TISDAG 20 JANUARI DAG 1 PLATS: KONSERTHUSTEATERN, KARLSKRONA Moderatorer Anders Enström och Rickard Wissman. Ställ din fråga via SMS Meddelandet skall börja mednumret 1060 direkt följt av ett utropstecken, därefter valfritt innehåll. Exempel: 1060!Min fråga lyder Incheckning öppnar, kaffe serveras På scen Marinens musikkår Inledning Marinchefen Jan Thörnqvist enligt MTS/ProdM Frågestund Lunch Är Ryssland större än vår fattningsförmåga? Kjell-Albin Abrahamson Paus Rysslans marina utveckling, inkl. specialförband Christian Allerman Frågestund NATO Karl Engelbrektson Finland, Kommendören för Finska Marinen (MC) Kari Takanen Frågestund Paus MTS MTCH Ola Trudesson Frågestund Avslutning Middag anmälan krävs. Ubåtshallen hålls öppen kl C SSS hälsar välkommen. Uppbackning skaffning.

4 16.30 Dagen slutar DATUM: ONSDAG 21 JANUARI PLATS: SIMULATORHUSET AMPHION, LINDHOLMEN DAG 2 DEN BLÅ TRÅDEN Inledning Moderator Carl C Drangel Ice breaker, grupparbete Stridsområdesansvarig: Marin Ledning, Sb/Stril, Und, Säk, SF, Meteorologi/Oceanografi Bengt Lundgren HKV Stridsområdesansvarig: Ubåtsstrid, Luftförsvar, Ytstrid, Telekrig, Jens Nykvist 1.ubflj Flygsamverkan Magnus Jönsson 3.sjöstridsflj EOD/IED, Ubåtsjakt, Minröjning, Minkrig Eva Skoog Haslum 4.sjöstridsflj Strids- /stödområdesansvarig: Strid med amfibieförband, bordning Peder Ohlsson AMF1 Marin bastjänst, Logistik Erik Andersson MarinB Education. Training, Exercise, Evaluation (ETEE) Carl-Johan Andersson SSS Olof Stark SSS Diskussion leds av moderatorn forts. diskussion leds av moderatorn Syntes- vägen framåt, Carl C Drangel SSS Avslutning MC, Jan Thörnqvist HKV

5 16.30 Dagen slutar DATUM: ONSDAG 21 JANUARI PLATS: SVENSKA BIO SALONG 4, KARLSKRONA DAG 2 LOGISTIK Inledning moderatorn Per Lundgren SSS Försvarslogistik, reflektioner av pågående reformering & vägen framåt Bo Berg HKV Utveckling av marina stödfunktionen marin logistik & bastjänst Håkan Nilsson MarinB AG Hur, nya beställarmodellen i FM vid beställning till FMV Bo Berg HKV Tekniskt designansvar i marinen efter GLoB2, rutiner för att hålla TO & mtrl-vårdföreskrifter relevanta Patric Hjort FMV FMV- Ett år som logistikleverantör, nya beställarmodellen, erfarenheter & vägen framåt. Tekniskt systemstöd ur insats- & Jan Karlsson FMV övningsperspektiv, kri. org eller övn.dygn? Anders Holst FMV Ny logistikdoktrin i FM, pres av Doktrinbilaga Försvarslogistik Göran Walldén HKV Nya TeK fartyg, Stefan Glans alt. Henrik Jonsson MarinB FMLOG ny roll som krigsförband Lars Bergecliff FM LOG Utveckling av TPM 4.0, Studie logistik 2030, MS 571 Per Lundgren SSS System för förnödenhetsförsörjning, teknisk tjänst och Peter Fagrell, Kurt Nilsson HKV logistikledning i marinen (bl.a. PRIO, RSF och Lift) Björn Lundström HKV

6 DATUM: ONSDAG 21 JANUARI PLATS: TROLLE FILMSAL, TROLLE DAG 2 STRID MOT SJÖMÅL Inledning Moderator Christian Gidlöf Utländska vapensystem & motmedel Peter Johansson FOI Typfall sjömålsbekämpning Peter Johansson FOI UND+ Rysk sjötaktik MTS, MUST Marin ledning+sb/sl+plan för samverkan gemensam sjömålsbekämpning, marin & luftstridstridskrafter Joans Kindgren MTS Flygsamverkan ASC890 MSUP Ytstrid Niklas Wiklund 3 Sjöstri Taktiska spel, utveckling & möjligheter för förband FHS MSUP (Marina Stridsområdes Utvecklingsplaner), Luftförsvar Stridsområdesansvarig MSUP (Marina Stridsområdes Utvecklingsplaner), Amfibie Stridsområdesansvarig MSUP (Marina Stridsområdes Utvecklingsplaner), Telekrig Stridsområdesansvarig MSUP (Marina Stridsområdes Utvecklingsplaner), Minröjning Stridsområdesansvarig Dagen slutar

7 DATUM: ONSDAG 21 JANUARI PLATS: SIMULATORHUSET TORGET, LINDHOLMEN DAG 2 UNDERVATTENSTRID Inledning, moderator Christian Allerman Föredragning från stridsomransv. Marin ledning MTS Föredragning från stridsomransv. ubåtsjakt 4.sjöstridsflj Föredragning från stridsomransv. minkrig, minering, röjdyk & EOD/IEDD 4.sjöstridsflj Föredragning från stridsomransv. Ubåtstrid 1.ubflj Föredragning från stridsomransv. Ytstrid/Luftförsvar 3.sjöstridsflj Föredragning från stridsomransv. Amfibiestrid Amf Inledning moderatorn Uv-und, Vad har hänt under året avseende TI Anders Larsson HKV Marin minkrigsförmåga Jonas Källestedt MTS / M Ett år av mätningar av ljud i Östersjön Peter Sigray FOI, Mathias Andersson FOI Utveckling stödfunktion Skydd, Ledning inre striden Stefan Dahlberg SSS Dagen slutar

8 PLATS: HÖRSALEN, MARINBASEN UNDERRÄTTELSER SÄKERHETSTJÄNST Inledning Moderator Jörgen Pettersson Forts. inledning Anders Larsson HKV Teknisk UND FMV Metod FM UndSäkC Marina stridsområdesutvecklingsplanen MTS M Verksamhetsutv av Und/Säk- funktionaliteten i försvarsmakten Paulina Lundqvist MUST Metoddiskussion förband 4.sjöstridflj Avslutning Moderator Jörgen Pettersson Dagen slutar

9 PLATS: NAJADEN SAL KALMAR, TROLLE LUFTFÖRSVAR, i Trolle filmsal Observera att block 1 samkörs med Ytstrid i Trolle filmsal. Du anmäler dig via Ytstrid Genomgång av Stridsområdeshandläggaren Richard Hedström 3.sjöstridsflj Nuvarande målmtrl. Hur ser framtiden ut? GPS-maps SAAB SFO P, HPM samt utveckling av verkanssystem BAE Samverkan Marinen & StriC med fokus luftförsvar Gillberth Nevhage LSS Marinens roll i framtida ADP Bengt Svensson LSS Dagen slutar

10 PLATS: SIMULATORHUSET BRYGGAN, LINDHOLMEN TELEKRIG i Trolle filmsal Observera att block 1 samkörs med Ytstrid i Trolle filmsal, du anmäler dig via Ytstrid Inledning, moderator Magnus Thylin EW-SIM Lars Thydén Försvarsmyndigheter Telekrig mot GNSS Fredrik Marsten-Eklöf- Försvarsmyndigheter Projekt radarsignalspaning Börje Andersson- Försvarsmyndigheter Skråmöte för telekrigspersonal vid sjögående förband och SSS Dagen slutar

11 PLATS: TROLLEFILMSAL, TROLLE YTSTRID Inledning Moderator Håkan Persson Laservarnare & hot från optroniska sensorer FMV Övervattenssignaturer - duellen & kostandseffektiv övningsmetodik Staffan Gadd FOI Hur gör man en motståndaranalys Peter Johansson FOI Erfarenhets diskussion. Året övningar- Hur har det gått? Utveckling framåt, Sjömålsbekämpning, Ny rutin utvärdering robot Johan Ebeling 3.sjöstridsflj Taktikutveckling Sjöstrid Håkan Persson SSS Dagen slutar

12 16.30 Dagen slutar DATUM: TORSDAG 22 JANUARI PLATS: MODELLSALEN SAMBAND & STRIDSLEDNING Inledning Moderator Peter Lendrop Grundsyn Sb/Stril MTS syn som delstridsområdesansvarig för Sb/Stril - Kalevi Wikström HKV ProdM gg av mtrl-läget idag, på kort & på medellång sikt Magnus Kedeby HKV Delgivning & information Delgivning av lägesbild från SjöC Sambandsplanering & genomförande under operation Örnen Peter Hagelin MarinB Anders Borglund Vägen framåt NCCMS, Nytt Marint ledningssystemstöd till Skaftö, BevB och Spaningsftg Robusthet HF vs SATKOM och orsaker till egenstörning Fredrik Granholm FMV Börje Asp FOI Reglementen & utbildning TPM 3.0 rev 2 TPM 6.x Handbok SjöC Peter Lendrop SSS Helen Falk MTS Peter Hagelin MarinB

13 PLATS: SVENSKA BIO SALONG 3, KARLSKRONA SKYDDSTJÄNST & CBRN Inledning, moderator Jörgen Ninn Skyddstjänst Antonio Toscano Försvarsmaktens sjukvårdssystem Carl Johansson Stridssjukvård ombord Mikael Nordlund Sjukvård vid ubåtsräddning Carl Johansson Avslutning Moderatorn

14 PLATS: SIMULATORHUSET BFT, LINDHOLMEN BASTJÄNST Inledning, moderator Per Lundgren SSS Utveckling av marina stödfunktionen bastjänst- Erfarenheter 2014 & Håkan Nilsson MarinB utmaningar inför Leverantörens perspektiv Johan Igert MarinB Marin bastjänst, koncept & nya begrepp ur ett insatsperspektiv, uppdragsgivarens perspektiv ur marintaktiskt synpunkt Ulf Norén HKV Presentation utkast marint Bastjänstreglemente TPM 3.9 avseende koncept för marin bastjänst med bastjänstledning SC/C Basbat/ C S Forts.utkast Marint bastjänstreglemente TPM 3.9 koncept- upprättande av tillfällig basområde, funktionsvisa perspektiv: Säk/und, basskydd, logistik, samband, infrastruktur Basbat C S3 m.fl Marin infrastruktur ur HKV perspektiv, INFRA, IT, militärleder, Basbat, Signaturmätning MR rutiner för territoriell samverkan mellan MR & M Basbat vid upprättande av och logistikförsörjning i tillfällig basområde "Terminalpunkter" en metod att rikstäckande ta fram väderskyddande områden för logistikförsörjning med hjälp av komplex GIS-analys. Erfarenheter höstövningen Utkast Marint Bastjänstreglemente TPM3.9 avseende signaturmätning & nuläget med plan för utveckling av signaturmätning Michael Moberg HKV Torkel Nordwall MRS David Stocke 4.sjöstridsflj Basbat, Signaturmätning

15 PLATS: SIMULATORHUSET BFT, LINDHOLMEN BASTJÄNST Endast särskilt behöriga deltagare, se sista sidan för mer information Forts Utkast marint Bastjänstreglemente TPM3.9, koncept för logistikförsörjning i tillfälligt basområde, funktionsvisa perspektiv: Basskydd, log, samband, ekipagetjänst Basbat, C S3 m.fl Utvecklingsplan- marina stödfunktionen Bastjänst. Presentation av befintliga LL/LI avseende Bastjänst Per Lundgren SSS Diskussion om Taktikreglemente Marin Bastjänst TPM 3.9- Marina baskonceptet C MarinB alt. C Basbat Sammanfattning och avslutning C MarinB alt. C Basbat Dagen slutar

16 PLATS: SIMULATORHUSET SAL 215, LINDHOLMEN SYTE & VAPEN Inledning moderator Niclas Jakobsson Minröjningsmaterial Erik Idberger FMV Vapenmateriel korvett Visby Harri Soini SSS Rapport teknikerutredning Marcus Wallberg FMTS Avslutning Moderatorn

17 PLATS: SVENSKA BIO SALONG 2, KARLSKRONA SKEPPSTEKNIK Inledning Moderator Conny Jönsson Ny C Skepptekniska Ilkka Laine SSS AG tekniker i marinen Per Ståhl HKV Redovisning av SMM Cesar Vallin SSS Lärlingsprogram Per Nilsson SSS Maskintjänstechefs utbildning M6 Cesar Vallin SSS Genomgång eftermiddagens program Moderatorn Framtida maskinistutbildning SFM Lennart Gustafsson SSS Initialutbildningar med diskussion Cesar Vallin SSS PTK presenterar nya bogserbåten & nya Orion ur ett skepptekniskt perspektiv Håkan Dellenlöv SSS Dagen slutar

18 PLATS: SVENSKA BIO SALONG 4, KARLSKRONA NAUTIK & SJÖSÄKERHET Inledning, moderator Johan Lindquist SSS CRM-utbildningen Peter Stålbrand SSS Planering i digitala sjökort samt en framåtblick mot standard efter S-57 Johan Hartler Chalmers Inre stridens påverkan på nautiken & sjösäkerhet Stefan Dahlberg SSS Regelutveckling för örlogsfartyg Mikael Wendel SjöI Nya säkerhetsbesättningsbeslut Markus Greigård SjöI Revisionserfarenheter sjösäkerhetsledningssystem 2014 Markus Greigård SjöI MFI, Marinens fartygsinspektion Lars Rydén/ MFI Farligt gods och lastsäkring Lennart Ehrgård SjöI Ny Bogserbåt Kenneth Jönsson MarinB Militärledsnätet Ellinor Gröndahl SjöV Sjösäkerhet och nautik Lennart Karlsson ProdM Nytt avvikelsesystem Henrik Undén ProdM Teknisk tjänst Karl-Henrik Anner ProdM Europeiska fartygssimulatorer kopplas samman! Lars Axvi Chalmers Snabba fartyg Håkan Persson Amf Reservtid/ frågor Johan Lindquist SSS Dagen slutar

19 DATUM: TORSDAG 22 JANUARI PLATS: SIMULATORHUSET SAL 216, LINDHOLMEN Endast särskilt behöriga deltagare, se sista sidan för mer information SKYDD AV STRIDS- KRAFTER C-IED Inledning Moderator Martin Toftevall Erfarenheter Atalanta Peter Oredsson 4.sjöstridsflj Erfarenheter Atalanta Raffe Thein 4.sjöstridsflj Närförsvarsofficeren - roll & utbildning Martin Toftevall SSS TPM 3.10 Martin Toftevall SSS LIMPET-mines Clive Gale Sidney Alford Forts. LIMPET-mines Avslutning Moderator Martin Toftevall Dagen slutar

20 PLATS: FINSKA KYRKAN GUSTAV.V, LINDHOLMEN MINKRIG Inledning Moderator Jörgen Bergman Minteknik & omvärldsanalys Peter Krylstedt FOI Sonarkapacitetuppskattning för minjakt i Minesim Leif Persson FOI Bottenkarakterisering och detektion vid återminering Alex Cederholm FOI M9-system i samverkan Christoffer Blohm AMF FMV om HTM Spårö Erik Idberger FMV FMV om Kosterklassen Erik Idberger FMV EOD IS 4.0 Göran Sjöström 4.sjöstridsflj SKURK- revolutionerande resultat Roger Edfors 4.sjöstridsflj C 42 diskussion Jonas Hård af Segerstad 4.sjöstridsflj Avslutning Moderatorn Jörgen Bergman Dagen slutar

21 PLATS: SIMULATORHUSET TORGET, LINDHOLMEN UBÅTSJAKT Inledning Moderator Christian Allerman Omöjlig ubåt Nils-Ove Jansson Studie Ubåtsjakt Daniel Petersson Verkan & ny lätt torped (NLT) Verkan- & motmedelssystem/ny lätt torped Niklas Alin FOI Per-Axel Karlsson FOI Miniubåtar & stödsystem Erik Sundström FMV Sonarbojar Stig-Lennart Gunnarsson FMV Utveckling Sonarsystem 135 HYDRA Jörgen Phil FMV LHM under övningar Mats Carlsson LedR Sara Johansson LedR Örnen Anders Hörnfeldt 4.sjöstridsflj Dagen slutar

22 PLATS: SIMULATORHUSET AMPHION, LINDHOLMEN UBÅTSSTRID Observera att block 1 och 2 samkörs med Ubåtsjakt på Torget, se ubåtsjakt för program Inledning Moderatorn H-P Ehrlow Projekt A26, ur det operativa perspektivet Anders Folbert, Fredrik Hellström FMV Projekt HTM GTD Hans Egonsson FMV Ubåtshydrodynamik & signaturer Mattias Liefvendahl FOI Mattias Johansson FOI Sensorteknik & omvärldsanalys Peter Krylstedt FOI Stridsdelar & verkan under vatten Niklas Alin FOI Dagen slutar

23 BEHÖRIGHET TILL FUNKTIONSLINOR Visa funktionslinor kräver alternativt riktas mot viss personal kategori, du kan endast anmäla dig till dessa funktionslinor om du uppfyller dessa krav, se nedan. Dag 2 DEN BLÅ TRÅDEN - Detta seminarium är fullbokat. Deltagare är chefer på operativ nivå, dvs. chefer vid MTS, ProdM, och förbandschefer samt deras respektive stabschefer. Genomförande- planerings- och övningsansvariga sektionschefer, divisons- bataljons- fartygs och kompanichefer samt chefer från stödmyndigheter. LOGISTIK- Riktar sig mot personal i ledande befattning verksamma inom marin logistik, teknisktjänst, förnödenhetsförsörjning, kommunikationstjänst, försvarsmedicin, infrastruktur, materielförsörjning samt upphandling och kontraktering inom FM, FMV, FMLOG. STRID MOT SJÖMÅL- Huvudsaklig målgrupp är vaktchefer och tjänstegrenschefer samt dess motsvarighet inom övriga förband som har uppgift att bekämpa sjömål. Öppen för OF och OR6-9 samt civila verksamma inom sjömålsbekämpning. UNDERRÄTTELSER & SÄKERHETSTJÄNST- Du kan endast boka dig på dessa seminarier om du tillhör Marinen och tjänstgör vid M2, N2, G2, S2 funktioner alternativt Stribef Und, div UndO eller personal i marin utfrågarfunktion samt särskilt inbjudna. MINKRIG- Föreläsningar inom ämnesområdet minkrig. Block 1 och 2 riktar sig till Vaktchefer samt sonarpersonal. Block 3 och 4 riktar sig till minörer. TELEKRIG- Du kan endast boka dig till dessa föreläsningar om du innehar marin telekrigsbefattning eller har befattning med tydlig koppling till marint telekrig. YTSTRID- Block 3 riktar sig till personal i följande befattningar FC, VaktC, YSO, YSB, TSO, TSB. Block 4 riktar sig till personal i följande befattningar MTS, Flj- Div & fartygsledningar YSO, YSB, BASTJÄNST- Du kan endast boka dig till dessa föreläsningar om du i tjänsten har samverkansbehov med den marina bastjänsten. SKYDD AV STRIDSKRAFTER C-IED- riktar sig under förmiddagen till personal som är verksamma med säkerhetsbedömningar inför insats. Eftermiddagen riktar sig till Amröjledare och närförsvarsofficer.

24 BEER CALL DATUM: ONSDAG 21 JANUARI PLATS: MASKINHALLEN VANADIS, ÖRLOGSHAMNEN Maskinhallen genomför BEER CALL för tekniker Föranmälan via portalen krävs. MÄSSEN DATUM: ONSDAG 21 JANUARI PLATS: SOSK SJÖOFFICERSSÄLLSKAPET öppet Det bjuds på underhållning i Marin miljö. Lättare förtäring och dryck finns för försäljning. Klädsel vårdad civil alternativ militär C1,C2. Amiralitetstorget 7. PROJEKTLEDNINGEN MSDG Projektdirektör Carl-Johan Andersson E-post: Projektledare Carl Osbeck Tel: E-post: Informatör Michaela Linge Tel: E-post: