WH 1.1. Art. No User s Manual

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "WH 1.1. Art. No. 156535 7394291024351. User s Manual"

Transkript

1 WH 1.1 Art. No User s Manual 2.4GHz Digital USB Wireless Transmitter with Headphone Receiver Trådlösa, digitala hörlurar med 2.4GHz USB-mottagare Trådløse, digitale hodetelefoner med 2,4GHz USB-mottaker

2 Copyright This manual is the copyright of NetOnNet AB. No part of this manual may be revised, copied or transmitted in any way without written permission from NetOnNet. Statement This manual does not provide any warranty or related declarations. All information in this manual including the product specifi cation, pictures and literatures is just for reference, NetOnNet reserves the rights to update contents of this manual without further notice. Manual English On a different brand On is more than a brand. It s a declaration of proof. When we place On on one of our products, we ve worked hard to ensure that it maintains a high level of quality. That it s modern, yet has a proven track record. That it s well designed and offers a good price compared with similar products. In short, On is an extension of the NetOnNet brand. The On brand is all about keeping things simple. Which is exactly what you should expect from a brand that comes directly from the warehouse shelf. 2

3 Introduction This 2.4GHz USB Digital Wireless Headphone uses the latest digital wireless technology that enables you to enjoy music, movie and on-line chatting with your PC/Notebook. Features 1. Ultra clear stereo sound. 2. Plug-and-Use USB Transmitter for your convenience. 3. Enjoy music and online verbal communication through PC/Notebook mm-RCA cable is provided for direct line-in to audio device. 5. Rechargeable battery built-in to headphone receiver. 6. Flat-fold ear cabinet designs for easier storage. This user guide will help you discover your new product s full potential. Please read the instructions carefully and keep them for future reference. English Svenska Norsk 3

4 COMPONENT PART LIST Left Right USB Transmitter Accessories 4

5 1 Headband Cushion 12 Audio Direct output 2 Adjustable Headband 13 COMM 3 Ear Cushion 14 Power On/Off 4 Fast Forward 15 USB Charge 5 Play/Pause 16 LED Indicator for USB Charge 6 Microphone 17 Cap of USB Transmitter 7 Volume Down 18 LED Indicator 8 Pair 19 Main Housing of USB Transmitter 9 Volume Up 20 Cap Lock 10 Fast Backward 21 USB charging cable.(1 meter) 11 Status LED Indicator mm-RCA Audio cable (2 meters) English Svenska Norsk 5

6 Operating Guide Initial Charging Before using the product in the fi rst time, use the USB charging cable to connect the headphone and PC/Notebook for battery charging. While the charging process begins, the headphone s charging indicator will light up in Green. It takes normally 3~4 hours to charge the headphone for the initial time. After fully charged, the light will turn off. The operating time after fully charged is about 6 7 hours. Right Left Pairs USB transmitter and headphone receiver 1. Connect the USB transmitter to PC/Notebook, the Blue LED light will be fl ashing. 2. Switch the headphone power button to ON position, the Blue LED (OPR) will also be fl ashing. 3. When USB transmitter and headphone receiver links up, both LED will light up steadily. 4. Play music or movie with Windows Media Player on your PC/Notebook, the audio source signal will be wire-free from the USB transmitter to the headphone receiver. 6

7 Left Right Divert your music with the included audio cable Connect the 3.5 mm jack to the headset and connect the RCA to, for example, your HiFi-system. Now you can listen to your music wirelessly from your computer to you HiFi-system. The remote controls on the side of the headset are still active in this mode. Connect a power supply to stop the headset from running out of battery. Enjoy music with WH 1.1 Wire-Free When the USB transmitter and the headphone receiver pairs up, play music or movie on your PC/Notebook. Simply use 5 control buttons (Fast Forward / Play/Pause / Fast Backward / Volume +/-) on the headphone (left side) that allow you to choose your favorite music and adjust sound volume +/- with no hesitation. English Svenska Norsk 7

8 PC/NOTEBOOK SETUP AND ONLINE COMMUNICATION WITH WH 1.1 Audio Setup 1. Connect the USB transmitter to your PC/Notebook, headphone receiver will link up with the transmitter automatically. 2. Switch on Skype, go to Call tab and select Audio Settings. To activate the headphone, microphone and ringing for online communication, select USB TX on Microphone, Speakers and Ringing. 3. Adjust speaker and microphone volume on the volume bar. 4. You can now use the headphone and go for online communication. 8

9 Hotkeys Setup for Answer and Hang Up Call 1. Go to Call tab and select audio setting, then select Advance on left. 2. Click Hotkey and select Enable keyboard shortcuts, to activate Answer call and Hang Up hotkeys, then click Save to save the hotkeys setting. 1. When answering Skype call, just simply press COMM button to answer the call. 2. Once fi nishing Skype call, just simply press COMM button again to end the call. 3. While you are listening music and receive Skype call, just simply press Play/Pause button fi rst to pause music, then followed by press COMM button to pickup call. Once you fi nish Skype call, just simply press COMM button to end the call, then press Play/Pause button again to listen music. English Svenska Norsk 9

10 TROUBLE SHOOTING No Sound - Ensure the wireless receiver is switch ON. - Ensure PC/Notebook is switched ON and the USB wireless transmitter is connected properly. - The volume of audio source from PC/Notebook may be too low, adjust the volume to a moderate level. Distortion - Ensure the volume level of headphone is set to an approximate level. - The USB transmitter is too far from the wireless receiver, move it closer. - The audio signals input level is too low. Increase the volume of the audio source. WARNING - Excessive sound pressure from earphones and headphones can cause hearing loss. OPERATING SYSTEM SUPPORT 1. Windows 2. Windows 2000 / Windows XP / Windows Vista / Windows Media Player 4. Windows Media Player / itunes 5. Online Communication 6. Skype. 10

11 TECHNICAL SPECIFICATIONS Transmission Mode : UHF stereo Carrier Frequency : 2.4GHz Operation Voltage : USB Transmitter, 5V USB Headphone Receiver 3.7V Frequency Response : 30Hz 20KHz Distortion : 0.25% S/N Ratio : 80dB Channel Separation : 70dB Operation Distance : Up to 30 meters (open fi eld) English Svenska Norsk 11

12 Copyright NetOnNet AB äger upphovsrätten till den här handboken. Inga delar av handboken får ändras, kopieras eller överföras utan skriftligt tillstånd från NetOnNet. Meddelande Den här handboken innehåller inga garantier eller andra typer av utfästelser. All information i handboken, inklusive tekniska data, bilder och texter, är endast exempel och används i referenssyfte. NetOnNet förbehåller sig rätten att uppdatera innehållet i handboken utan föregående meddelande. Användarhandbok Svensk On ett annorlunda märke On är mer än ett varumärke. Det är ett bevis. När vi sätter On på en av våra produkter, har vi kämpat hårt för att den ska hålla hög kvalitet. Att den är modern utan att vara helt ny och oprövad. Att den har bra och genomarbetad design. Och att den håller ett bra pris jämfört med andra liknande produkter. On är nämligen en direkt förlängning av varumärket NetOnNet. On handlar ju om att göra det enkelt. Precis som man kan förvänta sig av ett varumärke direkt från lagerhyllan. 12

13 Introduktion De här 2.4GHz, trådlösa hörlurarna använder den senaste, teknologin för trådlöst lyssnande av musik, fi lm och till trådlöst användande vid online-chatt via din PC. Egenskaper 1. Ultraklart stereo-ljud. 2. Plug-and-Use, USB-sändare 3. Lyssna på musik och delta I online-chatt via din PC mm-RCA kabel inkluderat för att använda ditt headset med valfri audio-enhet. 5. Mottagare med inbyggt, uppladdningsbart batteri 6. Flat, ihopvikbar design för smidig förvaring Den här bruksanvisningen hjälper dig att upptäcka din nya produkts alla möjligheter. Läs igenom instruktionerna noga och spara dem för framtida behov. English Svenska Norsk 13

14 De olika delarna Vänster Höger USB-mottagare Inkluderade tillbehör 14

15 1 Stoppad kudde för bygel mm uttag 2 Justerbar bygel 13 Kommunikationsknapp 3 Öronkuddar 14 Ström On/Off 4 Snabbspolning framåt 15 USB-port för laddning 5 Play/Pause 16 LED-indikator för USB-laddning 6 Mikrofon 17 Lock till USB-mottagare 7 Volym ned 18 LED-indikator 8 Parningsindikator 19 USB-mottagare 9 Volym upp 20 bygel 10 Snabbspolning bakåt 21 USB-kabel. (1 meter) 11 Status LED-indikator mm - RCA audio-kabel (2 meter) English Svenska Norsk 15

16 Instruktioner Första laddningen Innan du använder hörlurarna första gången bör du ladda dem I din PC med den medföljande USB-kabeln. När laddningen börjar skall hörlurarnas indikator lysa I grönt. Den första laddningen tar normalt, mellan 3-4 timmar. När batteriet är fulladdat slutar indikatorn att lysa. Du kan använda dina hörlurar i upp till 6-7 timmar efter full laddning. Höger Vänster Para ihop USB-mottagaren med de trådlösa hörlurarna 1. Anslut USB-mottagaren till datorn USB-uttag. LED-indikatorn på USB-mottagaren börjar blinka i blått. 2. Ställ hörlurarnas strömknapp till ON, hörlurarnas blå indikator börjar också blinka. 3. När hörlurarna och USB-mottagaren är parade lyser båda indikatorer ett fast, blått sken. 4. Nu kan du spela upp fi lm eller musik i Windows Media Player på din dator, ljudet sänds nu trådlöst mellan USB-mottagaren och hörlurarna. 16

17 Vänster Audio-källa, ex. stereoanläggning Höger Koppla vidare din musik med den medföljande ljudkabeln. Anslut 3.5 mm-kontakten i hörlurarna och koppla sedan in RCA-kontakterna i exempelvis din stereoanläggning. Du kan nu lyssna på din musik trådlöst från din dator till din stereoanläggning. Fjärrkontrollen på sidan av lurarna fungerar fortfarande i detta läge. Koppla in strömförsörjningen för att undvika att batterierna tar slut. Lyssna på musik, trådlöst När hörlurarna och USB-mottagaren är parade kan du lyssna på musik eller se på film med ljudet i hörlurarna. Använd de fem snabbknapparna på den vänstra hörlurens kåpa för att snabbt kunna gå fram/tillbaka, spela/pausa och för att justera volymen upp och ned. English Svenska Norsk 17

18 Använd dina hörlurar för SKYPE-samtal i din dator Inställningar 1. Anslut USB-mottagaren i datorns USB-ingång, hörlurarna kommer automatiskt, para ihop sig med USB-mottagaren. 2. Öppna Skype, gå till Call -fl iken och välj Audio Settings. Välj USB TX, för mikrofon, högtalare och ringning, för att aktivera hörlurarna för videosamtal. 3. Justera volymen för mikrofon och högtalare i inställningarna. 4. Nu kan du använda dina hörlurar vid SKYPE-samtal. 18

19 Ställ in hörlurarnas snabbknappar för att svara/avsluta SKYPE-samtal 1. Gå till Call -fl iken och välj audio setting, välj sedan Advance till vänster. 2. Gå till Hotkeys och välj sedan Enable keyboard shortcuts samt Answer call och Hang Up. Klicka sedan på Save för att spara inställningarna. 1. Nu kan du trycka på kommunikationsknappen, COMM, för att besvara ett SKYPE-samtal. 2. Tryck på kommunikationsknappen igen för att avsluta samtalet. 3. Om du lyssnar på musik i hörlurarna, medan du får ett inkommande SKYPE-samtal, kan du trycka på Play/Pause -knappen på hörluren, följt av kommunikationsknappen för att besvara samtalet. Tryck på kommunikationsknappen igen för att avsluta samtalet, följt av Play/Pause -knappen, för att återgå till musiklyssnandet igen. English Svenska Norsk 19

20 FELSÖKNING Inget ljud - Säkerställ att hörlurarna är påslagna på On - Säkerställ att datorn är påslagen och att USB-mottagaren är isatt korrekt - Justera volyminställningarna på din dator Distortion - Se till så att hörlurarnas volym är inställt på en acceptabel nivå - USB-mottagaren kan vara för lång från hörlurarna. Flytta dem lite närmare varandra. - musikkällans volym kan vara för låg. Justera upp den VARNING - För hög volym, vid användning av hörlurar kan ge hörselskador. Stödjande operativsystem och programvaror 1. Windows 2000 / Windows XP / Windows Vista / Windows Windows Media Player 3. Apple itunes 4. Skype. 5. Online chat 20

21 TECHNICAL SPECIFICATIONS Sändningsteknik : Stereo Frekvens : 2.4 GHz Driftspänning : USB-mottagare: 5V USB, Hörlurar: 3.7 V Frekvensomfång : 30 Hz 20 KHz Distortion : 0.25% S/N radie : 80 db Kanalseparation : 70 db Funktionsavstånd : Upp till 30 meter (vid öppet fält) English Svenska Norsk 21

22 Opphavsrett NetOnNet AB har opphavsretten til denne håndboken. Ingen deler av denne håndboken skal revideres, kopieres eller overføres på noen måte uten skriftlig samtykke fra NetOnNet. Erklæring Denne håndboken gir ingen garanti eller tilhørende forsikringer. All informasjon i denne håndboken, inklusiv produktspesifi kasjon, bilder og tekst, er bare ment som referanse. NetOnNet forbeholder seg retten til å oppdatere innholdet i denne håndboken uten forvarsel. Brukerhåndbok Norsk On et annerledes merke On er mer enn en merkevare. Det er en garanti. Når vi setter On på et av våre produkt, har vi jobbet hardt for å sikre at det er av høy kvalitet. At det er moderne, men likevel godt testet. At det er bra designet, og har en pris som er konkurransedyktig. Kort sagt, On er en forlengelse av merkevaren NetOnNet. Merkevaren On handler om å gjøre ting enkelt. Og det er akkurat det du forventer av en merkevare som kommer rett fra lagerhylla. 22

23 Introduksjon Disse 2,4GHz, trådløse hodetelefonene benytter den nyeste teknologien for trådløs lytting til musikk, fi lm og til trådløs bruk ved online chatting på din PC. Egenskaper 1. Ultraklar stereolyd 2. Plug-and-Use, USB-sender 3. Lytt til musikk og delta i online chat på din PC 4. 3,5-mm kabel inkludert slik at du kan bruke hodesettet med en valgfri audioenhet. 5. Mottaker med innebygget, oppladbart batteri 6. Flat, sammenklappbar design for smidig oppbevaring Denne bruksanvisningen gir deg informasjon om alle mulighetene ved det nye produktet ditt. Les nøye gjennom instruksjonene og ta vare på dem for fremtidig behov. English Svenska Norsk 23

24 De forskjellige delene venstre høyre USB-mottaker Medfølgende tilbehør 24

25 1 Polstret bøyle 12 3,5 mm uttak 2 Justerbar bøyle 13 Kommunikasjonsknapp 3 Øreputer 14 Strøm på/av 4 Hurtigspoling fremover 15 USB-port for lading 5 Play/Pause (avspilling/pause) 16 LED-indikator for USB-lading 6 Mikrofon 17 Lokk til USB-mottaker 7 Volum ned 18 LED-indikator 8 Koblingsindikator 19 USB-mottaker 9 Volum opp 20 Bøyle 10 Hurtigspoling bakover 21 USB-kabel (1 meter) 11 Status LED-indikator 22 3,5 mm - RCA lydkabel (2 meter) English Svenska Norsk 25

26 Instruksjoner Første opplading Du bør lade hodetelefonene ved hjelp av PC-en med den medfølgende USB-kabelen før du bruker dem første gang. Når ladingen starter, skal indikatoren på hodetelefonene lyse grønt. Den første oppladingen tar vanligvis mellom 3 og 4 timer. Når batteriet er fulladet, slutter indikatoren å lyse. Du kan bruke hodetelefonene i inntil 6 7 timer etter en full opplading. høyre venstre Koble USB-mottakeren til de trådløse hodetelefonene 1. Koble USB-mottakeren til datamaskinens USB-kontakt. LED-indikatoren på USB-mottakeren begynner å blinke blått. 2. Sett strømknappen på hodetelefonene på ON, den blå indikatoren på hodetelefonene begynner også å blinke. 3. Når hodetelefonene og USB-mottakeren er koblet sammen, lyser begge indikatorene blått. 4. Nå kan du spille fi lm eller musikk i Windows Media Player på datamaskinen din, og lyden sendes trådløst mellom USB-mottakeren og hodetelefonene. 26

27 venstre Audio-kilde, eks. stereoanläggning høyre Viderekoble musikken med den medfølgende lydkabelen Sett 3,5 mm-kontakten i hodetelefonene og koble deretter RCA-kontaktene til f.eks. stereoanlegget. Du kan nå lytte til musikk trådløst fra datamaskinen til stereoanlegget. Fjernkontrollen på siden av hodetelefonene kan fortsatt brukes. Koble til strømforsyningen for å unngå at batteriene lades ut. Lytte til musikk trådløst Når hodetelefonene og USB-mottakeren er koblet sammen, kan du lytte til musikk eller se på film med lyden i hodetelefonene. Bruk de fem hurtigknappene på det venstre hodetelefonhuset til å bytte fremover/bakover, spille av/sette på pause og justere volumet opp/ned. English Svenska Norsk 27

28 Bruk dine hodetelefoner til SKYPE-samtaler på datamaskinen Innstillinger 1. Koble USB-mottakeren til USB-inngangen på datamaskinen. Hodetelefonene kobles automatisk til USB-mottakeren. 2. Åpne Skype, gå til fanen Call og velg Audio Settings. Velg USB TX for mikrofon, høyttalere og telefonering for å aktivere hodetelefonene for videosamtaler. 3. Juster volumet for mikrofonen og høyttalerne i innstillingene. 4. Nå kan du bruke hodetelefonene ved SKYPE-samtaler. 28

29 Stille inn hodetelefonenes hurtigknapper for å besvare/avslutte SKYPE- 1. Åpne fanen Call og velg Audio Settings. Velg deretter Advance til venstre. 2. Gå til Hotkeys og velg deretter Enable keyboard shortcuts samt Answer call og Hang Up. Klikk deretter på Save for å lagre innstillingene. 1. Nå kan du trykke på kommunikasjonsknappen COMM for å besvare et SKYPE-anrop. 2. Trykk på kommunikasjonsknappen igjen for å avslutte samtalen. 3. Hvis du lytter til musikk i hodetelefonene når du får et innkommende SKYPE-anrop, kan du trykke på Play/Pause -knappen på hodetelefonen og deretter på kommunikasjonsknappen for å besvare anropet. Trykk på kommunikasjonsknappen igjen for å avslutte samtalen, og deretter Play/Pause -knappen for å høre musikk igjen. English Svenska Norsk 29

30 FEILSØKING Ingen lyd - Forsikre deg om at hodetelefonene er slått på med On - Forsikre deg om at datamaskinen er slått på og at USB-mottakeren er satt inn korrekt - Juster voluminnstillingene på datamaskinen Forvrengning - Forsikre deg om at volumet i hodetelefonene er stilt inn på at akseptabelt nivå - Avstanden mellom USB-mottakeren og hodetelefonene kan være for stor. Flytt dem litt nærmere hverandre. - Musikkildens volum kan være for lavt. Juster den opp. ADVARSEL - For høyt volum ved bruk av hodetelefoner kan gi hørselskader. Operativsystem og programvare som støttes 1. Windows 2000 / Windows XP / Windows Vista / Windows Windows Media Player 3. Apple itunes 4. Skype 5. Online chat 30

31 Tekniske spesifikasjoner Senderteknikk : Stereo Frekvens : 2,4 GHz Driftsspenning : USB-mottaker: 5V USB, hodetelefoner: 3.7 V Frekvensområde : 30 Hz 20 KHz Forvrengning : 0,25% S/N radius : 80 db Kanalseparasjon : 70 db Funksjonsavstand : Inntil 30 meter (ved åpne omgivelser) English Svenska Norsk 31

User s Manual. Multimedia Furnitures Multimedia-möbler Multimedia-møbler

User s Manual. Multimedia Furnitures Multimedia-möbler Multimedia-møbler User s Manual Multimedia Furnitures Multimedia-möbler Multimedia-møbler Manual English On a different brand On is more than a brand. It s a declaration of proof. When we place On on one of our products,

Läs mer

manual Bluetooth car handsfree Road talk Item: Linocell

manual Bluetooth car handsfree Road talk Item: Linocell manual Bluetooth car handsfree Road talk Item: 92960 EN NO SV Linocell ENGLISH Overview 1 2 3 4 5 1 Call button 2 Microphone 3 Charging port 4 On / Off 5 Volume knob Specifications Bluetooth: 4.0 Charging:

Läs mer

Remote control Fjärrströmbrytare / Fjernstrømbryter

Remote control Fjärrströmbrytare / Fjernstrømbryter Manual / Bruksanvisning / Bruksanvisning Remote control Fjärrströmbrytare / Fjernstrømbryter ENG SE NO Item. No. 9220-1070 ENG Thank you for choosing to purchase a product from Rusta! Read through the

Läs mer

manual Powerbank 3X Solar Item: Linocell

manual Powerbank 3X Solar Item: Linocell manual Powerbank 3X Solar Item: 96907 EN NO SV Linocell ENGLISH Overview 1. Solar panel 2. USB port 1 (1 A) 3. Power switch 4. LED indicators 5. USB port 2 (2.1 A) 6. Flashlight 7. Micro USB port Charge

Läs mer

Decoration Light Dekorationsbelysning/Dekorasjonsbelysning

Decoration Light Dekorationsbelysning/Dekorasjonsbelysning Manual / Bruksanvisning / Bruksanvisning Decoration Light Dekorationsbelysning/Dekorasjonsbelysning STJÄRNA ENG SE NO Item. No 772601780101 ENG Thank you for choosing to purchase a product from Rusta!

Läs mer

InstalationGuide. English. MODEL:150NHighGain/30NMiniUSBAdapter

InstalationGuide. English. MODEL:150NHighGain/30NMiniUSBAdapter miraclebox miraclewifi InstalationGuide English MODEL:150NHighGain/30NMiniUSBAdapter ENGLISH MIRACLE WIFI 150N & 300N USERMANUAL MIRACLEBOX.SE 1 ENGLISH Table of Contents Package Contents... 3 System Requirements

Läs mer

Support Manual HoistLocatel Electronic Locks

Support Manual HoistLocatel Electronic Locks Support Manual HoistLocatel Electronic Locks 1. S70, Create a Terminating Card for Cards Terminating Card 2. Select the card you want to block, look among Card No. Then click on the single arrow pointing

Läs mer

Monteringsanvisning / Installation instruction Felsökningsschema Styxx Troubleshooting Styxx STEG 1

Monteringsanvisning / Installation instruction Felsökningsschema Styxx Troubleshooting Styxx STEG 1 Mora Armatur Box 480 SE-792 27 MORA SWEDEN www.moraarmatur.com Monteringsanvisning / Installation instruction Troubleshooting Styxx Rev. 001-14.11. MA nr 1005138 STEG 1 Kontrollera så att medföljande tillhörande

Läs mer

Christmas tree lighting Julgransbelysning / Juletrebelysning

Christmas tree lighting Julgransbelysning / Juletrebelysning Manual / Bruksanvisning / Bruksanvisning Christmas tree lighting Julgransbelysning / Juletrebelysning ENG SE NO Item. No 772701090101 ENG Thank you for choosing to purchase a product from Rusta! Read through

Läs mer

ZAP DVR-X3 Art.nr. 150346

ZAP DVR-X3 Art.nr. 150346 ZAP DVR-X3 Art.nr. 150346 I förpackningen Bruksanvisning, USB-kabel samt hörlurar. Knappar och kontroller 1. Uttag för extern mikrofon 2. MENU Meny 3. PLAY På / Spela upp inspelning / Pausa uppspelning

Läs mer

Instruction Manual. Svenska, English. Power Bank. Model: PRBN

Instruction Manual. Svenska, English. Power Bank. Model: PRBN Instruction Manual Svenska, English Power Bank Model: PRBN Innehåll / Content Innehåll Säkerhetsföreskrifter... 4 Delar... 5 Specifikationer... 6 Miljö / Lag och säkerhet / Förbehåll... 7 Content Safety

Läs mer

BRUKSANVISNING. Oscilla 910

BRUKSANVISNING. Oscilla 910 BRUKSANVISNING Oscilla 910 C A TEGNÉR AB BOX 20003 161 02 BROMMA TEL 08-564 822 00 FAX 08-564 822 09 INTERNET: www.categner.se E-MAIL: info@categner.se OSCILLA SM910 INNEHÅLL FRONTPANEL... 3 BAKPANEL...

Läs mer

NT-1 Bluetooth Stereo Headset med NFC

NT-1 Bluetooth Stereo Headset med NFC NT-1 Bluetooth Stereo Headset med NFC Användar Guide - 2 - Tack för att du köpt en MINIX NT-1. Med MINIX NT-1 Bluetooth Stereo Headset med NFC, kan du lyssna på musik trådlöst och du kan svara och ringa

Läs mer

ConferenceCam Connect. QuickStart Guide

ConferenceCam Connect. QuickStart Guide ConferenceCam Connect QuickStart Guide Svenska........................ 73 ConferenceCam Connect QuickStart Guide Logitech ConferenceCam Connect Innehåll 1 2 3 4 5 1. Huvudenhet med kamera och högtalartelefon

Läs mer

Vanliga frågor om Duocom (för installatör eller reparatör) GB Frequently asked questions about Duocom (for installer or repairman)

Vanliga frågor om Duocom (för installatör eller reparatör) GB Frequently asked questions about Duocom (for installer or repairman) Manual SE Vanliga frågor om Duocom (för installatör eller reparatör) GB Frequently asked questions about Duocom (for installer or repairman) 1 SE VANLIGA FRÅGOR OM DUCOM... 3 1.1 Det hörs inget ljud i

Läs mer

BT-500. Bluetooth Stereo Hörlurar

BT-500. Bluetooth Stereo Hörlurar BT-500 Bluetooth Stereo Hörlurar 1 Introduktion BT-500 Bluetooth Stereo Hörlurar är gjorda för en aktiv livstil kombinerat med en skön design och teknologi som enheten innehåller. Dessa exklusiva hörlurar

Läs mer

PLL KRETS. 2.4 GHz MIC INBYGGD LCD TFT VID-TRANS300 VID-TRANS310 VID-TRANS320 SVENSKA PAN & TILT MÖRKER SEENDE IR LED MANUAL KANALER ENHET

PLL KRETS. 2.4 GHz MIC INBYGGD LCD TFT VID-TRANS300 VID-TRANS310 VID-TRANS320 SVENSKA PAN & TILT MÖRKER SEENDE IR LED MANUAL KANALER ENHET VID-TRANS300 VID-TRANS310 VID-TRANS320 2.4 GHz LCD TFT RC ENHET PAN & TILT MÖRKER SEENDE IR LED 3 KANALER PLL KRETS MIC INBYGGD ÖVERVAKNING & SÄKERHET MANUAL SVENSKA System: VID-TRANS300 1x Pan/Tilt kamera

Läs mer

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Demonstration driver English Svenska Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Beijer Electronics AB reserves the right to change information in this manual without prior notice. All examples in this

Läs mer

Wi-Fi travel router for ipad and mobile devices

Wi-Fi travel router for ipad and mobile devices Wi-Fi travel router for ipad and mobile devices Product ID: R150WN1X1T This Wireless N travel router lets you create a portable wireless hot-spot from a wired network connection or an existing wireless

Läs mer

JABRA SOLEMATE MAX. Bruksanvisning. jabra.com/solematemax NFC. jabra

JABRA SOLEMATE MAX. Bruksanvisning. jabra.com/solematemax NFC. jabra jabra JABRA SOLEMATE MAX NFC Bruksanvisning jabra.com/solematemax 2013 GN Netcom A/S. Alla rättigheter reserverade. Jabra är ett registrerat varumärke som tillhör GN Netcom A/S. Övriga varumärken som nämns

Läs mer

Quick Start Guide Snabbguide

Quick Start Guide Snabbguide Quick Start Guide Snabbguide C Dictionary Quick Start Thank you for choosing C Dictionary and C-Pen as your translation solution. C Dictionary with its C-Pen connection will make translation easy and enable

Läs mer

Blackwire C510- M/C520-M

Blackwire C510- M/C520-M Blackwire C510- M/C520-M USB-sladdheadset Användarhandbok TM Innehåll Välkommen 3 Systemkrav 3 Vill du ha mer hjälp? 3 Det här finns i förpackningen 4 Grunderna 5 Sätta på dig headsetet 6 Anpassa headsetet

Läs mer

JABRA mini BRUKS ANVISNING. jabra.com/mini

JABRA mini BRUKS ANVISNING. jabra.com/mini JABRA mini BRUKS ANVISNING jabra.com/mini 2013 GN Netcom A/S. All rights reserved. Jabra is a registered trademark of GN Netcom A/S. All other trademarks included herein are the property of their respective

Läs mer

JABRA solemate mini. Bruksanvisning. jabra.com/solematemini

JABRA solemate mini. Bruksanvisning. jabra.com/solematemini JABRA solemate mini Bruksanvisning jabra.com/solematemini 2013 GN Netcom A/S. Alla rättigheter reserverade. Jabra är ett registrerat varumärke som tillhör GN Netcom A/S. Övriga varumärken som nämns här

Läs mer

POWERED WOOFER BLUETOOTH SYSTEM. Svensk Instruktions Manual AVIN R2

POWERED WOOFER BLUETOOTH SYSTEM. Svensk Instruktions Manual AVIN R2 POWERED WOOFER BLUETOOTH SYSTEM Svensk Instruktions Manual AVIN R2 Läs igenom hela denna manual innan du påbörjar användning. Spara manualen för framtida bruk. När du läst igenom detta material, önskar

Läs mer

BRUKSANVISNING SVENSKA

BRUKSANVISNING SVENSKA BRUKSANVISNING Välkommen... 3 Bluetooth-anslutning... 4 Produktöversikt... 5 Innehåll... 6 Passform... 7 Laddning... 8 Reglage... 10 På/Av... 10 Musik och samtal... 11 Ihopparning av enheter... 12 Appen

Läs mer

1. Unpack content of zip-file to temporary folder and double click Setup

1. Unpack content of zip-file to temporary folder and double click Setup Instruktioner Dokumentnummer/Document Number Titel/Title Sida/Page 13626-1 BM800 Data Interface - Installation Instructions 1/8 Utfärdare/Originator Godkänd av/approved by Gäller från/effective date Mats

Läs mer

WSN 2.0 Wireless USB adapter. User manual English Svenska Norsk

WSN 2.0 Wireless USB adapter. User manual English Svenska Norsk WSN 2.0 Wireless USB adapter User manual English Svenska Norsk Copyright This manual is the copyright of CI no 556520-4137. No part of this manual may be revised, copied or transmitted in any way without

Läs mer

Monitor Audio ASB 2. Soundbar. Monitor Audios Nya soundbar är här! Den ultimata högtalaren för din tv. Monitor Audios soundbar är här!

Monitor Audio ASB 2. Soundbar. Monitor Audios Nya soundbar är här! Den ultimata högtalaren för din tv. Monitor Audios soundbar är här! Monitor Audio ASB 2 Soundbar Monitor Audios Nya soundbar är här! Den ultimata högtalaren för din tv Monitor Audios soundbar är här! Den ultimata högtalaren för din tv. Den första riktiga soundbaren som

Läs mer

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Contents Svenska 81 www.logitech.com/support/type-s

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

Jabra revo Wireless. Bruksanvisning. jabra.com/revowireless

Jabra revo Wireless. Bruksanvisning. jabra.com/revowireless Jabra revo Wireless Bruksanvisning jabra.com/revowireless 1. Välkommen...3 2. ÖVERSIKT... 4 3. hur du bär det...5 3.1 Höjdjustering 3.2 vikbara gångjärn 4. hur du laddar det...7 4.1 Batteristatus 5. hur

Läs mer

Användarhandbok. MHL to HDMI Adapter IM750

Användarhandbok. MHL to HDMI Adapter IM750 Användarhandbok MHL to HDMI Adapter IM750 Innehåll Inledning...3 MHL to HDMI Adapter-översikt...3 Komma igång...4 Smart Connect...4 Uppgradera Smart Connect...4 Använda MHL to HDMI Adapter...5 Ansluta

Läs mer

manual Facial spa Art nr: 48682 Rubicson 2016-06-08

manual Facial spa Art nr: 48682 Rubicson 2016-06-08 manual Facial spa Art nr: 8682 EN NO SV 2016-06-08 Rubicson ENGLISH Overview Use Fill the container ENGLISH 1. Make sure that the power cord is not connected to a wall socket. 1 2 2. Remove the funnel

Läs mer

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom.

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Komma igång: Stoppa in den medföljande CD-Rom skivan M-ANY

Läs mer

MINIX NEO A2 Användarguide

MINIX NEO A2 Användarguide MINIX NEO A2 Användarguide Produkt Information Tack för att du köpt en MINIX NEO A2. MINIX NEO A2 är en trådlös air mouse + dubbelsidigt tangentbord med inbyggd mikrofon och högtalare. MINIX NEO A2 utnyttjar

Läs mer

Plantronics DA80 ljudprocessor. Användarhandbok

Plantronics DA80 ljudprocessor. Användarhandbok Plantronics DA80 ljudprocessor Användarhandbok Innehåll Välkommen 3 Ström 4 Programvaran Plantronics Spokes 5 Installera Plantronics Hub 5 Starta Hub 5 Hub-flikar 5 Använda headsetet 6 Besvara, avsluta

Läs mer

Svensk version. Introduktion. Paketinnehåll. Anslutningar. SC016 Sweex 7.1 external USB sound card

Svensk version. Introduktion. Paketinnehåll. Anslutningar. SC016 Sweex 7.1 external USB sound card SC016 Sweex 7.1 external USB sound card Introduktion Utsätt inte Sweex 7.1 externa USB ljudkort för extrema temperaturer. Placera inte produkten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd

Läs mer

Nya Blu-ray -spelare och Blu-ray -hemmabiosystem

Nya Blu-ray -spelare och Blu-ray -hemmabiosystem Pressrelease 11 januari Enkel uppkoppling och underhållning i 3D Nya Blu-ray -spelare och Blu-ray -hemmabiosystem Snabb tillgång till underhållning online 3D-kompatibilitet * 3D-surroundljud ** (hemmabiosystemen)

Läs mer

Jabra. Evolve 75. Bruksanvisning

Jabra. Evolve 75. Bruksanvisning Jabra Evolve 75 Bruksanvisning 2017 GN Audio A/S. Med ensamrätt. Jabra är ett varumärke som tillhör GN Audio A/S. BLUETOOTH -ordet, -märket och -logotyper ägs av Bluetooth SIG, Inc. och all användning

Läs mer

English Svenska. Installation. Guide. XG6846 Broadband Switch

English Svenska. Installation. Guide. XG6846 Broadband Switch English Svenska Installation Guide Broadband Switch 2 Installation Guide English Svenska Broadband Switch Language Page English... 4 Svenska... 8 3 Broadband Switch USB (OPTIONAL) (OPTIONAL) Back/side

Läs mer

TEKNIKMAGASINET MANUAL

TEKNIKMAGASINET MANUAL TEKNIKMAGASINET MANUAL Art 490723 Slim USB Multimedia Remote Control OBS! Ändringar och modifi eringar som inte är godkända av Teknikmagasinet resulterar i att garantin upphör. Om det skulle uppstå ett

Läs mer

CL7100. Digitala trådlösa IR hörlurar 2,3MHz. Bruksanvisning. CL7100, Art nr 257100

CL7100. Digitala trådlösa IR hörlurar 2,3MHz. Bruksanvisning. CL7100, Art nr 257100 CL7100 Digitala trådlösa IR hörlurar 2,3MHz Bruksanvisning CL7100, Art nr 257100 1 Innehåll Introduktion...3 Produktens delar i förpackningen...4 Översikt basenhet/laddstation...5 Framsida... 5 Baksida...

Läs mer

Blackwire C310/C320. Sladdanslutet USB-headset. Användarhandbok

Blackwire C310/C320. Sladdanslutet USB-headset. Användarhandbok Blackwire C310/C320 Sladdanslutet USB-headset Användarhandbok Innehåll Välkommen 3 Systemkrav 3 Vill du ha mer hjälp? 3 Det här finns i förpackningen 4 Grundläggande fakta om headsetet 5 Sätta på dig headsetet

Läs mer

JABRA speak 510. Bruksanvisning. jabra.com/speak510

JABRA speak 510. Bruksanvisning. jabra.com/speak510 JABRA speak 510 Bruksanvisning jabra.com/speak510 2013 GN Netcom A/S. Alla rättigheter reserverade. Jabra är ett registrerat varumärke som tillhör GN Netcom A/S. Övriga varumärken som nämns här tillhör

Läs mer

BLUETOOTH SPEAKER BFJ-88 INSTRUCTION MANUAL ENGLISH SVENSKA

BLUETOOTH SPEAKER BFJ-88 INSTRUCTION MANUAL ENGLISH SVENSKA BLUETOOTH SPEAKER BFJ-88 INSTRUCTION MANUAL ENGLISH SVENSKA TABLE OF CONTENT / INNEHÅLLSFÖRTECKNING ENGLISH Safety instructions...4-5 Overview... 6 Operation... 7 Specifications... 8 Other... 9 SVENSKA

Läs mer

Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco

Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco Svensk generalagent www.moon.se 2009 11 22 HN Tack för att du just köpt en produkt från Lenco. Lenco har tillverkat och marknadsfört högkvalitativa ljud och

Läs mer

Jabra SPEAK 510 BRUKSANVISNING

Jabra SPEAK 510 BRUKSANVISNING Jabra SPEAK 510 BRUKSANVISNING INNEHÅLL Välkommen... 2 Jabra SPEAK 510 ÖVERSIKT... 3 ANSLUTNING... 5 Hur du använder.... 8 Support.... 11 Tekniska specifikationer... 12 1 Välkommen Tack för att du valde.

Läs mer

MP001/MP002/MP003/MP004 Sweex Black Sea MP3 Player 128 MB/256 MB/512 MB/1GB

MP001/MP002/MP003/MP004 Sweex Black Sea MP3 Player 128 MB/256 MB/512 MB/1GB MP001/MP002/MP003/MP004 Sweex Black Sea MP3 Player 128 MB/256 MB/512 MB/1GB Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av denna Sweex MP3 spelare. Med denna kompakta MP3-spelare kan du njuta av

Läs mer

Försiktighetsåtgärder

Försiktighetsåtgärder MM030 Sweex Video Grabber USB Tack för att du köpte den här produkten från Sweex. Sweex lägger stor uppmärksamhet och hänsyn vid alla sina produkters kvalitet, tillförlitlighet, funktionalitet, varaktighet

Läs mer

Blackwire C310-M/ C320-M

Blackwire C310-M/ C320-M Blackwire C310-M/ C320-M USB Corded Headset User Guide Contents Välkommen 3 Systemkrav 3 Vill du ha mer hjälp? 3 Det här finns i förpackningen 4 Grundläggande fakta om headsetet 5 Sätta på dig headsetet

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning Egenskaper Egenskaper: - Stor tydlig display med blå bakgrundsbelysning. - Klarar MP3 (MPEG 1/2 Layer2) och WMA uppspelning. - Digital röstinspelning. - USB lagring av datafiler.

Läs mer

JABRA CLASSIC BRUKS ANVISNING. jabra.com/classic

JABRA CLASSIC BRUKS ANVISNING. jabra.com/classic BRUKS ANVISNING jabra.com/classic INNEHÅLL 1. VÄLKOMMEN... 3 2. HEADSET ÖVERSIKT... 4 3. HUR DU BÄR DET... 5 3.1 BYTA EARGELS 3.2 FÄSTA ÖRONKROKEN 4. HUR DU LADDAR BATTERIET... 7 5. HUR DU ANSLUTER DET...

Läs mer

HEOS 5 HS2 QUICK START GUIDE

HEOS 5 HS2 QUICK START GUIDE HEOS 5 HS2 QUICK START GUIDE INNAN DU BÖRJAR Se till att du har följande saker i fungerande skick: Wi-Fi Router Internetuppkoppling Mobil enhet med Apple ios eller Android ansluten till ditt nätverk 1

Läs mer

XUMO. Trådlös PIR. Manual SV.

XUMO. Trådlös PIR. Manual SV. XUMO Trådlös PIR Manual SV. Innehåll 1 Beskrivning delar 1.1 Framsida 1.2 Undersida 1.3 Batterihållare 1.4 Väggfäste 1.5 Bordsställ 2 Hårdvaruinstallation 2.1 Sätt in batterier 2.2 Ström 3 Inställning

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Missbrukas Easi-Speak eller öppnas enheten upphör denna garanti. Data som lagras på enheten och

Läs mer

VH110 Användarhandbok

VH110 Användarhandbok VH110 Användarhandbok Innehåll Översikt över headsetet...5 Introduktion...6 Laddning...7 Starta och stänga av enheten...8 Koppla ihop headsetet...9 Koppla ihop headsetet med telefonen...9 Sätta på sig

Läs mer

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. IP004 Sweex Wireless Internet Phone

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Inledning Först och främst tackar vi dig till ditt köp av Sweex Wireless Internet Phone. Med denna internettelefon kan du snabbt och lätt kommunicera via röstsamtal

Läs mer

Installationsguide och beskrivning av Gewa Amplifier. Installation guide and description of Gewa Amplifier

Installationsguide och beskrivning av Gewa Amplifier. Installation guide and description of Gewa Amplifier Installationsguide och beskrivning av Gewa Amplifier Installation guide and description of Gewa Amplifier INNEHÅLL/CONTENTS SVENSKA...3 Inledning... 3 Installera Progress PC... 3 Beskrivning av olika delar...

Läs mer

2.1 Installation of driver using Internet Installation of driver from disk... 3

2.1 Installation of driver using Internet Installation of driver from disk... 3 &RQWHQW,QQHKnOO 0DQXDOÃ(QJOLVKÃ'HPRGULYHU )RUHZRUG Ã,QWURGXFWLRQ Ã,QVWDOOÃDQGÃXSGDWHÃGULYHU 2.1 Installation of driver using Internet... 3 2.2 Installation of driver from disk... 3 Ã&RQQHFWLQJÃWKHÃWHUPLQDOÃWRÃWKHÃ3/&ÃV\VWHP

Läs mer

PORTABEL MP3 / CD-SPELARE

PORTABEL MP3 / CD-SPELARE PORTABEL MP3 / CD-SPELARE MANUAL Art nr: 080315 FÖRKLARING AV KNAPPAR 1. Display 2. Uttag för batterieliminator 3. Recharge switch 4. ESP / Sök katalog (gäller endast MP3 uppspelning) 5. Batterilucka 6.

Läs mer

Användarhandbok. USB Charging Dock DK52

Användarhandbok. USB Charging Dock DK52 Användarhandbok USB Charging Dock DK52 Innehåll Inledning...3 Om DK52 USB Charging Dock...3 Använda DK52 USB Charging Dock...4 Använda tillbehören...4 Ladda...4 Juridisk information...6 Declaration of

Läs mer

Active Speaker System X-Line 50 AW

Active Speaker System X-Line 50 AW Active Speaker System X-Line 50 AW Important Safety Information: Read all documentation before operating your equipment. Retain all documentation for future reference. Save the carton and packing material

Läs mer

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska Comfort Focus Bruksanvisning Comfort Focus För ökad koncentration och inlärning Svenska 1 Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Laddning 3 Information till läraren 4 Information till eleven 5 Flera mottagare

Läs mer

Produktbild och funktionsknappar

Produktbild och funktionsknappar Produktbild och funktionsknappar 1. USB kontakt 2. 5V Laddkontaktuttag 3. Minneskort 4. Högtalare 5. Monteringsfäste 6. Mikrofon 7. Batterilucka 8. Kameralins 9. IR lampor (för mörkerseende) 10. PÅ / AV

Läs mer

E-MÖTESVERKTYG ANVÄNDARGUIDE TILL ADOBE CONNECT FÖR STUDENTER

E-MÖTESVERKTYG ANVÄNDARGUIDE TILL ADOBE CONNECT FÖR STUDENTER E-MÖTESVERKTYG ANVÄNDARGUIDE TILL ADOBE CONNECT FÖR STUDENTER Adobe Connect Högskolan i Borås använder Adobe Connect, genom Sunet, som e-mötesverktyg. Via Adobe Connect har du möjlighet att kommunicera

Läs mer

SkillGuide. Bruksanvisning. Svenska

SkillGuide. Bruksanvisning. Svenska SkillGuide Bruksanvisning Svenska SkillGuide SkillGuide är en apparat utformad för att ge summativ återkoppling i realtid om hjärt- och lungräddning. www.laerdal.com Medföljande delar SkillGuide och bruksanvisning.

Läs mer

Trådlös TV-länk SLV3100. Bruksanvisning

Trådlös TV-länk SLV3100. Bruksanvisning Trådlös TV-länk SLV3100 Bruksanvisning A 1 2 SLV3100 WIRELESS TVLINK TRANSMITTER IR DC 9V Channel 1 2 3 4 ON/OFF 7 6 5 4 3 B 8 9 SLV3100 WIRELESS TVLINK RECEIVER Channel 1 2 3 4 DC 9V ON/OFF 13 12 11 10

Läs mer

Användarhandbok. Xperia P TV Dock DK21

Användarhandbok. Xperia P TV Dock DK21 Användarhandbok Xperia P TV Dock DK21 Innehåll Inledning...3 TV Dock baksida, översikt...3 Komma igång...4 LiveWare -hanteraren...4 Uppgradera LiveWare -hanteraren...4 Använda TV Dock...5 Ladda telefonen...5

Läs mer

IMPORTANT! RETAIN FOR FUTURE REFERENCE PLEASE READ CAREFULLY VIKTIGT! BEHÅLL FÖR FRAMTIDA REFERENS LÄS IGENOM INSTRUKTIONSMANUALEN

IMPORTANT! RETAIN FOR FUTURE REFERENCE PLEASE READ CAREFULLY VIKTIGT! BEHÅLL FÖR FRAMTIDA REFERENS LÄS IGENOM INSTRUKTIONSMANUALEN Heart & Stripes Junior Bed Instructions Manual Instruktions Manual IMPORTANT! RETAIN FOR FUTURE REFERENCE PLEASE READ CAREFULLY VIKTIGT! BEHÅLL FÖR FRAMTIDA REFERENS LÄS IGENOM INSTRUKTIONSMANUALEN Thank

Läs mer

Spotlight Set Spotlightset / Spotlightsett

Spotlight Set Spotlightset / Spotlightsett Manual / Bruksanvisning / Bruksanvisning Spotlight Set Spotlightset / Spotlightsett ENG SE NO Item. No/Art. nr./art. nr. 995-9 ENG Thank you for choosing to purchase a product from Rusta! Read through

Läs mer

Jabra SPEAK 410. Bruksanvisning. www.jabra.com

Jabra SPEAK 410. Bruksanvisning. www.jabra.com Jabra SPEAK 410 Bruksanvisning www.jabra.com Innehåll VÄLKOMMEN!...3 Produktöversikt...3 Installation...4 anslutning...4 INSTÄLLNINGAR...4 samtalsfunktioner...4 Kontakta support...6 2 VÄLKOMMEN! Grattis

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning OBSERVERA!! Innan du använder denna apparat rekommenderar vi att du noggrant läser igenom denna bruksanvisning samt alla säkerhetsföreskrifter. Mycket nöje med denna apparat. VARNING:

Läs mer

Presenter SNP6000. Register your product and get support at SV Användarhandbok

Presenter SNP6000. Register your product and get support at  SV Användarhandbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Presenter SNP6000 SV Användarhandbok 1 a b c d e 2 3 4 Federal Communication Commission Interference Statement This equipment has been tested

Läs mer

Diasonic DDR-5300 Svensk kom i gång manual.

Diasonic DDR-5300 Svensk kom i gång manual. Diasonic DDR-5300 Svensk kom i gång manual. Översikt 1. Hörlursuttag 8. Högtalare 2. Handlovsrem 9. Minneskortplats, micro-sd 3. Uttag för extern mikrofon 10. Spela in / Paus 4. Intern mikrofon 11. Volym

Läs mer

BRUKSANVISNING GSM-MODUL DBG5. Version 1.00 Utgåva 1

BRUKSANVISNING GSM-MODUL DBG5. Version 1.00 Utgåva 1 BRUKSANVISNING GSM-MODUL DBG5 Version 1.00 Utgåva 1 Revision: 2016-09-29 FAAC Nordic AB BOX 125, SE-284 22 PERSTORP SWEDEN TEL. +46 435 77 95 00 FAX +46 435 77 95 29 www.daab.se Innehåll Allmän information...3

Läs mer

Bruksanvisning Badrumsvåg Modell: PG220

Bruksanvisning Badrumsvåg Modell: PG220 Bruksanvisning Badrumsvåg Modell: PG220 INNAN DU ANVÄNDER VÅGEN 1. Ta bort allt emballage. 2. Öppna batterifacket och lägg i 1 st CR2032-batteri i batterifacket. Stäng batterifacket. 3. Ställ vågen på

Läs mer

Make a speech. How to make the perfect speech. söndag 6 oktober 13

Make a speech. How to make the perfect speech. söndag 6 oktober 13 Make a speech How to make the perfect speech FOPPA FOPPA Finding FOPPA Finding Organizing FOPPA Finding Organizing Phrasing FOPPA Finding Organizing Phrasing Preparing FOPPA Finding Organizing Phrasing

Läs mer

Studentguide Adobe Connect Pro

Studentguide Adobe Connect Pro Studentguide Adobe Connect Pro 2009-11-10 Inloggning För att vara med i ett möte behöver du inte installera någon programvara utan allt som behövs på din dator är Adobe Flash Player. Det programmet finns

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Att missbruka enheten Easi-Speak Pro eller att öppna den gör garantin ogiltig. Allt arbete utöver

Läs mer

JABRA MOVE WIRELESS BRUKSANVISNING. jabra.com/movewireless

JABRA MOVE WIRELESS BRUKSANVISNING. jabra.com/movewireless BRUKSANVISNING jabra.com/movewireless 1. VÄLKOMMEN...3 2. FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL... 4 3. SÅ HÄR BÄR DU PRODUKTEN...5 3.1 HÖJDJUSTERING 4. LADDA PRODUKTEN... 6 4.1 BATTERISTATUS 5. ANSLUTA PRODUKTEN...7

Läs mer

Manual för EYCR-200 plug-in mottagare med universaldimmer. Specifikation. Programmering

Manual för EYCR-200 plug-in mottagare med universaldimmer. Specifikation. Programmering Manual för EYCR-200 plug-in mottagare med universaldimmer En unik universell trådlös plug and play-mottagare möjliggör fjärrstyrning av b.l.a dimbara 230V LED lampor, lågenergilampor, glödlampor och 230V/12

Läs mer

Jabra MOTION UC Jabra MOTION UC+

Jabra MOTION UC Jabra MOTION UC+ Jabra MOTION UC Jabra MOTION UC+ Bruksanvisning jabra.com/motionuc 1. VÄLKOMMEN... 4 2. HEADSET ÖVERSIKT... 5 2.1 RESE- OCH LADDNINGSKIT (ENDAST JABRA MOTION UC+) 2.2 JABRA LINK 360 3. HUR DU BÄR DET...

Läs mer

Allroom Air One. all din musik trådlöst i hela ditt hem

Allroom Air One. all din musik trådlöst i hela ditt hem Allroom Air One all din musik trådlöst i hela ditt hem magiskt AIRPLAY - Spela din musik i ditt trådlösa nätverk Med Apples AirPlay teknologi kan du spela all din musik trådlöst från Mac eller PC till

Läs mer

K7 Encoder 5 Användarmanual

K7 Encoder 5 Användarmanual K7 Encoder 5 Användarmanual - 1 - Innehåll Återvinning och säkerhetsföreskrifter för denna apparat...3 Viktiga anvisningar om återvinning av apparaten...3 Viktiga anvisningar om användning & återvinning

Läs mer

Dubbla mikrofoner. Sing-A-Long Stereo CD-spelare. Bruksanvisning

Dubbla mikrofoner. Sing-A-Long Stereo CD-spelare. Bruksanvisning Dubbla mikrofoner Sing-A-Long Stereo CD-spelare Bruksanvisning Dubbla mikrofoner Sing-A-Long Stereo CD-spelare POWER LED INDICATOR LED DISPLAY OPEN (CD COMPARTMENT DOOR OPEN) MICROPHONE MICROPHONE ON/OFF

Läs mer

MBIT BREDBAND VI ÄGS AV INVÅNARNA I KARLSHAMN REGISTRERA DIG IDAG. Din lokala elleverantör. Starka på hemmaplan. Din guide till Karlshamnsporten

MBIT BREDBAND VI ÄGS AV INVÅNARNA I KARLSHAMN REGISTRERA DIG IDAG. Din lokala elleverantör. Starka på hemmaplan. Din guide till Karlshamnsporten 1000 MBIT BREDBAND VI ÄGS AV INVÅNARNA I KARLSHAMN REGISTRERA DIG IDAG Din guide till Karlshamnsporten Din lokala elleverantör Starka på hemmaplan Hej, Karlshamnsporten är en tjänstevalsportal där du själv

Läs mer

HEOS Drive QUICK START GUIDE

HEOS Drive QUICK START GUIDE HEOS Drive QUICK START GUIDE INNAN DU BÖRJAR HEOS Drive är konstruerad för att tillhandahålla HEOS-multirumljud med en centralt placerad och stativmonterad fl erkanalsförstärkare. Se till att du har följande

Läs mer

ARC 32. Tvättställsblandare/Basin Mixer. inr.se

ARC 32. Tvättställsblandare/Basin Mixer. inr.se ARC 32 Tvättställsblandare/Basin Mixer inr.se SE Användning och skötsel Manualen är en del av produkten. Bevara den under hela produktens livscykel. Vi rekommenderar er att noggrant läsa igenom manualen

Läs mer

DENVER SC-2. Trådlös Baby Alarm, 2,4 GHz. Bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver.electronics.

DENVER SC-2. Trådlös Baby Alarm, 2,4 GHz. Bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver.electronics. DENVER SC-2 Trådlös Baby Alarm, 2,4 GHz Bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver.electronics.com VIKTIGASÄKERHETSÅTGÄDER FÖRE INSTALLATION 1 Gratulerar till din nya

Läs mer

Isolda Purchase - EDI

Isolda Purchase - EDI Isolda Purchase - EDI Document v 1.0 1 Table of Contents Table of Contents... 2 1 Introduction... 3 1.1 What is EDI?... 4 1.2 Sending and receiving documents... 4 1.3 File format... 4 1.3.1 XML (language

Läs mer

Discovery FSQ, IAA Utgåva/Edition 11. SE Habo. Klass 2 IAA FSQ-I 26W. 4 mm c c mm N L

Discovery FSQ, IAA Utgåva/Edition 11. SE Habo. Klass 2 IAA FSQ-I 26W. 4 mm c c mm N L Discovery FQ, IAA E - 566 80 Habo 3 4 4 mm c c mm 5 IAA Klass FQ-I 6W För armatur klass II,eller armatur för IAA/FQ-I 6W skall medföljande skyddsslang användas. For luminaire of Class II,or luminaire for

Läs mer

Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar.

Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar. Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar. A. Varning 1) Stäng av strömmen när du inte använder

Läs mer

HEOS 1 QUICK START GUIDE HS2

HEOS 1 QUICK START GUIDE HS2 HEOS 1 QUICK START GUIDE HS2 INNAN DU BÖRJAR Se till att du har följande saker i fungerande skick: Wi-Fi Router Internetuppkoppling Mobil enhet med Apple ios, Android eller Kindle ansluten till ditt nätverk

Läs mer

BÄNKVÅG / BENCH SCALE Modell : SW-III / Model : SW-III ANVÄNDARMANUAL / USER MANUAL SW-III WWW.LIDEN-WEIGHING.SE 2014-03-26 OBS! Under vågen sitter en justerbar skruv (se bild). Standardinställning är

Läs mer

JABRA stone3. Bruksanvisning. jabra.com/stone3. jabra

JABRA stone3. Bruksanvisning. jabra.com/stone3. jabra JABRA stone3 Bruksanvisning.com/stone3 Innehåll 1. Välkommen... 3 2. headset ÖVERSIKT... 4 3. hur du bär det... 5 3.1 Byta eargels 4. hur du laddar batteriet... 6 4.1 Batteristatus 5. hur du ansluter det...

Läs mer

Viktig information för transmittrar med option /A1 Gold-Plated Diaphragm

Viktig information för transmittrar med option /A1 Gold-Plated Diaphragm Viktig information för transmittrar med option /A1 Gold-Plated Diaphragm Guldplätering kan aldrig helt stoppa genomträngningen av vätgas, men den får processen att gå långsammare. En tjock guldplätering

Läs mer

WC004 - Nightvision Chatcam. Viktigt! Installera drivrutinen innan anslutning av Sweex Nightvision Chatcam!

WC004 - Nightvision Chatcam. Viktigt! Installera drivrutinen innan anslutning av Sweex Nightvision Chatcam! WC004 - Nightvision Chatcam Inledning Utsätt inte Sweex Nightvision Chatcam för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Sweex Nightvision

Läs mer

Quick Start Guide. To switch the TV on. cable to connect the two units together. To select the TV broadcasts. To HDMI connection on.

Quick Start Guide. To switch the TV on. cable to connect the two units together. To select the TV broadcasts. To HDMI connection on. Quick Start Guide 1 Insert the batteries into the remote control Lift the cover on the back of the remote upward gently. Install two AAA batteries. Make sure to match the + and - ends of the batteries

Läs mer

Dumbbells. Hantlar/Manualer. Training tips/träningstips/treningstips. Eng Sv No

Dumbbells. Hantlar/Manualer. Training tips/träningstips/treningstips. Eng Sv No Dumbbells Hantlar/Manualer Training tips/träningstips/treningstips STRENGTH Eng Sv No Eng: Triceps kick back Trains triceps. Grasp the dumbbell in one hand and bend forwards (see picture). Support the

Läs mer