WH 1.1. Art. No User s Manual

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "WH 1.1. Art. No. 156535 7394291024351. User s Manual"

Transkript

1 WH 1.1 Art. No User s Manual 2.4GHz Digital USB Wireless Transmitter with Headphone Receiver Trådlösa, digitala hörlurar med 2.4GHz USB-mottagare Trådløse, digitale hodetelefoner med 2,4GHz USB-mottaker

2 Copyright This manual is the copyright of NetOnNet AB. No part of this manual may be revised, copied or transmitted in any way without written permission from NetOnNet. Statement This manual does not provide any warranty or related declarations. All information in this manual including the product specifi cation, pictures and literatures is just for reference, NetOnNet reserves the rights to update contents of this manual without further notice. Manual English On a different brand On is more than a brand. It s a declaration of proof. When we place On on one of our products, we ve worked hard to ensure that it maintains a high level of quality. That it s modern, yet has a proven track record. That it s well designed and offers a good price compared with similar products. In short, On is an extension of the NetOnNet brand. The On brand is all about keeping things simple. Which is exactly what you should expect from a brand that comes directly from the warehouse shelf. 2

3 Introduction This 2.4GHz USB Digital Wireless Headphone uses the latest digital wireless technology that enables you to enjoy music, movie and on-line chatting with your PC/Notebook. Features 1. Ultra clear stereo sound. 2. Plug-and-Use USB Transmitter for your convenience. 3. Enjoy music and online verbal communication through PC/Notebook mm-RCA cable is provided for direct line-in to audio device. 5. Rechargeable battery built-in to headphone receiver. 6. Flat-fold ear cabinet designs for easier storage. This user guide will help you discover your new product s full potential. Please read the instructions carefully and keep them for future reference. English Svenska Norsk 3

4 COMPONENT PART LIST Left Right USB Transmitter Accessories 4

5 1 Headband Cushion 12 Audio Direct output 2 Adjustable Headband 13 COMM 3 Ear Cushion 14 Power On/Off 4 Fast Forward 15 USB Charge 5 Play/Pause 16 LED Indicator for USB Charge 6 Microphone 17 Cap of USB Transmitter 7 Volume Down 18 LED Indicator 8 Pair 19 Main Housing of USB Transmitter 9 Volume Up 20 Cap Lock 10 Fast Backward 21 USB charging cable.(1 meter) 11 Status LED Indicator mm-RCA Audio cable (2 meters) English Svenska Norsk 5

6 Operating Guide Initial Charging Before using the product in the fi rst time, use the USB charging cable to connect the headphone and PC/Notebook for battery charging. While the charging process begins, the headphone s charging indicator will light up in Green. It takes normally 3~4 hours to charge the headphone for the initial time. After fully charged, the light will turn off. The operating time after fully charged is about 6 7 hours. Right Left Pairs USB transmitter and headphone receiver 1. Connect the USB transmitter to PC/Notebook, the Blue LED light will be fl ashing. 2. Switch the headphone power button to ON position, the Blue LED (OPR) will also be fl ashing. 3. When USB transmitter and headphone receiver links up, both LED will light up steadily. 4. Play music or movie with Windows Media Player on your PC/Notebook, the audio source signal will be wire-free from the USB transmitter to the headphone receiver. 6

7 Left Right Divert your music with the included audio cable Connect the 3.5 mm jack to the headset and connect the RCA to, for example, your HiFi-system. Now you can listen to your music wirelessly from your computer to you HiFi-system. The remote controls on the side of the headset are still active in this mode. Connect a power supply to stop the headset from running out of battery. Enjoy music with WH 1.1 Wire-Free When the USB transmitter and the headphone receiver pairs up, play music or movie on your PC/Notebook. Simply use 5 control buttons (Fast Forward / Play/Pause / Fast Backward / Volume +/-) on the headphone (left side) that allow you to choose your favorite music and adjust sound volume +/- with no hesitation. English Svenska Norsk 7

8 PC/NOTEBOOK SETUP AND ONLINE COMMUNICATION WITH WH 1.1 Audio Setup 1. Connect the USB transmitter to your PC/Notebook, headphone receiver will link up with the transmitter automatically. 2. Switch on Skype, go to Call tab and select Audio Settings. To activate the headphone, microphone and ringing for online communication, select USB TX on Microphone, Speakers and Ringing. 3. Adjust speaker and microphone volume on the volume bar. 4. You can now use the headphone and go for online communication. 8

9 Hotkeys Setup for Answer and Hang Up Call 1. Go to Call tab and select audio setting, then select Advance on left. 2. Click Hotkey and select Enable keyboard shortcuts, to activate Answer call and Hang Up hotkeys, then click Save to save the hotkeys setting. 1. When answering Skype call, just simply press COMM button to answer the call. 2. Once fi nishing Skype call, just simply press COMM button again to end the call. 3. While you are listening music and receive Skype call, just simply press Play/Pause button fi rst to pause music, then followed by press COMM button to pickup call. Once you fi nish Skype call, just simply press COMM button to end the call, then press Play/Pause button again to listen music. English Svenska Norsk 9

10 TROUBLE SHOOTING No Sound - Ensure the wireless receiver is switch ON. - Ensure PC/Notebook is switched ON and the USB wireless transmitter is connected properly. - The volume of audio source from PC/Notebook may be too low, adjust the volume to a moderate level. Distortion - Ensure the volume level of headphone is set to an approximate level. - The USB transmitter is too far from the wireless receiver, move it closer. - The audio signals input level is too low. Increase the volume of the audio source. WARNING - Excessive sound pressure from earphones and headphones can cause hearing loss. OPERATING SYSTEM SUPPORT 1. Windows 2. Windows 2000 / Windows XP / Windows Vista / Windows Media Player 4. Windows Media Player / itunes 5. Online Communication 6. Skype. 10

11 TECHNICAL SPECIFICATIONS Transmission Mode : UHF stereo Carrier Frequency : 2.4GHz Operation Voltage : USB Transmitter, 5V USB Headphone Receiver 3.7V Frequency Response : 30Hz 20KHz Distortion : 0.25% S/N Ratio : 80dB Channel Separation : 70dB Operation Distance : Up to 30 meters (open fi eld) English Svenska Norsk 11

12 Copyright NetOnNet AB äger upphovsrätten till den här handboken. Inga delar av handboken får ändras, kopieras eller överföras utan skriftligt tillstånd från NetOnNet. Meddelande Den här handboken innehåller inga garantier eller andra typer av utfästelser. All information i handboken, inklusive tekniska data, bilder och texter, är endast exempel och används i referenssyfte. NetOnNet förbehåller sig rätten att uppdatera innehållet i handboken utan föregående meddelande. Användarhandbok Svensk On ett annorlunda märke On är mer än ett varumärke. Det är ett bevis. När vi sätter On på en av våra produkter, har vi kämpat hårt för att den ska hålla hög kvalitet. Att den är modern utan att vara helt ny och oprövad. Att den har bra och genomarbetad design. Och att den håller ett bra pris jämfört med andra liknande produkter. On är nämligen en direkt förlängning av varumärket NetOnNet. On handlar ju om att göra det enkelt. Precis som man kan förvänta sig av ett varumärke direkt från lagerhyllan. 12

13 Introduktion De här 2.4GHz, trådlösa hörlurarna använder den senaste, teknologin för trådlöst lyssnande av musik, fi lm och till trådlöst användande vid online-chatt via din PC. Egenskaper 1. Ultraklart stereo-ljud. 2. Plug-and-Use, USB-sändare 3. Lyssna på musik och delta I online-chatt via din PC mm-RCA kabel inkluderat för att använda ditt headset med valfri audio-enhet. 5. Mottagare med inbyggt, uppladdningsbart batteri 6. Flat, ihopvikbar design för smidig förvaring Den här bruksanvisningen hjälper dig att upptäcka din nya produkts alla möjligheter. Läs igenom instruktionerna noga och spara dem för framtida behov. English Svenska Norsk 13

14 De olika delarna Vänster Höger USB-mottagare Inkluderade tillbehör 14

15 1 Stoppad kudde för bygel mm uttag 2 Justerbar bygel 13 Kommunikationsknapp 3 Öronkuddar 14 Ström On/Off 4 Snabbspolning framåt 15 USB-port för laddning 5 Play/Pause 16 LED-indikator för USB-laddning 6 Mikrofon 17 Lock till USB-mottagare 7 Volym ned 18 LED-indikator 8 Parningsindikator 19 USB-mottagare 9 Volym upp 20 bygel 10 Snabbspolning bakåt 21 USB-kabel. (1 meter) 11 Status LED-indikator mm - RCA audio-kabel (2 meter) English Svenska Norsk 15

16 Instruktioner Första laddningen Innan du använder hörlurarna första gången bör du ladda dem I din PC med den medföljande USB-kabeln. När laddningen börjar skall hörlurarnas indikator lysa I grönt. Den första laddningen tar normalt, mellan 3-4 timmar. När batteriet är fulladdat slutar indikatorn att lysa. Du kan använda dina hörlurar i upp till 6-7 timmar efter full laddning. Höger Vänster Para ihop USB-mottagaren med de trådlösa hörlurarna 1. Anslut USB-mottagaren till datorn USB-uttag. LED-indikatorn på USB-mottagaren börjar blinka i blått. 2. Ställ hörlurarnas strömknapp till ON, hörlurarnas blå indikator börjar också blinka. 3. När hörlurarna och USB-mottagaren är parade lyser båda indikatorer ett fast, blått sken. 4. Nu kan du spela upp fi lm eller musik i Windows Media Player på din dator, ljudet sänds nu trådlöst mellan USB-mottagaren och hörlurarna. 16

17 Vänster Audio-källa, ex. stereoanläggning Höger Koppla vidare din musik med den medföljande ljudkabeln. Anslut 3.5 mm-kontakten i hörlurarna och koppla sedan in RCA-kontakterna i exempelvis din stereoanläggning. Du kan nu lyssna på din musik trådlöst från din dator till din stereoanläggning. Fjärrkontrollen på sidan av lurarna fungerar fortfarande i detta läge. Koppla in strömförsörjningen för att undvika att batterierna tar slut. Lyssna på musik, trådlöst När hörlurarna och USB-mottagaren är parade kan du lyssna på musik eller se på film med ljudet i hörlurarna. Använd de fem snabbknapparna på den vänstra hörlurens kåpa för att snabbt kunna gå fram/tillbaka, spela/pausa och för att justera volymen upp och ned. English Svenska Norsk 17

18 Använd dina hörlurar för SKYPE-samtal i din dator Inställningar 1. Anslut USB-mottagaren i datorns USB-ingång, hörlurarna kommer automatiskt, para ihop sig med USB-mottagaren. 2. Öppna Skype, gå till Call -fl iken och välj Audio Settings. Välj USB TX, för mikrofon, högtalare och ringning, för att aktivera hörlurarna för videosamtal. 3. Justera volymen för mikrofon och högtalare i inställningarna. 4. Nu kan du använda dina hörlurar vid SKYPE-samtal. 18

19 Ställ in hörlurarnas snabbknappar för att svara/avsluta SKYPE-samtal 1. Gå till Call -fl iken och välj audio setting, välj sedan Advance till vänster. 2. Gå till Hotkeys och välj sedan Enable keyboard shortcuts samt Answer call och Hang Up. Klicka sedan på Save för att spara inställningarna. 1. Nu kan du trycka på kommunikationsknappen, COMM, för att besvara ett SKYPE-samtal. 2. Tryck på kommunikationsknappen igen för att avsluta samtalet. 3. Om du lyssnar på musik i hörlurarna, medan du får ett inkommande SKYPE-samtal, kan du trycka på Play/Pause -knappen på hörluren, följt av kommunikationsknappen för att besvara samtalet. Tryck på kommunikationsknappen igen för att avsluta samtalet, följt av Play/Pause -knappen, för att återgå till musiklyssnandet igen. English Svenska Norsk 19

20 FELSÖKNING Inget ljud - Säkerställ att hörlurarna är påslagna på On - Säkerställ att datorn är påslagen och att USB-mottagaren är isatt korrekt - Justera volyminställningarna på din dator Distortion - Se till så att hörlurarnas volym är inställt på en acceptabel nivå - USB-mottagaren kan vara för lång från hörlurarna. Flytta dem lite närmare varandra. - musikkällans volym kan vara för låg. Justera upp den VARNING - För hög volym, vid användning av hörlurar kan ge hörselskador. Stödjande operativsystem och programvaror 1. Windows 2000 / Windows XP / Windows Vista / Windows Windows Media Player 3. Apple itunes 4. Skype. 5. Online chat 20

21 TECHNICAL SPECIFICATIONS Sändningsteknik : Stereo Frekvens : 2.4 GHz Driftspänning : USB-mottagare: 5V USB, Hörlurar: 3.7 V Frekvensomfång : 30 Hz 20 KHz Distortion : 0.25% S/N radie : 80 db Kanalseparation : 70 db Funktionsavstånd : Upp till 30 meter (vid öppet fält) English Svenska Norsk 21

22 Opphavsrett NetOnNet AB har opphavsretten til denne håndboken. Ingen deler av denne håndboken skal revideres, kopieres eller overføres på noen måte uten skriftlig samtykke fra NetOnNet. Erklæring Denne håndboken gir ingen garanti eller tilhørende forsikringer. All informasjon i denne håndboken, inklusiv produktspesifi kasjon, bilder og tekst, er bare ment som referanse. NetOnNet forbeholder seg retten til å oppdatere innholdet i denne håndboken uten forvarsel. Brukerhåndbok Norsk On et annerledes merke On er mer enn en merkevare. Det er en garanti. Når vi setter On på et av våre produkt, har vi jobbet hardt for å sikre at det er av høy kvalitet. At det er moderne, men likevel godt testet. At det er bra designet, og har en pris som er konkurransedyktig. Kort sagt, On er en forlengelse av merkevaren NetOnNet. Merkevaren On handler om å gjøre ting enkelt. Og det er akkurat det du forventer av en merkevare som kommer rett fra lagerhylla. 22

23 Introduksjon Disse 2,4GHz, trådløse hodetelefonene benytter den nyeste teknologien for trådløs lytting til musikk, fi lm og til trådløs bruk ved online chatting på din PC. Egenskaper 1. Ultraklar stereolyd 2. Plug-and-Use, USB-sender 3. Lytt til musikk og delta i online chat på din PC 4. 3,5-mm kabel inkludert slik at du kan bruke hodesettet med en valgfri audioenhet. 5. Mottaker med innebygget, oppladbart batteri 6. Flat, sammenklappbar design for smidig oppbevaring Denne bruksanvisningen gir deg informasjon om alle mulighetene ved det nye produktet ditt. Les nøye gjennom instruksjonene og ta vare på dem for fremtidig behov. English Svenska Norsk 23

24 De forskjellige delene venstre høyre USB-mottaker Medfølgende tilbehør 24

25 1 Polstret bøyle 12 3,5 mm uttak 2 Justerbar bøyle 13 Kommunikasjonsknapp 3 Øreputer 14 Strøm på/av 4 Hurtigspoling fremover 15 USB-port for lading 5 Play/Pause (avspilling/pause) 16 LED-indikator for USB-lading 6 Mikrofon 17 Lokk til USB-mottaker 7 Volum ned 18 LED-indikator 8 Koblingsindikator 19 USB-mottaker 9 Volum opp 20 Bøyle 10 Hurtigspoling bakover 21 USB-kabel (1 meter) 11 Status LED-indikator 22 3,5 mm - RCA lydkabel (2 meter) English Svenska Norsk 25

26 Instruksjoner Første opplading Du bør lade hodetelefonene ved hjelp av PC-en med den medfølgende USB-kabelen før du bruker dem første gang. Når ladingen starter, skal indikatoren på hodetelefonene lyse grønt. Den første oppladingen tar vanligvis mellom 3 og 4 timer. Når batteriet er fulladet, slutter indikatoren å lyse. Du kan bruke hodetelefonene i inntil 6 7 timer etter en full opplading. høyre venstre Koble USB-mottakeren til de trådløse hodetelefonene 1. Koble USB-mottakeren til datamaskinens USB-kontakt. LED-indikatoren på USB-mottakeren begynner å blinke blått. 2. Sett strømknappen på hodetelefonene på ON, den blå indikatoren på hodetelefonene begynner også å blinke. 3. Når hodetelefonene og USB-mottakeren er koblet sammen, lyser begge indikatorene blått. 4. Nå kan du spille fi lm eller musikk i Windows Media Player på datamaskinen din, og lyden sendes trådløst mellom USB-mottakeren og hodetelefonene. 26

27 venstre Audio-kilde, eks. stereoanläggning høyre Viderekoble musikken med den medfølgende lydkabelen Sett 3,5 mm-kontakten i hodetelefonene og koble deretter RCA-kontaktene til f.eks. stereoanlegget. Du kan nå lytte til musikk trådløst fra datamaskinen til stereoanlegget. Fjernkontrollen på siden av hodetelefonene kan fortsatt brukes. Koble til strømforsyningen for å unngå at batteriene lades ut. Lytte til musikk trådløst Når hodetelefonene og USB-mottakeren er koblet sammen, kan du lytte til musikk eller se på film med lyden i hodetelefonene. Bruk de fem hurtigknappene på det venstre hodetelefonhuset til å bytte fremover/bakover, spille av/sette på pause og justere volumet opp/ned. English Svenska Norsk 27

28 Bruk dine hodetelefoner til SKYPE-samtaler på datamaskinen Innstillinger 1. Koble USB-mottakeren til USB-inngangen på datamaskinen. Hodetelefonene kobles automatisk til USB-mottakeren. 2. Åpne Skype, gå til fanen Call og velg Audio Settings. Velg USB TX for mikrofon, høyttalere og telefonering for å aktivere hodetelefonene for videosamtaler. 3. Juster volumet for mikrofonen og høyttalerne i innstillingene. 4. Nå kan du bruke hodetelefonene ved SKYPE-samtaler. 28

29 Stille inn hodetelefonenes hurtigknapper for å besvare/avslutte SKYPE- 1. Åpne fanen Call og velg Audio Settings. Velg deretter Advance til venstre. 2. Gå til Hotkeys og velg deretter Enable keyboard shortcuts samt Answer call og Hang Up. Klikk deretter på Save for å lagre innstillingene. 1. Nå kan du trykke på kommunikasjonsknappen COMM for å besvare et SKYPE-anrop. 2. Trykk på kommunikasjonsknappen igjen for å avslutte samtalen. 3. Hvis du lytter til musikk i hodetelefonene når du får et innkommende SKYPE-anrop, kan du trykke på Play/Pause -knappen på hodetelefonen og deretter på kommunikasjonsknappen for å besvare anropet. Trykk på kommunikasjonsknappen igjen for å avslutte samtalen, og deretter Play/Pause -knappen for å høre musikk igjen. English Svenska Norsk 29

30 FEILSØKING Ingen lyd - Forsikre deg om at hodetelefonene er slått på med On - Forsikre deg om at datamaskinen er slått på og at USB-mottakeren er satt inn korrekt - Juster voluminnstillingene på datamaskinen Forvrengning - Forsikre deg om at volumet i hodetelefonene er stilt inn på at akseptabelt nivå - Avstanden mellom USB-mottakeren og hodetelefonene kan være for stor. Flytt dem litt nærmere hverandre. - Musikkildens volum kan være for lavt. Juster den opp. ADVARSEL - For høyt volum ved bruk av hodetelefoner kan gi hørselskader. Operativsystem og programvare som støttes 1. Windows 2000 / Windows XP / Windows Vista / Windows Windows Media Player 3. Apple itunes 4. Skype 5. Online chat 30

31 Tekniske spesifikasjoner Senderteknikk : Stereo Frekvens : 2,4 GHz Driftsspenning : USB-mottaker: 5V USB, hodetelefoner: 3.7 V Frekvensområde : 30 Hz 20 KHz Forvrengning : 0,25% S/N radius : 80 db Kanalseparasjon : 70 db Funksjonsavstand : Inntil 30 meter (ved åpne omgivelser) English Svenska Norsk 31