Mapelastic Guard. Tvåkomponents, flexibelt och cementbaserat bruk för skydd av betongkonstruktioner som utsätts för stora påkänningar PI-MC-IR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mapelastic Guard. Tvåkomponents, flexibelt och cementbaserat bruk för skydd av betongkonstruktioner som utsätts för stora påkänningar PI-MC-IR"

Transkript

1 IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD EN (C) PRINCIPLES PI-MC-IR SURFACE PROTECTION SYSTEMS FOR CONCRETE Mapelastic Guard EN Tvåkomponents, flexibelt och cementbaserat bruk för skydd av betongkonstruktioner som utsätts för stora påkänningar ANVÄNDNINGSOMRÅDE Skydd av betongkonstruktioner mot aggressiva luftföroreningar. Några exempel på användning Skydd av betongpyloner och däck på väg- och landsvägsviadukter mot genomträngning av koldioxid. Skydd av konstruktioner med otillräcklig betongtäckning runt armeringsjärn. Skydd av betongytor som kommer i kontakt med havsvatten, tösalter som exempelvis natriumklorid och kalcium samt sulfatsalter. Skydd av betong med sprickor som orsakats av krympning för att förhindra inträngning av vatten och aggressiva ämnen i atmosfären. Flexibla avjämningsskikt på betongkonstruktioner med tunna tvärsnitt, t.ex. konstruktioner som utsätts för mindre deformationer vid belastning (prefabricerade element och liknande). TEKNISKA EGENSKAPER Mapelastic Guard är ett tvåkomponents, flexibelt och ljusgrått bruk tillverkat av cementhaltiga bindemedel, finkornig ballast, speciella tillsatsmedel och syntetiska polymerer i vattendispersion enligt ett recept som utvecklats på MAPEIs forsknings- och utvecklingslaboratorier. som er udviklet i MAPEIs forsknings- og utviklingslaboratorier. När de två komponenterna blandas uppstår en lättflytande blandning som kan appliceras i tjocklekar upp till 2 mm, även på lodräta ytor. Tack vare den höga halten av syntetiskt harts i hög kvalitet behåller det härdade skiktet av Mapelastic Guard sin flexibilitet i alla omgivningsförhållanden. Det är helt ogenomträngligt för vatten vid tryck upp till 1,5 atm samt beständigt mot genomträngning av tösalter, sulfater, klorider och koldioxid. Mapelastic Guard har även utmärkt vidhäftning på alla betongytor, förutsatt att de är fasta och tillräckligt rena. Dessa egenskaper, tillsammans med produktens utmärkta beständighet mot UV-strålning, säkerställer att konstruktioner som skyddas med Mapelastic Guard är hållbara även på platser med speciella klimatförhållanden, t.ex. i kustområden med hög salthalt i atmosfären eller i industriområden med kraftiga luftföroreningar. Mapelastic Guard uppfyller kraven i EN ( Betongkonstruktioner Produkter och system för skydd och reparation Allmänna principer för val av produkter och system ) och minimikraven i EN beläggning (C) enligt principerna PI, MC og IR ( Ytskyddsprodukter för betong ). REKOMMENDATIONER Använd inte Mapelastic Guard för tjocka beläggningar. Applicera inte Mapelastic Guard vid temperaturer [Edilizia] 2146_mapelastic guard_gb ( ª Bozza/Ciano/PDF)

2 Mapelastic Guard under +5 C. Tillsätt inte cement, ballast eller vatten till Mapelastic Guard. Skydda beläggningen mot regn och oavsiktliga vattenspill de första 24 timmarna efter applicering. APPLICERING Förberedning av underlag Ytan som ska behandlas måste vara fast och helt ren. Ta bort cementhud, lösa och vittrande delar samt alla spår av damm, fett, olja och formsläppmedel med vattensandblästring eller högtrycksvattenstråle. Gör så här om konstruktionen som ska skyddas med Mapelastic Guard, er svækket, har brutits nede: Ta bort all nedbruten och lös betong så att ett friskt och starkt underlag med en grov yta erhålls. Tidigare reparerade områden utan vidhäftning måste tas bort. Skadade delar avlägsnas manuellt, med maskinell slipning, vattenbilning eller vattenfräsning. De två senare teknikerna kräver tillgång till högtrycksvatten. Dessa tekniker rekommenderas särskilt eftersom de inte skadar armeringsjärnen samtidigt som konstruktionen inte utsätts för vibrationer som kan orsaka mikrosprickor i den omgivande betongen. När förberedelserna slutförts ska underlagets yta ha en oregelbunden struktur med en råhet på minst 5 mm. Ta bort allt damm, rost, cementhud, fett, olja och gammal färg från betong och armeringsjärn med vattensandblästring. Behandla armeringsjärnen med Mapefer eller Mapefer 1K enligt anvisningarna i det tekniska databladet för respektive produkt. Vänta til Mapefer eller Mapefer 1K er tør. Förvattna underlaget med vatten. Vänta tills överflödigt vatten avdunstat innan reparationerna utförs. Använd vid behov tryckluft för att avlägsna överflödigt vatten. Reparera betongen med ett krympningskompenserat bruk från produktserierna Mapegrout eller Planitop serien. Förberedning av bruket Häll komponent B (vätskan) i en lämplig och ren behållare och tillsätt långsamt komponent A (pulvret) under omrörning med en blandare. Blanda Mapelastic Guard noga i flera minuter och se samtidigt till att inget pulver fastnar på behållarens sidor eller botten. Fortsätt tills komponenterna är helt blandade. För att förhindra att för mycket luft dras in i blandningen rekommenderas en mekanisk blandare för detta arbetsmoment. Blanda inte produkten för hand. Mapelastic Guard kan även förberedas med en murbruksblandare som vanligen medföljer betongpumpar. Vi rekommenderar att produkten är väl blandad och inte innehåller klumpar innan den matas ut ur pumptråget. Mapelastic Guard är bearbetningsbar i ungefär en timme vid +20 C. Manuell applicering av bruket Jämna av den fuktiga, förberedda ytan med ett tunt skikt av Mapelastic Guard så att en tunn fin kant bildas. Använd en slät spackel. Applicera ett andra skikt medan det första ännu är färskt så att den totala tjockleken är 2 mm. För konstruktioner med mikrosprickor eller konstruktioner som utsätts för stora påkänningar rekommenderar vi att Mapenet 150 med en maskvidd på 4,5 x 4 mm bäddas in i det första skiktet av Mapelastic Guard som förstärkning av bruket (se det tekniska databladet för Mapenet 150). Jämna av ytan med en bredspackel när nätet har bäddats in. Applicera det andra skiktet med Mapelastic Guard när det första skiktet har härdat (efter 4 5 timmar). Var extra noggrann runt expansionsfogar och strukturella fogar och i oregelbundna områden som utsätts för stora dynamiska påkänningar genom att applicera Mapeband TPE tejp av termoplastpolymerer och syntetiska elastomerer. När Mapelastic Guard applicerats kan konstruktionen skyddas ytterligare med ett färgat, akrylhartsbaserat toppskikt i vattendispersion från Elastocolor-serien. Produkterna i Elastocolor-serien finns i en mängd olika kulörer på basis av det automatiska kulörsystemet ColorMap. När produkterna torkat helt bildar de en elastisk beläggning som är ogenomtränglig för vatten och aggressiva ämnen i den omgivande luften (CO 2 SO 2 ) medan vattenånga kan tränga igenom. Applicera den elastiska beläggningen minst sju dygn efter att Mapelastic Guard applicerats. I gynnsam väderlek och rätt temperatur kan denna tid kortas ned till tre dygn. Sprutapplicering av bruket Applicera Mapelastic Guard på ett noga förberett, fuktigt underlag. Använd en betongpump med någon av följande typer av utrustning:

3 Mapelastic Guard: Tvåkomponents elastiskt, cementbaserat bruk för skydd av större betongkonstruktioner som utsätts för stora påkänningar i enlighet med kraven i EN beläggning (C) enligt principerna PI, MC och IR TEKNISKE DATA (typiska värden) PRODUKTIDENTITET komponent A komponent B Konsistens: pulver vätska Kulör: lljusgrå vit Volymdensitet (g/cm 3 ): 1,4 Densitet (g/cm 3 ): 1,1 Torrsubstanshalt (%): APPLICERINGSDATA (vid +20 C och 50 % R.F.) Blandningens kulör: ljusgrå Blandningsförhållande: komponent A : komponent B = 3 : 1 Blandningens konsistens: plastisk, kan spacklas Blandningens densitet (kg/m³): Densitet efter sprutapplicering (kg/m 3 ): Appliceringstemperatur: Blandningens brukstid: från +5 C till +35 C 1 timme SLUTEGENSKAPER (tjocklek 2,0 mm) Mekaniska egenskaper Test metode Krav i enlighet med EN beläggning (C) enligt principerna PI, MC och IR Produktprestanda Vidhäftning mot betong (underlag typ MC 0,45) enligt EN 1766 (N/mm²): Termisk kompatibilitet uppmätt som vidhäftning enligt EN 1542 (N/mm 2 ): frys-/töcykler med tösalter: Vidhäftning mot betong (underlag typ MC 0,45) enligt EN 1766 efter 7 dygn vid +20 C och 50 % R.F dygn i vatten (N/mm 2 ): EN ,0 flexibla system utan trafik: 0,8 med trafik: 1,5 EN 13687/1 0,8 EN 1542 krävs inte 0,6 Elasticitet uttryckt som förlängning: efter 28 dygn vid +20 C och 50 % R.F. (%): DIN mod. krävs inte 30 Statisk spricköverbryggning vid -20 C uttryckt som maximal sprickbredd (mm): Genomsläpplighet för vattenånga ekvivalent lufttjocklek S D - (m): Ogenomtränglighet uttryckt som permeabilitetskoefficient för fritt vatten (kg/m² h 0.5 ): EN EN ISO från klass A1 (0,1 mm) till klass A5 (2,5 mm) klass I S D < 5 m (genomtränglighet för vattenånga) EN W < 0,1 klass A3 (-20 C) (> 0,5 mm) S D µ 2,1 1,160 W < 0,02 klass III (låg genomsläpplighet) enligt EN Genomsläpplighet för koldioxid (CO₂) diffusion i ekvivalent lufttjocklek e S DCO2 (m): EN Metode B > 50 > 50 Brandmotstånd: EN Euroklass E

4 Turbosol T6 eller liknande; Strobot 406S; Putzmeister MP12; Putzmeister S5 EV/TM/2. Oavsett utrustningstypen ska lans med munstycke på 8 10 mm i diameter och pump eller luftkompressor med en kapacitet på 800 l/min användas. Applicera ett 2 mm tjockt skikt med Mapelastic Guard. För att uppnå en jämnare yta rekommenderar vi att Mapelastic Guard appliceras i två skikt. Applicera efterföljande skikt när det föregående har torkat (efter 4 5 timmar). I områden som har mikrosprickor eller som utsätts för extra stora påkänningar rekommenderar vi att Mapenet 150 med en maskvidd på 4,5 x 4 mm bäddas in i det första skiktet med Mapelastic Guard medan det ännu är färskt. Glätta Mapelastic Guard med en bredspackel omedelbart efter att nätet har bäddats in. Om nätet behöver täckas mer sprutappliceras ytterligare ett skikt med Mapelastic Guard. Var extra noggrann runt expansionsfogar och strukturella fogar och i oregelbundna områden som utsätts för stora dynamiska påkänningar genom att applicera Mapeband TPE tejp av termoplastpolymerer och syntetiska elastomerer. När Mapelastic Guard applicerats kan konstruktionen skyddas ytterligare med ett färgat, akrylhartsbaserat toppskikt i vattendispersion från Elastocolor-serien. Produkterna i Elastocolor-serien finns i en mängd olika kulörer på basis av det automatiska kulörsystemet ColorMap. När produkterna torkat helt bildar de en elastisk beläggning som är ogenomtränglig för vatten och aggressiva ämnen i den omgivande luften (CO 2 SO 2 ) medan vattenånga kan tränga igenom. Applicera den elastiska beläggningen minst sju dygn efter att Mapelastic Guard applicerats. I gynnsam väderlek och rätt temperatur kan denna tid kortas ned till tre dygn. SÄKERHETSÅTGÄRDER UNDER OCH EFTER APPLICERING Vid temperaturer runt +20 C krävs inga särskilda försiktighetsåtgärder. I varm väderlek rekommenderar vi att materialet inte utsätts för solljus före användning (gäller både pulvret och vätskan). Under mycket torra, varma eller blåsiga förhållanden måste ytan skyddas med skivor efter att produkten applicerats för att förhindra för snabb avdunstning. UPPGIFTER OM PRESTANDA Tack vare sin spricköverbryggande förmåga skyddar Mapelastic Guard betongkonstruktioner mot sprickbildning som orsakas av dynamiska belastningar, krympning, temperaturvariationer med mera, även i mycket ogynnsamma väderförhållanden. Resultaten från tester som utförts av oberoende laboratorier enligt beskrivningen nedan visar att Mapelastic Guard är mycket beständig mot kemikalieangrepp och ger betong ett effektivt skydd mot genomträngning av CO 2 (karbonatisering) och klorider. Båda dessa typer av angrepp orsakar korrosion hos armeringsjärn och försämrar den strukturella integriteten. Koldioxid (CO 2 ) tränger in i betong enligt en parabolisk kurva: x = K t ½ där: x är tjockleken hos betongen som penetrerats av CO₂ K är diffusionskoefficienten hos CO₂ t är tidsperioden för exponering i en atmosfär som innehåller CO₂ Värdet på K beror i hög grad på betongens egenskaper (typ av cement, eventuella tillsatsmedel, vatten-/ cementförhållande, härdningstid etc.) och miljöfaktorer (luftfuktighet, temperatur, koncentration av CO 2 etc.) och måste därför bestämmas experimentellt från fall till fall. Värdet på diffusionskoefficienten K i betong med ett vatten-/cementförhållande på 0,5 och 0,6 har uppmätts i tester som utförts på italienska vägverkets (Società Autostrade per l Italia) forskningslaboratorier. Mätningarna resulterade i ett medelvärde för K på 7,6 för betong med ett vatten-/ cementförhållande på 0,5 och 8,0 för betong med ett vatten-/cementförhållande på 0,6. Om vi antar att betongskiktets tjocklek x = 30 mm och tillämpar dessa värden i sambandet x = K t ½, får vi: t beton = 900 mm²/(57,76 mm² år 1 ) ~15,6 år för betong med ett vatten-/ cementförhållande på 0,5 t beton = 900 mm²/(64 mm² år 1 ) ~ 14 år för betong med ett vatten-/ cementförhållande på 0,6 där t står för tiden som krävs innan karbonatiseringen trängt igenom hela betongskiktet. Samma tester har utförts på betongprover som skyddas med Mapelastic Guard och resultaten visade K-värden på 0,25 till 0,29. Om vi antar att det genomsnittliga K-värdet för Mapelastic Guard är å 0,27 (mm år ½ ) och tillämpar sambandet: x = K t 1/2 där x motsvarar en tjocklek hos Mapelastic Guard på 2 mm, kan vi försäkra att Mapelastic Guard som appliceras på en betongyta förbättrar konstruktionernas hållbarhet och

5 samtidigt tillhandahåller en effektiv spärr mot genomträngning av CO 2 som håller i mer än 50 år. När det gäller kloridangrepp anger det danska certifieringsorganet COWI (Consultancy within Engineering, Environmental Science and Economics) att ett 2,5 mm tjockt skikt av Mapelastic Guard motsvarar ett 30 mm tjockt skikt av betong med ett vatten-/cementförhållande på 0,45. Rengöring På grund av den starka vidhäftningen hos Mapelastic Guard, även på metaller, rekommenderar vi att verktygen rengörs med vatten innan bruket börjar härda. När produkten härdat helt kan den endast avlägsnas mekaniskt. ÅTGÅNG Manuell applicering: ca 1,7 kg/m² per mm tjocklek. Sprutapplicering med pump: ca 2,2 kg/m² per mm tjocklek. OBS! Den angivna åtgången avser en skarvfri film på en plan yta och blir större på ojämna underlag (med t.ex. åsar eller porer). FÖRPACKNING 32 kg satser: Komponent A: 24 kg säckar; Komponent B: 8 kg behållare. LAGRING Mapelastic Guard komponent A kan lagras i 12 månader i sin originalförpackning på en torr plats. Produkten uppfyller kraven i bilaga XVII till förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), punkt 47. Mapelastic Guard komponent B kan lagras i 24 månader. Förvara Mapelastic Guardpå en torr plats vid en temperatur på minst +5 C. SÄKERHETSANVISNINGAR FÖR FÖRBEREDELSE OCH APPLICERING För anvisningar angående säker hantering av våra produkter, se sista utgåvan av säkerhetsdatablad på vår hemsida PRODUKT FÖR PROFESSIONELL ANVÄNDNING. VARNING De tekniska rekommendationer och detaljer som framgår av denna produktbeskrivning representerar vår nuvarande kunskap om och erfarenhet av produkterna. All ovanstående information ska också betraktas som vägledande och föremål för utvärdering. Var och en som använder produkten måste på förhand försäkra sig om att produkten är lämplig för avsedd användning. Användaren ansvarar själv för om produkten används till andra ändamål än de rekommenderade eller vid felaktig användning. Se senaste uppdaterade version av det tekniska databladet som finns tillgängligt på RÄTTSLIGT MEDDELANDE: Innehållet i detta tekniska datablad ( TDS ) får kopieras in i annat projektrelaterat dokument, men det resulterande dokumentet får ej komplettera eller ersätta kravet i TDS:en som gäller vid tidpunkten av installationen av Mapei produkten. För senast uppdaterade TDS och garantinformation, besök vår hemsida på ALLA ÄNDRINGAR AV FORMULERIN- GAR ELLER KRAV SOM FINNS I ELLER HÄRRÖR FRÅN DENNA TDS MEDFÖR ATT ALLA MAPEI GARANTIER UPPHÖR ATT GÄLLA. Alla referenser för produkten är tillgängliga vid förfrågan och på

6 Mapelastic Guard (SE) All kopiering av text, foton och illustrationer publicerade här är förbjuden och medför åtal. (GB) A.G. BETA BUILDING THE FUTURE

Mapefloor PU Flex. Självutjämnande elastisk polyuretanbeläggning

Mapefloor PU Flex. Självutjämnande elastisk polyuretanbeläggning IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD PRINCIPLES PI-MC-PR-IR SURFACE PROTECTION SYSTEMS FOR CONCRETE Mapefloor SR SYNTHETIC RESINS B2,0 AR0.5-IR4 IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARDS Självutjämnande elastisk

Läs mer

Mapecoat Universal. Tvåkomponents lösningsmedelsfri transparent epoxi

Mapecoat Universal. Tvåkomponents lösningsmedelsfri transparent epoxi IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD PRINCIPLES PI-MC-PR-IR SURFACE PROTECTION SYSTEMS FOR CONCRETE Mapecoat Tvåkomponents lösningsmedelsfri transparent epoxi EN 1504-2 EN 13813 ANVÄNDNINGSOMRÅDEN Mapecoat

Läs mer

Epoxilim EN 1504-4. Mapepoxy L har låga utsläpp och uppfyler kraven för M1.

Epoxilim EN 1504-4. Mapepoxy L har låga utsläpp och uppfyler kraven för M1. IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD EN 1504-4 STRUCTURAL BONDING Mapepoxy L Epoxilim EN 1504-4 ANVÄNDNINGSOMRÅDEN Mapepoxy L används för kraftöverförande limning av - färsk (ohärdad) på härdad - härdad

Läs mer

MapeWrap C UNI-AX. MapeWrap C UNI-AX HM. Mycket stark kolfiberduk med fibrer i en riktning med hög och mycket hög elasticitetsmodul

MapeWrap C UNI-AX. MapeWrap C UNI-AX HM. Mycket stark kolfiberduk med fibrer i en riktning med hög och mycket hög elasticitetsmodul MapeWrap C UNI-AX MapeWrap C UNI-AX HM Mycket stark kolfiberduk med fibrer i en riktning med hög och mycket hög elasticitetsmodul ANVÄNDNINGSOMRÅDE Systemet är lämpligt för reparation av armerade betongelement

Läs mer

Mapefloor PU 430 SL. Tvåkomponents flexibel självutjämnande beläggning baserad på polyuretan

Mapefloor PU 430 SL. Tvåkomponents flexibel självutjämnande beläggning baserad på polyuretan IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD PRINCIPLES PI-MC-PR-IR SURFACE PROTECTION SYSTEMS FOR CONCRETE Mapefloor SR SYNTHETIC RESINS B2,0 AR0.5-IR4-Cfl-s1 IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARDS Tvåkomponents

Läs mer

Tvåkomponents cementbaserat bruk, flexibelt ned till -20 C, för vattentätning av balkonger, terrasser, badrum och simbassänger

Tvåkomponents cementbaserat bruk, flexibelt ned till -20 C, för vattentätning av balkonger, terrasser, badrum och simbassänger I ENLIGHET MED EUROPEISK STANDARD EN 1504-2 (C) PRINCIP PI-MC-IR YTSKYDD SYSTEM FÖR BETONG IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD EN 14891 CMO2P LIQUID-APPLIED WATER IMPERMEABLE PRODUCTS Tvåkomponents cementbaserat

Läs mer

Tvåkomponents, flexibelt cementbaserat bruk för skydd och vattentätning av betongytor, balkonger, terrasser, badrum, duschar och simbassänger

Tvåkomponents, flexibelt cementbaserat bruk för skydd och vattentätning av betongytor, balkonger, terrasser, badrum, duschar och simbassänger I ENLIGHET MED EUROPEISK STANDARD EN 1504-2 (C) PRINCIP PI-MC-IR YTSKYDD SYSTEM FÖR BETONG Mapelastic EN 1504-2 Tvåkomponents, flexibelt cementbaserat bruk för skydd och vattentätning av betongytor, balkonger,

Läs mer

MAPELASTIC BRUKSANVISNING. - för säker vattentätning

MAPELASTIC BRUKSANVISNING. - för säker vattentätning MAPELASTIC BRUKSANVISNING - för säker vattentätning 2 Vattenläckage? Mapelastic är ett 100% vattentätt cementbaserat membran som är mycket lätt att applicera: På terrasser och balkonger På utvändiga källarväggar

Läs mer

Tvåkomponents membran/ slitagebeläggning baserad på polyuretan

Tvåkomponents membran/ slitagebeläggning baserad på polyuretan IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD EN 1504-2 (C) PRINCIPLES PR SURFACE PROTECTION SYSTEMS FOR CONCRETE Purflex G SR SYNTHETIC RESINS B2,0 AR0.5-IR10 IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARDS Tvåkomponents

Läs mer

Evercrete Vetrofluid

Evercrete Vetrofluid Evercrete Vetrofluid Evercrete Vetrofluid är ett speciellt impregneringsmedel som skyddar betong från försämring. Dess huvudsakliga formula baseras på vattenglas med en speciell katalysator som tillåter

Läs mer

RÅD OCH ANVISNINGAR VID BASSÄNGMÅLNING INDUSTRIFÄRG

RÅD OCH ANVISNINGAR VID BASSÄNGMÅLNING INDUSTRIFÄRG RÅD OCH ANVISNINGAR VID BASSÄNGMÅLNING INDUSTRIFÄRG BASSÄNGMÅLNING MED TEMACOAT GPL BASSÄNGMÅLNING MED TEMAPOOL GPL PRODUKTBESKRIVNING Lösningsmedelhaltig tvåkomponent epoxifärg. För målning av gamla och

Läs mer

Mapefix VE SF. Styrenfri vinylester ankarmassa för bärande laster och konstruktiv förstärkning i betong. pyloner; skyddsräcken.

Mapefix VE SF. Styrenfri vinylester ankarmassa för bärande laster och konstruktiv förstärkning i betong. pyloner; skyddsräcken. Mapefix VE SF Styrenfri vinylester ankarmassa för bärande laster och konstruktiv förstärkning i betong OP7: non cracked concrete M8 M30 Ø8 Ø32 OP1: cracked and non cracked concrete M12 M30 Ø12 Ø32 European

Läs mer

Tikkurila Coatings AB Besöksadress : Lövholmsgr 12 117 83 STOCKHOLM. Telefon: 08-598 91600 Telefax: 08-598 91700

Tikkurila Coatings AB Besöksadress : Lövholmsgr 12 117 83 STOCKHOLM. Telefon: 08-598 91600 Telefax: 08-598 91700 Tikkurila Coatings AB Besöksadress : Lövholmsgr 12 117 83 STOCKHOLM Telefon: 08-598 91600 Telefax: 08-598 91700 E-post : temafloor@kemira.com Web : www.tikkurila.se SIMBASSÄNGMÅLNING MED TEMAFLOOR 50 PRODUKTBESKRIVNING

Läs mer

Tekniskt faktablad StoCryl V 450

Tekniskt faktablad StoCryl V 450 Beläggning, transparent, matt Karakteristik Användning som styv beläggning för skydd av bärande betongkonstruktioner (betong och armerad betong) vid efterföljande utformning som grundmålning för laserande

Läs mer

ARBETSBESKRIVNING. Alla underlag som är stabila och utan sprickor. Här är några exempel på lämpliga ytor.

ARBETSBESKRIVNING. Alla underlag som är stabila och utan sprickor. Här är några exempel på lämpliga ytor. ARBETSBESKRIVNING Förbehandling av underlaget Underlaget ska vara väl rengjort, stabilt, torrt och fritt från spår av olja, fett, gammal färg eller andra ämnen som kan påverka vidhäftningen. Underlaget

Läs mer

MasterEmaco S 5450 PG

MasterEmaco S 5450 PG BESKRIVNING MasterEmaco S 5450 PG är ett enkomponents, extra starkt, krympningskompenserat med hög elasticitetsmodul som uppfyller kraven enligt den nya europeiska standarden EN 1504 del 3 klass R4. MasterEmaco

Läs mer

Reparationshandbok Reparation av betongkonstruktioner - Handapplicerad lagning och sprutning

Reparationshandbok Reparation av betongkonstruktioner - Handapplicerad lagning och sprutning Reparationshandbok Reparation av betongkonstruktioner - Handapplicerad lagning och sprutning Enkla steg-för-steg instruktioner för lagning med Sika Betongreparationssystem Reparationshandbok - Handapplicerad

Läs mer

Produkt Tjocklek (mm) Bredd (mm) Längd (m) Förpackning Artikelnummer

Produkt Tjocklek (mm) Bredd (mm) Längd (m) Förpackning Artikelnummer RubberShell SA Rubbershell är ett EPDM-gummimembran producerad i två lager och scrim-armerad med glasfiber. Produktens undersida är laminerad med ett självhäftande polymerskikt vilket täcks av en icke

Läs mer

Ultracolor Plus CG2. Snabbhärdande och snabbtorkande,

Ultracolor Plus CG2. Snabbhärdande och snabbtorkande, IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARDS CG2 EN 13888 CEMENTITIOUS GROUT Ultracolor Plus Snabbhärdande och snabbtorkande, högkvalitativt, polymermodifierat, anti-efflorescent, vattenavstötande bruk för fogar

Läs mer

RÅD OCH ANVISNINGAR VID BASSÄNGMÅLNING 2009-02-18

RÅD OCH ANVISNINGAR VID BASSÄNGMÅLNING 2009-02-18 1 (7) RÅD OCH ANVISNINGAR VID BASSÄNGMÅLNING 2009-02-18 Tikkurila Coatings AB Besöksadress : Textilgatan 31 120 86 STOCKHOLM Telefon: 08-598 91600 Telefax: 08-598 91700 E-post : coatings@tikkurila.se Styrelsens

Läs mer

Handledning för dig som gör det själv

Handledning för dig som gör det själv Montera keramik på balkong och terrass Handledning för dig som gör det själv Denna arbetsbeskrivning gäller för montering av keramik på balkong och terrass/altan. Läs igenom hela broschyren innan du påbörjar

Läs mer

Betongrenovering. Balkonger och balkongskärmar med normaloch snabbtorkande produkter.

Betongrenovering. Balkonger och balkongskärmar med normaloch snabbtorkande produkter. Betongrenovering Balkonger och balkongskärmar med normaloch snabbtorkande produkter. Betongrenovering Balkonger och balkongskärmar med normaloch snabbtorkade produkter Innehållsförteckning sid Åtgärdsförslag

Läs mer

Monteringsinfo. Produkter. Generellt. Platttyper. Nr. 2.101 - S Mar. 2000 SfB (4-) Sq 4 Sida 1

Monteringsinfo. Produkter. Generellt. Platttyper. Nr. 2.101 - S Mar. 2000 SfB (4-) Sq 4 Sida 1 Sida 1 Plattsättning med cementbaserat sättmedel. Dessa anvisningar redogör för de viktigaste momenten vid sättning och läggning av keramiska plattor enligt tunnsättningsmetoden. De gäller för arbeten

Läs mer

Alla underlag som är stabila och utan sprickor. Här är några exempel på lämpliga ytor.

Alla underlag som är stabila och utan sprickor. Här är några exempel på lämpliga ytor. BRUKSANVISNING Förbehandling av underlaget Underlaget ska vara väl rengjort, stabilt, torrt och fritt från spår av olja, fett, gammal färg eller andra ämnen som kan påverka vidhäftningen. Underlaget ska

Läs mer

Produktinformation. Maj Vattenspädbar klarlack PRODUKTER PRODUKTBESKRIVNING FÖRBEREDNING AV UNDERLAG. D8186 Vattenspädbar klarlack

Produktinformation. Maj Vattenspädbar klarlack PRODUKTER PRODUKTBESKRIVNING FÖRBEREDNING AV UNDERLAG. D8186 Vattenspädbar klarlack GLOBAL REFINISH SYSTEM Maj 2012 Produktinformation Vattenspädbar klarlack D8186 D8186 Vattenspädbar klarlack PRODUKTER Vattenspädbar klarlack Härdare för vattenspädbar klarlack Förtunning D8186 D8221 D8448

Läs mer

MasterSeal 6100 FX. Elastiskt och flexibelt lättviktigt 1-komponentsmembran för vattentätning och skydd av betong, finns i LJUSGRÅ och VIT färg

MasterSeal 6100 FX. Elastiskt och flexibelt lättviktigt 1-komponentsmembran för vattentätning och skydd av betong, finns i LJUSGRÅ och VIT färg BESKRIVNING MasterSeal 6100 FX är ett cementbaserat, elastiskt och flexibelt, lättviktigt 1-komponentsmembran för vattentätning och skydd av betong. När det blandas med vatten får MasterSeal 6100 FX en

Läs mer

Sportgolv från SportgolvSpecialisten AB. Arbets Beskrivning Pulastic FL Extra. FaceLift

Sportgolv från SportgolvSpecialisten AB. Arbets Beskrivning Pulastic FL Extra. FaceLift FaceLift Arbets Beskrivning Pulastic FL Extra PULASTIC FL Extra är en slitstark, mycket högkvalitativt sportgolv för renovering av befintliga PULASTIC sportgolv med tydliga tecken på hård användning och

Läs mer

PUTSARBETSBESKRIVNING

PUTSARBETSBESKRIVNING ARBETSBESKRIVNING 16.3 1 (5) PUTSARBETSBESKRIVNING Förbehandling av underlaget Ytorna som skall putsas rengörs från smuts och löst damm. Det puts som skadats när den gamla brukytan reparerats, avlägsnas

Läs mer

Construction. Lim för limförstärkning. Produktbeskrivning. Tester Godkännanden/ standarder

Construction. Lim för limförstärkning. Produktbeskrivning. Tester Godkännanden/ standarder Tekniskt datablad Version 2004-08-18 Id nr 020206040010000001 Sikadur -30 Sikadur -30 Lim för limförstärkning Construction Produktbeskrivning Användningsområden Egenskaper/fördelar Tester Godkännanden/

Läs mer

Construction. 2-komponents vattenbaserad epoxi. Produktbeskrivning

Construction. 2-komponents vattenbaserad epoxi. Produktbeskrivning Tekniskt datablad Version 2015-08-10 Id.nr:02 08 01 02 024 0 000021 Sikafloor Garage Sikafloor Garage 2-komponents vattenbaserad epoxi Construction Produktbeskrivning Användningsområden Egenskaper/fördelar

Läs mer

Produktdatablad Maj 2011

Produktdatablad Maj 2011 Precleaners P980-251/9010 Produktdatablad Maj 2011 INTERNATIONELLT STANDARD DOKUMENT ENDAST FÖR PROFESSIONELLT BRUK Sortiment av 2K polyesterspackel Produkt Beskrivning P551-1050 Standardspackel P551-1052/E1.5K

Läs mer

December 2010 Produktinformation GRS Deltron D800 PRODUKTER

December 2010 Produktinformation GRS Deltron D800 PRODUKTER GLOBAL REFINISH SYSTEM December 2010 Produktinformation GRS Deltron PRODUKTER Deltron klarlack Deltron MS härdare D803, D841, D861 Deltron accelererande Medium Solids härdare D864 Deltron Standard Solids

Läs mer

Icopal Byggkemiska produkter. Byggkemiska produkter För tak, mur samt ytor av asfalt och betong

Icopal Byggkemiska produkter. Byggkemiska produkter För tak, mur samt ytor av asfalt och betong Icopal Byggkemiska produkter Byggkemiska produkter För tak, mur samt ytor av asfalt och betong Allt du behöver! Icopal erbjuder marknadens bredaste sortiment av byggmaterial som skyddar husets skal mot

Läs mer

Tekniskt faktablad StoLevell FT

Tekniskt faktablad StoLevell FT Mineraliskt klister- och armeringsbruk/grundputs, snabbhärdande, tidigt filmbildande och fuktsäker Karakteristik Användning Egenskaper Teknisk data ut- och invändigt för alla mineraliska och nästan alla

Läs mer

December 2010 Produktinformation GRS Deltron DG

December 2010 Produktinformation GRS Deltron DG GLOBAL REFINISH SYSTEM December 2010 Produktinformation GRS Deltron 2K akryltopplack PRODUKTER Deltron mixfärg D7xx Deltron MS-härdare D803, D841, D861 Deltron accelererande MS-härdare D864 Deltron standard

Läs mer

D814 för att mjuka upp lack ovanpå ett flexibelt underlag

D814 för att mjuka upp lack ovanpå ett flexibelt underlag GLOBAL REFINISH SYSTEM Augusti 2015 Produktinformation Premium UHS Klarlack D8173 PRODUKTER Premium UHS Klarlack D8173 UHS Härdare D8302 Förtunning D8717/D8718/D8719 Accelererad förtunning D8713/D8714

Läs mer

Vägledning för certifieringsorgan vid ackreditering Produktcertifiering för korrosionsskyddssystem i form av beläggning enl.

Vägledning för certifieringsorgan vid ackreditering Produktcertifiering för korrosionsskyddssystem i form av beläggning enl. Vägledning för certifieringsorgan vid ackreditering Produktcertifiering för korrosionsskyddssystem i form av beläggning enl. MSBFS 2011:8 Grundförutsättningar Ackreditering av certifieringsorgan för certifiering

Läs mer

AFFÄRSOMRÅDE UTGÅVA 2015-1. Klinkergolv. Klinkergolv. Plattor i bruk och plattor i fix. ON A SOLID GROUND Kunskap om golv sedan 1929

AFFÄRSOMRÅDE UTGÅVA 2015-1. Klinkergolv. Klinkergolv. Plattor i bruk och plattor i fix. ON A SOLID GROUND Kunskap om golv sedan 1929 AFFÄRSOMRÅDE Klinkergolv Klinkergolv Plattor i bruk och plattor i fix ON A SOLID GROUND Kunskap om golv sedan 1929 Klinkergolv Inom affärsområde Klinker installerar vi golv med olika typer av plattsättningar

Läs mer

December 2010 Produktinformation RAPID GREYMATIC 2K-FILLER

December 2010 Produktinformation RAPID GREYMATIC 2K-FILLER GLOBAL REFINISH SYSTEM December 2010 Produktinformation RAPID GREYMATIC 2K-FILLER PRODUKTBESKRIVNING 2K RAPID GreyMatic är en serie 2K primer-surfacers lämpade för en mängd olika reparationsarbeten. Produkterna

Läs mer

HS Plus klarlack P J1270. Applicering

HS Plus klarlack P J1270. Applicering J2970 V Produktdatablad Juli 2012 INTERNATIONELLT MASTERDOKUMENT, ENDAST FÖR PROFESSIONELLT BRUK Produkt HS Plus Klarlack P190-7020 Beskrivning P190-7020 HS Plus Klarlack P210-8815 HS Plus Härdare P850-1692/1693/1694/1695

Läs mer

MasterEmaco S 5400. Tidigare: EMACO NANOCRETE R4 PRODUKTBESKRIVNING ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

MasterEmaco S 5400. Tidigare: EMACO NANOCRETE R4 PRODUKTBESKRIVNING ANVÄNDNINGSOMRÅDEN PRODUKTBESKRIVNING MasterEmaco S 5400 är ett 1-komponents-, krympkompenserat reparationsbruk med mycket hög styrka och hög elasticitetsmodul för renovering av betongkonstruktioner. Det uppfyller kraven

Läs mer

WB 550 Clear AG

WB 550 Clear AG Beskrivning Vattenburen 2K PUR klarlack utformad för att uppnå optimalt graffiti motstånd. Produkten kan användas på yttre föremål som bussar, tåg, spårvagnar etc. Produkten är anpassad för rekonditionering

Läs mer

Vattentätning och plattläggning på balkonger och terrasser

Vattentätning och plattläggning på balkonger och terrasser Vattentätning och plattläggning på balkonger och terrasser maj 2014 Balkonger och terrasser Balkonger och terrasser är underlag som är hårt utsatta för växlande väderförhållanden och skiftningar vid regn,

Läs mer

Tekniskt faktablad StoSilent Sil AP

Tekniskt faktablad StoSilent Sil AP Flerskiktig silikat-akustikputs Karakteristik Användning Egenskaper Utseende Teknisk data Underlag Krav invändigt för innertak och övre delen av väggar ljudgenomsläpplig dekorativ beläggning svårantändlig

Läs mer

Icopal Byggkemiska produkter. Byggkemiska produkter För tak, mur samt ytor av asfalt och betong

Icopal Byggkemiska produkter. Byggkemiska produkter För tak, mur samt ytor av asfalt och betong Icopal Byggkemiska produkter Byggkemiska produkter För tak, mur samt ytor av asfalt och betong Allt du behöver! Icopal erbjuder marknadens bredaste sortiment av byggmaterial som skyddar husets skal mot

Läs mer

December 2010 Produktinformation DP40 Epoxiprimer D834

December 2010 Produktinformation DP40 Epoxiprimer D834 GLOBAL REFINISH SYSTEM December 2010 Produktinformation DP40 Epoxiprimer Kromatfri 2K-epoxiprimer DP40 primer DP402 härdare PRODUKTBESKRIVNING DP40 är en mångsidig 2K-epoxiprimer. Den är ljusgrå, kromatfri

Läs mer

Den snabbhärdande mycket deformerbara enkomponentsfästmassan i klass S2. Hög vidhäftningsstyrka uppnås redan efter. . Kan appliceras på Mapelastic

Den snabbhärdande mycket deformerbara enkomponentsfästmassan i klass S2. Hög vidhäftningsstyrka uppnås redan efter. . Kan appliceras på Mapelastic Den snabbhärdande mycket deformerbara enkomponentsfästmassan i klass S2. Hög vidhäftningsstyrka uppnås redan efter 40 minuter (vid 23 C och 50% relativ luftfuktighet). Kan appliceras på Mapelastic och

Läs mer

Tekniskt faktablad Sto Akustikputs

Tekniskt faktablad Sto Akustikputs Flerskiktig silikat-akustikputs Karakteristik Användning Egenskaper Utseende Teknisk data invändigt för tak och övre delen av väggar svårantändlig ljudabsorberande W = 0,45 finstrukturerad yta många färgmöjligheter

Läs mer

Confalt TÄNK DIG ETT SLITLAGER SÅ STARKT SOM BETONG, LIKA FLEXIBEL SOM ASFALT MEN UTAN FOGAR

Confalt TÄNK DIG ETT SLITLAGER SÅ STARKT SOM BETONG, LIKA FLEXIBEL SOM ASFALT MEN UTAN FOGAR Confalt TÄNK DIG ETT SLITLAGER SÅ STARKT SOM BETONG, LIKA FLEXIBEL SOM ASFALT MEN UTAN FOGAR LAGERHALL CONFALT - Stark, flexibel och fogfri beläggning EGENSKAPER Perfekt kombination av styrka och flexibilitet

Läs mer

LIMNING OCH NÅTNING AV TEAKDÄCK

LIMNING OCH NÅTNING AV TEAKDÄCK LIMNING OCH NÅTNING AV TEAKDÄCK INSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDNING AV SIKA PRODUKTER VERSION 3 Limning och nåtning av teakdäck 1 LIMNING OCH NÅTNING AV TEAKDÄCK 2 Limning och nåtning av teakdäck GENERELL BESKRIVNING

Läs mer

Construction. R4 Korrosionsskyddande reparationsbruk för bärande konstruktioner. Produktbeskrivning. Produktdata

Construction. R4 Korrosionsskyddande reparationsbruk för bärande konstruktioner. Produktbeskrivning. Produktdata Tekniskt datablad Version 2013-05-22 Sika MonoTop -412 NFG Sika MonoTop -412 NFG R4 Korrosionsskyddande reparationsbruk för bärande konstruktioner Construction Produktbeskrivning Sika MonoTop -412 NFG

Läs mer

Golvplattor KMAB 200803-03

Golvplattor KMAB 200803-03 Golvplattor KMAB 200803-03 Iron black Tack vare en ny tillverkningsmetod så kan golvplattor tillverkas till hållbara och slitstarka mosaikplattor i magnetit. Pressningen bygger på en teknik med endast

Läs mer

Ultrasnabbt härdande självutjämnande bruk baserat på hydrauliska bindemedel för slitstarka golv med tjocklek från 5 till 40 mm

Ultrasnabbt härdande självutjämnande bruk baserat på hydrauliska bindemedel för slitstarka golv med tjocklek från 5 till 40 mm Ultratop CT CEMENTBASERAD AVJÄMNINGSMASSA C40-F10 A9-A2 fl-s1 I ENLIGHET MED EUROPEISKE STANDARDER EN 13813 Ultrasnabbt härdande självutjämnande bruk baserat på hydrauliska bindemedel för slitstarka golv

Läs mer

Mars 2009 Produktinformation RAPID GREYMATIC 2K filler

Mars 2009 Produktinformation RAPID GREYMATIC 2K filler GLOBAL REFINISH SYSTEM Mars 2009 Produktinformation RAPID GREYMATIC 2K filler PRODUKTBESKRIVNING D8010 ljusgrå D8015 grå D8017 mörkgrå D8237/8/9 härdare 2K RAPID GreyMatic är ett sortiment av tvåkomponents-primers-surfacers

Läs mer

Komplett reparationssortiment

Komplett reparationssortiment Betongreparation Finja Bemix Komplett reparationssortiment Specialister på specialbetong Finja Bemix utvecklar, producerar och levererar specialbetong till byggindustrin i hela Sverige och har ett stort

Läs mer

Golvspackling Råd och tips

Golvspackling Råd och tips Combimix Gör-det-själv GOLVAVJÄMNING Golvspackling Råd och tips Ett ojämt och buktigt golv måste avjämnas innan den slutgiltiga golvbeläggningen installeras (t ex plastmatta, klinker eller parkett). En

Läs mer

Rostskydd: Rekommenderas för offshore-miljöer, raffinaderier, kraftverk, broar, byggnander, gruvutrustning och allmänn konstruktionsstål.

Rostskydd: Rekommenderas för offshore-miljöer, raffinaderier, kraftverk, broar, byggnander, gruvutrustning och allmänn konstruktionsstål. 11720;5660;6520 1 11720 epoxi mastic ^(ValidationDate). 1 Produktbeskrivning Är en tvåkomponent polyaminhärdande epoxi mastic färg. Är en yttolerant produkt som har hög torrhalt och är järnglimmerpigmenterad

Läs mer

Tekniskt faktablad StoColor Puran Satin

Tekniskt faktablad StoColor Puran Satin Mycket motståndskraftig, vattenburen 2-komp lackfärg på polyuretanbas, våtnötningsklass 1 och täckförmåga 2 enligt EN 13300 Karakteristik Användning Egenskaper Optik halvblank enligt EN 13300 Tekniska

Läs mer

Kvalitetssäkring Reparation av betongbalkonger och loftgångar

Kvalitetssäkring Reparation av betongbalkonger och loftgångar Kvalitetssäkring Reparation av betongbalkonger och loftgångar Dokumentet kan i flera avsnitt även användas till andra betongreparationer INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA Objektsinformation 2 Kontrollschema 3

Läs mer

December 2010 Produktinformation VATTENBUREN EPOXIPRIMER

December 2010 Produktinformation VATTENBUREN EPOXIPRIMER GLOBAL REFINISH SYSTEM December 2010 Produktinformation VATTENBUREN EPOXIPRIMER Vattenburen epoxiprimer Härdare för vattenburen epoxiprimer PRODUKTBESKRIVNING Den vattenburna epoxiprimern är en tvåkomponentsprimer

Läs mer

HÄRDPLASTBELÄGGNING FÖR LIVSMEDELSINDUSTRIN

HÄRDPLASTBELÄGGNING FÖR LIVSMEDELSINDUSTRIN HÄRDPLASTBELÄGGNING FÖR LIVSMEDELSINDUSTRIN Tekniska golvlösningar baserade på härdplast - uppfyller livsmedelsindustrins krav på livsmedelssäkerhet och hygien Innehållsförteckning Sidan 2 Inledning Sidan

Läs mer

Fordonsdelar: Lackera nya delar vid komplett byte (elverktyg)

Fordonsdelar: Lackera nya delar vid komplett byte (elverktyg) Nr 522 Fordonsdelar: Lackera nya delar vid komplett byte (elverktyg) A Beskrivning I detta användningsexempel beskriver vi slipmomenten vid en omlackering med ny färg eller en fullständig omlackering av

Läs mer

refurbishment Lösningar för balkonger, terrasser och loftgångar

refurbishment Lösningar för balkonger, terrasser och loftgångar Lösningar för balkonger, terrasser och loftgångar betongkemi på 2 minuter Det är viktigt att ta hand om sin betong. Betongen är ett mycket beständigt material över tid, men till slut behöver man renovera.

Läs mer

Hjälp vid GOLV uppbyggnad, fallbyggnad, spackling och avjämning BRUKSANVISNING

Hjälp vid GOLV uppbyggnad, fallbyggnad, spackling och avjämning BRUKSANVISNING Hjälp vid GOLV uppbyggnad, fallbyggnad, spackling och avjämning BRUKSANVISNING För- och efterarbete 1. Rengöring alla golv 2. Primning alla golv Grovstäda och dammsug ytan noggrant. Se till så att inga

Läs mer

Approved. Egenskap Test/Standard Beskrivning. matt (0-35) Flampunkt ISO 3679 Method 1 16 C kalkylerad VOC-US/Hong Kong. US EPA metod 24 (testad)

Approved. Egenskap Test/Standard Beskrivning. matt (0-35) Flampunkt ISO 3679 Method 1 16 C kalkylerad VOC-US/Hong Kong. US EPA metod 24 (testad) Approved 10200;11420 1,2 10200 zink etylsilikat ^(ValidationDate). 1 Produktbeskrivning Det här är en tvåkomponent fukthärdande oorganisk zink etylsilikat färg. Är avsedd för målning av tankar där det

Läs mer

Allmänna rekommendationer vid målning med Isotrol rostskyddsystem. 1. Korrosivitetsklass, miljöklass. 2. System efter korrosivitetsklass

Allmänna rekommendationer vid målning med Isotrol rostskyddsystem. 1. Korrosivitetsklass, miljöklass. 2. System efter korrosivitetsklass Allmänna rekommendationer vid målning med Isotrol rostskyddsystem Innehåll: 1. Korrosivitetsklass, miljöklass 2. System efter korrosivitetsklass 3. Rostgrad för objektet 4. Underhållsmålning av tidigare

Läs mer

Construction Användningsområde

Construction Användningsområde Tekniskt datablad Version 2013-08-06 Sikagard -675 W ElastoColor Sikagard -675 W ElastoColor Skyddande beläggning för exponerad betong Produktbeskrivning Sikagard -675 W ElastoColor är en 1-komponents,

Läs mer

Måla golv Arbetsråd för Studio, Entré och Hangar Golvfärg.

Måla golv Arbetsråd för Studio, Entré och Hangar Golvfärg. Måla golv Arbetsråd för Studio, Entré och Hangar Golvfärg. 2 Alcros färger ger slitstarka golv. Studio Golvfärg är en vattenburen golvfärg för målning av trä- och parkettgolv inomhus. Färgen är lämplig

Läs mer

fermacell Ytbehandling Februari 2016

fermacell Ytbehandling Februari 2016 101 fermacell Ytbehandling Februari 2016 102 2 Information Tele 2 Arena, Stockholm, Sverige Byggherre Arkitekt Entreprenör Stockholm Stad White Arkitekter PEAB Sverige Byggår 2010-2013 103 3 5. Ytbehandling

Läs mer

Juni 2011 Product Information ENVIROBASE HIGH PERFORMANCE

Juni 2011 Product Information ENVIROBASE HIGH PERFORMANCE GLOBAL REFINISH SYSTEM Juni 2011 Product Information ENVIROBASE HIGH PERFORMANCE PRODUKTER Envirobase Vattenspädbar baslackkulör T4xx Envirobase förtunning T494 Envirobase långsom förtunning T495 High

Läs mer

EC350. Snabbtorkande lättviktsbetong för golv, vägg och utfyllnad - inomhus & utomhus. EPSCement. Brandklass A2

EC350. Snabbtorkande lättviktsbetong för golv, vägg och utfyllnad - inomhus & utomhus. EPSCement. Brandklass A2 EPSCement EC0 Snabbtorkande lättviktsbetong för golv, vägg och utfyllnad - inomhus & utomhus Brandklass A EPSCement EPSCement AB Gustavsberg Tel. 0 - www.epscement.com EPSCement gör bygget lättare och

Läs mer

Approved. Egenskap Test/Standard Beskrivning. matt (0-35) Flampunkt ISO 3679 Method 1 28 C VOC-US/Hong Kong. US EPA metod 24 (testad)

Approved. Egenskap Test/Standard Beskrivning. matt (0-35) Flampunkt ISO 3679 Method 1 28 C VOC-US/Hong Kong. US EPA metod 24 (testad) Approved 1505;1506 1 1505 fenol/novolac epoxi ^(ValidationDate) 1 Produktbeskrivning Är en tvåkomponent polyaminhärdande fenol/novolac epoxifärg. Den är resistent för temperaturer upp till 205 C och appliceras

Läs mer

Rengöring Ohärdat skum avlägsnas med AA290 Skumborttagare. Härdat skum avlägsnas mekaniskt, t.ex. med en skarp kniv.

Rengöring Ohärdat skum avlägsnas med AA290 Skumborttagare. Härdat skum avlägsnas mekaniskt, t.ex. med en skarp kniv. Juli 2015 Nullifire FF197 Brandskum UTMÄRKANDE EGENSKAPER Brandklassat PU-skum Certifierad EN 1366-3 och 4: 2006, EN13501: del 2: 2007+A1: 2009, CE ETAG 026 Brandtätning upp till EI 240 Akustiktätning

Läs mer

Produktinformation GRS Deltron D880 HS klarlack

Produktinformation GRS Deltron D880 HS klarlack GLOBAL REFINISH SYSTEM December 2010 Produktinformation GRS Deltron D880 HS klarlack PRODUKTER Deltron klarlack D880 Deltron MS härdare D803, D841, D861, D864 Deltron förtunning D808, D807, D812, D869

Läs mer

Tjocklek 2 3mm Vätskegenomsläpplighet ingen. Vikt ca7kg/m2 Inverkan av termochock ingen. Tryckhållfasthet 42N/mm2 Kemikalieresistens se sep info

Tjocklek 2 3mm Vätskegenomsläpplighet ingen. Vikt ca7kg/m2 Inverkan av termochock ingen. Tryckhållfasthet 42N/mm2 Kemikalieresistens se sep info AcryMaster Industry200 är avsedd för industrigolv och andra ytor där höga krav ställs på vätsketäthet, korrosionsskydd, halksäkerhet, dammfrihet och hygien. Golvet lägges i utrymmen där slitaget är lättare

Läs mer

Produktinformation. D819 för att skapa ett matt eller halvblankt utseende på. D814 för att mjukgöra finishen på flexibla underlag

Produktinformation. D819 för att skapa ett matt eller halvblankt utseende på. D814 för att mjukgöra finishen på flexibla underlag GLOBAL REFINISH SYSTEM Februari 2007 Produktinformation GRS Deltron UHS Premium klarlack D8137 D8137 UHS Premium klarlack PRODUKTER Deltron UHS Premium klarlack D8137 Deltron UHS härdare D8216, D8217,

Läs mer

StoCretec Impregnering Arbetsanvisning. Betong Impregnering

StoCretec Impregnering Arbetsanvisning. Betong Impregnering StoCretec Impregnering Arbetsanvisning Betong Impregnering Observera att de uppgifter, illustrationer, generella tekniska utlåtanden och ritningar som förekommer i denna broschyr enbart är allmänna förslag

Läs mer

Betongskada bör utredas för att åtgärdas rätt

Betongskada bör utredas för att åtgärdas rätt FASTIGHETSFÖRVALTNING Många av betongkonstruktionerna från miljonprogrammet som balkonger och garage är i behov av reparation. Fastighetsförvaltare kan minska sina kostnader genom tidigare och bättre tillsyn.

Läs mer

Ultracolor Plus. 7 nya. kulörer CG2WA. Snabbhärdande och snabbtorkande,

Ultracolor Plus. 7 nya. kulörer CG2WA. Snabbhärdande och snabbtorkande, I ENLIGHET MED EUROPEISK STANDARD EN 13888 CG2WA CEMENTBASERAD FOGMASSA Ultracolor Plus 7 nya kulörer Snabbhärdande och snabbtorkande, högkvalitativt, polymermodifierat, anti-efflorescent, vattenavstötande

Läs mer

Monteringssystem för ventilerade fasadpaneler

Monteringssystem för ventilerade fasadpaneler Produkt datablad Version: 2013-02-13 SikaTack -Panel Monteringssystem för ventilerade fasadpaneler Construction Produktbeskrivning Användning Fördelar SikaTack -Panel systemet är ett monteringssystem för

Läs mer

Allmänna föreskrifter gällande betongval och gjutteknik

Allmänna föreskrifter gällande betongval och gjutteknik 1(5) Allmänna föreskrifter gällande betongval och gjutteknik Betonggolv dimensioneras efter allmänna krav beroende på verksamhet och belastning. Konstruktören har alltid ansvaret för att beräkningen av

Läs mer

Reparationer av betongkonstruktioner

Reparationer av betongkonstruktioner Reparationer av betongkonstruktioner Johan Silfwerbrand KTH Byggvetenskap Kraftindustrins Betongdag, Älvkarleby, 25 maj 2016 Behovet av reparationer stort En stor del av såväl hus som infrastruktur från

Läs mer

Fouling? Don t fight it. Release it.

Fouling? Don t fight it. Release it. Fouling? Don t fight it. Release it. Upptäck HEMPEL:s senaste innovation och tekniska landvinning nya SilicOne bexäxningssläppande silikonbottenfärgssystem! + + Grundfärg Silikongrundfärg Silikonbottenfärg

Läs mer

Sika Pyroplast Wood T Kiwa TG 1143 med topplack Sika Pyroplast Top T Vattenbaserat brandskyddssystem, lack, för trä inomhus.

Sika Pyroplast Wood T Kiwa TG 1143 med topplack Sika Pyroplast Top T Vattenbaserat brandskyddssystem, lack, för trä inomhus. Sika Pyroplast Wood T Kiwa TG 1143 med topplack Sika Pyroplast Top T Vattenbaserat brandskyddssystem, lack, för trä inomhus. PRODUKTBESKRIVNING Sika Pyroplast Wood T är en vattenlösligt, transparant, brandskyddsfärg

Läs mer

PRESTANDADEKLARATION

PRESTANDADEKLARATION EN 1504-2:2004 08 1119 EN 13813 PRESTANDADEKLARATION 02 08 01 05 001 0 000003 1131 EN 13813:2002 1. Produkttypens unika identifikationskod: 2. Typ- parti- eller serienummer eller någon Batchnummer se förpackning

Läs mer

Feb- 98 Utgåva 2. Monteringsanvisning. för golvspånskivor till flytande golv i torra lokaler

Feb- 98 Utgåva 2. Monteringsanvisning. för golvspånskivor till flytande golv i torra lokaler Feb- 98 Utgåva 2 Monteringsanvisning för golvspånskivor till flytande golv i torra lokaler Förberedelser. Läs igenom hela denna monteringsanvisning innan du börjar lägga golvet. Montera spånskivorna i

Läs mer

Laga och spackla ute och inne

Laga och spackla ute och inne Handledning för dig som gör det själv Mars 2013. Ersätter tidigare anvisning från oktober 2002. Laga och spackla ute och inne www.casco.se Den här arbetsbeskrivningen har vi tagit fram för att underlätta

Läs mer

December 2010 Produktinformation DELTRON D825 2K toningsbar surfacer

December 2010 Produktinformation DELTRON D825 2K toningsbar surfacer GLOBAL REFINISH SYSTEM December 2010 Produktinformation DELTRON 2K toningsbar surfacer PRODUKTBESKRIVNING K93 lämpar sig för högkvalitativa reparationer av underlag som originalbehandlats med färgad surfacer.

Läs mer

Kristoffer Myhrman. LEFANT AB kristoffer@lefant.se

Kristoffer Myhrman. LEFANT AB kristoffer@lefant.se Kristoffer Myhrman LEFANT AB kristoffer@lefant.se LEFANTs historia i korthet 70-tal - Företaget grundas ute på Gåshaga, Lidingö av ytkemisterna Villiam Dunder och Christian Bigner, då under namnet Extensor

Läs mer

Vattentätning SikaSwell Vattensvällande profiler och fogmassa. Aktiva Vattentätningslösningar för konstruktionsfogar

Vattentätning SikaSwell Vattensvällande profiler och fogmassa. Aktiva Vattentätningslösningar för konstruktionsfogar SikaSwell Vattensvällande profiler och fogmassa Aktiva slösningar för konstruktionsfogar SikaSwell - AKTIVT SYSTEM FÖR VATTENTÄTNING Vattensvällande fogtätningssystem som SikaSwell profiler och fogmassa

Läs mer

Byggvägledning. Englund-Gruppen i Göteborg AB Kryptongatan 20 431 53 Mölndal Tel 031-670 170 Fax 031-871 678

Byggvägledning. Englund-Gruppen i Göteborg AB Kryptongatan 20 431 53 Mölndal Tel 031-670 170 Fax 031-871 678 Byggvägledning Englund-Gruppen i Göteborg AB Kryptongatan 20 431 53 Mölndal Tel 031-670 170 Fax 031-871 678 Englund-Gruppen i Stockholm AB f.d. Golvterminalen Årsta Skolgränd 14 117 43 Stockholm Tel 08-556

Läs mer

Modern Betong. Fogfria golvlösningar. Hållbara och dekorativa golv i polyuretan, epoxi och Ucrete

Modern Betong. Fogfria golvlösningar. Hållbara och dekorativa golv i polyuretan, epoxi och Ucrete Modern Betong Fogfria golvlösningar Hållbara och dekorativa golv i polyuretan, epoxi och Ucrete Polyuretan Den mest övertygande egenskapen hos polyuretan är dess förmåga att tillmötesgå olika krav genom

Läs mer

Instruktion för limning av kölskydd för utanpåliggande montering, 2014

Instruktion för limning av kölskydd för utanpåliggande montering, 2014 Instruktion för limning av kölskydd för utanpåliggande montering, 2014 Kölskyddet som har en blandning av EPDM och SBR kan limmas mot plast, bly och järn. Den yta som limning sker mot ska vara behandlad

Läs mer

Komplett system för kapillär vattentätning av betong

Komplett system för kapillär vattentätning av betong 2005 december 15 Komplett system för kapillär vattentätning av betong Penetron Slamma standard Penetron White slamma med vitcement Penecrete Spackelmassa Peneplug Pluggmassa Penetron ADMIX Betongtillsats

Läs mer

Modern Betong. Att skydda parkeringsdäck och garage! CONIDECK

Modern Betong. Att skydda parkeringsdäck och garage! CONIDECK Modern Betong Att skydda parkeringsdäck och garage! CONIDECK Innehåll 3 4 5-7 Att välja rätt lösning Specifiera riskerna Att skydda utsatta ytor - CONIDECK system 2 Att välja rätt lösning Parkeringshus

Läs mer

Approved. Egenskap Test/Standard Beskrivning. Glans (GU 60 ) ISO 2813 Flampunkt ISO 3679 Method 1 27 C

Approved. Egenskap Test/Standard Beskrivning. Glans (GU 60 ) ISO 2813 Flampunkt ISO 3679 Method 1 27 C Approved 1493 1,2 1493 silikon akryl ^(ValidationDate) 1 Produktbeskrivning Är en enkomponent fysikaliskt torkande silikonbaserad akrylfärg. Den är resistent upp till 260 C. Kan användas som grundfärg,

Läs mer

mpas (Brookfield LVT sp3, 12 rpm vid +25 o C).

mpas (Brookfield LVT sp3, 12 rpm vid +25 o C). Produkt information Casco Products HÄRDARE 2545 2545 är en all-round härdare som kan användas för alla typer av applikationer. 2545 kan antingen användas som härdare i ett två-komponent limsystem eller

Läs mer

Appliceringsinstruktion för 3M Stamark Vägmarkering

Appliceringsinstruktion för 3M Stamark Vägmarkering Appliceringsinstruktion för 3M tamark Vägmarkering April 2005 3M venska AB avd Trafiksäkerhetsprodukter 191 89 ollentuna Tel 08-92 21 00 Appliceringsinstruktion för 3M tamark Vägmarkering 1.Generell information

Läs mer

Litochrom STARLIKE LIM TÄTNINGSMEDEL YTSKIKT

Litochrom STARLIKE LIM TÄTNINGSMEDEL YTSKIKT Litochrom STARLIKE LIM TÄTNINGSMEDEL YTSKIKT S En produkt för 3 applikationer Ytskikt Tätningsmedel Lim Fläck- och vattenavvisande. Förhindrar spridning av svamp och mögel. Utmärkt motståndskraft mot syror

Läs mer

yttervägg 0190/05 Anvisningar Drift & Underhåll Knauf fasadsystem Aquapanel ventilerat med puts Ver 1.3 Rev 2012-02-17

yttervägg 0190/05 Anvisningar Drift & Underhåll Knauf fasadsystem Aquapanel ventilerat med puts Ver 1.3 Rev 2012-02-17 0190/05 Anvisningar Drift & Underhåll Knauf fasadsystem Aquapanel ventilerat med puts Innehållsförteckning Reparation av mindre skador... 3 Reparation av större skador... 3 Rengöring av fasad... 3 Påväxt

Läs mer