Nationella substitutionsgruppen för kemikalier i varor

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nationella substitutionsgruppen för kemikalier i varor"

Transkript

1 Nationella substitutionsgruppen för kemikalier i varor Landstingen Dalarna, Gävleborg, Jönköping, Kalmar, Kronoberg, Norrbottens län, Stockholms län, Sörmland, Västmanland, Västra Götalandsregionen, Örebro, Jämtland och Miljöstyrningsrådet (MSR)

2 Innehåll Gemensamma riktlinjer Prioriterade områden 10-i-topplistan Första projektet: EKG, diatermi, defibrillatorer

3 Gemensamma riktlinjer Önskvärda farliga kemikalier att substituera prioriteras enligt följande: Stora volymer Kemikaliernas miljö- och hälsoegenskaper Risk/exponering Potential (till substitution) Resistens (antibakteriella ämnen) LCA-perspektiv (speciellt avfallshanteringen farligt avfall) Övriga miljöaspekter (t ex ändliga resurser) Försiktighetsprincipen gäller Beräkningar/uppskattningar av positiva effekter

4 Prioriterade produktgrupper Utifrån landstingens prioritetslistor Produktgrupper rangordnade m a p miljöpåverkan och volym

5 Prioriterade produktgrupper Inkontinensmaterial, övrigt urologi Blodcentralsmaterial Dialysmaterial Förbandsmaterial Injektions-, infusions- och transfusionsmaterial Anestesi- och intensivvårdsmaterial Operations- och undersökningshandskar Datamedia och skrivartillbehör (IT) Nutritionsmaterial, enteralt Ljuskällor och batterier Mobiltelefoner Ortopediska implantat och tillbehör Kontorspapper Livsmedel, färska Operationsmaterial Tandvårdsmaterial, förbrukning Hjärt-/lungmaskinmaterial Transportemballage Vitvaror, lab- och medicinkylskåp EKG-elektroder Intervention stentar o ballongkatetrar

6 Bortgallring Små volymer Produktgrupper som tas om hand av andra Redan substituerat Kommunikation kan behövas

7 Initial gallring Inkontinensmaterial, övrigt urologi Blodcentralsmaterial Dialysmaterial Förbandsmaterial Injektions-, infusions- och transfusionsmaterial Anestesi- och intensivvårdsmaterial Operations- och undersökningshandskar Datamedia och skrivartillbehör (IT) Nutritionsmaterial, enteralt Ljuskällor och batterier Mobiltelefoner Ortopediska implantat och tillbehör Kontorspapper Livsmedel, färska Operationsmaterial Tandvårdsmaterial, förbrukning Hjärt-/lungmaskinmaterial Transportemballage Vitvaror, lab- och medicinkylskåp EKG-elektroder Intervention stentar o ballongkatetrar Säng- och bäddutrustning

8 Specificering Inkontinensmaterial, övrigt urologi urinpåse (stora påsar) urinkateter uretär slang uppsamlingspåse avföring urimeter urin spolaggregat urin spolpåse tappningskateter kateter instill blåsdränage adapter kateter cytostatika Blodcentralsmaterial gelkort, påsar inkl filteraggregat Dialysmaterial PD-påse Förbandsmaterial kolofonium, latex, silver, PUR Injektions-, infusions- och transfusionsmaterial blodaggregat till volyminfusionspump IT - TBBPA Nutritionsmaterial, enteralt slangar till pumpar Tandvårdsmaterial, förbrukning EKG-elektroder Säng- och bäddutrustning kuddar och räddnings/draglakan

9 Vilka ska vi gå vidare med? 10-i-topplista Produkt Mängd (st)/år i landstingen Material/ ämnen Miljö/ hälsa Risk/ exp Potential Urinpåse (stora påsar) Reproduktion, allergi, dioxin, Hg Låg risk Utanför kroppen Låg Urinkateter uretär Reproduktion, allergi, dioxin, Hg Medel Låg? Uppsamlingspåse avföring Reproduktion, allergi, dioxin, Hg Låg risk Utanför kroppen Hög? Urimeter Reproduktion, allergi, dioxin, Hg Låg risk Låg Urin spolaggregat Reproduktion, allergi, dioxin, Hg Medel Låg Urin spolpåse Reproduktion, allergi, dioxin, Hg Låg?? Tappn.kateter Reproduktion, allergi, dioxin, Hg Medel Medel? Kateter instill Reproduktion, allergi, dioxin, Hg Medel Medel Blåsdränage Reproduktion, allergi, dioxin, Hg Medel Medel

10 Vilka ska vi gå vidare med? 10-i-topplista Produkt Mängd (st)/år i landstingen Material/ ämnen Miljö/ hälsa Risk/ exp Potential Blodcentralsmtrl - påsar inkl filteraggregat Reproduktion, allergi, dioxin, Hg Hög Låg Dialys PD påse Reproduktion, allergi, dioxin, Hg hög Medel Förbandsmaterial Latex, kolofonium, PVC, Ag, div. kemtillsatser, PUR Latexallergi Antibiotikaresistens Låg Utan Ag Hög Blodaggregat till V- infusionspump Reproduktion, allergi, dioxin, Hg? Låg? IT - TBBPA datorer skrivare skärmar ( datorer konstant) Brom. flamskyddsm, Tungmetaller Hormon, beteende, Inlärning/minne Tungmetaller påverkar system Låg Hög Nutritionsmaterial enteralt slangar till pumpar Reproduktion, allergi, dioxin, Hg Hög Fet lösn.? Amalgamavskiljare Klorkemikalier Vattentoxicitet? Medel EKG-elektroder Silverföreningar Avfall Antibiotikaresistens Medel? Låg Säng/bädd kuddar, draglakan, madrasser kuddskydd 9000 kuddar madrasser Bromerade flamskyddsmedel, formaldehyd Hormon, beteende, Inlärning/minne Allergi Låg Om inte psyk Medel

11 Fortsättningen: 2 spår Substitution och information Substitution: Rangordning av de mest angelägna varorna - vår 10-i-topplista Handlingsplan/er för substitution/er: Kontakter med leverantörer Kort förstudie? Metodval för substitution Information: Informationsinsatser för de produkter där det finns substitut Vilka informationskanaler?

12 EKG-elektroder vad händer m allt silver? Det konsumeras ca elektroder/ år i Sverige Avfallshanteringsfråga vad händer med silvret? Alternativ finns kolfiber För vilka applikationer? (t ex fosterövervakning) För vilka utrustningar? (finns kompabilitet?) Vägen framåt: Undersök alternativen Jämför med andra silverflöden Hämta information från förbränningsanläggningar Fråga leverantörerna: leverantörsseminarium 22 april: tillbehör till EKG, diatermi, defibrillatorer

13 EKG Det konsumeras ca elektroder/ år i Sverige EKG-elektroder innehåller mellan 0, till 0,02 g silver beroende på fabrikat En beräkning baserad på landstingen i Stockholm, Jämtland och 5-klövern ger 94 kg silver/år i Sverige Jämfört med andra flöden: Silver i kemiska produkter utgör ca 1 ton Silverutsläpp från svenska hushåll ca 283 kg Silverutsläpp från tvättmaskiner om alla hade silver ca 144 kg EKG-elektroder av kol finns, men innehåller också silver Dessa har använts i ex Växjö med goda resultat

14 EKG utvecklades till en fråga om vad händer i avfallsledet med alla tillbehör till elektrisk och elektronisk utrustning? Förutom EKG, inkluderades även tillbehör till diatermi- och defibrillatorutrustning

15 Avfall: EKG, diatermi, defibrillatorer (tillbehör) Volymer: EKG: elektroder per år Diatermitillbehör: ca per år (baserat på lt Gävleborg & 5-klövern), över 50 ton Defibrillatorer (plattor): ca per år (baserat på lt Gävleborg & 5-klövern)

16 Vad händer med avfallet? Sjukhuset: Brännbara sopor (olagligt?) Förbränningsanläggningen: silver följer med rökgaserna till rökgasreningen och fångas upp i det våta reningssteget, binds med en svavelförening och avskiljs i form av ett slam. Detta slam går till speciell deponi för farligt avfall. Torr rökgasrening finns också och stoft går till deponi. Deponi: inga mätningar av silver görs. För vissa anläggningar går metallslaggen till återvinning. Möjlig återvinning av tillbehör: fragmenteringsprocess.

17 Status idag Diatermi Leverantörerna: kasta det i brännbara sopor EKG Leverantörer: Vissa vet inte om producentansvaret gäller. Idag inget system för återtagande/återvinning. Vissa inte avvisande till det. Vissa rekommenderar sortering som kontaminerat avfall. Andra brännbara sopor. Defibrillatorer: brännbara sopor Avfallsbolag: brännbart är olagligt, ty farligt avfall

18 Leverantörsseminarium imorgon Leverantörer, El-kretsen, Naturvårdsverket deltar Presentation av problembilden Diskutera substitut till silver Diskutera avfallslösning för tillbehör till EKG, diatermi och defibrillatorer Gott exempel presenteras: pacemakers Presentera LCC livscykelkostnadskalkyl avfallskostnaden tas med i upphandlingen Uppföljning 11 november leverantörerna får då presentera hur de har löst problemen

19 Fortsättningen för Varugruppen 22 april Leverantörsseminarium 4 juni Möte i Varugruppen Framtida aktiviteter: Kommunikationsarbete: Publicering av substitutionslista Faktablad om utvalda produktgrupper Arbetsmöten nästa produktgrupp på 10-i-topplistan Uppföljningsmöte, EKG/diatermi/defibrillatorer: 11 november

20 Vill ni veta mer eller delta? Kontaktpersoner: Landstingen: Dalarna: Stefan Lindow, Gävleborg: Maria Azzopardi, Jämtland: Lena Stigh, Jönköping: Maya Gustafsson, Kalmar: Gunilla Larsson, Kronoberg: Helén Frankzén, Norrbotten: Ann-Katrin Randeblad, Stockholm: Anne Marie Vass, Sörmland: Catharina Krumlinde, Västmanland: Annette Persson, Västra Götaland: Anders Bolmstedt, Örebro: Mariann Eriksson, Miljöstyrningsrådet (MSR): Eva Dalenstam,

Plan för minskning av skadliga ämnen

Plan för minskning av skadliga ämnen Detta styrdokument beslutades av kommunstyrelsen 2013-04-10 Plan för minskning av skadliga ämnen Bakgrund Planen för skadliga ämnen syftar till att bereda möjlighet för Värmdö kommun att bedriva ett systematiskt

Läs mer

Miljöpolitiskt program 2013 2017

Miljöpolitiskt program 2013 2017 Miljöpolitiskt program 2013 2017 Miljöarbetet i Landstinget Västmanland ska bidra till en minskad klimatpåverkan och en bättre folkhälsa Världens länder fick 1992 ett gemensamt uppdrag vid FN:s konferens

Läs mer

Hållbar upphandling för en hållbar utveckling

Hållbar upphandling för en hållbar utveckling Hållbar upphandling för en hållbar utveckling Hållbar Upphandling Sveriges regioner och landsting ansvarar för att alla invånare har tillgång till en god och väl fungerande hälso- och sjukvård, tandvård

Läs mer

Miljöanpassad Upphandling i Västernorrland

Miljöanpassad Upphandling i Västernorrland Miljöanpassad Upphandling i Västernorrland Slutrapport från projektet 2006-2008 Innehåll SAMMANFATTNING...3 INLEDNING...5 BAKGRUND...5 SYFTE OCH MÅL...6 INTRESSENTER...7 ORGANISATION...8 PRIORITERADE PRODUKTGRUPPER...9

Läs mer

Erfarenheter från ett vägbelysningsprojekt i norra Sverige 2013

Erfarenheter från ett vägbelysningsprojekt i norra Sverige 2013 Gott exempel på miljövinst för utomhusbelysning Här beskriver vi ett exempel på hur miljönyttan vid utbyte av belysningssystem tydligt framkommer och kan jämföras genom användning av livscykelkostnadsanalys

Läs mer

AVFALLSPLAN KARLSTADS KOMMUN

AVFALLSPLAN KARLSTADS KOMMUN AVFALLSPLAN KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Kommunfullmäktige den 16 oktober 2014 Ansvarig samt giltighetstid: Kommunledningskontoret 2014 2018 POLICY Uttrycker ett övergripande förhållningssätt. Policyn

Läs mer

ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM

ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM Det har hänt mycket på avfallsfronten. Till mitten av 1800-talet slängde människor sina sopor lite varstans utan att någon protesterade. Kanske klagades det på stanken, men annars

Läs mer

Nordisk Miljömärkning

Nordisk Miljömärkning Nordisk Miljömärkning Bakgrundsdokument till kriterier för Tvättmaskiner, version 4 20040205 Lena Rogeman Innehållsförteckning 20040205 Innehåll 1 Sammanfattning 1 2 Inledning och historik 1 3 Andra styrmedel

Läs mer

Miljöredovisning. Region Skåne 2013

Miljöredovisning. Region Skåne 2013 Miljöredovisning Region Skåne 2013 Innehåll 2 Miljöpolicy 3 År 2013 i korthet 4 Miljömål 1. / Fossilbränslefri, klimatneutral och klimatanpassad verksamhet 8 Miljömål 2. / Hälsosam miljö 10 Miljömål 3.

Läs mer

Stockholms läns sjukvårdsområde. Miljöredovisning 2014

Stockholms läns sjukvårdsområde. Miljöredovisning 2014 Stockholms läns sjukvårdsområde Miljöredovisning 2014 Innehåll Inledning 3 Miljöarbetet i SLSO 4 SLSO:s verksamhetsidé 4 Mål och resultat 5 Klimateffektivt 5 Resusreffektivt 7 Hälsofrämjande miljöarbete

Läs mer

Vi slänger allt mer. Ett halvt ton per person Idag kastar varje person i Sverige nästan 500 kilo sopor per år. Tänk efter ett halvt ton!

Vi slänger allt mer. Ett halvt ton per person Idag kastar varje person i Sverige nästan 500 kilo sopor per år. Tänk efter ett halvt ton! Vi slänger allt mer Hur mycket grejer slänger du och din familj varje vecka? Gamla förpackningar, matrester, slitna kläder, batterier, värmeljus, tidningar Ja, om du tänker efter så kan det vara en hel

Läs mer

MILJÖKRAV FÖR TANDVÅRDEN

MILJÖKRAV FÖR TANDVÅRDEN Miljökontoret informerar om MILJÖKRAV FÖR TANDVÅRDEN Miljöråd och krav för verksamma inom tandvården i Borlänge kommun Inledning I den här skriften har vi samlat det viktigaste om hur tandvården kan påverka

Läs mer

Vad blir det av vårt avfall? MÅL, VÄRDERINGAR OCH STRATEGIER FÖR SYDSKÅNES AVFALLSHANTERING 2006-2010

Vad blir det av vårt avfall? MÅL, VÄRDERINGAR OCH STRATEGIER FÖR SYDSKÅNES AVFALLSHANTERING 2006-2010 Vad blir det av vårt avfall? MÅL, VÄRDERINGAR OCH STRATEGIER FÖR SYDSKÅNES AVFALLSHANTERING 2006-2010 MYT OCH SANNING Myter om vårt avfall Sopberget bara växer FAKTA: I Sysavregionen läggs mindre än 3

Läs mer

Miljöarbete för hållbar framtid. Information för verksamheter som får bidrag/finansiering från Region Skåne

Miljöarbete för hållbar framtid. Information för verksamheter som får bidrag/finansiering från Region Skåne Miljöarbete för hållbar framtid Information för verksamheter som får bidrag/finansiering från Region Skåne Välkommen till information och tips om hur din verksamhet kan bidra till bättre miljö och ekonomi!

Läs mer

UPPDRAG: AVLOPP. Toaletten - slasktratt eller sparbössa

UPPDRAG: AVLOPP. Toaletten - slasktratt eller sparbössa UPPDRAG: AVLOPP In till samhället fraktas nyttigheter i form av olika material, mat, bränsle och vatten. Resurserna används och blir avfall av olika slag: fasta sopor, vattensopor och sopor i gasform.

Läs mer

Grön IT policy. Karlstads kommun 2013-09-13

Grön IT policy. Karlstads kommun 2013-09-13 Grön IT policy Karlstads kommun 2013-09-13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Bakgrund... 3 1.1 Strategisk plan... 3 1.2 Miljö- och Klimatstrategin... 3 2 Grön IT... 3 2.1 Syfte... 3 2.2 Tillämpning... 4 3 Förutsättningar

Läs mer

SVENSK AVFALLSHANTERING 2012

SVENSK AVFALLSHANTERING 2012 2012 SVENSK AVFALLSHANTERING 2012 Innehåll Förord 3 Så fungerar svensk avfallshantering 4 FÖREBYGGANDE AV AVFALL, FÖRBEREDELSE FÖR ÅTERANVÄNDNING 6 Insamling och transport 8 Avfallsmängder 2011 10 Farligt

Läs mer

FAKTA OM AVFALLSIMPORT. Miljö och importen från Italien. Fakta om avfallsimport 1 (5) 2012-04-17

FAKTA OM AVFALLSIMPORT. Miljö och importen från Italien. Fakta om avfallsimport 1 (5) 2012-04-17 1 (5) FAKTA OM AVFALLSIMPORT Fortum genomför test med import av en mindre mängd avfall från Italien. Det handlar om drygt 3000 ton sorterat avfall som omvandlas till el och värme i Högdalenverket. Import

Läs mer

Miljöstyrningsrådet Rapport 2010:6 KEMIKALIER I ELEKTRISKA OCH ELEKTRONISKA PRODUKTER

Miljöstyrningsrådet Rapport 2010:6 KEMIKALIER I ELEKTRISKA OCH ELEKTRONISKA PRODUKTER Miljöstyrningsrådet Rapport 2010:6 KEMIKALIER I ELEKTRISKA OCH ELEKTRONISKA PRODUKTER MILJÖSTYRNINGSRÅDET DATUM 2010-12-20 SIDOR 2 (76) INLEDNING Miljöstyrningsrådet låter, vid behov, utarbeta underlagsrapporter

Läs mer

Vad går vårstädningen ut på? Attityder skapas tidigt!

Vad går vårstädningen ut på? Attityder skapas tidigt! Varför ska vi vårstäda? Varje år slängs 8 800 ton skräp i Sveriges natur och i Göteborg räknar man med att 600 ton slängs. Det skadar både växt- och djurliv. Hundratals fåglar och däggdjur dör varje år

Läs mer

MILJÖ. Ta vara på framtiden

MILJÖ. Ta vara på framtiden MILJÖ Ta vara på framtiden 2 Miljöarbete angår det mig? Svaret på den frågan är Ja! Det handlar om luften vi andas, vattnet vi dricker, maten vi äter och naturen vi vistas i. För oss som lever nu och för

Läs mer

Hushållsavfall i siffror

Hushållsavfall i siffror Hushållsavfall i siffror - Kommun- och länsstatistik 2012 rapport U2013:16 ISSN 1103-4092 Förord Avfall Sverige ger varje år ut publikationen Svensk avfallshantering som presenterar avfallsstatistik över

Läs mer

Miljöredovisning 2012

Miljöredovisning 2012 Miljöredovisning 2012 Dnr LD xx/xx, LS 2013- LF 2013-20 Innehåll Sida Förord av landstingsdirektören...3 Sammanfattning resultat av miljöarbetet 2012... 4 Miljöpolicy för Landstinget Dalarna...6 Miljömålsarbete...7

Läs mer

Hållbar utveckling. att arbeta för ett friskare, tryggare och rikare liv.

Hållbar utveckling. att arbeta för ett friskare, tryggare och rikare liv. Hållbarhetsprogram 2014-2017 Hållbar utveckling för ett friskare, tryggare och rikare liv Att arbeta strategiskt för att minimera vår påverkan på miljön är att arbeta för ett friskare, tryggare och rikare

Läs mer

Region Skånes Miljöbevis - checklista

Region Skånes Miljöbevis - checklista Region Skånes Miljöbevis - checklista Denna checklista består av kriterier som ni som mottagare av bidragsfinansiering från Region Skåne ska fylla i om ni får minst sex prisbasbelopp eller mer per tolvmånadersperiod.

Läs mer

Miljöanpassad upphandling i praktiken En genomgång av offentliga upphandlingar 2007

Miljöanpassad upphandling i praktiken En genomgång av offentliga upphandlingar 2007 Miljöanpassad upphandling i praktiken En genomgång av offentliga upphandlingar 2007 RAPPORT 5807 FEBRUARI 2008 Miljöanpassad upphandling i praktiken En genomgång av offentliga upphandlingar 2007 NATURVÅRDSVERKET

Läs mer

Juli. Hållbar utveckling

Juli. Hållbar utveckling Juli Hållbar utveckling KEMIKALENDERN Kemikalendern är ett samarbetsprojekt mellan Molecular Frontiers, Chalmers, Göteborgs universitet och Universeum, i samband med det Internationella Kemiåret 2011.

Läs mer

Handlingsplan för giftfria förskolor. 23 åtgärder för att minska miljögifterna på Sundbybergs förskolor

Handlingsplan för giftfria förskolor. 23 åtgärder för att minska miljögifterna på Sundbybergs förskolor Handlingsplan för giftfria förskolor 23 åtgärder för att minska miljögifterna på Sundbybergs förskolor Antagen av kommunstyrelsen den 14 april 2014 Innehåll Varför ska Sundbybergs förskolor bli giftfria?

Läs mer

Återanvändning av produkter i Skåne

Återanvändning av produkter i Skåne Återanvändning av produkter i Skåne Titel: Återanvändning av produkter i Skåne Utgiven av: Länsstyrelsen Skåne Författare: Ulrika Vinka Beställning: Länsstyrelsen Skåne Miljöstrategiska enheten 205 15

Läs mer

MILJÖBOKSLUT 2012 ALERIS SPECIALISTVÅRD OCH PRIMÄRVÅRD I DIVISION HEALTHCARE

MILJÖBOKSLUT 2012 ALERIS SPECIALISTVÅRD OCH PRIMÄRVÅRD I DIVISION HEALTHCARE MILJÖBOKSLUT 2012 ALERIS SPECIALISTVÅRD OCH PRIMÄRVÅRD I DIVISION HEALTHCARE MILJÖBOKSLUT 2012 FÖR VERKSAMHETERNA INOM SPECIALISTVÅRD OCH PRIMÄRVÅRD I ALERIS DIVISION HEALTHCARE Innehållsförteckning 1

Läs mer