Byggvarudeklaration i digitalt format ebvd2015. BIM för byggmaterialindustrin 25 mars 2015, Anna Jarnehammar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Byggvarudeklaration i digitalt format ebvd2015. BIM för byggmaterialindustrin 25 mars 2015, Anna Jarnehammar"

Transkript

1 Byggvarudeklaration i digitalt format ebvd2015 BIM för byggmaterialindustrin 25 mars 2015, Anna Jarnehammar

2 Mål, syfte och effekter Målsättningen för projektet är att utveckla den befintliga byggvarudeklarationen (BVD3) med ett uppdaterat innehåll samt att ta fram ett digitalt format som kan hantera nuvarande och kommande krav på miljöinformation för byggvaror. Höja kunskapen om viktiga lagkrav för byggvaror Hållbara materialval som är fria från farliga ämnen Effektivare informationshantering

3 Aktiviteter Innehåll uppdaterad byggvarudeklaration Lagar och marknadskrav BVD-format och Guidelines Översättning till engelska Applikation för digitalt format Utredning format, xml eller liknande Hemsida Idrifttagning och test

4

5 Viktiga utgångspunkter digitalt format Artikelidentitet - spårbarhet Relevant digitalt format Användarvänlig inmatningsmodul

6 Rollen för referensgrupp, arbetsgrupp och styrgrupp Styrgrupp; förankring och synpunkter

7 Viktiga utgångspunkter då vi har uppdaterat innehållet Lagstiftning och marknadskrav styr Need to have obligatoriskt, Nice to have ta bort eller frivilligt Uppdateras med avseende på (enligt projektplanen): Hur BVD kopplar till EN Kemiskt innehåll Prestandadeklarationen i BVDn, ej avsnitt 3 och 7 Koppling till LEED, BREEAM och Miljöbyggnad (som är under utveckling) Sociala aspekter, ny punkt

8 Strukturen för BVD 2015 Obligatoriska fält i BVD 2015 Frivilliga fält i BVD 2015 Frivilliga fält utökat för att lämna information till certifieringssystemen BREEAM, LEED 2009, V4 samt Miljöbyggnad valbart i inmatningsgränssnittet

9 BVDs koppling till EPD (framtida koppling mot prestandadeklarationen) Ersätts med hänvisning till utförd EPD Tidigare version hade vi även med resultatet från EPD:n, kan finnas en idé med Om man inte har en EPD kan man bara lämna kvalitativ information för att undvika att det görs bedömningar på bristfälliga underlag Avfallsdelen vid tillverkning har omformulerats och flyttats till en ny råvarudel och anpassats till kraven i BREEAM och LEED

10 Kemiskt innehåll, anpassning till prestandadeklarationen, REACH och CLP Lagt till lagkravet som finns inom REACH och för att anpassa till prestandadeklarationen där särskilt farliga ämnen ska redovisas på komponentnivå (även förtydligats från EU-domstolens legala rådgivare, gäller art 33 i REACH) Omöjligt enligt vissa, vi vidhåller dock detta och kompromissen blev att man får ange om det är beräknat på komponentnivå eller på hela varans vikt. Anpassat redovisningskraven till CLPs haltnivåer, gäller från 1 juli 2015 Tillmötesgått krav på en mer hierarkiskt struktur, från komponent, till material till ämne med CAS-nummer, ändrar inget i sak men ger tydligare riktlinjer för vad som ska redovisas, enklare vid efterföljande bedömning. Behåller redovisningsgränsen på 2% för icke klassificerade ämnen- några vill gå längre och få koll på 100% av innehållet Nytt frivilligt fält om varan innehåller nanomaterial

11 Koppling till certifieringssystemen LEED (2009 och v4), BREEAM och Miljöbyggnad Socialt ansvarstagande framförallt när det gäller råvaruframställning Kemikaliekontroll enligt något system krävs för BREEAM.se; BASTA, BVB eller Sunda hus Kemiskt innehåll; BREEAM, LEED, Miljöbyggnad Plus VOC-halten i färg och lack Råvaror nytt kapitel; BREEAM.se, LEED 2009, LEED v4 - Frivilligt ingår i BVD:n och Frivilligt ingår i certifieringssystemen Innemiljö Obligatoriska och frivilliga för vissa certifieringssystem

12 Råvaror fortsättning Frivilligt enligt BVD Ingår återvunnet material i varan Ja/Nej Tabell Andel i % eller gram från tillverkningsfasen eller från tidigare användning Träråvara Ja/Nej Certifierad Ja/Nej, system, referensnummer Om nej, ange avverkningsland Tillkommer för certifieringssystemen Land och ort för ingående komponenter samt sluttillverkning Andel förnybart material med kort cykel, med lång cykel (>10 år) ASTM-test för biobaserade material Tredjepartscertifierat system för kontroll av ursprung Tillkommer för träråvara CITES appendix om hotade arter Intyg för laglig avverkning

13 Innemiljö Obligatoriskt sedan tidigare också krav i BREEAM och LEED Emission Ändrat från specifikt angivna antal veckor 4 och 6 veckor till att ange vid vilken tidpunkt som emissionerna har gjorts, olika standarder för olika typer av material. Lagt till fält om att ange kritiskt fukttillstånd om relevant Frivilligt sedan tidigare Egenbuller, elektriska fält, magnetiska fält, övriga upplysningar Lagt till på frivilligt men bara för BREEAM.se Frivilligt gäller BREEAM.se Resistent mot svamp och alger, gäller färg och lack

14 Socialt ansvarstagande; också ett krav i BREEAM och LEED- frivilligt i BVD Leverantörens arbete med miljö, kvalitet och sociala frågor Företaget är certifierat enligt ISO 9000 ISO Annat Om annat, specificera: Har ledningssystem eller riktlinjer använts för att hantera socialt ansvarstagande i leverantörskedjan? Exempel på detta är att företaget har uppförandekod, att man jobbar enligt ISO 26000, att man följer FN:s Global Compact principer vilka bland annat baseras på ILOs grundläggande konventioner om mänskliga rättigheter i arbetslivet (tex. avskaffande av tvångsarbete och barnarbete, upprätthålla föreningsfrihet m.m). Ja Nej Om ja, vad av nedanstående ingår i arbetet: Kartläggning Ja Nej Riskanalys Ja Nej Åtgärdsplan Ja Nej Beskriv vad som innefattas i ert arbete med social hållbarhet Beskriv hur uppföljning av detta går till: Om Ja, ange riktlinjer ni anslutit er till eller ledningssystem ni implementerat:

15 Övriga avsnitt Grunddata kommer utökat kunna hantera spårbarhet/versionshantering /datum för ifyllande Distribution av vara uppdatering enligt relevant lagstiftning rörande förpackningar (ej hänvisning till REPA) Byggskedet - oförändrat Bruksskedet lagt till om det finns energimärkning för varan (obligatoriskt) Rivning - oförändrat Avfall endast förtydligande avseende definitionerna i guidelines enligt önskemål

16 Guidelines Tydlig koppling till lagkrav eller marknadskrav Instruktioner för vad informationen omfattar Instruktioner för hur informationen kan användas Här finns önskemål om att instruktionerna integreras med inmatningsgränssnittet, vi kommer att titta på det men ibland är det mer omfattande instruktioner som krävs (e.g. kemiskt innehåll)

17 En uppdaterad byggvarudeklaration- aktivitet 2 Digitalt format Anders Björk

18 Viktiga utgångspunkter digitalt format Artikelidentitet - spårbarhet Relevant digitalt format Användarvänlig inmatningsmodul

19 Artiklar i BVD2015 Vilken artikelstruktur är aktuell/relevant? GTIN Olika byggvarutillverkartyper har olika E-Nummer RSK Hur ska artikelidentiteten lösas? Förslag GTIN minst på artikelnivå men även på de andra två nivåerna (1-n st) Organisationsnummer (Tillverkarens alt. Leveratörens) + artikelnr (0-n st) Specifikt artikelstruktursystem plus dess artikelnr (o-n st)

20 Artiklar i BVD2015 Hur ska dokumentidentiteten lösas? Förslag GTIN Företagsprefix + -BVD- + Löpnummer, eget fält för versions nummer. Då kan man uppdatera en BVD med en ny likvärdig artikel som läggs till. Organisationsnummer (Tillverkarens alt. Leveratörens) -BVD - Löpnummer,, eget fält för versions nummer. Man måste hålla reda på Löpnumret som företag.

21 Artiklar i BVD2015 Varugrupper Förslag BK04 BSAB SNI Vilka standarder verkar vinna mark? GS1-GTIN

22 BVD2015 Dokumentmodeller i XML Specifikt för BVD föreningen som ägs av dem Enkel struktur Billig implementation mot materialindustrins egna system. Enkelt att revidera strukturen vid framtida ändringar BVD-föreningen kan styra

23 Användarvänlig inmatningsmodul Följande funktionalitet och aktiviteter: En webbplats Inloggningsfunktion för att kunna spåra vem som skapar BVDer online för att säkerställa kvalitet och rätt användning av webplatsen Inmatningsfunktion där tillverkare kan mata in innehållet i sin BVD via webbgränssnittet. Som genererar en digital fil och pdf, wordfilen avskaffas. Dessa filer kan även laddas ner till tillverkarens egen dator. Det tillverkaren matar in sparas i en temporär databas, tex. för att tillverkare ska kunna generera dokument igen, enbart tillgängligt för den enskilde tillverkaren. Temporär databas för att användaren inte ska uppleva inmatningen som krånglig och ineffektiv. Sitens texter är på svenska.

24 Tidplan Tidplan innehåll Augusti SeptembeOktober November December Januari Februari Nytt innehåll Guideline Översättning engelska Genomförande av 3 arbetsgruppsmöten Genomförande av 2 styrgruppsmöten Genomförande av 1 referensgruppsmöten Ansökan till SBUF, deadline 15 september Tidplan digitalt format Augusti SeptembOktober November December Januari Februari Mars April Maj Juni XML-fil, designstöd för XML-dokumentet Hemsida Administraiton, testning, driftsättning Arbetsgrupp, referensgrupp samt styrgruppsöten

25 Nästa steg Beslut om hur vi går vidare med vilken dokument modell Svårigheter Ingen standardiserad varustruktur Ingen standardiserad artikelstruktur En byggvara/byggmaterial kan ha många olika utförande och därmed många artikelnummer, måste vara enkelt vid inmatningen Miljöinformationen är ett rörligt mål, mycket händer, kräver löpande uppdatering Möjligheter ebvd ger projekten möjlighet att tratta ner informationen och söka ut relevant information för respektive projekt Underlättar för den digitala loggboken

26 Tack för er uppmärksamhet! Kontakta oss gärna

Byggvarudeklaration GRUNDDATA 2. HÅLLBARHETSARBETE. Dokumentdata. Gyproc PB Plåtband. Saint-Gobain Sweden AB Gyproc. Miljöcertifieringssystem

Byggvarudeklaration GRUNDDATA 2. HÅLLBARHETSARBETE. Dokumentdata. Gyproc PB Plåtband. Saint-Gobain Sweden AB Gyproc. Miljöcertifieringssystem Byggvarudeklaration 2015 enligt BVD-föreningens standardiserade format ebvd2015 2017-03-01 13:58:42 Gyproc PB Plåtband 1. GRUNDDATA Dokumentdata Id: C-SE556241259201-39 Version: 9 Upprättad: 2017-03-01

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 2015 -draft

BYGGVARUDEKLARATION BVD 2015 -draft PLATS FÖR LEVERANTÖRENS LOGOTYP BYGGVARUDEKLARATION BVD 2015 -draft Läsinstruktioner G sfält beskriver förändringar som har gjorts efter diskussioner i arbetsgruppen jämfört med tidigare BVD Lila fält

Läs mer

Byggvarudeklaration GRUNDDATA. Dokumentdata. Paroc XFP 001. Paroc AB. Artikel-nr/ID-begrepp. Varugrupp/Varugruppsindelning

Byggvarudeklaration GRUNDDATA. Dokumentdata. Paroc XFP 001. Paroc AB. Artikel-nr/ID-begrepp. Varugrupp/Varugruppsindelning Byggvarudeklaration 2015 enligt BVD-föreningens standardiserade format ebvd2015 2018-10-29 14:28:23 1. GRUNDDATA Dokumentdata Paroc XFP 001 Id: C-SE556036376301-122 Upprättad: 2018-10-22 13:47:34 Version:

Läs mer

Byggvarudeklaration GRUNDDATA. Dokumentdata. Bastufolie. Icopal AB. Artikel-nr/ID-begrepp. Varugrupp/Varugruppsindelning

Byggvarudeklaration GRUNDDATA. Dokumentdata. Bastufolie. Icopal AB. Artikel-nr/ID-begrepp. Varugrupp/Varugruppsindelning Byggvarudeklaration 2015 enligt BVD-föreningens standardiserade format ebvd2015 2017-03-07 07:47:24 1. GRUNDDATA Dokumentdata Bastufolie Id: C-SE556013070901-64 Upprättad: 2017-03-07 07:34:04 Version:

Läs mer

Byggvarudeklaration GRUNDDATA. Dokumentdata. Brandkuddar. Stål & Brandteknik AB. Artikel-nr/ID-begrepp. Varugrupp/Varugruppsindelning

Byggvarudeklaration GRUNDDATA. Dokumentdata. Brandkuddar. Stål & Brandteknik AB. Artikel-nr/ID-begrepp. Varugrupp/Varugruppsindelning Byggvarudeklaration 2015 enligt BVD-föreningens standardiserade format ebvd2015 1. GRUNDDATA Dokumentdata Brandkuddar Id: C-SE556358465401-1 Upprättad: 2018-09-04 18:15:22 Version: 1 Senast sparad: 2018-09-30

Läs mer

Byggvarudeklaration GRUNDDATA. Dokumentdata. Icopal Glasräcke. Icopal AB. Artikel-nr/ID-begrepp. Varugrupp/Varugruppsindelning

Byggvarudeklaration GRUNDDATA. Dokumentdata. Icopal Glasräcke. Icopal AB. Artikel-nr/ID-begrepp. Varugrupp/Varugruppsindelning Byggvarudeklaration 2015 enligt BVD-föreningens standardiserade format ebvd2015 2017-04-05 09:27:54 1. GRUNDDATA Dokumentdata Icopal Glasräcke Id: C-SE556013070901-66 Upprättad: 2017-04-05 09:11:54 Version:

Läs mer

Version: Senast sparad:

Version: Senast sparad: Byggvarudeklaration 2015 enligt BVD-föreningens standardiserade format ebvd2015 2018-07-06 07:28:39 1. GRUNDDATA Dokumentdata XPS isolering Id: A-7331933-00000-7-102 Upprättad: 2018-07-05 13:48:36 Version:

Läs mer

Byggvarudeklaration GRUNDDATA. Dokumentdata. Icopal Radon Multitape Butyl. Icopal AB. Artikel-nr/ID-begrepp. Varugrupp/Varugruppsindelning

Byggvarudeklaration GRUNDDATA. Dokumentdata. Icopal Radon Multitape Butyl. Icopal AB. Artikel-nr/ID-begrepp. Varugrupp/Varugruppsindelning Byggvarudeklaration 2015 enligt BVD-föreningens standardiserade format ebvd2015 2017-06-27 10:02:26 1. GRUNDDATA Dokumentdata Icopal Radon Multitape Butyl Id: C-SE556013070901-68 Upprättad: 2017-06-14

Läs mer

Version: Senast sparad:

Version: Senast sparad: Byggvarudeklaration 2015 enligt BVD-föreningens standardiserade format ebvd2015 1. GRUNDDATA Dokumentdata Leca Väggprofil Id: A-559075-0195-0-1 Upprättad: 2017-11-10 12:30:03 Version: 2 Senast sparad:

Läs mer

Version: Senast sparad: Plastbrickan PAROC XFW 004 används med skruvar eller spikar vid montering av isoleringsskikt i ventilerade fasader.

Version: Senast sparad: Plastbrickan PAROC XFW 004 används med skruvar eller spikar vid montering av isoleringsskikt i ventilerade fasader. Byggvarudeklaration 2015 enligt BVD-föreningens standardiserade format ebvd2015 1. GRUNDDATA Dokumentdata XFW 004 Id: C-SE556036376301-123 Upprättad: 2018-10-23 13:20:31 Version: 1 Senast sparad: 2018-10-23

Läs mer

Byggvarudeklaration GRUNDDATA. Dokumentdata. Skyddspapp Plastad NOVIPro. Optimera Svenska AB. Artikel-nr/ID-begrepp

Byggvarudeklaration GRUNDDATA. Dokumentdata. Skyddspapp Plastad NOVIPro. Optimera Svenska AB. Artikel-nr/ID-begrepp Byggvarudeklaration 2015 enligt BVD-föreningens standardiserade format ebvd2015 2017-09-08 06:46:38 1. GRUNDDATA Dokumentdata Skyddspapp Plastad NOVIPro Id: C-SE556193813401-27 Upprättad: 2017-06-15 11:09:45

Läs mer

Byggvarudeklaration GRUNDDATA. Dokumentdata. Tryckfördelningsbricka. Västsvensk Byggskruv AB. Artikel-nr/ID-begrepp

Byggvarudeklaration GRUNDDATA. Dokumentdata. Tryckfördelningsbricka. Västsvensk Byggskruv AB. Artikel-nr/ID-begrepp Byggvarudeklaration 2015 enligt BVD-föreningens standardiserade format ebvd2015 1. GRUNDDATA Dokumentdata Tryckfördelningsbricka Id: A-7393940-00000-5-28 Upprättad: 2016-05-16 11:15:55 Version: 1 Senast

Läs mer

Version: Senast sparad: Icopal Radonmembran RMB 400 används som en kombinerad radonbarriär och fuktspärr i mark, t ex under byggnaders grundplatta.

Version: Senast sparad: Icopal Radonmembran RMB 400 används som en kombinerad radonbarriär och fuktspärr i mark, t ex under byggnaders grundplatta. Byggvarudeklaration 2015 enligt BVD-föreningens standardiserade format ebvd2015 2017-12-04 15:06:07 1. GRUNDDATA Dokumentdata Icopal Radonmembran RMB 400 Id: C-SE556013070901-21 Upprättad: 2017-12-04 15:03:52

Läs mer

Version: Senast sparad:

Version: Senast sparad: Byggvarudeklaration 2015 enligt BVD-föreningens standardiserade format ebvd2015 1. GRUNDDATA Dokumentdata OrganoWood 03. Trärengöring Id: A-7365567-04690-2-8 Upprättad: 2019-02-08 13:49:43 Version: 1 Senast

Läs mer

Byggvarudeklaration GRUNDDATA. Dokumentdata PAROC XVA 002, 003. Paroc AB. Artikel-nr/ID-begrepp. Varugrupp/Varugruppsindelning

Byggvarudeklaration GRUNDDATA. Dokumentdata PAROC XVA 002, 003. Paroc AB. Artikel-nr/ID-begrepp. Varugrupp/Varugruppsindelning Byggvarudeklaration 2015 enligt BVD-föreningens standardiserade format ebvd2015 2018-05-09 11:08:46 1. GRUNDDATA Dokumentdata PAROC XVA 002, 003 Id: C-SE556036376301-107 Upprättad: 2017-10-23 15:09:01

Läs mer

Version: Senast sparad: Artikelidentitet: VAT-NAME SE Bucchero, SE Cromia, SE Genesi, SE Sfumature

Version: Senast sparad: Artikelidentitet: VAT-NAME SE Bucchero, SE Cromia, SE Genesi, SE Sfumature Byggvarudeklaration 2015 enligt BVD-föreningens standardiserade format ebvd2015 2018-02-12 14:00:23 1. GRUNDDATA Dokumentdata Quintessenza Kakel Id: C-SE556478140801-26 Upprättad: 2018-02-12 13:48:16 Version:

Läs mer

Byggvarudeklaration GRUNDDATA. Dokumentdata. OrganoWood 02. Träskydd: Smuts- och Vattenskydd. OrganoWood AB. Artikel-nr/ID-begrepp

Byggvarudeklaration GRUNDDATA. Dokumentdata. OrganoWood 02. Träskydd: Smuts- och Vattenskydd. OrganoWood AB. Artikel-nr/ID-begrepp Byggvarudeklaration 2015 enligt BVD-föreningens standardiserade format ebvd2015 1. GRUNDDATA Dokumentdata OrganoWood 02. Träskydd: Smuts- och Vattenskydd Id: A-7365567-04690-2-7 Upprättad: 2019-02-08 13:29:21

Läs mer

Byggvarudeklaration GRUNDDATA. Dokumentdata. Akvaden Säkerhetsväv. Icopal AB. Artikel-nr/ID-begrepp. Varugrupp/Varugruppsindelning

Byggvarudeklaration GRUNDDATA. Dokumentdata. Akvaden Säkerhetsväv. Icopal AB. Artikel-nr/ID-begrepp. Varugrupp/Varugruppsindelning Byggvarudeklaration 2015 enligt BVD-föreningens standardiserade format ebvd2015 2018-03-12 11:00:28 1. GRUNDDATA Dokumentdata Akvaden Säkerhetsväv Id: C-SE556013070901-30 Upprättad: 2018-03-12 10:59:13

Läs mer

Byggvarudeklaration GRUNDDATA. Dokumentdata PAROC XST 021. Paroc AB. Artikel-nr/ID-begrepp. Varugrupp/Varugruppsindelning

Byggvarudeklaration GRUNDDATA. Dokumentdata PAROC XST 021. Paroc AB. Artikel-nr/ID-begrepp. Varugrupp/Varugruppsindelning Byggvarudeklaration 2015 enligt BVD-föreningens standardiserade format ebvd2015 2018-04-13 06:43:23 1. GRUNDDATA Dokumentdata PAROC XST 021 Id: C-SE556036376301-51 Upprättad: 2016-10-26 12:44:58 Version:

Läs mer

Version: Senast sparad:

Version: Senast sparad: Byggvarudeklaration 2015 enligt BVD-föreningens standardiserade format ebvd2015 1. GRUNDDATA Dokumentdata Täcklock Id: A-7393940-00000-5-27 Upprättad: 2016-05-16 11:11:31 Version: 1 Senast sparad: 2017-09-07

Läs mer

Byggvarudeklaration GRUNDDATA. Dokumentdata. SolTech ST (BIPV) SolTech Energy Sweden AB. Artikel-nr/ID-begrepp. Varugrupp/Varugruppsindelning

Byggvarudeklaration GRUNDDATA. Dokumentdata. SolTech ST (BIPV) SolTech Energy Sweden AB. Artikel-nr/ID-begrepp. Varugrupp/Varugruppsindelning Byggvarudeklaration 2015 enligt BVD-föreningens standardiserade format ebvd2015 2017-09-01 11:39:36 1. GRUNDDATA Dokumentdata SolTech ST (BIPV) Id: C-SE556709943601-1 Upprättad: 2017-09-01 11:38:12 Version:

Läs mer

Version: Senast sparad:

Version: Senast sparad: Byggvarudeklaration 2015 enligt BVD-föreningens standardiserade format ebvd2015 1. GRUNDDATA Dokumentdata Stål FZY 5 my Id: A-7393940-00000-5-3 Upprättad: 2016-05-12 11:29:36 Version: 1 Senast sparad:

Läs mer

Version: Senast sparad:

Version: Senast sparad: Byggvarudeklaration 2015 enligt BVD-föreningens standardiserade format ebvd2015 2018-05-23 11:18:06 1. GRUNDDATA Dokumentdata Icopal Akvaden Byggfolie Id: C-SE556013070901-4 Upprättad: 2018-05-23 07:39:31

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD draft

BYGGVARUDEKLARATION BVD draft PLATS FÖR LEVERANTÖRENS LOGOTYP BYGGVARUDEKLARATION BVD 2015 -draft Läsinstruktioner sfält beskriver förändringar som har gjorts efter diskussioner i arbetsgruppen jämfört med tidigare BVD Lila fält ska

Läs mer

Byggvarudeklaration GRUNDDATA. Dokumentdata. Kiilto Kerabrunnsmanschett. Kiilto AB. Artikel-nr/ID-begrepp. Varugrupp/Varugruppsindelning

Byggvarudeklaration GRUNDDATA. Dokumentdata. Kiilto Kerabrunnsmanschett. Kiilto AB. Artikel-nr/ID-begrepp. Varugrupp/Varugruppsindelning Byggvarudeklaration 2015 enligt BVD-föreningens standardiserade format ebvd2015 2019-03-20 12:18:06 1. GRUNDDATA Dokumentdata Kiilto Kerabrunnsmanschett Id: C-SE556245044401-2 Upprättad: 2019-03-20 12:08:08

Läs mer

Byggvarudeklaration GRUNDDATA. Dokumentdata. Hafa Still fristående handfat. Hafa Bathroom Group AB. Artikel-nr/ID-begrepp

Byggvarudeklaration GRUNDDATA. Dokumentdata. Hafa Still fristående handfat. Hafa Bathroom Group AB. Artikel-nr/ID-begrepp Byggvarudeklaration 2015 enligt BVD-föreningens standardiserade format ebvd2015 2016-09-09 12:54:06 1. GRUNDDATA Dokumentdata Hafa Still fristående handfat Id: A-7330027-09301-7-1 Upprättad: 2016-09-05

Läs mer

Byggvarudeklaration GRUNDDATA. Dokumentdata. Tätduk. Finja Betong AB. Artikel-nr/ID-begrepp. Varugrupp/Varugruppsindelning

Byggvarudeklaration GRUNDDATA. Dokumentdata. Tätduk. Finja Betong AB. Artikel-nr/ID-begrepp. Varugrupp/Varugruppsindelning Byggvarudeklaration 2015 enligt BVD-föreningens standardiserade format ebvd2015 2018-05-09 10:10:35 1. GRUNDDATA Dokumentdata Tätduk Id: A-7331933-00000-7-89 Upprättad: 2018-05-09 10:08:44 Version: 2 Senast

Läs mer

Version: Senast sparad:

Version: Senast sparad: Byggvarudeklaration 2015 enligt BVD-föreningens standardiserade format ebvd2015 2018-01-17 13:44:50 1. GRUNDDATA Dokumentdata Leca Infästningsplåt Id: C-SE559075019501-3 Upprättad: 2018-01-17 12:54:30

Läs mer

Byggvarudeklaration GRUNDDATA. Dokumentdata. Meyniflex fogmassa. Forbo Flooring AB. Artikel-nr/ID-begrepp. Varugrupp/Varugruppsindelning

Byggvarudeklaration GRUNDDATA. Dokumentdata. Meyniflex fogmassa. Forbo Flooring AB. Artikel-nr/ID-begrepp. Varugrupp/Varugruppsindelning Byggvarudeklaration 2015 enligt BVD-föreningens standardiserade format ebvd2015 1. GRUNDDATA Dokumentdata Meyniflex fogmassa Id: A-7332729-00000-3-14 Upprättad: 2016-11-02 11:04:51 Version: 1 Senast sparad:

Läs mer

Byggvarudeklaration GRUNDDATA. Dokumentdata. Leca Murverksarmering. Leca Sverige AB. Artikel-nr/ID-begrepp. Varugrupp/Varugruppsindelning

Byggvarudeklaration GRUNDDATA. Dokumentdata. Leca Murverksarmering. Leca Sverige AB. Artikel-nr/ID-begrepp. Varugrupp/Varugruppsindelning Byggvarudeklaration 2015 enligt BVD-föreningens standardiserade format ebvd2015 2018-01-29 11:36:59 1. GRUNDDATA Dokumentdata Leca Murverksarmering Id: C-SE559075019501-4 Upprättad: 2018-01-23 14:25:24

Läs mer

Version: Senast sparad: Icopal Radonmembran RMB 400 används som en kombinerad radonbarriär och fuktspärr i mark, t ex under byggnaders grundplatta.

Version: Senast sparad: Icopal Radonmembran RMB 400 används som en kombinerad radonbarriär och fuktspärr i mark, t ex under byggnaders grundplatta. Byggvarudeklaration 2015 enligt BVD-föreningens standardiserade format ebvd2015 2018-02-22 09:50:51 1. GRUNDDATA Dokumentdata Icopal Radonmembran RMB 400 Id: C-SE556013070901-21 Upprättad: 2018-02-22 09:33:39

Läs mer

Byggvarudeklaration GRUNDDATA. Dokumentdata. OrganoWood 02. Träskydd: Smuts- och Vattenskydd. OrganoWood AB. Artikel-nr/ID-begrepp

Byggvarudeklaration GRUNDDATA. Dokumentdata. OrganoWood 02. Träskydd: Smuts- och Vattenskydd. OrganoWood AB. Artikel-nr/ID-begrepp Byggvarudeklaration 2015 enligt BVD-föreningens standardiserade format ebvd2015 1. GRUNDDATA Dokumentdata OrganoWood 02. Träskydd: Smuts- och Vattenskydd Id: A-7365567-04690-2-7 Upprättad: 2019-02-08 13:29:21

Läs mer

Version: Senast sparad:

Version: Senast sparad: Byggvarudeklaration 2015 enligt BVD-föreningens standardiserade format ebvd2015 1. GRUNDDATA Dokumentdata OrganoWood 01. Träskydd: Flam- och rötskydd Id: A-7365567-04690-2-6 Upprättad: 2019-02-08 12:59:48

Läs mer

Byggvarudeklaration GRUNDDATA. Dokumentdata. Monarvap Sd5. Icopal AB. Artikel-nr/ID-begrepp. Varugrupp/Varugruppsindelning

Byggvarudeklaration GRUNDDATA. Dokumentdata. Monarvap Sd5. Icopal AB. Artikel-nr/ID-begrepp. Varugrupp/Varugruppsindelning Byggvarudeklaration 2015 enligt BVD-föreningens standardiserade format ebvd2015 2017-05-16 08:54:27 1. GRUNDDATA Dokumentdata Monarvap Sd5 Id: C-SE556013070901-52 Upprättad: 2017-05-16 08:04:10 Version:

Läs mer

Byggvarudeklaration GRUNDDATA. Dokumentdata PAROC XSS 003. Paroc AB. Artikel-nr/ID-begrepp. Varugrupp/Varugruppsindelning

Byggvarudeklaration GRUNDDATA. Dokumentdata PAROC XSS 003. Paroc AB. Artikel-nr/ID-begrepp. Varugrupp/Varugruppsindelning Byggvarudeklaration 2015 enligt BVD-föreningens standardiserade format ebvd2015 2018-04-13 05:48:43 1. GRUNDDATA Dokumentdata PAROC XSS 003 Id: C-SE556036376301-46 Upprättad: 2016-10-18 09:13:45 Version:

Läs mer

Version: Senast sparad:

Version: Senast sparad: Byggvarudeklaration 2015 enligt BVD-föreningens standardiserade format ebvd2015 1. GRUNDDATA Dokumentdata Metallexpander Id: A-7393940-00000-5-15 Upprättad: 2016-05-16 07:51:14 Version: 1 Senast sparad:

Läs mer

Byggvarudeklaration GRUNDDATA. Dokumentdata. Spikplugg FZY. Västsvensk Byggskruv AB. Artikel-nr/ID-begrepp. Varugrupp/Varugruppsindelning

Byggvarudeklaration GRUNDDATA. Dokumentdata. Spikplugg FZY. Västsvensk Byggskruv AB. Artikel-nr/ID-begrepp. Varugrupp/Varugruppsindelning Byggvarudeklaration 2015 enligt BVD-föreningens standardiserade format ebvd2015 1. GRUNDDATA Dokumentdata Spikplugg FZY Id: A-7393940-00000-5-36 Upprättad: 2016-08-30 14:14:06 Version: 1 Senast sparad:

Läs mer

Version: Senast sparad: Används till skivkonstruktioner i våtzon 1 och 2, även till fasta konstruktioner som t.ex betong, puts eller lättbetong.

Version: Senast sparad: Används till skivkonstruktioner i våtzon 1 och 2, även till fasta konstruktioner som t.ex betong, puts eller lättbetong. Byggvarudeklaration 2015 enligt BVD-föreningens standardiserade format ebvd2015 2018-03-22 11:06:19 1. GRUNDDATA Dokumentdata Kerasafe Våtrumsfolie Id: C-SE556245044401-4 Upprättad: 2017-05-29 10:46:57

Läs mer

Byggvarudeklaration GRUNDDATA. Dokumentdata. Subfloor hake. Prästängen Sverige AB. Artikel-nr/ID-begrepp. Varugrupp/Varugruppsindelning

Byggvarudeklaration GRUNDDATA. Dokumentdata. Subfloor hake. Prästängen Sverige AB. Artikel-nr/ID-begrepp. Varugrupp/Varugruppsindelning Byggvarudeklaration 2015 enligt BVD-föreningens standardiserade format ebvd2015 1. GRUNDDATA Dokumentdata Subfloor hake Id: C-SE556399136201-7 Upprättad: 2016-11-08 09:50:17 Version: 1 Senast sparad: 2016-11-24

Läs mer

Byggvarudeklaration GRUNDDATA. Dokumentdata. Kiilto M1000 Eco. Kiilto AB. Artikel-nr/ID-begrepp. Varugrupp/Varugruppsindelning

Byggvarudeklaration GRUNDDATA. Dokumentdata. Kiilto M1000 Eco. Kiilto AB. Artikel-nr/ID-begrepp. Varugrupp/Varugruppsindelning Byggvarudeklaration 2015 enligt BVD-föreningens standardiserade format ebvd2015 2018-11-22 12:24:27 1. GRUNDDATA Dokumentdata Kiilto M1000 Eco Id: C-SE556245044401-25 Upprättad: 2017-05-31 08:06:25 Version:

Läs mer

Version: Senast sparad: Hafa nedsänkta tvättställ i porslin: Tvättställ Life, Tvättställ med rundad ho, Tvättställ 450 GO.

Version: Senast sparad: Hafa nedsänkta tvättställ i porslin: Tvättställ Life, Tvättställ med rundad ho, Tvättställ 450 GO. Byggvarudeklaration 2015 enligt BVD-föreningens standardiserade format ebvd2015 2017-03-10 09:10:13 1. GRUNDDATA Dokumentdata Id: A-7330027-09050-4-2 Upprättad: 2017-03-10 08:19:22 ta tvättställ i porslin:

Läs mer

Byggvarudeklaration GRUNDDATA. Dokumentdata. Ankarstång FZV. Västsvensk Byggskruv AB. Artikel-nr/ID-begrepp. Varugrupp/Varugruppsindelning

Byggvarudeklaration GRUNDDATA. Dokumentdata. Ankarstång FZV. Västsvensk Byggskruv AB. Artikel-nr/ID-begrepp. Varugrupp/Varugruppsindelning Byggvarudeklaration 2015 enligt BVD-föreningens standardiserade format ebvd2015 1. GRUNDDATA Dokumentdata Ankarstång FZV Id: A-7393940-00000-5-32 Upprättad: 2016-05-16 11:41:40 Version: 1 Senast sparad:

Läs mer

Version: Senast sparad:

Version: Senast sparad: Byggvarudeklaration 2015 enligt BVD-föreningens standardiserade format ebvd2015 2018-01-02 09:34:00 1. GRUNDDATA Dokumentdata Id: A-559075-0195-0-4 Upprättad: 2017-11-10 12:25:39 Leca Murblock typ 3, Leca

Läs mer

Byggvarudeklaration GRUNDDATA. Dokumentdata. Stepisol. Svensk Emballageteknik AB. Artikel-nr/ID-begrepp. Varugrupp/Varugruppsindelning

Byggvarudeklaration GRUNDDATA. Dokumentdata. Stepisol. Svensk Emballageteknik AB. Artikel-nr/ID-begrepp. Varugrupp/Varugruppsindelning Byggvarudeklaration 2015 enligt BVD föreningens standardiserade format ebvd2015 2017 05 31 18:01:22 1. GRUNDDATA Dokumentdata Stepisol Id: A 7391794 00001 1 1 Upprättad: 2017 05 23 12:40:57 Version: 1

Läs mer

Version: Senast sparad:

Version: Senast sparad: Byggvarudeklaration 2015 enligt BVD-föreningens standardiserade format ebvd2015 2017-10-04 10:02:28 1. GRUNDDATA Dokumentdata RAK Granitkeramik Id: C-SE556478140801-2 Upprättad: 2017-10-04 10:00:50 Version:

Läs mer

Version: Senast sparad:

Version: Senast sparad: Byggvarudeklaration 2015 enligt BVD-föreningens standardiserade format ebvd2015 2018-09-04 13:47:55 1. GRUNDDATA Dokumentdata Lös lättklinker Id: A-7331933-00000-7-110 Upprättad: 2018-09-04 12:21:40 Version:

Läs mer

Byggvarudeklaration GRUNDDATA. Dokumentdata. Brunnsmanschett rund. Finja Betong AB. Artikel-nr/ID-begrepp. Varugrupp/Varugruppsindelning

Byggvarudeklaration GRUNDDATA. Dokumentdata. Brunnsmanschett rund. Finja Betong AB. Artikel-nr/ID-begrepp. Varugrupp/Varugruppsindelning Byggvarudeklaration 2015 enligt BVD-föreningens standardiserade format ebvd2015 2018-05-08 12:35:45 1. GRUNDDATA Dokumentdata Brunnsmanschett rund Id: A-7331933-00000-7-85 Upprättad: 2018-05-08 12:33:50

Läs mer

Version: Senast sparad:

Version: Senast sparad: Byggvarudeklaration 2015 enligt BVD-föreningens standardiserade format ebvd2015 1. GRUNDDATA Dokumentdata Rostfritt A2 Id: A-7393940-00000-5-5 Upprättad: 2016-05-12 11:57:40 Version: 1 Senast sparad: 2017-09-07

Läs mer

Version: Senast sparad:

Version: Senast sparad: Byggvarudeklaration 2015 enligt BVD-föreningens standardiserade format ebvd2015 2018-10-24 09:46:26 1. GRUNDDATA Dokumentdata Bemix Primer Id: B-345366387-17 Upprättad: 2018-10-24 09:33:41 Version: 4 Senast

Läs mer

Version: Senast sparad:

Version: Senast sparad: Byggvarudeklaration 2015 enligt BVD-föreningens standardiserade format ebvd2015 1. GRUNDDATA Dokumentdata Stål fosfaterad Id: A-7393940-00000-5-2 Upprättad: 2016-05-12 09:44:13 Version: 1 Senast sparad:

Läs mer

Byggvarudeklaration GRUNDDATA. Dokumentdata. Tätmembran. Finja Betong AB. Artikel-nr/ID-begrepp. Varugrupp/Varugruppsindelning

Byggvarudeklaration GRUNDDATA. Dokumentdata. Tätmembran. Finja Betong AB. Artikel-nr/ID-begrepp. Varugrupp/Varugruppsindelning Byggvarudeklaration 2015 enligt BVD-föreningens standardiserade format ebvd2015 2018-05-28 07:11:57 1. GRUNDDATA Dokumentdata Tätmembran Id: A-7331933-00000-7-59 Upprättad: 2018-05-22 06:36:14 Version:

Läs mer

Version: Senast sparad:

Version: Senast sparad: Byggvarudeklaration 2015 enligt BVD-föreningens standardiserade format ebvd2015 1. GRUNDDATA Dokumentdata Rostfritt syrafast A4 Id: A-7393940-00000-5-7 Upprättad: 2016-05-12 12:10:08 Version: 1 Senast

Läs mer

Byggvarudeklaration GRUNDDATA. Dokumentdata PAROC XSS 015. Paroc AB. Artikel-nr/ID-begrepp. Varugrupp/Varugruppsindelning

Byggvarudeklaration GRUNDDATA. Dokumentdata PAROC XSS 015. Paroc AB. Artikel-nr/ID-begrepp. Varugrupp/Varugruppsindelning Byggvarudeklaration 2015 enligt BVD-föreningens standardiserade format ebvd2015 2018-04-13 09:07:39 1. GRUNDDATA Dokumentdata PAROC XSS 015 Id: C-SE556036376301-57 Upprättad: 2016-10-31 07:59:14 Version:

Läs mer

Byggvarudeklaration GRUNDDATA. Dokumentdata. Kiilto NoWo. Kiilto AB. Artikel-nr/ID-begrepp. Varugrupp/Varugruppsindelning

Byggvarudeklaration GRUNDDATA. Dokumentdata. Kiilto NoWo. Kiilto AB. Artikel-nr/ID-begrepp. Varugrupp/Varugruppsindelning Byggvarudeklaration 2015 enligt BVD-föreningens standardiserade format ebvd2015 2018-04-16 11:46:53 1. GRUNDDATA Dokumentdata Kiilto NoWo Id: C-SE556245044401-139 Upprättad: 2017-06-22 11:15:53 Version:

Läs mer

Byggvarudeklaration GRUNDDATA. Dokumentdata. Eldfast bruk. Finja Betong AB. Artikel-nr/ID-begrepp. Varugrupp/Varugruppsindelning

Byggvarudeklaration GRUNDDATA. Dokumentdata. Eldfast bruk. Finja Betong AB. Artikel-nr/ID-begrepp. Varugrupp/Varugruppsindelning Byggvarudeklaration 2015 enligt BVD-föreningens standardiserade format ebvd2015 2018-01-19 09:37:38 1. GRUNDDATA Dokumentdata Eldfast bruk Id: A-7331933-00000-7-24 Upprättad: 2018-01-19 09:29:19 Version:

Läs mer

Byggvarudeklaration GRUNDDATA. Dokumentdata. Kiilto XPU. Kiilto AB. Artikel-nr/ID-begrepp. Varugrupp/Varugruppsindelning

Byggvarudeklaration GRUNDDATA. Dokumentdata. Kiilto XPU. Kiilto AB. Artikel-nr/ID-begrepp. Varugrupp/Varugruppsindelning Byggvarudeklaration 2015 enligt BVD-föreningens standardiserade format ebvd2015 2018-11-22 12:00:27 1. GRUNDDATA Dokumentdata Kiilto XPU Id: C-SE556245044401-185 Upprättad: 2018-10-24 07:43:28 Version:

Läs mer

Byggvarudeklaration GRUNDDATA. Dokumentdata. Gipsprimer. Finja Betong AB. Artikel-nr/ID-begrepp. Varugrupp/Varugruppsindelning

Byggvarudeklaration GRUNDDATA. Dokumentdata. Gipsprimer. Finja Betong AB. Artikel-nr/ID-begrepp. Varugrupp/Varugruppsindelning Byggvarudeklaration 2015 enligt BVD-föreningens standardiserade format ebvd2015 2017-08-14 09:57:39 1. GRUNDDATA Dokumentdata Gipsprimer Id: A-7331933-00000-7-23 Upprättad: 2017-08-11 10:45:14 Version:

Läs mer

Byggvarudeklaration GRUNDDATA. Dokumentdata. Gipsputs Natur Inne 0-1. Finja Betong AB. Artikel-nr/ID-begrepp. Varugrupp/Varugruppsindelning

Byggvarudeklaration GRUNDDATA. Dokumentdata. Gipsputs Natur Inne 0-1. Finja Betong AB. Artikel-nr/ID-begrepp. Varugrupp/Varugruppsindelning Byggvarudeklaration 2015 enligt BVD-föreningens standardiserade format ebvd2015 2018-03-26 08:14:12 1. GRUNDDATA Dokumentdata Gipsputs Natur Inne 0-1 Id: A-7991933-00000-7-1 Upprättad: 2018-03-26 08:12:40

Läs mer

Byggvarudeklaration GRUNDDATA. Dokumentdata. Icopal 2000 Kallasfalt. Icopal AB. Artikel-nr/ID-begrepp. Varugrupp/Varugruppsindelning

Byggvarudeklaration GRUNDDATA. Dokumentdata. Icopal 2000 Kallasfalt. Icopal AB. Artikel-nr/ID-begrepp. Varugrupp/Varugruppsindelning Byggvarudeklaration 2015 enligt BVD-föreningens standardiserade format ebvd2015 2018-12-14 15:23:51 1. GRUNDDATA Dokumentdata Icopal 2000 Kallasfalt Id: C-SE556013070901-43 Upprättad: 2018-12-14 15:22:59

Läs mer

Byggvarudeklaration GRUNDDATA. Dokumentdata. Varmasfalt IO 95/35. Icopal AB. Artikel-nr/ID-begrepp. Varugrupp/Varugruppsindelning

Byggvarudeklaration GRUNDDATA. Dokumentdata. Varmasfalt IO 95/35. Icopal AB. Artikel-nr/ID-begrepp. Varugrupp/Varugruppsindelning Byggvarudeklaration 2015 enligt BVD-föreningens standardiserade format ebvd2015 2017-02-21 14:48:03 1. GRUNDDATA Dokumentdata Varmasfalt IO 95/35 Id: C-SE556013070901-17 Upprättad: 2017-01-30 10:45:53

Läs mer

Byggvarudeklaration GRUNDDATA. Dokumentdata. Stål FZB. enligt BVD-föreningens standardiserade format ebvd2015. Stål FZB.

Byggvarudeklaration GRUNDDATA. Dokumentdata. Stål FZB. enligt BVD-föreningens standardiserade format ebvd2015. Stål FZB. Byggvarudeklaration 2015 enligt BVD-föreningens standardiserade format ebvd2015 1. GRUNDDATA Dokumentdata Stål FZB Id: A-7393940-00000-5-1 Upprättad: 2016-05-12 09:24:18 Version: 1 Senast sparad: 2016-09-05

Läs mer

Byggvarudeklaration GRUNDDATA. Dokumentdata. Kestopur 1 C 10. Kiilto AB. Artikel-nr/ID-begrepp. Varugrupp/Varugruppsindelning

Byggvarudeklaration GRUNDDATA. Dokumentdata. Kestopur 1 C 10. Kiilto AB. Artikel-nr/ID-begrepp. Varugrupp/Varugruppsindelning Byggvarudeklaration 2015 enligt BVD-föreningens standardiserade format ebvd2015 2018-05-15 05:17:23 1. GRUNDDATA Dokumentdata Kestopur 1 C 10 Id: C-SE556245044401-11 Upprättad: 2017-05-30 05:36:45 Version:

Läs mer

Version: Senast sparad: Triangelformad list av SBS-bitumen som används för att skapa en mjuk övergång mellan en horisontell och en vertikal yta.

Version: Senast sparad: Triangelformad list av SBS-bitumen som används för att skapa en mjuk övergång mellan en horisontell och en vertikal yta. Byggvarudeklaration 2015 enligt BVD-föreningens standardiserade format ebvd2015 2018-10-18 12:17:25 1. GRUNDDATA Dokumentdata Hålkälslist 1,1 m Id: C-SE556013070901-5 Upprättad: 2018-10-18 12:11:33 Version:

Läs mer

Version: Senast sparad:

Version: Senast sparad: Byggvarudeklaration 2015 enligt BVD-föreningens standardiserade format ebvd2015 1. GRUNDDATA Dokumentdata Mutter/Bricka FZB Id: A-7393940-00000-5-45 Upprättad: 2018-01-30 13:54:01 Version: 1 Senast sparad:

Läs mer

Version: Senast sparad:

Version: Senast sparad: Byggvarudeklaration 2015 enligt BVD-föreningens standardiserade format ebvd2015 1. GRUNDDATA Dokumentdata Stål FZB Id: A-7393940-00000-5-1 Upprättad: 2016-05-12 09:24:18 Version: 1 Senast sparad: 2018-01-10

Läs mer

Version: Senast sparad: Icoflux Kallasfalt är en kallflytande asfaltlösning för fuktisolering av mur- och betongytor ovan och under mark.

Version: Senast sparad: Icoflux Kallasfalt är en kallflytande asfaltlösning för fuktisolering av mur- och betongytor ovan och under mark. Byggvarudeklaration 2015 enligt BVD-föreningens standardiserade format ebvd2015 2017-02-22 10:03:54 1. GRUNDDATA Dokumentdata Icoflux Kallasfalt Id: C-SE556013070901-23 Upprättad: 2017-01-30 15:12:53 Version:

Läs mer

Version: Senast sparad:

Version: Senast sparad: Byggvarudeklaration 2015 enligt BVD-föreningens standardiserade format ebvd2015 2016-12-30 10:17:48 1. GRUNDDATA Dokumentdata Hafa Sun och Sun Compact, folierat utförande. Id: A-7330027-08986-7-1 Upprättad:

Läs mer

Byggvarudeklaration GRUNDDATA. Dokumentdata. Ecophon Advantage familj. Saint-Gobain Ecophon AB. Artikel-nr/ID-begrepp

Byggvarudeklaration GRUNDDATA. Dokumentdata. Ecophon Advantage familj. Saint-Gobain Ecophon AB. Artikel-nr/ID-begrepp Byggvarudeklaration 2015 enligt BVD-föreningens standardiserade format ebvd2015 2018-04-23 09:56:30 1. GRUNDDATA Dokumentdata Ecophon Advantage familj Id: C-SE556142516501-1 Upprättad: 2018-02-21 14:25:29

Läs mer

Version: Senast sparad: Torrbruk för gjutningsarbeten. Gjuta Enkelt är en snabbhärdande, blandningsfri betong som hälls direkt i blandningsvattnet.

Version: Senast sparad: Torrbruk för gjutningsarbeten. Gjuta Enkelt är en snabbhärdande, blandningsfri betong som hälls direkt i blandningsvattnet. Byggvarudeklaration 2015 enligt BVD-föreningens standardiserade format ebvd2015 2017-12-08 11:07:08 1. GRUNDDATA Dokumentdata Gjuta Enkelt Id: A-7331933-00000-7-70 Upprättad: 2017-12-08 10:30:14 Version:

Läs mer

Version: Senast sparad:

Version: Senast sparad: Byggvarudeklaration 2015 enligt BVD-föreningens standardiserade format ebvd2015 2017-10-20 13:31:18 1. GRUNDDATA Dokumentdata Leca Isoblock, Leca Isobalk Id: C-SE559075019501-1 Upprättad: 2017-10-20 13:02:30

Läs mer

Version: Senast sparad:

Version: Senast sparad: Byggvarudeklaration 2015 enligt BVD-föreningens standardiserade format ebvd2015 1. GRUNDDATA Dokumentdata Stål Zincotech Id: A-7393940-00000-5-6 Upprättad: 2016-05-12 12:06:34 Version: 1 Senast sparad:

Läs mer

Byggvarudeklaration GRUNDDATA. Dokumentdata. Thonic tc-ue trycklås. Västsvensk Byggskruv AB. Artikel-nr/ID-begrepp

Byggvarudeklaration GRUNDDATA. Dokumentdata. Thonic tc-ue trycklås. Västsvensk Byggskruv AB. Artikel-nr/ID-begrepp Byggvarudeklaration 2015 enligt BVD-föreningens standardiserade format ebvd2015 1. GRUNDDATA Dokumentdata Thonic tc-ue trycklås Id: A-7393940-00000-5-47 Upprättad: 2019-04-23 12:44:47 Version: 1 Senast

Läs mer

Version: Senast sparad:

Version: Senast sparad: Byggvarudeklaration 2015 enligt BVD-föreningens standardiserade format ebvd2015 2018-01-02 12:52:48 1. GRUNDDATA Dokumentdata Leca Lättklinker Id: A-559075-0195-0-2 Upprättad: 2017-11-10 12:21:09 Version:

Läs mer

Byggvarudeklaration GRUNDDATA. Dokumentdata. Spikplugg lackad. Västsvensk Byggskruv AB. Artikel-nr/ID-begrepp. Varugrupp/Varugruppsindelning

Byggvarudeklaration GRUNDDATA. Dokumentdata. Spikplugg lackad. Västsvensk Byggskruv AB. Artikel-nr/ID-begrepp. Varugrupp/Varugruppsindelning Byggvarudeklaration 2015 enligt BVD-föreningens standardiserade format ebvd2015 1. GRUNDDATA Dokumentdata Spikplugg lackad Id: A-7393940-00000-5-30 Upprättad: 2016-05-16 11:29:31 Version: 1 Senast sparad:

Läs mer

Byggvarudeklaration GRUNDDATA. Dokumentdata. PVC-fri Hålkälslist Ekoflex. Forbo Flooring AB. Artikel-nr/ID-begrepp

Byggvarudeklaration GRUNDDATA. Dokumentdata. PVC-fri Hålkälslist Ekoflex. Forbo Flooring AB. Artikel-nr/ID-begrepp Byggvarudeklaration 2015 enligt BVD-föreningens standardiserade format ebvd2015 1. GRUNDDATA Dokumentdata PVC-fri Hålkälslist Ekoflex Id: A-7332729-00000-3-6 Upprättad: 2016-09-21 07:54:03 Version: 1 Senast

Läs mer

Hafa handfat; Tvättställ med rektangulär ho, Fine, Spring, Pond, Purl, Soft, Skina, Misaki rise, Misaki Cone, One tvättställ 440.

Hafa handfat; Tvättställ med rektangulär ho, Fine, Spring, Pond, Purl, Soft, Skina, Misaki rise, Misaki Cone, One tvättställ 440. Byggvarudeklaration 2015 enligt BVD-föreningens standardiserade format ebvd2015 2016-11-30 15:12:44 1. GRUNDDATA Dokumentdata Id: A-7330027-10370-9-1 Upprättad: 2016-10-04 09:19:04 d, Purl, Soft, Skina,

Läs mer

Version: Senast sparad:

Version: Senast sparad: Byggvarudeklaration 2015 enligt BVD-föreningens standardiserade format ebvd2015 2018-09-27 13:38:21 1. GRUNDDATA Dokumentdata Murblock Exakt Id: A-7331933-00000-7-100 Upprättad: 2018-09-27 13:22:35 Version:

Läs mer

Version: Senast sparad:

Version: Senast sparad: Byggvarudeklaration 2015 enligt BVD-föreningens standardiserade format ebvd2015 1. GRUNDDATA Dokumentdata Pinnskruvexpander FZB Id: A-7393940-00000-5-21 Upprättad: 2016-05-16 09:16:49 Version: 1 Senast

Läs mer

Byggvarudeklaration GRUNDDATA. Dokumentdata. Sockelspritputs KC. Finja Betong AB. Artikel-nr/ID-begrepp. Varugrupp/Varugruppsindelning

Byggvarudeklaration GRUNDDATA. Dokumentdata. Sockelspritputs KC. Finja Betong AB. Artikel-nr/ID-begrepp. Varugrupp/Varugruppsindelning Byggvarudeklaration 2015 enligt BVD-föreningens standardiserade format ebvd2015 2018-01-11 09:38:54 1. GRUNDDATA Dokumentdata Sockelspritputs KC Id: A-7331933-00000-7-75 Upprättad: 2018-01-11 09:15:48

Läs mer

Byggvarudeklaration GRUNDDATA. Dokumentdata. weber 323 putsnät. Saint-Gobain Sweden AB. Artikel-nr/ID-begrepp. Varugrupp/Varugruppsindelning

Byggvarudeklaration GRUNDDATA. Dokumentdata. weber 323 putsnät. Saint-Gobain Sweden AB. Artikel-nr/ID-begrepp. Varugrupp/Varugruppsindelning Byggvarudeklaration 2015 enligt BVD-föreningens standardiserade format ebvd2015 1. GRUNDDATA Dokumentdata weber 323 putsnät Id: A-7391479-00000-8-148 Upprättad: 2017-03-13 10:01:54 Version: 1 Senast sparad:

Läs mer

Version: Senast sparad:

Version: Senast sparad: Byggvarudeklaration 2015 enligt BVD-föreningens standardiserade format ebvd2015 1. GRUNDDATA Dokumentdata Stål FZB lackad Id: A-7393940-00000-5-4 Upprättad: 2016-05-12 11:44:07 Version: 1 Senast sparad:

Läs mer

Byggvarudeklaration GRUNDDATA. Dokumentdata. Nattaro Safe 20/100. Nattaro Labs AB. Artikel-nr/ID-begrepp. Varugrupp/Varugruppsindelning

Byggvarudeklaration GRUNDDATA. Dokumentdata. Nattaro Safe 20/100. Nattaro Labs AB. Artikel-nr/ID-begrepp. Varugrupp/Varugruppsindelning Byggvarudeklaration 2015 enligt BVD-föreningens standardiserade format ebvd2015 2018-05-09 12:32:16 1. GRUNDDATA Dokumentdata Nattaro Safe 20/100 Id: C-SE556846846501-1 Upprättad: 2018-03-19 12:07:51 Version:

Läs mer

Version: Senast sparad:

Version: Senast sparad: Byggvarudeklaration 2015 enligt BVD-föreningens standardiserade format ebvd2015 2017-09-28 06:34:21 1. GRUNDDATA Dokumentdata Säckskurningsbruk Id: A-7331933-00000-7-34 Upprättad: 2017-09-28 05:40:17 Version:

Läs mer

Version: Senast sparad:

Version: Senast sparad: Byggvarudeklaration 2015 enligt BVD-föreningens standardiserade format ebvd2015 2016-12-20 15:39:25 1. GRUNDDATA Dokumentdata ISOVER Piano Ljudskiva Id: C-SE556241259201-95 Upprättad: 2016-12-20 15:38:42

Läs mer

Version: Senast sparad:

Version: Senast sparad: Byggvarudeklaration 2015 enligt BVD-föreningens standardiserade format ebvd2015 2018-04-13 10:45:13 1. GRUNDDATA Dokumentdata PAROC XMV 012, 012 zcf, 015, 020 Id: C-SE556036376301-59 Upprättad: 2016-10-31

Läs mer

Version: Senast sparad: Som skydd mot uppträngande gas vid nyproduktion av byggnader. Membranet tål att utsättas för stora påfrestningar.

Version: Senast sparad: Som skydd mot uppträngande gas vid nyproduktion av byggnader. Membranet tål att utsättas för stora påfrestningar. Byggvarudeklaration 2015 enligt BVD-föreningens standardiserade format ebvd2015 2017-12-04 15:09:04 1. GRUNDDATA Dokumentdata Icopal Gas och Radonmembran RAC 800 Id: C-SE556013070901-22 Upprättad: 2017-12-04

Läs mer

Version: Senast sparad:

Version: Senast sparad: Byggvarudeklaration 2015 enligt BVD-föreningens standardiserade format ebvd2015 1. GRUNDDATA Dokumentdata Stål Zincotech Id: A-7393940-00000-5-6 Upprättad: 2016-05-12 12:06:34 Version: 1 Senast sparad:

Läs mer

Byggvarudeklaration GRUNDDATA. Dokumentdata. Kestokol D Kiilto AB. Artikel-nr/ID-begrepp. Varugrupp/Varugruppsindelning

Byggvarudeklaration GRUNDDATA. Dokumentdata. Kestokol D Kiilto AB. Artikel-nr/ID-begrepp. Varugrupp/Varugruppsindelning Byggvarudeklaration 2015 enligt BVD-föreningens standardiserade format ebvd2015 2018-04-16 12:03:08 1. GRUNDDATA Dokumentdata Kestokol D 4000 Id: C-SE556245044401-7 Upprättad: 2017-05-29 12:10:27 Version:

Läs mer

Version: Senast sparad:

Version: Senast sparad: Byggvarudeklaration 2015 enligt BVD-föreningens standardiserade format ebvd2015 2017-09-28 12:09:21 1. GRUNDDATA Dokumentdata Släckt Murkalk E Id: A-7331933-00000-7-39 Upprättad: 2017-09-28 09:55:04 Version:

Läs mer

Byggvarudeklaration GRUNDDATA. Dokumentdata ALTRO WHITEROCK FR. Altro Nordic AB. Artikel-nr/ID-begrepp. Varugrupp/Varugruppsindelning

Byggvarudeklaration GRUNDDATA. Dokumentdata ALTRO WHITEROCK FR. Altro Nordic AB. Artikel-nr/ID-begrepp. Varugrupp/Varugruppsindelning Byggvarudeklaration 2015 enligt BVD-föreningens standardiserade format ebvd2015 2017-12-20 11:41:35 1. GRUNDDATA Dokumentdata ALTRO WHITEROCK FR Id: C-GB213228308-5 Upprättad: 2017-12-19 15:22:24 Version:

Läs mer

Byggvarudeklaration GRUNDDATA. Dokumentdata. ISO-Plus Grundbruk B. Finja Betong AB. Artikel-nr/ID-begrepp. Varugrupp/Varugruppsindelning

Byggvarudeklaration GRUNDDATA. Dokumentdata. ISO-Plus Grundbruk B. Finja Betong AB. Artikel-nr/ID-begrepp. Varugrupp/Varugruppsindelning Byggvarudeklaration 2015 enligt BVD-föreningens standardiserade format ebvd2015 2017-09-28 13:35:40 1. GRUNDDATA Dokumentdata ISO-Plus Grundbruk B Id: A-7331933-00000-7-2 Upprättad: 2017-06-08 07:18:43

Läs mer

Version: Senast sparad:

Version: Senast sparad: Byggvarudeklaration 2015 enligt BVD-föreningens standardiserade format ebvd2015 1. GRUNDDATA Dokumentdata Id: C-SE556358465401-4 Upprättad: 2018-09-30 11:02:10 S&B Brandtejp 60, 120, lpm, Brandmanschett,

Läs mer

Version: Senast sparad: Styv glasull för utvändig isolering, lämplig som köldbryggebrytare och vindskydd av trä- och stålregelstomme.

Version: Senast sparad: Styv glasull för utvändig isolering, lämplig som köldbryggebrytare och vindskydd av trä- och stålregelstomme. Byggvarudeklaration 2015 enligt BVD-föreningens standardiserade format ebvd2015 20/12/2016 15:48:58 1. GRUNDDATA Dokumentdata ISOVER Takboard 33 Id: C-SE556241259201-132 Upprättad: 20/12/2016 15:48:07

Läs mer

Byggvarudeklaration GRUNDDATA. Dokumentdata PAROC XPG 001. Paroc AB. Artikel-nr/ID-begrepp. Varugrupp/Varugruppsindelning

Byggvarudeklaration GRUNDDATA. Dokumentdata PAROC XPG 001. Paroc AB. Artikel-nr/ID-begrepp. Varugrupp/Varugruppsindelning Byggvarudeklaration 2015 enligt BVD-föreningens standardiserade format ebvd2015 1. GRUNDDATA Dokumentdata PAROC XPG 001 Id: C-SE556036376301-61 Upprättad: 2016-10-31 12:01:35 Version: 1 Senast sparad:

Läs mer

Byggvarudeklaration GRUNDDATA. Dokumentdata. ISOVER Plastfolie 0,20. Saint-Gobain Sweden AB. Artikel-nr/ID-begrepp

Byggvarudeklaration GRUNDDATA. Dokumentdata. ISOVER Plastfolie 0,20. Saint-Gobain Sweden AB. Artikel-nr/ID-begrepp Byggvarudeklaration 2015 enligt BVD-föreningens standardiserade format ebvd2015 2016-11-11 10:39:43 1. GRUNDDATA Dokumentdata ISOVER Plastfolie 0,20 Id: C-SE556241259201-121 Upprättad: 2016-09-27 08:08:29

Läs mer

Version: Senast sparad:

Version: Senast sparad: Byggvarudeklaration 2015 enligt BVD-föreningens standardiserade format ebvd2015 2016-11-04 12:45:18 1. GRUNDDATA Dokumentdata Oisolerad vägg, skalvägg, pelare och balk i betong Id: C-SE556034214801-1 Upprättad:

Läs mer

Byggvarudeklaration GRUNDDATA. Dokumentdata. 200 Avjämning grov. Finja Betong AB. Artikel-nr/ID-begrepp. Varugrupp/Varugruppsindelning

Byggvarudeklaration GRUNDDATA. Dokumentdata. 200 Avjämning grov. Finja Betong AB. Artikel-nr/ID-begrepp. Varugrupp/Varugruppsindelning Byggvarudeklaration 2015 enligt BVD-föreningens standardiserade format ebvd2015 2017-11-16 09:10:06 1. GRUNDDATA Dokumentdata 200 Avjämning grov Id: A-7331933-00000-7-10 Upprättad: 2017-08-24 07:59:04

Läs mer

Version: Senast sparad:

Version: Senast sparad: Byggvarudeklaration 2015 enligt BVD-föreningens standardiserade format ebvd2015 2018-04-30 14:20:40 1. GRUNDDATA Dokumentdata weber.tec rörmanschett Id: A-7391479-00000-8-170 Upprättad: 2017-04-27 07:23:25

Läs mer

Version: Senast sparad:

Version: Senast sparad: Byggvarudeklaration 2015 enligt BVD-föreningens standardiserade format ebvd2015 2018-10-30 13:35:57 1. GRUNDDATA Dokumentdata ISOVER Vario Xtra Id: C-SE556241259201-126 Upprättad: 2018-10-30 13:32:54 Version:

Läs mer