MEDLEMSBLADET EN PUBLIKATION FRÅN SAMHÄLLSBYGGARNA NUMMER 10/2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MEDLEMSBLADET EN PUBLIKATION FRÅN SAMHÄLLSBYGGARNA NUMMER 10/2013"

Transkript

1 MEDLEMSBLADET EN PUBLIKATION FRÅN SAMHÄLLSBYGGARNA NUMMER 10/2013 SÖK TILL UNGA LEDARE! Nu startar vi med Mentorsprogram och karriärvägledning Styrelsen informerar Föreningens prioriterade arbetsområden Börje Nordström Tekniskt råd med fastighets- och PBL-mål

2 LEDARE MEDLEMSBLADET UTGIVARE SAMHÄLLSBYGGARNA BOX STOCKHOLM DROTTNINGGATAN 33 TEL REDAKTIONEN ANSVARIG UTGIVARE: OLOF JOHANSSON REDAKTÖR: DOROTHEA ERIKSSON SAMHALLSBYGGARNA.ORG LAYOUT OCH ORIGINAL HOVER AB: JOHAN STRÖM KARIN STRÖM RICKARD GUNNARSSON ANNONSFÖRSÄLJNING LENNART STARK TEL SAMHALLSBYGGARNA.ORG TRYCK LJUNGBERGS TRYCKERI AB MEDLEMSBLADET UTKOMMER JANUARI 20 FEBRUARI 20 MARS 22 APRIL 20 MAJ 20 AUGUSTI 19 SEPTEMBER 20 OKTOBER 20 NOVEMBER 12 DECEMBER FÖR YTTERLIGARE INFORMATION: ISSN X OMSLAGSFOTO LARS-GÖRAN BOSTRÖM NÄSTA MANUSSTOPP NR 1, JANUARI NR 2, FEBRUARI NR 3, MARS Julhälsning från en nygammal ettåring SÅ HAR DET SNART GÅTT ETT ÅR med den nya föreningen. Som vanligt känns det som att tiden flyger förbi, men det har varit ett givande och lärorikt år som gett många bra insikter inför För det är lite så det fungerar, efter ännu ett år funderar du på hur saker och ting ska utvecklas vidare till nästa år. Det roliga och intressanta när man är ung är att den utvecklingen har en brant kurva. Under första året har du gjort allt för första gången i ny skepnad och du har lagt upp administrativa rutiner som gör att allt förhoppningsvis löper på lättare framåt. Under år två kan du fokusera mer på själva utvecklingsbiten. Jag har tillsammans med styrelsen under hösten fört strategidiskussioner som lett till att vi definierat ett antal övergripande prio områden, som du kan läsa mer om längre bak i tidningen. Under början av 2014 kommer ni också att kunna skönja en del av denna utveckling genom vissa nyheter. Tidningen Samhälls byggaren kommer att få teman i numren (ungefär halva innehållet). Detta är något vi tror kommer höja läsvärdet än mer och som gör att vi kan gå på djupet inom de olika yrkesområden som samhällsbyggandet består av. Men jag hoppas också att ni själv bidrar med artikel idéer, gå in på hemsidan för att läsa mer om hur ni går till väga. Ett koncept för mentorsprogram och program för unga ledare är också under utveckling, något vi hoppas ska ge er yngre yrkesverksamma en hjälp i er yrkesresa. Detta samtidigt som mentorer får möjligheten att lära ut och lära av dessa unga personer. Många liknande program finns redan i näringslivet, men de allra flesta av dessa är kommersiella. Vi anser snarare att dessa frågor ska vara ickekommersiella och genom att nyttja ideella föreläsare så kan erbjuda detta utan kostnad. Dessutom kommer vi att lansera en karriärvägledning där ni får möjlighet att diskutera er karriär och utveckling med en specialist. Har du andra idéer kring vad du tycker borde utvecklas inom föreningen så är vi alltid glada för att få dina kommentarer. Det är många som redan bidrar till detta och det ger oss bra insikter för hur vi ska arbeta med föreningen framåt. Som ettåring har du fortfarande mycket att lära och utforska och Samhällsbyggarna är inget undantag. Men det roliga är att vi i detta fall har att göra med en väldigt utvecklingsbar ettåring. Men innan vi fortsätter den utvecklingsresan för 2014 vill jag passa på att önska er alla en riktigt skön julledighet. Olof Johansson, vd Samhällsbyggarna 2 MEDLEMSBLADET NR

3 PERSONPORTRÄTT BÖRJE NORDSTÖM Ålder: 57 år Aktuell som: Tekniskt råd på Mark- och Miljödomstolen, Umeå Bor: Umeå Familj: Gift, två vuxna egna döttrar samt fyra halvvuxna bonusbarn Intressen: Utveckla sig själv och sitt rockband inom musik, resa runt och kolla på arkitektur, hus, städer och landskap, historia Tekniskt råd i Umeå Han jobbar på Mark- och Miljödomstolen som tekniskt råd med fastighets- och PBL-mål. Börje Nordström berättar om arbetet som Lantmätare, arbetets värde och vikten av noggrann bedömning i målfrågor. TEXT: JOANNA MESSMER FOTO: LARS-GÖRAN BOSTRÖM EFTER EXAMEN FRÅN Kungliga Tekniska Högskolan på 80-talet stannade Börje kvar i fem år på KTHs avdelning för Fastighetsteknik. Där hade han en doktorandtjänst och undervisade men doktor erade inte. Från 1989 jobbade han i fem år på Lantmäteriet i Umeå. Efter det tog han anställning som chef för Lantmäterimyndigheten och chef för kartmätning ända fram till Fastighetsbranschen har dock förändras. Det är lite svårt att få tag på fastighets kunnigt folk, framför allt i den kommunala verksam heten. Efterfrågan på Lantmätare går upp i hela landet. Börje upplyser om att det hela beror på att trenderna minskar i hela landet. Förr rekryterades det mer studenter från hela landet medan det nu har förändras till att vara mer stockholms baserat när det kommer till Lantmäteri linjen. Utöver det har fler högskolor etablerats vilket har förändrat situationen och söktrycket på lantmätare. Vad jobbar du med nu? Jag jobbar på mark- och miljödomstolen i Umeå och Östersund. Mitt jobb är delat mellan båda områden i 50%. Men jag sitter mest på tingsrätten Umeå, där jag bor. MEDLEMSBLADET NR

4 PERSONPORTRÄTT Han jobbar som tekniskt råd med fastighetsmål och mål inom Plan- och Bygglagen. Ofta är det överklaganden gällande bygglov, detaljplaner mm. På Mark- och Miljödomstolen är det en Juristdomare och ett Tekniskt råd som tillsammans agerar domare i målen. Geografiskt sett har jag hand om en stor del av landet Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig? Jag jobbar med mål som jag lottas på. Jag får överklagan med mera som jag ska läsa in mig på och ge förslag på hur vi ska bedöma frågan. Börje berättar om tillvägagångssätten vid osäker het om hur målet ska bedömas. I sådana falla väljer man att antingen ha en syn- och huvudförhandling eller en undersökning för att på så sätt få mer information gällande målet. Sådana undersökningar sker lite då och då, beroende på målet. Ett par gånger i månaden åker jag på syn någonstans i norra Sverige. Så geografiskt sett har jag hand om en stor del av landet. Vad är den största utmaningen med ditt jobb? Det är att mina tidigare yrkeserfarenheter ska komma den här till gagn. Att kunna ta vara på värdet av de tidigare erfarenheterna. Börje förklarar hur viktigt det är att det han tidigare gjort inte ska visa sig vara fel. Det är också en personlig utmaning i anpassning av språk och uppfattning i den styrda verksamheten. Det finns regler. Det är viktigt att få användning för kunskapen i domstol samt att man är noga med hur man uttrycker sig. Formuleringarna ska vara hållbara för framtiden. Det ska vara rätt och acceptabelt för parterna. Ju högre upp man kommer desto noggrannare måste man vara. Vad är det roligaste med ditt jobb? Det är spännande att jobba med en så stor del av landet. Det är en väl spridning på ärendetyperna och det klagas på väldigt olika saker i hela landet. Börje berättar hur roligt det är att få sätta sig in i många olika frågor och förutsättningar. Utöver det berättar Börje om det mest intressanta, att få tid att sätta sig in i vad andra har gjort, att få se geografiska och personliga spår efter individer. Han får resonera, läsa sig in i och förstå samt försöka ta ställning till vad som är rätt eller fel. Under sina år i branschen har Börje haft ganska 4 MEDLEMSBLADET NR

5 En kafferast kan bli som ett seminarium PERSONPORTRÄTT omväxlande jobb. Som Lantmäterichef var han ansvarig för 30 personer plus kommunen och hade alla andra kommuner som bollplank. Som konsult fick han prova på en massa olika saker. Han jobbade även med analys inom tävlingen om Kirunas flytt. Sedan har han också varit coach och stöd till Lantmäteriet i Nacka. Han har haft mycket variation genom åren som har gjort arbetet roligt. Börje nämner hur trevligt han tycker hans två arbetsplatser i Umeå och Östersund är. Det är roligt att komma hit. Det är lite som det var på Teknis, en kafferast kan bli som ett seminarium, enormt givande. Börje beskriver sin arbetsplats både nu och tidigare på KTH som glad och lättsam med många pågående, roliga och givande diskussioner. Jag har aldrig ångrat att jag jobbat på KTH. Det var oerhört givande, väldigt lärorikt och till stor nytta. Jag beklagar att jag inte doktorerade. Börjes tips till unga yrkesverksamma eller studerande i samma bransch: Det är viktigt att fastighetskunskapen kommer till godo i affärsfrågor, planeringsskeden och för att lösa rättighetsfrågor. Börje nämner att det kanske inte låter så attraktivt men poängterar hur spännande hans jobb har varit. Det finns massa olika frågor inom Fastighetsvetenskapen som är spännande och man är alltid nära samhällsutvecklingen. Det har varit spännande att arbeta med samhällsutvecklingsfrågor och på så sätt ta del av det samhället vi lever i. ANNONS Driftig Sollentuna kommun söker EXPLOATERINGSINGENJÖRER Vill du vara med och utveckla Sollentunas framtida stadsmiljö? Du blir en en viktig pusselbit när vi planerar och genomför våra spännande stadsbyggnadsprojekt. MEDLEMSBLADET NR

6 FÖRENINGSNYTT FÖDELSEDAGAR JANUARI år 12 jan Nils O M Rud-Olson C56 Hjo 70 år 1 jan Lars Envall Västerås 6 jan A Håkan Bond K69 Järfälla 15 jan Ingemar Samuelson L68 Borås 16 jan Ulf K G Olsson Lu76 Luleå 16 jan Göran Berndtson C68 Mölndal 18 jan Tom Ramstedt Dala Husby 19 jan Ole Lidbjörk K67 Solna 26 jan Leif E L Leanderson C68 Göteborg 30 jan Jörgen Mosesson C70 Lidingö 60 år 21 jan Lewi Gisselfeldt Forshaga 23 jan Christian Morfeldt K77 Stockholm 27 jan Elisabet A K Soldan Ekerö 30 jan Holger Eriksson C80 Göteborg 50 år 8 jan Hans F O Adolfsson Örebro 11 jan Ulf Hansson K88 Uppsala 17 jan Anne Marie Fredriksson Västerås 18 jan Agneta Olsson L88 Kristianstad 22 jan Klas G Hagberg C88 Västra Frölunda 30 jan Mikael Hertin Västervik 40 år 1 jan Pernilla Gustavsson Torslanda 3 jan Christel Nilsson Limhamn 6 jan Martin Arntell Höllviken 7 jan Janna Björk Nybro 9 jan Joakim Sternander C00 Ljungsbro 21 jan Henrik Trofast Tullinge 26 jan Rikard Silverfur K98 Sollentuna 30 år 3 jan Johan Buhre Stockholm 3 jan Anton Mårstad Göteborg 4 jan Johanna Andersson Stockholm 6 jan Jeanette Strandelin Göteborg 17 jan Daniel Sigström Göteborg 22 jan Karin Jansson Stockholm 27 jan Petter Hasselberg Malmö 27 jan Johannes Hallberg Sundsvall 30 jan Cecilia Tärnås Göteborg 6 MEDLEMSBLADET NR

7 FÖRENINGSNYTT Samhällsbyggarnas strategiskt prioriterade områden för ökad medlemsnytta Under hösten 2013 genomförde styrelsen en strategidag där målet var att svara på frågan hur föreningen kan skapa ökad medlemsnytta på både kort och lång sikt? Efter diskussion och bearbetning fastställde styrelsen nedanstående områden som strategiskt viktiga för föreningens medlemsutveckling och för ökad medlemsnytta. Följande mål formulerades för respektive prio-område: KOMPETENS Samhällsbyggarna ska verka för att medlemmarna och därigenom branschen upprätthåller en hög kompetens. Föreningen ska bidra till detta genom att erbjuda medlemmarna högkvalitativa mötesplatser, seminarier och att verka för att sektorn i stort är attraktiv. Detta framförallt genom sektions- och regionsengagemang. KARRIÄR Samhällsbyggarna ska erbjuda medlemmarna möjligheter att utvecklas i sin karriär. Detta genom att medlemmarna hålls uppdaterade inom sektorn i stort, men även inom deras olika specialområden. Dessutom ska föreningen erbjuda medlemmarna konkreta aktiviteter t.ex. mentorskap och ledarskaprogram samt möjligheter att skapa nytta och affärer mellan varandra. KAMRATSKAP OCH ENGAGEMANG Samhällsbyggarna ska erbjuda medlemmarna möjligheten att upprätthålla gamla kontakter och skapa nya under mer avslappnade former. Det ska vara kul att vara medlem och man ska känna sig delaktig i föreningen. SAMHÄLLSNYTTA Samhällsbyggarna ska bidra till att en oberoende och aktiv debatt förs inom sektorn. Föreningen ska visa branschen vad som händer inom forskning och utveckling genom att lyfta aktuella och intressanta processer, t.ex genom tidningen Samhällsbyggaren. Föreningen ska bidra till att sektorn är attraktiv att verka inom och söka sig till. STABIL OCH LÄTTILLGÄNGLIG FÖRENING Samhällsbyggarna ska över tiden ha en trygg ekonomi och vara en modern förening att räkna med. Föreningen ska ha enkla, smidiga, automatiserade och väldokumenterade processer. Dock ska föreningen ha ett personligt bemötande och finnas tillgänglig för medlemmarna samt vara välkänd i sektorn och till viss del även i samhället. Det ska vara enkelt att ta del av den information som förmedlas. ETIK AUKTORISATION OCH KVALITETSSTÄMPEL Samhällsbyggarna ska verka för en hög etik inom framförallt föreningen men även sektorn i stort. Samhällsbyggarna ska ha tydliga riktlinjer för vad föreningen står för och vad som förväntas av medlemmarna. Inom vart och ett av dessa prioriterade områden har det därefter tagits fram flertalet konkreta aktivitetspunkter och handlingsplaner som styrelsen och kansliet nu arbetar efter för att nå uppsatta mål. MEDLEMSBLADET NR

8 FÖRENINGSNYTT NYA MEDLEMMAR JUN NOV 2013 Aida Sahmanovic Sollentuna Kommun / Sollentuna Projektledare infrastruktur Alex Mabäcker-Johansson Mabäcker Group AB / Stockholm VD Anders Strömgren Kungliga Tekniska högskolan Student Andreas Magnusson Looström & Gelin Konstruktionsbyrå / Danderyd Konstruktör Anna Ragell Stockholms stad Exploateringskontoret / Sthlm Värderare Annette Lindgren Atterhem Skellefteå kommun / Skellefteå Fastighetsutvecklare Annika Engströmer DTZ Sweden AB / Stockholm Associate, Valuation Ann-Sofie Freiholtz Göteborgs stad Fastighetskontoret / Göteborg Fastighetsvärderare Axel Engström Högskolan i Gävle Student Barbro Julstad Bellman Lina Lantmäterimyndigheten i Västernorrlands län Björn Arvidsson SEB, Investment Banking / Stockholm Camilla Krog Högskolan i Gävle Student Carina Edblad AB Färdig Betong / Göteborg VD Carina Nordström Holmen Skog AB / Örnsköldsvik Fastighetsförädlare Carl-Johan Gärdemalm Forum Fastighetsekonomi AB / Umeå Claes Hielte Dijedona Kelmendi Lantmäteriet / Stockholm Förrättningslantmätare Emelie Ulander Gille Huddinge kommun / Huddinge Förrättningslantmätare Emma Åkesson VärderingsInstitutet A Sundqvist AB / Katrineholm Fredrik Hedin Huddinge kommun / Huddinge Förrättningslantmätare Fredrik Karlsson Atkins Sverige AB / Malmö Landskapsarkitekt/Uppdragsledare Helen Ander Göteborgs stad / Göteborg Projektingenjör Helena Skeppner Swedbank AB / Stockholm Henrik Nordlund Rikshem / Stockholm Fastighetschef Stockholm Jacob Gerson Gerson Real Estate AB / Stockholm VD Jacob Stenlund ICA Fastigheter Sverige AB / Västerås Ekonomichef Jessica Nyman Norrbryggan AB / Falun Joakim Bill Rikshem / Stockholm Affärsutvecklare Johan Buhre Sollentuna Kommun / Sollentuna Exploateringsingenjör Johan Samuelsson Johanna Andersson Sollentuna Kommun / Sollentuna Exploateringsingenjör Johanna Lundmark Lantmäteriet / Luleå Lantmätare Jonas Larson Mannheimer Swartling Advokatbyrå / Göteborg Advokat Jonas Mejhert Kungliga Tekniska högskolan Student Jonathan Molund Högskolan i Gävle Student Jonny Gustavsson Urkraft Partnering & Ledarskap / Skövde VD Katinka Rheyneuclaudes Student 8 MEDLEMSBLADET NR

9 FÖRENINGSNYTT Lars Lindström Ale Kommun / Alafors Mark- och exploateringschef Malin Hultman Södertälje kommun / Södertälje Exploateringsingenjör Malin Larsson Lunds Tekniska Högskola Student Malin Malmström Kristianstads kommun / Kristianstad Markförvaltare Malin Pops Runsten Stockholm Vatten AB / Stockholm Marcus Claesson NAI Svefa / Jönköping Skogs- och lantbruksvärderare Marcus Spetz Spetz Fastighetskonsult AB / Linköping Fastighetsvärderare Maria Lindqvist Lunds Tekniska Högskola Student Marita Vahemann Martin Fritzell Göteborgs stad Fastighetskontoret / Göteborg Fastighetsvärderare Martin Hedlund Looström & Gelin Konstruktionsbyrå / Danderyd Konstruktör Martin Ivarsson Södertälje kommun / Södertälje Exploateringsingenjör Martin Wallentin Kungliga Tekniska högskolan Student Mattias Larsson NAI Svefa / Östersund Mia Sjö Lantmäteriet / Gävle Utredare/internationell samordnare Michaela Bugge Lunds Tekniska Högskola Student Mikael Lundbäck NAI Svefa / Luleå Mikaela Lindberg Kungliga Tekniska högskolan Student Märit Walfridsson Lantmäteriet / Gävle Nicklas Fajerson Trafikverket / Solna Ola Gustafsson Lantmäteriet / Bollnäs Ola Robertsson Karlskrona Kommun / Karlskrona Mark och Exploateringschef Oscar Lekander Rikshem / Stockholm Affärsutvecklare Peter Genfors NAI Svefa / Växjö Skog- och Lantbruksvärderare Rikard Eliasson IPD Norden AB / Stockholm Client Consultant Robert Eckerdal Huddinge kommun / Huddinge Lantmätare Sara Jägermo Eminenta Värdia / Täby Småhusvärderare Simon Nikolaev Kungliga Tekniska högskolan Student Sofie Olin Lunds Tekniska Högskola Student Stefan Sandberg COWI AB / Solna Vice president Buildings Thomas Bergfeldt NCC AB / Solna Affärsstrateg Hållbara Affärer Tina Karrbom Gustavsson KTH / Bygg- och Fastighetsekonomi Universitetslektor Docent Torbjörn Sohlberg Tougwa Franklin Ngosong Malmö högskola Student Ulf Löfgren Lantmäteriet / Borlänge lantmätare Viktor Pettersson Stockholms stad Exploateringskontoret / Sthlm Fastighetsvärderare Ylva Gomér Forss WSP Analys & Strategi / Stockholm Stads- och Fastighetsutvecklare Åsa Överlind Trafikverket / Solna Avtalssamordnare/Markförhanling MEDLEMSBLADET NR

10 REFERAT Samhällsbyggare på hög nivå Rapport från ett spännande studiebesök på Gothia Towers fredag den 22 november. TEXT & BILD: LARS BOWALD EN VACKER EFTERMIDDAG i slutet av november tog en grupp samhällsbyggare bygghissen upp de 29 våningarna till taket på Gothia Towers tredje och högsta torn. Det var ett studiebesök på hög nivå där vi fick lära oss mer om glidformsgjutning, spännarmering, bygglogistik och annat som ska leda till att Göteborg får det femte största hotellet i Europa. Från taket har man en fantastisk utsikt över Göteborg och när man tittade över till det andra tornet kunde man se hotellets spa-gäster bada i en alldeles ny glaspool hängande utanpå fasaden till den påbyggda delen av hotellet. Ombyggnationen vid Gothia Towers startade i liten skala med en ny entré i april Sommaren 2012 slutförde Peab ombyggnationen av en befintlig restaurang och sedan dess har utmaningen varit att färdigställa tillbyggnaden på sex våningar. Parallellt har grundläggningen för det stora nybygget pågått, där den stabiliserande mittkärnan med en för Sverige ganska ovanlig produktions- metod har byggts. Den cirka nittio meter höga mittkärnan är en stabil konstruktion utan skarvar och har utförts genom glidformsgjutning på plats. Med det tredje hotelltornets tjugonio våningar får Gothia Towers Hotell ett tillskott på drygt 500 hotellrum. Det ombyggda och nyskapande Gothia Towers blir en mötesplats på hög nivå. Med Breeam-certifiering och högklassig standard är Peab med och skapar en anläggning i absolut världsklass. Peabs Ann Magnusson berättade och visade runt oss på bygget med stort engagemang och till stor glädje för oss besökare. VI FICK EN MINNESVÄRD eftermiddag som avslutades med Gothias berömda King Size räckmacka på topprestaurangen Heaven MEDLEMSBLADET NR

11 ANNONS Landskrona stad, Stadsbyggnadsförvaltningen Lantmäterimyndigheten söker Förrättningslantmätare Läs mer på och sök via vår hemsida landskrona.se ANNONS Lantmätare vi söker en medarbetare som vill arbeta med såväl markåtkomst som fastighetsförvaltning över hela landet. Arbetsplatsen är i Stockholm. naturvardsverket.se/jobb Vill du bidra i vårt arbete för en bättre miljö? Naturvårdsverket arbetar på uppdrag av regeringen och är den myndighet i Sverige som har överblick över hur miljön mår och hur miljöarbetet går. Vi har också uppgiften att samordna, följa upp och utvärdera arbetet med Sveriges miljömål. MEDLEMSBLADET NR

12 FÖRENINGSNYTT Nu drar följande program igång inom Samhällsbyggarna Mer information om samtliga program kommer ni att kunna ta del av via hemsidan, i kommande nyhetsbrev ( e-post) samt i nästa medlemsblad. Vi ser gärna att fler orter får ta del av nedanstående program. Är du intresserad av att starta/driva liknande program på din ort? Kontakta Olof Johansson eller kansliet för att få mer information. Unga ledare Detta program är till för dig som har arbetat i ca 5-15 år och antingen har viss tidigare ledarerfarenhet, haft större projektledaransvar och/eller har en ambition att ta dig an ledaransvar i framtiden. Denna grupp kommer att utgå mycket från diskussion och lärande av varandra. Dessutom kommer erfarna ledare från sektorn framförallt att delge sina personliga erfarenheter kring ledarskap. Programmet börjar i mars 2014 och består av ungefärligt en träff i månaden året ut. Programmets träffar utgår från Stockholm. Skicka in en intresseanmälan till så återkommer vi så småningom med en länk till fullständig ansökan. 12 MEDLEMSBLADET NR

13 FÖRENINGSNYTT Mentorsprogram Detta program är till för dig som har arbetat i upp till ca 10 år och har behov av ett bollplank för din fortsatta utveckling. Programmet börjar med en gemensam uppstartsträff där vi med hjälp av en personalspecialist delger nycklar för ett givande mentorskap. Därefter vidtar individuella träffar mellan adept och mentor. Programstart sker i mars 2014 och pågår året ut. Skicka in en intresseanmälan till så återkommer vi så småningom med en länk till fullständig ansökan. Karriärvägledning Detta är till för dig som är yrkesverksam eller på väg ut i arbetslivet och har behov av diskutera din framtida karriärsutveckling. Vi har här inlett ett samarbete med en personalspecialist och kan genom detta erbjuda en initial kostnadsfri konsultering. Uppstart av detta sker under våren ANNONS En bra vardag för alla göteborgare Projektledare som brinner för samhällsbyggnad Trafikkontoret På trafikkontoret är du med och formar framtidens Göteborg! Som projektledare initierar och beställer du utredningar, analyser och trafikförslag. Din utmaning är att styra och driva intressanta, utvecklande och spännande projekt när det gäller tid, resurser, kvalitet och resultat. För att lyckas i din ledarroll arbetar du utifrån ett coachande förhållningssätt. Sök jobbet på: goteborg.se/ledigajobb MEDLEMSBLADET NR

14 REFERAT Nanopartiklar förstör sjöarna Nanoteknik för samhällsbyggare väckte intresse och förundran bland Samhällsbyggare under ett seminarium i november. TEXT: ERIC BÅVE, SEKR. I SEKTIONEN FÖR HÅLLBAR UTVECKLING BÅDE ETT RÅD OCH ETT centrum för nanoteknik finns med bland de förslag som ska göra hanteringen av nanoteknikmaterial säker enligt SOU 2013:70 som Elin Simonsson, utredningssekreterare berättade om för ca 20 deltagare på Sektionen för hållbar utvecklings seminarium den 20 november i Sundbyberg. Nanocentrum ska vara den operativa delen under Nanorådet. På samma sätt som Klimatberedningen och Miljöforskningsberedningen är oberoende organ direkt under regeringen. Anders Finnsson berättade om arbetet med att identifiera nanopartiklar av silver i kläder mm som vid tvättning kommer ut i avloppssystem och så småningom dödar behövliga bakterier i vattendrag och sjöar. Välkommen att delta i remissarbetet i Sektionen för hållbar utvecklings regi. Du kan skicka synpunkter och frågor eller begäran om en digital version av utredningen till under december månad. 14 MEDLEMSBLADET NR

15 AKTIVITET Årsmöte inom föreningen Samhällsbyggarna 2014 Tisdag 20 maj 2014, Stockholm 20 maj Enligt Samhällsbyggarnas stadgar är årsmötet föreningens högsta beslutande organ. Föredragningslista och alla tillhörande handling ar kommer finnas tillgänglig för medlemmar senast tre veckor före årsmötet på föreningens hemsida. Vi påminner om att motioner till årsmöte ska vara styrelsen tillhanda senast 15 mars. Vid årsmöte har varje medlem en röst. Frånvarande medlem kan i skriftlig fullmakt utse annan medlem att företräda sig och sin röst. Årsmötet kommer äga rum i Stockholm. Exakt tid och plats meddelas i kommande medlemsblad där även anmälnings information anges. ANNONS Lantmäteriet söker en lantmätare/lantmäteriingenjör Läs mer på MEDLEMSBLADET NR

16 Posttidning B Returadress: Samhällsbyggarnas medlemsblad Box Stockholm God Jul och Gott Nytt år önskar vi på Samhällsbyggarnas kansli till alla medlemmar! Kansliet har julledigt från 23 december och öppnar åter den 7 januari Vi tackar för gott samarbete under året. Väl mött 2014! Olof, Pia och Dorothea Nordisk lantmäteritidskrift De nordiska lantmäteriföreningarna har nu tillsammans tagit fram och publicerat Nordisk lantmäteritidskrift Du kan läsa den på vår hemsida För den som är intresserad finns möjlighet att få tidskriften i tryckt form. Kontakta kansliet på och ange adress så skickar vi en tidning med posten.

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson AO Bygg 0733-376547 Region Bygg Väst & Region Bostad Väst Sam Ekman Informatör AO Bygg 0733-373423 Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region

Läs mer

Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar :00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar

Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar :00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-02-02 09:00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-03-02 09:00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-04-07

Läs mer

Bli hållbarhetscoach på riktigt

Bli hållbarhetscoach på riktigt Bli hållbarhetscoach på riktigt Nu kan Du som student bli hållbarhetscoach för ditt egna hotell! Vi söker 60 coacher som under ett drygt år vill vara med och förbättra hållbarhetsarbetet på Nordic Choice

Läs mer

Adresslista NVS-kontor

Adresslista NVS-kontor oktober 2007 1(9) Adresslista NVS-kontor Alstermo Alstermo Värme & Sanitet Aspvägen 13, Box 4, 360 75 ALSTERMO Tel 0481-61485, fax 0481-61487 Bo Andersson bo.andersson@nvs.se mobil 070-682 28 75 oktober

Läs mer

ST inom Försäkringskassan 2012-10-26 Avdelning 102

ST inom Försäkringskassan 2012-10-26 Avdelning 102 FÖRHANDLINGSANSVARIGA VID REVISION 2012-10-01 Detta är den ansvarsfördelning som görs av avdelningsstyrelsen. Ansvaret handlar om att vara den person som arbetsgivaren tar kontakt med inför kallelse till

Läs mer

Förteckning över certifierade värdeförvaringstekniker

Förteckning över certifierade värdeförvaringstekniker Denna förteckning omfattar de personer som DNV GL har certifierat som värdeförvaringstekniker enligt "Kravspecifikation för certifiering av Värdeförvaringstekniker". Förteckningen är sorterad efter postort.

Läs mer

PM BOWLING 2017 RESULTAT GRUPPSPEL DAMER

PM BOWLING 2017 RESULTAT GRUPPSPEL DAMER RESULTAT GRUPPSPEL DAMER Nr Namn Förening Resultat 1 Sofie Holmström Örebro 1122 2 Lisa Hellsten Uppsala 1098 3 Ann-Marie Engström Norrköping 1049 4 Carina Fredriksson Norrköping 1047 5 Maggan Sasse Göteborg

Läs mer

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf Welcome Hotell Skyttestafett 2002 Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf 1 Ale Skf 723 469 1192 11 Moälven-MoDo 703 450 1153 Mikael Fors 147 97 244 Petter Eriksson 145 96 241 Håkan Sundström 144 96 240

Läs mer

Individual Accommodation

Individual Accommodation Sport Individual Individual Accommodation Client name: NEGOTIATED S SPORT INDIVIDUAL ARVIKA Economy Plus 1 595 806 896 1 526 1 616 Room 1 995 986 1 076 1 706 1 796 Superior 2 095 1 076 1 166 1 796 1 886

Läs mer

Startlista, singel: EriM 2007

Startlista, singel: EriM 2007 07:30 1 1 Joakim Gyllin 131 Viff Golfsektion i Lund +0,1 Vit 0 H 2 Lars Ekstam 12 Ericsson IK 6,8 Vit 0 H 3 Martin Trygg 218 Göteborg / Mölndal 7,6 Vit 0 H 07:30 2 1 Patrik Millsjö 190 Göteborg / Mölndal

Läs mer

Resultatlista 2013 Kolum Na n2 Ort Startt S id lum lutt n1

Resultatlista 2013 Kolum Na n2 Ort Startt S id lum lutt n1 Resultatlista 2013 Kolumn2 Namn Ort Starttid Kolumn1 Sluttid 1 K Johnsson, Birgitta Svenljunga 00:44:04 2 K Höglund, Annica Bredaryd 00:44:30 3 K Davidsson, Anna Värnamo 00:44:56 4 K Franzen, Kristina

Läs mer

Coromantträffen Gevär

Coromantträffen Gevär Coromantträffen Gevär 2002-11-02 Herrseniorer Marcus Åkerholm 592 9,9 10,5 10,7 10,1 10,5 695,0 1 Uppsala Skg 10,2 10,6 10,4 10,3 9,8 Tommy Andersson 590 9,5 10,2 10,0 9,4 10,6 691,0 2 Norrköpings Ssk

Läs mer

Banlängd 1.5 km. Banlängd 1.5 km

Banlängd 1.5 km. Banlängd 1.5 km RESULTATLISTOR för Måttsundsloppet 2000 2000-02-05 Resultat DH 8 motion ======= 1 8 Martin Bergström Strömnäs GIF 9:12. 0 2 9 Sara Westman Sävast Ski Team 9:39.27 3 10 Jesper Lindgren Byske SK 11:14 2.02

Läs mer

070-215 15 06 031-775 19 90 010-568 70 00 036-12 20 08 070-449 85 06 070-312 43 29 070-323 44 07 031-83 20 77 035-14 42 50 0481-140 05 08-777 55 60

070-215 15 06 031-775 19 90 010-568 70 00 036-12 20 08 070-449 85 06 070-312 43 29 070-323 44 07 031-83 20 77 035-14 42 50 0481-140 05 08-777 55 60 Anton Bingebo Göthberg Holmlund Yxhage Arne Bakke Bengt Lindström Bert-Ove Adolfsson Björn Mogren Bo Chronier Bo Börge Borgström Christer Moreau Dag Berglund Daniel Sammelin Eeero Laakso Emil Barrelöv

Läs mer

RESULTATLISTA KRETSENS HEMMABANETÄVLING

RESULTATLISTA KRETSENS HEMMABANETÄVLING RESULTATLISTA KRETSENS HEMMABANETÄVLING Vid protokollet: Mikael Fält Kontrollerad: Barbro Arvidsson 2016 Klass Namn Förening Serie Totalt Std Pris 1 2 3 4 5 6 7 peng A1 1 Fredrik Lundberg Klippans PK 42

Läs mer

Mediaplan & företagspresentation

Mediaplan & företagspresentation Mediaplan & företagspresentation 05 Annons- & utgivningsplan Om oss! Väljer du Fastighetsnytt som din kanal för marknadsföring och profil ering är du med i ett större sammanhang och når en målgrupp av

Läs mer

Unionens Karriär & utvecklingstjänster. Din väg till ett rikare arbetsliv

Unionens Karriär & utvecklingstjänster. Din väg till ett rikare arbetsliv Unionens Karriär & utvecklingstjänster Din väg till ett rikare arbetsliv 2 Alltför sällan ställer vi oss frågan om vi jobbar med det vi är bra på eller om vi bara jobbar för jobbandets skull. Det är lätt

Läs mer

Protokoll FU 2014-10-15

Protokoll FU 2014-10-15 Protokoll FU 2014-10-15 Tid: 16:00 Plats: Telefonmöte. 0757-600 870 Kod: 576787 Närvarande: Bo Bäckström (BB), Jan G Nilsson (JGN), Per Olsson (PO) Ordförande för mötet: Sekreterare för mötet: Per Olsson

Läs mer

RESULTATLISTA. den 1 juli 2015 Pro's Prize. Plac Namn Klubb Klass Till par Total Sär.

RESULTATLISTA. den 1 juli 2015 Pro's Prize. Plac Namn Klubb Klass Till par Total Sär. 1 Hagberg / Törnqvist 1-klass -7,8 64,2 HAGBERG, Ove Forsgårdens 1-klass TÖRNQVIST, Magnus Forsgårdens 1-klass 2 Andersson / Olsson 1-klass -7,2 64,8 ANDERSSON, Birgitta I Forsgårdens 1-klass OLSSON, Dennis

Läs mer

Gren Namn Tid Ort Född Datum. 60 m inne 1 Ing-Marie Persson 11.87 Karlskrona 1945 05 mar

Gren Namn Tid Ort Född Datum. 60 m inne 1 Ing-Marie Persson 11.87 Karlskrona 1945 05 mar Gren Namn Tid Ort Född Datum 60 m inne 1 Ing-Marie Persson 11.87 Karlskrona 1945 05 mar 100 m ute 1 Mikael Rosenqvist 15.13 Linköping 1964 22 aug 100 m ute 2 Ghazi Putrus 15.59 Linköping 1957 22 aug 100

Läs mer

Linköpings Resultatbörsen 2002 2002-11-23 Orienteringsklubb

Linköpings Resultatbörsen 2002 2002-11-23 Orienteringsklubb Så är ännu en tävlingssäsong till ända och som brukligt är kommer här årets utgåva av Resultatbörsen från Tävlingskommittén. Då detta är mitt första år som ansvarig för dessa sammanställningar, hoppas

Läs mer

Så mycket har bostadsrättspriserna ökat kommun för kommun

Så mycket har bostadsrättspriserna ökat kommun för kommun PRESSMEDDELANDE 2016-09-07 Så mycket har bostadsrättspriserna ökat kommun för kommun Priserna på bostadsrätter har de senaste åren stigit markant i hela landet. De låga räntorna och en generell bostadsbrist

Läs mer

Klubbrekord Gren Resultat Namn År Plats

Klubbrekord Gren Resultat Namn År Plats Klubbrekord 2013-07-29 Gren Resultat Namn År Plats Män seniorer 100m 10,92 Hans Hansson 1982 Olofström 10,92 Per-Anders Persson 1983 Kyrkhult 200m 22,38 Gustav Sewall 2001 Växjö 400m 49,20 Thomas Nyberg

Läs mer

Kontaktuppgifter Fairtrade City-kontakter 20 november 2015

Kontaktuppgifter Fairtrade City-kontakter 20 november 2015 Kontaktuppgifter Fairtrade City-kontakter 20 november 2015 Ale: Alingsås: Askersund: Avesta: Borlänge: Borås: Botkyrka: Boxholm: Eda: Annika Friberg Annika.friberg@ale.se Tel: 073-773 11 86 Diplomerad

Läs mer

Andel behöriga lärare

Andel behöriga lärare Andel behöriga lärare Svenska Matematik Engelska Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Åtvidaberg 13 100,0 Mariestad 16 100,0 Skellefteå

Läs mer

C-Vapen Klass Vintercuppen Poäng. ã Sol Grovskyttarna (Resultat cup kort) 17:11:

C-Vapen Klass Vintercuppen Poäng. ã Sol Grovskyttarna (Resultat cup kort) 17:11: C-Vapen Klass Vintercuppen 009 Bo Löfroth 795 Per Sundén 795 Robert Wikström 760 Jens Jarblad 7 5 Greger Berglin 7 6 Andreas Lampa 7 7 Dariusz Rymnszka 7 8 Mattias Nordsvan 70 9 Kenneth Johansson 696 0

Läs mer

Brand-SM Terränglöpning i samband med Tjur Ruset 2012 Damer Resultat

Brand-SM Terränglöpning i samband med Tjur Ruset 2012 Damer Resultat Damer Resultat 1 Caroline EK Eskilstuna räddningstjänst 01:02:41 2 Vicki Jonsson Räddningstjänsten Ljungby 01:05:57 3 Marika Wagner Södertörns Brandförsvarsförbund 01:07:15 4 Emma Kilenstam Härnösands

Läs mer

Tingsrätt Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 May-09

Tingsrätt Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 May-09 Tingsrätt Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 May-09 Alingsås 328.5 315.5 Attunda 325 346 334 322 Blekinge 299.5 300.5 Borås 328.5 310.5 Eksjö 297.5 Eskilstuna 316 307.5 Falu Gotland 318.5 Gällivare 297 Gävle

Läs mer

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder:

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: 1 KONTAKTOMRÅDEN Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: du som medlem dig när du behöver hjälp i någon facklig fråga

Läs mer

Ort Butik Telefonnr Mailadress

Ort Butik Telefonnr Mailadress Ort Butik Telefonnr Mailadress Alingsås Intersport 0322-10341 niklas.dahlberg@intersport.se Teamsportia 0322-63 99 90 klubb.alingsas@teamsportia.se Arvika Intersport 0570-12180 Lars.Silfalt@intersport.se

Läs mer

Roslagsmästerskap stafett, Startlista

Roslagsmästerskap stafett, Startlista Sida 1 av 10 Roslagsmästerskap stafett, Startlista D12 4 anmälda 18:00:00 61 Vakant Lag 1 62 Vakant Lag 2 63 OK Linné 1 Sandra Boström 234884 2A Agnes Jonsson 209645 2B Erika Jonsson 243594 3 Maria Jansson

Läs mer

Kontaktuppgifter Fairtrade City, juli 2013

Kontaktuppgifter Fairtrade City, juli 2013 Kontaktuppgifter Fairtrade City, juli 2013 Alingsås: Askersund: Avesta: Borås: Botkyrka: Boxholm: Eda: Emmaboda: Maria Thyrell, Kommunikatör Alingsås Kommun Maria.Thyrell@alingsas.se Tel: 0322-61 71 85

Läs mer

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65 PM Golf 2012 Längsta drive och närmast hål Fredag 21 sept Parkbanan Längsta drive herr Johannes Andersson & Mats Birgersson 276 Längsta drive dam Monika Ax 182 närmast hål herr Mats Birgersson 0.89 närmast

Läs mer

e-registreringsbevis AKTIEBOLAG

e-registreringsbevis AKTIEBOLAG 1 (17) Org.nummer: Firma: Adress: Internationella Engelska Skolan i Sverige AB Nytorpsvägen 5 A 183 53 TÄBY Säte: Registreringslän: Anmärkning: Stockholms län, Stockholm kommun Detta är ett privat aktiebolag.

Läs mer

Välkommen till Sverige! Din väg till jobbet

Välkommen till Sverige! Din väg till jobbet Välkommen till Sverige! Din väg till jobbet VI hjälper dig hitta din väg till jobbet Eductus hjälper personer att få jobb och företag att hitta medarbetare. Om du saknar utbildning så hjälper vi dig med

Läs mer

INOMHUSREKORD FÖR IFK TRELLEBORG-FRIIDROTT PER 31/

INOMHUSREKORD FÖR IFK TRELLEBORG-FRIIDROTT PER 31/ INOMHUSREKORD FÖR IFK TRELLEBORG-FRIIDROTT PER 31/10 2015 Klass Gren Resultat Namn Ort År M 60m 6,98 Djordje Djekic Malmö 2006-02-04 200m 23,34 Ulf Andersson Malmö 1994 400m 50,00 Joakim Andersson Malmö/A

Läs mer

Svenska Mästare 1978-2013 Mästare under studietiden Till och med avgångsåret

Svenska Mästare 1978-2013 Mästare under studietiden Till och med avgångsåret Svenska Mästare 1978-2013 Mästare under studietiden Till och med avgångsåret 1978 Inomhus SM, ungdom Jari Lepistö SM, ungdom Peter Reissmüller 400 Pia Engström 100 Jill McCabe 800,1500 SM, ungdom Marie

Läs mer

ALLSVENSKAN 50m. Division 1 A. Division Elitserien

ALLSVENSKAN 50m. Division 1 A. Division Elitserien ALLSVENSKAN 50m Tavelkontroll omgång 2 (Redovisas tillsammans med omgång 4) Div Veteran Elit I19/A9 1103 1108 Götlunda 1 Götlunda 3 1077 1075 Bromma-Solna 1 Götlunda 2 1098 1095 Div Liggande 1 C Uddevalla

Läs mer

Maila norrcupen@gmail.com eller ring 070-3908521 /Petter Nilsson

Maila norrcupen@gmail.com eller ring 070-3908521 /Petter Nilsson Totalresultat Norrcupen 2013 Reviderad 2013-10-06 18:00 Tack för den här säsongen! Hoppats ni haft kul! Jag har inte hört något negativt angående årets regler/upplägg, betyder det att ni är nöjda eller

Läs mer

1897 Göteborg Ulrich Salchow Thiodolf Borgh E. Lagergren Stockholms ASK Stockholms ASK SS Norden, Göteborg

1897 Göteborg Ulrich Salchow Thiodolf Borgh E. Lagergren Stockholms ASK Stockholms ASK SS Norden, Göteborg SM i konståkning - herrar År Ort Guld Silver Brons * = ej svensk mästare 1895 Stockholm Ulrich Salchow * Thiodolf Borgh * J. Andersson Stockholms AF Stockholms AF Norrköping (delad placering; ingen deltagare

Läs mer

Örebro Läns Kretsmästerskap i fältskjutning vapengrupp C & B. Lindesberg 3 maj 2015. 85 starter

Örebro Läns Kretsmästerskap i fältskjutning vapengrupp C & B. Lindesberg 3 maj 2015. 85 starter Örebro Läns Kretsmästerskap i fältskjutning vapengrupp C & B Lindesberg 3 maj 2015 85 starter Örebro Läns Kretsmästerskap i fältskjutning 3 maj 2015 Medaljer kretsmästerskapet Vapengrupp B Guld P-O Andersson

Läs mer

Riktad Indragning. Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) I övrigt se sändlista sid 2

Riktad Indragning. Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) I övrigt se sändlista sid 2 Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) Riktad Indragning I övrigt se sändlista sid 2 Ref. Helena Hansson, tel. 040-680 02 60 Datum 2007-05-29 Nr. Orifarm

Läs mer

TRRs metodik för uppsagda baseras på: Nuläge

TRRs metodik för uppsagda baseras på: Nuläge Vad gör TRR? Hur står det till idag då? Då och då uppstår situationer då ändrade förutsättningar tvingar företagsledningen att förändra företagets organisation. Vissa gånger med expansion och nyrekrytering

Läs mer

Val som ska förrättas av valkongressen

Val som ska förrättas av valkongressen VALKONGRESSEN 24 MARS 2015 Val som ska förrättas av valkongressen FÖRSLAG FRÅN VALUTSKOTTET Förslag till protokoll från valutskottet Närvarande Lilly Bäcklund (S), Västerbotten (ordförande) Johan Sjölander

Läs mer

den 6 juli 2016 Pro s Prize RESULTATLISTA Plac Namn Klubb SHCP Klass Till par Total Sär.

den 6 juli 2016 Pro s Prize RESULTATLISTA Plac Namn Klubb SHCP Klass Till par Total Sär. 1 Hansson / Hansson 19 1 klass -8 64 HANSSON, Mattias Forsgårdens Golfklubb 1 klass HANSSON, Axel Forsgårdens Golfklubb 1 klass 2 Stahl / Hegge 13 1 klass -6 66 HEGGE, Gunnar Forsgårdens Golfklubb 1 klass

Läs mer

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net Alingsås Arboga Arvika 14 BG Vikben 23 Au Vikben 22 BG Vikben 24 BG Vikben 24 Au Sporrong 24 Ag Vikben 24 Ag Vikben+krona 24 Au Sporrong Askersund (väldigt lik Säter??) Avesta Boden 13 Au Vikben 22 Au

Läs mer

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT Stålboda 2005-08-20 arr: Bromma Skf WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 1 Bälgviken 1156 Jonas Malmqvist 141 96 237 Niklas Halling 141 93 234 Hans Sundén 138 93 231 Helena

Läs mer

Klubbmästare H30 & H35 & H40 & H45

Klubbmästare H30 & H35 & H40 & H45 Klubbmästare Pojkar 1972 Per Eriksson 1973 Mikael Björin 1974 Mats Fungdal 1975 Mårten Runow 1976 Mats Fungdal 1977 Claes Nilsson 1978 Claes Nilsson 1979 Pontus Carminger 1980 Magnus Berglund 1981 Pontus

Läs mer

7,13 Tresteg Martin Jansson ,48 Sjukamp Manuel Brändeborn -73

7,13 Tresteg Martin Jansson ,48 Sjukamp Manuel Brändeborn -73 Klubbrekord Inomhus Upprättad 2004-11-13 av Håkan Andersson statistik@rabyrekarnese Uppdaterad 2016-04-19 Män Datum 60m Robert Larsson-Roos -87 7,03 Västerås 2006-03-04 200m Christian Dimitrijevic -82

Läs mer

DEN SVENSKA URBANISERINGEN BORTOM MYTER, PERSPEKTIV OCH POLARISERING

DEN SVENSKA URBANISERINGEN BORTOM MYTER, PERSPEKTIV OCH POLARISERING DEN SVENSKA URBANISERINGEN BORTOM MYTER, PERSPEKTIV OCH POLARISERING Stefan Svanström Avdelningen för regioner och miljö facebook.com/statisticssweden @SCB_nyheter Källa: Bearbetningar SCB, övrig geodata

Läs mer

Pl Namn Klubb Resultat Tot P Stm 1 Tommi Lund P 4 Idrottsförening 65665456

Pl Namn Klubb Resultat Tot P Stm 1 Tommi Lund P 4 Idrottsförening 65665456 Tävling: Tranknallen 2015, 2015-04-26 1A 1 Magnus Zetterberg Fryksdalens PSK 56555446 40/27 28 2 Mikael Arnerwik 64545526 37/24 28 3 Martin Nilsson 45453246 33/25 23 4 Agneta Oddfors Skövde Ssk 33233412

Läs mer

P 03. Mobil 0733439633 Hem 6116048. Mobil 0739-182211 Hem 040-450416. Mobil 0703-48 98 34 Hem 040-30 60 79. Mobil 0733-660586 Hem 040-475730

P 03. Mobil 0733439633 Hem 6116048. Mobil 0739-182211 Hem 040-450416. Mobil 0703-48 98 34 Hem 040-30 60 79. Mobil 0733-660586 Hem 040-475730 Sidan 1-04-10 Altengård, Isac Hästhovsvägen 4 Pga_altengard@yahoo.se Hem 454880 0734247155 pga_altengard@yahoo.se caroline.altengard@livingandroom.se Andersson, Filip Collins väg 41 daniel.andersson@mff.se

Läs mer

Pl Namn Klubb Resultat Tot P Stm 1 Per Klingberg Eksjö skyttegille

Pl Namn Klubb Resultat Tot P Stm 1 Per Klingberg Eksjö skyttegille Tävling: Fläskaskjutningen 2016, 2016-11-26 1A 1 Anders Jakobsson Skövde Ssk 99610 810 10 9 71 74 B 2 Janne Räisänen Tidaholms PSK 98711 86 64 79 B 3 Björn Olsson 67611 8 7 67 4 Scott Dance Ulricehamns

Läs mer

FLICKOR POOL. Bankboken Tour Riks Deltävling 5 - Motala GK - 20/7-22/ Match-nr Namn Klubb Namn Klubb Speldag Start-tid Tee Segrare Res.

FLICKOR POOL. Bankboken Tour Riks Deltävling 5 - Motala GK - 20/7-22/ Match-nr Namn Klubb Namn Klubb Speldag Start-tid Tee Segrare Res. FLICKOR POOL A 5A Bäckstedt Maria Jönköping 6 1 1A Lindell Linda Motala 6 1 4A Carlander Isabel Trollhättan 5 3 3A Andersson Stina Vadstena 4 4 2A Book Pernilla Jönköping 4 4 7A Bjerndell Charlotte A 6

Läs mer

NYKÖPINGS BIS FRIIDROTT UTOMHUSSTATISTIK 2010

NYKÖPINGS BIS FRIIDROTT UTOMHUSSTATISTIK 2010 NYKÖPINGS BIS FRIIDROTT UTOMHUSSTATISTIK 2010 Män seniorer samt P19 och P17 100m 11.36 +0.3 Hector Falk -93 Stockholm/S 7.8 12.66 +0.5 Per Hedmark -71 Högby 6.8 13.57-0.6 Kent Andersson -55 Högby 6.8 200m

Läs mer

BIM Alliance Sweden. För ett obrutet informationsflöde i samhällsbyggandet

BIM Alliance Sweden. För ett obrutet informationsflöde i samhällsbyggandet BIM Alliance Sweden För ett obrutet informationsflöde i samhällsbyggandet Program 13 november Jönköping Tid Namn Rubrik presentation 11.00-11.20 Olle Samuelson & Rogier Jongeling BIM Alliance 11.20-12.00

Läs mer

Göteborg Namn Klubb Sävsjö Trollhättan Eskilstuna GP-final Summa Pris 1 JANNESSON Marie Össjö kr 2 OLOFSSON Linda Kinneved 18 21

Göteborg Namn Klubb Sävsjö Trollhättan Eskilstuna GP-final Summa Pris 1 JANNESSON Marie Össjö kr 2 OLOFSSON Linda Kinneved 18 21 Damer 3x20 50m Totalt antal starter 31 2 325 kr 1 JANNESSON Marie Össjö 14 18 16 27 61 1 163 kr 2 OLOFSSON Linda Kinneved 18 21 18 0 39 698 kr 3 LINDBERG Cecilia Aspö 10 0 10 18 38 465 kr 3 KLEMMEDSSON

Läs mer

NSM 2010 Östersund Precision

NSM 2010 Östersund Precision NSM 2010 Östersund Precision 2010-06-18 Bana B NSM 2010 Östersund 2010-06-18 1 Kjell Eriksson Porjus SKF 336 475 S S 2 Hans Jonsson Kramfors PSK 332 473 S S 3 Tomas Backlund Vännäs PSK 331 472 S S e.sskj.

Läs mer

Klassresultatlista DM lång Sida

Klassresultatlista DM lång Sida Klassresultatlista DM lång Sida 1 D10 2380 meter 5 anmälda 1 Emilia Eriksson Robertsfors IK 16:59 0:00 2 Magdalena Nilsson Högåkers OK 17:56 0:57 3 Ida Georgsson Vännäs OK 22:11 5:12 4 Kristina Fridman

Läs mer

Mentorskapsprogram 2013/2014. i samarbete med

Mentorskapsprogram 2013/2014. i samarbete med Mentorskapsprogram 2013/2014 i samarbete med REDIRE - att återvända och avkastning Mentor - handledare och förebild med uppdrag att vägleda en yngre person i dennes personliga och professionella utveckling

Läs mer

Resultatlista F Lönsboda

Resultatlista F Lönsboda Resultatlista F 5 140323 Lönsboda (Preliminär) Resultat i A 1 1 Rikard Stålring Hammenhög 35/25 9 2 Rickard Bäck Kristianstad 31/22 4 3 Anneli Skagerberg Ramsjö 30/20 10 4 Mikael Sällström Klippan 29/22

Läs mer

Universities in Sweden

Universities in Sweden Universities in Sweden Blekinge tekniska högskola Office/Enheten för Externa Relationer Postadress: Blekinge Tekniska Högskola, 371 79 Karlskrona Telefon: 0455-38 50 00 Fax: 0455-38 52 07 Enhetschef: Lena

Läs mer

Mälardalens Högskola i Västerås

Mälardalens Högskola i Västerås Deltagare i konferensen 20-21 november 2000 Rikard Andersson Utbildningsbevakare Elizabet Damceska Studierektor Therese Gustavsson Utbildningsbevakare Kent Hartman Studierektor Amund Hunstad Maria Lindén

Läs mer

Götenerundan 09 Augusti 2008 Götene Motorklubb Sträckprotokoll

Götenerundan 09 Augusti 2008 Götene Motorklubb Sträckprotokoll Götenerundan 09 Augusti 2008 Götene Motorklubb Sträckprotokoll 10/8 2008 (Inom parentes: Platssiffra sträcka i klass,/totalt) Plats Startnr Förare/Kartläsare Ungdomsrally 1 2 Mattias Adielsson / Peter

Läs mer

FLICKOR POOL. Bankboken Tour Riks Deltävling 5 - Älvkarleby GK - 20/7-22/ Match-nr Namn Klubb Namn Klubb Speldag Start-tid Tee Segrare Res.

FLICKOR POOL. Bankboken Tour Riks Deltävling 5 - Älvkarleby GK - 20/7-22/ Match-nr Namn Klubb Namn Klubb Speldag Start-tid Tee Segrare Res. FLICKOR POOL A 7A Terese Arvidsson Gullbringa 5 1 5A Catrin Wahlestedt Carlskrona 5 1 4A Marie Messing Hallstavik 5 1 2A Malin Segerfjord Haninge 5 1 1A Caroline Lindholm Alingsås 5 1 3A Frida Orring Salem

Läs mer

RESULTAT KRISTIANSTADSKRETSENS FÄLT NR 1 30 januari 2005 VINSLÖV

RESULTAT KRISTIANSTADSKRETSENS FÄLT NR 1 30 januari 2005 VINSLÖV RESULTAT KRISTIANSTADSKRETSENS FÄLT NR 1 30 januari 2005 VINSLÖV C-vapen Klass 1 = etra insats 10:- 1 David Hecktor Hässleholms Psk 42/28 12p 140:- 2 Björn Elgtberg Lönsboda Psk 42/28 7p 80:- 3 Mats Borgström

Läs mer

WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 2004. Resultat STAFETTEN

WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 2004. Resultat STAFETTEN Resultat STAFETTEN 1 Söderala 1150 Helena Jansson 144 94 238 Peter Lavér 136 94 230 Bengt Jansson 136 92 228 Stefan Burchardt 139 89 228 Carina Norling 134 92 226 2 Ulvsby 1148 Roger Jansson 142 91 233

Läs mer

Rak lista. Resultatlista Svenska Cupen, Hårdton IK. SM Lag den 5 januari 2010 Spelplats: Hårdton IK EB

Rak lista. Resultatlista Svenska Cupen, Hårdton IK. SM Lag den 5 januari 2010 Spelplats: Hårdton IK EB Resultatlista Svenska Cupen, Hårdton IK SM Lag den 5 januari 2010 Spelplats: Hårdton IK EB Plac Namn Klubb S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S:a Snitt Andreas Frejborn BGK Laxen 19 20 18 22 20 - - - - 99 19,8

Läs mer

Aktuell adresslista till Regionala utvecklingscentra Uppdaterad 07 09 av RegPed, Uppsala

Aktuell adresslista till Regionala utvecklingscentra Uppdaterad 07 09 av RegPed, Uppsala Lärosäte Benämning Adress Kontaktperson Telefon, fax mailadress Borås CSU Högskolan i Borås Centrum för skolutveckling 501 90 Borås Hans Johansson Tel: 033-16 43 85 Mob:0733-32 10 01 Fax: 033-16 40 06

Läs mer

Blodtrycksmätning. D Danderyd Apotek Hjärtat Enebyängen

Blodtrycksmätning. D Danderyd Apotek Hjärtat Enebyängen Blodtrycksmätning A Angered Apotek Hjärtat Angered Centrum Arboga Apotek Hjärtat Ahllöfsgatan Arlandastad Apotek Hjärtat Eurostop Arvika Apotek Hjärtat Torget B Bengtsfors Apotek Hjärtat Storgatan Bromma

Läs mer

U-16 TV-PUCKEN GRUPP A ÖSTERSUNDS IK Östersund

U-16 TV-PUCKEN GRUPP A ÖSTERSUNDS IK Östersund 1 TV-pucken 1997 U-16 TV-PUCKEN GRUPP A ÖSTERSUNDS IK Östersund OMGÅNG 1 970919 10.00 1 ÅNGERMANLAND - JÄMTLAND/HÄRJED. 6-2 (4-1,2-1) 970919 11.45 2 VÄSTERGÖTLAND - VÄRMLAND 1-4 (1-2,0-2) 970919 13.30

Läs mer

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18 SLUTRESULTAT Lagtävling Stafetten Plac Lag Omg 1 Omg 2 Total 1 Mönsterås 706 452 1158 Per Claesson 142 92 234 Roger Hansson 143 91 234 Clas Bernhardsson 144 89 233 Danne Lundquist 139 91 230 Jennie Lundquist

Läs mer

Årsbästa inomhus 2012 Herrar

Årsbästa inomhus 2012 Herrar Årsbästa inomhus 2012 Herrar Statistiken sammanställd av Yngve Nilsson på resultat gjorda inomhus vintern 2011/2012 60 m 6.79 O Dain Rose -92 IFK Umeå Malmö 28.1 7.09 André Brännström -87 Skellefteå AIK

Läs mer

RESULTATLISTA KOPPARKNALLEN

RESULTATLISTA KOPPARKNALLEN RESULTATLISTA KOPPARKNALLEN 2008-09-14 Falu Sport- och Pistolskytteklubb vill härmed tacka alla deltagare och funktionärer för sina insatser. Foto: Hans Hedström Standardmedaljer: Vapengrupp Silver Brons

Läs mer

Hemförsäkring för dig som är HSB-medlem! En riktigt bra hemförsäkring anpassad till dig som HSB-medlem. Självklart till ett förmånligt pris!

Hemförsäkring för dig som är HSB-medlem! En riktigt bra hemförsäkring anpassad till dig som HSB-medlem. Självklart till ett förmånligt pris! Hemförsäkring för dig som är HSB-medlem! En riktigt bra hemförsäkring anpassad till dig som HSB-medlem. Självklart till ett förmånligt pris! Som kund hos If får du allt det här...... en hemförsäkring speciellt

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael Fors 147 89 236 Donald Johansson

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn:

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn: Klass Placering Resultatlista, enskild rond - netto Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn Rond 1 Spel.kat. Spelform Scramble, Slagtävling Klubb CBA S-HCP Datum 2014-08-24 Resultat Särskiljning 1

Läs mer

Deltävling 2. Män Senior. Bore Cup 2016 Deltävling 2

Deltävling 2. Män Senior. Bore Cup 2016 Deltävling 2 Bore Cup 2016 Deltävling 2 Deltävling 2 Män 135 1 Albin Ridefelt 91 Män 38 2 Daniel Lindholm 80 Män 102 3 Jonatan Alvaeus 90 Män 40 4 Magnus Lindberg 47 5 Mattias Gärdsback 90 Män 78 Män 126 7 Merih Hagos

Läs mer

den 15 augusti 2015 den 16 augusti 2015 KM - BUFAB Lann RESULTATLISTA

den 15 augusti 2015 den 16 augusti 2015 KM - BUFAB Lann RESULTATLISTA 1 GREEN, Tilda 2 RYDQVIST, Louise 3 GREEN, Sara 4 GREEN, Selma T5 GREEN, Wilma T5 JOHANSSON, Matilda 7 SVENSSON, Tilda 8 PETERSSON, Ebba Dam +11 76 79 155 Dam +13 76 81 157 Dam +14 82 76 158 Dam +42 95

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006

Welcome Hotel skyttestafett 2006 Welcome Hotel skyttestafett 2006 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael

Läs mer

ÄSPÖLOPPET samlad resultatlista 1 Kalle Johansson Halmstad A heat 2 Erik Johansson Göteborg A heat 3 FilipDahlgren Garphyttan

ÄSPÖLOPPET samlad resultatlista 1 Kalle Johansson Halmstad A heat 2 Erik Johansson Göteborg A heat 3 FilipDahlgren Garphyttan ÄSPÖLOPPET 20111126 samlad resultatlista 1 Kalle Johansson Halmstad 17.37 A heat 2 Erik Johansson Göteborg 18.01 A heat 3 FilipDahlgren Garphyttan 18.48 A heat 4 Ola Martner Göteborg 18.58 A heat 5 Anders

Läs mer

FUNKTIONÄRERNA: Närvarande: Inger Eliasson, Barbro Larsson, Klas Thorén, Håkan Bergeå och Per Olsson Frånvarande: Arne Ransgård

FUNKTIONÄRERNA: Närvarande: Inger Eliasson, Barbro Larsson, Klas Thorén, Håkan Bergeå och Per Olsson Frånvarande: Arne Ransgård 2010-12-03 1(5) Styrelsemöte 2010/5 med funktionärer. Tid: Fredagen den 3 december 2010 kl 10.00-12.00 Plats: Folkets Hus, Umeå Lokal: Loke STYRELSEN: Närvarande: Inger Sundström, ordf., Allan Almqvist,

Läs mer

Master Mikael Forslund Spinndisc FK Master Jonas Löf Järva DGC Master Johan Åström Skellefteå DG 2658

Master Mikael Forslund Spinndisc FK Master Jonas Löf Järva DGC Master Johan Åström Skellefteå DG 2658 Klass Förnamn Efternamn Klubb PDGA r1 r2 r3 r4 Final Totalt Placering Dam Birgitta Lagerholm Järva DGC 15916 69 64 63 57 61 314 1 Dam Angelica Frantz Kalmar FK 29053 66 66 66 62 65 325 2 Dam Lydie Lykke

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2007

Welcome Hotel skyttestafett 2007 Welcome Hotel skyttestafett 2007 1 Mönsterås 1158 Per Claesson 142 92 234 Roger Hansson 143 91 234 Clas Bernhardsson 144 89 233 Danne Lundquist 139 91 230 Jennie Lundquist 138 89 227 2 Ununge 1157 Therese

Läs mer

Klass: 3A Pl Namn Klubb Resultat Tot P Stm 1 Åke Nordin FOK Borås Crister Larsson Mariestads PK Caj Wessand FOK Borås

Klass: 3A Pl Namn Klubb Resultat Tot P Stm 1 Åke Nordin FOK Borås Crister Larsson Mariestads PK Caj Wessand FOK Borås Tävling: Höstskottet, 2016-10-09 1A 1 Janne Räisänen Tidaholms PSK 6555665 2/26 20 B 2 Robin Myrén Kristinehamns PK 6555656 2/25 33 B 3 Anders Jakobsson Skövde Ssk 6536556 0/23 25 B Fredrik Gustavsson

Läs mer

Bondemilen 2015 Resultat

Bondemilen 2015 Resultat Bondemilen 2015 Resultat Startnr Klass Namn Ort MSluttid 135 M Samuelsson, Johan Örgryte IS 00:39:15 56 M Landh, Henrik Burseryd 00:39:23 143 M Finnskog, Fredrik Tranemo 00:39:25 83 M Johansson, Gustav

Läs mer

Vilken beredskap har kommunerna för nya bostäder?

Vilken beredskap har kommunerna för nya bostäder? Vilken beredskap har kommunerna för nya bostäder? Förord SKL har i en enkätstudie ställt frågor till ett sextiotal kommuner om deras beredskap med planer för nya bostäder. Kommunerna har också fått frågor

Läs mer

F1 Klippans PK

F1 Klippans PK RESULTATLISTA F1 Klippans PK 2008-01-20 Resultat i A-vapen Klass 1 Träff/Fig Poäng 1 Eddie Karlsson Lunds PK 36/21 6 B 100:- 2 Peter Kastell Ängelholms PK 31/21 9 40:- 3 Michael Blomqvist Lunds PK 31/19

Läs mer

Ark1. Rally DM 2017 Övre Norra Bilsportförbundet

Ark1. Rally DM 2017 Övre Norra Bilsportförbundet Rally DM 2017 Övre Norra Bilsportförbundet Ark1 DM 4 WD 1 2 3 4 5 6 7 8 Totalt 1 Markku Kärkkäinen Urban Lindgren Vännäs MK Toyota Celica 17 17 2 J-O Renberg Jan Stenberg Piteå MS Mitsubishi 15 0 15 2

Läs mer

Hål Datum Namn Klubb 2015 10 2015-10-12 Stellan Pihlemark Viksbergs GK 15 2015-07-04 James Lind Huvudstadens GK 7 2015-07-03 Ann-Christine Häggström

Hål Datum Namn Klubb 2015 10 2015-10-12 Stellan Pihlemark Viksbergs GK 15 2015-07-04 James Lind Huvudstadens GK 7 2015-07-03 Ann-Christine Häggström 2015 10 2015-10-12 Stellan Pihlemark Viksbergs GK 15 2015-07-04 James Lind Huvudstadens GK 7 2015-07-03 Ann-Christine Häggström Unipeg Golf 7 2015-06-23 Gunnar Andersson Viksbergs GK 15 2015-06-17 Marcus

Läs mer

Förnamn Efternamn Gatuadress Postadress Hemtelefon Mobil Epost. Eric Agestam Kvarngatan 4 24331 HÖÖR 0413-21944 eric.agestam@ess.slu.

Förnamn Efternamn Gatuadress Postadress Hemtelefon Mobil Epost. Eric Agestam Kvarngatan 4 24331 HÖÖR 0413-21944 eric.agestam@ess.slu. Förnamn Efternamn Gatuadress Postadress Hemtelefon Mobil Epost Eric Agestam Kvarngatan 4 24331 HÖÖR 0413-21944 eric.agestam@ess.slu.se Jonas Andersson jonand_81@hotmail.com Agneta Andersson-Johansson Maglasätevägen

Läs mer

den 7 september 2015 SAAB Mästerskap 2015 RESULTATLISTA Plac Namn Klubb Golf-ID Klass Till par Total Särskilj.

den 7 september 2015 SAAB Mästerskap 2015 RESULTATLISTA Plac Namn Klubb Golf-ID Klass Till par Total Särskilj. 1 ALEXANDERSSON, Patrik Landeryds Golfklubb 640102-006 A klass Par 72 Spelhandicapmetoden 2 BRUUN, Erling Vreta Kloster Golfklubb 680616-011 A klass Par 72 3 ERIKSSON, Fredrik Landeryds Golfklubb 730914-013

Läs mer

BRF-RESPONS st lokala kartläggningar för ökad försäljning

BRF-RESPONS st lokala kartläggningar för ökad försäljning BRF-RESPONS 2016 50 st lokala kartläggningar för ökad försäljning BRF-RESPONS Säljstöd för er som vänder er till svenska bostadsrättsföreningar. Marknadsföringskampanj med Marknadsrespons För snabbare

Läs mer

Resultat MASTERS-VM 3-17 juni i Riccione 2012.

Resultat MASTERS-VM 3-17 juni i Riccione 2012. Herrar Grupp Namn Klubb Tid Plac Rekord 2. 800m frisim, 10 juni 75-79 Hans Lindström SK Neptun 14:41.16 8 65-69 Anders Backlund Kungsbacka SS 13:23.67 22 60-64 Kent Hamberg Sim Team Engelholm 11:11.46

Läs mer

Pl Namn Klubb Resultat Tot P Stm

Pl Namn Klubb Resultat Tot P Stm Tävling: Kalkonen, 2016-12-04 1A 1 Marcus Nygren Tingsryds PSK 56664665 44/29 44 B 2 Scott Dance Ulricehamns PK 54445555 37/24 29 3 Thomas Huber Sävsjö PSK 56543354 35/25 34 4 Mikael Persson Kristianstads

Läs mer

den 22 maj 2016 Golfhäftet Trophy 2016 RESULTATLISTA Plac Namn Klubb SHCP Klass Till par Total Sär.

den 22 maj 2016 Golfhäftet Trophy 2016 RESULTATLISTA Plac Namn Klubb SHCP Klass Till par Total Sär. den maj Plac Namn Klubb Klass Till par Total Sär. 1 Sandberg / Mattsson SANDBERG, Jonatan Götaströms Golfklubb MATTSSON, Felix Götaströms Golfklubb Golfhäftet Trophy 2 Jansson / Trofast TROFAST, Niklas

Läs mer

Hans Johansson Tel: 033-16 43 85 Mob:0733-32 10 01 Fax: 033-16 40 06. hans.johansson@hb.se

Hans Johansson Tel: 033-16 43 85 Mob:0733-32 10 01 Fax: 033-16 40 06. hans.johansson@hb.se Lärosäte Benämning Adress Kontaktperson Telefon, fax mailadress Borås CSU Högskolan i Borås Centrum för skolutveckling 501 90 Borås Hans Johansson Tel: 033-16 43 85 Mob:0733-32 10 01 Fax: 033-16 40 06

Läs mer

Resultat i C-vapen Klass 1. Resultat i C-vapen Klass 2

Resultat i C-vapen Klass 1. Resultat i C-vapen Klass 2 Resultat i C-vapen Klass 1 1 Oskar Härn Åby SK 2/1 6/4 6/4 5/4 6/5 6/4 5/4 6/6 42/32 = 74p-24 Guld 200 kr 2 Mats Andersson Åby SK 6/3 6/4 5/4 4/3 5/4 4/3 6/4 4/3 40/28 = 68p-17 Silver 150 kr 3 Patrik Svensson

Läs mer

den 1 maj 2015 OMEGASLAGET 2015 RESULTATLISTA Plac Namn Klubb Golf-ID Till par R1 R2 Total

den 1 maj 2015 OMEGASLAGET 2015 RESULTATLISTA Plac Namn Klubb Golf-ID Till par R1 R2 Total 1 Glans / Wejshag -8 62 72 134 GLANS, Nicklas Borås Golfklubb 870514-011 WEJSHAG, Anton Borås Golfklubb 911016-006 2 Åkesson / Lagergren -4 70 68 138 ÅKESSON, Björn Barsebäck Golf & Country 890104-002

Läs mer

Välkommen till SCB:s frukostseminarium om grönytor

Välkommen till SCB:s frukostseminarium om grönytor Välkommen till SCB:s frukostseminarium om grönytor Hur gröna är våra städer? Foto: Stefan Svanström Stefan Svanström & Jerker Moström Avdelningen för Regioner och Miljö Statistiska centralbyrån facebook.com/statisticssweden

Läs mer