MEDLEMSBLADET EN PUBLIKATION FRÅN SAMHÄLLSBYGGARNA NUMMER 10/2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MEDLEMSBLADET EN PUBLIKATION FRÅN SAMHÄLLSBYGGARNA NUMMER 10/2013"

Transkript

1 MEDLEMSBLADET EN PUBLIKATION FRÅN SAMHÄLLSBYGGARNA NUMMER 10/2013 SÖK TILL UNGA LEDARE! Nu startar vi med Mentorsprogram och karriärvägledning Styrelsen informerar Föreningens prioriterade arbetsområden Börje Nordström Tekniskt råd med fastighets- och PBL-mål

2 LEDARE MEDLEMSBLADET UTGIVARE SAMHÄLLSBYGGARNA BOX STOCKHOLM DROTTNINGGATAN 33 TEL REDAKTIONEN ANSVARIG UTGIVARE: OLOF JOHANSSON REDAKTÖR: DOROTHEA ERIKSSON SAMHALLSBYGGARNA.ORG LAYOUT OCH ORIGINAL HOVER AB: JOHAN STRÖM KARIN STRÖM RICKARD GUNNARSSON ANNONSFÖRSÄLJNING LENNART STARK TEL SAMHALLSBYGGARNA.ORG TRYCK LJUNGBERGS TRYCKERI AB MEDLEMSBLADET UTKOMMER JANUARI 20 FEBRUARI 20 MARS 22 APRIL 20 MAJ 20 AUGUSTI 19 SEPTEMBER 20 OKTOBER 20 NOVEMBER 12 DECEMBER FÖR YTTERLIGARE INFORMATION: ISSN X OMSLAGSFOTO LARS-GÖRAN BOSTRÖM NÄSTA MANUSSTOPP NR 1, JANUARI NR 2, FEBRUARI NR 3, MARS Julhälsning från en nygammal ettåring SÅ HAR DET SNART GÅTT ETT ÅR med den nya föreningen. Som vanligt känns det som att tiden flyger förbi, men det har varit ett givande och lärorikt år som gett många bra insikter inför För det är lite så det fungerar, efter ännu ett år funderar du på hur saker och ting ska utvecklas vidare till nästa år. Det roliga och intressanta när man är ung är att den utvecklingen har en brant kurva. Under första året har du gjort allt för första gången i ny skepnad och du har lagt upp administrativa rutiner som gör att allt förhoppningsvis löper på lättare framåt. Under år två kan du fokusera mer på själva utvecklingsbiten. Jag har tillsammans med styrelsen under hösten fört strategidiskussioner som lett till att vi definierat ett antal övergripande prio områden, som du kan läsa mer om längre bak i tidningen. Under början av 2014 kommer ni också att kunna skönja en del av denna utveckling genom vissa nyheter. Tidningen Samhälls byggaren kommer att få teman i numren (ungefär halva innehållet). Detta är något vi tror kommer höja läsvärdet än mer och som gör att vi kan gå på djupet inom de olika yrkesområden som samhällsbyggandet består av. Men jag hoppas också att ni själv bidrar med artikel idéer, gå in på hemsidan för att läsa mer om hur ni går till väga. Ett koncept för mentorsprogram och program för unga ledare är också under utveckling, något vi hoppas ska ge er yngre yrkesverksamma en hjälp i er yrkesresa. Detta samtidigt som mentorer får möjligheten att lära ut och lära av dessa unga personer. Många liknande program finns redan i näringslivet, men de allra flesta av dessa är kommersiella. Vi anser snarare att dessa frågor ska vara ickekommersiella och genom att nyttja ideella föreläsare så kan erbjuda detta utan kostnad. Dessutom kommer vi att lansera en karriärvägledning där ni får möjlighet att diskutera er karriär och utveckling med en specialist. Har du andra idéer kring vad du tycker borde utvecklas inom föreningen så är vi alltid glada för att få dina kommentarer. Det är många som redan bidrar till detta och det ger oss bra insikter för hur vi ska arbeta med föreningen framåt. Som ettåring har du fortfarande mycket att lära och utforska och Samhällsbyggarna är inget undantag. Men det roliga är att vi i detta fall har att göra med en väldigt utvecklingsbar ettåring. Men innan vi fortsätter den utvecklingsresan för 2014 vill jag passa på att önska er alla en riktigt skön julledighet. Olof Johansson, vd Samhällsbyggarna 2 MEDLEMSBLADET NR

3 PERSONPORTRÄTT BÖRJE NORDSTÖM Ålder: 57 år Aktuell som: Tekniskt råd på Mark- och Miljödomstolen, Umeå Bor: Umeå Familj: Gift, två vuxna egna döttrar samt fyra halvvuxna bonusbarn Intressen: Utveckla sig själv och sitt rockband inom musik, resa runt och kolla på arkitektur, hus, städer och landskap, historia Tekniskt råd i Umeå Han jobbar på Mark- och Miljödomstolen som tekniskt råd med fastighets- och PBL-mål. Börje Nordström berättar om arbetet som Lantmätare, arbetets värde och vikten av noggrann bedömning i målfrågor. TEXT: JOANNA MESSMER FOTO: LARS-GÖRAN BOSTRÖM EFTER EXAMEN FRÅN Kungliga Tekniska Högskolan på 80-talet stannade Börje kvar i fem år på KTHs avdelning för Fastighetsteknik. Där hade han en doktorandtjänst och undervisade men doktor erade inte. Från 1989 jobbade han i fem år på Lantmäteriet i Umeå. Efter det tog han anställning som chef för Lantmäterimyndigheten och chef för kartmätning ända fram till Fastighetsbranschen har dock förändras. Det är lite svårt att få tag på fastighets kunnigt folk, framför allt i den kommunala verksam heten. Efterfrågan på Lantmätare går upp i hela landet. Börje upplyser om att det hela beror på att trenderna minskar i hela landet. Förr rekryterades det mer studenter från hela landet medan det nu har förändras till att vara mer stockholms baserat när det kommer till Lantmäteri linjen. Utöver det har fler högskolor etablerats vilket har förändrat situationen och söktrycket på lantmätare. Vad jobbar du med nu? Jag jobbar på mark- och miljödomstolen i Umeå och Östersund. Mitt jobb är delat mellan båda områden i 50%. Men jag sitter mest på tingsrätten Umeå, där jag bor. MEDLEMSBLADET NR

4 PERSONPORTRÄTT Han jobbar som tekniskt råd med fastighetsmål och mål inom Plan- och Bygglagen. Ofta är det överklaganden gällande bygglov, detaljplaner mm. På Mark- och Miljödomstolen är det en Juristdomare och ett Tekniskt råd som tillsammans agerar domare i målen. Geografiskt sett har jag hand om en stor del av landet Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig? Jag jobbar med mål som jag lottas på. Jag får överklagan med mera som jag ska läsa in mig på och ge förslag på hur vi ska bedöma frågan. Börje berättar om tillvägagångssätten vid osäker het om hur målet ska bedömas. I sådana falla väljer man att antingen ha en syn- och huvudförhandling eller en undersökning för att på så sätt få mer information gällande målet. Sådana undersökningar sker lite då och då, beroende på målet. Ett par gånger i månaden åker jag på syn någonstans i norra Sverige. Så geografiskt sett har jag hand om en stor del av landet. Vad är den största utmaningen med ditt jobb? Det är att mina tidigare yrkeserfarenheter ska komma den här till gagn. Att kunna ta vara på värdet av de tidigare erfarenheterna. Börje förklarar hur viktigt det är att det han tidigare gjort inte ska visa sig vara fel. Det är också en personlig utmaning i anpassning av språk och uppfattning i den styrda verksamheten. Det finns regler. Det är viktigt att få användning för kunskapen i domstol samt att man är noga med hur man uttrycker sig. Formuleringarna ska vara hållbara för framtiden. Det ska vara rätt och acceptabelt för parterna. Ju högre upp man kommer desto noggrannare måste man vara. Vad är det roligaste med ditt jobb? Det är spännande att jobba med en så stor del av landet. Det är en väl spridning på ärendetyperna och det klagas på väldigt olika saker i hela landet. Börje berättar hur roligt det är att få sätta sig in i många olika frågor och förutsättningar. Utöver det berättar Börje om det mest intressanta, att få tid att sätta sig in i vad andra har gjort, att få se geografiska och personliga spår efter individer. Han får resonera, läsa sig in i och förstå samt försöka ta ställning till vad som är rätt eller fel. Under sina år i branschen har Börje haft ganska 4 MEDLEMSBLADET NR

5 En kafferast kan bli som ett seminarium PERSONPORTRÄTT omväxlande jobb. Som Lantmäterichef var han ansvarig för 30 personer plus kommunen och hade alla andra kommuner som bollplank. Som konsult fick han prova på en massa olika saker. Han jobbade även med analys inom tävlingen om Kirunas flytt. Sedan har han också varit coach och stöd till Lantmäteriet i Nacka. Han har haft mycket variation genom åren som har gjort arbetet roligt. Börje nämner hur trevligt han tycker hans två arbetsplatser i Umeå och Östersund är. Det är roligt att komma hit. Det är lite som det var på Teknis, en kafferast kan bli som ett seminarium, enormt givande. Börje beskriver sin arbetsplats både nu och tidigare på KTH som glad och lättsam med många pågående, roliga och givande diskussioner. Jag har aldrig ångrat att jag jobbat på KTH. Det var oerhört givande, väldigt lärorikt och till stor nytta. Jag beklagar att jag inte doktorerade. Börjes tips till unga yrkesverksamma eller studerande i samma bransch: Det är viktigt att fastighetskunskapen kommer till godo i affärsfrågor, planeringsskeden och för att lösa rättighetsfrågor. Börje nämner att det kanske inte låter så attraktivt men poängterar hur spännande hans jobb har varit. Det finns massa olika frågor inom Fastighetsvetenskapen som är spännande och man är alltid nära samhällsutvecklingen. Det har varit spännande att arbeta med samhällsutvecklingsfrågor och på så sätt ta del av det samhället vi lever i. ANNONS Driftig Sollentuna kommun söker EXPLOATERINGSINGENJÖRER Vill du vara med och utveckla Sollentunas framtida stadsmiljö? Du blir en en viktig pusselbit när vi planerar och genomför våra spännande stadsbyggnadsprojekt. MEDLEMSBLADET NR

6 FÖRENINGSNYTT FÖDELSEDAGAR JANUARI år 12 jan Nils O M Rud-Olson C56 Hjo 70 år 1 jan Lars Envall Västerås 6 jan A Håkan Bond K69 Järfälla 15 jan Ingemar Samuelson L68 Borås 16 jan Ulf K G Olsson Lu76 Luleå 16 jan Göran Berndtson C68 Mölndal 18 jan Tom Ramstedt Dala Husby 19 jan Ole Lidbjörk K67 Solna 26 jan Leif E L Leanderson C68 Göteborg 30 jan Jörgen Mosesson C70 Lidingö 60 år 21 jan Lewi Gisselfeldt Forshaga 23 jan Christian Morfeldt K77 Stockholm 27 jan Elisabet A K Soldan Ekerö 30 jan Holger Eriksson C80 Göteborg 50 år 8 jan Hans F O Adolfsson Örebro 11 jan Ulf Hansson K88 Uppsala 17 jan Anne Marie Fredriksson Västerås 18 jan Agneta Olsson L88 Kristianstad 22 jan Klas G Hagberg C88 Västra Frölunda 30 jan Mikael Hertin Västervik 40 år 1 jan Pernilla Gustavsson Torslanda 3 jan Christel Nilsson Limhamn 6 jan Martin Arntell Höllviken 7 jan Janna Björk Nybro 9 jan Joakim Sternander C00 Ljungsbro 21 jan Henrik Trofast Tullinge 26 jan Rikard Silverfur K98 Sollentuna 30 år 3 jan Johan Buhre Stockholm 3 jan Anton Mårstad Göteborg 4 jan Johanna Andersson Stockholm 6 jan Jeanette Strandelin Göteborg 17 jan Daniel Sigström Göteborg 22 jan Karin Jansson Stockholm 27 jan Petter Hasselberg Malmö 27 jan Johannes Hallberg Sundsvall 30 jan Cecilia Tärnås Göteborg 6 MEDLEMSBLADET NR

7 FÖRENINGSNYTT Samhällsbyggarnas strategiskt prioriterade områden för ökad medlemsnytta Under hösten 2013 genomförde styrelsen en strategidag där målet var att svara på frågan hur föreningen kan skapa ökad medlemsnytta på både kort och lång sikt? Efter diskussion och bearbetning fastställde styrelsen nedanstående områden som strategiskt viktiga för föreningens medlemsutveckling och för ökad medlemsnytta. Följande mål formulerades för respektive prio-område: KOMPETENS Samhällsbyggarna ska verka för att medlemmarna och därigenom branschen upprätthåller en hög kompetens. Föreningen ska bidra till detta genom att erbjuda medlemmarna högkvalitativa mötesplatser, seminarier och att verka för att sektorn i stort är attraktiv. Detta framförallt genom sektions- och regionsengagemang. KARRIÄR Samhällsbyggarna ska erbjuda medlemmarna möjligheter att utvecklas i sin karriär. Detta genom att medlemmarna hålls uppdaterade inom sektorn i stort, men även inom deras olika specialområden. Dessutom ska föreningen erbjuda medlemmarna konkreta aktiviteter t.ex. mentorskap och ledarskaprogram samt möjligheter att skapa nytta och affärer mellan varandra. KAMRATSKAP OCH ENGAGEMANG Samhällsbyggarna ska erbjuda medlemmarna möjligheten att upprätthålla gamla kontakter och skapa nya under mer avslappnade former. Det ska vara kul att vara medlem och man ska känna sig delaktig i föreningen. SAMHÄLLSNYTTA Samhällsbyggarna ska bidra till att en oberoende och aktiv debatt förs inom sektorn. Föreningen ska visa branschen vad som händer inom forskning och utveckling genom att lyfta aktuella och intressanta processer, t.ex genom tidningen Samhällsbyggaren. Föreningen ska bidra till att sektorn är attraktiv att verka inom och söka sig till. STABIL OCH LÄTTILLGÄNGLIG FÖRENING Samhällsbyggarna ska över tiden ha en trygg ekonomi och vara en modern förening att räkna med. Föreningen ska ha enkla, smidiga, automatiserade och väldokumenterade processer. Dock ska föreningen ha ett personligt bemötande och finnas tillgänglig för medlemmarna samt vara välkänd i sektorn och till viss del även i samhället. Det ska vara enkelt att ta del av den information som förmedlas. ETIK AUKTORISATION OCH KVALITETSSTÄMPEL Samhällsbyggarna ska verka för en hög etik inom framförallt föreningen men även sektorn i stort. Samhällsbyggarna ska ha tydliga riktlinjer för vad föreningen står för och vad som förväntas av medlemmarna. Inom vart och ett av dessa prioriterade områden har det därefter tagits fram flertalet konkreta aktivitetspunkter och handlingsplaner som styrelsen och kansliet nu arbetar efter för att nå uppsatta mål. MEDLEMSBLADET NR

8 FÖRENINGSNYTT NYA MEDLEMMAR JUN NOV 2013 Aida Sahmanovic Sollentuna Kommun / Sollentuna Projektledare infrastruktur Alex Mabäcker-Johansson Mabäcker Group AB / Stockholm VD Anders Strömgren Kungliga Tekniska högskolan Student Andreas Magnusson Looström & Gelin Konstruktionsbyrå / Danderyd Konstruktör Anna Ragell Stockholms stad Exploateringskontoret / Sthlm Värderare Annette Lindgren Atterhem Skellefteå kommun / Skellefteå Fastighetsutvecklare Annika Engströmer DTZ Sweden AB / Stockholm Associate, Valuation Ann-Sofie Freiholtz Göteborgs stad Fastighetskontoret / Göteborg Fastighetsvärderare Axel Engström Högskolan i Gävle Student Barbro Julstad Bellman Lina Lantmäterimyndigheten i Västernorrlands län Björn Arvidsson SEB, Investment Banking / Stockholm Camilla Krog Högskolan i Gävle Student Carina Edblad AB Färdig Betong / Göteborg VD Carina Nordström Holmen Skog AB / Örnsköldsvik Fastighetsförädlare Carl-Johan Gärdemalm Forum Fastighetsekonomi AB / Umeå Claes Hielte Dijedona Kelmendi Lantmäteriet / Stockholm Förrättningslantmätare Emelie Ulander Gille Huddinge kommun / Huddinge Förrättningslantmätare Emma Åkesson VärderingsInstitutet A Sundqvist AB / Katrineholm Fredrik Hedin Huddinge kommun / Huddinge Förrättningslantmätare Fredrik Karlsson Atkins Sverige AB / Malmö Landskapsarkitekt/Uppdragsledare Helen Ander Göteborgs stad / Göteborg Projektingenjör Helena Skeppner Swedbank AB / Stockholm Henrik Nordlund Rikshem / Stockholm Fastighetschef Stockholm Jacob Gerson Gerson Real Estate AB / Stockholm VD Jacob Stenlund ICA Fastigheter Sverige AB / Västerås Ekonomichef Jessica Nyman Norrbryggan AB / Falun Joakim Bill Rikshem / Stockholm Affärsutvecklare Johan Buhre Sollentuna Kommun / Sollentuna Exploateringsingenjör Johan Samuelsson Johanna Andersson Sollentuna Kommun / Sollentuna Exploateringsingenjör Johanna Lundmark Lantmäteriet / Luleå Lantmätare Jonas Larson Mannheimer Swartling Advokatbyrå / Göteborg Advokat Jonas Mejhert Kungliga Tekniska högskolan Student Jonathan Molund Högskolan i Gävle Student Jonny Gustavsson Urkraft Partnering & Ledarskap / Skövde VD Katinka Rheyneuclaudes Student 8 MEDLEMSBLADET NR

9 FÖRENINGSNYTT Lars Lindström Ale Kommun / Alafors Mark- och exploateringschef Malin Hultman Södertälje kommun / Södertälje Exploateringsingenjör Malin Larsson Lunds Tekniska Högskola Student Malin Malmström Kristianstads kommun / Kristianstad Markförvaltare Malin Pops Runsten Stockholm Vatten AB / Stockholm Marcus Claesson NAI Svefa / Jönköping Skogs- och lantbruksvärderare Marcus Spetz Spetz Fastighetskonsult AB / Linköping Fastighetsvärderare Maria Lindqvist Lunds Tekniska Högskola Student Marita Vahemann Martin Fritzell Göteborgs stad Fastighetskontoret / Göteborg Fastighetsvärderare Martin Hedlund Looström & Gelin Konstruktionsbyrå / Danderyd Konstruktör Martin Ivarsson Södertälje kommun / Södertälje Exploateringsingenjör Martin Wallentin Kungliga Tekniska högskolan Student Mattias Larsson NAI Svefa / Östersund Mia Sjö Lantmäteriet / Gävle Utredare/internationell samordnare Michaela Bugge Lunds Tekniska Högskola Student Mikael Lundbäck NAI Svefa / Luleå Mikaela Lindberg Kungliga Tekniska högskolan Student Märit Walfridsson Lantmäteriet / Gävle Nicklas Fajerson Trafikverket / Solna Ola Gustafsson Lantmäteriet / Bollnäs Ola Robertsson Karlskrona Kommun / Karlskrona Mark och Exploateringschef Oscar Lekander Rikshem / Stockholm Affärsutvecklare Peter Genfors NAI Svefa / Växjö Skog- och Lantbruksvärderare Rikard Eliasson IPD Norden AB / Stockholm Client Consultant Robert Eckerdal Huddinge kommun / Huddinge Lantmätare Sara Jägermo Eminenta Värdia / Täby Småhusvärderare Simon Nikolaev Kungliga Tekniska högskolan Student Sofie Olin Lunds Tekniska Högskola Student Stefan Sandberg COWI AB / Solna Vice president Buildings Thomas Bergfeldt NCC AB / Solna Affärsstrateg Hållbara Affärer Tina Karrbom Gustavsson KTH / Bygg- och Fastighetsekonomi Universitetslektor Docent Torbjörn Sohlberg Tougwa Franklin Ngosong Malmö högskola Student Ulf Löfgren Lantmäteriet / Borlänge lantmätare Viktor Pettersson Stockholms stad Exploateringskontoret / Sthlm Fastighetsvärderare Ylva Gomér Forss WSP Analys & Strategi / Stockholm Stads- och Fastighetsutvecklare Åsa Överlind Trafikverket / Solna Avtalssamordnare/Markförhanling MEDLEMSBLADET NR

10 REFERAT Samhällsbyggare på hög nivå Rapport från ett spännande studiebesök på Gothia Towers fredag den 22 november. TEXT & BILD: LARS BOWALD EN VACKER EFTERMIDDAG i slutet av november tog en grupp samhällsbyggare bygghissen upp de 29 våningarna till taket på Gothia Towers tredje och högsta torn. Det var ett studiebesök på hög nivå där vi fick lära oss mer om glidformsgjutning, spännarmering, bygglogistik och annat som ska leda till att Göteborg får det femte största hotellet i Europa. Från taket har man en fantastisk utsikt över Göteborg och när man tittade över till det andra tornet kunde man se hotellets spa-gäster bada i en alldeles ny glaspool hängande utanpå fasaden till den påbyggda delen av hotellet. Ombyggnationen vid Gothia Towers startade i liten skala med en ny entré i april Sommaren 2012 slutförde Peab ombyggnationen av en befintlig restaurang och sedan dess har utmaningen varit att färdigställa tillbyggnaden på sex våningar. Parallellt har grundläggningen för det stora nybygget pågått, där den stabiliserande mittkärnan med en för Sverige ganska ovanlig produktions- metod har byggts. Den cirka nittio meter höga mittkärnan är en stabil konstruktion utan skarvar och har utförts genom glidformsgjutning på plats. Med det tredje hotelltornets tjugonio våningar får Gothia Towers Hotell ett tillskott på drygt 500 hotellrum. Det ombyggda och nyskapande Gothia Towers blir en mötesplats på hög nivå. Med Breeam-certifiering och högklassig standard är Peab med och skapar en anläggning i absolut världsklass. Peabs Ann Magnusson berättade och visade runt oss på bygget med stort engagemang och till stor glädje för oss besökare. VI FICK EN MINNESVÄRD eftermiddag som avslutades med Gothias berömda King Size räckmacka på topprestaurangen Heaven MEDLEMSBLADET NR

11 ANNONS Landskrona stad, Stadsbyggnadsförvaltningen Lantmäterimyndigheten söker Förrättningslantmätare Läs mer på och sök via vår hemsida landskrona.se ANNONS Lantmätare vi söker en medarbetare som vill arbeta med såväl markåtkomst som fastighetsförvaltning över hela landet. Arbetsplatsen är i Stockholm. naturvardsverket.se/jobb Vill du bidra i vårt arbete för en bättre miljö? Naturvårdsverket arbetar på uppdrag av regeringen och är den myndighet i Sverige som har överblick över hur miljön mår och hur miljöarbetet går. Vi har också uppgiften att samordna, följa upp och utvärdera arbetet med Sveriges miljömål. MEDLEMSBLADET NR

12 FÖRENINGSNYTT Nu drar följande program igång inom Samhällsbyggarna Mer information om samtliga program kommer ni att kunna ta del av via hemsidan, i kommande nyhetsbrev ( e-post) samt i nästa medlemsblad. Vi ser gärna att fler orter får ta del av nedanstående program. Är du intresserad av att starta/driva liknande program på din ort? Kontakta Olof Johansson eller kansliet för att få mer information. Unga ledare Detta program är till för dig som har arbetat i ca 5-15 år och antingen har viss tidigare ledarerfarenhet, haft större projektledaransvar och/eller har en ambition att ta dig an ledaransvar i framtiden. Denna grupp kommer att utgå mycket från diskussion och lärande av varandra. Dessutom kommer erfarna ledare från sektorn framförallt att delge sina personliga erfarenheter kring ledarskap. Programmet börjar i mars 2014 och består av ungefärligt en träff i månaden året ut. Programmets träffar utgår från Stockholm. Skicka in en intresseanmälan till så återkommer vi så småningom med en länk till fullständig ansökan. 12 MEDLEMSBLADET NR

13 FÖRENINGSNYTT Mentorsprogram Detta program är till för dig som har arbetat i upp till ca 10 år och har behov av ett bollplank för din fortsatta utveckling. Programmet börjar med en gemensam uppstartsträff där vi med hjälp av en personalspecialist delger nycklar för ett givande mentorskap. Därefter vidtar individuella träffar mellan adept och mentor. Programstart sker i mars 2014 och pågår året ut. Skicka in en intresseanmälan till så återkommer vi så småningom med en länk till fullständig ansökan. Karriärvägledning Detta är till för dig som är yrkesverksam eller på väg ut i arbetslivet och har behov av diskutera din framtida karriärsutveckling. Vi har här inlett ett samarbete med en personalspecialist och kan genom detta erbjuda en initial kostnadsfri konsultering. Uppstart av detta sker under våren ANNONS En bra vardag för alla göteborgare Projektledare som brinner för samhällsbyggnad Trafikkontoret På trafikkontoret är du med och formar framtidens Göteborg! Som projektledare initierar och beställer du utredningar, analyser och trafikförslag. Din utmaning är att styra och driva intressanta, utvecklande och spännande projekt när det gäller tid, resurser, kvalitet och resultat. För att lyckas i din ledarroll arbetar du utifrån ett coachande förhållningssätt. Sök jobbet på: goteborg.se/ledigajobb MEDLEMSBLADET NR

14 REFERAT Nanopartiklar förstör sjöarna Nanoteknik för samhällsbyggare väckte intresse och förundran bland Samhällsbyggare under ett seminarium i november. TEXT: ERIC BÅVE, SEKR. I SEKTIONEN FÖR HÅLLBAR UTVECKLING BÅDE ETT RÅD OCH ETT centrum för nanoteknik finns med bland de förslag som ska göra hanteringen av nanoteknikmaterial säker enligt SOU 2013:70 som Elin Simonsson, utredningssekreterare berättade om för ca 20 deltagare på Sektionen för hållbar utvecklings seminarium den 20 november i Sundbyberg. Nanocentrum ska vara den operativa delen under Nanorådet. På samma sätt som Klimatberedningen och Miljöforskningsberedningen är oberoende organ direkt under regeringen. Anders Finnsson berättade om arbetet med att identifiera nanopartiklar av silver i kläder mm som vid tvättning kommer ut i avloppssystem och så småningom dödar behövliga bakterier i vattendrag och sjöar. Välkommen att delta i remissarbetet i Sektionen för hållbar utvecklings regi. Du kan skicka synpunkter och frågor eller begäran om en digital version av utredningen till under december månad. 14 MEDLEMSBLADET NR

15 AKTIVITET Årsmöte inom föreningen Samhällsbyggarna 2014 Tisdag 20 maj 2014, Stockholm 20 maj Enligt Samhällsbyggarnas stadgar är årsmötet föreningens högsta beslutande organ. Föredragningslista och alla tillhörande handling ar kommer finnas tillgänglig för medlemmar senast tre veckor före årsmötet på föreningens hemsida. Vi påminner om att motioner till årsmöte ska vara styrelsen tillhanda senast 15 mars. Vid årsmöte har varje medlem en röst. Frånvarande medlem kan i skriftlig fullmakt utse annan medlem att företräda sig och sin röst. Årsmötet kommer äga rum i Stockholm. Exakt tid och plats meddelas i kommande medlemsblad där även anmälnings information anges. ANNONS Lantmäteriet söker en lantmätare/lantmäteriingenjör Läs mer på MEDLEMSBLADET NR

16 Posttidning B Returadress: Samhällsbyggarnas medlemsblad Box Stockholm God Jul och Gott Nytt år önskar vi på Samhällsbyggarnas kansli till alla medlemmar! Kansliet har julledigt från 23 december och öppnar åter den 7 januari Vi tackar för gott samarbete under året. Väl mött 2014! Olof, Pia och Dorothea Nordisk lantmäteritidskrift De nordiska lantmäteriföreningarna har nu tillsammans tagit fram och publicerat Nordisk lantmäteritidskrift Du kan läsa den på vår hemsida För den som är intresserad finns möjlighet att få tidskriften i tryckt form. Kontakta kansliet på och ange adress så skickar vi en tidning med posten.

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson AO Bygg 0733-376547 Region Bygg Väst & Region Bostad Väst Sam Ekman Informatör AO Bygg 0733-373423 Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region

Läs mer

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf Welcome Hotell Skyttestafett 2002 Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf 1 Ale Skf 723 469 1192 11 Moälven-MoDo 703 450 1153 Mikael Fors 147 97 244 Petter Eriksson 145 96 241 Håkan Sundström 144 96 240

Läs mer

ST inom Försäkringskassan 2012-10-26 Avdelning 102

ST inom Försäkringskassan 2012-10-26 Avdelning 102 FÖRHANDLINGSANSVARIGA VID REVISION 2012-10-01 Detta är den ansvarsfördelning som görs av avdelningsstyrelsen. Ansvaret handlar om att vara den person som arbetsgivaren tar kontakt med inför kallelse till

Läs mer

Förteckning över certifierade värdeförvaringstekniker

Förteckning över certifierade värdeförvaringstekniker Denna förteckning omfattar de personer som DNV GL har certifierat som värdeförvaringstekniker enligt "Kravspecifikation för certifiering av Värdeförvaringstekniker". Förteckningen är sorterad efter postort.

Läs mer

070-215 15 06 031-775 19 90 010-568 70 00 036-12 20 08 070-449 85 06 070-312 43 29 070-323 44 07 031-83 20 77 035-14 42 50 0481-140 05 08-777 55 60

070-215 15 06 031-775 19 90 010-568 70 00 036-12 20 08 070-449 85 06 070-312 43 29 070-323 44 07 031-83 20 77 035-14 42 50 0481-140 05 08-777 55 60 Anton Bingebo Göthberg Holmlund Yxhage Arne Bakke Bengt Lindström Bert-Ove Adolfsson Björn Mogren Bo Chronier Bo Börge Borgström Christer Moreau Dag Berglund Daniel Sammelin Eeero Laakso Emil Barrelöv

Läs mer

Resultatlista 2013 Kolum Na n2 Ort Startt S id lum lutt n1

Resultatlista 2013 Kolum Na n2 Ort Startt S id lum lutt n1 Resultatlista 2013 Kolumn2 Namn Ort Starttid Kolumn1 Sluttid 1 K Johnsson, Birgitta Svenljunga 00:44:04 2 K Höglund, Annica Bredaryd 00:44:30 3 K Davidsson, Anna Värnamo 00:44:56 4 K Franzen, Kristina

Läs mer

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65 PM Golf 2012 Längsta drive och närmast hål Fredag 21 sept Parkbanan Längsta drive herr Johannes Andersson & Mats Birgersson 276 Längsta drive dam Monika Ax 182 närmast hål herr Mats Birgersson 0.89 närmast

Läs mer

Kontaktuppgifter Fairtrade City, juli 2013

Kontaktuppgifter Fairtrade City, juli 2013 Kontaktuppgifter Fairtrade City, juli 2013 Alingsås: Askersund: Avesta: Borås: Botkyrka: Boxholm: Eda: Emmaboda: Maria Thyrell, Kommunikatör Alingsås Kommun Maria.Thyrell@alingsas.se Tel: 0322-61 71 85

Läs mer

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net Alingsås Arboga Arvika 14 BG Vikben 23 Au Vikben 22 BG Vikben 24 BG Vikben 24 Au Sporrong 24 Ag Vikben 24 Ag Vikben+krona 24 Au Sporrong Askersund (väldigt lik Säter??) Avesta Boden 13 Au Vikben 22 Au

Läs mer

Ort Butik Telefonnr Mailadress

Ort Butik Telefonnr Mailadress Ort Butik Telefonnr Mailadress Alingsås Intersport 0322-10341 niklas.dahlberg@intersport.se Teamsportia 0322-63 99 90 klubb.alingsas@teamsportia.se Arvika Intersport 0570-12180 Lars.Silfalt@intersport.se

Läs mer

Bli hållbarhetscoach på riktigt

Bli hållbarhetscoach på riktigt Bli hållbarhetscoach på riktigt Nu kan Du som student bli hållbarhetscoach för ditt egna hotell! Vi söker 60 coacher som under ett drygt år vill vara med och förbättra hållbarhetsarbetet på Nordic Choice

Läs mer

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT Stålboda 2005-08-20 arr: Bromma Skf WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 1 Bälgviken 1156 Jonas Malmqvist 141 96 237 Niklas Halling 141 93 234 Hans Sundén 138 93 231 Helena

Läs mer

P 03. Mobil 0733439633 Hem 6116048. Mobil 0739-182211 Hem 040-450416. Mobil 0703-48 98 34 Hem 040-30 60 79. Mobil 0733-660586 Hem 040-475730

P 03. Mobil 0733439633 Hem 6116048. Mobil 0739-182211 Hem 040-450416. Mobil 0703-48 98 34 Hem 040-30 60 79. Mobil 0733-660586 Hem 040-475730 Sidan 1-04-10 Altengård, Isac Hästhovsvägen 4 Pga_altengard@yahoo.se Hem 454880 0734247155 pga_altengard@yahoo.se caroline.altengard@livingandroom.se Andersson, Filip Collins väg 41 daniel.andersson@mff.se

Läs mer

Val som ska förrättas av valkongressen

Val som ska förrättas av valkongressen VALKONGRESSEN 24 MARS 2015 Val som ska förrättas av valkongressen FÖRSLAG FRÅN VALUTSKOTTET Förslag till protokoll från valutskottet Närvarande Lilly Bäcklund (S), Västerbotten (ordförande) Johan Sjölander

Läs mer

Dina kunders förtroende - vårt absoluta fokus Utgåva 2012-05-09. Certifikatsförteckning. av besiktningsmän

Dina kunders förtroende - vårt absoluta fokus Utgåva 2012-05-09. Certifikatsförteckning. av besiktningsmän Certifikatsförteckning Besiktningsmän för lekredskap och platser för lek, motion eller annan utevistelse enligt kravspecifikation för certifiering av platser för lek, motion eller annan utevistelse, samt

Läs mer

WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 2004. Resultat STAFETTEN

WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 2004. Resultat STAFETTEN Resultat STAFETTEN 1 Söderala 1150 Helena Jansson 144 94 238 Peter Lavér 136 94 230 Bengt Jansson 136 92 228 Stefan Burchardt 139 89 228 Carina Norling 134 92 226 2 Ulvsby 1148 Roger Jansson 142 91 233

Läs mer

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18 SLUTRESULTAT Lagtävling Stafetten Plac Lag Omg 1 Omg 2 Total 1 Mönsterås 706 452 1158 Per Claesson 142 92 234 Roger Hansson 143 91 234 Clas Bernhardsson 144 89 233 Danne Lundquist 139 91 230 Jennie Lundquist

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn:

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn: Klass Placering Resultatlista, enskild rond - netto Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn Rond 1 Spel.kat. Spelform Scramble, Slagtävling Klubb CBA S-HCP Datum 2014-08-24 Resultat Särskiljning 1

Läs mer

Riktad Indragning. Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) I övrigt se sändlista sid 2

Riktad Indragning. Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) I övrigt se sändlista sid 2 Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) Riktad Indragning I övrigt se sändlista sid 2 Ref. Helena Hansson, tel. 040-680 02 60 Datum 2007-05-29 Nr. Orifarm

Läs mer

Blodtrycksmätning. D Danderyd Apotek Hjärtat Enebyängen

Blodtrycksmätning. D Danderyd Apotek Hjärtat Enebyängen Blodtrycksmätning A Angered Apotek Hjärtat Angered Centrum Arboga Apotek Hjärtat Ahllöfsgatan Arlandastad Apotek Hjärtat Eurostop Arvika Apotek Hjärtat Torget B Bengtsfors Apotek Hjärtat Storgatan Bromma

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael Fors 147 89 236 Donald Johansson

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006

Welcome Hotel skyttestafett 2006 Welcome Hotel skyttestafett 2006 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael

Läs mer

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder:

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: 1 KONTAKTOMRÅDEN Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: du som medlem dig när du behöver hjälp i någon facklig fråga

Läs mer

Förnamn Efternamn Gatuadress Postadress Hemtelefon Mobil Epost. Eric Agestam Kvarngatan 4 24331 HÖÖR 0413-21944 eric.agestam@ess.slu.

Förnamn Efternamn Gatuadress Postadress Hemtelefon Mobil Epost. Eric Agestam Kvarngatan 4 24331 HÖÖR 0413-21944 eric.agestam@ess.slu. Förnamn Efternamn Gatuadress Postadress Hemtelefon Mobil Epost Eric Agestam Kvarngatan 4 24331 HÖÖR 0413-21944 eric.agestam@ess.slu.se Jonas Andersson jonand_81@hotmail.com Agneta Andersson-Johansson Maglasätevägen

Läs mer

Mälardalens Högskola i Västerås

Mälardalens Högskola i Västerås Deltagare i konferensen 20-21 november 2000 Rikard Andersson Utbildningsbevakare Elizabet Damceska Studierektor Therese Gustavsson Utbildningsbevakare Kent Hartman Studierektor Amund Hunstad Maria Lindén

Läs mer

Klass: Flickor 14. Klass: Flickor 15. Klass: Flickor 16 Rond: 1

Klass: Flickor 14. Klass: Flickor 15. Klass: Flickor 16 Rond: 1 Bankboken Cup Regionsfinal NÄSSJÖ GK Klass: Flickor 13 Datum: 2004-07-13 1 Emma Gillström NÄSSJÖ GK 93 2 Caroline Olsson LAGANS GK 96 3 Cecilia Sätermo TRANÅS GK 99 4 Cajsa Aranäs KALMAR GK 101 5 Lisa

Läs mer

Hemförsäkring för dig som är HSB-medlem! En riktigt bra hemförsäkring anpassad till dig som HSB-medlem. Självklart till ett förmånligt pris!

Hemförsäkring för dig som är HSB-medlem! En riktigt bra hemförsäkring anpassad till dig som HSB-medlem. Självklart till ett förmånligt pris! Hemförsäkring för dig som är HSB-medlem! En riktigt bra hemförsäkring anpassad till dig som HSB-medlem. Självklart till ett förmånligt pris! Som kund hos If får du allt det här...... en hemförsäkring speciellt

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014 Klass Resultatlista, ackumulerat - brutto Postmästerskap Golf 2014 A-klassen Rond 2 Spelform Slaggolf CBA -2 Datum 2014-09-21 Placering Namn Spel.kat. Klubb S-HCP Rondresultat Resultat 1 Mats Birgersson

Läs mer

Lantmätarutbildningen på LTH & forskning om fastighetssamverkan FREDRIK WARNQUIST

Lantmätarutbildningen på LTH & forskning om fastighetssamverkan FREDRIK WARNQUIST Lantmätarutbildningen på LTH & forskning om fastighetssamverkan FREDRIK WARNQUIST Fredrik Warnquist Civilingenjör i Lantmäteri LTH 2005 FLM Lantmäteriet Ystad 2005-2007 (2008) Lärare & forskare Fastighetsvetenskap

Läs mer

Universities in Sweden

Universities in Sweden Universities in Sweden Blekinge tekniska högskola Office/Enheten för Externa Relationer Postadress: Blekinge Tekniska Högskola, 371 79 Karlskrona Telefon: 0455-38 50 00 Fax: 0455-38 52 07 Enhetschef: Lena

Läs mer

Välkommen till SCB:s frukostseminarium om grönytor

Välkommen till SCB:s frukostseminarium om grönytor Välkommen till SCB:s frukostseminarium om grönytor Hur gröna är våra städer? Foto: Stefan Svanström Stefan Svanström & Jerker Moström Avdelningen för Regioner och Miljö Statistiska centralbyrån facebook.com/statisticssweden

Läs mer

ANMÄLNINGSLISTA Anmälda och inbetalda startavgifter tom 2013-08-30

ANMÄLNINGSLISTA Anmälda och inbetalda startavgifter tom 2013-08-30 ANMÄLNINGSLISTA Anmälda och inbetalda startavgifter tom 2013-08-30 DXR K2 Elin Egnor Malmberget Sara Ek Gällivare Leona Engfors Gällivare Evelina Engman Gällivare Susanne Engman Gällivare Sandra Eriksson

Läs mer

Mediaplan & företagspresentation

Mediaplan & företagspresentation Mediaplan & företagspresentation 05 Annons- & utgivningsplan Om oss! Väljer du Fastighetsnytt som din kanal för marknadsföring och profil ering är du med i ett större sammanhang och når en målgrupp av

Läs mer

Comenius fortbildning omg 2, april 2012

Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Beviljas med svenska medel Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i EUR Dnr Projekt/aktivitet Poäng Land 2012:2304 Jobbskuggning 101 F Karlskrona Blekinge län 1 434

Läs mer

ST inom Försäkringskassan 2015-05-19 Avdelning 102

ST inom Försäkringskassan 2015-05-19 Avdelning 102 BESKRIVNING AV FÖRSÄKRINGSKASSANS ORGANISATION KOPPLAD TILL ORGANISATION FÖR PARTSSAMVERKAN OCH ÖVER VILKA SEKTIONER SOM ST:S MEDLEMMAR TILLHÖR Förteckningen ska tydliggöra hur FK:s organisation är kopplad

Läs mer

Aktuell adresslista till Regionala utvecklingscentra Uppdaterad 07 09 av RegPed, Uppsala

Aktuell adresslista till Regionala utvecklingscentra Uppdaterad 07 09 av RegPed, Uppsala Lärosäte Benämning Adress Kontaktperson Telefon, fax mailadress Borås CSU Högskolan i Borås Centrum för skolutveckling 501 90 Borås Hans Johansson Tel: 033-16 43 85 Mob:0733-32 10 01 Fax: 033-16 40 06

Läs mer

Tillgång till grönytor/grönområden i och omkring tätorter

Tillgång till grönytor/grönområden i och omkring tätorter Tillgång till grönytor/grönområden i och omkring tätorter Statistik från satellit Storstadsnatur Konferens om grönstruktur och landskap i Stockholmsregionen Tisdagen den 4 maj 2010 Marianne.Eriksson@scb.se

Läs mer

Deltagarlista. Sambruks dygnsmöte, 2-3 maj 2007. Namn Kommun/Organisation Tel.nr. Babacic, Senad Kommentus Upphandling Projekt - Barnomsorg

Deltagarlista. Sambruks dygnsmöte, 2-3 maj 2007. Namn Kommun/Organisation Tel.nr. Babacic, Senad Kommentus Upphandling Projekt - Barnomsorg Axelsson, Lena Lycksele Kommun 0950-1639 99 lena.axelsson@edu.lycksele.se Babacic, Senad Kommentus Upphandling Blomkvist, Curt Hudiksvalls kommun curt.blomkvist@hudiksvall.se Calmestig, Mikael Kumla kommun

Läs mer

Bokningsläge (hela landet)

Bokningsläge (hela landet) Bokningsläge (hela landet) Uttagsdatum Provtyp Vecka 2015-06-15 kl 4:00:05 B Antal bokade provtider Summa Kapacitet Andel lediga provtide r % Antal lediga provtider 25 138 5 062 5 200 2,65% Borås 0 141

Läs mer

Vill du bli en ännu bättre chef? Ta del av allt från seminarier och chefsevent till ledarskapsutbildningar.

Vill du bli en ännu bättre chef? Ta del av allt från seminarier och chefsevent till ledarskapsutbildningar. 2015 Vill du bli en ännu bättre chef? 2014 Ta del av allt från seminarier och chefsevent till ledarskapsutbildningar. Få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Vision arrangerar en mängd utbildningar

Läs mer

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson Enstånk Mod -85 Heat 1 Heat 2 Heat 3 9 Marino Carlsson 60 Johnny Olofsson 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 57 Pia Karlsson Fabjan 68 Anders Norell 2 Tomas Sjöström 63 Patrik Strandh 53 Kent Nordin

Läs mer

Kungsbacka-spelen Lördag

Kungsbacka-spelen Lördag Kungsbacka-spelen Lördag Löpning Starter 3pers + ev reserv Bengt Svensson 99-00 B brsvensson@telia.com 0300-64227 Carl-Magnus Unell 97-98 unell@telia.com 0708-593300 Martin Persson 94-96 0703-996209 Tidtagning

Läs mer

Fackförbund Centralt Lokalt

Fackförbund Centralt Lokalt Till Chefer Sidan 1 2015-06-17 Fackliga organisationer i Båstads Kommun Fackförbund Centralt Lokalt Akademikerförbundet SSR Akademikerförbundet SSR Lars Rydell Camilla Gudmundsson Box 12800 tfn: 08-617

Läs mer

Svenska truppen till Paralympics i London 2012

Svenska truppen till Paralympics i London 2012 Svenska truppen till Paralympics i London 2012 Sveriges Paralympiska Kommitté har gjort sin slutgiltiga uttagning av truppen till Paralympics. Truppen består av 58 idrottare som kommer att tävla i totalt

Läs mer

Introduktion till processäkerhet 4 november 2013

Introduktion till processäkerhet 4 november 2013 Introduktion till processäkerhet 4 november 13 1 Blenda Weibull Konsult AB Blenda Weibull 2 Aga Gas AB Pia Andersson 3 AstraZeneca AB Ursula Noreland 4 AstraZeneca AB Daniel Wiberg 5 Borealis AB Peter

Läs mer

Cannabisprojekt. Ann-Sofie Nordenberg ann-sofie.nordenberg@karlstad.se 054-540 51 65. Magnus Wallgren magnus.wallgren@karlstad.

Cannabisprojekt. Ann-Sofie Nordenberg ann-sofie.nordenberg@karlstad.se 054-540 51 65. Magnus Wallgren magnus.wallgren@karlstad. Cannabisprojekt Samverkan barn och unga - Karlstad 19 april 2012 Ann-Sofie Nordenberg ann-sofie.nordenberg@karlstad.se 054-540 51 65 Magnus Wallgren magnus.wallgren@karlstad.se 054 540 5156 Särskild cannabissatsning

Läs mer

LRF Konsult Juridiska byrån Norra Sverige

LRF Konsult Juridiska byrån Norra Sverige LRF Konsult Norra Sverige Johan A Söderbom, Östersund chef MO Norra skadeståndsrätt Tfn: 063-15 71 09, 070-395 39 05 Karl-Erik Möller, Östersund Intrångs- och arrendefrågor samt Tfn: 063-15 71 08, 070-626

Läs mer

HOTELLKEDJA: SCANDIC HOTELS. Antal. Ert pris / Rumstyp rum

HOTELLKEDJA: SCANDIC HOTELS. Antal. Ert pris / Rumstyp rum HOTELLKEDJA: SCANDIC HOTELS Priser gällande avtalsår 2013 Samtliga priser inkl. frukost, internet & moms Ort Hotellnamn Adress Tel.nr. Antal Ert pris / Rumstyp rum avtalspris LRA Arvika Scandic Arvika

Läs mer

Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27

Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27 Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27 Uppdaterad 2003-02-26 Flickor 9-10 Av: Ronny Wall Frida Sjöberg-93 ÖGIF 10,06 Hissmoforsspelen 28/4-02 Eveline Nyman-Wänseth-92 ÖGIF 10,15 Hissmoforsspelen

Läs mer

Götalandscupen i Rallycross Förlandabanan 28/5 2006 Arrangör: Fjärås MK/Kungsbacka MA Officiell Resultatlista Klass 1: Super Nationell Tot

Götalandscupen i Rallycross Förlandabanan 28/5 2006 Arrangör: Fjärås MK/Kungsbacka MA Officiell Resultatlista Klass 1: Super Nationell Tot Götalandscupen i Rallycross Förlandabanan / 00 Arrangör: /Kungsbacka MA Officiell Resultatlista Klass : Super Nationell 0 Frank Sigeskog ().0,.,.,., A., Volvo S0 B - 0 0 Roy Olsson Karlskrona AK., ().,.,.,

Läs mer

TRRs metodik för uppsagda baseras på: Nuläge

TRRs metodik för uppsagda baseras på: Nuläge Vad gör TRR? Hur står det till idag då? Då och då uppstår situationer då ändrade förutsättningar tvingar företagsledningen att förändra företagets organisation. Vissa gånger med expansion och nyrekrytering

Läs mer

Badmintonstadion Cup 2003. 8-9 feb 2003

Badmintonstadion Cup 2003. 8-9 feb 2003 8-9 feb 2003 GENERELL MATCHSTATISTIK Totalt antal deltagare: Antal deltagande män: Antal deltagande kvinnor: Totalt antal matcher i tävlingen: Antal spelade matcher incl. WO-matcher: Antal spelade matcher

Läs mer

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255.

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255. Agneta Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 073-441 41 53 agneta.alfredsson@spray.se Lars Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 070-877 86 56 alfredsson.lasse@spray.se

Läs mer

TV4 AB Ansvarig utgivare

TV4 AB Ansvarig utgivare TV4 AB Ansvarig utgivare 2012 TV4 AB Casten Almqvist VD Kanaldirektör TV-kanaler & Billboards Digitala Medier Annonsering, på alla plattformar Canal + Peter Lindström Cecilia Beck-Friis Michael Grimborg

Läs mer

Comenius fortbildning januari 2012

Comenius fortbildning januari 2012 Comenius fortbildning januari 2012 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Beviljat antal mobiliteter Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i (ange valuta) 2012:370 Språkmetodkurs (centr) 83 1 F Ronneby Blekinge

Läs mer

Resultatlista Mårtensträffen 2010

Resultatlista Mårtensträffen 2010 Resultatlista Mårtensträffen 2010 Resultat i A-vapen Klass 1 1 Daniel Stodola Trelleborgs Psk förening 37/23 8 2 Anders Hornwall Överums PK 37/23 8 3 Carin Jansson Överums PK 35/21 2 Resultat i A-vapen

Läs mer

Välkommen till Sverige! Din väg till jobbet

Välkommen till Sverige! Din väg till jobbet Välkommen till Sverige! Din väg till jobbet VI hjälper dig hitta din väg till jobbet Eductus hjälper personer att få jobb och företag att hitta medarbetare. Om du saknar utbildning så hjälper vi dig med

Läs mer

121 77 Globen - Stockholm 070-576 19 10

121 77 Globen - Stockholm 070-576 19 10 Denna förteckning omfattar de personer som DNV GL har certifierat som byggarbetsmiljösamordnare enligt "Kravspecifikation för certifiering av Byggarbetsmiljösamordnare". Förteckningen är sorterad efter

Läs mer

D-A Transport racet 2014-04-18

D-A Transport racet 2014-04-18 GrE ABC Förare Efter 3 rundor Plats Nr Förare Klubb Kartläsare Bil Anmälare Runda 1 Runda 2 Runda 3 Total Bästa Näst bästa Total 1 8 Johan Gustavson Ludvika MS Sabina Wallberg VW GOLF 2 Anmälare: www.rallyimport.se

Läs mer

Sista. 2012-01-07 Torsby Brukshundklubb Camilla Larsson, 0703460057 milliz78@hotmail.com 2012-01-01 Ja 1 1 1 1

Sista. 2012-01-07 Torsby Brukshundklubb Camilla Larsson, 0703460057 milliz78@hotmail.com 2012-01-01 Ja 1 1 1 1 2012-01-05 Österåkers BK Yvonne Ahlin 070 73 66 061 yvonne@facerase.biz 2011-11-01 Kistamässan Ja 2 1 2012-01-06 Österåkers BK Yvonne Ahlin 070 73 66 061 yvonne@facerase.biz 2011-11-01 Kistamässan Ja 1

Läs mer

VBF Förbundsmästerskap i Rally 2015, Bilklass 1 A=30/5, B=11/7, C=15/8, D=19/9, E=17/10 NAMN KLUBB BIL A B C D E TOT PLAC Mats Jonsson Forshaga MC

VBF Förbundsmästerskap i Rally 2015, Bilklass 1 A=30/5, B=11/7, C=15/8, D=19/9, E=17/10 NAMN KLUBB BIL A B C D E TOT PLAC Mats Jonsson Forshaga MC VBF Förbundsmästerskap i Rally 2015, Bilklass 1 Mats Jonsson Forshaga MC Ford Escort 18 18 Tom Thomasson MK Ratten Mitsubishi 15 15 Roger Gustafsson ÖRMC Mitsubishi 13 13 Mattias Lindberg Vänersborgs MK

Läs mer

file:///c:/vikfri/mangkamp2014/windathletics/mangkamp/smim_resultat.html

file:///c:/vikfri/mangkamp2014/windathletics/mangkamp/smim_resultat.html Sida 1 av 10 Resultat SM i Mångkamp 2014 SM i Mångkamp 2014 MÄN TIOKAMP 100 M LÄNGD KULA HÖJD 400 M 110 M H DISKUS STAV SPJUT 1500 M POÄNG 1 Fabian Rosenquist -91 GoIF Tjalve 11.41 7.17 11.90 1.92 49.31

Läs mer

Officiell Resultatlista Totalt Klass 1: Super Nationell

Officiell Resultatlista Totalt Klass 1: Super Nationell Götalandscupen i Rallycross Förlandabanan /5 008 Arrangör: / Kungsbacka MA Officiell Resultatlista alt Klass : Super Nationell Omg Omg Omg Plac Nr Förare/Anmälare Klubb/Bil Platssiffra Bästa tid 0 Martin

Läs mer

LÄN NAMN KONTAKT ERBJUDER UTBILDNING Therese Sehlstedt. therese.sehlstedt@boden.se

LÄN NAMN KONTAKT ERBJUDER UTBILDNING Therese Sehlstedt. therese.sehlstedt@boden.se NORRBOTTEN LÄN NAMN KONTAKT ERBJUDER UTBILDNING Therese Sehlstedt therese.sehlstedt@boden.se introduktion till HAP, VÄSTERBOTTEN Olov Stenlund olov.stenlund@skelleftea.se HAP-utbildningar HAP. LOKALT Boden

Läs mer

Andel beh. inom 3 tim. %

Andel beh. inom 3 tim. % Webbtabell 1. Andel av trombolysbehandlade patienter som behandlats inom 3 tim av samtliga behandlade med trombolys samt antal behandlade patienter över 80 år. Andel beh. inom 3 tim. Antal >80 år Andel

Läs mer

Namn URL adress E-mail adress Alingsås Judoklubb www.alingsasjudo.org sonny.dahl@alingsas.se Arboga Judoklubb

Namn URL adress E-mail adress Alingsås Judoklubb www.alingsasjudo.org sonny.dahl@alingsas.se Arboga Judoklubb Namn URL adress E-mail adress Alingsås Judoklubb www.alingsasjudo.org sonny.dahl@alingsas.se Arboga Judoklubb www.idrottonline.se/arboga/arbogajk-judo 0589.14302@telia.com Bodens Bushido Center www.bodenbushido.se

Läs mer

HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10)

HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10) HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10) 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Varför bostadsindex?... 3 2 Hur har vi gjort?... 3 3 Avgränsningar... 4 4 Resultat av HSBs bostadsindex 2014... 5 5 bedömning... 9 6 Frågor och

Läs mer

Sydsvensk regionbildning ideell förening

Sydsvensk regionbildning ideell förening Sydsvensk regionbildning ideell förening Anteckningar från styrelsemöte fredagen den 21 februari 2014 Mötet ägde rum i Konsthallen, Borgmästaregatan 17 i Karlskrona klockan 10-14.30. Närvarande: Landstinget

Läs mer

Resultatlista Mårtensträffen 2010

Resultatlista Mårtensträffen 2010 Resultatlista Mårtensträffen 2010 Resultat i A-vapen Klass 1 1 Daniel Stodola Trelleborgs Psk förening 6/3 4/2 4/4 4/3 4/3 4/4 5/2 6/2 37/23 8 2 Anders Hornwall Överums PK 6/3 5/2 4/4 5/4 5/2 4/4 3/2 5/2

Läs mer

Götalandscupen i Rallycross Strängnäs Motorstadion 2/9 2007 Arrangör: Strängnäs AMS Officell Resultatlista Klass 1: Super Nationell Tot

Götalandscupen i Rallycross Strängnäs Motorstadion 2/9 2007 Arrangör: Strängnäs AMS Officell Resultatlista Klass 1: Super Nationell Tot Götalandscupen i Rallycross Strängnäs Motorstadion / 00 Officell Resultatlista Klass : Super Nationell Omg Omg Plac SMK Trollhättan., ().,.,., A., Martin Nilsson Stålcenter i Väst AB Volvo S0 B - 0 Tomelilla

Läs mer

Stefan Hedin, förklarade stämman öppnad. De närvarande hälsades välkomna.

Stefan Hedin, förklarade stämman öppnad. De närvarande hälsades välkomna. Ideella föreningen Protokoll Sambruk Föreningsstämma 2007-04-23 Plats och tid: Ordenssällskapet W:6, Klara Östra Kyrkogata 8, Stockholm 2007-04-23, kl. 10.00-12.00 Närvarande: Borlänge kommun Botkyrka

Läs mer

Stabil prisutveckling för skog

Stabil prisutveckling för skog Pressmeddelande, den 31 januari 2003 Ny statistik från LRF Konsult Skogsbyrån: Stabil prisutveckling för skog Priserna för skogsfastigheter ökade under andra halvåret 2002 jämfört med det första halvåret

Läs mer

Malmö stad Arbetsmarknads, gymnasie och vuxenutbförvaltningen 1 (1)

Malmö stad Arbetsmarknads, gymnasie och vuxenutbförvaltningen 1 (1) Malmö stad Arbetsmarknads, gymnasie och vuxenutbförvaltningen 1 (1) Datum 2015-10-08 Vår referens Sofia Sjödin Utredningssekreterare sofia.sjodin@malmo.se Tjänsteskrivelse Ansökan från Transfer Syd GYVF-2015-3852

Läs mer

Verksamhetsberättelse år 2004

Verksamhetsberättelse år 2004 Verksamhetsberättelse år 2004 År 2004 var ett händelserikt år för Svenska Taekwondoförbundets ITF sektion regionalt, nationellt och internationellt. Styrelse ITF sektionens styrelse för år 2004 hade följande

Läs mer

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation 2012-03-16 1 (8) Bilaga 1 c Kravspecifikation Övrig förhyrning 1 Introduktion 1.1 Avgränsning Denna kravspecifikation gäller för fordon som inte förhyrs i samband med annan resa, t.ex. flyg eller tågresa.

Läs mer

Apotek som för Trust in Lust sortimentet

Apotek som för Trust in Lust sortimentet Apotek som för Trust in Lust sortimentet Apoteket Källan Apoteket Hästhoven Apoteket Lärkan Apoteket Kupolen Apoteket Bävern Apoteket Vikingen Apoteket Tallen Apoteket Tallen Apoteket Eken Apoteket Fyra

Läs mer

Förteckning över konsulter certifierade i Beteendeanalytisk organisationsutveckling (BAOU)

Förteckning över konsulter certifierade i Beteendeanalytisk organisationsutveckling (BAOU) Förteckning över konsulter certifierade i Beteendeanalytisk organisationsutveckling (BAOU)....................................................................................... Kursledare och handledare

Läs mer

Lärosäte Namn Tfn Adress Mail

Lärosäte Namn Tfn Adress Mail Högskolan Kristianstad Maria Rosberg 044-203 417 291 88 Kristianstad maria.rosberg@hkr.se Högskolan Kristianstad Lars Jonsson 044-203 413 291 88 Kristianstad lars.jonsson@hkr.se Frökengårdsskolan Maria

Läs mer

StartnrKlass Namn Ort Starttid Mål 131M Josefsson, Patrik Mjöbäck

StartnrKlass Namn Ort Starttid Mål 131M Josefsson, Patrik Mjöbäck Bondemilen 2011 Resultatlista StartnrKlass Namn Ort Starttid Mål 131M Josefsson, Patrik Mjöbäck 135M Kretschmer, Jakob Borås 123 M Nielsen, Filip Göteborg 87 M Bengtsson, Nils-Åke Svenljunga 136M Hallberg,

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012. Region Mitt Meddelande

Verksamhetsberättelse 2012. Region Mitt Meddelande Verksamhetsberättelse 2012 Region Mitt Meddelande ST inom Posten Region Mitt lämnar följande verksamhetsberättelse för perioden 2012-01-01 2012-12-31. Region Uppsala Arbetsplatsombud under året. Brevterminal

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto:

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Resultatlista, ackumulerat - brutto Polis SM 2008 Klass Damer-klassen Rond 1 Spelform Datum 2008-08-28 Placering Namn Klubb Spelhcp Rondresultat Resultat 1 Malin Lilliedahl Högbo GK 0 86 86 2 Lena Öbrink

Läs mer

Mötesplats social hållbarhet

Mötesplats social hållbarhet Mötesplats social hållbarhet Invigning 11 mars 2014 #socialhallbarhet Välkommen till Mötesplats social hållbarhet Cecilia Garme moderator Johan Carlson Generaldirektör, Folkhälsomyndigheten Ulrika Johansson

Läs mer

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2015-03-27

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2015-03-27 Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2015-03-27 Boindex sjönk till 131,6 fjärde kvartalet 2014 Ökade småhuspriser förklarar nedgången Boindex uppgick till 131,6 fjärde kvartalet förra

Läs mer

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus.

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. WEBBTABELLER Webbtabell 1 Webbtabell 2 Webbtabell 3 Webbtabell 4 Webbtabell 5 Webbtabell 6 Webbtabell 7 Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. Andel patienter

Läs mer

Samarbete mellan Svensk Bowling och ICA MAXI

Samarbete mellan Svensk Bowling och ICA MAXI Samarbete mellan Svensk Bowling och ICA MAXI Lördagar vecka 9, 10 och 11 kommer SBHF och Svenska Bowlingförbundet att ha ett samarbete med ICA Maxi-butiker runtom i Sverige. Samarbetet är ett unikt tillfälle

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2012 Styrelsen för Föreningen Sveriges Vägingenjörer, FSV, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2012. 1 Reviderad 2013-08-27 Föreningsledningen... 3 Styrelsen

Läs mer

Syrgas vid misstänkt akut hjärtinfarkt

Syrgas vid misstänkt akut hjärtinfarkt Syrgas vid misstänkt akut hjärtinfarkt Årsrapport 2014 Robin Hofmann VO Kardiologi, Södersjukhuset OXYGEN in suspected acute myocardial infarction Friend? Foe X? O₂ vs air DETermination of the role of

Läs mer

Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län.

Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län. 1 Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län. Fastigheter inom planområdet Foskros 10:6 Vika Skogsutveckling AB

Läs mer

Tippade rader 2015 Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 Superetta Supertvåa Dametta

Tippade rader 2015 Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 Superetta Supertvåa Dametta Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 1 AIK Malmö FF IFK Göteborg Malmö FF Malmö FF 2 IF Elfsborg IF Elfsborg Malmö FF IFK Göteborg AIK 3 Malmö FF AIK IF Elfsborg

Läs mer

Mentorskapsprogram 2013/2014. i samarbete med

Mentorskapsprogram 2013/2014. i samarbete med Mentorskapsprogram 2013/2014 i samarbete med REDIRE - att återvända och avkastning Mentor - handledare och förebild med uppdrag att vägleda en yngre person i dennes personliga och professionella utveckling

Läs mer

NÄSSJÖRUNDAN 2013. Föråkare. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare. Ungdom. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare

NÄSSJÖRUNDAN 2013. Föråkare. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare. Ungdom. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare NÄSSJÖRUNDAN 2013 Föråkare 00 B Robert Scholander SMK Eksjö Citroën C2 R2 MAX Patrik Knutsson 0 A Tore Sandberg Vimmerby MS Volvo 244 Sofia Johansson Vimmerby MS Ungdom 1 U Henrik Johansson MK Kinda Volvo

Läs mer

Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Bohuslän Dal Dalarna Gotland/kontaktperson Gästrike/Hälsinge Göteborg Halland Jämtland-Härjedalen

Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Bohuslän Dal Dalarna Gotland/kontaktperson Gästrike/Hälsinge Göteborg Halland Jämtland-Härjedalen Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Eva Johansson 0 Johan Bjerngren Ronneby Anders Johansson 0 Bohuslän Dal Thore Carlsson Stenungsund Rickard Thörnqvist Gullbringa Birger Kjellstedt Mellerud

Läs mer

Tävling: Höstskottet 2012 av Skövde sport o P4 IF. Frågor holm.per@telia.com, 2012-10-

Tävling: Höstskottet 2012 av Skövde sport o P4 IF. Frågor holm.per@telia.com, 2012-10- Tävling: Höstskottet 2012 av Skövde sport o P4 IF. Frågor holm.per@telia.com, 2012-10- 1A 1 Andreas Nyström Motala PK 89697888 63 21 2 Martin Svensson Habo PSK 8612 77877 62 25 3 Gustav Bergenstråle Lidköpings

Läs mer

Ett gemensamt höjdsystem

Ett gemensamt höjdsystem Ett gemensamt höjdsystem Lars E. Engberg Geodesienheten Lantmäteriet Lars.Engberg@lm.se RH 2000 En del av Europas höjdsystem EVRS Stark relation till EVRF 2007 RH2000 är ett certifierat system enligt INSPIRE-direktivet,

Läs mer

Ordförande Daniel Nyman hälsade välkommen och förklarade styrelsesammanträdet öppnat.

Ordförande Daniel Nyman hälsade välkommen och förklarade styrelsesammanträdet öppnat. 1 STYRELSEPROTOKOLL Nr 1/02 Art Konstituerande sammanträde med styrelsen för ÖNBF Dag Lördag 16 februari 2002. Plats Hotel Rica, Skellefteå Närvarande Daniel Nyman Kjell Johansson Barbro Forsman Inger

Läs mer

Mötes- och resepolicy Kick-off 8 november 2011. Trafikverket och Hålllbar Mobilitet Skåne i samverkan!

Mötes- och resepolicy Kick-off 8 november 2011. Trafikverket och Hålllbar Mobilitet Skåne i samverkan! Mötes- och resepolicy Kick-off 8 november 2011 Trafikverket och Hålllbar Mobilitet Skåne i samverkan! Snabba fakta om Trafikverket Generaldirektör Gunnar Malm Huvudkontoret ligger i Borlänge Regionkontor

Läs mer

Deltagarförteckning SIS/TK 412 Fasta bränslen

Deltagarförteckning SIS/TK 412 Fasta bränslen 1 av 5 Ordförande Lennart Jansson Firefly AB Textilgatan 31 120 30 Stockholm 08-449 25 10 08-449 25 01 lennart.jansson@firefly.se 070-5919676 08-4492500 08-4492501 Kenneth Abrahamsson Bränsle & Energilaboratoriet

Läs mer

Nationaldagsgolfen 2015 Resultat Plac Lag Namn Klubb shcp Resultat 1 Nilsson / Nilsson Johannes Nilsson Hagge Golfklubb 12 0,18 m fr H19

Nationaldagsgolfen 2015 Resultat Plac Lag Namn Klubb shcp Resultat 1 Nilsson / Nilsson Johannes Nilsson Hagge Golfklubb 12 0,18 m fr H19 Nationaldagsgolfen 2015 Resultat Plac Lag Namn Klubb shcp Resultat 1 Nilsson / Nilsson Johannes Nilsson 12 0,18 m fr H19 Peter Nilsson 2 Holmkvist / Dahlström Mattias Holmkvist Västerås Golfklubb 10 1,44

Läs mer

Unionens Karriär & utvecklingstjänster. Din väg till ett rikare arbetsliv

Unionens Karriär & utvecklingstjänster. Din väg till ett rikare arbetsliv Unionens Karriär & utvecklingstjänster Din väg till ett rikare arbetsliv 2 Alltför sällan ställer vi oss frågan om vi jobbar med det vi är bra på eller om vi bara jobbar för jobbandets skull. Det är lätt

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 25/2003 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 25/2003 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 25/2003 Generalsekreteraren Till ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Nyintagna ledamöter Styrelsesammanträde den 4 december 2003 Marie Andersson Per-Axel Andrén Henrik

Läs mer