MEDLEMSBLADET EN PUBLIKATION FRÅN SAMHÄLLSBYGGARNA NUMMER 10/2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MEDLEMSBLADET EN PUBLIKATION FRÅN SAMHÄLLSBYGGARNA NUMMER 10/2013"

Transkript

1 MEDLEMSBLADET EN PUBLIKATION FRÅN SAMHÄLLSBYGGARNA NUMMER 10/2013 SÖK TILL UNGA LEDARE! Nu startar vi med Mentorsprogram och karriärvägledning Styrelsen informerar Föreningens prioriterade arbetsområden Börje Nordström Tekniskt råd med fastighets- och PBL-mål

2 LEDARE MEDLEMSBLADET UTGIVARE SAMHÄLLSBYGGARNA BOX STOCKHOLM DROTTNINGGATAN 33 TEL REDAKTIONEN ANSVARIG UTGIVARE: OLOF JOHANSSON REDAKTÖR: DOROTHEA ERIKSSON SAMHALLSBYGGARNA.ORG LAYOUT OCH ORIGINAL HOVER AB: JOHAN STRÖM KARIN STRÖM RICKARD GUNNARSSON ANNONSFÖRSÄLJNING LENNART STARK TEL SAMHALLSBYGGARNA.ORG TRYCK LJUNGBERGS TRYCKERI AB MEDLEMSBLADET UTKOMMER JANUARI 20 FEBRUARI 20 MARS 22 APRIL 20 MAJ 20 AUGUSTI 19 SEPTEMBER 20 OKTOBER 20 NOVEMBER 12 DECEMBER FÖR YTTERLIGARE INFORMATION: ISSN X OMSLAGSFOTO LARS-GÖRAN BOSTRÖM NÄSTA MANUSSTOPP NR 1, JANUARI NR 2, FEBRUARI NR 3, MARS Julhälsning från en nygammal ettåring SÅ HAR DET SNART GÅTT ETT ÅR med den nya föreningen. Som vanligt känns det som att tiden flyger förbi, men det har varit ett givande och lärorikt år som gett många bra insikter inför För det är lite så det fungerar, efter ännu ett år funderar du på hur saker och ting ska utvecklas vidare till nästa år. Det roliga och intressanta när man är ung är att den utvecklingen har en brant kurva. Under första året har du gjort allt för första gången i ny skepnad och du har lagt upp administrativa rutiner som gör att allt förhoppningsvis löper på lättare framåt. Under år två kan du fokusera mer på själva utvecklingsbiten. Jag har tillsammans med styrelsen under hösten fört strategidiskussioner som lett till att vi definierat ett antal övergripande prio områden, som du kan läsa mer om längre bak i tidningen. Under början av 2014 kommer ni också att kunna skönja en del av denna utveckling genom vissa nyheter. Tidningen Samhälls byggaren kommer att få teman i numren (ungefär halva innehållet). Detta är något vi tror kommer höja läsvärdet än mer och som gör att vi kan gå på djupet inom de olika yrkesområden som samhällsbyggandet består av. Men jag hoppas också att ni själv bidrar med artikel idéer, gå in på hemsidan för att läsa mer om hur ni går till väga. Ett koncept för mentorsprogram och program för unga ledare är också under utveckling, något vi hoppas ska ge er yngre yrkesverksamma en hjälp i er yrkesresa. Detta samtidigt som mentorer får möjligheten att lära ut och lära av dessa unga personer. Många liknande program finns redan i näringslivet, men de allra flesta av dessa är kommersiella. Vi anser snarare att dessa frågor ska vara ickekommersiella och genom att nyttja ideella föreläsare så kan erbjuda detta utan kostnad. Dessutom kommer vi att lansera en karriärvägledning där ni får möjlighet att diskutera er karriär och utveckling med en specialist. Har du andra idéer kring vad du tycker borde utvecklas inom föreningen så är vi alltid glada för att få dina kommentarer. Det är många som redan bidrar till detta och det ger oss bra insikter för hur vi ska arbeta med föreningen framåt. Som ettåring har du fortfarande mycket att lära och utforska och Samhällsbyggarna är inget undantag. Men det roliga är att vi i detta fall har att göra med en väldigt utvecklingsbar ettåring. Men innan vi fortsätter den utvecklingsresan för 2014 vill jag passa på att önska er alla en riktigt skön julledighet. Olof Johansson, vd Samhällsbyggarna 2 MEDLEMSBLADET NR

3 PERSONPORTRÄTT BÖRJE NORDSTÖM Ålder: 57 år Aktuell som: Tekniskt råd på Mark- och Miljödomstolen, Umeå Bor: Umeå Familj: Gift, två vuxna egna döttrar samt fyra halvvuxna bonusbarn Intressen: Utveckla sig själv och sitt rockband inom musik, resa runt och kolla på arkitektur, hus, städer och landskap, historia Tekniskt råd i Umeå Han jobbar på Mark- och Miljödomstolen som tekniskt råd med fastighets- och PBL-mål. Börje Nordström berättar om arbetet som Lantmätare, arbetets värde och vikten av noggrann bedömning i målfrågor. TEXT: JOANNA MESSMER FOTO: LARS-GÖRAN BOSTRÖM EFTER EXAMEN FRÅN Kungliga Tekniska Högskolan på 80-talet stannade Börje kvar i fem år på KTHs avdelning för Fastighetsteknik. Där hade han en doktorandtjänst och undervisade men doktor erade inte. Från 1989 jobbade han i fem år på Lantmäteriet i Umeå. Efter det tog han anställning som chef för Lantmäterimyndigheten och chef för kartmätning ända fram till Fastighetsbranschen har dock förändras. Det är lite svårt att få tag på fastighets kunnigt folk, framför allt i den kommunala verksam heten. Efterfrågan på Lantmätare går upp i hela landet. Börje upplyser om att det hela beror på att trenderna minskar i hela landet. Förr rekryterades det mer studenter från hela landet medan det nu har förändras till att vara mer stockholms baserat när det kommer till Lantmäteri linjen. Utöver det har fler högskolor etablerats vilket har förändrat situationen och söktrycket på lantmätare. Vad jobbar du med nu? Jag jobbar på mark- och miljödomstolen i Umeå och Östersund. Mitt jobb är delat mellan båda områden i 50%. Men jag sitter mest på tingsrätten Umeå, där jag bor. MEDLEMSBLADET NR

4 PERSONPORTRÄTT Han jobbar som tekniskt råd med fastighetsmål och mål inom Plan- och Bygglagen. Ofta är det överklaganden gällande bygglov, detaljplaner mm. På Mark- och Miljödomstolen är det en Juristdomare och ett Tekniskt råd som tillsammans agerar domare i målen. Geografiskt sett har jag hand om en stor del av landet Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig? Jag jobbar med mål som jag lottas på. Jag får överklagan med mera som jag ska läsa in mig på och ge förslag på hur vi ska bedöma frågan. Börje berättar om tillvägagångssätten vid osäker het om hur målet ska bedömas. I sådana falla väljer man att antingen ha en syn- och huvudförhandling eller en undersökning för att på så sätt få mer information gällande målet. Sådana undersökningar sker lite då och då, beroende på målet. Ett par gånger i månaden åker jag på syn någonstans i norra Sverige. Så geografiskt sett har jag hand om en stor del av landet. Vad är den största utmaningen med ditt jobb? Det är att mina tidigare yrkeserfarenheter ska komma den här till gagn. Att kunna ta vara på värdet av de tidigare erfarenheterna. Börje förklarar hur viktigt det är att det han tidigare gjort inte ska visa sig vara fel. Det är också en personlig utmaning i anpassning av språk och uppfattning i den styrda verksamheten. Det finns regler. Det är viktigt att få användning för kunskapen i domstol samt att man är noga med hur man uttrycker sig. Formuleringarna ska vara hållbara för framtiden. Det ska vara rätt och acceptabelt för parterna. Ju högre upp man kommer desto noggrannare måste man vara. Vad är det roligaste med ditt jobb? Det är spännande att jobba med en så stor del av landet. Det är en väl spridning på ärendetyperna och det klagas på väldigt olika saker i hela landet. Börje berättar hur roligt det är att få sätta sig in i många olika frågor och förutsättningar. Utöver det berättar Börje om det mest intressanta, att få tid att sätta sig in i vad andra har gjort, att få se geografiska och personliga spår efter individer. Han får resonera, läsa sig in i och förstå samt försöka ta ställning till vad som är rätt eller fel. Under sina år i branschen har Börje haft ganska 4 MEDLEMSBLADET NR

5 En kafferast kan bli som ett seminarium PERSONPORTRÄTT omväxlande jobb. Som Lantmäterichef var han ansvarig för 30 personer plus kommunen och hade alla andra kommuner som bollplank. Som konsult fick han prova på en massa olika saker. Han jobbade även med analys inom tävlingen om Kirunas flytt. Sedan har han också varit coach och stöd till Lantmäteriet i Nacka. Han har haft mycket variation genom åren som har gjort arbetet roligt. Börje nämner hur trevligt han tycker hans två arbetsplatser i Umeå och Östersund är. Det är roligt att komma hit. Det är lite som det var på Teknis, en kafferast kan bli som ett seminarium, enormt givande. Börje beskriver sin arbetsplats både nu och tidigare på KTH som glad och lättsam med många pågående, roliga och givande diskussioner. Jag har aldrig ångrat att jag jobbat på KTH. Det var oerhört givande, väldigt lärorikt och till stor nytta. Jag beklagar att jag inte doktorerade. Börjes tips till unga yrkesverksamma eller studerande i samma bransch: Det är viktigt att fastighetskunskapen kommer till godo i affärsfrågor, planeringsskeden och för att lösa rättighetsfrågor. Börje nämner att det kanske inte låter så attraktivt men poängterar hur spännande hans jobb har varit. Det finns massa olika frågor inom Fastighetsvetenskapen som är spännande och man är alltid nära samhällsutvecklingen. Det har varit spännande att arbeta med samhällsutvecklingsfrågor och på så sätt ta del av det samhället vi lever i. ANNONS Driftig Sollentuna kommun söker EXPLOATERINGSINGENJÖRER Vill du vara med och utveckla Sollentunas framtida stadsmiljö? Du blir en en viktig pusselbit när vi planerar och genomför våra spännande stadsbyggnadsprojekt. MEDLEMSBLADET NR

6 FÖRENINGSNYTT FÖDELSEDAGAR JANUARI år 12 jan Nils O M Rud-Olson C56 Hjo 70 år 1 jan Lars Envall Västerås 6 jan A Håkan Bond K69 Järfälla 15 jan Ingemar Samuelson L68 Borås 16 jan Ulf K G Olsson Lu76 Luleå 16 jan Göran Berndtson C68 Mölndal 18 jan Tom Ramstedt Dala Husby 19 jan Ole Lidbjörk K67 Solna 26 jan Leif E L Leanderson C68 Göteborg 30 jan Jörgen Mosesson C70 Lidingö 60 år 21 jan Lewi Gisselfeldt Forshaga 23 jan Christian Morfeldt K77 Stockholm 27 jan Elisabet A K Soldan Ekerö 30 jan Holger Eriksson C80 Göteborg 50 år 8 jan Hans F O Adolfsson Örebro 11 jan Ulf Hansson K88 Uppsala 17 jan Anne Marie Fredriksson Västerås 18 jan Agneta Olsson L88 Kristianstad 22 jan Klas G Hagberg C88 Västra Frölunda 30 jan Mikael Hertin Västervik 40 år 1 jan Pernilla Gustavsson Torslanda 3 jan Christel Nilsson Limhamn 6 jan Martin Arntell Höllviken 7 jan Janna Björk Nybro 9 jan Joakim Sternander C00 Ljungsbro 21 jan Henrik Trofast Tullinge 26 jan Rikard Silverfur K98 Sollentuna 30 år 3 jan Johan Buhre Stockholm 3 jan Anton Mårstad Göteborg 4 jan Johanna Andersson Stockholm 6 jan Jeanette Strandelin Göteborg 17 jan Daniel Sigström Göteborg 22 jan Karin Jansson Stockholm 27 jan Petter Hasselberg Malmö 27 jan Johannes Hallberg Sundsvall 30 jan Cecilia Tärnås Göteborg 6 MEDLEMSBLADET NR

7 FÖRENINGSNYTT Samhällsbyggarnas strategiskt prioriterade områden för ökad medlemsnytta Under hösten 2013 genomförde styrelsen en strategidag där målet var att svara på frågan hur föreningen kan skapa ökad medlemsnytta på både kort och lång sikt? Efter diskussion och bearbetning fastställde styrelsen nedanstående områden som strategiskt viktiga för föreningens medlemsutveckling och för ökad medlemsnytta. Följande mål formulerades för respektive prio-område: KOMPETENS Samhällsbyggarna ska verka för att medlemmarna och därigenom branschen upprätthåller en hög kompetens. Föreningen ska bidra till detta genom att erbjuda medlemmarna högkvalitativa mötesplatser, seminarier och att verka för att sektorn i stort är attraktiv. Detta framförallt genom sektions- och regionsengagemang. KARRIÄR Samhällsbyggarna ska erbjuda medlemmarna möjligheter att utvecklas i sin karriär. Detta genom att medlemmarna hålls uppdaterade inom sektorn i stort, men även inom deras olika specialområden. Dessutom ska föreningen erbjuda medlemmarna konkreta aktiviteter t.ex. mentorskap och ledarskaprogram samt möjligheter att skapa nytta och affärer mellan varandra. KAMRATSKAP OCH ENGAGEMANG Samhällsbyggarna ska erbjuda medlemmarna möjligheten att upprätthålla gamla kontakter och skapa nya under mer avslappnade former. Det ska vara kul att vara medlem och man ska känna sig delaktig i föreningen. SAMHÄLLSNYTTA Samhällsbyggarna ska bidra till att en oberoende och aktiv debatt förs inom sektorn. Föreningen ska visa branschen vad som händer inom forskning och utveckling genom att lyfta aktuella och intressanta processer, t.ex genom tidningen Samhällsbyggaren. Föreningen ska bidra till att sektorn är attraktiv att verka inom och söka sig till. STABIL OCH LÄTTILLGÄNGLIG FÖRENING Samhällsbyggarna ska över tiden ha en trygg ekonomi och vara en modern förening att räkna med. Föreningen ska ha enkla, smidiga, automatiserade och väldokumenterade processer. Dock ska föreningen ha ett personligt bemötande och finnas tillgänglig för medlemmarna samt vara välkänd i sektorn och till viss del även i samhället. Det ska vara enkelt att ta del av den information som förmedlas. ETIK AUKTORISATION OCH KVALITETSSTÄMPEL Samhällsbyggarna ska verka för en hög etik inom framförallt föreningen men även sektorn i stort. Samhällsbyggarna ska ha tydliga riktlinjer för vad föreningen står för och vad som förväntas av medlemmarna. Inom vart och ett av dessa prioriterade områden har det därefter tagits fram flertalet konkreta aktivitetspunkter och handlingsplaner som styrelsen och kansliet nu arbetar efter för att nå uppsatta mål. MEDLEMSBLADET NR

8 FÖRENINGSNYTT NYA MEDLEMMAR JUN NOV 2013 Aida Sahmanovic Sollentuna Kommun / Sollentuna Projektledare infrastruktur Alex Mabäcker-Johansson Mabäcker Group AB / Stockholm VD Anders Strömgren Kungliga Tekniska högskolan Student Andreas Magnusson Looström & Gelin Konstruktionsbyrå / Danderyd Konstruktör Anna Ragell Stockholms stad Exploateringskontoret / Sthlm Värderare Annette Lindgren Atterhem Skellefteå kommun / Skellefteå Fastighetsutvecklare Annika Engströmer DTZ Sweden AB / Stockholm Associate, Valuation Ann-Sofie Freiholtz Göteborgs stad Fastighetskontoret / Göteborg Fastighetsvärderare Axel Engström Högskolan i Gävle Student Barbro Julstad Bellman Lina Lantmäterimyndigheten i Västernorrlands län Björn Arvidsson SEB, Investment Banking / Stockholm Camilla Krog Högskolan i Gävle Student Carina Edblad AB Färdig Betong / Göteborg VD Carina Nordström Holmen Skog AB / Örnsköldsvik Fastighetsförädlare Carl-Johan Gärdemalm Forum Fastighetsekonomi AB / Umeå Claes Hielte Dijedona Kelmendi Lantmäteriet / Stockholm Förrättningslantmätare Emelie Ulander Gille Huddinge kommun / Huddinge Förrättningslantmätare Emma Åkesson VärderingsInstitutet A Sundqvist AB / Katrineholm Fredrik Hedin Huddinge kommun / Huddinge Förrättningslantmätare Fredrik Karlsson Atkins Sverige AB / Malmö Landskapsarkitekt/Uppdragsledare Helen Ander Göteborgs stad / Göteborg Projektingenjör Helena Skeppner Swedbank AB / Stockholm Henrik Nordlund Rikshem / Stockholm Fastighetschef Stockholm Jacob Gerson Gerson Real Estate AB / Stockholm VD Jacob Stenlund ICA Fastigheter Sverige AB / Västerås Ekonomichef Jessica Nyman Norrbryggan AB / Falun Joakim Bill Rikshem / Stockholm Affärsutvecklare Johan Buhre Sollentuna Kommun / Sollentuna Exploateringsingenjör Johan Samuelsson Johanna Andersson Sollentuna Kommun / Sollentuna Exploateringsingenjör Johanna Lundmark Lantmäteriet / Luleå Lantmätare Jonas Larson Mannheimer Swartling Advokatbyrå / Göteborg Advokat Jonas Mejhert Kungliga Tekniska högskolan Student Jonathan Molund Högskolan i Gävle Student Jonny Gustavsson Urkraft Partnering & Ledarskap / Skövde VD Katinka Rheyneuclaudes Student 8 MEDLEMSBLADET NR

9 FÖRENINGSNYTT Lars Lindström Ale Kommun / Alafors Mark- och exploateringschef Malin Hultman Södertälje kommun / Södertälje Exploateringsingenjör Malin Larsson Lunds Tekniska Högskola Student Malin Malmström Kristianstads kommun / Kristianstad Markförvaltare Malin Pops Runsten Stockholm Vatten AB / Stockholm Marcus Claesson NAI Svefa / Jönköping Skogs- och lantbruksvärderare Marcus Spetz Spetz Fastighetskonsult AB / Linköping Fastighetsvärderare Maria Lindqvist Lunds Tekniska Högskola Student Marita Vahemann Martin Fritzell Göteborgs stad Fastighetskontoret / Göteborg Fastighetsvärderare Martin Hedlund Looström & Gelin Konstruktionsbyrå / Danderyd Konstruktör Martin Ivarsson Södertälje kommun / Södertälje Exploateringsingenjör Martin Wallentin Kungliga Tekniska högskolan Student Mattias Larsson NAI Svefa / Östersund Mia Sjö Lantmäteriet / Gävle Utredare/internationell samordnare Michaela Bugge Lunds Tekniska Högskola Student Mikael Lundbäck NAI Svefa / Luleå Mikaela Lindberg Kungliga Tekniska högskolan Student Märit Walfridsson Lantmäteriet / Gävle Nicklas Fajerson Trafikverket / Solna Ola Gustafsson Lantmäteriet / Bollnäs Ola Robertsson Karlskrona Kommun / Karlskrona Mark och Exploateringschef Oscar Lekander Rikshem / Stockholm Affärsutvecklare Peter Genfors NAI Svefa / Växjö Skog- och Lantbruksvärderare Rikard Eliasson IPD Norden AB / Stockholm Client Consultant Robert Eckerdal Huddinge kommun / Huddinge Lantmätare Sara Jägermo Eminenta Värdia / Täby Småhusvärderare Simon Nikolaev Kungliga Tekniska högskolan Student Sofie Olin Lunds Tekniska Högskola Student Stefan Sandberg COWI AB / Solna Vice president Buildings Thomas Bergfeldt NCC AB / Solna Affärsstrateg Hållbara Affärer Tina Karrbom Gustavsson KTH / Bygg- och Fastighetsekonomi Universitetslektor Docent Torbjörn Sohlberg Tougwa Franklin Ngosong Malmö högskola Student Ulf Löfgren Lantmäteriet / Borlänge lantmätare Viktor Pettersson Stockholms stad Exploateringskontoret / Sthlm Fastighetsvärderare Ylva Gomér Forss WSP Analys & Strategi / Stockholm Stads- och Fastighetsutvecklare Åsa Överlind Trafikverket / Solna Avtalssamordnare/Markförhanling MEDLEMSBLADET NR

10 REFERAT Samhällsbyggare på hög nivå Rapport från ett spännande studiebesök på Gothia Towers fredag den 22 november. TEXT & BILD: LARS BOWALD EN VACKER EFTERMIDDAG i slutet av november tog en grupp samhällsbyggare bygghissen upp de 29 våningarna till taket på Gothia Towers tredje och högsta torn. Det var ett studiebesök på hög nivå där vi fick lära oss mer om glidformsgjutning, spännarmering, bygglogistik och annat som ska leda till att Göteborg får det femte största hotellet i Europa. Från taket har man en fantastisk utsikt över Göteborg och när man tittade över till det andra tornet kunde man se hotellets spa-gäster bada i en alldeles ny glaspool hängande utanpå fasaden till den påbyggda delen av hotellet. Ombyggnationen vid Gothia Towers startade i liten skala med en ny entré i april Sommaren 2012 slutförde Peab ombyggnationen av en befintlig restaurang och sedan dess har utmaningen varit att färdigställa tillbyggnaden på sex våningar. Parallellt har grundläggningen för det stora nybygget pågått, där den stabiliserande mittkärnan med en för Sverige ganska ovanlig produktions- metod har byggts. Den cirka nittio meter höga mittkärnan är en stabil konstruktion utan skarvar och har utförts genom glidformsgjutning på plats. Med det tredje hotelltornets tjugonio våningar får Gothia Towers Hotell ett tillskott på drygt 500 hotellrum. Det ombyggda och nyskapande Gothia Towers blir en mötesplats på hög nivå. Med Breeam-certifiering och högklassig standard är Peab med och skapar en anläggning i absolut världsklass. Peabs Ann Magnusson berättade och visade runt oss på bygget med stort engagemang och till stor glädje för oss besökare. VI FICK EN MINNESVÄRD eftermiddag som avslutades med Gothias berömda King Size räckmacka på topprestaurangen Heaven MEDLEMSBLADET NR

11 ANNONS Landskrona stad, Stadsbyggnadsförvaltningen Lantmäterimyndigheten söker Förrättningslantmätare Läs mer på och sök via vår hemsida landskrona.se ANNONS Lantmätare vi söker en medarbetare som vill arbeta med såväl markåtkomst som fastighetsförvaltning över hela landet. Arbetsplatsen är i Stockholm. naturvardsverket.se/jobb Vill du bidra i vårt arbete för en bättre miljö? Naturvårdsverket arbetar på uppdrag av regeringen och är den myndighet i Sverige som har överblick över hur miljön mår och hur miljöarbetet går. Vi har också uppgiften att samordna, följa upp och utvärdera arbetet med Sveriges miljömål. MEDLEMSBLADET NR

12 FÖRENINGSNYTT Nu drar följande program igång inom Samhällsbyggarna Mer information om samtliga program kommer ni att kunna ta del av via hemsidan, i kommande nyhetsbrev ( e-post) samt i nästa medlemsblad. Vi ser gärna att fler orter får ta del av nedanstående program. Är du intresserad av att starta/driva liknande program på din ort? Kontakta Olof Johansson eller kansliet för att få mer information. Unga ledare Detta program är till för dig som har arbetat i ca 5-15 år och antingen har viss tidigare ledarerfarenhet, haft större projektledaransvar och/eller har en ambition att ta dig an ledaransvar i framtiden. Denna grupp kommer att utgå mycket från diskussion och lärande av varandra. Dessutom kommer erfarna ledare från sektorn framförallt att delge sina personliga erfarenheter kring ledarskap. Programmet börjar i mars 2014 och består av ungefärligt en träff i månaden året ut. Programmets träffar utgår från Stockholm. Skicka in en intresseanmälan till så återkommer vi så småningom med en länk till fullständig ansökan. 12 MEDLEMSBLADET NR

13 FÖRENINGSNYTT Mentorsprogram Detta program är till för dig som har arbetat i upp till ca 10 år och har behov av ett bollplank för din fortsatta utveckling. Programmet börjar med en gemensam uppstartsträff där vi med hjälp av en personalspecialist delger nycklar för ett givande mentorskap. Därefter vidtar individuella träffar mellan adept och mentor. Programstart sker i mars 2014 och pågår året ut. Skicka in en intresseanmälan till så återkommer vi så småningom med en länk till fullständig ansökan. Karriärvägledning Detta är till för dig som är yrkesverksam eller på väg ut i arbetslivet och har behov av diskutera din framtida karriärsutveckling. Vi har här inlett ett samarbete med en personalspecialist och kan genom detta erbjuda en initial kostnadsfri konsultering. Uppstart av detta sker under våren ANNONS En bra vardag för alla göteborgare Projektledare som brinner för samhällsbyggnad Trafikkontoret På trafikkontoret är du med och formar framtidens Göteborg! Som projektledare initierar och beställer du utredningar, analyser och trafikförslag. Din utmaning är att styra och driva intressanta, utvecklande och spännande projekt när det gäller tid, resurser, kvalitet och resultat. För att lyckas i din ledarroll arbetar du utifrån ett coachande förhållningssätt. Sök jobbet på: goteborg.se/ledigajobb MEDLEMSBLADET NR

14 REFERAT Nanopartiklar förstör sjöarna Nanoteknik för samhällsbyggare väckte intresse och förundran bland Samhällsbyggare under ett seminarium i november. TEXT: ERIC BÅVE, SEKR. I SEKTIONEN FÖR HÅLLBAR UTVECKLING BÅDE ETT RÅD OCH ETT centrum för nanoteknik finns med bland de förslag som ska göra hanteringen av nanoteknikmaterial säker enligt SOU 2013:70 som Elin Simonsson, utredningssekreterare berättade om för ca 20 deltagare på Sektionen för hållbar utvecklings seminarium den 20 november i Sundbyberg. Nanocentrum ska vara den operativa delen under Nanorådet. På samma sätt som Klimatberedningen och Miljöforskningsberedningen är oberoende organ direkt under regeringen. Anders Finnsson berättade om arbetet med att identifiera nanopartiklar av silver i kläder mm som vid tvättning kommer ut i avloppssystem och så småningom dödar behövliga bakterier i vattendrag och sjöar. Välkommen att delta i remissarbetet i Sektionen för hållbar utvecklings regi. Du kan skicka synpunkter och frågor eller begäran om en digital version av utredningen till under december månad. 14 MEDLEMSBLADET NR

15 AKTIVITET Årsmöte inom föreningen Samhällsbyggarna 2014 Tisdag 20 maj 2014, Stockholm 20 maj Enligt Samhällsbyggarnas stadgar är årsmötet föreningens högsta beslutande organ. Föredragningslista och alla tillhörande handling ar kommer finnas tillgänglig för medlemmar senast tre veckor före årsmötet på föreningens hemsida. Vi påminner om att motioner till årsmöte ska vara styrelsen tillhanda senast 15 mars. Vid årsmöte har varje medlem en röst. Frånvarande medlem kan i skriftlig fullmakt utse annan medlem att företräda sig och sin röst. Årsmötet kommer äga rum i Stockholm. Exakt tid och plats meddelas i kommande medlemsblad där även anmälnings information anges. ANNONS Lantmäteriet söker en lantmätare/lantmäteriingenjör Läs mer på MEDLEMSBLADET NR

16 Posttidning B Returadress: Samhällsbyggarnas medlemsblad Box Stockholm God Jul och Gott Nytt år önskar vi på Samhällsbyggarnas kansli till alla medlemmar! Kansliet har julledigt från 23 december och öppnar åter den 7 januari Vi tackar för gott samarbete under året. Väl mött 2014! Olof, Pia och Dorothea Nordisk lantmäteritidskrift De nordiska lantmäteriföreningarna har nu tillsammans tagit fram och publicerat Nordisk lantmäteritidskrift Du kan läsa den på vår hemsida För den som är intresserad finns möjlighet att få tidskriften i tryckt form. Kontakta kansliet på och ange adress så skickar vi en tidning med posten.

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf Welcome Hotell Skyttestafett 2002 Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf 1 Ale Skf 723 469 1192 11 Moälven-MoDo 703 450 1153 Mikael Fors 147 97 244 Petter Eriksson 145 96 241 Håkan Sundström 144 96 240

Läs mer

ST inom Försäkringskassan 2012-10-26 Avdelning 102

ST inom Försäkringskassan 2012-10-26 Avdelning 102 FÖRHANDLINGSANSVARIGA VID REVISION 2012-10-01 Detta är den ansvarsfördelning som görs av avdelningsstyrelsen. Ansvaret handlar om att vara den person som arbetsgivaren tar kontakt med inför kallelse till

Läs mer

Förteckning över certifierade värdeförvaringstekniker

Förteckning över certifierade värdeförvaringstekniker Denna förteckning omfattar de personer som DNV GL har certifierat som värdeförvaringstekniker enligt "Kravspecifikation för certifiering av Värdeförvaringstekniker". Förteckningen är sorterad efter postort.

Läs mer

070-215 15 06 031-775 19 90 010-568 70 00 036-12 20 08 070-449 85 06 070-312 43 29 070-323 44 07 031-83 20 77 035-14 42 50 0481-140 05 08-777 55 60

070-215 15 06 031-775 19 90 010-568 70 00 036-12 20 08 070-449 85 06 070-312 43 29 070-323 44 07 031-83 20 77 035-14 42 50 0481-140 05 08-777 55 60 Anton Bingebo Göthberg Holmlund Yxhage Arne Bakke Bengt Lindström Bert-Ove Adolfsson Björn Mogren Bo Chronier Bo Börge Borgström Christer Moreau Dag Berglund Daniel Sammelin Eeero Laakso Emil Barrelöv

Läs mer

P 03. Mobil 0733439633 Hem 6116048. Mobil 0739-182211 Hem 040-450416. Mobil 0703-48 98 34 Hem 040-30 60 79. Mobil 0733-660586 Hem 040-475730

P 03. Mobil 0733439633 Hem 6116048. Mobil 0739-182211 Hem 040-450416. Mobil 0703-48 98 34 Hem 040-30 60 79. Mobil 0733-660586 Hem 040-475730 Sidan 1-04-10 Altengård, Isac Hästhovsvägen 4 Pga_altengard@yahoo.se Hem 454880 0734247155 pga_altengard@yahoo.se caroline.altengard@livingandroom.se Andersson, Filip Collins väg 41 daniel.andersson@mff.se

Läs mer

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net Alingsås Arboga Arvika 14 BG Vikben 23 Au Vikben 22 BG Vikben 24 BG Vikben 24 Au Sporrong 24 Ag Vikben 24 Ag Vikben+krona 24 Au Sporrong Askersund (väldigt lik Säter??) Avesta Boden 13 Au Vikben 22 Au

Läs mer

Ort Butik Telefonnr Mailadress

Ort Butik Telefonnr Mailadress Ort Butik Telefonnr Mailadress Alingsås Intersport 0322-10341 niklas.dahlberg@intersport.se Teamsportia 0322-63 99 90 klubb.alingsas@teamsportia.se Arvika Intersport 0570-12180 Lars.Silfalt@intersport.se

Läs mer

Val som ska förrättas av valkongressen

Val som ska förrättas av valkongressen VALKONGRESSEN 24 MARS 2015 Val som ska förrättas av valkongressen FÖRSLAG FRÅN VALUTSKOTTET Förslag till protokoll från valutskottet Närvarande Lilly Bäcklund (S), Västerbotten (ordförande) Johan Sjölander

Läs mer

Kontaktuppgifter Fairtrade City, juli 2013

Kontaktuppgifter Fairtrade City, juli 2013 Kontaktuppgifter Fairtrade City, juli 2013 Alingsås: Askersund: Avesta: Borås: Botkyrka: Boxholm: Eda: Emmaboda: Maria Thyrell, Kommunikatör Alingsås Kommun Maria.Thyrell@alingsas.se Tel: 0322-61 71 85

Läs mer

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18 SLUTRESULTAT Lagtävling Stafetten Plac Lag Omg 1 Omg 2 Total 1 Mönsterås 706 452 1158 Per Claesson 142 92 234 Roger Hansson 143 91 234 Clas Bernhardsson 144 89 233 Danne Lundquist 139 91 230 Jennie Lundquist

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn:

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn: Klass Placering Resultatlista, enskild rond - netto Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn Rond 1 Spel.kat. Spelform Scramble, Slagtävling Klubb CBA S-HCP Datum 2014-08-24 Resultat Särskiljning 1

Läs mer

Riktad Indragning. Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) I övrigt se sändlista sid 2

Riktad Indragning. Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) I övrigt se sändlista sid 2 Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) Riktad Indragning I övrigt se sändlista sid 2 Ref. Helena Hansson, tel. 040-680 02 60 Datum 2007-05-29 Nr. Orifarm

Läs mer

Blodtrycksmätning. D Danderyd Apotek Hjärtat Enebyängen

Blodtrycksmätning. D Danderyd Apotek Hjärtat Enebyängen Blodtrycksmätning A Angered Apotek Hjärtat Angered Centrum Arboga Apotek Hjärtat Ahllöfsgatan Arlandastad Apotek Hjärtat Eurostop Arvika Apotek Hjärtat Torget B Bengtsfors Apotek Hjärtat Storgatan Bromma

Läs mer

Hemförsäkring för dig som är HSB-medlem! En riktigt bra hemförsäkring anpassad till dig som HSB-medlem. Självklart till ett förmånligt pris!

Hemförsäkring för dig som är HSB-medlem! En riktigt bra hemförsäkring anpassad till dig som HSB-medlem. Självklart till ett förmånligt pris! Hemförsäkring för dig som är HSB-medlem! En riktigt bra hemförsäkring anpassad till dig som HSB-medlem. Självklart till ett förmånligt pris! Som kund hos If får du allt det här...... en hemförsäkring speciellt

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006

Welcome Hotel skyttestafett 2006 Welcome Hotel skyttestafett 2006 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael

Läs mer

Mälardalens Högskola i Västerås

Mälardalens Högskola i Västerås Deltagare i konferensen 20-21 november 2000 Rikard Andersson Utbildningsbevakare Elizabet Damceska Studierektor Therese Gustavsson Utbildningsbevakare Kent Hartman Studierektor Amund Hunstad Maria Lindén

Läs mer

Lantmätarutbildningen på LTH & forskning om fastighetssamverkan FREDRIK WARNQUIST

Lantmätarutbildningen på LTH & forskning om fastighetssamverkan FREDRIK WARNQUIST Lantmätarutbildningen på LTH & forskning om fastighetssamverkan FREDRIK WARNQUIST Fredrik Warnquist Civilingenjör i Lantmäteri LTH 2005 FLM Lantmäteriet Ystad 2005-2007 (2008) Lärare & forskare Fastighetsvetenskap

Läs mer

Universities in Sweden

Universities in Sweden Universities in Sweden Blekinge tekniska högskola Office/Enheten för Externa Relationer Postadress: Blekinge Tekniska Högskola, 371 79 Karlskrona Telefon: 0455-38 50 00 Fax: 0455-38 52 07 Enhetschef: Lena

Läs mer

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder:

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: 1 KONTAKTOMRÅDEN Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: du som medlem dig när du behöver hjälp i någon facklig fråga

Läs mer

Vill du bli en ännu bättre chef? Ta del av allt från seminarier och chefsevent till ledarskapsutbildningar.

Vill du bli en ännu bättre chef? Ta del av allt från seminarier och chefsevent till ledarskapsutbildningar. 2015 Vill du bli en ännu bättre chef? 2014 Ta del av allt från seminarier och chefsevent till ledarskapsutbildningar. Få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Vision arrangerar en mängd utbildningar

Läs mer

Comenius fortbildning omg 2, april 2012

Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Beviljas med svenska medel Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i EUR Dnr Projekt/aktivitet Poäng Land 2012:2304 Jobbskuggning 101 F Karlskrona Blekinge län 1 434

Läs mer

Välkommen till SCB:s frukostseminarium om grönytor

Välkommen till SCB:s frukostseminarium om grönytor Välkommen till SCB:s frukostseminarium om grönytor Hur gröna är våra städer? Foto: Stefan Svanström Stefan Svanström & Jerker Moström Avdelningen för Regioner och Miljö Statistiska centralbyrån facebook.com/statisticssweden

Läs mer

Tillgång till grönytor/grönområden i och omkring tätorter

Tillgång till grönytor/grönområden i och omkring tätorter Tillgång till grönytor/grönområden i och omkring tätorter Statistik från satellit Storstadsnatur Konferens om grönstruktur och landskap i Stockholmsregionen Tisdagen den 4 maj 2010 Marianne.Eriksson@scb.se

Läs mer

Bokningsläge (hela landet)

Bokningsläge (hela landet) Bokningsläge (hela landet) Uttagsdatum Provtyp Vecka 2015-06-15 kl 4:00:05 B Antal bokade provtider Summa Kapacitet Andel lediga provtide r % Antal lediga provtider 25 138 5 062 5 200 2,65% Borås 0 141

Läs mer

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson Enstånk Mod -85 Heat 1 Heat 2 Heat 3 9 Marino Carlsson 60 Johnny Olofsson 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 57 Pia Karlsson Fabjan 68 Anders Norell 2 Tomas Sjöström 63 Patrik Strandh 53 Kent Nordin

Läs mer

Fackförbund Centralt Lokalt

Fackförbund Centralt Lokalt Till Chefer Sidan 1 2015-06-17 Fackliga organisationer i Båstads Kommun Fackförbund Centralt Lokalt Akademikerförbundet SSR Akademikerförbundet SSR Lars Rydell Camilla Gudmundsson Box 12800 tfn: 08-617

Läs mer

Svenska truppen till Paralympics i London 2012

Svenska truppen till Paralympics i London 2012 Svenska truppen till Paralympics i London 2012 Sveriges Paralympiska Kommitté har gjort sin slutgiltiga uttagning av truppen till Paralympics. Truppen består av 58 idrottare som kommer att tävla i totalt

Läs mer

LRF Konsult Juridiska byrån Norra Sverige

LRF Konsult Juridiska byrån Norra Sverige LRF Konsult Norra Sverige Johan A Söderbom, Östersund chef MO Norra skadeståndsrätt Tfn: 063-15 71 09, 070-395 39 05 Karl-Erik Möller, Östersund Intrångs- och arrendefrågor samt Tfn: 063-15 71 08, 070-626

Läs mer

HOTELLKEDJA: SCANDIC HOTELS. Antal. Ert pris / Rumstyp rum

HOTELLKEDJA: SCANDIC HOTELS. Antal. Ert pris / Rumstyp rum HOTELLKEDJA: SCANDIC HOTELS Priser gällande avtalsår 2013 Samtliga priser inkl. frukost, internet & moms Ort Hotellnamn Adress Tel.nr. Antal Ert pris / Rumstyp rum avtalspris LRA Arvika Scandic Arvika

Läs mer

Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27

Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27 Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27 Uppdaterad 2003-02-26 Flickor 9-10 Av: Ronny Wall Frida Sjöberg-93 ÖGIF 10,06 Hissmoforsspelen 28/4-02 Eveline Nyman-Wänseth-92 ÖGIF 10,15 Hissmoforsspelen

Läs mer

Comenius fortbildning januari 2012

Comenius fortbildning januari 2012 Comenius fortbildning januari 2012 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Beviljat antal mobiliteter Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i (ange valuta) 2012:370 Språkmetodkurs (centr) 83 1 F Ronneby Blekinge

Läs mer

TV4 AB Ansvarig utgivare

TV4 AB Ansvarig utgivare TV4 AB Ansvarig utgivare 2012 TV4 AB Casten Almqvist VD Kanaldirektör TV-kanaler & Billboards Digitala Medier Annonsering, på alla plattformar Canal + Peter Lindström Cecilia Beck-Friis Michael Grimborg

Läs mer

121 77 Globen - Stockholm 070-576 19 10

121 77 Globen - Stockholm 070-576 19 10 Denna förteckning omfattar de personer som DNV GL har certifierat som byggarbetsmiljösamordnare enligt "Kravspecifikation för certifiering av Byggarbetsmiljösamordnare". Förteckningen är sorterad efter

Läs mer

Cannabisprojekt. Ann-Sofie Nordenberg ann-sofie.nordenberg@karlstad.se 054-540 51 65. Magnus Wallgren magnus.wallgren@karlstad.

Cannabisprojekt. Ann-Sofie Nordenberg ann-sofie.nordenberg@karlstad.se 054-540 51 65. Magnus Wallgren magnus.wallgren@karlstad. Cannabisprojekt Samverkan barn och unga - Karlstad 19 april 2012 Ann-Sofie Nordenberg ann-sofie.nordenberg@karlstad.se 054-540 51 65 Magnus Wallgren magnus.wallgren@karlstad.se 054 540 5156 Särskild cannabissatsning

Läs mer

D-A Transport racet 2014-04-18

D-A Transport racet 2014-04-18 GrE ABC Förare Efter 3 rundor Plats Nr Förare Klubb Kartläsare Bil Anmälare Runda 1 Runda 2 Runda 3 Total Bästa Näst bästa Total 1 8 Johan Gustavson Ludvika MS Sabina Wallberg VW GOLF 2 Anmälare: www.rallyimport.se

Läs mer

VBF Förbundsmästerskap i Rally 2015, Bilklass 1 A=30/5, B=11/7, C=15/8, D=19/9, E=17/10 NAMN KLUBB BIL A B C D E TOT PLAC Mats Jonsson Forshaga MC

VBF Förbundsmästerskap i Rally 2015, Bilklass 1 A=30/5, B=11/7, C=15/8, D=19/9, E=17/10 NAMN KLUBB BIL A B C D E TOT PLAC Mats Jonsson Forshaga MC VBF Förbundsmästerskap i Rally 2015, Bilklass 1 Mats Jonsson Forshaga MC Ford Escort 18 18 Tom Thomasson MK Ratten Mitsubishi 15 15 Roger Gustafsson ÖRMC Mitsubishi 13 13 Mattias Lindberg Vänersborgs MK

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2012 Styrelsen för Föreningen Sveriges Vägingenjörer, FSV, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2012. 1 Reviderad 2013-08-27 Föreningsledningen... 3 Styrelsen

Läs mer

file:///c:/vikfri/mangkamp2014/windathletics/mangkamp/smim_resultat.html

file:///c:/vikfri/mangkamp2014/windathletics/mangkamp/smim_resultat.html Sida 1 av 10 Resultat SM i Mångkamp 2014 SM i Mångkamp 2014 MÄN TIOKAMP 100 M LÄNGD KULA HÖJD 400 M 110 M H DISKUS STAV SPJUT 1500 M POÄNG 1 Fabian Rosenquist -91 GoIF Tjalve 11.41 7.17 11.90 1.92 49.31

Läs mer

Stefan Hedin, förklarade stämman öppnad. De närvarande hälsades välkomna.

Stefan Hedin, förklarade stämman öppnad. De närvarande hälsades välkomna. Ideella föreningen Protokoll Sambruk Föreningsstämma 2007-04-23 Plats och tid: Ordenssällskapet W:6, Klara Östra Kyrkogata 8, Stockholm 2007-04-23, kl. 10.00-12.00 Närvarande: Borlänge kommun Botkyrka

Läs mer

Sydsvensk regionbildning ideell förening

Sydsvensk regionbildning ideell förening Sydsvensk regionbildning ideell förening Anteckningar från styrelsemöte fredagen den 21 februari 2014 Mötet ägde rum i Konsthallen, Borgmästaregatan 17 i Karlskrona klockan 10-14.30. Närvarande: Landstinget

Läs mer

Andel beh. inom 3 tim. %

Andel beh. inom 3 tim. % Webbtabell 1. Andel av trombolysbehandlade patienter som behandlats inom 3 tim av samtliga behandlade med trombolys samt antal behandlade patienter över 80 år. Andel beh. inom 3 tim. Antal >80 år Andel

Läs mer

Stabil prisutveckling för skog

Stabil prisutveckling för skog Pressmeddelande, den 31 januari 2003 Ny statistik från LRF Konsult Skogsbyrån: Stabil prisutveckling för skog Priserna för skogsfastigheter ökade under andra halvåret 2002 jämfört med det första halvåret

Läs mer

Verksamhetsberättelse år 2004

Verksamhetsberättelse år 2004 Verksamhetsberättelse år 2004 År 2004 var ett händelserikt år för Svenska Taekwondoförbundets ITF sektion regionalt, nationellt och internationellt. Styrelse ITF sektionens styrelse för år 2004 hade följande

Läs mer

Välkommen till Sverige! Din väg till jobbet

Välkommen till Sverige! Din väg till jobbet Välkommen till Sverige! Din väg till jobbet VI hjälper dig hitta din väg till jobbet Eductus hjälper personer att få jobb och företag att hitta medarbetare. Om du saknar utbildning så hjälper vi dig med

Läs mer

Förteckning över konsulter certifierade i Beteendeanalytisk organisationsutveckling (BAOU)

Förteckning över konsulter certifierade i Beteendeanalytisk organisationsutveckling (BAOU) Förteckning över konsulter certifierade i Beteendeanalytisk organisationsutveckling (BAOU)....................................................................................... Kursledare och handledare

Läs mer

Lärosäte Namn Tfn Adress Mail

Lärosäte Namn Tfn Adress Mail Högskolan Kristianstad Maria Rosberg 044-203 417 291 88 Kristianstad maria.rosberg@hkr.se Högskolan Kristianstad Lars Jonsson 044-203 413 291 88 Kristianstad lars.jonsson@hkr.se Frökengårdsskolan Maria

Läs mer

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2015-03-27

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2015-03-27 Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2015-03-27 Boindex sjönk till 131,6 fjärde kvartalet 2014 Ökade småhuspriser förklarar nedgången Boindex uppgick till 131,6 fjärde kvartalet förra

Läs mer

Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Bohuslän Dal Dalarna Gotland/kontaktperson Gästrike/Hälsinge Göteborg Halland Jämtland-Härjedalen

Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Bohuslän Dal Dalarna Gotland/kontaktperson Gästrike/Hälsinge Göteborg Halland Jämtland-Härjedalen Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Eva Johansson 0 Johan Bjerngren Ronneby Anders Johansson 0 Bohuslän Dal Thore Carlsson Stenungsund Rickard Thörnqvist Gullbringa Birger Kjellstedt Mellerud

Läs mer

Tävling: Höstskottet 2012 av Skövde sport o P4 IF. Frågor holm.per@telia.com, 2012-10-

Tävling: Höstskottet 2012 av Skövde sport o P4 IF. Frågor holm.per@telia.com, 2012-10- Tävling: Höstskottet 2012 av Skövde sport o P4 IF. Frågor holm.per@telia.com, 2012-10- 1A 1 Andreas Nyström Motala PK 89697888 63 21 2 Martin Svensson Habo PSK 8612 77877 62 25 3 Gustav Bergenstråle Lidköpings

Läs mer

Ett gemensamt höjdsystem

Ett gemensamt höjdsystem Ett gemensamt höjdsystem Lars E. Engberg Geodesienheten Lantmäteriet Lars.Engberg@lm.se RH 2000 En del av Europas höjdsystem EVRS Stark relation till EVRF 2007 RH2000 är ett certifierat system enligt INSPIRE-direktivet,

Läs mer

Mötes- och resepolicy Kick-off 8 november 2011. Trafikverket och Hålllbar Mobilitet Skåne i samverkan!

Mötes- och resepolicy Kick-off 8 november 2011. Trafikverket och Hålllbar Mobilitet Skåne i samverkan! Mötes- och resepolicy Kick-off 8 november 2011 Trafikverket och Hålllbar Mobilitet Skåne i samverkan! Snabba fakta om Trafikverket Generaldirektör Gunnar Malm Huvudkontoret ligger i Borlänge Regionkontor

Läs mer

Deltagarförteckning SIS/TK 412 Fasta bränslen

Deltagarförteckning SIS/TK 412 Fasta bränslen 1 av 5 Ordförande Lennart Jansson Firefly AB Textilgatan 31 120 30 Stockholm 08-449 25 10 08-449 25 01 lennart.jansson@firefly.se 070-5919676 08-4492500 08-4492501 Kenneth Abrahamsson Bränsle & Energilaboratoriet

Läs mer

Samarbete mellan Svensk Bowling och ICA MAXI

Samarbete mellan Svensk Bowling och ICA MAXI Samarbete mellan Svensk Bowling och ICA MAXI Lördagar vecka 9, 10 och 11 kommer SBHF och Svenska Bowlingförbundet att ha ett samarbete med ICA Maxi-butiker runtom i Sverige. Samarbetet är ett unikt tillfälle

Läs mer

Mötesplats social hållbarhet

Mötesplats social hållbarhet Mötesplats social hållbarhet Invigning 11 mars 2014 #socialhallbarhet Välkommen till Mötesplats social hållbarhet Cecilia Garme moderator Johan Carlson Generaldirektör, Folkhälsomyndigheten Ulrika Johansson

Läs mer

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner LRF Konsult är Sveriges största mäklare för skogsfastigheter och producerar fortlöpande prisstatistik på området. Prisstatistiken grundas på

Läs mer

Vi är offensiva och gillar utmaningar

Vi är offensiva och gillar utmaningar YRKESAKADEMIN Vi är offensiva och gillar utmaningar YrkesAkademin är ett av Sveriges största och mest offensiva utbildningsföretag. Vi finns i hela landet. Varje vecka går över två tusen personer någon

Läs mer

Skellefteå K1 03:40,47 1 2 200 br Jacob Sjöander. IF Rycket S14 03:16,80 1 2 200 br Gustav Ljungberg Solens IF S14 03:29,36 2 2 200 br Joel Steinvall

Skellefteå K1 03:40,47 1 2 200 br Jacob Sjöander. IF Rycket S14 03:16,80 1 2 200 br Gustav Ljungberg Solens IF S14 03:29,36 2 2 200 br Joel Steinvall Gren Distans Namn Klubb Klass Tid Placering 2 200 br Cristiaan Stenberg Skellefteå K1 03:40,47 1 2 200 br Jacob Sjöander IF Rycket S14 03:16,80 1 2 200 br Gustav Ljungberg Solens IF S14 03:29,36 2 2 200

Läs mer

1. Mötets öppnande Ordföranden, Rolf Hedquist, hälsar de närvarande välkomna till mötet.

1. Mötets öppnande Ordföranden, Rolf Hedquist, hälsar de närvarande välkomna till mötet. LÄRARUTBILDNINGS- KONVENTET PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2003-09-23 Tid: Tisdagen den 23 september 2003 kl 10.00 16.00 Lokal: Arlandia, Stockholm Närvarande ledamöter: Laila Mattsson Högskolan Dalarna,

Läs mer

Ordförande Daniel Nyman hälsade välkommen och förklarade styrelsesammanträdet öppnat.

Ordförande Daniel Nyman hälsade välkommen och förklarade styrelsesammanträdet öppnat. 1 STYRELSEPROTOKOLL Nr 1/02 Art Konstituerande sammanträde med styrelsen för ÖNBF Dag Lördag 16 februari 2002. Plats Hotel Rica, Skellefteå Närvarande Daniel Nyman Kjell Johansson Barbro Forsman Inger

Läs mer

Caperiotäby FC 0. IBF Falun NEJ Klas Hedlund IBK Dalen Levi Bergström Urban Karlsson

Caperiotäby FC 0. IBF Falun NEJ Klas Hedlund IBK Dalen Levi Bergström Urban Karlsson Protokoll Föreningen Svensk elitinnebandy Årsmöte 2014-06-15 Svenska Innebandyförbundets kansli, Solna Närvarande ombud med fullmakt: AIK IBF Damförening Herrförening Johan Nilsson Caperiotäby FC 0 Djurgårdens

Läs mer

Assistenter & sekreterare inom Habilitering & Hälsa

Assistenter & sekreterare inom Habilitering & Hälsa Assistenter & sekreterare inom Habilitering & Hälsa Ingela Askelind Hjärnskadecenter för barn ungdom och vuxna Talia Astifan Habiliteringscenter Stockholm för ungdom och vuxna ingela.askelind@sll.se 123

Läs mer

Comenius fortbildning, april 2013

Comenius fortbildning, april 2013 Comenius fortbildning, april 2013 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i euro 2151-2013 Konferens 115 M Ängelholm Skåne län 1310 PT 2374-2013 Allmän fortbildningskurs

Läs mer

Adress till tävlingsplatsen Kristiansand Kajakklubb Gilsveien, 4663 Kristiansand, Norge

Adress till tävlingsplatsen Kristiansand Kajakklubb Gilsveien, 4663 Kristiansand, Norge PM för Nordiska Mästerskapen i Kristiansand 2-3 augusti 2014 I början av augusti är det dags att åka iväg till Kristiansand i Norge för att tävla på Nordiska Mästerskapen. Från Sverige åker tre lag och

Läs mer

Huvudmän utan samarbete inom Matematiklyftet läsåret 2015/16 2015-02-12, Dnr 2014:1041

Huvudmän utan samarbete inom Matematiklyftet läsåret 2015/16 2015-02-12, Dnr 2014:1041 AB PARTS & PAOMEES 7 1 ACADEMEDIA FRIA GRUNDSKOLOR AB 10 1 ALE KOMMUN 49 3 ALINGSÅS KOMMUN 36 2 AL-ZAHRAA AKADEMI AB 9 1 ARVIKA KOMMUN 111 6 ASKERSUNDS KOMMUN 16 1 AVESTA KOMMUN 19 1 AXEDINSKOLAN AKTIEBOLAG

Läs mer

Club Show 2013 AUGUSTI 2010

Club Show 2013 AUGUSTI 2010 AUGUSTI 2010 Club Show 2013 Hej! Hoppas alla haft en skön sommar! Dags igen för ett nyhetsbrev från klubbstyrelsen. Möten om framtidens SSRK Ingen sektion har ännu skickat in ansökan om att få arrangera

Läs mer

Unionens Karriär & utvecklingstjänster. Din väg till ett rikare arbetsliv

Unionens Karriär & utvecklingstjänster. Din väg till ett rikare arbetsliv Unionens Karriär & utvecklingstjänster Din väg till ett rikare arbetsliv 2 Alltför sällan ställer vi oss frågan om vi jobbar med det vi är bra på eller om vi bara jobbar för jobbandets skull. Det är lätt

Läs mer

Sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Nr 7-2014

Sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Nr 7-2014 Protokoll Sammanträde med styrelsen för Nr 7-2014 Torsdag 16 oktober 2014, kl.18:30 Hagatorpet, Tranemo Närvarande Ledamöter Suppleant Konsulenter Kansli Agneta Berlin Karin Johansson Fredrik Plumppu Johan

Läs mer

A-förare 2 WD 1 8 Roine Björk Rasbo MK A Opel 06:31.6 13:19.8 19:51.4 Johnny Björk Rasbo MK Grupp H Corsa

A-förare 2 WD 1 8 Roine Björk Rasbo MK A Opel 06:31.6 13:19.8 19:51.4 Johnny Björk Rasbo MK Grupp H Corsa 1/25/2014 Resultatlista Påverundan Plac StartNr. Förare/CO-Driver Klubb/Anmälare F-kl./B-kl. Bilm./Modell SS 1 SS 2 Tot A-förare 4 WD 1 101 Kjell Sandberg Haninge MK A Toyota 06:02.0 12:15.6 18:17.6 Göran

Läs mer

Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2009 På Vesterby GK. Open Damer 1 ###

Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2009 På Vesterby GK. Open Damer 1 ### Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2009 På Vesterby GK. Open Damer 1 ### Klass: Open Damer Rond: 1 Spelform: Scratch Datum: 2009-09-07 Placering: Namn: Klubb: S-HCP: Resultat: 1 Maria Lokrantz Gustavsviks GK

Läs mer

25 26 oktober 2003 i Boråshallen Resultatlista

25 26 oktober 2003 i Boråshallen Resultatlista 25 26 oktober 2003 i Boråshallen Resultatlista Flickor 09 1 Clara Erlandsson, Ärtemarks IF 2 Emma Söderlund, Sjömarkens IF 3 Jennifer Jonsson, Lekstorps IF 4 Jennie Ohlin, Sjömarkens IF Clara Erlandsson

Läs mer

Dyröns IF Årsmöte 2015

Dyröns IF Årsmöte 2015 Dyröns IF Årsmöte 2015 Tid och plats 2015-02- 28 kl 14.00, Dyröns IF samlingslokal. Närvarande Ann- Gerd Grahm Ordförande Suzanne Friis Sekreterare Maj- Britt Aronsson Christer Eliasson Eric Gustafsson

Läs mer

Lärarutbildningskonventet. Protokoll

Lärarutbildningskonventet. Protokoll Lärarutbildningskonventet Protokoll Protokoll för: Plats: Lärarutbildningskonventet Hotell Arlandia, Cassiopeja Datum: 2006-09-27 Närvarande: Karlstads universitet: Anders Arnqvist. ordförande, Mariana

Läs mer

På gång: Hållbar affärsutveckling till befintliga företagare med utländsk bakgrund i Stockholms län, 0,45 mkr. Anbud ska senast lämnas 2010-06-30.

På gång: Hållbar affärsutveckling till befintliga företagare med utländsk bakgrund i Stockholms län, 0,45 mkr. Anbud ska senast lämnas 2010-06-30. Nyhetsbrev nr 8 Så kommer äntligen nästa nyhetsbrev från Entrepreneur Sthlm. I detta nummer tipsar vi om all den rådgivning som nu finns upphandlad och tillgänglig för entreprenörerna i länet. Hjälp oss

Läs mer

Protokoll fört vid Svenska frisörlärarförbundet 54:de årsmöte

Protokoll fört vid Svenska frisörlärarförbundet 54:de årsmöte Protokoll fört vid Svenska frisörlärarförbundet 54:de årsmöte Slag Årsmöte Dag och tid Fredagen den 10 oktober 2008 kl. 17 00-18 00. Plats Textilmuseet i Borås 1 Öppnande Ordförande Carina Ladow öppnade

Läs mer

LERVIKSTORPSADRESSER 2014.01.21 www.lervikstorp.se

LERVIKSTORPSADRESSER 2014.01.21 www.lervikstorp.se Namn 1 Siv Finndin Mellansjövägen 60B 184 95 Ljusterö Skärdalavägen 1, 184 95 Ljusterö 08 54242049, 072 2397716 till Lena 2 Kerstin Göras Erik Dahlbergsgatan 49, 115 57 Stockholm Skärdalavägen 54 184 95

Läs mer

25 bästa SK Laxen Herrar

25 bästa SK Laxen Herrar 50 frisim 100 frisim 1 Mathias Hageneier 22,04 2008 1 Mathias Hageneier 50,55 2009 2 Joakim Hvalgren 22,83 2014 2 Joakim Hvalgren 50,90 2013 3 Janne Ledin 23,31 2014 3 Kenth Stenbäck 51,00 1984 4 Teodor

Läs mer

Sammanfattande rapport av nationell NKI-undersökning (Nöjd Kund-Index)

Sammanfattande rapport av nationell NKI-undersökning (Nöjd Kund-Index) Sammanfattande rapport av nationell NKI-undersökning (Nöjd Kund-Index) Fakta om undersökningen Målgrupp Metod Startdatum 27 februari 2009 Stoppdatum 22 mars 2009 Antal invitationer 7 210 Kompletta svar

Läs mer

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola Utveckla ditt företag samarbeta med en student från Malmö högskola Foto: Leif Johansson Vad kan Malmö högskola erbjuda ditt företag? Att avsätta resurser för samarbete med högskolan kan vara en viktig

Läs mer

Protokoll Nitus styrelsemöte 19 mars via Adobe Connect

Protokoll Nitus styrelsemöte 19 mars via Adobe Connect Nätverket för kommunala lärcentra Protokoll Nitus styrelsemöte 19 mars via Adobe Connect Närvarande: Kent Wallén, Katrineholm /Vingåker Agneta Lindqvist, Gotland Jerry Engström, Västervik Mats Larsson,

Läs mer

PRESENTATION AUDIO VIDEO UTRUSTNING FRÅN TILLBEHÖR TILL HELHETSLÖSNINGAR AUDIO VIDEO UTRUSTNING

PRESENTATION AUDIO VIDEO UTRUSTNING FRÅN TILLBEHÖR TILL HELHETSLÖSNINGAR AUDIO VIDEO UTRUSTNING PRESENTATION AUDIO VIDEO UTRUSTNING - KONFERENSPAKET - PROJEKTORER - PLATTA SKÄRMAR - STYRSYSTEM - LJUDLÖSNINGAR - INTERAKTIVA SKRIVTAVLOR - AV-INREDNINGAR - TELEFONKONFERENS - VIDEOKONFERENS AUDIO VIDEO

Läs mer

DA Transport Racet TOTALT 2015-04-03

DA Transport Racet TOTALT 2015-04-03 DA Transport Racet TOTALT 2015-04-03 Placering S.nr F.kl T.kl Förare / kartläsare Klubb Bil Anmälare Övrigt Totaltid 1 29 A 4 Mikael Lundberg / Anders Lundberg SMK Gävle / SMK Gävle VW Golf 03:40,60 2

Läs mer

Feel Good by Doing Good. Gary Fleming Åsa Blomberg

Feel Good by Doing Good. Gary Fleming Åsa Blomberg Feel Good by Doing Good Gary Fleming Åsa Blomberg Maj 2001 CANCER 26:e november CANCER kom beskedet CANCER Cancer CANCER CANCER CANCER CANCER CANCER CANCER BESLUT! 27:e november 2002 Start: Fredagen

Läs mer

Frågor och svar om Flexpension

Frågor och svar om Flexpension Frågor och svar om Flexpension Varför Flexpension? Vi lever längre. I takt med att medellivslängden ökar så blir utmaningarna för individen och välfärden allt större. Bristen på flexibilitet i slutet

Läs mer

Startlista Besättningsregattan 2013

Startlista Besättningsregattan 2013 Startlista Besättningsregattan 203 203-0-2 0:30 D K- 00 m Final 2 Hanna Sackbrook / Greta Helleblad / Johanna Nordström / Johanna Andersson 3 Andrea Möller / Linnea Tornebjer / Vera Rockström / Anna Zagòrska

Läs mer

Kontaktlista Moderna Försäkringar Företag & Industri (senast uppdaterad: 4 september 2015)

Kontaktlista Moderna Försäkringar Företag & Industri (senast uppdaterad: 4 september 2015) Kontaktlista Moderna Försäkringar Företag & Industri (senast uppdaterad: 4 september 2015) Ledning Ulf-Lennart Gertz Johansson 08-684 12 354, 073-707 32 14 ulf-lennart.gertz.johansson@modernaforsakringar.se

Läs mer

Tolkningsanvisningar. <=3 tim Andel i %

Tolkningsanvisningar. <=3 tim Andel i % Webbtabell 1. Jämförelse mellan sjukhus av tiden från insjuknandet i stroke till ankomst till sjukhus samt andel som anländer till sjukhus inom 3 timmar. Tolkningsanvisningar Eftersom det ofta är svårt

Läs mer

Touring mod 2010-03-28 1

Touring mod 2010-03-28 1 Touring mod 1 Magnus Vässmar MK Eskil AutoPartner RC B 50 50 50 50 50 50 300 2 Tommy Bergfeldt MRC Hudik Redbull Racing/JMI Motorsport A 48 46 48 48 48 48 48 288 3 Thomas Ek Uppsala RC B 46 43 44 46 50

Läs mer

Svenska Taekwondoförbundet ITF Sektionen

Svenska Taekwondoförbundet ITF Sektionen Svenska Taekwondoförbundet ITF Sektionen Verksamhetsberättelse år 2003 Januari Annonsprojekt På initiativ av ITF sektionens styrelse inleddes ett annonsprojekt för sektionens klubbar i tidningen Fighter

Läs mer

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2 Dagspress DN, SvD, GP, Sydsvenskan DN, SvD, GP, Sydsvenskan Vecka 33 34 35 36 37 Dag Format Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr

Läs mer

LARS-ERIK LUNDSTRÖM. Skövde IK statistics LARS-OLOF STRANDBERG. Skövde IK statistics

LARS-ERIK LUNDSTRÖM. Skövde IK statistics LARS-OLOF STRANDBERG. Skövde IK statistics #1 LARS-ERIK LUNDSTRÖM Born: 1947, Defender Youth team: Rönnskärs IF Seasons in SIK: 16 Jersey#: 7 Stor Grabb#: 1 (1969/1970), 1208 poäng 16 310 259 174 433 178 #2 LARS-OLOF STRANDBERG Born: 1942 Youth

Läs mer

Frågor och svar om den avslutade samaviseringen

Frågor och svar om den avslutade samaviseringen Frågor och svar om den avslutade samaviseringen Från och med mars 2015 avslutar vi samaviseringen med Unionens a-kassa. Idag betalar medlemmar som är med både i Unionen och Unionens a-kassa båda sina medlemsavgifter

Läs mer

Dags för årets viktigaste möte

Dags för årets viktigaste möte DAGS FÖR ÅRSMÖTE 2 Dags för årets viktigaste möte Varje år senast 28 februari ska årets viktigaste möte för klubben hållas på arbetsplatsen. På årsmötet får medlemmarna möjlighet att påverka och besluta

Läs mer

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE LIKA STORT SOM HELA DANMARK För andra året i rad kartlägger vi på Samtrafiken hur pendlingsbara svenska städer är. I år har vi tittat närmare på Sveriges

Läs mer

Poängställning Svenska Juniorcupen (JUC) Deltävl. 1 2 3

Poängställning Svenska Juniorcupen (JUC) Deltävl. 1 2 3 D18 1 Paulina Maxe Finspångs Kanotklubb 209 p 2 2 21 22 23 2 2 28 2 2 2 2 2 Anna Zagòrska Bengtsfors BoIS 209 p 2 2 23 2 2 28 28 28 3 My Lindén Nyköpings Kanotklubb 193 p 2 2 19 20 22 2 22 2 2 2 2 Terese

Läs mer

Välkommen till Handels!

Välkommen till Handels! Välkommen till Handels! Välkommen till Handelsanställdas förbund, eller Handels som vi brukar säga. I den här broschyren vill vi berätta lite mer om förbundet och vad ditt medlemskap innebär och vad vi

Läs mer

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 INNEHÅLL 1. Ordföranden har ordet 2. Styrelsens berättelse Styrelsens sammansättning och organisation 3. Styrelsemöten

Läs mer

INBJUDAN TILL STUDENT DAY FREDAG 22 MARS

INBJUDAN TILL STUDENT DAY FREDAG 22 MARS INBJUDAN TILL STUDENT DAY FREDAG 22 MARS För att ge studenter en extra möjlighet att lära om branschen anordnar TUR ett speciellt seminarieprogram med intressanta föreläsare från olika delar av branschen.

Läs mer

Poängställning Svenska Juniorcupen (JUC) Deltävl. 1 2 3

Poängställning Svenska Juniorcupen (JUC) Deltävl. 1 2 3 D18 1 Anna Zagòrska Bengtsfors BoIS 217 p 2 2 23 2 2 28 28 28 2 2 28 2 Paulina Maxe Finspångs Kanotklubb 212 p 2 2 21 22 23 2 2 28 2 2 2 2 28 2 3 My Lindén Nyköpings Kanotklubb 193 p 2 2 19 20 22 2 22

Läs mer

Utfall och medellön för resp domstol och kategori

Utfall och medellön för resp domstol och kategori Utfall och medellön för resp domstol och kategori Myndighet Tjänstebenämning Medellön Lägsta lön Högsta lön Utfall Högsta domstolen Domstolssekreterare 26827 24450 34300 Expeditionsvakt 24412 24266 24696

Läs mer

Årsredovisning för verksamhetsåret 2011-01-01 2011-12-31

Årsredovisning för verksamhetsåret 2011-01-01 2011-12-31 Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM 2012-02-23 1(7) Årsredovisning för verksamhetsåret 2011-01-01 2011-12-31 1. FÖRENINGENS ORGANISATION Den Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM bildar en svensk ideell

Läs mer