MEDLEMSBLADET EN PUBLIKATION FRÅN SAMHÄLLSBYGGARNA NUMMER 10/2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MEDLEMSBLADET EN PUBLIKATION FRÅN SAMHÄLLSBYGGARNA NUMMER 10/2013"

Transkript

1 MEDLEMSBLADET EN PUBLIKATION FRÅN SAMHÄLLSBYGGARNA NUMMER 10/2013 SÖK TILL UNGA LEDARE! Nu startar vi med Mentorsprogram och karriärvägledning Styrelsen informerar Föreningens prioriterade arbetsområden Börje Nordström Tekniskt råd med fastighets- och PBL-mål

2 LEDARE MEDLEMSBLADET UTGIVARE SAMHÄLLSBYGGARNA BOX STOCKHOLM DROTTNINGGATAN 33 TEL REDAKTIONEN ANSVARIG UTGIVARE: OLOF JOHANSSON REDAKTÖR: DOROTHEA ERIKSSON SAMHALLSBYGGARNA.ORG LAYOUT OCH ORIGINAL HOVER AB: JOHAN STRÖM KARIN STRÖM RICKARD GUNNARSSON ANNONSFÖRSÄLJNING LENNART STARK TEL SAMHALLSBYGGARNA.ORG TRYCK LJUNGBERGS TRYCKERI AB MEDLEMSBLADET UTKOMMER JANUARI 20 FEBRUARI 20 MARS 22 APRIL 20 MAJ 20 AUGUSTI 19 SEPTEMBER 20 OKTOBER 20 NOVEMBER 12 DECEMBER FÖR YTTERLIGARE INFORMATION: ISSN X OMSLAGSFOTO LARS-GÖRAN BOSTRÖM NÄSTA MANUSSTOPP NR 1, JANUARI NR 2, FEBRUARI NR 3, MARS Julhälsning från en nygammal ettåring SÅ HAR DET SNART GÅTT ETT ÅR med den nya föreningen. Som vanligt känns det som att tiden flyger förbi, men det har varit ett givande och lärorikt år som gett många bra insikter inför För det är lite så det fungerar, efter ännu ett år funderar du på hur saker och ting ska utvecklas vidare till nästa år. Det roliga och intressanta när man är ung är att den utvecklingen har en brant kurva. Under första året har du gjort allt för första gången i ny skepnad och du har lagt upp administrativa rutiner som gör att allt förhoppningsvis löper på lättare framåt. Under år två kan du fokusera mer på själva utvecklingsbiten. Jag har tillsammans med styrelsen under hösten fört strategidiskussioner som lett till att vi definierat ett antal övergripande prio områden, som du kan läsa mer om längre bak i tidningen. Under början av 2014 kommer ni också att kunna skönja en del av denna utveckling genom vissa nyheter. Tidningen Samhälls byggaren kommer att få teman i numren (ungefär halva innehållet). Detta är något vi tror kommer höja läsvärdet än mer och som gör att vi kan gå på djupet inom de olika yrkesområden som samhällsbyggandet består av. Men jag hoppas också att ni själv bidrar med artikel idéer, gå in på hemsidan för att läsa mer om hur ni går till väga. Ett koncept för mentorsprogram och program för unga ledare är också under utveckling, något vi hoppas ska ge er yngre yrkesverksamma en hjälp i er yrkesresa. Detta samtidigt som mentorer får möjligheten att lära ut och lära av dessa unga personer. Många liknande program finns redan i näringslivet, men de allra flesta av dessa är kommersiella. Vi anser snarare att dessa frågor ska vara ickekommersiella och genom att nyttja ideella föreläsare så kan erbjuda detta utan kostnad. Dessutom kommer vi att lansera en karriärvägledning där ni får möjlighet att diskutera er karriär och utveckling med en specialist. Har du andra idéer kring vad du tycker borde utvecklas inom föreningen så är vi alltid glada för att få dina kommentarer. Det är många som redan bidrar till detta och det ger oss bra insikter för hur vi ska arbeta med föreningen framåt. Som ettåring har du fortfarande mycket att lära och utforska och Samhällsbyggarna är inget undantag. Men det roliga är att vi i detta fall har att göra med en väldigt utvecklingsbar ettåring. Men innan vi fortsätter den utvecklingsresan för 2014 vill jag passa på att önska er alla en riktigt skön julledighet. Olof Johansson, vd Samhällsbyggarna 2 MEDLEMSBLADET NR

3 PERSONPORTRÄTT BÖRJE NORDSTÖM Ålder: 57 år Aktuell som: Tekniskt råd på Mark- och Miljödomstolen, Umeå Bor: Umeå Familj: Gift, två vuxna egna döttrar samt fyra halvvuxna bonusbarn Intressen: Utveckla sig själv och sitt rockband inom musik, resa runt och kolla på arkitektur, hus, städer och landskap, historia Tekniskt råd i Umeå Han jobbar på Mark- och Miljödomstolen som tekniskt råd med fastighets- och PBL-mål. Börje Nordström berättar om arbetet som Lantmätare, arbetets värde och vikten av noggrann bedömning i målfrågor. TEXT: JOANNA MESSMER FOTO: LARS-GÖRAN BOSTRÖM EFTER EXAMEN FRÅN Kungliga Tekniska Högskolan på 80-talet stannade Börje kvar i fem år på KTHs avdelning för Fastighetsteknik. Där hade han en doktorandtjänst och undervisade men doktor erade inte. Från 1989 jobbade han i fem år på Lantmäteriet i Umeå. Efter det tog han anställning som chef för Lantmäterimyndigheten och chef för kartmätning ända fram till Fastighetsbranschen har dock förändras. Det är lite svårt att få tag på fastighets kunnigt folk, framför allt i den kommunala verksam heten. Efterfrågan på Lantmätare går upp i hela landet. Börje upplyser om att det hela beror på att trenderna minskar i hela landet. Förr rekryterades det mer studenter från hela landet medan det nu har förändras till att vara mer stockholms baserat när det kommer till Lantmäteri linjen. Utöver det har fler högskolor etablerats vilket har förändrat situationen och söktrycket på lantmätare. Vad jobbar du med nu? Jag jobbar på mark- och miljödomstolen i Umeå och Östersund. Mitt jobb är delat mellan båda områden i 50%. Men jag sitter mest på tingsrätten Umeå, där jag bor. MEDLEMSBLADET NR

4 PERSONPORTRÄTT Han jobbar som tekniskt råd med fastighetsmål och mål inom Plan- och Bygglagen. Ofta är det överklaganden gällande bygglov, detaljplaner mm. På Mark- och Miljödomstolen är det en Juristdomare och ett Tekniskt råd som tillsammans agerar domare i målen. Geografiskt sett har jag hand om en stor del av landet Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig? Jag jobbar med mål som jag lottas på. Jag får överklagan med mera som jag ska läsa in mig på och ge förslag på hur vi ska bedöma frågan. Börje berättar om tillvägagångssätten vid osäker het om hur målet ska bedömas. I sådana falla väljer man att antingen ha en syn- och huvudförhandling eller en undersökning för att på så sätt få mer information gällande målet. Sådana undersökningar sker lite då och då, beroende på målet. Ett par gånger i månaden åker jag på syn någonstans i norra Sverige. Så geografiskt sett har jag hand om en stor del av landet. Vad är den största utmaningen med ditt jobb? Det är att mina tidigare yrkeserfarenheter ska komma den här till gagn. Att kunna ta vara på värdet av de tidigare erfarenheterna. Börje förklarar hur viktigt det är att det han tidigare gjort inte ska visa sig vara fel. Det är också en personlig utmaning i anpassning av språk och uppfattning i den styrda verksamheten. Det finns regler. Det är viktigt att få användning för kunskapen i domstol samt att man är noga med hur man uttrycker sig. Formuleringarna ska vara hållbara för framtiden. Det ska vara rätt och acceptabelt för parterna. Ju högre upp man kommer desto noggrannare måste man vara. Vad är det roligaste med ditt jobb? Det är spännande att jobba med en så stor del av landet. Det är en väl spridning på ärendetyperna och det klagas på väldigt olika saker i hela landet. Börje berättar hur roligt det är att få sätta sig in i många olika frågor och förutsättningar. Utöver det berättar Börje om det mest intressanta, att få tid att sätta sig in i vad andra har gjort, att få se geografiska och personliga spår efter individer. Han får resonera, läsa sig in i och förstå samt försöka ta ställning till vad som är rätt eller fel. Under sina år i branschen har Börje haft ganska 4 MEDLEMSBLADET NR

5 En kafferast kan bli som ett seminarium PERSONPORTRÄTT omväxlande jobb. Som Lantmäterichef var han ansvarig för 30 personer plus kommunen och hade alla andra kommuner som bollplank. Som konsult fick han prova på en massa olika saker. Han jobbade även med analys inom tävlingen om Kirunas flytt. Sedan har han också varit coach och stöd till Lantmäteriet i Nacka. Han har haft mycket variation genom åren som har gjort arbetet roligt. Börje nämner hur trevligt han tycker hans två arbetsplatser i Umeå och Östersund är. Det är roligt att komma hit. Det är lite som det var på Teknis, en kafferast kan bli som ett seminarium, enormt givande. Börje beskriver sin arbetsplats både nu och tidigare på KTH som glad och lättsam med många pågående, roliga och givande diskussioner. Jag har aldrig ångrat att jag jobbat på KTH. Det var oerhört givande, väldigt lärorikt och till stor nytta. Jag beklagar att jag inte doktorerade. Börjes tips till unga yrkesverksamma eller studerande i samma bransch: Det är viktigt att fastighetskunskapen kommer till godo i affärsfrågor, planeringsskeden och för att lösa rättighetsfrågor. Börje nämner att det kanske inte låter så attraktivt men poängterar hur spännande hans jobb har varit. Det finns massa olika frågor inom Fastighetsvetenskapen som är spännande och man är alltid nära samhällsutvecklingen. Det har varit spännande att arbeta med samhällsutvecklingsfrågor och på så sätt ta del av det samhället vi lever i. ANNONS Driftig Sollentuna kommun söker EXPLOATERINGSINGENJÖRER Vill du vara med och utveckla Sollentunas framtida stadsmiljö? Du blir en en viktig pusselbit när vi planerar och genomför våra spännande stadsbyggnadsprojekt. MEDLEMSBLADET NR

6 FÖRENINGSNYTT FÖDELSEDAGAR JANUARI år 12 jan Nils O M Rud-Olson C56 Hjo 70 år 1 jan Lars Envall Västerås 6 jan A Håkan Bond K69 Järfälla 15 jan Ingemar Samuelson L68 Borås 16 jan Ulf K G Olsson Lu76 Luleå 16 jan Göran Berndtson C68 Mölndal 18 jan Tom Ramstedt Dala Husby 19 jan Ole Lidbjörk K67 Solna 26 jan Leif E L Leanderson C68 Göteborg 30 jan Jörgen Mosesson C70 Lidingö 60 år 21 jan Lewi Gisselfeldt Forshaga 23 jan Christian Morfeldt K77 Stockholm 27 jan Elisabet A K Soldan Ekerö 30 jan Holger Eriksson C80 Göteborg 50 år 8 jan Hans F O Adolfsson Örebro 11 jan Ulf Hansson K88 Uppsala 17 jan Anne Marie Fredriksson Västerås 18 jan Agneta Olsson L88 Kristianstad 22 jan Klas G Hagberg C88 Västra Frölunda 30 jan Mikael Hertin Västervik 40 år 1 jan Pernilla Gustavsson Torslanda 3 jan Christel Nilsson Limhamn 6 jan Martin Arntell Höllviken 7 jan Janna Björk Nybro 9 jan Joakim Sternander C00 Ljungsbro 21 jan Henrik Trofast Tullinge 26 jan Rikard Silverfur K98 Sollentuna 30 år 3 jan Johan Buhre Stockholm 3 jan Anton Mårstad Göteborg 4 jan Johanna Andersson Stockholm 6 jan Jeanette Strandelin Göteborg 17 jan Daniel Sigström Göteborg 22 jan Karin Jansson Stockholm 27 jan Petter Hasselberg Malmö 27 jan Johannes Hallberg Sundsvall 30 jan Cecilia Tärnås Göteborg 6 MEDLEMSBLADET NR

7 FÖRENINGSNYTT Samhällsbyggarnas strategiskt prioriterade områden för ökad medlemsnytta Under hösten 2013 genomförde styrelsen en strategidag där målet var att svara på frågan hur föreningen kan skapa ökad medlemsnytta på både kort och lång sikt? Efter diskussion och bearbetning fastställde styrelsen nedanstående områden som strategiskt viktiga för föreningens medlemsutveckling och för ökad medlemsnytta. Följande mål formulerades för respektive prio-område: KOMPETENS Samhällsbyggarna ska verka för att medlemmarna och därigenom branschen upprätthåller en hög kompetens. Föreningen ska bidra till detta genom att erbjuda medlemmarna högkvalitativa mötesplatser, seminarier och att verka för att sektorn i stort är attraktiv. Detta framförallt genom sektions- och regionsengagemang. KARRIÄR Samhällsbyggarna ska erbjuda medlemmarna möjligheter att utvecklas i sin karriär. Detta genom att medlemmarna hålls uppdaterade inom sektorn i stort, men även inom deras olika specialområden. Dessutom ska föreningen erbjuda medlemmarna konkreta aktiviteter t.ex. mentorskap och ledarskaprogram samt möjligheter att skapa nytta och affärer mellan varandra. KAMRATSKAP OCH ENGAGEMANG Samhällsbyggarna ska erbjuda medlemmarna möjligheten att upprätthålla gamla kontakter och skapa nya under mer avslappnade former. Det ska vara kul att vara medlem och man ska känna sig delaktig i föreningen. SAMHÄLLSNYTTA Samhällsbyggarna ska bidra till att en oberoende och aktiv debatt förs inom sektorn. Föreningen ska visa branschen vad som händer inom forskning och utveckling genom att lyfta aktuella och intressanta processer, t.ex genom tidningen Samhällsbyggaren. Föreningen ska bidra till att sektorn är attraktiv att verka inom och söka sig till. STABIL OCH LÄTTILLGÄNGLIG FÖRENING Samhällsbyggarna ska över tiden ha en trygg ekonomi och vara en modern förening att räkna med. Föreningen ska ha enkla, smidiga, automatiserade och väldokumenterade processer. Dock ska föreningen ha ett personligt bemötande och finnas tillgänglig för medlemmarna samt vara välkänd i sektorn och till viss del även i samhället. Det ska vara enkelt att ta del av den information som förmedlas. ETIK AUKTORISATION OCH KVALITETSSTÄMPEL Samhällsbyggarna ska verka för en hög etik inom framförallt föreningen men även sektorn i stort. Samhällsbyggarna ska ha tydliga riktlinjer för vad föreningen står för och vad som förväntas av medlemmarna. Inom vart och ett av dessa prioriterade områden har det därefter tagits fram flertalet konkreta aktivitetspunkter och handlingsplaner som styrelsen och kansliet nu arbetar efter för att nå uppsatta mål. MEDLEMSBLADET NR

8 FÖRENINGSNYTT NYA MEDLEMMAR JUN NOV 2013 Aida Sahmanovic Sollentuna Kommun / Sollentuna Projektledare infrastruktur Alex Mabäcker-Johansson Mabäcker Group AB / Stockholm VD Anders Strömgren Kungliga Tekniska högskolan Student Andreas Magnusson Looström & Gelin Konstruktionsbyrå / Danderyd Konstruktör Anna Ragell Stockholms stad Exploateringskontoret / Sthlm Värderare Annette Lindgren Atterhem Skellefteå kommun / Skellefteå Fastighetsutvecklare Annika Engströmer DTZ Sweden AB / Stockholm Associate, Valuation Ann-Sofie Freiholtz Göteborgs stad Fastighetskontoret / Göteborg Fastighetsvärderare Axel Engström Högskolan i Gävle Student Barbro Julstad Bellman Lina Lantmäterimyndigheten i Västernorrlands län Björn Arvidsson SEB, Investment Banking / Stockholm Camilla Krog Högskolan i Gävle Student Carina Edblad AB Färdig Betong / Göteborg VD Carina Nordström Holmen Skog AB / Örnsköldsvik Fastighetsförädlare Carl-Johan Gärdemalm Forum Fastighetsekonomi AB / Umeå Claes Hielte Dijedona Kelmendi Lantmäteriet / Stockholm Förrättningslantmätare Emelie Ulander Gille Huddinge kommun / Huddinge Förrättningslantmätare Emma Åkesson VärderingsInstitutet A Sundqvist AB / Katrineholm Fredrik Hedin Huddinge kommun / Huddinge Förrättningslantmätare Fredrik Karlsson Atkins Sverige AB / Malmö Landskapsarkitekt/Uppdragsledare Helen Ander Göteborgs stad / Göteborg Projektingenjör Helena Skeppner Swedbank AB / Stockholm Henrik Nordlund Rikshem / Stockholm Fastighetschef Stockholm Jacob Gerson Gerson Real Estate AB / Stockholm VD Jacob Stenlund ICA Fastigheter Sverige AB / Västerås Ekonomichef Jessica Nyman Norrbryggan AB / Falun Joakim Bill Rikshem / Stockholm Affärsutvecklare Johan Buhre Sollentuna Kommun / Sollentuna Exploateringsingenjör Johan Samuelsson Johanna Andersson Sollentuna Kommun / Sollentuna Exploateringsingenjör Johanna Lundmark Lantmäteriet / Luleå Lantmätare Jonas Larson Mannheimer Swartling Advokatbyrå / Göteborg Advokat Jonas Mejhert Kungliga Tekniska högskolan Student Jonathan Molund Högskolan i Gävle Student Jonny Gustavsson Urkraft Partnering & Ledarskap / Skövde VD Katinka Rheyneuclaudes Student 8 MEDLEMSBLADET NR

9 FÖRENINGSNYTT Lars Lindström Ale Kommun / Alafors Mark- och exploateringschef Malin Hultman Södertälje kommun / Södertälje Exploateringsingenjör Malin Larsson Lunds Tekniska Högskola Student Malin Malmström Kristianstads kommun / Kristianstad Markförvaltare Malin Pops Runsten Stockholm Vatten AB / Stockholm Marcus Claesson NAI Svefa / Jönköping Skogs- och lantbruksvärderare Marcus Spetz Spetz Fastighetskonsult AB / Linköping Fastighetsvärderare Maria Lindqvist Lunds Tekniska Högskola Student Marita Vahemann Martin Fritzell Göteborgs stad Fastighetskontoret / Göteborg Fastighetsvärderare Martin Hedlund Looström & Gelin Konstruktionsbyrå / Danderyd Konstruktör Martin Ivarsson Södertälje kommun / Södertälje Exploateringsingenjör Martin Wallentin Kungliga Tekniska högskolan Student Mattias Larsson NAI Svefa / Östersund Mia Sjö Lantmäteriet / Gävle Utredare/internationell samordnare Michaela Bugge Lunds Tekniska Högskola Student Mikael Lundbäck NAI Svefa / Luleå Mikaela Lindberg Kungliga Tekniska högskolan Student Märit Walfridsson Lantmäteriet / Gävle Nicklas Fajerson Trafikverket / Solna Ola Gustafsson Lantmäteriet / Bollnäs Ola Robertsson Karlskrona Kommun / Karlskrona Mark och Exploateringschef Oscar Lekander Rikshem / Stockholm Affärsutvecklare Peter Genfors NAI Svefa / Växjö Skog- och Lantbruksvärderare Rikard Eliasson IPD Norden AB / Stockholm Client Consultant Robert Eckerdal Huddinge kommun / Huddinge Lantmätare Sara Jägermo Eminenta Värdia / Täby Småhusvärderare Simon Nikolaev Kungliga Tekniska högskolan Student Sofie Olin Lunds Tekniska Högskola Student Stefan Sandberg COWI AB / Solna Vice president Buildings Thomas Bergfeldt NCC AB / Solna Affärsstrateg Hållbara Affärer Tina Karrbom Gustavsson KTH / Bygg- och Fastighetsekonomi Universitetslektor Docent Torbjörn Sohlberg Tougwa Franklin Ngosong Malmö högskola Student Ulf Löfgren Lantmäteriet / Borlänge lantmätare Viktor Pettersson Stockholms stad Exploateringskontoret / Sthlm Fastighetsvärderare Ylva Gomér Forss WSP Analys & Strategi / Stockholm Stads- och Fastighetsutvecklare Åsa Överlind Trafikverket / Solna Avtalssamordnare/Markförhanling MEDLEMSBLADET NR

10 REFERAT Samhällsbyggare på hög nivå Rapport från ett spännande studiebesök på Gothia Towers fredag den 22 november. TEXT & BILD: LARS BOWALD EN VACKER EFTERMIDDAG i slutet av november tog en grupp samhällsbyggare bygghissen upp de 29 våningarna till taket på Gothia Towers tredje och högsta torn. Det var ett studiebesök på hög nivå där vi fick lära oss mer om glidformsgjutning, spännarmering, bygglogistik och annat som ska leda till att Göteborg får det femte största hotellet i Europa. Från taket har man en fantastisk utsikt över Göteborg och när man tittade över till det andra tornet kunde man se hotellets spa-gäster bada i en alldeles ny glaspool hängande utanpå fasaden till den påbyggda delen av hotellet. Ombyggnationen vid Gothia Towers startade i liten skala med en ny entré i april Sommaren 2012 slutförde Peab ombyggnationen av en befintlig restaurang och sedan dess har utmaningen varit att färdigställa tillbyggnaden på sex våningar. Parallellt har grundläggningen för det stora nybygget pågått, där den stabiliserande mittkärnan med en för Sverige ganska ovanlig produktions- metod har byggts. Den cirka nittio meter höga mittkärnan är en stabil konstruktion utan skarvar och har utförts genom glidformsgjutning på plats. Med det tredje hotelltornets tjugonio våningar får Gothia Towers Hotell ett tillskott på drygt 500 hotellrum. Det ombyggda och nyskapande Gothia Towers blir en mötesplats på hög nivå. Med Breeam-certifiering och högklassig standard är Peab med och skapar en anläggning i absolut världsklass. Peabs Ann Magnusson berättade och visade runt oss på bygget med stort engagemang och till stor glädje för oss besökare. VI FICK EN MINNESVÄRD eftermiddag som avslutades med Gothias berömda King Size räckmacka på topprestaurangen Heaven MEDLEMSBLADET NR

11 ANNONS Landskrona stad, Stadsbyggnadsförvaltningen Lantmäterimyndigheten söker Förrättningslantmätare Läs mer på och sök via vår hemsida landskrona.se ANNONS Lantmätare vi söker en medarbetare som vill arbeta med såväl markåtkomst som fastighetsförvaltning över hela landet. Arbetsplatsen är i Stockholm. naturvardsverket.se/jobb Vill du bidra i vårt arbete för en bättre miljö? Naturvårdsverket arbetar på uppdrag av regeringen och är den myndighet i Sverige som har överblick över hur miljön mår och hur miljöarbetet går. Vi har också uppgiften att samordna, följa upp och utvärdera arbetet med Sveriges miljömål. MEDLEMSBLADET NR

12 FÖRENINGSNYTT Nu drar följande program igång inom Samhällsbyggarna Mer information om samtliga program kommer ni att kunna ta del av via hemsidan, i kommande nyhetsbrev ( e-post) samt i nästa medlemsblad. Vi ser gärna att fler orter får ta del av nedanstående program. Är du intresserad av att starta/driva liknande program på din ort? Kontakta Olof Johansson eller kansliet för att få mer information. Unga ledare Detta program är till för dig som har arbetat i ca 5-15 år och antingen har viss tidigare ledarerfarenhet, haft större projektledaransvar och/eller har en ambition att ta dig an ledaransvar i framtiden. Denna grupp kommer att utgå mycket från diskussion och lärande av varandra. Dessutom kommer erfarna ledare från sektorn framförallt att delge sina personliga erfarenheter kring ledarskap. Programmet börjar i mars 2014 och består av ungefärligt en träff i månaden året ut. Programmets träffar utgår från Stockholm. Skicka in en intresseanmälan till så återkommer vi så småningom med en länk till fullständig ansökan. 12 MEDLEMSBLADET NR

13 FÖRENINGSNYTT Mentorsprogram Detta program är till för dig som har arbetat i upp till ca 10 år och har behov av ett bollplank för din fortsatta utveckling. Programmet börjar med en gemensam uppstartsträff där vi med hjälp av en personalspecialist delger nycklar för ett givande mentorskap. Därefter vidtar individuella träffar mellan adept och mentor. Programstart sker i mars 2014 och pågår året ut. Skicka in en intresseanmälan till så återkommer vi så småningom med en länk till fullständig ansökan. Karriärvägledning Detta är till för dig som är yrkesverksam eller på väg ut i arbetslivet och har behov av diskutera din framtida karriärsutveckling. Vi har här inlett ett samarbete med en personalspecialist och kan genom detta erbjuda en initial kostnadsfri konsultering. Uppstart av detta sker under våren ANNONS En bra vardag för alla göteborgare Projektledare som brinner för samhällsbyggnad Trafikkontoret På trafikkontoret är du med och formar framtidens Göteborg! Som projektledare initierar och beställer du utredningar, analyser och trafikförslag. Din utmaning är att styra och driva intressanta, utvecklande och spännande projekt när det gäller tid, resurser, kvalitet och resultat. För att lyckas i din ledarroll arbetar du utifrån ett coachande förhållningssätt. Sök jobbet på: goteborg.se/ledigajobb MEDLEMSBLADET NR

14 REFERAT Nanopartiklar förstör sjöarna Nanoteknik för samhällsbyggare väckte intresse och förundran bland Samhällsbyggare under ett seminarium i november. TEXT: ERIC BÅVE, SEKR. I SEKTIONEN FÖR HÅLLBAR UTVECKLING BÅDE ETT RÅD OCH ETT centrum för nanoteknik finns med bland de förslag som ska göra hanteringen av nanoteknikmaterial säker enligt SOU 2013:70 som Elin Simonsson, utredningssekreterare berättade om för ca 20 deltagare på Sektionen för hållbar utvecklings seminarium den 20 november i Sundbyberg. Nanocentrum ska vara den operativa delen under Nanorådet. På samma sätt som Klimatberedningen och Miljöforskningsberedningen är oberoende organ direkt under regeringen. Anders Finnsson berättade om arbetet med att identifiera nanopartiklar av silver i kläder mm som vid tvättning kommer ut i avloppssystem och så småningom dödar behövliga bakterier i vattendrag och sjöar. Välkommen att delta i remissarbetet i Sektionen för hållbar utvecklings regi. Du kan skicka synpunkter och frågor eller begäran om en digital version av utredningen till under december månad. 14 MEDLEMSBLADET NR

15 AKTIVITET Årsmöte inom föreningen Samhällsbyggarna 2014 Tisdag 20 maj 2014, Stockholm 20 maj Enligt Samhällsbyggarnas stadgar är årsmötet föreningens högsta beslutande organ. Föredragningslista och alla tillhörande handling ar kommer finnas tillgänglig för medlemmar senast tre veckor före årsmötet på föreningens hemsida. Vi påminner om att motioner till årsmöte ska vara styrelsen tillhanda senast 15 mars. Vid årsmöte har varje medlem en röst. Frånvarande medlem kan i skriftlig fullmakt utse annan medlem att företräda sig och sin röst. Årsmötet kommer äga rum i Stockholm. Exakt tid och plats meddelas i kommande medlemsblad där även anmälnings information anges. ANNONS Lantmäteriet söker en lantmätare/lantmäteriingenjör Läs mer på MEDLEMSBLADET NR

16 Posttidning B Returadress: Samhällsbyggarnas medlemsblad Box Stockholm God Jul och Gott Nytt år önskar vi på Samhällsbyggarnas kansli till alla medlemmar! Kansliet har julledigt från 23 december och öppnar åter den 7 januari Vi tackar för gott samarbete under året. Väl mött 2014! Olof, Pia och Dorothea Nordisk lantmäteritidskrift De nordiska lantmäteriföreningarna har nu tillsammans tagit fram och publicerat Nordisk lantmäteritidskrift Du kan läsa den på vår hemsida För den som är intresserad finns möjlighet att få tidskriften i tryckt form. Kontakta kansliet på och ange adress så skickar vi en tidning med posten.

MEDLEMSBLADET EN PUBLIKATION FRÅN SAMHÄLLSBYGGARNA NUMMER 4/2015

MEDLEMSBLADET EN PUBLIKATION FRÅN SAMHÄLLSBYGGARNA NUMMER 4/2015 MEDLEMSBLADET EN PUBLIKATION FRÅN SAMHÄLLSBYGGARNA NUMMER 4/2015 ÅRSMÖTE SAMHÄLLS- BYGGARNA 28 april Frukostseminarium, forskning & samarbete 5 maj Årsmöte i Region Syd Anders Tojkander med engagemang

Läs mer

MEDLEMSBLADET EN PUBLIKATION FRÅN SAMHÄLLSBYGGARNA NUMMER 3/2014

MEDLEMSBLADET EN PUBLIKATION FRÅN SAMHÄLLSBYGGARNA NUMMER 3/2014 MEDLEMSBLADET EN PUBLIKATION FRÅN SAMHÄLLSBYGGARNA NUMMER 3/2014 TEMPEN PÅ FASTIGHETS- MARKNADEN! 27 mars Cykelpendling en del av lösningen? 8 april Samhällsbyggarmingel med AW Mikael Lilje Lantmätare

Läs mer

medlemsbladet en publikation från samhällsbyggarna nummer 1/2013

medlemsbladet en publikation från samhällsbyggarna nummer 1/2013 medlemsbladet en publikation från samhällsbyggarna nummer 1/2013 ny tidning! Aspect + SVR = Samhällsbyggarna Grafiska profilen Ny logotyp och hemsida! Gå din egen väg Så blir du unik på arbetsmarknaden

Läs mer

medlemsbladet en publikation från samhällsbyggarna nummer 9/2014

medlemsbladet en publikation från samhällsbyggarna nummer 9/2014 medlemsbladet en publikation från samhällsbyggarna nummer 9/2014 Värva nya medlemmar och tävla om biljetter till Summerburst 2015! se sid 8 2 december Örebros nyaste stadsdel 10 december Studiebesök hos

Läs mer

MEDLEMSBLADET EN PUBLIKATION FRÅN SAMHÄLLSBYGGARNA NUMMER 2/2015

MEDLEMSBLADET EN PUBLIKATION FRÅN SAMHÄLLSBYGGARNA NUMMER 2/2015 MEDLEMSBLADET EN PUBLIKATION FRÅN SAMHÄLLSBYGGARNA NUMMER 2/2015 VINNARNA I REKRYTERINGS TÄVLINGEN PRESENTERAS S. 10 11 Region Väst, Årsmöte och föredrag 13 Studiebesök Norra Kajen, Sundsvall Samuel Lindén

Läs mer

MEDLEMSBLADET EN PUBLIKATION FRÅN SAMHÄLLSBYGGARNA NUMMER 4/2014

MEDLEMSBLADET EN PUBLIKATION FRÅN SAMHÄLLSBYGGARNA NUMMER 4/2014 MEDLEMSBLADET EN PUBLIKATION FRÅN SAMHÄLLSBYGGARNA NUMMER 4/2014 15 MAJ ÅRSMÖTE I SEKTIONEN FÖR FASTIGHETS- VÄRDERING 15 maj Årsmöte och studiebesök i region Mellersta Norrland 20 maj Kallelse till årsmöte

Läs mer

MEDLEMSBLADET EN PUBLIKATION FRÅN SAMHÄLLSBYGGARNA NUMMER 2/2013

MEDLEMSBLADET EN PUBLIKATION FRÅN SAMHÄLLSBYGGARNA NUMMER 2/2013 MEDLEMSBLADET EN PUBLIKATION FRÅN SAMHÄLLSBYGGARNA NUMMER 2/2013 NY TIDNING! Vi presenterar: Den nya styrelsen Nominera till Årets Samhällsbyggare 2013 Med brett ansvar för utveckling och tillväxt i Region

Läs mer

MEDLEMSBLADET EN PUBLIKATION FRÅN SAMHÄLLSBYGGARNA NUMMER 7/2013

MEDLEMSBLADET EN PUBLIKATION FRÅN SAMHÄLLSBYGGARNA NUMMER 7/2013 MEDLEMSBLADET EN PUBLIKATION FRÅN SAMHÄLLSBYGGARNA NUMMER 7/2013 VLS- DAGARNA! GÅ 2 BETALA FÖR 1 25 september LCC i praktiken 20 november Nanoteknik för Samhällsbyggare Sofia Granström Lantmätare på strategisk

Läs mer

MEDLEMSBLADET EN PUBLIKATION FRÅN SAMHÄLLSBYGGARNA NUMMER 5/2013

MEDLEMSBLADET EN PUBLIKATION FRÅN SAMHÄLLSBYGGARNA NUMMER 5/2013 MEDLEMSBLADET EN PUBLIKATION FRÅN SAMHÄLLSBYGGARNA NUMMER 5/2013 GLAD SOMMAR! För alla tjejer! Följ med till Kvillebäcken Seminarium Erfarenheter av Lean Öga för detaljer Katarina jobbar med framtidens

Läs mer

Affärer & Fastigheter i norr

Affärer & Fastigheter i norr ANNONS ANNONS ANNONS en tidning från Sverigelokaler.se Affärer & Fastigheter i norr TEMA: Företagsförsäkringar Forspro och Lerstenen planerar hotell med drömläge i Örnsköldsvik Storsatsning av finska Citycon

Läs mer

Verksamhetsberättelse och. årsredovisning 2012

Verksamhetsberättelse och. årsredovisning 2012 Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2012 Innehåll Annika Strandhäll om året som gått... 3 Mål 2012 och Vi bygger Vision... 6 Förbundsstyrelsen... 9 2012: Året då Vision fortsatte växa... 13 Visions

Läs mer

Företagsklimat. det är enkelt att vara företagare i mariestad. 2015 En tidning från. 3 nya. solna Entreprenörskommunen vinner för åttonde året i rad

Företagsklimat. det är enkelt att vara företagare i mariestad. 2015 En tidning från. 3 nya. solna Entreprenörskommunen vinner för åttonde året i rad Företagsklimat 2015 En tidning från Svenskt Näringsliv viktigt med tydlig målbild Strängnäs och Kävlinge berättar om sina framgångsrecept solna Entreprenörskommunen vinner för åttonde året i rad 3 nya

Läs mer

Högskolans nuläge 24 timmar fyllda av kreativitet Mentorn som vill bidra med verklighetsanknytning Barnen kallar henne pratfröken

Högskolans nuläge 24 timmar fyllda av kreativitet Mentorn som vill bidra med verklighetsanknytning Barnen kallar henne pratfröken Ett magasin från högskolan väst nr 1 maj 2012 kunskapens Hon ville till kärna Högskolans nuläge 24 timmar fyllda av kreativitet Mentorn som vill bidra med verklighetsanknytning Barnen kallar henne pratfröken

Läs mer

T I D S K R I F T F Ö R S K O G S A K A D E M I K E R N A Årgång 19

T I D S K R I F T F Ö R S K O G S A K A D E M I K E R N A Årgång 19 1 05 T I D S K R I F T F Ö R S K O G S A K A D E M I K E R N A Årgång 19 > Vinterstormen i södra Sverige > Förslag till Skogsakademikernas årsmöte: > Garpenberg kunskapscentrum i Bergslagen Vi går samman

Läs mer

samhällsbyggaren Anneli Hulthén FORSKninG FukuSHiMA Lagledaren som bygger Göteborgs framtid Konsten att eliminera alla slöserier Trafikverket rustar

samhällsbyggaren Anneli Hulthén FORSKninG FukuSHiMA Lagledaren som bygger Göteborgs framtid Konsten att eliminera alla slöserier Trafikverket rustar Hur lönsamt är det att flytta en stad? KTH gör den samhällsekonomiska kalkylen för Kirunas hela stadsflytt. Gemensam mötesplats med sextio föredrag lockade 500 samhällsbyggare. samhällsbyggaren Anneli

Läs mer

EIO Aktuellt. Ett intensivt 2012 summerades. Nyhet - Förenklad dagbok El. och anordnade yrkestävling mellan Sverige och Norge.

EIO Aktuellt. Ett intensivt 2012 summerades. Nyhet - Förenklad dagbok El. och anordnade yrkestävling mellan Sverige och Norge. EIO Aktuellt För medlemsföretag i EIO NR 6/7 2013 EIO på Elfack Under Elfack presenterade EIO medlemserbjudanden, höll seminarier och anordnade yrkestävling mellan Sverige och Norge. Foto: Colourbox Nyhet

Läs mer

HJÄRNKRAFT Medlemstidning för Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft nr 3 2010

HJÄRNKRAFT Medlemstidning för Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft nr 3 2010 HJÄRNKRAFT Medlemstidning för Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft nr 3 2010 Skolan kan få stöd för att bättre kunna hjälpa barn med förvärvad hjärnskada 1 2 Ur innehållet 6 Förbundsstämma 2010: Ny ordförande

Läs mer

domkretsen Beatrice Ask om Stockholmsprogrammet Spanien konkretiserar

domkretsen Beatrice Ask om Stockholmsprogrammet Spanien konkretiserar nr 1 2010 Riktlinjer för vittnesstöd Aktivt i bloggosfären Kortare omloppstider Omedveten diskriminering domkretsen EN TIDSKRIFT FÖR SVERIGES DOMSTOLAR Beatrice Ask om Stockholmsprogrammet Spanien konkretiserar

Läs mer

Innehåll. Avtalsrörelserna är igång Vision växer Förbered lönesamtalen Ordna yrkesträffar Profilprodukter och identitet

Innehåll. Avtalsrörelserna är igång Vision växer Förbered lönesamtalen Ordna yrkesträffar Profilprodukter och identitet Vision Aspekten #01, 2012 En tidning för Visions förtroendevalda. Innehåll Avtalsrörelserna är igång Vision växer Förbered lönesamtalen Ordna yrkesträffar Profilprodukter och identitet Nu är det vår tur!

Läs mer

domkretsen God tillväxt i Lund domstolssekreterare lär av varandra

domkretsen God tillväxt i Lund domstolssekreterare lär av varandra nr12003 Taktik för trygghet Elisabeth Fritz kräver respekt Traditioner och tapas i Barcelona Vitsen med Vera domkretsen EN TIDSKRIFT FRÅN DOMSTOLSVÄSENDET God tillväxt i Lund domstolssekreterare lär av

Läs mer

Unionenvecka Avtalsrörelsen Guldnappen Bra start för ny reklam Höjt studiestöd Pris för hjälteinsats Unionens Säljsektion 505 000

Unionenvecka Avtalsrörelsen Guldnappen Bra start för ny reklam Höjt studiestöd Pris för hjälteinsats Unionens Säljsektion 505 000 Unionenvecka Avtalsrörelsen Guldnappen Bra start för ny reklam Höjt studiestöd Pris för hjälteinsats Unionens Säljsektion 505 000 Information och inspiration för dig som har ett fackligt uppdrag i Unionen

Läs mer

Glassdrottning. Mentorskap. med lyckat resultat. med höga mål i sikte. Extra tidning Fixa finansieringen. Experten

Glassdrottning. Mentorskap. med lyckat resultat. med höga mål i sikte. Extra tidning Fixa finansieringen. Experten Experten tipsar om pensionen Mentorskap med lyckat resultat Extra tidning Fixa finansieringen Nyföretagarbarometern Hur ligger din kommun till? Glassdrottning med höga mål i sikte Eget Företag 1 NR 2 2014

Läs mer

Mentorskap i matematik 2013/2014

Mentorskap i matematik 2013/2014 Mentorskap i matematik 2013/2014 Intize kreativa sommarmatte succé för tredje året i rad Maria tog mentorskapet till Indien Nu finns vi även i Skövde Nya perspektiv på samhälle och mentorskap i vår högskolekurs

Läs mer

domkretsen Elisabet Fura-Sandström, Europadomstolen Unga lagöverträdare Ökad trivsel trots stora förändringar

domkretsen Elisabet Fura-Sandström, Europadomstolen Unga lagöverträdare Ökad trivsel trots stora förändringar nr 1 2005 Nya EU-stater påverkar Kompetens inventeras Omfattande europarätt domkretsen EN TIDSKRIFT FRÅN DOMSTOLSVÄSENDET Unga lagöverträdare Ökad trivsel trots stora förändringar Elisabet Fura-Sandström,

Läs mer

Unga Folkbildare Om Framtiden

Unga Folkbildare Om Framtiden Unga Folkbildare Om Framtiden En intervjuskrift om folkbildningens idé och framtid Unga Folkbildare Om Framtiden En intervjuskrift om folkbildningens idé och framtid Innehåll Förord 4 Redaktören har ordet

Läs mer

2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF

2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF 2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF Har du planerat in dina sex utbildningsdagar? Snittarbetstagaren i Sverige får sex betalda utbildningsdagar per år av sin arbetsgivare.

Läs mer

Händer på internationella kvinnodagen sid 5. Ny organisation för utbildningsverksamheten sid 6. Jämför SKTFs inkomstförsäkring

Händer på internationella kvinnodagen sid 5. Ny organisation för utbildningsverksamheten sid 6. Jämför SKTFs inkomstförsäkring En tidning till SKTFs förtroendevalda. Nr 2 2009 SKTF 2012 Nöjda och stolta medlemmar sid 3 Jämställdhet Händer på internationella kvinnodagen sid 5 Utbildning Ny organisation för utbildningsverksamheten

Läs mer

domkretsen Ny generaldirektör för Domstolsverket De bygger verktyg för förtroende

domkretsen Ny generaldirektör för Domstolsverket De bygger verktyg för förtroende nr 2 2008 Nya sammanläggningar Barnet i fokus Praktikplats Europa Pedagogiskt teknikstrul Ny generaldirektör för Domstolsverket domkretsen EN TIDSKRIFT FRÅN SVERIGES DOMSTOLAR De bygger verktyg för förtroende

Läs mer

LATTLAST. 12 sidor. Unik ännu mer unik med två framsidor! Zlatan hjälper Det okända landslaget Hälsospalten ger råd Besök från riksdagen Klippanledare

LATTLAST. 12 sidor. Unik ännu mer unik med två framsidor! Zlatan hjälper Det okända landslaget Hälsospalten ger råd Besök från riksdagen Klippanledare 12 sidor Unik ännu mer unik med två framsidor!.... LATTLAST FUB FÖR BARN, UNGA OCH VUXNA MED UTVECKLINGSSTÖRNING NUMMER 4 OKTOBER 2014 Zlatan hjälper Det okända landslaget Hälsospalten ger råd Besök från

Läs mer

Biblioteksbladet 04:2012. Tema: Meningen med föreningen. Biblioteket i Birmingham ett fyrtorn i världklass

Biblioteksbladet 04:2012. Tema: Meningen med föreningen. Biblioteket i Birmingham ett fyrtorn i världklass Biblioteksbladet 04:2012 Tema: Meningen med föreningen Biblioteket i Birmingham ett fyrtorn i världklass Förord Henriette Zorn Biblioteksbladet #04 2012 Ganska nyligen gav Svensk Biblioteksförening ut

Läs mer