Riksförbundet Noaks Ark. Verksamhetsberättelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Riksförbundet Noaks Ark. Verksamhetsberättelse"

Transkript

1 Riksförbundet Noaks Ark Verksamhetsberättelse 2011

2 Vår vision Noaks Ark verkar för en begränsning av hivepidemin och dess konsekvenser. yrkesverksamma får färdigheter i att bemöta hivproblematiken i sitt yrkesutövande. även andra yrkeskategorier blir bättre på att hantera hivfrågor i yrkesutövandet, Innehåll Vår vision Noaks Arks historia 2 Det gäller för enskilda och för samhället i stort, så att alla som utsätter sig själva och andra för smittorisk kan skydda sig bättre, hivpositiva och deras närstående får psykosocialt stöd och kunskaper för att komma vidare i sina liv, hivpositiva förmår att aktivt medverka till förebyggande av hiv, det sociala stigma som omgärdar hiv lindras, Noaks Arks mål är att smittspridningen minskar, kunskapen om hiv ökar, allmänhetens delaktighet stärks, det inte upplevs som skamligt att ha hiv, livskvaliteten för hivpositiva ökar, hälso- och sjukvården blir bättre på att bemöta hivpositiva, diagnostisera hivinfektioner och även i övrigt hantera hivfrågor, bidra till sekundärprevention av hiv. Noaks Ark arbetar utifrån ett helhetsperspektiv på hiv och med hjälp av professionellt utformade preventiva och stödjande insatser som bygger på evidensbaserade metoder. Noaks Ark ska vara en expertorganisation på hivområdet. Första året med riksförbundet 3 Verksamheten 4 Forskning 8 Internationellt 9 Lokalföreningarna 10 Ekonomi 13 Förtroendevalda 16 Noaks Arks historia Noaks Arks idéer bygger på erfarenheter allt sedan 1982 då läkare och annan vårdpersonal i sitt arbete såg vad den nya hiv/aidsepidemin skulle kunna leda till. Det nya viruset ställde krav på nytänkande. Hiv behöver inte sprida sig snabbt för att ha stora och gradvis ökande medicinska, sociala, psykosociala och ekonomiska följder, skrev Noaks Arks första ordförande Jan-Olof Morfeldt i en av de första verksamhetsberättelserna. Noaks Ark blev namnet på föreningen av den enkla anledningen att det första mötet ägde rum på Noa Arks gränd på Söder i Stockholm. Sommaren 1986 lämnade två personer tryggheten i sina ordinarie anställningar för att tillsammans med några frivilliga medarbetare, volontärer, bygga upp verksamheten. Betydelsefulla kontakter knöts tidigt med Svenska Röda Korset. I oktober 1987 startade man tillsammans Stiftelsen Noaks Ark - Röda Korset. Inom loppet av två år omfattade verksamheten i Stockholm över 30 anställda och volontära insatser som i tid uppskattades till 14 heltidsanställda. Till stor del riktades den utbildning om hiv som stiftelsen anordnade till vårdpersonal och annan personal vars beröringsskräck behövde lindras för att de hivpositiva skulle få den vård och omsorg de behövde. Inom den sociala verksamheten dominerade gästhemmet som bedrevs dygnet runt på Drottninggatan 61. Där kunde aidssjuka få miljöombyte från slutensjukvård och hemvård. Självständiga föreningar och Röda Kors-kretsar startade runt om i landet för att möta behoven av stöd och kunskap enligt Noaks Arks vision. Sedan dess har den medicinska vetenskapen kommit mycket längre, även om vaccin verkar dröja. Det går bra att leva med hiv. Men såväl välbefinnande för hivpositiva som samhällets kunskapsnivå beträffande smittskydd kräver fortsatta insatser. Det är uppgiften för det nya riksförbund som de lokala arkarna bildade på en konstituerande stämma i oktober Stiftelsen Noaks Ark i Stockholm har överlåtit personal och verksamhet på riksförbundet och föreningen i Stockholm. På motsvarande sätt har andra Noaks Ark-föreningar organiserat sig i enlighet med den struktur och stadgar som riksförbundet erbjuder. Omslag: Soluppgång i oktober 2011 vid Eriksbergsgatan 46 i Stockholm, mitt emot Spårvagnshallarna på Birger Jarlsgatan. Här finns gemensamt lokaler för riksförbundet och Noaks Ark Stockholm. Foto: Dick Erixon (omslag, sid 3,4,5), Maria Björkqvist (sid 5,7,8,11,15), Jeanne Masimango (sid 7,9). Sida 2

3 Första året med riksförbundet Från och med 1 januari 2011 bedriver Noaks Ark sin verksamhet under ledning av en gemensam förbundsstyrelse. På detta sätt har Noaks Arkföreningar runt om i landet kommit varandra närmare, samtidigt som en öppen och demokratisk organisation har skapats. Den nationella hiv-strategin, som antagits av riksdagen, anger ett antal övergripande mål. Framför allt ska den inhemska hivspridningen halveras. Vi tycker att den nationella strategin är utmärkt. Vi saknar dock tydligare mål för det psykosociala stöd som är en grundbult för att kunna uppnå ambitionerna. Den psykosociala stödverksamheten är en medmänsklig skyldighet och en hivpreventiv nödvändighet. Kunskap och stöd är två sidor av samma mynt. En av riksförbundets viktigaste uppgifter är att lyfta fram dissonanser mellan nationella mål och regional verklighet. styrelsen ansvaret för att utarbeta policy och bedriva opinion för effektivare insatser i arbetet mot hiv och för mänskliga rättigheter. Vi har haft socialminister Göran Hägglund på besök som ett led i att bygga upp goda kontakter med beslutsfattarna i hivrelaterade frågor. Riksförbundet har också varit representerat vid olika seminarier och konferenser på inbjudan av myndigheter och departement. Vid dessa har vi framfört lärdomar som vi är ensamma om eftersom vi arbetar mitt i hivepidemin och dagligen möter behov som finns hos hivpositiva, närstående och deras livssituation. Istället för att tala om att svensk sjukvård skulle diskriminera hivpositiva, som framförts vid en departementskonferens i november, menar vi att torftigt bemötande i sjukvården handlar om brist på erfaren handledning. Den moderna hivbehandlingen innebär att patienterna känner sig friska och vill kunna gå till en vanlig husläkare om de exempelvis får halsfluss. Men när de uppsöker vårdcentral har personalen där inte erfarenhet av patienter med hiv och hänvisar dem därför till specialistsjukvården på sjukhus. Denna särbehandling har inte diskriminering som orsak, utan att vården vill värna hivpatienterna. Samtidigt är det naturligt att hivpositiva inte alltid vill bli sedda ur hivperspektivet, utan bli bemötta som alla andra. Har man ont i halsen vill man ha fokus på det, inte på sin hivstatus. Noaks Ark har som expertorganisation viktiga erfarenheter att bidra med för att göra bemötandet bättre kring hiv. Vårt nya riksförbund är en organisatorisk lösning som kommer att underlätta denna ambition. Noaks Ark verkar för en begränsning av hivepidemin och dess konsekvenser. Om inte målbilden är klar finns stor risk att samhällets resurser riktas mot fel grupper och fel insatser. Då räcker inte resurserna till för att släcka elden där det brinner, där insatser behövs som mest. När man förebygger hiv innebär det att också förebygga andra sexuellt överförbara infektioner. Det omvända är inte alls lika givet. Riksförbundet anser att hivarbetet ska bygga på epidemiologisk analys, bedrivas med evidensbaserade metoder och utföras av människor med gedigen sakkunskap. På riksnivå har förbunds- Förbundsstyrelsens ledamöter. Stående: Lars Moberg, Karl-Henrik Nanning (ordförande), Gunilla Vahlberg Isaksson, Anna Bergvall. Sittande: Carin Högstedt, Anna Åkerhielm (vice ordförande) och Rickard Eriksson. Sida 3

4 Ny klinisk forskning visar tydligt att tidig hivbehandling drastiskt minskar risken för hivöverföring. Telefonrådgivning Noaks Ark Direkt, tidigare Aidsjouren, har i 25 år fungerat som en nationell telefonrådgivning om hiv och andra sexuellt överförbara infektioner. Dit kan allmänheten vända sig med frågor och oro. I samtalets anonymitet vågar klienterna ta upp frågor som är svårare att diskutera öga mot öga på en mottagning. Genom den individuella rådgivningen kan våra rådgivare rätta till missuppfattningar och ge information som är specifik för klientens livssituation och beteendemönster. Under 2011 tog telefonrådgivningen emot nära samtal. Noaks Ark Direkt är öppen alla vardagar i veckan kl Under normal belastning bemannas två linjer samtidigt. Rådgivningens 020-nummer har exponerats genom såväl annonser i tidningar som i evenemangsmaterial, exempelvis under Prideveckan. Rådgivningen uppdaterar kontinuerligt kontaktuppgifter, öppettider och rutiner hos alla landets hiv- och venerologiska mottagningar för att alltid kunna ge korrekt information om vart den uppringande kan vända sig för exempelvis hivtestning. De vanligaste frågorna vi får handlar om symtom och testning. När man surfat på nätet och sökt svar på upplevda sjukdomssymtom tycks allt stämma in på hiv. De flesta undrar när man efter möjlig riskexponering kan testa sig för hiv, eftersom budskapet är olika beroende på vem man frågar. Många ringer tillbaka flera gånger p g a rädsla för hiv. Noaks Ark Direkt tar emot samtal från oroliga människor i hela landet. Här får man individuellt anpassad rådgivning och information anonymt. Internet och nyhetsbrevet Aktuellt om hiv Riksförbundets hemsida är utformad i första hand för den som söker information om hiv för eget bruk. Det gäller allt från vetenskaplig fakta till vart man kan vända sig för att göra hivtest. Ambitionen är att också när det gäller samhällsdebatt och opinionsbildning utveckla hemsidan som ett effektivare kommunikationsverktyg. Via hemsidan finns möjlighet att gratis prenumerera på nyhetsbrevet Aktuellt om hiv som distribuerades per mejl i 17 nummer under 2011 till över 800 prenumeranter. Nyhetsbrevets redaktör följer den globala vetenskapliga debatten och rapporterar om nya rön samt tipsar om länkar till intressanta artiklar. Några ämnen som avhandlats under 2011: Kanadensisk studie bland hivpositiva visar att de som förmår hantera påfrestningar har bättre mental hälsa. Studien visade också att socialt stöd höjde det psykiska välbefinnandet. En större multinationell klinisk studie, HPTN 052, visar tydligt att tidig hivbehandling drastiskt minskar risken för hivöverföring. WHO har publicerat riktlinjer för arbetet med hivprevention och behandling bland män som har sex med män. En större holländsk studie som följt människor vilka diagnostiserats med hiv visade att de som hivtestat sig ofta hade en bättre prognos. Delresultat från en pågående studie med substansen Victrelis visar lovande resultat för ett nytt sätt att behandla hepatit C bland människor som också har hiv. En studie med hivpositiva i pågående behandling visar att de som använde hivläkemedlet tenofovir löpte en ökad risk för njursjukdom. Profylaxbehandling till ammande spädbarn minskar hivsmitta med 71 procent. En schweizisk kohortstudie visar att hivpositivas sjuklighet ökar men att denna idag orsakas av icke-aidsrelaterade sjukdomar. En undersökning i Australien visar att det går att öka antalet som gör förnyade hivtester genom påminnelser. Testfrekvensen fördubblades bland män som har sex med män vilka fick ett sms om att de bör testa sig igen efter en tid jämfört med de som inte fick något sms. Sida 4

5 Perspektiv på hiv Tidskriften Perspektiv på hiv ges ut i samarbete mellan föreningen Läkare mot AIDS och Riksförbundet Noaks Ark. Redaktör och ansvarig utgivare är dr Lars Moberg. Syftet med Perspektiv på hiv är att ge en saklig och vederhäftig information om olika aspekter av hivepidemin och dess konsekvenser för individer, grupper och samhällen. Från starten 1994 gavs den ut i pappersform, men är sedan 2011 en nätbaserad tidskrift. Under 2011 har artiklar publicerats om flera ämnen. Exempelvis om hivpositiva afrikanska föräldrars situation i Sverige och utförliga referat från medicinska konferenser som 18th Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections i Boston. Arket och annat informationsmaterial Riksförbundet distribuerade ett första nummer av medlemstidningen Arket, inför World Aids Day. Där informerades om det nya förbundet och om aktiviteter ute i lokalföreningarna: om snabbtestmottagningen i Stockholm, om utbildning av vårdcentralernas personal i Kalmar län, om hivpositivas möjlighet att träffa andra som lever med hiv i norra Norrland, om sommarläger för familjer i Kolmårdens djurpark, om aktiviteter i Gävle och om migrantprojekt i Skåne. Riksförbundet har distribuerat nytryck av foldrar om hiv, såväl små och korta som mer utförliga. Lite av informationsmaterialet. Från mer omfattande broschyrer om hiv till korta och enkla på åtta språk: engelska, franska, spanska, ryska, somaliska, arabiska, swahili och svenska. Här utanför föreläsningssalen. Kurser om hiv för Migrationsverket, landsting och Karolinska Riksförbundet är part i Migrationsverkets hivprojekt i samarbete med EU:s flyktingfond. Syftet har varit att höja kompetensen om hiv i asylprocessen. Det har skett genom fem heldags eller tvådagarsutbildningar för Migrationsverkets tjänstemän i Malmö, Göteborg, Boden och Stockholm. Ett nätverk med ett 20-tal kontaktpersoner har etablerats i syfte att sprida information om hiv efter projektets slut. För dessa ordnas fördjupningskurser. Utvärderingarna visar att Noaks Arks föreläsare uppskattas som pedagogiska och engagerande. I samarbete med Karolinska Institutet anordnar riksför- bundet 7,5-poängskursen HIV - individen i fokus ur ett globalt perspektiv. Kursen syftar till en bredare och djupare förståelse för den globala HIV-epidemins komplexitet, preventions- och behandlingsmöjligheter. Hiv belyses ur olika perspektiv; medicin, socioekonomi, gender, sexualitet och det svenska förhållningssättet ur en global synvinkel. Kursen är populär och har alltid köplatser. Noaks Ark var i december arrangör av en baskurs om hiv för ett 70-tal tolkar inom vården, på uppdrag av Örebro läns landsting. I samband med informationsinsatser delar Noaks Ark ut kondomer med webbadress och telefonnummer för dem som har frågor om risker och hur man skyddar sig. Sida 5

6 Noaks Ark i medierna Det är problematiskt när alla sexuellt överförbara sjukdomar behandlas identiskt i myndigheters handlingsplaner. Medier hör ofta av sig till riksförbundet i syfte att kontrollera om de har uppfattat fakta korrekt eller för att få svar på frågor om hivnyheter som man behöver tolka. Ett exempel på nyhetsinslag är följande ekonyhet i Sveriges Radio 22 november då man rapporterade om insatserna att minska spridningen av hiv: Under 1990-talet, när rädslan för hiv-viruset var på topp, minskade spridningen i Sverige. Men under 2000-talet har det vänt, och de senaste tio åren har antalet fall i Sverige, liksom i Europa, ökat med ungefär 25 procent. Flera orsaker ligger bakom ett ändrat riskbeteende - bromsmedicinerna som gör att man inte längre dör av viruset, och att vi har en ny generation, som inte har upplevt hiv-skräcken på 80- och 90-talen, säger Staffan Hallin på Smittskyddsinstitutet. Kunskapen och medvetenheten om att det finns behandling gör att man automatiskt placerar det på en annan riskskala, säger han. Män som har sex med män är en extra utsatt grupp. Därför borde det förebyggande arbetet än mer riktas in mot just den gruppen, det anser Jukka Aminoff på organisationen Noaks Ark, som arbetar med hivfrågor. Ser man idag hur långt vi har kommit för att nå de nationella målen, nämligen en halvering av den inhemska smittspridningen till 2016, så tyder de data vi har vid handen inte alls på att vi skulle vara på väg att nå målet. Då måste vi lägga på ett kol och koppla greppet om dagens epidemi. En annan typ av nyhetsinslag är rapporter om Noaks Arks verksamhet, som när nya lokaler i Västernorrland invigdes den 1 december. TV4 rapporterade med påannonsen Noaks Ark slår upp portarna i Sundsvall: På torsdag är det internationella Aidsdagen och då startar Noaks ark verksamhet i Sundsvall. Organisationen ska minska spridningen och öka kunskapen om sjukdomen. Det ska också vara en mötesplats för drabbade och anhöriga, något som inte funnits tidigare i Sundsvall. I inslaget visar volontärer tittarna runt i lokalen och berättar om hur det är att vara anhörig till hivpositiv. P3-nyheterna sände i november ett inslag, Färre dör i Aids i världen: Antalet personer som dör i AIDS har minskat i världen med 21 procent sedan 2005, det visar en ny rapport från FNorganet UNAIDS. Siffrorna i den nya FN-rapporten från UNAIDS är positiva. Färre dör i AIDS och ökningen av personer som smittas med HIV har stannat av i de flesta länder. Men fortfarande saknar runt 9 miljoner människor tillgång till mediciner. Dessutom saknar många tillgång till tester, säger Ophelia Haanyama Ørum på föreningen Noaks ark. Hon lever själv med HIV men mår bra tack vare mediciner. Titta på mig, jag ser frisk ut. Men det är det som är problemet med HIV, det syns inte, påpekar hon. Påverka genom remissyttranden Riksförbundet lämnade i slutet av året synpunkter till Smittskyddsinstitutet på dess förslag till Nationell handlingsplan mot hiv och andra STI bland homo- och bisexuella män och andra män som har sex med män (MSM). Vi efterlyser i yttrandet en utvecklad förklaringsmodell eller hypotes för den fortsatta och förhållandevis höga spridningen av hiv/sti bland MSM som utgångspunkt för relevanta åtgärdsförslag. I avsaknad av en specifik problemformulering riskerar planen att bygga på ideologi snarare än vetenskap. Vi föreslår en utvecklad epidemiologisk analys och en åtföljande revidering av åtgärdsförslagen. I synnerhet berör handlingsplanen inte i tillräcklig omfattning det uppenbart problematiska i att behandla alla sexuellt överförbara sjukdomar identiskt trots de betydande skillnader som infektionerna uppvisar i form av smittsamhet, spridningsmönster, epidemiologisk dynamik och drabbade populationer. Vidare saknas det mål för psykosociala stödinsatser, vilka vi ser som centrala för hivförebyggandet bland MSM i Sverige. Planen utgår från den felaktiga föreställningen att alla psykosociala aspekter av hivepidemin av relevans kretsar kring stigma- och diskrimineringsproblematik. Denna utgångspunkt är otillräcklig i relation till både riskbeteende och hivpositiva personers livssituation. Planen kan landa i förenklade slutsatser, bristande åtgärdsförlag och en felaktig definition av de kunskaps- och kompetenskrav som hivsituationen ger upphov till i vården och hos civila samhällets aktörer. Sida 6

7 Sommarkampanjen Under sommaren fanns riksförbundet ute på gator och torg runt om i landet och svarar på frågor om hiv. Bland städer som besöktes var Norrköping, Jönköping, Borås, Göteborg, Söderhamn, Gävle, Sundsvall och Storstockholms förorter. Inriktningen har varit att särskilt försöka inleda samtal och ge information till migranter, därför har migrantprojektens informatörer utgjort stommen i sommarkampanjen. Omfattningen av sommarens kampanj blev dock mindre än tidigare år eftersom Noaks Ark inte beviljats särskilda medel i likhet med föregående år för utåtriktat arbete. Men tack vare Scandinavian Eyewear, som donerat överskottet på försäljning av Sighsten Herrgårds glasögonbågar, har ändå en mindre sommarkampanj kunnat genomföras. Sommarkampanjen är en uppskattad aktivitet bland Noaks Arks lokalt engagerade medlemmar. De får stöd från övriga landet att synas och märkas på orten. Sommarkampanjens informatörer besöker Sundsvall. Politikerveckan i Almedalen Under Almedalsveckan fanns Noaks Ark på plats i Visby med hiv-informatörer, informationsmaterial, kondomer och vår minibuss. samtal med politiker, som näringsminister Maud Olofsson och dåvarande S-ledaren Håkan Juholt. Vi lyfte fram hivfrågan i medier, på gator och torg och genom Dede hälsade på dåvarande S-ledaren Håkan Juholt som besökte Noaks Arks infotorg i Visby hamn. Noaks Ark Cup och Pride Lördagen den 18 juni arrangerades Noaks Ark Cup på Skarpnäcksfältet i Stockholm för över 200 deltagare. Det blev en härlig familjedag med fotboll, hivinformation, skratt och grillning. Under Prideveckan i augusti fanns Noaks Arks informatörer och minibuss på plats för att kunna svara på frågor och samtala om hiv och säkrare sex. Vinnare blev RFSU:s lag. I Prideparaden med ballonger, gröna T-shirts och information. Sida 7

8 Noaks Ark genomför beteendeforskning De grupper som är mest utsatta när det gäller hiv/aids har många gånger även en utsatt hälsosituation i övrigt Den terapiverksamhet som Noaks Ark bedrivit i många år är nu underlag för en vetenskaplig studie. I samarbete med lektor Önver Cetrez vid Uppsala universitet utförs analyser om hur hivpositiva före och efter terapi uppfattar sin självbild, attityder och riskbeteende. Utgångspunkten i studien är den av riksdagen antagna nationella strategin mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar. I förarbetet framgår att de grupper som är mest utsatta när det gäller hiv/aids har många gånger även en utsatt hälsosituation i övrigt. Det gäller å ena sidan diagnoser som höga kolesterolvärden, hjärt och kärlsjukdomar, åldersdiabetes och maligna tumörer och å den andra ett socialt stigma som hindrar förebyggande av hiv och välbefinnande bland hivpositiva. Noaks Ark erbjuder kognitiv terapi beträffande depression, ångest och svårigheter med relationer, liksom psykoterapi för högriskbeteende personer. Dessa insatser analyseras nu genom kvalitativa analyser. Deltagarnas livssituation, aktuella besvär och psykosomatiska hälsa kartläggs vid behandlingens start och avslut. Likaså kartläggs deltagarnas upplevda självkänsla/självaktning, meningsskapande resurser och fungerande sociala relationer under den tid som terapi och stödsamtal pågått. Syftet är att undersöka om Noaks Arks insatser påverkar hivpositivas sexuella risktagande. Och därmed skapa ökad kunskap om hur effektivt psykosocialt stöd är för minskad smittspridning av hiv. Internationellt nätverkande för vaccinforskning Den medicinska forskningen som söker vaccinlösning för hiv behöver mer resurser. Noaks Ark bidrar till opinionsbildningen för detta genom kontakter och nätverk. Vi samarbetar med IAVI, The International AIDS Vaccine Initiative, som är en global non-profit organisation. Mer forskning krävs, såväl medicinsk som om sociala aspekter kring hiv. Sida 8

9 Utbildning i Kongo På hösten tog riksförbundet emot en delegation från Demokratiska republiken Kongo (Kongo-Kinshasa) i syfte att stärka utbildningsinsatser och kunskap kring hiv hos landets kvinnoorganisationer. Under besöket, som finansierades av Svenska Institutet, träffade kongoleserna olika organisationer som arbetar med hivprevention och stöd samt jämställdhet, exempelvis kvinnojourer, RFSL, RFSU, infektionsavdelningar på Danderyds och Huddinge sjukhus, samt afrikanska nätverk i Sverige. Senare på hösten genomförde Noaks Ark utbildning om hiv på plats i Kongo, finansierad av Folke Bernadotteakademien. I projektet ingick att nätverka med olika organisationer i landet. Tillsammans med MGT och ASOV hade Noaks Ark möten i Uviraprovinsen med politiker, präster och rektorer samt föräldrarepresentanter där vi förklarade varför vi var där. Vi besökte också sjukhus och OCOP, en organisation för hivpositiva, för att informera oss om läget när det gäller tillgång på bromsmediciner och statistik om hivprevalens. Tre dagars workshop genomfördes med soldater. Deltagarna var utvalda av MGT och kom från olika distrikt runt om i östra Kongo. Tanken är att informationen om hiv ska komma så många lokalsamhällen till gagn som möjligt. På programmet stod: basfakta om hiv, smittvägar, behandlingar, grundläggande anatomi, jämställdhet och metoder för hur man kan informera om hiv. Soldater i Kongo visar upp sitt diplom efter genomgången utbildning om hiv, arrangerad av Riksförbundet Noaks Ark. Mänskliga rättigheter för hivpositiva i Vitryssland Sedan 2006 har Noaks Ark ansvarat för biståndsprojekt i Vitryssland på uppdrag av Sida. Det har handlat om att stärka det civila samhället och föreningslivet, med särskild inriktning på hivpositivas möjligheter att organisera sig och göra sin röst hörd i ett samhälle ovant vid mänskliga rättigheter. Projektet som kallats The Bell har skett i samarbete med Belarusian People Living With HIV/AIDS Community, en organisation för hivpositiva. Den bedriver ett brett påverkansarbete för att tillvarata hivpositivas rättigheter, lindra hivrelaterat socialt stigma och bidra till förebyggandet av hiv i Vitryssland. Under våren 2011 gick projekttiden ut och Stiftelsen Noaks Ark slutredovisade insatserna. Sida välkomnade att Riksförbundet inkom med en ny ansökan för att fortsätta insatserna i Vitryssland, inte minst på grund av den politiska situationen i landet. En sådan ansökan inlämnades The Bell har varit namnet på det Sidaprojekt som Noaks Ark bedrivit i Vitryssland med projektnamnet The Tocsin (signalen). Projektets mål är att förbättra dialogen mellan hivpositiva och makthavarna som styr sjukvården genom utbildning i mänskliga rättigheter och utvärdering av sjukvårdens tillgänglighet för hivpositiva i Vitryssland. Utvärderingen ska ske genom BPLWH:s lokala föreningsarbete runt om i landet. Ett andra mål är att etablera meningsfull representation av hivpositiva i beslutsfattande forum på lokal, nationell och internationell nivå genom nätverkande. Ett tredje mål i projektansökan är att utveckla partnerskapet mellan vitryska och svenska sammanslutningar för hivpositiva och deras närstående. Detta i syfte att utbyta erfarenhet och stärka varandra i arbetet för bättre villkor i det egna landet. Sida 9

10 Skåne-Blekinge Under 2011 har Noaks Ark Skåne fortsatt sitt arbete med utbildningar riktat till allmänheten, yrkespersonal inom MSM-projektet har under året bytt projektledare och har hivpreventiva och stödjande social och hemtjänst, krimi- fortsatt arbetet med primär insatser, samt bedrivit projekt nalvården och lärare. och sekundärpreventiva insat- Projektet Våga Vara har riktats till barn och unga som lever med hiv inom ramarna för föreningens arbete. Till halvårsskiftet avvecklade vi vårt kontor i Helsingborg och personalen är nu centrerad till lokalen i Malmö. Det fortsatta stödarbetet i Helsingborg sker genom fredagsträffar i Sensus lokaler. Föreningen har en ny ordförande och en ny verksamhetschef sedan mars Under 2011 har en nysatsning på volontärverksamheten påbörjats med regelbundna volontärmöten vilket resulterat i ökade volontärinsatser och engagemang. Information om hiv har bedrivits inom ramarna för våra projekt samt i form av studiebesök och Stödverksamheten har bedrivit psykosocialt stöd och rådgivning, sociala aktiviteter samt föreläsningar. Under året har ett 1-årigt pilotprojekt bedrivits inom kognitiv beteendeterapi (KBT) i form av internat och gruppsamtal. Migrantprojektet har fortskridit sitt arbete med information om sexuell hälsa riktat till asylsökande och migranter samt genomfört utbildningar i hivkunskap till auktoriserade tolkar. Inom ramen av projektet har ett informationsprojekt utvecklats om våld i nära relationer, prostitution och människohandel i samarbete med Länsstyrelsen. ser riktat till MSM med riskbeteende tillsammans med en referensgrupp bestående av representanter från olika organisationer och erfarenheter. Projektet Våga Vara, riktat till barn och unga som lever med hiv, har bedrivit regelbundna träffar och genomfört ett sommarläger i Danmark tillsammans med Noaks Ark Småland. Under 2011 har kartläggningsprojektet om ungdomars kunskaper om hiv slutförts och redovisats i form av en rapport: Ungdomars kunskaper om hiv ett kartläggningsprojekt på utvalda gymnasieskolor i Skåne En familjeresa Småland-Halland genomfördes till Föreningen har under 2011 inlett ett strukturerat samar- ekonomiskt. Föreningen upparbetar kontakter med mång- förts. Vi har fört ut kunskap till SFI-elever, anordnat halvdags- Kolmårdens bete med Region Halland och Landstinget Kalmar. Sedan kulturella grupper. I vårt område finns ett flertal flykting- utbildningar på alla vårdcentraler i Kalmar län. Vi har ord- djurpark där ett många år sker samarbete kring psykosocial stödverksamhet förläggningar, som också präglar verksamheten. Flertalet av nat en utbildningsdag om Migranter och hiv för perso- 40-tal föräldrar och preventivt arbete med Landstinget Jönköping och dem vi är i kontakt med är migranter som har en komplex nal som kommer i kontakt med hivpositiva migranter, varit och barn deltog och övernattade i safariparken. Landstinget Kronoberg. Detta innebär att vi idag samarbetar med alla infektionskliniker och folkhälsoavdelningar i Småland och Halland. Arbetet kännetecknas av samförstånd och samarbete för att kunna utföra ett kvalitativt och målgruppsbaserat psykosocialt stödarbete och ett preventivt arbete. flyktingproblematik med sig. Höjdpunkter under året har varit det gemensamma sommarlägret till Legoland/ Lalandia med Noaks Ark Skåne, Liseberg, Tjärö och lillejul. Samtalsgrupperna för hivpositiva män/kvinnor fortlöper och är uppskattade. Stödverksamheten erbjuder KBT-inriktad terapi och samtal. deltagande i en utbildningsdag för personal om Sex- och samlevnadsundervisning i skolan, genomfört utbildning i Kondomkunskap för personal på alla ungdomsmottagningar i Jönköpings län, ordnat grundutbildning för blivande informatörer, liksom utbildning för enhetschefer för ensamkommande flyktingbarn. Den psykosociala stödverksamheten har utmärkts av fler kontakter med hivpositiva och deras närstående under året. Flera av dem vi är i kontakt med befinner sig i en utsatt Det preventiva arbetet har fokuserat på att motverka diskriminering och stigma av hivpositiva genom att ge kunskaper i hiv/aids, STI och bemötande. För övrigt har olika I det preventiva arbete möter vi en mångfald av verksamheter och människor som är i behov av kunskaper. Detta arbete präglas av samarbete och samverkan. situation, både socialt och utbildningsinsatser genom- Sida 10

11 Östergötland Under 2011 har flera sociala aktiviteter av familjekaraktär genomförts för att möjliggöra möten mellan människor som lever under liknande förhållanden. Exempel är familjeutflykter, middagar och picknickar. I Östergötland finns det i dagsläget hivpositiva. Föreningen bedriver stödverksamhet där gruppen träffades regelbundet i vår dåvarande lokal på Kungsgatan i Norrköping. Föreningen har i nuläget kontakt med ca 90 personer ur målgrupperna, som erbjudits allt från terapi och samtal om livssituationen, till lättsammare aktiviteter. Föreningen höll under 2011 en baskurs i hiv där syftet var att öka kunskapen om hiv och dess psykosociala konsekvenser som sjukdomen medför. Under 2011 har en rad aktiviteter genomförts, exempelvis en familjeresa tillsammans med Noaks Ark Stockholm till Kolmårdens djurpark där 40 föräldrar och barn deltog och övernattade i safariparken. Yogaträffar, picknick, månadsbruncher och träffar med hivpositiva i Örebro är andra exempel. Föreningen har deltagit med informationsbord under Augustifesten, Norrköpings största sommarfestival. Där samarbetade vi även med Somaliska föreningen för att bättre nå ut i migrantgruppen. Vi deltog i Norrköping Pride, liksom i Linköpings Kärleksparad. Föreningen genomförde en informationskampanj som lanserades under festivalen Kulturnatten i Norrköping. Syftet var att på ett enkelt och lättsamt sätt skapa en dialog i en allvarsam fråga. Stor delen av Östergötlands befolkning deltog under denna kulturfestival. Noaks Ark Östergötland arrangerade World Aids Day tillsammans med Norrköping Pride, RFSL och Svenska Kyrkan där vi gick fackeltåg, serverade mat, bjöd på inspirerande tal och sång. Från nyåret har vi kommit över nya och ändamålsenliga lokaler i centrala Norrköping, vilket innebär att verksamheten har goda möjligheter att utvecklas. Stockholm Föreningen har fortsatt stiftelsens arbete med att verka för en begränsning av hivepidemin och dess följder för enskilda och samhället i stort. Genom information, utbildningar, enskild rådgivning och uppsökande verksamhet har vi bidragit till förebyggandet av hiv och andra sexuellt överförbara infektioner. Genom psykoterapi, sociala aktiviteter och andra stödinsatser har vi verkat för ökat välbefinnande hos hivpositiva och närstående, och hjälpt dem hitta verktyg för att leva med hiv. Hos oss har den som är hivpositiv eller närstående kunnat träffa anda i samma situation, få hjälp och råd, tala om sin oro eller bara ta del av gemenskapen. I förhållande till tidigare år har både antalet klienter som behövt psykoterapeutiskt stöd och deltagare i det sociala programmet ökat tydligt. Därför har personalresurserna för kognitiv psykoterapi och sociala aktiviteter förstärkts och möjliggjort utökade öppettider och bättre tillgänglighet i dagverksamheten terapeutiska samtal och kurativa samtal genomfördes Föreningen har förmedlat kunskap till en bredare allmänhet som känner oro för hiv och behöver lära sig mer. Vid tillfällen erbjöds stöd i form av telefonrådgivning, som är öppen för allmänheten. Vi anordnade 172 föreläsningar inför åhörare och 24 kurser med 930 deltagare. Våra informatörer har träffat cirka personer ute i samhället och delat ut en mängd informationsmaterial och kondomer. Våra hemsidor har besökts av över unika besökare. De särskilda projekt som bedrivs i avsikt att nå migranter har genomfört uppsökande verksamhet, bl a 31 Home- Information-träffar i invandrartäta områden med 612 deltagare som informerats om hiv och hur man kan testa sig. Den testmottagning som drivs i Noaks arks lokaler har vänt sig till riskgrupper såsom migranter och män som har sex med män. Andelen hivpositiva besked har varit högre än hos andra mottagningar, vilket tyder på att vi når rätt målgrupper. Väntrummet till Noaks Arks testmottagning för snabbtest av hiv. Sida 11

12 Södra Norrland-Dalarna På World Aids Day invigdes nya Noaks Ark-lokaler i Sundsvall där fokus ligger på Föreningen bildades 1993 med stöd av Röda Korset. Sedan 1995 har föreningen en förenings och samlingslokal i centrala Gävle. Under 2011 har föreningen lämnat Röda Korset och ingår i Riksförbundet Noaks Ark. Föreningen driver verksamhet där medmänsklighet och omtanke kommer till uttryck i praktisk handling. Syftet är att verka för en begränsning av hivepidemin och för att öka välbefinnandet bland hivpositiva samt närstående i södra Norrland och Dalarna. Föreningen har kontakt med drygt 70 hivpositiva. Under året har 200 stödsamtal genomförts i lokalen samt 155 inbokade samtal per telefon. Utöver detta har ett stort antal icke bokade samtal ägt rum med nysmittade och oroliga. Tre dagar i veckan har varit vigda åt inbokade samtal, kurativt stöd, hembesök, sjukhusbesök samt föreläsningar. I föreningslokalen är det öppet hus en dag i veckan. Storhelgsfirande har skett vid jul, påsk och midsommar. Antalet migranter ökar och under 2011 har vår anställda haft tät kontakt med 19 personer från högepidemiska länder, samt ett antal mer sporadiska kontakter. Studenter från högskolor och universitet har vid tolv tillfällen gjort besök i våra lokaler, ofta i samband med intervjuer av hivpositiva. Föreningen har delat ut informationsfoldrar på vårdcentraler och mottagningar. I Gävle anordnades i vanlig ordning fackeltåg under World Aids Day, med efterföljande evenemang i Heliga Trefaldighetskyrkan. Sång, musik och tal i kyrkan följdes av öppet hus med fika hos Noaks Ark. I Falun ordnades en torgkampanj där man informerade allmänheten om säkrare sex och vart man vänder sig med frågor om hiv. På World Aids Day invigdes nya Noaks Ark-lokal i Sundsvall. Verksamheten är under uppbyggnad enligt Noaks Ark-modellen. Fokus är stöd och förebyggande genom kunskap. stöd och Norra Norrland förebyggande. Volontära informatörer har rest runt i Norrbotten för att informera SFI-studerande om hiv/sti, säkrare sex, smittskyddslagen och testning. De har även, med hjälp av tolk, informerat asylsökande grupper. Informationsinsatser om hiv för hela skolor på gymnasienivå har genomförts i några av Norrbottens kommuner. Under Internationella aidsdagen anordnades (tillsammans med bl a Luleå domkyrkoförsamling, Studenthälsan och RFSU) ett evenemang i Luleå. Filmen Hur kunde hon? visades och efteråt blev det ett panelsamtal. Förutom individuella samtal för stöd och rådgivning har månatliga gruppträffar för hivpositiva män och kvinnor anordnats i Luleå. Även närstående har varit välkomna. Träffarna har innehållit såväl kunskapshöjande inslag som sociala aktiviteter. I slutet av augusti arrangerade föreningen ett veckoslutsläger för hivpositiva som bor i Norrbotten. Programmet innehöll utbildningen Hiv och din kropp, men även Zumba och andra sociala aktiviteter. Parallellt arrangerades aktiviteter för de mindre barn som kommit med sina föräldrar. I Västerbotten hölls månatliga träffar för personer som lever med hiv. Stödpersoner i Umeå har haft flera individuella samtal med både hivpositiva och närstående. Volontärerna har lagt extra krut på marknadsföring och uppbyggnad av kontaktnät i Västerbotten. Under Aidsloppet, som organiserades av läkarstuderande i Umeå i oktober, gjordes en marknadsföringsinsats med bl a Red Ribbon. Dessutom hölls en föreläsning. I samband med Internationella aidsdagen utbildades personal från Svenska Kyrkan om hiv. Även personal och gäster på Öppen Gemenskap, som arbetar med utslagna människor, informerades om hiv. I samarbete med andra hivorganisationer bjöds drygt 200 gymnasieelever och journaliststuderande in för att se filmen Hur kunde hon?, med efterföljande panelsamtal. Evenemanget fick stor exponering i media, med både helsidesartikel i Norra Västerbotten och ett inslag i TV4- nyheterna samma dag. Sida 12

13 Ekonomisk översikt Riksförbundet hade 2011 en omsättning som sammanlagt uppgick till 26,3 miljoner kr. Fördelningen i landet såg ut enligt följande: Skåne-Blekinge Småland-Halland Östergötland Stockholm Södra Norrland Norra Norrland Riksorganisationen Stiftelsen Totalt 4,4 mkr 1,3 mkr 0,8 mkr 11,6 mkr 0,6 mkr 0,4 mkr 5,7 mkr 1,5 mkr 26,3 mkr Trenden jämfört med tidigare år är en minskande omsättning i de större lokalföreningarna medan flera av de mindre har ökat sin verksamhet under När det gäller personal hade Noaks Ark tjänster på helårsbasis enligt följande: Skåne-Blekinge 6,00 Småland-Halland 1,50 Östergötland 0,50 Stockholm 10,90 Södra Norrland 0,90 Norra Norrland 0,25 Riksorganisationen 4,30 Stiftelsen 0 Totalt 24,35 Av totalt 33 anställda var 19 kvinnor och 14 män. Därutöver är medlemmarna och de volontära insatserna en mycket viktig resurs. Stiftelsen har under 2011 erhållit anslag på 479 tkr från Sida för de avslutande månaderna av Vitrysslandsprojektet. Övriga omsättning härrör främst gåvor och insamlingar, huvudsakligen till Kids Ark i Thailand. Verksamheten har inbringat drygt 300 tkr från faddrar och 474 tkr från Radiohjälpen. Förvaltningsberättelse När det gäller riksorganisationens ekonomi, startade den med en balansräkning på 0 kr per 1 januari 2011, då förbundet tog över verksamhet från stiftelsen Noaks Ark. Eftersom en ideell förening inte erhåller något eget kapital vid starten, så som aktiebolag och stiftelser, är förbundets ekonomi sårbar. Det finns inga egna reserver att använda vid oförutsedda händelser. Förbundsstyrelsen har beslutat att all personal i Noaks Ark ska vara anställd i lokalföreningen på orten där man arbetar. Det innebär att riksorganisationen inte har någon egen anställd personal och inget tecknat kollektivavtal. Tjänsterna köps från Noaks Ark Stockholm, som är den juridiska person på vilken Stiftelsen Noaks Ark överlät kollektivavtal, kollektivavtalsförsäkringar och andra avtal i samband med omorganisationen per 1 januari Riksorganisationens personalstyrka omfattar verksamhetschef, informatörer, redaktör, telefonrådgivare och kansli. Totalt har arbetstid motsvarande 4,3 tjänster anlitats av riksförbundet under Riksorganisationen är samlokaliserat med Noaks Ark Stockholm. För 18 procent av de samlade lokalkostnaderna har riksförbundet tillgång till arbetsplatser, personalrum, konferensrum och föreläsningssal på totalt 925 kvm. Även kontorsutrustning som datorer, skrivare, kopiator och datanätverk är samordnade med Noaks Ark Stockholm för att hålla kostnaderna nere. Riksförbundet betalar sin andel i gemensamma kostnader. När en ny telefonväxel införskaffas på det nya året kommer riksförbundet att äga den, medan lokalföreningarna betalar för de anknytningar de utnyttjar. I den nya växeln blir telefonsamtal mellan anknytningar gratis, vilket underlättar kommunikationen i Noaks Ark-Sverige. Även på andra områden, som adress- och medlemsregisterhållning, kommer riksförbundet att försöka underlätta föreningarnas arbete. Men framför allt är det riksförbundets uppgiften att utveckla policy och metoder för att förbättra Noaks Arks arbete och för att sprida goda exempel och erfarenheter mellan föreningarna och externt. Sida 13

14 Styrelsen vill tacka Resultaträkning Not /1-31/12 29/10-31/12 Intäkter Nettoomsättning Bidrag Övriga intäkter Kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Rörelseresultat Finansiella poster Ränteintäkter Årets resultat Fördelning av årets resultat Kvarstående belopp för året alla lokalföreningar, deras medlemmar, volontärer och personal som gör Noaks Ark till vad det är. Balansräkning Not TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Föreningskapital Balanserat resultat 0 Årets resultat efter fördelning Ändamålsbestämda medel Projekt- och aktivitetsmedel Summa eget kapital Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga Sida 14

15 Redovisnings- och värderingsprinciper Allmänna upplysningar Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen. Redovisningen har skett enligt Bokföringsnämndens allmänna råd och god redovisningssed i Sverige. Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden om inget annat anges. Fordringar har värderats till det lägsta av anskaffningsvärde och det belopp varmed de beräknas inflyta. Intäktsredovisning Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras föreningen och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Bidrag Som bidrag räknas likvida medel som föreningen erhåller från bidragsgivare som är offentligrättsligt organ. Villkorade bidrag skuldförs till dess att de utgifter som bidraget ska täcka uppkommer. Noter 1. Nettoomsättning Avser kurs- och aktivitetsintäkter. 2. Bidrag Smittskyddsinstitutet 4,5 mkr och Landstinget Västernorrland 0,2 mkr. 3. Övriga intäkter Företagssponsring kr och projektintäkter kr. Inhyrd personal utgjorde 4,29 årstjänster fördelade på 8 personer (2,29 årstjänster innehades av män och 2,0 av kvinnor). 5. Personalkostnader Arvode i form av förlorad arbetsinkomst till styrelseledamöter har uppgått till kr. Därutöver har informatörsarvoden och artikelarvoden utbetalts. 4. Övriga externa kostnader Inhyrd personal Lokal Kontor Information Resor Reservering av ändamålsbestämda medel L Oréal/Kiehl Body Shop Slutord Styrelsen vill tacka alla lokalföreningar, deras medlemmar, grundbulten i riksförbundets verksamhet. Särskilt glädjande är det nya samarbetet med Landstinget Vi överlämnar härmed styrelsens berättelse till förbunds- volontärer och personal som gör Noaks Ark till vad det är. Omorganiserandet under 2011 har krävt en hel del resurser, men inför det nya året står vi väl rustade att satsa offensivt. Vi vill också tacka våra finansiärer. Smittskyddsinstitutets statliga hiv/sti-anslag är Men alla andra bidrag under 2011 har varit varmt välkomna eftersom de offentliga anslagen har urholkats över tid. Vi tänker på Scandinavian Eyewear, Body Shop, L'Oréal, Folke Bernadotteakademien, Svenska Institutet, Gilead, Bristol-Myers Squibb och IAVI. Västernorrland som gjort nyetablering av Noaks Ark i Sundsvall möjlig. Det Västernorrländska landstingets engagemang är ett gott exempel som andra landsting och myndigheter borde följa. Fokus ligger på genomförande istället för att konstruera blanketter i en aldrig sinande ström. stämman och ser fram emot fortsatt utveckling kommande år. Stockholm den 26 mars 2012 Karl-Henrik Nanning Anna Åkerhielm Anna Bergvall förbundsordförande vice förbundsordförande Rickard Eriksson Carin Högstedt Lars Moberg Gunilla Vahlberg-Isaksson Min revisionsberättelse har avgivits den 26 mars 2012 Kerstin Hedberg auktoriserad revisor Sida 15

16 Riksförbundet Noaks Ark Eriksbergsgatan Stockholm Telefon: Bankgiro: Org.nr: Förtroendevalda Förbundsstyrelsen Karl-Henrik Nanning, ordf, Stockholm Anna Åkerhielm, vice ordf, Skåne Anna Bergvall, Södra Norrland Rickard Eriksson, Östergötland Carin Högstedt, Småland & Halland Birgitta Hall, Norra Norrland Lars Moberg, Stockholm Styrelsen Östergötland Björn Malmquist, ordf Ina Gruffman Nyberg, vice ordf Hannah Gruffman, kassör Rickard Eriksson, sekr Mohammed Farah, ledamot Styrelsen Norra Norrland Åsa Nordberg, ordf Anna-Stina Svedberg, vice ordf Bodil Edenhagen, sekr Christer Johansson, kassör Helge Stålnacke, ledamot Michel Ntot, ersättare Styrelsen Skåne-Blekinge Christine Fernström, ordf Ib Nilsson, vice ordf Sven-Olof Orback, sekr Hans-Bertil Hansson Isaac Isaacsson Martin Nkoubou Carita Ibarra Kristensen Svante Malmström Ann Johansson Styrelsen Stockholm Bernhard Grewin, ordf Karl-Henrik Nanning, vice ordf Anita Carlstedt Anna Maria Ekström Anders Karlsson Lars Moberg Irene Opira Stiftelsen Noaks Arks styrelse Karl-Henrik Nanning, ordf Anna Åkerhielm, vice ordf Bernhard Grewin Lars Moberg Anders Karlsson Bo Hedquist Styrelsen Småland-Halland Suzana Moćević, ordf Lennart Värmby, vice ordf Lina Ekberg, sekr Lars Lennartsson, ekonomiansvarig Lena Rask, personalansvarig Annica Boija Conny Carlsson Gunilla Carlström Gunilla Henriksson Lena Håkansson Annica Lindén Charlotte Svensson Styrelsen Södra Norrland-Dalarna Magnus Norman, ordf Calle Risslinge, vice ordf Jenny Bergander, sekr Anna Bergvall Maria Davik Föreningslokaler Noaks Ark Skåne-Blekinge Barkgatan Malmö Telefon: Noaks Ark Småland-Halland Kungsgatan 15 B Box 98, Växjö Telefon: Noaks Ark Östergötland Teatergatan, Stadshuset Norrköping Telefon: Noaks Ark Stockholm Eriksbergsgatan Stockholm Telefon: Noaks Ark Södra Norrland-Dalarna Norra Köpmangatan 24 A Gävle Telefon: Östra långgatan Sundsvall Noaks Ark Norra Norrland Repslagargatan 2C, Luleå Box 11, Gammelstad Telefon: Gårdshuset, Kungsgatan 79 c/o Öppen gemenskap, Umeå Telefon: Skänk en gåva till Noaks Ark Bankgiro:

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 NOAKS ARK STOCKHOLM VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 Innehåll Förvaltningsberättelse 2 Noaks Ark i siffror 7 Resultat- och balansräkning.. 8 Revisionsberättelse.. 11 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelse och förtroendevalda

Läs mer

Riksförbundet Noaks Ark Org.nr. 802452-1786 Protokoll förbundsstämman 2012

Riksförbundet Noaks Ark Org.nr. 802452-1786 Protokoll förbundsstämman 2012 Riksförbundet Noaks Ark Org.nr. 802452-1786 Protokoll förbundsstämman 2012 Tid: Lördagen 21 april 2012 kl. 13:00 Plats: Noaks Ark, Eriksbergsgatan 46, Stockholm Närvarande ombud: Skåne: Christine Fernström

Läs mer

NOAKS ARK STOCKHOLM TREÅRIG VERKSAMHETSPLAN 2015 17

NOAKS ARK STOCKHOLM TREÅRIG VERKSAMHETSPLAN 2015 17 NOAKS ARK STOCKHOLM TREÅRIG VERKSAMHETSPLAN 2015 17 VERKSAMHETSPLAN 2015 17 Utkast inför årsmötet 23 mars 2015 Prevention och stöd Noaks Ark arbetar för en begränsning av hivepidemin och dess följder för

Läs mer

och sexuell hälsa Nobels väg SOLNA

och sexuell hälsa Nobels väg SOLNA REMISSYTTRANDE Datum 2011.12.30 Er referens 847/2011 Riksförbundet Noaks Ark Smittskyddsinstitutet Jukka Aminoff Enheten för hivprevention 08 700 46 16 och sexuell hälsa jukka.aminoff@noaksark.org Nobels

Läs mer

TREÅRIG VERKSAMHETSPLAN 2013-15

TREÅRIG VERKSAMHETSPLAN 2013-15 NOAKS ARK STOCKHOLM Förslag TREÅRIG VERKSAMHETSPLAN 2013-15 TREÅRIG VERKSAMHETSPLAN 2013-15 Noaks Ark Stockholm Kunskap och stöd Noaks Arks förebyggande och stödjande arbete i Stockholmsregionen är av

Läs mer

Noaks Ark Stockholm Org.nr Verksamhetsplan 2012

Noaks Ark Stockholm Org.nr Verksamhetsplan 2012 Noaks Ark Stockholm Org.nr. 802454-3517 Verksamhetsplan 2012 Kunskap och stöd med fokus på prioriterade målgrupper Från i början av 2011 har Noaks Arks rikstäckande verksamhet bedrivits under ledning av

Läs mer

Verksamhetsplan 2013 Noaks Ark Skåne

Verksamhetsplan 2013 Noaks Ark Skåne Verksamhetsplan 2013 Noaks Ark Skåne Noaks Ark Skåne En del av Riksförbundet Noaks Ark 2 Innehåll 1. Styrelsen berättar s. 3 2. Om Noaks Ark Skåne s. 4 2.1 Vår vision s. 4 2.2 Vår långsiktiga strategi

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 NOAKS ARK STOCKHOLM VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Innehåll Förvaltningsberättelse 2 Noaks Ark i siffror 5 Resultat- och balansräkning.. 6 Revisionsberättelse.. 9 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelse och förtroendevalda

Läs mer

Föreningen HOPP Stockholm

Föreningen HOPP Stockholm Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Styrelsen för föreningen HOPP Stockholm avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Svenska Stadskärnor

Årsredovisning. Svenska Stadskärnor Årsredovisning för Svenska Stadskärnor 826001-6756 Räkenskapsåret 2015 1 (6) Styrelsen och verkställande direktören för Svenska Stadskärnor, med säte i Örebro, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

ÅRSBOKSLUT För räkenskapsåret

ÅRSBOKSLUT För räkenskapsåret ÅRSBOKSLUT För räkenskapsåret 2016-01-01-2016-04-19 Leader Linné ideell förening organisationsnummer 802443-7223 Verksamhetsberättelse 2016 Styrelsearbetet Leader Linnés styrelse har under 2016 haft ett

Läs mer

Årsredovisning 2011. Brottsofferjourernas Riksförbund

Årsredovisning 2011. Brottsofferjourernas Riksförbund Årsredovisning 2011 Brottsofferjourernas Riksförbund Årsredovisning för Brottsofferjourernas Riksförbund Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning Årsredovisning för RFSL:s Malmöavdelning 846001-3413 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för RFSL:s Malmöavdelning får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Svenska Cheerleadingförbundet

Svenska Cheerleadingförbundet Årsbokslut för Svenska Cheerleadingförbundet Räkenskapsåret 2015-07-01-2016-06-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Informationsinsatser mot spridningen av HIV/AIDS Skrivelse av Kristina Axén Olin (m)

Informationsinsatser mot spridningen av HIV/AIDS Skrivelse av Kristina Axén Olin (m) PM 2005 RVII (Dnr 325-4023/2004) Informationsinsatser mot spridningen av HIV/AIDS Skrivelse av Kristina Axén Olin (m) Borgarrådsberedningen föreslår kommunstyrelsen besluta följande Skrivelsen av Kristina

Läs mer

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd Årsredovisning för Leader Södertälje Landsbygd 802447-2121 Räkenskapsåret 2012 1 (8) Styrelsen för Leader Södertälje Landsbygd får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

RIKSFÖRBUNDET NOAKS ARK. Verksamhetsberättelse 2012

RIKSFÖRBUNDET NOAKS ARK. Verksamhetsberättelse 2012 RIKSFÖRBUNDET NOAKS ARK Verksamhetsberättelse 2012 Inledning Mitt i den verklighet som hiv skapar Noaks Ark blev Sveriges första organisation för att förebygga hiv och stödja hivpositiva och deras närmaste.

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Stor okunskap om hivtestning bland landets vårdcentraler

Stor okunskap om hivtestning bland landets vårdcentraler Författare: Kajsa Althén och Fredrik Petterson Stor okunskap om hivtestning bland landets vårdcentraler Vid en rundringning till 28 vårdcentraler i tre städer i Sverige uppvisar många en stor okunnighet

Läs mer

Årsredovisning för. Convictus 802012-1581. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Convictus 802012-1581. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Convictus Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5 Redovisningsprinciper

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Svenska Samernas Riksförbund Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Styrelsen för. Örkelljunga Golfklubb. Org nr får härmed avge. Årsredovisning. för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010

Styrelsen för. Örkelljunga Golfklubb. Org nr får härmed avge. Årsredovisning. för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010 Styrelsen för Örkelljunga Golfklubb får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Noter med redovisningsprinciper

Läs mer

STOR-STOCKHOLMS PRIVATLÄKAR SERVICE, SSPL-S AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2011

STOR-STOCKHOLMS PRIVATLÄKAR SERVICE, SSPL-S AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2011 ÅRSREDOVISNING 2011 Styrelsen för Stor-Stockholms Privatläkar Service, SSPL-S AB får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

STYRELSEAKADEMIEN NORR. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

STYRELSEAKADEMIEN NORR. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen för StyrelseAkademien Norr får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 4 RESULTATRÄKNING

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Svenska Kanotförbundet Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3

Läs mer

Årsredovisning för. Psykiatrifonden 802017-5504. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Psykiatrifonden 802017-5504. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Psykiatrifonden Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda panter och ansvarsförbindelser

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012/2013

ÅRSREDOVISNING 2012/2013 ÅRSREDOVISNING 2012/2013 Styrelsen för Lions Forskningsfond mot Folksjukdomar får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-07-01--2013-06-30. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

SVENSKA KANOTFÖRBUNDET

SVENSKA KANOTFÖRBUNDET ÅRSBOKSLUT 2014 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Årsbokslutet omfattar: 2 RESULTATRÄKNINGAR 3 BALANSRÄKNINGAR 5 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR 8 UNDERSKRIFTER R E S U L T A T R Ä K N I N G A R Not 2014-01-01

Läs mer

Bryggan Stockholm. Årsredovisning för 802411-1968. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Bryggan Stockholm. Årsredovisning för 802411-1968. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Bryggan Stockholm Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Sivers Urban Fonder AB får härmed avge redovisning för bolagets verksamhet under år 2011.

Styrelsen och verkställande direktören för Sivers Urban Fonder AB får härmed avge redovisning för bolagets verksamhet under år 2011. ÅRSREDOVISNING FÖR SIVERS URBAN FONDER AB Org. nr 556725-7935 Styrelsen och verkställande direktören för Sivers Urban Fonder AB får härmed avge redovisning för bolagets verksamhet under år 2011. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Sveriges Affärsreseförening AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening Årsredovisning för Skottanet Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2009 Skottanet Ekonomisk Förening 1(7) Styrelsen för Skottanet Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009.

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2015 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Årsredovisning. Ideella Föreningen Svenskt ProjektForum

Årsredovisning. Ideella Föreningen Svenskt ProjektForum Årsredovisning för Ideella Föreningen Svenskt ProjektForum 802008-4102 Räkenskapsåret 2014 1 (8) Styrelsen för Ideella Föreningen Svenskt ProjektForum får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013. Byggherrarna Sverige AB. Org. nr. 556093-6071 2014-02-18. Byggherrarna Sverige AB

ÅRSREDOVISNING 2013. Byggherrarna Sverige AB. Org. nr. 556093-6071 2014-02-18. Byggherrarna Sverige AB 2014-02-18 ÅRSREDOVISNING 2013 Byggherrarna Sverige AB Org. nr. 556093-6071 Byggherrarna Sverige AB Drottninggatan 33, 2 tr, 111 51 Stockholm Tel : 08-23 32 40 www.byggherre.se kansli@byggherre.se facebook.com/byggherrarna

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 NOAKS ARK STOCKHOLM VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 Innehåll Förvaltningsberättelse 2 Noaks Ark i siffror 5 Resultat- och balansräkning.. 6 Revisionsberättelse.. 9 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelse och förtroendevalda

Läs mer

Föreningen Villaägare i Järfälla

Föreningen Villaägare i Järfälla Årsredovisning för Föreningen Villaägare i Järfälla Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Föreningen Villaägare i Järfälla 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Föreningen Villaägare i Järfälla, får

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012/2013

ÅRSREDOVISNING 2012/2013 ÅRSREDOVISNING 2012/2013 Styrelsen för Barnkörveckan på Fårö får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-10-01--2013-09-30. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 3 RESULTATRÄKNINGAR

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2010 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Skrivelse angående hivsituationen i Stockholm

Skrivelse angående hivsituationen i Stockholm SOCIALTJÄNSTFÖRVALTNINGEN KANSLIAVDELNINGEN SID 1 (5) 2008-03-27 Handläggare: Daniel Liljendahl Telefon: 08-508 25 026 Till Socialtjänstnämnden Skrivelse angående hivsituationen i Stockholm Svar på skrivelse

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Ljungby Business Arena ekonomisk förening

Ljungby Business Arena ekonomisk förening Årsredovisning för Ljungby Business Arena ekonomisk förening Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter

Läs mer

Media Evolution Ideell Förening

Media Evolution Ideell Förening Årsredovisning för Media Evolution Ideell Förening Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009

Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009 1 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009 Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har som ändamål att

Läs mer

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL ÅRSREDOVISNING för Räkenskapsåret 2009-01-01 - - 2009-12-31 Årsredovisningen omfattar Sid -Förvaltningsberättelse 1 -Resultaträkning 2 -Balansräkning 3-4 -Tilläggsupplysningar med noter 5-7 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Turismutveckling i Finnskogarna Ekonomisk Förening Org nr 769626-0947 ÅRSREDOVISNING 2014

Turismutveckling i Finnskogarna Ekonomisk Förening Org nr 769626-0947 ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för Turismutveckling i Finnskogarna får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-31 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar Innehåll Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

- Kunskapen om hiv/aids och om hur det är att leva med sjukdomen skall förbättras i offentlig verksamhet, i arbetslivet och i samhället i stort.

- Kunskapen om hiv/aids och om hur det är att leva med sjukdomen skall förbättras i offentlig verksamhet, i arbetslivet och i samhället i stort. ANVISNINGAR VID ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR INSATSER MOT HIV/AIDS OCH VISSA ANDRA SMITTSAMMA SJUKDOMAR TILL LANDSTING/REGIONER OCH KOMMUNER FÖR ÅR 2011 Smittskyddsinstitutet ansvarar sedan den 1 juli 2010

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Formtoppen Höllvikens Atlet Club Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Föreningen Svenska Tecknare. Förvaltningsberättelse

Föreningen Svenska Tecknare. Förvaltningsberättelse Föreningen Svenska Tecknare Org nr 802003-4495 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor. Uppgifter inom

Läs mer

Årsredovisning. Swedish Eventing

Årsredovisning. Swedish Eventing Årsredovisning för Swedish Eventing 802495-1363 Räkenskapsåret 2016 1 (7) Styrelsen för Swedish Eventing, med säte i Örebro, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. för MDM Sverige Läkare i Världen Räkenskapsåret

Årsredovisning. för MDM Sverige Läkare i Världen Räkenskapsåret Sida 1 av 10 Årsredovisning för 802016-1306 Räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31 Innehåll Sida - verksamhetsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - tilläggsupplysningar 6 - noter 8 - underskrifter

Läs mer

Härryda Energi Elhandel AB. Årsredovisning

Härryda Energi Elhandel AB. Årsredovisning 2014 Härryda Energi Elhandel AB Årsredovisning HÄRRYDA ENERGI ELHANDEL AB FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Org nr 556799-5112 Härryda Energi Elhandel AB Styrelsen och verkställande direktören avger härmed årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Utvecklingsområde 1: Utveckla det förebyggande långsiktiga arbetet så att insatser möter de hiv/sti-preventiva behov som finns bland migranter.

Utvecklingsområde 1: Utveckla det förebyggande långsiktiga arbetet så att insatser möter de hiv/sti-preventiva behov som finns bland migranter. Utvecklingsområde 1: Utveckla det förebyggande långsiktiga arbetet så att insatser möter de hiv/sti-preventiva behov som finns bland migranter. Ungefär var femte person som bor i Skåne är utlandsfödd.

Läs mer

Hallands Ridsportförbund

Hallands Ridsportförbund Årsredovisning för Hallands Ridsportförbund Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Hallands Ridsportförbund 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hallands Ridsportförbund, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014 16

VERKSAMHETSPLAN 2014 16 NOAKS ARK STOCKHOLM TREÅRIG VERKSAMHETSPLAN 2014 16 VERKSAMHETSPLAN 2014 16 Förslag till årsmötet 25 mars 2014 Fokuserad och evidensbaserad hivprevention och stöd i Stockholmsregionen Noaks Ark arbetar

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hjo Segelsällskap Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449 Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Styrelsen för Gagnefs Golf AB avger härmed årsredovisning för år 2014. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Bolaget har under året 2014 hyrt banan -18-hålsbanan, korthålsbanan

Läs mer

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Årsredovisning för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden, får härmed avge

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2009:103 1 (8) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2008:17 av Inger Ros (S) om start av en informationskampanj i syfte att minska spridningen av klamydia Föredragande landstingsråd:

Läs mer

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ)

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ) Årsredovisning för Tingsryd 1609 AB (publ) 556693-7990 Räkenskapsåret 2010 07 01 2010 12 31 Org.nr 556693-7990 1 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Tingsryd 1609 AB (publ) får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsbokslut. Föreningen Fenix - Projekt Söder

Årsbokslut. Föreningen Fenix - Projekt Söder Årsbokslut för Föreningen Fenix - Projekt Söder 802406-1239 Räkenskapsåret 2013 1 (6) Styrelsen för Föreningen Fenix - Projekt Söder får härmed avge årsbokslut för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening Årsredovisning för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2011 1 (7) Styrelsen för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013/2014

ÅRSREDOVISNING 2013/2014 ÅRSREDOVISNING 2013/2014 Styrelsen för Lions Forskningsfond mot Folksjukdomar får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-07-01--2014-06-30. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning. Suseboparken Parkerings AB

Årsredovisning. Suseboparken Parkerings AB Årsredovisning för Suseboparken Parkerings AB 556781-9221 Räkenskapsåret 2014 1 (5) Styrelsen för Suseboparken Parkerings AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är

Läs mer

Republikanska Föreningen

Republikanska Föreningen Sida 1 av 8 Årsredovisning för Republikanska Föreningen 802411-5654 Räkenskapsåret 2014-01-01 -- 2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning 5 - noter 7 - underskrifter

Läs mer

Föreningen ITS Sweden

Föreningen ITS Sweden Årsredovisning för Föreningen ITS Sweden Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Gillis Hammar Förvaltningschef Fredrik Jurdell Avdelningschef

Gillis Hammar Förvaltningschef Fredrik Jurdell Avdelningschef SOCIALTJÄNST- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN KANSLIAVDELNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (7) 2010-03-25 Handläggare: Jens Barlas Telefon: 08-508 25 026 Till Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden Förslag

Läs mer

Mind effektrapport 2017

Mind effektrapport 2017 Mind effektrapport 2017 Mind har 90-konto och är medlemmar i insamlingsorganisationernas branschorgan FRII. Som FRII-medlem ska vi varje år avge en effektrapport, i vilken vi besvarar nedanstående 6 frågor.

Läs mer

Föreningen Svenska Tecknare. Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Föreningen Svenska Tecknare. Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Föreningen Svenska Tecknare Org nr 802003-4495 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll förvaltningsberättelse resultaträkning balansräkning noter Om inte

Läs mer

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Årsredovisning för Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter

Läs mer

Svenska Roddförbundet Organisationsnummer

Svenska Roddförbundet Organisationsnummer Organisationsnummer Årsbokslut för räkenskapsåret 2015 Styrelsen för Svenska Roddförbundet avger härmed följande årsbokslut. Innehåll Sida Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Tilläggsupplysningar (noter)

Läs mer

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap Årsredovisning för Täby Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2012 Täby Ryttarsällskap 1(6) Styrelsen för Täby Ryttarsällskap får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen för Svenska Fallskärmsförbundet avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Smålands Ridsportförbund

Årsredovisning. Smålands Ridsportförbund Årsredovisning för Smålands Ridsportförbund Räkenskapsåret 2015 Smålands Ridsportförbund 1(7) Styrelsen för Smålands Ridsportförbund får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Styrelsen för Umekawa budokai avger härmed följande årsredovisning.

Styrelsen för Umekawa budokai avger härmed följande årsredovisning. Årsbokslut för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Styrelsen för Umekawa budokai avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Noter 5

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Styrelsen för Q3 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Q3 verkar för att transportköpare i sin upphandling har kriterier som ger bättre arbetsmiljö, ökad trafiksäkerhet,

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31 Sida 1 av 8 Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehåll Sida - Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Noter 2 3 4 5 Om inte annat

Läs mer

Järfälla Hockey Club

Järfälla Hockey Club Årsredovisning 2016 Järfälla Hockey Club Resultaträkning Not 2015/2016 2014/2015 Föreningens Intäkter 1 Nettoomsättning 2 1,925,108 1,667,211 Offentligrättsliga bidrag 3 561,630 384,305 Gåvor/stipendier/övriga

Läs mer

Anvisningar för arbete med hiv/sti-prevention i Stockholms stad

Anvisningar för arbete med hiv/sti-prevention i Stockholms stad Socialförvaltningen Dnr 3.1-285/2013 Bilaga Handläggare Maria Saario Telefon: 508 25 403 hiv/sti-prevention i Stockholms Förord I enlighet med Stockholm vision Ett Stockholm i världsklass är invånarnas

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Årsredovisning för Svenska judoförbundet. Org Nr: Årsredovisning för räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Årsredovisning för Svenska judoförbundet. Org Nr: Årsredovisning för räkenskapsåret Årsredovisning för Svenska judoförbundet. ÅRSREDOVISNING Årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01 -- 2009-12-31 Styrelsen för Svenska Judoförbundet avger härmed följande årsredovisning. Innehåll: Förvaltningsberättelse

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Borgvik Fibernät Ekonomisk Förening 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Borgvik Fibernät Ekonomisk Förening, får härmed avge årsredovisning för 2014. Allmänt om verksamheten Föreningen har till ändamål

Läs mer

NOAKS ARK STOCKHOLM FLERÅRIG VERKSAMHETSPLAN

NOAKS ARK STOCKHOLM FLERÅRIG VERKSAMHETSPLAN NOAKS ARK STOCKHOLM FLERÅRIG VERKSAMHETSPLAN 2017-2020 VERKSAMHETSPLAN 2017-20 Fastställd av årsmötet 13mars 2017 Mål och vision Noaks Arks övergripande mål är att verka för en begränsning av hiv och dess

Läs mer

Resultaträkning Not

Resultaträkning Not Resultaträkning Not 2016 2015 Föreningens Intäkter Nettoomsättning 1 4 503 197 4 517 408 Offentligrättsliga bidrag 2 21 597 29 945 Medlemsavgifter 400 000 382 865 Övriga föreningsintäkter 88 547 130 059

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Årsredovisning. Södra Avdelningen av Sveriges Advokatsamfund

Årsredovisning. Södra Avdelningen av Sveriges Advokatsamfund c/o Advokat Eva Jensen Advokatfirman Lindahl KB Studentgatan 4 211 33 MALMÖ Telefon: 040-664 66 50 Telefax: 040-664 66 55 Årsredovisning för 846001-6499 Räkenskapsåret 2011 01 01-2011 12 31 Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Spiffx AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Spiffx AB, får härmed avge årsredovisning för 2012-07-01-2013-06-30.

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2004 ÅRSREDOVISNING Styrelsen och verkställande direktören för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB org. nr 556634-8222, avger härmed redovisning för verksamhetsåret 2004-01-01--2004-12-31

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer