ÅF Offshore Race Classic juni 2 juli 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅF Offshore Race Classic 2015. 25 juni 2 juli 2015"

Transkript

1 ÅF Offshore Race Classic juni 2 juli 2015 Kungliga Svenska Segelsällskapet, KSSS Seglingsföreskrifter inkl. Ändring 2 ÅF Offshore Race Classic är öppen för Classic yachts i SRS enligt gällande SRS tabell 2015 eller SRS mätbrev 2015 med SRS-tal lägst 1,040 och högst 1, Regler 1.1 (a) Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i Kappseglingsreglerna (KSR) (b) KSR del 2 ersätts under tiden kl. 23:00 till kl. 03:00 i tillämpliga delar av de Internationella Sjövägsreglerna. (c) Svenska Seglarförbundets nationella föreskrifter gäller inte. 1.2 SRS regeln gäller för Classic klassen. 1.3 Säkerhetsbestämmelserna enligt ISAF Offshore Special Regulations, Category 3 Monohulls with Life Raft med följande avvikelser: a) En brandsläckare måste kunna nås från sittbrunnen. b) Reservlanternor enligt OSR punkt behöver ej uppfylla de internationella sjövägsreglernas krav på lysvinklar (2.03.3). c) Livflotte enligt OSR punkt skall vara ompackad efter d) Vakuumförpackad livflotte skall vara ompackad efter om tillverkarens föreskrifter och servicestationens intyg medger detta. e) Väskförpackad livflotte som är hyrd eller finns på chartrad båt skall vara ompackad efter f) Livflotte enligt ISO 9650 standard skall överensstämma med ISO typ 1bestämmelserna, (hård vind och höga vågor kan förekomma). Temperatur klass B och utrustningspack 2 (< 24h) accepteras. g) Uppblåsbara livvästar skall vara inspekterade efter av ansvarigskeppare och utlösningsanordningarna skall uppfylla tillverkarens anvisningar för livslängd. h) Ett storsegel skall kunna revas med minst 25% av mastliklängden (detta ändrar OSR g). 1

2 i) En Classic Yacht med konstruktioner som hindrar den från att uppfylla kraven i ISAF Offshore Special Regulations, Category 3 Monohulls with Life Raft kan ansöka om dispens från kappseglingskommitteen. Sådan ansökan skall vara KSSS tillhanda senast , 1.4 Svenska båtar ska följa SSF:s licensbestämmelser för reklam 1.5 Alla båtar ska, i enlighet med ISAF Regulation 20, föra reklam vald och tillhandahållen av arrangören. 1.6 KSR 52 gäller inte. 1.7 Deltagande båtar skall vara utrustade med AIS, vilken skall vara aktiverad (sändning/mottagning) när båten kappseglar. 1.8 Deltagande båtar ska passa VHF kanal 16, och när det är möjligt VHF kanal 72. Meddelanden från kappseglingskommittén på VHF lämnas endast på engelska. Utebliven/felaktig VHF utsändning är inte skäl till gottgörelse. Detta ändrar KSR 62.1a. 2. Villkor för att delta 2.1 Minimikrav på besättningsantal är två personer. 2.2 En besättningsmedlem får inte bytas utan skriftligt tillstånd från kappseglingskommittén. 2.3 En båt eller dess utrustning kan när som helst kontrolleras avseende överensstämmelse med klassregler och seglingsföreskrifter. På vattnet kan en besiktningsman eller mätman utsedd av kappseglingskommittén instruera en båt att omedelbart bege sig till en föreskriven plats för besiktning. 2.4 Skadad eller förlorad utrustning får inte ersättas utan skriftligt tillstånd från kappseglingskommittén. Begäran om detta ska göras till kappseglingskommittén vid första möjliga tillfälle. 2.5 Deltagande båt skall kunna uppvisa giltigt VHF-tillstånd. Svenska båtar skall ha abonnemang hos Stockholmradio. 2.6 Classic Yachts definieras som båtar byggda före 1968 och utan stora avvikelser från original ritningarna, alternativt en replika eller kopia på ovanstående. Tävlingsledningen förbehåller sig rätten att avgöra vad som kan klassas som Classic Yacht. 3. Information till deltagarna 3.1 Information till deltagarna anslås på den officiella anslagstavlan på KSSS hemsida Som en service till deltagarna kan KSSS komma att anslå en kopia av informationen på en anslagstavla utanför Regatta- 2

3 expeditionen på Skeppsholmen i Stockholm och i Sandhamn utanför KSSS klubbhus. Meddelanden till deltagarna kan även komma att sändas som SMS och under kappseglingen, på VHF i anslutning till väderleksrapporterna. Se även attachment Övrig tävlingsinformation. 4. Ändringar i seglingsföreskrifterna 4.1 Ändringar i seglingsföreskrifterna anslås senast lördagen den 27 juni kl Signaler visade på land 5.1 Signaler visas på land i riggen på segelfartyget af Chapman på Skeppsholmen i Stockholm och i Sandhamn på signalmasten framför KSSS klubbhus. 5.2 När flagga AP visas i land ersätts "en minut" i kappseglingssignalen AP med "tidigast 60 minuter". 6. Tidsprogram Torsdag 25 juni 09:00 Hamnen på Skeppsholmen öppnar för förtöjning 12:00 20:00 Regatta expeditionen öppen, 12:00 20:00 Registrering och säkerhetsbesiktning 18:30 Invigning Fredag 26 juni 10:00 20:00 Regatta expeditionen öppen, registrering och säkerhetsbesiktning 18:00 Senast tid för förtöjning Lördag 27 juni 09:00 20:00 Regatta expeditionen öppen 09:00-15:00 Registrering 09:00-14:30 Säkerhetsbesiktning 18:00 Skepparmöte Söndag 28 juni 08:00 Regatta expeditionen öppen 09:55 Tid för första varningssignal 20:30 Eventuell omstart i närheten av Sandhamn (väderberoende) Onsdag 1 juli 18:15 Prisutdelning och regattamiddag i Sandhamn Torsdag 2 juli Reservdag för prisutdelning och regattamiddag i Sandhamn 3

4 7. Klassflaggor och genomförande 7.1 Se beskrivning i Starting Order. 8. Kappseglingsområde 8.1 Kappseglingarna genomförs i ett område som sträcker sig från Stockholm till Visby och tillbaks till Sandhamn. Startområdet är i närheten av Kastellholmen i Stockholm. 9. Banan 9.1 Angivna positioner i latitud och longitud är ungefärliga. 9.2 Startlinjen belägen söder om Kastellholmen 59 19N 18 05E Björnsgrundets fyr Iso WRG 4s, om SB 59 22N 18 19E Bergholmen, om BB 59.22N 18.23E Hästholmens kummel, om BB 59 22N 18 27E Genom Oxdjupet Tisterögrundet fyr Fl(3) WRG 4s, om SB 59 26N 18 23E Muskholmen kummel, om SB 59 26N 18 24E Viggsö, om BB 59 24N 18 32E Kalvö fyr Fl(2) WRG, om BB 59 22N 18 37E N Kanholmen fyr Q R, om SB 59 22N 18 45E Hasselkobben, om BB 59 19N 18 50E Getholmen fyr Fl(2)WRG 6s, om BB 59 18N 18 52E Björköleden kummel, om SB 59 17,7N 18 57,6E Babordsmärket Korsöhalsen, om SB 59 17N 18 59E Vid en eventuell omstart Sandhamn är startlinjen belägen i närheten av Svängens fyr. Almagrundet fyr, om SB 59 09N 19 08E Specialmärket Fl 3 Y ca. 0,2 Nm väst Visby, om SB 57 38,6N 18 17,0E Almagrundet fyr, om BB 59 09N 19 08E Mållinjen vid Skanskobb 59 17N 18 56E Banlängd ca. 247 NM 9.3 Båt som kappseglar får inte passera in i område som enligt länsstyrelse eller annan myndighet är kungjort såsom tillträde förbjudet, förbjuden passage eller motsvarande. Sådant område räknas som hinder enligt definition i KSR. 10. Starten 4

5 10.1 Startområde i Stockholm (a) (b) (c) (d) (e) Startområdet är beläget mellan Kastellholmen och Stadsgårdskajen. Startområdets utformning framgår av attachment Starting Area in Stockholm. Förflyttning från hamnen, passage genom Gate, passage genom område B och in i startområdet skall ske för motor. Före start skall alla deltagande båtar passera en gate vid Skeppsholmen för att få tillträde till startområdet. Banderollen med rapporteringsnumret måste vara väl synlig från Skeppsholmen. Gatens utseende och position framgår av attachment Starting Area in Stockholm. En båt som ska passera in i Startområdet via område B får tidigast göra det på sin starttid (K) minus 20 minuter. Starttiden (K) för respektive startgrupp anges i Starting Order. Av säkerhetsskäl är startområdet avlyst för all sjötrafik utom för tävlande båtar. Det är förbjudet för deltagande båt att under startproceduren och efter start gå in i område F (räknas som hinder ) förutom vid motorgång för omstart efter allmän återkallelse Startområde i Sandhamn vid en eventuell omstart (a) (b) (c) Gatens utseende och position framgår av attachment Starting Area in Sandhamn. Startområdet är beläget öster om Sandhamn i närheten av Svängen fyr. Startområdets läge framgår av attachment Starting Area in Sandhamn. Mellan kl. 18:00 och 20:30 söndagen den 28 juni måste alla deltagande båtar passera en gate vid Skanskobb (59 17,0N, 18 56,5E) för att få tillträde till startområdet. Gaten är mellan en stång med KSSS standert på Skanskobb och en boj med blå flagga. Flaggbojen kan komma att vara försedd med blinkande gult ljus, Fl Y 1s. Banderollen med rapporteringsnumret måste vara väl synlig från Skanskobb. Är storseglet hissat måste det skotas så att segelnummer också blir synligt. 11. Starten 11.1 Startlinjen är mellan två röda cylinderformade bojar (1x2 m) Om någon del av en båts skrov, besättning eller utrustning är på bansidan av startlinjen vid båtens startsignal och om båten är identifierad, kommer kappseglingskommittén utöver KSR 29 att försöka att ropa båtens segelnummer på VHF kanal Tävlingsdeltagare får inte anropa kappseglingskommittén eller göra andra anrop på VHF-kanal 72 under startproceduren. För angelägna ärenden passar kappseglingskommittén VHF kanal Vid allmän återkallelse sker efterföljande starter i ny startsekvens enligt Starting Order. Eventuell omstart(-er) sker efter sista planerad start i Starting Order. 5

6 11.5 Vid allmän återkallelse i Stockholm skall återkallade båtar ta ner seglen och för motor, återvända till område B enligt SF 10.1(c) och (d) När signal N över siffervimpel 1 hissas på signalmasten är skärgårdsdelen av banan annullerad. Parade of sail i enlighet med attachment Information om Parade of Sail skall genomföras av samtliga deltagare för att senare återsamlas för omstart i startområdet beläget öster om Sandhamn, i närheten av Svängen fyr. Omstart sker enligt SF 10.2 och attachment Starting Area in Sandhamn. 12. Mål 12.1 Mållinjen är linjen mellan stång med KSSS standert på Skanskobb och en boj med blå flagga. Flaggbojen kan komma att vara försedd med blinkande gult ljus, Fl Y 1s Båt på väg mot mål skall, från 0,5 NM till 300 m efter mållinjen, tydligt visa banderollen med rapporteringsnumret så att den är väl synlig från Skanskobb exempelvis genom att fästa den på styrbords mantåg så nära fören som möjligt. Vid målgång i mörker skall både rapporteringsnumret på banderollen och segelnumret belysas En båt som går i mål skall anteckna sin målgångstid på Tidrapporten. 13. Straff 13.1 Förutom straff angivet i KSR 64.1a kan protestkommittén tilldela en båt ett straff genom ökning av den seglade tiden med upp till 10% Kappseglingskommittén kommer att protestera mot en båt som inte startar korrekt (OCS) eller bryter mot SF 1.7, 10 eller 18 och protestkommittén kan komma att tilldela båten straff enligt SF Protester och ansökningar om gottgörelse 14.1 När en röd flagga visas för att uppfylla kravet på giltig protest, behöver flaggan inte fortsättas visas efter det att den protesterande båten har underrättat eller försökt underrätta den andra båten. Detta ändrar KRS 61.1a KSR 61.1.a1. är ändrad så att en båt också ska försöka informera den andra båten via VHF kanal 72, om sin intention att protestera Protest eller ansökan om gottgörelse skall vara skriftlig på protestblankett som finns tillgängligt på den officiella anslagstavlan. Protesten skall skickas som e- post till inom två timmar efter protesterande båt har gått i mål eller utgått. Om målgången sker mellan kl. 20:00 och kl. 07:00 räknas protesttiden från kl. 07:00. 6

7 14.4 Inlämnade protester anslås på den officiella anslagstavlan. Kallelse till protestförhandling, med tid och plats för förhandlingen kommer skickas med e-post till parterna samt anslås på den officiella anslagstavlan i enlighet med SF 3.1 enligt följande: Tisdag 30 juni 16:00 Onsdag 1 juli 10:00, 13:00 och 16:00 Torsdag 2 juli 10:00 och 13:00 Det är varje båts ansvar att vid var och en av dessa tider kontrollera på den officiella anslagstavlan om den är kallad till protesförhandling Protester som lämnas in efter 16:00 torsdagen den 2 juli kommer att kallas till förhandling vid ett senare tillfälle. Kallelse till förhandling kommer skickas med e-post till de berörda parterna. 15. Poängberäkning 15.1 KSR Appendix A4 gäller inte. Den båt som har kortast beräknad tid vinner och övriga placeras i ordningsföljd. Båtar som noteras som DNS, DNF, RET eller DSQ ges ingen placering För SRS tillämpas Time on Time. Mätetalen framgår av startlistorna. 17. Säkerhet 17.1 Efter godkänd besiktning och en verifierad besättningslista lämnats in till regatta expeditionen, erhålls en startgruppsflagga, två dekaler och en banderoll med rapporteringsnumret (se även SF 21) Banområdet mellan Stockholm Sandhamn trafikeras av nyttotrafik, inklusive större fartyg och färjor. Båt som kappseglar ska vid gång i allmän farled hålla väl undan för nyttotrafik och manövrera i enlighet med de Internationella Sjövägsreglerna. Deltagande båt skall använda motorn för att undvika kollision, men på ett sådant sätt att båten inte vinner en betydande fördel i kappseglingen (se KSR 42.3i). Om en båt använder motorn ska hon notera tid och plats för incidenten samt hur länge motorn användes. En annan deltagande båt eller kappseglingskommittén kan komma protestera om man tror att båten vunnit en betydande fördel i kappseglingen Skulle någon av lanternorna skymmas av segel, skall en kraftig lampa, med vilken seglen kan belysas, hållas i beredskap Den person ombord som har ansvaret beslutar om när flytvästar skall bäras (KSSS tillämpning av de Svenska Seglarförbundets Säkerhetskodex) 17.5 Den person ombord som har ansvaret på båt som utgår skall snarast möjligt anmäla detta till KSSS Säkerhetskontroll, telefon Åsidosätter skep- 7

8 pare denna skyldighet och därmed förorsakar arrangören kostnader för eftersökning är skepparen ersättningsskyldig. 18 Rapportering 18.1 En båt som gått i mål eller utgått ska så snararast möjligt lämna in Tidrapporten tillsammans med banderollen med rapporteringsnumret till Regatta expeditionen i Sandhamn eller till KSSS kansli i Saltsjöbaden, Box 118, S Saltsjöbaden Båt skall på Tidrapporten anteckna Start- och målgångstid samt följande rundnings- och passagetider: - när N Kanholmen fyr passeras - när Babordsmärket Korsöhalsen passeras - när Gotska Sandön fyr passeras i bäring 090 eller när Specialmärket ca 0,2 Nm nordväst Visby rundas - när Gotska Sandön fyr passeras i bäring 090 o eller när Almagrundet fyr passeras på väg mot mål Rapportering av rundningar och passager listade i SF 18.2 skall ske via VHFradio varvid rapporteringspunkt, tilldelat rapporteringsnummer och tid för rundning/passage skall uppges. Om det inte går att upprätta VHF-kontakt skall rapportering ske snarast möjligt till KSSS Race Control på telefon eller SMS Båtens rapporteringsnummer skall användas vid rapportering Rapportering på VHF skall ske enligt instruktionen i attachment Övrig tävlingsinformation. 19 Båt som inte startar Båt som inte kommer till start ska snarast möjligt meddela regattaexpeditionen och återlämna banderollen med rapporteringsnumret. Anmälningsavgift återbetalas inte. 20 Resultat Resultat presenteras på regattans hemsida och anslås på en anslagstavla i Sandhamn. 21 Reklam 21.1 Båt ska när den kappseglar föra: (a) dekaler tillhandahållna av KSSS, en på varje sida på skrovet så nära stäven som möjligt, (b) startgruppsflagga tillhandahållen av KSSS på akterstaget och (c) banderoll med rapporteringsnummer tillhandahållen av KSSS. 8

9 21.2 Båt med ömtålig skrovyta kan beviljas dispens från kravet att bära stävdekalerna efter skriftlig ansökan ställd till kappseglingskommittén. Det är de engelska seglingsföreskrifterna som gäller. De svenska seglingsföreskrifterna är endast en översättning. Håkan Andersson 16 juni

Hyundai Cup. Nynäshamn 29 augusti

Hyundai Cup. Nynäshamn 29 augusti Hyundai Cup Nynäshamn 29 augusti Huvudsponsorer Övriga sponsorer Finans i samarbete med DNB Seglarvänner, Välkomna till ännu en upplaga av Hyundai Cup. Det gläder oss i kommittén för organisationen att

Läs mer

Nu även Flerskrovsklass! Inbjudan. Hyundai Cup. Nynäshamn 31 augusti

Nu även Flerskrovsklass! Inbjudan. Hyundai Cup. Nynäshamn 31 augusti Nu även Flerskrovsklass! Inbjudan Hyundai Cup Nynäshamn 31 augusti Huvudsponsorer Hyundai Cup 2013 31 augusti i Nynäshamn Sveriges mest omskrivna segeltävling går även detta år i Nynäshamn. Hyundai Cup

Läs mer

Nu även Flerskrovsklass! Inbjudan. Hyundai Cup. Nynäshamn 31 augusti

Nu även Flerskrovsklass! Inbjudan. Hyundai Cup. Nynäshamn 31 augusti Nu även Flerskrovsklass! Inbjudan Hyundai Cup Nynäshamn 31 augusti Huvudsponsorer Övriga sponsorer Finans i samarbete med DNB Hyundai Cup 2013 31 augusti i Nynäshamn Sveriges mest omskrivna segeltävling

Läs mer

Inbjudan. Hyundai Cup. Nynäshamn 30 augusti. Succén fortsätter!

Inbjudan. Hyundai Cup. Nynäshamn 30 augusti. Succén fortsätter! Inbjudan Hyundai Cup Nynäshamn 30 augusti Succén fortsätter! CUP 2014 Huvudsponsorer Övriga sponsorer Finans i samarbete med DNB Nynäshamns Segelsällskap inbjuder till Hyundai Cup 2014 30 augusti 2014

Läs mer

SEGLINGS- FÖRESKRIFTER SAILING INSTRUCTIONS

SEGLINGS- FÖRESKRIFTER SAILING INSTRUCTIONS KUNGL SVENSKA SEGEL SÄLLSKAPET ÅF CLASSIC BALTIC RACE 26 JUNI - 2 JULI 2014 SEGLINGS- FÖRESKRIFTER SAILING INSTRUCTIONS Foto: Oskar Kihlborg Etapp 1 Stockholm Sandhamn Startlinjen i närheten av Svängen

Läs mer

Handbok för kappseglingsfunktionärer

Handbok för kappseglingsfunktionärer Handbok för kappseglingsfunktionärer 2005 Utgiven mars 2005 Svenska Seglarförbundet Arrangörskommittén 1 Tom sida 2 Innehållsförteckning Förord... 8 Inledning... 10 1. Klubbens roll vid en kappsegling...

Läs mer

StSS Klubbseglingar för Kölbåt

StSS Klubbseglingar för Kölbåt StSS Klubbseglingar för Kölbåt Poäng- och distansseglingar 2015 StSS KLUBBSEGLINGAR FÖR KÖLBÅT 2015 Kölbåtssektionen inbjuder till klubbseglingar för kölbåtar. Anmälan till hel säsong kostar 300 kr och

Läs mer

TÄVLINGSTEKNISKA REGLER DRAKBÅT

TÄVLINGSTEKNISKA REGLER DRAKBÅT Svenska Kanotförbundet / Tävlingstekniska regler drakbåt 2015-03-21 Sidan 1 TÄVLINGSTEKNISKA REGLER DRAKBÅT 1 kapitlet Tekniska regler 1 Definition 2 Drakbåtens utformning 3 Paddelns utformning 4 Framdrivning

Läs mer

Del 4 MOUNTAINBIKETÄVLINGAR

Del 4 MOUNTAINBIKETÄVLINGAR Del 4 MOUNTAINBIKETÄVLINGAR Uppdaterad 2014-03-01 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kapitel 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Sida 1 Olika slag av tävlingar 4 2 Klassindelning och deltagande 4 3 Tävlingskalender 6 4 Teknisk

Läs mer

2. Båtars säkerhet Kårstyrelsen (KS) har ansvaret för att kårens båtar och ev. inlånade eller inhyrda båtar är i sjövärdigt skick (redaransvar).

2. Båtars säkerhet Kårstyrelsen (KS) har ansvaret för att kårens båtar och ev. inlånade eller inhyrda båtar är i sjövärdigt skick (redaransvar). Säkerhetsbestämmelser för sjöverksamhet 2015 Säkerhetsregler för sjöverksamhet inom Sjöscoutkåren S:t Göran. Ursprungligen antagna av kårstämman 2004. Ändrad 2007-09- 06 i avsnittet Personlig säkerhet

Läs mer

Tävlingsreglemente RallyX 2015 8 Februari 2015

Tävlingsreglemente RallyX 2015 8 Februari 2015 1. Allmänna Bestämmelser 3 1.1 Befogenheter och juridik 3 1.2 Mästerskapets funktionärer 3 1.3 Serieanmälan 3 1.4 Mästerskapstävlingar 4 1.5 Kvalificering till finaltävling. 4 1.6 Slutresultat. 4 1.7 Deltagare

Läs mer

Tilläggsregler för. HMSS Pokalen. 13 september 2008

Tilläggsregler för. HMSS Pokalen. 13 september 2008 Tilläggsregler för HMSS Pokalen 13 september 2008 Rallyt är på inbjudan öppet för sportbilar oavsett ålder och veteranbilar t.o.m. 1978 års modell. I. ALLMÄNT II. PROGRAM III. ORGANISATIONSKOMMITTÉ IV.

Läs mer

ROTECHEFSTRÄFF. ROTECHEFENS - kom ihåg! Se bilaga. Rotecheferna i 38:e postrodden

ROTECHEFSTRÄFF. ROTECHEFENS - kom ihåg! Se bilaga. Rotecheferna i 38:e postrodden 1 POSTRODDEN ÖVER ÅLANDS HAV Rotechefsbrev Postrotekommittén mars 2011 Rotecheferna i 38:e postrodden Tack för Er anmälan och välkommen i årets rodd, den 38:e, som äger rum lördagen den 18 juni 2011. Här

Läs mer

Inledning Snabbstart

Inledning Snabbstart 1 2 Inledning Programmet är framtaget för att på ett snabbt och enkelt sätt beräkna resultatet på en kappsegling där handikappet är SRS (tidigare LYS). Programmet hanterar en mängd olika kappseglingsvarianter.

Läs mer

Tävlingsreglemente STCC Mästerskapsracing 2014 14 febuari 2014

Tävlingsreglemente STCC Mästerskapsracing 2014 14 febuari 2014 1. Allmänna Bestämmelser 3 1.1 Befogenheter och juridik 3 1.2 Mästerskapets funktionärer 3 1.3 Serieanmälan 3 1.4 Mästerskapstävlingar 4 1.5 Poäng 4 1.6 Resultat i reducerad tävling. 4 1.7 Placering vid

Läs mer

Allmänna villkor för medlemskap i Vagnhallen CrossFit

Allmänna villkor för medlemskap i Vagnhallen CrossFit Allmänna villkor för medlemskap i Vagnhallen CrossFit Dessa allmänna villkor gäller för medlemskap i Vagnhallen CrossFit från och med den 1 Juli 2015 och tills vidare 1. Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor

Läs mer

SHIF/SPK SIMREGLER 2010

SHIF/SPK SIMREGLER 2010 SHIF SIMREGLER SIMKOMMITTÈN Juni 2010 SHIF/SPK SIMREGLER 2010 SVENSKA HANDIKAPPIDROTTSFÖRBUNDET/SPKs SIMREGLER BASERADE PÅ IPC SWIMMING RULES FEBRUARY 2010 FINA REGLER 2009-2013 SVENSKA SIMFÖRBUNDETS STADGAR

Läs mer

Tävlingsregler för precisionsorientering

Tävlingsregler för precisionsorientering Tävlingsregler för precisionsorientering Gäller från 2015-03-17 Viktig information! Dessa regler utarbetades hösten 2014 av PreOs egen regelgrupp bestående av Gun A, Jens A, Martin F, Owe F och Arne G.

Läs mer

RALLY SWEDEN 10-13 FEBRUARY 2011 INDEX: APPENDIX:

RALLY SWEDEN 10-13 FEBRUARY 2011 INDEX: APPENDIX: Y R A T N E S M N E O L I 011 P T 2 y P A r L0-13 Februa SU REGU n1 e d e w lly S Ra TE K S SVEN XT RALLY SWEDEN 10-13 FEBRUARY INDEX: 1. INTRODUKTION 57 2. ORGANISATION 57 3. PROGRAM...... 59 4. ANMÄLAN....

Läs mer

3/02 Informationsblad för Nordisk Familjebåts förbundet, NF-förbundet

3/02 Informationsblad för Nordisk Familjebåts förbundet, NF-förbundet 3/02 Informationsblad för Nordisk Familjebåts förbundet, NF-förbundet I somras var man extra lycklig att man hade tillgång till båt. Jag hade tur och slapp allt regn. Detta år klagade inte familjen på

Läs mer

Ansökan / Avtal om medlemskap i båtpool

Ansökan / Avtal om medlemskap i båtpool Ansökan / Avtal om medlemskap i båtpool OPERATÖR Namn: Org.nr: Telefon: E-post: Kontaktperson: ANVÄNDARE Namn: Org.nr / pers.nr: Telefon: E-post: Ytterligare användare på samma adress: BÅT m.m. Modellbeteckning,

Läs mer

Riktlinjer och regler för införandet av Minicross inom SVEMOs verksamhet.

Riktlinjer och regler för införandet av Minicross inom SVEMOs verksamhet. Riktlinjer och regler för införandet av Minicross inom SVEMOs verksamhet. Innehåll: Bakgrund och Inledning Sektionsadjungerad för Minicross Hemsida (www.svemo.se) Tävlingstillstånd/Tävlingsansökan Förarlicens

Läs mer

Hamn- och varvsordning för Bosö Båtklubb Gäller från 2013-04 01

Hamn- och varvsordning för Bosö Båtklubb Gäller från 2013-04 01 Sida 1 av 10 Hamn- och varvsordning för Bosö Båtklubb Gäller från 2013-04 01 Innehållsförteckning 1. Allmänna föreskrifter. sid 1 2. Föreskrifter vid sjö- och torrsättning. sid 2 3. Föreskrifter för hamnverksamheten.

Läs mer

Att arrangera en Folkracetävling Anpassad tävlingsorganisation. Information Tips och Idéer till nuvarande och blivande Funktionärer

Att arrangera en Folkracetävling Anpassad tävlingsorganisation. Information Tips och Idéer till nuvarande och blivande Funktionärer Att arrangera en Folkracetävling Anpassad tävlingsorganisation Information Tips och Idéer till nuvarande och blivande Funktionärer 1 Innehåll 4 Innan Ni startar utbildning av funktionärer 5 SISU Idrottsutbildarnas

Läs mer

Tävlings-PM. Fjällnora 16 oktober 2010

Tävlings-PM. Fjällnora 16 oktober 2010 Tävlings-PM Fjällnora 16 oktober 2010 OK Linné och IF Thor orientering välkomnar härmed alla tävlande till den nionde upplagan av multisporttävlingen RAID Uppsala. Samtliga tävlande och supportrar uppmanas

Läs mer

Tävlings-PM och övrig information

Tävlings-PM och övrig information Tävlings-PM och övrig information (Svenska Orienteringsförbundets tävlingsregler och bestämmelser, 7.2.3 Tävlande är skyldig att ta del av arrangörens PM). Resor och transporter Samlingsplats/Arena Arena

Läs mer

VILLKOR FÖR SPELKORTET OCH SPELKONTO HOS AB SVENSKA SPEL ALLMÄNT

VILLKOR FÖR SPELKORTET OCH SPELKONTO HOS AB SVENSKA SPEL ALLMÄNT VILLKOR FÖR SPELKORTET OCH SPELKONTO HOS AB SVENSKA SPEL ALLMÄNT 1. Allmänt Dessa villkor gäller för Spelkort och spelkonto hos AB Svenska Spel (Svenska Spel). Den som efter ansökan tilldelas ett Spelkort

Läs mer

Reglemente gällande uttagning till Lag-SM samt Lag-SM

Reglemente gällande uttagning till Lag-SM samt Lag-SM Reglemente gällande uttagning till Lag-SM samt Lag-SM Version 150526 1. Allmänna bestämmelser Om inget annat sägs i detta reglemente gäller den senaste versionen av FIPO, samt det svenska tillägget till

Läs mer

Sölvesborgs Segelsällskap. Info Pärm för 2011 Innehållsförteckning

Sölvesborgs Segelsällskap. Info Pärm för 2011 Innehållsförteckning Sölvesborgs Segelsällskap Tel. Klubbstugan: 0456/130 44 Postadress: Båthamnsvägen 13 294 37 Sölvesborg Bankgiro: 5776 4268 Postgiro: 28 10 64-6 Info Pärm för 2011 Innehållsförteckning 2 Välkommen till

Läs mer