MALCONTENTA kapitel 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MALCONTENTA kapitel 1"

Transkript

1 MALCONTENTA kapitel 1 Innehåll.: MAKTKAMPEN KRING FURSTENDÖMET NORDEPORTS TRON... 3 EN HELG MED FESTLIGHETER OCH INTRIGER... 3.: Scenario... 4 EN SNAR HÄDANDFÄRD?... 4 DE TRE PRETENDENTERNA... 4.: Världen... 5 Geografi... 5 Världen utanför Imperiet... 5.: Imperiet Novion... 7 Kejsardömets styrelse Riksämbetena... 7 De fyra furstendömena och rikets försvar... 7.: Historia... 8 Urtiden - De tusen gudarnas ålder... 8 Den Elyseiska åldern... 8 Den Arkadiska åldern... 8 De mörka åren... 9 I Kejsardömets tidevarv... 9.: Imperiets historia Tvillingprinsarnas och inbördeskriget Den hundraåriga sömnen : Varelser Människor Alver Svartblod och drakar Dvärgar, de underjordiska : Religion De 12 gudarna Halvgudar och andra gudomliga väsen Kaos och de förlorade gudarna Vad händer när man dör?

2 .: Magi Magi hur funkar det? Att vara magiker : Novions magiskolor Schola Argentia Schola Draconis Schola Palatinae Schola Nocturna Schola Curatori : Ekonomi Frälset Inkomst och prisexempel : Feodalism i lajvet Tre begrepp: Titlar och rang i kejsardömet Novion : Tornerspel : Regeln Tilltal för adliga Några tips om etikett Tilltal Hur hälsar man Sitta eller stå Vid bordet Vid dansen Att be om en audiens : Alla roller Adel Prästerskap och magiker Borgare, bönder och andra

3 .: MAKTKAMPEN KRING FURSTENDÖMET NORDEPORTS TRON Den intrikata maktkampen för att skaffa sig bästa möjliga position vid fursten av Nordeports förväntade och snara bortgång har pågått länge men närmar sig nu sin kulmen. Det är nämligen inte självklart vem som i framtiden ska sitta på furstetronen i en av kejsardömets största markförläningar. Med hjälp av god uppfostran, väl dolda agendor, kontakter, ingångna allianser, pengar, jordbyten, välsignelser av gudarna, ett stänk magi och de allra bästa advokaterna och kanske en och annan ljusskygg individs tjänster, rustar sig den högadliga familjen för det krig som den här gången snarare kommer att utspelas vid bankettbordet än på slagfältet. Den till synes lojala uppassningen (som till stor del består av deras adliga vasallers familjemedlemmar) försöker i sin tur förutse vilket hus som kommer att avgå med segern så att de själva kommer att befinna sig på den vinnande sidan när fursten av Nordeport dör. De skaffar sig genom tjänster och gentjänster positioner som gör dem oumbärliga för sina herrar och damer. I vissa fall kan man inte ens vara säker på vem som egentligen styr och vem som tjänar. Det är ens skicklighet i intrigerandet som avgör. De som kan skaffa fram furstliga gåvor, hotfulla legoknektar, förbjudna varor eller tillfredsställa de nya och gamla vännernas lustar på ett eller annat sätt kan i gengäld förvänta sig beskydd och rekommendationer. Det gäller att synas och manifestera sin position. Allt står på spel rikedomar, mark, titlar, ära, makt och inte minst livhanken EN HELG MED FESTLIGHETER OCH INTRIGER Tre våningar, väggar av timmerstockar, breda plankgolv, mystiska prång och gångar, festsal. De flera hundra år gamla timrade sädesmagasinen på Kvarntorps herrgård i Forshaga kommer att förvandlas till ett jaktslott på gränsen mellan det norra furstendömet Nordeport och ett av de kejserliga hertigdömena, Svartö. Vi vill erbjuda er ett lajv där ett tätt intrigspel är viktigare än de fysiska umbärandena. Alla spelare kommer att få intriger och allt spelarna gör kommer att få konsekvenser för lajvvärlden, inte bara på plats utan också runt om i riket. Vi hoppas att både ni och vi ska tycka att det här är så roligt att lajvet kan bli en kampanj. Rollerna kommer delvis att skrivas av oss arrangörer och vi kommer att tillfråga personer att spela en del av dem. Du får också gärna själv komma med förslag till roll. Du bör lägga ner möda på din rekvisita för att göra illusionen fullständig för både dig själv och andra. Det väsentliga är att vi är där för spelglädjen och att ge varandra en fantastisk lajvupplevelse. Det du som spelare säkert vet är att din bästa vän förmodligen är din värsta fiende, men på ytan ger etiketten och Regeln ett till synes mycket angenämt umgänge. Varmt välkomna Thérèse och Henric 3

4 .: Scenario EN SNAR HÄDANDFÄRD? För det årliga besöket på den heliga vallfartsorten, Kvarntorp, har det furstliga hovet med gäster, samlats i jaktslottet på gränsen mellan furstendömet Nordeport och hertigdömet Swartöö. Nordeport är ett av de största länen inom kejsardömet. Hertigdömet Swartöö innehas av furstens brorson. Furstinnan har i år tvingats lämna sin käre make kvar på slottet, då han är sängliggande. Furstens invaliditet gör att man räknar med hans snara hädanfärd. Arvsituationen är oklar och det kan vara en anledning till att ovanligt många familjemedlemmar har anslutit till vallfärden. Det finns flera presumtiva tronarvingar bland de närvarande. Celestinusordens prästinna, vars orden har till främsta uppgift att bevara kejsaren och kejsardömet, är på plats för att se till att inget otillbörligt sker. Från sin sjukbädd har fursten av Nordeport sänt ett dekret i vilket han gjort sin furstinna till regent i furstendömet. Detta beslut är något kontroversiellt. Mer brukligt hade varit att utse sin arvinge och göra denne till regent, alternativt att fursten lämnar över regentskapet till sin marskalk. Men något testemante har fursten inte velat nedteckna, vilket gör att arvsfrågan är en öppen strid mellan dem som pretenderar på furstendömet. De tre som pretenderar på arvet är furstens två döttrar samt deras kusin hertigen av Swartöö. Lagen om arv baseras på motstridiga traditioner inom adeln och kan tolkas olika. För alla som tillhör uppvaktningen för någondera av pretendenterna står allt på spel. Att stå på den vinnande sidan innebär rikedom, upphöjelse och ära och status. Med anledning av de olika fraktionerna inom släkten har jurister och lagtolkare flockats till hovet. Därtill naturligtvis köpmän och bankirer, för varhelst där adeln behöver hävda sig i prakt och elegans spenderas pengar långt över alla tillgångar. DE TRE PRETENDENTERNA Fursten har två döttrar i sitt tidigare äktenskap, Agata och Benedikta. Den äldsta, Agata, vägrade gifta sig med den man som var utsedd åt henne. Hon rymde med faderns gardeskapten, riddare Felix Stålhand, en man helt utan anor. Till hovets fasa gifte hon sig med honom istället. Hennes far försköt henne omedelbart. Mesalliansen har resulterat i två döttrar, Hildegard och Matilda. Den yngre dottern, Benedikta, giftes snabbt bort med en syssling till kejsaren själv, Claudius av Celestiniernas ätt, markgreve av Mårdeborg. Tre högättade barn har kommit till världen, Klemens, Célèste och Claudia. Benedikta är visserligen inte den äldsta dottern, men då fursten försköt den äldsta dottern anser hon sig som den enda legitma arvingen. Furstens brorson, Lothar Isensköld, hertig av Swartöö och hans husfru, Ottilia Örnekrans, hertiginna av Rosenholm och Swartöö, gästar furstinnans hov. De har tre söner och två döttrar. Lothars mor, Klarissa Gyllenfors, änkehertiginna av Swartöö, har även hon bestämt sig för att följa med till Kvarntorp. 4

5 .: Världen Världen kallas inte för något annat än just Världen i dagligt tal. Det händer att magiker och präster/prästinnor brukar andra ord. Geografi Kejsardömet Novion är ett gigantiskt rike som sträcker sig från kusten i väster till stäpperna i öster. Eftersom riket omgärdar en del av havet (ungefär som vår världs Medelhavet) delas riket upp i en nordlig och en sydlig del när man talar om det. I söder avgränsas Novion av öknen och där bortom vet man inte i kejsardömet mycket om hur världen ser ut. I norr utgörs gränsen av furstendömet Nordeport, vars östra gräns är en bergskedja. De fyra nuvarande furstendömena var tidigare självständiga konungariken, vilka nu ombildats till territoriella furstendömen. Novion innesluter en del av världshavet, ungefär som vår världs Medelhavet. Detta hav heter Nova Mare. Havet avdelas i öster av ett brett näs, där Novions huvudstad, Nova Celestina ligger sedan 1000 år. Tidigare fanns huvudstaden placerad norr om Nova Mare, men efter inbördeskriget mellan tvillingprinsarna, flyttades staden. På andra sidan näset fortsätter havet, i norr begränsat delvis av de östra delarna av Norra Novion, där östra furstendömet Vindmark under huset Gyllenfana utgör den östligaste delen av Novion. Utanför furstendömet ligger sju markgrevskap som skydd mot barbarerna öster om öster. Barbarernas rike är inte utforskat. Norr om östra furstendömet är det allmänt känt att högalver håller till runt det som sägs vara det högsta berget i världen, och nog är det bergigt alltid i dessa marker. Den slätt som finns mellan de två bergsmassiven i nordöstliga delarna av Novion, har ockuperats och två markgrevskap har inrättats. Norr om huvudstaden Nova Celestina, alltså i Norra Novion, finns ett deltaområde vars floder rinner upp i det bergsmassiv som delar den jättelika halvö som är förbindelsen till kejsardömet. Den södra gränsen av Novion är diffus, då den utgörs av öknen. Längst i väster i Södra Novion, ligger Dyneslätt, det södra furstendömet, under huset Lejonsparre. Längst i väster i den Norra Novion, ligger furstendömet Vitehamn, som även innefattar några stora öar ute i havet väster om väster. Härifrån har många flottor seglat ut i olika ärenden, men få har återvänt. Norra Novion är bördigt, förutom runt bergsmassiven. Klimatet är tempererat med övervägande del lövskog. I närheten av bergsmassiven finns mer barrträd. I Norra Novions västra trakter finns det en helt orörd skog som alver lagt beslag på. Världen utanför Imperiet Väster om Imperiet ligger det stora havet. Vad som finns på andra sidan detta hav är föga känt. I urminnes tider fanns det flera riken och länder där, men all kontakt har upphört och ingen vet idag riktigt om det finns någon civilisation kvar. Norr om Imperiet finns en del spridda små kungariken regerade av mer eller mindre barbariska folk (sett ur imperiets synvikel). Man fruktar ständigt räder norrifrån över det smala havet, men i övrigt bedrivs en gynnsam handel med dessa kungariken. Öster om Imperiet breder enorma urskogar och bergsmassiv ut sig. Här finns kringströvande klaner med nomader och halvt bofasta människor. Just nu pågår flera krigiska operationer österut och imperiet försöker att aktivt utöka sitt territorium åt det hållet. I de djupa skogarna lever flera oberonde grupper av svartfolk. Viss handel bedrivs med svartfolken, framförallt eftersom 5

6 köpmännens karavaner måste passera deras områden på väg längre österut. Skogarna bebos också av skogsalver som lever nomadiskt liv. Relationen till dessa alver har varit väldigt spänd de senaste 1000 åren. Högalverna, de få som finns kvar, lever i två kungariken som har begränsad kontakt med Imperiet. Hos högalverna finns den centrala helgedomen där Den Döde Guden dyrkas. Just nu strävar imperiet efter att förbättra sina relationer till högalverna och en ambassad av högalver har öppnat i kejsardömets huvudstad. Ännu längre österut kommer man till de stora stäpperna och bortanför dem når man det stora kungariket Wung-Xu. Detta är en mycket viktig handelspart för kejsardömet och många lyxvaror importeras. Söder om kejsardömet når man först den stora öknen, ett område som inte är beboligt. Det ryktas om ett högalvsrike som är gömt djupt inne öknen, men ingen har nått fram dit. Söder om öknen ligger en mycket hög och otillgänglig bergskedja och söder om den når man en oländig djungel. Men vid kusten runt om djungeln ligger flera kungariken med vilka handel bedrivs med fartyg. 6

7 .: Imperiet Novion Kejsardömets styrelse Riksämbetena Kejsaren är den absolute regenten av imperiet Novion, i teorin. I praktiken sköts ofta maktutövandet av rikets stora ämbetsmän. Detta bruk varierar över tid. Periodvis regeras imperiet av starka kejsare som lyckas dominera ämbetsmännen och styr sant absolut, men periodvis regerar svaga kejsare som är mer intresserade av lyx och nöjen och överlåter mycket av makten till riksämbetena. De senaste tre generationerna har sett en allt mer ökad makt för riksämbetsmännen och den nuvarande kejsaren som bara är 25 år visar mer intresse av att vara en hjältemodig riddare än av att egentligen styra riket. Det finns fem riksämbeten, och dessa höga poster är möjliga att nå endast för de allra högsta inom högadeln i imperiet. Däremot är prinsar och prinsessor av blodet inte tillåtna att inneha något av riksämbetena. Det pågår en ständig kamp om dessa poster som i teorin tillsätts av kejsaren och innehas av livstid. Politiska strider vid hovet leder ofta till att ämbestmännen byts och den som förlorar intrigspelet slutar på stupstocken med huvudet avhugget. Riksdrotsen: leder riksrådet. Ansvarig för lagstiftning och rättsväsendet Rikskanslern: ansvarig för det kejserliga kansliet, utrikespolitiken och innehar det kejserliga sigillet Riksmarsken: ansvarar för den kejserliga militären, överbefälhavare för de kejserliga trupperna Riksamiralen: ansvarar för den kejserliga flottan och hamnarna Riksskattmästaren: ansvarar för imperiets ekonomi, räkenskaper och beskattning I händelse av att kejsaren är omyndig utrupas en riksföreståndare som leder imperiet under kejsarens minoritet. Riksföreståndaren är ofta änkejsarinnan eller någon ur den kejserliga familjena De fyra furstendömena och rikets försvar I vart av de fyra hörnen av imperiet finns ett stort furstendöme. Dessa fyra furstar är kejsarens vasaller men är i praktiken halvt självständiga kungar. Var och en av de fyra furstarna innehar den ärftliga posten av Rikshovmästare och försvarare av Norr, Väst, Öst respektive Södern 7

8 .: Historia Världen är långt äldre än vad någon nu levande varelse egentligen vet om. Vem som skapade denna planet, eller den sol, den galax och det universum den existerar i vet inte ens gudarna. Världens historia beskrivs nedan sett ur människornas perspektiv. Vissa roller kan ha en djupare kunskap om historia. Det är inte "hemligt", men något som man kan upptäcka och utforska in-lajv genom samtal. Du väljer själv hur mycket historia du vill att din roll ska känna till. Utbildade personer bör känna till imperiets historia. Prästerskap och magiker ska kunna mer. Urtiden - De tusen gudarnas ålder Gudarna formade världen utifrån sin gudomliga vision. De gav bergen, haven, skogen och underjorden form. Med sin gudomliga makt transformerade de den råa skapelsen till ett paradis. De gav levande varelser själar. Och i en av dessa levande varelser såg de potentialet att skapa sin avbild. I dessa varelser väckte de en intelligens och ett språk. Ur dessa första varelser kom de två raserna Eldalïe och Atani. De första bestämdes att regera världen och de andra att tjäna. De tusen gudarnas ålder slutade med ett fruktansvärt krig mellan gudarna. Det fick jorden att rämna, hav och berg ändrade form. Till slut stod de 12 gudarna som segrande och de kastade ut alla andra gudar ut ur denna dimension och stängde in dem i Immaterium, Kaos. Den Elyseiska åldern Gudarna levde på jorden och alverna var deras älskade barn. Människorna tjänade alverna och brukade jorden. Alverna var ännu inte odödliga men den magi som gudarna skänkte dem gav dem ett liv som var flera generationer längre än människornas. Alverna grundade Elysium. Ett enormt rike med strålande städer. Fantastiska magiska artefakter och konstföremål skapades. Ingen annan tid har varit lika välsignad. Men alverna nöjde sig inte med att bara leva länge, och att vara gudarnas avbild. De vill vara odödliga, och nå gudomlig status. När den Elyseiska åldern varit tio tusentals år kom kriget mellan gudar och alver. Alverna använde gudarnas magi emot dem och dräpte Azion, Eldkonungnen, väktaren av gudomlig magi. De förtärde honom och stal hans gudomlighet. På detta sätt fick de sann odödlighet och tillgång till en magi långt bort föreställningens gräns. Men kriget hade sitt pris. Elysium och dess städer förstördes. All civilisation på jorden såg ut att försvinna. Den Arkadiska åldern Gudarna lämnade världen. Varför är oklart. De delade upp de magiska elementen mellan sig och skapade sig hemvister som var åtskilda från vår dimension. Kvar fanns spillrorna av alver och människor. Från att tidigare ha varit välsinnade och omhändertagande av sina tjänare blev alverna nu hårda härskare som förslavade den mänskliga rasen. Med sina slavars hjälp byggde de upp en ny civilisation som vi kallar Arkadien. Alverna splittrades i stridande fraktioner. Vissa sökte försoning med gudarna och övergav civilisationen. Dessa alver kom att bli kända som skogsalver. Ytterligare en annan grupp alver begav sig ner i underjorden och tog den mörka drottningen till gudinna och blev vad vi nu kallar drow. (se religion) Arkadiens alver, högalverna, regerade ett antal kungariken som ständigt låg i krig med varandra. Men trots denna oro, skapades en högkultur som närmade sig den elyseiska nivån. Alverna var för få till antalet för att kunna hantera sina krig och de blev beroende av människor för att skapa armér. Vid någon tidpunkt fann alverna att det var ett listigt drag att lära människorna att bruka magi. Så föddes den första av människorna Magiskolor, Schola Argentia. Den 8

9 arkadiska åldern varade lika länge som den elyseiska, men allt har sitt slut. Gudarna hade inte förlåtit högalverna och Eldjungfrun uppenbarade sig för människorna och lärde dem mer än vad alverna ville ge dem. I en fruktansvärd och förgörande ritual skapade Eldjungfrun de 17 drakarna, och som en biprodukt uppstod svartfolken (se varelser). Hon skänkte drakarna till varsin mänsklig klanledare och uppmanade dem att störta högalvernas välde. Understödda av gudarna reste sig människorna och kastade av sitt ok. Mot drakarna hade alverna inte mycket chans till seger. Deras riken gick under i eld och rök och den arkadiska åldern tog slut. Högalverna var i stort sett utplånade och återigen såg det ut som att all civilisation skulle gå under för alltid. De mörka åren Långsamt reste sig världen ur askan efter Arkadiens fall. De drakar som överlevt kriget försvann. Högalverna gömde sig och slöt fred med Eldjungfrun. De grundade en helig stad för botgöring och dyrkade där Den Döde Guden. Människor och svartblod var splittrade i nomadiska klaner som vandrade genom den förödda världen. Små kungariken uppstod, men det tog många tusen år innan handel och vetenskap återigen kunde utvecklas Människorna vann väldet över jorden och de grundlade flera kungariken, vissa större, vissa mindre. Vissa kortlivade, andra finns fortfarande kvar. Vissa bar minnen från tidigare åldrar och vördade konst och vetenskap, andra hade glömt allt. Gudarna beslöt att ta en mer aktiv del och valde ut flera människor till att bli sina prästerskap. Genom dessa präster och prästinnor kunde gudarna ge människorna råd och tröst och de hjälpte dem att skapa en ny civilisation. I Kejsardömets tidevarv Som det berättas om i legenden om Celestinus (se religion) så grundades med gudarnas hjälp ett kejsardöme. Detta kejsardöme, det som vi lever i idag heter Novion. Det sträcker över stora delar av den kända världen och har nått nivå av kultur som närmar sig den arkadiska. Magi frodas, flera skolor utforskar användandet av magi för hjälpa kejsardömet att utvecklas. Prästinnor och präster garanterar att gudarna inte glöms bort och människorna alltid kan känna att gudarna är nära och kan förmedla sin vilja. Kejsardömet nådde sin största utbredning cirka 1200 år efter grundläggandet. Därefter inträdde en period av förfall. Som gick så långt att barbarhorder stod utanför huvudstadens murar. Det blev startskottet till en nationell samling och de stora kronvasallerna svor återigen trohet till kejsaren. Rikets gränser har flyttats fram och tillbaka allt eftersom imperiet har regerats av ömsom starka ömsom svaga kejsare år efter grundandet inträffade den kanske största katastrofen i kejsardömets historia: Tvillingprinsarnas inbördeskrig. Efter detta krig som slutade med att den gamla huvudstaden ödelades och en ny grundades, startades tideräkningen om. Vi är nu i år 1012 i Nya rikets tid. 9

10 .: Imperiets historia Tvillingprinsarnas och inbördeskriget För 1012 år sedan rasade ett stort inbördeskrig i kejsardömet. Prinsarna Antonius och Lucius föddes som tvillingar. När de var 21 år, dog den gamle kejsaren mycket hastigt i svettsjukan. Det rådde oklarheter om vem av prinsarna som hade den största rätten till kronan då kejsaren inte utsett någon av dem till sin arvinge. I testamentet stod bara att han gav kronan vidare till den av sina två äldsta söner som visade sig mest lämpad. De båda bröderna var mycket olika. Antonius hade i unga år gifts bort med en prinsessa av högalverna, Carothiel. Detta äktenskap hade ingåtts för att läka såren efter de många krig som rasat mellan alver och kejsardömet. En stor delegation högalver fanns vid hovet och uppvaktade prins Antonius och de ansåg så klart att han var den mest lämpade att styra kejsardömet. Antonius, berusad av högmod och uppbackad alverna utmanade sin bror Lucius för att se vem av dem som var den andra militärt överlägsen. Till hans hjälp kom en stor delegation högalvska elitsoldater. Lucius försökte i förtvivlan hindra inbördeskriget. Han hävdade för Antonius och hans anhängare att deras far, Lucius den IV, säkerligen menat att det inte enbart var militära färdigheter som var det avgörande. Och framförallt menade prins Lucius att fadern aldrig kunde ha haft för avsikt att imperiet skulle falla i högalvernas händer. Tvärtom skulle ett krig rasera mycket av den rikedom som fanns i Novion och framförallt kunna blotta kejsardömet för dess fiender utanför gränserna. När inga ord hjälpte, vände sig Lucius till Celestinusorden och bad dem uttolka deras fars vilja. Celestinusorden svarade att de inte kunde ta ställning då prinsarna ännu inte prövats. Antonius tog detta som ett tecken. I tolv år varade kriget och många var de som miste titlar, gods, guld och liv. De båda prinsarnas styrkor var så jämbördiga att kriget aldrig tycktes vilja ta slut. Riket härjades svårt och folket svalt. Men till slut var det högalverna som avgjorde. De krossade prins Lucius armé och han tvingades fly riket. Högalverna besatte huvudstaden och krönte Antonius och Carothiel till kejsare och kejsarinna och besatte rikets högsta poster med alver. Många adelsmän, damer, prästerskap och magiker flydde från huvudstaden. Men många stannade kvar och svor den nya kejsaren och alverna sin trohet. Antonius styrde kejsardömet i ytterligare tolv år och hans högalviska kejsarinna födde honom tre barn, två söner och en dotter. Så en dag förmörkades himlen av en stor, svart skugga och en enorm gyllene drake sågs flyga mot Lucius läger. Alla förskräcktes, men draken erbjöd Lucius samma ynnest som hans anfader, Celestinus, en gång hade åtnjutit. Lucius besteg draken och färdades genom luften till kejsardömets huvudstad åtföljd av all adel som förblivit honom trogen. Med honom färdades också Himmelsguden Normons prästerskap och en stor eskader magiker. Trots sin stora skräck för den hiskeliga varelsen som på samma gång var så vacker och så dödlig, vägrade Antonius och hans trogna adelsmän att sträcka flagg. I ett frukansvärt slag som varade i tolv dagar och tolv nätter utplånades kejsardömets huvudstad. Draken rev med sin eld och sin klor ner palatset. Normons präster åkallade himmelsguden och med hans makt rev de stadens murar och befästningsverk. Magikerna förvandlade natt till dag och dag till natt och med en gemensam ansträngning som utplånade många av dem, öppnade de marken och huvudstaden rasade samman i eld, skräck och förtvivlan. Kejsaren Antonius, hans maka Carothiel, deras barn, deras hov, deras vänner och högalviska förbundna gick under i stadens fall. 10

11 Prins Lucius kröntes sju veckor senare till kejsare Lucius V av Novion. För att stärka ättens blod gifte sig prins Lucius med sin halvsyster Minilla. Detta satte igång en våg av nära giften inom adeln, men då det efter några generationer blev uppenbart att blodet inte alltid gynnades av giftena, ebbade trenden ut fyra generationer senare, efter Lucius VII. Efter inbördeskriget påbörjades en ny tideräkning. I år är året En ny huvudstad grundades och fick namnet Nova Celestina. Draken försvann efter kröningen av Lucius V och ingen har sett den sedan dess. En del spekulerar i att draken skulle komma tillbaka till riket i händelse av stor fara men andra tror helt enkelt att den dött av ålder. Hon sade att hon hette Xeriamimis. De sju veckorna som rikets magiker från Schola Draconis fick tillsammans med draken lärde dem en hel del om drakar men väldigt lite om deras magi. Framförallt lärde sig många att drakar har ett lika hett temperament som deras eld eller gift bränner. Den hundraåriga sömnen Under de senaste hundra åren har inte kejsardömet utvidgats. Detta har börjat kallas för den hundraåriga sömnen och många frälsepersoner är missnöjda med så få tillfällen att visa sitt mod (och få möjlighet att skaffa nya titlar). Vid de östra bergen hålls ställningarna mot barbarerna tack vare markgrevedömena som beskyddar gränsen. Det är nästan bara markgrevarna och de som tjänstgör under dessa, som överhuvudtaget har varit i strid med andra folk tack vare den långvariga freden. Riddare från kejsardömet tjänstgör gärna som legoknektar i länderna öster om Novion, där de kan få bra betalt. De kommer tillbaka med vilda historier och ibland stora plundringsbyten. Därför har en fraktion i kejsardömet börjat förorda en utvidgning åt öster. Kejsaren Leopold har ännu inte hörsammat dessa önskemål men det är känt att han gärna skulle inhösta lagrar på slagfältet. Den mycket utvecklade torneringskulturen är ett resultat av frånvaron av krig. 11

12 .: Varelser Ingen fiktiv värld kan existera utan människor, alver, svartblod och dvärgar! Men vi har gjort vår egen tolkning av varelserna. Människor I den ålder vi lever nu är människorna den i särklass dominerande varelsen. Människorna befolkar alla kända delar av världen. Flera olika kulturer existerar. Allt från mycket välorganiserade till kringströvande barbariska nomadfolk. En gång i urminnes tider lydde alla människor under alvernas styre, och det finns fortfarande vissa folk som fortsatt att tjäna högalverna. Men efter alvernas krig mot gudarna har människorna gynnats av gudarna på alvernas bekostnad. Människorna är dödliga och deras själar återföds när de dör. Alver Alver och människor delar ett gemensamt ursprung och alverna var till en början inte odödliga. Det folk som sedemera blev alver var det första att förstå gudarnas budskap och ta steget från primitiva varelser till kultur. Älskade av gudarna gavs de kunskap och civilisation. De lärde sig att bruka magi och deras första civilisation grundades i den tid då gudarna fysiskt bodde på jorden. Så mäktiga magiker blev dessa första alver att de kunde utsträcka sin ungdom och sitt liv så långt att de av de primitiva människorna som då levde kom att betraktas som ett slags gudar. Men alverna nöjde sig inte med detta utan de ville ha sann odödlighet och oinskränkt makt över magin. De revolterade mot gudarna och dräpte Azion, den magiska eldens konung. De förtärde hans gudomlighet och nådde sitt mål - odödlighet. Deras krig mot gudarna ledde till den Andra Kataklysmen. Sedemera hämnades gudarna med hjälp av människorna och störtade alvernas makt över världen. Därefter finns det inte många alver kvar. Några fåtal spridda kungariken med högalver som lever gömda för omvärlden, skogsalver som lever djupt i skogarna samt drow som lever djupt under jorden (se Religion för mer information). Alverna är odödliga och har en djup kunskap om magi. Svartblod och drakar När alverna drät Azion och stulit hans gudomlighet drog sig gudarna bort från världen. Azions hustru, Eldjungfrun Zincha, förlät aldrig alverna. Hon valde ut sju klaner med människor som hon gynnade. Hon steg ner från sin domän och undervisade dem och tränade dem till sina förkämpar för att nedgöra alverna. I en fruktansvärd ritual fick stora delar av världen att rämna släppte Eldjungrun loss sin magi och förvandlade 17 mäktiga magiker från klanerna till Drakar. Alla de övriga individerna i klanerna fick betala priset för magin som förbrukades och de förvandlades, förvrängdes, till oigenkännlighet. Så uppstod svartbloden, som också kallas orcher. Svartbloden är ett förvridet släkte som förlorat förmågan att bruka magi och som reducerats till ett primitivt stadium. Drakarna skänte Eldjungfrun till människorna och med deras hjälp störtades alverna och deras kungariken förintades. Svartbloden hade till en början god relation till människorna. Men i takt med att människornas riken breder ut sig, så trängs svartbloden undan och krigstillstånd är vanligare än fred. Svartbloden är visserligen primitiva barbarer, men de har en fanatisk uppfattning om ära och heder och de dyrkar Eldjungfrun med en besatthet, trots att det var hon som reducerade dem till vad de är idag. Fred med alver är otänkbart för svartblod. 12

13 Dvärgar, de underjordiska Det var inte bara alver som skapade sig ett hem i underjorden. Även människor flydde ner under bergen när gudarna och alverna krigade. Där skapade sig ett hem och tog Erkhar, smeden, som sin mest ärade gudom. Livet djupt under jorden har förändrat dem och de har mycket lite samröre med världen ovanför. Handel förekommer och dvärgarna har en ambassad i kejsardömets huvudstad. De tar inte någon aktiv del i alla de otaliga krigen på jordens yta. 13

14 .: Religion De 12 gudarna Gudarna existerar, det finns inte någon form av ateism. Gudarna är kända och verkar aktivt. Olika folk kan ha olika namn på dem, men de är ändå samma gudar. Gudarna har ett sant namn, men dessa namn är inte kända av dödliga. Ursprungligen fanns det över tusen gudar och gudinnor. Men i en avlägsen och glömd tid ägde ett stort krig rum mellan gudarna. Detta krig slutade med att tolv gudar besegrade alla andra gudar. De tolv vinnarna kaste ut alla andra gudar ur världen och har sedan dess styrt i välsignad samordning. Varje gud firas med en högtid, en per månad. Numera vistas de tolv gudarna inte fysiskt i världen. De har istället delat de fyra elementen emellan sig. Varför gudarna har valt att göra så vet man inte, eller har glömt bort. Det skedde tusentals år före kejsardömets grundläggande. Legenderna berättar att det hade nåt med alver och drakar att göra... Barn kan födas märkta av en gud eller gudinna. Dessa individer är utsedda att bli präst eller prästinna. Personer som inte är märkta av en gud kan arbeta i ett tempel men kan aldrig bruka magi kanaliserad via en gudomlighet. Större städer har minst ett tempel för varje gudom. I mindre samhällen och byar dyrkar man antigen en gud eller gudinna som sin främsta beskyddare, alternativt har man ett tempel i vilket alla tolv gudarna dyrkas tillsammans. Ett undantag utgör Den döde guden. Den Döde gudens prästerskap är alltid högalver. Luftens element: Normon - Den himmelske konungen: Manifesterar kunglig makt, regentskap, lag och ordning, rättviskt krig Neniye - Den himmelska drottningen: Manifesterar vetenskap, konst och skönhet. Kommunikation Nanna - Gryningen: Manifesterar skönhet, dans, sång, hopp och ungdom Eldens element: Azion - Den döde guden: Manifesterade magi, intellekt och skapande Zinsha - Eldjungfrun: Manifesterar sökandet efter kunskap, ljus i mörker, tröst Onz - Den ofödde guden: Symboliserar livsgnistan, potentialen till skapelse Jordens element: Estolon - Underjordens konung: Manifesterar rikedom, fruktbarhet, död och återfödelse Enione - Underjordens drottning: Manifesterar fruktbarhet, hemlighet, död och återfödelse, spinna och väva Erkhar - Smeden: Manifesterar produktion, smide, hantverk, byggnadskonst 14

15 Vattnets element: Uhnaman - Havets konung: Manifesterar sjöfart, saltvatten, handel, beskydd Uriel - Sjödrottningen: Manifesterar kärlek, läkekonst, barnafödande, sötvatten Riella - Regndottern: Manifesterar nederbörd, fruktbarhet, växtlighet Halvgudar och andra gudomliga väsen Gudarna kan ta fysisk form. De gör så alltmer sällan men i forna tider var det vanligare. I fysisk form upplevde gudarna samma känslor och passioner som människor och alver, och inledde ibland kärleksförbindelser. De barn som föddes med en gudomlig förälder definieras som halvgudar. En del av dessa dyrkas och har egna prästerskap. Celestinus Celestinus den förste kejsaren: Konung Persior regerade över ett ganska litet kungarike i södra Novion. Persior var en god konung, rättvis och välsignad av gudarna. Han stiftade lagar ordnade sitt rike på ett sätt som väckte Himmelens konungs intresse. Persior hade en dotter, Zoë, som var vacker som en gudinna. Den himmelske konungen blev genast förälskad. Persior ville inte ge sin dotter till guden. Men guden sade att om Persior skänkte hon Zoë så skulle genom deras förening födas en son som skulle erövra och lägga grunden för ett nytt kejsardöme som skulle bli större och mäktigare än något annat. Persior gav sin tillåtelse och genom gudens och Zoës förening föddes Celestinus. Alla gudar skänkte honom särskilda gåvor och han blev den mäktigaste krigaren på flera eoner. Neniye, Den himmelska drottningen kunde trots allt inte undertrycka sin svartsjuka och tillslut hämnades hon. Hon skänkte Zoë en spegel som visade sanning. Zoë såg sin egen obetydlighet, sin svaghet och hur hon snart skulle åldras och bli ful och att den himmelske guden snart skulle tröttna på henne. Zoë dränkte sig av sorg för att slippa uppleva sitt åldrande och sin förlorade skönhet. Celestinus sörjde sin moder och gav sig iväg på äventyrliga resor. Hans äventyr över hela världen tillsammans med sina trogna kamrater har givit upphov till många sagor och legender. Celestinus fann den sista draken, Verathix, och betvingade henne. Med drakens hjälp vann han alla krig han företog sig och grundade således det stora kejsardömet. När Celestinus regerat kejsardömet i 400 år gifte han sig slutligen och blev fader till fyra söner. Därefter nedlade han sin regering och lämnade kejsardömet till sin äldse son, och upptogs bland gudarna. Idag dyrkas Celestinus som beskyddare av kejsardömet och som krigsgud. Celestinus dyrkas av alla kejsardömets invånare. Läs mer om Celestinuskulten! Khaine Khaine Jägaren: Under den arkadiska åldern fanns det en alvprins som hette Rowayne under en vandring genom de stora orörda skogar som då fanns mötte han en fager mö och blev genast förälskad. Denna mö visade sig vara Regndottern. Hon älskade honom ville ta honom till sin make. Men Rowaynes bror blev svartsjuk och under en jakt lurade han Rowayne i en fälla. Rowayne föll i kamp mot ett pack digerulvar. Regndottern som var havande flydde ut i skogen och födde där en son, Khaine. Khaine växte upp till den störste jägaren som nånsin levat. När han på sin moders uppmaning dräpt sin farbro och hämnats sin far, så avslöjade hans mor hans sanna bakgrund och Khaine mottogs bland gudarna och har sedan dess dyrkats som jaktgud och skogarnas beskyddare. Khaine dyrkas av framförallt skogsalverna. 15

16 Lolth Lolth: Den mörka drottningen i dödsriket födde vid någon tidpunkt en dotter. Fadern är en av de första alverna, vid Sorvaeron. Han var av hög börd och en mäktig magiker. För att öka sin magiska kraft företog hans sig en resa ned i underjorden. Han infångdes av den mörka drottningen, som fann honom underhållande. Hans potential som magiker var dock så stor att drottningen skänkte honom flera av sina hemligheter om gudarnas magi. Tillsammans fick de en dotter, Lolth. Den mörka drottningen skänkte sin dotter ett rike i underjorden, ovanför De dödas salar, men fortfarande så djupt under marken att det har mycket lite kontakt med världen ovanför. Sorvaeron förde sin klan ned i underjorden och de tog Lolth till sin gudinna. Dessa alver kom att bli vad som idag är känt som Drow. Kaos och de förlorade gudarna Immaterium eller Kaos, är antitesen till alla materiella dimensioner. Kaos befolkas av demoner och gudar. Dessa gudar är samma gudar som en gång befolkade vår värld. Men som besegrades av de tolv gudarna och kastades ut i Kaos. Att stänga in dem i Kaos låste dem förvisso ute från värld men det har också gjort dem oändligt mycket starkare och de ruvar på hämnd. Demoner och gudar i Immaterium kan manifesteras i vår värld med hjälp av magi. Att använda sig av immaterium ger stor makt och är ett kraftfullt vapen och redskap. Men riskerna är enorma. Med anledning av de stora riskerna är bruket av Immaterium förbjudet i kejsardömet. Vad händer när man dör? När en människa eller alv dör lämnar själen kroppen och beger sig till en dimension som vi generellt sett kallar Underjorden, eller de dödas rike. Där vistas själen tills dess att den har glömt alla sina minnen från sitt tidigare liv. Därefter återföds själen i en ny kropp. Ibland händer det att själar återföds utan att ha glömt sina minnen. Några särdeles mäktiga magiker sägs också kunna transportera sin själ via dödsriket rakt in i en ny kropp som de själva har valt ut, med alla sina minnen och sin makt bevarad. Personer som dör en våldsam död eller som inte kan acceptera sin död kan förvandlas till spöken, vilket alltså är själar som inte har begivit sig ner underjorden. 16

17 .: Magi Magi hur funkar det? Magi är förmågan att påverka och förändra verkligheten. Att bruka magi är att ändra på själva stoffet som vårt universum är uppbyggt av. Gudarnas krafter kan definieras som magi. Det finns egentligen inte någon gräns för vad man kan göra med magi. Gudarna är gudar just därför att deras kontroll över magi är så fullkomlig. All magi kostar. Priset för för att förgripa sig på universums uppbyggnad är högt. Priset är alltid i relation till vad man vill åstadkomma. Även en gud måste betala Priset. Vem som helst kan inte bli magiker eller präst. Det krävs Potential. Gudarna märker ut de sina. När ett barn föds visar sig ofta tecken på att en viss gud eller gudinna favoriserar barnet. Barnen brukar då lämnas till den gudomens tempel för att uppfostras. Magiker föds med Potential men utan favorisering av gudarna. De olika magiskolorna har särskilda personer som reser runt för att samla upp barn med Potential för att ta hand om dem och skola dem till magiker. Magi via gudarna: Alla gudar kan förläna sina präster och prästinnor magiska förmågor. Prästen eller prästinnan kanaliserar magiskt kraft via en gudomlighet. Skolmagi: Att använda magi utan sanktionering av gudarna är blasfemiskt. Det finns ett antal magiskolor som har olika vägar att hantera magi. Den äldsta skolan är Scola Argentia. Priset för magi är högt, om du vill använda en magikers tjänster ska du vara beredd på att betala, och då talar vi inte bara pengar... Att vara magiker Ett barn som föds märkt av magi och som uppvisar potential är åtråvärt hos alla skolor. Det föds få sådana barn. Alla skolor har särskilda rekrytrare som reser runt i imperiet för att finna dessa barn. Som en följd därav är det förbjudet att studera och bruka magi utan att tillhöra en skola. Kvinnor och män är fullkomligt likställda inom skolorna. När man inträder i skola ska man, egentligen, lämna sin familj och sin släkt bakom sig. Men naturligtvis är det svårt för adeln att acceptera. Att utöva magi är extremt kostsamt och därför är det alla magikers strävan att finna anställning hos en rik beskyddare. Furstar, hertigar och rika grevar behöver alltid en hovmagiker, men till och med vissa mycket förmögna köpmän kan vara intressanta som uppdragsgivare. Uppdraget eller anställningen hos en beskyddare kan se olika ut, de kan vara tidsbestämda eller gälla för livet. Olika skolor har varierande syn på hur uppdragen och avtalen utformas. Alla magiker strävar efter mer makt och mer inflytande. De olika skolorna konkurrerar med varandra och slåss om viktiga poster i kejsardömets administration. De är också ständigt på jakt efter gamla artefakter, föremål och skrifter från Elyseisk och Arkadisk tid. Sådana föremål har stor betydelse skolornas status. Den skola som lyckas bekläda ämbetet som riksärkemagiker har vunnit en stor och prestigefylld seger. Det är kejsaren själv som utser sin riksärkemag 17

18 .: Novions magiskolor Schola Argentia Den uråldriga skola vars ursprung är förlorat i legendernas dimmor. De innehar en särskilt vördad position bland alla andra av Novions skolor. De står vanligtvis över de andra skolornas politiska intrigspel och har aldrig beklätt ämbetet Riksärkemagiker i Novion. Skolan finns över hela den kända världen. Men har sitt huvudsäte i Novion. Skolans magiker är kända för att vara ivriga samlare av artefakter från Elyseisk och Arkadisk tid, de är beredda att betala i stort sett vad som helst för sådana. Schola Argentia studerar alla former av magi (även om Gnostisk magi är dem förbjudet). Schola Draconis Denna skola grundades av Eldjungfrun strax innan hon skapade Drakarna. Skolan är särskilt intresserad av allt som har med drakar och reliker kopplade till drakar att göra. Den magiform som Schola Draconia i första hand studerar och brukar är Hyponymatisk magi. Skolan har funnits längre än kejsardömet Novion. De har spridning över hela den kända världen, men är en liten magiskola med få studenter. Schola Palatinae Den kejserliga magiskolan grundad av imperiets tredje kejsare Aurelianos. Kejsar Aurelianos insåg vilket hot magiker skulle kunna utgöra mot imperiet och grundade skolan för att skydda imperiet och även för att verka aktivit i krig mot imperiets fiender. Efter det stora inbördeskriget hade Schola Palatinae en kris då de så att säga stått på den förlorande sidan, men arbetar aktivt fortfarande med att återhämta det politiska inflytandet. Schola Palatinae studerar i första hand Gnostisk magi, men även i bland Anagogisk magi. Skolan har mycket litet inflytande utanför kejsardömets gränser (av logiska skäl). Schola Nocturna Ingen vet riktigt när denna skola grundades. Dess medlemmar är diskreta och talar inte gärna om skolans inre affärer. Det är en väl ansedd skola som sällan varit indragen i skandaler. Flera gånger har medlemmar ur skolan innehavt den högsta posten i imperiet, den som riksärkemagiker. Schola Nocturna studerar i första hand Hermetisk magi. Skolan finns spridd över hela världen. Schola Curatori En av de yngsta skolorna att etablera sig i kejsardömet. Skolan har länge varit verksam i andra delar av världen och är den skola som kanske har den bästa relationen till prästerskapen. Schola Curatori excellerar i Anagogisk magi och det har gjort den populär bland överklassen i imperiet. Medlemmar ur denna skola är mycket eftersökta som hovmagiker. Ett faktum som lett till att den har vuxit till en av de mäktigaste i riket. Den nuvarande riksärkemagikern tillhör Schola Curatori. 18

19 .: Ekonomi MARK olika ägandeformer Kronojord, frälsejord, skattejord och tempeljord är utspridd. Magiker får ej äga jord enligt lag. Kronojord: Kejsarens egna bönder = Kronobönder betalar inte skatt utan arrende till kejsaren + dagsverken på kejsarens gårdar. Frälsejord: Frälsets bönder = Frälsebönder betalar inte skatt utan arrende till frälset som äger deras mark + dagsverken på frälsets bönder. Frälsejord går ej att byta eller köpa/sälja då den bara är i förläning från någon. Frälset kan köpa egen mark som är skattejord och då skattar de för den marken. Skattejord: Självägande bönder = Skattebönder = betalar skatt till kronan/kejsaren. En bondgård som skattar omfattar minst ett hektar, vilket kan försörja en familj under ett år. Tempeljord: uppköpt/bortskänkt skattejord som arrenderas ut enligt systemet frälsejord, varje år efterskänks skatten för att hålla sig väl med gudarna. Här ingår även jorden som hör till skolorna som drivs av templen. Borgare kan äga egen mark, den marken är alltid skattejord. Magikerjord: För att magikerna inte skulle bli för mäktiga, instiftade kejsaren en lag som innebär att magiker inte får äga jord och inte heller får ägna sig åt handel, utom med de ting som de själva producerar och med sina tjänster. De magiska skolorna får äga jorden som de är byggda på och själva campusområdena, inte mer. Frälset Herreman/riddare Minsta enhet för frälset = herreman och/eller riddare 1 frälsegods motsvarar kostnaden för att rusta en riddare med tillhörande häst, väpnare m. m. samt försörja riddarens familj. 1 frälsegods består av flera bondgårdar, ibland en hel by samt kvarnar, skog, broar, vägar etc. En riddare är en herreman som fått riddarslag. En herreman kan välja att rusta en annan person än sig själv om han inte vill slåss, en marklös riddare som försörjs av herremannen (t ex en son, kusin). Baron/baronessa gods. Baroniet förlänas direkt av kejsaren eller frälseperson som greve eller hertig. 15 frälsegods rustar 10 riddare. Exempel: Baronen förlänar 5 riddare 5 frälsegods. 5 riddare bekostar han själv och dessa har inte egna förläningar utan stannar på huvudgodset. 19

20 Greve/grevinna gods. Förläningen direkt av kejsaren eller frälseperson. Rustar enligt avtal Hertig/hertiginna Förläning direkt av kejsaren eller fursten. Rustar enligt avtal Kejsaren äger en fjärdedel av all odlingsbar mark i riket = kronojorden. Ej förlänad. Brukas av kronobönder. Furstarna äger tillsammans 12% av all odlingsbar mark som arv och eget. En tredjedel är skattejord = ägs av bönder och tempel. Resten är frälsejord = 30% Varje furste är ålagd att hålla minst ett tornerspel per år. Beräknad minimumkostnad celester. En grevlig tornering är billigare och mindre storslagen. Kejserlig tornering varje år med final på kejsarinnans födelsedag, som infaller tidig höst, mellan de 24 mest framstående riddarna (de som tagit sig till finalen tidigare). Kejsarinnan har rätt att låta sin förkämpe delta i finalen. Alla har inte råd att bege sig till denna varje år. Templen tjänar storkovan på sina helare. Inkomst och prisexempel 1 riddare = 1000 celester i årsinkomst =1 gods Räcker till omkostnader för hushållet. På detta går det att leva ridderligt ståndsmässigt utan excesser. Riddarplikten, d v s kostnaden för rustning, stridshäst, väpnare, seldon, vapen kostar i underhåll per år 100 celester. Standardrustning för riddare kostar 100 celester att införskaffa. Stridshäst kostar 100 celester att införskaffa. En bondes årsinkomst på 1 ha = 1 celest = därav skattar han idag totalt 25 silvermynt till kronan och 25 silvermynt går till andra avgifter som tullar, kvarnavgifter, domstolsskatt (5 silver av de 25) till den som har juridisktionen över området. Avlägges kontant. 1 celest (guldmynt)= 100 silvermynt = 1000 koppar= därefter klippingar av olika storlek Exempel på olika priser Kostnad för djur 1 ko 10 silver 1 häst 50 silver 1 stridshäst 100 celester 1 inkörd oxe 25 silver 20

21 1 oxe för mat 5 silver 1 gris 1 silver 1 får 1 silver 1 höna 10 koppar (ett dussin ägg = 1 koppar) 1 gås 15 koppar 1 brevduva 1 silver 1 kejserlig brevörn 200 celester (måste alla av Celestinii ätt inneha för att meddela sig med kejsaren) Kläder 1 enkel klänning 1 silver 1 struthätta 50 koppar 1 finklänning 5 silver 1 hovdräkt 250 celester (minst) Värdshus i vägkorsningen 1 stop öl + 1 portion gryta+bröd 1/4 koppar 1 stop öl 1/8 koppar 1 stop mjöd ½ koppar 1 krus billigt vin 1 koppar 21

22 .: Feodalism i lajvet Feodalism som samhällsystem är komplext och tolkningsbart. Vi gör inte anspråk på en korrekt tolkning av begreppet. Feodalism som samhällssystem förändrades radikalt över tid från antiken fram till modern tid, och det såg markant olika ut i olika delar av Europa. Begreppet är också laddat med innebörd som inte alltid är positiv. Men trots allt är det feodala samhället upphovet till en rik föreställningsvärld. I får fiktion har vi valt att gestalta ett samhälle som är en approximation av det feodala samhället under europeisk högmedeltid. Huvudsakligen använder vi Frankrike som förebild, men med vissa undantag. För att närma sig begreppet feodalism ska vi förklara några huvudsakliga element, som dessutom var gemensamt i framförallt de västra delarna av Europa under den period som vi kallar medeltiden. Att feodalism i flera avseenden aldrig var ett samhällssystem i Sverige märks inte minst i det att det svenska språket saknar ord för att definiera elementära delar. Förenklat kan man säga att det feodala samhället bygger på en penninglös ekonomi. De resurser som produceras måste förbrukas på samma ställe. Att förläna jord är alltså en ersättning istället för pengar. Under högmedeltiden återuppstod handel och myntväsen i stor skala (efter antikens fall). Fram till tidigmodern tid samexisterade feodalismen med penningekonomi. När riddare som militär enhet hade upphört att ha en funktion i krig, och när handel inte längre gjorde det nödvändigt att konsumera all produktion på plats, upphör de bärande begreppen i det feodala system att vara systembärande. Tre begrepp: Vasall: en vasall är en person som ingår ett ömsesidigt avtal med en länsherre. Vasallen lovar sin länsherre militärt bistånd, råd, uppvaktning och lydnad. I gengäld lovar länsherren sin vasall att skydda honom, ersätta honom ekonomiskt och att erkänna särskilda privilegier (rätten att jaga etc). En riddare är arketypen för en vasall. Länsherren bekostar riddarens utrustning och ger honom husrum. I gengäld lovar riddare att strida för länsherren, att vara vid hans hov sprida glans och att lyda hans befallningar. Observera att förläning av jord inte är en nödvändig del av detta. De flesta riddare var heller inte förlänade jord. En vasall som avlägger ed för krigstjänst får rätten att bära en sköld, ett så kallat adelsvapen. Länsherre: Länsherren (eller egentligen bara herren ) är den som tar emot vasallens ed. En länsherre, som till exempel en greve, är i sin tur vasall under kungen. Förläning: En länsherre kan förläna sin vasall jord istället för att ha vasallen boende på sitt slott. Denna jord mottages som ersättning för den rusttjänst som vasallen svär att utföra. I sin minsta enhet kan man säga att ett gods motsvarar kostnaden för att förse en riddare med häst, rustning, vapen, väpnare, tjänstefolk och tillräckligt med överskott för att försörja en liten familj. Mer om detta finns att läsa under Ekonomi. Den jord som förlänats bort är undantaget från beskattning, så kallat frälsejord. Den feodala strukturen I toppen av pyramiden finns kungen. Nominellt är han herre över allt land inom sitt rikes gränser. Men i avsaknad av snabba kommunikationer fördelar han maktutövandet till ett antal kronvasaller. Kungen har också ett stort antal riddare som utgör hans egen armé. Kungens riddare är inte kronvasaller i ordets bemärkelse. Dessa kronvasaller innehar mycket stora jordegendomar, i 22

Antiken 700 f Kr 500 e Kr. Greker och Romare

Antiken 700 f Kr 500 e Kr. Greker och Romare Antiken 700 f Kr 500 e Kr Greker och Romare Varför dessa årtalsgränser? Händelser som traderats muntligt från 1200- talet f Kr, krig o myter m hjältar skrivs ned i Iliaden/Odysseen äldsta diktverken i

Läs mer

Grekiska gudar och myter

Grekiska gudar och myter Under det här arbetsområdet kommer vi att arbeta med Antikens Grekland och Romarriket. Jag kommer att hålla genomgångar, ni kommer att få ta del av den här presentationen så kommer ni själva att få söka

Läs mer

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. VIGSELGUDSTJÄNST KLOCKRINGNING MUSIK SAMLINGSORD I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Inför Guds ansikte har vi samlats till vigsel mellan er, NN och NN. Vi är här för att be om Guds

Läs mer

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM VÄLSIGNELSE AV ETT HEM Fetstil läser liturg, normal av alla, kursiv är instruktioner SAMLING Samlingen sker i hallen eller annan lämplig plats. Rökelse kan tändas och välsignat vatten bäras tillsammans

Läs mer

Buddhismen, lä xä till fredäg 6 feb

Buddhismen, lä xä till fredäg 6 feb Buddhismen, lä xä till fredäg 6 feb Buddhismen är den viktigaste religionen i Sydostasien, på Sri Lanka och i Tibet. Det finns också många buddhister i Kina och Japan. Hindusimen och buddhismen har mycket

Läs mer

D. Vid läsårets början

D. Vid läsårets början D. Vid läsårets början Andakten kan förrättas av en präst, en församlingsanställd eller någon från skolan. Psalmer Man kan sjunga någon eller några av följande psalmer: 153, 289, 322, 471, 492 eller 496.

Läs mer

Islam. - Gud är en. - Koranen är Guds sanna ord. - Följ de fem pelarna. - Religion och vardagsliv är ett

Islam. - Gud är en. - Koranen är Guds sanna ord. - Följ de fem pelarna. - Religion och vardagsliv är ett Islam - Gud är en - Koranen är Guds sanna ord - Följ de fem pelarna - Religion och vardagsliv är ett En muslim tror att gud är en, den som inte är säker på det kan inte kalla sig muslim. Gud heter Allah

Läs mer

F. Välsignelse av industrianläggning, eller annan arbetsplats

F. Välsignelse av industrianläggning, eller annan arbetsplats F. Välsignelse av industrianläggning, kontorslokal eller annan arbetsplats En präst kan på begäran förrätta välsignelse av en industrianläggning, en kontorslokal eller en annan arbetsplats. Psalmer Följande

Läs mer

Hinduism/Buddism. torsdag 18 april 13

Hinduism/Buddism. torsdag 18 april 13 Hinduism/Buddism Geografiskt läge Hinduism Buddism Här finns det två bilder. De visar i vilka länder flest procent av befolkningen är hinduer, respektive buddhister. På bilderna kan man se bilden så bor

Läs mer

Sagan om kungafamiljen Silver

Sagan om kungafamiljen Silver Sagan om kungafamiljen Silver Det var en gång för länge sen en familj som hette kungafamiljen Silver. De bodde i ett stort slott. Runt slottet var det en bred vallgrav. Muren var gjord av silver med guldstjärnor

Läs mer

Världen idag och i morgon

Världen idag och i morgon Världen idag och i morgon Det är många stora problem som måste lösas om den här planeten ska bli en bra plats att leva på för de flesta. Tre globala utmaningar är särskilt viktiga för mänskligheten. Den

Läs mer

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en Den magiska sjön. (Saga från Chile) Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en dag få ärva hela kungariket, men han var så sjuklig och svag att kungen undrade om

Läs mer

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå.

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. ALBUM: NÄR JAG DÖR TEXT & MUSIK: ERICA SKOGEN 1. NÄR JAG DÖR Erica Skogen När jag dör minns mig som bra. Glöm bort gången då jag somna på en fotbollsplan. När jag dör minns mig som glad inte sommaren då

Läs mer

Göteborg för att hämta sin familj ifrån flygplatsen. Det var så kul att kolla på flygplan från nära håll tyckte Mahdi. Nu var det inte långt kvar

Göteborg för att hämta sin familj ifrån flygplatsen. Det var så kul att kolla på flygplan från nära håll tyckte Mahdi. Nu var det inte långt kvar Mötet med det okända I en av de små byarna i Ghazni som ligger i östra Afghanistan bodde det fattiga familjer. Byn kallades för ''Nawdeh''. De flesta män i byn var jordbrukare, affärsmän, bönder och vissa

Läs mer

Siddharta var en prins som bodde i Indien för 2500 år sedan. Han bodde på ett slott och levde i lyx och hans pappa kungen ville en dag att han skulle

Siddharta var en prins som bodde i Indien för 2500 år sedan. Han bodde på ett slott och levde i lyx och hans pappa kungen ville en dag att han skulle Siddharta var en prins som bodde i Indien för 2500 år sedan. Han bodde på ett slott och levde i lyx och hans pappa kungen ville en dag att han skulle ta över kungariket. Hans pappa försökte skydda honom

Läs mer

Livets slut. Begravning

Livets slut. Begravning Livets slut De flesta av oss går inte ständigt omkring och tänker på döden. Vi är fullt upptagna av att leva våra liv. Men ibland händer det något som får oss att börja fundera över att livet ska ta slut

Läs mer

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång Ordning vid dop av barn Denna ordning kan infogas som en del i en större gudstjänst eller vara fristående. Anvisningar, bibeltexter och böner är förslag som kan väljas och formuleras efter situationens

Läs mer

INDISKA BERÄTTELSER DEL 1 GUD I ALLT Av Tove Jonstoij. Uppläsning av Cecilia Frode. Indiska Berättelser del 1

INDISKA BERÄTTELSER DEL 1 GUD I ALLT Av Tove Jonstoij. Uppläsning av Cecilia Frode. Indiska Berättelser del 1 INDISKA BERÄTTELSER DEL 1 GUD I ALLT Av Tove Jonstoij Uppläsning av Cecilia Frode Indiska Berättelser del 1 (prata) I den här serien ska vi presentera några av hinduismens mest kända berättelser i form

Läs mer

Kristna försöker leva som Jesus lärde ut genom att bland annat hjälpa människor som har det svårt, samt sprida tron ut i världen.

Kristna försöker leva som Jesus lärde ut genom att bland annat hjälpa människor som har det svårt, samt sprida tron ut i världen. DE FEM VÄRLDSRELIGIONERNA KRISTENDOMEN Kristendomen är en av de stora världsreligionerna. Kristna tror på en Gud. Men de tror också att Gud kan visa sig så som Fadern, Sonen och den heliga Anden. De tror

Läs mer

Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Kyrkans högste ledare kallas PÅVE.

Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Kyrkans högste ledare kallas PÅVE. Kristendom lektion 4 Den katolska kyrkan Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Påven Kyrkans högste ledare kallas PÅVE. Dagens

Läs mer

MiniMaxNr - x 2015. Text ruta om något som finns i tidningen. Second Life Blodgrevinnan

MiniMaxNr - x 2015. Text ruta om något som finns i tidningen. Second Life Blodgrevinnan MiniMaxNr - x 2015 Text ruta om något som finns i tidningen. Storlek 18 Second Life Blodgrevinnan Second Life Second Life (SL) är en virtuell värld där man med hjälp av en avatar kan röra sig i olika miljöer

Läs mer

BROGGIN I ngen vet riktigt var kortspelet Broggin kommer ifrån. Vissa hävdar att det är ett spel från

BROGGIN I ngen vet riktigt var kortspelet Broggin kommer ifrån. Vissa hävdar att det är ett spel från BROGGIN EON BROGGIN I ngen vet riktigt var kortspelet Broggin kommer ifrån. Vissa hävdar att det är ett spel från det coloniska imperiets daga, andra tror att spelet har sitt ursprung ur de mystiska tarotspåkorten

Läs mer

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 051 Arbetsfyllt och strävsamt har Ditt liv varit Lugn och stilla blev Din död. 052 053 Du bäddas i hembygdens Det suckar av vemod

Läs mer

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj)

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) 41Även om det är en främling, som inte tillhör ditt folk Israel utan kommer från fjärran land för att han hört om ditt namn 42ja, också där skall

Läs mer

Ärligt gods. varar länge och ökar sig, orättfärdigt försmälter som snö i töväder

Ärligt gods. varar länge och ökar sig, orättfärdigt försmälter som snö i töväder q Ärligt gods varar länge och ökar sig, orättfärdigt försmälter som snö ä i töväder Sagan är satt med typsnittet Odense, tecknat av Franko Luin. Häftet ingår i en serie sagor som typograferats med typsnitt

Läs mer

Klimat, vad är det egentligen?

Klimat, vad är det egentligen? Klimat, vad är det egentligen? Kan man se klimatet, beröra, höra eller smaka på det? Nej, inte på riktigt. Men klimatet påverkar oss. Vi känner temperaturen, när det regnar, snöar och blåser. Men vad skiljer

Läs mer

Innehåll: Leva tillsammans, Diskutera och arbeta vidare, Quiz vad har jag lärt mig? Leva tillsammans

Innehåll: Leva tillsammans, Diskutera och arbeta vidare, Quiz vad har jag lärt mig? Leva tillsammans Orust förhistoria Innehåll: Leva tillsammans, Diskutera och arbeta vidare, Quiz vad har jag lärt mig? Leva tillsammans Människan har historisk sett alltid levt tillsamman i mindre eller i större grupper

Läs mer

Att hitta Pärlan. Av: Johannes Djerf

Att hitta Pärlan. Av: Johannes Djerf Att hitta Pärlan Av: Johannes Djerf Jag tänkte börja med att visa ett litet filmklipp idag ifrån ett kärt tvprogram. Inte mitt favoritprogram direkt, men det kan vara en bra inledning för dagens predikan

Läs mer

En prinsessa möter sin Skyddsängel

En prinsessa möter sin Skyddsängel En prinsessa möter sin Skyddsängel rinsessan Ileana föddes 1909 i Bukarest i Rumänien och var den yngsta dottern till Kung Ferdinand och drottning Marie. När hon var liten hade hon ett möte med änglar

Läs mer

Himmel och jord förkunnar Hans heliga namn Jesus är upphöjd min Konung är upphöjd över allt. 2 Välkommen till denna plats

Himmel och jord förkunnar Hans heliga namn Jesus är upphöjd min Konung är upphöjd över allt. 2 Välkommen till denna plats 2 Välkommen till denna plats Välkommen till denna plats Välkommen in i mitt öppna hjärta Du har sagt i ditt ord att du tronar på vår lovsång Så vi ärar dig, och vi prisar dig Och vi offrar denna kärlekssång

Läs mer

Äktenskap från himlen

Äktenskap från himlen Äktenskap från himlen Predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Matt 19:1-9; NJHL 13. Se sista sidan!) Några fariséer kom fram till Honom och ville snärja Honom och sade: Är det tillåtet att skilja

Läs mer

OBS! Det kan finnas fel så se inte detta som en säker källa

OBS! Det kan finnas fel så se inte detta som en säker källa OBS! Det kan finnas fel så se inte detta som en säker källa MEDELTIDEN Kristendomen införs under 1000-talet i Sverige och med den medeltiden. Medeltiden slutar med de religiösa och politiska förändringar

Läs mer

Kapitlet OM DÖDEN BOKEN OM DEN LEVANDE GUDEN. Bô Yin Râ

Kapitlet OM DÖDEN BOKEN OM DEN LEVANDE GUDEN. Bô Yin Râ Kapitlet OM DÖDEN i BOKEN OM DEN LEVANDE GUDEN av Bô Yin Râ Mer information om boken finns på: http://www.boyinra-stiftelsen.se Om döden Vi står här framför den dunkla port som människorna måste passera

Läs mer

2. Varför ville både Österrike- Ungern och Ryssland ha kontroll över vad som hände på Balkan?

2. Varför ville både Österrike- Ungern och Ryssland ha kontroll över vad som hände på Balkan? Instuderingsfrågor till : Första världskriget 1. Vilka var orsakerna till kriget? Orsaker till kriget var bl.a. Nationalismen var stor i alla Europas länder Tyskland ville behålla de gränserna de hade

Läs mer

Vi är Melleruds Kristna Center. Fånga visionen

Vi är Melleruds Kristna Center. Fånga visionen Vi är Melleruds Kristna Center Fånga visionen Framtidsbilden Vi ser en ung generation. där många följer Jesus...som är hängiven Jesus som är till välsignelse för alla släkter i regionen 1 Mos 12:2-3 Det

Läs mer

Vad betyder det att vara Kristen?

Vad betyder det att vara Kristen? Vad betyder det att vara Kristen? Tim Conway illbehonest.com/svenska Bruden och brudgummen har en börda. De har en kärlek till folket som kommer till deras bröllop. Och de vet att många av människorna

Läs mer

Den kristna kyrkans inriktningar

Den kristna kyrkans inriktningar Den kristna kyrkans inriktningar Läran växte fram Budskapet att alla människor var lika mycket värda tilltalade många människor, fattiga och rika, kvinnor och män. De första gudstjänsterna innehöll sång,

Läs mer

Sagor och fantasy. Ett projekt för åk 7

Sagor och fantasy. Ett projekt för åk 7 Sagor och fantasy Ett projekt för åk 7 Namn: Förälders underskrift: Vad ska vi arbeta med? Under de kommande veckorna ska vi arbeta med sagor och fantasy. Sagor är en traditionell typ av berättelser och

Läs mer

Vad Gud säger om Sig Själv

Vad Gud säger om Sig Själv Lektion 3 Vad Gud säger om Sig Själv Treenighetens mysterium uppenbaras endast i Bibeln Guds stora plan är att frälsa genom tron allena på vår Frälsare. Denna plan kan förstås och trodd av det minsta barn

Läs mer

Hur var det möjligt för Sverige att bli en stormakt?

Hur var det möjligt för Sverige att bli en stormakt? 1 STORMAKTSTIDEN Fram till 1500-talet var Sverige ett litet och fattigt land. Trots detta blev Sverige på 1600-talet en stormakt där Östersjön nästan var som ett svenskt innanhav. Varken förr eller senare

Läs mer

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Nationalmuseums samlingar kan användas på många olika sätt i undervisningen i bland annat svenska, historia, samhällskunskap och bild. Möt konsten i en visning

Läs mer

Atman, den gudomliga själen, finns inte enligt Buddha. Buddha tog bort kastsystemet, alla människor är lika värda.

Atman, den gudomliga själen, finns inte enligt Buddha. Buddha tog bort kastsystemet, alla människor är lika värda. Hur skiljer sig Buddha från hinduismen? Buddha trodde inte på någon gud, Buddha är ateist. Atman, den gudomliga själen, finns inte enligt Buddha. Buddha tog bort kastsystemet, alla människor är lika värda.

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst 2 Dopfamiljen, eventuella faddrar och prästen går in i kyrkan Psalm Inledningsord och tackbön Prästen läser inledningsorden och efter dessa ber någon av föräldrarna följande bön

Läs mer

UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna.

UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna. UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna. I denna essä kommer likheter och skillnader mellan den franska respektive den amerikanska revolutionen

Läs mer

Ditt livs viktigaste investering

Ditt livs viktigaste investering Ditt livs viktigaste investering En handledning Du investerar i dig själv dagligen: utbildning, relationer, karriär. Men har du någon gång reflekterat över värdet av att investera i den andliga aspekten

Läs mer

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas:

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: SIDAN 1 Författare: Josefine Ottesen Boken handlar om: Boken är en grekisk saga, som handlar om den grekiske pojken Teseus. Han börjar bli tillräckligt gammal, för att lämna sin mamma och morfar. Han vill

Läs mer

SOL LJUS HEALING. Solar Light Empowernment. Anna-Lena Vikström

SOL LJUS HEALING. Solar Light Empowernment. Anna-Lena Vikström SOL LJUS HEALING Solar Light Empowernment Free manual En komplett distanskurs med övningar varje vecka (Årets sommargåva från Anna-Lena Vikström 2015) En healing som får dig att uppleva solens och naturens

Läs mer

Läs och fråga om svåra ord. Jag har markerat de ord jag tror ni tycker är svåra. (fakta hämtad ur Spår av tro ) Lucia

Läs och fråga om svåra ord. Jag har markerat de ord jag tror ni tycker är svåra. (fakta hämtad ur Spår av tro ) Lucia Läs och fråga om svåra ord. Jag har markerat de ord jag tror ni tycker är svåra. (fakta hämtad ur Spår av tro ) Lucia Legenden om Lucia berättar om hur en hedning hade blivit förälskad i henne, men att

Läs mer

Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN. 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn.

Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN. 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn. Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN GUD ÄR ALLTSÅ TRE PERSONER I EN EN TREEING GUD 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn. 2. Gud visar sig som

Läs mer

Välkomnande av nya medlemmar

Välkomnande av nya medlemmar Välkomnande av nya medlemmar Anvisningar Församlingen välkomnar som medlem var och en som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre samt är döpt. Församlingen kan ge möjlighet till medlemskap i väntan

Läs mer

Andra världskriget. 65 år sedan den Stora Segern

Andra världskriget. 65 år sedan den Stora Segern Segern genom nära och käras öden Andra världskriget 65 år sedan den Stora Segern Det har gått många år sedan den hemska tiden då det mullrade explosioner, bombades städer, och så många människor offrade

Läs mer

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Vi har under de senaste två söndagarna talat om längtan efter liv i den kristna tron. Längtan efter Guds Helige Ande och att fortsätta bygga

Läs mer

Bikt och bot Anvisningar

Bikt och bot Anvisningar Bikt och bot Anvisningar Som kyrka, församling och kristna har vi fått Guds uppdrag att leva i, och leva ut Guds vilja till frälsning för hela världen. Vår Skapare, Befriare och Livgivare återupprättar.

Läs mer

En dag av nåd! Av: Johannes Djerf

En dag av nåd! Av: Johannes Djerf En dag av nåd! Av: Johannes Djerf Jag tror att de flesta utav oss någon gång suttit framför tv:n och varit engagerad i någon dokusåpa av något slag, även om vi kanske inte vill erkänna det. Ett program

Läs mer

texterna till "innan. under. efter" samtliga skrivna av sandra vilppala

texterna till innan. under. efter samtliga skrivna av sandra vilppala texterna till "innan. under. efter" samtliga skrivna av sandra vilppala himlen och golvet och det jag är fattig utan dig urholkat pank och dessvärre mindre än jag trodde när du fattas du är som en cirkus

Läs mer

Hur får jag uppleva Guds kraft?

Hur får jag uppleva Guds kraft? Hur får jag uppleva Guds kraft? I det här rummet finns massor av olika signaler. Radiovågor, tevesignaler och datasignaler. Men just nu så påverkar de inte oss. Inget ljud, ingen bild. Men skulle vi ställa

Läs mer

Texter om mitt liv 1/8

Texter om mitt liv 1/8 Texter om mitt liv 1/8 Texter om mitt liv 2/8 Innehållsförteckning 1. Mitt namn... 3 2. Det här är jag... 4 3. Jag och min familj... 4 4. Jag som litet barn... 5 5. Den dagen glömmer jag aldrig... 6 6.

Läs mer

Tankar om. Foto: Bengt Nilsson. Döden Sorgen Den kristna tron

Tankar om. Foto: Bengt Nilsson. Döden Sorgen Den kristna tron Tankar om Foto: Bengt Nilsson Döden Sorgen Den kristna tron Sorgen - en process att ta fasta på. Något av det mest smärtsamma och svåra en människa går igenom är förlusten av en nära anhörig. Speciellt

Läs mer

Dopets sakrament. Hur skall dopet utföras? Lektion 12. Ett förnyelsens bad i den Helige Ande

Dopets sakrament. Hur skall dopet utföras? Lektion 12. Ett förnyelsens bad i den Helige Ande Lektion 12 Dopets sakrament Ett förnyelsens bad i den Helige Ande Ordet sakrament har förståtts på många olika sätt av olika religiösa grupper. Kanske vore det vara bra om vi sade klart, här och nu, vad

Läs mer

081901Brida.ORIG.indd 17 08-05-26 15.36.24

081901Brida.ORIG.indd 17 08-05-26 15.36.24 jag vill lära mig magi, sa flickan. Mästaren såg på henne. Urblekta jeans, T-shirt och det utmanande uttrycket som blyga människor gärna tar till helt i onödan. Jag måste vara dubbelt så gammal som hon,

Läs mer

Kära föräldrar! CEF är en internationell organisation som finns i 185 länder. Post Box adress

Kära föräldrar! CEF är en internationell organisation som finns i 185 länder. Post Box adress Kära föräldrar! Detta häfte är en gåva till era barn, så att de kan läsa mer om vem Jesus är och vad han har gjort. Vi ber dig som förälder att själv läsa igenom häftet, innan du sätter det i händerna

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

"Vem" Vem vet egentligen vad du heter, och vem du är På så mycket glädje och värme du bär Jag känner mig som en svan. fastfrusen i is Räven kommer,

Vem Vem vet egentligen vad du heter, och vem du är På så mycket glädje och värme du bär Jag känner mig som en svan. fastfrusen i is Räven kommer, Nr 2 Innehåll "Vem"... 3 DU OCH JAG"... 4 "En Sång"... 7 "Inbördeskrig"... 8 "Ser"... 9 "Livet går vidare"... 10 "Karlstad"... 11 "Råg och vete"... 12 "Tack"... 13 "Finns"... 14 "Kyssar"... 15 "Demonstrera

Läs mer

Inför Antiken ca 800 f.kr. 500 e.kr.

Inför Antiken ca 800 f.kr. 500 e.kr. Inför Antiken ca 800 f.kr. 500 e.kr. Antiken varade mellan 800 f.kr. 500 e.kr. Men hur såg det ut i världen innan dess? Vi tar en snabbrepetition. För 2,5 miljoner år sedan börjar jägarstenåldern i Afrika,

Läs mer

Berätta, som en inledning, kort om stormaktstiden. När hade vi stormaktstid? Varför kallas tiden just stormaktstid?

Berätta, som en inledning, kort om stormaktstiden. När hade vi stormaktstid? Varför kallas tiden just stormaktstid? Berätta, som en inledning, kort om stormaktstiden. När hade vi stormaktstid? Varför kallas tiden just stormaktstid? Du kan också i inledningen skriva av andra versen på vår nationalsång Du gamla du fria.

Läs mer

Använd av Gud. Av: Johannes Djerf

Använd av Gud. Av: Johannes Djerf Använd av Gud Av: Johannes Djerf Under den här adventstiden så har vi talat om en sak. Guds angelägenhet att få komma nära ditt liv. Vi har talat om Jesus som sann konung och Gud, som kommer ridandes in

Läs mer

Låt intuitionen guida dig! 229:- av Hans Thörn med Catarina Rolfsdotter-Jansson

Låt intuitionen guida dig! 229:- av Hans Thörn med Catarina Rolfsdotter-Jansson PERIODENS ERBJUDANDE HEL av Hans Thörn med av Hans Thörn med Låt intuitionen guida dig! För att ett barn ska växa upp till en hel människa, som lever livet fullt ut och utnyttjar sin fulla kapacitet, räcker

Läs mer

BILDREPORTAGE. Fredag 14 augusti 2015 SFT. Vi tror att allt levande kommer från vatten, när en mandé kommer ner i vattnet

BILDREPORTAGE. Fredag 14 augusti 2015 SFT. Vi tror att allt levande kommer från vatten, när en mandé kommer ner i vattnet 6 Vi tror att allt levande kommer från vatten, när en mandé kommer ner i vattnet är det som att återvända till livet och att renas från synd, säger Salam Katia. Fredag 14 augusti 2015 SFT 6 Vi tror att

Läs mer

Analys av Hungerspelen

Analys av Hungerspelen Analys av Hungerspelen Sammanfattning av boken Hungerspelen, som är skriven av Suzanne Collins, utspelar sig i Amerikas framtid där alla stater delats upp i olika distrikt, landet kallas Panem. Katniss

Läs mer

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE funktion, konstruktion och estetik Bord 1 Skydd mot vind, fukt och kyla Vi som bor långt norrut på jordklotet har alltid behövt skydda oss mot kyla. För länge

Läs mer

DET MÄNSKLIGA LIVETS HEMLIGHET

DET MÄNSKLIGA LIVETS HEMLIGHET DET MÄNSKLIGA LIVETS HEMLIGHET "GENOM EN UPPENBARELSE AVSLÖJADES HEMLIGHETEN FÖR MIG." (Ef. 3:3) Har du någonsin frågat dig varför du lever i denna världen, och vad meningen är med ditt liv? Vem du än

Läs mer

Uråldrig kunskap för ett nytt arbetsliv

Uråldrig kunskap för ett nytt arbetsliv Kapitel 1 Uråldrig kunskap för ett nytt arbetsliv Enligt legenden levde mänskligheten för många tusen år sedan i hälsa och lycka. Men efterhand som årtusendena gick förbi så började sjukdomar och olycka

Läs mer

BIRKAN TORE. lär oss hur vi kan länka oss samman med vår andlighet

BIRKAN TORE. lär oss hur vi kan länka oss samman med vår andlighet BIRKAN TORE lär oss hur vi kan länka oss samman med vår andlighet 36 Inspire - vinter 2011/2012 B irkan Tore är känd från TV-programmet Det Okända. Han ser ut som en ängel och utstrålar lugn, medkänsla

Läs mer

Flykten från Sverige. Avdelningsmöte. Samling -Vem är här och vad ska vi göra idag? Innehåll. Material

Flykten från Sverige. Avdelningsmöte. Samling -Vem är här och vad ska vi göra idag? Innehåll. Material Avdelningsmöte Flykten från Sverige Under detta möte får scouterna fundera på hur det kan kännas att vara på flykt och ha olika förutsättningar i livet. Mötet avslutas med en saga som berättar om ett Sverige

Läs mer

Teseus, kungens son MARIE DUEDAHL

Teseus, kungens son MARIE DUEDAHL SIDAN 1 Boken handlar om: Teseus har kommit till Aten för att träffa sin far, kung Aigeus. Teseus blir inte insläppt till borgen, utan istället hamnar han hos Cadmus. Cadmus äger stans bästa brottarlag.

Läs mer

Sagorna om Guldlock och Draken

Sagorna om Guldlock och Draken Sagorna om Guldlock och Draken Guldlock och Draken Saga 1 Det här behövs: kopieringspapper (stålplåt), tejp (cement), sugrör (järnrör). Två tre bord så alla barn får plats runtomkring. Guldlock, en drake,

Läs mer

Andra världskriget Finland, Danmark, Norge och Danmark

Andra världskriget Finland, Danmark, Norge och Danmark Andra världskriget Som du nu vet, anföll Tyskland Polen den 1 september 1939. Med stridsvagnar tog man sig in landet, och andra världskriget hade börjat. Kriget varade i fem år och när det var över hade

Läs mer

Antik betyder gammal. Antiken kallas den äldsta perioden i Europas historia det gamla Grekland och Romarriket. Antiken inleddes ungefär 800 f.kr.

Antik betyder gammal. Antiken kallas den äldsta perioden i Europas historia det gamla Grekland och Romarriket. Antiken inleddes ungefär 800 f.kr. Grekland Antik betyder gammal. Antiken kallas den äldsta perioden i Europas historia det gamla Grekland och Romarriket. Antiken inleddes ungefär 800 f.kr. och slutade kring 500 e.kr. Grekerna och romarna

Läs mer

Helande. En nyckel. Av: Johannes Djerf

Helande. En nyckel. Av: Johannes Djerf Helande En nyckel Av: Johannes Djerf Detta är min lilla nyckelknippa (visa), och här har jag bl.a. en nyckel till att öppna kyrkans dörrar med, en nyckel till expeditionen där jag jobbar, en nyckel till

Läs mer

A. Utdrag ur en dagbok skriven av en tysk legoknekt (yrkessoldat). Här beskrivs slaget vid staden Magdeburg i centrala Tyskland 1631.

A. Utdrag ur en dagbok skriven av en tysk legoknekt (yrkessoldat). Här beskrivs slaget vid staden Magdeburg i centrala Tyskland 1631. Källor och historisk metod A. Utdrag ur en dagbok skriven av en tysk legoknekt (yrkessoldat). Här beskrivs slaget vid staden Magdeburg i centrala Tyskland 1631. Den 20 maj ansatte vi Magdeburg på allvar,

Läs mer

Julvandring 1. Julvandring 1 ur Jul- och påskvandringar Lotta Sundberg och Argument Förlag, 2010

Julvandring 1. Julvandring 1 ur Jul- och påskvandringar Lotta Sundberg och Argument Förlag, 2010 Julvandring 1 8 Roller Guide... Station 1: Maria... Ängel... Station 2: Josef... INTRODUKTION Guiden kan introducera vandringen ungefär så här: Välkomna! Nu ska vi göra en speciell resa en tidsresa! Vi

Läs mer

Antikens Grekland förr och nu

Antikens Grekland förr och nu Antikens Grekland förr och nu Namn: Lisa Söderberg Klass: 9an Innehållsförteckning Antikens Grekland då och nu..1 Innehållsförteckning...2 Sammanfattning..3 Varför har jag valt att skriva om det här.4

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

Jarl Odd rider genom sitt jarlarike och solen skiner varmt på

Jarl Odd rider genom sitt jarlarike och solen skiner varmt på Del 2 Kapitel 23 Jarl Odd rider genom sitt jarlarike och solen skiner varmt på honom som den gjort de flesta dagarna den senaste tiden. Vintern har äntligen släppt sitt grepp om hans jarlarike och det

Läs mer

En resa på livets kanal

En resa på livets kanal En resa på livets kanal (Friluftsgudstjänst i hamnen) Av: Johannes Djerf Det här är ju en dag som för många handlar om vatten och båtar, vilket jag tycker är väldigt härligt. Men jag ska ändå börja med

Läs mer

Vi erövr ar verkligheten bit för bit genom att vi får ett språk för våra erfarenheter. Ett barns språkutveckling är ett fascinerande skådespel, en

Vi erövr ar verkligheten bit för bit genom att vi får ett språk för våra erfarenheter. Ett barns språkutveckling är ett fascinerande skådespel, en o m e r f a r e n h e t o c h s p r å k Vi erövr ar verkligheten bit för bit genom att vi får ett språk för våra erfarenheter. Ett barns språkutveckling är ett fascinerande skådespel, en skapelseakt där

Läs mer

Vad är det jag ser? Man står på tårna, håller tal. Höjer glaset och säger skål. Där i muren är det ett hål. Vad är det jag ser, vad är det som sker

Vad är det jag ser? Man står på tårna, håller tal. Höjer glaset och säger skål. Där i muren är det ett hål. Vad är det jag ser, vad är det som sker Vad är det jag ser? Man har idéer och ideal Man står på tårna, håller tal öjer glaset och säger skål är i muren är det ett hål är är en älv bredvid en skog Och på en väg en fårahjord n litet torp, ett

Läs mer

vad är buddhismen? MEMENTO

vad är buddhismen? MEMENTO Vad är buddhismen? För cirka 2500 år sedan i Indien nådde Siddharta Gautama under djup meditation upplysning och blev en Buddha. Det var grunden för buddhismen. Till skillnad från andra världsreligioner

Läs mer

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting.

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting. Allting nytt Påskdagen 100403 1 Att hitta ingenting kan det va nå`t Det var ju det man gjorde den första påskdagsmorgonen. Man gick till graven där man lagt Jesus och man hittade ingenting. Ibland är det

Läs mer

MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA

MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA Bild 1: Annas bakgrund Anna växte upp i en fattig familj. Många syskon, trångt och lite mat. Föräldrarna arbetade båda två, och även Annas äldre syskon. Anna fick börja arbeta

Läs mer

MEDELTIDNINGEN. Adelsfröken berättar. Yxan är. Hettan var. ett av bondens många verktyg! läs mer på sidan 4

MEDELTIDNINGEN. Adelsfröken berättar. Yxan är. Hettan var. ett av bondens många verktyg! läs mer på sidan 4 MEDELTIDNINGEN Adelsfröken berättar. sidan 9 Läs också om: Hettan var olidlig! följ med på ett besök i smedjan sidan 2 Yxan är ett av bondens många verktyg! läs mer på sidan 4 Tornerspel Slott och Riddare

Läs mer

skulle någon annan lära ut deras familjesystem och folk skulle tro att de inte kunde lära ut sin teknik själva.

skulle någon annan lära ut deras familjesystem och folk skulle tro att de inte kunde lära ut sin teknik själva. Choy Gars ursprung Det existerar alltid flera legender, historier och versioner när det gäller historia och det är svårt att utgöra vad som är sant och vad som inte är det, inget kan någonsin sägas vara

Läs mer

Skapelsetid 2013 - Värna den jord Gud älskar

Skapelsetid 2013 - Värna den jord Gud älskar Skapelsetid 2013 - Värna den jord Gud älskar I SKR:s skrift Värna den jord Gud älskar finns uppmaningen att - kyrkor och samfund i Sverige som en del av den internationella ekumeniska rörelsen särskilt

Läs mer

FAKTABLAD K13. Vasa hamns historia och utveckling

FAKTABLAD K13. Vasa hamns historia och utveckling Tema 5. Kultur FAKTABLAD. Vasa hamns historia och utveckling Ända sedan förkristen tid har folk varit bosatta vid kusten i det område där Vasa stad och Korsholms kommun nu finns, och idkat handel och sjöfart.

Läs mer

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves.

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 1 Tessalonikerbrevet 2 (2:1 16) Apostelns tjänst i Tessalonika 1 Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 2 Tidigare hade vi, som ni vet, plågats och misshandlats i Filippi, men

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 6 Hålet. En berättelse från Skellefteå

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 6 Hålet. En berättelse från Skellefteå BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL Skellefteå skriver # 6 Hålet En berättelse från Skellefteå Författaren & Skellefteå berättarförening 2013 Tryck: Skellefteå Tryckeri, april 2013 Jag var ute

Läs mer

Habackuk. Profetens klagan. Kaldeerna, Guds redskap

Habackuk. Profetens klagan. Kaldeerna, Guds redskap 1 1 Detta är det budskap som profeten mottog i sina syner. Profetens klagan 2 Hur länge, Herre, skall jag ropa utan att du lyssnar, kalla dig till hjälp mot våldet utan att du griper in? 3 Varför låter

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

SOFIA BERGTING peter bergting

SOFIA BERGTING peter bergting SOFIA BERGTING peter bergting Personer och varelser Lin Lin är ett skogsrå och fjorton år. Ju mer hon vistas i naturen, desto starkare blir hennes förmågor. I henne strömmar en Urkraft och denna skrämmer

Läs mer