MALCONTENTA kapitel 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MALCONTENTA kapitel 1"

Transkript

1 MALCONTENTA kapitel 1 Innehåll.: MAKTKAMPEN KRING FURSTENDÖMET NORDEPORTS TRON... 3 EN HELG MED FESTLIGHETER OCH INTRIGER... 3.: Scenario... 4 EN SNAR HÄDANDFÄRD?... 4 DE TRE PRETENDENTERNA... 4.: Världen... 5 Geografi... 5 Världen utanför Imperiet... 5.: Imperiet Novion... 7 Kejsardömets styrelse Riksämbetena... 7 De fyra furstendömena och rikets försvar... 7.: Historia... 8 Urtiden - De tusen gudarnas ålder... 8 Den Elyseiska åldern... 8 Den Arkadiska åldern... 8 De mörka åren... 9 I Kejsardömets tidevarv... 9.: Imperiets historia Tvillingprinsarnas och inbördeskriget Den hundraåriga sömnen : Varelser Människor Alver Svartblod och drakar Dvärgar, de underjordiska : Religion De 12 gudarna Halvgudar och andra gudomliga väsen Kaos och de förlorade gudarna Vad händer när man dör?

2 .: Magi Magi hur funkar det? Att vara magiker : Novions magiskolor Schola Argentia Schola Draconis Schola Palatinae Schola Nocturna Schola Curatori : Ekonomi Frälset Inkomst och prisexempel : Feodalism i lajvet Tre begrepp: Titlar och rang i kejsardömet Novion : Tornerspel : Regeln Tilltal för adliga Några tips om etikett Tilltal Hur hälsar man Sitta eller stå Vid bordet Vid dansen Att be om en audiens : Alla roller Adel Prästerskap och magiker Borgare, bönder och andra

3 .: MAKTKAMPEN KRING FURSTENDÖMET NORDEPORTS TRON Den intrikata maktkampen för att skaffa sig bästa möjliga position vid fursten av Nordeports förväntade och snara bortgång har pågått länge men närmar sig nu sin kulmen. Det är nämligen inte självklart vem som i framtiden ska sitta på furstetronen i en av kejsardömets största markförläningar. Med hjälp av god uppfostran, väl dolda agendor, kontakter, ingångna allianser, pengar, jordbyten, välsignelser av gudarna, ett stänk magi och de allra bästa advokaterna och kanske en och annan ljusskygg individs tjänster, rustar sig den högadliga familjen för det krig som den här gången snarare kommer att utspelas vid bankettbordet än på slagfältet. Den till synes lojala uppassningen (som till stor del består av deras adliga vasallers familjemedlemmar) försöker i sin tur förutse vilket hus som kommer att avgå med segern så att de själva kommer att befinna sig på den vinnande sidan när fursten av Nordeport dör. De skaffar sig genom tjänster och gentjänster positioner som gör dem oumbärliga för sina herrar och damer. I vissa fall kan man inte ens vara säker på vem som egentligen styr och vem som tjänar. Det är ens skicklighet i intrigerandet som avgör. De som kan skaffa fram furstliga gåvor, hotfulla legoknektar, förbjudna varor eller tillfredsställa de nya och gamla vännernas lustar på ett eller annat sätt kan i gengäld förvänta sig beskydd och rekommendationer. Det gäller att synas och manifestera sin position. Allt står på spel rikedomar, mark, titlar, ära, makt och inte minst livhanken EN HELG MED FESTLIGHETER OCH INTRIGER Tre våningar, väggar av timmerstockar, breda plankgolv, mystiska prång och gångar, festsal. De flera hundra år gamla timrade sädesmagasinen på Kvarntorps herrgård i Forshaga kommer att förvandlas till ett jaktslott på gränsen mellan det norra furstendömet Nordeport och ett av de kejserliga hertigdömena, Svartö. Vi vill erbjuda er ett lajv där ett tätt intrigspel är viktigare än de fysiska umbärandena. Alla spelare kommer att få intriger och allt spelarna gör kommer att få konsekvenser för lajvvärlden, inte bara på plats utan också runt om i riket. Vi hoppas att både ni och vi ska tycka att det här är så roligt att lajvet kan bli en kampanj. Rollerna kommer delvis att skrivas av oss arrangörer och vi kommer att tillfråga personer att spela en del av dem. Du får också gärna själv komma med förslag till roll. Du bör lägga ner möda på din rekvisita för att göra illusionen fullständig för både dig själv och andra. Det väsentliga är att vi är där för spelglädjen och att ge varandra en fantastisk lajvupplevelse. Det du som spelare säkert vet är att din bästa vän förmodligen är din värsta fiende, men på ytan ger etiketten och Regeln ett till synes mycket angenämt umgänge. Varmt välkomna Thérèse och Henric 3

4 .: Scenario EN SNAR HÄDANDFÄRD? För det årliga besöket på den heliga vallfartsorten, Kvarntorp, har det furstliga hovet med gäster, samlats i jaktslottet på gränsen mellan furstendömet Nordeport och hertigdömet Swartöö. Nordeport är ett av de största länen inom kejsardömet. Hertigdömet Swartöö innehas av furstens brorson. Furstinnan har i år tvingats lämna sin käre make kvar på slottet, då han är sängliggande. Furstens invaliditet gör att man räknar med hans snara hädanfärd. Arvsituationen är oklar och det kan vara en anledning till att ovanligt många familjemedlemmar har anslutit till vallfärden. Det finns flera presumtiva tronarvingar bland de närvarande. Celestinusordens prästinna, vars orden har till främsta uppgift att bevara kejsaren och kejsardömet, är på plats för att se till att inget otillbörligt sker. Från sin sjukbädd har fursten av Nordeport sänt ett dekret i vilket han gjort sin furstinna till regent i furstendömet. Detta beslut är något kontroversiellt. Mer brukligt hade varit att utse sin arvinge och göra denne till regent, alternativt att fursten lämnar över regentskapet till sin marskalk. Men något testemante har fursten inte velat nedteckna, vilket gör att arvsfrågan är en öppen strid mellan dem som pretenderar på furstendömet. De tre som pretenderar på arvet är furstens två döttrar samt deras kusin hertigen av Swartöö. Lagen om arv baseras på motstridiga traditioner inom adeln och kan tolkas olika. För alla som tillhör uppvaktningen för någondera av pretendenterna står allt på spel. Att stå på den vinnande sidan innebär rikedom, upphöjelse och ära och status. Med anledning av de olika fraktionerna inom släkten har jurister och lagtolkare flockats till hovet. Därtill naturligtvis köpmän och bankirer, för varhelst där adeln behöver hävda sig i prakt och elegans spenderas pengar långt över alla tillgångar. DE TRE PRETENDENTERNA Fursten har två döttrar i sitt tidigare äktenskap, Agata och Benedikta. Den äldsta, Agata, vägrade gifta sig med den man som var utsedd åt henne. Hon rymde med faderns gardeskapten, riddare Felix Stålhand, en man helt utan anor. Till hovets fasa gifte hon sig med honom istället. Hennes far försköt henne omedelbart. Mesalliansen har resulterat i två döttrar, Hildegard och Matilda. Den yngre dottern, Benedikta, giftes snabbt bort med en syssling till kejsaren själv, Claudius av Celestiniernas ätt, markgreve av Mårdeborg. Tre högättade barn har kommit till världen, Klemens, Célèste och Claudia. Benedikta är visserligen inte den äldsta dottern, men då fursten försköt den äldsta dottern anser hon sig som den enda legitma arvingen. Furstens brorson, Lothar Isensköld, hertig av Swartöö och hans husfru, Ottilia Örnekrans, hertiginna av Rosenholm och Swartöö, gästar furstinnans hov. De har tre söner och två döttrar. Lothars mor, Klarissa Gyllenfors, änkehertiginna av Swartöö, har även hon bestämt sig för att följa med till Kvarntorp. 4

5 .: Världen Världen kallas inte för något annat än just Världen i dagligt tal. Det händer att magiker och präster/prästinnor brukar andra ord. Geografi Kejsardömet Novion är ett gigantiskt rike som sträcker sig från kusten i väster till stäpperna i öster. Eftersom riket omgärdar en del av havet (ungefär som vår världs Medelhavet) delas riket upp i en nordlig och en sydlig del när man talar om det. I söder avgränsas Novion av öknen och där bortom vet man inte i kejsardömet mycket om hur världen ser ut. I norr utgörs gränsen av furstendömet Nordeport, vars östra gräns är en bergskedja. De fyra nuvarande furstendömena var tidigare självständiga konungariken, vilka nu ombildats till territoriella furstendömen. Novion innesluter en del av världshavet, ungefär som vår världs Medelhavet. Detta hav heter Nova Mare. Havet avdelas i öster av ett brett näs, där Novions huvudstad, Nova Celestina ligger sedan 1000 år. Tidigare fanns huvudstaden placerad norr om Nova Mare, men efter inbördeskriget mellan tvillingprinsarna, flyttades staden. På andra sidan näset fortsätter havet, i norr begränsat delvis av de östra delarna av Norra Novion, där östra furstendömet Vindmark under huset Gyllenfana utgör den östligaste delen av Novion. Utanför furstendömet ligger sju markgrevskap som skydd mot barbarerna öster om öster. Barbarernas rike är inte utforskat. Norr om östra furstendömet är det allmänt känt att högalver håller till runt det som sägs vara det högsta berget i världen, och nog är det bergigt alltid i dessa marker. Den slätt som finns mellan de två bergsmassiven i nordöstliga delarna av Novion, har ockuperats och två markgrevskap har inrättats. Norr om huvudstaden Nova Celestina, alltså i Norra Novion, finns ett deltaområde vars floder rinner upp i det bergsmassiv som delar den jättelika halvö som är förbindelsen till kejsardömet. Den södra gränsen av Novion är diffus, då den utgörs av öknen. Längst i väster i Södra Novion, ligger Dyneslätt, det södra furstendömet, under huset Lejonsparre. Längst i väster i den Norra Novion, ligger furstendömet Vitehamn, som även innefattar några stora öar ute i havet väster om väster. Härifrån har många flottor seglat ut i olika ärenden, men få har återvänt. Norra Novion är bördigt, förutom runt bergsmassiven. Klimatet är tempererat med övervägande del lövskog. I närheten av bergsmassiven finns mer barrträd. I Norra Novions västra trakter finns det en helt orörd skog som alver lagt beslag på. Världen utanför Imperiet Väster om Imperiet ligger det stora havet. Vad som finns på andra sidan detta hav är föga känt. I urminnes tider fanns det flera riken och länder där, men all kontakt har upphört och ingen vet idag riktigt om det finns någon civilisation kvar. Norr om Imperiet finns en del spridda små kungariken regerade av mer eller mindre barbariska folk (sett ur imperiets synvikel). Man fruktar ständigt räder norrifrån över det smala havet, men i övrigt bedrivs en gynnsam handel med dessa kungariken. Öster om Imperiet breder enorma urskogar och bergsmassiv ut sig. Här finns kringströvande klaner med nomader och halvt bofasta människor. Just nu pågår flera krigiska operationer österut och imperiet försöker att aktivt utöka sitt territorium åt det hållet. I de djupa skogarna lever flera oberonde grupper av svartfolk. Viss handel bedrivs med svartfolken, framförallt eftersom 5

6 köpmännens karavaner måste passera deras områden på väg längre österut. Skogarna bebos också av skogsalver som lever nomadiskt liv. Relationen till dessa alver har varit väldigt spänd de senaste 1000 åren. Högalverna, de få som finns kvar, lever i två kungariken som har begränsad kontakt med Imperiet. Hos högalverna finns den centrala helgedomen där Den Döde Guden dyrkas. Just nu strävar imperiet efter att förbättra sina relationer till högalverna och en ambassad av högalver har öppnat i kejsardömets huvudstad. Ännu längre österut kommer man till de stora stäpperna och bortanför dem når man det stora kungariket Wung-Xu. Detta är en mycket viktig handelspart för kejsardömet och många lyxvaror importeras. Söder om kejsardömet når man först den stora öknen, ett område som inte är beboligt. Det ryktas om ett högalvsrike som är gömt djupt inne öknen, men ingen har nått fram dit. Söder om öknen ligger en mycket hög och otillgänglig bergskedja och söder om den når man en oländig djungel. Men vid kusten runt om djungeln ligger flera kungariken med vilka handel bedrivs med fartyg. 6

7 .: Imperiet Novion Kejsardömets styrelse Riksämbetena Kejsaren är den absolute regenten av imperiet Novion, i teorin. I praktiken sköts ofta maktutövandet av rikets stora ämbetsmän. Detta bruk varierar över tid. Periodvis regeras imperiet av starka kejsare som lyckas dominera ämbetsmännen och styr sant absolut, men periodvis regerar svaga kejsare som är mer intresserade av lyx och nöjen och överlåter mycket av makten till riksämbetena. De senaste tre generationerna har sett en allt mer ökad makt för riksämbetsmännen och den nuvarande kejsaren som bara är 25 år visar mer intresse av att vara en hjältemodig riddare än av att egentligen styra riket. Det finns fem riksämbeten, och dessa höga poster är möjliga att nå endast för de allra högsta inom högadeln i imperiet. Däremot är prinsar och prinsessor av blodet inte tillåtna att inneha något av riksämbetena. Det pågår en ständig kamp om dessa poster som i teorin tillsätts av kejsaren och innehas av livstid. Politiska strider vid hovet leder ofta till att ämbestmännen byts och den som förlorar intrigspelet slutar på stupstocken med huvudet avhugget. Riksdrotsen: leder riksrådet. Ansvarig för lagstiftning och rättsväsendet Rikskanslern: ansvarig för det kejserliga kansliet, utrikespolitiken och innehar det kejserliga sigillet Riksmarsken: ansvarar för den kejserliga militären, överbefälhavare för de kejserliga trupperna Riksamiralen: ansvarar för den kejserliga flottan och hamnarna Riksskattmästaren: ansvarar för imperiets ekonomi, räkenskaper och beskattning I händelse av att kejsaren är omyndig utrupas en riksföreståndare som leder imperiet under kejsarens minoritet. Riksföreståndaren är ofta änkejsarinnan eller någon ur den kejserliga familjena De fyra furstendömena och rikets försvar I vart av de fyra hörnen av imperiet finns ett stort furstendöme. Dessa fyra furstar är kejsarens vasaller men är i praktiken halvt självständiga kungar. Var och en av de fyra furstarna innehar den ärftliga posten av Rikshovmästare och försvarare av Norr, Väst, Öst respektive Södern 7

8 .: Historia Världen är långt äldre än vad någon nu levande varelse egentligen vet om. Vem som skapade denna planet, eller den sol, den galax och det universum den existerar i vet inte ens gudarna. Världens historia beskrivs nedan sett ur människornas perspektiv. Vissa roller kan ha en djupare kunskap om historia. Det är inte "hemligt", men något som man kan upptäcka och utforska in-lajv genom samtal. Du väljer själv hur mycket historia du vill att din roll ska känna till. Utbildade personer bör känna till imperiets historia. Prästerskap och magiker ska kunna mer. Urtiden - De tusen gudarnas ålder Gudarna formade världen utifrån sin gudomliga vision. De gav bergen, haven, skogen och underjorden form. Med sin gudomliga makt transformerade de den råa skapelsen till ett paradis. De gav levande varelser själar. Och i en av dessa levande varelser såg de potentialet att skapa sin avbild. I dessa varelser väckte de en intelligens och ett språk. Ur dessa första varelser kom de två raserna Eldalïe och Atani. De första bestämdes att regera världen och de andra att tjäna. De tusen gudarnas ålder slutade med ett fruktansvärt krig mellan gudarna. Det fick jorden att rämna, hav och berg ändrade form. Till slut stod de 12 gudarna som segrande och de kastade ut alla andra gudar ut ur denna dimension och stängde in dem i Immaterium, Kaos. Den Elyseiska åldern Gudarna levde på jorden och alverna var deras älskade barn. Människorna tjänade alverna och brukade jorden. Alverna var ännu inte odödliga men den magi som gudarna skänkte dem gav dem ett liv som var flera generationer längre än människornas. Alverna grundade Elysium. Ett enormt rike med strålande städer. Fantastiska magiska artefakter och konstföremål skapades. Ingen annan tid har varit lika välsignad. Men alverna nöjde sig inte med att bara leva länge, och att vara gudarnas avbild. De vill vara odödliga, och nå gudomlig status. När den Elyseiska åldern varit tio tusentals år kom kriget mellan gudar och alver. Alverna använde gudarnas magi emot dem och dräpte Azion, Eldkonungnen, väktaren av gudomlig magi. De förtärde honom och stal hans gudomlighet. På detta sätt fick de sann odödlighet och tillgång till en magi långt bort föreställningens gräns. Men kriget hade sitt pris. Elysium och dess städer förstördes. All civilisation på jorden såg ut att försvinna. Den Arkadiska åldern Gudarna lämnade världen. Varför är oklart. De delade upp de magiska elementen mellan sig och skapade sig hemvister som var åtskilda från vår dimension. Kvar fanns spillrorna av alver och människor. Från att tidigare ha varit välsinnade och omhändertagande av sina tjänare blev alverna nu hårda härskare som förslavade den mänskliga rasen. Med sina slavars hjälp byggde de upp en ny civilisation som vi kallar Arkadien. Alverna splittrades i stridande fraktioner. Vissa sökte försoning med gudarna och övergav civilisationen. Dessa alver kom att bli kända som skogsalver. Ytterligare en annan grupp alver begav sig ner i underjorden och tog den mörka drottningen till gudinna och blev vad vi nu kallar drow. (se religion) Arkadiens alver, högalverna, regerade ett antal kungariken som ständigt låg i krig med varandra. Men trots denna oro, skapades en högkultur som närmade sig den elyseiska nivån. Alverna var för få till antalet för att kunna hantera sina krig och de blev beroende av människor för att skapa armér. Vid någon tidpunkt fann alverna att det var ett listigt drag att lära människorna att bruka magi. Så föddes den första av människorna Magiskolor, Schola Argentia. Den 8

9 arkadiska åldern varade lika länge som den elyseiska, men allt har sitt slut. Gudarna hade inte förlåtit högalverna och Eldjungfrun uppenbarade sig för människorna och lärde dem mer än vad alverna ville ge dem. I en fruktansvärd och förgörande ritual skapade Eldjungfrun de 17 drakarna, och som en biprodukt uppstod svartfolken (se varelser). Hon skänkte drakarna till varsin mänsklig klanledare och uppmanade dem att störta högalvernas välde. Understödda av gudarna reste sig människorna och kastade av sitt ok. Mot drakarna hade alverna inte mycket chans till seger. Deras riken gick under i eld och rök och den arkadiska åldern tog slut. Högalverna var i stort sett utplånade och återigen såg det ut som att all civilisation skulle gå under för alltid. De mörka åren Långsamt reste sig världen ur askan efter Arkadiens fall. De drakar som överlevt kriget försvann. Högalverna gömde sig och slöt fred med Eldjungfrun. De grundade en helig stad för botgöring och dyrkade där Den Döde Guden. Människor och svartblod var splittrade i nomadiska klaner som vandrade genom den förödda världen. Små kungariken uppstod, men det tog många tusen år innan handel och vetenskap återigen kunde utvecklas Människorna vann väldet över jorden och de grundlade flera kungariken, vissa större, vissa mindre. Vissa kortlivade, andra finns fortfarande kvar. Vissa bar minnen från tidigare åldrar och vördade konst och vetenskap, andra hade glömt allt. Gudarna beslöt att ta en mer aktiv del och valde ut flera människor till att bli sina prästerskap. Genom dessa präster och prästinnor kunde gudarna ge människorna råd och tröst och de hjälpte dem att skapa en ny civilisation. I Kejsardömets tidevarv Som det berättas om i legenden om Celestinus (se religion) så grundades med gudarnas hjälp ett kejsardöme. Detta kejsardöme, det som vi lever i idag heter Novion. Det sträcker över stora delar av den kända världen och har nått nivå av kultur som närmar sig den arkadiska. Magi frodas, flera skolor utforskar användandet av magi för hjälpa kejsardömet att utvecklas. Prästinnor och präster garanterar att gudarna inte glöms bort och människorna alltid kan känna att gudarna är nära och kan förmedla sin vilja. Kejsardömet nådde sin största utbredning cirka 1200 år efter grundläggandet. Därefter inträdde en period av förfall. Som gick så långt att barbarhorder stod utanför huvudstadens murar. Det blev startskottet till en nationell samling och de stora kronvasallerna svor återigen trohet till kejsaren. Rikets gränser har flyttats fram och tillbaka allt eftersom imperiet har regerats av ömsom starka ömsom svaga kejsare år efter grundandet inträffade den kanske största katastrofen i kejsardömets historia: Tvillingprinsarnas inbördeskrig. Efter detta krig som slutade med att den gamla huvudstaden ödelades och en ny grundades, startades tideräkningen om. Vi är nu i år 1012 i Nya rikets tid. 9

10 .: Imperiets historia Tvillingprinsarnas och inbördeskriget För 1012 år sedan rasade ett stort inbördeskrig i kejsardömet. Prinsarna Antonius och Lucius föddes som tvillingar. När de var 21 år, dog den gamle kejsaren mycket hastigt i svettsjukan. Det rådde oklarheter om vem av prinsarna som hade den största rätten till kronan då kejsaren inte utsett någon av dem till sin arvinge. I testamentet stod bara att han gav kronan vidare till den av sina två äldsta söner som visade sig mest lämpad. De båda bröderna var mycket olika. Antonius hade i unga år gifts bort med en prinsessa av högalverna, Carothiel. Detta äktenskap hade ingåtts för att läka såren efter de många krig som rasat mellan alver och kejsardömet. En stor delegation högalver fanns vid hovet och uppvaktade prins Antonius och de ansåg så klart att han var den mest lämpade att styra kejsardömet. Antonius, berusad av högmod och uppbackad alverna utmanade sin bror Lucius för att se vem av dem som var den andra militärt överlägsen. Till hans hjälp kom en stor delegation högalvska elitsoldater. Lucius försökte i förtvivlan hindra inbördeskriget. Han hävdade för Antonius och hans anhängare att deras far, Lucius den IV, säkerligen menat att det inte enbart var militära färdigheter som var det avgörande. Och framförallt menade prins Lucius att fadern aldrig kunde ha haft för avsikt att imperiet skulle falla i högalvernas händer. Tvärtom skulle ett krig rasera mycket av den rikedom som fanns i Novion och framförallt kunna blotta kejsardömet för dess fiender utanför gränserna. När inga ord hjälpte, vände sig Lucius till Celestinusorden och bad dem uttolka deras fars vilja. Celestinusorden svarade att de inte kunde ta ställning då prinsarna ännu inte prövats. Antonius tog detta som ett tecken. I tolv år varade kriget och många var de som miste titlar, gods, guld och liv. De båda prinsarnas styrkor var så jämbördiga att kriget aldrig tycktes vilja ta slut. Riket härjades svårt och folket svalt. Men till slut var det högalverna som avgjorde. De krossade prins Lucius armé och han tvingades fly riket. Högalverna besatte huvudstaden och krönte Antonius och Carothiel till kejsare och kejsarinna och besatte rikets högsta poster med alver. Många adelsmän, damer, prästerskap och magiker flydde från huvudstaden. Men många stannade kvar och svor den nya kejsaren och alverna sin trohet. Antonius styrde kejsardömet i ytterligare tolv år och hans högalviska kejsarinna födde honom tre barn, två söner och en dotter. Så en dag förmörkades himlen av en stor, svart skugga och en enorm gyllene drake sågs flyga mot Lucius läger. Alla förskräcktes, men draken erbjöd Lucius samma ynnest som hans anfader, Celestinus, en gång hade åtnjutit. Lucius besteg draken och färdades genom luften till kejsardömets huvudstad åtföljd av all adel som förblivit honom trogen. Med honom färdades också Himmelsguden Normons prästerskap och en stor eskader magiker. Trots sin stora skräck för den hiskeliga varelsen som på samma gång var så vacker och så dödlig, vägrade Antonius och hans trogna adelsmän att sträcka flagg. I ett frukansvärt slag som varade i tolv dagar och tolv nätter utplånades kejsardömets huvudstad. Draken rev med sin eld och sin klor ner palatset. Normons präster åkallade himmelsguden och med hans makt rev de stadens murar och befästningsverk. Magikerna förvandlade natt till dag och dag till natt och med en gemensam ansträngning som utplånade många av dem, öppnade de marken och huvudstaden rasade samman i eld, skräck och förtvivlan. Kejsaren Antonius, hans maka Carothiel, deras barn, deras hov, deras vänner och högalviska förbundna gick under i stadens fall. 10

11 Prins Lucius kröntes sju veckor senare till kejsare Lucius V av Novion. För att stärka ättens blod gifte sig prins Lucius med sin halvsyster Minilla. Detta satte igång en våg av nära giften inom adeln, men då det efter några generationer blev uppenbart att blodet inte alltid gynnades av giftena, ebbade trenden ut fyra generationer senare, efter Lucius VII. Efter inbördeskriget påbörjades en ny tideräkning. I år är året En ny huvudstad grundades och fick namnet Nova Celestina. Draken försvann efter kröningen av Lucius V och ingen har sett den sedan dess. En del spekulerar i att draken skulle komma tillbaka till riket i händelse av stor fara men andra tror helt enkelt att den dött av ålder. Hon sade att hon hette Xeriamimis. De sju veckorna som rikets magiker från Schola Draconis fick tillsammans med draken lärde dem en hel del om drakar men väldigt lite om deras magi. Framförallt lärde sig många att drakar har ett lika hett temperament som deras eld eller gift bränner. Den hundraåriga sömnen Under de senaste hundra åren har inte kejsardömet utvidgats. Detta har börjat kallas för den hundraåriga sömnen och många frälsepersoner är missnöjda med så få tillfällen att visa sitt mod (och få möjlighet att skaffa nya titlar). Vid de östra bergen hålls ställningarna mot barbarerna tack vare markgrevedömena som beskyddar gränsen. Det är nästan bara markgrevarna och de som tjänstgör under dessa, som överhuvudtaget har varit i strid med andra folk tack vare den långvariga freden. Riddare från kejsardömet tjänstgör gärna som legoknektar i länderna öster om Novion, där de kan få bra betalt. De kommer tillbaka med vilda historier och ibland stora plundringsbyten. Därför har en fraktion i kejsardömet börjat förorda en utvidgning åt öster. Kejsaren Leopold har ännu inte hörsammat dessa önskemål men det är känt att han gärna skulle inhösta lagrar på slagfältet. Den mycket utvecklade torneringskulturen är ett resultat av frånvaron av krig. 11

12 .: Varelser Ingen fiktiv värld kan existera utan människor, alver, svartblod och dvärgar! Men vi har gjort vår egen tolkning av varelserna. Människor I den ålder vi lever nu är människorna den i särklass dominerande varelsen. Människorna befolkar alla kända delar av världen. Flera olika kulturer existerar. Allt från mycket välorganiserade till kringströvande barbariska nomadfolk. En gång i urminnes tider lydde alla människor under alvernas styre, och det finns fortfarande vissa folk som fortsatt att tjäna högalverna. Men efter alvernas krig mot gudarna har människorna gynnats av gudarna på alvernas bekostnad. Människorna är dödliga och deras själar återföds när de dör. Alver Alver och människor delar ett gemensamt ursprung och alverna var till en början inte odödliga. Det folk som sedemera blev alver var det första att förstå gudarnas budskap och ta steget från primitiva varelser till kultur. Älskade av gudarna gavs de kunskap och civilisation. De lärde sig att bruka magi och deras första civilisation grundades i den tid då gudarna fysiskt bodde på jorden. Så mäktiga magiker blev dessa första alver att de kunde utsträcka sin ungdom och sitt liv så långt att de av de primitiva människorna som då levde kom att betraktas som ett slags gudar. Men alverna nöjde sig inte med detta utan de ville ha sann odödlighet och oinskränkt makt över magin. De revolterade mot gudarna och dräpte Azion, den magiska eldens konung. De förtärde hans gudomlighet och nådde sitt mål - odödlighet. Deras krig mot gudarna ledde till den Andra Kataklysmen. Sedemera hämnades gudarna med hjälp av människorna och störtade alvernas makt över världen. Därefter finns det inte många alver kvar. Några fåtal spridda kungariken med högalver som lever gömda för omvärlden, skogsalver som lever djupt i skogarna samt drow som lever djupt under jorden (se Religion för mer information). Alverna är odödliga och har en djup kunskap om magi. Svartblod och drakar När alverna drät Azion och stulit hans gudomlighet drog sig gudarna bort från världen. Azions hustru, Eldjungfrun Zincha, förlät aldrig alverna. Hon valde ut sju klaner med människor som hon gynnade. Hon steg ner från sin domän och undervisade dem och tränade dem till sina förkämpar för att nedgöra alverna. I en fruktansvärd ritual fick stora delar av världen att rämna släppte Eldjungrun loss sin magi och förvandlade 17 mäktiga magiker från klanerna till Drakar. Alla de övriga individerna i klanerna fick betala priset för magin som förbrukades och de förvandlades, förvrängdes, till oigenkännlighet. Så uppstod svartbloden, som också kallas orcher. Svartbloden är ett förvridet släkte som förlorat förmågan att bruka magi och som reducerats till ett primitivt stadium. Drakarna skänte Eldjungfrun till människorna och med deras hjälp störtades alverna och deras kungariken förintades. Svartbloden hade till en början god relation till människorna. Men i takt med att människornas riken breder ut sig, så trängs svartbloden undan och krigstillstånd är vanligare än fred. Svartbloden är visserligen primitiva barbarer, men de har en fanatisk uppfattning om ära och heder och de dyrkar Eldjungfrun med en besatthet, trots att det var hon som reducerade dem till vad de är idag. Fred med alver är otänkbart för svartblod. 12

13 Dvärgar, de underjordiska Det var inte bara alver som skapade sig ett hem i underjorden. Även människor flydde ner under bergen när gudarna och alverna krigade. Där skapade sig ett hem och tog Erkhar, smeden, som sin mest ärade gudom. Livet djupt under jorden har förändrat dem och de har mycket lite samröre med världen ovanför. Handel förekommer och dvärgarna har en ambassad i kejsardömets huvudstad. De tar inte någon aktiv del i alla de otaliga krigen på jordens yta. 13

14 .: Religion De 12 gudarna Gudarna existerar, det finns inte någon form av ateism. Gudarna är kända och verkar aktivt. Olika folk kan ha olika namn på dem, men de är ändå samma gudar. Gudarna har ett sant namn, men dessa namn är inte kända av dödliga. Ursprungligen fanns det över tusen gudar och gudinnor. Men i en avlägsen och glömd tid ägde ett stort krig rum mellan gudarna. Detta krig slutade med att tolv gudar besegrade alla andra gudar. De tolv vinnarna kaste ut alla andra gudar ur världen och har sedan dess styrt i välsignad samordning. Varje gud firas med en högtid, en per månad. Numera vistas de tolv gudarna inte fysiskt i världen. De har istället delat de fyra elementen emellan sig. Varför gudarna har valt att göra så vet man inte, eller har glömt bort. Det skedde tusentals år före kejsardömets grundläggande. Legenderna berättar att det hade nåt med alver och drakar att göra... Barn kan födas märkta av en gud eller gudinna. Dessa individer är utsedda att bli präst eller prästinna. Personer som inte är märkta av en gud kan arbeta i ett tempel men kan aldrig bruka magi kanaliserad via en gudomlighet. Större städer har minst ett tempel för varje gudom. I mindre samhällen och byar dyrkar man antigen en gud eller gudinna som sin främsta beskyddare, alternativt har man ett tempel i vilket alla tolv gudarna dyrkas tillsammans. Ett undantag utgör Den döde guden. Den Döde gudens prästerskap är alltid högalver. Luftens element: Normon - Den himmelske konungen: Manifesterar kunglig makt, regentskap, lag och ordning, rättviskt krig Neniye - Den himmelska drottningen: Manifesterar vetenskap, konst och skönhet. Kommunikation Nanna - Gryningen: Manifesterar skönhet, dans, sång, hopp och ungdom Eldens element: Azion - Den döde guden: Manifesterade magi, intellekt och skapande Zinsha - Eldjungfrun: Manifesterar sökandet efter kunskap, ljus i mörker, tröst Onz - Den ofödde guden: Symboliserar livsgnistan, potentialen till skapelse Jordens element: Estolon - Underjordens konung: Manifesterar rikedom, fruktbarhet, död och återfödelse Enione - Underjordens drottning: Manifesterar fruktbarhet, hemlighet, död och återfödelse, spinna och väva Erkhar - Smeden: Manifesterar produktion, smide, hantverk, byggnadskonst 14

15 Vattnets element: Uhnaman - Havets konung: Manifesterar sjöfart, saltvatten, handel, beskydd Uriel - Sjödrottningen: Manifesterar kärlek, läkekonst, barnafödande, sötvatten Riella - Regndottern: Manifesterar nederbörd, fruktbarhet, växtlighet Halvgudar och andra gudomliga väsen Gudarna kan ta fysisk form. De gör så alltmer sällan men i forna tider var det vanligare. I fysisk form upplevde gudarna samma känslor och passioner som människor och alver, och inledde ibland kärleksförbindelser. De barn som föddes med en gudomlig förälder definieras som halvgudar. En del av dessa dyrkas och har egna prästerskap. Celestinus Celestinus den förste kejsaren: Konung Persior regerade över ett ganska litet kungarike i södra Novion. Persior var en god konung, rättvis och välsignad av gudarna. Han stiftade lagar ordnade sitt rike på ett sätt som väckte Himmelens konungs intresse. Persior hade en dotter, Zoë, som var vacker som en gudinna. Den himmelske konungen blev genast förälskad. Persior ville inte ge sin dotter till guden. Men guden sade att om Persior skänkte hon Zoë så skulle genom deras förening födas en son som skulle erövra och lägga grunden för ett nytt kejsardöme som skulle bli större och mäktigare än något annat. Persior gav sin tillåtelse och genom gudens och Zoës förening föddes Celestinus. Alla gudar skänkte honom särskilda gåvor och han blev den mäktigaste krigaren på flera eoner. Neniye, Den himmelska drottningen kunde trots allt inte undertrycka sin svartsjuka och tillslut hämnades hon. Hon skänkte Zoë en spegel som visade sanning. Zoë såg sin egen obetydlighet, sin svaghet och hur hon snart skulle åldras och bli ful och att den himmelske guden snart skulle tröttna på henne. Zoë dränkte sig av sorg för att slippa uppleva sitt åldrande och sin förlorade skönhet. Celestinus sörjde sin moder och gav sig iväg på äventyrliga resor. Hans äventyr över hela världen tillsammans med sina trogna kamrater har givit upphov till många sagor och legender. Celestinus fann den sista draken, Verathix, och betvingade henne. Med drakens hjälp vann han alla krig han företog sig och grundade således det stora kejsardömet. När Celestinus regerat kejsardömet i 400 år gifte han sig slutligen och blev fader till fyra söner. Därefter nedlade han sin regering och lämnade kejsardömet till sin äldse son, och upptogs bland gudarna. Idag dyrkas Celestinus som beskyddare av kejsardömet och som krigsgud. Celestinus dyrkas av alla kejsardömets invånare. Läs mer om Celestinuskulten! Khaine Khaine Jägaren: Under den arkadiska åldern fanns det en alvprins som hette Rowayne under en vandring genom de stora orörda skogar som då fanns mötte han en fager mö och blev genast förälskad. Denna mö visade sig vara Regndottern. Hon älskade honom ville ta honom till sin make. Men Rowaynes bror blev svartsjuk och under en jakt lurade han Rowayne i en fälla. Rowayne föll i kamp mot ett pack digerulvar. Regndottern som var havande flydde ut i skogen och födde där en son, Khaine. Khaine växte upp till den störste jägaren som nånsin levat. När han på sin moders uppmaning dräpt sin farbro och hämnats sin far, så avslöjade hans mor hans sanna bakgrund och Khaine mottogs bland gudarna och har sedan dess dyrkats som jaktgud och skogarnas beskyddare. Khaine dyrkas av framförallt skogsalverna. 15

16 Lolth Lolth: Den mörka drottningen i dödsriket födde vid någon tidpunkt en dotter. Fadern är en av de första alverna, vid Sorvaeron. Han var av hög börd och en mäktig magiker. För att öka sin magiska kraft företog hans sig en resa ned i underjorden. Han infångdes av den mörka drottningen, som fann honom underhållande. Hans potential som magiker var dock så stor att drottningen skänkte honom flera av sina hemligheter om gudarnas magi. Tillsammans fick de en dotter, Lolth. Den mörka drottningen skänkte sin dotter ett rike i underjorden, ovanför De dödas salar, men fortfarande så djupt under marken att det har mycket lite kontakt med världen ovanför. Sorvaeron förde sin klan ned i underjorden och de tog Lolth till sin gudinna. Dessa alver kom att bli vad som idag är känt som Drow. Kaos och de förlorade gudarna Immaterium eller Kaos, är antitesen till alla materiella dimensioner. Kaos befolkas av demoner och gudar. Dessa gudar är samma gudar som en gång befolkade vår värld. Men som besegrades av de tolv gudarna och kastades ut i Kaos. Att stänga in dem i Kaos låste dem förvisso ute från värld men det har också gjort dem oändligt mycket starkare och de ruvar på hämnd. Demoner och gudar i Immaterium kan manifesteras i vår värld med hjälp av magi. Att använda sig av immaterium ger stor makt och är ett kraftfullt vapen och redskap. Men riskerna är enorma. Med anledning av de stora riskerna är bruket av Immaterium förbjudet i kejsardömet. Vad händer när man dör? När en människa eller alv dör lämnar själen kroppen och beger sig till en dimension som vi generellt sett kallar Underjorden, eller de dödas rike. Där vistas själen tills dess att den har glömt alla sina minnen från sitt tidigare liv. Därefter återföds själen i en ny kropp. Ibland händer det att själar återföds utan att ha glömt sina minnen. Några särdeles mäktiga magiker sägs också kunna transportera sin själ via dödsriket rakt in i en ny kropp som de själva har valt ut, med alla sina minnen och sin makt bevarad. Personer som dör en våldsam död eller som inte kan acceptera sin död kan förvandlas till spöken, vilket alltså är själar som inte har begivit sig ner underjorden. 16

17 .: Magi Magi hur funkar det? Magi är förmågan att påverka och förändra verkligheten. Att bruka magi är att ändra på själva stoffet som vårt universum är uppbyggt av. Gudarnas krafter kan definieras som magi. Det finns egentligen inte någon gräns för vad man kan göra med magi. Gudarna är gudar just därför att deras kontroll över magi är så fullkomlig. All magi kostar. Priset för för att förgripa sig på universums uppbyggnad är högt. Priset är alltid i relation till vad man vill åstadkomma. Även en gud måste betala Priset. Vem som helst kan inte bli magiker eller präst. Det krävs Potential. Gudarna märker ut de sina. När ett barn föds visar sig ofta tecken på att en viss gud eller gudinna favoriserar barnet. Barnen brukar då lämnas till den gudomens tempel för att uppfostras. Magiker föds med Potential men utan favorisering av gudarna. De olika magiskolorna har särskilda personer som reser runt för att samla upp barn med Potential för att ta hand om dem och skola dem till magiker. Magi via gudarna: Alla gudar kan förläna sina präster och prästinnor magiska förmågor. Prästen eller prästinnan kanaliserar magiskt kraft via en gudomlighet. Skolmagi: Att använda magi utan sanktionering av gudarna är blasfemiskt. Det finns ett antal magiskolor som har olika vägar att hantera magi. Den äldsta skolan är Scola Argentia. Priset för magi är högt, om du vill använda en magikers tjänster ska du vara beredd på att betala, och då talar vi inte bara pengar... Att vara magiker Ett barn som föds märkt av magi och som uppvisar potential är åtråvärt hos alla skolor. Det föds få sådana barn. Alla skolor har särskilda rekrytrare som reser runt i imperiet för att finna dessa barn. Som en följd därav är det förbjudet att studera och bruka magi utan att tillhöra en skola. Kvinnor och män är fullkomligt likställda inom skolorna. När man inträder i skola ska man, egentligen, lämna sin familj och sin släkt bakom sig. Men naturligtvis är det svårt för adeln att acceptera. Att utöva magi är extremt kostsamt och därför är det alla magikers strävan att finna anställning hos en rik beskyddare. Furstar, hertigar och rika grevar behöver alltid en hovmagiker, men till och med vissa mycket förmögna köpmän kan vara intressanta som uppdragsgivare. Uppdraget eller anställningen hos en beskyddare kan se olika ut, de kan vara tidsbestämda eller gälla för livet. Olika skolor har varierande syn på hur uppdragen och avtalen utformas. Alla magiker strävar efter mer makt och mer inflytande. De olika skolorna konkurrerar med varandra och slåss om viktiga poster i kejsardömets administration. De är också ständigt på jakt efter gamla artefakter, föremål och skrifter från Elyseisk och Arkadisk tid. Sådana föremål har stor betydelse skolornas status. Den skola som lyckas bekläda ämbetet som riksärkemagiker har vunnit en stor och prestigefylld seger. Det är kejsaren själv som utser sin riksärkemag 17

18 .: Novions magiskolor Schola Argentia Den uråldriga skola vars ursprung är förlorat i legendernas dimmor. De innehar en särskilt vördad position bland alla andra av Novions skolor. De står vanligtvis över de andra skolornas politiska intrigspel och har aldrig beklätt ämbetet Riksärkemagiker i Novion. Skolan finns över hela den kända världen. Men har sitt huvudsäte i Novion. Skolans magiker är kända för att vara ivriga samlare av artefakter från Elyseisk och Arkadisk tid, de är beredda att betala i stort sett vad som helst för sådana. Schola Argentia studerar alla former av magi (även om Gnostisk magi är dem förbjudet). Schola Draconis Denna skola grundades av Eldjungfrun strax innan hon skapade Drakarna. Skolan är särskilt intresserad av allt som har med drakar och reliker kopplade till drakar att göra. Den magiform som Schola Draconia i första hand studerar och brukar är Hyponymatisk magi. Skolan har funnits längre än kejsardömet Novion. De har spridning över hela den kända världen, men är en liten magiskola med få studenter. Schola Palatinae Den kejserliga magiskolan grundad av imperiets tredje kejsare Aurelianos. Kejsar Aurelianos insåg vilket hot magiker skulle kunna utgöra mot imperiet och grundade skolan för att skydda imperiet och även för att verka aktivit i krig mot imperiets fiender. Efter det stora inbördeskriget hade Schola Palatinae en kris då de så att säga stått på den förlorande sidan, men arbetar aktivt fortfarande med att återhämta det politiska inflytandet. Schola Palatinae studerar i första hand Gnostisk magi, men även i bland Anagogisk magi. Skolan har mycket litet inflytande utanför kejsardömets gränser (av logiska skäl). Schola Nocturna Ingen vet riktigt när denna skola grundades. Dess medlemmar är diskreta och talar inte gärna om skolans inre affärer. Det är en väl ansedd skola som sällan varit indragen i skandaler. Flera gånger har medlemmar ur skolan innehavt den högsta posten i imperiet, den som riksärkemagiker. Schola Nocturna studerar i första hand Hermetisk magi. Skolan finns spridd över hela världen. Schola Curatori En av de yngsta skolorna att etablera sig i kejsardömet. Skolan har länge varit verksam i andra delar av världen och är den skola som kanske har den bästa relationen till prästerskapen. Schola Curatori excellerar i Anagogisk magi och det har gjort den populär bland överklassen i imperiet. Medlemmar ur denna skola är mycket eftersökta som hovmagiker. Ett faktum som lett till att den har vuxit till en av de mäktigaste i riket. Den nuvarande riksärkemagikern tillhör Schola Curatori. 18

19 .: Ekonomi MARK olika ägandeformer Kronojord, frälsejord, skattejord och tempeljord är utspridd. Magiker får ej äga jord enligt lag. Kronojord: Kejsarens egna bönder = Kronobönder betalar inte skatt utan arrende till kejsaren + dagsverken på kejsarens gårdar. Frälsejord: Frälsets bönder = Frälsebönder betalar inte skatt utan arrende till frälset som äger deras mark + dagsverken på frälsets bönder. Frälsejord går ej att byta eller köpa/sälja då den bara är i förläning från någon. Frälset kan köpa egen mark som är skattejord och då skattar de för den marken. Skattejord: Självägande bönder = Skattebönder = betalar skatt till kronan/kejsaren. En bondgård som skattar omfattar minst ett hektar, vilket kan försörja en familj under ett år. Tempeljord: uppköpt/bortskänkt skattejord som arrenderas ut enligt systemet frälsejord, varje år efterskänks skatten för att hålla sig väl med gudarna. Här ingår även jorden som hör till skolorna som drivs av templen. Borgare kan äga egen mark, den marken är alltid skattejord. Magikerjord: För att magikerna inte skulle bli för mäktiga, instiftade kejsaren en lag som innebär att magiker inte får äga jord och inte heller får ägna sig åt handel, utom med de ting som de själva producerar och med sina tjänster. De magiska skolorna får äga jorden som de är byggda på och själva campusområdena, inte mer. Frälset Herreman/riddare Minsta enhet för frälset = herreman och/eller riddare 1 frälsegods motsvarar kostnaden för att rusta en riddare med tillhörande häst, väpnare m. m. samt försörja riddarens familj. 1 frälsegods består av flera bondgårdar, ibland en hel by samt kvarnar, skog, broar, vägar etc. En riddare är en herreman som fått riddarslag. En herreman kan välja att rusta en annan person än sig själv om han inte vill slåss, en marklös riddare som försörjs av herremannen (t ex en son, kusin). Baron/baronessa gods. Baroniet förlänas direkt av kejsaren eller frälseperson som greve eller hertig. 15 frälsegods rustar 10 riddare. Exempel: Baronen förlänar 5 riddare 5 frälsegods. 5 riddare bekostar han själv och dessa har inte egna förläningar utan stannar på huvudgodset. 19

20 Greve/grevinna gods. Förläningen direkt av kejsaren eller frälseperson. Rustar enligt avtal Hertig/hertiginna Förläning direkt av kejsaren eller fursten. Rustar enligt avtal Kejsaren äger en fjärdedel av all odlingsbar mark i riket = kronojorden. Ej förlänad. Brukas av kronobönder. Furstarna äger tillsammans 12% av all odlingsbar mark som arv och eget. En tredjedel är skattejord = ägs av bönder och tempel. Resten är frälsejord = 30% Varje furste är ålagd att hålla minst ett tornerspel per år. Beräknad minimumkostnad celester. En grevlig tornering är billigare och mindre storslagen. Kejserlig tornering varje år med final på kejsarinnans födelsedag, som infaller tidig höst, mellan de 24 mest framstående riddarna (de som tagit sig till finalen tidigare). Kejsarinnan har rätt att låta sin förkämpe delta i finalen. Alla har inte råd att bege sig till denna varje år. Templen tjänar storkovan på sina helare. Inkomst och prisexempel 1 riddare = 1000 celester i årsinkomst =1 gods Räcker till omkostnader för hushållet. På detta går det att leva ridderligt ståndsmässigt utan excesser. Riddarplikten, d v s kostnaden för rustning, stridshäst, väpnare, seldon, vapen kostar i underhåll per år 100 celester. Standardrustning för riddare kostar 100 celester att införskaffa. Stridshäst kostar 100 celester att införskaffa. En bondes årsinkomst på 1 ha = 1 celest = därav skattar han idag totalt 25 silvermynt till kronan och 25 silvermynt går till andra avgifter som tullar, kvarnavgifter, domstolsskatt (5 silver av de 25) till den som har juridisktionen över området. Avlägges kontant. 1 celest (guldmynt)= 100 silvermynt = 1000 koppar= därefter klippingar av olika storlek Exempel på olika priser Kostnad för djur 1 ko 10 silver 1 häst 50 silver 1 stridshäst 100 celester 1 inkörd oxe 25 silver 20

21 1 oxe för mat 5 silver 1 gris 1 silver 1 får 1 silver 1 höna 10 koppar (ett dussin ägg = 1 koppar) 1 gås 15 koppar 1 brevduva 1 silver 1 kejserlig brevörn 200 celester (måste alla av Celestinii ätt inneha för att meddela sig med kejsaren) Kläder 1 enkel klänning 1 silver 1 struthätta 50 koppar 1 finklänning 5 silver 1 hovdräkt 250 celester (minst) Värdshus i vägkorsningen 1 stop öl + 1 portion gryta+bröd 1/4 koppar 1 stop öl 1/8 koppar 1 stop mjöd ½ koppar 1 krus billigt vin 1 koppar 21

22 .: Feodalism i lajvet Feodalism som samhällsystem är komplext och tolkningsbart. Vi gör inte anspråk på en korrekt tolkning av begreppet. Feodalism som samhällssystem förändrades radikalt över tid från antiken fram till modern tid, och det såg markant olika ut i olika delar av Europa. Begreppet är också laddat med innebörd som inte alltid är positiv. Men trots allt är det feodala samhället upphovet till en rik föreställningsvärld. I får fiktion har vi valt att gestalta ett samhälle som är en approximation av det feodala samhället under europeisk högmedeltid. Huvudsakligen använder vi Frankrike som förebild, men med vissa undantag. För att närma sig begreppet feodalism ska vi förklara några huvudsakliga element, som dessutom var gemensamt i framförallt de västra delarna av Europa under den period som vi kallar medeltiden. Att feodalism i flera avseenden aldrig var ett samhällssystem i Sverige märks inte minst i det att det svenska språket saknar ord för att definiera elementära delar. Förenklat kan man säga att det feodala samhället bygger på en penninglös ekonomi. De resurser som produceras måste förbrukas på samma ställe. Att förläna jord är alltså en ersättning istället för pengar. Under högmedeltiden återuppstod handel och myntväsen i stor skala (efter antikens fall). Fram till tidigmodern tid samexisterade feodalismen med penningekonomi. När riddare som militär enhet hade upphört att ha en funktion i krig, och när handel inte längre gjorde det nödvändigt att konsumera all produktion på plats, upphör de bärande begreppen i det feodala system att vara systembärande. Tre begrepp: Vasall: en vasall är en person som ingår ett ömsesidigt avtal med en länsherre. Vasallen lovar sin länsherre militärt bistånd, råd, uppvaktning och lydnad. I gengäld lovar länsherren sin vasall att skydda honom, ersätta honom ekonomiskt och att erkänna särskilda privilegier (rätten att jaga etc). En riddare är arketypen för en vasall. Länsherren bekostar riddarens utrustning och ger honom husrum. I gengäld lovar riddare att strida för länsherren, att vara vid hans hov sprida glans och att lyda hans befallningar. Observera att förläning av jord inte är en nödvändig del av detta. De flesta riddare var heller inte förlänade jord. En vasall som avlägger ed för krigstjänst får rätten att bära en sköld, ett så kallat adelsvapen. Länsherre: Länsherren (eller egentligen bara herren ) är den som tar emot vasallens ed. En länsherre, som till exempel en greve, är i sin tur vasall under kungen. Förläning: En länsherre kan förläna sin vasall jord istället för att ha vasallen boende på sitt slott. Denna jord mottages som ersättning för den rusttjänst som vasallen svär att utföra. I sin minsta enhet kan man säga att ett gods motsvarar kostnaden för att förse en riddare med häst, rustning, vapen, väpnare, tjänstefolk och tillräckligt med överskott för att försörja en liten familj. Mer om detta finns att läsa under Ekonomi. Den jord som förlänats bort är undantaget från beskattning, så kallat frälsejord. Den feodala strukturen I toppen av pyramiden finns kungen. Nominellt är han herre över allt land inom sitt rikes gränser. Men i avsaknad av snabba kommunikationer fördelar han maktutövandet till ett antal kronvasaller. Kungen har också ett stort antal riddare som utgör hans egen armé. Kungens riddare är inte kronvasaller i ordets bemärkelse. Dessa kronvasaller innehar mycket stora jordegendomar, i 22

Etridien IV : Gränsland : 070516

Etridien IV : Gränsland : 070516 Ronneby Lajvsällskap presenterar Etridien IV : Gränsland : 070516 Utskick v3.0 1/80 Innehållsförteckning 3...Stämningstext 5... Stämningsregler 5... Praktiska regler 7... Säkerhetsregler 8... Vapen och

Läs mer

Västerås Äventyrssällskap och arrangörsgruppen Helan & Halvan presenterar. Krönikan om Margholerskogens Öde * Bok II * Kapitel IV

Västerås Äventyrssällskap och arrangörsgruppen Helan & Halvan presenterar. Krönikan om Margholerskogens Öde * Bok II * Kapitel IV Västerås Äventyrssällskap och arrangörsgruppen Helan & Halvan presenterar Källan vid Världens Ände Krönikan om Margholerskogens Öde * Bok II * Kapitel IV Innehåll Källan vid Världens Ände...2 Inledning...3

Läs mer

För granskning november 2004

För granskning november 2004 Religion & Metafysik - Den Höges kyrka Arla i urtid fanns ingenting ej sand eller hav ej svala vågor; jord fanns icke ej ovan himmel, ett glupande gap men gräs fanns icke. Nars Bok, första kapitlet. Nar

Läs mer

Tornet. mot. Stjärnorna

Tornet. mot. Stjärnorna Tornet mot Stjärnorna Upphovsmännen När Olle Linge inte skriver rollspel för Rävsvans eller Kaleidoskop så försöker han göra alldeles för många saker på en gång. För tillfället ligger kinesiska i fokus.

Läs mer

JÖRGEN "KLAATU" KARLSSON

JÖRGEN KLAATU KARLSSON ORD Forumisterna på riotminds forum KLAATU TROLLKJEFT AUKERJII VILDHJARTA TORHRIMR GNOM TORDYVELN ZIOX PHANTOM MORNINGSTAR roboman IDÉ, SAMMANSÄTTNING & KARTOR JÖRGEN "KLAATU" KARLSSON CONSIGLIERE & KARTOR

Läs mer

Bok Tr etton ÅTeruppräTTelsen av sanna Guds hemland

Bok Tr etton ÅTeruppräTTelsen av sanna Guds hemland Bok Tr et ton ÅterupprättelseN av Sanna Guds hemland Innehåll Kapitel 1 Återupprättelsen av sanna Guds hemland Sektion 1 Det hemland som den Sanne Guden längtar efter 2025 Sektion 2 Vi måste hitta vårt

Läs mer

Några av Våra första civilisationer Och ANTIKENS GREKLAND OCH ROM

Några av Våra första civilisationer Och ANTIKENS GREKLAND OCH ROM 1 Några av Våra första civilisationer Och ANTIKENS GREKLAND OCH ROM Ojämlikhetens äldsta historia För mer än tio tusen år sedan blev människor bönder När människor slutade vara jägare och samlare och istället

Läs mer

Intrigpapper Mörkrets Tid 2-4 oktober 2009

Intrigpapper Mörkrets Tid 2-4 oktober 2009 Intrigpapper Mörkrets Tid 2-4 oktober 2009 Världen Så skapades en misslyckad plats, vacker och förstulen från skaparens sanna och mörka intention. En problematisk plats, både skön och fruktansvärd i sig

Läs mer

Moldia III. -Helis Dag- 24-27 Juli

Moldia III. -Helis Dag- 24-27 Juli Moldia III -Helis Dag- 24-27 Juli Vi kräver att någonting görs! Orden ekande genom den jättelika tronsalen. En av våra män har blivit bortförd av dessa vildar! Om ni tror att handelshuset Lunedo kommer

Läs mer

KVINNOR AV SIN TID. Strödda axplock från en sällsam åker. Lars Bägerfeldt

KVINNOR AV SIN TID. Strödda axplock från en sällsam åker. Lars Bägerfeldt KVINNOR AV SIN TID Strödda axplock från en sällsam åker Lars Bägerfeldt Kvinnor av sin tid. Strödda axplock från en sällsam åker. Lars Bägerfeldt Till min älskade hustru Katarina, efter 20 års samvaro

Läs mer

Uppvaknandets tid av Martin Larsson och Tomas Larsson

Uppvaknandets tid av Martin Larsson och Tomas Larsson Uppvaknandets tid av Martin Larsson och Tomas Larsson Förord En utforskare dör en mystisk död och när rollpersonerna börjar gräva i orsaken finner de ett gammalt pergament där en gåtfull vers finns nedtecknad.

Läs mer

När Sverige blev en stat

När Sverige blev en stat När Sverige blev en stat Övergången från ett rike till en stat i början av medeltiden Lars Bägerfeldt 2 BÄGERFELDT, LARS. När Sverige blev en stat. Övergången från ett rike till en stat i början av medeltiden.

Läs mer

En god soldat åt Kristus Jesus (2 Tim 2:3-4)

En god soldat åt Kristus Jesus (2 Tim 2:3-4) Om medlemskap i Frälsningsarmén En god soldat åt Kristus Jesus (2 Tim 2:3-4) I varje armé finns två sorters människor: Den ena sorten är de som övertalats att ställa upp. De kämpar bara därför att de måste.

Läs mer

via Mike Quinsey Mars 2011

via Mike Quinsey Mars 2011 via Mike Quinsey Mars 2011 1 Då tiden fortsätter att gå allt snabbare kommer den serie av förändringar som ni står inför att gå fort. Som ett resultat av detta kommer ni att nå tidpunkten för större förändringar

Läs mer

HOMO SAPIENS MÄNNISKANS HISTORIA SVENSK ÖVERSÄTTNING. 00:20 Hennes barn korsade haven och besteg bergen. Hon anpassade sig till alla typer av klimat.

HOMO SAPIENS MÄNNISKANS HISTORIA SVENSK ÖVERSÄTTNING. 00:20 Hennes barn korsade haven och besteg bergen. Hon anpassade sig till alla typer av klimat. NARRATION Def 1 HOMO SAPIENS MÄNNISKANS HISTORIA SVENSK ÖVERSÄTTNING 00:08 För 400.000 år sedan uppenbarade sig en ny människa på jorden. Hon är den första representanten för en alldeles speciell art,

Läs mer

Vägvisaren innehåller tre delar. 1. OM ETERNA. Hur världen ser ut och fungerar, hur de olika folken är.

Vägvisaren innehåller tre delar. 1. OM ETERNA. Hur världen ser ut och fungerar, hur de olika folken är. Detta är en sammanställning av information om kampanjvärlden Eterna. En grundläggande vägvisare genom de ofantliga mängder information som finns på hemsidan, där du kan läsa vidare senare. Vägvisaren innehåller

Läs mer

Det var en gång en grekisk kung. Nja, egentligen var han inte riktig

Det var en gång en grekisk kung. Nja, egentligen var han inte riktig Prolog En fantastisk plan Det var en gång en grekisk kung. Nja, egentligen var han inte riktig grek. Hans rike låg strax norr om de grekiska städerna, och folket där talade sitt eget språk och hade egna

Läs mer

Livet för en ägare av Cheon Il Guk

Livet för en ägare av Cheon Il Guk Bok Fe mton Livet för en ägare av Cheon Il Guk Innehåll Kapitel 1 Guds sanna kärlek är den motiverande kraften i skapelsen Sektion 1 Sann kärlek står i centrum för Guds önskan 2261 Sektion 2 Sann kärlek

Läs mer

Vad du inte vet om Islam

Vad du inte vet om Islam Vad du inte vet om Islam Av Mostafa Malaekah IslamGuiden Box 87, 195 22 Märsta Tel: 08-591 180 99 www.islamguiden.com Copyright 2011 Mostafa Malaekah. All rights reserved. (Omtryckning eller reproducering

Läs mer

hävdar, att han vägleds inte av någon teori eller historieuppfattning utan rätt och slätt av sitt sunda förnuft. Olyckligtvis är detta ofta sant.

hävdar, att han vägleds inte av någon teori eller historieuppfattning utan rätt och slätt av sitt sunda förnuft. Olyckligtvis är detta ofta sant. Presentation Leo Huberman Människans rikedomar Översättning: Björn Kumm Första svenska upplagan: 1965 Detta är en riktig klassiker (första amerikanska utgåvan publicerades 1936), som på ett lättfattligt

Läs mer

Livets spel. av Florence Scovel Shinn. (och hur du spelar det) Översättning av Torbjörn Perttu

Livets spel. av Florence Scovel Shinn. (och hur du spelar det) Översättning av Torbjörn Perttu Livets spel (och hur du spelar det) av Florence Scovel Shinn Översättning av Torbjörn Perttu Upphovsrätt Upphovsrätten för denna text tillhör Torbjörn Perttu. Med texten menas denna fullständiga digitala

Läs mer

TEXTEN FRÅN DE HÖGA MÄSTARNA Version 2. Mottagen 23/8 2001-6/9 2001. Åsa Kleveland

TEXTEN FRÅN DE HÖGA MÄSTARNA Version 2. Mottagen 23/8 2001-6/9 2001. Åsa Kleveland TEXTEN FRÅN DE HÖGA MÄSTARNA Version 2 Mottagen 23/8 2001-6/9 2001 Åsa Kleveland På eget förlag har även utgivits: Texten från de Höga Mästarna (2003) Galleriet (2003) Förklaringsboken (2003) Templet (2003)

Läs mer

Tankar om framtiden Fundament i den kristna tron

Tankar om framtiden Fundament i den kristna tron Tankar om framtiden För några år sedan, i början på 2000-talet, hade jag en upplevelse tidigt en morgon. Jag såg i en slags drömsyn en vägtrumla eller vägvält, köra över vår nation Sverige. Den körde fram

Läs mer

Marias liv 1. DEN OBEFLÄCKADE AVLELSEN

Marias liv 1. DEN OBEFLÄCKADE AVLELSEN WWW.OPUSDEI.ORG J. A. Loarte Marias liv 1. DEN OBEFLÄCKADE AVLELSEN Berättelsen om människan på jorden är historien om Guds barmhärtighet. Han före världens skapelse har utvalt oss i honom till att stå

Läs mer

HANDLEDNING TILL RADIOSERIEN INDISKA BERÄTTELSER

HANDLEDNING TILL RADIOSERIEN INDISKA BERÄTTELSER HANDLEDNING 1 HANDLEDNING TILL RADIOSERIEN INDISKA BERÄTTELSER Tio radioprogram 10 x 15 min. sex radiopjäser två gestaltade uppläsningar två reportageprogram (seriens första och sista) som tar upp hinduismen

Läs mer

översikt av GAMLA TESTAMENTET

översikt av GAMLA TESTAMENTET översikt av GAMLA TESTAMENTET HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2009 Översikt av Gamla Testamentet Schema över GT 2 Datering i GT 3 Översiktliga kommentarer 4 Översikt av skriftprofeterna 18 Sammanfattande teman

Läs mer

NÄR SVERIGE BLEV TILL EN ANNORLUNDA TEORI OM. Svea Rikes Vagga. Lars Bägerfeldt

NÄR SVERIGE BLEV TILL EN ANNORLUNDA TEORI OM. Svea Rikes Vagga. Lars Bägerfeldt NÄR SVERIGE BLEV TILL EN ANNORLUNDA TEORI OM Svea Rikes Vagga Lars Bägerfeldt 2 BÄGERFELDT, LARS. När Sverige blev till. En annorlunda teori om Svea rikes vagga. Tillägnad Katarina, Josefin och Johan Lars

Läs mer

Maxime Rodinson. Muhammed. Om profetens liv och Islams uppkomst. Fransk originalutgåva 1961, svensk utgåva 1981 (översättning Ingvar Rydberg)

Maxime Rodinson. Muhammed. Om profetens liv och Islams uppkomst. Fransk originalutgåva 1961, svensk utgåva 1981 (översättning Ingvar Rydberg) 1 Maxime Rodinson Muhammed Om profetens liv och Islams uppkomst Fransk originalutgåva 1961, svensk utgåva 1981 (översättning Ingvar Rydberg) Maxime Rodinson (1915-2004) var en fransk marxistisk historiker,

Läs mer

Kvinnoförtryck eller kvinnorespekt?

Kvinnoförtryck eller kvinnorespekt? Kvinnoförtryck eller kvinnorespekt? OM KVINNANS RELIGION OCH TRADITION I ARABVÄRLDEN Av Malaka Farah Malaka Farah 2008 Innehåll Förord 5 Kvinnans ställning 7 Slöjan 11 Islam försäkrar kvinnans liv 13 Den

Läs mer

Hur du maximerar ditt liv/brian Houston En 31 dagars andakt

Hur du maximerar ditt liv/brian Houston En 31 dagars andakt Hur du maximerar ditt liv/brian Houston DAG 1: Ett välsignat liv Det är Guds önskan och plan att alla ska få leva ett välsignat liv. I Bibeln, har välsignad olika betydelser. Att leva ett välsignat liv

Läs mer