DAGEN NATTEN HJÄRTAT FÅGLARNA RYMDEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DAGEN NATTEN HJÄRTAT FÅGLARNA RYMDEN"

Transkript

1 DAGEN NATTEN HJÄRTAT FÅGLARNA RYMDEN Choreopoesi för röster av Ida Börjel Röster: A, B, C (V.g. ignorera numrering i vänstermarginalen vid uppläsning.)

2 1. Ensam i bräcklig farkost 2. i djupet 3. mot dagen, färran eller nära och morgonen slår upp vårt fönster mot sin tomhet tidigt... solbågens växande färd var morgon öppnar jag min dörr nu löser solen sitt blonda hår en frostros på rutan gryningens ropande gök ser morgonsolen in morgon grå vitt över världen vaken tystnad står sitter i mitt fönster här kalla dag det är blåsippeblåst över slänten i maj och gardinerna andas in genom fönstret strömmar sval luft regnet trummar mot rutan, regnet risslar, regnet susar 4. ljusa 5. kärleks ljus 6. led en sannings 7. sunnan och östan 8. och 9. forma massan till gestalt. 10. nu är var dimdag full av tysta tecken falla allt som skimrat och 11. tröst i den mörkertid som vi längta ur allt som skymt enkla, djupa mening lyft ängeln när vintern åt livet en gång långsamt 12. överallt, nu och alltid 13. dagarnas rolösa strömmar 14. gifteld 15. från rymden sjunker inunder stjärnhimlens dok ljudlöst stilla vinterdagen ljudlöst stilla vinterdagen som rymden är 16. lagen känn, den lag, som länkar allt i människornas liv

3 17. Det ringer till vila, och veckan går ut 18. är jag den enda som går sakta? 19. Ditt minsta steg är gränslöst 20. jag min egen fånge säger så: 21. livet är att tro sig vara svag och icke våga. 22. Allt vad vi ägt och mist 23. i en meningslös och futtig existens i ett vimmel 24. blomma, varför kom du hit? du sol, som på jorden 25. nu sviktar himmel, nu sviktar jord 26. jord: en källas sorl 27. o tysta sorl av livsens vatten A, B, C (tyst): 28. ja visst gör det ont när knoppar brister. 29. Nu löser solen sitt blonda 30. under bokarnas valv 31. och kvällens ro och arbetet på jorden 32. och hjärtas bröstros. 33. Middagsstillhet och klöverånga 34. sjunger, sjunger, sjunger 35. gamla vårdträd sjunga 36. fåglarna under himmelen Är ej mera den jag var egen sorg är endast sorgens skugga det glittrar så gnistrande vackert sjunger marken under mina fötter lyser grönt och ångar så ljust, så blitt så lyckostilla ruvas den vita solen en fågel fyllde min sömn mitt blåsiga lynnes fågel det kallar jag fågelsprånget med gälla fågelröster! senhöstdagar då havsfåglar för en grymt växande rymd en liten murfågel ormens väsande, fågelns kvitter lugnt väntar livet under fågelsträcken och fågelsången börjar frisläppt fågel lik bortjagar orons mörka fågel

4 En färglös och namnlös fågel det gagnlösa att skapa något genom ord ormens väsande, fågelns kvitter en fågel fyllde min sömn mitt blåsiga lynnes fågel det kallar jag fågelsprånget med gälla fågelröster! tanke, se hur fågeln svingar är det fågelkroppar någonstans i skogen en fågel i luften tsiii sirr, tsii sirrr tsiii sirrr 37. Natten är dagens mor, Kaos är granne med Gud. 38. När i ditt inre av mörker 39. natten bryter in. 40. De döda sova under sommargräsen 41. här, vid det utsägbaras gräns 42. tala vi skilda språk 43. och bladen falla. Det är allt jag vet: 44. fallande händer 45. och bland tusen stjärnor 46. ett liv, en själ 47. tills mörkret ler 48. Allt har sin tid, detta mörker 49. i jorden, solarna, och människans gestalt. 50. Först när du når dig själv, når du det hela. 51. Rödaktigt lyktsken glänser. 52. Man måste lära sig väsensskillnaden 53. mellan vaka och vara 54. jag säger er: det fnns en ekonomi i allt 55. mellan stad och stad, mellan land och land 56. och inom vårt motstånds skal 57. och tiden är ett barn 58. av livets drift att livet äventyra

5 59. och allestans i allt 60. jordens hjärta slå 61. Länge går vi böjda under omständigheterna 62. i ett liv som bara är livsexistens 63. från släkte till släkte. 64. Inför själva livet har vi inga rättigheter. 65. Den ensamma människan 66. den ofattbara tonen brister inåt 67. Livet, att leva seende mot jorden 68. : hela dagen har jag bläddrat i böckerna. A, B, C (tyst): 69. Någonstans inom oss är vi alltid tillsammans 70. Öppna ditt isiga ögonlock! 71. den väg du går allena 72. för bort från dig själv 73. ingen vind ingen sol 74. vrider våra ansikten mot sig 75. nu svartna isarna 76. nu är den väldiga väntans tid 77. å, denna tunna glans över parkens träd 78. gå, mumlande i vinden 79. blygrå, en arbetsdag B, 80. och allt som går och gråter. 81. Senhöstdagar då havsfåglar 82. som vore kärlek ännu möjlig 83. en dag i november. 84. Snart är det stora, vackra trädet sönderrivet, 85. som byggts av våld och sten 86. mot vinden 87. Är inte allting slut 88. i denna värld, som ständigt byter form 89. en vind 90. och kölden bryter in 91. inom varje dikt.

6 92. Vi var sjukdomen. 93. Skall alltet orka leva kargt och stort 94. på vattenklotet under oss vakande rymd omkring 95. mot öde rymd och evighet. den vita solen 96. på vattenklotet under oss slungar oss ut allestans i allt en besynnerlig melodi allt har sin tid, så även detta Ingenting mot öde rymd och evighet. Nu svartna isarna i jordens dolda ådror. A, B, C (lågt): allt våld. allt hot. Jorden Ljuset Hör rymdens hjärtklappning som solen med en gest fyller av ensamhet över världen. Dimma, universums 97. Att inte kunna tala med varandra 98. på randen mellan tid och evighet 99. Så sluts min bukoliska sång 100. Så sönderfaller sommaren 101. i höstens hårda, kulet karga tid 102. där min trötta levnad 103. kretsa i ödsliga ringar Att gå i mörkret är att gå med dig 105. man undrar länge varifrån. A, 106. Jag visste inte vart jag ville komma 107. drömde jag bara blomning, färilar och allt? 108. Runtomkring 109. ligger drivan, vit och ren Finns det alltjämt tid? 111. Vänd dig om 112. i det blindo som var du i jorden, solarna och människans gestalt 113. Vem uppfnner det andra sättet att se på vintern?

7 114. med händerna fulla av omsorger 115. i livets varma, rörliga spel Allt är tyst 117. genomströmmad hemlighet 118. känslor, tankar glida isär i tillvarons klyvning 119. där jakt och människojakt skallar En ängslig vetskap fnns 121. tystnaden vet tecknet 122. innan dagen Du säger med din förlamade hand 124. Vi hinner inte 125. I mig vintergators 126. medvetslösa ström Handen som skrev är längesedan aska Man kan tala om tingen enbart därför att 129. varje ting har något gemensamt 130. en vridning 131. hos alla, något 132. bortom en sånglös jord 133. och bilden sluter sig med knäppta händer 134. på väg mot en verklighet 135. VITA som segel 136. allt det konstiga talet 137. det tidlösas första dag 138. sol, lys milt på 139. allt, murfågeln 140. med dagens sista solfis i näbben 141. min längtan är inte min 142. i de röda och grå ödetorpen 143. de har ju inget annat än sig själva 144. så drivs vi, vilsna, fram 145. sorlar ett farväl 146. fastän vi vet att ingenting förändras.

8 147. Gräset och tålamodet 148. de bleka uppdragsgivarna i gryningen 149. till ett ja som genomströmmar världen 150. i världen, som är fylld av jublande svar 151. För den, som gått sig trött: det är gulsparvens timme tanke, se hur fågeln svingar Någon, en fågel, Fågeln gömmer sig i luften ormens väsande och fågelns kvitter dessa isfågelns ögonblick tsiii sirr, tsii sirrr, tsiii sirrr en liten murfågel en liten murfågel en liten murfågel lugnt väntar livet under grymt växande rymd En färglös och namnlös fågel fågelsträcken och fågelsången frisläppt fågel lik det gagnlösa att skapa något senhöstdagar då havsfåglar bortjagar orons mörka fågel genom ord ruvas den vita solen mitt blåsiga lynnes fågel Inte ens en grå liten fågel i Askersund. det är gulsparvens timme det är gulsparvens timme det är gulsparvens timme ibland kan den fnna sig hemma Koltrasten sjunger upp till Vintergatan som trädet åt alla håll den glänsande rena snön som skyddar pratsjuka sparvar låter gravarna blomma. dessa vinterkråkor Ensam. Ensam. Ensam. är fylld av ensamhet. Lilla grå lärka som mjukt mot fönstret sina vingar 152. Det fnns en tankfullhet som, då 153. Orfeus irrar genom världen, 154. ingå i allt och ljuda i allt! 155. Och människan vandrar på jorden 156. och gror Efter att ha läst 73 (förträfiga) dikter 158. upphävs tiden, rummets gränser vidgas 159. växer en molnbank, grå av ödslig höst 160. en glimt, och förbi 161. den långa gula hösten 162. sjunger jorden 163. vid livets rede och rot 164. nu 165. och 166. ja 167. och att vintern fanns 168. övergången 169. trots getingar och solsting 170. orgelomsusande

9 171. faller och faller 172. glimmande, varma 173. Utkastad eller inslungad här! 174. glömskan glider: allt glider 175. ur stumma mörkret 176. och mörker är på djupet 177. då, när du längtar till landet som icke är 178. sjunger den mörka vinden 179. mossa efter alla Vinden inom betyder ingenting 181. nej Veta ingenting. Ana allt 182. slungade utåt i natten, bländande i mörkret 183. vit dimma över världen. och fnnas till En fågel fyllde min sömn 185. och jag grubblar åter på de kända orden 186. åtta gånger åttahundra 187. bländverk, sken och villa En värld är varje människa: I mänskor, varen intet så hårde 189. Skratten tystnaden. Sats och bisats 190. uttalar de glömda orden: 191. Tiden snöar från trädet 192. snart går väl tid i tö Någon blåser din sömn vid marken Verkligheten, säger du, 195. som mitt knä blöder av som av ett yxhugg, 196. det varma stänket 197. i en helgtyst våraftontimma Börja med ett ord, 199. ett antagande 200. Sakta börjar ögat att rotera 201. med obestämbara storheter 202. motsols i mitt bröst 203. långtifrån det stilla vi söker: 204. mitt blåsiga lynnes fågel 205. i tysta ordningssamma natt.

10 206. Ett är nödvändigt: att färdas lyssna svala ords hugsvalan inunder samma modersvinge 207. de dödligas ögon, sällsamma ögon, outgrundliga 208. lyfta mot daggtunga var fnns en sjö där man i frid och lugn kan drunkna och lysa A, B, 209. tysta levande strömmar mänskorna 210. det enda gemensamma för människor och träd 211. fyger fåglarna in tsiii sirr, tsii sirrr tsiii sirrr tsiii sirr, tsii sirrr tsiii sirrr tsiii sirr, tsii sirrr tsiii sirrr 212. en skata lär sig utantill 213. ett kommunikationsmedel 214. detta kallar jag: fågelsprånget 215. och ljust gröna i mjukt mellan träd och mellan människor 216. sluts 217. hela världen Här är det Nu lever du redan i framtiden I dag hoppade jag ner i blomman Vad de enkla orden är svåra 222. måste de svåra orden åter bli enkla? 223. Ett eko nära tystnaden 224. låt människan 225. låt människans liv hennes enda 226. Osagda ord. Osagda ord länge 227. sprängord Rummet 229. döden tänkte jag mig så, 230. ut över vatten 231. som när en blomma öppnar sig mot dagen 232. på den gamla furuvinden.

11 233. Ord? Ja, av luft Också ljuset går förlorat i sig självt handen skuggar för solblänk, 236. varje dröm lika blank av frågor Detta mödosamma arbete brister, 238. faller inte sönder helt: 239. ta dikten i högra handen och i den vänstra 240. en vindkantring mellan sol och skugga 241. Om döden då är större än solen, 242. och morgonen slår upp vårt fönster mot sin tomhet Dag, dagen, dagar 244. do re mi fa sol. Sedan tystnar 245. människornas liv.' 246. utstötta i mörkret 247. som gruvstadens mörkbruna regn 248. efter lungvåta dagar 249. sjunker ljudlöst A, B, C (sorlande): virvlar ljudlös stilla Tiden snöar från trädet ett plötsligt ljus i stormen, snö över allt som lever grenarnas vita galler De nattliga yttre boulevarderna En gång drog den första snön in över staden som en rysk saga över tingen. Jag ser i snö: snön i pinjernas kronor den glänsande rena snön som skyddar pratsjuka sparvar fallna ur skyn 250. poesi är ju farligt 251. för ingen diktar jag. För ingen brinner 252. orden som verklighet 253. och han grät ingen förstod varför

12 254. och först när själv jag krossas, krossas gallret Regn, aska, kisel 256. det är inte tiden som förändrar oss 257. som aldrig sluts 258. orden är inte som andra ord 259. mot livets sista gränsutrymmen. A, B, 260. KOMMER DET NÅGON 261. KÄRLEK IN HÄR? 262. Om det är så att du längtar till de yttre Hebriderna 263. där vinden söker skilja vågorna från havet: 264. skriv att människas levnad! 265. Nu är solskenets längtans timme 266. en genomskinlig insekt som i fyktögonblicket 267. tjuvmjölkade kosmos och överlevde 268. Den tunna och urblåsta 269. vinden går över outsägliga fakta 270. och många böcker idisslar varann Spilloljan driver mot klippor och skär Han hällde kafe 273. och grät 274. så vill jag tänka mej Gud. A, B, världen genom gallret tryckt mot fönsterrutan mot min barndoms fönster bakom rutan lyser rosen röd Världens gång utför mitt fönster bakom vaktmästarefönstret 275. inunder snabba tunna moln Förnimma, om jag vågar, vindens ordning: 277. öga av glasgul glans!

13 278. Mot terrassen stänkte insjöskummet 279. och kastrullen sjudade vatten 280. till en enda tår För det och det och det! 282. Jag vill ut ur tystnaden 283. lära den utantill. B, 284. Om giftet dödar havet, vad blir havet av? 285. Ett hav som återtagit oss. Vi är ett hav Hur vid skapelsen än är, 287. accepterar det oacceptabla: 288. halva brevet skrivs av adressaten Att våra ansikten törs lämna oss A, B, C (sakligt): 290. Allt 291. Vreden 292. Allt 293. snubblande 294. så mycket mörker 295. åt varandra 296. med evighetskänslans lån: 297. Natten 298. Ormen 299. Spiken 300. Vinden 301. : jag orkar inte se när de döda 302. Forsen 303. Ytan 304. Dimman 305. en långsam Blixt 306. Berggrunden 307. Malarnas fadder 308. Pulsarerna 309. :en röst, en röst som kommer 310. hör inte ni den?

14 311. Dagarna som kommer 312. i Regnet som återkommer 313. och säger just Ingenting Ingenting: jag sitter för mig själv 315. om Natten 316. Någonting 317. är icke Löv, icke Varg, icke Kobolt Järnnatt Regnro, regnro Nattens vindar gungar syrenerna nära den övergivna 321. med tomhet i ögonen Att titta ut genom fönstret har blivit en mani 323. vinden på slätten. Temat 324. följer mig sakta i sömnen 325. Hugsvalan ordet blixtrar till i dvalan 326. Sapfo, jag hör din levande röst som i vinden talade: 327. Gör vad du kan 328. försegla själens tysta kista väl Av okänd, överjordisk släkt 330. var en vallficka uppe i bergen; 331. döden passerade henne som ett ljust moln om natten 332. Det fanns inget uppdrag, det fanns 333. linjerna i de gamlas händer, 334. springande barn och hästar, 335. fskarna som ror hemåt i dunklet 336. Har du glömt? 337. Är de glömda? 338. En blodröd sol försvann? 339. Det är ett gammalt vatten: 340. fanns du, Beatrice? 341. Jag hittade dig en regnig morgon 342. bland de alltför levande Vågen stiger ur djupet, med rötter 344. av rysningar och kristall 345. Tror du att pessimismen, 346. den svarta 347. skogen, fortfarande skrattar? 348. Vi dricker och drunknar 349. under bron som i en grotta: 350. till svindelns botten är det bara ett varv

15 351. Min vän ringde upp mig och sa: jag ska ta livet av mig Trött av dessa isfågelns ögonblick, 353. grymt växande rymd. inunder stjärnhimlens dok kargt, stort, vakande omkring allt är nytt under solen allestans i allt jordens hjärta ruvas den vita solen slungar oss ut från rymden sjunker ett engångsunder är du Koltrasten sjunger allestans i allt upp till Vintergatan Allt har sin tid, så även detta mörker i jorden, solarna, och människans gestalt 354. Hennes sorgfor frasar och släpar När jag talar är det hitom tystnaden 356. där ingenting återstår, men allt fnns kvar. Vi, som ingenting Natten omgiven av natt sent en vinter A, B, C (viskande): 357. Endagsvarelser! 358. På en åker föll höstsolen ner i klara döda färger 359. bildande en blomma 360. ett stilla mellan 361. sol i ovans blått 362. Vissa dagar i mitten 363. i det jag gör i det jag gör senhösten fnns; eftersmaken och eftertanken 365. och ättikan fnns, och eftervärlden, eftervärlden 366. och oklara medmänniskor Det goda regnet 368. lutar blommorna i Jinguan. A, B, 369. Nu är var dimdag full av tysta tecken 370. i den mörktid som vi längta ur med pälsfodrade hjärtan 371. Att hålla roten är nu huvudsaken: 372. aftonstjärna att 373. somna hos thalia sött Den som vattnar djuren,

16 375. den som vet vad rävar äter 376. och vet vind 377. och vet att lingonbacken glöder i solen 378. emot allt som stormar Idén är evig, skuggorna försvinna Strandsten efter strandsten töjer mörkret 381. åt livet 382. och så skulle det vara och att din baddräkt låg kvar i ekan 384. Till slut återstår av hösten bara en kall dekokt Jag har länge velat skriva en dikt om kattens uthållighet Och om katten Vad suckar häcken? 388. I mandeln - vad står det i mandeln? 389. Tomma mandel, konungablå Bygudar måste fnnas, familjegudar, fckgudar, åt massorna, 391. blint under ödets ögonbann Och en tyngd som ingen begraver 393. och på dig själv, på dig själv, på dig själv De gamla, de mycket gamla sitter 395. under nattens arktiska frömjöl 396. hos dem när de sover. När en människa måste ryckas ut ur ens hjärta.

17 göm ditt öde innerst i ditt hjärta ett hjärta ett bittert ting ditt hjärtas fåglar, som jag aldrig för hjärtas oros skull hjärta hjärta hjärta en blomma står i hjärtas vrå du i ditt hjärtas ros hjärta hjärta hjärta hjärtas ro ett enda hjärta stort som rymden är enkelt, kargt och stort! och tungt av innefrusna ord vid mitt hjärta som ljusets hjärta bär var stilla hjärta slå allt mitt hjärta anbefalla vi vårt mörka hjärta mitt hjärta ro orden bullra bara slå och hjärtat tungt av innefrusna slå hjärta lilla vem hör att ett hjärta stannat små vänners sånger i mitt hjärtas hus hjärta hjärta blott det bor i ditt hjärta än. A, B, När en människa måste ryckas ut ur ens hjärta Mitt hjärta harhjärtat där blodet strömmar in i hjärta Dammsugarhjärtat Sådant är hjärtat att vi måste pälsfodra våra hjärtan 397. Jag går på stigen. Jag är en människa 398. som rör sig sakta mot sig själv Jag misslyckades med min lugnare andhämtning 400. i mitt kött Du vet inte alltid vad jag känner Förresten var det du själv som stod i vägen Vi hänger tänder om halsen för att minnas: 404. "Ingenstans, blott där. Det övriga är skam." 405. På med arbetskläder. Skyddsskor. Öronskydd. Orange hjälm På med plasthjälmen. Vänta under den Mina tankar känner inte varandra Det hade man också velat ändra på Stämmor, ristade 411. ärras av inre förvridenhet. A, B, Vattensjuka november: 412. Jag är en främling i detta land.

18 413. Ett tecken är vi, utan tydning Vi sitter fast mellan Skebokvarn och Stålboga 415. Lycklig kärlek. Är det normalt? 416. Fastän jag vet så berättar jag inte. A, B, 417. En kvadrat bestående av 418. att skjuta en fende och rulla en cigarrett 419. Är det fågelkroppar? 420. Här stämmer inte längre kompassen Här börjar dikterna Här är det, 423. OLÄSBARHETEN hos denna 424. tystnaden dödar. Att tiga är att samtycka 425. i familjen 426. jag går ut med gråten i halsen 427. Tre gånger tre rosor 428. en påse frusna fåglar Du och jag Säv, säv, susa, 431. våg, våg, slå! 432. I alla tider, i alla världsdelar 433. jag ska driva meningen ur meningen jag ska 434. Det fnns ett mönster A, B, 435. Allt kom som en fågel i våra ansikten 436. Det som är tyngdpunkten En ljusfuten bottnisk horisont: 438. stubbåkern ligger där, i svarta regnet dränkt 439. med sin tunga hemlighet på ryggen Jag börjar om: 441. Han bad att få dö i ett vackert rum 442. där den stulna rosen fnns Vad var det nu jag tänkte på 444. gå och gå och gå, gå

19 445. Namn 446. att falla, bara falla, falla klotlik, redlös, genom 447. höstsvarta skuggor, att 448. och att skugga Till att börja med nämner jag elementen. Varje främling hämtas vid stationen Ett och två: Det började 450. i vattenytans hisnande och stumma gräns 451. där Koltrasten sjunger solens öde 452. upp till Vintergatan. A, 453. Hämnd 454. gjord av papper 455. till en dörr utan hus, som ännu står öppen Också att fnna falsk tröst 457. i dessa ord som klyver 458. Att strömma 459. en form 460. genom rötterna Världen är drömd 462. och gör oss verkliga 463. All jord glider runt mitt hus Fästet. Jag rör vid de tunna träden Rapporterna om amerikanska 466. kra, kra, kra En svensk tigers byte Jag var inuti. Allt annat utanpå Hör rymdens hjärtklappning 470. Som solen skingrar med en gest Vägen till himlen går genom ett tyst kök. A, B, 472. Allting annat. det som förblir hårdnar, utåt

20 474. Historien om Bosko och Amira 475. Om detta skrev inga tidningar 476. Grubblar snubblar 477. men varje ruta förblir hel 478. nu är regnet här igen A, 479. Du måste vara ett, allenast Kom! 481. Gårdagens 482. Var det igår? Förrgår? A, B, 483. glänsande rena snö, som 484. i hopar driver mot våra rutor 485. yrsnön 486. skaren 487. vita fingor Tiden snöar från trädet över allt som lever ljudlöst stilla vita galler över tingen den glänsande rena snön som skyddar pratsjuka sparvar som faller ur skyn 488. Mellanrum: 489. det som står 490. med sin klara oro under min hud Tusenårigt och det var inte en gång Mellanrum: 493. somliga sorger är till för att övervintra 494. Solen 495. Kråkorna 496. Ensamheten. Glöm ditt öde innerst i ditt hjärta. ett hjärta är ett ting ett hjärta är ett ting ett hjärta är ett ting en blomma står i hjärtats vrå du som i ditt hjärtas ros som i hjärtas ro ett enda hjärta stort som rymden som ljusets hjärta bär vid mitt hjärta ett hjärt tungt av innefrusna ord borra i hjärtat in men vem hör att ett hjärta stannat

21 A, B, Allt kom som en fågel i våra ansikten 497. och allt är 498. se här är det 499. och är 500. Natt och att falla 502. tiga 503. där linjerna korsar varandra 504. (lösgör sig, vänder åter) 505. i munnen 506. gå vidare 507. centra 508. sträcks ut 509. Det är allt 510. krossade kristaller 511. fogar samman stycken Samlar ännu en och ännu en 513. eller: det är nån som viskar i bakgrunden, 514. eller: i nästa tillstånd av oordning 515. en viskning 516. med örat mot 517. tyngdlagen Över mörkret läggs ett större mörker Flodvattnet rann, fodvattnet spann, 520. jag blev insydd 521. i det vita korsstygnsmörkret Djupt inne i stenen försöker trilobiterna läkas Klangbottnens fuidum bränner spår i mörk materia, 524. rinner. genom fett, seglivat varm Jag vet vad det inte är men jag vet inte vad det är 526. Jag är så trött 527. på förortsbussen efter midnatt 528. De japanska näktergalarna hoppar hit och dit, 529. en grå lärka slog sig ner på min hand. Den 530. världsrymdens tomhet kring ett jag.

22 531. Alltet. kargt och stort 532. vattenklotet vakande rymd omkring oss vattenklotet under 533. öde rymd och evighet. den vita solen 534. vattenklotet under oss slungar oss ut allestans i allt allt har sin tid, så även detta Ingenting i jorden, solarna i jorden, solarna i jorden, solarna och människans gestalt A, B, C (sorlande): allt våld. allt hot. Jorden Ljuset världsrymdens tomhet kring ett jag. Hör rymdens hjärtklappning som solen med en gest fyller av ensamhet över världen. Dimma, dimma Universums allestans i Allt sjunger Koltrasten upp till Vintergatan allt har sin tid, så även detta mörker i jorden, solarna, och människans gestalt över världen 535. Kroppens väggar gnisslade 536. under det gula täcket med blomstermotiv i guldbrodyr 537. : Dörrarna stängs Ljus i saken, avtäck och informera 539. om vi lyser Ligger vinter vit 541. och ligger vinter vit Nu säger jag det för allra sista gången: 543. Det kommer att gå bra Här vill jag ha oss 545. te gri ro ro gri ti gloda sisi dül fejin iri 546. De står och slår i ett absolut mörker 547. Från den omöjliga platsen, från 548. Volgas is. Lemmarna, leendet. A, B, 549. VIDAREBEFORDRA OMEDELBART DETTA MEDDELANDE

23 550. allt 551. oupphörligt 552. det tredje är inte förnuftet 553. att en sned söm över ditt kranium 554. fagnar skräpig materia 555. tätt är köttet 556. men jag faller som ett som faller faller 557. Det började snöa 20 och 55 på kvällen 558. och månen ser ut som en världsundergång Medelklassen lever sitt eget intresselösa liv 560. vilket var det nu som skulle bevisas? 561. I vimmel och vammel och villa Smör på smörgåsen. Bokstäver. Jag är 563. Så fungerar ett språk Jag har rätt och jag kommer inte att ge mig. Du får ge dig Du tycker att allt är dåligt men det kommer att bli mycket sämre Jag måste sova med ena ögat öppet. A, B, 567. malmen i malmberget fnns, mörkret 568. till slutet 569. Vi kör väg försvarslinjer av taggtråd 571. i Chammi-dong i Kunsan 572. vitt, i alla fall ockrafärgat 573. ett människoljus 574. Gå försiktigt över alvaret, 575. Det är en dag av törst. Vi går mot solen Detta vatten Det fnns tunnlar under oss i ett invecklat system av passager Irrandet, irrandet 579. Och irrandet är väntan Ett stort tomrum Allt är en övning i glömska Att vara kvar fortsätta 583. Det saknas ett ord här och här, och där, 584. i en bibevarad skillnad 585. som säger emot sig själv Och två tomma plastpåsar över spåren 587. vändpunkten när fåglarna grät!

24 588. misstro berättelsen 589. intecknad redan vid det vita tungbladet A, B, 590. Varje ord varje ordavstånd 591. mot det omöjliga. En rörelse att stava. Ditt A och O. B (tyst): 592. Kärleken fnns, kärleken fnns Insomnia Denna oreda måste få ett slut, 595. medan en gryning ännu suckar under jorden tsiii sirr, tsii sirrr tsiii sirrr 597. en liten murfågel 598. som om den bara ringde för vinden A, B, 599. Det går och går 600. allt går och går 601. vem är det som skriver, är det jag? 602. Det är inte jag som bestämmer Är det ett något och kanske något som skriften berättar om 604. i det som rör sig? 605. Och är det sagt? 606. Att tänka sig allt. A, B, 607. och falla 608. genom världens 609. språk 610. Ett leende föll i gräset Färg strömmar till platsen.

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 051 Arbetsfyllt och strävsamt har Ditt liv varit Lugn och stilla blev Din död. 052 053 Du bäddas i hembygdens Det suckar av vemod

Läs mer

Nu bor du på en annan plats.

Nu bor du på en annan plats. 1. Nu bor du på en annan plats. Ibland tycker jag det känns lite svårt borta är det som en gång varit vårt Aldrig mer får jag hålla din hand Mor, döden fört dig till ett annat land refr: Så du tappade

Läs mer

texterna till "innan. under. efter" samtliga skrivna av sandra vilppala

texterna till innan. under. efter samtliga skrivna av sandra vilppala texterna till "innan. under. efter" samtliga skrivna av sandra vilppala himlen och golvet och det jag är fattig utan dig urholkat pank och dessvärre mindre än jag trodde när du fattas du är som en cirkus

Läs mer

Jag har legat vaken hela natten, sa hon, och bara tänkt på honom. Hon fnissade till. Hon vände sig mot mig och det lyste om henne.

Jag har legat vaken hela natten, sa hon, och bara tänkt på honom. Hon fnissade till. Hon vände sig mot mig och det lyste om henne. Del 1 Det är jag som är kvar. Det är jag som ska berätta. Jag kände dem båda två, kände till hur de levde och hur de dog. Det är inte länge sedan det hände. Jag är ung, som de. Som de? Kan det vara möjligt?

Läs mer

Själviskt att dö. Så verkade det slutligen som att han var ett gott skratt kort. och livet tog slut. Ovetandes om hur gammal eller ung, hur

Själviskt att dö. Så verkade det slutligen som att han var ett gott skratt kort. och livet tog slut. Ovetandes om hur gammal eller ung, hur Själviskt att dö Så verkade det slutligen som att han var ett gott skratt kort och livet tog slut. Ovetandes om hur gammal eller ung, hur vedertagen eller skonad från livets smädelser och kärlekar. Men

Läs mer

Gå vidare. Elsa Söderberg åk 6 Österbyskolan

Gå vidare. Elsa Söderberg åk 6 Österbyskolan Gå vidare Elsa Söderberg åk 6 Österbyskolan Förutom smärtan och sjukhuset så känns det rätt konstigt. Hela min familj sitter runt mig, tittar på mig och är bara tysta. Mitt namn är Lyra Locker och jag

Läs mer

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå.

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. ALBUM: NÄR JAG DÖR TEXT & MUSIK: ERICA SKOGEN 1. NÄR JAG DÖR Erica Skogen När jag dör minns mig som bra. Glöm bort gången då jag somna på en fotbollsplan. När jag dör minns mig som glad inte sommaren då

Läs mer

Stanna tiden. Vi kan inte stanna tiden Bara sitta ned och åka med Vi kommer med musiken, åt er

Stanna tiden. Vi kan inte stanna tiden Bara sitta ned och åka med Vi kommer med musiken, åt er Stanna tiden Vi kan inte stanna tiden Bara sitta ned och åka med Vi kommer med musiken, åt er Vi tar ingenting för givet Vi är glada att ni kommit hit Vi kommer med musiken, åt er Vi kan inte stanna tiden

Läs mer

medan mörkret faller Anna Lihammer historiska media

medan mörkret faller Anna Lihammer historiska media medan mörkret faller Anna Lihammer historiska media 3 1934 5 måndagen den 26 november anatomiska institutionen, uppsala prolog Runtomkring honom var allt svart. Inte svart som mörker, utan bara svart och

Läs mer

RÖdens kartongskola hade varit stängd länge. Dels hade hans elever tröttnat på att lära sig hundsaker, dels orkade han inte slicka läroböckerna lika

RÖdens kartongskola hade varit stängd länge. Dels hade hans elever tröttnat på att lära sig hundsaker, dels orkade han inte slicka läroböckerna lika RÖdens kartongskola hade varit stängd länge. Dels hade hans elever tröttnat på att lära sig hundsaker, dels orkade han inte slicka läroböckerna lika noga längre. Och sedan Pricknallen flyttat in fanns

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

081901Brida.ORIG.indd 17 08-05-26 15.36.24

081901Brida.ORIG.indd 17 08-05-26 15.36.24 jag vill lära mig magi, sa flickan. Mästaren såg på henne. Urblekta jeans, T-shirt och det utmanande uttrycket som blyga människor gärna tar till helt i onödan. Jag måste vara dubbelt så gammal som hon,

Läs mer

När det våras skickar jag till dig. ... frånamsterdam

När det våras skickar jag till dig. ... frånamsterdam När det våras skickar jag till dig... frånamsterdam. Jag ska skicka varje dag till dig... frånamsterdam Vad tar ni för...där i fönstret? Med svansen i vädret så stolt. Vad tar ni för...där i fönstret?

Läs mer

Vad är det jag ser? Man står på tårna, håller tal. Höjer glaset och säger skål. Där i muren är det ett hål. Vad är det jag ser, vad är det som sker

Vad är det jag ser? Man står på tårna, håller tal. Höjer glaset och säger skål. Där i muren är det ett hål. Vad är det jag ser, vad är det som sker Vad är det jag ser? Man har idéer och ideal Man står på tårna, håller tal öjer glaset och säger skål är i muren är det ett hål är är en älv bredvid en skog Och på en väg en fårahjord n litet torp, ett

Läs mer

De gröna demonerna. Jorden i fara, del 2

De gröna demonerna. Jorden i fara, del 2 De gröna demonerna Jorden i fara, del 2 KG Johansson SMAKPROV Publicerad av Molnfritt Förlag Copyright 2014 Molnfritt Förlag Den fulla boken har ISBN 978-91-87317-35-4 Boken kan laddas ned från nätbutiker

Läs mer

"Vem" Vem vet egentligen vad du heter, och vem du är På så mycket glädje och värme du bär Jag känner mig som en svan. fastfrusen i is Räven kommer,

Vem Vem vet egentligen vad du heter, och vem du är På så mycket glädje och värme du bär Jag känner mig som en svan. fastfrusen i is Räven kommer, Nr 2 Innehåll "Vem"... 3 DU OCH JAG"... 4 "En Sång"... 7 "Inbördeskrig"... 8 "Ser"... 9 "Livet går vidare"... 10 "Karlstad"... 11 "Råg och vete"... 12 "Tack"... 13 "Finns"... 14 "Kyssar"... 15 "Demonstrera

Läs mer

INDISKA BERÄTTELSER DEL 1 GUD I ALLT Av Tove Jonstoij. Uppläsning av Cecilia Frode. Indiska Berättelser del 1

INDISKA BERÄTTELSER DEL 1 GUD I ALLT Av Tove Jonstoij. Uppläsning av Cecilia Frode. Indiska Berättelser del 1 INDISKA BERÄTTELSER DEL 1 GUD I ALLT Av Tove Jonstoij Uppläsning av Cecilia Frode Indiska Berättelser del 1 (prata) I den här serien ska vi presentera några av hinduismens mest kända berättelser i form

Läs mer

Ett. j a g s i t t e r e n stund med pennan mot papperet innan det

Ett. j a g s i t t e r e n stund med pennan mot papperet innan det Ett Jag har älskat tre män. Tobias var den förste. Han gav mig Gud. Den andre, Christer, gav mig kärlek. Och ett barn han aldrig ville veta av. Den tredje mannen heter Bengt. Han kom med döden. j a g s

Läs mer

KALLE TEODOR. Men en stormnatt kan du höra Nån som ropar: Hej hå! Ifrån havets djup det kommer Och det låter så Hej hå! Hej hå!

KALLE TEODOR. Men en stormnatt kan du höra Nån som ropar: Hej hå! Ifrån havets djup det kommer Och det låter så Hej hå! Hej hå! KALLE TEODOR Minns du en sjöman för länge, länge sen Minns du hans namn var Kalle Teodor Aldrig så ser du den sjömannen igen Han vilar i havet, Kalle Teodor Men en stormnatt kan du höra Nån som ropar:

Läs mer

Inte minns hon allting, det stämmer inte, på den punkten har hon fel. Möjligen stämmer det att hon minns just detta som hon berättar om.

Inte minns hon allting, det stämmer inte, på den punkten har hon fel. Möjligen stämmer det att hon minns just detta som hon berättar om. 4 Inte minns hon allting, det stämmer inte, på den punkten har hon fel. Möjligen stämmer det att hon minns just detta som hon berättar om. Men mellan ett som hon minns och ett annat som hon också minns

Läs mer

Originalets titel är Kemono no souja I Touda hen

Originalets titel är Kemono no souja I Touda hen Originalets titel är Kemono no souja I Touda hen Till svenska av Kami Anani Korrektur av Irene Elmerot, red.språkkonsult www.red.se Omslagsbild av Takahiro Asano Omslagsformgivning av Triturus HB Satt

Läs mer

OM PLATSEN DÄR JAG BOR ÄR VÄRLDEN VEM ÄR DÅ JAG

OM PLATSEN DÄR JAG BOR ÄR VÄRLDEN VEM ÄR DÅ JAG OM PLATSEN DÄR JAG BOR ÄR VÄRLDEN VEM ÄR DÅ JAG Jag behöver vara ensam med mina tankar lämna mig inte ensam Det talas om språket där jag vandrar jag vet inte vad jag ska säga Om jag behärskar språket vad

Läs mer

Hjalmar Söderberg. Förvillelser

Hjalmar Söderberg. Förvillelser Hjalmar Söderberg Förvillelser Han stod en stund och betänkte sig med klappande hjärta och återhållen andedräkt innan han kunde besluta sig för att dra i det lilla röda och svarta klocksnöret. Han visste

Läs mer

Innehåll 8 noveller om otrohet

Innehåll 8 noveller om otrohet Innehåll 8 noveller om otrohet Frågan? 11 Herre, skydda mitt barn 15 Ärlig. Jävligt konstigt ord 51 Platt mage 63 Love 69 Nu talar jag 75 Tre (hon) 80 Klara 123 7 Frågan? När jag tittar ut från fjortonde

Läs mer

sid.1 RÖDLUVAN OCH VARGEN Av Daniel Wallentin och Janne Widmark Film i Dalarna Version 3 Kaserngården 13 2008-02-28 791 40 FALUN 023-262 82

sid.1 RÖDLUVAN OCH VARGEN Av Daniel Wallentin och Janne Widmark Film i Dalarna Version 3 Kaserngården 13 2008-02-28 791 40 FALUN 023-262 82 sid.1 OCH Av Daniel Wallentin och Janne Widmark Film i Dalarna Version 3 Kaserngården 13 2008-02-28 791 40 FALUN 023-262 82 sid.2 EXT. I SKOGEN/ÅN DAG SCEN 1 (10 år) - en söt liten flicka med en röd luva

Läs mer

Kapitel 1, klassen. När hon satt sig ringer mobilen, hon springer till väskan och svar.

Kapitel 1, klassen. När hon satt sig ringer mobilen, hon springer till väskan och svar. ÖN Kapitel 1, klassen Sandra är en tjej på 12 år, hon har ljust långt hår, hon är ganska kort, hon har fräknar i hela ansiktet. Ganska söt faktiskt. Sandra sitter i det lilla klassrummet med gråa väggar.

Läs mer

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en Den magiska sjön. (Saga från Chile) Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en dag få ärva hela kungariket, men han var så sjuklig och svag att kungen undrade om

Läs mer

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Vi har under de senaste två söndagarna talat om längtan efter liv i den kristna tron. Längtan efter Guds Helige Ande och att fortsätta bygga

Läs mer

Namn: Fysik åk 4 Väder VT 2014. Väder Ex. Moln, snö, regn, åska, blåst och temperatur. Meteorologi Läran om vad som händer och sker i luften

Namn: Fysik åk 4 Väder VT 2014. Väder Ex. Moln, snö, regn, åska, blåst och temperatur. Meteorologi Läran om vad som händer och sker i luften Namn: Fysik åk 4 Väder VT 2014 Väder Ex. Moln, snö, regn, åska, blåst och temperatur. Meteorologi Läran om vad som händer och sker i luften År, årstider, dag och natt Vi har fyra årstider; vår, sommar,

Läs mer

Jag flyr, springer nerför trapporna fast det inte finns någon som skulle kunna jaga mig. Det finns faktiskt ingen. Alla är döda. Mamma är död.

Jag flyr, springer nerför trapporna fast det inte finns någon som skulle kunna jaga mig. Det finns faktiskt ingen. Alla är döda. Mamma är död. Jag flyr, springer nerför trapporna fast det inte finns någon som skulle kunna jaga mig. Det finns faktiskt ingen. Alla är döda. Mamma är död. Pappa är död. Min lillebror Ludvig är död. Och förmodligen

Läs mer

planet och den asfalterade flygplatsen för att äntligen äntligen få känna på marken.

planet och den asfalterade flygplatsen för att äntligen äntligen få känna på marken. Mitt möte med Tibet För drygt ett och ett halvt år sedan blev jag lycklig fadder till två tibetanska barn, Chokyi och Sonam, åtta år gamla. Alltsedan dess har jag haft ett foto på dem ståendes på mitt

Läs mer

Fotosyntesen. För att växterna ska kunna genomföra fotosyntesen behöver de: Vatten som de tar upp från marken genom sina rötter.

Fotosyntesen. För att växterna ska kunna genomföra fotosyntesen behöver de: Vatten som de tar upp från marken genom sina rötter. Fotosyntesen Fotosyntensen är den viktigaste process som finns på jorden. Utan fotosyntesen skulle livet vara annorlunda för oss människor. Det skulle inte finnas några växter. Har du tänkt på hur mycket

Läs mer

Rita ett vackert höstlöv till din text. Om du vill kan du gå ut och plocka ett.

Rita ett vackert höstlöv till din text. Om du vill kan du gå ut och plocka ett. Naturen på hösten!!!! Namn: Svara på följande frågor i ditt kladdhäfte: 1. Varför har vi olika årstider? 2. Varför har träden blad/löv? 3. Vad är fotosyntes? 4. Skriv så många hösttecken du kan! 5. Varför

Läs mer

Livmodersvälsignelse med Miranda Gray

Livmodersvälsignelse med Miranda Gray Jag är mycket förtjust över att du vill vara delaktig i Livmodersvälsignelsen. Välsignelsen är till för att hela och förena dig med din egna livmoder och din kvinnlighet. Den är också skapad för att förankra

Läs mer

Men Zackarina hade inte tid, för hon var upptagen med sin cykel. Hon försökte göra ett

Men Zackarina hade inte tid, för hon var upptagen med sin cykel. Hon försökte göra ett Nere på stranden vid havet var Sandvargen och Zackarina mycket upptagna, var och en med sitt. Sandvargen var upptagen med att plaska runt i vattenkanten. Det sa plosch och det sa pläsch, och han stänkte

Läs mer

En prinsessa möter sin Skyddsängel

En prinsessa möter sin Skyddsängel En prinsessa möter sin Skyddsängel rinsessan Ileana föddes 1909 i Bukarest i Rumänien och var den yngsta dottern till Kung Ferdinand och drottning Marie. När hon var liten hade hon ett möte med änglar

Läs mer

K Hur ser de t ut för dig?

K Hur ser de t ut för dig? Behandlingsguide K Hur ser de t ut för dig? arbetsbl ad (Kryssa för det som stämmer för dig) 1. Är du stressad eller orolig? Jag kan inte tänka klart ( Jag glömmer saker ( Jag har svårt att fokusera (

Läs mer

Sömngångare. Publicerat med tillstånd Förvandlad Text Mårten Melin Bild Emma Adbåge Rabén & Sjögren. I_Förvandlad2.indd 7 2011-01-26 15.

Sömngångare. Publicerat med tillstånd Förvandlad Text Mårten Melin Bild Emma Adbåge Rabén & Sjögren. I_Förvandlad2.indd 7 2011-01-26 15. Sömngångare När jag vaknade la jag genast märke till tre konstiga saker: 1. Jag var inte hungrig. Det var jag annars alltid när jag vaknade. Fast jag var rejält törstig. 2. När jag drog undan täcket märkte

Läs mer

Himmel och jord förkunnar Hans heliga namn Jesus är upphöjd min Konung är upphöjd över allt. 2 Välkommen till denna plats

Himmel och jord förkunnar Hans heliga namn Jesus är upphöjd min Konung är upphöjd över allt. 2 Välkommen till denna plats 2 Välkommen till denna plats Välkommen till denna plats Välkommen in i mitt öppna hjärta Du har sagt i ditt ord att du tronar på vår lovsång Så vi ärar dig, och vi prisar dig Och vi offrar denna kärlekssång

Läs mer

Jonna Lindberg 2011. Min egen ö

Jonna Lindberg 2011. Min egen ö Min egen ö Tror du på gud? Han svarade inte genast. Fortsatte bara framåt i den djupa snön. Den var tung och blöt, som om den legat där i flera år och bara blivit tjockare. Säkert skulle det ta lång tid

Läs mer

Läsnyckel Skot på barnhem av Oscar K. illustrationer av Dorte Karrebæk översättning av Marie Helleday Ekwurtzel

Läsnyckel Skot på barnhem av Oscar K. illustrationer av Dorte Karrebæk översättning av Marie Helleday Ekwurtzel Läsnyckel Skot på barnhem av Oscar K. illustrationer av Dorte Karrebæk översättning av Marie Helleday Ekwurtzel Hegas arbetsmaterial heter nu Läsnycklar med lite mer fokus på samtal och bearbetning än

Läs mer

En dag så gick vi runt på skolan och pratade. Då så såg vi en konstig dörr. Den var vit och hade en svart ruta och den luktade inte gott.

En dag så gick vi runt på skolan och pratade. Då så såg vi en konstig dörr. Den var vit och hade en svart ruta och den luktade inte gott. Hej! Hej! Jag heter Peter och jag är tio år. Jag går på Tallbergskolan. Det finns många snälla på våran skola, men våran vaktmästare är jag väldigt rädd för. Han ser sur ut. Jag har en bästis som heter

Läs mer

En helande Gud! Av: Johannes Djerf

En helande Gud! Av: Johannes Djerf En helande Gud! Av: Johannes Djerf Jag tänkte att vi idag skulle läsa ifrån Mark.7:31 32. Vi läser Det här är en fantastisk berättelse tycker jag om en man, vars öron fick nytt liv. Vi vet inte riktigt,

Läs mer

Upptäck naturen! 3. Naturens konsert

Upptäck naturen! 3. Naturens konsert 3. Naturens konsert På våren och försommaren sjunger fågelhanarna. De lockar till sig honor och hävdar revir genom att sjunga. Honorna väljer kräset den som sjunger mest och bäst. Senare på sommaren tystnar

Läs mer

UTEDASSET PÅ MIN GRAV

UTEDASSET PÅ MIN GRAV 1 En diktsamling från cirka hundra år sedan, hittad på ett antikvariat, väckte mitt intresse för medveten kalkon prosa och kalkonlyrik. Dikten Totalt förtryck, halv kalkon, dikten skogsdöden, helkalkon.

Läs mer

Babysång Öppna förskolan Sävsjö

Babysång Öppna förskolan Sävsjö Babysång Öppna förskolan Sävsjö 1. Hej, hej på dej Hej, hej på dej, hej, hej på dej, jag kan klappa händerna hela da n. Hej, hej på dej, hej, hej på dej, jag kan klappa händerna hela da n 2. Jag kan klappa

Läs mer

Vad betyder ett eget hem för dig? Är det lätt eller svårt att få en egen bostad där du bor?

Vad betyder ett eget hem för dig? Är det lätt eller svårt att få en egen bostad där du bor? Denna lektion är hämtad ur Ord och lästräning av Lena Sundberg Holmberg och Kristina Asker. Ord och lästräning består av fyra häften som övar och repeterar ord tematiskt inför det nationella provet i sfi.

Läs mer

Kapitlet OM DÖDEN BOKEN OM DEN LEVANDE GUDEN. Bô Yin Râ

Kapitlet OM DÖDEN BOKEN OM DEN LEVANDE GUDEN. Bô Yin Râ Kapitlet OM DÖDEN i BOKEN OM DEN LEVANDE GUDEN av Bô Yin Râ Mer information om boken finns på: http://www.boyinra-stiftelsen.se Om döden Vi står här framför den dunkla port som människorna måste passera

Läs mer

Agenda för gudstjänstens ledare

Agenda för gudstjänstens ledare genda för gudstjänstens ledare = Präst/ledare/liturg = lla Sång 15. Du som söker Du som söker efter fäste, du som famlar efter fred. Vet att räddningen är nära, den som älskar dig är här! Sök ditt inres

Läs mer

Jag heter Elli, jag är 11 år. Jag har långt blont hår och gröna ögon. Jag brukar ha kläder från Hollister och Ambercombie & Fitch.

Jag heter Elli, jag är 11 år. Jag har långt blont hår och gröna ögon. Jag brukar ha kläder från Hollister och Ambercombie & Fitch. Varulven Jag heter Elli, jag är 11 år. Jag har långt blont hår och gröna ögon. Jag brukar ha kläder från Hollister och Ambercombie & Fitch. Jag bor ute på landet så det är ganska långt till skolan så jag

Läs mer

hennes kompisar, dom var bakfulla. Det första hon säger när jag kommer hem är: -Vart har du varit? - På sjukhuset Jag blev så ledsen så jag började

hennes kompisar, dom var bakfulla. Det första hon säger när jag kommer hem är: -Vart har du varit? - På sjukhuset Jag blev så ledsen så jag började Blodfrost Värsta samtalet jag någonsin fått. Det hände den 19 december. Jag kunde inte göra någonting, allt stannade, allt hände så snabbt. Dom berättade att han var död, och allt började så här: Det var

Läs mer

ATT MÅ DÅLIGT Vad kan orsaka att man börjar må dåligt?

ATT MÅ DÅLIGT Vad kan orsaka att man börjar må dåligt? ATT MÅ DÅLIGT De allra flesta har någon gång i livet känt hur det är att inte må bra. Man kan inte vara glad hela tiden och det är bra om man kan tillåta sig att känna det man känner. Man kanske har varit

Läs mer

Ellie och Jonas lär sig om eld

Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Textbearbetning: Boel Werner Illustrationer: Per Hardestam 2005 Räddningsverket, Karlstad Enheten för samhällsinriktat säkerhetsarbete Beställningsnummer:

Läs mer

JAG OCH BIBLIOTEKET MARIA STRANDVIK, 10 ÅR

JAG OCH BIBLIOTEKET MARIA STRANDVIK, 10 ÅR JAG OCH BIBLIOTEKET MARIA STRANDVIK, 10 ÅR 20 december Hej, dagboken! Jag heter Xara. Jag bor i Kyrkslätts bibliotek, oftast. Annars bor jag på ett hotell i England. Idag har jag mycket att göra. Nu sitter

Läs mer

A A7 Dm. som ifall vi nånsin hade vart ett par.

A A7 Dm. som ifall vi nånsin hade vart ett par. Allt du är Du andas ganska tyst jag tror du somna till slut. Tårar gör en sömnig. Inte sant? Både du och alla ljusen i mitt rum har brunnit ut. A7 A7 De slockna när de brann som mest och du gjorde likadant.

Läs mer

SJÖODJURET. Mamma, vad heter fyren? sa Jack. Jag vet faktiskt inte, Jack, sa Claire, men det bor en i fyren.

SJÖODJURET. Mamma, vad heter fyren? sa Jack. Jag vet faktiskt inte, Jack, sa Claire, men det bor en i fyren. SJÖODJURET Klockan var 10 på förmiddagen en solig dag. Det var en pojke som letade efter stenar på stranden medan mamma solade. Stranden var tom. Vinden kom mot ansiktet. Det var skönt. Pojken hette Jack.

Läs mer

SOFIA BERGTING peter bergting

SOFIA BERGTING peter bergting SOFIA BERGTING peter bergting Personer och varelser Lin Lin är ett skogsrå och fjorton år. Ju mer hon vistas i naturen, desto starkare blir hennes förmågor. I henne strömmar en Urkraft och denna skrämmer

Läs mer

SOL LJUS HEALING. Solar Light Empowernment. Anna-Lena Vikström

SOL LJUS HEALING. Solar Light Empowernment. Anna-Lena Vikström SOL LJUS HEALING Solar Light Empowernment Free manual En komplett distanskurs med övningar varje vecka (Årets sommargåva från Anna-Lena Vikström 2015) En healing som får dig att uppleva solens och naturens

Läs mer

Fotografering att se och bli berörd

Fotografering att se och bli berörd Fotografering att se och bli berörd Jag började fotografera i samband med mina Norgeresor. Från början var mycket av motivationen att dela med mig av mina upplevelser men efterhand som motiven blev fler

Läs mer

LISAS DAGBOK när autismen tar över. Thomas Filipsson

LISAS DAGBOK när autismen tar över. Thomas Filipsson LISAS DAGBOK när autismen tar över Thomas Filipsson Barnläkaren var tydlig och korrekt Det är något som inte stämmer. Orden är hämtade från den 8 maj 1995. På avdelning 15 på Vrinnevisjukhuset i Norrköping.

Läs mer

Skola: Landskap 10 tips för bättre landskapsbilder

Skola: Landskap 10 tips för bättre landskapsbilder Skola: Landskap 10 tips för bättre landskapsbilder Upplevelsen av en landskapsbild är inte samma sak som att uppleva ett landskap på plats. Med de här tio tipsen kanske du ändå lyckas ta med dig upplevelsen

Läs mer

Det finns en röd tråd. Kanske så tunn att den knappt syns. Den tunna tråden syns bara med ord. Den tunna tråden är alla tankar som följt med hela

Det finns en röd tråd. Kanske så tunn att den knappt syns. Den tunna tråden syns bara med ord. Den tunna tråden är alla tankar som följt med hela Den hårda attityden slog mot huden. Stenhård. Den kvävde lungorna som desperat försökte undvika den smutsiga luften. Cykelturen hade varit ansträngande och den varma kroppen började kylas ned. Fanns det

Läs mer

BIRKAN TORE. lär oss hur vi kan länka oss samman med vår andlighet

BIRKAN TORE. lär oss hur vi kan länka oss samman med vår andlighet BIRKAN TORE lär oss hur vi kan länka oss samman med vår andlighet 36 Inspire - vinter 2011/2012 B irkan Tore är känd från TV-programmet Det Okända. Han ser ut som en ängel och utstrålar lugn, medkänsla

Läs mer

enkelt superläskigt. Jag ska, Publicerat med tillstånd Fråga chans Text Marie Oskarsson Bild Helena Bergendahl Bonnier Carlsen 2011

enkelt superläskigt. Jag ska, Publicerat med tillstånd Fråga chans Text Marie Oskarsson Bild Helena Bergendahl Bonnier Carlsen 2011 Kapitel 1 Det var alldeles tyst i klass 2 B. Jack satt med blicken envist fäst i skrivboken framför sig. Veckans Ord var ju så roligt Han behövde inte kolla för att veta var i klassrummet Emilia satt.

Läs mer

Innehållsförteckning EKORR N SATT I GRANEN... 4 LILLA SNIGEL... 5 BÄ BÄ VITA LAMM... 7 BJÖRNEN SOVER... 8 GUBBEN I LÅDAN... 9

Innehållsförteckning EKORR N SATT I GRANEN... 4 LILLA SNIGEL... 5 BÄ BÄ VITA LAMM... 7 BJÖRNEN SOVER... 8 GUBBEN I LÅDAN... 9 Innehållsförteckning EKORR N SATT I GRANEN... 4 LILLA SNIGEL... 5 BÄ BÄ VITA LAMM... 7 BJÖRNEN SOVER... 8 GUBBEN I LÅDAN... 9 BLINKA LILLA STJÄRNA... 10 LILLE KATT... 11 TIO SMÅ INDIANER... 12 JAG HAMRAR

Läs mer

De är snart Om 7 dagar är de sommarlov i Sverige och alla barn får sommarlov ha ett härligt sommarlov. PS, titta inte på baksidan!

De är snart Om 7 dagar är de sommarlov i Sverige och alla barn får sommarlov ha ett härligt sommarlov. PS, titta inte på baksidan! Kapitel 1 Ljuden Arga Johanna spände ögonen i både Erik och Karl. -Sluta upp med det där genast. -Men, sa Erik och Karl, vi gör ju ingenting. -Hör du det där ljudet, säger Erik till Karl. Det låter som

Läs mer

Lill-Skansens djur. (Så fort alla djuren fotats fyller vi på) www.skansen.se

Lill-Skansens djur. (Så fort alla djuren fotats fyller vi på) www.skansen.se Lill-Skansens djur. Här presenterar vi de djur som finns inne på Lill- Skansen. För att besöket ska bli så bra som möjligt är det bra om du lär dig känna igen så många djur som möjligt. Foton: Anders Bouvin

Läs mer

Helande. En nyckel. Av: Johannes Djerf

Helande. En nyckel. Av: Johannes Djerf Helande En nyckel Av: Johannes Djerf Detta är min lilla nyckelknippa (visa), och här har jag bl.a. en nyckel till att öppna kyrkans dörrar med, en nyckel till expeditionen där jag jobbar, en nyckel till

Läs mer

Hon log, ett litet bittert leende. Så söt, så vacker hon var! Det var fest på slottet i går kväll, började hon. Bröllop. Alla var där och vi hade

Hon log, ett litet bittert leende. Så söt, så vacker hon var! Det var fest på slottet i går kväll, började hon. Bröllop. Alla var där och vi hade Hon log, ett litet bittert leende. Så söt, så vacker hon var! Det var fest på slottet i går kväll, började hon. Bröllop. Alla var där och vi hade många gäster från utlandet. En av dom tyska prinsarna uppvaktade

Läs mer

Rita och Krokodil IGELKOTTEN

Rita och Krokodil IGELKOTTEN Rita och Krokodil IGELKOTTEN af SIRI MELCHIOR ANDERS SPARRING JANNE VIERTH Version 20 April 2011 Director Siri Melchior Kontakt Producer Lennart Ström Auto Images AB Monbijougatan 17E SE-21153 Malmö E-post.

Läs mer

Innehållsförteckning Rudolf sida 1 Welcome to New York sida 2 Mystiska tjejen sida 3 Rymlingen Rebecka sida 4 Passet sida 5 Fångad sida 6

Innehållsförteckning Rudolf sida 1 Welcome to New York sida 2 Mystiska tjejen sida 3 Rymlingen Rebecka sida 4 Passet sida 5 Fångad sida 6 Innehållsförteckning Rudolf sida 1 Welcome to New York sida 2 Mystiska tjejen sida 3 Rymlingen Rebecka sida 4 Passet sida 5 Fångad sida 6 Rudolf Nu ska jag berätta om Rudolf Rudenstam. Rudolf är 38 är

Läs mer

Tankar om. Foto: Bengt Nilsson. Döden Sorgen Den kristna tron

Tankar om. Foto: Bengt Nilsson. Döden Sorgen Den kristna tron Tankar om Foto: Bengt Nilsson Döden Sorgen Den kristna tron Sorgen - en process att ta fasta på. Något av det mest smärtsamma och svåra en människa går igenom är förlusten av en nära anhörig. Speciellt

Läs mer

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. VIGSELGUDSTJÄNST KLOCKRINGNING MUSIK SAMLINGSORD I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Inför Guds ansikte har vi samlats till vigsel mellan er, NN och NN. Vi är här för att be om Guds

Läs mer

Illustration Johan Egerkrans. Illustrationer: Johan Egerkrans. Prismagalaxen2_inlaga.indd 1 09-07-29 10.53.44

Illustration Johan Egerkrans. Illustrationer: Johan Egerkrans. Prismagalaxen2_inlaga.indd 1 09-07-29 10.53.44 pp på Novas arm och hon flämtade till ennes hud. Då hon höjde handen för att en upp, tittade på henne med sina sneda t Illustration - na er i nn tet n bt n nan STOFTÖDLA Bor på ökenplaneten Karech. Blir

Läs mer

Klimat, vad är det egentligen?

Klimat, vad är det egentligen? Klimat, vad är det egentligen? Kan man se klimatet, beröra, höra eller smaka på det? Nej, inte på riktigt. Men klimatet påverkar oss. Vi känner temperaturen, när det regnar, snöar och blåser. Men vad skiljer

Läs mer

Hon vågade inte lägga till, nu ses vi aldrig mer. Men aldrig någonsin hade det känts så skönt att han stängde dörren och gick.

Hon vågade inte lägga till, nu ses vi aldrig mer. Men aldrig någonsin hade det känts så skönt att han stängde dörren och gick. 6. Jamila kunde inte somna natten innan det var dags. Hon försökte ligga så still som möjligt, så Kamal inte skulle bli orolig och förstå att någonting var i görningen. Han skulle iväg på morgonen och

Läs mer

ELFTE K A P I T L E T OM VAD SOM H A N D E UTE I S K O G E N MEDAN B R U M M E L M A N SATT I N S T A N G D I VISTHUSBODEN

ELFTE K A P I T L E T OM VAD SOM H A N D E UTE I S K O G E N MEDAN B R U M M E L M A N SATT I N S T A N G D I VISTHUSBODEN ELFTE K A P I T L E T OM VAD SOM H A N D E UTE I S K O G E N MEDAN B R U M M E L M A N SATT I N S T A N G D I VISTHUSBODEN olycklig: - Oj oj oj, var bar min egen lilla snalla bjornpojke tagit vagen, sa

Läs mer

Fanny har precis kommit hem från skolan och ska till sången när hennes barnflicka säger att hon inte ska gå idag.

Fanny har precis kommit hem från skolan och ska till sången när hennes barnflicka säger att hon inte ska gå idag. Kap.1 Fanny är en bortskämd unge som alltid får som hon vill. Hon har en hund som heter Kalle. Han är en svart hjälpsam golden retriver som alltid vill kela eller leka. Fanny är det enda barnet. Hennes

Läs mer

9. Arbetsfyllt och strävsamt var Ditt liv Lugn och stilla blev din död.

9. Arbetsfyllt och strävsamt var Ditt liv Lugn och stilla blev din död. 1. Ack, huru litet veta vi när ödets timma slår ännu mindre anar vi vem kallelsen då får. 2. Ack, när så mycket skönt i varje åder Av skapelsen och livet sig förråder Hur skön då måste själva källan vara

Läs mer

Värme och väder. Solen värmer och skapar väder

Värme och väder. Solen värmer och skapar väder Värme och väder Solen värmer och skapar väder Värmeenergi Värme är en form av energi Värme är ett mått på hur mycket atomerna rör på sig. Ju varmare det är desto mer rör de sig. Värme får material att

Läs mer

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11)

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11) 5. Söndagen under året (år C) (10 februari 2013) Fiskfångsten: Följ mig! Tidsram: 20-25 minuter. Luk 5:1-11 Fiskfångsten. De första lärjungarna En gång när han stod vid Gennesaretsjön och folket trängde

Läs mer

Kom och tita! Världens enda indiska miniko. 50 cent titen.

Kom och tita! Världens enda indiska miniko. 50 cent titen. En ko i garderoben j! är jag här igen, Malin från Rukubacka. Det har hänt He Det en hel del sedan sist och isynnerhet den här sommaren då vi lärde känna en pianotant. Ingenting av det här skulle ha hänt

Läs mer

l á s z l ó v i l l á n y i ö v e r s ä t t n i n g o c h e f t e r o r d a v d a n i e l g u s t a f s s o n p e c h

l á s z l ó v i l l á n y i ö v e r s ä t t n i n g o c h e f t e r o r d a v d a n i e l g u s t a f s s o n p e c h under tiden l á s z l ó v i l l á n y i ö v e r s ä t t n i n g o c h e f t e r o r d a v d a n i e l g u s t a f s s o n p e c h h:ström Text & Kultur Skolgatan 41 903 27 Umeå forlag.hstrom.se forlag@hstrom.nu

Läs mer

Använd av Gud. Av: Johannes Djerf

Använd av Gud. Av: Johannes Djerf Använd av Gud Av: Johannes Djerf Under den här adventstiden så har vi talat om en sak. Guds angelägenhet att få komma nära ditt liv. Vi har talat om Jesus som sann konung och Gud, som kommer ridandes in

Läs mer

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM VÄLSIGNELSE AV ETT HEM Fetstil läser liturg, normal av alla, kursiv är instruktioner SAMLING Samlingen sker i hallen eller annan lämplig plats. Rökelse kan tändas och välsignat vatten bäras tillsammans

Läs mer

Ali, Sara och Allemansråttan. - En saga om allemansrätten

Ali, Sara och Allemansråttan. - En saga om allemansrätten Ali, Sara och Allemansråttan - En saga om allemansrätten Stiftelsen Håll Sverige Rent Juni 2014 Författare: Ann-Christin Björnfot, Håll Sverige Rent Illustrationer: Fia Sjögren Grafisk form: Ida Holmberg,

Läs mer

En mus är död. Den måste begravas. Hur gör man?

En mus är död. Den måste begravas. Hur gör man? En mus är död. Den måste begravas. Hur gör man? I kyrkan vet man hur begravningar går till! Ylva, Eleonora och Susanne har hand om Barnens kyrktimme i Gustaf Vasa kyrka i Stockholm. Det är den 17 april

Läs mer

Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland

Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland Filmer och diktamen Till detta häfte finns en internetsida. Där hittar du filmer om vokalerna. Du kan också träna diktamen. vokalprogrammet.weebly.com Titta

Läs mer

Var inte rädd, var inte rädd Jag är din vän, jag vill dig väl Var inte rädd, var inte rädd Jag är din vän, jag vill dig väl Var inte rädd

Var inte rädd, var inte rädd Jag är din vän, jag vill dig väl Var inte rädd, var inte rädd Jag är din vän, jag vill dig väl Var inte rädd Vill dig väl ciss A E H ciss A E H A (H E) ciss A (H E) E A H Var inte rädd Om du är för spinkig Eller om du är helt prickig Om du blivit retad Eller om du bara är ensam Var inte rädd Om du bär en slöja

Läs mer

Håriga öron är det bästa som finns!

Håriga öron är det bästa som finns! Håriga öron är det bästa som finns! Hej kompis! Visste du att alla har hår i öronen? Ja, du kanske trodde det bara var en och annan gammal farbror som har det, men sanningen är att vi alla har hår i örat.

Läs mer

1. Låt mig sitta på en sten i den mörka skog Låt mig vila mina vingar jag har flugit länge nog

1. Låt mig sitta på en sten i den mörka skog Låt mig vila mina vingar jag har flugit länge nog 1. Låt mig sitta på en sten i den mörka skog Låt mig vila mina vingar jag har flugit länge nog Hela natten har jag svävat mellan månljusa träd Och mitt hjärta bävar för förvandlingens väg Mina vänner ser

Läs mer

Soliga dagar. Kontakt Annika Palmgren Sofi Jonsevall 070-817 06 35 076-803 31 64. Boktips En bok om solen av Pernilla Stalfelt

Soliga dagar. Kontakt Annika Palmgren Sofi Jonsevall 070-817 06 35 076-803 31 64. Boktips En bok om solen av Pernilla Stalfelt Kontakt Annika Palmgren Sofi Jonsevall 070-817 06 35 076-803 31 64 annika.palmgren@fysik.lu.se Soliga dagar sofi.jonsevall@gavle.se www.fysik.org Boktips En bok om solen av Pernilla Stalfelt Ord och begrepp

Läs mer

Spot, röd, på pulserande hjärta. (violett sidoljus) Fade.

Spot, röd, på pulserande hjärta. (violett sidoljus) Fade. Publik på plats. Black. Följespot på två ansikten. (två teaterelever) Text: Tårene mine lager glade och triste blomster Jeg vanner med kirkeklokker Å drukne er som en spennende bok Jeg hörer stemmer fra

Läs mer

OM ATT VARA HUND. Jag heter faktiskt Brandy Brandt, är ärlig, snäll och talar sant. Jag är en hund av ädel sort med krullig päls och svansen kort.

OM ATT VARA HUND. Jag heter faktiskt Brandy Brandt, är ärlig, snäll och talar sant. Jag är en hund av ädel sort med krullig päls och svansen kort. 1 OM ATT VARA HUND Jag heter faktiskt Brandy Brandt, är ärlig, snäll och talar sant. Jag är en hund av ädel sort med krullig päls och svansen kort. H ar du någon gång undrat över hur det är att vara en

Läs mer

Sagan om räven del 2. Av Freja Fortier

Sagan om räven del 2. Av Freja Fortier Sagan om räven del 2 Av Freja Fortier Kapitel 1 Det var en kall morgon. Men luften var ändå ganska varm, som det ska vara på våren. Piff vaknade upp ur hennes djupa sömn. Bredvid henne låg hennes små ungar.

Läs mer

ska säga att kycklingen smakade bra, en kod, som om det var tolv år och lekte en

ska säga att kycklingen smakade bra, en kod, som om det var tolv år och lekte en När hjärtat har väntat Leendet från söndagen får henne att drömma sig bort. Hon kan fortfarande inte tro det. Snart är Åke där. Om igen rättar Berit till kuddarna i soffan. Listerna och dörrkarmarna skiner

Läs mer

Kapitel 3 ÖN. Ön jag bor på är ganska bergig. På vissa ställen är det slätter.

Kapitel 3 ÖN. Ön jag bor på är ganska bergig. På vissa ställen är det slätter. ÖN Kapitel 1 Jag heter sir Lincon och jag är en uppfinnare och en kapten. Jag är 42år gammal och jag föddes 1895 i Sverige. Jag har uppfunnit flygplanet, luftskeppet och robotfågeln. Mitt fartyg heter

Läs mer

Anna Sundberg Kunskapsökning Hösten 1995 Dagfolkhögskolan Trollhättan

Anna Sundberg Kunskapsökning Hösten 1995 Dagfolkhögskolan Trollhättan Anna Sundberg Kunskapsökning Hösten 1995 Dagfolkhögskolan Trollhättan INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING...3 SORGEN...4 VAD ÄR DÅ SORGEN OCH SORGEPROCESSEN?...4 SORGEN TAR SIN TID...5 SORGENS 4 STEG...5 SVÅRT

Läs mer

Billie: Avgång 9:42 till nya livet (del 1)

Billie: Avgång 9:42 till nya livet (del 1) LEKTIONER KRING LÄSNING Lektionsövningarna till textutdragen ur Sara Kadefors nya bok är gjorda av ZickZack Läsrummets författare, Pernilla Lundenmark och Anna Modigh. Billie: Avgång 9:42 till nya livet

Läs mer

Här kan du exklusivt läsa Lena Ollmarks manus: Flickan, kyrkan och ringen. Om du vågar

Här kan du exklusivt läsa Lena Ollmarks manus: Flickan, kyrkan och ringen. Om du vågar SPÖKET VALLONA SOM FILM OCH TV-SERIE Just nu pågår arbetet med att samla pengar för att göra film och tv-serie av Spökskeppet Vallona. I tv-versionen finns det plats för några extra specialskrivna spökhistorier

Läs mer