Gröna bilagan. Information till Lärarförbundets pensionärsmedlemmar Våren 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gröna bilagan. Information till Lärarförbundets pensionärsmedlemmar Våren 2010"

Transkript

1 Gröna bilagan Information till Lärarförbundets pensionärsmedlemmar Våren 2010 Till fjälls med ABC-bok och dragspel Helfrid Leijer var en äventyrlig kvinna som under lärarbristens dagar i början av 1920-talet tog anställning som nomadlärarinna. Hon älskade samebarnen, men livet uppe på fjället kunde också vara tungt och arbetsamt. En sak lär man sig som lärarinna i kåtaskola, och det är att ha tålamod!, skrev hon i sin dagbok. Sid 3 4 Lärarnas historia på internet och i arkiv Nu digitaliseras lärarnas historia. Den nya webbplatsen lararnashistoria.se är resultatet av ett stort projekt i syfte att levandegöra lärarnas historia på internet. För dig som hellre gräver i ett klassiskt arkiv finns även möjligheten att besöka TAM-Arkiv, som lämnat värdefulla bidrag till den nya webbplatsen. Sid 3 Efterlängtade seniorpedagoger Ingrid Söderman är seniorpedagog och stöttar elever i Hovjöskolans förberedelseklasser. Det känns mycket bra att få vara med och hjälpa till, säger hon. Sid 6-7 Resa till Kretas juveler Följ med på en höstresa tillsammans med andra pensionerade lärare i Lärarförbundet. Turen går till Grekland! Sid 6 1 Gröna bilagan våren 2010

2 »Vi vill delta i viktiga beslut«våren kommer så sakteliga. När man nästan gett upp hoppet om att än en gång få se snöfria backar kommer ett par ljumma dagar med sol, som äter snön och ett lätt regn som hjälper till med jobbet. I många av våra lokalavdelningar sjuder det av en härlig verksamhet riktad till alla våra pensionerade medlemmar. Det studeras i cirklar, praktiseras stavgång och företas resor av de mest skilda slag. Förhoppningsvis deltog ett stort antal av pensionärerna i de nyligen avklarade årsmötena. I en del avdelningar finns en pensionär som adjungerad ledamot av styrelsen. På några ställen har en pensionär en fullvärdig plats genom direktval. Vi får bli bättre på att nominera. En styrelses sammansättning skall spegla medlemskåren och den pensionerade gruppen är i många avdelningar ganska stor. Att ta till vara erfarenhet och kunskap var en gång motivet till att behålla medlemmarna även sedan de lämnat aktiv tjänst. Men om våra erfarenheter och kunskaper efterfrågas känns ibland tveksamt. I höst har förbundet kongress. Den stora pensionerade gruppen inbjuds att närvara med två representanter, dock utan rösträtt. Vi både kan och vill delta fullt ut i de viktiga beslut för framtiden, som en kongress har att ta ställning till. Vid den centrala ombudskonferensen väcktes frågan om återinförande av gemensamma resor. Vi gör ett försök tillsammans med Uddevalla lokalavdelning. Resan, som går till Kreta i Grekland, presenteras på annan plats. Ett samarbete på nordisk nivå finns sedan många år. Det sker bland annat i form av en pensionärskonferens som cirkulerar mellan länderna. I sommar äger den rum i Danmark. Nästa år är det Sveriges tur och förberedelserna är i full gång. Just nu tycks alla partier fjäska för oss pensionärer. Kanske kan det resultera i att skatten blir rättvis. Den som lever får se! Marianne Stensson ordförande i centrala pensionärskommittén Marianne Stensson är tidigare ordförande i Uddevalla lokalavdelning och ledamot i förbundsstyrelsen under Hon har också varit kretsordförande i Göteborgs och Bohus län för Sveriges Lärarförbund. Info/gröna bilagan Gröna bilagan är Lärarförbundets tidning för pensionerade medlemmar. Det här är Pensionärskommittén Den distribueras som en bilaga till Lärarnas tidning och kommer ut två gånger per år. Upplaga våren 2010: ex Manusstopp för nästa nummer är den 30 september Redaktion: Anna Norrby, Magnus Leijer, Mikael Johansson, Annica Pettersson, Marianne Stensson, Birgitta Wennerberg. Kontakta redaktionen: Mikael Johansson, Lärarförbundet, Box , Stockholm. Tel: , e-post: Lärarförbundets pensionärskommitté utses av förbundsstyrelsen. Tidigare var förbundsstyrelsens representant ordförande, men se dan 2008 utser kommittén en ordförande bland ledamöterna. Lärarförbundets pensionärskommitté verkar för att förbundets pensionärsmedlemmar erbjuds en bra verksamhet. Varje ledamot är kontakt person för medlemmar i olika län. Du kan se vilket län respektive ledamot ansvarar för i anslutning till namnen. På bilden från vänster: Ewa-May Hedenström (förbundsstyrelsens representant), Nils-Åke Åhlin (W, X), Marianne Stensson (ordförande, On, Pn, R), Ullabritta Valdemarsson (Skåne, L), Birgitta Wennerberg (AB, I, D, E), Magnus Leijer (BD, AC), Ingegerd Byström (Y, Z), Annica Pettersson (sekreterare från kansliet), Aina Rieslund (F, G, H, K), Lennart Johansson (S, T, U, C) och Gunilla Jägemalm (N, O, Os, Ps). Kontaktuppgifter finns på lararforbundet.se/pensionar 2 Gröna bilagan våren 2010

3 Lärarnas historia på internet I år öppnades en ny webbplats, lararnashistoria.se. Den är resultatet av ett projekt i syfte att levandegöra lärarnas historia på nätet. Webbplatsen lyfter fram olika aspekter på lärarkåren, dess framväxt och utveckling i Sverige, genom publicering av artiklar, bilder och arkivdokument från TAM-Arkiv. Webbplatsen har kommit till stånd genom ett samarbete mellan TAM- Arkiv, Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Svenska folkhögskolans lärarförbund och Stiftelsen SAF. Lärarorganisationerna och deras många föregångare har sina arkiv på TAM-Arkiv. Projektet har därigenom haft tillgång till ett mycket rikt källmaterial. Möt föregångarna En av arkivbildarna är Sveriges Allmänna Folkskollärarförening (SAF) som bildades 1880 med mottot att arbeta för den svenska folkskolans och folkbildningens höjande, för enhet och god anda inom lärarkåren och för förbättring av lärarnas ställning i allmänhet. På webbplatsen presenteras förgrundsgestalterna Emil Hammarlund, Fridtjuv Berg, Alfred Dahlin och Verner Rydén. Som exempel på deras insatser kan nämnas Fridtjuv Bergs skrift Folkskolan som bottenskola och att Emil Hammarlund och hans hustru Armanda startade Sveriges Folkskollärares Förlag, som utöver att ge ut en tidning till medlemmarna även gav ut tidningen Jultomten och startade Sagabiblioteket. Alfred Dahlin övertygade Selma Lagerlöf att skriva en geografibok för folkskolan. Resultatet blev Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige. SAF låg också bakom 1906 års stavningsreform, vilket innebar att formerna dt, hv och fv togs bort för att stavningen skulle bli mer ljudenlig. Detta och mycket mer finns att bekanta sig med på webbplatsen och i SAF:s arkiv. startade en verksamhet för småbarn. Ellen och Maria Moberg var de stora historiska förgrundsgestalterna. När Maria Moberg var 22 år öppnade hon med hjälp av sin syster Ellen en barnträdgård i sitt eget hem. Året var De var inspirerade av den tyske pedagogen Friedrich Fröbel. Några år senare startade systrarna Moberg folkbarnträdgården Fröbelstugan i Norrköping. För att förbättra kvaliteten i barnträdgårdarna grundade Ellen Moberg 1909 Fröbelinstitutet i Norrköping, en utbildning av barnträdgårdsledarinnor. En elev vid institutet skriver senare att Ellens lektioner voro en verklig upplevelse. De voro klara, djupa, enkla och praktiska på en gång. Tant Maria med bar nen var än då för mig det bästa av allt. Jag njöt, stormnjöt av att se och höra och lära. Ellen och Maria Moberg var tillsammans med Anna Warburg le d ande vid grundandet av Svenska Fröbelförbundet. Anna Warburg var under de första två åren Fröbelförbundets ordförande. Sedan tog Ellen Moberg över som ordförande i förbundet 1920 och fortsatte som sådan i 24 år. Speglar läraryrkets utveckling Man kan säga att folkskolan som bottenskola, det vill säga införande av grundskolan, var den stora utbildningspolitiska frågan under första delen av 1900-talet. Sedan kom den senare delen av förra seklet och början av 2000-talet att utgöras av den stora först socialpolitiska och senare utbildningspolitiska reform en om en förskola för alla barn. Detta speglas också i det publicerade materialet. Webbplatsen kommer för hopp ningsvis att locka till för djupade studier om skolans och läraryrkets utveckling. Solweig Eklund Gör ett besök på lararnashistoria.se Förskollärarnas historia På webbplatsen finns det också mycket material om förskollärarnas historia. Kring sekelskiftet fanns väldigt lite verksamhet som kan betraktas som föregångare till dagens förskolor. Det var inte ovanligt att förskollärarnas föregångare själva TAM-Arkiv i Bromma är en viktig källa för den nya webbplatsen lararnashistoria.se. Alla intresserade är välkomna att även besöka arkivet och forska. Lärarförbundets pensionärskommitté gjorde ett studiebesök där i vintras. Gröna bilagan våren

4 Skolkåtan i Dödesskog. När det blåser så man tror att hela kåtan med ungar och böcker och bohag ska ge sig iväg över Dödesfjäll har vi dörren igenbunden. Annars far den upp med ett vinande och kastar skyar av aska och över oss. Röken ligger efter golvet så ögonen rinner och svider. Det gäller att ha tålamod, skrev Helfrid. Helfrid vigde sitt liv åt kåtaskolan Här sjunger eleverna till tonerna av Helfrids Leijers Min faster Helfrid Leijer var nomadlärarinna i en kåtaskola. Det var 1920-tal när hennes yrkesliv tog en strapatsrik vändning och hon drog till norra Norge för att undervisa samebarn. Dagböcker och de hundratals bilder hon tog med sin lådkamera ger inblick i ett unikt yrkesliv. Helfrid från Herrljunga kikar fram ur sin kåta i Devvdesvuopmi. Här satt hon ofta om natten och såg solen färga fjällen i blått, lila, rosa och guld, medan hon läste Peer Gynt. Samebarnen undervisades i skolkåtor på fjället från mitten av juni till mitten av september. Lärarens språk var svenska och barnens lapska, som det hette då. Än i dag finns rester av förråd kvar på platsen där samebyn Lainiovouma bodde sommartid på 1920-talet. Helfrids skolkåta och bostadskåta var belägna i Devvdesvuopmi i Målselvs kommun i norra Norge. Hon hade i början av juni rest till Tromsö med Hurtigruten. Därifrån fortsatte hon i sydlig riktning med en ångare till Målselv. Där mötte en rutebil som gick upp i fjälldalen till Gamnes, där en same från familj en Orpus mötte henne. Han visade henne vägen till samelägret som låg mer än 10 km bort. Levde med samebyn Här och var fanns det snö. Hennes skolkåta låg i Dödesskog (det norska namnet var inte uppmuntrande precis) där samebyn Lainiovuoma hade sitt sommarbetesland i Devvdesvuopmi, det samiska namnet. Där bodde cirka 300 människor. På vintern bodde de i Idivuoma nära Karesuando. 4 Gröna bilagan våren 2010

5 högljudda enradiga durspel. Året var Matematiklektion i det fria med utsikt över Dödesvatn i fjärran. Bruset från Dödesjokken hördes till boplatsen, som inte låg långt från svenska gränsen och Treriksröset. Gymnastik stod också på schemat. Barnens familjer var renskötande samer. Sedan bilderna togs har samebyns betesland krympt med tre fjärdedelar. Helfrid var då i 30- årsåldern. Hon var född i Herrljunga, från början obehörig, men med flera års erfarenhet från svenska skolor i verklig glesbygd från Jämtland och norrut. Ont om material Griffeltavlan var den viktigaste utrustningen. Skolmaterial i övrigt var det ont om. Hon hade en get och en av samebyns hundar gjorde henne ofta sällskap. Kontakten med samebyn, som under denna tid slagit läger med sina kåtor i närheten, var god. Mammorna var ofta på besök. Framemot hösten var det mörkt några timmar på natten och vid ett tillfälle, när det var oroligt utanför tältet kom hunden och sov över hos henne. Den natten var hon rädd. Kan det ha varit en björn? Vägen till den norska bebyggelsen var flera mil lång. Helfrid blev trogen sameskolan. Hon arbetade till sin pension i nomadskolorna i Skarvsjöby som ligger strax utanför Storuman och därefter, när den lades ner, i Tärnaby. Efter sin pension arbetade hon i Änge väster om Östersund i Jämtland. Hon älskade sina samebarn och Lappland. Magnus Leijer En morgon då klockan ringer in. Varje eftermiddag gick Helfrid runt i kåtorna med sin anteckningsbok. Allt för att lära sig vad föremålen i ABC-boken hette på samiska. Gröna bilagan våren

6 Foto: Irina Jurinac Målning i Knossos. Kretas juveler Välkommen att delta i en gruppresa till Kreta! Avresa sker den 24 september från Arlanda, Landvetter och Sturup. Ur programmet: Knossos, Det gömda Kreta, Akrotiri öns heliga berg. I priset på kr ingår: Flyg t/r Chania, mat på flyget, transfer, 7 nätter på Sirios Village, halvpension 7 dagar, 4 utflykter inkl. lunch eller middag. Arrangör: Solresor För anmälan och mer information: Marianne Stensson, , Nyfiken på Monte Rojo? Pensionärskommittén får ofta frågor om förbundets lägenheter på Monte Rojo i San Augustin, Gran Canaria. Så här berättar en medlem som varit där: Lägenheterna är välutrustade för självhushåll och de som bemannar receptionen är mycket tillmötesgående. I anslutning till receptionen finns det en servicebutik. Till köpcentrum är det 7-8 minuters gångväg och hemvägen lutar uppför. Pool finns, men föredrar man att bada i havet får man räkna med 10 minuters gångväg. Svenska tidningar kan man läsa hos Svenska Kyrkan. Skandinaviska klubben har ett utbud av föreläsningar, utflykter och andra aktiviteter. Restauranger och serveringar finns på många ställen. Andra packar egen matsäck och går långa promenader i omgivningen. Aina Rieslund Uppskattar varandra. De pensionerade lärarna Marianne Oravecz, Ingrid Söderman och Birgitta Jacobsson stöttar elever i Hovjöskolans förberedelseklasser. Tillbaka som seniorpedagog Christer Romilson insåg en gång vikten av att lärarpensionärernas kompetens och erfarenhet stannade kvar i Lärarförbundet för att på något sätt kunna utnyttjas även i fortsättningen. Birgitta Jacobsson och hennes kollegor i Södertälje är ett strålande exempel på att tanken var rätt tänkt. Kunskapen har jag kvar och jag delar med mig hur mycket som helst och det är så roligt, säger Birgitta Jacobsson. Hon är tillsammans med två kollegor, Mariann Oravecz speciallärare samt Ingrid Söderman lågstadielärare inom vuxenutbildningen, en förmiddag varje vecka i Hovsjöskolans förberedelseklasser. I dessa Pensionärsombudens roll i fokus på konferens klasser, med elever från årskurs 6 till 9, ska eleverna få de grundläggande kunskaperna i svenska innan de slussas ut i en normalklass. Känner glädje Eleverna kommer från en rad olika länder, har helt skilda kunskaper med sig och vill ha svar på många frågor. Seniorpedagogerna får verk Den 7-8 oktober 2009 arrangerade pensionärskommittén den fjärde konferensen för pensionärsombud i Lärarförbundet. De kom från Överkalix i norr till Lund i söder och samlades i Lärarnas Hus på Stora Essingen i Stockholm. Syftet var att utbyta tankar och stärkas i sin ombudsroll. Konferensen inleddes med att Solveig Paulsson kort berättade om Stiftelsen Sveriges allmänna folkskollärarförenings fonders (SAF:s) historia, som en introduktion till visningarna av SAF:s samling av historiska böcker, skrifter och dokument samt den konst som inryms i huset. Dagarna ägnades till stor del också åt grupparbeten utifrån fem frågeställningar rörande ombudens roll 6 Gröna bilagan våren 2010

7 En minnesrik resa Pensionärsföreningen i Uddevalla gav sig en vacker augustimorgon iväg på en upplevelseresa till Dalarna. Belöningen är mycket glädje och att det känns bra att få vara med och hjälpa till. en efterlängtad resurs ligen känna glädjen av att återigen vara med och förmedla kunskaper samt gemensamt med eleverna finna svar på deras frågor. Av erfarenhet vet jag att vi kan göra mycket mer för eleverna än vi gör. Att det inte blir gjort har många orsaker, bland annat ekonomiska. Det finns ett behov och det känns mycket bra att få vara med och hjälpa till, säger Ingrid Söderman. Fler behövs Seniorpedagogerna kom som en överraskning med starkt engagemang och stor entusiasm, enligt Åsa Ågren, och förväntningar. Första dagen avslutades med en gemensam middag i Lärarnas Hus med god mat och allsång. Dag två höll professor Henning Johansson från Karlstad ett intressant och inspirerande föredrag i ämnet Kunskap i skolan. Vid en avslutande redovisning av grupparbetena diskuterades också hur pensionerade medlemmarnas inflytande i förbundet kan stärkas. Bli ombud. Alltid kul att träffa bekanta när pensionärskommittén ordnar konferens. mentor för förberedelseklasserna. De är helt fantastiska, säger hon. Visst får jag höra att du som arbetat fackligt ska se till att skolan tar fram resurser men skolan kan inte det idag. Vi vet också att det behövs fler seniorer, med orken och kunskaperna, som vill göra en insats, säger Birgitta Jacobsson. Nu finns seniorpedagogerna även på Brunnsängsskolan i Södertälje. Förhoppningsvis blir det f ler lärarpensionärer som vill haka på både i vår kommun och i övriga kommuner. Birgitta Wennerberg Resan varade i tre dagar med övernattningar i Mora, där en del av oss besökte Zorngården och andra Vasaloppsmuseet. Vi hann även med en promenad längst den vackra Siljan i solnedgången, innan middagen på hotellet. Måltiden kompletterades med trevlig underhållning, då några av deltagarna spelade och sjöng. Morgonen därpå inledde vi vår färd runt Siljans stränder. Vi besökte Rättvik med Gärdebyn och den fina utsiktsplatsen, vidare över till Tällberg och Leksand. På Björkberget fikade, och fortsatte sedan till Sollerön där vi besökte kyrkan med den unika altartavlan. Överväldigande miljö Höjdpunkten på resan var en konsert i Dalhalla. Vi såg till att vara ordentligt rustade med varma kläder i flera lager och regnkläder ytterst. Ja, till och med en svart sopsäck runt skorna, tack vare vår chaufförs förslag. I det gam la kalkbrottet var synen överväldigande: de gråskiftande väggarna, den lilla smaragdgröna sjön och den stora scenen. Kvällens föreställning av Trollflöjten var färgstark och välklingande. Akustiken var unik och trots idogt regnande under hela föreställningen var allas kommentarer: Vilken kväll!, Överväldigande!, Ett minne för livet!. Dagen därpå lämnade vi Dalarna med många nya minnen i bagaget. På vägen söderut stannade vi i Nusnäs och såg hur man tillverkar dalahästar. En underbar resa! Vi gör gärna om den. Ulla Källström Gröna bilagan våren

8 Förändringar för dig som omfattas av PA-KL eller PA 74 Pensionen minskar i år här är skälen Du som har en kollektivavtalad pension från en statlig eller kommunal anställning enligt äldre pensionsavtal, kommer att påverkas av att den allmänna pensionen minskar under Detta gäller dig som omfattas av bruttopensionsavtal, det vill säga PA-KL för kommunalt anställda och PA 74 för statligt anställda, kyrkomusiker och lärare med statligt reglerade anställningsvillkor: Lärare med statlig anställning eller statligt reglerade anställningsvillkor som gått i pension senast (PA 74). Lärare med kommunal anställning som är födda före 1938 eller gått i pension senast (PA-KL). Så fungerar bruttopensionssystem PA-KL och PA 74 är så kallade bruttopensionsplaner. Det innebär att din totala pension räknas fram utifrån den lön du hade vid pensioneringen. Bruttopensionen samordnas sedan med din allmänna pension, vilket innebär att din allmänna pension subtraheras från den totala pensionen som räknats ut enligt PA-KL eller PA 74. Skillnaden mellan total pension och allmän pension betalas ut som kollektivavtalad pension. Bruttopensio nen enligt PA-KL och PA 74 räknas upp varje år med prisbasbeloppets förändring, att pensionen höjs i takt med prisutvecklingen i samhället. Den nya allmänna pensionen För ungefär tio år sedan genomfördes stora förändringar i den allmänna pensionen. Den började räknas upp genom att följa inkomstutvecklingen i samhället i stället för prisutvecklingen, förutsatt att pengarna i systemet räcker. Om de inte räcker, går den så kallade bromsen in, vilket innebär att pensionerna bara räknas upp så mycket som pengarna räcker till. Det är detta som händer 2010, då pensionerna faktiskt till och med minskar med cirka tre procent. Samspel mellan bruttopensionssystem och den nya allmänna pensionen I och med att den allmänna pensionen började räknas upp med inkomstutvecklingen uppstod en situation där den kollektivavtalade pensionen enligt PA-KL och PA 74 på sikt riskerade att bli noll kronor för många pensionärer. Detta eftersom den totala pensionen enligt PA- KL och PA 74 bara räknas upp med prisutvecklingen, och den allmänna pensionen (som ju ska subtraheras från den totala pensionen) följer inkomstutvecklingen. Inkomstutvecklingen har sedan den nya allmänna pensionen infördes varit högre än prisutvecklingen. För att undvika att en mängd pensionärer fick sin kollektivavtalade pension urholkad av förändringar i den allmänna pensionen, kom parterna överens om att göra en alternativ beräkning av den kollektivavtalade pensionen enligt PA-KL och PA 74. Under senare år har alltså två beräkningar gjorts av din pension, och den för dig mest gynnsamma har tillämpats. Vad händer med bruttopensionen 2010? Under 2010 kommer de två beräkningarna att göras för dig precis som vanligt, och du får pension enligt den beräkning som är mest förmånlig för dig. Det kan innebära att din kollektivavtalade pension minskar något under 2010, eftersom en del av den ökning utöver de ursprungliga bestämmelserna i pensionsavtalet du fått sedan några år, inte betalas ut för I takt med att den allmänna pensionen åter börjar öka de närmaste åren, kommer dock även din kollektivavtalade bruttopension att börja räknas upp igen. Så hittar du oss på webben! På Lärarförbundets webbplats lararforbundet.se hittar du information för pensionerade medlemmar. Skriv in adressen Under den stora bilden i topp på startsidan står det Lärare. Håll muspekaren över ordet Lärare så rullar en lista med ett antal rubriker ned. För musen nedåt längs den utfällda listan till raden där det står Pensionerad lärare. Klicka. Nu har du nått sidorna för oss som är pensionerade medlemmar i Lärarförbundet. Här har vi information som kan vara intressant för dig som är pensionär, exempelvis medlemserbjudanden, lokala aktiviteter och fakta om vad som gäller för dig som vikarierar. Du kan också läsa tidigare nummer av Gröna bilagan. Det finns även en genväg: Hör gärna av dig till om du har frågor eller synpunkter på webbplatsen. 8 Gröna bilagan våren 2010

Nell 5A Ht-15. Kapitel 1 Drakägget

Nell 5A Ht-15. Kapitel 1 Drakägget 1 Kapitel 1 Drakägget Jag vaknade på morgonen. Fåglarna kvittrade och solen lyste. Jag gick ut ur den trasiga fula dörren. Idag var det en vacker dag på gården. Jag satte mig på gräset vid min syster.

Läs mer

När luciatåget tågar ut från Lila så fikar vi på respektive avdelning, på lussebullar och pepparkakor som era barn bakat tillsammans!

När luciatåget tågar ut från Lila så fikar vi på respektive avdelning, på lussebullar och pepparkakor som era barn bakat tillsammans! Nu väntar Lucia och julen står för vår dörr! Ni är varmt välkomna att fira lucia hos med oss fredagen den 12 dec. Vi tänker att alla som vill får vara luciaklädda (lämna kläderna redan på morgonen märkta)

Läs mer

Erbjudande till medlemmarna i Mölndals Golfklubb med vänner och bekanta och alla andra som åkt med oss de senaste åren till Spanien!

Erbjudande till medlemmarna i Mölndals Golfklubb med vänner och bekanta och alla andra som åkt med oss de senaste åren till Spanien! Åk med på golfresa till Benidorm och Alicante i Spanien hösten 2012! (OBS: Nytt program avresa en dag senare än vad tidigare meddelats flygresenärer flyger nu med Norwegian Air Shuttle direkt Göteborg-Alicante

Läs mer

HÄLSORESA MED YOGA TILL SITGES 18-25 OKTOBER 2016

HÄLSORESA MED YOGA TILL SITGES 18-25 OKTOBER 2016 HÄLSORESA MED YOGA TILL SITGES 18-25 OKTOBER 2016 Återhämtningsresa med Lise och Anna en härlig och inspirerande resa som passar både vana yogautövare och nybörjare. Tillsammans med Anna Hallén och Lise

Läs mer

Runt sjön Lago Nahuel Huapi

Runt sjön Lago Nahuel Huapi Runt sjön Lago Nahuel Huapi Villa la Angostura är en liten turistort på Lago Nahuel Huapi s norra strand. På riktig spanska uttalas Villa vijja, men här uttalas det vicha. Vi kom dit på nyårsdagen vid

Läs mer

Resa till Dalarna. 8-11 augusti 2016

Resa till Dalarna. 8-11 augusti 2016 Resa till Dalarna 8-11 augusti 2016 8 augusti - måndag Resan startar från hemorten på morgonen och färden går upp till rastplatsen Väst Göte, vid Vättern norr om Bankeryd, där vi gör uppehåll, då det blir

Läs mer

NYHETSBREV REGION MÄLARDALEN

NYHETSBREV REGION MÄLARDALEN NYHETSBREV REGION MÄLARDALEN Nr 9 November 2015 HEJ! Vintern närmar sig och vi har fått en liten försmak på kylan. Detta nyhetsbrev innehåller mycket matnyttig information och jag vill framförallt tacka

Läs mer

Island är ett land som lämnar sina turister alltjämt förvånade och förundrade, hänförda och förtrollade.

Island är ett land som lämnar sina turister alltjämt förvånade och förundrade, hänförda och förtrollade. ISLANDSRESA ISLAND ETT SAGOLIKT LANDSKAP Island är ett land som lämnar sina turister alltjämt förvånade och förundrade, hänförda och förtrollade. Än i dag syns spåren tydligt efter hur naturen har format

Läs mer

The Spirit of real Crete!!

The Spirit of real Crete!! The Spirit of real Crete!! Dag 1 Dag 2 Avgång från Malmö/sturup Airport den 26 maj-2016 kl. 16,40 med ankomst Chania flygplats kl. 20,55 Transfer till Sunny Bay Hotel, Kissamos på Västra Kreta för incheckning.

Läs mer

KENTAURS LÄSARRESA DOMINIKANSKA REPUBLIKEN 1-8/3-2014

KENTAURS LÄSARRESA DOMINIKANSKA REPUBLIKEN 1-8/3-2014 KENTAURS LÄSARRESA DOMINIKANSKA REPUBLIKEN 1-8/3-2014 Alla ryttares och hästälskares dröm besannas på denna resa Galoppera i vattenbrynet omgiven av vita stränder och turkosa dyningar som rullar in. Detta

Läs mer

Akvarellkurs på Golden Club Cabanas i södra Portugal. Landskapsmåleri i akvarell

Akvarellkurs på Golden Club Cabanas i södra Portugal. Landskapsmåleri i akvarell Akvarellkurs på Golden Club Cabanas i södra Portugal Landskapsmåleri i akvarell Kurserna utgår från det klassiska landskapsmåleriet och går mot det mer förenklade och abstrakta gestaltandet av landskapet

Läs mer

Akvarellkurs på Golden Club Cabanas, Portugal 2015. Landskapsmåleri i akvarell

Akvarellkurs på Golden Club Cabanas, Portugal 2015. Landskapsmåleri i akvarell Akvarellkurs på Golden Club Cabanas, Portugal 2015 Landskapsmåleri i akvarell Kursen utgår från det klassiska landskapsmåleriet och går mot det mer förenklade och abstrakta gestaltandet av landskapet och

Läs mer

Sommarvecka med Yoga i Nerja 9-16 Juni

Sommarvecka med Yoga i Nerja 9-16 Juni Sommarvecka med Yoga i Nerja 9-16 Juni Har glädjen att kunna erbjuda en en vecka med YOGA på din resa till vackra Nerja vid Medelhavets strand, Costa del sol, Malaga, Andalusien. Den 9-16 juni 2014 med

Läs mer

Solsäkra din höst med en Yogavecka i vackra, soliga Nerja 9-16/9 2014

Solsäkra din höst med en Yogavecka i vackra, soliga Nerja 9-16/9 2014 Solsäkra din höst med en Yogavecka i vackra, soliga Nerja 9-16/9 2014 Har glädjen att kunna erbjuda en en vecka med YOGA på din resa till vackra Nerja vid Medelhavets strand, Costa del sol, Malaga, Andalusien.

Läs mer

Yogavecka i solen i Nerja 9-16 April 2015

Yogavecka i solen i Nerja 9-16 April 2015 Låt sommaren börja redan i april med en Yogavecka i solen i Nerja 9-16 April 2015 Har glädjen att kunna erbjuda en yogakurs på din resa till vackra Nerja vid Medelhavets strand, Costa del sol, Malaga,

Läs mer

Scandinavian training camp 21-28/4 2007.

Scandinavian training camp 21-28/4 2007. Scandinavian training camp 21-28/4 2007. Inspirerade av Christians historier var vi några som på bussen till Lidingöloppet bestämde oss för att också prova på att åka på träningsläger till Portugal. Här

Läs mer

Resa till Lofoten med SPF Seniorerna 485 Björken 28 maj 1 juni 2015

Resa till Lofoten med SPF Seniorerna 485 Björken 28 maj 1 juni 2015 Resa till Lofoten med SPF Seniorerna 485 Björken 28 maj 1 juni 2015 28 maj Solen skiner från en klarblå himmel denna morgon när 47 förväntansfulla medlemmar ska ge sig ut på resa till Lofoten med Högbergs

Läs mer

Nr.3 Juli 2014. En vacker dag högst upp i huset på Solbacken, utsikt mot Lulsundsberget

Nr.3 Juli 2014. En vacker dag högst upp i huset på Solbacken, utsikt mot Lulsundsberget Nr.3 Juli 2014 En vacker dag högst upp i huset på Solbacken, utsikt mot Lulsundsberget Nu har redan maj och junimånad passerat och vi är mitt inne i den härliga sommaren. Vädret har varit varierande med

Läs mer

Norgeresa med Hurtigrutten till Lofoten och på Motorcykel hem till Karlstad 2015-06-27 2015-07-07

Norgeresa med Hurtigrutten till Lofoten och på Motorcykel hem till Karlstad 2015-06-27 2015-07-07 Norgeresa med Hurtigrutten till Lofoten och på Motorcykel hem till Karlstad 2015-06-27 2015-07-07 27 Juni Första stopp i Årjäng, fint väder. 13:20 Nu är vi i Kongsberg, mat dags det är 23 grader varmt

Läs mer

Tjuvstarta sommaren 2016 med en härlig yogavecka i Nerja 9-16 april

Tjuvstarta sommaren 2016 med en härlig yogavecka i Nerja 9-16 april Tjuvstarta sommaren 2016 med en härlig yogavecka i Nerja 9-16 april Har glädjen att kunna erbjuda en yogakurs på din resa till vackra Nerja vid Medelhavets strand, Costa del sol, Andalusien. Den 9-16 april

Läs mer

Vi var totalt 36 personer som mött upp, och det är alltid trevligt att möta våra norska vänner igen.

Vi var totalt 36 personer som mött upp, och det är alltid trevligt att möta våra norska vänner igen. 2013 Vi var totalt 36 personer som mött upp, och det är alltid trevligt att möta våra norska vänner igen. Fredagen den 13 september bjöd på solsken, då Gunilla, Eivor, Hjördis och Agneta blev hämtade av

Läs mer

LISAS DAGBOK när autismen tar över. Thomas Filipsson

LISAS DAGBOK när autismen tar över. Thomas Filipsson LISAS DAGBOK när autismen tar över Thomas Filipsson Barnläkaren var tydlig och korrekt Det är något som inte stämmer. Orden är hämtade från den 8 maj 1995. På avdelning 15 på Vrinnevisjukhuset i Norrköping.

Läs mer

Besök i Norrrköpings konstmuseum

Besök i Norrrköpings konstmuseum ÅRSKALENDER 2011 1 Besök i Norrrköpings konstmuseum Den 13 april besökte vi Norrköpings Konstmuseum, som visade en utställning av konstnären Karl Axel Pehrson Med naturen som utgångspunkt kombinerat med

Läs mer

Brukarträff 14-4-2010

Brukarträff 14-4-2010 Brukarträff 14-4-2010 Plats: Holiday Club, Åre Deltagare: 1. Anna Lindegren, Mica 2. Anders Edström, Fritid och rekreation 3. Rob Andersson, Boende Område Brunflo/Torvalla 4. Ia Linusson, RSMH 5. Anna

Läs mer

Klubb-Nytt november 2015

Klubb-Nytt november 2015 Klubb-Nytt november 2015 Några rader från vår ordförande Löven gulnar och faller av från träden och själva har vi börjat förbereda husbilen för vintervila. Det kan den behöva, efter att i två veckor ha

Läs mer

ANNA OCH EMIL GILLAR BILAR

ANNA OCH EMIL GILLAR BILAR ANNA OCH EMIL GILLAR BILAR Båda är bilintresserade. Anna Haag kunde så mycket om bilar när hon och Emil Jönsson började hålla ihop att han trodde att hon tjuvtränat för att imponera på honom. Det brittiska

Läs mer

Sju små sagor. i urval av Annika Lundeberg

Sju små sagor. i urval av Annika Lundeberg Lilla Sju små sagor i urval av Annika Lundeberg Bockarna Bruse Med bilder av Christina Alvner Det var en gång tre bockar, som skulle gå till sätern och äta sig feta och alla tre hette de Bruse. Vägen till

Läs mer

Gabriella. Innerhållsförteckning

Gabriella. Innerhållsförteckning Innerhållsförteckning Kapitel,1 Gabriella Sid,1 Kapitel,2 Bion Sid,2 Kapitel,3 Smyckesbutiken Sid,3 Kapitel,4 Tjuven Sid,4 Kapitel,5 Selma Sid,5 Kapitel,6 Hamnen Sid,6 Kap,1 Gabriella Hej jag heter Gabriella

Läs mer

Elevuppgifter till Spöket i trädgården. Frågor. Kap. 1

Elevuppgifter till Spöket i trädgården. Frågor. Kap. 1 Elevuppgifter till Spöket i trädgården Frågor Kap. 1 1. Varför vaknade Maja mitt i natten? 2. Berätta om när du vaknade mitt i natten. Varför vaknade du? Vad tänkte du? Vad gjorde du? Kap 2 1. Varför valde

Läs mer

Förläng våren med en ALLA KAN VECKA Yoga & Sång i Nerja 9-16 April 2014

Förläng våren med en ALLA KAN VECKA Yoga & Sång i Nerja 9-16 April 2014 Förläng våren med en ALLA KAN VECKA Yoga & Sång i Nerja 9-16 April 2014 Nu är det möjligt! För Alla som vill! Har vi glädjen att kunna erbjuda en yogakurs kombinerat med Alla kan sjunga på din resa till

Läs mer

Välkomna till sommaren 2014

Välkomna till sommaren 2014 L L Välkomna till sommaren 2014 Tjäna på att resa! Bunkra sommar och sol i Heiligenhafen Konferens All Inclusive 7 golfbanor på 7 dagar Ullared med tjejgänget! L Välkommen till oss och vårt trevliga utbud

Läs mer

Inga hinder bara möjligheter. Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg

Inga hinder bara möjligheter. Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg Inga hinder bara möjligheter Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg Inga hinder bara möjligheter Eller? Du kan göra nästan allt det där som alla andra i din ålder tycker om att göra

Läs mer

MIN FÖRSTA FLORA Ängens blommor. Text: Sölvi Vatn Foto: Torbjörn Skogedal

MIN FÖRSTA FLORA Ängens blommor. Text: Sölvi Vatn Foto: Torbjörn Skogedal MIN FÖRSTA FLORA Ängens blommor Text: Sölvi Vatn Foto: Torbjörn Skogedal Lindskog Förlag Tack till alla ängar och hagar som ständigt välkomnade oss med sin blomsterprakt. Tack till kossan Rosa och alla

Läs mer

Inga hinder bara möjligheter. Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg

Inga hinder bara möjligheter. Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg Inga hinder bara möjligheter Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg Inga hinder bara möjligheter Eller? Du kan göra nästan allt det där som alla andra i din ålder tycker om att göra

Läs mer

Förläng våren med en Yogavecka i vackra Nerja 9-16 April 2014

Förläng våren med en Yogavecka i vackra Nerja 9-16 April 2014 Förläng våren med en Yogavecka i vackra Nerja 9-16 April 2014 Har glädjen att kunna erbjuda en yogakurs kombinerat med Alla kan sjunga på din resa till vackra Nerja vid Medelhavets strand, Costa del sol,

Läs mer

Yoga- och vandringsresa till Costa Blanca 3-10 februari 2013. Dag 1- ankomst

Yoga- och vandringsresa till Costa Blanca 3-10 februari 2013. Dag 1- ankomst Yoga- och vandringsresa till Costa Blanca 3-10 februari 2013 Dag 1- ankomst 15.45 Avresa från Arlanda 19.40 Ankomst till Alicante Transfer tlll hotellet - incheckning 21.00 Lätt middag på hotellet Information

Läs mer

Rödluvan Med bilder av Mati Lepp

Rödluvan Med bilder av Mati Lepp Rödluvan Med bilder av Mati Lepp Det var en gång en liten flicka som var så söt och rar att alla människor tyckte om henne. Den som älskade henne allra mest var hennes gamla mormor. Alltid när hon kom

Läs mer

En resa till landet ANNORLUNDA.

En resa till landet ANNORLUNDA. En resa till landet ANNORLUNDA. 26 medlemmar av SPF Borlänge har nyligen företagit en 5-dagars resa till Island. Avresa en söndag morgon i maj med buss från Borlänge till Hofors där medlemmar av PRO på

Läs mer

Rättspsykiatrisk omvårdnadskonferens

Rättspsykiatrisk omvårdnadskonferens Rättspsykiatrisk omvårdnadskonferens Stockholm 15 16 november 2007 Utvärdering Motsvarade konferensen 1-10 dina förväntningar? 0 ---------------------------------------------/-------- ------------10 Sammanfattning

Läs mer

TUFFA TRÄNINGSPASS SOL GOD MAT MARBELLA SPANIEN - APRIL 2016

TUFFA TRÄNINGSPASS SOL GOD MAT MARBELLA SPANIEN - APRIL 2016 Toughest OCR camp TUFFA TRÄNINGSPASS SOL GOD MAT MARBELLA SPANIEN - APRIL 2016 Vi vill skapa träningsresor som utvecklar dig på många sätt! Du skall komma hem som dig själv men starkare både fysiskt och

Läs mer

Utvärdering. Hur nöjd är du med dagen som helhet?

Utvärdering. Hur nöjd är du med dagen som helhet? Utvärdering Hur är du med dagen som helhet? miss B. 2 4 12,1 C. 3 19 57,6 10 30,3 Total 33 100 97,1% (33/34) Bra ordnat trots sista-minuten-återbud Familjeverkstaden blev inställd pga sjukdom Det blev

Läs mer

Österrike, Alpendorf Avresa 1: 27 feb - 8 mars 2015 Avresa 2: 13-22 mars 2015

Österrike, Alpendorf Avresa 1: 27 feb - 8 mars 2015 Avresa 2: 13-22 mars 2015 Österrike, Alpendorf Avresa 1: 27 feb - 8 mars 2015 Avresa 2: 13-22 mars 2015 Upplev underbar skidåkning i Alperna 10 dagar Följ med på årets skidresa till fantastiska Alpendorf- St. Johann i Österrike.

Läs mer

F d försvarsdirektörers besök på Gotland onsdagen den 9 fredagen den 11 september 2009, rapport 2

F d försvarsdirektörers besök på Gotland onsdagen den 9 fredagen den 11 september 2009, rapport 2 F d försvarsdirektörers besök på Gotland onsdagen den 9 fredagen den 11 september 2009, rapport 2 Onsdagen den 9 september Rundvandringen i Visby fotsätter. Här bjuder guiden Lars Bäckman inte bara på

Läs mer

Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer

Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer 2009-04-16 Sid: 1 (7) Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer Det var en gång en kanin som hette Kalle. Han bodde på en grön äng vid en skog, tillsammans med en massa andra kaniner. Kalle hade

Läs mer

KONFERENSRESA BERGAMO

KONFERENSRESA BERGAMO KONFERENSRESA BERGAMO UPPLEV VACKRA BERGAMO Den italienska staden Bergamo är en vacker stad belägen i utkanten av Alperna. Staden ligger i regionen Lombardien i norra Italien. Denna vackra stad är delad

Läs mer

Solsäkra din höst med en Yogavecka i vackra, soliga Nerja 9-16/9.

Solsäkra din höst med en Yogavecka i vackra, soliga Nerja 9-16/9. Solsäkra din höst med en Yogavecka i vackra, soliga Nerja 9-16/9. Har glädjen att kunna erbjuda en yogaresa till vackra Nerja vid Medelhavets strand, Costa del sol, Malaga, Andalusien. Den 9-16 september

Läs mer

Utbyte med ungdomsorganisationer i Finska Karelen. Av Förbundet Skog och Ungdom med projektpengar från Stiftelsen Konung Gustaf V:s 90-årsfond

Utbyte med ungdomsorganisationer i Finska Karelen. Av Förbundet Skog och Ungdom med projektpengar från Stiftelsen Konung Gustaf V:s 90-årsfond Utbyte med ungdomsorganisationer i Finska Karelen Av Förbundet Skog och Ungdom med projektpengar från Stiftelsen Konung Gustaf V:s 90-årsfond Här kommer en rapport från vår studieresa vi gjorde med syfte

Läs mer

Starta sommaren redan 9-16 maj 2017 med en härlig yogavecka i Nerja

Starta sommaren redan 9-16 maj 2017 med en härlig yogavecka i Nerja Starta sommaren redan 9-16 maj 2017 med en härlig yogavecka i Nerja Har glädjen att kunna erbjuda en yogakurs på din resa till vackra Nerja vid Medelhavets strand, Costa del sol, Andalusien. Den 9-16 maj

Läs mer

FEBRUARI 2012. JVM-Distans. den 22 februari 2012

FEBRUARI 2012. JVM-Distans. den 22 februari 2012 FEBRUARI 2012 JVM-Distans den 22 februari 2012 Då var första tävlingen avklarad för oss äldre igår, resultatet från min egen sida var inte alls suveränt, faktiskt inte ens i närheten.. Men med tanke på

Läs mer

Norgeresa med Fortum Power Riders. 2014-05-17 tom 2014-05-22

Norgeresa med Fortum Power Riders. 2014-05-17 tom 2014-05-22 Deltagare: Håkan Andersson, Börje Salonen och Frank Skaufel. En kväll i februari träffades Börje och jag hemma hos honom för att titta på en trolig rutt i Norge till sommaren. Börje hade redan bokat in

Läs mer

Norge Resa 2010 3/8-6/8

Norge Resa 2010 3/8-6/8 Norge Resa 2010 3/8-6/8 Min Norge resa påbörjades en solig tisdag morgon, klockan 08 00 styrdes kosan mot föräldrahemmet i Virserum en liten nätt sträcka på 7,5mil. Man har packat och förberett resan i

Läs mer

& Sång i Nerja 9-16 April 2015

& Sång i Nerja 9-16 April 2015 Låt sommaren börja med en vårvecka Yoga & Sång i Nerja 9-16 April 2015 Nu är det möjligt! För Alla som vill! Har vi glädjen att kunna erbjuda en yogakurs kombinerat med Alla kan sjunga på din resa till

Läs mer

Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland

Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland Filmer och diktamen Till detta häfte finns en internetsida. Där hittar du filmer om vokalerna. Du kan också träna diktamen. vokalprogrammet.weebly.com Titta

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1. Kapitel 1 Sam sida 2 2. Kapitel 2 Två böcker är borta sida 3 3. Kapitel 3 ett brott sida 4 4. Kapitel 4 På sjukhuset sida 5 5. Kapitel 5 Söker efter tjuven sida 6 6. Kapitel 6 Tjuven

Läs mer

Yogavecka i vackra Nerja 28/11-5/12

Yogavecka i vackra Nerja 28/11-5/12 Ladda batterierna inför julen med en Yogavecka i vackra Nerja 28/11-5/12 Har glädjen att kunna erbjuda en yogaresa till vackra Nerja vid Medelhavets strand, Costa del sol, Malaga, Andalusien. Den 28/11-5/12

Läs mer

befriad äventyret Snäckan Klintehamn 16-19 juli barnkonferensen talare Robert Eriksson Britta Hermansson Viktor Paulsson sång & musik Jenny Wahlström

befriad äventyret Snäckan Klintehamn 16-19 juli barnkonferensen talare Robert Eriksson Britta Hermansson Viktor Paulsson sång & musik Jenny Wahlström befriad 2015 16-19 juli Snäckan Klintehamn talare Robert Eriksson Britta Hermansson Viktor Paulsson sång & musik Jenny Wahlström konsert med A Treehouse Wait barnkonferensen äventyret GOTLAND Pingstförsamlingarna

Läs mer

KONFERENSRESA BERGAMO

KONFERENSRESA BERGAMO KONFERENSRESA BERGAMO UPPLEV VACKRA BERGAMO Den italienska staden Bergamo är en vacker stad belägen i utkanten av Alperna. Staden ligger i regionen Lombardien i norra Italien. Denna vackra stad är delad

Läs mer

Rikskonferens för thailändska modersmålslärare 26-28 oktober 2009 Utvärdering Plats: Språkcentrum, Stockholm och konferenskryssning till Tallinn,

Rikskonferens för thailändska modersmålslärare 26-28 oktober 2009 Utvärdering Plats: Språkcentrum, Stockholm och konferenskryssning till Tallinn, Rikskonferens för thailändska modersmålslärare 26-28 oktober 2009 Utvärdering Plats: Språkcentrum, Stockholm och konferenskryssning till Tallinn, Estland Efter att ha länge följt den välkända föreläsaren

Läs mer

NANNY KALIFORNIEN. Att jobba som Au pair. Unikt inslag om min egen upplevelse som nanny i the golden state

NANNY KALIFORNIEN. Att jobba som Au pair. Unikt inslag om min egen upplevelse som nanny i the golden state NANNY I KALIFORNIEN Unikt inslag om min egen upplevelse som nanny i the golden state Att jobba som Au pair Att fara till Kalifornien och jobba som en Au pair är en fantastisk möjlighet att utvecklas och

Läs mer

På resande fot på Cuba och i Mexico

På resande fot på Cuba och i Mexico Sida 1 av 5 Välkommen till Willy o Ingers gästbok På resande fot på Cuba och i Mexico [Skriv nytt] - [Skapa ny gästbok] 72 personer har besökt gästboken som innehåller 17 meddelanden. Senaste meddelandet

Läs mer

Från folkskola üll grundskola. Redaktor Annelie Johansson. Lärare berättar

Från folkskola üll grundskola. Redaktor Annelie Johansson. Lärare berättar Från folkskola üll grundskola Redaktor Annelie Johansson Lärare berättar Omslag: Madeleine Vestin, Clou Form Omslagets foton: Ulf Fredholm och Stockholms skolmuseum ISBN: 91-87350-38-6 Första upplagan,

Läs mer

SOPHIE ZETTERMARK SAKNAS EN PJÄS I FYRA AKTER

SOPHIE ZETTERMARK SAKNAS EN PJÄS I FYRA AKTER SOPHIE ZETTERMARK SAKNAS EN PJÄS I FYRA AKTER AKT I: BREVEN Jag: Jag läser i dina brev: Nu är jag här igen och nu får jag gå och längta efter Dig igen. Det var svårt att lämna dig vid stationen men man

Läs mer

-ett minne för livet.

-ett minne för livet. -ett minne för livet. Nu väcks Musikaliska till liv med nytt mål och nya färdriktningar - allt i musikens tecken. I hjärtat av Stockholm finner vi en av huvudstadens mest exklusiva och anrika konsertlokaler.

Läs mer

Rembo Skidor Presenterar

Rembo Skidor Presenterar Rembo Skidor Presenterar HUGO JACOBSSON Ålder: 16 år Skidgymnasiets ort: Mora kommun Gren: Längdskidor Vilket år går du på skidgymnasiet: Första året Program: Naturvetenskapliga programmet Hugos tips:

Läs mer

Enkätundersökning i Stockholms kommun Hur är det att vara ny medlem i PRO?

Enkätundersökning i Stockholms kommun Hur är det att vara ny medlem i PRO? Enkätundersökning i Stockholms kommun 2016 Hur är det att vara ny medlem i PRO? Vi frågade de nya medlemmarna Varit med i max 13 månader. PRO förening i Stockholms kommun. Helt nya i PRO och inte dem som

Läs mer

Kalendarium DALABULLEN

Kalendarium DALABULLEN DALABULLEN Nr 1 Våren 2015 www.celiaki.se/dalarna Kalendarium Fikaträffar Se sid 3 Föreläsning för anhöriga! 25 mars, se sid 4 Föreläsning för barn! 18 april, se sid 6 Barn & Ungdomsverksamhet Se sid 8

Läs mer

VÅR RESA TILL BOSNIEN 2008

VÅR RESA TILL BOSNIEN 2008 VÅR RESA TILL BOSNIEN 2008 MÅNDAG 15/9 Vi träffades tidigt på morgonen, för att ta tåget till Kastrup. Därifrån flög vi till Budapest, sen vidare till Sarajevo. Kärt återseende med regn. Vi tog taxi till

Läs mer

Examensarbete VT Börja på förskolan

Examensarbete VT Börja på förskolan Examensarbete VT 2013 Börja på förskolan Att börja på förskolan kan var en stor omställning i livet för hela familjen. Somliga är bekanta med förskolans värld andra inte. Kanske har du frågat vänner och

Läs mer

Vår Gård Saltsjöbaden Omgärdad av höga tallar och lummiga ekbackar ligger Vår Gård med ansiktet vänt mot Baggensfjärden i hjärtat av den gamla

Vår Gård Saltsjöbaden Omgärdad av höga tallar och lummiga ekbackar ligger Vår Gård med ansiktet vänt mot Baggensfjärden i hjärtat av den gamla Vår Gård Saltsjöbaden Omgärdad av höga tallar och lummiga ekbackar ligger Vår Gård med ansiktet vänt mot Baggensfjärden i hjärtat av den gamla badorten Saltsjöbaden. Vi som vistas här dagligen är övertygade:

Läs mer

Bekräftelse av fältstudieresa till Kina för Thomasgymnasiet

Bekräftelse av fältstudieresa till Kina för Thomasgymnasiet 2011-07-21 Bekräftelse av fältstudieresa till Kina för Thomasgymnasiet Resa till Peking, Zhengzhou och Shaolin den 16-29 november, 2011, 14 dagar Vår resa går till Peking och därefter direkt vidare till

Läs mer

Aktivitetsprogram Storsätra Fjällhotell vintern Må ndågår

Aktivitetsprogram Storsätra Fjällhotell vintern Må ndågår Aktivitetsprogram Storsätra Fjällhotell vintern 2016-17 Må ndågår Kl. 10 11 Renen- ett fantastiskt djur! Träffa några av våra renar och upplev känslan när de kommer och äter ur dina händer. Upptäck vilket

Läs mer

Vårt boende efter byte - Vi blev SÅ nöjda!

Vårt boende efter byte - Vi blev SÅ nöjda! Utlandsvfu Gran Canaria - 2017 Jag valde att ta chansen och göra min sista vfu i San Agustin på Gran Canaria. Jag sökte i god tid eftersom San Agustin för mig var lite av enda alternativet då jag reste

Läs mer

Kapitel 3. Här är en karta över ön

Kapitel 3. Här är en karta över ön Kap 1 Skeppet Jag var på en färja och jag skulle över till Danmark och spela Champions League finalen som är det bästa man kan vinna i fotbollsvärlden. Jag spelar i FC Liverpool och vi ska möta Bayern

Läs mer

HEMAVAN/TÄRNABY VÅREN 2015

HEMAVAN/TÄRNABY VÅREN 2015 HEMAVAN/TÄRNABY VÅREN 2015 Så var det då dags att flyga till nordligare delar av Sverige. Åtta gubbar från Veterangänget hade bokat genom Magnus och Janne en resa till skid och skoterparadiset Hemavan.

Läs mer

Veckobrev v 40. Gamla Uppsala Montessoriförskola 1 2015-10-07

Veckobrev v 40. Gamla Uppsala Montessoriförskola 1 2015-10-07 Veckobrev v 40 Personalens studieresa Hela personalgruppen reste förra helgen och måndagen till Paris tillsammans, för att besöka tre franska förskolor och för att öka vår sammanhållning. Det har varit

Läs mer

STF JÄMTLANDSFJÄLLEN VINTER

STF JÄMTLANDSFJÄLLEN VINTER STF JÄMTLANDSFJÄLLEN VINTER I Jämtlandsfjällen är vildmarken lyxigt lättillgänglig. Från våra fjällstationer visar le- derna till generösa vidder, välgörande tystnad och för den som vill prova något nytt

Läs mer

Vikingen nr 3 2005 -------------------------------------------------------------------------------------------------

Vikingen nr 3 2005 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Vikingen nr 3 2005 Tidningen Vikingen utkommer med 4-6 nummer per år. Alla kårens medlemmar kan skicka in bidrag till kårtidningen. Du som har varit med om någonting skoj som du vill berätta om, kom in

Läs mer

Club Eriks Sverigeresor Vi reser till Höga Kusten

Club Eriks Sverigeresor Vi reser till Höga Kusten Club Eriks noga utvalda upplevelser Club Eriks Sverigeresor Vi reser till Höga Kusten Höga kusten är ett unikt kustområde i Ångermanland som sedan istiden haft en landhöjning på 800 meter, vilket är världsunikt,

Läs mer

Vandringsleder. Sommar

Vandringsleder. Sommar Vandringsleder I och omkring Kittelfjäll och Henriksfjäll finns en rad trevliga utflyktsmål som bjuder på både natur- och kulturupplevelser och om det är rätt säsong och tid möjligheter till fiske samt

Läs mer

SPF Freja inbjuder i samarbete med Ena Operations till "Temaresa Vin 2017". Resmålet blir Budapest och Balatonsjön, Ungern 12/9 18/

SPF Freja inbjuder i samarbete med Ena Operations till Temaresa Vin 2017. Resmålet blir Budapest och Balatonsjön, Ungern 12/9 18/ SPF Freja inbjuder i samarbete med Ena Operations till "Temaresa Vin 2017". Resmålet blir Budapest och Balatonsjön, Ungern 12/9 18/9 2017. Ungerns huvudstad Budapest består av två stadshalvor. Dessa var

Läs mer

Gardasjön 9 dagar 25/7-2/8 2015

Gardasjön 9 dagar 25/7-2/8 2015 Gardasjön 9 dagar 25/7-2/8 2015 2015 GARDASJÖN Italiens största sjö, den azurblå Gardasjön med sitt kristallklara vatten, omgärdas av flera medeltida, pittoreska städer med smala gränder och charmiga stadskärnor.

Läs mer

Resebrev från Gran Canaria o Teneriffa och med besök av Astrid o Cato samt Ninni o Roy. Före det så hann vi med en båtupptagning på land

Resebrev från Gran Canaria o Teneriffa och med besök av Astrid o Cato samt Ninni o Roy. Före det så hann vi med en båtupptagning på land Resebrev från Gran Canaria o Teneriffa och med besök av Astrid o Cato samt Ninni o Roy. Före det så hann vi med en båtupptagning på land Under denna period började med att PEGASUS skulle upp på land (den

Läs mer

Lärarfackligt. Värva nya medlemmar. tema sid 2-7

Lärarfackligt. Värva nya medlemmar. tema sid 2-7 Lärarfackligt NR 6 för dig som är ombud i Lärarförbundet AUGUSTI 2013 tema sid 2-7 Värva nya medlemmar Ny termin. Nya kollegor. Passa på att presentera dig själv och Lärarförbundet redan första dagen.

Läs mer

Hälsningar Lisbeth o Lennart Hedberg.

Hälsningar Lisbeth o Lennart Hedberg. Mannheim 2017. Klockan 3:45 ringer klockan. Det är dags att gå upp, ta packning och bil till Frillesås för att åka till marknaden i Mannheim. Det är tionde gången som Kent Johansson med stab anordnar resan,

Läs mer

En hel vecka i Peking till superpris! Direktflyg, lyxhotell, utflykter & visum ingår

En hel vecka i Peking till superpris! Direktflyg, lyxhotell, utflykter & visum ingår Club Eriks noga utvalda upplevelser En hel vecka i Peking till superpris! Direktflyg, lyxhotell, utflykter & visum ingår Två avresedatum!! 17-24 & 20-27 november 2016 Sista minuten-erbjudande till Kina

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL NORDISKT MÖTE FÖR IDROTTSLEDARVETERANER

VÄLKOMMEN TILL NORDISKT MÖTE FÖR IDROTTSLEDARVETERANER VÄLKOMMEN TILL NORDISKT MÖTE FÖR IDROTTSLEDARVETERANER Göteborg 16-17-18 augusti 2013 Foto: Dick Gillberg/goteborg.com Foto: Dick Gillberg/goteborg.com Välkommen, alla Riksidrottens Vänner och Idrottsledarveteraner

Läs mer

Utvärdering av Samhällsvägledarnas Yrkeskonferens svar

Utvärdering av Samhällsvägledarnas Yrkeskonferens svar Utvärdering av Samhällsvägledarnas Yrkeskonferens 2015 37 svar 1. Årskonferensen som helhet Hur upplevde du årskonferensen som helhet? Mycket bra Bra Mindre bra "Ev. ytterligare exempel från en kommun

Läs mer

GSK P-95 i Barcelona, eller Hur vi försökte ta livet av ledarna..

GSK P-95 i Barcelona, eller Hur vi försökte ta livet av ledarna.. GSK P-95 i Barcelona, eller Hur vi försökte ta livet av ledarna.. Torsdag 16/9 Tidig morgon, väckarklockan står på 03:00. Man hoppade inte precis ut ur sängen. Starten på 95:ornas äventyr i Spanien kunde

Läs mer

Sånglekar 4 Nordiska museets julgransplundring 2008

Sånglekar 4 Nordiska museets julgransplundring 2008 Sånglekar 4 Nordiska museets julgransplundring 2008 Den äldsta benämningen på sånglekar är»jullekar«. Carl von Linné skrev för 275 år sedan ner texten och leksättet till sex lekar som han kallade»dahlflickors

Läs mer

Utvärdering av Värdegrundsdag 2013

Utvärdering av Värdegrundsdag 2013 Utvärdering av Värdegrundsdag 2013 24 september 2013 Vad har varit bra under dagen? Tänkvärt - Kommunikation viktigt för att förebygga konflikter Givande dag, lugnt och bra tempo Håkan - Bra föreläsare,

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Dyslexiförbundet FMLS Ungdomssektionen i Skåne Presentation av ungdomssektionen vid pennan Johan Viebke Ansvarig ledare: Johan Viebke Ledare: Mikael (Mige) Lundahl Ledare: Eva

Läs mer

Historiska personligheter. I nnehåll:

Historiska personligheter. I nnehåll: Historiska personligheter I nnehåll: Alexander den store=halvgud? Sid 1 Créme dela Créme Sid 2 Invigningsfest Sid 3 Mata hari Sid 4 Insändare Sid 5 Annonser Sid 6 Stalins brott Sid 7 8 Alexanders mor sinnessjuk?

Läs mer

Varmt välkommen till villa Hydroussa! Träningsresa till Andros- Grekland 9 maj till 16 maj 2015

Varmt välkommen till villa Hydroussa! Träningsresa till Andros- Grekland 9 maj till 16 maj 2015 Varmt välkommen till villa Hydroussa! Träningsresa till Andros- Grekland 9 maj till 16 maj 2015 Reseinformation och resevillkor Flyg & Transfer: Flygbolag som flyger direkt Köpenhamn till Aten tur och

Läs mer

GSOPULS HIMMEL OCH JORD MED FULL ORKESTER RAKT IN I LIVETS STORA FRÅGOR

GSOPULS HIMMEL OCH JORD MED FULL ORKESTER RAKT IN I LIVETS STORA FRÅGOR GSOPULS HIMMEL OCH JORD MED FULL ORKESTER RAKT IN I LIVETS STORA FRÅGOR LÄRARHANDLEDNING Välkommen till kreativt samspel med Göteborgs Symfoniker och GSOPULS. Detta är en lärarhandledning som är indelad

Läs mer

FEBRUARI 2013. Kvar i Östersund. den 23 februari 2013. VM stafett. den 15 februari 2013

FEBRUARI 2013. Kvar i Östersund. den 23 februari 2013. VM stafett. den 15 februari 2013 FEBRUARI 2013 Kvar i Östersund den 23 februari 2013 Har nu hunnit vara hemma några dagar efter VM som var en stor upplevelse för min del, tiden hemma har bestått till största delen av vila och återhämtning

Läs mer

Resa med Moheda SPF till Gdansk med Vargskansen 8/5 11/5 2015.

Resa med Moheda SPF till Gdansk med Vargskansen 8/5 11/5 2015. Resa med Moheda SPF till Gdansk med Vargskansen 8/5 11/5 2015. Fredag 8/5 18.00 Samling på Stena terminalen i Karlskrona. 19.00 Stena Vision lägger ut med kurs mot Gdynia. 20.00 Kvällens stora buffémiddag

Läs mer

RESA TANZANIA & ZANZIBAR

RESA TANZANIA & ZANZIBAR RESA TANZANIA & ZANZIBAR SAFARI PÅ RIKTIGT I TANZANIA Tanzania är ett land som lockar allt fler äventyrslystna turister. För många är det en livslång dröm att få se och uppleva den afrikanska naturen och

Läs mer

SPF Högsboseniorerna. Foto Sia Magnusson

SPF Högsboseniorerna. Foto Sia Magnusson SPF Högsboseniorerna Foto Sia Magnusson PROGRAM VÅREN 2014 Göteborg i januari 2014 Hjärtligt välkomna till ett nytt verksamhetsår! Vi fortsätter att ha våra månadsmöten på onsdagar. Vi startar klockan

Läs mer

För att då har jag ingen fritidsaktivitet och vi har bokklubb då här.

För att då har jag ingen fritidsaktivitet och vi har bokklubb då här. . Vilken tid och veckodag skulle passa dig bäst att besöka biblioteket? "Har barn som går på förskola och vet att de har haft problem att få tider som passar att besöka biblioteket i Hovmantorp på förmiddagarna.

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 2015-01-25 Sidan 1 av 5 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 Sammanfattning av verksamhetsåret Under året har vi genomfört ett antal evenemang och aktiviteter där vi mött cirka

Läs mer