Gröna bilagan. Information till Lärarförbundets pensionärsmedlemmar Våren 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gröna bilagan. Information till Lärarförbundets pensionärsmedlemmar Våren 2010"

Transkript

1 Gröna bilagan Information till Lärarförbundets pensionärsmedlemmar Våren 2010 Till fjälls med ABC-bok och dragspel Helfrid Leijer var en äventyrlig kvinna som under lärarbristens dagar i början av 1920-talet tog anställning som nomadlärarinna. Hon älskade samebarnen, men livet uppe på fjället kunde också vara tungt och arbetsamt. En sak lär man sig som lärarinna i kåtaskola, och det är att ha tålamod!, skrev hon i sin dagbok. Sid 3 4 Lärarnas historia på internet och i arkiv Nu digitaliseras lärarnas historia. Den nya webbplatsen lararnashistoria.se är resultatet av ett stort projekt i syfte att levandegöra lärarnas historia på internet. För dig som hellre gräver i ett klassiskt arkiv finns även möjligheten att besöka TAM-Arkiv, som lämnat värdefulla bidrag till den nya webbplatsen. Sid 3 Efterlängtade seniorpedagoger Ingrid Söderman är seniorpedagog och stöttar elever i Hovjöskolans förberedelseklasser. Det känns mycket bra att få vara med och hjälpa till, säger hon. Sid 6-7 Resa till Kretas juveler Följ med på en höstresa tillsammans med andra pensionerade lärare i Lärarförbundet. Turen går till Grekland! Sid 6 1 Gröna bilagan våren 2010

2 »Vi vill delta i viktiga beslut«våren kommer så sakteliga. När man nästan gett upp hoppet om att än en gång få se snöfria backar kommer ett par ljumma dagar med sol, som äter snön och ett lätt regn som hjälper till med jobbet. I många av våra lokalavdelningar sjuder det av en härlig verksamhet riktad till alla våra pensionerade medlemmar. Det studeras i cirklar, praktiseras stavgång och företas resor av de mest skilda slag. Förhoppningsvis deltog ett stort antal av pensionärerna i de nyligen avklarade årsmötena. I en del avdelningar finns en pensionär som adjungerad ledamot av styrelsen. På några ställen har en pensionär en fullvärdig plats genom direktval. Vi får bli bättre på att nominera. En styrelses sammansättning skall spegla medlemskåren och den pensionerade gruppen är i många avdelningar ganska stor. Att ta till vara erfarenhet och kunskap var en gång motivet till att behålla medlemmarna även sedan de lämnat aktiv tjänst. Men om våra erfarenheter och kunskaper efterfrågas känns ibland tveksamt. I höst har förbundet kongress. Den stora pensionerade gruppen inbjuds att närvara med två representanter, dock utan rösträtt. Vi både kan och vill delta fullt ut i de viktiga beslut för framtiden, som en kongress har att ta ställning till. Vid den centrala ombudskonferensen väcktes frågan om återinförande av gemensamma resor. Vi gör ett försök tillsammans med Uddevalla lokalavdelning. Resan, som går till Kreta i Grekland, presenteras på annan plats. Ett samarbete på nordisk nivå finns sedan många år. Det sker bland annat i form av en pensionärskonferens som cirkulerar mellan länderna. I sommar äger den rum i Danmark. Nästa år är det Sveriges tur och förberedelserna är i full gång. Just nu tycks alla partier fjäska för oss pensionärer. Kanske kan det resultera i att skatten blir rättvis. Den som lever får se! Marianne Stensson ordförande i centrala pensionärskommittén Marianne Stensson är tidigare ordförande i Uddevalla lokalavdelning och ledamot i förbundsstyrelsen under Hon har också varit kretsordförande i Göteborgs och Bohus län för Sveriges Lärarförbund. Info/gröna bilagan Gröna bilagan är Lärarförbundets tidning för pensionerade medlemmar. Det här är Pensionärskommittén Den distribueras som en bilaga till Lärarnas tidning och kommer ut två gånger per år. Upplaga våren 2010: ex Manusstopp för nästa nummer är den 30 september Redaktion: Anna Norrby, Magnus Leijer, Mikael Johansson, Annica Pettersson, Marianne Stensson, Birgitta Wennerberg. Kontakta redaktionen: Mikael Johansson, Lärarförbundet, Box , Stockholm. Tel: , e-post: Lärarförbundets pensionärskommitté utses av förbundsstyrelsen. Tidigare var förbundsstyrelsens representant ordförande, men se dan 2008 utser kommittén en ordförande bland ledamöterna. Lärarförbundets pensionärskommitté verkar för att förbundets pensionärsmedlemmar erbjuds en bra verksamhet. Varje ledamot är kontakt person för medlemmar i olika län. Du kan se vilket län respektive ledamot ansvarar för i anslutning till namnen. På bilden från vänster: Ewa-May Hedenström (förbundsstyrelsens representant), Nils-Åke Åhlin (W, X), Marianne Stensson (ordförande, On, Pn, R), Ullabritta Valdemarsson (Skåne, L), Birgitta Wennerberg (AB, I, D, E), Magnus Leijer (BD, AC), Ingegerd Byström (Y, Z), Annica Pettersson (sekreterare från kansliet), Aina Rieslund (F, G, H, K), Lennart Johansson (S, T, U, C) och Gunilla Jägemalm (N, O, Os, Ps). Kontaktuppgifter finns på lararforbundet.se/pensionar 2 Gröna bilagan våren 2010

3 Lärarnas historia på internet I år öppnades en ny webbplats, lararnashistoria.se. Den är resultatet av ett projekt i syfte att levandegöra lärarnas historia på nätet. Webbplatsen lyfter fram olika aspekter på lärarkåren, dess framväxt och utveckling i Sverige, genom publicering av artiklar, bilder och arkivdokument från TAM-Arkiv. Webbplatsen har kommit till stånd genom ett samarbete mellan TAM- Arkiv, Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Svenska folkhögskolans lärarförbund och Stiftelsen SAF. Lärarorganisationerna och deras många föregångare har sina arkiv på TAM-Arkiv. Projektet har därigenom haft tillgång till ett mycket rikt källmaterial. Möt föregångarna En av arkivbildarna är Sveriges Allmänna Folkskollärarförening (SAF) som bildades 1880 med mottot att arbeta för den svenska folkskolans och folkbildningens höjande, för enhet och god anda inom lärarkåren och för förbättring av lärarnas ställning i allmänhet. På webbplatsen presenteras förgrundsgestalterna Emil Hammarlund, Fridtjuv Berg, Alfred Dahlin och Verner Rydén. Som exempel på deras insatser kan nämnas Fridtjuv Bergs skrift Folkskolan som bottenskola och att Emil Hammarlund och hans hustru Armanda startade Sveriges Folkskollärares Förlag, som utöver att ge ut en tidning till medlemmarna även gav ut tidningen Jultomten och startade Sagabiblioteket. Alfred Dahlin övertygade Selma Lagerlöf att skriva en geografibok för folkskolan. Resultatet blev Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige. SAF låg också bakom 1906 års stavningsreform, vilket innebar att formerna dt, hv och fv togs bort för att stavningen skulle bli mer ljudenlig. Detta och mycket mer finns att bekanta sig med på webbplatsen och i SAF:s arkiv. startade en verksamhet för småbarn. Ellen och Maria Moberg var de stora historiska förgrundsgestalterna. När Maria Moberg var 22 år öppnade hon med hjälp av sin syster Ellen en barnträdgård i sitt eget hem. Året var De var inspirerade av den tyske pedagogen Friedrich Fröbel. Några år senare startade systrarna Moberg folkbarnträdgården Fröbelstugan i Norrköping. För att förbättra kvaliteten i barnträdgårdarna grundade Ellen Moberg 1909 Fröbelinstitutet i Norrköping, en utbildning av barnträdgårdsledarinnor. En elev vid institutet skriver senare att Ellens lektioner voro en verklig upplevelse. De voro klara, djupa, enkla och praktiska på en gång. Tant Maria med bar nen var än då för mig det bästa av allt. Jag njöt, stormnjöt av att se och höra och lära. Ellen och Maria Moberg var tillsammans med Anna Warburg le d ande vid grundandet av Svenska Fröbelförbundet. Anna Warburg var under de första två åren Fröbelförbundets ordförande. Sedan tog Ellen Moberg över som ordförande i förbundet 1920 och fortsatte som sådan i 24 år. Speglar läraryrkets utveckling Man kan säga att folkskolan som bottenskola, det vill säga införande av grundskolan, var den stora utbildningspolitiska frågan under första delen av 1900-talet. Sedan kom den senare delen av förra seklet och början av 2000-talet att utgöras av den stora först socialpolitiska och senare utbildningspolitiska reform en om en förskola för alla barn. Detta speglas också i det publicerade materialet. Webbplatsen kommer för hopp ningsvis att locka till för djupade studier om skolans och läraryrkets utveckling. Solweig Eklund Gör ett besök på lararnashistoria.se Förskollärarnas historia På webbplatsen finns det också mycket material om förskollärarnas historia. Kring sekelskiftet fanns väldigt lite verksamhet som kan betraktas som föregångare till dagens förskolor. Det var inte ovanligt att förskollärarnas föregångare själva TAM-Arkiv i Bromma är en viktig källa för den nya webbplatsen lararnashistoria.se. Alla intresserade är välkomna att även besöka arkivet och forska. Lärarförbundets pensionärskommitté gjorde ett studiebesök där i vintras. Gröna bilagan våren

4 Skolkåtan i Dödesskog. När det blåser så man tror att hela kåtan med ungar och böcker och bohag ska ge sig iväg över Dödesfjäll har vi dörren igenbunden. Annars far den upp med ett vinande och kastar skyar av aska och över oss. Röken ligger efter golvet så ögonen rinner och svider. Det gäller att ha tålamod, skrev Helfrid. Helfrid vigde sitt liv åt kåtaskolan Här sjunger eleverna till tonerna av Helfrids Leijers Min faster Helfrid Leijer var nomadlärarinna i en kåtaskola. Det var 1920-tal när hennes yrkesliv tog en strapatsrik vändning och hon drog till norra Norge för att undervisa samebarn. Dagböcker och de hundratals bilder hon tog med sin lådkamera ger inblick i ett unikt yrkesliv. Helfrid från Herrljunga kikar fram ur sin kåta i Devvdesvuopmi. Här satt hon ofta om natten och såg solen färga fjällen i blått, lila, rosa och guld, medan hon läste Peer Gynt. Samebarnen undervisades i skolkåtor på fjället från mitten av juni till mitten av september. Lärarens språk var svenska och barnens lapska, som det hette då. Än i dag finns rester av förråd kvar på platsen där samebyn Lainiovouma bodde sommartid på 1920-talet. Helfrids skolkåta och bostadskåta var belägna i Devvdesvuopmi i Målselvs kommun i norra Norge. Hon hade i början av juni rest till Tromsö med Hurtigruten. Därifrån fortsatte hon i sydlig riktning med en ångare till Målselv. Där mötte en rutebil som gick upp i fjälldalen till Gamnes, där en same från familj en Orpus mötte henne. Han visade henne vägen till samelägret som låg mer än 10 km bort. Levde med samebyn Här och var fanns det snö. Hennes skolkåta låg i Dödesskog (det norska namnet var inte uppmuntrande precis) där samebyn Lainiovuoma hade sitt sommarbetesland i Devvdesvuopmi, det samiska namnet. Där bodde cirka 300 människor. På vintern bodde de i Idivuoma nära Karesuando. 4 Gröna bilagan våren 2010

5 högljudda enradiga durspel. Året var Matematiklektion i det fria med utsikt över Dödesvatn i fjärran. Bruset från Dödesjokken hördes till boplatsen, som inte låg långt från svenska gränsen och Treriksröset. Gymnastik stod också på schemat. Barnens familjer var renskötande samer. Sedan bilderna togs har samebyns betesland krympt med tre fjärdedelar. Helfrid var då i 30- årsåldern. Hon var född i Herrljunga, från början obehörig, men med flera års erfarenhet från svenska skolor i verklig glesbygd från Jämtland och norrut. Ont om material Griffeltavlan var den viktigaste utrustningen. Skolmaterial i övrigt var det ont om. Hon hade en get och en av samebyns hundar gjorde henne ofta sällskap. Kontakten med samebyn, som under denna tid slagit läger med sina kåtor i närheten, var god. Mammorna var ofta på besök. Framemot hösten var det mörkt några timmar på natten och vid ett tillfälle, när det var oroligt utanför tältet kom hunden och sov över hos henne. Den natten var hon rädd. Kan det ha varit en björn? Vägen till den norska bebyggelsen var flera mil lång. Helfrid blev trogen sameskolan. Hon arbetade till sin pension i nomadskolorna i Skarvsjöby som ligger strax utanför Storuman och därefter, när den lades ner, i Tärnaby. Efter sin pension arbetade hon i Änge väster om Östersund i Jämtland. Hon älskade sina samebarn och Lappland. Magnus Leijer En morgon då klockan ringer in. Varje eftermiddag gick Helfrid runt i kåtorna med sin anteckningsbok. Allt för att lära sig vad föremålen i ABC-boken hette på samiska. Gröna bilagan våren

6 Foto: Irina Jurinac Målning i Knossos. Kretas juveler Välkommen att delta i en gruppresa till Kreta! Avresa sker den 24 september från Arlanda, Landvetter och Sturup. Ur programmet: Knossos, Det gömda Kreta, Akrotiri öns heliga berg. I priset på kr ingår: Flyg t/r Chania, mat på flyget, transfer, 7 nätter på Sirios Village, halvpension 7 dagar, 4 utflykter inkl. lunch eller middag. Arrangör: Solresor För anmälan och mer information: Marianne Stensson, , Nyfiken på Monte Rojo? Pensionärskommittén får ofta frågor om förbundets lägenheter på Monte Rojo i San Augustin, Gran Canaria. Så här berättar en medlem som varit där: Lägenheterna är välutrustade för självhushåll och de som bemannar receptionen är mycket tillmötesgående. I anslutning till receptionen finns det en servicebutik. Till köpcentrum är det 7-8 minuters gångväg och hemvägen lutar uppför. Pool finns, men föredrar man att bada i havet får man räkna med 10 minuters gångväg. Svenska tidningar kan man läsa hos Svenska Kyrkan. Skandinaviska klubben har ett utbud av föreläsningar, utflykter och andra aktiviteter. Restauranger och serveringar finns på många ställen. Andra packar egen matsäck och går långa promenader i omgivningen. Aina Rieslund Uppskattar varandra. De pensionerade lärarna Marianne Oravecz, Ingrid Söderman och Birgitta Jacobsson stöttar elever i Hovjöskolans förberedelseklasser. Tillbaka som seniorpedagog Christer Romilson insåg en gång vikten av att lärarpensionärernas kompetens och erfarenhet stannade kvar i Lärarförbundet för att på något sätt kunna utnyttjas även i fortsättningen. Birgitta Jacobsson och hennes kollegor i Södertälje är ett strålande exempel på att tanken var rätt tänkt. Kunskapen har jag kvar och jag delar med mig hur mycket som helst och det är så roligt, säger Birgitta Jacobsson. Hon är tillsammans med två kollegor, Mariann Oravecz speciallärare samt Ingrid Söderman lågstadielärare inom vuxenutbildningen, en förmiddag varje vecka i Hovsjöskolans förberedelseklasser. I dessa Pensionärsombudens roll i fokus på konferens klasser, med elever från årskurs 6 till 9, ska eleverna få de grundläggande kunskaperna i svenska innan de slussas ut i en normalklass. Känner glädje Eleverna kommer från en rad olika länder, har helt skilda kunskaper med sig och vill ha svar på många frågor. Seniorpedagogerna får verk Den 7-8 oktober 2009 arrangerade pensionärskommittén den fjärde konferensen för pensionärsombud i Lärarförbundet. De kom från Överkalix i norr till Lund i söder och samlades i Lärarnas Hus på Stora Essingen i Stockholm. Syftet var att utbyta tankar och stärkas i sin ombudsroll. Konferensen inleddes med att Solveig Paulsson kort berättade om Stiftelsen Sveriges allmänna folkskollärarförenings fonders (SAF:s) historia, som en introduktion till visningarna av SAF:s samling av historiska böcker, skrifter och dokument samt den konst som inryms i huset. Dagarna ägnades till stor del också åt grupparbeten utifrån fem frågeställningar rörande ombudens roll 6 Gröna bilagan våren 2010

7 En minnesrik resa Pensionärsföreningen i Uddevalla gav sig en vacker augustimorgon iväg på en upplevelseresa till Dalarna. Belöningen är mycket glädje och att det känns bra att få vara med och hjälpa till. en efterlängtad resurs ligen känna glädjen av att återigen vara med och förmedla kunskaper samt gemensamt med eleverna finna svar på deras frågor. Av erfarenhet vet jag att vi kan göra mycket mer för eleverna än vi gör. Att det inte blir gjort har många orsaker, bland annat ekonomiska. Det finns ett behov och det känns mycket bra att få vara med och hjälpa till, säger Ingrid Söderman. Fler behövs Seniorpedagogerna kom som en överraskning med starkt engagemang och stor entusiasm, enligt Åsa Ågren, och förväntningar. Första dagen avslutades med en gemensam middag i Lärarnas Hus med god mat och allsång. Dag två höll professor Henning Johansson från Karlstad ett intressant och inspirerande föredrag i ämnet Kunskap i skolan. Vid en avslutande redovisning av grupparbetena diskuterades också hur pensionerade medlemmarnas inflytande i förbundet kan stärkas. Bli ombud. Alltid kul att träffa bekanta när pensionärskommittén ordnar konferens. mentor för förberedelseklasserna. De är helt fantastiska, säger hon. Visst får jag höra att du som arbetat fackligt ska se till att skolan tar fram resurser men skolan kan inte det idag. Vi vet också att det behövs fler seniorer, med orken och kunskaperna, som vill göra en insats, säger Birgitta Jacobsson. Nu finns seniorpedagogerna även på Brunnsängsskolan i Södertälje. Förhoppningsvis blir det f ler lärarpensionärer som vill haka på både i vår kommun och i övriga kommuner. Birgitta Wennerberg Resan varade i tre dagar med övernattningar i Mora, där en del av oss besökte Zorngården och andra Vasaloppsmuseet. Vi hann även med en promenad längst den vackra Siljan i solnedgången, innan middagen på hotellet. Måltiden kompletterades med trevlig underhållning, då några av deltagarna spelade och sjöng. Morgonen därpå inledde vi vår färd runt Siljans stränder. Vi besökte Rättvik med Gärdebyn och den fina utsiktsplatsen, vidare över till Tällberg och Leksand. På Björkberget fikade, och fortsatte sedan till Sollerön där vi besökte kyrkan med den unika altartavlan. Överväldigande miljö Höjdpunkten på resan var en konsert i Dalhalla. Vi såg till att vara ordentligt rustade med varma kläder i flera lager och regnkläder ytterst. Ja, till och med en svart sopsäck runt skorna, tack vare vår chaufförs förslag. I det gam la kalkbrottet var synen överväldigande: de gråskiftande väggarna, den lilla smaragdgröna sjön och den stora scenen. Kvällens föreställning av Trollflöjten var färgstark och välklingande. Akustiken var unik och trots idogt regnande under hela föreställningen var allas kommentarer: Vilken kväll!, Överväldigande!, Ett minne för livet!. Dagen därpå lämnade vi Dalarna med många nya minnen i bagaget. På vägen söderut stannade vi i Nusnäs och såg hur man tillverkar dalahästar. En underbar resa! Vi gör gärna om den. Ulla Källström Gröna bilagan våren

8 Förändringar för dig som omfattas av PA-KL eller PA 74 Pensionen minskar i år här är skälen Du som har en kollektivavtalad pension från en statlig eller kommunal anställning enligt äldre pensionsavtal, kommer att påverkas av att den allmänna pensionen minskar under Detta gäller dig som omfattas av bruttopensionsavtal, det vill säga PA-KL för kommunalt anställda och PA 74 för statligt anställda, kyrkomusiker och lärare med statligt reglerade anställningsvillkor: Lärare med statlig anställning eller statligt reglerade anställningsvillkor som gått i pension senast (PA 74). Lärare med kommunal anställning som är födda före 1938 eller gått i pension senast (PA-KL). Så fungerar bruttopensionssystem PA-KL och PA 74 är så kallade bruttopensionsplaner. Det innebär att din totala pension räknas fram utifrån den lön du hade vid pensioneringen. Bruttopensionen samordnas sedan med din allmänna pension, vilket innebär att din allmänna pension subtraheras från den totala pensionen som räknats ut enligt PA-KL eller PA 74. Skillnaden mellan total pension och allmän pension betalas ut som kollektivavtalad pension. Bruttopensio nen enligt PA-KL och PA 74 räknas upp varje år med prisbasbeloppets förändring, att pensionen höjs i takt med prisutvecklingen i samhället. Den nya allmänna pensionen För ungefär tio år sedan genomfördes stora förändringar i den allmänna pensionen. Den började räknas upp genom att följa inkomstutvecklingen i samhället i stället för prisutvecklingen, förutsatt att pengarna i systemet räcker. Om de inte räcker, går den så kallade bromsen in, vilket innebär att pensionerna bara räknas upp så mycket som pengarna räcker till. Det är detta som händer 2010, då pensionerna faktiskt till och med minskar med cirka tre procent. Samspel mellan bruttopensionssystem och den nya allmänna pensionen I och med att den allmänna pensionen började räknas upp med inkomstutvecklingen uppstod en situation där den kollektivavtalade pensionen enligt PA-KL och PA 74 på sikt riskerade att bli noll kronor för många pensionärer. Detta eftersom den totala pensionen enligt PA- KL och PA 74 bara räknas upp med prisutvecklingen, och den allmänna pensionen (som ju ska subtraheras från den totala pensionen) följer inkomstutvecklingen. Inkomstutvecklingen har sedan den nya allmänna pensionen infördes varit högre än prisutvecklingen. För att undvika att en mängd pensionärer fick sin kollektivavtalade pension urholkad av förändringar i den allmänna pensionen, kom parterna överens om att göra en alternativ beräkning av den kollektivavtalade pensionen enligt PA-KL och PA 74. Under senare år har alltså två beräkningar gjorts av din pension, och den för dig mest gynnsamma har tillämpats. Vad händer med bruttopensionen 2010? Under 2010 kommer de två beräkningarna att göras för dig precis som vanligt, och du får pension enligt den beräkning som är mest förmånlig för dig. Det kan innebära att din kollektivavtalade pension minskar något under 2010, eftersom en del av den ökning utöver de ursprungliga bestämmelserna i pensionsavtalet du fått sedan några år, inte betalas ut för I takt med att den allmänna pensionen åter börjar öka de närmaste åren, kommer dock även din kollektivavtalade bruttopension att börja räknas upp igen. Så hittar du oss på webben! På Lärarförbundets webbplats lararforbundet.se hittar du information för pensionerade medlemmar. Skriv in adressen Under den stora bilden i topp på startsidan står det Lärare. Håll muspekaren över ordet Lärare så rullar en lista med ett antal rubriker ned. För musen nedåt längs den utfällda listan till raden där det står Pensionerad lärare. Klicka. Nu har du nått sidorna för oss som är pensionerade medlemmar i Lärarförbundet. Här har vi information som kan vara intressant för dig som är pensionär, exempelvis medlemserbjudanden, lokala aktiviteter och fakta om vad som gäller för dig som vikarierar. Du kan också läsa tidigare nummer av Gröna bilagan. Det finns även en genväg: Hör gärna av dig till om du har frågor eller synpunkter på webbplatsen. 8 Gröna bilagan våren 2010

Erbjudande till medlemmarna i Mölndals Golfklubb med vänner och bekanta och alla andra som åkt med oss de senaste åren till Spanien!

Erbjudande till medlemmarna i Mölndals Golfklubb med vänner och bekanta och alla andra som åkt med oss de senaste åren till Spanien! Åk med på golfresa till Benidorm och Alicante i Spanien hösten 2012! (OBS: Nytt program avresa en dag senare än vad tidigare meddelats flygresenärer flyger nu med Norwegian Air Shuttle direkt Göteborg-Alicante

Läs mer

Besök i Norrrköpings konstmuseum

Besök i Norrrköpings konstmuseum ÅRSKALENDER 2011 1 Besök i Norrrköpings konstmuseum Den 13 april besökte vi Norrköpings Konstmuseum, som visade en utställning av konstnären Karl Axel Pehrson Med naturen som utgångspunkt kombinerat med

Läs mer

KENTAURS LÄSARRESA DOMINIKANSKA REPUBLIKEN 1-8/3-2014

KENTAURS LÄSARRESA DOMINIKANSKA REPUBLIKEN 1-8/3-2014 KENTAURS LÄSARRESA DOMINIKANSKA REPUBLIKEN 1-8/3-2014 Alla ryttares och hästälskares dröm besannas på denna resa Galoppera i vattenbrynet omgiven av vita stränder och turkosa dyningar som rullar in. Detta

Läs mer

Brukarträff 14-4-2010

Brukarträff 14-4-2010 Brukarträff 14-4-2010 Plats: Holiday Club, Åre Deltagare: 1. Anna Lindegren, Mica 2. Anders Edström, Fritid och rekreation 3. Rob Andersson, Boende Område Brunflo/Torvalla 4. Ia Linusson, RSMH 5. Anna

Läs mer

www.leanlink/lss Semesterprogram Sommaren 2012

www.leanlink/lss Semesterprogram Sommaren 2012 Semesterprogram Sommaren 2012 LSS Funktionsstöd/Fritid och Kultur inbjuder Dig att delta i vår semesterverksamhet sommaren 2012. Resorna och lägren är första hand till för dig som är över 21 år och bor

Läs mer

Norgeresa med Fortum Power Riders. 2014-05-17 tom 2014-05-22

Norgeresa med Fortum Power Riders. 2014-05-17 tom 2014-05-22 Deltagare: Håkan Andersson, Börje Salonen och Frank Skaufel. En kväll i februari träffades Börje och jag hemma hos honom för att titta på en trolig rutt i Norge till sommaren. Börje hade redan bokat in

Läs mer

Förläng våren med en Yogavecka i vackra Nerja 9-16 April 2014

Förläng våren med en Yogavecka i vackra Nerja 9-16 April 2014 Förläng våren med en Yogavecka i vackra Nerja 9-16 April 2014 Har glädjen att kunna erbjuda en yogakurs kombinerat med Alla kan sjunga på din resa till vackra Nerja vid Medelhavets strand, Costa del sol,

Läs mer

Solsäkra din höst med en Yogavecka i vackra, soliga Nerja 9-16/9 2014

Solsäkra din höst med en Yogavecka i vackra, soliga Nerja 9-16/9 2014 Solsäkra din höst med en Yogavecka i vackra, soliga Nerja 9-16/9 2014 Har glädjen att kunna erbjuda en en vecka med YOGA på din resa till vackra Nerja vid Medelhavets strand, Costa del sol, Malaga, Andalusien.

Läs mer

Yogavecka i solen i Nerja 9-16 April 2015

Yogavecka i solen i Nerja 9-16 April 2015 Låt sommaren börja redan i april med en Yogavecka i solen i Nerja 9-16 April 2015 Har glädjen att kunna erbjuda en yogakurs på din resa till vackra Nerja vid Medelhavets strand, Costa del sol, Malaga,

Läs mer

KONFERENSRESA BERGAMO

KONFERENSRESA BERGAMO KONFERENSRESA BERGAMO UPPLEV VACKRA BERGAMO Den italienska staden Bergamo är en vacker stad belägen i utkanten av Alperna. Staden ligger i regionen Lombardien i norra Italien. Denna vackra stad är delad

Läs mer

Konferensresor med Scandjet. Kontakta oss gärna så hjälper vi er också. Hjärtligt välkommen till Scandjet Travel!

Konferensresor med Scandjet. Kontakta oss gärna så hjälper vi er också. Hjärtligt välkommen till Scandjet Travel! KONFERENS I KROATIEN 2013 Scandjet travel erbjuder grupp- och konferensresor till ett av Europas vackraste och solsäkraste länder - Kroatien. Vi erbjuder skräddarsydda arrangemang i en fantastisk och inspirerande

Läs mer

Akvarellkurs på Golden Club Cabanas i södra Portugal. Landskapsmåleri i akvarell

Akvarellkurs på Golden Club Cabanas i södra Portugal. Landskapsmåleri i akvarell Akvarellkurs på Golden Club Cabanas i södra Portugal Landskapsmåleri i akvarell Kurserna utgår från det klassiska landskapsmåleriet och går mot det mer förenklade och abstrakta gestaltandet av landskapet

Läs mer

www.leanlink/lss Semesterprogram Sommaren 2013

www.leanlink/lss Semesterprogram Sommaren 2013 Semesterprogram Sommaren 2013 LSS Funktionsstöd/Fritid och Kultur inbjuder Dig att delta i vår semesterverksamhet sommaren 2013. Resorna och lägren är första hand till för dig som är över 21 år och bor

Läs mer

KONFERENSRESA BERGAMO

KONFERENSRESA BERGAMO KONFERENSRESA BERGAMO UPPLEV VACKRA BERGAMO Den italienska staden Bergamo är en vacker stad belägen i utkanten av Alperna. Staden ligger i regionen Lombardien i norra Italien. Denna vackra stad är delad

Läs mer

Tjuvstarta sommaren 2016 med en härlig yogavecka i Nerja 9-16 april

Tjuvstarta sommaren 2016 med en härlig yogavecka i Nerja 9-16 april Tjuvstarta sommaren 2016 med en härlig yogavecka i Nerja 9-16 april Har glädjen att kunna erbjuda en yogakurs på din resa till vackra Nerja vid Medelhavets strand, Costa del sol, Andalusien. Den 9-16 april

Läs mer

En resa till landet ANNORLUNDA.

En resa till landet ANNORLUNDA. En resa till landet ANNORLUNDA. 26 medlemmar av SPF Borlänge har nyligen företagit en 5-dagars resa till Island. Avresa en söndag morgon i maj med buss från Borlänge till Hofors där medlemmar av PRO på

Läs mer

Förläng våren med en ALLA KAN VECKA Yoga & Sång i Nerja 9-16 April 2014

Förläng våren med en ALLA KAN VECKA Yoga & Sång i Nerja 9-16 April 2014 Förläng våren med en ALLA KAN VECKA Yoga & Sång i Nerja 9-16 April 2014 Nu är det möjligt! För Alla som vill! Har vi glädjen att kunna erbjuda en yogakurs kombinerat med Alla kan sjunga på din resa till

Läs mer

Inga hinder bara möjligheter. Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg

Inga hinder bara möjligheter. Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg Inga hinder bara möjligheter Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg Inga hinder bara möjligheter Eller? Du kan göra nästan allt det där som alla andra i din ålder tycker om att göra

Läs mer

Från I Ur och Skur Linsbo I Ur och Skur Ekomyran I Ur och Skur Skabersjöskolan JUNI JULI - AUGUSTI 2013. Aktuella datum

Från I Ur och Skur Linsbo I Ur och Skur Ekomyran I Ur och Skur Skabersjöskolan JUNI JULI - AUGUSTI 2013. Aktuella datum 33333333333333333333333333 Från I Ur och Skur Linsbo I Ur och Skur Ekomyran I Ur och Skur Skabersjöskolan JUNI JULI - AUGUSTI 2013 Aktuella datum 4-5/6 Storströvarläger 11/6 Linsboloppet kl 10 11/6 Skabersjöloppet

Läs mer

09.30 Promenad till fruktmarknaden i Altea (frivilligt) samt till prylmarknaden en bit längre bort

09.30 Promenad till fruktmarknaden i Altea (frivilligt) samt till prylmarknaden en bit längre bort Yoga- och vandringsresa till Costa Blanca 9-16 februari 2014 Dag 1- söndag /ankomst Ankomst till Alicante kl 23.40 Transfer till hotellet - incheckning Dag 2 - måndag 08.00 Hatha yoga med pranayama (andningsövningar)

Läs mer

RESA TANZANIA & ZANZIBAR

RESA TANZANIA & ZANZIBAR RESA TANZANIA & ZANZIBAR SAFARI PÅ RIKTIGT I TANZANIA Tanzania är ett land som lockar allt fler äventyrslystna turister. För många är det en livslång dröm att få se och uppleva den afrikanska naturen och

Läs mer

Yogavecka i vackra Nerja 28/11-5/12

Yogavecka i vackra Nerja 28/11-5/12 Ladda batterierna inför julen med en Yogavecka i vackra Nerja 28/11-5/12 Har glädjen att kunna erbjuda en yogaresa till vackra Nerja vid Medelhavets strand, Costa del sol, Malaga, Andalusien. Den 28/11-5/12

Läs mer

Gröna bilagan Information till Lärarförbundets pensionärsmedlemmar Våren 2008

Gröna bilagan Information till Lärarförbundets pensionärsmedlemmar Våren 2008 Gröna bilagan Information till Lärarförbundets pensionärsmedlemmar Våren 2008 Birgitta en skrivande dagdrivare Birgitta Granberg är inte bara före detta lärare på lågstadiet. Hon är också Sveriges äldsta

Läs mer

Välkomna till sommaren 2014

Välkomna till sommaren 2014 L L Välkomna till sommaren 2014 Tjäna på att resa! Bunkra sommar och sol i Heiligenhafen Konferens All Inclusive 7 golfbanor på 7 dagar Ullared med tjejgänget! L Välkommen till oss och vårt trevliga utbud

Läs mer

Panorama Route & Safari i Kruger

Panorama Route & Safari i Kruger Panorama Route & Safari i Kruger Detta fem dagars bilpaket som utgår från Johannesburg inkluderar en av världens vackraste områden utmed Panorama Route samt Safariupplevelser i Kruger. Detta paket kombinerar

Läs mer

Rembo Skidor Presenterar

Rembo Skidor Presenterar Rembo Skidor Presenterar HUGO JACOBSSON Ålder: 16 år Skidgymnasiets ort: Mora kommun Gren: Längdskidor Vilket år går du på skidgymnasiet: Första året Program: Naturvetenskapliga programmet Hugos tips:

Läs mer

Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland

Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland Filmer och diktamen Till detta häfte finns en internetsida. Där hittar du filmer om vokalerna. Du kan också träna diktamen. vokalprogrammet.weebly.com Titta

Läs mer

LISAS DAGBOK när autismen tar över. Thomas Filipsson

LISAS DAGBOK när autismen tar över. Thomas Filipsson LISAS DAGBOK när autismen tar över Thomas Filipsson Barnläkaren var tydlig och korrekt Det är något som inte stämmer. Orden är hämtade från den 8 maj 1995. På avdelning 15 på Vrinnevisjukhuset i Norrköping.

Läs mer

Inbjudan till. Träningsläger. Österrike Wipptal. 8-16 augusti 2015

Inbjudan till. Träningsläger. Österrike Wipptal. 8-16 augusti 2015 Inbjudan till Träningsläger Österrike Wipptal 8-16 augusti 2015 Info: Den andra veckan i augusti är det dags för årets stora klubb-händelse. Då drar nämligen OK Hammaren till Wipptal i Österrikiska alperna

Läs mer

Kalendarium våren/sommaren 2010

Kalendarium våren/sommaren 2010 Skånes stamningsförening Nyhetsbrev april 2010 årgång 11 nr 2 Hej medlemmar! Och glad vår på er! Visst är det en skön känsla att få hänga in den tunga vinterrocken där den hör hemma längst in i garderoben...

Läs mer

Projekt BRA-grupper - för att öka det sociala innehållet för äldre i ordinärt boende 2011-2012

Projekt BRA-grupper - för att öka det sociala innehållet för äldre i ordinärt boende 2011-2012 Vård- och omsorgsförvaltningen Projekt BRA-grupper - för att öka det sociala innehållet för äldre i ordinärt boende 2011-2012 Slutrapport Mölndals stad December 2012 Lotta Malm Projektledare Projekt BRA-grupper

Läs mer

Dag 4 Vid frukosten på terrassen kan vi njuta av utsikten innan vi återvänder till Kathamndu och Harati. Fri eftermiddag.

Dag 4 Vid frukosten på terrassen kan vi njuta av utsikten innan vi återvänder till Kathamndu och Harati. Fri eftermiddag. Himalaya 2015 Att vandra i Nepal hör till en av livets höjdpunkter. På denna resa gör vi en vandring längs Himalayas sluttningar från by till by under 5 dagar. Därutöver besöker vi Djungelområdet Chitwan,

Läs mer

Rättspsykiatrisk omvårdnadskonferens

Rättspsykiatrisk omvårdnadskonferens Rättspsykiatrisk omvårdnadskonferens Stockholm 15 16 november 2007 Utvärdering Motsvarade konferensen 1-10 dina förväntningar? 0 ---------------------------------------------/-------- ------------10 Sammanfattning

Läs mer

befriad äventyret Snäckan Klintehamn 16-19 juli barnkonferensen talare Robert Eriksson Britta Hermansson Viktor Paulsson sång & musik Jenny Wahlström

befriad äventyret Snäckan Klintehamn 16-19 juli barnkonferensen talare Robert Eriksson Britta Hermansson Viktor Paulsson sång & musik Jenny Wahlström befriad 2015 16-19 juli Snäckan Klintehamn talare Robert Eriksson Britta Hermansson Viktor Paulsson sång & musik Jenny Wahlström konsert med A Treehouse Wait barnkonferensen äventyret GOTLAND Pingstförsamlingarna

Läs mer

-ett minne för livet.

-ett minne för livet. -ett minne för livet. Nu väcks Musikaliska till liv med nytt mål och nya färdriktningar - allt i musikens tecken. I hjärtat av Stockholm finner vi en av huvudstadens mest exklusiva och anrika konsertlokaler.

Läs mer

Gröna bilagan Information till Lärarförbundets pensionärsmedlemmar Hösten 2008

Gröna bilagan Information till Lärarförbundets pensionärsmedlemmar Hösten 2008 Gröna bilagan Information till Lärarförbundets pensionärsmedlemmar Hösten 2008 Greven bakom småskolan Torsten Rudenschöld verkade under 1800-talets första hälft och hade så djärva idéer att han stundtals

Läs mer

Välkommen till Lindö

Välkommen till Lindö Välkommen till Lindö Lindö ligger på historisk mark. Under 1700-talet bodde familjen Anckarström här och de grundade en porslinsfabrik strax öster om den nuvarande anläggningen. Men mest bekant är nog

Läs mer

ROADTRIP FLORIDA. 2015-05-18 (14 dagar)

ROADTRIP FLORIDA. 2015-05-18 (14 dagar) ROADTRIP FLORIDA 2015-05-18 (14 dagar) DELSTATER: FLORIDA, GEORGIA, S och N CAROLINA, TENNESSEE, KENTUCKY, INDIANA, ILLINOIS, IOWA, WISCONSIN OCH MINNESOTA Våra tankar om resan Saxentorp Tours har arrangerat

Läs mer

Atacamaöknen, Chile 2013.

Atacamaöknen, Chile 2013. Atacamaöknen, Chile 2013. Den sista utflykten blev en fantastisk biltur längs en mycket hög väg, som går till Argentina och Bolivia. Gränsen mellan Chile och Bolivia går rakt genom båda vulkanernas topp

Läs mer

Burmas gömda skatter - 2015

Burmas gömda skatter - 2015 Burmas gömda skatter - 2015 NYHET! 14 DAGAR YANGON-INLE LAKE-MANDALAY -BAGAN-NGAPALI BEACH 14 dagar Följ med på vår omfattande rundresa till ett av Asiens mest spännande länder. Vi får uppleva fantastiska

Läs mer

Varmt välkommen till villa Hydroussa! Träningsresa till Andros- Grekland 9 maj till 16 maj 2015

Varmt välkommen till villa Hydroussa! Träningsresa till Andros- Grekland 9 maj till 16 maj 2015 Varmt välkommen till villa Hydroussa! Träningsresa till Andros- Grekland 9 maj till 16 maj 2015 Reseinformation och resevillkor Flyg & Transfer: Flygbolag som flyger direkt Köpenhamn till Aten tur och

Läs mer

Riksfotoutställningen. RIFO 2014 9 11 maj. på Fotografiska i Stockholm. Arrangör: Enskede FK, Midsommargårdens FK och Stockholms FK

Riksfotoutställningen. RIFO 2014 9 11 maj. på Fotografiska i Stockholm. Arrangör: Enskede FK, Midsommargårdens FK och Stockholms FK Riksfotoutställningen RIFO 2014 9 11 maj på Fotografiska i Stockholm Arrangör: Enskede FK, Midsommargårdens FK och Stockholms FK Fotografiska En av världens främsta samlingsplatser för fotografi År 2010

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 2015-01-25 Sidan 1 av 5 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 Sammanfattning av verksamhetsåret Under året har vi genomfört ett antal evenemang och aktiviteter där vi mött cirka

Läs mer

Utvärdering av Värdegrundsdag 2013

Utvärdering av Värdegrundsdag 2013 Utvärdering av Värdegrundsdag 2013 24 september 2013 Vad har varit bra under dagen? Tänkvärt - Kommunikation viktigt för att förebygga konflikter Givande dag, lugnt och bra tempo Håkan - Bra föreläsare,

Läs mer

Bonusboende För ett enklare liv

Bonusboende För ett enklare liv Bonusboende För ett enklare liv Kom hem till lite extra trygghet och gemenskap Oavsett var i livet du befinner dig vill vi att du ska känna hemlängtan. Våra bonusboenden erbjuder både det och den där extra

Läs mer

MAURITIUS 22 oktober 3 november, 2015

MAURITIUS 22 oktober 3 november, 2015 MAURITIUS 22 oktober 3 november, 2015 Följ med på en specialdesignad resa till den tropiska ön Mauritius! Med oss på hela resan har vi interkulturutbildaren Christine Beckman uppväxt på Mauritius som ger

Läs mer

VACKRA CHAMONIX-MONT-BLANC ENASTÅENDE SKIDÅKNING

VACKRA CHAMONIX-MONT-BLANC ENASTÅENDE SKIDÅKNING RESA CHAMONX VACKRA CHAMONIX-MONT-BLANC Chamonix, egentligen Chamonix-Mont-Blanc, är en ort belägen i regionen Rhône-Alpes i östra Frankrike, vid foten av Alpernas högsta berg Mont Blanc. Chamonix är till

Läs mer

KURS TUI NA ( KINESISK MASSAGE) Nerja, Spanien April 2014.

KURS TUI NA ( KINESISK MASSAGE) Nerja, Spanien April 2014. KURS TUI NA ( KINESISK MASSAGE) Nerja, Spanien April 2014. Njut en vecka i vårt otroligt vackra Nerja, Södra Spanien! Passar både dig som vill resa med familjen, och dig som reser själv eller annat sällskap.

Läs mer

program synapsen ledarskapsdagar i Halland

program synapsen ledarskapsdagar i Halland program synapsen ledarskapsdagar i Halland 16-17 april 2015 HoTel TYlÖsaNd Målgrupp: Chefer, ledare och politiker samt specialister inom Hr. Välkommen till 2015 års upplaga av synapsen, som är en etablerad

Läs mer

Kapitel 3. Här är en karta över ön

Kapitel 3. Här är en karta över ön Kap 1 Skeppet Jag var på en färja och jag skulle över till Danmark och spela Champions League finalen som är det bästa man kan vinna i fotbollsvärlden. Jag spelar i FC Liverpool och vi ska möta Bayern

Läs mer

LÄRARFÖRBUNDET- DITT FÖRBUND

LÄRARFÖRBUNDET- DITT FÖRBUND 2 LÄRARFÖRBUNDET- DITT FÖRBUND En kort historik Lärarförundet är ett ungt förbund med en lång historia. Den 1 januari 1991 startade Lärarförbundet sin verksamhet. Förbundet grundades vid den konstituerande

Läs mer

MAGNIFIKA LOFOTEN ETT SAGOLIKT LANDSKAP

MAGNIFIKA LOFOTEN ETT SAGOLIKT LANDSKAP RESA LOFOTEN MAGNIFIKA LOFOTEN ETT SAGOLIKT LANDSKAP Lofoten är en ögrupp vid Norges nordvästra kust. Huvudöarna Lofoten har en total landyta på 1227 km² och en befolkning på cirka är Austvågøy, Gimsøy,

Läs mer

Personalresan till Amsterdam

Personalresan till Amsterdam Personalresan till Amsterdam Jag har det stora nöjet att hälsa dig välkommen till personalresan som 2010 går till Holland och vackra Amsterdam. Vi kommer att starta avresan tidigt så det blir en lång,

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

Följ med DIU på en resa fylld med skolutveckling och framtidsspaning

Följ med DIU på en resa fylld med skolutveckling och framtidsspaning DIU@BETT 21-23 januari 2015 Följ med DIU på en resa fylld med skolutveckling och framtidsspaning I januari 2015 är det dags för BETT, världens största mötesplats kring IT och lärande. Att delta på BETT

Läs mer

Resa med Moheda SPF till Gdansk med Vargskansen 8/5 11/5 2015.

Resa med Moheda SPF till Gdansk med Vargskansen 8/5 11/5 2015. Resa med Moheda SPF till Gdansk med Vargskansen 8/5 11/5 2015. Fredag 8/5 18.00 Samling på Stena terminalen i Karlskrona. 19.00 Stena Vision lägger ut med kurs mot Gdynia. 20.00 Kvällens stora buffémiddag

Läs mer

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo!

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! Det började för många år sedan när jag och min fd fru, mina föräldrar och min farmor åkte till Oppdal i Norge. Vi skulle besöka farmors syster mm. Farmor

Läs mer

Årgång 56 nr 5 2013 V - N Y T T

Årgång 56 nr 5 2013 V - N Y T T Folkdansens Vänner, Malmö F Årgång 56 nr 5 2013 V - N Y T T Ordföranden har ordet MEDLEM Det har börjat bra med torsdagsdansen då FV:are och SGV:are i trevlig samvaro ökar sitt kunnande i dans och dessutom

Läs mer

LAOS. Vi reser i slutet av november 2016.

LAOS. Vi reser i slutet av november 2016. LAOS. Resan startar i Unescos världsarv Luang Prabang. Här skall vi upptäcka omgivningarna till fots och från elefantryggen innan vi åker österut till de mystiska Plain of Jars. Vidare till det underbara

Läs mer

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Nationalmuseums samlingar kan användas på många olika sätt i undervisningen i bland annat svenska, historia, samhällskunskap och bild. Möt konsten i en visning

Läs mer

2 oktober. Beskriv kort vad är en värdegrund är för att alla ska förstå. Goda exempel i regionen kopplat till hjärtefrågorna.

2 oktober. Beskriv kort vad är en värdegrund är för att alla ska förstå. Goda exempel i regionen kopplat till hjärtefrågorna. Ann-Charlotte Lundströmer Visions center i Luleå Sida 1 Närvarande: Gunilla Lidström, Marie Sandström, Katarina Holmqvist, Anne-Sofie Koivisto, Anders Aidanpää, Roger Östman, Eva Vinsa, Annica Berg-Flemström

Läs mer

Kreta 7-14 maj. Hälsoresa med Maria och Anna -en resa full av energi, kraft och balans.

Kreta 7-14 maj. Hälsoresa med Maria och Anna -en resa full av energi, kraft och balans. Kreta 7-14 maj Hälsoresa med Maria och Anna -en resa full av energi, kraft och balans. Tillsammans med Anna Hallén och Maria Helander får du hjälp och inspiration att skapa balans i ditt liv, samla kraft

Läs mer

SKOTEREXPEDITION PÅ SVALBARD APRIL 2013

SKOTEREXPEDITION PÅ SVALBARD APRIL 2013 SKOTEREXPEDITION PÅ APRIL 2013 R FÖLJ MED PÅ DITT LIVS ÄVENTYR PÅ Europas sista riktiga vildmark! Bara några timmar med flyg från Oslo. SKOTEREXPEDITION Äventyr i Isbjörnens rike MITT EMELLAN NORDNORGE

Läs mer

Vinresa till Niederösterreich Österrike

Vinresa till Niederösterreich Österrike Vinresa till Niederösterreich Österrike Slutet av september, början på oktober 2015 med Munskänkarna Otterbäcken 2015 är Niederösterreich i Österrike utsedd till årets vinort/region av Munskänkarna centralt.

Läs mer

Pärlan vid Asundens strand

Pärlan vid Asundens strand Pärlan vid Asundens strand KO N F E R E N S L Å T D I G I N S P I R E R A S AV G O D M AT O C H VA C K R A V Y E R Där Östergötland är som skönast, vid sjön Åsunden, ligger Rimforsa Strand den perfekta

Läs mer

FINNSAM-konferens i Tiveden 31 augusti 2 september

FINNSAM-konferens i Tiveden 31 augusti 2 september FINNSAM-konferens i Tiveden 31 augusti 2 september Av Jan-Erik Björk (text och foto) Fredagen den 31 augusti FINNSAM:s höstkonferens ägde denna gång rum i Tiveden. Det var nästan tio år sedan som FINNSAM

Läs mer

Rikskonferens för thailändska modersmålslärare 26-28 oktober 2009 Utvärdering Plats: Språkcentrum, Stockholm och konferenskryssning till Tallinn,

Rikskonferens för thailändska modersmålslärare 26-28 oktober 2009 Utvärdering Plats: Språkcentrum, Stockholm och konferenskryssning till Tallinn, Rikskonferens för thailändska modersmålslärare 26-28 oktober 2009 Utvärdering Plats: Språkcentrum, Stockholm och konferenskryssning till Tallinn, Estland Efter att ha länge följt den välkända föreläsaren

Läs mer

åter! Konferens om kvalitet och bemötande Väven, Umeå 23-24 mars 2015 Foto: Elisabeth Olsson Wallin

åter! Konferens om kvalitet och bemötande Väven, Umeå 23-24 mars 2015 Foto: Elisabeth Olsson Wallin Välkommen åter! Konferens om kvalitet och bemötande Väven, Umeå 23-24 mars 2015 Foto: Elisabeth Olsson Wallin Välkommen åter! Konferens om kvalitet och bemötande. Ett bra bemötande kan rädda bristande

Läs mer

Konsumentköplagen Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokal Konsumenttjänstlagen Köplagen. Resor Frivilliga åtagande

Konsumentköplagen Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokal Konsumenttjänstlagen Köplagen. Resor Frivilliga åtagande Konsumentköplagen Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokal Konsumenttjänstlagen Köplagen Resor Frivilliga åtagande Avtal En klädbutik ska rea ut förra årets jackor för 999 kr. De annonserar, men

Läs mer

Lapoint studentresor

Lapoint studentresor Lapoint studentresor Anordna årets skönaste studentresa! Vill du lära dig surfa i Portugal eller pumpa puder i Bulgarien med dina studentpolare, då är Lapoint studentresor något för dig. Vi är experter

Läs mer

åter! Konferens om kvalitet och bemötande Väven, Umeå 23-24 mars 2015 Foto: Elisabeth Olsson Wallin

åter! Konferens om kvalitet och bemötande Väven, Umeå 23-24 mars 2015 Foto: Elisabeth Olsson Wallin Välkommen åter! Konferens om kvalitet och bemötande Väven, Umeå 23-24 mars 2015 Foto: Elisabeth Olsson Wallin Välkommen åter! Konferens om kvalitet och bemötande. Ett bra bemötande kan rädda bristande

Läs mer

Skidresa Whistler ***

Skidresa Whistler *** Skidresa Whistler *** Upplev nordamerikas bästa skidåkning i detta skidåkarmecka. Whistler har över 200 nedfarter och skidåkning för alla - från barn och nybörjare till avancerade åkare som söker utmaningen.

Läs mer

FOKUS PÅ SERVICE I NYA SOLNA GATE

FOKUS PÅ SERVICE I NYA SOLNA GATE CityMark Det finns en stor osäkerhet om framtida lokalbehov få vågar expandera sidan 46 Leaf Sverige flyttar till nya lokaler i Malmö Flytten ska stärka Svenska Kraftnät Inredningstrender från Formexmässan

Läs mer

För att då har jag ingen fritidsaktivitet och vi har bokklubb då här.

För att då har jag ingen fritidsaktivitet och vi har bokklubb då här. . Vilken tid och veckodag skulle passa dig bäst att besöka biblioteket? "Har barn som går på förskola och vet att de har haft problem att få tider som passar att besöka biblioteket i Hovmantorp på förmiddagarna.

Läs mer

Fantastiska Georgien. 12 dagars rundresa

Fantastiska Georgien. 12 dagars rundresa Ltd georgien Fantastiska Georgien 12 dagars rundresa Dag 1: avresa: Från Stockholm eller Köpenhamn. Dag 2: Tbilisi Tidigt på morgonen anländer vi till Georgien och huvudstaden Tbilisi. Vi möts på flygplatsen

Läs mer

FoU Välfärdskonferens 2014 Kunskap i praktiken - om brukarmedverkan, uppföljning och annat viktigt. 28 29 augusti 2014 Vänersborg

FoU Välfärdskonferens 2014 Kunskap i praktiken - om brukarmedverkan, uppföljning och annat viktigt. 28 29 augusti 2014 Vänersborg FoU Välfärdskonferens 2014 Kunskap i praktiken - om brukarmedverkan, uppföljning och annat viktigt. 28 29 augusti 2014 Vänersborg Välkommen till Vänersborg! I år går intresseföreningen FoU Välfärds konferens

Läs mer

www.leanlink/lss Semesterprogram Sommaren 2015

www.leanlink/lss Semesterprogram Sommaren 2015 www.leanlink/lss Semesterprogram Sommaren 2015 LSS Funktionsstöd/Fritid och Kultur. Semesterverksamhet, sommaren 2015! Resorna och lägren är första hand till för dig som är över 21 år och bor med föräldrar,

Läs mer

Skrivarkurs på Maltas systerö Gozo

Skrivarkurs på Maltas systerö Gozo Skrivarkurs på Maltas systerö Gozo - Glädjens ö i Medelhavet Kurstid: Fredag till onsdag, 1 6 maj 2015 www.skrivhalsan.se I maj 2015 är det återigen dags för skrivarkursen med (frivilligt) tema självbiografiskt

Läs mer

Göteborg för att hämta sin familj ifrån flygplatsen. Det var så kul att kolla på flygplan från nära håll tyckte Mahdi. Nu var det inte långt kvar

Göteborg för att hämta sin familj ifrån flygplatsen. Det var så kul att kolla på flygplan från nära håll tyckte Mahdi. Nu var det inte långt kvar Mötet med det okända I en av de små byarna i Ghazni som ligger i östra Afghanistan bodde det fattiga familjer. Byn kallades för ''Nawdeh''. De flesta män i byn var jordbrukare, affärsmän, bönder och vissa

Läs mer

Bilder och minnesfragment. Inga Viola Rahm född Lagerström 1923-1992

Bilder och minnesfragment. Inga Viola Rahm född Lagerström 1923-1992 Bilder och minnesfragment Inga Viola Rahm född Lagerström 1923-1992 Detta album består av mammas efterlämnade bilder, brev och andra sparade minnen som jag och syskonen tog hand om efter hennes död. Lelle,

Läs mer

Skrivarkurs på Maltas systerö Gozo

Skrivarkurs på Maltas systerö Gozo Skrivarkurs på Maltas systerö Gozo - Glädjens ö i Medelhavet Kurstid: Fredag till onsdag, 29 april 4 maj 2016 www.skrivhalsan.se I april 2016 är det återigen dags för skrivarkursen med (frivilligt) tema

Läs mer

BTF inbjuder till studieresa till Berlin 3 6 oktober 2014

BTF inbjuder till studieresa till Berlin 3 6 oktober 2014 BTF inbjuder till studieresa till Berlin 3 6 oktober 2014 TREPTOW CREMATORIUM FLUGHAFEN BERLIN BRANDENBURG Tyskland är världsledande på grönt och högteknologiskt byggande. Dessutom är de världsmästare

Läs mer

Insekternas värld Jorden i fara, del 1. KG Johansson

Insekternas värld Jorden i fara, del 1. KG Johansson Insekternas värld Jorden i fara, del 1 KG Johansson SMAKPROV Publicerad av Molnfritt Förlag Copyright 2014 Molnfritt Förlag Den fulla boken har ISBN 978-91-87317-31-6 Boken kan laddas ned från nätbutiker

Läs mer

Unikt avtal för svensk polis!

Unikt avtal för svensk polis! Avtalsinformation för dig som är medlem i polisförbundet Nr 11 7 december 2007 Är pensionsfrågan så viktig att det är värt en ökad arbetstid? Är det viktigare att inte öka arbetstiden och istället riskera

Läs mer

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig!

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! ST, 2004. Produktion: STs informationsenhet/hellgren Grafisk form. Illustration: Lukas Möllersten. Tryck: EO Grafiska, december 2006. Upplaga: 3 000

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL REPUBLIKEN MALTA

VÄLKOMMEN TILL REPUBLIKEN MALTA RESA MALTA VÄLKOMMEN TILL REPUBLIKEN MALTA Den vackra östaten Malta ligger i mellersta Medelhavet, mellan Libyen i söder och Italien i norr. Malta är Europas sydligaste stat och har drygt 400 000 invånare.

Läs mer

Bo Nilsö, SACT, sammanhållande och sekreterare

Bo Nilsö, SACT, sammanhållande och sekreterare SACT och SAASDC arrangerade 2013-03-02-03 Squaredans-seminariet 2013. Detta är seminariegruppens rapport om planering, genomförande, innehåll, feedback och kommentarer för vårt arbete. Bakgrund Squaredansseminariet

Läs mer

Brf Takterrassen. Muréngatan, Gävle. Ett unikt trygghetsboende för dig som vill ha ett boende med det lilla extra.

Brf Takterrassen. Muréngatan, Gävle. Ett unikt trygghetsboende för dig som vill ha ett boende med det lilla extra. Brf Takterrassen Muréngatan, Gävle Ett unikt trygghetsboende för dig som vill ha ett boende med det lilla extra. ... skönt att slippa ansvaret för villan... nu är tid för njutning... Jag vill känna att

Läs mer

CrossFit Camp DUBBLA TRÄNINGSPASS STRAND RELAX GOD MAT SPANIEN - OKTOBER 2015. Glädje - Gemenskap - Inspiration

CrossFit Camp DUBBLA TRÄNINGSPASS STRAND RELAX GOD MAT SPANIEN - OKTOBER 2015. Glädje - Gemenskap - Inspiration CrossFit Camp DUBBLA TRÄNINGSPASS STRAND RELAX GOD MAT SPANIEN - OKTOBER 2015 Vi vill skapa träningsresor som utvecklar dig på många sätt! Du skall komma hem som dig själv men starkare både fysiskt och

Läs mer

FEBRUARI 2013. Kvar i Östersund. den 23 februari 2013. VM stafett. den 15 februari 2013

FEBRUARI 2013. Kvar i Östersund. den 23 februari 2013. VM stafett. den 15 februari 2013 FEBRUARI 2013 Kvar i Östersund den 23 februari 2013 Har nu hunnit vara hemma några dagar efter VM som var en stor upplevelse för min del, tiden hemma har bestått till största delen av vila och återhämtning

Läs mer

ELFTE K A P I T L E T OM VAD SOM H A N D E UTE I S K O G E N MEDAN B R U M M E L M A N SATT I N S T A N G D I VISTHUSBODEN

ELFTE K A P I T L E T OM VAD SOM H A N D E UTE I S K O G E N MEDAN B R U M M E L M A N SATT I N S T A N G D I VISTHUSBODEN ELFTE K A P I T L E T OM VAD SOM H A N D E UTE I S K O G E N MEDAN B R U M M E L M A N SATT I N S T A N G D I VISTHUSBODEN olycklig: - Oj oj oj, var bar min egen lilla snalla bjornpojke tagit vagen, sa

Läs mer

SVENSKA FRÖBELFÖRBU MARIA MOBERG OCH

SVENSKA FRÖBELFÖRBU MARIA MOBERG OCH SVENSKA FRÖBELFÖRBU Av MARIA MOBERG OCH 'STINA SVENSKA FRÖBELFÖRB STYRELSE 1938 NORRKÖPING J938 NORRKÖPINGS TIDNTNGARS AKTIEBOLAG Agda Jeppson. Disa Beijer. Agnes Kleberg. Vice ordf. Ida Sjögren. Kassaförvaltare.

Läs mer

Resor. Två vandrare på västra sidan av fjället Blahnukur

Resor. Två vandrare på västra sidan av fjället Blahnukur Resor Två vandrare på västra sidan av fjället Blahnukur [ISLAND : LANDMANNALAUGAR] Vandring i ett sagolikt landskap Den isländska naturen är så dramatisk och vacker att den nästan känns overklig. Landmannalaugar,

Läs mer

ICELAND PHOTO ADVENTURE Island, 10-14 september 2015

ICELAND PHOTO ADVENTURE Island, 10-14 september 2015 ICELAND PHOTO ADVENTURE Island, 10-14 september 2015 L u n d s h a g s p r e s e n t e r a r! Island erbjuder en magisk fotomiljö för landskaps- och naturfotografer Följ med Lundhags och Serkan Günes,

Läs mer

Västerbottens SF Mikael Forsberg. Jämtland/Härjedalens SF Christer Mäki Ulf Persson. Värmlands SF Tapio Tikkanen Johnny Johansson

Västerbottens SF Mikael Forsberg. Jämtland/Härjedalens SF Christer Mäki Ulf Persson. Värmlands SF Tapio Tikkanen Johnny Johansson Skellefteå 2006-05-06 Rapport från Distriktsledarkonferensen 2 april 2006 Till Distriktsförbunden i Sveriges Schackförbund Konferensen Deltagare på konferensen var: SSF Ingvar Carlsson, SSF ordf. Göran

Läs mer

Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Rosen

Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Rosen Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Rosen Presentation av verksamheten Förskolan Rosen ligger ganska centralt i närheten av Åkerö skola mot byn Övermo, En förskola med barn i åldrarna 1-5 år. Två flyglar

Läs mer

Vårt samhälle. Kongress 2014. Var med och påverka ditt framtida arbetsliv!

Vårt samhälle. Kongress 2014. Var med och påverka ditt framtida arbetsliv! 1 Vårt samhälle Kongress 2014 2 Var med och påverka ditt framtida arbetsliv! Kollektivtrafik. Barnomsorg. Utbildning i livets olika faser. Sjukvård. Föräldraförsäkring. Arbetsförmedling och arbetslöshetsförsäkring.

Läs mer

UPPLEV EN KONFERENS PÅ LAHOLMEN

UPPLEV EN KONFERENS PÅ LAHOLMEN UPPLEV EN KONFERENS PÅ LAHOLMEN Med ett fantastiskt läge vid havet......mitt i centrala Strömstad, ligger Laholmen Hotell. Hotellet ligger högt beläget med en fantastisk utsikt över havet i väster samtidigt

Läs mer

Vävresa till Kenya. Välkommen till en spännande resa genom vävarlandet Kenya.

Vävresa till Kenya. Välkommen till en spännande resa genom vävarlandet Kenya. Vävresa till Kenya 3-18 mars 2015 Välkommen till en spännande resa genom vävarlandet Kenya. Vi skickar dig förslag på flygavgångar som du själv betalar. Biljetten kommer att ligga på runt 5000 kr ToR till

Läs mer