Årsberättelse 2011 Föreningen Gotlands Fornvänner

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsberättelse 2011 Föreningen Gotlands Fornvänner"

Transkript

1 Årsberättelse 2011 Föreningen Gotlands Fornvänner

2 Ett levande kulturarv! Gotlands Museum är ett regionalt museum med hög status nationellt och internationellt. Vi är en stor arbetsplats med många anställda, de flesta boende på Gotland. Under 2011 producerade Gotlands Museum timmars arbete kopplat till kultur. Verksamheten omsätter 37 mkr och finansieras till 51 % av egna intäkter. De 49 % som Region Gotland och staten bidrar med är välinvesterade pengar. Över nöjda besökare från när och fjärran inklusive 7000 gotländska skolbarn, förutom alla våra besökare på hemsida och facebook, ger Gotland mervärde. Gotlands Museum har tecknat ett 30-årigt hyresavtal för magasin rymmande föremål med nutidens krav på säkerhet, klimat och tillgänglighet. Efterfrågan på Visbys ruiner har ökat genom att vi tillgängligoch levandegör fler ruiner än tidigare, därför ingår museet avtal om förvaltningen av ruinerna med Riksantikvarieämbetet på 20 år öppnas den ombyggda Nicolai kyrkoruin, där museet varit drivande i förändringsarbetet. Gotlands Museum kommer att teckna ett avtal för verksamheten med Kultudralen AB på 20 år. Vad Gotlands Museum behöver för den regionala museiverksamheten är en långsiktigt tryggad finansiering från myndigheternas sida. Gotlands regionala kulturplan för är en bra utgångspunkt, men då är det nödvändigt att man från Region Gotland, genom avtal, garanterar finansieringen för det arbete vi kommit överens om och hittills genomfört enligt plan. Region Gotland har inte säkrat försörjningen av utlovade tjänster, man har tagit utvecklingsbidrag till tänkt ordinarie verksamhet och utlovade uppräkningspengar på 2% har använts för att stärka kulturplanshanteringen inom regionens egen administration. Detta medför i praktiken att bidragen minskat. Man kan konstatera att Regional kultursamverkan ännu inte fullt ut funnit formerna för dialog och utveckling. Gotlands Museum har skapat förut-sättningar för att kunna ta ansvar för vår del i kulturplanen där vi ska utgöra ett pedagogiskt stöd och en resurs för konst och kulturarv på Gotland i bred samverkan. Detta framgår tydligt av föreliggande årsredovisning. Under året har vi haft flera besök av nationella museers ledningsgrupper, kronprinsessparet, Riksantikvarien och regeringsrepresentanter, kulturministern och flera departement, där vi diskuterat och visat upp verksamheten. 3 Museet används som en arena för breda grupper, inte minst under Almedalsveckan, men också i samband med Regionens och landshövdingens sommarfest. De mål vi satte för museet 2011 har uppnåtts med råge. Östersjöperspektivet har stärkts på många fronter. Utställningsarbetet har genom arbete med 1361 utvecklats både internt och utåt. Förberedelserna för den stora magasinsflytten med planering, finansiering och utveckling av databaser har genomförts. Under året har jag prioriterat utåtriktat arbete och möten med människor både inom museivärlden och andra sektorer. Jag har blivit invald i styrelsen för Sveriges Hembygdsförbund. Samverkan mellan hembygdsförbundet och länsmuseerna har historiskt alltid varit stark, men kan utvecklas. Gotlands Museum är också Medeltidsveckans beskyddare och själv fick jag möjlighet att byta roll till den tyske borgmästaren Hans Cosfeldt under vecka 32. För några veckor sedan rasade delar av Visby ringmur, något som kommer att påverka verksamheten 2012, med visningar och publika restaureringar, forskningsseminarier och andra evenemang kopplade till ringmuren - ett levande kulturarv. Lars Sjösvärd Landsantikvarie Visby 16 mars 2012

3 Regional kultursamverkan Kulturarvskonsulenten I juni anställdes en kulturarvskonsulent på Gotlands Museum. Detta är ett treårigt utvecklingsprojekt och mycket arbete har lagts på att formulera rutiner och riktlinjer för verksamheten. Fokus i konsulentens arbete är att föra en dialog och uppmuntra samverkan mellan Gotlands Museum och öns olika kulturarvsaktörer och verksamheter. Under 2011 har konsulenten besökt museets egna gårdar; Norrbys, Petes och Kattlunds. Men även Stenhuggerimuseet i Kettelvik, Föreningen Gotlandståg, Gotlands lantbruksmuseum, Albatrossmuseet, Bungemuseet, Gotlands försvarshistoriska museum, Bläse kalkbruksmuseum, Bottarve museigård med flera museer har fått besök. Även föreningarna Gutekorn och Gutamålsgillet har det etablerats kontakt med. Under hösten deltog konsulenten i en tredagars bildstenskonferens. Konsulenten har i samarbete med Gotlands Folkhögskola och Svenska för invandrare (komvux), tagit initiativ till att formulera ett projekt där syftet är att aktivt använda kulturarvet inom undervisningen i Svenska för invandrare. En ansökan till Allmänna arvsfonden om medel för detta påbörjades under hösten. Gotlands kulturarvsråd En viktig uppgift för museet är att administrera och organisera det nyinrättade Gotlands kulturarvsråd. Rådet administreras av museets kulturarvskonsulent och nätverket har två till fyra möten om året, rådet hade sitt första i oktober Kulturarvsrådet ska fånga upp trender och tendenser och öka samarbetet kring kulturarvet. Rådet består av representanter från Länsstyrelsen i Gotlands län, Högskolan på Gotland, Gotlands Hembygdsförbund, Hemslöjdsföreningen, Landsarkivet, Region Gotland och Gotlands Museum. Kulturmiljöprogram I samarbete med Region Gotland och Länsstyrelsen har museet arbetat fram stommen till ett nytt kulturmiljöprogram för Gotland. Sammanställningar av befintligt material från tidigare program och inventeringar har gjorts och arbetet planeras fortsätta under kommande år. Kulturmiljöprogrammet kommer att vara ett långsiktigt planeringsredskap för att säkra Gotlands kulturvärden. 4

4 1361 Striden om Gotland 2011 års stora satsning på Fornsalen var utställningen 1361 Striden om Gotland. Utställningen öppnade 18 juni och ingår som en del i den nya utställningen Medeltidens Gotland. Utställningen invigdes av Lars Amréus, chef Historiska Museet, och Jan-Eric Nilsson, Dansk konsul på Gotland. Arbetet med utställningen har skett i projektform, där personal från samtliga museets avdelningar har varit inblandade. Samarbetspartners var Högskolan på Gotland, Riksutställningar, Danmarks National Museum, Battle of Wisby och Medeltidsveckan. Under hösten fortsatte arbetet med att färdigställa hela utställningen Medeltidens Gotland. Utställningen kommer stå klar till sommaren striden om Gotland uppmärksammar Valdemar Atterdags invasion av Gotland Utställningen berättar om slagen mellan danska armén och gotländska bönder, om hur hela Gotland drabbades, om strider mellan stad och land och om orsaker till själva invasionen. Perspektivet människan i centrum genomsyrar hela utställningen var det 650 år sedan invasionen, vilket museet även uppmärksammade med ett flertal program för både allmänhet och skola, så som föreläsningar, visningar, vandringar och familjeverksamhet. Uppmärksammad blev rekonstruktionen av slagen (Visby och Mästerby), anordnat av gruppen Battle of Wisby, där Gotlands Museum var medarrangör. Programverksamheten och utställningen har lockat ett stort antal besökare i alla åldrar. 5

5 Kettelviks stenmuseum Utställning till Kettelviks Stenmuseum I juli 2011 invigde Landshövding Cecilia Schelin Seidegård ett nytt stenmuseum i Kettelvik. Gotlands Museum producerade den nya utställningen på uppdrag av Stenmuseets Vänner och Gotlandsbrynet. Utställningen, som inryms i ett för ändamålet nybyggt hus placerat i det gamla brottet i Kettelvik, bygger på det material som tidigare visats på platsen. Med hjälp av foton, redskap, produkter och andra föremål, berättas sandstensindustrins och stenarbetarnas historia. Sandstenens ursprung och bildningshistoria beskrivs liksom dess betydelse som byggnads- och skulptursten. Gotlands Museum bidrog även med utlånade föremål, bl a en hel sandstensspis från 1600-talet. Polhem Den 15 april invigdes utställningen Polhem, som är producerad av Fenomenalen Science Center på Gotland i samarbete med Gotlands Museum. Utställningens öppnande blev en del av invigningen av det nationella Polhemsåret - Polhem 350. HKH Kronprinsessan Victoria och HKH Prins Daniel invigde utställningen och i samband med detta hölls även en lunch för 90 inbjudna gäster i Bildstenshallen. Christopher Polhem föddes på Gotland 1661, vilket gjorde det självklart att invigningen av jubileumsåret skulle hållas här. Han var en innovatör, entreprenör och teknikpedagog av stora mått. Polhem uppfann gruvmaskiner, konstruerade klockor, använde förnyelsebar energi och arbetade med hållbar utveckling. Detta avspeglar sig i den interaktiva utställningen, som även kommer att visas under

6 Making Places Studio Konstmuseet Veronica Brovall, Erik Bünger och Emil Holmer Årets stora satsning på Konstmuseet var en utställning med tre spännande konstnärskap: Veronica Brovall - komplexa skulpturer, Erik Bünger - innovativa filmer, och Emil Holmer - storskaliga målningar. Gemensamt är att de har lämnat Sverige för att i stället utgå från konstscenen i Berlin. Att visa utställningen var en del av museets Östersjöprofil, med fokus på samarbeten med aktörer runt Östersjön. Det är inte ett hus det är en happening Under hösten visades Det är inte ett hus det är en happening. En utställning om arkitektur och människans relation till den. I fokus står arkitekten Per-Erik Nilssons (f.1926) insatser för Visbys stadsrums utveckling i modern tid. Making Places Studio Making Places Studio var en föränderlig utställning och gatukonstverkstad som handlade om kommunikation och konstnärliga uttryck i det offentliga rummet. Om vilken betydelse den gemensamma miljön har både för individen och för kollektivet. Till gatukonstverkstaden kopplades programverksamhet med seminarier och workshops. Pedagogik på Konstmuseet Från halvårsskiftet anställdes en ny konstpedagog på 50%, som också till 50% anställts som konstkonsulent. Tjänsten som konstpedagog medförde att vi kunde förstärka kommunikationen och delaktigheten med publiken och dessutom öka besökarantalet. Upplägget med Making Places Studio lyckades bra såtillvida att ungdomar kom på sin fritid för att fortsätta med arbeten i gatukonstverkstaden, ca 470 personer deltog i olika aktiviteter under hösten. Konstpedagogen bjöd också in ett trettiotal skolklasser som medverkade i pedagogiska program. Konstkonsulenten Fokus i konstkonsulentens arbete var att bygga upp kontakter med Gotlands politiska och kulturella liv och att initiera pedagogisk verksamhet på Gotlands Konstmuseum. Forum som Club Künstler och ett återkommande nyhetsbrev återupplivades, liksom ett pedagogiskt samarbete med Fenomenalen. 7

7 Utställningar 2011 Fornsalen Konstmuseet Äntligen Vuxen t o m 7 mars Polhem (producerad av Fenomenalen i samarbete med Gotlands Museum) fr o m 15 april december 2012 Vikingarna visar tänderna 1 maj 31 nov Erik Olsson fr o m 7 maj december Striden om Gotland (del av Medeltidens Gotland) fr o m 18 juni Kalla Spår (del av Medeltidens Gotland) fr o m 18 juni Per Arvid Säve 200 år 9 april 31 oktober Konstnärernas Visby fr o m 24 nov december 2012 Döden på Galgbacken januari december 2012 Kristina Jansson - The Oblique Gaze/Den skeva blicken 5 februari 24 april Elevutställning Fotolinjen och Textillinjen - Folkhögskolan i Hemse 15 april 1 maj Elevutställning - Gotlands Konstskola 7 maj 25 maj Öppna Ateljéer 7 maj 6 juni Veronica Brovall, Emil Holmer, Erik Bünger 17 juni 25 september Birger Svantesson - Mina mellanrum på Gotska Sandön 17 juni 18 september Per Erik Nilsson - Det är inte ett hus det är en happening 8 oktober 22 januari Making places studio - gatukonstverkstan 8 oktober 15 januari Erik Olsson i Sanda 8 oktober april 2012 Kattlunds Kvinnor förr som nu juni augusti Petes Rosutställning juni augusti Norrbys Kvarnen, gamla sädesslag och brödbak juli augusti Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth besöker Fornsalen och Striden om Gotland, september

8 Skolprogram - antal deltagare Fornsalen Fenomenalen Konstmuseet Lärarkvällar Lärarfortbildning Totalt Skolprogram - antal grupper Fornsalen Fenomenalen Konstmuseet Lärarkvällar Lärarfortbildning Totalt Program för allmänheten Fornsalen 4 5 Konstmuseet Stads-/naturvandringar Museigårdar Svahnströmska Krumelurum Totalt 9

9 Forskning och kunskapsuppbyggnad RASK Per Arvid Säve 200 år Projektet RASK på Norrbys är ett pilotprojekt finansierat av medel från LEADER Gotland. I projektet utvecklas metoder för rehabilitering i kulturhistorisk miljö. RASK på Norrbys vänder sig till personer som är i behov av arbetsträning/rehabilitering eller rekreation. Syftet med projektet är att bruka gården som man gjorde i mitten av 1900-talet genom att använda de dagliga sysslorna och arbetsuppgifterna i rehabiliteringsprocessen. Vinsten för Norrbys kulturreservat blir att gården levandegörs för allmänheten med den dagliga verksamheten på gården. Under året firades Fornsalens grundare Per Arvid Säve med bl a en utställning och ett öppet vetenskapligt symposium Från nationalism till traditionalism. På symposiet i museets Sävesal medverkade professorer och docenter med etnologisk inriktning från hela landet. Ruinprojektet Gotlands Museum har samordnat ett tvåårigt forskningsprojekt; Ökat brukande av ruiner genom säkrade murverk och komfortabelt klimat i samarbete med Högskolan på Gotland, Byggnadshyttan, Tyréns, Exners Tegnestue och WSP environmental. Deltagande i ICOMOS (International Committee on Monuments and Sites) generalförsamling och vetenskapliga symposium Heritage driver of development i Paris ingick i projektet, liksom studiebesök i Danmark och Finland. Projektet pågår under ett och ett halvt år och avslutas i november Tre personer har anställts: projektledare, rehabiliteringssamordnare och gårdsansvarig. Under projektets första del har kontakter knutits med presumtiva uppdragsgivare. Förberedelser har genomförts på plats för att praktiskt kunna arbeta på Norrbys. En studiecirkel i samarbete med Väte hembygdsföreningar startade under hösten. Studiecirkelns syfte är att lyfta fram mer kunskap om Norrbys som kan komma verksamheten till nytta. Målet är att kontinuerligt efter projekttiden ta emot deltagare för rehabilitering. Norrbys i Väte 10

10 Tjärstrykningsseminarium I samarbete med Riksantikvarieämbetet genomfördes ett seminarium i oktober om tjära och tjärstrykning. Ett femtiotal deltagare fanns på plats och man utbytte erfarenheter mellan de skandinaviska länderna samt Finland och Estland. Seminariet var ett samarbete mellan Gotlands Museum, Riksantikvarieämbetet, Samfälligheten Gotlands Kyrkor och Hantverkslaboratoriet. Fältkursverksamhet Bildstenssymposium I samarbete med Riksantikvarieämbetet anordnade Gotlands Museum ett internationellt bildstenssymposium. Deltagare från flera olika länder presenterade sin och diskuterade andras forskning med utgångspunkt i Gotlands bildstenar. Symposiet blev mycket lyckat och 2012 års Gotländskt arkiv kommer att bestå av de bearbetade symposiebidragen. Arkeologiska rapport- och konserveringsprojektet Romersk ansiktsmask Arbetet har fortgått med att sammanställa och avsluta de arkeologiska projekten som övertagits från Riksantikvarieämbetet (RAÄ) i samband med nedläggningen av RAGU - Riksantikvarieämbetets Gotlandsundersökningar. Under 2011 har ett sextiotal rapporter sammanställts, och tillhörande dokumentationsmaterial har iordningställts samt inlämnats till RAÄ:s arkiv, Antikvarisk topografiska arkivet i Stockholm. Ett fyrtiotal undersökningar har genomgått urval för konservering och gallring. Konserveringsåtgärderna utfördes av enheten för konserveringsvetenskap på RAÄ i Visby. I rapportarbetet har även ingått uppordning av fynd och fyndregistrering samt skanning för rapporten relevant fältdokumentationsmaterial. Sammanlagt har sju personer arbetat med rapportarbetet under olika perioder av året. Under sommaren 2011 genomfördes en kurs i arkeologi. Undersökningsobjektet var en husgrund från järnåldern, en så kallad kämpgrav, i Hellvi socken. Anledningen var att en ansiktsmask som ursprungligen tillhört det romerska lätta kavalleriet hittats med hjälp av metallsökare i området. Undersökningen blev lyckad såtillvida att inte bara den plats där masken en gång legat identifierades. Ett stort antal andra föremål hittades också, föremål som masken en gång stoppats undan tillsammans med. En depå, eller skatt, såg dagens ljus igen ca 1400 år efter att den lagts undan i husgrunden. Fältkursverksamhet bedrevs även för andra året på en övergiven gårdsplats vid Nystugu på Fårö. Under en veckas tid fortsatte undersökningen av ett senmedeltida trähus på stensyll. I syfte att klargöra byggnadens karaktär och söka avgränsa dess utbredning, har hittills 24 st metersrutor undersökts till botten. Ett spisröse beläget invid ena långväggen tyder på ett bostadshus. Avgränsningen är ännu osäker, men byggnaden bedöms vara ca 6,5 meter bred och minst 8 meter lång. Möjligen ingår den i en huslänga innehållande skilda funktioner. Stefan Haases bildarkiv Stefan Haase donerade sitt privata bildarkiv om bilder till museet och ett omfattande arbete med att digitalisera detta inleddes. Bildmotiven är i första hand exteriörer och gårdsmiljöer från åren , oftast i orestaurerat skick. Här återfinns även idag försvunna miljöer såsom exempelvis Östertull i Visby före saneringen

11 Det kyrkliga kulturarvet På uppdrag av Samfälligheten Gotlands kyrkor har museet under 2011 deltagit med antikvarisk medverkan vid in- och utvändig restaurering av Roma och Kräklingbo kyrka, samt ett flertal mindre ärenden åt både samfälligheten och församlingarna runt om på ön. Ett flerårigt brandskyddsprojekt för de gotländska kyrkorna har påbörjats i samarbete med Visby Stift och BA-konsult. Museet deltar också i den regionala och nationella samrådsgruppen för kyrkoantikvariska frågor. Gotlands Byggnadsvårdsmässa I juni arrangerades Gotlands Byggnadsvårdsmässa på Fornsalen. Drygt trettio utställare deltog och evenemanget besöktes av ett par tusen besökare. Syftet var att presentera byggnadsvårdsbranschen för en bred publik. Lagom till mässan trycktes Gotlands Byggnadsvårdskatalog, med information och reklam av utställande företag. Enholmen Enholmen utanför Slite har hamnat i en förvaltningskris då Fortifikationsverket vill göra sig av med ön. Frågan har engagerat lokalbefolkningen starkt då man befarar försäljning och ev. privatisering av holmen. På uppdrag av Fortifikationsverket upprättade museet ett vårdprogram för hela ön och har även deltagit i möten med utvecklingsgrupper i Slite. Vårdprogram gjordes även för Faluddens fyr som ingår i Fortifikationsverkets byggnadsbestånd. Muramaris Ett omfattande vårdprogram för byggnadsminnet Muramaris, för såväl byggnad som trädgård, utarbetades under året. Muramaris var Ellen, f. von Hallwyl, och Johnny Roosvals sommarnöje, uppfört under tidigt 1900-tal strax norr om Visby. Anläggningen är unik och visas idag sommartid för allmänheten. Gotlands Byggnadsvårdsmässa 12

12 Grävning vid Lickershamn Täckating i Öja Den uråldriga traditionen att använda ag som taktäckningsmaterial är en viktig del av den gotländska bebyggelsetraditionen. Byggnadsantikvarier från museet medverkade vid täckating vid Båtsman Söderbergs torp i Öja liksom vid Friggars och Ödehoburga på Fårö, i bägge fallen tillsammans med ett sjuttiotal frivilliga. Att arbetet dokumenteras med både bild och text som finns tillgängligt i museets arkiv gör att kunskapen delges och bevaras. Arkeologiska uppdrag Den arkeologiska verksamheten har präglats av mindre uppdrag, i första hand utredningar men även förundersökningar i form av schaktningsövervakningar, flera av de senare har gjorts i samband med olika fiberkabelprojekt. Ett par förundersökningar har gått vidare till särskild arkeologisk undersökning. Till de lite större uppdragen hör undersökningarna av ett gropkeramiskt grav- och boplatsområde vid Lickershamn, boplatslämningar från romersk järnålder vid Angelbos i Lärbro, samt en stor utredning som konstaterat boplatslämningar inom A7 området. Några av de större projekt som initierades under 2010 har också avslutats, det gäller bland annat undersökningarna vid kvarteret Släggan och Stora Torget. 13

13 Östersjöprojektet Novgorod projektet, Common history in the past for common future Projektet Östersjön runt på 3 år museer i samverkan, som startade 2010 har fortsatt under året. Under året tillfrågades Gotlands Museum om medverkan i ett baltiskt EU-projekt under ledning av Föreningen Norden i Ryssland. Vi ställde oss positiva och projektet startade i november I december deltog tre personer från oss i ett startmöte och presskonferens i S:t Petersburg. Hela museet fick möjlighet att delta i en arbetsresa under september till Tallinn i Estland. Arbetet med att ta fram 2012 års verksamhetsplan inleddes under resan och vi hade en givande dialog och genomgång av förslaget. Väl framme i Tallinn togs vi emot på ett mycket välkomnande och föredömligt sätt av de museer som ingår i projektet. Gotlands Museum skall bidra till det tvååriga projektet med kompetens inom områden som historia, förmedling, pedagogik, arkeologi, byggteknik, museiledning och marknadsföring. Projektets mål är att etablera ett arkeologiskt friluftsmuseum i Novgorod-regionen i Ryssland. I oktober bjöds de fjorton museerna i nätverket in till ett möte i Visby. 30 deltagare från sju av museerna deltog och frågor såsom organisation, gemensamma projekt och samarbeten diskuterades. Studiebesök i Tallin 14

14 Arkeologi - antal uppdrag Länsstyrelsen Region Gotland GEAB Sam. Gotlands kyrkor / Visby stift Privat Totalt Antikvariska kontroller Utredningar Förundersökning Undersökningar Röjningsärenden GEAB Övriga Totalt Uppdragsgivare Uppdragstyp Byggnadsvård - antal uppdrag Länsstyrelsen Region Gotland Statliga organisationer Samfälligheten Gotlands kyrkor Församlingar Privat Totalt Granskning bygglov Skrivna remisser / Planärenden Byggnadsvårdsuppdrag Kyrkorestaureringar Övriga kyrkouppdrag Trädgårdsuppdrag Totalt Uppdragsgivare Uppdragstyp 15

15 Försäljning och Marknadsföring Marknadsföring och information Under året har kraft lagts på att arbeta med kundperspektiv och att stärka varumärket Gotlands Museum. En marknadsplan med tydliga strategier togs fram i början av året. Temat 1361-Striden om Gotland har genomsyrat en stor del av marknadsföringen i såväl annonser som profilmaterial. Gotlands Museums avtryck i svensk media ökade även Antalet fans på facebook ökar stadigt och intresset är stort användare i slutet på året, där många deltar aktivt i dialog med museet. En ny hemsida sjösattes i december som är lättnavigerad och kundanpassad. Under 2012 kommer den att utvecklas med information och bloggar. Intranätet kommer att aktualiseras under En attitydundersökning genomfördes under sommaren där vi tog reda på vad besökarna tyckte om sitt besök på Fornsalen. Frågor ställdes bl a rörande utställningar, bemötande, service, café, butik och skyltning i museet. Undersökningen visar att besökarna uppskattade vår verksamhet och våra utställningar, speciellt Striden om Gotland. Butik och reception Butiken har haft ett bra år och böckerna har sålt bra, framförallt från vårt eget förlag. Sortimentet i butiken har kompletterats med gotländska design- och ullprodukter. Men även en gammal klassiker som Bjersbägaren har ökat i försäljningen. På tema 1361-Striden om Gotland har vi tagit fram nya profilprodukter. Webshopen har ökat sin omsättning och mest är det böcker och smycken som säljs. Fornsalens KRAV-Restaurang & Café Restaurangen har satsat på dagens lunch under hela året och antalet matgäster har stadigt ökat, liksom gruppbokningar i restaurangen & caféet. I samband med Almedalsveckan och alla de seminarier som hölls i våra lokaler komponerades olika menyer som slog väl ut. Caféet har blivit en viktig och naturlig mötesplats för både interna och externa möten. Utdrag ur attitydundersökningen 16

16 Antal events bokade grupper Serie Serie Serie Stadsvandringar Visningar Fornsalen Visningar Konstm. Event bildstenshallen Event G:a residenset Event Ruiner Sävesalen Café Övriga (buss/föreläsning) Antal besökare bokade grupper Serie Serie Serie Stadsvandringar Visningar Fornsalen Visningar Konstm. Event bildstenshallen Event G:a residenset Event Ruiner Sävesalen Event Café 17

17 Gruppevenemang/bokning Fornsalens förlag Efterfrågan på lokaler har fortsatt öka under året. De uppsatta målen, både besöksmässigt och ekonomiskt har uppfyllts med god marginal. Utöver årets utgivning av Gotländskt Arkiv har resurserna främst lagts på småskrifterna Gutasagan (tre språk) och 18 fossil från Gotland samt en reviderad edition av Gotlands Historia och Gotländskt Arkiv Stadsvandringar och visningar har sakta börjat vända efter en fallande trend. Museet arbetar med att göra fler temavandringar och visningar inom våra kunskapsområden. Under året har mycket arbete lagts ner på att utveckla professionaliseringen av förlaget genom att formulera policy och strukturer för arbetet från produktion till försäljning. Under Almedalsveckan rådde stor aktivitet, framförallt på Fornsalen där många seminarier ägde rum på gården, i museet och i våra konferenssalar. Seminarier och debatter kring kultur och tillgänglighet genomfördes tillsammans med Statens Kulturråd och DIK-förbundet. Publikationer 2011 KOMIGEN (textredigering) Guide to Fornsalen (textredigering) Fossilien auf Gotland (nyutgåva) Vikingarna visar tänderna (sve och eng) Gotländskt arkiv Visby - landet utanför muren Ruinerna har varit tillgängliga för allmänheten 1 maj31 september. Evenemangen i ruinerna har ökat. Det har bland annat hyrts ut till middagar, modevisning, reaggefestival, eldshower och musik-evenemang. Utvecklingen för att tillgängliggöra ruinerna går bra. Toaletter byggdes i anslutning till S:t Karin och Klosterlängan, som kan användas vid evenemang i ruiner och på Stora Torget. Det har också tillsatts en tjänst på teknikersidan för att klara det ökade trycket och allt arbete kring öppethållande, tillsyn och service. I den nyöppnade Klosterlängan utvecklades även ett par middagskoncept av GoGotland, som genom avtal med museet brukar ruinen. 18

18 Öppettider Fornsalen, Strandgatan 14 Visby januari-april tis-sön maj-september alla dagar oktober-december tis-sön Vår och höst kvällsöppet andra onsdagen i månaden till 20 Gotlands Konstmuseum, S:t Hansgatan 21 Visby januari-december tis-sön Fenomenalen, Strandgatan 14 Visby januari-april tis-sön maj-september alla dagar oktober-december tis-sön Svahnströmska rummet, Strandgatan 14 Visby januari-april tis, tor, fre maj-13 september mån-fre september-december tis, tor, fre Vår och höst kvällsöppet andra onsdagen i månaden till 20 S:t Lars, S:t Karin, Drotten, Visby 1 maj-30 september alla dagar Kapitelhusgården, Visby 28 juni-6 aug tis-sön augusti alla dagar Norrbys museigård, Väte 28 juni-1 augusti alla dagar Kattlunds museigård, Grötlingbo 14 maj-31 augusti alla dagar september lördag - söndag Petes museigård, Hablingbo 1 juni - 4 september alla dagar

19 Besöksstatistik Gotlands Museum på årsbasis Besöksstatistik Gotlands Museum per månad Fornsalen med Fenomenalen Konstmuseet Kajsartornet Ruinerna Kapitelhusgården Petes Kattlunds Norrbys januari februari mars april maj juni juli augusti september oktober november december Besöksstatistik Gotlands Museum per besöksmål 20

20 Nytt magasin Under 2010 påbörjades en utredning gällande museets behov av nya magasin. Bygga nytt, köpa eller hyra var de olika alternativ som utreddes. Med utredningen som grund fattade styrelsen i mars beslut om att museet skall flytta samlingarna till ett nytt magasin i hyrda lokaler. För att finansiera flytt och anpassning beslutades att sälja de två nuvarande magasinen, Kajsarportsförrådet och Norra magasinet. Norra magasinet såldes under hösten. Den nya magasinsbyggnaden ligger på nya Visborg och ägs av Vasallen. Hyresavtalet är på 20 år. I lokalen finns plats för museets samlingar, tillväxtutrymme samt gott om kontorsutrymme. Byggnaden har granskats och rekommenderats av ledande experter på museimagasin och klimat. Inför flytten som kommer att genomföras stegvis under 2012 har planeringsarbetet påbörjats. Den nya lokalen behöver anpassas för museets behov genom bl a ett nytt våningsplan för att få maximalt utnyttjande av lokalen. En hiss för transport av föremål och personer är en nödvändighet. Klimatstyrning i vissa delar planeras också. För att delfinansiera detta har medel sökts hos Boverket. Ansökan beviljades februari Offerter på byggnationen togs in från fyra olika företag och efter noggrann granskning, antogs budet från Byggnadshyttan. En stor del av de kulturhistoriska samlingarna har inventerats och fotograferats. Detaljerade planer för byggnadens utnyttjande har tagits fram, både för magasinsdelen och för kontorsutrymmen. Ett öppet och tillgängligt magasin är grundtanken och stor vikt har lagts vid att planera för tillgänglighet för besökare både i magasinen men även i andra lokaler. En kombinerad föreläsningssal/visningsrum planeras där enskilda och grupper kan tas emot. I rummet kommer utrymme för mindre utställningar att finnas, liksom möjlighet till kurs- och programverksamhet samt föreläsningar. Flytten av alla samlingar samt berörd personal planeras vara färdig vid årsskiftet 2012/

21 Digitalisering och nytt databassystem Under året har beslut tagits att byta databassystem. Museet har gått in i ett samarbete med Stockholms länsmuseum och Murberget i Härnösand kring detta. Det nya systemet heter Collective Access. Systemet, baserat på det engelska Spectrum har översatts inom ramen för samarbetet. Syftet är att ta fram en gemensam standard som även fungerar gentemot Riksantikvarieämbetets K-Samsök. Collective Access är ett nätbaserat system och har obegränsad kapacitet. Det kommer att kunna hantera museets samtliga databaser med bilder, inventariekataloger, inventeringar, dokumentationer m.m. och innebära att tillgängligheten till materialet liksom sökbarhet och hantering underlättas avsevärt. Systemet planeras att tas i bruk under våren Arbetsmarknadsprojektet - Fas 3 Arbetsmarknadsprojektet som pågått sedan 2009 avslutades under året. Genom projektet har mängder av bilder och arkivmaterial blivit sökbart i databaser, både internt och externt. Stora delar av föremålssamlingen har också blivit fotograferad inom ramen för projektet. Insamling Under året har fokus lagts på planering av flytten till nytt magasin. Bland det fåtal gåvor som museet tagit emot under året märks bl a en akvarell av den kände Visby- och Gotlandsskildraren Johan Kahl. Tavlan visar ett motiv från södra Visby och skänktes av släktingar till ägaren av det hus som avbildats. Berättelserna kring huset och människorna som levt där gjorde gåvan extra intressant. Museet har också fått som gåva en Gotlandsdräkt av manstyp, något som tidigare helt saknats i samlingarna. Fosfatlaboratoriet Fosfatlaboratoriet har under året på uppdrag utfört fosfatanalyser för projektering av arkeologiska undersökningar. Prover har inlämnats från UV-Väst, UV-Öst, Kulturmiljö Halland, Bohusläns Museum m fl. Museet har också genomfört fosfatkartering i utbildningssyfte på Fårö med elever från Rickard Steffen gymnasiet Antal uppdrag Fosfatanalyser Akvarell av Johan Kahl 22

22 Svahnströmska rummet I arkiv och bibliotek har uppordning av samlingarna fortgått under året. Större delen av materialet från flytten inom museet har sorterats in i arkivet. Arbetet med utveckling av museets diarium har fortsatt och en uppgradering av diariesystemet påbörjades. Svahnströmska rummet har haft en viss ökning av både interna och externa besökare samt tagit emot ett flertal grupper. Under året har hållits nio utställningar med olika teman och fyra kåserikvällar i samarbete med Calle Brobäck Besökare Handl av ärenden ca. 70 ca

23 Fornvännernas fastigheter Försäljning Under året har museets fastighet Väduren 6, Norra Magasinet, lagts ut till försäljning och affären blev klar vid årsskiftet. Fr o m 1 oktober 2012 tillträder den nya ägaren fastigheten och då skall alla föremål vara överflyttade till den magasinsbyggnad på Visborgsområdet som museet långsiktigt har hyrt av Vasallen AB. Nya museiverkstadslokaler Under senare delen av året färdigställdes nya verkstadslokaler i grannfastigheten där Regionens tekniska förvaltning tidigare haft sin hemvist. Efter att ha varit utan lokaler i sex år, då de dåvarande ytorna blev café är dessa lokaler efterlängtade. Museet hyr lokalerna av PEAB. Lokalvård i egen regi För att höja kvaliteten på lokalvården i våra fastigheter övertogs lokalvården i egen regi, efter att ha anlitat städbolaget ISS under några år. Genom samarbete med Samhall Gotland anställdes tre lokalvårdare från halvårsskiftet. Dessa utförde under hösten en genomgripande storstädning av alla lokaler i Fornsalens fastighet. Fastighetsåtgärder På museigården Kattlunds har köket anpassats till säsongsverksamheten och bodlängan har fått nytt tak, samt att ett flertal träd har klappats. Fasaden på Gamla Residenset har renoverats exteriört, främst målats. Fjärrvärme har installerats i några utställningslokaler och i trapphus på Fornsalen. Nya verkstadslokalen 24

24 Gotlands Museums uppdrag i styrelser och föreningar Byggnadshyttan Kalk AB Fuism - Föreningen för pedagogisk utveckling i svenska museer Gotlands Bildningsförbund Gotlands Hembygdsförbund Gotlands läns Hemslöjdsförening Gotlands kommuns konstkommitté Gotlands konstförening Gotlands Lantbruksmuseum Historiska Gotland Fenomenalen Interimsstyrelse LAG - Leader Gotland Landsantikvarieföreningen Lübecker Colloquium för Hansaföreningen Stiftelsen Medeltidsveckan på Gotland Medeltidsveckan på Gotland AB NAMSA - Naturhistoriska museers samarbetsorganisation Nicolaiprojektets styrgrupp Nätverket Skola-Kultur Gotland Samrådgruppen för kyrkoantikvariska frågor i Visby Stift Stiftelsen Bläse Kalbruksmuseum Stiftelsen Byggnadshyttan på Gotland Stiftelsen Medeltidsveckan Stiftelsen Norrlanda Fornstuga Stiftelsen Ragnar och Elin Snöbohms fond Stiftelsen Vike Minnesgård Stiftelsen Vanges gårdsmuseum Visbydagen Världsarvsrådet Wilhelmina von Hallwyls gotlandsfond Wisby Centrum marknadsgrupp Wisby Centrum utvecklingsgrupp Öppna Ateljéer Gotland Medlemskap Forum för utställare GCB - Gotland Convention Bureau GoGotland Gotlands Attraktioner Gotlands guide & kryssningsservice GTF - Gotlands Turistförening ICOMOS - International Council on Monuments and Sites ICCROM - International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property ICOM - The International Council of Museums Länsmuseernas samarbetsråd KFS - Kommunala Företagens Samorganisation Naturskyddsföreningen Gotland Nätverket för Byggnadsvård på Gotland Riksförbundet Sveriges Museer S:t Hanskvarterens förening Svenska Byggnadsvårdföreningen Tillväxt Gotland Wisby Centrum 25

25 Organisation Styrelse Föreningen Gotlands Fornvänner Av Länsstyrelsen utsedda: Landshövding Cecilia Schelin Seidegård, ordförande Anders Granat, suppleant (t o m juni) Peter Molin, suppleant (fro m juli) Av föreningen utsedda: Peter Freudenthal, vice ordförande (t o m juni) Gustaf Sjöberg, suppleant (fr o m juli) Olof Nyström, skattmästare Lars Danielson, ledamot/vice ordförande (fr o m juli) Ledningsgrupp Lars Sjösvärd landsantikvarie / museichef Jenny Westfält bitr. museichef och avdelningschef Birgitta Strandberg-Zerpe avdelningschef Ingemar Hemph avdelningschef Katarina Stenius ekonom Sofia Hoas avdelningschef Ulrika Mebus avdelningschef Ulf Palmenfelt, ledamot Jerker Enekvist, suppleant Jan Östergren, suppleant Av Region Gotland utsedda: Inger Harlevi, ledamot Mikael Carlsson, ledamot Sonia Landin, ledamot Wera Svensson, ledamot Marianne Holm, suppleant Roland Olofsson, suppleant Per Widerström, facklig representant Lars Sjösvärd, föredragande sekreterare Organisation 2011 Samlingar & Dokumentation AVD. CHEF & LG Kansli & Fastigheter AVD. CHEF & LG VA SAMLINGAR VA ARKIV & BIBLIOTEK VA FASTIGHETER Sälj & Marknadsföring AVD. CHEF & LG VA BOKNING & RECEPTION Museichef VA FÖRLAG KULTURARVSKONSULENT Utställningar & Pedagogik AVD. CHEF, BITR. MUSEICHEF & LG VA UTST. FORNSALEN VA PEDAGOGIK VA KONSTMUSEET VA NATUR KONSTKONSULENT Kulturmiljö AVD. CHEF & LG VA ARKEOLOGI Fenomenalen Egen organisation fr.o.m Förklaringar AVD. CHEF = Avdelningschef BITR. = Biträdande VA = Verksamhetsansvarig LG = Ledningsgrupp 26

26 Personal Landsantikvarie/Museichef Sjösvärd Lars, landsantikvarie/museichef Jenny Westfält, bitr. museichef Theliander Claes, kulturarvskonsulent Herlin-Karnell Maria, va. förlag/antikvarie Pettersson Ann-Marie, redaktör/antikvarie Waldenström Klara, redaktör (fr o m 01 08) Kansli & Fastigheter Hemph Ingemar, avdelningschef Dahlberg Ingemar, tekniker Ekström Elin, lokalvårdare (fr o m 01 09) Hedberg Stefan, lokalvårdare (fr o m 01 07) Jansson Henrik, va. IT Johansson Kenneth, lokalvårdare (fr o m 01 07) Karlsson Sven-Erik, tekniker Kellström Lars, va. fastigheter Larsson Christian, tekniker Persson Conny, tekniker Pettersson Agneta, assistent Segerlund Rolf, tekniker ( fr o m 01 05) Stenius Katarina, va. ekonomi Kulturmiljö Mebus Ulrika, avdelningschef Eriksson Malin, RAGU-projektet ( ) Gardelin Johan, byggnadsantikvarie Gustafsson NyBjörn, arkeolog Haase Stefan, byggnadsantikvarie Langhammer Daniel, arkeolog (fr o m 01 05) Larsson Jessica, RAGU-projektet ( ) Malmros Pär, byggnadsantikvarie Renström Jörgen, byggnadsantikvarie Selin Eva, antikvarie/naturvetare Wickman-Nydolf Gunilla, va. arkeologi Widerström Per, arkeolog/antikvarie Zerpe Leif, arkeolog Åkeson Petter, RAGU-projektet ( ) Sälj & Marknadsföring Hoas Sofia, avdelningschef Abukar Hassan, café (fr o m 01 12) Ahlqvist Bodil, caféansvarig Björnegren Madeleine, butik Carlsson Bodil, café Fagerlund Lena, konstreception Gahnström Ninni, va. marknadsföring Jakobsson Josefin, butik Kellström Åsa, va. bokning och reception Lindström Ingeborg, reception/växel Thuresson Tove, marknadsass. (föräldraledig fr om 01 05) Wetterlund Morgan, café ( ) Utställningar & Pedagogik Westfält Jenny, avdelningschef Adolfsson Annelie, projektledare RASK (fr om 01 06) Annerud Maria, va. program och pedagogik Blomhage Angelica, va. Konstmuseet Eliason Sara, va. Natur Eriksson Birgitta, rehab-sam. RASK (fr om 01 08) Johansson Lisa, va. Fenomenalen (t o m 28 02) Johansson Lisen, utställningstekniker Lundin Eva, pedagog (fr om 01 08) Lydänge Helen, pedagog Fenomenalen (t o m 28 02) Scholler Armin, konstkonsulent (fr om 01 06) Thomsson Benny, bonde RASK (fr om 01 08) Westholm Gun, 1:e antikvarie Samlingar & Dokumentation Strandberg-Zerpe Birgitta, avdelningschef Ahlström Peder, magasinstekniker Elmshorn Monica, assistent samlingar Enekvist Tord, assistent naturhistoriska samlingar Hejdström Raymond, 1:e fotograf Häggström Anders, projektledare Ideström Lena, antikvarie/va. samlingar Laving Lena, antikvarie/va. arkiv & bibliotek May Johnny, fosfatlaboratorium Sikora Inez, assistent samlingar/pedagog Sjöberg Fabian, assistent arkiv Ström Göran, fotograf Tingvall Jenny, antikvarie Trolin Eva, konsthanterare Örjestad Jenny, arkeolog/projektledare va. = verksamhetsansvarig AF-projektet Elisabet Engström-Rubin Inger Andersson Jan Nyborg Kerstin Johansson Maria Gardell Marika Veres Thomas Hallquist Ylva Virgin 27

27 Personal Fast anställda, årsverken Antal fast anställda Alla anställda, årsverken Antal anställda totalt 28

28 Intäkter % 3% 28% 44% Statliga bidrag 28% Regionala bidrag bidrag 22% Försäljning varor/tjänster 44% Projektbidrag 3% Övrigt 3% 22% Kostnader % 3% 4% 3% 28% 11% 4% 44% Personal 68% Statliga Personal bidrag Regionala Fastigheter bidrag11% Avskrivningar och räntor Försäljning Avskrivningar varor/tjänster och räntor 4% Material och köpta tjänster Projektbidrag Material Övrigt och köpta tjänster 13% Övrigt 4% Övrigt 68% 22% 29

29 Årsredovisning för Föreningen Gotlands Fornvänner ( ) Räkenskapsåret

30 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningen Gotlands Fornvänner som är en ideell förening, konstituerad den 22 maj 1875, har till ändamål att vara huvudman för Gotlands Museum att genom Gotlands Museum vara samhällets minne som samlar och sprider kunskap om länets natur- och kulturarv samt verkar för att det försvaras, vårdas, brukas och görs tillgängligt för alla att bedriva professionell verksamhet inom museets kompetensområde och bistå med kunskap Investeringar Arbete med ny basutställning Medeltidens Gotland har påbörjats och utställningen invigs i juni Ny värmeinstallation i kv Museet 1 och 2. Väsentliga händelser under räkenskapsåret Fenomenalen Science Center har under året övergått till att ingå i Region Gotlands förvaltning. Föreningen har erhållit utdelning av kapital i samband med att en externt förvaltad fond, Karin och Arthur Perssons minnesfond, avslutades. Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut Föreningen Gotlands Fornvänner har sålt Kv Väduren 6 i Visby för kr men slutlikvid erhölls i januari Föreningen har under året omsatt kkr Fördelningen per avdelning har förändrats jämfört med föregående år, bl a på grund av nytt avtal med Fenomenalen. Kulturarvskonsulent tillhör avdelning Museichef. Föreningen redovisar i år en vinst på kronor Omsättning avdelningsvis, kkr Museichef Utställningar & Pedagogik Kansli & Fastigheter Sälj & Marknadsföring Kulturmiljö Samlingar & Dokumentation Projekt

31 Bidrag stat och region, kkr Region Gotland ordinarie Region Gotland extra Statliga bidraget till ordinarie museiverksamheten Statligt bidrag till löner Statligt bidrag till Fenomenalen Statliga utvecklingsbidrag Statliga bidrag till kulturarvs-it Statliga bidrag till sysselsättningsåtgärder Statligt bidrag till konstkonsulent Utställningsersättning Egenfinansiering, kkr Finansiering Staten 28% 26% Region Gotland 22% 22% Egenfinansiering 50% 52% Övriga större bidrags- och uppdragsgivare, kkr Riksantikvarieämbetet Diverse övriga fonder Statens Jordbruksverk Länsstyrelsen i Gotlands län Wilhelmina von Hallwyls Gotlandsfond Barbro Osher Pro Suecia Foundation Tillväxtverket Konung Gustaf VI Adolfs fond

32 Förslag till resultatdisposition Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel balanserat resultat årets resultat Totalt disponeras för överföring till balanserat resultat Totalt Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar med tilläggsupplysningar. Övrigt om årets verksamhet, se föreningens årsberättelse. 34

33 RESULTATRÄKNING Not Rörelsens intäkter Rörelsens kostnader Externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar Ränteintäkter Räntekostnader Årets resultat

34 BALANSRÄKNING Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Inventarier, verktyg och installationer Pågående nyanläggning Finansiella anläggningstillgångar Långfristiga värdepappersinnehav Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager mm Lager Kortfristiga fordringar Kundfordringar Diverse kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Kortfristiga placeringar Kortfristiga värdepappersinnehav Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

35 BALANSRÄKNING Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Fonder Fritt eget kapital Balanserad vinst Årets resultat Summa eget kapital Långfristiga skulder Checkräkningskredit Övriga långfristiga skulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skatteskulder 0 0 Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Panter och ställda säkerheter Fastighetsinteckningar Företagsinteckningar Inga Inga 37

36 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR Redovisnings- och värderingsprinciper De redovisningsprinciper som tillämpas överensstämmer med årsredovisningslagen samt allmänna råd, vägledningar och uttalanden från Bokföringsnämnden. Bidrag (BFNAR 2002:11) Som bidrag räknas likvida medel som en organisation erhåller från en bidragsgivare som är ett offentligrättsligt organ. Ett villkorat bidrag är ett bidrag som förenats med villkor som innebär återbetalningsskyldighet om villkoret inte uppfyllts. Offentligrättsliga organ inkluderar bidragsgivare såsom EU, Sida, Forum Syd, Riksidrottsförbundet, Socialstyrelsen, Allmänna Arvsfonden samt från stat, landsting, länsstyrelse och kommun. Ett bidrag intäktsredovisas i den period när bidraget utbetalats till organisationen. Om bidraget är till för att täcka specifika kostnader sker intäktsredovisning på sådant sätt att intäkten ställs mot de kostnader som bidraget är avsedd att täcka. Intäktsredovisning sker endast när det med hög grad av sannolikhet kan bedömas att bidraget inte kommer att återkrävas. Villkorade bidrag skuldförs till dess att de utgifter som bidraget ska täcka uppkommer. Andra bidrag än sådana som är till för att täcka ett ändamål, t ex lönebidrag kvittas inte mot lönekostnader utan intäktsförs bland övriga bidrag och särredovisas i not. Föreningens övriga intäkter Inkomsten redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Föreningen redovisar därför inkomst till nominellt värde (fakturabelopp) om ersättningen erhålls i likvida medel direkt vid leverans. Avdrag görs för lämnade rabatter Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Varulagret är upptaget till det lägsta av anskaffningsvärdet enligt den sk först-in först-ut principen respektive verkligt värde. Inkuransrisken har därvid beaktats. Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges. Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den beräknade ekonomiska livslängden. 38

37 1 Rörelseintäkter Rörelseintäkter Bidrag Medlemsavgifter Fastighetsförsäljning Övriga intäkter Summa rörelseintäkter Externa kostnader Reservering pågående projekt Övriga externa kostnader Summa externa kostnader Personalkostnader Medelantalet anställda Kvinnor Män Totalt Löner, andra ersättningar och sociala kostnader Löner Styrelse och museichef Övriga anställda Summa Sociala kostnader (varav pensionskostnader) Av bolagets pensionskostnader avser gruppen styrelse och museichef

38 4 Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Följande avskrivningsprocent har tillämpats. Materiella anläggningstillgångar Byggnader 2 % Inventarier 20 % Årets avskrivningar Byggnader Inventarier Summa avskrivningar Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar Övrigt Totalt Byggnader och mark Byggnad Ingående anskaffningsvärde Årets förändring Utgående anskaffningsvärde Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående avskrivningar Utgående bokfört värde för byggnad Mark Ingående o utgående anskaffningsvärde

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

VP 2014. Gotlands Museum. Uppdaterad 2013-10-28

VP 2014. Gotlands Museum. Uppdaterad 2013-10-28 VP 2014 Gotlands Museum Uppdaterad 2013-10-28 Framsida; Tyra Lundgren 2 Budget i balans Gotlands Museum är ett av Sveriges populäraste museer, men om vi ska ha möjlighet att fortsätta utvecklas i en positiv

Läs mer

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning Årsredovisning för RFSL:s Malmöavdelning 846001-3413 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för RFSL:s Malmöavdelning får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Omslag - Barn i Medeltidens Gotland Foto Ninni Gahnström

Omslag - Barn i Medeltidens Gotland Foto Ninni Gahnström 2012 Årsberättelse Gotlands Museum Omslag - Barn i Medeltidens Gotland Foto Ninni Gahnström 2 Innehållsförteckning 5 Inledning 6 Kultursamverkan 8 Utställningar 13 Forskning och kunskapsuppbyggnad 18 Försäljning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen för Svenska Fallskärmsförbundet avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Föreningen Svalorna Latinamerika

Föreningen Svalorna Latinamerika Årsredovisning för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Styrelsen för Föreningen Svalorna Latinamerika avger härmed årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - kostnadsslagsindelad

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsbokslut SVENSKA KANOTFÖRBUNDET

Årsbokslut SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Årsbokslut för SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Räkenskapsåret 2009 SVENSKA KANOTFÖRBUNDET 1(6) 2009-01-01 2008-01-01 Resultaträkning Not -2009-12-31-2008-12-31 Intäkter Nettoomsättning 1 1 598 854 1 714 786 Offentligrättsliga

Läs mer

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449 Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Styrelsen för Gagnefs Golf AB avger härmed årsredovisning för år 2014. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Bolaget har under året 2014 hyrt banan -18-hålsbanan, korthålsbanan

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Killingen 22

Årsredovisning. Brf Killingen 22 Årsredovisning för Brf Killingen 22 Räkenskapsåret 2005 Brf Killingen 22 1(9) Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2005. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet

Läs mer

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL ÅRSREDOVISNING för Räkenskapsåret 2009-01-01 - - 2009-12-31 Årsredovisningen omfattar Sid -Förvaltningsberättelse 1 -Resultaträkning 2 -Balansräkning 3-4 -Tilläggsupplysningar med noter 5-7 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12. Org nr 716419-1954 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12. Org nr 716419-1954 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2003 Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ)

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ) Årsredovisning för Tingsryd 1609 AB (publ) 556693-7990 Räkenskapsåret 2010 07 01 2010 12 31 Org.nr 556693-7990 1 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Tingsryd 1609 AB (publ) får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING BRF SOLREGNET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 Styrelsen för Brf Solregnet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHET Föreningen har till ändamål

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för. Psykiatrifonden 802017-5504. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Psykiatrifonden 802017-5504. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Psykiatrifonden Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda panter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Ramnered-Gundlebo Fiber Ekonomiska Förening Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-07-10--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning Solel i Sala och Heby Ekonomisk förening 769620-1172 2010-01-01 2010-12-31

Årsredovisning Solel i Sala och Heby Ekonomisk förening 769620-1172 2010-01-01 2010-12-31 Årsredovisning Solel i Sala och Heby Ekonomisk förening 2010-01-01 2010-12-31 0 1 Ordförandens kommentarer Nu har andra året i föreningens historia gått till ända. Anläggning nummer två har byggts och

Läs mer

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31 Sida 1 av 8 Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehåll Sida - Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Noter 2 3 4 5 Om inte annat

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

2 3 4 5 6 - - - - - - - - 7 Årsredovisning för Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund 845000-2871 Räkenskapsåret 2014 8 Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund Org.nr 845000-2871 Styrelsen för Södra Sveriges

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Årsredovisning för Web 2.0 AB

Årsredovisning för Web 2.0 AB Årsredovisning för Web 2.0 AB Räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30 Web 2.0 AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för Web 2.0 AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30.

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE ÅRSREDOVISNING 2013/2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM Styrelsen för LanTeam Consulting AB, 556582-7291 får härmed avge årsredovisning för 2013-05-01-2014-04-30. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Bolaget bedriver

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg

Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg Organisationsnummer Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg ÅRSREDOVISNING AVSEENDE RÄKENSKAPSÅRET 2013-01-01-2013-12-31 Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg 1(9) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Jordgubben 20 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2002. STYRELSE Styrelsen

Läs mer

Smedby Affärsfastighet AB

Smedby Affärsfastighet AB Årsredovisning för Smedby Affärsfastighet AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Pennan 22 769600-0814. Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Pennan 22 769600-0814. Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Pennan 22 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4

Läs mer

Årsredovisning. Kode Norra Bredband Ekonomisk förening

Årsredovisning. Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Årsredovisning för Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2006 Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Styrelsen för Kode Norra Bredband Ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsberättelse 2009 FÖRENINGEN GOTLANDS FORNVÄNNER

Årsberättelse 2009 FÖRENINGEN GOTLANDS FORNVÄNNER Årsberättelse 2009 FÖRENINGEN GOTLANDS FORNVÄNNER Bilder framsida övre vänster - Romerska guldföremål på bildsten. nedre vänster - Avtäckningen av Gotlands Museums logotype. Marianne Samuelsson och Lars

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Årsredovisning. för. Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498

Årsredovisning. för. Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498 Årsredovisning 2014 för Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498 Styrelsen och verkställande dirktören för Svenska Uppfinnareföreningens Service AB får härmed avge årsredovisning för

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

Media Evolution Ideell Förening

Media Evolution Ideell Förening Årsredovisning för Media Evolution Ideell Förening Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Möjaskärgårdens Bredband ekonomisk förening

Möjaskärgårdens Bredband ekonomisk förening Årsredovisning för Möjaskärgårdens Bredband ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Berget 10

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Berget 10 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Berget 10 Räkenskapsåret 2011 Bostadsrättsföreningen Berget 10 1(10) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Berget 10 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31 1 (12) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31 Styrelsen för Borås Golfklubb avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Ankaret 4

ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Ankaret 4 ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Ankaret 4 Stockholm Organisationsnummer 716421-8955 Räkenskapsåret 2004-01-01-2004-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ankaret 4,

Läs mer

Årsredovisning 717904-4727. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Vårdkasens Vägförening. Upprättad av: Ekerö Redovisningsbyrå AB 08-560 397 00 1(9)

Årsredovisning 717904-4727. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Vårdkasens Vägförening. Upprättad av: Ekerö Redovisningsbyrå AB 08-560 397 00 1(9) 1(9) Årsredovisning för Vårdkasens Vägförening 717904-4727 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Upprättad av: Ekerö Redovisningsbyrå AB 08-560 397 00 www.erb.se 2(9) Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

S T I F T E L S E N A T E N E U M Org nr 802400-1383 Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M

S T I F T E L S E N A T E N E U M Org nr 802400-1383 Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M 2011-01-01-2011-12-31 Innehåll Sid Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-7 Organisationsnummer:

Läs mer

Årsredovisning. Brf Vasaborgen

Årsredovisning. Brf Vasaborgen Årsredovisning för Brf Vasaborgen Räkenskapsåret 2008 Brf Vasaborgen 1(9) Styrelsen för Brf Vasaborgen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet:

Läs mer

BRF S:t Michael 25 i Visby

BRF S:t Michael 25 i Visby Årsredovisning för BRF S:t Michael 25 i Visby Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i BRF S:t Michael 25 i Visby intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen

Läs mer

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Årsredovisning för Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Solel i Sala och Heby Ek.för. Org nr 769620-1172. Styrelsen avger följande årsredovisning.

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Solel i Sala och Heby Ek.för. Org nr 769620-1172. Styrelsen avger följande årsredovisning. Solel i Sala och Heby Ek.för. Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 5 - balansräkning 6 - noter

Läs mer

Årsredovisning. Brf Vårt Hem nr 4

Årsredovisning. Brf Vårt Hem nr 4 Årsredovisning för Brf Vårt Hem nr 4 Räkenskapsåret 2008 Brf Vårt Hem nr 4 1(9) Styrelsen för Brf Vårt Hem nr 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Årsredovisning för. Bostadsföreningen Åsa upa 746000-1907. Räkenskapsåret 2006

Årsredovisning för. Bostadsföreningen Åsa upa 746000-1907. Räkenskapsåret 2006 Årsredovisning för Bostadsföreningen Åsa upa 746000-1907 Räkenskapsåret 2006 1-12 2007-05-06 Styrelsen för Bostadsföreningen Åsa upa får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för. Convictus 802012-1581. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Convictus 802012-1581. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Convictus Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5 Redovisningsprinciper

Läs mer

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012 Å R S R E D O V I S N I N G för Sveriges Kommunikatörer AB (tidigare Sveriges Informationsförening Service AB) Styrelsen för Sveriges Kommunikatörer AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening Årsredovisning för Kornhills Samfällighetsförening 716407-8797 Räkenskapsåret 2014 1 (8) Styrelsen för Kornhills Samfällighetsförening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 -- 2014-12-31. för. Svenska Orienteringsförbundet 802002-5758. Årsredovisningen omfattar:

ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 -- 2014-12-31. för. Svenska Orienteringsförbundet 802002-5758. Årsredovisningen omfattar: ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 -- 2014-12-31 för Årsredovisningen omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Tilläggsupplysningar 7 Sid 2 (10) ÅRSREDOVISNING FÖR SVENSKA ORIENTERINGSFÖRBUNDET

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2004 ÅRSREDOVISNING Styrelsen och verkställande direktören för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB org. nr 556634-8222, avger härmed redovisning för verksamhetsåret 2004-01-01--2004-12-31

Läs mer

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22.

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Brf Killingen 22 1(9) Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2004-01-01 2004-12-31. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisning och revisionsberättelse Årsredovisning och revisionsberättelse Avseende räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg, Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg 1(9) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Brf Soleken

Årsredovisning. Brf Soleken Årsredovisning för Brf Soleken Räkenskapsåret 2013 Brf Soleken 1(10) Styrelsen för Brf Soleken, Uppsala kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. De olika landslagen, föreningsutveckling och förbättring av tävlingsarrangemangen i landet har varit prioriterade områden.

ÅRSREDOVISNING 2014. De olika landslagen, föreningsutveckling och förbättring av tävlingsarrangemangen i landet har varit prioriterade områden. ÅRSREDOVISNING 2014 Svenska Skidskytteförbundet Styrelsen för Svenska Skidskytteförbundet får härmed avge årsredovisning för förbundets verksamhetsår omfattande perioden 2013.05.01-2014.04.30. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Kalmarsund Vind Ekonomisk Förening Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (8) Styrelsen för Brf Stenslottet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att

Läs mer

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 Brf Betonggjutaren 4(12) 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter 3 531 696 3 531 696 Hyresintäkter 467 661 411 172 Övriga rörelseintäkter 0 200 Summa

Läs mer

Styrelsen för Iktyosföreningen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Styrelsen för Iktyosföreningen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Iktyosföreningen 812401-1084 Styrelsen för Iktyosföreningen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens syfte är: -att vara en stödorganisation

Läs mer

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING BRF SOLREGNET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2004 Brf Solregnet 1(10) Styrelsen för Brf Solregnet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Föreningen har

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Skyttegatan 6 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan 716421-9755 Räkenskapsåret 2014 1 (11) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Org nr 894700-4944. Årsredovisning. för räkenskapsåret 2002-10-01-2003-09-30

Org nr 894700-4944. Årsredovisning. för räkenskapsåret 2002-10-01-2003-09-30 Byske Skidklubb Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2002-10-01-2003-09-30 Byske Skidklubb 1(6) Styrelsen för Byske Skidklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2002-10-01-2003-09-30.

Läs mer

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN Årsredovisning för BRF KUNGSLYCKAN Räkenskapsåret 2007 BRF KUNGSLYCKAN 1(7) Styrelsen för BRF KUNGSLYCKAN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Årsredovisningen är upprättad i svenska

Läs mer

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Solrosen Fastighetsförvaltning HB Org nr 916624-1837 SOLROSEN FASTIGHETSFÖRVALTNING HB Org.nr. 916624-1837 Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Älvkvarnen u p a. Årsredovisning

Bostadsrättsföreningen Älvkvarnen u p a. Årsredovisning Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Älvkvarnen u p a får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 2006-01-01-2006-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

Brf Nya Hettemarkshuset

Brf Nya Hettemarkshuset Brf Nya Hettemarkshuset Årsredovisning 2013 BRFNyaHettemarkshusetorgnr76961497672 ÅRSREDOVISNING avseenderäkenskapsåret1januari 31december2013 Förvaltningsberättelse Föreningsinformation Bostadsrättsföreningenregistrerades2006307313undernamnetStIlian9:1,namnändradessedantill

Läs mer

Prislista 2015. Gotlands Museum

Prislista 2015. Gotlands Museum Prislista 2015 Gotlands Museum Entréer Fornsalen Studerande och grupp (över 10 pers.) Besökare under 19 år Gotlands Konstmuseum Studerande och grupp (över 10 pers.) Besökare under 19 år Kombibiljett -

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Bostadsföreningen Iris u.p.a. 1(6) 746000-1709 Styrelsen för Bostadsföreningen Iris u.p.a. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Bryggan Stockholm. Årsredovisning för 802411-1968. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Bryggan Stockholm. Årsredovisning för 802411-1968. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Bryggan Stockholm Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Verkstaden

Bostadsrättsföreningen Verkstaden Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Verkstaden i Upplands Väsby Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda

Läs mer

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397 Å R S B O K S L U T för Svensk Förening För Allmänmedicin Styrelsen får härmed avlämna årsbokslut för verksamhetsåret 2009-07-01--2010-06-30. Innehåll Sida - resultaträkning 2 - balansräkning 3 - ställda

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning Idrottsklubben Studenterna i Umeå

Årsredovisning och koncernredovisning Idrottsklubben Studenterna i Umeå Årsredovisning och koncernredovisning Idrottsklubben Studenterna i Umeå Org.nr 894000-4792 Räkenskapsår - 2012/12/31 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret - 2012/12/31 Styrelsen för

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2010 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Styrelsen får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2012.01.01-2012.12.31

Styrelsen får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2012.01.01-2012.12.31 Sidan 1 av 9 Org nr 716444-1615 ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Höjdena Styrelsen får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2012.01.01-2012.12.31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Fastighet Inom

Läs mer

Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301

Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301 Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301 Balansrapport TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar 2009-01-01 Förändring 2009-12-31 1630 Skattekonto

Läs mer

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31.

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. o ARS REDOVISNING för Göteborg Beachvolley Club Org.nr.857208-7271 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträking

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 769618-4352

Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 769618-4352 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 Räkenskapsåret 2009-01-01 - Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 1(8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Barkborren 8, Stockholm, får härmed avge

Läs mer

Årsredovisning. BRF Vimpeln 8 i Solna

Årsredovisning. BRF Vimpeln 8 i Solna Årsredovisning för BRF Vimpeln 8 i Solna Räkenskapsåret 2005 BRF Vimpeln 8 i Solna 1(9) Styrelsen för BRF Vimpeln 8 i Solna får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2005. Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Sid 1 (9) ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december 1999. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Resultaträkning Not 2011-12-31 2010-12-31 Nettoomsättning 1 8 077 988 7 573 717 Fastighetskostnader Drift 2-4

Läs mer