Kateket Nytt. Den största gåvan av dem alla... Forum för katekes i katolska kyrkan n u m m er 3 / 2014 INNEHÅLL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kateket Nytt. Den största gåvan av dem alla... Forum för katekes i katolska kyrkan n u m m er 3 / 2014 INNEHÅLL"

Transkript

1 Forum för katekes i katolska kyrkan n u m m er 3 / 2014 Kateket Nytt Den största gåvan av dem alla... INNEHÅLL u Nytt material från KPN u Enkät till församlingar och missioner

2 Att mötas, att lyssna, att vara på väg tillsammans Vuxenkurser i HELIGA HJÄRTAS KLOSTER I S:ta Bernadettes kapellförsamling i Ängelholm förbereder barnen ett julspel. Kateketen Renate Bertha hjälper till. Foto: Monica Jimheden (också kateket!) På KPN är vi imponerade över all den insats som görs på katekesen och ungdomsarbetets område i våra församlingar och missioner. Det är fantastiskt att så många barn, ungdomar och vuxna (ja, allt fler föräldragrupper också faktiskt) som samlas, oftast på helger, för att lära känna varandra, lära mer om kyrkans tro och bli en bärande del av vår kyrka i Sverige. Så mycket som bärs upp av frivilliga krafter! KPNs medarbetare träffar många kateketer i samband med våra kateketkurser runt omkring i landet. Men vi måste ständigt bli bättre på att hålla kontakten också med kyrkoherdarna och med rektorerna för våra missioner. Vi vill mötas för att få höra om vilka behov som finns, få tillfälle till samtal och få en klarare bild av vilka förutsättningarna är lokalt. Besök i församlingar och enkät Hur är katekesen utformad? Hur stora är grupperna, hur ofta träffas man, hur länge? Denna information är avgörande för oss för att bättre kunna anpassa vårt material och våra kurser till de förutsättningar som finns. På 90-talet gjorde KPNs medarbetare besök U 2 i varje församling och större mission för att samla in denna typ av grundläggande information och nu är det dags igen. Vi kommer alltså under en två-års period att träffa kyrkoherden i församlingen och ansvariga präster i våra större missioner för att be dem svara på frågor i en enkät, men framför allt för att lyssna till deras bild av läget, vilken situation de befinner sig i. För oss är det viktigt att föra ett kontinuerligt samtal, att lyssna på tankar, behov och eventuella önskemål. När vi sedan planerar för KPNs framtida arbete så vill vi bli ännu bättre på att möta de verkliga behov och önske- på häkten och anstalter. mål som finns. Vi har redan börjat att besöka några av landets 44 församlingar och missioner och genast upptäckt att förutsättningarna kan se väldigt olika ut. Det ska bli spännande att sammanställa enkätsvaren och presentera dem för s läsare Pastoralt team Rent organisatoriskt ingår KPN i Biskopsämbetets pastorala team. Här finns också Katolska Liturgiska Nämnden och Fängelse-själavården (också intagna på anstalter tillhör våra församlingar och kan ha ett stort andligt behov). Därför innehåller enkäten också frågor kring musiklivet och pastoral bland intagna Det är advent Vi tänder ett ljus och räknar dagar. Snart kommer du! Tack att du ger oss tid att förbereda oss tid för att längta och vänta. Prisad vare du Herre! Det är jul nu. Vi är så glada. Du som är större än universum Och håller hela jorden i din hand du ville bli liten som vi, för vår skull. Prisad vare du, Herre! Anna Dunér Av stort intresse för oss kateketer är exempelvis att KLN planerar att ge ut en CD med psalmboken Cecilias alla psalmer, ja, en ren guldgruva på 15 timmars inspelad musik som kommer betyda mycket för musiklivet i både mässa och undervisning. Studieförbundet Bilda har som slogan: Ingen växer utan möten, något som vi på KPN vill instämma i av hela vårt hjärta. Men det största mötet är för oss mötet med den uppståndne, med honom som snart kommer till oss som ett litet hjälp-löst barn, och sprider en så evig glädje. Med önskan om en Välsignad jul KPN genom Ulrika Erlandsson För flera år sedan bad KPN att Heliga Hjärtas kloster i Omberg skulle vara en av de platser där Vuxenkurserna skulle hållas två gånger om året. Det har för oss systrar blivit en möjlighet att vidga våra kunskaper i vitt skilda ämnen om kyrkans tro och liv, och att få utbyta tankar och erfarenheter med andra som deltar i kurserna. Ledarna har alltid varit mycket kunniga och med en inspirerande förmåga att ge sina kunskaper vidare. Den senaste kursen hos oss hölls av diakon Staffan Gerdmar och handlade om vår identitet; vår egen, de andras och om vem Jesus är för oss. Kursen var upplagd som en workshop, där vi genom utbyte, övningar och samtal fick göra gemensamma erfarenheter och upptäcka hur mycket vi människor blir de vi är genom relation och kontakten med andra. Vi fick uppleva hur vi kan berika varandra och hur mycket vi har gemensamt också i vår relation till Jesus Kristus. Efter söndagens högmässa såg vi filmen Gudar och människor, en film som bygger på en verklig händelse. Filmen berör på djupet, då den visar så många aspekter av möten. Munkarna i Tibhirine i Algeriet hotas till livet och måste möta sig själva och varandra i en mycket pressad situation. De leds var och en till att möta sina tidigare val och tilliten till den Gud som fört dem till det liv och den plats där de hittills varit. Nu kan de som gemenskap ge sina liv helt och fullt i det martyrium som de inte kunde fly ifrån. Det blev ett intensivt samtal om filmen efter middagen, som liksom alla måltider i klostrets gästhus intogs under tystnad med stilla musik, då vi kunde begrunda det vi sett. Vi systrar deltog, så många som hade möjlighet, tillsammans med övriga kursdeltagare, och är mycket tacksamma att Engagerade deltagare på diakon Staffan Gerdmars kurs. Foto: Mariadöttrarna KPN:s arbete så konkret får tjäna också vår gemenskap. Mariadöttrarna OSB Att tillverka Bibliska figurer Under hösten bjöd KPN och Bilda in till en ledning av Jaya Roos. Så här berättar en fram emot att återigen använda dem som kurs för att tillverka Bibliska figurer under som deltog: Jayas kurs bibliska figurer en ingång till Bibeln. var väldigt inspirerande. En deltagare Anna Nugent, kateket i S:ta Eugenia tillverkade Marta, Lazarus flitiga syster, vilket inbjöd till gemensam reflektion kring likheter mellan Marta och Petrus. En annan deltagare tillverkade en ljuvlig Elisabet, som jag har lånat för att använda i min kateketgrupp om några dagar. Jag har tillverkat och använt bibliska figurer tidigare och ser nu Foto: Cristina Ramos de Strandberg 3 U

3 Adventstiden ger möjligheter att fästa barnens uppmärksamhet vid julens huvudperson, Jesus. Guds Son föds på tre olika sätt. Först blev han född av Fadern före allt tid. Sedan blev han född som människa genom jungfru Maria. Sist föds han i människans hjärta. Adventstiden är en utmärkt tid för att förbereda hjärtat så att det är färdigt att ta emot julens Herre. Här ges ett tips på vad en kateket kan göra för att engagera barnen i förberedandet av hjärtat. U 4 Förbered ditt hjärta inför Jesu födelsefest! Julkrubba med goda gärningar som halm Rita ett stort hjärta på ett rött kartongark. Fäst krubban av wellpapp (eller något annat lämpligt material) på det med en häftapparat. Kopiera bilden av Jesusbarnet, färglägg och klipp ut. Som halm kan du använda gula pappersremsor. Tanken är att vi ska glädja Jesusbarnet genom att försöka göra goda gärningar. Varje gång vi gör något för att glädja honom kan vi stoppa ett halmstrå i krubban. På det viset blir vårt hjärtas krubba en välkomnande plats för Jesusbarnet. Det viktiga är inte att alltid lyckas. Viljan att glädja Jesus är det som är viktigast. Han är nöjd med en fattig krubba men han vill vara välkommen dit. I slutändan är det ju bara han som kan göra hjärtat riktigt vackert. Diskutera med barnen vad de kan göra för att glädja Jesus. Om något barn ofta glömmer att be till Jesus, kan det vara bra att komma ihåg just detta. Stora barn kan uppmuntras att bikta sig. På halmstråna kan barnen skriva vad de har gjort för att glädja Jesusbarnet. Textsidan kan eventuellt vändas inåt så att det barnet gör förblir en hemlighet mellan barnet och Jesus. Lycka till! Rauha Navarro Marttinen Barn ber KPN ger ut en ny version av bönboken Barn ber. Av en ren tillfällighet hittade vi en mässbok för barn från 1938 (Jesus och jag Mässandakt för barn) och fann till vår överraskning att många av bönerna, tänkta att läsas under själva mässan, hade en varm, innerlig och kärleksfull ton till Kristus på ett sätt som vi tror många kan finna glädje i även idag. Dessutom tilltalades vi starkt av bilderna, utförda av den österrikiska konstnären Ida Bohatta Morpurgo. Efter ett visst detektivarbete fann vi det tyska förlag som äger hennes rättigheter och kunde få tillstånd att publicera. Den nya versionen av Barn ber innehåller nu Fader vår, Var hälsad Maria, Tio Guds bud, böner som kan bes under mässan, en biktspegel, en korsvägsandakt och sedan böner för livets skiftande tillfällen: morgon och aftonbön, tack och förlåtelse, sorg och glädje samt böner på olika språk. Det blir en blandning av gammalt och nytt, både i ord och bild. Pris: 95 kronor Dopet frågor och svar KPN har fått förfrågan att ge ut ett enkelt häfte med frågor och svar Dopet Frågor och svar om dop i katolska kyrkan kring dopet. Uppgiften att förbereda föräldrar inför sina barns dop eller att förbereda en vuxen på mottagandet av dopets sakrament har blivit allt svårare för våra präster och diakoner. Allt fler som vänder sig till kyrkan saknar grundläggande kunskaper om kristen tro, något som man tidigare ofta kunde ta för givet. Dopet frågor och svar svarar på både de teologiska frågorna kring kyrkans syn på dopets sakrament men tar också upp mycket av det praktiska. Vi är tacksamma för den hjälp vi fått av flera präster och diakoner i framtagandet av detta häfte som även ges ut på engelska Baptism questions and answers. Häftet kommer att ha samma format som det tidigare utgivna häftet Vi ska gifta oss. Pris: 10 kronor nytt material Kul till jul För det mesta när vi på KPN ger ut vårt material skapar vi det från grunden. Vi brukar tänka att förutsättningarna för att vara katolik i Sverige är ganska speciella med en mångkulturell kyrka och en tydlig minoritetssituation. Vi vill medverka till att bygga upp vår egen katolska identitet i Sverige, utifrån våra egna förutsättningar och unika situation. Men ibland dimper det ned sådant material från andra länder som fungerar utmärkt även för oss. Det engelska Bible fun är ett exempel på detta. Häftet har A-4 format, alla 32 sidor är i färg och innehåller alla de bibliska berättelserna som hör julen till, från ängeln Gabriels besök hos Maria till de vise männens ankomst i Betlehem. På varje sida finns uppgifter med knep och knåp, labyrinter, spel och annat. Ett förslag kunde vara att arbeta med några sidor när ni träffas i barngruppen och sedan ge häftet till barnen så att de kan fortsätta med det hemma. Till nästa år planerar vi att ge ut fler i samma serie: Guds allra första vänner (om Gamla testamentet) och Påskglädje. Målgrupp: 5 10 år. Pris: 40 kronor Catholicism DVD med 10 filmer Catholicism DVD-box innehåller 10 filmer på ca 55 minuter om kyrkans lära och liv. Man kan välja text på svenska, polska och norska. Den från Word on Fire kände prästen father Barron reser till 15 olika länder för att visa oss en världsvid, levande och växande kyrka. I filmerna förklaras kyrkans lära, hennes sakrament och bud, allt med Kristus i centrum. Filmerna lämpar sig för ungdomar och för vuxna. Till serien har Bilda givit ut ett litet häfte med frågor att samtala kring efter att man sett filmen. Glöm inte att rapportera till Bilda! Pris: 250 kronor Jag visade första avsnittet i serien Catholicism för min konfirmandgrupp i söndags och följde upp med en diskussion. De tyckte att den var mycket bra, sa att de fick nya insikter om Jesus. Rekommenderas alltså! Jag har sett hela serien och blev mycket upplyft. Kateket Elisabeth Cederbjörk, Sankta Katarina församling i Dalarna, skrivet på Facebook-gruppen Kreativa kateketer 5 U

4 Foto: Åsa Hulthén Vi har nyligen bytt församling och när katekesundervisningen i den nya församlingen skulle börja nu i höstas så ville min yngste son som är sju år inte vara med. Första gången så lyckades jag med förhandling och övertalning övertyga honom om att i alla fall vara med på sångsamling med andakt innan de delar upp sig i smågrupper. Men han ville inte följa med i den lilla gruppen. När det var dags för undervisningstillfälle nummer två så satt vi på kyrkkaffet när kateketen Elsa kom fram till oss och pratade med oss om undervisningen. Men vår son var bestämd, han skulle Gud kan göra alla vägar till vägar som når honom inte vara med i gruppen, bara på sångsamlingen. Då säger denna underbara och förstående kateket: Men det är klart att du ska få en bok i alla fall! Vår pojke fick boken Gud kommer till oss och började läsa direkt där vid kaffet. Något hade hänt. Han läste hela vägen från kyrkan till bilen (jag fick säga åt honom att titta upp från boken när vi gick över gatan) hela vägen hem och sen fortsatte han att läsa hemma. På kvällen när han satt med boken och färglade en bild så sade han plötsligt: MIN grupp är på sidan 16. Dagen därpå så fortsatte läsningen. Han gillar verkligen den där boken och undervisning eller ej, tack vare en bra bok och en väldigt klok kateket så har även Johannes blivit berörd och fått lära sig lite mer om kyrkans tro. Mamma Åsa (citatet ovan kommer från den helige Ignatius av Loyola) Illustration: Ida Bohatta Morpurgo ur bönboken Barn ber information Kateketkurs Påbyggnad våren 2015 S:t Clemens församling, Helsingborg Att prata med ungdomar om kyrkans syn på sexualitet och kyskhet med Helena D Arcy (Respekt) Lördag den 7 februari, kl Lära för att leda om ledarens pedagogiska roll samt Stiftets beredskapsplan mot sexuella övergrepp. Rebecka Hedén Judt (Bilda) och Gisela Priebe, lektor i psykologi. Lördag den 7 mars, kl Bibeln: Gamla och Nya testamentet med Ulrika Erlandsson Lördag den 28 mars, kl 10 1 KATOLSK VUXENUTBILDNING VÅREN2015 Pater Philip Geister SJ Sr Sofie OP och Peter och Cecilia Wiberg Michelle Mope Andersson Diakon Staffan Gerdmar KPN 50 år! 2015 är det 50 år sedan KPN grundades! I kommande nummer av kommer vi att se tillbaka och lyfta fram några ljuspunkter ur KPNs historia. Mycket att vara tacksam över och fira tycker vi. Det kommer vi att göra speciellt på Kateketens dag i Göteborg, den 22 augusti nästa år Facebookgruppen Kreativa kateketer Har just nu 133 kreativa medlemmar och är öppen för fler. Gå gärna med och dela med dig av tips och idéer kring dina erfarenheter i undervisningen. Därtill kan du inspireras av andras! Död, uppståndelse och evigt liv Kristna tror på ett liv efter döden. Men vad är det då som kommer att ske med oss efter vår död? Kursen erbjuder en genomgång över de yttersta tingen (död, dom, skärseld, helvete, himmel) som en hjälp att bättre förstå det kristna hoppet på ett evigt liv. Stockholm Marielund den 6 8 februari Till man och kvinna skapade han dem - en introduktion till Kroppens teologi Kroppens teologi har kallats en tidsinställd teologisk bomb som kan innebära en vändpunkt, inte bara för katolsk teologi utan också för modern idéhistoria. Många har vittnat om hur denna antropologi haft en befriande verkan på det egna livet. Göteborg Johannesgården den mars Kostnad: Kurserna erbjuder vi till kraftigt subventionerat pris, 1000 kr/helg. Kateketer betalar 600 kr och ungdomar (max 28 år) 300 kr. Bidrag till kursavgiften kan sökas hos Folkhögskolans stödfond, kontakta KPN Andlighet: Inkarnation och den levande erfarenheten av kristen tro Vad innebär andlighet i katolska kyrkan idag? Hur har andligheten kommit till uttryck i kyrkans historia? Lär känna och pröva olika uttryck för kyrkans rika spiritualitet och upptäck hur andligheten formad både kyrkans sociala engagemang och hela hennes institution. Omberg Heliga hjärtas kloster den april Personen Kristus och jag om hur vi blir de vi är ämnade att vara Helgen utformas som en workshop kring hur vi förverkligar vår kallelse att bli Kristuslika. Vad säger evangeliet och vad säger Kyrkans tradition? Med hjälp av meditation, gemensam reflektion och konkreta gruppövningar kommer vi att använda hela oss själva för att få nya insikter. De förkunskaper som krävs är erfarenhet av att vara människa. Lund Rögle kloster den 8 10 maj Kateketens dag 2015 Biskopen kommer, därtill många kateketer och extra festligt blir det eftersom vi firar KPN 50 år. Boka redan nu lördagen den 22 augusti i Göteborg, Katolska skolan av Notre Dame. Enligt Riktlinjerna är katekesen livslång, och i nämnden har vi diskuterat att lyfta fram ungdomsarbetet som tema denna dag. Benny biktar är namnet på ett häfte som utkommer under nästa år. Benny är 8 9 år, har hamnat i knipa efter att ha hittat en dyr mobil som han behåller lite för länge Häftet blir som en serie och är Pilgrimsvandringar Är något underbart som blivit populärt i vårt land. På många håll finns förberedda vandringsleder, ofta i ett helgons fotspår. Många kyrkor är ju från den katolska medeltiden och kan inspirera oss. Några kateketer har redan prövat detta med sina barn och ungdomsgrupper. Vandringen ger närhet till Gud och till Upplysning och anmälan till KPN tfn tänkt som en extra inspiration för barnen i förberedelse till bikten. varandra. Hur mycket vandrade inte Jesus? U 6 7 U

5 K A T E K E T I S K P R O F I L Lizzie Claesson Kateket i Vår Frus församling i Täby Fakta utges tre gånger om året av Katolska Pedagogiska Nämnden. Redaktion Ulrika Erlandsson (ansvarig) och Rauha Navarro Marttinen. Det var inte av en slump att jag fick träffa Lizzie direkt efter mässan i en cafeteria. Eukaristin är för Lizzie kraftkällan och utgångspunkten i hennes arbete som kateket. Det ville hon säga som sist när hon efter 20 minuters intensivt berättande vände sig med barnvagnen för att skynda till bussen. Ja, intensiv är hon, Lizzie, fyrabarnsmamma, egen företagare, kateket och en hel del annat. Lizzie tycker att det är underbart att arbeta med barn, att få bra respons av dem. Inspirerad av montessoripedagogiken använder hon mycket färger i sitt arbete och gillar att konkretisera saker och ting. I hennes undervisning får barnen känna, lukta, röra Lizzie har också använt en tidslinje på väggen och ritat Jesu vandring i Heliga Landet på en karta i etapper, allt för att barnen under läsåret ska få en bättre uppfattning om Jesu liv. Lizzie lägger mycket möda för att göra olika helgon levande för barnen. Helgonen inspirerar utan att man behöver likna dem. Lizzie betonar att alla har sin egen väg till heligheten och att alla är kallade att bli vardagshelgon. Jag kan inte låta bli att fråga vilka helgon som inspirerar Lizzie allra mest och får snabbt två namn som svar. Det första namnet är helige Jose Maria eftersom han visar att heligheten inte endast är för ordensmänniskor och präster utan för alla vanliga människor. Det andra namnet är lilla Teresa av Jesusbarnet. Teresita, som Lizzie kallar henne för, berättar om en snabb väg till Gud som är möjlig för alla. Hon använder en hiss! Denna hiss är Jesu armar som bär dem som är helt små. Teresita är för Lizzie som en syster. Teresita hade inte läst teologi, men, Lizzie lägger sin hand på hjärtat, Teresita hjärtat!. (Teresa av Jesusbarnet blev upphöjd till kyrkolärare av Johannes Paulus II). Hjärtat och hjärnan är inte motsatta för Lizzie. Hon bemödar sig att noga följa det som händer i katolska kyrkan eftersom hon vill vara beredd även på svåra frågor från barnen. Trots all inspiration från helgonen kräver förberedelserna mycket av Lizzies tid. Många gånger får hon förkorta sin nattsömn. Lizzie började undervisa små barn redan i sitt hemland Argentina, men har trots sitt ungdomliga sätt hunnit ha en lång karriär som kateket i flera församlingar i Stockholmstrakten. Numera har hon en blandad grupp 9-12-åringar. Att arbeta med barn i olika åldrar är inte svårt för Lizzie eftersom hon har fyra barn själv. De äldre hjälper de yngre och ofta väljer Lizzie uppgifter som kan göras på olika nivåer beroende på mognaden. Lizzie har använt mycket material från spansktalande länder men i Täby har hon börjat använda även KPNs material. Där har hon varit med om att tillsammans med aktiva kateketer och föräldrar ordna ett veckoslutläger för barnen i kyrkans egna lokaler. Och det var roligt. Rauha Navarro Marttinen Adress Johannes Paulus II:s Pastoralcentrum Brunnsgränd 4, 4 tr Box 2150 S Stockholm Epost Telefon Hemsida Tryck Norra Skåne Offset. trycks med bidrag av Bonifatiuswerk, Tyskland. Layout Stefan Wallberg, Stöd KPN! Det här numret av går som vanligt till alla kateketer som vi har adressen till. Ge oss gärna information om nya kateketer! Ni som vill stödja tidningen kan göra det genom att betala in en frivillig summa på vårt bankgirokonto och/eller att bidra med förslag till innehållet. Tack till alla er som redan gjort det! ISSN

Jesus, vår vän (Bok 2 i serien På väg med Kristus) viktigaste boken för första kommunionsbarnen!

Jesus, vår vän (Bok 2 i serien På väg med Kristus) viktigaste boken för första kommunionsbarnen! DEN HELIGA KOMMUNIONEN EUKARISTINS SAKRAMENT Eukaristins sakrament är hjärtat och höjdpunkten i kyrkans liv (KKK 1407). Alla andra sakrament är inriktade på det. Kyrkans ämbeten, olika tjänster och även

Läs mer

Kateket Nytt. En ny termin börjar... Forum för katekes i katolska kyrkan n u m m er 2 / 2014 INNEHÅLL

Kateket Nytt. En ny termin börjar... Forum för katekes i katolska kyrkan n u m m er 2 / 2014 INNEHÅLL Forum för katekes i katolska kyrkan n u m m er 2 / 2014 Kateket Nytt En ny termin börjar... INNEHÅLL u Påven vänder sig till kateketer u Beredskapsplanen mot sexuella övergrepp KateketNytt Påvens ord till

Läs mer

NI SKA ÄLSKA VARANDRA

NI SKA ÄLSKA VARANDRA FEMTE PÅSKSÖNDAGEN (ÅR C) (28 APRIL 2013) NI SKA ÄLSKA VARANDRA Tidsram: 20-25 minuter. Ett nytt bud ger jag er: att ni skall älska varandra Joh 13:31 33a, 34 35 När Judas hade gått ut från salen där Jesus

Läs mer

ÄNKANS GÅVA 32 SÖNDAGEN UNDER ÅRET (ÅRGÅNG B) 8 NOVEMBER 2015. Tidsram: 20-25 minuter. Mark 12: 41-44 (eller Mark 12:38-44, nedan väljs den kortare)

ÄNKANS GÅVA 32 SÖNDAGEN UNDER ÅRET (ÅRGÅNG B) 8 NOVEMBER 2015. Tidsram: 20-25 minuter. Mark 12: 41-44 (eller Mark 12:38-44, nedan väljs den kortare) ÄNKANS GÅVA 32 SÖNDAGEN UNDER ÅRET (ÅRGÅNG B) 8 NOVEMBER 2015 Tidsram: 20-25 minuter. Mark 12: 41-44 (eller Mark 12:38-44, nedan väljs den kortare) Änkans gåva Han satte sig mitt för tempelkistan och såg

Läs mer

LASAROS UPPVÄCKS FEMTE SÖNDAGEN I FASTAN (ÅR A) (6 APRIL 2014) Tidsram: 20-25 minuter.

LASAROS UPPVÄCKS FEMTE SÖNDAGEN I FASTAN (ÅR A) (6 APRIL 2014) Tidsram: 20-25 minuter. LASAROS UPPVÄCKS FEMTE SÖNDAGEN I FASTAN (ÅR A) (6 APRIL 2014) Tidsram: 20-25 minuter. Joh 11:1-45 eller Joh 11:3-7, 17,20-27,33b-45 (den kortare presenteras här nedan) Lasaros uppväcks Systrarna skickade

Läs mer

Förskolematerial/Ordets liturgi för barn

Förskolematerial/Ordets liturgi för barn Jesus, nu är du här! Förskolematerial/Ordets liturgi för barn Jesus, nu är du här! är en katekes för förskolebarn. Materialet är också tänkt för de församlingar som har möjlighet att erbjuda barnen en

Läs mer

Kateket Nytt. Välkommen! Forum för katekes i katolska kyrkan Nummer 2 2015. ¾ KPN 50 år historisk tillbakablick fortsätter

Kateket Nytt. Välkommen! Forum för katekes i katolska kyrkan Nummer 2 2015. ¾ KPN 50 år historisk tillbakablick fortsätter Forum för katekes i katolska kyrkan Nummer 2 2015 Kateket Nytt Vad brinner du för? Ungdomar i kyrkans liv ¾ KPN 50 år historisk tillbakablick fortsätter KateKetens dag 2015 Lördag 22 augusti 2015 kl. 10-17

Läs mer

Ett smakprov ur Näsdukar Argument Förlag och Catharina Segerbank. Du hittar fl er smakprov på www.argument.se

Ett smakprov ur Näsdukar Argument Förlag och Catharina Segerbank. Du hittar fl er smakprov på www.argument.se 10 Den första näsduken 11 Det är den 31 oktober 1988. Jag och en väninna sitter i soffan, hemma i mitt vardagsrum. Vi skrattar och har roligt. Plötsligt går vattnet! Jag ska föda mitt första barn. Det

Läs mer

Biskop Anders predikan. Den Heliga Familjens Fest. 30 december S:t Olai, Norrköping

Biskop Anders predikan. Den Heliga Familjens Fest. 30 december S:t Olai, Norrköping Biskop Anders predikan Den Heliga Familjens Fest 30 december 2013 S:t Olai, Norrköping På juldagen firade vi med stor glädje att Gud har blivit människa för vår skull. Idag på söndagen efter jul firar

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst Inledningsord och tackbön P I Faderns och sonens och den helige Andes namn. Gud vill att vi ska leva i gemenskap med honom. Därför har han sänt sin son, Jesus Kristus, för att

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst 2 Dopfamiljen, eventuella faddrar och prästen går in i kyrkan Psalm Inledningsord och tackbön Prästen läser inledningsorden och efter dessa ber någon av föräldrarna följande bön

Läs mer

KONFIRMATIONENS SAKRAMENT

KONFIRMATIONENS SAKRAMENT KONFIRMATIONENS SAKRAMENT Genom konfirmationens sakrament får du den helige Ande såsom han blev given apostlarna på pingstdagen. Konfirmationen befäster vårt barnaskap hos Gud, den förenar oss innerligare

Läs mer

HELGONEN BER FÖR OSS SJUNDE PÅSKSÖNDAGEN (ÅR C) (12 MAJ 2013) Tidsram: 20-25 minuter.

HELGONEN BER FÖR OSS SJUNDE PÅSKSÖNDAGEN (ÅR C) (12 MAJ 2013) Tidsram: 20-25 minuter. SJUNDE PÅSKSÖNDAGEN (ÅR C) (12 MAJ 2013) Tidsram: 20-25 minuter. Dagens evangelieläsning är Johannes evangelium, kapitel 17:20-26. Som omväxling för barnen föreslår vi att dagens bibelberättelse hämtas

Läs mer

Dopgudstjänst SAMLING

Dopgudstjänst SAMLING Dopgudstjänst Psalm SAMLING Inledningsord och tackbön I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Gud vill att vi skall leva i gemenskap med honom. Därför har han sänt sin Son, Jesus Kristus, för att

Läs mer

FIKONTRÄDET TREDJE SÖNDAGEN I FASTAN (ÅR C) (3 MARS 2013) Tidsram: 20-25 minuter. Luk 13:6-9

FIKONTRÄDET TREDJE SÖNDAGEN I FASTAN (ÅR C) (3 MARS 2013) Tidsram: 20-25 minuter. Luk 13:6-9 TREDJE SÖNDAGEN I FASTAN (ÅR C) (3 MARS 2013) Tidsram: 20-25 minuter. Luk 13:6-9 FIKONTRÄDET Liknelsen om fikonträdet som inte bar frukt Och han gav dem denna liknelse: En man hade ett fikonträd i sin

Läs mer

MARIAS BESÖK HOS ELISABET

MARIAS BESÖK HOS ELISABET MARIAS BESÖK HOS ELISABET FJÄRDE SÖNDAGEN I ADVENT (ÅRGÅNG C) 20 DECEMBER 2015 Tidsram: 20-25 minuter. Luk 1:39-45 Marias besök hos Elisabet Några dagar efteråt gav sig Maria i väg och skyndade till en

Läs mer

ADVENT FÖRBEREDER OSS PÅ ATT TA EMOT JESUS

ADVENT FÖRBEREDER OSS PÅ ATT TA EMOT JESUS ADVENT FÖRBEREDER OSS PÅ ATT TA EMOT JESUS FJÄRDE SÖNDAGEN I ADVENT (ÅRGÅNG B) 21 DECEMBER 2014 Tidsram: 20-25 minuter. Luk 1:26-38 Budskapet till Maria om Jesu födelse I den sjätte månaden blev ängeln

Läs mer

S:t Eskils Katolska församling

S:t Eskils Katolska församling S:t Eskils Katolska församling Månadsbladet Maj 2010 Välkommen till S:t Eskils Katolska Församling Den heliga mässan firas i regel varje dag kl. 18.30, utom torsdagar, och fredagar firas mässan kl.12.00.

Läs mer

Lukas 14:25-33 Att vara Jesu lärjunge. Övriga läsningar: Vish 9:13-18, Filem 9b-10, 12-17

Lukas 14:25-33 Att vara Jesu lärjunge. Övriga läsningar: Vish 9:13-18, Filem 9b-10, 12-17 23 söndagen under året (år C) (8 september 2013) Tidsram: 20-25 minuter. Lukas 14:25-33 Att vara Jesu vän Att vara Jesu lärjunge Stora skaror gick tillsammans med honom, och han vände sig om och sade till

Läs mer

Kateket Nytt. ¾ KPN 50 år, hur gick det sedan? ¾ Nya vuxenkurser, nya föredragshållare ¾ 40 goda idéer för att utöva barmhärtighet

Kateket Nytt. ¾ KPN 50 år, hur gick det sedan? ¾ Nya vuxenkurser, nya föredragshållare ¾ 40 goda idéer för att utöva barmhärtighet Forum för katekes i katolska kyrkan Nummer 3 2015 Kateket Nytt ¾ KPN 50 år, hur gick det sedan? ¾ Nya vuxenkurser, nya föredragshållare ¾ 40 goda idéer för att utöva barmhärtighet KPN förnyas med nya utmaningar

Läs mer

Övriga läsningar: Vish 9:13-18, Filem 9b-10, 12-17

Övriga läsningar: Vish 9:13-18, Filem 9b-10, 12-17 Att vara JESu vän 23 SönDAGEn under året (år C) Tidsram: 20-25 minuter. Lukas 14:25-33 Att vara Jesu lärjunge Stora skaror gick tillsammans med honom, och han vände sig om och sade till dem: Om någon kommer

Läs mer

1 Syfte 3 2 Vision 3 3 Vår historia 3. 4 Vår gemensamma tro 3. 4.1 Bibeln 4 4.2 Undervisning 4 4.3 Bönen 5 4.4 Gudtjänst 5 4.

1 Syfte 3 2 Vision 3 3 Vår historia 3. 4 Vår gemensamma tro 3. 4.1 Bibeln 4 4.2 Undervisning 4 4.3 Bönen 5 4.4 Gudtjänst 5 4. Församlingsordning Innehållsförteckning 1 Syfte 3 2 Vision 3 3 Vår historia 3 4 Vår gemensamma tro 3 4.1 Bibeln 4 4.2 Undervisning 4 4.3 Bönen 5 4.4 Gudtjänst 5 4.5 Mission 5 5 Gemensamma handlingar 6

Läs mer

SÅ ÄLSKADE GUD VÄRLDEN

SÅ ÄLSKADE GUD VÄRLDEN SÅ ÄLSKADE GUD VÄRLDEN HELIGA TREFALDIGHETS DAG (ÅR A) (15 JUNI 2014) Tidsram: 20-25 minuter. Joh 3:16-18 Vad Jesus berättar för Nikodemus Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, för att de

Läs mer

Barnvälsignelse Anvisningar Ordning

Barnvälsignelse Anvisningar Ordning Barnvälsignelse Anvisningar Den teologiska grunden för barnvälsignelsen grundar sig i att Jesus tog barnen i famnen och välsignade dem. Jesus visade att Guds rike hör barnen till. Det är en del av Guds

Läs mer

JUNGFRU MARIAS UPPTAGNING TILL HIMLEN

JUNGFRU MARIAS UPPTAGNING TILL HIMLEN 20 SÖNDAGEN 20 SÖNDAGEN UNDER ÅRET UNDER (B) ÅRET (16 AUGUSTI (ÅR C) (18 2015) AUGUSTI 2013) JUNGFRU MARIAS UPPTAGNING TILL HIMLEN Tidsram: 20-25 minuter. Dagens evangelietext är Lukas 12:49-53. Men det

Läs mer

TA EMOT ETT BARN = TA EMOT JESUS

TA EMOT ETT BARN = TA EMOT JESUS TA EMOT ETT BARN = TA EMOT JESUS 25 SÖNDAGEN UNDER ÅRET (ÅRGÅNG B) 20 SEPTEMBER 2015 Tidsram: 20-25 minuter. Mark 9:30-37 Andra förutsägelsen om Människosonens lidande Sedan gick de därifrån och vandrade

Läs mer

Kateket Nytt. Forum för katekes i katolska kyrkan Nummer 1 2015. ¾ KPN 50 år! Historisk tillbakablick. ¾ Intervju med syster Hanne Bang

Kateket Nytt. Forum för katekes i katolska kyrkan Nummer 1 2015. ¾ KPN 50 år! Historisk tillbakablick. ¾ Intervju med syster Hanne Bang Forum för katekes i katolska kyrkan Nummer 1 2015 Kateket Nytt ¾ KPN 50 år! Historisk tillbakablick ¾ Intervju med syster Hanne Bang ¾ Nytt material ¾ Kateketprofil: syster Anna Clara KPN 50 år det började

Läs mer

Sions framtid Detta är det ord om Juda och Jerusalem som uppenbarades för Jesaja, Amos son.

Sions framtid Detta är det ord om Juda och Jerusalem som uppenbarades för Jesaja, Amos son. Advent Jesus kommer Första söndagen i advent (år A) (1 december 2013) Tidsram: 20-25 minuter. Dagens evangelium är Matteus 24:37-44 eller Matteus 21:1-9. Med hänsyn till barnens ålder väljer vi här att

Läs mer

JOHANNES KÄNNER IGEN JESUS

JOHANNES KÄNNER IGEN JESUS JOHANNES KÄNNER IGEN JESUS ANDRA SÖNDAGEN UNDER ÅRET (ÅR A) (19 JANUARI 2014) Tidsram: 20-25 minuter. Joh 1:29-34 Nästa dag såg han Jesus komma, och han sade: Där är Guds lamm som tar bort världens synd.

Läs mer

Kristendomen. Mikael C. Svensson

Kristendomen. Mikael C. Svensson Kristendomen Mikael C. Svensson Jesus Jesus föräldrar är Maria & Josef från staden Nasaret. Maria och Josef kan inte få barn. Ängeln Gabriel visar sig för Maria och säger att hon ska föda guds son. Jesus

Läs mer

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN JESUS Jesus föräldrar är Maria & Josef från staden Nasaret. Ängel sa att Maria skulle föda Guds son. Jesus föddes i ett stall i staden Betlehem. 3 vise män kom med gåvor

Läs mer

HELIGA TREFALDIGHETS DAG

HELIGA TREFALDIGHETS DAG HELGA TREFALDIGHETS DAG (ÅR C) (26 MAJ 2013) Tidsram: 20-25 minuter. Joh 16:12-15 HELIGA TREFALDIGHETS DAG Sanningens ande Jag har mycket mer att säga er, men ni förmår inte ta emot det nu. Men när han

Läs mer

JAG ÄR VÄGEN, SANNINGEN OCH LIVET

JAG ÄR VÄGEN, SANNINGEN OCH LIVET JAG ÄR VÄGEN, SANNINGEN OCH LIVET 5 PÅSKSÖNDAGEN (ÅR A) (18 MAJ 2014) Tidsram: 20-25 minuter. Johannes 14:1-12 Vägen till Fadern Känn ingen oro. Tro på Gud, och tro på mig. I min faders hus finns många

Läs mer

Matt 25:14-30 eller Matt 25: 14-15, (den kortare här nedan) Liknelsen om talenterna

Matt 25:14-30 eller Matt 25: 14-15, (den kortare här nedan) Liknelsen om talenterna Liknelsen om talenterna 33:e söndagen under året (årgång A) 16 november 2014 Tidsram: 20-25 minuter. Matt 25:14-30 eller Matt 25: 14-15, 19-21 (den kortare här nedan) Liknelsen om talenterna Det blir nämligen

Läs mer

DET HÄNDER I FÖRSAMLINGEN

DET HÄNDER I FÖRSAMLINGEN Bromölla Söndagar Torsdagar DET HÄNDER I FÖRSAMLINGEN S:T ANDREAS KATOLSKA FÖRSAMLING December 2015 S:t Petri katolska kyrka, Köpmansgatan 22, Bromölla 16.30 Rosenkransbön 17.00 Mässa 17.00 Sakramental

Läs mer

Vilket namn har ni gett ert barn? Förälder svarar. Någon av följande böner leds av förälder eller annan anhörig:

Vilket namn har ni gett ert barn? Förälder svarar. Någon av följande böner leds av förälder eller annan anhörig: Dopgudstjänst KLOCKRINGNING MUSIK SAMLINGSORD PSALM INLEDNINGSORD I dopet för Gud oss samman med Jesus Kristus och ett liv tillsammans med honom. Det gör Gud med detta/dessa barn/dig/er som idag ska döpas.

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

Född är Frälsaren och Förlossaren, Kristus, Herren, i Davids stad. Kommen är friden, himmelska tiden nu är fullbordad. Min själ, var glad.

Född är Frälsaren och Förlossaren, Kristus, Herren, i Davids stad. Kommen är friden, himmelska tiden nu är fullbordad. Min själ, var glad. Predikotext: Joh 1:1-14 Född är Frälsaren och Förlossaren, Kristus, Herren, i Davids stad. Kommen är friden, himmelska tiden nu är fullbordad. Min själ, var glad. PS 127:2 Jesu födelse omges av mycket

Läs mer

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se 2013/2014 www.bibelskolagoteborg.se Välkommen till Bibelskola Göteborg! Bibelskola Göteborg vill vara en bibelskola där du får växa i ditt personliga liv som kristen, där du får hjälp att leva och växa

Läs mer

JESUS KOMMER FÖRSTA SÖNDAGEN I ADVENT (ÅRGÅNG C) 29 NOVEMBER Tidsram: minuter. Luk 21:25-28, 34-36

JESUS KOMMER FÖRSTA SÖNDAGEN I ADVENT (ÅRGÅNG C) 29 NOVEMBER Tidsram: minuter. Luk 21:25-28, 34-36 JESUS KOMMER FÖRSTA SÖNDAGEN I ADVENT (ÅRGÅNG C) 29 NOVEMBER 2015 Tidsram: 20-25 minuter. Luk 21:25-28, 34-36 Människosonens ankomst Tecken skall visa sig i solen och månen och stjärnorna, och på jorden

Läs mer

S:t Görans Katolska Kyrka, Loviselundsvägen 71, Karlskoga.

S:t Görans Katolska Kyrka, Loviselundsvägen 71, Karlskoga. S:t Görans Katolska församling Karlskoga Hösten 2009 Församlingsbladet S:t Görans Katolska Kyrka, Loviselundsvägen 71, Karlskoga. Välkomna tillbaka! Alla har vi säkert lagt märke till hur dagarna börjar

Läs mer

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11)

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11) 5. Söndagen under året (år C) (10 februari 2013) Fiskfångsten: Följ mig! Tidsram: 20-25 minuter. Luk 5:1-11 Fiskfångsten. De första lärjungarna En gång när han stod vid Gennesaretsjön och folket trängde

Läs mer

ÄRKEÄNGLARNA MIKAEL, GABRIEL OCH RAFAEL

ÄRKEÄNGLARNA MIKAEL, GABRIEL OCH RAFAEL ÄRKEÄNGLARNA MIKAEL, GABRIEL OCH RAFAEL 26 SÖNDAGEN UNDER ÅRET (ÅRGÅNG B) 27 SEPTEMBER 2015 Tidsram: 20-25 minuter (dock något längre om alla moment genomförs) Dagens läsning är Mark 9:38-43, 45, 47-48,

Läs mer

ANSGAR BOTVID 2/2011 FÖRSAMLINGSBREV FÖR SANKT ANSGARS KATOLSKA FÖRSAMLING

ANSGAR BOTVID 2/2011 FÖRSAMLINGSBREV FÖR SANKT ANSGARS KATOLSKA FÖRSAMLING ANSGAR BOTVID 2/2011 FÖRSAMLINGSBREV FÖR SANKT ANSGARS KATOLSKA FÖRSAMLING VÄRLDSUNGDOMSDAG MADRID 2011 2 Kyrkoherde Björn Göransson KÄRA FÖRSAMLING Som alla vet har det i vårt grannland Norge skett mycket

Läs mer

Dopgudstjänst så här går det till

Dopgudstjänst så här går det till Dopgudstjänst så här går det till Ni har bokat tid för dop i vår kyrka. Här kan ni inför dopsamtalet gå igenom hur en dopgudstjänst brukar gå till. Psalmer samtalar vi om på dopsamtalet, där vi kommer

Läs mer

DEN HELIGE AUGUSTINUS

DEN HELIGE AUGUSTINUS DEN HELIGE AUGUSTINUS 22 SÖNDAGEN UNDER ÅRET (ÅR A) (31 AUGUSTI 2014) Tidsram: 20-25 minuter. Matt 16:21-27 Första förutsägelsen om Människosonens lidande Från den tiden började Jesus förklara för sina

Läs mer

Konfirmandverksamheten skall följa Riktlinjer för Svenska kyrkans konfirmandarbete.

Konfirmandverksamheten skall följa Riktlinjer för Svenska kyrkans konfirmandarbete. INLEDNING Denna församlingsinstruktion har utformats av kyrkoherden, förtroendevalda, anställda samt frivilliga medarbetare. Den skall ge uttryck för församlingens inriktning som sammanfattas i det pastorala

Läs mer

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Maria bodde i en liten stad som hette Nasaret. Den låg i Israel. En ängel kom till Maria och sa: Maria, du ska få ett barn. Barnet

Läs mer

Enkel dramatisering Den helige Augustinus Festdag 28 augusti

Enkel dramatisering Den helige Augustinus Festdag 28 augusti 1 Enkel dramatisering Den helige Augustinus Festdag 28 augusti Bakgrund Den 28 augusti firar kyrkan den helige Augustinus. Augustinus föddes 354 e.kr i Tagaste i nuvarande Souk Ahras i Algeriet (i dåtidens

Läs mer

Behandla andra som du själv vill bli behandlad Hjälp människor som är i nöd Treenigheten är viktig = Gud är tre gestalter: Gud är Fadern, Sonen och

Behandla andra som du själv vill bli behandlad Hjälp människor som är i nöd Treenigheten är viktig = Gud är tre gestalter: Gud är Fadern, Sonen och Kristendomen Grundtankar Alla troende kristna tror på EN gud Kristna kallas de människor som följer Jesus Kristus lära Jesus är Messias Bibeln är den viktigaste och heligaste boken för kristna Bibeln är

Läs mer

Lindome församlings Församlingsinstruktion KR 2006. Lindome församlings FörsamlingsInstruktioN F I N

Lindome församlings Församlingsinstruktion KR 2006. Lindome församlings FörsamlingsInstruktioN F I N Lindome församlings FörsamlingsInstruktioN F I N Lindome församling är ett enförsamlingspastorat som ej ingår i samfällighet. I församlingen finns fyra prästbefattningar: en kyrkoherde och tre komministrar.

Läs mer

Tidsram: 20-25 minuter. Luk 9: 28-36. Jesus på härlighetens berg

Tidsram: 20-25 minuter. Luk 9: 28-36. Jesus på härlighetens berg Andra söndagen i fastan (år C) (24 februari 2013) Jesus på härlighetens berg Tidsram: 20-25 minuter. Luk 9: 28-36 Jesus på härlighetens berg Ungefär en vecka senare tog han med sig Petrus och Johannes

Läs mer

Gud blev människa. Nr 3 i serien Kristusvägen

Gud blev människa. Nr 3 i serien Kristusvägen Gud blev människa Nr 3 i serien Kristusvägen 1 Det kristna livet GUD UPPENBARAR SIG FÖR OSS Kristna tror att Gud söker oss människor i alla tider och överallt på jorden. Gud har visat oss vem han är genom

Läs mer

VINGÅRDSARBETARNAS LÖN

VINGÅRDSARBETARNAS LÖN VINGÅRDSARBETARNAS LÖN 25:E SÖNDAGEN UNDER ÅRET (ÅRGÅNG A) (21 SEPTEMBER 2014) Tidsram: 20-25 minuter. Matt 20:1-16 Vingårdsarbetarnas lön Med himmelriket är det som när en jordägare vid dagens början

Läs mer

JESUS ÄR VÅRT LJUS. Tidsram: 20-25 minuter. KYNDELSMÄSSODAGEN (ÅR B) (8 FEBRUARI 2015) Luk 2: 22-40 eller Luk 2:22-32

JESUS ÄR VÅRT LJUS. Tidsram: 20-25 minuter. KYNDELSMÄSSODAGEN (ÅR B) (8 FEBRUARI 2015) Luk 2: 22-40 eller Luk 2:22-32 JESUS ÄR VÅRT LJUS KYNDELSMÄSSODAGEN (ÅR B) (8 FEBRUARI 2015) Tidsram: 20-25 minuter. Luk 2: 22-40 eller Luk 2:22-32 Jesus hos Symeon och Hanna i templet När tiden var inne för deras rening enligt Moses

Läs mer

DOPBEKRÄFTELSE Vid Leitourgias årskonferens på Island på Martin Luthers dopdag 2015-11-11

DOPBEKRÄFTELSE Vid Leitourgias årskonferens på Island på Martin Luthers dopdag 2015-11-11 DOPBEKRÄFTELSE Vid Leitourgias årskonferens på Island på Martin Luthers dopdag 2015-11-11 P. I Faderns och (+) Sonens och den heliga Andens namn. Amen. F. Välsignad vare den heliga Treenigheten, kärlekens

Läs mer

GRATTIS TILL DITT BARN

GRATTIS TILL DITT BARN GRATTIS TILL DITT BARN Information till er föräldrar inför ert barns dop från Vänersborg och Väne-Ryrs församling Jag vill lyckönska till ert barn och inbjuda till dop När vi står med ett nyfött barn i

Läs mer

DEN GODE HERDEN FJÄRDE PÅSKSÖNDAGEN (ÅRGÅNG B) 26 APRIL Tidsram: minuter. Joh 10:11-18

DEN GODE HERDEN FJÄRDE PÅSKSÖNDAGEN (ÅRGÅNG B) 26 APRIL Tidsram: minuter. Joh 10:11-18 DEN GODE HERDEN FJÄRDE PÅSKSÖNDAGEN (ÅRGÅNG B) 26 APRIL 2015 Tidsram: 20-25 minuter. Joh 10:11-18 Jag är den gode herden. Den gode herden ger sitt liv för fåren. Den som är lejd och inte är herde och inte

Läs mer

Välkommen till 100% konfirmand

Välkommen till 100% konfirmand Välkommen! 2016-2017 2 Välkommen till 100% konfirmand Så här fungerar det! Du som konfirmand skall samla ihop minst 100 poäng! Det finns 4 olika block. se sida 5, blocken har mellan 40-50 möjliga poäng

Läs mer

Välkomnande av nya medlemmar

Välkomnande av nya medlemmar Välkomnande av nya medlemmar Anvisningar Församlingen välkomnar som medlem var och en som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre samt är döpt. Församlingen kan ge möjlighet till medlemskap i väntan

Läs mer

Vittnesbörd om Jesus

Vittnesbörd om Jesus Vittnesbörd om Jesus Göteborg, 2009 David Svärd Vittnesbörd i Gamla testamentet I det israelitiska samhället följde man det var Guds vilja att man skulle göra det i varje fall de lagar som finns nedtecknade

Läs mer

Församlingsblad Julen 2008

Församlingsblad Julen 2008 Församlingsblad Julen 2008 Kära församling! Åra i höjden åt Gud och på jorden fred åt de människor Han finner behag i! Så prisades Gud av en stor himmelsk här i Betlehem när Han själv - den Helige, den

Läs mer

LASAROS UPPVÄCKS FEMTE SÖNDAGEN I FASTAN (ÅR A) Tidsram: minuter.

LASAROS UPPVÄCKS FEMTE SÖNDAGEN I FASTAN (ÅR A) Tidsram: minuter. LASAROS UPPVÄCKS FEMTE SÖNDAGEN I FASTAN (ÅR A) Tidsram: 20-25 minuter. Joh 11:1-45 eller Joh 11:3-7, 17,20-27,33b-45 (den kortare presenteras här nedan) Lasaros uppväcks Systrarna skickade bud till Jesus

Läs mer

Frågan om det största budet i lagen. Övriga läsningar: 2 Mos 22:21-27, 1 Thess 1:5-10

Frågan om det största budet i lagen. Övriga läsningar: 2 Mos 22:21-27, 1 Thess 1:5-10 Älska Gud och din nästa som dig Själv 30:e söndagen under året (årgång A) (26 oktober 2014) Tidsram: 20-25 minuter. Matt 22: 34-40 Frågan om det största budet i lagen När fariseerna fick höra hur han hade

Läs mer

Katolska Kyrkan i Örebro S:t Eskils Församling

Katolska Kyrkan i Örebro S:t Eskils Församling Katolska Kyrkan i Örebro S:t Eskils Församling Församlingsbladet Advent och Julen 2011 Ett barn blir oss fött Ett barn blir oss fött, så ljuder Julens glada budskap över hela världen. Ett stort under har

Läs mer

VI FIRAR PINGST PINGSTDAGEN (ÅR C) (19 MAJ 2013) Tidsram: 20-25 minuter.

VI FIRAR PINGST PINGSTDAGEN (ÅR C) (19 MAJ 2013) Tidsram: 20-25 minuter. PINGSTDAGEN (ÅR C) (19 MAJ 2013) Tidsram: 20-25 minuter. VI FIRAR PINGST Dagens evangelieläsning är antigen Johannes 14 kapitel eller Johannes 20 kapitel (se hänvisning nedan), men eftersom kyrkoårets

Läs mer

SAMUEL HÖR GUD ROPA 2:A SÖNDAGEN UNDER ÅRET (ÅRGÅNG B) 18 JANUARI 2015. Tidsram: 20-25 minuter.

SAMUEL HÖR GUD ROPA 2:A SÖNDAGEN UNDER ÅRET (ÅRGÅNG B) 18 JANUARI 2015. Tidsram: 20-25 minuter. SAMUEL HÖR GUD ROPA 2:A SÖNDAGEN UNDER ÅRET (ÅRGÅNG B) 18 JANUARI 2015 Tidsram: 20-25 minuter. Dagens evangelieläsning är Joh 1:35-42, men i detta kapitel fokuserar vi på den första läsningen som handlar

Läs mer

ATT INTE GE UPP - OM ÄNKAN OCH DOMAREN

ATT INTE GE UPP - OM ÄNKAN OCH DOMAREN 29 SÖNDAGEN UNDER ÅRET (ÅR C) (20 OKTOBER 2013) ATT INTE GE UPP - OM ÄNKAN OCH DOMAREN Tidsram: 20-25 minuter. Lukas 18:1-8 Liknelsen om änkan och domaren Han gav dem en liknelse för att lära dem att alltid

Läs mer

Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Kyrkans högste ledare kallas PÅVE.

Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Kyrkans högste ledare kallas PÅVE. Kristendom lektion 4 Den katolska kyrkan Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Påven Kyrkans högste ledare kallas PÅVE. Dagens

Läs mer

Jesu Hjärtas Dag - år A Ingångsantifon (jfr Ps 33:11, 19)

Jesu Hjärtas Dag - år A Ingångsantifon (jfr Ps 33:11, 19) 785 Jesu Hjärtas Dag - år A Ingångsantifon (jfr Ps 33:11, 19) Hans hjärtas tankar består från släkte till släkte, han vill rädda vår själ från döden och behålla oss vid liv i hungerns tid. Inledning Dagens

Läs mer

VÄGVISARE UNDER ADVENT: MARIA

VÄGVISARE UNDER ADVENT: MARIA VÄGVISARE UNDER ADVENT: MARIA TREDJE SÖNDAGEN I ADVENT (ÅRGÅNG B) 14 DECEMBER 2014 Tidsram: 20-25 minuter. Joh 1:6-8, 19-28 Det kom en man som var sänd av Gud, hans namn var Johannes. Han kom som ett vittne

Läs mer

Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015

Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015 Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015 Vad är Andreasakademin? Målsättningen för församlingsens vuxenfördjupning är att vi ska gripa oss an stora ämnen - utan att krångla till det. Namnet Andreasakademin

Läs mer

Bön och bibelläsning hösten 2015 Apostlagärningarna

Bön och bibelläsning hösten 2015 Apostlagärningarna Bön och bibelläsning hösten 2015 Apostlagärningarna 1 Apostlagärningarna Vad hände med lärjungarna och de första kristna efter att Jesus hade lämnat jorden? Hur spreds budskapet? Vilka utmaningar mötte

Läs mer

Tunadalskyrkan 140316 Den kämpande tron Mark 14:3-9

Tunadalskyrkan 140316 Den kämpande tron Mark 14:3-9 Tunadalskyrkan 140316 Den kämpande tron Mark 14:3-9 Det händer nu och då att vi ställer oss frågan: Hur kunde det bli så i det och det sammanhanget. Vad var det som gjorde att det inte blev som vi tänkt

Läs mer

S:t Eskils Katolska Församling

S:t Eskils Katolska Församling S:t Eskils Katolska Församling Box 276, 701 45 Örebro www.sankteskil.com Tel. 019-611 1360. Bg 934-2957 Ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner /Joh 15:13/ Församlingsbladet Fastan

Läs mer

Konfirmationens Sakrament

Konfirmationens Sakrament Information angående Förberedelse inför Konfirmationens Sakrament Höst och vinter 2015 Sankt Franciskus Katolska Församling Jönköping 1 Kära ungdomar, För vissa är förberedelsen inför Konfirmationen ett

Läs mer

JESUS ÄR DEN GODE HERDEN

JESUS ÄR DEN GODE HERDEN JESUS ÄR DEN GODE HERDEN FJÄRDE PÅSKSÖNDAGEN (ÅR C) Tidsram: 20-25 minuter. Joh 10:27-30 Jesus är den gode herden som älskar sina får Mina får lyssnar till min röst, och jag känner dem, och de följer mig.

Läs mer

Dopgudstjänst I GRYTNÄS FÖRSAMLING

Dopgudstjänst I GRYTNÄS FÖRSAMLING Dopgudstjänst I GRYTNÄS FÖRSAMLING Psalm Inledningsord Gud vill att vi skall leva i gemenskap med honom. Därför har han sänt sin Son, Jesus Kristus, för att rädda oss från det onda. Genom dopet föder han

Läs mer

Helsingborgs husförsamlingsnätverk Älska Jesus, älska människor, älska Helsingborg. Grunddokument 2013-01-23

Helsingborgs husförsamlingsnätverk Älska Jesus, älska människor, älska Helsingborg. Grunddokument 2013-01-23 Helsingborgs husförsamlingsnätverk Älska Jesus, älska människor, älska Helsingborg Grunddokument 2013-01-23 Innehåll I. Tro & värderingar... 3 Bibeln... 3 Gud... 3 Människan... 3 Jesus Kristus... 4 Mission...

Läs mer

Ett brev till en vän som tror att bara vuxna kan döpas

Ett brev till en vän som tror att bara vuxna kan döpas Ett brev till en vän som tror att bara vuxna kan döpas Samtal om dopet undviks numera ofta. Det verkar som om man har gett upp när det gäller att bli enig om vad Bibeln lär om dopet. Är verkligen Bibeln

Läs mer

JESUS BLIR DÖPT I JORDAN

JESUS BLIR DÖPT I JORDAN JESUS BLIR DÖPT I JORDAN HERRENS DOP (ÅR A) (12 JANUARI 2014) Tidsram: 20-25 minuter. Matteus 3:13-17 Sedan kom Jesus från Galileen till Johannes vid Jordan för att döpas av honom. Men Johannes ville hindra

Läs mer

LIKNELSEN OM DE BÅDA SÖNERNA

LIKNELSEN OM DE BÅDA SÖNERNA LIKNELSEN OM DE BÅDA SÖNERNA 26:E SÖNDAGEN UNDER ÅRET (ÅRGÅNG A) (28 SEPTEMBER 2014) Tidsram: 20-25 minuter. Matt 21:28-32 Liknelsen om de båda sönerna Vad säger ni om det här: En man hade två söner. Han

Läs mer

PREDIKAN 14 sö e Tref - 6 september 2015, S:ta Clara kyrka, Petter Sundelius

PREDIKAN 14 sö e Tref - 6 september 2015, S:ta Clara kyrka, Petter Sundelius PREDIKAN 14 sö e Tref - 6 september 2015, S:ta Clara kyrka, Petter Sundelius I Kära bröder och systrar i Kristus! Genom hela Bibeln möter vi den: splittringen inom Guds folk, splittringen som skapar strid

Läs mer

KRISTI KROPPS OCH BLODS HÖGTID

KRISTI KROPPS OCH BLODS HÖGTID KRISTI KROPPS OCH BLODS HÖGTID KRISTI KROPPS OCH BLODS HÖGTID (ÅR A) (22 JUNI 2014) Tidsram: 20-25 minuter. Joh 6:51-58 Livets bröd Jag är det levande brödet, som har kommit ner från himlen. Den som äter

Läs mer

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling Sida2 BAS ABC Några grunder för BAS grupper i Lidköpings församling En BAS grupp är en grupp i församlingen. Där man på ett nära sätt kan träffas

Läs mer

ÄKTENSKAPSBRYTERSKAN FEMTE SÖNDAGEN I FASTA (ÅR C) Tidsram: minuter. Joh 8: 1-11

ÄKTENSKAPSBRYTERSKAN FEMTE SÖNDAGEN I FASTA (ÅR C) Tidsram: minuter. Joh 8: 1-11 ÄKTENSKAPSBRYTERSKAN FEMTE SÖNDAGEN I FASTA (ÅR C) Tidsram: 20-25 minuter. Joh 8: 1-11 Äktenskapsbryterskan Alla gick hem, var och en till sitt, men Jesus gick till Olivberget. Tidigt på morgonen var han

Läs mer

Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22

Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22 Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22 Guds mål är att rädda människorna Människans väg till räddning Det är 4 steg du som människa tar för att bli räddad. 1. Du möter på olika sätt budskapet om

Läs mer

Enkel dramatisering Erik den helige Festdag 18 maj

Enkel dramatisering Erik den helige Festdag 18 maj 1 Enkel dramatisering Erik den helige Festdag 18 maj Bakgrund Erik den helige, kung och martyr, är Sveriges nationalhelgon och skyddspatron som också givit namn till vår katolska Domkyrka i Stockholm.

Läs mer

VÄLKOMMEN till ett helt nytt liv! Innehåll. Dina första steg på vägen till ett liv tillsammans med Gud.

VÄLKOMMEN till ett helt nytt liv! Innehåll. Dina första steg på vägen till ett liv tillsammans med Gud. Gud i din stad! Innehåll VÄLKOMMEN till ett helt nytt liv!... 3 Dina första steg på vägen till ett liv... tillsammans med Gud... 3 Lösningen är Jesus, Guds Son... 4 Frälst?... 5 Du kan bli född på nytt:...

Läs mer

En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar - mig, dig och världen.

En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar - mig, dig och världen. En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar - mig, dig och världen. Equmeniakyrkan är en ung kyrka i Sverige med en nästan 200-årig historia. Tillsammans med miljarder kristna över hela

Läs mer

HOS JESUS ÄR VI TRYGGA

HOS JESUS ÄR VI TRYGGA HOS JESUS ÄR VI TRYGGA 21 SÖNDAGEN UNDER ÅRET (ÅRGÅNG B) 23 AUGUSTI 2015 Tidsram: 20-25 minuter. Joh 6:60-69 Lärjungarna förargar sig över Jesu ord Många av hans lärjungar som hörde honom tala sade: Det

Läs mer

DEN BLINDE BARTIMAIOS

DEN BLINDE BARTIMAIOS DEN BLINDE BARTIMAIOS 30 SÖNDAGEN UNDER ÅRET (ÅRGÅNG B) 25 OKTOBER 2015 Tidsram: 20-25 minuter. Mark 10: 46-52 Den blinde Bartimaios utanför Jeriko botas De kom till Jeriko. Och när han tillsammans med

Läs mer

Enkel dramatisering Lilla Thérèse av Jesusbarnet Festdag 1 oktober

Enkel dramatisering Lilla Thérèse av Jesusbarnet Festdag 1 oktober Enkel dramatisering Lilla Thérèse av Jesusbarnet Festdag 1 oktober Bakgrund Den 1 oktober firar kyrkan S:ta Teresa av Jesusbarnet, även kallad Thérese av Lisieux, jungfru och kyrkolärare. I dagens samling

Läs mer

Dina första steg på trons väg

Dina första steg på trons väg Dina första steg på trons väg En liten hjälp för dig som precis har tagit emot Jesus och blivit frälst! Av Christer Åberg Inledning Till att börja med vill jag gratulera dig över att du har tagit emot

Läs mer

FÖRSAMLINGSBREV JULEN 2009

FÖRSAMLINGSBREV JULEN 2009 SANKT MIKAELS KATOLSKA FÖRSAMLING VÄXJÖ FÖRSAMLINGSBREV JULEN 2009 Kyrkoherdens julhälsning Levande tro Julen närmar sig, och vår förväntan stiger. Alla ljus, granar och glitter, so m lyser upp den mörka

Läs mer

D. På födelsedagen. På födelsedagen kan man hålla andakt enligt detta formulär eller använda det i tillämpliga

D. På födelsedagen. På födelsedagen kan man hålla andakt enligt detta formulär eller använda det i tillämpliga D. På födelsedagen På födelsedagen kan man hålla andakt enligt detta formulär använda det i tillämpliga delar. Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem. Psalmer Följande psalmer

Läs mer

Den kristna kyrkans inriktningar

Den kristna kyrkans inriktningar Den kristna kyrkans inriktningar Läran växte fram Budskapet att alla människor var lika mycket värda tilltalade många människor, fattiga och rika, kvinnor och män. De första gudstjänsterna innehöll sång,

Läs mer

JESUS FÖRKLARAR LAGEN

JESUS FÖRKLARAR LAGEN JESUS FÖRKLARAR LAGEN 6 SÖNDAGEN UNDER ÅRET (ÅR A) (16 FEBRUARI 2014) Tidsram: 20-25 minuter. Matt 5:17-37 eller 5:20-22a, 27-28, 33-34a, 37 Jesus och lagen Jag säger er att om inte er rättfärdighet överträffar

Läs mer

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång Ordning vid dop av barn Denna ordning kan infogas som en del i en större gudstjänst eller vara fristående. Anvisningar, bibeltexter och böner är förslag som kan väljas och formuleras efter situationens

Läs mer

Kap III. Vårt lidande blir Jesu lidande. Vid Jesu kors stod hans mor (Joh 19:25) Också genom din egen själ skall det gå ett svärd (Luk 2:35)

Kap III. Vårt lidande blir Jesu lidande. Vid Jesu kors stod hans mor (Joh 19:25) Också genom din egen själ skall det gå ett svärd (Luk 2:35) Kap III Lidandet blir frälsande Jesus gick in i vår smärta för att genom sin närvaro minska dess plåga. Men han vill göra något mer. Han vill göra det som tycks vara meningslöst och nedbrytande till något

Läs mer