Kateket Nytt. Den största gåvan av dem alla... Forum för katekes i katolska kyrkan n u m m er 3 / 2014 INNEHÅLL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kateket Nytt. Den största gåvan av dem alla... Forum för katekes i katolska kyrkan n u m m er 3 / 2014 INNEHÅLL"

Transkript

1 Forum för katekes i katolska kyrkan n u m m er 3 / 2014 Kateket Nytt Den största gåvan av dem alla... INNEHÅLL u Nytt material från KPN u Enkät till församlingar och missioner

2 Att mötas, att lyssna, att vara på väg tillsammans Vuxenkurser i HELIGA HJÄRTAS KLOSTER I S:ta Bernadettes kapellförsamling i Ängelholm förbereder barnen ett julspel. Kateketen Renate Bertha hjälper till. Foto: Monica Jimheden (också kateket!) På KPN är vi imponerade över all den insats som görs på katekesen och ungdomsarbetets område i våra församlingar och missioner. Det är fantastiskt att så många barn, ungdomar och vuxna (ja, allt fler föräldragrupper också faktiskt) som samlas, oftast på helger, för att lära känna varandra, lära mer om kyrkans tro och bli en bärande del av vår kyrka i Sverige. Så mycket som bärs upp av frivilliga krafter! KPNs medarbetare träffar många kateketer i samband med våra kateketkurser runt omkring i landet. Men vi måste ständigt bli bättre på att hålla kontakten också med kyrkoherdarna och med rektorerna för våra missioner. Vi vill mötas för att få höra om vilka behov som finns, få tillfälle till samtal och få en klarare bild av vilka förutsättningarna är lokalt. Besök i församlingar och enkät Hur är katekesen utformad? Hur stora är grupperna, hur ofta träffas man, hur länge? Denna information är avgörande för oss för att bättre kunna anpassa vårt material och våra kurser till de förutsättningar som finns. På 90-talet gjorde KPNs medarbetare besök U 2 i varje församling och större mission för att samla in denna typ av grundläggande information och nu är det dags igen. Vi kommer alltså under en två-års period att träffa kyrkoherden i församlingen och ansvariga präster i våra större missioner för att be dem svara på frågor i en enkät, men framför allt för att lyssna till deras bild av läget, vilken situation de befinner sig i. För oss är det viktigt att föra ett kontinuerligt samtal, att lyssna på tankar, behov och eventuella önskemål. När vi sedan planerar för KPNs framtida arbete så vill vi bli ännu bättre på att möta de verkliga behov och önske- på häkten och anstalter. mål som finns. Vi har redan börjat att besöka några av landets 44 församlingar och missioner och genast upptäckt att förutsättningarna kan se väldigt olika ut. Det ska bli spännande att sammanställa enkätsvaren och presentera dem för s läsare Pastoralt team Rent organisatoriskt ingår KPN i Biskopsämbetets pastorala team. Här finns också Katolska Liturgiska Nämnden och Fängelse-själavården (också intagna på anstalter tillhör våra församlingar och kan ha ett stort andligt behov). Därför innehåller enkäten också frågor kring musiklivet och pastoral bland intagna Det är advent Vi tänder ett ljus och räknar dagar. Snart kommer du! Tack att du ger oss tid att förbereda oss tid för att längta och vänta. Prisad vare du Herre! Det är jul nu. Vi är så glada. Du som är större än universum Och håller hela jorden i din hand du ville bli liten som vi, för vår skull. Prisad vare du, Herre! Anna Dunér Av stort intresse för oss kateketer är exempelvis att KLN planerar att ge ut en CD med psalmboken Cecilias alla psalmer, ja, en ren guldgruva på 15 timmars inspelad musik som kommer betyda mycket för musiklivet i både mässa och undervisning. Studieförbundet Bilda har som slogan: Ingen växer utan möten, något som vi på KPN vill instämma i av hela vårt hjärta. Men det största mötet är för oss mötet med den uppståndne, med honom som snart kommer till oss som ett litet hjälp-löst barn, och sprider en så evig glädje. Med önskan om en Välsignad jul KPN genom Ulrika Erlandsson För flera år sedan bad KPN att Heliga Hjärtas kloster i Omberg skulle vara en av de platser där Vuxenkurserna skulle hållas två gånger om året. Det har för oss systrar blivit en möjlighet att vidga våra kunskaper i vitt skilda ämnen om kyrkans tro och liv, och att få utbyta tankar och erfarenheter med andra som deltar i kurserna. Ledarna har alltid varit mycket kunniga och med en inspirerande förmåga att ge sina kunskaper vidare. Den senaste kursen hos oss hölls av diakon Staffan Gerdmar och handlade om vår identitet; vår egen, de andras och om vem Jesus är för oss. Kursen var upplagd som en workshop, där vi genom utbyte, övningar och samtal fick göra gemensamma erfarenheter och upptäcka hur mycket vi människor blir de vi är genom relation och kontakten med andra. Vi fick uppleva hur vi kan berika varandra och hur mycket vi har gemensamt också i vår relation till Jesus Kristus. Efter söndagens högmässa såg vi filmen Gudar och människor, en film som bygger på en verklig händelse. Filmen berör på djupet, då den visar så många aspekter av möten. Munkarna i Tibhirine i Algeriet hotas till livet och måste möta sig själva och varandra i en mycket pressad situation. De leds var och en till att möta sina tidigare val och tilliten till den Gud som fört dem till det liv och den plats där de hittills varit. Nu kan de som gemenskap ge sina liv helt och fullt i det martyrium som de inte kunde fly ifrån. Det blev ett intensivt samtal om filmen efter middagen, som liksom alla måltider i klostrets gästhus intogs under tystnad med stilla musik, då vi kunde begrunda det vi sett. Vi systrar deltog, så många som hade möjlighet, tillsammans med övriga kursdeltagare, och är mycket tacksamma att Engagerade deltagare på diakon Staffan Gerdmars kurs. Foto: Mariadöttrarna KPN:s arbete så konkret får tjäna också vår gemenskap. Mariadöttrarna OSB Att tillverka Bibliska figurer Under hösten bjöd KPN och Bilda in till en ledning av Jaya Roos. Så här berättar en fram emot att återigen använda dem som kurs för att tillverka Bibliska figurer under som deltog: Jayas kurs bibliska figurer en ingång till Bibeln. var väldigt inspirerande. En deltagare Anna Nugent, kateket i S:ta Eugenia tillverkade Marta, Lazarus flitiga syster, vilket inbjöd till gemensam reflektion kring likheter mellan Marta och Petrus. En annan deltagare tillverkade en ljuvlig Elisabet, som jag har lånat för att använda i min kateketgrupp om några dagar. Jag har tillverkat och använt bibliska figurer tidigare och ser nu Foto: Cristina Ramos de Strandberg 3 U

3 Adventstiden ger möjligheter att fästa barnens uppmärksamhet vid julens huvudperson, Jesus. Guds Son föds på tre olika sätt. Först blev han född av Fadern före allt tid. Sedan blev han född som människa genom jungfru Maria. Sist föds han i människans hjärta. Adventstiden är en utmärkt tid för att förbereda hjärtat så att det är färdigt att ta emot julens Herre. Här ges ett tips på vad en kateket kan göra för att engagera barnen i förberedandet av hjärtat. U 4 Förbered ditt hjärta inför Jesu födelsefest! Julkrubba med goda gärningar som halm Rita ett stort hjärta på ett rött kartongark. Fäst krubban av wellpapp (eller något annat lämpligt material) på det med en häftapparat. Kopiera bilden av Jesusbarnet, färglägg och klipp ut. Som halm kan du använda gula pappersremsor. Tanken är att vi ska glädja Jesusbarnet genom att försöka göra goda gärningar. Varje gång vi gör något för att glädja honom kan vi stoppa ett halmstrå i krubban. På det viset blir vårt hjärtas krubba en välkomnande plats för Jesusbarnet. Det viktiga är inte att alltid lyckas. Viljan att glädja Jesus är det som är viktigast. Han är nöjd med en fattig krubba men han vill vara välkommen dit. I slutändan är det ju bara han som kan göra hjärtat riktigt vackert. Diskutera med barnen vad de kan göra för att glädja Jesus. Om något barn ofta glömmer att be till Jesus, kan det vara bra att komma ihåg just detta. Stora barn kan uppmuntras att bikta sig. På halmstråna kan barnen skriva vad de har gjort för att glädja Jesusbarnet. Textsidan kan eventuellt vändas inåt så att det barnet gör förblir en hemlighet mellan barnet och Jesus. Lycka till! Rauha Navarro Marttinen Barn ber KPN ger ut en ny version av bönboken Barn ber. Av en ren tillfällighet hittade vi en mässbok för barn från 1938 (Jesus och jag Mässandakt för barn) och fann till vår överraskning att många av bönerna, tänkta att läsas under själva mässan, hade en varm, innerlig och kärleksfull ton till Kristus på ett sätt som vi tror många kan finna glädje i även idag. Dessutom tilltalades vi starkt av bilderna, utförda av den österrikiska konstnären Ida Bohatta Morpurgo. Efter ett visst detektivarbete fann vi det tyska förlag som äger hennes rättigheter och kunde få tillstånd att publicera. Den nya versionen av Barn ber innehåller nu Fader vår, Var hälsad Maria, Tio Guds bud, böner som kan bes under mässan, en biktspegel, en korsvägsandakt och sedan böner för livets skiftande tillfällen: morgon och aftonbön, tack och förlåtelse, sorg och glädje samt böner på olika språk. Det blir en blandning av gammalt och nytt, både i ord och bild. Pris: 95 kronor Dopet frågor och svar KPN har fått förfrågan att ge ut ett enkelt häfte med frågor och svar Dopet Frågor och svar om dop i katolska kyrkan kring dopet. Uppgiften att förbereda föräldrar inför sina barns dop eller att förbereda en vuxen på mottagandet av dopets sakrament har blivit allt svårare för våra präster och diakoner. Allt fler som vänder sig till kyrkan saknar grundläggande kunskaper om kristen tro, något som man tidigare ofta kunde ta för givet. Dopet frågor och svar svarar på både de teologiska frågorna kring kyrkans syn på dopets sakrament men tar också upp mycket av det praktiska. Vi är tacksamma för den hjälp vi fått av flera präster och diakoner i framtagandet av detta häfte som även ges ut på engelska Baptism questions and answers. Häftet kommer att ha samma format som det tidigare utgivna häftet Vi ska gifta oss. Pris: 10 kronor nytt material Kul till jul För det mesta när vi på KPN ger ut vårt material skapar vi det från grunden. Vi brukar tänka att förutsättningarna för att vara katolik i Sverige är ganska speciella med en mångkulturell kyrka och en tydlig minoritetssituation. Vi vill medverka till att bygga upp vår egen katolska identitet i Sverige, utifrån våra egna förutsättningar och unika situation. Men ibland dimper det ned sådant material från andra länder som fungerar utmärkt även för oss. Det engelska Bible fun är ett exempel på detta. Häftet har A-4 format, alla 32 sidor är i färg och innehåller alla de bibliska berättelserna som hör julen till, från ängeln Gabriels besök hos Maria till de vise männens ankomst i Betlehem. På varje sida finns uppgifter med knep och knåp, labyrinter, spel och annat. Ett förslag kunde vara att arbeta med några sidor när ni träffas i barngruppen och sedan ge häftet till barnen så att de kan fortsätta med det hemma. Till nästa år planerar vi att ge ut fler i samma serie: Guds allra första vänner (om Gamla testamentet) och Påskglädje. Målgrupp: 5 10 år. Pris: 40 kronor Catholicism DVD med 10 filmer Catholicism DVD-box innehåller 10 filmer på ca 55 minuter om kyrkans lära och liv. Man kan välja text på svenska, polska och norska. Den från Word on Fire kände prästen father Barron reser till 15 olika länder för att visa oss en världsvid, levande och växande kyrka. I filmerna förklaras kyrkans lära, hennes sakrament och bud, allt med Kristus i centrum. Filmerna lämpar sig för ungdomar och för vuxna. Till serien har Bilda givit ut ett litet häfte med frågor att samtala kring efter att man sett filmen. Glöm inte att rapportera till Bilda! Pris: 250 kronor Jag visade första avsnittet i serien Catholicism för min konfirmandgrupp i söndags och följde upp med en diskussion. De tyckte att den var mycket bra, sa att de fick nya insikter om Jesus. Rekommenderas alltså! Jag har sett hela serien och blev mycket upplyft. Kateket Elisabeth Cederbjörk, Sankta Katarina församling i Dalarna, skrivet på Facebook-gruppen Kreativa kateketer 5 U

4 Foto: Åsa Hulthén Vi har nyligen bytt församling och när katekesundervisningen i den nya församlingen skulle börja nu i höstas så ville min yngste son som är sju år inte vara med. Första gången så lyckades jag med förhandling och övertalning övertyga honom om att i alla fall vara med på sångsamling med andakt innan de delar upp sig i smågrupper. Men han ville inte följa med i den lilla gruppen. När det var dags för undervisningstillfälle nummer två så satt vi på kyrkkaffet när kateketen Elsa kom fram till oss och pratade med oss om undervisningen. Men vår son var bestämd, han skulle Gud kan göra alla vägar till vägar som når honom inte vara med i gruppen, bara på sångsamlingen. Då säger denna underbara och förstående kateket: Men det är klart att du ska få en bok i alla fall! Vår pojke fick boken Gud kommer till oss och började läsa direkt där vid kaffet. Något hade hänt. Han läste hela vägen från kyrkan till bilen (jag fick säga åt honom att titta upp från boken när vi gick över gatan) hela vägen hem och sen fortsatte han att läsa hemma. På kvällen när han satt med boken och färglade en bild så sade han plötsligt: MIN grupp är på sidan 16. Dagen därpå så fortsatte läsningen. Han gillar verkligen den där boken och undervisning eller ej, tack vare en bra bok och en väldigt klok kateket så har även Johannes blivit berörd och fått lära sig lite mer om kyrkans tro. Mamma Åsa (citatet ovan kommer från den helige Ignatius av Loyola) Illustration: Ida Bohatta Morpurgo ur bönboken Barn ber information Kateketkurs Påbyggnad våren 2015 S:t Clemens församling, Helsingborg Att prata med ungdomar om kyrkans syn på sexualitet och kyskhet med Helena D Arcy (Respekt) Lördag den 7 februari, kl Lära för att leda om ledarens pedagogiska roll samt Stiftets beredskapsplan mot sexuella övergrepp. Rebecka Hedén Judt (Bilda) och Gisela Priebe, lektor i psykologi. Lördag den 7 mars, kl Bibeln: Gamla och Nya testamentet med Ulrika Erlandsson Lördag den 28 mars, kl 10 1 KATOLSK VUXENUTBILDNING VÅREN2015 Pater Philip Geister SJ Sr Sofie OP och Peter och Cecilia Wiberg Michelle Mope Andersson Diakon Staffan Gerdmar KPN 50 år! 2015 är det 50 år sedan KPN grundades! I kommande nummer av kommer vi att se tillbaka och lyfta fram några ljuspunkter ur KPNs historia. Mycket att vara tacksam över och fira tycker vi. Det kommer vi att göra speciellt på Kateketens dag i Göteborg, den 22 augusti nästa år Facebookgruppen Kreativa kateketer Har just nu 133 kreativa medlemmar och är öppen för fler. Gå gärna med och dela med dig av tips och idéer kring dina erfarenheter i undervisningen. Därtill kan du inspireras av andras! Död, uppståndelse och evigt liv Kristna tror på ett liv efter döden. Men vad är det då som kommer att ske med oss efter vår död? Kursen erbjuder en genomgång över de yttersta tingen (död, dom, skärseld, helvete, himmel) som en hjälp att bättre förstå det kristna hoppet på ett evigt liv. Stockholm Marielund den 6 8 februari Till man och kvinna skapade han dem - en introduktion till Kroppens teologi Kroppens teologi har kallats en tidsinställd teologisk bomb som kan innebära en vändpunkt, inte bara för katolsk teologi utan också för modern idéhistoria. Många har vittnat om hur denna antropologi haft en befriande verkan på det egna livet. Göteborg Johannesgården den mars Kostnad: Kurserna erbjuder vi till kraftigt subventionerat pris, 1000 kr/helg. Kateketer betalar 600 kr och ungdomar (max 28 år) 300 kr. Bidrag till kursavgiften kan sökas hos Folkhögskolans stödfond, kontakta KPN Andlighet: Inkarnation och den levande erfarenheten av kristen tro Vad innebär andlighet i katolska kyrkan idag? Hur har andligheten kommit till uttryck i kyrkans historia? Lär känna och pröva olika uttryck för kyrkans rika spiritualitet och upptäck hur andligheten formad både kyrkans sociala engagemang och hela hennes institution. Omberg Heliga hjärtas kloster den april Personen Kristus och jag om hur vi blir de vi är ämnade att vara Helgen utformas som en workshop kring hur vi förverkligar vår kallelse att bli Kristuslika. Vad säger evangeliet och vad säger Kyrkans tradition? Med hjälp av meditation, gemensam reflektion och konkreta gruppövningar kommer vi att använda hela oss själva för att få nya insikter. De förkunskaper som krävs är erfarenhet av att vara människa. Lund Rögle kloster den 8 10 maj Kateketens dag 2015 Biskopen kommer, därtill många kateketer och extra festligt blir det eftersom vi firar KPN 50 år. Boka redan nu lördagen den 22 augusti i Göteborg, Katolska skolan av Notre Dame. Enligt Riktlinjerna är katekesen livslång, och i nämnden har vi diskuterat att lyfta fram ungdomsarbetet som tema denna dag. Benny biktar är namnet på ett häfte som utkommer under nästa år. Benny är 8 9 år, har hamnat i knipa efter att ha hittat en dyr mobil som han behåller lite för länge Häftet blir som en serie och är Pilgrimsvandringar Är något underbart som blivit populärt i vårt land. På många håll finns förberedda vandringsleder, ofta i ett helgons fotspår. Många kyrkor är ju från den katolska medeltiden och kan inspirera oss. Några kateketer har redan prövat detta med sina barn och ungdomsgrupper. Vandringen ger närhet till Gud och till Upplysning och anmälan till KPN tfn tänkt som en extra inspiration för barnen i förberedelse till bikten. varandra. Hur mycket vandrade inte Jesus? U 6 7 U

5 K A T E K E T I S K P R O F I L Lizzie Claesson Kateket i Vår Frus församling i Täby Fakta utges tre gånger om året av Katolska Pedagogiska Nämnden. Redaktion Ulrika Erlandsson (ansvarig) och Rauha Navarro Marttinen. Det var inte av en slump att jag fick träffa Lizzie direkt efter mässan i en cafeteria. Eukaristin är för Lizzie kraftkällan och utgångspunkten i hennes arbete som kateket. Det ville hon säga som sist när hon efter 20 minuters intensivt berättande vände sig med barnvagnen för att skynda till bussen. Ja, intensiv är hon, Lizzie, fyrabarnsmamma, egen företagare, kateket och en hel del annat. Lizzie tycker att det är underbart att arbeta med barn, att få bra respons av dem. Inspirerad av montessoripedagogiken använder hon mycket färger i sitt arbete och gillar att konkretisera saker och ting. I hennes undervisning får barnen känna, lukta, röra Lizzie har också använt en tidslinje på väggen och ritat Jesu vandring i Heliga Landet på en karta i etapper, allt för att barnen under läsåret ska få en bättre uppfattning om Jesu liv. Lizzie lägger mycket möda för att göra olika helgon levande för barnen. Helgonen inspirerar utan att man behöver likna dem. Lizzie betonar att alla har sin egen väg till heligheten och att alla är kallade att bli vardagshelgon. Jag kan inte låta bli att fråga vilka helgon som inspirerar Lizzie allra mest och får snabbt två namn som svar. Det första namnet är helige Jose Maria eftersom han visar att heligheten inte endast är för ordensmänniskor och präster utan för alla vanliga människor. Det andra namnet är lilla Teresa av Jesusbarnet. Teresita, som Lizzie kallar henne för, berättar om en snabb väg till Gud som är möjlig för alla. Hon använder en hiss! Denna hiss är Jesu armar som bär dem som är helt små. Teresita är för Lizzie som en syster. Teresita hade inte läst teologi, men, Lizzie lägger sin hand på hjärtat, Teresita hjärtat!. (Teresa av Jesusbarnet blev upphöjd till kyrkolärare av Johannes Paulus II). Hjärtat och hjärnan är inte motsatta för Lizzie. Hon bemödar sig att noga följa det som händer i katolska kyrkan eftersom hon vill vara beredd även på svåra frågor från barnen. Trots all inspiration från helgonen kräver förberedelserna mycket av Lizzies tid. Många gånger får hon förkorta sin nattsömn. Lizzie började undervisa små barn redan i sitt hemland Argentina, men har trots sitt ungdomliga sätt hunnit ha en lång karriär som kateket i flera församlingar i Stockholmstrakten. Numera har hon en blandad grupp 9-12-åringar. Att arbeta med barn i olika åldrar är inte svårt för Lizzie eftersom hon har fyra barn själv. De äldre hjälper de yngre och ofta väljer Lizzie uppgifter som kan göras på olika nivåer beroende på mognaden. Lizzie har använt mycket material från spansktalande länder men i Täby har hon börjat använda även KPNs material. Där har hon varit med om att tillsammans med aktiva kateketer och föräldrar ordna ett veckoslutläger för barnen i kyrkans egna lokaler. Och det var roligt. Rauha Navarro Marttinen Adress Johannes Paulus II:s Pastoralcentrum Brunnsgränd 4, 4 tr Box 2150 S Stockholm Epost Telefon Hemsida Tryck Norra Skåne Offset. trycks med bidrag av Bonifatiuswerk, Tyskland. Layout Stefan Wallberg, Stöd KPN! Det här numret av går som vanligt till alla kateketer som vi har adressen till. Ge oss gärna information om nya kateketer! Ni som vill stödja tidningen kan göra det genom att betala in en frivillig summa på vårt bankgirokonto och/eller att bidra med förslag till innehållet. Tack till alla er som redan gjort det! ISSN

Jesus, vår vän (Bok 2 i serien På väg med Kristus) viktigaste boken för första kommunionsbarnen!

Jesus, vår vän (Bok 2 i serien På väg med Kristus) viktigaste boken för första kommunionsbarnen! DEN HELIGA KOMMUNIONEN EUKARISTINS SAKRAMENT Eukaristins sakrament är hjärtat och höjdpunkten i kyrkans liv (KKK 1407). Alla andra sakrament är inriktade på det. Kyrkans ämbeten, olika tjänster och även

Läs mer

Kateket Nytt. Välkommen! Forum för katekes i katolska kyrkan Nummer 2 2015. ¾ KPN 50 år historisk tillbakablick fortsätter

Kateket Nytt. Välkommen! Forum för katekes i katolska kyrkan Nummer 2 2015. ¾ KPN 50 år historisk tillbakablick fortsätter Forum för katekes i katolska kyrkan Nummer 2 2015 Kateket Nytt Vad brinner du för? Ungdomar i kyrkans liv ¾ KPN 50 år historisk tillbakablick fortsätter KateKetens dag 2015 Lördag 22 augusti 2015 kl. 10-17

Läs mer

Förskolematerial/Ordets liturgi för barn

Förskolematerial/Ordets liturgi för barn Jesus, nu är du här! Förskolematerial/Ordets liturgi för barn Jesus, nu är du här! är en katekes för förskolebarn. Materialet är också tänkt för de församlingar som har möjlighet att erbjuda barnen en

Läs mer

Kateket Nytt. Forum för katekes i katolska kyrkan Nummer 1 2015. ¾ KPN 50 år! Historisk tillbakablick. ¾ Intervju med syster Hanne Bang

Kateket Nytt. Forum för katekes i katolska kyrkan Nummer 1 2015. ¾ KPN 50 år! Historisk tillbakablick. ¾ Intervju med syster Hanne Bang Forum för katekes i katolska kyrkan Nummer 1 2015 Kateket Nytt ¾ KPN 50 år! Historisk tillbakablick ¾ Intervju med syster Hanne Bang ¾ Nytt material ¾ Kateketprofil: syster Anna Clara KPN 50 år det började

Läs mer

Lukas 14:25-33 Att vara Jesu lärjunge. Övriga läsningar: Vish 9:13-18, Filem 9b-10, 12-17

Lukas 14:25-33 Att vara Jesu lärjunge. Övriga läsningar: Vish 9:13-18, Filem 9b-10, 12-17 23 söndagen under året (år C) (8 september 2013) Tidsram: 20-25 minuter. Lukas 14:25-33 Att vara Jesu vän Att vara Jesu lärjunge Stora skaror gick tillsammans med honom, och han vände sig om och sade till

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst 2 Dopfamiljen, eventuella faddrar och prästen går in i kyrkan Psalm Inledningsord och tackbön Prästen läser inledningsorden och efter dessa ber någon av föräldrarna följande bön

Läs mer

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN JESUS Jesus föräldrar är Maria & Josef från staden Nasaret. Ängel sa att Maria skulle föda Guds son. Jesus föddes i ett stall i staden Betlehem. 3 vise män kom med gåvor

Läs mer

FIKONTRÄDET TREDJE SÖNDAGEN I FASTAN (ÅR C) (3 MARS 2013) Tidsram: 20-25 minuter. Luk 13:6-9

FIKONTRÄDET TREDJE SÖNDAGEN I FASTAN (ÅR C) (3 MARS 2013) Tidsram: 20-25 minuter. Luk 13:6-9 TREDJE SÖNDAGEN I FASTAN (ÅR C) (3 MARS 2013) Tidsram: 20-25 minuter. Luk 13:6-9 FIKONTRÄDET Liknelsen om fikonträdet som inte bar frukt Och han gav dem denna liknelse: En man hade ett fikonträd i sin

Läs mer

Församlingsblad Julen 2008

Församlingsblad Julen 2008 Församlingsblad Julen 2008 Kära församling! Åra i höjden åt Gud och på jorden fred åt de människor Han finner behag i! Så prisades Gud av en stor himmelsk här i Betlehem när Han själv - den Helige, den

Läs mer

Frågan om det största budet i lagen. Övriga läsningar: 2 Mos 22:21-27, 1 Thess 1:5-10

Frågan om det största budet i lagen. Övriga läsningar: 2 Mos 22:21-27, 1 Thess 1:5-10 Älska Gud och din nästa som dig Själv 30:e söndagen under året (årgång A) (26 oktober 2014) Tidsram: 20-25 minuter. Matt 22: 34-40 Frågan om det största budet i lagen När fariseerna fick höra hur han hade

Läs mer

EN SPETÄLSK BLIR REN

EN SPETÄLSK BLIR REN EN SPETÄLSK BLIR REN 6:E SÖNDAGEN UNDER ÅRET (ÅRGÅNG B) 15 FEBRUARI 2015 Tidsram: 20-25 minuter. Mark 1: 40-45 En spetälsk blir ren En spetälsk kom till honom och föll på knä och bad: Vill du, så kan du

Läs mer

Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Kyrkans högste ledare kallas PÅVE.

Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Kyrkans högste ledare kallas PÅVE. Kristendom lektion 4 Den katolska kyrkan Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Påven Kyrkans högste ledare kallas PÅVE. Dagens

Läs mer

Den kristna kyrkans inriktningar

Den kristna kyrkans inriktningar Den kristna kyrkans inriktningar Läran växte fram Budskapet att alla människor var lika mycket värda tilltalade många människor, fattiga och rika, kvinnor och män. De första gudstjänsterna innehöll sång,

Läs mer

Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015

Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015 Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015 Vad är Andreasakademin? Målsättningen för församlingsens vuxenfördjupning är att vi ska gripa oss an stora ämnen - utan att krångla till det. Namnet Andreasakademin

Läs mer

ATT INTE GE UPP - OM ÄNKAN OCH DOMAREN

ATT INTE GE UPP - OM ÄNKAN OCH DOMAREN 29 SÖNDAGEN UNDER ÅRET (ÅR C) (20 OKTOBER 2013) ATT INTE GE UPP - OM ÄNKAN OCH DOMAREN Tidsram: 20-25 minuter. Lukas 18:1-8 Liknelsen om änkan och domaren Han gav dem en liknelse för att lära dem att alltid

Läs mer

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång Ordning vid dop av barn Denna ordning kan infogas som en del i en större gudstjänst eller vara fristående. Anvisningar, bibeltexter och böner är förslag som kan väljas och formuleras efter situationens

Läs mer

Välkomnande av nya medlemmar

Välkomnande av nya medlemmar Välkomnande av nya medlemmar Anvisningar Församlingen välkomnar som medlem var och en som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre samt är döpt. Församlingen kan ge möjlighet till medlemskap i väntan

Läs mer

MARIAS BARN ÄR GUDS SON

MARIAS BARN ÄR GUDS SON MARIAS BARN ÄR GUDS SON FJÄRDE SÖNDAGEN I ADVENT (ÅR A) (22 DECEMBER 2013) Tidsram: 20-25 minuter. Matteus 1:18-25 Med Jesu Kristi födelse förhöll det sig så: hans mor, Maria, hade blivit trolovad med

Läs mer

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se 2013/2014 www.bibelskolagoteborg.se Välkommen till Bibelskola Göteborg! Bibelskola Göteborg vill vara en bibelskola där du får växa i ditt personliga liv som kristen, där du får hjälp att leva och växa

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN. 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn.

Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN. 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn. Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN GUD ÄR ALLTSÅ TRE PERSONER I EN EN TREEING GUD 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn. 2. Gud visar sig som

Läs mer

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11)

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11) 5. Söndagen under året (år C) (10 februari 2013) Fiskfångsten: Följ mig! Tidsram: 20-25 minuter. Luk 5:1-11 Fiskfångsten. De första lärjungarna En gång när han stod vid Gennesaretsjön och folket trängde

Läs mer

ÄLSKA ERA FIENDER 7 SÖNDAGEN UNDER ÅRET (ÅR A) (23 FEBRUARI 2014) Tidsram: 20-25 minuter. Matt 5:38-48. Älska era fiender

ÄLSKA ERA FIENDER 7 SÖNDAGEN UNDER ÅRET (ÅR A) (23 FEBRUARI 2014) Tidsram: 20-25 minuter. Matt 5:38-48. Älska era fiender ÄLSKA ERA FIENDER 7 SÖNDAGEN UNDER ÅRET (ÅR A) (23 FEBRUARI 2014) Tidsram: 20-25 minuter. Matt 5:38-48 Älska era fiender Ni har hört att det blev sagt: Öga för öga och tand för tand. Men jag säger er:

Läs mer

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling Sida2 BAS ABC Några grunder för BAS grupper i Lidköpings församling En BAS grupp är en grupp i församlingen. Där man på ett nära sätt kan träffas

Läs mer

Dopets sakrament. Hur skall dopet utföras? Lektion 12. Ett förnyelsens bad i den Helige Ande

Dopets sakrament. Hur skall dopet utföras? Lektion 12. Ett förnyelsens bad i den Helige Ande Lektion 12 Dopets sakrament Ett förnyelsens bad i den Helige Ande Ordet sakrament har förståtts på många olika sätt av olika religiösa grupper. Kanske vore det vara bra om vi sade klart, här och nu, vad

Läs mer

Katolska Kyrkan i Karlskoga S:t Görans församling

Katolska Kyrkan i Karlskoga S:t Görans församling Katolska Kyrkan i Karlskoga S:t Görans församling Månadsbladet November 2008 Välkommen till S:t Görans Katolska Församling S:t Görans Katolska församling bjuder dig välkommen. Den heliga mässan firas söndagar

Läs mer

2. Grund för ekumeniskt samarbete i Linköpings city

2. Grund för ekumeniskt samarbete i Linköpings city Samarbetsavtal mellan 1. Grunddokument D etta grunddokument beskriver mål och inriktning samt ekumeniska förutsättningar för samarbetet mellan Linköpings domkyrkoförsamling och Linköpings S:t Lars församling

Läs mer

Tidsram: 20-25 minuter.

Tidsram: 20-25 minuter. 3. Söndagen under året (år C) (27 januari 2013) Vi är lemmar i Kristi kropp Denna gång föreslås att samtalet med barnen får handla om den andra läsningen, Vi är lemmar i Kristi kropp ur Första Korintierbrevet.

Läs mer

Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22

Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22 Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22 Guds mål är att rädda människorna Människans väg till räddning Det är 4 steg du som människa tar för att bli räddad. 1. Du möter på olika sätt budskapet om

Läs mer

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM VÄLSIGNELSE AV ETT HEM Fetstil läser liturg, normal av alla, kursiv är instruktioner SAMLING Samlingen sker i hallen eller annan lämplig plats. Rökelse kan tändas och välsignat vatten bäras tillsammans

Läs mer

Liknelsen om det förlorade fåret. Liknelsen om det förlorade myntet. (även Lukas 15:1-32 om den förlorade sonen kan läsas)

Liknelsen om det förlorade fåret. Liknelsen om det förlorade myntet. (även Lukas 15:1-32 om den förlorade sonen kan läsas) 24 söndagen under året (år C) (15 september 2013) Förlorade fåret - du är viktig för Gud Tidsram: 20-25 minuter. Lukas 15:1-10 Liknelsen om det förlorade fåret Alla tullindrivare och syndare sökte sig

Läs mer

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD Här finns förslag till samtalsfrågor till boken Mer än ord trovärdig efterföljelse i en kyrka på väg. Frågorna passar bra att använda i diskussionsgrupper av olika slag. Komplettera

Läs mer

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. VIGSELGUDSTJÄNST KLOCKRINGNING MUSIK SAMLINGSORD I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Inför Guds ansikte har vi samlats till vigsel mellan er, NN och NN. Vi är här för att be om Guds

Läs mer

Anden. Studiehäfte av Henrik Steen

Anden. Studiehäfte av Henrik Steen Anden Studiehäfte av Henrik Steen Innehåll Introduktion 5 1. Den helige Ande Samling 1 Den helige Ande som person 6-8 Fördjupningsruta treenigheten 9 Samling 2 Andens frukt 10-11 Samling 3 Andens gåvor

Läs mer

B. När en kyrka byggs

B. När en kyrka byggs B. När en kyrka byggs Innan arbetet med en ny kyrka påbörjas eller när grundstenen muras kan man fira andakt på byggplatsen. Detta material kan också användas vid andakter när andra församlingslokaler

Läs mer

S:t Johannes Döparens Katolska. Församling i Landskrona

S:t Johannes Döparens Katolska. Församling i Landskrona S:t Johannes Döparens Katolska Församling i Landskrona Verksamhetsberättelse 2014 DAGORDNING: Mötet öppnande - kyrkoherde. Val av mötesordförande, sekreterare och två justerare. Gemensamma pastoral- och

Läs mer

Övriga läsningar: Hes 47:1-2,8-9,12, 1 Kor 3:9b-11, 16-17

Övriga läsningar: Hes 47:1-2,8-9,12, 1 Kor 3:9b-11, 16-17 Jesus rensar templet Lateranbasilikans invigningsdag (årgång A) (9 november 2014) Tidsram: 20-25 minuter. Joh 2:13-22 Templet rensas Judarnas påskfest närmade sig, och Jesus gick upp till Jerusalem. I

Läs mer

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FORMAD FÖR KRISTUS IDENTITET - RELATION - MÖJLIGHET Formad för Kristus Förberedd för tjänst Församlingsfakulteten vill att människor formas för Kristus Förberedelse är

Läs mer

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Vi har under de senaste två söndagarna talat om längtan efter liv i den kristna tron. Längtan efter Guds Helige Ande och att fortsätta bygga

Läs mer

Bikt och bot Anvisningar

Bikt och bot Anvisningar Bikt och bot Anvisningar Som kyrka, församling och kristna har vi fått Guds uppdrag att leva i, och leva ut Guds vilja till frälsning för hela världen. Vår Skapare, Befriare och Livgivare återupprättar.

Läs mer

Välsignelse över registrerat partnerskap. Försöksordning

Välsignelse över registrerat partnerskap. Försöksordning Välsignelse över registrerat partnerskap Försöksordning Fastställd av Kyrkostyrelsen den 6 december 2006 Allmänna anvisningar Välsignelse över registrerat partnerskap är ett erbjudande till dem som önskar

Läs mer

2 KYRKOHERDENS INLEDNINGSORD Biskop Anders gratulerar vår yngsta församling i stiftet

2 KYRKOHERDENS INLEDNINGSORD Biskop Anders gratulerar vår yngsta församling i stiftet Nr 02 [04] /2013 2 KYRKOHERDENS INLEDNINGSORD Biskop Anders gratulerar vår yngsta församling i stiftet Kära församlingsmedlemmar i S:t Botvids! Snart närmar sig slutet på ännu ett år i vår församlings

Läs mer

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj)

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) 41Även om det är en främling, som inte tillhör ditt folk Israel utan kommer från fjärran land för att han hört om ditt namn 42ja, också där skall

Läs mer

Doppastoral. Svenska kyrkan i Rödeby

Doppastoral. Svenska kyrkan i Rödeby Doppastoral Svenska kyrkan i Rödeby Dopet är ett sakrament, vilket betyder att det är en helig handling instiftad av Jesus Kristus. Dopet sker alltid med vatten och i Faderns, Sonens och den heliga Andens

Läs mer

En levande församling

En levande församling PINGST VÄSTERÅS En levande församling Och Herren skall alltid leda dig; han skall mätta dig mitt i ödemarken och ge styrka åt benen i din kropp. Du skall vara lik en vattenrik trädgård och likna ett källsprång,

Läs mer

KOLLEKTMATERIAL TEMA: BARN HAR RÄTT! FN:S BARNKONVENTION FYLLER 20 ÅR 1989-2009!

KOLLEKTMATERIAL TEMA: BARN HAR RÄTT! FN:S BARNKONVENTION FYLLER 20 ÅR 1989-2009! KOLLEKTMATERIAL TEMA: BARN HAR RÄTT! FN:S BARNKONVENTION FYLLER 20 ÅR 1989-2009! RIKSKOLLEKT SVENSKA KYRKANS UNGA JUNGFRU MARIE BEBÅDELSEDAG 22 MARS 2009 KOLLEKTMATERIAL 2009 JUNGFRU MARIE BEBÅDELSEDAG

Läs mer

2014/2015. konfirmand

2014/2015. konfirmand 2014/2015 konfirmand 1 Nya kompisar, läger och gå på vatten Vi lever i en tid där vi möter många olika tankar värderingar och trosuppfattningar. Det kan vara positivt men också förvirrande. Vad är rätt

Läs mer

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FORMAD FÖR KRISTUS IDENTITET - RELATION - MÖJLIGHET Formad för Kristus Förberedd för tjänst Församlingsfakulteten vill att människor formas för Kristus Förberedelse är

Läs mer

Välkommen med på resan.

Välkommen med på resan. Välkommen med på resan. Förra året började jag en resa i mitt liv. Nej det handlade inte om en resa mot något geografiskt mål. Drivmedlet var inte bensin och färdmedlet var ingen bil. Resan gick inåt.

Läs mer

Kära föräldrar! CEF är en internationell organisation som finns i 185 länder. Post Box adress

Kära föräldrar! CEF är en internationell organisation som finns i 185 länder. Post Box adress Kära föräldrar! Detta häfte är en gåva till era barn, så att de kan läsa mer om vem Jesus är och vad han har gjort. Vi ber dig som förälder att själv läsa igenom häftet, innan du sätter det i händerna

Läs mer

Församlingsinstruktion Linköpings Berga församling. Sida 1 av 7

Församlingsinstruktion Linköpings Berga församling. Sida 1 av 7 Sida 1 av 7 Församlingsinstruktion Linköpings Berga församling Innehållsförteckning 1. Vår omvärld... 3 2. Relation församlingens ledord... 3 3. Vår invärld... 4 4. Det pastorala programmet (hur gudstjänst,

Läs mer

Dominikansystrarnas Program vår och sommar 2010

Dominikansystrarnas Program vår och sommar 2010 Dominikansystrarnas Program vår och sommar 2010 Dominikansystrarna på Västmannagatan och i Fruängen inbjuder till olika program under våren och sommaren 2010. Mer information får ni på vår nya hemsida

Läs mer

F. Välsignelse av industrianläggning, eller annan arbetsplats

F. Välsignelse av industrianläggning, eller annan arbetsplats F. Välsignelse av industrianläggning, kontorslokal eller annan arbetsplats En präst kan på begäran förrätta välsignelse av en industrianläggning, en kontorslokal eller en annan arbetsplats. Psalmer Följande

Läs mer

PRÄST OCH ORDENSKALLELSER EN GÅVA TILL KYRKAN

PRÄST OCH ORDENSKALLELSER EN GÅVA TILL KYRKAN Nr 01 [ 05] /2014 2 PRÄST OCH ORDENSKALLELSER EN GÅVA TILL KYRKAN Lovad vare Kristus! Kära församlingsmedlemmar, Helige Johannes Bosco, uppfostrarnas förebild och patron för barn och ungdomar, grundaren

Läs mer

Smågrupper i kyrkans liv

Smågrupper i kyrkans liv Smågrupper i kyrkans liv STO CK HOLM S K AT O L S K A S T I F T 1234 D I OECE S I S HOL M I ENS IS Innehåll Förord 2 Vad är en smågrupp? 4 Smågrupper i Bibeln Hur kan jag starta en smågrupp? 8 Steg 1.

Läs mer

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39).

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39). 1 Tessalonikerbrevet 1 (1:1) Hälsning 1 Från Paulus, Silvanus och Timoteus till församlingen i Tessalonika som lever i Gud, Fadern, och Herren Jesus Kristus. Nåd och frid vare med er. 1. Från Paulus a.

Läs mer

När väckelsen kom till Efesos En predikoserie, hållen i Korskyrkan, Borås, av Micael Nilsson Del 2: Guds ord hade framgång

När väckelsen kom till Efesos En predikoserie, hållen i Korskyrkan, Borås, av Micael Nilsson Del 2: Guds ord hade framgång När väckelsen kom till Efesos En predikoserie, hållen i Korskyrkan, Borås, av Micael Nilsson Del 2: Guds ord hade framgång Jag läste en liten berättelse i en bok jag har där hemma. Boken handlar om tider

Läs mer

BEKYMRA ER INTE, NI ÄR VÄRDA MYCKET MER

BEKYMRA ER INTE, NI ÄR VÄRDA MYCKET MER BEKYMRA ER INTE, NI ÄR VÄRDA MYCKET MER 8 SÖNDAGEN UNDER ÅRET (ÅR A) (2 MARS 2014) Tidsram: 20-25 minuter. Matt 6:24-34 Gud och mammon Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han att hata den ene och

Läs mer

och liv. till kyrkan. ledarskap.

och liv. till kyrkan. ledarskap. Idag ser vi att sportlovsläger, nyårsläger och tonårsläger ofta är fyllda av idrott och sport. SMU, SBUF och MKU har en historia med mycket idrottsarrangemang, bland annat SMUiader och distriktsmästerskap.

Läs mer

4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder

4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder 4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder Tänk om man kunde ha en sådan stark tro som Maria! Hon har fått besök av ängeln Gabriel, som sagt henne att hon ska bli gravid och föda ett barn, och inte vilket

Läs mer

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting.

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting. Allting nytt Påskdagen 100403 1 Att hitta ingenting kan det va nå`t Det var ju det man gjorde den första påskdagsmorgonen. Man gick till graven där man lagt Jesus och man hittade ingenting. Ibland är det

Läs mer

Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 BÄRA BÖRDOR!

Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 BÄRA BÖRDOR! - 1 - Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 Gal 6:1-7 BÄRA BÖRDOR! 1 Bröder, om ni kommer på någon med att begå en överträdelse, då skall ni som är andliga människor i mildhet upprätta en sådan. Men se till

Läs mer

Se, jag gör allting nytt.

Se, jag gör allting nytt. Se, jag gör allting nytt. I bibelns sista bok, uppenbarelseboken, kan man i ett av de sista kapitlen läsa hur Gud säger Se jag gör allting nytt (Upp 21:5). Jag har burit med mig de orden under en tid.

Läs mer

2 Kära församlingsmedlemmar! Jag hälsar alla hjärtligt med den traditionella Kristushälsningen: Lovad vare Jesus Kristus!

2 Kära församlingsmedlemmar! Jag hälsar alla hjärtligt med den traditionella Kristushälsningen: Lovad vare Jesus Kristus! Nr 01/2012 2 Kära församlingsmedlemmar! Jag hälsar alla hjärtligt med den traditionella Kristushälsningen: Lovad vare Jesus Kristus! Från och med den 1 januari 2012 utgör vi tillsammans en ny församling

Läs mer

omkyrkans program för grundskolan gymnasieskolan och gymnasiet

omkyrkans program för grundskolan gymnasieskolan och gymnasiet DDomkyrkans omkyrkans program för program grundskolan och för grundskolan gymnasieskolan och gymnasiet Kyrka - skola Med skolans nya läroplan finns många möjligheter till samarbete mellan skola och kyrka.

Läs mer

indelade efter kyrkoårets olika teman

indelade efter kyrkoårets olika teman indelade efter kyrkoårets olika teman Första söndagen i advent Ett nådens år Du är den som kommer Ett nådens år Fast du som kommer Hosianna Hosianna (kanon) Här är det fest I advent På en vanlig åsna Stenarna

Läs mer

FÖRSTA TESSALONIKERBREVET

FÖRSTA TESSALONIKERBREVET FÖRSTA TESSALONIKERBREVET HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2014 Första Tessalonikerbrevet (Lars Mörling 2014) Bakgrund Filippi Berea Tessalonika Korint Aten Författare: Paulus (1Tess 1:1) Vi ser att brevet var

Läs mer

Medlidande medmänniska

Medlidande medmänniska Medlidande medmänniska 1 Inledning I den japanske författarens Endos roman Tystnad om 1500-talets förföljelse av de kristna kritiserar fader Rodrigues Guds tystnad. Men Jesus svarar: "Jag var inte tyst.

Läs mer

"När Jesus såg folkskarorna, gick han upp på berget. Han satte sig ner, och hans lärjungar kom fram till honom. Han började undervisa dem...

När Jesus såg folkskarorna, gick han upp på berget. Han satte sig ner, och hans lärjungar kom fram till honom. Han började undervisa dem... Predikan vid sändningsmässan Daniel Brattgård "När Jesus såg folkskarorna, gick han upp på berget. Han satte sig ner, och hans lärjungar kom fram till honom. Han började undervisa dem..." Så var det vid

Läs mer

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är.

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är. NYTT MÅL Fil. 1:12-14 Hamnar man i fängelse är det säkert lätt att ge upp. Ibland räcker det med att man känner sig som att man är i ett fängelse för att man skall ge upp. För Paulus var det bara ännu

Läs mer

D. Vid läsårets början

D. Vid läsårets början D. Vid läsårets början Andakten kan förrättas av en präst, en församlingsanställd eller någon från skolan. Psalmer Man kan sjunga någon eller några av följande psalmer: 153, 289, 322, 471, 492 eller 496.

Läs mer

Dopet frågor och svar

Dopet frågor och svar Dopet Frågor och svar Dopet frågor och svar Är du vuxen och önskar bli döpt eller vill du låta ditt barn döpas? Om svaret är ja, dyker det ofta upp många nya frågor. Detta häfte ger enkla svar på några

Läs mer

2013 2014 i Danderyds församling

2013 2014 i Danderyds församling 2013 2014 i Danderyds församling Kon firma tion En upplevelse för livet FOTO: ELLIOT ELLIOT Att fundera tillsammans Kanske har du funderat på frågor som: Finns Gud? Vem är jag? Vad är meningen med livet?

Läs mer

Vecka 1 Gruppreflektion (Inledning vi samlas)

Vecka 1 Gruppreflektion (Inledning vi samlas) Vecka 1 Gruppreflektion (Inledning vi samlas) Inledande bön: L: Jag blev glad när man sade till mig: Kom, vi skall gå till Herrens tempel. A: Nu står vi i dina portar, Jerusalem. Jerusalem, du välbyggda

Läs mer

Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012

Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012 BIBELLÄSNING Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012 1 Heliga vanor för vanliga människor - Bibelläsning Män blir lättare förkylda än kvinnor Den meningen har åtminstone tre olika

Läs mer

Om att bli mer lik Gud och sig själv.

Om att bli mer lik Gud och sig själv. Om att bli mer lik Gud och sig själv. 2 Helgjuten Om att bli lik Gud och sig själv 3 Jonas Lundkvist equmenia 2012 Grafisk form & Illustration: Rebecca Miana Olsson Första utgåvan equmenia Box 14038, 167

Läs mer

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 2

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 2 i En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet Vägledning vecka 2 Vägledning: Vi tittar närmare på våra berättelser Vår historia från djupet När vi granskade vårt livs historia i fotoalbumet förra veckan,

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

Buddhismen, lä xä till fredäg 6 feb

Buddhismen, lä xä till fredäg 6 feb Buddhismen, lä xä till fredäg 6 feb Buddhismen är den viktigaste religionen i Sydostasien, på Sri Lanka och i Tibet. Det finns också många buddhister i Kina och Japan. Hindusimen och buddhismen har mycket

Läs mer

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 7

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 7 Vägledning vecka 7 Syndens oordning Ett personligt mönster Vägledning: Vi avslöjar vår synds mysterium Förra veckan granskade vi vårt syndaregister i ljuset av Guds kärlek till oss. Den här veckan ger

Läs mer

Schema grundkursen 2010 Tema Vecka Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Övrigt. Droginfo (Sal 5) Kulturtorsdag Teater: En midsommarnatts

Schema grundkursen 2010 Tema Vecka Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Övrigt. Droginfo (Sal 5) Kulturtorsdag Teater: En midsommarnatts Schema grundkursen 2010 Tema Vecka Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Övrigt 34 23/8 Skolstart, upprop Info, schema Folkhögskola Förberedelse: Presentation Vi i gruppen (BS, SD) Presentation Pres. Kyrkans

Läs mer

Väggarna talar. Samtalshandledning. Albertus Pictors kyrkor. Av: Hans Hartman och Kerstin Selén

Väggarna talar. Samtalshandledning. Albertus Pictors kyrkor. Av: Hans Hartman och Kerstin Selén Väggarna talar Albertus Pictors kyrkor Samtalshandledning Av: Hans Hartman och Kerstin Selén Om samtalsgruppen I samtalsgruppen får vi ta del av andras perspektiv och erfarenheter. När vi talar om bilderna

Läs mer

Ditt livs viktigaste investering

Ditt livs viktigaste investering Ditt livs viktigaste investering En handledning Du investerar i dig själv dagligen: utbildning, relationer, karriär. Men har du någon gång reflekterat över värdet av att investera i den andliga aspekten

Läs mer

Bibeltexten är hämtad ur Bibel 2000 och publiceras med tillstånd av Svenska Bibelsällskapet.

Bibeltexten är hämtad ur Bibel 2000 och publiceras med tillstånd av Svenska Bibelsällskapet. BIBELGUIDEN Bibeltexten är hämtad ur Bibel 2000 och publiceras med tillstånd av Svenska Bibelsällskapet. Utgiven med bidrag från Samfundet Pro Fide et Christianismo (Kyrkoherde Nils Henrikssons Stiftelse)

Läs mer

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer.

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. R I F T A M N IO N 0 O 2 K 5 1 0 2 6 1 SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. Så mycket mer än

Läs mer

Jag minns en sommar för några år sedan. Det var väldigt varmt. Jag orkade inte göra något mer än att sitta på altanen och bara titta ut över sjön.

Jag minns en sommar för några år sedan. Det var väldigt varmt. Jag orkade inte göra något mer än att sitta på altanen och bara titta ut över sjön. Pastorn har ordet SOMMAR är förskingringens tid, då vi flyr ut från våra instängda rum! Allt ska hinnas med, helst ska man besöka släkt och vänner, måla om, renovera och städa. Helst ska barnen ha hunnit

Läs mer

Sankt Franciskus katolska församling

Sankt Franciskus katolska församling Sankt Franciskus katolska församling Årgång 3 nr 3 2 2 Juni 2011 Första kommunion i vår församling 2 Kära församlingsmedlemmar! Snart är sommar igen och tid att villa eller åka på semester. Vi alla behöver

Läs mer

En körmässa om att hitta hem

En körmässa om att hitta hem En körmässa om att hitta hem Text och musik av Johan & Hanna Sundström Välkommen Klockringning Andas (Introitus) Andas, andas frihet andas nåd. Morgondagen randas. Sjung Guds ära, Han är här. Glädjens

Läs mer

Kyrkliga Förbundets Midsommarmöte

Kyrkliga Förbundets Midsommarmöte Kyrkliga Förbundets Midsommarmöte Hjortsberga 19-21 juni 2015 Kyrkliga Förbundets midsommarmöte ett läger för alla åldrar För många är det en utmaning att leva ett kristet liv i samhälle och församling.

Läs mer

Gyllene regeln i praktiken

Gyllene regeln i praktiken Gyllene regeln i praktiken www.pingstung.se nyheter Ett material för: Läger Barngrupper Skolklassen Församlingen MATERIAL 1) Affischen: Det är coolt 2) Småkort 10x4cm: Det är coolt 3) T-shirt 4) Knapp

Läs mer

Ny Gästfrihet 1. Ämnet här i dag är Ny gästfrihet

Ny Gästfrihet 1. Ämnet här i dag är Ny gästfrihet Ny Gästfrihet 1 En del tycker att det är bra när alla i församlingen känner alla. Vi har en så bra gemeskap. Alla känner alla. Men egentligen är ju det en brist. Församlingens uppdrag handlar ju om att

Läs mer

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 1 Tunadalskyrkan 130804 Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 Den helige Ande skickar överraskande budbärare Ja så löd rubriken på ett blogginlägg som jag råkade hitta på internet. En man med en sjukdom som ibland

Läs mer

Religionskunskap. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Delprov B. Årskurs. Elevens namn och klass/grupp

Religionskunskap. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Delprov B. Årskurs. Elevens namn och klass/grupp Ämnesprov, läsår 2012/2013 Religionskunskap Delprov B Årskurs 6 Elevens namn och klass/grupp Prov som återanvänds omfattas av sekretess enligt 17 kap. 4 offentlighets- och sekretesslagen. Detta prov återanvänds

Läs mer

MEDITATION MED FREDRIK LAUTMAN PÅ BERGET

MEDITATION MED FREDRIK LAUTMAN PÅ BERGET MEDITATION MED FREDRIK LAUTMAN PÅ BERGET MARS 2012 Meditation 1: Skärtorsdag. Markus 14:32-42, 120316 Getsemane - De svåra valen Getsemane. Stunden är laddad. Man har firat den sista måltiden tillsammans

Läs mer

Januari. Ekumeniska böneveckan 18-25 januari Samlingar i Saronhuset varje dag kl. 18

Januari. Ekumeniska böneveckan 18-25 januari Samlingar i Saronhuset varje dag kl. 18 Januari Vecka 1 Torsdag 1 januari 11.00 Ekumenisk gudstjänst i Uddevalla kyrka Söndag 4 januari 11.00 Gudstjänst med nattvard Sönd. eft. nyår Guds hus Lars Widéll, Yvonne Eriksdotter Vecka 2 Tisdag 6 januari

Läs mer

DEN FÖRSTA PINGSTEN PINGSTDAGEN (ÅRGÅNG A) B) (8 24 JUNI MAJ 2014) 2015. Tidsram: 20-25 minuter. Apg 2:1-11. Den heliga anden.

DEN FÖRSTA PINGSTEN PINGSTDAGEN (ÅRGÅNG A) B) (8 24 JUNI MAJ 2014) 2015. Tidsram: 20-25 minuter. Apg 2:1-11. Den heliga anden. DEN FÖRSTA PINGSTEN PINGSTDAGEN (ÅRGÅNG A) B) (8 24 JUNI MAJ 2014) 2015 Tidsram: 20-25 minuter. Apg 2:1-11 Den heliga anden Den heliga anden När pingstdagen kom var de alla församlade. Då hördes plötsligt

Läs mer

Matt 16:13-20 Jesus är Grunden för vår kristna identitet och för vårt apostlauppdrag

Matt 16:13-20 Jesus är Grunden för vår kristna identitet och för vårt apostlauppdrag Apostladagen, 8/6 Matt 16:13-20 Jesus är Grunden för vår kristna identitet och för vårt apostlauppdrag Dagens tema är sänd mig. Dagens text, som vi strax ska läsa, handlar bland annat om själva grunden

Läs mer

Välkommen att konfirmera dig i Solna församling!

Välkommen att konfirmera dig i Solna församling! SAMTAL KÄRLEK TRO SAKRAMENT Välkommen att konfirmera dig i Solna församling! LÄGER HOPP ÄVENTYR VÄNNER MUSIK LEK GEMENSKAP MYSIGT TANKAR I den här broschyren berättar vi om vad konfirmation kan innebära

Läs mer

Sankt ANSGAR 2/2012 FÖRSAMLINGSBREV FÖR SANKT ANSGARS KATOLSKA FÖRSAMLING

Sankt ANSGAR 2/2012 FÖRSAMLINGSBREV FÖR SANKT ANSGARS KATOLSKA FÖRSAMLING Sankt ANSGAR 2/2012 FÖRSAMLINGSBREV FÖR SANKT ANSGARS KATOLSKA FÖRSAMLING 2 KÄRA FÖRSAMLING Har ni hört talas om ett talesätt som lyder: Ett brev betyder så mycket? I modern tid har pappersbrev till stor

Läs mer

Har du någon gång funderat på att bli diakon, missionär eller pastor? Det fi nns alltid behov av nya medarbetare i Svenska Missionskyrkan.

Har du någon gång funderat på att bli diakon, missionär eller pastor? Det fi nns alltid behov av nya medarbetare i Svenska Missionskyrkan. Vill du bli... diakon, missionär eller pastor? Det fi nns alltid behov av nya medarbetare! Har du någon gång funderat på att bli diakon, missionär eller pastor? Det fi nns alltid behov av nya medarbetare

Läs mer