Kateket Nytt. Den största gåvan av dem alla... Forum för katekes i katolska kyrkan n u m m er 3 / 2014 INNEHÅLL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kateket Nytt. Den största gåvan av dem alla... Forum för katekes i katolska kyrkan n u m m er 3 / 2014 INNEHÅLL"

Transkript

1 Forum för katekes i katolska kyrkan n u m m er 3 / 2014 Kateket Nytt Den största gåvan av dem alla... INNEHÅLL u Nytt material från KPN u Enkät till församlingar och missioner

2 Att mötas, att lyssna, att vara på väg tillsammans Vuxenkurser i HELIGA HJÄRTAS KLOSTER I S:ta Bernadettes kapellförsamling i Ängelholm förbereder barnen ett julspel. Kateketen Renate Bertha hjälper till. Foto: Monica Jimheden (också kateket!) På KPN är vi imponerade över all den insats som görs på katekesen och ungdomsarbetets område i våra församlingar och missioner. Det är fantastiskt att så många barn, ungdomar och vuxna (ja, allt fler föräldragrupper också faktiskt) som samlas, oftast på helger, för att lära känna varandra, lära mer om kyrkans tro och bli en bärande del av vår kyrka i Sverige. Så mycket som bärs upp av frivilliga krafter! KPNs medarbetare träffar många kateketer i samband med våra kateketkurser runt omkring i landet. Men vi måste ständigt bli bättre på att hålla kontakten också med kyrkoherdarna och med rektorerna för våra missioner. Vi vill mötas för att få höra om vilka behov som finns, få tillfälle till samtal och få en klarare bild av vilka förutsättningarna är lokalt. Besök i församlingar och enkät Hur är katekesen utformad? Hur stora är grupperna, hur ofta träffas man, hur länge? Denna information är avgörande för oss för att bättre kunna anpassa vårt material och våra kurser till de förutsättningar som finns. På 90-talet gjorde KPNs medarbetare besök U 2 i varje församling och större mission för att samla in denna typ av grundläggande information och nu är det dags igen. Vi kommer alltså under en två-års period att träffa kyrkoherden i församlingen och ansvariga präster i våra större missioner för att be dem svara på frågor i en enkät, men framför allt för att lyssna till deras bild av läget, vilken situation de befinner sig i. För oss är det viktigt att föra ett kontinuerligt samtal, att lyssna på tankar, behov och eventuella önskemål. När vi sedan planerar för KPNs framtida arbete så vill vi bli ännu bättre på att möta de verkliga behov och önske- på häkten och anstalter. mål som finns. Vi har redan börjat att besöka några av landets 44 församlingar och missioner och genast upptäckt att förutsättningarna kan se väldigt olika ut. Det ska bli spännande att sammanställa enkätsvaren och presentera dem för s läsare Pastoralt team Rent organisatoriskt ingår KPN i Biskopsämbetets pastorala team. Här finns också Katolska Liturgiska Nämnden och Fängelse-själavården (också intagna på anstalter tillhör våra församlingar och kan ha ett stort andligt behov). Därför innehåller enkäten också frågor kring musiklivet och pastoral bland intagna Det är advent Vi tänder ett ljus och räknar dagar. Snart kommer du! Tack att du ger oss tid att förbereda oss tid för att längta och vänta. Prisad vare du Herre! Det är jul nu. Vi är så glada. Du som är större än universum Och håller hela jorden i din hand du ville bli liten som vi, för vår skull. Prisad vare du, Herre! Anna Dunér Av stort intresse för oss kateketer är exempelvis att KLN planerar att ge ut en CD med psalmboken Cecilias alla psalmer, ja, en ren guldgruva på 15 timmars inspelad musik som kommer betyda mycket för musiklivet i både mässa och undervisning. Studieförbundet Bilda har som slogan: Ingen växer utan möten, något som vi på KPN vill instämma i av hela vårt hjärta. Men det största mötet är för oss mötet med den uppståndne, med honom som snart kommer till oss som ett litet hjälp-löst barn, och sprider en så evig glädje. Med önskan om en Välsignad jul KPN genom Ulrika Erlandsson För flera år sedan bad KPN att Heliga Hjärtas kloster i Omberg skulle vara en av de platser där Vuxenkurserna skulle hållas två gånger om året. Det har för oss systrar blivit en möjlighet att vidga våra kunskaper i vitt skilda ämnen om kyrkans tro och liv, och att få utbyta tankar och erfarenheter med andra som deltar i kurserna. Ledarna har alltid varit mycket kunniga och med en inspirerande förmåga att ge sina kunskaper vidare. Den senaste kursen hos oss hölls av diakon Staffan Gerdmar och handlade om vår identitet; vår egen, de andras och om vem Jesus är för oss. Kursen var upplagd som en workshop, där vi genom utbyte, övningar och samtal fick göra gemensamma erfarenheter och upptäcka hur mycket vi människor blir de vi är genom relation och kontakten med andra. Vi fick uppleva hur vi kan berika varandra och hur mycket vi har gemensamt också i vår relation till Jesus Kristus. Efter söndagens högmässa såg vi filmen Gudar och människor, en film som bygger på en verklig händelse. Filmen berör på djupet, då den visar så många aspekter av möten. Munkarna i Tibhirine i Algeriet hotas till livet och måste möta sig själva och varandra i en mycket pressad situation. De leds var och en till att möta sina tidigare val och tilliten till den Gud som fört dem till det liv och den plats där de hittills varit. Nu kan de som gemenskap ge sina liv helt och fullt i det martyrium som de inte kunde fly ifrån. Det blev ett intensivt samtal om filmen efter middagen, som liksom alla måltider i klostrets gästhus intogs under tystnad med stilla musik, då vi kunde begrunda det vi sett. Vi systrar deltog, så många som hade möjlighet, tillsammans med övriga kursdeltagare, och är mycket tacksamma att Engagerade deltagare på diakon Staffan Gerdmars kurs. Foto: Mariadöttrarna KPN:s arbete så konkret får tjäna också vår gemenskap. Mariadöttrarna OSB Att tillverka Bibliska figurer Under hösten bjöd KPN och Bilda in till en ledning av Jaya Roos. Så här berättar en fram emot att återigen använda dem som kurs för att tillverka Bibliska figurer under som deltog: Jayas kurs bibliska figurer en ingång till Bibeln. var väldigt inspirerande. En deltagare Anna Nugent, kateket i S:ta Eugenia tillverkade Marta, Lazarus flitiga syster, vilket inbjöd till gemensam reflektion kring likheter mellan Marta och Petrus. En annan deltagare tillverkade en ljuvlig Elisabet, som jag har lånat för att använda i min kateketgrupp om några dagar. Jag har tillverkat och använt bibliska figurer tidigare och ser nu Foto: Cristina Ramos de Strandberg 3 U

3 Adventstiden ger möjligheter att fästa barnens uppmärksamhet vid julens huvudperson, Jesus. Guds Son föds på tre olika sätt. Först blev han född av Fadern före allt tid. Sedan blev han född som människa genom jungfru Maria. Sist föds han i människans hjärta. Adventstiden är en utmärkt tid för att förbereda hjärtat så att det är färdigt att ta emot julens Herre. Här ges ett tips på vad en kateket kan göra för att engagera barnen i förberedandet av hjärtat. U 4 Förbered ditt hjärta inför Jesu födelsefest! Julkrubba med goda gärningar som halm Rita ett stort hjärta på ett rött kartongark. Fäst krubban av wellpapp (eller något annat lämpligt material) på det med en häftapparat. Kopiera bilden av Jesusbarnet, färglägg och klipp ut. Som halm kan du använda gula pappersremsor. Tanken är att vi ska glädja Jesusbarnet genom att försöka göra goda gärningar. Varje gång vi gör något för att glädja honom kan vi stoppa ett halmstrå i krubban. På det viset blir vårt hjärtas krubba en välkomnande plats för Jesusbarnet. Det viktiga är inte att alltid lyckas. Viljan att glädja Jesus är det som är viktigast. Han är nöjd med en fattig krubba men han vill vara välkommen dit. I slutändan är det ju bara han som kan göra hjärtat riktigt vackert. Diskutera med barnen vad de kan göra för att glädja Jesus. Om något barn ofta glömmer att be till Jesus, kan det vara bra att komma ihåg just detta. Stora barn kan uppmuntras att bikta sig. På halmstråna kan barnen skriva vad de har gjort för att glädja Jesusbarnet. Textsidan kan eventuellt vändas inåt så att det barnet gör förblir en hemlighet mellan barnet och Jesus. Lycka till! Rauha Navarro Marttinen Barn ber KPN ger ut en ny version av bönboken Barn ber. Av en ren tillfällighet hittade vi en mässbok för barn från 1938 (Jesus och jag Mässandakt för barn) och fann till vår överraskning att många av bönerna, tänkta att läsas under själva mässan, hade en varm, innerlig och kärleksfull ton till Kristus på ett sätt som vi tror många kan finna glädje i även idag. Dessutom tilltalades vi starkt av bilderna, utförda av den österrikiska konstnären Ida Bohatta Morpurgo. Efter ett visst detektivarbete fann vi det tyska förlag som äger hennes rättigheter och kunde få tillstånd att publicera. Den nya versionen av Barn ber innehåller nu Fader vår, Var hälsad Maria, Tio Guds bud, böner som kan bes under mässan, en biktspegel, en korsvägsandakt och sedan böner för livets skiftande tillfällen: morgon och aftonbön, tack och förlåtelse, sorg och glädje samt böner på olika språk. Det blir en blandning av gammalt och nytt, både i ord och bild. Pris: 95 kronor Dopet frågor och svar KPN har fått förfrågan att ge ut ett enkelt häfte med frågor och svar Dopet Frågor och svar om dop i katolska kyrkan kring dopet. Uppgiften att förbereda föräldrar inför sina barns dop eller att förbereda en vuxen på mottagandet av dopets sakrament har blivit allt svårare för våra präster och diakoner. Allt fler som vänder sig till kyrkan saknar grundläggande kunskaper om kristen tro, något som man tidigare ofta kunde ta för givet. Dopet frågor och svar svarar på både de teologiska frågorna kring kyrkans syn på dopets sakrament men tar också upp mycket av det praktiska. Vi är tacksamma för den hjälp vi fått av flera präster och diakoner i framtagandet av detta häfte som även ges ut på engelska Baptism questions and answers. Häftet kommer att ha samma format som det tidigare utgivna häftet Vi ska gifta oss. Pris: 10 kronor nytt material Kul till jul För det mesta när vi på KPN ger ut vårt material skapar vi det från grunden. Vi brukar tänka att förutsättningarna för att vara katolik i Sverige är ganska speciella med en mångkulturell kyrka och en tydlig minoritetssituation. Vi vill medverka till att bygga upp vår egen katolska identitet i Sverige, utifrån våra egna förutsättningar och unika situation. Men ibland dimper det ned sådant material från andra länder som fungerar utmärkt även för oss. Det engelska Bible fun är ett exempel på detta. Häftet har A-4 format, alla 32 sidor är i färg och innehåller alla de bibliska berättelserna som hör julen till, från ängeln Gabriels besök hos Maria till de vise männens ankomst i Betlehem. På varje sida finns uppgifter med knep och knåp, labyrinter, spel och annat. Ett förslag kunde vara att arbeta med några sidor när ni träffas i barngruppen och sedan ge häftet till barnen så att de kan fortsätta med det hemma. Till nästa år planerar vi att ge ut fler i samma serie: Guds allra första vänner (om Gamla testamentet) och Påskglädje. Målgrupp: 5 10 år. Pris: 40 kronor Catholicism DVD med 10 filmer Catholicism DVD-box innehåller 10 filmer på ca 55 minuter om kyrkans lära och liv. Man kan välja text på svenska, polska och norska. Den från Word on Fire kände prästen father Barron reser till 15 olika länder för att visa oss en världsvid, levande och växande kyrka. I filmerna förklaras kyrkans lära, hennes sakrament och bud, allt med Kristus i centrum. Filmerna lämpar sig för ungdomar och för vuxna. Till serien har Bilda givit ut ett litet häfte med frågor att samtala kring efter att man sett filmen. Glöm inte att rapportera till Bilda! Pris: 250 kronor Jag visade första avsnittet i serien Catholicism för min konfirmandgrupp i söndags och följde upp med en diskussion. De tyckte att den var mycket bra, sa att de fick nya insikter om Jesus. Rekommenderas alltså! Jag har sett hela serien och blev mycket upplyft. Kateket Elisabeth Cederbjörk, Sankta Katarina församling i Dalarna, skrivet på Facebook-gruppen Kreativa kateketer 5 U

4 Foto: Åsa Hulthén Vi har nyligen bytt församling och när katekesundervisningen i den nya församlingen skulle börja nu i höstas så ville min yngste son som är sju år inte vara med. Första gången så lyckades jag med förhandling och övertalning övertyga honom om att i alla fall vara med på sångsamling med andakt innan de delar upp sig i smågrupper. Men han ville inte följa med i den lilla gruppen. När det var dags för undervisningstillfälle nummer två så satt vi på kyrkkaffet när kateketen Elsa kom fram till oss och pratade med oss om undervisningen. Men vår son var bestämd, han skulle Gud kan göra alla vägar till vägar som når honom inte vara med i gruppen, bara på sångsamlingen. Då säger denna underbara och förstående kateket: Men det är klart att du ska få en bok i alla fall! Vår pojke fick boken Gud kommer till oss och började läsa direkt där vid kaffet. Något hade hänt. Han läste hela vägen från kyrkan till bilen (jag fick säga åt honom att titta upp från boken när vi gick över gatan) hela vägen hem och sen fortsatte han att läsa hemma. På kvällen när han satt med boken och färglade en bild så sade han plötsligt: MIN grupp är på sidan 16. Dagen därpå så fortsatte läsningen. Han gillar verkligen den där boken och undervisning eller ej, tack vare en bra bok och en väldigt klok kateket så har även Johannes blivit berörd och fått lära sig lite mer om kyrkans tro. Mamma Åsa (citatet ovan kommer från den helige Ignatius av Loyola) Illustration: Ida Bohatta Morpurgo ur bönboken Barn ber information Kateketkurs Påbyggnad våren 2015 S:t Clemens församling, Helsingborg Att prata med ungdomar om kyrkans syn på sexualitet och kyskhet med Helena D Arcy (Respekt) Lördag den 7 februari, kl Lära för att leda om ledarens pedagogiska roll samt Stiftets beredskapsplan mot sexuella övergrepp. Rebecka Hedén Judt (Bilda) och Gisela Priebe, lektor i psykologi. Lördag den 7 mars, kl Bibeln: Gamla och Nya testamentet med Ulrika Erlandsson Lördag den 28 mars, kl 10 1 KATOLSK VUXENUTBILDNING VÅREN2015 Pater Philip Geister SJ Sr Sofie OP och Peter och Cecilia Wiberg Michelle Mope Andersson Diakon Staffan Gerdmar KPN 50 år! 2015 är det 50 år sedan KPN grundades! I kommande nummer av kommer vi att se tillbaka och lyfta fram några ljuspunkter ur KPNs historia. Mycket att vara tacksam över och fira tycker vi. Det kommer vi att göra speciellt på Kateketens dag i Göteborg, den 22 augusti nästa år Facebookgruppen Kreativa kateketer Har just nu 133 kreativa medlemmar och är öppen för fler. Gå gärna med och dela med dig av tips och idéer kring dina erfarenheter i undervisningen. Därtill kan du inspireras av andras! Död, uppståndelse och evigt liv Kristna tror på ett liv efter döden. Men vad är det då som kommer att ske med oss efter vår död? Kursen erbjuder en genomgång över de yttersta tingen (död, dom, skärseld, helvete, himmel) som en hjälp att bättre förstå det kristna hoppet på ett evigt liv. Stockholm Marielund den 6 8 februari Till man och kvinna skapade han dem - en introduktion till Kroppens teologi Kroppens teologi har kallats en tidsinställd teologisk bomb som kan innebära en vändpunkt, inte bara för katolsk teologi utan också för modern idéhistoria. Många har vittnat om hur denna antropologi haft en befriande verkan på det egna livet. Göteborg Johannesgården den mars Kostnad: Kurserna erbjuder vi till kraftigt subventionerat pris, 1000 kr/helg. Kateketer betalar 600 kr och ungdomar (max 28 år) 300 kr. Bidrag till kursavgiften kan sökas hos Folkhögskolans stödfond, kontakta KPN Andlighet: Inkarnation och den levande erfarenheten av kristen tro Vad innebär andlighet i katolska kyrkan idag? Hur har andligheten kommit till uttryck i kyrkans historia? Lär känna och pröva olika uttryck för kyrkans rika spiritualitet och upptäck hur andligheten formad både kyrkans sociala engagemang och hela hennes institution. Omberg Heliga hjärtas kloster den april Personen Kristus och jag om hur vi blir de vi är ämnade att vara Helgen utformas som en workshop kring hur vi förverkligar vår kallelse att bli Kristuslika. Vad säger evangeliet och vad säger Kyrkans tradition? Med hjälp av meditation, gemensam reflektion och konkreta gruppövningar kommer vi att använda hela oss själva för att få nya insikter. De förkunskaper som krävs är erfarenhet av att vara människa. Lund Rögle kloster den 8 10 maj Kateketens dag 2015 Biskopen kommer, därtill många kateketer och extra festligt blir det eftersom vi firar KPN 50 år. Boka redan nu lördagen den 22 augusti i Göteborg, Katolska skolan av Notre Dame. Enligt Riktlinjerna är katekesen livslång, och i nämnden har vi diskuterat att lyfta fram ungdomsarbetet som tema denna dag. Benny biktar är namnet på ett häfte som utkommer under nästa år. Benny är 8 9 år, har hamnat i knipa efter att ha hittat en dyr mobil som han behåller lite för länge Häftet blir som en serie och är Pilgrimsvandringar Är något underbart som blivit populärt i vårt land. På många håll finns förberedda vandringsleder, ofta i ett helgons fotspår. Många kyrkor är ju från den katolska medeltiden och kan inspirera oss. Några kateketer har redan prövat detta med sina barn och ungdomsgrupper. Vandringen ger närhet till Gud och till Upplysning och anmälan till KPN tfn tänkt som en extra inspiration för barnen i förberedelse till bikten. varandra. Hur mycket vandrade inte Jesus? U 6 7 U

5 K A T E K E T I S K P R O F I L Lizzie Claesson Kateket i Vår Frus församling i Täby Fakta utges tre gånger om året av Katolska Pedagogiska Nämnden. Redaktion Ulrika Erlandsson (ansvarig) och Rauha Navarro Marttinen. Det var inte av en slump att jag fick träffa Lizzie direkt efter mässan i en cafeteria. Eukaristin är för Lizzie kraftkällan och utgångspunkten i hennes arbete som kateket. Det ville hon säga som sist när hon efter 20 minuters intensivt berättande vände sig med barnvagnen för att skynda till bussen. Ja, intensiv är hon, Lizzie, fyrabarnsmamma, egen företagare, kateket och en hel del annat. Lizzie tycker att det är underbart att arbeta med barn, att få bra respons av dem. Inspirerad av montessoripedagogiken använder hon mycket färger i sitt arbete och gillar att konkretisera saker och ting. I hennes undervisning får barnen känna, lukta, röra Lizzie har också använt en tidslinje på väggen och ritat Jesu vandring i Heliga Landet på en karta i etapper, allt för att barnen under läsåret ska få en bättre uppfattning om Jesu liv. Lizzie lägger mycket möda för att göra olika helgon levande för barnen. Helgonen inspirerar utan att man behöver likna dem. Lizzie betonar att alla har sin egen väg till heligheten och att alla är kallade att bli vardagshelgon. Jag kan inte låta bli att fråga vilka helgon som inspirerar Lizzie allra mest och får snabbt två namn som svar. Det första namnet är helige Jose Maria eftersom han visar att heligheten inte endast är för ordensmänniskor och präster utan för alla vanliga människor. Det andra namnet är lilla Teresa av Jesusbarnet. Teresita, som Lizzie kallar henne för, berättar om en snabb väg till Gud som är möjlig för alla. Hon använder en hiss! Denna hiss är Jesu armar som bär dem som är helt små. Teresita är för Lizzie som en syster. Teresita hade inte läst teologi, men, Lizzie lägger sin hand på hjärtat, Teresita hjärtat!. (Teresa av Jesusbarnet blev upphöjd till kyrkolärare av Johannes Paulus II). Hjärtat och hjärnan är inte motsatta för Lizzie. Hon bemödar sig att noga följa det som händer i katolska kyrkan eftersom hon vill vara beredd även på svåra frågor från barnen. Trots all inspiration från helgonen kräver förberedelserna mycket av Lizzies tid. Många gånger får hon förkorta sin nattsömn. Lizzie började undervisa små barn redan i sitt hemland Argentina, men har trots sitt ungdomliga sätt hunnit ha en lång karriär som kateket i flera församlingar i Stockholmstrakten. Numera har hon en blandad grupp 9-12-åringar. Att arbeta med barn i olika åldrar är inte svårt för Lizzie eftersom hon har fyra barn själv. De äldre hjälper de yngre och ofta väljer Lizzie uppgifter som kan göras på olika nivåer beroende på mognaden. Lizzie har använt mycket material från spansktalande länder men i Täby har hon börjat använda även KPNs material. Där har hon varit med om att tillsammans med aktiva kateketer och föräldrar ordna ett veckoslutläger för barnen i kyrkans egna lokaler. Och det var roligt. Rauha Navarro Marttinen Adress Johannes Paulus II:s Pastoralcentrum Brunnsgränd 4, 4 tr Box 2150 S Stockholm Epost Telefon Hemsida Tryck Norra Skåne Offset. trycks med bidrag av Bonifatiuswerk, Tyskland. Layout Stefan Wallberg, Stöd KPN! Det här numret av går som vanligt till alla kateketer som vi har adressen till. Ge oss gärna information om nya kateketer! Ni som vill stödja tidningen kan göra det genom att betala in en frivillig summa på vårt bankgirokonto och/eller att bidra med förslag till innehållet. Tack till alla er som redan gjort det! ISSN

25 frågor och svar om. katolsk tro

25 frågor och svar om. katolsk tro 25 frågor och svar om katolsk tro Innehållsförteckning 1. Vem är Gud? 2. Vem är Jesus? 3. Vad är Kyrkan? 4. Tillber katoliker Maria? 5. Är allt som står i Bibeln bokstavligen sant? 6. Varför behövs påven?

Läs mer

Smågrupper i kyrkans liv

Smågrupper i kyrkans liv Smågrupper i kyrkans liv STO CK HOLM S K AT O L S K A S T I F T 1234 D I OECE S I S HOL M I ENS IS Innehåll Förord 2 Vad är en smågrupp? 4 Smågrupper i Bibeln Hur kan jag starta en smågrupp? 8 Steg 1.

Läs mer

Dopet frågor och svar

Dopet frågor och svar Dopet Frågor och svar Dopet frågor och svar Är du vuxen och önskar bli döpt eller vill du låta ditt barn döpas? Om svaret är ja, dyker det ofta upp många nya frågor. Detta häfte ger enkla svar på några

Läs mer

Typsnitt: Mellanrubrik och faktatext: Sofia. Brödtext: Swift Papper: Papprets namn XXXXXXXXX Tryck: Tryckeriets namn XXXXXXXXX

Typsnitt: Mellanrubrik och faktatext: Sofia. Brödtext: Swift Papper: Papprets namn XXXXXXXXX Tryck: Tryckeriets namn XXXXXXXXX Ledarhandledning För att anordna kursdagar eller inspirationsträffar, alternativt starta en studiecirkel utifrån Action, kontakta Studieförbundet Bilda. Mer information finns på www.bilda.nu Action Copyright

Läs mer

ATT LÄGGA GRUNDEN RÄTT

ATT LÄGGA GRUNDEN RÄTT ATT LÄGGA GRUNDEN RÄTT Förenings- och församlingsutveckling bland barn och unga MANUS TILL PRESENTATIONEN http://prezi.com/_enohqd2r0xp/vaxa-i-tro-forenings-och-forsamlingsutveckling Den som hör dessa

Läs mer

Poesi. i en dopskål. tidningen. dopet! Så går det till Dopfesten Presenterna Fadder till barnet Småbarnslivet med lek, musik och gemenskap

Poesi. i en dopskål. tidningen. dopet! Så går det till Dopfesten Presenterna Fadder till barnet Småbarnslivet med lek, musik och gemenskap dop tidningen Allt om dopet! Så går det till Dopfesten Presenterna Fadder till barnet Småbarnslivet med lek, musik och gemenskap Danny Saucedo berättar om sin tro Poesi i en dopskål 1 Är ditt barn döpt?

Läs mer

I denna rymd möts vi. Ett samtalsmaterial om det nya kyrkohandboksförslaget

I denna rymd möts vi. Ett samtalsmaterial om det nya kyrkohandboksförslaget I denna rymd möts vi Ett samtalsmaterial om det nya kyrkohandboksförslaget 1 2 Gud är här. Evig, öppen, nära. I denna rymd möts vi. (Ur Inledningsord 7) 3 Innehåll Åtta korta frågor till Boel Hössjer Sundman

Läs mer

#7-8. 9 juli 2010 Pris 40 kr. Pilgrimsled med hög status Bön och upprop för prästerna Analys av påvens Cypernbesök Km:s lästips inför sommaren

#7-8. 9 juli 2010 Pris 40 kr. Pilgrimsled med hög status Bön och upprop för prästerna Analys av påvens Cypernbesök Km:s lästips inför sommaren #7-8 9 juli 2010 Pris 40 kr Pilgrimsled med hög status Bön och upprop för prästerna Analys av påvens Cypernbesök Km:s lästips inför sommaren #7-8 Ur innehållet 9 juli 2010 Årg 85. ISSN 1402-3385 Adress:

Läs mer

Nyhetsbrev AKKS /EVANGELISATION 2000 Sida 1

Nyhetsbrev AKKS /EVANGELISATION 2000 Sida 1 Nyhetsbrev AKKS /EVANGELISATION 2000 Sida 1 EVANGELISATION 2000 Arbetsgruppen för Karismatisk förnyelse i Katolska kyrkan i Sverige Nyhetsbrev Februari 2005 EVANGELISATION 2000 I SVERIGE "Öppna er för

Läs mer

SYSKONBANDET Medlemstidning för Kristna synskadades förening Syskonbandet

SYSKONBANDET Medlemstidning för Kristna synskadades förening Syskonbandet Nr 6-7, 2010 Årgång 102 SYSKONBANDET Medlemstidning för Kristna synskadades förening Syskonbandet Hur kan vi hjälpa barn med albinism? Kerstin Strindberg i samtal med en av eleverna på Glädjens skola i

Läs mer

Förskolematerial/Ordets liturgi för barn

Förskolematerial/Ordets liturgi för barn Jesus, nu är du här! Förskolematerial/Ordets liturgi för barn Jesus, nu är du här! är en katekes för förskolebarn. Materialet är också tänkt för de församlingar som har möjlighet att erbjuda barnen en

Läs mer

Kyrkbrevet från Älmhults församling nr 2 2011

Kyrkbrevet från Älmhults församling nr 2 2011 Kyrkbrevet från Älmhults församling nr 2 2011 Tema: Dop 2 Jesus Kristus - källan till allt hopp Det är mycket i Älmhults kyrka och församling som ger anledning till tacksamhet. Några exempel: - många gudstjänstbesökare

Läs mer

till evangelisk-luthersk missionstidning nummer 3 2006

till evangelisk-luthersk missionstidning nummer 3 2006 L till evangelisk-luthersk missionstidning nummer 3 2006 evangelisk-luthersk missionstidning nummer 3 2006 LÖSNUMMERPRIS: 40 KR Kristus gör oss fria Guds välsignelse följer mig Praktisk vägvisare i livet

Läs mer

När väckelsen kom till Efesos En predikoserie, hållen i Korskyrkan, Borås, av Micael Nilsson Del 2: Guds ord hade framgång

När väckelsen kom till Efesos En predikoserie, hållen i Korskyrkan, Borås, av Micael Nilsson Del 2: Guds ord hade framgång När väckelsen kom till Efesos En predikoserie, hållen i Korskyrkan, Borås, av Micael Nilsson Del 2: Guds ord hade framgång Jag läste en liten berättelse i en bok jag har där hemma. Boken handlar om tider

Läs mer

Prästernas år fortsätter Tillbakablickar på 2009 Europa och religionerna Stall i Ystad blev kyrka. 15 januari 2010 Pris 40 kr

Prästernas år fortsätter Tillbakablickar på 2009 Europa och religionerna Stall i Ystad blev kyrka. 15 januari 2010 Pris 40 kr #1 15 januari 2010 Pris 40 kr Prästernas år fortsätter Tillbakablickar på 2009 Europa och religionerna Stall i Ystad blev kyrka #1 Ur innehållet 15 januari 2010 Årg 85. ISSN 1402-3385 Adress: Box 2038,

Läs mer

Utdrag ur boken Kyrkan Mänsklighetens Hopp av Daniel Norburg (2005)

Utdrag ur boken Kyrkan Mänsklighetens Hopp av Daniel Norburg (2005) Utdrag ur boken Kyrkan Mänsklighetens Hopp av Daniel Norburg (2005) En ny gemenskap De troende samlades regelbundet för att bli undervisade av Jesus sändebud, och de hade gemenskap med varandra och bröt

Läs mer

Öregrund-Gräsö församlingsblad. Nr 1 - våren 2013

Öregrund-Gräsö församlingsblad. Nr 1 - våren 2013 Öregrund-Gräsö församlingsblad Nr 1 - våren 2013 2 Kära församlingsbor! Du håller vårt nya församlingsblad i dina händer. Fr.o.m. detta vårnummer kommer församlingsbladet att hamna i din postlåda var tredje

Läs mer

Barn har rätt att tro! # 4 2013. julextra! Julevangeliet för de yngsta. Så blir du mindre självkritisk. Är det kristet med nyårslöften?

Barn har rätt att tro! # 4 2013. julextra! Julevangeliet för de yngsta. Så blir du mindre självkritisk. Är det kristet med nyårslöften? en tidning för dig som är medlem i svenska kyrkans unga # 4 2013 julextra! Julevangeliet för de yngsta förtroligt Så blir du mindre självkritisk. troligt Är det kristet med nyårslöften? under samma himmel

Läs mer

katolskt magasin # 4 Korsväg i nedlagt kapell Fokus på Johannes Paulus II Övergreppsutredning färdig Pater Erwins 50-årsjubileum

katolskt magasin # 4 Korsväg i nedlagt kapell Fokus på Johannes Paulus II Övergreppsutredning färdig Pater Erwins 50-årsjubileum # 4 1 april 2011 Pris 40 kr Korsväg i nedlagt kapell Fokus på Johannes Paulus II Övergreppsutredning färdig Pater Erwins 50-årsjubileum katolskt magasin sid. 2 avsnitt #4 katolskt magasin 1 april 2011

Läs mer

Liv & Längtan. nr 4 2014 juni - augusti. Liv

Liv & Längtan. nr 4 2014 juni - augusti. Liv Liv & Längtan nr 4 2014 juni - augusti Liv Med kaffekannan i högsta hugg... Med kaffekannan i högsta hugg går jag ut i caféet för att fråga om någon vill ha påtår. En man stannar mig och börjar berätta

Läs mer

Nr 31, Årg 10 sept dec 2008. Skulle vilja tro. Genom motorcykelklubben kom Eva Possman i kontakt med Alpha

Nr 31, Årg 10 sept dec 2008. Skulle vilja tro. Genom motorcykelklubben kom Eva Possman i kontakt med Alpha Nr 31, Årg 10 sept dec 2008 Skulle vilja tro Genom motorcykelklubben kom Eva Possman i kontakt med Alpha 1 ISSN 1404-448X Redaktör: Johannes Nordemar johannes.nordemar@alphasverige.org Grafisk formgivning:

Läs mer

Att älska livet. de nordiska biskoparnas herdabrev om äktenskap och familj. veritas förlag

Att älska livet. de nordiska biskoparnas herdabrev om äktenskap och familj. veritas förlag Att älska livet de nordiska biskoparnas herdabrev om äktenskap och familj veritas förlag 1 Bokhandelsdistribution: Veritas Förlag Götgatan 68 Box 4114 102 62 Stockholm tel 08-462 66 36 fax 08-643 77 86

Läs mer

september Diakonins månad 2007 Inspirationsmaterial

september Diakonins månad 2007 Inspirationsmaterial september Diakonins månad 2007 Inspirationsmaterial innehåll Innehåll Introduktion Vuxna och unga behöver varandra...3 Teologisk reflektion Inte alltid lätt söka sin väg...4 Börja i verkligheten Ta dig

Läs mer

insidan Förvandlingen inifrån och ut Djupare än ett söndagsleende Den ömma axeln *!20120215 Kristen ungdomstidning

insidan Förvandlingen inifrån och ut Djupare än ett söndagsleende Den ömma axeln *!20120215 Kristen ungdomstidning insidan Kristen ungdomstidning 2012 jan feb mars april maj juni juli aug sept okt nov dec Förvandlingen inifrån och ut Den ömma axeln *!20120215 Djupare än ett söndagsleende insidan Kristen ungdomstidning

Läs mer

Tillsammans genom livet?

Tillsammans genom livet? Information från Brännkyrka församling Svenska kyrkan december 2011 Prata om relationen och ge den en chans När man känner att en relation har gått i baklås, då kan man vända sig till en familjerådgivning.

Läs mer

Juniorsoldaternas löften

Juniorsoldaternas löften U n d e r v i s n i n g s m a t e r i a l Juniorsoldaternas löften F rälsningsarméns Ungdomsenhet 2005 Juniorsoldat en ung medlem i Frälsningsarmén Det du, ledare, nu håller i din hand är ett exempel

Läs mer

Studieplan. (Erga migrantes caritas Christi)

Studieplan. (Erga migrantes caritas Christi) Studieplan KRISTi kärlek till migranterna (Erga migrantes caritas Christi) Innehåll Inledning 3 Till dig som leder en Bildacirkel 4 Första träffen 7 Andra träffen Migrationen ett tidens tecken 13 Tredje

Läs mer

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser 14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser Ett stort TACK till alla er som varit med och delat med er av era erfarenheter från Ellen,

Läs mer

Vecka 1 Gruppreflektion (Inledning vi samlas)

Vecka 1 Gruppreflektion (Inledning vi samlas) Vecka 1 Gruppreflektion (Inledning vi samlas) Inledande bön: L: Jag blev glad när man sade till mig: Kom, vi skall gå till Herrens tempel. A: Nu står vi i dina portar, Jerusalem. Jerusalem, du välbyggda

Läs mer