Ärende 10. Årsredovisning 2013 Wexnet AB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ärende 10. Årsredovisning 2013 Wexnet AB"

Transkript

1 Ärende 10 Årsredovisning 2013 Wexnet AB

2 Årsredovisning För räkenskapsåret Wexnet AB

3 2 I VD HAR ORDET VÄLKOMMEN TILL WEXNET Wexnet ett regionalt bredbandsbolag Den 1 maj 2013 är ett historiskt datum för Wexnet. Då blev avsiktsförklaringen från 2011 mellan Växjö, Alvesta, Lessebo och Tingsryds kommuner verklighet och det gemensamma bolaget Wexnet AB bildades. Hela Växjö Energis fibernät tillfördes bolaget liksom de anläggningar som fanns i övriga kommuner. Växjö Energi är majoritetsägare men samtliga kommuner är representerade i styrelsen. Syftet med Wexnet är att tillhandahålla ett öppet nät där kunderna kan köpa tjänster från olika leverantörer. Wexnet AB har från början en god soliditet och bolaget har redan första året glädjande nog kunnat redovisa ett bra överskott. Wexnet skall drivas på affärsmässig grund och om en investering till någon del inte är lönsam kan en kommun tillskjuta investeringsmedel för just denna om det bedöms som angeläget. Ambitionen är att bygga ut stamnätet så att man i de olika geografiska delarna av de fyra kommunerna får tillgång till ett fibernät med bra kapacitet. Ett nära samarbete med byanätsföreningar är en viktig del i genomförandet. Växjö Energi har under åren byggt upp kunnande, som kan utnyttjas i ett bolag med större marknadsunderlag. Det finns uppenbara synergieffekter med detta samarbete. Dessutom undanröjer man de begränsningar som kommunallagen ställer för att ett kommunalt bolag skall kunna arbeta över kommungränsen. Marknaden kommer med stor säkerhet att genomgå fortsatta förändringar och ökade krav från kunder men Wexnet är väl rustat att möta dessa utmaningar. Ann-Mari Ståhlberg Verkställande direktör Peter Norrman Styrelseordförande

4 AFFÄRSIDÉ OCH VISION I 3 WEXNET ETT ÖPPET STADSNÄT Affärsidé och vision Vår affärsidé bygger på att genom småländsk klurighet och en öppen fiberinfrastruktur skapa samhällsnytta till företag och hushåll i regionen. Genom ett nära samarbete med kunder, entreprenörer och leverantörer skapar Wexnet en lönsam och kostnadseffektiv öppen fiberinfrastruktur i regionen. Wexnets vision är att vår öppna fiberinfrastruktur skapar samhällsnytta för alla. Kort om Wexnet Utbyggnaden av ett öppet stadsnät i Växjö påbörjades redan 1995 och pågår kontinuerligt sedan dess. Idag finns Wexnet både i större och mindre orter samt ute på landsbygden. I Wexnets nät väljer kunden själv tjänsteleverantörer utifrån sina önskemål och behov. Fri konkurrens råder mellan de leverantörer som finns i Wexnets nät och det leder till bättre service, lägre priser och ett ständigt förbättrat utbud. Den 1 maj 2013 bildades Wexnet AB för att det ska bli lättare att bedriva utbyggnad och driva verksamhet i olika kommuner. Bolaget äger bredbandsinfrastruktur i de fyra kommunerna, Alvesta, Lessebo, Tingsryd och Växjö. Vid slutet av 2013 fanns ca kunder i nätet. Wexnets ÄGARFÖRHÅLLANDEN 2013 Alvesta kommun Växjö kommun Tingsryd kommun Lessebo kommun 100% 100% 100% 100% Alvesta Kommunföretag AB 100% Växjö Kommunföretag AB Tingsryd (TIKAB) Kommunföretag AB AE Alvesta Energi AB 100% 100% 100% AE Alvesta Elnät AB VEAB Växjö Energi AB TEAB Tingsryd Energi AB AB Lessebo Fastigheter 100% 76.83% 7.74% 5.12% 1) BIVA Bredband i Värend AB 10.32% 1) Lessebo kommun blev ny ägare den 30:e december, då tidigare ägare AB Lessebo Fastigheter överlåtit sina aktier i bolaget.

5 4 l HÄNT UNDER ÅRET Byanät supersnabbt bredband till dig och dina grannar Sedan 2006 har Wexnet bedrivit arbete för att skapa byanät och nu ser vi effekterna av detta trägna arbete. Under 2013 färdigställdes flera byanät i hela Wexnets område men den kommun där det var mest aktivitet var i Tingsryds kommun. Ett stort antal byanätsföreningar är nu redan anslutna men intresset för nya anslutningar är fortsatt stort på landsbygden runt omkring i regionen. Under 2013 påbörjades tex ett byanätsprojekt för att koppla upp hela Nöbbele socken vilket initialt innefattar ca 200 anslutningar. Vita fläckar tillsammans blir vi starka! Konceptet Vita fläckar som handlar om att tillhandahålla bredband via fiber till villaområden som hittills varit utan tomrör eller fiberinfrastruktur har tagit fart. Konceptet startade med Grimslöv 2009 men har spridit sig framgångsrikt i regionen. Wexnet gör nu en effektivare satsning tillsammans med kunderna för att med gemensamt engagemang hitta kostnadseffektiva sätt att få till fiberlösningar. Satsningen har varit lyckad och antalet nya villaområden som vill bygga ut på detta sätt ökar kraftigt. Med vårt nya koncept Vita fläckar kan vi erbjuda betydligt fler invånare bredband via fiber Mbit/s Byt upp dig till supersnabbt bredband från Wexnet! Under 2013 har Wexnet fortsatt arbetet med att uppgradera och byta ut hela det aktiva nätet från 100 Mbit/sek till 1000 Mbit/s. Detta kommer att möjliggöra nya tjänster och högre hastigheter i nätet. De tjänster som rullas ut på bred front är 200 Mbit/s och 500 Mbit/s men även 1000 Mbit/s erbjuds i nätet.

6 HÄNT UNDER ÅRET l 5 Wexnet slår anslutningsrekord! Marknadsföring och en intensiv försäljning har gett försäljnings- och intäktsökningar blev det mest framgångsrika året hittills för Wexnet med många nyanslutna kunder. Det öppna stadsnätet har stärkt förutsättningarna för Wexnet att skapa en stark utveckling både ekonomiskt och utbyggnadsmässigt. Konceptet har visat sig vara rätt i tiden och att satsningen på ett öppet stadsnät är helt rätt. Välfärdsbredband bo kvar hemma längre Wexnet har sedan sex år tillbaka funderat en hel del på utvecklingen av välfärdsbredband gällande både vårdtjänster, trygghetslarm samt energitjänster. Trygghetslarm är en viktig tjänst där marknaden länge pratat om att den inte fungerar i stadsnäten. Vi började dock tidigt engagera oss i detta och har med de digitala trygghetslarmen idag cirka 500 omsorgstagare uppkopplade i stadsnätet och det ökar ständigt. Wexnet har tillsammans med omsorgsförvaltningen i Växjö kommun lyckats med något som många sagt var omöjligt. Sedan hösten 2011 har Wexnet deltagit i projektet Bo-IT tillsammans med Växjöbostäder, omsorgsförvaltningen på Växjö kommun och Landstinget. Tanken med projektet är att möjliggöra för hyresgäster och egnahemsägare att bo kvar även när de blir äldre eller får ett ökat behov av vård och omsorg. I Bo-IT projektet har en visningslägenhet utrustats med flera tekniska hjälpmedel som ska kunna stödja ett kvarboende för hyresgästerna. Utöver visningslägenheten kommer projektet att testa konceptet Nattfrid med fem omsorgstagare. Nattfrid innebär att omsorgstagare som har behov av nattlig tillsyn får en möjlighet att få denna tillsyn genom uppkoppling av rörelsekameror. Trygghetslarmet via bredbandsuppkopplingen är också en viktig del av Bo-IT projektet. Den nya tekniken ger möjlighet till ständig övervakning av att larmet fungerar vilket är en klar förbättring i jämförelse med den äldre typen av larm.

7 6 l HÄNT UNDER ÅRET Green Data Center Årets grönaste datorhall Den 11 mars 2013 tilldelades Green Data Center, Wexnets datorhall, priset Årets gröna datorhall. Priset är instiftat av Coromatic AB, Sveriges ledande leverantör av datorhallar, med syfte att uppmärksamma företag som föregår med gott exempel inom området energi och miljö och som desutom aktivt arbetar för en grön datorhall. Green Data Center som togs i bruk under 2012 är en datorhall som är både energioch kostnadseffektiv samtidigt som det är en av Sveriges modernaste. För kylning av datorhallen används returvatten från Växjö Energis fjärrkylasystem. Efter detta används vattnet ytterligare en gång då överskottsvärmen går till att värma upp gräsplanen på Östers fotbollsplan vid Myresjöhus arena, under vinterhalvåret. Regionnät och regionala samarbeten Wexnet är sedan tidigare med i olika regionala samarbeten, till exempel Smålandsringen och Sydsken. Under hösten 2013 sjösattes ett nytt regionnätssamarbete, Sydlänk, vilket innebär en fysisk ihopkoppling av olika nät. Åtta stadsnät ingår i samarbetet som sträcker sig över fem län i södra Sverige. Förutom Wexnet är följande stadsnät med i samarbetet: Bjärekraft Bredband AB, Öresundskraft AB, Värnamo Energi AB, Ljungby Energi AB, Jönköping Energi AB, Halmstad Stadsnät AB samt Affärsverken Karlskrona AB. Samarbetet ger företag och offentlig verksamhet möjlighet att få tillgång till anternativa förbindelser i vår region. Framtiden Wexnet har tillsammans med personalen tagit fram ett koncept för utveckling, Wexnet 2.0, som man kommer att arbeta vidare med för att skapa Wexnets framtid. Konceptet innehåller många intressanta aktiviteter, nya inriktningar, utveckling av befintlig verksamhet, kvalitetssäkring och mycket mer. Några delar som är värda att lyftas fram för att skapa framtidens Wexnet är: l Wexnet ska vara motorn i den regionala bredbandsutvecklingen och en självklar samarbetspart vid uppbyggnad av ett fibernät i regionen. Wexnet ska vara en drivande part i regionnätssamarbeten. l Uppgradering av nätet från 100 Mbit/s till Mbit/s till privatpersoner i det öppna stadsnätet ska genomföras i hela nätet. l En utbyggnadsplan ska tas fram för hela Wexnets område. Denna ska visa hur fiberut byggnaden planeras för såväl tätorter som landsbygd. l Wexnet ska vara en aktiv part i miljöarbetet för att bidra till att göra regionen grönare. l Wexnets webb och portal ska fortsätta utvecklas och kommer att vara ett viktigt informationshjälpmedel och en säljkanal för att öka kundanslutningen till Wexnet.

8 förvaltningsberättelse l 7 Förvaltningsberättelse för Wexnet AB Allmänt om verksamheten Ägare Wexnet AB bildades 1 maj 2013 av kommunala bolag ägda av Växjö, Alvesta, Tingsryd och Lessebo kommuner som överlåtit sina investeringar i infrastruktur för bredbandsverksamhet mot reverser till bokfört värde motsvarande 294 Mkr. Lessebo kommun blev ny ägare den 30:e december, då tidigare ägare AB Lessebo Fastigheter ( ) överlåtit sina aktier i bolaget. Bolaget konsolideras av Växjö Energi AB ( ) genom sitt ägande av 76,83 % av aktierna. De andra ägarbolagen är BIVA Bredband i Värend AB ( ) 10,32 %, Tingsryd Energi AB ( ) 7,74 % och Lessebo kommun ( ) 5,12 %. Ägarandelarna utgår från en relativ värdering av respektive rörelse som överlåtits från respektive ägare. En emission gjordes till olika kurser med 25 % av de totala skulderna i reverserna. Verksamhetsinriktning och viktiga händelser Wexnet AB ska vara en ledande aktör i regionen när det gäller infrastruktur för informationsöverföring och att erbjuda IT-kommunikation i öppet nät med vilket avses att nätet är öppet för olika tjänsteleverantörer i syfte att öka valfriheten och konkurrensen genom en väl utbyggd infrastruktur som gör regionen mer attraktiv att bo och bedriva näringsverksamhet i. Tankarna på ett regionbolag om bredbandsverksamhet har funnits sedan 2011 och har nu blivit verklighet. Bolaget ska vila på affärsmässiga och hållbara grunder. Fortsatt utbyggnad av bredbandsnätet ska genomföras så att synergieffekter uppnås såväl tekniskt som ekonomiskt för bolaget och för respektive ägare. Samarbetet bedrivs i samklang med de av statsmakterna fattade beslut på den nya IT-infrastrukturen i Sverige. Bolaget verkar i samarbete med ägarna för att få del av de statsbidrag och de EU-pengar som avsatts och som avsätts för utbyggnad av IT-kommunikation. Under året har arbetet med att uppgradera och byta ut hela det aktiva nätet från 100 Mbit/sek till 1000 Mbit/s fortsatt. Detta möjliggör nya tjänster och högre hastigheter i nätet. Ett regionnät med åtta stadsnät över fem län kallat Sydlänk har också under året bildats för att företag och offentlig verksamhet ska kunna få tillgång till alternativa förbindelser i vår region. Ett fungerande samarbete med ägarkommunerna har under året förstärkts. Wexnet har fått i uppdrag att sköta all näthantering och kommunikation för Växjö kommun. Nära 500 trygghetslarm är kopplade till stadsnätet med lösningen som Wexnet erbjuder omsorgsförvaltningen. I Lessebo har erbjudande om fiber i samband med att man ansluter fastigheten till fjärrvärme, varit mycket framgångsrikt med samförläggning och kombinationserbjudande till fastighetsägaren. Investeringar Bolaget förvärvade infrastruktur för bredbandsverksamhet i samband med bildandet av Wexnet AB för 294 Mkr från sina ägarbolag. Nya investeringsprojekt som genomförts från maj månad är 23 Mkr, varav 8 Mkr är pågående nyanläggningar på balansdagen.

9 8 l förvaltningsberättelse Ekonomisk översikt nyckeltal Belopp i Mkr (om inget annat anges) Omsättning 63 Resultat efter finansiella poster 7 Balansomslutning 341 Medelantalet anställda 1) 17 Avkastning på eget kapital 2) % 9 Avkastning på totalt kapital 3) % 5 Soliditet 4) % 23 Investeringar 309 Bolagets resultat och ställning för senaste räkenskapsåret framgår av följande resultat- och balansräkning, jämte tillhörande noter och kassaflödesanalys. Risker Anläggningarna är försäkrade. Risken för skador identifieras kontinuerligt och de viktigaste åtgärderna för att minimera anläggningsriskerna är förebyggande underhåll och investeringar i både aktiv utrustning och bredbandsnätet. För att säkerställa en fortsatt hög leveranssäkerhet fortgår ett löpande arbete med att kvalitetssäkra infrastrukturen i bredbandsverksamheten. Risker med tekniska problem i mjukvaran i delar av nätet har under året identifierats och bolaget arbetar tillsammans med leverantören på att minimera problemen i framtiden. Wexnet är genom sin verksamhet exponerad för olika slag av finansiella risker. Med finansiella risker avses fluktuationer i resultat och kassaflöde till följd av förändringar av räntenivåer, refinansierings- och kreditrisker. Bolaget följer Växjö Energi koncernens riskpolicy och bildar ett ramverk av riktlinjer och regler i form av riskmandat och limiter för alla finansiella risker i marknaden. Den övergripande målsättningen är att tillhandahålla en kostnadseffektiv finansiering respektive säkring och att minimera marknadsfluktuationernas effekter på bolagets resultat. För en bra riskhantering krävs en systematisk och väl fungerande funktion för kreditkontroll och kravverksamhet. Operativ risk avser fel och brister i administrativa rutiner som kan leda till ekonomiska och förtroendemässiga förluster. Oklarheter i arbetsfördelning och arbetssätt samt bristande kompetens kan medföra att bolaget förlorar intäkter och/eller får ökade kostnader. För att begränsa operativa risker ansvarar varje område för att det finns väl dokumenterade rutiner, tillförlitliga IT-system och tillfredsställande intern kontroll. Berörd personal ges fortlöpande information och utbildning om vikten av intern kontroll. Framtida utveckling Bolaget ska bibehålla och utveckla ett bra samarbete med respektive ägarkommun och de allmännyttiga bolagen. De är samtidigt i dag några av bolagets viktigaste kunder. Det öppna stadsnätet har stärkt förutsättningarna för att skapa en stark utveckling både ekonomiskt och utbyggnadsmässigt. Detta visar sig på många områden där kringliggande stadsnät vill ha samarbete för att få till ett öppet stadsnät med Wexnet. Vi ser en framtid med ett större utbud av tjänster i nätet, då fler leverantörer söker sig till Wexnet för att få vara med i det öppna stadsnätet. Fortsatt uppgradering av nätet från 100 Mbit/s till 1000 Mbit/s till privatpersoner i det öppna stadsnätet ska genomföras. Förslag till resultatdisposition Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel: Överkursfond kr Årets resultat 0kr kr Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till förfogande stående vinstmedel disponeras enligt följande: Avsätts till överkursfond kr 1) Omräknat till antal heltidsarbetande. 2) Resultat efter finansiella intäkter och kostnader i procent av justerat eget kapital. 3) Resultat efter finansiella intäkter i procent av balansomslutningen. 4) Beräknat justerat eget kapital i procent av balansomslutningen.

10 resultaträkning l 9 Resultaträkning Belopp i tkr Not nettoomsättning Aktiverat arbete för egen räkning rörelsens kostnader Externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar 6, Rörelseresultat resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter 6 Räntekostnader Resultat efter finansiella poster bokslutsdispositioner Skillnad mellan bokförd avskrivning och avskrivning enligt plan Maskiner och inventarier Aktuell skatt på årets resultat -18 Årets resultat 0

11 10 l Balansräkning Balansräkning Belopp i tkr Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Anläggningar, maskiner och inventarier Pågående nyanläggning Finansiella anläggningstillgångar Övriga långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Råvaror och förnödenheter Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordran på koncernföretag 855 Aktuella skattefordringar 38 Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

12 balansräkning l 11 Belopp i tkr Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 11 Bundet eget kapital Aktiekapital ( st aktier) Fritt eget kapital Överkursfond Balanserad vinst 0 Årets vinst Summa eget kapital obeskattade reserver Ackumulerade avskrivningar utöver plan på anläggningar, maskiner och inventarier Långfristiga skulder 12 Skulder till koncernföretag Övriga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER STÄLLDA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER Inga

13 12 l redovisningsprincip Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Belopp i tkr om inget annat anges Allmänna redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen. Redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Redovisningsrådets rekommendationer och är oförändrade mot föregående år. Värderingsprinciper Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges. Redovisning av intäkter Rörelsens intäkter redovisas när företaget har till köparen överfört de väsentliga risker och förmåner som är förknippade med varans ägande. Anslutningsavgifter, det vill säga den avgift som kund betalar i samband med anslutning till nätet, bokförs löpande som intäkt i den perioden som de uppstår. Tjänste- och konsultuppdrag utförs på löpande räkning eller till fast pris. Uppdrag på löpande räkning redovisas i takt med upparbetning och till fast pris tillämpas successiv vinstavräkning. Statliga bidrag Bidrag redovisas till verkligt värde när det föreligger rimlig säkerhet att det kommer att erhållas och att koncernen, bolaget kommer att uppfylla de villkor som är förknippade med bidraget. Bidrag knutna till en anläggningstillgång reducerar anläggningstillgångens redovisade värde. Bidrag som avser att täcka kostnader redovisas i resultaträkningen som övrig rörelseintäkt. Finansnetto Ränteintäkter redovisas som intäkt i den period den uppstår och erhållna utdelningar redovisas när aktieägarens rätt att erhålla utbetalningen fastställs. Lånekostnader kostnadsförs löpande. Kursdifferenser för rörelsefodringar ingår i rörelseresultatet, medan kursdifferenser på finansiella fordringar och skulder redovisas som finansiella poster. Skatt Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Aktuell skatt är skatt som ska betalas eller erhållas avseende aktuellt år. Hit hör även justering av aktuell skatt hänförlig till tidigare perioder. Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden med utgångspunkt i tempoära skillnader mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder. I juridisk person redovisas obeskattade reserver inklusive uppskjuten skatteskuld. Bokslutsdispositioner och obeskattade reserver De obeskattade reserverna redovisas som en särskild post i balansräkningen. I resultaträkningen redovisas avsättning till obeskattade reserver under rubriken bokslutsdispositioner. Varulager Lager av förrådsfört material har värderats till genomsnittligt anskaffningsvärde. Finansiella instrument Kundfordringar Fordringar upptas till det belopp varmed de beräknas inflyta. Fordringar och skulder i utländsk valuta Fordringar och skulder i utländsk valuta har omräknats till balansdagens kurs. I den mån fordringar och skulder i utländsk valuta har terminssäkrats omräknas de till terminskurs.

14 noter l 13 Derivat Derivatinstrument som används i verksamheten är valutaterminer, valuta- och ränteswappar samt råvaruderivat. Råvaruderivat är fysiskt- och finansiellt avräknade terminer som baseras på priset på el. Derivat anskaffas för att hantera bolagets risker och innehas i säkringssyfte. De värderas inte löpande utan resultateffekt redovisas vid förfall. materiella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärdet med avdrag för avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar. Utgifter för värdehöjande investeringar ökar tillgångens redovisade värde. Utgifter för reperation och underhåll redovisas löpande som kostnader. Om indikation om nedskrivningsbehov finns, beräknas tillgångens återvinningsvärde som det högsta av nyttjandevärdet och nettoförsäljningsvärdet. Nedskrivning görs om återvinningsvärdet understiger det redovisade värdet. Vid beräkning av nyttjandevärdet används kassaflödesbaserade modeller där framtida diskonterade kassaflöden jämförs med redovisade värden. Avskrivningar enligt plan redovisas på basis av ursprungliga anskaffningsvärden och påbörjas not 1 Nettoomsättningens fördelning den månad då anläggningen tas i drift. Avskrivningen görs systematiskt och beräknas med hänsyn till anläggningstillgångens bedömda nyttjandeperiod enligt nedanstående. Den fastställda nyttjandeperioden prövas löpande. Om en ny bedömning väsentligt avviker från tidigare bedömningar justeras avskrivningsbeloppen för innevarande och framtida perioder. Linjär avskrivningsmetod används för samtliga typer av tillgångar. Maskiner och inventarier Anläggningar Byggnader Övrig fast egendom 3-15 år 25 år år år Pensioner Det finns avgiftsbestämda pensionsplaner och företagets förpliktelser är begränsade till de avgifter som löpande betalas för all personal till KPA och pensionskostnaden redovisas som sociala kostnader. Bolaget följer Tryggandelagens bestämmelser och Finansinspektionens föreskrifter eftersom detta är en förutsättning för skattemässig avdragsrätt. not 2 Arvode och kostnadsersättning TILL revisorer Belopp i tkr Belopp i tkr Nätavgift Entreprenadtjänster Övrigt Ersättningar till KPMG AB Revisionsuppdrag 15 Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdrag 25 Skatterådgivning 9 Övriga tjänster 8

15 14 l noter not 3 Personalkostnader Medelantalet anställda personer (uttryckt i antalet heltidsanställda), löner till styrelseledamöter och VD samt löner till övriga. Medelantal anställda Män 14 Kvinnor 3 Belopp i tkr Löner och andra ersättningar Sociala kostnader (varav pensioner) Styrelse och VD 0 0 (0) Övriga anställda (358) not 6 materiella anläggnings- TILLGÅngar, byggnader och mark Belopp i tkr Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början 0 Nyanskaffning Ackumulerade AVSKrivningar enligt plan Vid årets början 0 Årets avskrivningar enligt plan på anskaffningsvärden Redovisat värde vid periodens slut Inga förpliktelser mot styrelseledamöter eller VD föreligger. Till anställd personal, utgår resultatpremie för år 2013 med en maximal utbetalning om kronor per anställd. Reservering har skett för beräknad kostnad. not 7 materiella anläggnings- TILLGÅngar, anläggningar, maskiner och inventarier Könsfördelning i styrelse Ordinarie Belopp i tkr Män 5 Kvinnor 1 Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början 0 Nyanskaffning not 4 inköp och försäljning Inom koncernen Av bolagets försäljning och inköp avser tkr försäljning och tkr inköp inom koncernen. Avyttringar och utrangeringar -7 Omklassificeringar Ackumulerade AVSKrivningar enligt plan Vid årets början 0 not 5 Räntekostnader Årets avskrivningar enligt plan på anskaffningsvärden Belopp i tkr Redovisat värde vid periodens slut Räntekostnader gentemot koncernföretag Räntekostnader gentemot övriga ägare Räntekostnader, övriga

16 noter l 15 not 8 Pågående nyanläggningar not 12 Långfristiga skulder Belopp i tkr Belopp i tkr Vid årets början 0 Omklassificeringar Investeringar Redovisat värde vid periodens slut not 9 Övriga långfristiga fordringar Belopp i tkr Reverslån gentemot koncernföretag Reverslån gentemot övriga ägare Utnyttad kredit, koncernkonto Bolaget är anslutet till ett koncernkonto, där Växjö kommun är kontoinhavare gentemot kreditgivarande bank. Företaget äger rätt att inom koncernkontot nyttja en kredit på 20 Mkr. not 13 Upplupna kostnader och FÖrutbetalda intäkter Långfristig del av momsfordran Redovisat värde vid periodens slut Belopp i tkr Upplupna personalkostnader Upplupna räntekostnader not 10 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Belopp i tkr Förutbetalda bredbandsintäkter Övrigt Växjö den 10 mars 2014 Upplupna försäljningsintäkter Upplupna intäkter entreprenadtjänster Övrigt Peter Norrman Styrelseordförande Anders Malmqvist Anders Jonsäng Mikael Jeansson not 11 Eget kapital Gunnar Storbjörk Per Schöldberg Belopp i tkr Aktiekapital Bundna reserver Fritt eget kapital Vid årets början Bildande av bolaget Årets resultat 0 Ann-Mari Ståhlberg Verkställande direktör Min revisionsberättelse har lämnats 10 mars 2014 Vid årets slut Michael Johansson Auktoriserad revisor

17 16 l REVISIONSBERÄTTELSE

18 GRANSKNINGSRAPPORT l 17

19 18 l STYRELSE / LEDNING Styrelse för Wexnet AB 2013 Organisationsnummer Styrelsens säte: Växjö Peter Norrman Ordförande Anders Malmqvist Vice ordförande Monika Widnemark Mikael Jeansson Gunnar Storbjörk Per Schöldberg Ersättare styrelsen: Anders Jonsäng, Bengt Neikter, Gert Bengtsson, Annika Stacke René Jaramillo, Malin Lauber Ann-Mari Ståhlberg Verkställande direktör Revisor Michael Johansson Ordinarie Anders Berglund Ersättare Lekmannarevisorer Ordinarie: Staffan Bergström Sven-Erik Svensson Magnus Jisborg Börge Nielsen Ersättare: Peter Bengtsson Per-Anders Johansson Mats Nilsson Mats Persson Sammanträden Styrelsen har under året haft 4 protokollförda sammanträdanden

20 STYRELSE / LEDNING l 19

21 Wexnet AB, Box 497, Växjö. Besöksadress: Kvarnvägen 35. Telefon:

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2005-01-01-2005-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE ÅRSREDOVISNING 2013/2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM Styrelsen för LanTeam Consulting AB, 556582-7291 får härmed avge årsredovisning för 2013-05-01-2014-04-30. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Bolaget bedriver

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Borgvik Fibernät Ekonomisk Förening 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Borgvik Fibernät Ekonomisk Förening, får härmed avge årsredovisning för 2014. Allmänt om verksamheten Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Ljungby Business Arena ekonomisk förening

Ljungby Business Arena ekonomisk förening Årsredovisning för Ljungby Business Arena ekonomisk förening Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB Räkenskapsåret

Årsredovisning för. Spiffx AB Räkenskapsåret Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2013-07-01-2014-06-30 Spiffx AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Spiffx AB, får härmed avge årsredovisning för 2013-07-01-2014-06-30.

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

KRONHOLMEN GOLF AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

KRONHOLMEN GOLF AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Kronholmen Golf AB får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 -- 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Källatorp Golf AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr Årsredovisning 2014 för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG 2 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tyresö Näringslivsaktiebolag avger härmed följande

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a.

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. Årsredovisning för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. 769000-0356 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a., med säte i Lidköping, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Målaren 3

Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening Årsredovisning för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening 753300-2189 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening, med säte i Lycke, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Formtoppen Höllvikens Atlet Club Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för AB Gothenburg European Office får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2015 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

VISBY GOLFKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

VISBY GOLFKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Visby Golfklubb får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 -- 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

GKS Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

GKS Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för GKS Drift AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport Årsredovisning för Naturistför. Bergslagens Solsport 875001-1960 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Naturistför. Bergslagens Solsport, med säte i Nora, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ)

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Årsredovisning för Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad verkställande direktör i Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) intygar härmed

Läs mer

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen Årsredovisning för Caravan Club R-Sektionen 866601-1591 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Caravan Club R-Sektionen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Järna Ridklubb

Årsredovisning. Järna Ridklubb Årsredovisning för Järna Ridklubb 815600-7505 Räkenskapsåret 2016 1 (7) Styrelsen för Järna Ridklubb, med säte i Järna, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Kooperativa Åryd Ekonomisk Förening

Kooperativa Åryd Ekonomisk Förening Årsredovisning för Kooperativa Åryd Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB GoodCause Holding AB Org nr 556672-9769 ÅRSREDOVISNING 2006 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt andra räkenskapsår,

Läs mer

Froglodge Sweden AB. Årsredovisning för 556960-0512. Räkenskapsåret 2014-01-12-2014-12-31. Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Froglodge Sweden AB. Årsredovisning för 556960-0512. Räkenskapsåret 2014-01-12-2014-12-31. Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Froglodge Sweden AB Räkenskapsåret 2014-01-12 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Gagnef Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Årsredovisning för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Räkenskapsåret 2007-09-01-2008-06-30 Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB 1(7) Styrelsen för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB får

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening Årsredovisning för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening 769626-4147 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Tvätteriförbundets Service AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG Årsredovisning för 2016

BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG Årsredovisning för 2016 BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG 556476-6243 Årsredovisning för 2016 INNEHÅLL: Ordförande har ordet 2 Förvaltningsberättelse 2 Styrelse, ledning och revisorer 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter

Läs mer

Företagarna Stockholms stad service AB

Företagarna Stockholms stad service AB Årsredovisning för Företagarna Stockholms stad service AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Företagarna Stockholms stad service AB Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i Företagarna Stockholms

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för Testbolaget AB

Årsredovisning för Testbolaget AB Årsredovisning för avseende perioden 2016-01-01-2016-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad representant för () intygar dels att denna kopia av årsredovisningen stämmer överens med originalet, dels att

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006 Nettoomsättning 0 58 0 84 443 Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Balansomslutning 1 227 5 726 36 145 68 186 Eget kapital 1 148 675 12 995 22 029 Soliditet

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Spiffx AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Spiffx AB, får härmed avge årsredovisning för 2012-07-01-2013-06-30.

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ)

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ) Årsredovisning för Tingsryd 1609 AB (publ) 556693-7990 Räkenskapsåret 2010 07 01 2010 12 31 Org.nr 556693-7990 1 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Tingsryd 1609 AB (publ) får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Föreningen Social Omsorg

Årsredovisning. Föreningen Social Omsorg Årsredovisning för Föreningen Social Omsorg 802006-9251 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Föreningen Social Omsorg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad

Läs mer

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening Årsredovisning för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2011 1 (7) Styrelsen för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Hundstallet i Sverige AB

Hundstallet i Sverige AB Årsredovisning för Hundstallet i Sverige AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hundstallet i Sverige AB, får härmed avge årsredovisning för 2014 Allmänt om verksamheten

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Björkliden Bodaholm Golf AB

Björkliden Bodaholm Golf AB Årsredovisning för Björkliden Bodaholm Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Building Green in Sweden AB Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Förvaltningsberättelse Bolaget är ett av Sweden Green Building Council helägt dotterbolag. Medlemmar i Sweden Green Building Council är

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret

Årsredovisning för räkenskapsåret 1(8) Kronhaga Strand EK Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015-05-01-2016-04-30 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2014 (Org nr 802004-7802) Förvaltningsberättelse Verksamheten under 2014 Verksamheten redovisas i separat verksamhetsberättelse.

Läs mer

Blågrön Fiber ek.för

Blågrön Fiber ek.för Årsredovisning för Blågrön Fiber ek.för Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Building Green in Sweden AB Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Förvaltningsberättelse Bolaget är ett av Sweden Green Building Council helägt dotterbolag. Medlemmar i Sweden Green Building Council är

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2012-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Grythyttan Whisky AB (publ) Org.nr. 556727-3684 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll

Läs mer

Battleriff Gaming AB

Battleriff Gaming AB Årsredovisning för Battleriff Gaming AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

NYSÄTRA FASTIGHETS AB Årsredovisning 1 januari 31 december 2016

NYSÄTRA FASTIGHETS AB Årsredovisning 1 januari 31 december 2016 ÅRSREDOVISNING NYSÄTRA FASTIGHETS AB Styrelsen och verkställande direktören för Nysätra Fastighets AB (556584-6077) avger härmed följande årsredovisning för tiden 1 januari 31 december 2016. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005 Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924 Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Balansomslutning 5 726 36 145 68 186 90 673 Eget kapital 675 12 995 22 029 35

Läs mer

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4 Årsredovisning för Brf Perseus nr 4 716416-3813 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Brf Perseus nr 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten

Läs mer