Specialsmörjmedel för industriellt bruk

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Specialsmörjmedel för industriellt bruk"

Transkript

1 Specialsmörjmedel för industriellt bruk FÖR KRITISKA DRIFTOMRÅDEN INTELLIGENTA PRODUKTER Specialsmörjmedel Underhållsprodukter

2 25 ÅR TRIBOLOGISK KOMPETENS TILLGÄNGLIG RUNT HELA JORDEN OKS er professionella partner för kemotekniska specialprodukter Varumärket OKS står för högeffektprodukter för minskning av friktion, slitage och korrosion. Våra produkter används inom alla områden av tillverknings- och underhållsteknik, där effektgränserna för konventionella smörjmedel överskrids. Vi har mer än 150 produkter i vårt sortiment. De av OKS-ingengörer och -tekniker utvecklade produkterna produceras under stränga kvalitetskrav i München, vårt företags huvudsäte. Härifrån skickar vi just-in-time till hela världen, med stöd av ett modernt logistikcentrum i orten Maisach i närheten. OKS framgångar under mer än 25 år har hela tiden präglats av hög kvalitet och tillförlitlighet på produkterna, samt snabba reaktioner på kundernas önskningar genom innovativa lösningar. Det omfattande know-how och den innovationskraft, som finns i avdelningen Freudenberg Chemical Specialities (FCS) använder vi för vidareutveckling av nya produkter och marknader, för att säkerställa en dynamisk tillväxt även i framtiden. OKS handelspartner Marknadsföringen av specialsmörjmedel och kemotekniska underhållsprodukter sker uteslutande genom den tekniska handeln och mineraloljehandeln. Den konsekventa strategin "Marknadsföring endast genom grossister", den smidiga expedieringen av order och vår omfattande tekniska service gör oss till en eftertraktad handelspartner av kräsna kunder. Utnyttja våra specialisters know-how. Ställ krav på oss. Sedan 2003 är OKS Spezialschmierstoffe GmbH en del av den internationellt verksamma Freudenberg Group, Weinheim, Germany.

3 INNEHÅLL 4 8 Tribologi 9 OKS symbolsystem Urvalstabeller Pastor Oljor Fett Torrsmörjmedel 44 OKS Kompetenslöfte 45 Rådgivningsblad 46 Smörjutrustning 47 Underhållsprodukter Vi utmärker oss genom utvecklandet av kundspecifika smörjmedelslösningar i nära samarbete med våra affärskontakter. I vårt laboratorium arbetar experter med olika inriktning med den allra modernaste utrustningen och de nyaste provningssystemen, för att anpassa eller nyutveckla produkter till speciella användningar.

4 4 INTELLIGENTA LÖSNINGAR FÖR KRITISKA ANVÄNDNINGSKRAV OKS-experter inom olika fack-riktningar står för innovativa idéer och produkter Rörelse utan friktion är människans dröm. Men helt utan friktion fungerar det idag ännu inte. För att er maskin skall fungera "friktionsfritt" har OKS en smörjteknisk lösning beredd för nästan varje enskilt fall. Vidareutvecklingen av smörjmedel genom användandet av syntetolja och högeffektsadditiver såsom utvecklingen av torrsmörjmedel är exempel på denna kompetens. Smörjmedel från OKS löser era tribologiska problem säkert och tillförlitligt. Extrema driftförhållanden Alltid prestationsdugliga maskiner, kombinerat med förlängd livstid för material och maskinelement mot belastningsgränserna. OKS erbjuder smörjmedel som utveckla full effekt även under dessa förutsättningar. Olika OKS-specialsmörjmedel motstår extrema temperaturer, stora temperatursvängningar eller högt tryck. Plastsmörjning Genom konstruktiv nyutveckling uppträder friktionsparning, som ställer särskilda krav på smörjmedlets tålighet. Särskilda legeringar eller keramikelement kommer till användning. Mer och mer används också materialkombinationerna plast/metall och plast/plast. OKS erbjuder smörjmedel, som uppvisar tålighet i kombination med många material Smörjning vid påverkan av aggressiva media Oavsett kontinuerlig användning med syra- eller lut-kontakt på kolonner eller rörledningar i processindustrier, vid frätande påverkan, vid friexponering eller under påverkan av havsvatten, förblir era anläggningar fullt driftdugliga, också under dessa förutsättningar, med hjälp av OKS-specialsmörjmedel. Specialsmörjmedel för livsmedelsindustrin OKS utvecklar en hel palett av smörjmedel särskilt tänkta för livsmedelsindustrins höga hygienkrav. Dessa av NSF enligt H1 (H2/A1) registrerade produkterna kan sättas in på alla områden, i vilka människor kan komma i kontakt med smörjmedel. Alla OKS-produkter med detta varumärke innehåller organiska molybdenkomplexföreningar för effektökning.

5 5 SMÖRJMEDELS-TYPER Oljor med högeffektsadditiver för en tillförlitlig smörjning Oljor leder effetivt bort olja från smörjstället. Dessutom visar de en påtagligt bra kryp- och vätningsförmåga. Därför används oljesmörjning ofta vid höga temperaturer eller höga varvtal. Typiska användningsområden är växellådor, kedjor, glidlager, hydraulik och kompressorer. Specifikation Norm Beskrivning Viskositet DIN Mått för den inre friktionen hos vätskor ISO VG DIN Indelning av oljor i viskositetsklasser Användningstemperatur Temperaturområde för optimal prestationsförmåga Flampunkt DIN ISO 2592 Lägsta temperatur vid vilken ångluftblandningen antänds genom antändning av särskilt don Stelningspunkt DIN ISO 3016 Lägsta temperatur vid vilken oljan ännu är flytande Vid valet av en smörjolja tillfaller stor betydelse grundoljan. Mineraloljor, syntetiska kolväten (polyalfaolefine = PAO), ester, polyglykol och silikonolja skiljer sig väsentligt i sina fysikaliska egenskaper och kemiska förhållanden. Egenskaper Mineralolja Syntetiska KW-oljor (PAO) Esteroljor Polyglykololjor Silikonoljor Täthet 20 C [g/ml] ca: 0,9 0,85 0,9 0,9 1,1 0,9 1,05 Stelningspunkt [ C] ca: Stelningspunkt [ C] ca: < 250 < Oxidationsbeständighet Termisk stabilitet Kompatibilitet med plast typberoende + Olika oljors blandbarhet påverkas väsentligt genom grundoljorna och måste beaktas därefter vid valet av smörjolja.

6 6 SMÖRJMEDELS-TYPER Fett för långtidssmörjning vid kritiska driftsförhållanden Fett består av en grundolja, som binds med ett tjockningsmedel (tvål). Därigenom stannar smörjmedlet på smörjstället. Där garanterar det ett permanent skydd mot friktion och slitning och tätar smörjstället mot yttre påverkan såsom fukt och föroreningar. Fett används ofta vid rull- och glidlager, axlar, armaturer, tätningar, styrningar men också för kedjor och växellådor. Specifikation Norm Beskrivning Grundoljeviskositet DIN Ett fetts hastighetsområde och belastningsförmåga påverkar Droppunkt DIN ISO 2176 Överskridande av denna temperatur leder till förstörelse av fettstrukturen Användningstemperatur DIN DIN 51821/2 (rullager) Varvtalsparameter (DN-värde) Temperaturområde för optimal prestationsförmåga Maximal rotationshastighet upp till vilken ett fett kan användas i ett rullager Konsistens DIN ISO 2137 Mått för ett fetts hållfasthet NLGI-klass DIN Indelning i konsistensklasser VKA-test DIN Bestämmelse av förslitningsskyddet och maximal belastningsförmåga för ett fett Den väsentliga skillnaden i uppbyggnad av fett gentemot oljor är tjockningsmedlet, som bestämmer de typiska effektfaktorerna för ett fett. Tjockningsmedel (tvål) Användningstemperatur [ C] Droppunkt [ C] Vattenbeständighet Mineralolja Syntetisk olja Belastningsförmåga Kalcium ingen uppgift < Lithium / AI-Komplex > Ba-Komplex > Ca-Komplex > Li-Komplex > Bentonit utan + - Polykarbamid Vid sidan om grundoljornas blandbarhet måste också kompabiliteten hos tjockningsmedlet beaktas hos fett.

7 7 SMÖRJMEDELS-TYPER Pastor för lätt montage och demontage Uppbyggnaden av pastor motsvarar i princip den av fett. Visserligen är andelen fasta smörjmedel betydligt högre. Därigenom garanteras en säker smörj-, frånskiljs- och korrosionsskyddseffekt också vid användning under extrema temperatur- och tryckförhållanden och aggressiva media. Pastor används likaväl vid skruv-förband som vid inpressning av stift och bultar, för kugghjul, chuck, länkar och glidlager. Specifikation Norm Beskrivning Press-Fit-test Ger besked om smörjeffekt för pastor vid väldigt högt tryck och låg glidhastighet (relevant för monteringspastor) Gängfriktionstal DIN 946 Friktionstalet µ fastställs på en skruvprovställning genom åtdragandet av skruvar och muttrar (relevant vid skruvpastor) Lossdragningsmoment DIN Förhållande för nödvändiga lossdragningsmomentet vid lossning av skruv-förband till åtdragningsmomentet Användningstemperatur Smörjning: Olja och fastsmörjmedel är verksamma Frånskiljning: Efter att oljan avdunstas frånskiljningseffekt genom fastsmörjmedel Användningsområdet för pastor bestäms särskilt av de fastsmörjmedel de innehåller. Fastsmörjmedel Maximal användningstemperatur [ C] Användningsområde PTFE < 300 Montering, mediepåverkan MoS 2 < 450 Montering, påpressning av detaljer Aluminium < 1100 Högtemperaturförskruvningar Koppar < 1100 Högtemperaturförskruvningar, "Anti-Sieze"-pasta, elektrisk ledningsförmåga Nickel < 1400 Högstatemperaturförskruvningar "Oxider" Keramik < 1400 Högstatemperaturförskruvningar, ädelstålförskruvningar

8 8 SMÖRJMEDELS-TYPER Torrsmörjmedel alternativet för speciella användningsområden Torrsmörjmedel delas upp i pulverformiga fastsmörjmedel, vaxliknande glidfilm och glidlacker innehållande fasta material. Med glidlacker menar man fastsmörjmedel (mest MoS 2, grafit eller PTFE), som lagrats i ett organiskt eller oorganiskt bindemedel. För fördelningen av glidlacken blandas ett lösningsmedel i, som dunstar under härdnings- eller torkningstiden. Efter en grundlig beredning av ytan följer en beläggning genom doppning, sprutning eller strykning. Det torra glidlackslagret är mellan 10 och 20 µm tjockt. Det motstår tryckbelastningar och extrema temperaturer, tar inte emot någon nedsmutsning och utmärker sig genom en väldigt hög kemisk beständighet och utmärkt långtidssmörjeffekt. Glidlack används inom flera tekniska områden, t ex för muttrar, skruvar, bultar, skivor, fjädrar, kugghjul, glidföringar och gängade spindlar. Glidlack skiljer sig från klassiska smörjmedel på följande vis Torrsmörjning utan olja och fett Ren smörjning utan smutsvidhäftning Mycket låga friktionsvärden kan uppnås Hög temperaturbelastningsförmåga Inga avdunstningsförluster Möjlig att använda i vakum Kemisk-fysikalisk stabilitet Effekt också vid ringa glidhastigheter Långtids- och livslängdssmörjning Kostnads effektiv Additivering Det är additivens uppgift att optimera smörjmedel med avseende på korrosions- och förslitningsskydd, nödrullningsegenskaper, oxidationsstabilitet, temperaturförhållanden och vätbarhet för respektive användning. Det omsorgsfulla urvalet och den intelligenta kombinationen av additiver garanterar OKS-specialsmörjmedels höga effektivitet. Alla OKS-produkter med detta varumärke innehåller organiska molybden-komplexföreningar för effektökning.

9 9 OKS SYMBOLSYSTEM Användningsområden Rullager Armaturer Mätverktyg Nedkylning Glidlager Pressförband Finmekanik Damning Kedjor Gångjärn Formningsoperationer Läcksökningsspray Länklager Axelsplines Stållinor Remdrift Hävstänger Kamaxlar Hydraulik Offshore Glidstyrningar Fjädrar Kompressorer Lagerhållning/ transporter Linjärstyrningar Bromsar Skruvlåsning Stålkonstruktioner Spindlar Öppna drev Släppning plastteknik Plåtbearbetning Gängförband Kapslade växlar Frånskiljning svetsteknik Rostlösare Spännchuckar Snäckväxlar Rengöring Tätningar Skärverktyg Elkontakter Egenskaper Höga temperaturer Vattenpåverkan Miljövänlig Låga temperaturer Kemikaliepåverkan Arbetsplatsvänlig Pastor Höga hastigheter Korrosionsskydd För livsmedelsindustrin Oljor Tryckbelastning Kompatibilitet med plast Kan sprayas med airspray Smörjfett Klimatpåverkan Långtidsverkan Elektroteknik/ elektronik Torrsmörjmedel Korrosionsskydd Underhållsprodukter

10 10 URVALSTABELL OKS-nr Pastor / / / / / / Oljor / / / För bättre översikt har endast huvudanvändningar listats

11 11 OKS-nr Pastor / / / / / / Oljor / / /

12 12 URVALSTABELL OKS-nr Oljor / / / / Fett För bättre översikt har endast huvudanvändningar listats

13 13 OKS-nr Oljor / / / / Fett

14 14 URVALSTABELL OKS-nr Fett / Torrsmörjmedel / / / / För bättre översikt har endast huvudanvändningar listats

15 15 OKS-nr Fett / Torrsmörjmedel / / / /

16 16 PASTOR FÖR LÄTT MONTAGE OCH DEMONTAGE Pastor Produkt Beteckning Användningsområden Användningsområde OKS 214 Metallfri högtemperaturpasta Montagesmörjning av skruvförband, som är utsatta för höga temperaturer och korroderande påverkan. Även vid höglegerade stålkvaliteter. Optimal relation mellan skruvåtdragningsmoment och möjlig skruvförspänning. Undviker skärning och fastrostning. Metallfri. OKS 217 Högtemperaturpasta, högren Montagesmörjning av skruvförbindningar i höghållfast stål, vid höga temperaturer i aggressiv miljö. Optimal relation mellan skruvåtdragningsmoment och möjlig skruvförspänning. Undviker skärning och fastrostning. Ingen reaktion med metaller. Används inom den kemiska industrin. OKS 220 OKS 221* MoS 2 -snabbpasta Montagesmörjning för påpressning av detaljer. Inkörningssmörjning av hårt belastade glidytor. Smörjmedel för svåra formningar. Verkar omedelbart på grund av en hög andel MoS 2, pastan behöver inte gnidas in. Högvärdig montagepasta. OKS 230 MoS 2 -högtemperaturpasta För högtemperaturapplikationer upp till 450 C (torrsmörjning från ca. 200 C). Förhindrar slitage, tillbakaglidning, skärning, inkörningsskador, pittingbildning. Bärolja förångar från 200 C utan restprodukter. Lagring av gjutpannor, konverterare, ugnsvagnar o.dyl. Eftersmörjning under drift med OKS 310. OKS 235 Aluminiumpasta, anti-seize-pasta För montage av skruv- och bultförband, som är utsatta för höga temperaturer och korroderande påverkan. Optimal relation mellan skruvåtdragningsmoment och möjlig skruvförspänning. Förhindrar fastbränning eller -rostning. Hindrar skärning. Smörj- och separeringspasta. OKS 240 OKS 241* Anti-seize-pasta (kopparpasta) För montage av skruvförband, som är utsatta för höga temperaturer och korroderande påverkan. Förhindrar fastbränning eller -rostning. Optimal relation mellan skruvåtdragningsmoment och möjlig skruvförspänning. Klassisk anti-seize-pasta. OKS 245 OKS 2451* Kopparpasta med högeffektskorrosionsskydd För skruvar och glidytor, som är utsatta för höga temperaturer, havsvatten eller sötvatten. Förhindrar fastbränning och -rostning. Förhindrar skärning vid montage. Starkt häftande. Mycket bra korrosionsskydd. Lämpligt för bromssystem.

17 17 Egenskaper / godkännanden Sammansättning Tekniska data Förpackning gråsvart Användningstemperatur: -40 C +200 C/ C 250 g penselburk metallfria fasta smörjmedel (smörjning/separering) 1 kg burk delsyntetisk olja Press-Fit: µ = 0,14, rassel från N 5 kg dunk VKA-test (svetslast): N 25 kg dunk Gängfriktion: µ = 0,09 Pastor svart-grå Användningstemperatur: -40 C C 250 g penselburk delsyntetisk olja Press-Fit: µ = 0,11, rassel från N 1 kg burk VKA-test (svetslast): N 5 kg dunk Gängfriktion: µ = 0,10 25 kg dunk svart Användningstemperatur: -35 C +450 C 50 g tub MoS 2 Press-Fit: µ = 0,05, inget rassel 250 g burk andra fasta smörjmedel VKA-test (svetslast): N 1 kg burk Mo x -active Gängfriktion: µ = 0,07 5 kg dunk syntetisk olja 25 kg dunk 400 ml spray* svart Användningstemperatur: -35 C +180 C/+450 C 250 g burk MoS 2 (smörjning/separering) 1 kg burk andra fasta smörjmedel Press-Fit: µ = 0,11 5 kg dunk polyglykol VKA-test (svetslast): N 25 kg dunk litiumtvål Gängfriktion: µ = 0,10 metallisk silver Användningstemperatur: -40 C C 250 g penselburk aluminiumpulver Press-Fit: ingen uppgift 1 kg burk andra fasta smörjmedel VKA-test (svetslast): ingen uppgift 5 kg dunk syntetisk olja Gängfriktion: µ = 0,11 25 kg dunk oorganisk förtjockare kopparfärgad Användningstemperatur: -30 C +200 C/ C 10 g tub koppar (smörjning/separering) 100 g tub MoS 2 Press-Fit: 0,12, inget rassel 250 g penselburk andra fasta smörjmedel VKA-test (svetslast): N 1 kg burk syntetisk olja Gängfriktion: µ = 0,09 5 kg dunk oorganisk förtjockare 25 kg dunk 400 ml spray* kopparfärgad Användningstemperatur:-30 C +150 C/ C 250 g penselburk koppar (smörjning/separering) 1 kg burk korrosionskyddstillsatser Press-Fit: 0,12 5 kg dunk delsyntetisk olja VKA-test (svetslast): N 25 kg dunk litiumtvål Gängfriktion: µ = 0, ml spray*

18 18 PASTOR FÖR LÄTT MONTAGE OCH DEMONTAGE Pastor Produkt Beteckning Användningsområden Användningsområde OKS 250 OKS 2501* Vit allroundpasta, metallfri För skruvar och glidytor, som är utsatta för höga tryck och temperaturer. Optimal relation mellan skruvåtdragningsmoment och möjlig skruvförspänning. Metallfri. Mycket bra korrosionsskydd. Högtemperataurpasta för universalanvändning. För förband av rostfritt stål. OKS 252 Vit högtemperaturspasta för livsmedelsindustrin Smörjning av skruvar och glidytor, som är utsatta för höga tryck, höga temperaturer vid låga hastigheter eller oscillerande rörelser. Undviker skärning och fastrostning. Metallfri. Starkt häftande. Universellt användbar högtemperatur-montagepasta. OKS 255 OKS 251* Maximaltemperaturpasta För montage av skruvförband, som är utsatta för höga temperaturer, korroderande påverkan och aggressiva media. Optimal relation mellan skruvåtdragningsmoment och möjlig skruvförspänning. Förhindrar fastbränning eller -rostning. Smörj- och separeringspasta under extrema förhållanden. OKS 265 Chuckpasta För glidytor, som är utsatta för höga tryck, vibrationer och stötbelastningar. Optimalt friktionsvärde för höga spännkrafter. Beständigt mot vatten och kylsmörjmedel. Förhindrar passningsrost. Speciellt för spännchuckar på verktygsmaskiner. OKS 270 Vit fettpasta Långtidssmörjning av glidytor, som är utsatta för höga tryck. Inte nedsmutsande alternativ till svarta smörjmedel. All-roundfettpastor för glidställen, t.ex. på textil-, förpacknings- eller kontorsmaskiner och hushållsapparater. OKS 273 Fettpasta för plastdrev Smörjning av plastdrev vid låga och höga temperaturer och låga och upp till medelhöga hastigheter. Långtidssmörjning högbelastade smådrev. Bra korrosionsskydd. God kompatibilitet med plast. Plastdrev i jalusier och markisdrivningar. OKS 277 OKS 2771* Högtrycks-smörjpasta med PTFE Smörjning av högbelastade tryck- och styrplattor. Smörjning och tätning av armaturer i metall, plast och keramik. Långa eftersmörjningsintervaller. God plastoch elastomertålighet. Starkt häftande. Smörjpasta, t.ex. för teleskoparmar på mobilkranar.

19 19 Egenskaper / godkännanden Sammansättning Tekniska data Förpackning Pastor OKS 250: NSF H2 reg. nr vit Användningstemperatur: -40 C +200 C/ C 10 g tub vitt fastsmörjmedel (smörjning/separering) 100 g tub Mo x -active Press-Fit: µ = 0,08, inget rassel 250 g penselburk syntetisk olja VKA-test (svetslast): N 1 kg burk polykarbamid Gängfriktion: µ = 0,10 5 kg dunk 25 kg dunk 400 ml spray* ljusgrå Användningstemperatur: -30 C +160 C/ C 250 g penselburk vitt fastsmörjmedel (smörjning/separering) 1 kg burk polyglykol Press-Fit: µ = 0,12, inget rassel 5 kg dunk silikat VKA-test (svetslast): >2 500 N 25 kg dunk Gängfriktion: µ = 0,14 NSF H1 reg. nr silvergrå Användningstemperatur: -20 C C 250 g penselburk nickellegeringspulver Press-Fit: ingen uppgift 1 kg burk andra fasta smörjmedel VKA-test (svetslast): ingen uppgift 5 kg dunk delsyntetisk olja Gängfriktion: µ = 0,10 25 kg dunk oorganisk förtjockare 400 ml spray* ljusfärgad Användningstemperatur: -45 C +110 C 400 g patron vitt fastsmörjmedel Press-Fit: ingen uppgift 1 kg burk polyalfaolefin (PAO) VKA-test (svetslast): N 5 kg dunk litiumtvål Gängfriktion: µ = 0,10 25 kg dunk ljusfärgad Användningstemperatur: -25 C +125 C 100 g tub PTFE Press-Fit: µ = 0,14, inget rassel 250 g penselburk vitt fastsmörjmedel VKA-test (svetslast): N 1 kg dunk vitolja Gängfriktion: µ = 0,09 5 kg burk litiumtvål 25 kg dunk ljusfärgad Användningstemperatur: -40 C +140 C 1 kg burk vitt fastsmörjmedel Press-Fit: ingen uppgift 5 kg dunk polyalfaolefin (PAO) VKA-test (svetslast): ingen uppgift 25 kg dunk litiumtvål Gängfriktion: ingen uppgift vit Användningstemperatur: -20 C +150 C 1 kg burk PTFE Press-Fit: µ = 0,11, inget rassel 5 kg dunk ester VKA-test (svetslast): N 25 kg dunk organisk polymer Gängfriktion: µ = 0, ml spray*

20 20 PASTOR FÖR LÄTT MONTAGE OCH DEMONTAGE Pastor Produkt Beteckning Användningsområden Användningsområde OKS 280 Vit högtemperaturpasta Separeringspasta för varmformningsprocesser. Smörjpasta för temperaturpåfrestade glidytor. God separeringsverkan på grund av optimal fastsmörjmedelskombination. Förhindrar uppkolning av verktyg och arbetsstycken. Förlänger verktygens livslängd. OKS 1103 Värmeledande pasta Skyddar ömtåliga elektroniska komponenter mot överhettning. Hög värmeledningsförmåga, 20 ggr bättre än vid luft. Elektriskt isolerande. Ingen uttorkning, härdning eller blödning. Koppling av elektroniska komponenter, såsom sensorer, sonder, dioder, transistorer etc. till kylplåtar. OKS 1105 Silikonpasta för högspänningsisolatorer Skyddar isolatorer och kopplingsanläggnignar i fuktiga miljöer. Mycket goda isoleringsegenskaper över hela temperaturintervallet. Förhindrar överslag och dieleketriska förluster. Absorption av ledande eller abrasiva partiklar. Neutral gentemot plaster och elastomerer.

21 21 Egenskaper / godkännanden Sammansättning Tekniska data Förpackning vit Användningstemperatur: -15 C C 1 kg burk vitt fastsmörjmedel Press-Fit: ingen uppgift 5 kg dunk mineralolja VKA-test (svetslast): N 25 kg dunk litiumtvål Gängfriktion: µ = 0,09 Pastor vit Användningstemperatur: -40 C +180 C 100 g tub metalloxider Värmeledningsförmåga: >0,8 W/mK 500 g burk silikonolja Spec. motstånd (0 C): 10 8 Ωcm 5 kg dunk oorganisk förtjockare Genomslagshållfasthet (20 C): 10 kv/mm 25 kg dunk vit Användningstemperatur: -40 C +210 C 500 g burk inerta fyllnadsmaterial Spec. motstånd (25 C): >10 14 Ωcm 5 kg dunk silikonolja Dielektricitetskonstant: 2,8-3,1 25 kg dunk oorganisk förtjockare Ljusbågstålighet: >60 s

22 22 OLJOR MED HÖGEFFEKTSTILLSATSER FÖR EN TILLFÖRLITLIG SMÖRJNING Oljor Produkt Beteckning Användningsområden Användningsområde OKS 30 Mo x -Active additiv EP-additiv som tillsats till industrioljor. Förbättrar inkörningssmörjningen av nya och renoverade maskiner. Inslätning av ytorna leder till mindre slitage och termisk belastning av smörjmedlet. Det möjliggör förlängda smörjintervaller. OKS 300 MoS 2 - mineraloljekoncentrat ISO VG-klass 100 Additiv på MoS 2 och Mo x -bas. Som tillsats till industrioljor. Minskar friktion, temperatur och slitage. Slätar ut ytorna. Skapar nödkörningsegenskaper. Inga avlagringar. Passerar vanliga filter, reagerar inte på magnetfilter. Tillsats till växellåds-, motor- och maskinoljor. OKS 310 MoS 2 -högtemperatursmörjolja ISO VG-klass 100 Smörjning av maskinelement upp till +450 C, när oljor och fett inte kan användas. Grundoljar förångas utan avlagringar över +200 C. Torrsmörjning från +200 C till +450 C. Smörjning i hyttor, gjuterier, valsverk, keramisk industri. OKS 335 Metallvätska Smörjning av högbelastade glidytor vid höga temperturer. Hög effektivitet genom bildandet av trycktåliga separerande glidskikt. Sprut- och penslingsbar. För rotationsugnslager, på anslagsytor hos axialstyrningar, skruv-compo och varmförskruvningar. OKS 350 OKS 352 OKS 3521* OKS 353 OKS 354 OKS 3541* Högtemperatur-kedjeolja med MoS 2, syntetisk ISO VG-klass 220 Högtemperaturolja, ljusfärgad, syntetisk DIN : CLP E 320 Högtemperaturfärgad, ljusfärgad, syntetisk DIN : CLP E 100 Vidhäftande smörjmedel, syntetiskt DIN : CLP E Syntetisk olja för maskinelement, vid höga temperaturer och fuktighet. Nödkörningssmörjning vid överskridande av oljans användningstemperatur eller vid otillräcklig smörjning. Mycket bra slitageskydd genom MoS 2, även vid extrema belastningar. Syntetisk högtemperaturolja. Bra slitageskydd med EP-additiv. Mycket bra oxideringsskydd, därigenom åldringstålig. Låg droppningstendens vid höga temperaturer. Minimala förångningsförluster. Avlagringsfri förångning. God vatten- och ångbeständighet. Syntetisk högtemperaturolja. Bra slitageskydd med EP-additiv. Mycket bra oxideringsskydd, därigenom åldringstålig. Låg droppningstendens vid höga temperaturer. Minimala förångningsförluster. Avlagringsfri förångning. God rengöringsverkan. Smörjning av maskinelement vid höga temperturer eller kraftigt inflytande från vatten. Mycket bra oxideringsskydd, därigenom åldringstålig. Mycket bra motstånd mot vatten, vattenånga och aggressiva media. Extremt god vidhäftning.

23 23 Oljor Egenskaper / godkännanden Sammansättning Tekniska data Förpackning grönaktig Användningstemperatur: ingen uppgift 1 l burk Mo x -active Densitet (20 C): 1,03 g/ml 5 l dunk ester Viskositet (40 C): 70 mm 2 /s 25 l dunk VKA-test (svetslast): ingen uppgift svart Användningstemperatur: ingen uppgift 200 ml burk MoS 2 Densitet (20 C): 0,92 g/ml 1 l burk Mo x -active Viskositet (40 C): ca. 90 mm 2 /s 5 l dunk mineralolja VKA-test (svetslast): ingen uppgift 25 l dunk 200 l fat svart Användningstemperatur: upp till +200 C/+450 C 1 l burk MoS 2 Densitet (20 C): 1,01 g/ml 5 l dunk polyglykol Viskositet (40 C): ca. 108 mm 2 /s 25 l dunk VKA-test (svetslast): N 200 l fat grå-koppar Användningstemperatur: -30 C +200 C/+650 C 5 l dunk koppar, grafit, aluminium Densitet (20 C): 0,98 g/ml 25 l dunk delsyntetisk olja Viskositet (40 C): ca mm 2 /s 200 l fat VKA-test (svetslast): N svart Användningstemperatur: -30 C +250 C 1 l burk MoS 2 Densitet (20 C): 0,9 g/ml 5 l dunk Mo x -active Viskositet (40 C): 240 mm 2 /s 25 l dunk ester VKA-test (svetslast): N 200 l fat gul-orange Användningstemperatur: -10 C +250 C 120 cm 3 CL-patron ester Densitet (20 C): 0,91 g/ml 1 l burk Viskositet (40 C): 260 mm 2 /s 5 l dunk VKA-test (svetslast): N 25 l dunk 200 l fat 400 ml spray* gul Användningstemperatur: -25 C +250 C 1 l burk ester Densitet (20 C): 0,96 g/ml 5 l dunk Viskositet (40 C): 100 mm 2 /s 25 l dunk VKA-test (svetslast): N 200 l fat klargrön Användningstemperatur: -10 C +250 C 1 l burk Mo x -active Densitet (20 C): 0,92 g/ml 5 l dunk ester Viskositet (40 C): mm 2 /s 25 l dunk VKA-test (svetslast): N 200 l fat 400 ml spray*

24 24 OLJOR MED HÖGEFFEKTSTILLSATSER FÖR EN TILLFÖRLITLIG SMÖRJNING Oljor Produkt Beteckning Användningsområden Användningsområde OKS 360 OKS 361* OKS 3640 OKS 3650 OKS 3720 OKS 3730 OKS 3740 OKS 3750 OKS 3751* Högeffekts-rostskyddsolja ISO VG-klass 15 Kompressorolja för livsmedelsindustrin ISO VG-klass 46 DIN : VDL HC 46 Kompressorolja för livsmedelsindustrin ISO VG-klass 68 DIN : VDL HC 68 Växellådsolja för livsmedelsindustrin ISO VG-klass 220 DIN : CLP HC 220 Växellådsolja för livsmedelsindustrin ISO VG-klass 460 DIN : CLP HC 460 Växellådsolja för livsmedelsindustrin ISO VG-klass 680 DIN : CLP HC 680 Vidhäftande smörjmedel med PTFE ISO VG-klass 100 DIN : CLF HC 100 Lagring och smörjning vid korroderande förhållanden. Förstklassigt korrosionsskydd genom VCI-tillsatser. Goda krypegenskaper. Starkt häftande. Skydd mot metalliska ytor vid lagring inomhus och utomhus upp till 2 år, vid kallförvaring under tak eller vid sjötransport. Helsyntetisk. Optimal additivering mot oxidering och åldring. God luft- och vattenavskiljningsförmåga Bra slitageskydd. Beständig mot vattenånga, alkaliska och sura desinfektions- och rengöringsmedel. För skruvoch lamellkompressorer. Helsyntetisk. Optimal additivering mot oxidering och åldring. God luft- och vattenavskiljningsförmåga Bra slitageskydd. Beständig mot vattenånga, alkaliska och sura desinfektions- och rengöringsmedel. För skruvoch lamellkompressorer. Helsyntetisk. Även för smörjning av vals- och glidlager, kedjor och andra smörjställen. Långa driftstider på grund av hög temperatur- och oxideringsstabiltet. Bra slitageskydd. Beständig mot vattenånga, alkaliska och sura desinfektions- och rengöringsmedel. Helsyntetisk. Även för smörjning av vals- och glidlager, kedjor och andra smörjställen. Långa driftstider på grund av hög temperatur- och oxideringsstabiltet. Bra slitageskydd. Beständig mot vattenånga, alkaliska och sura desinfektions- och rengöringsmedel. Helsyntetisk. Även för smörjning av vals- och glidlager, kedjor och andra smörjställen. Långa driftstider på grund av hög temperatur- och oxideringsstabiltet. Bra slitageskydd. Beständig mot vattenånga, alkaliska och sura desinfektions- och rengöringsmedel. Smörjolja med PTFE. Långa driftstider på grund av hög temperatur- och oxideringsstabiltet. Mycket bra slitageskydd. Hög tryckupptagningsförmåga. God vidhäftning. Beständig mot vattenånga, alkaliska och sura desinfektions- och rengöringsmedel. Smak- och luktneutral.

25 25 Oljor Egenskaper / godkännanden Sammansättning Tekniska data Förpackning ljusfärgad Användningstemperatur: -40 C +80 C 5 l dunk VCI-korrosionsskydd Densitet (20 C): 0,88 g/ml 25 l dunk mineralolja Viskositet (40 C): 15 mm 2 /s 200 l fat VKA-test (svetslast): ingen uppgift 400 ml spray* färglös Användningstemperatur: -40 C +135 C 5 l dunk polyalfaolefin (PAO) Densitet (20 C): 0,84 g/ml 25 l dunk Viskositet (40 C): 50 mm 2 /s VKA-test (svetslast): ingen uppgift NSF H1 reg. nr färglös Användningstemperatur: -40 C +135 C 5 l dunk polyalfaolefin (PAO) Densitet (20 C): 0,83 g/ml 25 l dunk Viskositet (40 C): 70 mm 2 /s VKA-test (svetslast): ingen uppgift NSF H1 reg. nr färglös - gulaktig Användningstemperatur: -30 C +120 C 120 cm 3 CL-patron syntesoljeblandning Densitet (20 C): 0,85 g/ml 5 l dunk Viskositet (40 C): 220 mm 2 /s 25 l dunk FZG-skadesteg: Kraftsteg > l fat NSF H1 reg. nr färglös - ljusgul Användningstemperatur: -30 C +120 C 5 l dunk syntetisk olja Densitet (20 C): 0,86 g/ml 25 l dunk Viskositet (40 C): 460 mm 2 /s 200 l fat FZG-skadesteg: Kraftsteg >12 NSF H1 reg. nr färglös Användningstemperatur: -25 C +120 C 5 l dunk syntesoljeblandning Densitet (20 C): 0,86 g/ml 25 l dunk Viskositet (40 C): 680 mm 2 /s 200 l fat FZG-skadesteg: Kraftsteg >12 NSF H1 reg. nr OKS 3750: NSF H1 reg. nr OKS 3751: NSF H1 reg. nr vitaktig Användningstemperatur: -35 C +135 C 5 l dunk PTFE Densitet (20 C): 0,87 g/ml 25 l dunk polyalfaolefin (PAO) Viskositet (40 C): 110 mm 2 /s 500 ml spray* VKA-test (svetslast): N

26 26 OLJOR MED HÖGEFFEKTSTILLSATSER FÖR EN TILLFÖRLITLIG SMÖRJNING Oljor Produkt Beteckning Användningsområden Användningsområde OKS 3760 OKS 3770 OKS 3780 OKS 3790 Multiolja för livsmedelsindustrin ISO VG-klass 100 DIN : CL HC 100 Hydraulolja för livsmedelsindustrin ISO VG-klass 46 DIN : HLP HC 46 Hydraulolja för livsmedelsindustrin ISO VG-klass 68 DIN : HLP HC 68 Helsyntetisk sockerupplösningsolja Helsyntetisk hydraulolja. Långa driftstider på grund av hög temperatur- och oxideringsstabiltet. Bra slitageskydd. Beständig mot vattenånga, alkaliska och sura desinfektions- och rengöringsmedel. Smak- och luktneutral. Helsyntetisk olja för hydraulsystem, liksom andra maskinelement. Långa driftstider på grund av hög temperatur- och oxideringsstabiltet. Bra slitageskydd. Beständig mot vattenånga, alkaliska och sura desinfektions- och rengöringsmedel. Helsyntetisk olja för hydraulsystem, liksom andra maskinelement. Långa driftstider på grund av hög temperatur- och oxideringsstabiltet. Bra slitageskydd. Beständig mot vattenånga, alkaliska och sura desinfektions- och rengöringsmedel. Lossar sockeravlagringar Rengöring av maskindelar. Smörjning av fina mekanismer. Omformningssmörjmedel för förpackningar. God rengörings- och smörjverkan. Bra slitage- korrosionsskydd. Lukt- och smakneutral emulsion. Speciell för sötsaksindustrin. OKS 387 OKS 450 OKS 451* OKS 600 OKS 601* Högtemperaturskedjesmörjmedel för livsmedelsindustrin ISO VG-klass 220 Kedje- och vidhäftande smörjmedel, transparent ISO VG 320 DIN : CLP X 320 Multi-olja ISO VG-klass 7 DIN : C 7 Syntetiskt smörjmedel med grafit för smörjställen med stark påfrestning vid extrema temperaturer. Slitagereducerande, mycket bra smörj- och nödkörningsegenskaper. Över +200 C luktfri grundolja som förångas utan att efterlämna rester, torrsmörjning upp till +600 C. För snabbgående kedjor och andra maskinelement, som är utsatta för höga tryck eller korrosiv påverkan. Med extrem krypförmåga. Starkt häftande. Tål centrifugalkrafter. Mycket bra slitageskydd. Vattenbeständig. För smörjning av böjliga drivenheter. Tunnflytande multiolja. Med extrem krypförmåga. Demontage av fastrostade delar. Goda smörjegenskaper. Tränger undan fukt. Rengöring och underhåll av metallytor. Skydd för elektriska kontakter. För industri, verkstad och hobby.

27 27 Oljor Egenskaper / godkännanden Sammansättning Tekniska data Förpackning färglös Användningstemperatur: -35 C +135 C 120 cm 3 CL-patron polyalfaolefin (PAO) Densitet (20 C): 0,84 g/ml 5 l dunk Viskositet (40 C): 100 mm 2 /s 25 l dunk VKA-test (svetslast): ingen uppgift 200 l fat NSF H1 reg. nr färglös Användningstemperatur: -40 C +135 C 5 l dunk polyalfaolefin (PAO) Densitet (20 C): 0,84 g/ml 25 l dunk Viskositet (40 C): 50 mm 2 /s 200 l fat VKA-test (svetslast): ingen uppgift NSF H1 reg. nr färglös Användningstemperatur: -40 C +135 C 5 l dunk polyalfaolefin (PAO) Densitet (20 C): 0,83 g/ml 25 l dunk Viskositet (40 C): 66 mm 2 /s 200 l fat VKA-test (svetslast): ingen uppgift NSF H1 reg. nr färglös Användningstemperatur: -5 C +80 C 5 l dunk vatten Densitet (20 C): 1,06 g/ml 25 l dunk polyglykol Viskositet (40 C): mm 2 /s VKA-test (svetslast): ingen uppgift NSF H1 reg. nr svart Användningstemperatur: max +600 C 5 l dunk grafit Densitet (20 C): 1,04 g/ml 25 l dunk polyglykol Viskositet (40 C): 190 mm 2 /s VKA-test (svetslast): N NSF H1 reg. nr brun-transparent Användningstemperatur: -30 C +200 C 500 ml penselburk Mo x -active NLGI-klass: ingen uppgift 1 l burk vidhäftningsförbättrare DN-värde (dm x n): ingen uppgift 5 l dunk syntesoljeblandning Basoljeviskositet (40 C): 300 mm 2 /s 25 l dunk VKA-test (svetslast): N 200 l fat 300 ml spray* 500 ml spray* ljusfärgad Användningstemperatur: -30 C +60 C 5 l dunk mineralolja Basoljeviskositet (40 C): 7,3 mm 2 /s 25 l dunk Kondensvattentest: 194 h vid 9 µm 200 l fat skikttjocklek 400 ml spray*

28 28 OLJOR MED HÖGEFFEKTSTILLSATSER FÖR EN TILLFÖRLITLIG SMÖRJNING Oljor Produkt Beteckning Användningsområden Användningsområde OKS 670 OKS 671* OKS 700 OKS 701* Högeffektsmörjolja med vitt fastsmörjmedel ISO VG 46 DIN : CL F 46 Syntetisk olja ISO VG 7 DIN : CL X 7 Långtidssmörjning av maskinelement, som är utsatta för höga tryck, damm eller fukt. Bra korrosionsskydd. Idealiskt för kedjor i dammig miljö, t.ex. transportsystem, förpackningsmaskiner och tappningsautomater. Cykelkedjeolja. För smörjning och underhåll av finmekaniska maskinelement. Harts- och syrafri. God krypningsförmåga. Mycket bra vätningsförmåga. Kompatibilitet med plast. För användning på mätinstrument, i finmekanik eller optik. OKS 1000 Silikonolja Glid- och separeringsmedel för plaster och elastomerer. Även som dämpningsolja. Neutral gentemot plaster, elastomerer eller lacker. Brett temperaturintervall. Mycket god ytfuktning. Harts- och syrafri. Kan levereras i viskositeter från 50 till cst (på förfrågan).

29 29 Oljor Egenskaper / godkännanden Sammansättning Tekniska data Förpackning ljusfärgad Användningstemperatur: -30 C +80 C 5 l dunk vitt fastsmörjmedel Densitet (20 C): 0,90 g/ml 25 l dunk Mo x -active Viskositet (40 C): 42 mm 2 /s 200 l fat mineralolja VKA-test (svetslast): N 400 ml spray* ljusfärgad Användningstemperatur: -50 C +100 C 1 l burk polyisobutylen Densitet (20 C): 0,83 g/ml 5 l dunk Viskositet (40 C): 7 mm 2 /s 25 l dunk Kondensvattentest: >194 h vid 6 µm 200 l fat skikttjocklek 100 ml spray* 400 ml spray* ljusfärgad Användningstemperatur: -55 C +200 C 1 kg burk silikonolja Densitet (20 C): 0,96-0,97 g/ml 5 kg dunk Viskositet (40 C): mm 2 /s 25 kg dunk VKA-test (svetslast): ingen uppgift 200 kg fat

30 30 FETT FÖR LÅNGTIDSSMÖRJNING VID KRITISKA DRIFTSFÖRHÅLLANDEN Smörjfett Produkt Beteckning Användningsområden Användningsområde OKS 403 OKS 404 OKS 410 OKS 4100 OKS 416 OKS 418 OKS 420 OKS 4200 Specialfett vid inverkan från havsvatten DIN : KP1-2E-20 Högeffekts- och högtemperaturfett DIN : KP2P-30 MoS 2 -högtryckslångtidsfett DIN : KPF2K-20 MoS 2 -maxtryckfett DIN : KPF2K-20 Lågtemperatur- och höghastighetsfett DIN : KPE2K-50 Högtemperaturfett DIN : KPF2N-20 Högtemperatur-multifett DIN : KP1-2P-10 Syntetiskt högtemperaturlagerfett med MoS 2 DIN : KHCF2R-10 Smörjning av maskinelement vid inverkan från vatten resp. havsvatten. Mycket bra korrosionsskydd. Helt tålig mot vatten havsvatteninverkan. God vidhäftning. Väl beprövad i våtdrift och inom kust- och havsområdet. Vattenpumpsfett, multiolja för användning på fartyg. För smörjning av högtryckbelastade rull- och glidlager i ett brett temperaturintervall. Slitagehämmande. God trycktålighet. God vattenbeständighet. Stabil mot åldrande och oxidation. Bra korrosionsskydd. Modernt universalfett med brett användningsspektrum. Långtidssmörjning av tryck- eller stötpåfrestade smörjningsställen även vid kallförvaring. Goda nödkörningsegenskaper. Mycket bra slitageskydd. God vattenbeständighet. Starkt häftande. För svåra förhållanden i t.ex. valsverk, bygg- och jordbruksmaskiner, i gruv- och hamnverksamheter. För långsamroterande rull- och glidlager vid mycket hög, även chockartad belastning. Goda nödkörningsegenskaper genom MoS 2 -glidfilm. Mycket bra slitageskydd. God vattenbeständighet, även vid stora vattenmängder. Starkt häftande. För svåra driftsförhållanden, t.ex. i stenkrossar. Smidig konsistens även vid låga temperaturer. Bra slitageskydd. Hög dynamaisk belastningsbarhet. Bra korrosionsskydd. Pålitlig smörjning av transportanordningar, kylhus, spindellager, verktygsmaskiner. Instrumentfett. Smörjning av glid- och rullager under höga temperaturer. Långtidssmörjning av fettsmörjningsställen, som står under inverkan av höga temperaturer. Bra slitageskydd. God oxiderings och åldringstålighet. Ekonomiskt varmlagerfett utan droppunkt. Rull- och glidlager, långsamroterande drev och kedjor vid höga temperaturer, stöt- och tryckbelastningar eller vatteninflytande. Extremt stöt- och trycktåligt. Bra slitageskydd. Starkt häftande. Universellt användbar vid höga krav. Långtidssmörjning av glid- och rullager under höga temperaturer. Extremt stöt- och trycktåligt. Mycket bra slitageskydd. Funktionssäker över ett brett temperaturintervall. För fläktar, utblås, autoklaverare, torrugnar, anläggningar i smältverk och stålverk.

31 31 Egenskaper / godkännanden Sammansättning Tekniska data Förpackning ljusfärgad Användningstemperatur: -25 C +80 C 400 g patron EP-additiv NLGI-klass: kg burk mineralolja DN-värde (dm x n): mm/min 5 kg dunk kalciumtvål Basoljeviskositet (40 C): 100 mm 2 /s 25 kg dunk VKA-test (svetslast): N 180 kg fat Smörjfett ljusfärgad Användningstemperatur: -30 C +150 C 120 cm 3 CL-patron EP-additiv NLGI-klass: g patron delsyntetisk olja DN-värde (dm x n): mm/min 1 kg burk litiumkomplextvål Basoljeviskositet (40 C): 100 mm 2 /s 5 kg dunk VKA-test (svetslast): N 25 kg dunk 180 kg fat grå Användningstemperatur: -20 C +130 C 400 g patron MoS 2 NLGI-klass: 2 1 kg burk Mo x -active DN-värde (dm x n): mm/min 5 kg dunk mineralolja Basoljeviskositet (40 C): 185 mm 2 /s 25 kg dunk litiumtvål VKA-test (svetslast): N 180 kg fat svart Användningstemperatur: -20 C +120 C 400 g patron MoS 2, grafit NLGI-klass: 2 1 kg burk Mo x -active DN-värde (dm x n): mm/min 5 kg dunk mineralolja Basoljeviskositet (40 C): mm 2 /s 25 kg dunk litium-kalcium-tvål VKA-test (svetslast): N 180 kg fat Biologisk nedbrytbarhet: CEC-L-33-A93 21 dagar > 70% gul Användningstemperatur: -50 C +120 C 1 kg burk EP-additiv NLGI-klass: 2 5 kg dunk delsyntetisk olja DN-värde (dm x n): mm/min 25 kg dunk litiumtvål Basoljeviskositet (40 C): 15 mm 2 /s 180 kg fat VKA-test (svetslast): N gråsvart Användningstemperatur: -20 C +160 C 1 kg burk MoS 2 NLGI-klass: 2 5 kg dunk grafit DN-värde (dm x n): mm/min 25 kg dunk EP-additiv Basoljeviskositet (40 C): 220 mm 2 /s 180 kg fat mineralolja VKA-test (svetslast): N bentonit mörkgrön Användningstemperatur: -10 C +160 C 120 cm 3 CL-patron Mo x -active NLGI-klass: g patron mineralolja kan även levereras som flytande fett (NLGI 00) 1 kg burk polykarbamid DN-värde (dm x n): mm/min 5 kg dunk Basoljeviskositet (40 C): 460 mm 2 /s 25 kg dunk VKA-test (svetslast): N 180 kg fat svart Användningstemperatur: -10 C +180 C 400 g patron MoS 2 NLGI-klass: 2 1 kg burk Mo x -active DN-värde (dm x n): mm/min 5 kg dunk delsyntetisk olja Basoljeviskositet (40 C): 220 mm 2 /s 25 kg dunk bentonit VKA-test (svetslast): N 180 kg fat

32 32 FETT FÖR LÅNGTIDSSMÖRJNING VID KRITISKA DRIFTSFÖRHÅLLANDEN Smörjfett Produkt Beteckning Användningsområden Användningsområde OKS 422 OKS 4220 Universalfett för långtidssmörjning DIN : KPHC2R-40 Maxtemperatur-lagerfett För rull- och glidlager och spindlar vid extrema temperaturer eller höga hastigheter. Extremt stötoch trycktåligt. Mycket bra slitageskydd. Långa eftersmörjningsintervaller. Kan användas utanför de normala användningsintervallen. Spindellagersmörjning på verktygsmaskiner. Långtidssmörjning av glid- och rullager. Mycket bra temperaturtålighet. Mycket god medietålighet. Förstklassig plast- och elastomertålighet. Mycket god vatten- och vattenångtålighet. Mycket bra slitageskydd. OKS 4230 OKS 424 DIN : KFFK2U-20 Maxtryck-syrearmaturfett DIN : MFFK2U-60 Syntetiskt högtemperaturfett Glidmedel för armaturer med syrekontakt, vid höga tryck och temperaturer. Smörjmedel för kemiska anläggningar och apparaturer. Mycket god medietålighet. Förstklassig plast- och elastomertålighet. Mycket bra slitageskydd. Syrearmaturfett. För rull- och glidlager vid höga temperaturer och höga belastningar. God temperaturtålighet. God plastoch elastomertålighet. God tålighet mot aggressiva miljöpåverkningar. Smörjning av avgasfläktar. OKS 4240 OKS 425 OKS 427 OKS 428 DIN : KHC1-2S-30 Specialfett för utkastarstift DIN : MFFK2U-20 Syntetiskt långtidsfett DIN : KPHC2K-50L Växellåds- och lagerfett DIN : GP0/00P-10 Flytande växellådsfett, syntetisk DIN : GPPG00K-40 Smörjning av utkastarstift inom plastindustrin. Långtidssmörjning av rull- och glidlager vid extremt höga temperaturer och långsamma rörelser, aggressiva media och kritiska plaster eller elastomerer. Mycket bra temperaturtålighet. Långtidssmörjning eller For-Life-smörjning av maskinelement, som är utsatta för höga tryck och höga temperaturer. Mycket bra slitageskydd. För höga hastigheter. God temperaturtålighet. Spindellagersmörjning. För relativt långsamtgående drev, alternativt för oljesmörjning. Smörjning av driv- och transportkedjor, rull- och glidlager. För höga tryck, även vid stötartadde belastningar. Minimering av läckageförlusterna vid jämförelse med oljesmörjning. Mycket bra slitageskydd. För högbelastade drev utomhus och/eller låga temperaturer och snett eller diagonalt stående axlar, även vid ej oljetäta växellådsutföranden. För glidlager med litet spel eller höga hastigheter. För höga tryck, även vid stötartadde belastningar.

33 33 Egenskaper / godkännanden Sammansättning Tekniska data Förpackning Smörjfett ljusfärgad Användningstemperatur: -40 C +180 C 120 cm 3 CL-patron EP-additiv NLGI-klass: g patron polyalfaolefin (PAO) DN-värde (dm x n): mm/min 1 kg burk bariumkomplextvål Basoljeviskositet (40 C): 50 mm 2 /s 5 kg dunk VKA-test (svetslast): N 25 kg dunk 180 kg fat NSF H1 reg. nr NSF H1 reg. nr Syreteknik DIN EN 1797: ; Testrapport BAM, Tgb.-nr. 6123/97 II-5259 I vit Användningstemperatur: -20 C +280 C 100 g tub PTFE NLGI-klass: g patron perfluorpolyeter (PFPE) DN-värde (dm x n): mm/min 500 g burk Basoljeviskositet (40 C): 510 mm 2 /s VKA-test (svetslast): > N 1 kg burk 5 kg dunk 25 kg dunk 180 kg fat vit Användningstemperatur: -60 C +260 C 1 kg burk PTFE NLGI-klass: 2 perfluorpolyeter (PFPE) DN-värde (dm x n): ingen uppgift Basoljeviskositet (40 C): 300 mm 2 /s VKA-test (svetslast): N crèmefärgad Användningstemperatur: -30 C +200 C 400 g patron polyalfaolefin (PAO) NLGI-klass: kg burk polykarbamid DN-värde (dm x n): mm/min 5 kg dunk Basoljeviskositet (40 C): 410 mm 2 /s 25 kg dunk VKA-test (svetslast): N 180 kg fat vit Användningstemperatur: -20 C +300 C 1 kg burk PTFE NLGI-klass: 2 perfluorpolyeter (PFPE) DN-värde (dm x n): mm/min oorganisk förtjockare Basoljeviskositet (40 C): 440 mm 2 /s VKA-test (svetslast): N beige Användningstemperatur: -50 C +130 C 400 g patron EP-additiv NLGI-klass: 2 1 kg burk polyalfaolefin (PAO) DN-värde (dm x n): mm/min 5 kg dunk spec. kalciumtvål Basoljeviskositet (40 C): 30 mm 2 /s 25 kg dunk VKA-test (svetslast): N grön Användningstemperatur: -15 C +160 C 1 kg burk delsyntetisk olja NLGI-klass: kg dunk polykarbamid DN-värde (dm x n): ingen uppgift 25 kg dunk Basoljeviskositet (40 C): 460 mm 2 /s VKA-test (svetslast): ingen uppgift brun Användningstemperatur: -30 C +120 C 1 kg burk EP-additiv NLGI-klass: 00 5 kg dunk polyglykol DN-värde (dm x n): mm/min 25 kg dunk litiumtvål Basoljeviskositet (40 C): 120 mm 2 /s 180 kg fat VKA-test (svetslast): N

34 34 FETT FÖR LÅNGTIDSSMÖRJNING VID KRITISKA DRIFTSFÖRHÅLLANDEN Smörjfett Produkt Beteckning Användningsområden Användningsområde OKS 432 OKS 433 OKS 464 OKS 468 Hetlagerfett DIN : KP2R-20 Långtids-högtrycksfett DIN : KP2K-20 Elektriskt ledande rullagerfett DIN : MEHC2N-40 Plast- och elastomersmörjmedel För rull- och glidlager, gängspindlar och liknande komponenter vid höga temperaturer och höga belastningar. Mycket bra slitageskydd. God oxiderings och åldringstålighet. God trycktålighet. Upprätthåller smörjningen även vid höga temperaturer. För glid- och rullager vid höga tryck. EP-additivering. Bra slitageskydd. God oxiderings och åldringstålighet. För högbelastade och koniska rullager, t.ex. vid valsrustnignar, varm- och kallskärningsanläggningar, kulisstenar och spindlar. Speicalfett för långtidssmörjning av rull- och glidlager för undvikande av elektrostatisk uppladdning. God oxiderings och åldringstålighet i rullager. För lager i elmotorer, foliesträckningsanläggnginar, folietryckmaskiner, etc. Smörj- och tätningsfett för plast/plast- och plast/metallkombinationer. God elastomer- och plastbeständighet, EPDM-tålig. Silikonfri. Starkt häftande. Påverkar inte ölets skumning. Smak- och luktneutral. OKS 469 Plast- och elastomersmörjmedel Smörj- och tätningsfett för plast/plast- och plast/metallkombinationer. God elastomer- och plastbeständighet. Silikonfri. Starkt häftande. Påverkar inte ölets skumning. Smak- och luktneutral. OKS 470 Vitt allround-högeffektivt fett (även för livsmedelsindustrin) För hårt belastade rull- och glidlager, spindlar och gejder när mörka smörjmedel inte kan användas. Goda tryckegenskaper. Slitagehämmande. Stabil mot åldrande och oxidation. Vattenbeständig. Hygieniskt riskfritt. OKS 472 OKS 474 DIN : KF2K-30 Lågtemperaturfett för livsmedelsindustrin DIN : KHC1K-40 Flytfett (även för livsmedelsindustrin) DIN : KE0P-20 Smörjning av rull- och glidlager vid lågt lagerspel och höga varvtal, vid låga temperaturer samt vid låga eftermoment. Smörjfilmen är funktionsduglig ned till -70 C. Slitagehämmande. God åldrings- och oxidationstålighet. För lager i kylhus, glassfabriker, etc. För högpåfrestade maskinelement. Slitagehämmande. Bra korrosionsskydd. God vidhäftning. God åldringsoch oxidationstålighet. Biologiskt nedbrytbart. Lättransporterbart flytande fett. För lager i fyllnings- och förpackningsmaskiner.

35 35 Egenskaper / godkännanden Sammansättning Tekniska data Förpackning brun Användningstemperatur: -25 C +190 C 400 g patron EP-additiv NLGI-klass: 2 1 kg burk mineralolja DN-värde (dm x n): mm/min 5 kg dunk aluminiumkomplextvål Basoljeviskositet (40 C): 230 mm 2 /s 25 kg dunk VKA-test (svetslast): N 180 kg fat Smörjfett beige Användningstemperatur: -20 C +120 C 120 cm 3 CL-patron EP-additiv NLGI-klass: g patron mineralolja DN-värde (dm x n): mm/min 1 kg burk litiumtvål Basoljeviskositet (40 C): 185 mm 2 /s 5 kg dunk VKA-test (svetslast): N 25 kg dunk 180 kg fat svart Användningstemperatur: -40 C +140 C 400 g patron kol NLGI-klass: 2 1 kg burk syntesoljeblandning DN-värde (dm x n): mm/min 5 kg dunk spec. litiumtvål Basoljeviskositet (40 C): 65 mm 2 /s VKA-test (svetslast): ingen uppgift Spec. motstånd: max Ω*cm NSF H1 reg. nr Godkännande av BPV Weihenstephan NSF H1 reg. nr Godkännande av BPV Weihenstephan NSF H2 reg. nr ljusfärgad Användningstemperatur: -25 C +150 C 1 kg burk polyalfaolefin (PAO) NLGI-klass: ingen uppgift 5 kg dunk oorganisk förtjockare DN-värde (dm x n): ingen uppgift 25 kg dunk Basoljeviskositet (40 C): mm 2 /s 180 kg fat VKA-test (svetslast): ingen uppgift färglös-transparent Användningstemperatur: -40 C +150 C 1 kg burk polyalfaolefin (PAO) NLGI-klass: 2 5 kg dunk oorganisk förtjockare DN-värde (dm x n): ingen uppgift 25 kg dunk Basoljeviskositet (40 C): 400 mm 2 /s VKA-test (svetslast): ingen uppgift ljusbeige Användningstemperatur: -30 C +120 C 100 g tub vitt fastsmörjmedel NLGI-klass: g patron mineralolja DN-värde (dm x n): mm/min 1 kg burk litiumtvål Basoljeviskositet (40 C): ca. 110 mm 2 /s 5 kg dunk VKA-test (svetslast): N 25 kg dunk 180 kg fat vit Användningstemperatur: -45 C +120 C 400 g patron syntesoljeblandning NLGI-klass: 1 1 kg burk aluminiumkomplextvål DN-värde (dm x n): mm/min 5 kg dunk Basoljeviskositet (40 C): 30 mm 2 /s 25 kg dunk VKA-test (svetslast): ingen uppgift 180 kg fat NSF H1 reg. nr ljusfärgad Användningstemperatur: -20 C +160 C 1 kg burk ester NLGI-klass: 0 5 kg dunk polykarbamid DN-värde (dm x n): mm/min 25 kg dunk Basoljeviskositet (40 C): 130 mm 2 /s 180 kg fat VKA-test (svetslast): N

Produktguide för industrin

Produktguide för industrin Produktguide för industrin Issue 5 Att göra det rätta valet Med denna omfattande produktguide kan du lätt hitta de bästa Loctite produkterna för att lösa tekniska problem inom såväl tillverkningsindustrin

Läs mer

Cargo Oil AB Vi är ett helsvenskt privat ägt oberoende oljebolag med huvudkontor

Cargo Oil AB Vi är ett helsvenskt privat ägt oberoende oljebolag med huvudkontor Cargo Oil AB Vi är ett helsvenskt privat ägt oberoende oljebolag med huvudkontor i Partille och produktion av smörjmedel i 7 länder. Företaget grundades 1971 och var under åren 1971 1995 verksamt under

Läs mer

ETT SMÖRJMEDELS FUNKTIONER;

ETT SMÖRJMEDELS FUNKTIONER; ETT SMÖRJMEDELS FUNKTIONER; 1- Reducerar friktion/slitage 2- Transporterar värme 3- Försluter 4- Skyddar mot rost och korrosion 5- Renar 6- Kraftöverföring 7- Smörjer 1- Reducera friktion/slitage Om vi

Läs mer

Q8 Oils Smörjmedel samt Specialprodukter 2008

Q8 Oils Smörjmedel samt Specialprodukter 2008 Q8 Oils Smörjmedel samt Specialprodukter 2008 Vårt sortiment för direktmarknaden Innehållsförteckning - nya produkter, nyheter är markerade med ljus röd text MOTOROLJOR Q8 Formula F1 Sid 4 Q8 Formula Excel

Läs mer

Vårt sortiment för direktmarknaden. Q8 Oils Smörjmedel samt Specialprodukter 2007. Nytt: lättläst lathund för motoroljor till olika bilmärken

Vårt sortiment för direktmarknaden. Q8 Oils Smörjmedel samt Specialprodukter 2007. Nytt: lättläst lathund för motoroljor till olika bilmärken Vårt sortiment för direktmarknaden Q8 Oils Smörjmedel samt Specialprodukter 2007 Nytt: lättläst lathund för motoroljor till olika bilmärken Innehållsförteckning - nya produkter, nyheter är markerade med

Läs mer

CIRKULATIONS-, KEDJE-, KUGGVÄXEL- OCH GEJDOLJOR

CIRKULATIONS-, KEDJE-, KUGGVÄXEL- OCH GEJDOLJOR Innehållsförteckning MOTOROLJOR Q8 Dragracing Oil Sid 4 Q8 Formula F1 Sid 4 Q8 Formula Excel Sid 4 Q8 Formula Special G Long Life Sid 4 Q8 Formula G Long Life Sid 4 Q8 Formula V Long Life Sid 4 Q8 Formula

Läs mer

Att välja den produkt som ger bästa möjliga funktion och en säker drift kräver både kunskap och möjlighet att göra en grundlig behovsanalys

Att välja den produkt som ger bästa möjliga funktion och en säker drift kräver både kunskap och möjlighet att göra en grundlig behovsanalys Att välja den produkt som ger bästa möjliga funktion och en säker drift kräver både kunskap och möjlighet att göra en grundlig behovsanalys EN PARTNER MED HELHETSSYN Med huvudkontor och lager i Nässjö,

Läs mer

Vårt sortiment för direktmarknaden. Q8 Oils Smörjmedel samt specialprodukter

Vårt sortiment för direktmarknaden. Q8 Oils Smörjmedel samt specialprodukter Vårt sortiment för direktmarknaden Q8 Oils Smörjmedel samt specialprodukter Innehållsförteckning Nyheter är markerade med ljus röd text MOTOROLJOR Q8 Dragracing Oil Sid 4 Q8 Formula F1 Sid 4 Q8 Formula

Läs mer

Välkommen! Bremer & Leguil GmbH

Välkommen! Bremer & Leguil GmbH Välkommen! Bremer & Leguil GmbH En introduktion till Bremer & Leguil Bremer & Leguil Ett helägt dotterbolag till Fuchs Petrolub AG, Mannheim. Under varumärket utvecklar, producerar och levererar vi säkerhetsprodukter

Läs mer

Välkommen till vår produktkatalog!

Välkommen till vår produktkatalog! Y O U C A N R E L Y O N Y O U 2 C A N R E L Y O N Välkommen till vår produktkatalog! Historien om CERTIFIED och systerdivisionerna dateras ända till 1919. CERTIFIED är en division av NCH Sverige (se längst

Läs mer

Varför syntetolja? Vi ger dig svaren.

Varför syntetolja? Vi ger dig svaren. Varför syntetolja? Vi ger dig svaren. Frågor och svar om syntetolja Förklara vad viskositet är. Det låter komplicerat. Viskositet är samma sak som tjocklek eller trögflutenhet. Ju högre viskositet desto

Läs mer

TÄTNING AV BETONGKONSTRUKTIONER

TÄTNING AV BETONGKONSTRUKTIONER TÄTNING AV BETONGKONSTRUKTIONER BPA GmbH Behringstr. 12 D- 71083 Herrenberg-Gültstein Tel: +49 (0) 7032 / 89399 0 Fax: +49 (0) 7032 / 89399 29 email: bpa@dichte-bauwerke.de Web: www.dichte-bauwerke.de

Läs mer

PRODUKTKATALOG. För bensin-, diesel- & etanolmotorer

PRODUKTKATALOG. För bensin-, diesel- & etanolmotorer PRODUKTKATALOG MOTORSKÖLJMEDEL KRYPSMÖRJMEDEL drivmedelsförstärkare 2-taktsKONCENTRAT Jag har aldrig tidigare lyckats med att under hösten köra denna bil i jämn fart på plan väg med samma bränsleförbrukning

Läs mer

FRAMGÅNG FÖRPLIKTAR. Glänsande Rengöring och vård i 360 -glans. Extrem precision: Klockkomponenter från Easydec.

FRAMGÅNG FÖRPLIKTAR. Glänsande Rengöring och vård i 360 -glans. Extrem precision: Klockkomponenter från Easydec. O lo Utgåva 98/04 I April 2013 I www.motorex.com Reportage 10 10 års samarbete KTM/MOTOREX: FRAMGÅNG FÖRPLIKTAR AKTUELLT 6 Glänsande Rengöring och vård i 360 -glans. TEKNISKT FETT 8 Perfekt smort Det aktuella

Läs mer

Total Korrosionsskydds Produkter

Total Korrosionsskydds Produkter Q U E D A L I T Y S Y S T E M S R E G I T E R E N V I R O N M E N T A L S Y S T E M R E G I S T E R D E Total Korrosionsskydds Produkter Miljö Vänliga VpCI /MCI Teknologi COLOR KEY: VpCI Elektronikprodukter

Läs mer

FORUM. Jakten på renhet. SKF enradiga vinkelkontaktkullager sida 2. Ett år ombord. En kundtidning från SKF Nr 29. sida 3. sida 4

FORUM. Jakten på renhet. SKF enradiga vinkelkontaktkullager sida 2. Ett år ombord. En kundtidning från SKF Nr 29. sida 3. sida 4 FORUM En kundtidning från SKF Nr 29 SKF enradiga vinkelkontaktkullager sida 2 Jakten på renhet sida 3 Ett år ombord sida 4 FORUM Nr 29 SKF enradiga vinkelkontaktkullager Nu även i tätat utförande SKF har

Läs mer

Certified. Produktkatalog

Certified. Produktkatalog Certified Produktkatalog Y O U C A N R E L Y O N Y O U C A N R E L Y O N Välkommen till vår produktkatalog! Historien om CERTIFIED och systerdivisionerna dateras ända till 1919. CERTIFIED är en division

Läs mer

Lilla städskolan rent på Papyrus vis

Lilla städskolan rent på Papyrus vis Supporting you I Sverige är Papyrus den ledande grossisten för finpapper, packprodukter och förbrukningsvaror. Vi har alltid värnat om produkterna och deras kvalitet, men har också insett vikten av att

Läs mer

4 steg till betning. sida 1 Produktinformation + handbok i betning för rostfria stål. Version 15. Teori Produktinfo Instruktion Säkerhet

4 steg till betning. sida 1 Produktinformation + handbok i betning för rostfria stål. Version 15. Teori Produktinfo Instruktion Säkerhet sida 1 Version 15 4 steg till betning 1 2 3 4 eori Produktinfo nstruktion Säkerhet A Chemistry AB, ierpsvägen 2, 81575 Söderfors, 0293-308 85, contact@tachemistry.com sida 2 EHÅLLSFÖECG kapitel sida FÖD

Läs mer

3M Tejp och lim. Produktguide. Bästa. fäste med. rätt teknik

3M Tejp och lim. Produktguide. Bästa. fäste med. rätt teknik 3M Tejp och lim Produktguide Bästa fäste med rätt teknik Möjligheterna är obegränsade Läs och låt dig inspireras Goda råd och idéer Det är mycket lättare att uppnå perfekt resultat med tejp och lim om

Läs mer

form- och hydrauloljor FORM- OCH HYDRAULOLJOR

form- och hydrauloljor FORM- OCH HYDRAULOLJOR form- och hydrauloljor FORM- OCH HYDRAULOLJOR Telefon (08) 66 56 566 GREEN LINE BIONEDBRYTBAR PRODUKT BIOHAJOAVA TUOTE SIda 2 www.solmaster.se För en hållbar utveckling Det anrika familjeföretaget Solmaster

Läs mer

En produkt designad av

En produkt designad av TEKNISK HANDBOK En produkt designad av INNEHÅLL PRODUKTDEFINITION 01 TEKNISKA SPECIFIKATIONER 02 KVALITETSNORMER 03 PRODUKTCERTIFIERING 04 HANTERING OCH FÖRVARING 05 MÅTTBESTÄLLD KAPNING: MONTERING OCH

Läs mer

Allt du vill veta om motorolja, transmissionsolja, bromsvätska och glykol.

Allt du vill veta om motorolja, transmissionsolja, bromsvätska och glykol. Allt du vill veta om motorolja, transmissionsolja, bromsvätska och glykol. MOTOROLJA Hur vet vi konsumenter att oljan har tillräckligt mycket av rätt sorts additiv (kemiska tillsatser) för att passa just

Läs mer

FORUM. Varje lager borde ha en bra tätning vid sin sida sida 2. Säker drift i Hojums kraftstation sida 4. Goda nyheter för livsmedelsindustrin

FORUM. Varje lager borde ha en bra tätning vid sin sida sida 2. Säker drift i Hojums kraftstation sida 4. Goda nyheter för livsmedelsindustrin FORUM En kundtidning från SKF Nr 30 Varje lager borde ha en bra tätning vid sin sida sida 2 Säker drift i Hojums kraftstation sida 4 Goda nyheter för livsmedelsindustrin sida 6 FORUM Nr 30 Varje lager

Läs mer

Termisk skärning Särtryck på en artikelserie som varit införd i tidskriften Fogningsteknik under 1998.

Termisk skärning Särtryck på en artikelserie som varit införd i tidskriften Fogningsteknik under 1998. Termisk skärning Särtryck på en artikelserie som varit införd i tidskriften Fogningsteknik under 1998. Termisk skäring är det sammanfattande namnet på ett antal metoder att dela material genom att materialet

Läs mer

ACO STAINLESS. Teknik och installation. Rostfria golvbrunnar, golvrännor och rör

ACO STAINLESS. Teknik och installation. Rostfria golvbrunnar, golvrännor och rör Teknik och installation Rostfria golvbrunnar, golvrännor och rör Innehållsförteckning Inledning... 3 Aco Teknik Rostfritt stål - struktur, ytbehandling och materialspecifikation... 4 Val av stålkvalitet

Läs mer

Installatörshandbok. Geberit Mapress/Mepla pressrörssystem

Installatörshandbok. Geberit Mapress/Mepla pressrörssystem Installatörshandbok Geberit Mapress/Mepla pressrörssystem 1 Förord Förord - Välkommen till Geberits installatörshandbok! Geberits grundläggande princip är Know-How Installed. Det betyder att vi vet hur

Läs mer

PRODUKTKATALOG. Lokal/Fastighet Hygien Disk/tvätt Avfettning/bilvård Personligt skydd System Plum. www.biokleen.se

PRODUKTKATALOG. Lokal/Fastighet Hygien Disk/tvätt Avfettning/bilvård Personligt skydd System Plum. www.biokleen.se www.biokleen.se PRODUKTKATALOG Lokal/Fastighet Hygien Disk/tvätt Avfettning/bilvård Personligt skydd System Plum Biokleen ligger i framkant i utvecklingen av miljöanpassade produkter. Redan 2003 blev våra

Läs mer

3/02. How to perform counter-operation milling using platen 2. Le Brésil, un partenaire méconnu. MULTIDECO: Neues aus der Welt der Mehrspindler

3/02. How to perform counter-operation milling using platen 2. Le Brésil, un partenaire méconnu. MULTIDECO: Neues aus der Welt der Mehrspindler 22 3/02 SEPTEMBER E/F/D/I/P How to perform counter-operation milling using platen 2 Le Brésil, un partenaire méconnu MULTIDECO: Neues aus der Welt der Mehrspindler DECO 13a e i suoi 10 assi MOTOREX-Focus:

Läs mer

Högtryckshydraulik. 70 300 MPa. Steget före tack vare högklassig teknik, säkerhetsfokus och lyhördhet för kundernas behov

Högtryckshydraulik. 70 300 MPa. Steget före tack vare högklassig teknik, säkerhetsfokus och lyhördhet för kundernas behov Högtryckshydraulik 70 300 MPa Högtryckshydraulik Steget före tack vare högklassig teknik, säkerhetsfokus och lyhördhet för kundernas behov 2 Innehåll Innehåll Innehåll En marknadsledande ställning är mer

Läs mer