Specialsmörjmedel för industriellt bruk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Specialsmörjmedel för industriellt bruk"

Transkript

1 Specialsmörjmedel för industriellt bruk FÖR KRITISKA DRIFTOMRÅDEN INTELLIGENTA PRODUKTER Specialsmörjmedel Underhållsprodukter

2 25 ÅR TRIBOLOGISK KOMPETENS TILLGÄNGLIG RUNT HELA JORDEN OKS er professionella partner för kemotekniska specialprodukter Varumärket OKS står för högeffektprodukter för minskning av friktion, slitage och korrosion. Våra produkter används inom alla områden av tillverknings- och underhållsteknik, där effektgränserna för konventionella smörjmedel överskrids. Vi har mer än 150 produkter i vårt sortiment. De av OKS-ingengörer och -tekniker utvecklade produkterna produceras under stränga kvalitetskrav i München, vårt företags huvudsäte. Härifrån skickar vi just-in-time till hela världen, med stöd av ett modernt logistikcentrum i orten Maisach i närheten. OKS framgångar under mer än 25 år har hela tiden präglats av hög kvalitet och tillförlitlighet på produkterna, samt snabba reaktioner på kundernas önskningar genom innovativa lösningar. Det omfattande know-how och den innovationskraft, som finns i avdelningen Freudenberg Chemical Specialities (FCS) använder vi för vidareutveckling av nya produkter och marknader, för att säkerställa en dynamisk tillväxt även i framtiden. OKS handelspartner Marknadsföringen av specialsmörjmedel och kemotekniska underhållsprodukter sker uteslutande genom den tekniska handeln och mineraloljehandeln. Den konsekventa strategin "Marknadsföring endast genom grossister", den smidiga expedieringen av order och vår omfattande tekniska service gör oss till en eftertraktad handelspartner av kräsna kunder. Utnyttja våra specialisters know-how. Ställ krav på oss. Sedan 2003 är OKS Spezialschmierstoffe GmbH en del av den internationellt verksamma Freudenberg Group, Weinheim, Germany.

3 INNEHÅLL 4 8 Tribologi 9 OKS symbolsystem Urvalstabeller Pastor Oljor Fett Torrsmörjmedel 44 OKS Kompetenslöfte 45 Rådgivningsblad 46 Smörjutrustning 47 Underhållsprodukter Vi utmärker oss genom utvecklandet av kundspecifika smörjmedelslösningar i nära samarbete med våra affärskontakter. I vårt laboratorium arbetar experter med olika inriktning med den allra modernaste utrustningen och de nyaste provningssystemen, för att anpassa eller nyutveckla produkter till speciella användningar.

4 4 INTELLIGENTA LÖSNINGAR FÖR KRITISKA ANVÄNDNINGSKRAV OKS-experter inom olika fack-riktningar står för innovativa idéer och produkter Rörelse utan friktion är människans dröm. Men helt utan friktion fungerar det idag ännu inte. För att er maskin skall fungera "friktionsfritt" har OKS en smörjteknisk lösning beredd för nästan varje enskilt fall. Vidareutvecklingen av smörjmedel genom användandet av syntetolja och högeffektsadditiver såsom utvecklingen av torrsmörjmedel är exempel på denna kompetens. Smörjmedel från OKS löser era tribologiska problem säkert och tillförlitligt. Extrema driftförhållanden Alltid prestationsdugliga maskiner, kombinerat med förlängd livstid för material och maskinelement mot belastningsgränserna. OKS erbjuder smörjmedel som utveckla full effekt även under dessa förutsättningar. Olika OKS-specialsmörjmedel motstår extrema temperaturer, stora temperatursvängningar eller högt tryck. Plastsmörjning Genom konstruktiv nyutveckling uppträder friktionsparning, som ställer särskilda krav på smörjmedlets tålighet. Särskilda legeringar eller keramikelement kommer till användning. Mer och mer används också materialkombinationerna plast/metall och plast/plast. OKS erbjuder smörjmedel, som uppvisar tålighet i kombination med många material Smörjning vid påverkan av aggressiva media Oavsett kontinuerlig användning med syra- eller lut-kontakt på kolonner eller rörledningar i processindustrier, vid frätande påverkan, vid friexponering eller under påverkan av havsvatten, förblir era anläggningar fullt driftdugliga, också under dessa förutsättningar, med hjälp av OKS-specialsmörjmedel. Specialsmörjmedel för livsmedelsindustrin OKS utvecklar en hel palett av smörjmedel särskilt tänkta för livsmedelsindustrins höga hygienkrav. Dessa av NSF enligt H1 (H2/A1) registrerade produkterna kan sättas in på alla områden, i vilka människor kan komma i kontakt med smörjmedel. Alla OKS-produkter med detta varumärke innehåller organiska molybdenkomplexföreningar för effektökning.

5 5 SMÖRJMEDELS-TYPER Oljor med högeffektsadditiver för en tillförlitlig smörjning Oljor leder effetivt bort olja från smörjstället. Dessutom visar de en påtagligt bra kryp- och vätningsförmåga. Därför används oljesmörjning ofta vid höga temperaturer eller höga varvtal. Typiska användningsområden är växellådor, kedjor, glidlager, hydraulik och kompressorer. Specifikation Norm Beskrivning Viskositet DIN Mått för den inre friktionen hos vätskor ISO VG DIN Indelning av oljor i viskositetsklasser Användningstemperatur Temperaturområde för optimal prestationsförmåga Flampunkt DIN ISO 2592 Lägsta temperatur vid vilken ångluftblandningen antänds genom antändning av särskilt don Stelningspunkt DIN ISO 3016 Lägsta temperatur vid vilken oljan ännu är flytande Vid valet av en smörjolja tillfaller stor betydelse grundoljan. Mineraloljor, syntetiska kolväten (polyalfaolefine = PAO), ester, polyglykol och silikonolja skiljer sig väsentligt i sina fysikaliska egenskaper och kemiska förhållanden. Egenskaper Mineralolja Syntetiska KW-oljor (PAO) Esteroljor Polyglykololjor Silikonoljor Täthet 20 C [g/ml] ca: 0,9 0,85 0,9 0,9 1,1 0,9 1,05 Stelningspunkt [ C] ca: Stelningspunkt [ C] ca: < 250 < Oxidationsbeständighet Termisk stabilitet Kompatibilitet med plast typberoende + Olika oljors blandbarhet påverkas väsentligt genom grundoljorna och måste beaktas därefter vid valet av smörjolja.

6 6 SMÖRJMEDELS-TYPER Fett för långtidssmörjning vid kritiska driftsförhållanden Fett består av en grundolja, som binds med ett tjockningsmedel (tvål). Därigenom stannar smörjmedlet på smörjstället. Där garanterar det ett permanent skydd mot friktion och slitning och tätar smörjstället mot yttre påverkan såsom fukt och föroreningar. Fett används ofta vid rull- och glidlager, axlar, armaturer, tätningar, styrningar men också för kedjor och växellådor. Specifikation Norm Beskrivning Grundoljeviskositet DIN Ett fetts hastighetsområde och belastningsförmåga påverkar Droppunkt DIN ISO 2176 Överskridande av denna temperatur leder till förstörelse av fettstrukturen Användningstemperatur DIN DIN 51821/2 (rullager) Varvtalsparameter (DN-värde) Temperaturområde för optimal prestationsförmåga Maximal rotationshastighet upp till vilken ett fett kan användas i ett rullager Konsistens DIN ISO 2137 Mått för ett fetts hållfasthet NLGI-klass DIN Indelning i konsistensklasser VKA-test DIN Bestämmelse av förslitningsskyddet och maximal belastningsförmåga för ett fett Den väsentliga skillnaden i uppbyggnad av fett gentemot oljor är tjockningsmedlet, som bestämmer de typiska effektfaktorerna för ett fett. Tjockningsmedel (tvål) Användningstemperatur [ C] Droppunkt [ C] Vattenbeständighet Mineralolja Syntetisk olja Belastningsförmåga Kalcium ingen uppgift < Lithium / AI-Komplex > Ba-Komplex > Ca-Komplex > Li-Komplex > Bentonit utan + - Polykarbamid Vid sidan om grundoljornas blandbarhet måste också kompabiliteten hos tjockningsmedlet beaktas hos fett.

7 7 SMÖRJMEDELS-TYPER Pastor för lätt montage och demontage Uppbyggnaden av pastor motsvarar i princip den av fett. Visserligen är andelen fasta smörjmedel betydligt högre. Därigenom garanteras en säker smörj-, frånskiljs- och korrosionsskyddseffekt också vid användning under extrema temperatur- och tryckförhållanden och aggressiva media. Pastor används likaväl vid skruv-förband som vid inpressning av stift och bultar, för kugghjul, chuck, länkar och glidlager. Specifikation Norm Beskrivning Press-Fit-test Ger besked om smörjeffekt för pastor vid väldigt högt tryck och låg glidhastighet (relevant för monteringspastor) Gängfriktionstal DIN 946 Friktionstalet µ fastställs på en skruvprovställning genom åtdragandet av skruvar och muttrar (relevant vid skruvpastor) Lossdragningsmoment DIN Förhållande för nödvändiga lossdragningsmomentet vid lossning av skruv-förband till åtdragningsmomentet Användningstemperatur Smörjning: Olja och fastsmörjmedel är verksamma Frånskiljning: Efter att oljan avdunstas frånskiljningseffekt genom fastsmörjmedel Användningsområdet för pastor bestäms särskilt av de fastsmörjmedel de innehåller. Fastsmörjmedel Maximal användningstemperatur [ C] Användningsområde PTFE < 300 Montering, mediepåverkan MoS 2 < 450 Montering, påpressning av detaljer Aluminium < 1100 Högtemperaturförskruvningar Koppar < 1100 Högtemperaturförskruvningar, "Anti-Sieze"-pasta, elektrisk ledningsförmåga Nickel < 1400 Högstatemperaturförskruvningar "Oxider" Keramik < 1400 Högstatemperaturförskruvningar, ädelstålförskruvningar

8 8 SMÖRJMEDELS-TYPER Torrsmörjmedel alternativet för speciella användningsområden Torrsmörjmedel delas upp i pulverformiga fastsmörjmedel, vaxliknande glidfilm och glidlacker innehållande fasta material. Med glidlacker menar man fastsmörjmedel (mest MoS 2, grafit eller PTFE), som lagrats i ett organiskt eller oorganiskt bindemedel. För fördelningen av glidlacken blandas ett lösningsmedel i, som dunstar under härdnings- eller torkningstiden. Efter en grundlig beredning av ytan följer en beläggning genom doppning, sprutning eller strykning. Det torra glidlackslagret är mellan 10 och 20 µm tjockt. Det motstår tryckbelastningar och extrema temperaturer, tar inte emot någon nedsmutsning och utmärker sig genom en väldigt hög kemisk beständighet och utmärkt långtidssmörjeffekt. Glidlack används inom flera tekniska områden, t ex för muttrar, skruvar, bultar, skivor, fjädrar, kugghjul, glidföringar och gängade spindlar. Glidlack skiljer sig från klassiska smörjmedel på följande vis Torrsmörjning utan olja och fett Ren smörjning utan smutsvidhäftning Mycket låga friktionsvärden kan uppnås Hög temperaturbelastningsförmåga Inga avdunstningsförluster Möjlig att använda i vakum Kemisk-fysikalisk stabilitet Effekt också vid ringa glidhastigheter Långtids- och livslängdssmörjning Kostnads effektiv Additivering Det är additivens uppgift att optimera smörjmedel med avseende på korrosions- och förslitningsskydd, nödrullningsegenskaper, oxidationsstabilitet, temperaturförhållanden och vätbarhet för respektive användning. Det omsorgsfulla urvalet och den intelligenta kombinationen av additiver garanterar OKS-specialsmörjmedels höga effektivitet. Alla OKS-produkter med detta varumärke innehåller organiska molybden-komplexföreningar för effektökning.

9 9 OKS SYMBOLSYSTEM Användningsområden Rullager Armaturer Mätverktyg Nedkylning Glidlager Pressförband Finmekanik Damning Kedjor Gångjärn Formningsoperationer Läcksökningsspray Länklager Axelsplines Stållinor Remdrift Hävstänger Kamaxlar Hydraulik Offshore Glidstyrningar Fjädrar Kompressorer Lagerhållning/ transporter Linjärstyrningar Bromsar Skruvlåsning Stålkonstruktioner Spindlar Öppna drev Släppning plastteknik Plåtbearbetning Gängförband Kapslade växlar Frånskiljning svetsteknik Rostlösare Spännchuckar Snäckväxlar Rengöring Tätningar Skärverktyg Elkontakter Egenskaper Höga temperaturer Vattenpåverkan Miljövänlig Låga temperaturer Kemikaliepåverkan Arbetsplatsvänlig Pastor Höga hastigheter Korrosionsskydd För livsmedelsindustrin Oljor Tryckbelastning Kompatibilitet med plast Kan sprayas med airspray Smörjfett Klimatpåverkan Långtidsverkan Elektroteknik/ elektronik Torrsmörjmedel Korrosionsskydd Underhållsprodukter

10 10 URVALSTABELL OKS-nr Pastor / / / / / / Oljor / / / För bättre översikt har endast huvudanvändningar listats

11 11 OKS-nr Pastor / / / / / / Oljor / / /

12 12 URVALSTABELL OKS-nr Oljor / / / / Fett För bättre översikt har endast huvudanvändningar listats

13 13 OKS-nr Oljor / / / / Fett

14 14 URVALSTABELL OKS-nr Fett / Torrsmörjmedel / / / / För bättre översikt har endast huvudanvändningar listats

15 15 OKS-nr Fett / Torrsmörjmedel / / / /

16 16 PASTOR FÖR LÄTT MONTAGE OCH DEMONTAGE Pastor Produkt Beteckning Användningsområden Användningsområde OKS 214 Metallfri högtemperaturpasta Montagesmörjning av skruvförband, som är utsatta för höga temperaturer och korroderande påverkan. Även vid höglegerade stålkvaliteter. Optimal relation mellan skruvåtdragningsmoment och möjlig skruvförspänning. Undviker skärning och fastrostning. Metallfri. OKS 217 Högtemperaturpasta, högren Montagesmörjning av skruvförbindningar i höghållfast stål, vid höga temperaturer i aggressiv miljö. Optimal relation mellan skruvåtdragningsmoment och möjlig skruvförspänning. Undviker skärning och fastrostning. Ingen reaktion med metaller. Används inom den kemiska industrin. OKS 220 OKS 221* MoS 2 -snabbpasta Montagesmörjning för påpressning av detaljer. Inkörningssmörjning av hårt belastade glidytor. Smörjmedel för svåra formningar. Verkar omedelbart på grund av en hög andel MoS 2, pastan behöver inte gnidas in. Högvärdig montagepasta. OKS 230 MoS 2 -högtemperaturpasta För högtemperaturapplikationer upp till 450 C (torrsmörjning från ca. 200 C). Förhindrar slitage, tillbakaglidning, skärning, inkörningsskador, pittingbildning. Bärolja förångar från 200 C utan restprodukter. Lagring av gjutpannor, konverterare, ugnsvagnar o.dyl. Eftersmörjning under drift med OKS 310. OKS 235 Aluminiumpasta, anti-seize-pasta För montage av skruv- och bultförband, som är utsatta för höga temperaturer och korroderande påverkan. Optimal relation mellan skruvåtdragningsmoment och möjlig skruvförspänning. Förhindrar fastbränning eller -rostning. Hindrar skärning. Smörj- och separeringspasta. OKS 240 OKS 241* Anti-seize-pasta (kopparpasta) För montage av skruvförband, som är utsatta för höga temperaturer och korroderande påverkan. Förhindrar fastbränning eller -rostning. Optimal relation mellan skruvåtdragningsmoment och möjlig skruvförspänning. Klassisk anti-seize-pasta. OKS 245 OKS 2451* Kopparpasta med högeffektskorrosionsskydd För skruvar och glidytor, som är utsatta för höga temperaturer, havsvatten eller sötvatten. Förhindrar fastbränning och -rostning. Förhindrar skärning vid montage. Starkt häftande. Mycket bra korrosionsskydd. Lämpligt för bromssystem.

17 17 Egenskaper / godkännanden Sammansättning Tekniska data Förpackning gråsvart Användningstemperatur: -40 C +200 C/ C 250 g penselburk metallfria fasta smörjmedel (smörjning/separering) 1 kg burk delsyntetisk olja Press-Fit: µ = 0,14, rassel från N 5 kg dunk VKA-test (svetslast): N 25 kg dunk Gängfriktion: µ = 0,09 Pastor svart-grå Användningstemperatur: -40 C C 250 g penselburk delsyntetisk olja Press-Fit: µ = 0,11, rassel från N 1 kg burk VKA-test (svetslast): N 5 kg dunk Gängfriktion: µ = 0,10 25 kg dunk svart Användningstemperatur: -35 C +450 C 50 g tub MoS 2 Press-Fit: µ = 0,05, inget rassel 250 g burk andra fasta smörjmedel VKA-test (svetslast): N 1 kg burk Mo x -active Gängfriktion: µ = 0,07 5 kg dunk syntetisk olja 25 kg dunk 400 ml spray* svart Användningstemperatur: -35 C +180 C/+450 C 250 g burk MoS 2 (smörjning/separering) 1 kg burk andra fasta smörjmedel Press-Fit: µ = 0,11 5 kg dunk polyglykol VKA-test (svetslast): N 25 kg dunk litiumtvål Gängfriktion: µ = 0,10 metallisk silver Användningstemperatur: -40 C C 250 g penselburk aluminiumpulver Press-Fit: ingen uppgift 1 kg burk andra fasta smörjmedel VKA-test (svetslast): ingen uppgift 5 kg dunk syntetisk olja Gängfriktion: µ = 0,11 25 kg dunk oorganisk förtjockare kopparfärgad Användningstemperatur: -30 C +200 C/ C 10 g tub koppar (smörjning/separering) 100 g tub MoS 2 Press-Fit: 0,12, inget rassel 250 g penselburk andra fasta smörjmedel VKA-test (svetslast): N 1 kg burk syntetisk olja Gängfriktion: µ = 0,09 5 kg dunk oorganisk förtjockare 25 kg dunk 400 ml spray* kopparfärgad Användningstemperatur:-30 C +150 C/ C 250 g penselburk koppar (smörjning/separering) 1 kg burk korrosionskyddstillsatser Press-Fit: 0,12 5 kg dunk delsyntetisk olja VKA-test (svetslast): N 25 kg dunk litiumtvål Gängfriktion: µ = 0, ml spray*

18 18 PASTOR FÖR LÄTT MONTAGE OCH DEMONTAGE Pastor Produkt Beteckning Användningsområden Användningsområde OKS 250 OKS 2501* Vit allroundpasta, metallfri För skruvar och glidytor, som är utsatta för höga tryck och temperaturer. Optimal relation mellan skruvåtdragningsmoment och möjlig skruvförspänning. Metallfri. Mycket bra korrosionsskydd. Högtemperataurpasta för universalanvändning. För förband av rostfritt stål. OKS 252 Vit högtemperaturspasta för livsmedelsindustrin Smörjning av skruvar och glidytor, som är utsatta för höga tryck, höga temperaturer vid låga hastigheter eller oscillerande rörelser. Undviker skärning och fastrostning. Metallfri. Starkt häftande. Universellt användbar högtemperatur-montagepasta. OKS 255 OKS 251* Maximaltemperaturpasta För montage av skruvförband, som är utsatta för höga temperaturer, korroderande påverkan och aggressiva media. Optimal relation mellan skruvåtdragningsmoment och möjlig skruvförspänning. Förhindrar fastbränning eller -rostning. Smörj- och separeringspasta under extrema förhållanden. OKS 265 Chuckpasta För glidytor, som är utsatta för höga tryck, vibrationer och stötbelastningar. Optimalt friktionsvärde för höga spännkrafter. Beständigt mot vatten och kylsmörjmedel. Förhindrar passningsrost. Speciellt för spännchuckar på verktygsmaskiner. OKS 270 Vit fettpasta Långtidssmörjning av glidytor, som är utsatta för höga tryck. Inte nedsmutsande alternativ till svarta smörjmedel. All-roundfettpastor för glidställen, t.ex. på textil-, förpacknings- eller kontorsmaskiner och hushållsapparater. OKS 273 Fettpasta för plastdrev Smörjning av plastdrev vid låga och höga temperaturer och låga och upp till medelhöga hastigheter. Långtidssmörjning högbelastade smådrev. Bra korrosionsskydd. God kompatibilitet med plast. Plastdrev i jalusier och markisdrivningar. OKS 277 OKS 2771* Högtrycks-smörjpasta med PTFE Smörjning av högbelastade tryck- och styrplattor. Smörjning och tätning av armaturer i metall, plast och keramik. Långa eftersmörjningsintervaller. God plastoch elastomertålighet. Starkt häftande. Smörjpasta, t.ex. för teleskoparmar på mobilkranar.

19 19 Egenskaper / godkännanden Sammansättning Tekniska data Förpackning Pastor OKS 250: NSF H2 reg. nr vit Användningstemperatur: -40 C +200 C/ C 10 g tub vitt fastsmörjmedel (smörjning/separering) 100 g tub Mo x -active Press-Fit: µ = 0,08, inget rassel 250 g penselburk syntetisk olja VKA-test (svetslast): N 1 kg burk polykarbamid Gängfriktion: µ = 0,10 5 kg dunk 25 kg dunk 400 ml spray* ljusgrå Användningstemperatur: -30 C +160 C/ C 250 g penselburk vitt fastsmörjmedel (smörjning/separering) 1 kg burk polyglykol Press-Fit: µ = 0,12, inget rassel 5 kg dunk silikat VKA-test (svetslast): >2 500 N 25 kg dunk Gängfriktion: µ = 0,14 NSF H1 reg. nr silvergrå Användningstemperatur: -20 C C 250 g penselburk nickellegeringspulver Press-Fit: ingen uppgift 1 kg burk andra fasta smörjmedel VKA-test (svetslast): ingen uppgift 5 kg dunk delsyntetisk olja Gängfriktion: µ = 0,10 25 kg dunk oorganisk förtjockare 400 ml spray* ljusfärgad Användningstemperatur: -45 C +110 C 400 g patron vitt fastsmörjmedel Press-Fit: ingen uppgift 1 kg burk polyalfaolefin (PAO) VKA-test (svetslast): N 5 kg dunk litiumtvål Gängfriktion: µ = 0,10 25 kg dunk ljusfärgad Användningstemperatur: -25 C +125 C 100 g tub PTFE Press-Fit: µ = 0,14, inget rassel 250 g penselburk vitt fastsmörjmedel VKA-test (svetslast): N 1 kg dunk vitolja Gängfriktion: µ = 0,09 5 kg burk litiumtvål 25 kg dunk ljusfärgad Användningstemperatur: -40 C +140 C 1 kg burk vitt fastsmörjmedel Press-Fit: ingen uppgift 5 kg dunk polyalfaolefin (PAO) VKA-test (svetslast): ingen uppgift 25 kg dunk litiumtvål Gängfriktion: ingen uppgift vit Användningstemperatur: -20 C +150 C 1 kg burk PTFE Press-Fit: µ = 0,11, inget rassel 5 kg dunk ester VKA-test (svetslast): N 25 kg dunk organisk polymer Gängfriktion: µ = 0, ml spray*

20 20 PASTOR FÖR LÄTT MONTAGE OCH DEMONTAGE Pastor Produkt Beteckning Användningsområden Användningsområde OKS 280 Vit högtemperaturpasta Separeringspasta för varmformningsprocesser. Smörjpasta för temperaturpåfrestade glidytor. God separeringsverkan på grund av optimal fastsmörjmedelskombination. Förhindrar uppkolning av verktyg och arbetsstycken. Förlänger verktygens livslängd. OKS 1103 Värmeledande pasta Skyddar ömtåliga elektroniska komponenter mot överhettning. Hög värmeledningsförmåga, 20 ggr bättre än vid luft. Elektriskt isolerande. Ingen uttorkning, härdning eller blödning. Koppling av elektroniska komponenter, såsom sensorer, sonder, dioder, transistorer etc. till kylplåtar. OKS 1105 Silikonpasta för högspänningsisolatorer Skyddar isolatorer och kopplingsanläggnignar i fuktiga miljöer. Mycket goda isoleringsegenskaper över hela temperaturintervallet. Förhindrar överslag och dieleketriska förluster. Absorption av ledande eller abrasiva partiklar. Neutral gentemot plaster och elastomerer.

21 21 Egenskaper / godkännanden Sammansättning Tekniska data Förpackning vit Användningstemperatur: -15 C C 1 kg burk vitt fastsmörjmedel Press-Fit: ingen uppgift 5 kg dunk mineralolja VKA-test (svetslast): N 25 kg dunk litiumtvål Gängfriktion: µ = 0,09 Pastor vit Användningstemperatur: -40 C +180 C 100 g tub metalloxider Värmeledningsförmåga: >0,8 W/mK 500 g burk silikonolja Spec. motstånd (0 C): 10 8 Ωcm 5 kg dunk oorganisk förtjockare Genomslagshållfasthet (20 C): 10 kv/mm 25 kg dunk vit Användningstemperatur: -40 C +210 C 500 g burk inerta fyllnadsmaterial Spec. motstånd (25 C): >10 14 Ωcm 5 kg dunk silikonolja Dielektricitetskonstant: 2,8-3,1 25 kg dunk oorganisk förtjockare Ljusbågstålighet: >60 s

22 22 OLJOR MED HÖGEFFEKTSTILLSATSER FÖR EN TILLFÖRLITLIG SMÖRJNING Oljor Produkt Beteckning Användningsområden Användningsområde OKS 30 Mo x -Active additiv EP-additiv som tillsats till industrioljor. Förbättrar inkörningssmörjningen av nya och renoverade maskiner. Inslätning av ytorna leder till mindre slitage och termisk belastning av smörjmedlet. Det möjliggör förlängda smörjintervaller. OKS 300 MoS 2 - mineraloljekoncentrat ISO VG-klass 100 Additiv på MoS 2 och Mo x -bas. Som tillsats till industrioljor. Minskar friktion, temperatur och slitage. Slätar ut ytorna. Skapar nödkörningsegenskaper. Inga avlagringar. Passerar vanliga filter, reagerar inte på magnetfilter. Tillsats till växellåds-, motor- och maskinoljor. OKS 310 MoS 2 -högtemperatursmörjolja ISO VG-klass 100 Smörjning av maskinelement upp till +450 C, när oljor och fett inte kan användas. Grundoljar förångas utan avlagringar över +200 C. Torrsmörjning från +200 C till +450 C. Smörjning i hyttor, gjuterier, valsverk, keramisk industri. OKS 335 Metallvätska Smörjning av högbelastade glidytor vid höga temperturer. Hög effektivitet genom bildandet av trycktåliga separerande glidskikt. Sprut- och penslingsbar. För rotationsugnslager, på anslagsytor hos axialstyrningar, skruv-compo och varmförskruvningar. OKS 350 OKS 352 OKS 3521* OKS 353 OKS 354 OKS 3541* Högtemperatur-kedjeolja med MoS 2, syntetisk ISO VG-klass 220 Högtemperaturolja, ljusfärgad, syntetisk DIN : CLP E 320 Högtemperaturfärgad, ljusfärgad, syntetisk DIN : CLP E 100 Vidhäftande smörjmedel, syntetiskt DIN : CLP E Syntetisk olja för maskinelement, vid höga temperaturer och fuktighet. Nödkörningssmörjning vid överskridande av oljans användningstemperatur eller vid otillräcklig smörjning. Mycket bra slitageskydd genom MoS 2, även vid extrema belastningar. Syntetisk högtemperaturolja. Bra slitageskydd med EP-additiv. Mycket bra oxideringsskydd, därigenom åldringstålig. Låg droppningstendens vid höga temperaturer. Minimala förångningsförluster. Avlagringsfri förångning. God vatten- och ångbeständighet. Syntetisk högtemperaturolja. Bra slitageskydd med EP-additiv. Mycket bra oxideringsskydd, därigenom åldringstålig. Låg droppningstendens vid höga temperaturer. Minimala förångningsförluster. Avlagringsfri förångning. God rengöringsverkan. Smörjning av maskinelement vid höga temperturer eller kraftigt inflytande från vatten. Mycket bra oxideringsskydd, därigenom åldringstålig. Mycket bra motstånd mot vatten, vattenånga och aggressiva media. Extremt god vidhäftning.

23 23 Oljor Egenskaper / godkännanden Sammansättning Tekniska data Förpackning grönaktig Användningstemperatur: ingen uppgift 1 l burk Mo x -active Densitet (20 C): 1,03 g/ml 5 l dunk ester Viskositet (40 C): 70 mm 2 /s 25 l dunk VKA-test (svetslast): ingen uppgift svart Användningstemperatur: ingen uppgift 200 ml burk MoS 2 Densitet (20 C): 0,92 g/ml 1 l burk Mo x -active Viskositet (40 C): ca. 90 mm 2 /s 5 l dunk mineralolja VKA-test (svetslast): ingen uppgift 25 l dunk 200 l fat svart Användningstemperatur: upp till +200 C/+450 C 1 l burk MoS 2 Densitet (20 C): 1,01 g/ml 5 l dunk polyglykol Viskositet (40 C): ca. 108 mm 2 /s 25 l dunk VKA-test (svetslast): N 200 l fat grå-koppar Användningstemperatur: -30 C +200 C/+650 C 5 l dunk koppar, grafit, aluminium Densitet (20 C): 0,98 g/ml 25 l dunk delsyntetisk olja Viskositet (40 C): ca mm 2 /s 200 l fat VKA-test (svetslast): N svart Användningstemperatur: -30 C +250 C 1 l burk MoS 2 Densitet (20 C): 0,9 g/ml 5 l dunk Mo x -active Viskositet (40 C): 240 mm 2 /s 25 l dunk ester VKA-test (svetslast): N 200 l fat gul-orange Användningstemperatur: -10 C +250 C 120 cm 3 CL-patron ester Densitet (20 C): 0,91 g/ml 1 l burk Viskositet (40 C): 260 mm 2 /s 5 l dunk VKA-test (svetslast): N 25 l dunk 200 l fat 400 ml spray* gul Användningstemperatur: -25 C +250 C 1 l burk ester Densitet (20 C): 0,96 g/ml 5 l dunk Viskositet (40 C): 100 mm 2 /s 25 l dunk VKA-test (svetslast): N 200 l fat klargrön Användningstemperatur: -10 C +250 C 1 l burk Mo x -active Densitet (20 C): 0,92 g/ml 5 l dunk ester Viskositet (40 C): mm 2 /s 25 l dunk VKA-test (svetslast): N 200 l fat 400 ml spray*

24 24 OLJOR MED HÖGEFFEKTSTILLSATSER FÖR EN TILLFÖRLITLIG SMÖRJNING Oljor Produkt Beteckning Användningsområden Användningsområde OKS 360 OKS 361* OKS 3640 OKS 3650 OKS 3720 OKS 3730 OKS 3740 OKS 3750 OKS 3751* Högeffekts-rostskyddsolja ISO VG-klass 15 Kompressorolja för livsmedelsindustrin ISO VG-klass 46 DIN : VDL HC 46 Kompressorolja för livsmedelsindustrin ISO VG-klass 68 DIN : VDL HC 68 Växellådsolja för livsmedelsindustrin ISO VG-klass 220 DIN : CLP HC 220 Växellådsolja för livsmedelsindustrin ISO VG-klass 460 DIN : CLP HC 460 Växellådsolja för livsmedelsindustrin ISO VG-klass 680 DIN : CLP HC 680 Vidhäftande smörjmedel med PTFE ISO VG-klass 100 DIN : CLF HC 100 Lagring och smörjning vid korroderande förhållanden. Förstklassigt korrosionsskydd genom VCI-tillsatser. Goda krypegenskaper. Starkt häftande. Skydd mot metalliska ytor vid lagring inomhus och utomhus upp till 2 år, vid kallförvaring under tak eller vid sjötransport. Helsyntetisk. Optimal additivering mot oxidering och åldring. God luft- och vattenavskiljningsförmåga Bra slitageskydd. Beständig mot vattenånga, alkaliska och sura desinfektions- och rengöringsmedel. För skruvoch lamellkompressorer. Helsyntetisk. Optimal additivering mot oxidering och åldring. God luft- och vattenavskiljningsförmåga Bra slitageskydd. Beständig mot vattenånga, alkaliska och sura desinfektions- och rengöringsmedel. För skruvoch lamellkompressorer. Helsyntetisk. Även för smörjning av vals- och glidlager, kedjor och andra smörjställen. Långa driftstider på grund av hög temperatur- och oxideringsstabiltet. Bra slitageskydd. Beständig mot vattenånga, alkaliska och sura desinfektions- och rengöringsmedel. Helsyntetisk. Även för smörjning av vals- och glidlager, kedjor och andra smörjställen. Långa driftstider på grund av hög temperatur- och oxideringsstabiltet. Bra slitageskydd. Beständig mot vattenånga, alkaliska och sura desinfektions- och rengöringsmedel. Helsyntetisk. Även för smörjning av vals- och glidlager, kedjor och andra smörjställen. Långa driftstider på grund av hög temperatur- och oxideringsstabiltet. Bra slitageskydd. Beständig mot vattenånga, alkaliska och sura desinfektions- och rengöringsmedel. Smörjolja med PTFE. Långa driftstider på grund av hög temperatur- och oxideringsstabiltet. Mycket bra slitageskydd. Hög tryckupptagningsförmåga. God vidhäftning. Beständig mot vattenånga, alkaliska och sura desinfektions- och rengöringsmedel. Smak- och luktneutral.

25 25 Oljor Egenskaper / godkännanden Sammansättning Tekniska data Förpackning ljusfärgad Användningstemperatur: -40 C +80 C 5 l dunk VCI-korrosionsskydd Densitet (20 C): 0,88 g/ml 25 l dunk mineralolja Viskositet (40 C): 15 mm 2 /s 200 l fat VKA-test (svetslast): ingen uppgift 400 ml spray* färglös Användningstemperatur: -40 C +135 C 5 l dunk polyalfaolefin (PAO) Densitet (20 C): 0,84 g/ml 25 l dunk Viskositet (40 C): 50 mm 2 /s VKA-test (svetslast): ingen uppgift NSF H1 reg. nr färglös Användningstemperatur: -40 C +135 C 5 l dunk polyalfaolefin (PAO) Densitet (20 C): 0,83 g/ml 25 l dunk Viskositet (40 C): 70 mm 2 /s VKA-test (svetslast): ingen uppgift NSF H1 reg. nr färglös - gulaktig Användningstemperatur: -30 C +120 C 120 cm 3 CL-patron syntesoljeblandning Densitet (20 C): 0,85 g/ml 5 l dunk Viskositet (40 C): 220 mm 2 /s 25 l dunk FZG-skadesteg: Kraftsteg > l fat NSF H1 reg. nr färglös - ljusgul Användningstemperatur: -30 C +120 C 5 l dunk syntetisk olja Densitet (20 C): 0,86 g/ml 25 l dunk Viskositet (40 C): 460 mm 2 /s 200 l fat FZG-skadesteg: Kraftsteg >12 NSF H1 reg. nr färglös Användningstemperatur: -25 C +120 C 5 l dunk syntesoljeblandning Densitet (20 C): 0,86 g/ml 25 l dunk Viskositet (40 C): 680 mm 2 /s 200 l fat FZG-skadesteg: Kraftsteg >12 NSF H1 reg. nr OKS 3750: NSF H1 reg. nr OKS 3751: NSF H1 reg. nr vitaktig Användningstemperatur: -35 C +135 C 5 l dunk PTFE Densitet (20 C): 0,87 g/ml 25 l dunk polyalfaolefin (PAO) Viskositet (40 C): 110 mm 2 /s 500 ml spray* VKA-test (svetslast): N

26 26 OLJOR MED HÖGEFFEKTSTILLSATSER FÖR EN TILLFÖRLITLIG SMÖRJNING Oljor Produkt Beteckning Användningsområden Användningsområde OKS 3760 OKS 3770 OKS 3780 OKS 3790 Multiolja för livsmedelsindustrin ISO VG-klass 100 DIN : CL HC 100 Hydraulolja för livsmedelsindustrin ISO VG-klass 46 DIN : HLP HC 46 Hydraulolja för livsmedelsindustrin ISO VG-klass 68 DIN : HLP HC 68 Helsyntetisk sockerupplösningsolja Helsyntetisk hydraulolja. Långa driftstider på grund av hög temperatur- och oxideringsstabiltet. Bra slitageskydd. Beständig mot vattenånga, alkaliska och sura desinfektions- och rengöringsmedel. Smak- och luktneutral. Helsyntetisk olja för hydraulsystem, liksom andra maskinelement. Långa driftstider på grund av hög temperatur- och oxideringsstabiltet. Bra slitageskydd. Beständig mot vattenånga, alkaliska och sura desinfektions- och rengöringsmedel. Helsyntetisk olja för hydraulsystem, liksom andra maskinelement. Långa driftstider på grund av hög temperatur- och oxideringsstabiltet. Bra slitageskydd. Beständig mot vattenånga, alkaliska och sura desinfektions- och rengöringsmedel. Lossar sockeravlagringar Rengöring av maskindelar. Smörjning av fina mekanismer. Omformningssmörjmedel för förpackningar. God rengörings- och smörjverkan. Bra slitage- korrosionsskydd. Lukt- och smakneutral emulsion. Speciell för sötsaksindustrin. OKS 387 OKS 450 OKS 451* OKS 600 OKS 601* Högtemperaturskedjesmörjmedel för livsmedelsindustrin ISO VG-klass 220 Kedje- och vidhäftande smörjmedel, transparent ISO VG 320 DIN : CLP X 320 Multi-olja ISO VG-klass 7 DIN : C 7 Syntetiskt smörjmedel med grafit för smörjställen med stark påfrestning vid extrema temperaturer. Slitagereducerande, mycket bra smörj- och nödkörningsegenskaper. Över +200 C luktfri grundolja som förångas utan att efterlämna rester, torrsmörjning upp till +600 C. För snabbgående kedjor och andra maskinelement, som är utsatta för höga tryck eller korrosiv påverkan. Med extrem krypförmåga. Starkt häftande. Tål centrifugalkrafter. Mycket bra slitageskydd. Vattenbeständig. För smörjning av böjliga drivenheter. Tunnflytande multiolja. Med extrem krypförmåga. Demontage av fastrostade delar. Goda smörjegenskaper. Tränger undan fukt. Rengöring och underhåll av metallytor. Skydd för elektriska kontakter. För industri, verkstad och hobby.

27 27 Oljor Egenskaper / godkännanden Sammansättning Tekniska data Förpackning färglös Användningstemperatur: -35 C +135 C 120 cm 3 CL-patron polyalfaolefin (PAO) Densitet (20 C): 0,84 g/ml 5 l dunk Viskositet (40 C): 100 mm 2 /s 25 l dunk VKA-test (svetslast): ingen uppgift 200 l fat NSF H1 reg. nr färglös Användningstemperatur: -40 C +135 C 5 l dunk polyalfaolefin (PAO) Densitet (20 C): 0,84 g/ml 25 l dunk Viskositet (40 C): 50 mm 2 /s 200 l fat VKA-test (svetslast): ingen uppgift NSF H1 reg. nr färglös Användningstemperatur: -40 C +135 C 5 l dunk polyalfaolefin (PAO) Densitet (20 C): 0,83 g/ml 25 l dunk Viskositet (40 C): 66 mm 2 /s 200 l fat VKA-test (svetslast): ingen uppgift NSF H1 reg. nr färglös Användningstemperatur: -5 C +80 C 5 l dunk vatten Densitet (20 C): 1,06 g/ml 25 l dunk polyglykol Viskositet (40 C): mm 2 /s VKA-test (svetslast): ingen uppgift NSF H1 reg. nr svart Användningstemperatur: max +600 C 5 l dunk grafit Densitet (20 C): 1,04 g/ml 25 l dunk polyglykol Viskositet (40 C): 190 mm 2 /s VKA-test (svetslast): N NSF H1 reg. nr brun-transparent Användningstemperatur: -30 C +200 C 500 ml penselburk Mo x -active NLGI-klass: ingen uppgift 1 l burk vidhäftningsförbättrare DN-värde (dm x n): ingen uppgift 5 l dunk syntesoljeblandning Basoljeviskositet (40 C): 300 mm 2 /s 25 l dunk VKA-test (svetslast): N 200 l fat 300 ml spray* 500 ml spray* ljusfärgad Användningstemperatur: -30 C +60 C 5 l dunk mineralolja Basoljeviskositet (40 C): 7,3 mm 2 /s 25 l dunk Kondensvattentest: 194 h vid 9 µm 200 l fat skikttjocklek 400 ml spray*

28 28 OLJOR MED HÖGEFFEKTSTILLSATSER FÖR EN TILLFÖRLITLIG SMÖRJNING Oljor Produkt Beteckning Användningsområden Användningsområde OKS 670 OKS 671* OKS 700 OKS 701* Högeffektsmörjolja med vitt fastsmörjmedel ISO VG 46 DIN : CL F 46 Syntetisk olja ISO VG 7 DIN : CL X 7 Långtidssmörjning av maskinelement, som är utsatta för höga tryck, damm eller fukt. Bra korrosionsskydd. Idealiskt för kedjor i dammig miljö, t.ex. transportsystem, förpackningsmaskiner och tappningsautomater. Cykelkedjeolja. För smörjning och underhåll av finmekaniska maskinelement. Harts- och syrafri. God krypningsförmåga. Mycket bra vätningsförmåga. Kompatibilitet med plast. För användning på mätinstrument, i finmekanik eller optik. OKS 1000 Silikonolja Glid- och separeringsmedel för plaster och elastomerer. Även som dämpningsolja. Neutral gentemot plaster, elastomerer eller lacker. Brett temperaturintervall. Mycket god ytfuktning. Harts- och syrafri. Kan levereras i viskositeter från 50 till cst (på förfrågan).

29 29 Oljor Egenskaper / godkännanden Sammansättning Tekniska data Förpackning ljusfärgad Användningstemperatur: -30 C +80 C 5 l dunk vitt fastsmörjmedel Densitet (20 C): 0,90 g/ml 25 l dunk Mo x -active Viskositet (40 C): 42 mm 2 /s 200 l fat mineralolja VKA-test (svetslast): N 400 ml spray* ljusfärgad Användningstemperatur: -50 C +100 C 1 l burk polyisobutylen Densitet (20 C): 0,83 g/ml 5 l dunk Viskositet (40 C): 7 mm 2 /s 25 l dunk Kondensvattentest: >194 h vid 6 µm 200 l fat skikttjocklek 100 ml spray* 400 ml spray* ljusfärgad Användningstemperatur: -55 C +200 C 1 kg burk silikonolja Densitet (20 C): 0,96-0,97 g/ml 5 kg dunk Viskositet (40 C): mm 2 /s 25 kg dunk VKA-test (svetslast): ingen uppgift 200 kg fat

30 30 FETT FÖR LÅNGTIDSSMÖRJNING VID KRITISKA DRIFTSFÖRHÅLLANDEN Smörjfett Produkt Beteckning Användningsområden Användningsområde OKS 403 OKS 404 OKS 410 OKS 4100 OKS 416 OKS 418 OKS 420 OKS 4200 Specialfett vid inverkan från havsvatten DIN : KP1-2E-20 Högeffekts- och högtemperaturfett DIN : KP2P-30 MoS 2 -högtryckslångtidsfett DIN : KPF2K-20 MoS 2 -maxtryckfett DIN : KPF2K-20 Lågtemperatur- och höghastighetsfett DIN : KPE2K-50 Högtemperaturfett DIN : KPF2N-20 Högtemperatur-multifett DIN : KP1-2P-10 Syntetiskt högtemperaturlagerfett med MoS 2 DIN : KHCF2R-10 Smörjning av maskinelement vid inverkan från vatten resp. havsvatten. Mycket bra korrosionsskydd. Helt tålig mot vatten havsvatteninverkan. God vidhäftning. Väl beprövad i våtdrift och inom kust- och havsområdet. Vattenpumpsfett, multiolja för användning på fartyg. För smörjning av högtryckbelastade rull- och glidlager i ett brett temperaturintervall. Slitagehämmande. God trycktålighet. God vattenbeständighet. Stabil mot åldrande och oxidation. Bra korrosionsskydd. Modernt universalfett med brett användningsspektrum. Långtidssmörjning av tryck- eller stötpåfrestade smörjningsställen även vid kallförvaring. Goda nödkörningsegenskaper. Mycket bra slitageskydd. God vattenbeständighet. Starkt häftande. För svåra förhållanden i t.ex. valsverk, bygg- och jordbruksmaskiner, i gruv- och hamnverksamheter. För långsamroterande rull- och glidlager vid mycket hög, även chockartad belastning. Goda nödkörningsegenskaper genom MoS 2 -glidfilm. Mycket bra slitageskydd. God vattenbeständighet, även vid stora vattenmängder. Starkt häftande. För svåra driftsförhållanden, t.ex. i stenkrossar. Smidig konsistens även vid låga temperaturer. Bra slitageskydd. Hög dynamaisk belastningsbarhet. Bra korrosionsskydd. Pålitlig smörjning av transportanordningar, kylhus, spindellager, verktygsmaskiner. Instrumentfett. Smörjning av glid- och rullager under höga temperaturer. Långtidssmörjning av fettsmörjningsställen, som står under inverkan av höga temperaturer. Bra slitageskydd. God oxiderings och åldringstålighet. Ekonomiskt varmlagerfett utan droppunkt. Rull- och glidlager, långsamroterande drev och kedjor vid höga temperaturer, stöt- och tryckbelastningar eller vatteninflytande. Extremt stöt- och trycktåligt. Bra slitageskydd. Starkt häftande. Universellt användbar vid höga krav. Långtidssmörjning av glid- och rullager under höga temperaturer. Extremt stöt- och trycktåligt. Mycket bra slitageskydd. Funktionssäker över ett brett temperaturintervall. För fläktar, utblås, autoklaverare, torrugnar, anläggningar i smältverk och stålverk.

31 31 Egenskaper / godkännanden Sammansättning Tekniska data Förpackning ljusfärgad Användningstemperatur: -25 C +80 C 400 g patron EP-additiv NLGI-klass: kg burk mineralolja DN-värde (dm x n): mm/min 5 kg dunk kalciumtvål Basoljeviskositet (40 C): 100 mm 2 /s 25 kg dunk VKA-test (svetslast): N 180 kg fat Smörjfett ljusfärgad Användningstemperatur: -30 C +150 C 120 cm 3 CL-patron EP-additiv NLGI-klass: g patron delsyntetisk olja DN-värde (dm x n): mm/min 1 kg burk litiumkomplextvål Basoljeviskositet (40 C): 100 mm 2 /s 5 kg dunk VKA-test (svetslast): N 25 kg dunk 180 kg fat grå Användningstemperatur: -20 C +130 C 400 g patron MoS 2 NLGI-klass: 2 1 kg burk Mo x -active DN-värde (dm x n): mm/min 5 kg dunk mineralolja Basoljeviskositet (40 C): 185 mm 2 /s 25 kg dunk litiumtvål VKA-test (svetslast): N 180 kg fat svart Användningstemperatur: -20 C +120 C 400 g patron MoS 2, grafit NLGI-klass: 2 1 kg burk Mo x -active DN-värde (dm x n): mm/min 5 kg dunk mineralolja Basoljeviskositet (40 C): mm 2 /s 25 kg dunk litium-kalcium-tvål VKA-test (svetslast): N 180 kg fat Biologisk nedbrytbarhet: CEC-L-33-A93 21 dagar > 70% gul Användningstemperatur: -50 C +120 C 1 kg burk EP-additiv NLGI-klass: 2 5 kg dunk delsyntetisk olja DN-värde (dm x n): mm/min 25 kg dunk litiumtvål Basoljeviskositet (40 C): 15 mm 2 /s 180 kg fat VKA-test (svetslast): N gråsvart Användningstemperatur: -20 C +160 C 1 kg burk MoS 2 NLGI-klass: 2 5 kg dunk grafit DN-värde (dm x n): mm/min 25 kg dunk EP-additiv Basoljeviskositet (40 C): 220 mm 2 /s 180 kg fat mineralolja VKA-test (svetslast): N bentonit mörkgrön Användningstemperatur: -10 C +160 C 120 cm 3 CL-patron Mo x -active NLGI-klass: g patron mineralolja kan även levereras som flytande fett (NLGI 00) 1 kg burk polykarbamid DN-värde (dm x n): mm/min 5 kg dunk Basoljeviskositet (40 C): 460 mm 2 /s 25 kg dunk VKA-test (svetslast): N 180 kg fat svart Användningstemperatur: -10 C +180 C 400 g patron MoS 2 NLGI-klass: 2 1 kg burk Mo x -active DN-värde (dm x n): mm/min 5 kg dunk delsyntetisk olja Basoljeviskositet (40 C): 220 mm 2 /s 25 kg dunk bentonit VKA-test (svetslast): N 180 kg fat

32 32 FETT FÖR LÅNGTIDSSMÖRJNING VID KRITISKA DRIFTSFÖRHÅLLANDEN Smörjfett Produkt Beteckning Användningsområden Användningsområde OKS 422 OKS 4220 Universalfett för långtidssmörjning DIN : KPHC2R-40 Maxtemperatur-lagerfett För rull- och glidlager och spindlar vid extrema temperaturer eller höga hastigheter. Extremt stötoch trycktåligt. Mycket bra slitageskydd. Långa eftersmörjningsintervaller. Kan användas utanför de normala användningsintervallen. Spindellagersmörjning på verktygsmaskiner. Långtidssmörjning av glid- och rullager. Mycket bra temperaturtålighet. Mycket god medietålighet. Förstklassig plast- och elastomertålighet. Mycket god vatten- och vattenångtålighet. Mycket bra slitageskydd. OKS 4230 OKS 424 DIN : KFFK2U-20 Maxtryck-syrearmaturfett DIN : MFFK2U-60 Syntetiskt högtemperaturfett Glidmedel för armaturer med syrekontakt, vid höga tryck och temperaturer. Smörjmedel för kemiska anläggningar och apparaturer. Mycket god medietålighet. Förstklassig plast- och elastomertålighet. Mycket bra slitageskydd. Syrearmaturfett. För rull- och glidlager vid höga temperaturer och höga belastningar. God temperaturtålighet. God plastoch elastomertålighet. God tålighet mot aggressiva miljöpåverkningar. Smörjning av avgasfläktar. OKS 4240 OKS 425 OKS 427 OKS 428 DIN : KHC1-2S-30 Specialfett för utkastarstift DIN : MFFK2U-20 Syntetiskt långtidsfett DIN : KPHC2K-50L Växellåds- och lagerfett DIN : GP0/00P-10 Flytande växellådsfett, syntetisk DIN : GPPG00K-40 Smörjning av utkastarstift inom plastindustrin. Långtidssmörjning av rull- och glidlager vid extremt höga temperaturer och långsamma rörelser, aggressiva media och kritiska plaster eller elastomerer. Mycket bra temperaturtålighet. Långtidssmörjning eller For-Life-smörjning av maskinelement, som är utsatta för höga tryck och höga temperaturer. Mycket bra slitageskydd. För höga hastigheter. God temperaturtålighet. Spindellagersmörjning. För relativt långsamtgående drev, alternativt för oljesmörjning. Smörjning av driv- och transportkedjor, rull- och glidlager. För höga tryck, även vid stötartadde belastningar. Minimering av läckageförlusterna vid jämförelse med oljesmörjning. Mycket bra slitageskydd. För högbelastade drev utomhus och/eller låga temperaturer och snett eller diagonalt stående axlar, även vid ej oljetäta växellådsutföranden. För glidlager med litet spel eller höga hastigheter. För höga tryck, även vid stötartadde belastningar.

33 33 Egenskaper / godkännanden Sammansättning Tekniska data Förpackning Smörjfett ljusfärgad Användningstemperatur: -40 C +180 C 120 cm 3 CL-patron EP-additiv NLGI-klass: g patron polyalfaolefin (PAO) DN-värde (dm x n): mm/min 1 kg burk bariumkomplextvål Basoljeviskositet (40 C): 50 mm 2 /s 5 kg dunk VKA-test (svetslast): N 25 kg dunk 180 kg fat NSF H1 reg. nr NSF H1 reg. nr Syreteknik DIN EN 1797: ; Testrapport BAM, Tgb.-nr. 6123/97 II-5259 I vit Användningstemperatur: -20 C +280 C 100 g tub PTFE NLGI-klass: g patron perfluorpolyeter (PFPE) DN-värde (dm x n): mm/min 500 g burk Basoljeviskositet (40 C): 510 mm 2 /s VKA-test (svetslast): > N 1 kg burk 5 kg dunk 25 kg dunk 180 kg fat vit Användningstemperatur: -60 C +260 C 1 kg burk PTFE NLGI-klass: 2 perfluorpolyeter (PFPE) DN-värde (dm x n): ingen uppgift Basoljeviskositet (40 C): 300 mm 2 /s VKA-test (svetslast): N crèmefärgad Användningstemperatur: -30 C +200 C 400 g patron polyalfaolefin (PAO) NLGI-klass: kg burk polykarbamid DN-värde (dm x n): mm/min 5 kg dunk Basoljeviskositet (40 C): 410 mm 2 /s 25 kg dunk VKA-test (svetslast): N 180 kg fat vit Användningstemperatur: -20 C +300 C 1 kg burk PTFE NLGI-klass: 2 perfluorpolyeter (PFPE) DN-värde (dm x n): mm/min oorganisk förtjockare Basoljeviskositet (40 C): 440 mm 2 /s VKA-test (svetslast): N beige Användningstemperatur: -50 C +130 C 400 g patron EP-additiv NLGI-klass: 2 1 kg burk polyalfaolefin (PAO) DN-värde (dm x n): mm/min 5 kg dunk spec. kalciumtvål Basoljeviskositet (40 C): 30 mm 2 /s 25 kg dunk VKA-test (svetslast): N grön Användningstemperatur: -15 C +160 C 1 kg burk delsyntetisk olja NLGI-klass: kg dunk polykarbamid DN-värde (dm x n): ingen uppgift 25 kg dunk Basoljeviskositet (40 C): 460 mm 2 /s VKA-test (svetslast): ingen uppgift brun Användningstemperatur: -30 C +120 C 1 kg burk EP-additiv NLGI-klass: 00 5 kg dunk polyglykol DN-värde (dm x n): mm/min 25 kg dunk litiumtvål Basoljeviskositet (40 C): 120 mm 2 /s 180 kg fat VKA-test (svetslast): N

34 34 FETT FÖR LÅNGTIDSSMÖRJNING VID KRITISKA DRIFTSFÖRHÅLLANDEN Smörjfett Produkt Beteckning Användningsområden Användningsområde OKS 432 OKS 433 OKS 464 OKS 468 Hetlagerfett DIN : KP2R-20 Långtids-högtrycksfett DIN : KP2K-20 Elektriskt ledande rullagerfett DIN : MEHC2N-40 Plast- och elastomersmörjmedel För rull- och glidlager, gängspindlar och liknande komponenter vid höga temperaturer och höga belastningar. Mycket bra slitageskydd. God oxiderings och åldringstålighet. God trycktålighet. Upprätthåller smörjningen även vid höga temperaturer. För glid- och rullager vid höga tryck. EP-additivering. Bra slitageskydd. God oxiderings och åldringstålighet. För högbelastade och koniska rullager, t.ex. vid valsrustnignar, varm- och kallskärningsanläggningar, kulisstenar och spindlar. Speicalfett för långtidssmörjning av rull- och glidlager för undvikande av elektrostatisk uppladdning. God oxiderings och åldringstålighet i rullager. För lager i elmotorer, foliesträckningsanläggnginar, folietryckmaskiner, etc. Smörj- och tätningsfett för plast/plast- och plast/metallkombinationer. God elastomer- och plastbeständighet, EPDM-tålig. Silikonfri. Starkt häftande. Påverkar inte ölets skumning. Smak- och luktneutral. OKS 469 Plast- och elastomersmörjmedel Smörj- och tätningsfett för plast/plast- och plast/metallkombinationer. God elastomer- och plastbeständighet. Silikonfri. Starkt häftande. Påverkar inte ölets skumning. Smak- och luktneutral. OKS 470 Vitt allround-högeffektivt fett (även för livsmedelsindustrin) För hårt belastade rull- och glidlager, spindlar och gejder när mörka smörjmedel inte kan användas. Goda tryckegenskaper. Slitagehämmande. Stabil mot åldrande och oxidation. Vattenbeständig. Hygieniskt riskfritt. OKS 472 OKS 474 DIN : KF2K-30 Lågtemperaturfett för livsmedelsindustrin DIN : KHC1K-40 Flytfett (även för livsmedelsindustrin) DIN : KE0P-20 Smörjning av rull- och glidlager vid lågt lagerspel och höga varvtal, vid låga temperaturer samt vid låga eftermoment. Smörjfilmen är funktionsduglig ned till -70 C. Slitagehämmande. God åldrings- och oxidationstålighet. För lager i kylhus, glassfabriker, etc. För högpåfrestade maskinelement. Slitagehämmande. Bra korrosionsskydd. God vidhäftning. God åldringsoch oxidationstålighet. Biologiskt nedbrytbart. Lättransporterbart flytande fett. För lager i fyllnings- och förpackningsmaskiner.

35 35 Egenskaper / godkännanden Sammansättning Tekniska data Förpackning brun Användningstemperatur: -25 C +190 C 400 g patron EP-additiv NLGI-klass: 2 1 kg burk mineralolja DN-värde (dm x n): mm/min 5 kg dunk aluminiumkomplextvål Basoljeviskositet (40 C): 230 mm 2 /s 25 kg dunk VKA-test (svetslast): N 180 kg fat Smörjfett beige Användningstemperatur: -20 C +120 C 120 cm 3 CL-patron EP-additiv NLGI-klass: g patron mineralolja DN-värde (dm x n): mm/min 1 kg burk litiumtvål Basoljeviskositet (40 C): 185 mm 2 /s 5 kg dunk VKA-test (svetslast): N 25 kg dunk 180 kg fat svart Användningstemperatur: -40 C +140 C 400 g patron kol NLGI-klass: 2 1 kg burk syntesoljeblandning DN-värde (dm x n): mm/min 5 kg dunk spec. litiumtvål Basoljeviskositet (40 C): 65 mm 2 /s VKA-test (svetslast): ingen uppgift Spec. motstånd: max Ω*cm NSF H1 reg. nr Godkännande av BPV Weihenstephan NSF H1 reg. nr Godkännande av BPV Weihenstephan NSF H2 reg. nr ljusfärgad Användningstemperatur: -25 C +150 C 1 kg burk polyalfaolefin (PAO) NLGI-klass: ingen uppgift 5 kg dunk oorganisk förtjockare DN-värde (dm x n): ingen uppgift 25 kg dunk Basoljeviskositet (40 C): mm 2 /s 180 kg fat VKA-test (svetslast): ingen uppgift färglös-transparent Användningstemperatur: -40 C +150 C 1 kg burk polyalfaolefin (PAO) NLGI-klass: 2 5 kg dunk oorganisk förtjockare DN-värde (dm x n): ingen uppgift 25 kg dunk Basoljeviskositet (40 C): 400 mm 2 /s VKA-test (svetslast): ingen uppgift ljusbeige Användningstemperatur: -30 C +120 C 100 g tub vitt fastsmörjmedel NLGI-klass: g patron mineralolja DN-värde (dm x n): mm/min 1 kg burk litiumtvål Basoljeviskositet (40 C): ca. 110 mm 2 /s 5 kg dunk VKA-test (svetslast): N 25 kg dunk 180 kg fat vit Användningstemperatur: -45 C +120 C 400 g patron syntesoljeblandning NLGI-klass: 1 1 kg burk aluminiumkomplextvål DN-värde (dm x n): mm/min 5 kg dunk Basoljeviskositet (40 C): 30 mm 2 /s 25 kg dunk VKA-test (svetslast): ingen uppgift 180 kg fat NSF H1 reg. nr ljusfärgad Användningstemperatur: -20 C +160 C 1 kg burk ester NLGI-klass: 0 5 kg dunk polykarbamid DN-värde (dm x n): mm/min 25 kg dunk Basoljeviskositet (40 C): 130 mm 2 /s 180 kg fat VKA-test (svetslast): N

Specialsmörjmedel för livsmedelsteknik

Specialsmörjmedel för livsmedelsteknik www.oks-germany.com Specialsmörjmedel för ANSVAR FÖR MÄNNISKOR. EFTERSOM VI TAR Utgåva 2013/2014 Specialsmörjmedel Underhållsprodukter 2 35 ÅR TRIBOLOGISK KOMPETENS TILLGÄNGLIG RUNT HELA JORDEN OKS er

Läs mer

SMÖRJFETTER SAMMANSÄTTNING. Additiv. Typer av förtjockare

SMÖRJFETTER SAMMANSÄTTNING. Additiv. Typer av förtjockare SMÖRJFETTER SAMMANSÄTTNING Smörjfett består av en eller flera basoljor som gjorts halv-fasta genom att man tillsatt en förtjockare. Ofta tillsätts även additiver för att få önskade egenskaper. Basoljorna

Läs mer

Aerosoler. Aerosoler GRUPP 6

Aerosoler. Aerosoler GRUPP 6 Aerosolsortiment Aerosoler GRUPP 6 Aerosoler Produktgrupp 1: Vidhäftningssmörjmedel Sid 1 Produktgrupp 2: Smörjfett Sid 1 Produktgrupp 3: Smörjvätskor/-oljor Sid 4 Produktgrupp 4: Pastor och fettpastor

Läs mer

Mereta-serien Syntetiska cirkulations- och växellådsoljor för industrin

Mereta-serien Syntetiska cirkulations- och växellådsoljor för industrin Mereta-serien Syntetiska cirkulations- och växellådsoljor för industrin Mereta-serien Innehåll Inledning 4 Produktintroduktion och användningsområde 5 Egenskaper och fördelar 5 Temperaturområden 6 Livslängd,

Läs mer

form- och hydrauloljor FORM- OCH HYDRAULOLJOR

form- och hydrauloljor FORM- OCH HYDRAULOLJOR form- och hydrauloljor FORM- OCH HYDRAULOLJOR Telefon (08) 66 56 566 GREEN LINE BIONEDBRYTBAR PRODUKT BIOHAJOAVA TUOTE SIda 2 www.solmaster.se För en hållbar utveckling Det anrika familjeföretaget Solmaster

Läs mer

SMÖRJFETT. disulfid (MoS2) eller grafit, används för att förbättra gränsskiktssmörjningen.

SMÖRJFETT. disulfid (MoS2) eller grafit, används för att förbättra gränsskiktssmörjningen. SMÖRJFETT Valet av smörjmedel är av direkt betydelse för ett lagers funktion och livslängd. För att ett lager ska fungera på bästa möjliga sätt, måste smörjfettet väljas med beaktande av bland annat: drifttemperatur

Läs mer

LIVSMEDELSGODKÄNDA SMÖRJMEDEL. Rätt kvalitet till rätt pris vid rätt tidpunkt

LIVSMEDELSGODKÄNDA SMÖRJMEDEL. Rätt kvalitet till rätt pris vid rätt tidpunkt LIVSMEDELSGODKÄNDA SMÖRJMEDEL Rätt kvalitet till rätt pris vid rätt tidpunkt Välkommen till JJ Supply AB Vi erbjuder varor och tjänster av rätt kvalité, till rätt pris och vid rätt tidpunkt. Vi tror att

Läs mer

Syntetiska Mobil-industrismörjmedel. Designade för att prestera

Syntetiska Mobil-industrismörjmedel. Designade för att prestera Syntetiska Mobil-industrismörjmedel Designade för att prestera En utmärkt smörjningslösning som du blir nöjd med och kan lita på... Banbrytande teknologi Syntetiska Mobil-smörjmedel har utvecklats för

Läs mer

SMÖRJFETT FÖR FORDON CENTRALSMÖRJNINGSFETT, CHASSIFETT, HJULLAGERFETT

SMÖRJFETT FÖR FORDON CENTRALSMÖRJNINGSFETT, CHASSIFETT, HJULLAGERFETT SMÖRJMEDEL SMÖRJFETT FÖR FORDON CENTRALSMÖRJNINGSFETT, CHASSIFETT, HJULLAGERFETT CENTRALSMÖRJFETT FÖR CHASSISMÖRJNING Shell Gadus S3 V120G 00 (Fd. Centra W00) Shell Gadus S3 V120G 00 är ett litiumkomplexfett

Läs mer

Uppbyggnad av Smörjfett

Uppbyggnad av Smörjfett Uppbyggnad av Smörjfett Ett modernt smörjfett består av en flytande olja och ett förtjockningsmedel som ger fettet sin geléaktiga struktur. Därutöver innehåller det vanligtvis olika additiv som förstärker

Läs mer

Antikärvpasta. Monteringspasta för svåra förhållanden

Antikärvpasta. Monteringspasta för svåra förhållanden Antikärvpasta Monteringspasta för svåra förhållanden 2 Beprövad partner för monteringslösningar Vi på Henkel är väl medvetna om utmaningarna du ställs inför vid underhåll och reparationer av företagets

Läs mer

Välkommen! Bremer & Leguil GmbH

Välkommen! Bremer & Leguil GmbH Välkommen! Bremer & Leguil GmbH En introduktion till Bremer & Leguil Bremer & Leguil Ett helägt dotterbolag till Fuchs Petrolub AG, Mannheim. Under varumärket utvecklar, producerar och levererar vi säkerhetsprodukter

Läs mer

Produktkatalog. Industrismörjmedel. Telko Group Voiteluaineet www. Kutojantie 4, PL 40, 02631 ESPOO Puh. (09) 5211, Fax. (09) 521 2728 02/09

Produktkatalog. Industrismörjmedel. Telko Group Voiteluaineet www. Kutojantie 4, PL 40, 02631 ESPOO Puh. (09) 5211, Fax. (09) 521 2728 02/09 Produktkatalog Industrismörjmedel 0/09 Telko Group Voiteluaineet Kutojantie 4, PL 40, 063 ESPOO Puh. (09) 5, Fax. (09) 5 78 Produkt, OLJOR Viskositet ISO VG Basolja VÄXELLÅDSOLJOR, MINERALOLJEBAS Tribol

Läs mer

Där påfrestningen är som mest Behövs Prolong som bäst.

Där påfrestningen är som mest Behövs Prolong som bäst. NO EQUAL IN THE WORLD AFMT (Anti-Friction Metal Treatment) ( Anti - Friction metallbehandling ) Prolongs AFMT Multi - Purpose Smörjmedel Concentrate är formulerad med Prolongs AFMT avancerad teknik för

Läs mer

2013 PRODUKTÖVERSIKT

2013 PRODUKTÖVERSIKT PRODUKTÖVERSIKT 2013 DST-DEGREEZ/2 ph 7,1 Kan användas på alla metaller och legeringar och neutrala oljor. DST-DEGREEZ/3 ph 10,6 Kan användas på det flesta metaller och legeringar. Goda resultat med renhållningsgods.

Läs mer

Evercrete Vetrofluid

Evercrete Vetrofluid Evercrete Vetrofluid Evercrete Vetrofluid är ett speciellt impregneringsmedel som skyddar betong från försämring. Dess huvudsakliga formula baseras på vattenglas med en speciell katalysator som tillåter

Läs mer

AUTOMATISK EFTERSMÖRJNING

AUTOMATISK EFTERSMÖRJNING NYTT AUTOMATISK EFTERSMÖRJNING ChronoLube är den idealiska kombinationen av OKS specialsmörjmedel och elektromekanisk smörjmedelsgivare. Smörjställen förses automatiskt med oljor och fetter. I den dos

Läs mer

HydraWay EE En ny generation energieffektiv hydraulvätska

HydraWay EE En ny generation energieffektiv hydraulvätska En ny generation energieffektiv hydraulvätska ENERGY EFFICIENT ECC (ENVIRONMENTALLY CONSIDERATE CHOISE) 2 3 Säkra en energieffektiv drift En av vår tids viktigaste utmaningar är tillgången på energi. Samtidigt

Läs mer

SKÄROLJOR ICKE VATTENBLANDBARA VÄTSKOR FÖR OLIKA METALLER OCH BEARBETNINGAR FÖR MEDELSVÅR SLIPNING OCH SVARVNING I ALLA MATERIAL

SKÄROLJOR ICKE VATTENBLANDBARA VÄTSKOR FÖR OLIKA METALLER OCH BEARBETNINGAR FÖR MEDELSVÅR SLIPNING OCH SVARVNING I ALLA MATERIAL Skäroljor och smörjmedel för fordon SKÄROLJOR ICKE VATTENBLANDBARA VÄTSKOR FÖR OLIKA METALLER OCH BEARBETNINGAR Skärvätskor används vid skärande bearbetning och slipning för både smörjning och kylning.

Läs mer

SMÖRJMEDEL SMÖRJMEDELSTEKNIK PRODUKTER OCH PROGRAM

SMÖRJMEDEL SMÖRJMEDELSTEKNIK PRODUKTER OCH PROGRAM SMÖRJMEDEL SMÖRJMEDELSTEKNIK PRODUKTER OCH PROGRAM RESURSER CHESTERTON har ett smörjmedelsprogram som ger dig tillgång till all kompetens och support som behövs för hela produktionsprocessen och allt underhållsarbete.

Läs mer

Produktprogram. Smörjfett

Produktprogram. Smörjfett Produktprogram 2 Smörjfett Rullnings- och glidlagerfett för temperaturer till ca +140 C Rullnings- och glidlagerfett för extrema temperaturer Miljöanpassade rullnings- och glidlagerfett Silikonfett för

Läs mer

Helhetslösningar för spridarvalsar

Helhetslösningar för spridarvalsar Helhetslösningar för spridarvalsar Gedigen kunskap, stor branschkännedom PikoRolls är en finsk valsleverantör med stor branschkännedom och lång praktisk erfarenhet. PikoRolls har specialiserat sig på nytillverkning

Läs mer

H 9952 Epoxybaserat strukturlim

H 9952 Epoxybaserat strukturlim Epoxybaserat strukturlim Verkstadsindustri Aerospace Järnväg Maximal prestanda för konstruktioner med: Högpresterande kompositer Metaller Honeycombpaneler Egenskaper God vidhäftning till många material

Läs mer

Minsta motståndets lag Statoil Lubricants bok om smörjfett

Minsta motståndets lag Statoil Lubricants bok om smörjfett 2014.02 GRANATH HAVAS WORLDWIDE Minsta motståndets lag Statoil Lubricants bok om smörjfett Kontakta oss gärna för mer information www.statoil.se/lubricants Huvudkontor: Statoil Fuel & Retail Sverige AB

Läs mer

Där påfrestningen är som mest Behövs Prolong som bäst.

Där påfrestningen är som mest Behövs Prolong som bäst. NO EQUAL IN THE WORLD AFMT (Anti-Friction Metal Treatment) ( Anti - Friction metallbehandling ) Prolongs AFMT Multi - Purpose Smörjmedel Concentrate är formulerad med Prolongs AFMT avancerad teknik för

Läs mer

För professionell rengöring Lita på Loctite -kvaliteten

För professionell rengöring Lita på Loctite -kvaliteten För professionell rengöring Lita på Loctite -kvaliteten Loctite MRO-rengörare är utvecklade för rengöring av delar och produkter inom metallbearbetningsindustrin, på verkstäder, inom järnvägs- och båtbranschen

Läs mer

Skärande bearbetning med Castrol-produkter ger dig: Skärande bearbetning

Skärande bearbetning med Castrol-produkter ger dig: Skärande bearbetning Skärande bearbetning Skärande bearbetning I de flesta skäroperationer krävs en skärvätska som kyler skärstället, transporterar bort spånor, minskar verktygsslitaget, ökar produktiviteten och säkerställer

Läs mer

För dig som älskar att ta kurvorna på två hjul

För dig som älskar att ta kurvorna på två hjul Maj -07 96397-5 Smörjmedel För dig som älskar att ta kurvorna på två hjul OK-Q8 AB Smörjmedel Box 23900 104 35 Stockholm tel 08 506 805 40 www.okq8.se Alla MC-motorer mår bra av en kvalitetsolja För några

Läs mer

Livsmedelscertifierade smörjmedel

Livsmedelscertifierade smörjmedel Livsmedelscertifierade smörjmedel Livsmedelscertifierade smörjmedel Ej hälsoskadliga, Livsmedelsanpassade, NSF H1registrerade D GLOBAL NÄRVARO Fuchs Lubritech är den globala specialdivisionen inom Fuchsgruppen.

Läs mer

Hydraulikcertifiering

Hydraulikcertifiering UH-Tekniker Facit till Självtest sid. 1: UPPGIFT 1 Stryk under de påståenden som Du anser vara riktiga. (Flera alternativ kan vara rätt) a/ Försämringen av den volymetriska verkningsgraden i en pump är

Läs mer

Food grade menu H1 S V E N S K U TG ÅVA 2 0 1 3

Food grade menu H1 S V E N S K U TG ÅVA 2 0 1 3 Food grade menu H1 SVENSK UTGÅVA 2013 År 1982 brann en liten flamma i Hans Jönssons kontor. Ett diffust ljus spred sig från en liten gasspis, där den första spirande utvecklingen av Cargo Oils produkter

Läs mer

Materia Sammanfattning. Materia

Materia Sammanfattning. Materia Materia Sammanfattning Material = vad föremålet (materiel) är gjort av. Materia finns överallt (består av atomer). OBS! Materia Något som tar plats. Kan mäta hur mycket plats den tar eller väga. Materia

Läs mer

Produkt Tjocklek (mm) Bredd (mm) Längd (m) Förpackning Artikelnummer

Produkt Tjocklek (mm) Bredd (mm) Längd (m) Förpackning Artikelnummer RubberShell SA Rubbershell är ett EPDM-gummimembran producerad i två lager och scrim-armerad med glasfiber. Produktens undersida är laminerad med ett självhäftande polymerskikt vilket täcks av en icke

Läs mer

(Association des Constructers Européens d Automobiles ). Se CCMC

(Association des Constructers Européens d Automobiles ). Se CCMC 1/5 ACEA (Association des Constructers Européens d Automobiles ). Se CCMC Additiv Additiv eller tillsatsmedel är ämnen som tillsätts smörjmedel för att förbättra funktionen eller för att ge speciella egenskaper

Läs mer

Kemotekniska produkter för industriellt underhåll och montage

Kemotekniska produkter för industriellt underhåll och montage Kemotekniska produkter för industriellt underhåll och montage HÖGSTA PROCESSÄKERHET MAXIMAL EFFEKT FÖR Utgåva 2012/2013 Specialsmörjmedel Underhållsprodukter 2 30 ÅR TRIBOLOGISK KOMPETENS TILLGÄNGLIG RUNT

Läs mer

ZERUST korrosionsskydd för elektronik och elektronisk utrustning

ZERUST korrosionsskydd för elektronik och elektronisk utrustning ZERUST korrosionsskydd för elektronik och elektronisk utrustning Varför ZERUST? Reducerad produktivitet och fel på elektronisk utrustning är två problem som orsakas av korrosion. Korrosion kan uppstå när

Läs mer

FASTIGHETSTEKNIK. ANLÄGGNINGSARBETEN. Rörgenomföring. POLO-RDS evolution

FASTIGHETSTEKNIK. ANLÄGGNINGSARBETEN. Rörgenomföring. POLO-RDS evolution FASTIGHETSTEKNIK. ANLÄGGNINGSARBETEN Rörgenomföring POLO-RDS evolution POLO-RDS evolution POLO-RDS evolution Rörgenomföring i polypropylen för mediumrör DN 15-250 Rörgenomföringssystem POLO-RDS evolution

Läs mer

Lim-, fogmassa & golvbeläggning

Lim-, fogmassa & golvbeläggning Lim-, fogmassa & golvbeläggning Innehåll Lim & fogmassa GETO MSP 145-1-komponent MSP fog... 80-01 GETO MSP 152-1-komponent MSP lim... 80-02 GETO MSP 155-1-komponent MSP lim... 80-03 GETO PUR 21-1-komponent

Läs mer

Växjö krandagar 2011. Tema hydraulik

Växjö krandagar 2011. Tema hydraulik Växjö krandagar 2011 Tema hydraulik Växjö 2011-11-09 Karl-Magnus Wirestig Anders Jacobi Agenda Kort om oss Föroreningar och renhet Hydraulsystem Framtiden Systemföroreningar Fasta partiklar Luft Vatten

Läs mer

GULF SYNTRAC 4T 100% SYNTET SAE 5W-40 och 10W-40

GULF SYNTRAC 4T 100% SYNTET SAE 5W-40 och 10W-40 GULF SYNTRAC 4T 100% SYNTET SAE 5W-40 och 10W-40 100% syntetisk olja till 4-takts mc-motorer. Passar motorer med våt eller torr koppling. Speciellt designad för motorer med hög effekt. API SL, JASO MA/MA2

Läs mer

Aerosoler. Universal olja. Rostlösare

Aerosoler. Universal olja. Rostlösare Aerosoler Teflonolja # (Fastighetsskötare spray) Teflonolja är en tunn inträngande olja Kan användas för att lossa fastrostade delar. Som rostlösare förstärkt med Teflon för att ge bästa smörjförmåga.

Läs mer

Silikoner i världsklass för globala lösningar

Silikoner i världsklass för globala lösningar Silikonlim/tätning Produkter för gjutning och inkapsling Värmeledande material Konforma beläggningar Smörjfett & Primers Silikoner i världsklass för globala lösningar 1-komponents lim/tätning ACC Silicones

Läs mer

SMÖRJMEDEL MOTOROLJA. 10W/30 EUROTEX 20 L för Bensinmotorer. 20W/50 HAVOLINE PRE Fat 208L 20 L 20W/50 EUROTEX 20 L. 15W/40 URSA SUPER LA Bulk

SMÖRJMEDEL MOTOROLJA. 10W/30 EUROTEX 20 L för Bensinmotorer. 20W/50 HAVOLINE PRE Fat 208L 20 L 20W/50 EUROTEX 20 L. 15W/40 URSA SUPER LA Bulk MOTOROLJA 10W/30 EUROTEX för Bensinmotorer 20W/50 HAVOLINE PRE Fat 208L 20W/50 EUROTEX för Bensinmotorer 15W/40 URSA SUPER LA Bulk för dieselmotorer även överladdade och hård drift 1000 L Fat 208L 10W/40

Läs mer

DUBO skruvsäkringar. DUBO skruvsäkringar för insexskruvar. DUBO tandade stålbrickor. KORREX mutterskydd. KORREX runda mutterskydd. KORREX snäpphättor

DUBO skruvsäkringar. DUBO skruvsäkringar för insexskruvar. DUBO tandade stålbrickor. KORREX mutterskydd. KORREX runda mutterskydd. KORREX snäpphättor DUBO skruvsäkringar 10 10 DUBO skruvsäkringar för insexskruvar 11 DUBO tandade stålbrickor 15 KORREX mutterskydd 22 DUBO WORLDWIDE KORREX runda mutterskydd KORREX snäpphättor 24 17 KORREX skyddsknappar

Läs mer

Korrosion Under Isolering (CUI)

Korrosion Under Isolering (CUI) Korrosion Under Isolering (CUI) Typiskt isolerat rör Plåt beklädnad Rör Isolering Varför Används Isolering: Personligt Skydd Energi Effektivt Process Kontroll Buller Reducering Frysskydd Brandskydd CUI

Läs mer

Transair, det intelligenta tryckluftsystemet Presentation

Transair, det intelligenta tryckluftsystemet Presentation Transair, det intelligenta tryckluftsystemet Presentation Transair - Legris intelligenta tryckluftsystem Legris SA en av världens största leverantörer av snabbanslutningar utvecklar, tillverkar och säljer

Läs mer

Lager och lagerenheter med Solid Oil

Lager och lagerenheter med Solid Oil Lager och lagerenheter med Solid Oil Lager och lagerenheter med Solid Oil... 950 Egenskaper hos Solid Oil... 951 Lagerdata allmänt... 952 Mått, toleranser, lagerglapp... 952 Bärförmåga... 952 Minsta belastning...

Läs mer

Lektion 1: Hydraulvätskan och dess egenskaper

Lektion 1: Hydraulvätskan och dess egenskaper Lektion 1: Hydraulvätskan och dess egenskaper Trycket samma överallt i systemet, djupet försummas. c. 5MT007: Lektion 1 p. 1 Lektion 1: Hydraulvätskan och dess egenskaper Trycket samma överallt i systemet,

Läs mer

Hydraulvätskans påverkan på varnishbildningen och verkningsgraden. Åke Byheden R&D Binol Biolubricants

Hydraulvätskans påverkan på varnishbildningen och verkningsgraden. Åke Byheden R&D Binol Biolubricants Hydraulvätskans påverkan på varnishbildningen och verkningsgraden Åke Byheden R&D Binol Biolubricants Råolja Basvätskor Växt- & djurriket Raffinering Petrokemiska industrin Raffinering Hydrering Alkoholer

Läs mer

3M RITE-LOK Anaeroba limmer

3M RITE-LOK Anaeroba limmer 8 3M RITE-LOK LIMMER 3M RITE-LOK Anaeroba limmer Enkomponentslimmer för krävande applikationer inom tillverkning, underhåll och reparation RITE-LOK anaeroba limmer härdar i frånvaro av syre när de kommer

Läs mer

INDUSTRI- SMÖRJMEDEL PRODUKTGUIDE

INDUSTRI- SMÖRJMEDEL PRODUKTGUIDE INDUSTRI- SMÖRJMEDEL PRODUKTGUIDE Infoga streckade linjer för att lättare kunna läsa förteckningen INNEHÅLL INNEHÅLL AEROSOLER... 3 AEROSOLER ANTI-SEIZE PASTOR... 4 AEROSOLER KEDJESMÖRJMEDEL ANTI-SEIZE

Läs mer

HÄRDPLASTBELÄGGNING FÖR LIVSMEDELSINDUSTRIN

HÄRDPLASTBELÄGGNING FÖR LIVSMEDELSINDUSTRIN HÄRDPLASTBELÄGGNING FÖR LIVSMEDELSINDUSTRIN Tekniska golvlösningar baserade på härdplast - uppfyller livsmedelsindustrins krav på livsmedelssäkerhet och hygien Innehållsförteckning Sidan 2 Inledning Sidan

Läs mer

RANDO HDZ. Rando HDZ, premium hydraulolja med zinkbaserat slitageskydd som ger dig:

RANDO HDZ. Rando HDZ, premium hydraulolja med zinkbaserat slitageskydd som ger dig: HYDRAULOLJOR RANDO HDZ Kraven på utrustningens effektivitet och resultat ökar dagligen. Rando HDZ bidrar till att din utrustning kan arbeta snabbare och hårdare under längre tid, vilket gör att du inte

Läs mer

Smörjmedel anpassade för rullningslager Brett produktsortiment - för många olika applikationer Rätt smörjmedel förlänger livslängden på lagret

Smörjmedel anpassade för rullningslager Brett produktsortiment - för många olika applikationer Rätt smörjmedel förlänger livslängden på lagret Produkter Lager Eftermarknad Smörjmedel Smörjmedel Smörjmedel anpassade för rullningslager Brett produktsortiment - för många olika applikationer Rätt smörjmedel förlänger livslängden på lagret Bra att

Läs mer

Pilum Industrfilter AB

Pilum Industrfilter AB Pilum Industrfilter AB Pilum Industrifilter har mer än 70 års erfarenhet av rök-gasrening, stoftavskiljning och industriventilation och våra anläggningar återfinns i de flesta områden inom industrin. Pilum

Läs mer

Lektion 1: Hydraulvätskan och dess egenskaper

Lektion 1: Hydraulvätskan och dess egenskaper Lektion 1: Hydraulvätskan och dess egenskaper Trycket samma överallt i systemet, djupet försummas. c. 5MT007: Lektion 1 p. 1 Lektion 1: Hydraulvätskan och dess egenskaper Trycket samma överallt i systemet,

Läs mer

BrakeClean 111. Användningsområde. BreakClean är ett snabbavdunstande avfettningsmedel

BrakeClean 111. Användningsområde. BreakClean är ett snabbavdunstande avfettningsmedel AEROSOLER Rengöring HandyClean 110 Kraftfullt rengöringsskum av allroundtyp med hög fett- och smutsupplösande förmåga. Utmärkt för målade ytor, sanitetsporslin, kakel, metall, vinyl, plast och flertalet

Läs mer

Keramiska plattor. Keramiska egenskaper

Keramiska plattor. Keramiska egenskaper 1 Keramiska plattor Keramiska egenskaper Hög mekanisk hållfasthet även vid höga temperaturer. Utmärkt kemisk beständighet (hög resistens mot påverkan av syror, saltlösningar, baser osv.). Mycket hög hårdhet

Läs mer

White Paper. V 1.0 v 1.0 ETT SMÖRJMEDELS FUNKTIONER

White Paper. V 1.0 v 1.0 ETT SMÖRJMEDELS FUNKTIONER ETT SMÖRJMEDELS FUNKTIONER v 1.0 1 - Reducerar friktion/slitage 2 - Transporterar värme 3 - Försluter 4 - Skyddar mot rost och korrosion 5 - Renar 6 - Kraftöverföring 7 - Smörjer 1 Reducera friktion/slitage

Läs mer

Absol. det mångsidiga saneringsmedlet

Absol. det mångsidiga saneringsmedlet Absol det mångsidiga saneringsmedlet Absol absolut rätt när du hanterar och sanerar miljöfarliga vätskor Absol suger upp, sanerar och neutraliserar snabbt och effektivt miljöfarliga vätskor. Produkten

Läs mer

RIKTLINJER FÖR RENGÖRING

RIKTLINJER FÖR RENGÖRING Allmänt Knauf AMF mineralplattor finns med många olika ytbehandlingar. Ytorna rengörs med olika metoder. Normalt behöver inte innertakspannor rengöras i de flesta standardtillämpningar, men rengöring kan

Läs mer

Ett långfibrigt aluminiumkomplext fett för olika ändamå Användbart temperaturområde 0 C till 177 C

Ett långfibrigt aluminiumkomplext fett för olika ändamå Användbart temperaturområde 0 C till 177 C Non-Melt Extreme pressure Grease 55700 55720 Röd NLGI 1 Ett osmältbart fett för extrema tryck. F höga och låga temperaturer, även våta miljöer. Användbart temperaturområde -15 C till 204 C Molylube Extreme

Läs mer

MONTERINGSANVISNING OCH SKÖTSELRÅD

MONTERINGSANVISNING OCH SKÖTSELRÅD MONTERINGSANVISNING OCH SKÖTSELRÅD Glasfasad Skjutdörr S70 Santex System AB, Montörgatan 9, 301 80 Halmstad, Sverige Tel. +46 35 17 23 00 Fax +46 35 12 50 23 e-mail: info@santex.se - 1 - INNEHÅLL Avsnitt

Läs mer

En av de främsta leverantörerna av glidlager, ledlager, rullager och tätningar i norra Europa. Med logistik i världsklass!

En av de främsta leverantörerna av glidlager, ledlager, rullager och tätningar i norra Europa. Med logistik i världsklass! debearings.se En av de främsta leverantörerna av glidlager, ledlager, rullager och tätningar i norra Europa. Med logistik i världsklass! D&E Bearings är med bolag i Sverige, Finland och Asien samt återförsäljare

Läs mer

Idrifttagande & underhållsmanual för Arcos Hydraulcylindrar

Idrifttagande & underhållsmanual för Arcos Hydraulcylindrar Idrifttagande & underhållsmanual för Arcos Hydraulcylindrar Januari 2014 Innehåll 1. Generell information 1.1 Dokumentation 1.2 Användningsområde cylinder 1.3 Transport 1.4 Lagring 2. Idrifttagande och

Läs mer

Vad har en traktor, en rymdraket och en nascarbil gemensamt...?

Vad har en traktor, en rymdraket och en nascarbil gemensamt...? American Oil- & Grease Research Foundation since 1951 LE Smörjmedel Sverige anno 1975 Marknadsledande i smörjmedel! Vad har en traktor, en rymdraket och en nascarbil gemensamt...? ...jo, de smörjs alla

Läs mer

FLÄNS & GÄNGTÄTNING 4000T

FLÄNS & GÄNGTÄTNING 4000T FLÄNS & GÄNGTÄTNING 4000T PRODUKTBESKRIVNING Fläns & gängtätning 4000T är en lösningsmedelsfri anaerob (härdar i frånvaro av syre) tätningsmassa som ger en snabb och läckagesäker tätning som ersätter lin,

Läs mer

Glykolfri köld- och värmebärare. Den intelligenta lösningen

Glykolfri köld- och värmebärare. Den intelligenta lösningen Glykolfri köld- och värmebärare Den intelligenta lösningen 1. Temper produkten Glykolfri köld- och värmebärare, icke-toxisk och miljöanpassad FÖRDELAR Icke-toxisk, ej brandfarlig eller explosiv Miljöanpassad

Läs mer

Monteringsanvisningar och skötselinstruktioner

Monteringsanvisningar och skötselinstruktioner Teknik för nyttofordon och industri Monteringsanvisningar och skötselinstruktioner Kardanaxlar från ELBE Tillverkning Utbyte Reparation K3-0262/0909 Monteringsanvisningarr transport och förvaring Våra

Läs mer

Se skärvätskan som ett flytande verktyg. Skäroljor / slipoljor

Se skärvätskan som ett flytande verktyg. Skäroljor / slipoljor Se skärvätskan som ett flytande verktyg. Skäroljor / slipoljor Dina spånskärande operationer Borrning Bästa bearbetningsexpert, Som användare av icke vattenblandbara skärvätskor vet du själv bäst vad din

Läs mer

Smörjmedel för livsmedelsproduktion

Smörjmedel för livsmedelsproduktion Hydrauloljor FGH-AW Hydraulic Oil ISO VG 32, 46, 68, 100. NSF H1 32, 46, 68, 100 Mineralolja. Lämplig för de flesta typer av hydraulik. Magna-Plate ISO VG 32, 46, 68, 100 60, 62, 64, 66 Mineralolja med

Läs mer

Säkerhetsdatablad för ISOVER Glasull

Säkerhetsdatablad för ISOVER Glasull Säkerhetsdatablad för ISOVER Glasull 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning ISOVER Glasull. Produkten är en vara, alltså varken ämne eller blandning. EC-nummer 926-099-9.

Läs mer

REHAU AWADUKT PP SN16 RAUSISTO. www.rehau.se. Bygg Automotive Industri

REHAU AWADUKT PP SN16 RAUSISTO. www.rehau.se. Bygg Automotive Industri REHAU AWADUKT PP SN16 RAUSISTO avloppssystem för hög belastning www.rehau.se Bygg Automotive Industri Innehållsförteckning REHAU AWADUKT PP SN16 RAUSISTO avloppssystem för hög belastning Seite Materialet..................................................................

Läs mer

Incimaxx Aqua S-D. Produktdatablad. Beskrivning. Produktfördelar

Incimaxx Aqua S-D. Produktdatablad. Beskrivning. Produktfördelar Produktdatablad Incimaxx Aqua S-D Beskrivning Sur produkt för rengöring och desinfektion av dricksvattensystem och dricksvatten till djur Produktfördelar Avlägsnar snabbt och effektivt kalk och alger i

Läs mer

Sfäriska rullager för koniskt axelhål

Sfäriska rullager för koniskt axelhål Produkter Lager Kullager och Rullager Sfäriska Serie 21-24000 Sfäriska för koniskt axelhål Hylsa underlättar montering och demontering av lager Lämpliga för stora belastningar. Användningsområde Användningsområde

Läs mer

Vi erbjuder ett brett sortiment av bussningar för en mängd olika applikationer.

Vi erbjuder ett brett sortiment av bussningar för en mängd olika applikationer. Bussningar Vi erbjuder ett brett sortiment av bussningar för en mängd olika applikationer. Glidlager i olika stål och kopparlegeringar. Fördelar: Tål höga belastningar Korrosionströga Underhållsfria Tål

Läs mer

RIKTLINJER FÖR RENGÖRING

RIKTLINJER FÖR RENGÖRING Allmänt Knauf AMF mineralplattor finns med många olika ytbehandlingar. Ytorna rengörs med olika metoder. Normalt behöver inte innertakspannor rengöras i de flesta standardtillämpningar, men rengöring kan

Läs mer

AF/Armaflex INGET FARLIGT GODS VERSION: 2001-01-10 SIDA: 1 (av 5)

AF/Armaflex INGET FARLIGT GODS VERSION: 2001-01-10 SIDA: 1 (av 5) SIDA: 1 (av 5) 1 NAMN PÅ ÄMNE / PREPARAT OCH FÖRETAG HANDELSBENÄMNING: ANVÄNDNINGSOMRÅDE: AF/Armaflex Isolering/skydd av rörledningar, luftkanaler (inkl böjar, armaturer, flänsar o dyl) i kyl-/klimat-

Läs mer

Gjuterigatan 10, 34131, Ljungby, Sverige Tel +46 372 694 30, Fax +46 372 136 71 www.silverstone.se, info@silverstone.se 3312-1150.

Gjuterigatan 10, 34131, Ljungby, Sverige Tel +46 372 694 30, Fax +46 372 136 71 www.silverstone.se, info@silverstone.se 3312-1150. Gjuterigatan 10, 34131, Ljungby, Sverige Tel +46 372 694 30, Fax +46 372 136 71 www.silverstone.se, info@silverstone.se 3312-1150 Användarmanual Observera: Användaren måste läsa och till fullo förstå användarmanualen

Läs mer

BIOTECH SOLVÄRME SOLFÅNGARE BFK DRAIN MASTER BDM

BIOTECH SOLVÄRME SOLFÅNGARE BFK DRAIN MASTER BDM BIOTECH SOLVÄRME SOLFÅNGARE BFK DRAIN MASTER BDM n 4 Biotech Solfångare BFK BIOTECH SOLFÅNGARE BFK SOLKRAFTVERKET Högsta kvalitetssäkerhet, flexibel tillverkning och kort leveranstid tack vare modern maskinpark

Läs mer

HIGH PERFORMANCE LUBRICANTS MADE IN SWEDEN. www.powerup.se

HIGH PERFORMANCE LUBRICANTS MADE IN SWEDEN. www.powerup.se Made in Sweden HIGH PERFORMANCE LUBRICANTS MADE IN SWEDEN Power Up smörjmedel för lantbruk, skogsindustri, åkerier, entreprenad, motorsport, bil, båt och mekaniska verkstäder m.m. Bra smörjmedel som ger

Läs mer

Absol. det mångsidiga saneringsmedlet

Absol. det mångsidiga saneringsmedlet Absol det mångsidiga saneringsmedlet Absol absolut rätt när du hanterar och sanerar miljöfarliga vätskor Absol suger upp, sanerar och neutraliserar snabbt och effektivt miljöfarliga vätskor. Produkten

Läs mer

Krypgrundsisolering Monteringsanvisning

Krypgrundsisolering Monteringsanvisning Fuktskyddssystem för Tak, Bygg och VA Krypgrundsisolering Monteringsanvisning MOT FUKT, MÖGEL OCH RADON I KRYPGRUND 10 mm tjock Krypgrundsisolering som höjer temperaturen normalt med +2 o C och ger ett

Läs mer

Produktöversikt. Frisk hud satt i system

Produktöversikt. Frisk hud satt i system Produktöversikt Frisk hud satt i system Frisk hud är en god investering Hudvård för alla arbetssituationer Vi producerar sedan 40 år hudskydds- och hudvårdskrämer, handtvätt, krämtvålar och moderna dispensersystem

Läs mer

Hydraulvätskor TMHP02

Hydraulvätskor TMHP02 Hydraulvätskor TMHP02 Karl-Erik Rydberg Krav på hydraulvätskor! Smörjegenskaper! Miljöanpassning - Swedish Standard SS 15 54 34 SP! Viskositetsområde! Filtrerbarhet! Brännbarhet! Pris 1 Sveriges oljeberoende

Läs mer

SSG Hydraulikdagar 2016 SHU 20år AUH 40år

SSG Hydraulikdagar 2016 SHU 20år AUH 40år SSG Hydraulikdagar 2016 SHU 20år AUH 40år Varnish problem Tema Lackartade beläggningar från Hydrauloljor Basoljor som används som hydraul-/och smörjoljor Grupp I Produceras genom så kallad Solvent Raffinering.

Läs mer

Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik ( Institut för skogsbruk ) Spremberger Strasse 1 DE-64823 Gross-Umstadt E-post: info@kwf-online.

Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik ( Institut för skogsbruk ) Spremberger Strasse 1 DE-64823 Gross-Umstadt E-post: info@kwf-online. Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik ( Institut för skogsbruk ) Spremberger Strasse 1 DE-64823 Gross-Umstadt E-post: info@kwf-online.de Kontroll av ändamålsenligheten hos miljövänliga smörjmedel

Läs mer

kampanj 39:-/par Montagehandske priserna i detta kampanjhäfte gäller för sågtjänst under perioden 1 maj - 31 oktober 2014 Würth Combi-Work

kampanj 39:-/par Montagehandske priserna i detta kampanjhäfte gäller för sågtjänst under perioden 1 maj - 31 oktober 2014 Würth Combi-Work kampanj Alla priser exkl. moms med reservation för tryckfel och slutförsäljning. priserna i detta kampanjhäfte gäller för sågtjänst under perioden 1 maj - 31 oktober 2014 Montagehandske Würth Combi-Work

Läs mer

KEIM Lignosil. Silikatfärg till trä

KEIM Lignosil. Silikatfärg till trä KEIM Lignosil Silikatfärg till trä Trä Ett byggmaterial med själ och karaktär Det finns knappast något annat byggmaterial som har så nära koppling till oss människor som trä. Ett gammalt ordspråk säger

Läs mer

Absol. det mångsidiga saneringsmedlet

Absol. det mångsidiga saneringsmedlet Absol det mångsidiga saneringsmedlet Absol absolut rätt när du hanterar och sanerar miljöfarliga vätskor Absol suger upp, sanerar och neutraliserar snabbt och effektivt miljöfarliga vätskor. Produkten

Läs mer

SH/Armaflex INGET FARLIGT GODS VERSION: 2001-01-08 SIDA: 1 (av 5)

SH/Armaflex INGET FARLIGT GODS VERSION: 2001-01-08 SIDA: 1 (av 5) SIDA: 1 (av 5) 1 NAMN PÅ ÄMNE / PREPARAT OCH FÖRETAG HANDELSBENÄMNING: ANVÄNDNINGSOMRÅDE: SH/Armaflex Isolering/skydd av rörledningar (värme-, varma resp kalla dricksvatten- samt dagvattenledningar och

Läs mer

FORDONSTVÄTT Rengöringsmedel för tvätt av fordon

FORDONSTVÄTT Rengöringsmedel för tvätt av fordon FORDONSTVÄTT Rengöringsmedel för tvätt av fordon Part of North Chemical Innehåll Alkaliska rengöringsmedel 3 Borsttvättschampo 4 SnowChem 4 Fälgrengöring 6 Vax och avrinning 6 Svamp och borste 7 Microemulsioner

Läs mer

Varför syntetolja? Vi ger dig svaren.

Varför syntetolja? Vi ger dig svaren. Varför syntetolja? Vi ger dig svaren. Frågor och svar om syntetolja Förklara vad viskositet är. Det låter komplicerat. Viskositet är samma sak som tjocklek eller trögflutenhet. Ju högre viskositet desto

Läs mer

Oljerening ett snabbt sätt att tjäna pengar. Rening av olja med Emmie

Oljerening ett snabbt sätt att tjäna pengar. Rening av olja med Emmie Oljerening ett snabbt sätt att tjäna pengar Rening av olja med Emmie Oljerening med Emmie Nu har alla råd med effektiv oljerening Hittills har användning av separatorer för oljerening varit ett ekonomiskt

Läs mer

17 % bättre dämpning av vätskeslag än branschstandard. Skydda ditt system Pressa dina priser. ia.danfoss.com

17 % bättre dämpning av vätskeslag än branschstandard. Skydda ditt system Pressa dina priser. ia.danfoss.com Skydda ditt system Pressa dina priser Magnet-, snedsätes- och termostatventiler en översikt över produkter för vätskeregleringar 17 % bättre dämpning av vätskeslag än branschstandard ia.danfoss.com Tre

Läs mer

Slangkatalog. Utgåva 1.0

Slangkatalog. Utgåva 1.0 Slangkatalog Utgåva 1.0 Innehåll PA (Polyamid) Slitstark, bra tryckbeständighet. sidan 2 PA12HIPHL (Polyamid) Bromsslang enligt DIN 74324 för fordon. sidan 3 HTRAB (TPE) Bromsslang enligt ISO 7628:2010

Läs mer

INDUSTRI- SMÖRJMEDEL PRODUKTGUIDE

INDUSTRI- SMÖRJMEDEL PRODUKTGUIDE INDUSTRI- SMÖRJMEDEL PRODUKTGUIDE Infoga streckade linjer för att lättare kunna läsa förteckningen INNEHÅLL INNEHÅLL AEROSOLER... 3 AEROSOLER ANTI-SEIZE PASTOR... 4 AEROSOLER KEDJESMÖRJMEDEL ANTI-SEIZE

Läs mer

DSC. Slangpump. DSC slangpump. 3 storlekar Kapacitet 2-68 m 3 /h Tryck upp till 15 bar DSC 65 DSC 80 DSC 100

DSC. Slangpump. DSC slangpump. 3 storlekar Kapacitet 2-68 m 3 /h Tryck upp till 15 bar DSC 65 DSC 80 DSC 100 DSC Slangpump 3 storlekar Kapacitet 2-68 m 3 /h Tryck upp till 15 bar DSC 65 DSC 80 DSC 100 Höga tryck Trögflytande och slitande produkter Bättre miljö kring pumpen Hela konstruktionen är mycket robust,

Läs mer

Modern Betong. Fogfria golvlösningar. Hållbara och dekorativa golv i polyuretan, epoxi och Ucrete

Modern Betong. Fogfria golvlösningar. Hållbara och dekorativa golv i polyuretan, epoxi och Ucrete Modern Betong Fogfria golvlösningar Hållbara och dekorativa golv i polyuretan, epoxi och Ucrete Polyuretan Den mest övertygande egenskapen hos polyuretan är dess förmåga att tillmötesgå olika krav genom

Läs mer

Maximering av lagerprestanda. Radialtätningar HMS5 och HMSA10 Längre livslängd Förbättrad tätförmåga Utmärkt oljekompatibilitet

Maximering av lagerprestanda. Radialtätningar HMS5 och HMSA10 Längre livslängd Förbättrad tätförmåga Utmärkt oljekompatibilitet Maximering av lagerprestanda Radialtätningar HMS5 och HMSA10 Längre livslängd Förbättrad tätförmåga Utmärkt oljekompatibilitet Radialtätningar HMS5 och HMSA10 Viktiga egenskaper Den nya serien metriska

Läs mer