Specialsmörjmedel för industriellt bruk

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Specialsmörjmedel för industriellt bruk"

Transkript

1 Specialsmörjmedel för industriellt bruk FÖR KRITISKA DRIFTOMRÅDEN INTELLIGENTA PRODUKTER Specialsmörjmedel Underhållsprodukter

2 25 ÅR TRIBOLOGISK KOMPETENS TILLGÄNGLIG RUNT HELA JORDEN OKS er professionella partner för kemotekniska specialprodukter Varumärket OKS står för högeffektprodukter för minskning av friktion, slitage och korrosion. Våra produkter används inom alla områden av tillverknings- och underhållsteknik, där effektgränserna för konventionella smörjmedel överskrids. Vi har mer än 150 produkter i vårt sortiment. De av OKS-ingengörer och -tekniker utvecklade produkterna produceras under stränga kvalitetskrav i München, vårt företags huvudsäte. Härifrån skickar vi just-in-time till hela världen, med stöd av ett modernt logistikcentrum i orten Maisach i närheten. OKS framgångar under mer än 25 år har hela tiden präglats av hög kvalitet och tillförlitlighet på produkterna, samt snabba reaktioner på kundernas önskningar genom innovativa lösningar. Det omfattande know-how och den innovationskraft, som finns i avdelningen Freudenberg Chemical Specialities (FCS) använder vi för vidareutveckling av nya produkter och marknader, för att säkerställa en dynamisk tillväxt även i framtiden. OKS handelspartner Marknadsföringen av specialsmörjmedel och kemotekniska underhållsprodukter sker uteslutande genom den tekniska handeln och mineraloljehandeln. Den konsekventa strategin "Marknadsföring endast genom grossister", den smidiga expedieringen av order och vår omfattande tekniska service gör oss till en eftertraktad handelspartner av kräsna kunder. Utnyttja våra specialisters know-how. Ställ krav på oss. Sedan 2003 är OKS Spezialschmierstoffe GmbH en del av den internationellt verksamma Freudenberg Group, Weinheim, Germany.

3 INNEHÅLL 4 8 Tribologi 9 OKS symbolsystem Urvalstabeller Pastor Oljor Fett Torrsmörjmedel 44 OKS Kompetenslöfte 45 Rådgivningsblad 46 Smörjutrustning 47 Underhållsprodukter Vi utmärker oss genom utvecklandet av kundspecifika smörjmedelslösningar i nära samarbete med våra affärskontakter. I vårt laboratorium arbetar experter med olika inriktning med den allra modernaste utrustningen och de nyaste provningssystemen, för att anpassa eller nyutveckla produkter till speciella användningar.

4 4 INTELLIGENTA LÖSNINGAR FÖR KRITISKA ANVÄNDNINGSKRAV OKS-experter inom olika fack-riktningar står för innovativa idéer och produkter Rörelse utan friktion är människans dröm. Men helt utan friktion fungerar det idag ännu inte. För att er maskin skall fungera "friktionsfritt" har OKS en smörjteknisk lösning beredd för nästan varje enskilt fall. Vidareutvecklingen av smörjmedel genom användandet av syntetolja och högeffektsadditiver såsom utvecklingen av torrsmörjmedel är exempel på denna kompetens. Smörjmedel från OKS löser era tribologiska problem säkert och tillförlitligt. Extrema driftförhållanden Alltid prestationsdugliga maskiner, kombinerat med förlängd livstid för material och maskinelement mot belastningsgränserna. OKS erbjuder smörjmedel som utveckla full effekt även under dessa förutsättningar. Olika OKS-specialsmörjmedel motstår extrema temperaturer, stora temperatursvängningar eller högt tryck. Plastsmörjning Genom konstruktiv nyutveckling uppträder friktionsparning, som ställer särskilda krav på smörjmedlets tålighet. Särskilda legeringar eller keramikelement kommer till användning. Mer och mer används också materialkombinationerna plast/metall och plast/plast. OKS erbjuder smörjmedel, som uppvisar tålighet i kombination med många material Smörjning vid påverkan av aggressiva media Oavsett kontinuerlig användning med syra- eller lut-kontakt på kolonner eller rörledningar i processindustrier, vid frätande påverkan, vid friexponering eller under påverkan av havsvatten, förblir era anläggningar fullt driftdugliga, också under dessa förutsättningar, med hjälp av OKS-specialsmörjmedel. Specialsmörjmedel för livsmedelsindustrin OKS utvecklar en hel palett av smörjmedel särskilt tänkta för livsmedelsindustrins höga hygienkrav. Dessa av NSF enligt H1 (H2/A1) registrerade produkterna kan sättas in på alla områden, i vilka människor kan komma i kontakt med smörjmedel. Alla OKS-produkter med detta varumärke innehåller organiska molybdenkomplexföreningar för effektökning.

5 5 SMÖRJMEDELS-TYPER Oljor med högeffektsadditiver för en tillförlitlig smörjning Oljor leder effetivt bort olja från smörjstället. Dessutom visar de en påtagligt bra kryp- och vätningsförmåga. Därför används oljesmörjning ofta vid höga temperaturer eller höga varvtal. Typiska användningsområden är växellådor, kedjor, glidlager, hydraulik och kompressorer. Specifikation Norm Beskrivning Viskositet DIN Mått för den inre friktionen hos vätskor ISO VG DIN Indelning av oljor i viskositetsklasser Användningstemperatur Temperaturområde för optimal prestationsförmåga Flampunkt DIN ISO 2592 Lägsta temperatur vid vilken ångluftblandningen antänds genom antändning av särskilt don Stelningspunkt DIN ISO 3016 Lägsta temperatur vid vilken oljan ännu är flytande Vid valet av en smörjolja tillfaller stor betydelse grundoljan. Mineraloljor, syntetiska kolväten (polyalfaolefine = PAO), ester, polyglykol och silikonolja skiljer sig väsentligt i sina fysikaliska egenskaper och kemiska förhållanden. Egenskaper Mineralolja Syntetiska KW-oljor (PAO) Esteroljor Polyglykololjor Silikonoljor Täthet 20 C [g/ml] ca: 0,9 0,85 0,9 0,9 1,1 0,9 1,05 Stelningspunkt [ C] ca: Stelningspunkt [ C] ca: < 250 < Oxidationsbeständighet Termisk stabilitet Kompatibilitet med plast typberoende + Olika oljors blandbarhet påverkas väsentligt genom grundoljorna och måste beaktas därefter vid valet av smörjolja.

6 6 SMÖRJMEDELS-TYPER Fett för långtidssmörjning vid kritiska driftsförhållanden Fett består av en grundolja, som binds med ett tjockningsmedel (tvål). Därigenom stannar smörjmedlet på smörjstället. Där garanterar det ett permanent skydd mot friktion och slitning och tätar smörjstället mot yttre påverkan såsom fukt och föroreningar. Fett används ofta vid rull- och glidlager, axlar, armaturer, tätningar, styrningar men också för kedjor och växellådor. Specifikation Norm Beskrivning Grundoljeviskositet DIN Ett fetts hastighetsområde och belastningsförmåga påverkar Droppunkt DIN ISO 2176 Överskridande av denna temperatur leder till förstörelse av fettstrukturen Användningstemperatur DIN DIN 51821/2 (rullager) Varvtalsparameter (DN-värde) Temperaturområde för optimal prestationsförmåga Maximal rotationshastighet upp till vilken ett fett kan användas i ett rullager Konsistens DIN ISO 2137 Mått för ett fetts hållfasthet NLGI-klass DIN Indelning i konsistensklasser VKA-test DIN Bestämmelse av förslitningsskyddet och maximal belastningsförmåga för ett fett Den väsentliga skillnaden i uppbyggnad av fett gentemot oljor är tjockningsmedlet, som bestämmer de typiska effektfaktorerna för ett fett. Tjockningsmedel (tvål) Användningstemperatur [ C] Droppunkt [ C] Vattenbeständighet Mineralolja Syntetisk olja Belastningsförmåga Kalcium ingen uppgift < Lithium / AI-Komplex > Ba-Komplex > Ca-Komplex > Li-Komplex > Bentonit utan + - Polykarbamid Vid sidan om grundoljornas blandbarhet måste också kompabiliteten hos tjockningsmedlet beaktas hos fett.

7 7 SMÖRJMEDELS-TYPER Pastor för lätt montage och demontage Uppbyggnaden av pastor motsvarar i princip den av fett. Visserligen är andelen fasta smörjmedel betydligt högre. Därigenom garanteras en säker smörj-, frånskiljs- och korrosionsskyddseffekt också vid användning under extrema temperatur- och tryckförhållanden och aggressiva media. Pastor används likaväl vid skruv-förband som vid inpressning av stift och bultar, för kugghjul, chuck, länkar och glidlager. Specifikation Norm Beskrivning Press-Fit-test Ger besked om smörjeffekt för pastor vid väldigt högt tryck och låg glidhastighet (relevant för monteringspastor) Gängfriktionstal DIN 946 Friktionstalet µ fastställs på en skruvprovställning genom åtdragandet av skruvar och muttrar (relevant vid skruvpastor) Lossdragningsmoment DIN Förhållande för nödvändiga lossdragningsmomentet vid lossning av skruv-förband till åtdragningsmomentet Användningstemperatur Smörjning: Olja och fastsmörjmedel är verksamma Frånskiljning: Efter att oljan avdunstas frånskiljningseffekt genom fastsmörjmedel Användningsområdet för pastor bestäms särskilt av de fastsmörjmedel de innehåller. Fastsmörjmedel Maximal användningstemperatur [ C] Användningsområde PTFE < 300 Montering, mediepåverkan MoS 2 < 450 Montering, påpressning av detaljer Aluminium < 1100 Högtemperaturförskruvningar Koppar < 1100 Högtemperaturförskruvningar, "Anti-Sieze"-pasta, elektrisk ledningsförmåga Nickel < 1400 Högstatemperaturförskruvningar "Oxider" Keramik < 1400 Högstatemperaturförskruvningar, ädelstålförskruvningar

8 8 SMÖRJMEDELS-TYPER Torrsmörjmedel alternativet för speciella användningsområden Torrsmörjmedel delas upp i pulverformiga fastsmörjmedel, vaxliknande glidfilm och glidlacker innehållande fasta material. Med glidlacker menar man fastsmörjmedel (mest MoS 2, grafit eller PTFE), som lagrats i ett organiskt eller oorganiskt bindemedel. För fördelningen av glidlacken blandas ett lösningsmedel i, som dunstar under härdnings- eller torkningstiden. Efter en grundlig beredning av ytan följer en beläggning genom doppning, sprutning eller strykning. Det torra glidlackslagret är mellan 10 och 20 µm tjockt. Det motstår tryckbelastningar och extrema temperaturer, tar inte emot någon nedsmutsning och utmärker sig genom en väldigt hög kemisk beständighet och utmärkt långtidssmörjeffekt. Glidlack används inom flera tekniska områden, t ex för muttrar, skruvar, bultar, skivor, fjädrar, kugghjul, glidföringar och gängade spindlar. Glidlack skiljer sig från klassiska smörjmedel på följande vis Torrsmörjning utan olja och fett Ren smörjning utan smutsvidhäftning Mycket låga friktionsvärden kan uppnås Hög temperaturbelastningsförmåga Inga avdunstningsförluster Möjlig att använda i vakum Kemisk-fysikalisk stabilitet Effekt också vid ringa glidhastigheter Långtids- och livslängdssmörjning Kostnads effektiv Additivering Det är additivens uppgift att optimera smörjmedel med avseende på korrosions- och förslitningsskydd, nödrullningsegenskaper, oxidationsstabilitet, temperaturförhållanden och vätbarhet för respektive användning. Det omsorgsfulla urvalet och den intelligenta kombinationen av additiver garanterar OKS-specialsmörjmedels höga effektivitet. Alla OKS-produkter med detta varumärke innehåller organiska molybden-komplexföreningar för effektökning.

9 9 OKS SYMBOLSYSTEM Användningsområden Rullager Armaturer Mätverktyg Nedkylning Glidlager Pressförband Finmekanik Damning Kedjor Gångjärn Formningsoperationer Läcksökningsspray Länklager Axelsplines Stållinor Remdrift Hävstänger Kamaxlar Hydraulik Offshore Glidstyrningar Fjädrar Kompressorer Lagerhållning/ transporter Linjärstyrningar Bromsar Skruvlåsning Stålkonstruktioner Spindlar Öppna drev Släppning plastteknik Plåtbearbetning Gängförband Kapslade växlar Frånskiljning svetsteknik Rostlösare Spännchuckar Snäckväxlar Rengöring Tätningar Skärverktyg Elkontakter Egenskaper Höga temperaturer Vattenpåverkan Miljövänlig Låga temperaturer Kemikaliepåverkan Arbetsplatsvänlig Pastor Höga hastigheter Korrosionsskydd För livsmedelsindustrin Oljor Tryckbelastning Kompatibilitet med plast Kan sprayas med airspray Smörjfett Klimatpåverkan Långtidsverkan Elektroteknik/ elektronik Torrsmörjmedel Korrosionsskydd Underhållsprodukter

10 10 URVALSTABELL OKS-nr Pastor / / / / / / Oljor / / / För bättre översikt har endast huvudanvändningar listats

11 11 OKS-nr Pastor / / / / / / Oljor / / /

12 12 URVALSTABELL OKS-nr Oljor / / / / Fett För bättre översikt har endast huvudanvändningar listats

13 13 OKS-nr Oljor / / / / Fett

14 14 URVALSTABELL OKS-nr Fett / Torrsmörjmedel / / / / För bättre översikt har endast huvudanvändningar listats

15 15 OKS-nr Fett / Torrsmörjmedel / / / /

16 16 PASTOR FÖR LÄTT MONTAGE OCH DEMONTAGE Pastor Produkt Beteckning Användningsområden Användningsområde OKS 214 Metallfri högtemperaturpasta Montagesmörjning av skruvförband, som är utsatta för höga temperaturer och korroderande påverkan. Även vid höglegerade stålkvaliteter. Optimal relation mellan skruvåtdragningsmoment och möjlig skruvförspänning. Undviker skärning och fastrostning. Metallfri. OKS 217 Högtemperaturpasta, högren Montagesmörjning av skruvförbindningar i höghållfast stål, vid höga temperaturer i aggressiv miljö. Optimal relation mellan skruvåtdragningsmoment och möjlig skruvförspänning. Undviker skärning och fastrostning. Ingen reaktion med metaller. Används inom den kemiska industrin. OKS 220 OKS 221* MoS 2 -snabbpasta Montagesmörjning för påpressning av detaljer. Inkörningssmörjning av hårt belastade glidytor. Smörjmedel för svåra formningar. Verkar omedelbart på grund av en hög andel MoS 2, pastan behöver inte gnidas in. Högvärdig montagepasta. OKS 230 MoS 2 -högtemperaturpasta För högtemperaturapplikationer upp till 450 C (torrsmörjning från ca. 200 C). Förhindrar slitage, tillbakaglidning, skärning, inkörningsskador, pittingbildning. Bärolja förångar från 200 C utan restprodukter. Lagring av gjutpannor, konverterare, ugnsvagnar o.dyl. Eftersmörjning under drift med OKS 310. OKS 235 Aluminiumpasta, anti-seize-pasta För montage av skruv- och bultförband, som är utsatta för höga temperaturer och korroderande påverkan. Optimal relation mellan skruvåtdragningsmoment och möjlig skruvförspänning. Förhindrar fastbränning eller -rostning. Hindrar skärning. Smörj- och separeringspasta. OKS 240 OKS 241* Anti-seize-pasta (kopparpasta) För montage av skruvförband, som är utsatta för höga temperaturer och korroderande påverkan. Förhindrar fastbränning eller -rostning. Optimal relation mellan skruvåtdragningsmoment och möjlig skruvförspänning. Klassisk anti-seize-pasta. OKS 245 OKS 2451* Kopparpasta med högeffektskorrosionsskydd För skruvar och glidytor, som är utsatta för höga temperaturer, havsvatten eller sötvatten. Förhindrar fastbränning och -rostning. Förhindrar skärning vid montage. Starkt häftande. Mycket bra korrosionsskydd. Lämpligt för bromssystem.

17 17 Egenskaper / godkännanden Sammansättning Tekniska data Förpackning gråsvart Användningstemperatur: -40 C +200 C/ C 250 g penselburk metallfria fasta smörjmedel (smörjning/separering) 1 kg burk delsyntetisk olja Press-Fit: µ = 0,14, rassel från N 5 kg dunk VKA-test (svetslast): N 25 kg dunk Gängfriktion: µ = 0,09 Pastor svart-grå Användningstemperatur: -40 C C 250 g penselburk delsyntetisk olja Press-Fit: µ = 0,11, rassel från N 1 kg burk VKA-test (svetslast): N 5 kg dunk Gängfriktion: µ = 0,10 25 kg dunk svart Användningstemperatur: -35 C +450 C 50 g tub MoS 2 Press-Fit: µ = 0,05, inget rassel 250 g burk andra fasta smörjmedel VKA-test (svetslast): N 1 kg burk Mo x -active Gängfriktion: µ = 0,07 5 kg dunk syntetisk olja 25 kg dunk 400 ml spray* svart Användningstemperatur: -35 C +180 C/+450 C 250 g burk MoS 2 (smörjning/separering) 1 kg burk andra fasta smörjmedel Press-Fit: µ = 0,11 5 kg dunk polyglykol VKA-test (svetslast): N 25 kg dunk litiumtvål Gängfriktion: µ = 0,10 metallisk silver Användningstemperatur: -40 C C 250 g penselburk aluminiumpulver Press-Fit: ingen uppgift 1 kg burk andra fasta smörjmedel VKA-test (svetslast): ingen uppgift 5 kg dunk syntetisk olja Gängfriktion: µ = 0,11 25 kg dunk oorganisk förtjockare kopparfärgad Användningstemperatur: -30 C +200 C/ C 10 g tub koppar (smörjning/separering) 100 g tub MoS 2 Press-Fit: 0,12, inget rassel 250 g penselburk andra fasta smörjmedel VKA-test (svetslast): N 1 kg burk syntetisk olja Gängfriktion: µ = 0,09 5 kg dunk oorganisk förtjockare 25 kg dunk 400 ml spray* kopparfärgad Användningstemperatur:-30 C +150 C/ C 250 g penselburk koppar (smörjning/separering) 1 kg burk korrosionskyddstillsatser Press-Fit: 0,12 5 kg dunk delsyntetisk olja VKA-test (svetslast): N 25 kg dunk litiumtvål Gängfriktion: µ = 0, ml spray*

18 18 PASTOR FÖR LÄTT MONTAGE OCH DEMONTAGE Pastor Produkt Beteckning Användningsområden Användningsområde OKS 250 OKS 2501* Vit allroundpasta, metallfri För skruvar och glidytor, som är utsatta för höga tryck och temperaturer. Optimal relation mellan skruvåtdragningsmoment och möjlig skruvförspänning. Metallfri. Mycket bra korrosionsskydd. Högtemperataurpasta för universalanvändning. För förband av rostfritt stål. OKS 252 Vit högtemperaturspasta för livsmedelsindustrin Smörjning av skruvar och glidytor, som är utsatta för höga tryck, höga temperaturer vid låga hastigheter eller oscillerande rörelser. Undviker skärning och fastrostning. Metallfri. Starkt häftande. Universellt användbar högtemperatur-montagepasta. OKS 255 OKS 251* Maximaltemperaturpasta För montage av skruvförband, som är utsatta för höga temperaturer, korroderande påverkan och aggressiva media. Optimal relation mellan skruvåtdragningsmoment och möjlig skruvförspänning. Förhindrar fastbränning eller -rostning. Smörj- och separeringspasta under extrema förhållanden. OKS 265 Chuckpasta För glidytor, som är utsatta för höga tryck, vibrationer och stötbelastningar. Optimalt friktionsvärde för höga spännkrafter. Beständigt mot vatten och kylsmörjmedel. Förhindrar passningsrost. Speciellt för spännchuckar på verktygsmaskiner. OKS 270 Vit fettpasta Långtidssmörjning av glidytor, som är utsatta för höga tryck. Inte nedsmutsande alternativ till svarta smörjmedel. All-roundfettpastor för glidställen, t.ex. på textil-, förpacknings- eller kontorsmaskiner och hushållsapparater. OKS 273 Fettpasta för plastdrev Smörjning av plastdrev vid låga och höga temperaturer och låga och upp till medelhöga hastigheter. Långtidssmörjning högbelastade smådrev. Bra korrosionsskydd. God kompatibilitet med plast. Plastdrev i jalusier och markisdrivningar. OKS 277 OKS 2771* Högtrycks-smörjpasta med PTFE Smörjning av högbelastade tryck- och styrplattor. Smörjning och tätning av armaturer i metall, plast och keramik. Långa eftersmörjningsintervaller. God plastoch elastomertålighet. Starkt häftande. Smörjpasta, t.ex. för teleskoparmar på mobilkranar.

19 19 Egenskaper / godkännanden Sammansättning Tekniska data Förpackning Pastor OKS 250: NSF H2 reg. nr vit Användningstemperatur: -40 C +200 C/ C 10 g tub vitt fastsmörjmedel (smörjning/separering) 100 g tub Mo x -active Press-Fit: µ = 0,08, inget rassel 250 g penselburk syntetisk olja VKA-test (svetslast): N 1 kg burk polykarbamid Gängfriktion: µ = 0,10 5 kg dunk 25 kg dunk 400 ml spray* ljusgrå Användningstemperatur: -30 C +160 C/ C 250 g penselburk vitt fastsmörjmedel (smörjning/separering) 1 kg burk polyglykol Press-Fit: µ = 0,12, inget rassel 5 kg dunk silikat VKA-test (svetslast): >2 500 N 25 kg dunk Gängfriktion: µ = 0,14 NSF H1 reg. nr silvergrå Användningstemperatur: -20 C C 250 g penselburk nickellegeringspulver Press-Fit: ingen uppgift 1 kg burk andra fasta smörjmedel VKA-test (svetslast): ingen uppgift 5 kg dunk delsyntetisk olja Gängfriktion: µ = 0,10 25 kg dunk oorganisk förtjockare 400 ml spray* ljusfärgad Användningstemperatur: -45 C +110 C 400 g patron vitt fastsmörjmedel Press-Fit: ingen uppgift 1 kg burk polyalfaolefin (PAO) VKA-test (svetslast): N 5 kg dunk litiumtvål Gängfriktion: µ = 0,10 25 kg dunk ljusfärgad Användningstemperatur: -25 C +125 C 100 g tub PTFE Press-Fit: µ = 0,14, inget rassel 250 g penselburk vitt fastsmörjmedel VKA-test (svetslast): N 1 kg dunk vitolja Gängfriktion: µ = 0,09 5 kg burk litiumtvål 25 kg dunk ljusfärgad Användningstemperatur: -40 C +140 C 1 kg burk vitt fastsmörjmedel Press-Fit: ingen uppgift 5 kg dunk polyalfaolefin (PAO) VKA-test (svetslast): ingen uppgift 25 kg dunk litiumtvål Gängfriktion: ingen uppgift vit Användningstemperatur: -20 C +150 C 1 kg burk PTFE Press-Fit: µ = 0,11, inget rassel 5 kg dunk ester VKA-test (svetslast): N 25 kg dunk organisk polymer Gängfriktion: µ = 0, ml spray*

20 20 PASTOR FÖR LÄTT MONTAGE OCH DEMONTAGE Pastor Produkt Beteckning Användningsområden Användningsområde OKS 280 Vit högtemperaturpasta Separeringspasta för varmformningsprocesser. Smörjpasta för temperaturpåfrestade glidytor. God separeringsverkan på grund av optimal fastsmörjmedelskombination. Förhindrar uppkolning av verktyg och arbetsstycken. Förlänger verktygens livslängd. OKS 1103 Värmeledande pasta Skyddar ömtåliga elektroniska komponenter mot överhettning. Hög värmeledningsförmåga, 20 ggr bättre än vid luft. Elektriskt isolerande. Ingen uttorkning, härdning eller blödning. Koppling av elektroniska komponenter, såsom sensorer, sonder, dioder, transistorer etc. till kylplåtar. OKS 1105 Silikonpasta för högspänningsisolatorer Skyddar isolatorer och kopplingsanläggnignar i fuktiga miljöer. Mycket goda isoleringsegenskaper över hela temperaturintervallet. Förhindrar överslag och dieleketriska förluster. Absorption av ledande eller abrasiva partiklar. Neutral gentemot plaster och elastomerer.

21 21 Egenskaper / godkännanden Sammansättning Tekniska data Förpackning vit Användningstemperatur: -15 C C 1 kg burk vitt fastsmörjmedel Press-Fit: ingen uppgift 5 kg dunk mineralolja VKA-test (svetslast): N 25 kg dunk litiumtvål Gängfriktion: µ = 0,09 Pastor vit Användningstemperatur: -40 C +180 C 100 g tub metalloxider Värmeledningsförmåga: >0,8 W/mK 500 g burk silikonolja Spec. motstånd (0 C): 10 8 Ωcm 5 kg dunk oorganisk förtjockare Genomslagshållfasthet (20 C): 10 kv/mm 25 kg dunk vit Användningstemperatur: -40 C +210 C 500 g burk inerta fyllnadsmaterial Spec. motstånd (25 C): >10 14 Ωcm 5 kg dunk silikonolja Dielektricitetskonstant: 2,8-3,1 25 kg dunk oorganisk förtjockare Ljusbågstålighet: >60 s

22 22 OLJOR MED HÖGEFFEKTSTILLSATSER FÖR EN TILLFÖRLITLIG SMÖRJNING Oljor Produkt Beteckning Användningsområden Användningsområde OKS 30 Mo x -Active additiv EP-additiv som tillsats till industrioljor. Förbättrar inkörningssmörjningen av nya och renoverade maskiner. Inslätning av ytorna leder till mindre slitage och termisk belastning av smörjmedlet. Det möjliggör förlängda smörjintervaller. OKS 300 MoS 2 - mineraloljekoncentrat ISO VG-klass 100 Additiv på MoS 2 och Mo x -bas. Som tillsats till industrioljor. Minskar friktion, temperatur och slitage. Slätar ut ytorna. Skapar nödkörningsegenskaper. Inga avlagringar. Passerar vanliga filter, reagerar inte på magnetfilter. Tillsats till växellåds-, motor- och maskinoljor. OKS 310 MoS 2 -högtemperatursmörjolja ISO VG-klass 100 Smörjning av maskinelement upp till +450 C, när oljor och fett inte kan användas. Grundoljar förångas utan avlagringar över +200 C. Torrsmörjning från +200 C till +450 C. Smörjning i hyttor, gjuterier, valsverk, keramisk industri. OKS 335 Metallvätska Smörjning av högbelastade glidytor vid höga temperturer. Hög effektivitet genom bildandet av trycktåliga separerande glidskikt. Sprut- och penslingsbar. För rotationsugnslager, på anslagsytor hos axialstyrningar, skruv-compo och varmförskruvningar. OKS 350 OKS 352 OKS 3521* OKS 353 OKS 354 OKS 3541* Högtemperatur-kedjeolja med MoS 2, syntetisk ISO VG-klass 220 Högtemperaturolja, ljusfärgad, syntetisk DIN : CLP E 320 Högtemperaturfärgad, ljusfärgad, syntetisk DIN : CLP E 100 Vidhäftande smörjmedel, syntetiskt DIN : CLP E Syntetisk olja för maskinelement, vid höga temperaturer och fuktighet. Nödkörningssmörjning vid överskridande av oljans användningstemperatur eller vid otillräcklig smörjning. Mycket bra slitageskydd genom MoS 2, även vid extrema belastningar. Syntetisk högtemperaturolja. Bra slitageskydd med EP-additiv. Mycket bra oxideringsskydd, därigenom åldringstålig. Låg droppningstendens vid höga temperaturer. Minimala förångningsförluster. Avlagringsfri förångning. God vatten- och ångbeständighet. Syntetisk högtemperaturolja. Bra slitageskydd med EP-additiv. Mycket bra oxideringsskydd, därigenom åldringstålig. Låg droppningstendens vid höga temperaturer. Minimala förångningsförluster. Avlagringsfri förångning. God rengöringsverkan. Smörjning av maskinelement vid höga temperturer eller kraftigt inflytande från vatten. Mycket bra oxideringsskydd, därigenom åldringstålig. Mycket bra motstånd mot vatten, vattenånga och aggressiva media. Extremt god vidhäftning.

23 23 Oljor Egenskaper / godkännanden Sammansättning Tekniska data Förpackning grönaktig Användningstemperatur: ingen uppgift 1 l burk Mo x -active Densitet (20 C): 1,03 g/ml 5 l dunk ester Viskositet (40 C): 70 mm 2 /s 25 l dunk VKA-test (svetslast): ingen uppgift svart Användningstemperatur: ingen uppgift 200 ml burk MoS 2 Densitet (20 C): 0,92 g/ml 1 l burk Mo x -active Viskositet (40 C): ca. 90 mm 2 /s 5 l dunk mineralolja VKA-test (svetslast): ingen uppgift 25 l dunk 200 l fat svart Användningstemperatur: upp till +200 C/+450 C 1 l burk MoS 2 Densitet (20 C): 1,01 g/ml 5 l dunk polyglykol Viskositet (40 C): ca. 108 mm 2 /s 25 l dunk VKA-test (svetslast): N 200 l fat grå-koppar Användningstemperatur: -30 C +200 C/+650 C 5 l dunk koppar, grafit, aluminium Densitet (20 C): 0,98 g/ml 25 l dunk delsyntetisk olja Viskositet (40 C): ca mm 2 /s 200 l fat VKA-test (svetslast): N svart Användningstemperatur: -30 C +250 C 1 l burk MoS 2 Densitet (20 C): 0,9 g/ml 5 l dunk Mo x -active Viskositet (40 C): 240 mm 2 /s 25 l dunk ester VKA-test (svetslast): N 200 l fat gul-orange Användningstemperatur: -10 C +250 C 120 cm 3 CL-patron ester Densitet (20 C): 0,91 g/ml 1 l burk Viskositet (40 C): 260 mm 2 /s 5 l dunk VKA-test (svetslast): N 25 l dunk 200 l fat 400 ml spray* gul Användningstemperatur: -25 C +250 C 1 l burk ester Densitet (20 C): 0,96 g/ml 5 l dunk Viskositet (40 C): 100 mm 2 /s 25 l dunk VKA-test (svetslast): N 200 l fat klargrön Användningstemperatur: -10 C +250 C 1 l burk Mo x -active Densitet (20 C): 0,92 g/ml 5 l dunk ester Viskositet (40 C): mm 2 /s 25 l dunk VKA-test (svetslast): N 200 l fat 400 ml spray*

24 24 OLJOR MED HÖGEFFEKTSTILLSATSER FÖR EN TILLFÖRLITLIG SMÖRJNING Oljor Produkt Beteckning Användningsområden Användningsområde OKS 360 OKS 361* OKS 3640 OKS 3650 OKS 3720 OKS 3730 OKS 3740 OKS 3750 OKS 3751* Högeffekts-rostskyddsolja ISO VG-klass 15 Kompressorolja för livsmedelsindustrin ISO VG-klass 46 DIN : VDL HC 46 Kompressorolja för livsmedelsindustrin ISO VG-klass 68 DIN : VDL HC 68 Växellådsolja för livsmedelsindustrin ISO VG-klass 220 DIN : CLP HC 220 Växellådsolja för livsmedelsindustrin ISO VG-klass 460 DIN : CLP HC 460 Växellådsolja för livsmedelsindustrin ISO VG-klass 680 DIN : CLP HC 680 Vidhäftande smörjmedel med PTFE ISO VG-klass 100 DIN : CLF HC 100 Lagring och smörjning vid korroderande förhållanden. Förstklassigt korrosionsskydd genom VCI-tillsatser. Goda krypegenskaper. Starkt häftande. Skydd mot metalliska ytor vid lagring inomhus och utomhus upp till 2 år, vid kallförvaring under tak eller vid sjötransport. Helsyntetisk. Optimal additivering mot oxidering och åldring. God luft- och vattenavskiljningsförmåga Bra slitageskydd. Beständig mot vattenånga, alkaliska och sura desinfektions- och rengöringsmedel. För skruvoch lamellkompressorer. Helsyntetisk. Optimal additivering mot oxidering och åldring. God luft- och vattenavskiljningsförmåga Bra slitageskydd. Beständig mot vattenånga, alkaliska och sura desinfektions- och rengöringsmedel. För skruvoch lamellkompressorer. Helsyntetisk. Även för smörjning av vals- och glidlager, kedjor och andra smörjställen. Långa driftstider på grund av hög temperatur- och oxideringsstabiltet. Bra slitageskydd. Beständig mot vattenånga, alkaliska och sura desinfektions- och rengöringsmedel. Helsyntetisk. Även för smörjning av vals- och glidlager, kedjor och andra smörjställen. Långa driftstider på grund av hög temperatur- och oxideringsstabiltet. Bra slitageskydd. Beständig mot vattenånga, alkaliska och sura desinfektions- och rengöringsmedel. Helsyntetisk. Även för smörjning av vals- och glidlager, kedjor och andra smörjställen. Långa driftstider på grund av hög temperatur- och oxideringsstabiltet. Bra slitageskydd. Beständig mot vattenånga, alkaliska och sura desinfektions- och rengöringsmedel. Smörjolja med PTFE. Långa driftstider på grund av hög temperatur- och oxideringsstabiltet. Mycket bra slitageskydd. Hög tryckupptagningsförmåga. God vidhäftning. Beständig mot vattenånga, alkaliska och sura desinfektions- och rengöringsmedel. Smak- och luktneutral.

25 25 Oljor Egenskaper / godkännanden Sammansättning Tekniska data Förpackning ljusfärgad Användningstemperatur: -40 C +80 C 5 l dunk VCI-korrosionsskydd Densitet (20 C): 0,88 g/ml 25 l dunk mineralolja Viskositet (40 C): 15 mm 2 /s 200 l fat VKA-test (svetslast): ingen uppgift 400 ml spray* färglös Användningstemperatur: -40 C +135 C 5 l dunk polyalfaolefin (PAO) Densitet (20 C): 0,84 g/ml 25 l dunk Viskositet (40 C): 50 mm 2 /s VKA-test (svetslast): ingen uppgift NSF H1 reg. nr färglös Användningstemperatur: -40 C +135 C 5 l dunk polyalfaolefin (PAO) Densitet (20 C): 0,83 g/ml 25 l dunk Viskositet (40 C): 70 mm 2 /s VKA-test (svetslast): ingen uppgift NSF H1 reg. nr färglös - gulaktig Användningstemperatur: -30 C +120 C 120 cm 3 CL-patron syntesoljeblandning Densitet (20 C): 0,85 g/ml 5 l dunk Viskositet (40 C): 220 mm 2 /s 25 l dunk FZG-skadesteg: Kraftsteg > l fat NSF H1 reg. nr färglös - ljusgul Användningstemperatur: -30 C +120 C 5 l dunk syntetisk olja Densitet (20 C): 0,86 g/ml 25 l dunk Viskositet (40 C): 460 mm 2 /s 200 l fat FZG-skadesteg: Kraftsteg >12 NSF H1 reg. nr färglös Användningstemperatur: -25 C +120 C 5 l dunk syntesoljeblandning Densitet (20 C): 0,86 g/ml 25 l dunk Viskositet (40 C): 680 mm 2 /s 200 l fat FZG-skadesteg: Kraftsteg >12 NSF H1 reg. nr OKS 3750: NSF H1 reg. nr OKS 3751: NSF H1 reg. nr vitaktig Användningstemperatur: -35 C +135 C 5 l dunk PTFE Densitet (20 C): 0,87 g/ml 25 l dunk polyalfaolefin (PAO) Viskositet (40 C): 110 mm 2 /s 500 ml spray* VKA-test (svetslast): N

26 26 OLJOR MED HÖGEFFEKTSTILLSATSER FÖR EN TILLFÖRLITLIG SMÖRJNING Oljor Produkt Beteckning Användningsområden Användningsområde OKS 3760 OKS 3770 OKS 3780 OKS 3790 Multiolja för livsmedelsindustrin ISO VG-klass 100 DIN : CL HC 100 Hydraulolja för livsmedelsindustrin ISO VG-klass 46 DIN : HLP HC 46 Hydraulolja för livsmedelsindustrin ISO VG-klass 68 DIN : HLP HC 68 Helsyntetisk sockerupplösningsolja Helsyntetisk hydraulolja. Långa driftstider på grund av hög temperatur- och oxideringsstabiltet. Bra slitageskydd. Beständig mot vattenånga, alkaliska och sura desinfektions- och rengöringsmedel. Smak- och luktneutral. Helsyntetisk olja för hydraulsystem, liksom andra maskinelement. Långa driftstider på grund av hög temperatur- och oxideringsstabiltet. Bra slitageskydd. Beständig mot vattenånga, alkaliska och sura desinfektions- och rengöringsmedel. Helsyntetisk olja för hydraulsystem, liksom andra maskinelement. Långa driftstider på grund av hög temperatur- och oxideringsstabiltet. Bra slitageskydd. Beständig mot vattenånga, alkaliska och sura desinfektions- och rengöringsmedel. Lossar sockeravlagringar Rengöring av maskindelar. Smörjning av fina mekanismer. Omformningssmörjmedel för förpackningar. God rengörings- och smörjverkan. Bra slitage- korrosionsskydd. Lukt- och smakneutral emulsion. Speciell för sötsaksindustrin. OKS 387 OKS 450 OKS 451* OKS 600 OKS 601* Högtemperaturskedjesmörjmedel för livsmedelsindustrin ISO VG-klass 220 Kedje- och vidhäftande smörjmedel, transparent ISO VG 320 DIN : CLP X 320 Multi-olja ISO VG-klass 7 DIN : C 7 Syntetiskt smörjmedel med grafit för smörjställen med stark påfrestning vid extrema temperaturer. Slitagereducerande, mycket bra smörj- och nödkörningsegenskaper. Över +200 C luktfri grundolja som förångas utan att efterlämna rester, torrsmörjning upp till +600 C. För snabbgående kedjor och andra maskinelement, som är utsatta för höga tryck eller korrosiv påverkan. Med extrem krypförmåga. Starkt häftande. Tål centrifugalkrafter. Mycket bra slitageskydd. Vattenbeständig. För smörjning av böjliga drivenheter. Tunnflytande multiolja. Med extrem krypförmåga. Demontage av fastrostade delar. Goda smörjegenskaper. Tränger undan fukt. Rengöring och underhåll av metallytor. Skydd för elektriska kontakter. För industri, verkstad och hobby.

27 27 Oljor Egenskaper / godkännanden Sammansättning Tekniska data Förpackning färglös Användningstemperatur: -35 C +135 C 120 cm 3 CL-patron polyalfaolefin (PAO) Densitet (20 C): 0,84 g/ml 5 l dunk Viskositet (40 C): 100 mm 2 /s 25 l dunk VKA-test (svetslast): ingen uppgift 200 l fat NSF H1 reg. nr färglös Användningstemperatur: -40 C +135 C 5 l dunk polyalfaolefin (PAO) Densitet (20 C): 0,84 g/ml 25 l dunk Viskositet (40 C): 50 mm 2 /s 200 l fat VKA-test (svetslast): ingen uppgift NSF H1 reg. nr färglös Användningstemperatur: -40 C +135 C 5 l dunk polyalfaolefin (PAO) Densitet (20 C): 0,83 g/ml 25 l dunk Viskositet (40 C): 66 mm 2 /s 200 l fat VKA-test (svetslast): ingen uppgift NSF H1 reg. nr färglös Användningstemperatur: -5 C +80 C 5 l dunk vatten Densitet (20 C): 1,06 g/ml 25 l dunk polyglykol Viskositet (40 C): mm 2 /s VKA-test (svetslast): ingen uppgift NSF H1 reg. nr svart Användningstemperatur: max +600 C 5 l dunk grafit Densitet (20 C): 1,04 g/ml 25 l dunk polyglykol Viskositet (40 C): 190 mm 2 /s VKA-test (svetslast): N NSF H1 reg. nr brun-transparent Användningstemperatur: -30 C +200 C 500 ml penselburk Mo x -active NLGI-klass: ingen uppgift 1 l burk vidhäftningsförbättrare DN-värde (dm x n): ingen uppgift 5 l dunk syntesoljeblandning Basoljeviskositet (40 C): 300 mm 2 /s 25 l dunk VKA-test (svetslast): N 200 l fat 300 ml spray* 500 ml spray* ljusfärgad Användningstemperatur: -30 C +60 C 5 l dunk mineralolja Basoljeviskositet (40 C): 7,3 mm 2 /s 25 l dunk Kondensvattentest: 194 h vid 9 µm 200 l fat skikttjocklek 400 ml spray*

28 28 OLJOR MED HÖGEFFEKTSTILLSATSER FÖR EN TILLFÖRLITLIG SMÖRJNING Oljor Produkt Beteckning Användningsområden Användningsområde OKS 670 OKS 671* OKS 700 OKS 701* Högeffektsmörjolja med vitt fastsmörjmedel ISO VG 46 DIN : CL F 46 Syntetisk olja ISO VG 7 DIN : CL X 7 Långtidssmörjning av maskinelement, som är utsatta för höga tryck, damm eller fukt. Bra korrosionsskydd. Idealiskt för kedjor i dammig miljö, t.ex. transportsystem, förpackningsmaskiner och tappningsautomater. Cykelkedjeolja. För smörjning och underhåll av finmekaniska maskinelement. Harts- och syrafri. God krypningsförmåga. Mycket bra vätningsförmåga. Kompatibilitet med plast. För användning på mätinstrument, i finmekanik eller optik. OKS 1000 Silikonolja Glid- och separeringsmedel för plaster och elastomerer. Även som dämpningsolja. Neutral gentemot plaster, elastomerer eller lacker. Brett temperaturintervall. Mycket god ytfuktning. Harts- och syrafri. Kan levereras i viskositeter från 50 till cst (på förfrågan).

29 29 Oljor Egenskaper / godkännanden Sammansättning Tekniska data Förpackning ljusfärgad Användningstemperatur: -30 C +80 C 5 l dunk vitt fastsmörjmedel Densitet (20 C): 0,90 g/ml 25 l dunk Mo x -active Viskositet (40 C): 42 mm 2 /s 200 l fat mineralolja VKA-test (svetslast): N 400 ml spray* ljusfärgad Användningstemperatur: -50 C +100 C 1 l burk polyisobutylen Densitet (20 C): 0,83 g/ml 5 l dunk Viskositet (40 C): 7 mm 2 /s 25 l dunk Kondensvattentest: >194 h vid 6 µm 200 l fat skikttjocklek 100 ml spray* 400 ml spray* ljusfärgad Användningstemperatur: -55 C +200 C 1 kg burk silikonolja Densitet (20 C): 0,96-0,97 g/ml 5 kg dunk Viskositet (40 C): mm 2 /s 25 kg dunk VKA-test (svetslast): ingen uppgift 200 kg fat

30 30 FETT FÖR LÅNGTIDSSMÖRJNING VID KRITISKA DRIFTSFÖRHÅLLANDEN Smörjfett Produkt Beteckning Användningsområden Användningsområde OKS 403 OKS 404 OKS 410 OKS 4100 OKS 416 OKS 418 OKS 420 OKS 4200 Specialfett vid inverkan från havsvatten DIN : KP1-2E-20 Högeffekts- och högtemperaturfett DIN : KP2P-30 MoS 2 -högtryckslångtidsfett DIN : KPF2K-20 MoS 2 -maxtryckfett DIN : KPF2K-20 Lågtemperatur- och höghastighetsfett DIN : KPE2K-50 Högtemperaturfett DIN : KPF2N-20 Högtemperatur-multifett DIN : KP1-2P-10 Syntetiskt högtemperaturlagerfett med MoS 2 DIN : KHCF2R-10 Smörjning av maskinelement vid inverkan från vatten resp. havsvatten. Mycket bra korrosionsskydd. Helt tålig mot vatten havsvatteninverkan. God vidhäftning. Väl beprövad i våtdrift och inom kust- och havsområdet. Vattenpumpsfett, multiolja för användning på fartyg. För smörjning av högtryckbelastade rull- och glidlager i ett brett temperaturintervall. Slitagehämmande. God trycktålighet. God vattenbeständighet. Stabil mot åldrande och oxidation. Bra korrosionsskydd. Modernt universalfett med brett användningsspektrum. Långtidssmörjning av tryck- eller stötpåfrestade smörjningsställen även vid kallförvaring. Goda nödkörningsegenskaper. Mycket bra slitageskydd. God vattenbeständighet. Starkt häftande. För svåra förhållanden i t.ex. valsverk, bygg- och jordbruksmaskiner, i gruv- och hamnverksamheter. För långsamroterande rull- och glidlager vid mycket hög, även chockartad belastning. Goda nödkörningsegenskaper genom MoS 2 -glidfilm. Mycket bra slitageskydd. God vattenbeständighet, även vid stora vattenmängder. Starkt häftande. För svåra driftsförhållanden, t.ex. i stenkrossar. Smidig konsistens även vid låga temperaturer. Bra slitageskydd. Hög dynamaisk belastningsbarhet. Bra korrosionsskydd. Pålitlig smörjning av transportanordningar, kylhus, spindellager, verktygsmaskiner. Instrumentfett. Smörjning av glid- och rullager under höga temperaturer. Långtidssmörjning av fettsmörjningsställen, som står under inverkan av höga temperaturer. Bra slitageskydd. God oxiderings och åldringstålighet. Ekonomiskt varmlagerfett utan droppunkt. Rull- och glidlager, långsamroterande drev och kedjor vid höga temperaturer, stöt- och tryckbelastningar eller vatteninflytande. Extremt stöt- och trycktåligt. Bra slitageskydd. Starkt häftande. Universellt användbar vid höga krav. Långtidssmörjning av glid- och rullager under höga temperaturer. Extremt stöt- och trycktåligt. Mycket bra slitageskydd. Funktionssäker över ett brett temperaturintervall. För fläktar, utblås, autoklaverare, torrugnar, anläggningar i smältverk och stålverk.

31 31 Egenskaper / godkännanden Sammansättning Tekniska data Förpackning ljusfärgad Användningstemperatur: -25 C +80 C 400 g patron EP-additiv NLGI-klass: kg burk mineralolja DN-värde (dm x n): mm/min 5 kg dunk kalciumtvål Basoljeviskositet (40 C): 100 mm 2 /s 25 kg dunk VKA-test (svetslast): N 180 kg fat Smörjfett ljusfärgad Användningstemperatur: -30 C +150 C 120 cm 3 CL-patron EP-additiv NLGI-klass: g patron delsyntetisk olja DN-värde (dm x n): mm/min 1 kg burk litiumkomplextvål Basoljeviskositet (40 C): 100 mm 2 /s 5 kg dunk VKA-test (svetslast): N 25 kg dunk 180 kg fat grå Användningstemperatur: -20 C +130 C 400 g patron MoS 2 NLGI-klass: 2 1 kg burk Mo x -active DN-värde (dm x n): mm/min 5 kg dunk mineralolja Basoljeviskositet (40 C): 185 mm 2 /s 25 kg dunk litiumtvål VKA-test (svetslast): N 180 kg fat svart Användningstemperatur: -20 C +120 C 400 g patron MoS 2, grafit NLGI-klass: 2 1 kg burk Mo x -active DN-värde (dm x n): mm/min 5 kg dunk mineralolja Basoljeviskositet (40 C): mm 2 /s 25 kg dunk litium-kalcium-tvål VKA-test (svetslast): N 180 kg fat Biologisk nedbrytbarhet: CEC-L-33-A93 21 dagar > 70% gul Användningstemperatur: -50 C +120 C 1 kg burk EP-additiv NLGI-klass: 2 5 kg dunk delsyntetisk olja DN-värde (dm x n): mm/min 25 kg dunk litiumtvål Basoljeviskositet (40 C): 15 mm 2 /s 180 kg fat VKA-test (svetslast): N gråsvart Användningstemperatur: -20 C +160 C 1 kg burk MoS 2 NLGI-klass: 2 5 kg dunk grafit DN-värde (dm x n): mm/min 25 kg dunk EP-additiv Basoljeviskositet (40 C): 220 mm 2 /s 180 kg fat mineralolja VKA-test (svetslast): N bentonit mörkgrön Användningstemperatur: -10 C +160 C 120 cm 3 CL-patron Mo x -active NLGI-klass: g patron mineralolja kan även levereras som flytande fett (NLGI 00) 1 kg burk polykarbamid DN-värde (dm x n): mm/min 5 kg dunk Basoljeviskositet (40 C): 460 mm 2 /s 25 kg dunk VKA-test (svetslast): N 180 kg fat svart Användningstemperatur: -10 C +180 C 400 g patron MoS 2 NLGI-klass: 2 1 kg burk Mo x -active DN-värde (dm x n): mm/min 5 kg dunk delsyntetisk olja Basoljeviskositet (40 C): 220 mm 2 /s 25 kg dunk bentonit VKA-test (svetslast): N 180 kg fat

32 32 FETT FÖR LÅNGTIDSSMÖRJNING VID KRITISKA DRIFTSFÖRHÅLLANDEN Smörjfett Produkt Beteckning Användningsområden Användningsområde OKS 422 OKS 4220 Universalfett för långtidssmörjning DIN : KPHC2R-40 Maxtemperatur-lagerfett För rull- och glidlager och spindlar vid extrema temperaturer eller höga hastigheter. Extremt stötoch trycktåligt. Mycket bra slitageskydd. Långa eftersmörjningsintervaller. Kan användas utanför de normala användningsintervallen. Spindellagersmörjning på verktygsmaskiner. Långtidssmörjning av glid- och rullager. Mycket bra temperaturtålighet. Mycket god medietålighet. Förstklassig plast- och elastomertålighet. Mycket god vatten- och vattenångtålighet. Mycket bra slitageskydd. OKS 4230 OKS 424 DIN : KFFK2U-20 Maxtryck-syrearmaturfett DIN : MFFK2U-60 Syntetiskt högtemperaturfett Glidmedel för armaturer med syrekontakt, vid höga tryck och temperaturer. Smörjmedel för kemiska anläggningar och apparaturer. Mycket god medietålighet. Förstklassig plast- och elastomertålighet. Mycket bra slitageskydd. Syrearmaturfett. För rull- och glidlager vid höga temperaturer och höga belastningar. God temperaturtålighet. God plastoch elastomertålighet. God tålighet mot aggressiva miljöpåverkningar. Smörjning av avgasfläktar. OKS 4240 OKS 425 OKS 427 OKS 428 DIN : KHC1-2S-30 Specialfett för utkastarstift DIN : MFFK2U-20 Syntetiskt långtidsfett DIN : KPHC2K-50L Växellåds- och lagerfett DIN : GP0/00P-10 Flytande växellådsfett, syntetisk DIN : GPPG00K-40 Smörjning av utkastarstift inom plastindustrin. Långtidssmörjning av rull- och glidlager vid extremt höga temperaturer och långsamma rörelser, aggressiva media och kritiska plaster eller elastomerer. Mycket bra temperaturtålighet. Långtidssmörjning eller For-Life-smörjning av maskinelement, som är utsatta för höga tryck och höga temperaturer. Mycket bra slitageskydd. För höga hastigheter. God temperaturtålighet. Spindellagersmörjning. För relativt långsamtgående drev, alternativt för oljesmörjning. Smörjning av driv- och transportkedjor, rull- och glidlager. För höga tryck, även vid stötartadde belastningar. Minimering av läckageförlusterna vid jämförelse med oljesmörjning. Mycket bra slitageskydd. För högbelastade drev utomhus och/eller låga temperaturer och snett eller diagonalt stående axlar, även vid ej oljetäta växellådsutföranden. För glidlager med litet spel eller höga hastigheter. För höga tryck, även vid stötartadde belastningar.

33 33 Egenskaper / godkännanden Sammansättning Tekniska data Förpackning Smörjfett ljusfärgad Användningstemperatur: -40 C +180 C 120 cm 3 CL-patron EP-additiv NLGI-klass: g patron polyalfaolefin (PAO) DN-värde (dm x n): mm/min 1 kg burk bariumkomplextvål Basoljeviskositet (40 C): 50 mm 2 /s 5 kg dunk VKA-test (svetslast): N 25 kg dunk 180 kg fat NSF H1 reg. nr NSF H1 reg. nr Syreteknik DIN EN 1797: ; Testrapport BAM, Tgb.-nr. 6123/97 II-5259 I vit Användningstemperatur: -20 C +280 C 100 g tub PTFE NLGI-klass: g patron perfluorpolyeter (PFPE) DN-värde (dm x n): mm/min 500 g burk Basoljeviskositet (40 C): 510 mm 2 /s VKA-test (svetslast): > N 1 kg burk 5 kg dunk 25 kg dunk 180 kg fat vit Användningstemperatur: -60 C +260 C 1 kg burk PTFE NLGI-klass: 2 perfluorpolyeter (PFPE) DN-värde (dm x n): ingen uppgift Basoljeviskositet (40 C): 300 mm 2 /s VKA-test (svetslast): N crèmefärgad Användningstemperatur: -30 C +200 C 400 g patron polyalfaolefin (PAO) NLGI-klass: kg burk polykarbamid DN-värde (dm x n): mm/min 5 kg dunk Basoljeviskositet (40 C): 410 mm 2 /s 25 kg dunk VKA-test (svetslast): N 180 kg fat vit Användningstemperatur: -20 C +300 C 1 kg burk PTFE NLGI-klass: 2 perfluorpolyeter (PFPE) DN-värde (dm x n): mm/min oorganisk förtjockare Basoljeviskositet (40 C): 440 mm 2 /s VKA-test (svetslast): N beige Användningstemperatur: -50 C +130 C 400 g patron EP-additiv NLGI-klass: 2 1 kg burk polyalfaolefin (PAO) DN-värde (dm x n): mm/min 5 kg dunk spec. kalciumtvål Basoljeviskositet (40 C): 30 mm 2 /s 25 kg dunk VKA-test (svetslast): N grön Användningstemperatur: -15 C +160 C 1 kg burk delsyntetisk olja NLGI-klass: kg dunk polykarbamid DN-värde (dm x n): ingen uppgift 25 kg dunk Basoljeviskositet (40 C): 460 mm 2 /s VKA-test (svetslast): ingen uppgift brun Användningstemperatur: -30 C +120 C 1 kg burk EP-additiv NLGI-klass: 00 5 kg dunk polyglykol DN-värde (dm x n): mm/min 25 kg dunk litiumtvål Basoljeviskositet (40 C): 120 mm 2 /s 180 kg fat VKA-test (svetslast): N

34 34 FETT FÖR LÅNGTIDSSMÖRJNING VID KRITISKA DRIFTSFÖRHÅLLANDEN Smörjfett Produkt Beteckning Användningsområden Användningsområde OKS 432 OKS 433 OKS 464 OKS 468 Hetlagerfett DIN : KP2R-20 Långtids-högtrycksfett DIN : KP2K-20 Elektriskt ledande rullagerfett DIN : MEHC2N-40 Plast- och elastomersmörjmedel För rull- och glidlager, gängspindlar och liknande komponenter vid höga temperaturer och höga belastningar. Mycket bra slitageskydd. God oxiderings och åldringstålighet. God trycktålighet. Upprätthåller smörjningen även vid höga temperaturer. För glid- och rullager vid höga tryck. EP-additivering. Bra slitageskydd. God oxiderings och åldringstålighet. För högbelastade och koniska rullager, t.ex. vid valsrustnignar, varm- och kallskärningsanläggningar, kulisstenar och spindlar. Speicalfett för långtidssmörjning av rull- och glidlager för undvikande av elektrostatisk uppladdning. God oxiderings och åldringstålighet i rullager. För lager i elmotorer, foliesträckningsanläggnginar, folietryckmaskiner, etc. Smörj- och tätningsfett för plast/plast- och plast/metallkombinationer. God elastomer- och plastbeständighet, EPDM-tålig. Silikonfri. Starkt häftande. Påverkar inte ölets skumning. Smak- och luktneutral. OKS 469 Plast- och elastomersmörjmedel Smörj- och tätningsfett för plast/plast- och plast/metallkombinationer. God elastomer- och plastbeständighet. Silikonfri. Starkt häftande. Påverkar inte ölets skumning. Smak- och luktneutral. OKS 470 Vitt allround-högeffektivt fett (även för livsmedelsindustrin) För hårt belastade rull- och glidlager, spindlar och gejder när mörka smörjmedel inte kan användas. Goda tryckegenskaper. Slitagehämmande. Stabil mot åldrande och oxidation. Vattenbeständig. Hygieniskt riskfritt. OKS 472 OKS 474 DIN : KF2K-30 Lågtemperaturfett för livsmedelsindustrin DIN : KHC1K-40 Flytfett (även för livsmedelsindustrin) DIN : KE0P-20 Smörjning av rull- och glidlager vid lågt lagerspel och höga varvtal, vid låga temperaturer samt vid låga eftermoment. Smörjfilmen är funktionsduglig ned till -70 C. Slitagehämmande. God åldrings- och oxidationstålighet. För lager i kylhus, glassfabriker, etc. För högpåfrestade maskinelement. Slitagehämmande. Bra korrosionsskydd. God vidhäftning. God åldringsoch oxidationstålighet. Biologiskt nedbrytbart. Lättransporterbart flytande fett. För lager i fyllnings- och förpackningsmaskiner.

35 35 Egenskaper / godkännanden Sammansättning Tekniska data Förpackning brun Användningstemperatur: -25 C +190 C 400 g patron EP-additiv NLGI-klass: 2 1 kg burk mineralolja DN-värde (dm x n): mm/min 5 kg dunk aluminiumkomplextvål Basoljeviskositet (40 C): 230 mm 2 /s 25 kg dunk VKA-test (svetslast): N 180 kg fat Smörjfett beige Användningstemperatur: -20 C +120 C 120 cm 3 CL-patron EP-additiv NLGI-klass: g patron mineralolja DN-värde (dm x n): mm/min 1 kg burk litiumtvål Basoljeviskositet (40 C): 185 mm 2 /s 5 kg dunk VKA-test (svetslast): N 25 kg dunk 180 kg fat svart Användningstemperatur: -40 C +140 C 400 g patron kol NLGI-klass: 2 1 kg burk syntesoljeblandning DN-värde (dm x n): mm/min 5 kg dunk spec. litiumtvål Basoljeviskositet (40 C): 65 mm 2 /s VKA-test (svetslast): ingen uppgift Spec. motstånd: max Ω*cm NSF H1 reg. nr Godkännande av BPV Weihenstephan NSF H1 reg. nr Godkännande av BPV Weihenstephan NSF H2 reg. nr ljusfärgad Användningstemperatur: -25 C +150 C 1 kg burk polyalfaolefin (PAO) NLGI-klass: ingen uppgift 5 kg dunk oorganisk förtjockare DN-värde (dm x n): ingen uppgift 25 kg dunk Basoljeviskositet (40 C): mm 2 /s 180 kg fat VKA-test (svetslast): ingen uppgift färglös-transparent Användningstemperatur: -40 C +150 C 1 kg burk polyalfaolefin (PAO) NLGI-klass: 2 5 kg dunk oorganisk förtjockare DN-värde (dm x n): ingen uppgift 25 kg dunk Basoljeviskositet (40 C): 400 mm 2 /s VKA-test (svetslast): ingen uppgift ljusbeige Användningstemperatur: -30 C +120 C 100 g tub vitt fastsmörjmedel NLGI-klass: g patron mineralolja DN-värde (dm x n): mm/min 1 kg burk litiumtvål Basoljeviskositet (40 C): ca. 110 mm 2 /s 5 kg dunk VKA-test (svetslast): N 25 kg dunk 180 kg fat vit Användningstemperatur: -45 C +120 C 400 g patron syntesoljeblandning NLGI-klass: 1 1 kg burk aluminiumkomplextvål DN-värde (dm x n): mm/min 5 kg dunk Basoljeviskositet (40 C): 30 mm 2 /s 25 kg dunk VKA-test (svetslast): ingen uppgift 180 kg fat NSF H1 reg. nr ljusfärgad Användningstemperatur: -20 C +160 C 1 kg burk ester NLGI-klass: 0 5 kg dunk polykarbamid DN-värde (dm x n): mm/min 25 kg dunk Basoljeviskositet (40 C): 130 mm 2 /s 180 kg fat VKA-test (svetslast): N

SMÖRJFETTER SAMMANSÄTTNING. Additiv. Typer av förtjockare

SMÖRJFETTER SAMMANSÄTTNING. Additiv. Typer av förtjockare SMÖRJFETTER SAMMANSÄTTNING Smörjfett består av en eller flera basoljor som gjorts halv-fasta genom att man tillsatt en förtjockare. Ofta tillsätts även additiver för att få önskade egenskaper. Basoljorna

Läs mer

SMÖRJFETT. disulfid (MoS2) eller grafit, används för att förbättra gränsskiktssmörjningen.

SMÖRJFETT. disulfid (MoS2) eller grafit, används för att förbättra gränsskiktssmörjningen. SMÖRJFETT Valet av smörjmedel är av direkt betydelse för ett lagers funktion och livslängd. För att ett lager ska fungera på bästa möjliga sätt, måste smörjfettet väljas med beaktande av bland annat: drifttemperatur

Läs mer

SMÖRJFETT FÖR FORDON CENTRALSMÖRJNINGSFETT, CHASSIFETT, HJULLAGERFETT

SMÖRJFETT FÖR FORDON CENTRALSMÖRJNINGSFETT, CHASSIFETT, HJULLAGERFETT SMÖRJMEDEL SMÖRJFETT FÖR FORDON CENTRALSMÖRJNINGSFETT, CHASSIFETT, HJULLAGERFETT CENTRALSMÖRJFETT FÖR CHASSISMÖRJNING Shell Gadus S3 V120G 00 (Fd. Centra W00) Shell Gadus S3 V120G 00 är ett litiumkomplexfett

Läs mer

form- och hydrauloljor FORM- OCH HYDRAULOLJOR

form- och hydrauloljor FORM- OCH HYDRAULOLJOR form- och hydrauloljor FORM- OCH HYDRAULOLJOR Telefon (08) 66 56 566 GREEN LINE BIONEDBRYTBAR PRODUKT BIOHAJOAVA TUOTE SIda 2 www.solmaster.se För en hållbar utveckling Det anrika familjeföretaget Solmaster

Läs mer

Välkommen! Bremer & Leguil GmbH

Välkommen! Bremer & Leguil GmbH Välkommen! Bremer & Leguil GmbH En introduktion till Bremer & Leguil Bremer & Leguil Ett helägt dotterbolag till Fuchs Petrolub AG, Mannheim. Under varumärket utvecklar, producerar och levererar vi säkerhetsprodukter

Läs mer

SMÖRJMEDEL SMÖRJMEDELSTEKNIK PRODUKTER OCH PROGRAM

SMÖRJMEDEL SMÖRJMEDELSTEKNIK PRODUKTER OCH PROGRAM SMÖRJMEDEL SMÖRJMEDELSTEKNIK PRODUKTER OCH PROGRAM RESURSER CHESTERTON har ett smörjmedelsprogram som ger dig tillgång till all kompetens och support som behövs för hela produktionsprocessen och allt underhållsarbete.

Läs mer

Food grade menu H1 S V E N S K U TG ÅVA 2 0 1 3

Food grade menu H1 S V E N S K U TG ÅVA 2 0 1 3 Food grade menu H1 SVENSK UTGÅVA 2013 År 1982 brann en liten flamma i Hans Jönssons kontor. Ett diffust ljus spred sig från en liten gasspis, där den första spirande utvecklingen av Cargo Oils produkter

Läs mer

Evercrete Vetrofluid

Evercrete Vetrofluid Evercrete Vetrofluid Evercrete Vetrofluid är ett speciellt impregneringsmedel som skyddar betong från försämring. Dess huvudsakliga formula baseras på vattenglas med en speciell katalysator som tillåter

Läs mer

Skärande bearbetning med Castrol-produkter ger dig: Skärande bearbetning

Skärande bearbetning med Castrol-produkter ger dig: Skärande bearbetning Skärande bearbetning Skärande bearbetning I de flesta skäroperationer krävs en skärvätska som kyler skärstället, transporterar bort spånor, minskar verktygsslitaget, ökar produktiviteten och säkerställer

Läs mer

Materia Sammanfattning. Materia

Materia Sammanfattning. Materia Materia Sammanfattning Material = vad föremålet (materiel) är gjort av. Materia finns överallt (består av atomer). OBS! Materia Något som tar plats. Kan mäta hur mycket plats den tar eller väga. Materia

Läs mer

Silikoner i världsklass för globala lösningar

Silikoner i världsklass för globala lösningar Silikonlim/tätning Produkter för gjutning och inkapsling Värmeledande material Konforma beläggningar Smörjfett & Primers Silikoner i världsklass för globala lösningar 1-komponents lim/tätning ACC Silicones

Läs mer

Vi erbjuder ett brett sortiment av bussningar för en mängd olika applikationer.

Vi erbjuder ett brett sortiment av bussningar för en mängd olika applikationer. Bussningar Vi erbjuder ett brett sortiment av bussningar för en mängd olika applikationer. Glidlager i olika stål och kopparlegeringar. Fördelar: Tål höga belastningar Korrosionströga Underhållsfria Tål

Läs mer

Varför syntetolja? Vi ger dig svaren.

Varför syntetolja? Vi ger dig svaren. Varför syntetolja? Vi ger dig svaren. Frågor och svar om syntetolja Förklara vad viskositet är. Det låter komplicerat. Viskositet är samma sak som tjocklek eller trögflutenhet. Ju högre viskositet desto

Läs mer

Absol. det mångsidiga saneringsmedlet

Absol. det mångsidiga saneringsmedlet Absol det mångsidiga saneringsmedlet Absol absolut rätt när du hanterar och sanerar miljöfarliga vätskor Absol suger upp, sanerar och neutraliserar snabbt och effektivt miljöfarliga vätskor. Produkten

Läs mer

Vad har en traktor, en rymdraket och en nascarbil gemensamt...?

Vad har en traktor, en rymdraket och en nascarbil gemensamt...? American Oil- & Grease Research Foundation since 1951 LE Smörjmedel Sverige anno 1975 Marknadsledande i smörjmedel! Vad har en traktor, en rymdraket och en nascarbil gemensamt...? ...jo, de smörjs alla

Läs mer

FASTIGHETSTEKNIK. ANLÄGGNINGSARBETEN. Rörgenomföring. POLO-RDS evolution

FASTIGHETSTEKNIK. ANLÄGGNINGSARBETEN. Rörgenomföring. POLO-RDS evolution FASTIGHETSTEKNIK. ANLÄGGNINGSARBETEN Rörgenomföring POLO-RDS evolution POLO-RDS evolution POLO-RDS evolution Rörgenomföring i polypropylen för mediumrör DN 15-250 Rörgenomföringssystem POLO-RDS evolution

Läs mer

RIKTLINJER FÖR RENGÖRING

RIKTLINJER FÖR RENGÖRING Allmänt Knauf AMF mineralplattor finns med många olika ytbehandlingar. Ytorna rengörs med olika metoder. Normalt behöver inte innertakspannor rengöras i de flesta standardtillämpningar, men rengöring kan

Läs mer

Modern Betong. Fogfria golvlösningar. Hållbara och dekorativa golv i polyuretan, epoxi och Ucrete

Modern Betong. Fogfria golvlösningar. Hållbara och dekorativa golv i polyuretan, epoxi och Ucrete Modern Betong Fogfria golvlösningar Hållbara och dekorativa golv i polyuretan, epoxi och Ucrete Polyuretan Den mest övertygande egenskapen hos polyuretan är dess förmåga att tillmötesgå olika krav genom

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033

Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033 Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033 Modell T-1600 EA VARNING: För att undvika brand, elektriska stötar eller andra skador, läs följande säkerhetsföreskrifter innan du använder

Läs mer

Absol. det mångsidiga saneringsmedlet

Absol. det mångsidiga saneringsmedlet Absol det mångsidiga saneringsmedlet Absol absolut rätt när du hanterar och sanerar miljöfarliga vätskor Absol suger upp, sanerar och neutraliserar snabbt och effektivt miljöfarliga vätskor. Produkten

Läs mer

KEIM Lignosil. Silikatfärg till trä

KEIM Lignosil. Silikatfärg till trä KEIM Lignosil Silikatfärg till trä Trä Ett byggmaterial med själ och karaktär Det finns knappast något annat byggmaterial som har så nära koppling till oss människor som trä. Ett gammalt ordspråk säger

Läs mer

PRODUKTKATALOG. För bensin-, diesel- & etanolmotorer

PRODUKTKATALOG. För bensin-, diesel- & etanolmotorer PRODUKTKATALOG MOTORSKÖLJMEDEL KRYPSMÖRJMEDEL drivmedelsförstärkare 2-taktsKONCENTRAT Jag har aldrig tidigare lyckats med att under hösten köra denna bil i jämn fart på plan väg med samma bränsleförbrukning

Läs mer

Oljerening ett snabbt sätt att tjäna pengar. Rening av olja med Emmie

Oljerening ett snabbt sätt att tjäna pengar. Rening av olja med Emmie Oljerening ett snabbt sätt att tjäna pengar Rening av olja med Emmie Oljerening med Emmie Nu har alla råd med effektiv oljerening Hittills har användning av separatorer för oljerening varit ett ekonomiskt

Läs mer

PRODUKT KATALOG SVENSK PATENTERAD TEKNOLOGI

PRODUKT KATALOG SVENSK PATENTERAD TEKNOLOGI PRODUKT KATALOG SVENSK PATENTERAD TEKNOLOGI 5 Triboron ger 25 2 4 6 8 1 positiv MILJÖPÅVERKAN Triboron är biologiskt nedbrytbart och ger en kraftigt förbättrad verkningsgrad samtidigt som det varken ryker

Läs mer

REHAU AWADUKT PP SN16 RAUSISTO. www.rehau.se. Bygg Automotive Industri

REHAU AWADUKT PP SN16 RAUSISTO. www.rehau.se. Bygg Automotive Industri REHAU AWADUKT PP SN16 RAUSISTO avloppssystem för hög belastning www.rehau.se Bygg Automotive Industri Innehållsförteckning REHAU AWADUKT PP SN16 RAUSISTO avloppssystem för hög belastning Seite Materialet..................................................................

Läs mer

ETT SMÖRJMEDELS FUNKTIONER;

ETT SMÖRJMEDELS FUNKTIONER; ETT SMÖRJMEDELS FUNKTIONER; 1- Reducerar friktion/slitage 2- Transporterar värme 3- Försluter 4- Skyddar mot rost och korrosion 5- Renar 6- Kraftöverföring 7- Smörjer 1- Reducera friktion/slitage Om vi

Läs mer

Keramiska plattor. Keramiska egenskaper

Keramiska plattor. Keramiska egenskaper 1 Keramiska plattor Keramiska egenskaper Hög mekanisk hållfasthet även vid höga temperaturer. Utmärkt kemisk beständighet (hög resistens mot påverkan av syror, saltlösningar, baser osv.). Mycket hög hårdhet

Läs mer

Tjocklek 2 3mm Vätskegenomsläpplighet ingen. Vikt ca7kg/m2 Inverkan av termochock ingen. Tryckhållfasthet 42N/mm2 Kemikalieresistens se sep info

Tjocklek 2 3mm Vätskegenomsläpplighet ingen. Vikt ca7kg/m2 Inverkan av termochock ingen. Tryckhållfasthet 42N/mm2 Kemikalieresistens se sep info AcryMaster Industry200 är avsedd för industrigolv och andra ytor där höga krav ställs på vätsketäthet, korrosionsskydd, halksäkerhet, dammfrihet och hygien. Golvet lägges i utrymmen där slitaget är lättare

Läs mer

INNEHÅLLSREGISTER KAP. 9

INNEHÅLLSREGISTER KAP. 9 INNEHÅLLSREGISTER KAP. 9 OLJA, AVFETTNING & SPRAYER MM. OLJA Hydraulolja Haydn Hydraulolja Holst.. Hydraulolja Holbein Bio Plus 4. Emulgerbar Olja Beethoven Gäng & Smörjolja Wagner 220.. Dimsmörjolja Cube

Läs mer

Framgångsrik användning av miljöanpassade smörjmedel. Adj. Prof., Statoil Fuel & Retail, Lubricants R&D

Framgångsrik användning av miljöanpassade smörjmedel. Adj. Prof., Statoil Fuel & Retail, Lubricants R&D Framgångsrik användning av miljöanpassade smörjmedel Name: Marika Torbacke Adj. Prof., Statoil Fuel & Retail, Lubricants R&D Statoil Lubricants 400 anställda i 8 länder Marknadsledare i Skandinavien och

Läs mer

BIOTECH SOLVÄRME SOLFÅNGARE BFK DRAIN MASTER BDM

BIOTECH SOLVÄRME SOLFÅNGARE BFK DRAIN MASTER BDM BIOTECH SOLVÄRME SOLFÅNGARE BFK DRAIN MASTER BDM n 4 Biotech Solfångare BFK BIOTECH SOLFÅNGARE BFK SOLKRAFTVERKET Högsta kvalitetssäkerhet, flexibel tillverkning och kort leveranstid tack vare modern maskinpark

Läs mer

Incimaxx Aqua S-D. Produktdatablad. Beskrivning. Produktfördelar

Incimaxx Aqua S-D. Produktdatablad. Beskrivning. Produktfördelar Produktdatablad Incimaxx Aqua S-D Beskrivning Sur produkt för rengöring och desinfektion av dricksvattensystem och dricksvatten till djur Produktfördelar Avlägsnar snabbt och effektivt kalk och alger i

Läs mer

Smörjmedel för tillverkande industri

Smörjmedel för tillverkande industri Smörjmedel för tillverkande industri Moderna lösningar för unika behov Vi på Statoil Lubricants har lika många moderna smörjmedelslösningar för den stora och komplexa industrisektorn som det finns maskiner,

Läs mer

Ta kontrollen med SKFs lösningar för metallindustrin

Ta kontrollen med SKFs lösningar för metallindustrin Ta kontrollen med SKFs lösningar för metallindustrin Styrkan i teknisk kunskap Det enda som är intensivare än hettan är dina konkurrenter Få industrimiljöer kan jämföras med de krävande driftsförhållanden

Läs mer

FÖRSVARETS MATERIELVERK FÖRSVARSSTANDARD FSD 7402

FÖRSVARETS MATERIELVERK FÖRSVARSSTANDARD FSD 7402 2003-04-04 2 1 (6) Grupp M07 ANTIFOULINGFÄRG 1 ALLMÄNT 1.1 Typuppgifter Färg enligt denna standard är avsedd för bottenmålning på fartyg av stål som korrosionskyddsmålats. Färgen är lufttorkande, påväxthämmande

Läs mer

RÄTT Produkt Applikation Uppföljning Kompetens Produktkatalog Industri

RÄTT Produkt Applikation Uppföljning Kompetens Produktkatalog Industri ProduktKATALOG INDUSTRI Problemlösare Produkter som löser problem, eller problem för våra produkter att lösa? Med mer än 12 000 olika industrikemikalier och smörjmedelsartiklar är det våra kunders behov,

Läs mer

Kompletta pressrörssystem

Kompletta pressrörssystem Kompletta pressrörssystem för kylvattensystem, värme- och klimatanläggningar Elförzinkat stål, Dim 12-108 mm Innehållsförteckning...Sida Fördelarna med Tubmans pressrörssystem... 4 Generell information

Läs mer

Sika Pyroplast Wood T Kiwa TG 1143 med topplack Sika Pyroplast Top T Vattenbaserat brandskyddssystem, lack, för trä inomhus.

Sika Pyroplast Wood T Kiwa TG 1143 med topplack Sika Pyroplast Top T Vattenbaserat brandskyddssystem, lack, för trä inomhus. Sika Pyroplast Wood T Kiwa TG 1143 med topplack Sika Pyroplast Top T Vattenbaserat brandskyddssystem, lack, för trä inomhus. PRODUKTBESKRIVNING Sika Pyroplast Wood T är en vattenlösligt, transparant, brandskyddsfärg

Läs mer

HepcoMotion. V-formade linjära gejdsystem. Simple Select är en lagervara som levereras färdigmonterad och injusterad

HepcoMotion. V-formade linjära gejdsystem. Simple Select är en lagervara som levereras färdigmonterad och injusterad Hepcootion V-formade linjära gejdsystem Simple Select är en lagervara som levereras färdigmonterad och injusterad enkel att välja enkel att beställa Introduktion Hepco V-formade linjära gejdsystem Hepco

Läs mer

EN PARTNER MED HELHETSSYN

EN PARTNER MED HELHETSSYN INTERNORDIC AR... 3 EN PARTNER MED HELHETSSYN Med huvudkontor och lager i Nässjö, säljkontor i Stockholm och Umeå, finns vi tillgängliga för hela den nordiska marknaden. Sedan 1997 är vi en del av börsnoterade

Läs mer

Fouling? Don t fight it. Release it.

Fouling? Don t fight it. Release it. Fouling? Don t fight it. Release it. Upptäck HEMPEL:s senaste innovation och tekniska landvinning nya SilicOne bexäxningssläppande silikonbottenfärgssystem! + + Grundfärg Silikongrundfärg Silikonbottenfärg

Läs mer

Prelaq Energy Färgbelagd stålplåt med goda termiska egenskaper

Prelaq Energy Färgbelagd stålplåt med goda termiska egenskaper Prelaq Energy Färgbelagd stålplåt med goda termiska egenskaper Sänkta energikostnader och förlängd livslängd När du ska välja färgbelagd stålplåt till väggar och tak vill du ha ett hållbart material som

Läs mer

PETROLEUMKEMI Råolja

PETROLEUMKEMI Råolja Råolja 1 Vad händer med råoljan? PETROLEUMKEMI 2 TRANSFORMATOROLJA Additiv till olika användningsområden Additiv typ Metalldetergenter Motorolja @ Automatiska transmissionsoljor Askfria dispergenter @

Läs mer

GESTRA. GESTRA Steam Systems BK 46. Bruksanvisning 818437-00 Kondensatavledare BK 46

GESTRA. GESTRA Steam Systems BK 46. Bruksanvisning 818437-00 Kondensatavledare BK 46 GESTRA GESTRA Steam Systems BK 46 Bruksanvisning 818437-00 Kondensatavledare BK 46 1 Innehåll Viktig information Sidan Avsedd användning... 7 Säkerhetsanvisningar... 7 Information om risker... 7 Kommentarer

Läs mer

HIGH PERFORMANCE LUBRICANTS MADE IN SWEDEN. www.powerup.se

HIGH PERFORMANCE LUBRICANTS MADE IN SWEDEN. www.powerup.se Made in Sweden HIGH PERFORMANCE LUBRICANTS MADE IN SWEDEN Power Up smörjmedel för lantbruk, skogsindustri, åkerier, entreprenad, motorsport, bil, båt och mekaniska verkstäder m.m. Bra smörjmedel som ger

Läs mer

SUPERBOLT åtdragningssystem

SUPERBOLT åtdragningssystem SE P&S Vorspannsysteme AG Rickenstrasse 55 CH-8735 St.Gallenkappel Switzerland Tel. +41-(0)55 284 64 64 Fax +41-(0)55 284 64 69 Internet: www.p-s.ch E-Mail: info@p-s.ch SUPERBOLT åtdragningssystem Anvisningar

Läs mer

HIGH PERFORMANCE LUBRICANTS MADE IN SWEDEN. www.powerup.se

HIGH PERFORMANCE LUBRICANTS MADE IN SWEDEN. www.powerup.se Made in Sweden HIGH PERFORMANCE LUBRICANTS MADE IN SWEDEN Power Up smörjmedel för lantbruk, skogsindustri, åkerier, entreprenad, motorsport, bil, båt och mekaniska verkstäder m.m. Bra smörjmedel som ger

Läs mer

3M Tejp- och Lim. Produktguide. Bästa fäste. med rätt teknik

3M Tejp- och Lim. Produktguide. Bästa fäste. med rätt teknik 3M Tejp- och Lim Produktguide Bästa fäste med rätt teknik det att fästa? Hur får jag Tejp- och limskolan 3M TEJP- & LIMSKOLAN 29 Hur får jag det att fästa? Stegen till rätt produktval Välkommen till 3M:s

Läs mer

RULLPOLERING S.C.A.M.I.

RULLPOLERING S.C.A.M.I. S.C.A.M.I. Katalog 2011 2 Rullpolering är en plastisk bearbetning. Genom rullens tryck omfördelas material plastiskt och därmed uppnås en god ytjämnhet. Bearbetningen reducerar dessutom porer och repor

Läs mer

8. Städning och underhåll

8. Städning och underhåll 8. Städning och underhåll Golv och väggar med plattor av keramik är extremt tåliga. Erfarenheter från olika typer av miljöer med hårda påfrestningar under lång tid är goda. Förutom mekaniskt slitage tål

Läs mer

VACUDEST. Det effektiva destillationssystemet.

VACUDEST. Det effektiva destillationssystemet. Experter för avloppsfri produktion German Engineering VACUDEST. Det effektiva destillationssystemet. www.h2o-de.com H2O GmbH hör till de mest erfarna experterna avseende varaktig beredning av industriella

Läs mer

KORRUGERADE RÖR och FÖRLÄNGNINGS DELAR

KORRUGERADE RÖR och FÖRLÄNGNINGS DELAR KORRUGERADE RÖR och FÖRLÄNGNINGS DELAR PP Korrugerad 9AI9/9492> :8=J/0 =4788 Avledning av regnvatten Avledning av industriellt avloppsvatten Avledning grundvatten Avledning av smutsvatten från hushåll

Läs mer

Övergripande ändringsförtäckning för kapitel L. Texten i AMA och RA har blivit tydligare genom okodad underrubrik

Övergripande ändringsförtäckning för kapitel L. Texten i AMA och RA har blivit tydligare genom okodad underrubrik Övergripande ändringsförtäckning för kapitel L LC MÅLNING M M Texten i AMA och RA har blivit tydligare genom okodad underrubrik LD - SKYDDSBELÄGGNING Text rensad från metoder som inte används och ovidkommande

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET. ROVAB, Ramby oljor & Verktyg AB. info@rovab.com

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET. ROVAB, Ramby oljor & Verktyg AB. info@rovab.com SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1(6) PRODUKTNAMN LEVERANTÖR POSTADRESS E-POST Novatemp ROVAB, Ramby oljor & Verktyg AB Ramby 749 51 Grillby info@rovab.com TELEFON

Läs mer

Specialty Stainless Steel Processes

Specialty Stainless Steel Processes Specialty Stainless Steel Processes Bodycote Din självklara samarbetspartner Exakt det du behöver. Bodycote erbjuder en komplett serie servicetjänster värmebehandling, ytbehandling och het isostatisk pressning

Läs mer

DE VANLIGAST FÖREKOMMANDE RISKERNA

DE VANLIGAST FÖREKOMMANDE RISKERNA ÖGONSKYDD 1 DE VANLIGAST FÖREKOMMANDE RISKERNA Är du utsatt för följande risker i din arbetsmiljö? Stora flygande partiklar eller föremål Damm, rök, dis, små partiklar Heta vätskor, smält material Gaser,

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Medallion White Anti-Seize Lubricant NLGI #1.5

SÄKERHETSDATABLAD. Medallion White Anti-Seize Lubricant NLGI #1.5 SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1(6) PRODUKTNAMN LEVERANTÖR POSTADRESS Medallion White Anti-Seize Lubricant NLGI #1.5 ROVAB, Ramby oljor & Verktyg AB Ramby 749 51

Läs mer

SKF005_SE_customer.qxd 2005/02/07 16:00 Page 1 Den magiska lådan

SKF005_SE_customer.qxd 2005/02/07 16:00 Page 1 Den magiska lådan Den magiska lådan 2 Din nyckel till framgång Tänker du på SKF som världsledande inom rullningslager? Då har du helt rätt. För det är vi. Våra högkvalitativa lager har gjort oss till ett av de mest respekterade

Läs mer

Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor

Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor Watersnake elektriska motorer Gratulerar och välkommen till en värld av tysta motorer. Du kommer inte att ångra ditt köp av en lättviktsmotor från Jarvis

Läs mer

Att foga och täta. Handledning för dig som gör det själv

Att foga och täta. Handledning för dig som gör det själv Att foga och täta Handledning för dig som gör det själv När ska man foga och täta? Fogmassan fyller ut hålrum i en konstruktion där det finns risk för rörelser mellan olika byggnadsmaterial, till exempel

Läs mer

R e n g ö r i n g s p r o d u k t e r f ö r l i v s m e d e l s i n d u s t r i n

R e n g ö r i n g s p r o d u k t e r f ö r l i v s m e d e l s i n d u s t r i n R e n g ö r i n g s p r o d u k t e r f ö r l i v s m e d e l s i n d u s t r i n Innehållsförteckning 4 5 6 6 7 8 8 9 10 10 Rostfritt, allmänrengöring Rökskåp Grill Backdisk och CIP-disk Maskindisk Sura

Läs mer

Systemlösningar. Logistikbyggnader

Systemlösningar. Logistikbyggnader Systemlösningar Logistikbyggnader Längre än från A till B Logistik är så mycket mer än bara lastbilstransport. Och klimat är så mycket mer än bara lufttillförsel: Det handlar dessutom bl.a. om hallar

Läs mer

Confalt TÄNK DIG ETT SLITLAGER SÅ STARKT SOM BETONG, LIKA FLEXIBEL SOM ASFALT MEN UTAN FOGAR

Confalt TÄNK DIG ETT SLITLAGER SÅ STARKT SOM BETONG, LIKA FLEXIBEL SOM ASFALT MEN UTAN FOGAR Confalt TÄNK DIG ETT SLITLAGER SÅ STARKT SOM BETONG, LIKA FLEXIBEL SOM ASFALT MEN UTAN FOGAR LAGERHALL CONFALT - Stark, flexibel och fogfri beläggning EGENSKAPER Perfekt kombination av styrka och flexibilitet

Läs mer

Finja Betong. Torrbruk. Gipsputs. -ett lättarbetat putsbruk för de fl esta underlag inomhus

Finja Betong. Torrbruk. Gipsputs. -ett lättarbetat putsbruk för de fl esta underlag inomhus Torrbruk Finja Betong Gipsputs -ett lättarbetat putsbruk för de fl esta underlag inomhus Gipsputs - ett lättarbetat putsbruk för en sund inomhusmiljö Gipsputs är ett lättarbetat putsbruk som bidrar till

Läs mer

Allmänna rekommendationer vid målning med Isotrol rostskyddsystem. 1. Korrosivitetsklass, miljöklass. 2. System efter korrosivitetsklass

Allmänna rekommendationer vid målning med Isotrol rostskyddsystem. 1. Korrosivitetsklass, miljöklass. 2. System efter korrosivitetsklass Allmänna rekommendationer vid målning med Isotrol rostskyddsystem Innehåll: 1. Korrosivitetsklass, miljöklass 2. System efter korrosivitetsklass 3. Rostgrad för objektet 4. Underhållsmålning av tidigare

Läs mer

1. Viktigt till att börja med din spis.

1. Viktigt till att börja med din spis. HETA TIPS 1 Ett kök kan se ut nästan hur som helst. Ljust eller mörkt, gammalt eller nytt spelar ingen roll där finns nästan alltid en spis. Har du sedan en stekpanna eller två, några kastruller och grytor

Läs mer

HTC Diamond Cleaning System Tillsätt bara vatten

HTC Diamond Cleaning System Tillsätt bara vatten HTC Diamond Cleaning System Tillsätt bara vatten www.htc-twister.com www.htc-twister.com HTC introducerar ett revolutionerande sätt att rengöra golv DCS Diamond Cleaning System är ett nytt sätt att mekaniskt

Läs mer

Klarar mer än en miljon skruvdragningar.

Klarar mer än en miljon skruvdragningar. BYGG Klarar mer än en miljon skruvdragningar. FEIN gipsskruvdragare med och utan sladd. Borstlös FEIN PowerDrive motor 1 Nytt från proffset för gipsdragning: FEIN ASCT 14 och 18. FEIN är specialisten för

Läs mer

FB Kedjor AB. a member of the Addtech group. PREMIUM SBR - Världens bästa kedja! Rullkedjor. Svenska

FB Kedjor AB. a member of the Addtech group. PREMIUM SBR - Världens bästa kedja! Rullkedjor. Svenska F Kedjor a member of the ddtech group PREMIUM SR - Världens bästa kedja! Rullkedjor Svenska Rullkedjor Information F Kedjor presenterar Varför välja SR? åde bussning och rulle tas fram ur solida stycken

Läs mer

TORKMATERIAL IKATEX BOX. ikatex TEXTILA TORKDUKAR AV HÖG KVALITET I PRAKTISK FÖRPACKNING

TORKMATERIAL IKATEX BOX. ikatex TEXTILA TORKDUKAR AV HÖG KVALITET I PRAKTISK FÖRPACKNING TORKMATERIAL ikatex IKATEX BOX TEXTILA TORKDUKAR AV HÖG KVALITET I PRAKTISK FÖRPACKNING Ikatex är en serie av textila, högklassiga torkdukar för den mest krävande användaren. Torkdukarna klarar hårda krav

Läs mer

Monteringsinfo. Produkter. Generellt. Platttyper. Nr. 2.101 - S Mar. 2000 SfB (4-) Sq 4 Sida 1

Monteringsinfo. Produkter. Generellt. Platttyper. Nr. 2.101 - S Mar. 2000 SfB (4-) Sq 4 Sida 1 Sida 1 Plattsättning med cementbaserat sättmedel. Dessa anvisningar redogör för de viktigaste momenten vid sättning och läggning av keramiska plattor enligt tunnsättningsmetoden. De gäller för arbeten

Läs mer

2010-04-05 SE. för nöd och lust E L E K T R I S K F Ö R B R Ä N N I N G S T O A L E T T

2010-04-05 SE. för nöd och lust E L E K T R I S K F Ö R B R Ä N N I N G S T O A L E T T 2010-04-05 SE för nöd och lust E L E K T R I S K F Ö R B R Ä N N I N G S T O A L E T T Ditt bästa val av toalett! Toamoa är en elektrisk förbränningstoalett som är framtagen specifikt för Dig som har fritidshus

Läs mer

Kvalitetssystem är alltid en bra investering

Kvalitetssystem är alltid en bra investering Handtork i system M2 System (tidigare M-Tork) M1 System (tidigare Mini-Tork) H2 System (tidigare Tork Xpress) H3 System (tidigare Tork Classic) H1 System (tidigare Tork Matic) 69111 (559000) vit 69113

Läs mer

Säkerhetsdatablad: Elite Hydraul ISO 150, 220, 320

Säkerhetsdatablad: Elite Hydraul ISO 150, 220, 320 Säkerhetsdatablad: Elite Hydraul ISO 150, 220, 320 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Handelsnamn Leverantör Telefonnummer Elite Hydraul ISO 150, 220, 320 Elite Oil AB Töregatan 5 561 39 Huskvarna 036-133057

Läs mer

Upptäck Mono EZstrip Family

Upptäck Mono EZstrip Family Upptäck Mono EZstrip Family Unik (MIP) Maintenance In Place teknik! Titta på demonstrationer på smartphone: Fördelar med produktfamiljen EZstrip Maintenance In Place Snabbt och enkelt byte av förbrukningsdelar,

Läs mer

BSK 07. Boverkets handbok om Stålkonstruktioner. Råd och rekommendationer anpassade till Internationals rostskyddsprodukter

BSK 07. Boverkets handbok om Stålkonstruktioner. Råd och rekommendationer anpassade till Internationals rostskyddsprodukter BSK 07 Boverkets handbok om Stålkonstruktioner Råd och rekommendationer anpassade till Internationals rostskyddsprodukter 1 Allmänn Information BSK 07 är en Svensk variant av ISO 12944, vilket är namnet

Läs mer

Underhåll. Skyddar, bevarar och reparerar

Underhåll. Skyddar, bevarar och reparerar Underhåll Skyddar, bevarar och reparerar Klistra takpapp När du spikar papptäckning på träpanel måste skarvarna klistras ordentligt. Mataki Specialklister är framtaget speciellt för detta. Det är enkelt

Läs mer

CASTROL OLJEUTBILDNING

CASTROL OLJEUTBILDNING CASTROL OLJEUTBILDNING Skolforum Oktober 2013 Katharina Fineman Technical Advisor Agenda Varför behöver bilen motorolja? Basolja Tillsatser/additiv Viskositet Specifikationer Heavy Duty Fyrtaktscykeln

Läs mer

since 1928 ALBIN PUMP AD since 1928

since 1928 ALBIN PUMP AD since 1928 since 1928 ALBIN PUMP AD since 1928 LITEN JÄTTE För att skapa en riktigt bra produkt krävs naturligtvis massor av kunskap och nytänkande. Men viktigast av allt är att lyssna på våra kunders behov. Då

Läs mer

TÄTNINGSSYSTEM OCH FORMDETALJER

TÄTNINGSSYSTEM OCH FORMDETALJER TÄTNINGSSYSTEM OCH FORMDETALJER Förstahandsval när det gäller tätningar och formdetaljer till hydraulik, pneumatik, maskinteknik, finmekanik samt process- och läkemedelsindustrin. Vision och historia Hela

Läs mer

Tryckluft & lufttorkning. / Daggpunktsmätning

Tryckluft & lufttorkning. / Daggpunktsmätning Tryckluft & lufttorkning / Daggpunktsmätning Tryckluft av hög kvalitet en viktig faktor Tryckluft är en mycket viktig del av många industriprocesser. Den påverkar både processens och slutproduktens kvalitet.

Läs mer

Skåform hållbara badrumsskåp för våtrumsmiljöer

Skåform hållbara badrumsskåp för våtrumsmiljöer Skåform hållbara badrumsskåp för våtrumsmiljöer Instruktioner, produktinfo, drift och skötsel Skåform är en serie badrumsskåp, som är specialtillverkade för lång hållbarhet i fuktiga miljöer. Skåpen är

Läs mer

Utvärderingar för processkännedom och utveckling några exempel på hur analyser/provning ger nyttig kunskap. Karin Lindqvist, Swerea IVF

Utvärderingar för processkännedom och utveckling några exempel på hur analyser/provning ger nyttig kunskap. Karin Lindqvist, Swerea IVF Utvärderingar för processkännedom och utveckling några exempel på hur analyser/provning ger nyttig kunskap Karin Lindqvist, Swerea IVF Exempel 1) Vad finns under ytan? Företaget X hade sett sjunkande kvalité

Läs mer

AVRAPPORTERING. Rengöring med OCO metoden Rinmanskolan & Fristadskolan

AVRAPPORTERING. Rengöring med OCO metoden Rinmanskolan & Fristadskolan AVRAPPORTERING Rengöring med OCO metoden Rinmanskolan & Fristadskolan Avrapportering Om OCO Nordic AB OCO Nordic AB är ett företag som helt fokuserar på miljövänlig och effektiv ytrengöring med torris.

Läs mer

Skjutdrivning 2SB5. Komplettering av bruksanvisningen SIPOS 5. Ändringar förbehålls!

Skjutdrivning 2SB5. Komplettering av bruksanvisningen SIPOS 5. Ändringar förbehålls! Skjutdrivning 2SB5 Komplettering av bruksanvisningen SIPOS 5 Utgåva 03.13 Ändringar förbehålls! Innehåll Komplettering av bruksanvisningen SIPOS 5 Innehåll Innehåll 1 Grunder... 3 1.1 Anvisningar beträffande

Läs mer

Hygienkrav i salonger och vid åtgärder som genomtränger huden. Miljöhälsovårdens regionala utbildningsdagar 7. 8.10.2014 Tammerfors Pia Ratilainen

Hygienkrav i salonger och vid åtgärder som genomtränger huden. Miljöhälsovårdens regionala utbildningsdagar 7. 8.10.2014 Tammerfors Pia Ratilainen Hygienkrav i salonger och vid åtgärder som genomtränger huden Miljöhälsovårdens regionala utbildningsdagar 7. 8.10.2014 Tammerfors Pia Ratilainen Anvisningens inehåll Tyngdpunkten för tillsynsprogrammet

Läs mer

VI ÖKAR ER SÄKERHET, KVALITET OCH LÖNSAMHET.

VI ÖKAR ER SÄKERHET, KVALITET OCH LÖNSAMHET. VI ÖKAR ER SÄKERHET, KVALITET OCH LÖNSAMHET. TORQUE ELITE startade sin verksamhet 2014. Vi är ett ungt företag men personalen har lång efarenhet av arbete med moment-, lyft- och hydrauliska verktyg. Vi

Läs mer

Industrigolv. Tilltalande skydd för golv och väggar. Högsta kvalitet för krävande industrier. För utrymmen med specifi ka krav

Industrigolv. Tilltalande skydd för golv och väggar. Högsta kvalitet för krävande industrier. För utrymmen med specifi ka krav Industrigolv Tilltalande skydd för golv och väggar Högsta kvalitet för krävande industrier För utrymmen med specifi ka krav Någon du kan lita på Välkommen till Indufl oor med fogfria lösningar för industrigolv

Läs mer

Säkerhetsdatablad. Tvåtaktsolja för inblandning i bränsle till luftkylda motorer.

Säkerhetsdatablad. Tvåtaktsolja för inblandning i bränsle till luftkylda motorer. 1. Namnet på produkten och företaget Produktnamn: Övriga produktbeteckningar: Användningsområde: Leverantör: Aspen 2-Stroke Oil Tvåtaktsolja för inblandning i bränsle till luftkylda motorer. LantmännenAspen

Läs mer

ARO EXP Membranpumpar Tryckluftsdrivna Metall

ARO EXP Membranpumpar Tryckluftsdrivna Metall ARO EXP Membranpumpar Tryckluftsdrivna Metall Datablad 1 (14) EXP är AROs nya serie tryckluftsdrivna membranpumpar (EXPert-serien). De finns i många storlekar med en mängd olika materialkombinationer som

Läs mer

Miljödeklaration för ventilationsbatterier

Miljödeklaration för ventilationsbatterier Miljödeklaration för ventilationsbatterier Inom Coiltech arbetar vi med resurssnål tillverkning och ett integrerat miljötänkande i enlighet med miljö- och kvalitetsledningssystemen ISO 14001 samt ISO 9001.

Läs mer

LKAB MEKANISKA EN KOMPLETT MEKANISK VERKSTAD

LKAB MEKANISKA EN KOMPLETT MEKANISK VERKSTAD LKAB MEKANISKA EN KOMPLETT MEKANISK VERKSTAD EN AV MALMFÄLTENS STÖRSTA MEKANISKA VERKSTÄDER En del av LKAB sedan 1975 Omsätter ca 175 miljoner kronor Ingår i LKAB Berg & Betong-koncernen Cirka 80 anställda

Läs mer

Fusionssammanfogade plattvärmeväxlare, AlfaNova

Fusionssammanfogade plattvärmeväxlare, AlfaNova Kapitel 8 1 Alfa Laval Group 2 Värme- och kylapplikationer från Alfa Laval 3 Användningsområden 4 Teorin bakom värmeöverföring 5 Produktsortiment 6 Packningsförsedda plattvärmeväxlare 7 Lödda plattvärmeväxlare

Läs mer

Räknar du per liter, per m 2 eller per år?

Räknar du per liter, per m 2 eller per år? Räknar du per liter, per m 2 eller per år? Liten övning i sann & falsk matematik. En spännande historia i kort sammanfattning Det började med att kung Ludwig I såg färgstarka vackra kalkfresker i norditalien

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL EN RENARE VÄRLD.

VÄLKOMMEN TILL EN RENARE VÄRLD. VÄLKOMMEN TILL EN RENARE VÄRLD. 2 VI TROR PÅ EN RENARE VÄRLD. Med Pure Effect gör du rent på riktigt, på naturens egna villkor. Vi låter nämligen det första livet på jorden - mikroorganismer - göra jobbet.

Läs mer

RC 200-utföranden. Tryckområden RC 200-DA: 2-10 bar / 30-145 psi RC 200-SR: 2-10 bar / 30-145 psi

RC 200-utföranden. Tryckområden RC 200-DA: 2-10 bar / 30-145 psi RC 200-SR: 2-10 bar / 30-145 psi RC-DA/SR Tekniska Data RC-DA RC-SR Alla Remote Control manöverdon Genomgår 0% täthets- och funktionskontroll Märks enligt internationell standard med alla tekniska data Levereras med instruktioner på samtliga

Läs mer

Användarhandledning Droppställning Ronda 160-00100-00

Användarhandledning Droppställning Ronda 160-00100-00 Operationsbord RiEye 100-00101-0n Användarhandledning Droppställning Ronda 160-00100-00 2009-0057 utgåva 2 Tel +46- Innehållsförteckning 1. Introduktion droppställning Ronda... 3 2. Registrering... 3 3.

Läs mer

Setra Trägolv. Upplev skillnaden med ett massivt trägolv. Tidlöst. Unikt. Äkta.

Setra Trägolv. Upplev skillnaden med ett massivt trägolv. Tidlöst. Unikt. Äkta. Setra Trägolv Upplev skillnaden med ett massivt trägolv. Tidlöst. Unikt. Äkta. 1 Noga utvalt Det är något speciellt med massiva trägolv. De är genuina och rejäla, samtidigt som de har tidlös design och

Läs mer

Måla direkt på rostiga ytor och spar tid och pengar!

Måla direkt på rostiga ytor och spar tid och pengar! Isotrol gör rostskyddsmålningen enkel. Måla direkt på rostiga ytor och spar tid och pengar! Oavsett om det är järnvägsbroar, kraftledningsstolpar, hamnkranar eller mindre ståldetaljer garanterar Isotrolsystemet

Läs mer

Vi lagerför ett brett sortiment av fogmassor som tillgodoser det flesta behov inom byggoch glasningsarbeten.

Vi lagerför ett brett sortiment av fogmassor som tillgodoser det flesta behov inom byggoch glasningsarbeten. Fog och kittmassor Vi är direktleverantörer av kitt- och fogmassor från världsledande tillverkare av fogmassor med god kvalitet till rätt pris - Den Braven och Hercuseal i Holland. Vi lagerför ett brett

Läs mer