Verksamhetsberättelse

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2011

2 Förord När jag blickar tillbaka på året 2011 finns det tre saker som bör framhållas framför andra. Det handlar om två tävlingar och en mindre seger. Jag vill lyfta fram Doggy Professional Agility Cup. Inte bara på grund av fina priser, en välsmord final och bra publicitet. Det som verkligen ska lyftas fram i sammanhanget är alla våra klubbar och de funktionärer som runt om i vårt avlånga land gjorde det möjligt för oss att återinföra cupen. Utan arrangörer, på lokal och på regional nivå och som i vissa fall dessutom var desamma, hade tävlingen aldrig kunnat genomföras med så många tävlingstillfällen och med så stor geografisk spridning. Jag riktar en stor eloge till er, å Ungdomsrådets och alla våra tävlande medlemmars vägnar. Jag vill lyfta fram Fagersta Hundungdom. Tyvärr är ett uteblivet Ungdoms- SM nästintill en trend, och snart är U-SM snarare något unikt än en tävling att räkna med som ett årligen återkommande arrangemang. År 2011 genomförde Fagersta Hundungdom tillsammans med Fagersta Kennelklubb och Sala Brukshundklubb ett alldeles utmärkt arrangemang i början av augusti. Vi behöver klubbar som hjälps åt, och som tar hjälp av andra, eller varandra. Jag hoppas att alla våra klubbar känner som Fagersta HU och vill vara med och bryta trenden. Avslutningsvis vill jag lyfta fram oss själva och vår position som ungdomsorganisation under Svenska Kennelklubbens väldiga paraply. I september år 2011 genomfördes Kennelfullmäktige, SKK:s årsmöte, och vi fanns på plats med tre motioner. Att representera vårt ungdomsförbund i större sammanhang för att påminna om att det finns 8000 medlemmar i hela organisationen att räkna med är något som Ungdomsrådet lägger stor vikt vid och prioriterar. Även om inte alla motioner som läggs fram går igenom SKK:s väldiga maskin så ska vi vara på plats och föra talan i de frågor som berör våra medlemmar och vår verksamhet. Jag tog plats i Svenska Kennelklubbens Centralstyrelse, men våra medlemmar är mer än en inkvoterad röst, och det kan vi bara lyfta på plats. Moa Källström Förbundsordförande Moa Källström och borderterriern Assar Innehåll 1 Ordförandes förord 12 Hundborgarmärket 2 Ungdomsrådets arbete 12 Ekonomi 3 Samarbetspartners Ungdoms SM 4 Policys 16 Stockholm Hundmässa 4 Representation 16 Mariarlos Vänners Stipendium 5 Representantskapsmötet 17 Årets Hundungdom 5 Maskotnålsmottagare 18 Distrikt & Klubbar 6 Brukshunden & Hundsport 19 Medlemsutveckling 6 Hemsidan & Facebook 19 Specialklubbarnas medlemmar 7 Agilitykommittén Lokalklubbarnas verksamhet 8 Doggy Agility Professional Cup 31 Förvaltningsberättelse 9 Brukskommittén 32 Resulträkning 9 Lydnadskommittén Balansräkning 9 Verksamhetskommittén Tilläggsupplysningar & Noter 10 Freestylekommittén 38 Ungdomsrådets underskrifter 11 Agria Freestyle Cup Handlingkommittén Sammanställande text, foto & layout Lotta Treiberg 1 Framsidans foton är alla tagna under U-SM i Sala 2011

3 Ungdomsrådets arbete 2011 Från årsskiftet till den 11 september Ledamöter Moa Källström Gävle-Dala ordförande Johanna Backlund Mellannorrland vice ordförande Lina Edgren Östra Svealand skattmästare Sara Sternerfors Småland Märta Brandts Östra Svealand Linn Magnusson Västra Johan Andersson Västra Helena Falk Östra Svealand Malin Broman Östra Svealand Suppleanter Michaela Neiglick Östra Svealand Monika Amby Gävle-Dala Ungdomsrådet hade 7 stycken protokollförda möten. Från den 11 september Ledamöter Moa Källström Gävle-Dala ordförande Johanna Backlund Gävle-Dala vice ordförande Lina Edgren Övre Norrland skattmästare Monika Amby Gävle-Dala Therese Martinsson Övre Norrland Linn Magnusson Västra Johan Andersson Västra Helena Falk Östra Svealand Malin Broman Östra Svealand Suppleanter Michaela Neiglick Östra Svealand Emelie Johansson Skåne-Blekinge Arbetsutskott Moa Källström Johanna Backlund Lina Edgren Ungdomsrådet hade 2 protokollförda möten. Valberedning Hanna Carlsson sammankallande Elin Fahlgren Henrietta Nilsson Sara Sternerfors Hanna Eriksson Stina Höglander suppleant Revisorer Helena Forsberg Hans Stenberg Rune Sandberg suppleant Anita Gustavsson suppleant Personal Jane Avena Förbundssekreterare heltid Meta Lönnberg heltid Lotta Treiberg deltid Carola Berg heltid Personalen på kansliet: fr v Carola, Meta, Jane och Lotta 2

4 Lantmännen Doggy Vårt samarbete med Lantmännen Doggy AB fortsatte under Doggy sponsrar bland annat våra trycksaker och ger oss många fina priser till våra tävlingar på både central och lokal nivå. En uppskattad sak var att Lantmännen Doggy AB även tog initiativ till att vi skulle återuppliva den Agility cup som vi hade tillsammans på 1990-talet. Mer om den nya cupen, Doggy Professional Agility Cup, finns under egen rubrik längre fram. Samarbetspartners Agria Djurförsäkringar Agria Djurförsäkringar är vår andra stora sponsor som vi har ett samarbetsavtal med. Avtalet ger oss möjlighet att ta fram trycksaker som broschyrer och andra saker som vi kan ge ut gratis till våra medlemmar. Tillsammans har vi två gemensamma tävlingscuper som har rullat på under året: Agria Junior Handling Cup samt Agria Freestyle Cup. Agria bidrar till den första cupen genom att ge vinnaren möjlighet att åka till Storbritannien och Crufts för att representera Sverige. I Agria Freestyle Cup bidrar Agria med pengar till resebidrag till samtliga pristagare i alla klasser. Alla våra medlemmar får dessutom 10 procents rabatt på enskild hundförsäkring i Agria Djurförsäkringar. Svenska Kennelklubben Vårt samarbete med vår huvudorganisation sker dels genom att våra kanslier ligger i anslutning till varandra i Spånga. Våra medlemmar administreras också till en del genom att de ligger på SKK:s stora medlemsregister. Under 2011 skapade SKK en ny hemsida och vi fick chans att vara med och påverka hur Sveriges Hundungdom skulle presenteras och synas där. Detta skedde genom flera möten mellan vår personal och SKK:s webbgrupp. För våra medlemmar som är upp till 18 år gäller att de får automatiskt medlemskap i en SKK länsklubb. Samtliga våra medlemmar mellan 7-25 år får också tidskriften Hundsport som en medlemsförmån. Svenska Brukshundklubben Brukshundklubben är SKK:s största specialklubb och många av våra medlemmar väljer att bli medlemmar i SBK genom sitt Ungdomsmedlemskap. Detta möjliggörs av det ena samarbetsavtalet vi har med SBK. Det andra avtalet vi har ger alla våra medlemmar som är mellan 7-25 år rätt att delta på de flesta av SBK:s kurser/utbildningar samt tävlingar. SBK:s medlemstidning, Brukshunden, skickas även ut som en medlemsförmån till alla våra medlemmar. Studiefrämjandet Alla våra centrala arrangemang gör vi i samarbete med Studiefrämjandet, så även i år. På central nivå har vi haft flera planeringsträffar med våra hundkontakter på Studiefrämjandet, Annika Hamilton och Therese Palm. På dessa träffar, så berättar vi om de aktiviteter som planeras under kommande år, planerar upp hur vi ska samarbeta om de olika arrangemangen och sen naturligtvis genomför dem. Under 2011 hade kansliet, i form av Meta Lönnberg, åtta träffar med hundkontakterna. Vi planerade bl.a. för Pusselkursen, att utbilda deltagarna i vad ett årsmöte handlar om på Repskapet samt Ungdomsinstruktörsutbildningen. Meta har även deltagit i ett ledarforum Att leva med hund i vargområden, två utbildarträffar för Studiefrämjandets utbildare (en träff på våren och en träff på hösten), en nätverksträff samt två nätverksträffar under samlingsnamnet Hur lyckas vi bättre?. 3 Den första handlade om att Nå ut med ert budskap och den andra om Framtidens årsmöte. Det är en otrolig förmån för våra medlemmar och för oss som organisation att kunna förkovra sig gratis eller till ett väldigt förmånligt pris hos Studiefrämjandet.

5 Policys Nej till våld mot hundar Vår Dressyrpolicy gäller för hela vår organisation och berör alltså alla våra medlemmar och funktionärer. Policyn betonar att våra medlemmar ska ha en ansvarsfull och empatisk syn på hundar och att attityden när man tränar (och tävlar) med sin hund ska vara positiv för hunden. All fysisk och psykisk misshandel eller tvång mot hundar är förbjuden genom lagen, men vår policy betonar att all träning som Sveriges Hundungdoms medlemmar ägnar sig åt eller lär ut på våra kurser ska ske med positiva metoder. Nej till alkohol och droger Vår andra policy gäller alkohol och droger. Vi är en ungdomsorganisation som i våra stadgar stipulerar att vår verksamhet är fri från alkohol och droger. I vår policy betonas att alkohol och droger inte passar ihop med hundar och hundträning. Policyn betonar också vikten av att man som god kamrat ska vidta lämpliga åtgärder om man anar eller vet att någon kamrat fått problem med droger och/eller alkohol. Sveriges Hundungdom stöder Vi ger ett ekonomiskt bidrag till organisationen A Non Smoking Generation. Vår monter reser runt och ställs upp där vi behöver synas och nformera. Här på Ungdoms SM i Sala. Montern bemannades av Jane Avena och Meta Lönnberg under hela helgen. Representation Att visa för omvärlden att vi finns och är Svenska Kennelklubbens ungdomsförbund är mycket viktigt. Vi har en stor uppgift med att hålla oss informerade om olika saker inom samhället som kan påverka våra ungdomar och deras verksamhet inom hundsporten. En stor del av representationen sker på arenor där andra hundorganisationer också samlas men till representation räknas också interna arrangemang där personalen eller ledamöter från UR deltar. MyDog, Göteborg Linn Magnusson Svenska Brukshundklubbens kongress Moa Källström, Malin Broman, Helena Falk, Johan Andersson, Sara Sternerfors Svenska Kennelklubbens fullmäktigemöte Malin Broman, Lina Edgren, Helena Falk, Moa Källström och Märta Brandts Studiefrämjandets Förbundsstämma, Karlstad Linn Magnusson, Johan Andersson, Helena Falk, Lina Edgren, Moa Källström och Michaela Neiglick Ungdoms SM, Sala Jane Avena, Meta Lönnberg, Lotta Treiberg (samtliga personal) Doggy Professional Agility Cup finalen, Göteborg Moa Källström, Malin Broman från UR samt Jane Avena, Meta Lönnberg och Lotta Treiberg, samtliga personal Stockholm International Horse Show, seminarium anordnat av Agria Djurförsäkringar Jane Avena, Meta Lönnberg, Lotta Treiberg (samtliga personal) Stockholm Hundmässa Moa Källström, Helena Falk, Linn Magnusson, Malin Broman, Theres Martinsson, Johan Andersson, Johanna Backlund från UR samt Jane Avena, Meta Lönnberg, Lotta Treiberg, personal 4

6 Representantskapsmötet Hölls den september på Högbo Brukshotell i Sandviken. Tidigare ordförande i Sveriges Hundungdom, Ola Folkesson, blev vald till mötesordförande och Annika Hamilton från Studiefrämjandet fungerade som vice mötesordförande. Som sekreterare för mötet var förbundssekreterare Jane Avena utsedd. 18 delegater deltog och av dessa var det 25 röster fördelade. Utöver ordinarie delegater deltog även tio reserver, ledamöter och suppleanter i Ungdomsrådet, representanter från valberedningen och kommittéer samt kansliets personal. Till årets representantskapmöte kom även 12 gäster från SKK läns- och specialklubbar samt från våra egna Hundungdomsklubbar.Förutom att hålla vårt årsmöte ville UR att samtliga deltagare skulle få lära sig mer om mötesteknik. Därför gjordes små pauser där speciella ord och begrepp kunde bli förklarade. Traditionsenligt brukar vi ha någon typ av lekar under repskapet, så även i år. Aktiviteten var samarbetsövningar i lagform under lördagens eftermiddag. Lördagens goda middagen var mycket uppskattad liksom den suveräna efterrättsbuffé som avslutade måltiden.efter middagen hade förbundsordförande Moa ordnat med kvällsunderhållning av ett live band från Gävle.UR hade en proposition om ändringar i U-SM reglerna. Mötet tillstyrkte ändringarna. Däremot blev det diskussion om UR:s andra proposition om nya rösträttsregler för Representantskapet. Det ledde till att UR drog tillbaka förslaget. En av Maskotnålsmottagarna 2011 var Janna Nordin. Förtjänsttecknet delades ut under Representantskapsmötet. På bilden Janna tillsammans med sin schnauzern Lotus när de tävlade i Doggy Professional Agility Cup regionalfi nal i Stockholm. Maskotnål nr 46 tilldelades Hanna Carlsson med följande motivering: I föreningen Sveriges Hundungdom finns gott om eldsjälar. Det är människor med en glödhet låga som brinner stark för hundträning, för gemenskap och framförallt för ungdomar. Mottagaren av Maskotnål nr. 46 är en kvinna som under flera år har gett allt för att lokalklubbar, distrikt och enskilda kommittéer ska kunna utvecklas.hon är en sprudlande social och medryckande människa som genom åren har dragit med sig otaliga ungdomar upp till sin lokalklubb för att bjuda in dem att delta i den kamratskap, den glädje och det kunskapsutbyte som finns där. Hon har varit verksam som styrelseledamot, sekreterare och ordförande i sin lokalklubb. Nu finns hon där som en stöttepelare, ett bollplank, en klippa i stormen och en sporrande kraft för ungdomarna runtomkring. Ingen behöver säga något, man vet att hon alltid där med en hjälpande hand när det behövs.maskotnål nr 46 går till en kvinna som har bidragit till att Göteborgs Hundungdom är den klubb den idag är och som fortfarande får klubben, och ungdomarna som bygger den, att växa. Hon är per definition, en sann eldsjäl. Maskotnålsmottagare 5 Maskotnål nr 47 tilldelades Janna Nordin med följande motivering: Om Sveriges Hundungdom var ett register för synonyma ord, skulle namnet på mottagaren av Maskotnål nr 47 stå bredvid begreppet driven lokalklubb. Hon är allt vi vill att våra lokalklubbar ska stå för och har alla egenskaper vi vill att de besitter. Hon är i själen allt vi vill att de ska ha. Genom sina år i Sveriges Hundungdom har hon etablerat den lokalklubb hon verkar i som en självklar knutpunkt för nya unga medlemmar. Samtidigt har hon bidragit till att hennes klubb är en plats där de allra mest erfarna och etablerade hundungdomarna kan utvecklas. Lägerverksamhet, tävlingar, U-SM, klubbledarutbildningar allt arrangeras av den här klubben, alltid med vår Maskotnålsmottagare i framkant.hon är full av värme och engagemang, ständigt driven för den samlade kraften som finns hos våra medlemmar. Hon har ett omtänksamt hjärta som klappar hårt för värdet av en tradition. Hon är en medlem som alltid tänker nytt men som också har den djupaste respekt för de stadgar som håller verksamheten uppe. Hon är precis det vi skulle beskriva som en engagerad hundungdom.

7 Brukshunden med hundar hundar Svenska Brukshundklubbens (SBK:s) tidskrift är även alla våra medlemmars tidning sedan flera år tillbaka. Chefredaktör för Brukshunden är Fredrik Malmgren som jobbar på Pr-byran Rehn&Co i Malmö. Sammanställande redaktör för hundar hundars sidor har Lotta Treiberg varit. Brukshunden kom ut med 6 nummer under 2011 och vi har i varje nummer haft reportage samt informerat och gjort reklam för kommande arrangemang. Hundsport Svenska Kennelklubbens medlemstidskrift där Torsten Widholm är chefredaktör. Samtliga av våra medlemmar som är mellan 7 och 25 år får tidningen och den utkom med 10 nummer. Sveriges Hundungdom har ca två sidor till förfogande i varje nummer. Det utrymmet ansvarar Lotta Treiberg för som sammanställande redaktör. Trots att Internet och vår hemsida kan erbjuda blixtsnabb information märker vi att det som står i medlemstidningarna ger något större respons. Precis som för Brukshunden har vi utnyttjat våra sidor till artiklar och reportage samt för att informera om saker som är på gång. och Facebook Vår hemsida är ovärderlig när vi ska informera om kommande aktiviteter som kurser, konferenser, läger, och tävlingar. Hemsidan är ett viktigt verktyg både när det gäller att informera medlemmarna och för att samla in information och ta emot anmälningar till aktiviteter. Genom att ta emot och sammanställa informationen online minskar administrationen betydligt. I vår webbutik hittar man ett stort utbud av både försäljnings- och gratismaterial som används av enskilda medlemmar, våra klubbar och andra hundorganisationer. Vår önskan är att våra klubbar och distrikt blir ännu flitigare på att använda hemsidan till att annonsera om sina kommande tävlingar och aktiviteter i aktivitetskalender. För att vår hemsida är ett bra medium för att sprida information talar följande siffror för: webbplatsen hade ca besökare under 2011, vilket innebär att vi i snitt har 167 unika besökare per dag. Antalet besökare på hemsidan ökade dessutom jämfört med Ett socialt medium som slår de flesta andra är Facebook och förra året var det möjligt att följa oss på Fejan. Sveriges Hundungdom började finnas på Facebook under

8 Agilitykommittén Under verksamhetsåret tillsattes en ny Agilitykommitté som har bestått av Malin Broman (sammankallande), Hanna Carlsson, Siri Myhre samt Elin Brodin. Kommittén har haft regelbunden mejlkontakt men några regelrätta möten blev det tyvärr inte.vi planerade för framtida aktiviteter och reviderade reglerna för våra två utmärkelser: Årets Agilitynybörjare samt Årets Agilityungdom. Agilitytävlingar 8 av våra klubbar har under året arrangerat officiella agilitytävlingar i olika klasser. Några klubbar återkommer flera gånger som arrangörer och ibland arrangeras tävlingar tillsammans med en annan klubb. Avesta Hundungdom 2 tävlingar Hässleholms Hundungdom 2 tävlingar Klinteortens Hundungdom 4 tävlingar Köpings Hundungdom 1 tävling (tillsammans med Kungsörs BK) Linköpings Hundungdom 5 tävlingar (2 stycken tillsammans med Åtvidabergs Hundklubb) Roslagens Hundungdom 1 tävling Rönne Hundungdom 1 tävling Stockholms Hundungdom 1 tävling (tillsammans med Stockholmsavdelningens Brukshundklubb) 7

9 Riksfinal Doggy Professional Agility Cup På eftermiddagen fredagen den 18 augusti samlades 37 förväntansfulla finaldeltagare (några tävlade med mer än en hund) i foajén på ett hotell i centrala Göteborg. Där hälsades alla välkomna av de ansvariga från Lantmännen Doggy; Jan-Olof Byström och Mona Lindström tillsammans med övrig personal från Doggy. Efter lite kort information om helgens stora tävling, Riksfinal i Doggy Professional Agility Cup 2011, delades det ut matbiljetter och åkband. För utanför hotellet väntade en stor buss för att köra alla till Liseberg där kvällen skulle tillbringas. När alla provat berg- och dalbanor och karuseller samt ätit middag gick bussen tillbaka till hotellet där hundarna hade fått vänta på rummen. Personal från Doggy och Sveriges Hundungdom hade under kvällen sett till hundarna. Lördagen började med härlig hotellfrukost och sen var det en kort promenad från hotellet till tävlingsplatsen som låg mitt i Trädgårdsföreningens vackra park. I vanliga fall är inte hundar välkomna här men för vår skull hade Trädgår n gjort ett undantag. Samtidigt i Göteborg pågick Kulturkalaset med en mängd begivenheter, allt från konserter till tävlingar och utställningar överallt i stan. Trädgårdsföreningen var inget undantag, det kryllade av folk. Det var nog få av de tävlande i Riksfinalen som haft femdubbla led av publik tidigare under sin karriär! Solen värmde och lyste på oss hela dagen och tävlingen flöt på otroligt bra och den stora publiken fick se många fantastiska lopp. Det blev fin Pr för sporten men framför allt att vi fick chans att visa hur duktiga våra ungdomar är med sina hundar. Domaren Mija Jansson hade ritat fartiga men kluriga banor, trots det visade deltagarna att de minsann inte hade kvalat utan orsak, det blev hårt i toppenstriden. Vinnare i klass 1-2 small blev Malin Perlskog och Liam. I klass 1-2 medium var det Athina Remneman och Ludde som hamnade överst i prislistan. I klass 1-2 för largehundar var det Helena Falk och Caspian som var både snabbast och dessutom med minst fel. I klass 3 small höll Jannie Abelsson-Svensson och Tilly undan sina konkurrenter och vann. I klass 3 medium var det Linn Magnusson och Ella som knep segern och slutligen i klass 3 large vann Emma Norberg och hennes Molly. Förutom fina priser, pokaler och foder, så fick alla sex vinnarna en hel dags träning med framgångsrika agilityföraren Åsa Gunnarsson. Ett stort GRAT- TIS till alla segrare och ett stort TACK till domaren Mija Jansson, tävlingsledaren Håkan Ericson samt speakern Moa Källström. Dessutom, utan alla duktiga funktionärer ingen nämnd och ingen glömd hade det inte blivit någon final, så stort TACK och det gäller också Göteborgs Hundungdom som lånade ut sin agilitybana. Till höger syns Yessica Björkvall och hennes briard Pippi i högsta fart under finalen i Doggy Professional Agility Cup. Doggys personal var på plats under helgen och vinnarna (och alla deltagare) fick många fina pokaler och priser med sig hem. 8

10 Brukskommittén Kommittén har under året bestått av Lina Edgren (sammankallande) Kristina Nilsson och Elisabeth Macauley. Arbetet har inriktats på att planera aktiviteter inför kommande år. Lydnadskommittén Har bestått av Johan Andersson (sammankallande), Alba Sand, Hanna Eriksson, Theres Nilsson. Lydnadsläger Lydnadskommittén arrangerade ett lydnadsläger på Vilsta sporthotell, den augusti. Ansvarig från kommittén var Janna Nordin och till sin hjälp hade hon tagit Malin Broman. 21 deltagare kom till lägret och fick varva praktisk lydnadsträning med föreläsning. Instruktörerna som var inbjudna för att drilla deltagarna i lydnadsmomenten var; Lotta Linusson, Fanny Gott och Sofia Edlind. Lägrets föreläsning hölls av Eva-Marie Wergård och handlade om tävlingspsykologi. Officiella lydnadsprov Endast fyra av våra klubbar tog chansen att bjuda in till lydnadsprov under året. Vilket är synd, våra ansökningstider är betydligt kortare än övriga klubbars och vi borde utnyttja vår rätt att arrangera officiella prov mycket mer och oftare. Lycksele Hundungdom Klass I-elit Sunne Hundungdom Klass I-elit Gotlands Hundungdom Klass I-II Skarpnäcks Hundungdom 2 prov klass I-elit Verksamhetskommittén Kommittén har under året bestått av Moa Källström från Ungdomsrådet samt Meta Lönnberg från kansliet. Pusselkurs Valborgshelgen, 30 april 1 maj, ägnades helt åt hundträning för de 21 som kom till årets upplaga av Pusselkursen. Meta Lönnberg från kansliet, var ansvarig ledare på plats och Lotta Treiberg var där för att göra reportage om kursen. Vårsolen lyste på deltagarna men det blåste kallt i skogarna runt Kyrkekvarn (ca 4 mil norr om Jönköping) under hela helgen. De som ville, kunde komma redan på fredagskvällen men själva hundträningen började först på lördag morgon. Yngsta deltagaren var sju år och äldsta var 23 år och glädjande nog var det faktiskt några killar med den här gången. Vi inom Sveriges Hundungdom är bortskämda med att vi alltid lyckas få så otroligt duktiga och entusiastiska instruktörer till våra arrangemang, denna pusselkurs var absolut inget undantag! 9 Första dagen kunde deltagarna välja mellan; rallylydnad, dragträning, klickerträning och bruksspår och dag två; viltspår, lydnad, freestyle och handling. På förmiddagarna tränade deltagarna i en av hundsportgrenarna, på eftermiddagarna i en annan. Det gjorde att alla deltagare hann prova på fyra olika saker under helgen. Lördagskvällen var en hundfysioterapeut inbjuden för att föreläsa om hur man värmer upp, varvar ned hunden vid träning och varför detta är så viktigt. Stort tack till våra instruktörer/föreläsare; Cattlin Marques, Tina Sporrong, Sara Sternerfors, Lotta Linusson, Yvonne Öster och Josefin Abel.

11 Ungdomsinstruktörsutbildning Vår utbildning består av två helger. Helg 1 genomfördes på Scandic hotell i Upplands Väsby, den 17 och 18 december. Hela 16 tjejer, från Lund i söder till Östhammar i norr, kom och bänkade sig framför SBKläraren, Therese Palm. Den första helgen bestod av väldigt mycket teori men även kortare praktiska pass, bl.a. fick deltagarna analysera olika hundars beteenden. Thessan lotsade alla vetgiriga blivande ungdomsinstruktörer genom den korvstoppning, som det är att hinna lära sig så mycket tiden och orken bara räcker till, på ett förträffligt sätt. Andra helgen genomförs i januari 2012 men mellan helg 1 och 2 ska hemuppgifter utföras. Första helgen avslutades med en genomgång av dessa hemuppgifter men även det avslutande projektarbetet. På Pusselkursen i Kyrkekvarn kunde deltagarna bland annat välja ett pass med att lära sig grunderna i dragsport. På bilden en fl icka som tränar barmarksdrag tillsammans med sin jack russell terrier. Freestylekommittén Kommittén har bestått av Michaela Neiglick (sammankallande), Nina Lindström, Agnes Mohlin och Hanna Eriksson samt Johanna Mamrelund (tom september). Under 2011 hade kommittén två fysiska möten samt ett telefonmöte. Det mesta av kommunikationen skedde på facebook i kommitténs egen grupp. Under verksamhetsåret 2011 arbetade kommittén främst med att planera för framtida aktiviteter. Vi tog bland annat fram ett förslag på regler för Årets Freestyleungdom, planerade en konferens i Heelwork to Music samt spånade på ett freestyleläger. Moa Källström har under året varit ledamot i Svenska Kennelklubbs arbetsgrupp för freestyle och Lotta Treiberg (kansliet) har varit adjungerad. Officiella freestyle- och heelwork to music tävlingar Sammanlagt har Hundungdomsklubbar arrangerat 19 officiella tävlingar. Det är 6 olika klubbar som stått som arrangörer för alla dessa: Linköpings Hundungdom 7 tävlingar (alla klasser samt Htm) Skarpnäcks Hundungdom 1 tävling (klass I-III samt Htm) Tyresö Hundungdom 2 tävlingar (klass I-III) Skövde-Tidaholms Hundungdom 4 tävlingar (klass I-III samt Htm) Oxie Hundungdom 1 tävling (klass I-III samt Htm) Bodens Hundungdom 3 tävlingar (klass I-III samt Htm) Agria Freestyle Cup uttagningar Karlstad Brukshundklubb Mälarö Brukshundklubb Tyresö Hundungdom Göteborgs Hundungdom Bollnäs Brukshundklubb Linköpings Hundungdom Skarpnäcks Hundungdom 10

12 Agria Freestyle Cup final Finalen gick på Stockholm Hundmässa den 10 december och dömdes den här gången av Karen Sykes, Kath Hardman (båda från Storbritannien), Sara Mårtensson och Nina Lindström. Det var första gången som vi bjöd in utländska domare och det var säkert uppskattat av både tävlande och domarkollegerna från Sverige. Till slut blev det 21 ekipage som kom till start i de tre klasserna, med 13 starter i klass I och 4 i vardera klass II och III. Vi hade betydligt fler kvalificerade men avhoppen blev många i framför allt de högre klasserna. Finalen hade fått en mycket bra tid i stora finalringen och det var fullt med publik. Vid den pampiga prisutdelningen fick dessa ta emot priser i form av resebidrag från Agria Djurförsäkringar: Klass I 1. Alexandra Widlund & Eyemarkers Floyde, border collie 2. Nathalie Stärner & Wenarjas Spirit of Ayax, kooikerhondje 3. Ida Skagerdahl & Molly, blandras Klass II 1. Lovisa Andersson & Trolla, blandras 2. Jimmie Lundgren & Donna, labrador 3. Jasmine Alfredsson & Carry, blandras Klass III 1. Michaela Neiglick & Urax Ylva-Li, borderterrier 2. Hanna Eriksson & Belgerac Grizzly, groenendael 3. Linnéa Vejde & Galaxie s Furst Wolf, australian shepherd Alexandra & Floyde en av vinnarna i Agria Freestyle Cup. Handlingkommittén Kommittén har bestått av Johanna Backlund (sammankallande), Märta Brandts, Emelie Karlsson, Rebecca Johansson, Fanny Hellström samt Cindy Pettersson och Torbjörn Skaar från SKK. Vi har kontinuerligt haft telefonmöten 1 gång i månaden. Handlingkommittén har haft ett händelserikt 2011 och vi startade året med att planera och arrangera en domarutbildning. Vår domarutbildning var på Vilsta Sporthotell i Eskilstuna den 8-10 april. Utbildningen var från fredag till söndag. Det blev en lyckad utbildning med sex stycken deltagare. Som lärare/föreläsare under helgen fungerade Hans Rosenberg och Sara Nordin tillsammans med Johanna Backlund, Torbjörn Skaar samt Märta Brandts från kommittén. Glädjande var att samtliga deltagare blev godkända för att i framtiden kunna döma junior handling. Under början av året arbetade vi med den motion som STOKK kennelklubb skickat till Kennelfullmäktige. Vi beslutade att skicka ut ett frågeformulär till samtliga länsklubbar. Vi ville få respons för vår idé om Länsklubbarna kunde tänka sig att arrangera junior handling tävlingar på sina nationella utställningar och inte enbart på de internationella. Detta skulle underlätta för nya tävlande som vill komma in i sporten, medan de internationella tävlingarna skulle vara kvalificerande till SM och de nationella skulle fungera som tävlingar för de som redan kvalat. Vidare hade vi tänkt att om man kvalificerade sig på en internationell utställning var man därefter stoppad från vidare tävlan på SM-uttagningar. Och man skulle då kunna fortsätta träna och tävla på de nationella istället. Dessvärre fick vi mycket dåligt gensvar från klubbarna och de som svarade var övervägande negativa till idén. Under våren/sommaren planerade vi även inför Nordiska Mästerskapen i junior handling som tog plats på Stockholm Hundmässa i December. Torbjörn Skaar skötte kontakterna med de andra länderna under året. Vårt svenska landslag togs ut efter den internationella utställningen i Sundsvall i Oktober. Den november hade vi en teambuilding-helg på Vilsta Sporthotell i Eskilstuna med hela landslaget och årets landslagscoach Torbjörn Skaar samt Johanna Backlund och Cindy Pettersson. Den här helgen blev väldigt lyckad och tanken är att detta ska vara ett inslag varje år efter det att landslaget är utsett. Årets landslag bestod av Vilhelmiina Walldén, Sanna Sundberg, Lotten Rönnqvist samt Sandra Norén-Wallin. Vi planerade, och genomförde även, en workshop för alla länderna på fredagens eftermiddag i samband med mässan på Rica Hotell. Det blev givande diskussioner och många goda idéer kläcktes inför framtiden. Samtliga länder deltog med minst en representant och Island hade även sitt landslag med. 11

13 SM final På lördagens SM final var Linda Näslund utsedd till domare och Märta Brandts från kommittén hjälpte till som sekreterare. Vi hade utställnings omslagshund som utbytesras; pyreneérhund. SM-finalen vanns av Pernilla Lindström. Nordiska Mästerskap På lördagskvällen arrangerades en middag för samtliga landslag samt landslagscoacherna. Kommittén ansvarde för lottningen av söndagens startordning. Middagen var väldigt trivsam med god stämning. Nordiska Mästerskapen dömdes av Dorota Witkowska från Polen och Emelie Karlsson från kommittén var sekreterare.vi hade lyckats tillgodose nästan allas önskemål av raser efter hårt arbete under hösten att få ihop minst 4 raser till varje land, vilket betydde över 20 olika hundar med utställningsvana samt som var i utställningskondition.vi fick mycket positiv respons från de övriga länderna för deras tilldelade hundar. Nordiska Mästerskapens lagtävlan vanns av värdlandet, Sverige och i den individuella tävlan vann Victoria Gill från Norge, svenska Vilhelmiina Walldén placerade sig på en hedrande 3:e plats. Pernilla Lindström vann SM fi nalen i junior handling. Här under prisutdelningen med domaren Linda Näslund och salukin Coco. Hundborgarmärket Den äldsta ständigt årligt återkommande traditionen som vi har är Hundborgarmärket. Det var redan i början av 1980-talet som SKK, SBK och Sveriges Hundungdom startade kampanjen för att alla hundägare skulle bli Hundborgare. Under de första åren var det framför allt SKK som engagerade sig och på den tiden var märket både teoretiskt och praktiskt. Tanken var att man skulle lära sig saker samtidigt som man hade chans att få köpa ett märke. Den praktiska delen motsvarades ungefär av hur den praktiska delen av vårt Järnmärke ser ut idag. Frågeformuläret har alltid sett ungefär likadant ut: 13 frågor med tre svarsalternativ. Många klubbar inte bara Hundungdomsklubbar beställer frågeformulär och märken för att erbjuda detta under kursavslutningar, träffar och Hundens Dag. 12 Ekonomi Sveriges Hundungdoms ekonomi gav som förväntat ett minusresultat, men detta hade vi budgeterat för. Vår ekonomi är ändå fortsatt stabil då vi har ett kapital att ta av. Anledningen till minusresultatet är minskat grundbidrag från staten, men även att vi valt att inte skära något i kostnaderna. Det bidrag vi får beräknas både utifrån antal medlemmar och inte minst från det antal aktiva klubbar vi har. Antal medlemmar är rätt stabilt men antalet klubbar har minskat, vilket i sin tur påverkar det bidrag vi får. Detta är en allvarlig varningssignal för framtiden, då det är viktigt att våra medlemmar oavsett var de bor kan hitta en hundungdomsklubb i sin närhet. Liksom tidigare år består våra intäkter främst av medlemsavgifter samt bidrag från staten, Ungdomsstyrelsen, och Svenska Spel AB. Pengar från det senaste ska enligt reglerna komma den lokala verksamheten på våra klubbar till godo, vilket det också gör. Lokalklubbarna kan till exempel söka bidrag till material, utbildningar, föreläsningar och läger. Vi fick ett stort deltagarantal på vårt representantskapsmöte, vilket vi blev väldigt glada för då det är årets viktigaste möte och en grundbult för vår demokrati. Då det fanns ekonomisk möjlighet detta år så togs beslut att samtliga delegater fick delta kostnadsfritt. Vårt ekonomiska resultat i siffror och mer i detalj finns i Resultat- och Balansräkning samt även i de noter som finns längre fram i Verksamhetsberättelsen.

14 Ungdoms SM Till Västmanland drog ett hundratal tävlingssugna ungdomar helgen 5-7 augusti. Det här var ett samarrangemang mellan Fagersta Hundungdom, Fagersta Kennelklubb och Sala Brukshundklubb. Men tävlingarna under Ungdoms SM hölls på Ösby Naturbruksgymnasiums marker utanför Sala. Ett helt fantastiskt fint område och som gjort för ett arrangemang som det här. Bra boende för de som ville i elevhemmet och gott om tältplatser i nära anslutning till tävlingsplanerna. Alla måltider serverades i skolans matsal som låg på tävlingsområdet. Både lydnads- och agilityplanerna var av god kvalitet och appellspåren kunde läggas bara en liten bit bort. På fredagen var det invigning där alla tävlande distrikt fick gå upp på scenen och bli presenterade. Därefter var det ett rockband som spelade tills helgens första tävlingar kunde börja. Det var handlingtävlingarna som hölls den kvällen samt bruksgrenarnas lydnads- och budföringsdel. Vädergudarna var på gott humör nästan hela helgen, men lagom till att den spännande finalen i agility skulle avgöras på söndagseftermiddagen brakade himlen lös med rejäla störtskurar. Men inte ens ovädret drog ned intrycket av en väldigt lyckad helg. Agility individuellt Klass I small 1. Malin Malmberg & Sunny-Hill s Night Fall, shetland sheepdog, Östra Svealand 2. Michaela Neiglick & Atterboms How High the Moon, borderterrier, Östra Svealand 3. Enya Habel & Bastängens Sindy, jack russell terrier, Östra Svealand Klass I medium 1. Amanda Bjurström & Smutronblommans Joey, cocker spaniel, Västmanland 2. Nora Löthberg & Lillvedes Joker of Romance, cocker spaniel, (Gotland) Östra Sveland 3. Sophie Hulling & Ashlinn Swiss Chokolate, shetland sheepdog, (Gotland) Östra Svealand Klass I large 1. Anna Lundström & LPI Momangens Magda, malinois, Värmland 2. Elsa Malmer & Shockwaves Forbidden Fruit, storpudel, Östra Svealand 3. Sofia Hanisch & Mitch, blandras, Västra Klass II small 1. Emma Niklasson & Minimeras Afrodite, australian shepherd, Västra 2. Emma Fröding & Maimo, shetland sheepdog, Västmanland 3. Athina Remneman & Tretex Lingon, kooikerhondje, Gävle-Dala Klass II medium 1. Sandra Andersson & Törnlundas Electra, shetland sheepdog 2. Linnea Jerlström & Klettermusen Terminator, borderterrier, Östergötland 3. Elin Brodin & Menjarinn Tristan, shetland sheepdog, Gävle-Dala Klass II large 1. Emma Niklasson & Valltazz Zequita, australian shepherd, Västra 2. Lovisa Hillbom & Light My Fire Quellou, berger des pyrénées, Gävle-Dala 3. Linn Jonsson & Cindy, blandras, Småland Klass III small 1. Jannie Abelsson Svensson & Burningstep s Dragonforce, shetland sheepdog, Småland 2. Jannie Abelsson Svensson & Lundecok s First Choice, Shetland sheepdog, Småland 3. Linn Magnusson & Shelteam Meant to be, shetland sheepdog, Västra Klass III medium 1. Camilla Jacobson & Rus N RivWhenYouCameIntoMyLife, tollare, Östra Svealand 2. Linn Magnusson & Shelteam Moonbeam In Red, shetland sheepdog, Västra 3. Sandra Sjöberg & Sobelkustens Lucy, shetland sheepdog, (Gotland), Östra Svealand Klass III large 1. Jenny Klingborg & Fårvallarens Ed, border collie, Västmanland 2. Josefine Vilhelmsson & Kronvallarens Otto, border collie, Östra Svealand 3. Evelina Hillilä & Crofter Holdings Nanette, berger des pyrénées, Östergötland 13

15 Agility Lagklass Small 1. The Flying Meatballs, Östra Svealand Michaela Neiglick & Atterboms How High the Moon, Malin Sjöberg & Tuva, Louise Drevinger & Bellbreeds Bell A-Mi, Michaela Neiglick & Urax Ylva-Li Medium 1. Svart & Guld, Gävle-Dala Kristin Hellström & Råhällans Ingrid, Martina Söderqvist & Råhällans Isak-Istapp, Malin Dahlin & Cefeus Bilbo of Gimli, Lovisa Hillbom & Mog-ur s mrs Shira Large 1. Två av varje, Östra Svealand Yessica Björkvall & Don Fido s Will erkulla Matilda Lindholm & Minnepy s Song For Life Jennie Ejneroos & Larix Evidence Of Crime Bruks Appellklass spår 1. Elin Magnusson & Canonvills Nelly Never Stop, australian kelpie, Skåne-Blekinge Elitklass spår 1. Johanna Kempe & Erik, border collie, Västra Elin Magnusson och hennes australian kelpie Nelly imponerade på domarna och fick förutom guldmedalj fina poäng i appellklassen spår. Freestyle Klass I 1. Malou Ovsiannikow & Agdalavallarnas Qit, border collie, Östra Svealand 2. Elna Karlsson & Boomerang, parson jack russell terrier, Gävle-Dala 3. Sofie Eriksson & Western Ranch Joe, australian shepherd, Gävle-Dala Klass II 1. Matilda Lycktman & Lovemix Best Eboni, border collie, Östra Svealand 2. Lisabet Lindbäck & Auusie Action s Mirra, schäfer, Övre Norrland 3. Lovisa Andersson & Trolla, blandras, Östra Svealand Klass III 1. Michaela Neiglick & Urax Ylva-Li, borderterrier, Östra Svealand 2. Hanna Eriksson & Belgerac Grizzly, groenendael, Östra Svealand 3. Sabine Åström & Touch of Sunrise av Vervik, golden retriever, Övre Norrland Brace 1. Michaela Neiglick & Urax Ylva-Li & Atterboms How High The Moon, borderterriers, Östra Svealand 14

16 Lydnad Klass I 1. Matilda Lyktman & Lovemix Best Eboni, border collie, Östra Svealand 2. Therese Hellstigen & Westpark Sweet Swan, australian shepherd, Skåne- Blekinge 3. Matilda Eresjö & Ullbitens Immze, border collie, Östra Svealand Klass II 1. Pernilla Johansson & Kiosan s Pollux, tervueren, Övre Norrland 2. Elin Magnusson & Canonvills Never Stop, australian kelpie, Skåne-Blekinge 3. Lisa Sandström & O Mullan s Chocolate, australian shepherd, Övre Norrland Klass III 1. Malou Ovsiannikow & Agdavallarnas Qit, border collie, Östra Svealand 2. Sandra Forsberg & Blue Future Always-, shetland sheepdog, Gävle-Dala 3. Cecilia Bergman & Wynntorps Diva, golden retriever, Gävle-Dala Klass elit 1. Natahlie Ädel & The Look Red-Hot Tiffany, border collie, Gävle-Dala 2. Malin Karlsson & Gränsvallarens Sam, border collie, Östra Svealand Cecilia Bergman & golden retrievern Diva visar fi nt fritt följ under lydnaden på Ungdoms SM. Handling Minior handling 1. Julia Håkansson, Skåne-Blekinge Junior handling 1. Sanna Sundberg, Gävle-Dala 2. Sandra Norén Wallin, Östra Svealand 3. Pernilla Lindström, Småland Senior handling 1. Johanna Gräntz, Skåne-Blekinge 2. Sofia Bruse, Skåne-Blekinge 3. Sabine Åström, Övre Norrland Sanna Sundberg från Gävle- Dala distriktet vann junior handlingen i hård konkurrens. Bästa distrikt totalt och bästa agilitydistrikt blev Östra Svealand! 15

17 Stockholm Hundmässa I år fick vi återigen plats i A-hallen med vår monter, vilket ger oss ett helt annat läge när det gäller att synas. Montern låg i direkt anslutning till junior handlingringen, vilket också bidrog till att det blev en naturlig samlingsplats för alla våra funktionärer. Vårt Ungdomsråd var representerat genom att flera jobbade i montern under helgen och även kanslipersonalen hjälpte till. Att ha detta skyltfönster under ett så stort arrangemang är fantastiskt viktigt. Vi visar upp vår verksamhet genom olika broschyrer samt kan besvara frågor från intresserade. Hundmässan är också smygpremiär för nästa års Hundborgarmärke och det brukar vara populärt att passa på att ta märket här. Sedan några år har vi också en hörna där de riktigt unga kan sitta ner en stund och rita hundar! Förutom montern hade vi finaltävlingar i Agria Freestyle Cup samt SM final och Nordiskt Mästerskap i junior handling. Rebecca Johansson fi ck högtidligt ta emot stipendiet i stora fi nalringen på Stockholm Hundmässa. Marikarlos Vänners Stipendium För tredje året i rad delar Marikarlos Vänner med stolthet ut ett särskilt ungdomsstipendium tillsammans med Sveriges Hundungdom. Stipendiet delades ut på Stockholm Hundmässa.Efter Marion & Karl-Olof Humbles bortgång, bildades en ideell förening Marikarlos Vänner med syfte att uppmärksamma ungdomar och deras insatser tillsammans med sina hundar. Alla kan vara med och bidra till dessa juniorer genom att vara stödmedlemmar i Marikarlos Vänners förening. Vi kan då tillsammans dela ut ett stipendium årligen till någon av dessa underbara ungdomar för deras arbete inom hundsporten. Marikarlos vänner vill rikta ett stort tack till Sveriges Hundungdom, för deras goda samarbete, med att utse en stipendiat. Detta stipendium går 2011 till en flicka som alltid har ett leende på läpparna och sprider glädje. Årets stipendiat heter Rebecca Johansson och hon är en tjej som har kämpat hårt för att komma dit hon är idag, hon har gått igenom såväl svåra som bättre stunder och dragit lärdom av dessa. Det är framför allt detta som gjort att hon är den människan hon är idag! Hon har under hela sin uppväxt varit aktiv med hundar, framför allt hundutställning men även inom lydnad. Hon har tävlat i sporten junior handling från det att hon uppnådde 10 års ålder ända tills hon blev för gammal för att få tävla längre. Hon har uppnått mycket fina resultat, bland annat placerat sig som vinnare av Agria Junior handling Cup flera år i rad. Rebecca är fortfarande mycket aktiv inom sporten junior handling med att hjälpa nya handlers att utvecklas och komma långt. Hon har ett stort brinnande intresse för allt som har med hundar att göra och vill hela tiden utveckla sig själv och hjälpa andra. Hon hjälper även till som handler med andras hundar och har visat fram många olika hundar och raser till fina resultat. Rebecca Johansson förtjänar stipendiet för att hon har ett så starkt brinnande intresse för hund. 16

18 Årets Hundungdomar Årets prisutdelning för alla dessa utmärkelser och vinnaren av Agria Junior Handling Cup skedde i vår junior handlingring på Stockholm Hundmässa i december. Inte den mest optimala platsen, men tidpunkten på året är bra och kanske att allt hade blivit lite pampigare om vi hade haft tillgång till högtalare och mikrofon. Årets Agilitynybörjare Small 1. Malin Petersson, Skövde-Tidaholms Hundungdom, Stella, blandras 683 p 2. Magdalena Riström, Bodens Hundungdom, Mickie, toy pudel, 505 p Årets Agilityungdom Small 1. Jannie Abelsson-Svensson, Sävsjö Hundungdom, Inna, shetland sheepdog, 1173 p 2. Jocke Tangfelt, Bollnäs Hundungdom, Amiga, dvärgpudel, 1103 p 3. Jannie Abelsson-Svensson, Sävsjö Hundungdom, Tilly, shetland sheepdog 989 p Årets Agilityungdom Medium 1. Elin Olsson, Rönne Hundungdom med Bixx, shetland sheepdog, 932 p 2. Sandra Forsberg, Avesta Hundungdom med Abbe, shetland sheepdog, 856 p 3. Sofia Wiklund, Linköpings Hundungdom med Ilex, shetland sheepdog, 843 p Årets Agilityungdom Large 1. Ebba Eriksson, Hässleholm Hundungdom, Tello, border collie, 1045 p 2. Jocke Tangfelt, Bollnäs Hundungdom, Filur, border collie, 956 p 3. Lisa Sandström, Umeå Hundungdom, Focus, australian shepherd, 840 p Årets Lydnadsungdom klass I-II 1. Charlotta Oskarsson, Gällivare Hundungdom, Undra, schäfer, 546 p 2. Sara Fröse Köhler, Stockholms Hundungdom, Bahrzk, belgisk vallhund, tervueren, 546,5 p 3. Anna Gerhardsson, Sölvesborgs Hundungdom, Xanté, border collie, 539 p Årets Lydnadsungdom klass III-Elit 1. Lisa Sandström, Umeå Hundungdom, Fritz, cocker spaniel, 810,5 p 2. Angelica Persson, Uppsala Hundungdom, Gizmo, pomeranian, 782,5 p 3. Cecilia Bergman, Gävle Hundungdom, Diva, golden retriever, 719,5 p Agria Junior Handling Cup 1. Wilhelmiina Walldén 583 poäng 2. Lotten Rönquist 582 poäng 3. Sanna Sundberg 552 poäng 4. Linnéa Jönsson 533 poäng 17

19 Distrikt och klubbar 2011Förändringar jämfört med 2010 är skrivna i kursiv stil. Övre Norrland Aktiva klubbar: Boden, Gällivare, Kalix, Lycksele, Norsjö, Piteå, Skellefteå, Storuman, Umeå, Åsele Vilande klubbar: Arjeplog, Arvidsjaur, Bygdeträskbygden, Dorotea, Haparanda, Jokkmokk, Luleå, Nordmaling, Skärgårdens, Vilhelmina, Älvsbyn Mellan Norrland (vilande distrikt) Aktiva klubbar: Timrå Vilande klubbar: Härnösand, Kramfors, Krokom, Njurunda, Ragunda, Sollefteå, Sundsvall, V:a Härjedalen, V:a Medelpad, Åre, Örnsköldsvik. Östersund Gävle-Dala Aktiva klubbar: Vilande klubbar: Avesta, Bollnäs, Gävle, Nedansiljan, Västerdalarna Falun, Hedemora-Säter, Hudiksvall, Ljusdal, Ludvika, Sandviken, Skutskär, Söderhamn Östra Svealand Aktiva klubbar: Huddinge, Knivsta, Lidingö, Mälarö, Nacka, Roslagen, Skarpnäck, Stockholm, Tyresö, Uppsala, Vällingby, Östhammar Vilande klubbar: Botkyrka, Bredäng, Bro-Håbo, Haninge, Häverö, Järfälla, Järva, Märsta-Sigtuna, Nynäshamn, Solna-Sundbyberg, Täby, Vallentuna, Värmdö, Väsby, Österåker Småland (vilande distrikt) Aktiva klubbar: Helgesbo, Njudung, Nybro, Sävsjö, Växjö Vilande klubbar: Eksjö, Jönköping, Kalmar, Ljungby, Nässjö, Saxnäs, Tingsryd, Vetlanda, Vislanda, Västbo, Öland Västra Aktiva klubbar: Vilande klubbar: Göteborg, Halmstad, Stenungsund Ale, Alingsås, Angered, Borås, Falkenberg, Kallebäck, Kungsbacka, Kungälv, Laholm, Lerum, Oskarström, Partille, Strömstad, Uddevalla, Varberg Skåne-Blekinge Aktiva klubbar: Burlöv, Eslöv, Hässleholm, Hörby, Karlshamn, Karlskrona, Lomma, Lund, Malmö, Oxie, Rönne, Sölvesborg, Tollarp, Ängelholm Vilande klubbar: Göinge-Broby, Höganäs, Höör, Olofström, Ronneby, Råådalen, Rödeby, Skanör-Falsterbo, Skurup, Svedala, Söderåsen, Ystad Östergötland (vilande distrikt) Aktiva klubbar: Linköping, Norrköping Vilande klubbar: Vadstena, Valdemarsvik, Västervik Värmland-Dalsland (vilande distrikt) Aktiva klubbar: Grums, Sunne Vilande klubbar: Arvika, Ed, Forshaga, Färgelanda, Grums, Hammarö, Karlskoga, Kristinehamn, Torsby, Åmål Gotland (ej bildat distrikt) Aktiva klubbar: Gotland, Klinteorten Vilande klubbar: Norra Gotland, Södra Gotland, Visby Västmanland (ej bildat distrikt) Aktiva klubbar: Fagersta, Köping Vilande klubbar: Västerås Snärke (vilande distrikt) Aktiva klubbar: - Vilande klubbar: Eskilstuna, Flen, Gnesta, Nyköping, Södertälje, Vingåker, Örebro Skaraborg (vilande distrikt) Aktiva klubbar: Skövde-Tidaholm Vilande klubbar: Falbygden, Götene, Hjo, Karlsborg, Mariestad, Mullsjö, Skara, Tibro, Tomten 18

20 Medlemsutveckling Så här ser de senaste årens medlems- och klubbutveckling ut: År Antal medlemmar Antal aktiva klubbar Tio i Topp Våra största klubbar Göteborgs Hundungdom Stockholms Hundungdom Köpings Hundungdom Gävle Hundungdom Umeå Hundungdom Skövde-Tidaholms Hundungdom Hässleholms Hundungdom Linköpings Hundungdom Norrköpings Hundungdom Karlshamns Hundungdom Specialklubbar med flest ungdomsmedlemmar Vårt ungdomsmedlemskap innebär att man får ett medlemskap på köpet i någon av de specialklubbar som vi har samarbetsavtal med. För 28 specialklubbar gäller avtalet till det året då medlemmen fyller 25 år. För 8 stycken gäller ungdomsmedlemskapet till det år man blir 18 år Svenska Brukshundklubben* Svenska Spaniel & Retrieverklubben* Svenska Shetland Sheepdogklubben Svenska Schnauzer-Pinscherklubben* Svenska Pudelklubben Specialklubben för Cavalier King Charles Spaniel* Svenska Terrierklubben Svenska Lagottoklubben* Svenska Vinthundklubben* Svenska Polarhundklubben * = Specialklubbar där Ungdomsmedlemskapet gäller t.o.m. 25 år 19 Belgisk vallhund, malinois, är en hundras som Svenska Brukshundklubben (SBK) har avelsansvar för. SBK är den specialklubb som har ökat antalet ungdomsmedlemmar mest under året.

21 Lokalklubbarnas verksamhet Följande text är en sammanställning av svar från den klubbenkät som skickas ut till alla våra lokalklubbar i slutet av verksamhetsåret. När denna sammanställning gjordes (maj 2012) hade 41 klubbar besvarat den av de 60 aktiva klubbar vi hade förra året. Fem klubbar inkom med sina enkäter alltför sent, efter 30 maj, och är alltså inte med bland de svar som sammanställningen bygger på. Klubbarna som besvarade enkäten: Avesta Köping Skövde-Tidaholm Burlöv Linköping Stenungsunds Eslöv Lund Stockholms Fagersta Lycksele Sävsjö Gotlands Mälarö Sölvesborg Gällivare Nacka Timrå Gävle Njudung Uppsala Halmstad Norrköping Västerdalarnas Huddinge Nybro Växjö Hässleholm Oxie Åsele Kalix Piteå Östhammar Karlshamn Roslagen Karlskrona Rönne Klinteortens Skarpnäck Knivsta Skellefteå Samarbete Inom Hundungdomsklubben Hur arbetet fungerar inom styrelsen 35 stycken klubbar har besvarat frågan med att det fungerar bra (85 procent). Men 6 stycken har angett att de har problem av något slag. Dessa har också skrivit vad de eventuellt önskar för hjälp och genomgående är att det är svårt att hitta folk som vill sitta i styrelsen eller att de som sagt ja till detta sedan inte gör någonting. Om hur klubben fungerar när det gäller verksamhet och funktionärer 32 stycken av klubbarna har svarat att detta fungerar. 9 klubbar har uppgett att de har problem. Även här är det svårigheten att hitta engagerade ledare och att hitta tillräckligt många för att kunna fördela uppgifterna bättre. Om våra klubbar samarbetar med varandra Hela 85 procent säger sig inte haft något samarbete. Bara 6 klubbar har besvarat frågan med jakande, men samarbete är ju dubbelriktad så svarsfrekvensen borde blivit 16 stycken. Kontakten har ibland handlat om att ha gemensamma tävlingar, i andra fall lån av material eller funktionärer. Dessa har haft kontakt: Njudung med Sävsjö Norrköping med Linköping (har lånat instruktör) Skarpnäck med Tyresö Östhammar med Roslagen och Uppsala Nybro med Helgesbo Huddinge med Skarpnäck och Tyresö Rönne med Hässleholm Samarbete med Brukshundklubben 31 stycken (76 procent) av klubbarna har någon form av samarbete med sin brukshundklubb. De, tio stycken, som uppgett att de inte har det anger olika skäl. Ibland ligger inte klubbarna i närheten av varandra. Medan andra ligger mer eller mindre i konflikt med varandra. 20

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2013 Förord Året 2013 präglades Sveriges Hundungdom av förändring och förnyelse. Den mest omfattande förnyelsen i vår organisation som genomfördes 2013 var kanske bytet av ordförande

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012. Svenska Brukshundklubben

Verksamhetsberättelse 2012. Svenska Brukshundklubben Verksamhetsberättelse Svenska Brukshundklubben Översikt Även har varit ett år fyllt av utmaningar. Medlemsutvecklingen har varit negativ och totalt var antalet medlemskap den 31 december 69 632 st fördelat

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

RRR-apport Nummer 1 2010 Årgång 19

RRR-apport Nummer 1 2010 Årgång 19 RRR-apport Nummer 1 2010 Årgång 19 Grundad 1992 Heby brukshundklubbs medlemstidning Läs RRR-apport i färg på webben, besök hemsidan ofta så du inte missar något kul. www.hebybk.se Styrelse och övriga funktionärer

Läs mer

Colliebladet. BRUKSPROVEN Prov eller tävling i framtiden? KONFERENSRAPPORTER Från LA- och SBK-konferenserna. RAS Uppföljning

Colliebladet. BRUKSPROVEN Prov eller tävling i framtiden? KONFERENSRAPPORTER Från LA- och SBK-konferenserna. RAS Uppföljning Colliebladet Medlemstidning för Svenska Collieklubben Nr 1-2014 BRUKSPROVEN Prov eller tävling i framtiden? KONFERENSRAPPORTER Från LA- och SBK-konferenserna RAS Uppföljning BRUKSARBETE Hur är det att

Läs mer

Peter Siepen. Sveriges bästa. Maud Olofsson. sociala medier. nyföretagarkommuner. estradör och entreprenör

Peter Siepen. Sveriges bästa. Maud Olofsson. sociala medier. nyföretagarkommuner. estradör och entreprenör Tema: De hetaste branscherna Maximera vinsten med sociala medier Maud Olofsson om nyföretagande Nyföretagarbarometern: Sveriges bästa nyföretagarkommuner Peter Siepen estradör och entreprenör NR 2 2011

Läs mer

Colliebladet. ÅRSMÖTET Vandringspriser och vinnare. AKTIVITETSOMRÅDEN Vad händer i ditt område? PROJEKT MENTALT SUND COLLIE RAS 2014.

Colliebladet. ÅRSMÖTET Vandringspriser och vinnare. AKTIVITETSOMRÅDEN Vad händer i ditt område? PROJEKT MENTALT SUND COLLIE RAS 2014. Colliebladet Medlemstidning för Svenska Collieklubben Nr 1-2015 AKTIVITETSOMRÅDEN Vad händer i ditt område? RAS 2014 Utvärdering ÅRSMÖTET Vandringspriser och vinnare PROJEKT MENTALT SUND COLLIE 1 INNEHÅLL

Läs mer

Företagsklimat. Solna kommun är lyhörda och snabba. 2013 En tidning från. Långsiktighet tar Laholm framåt. Växjö bäst

Företagsklimat. Solna kommun är lyhörda och snabba. 2013 En tidning från. Långsiktighet tar Laholm framåt. Växjö bäst Företagsklimat 2013 En tidning från Svenskt Näringsliv Långsiktighet tar Laholm framåt Timrå tar täten Tio års målinriktat arbete gör kommunen bäst i Norrland 10 topptips från Vellinge och Trosa Lär av

Läs mer

Hett, ljummet eller iskallt? Hur är företagsklimatet i din kommun? företagsklimat2006. Hela listan. En årlig rapport från Svenskt Näringsliv!

Hett, ljummet eller iskallt? Hur är företagsklimatet i din kommun? företagsklimat2006. Hela listan. En årlig rapport från Svenskt Näringsliv! företagsklimat2006 En årlig rapport från! Hett, ljummet eller iskallt? Hur är företagsklimatet i din kommun? Hela listan. HÄR HÄNDER DET Haparanda går framåt med stormsteg NUMMER ETT Vellinge slog till

Läs mer

Kicki Theander. 25 år. Franchise. Etiskt företagande. ökar igen! Politikerduellen: Vilket block är bäst för nyföretagare? Varför då?

Kicki Theander. 25 år. Franchise. Etiskt företagande. ökar igen! Politikerduellen: Vilket block är bäst för nyföretagare? Varför då? Jobs and Society NyföretagarCentrum 25 år Tema: Nu vänder det Nyföretagandet ökar igen! Politikerduellen: Vilket block är bäst för nyföretagare? Franchise så funkar det Kicki Theander Middagsfrid satsar

Läs mer

Glassdrottning. Mentorskap. med lyckat resultat. med höga mål i sikte. Extra tidning Fixa finansieringen. Experten

Glassdrottning. Mentorskap. med lyckat resultat. med höga mål i sikte. Extra tidning Fixa finansieringen. Experten Experten tipsar om pensionen Mentorskap med lyckat resultat Extra tidning Fixa finansieringen Nyföretagarbarometern Hur ligger din kommun till? Glassdrottning med höga mål i sikte Eget Företag 1 NR 2 2014

Läs mer

Företagsklimat. Var finns Sveriges bästa företagsklimat? Mönsterkommun med serviceanda Hög service ledord i Mönsterås

Företagsklimat. Var finns Sveriges bästa företagsklimat? Mönsterkommun med serviceanda Hög service ledord i Mönsterås Företagsklimat 2012 En tidning från Svenskt Näringsliv Mönsterkommun med serviceanda Hög service ledord i Mönsterås Åtvidaberg gillar skolan Fokus på UF och unga gav topplacering Trosas 10 bästa tips Lär

Läs mer

Colliebladet. UPPFÖDARTRÄFF Rapport från träffen i Jönköping. AKTIVITETSOMRÅDEN Vad händer och vad har hänt? FRÅGOR & SVAR

Colliebladet. UPPFÖDARTRÄFF Rapport från träffen i Jönköping. AKTIVITETSOMRÅDEN Vad händer och vad har hänt? FRÅGOR & SVAR Colliebladet Medlemstidning för Svenska Collieklubben Nr 2-2014 UPPFÖDARTRÄFF Rapport från träffen i Jönköping AKTIVITETSOMRÅDEN Vad händer och vad har hänt? FRÅGOR & SVAR Om MH och MI VP & HP Presentation

Läs mer

Renée Voltaire. Tips. Vinn. Möjligheter. En hungrig matföretagare. Tema: i krisen. Fiffiga kontorsprylar. konferensresa till Alperna

Renée Voltaire. Tips. Vinn. Möjligheter. En hungrig matföretagare. Tema: i krisen. Fiffiga kontorsprylar. konferensresa till Alperna Tema: Möjligheter i krisen Fiffiga kontorsprylar Tips från optimistiska entreprenörer Vinn konferensresa till Alperna Renée Voltaire En hungrig matföretagare NR 1 2010 Pris 45 kr Eget Företag 1 Ledaren

Läs mer

Anne. Abraham Marbrandt. Rekordår för. Satsar i Malmö. Iskall Irakier. Tema: nyföretagandet. Marknadsföring. Bästa starthjälpen

Anne. Abraham Marbrandt. Rekordår för. Satsar i Malmö. Iskall Irakier. Tema: nyföretagandet. Marknadsföring. Bästa starthjälpen Tema: Marknadsföring Bästa starthjälpen Iskall Irakier Satsar i Malmö Nyföretagarbarometern: Rekordår för nyföretagandet Anne Abraham Marbrandt Entreprenör och verksamhetschef NR 2 2012 Pris 49 kr Eget

Läs mer

Mai-Li. Hammargren. så många företag. Hur mycket. startas i din kommun. privatekonomin. Klassiska. ska jag ta betalt? Entreprenör med urkraft.

Mai-Li. Hammargren. så många företag. Hur mycket. startas i din kommun. privatekonomin. Klassiska. ska jag ta betalt? Entreprenör med urkraft. Tema: Klassiska affärsidéer Företaget och privatekonomin Hur mycket ska jag ta betalt? Mai-Li Nyföretagarbarometern: så många företag startas i din kommun Hammargren Entreprenör med urkraft NR 1 2012 Pris

Läs mer

med mersmak Café Prins Daniel vill inspirera unga att våga starta eget Tema: Nyföretagarbarometern Hur ligger din kommun till?

med mersmak Café Prins Daniel vill inspirera unga att våga starta eget Tema: Nyföretagarbarometern Hur ligger din kommun till? Tema: Marknadsföring Café med mersmak Nyföretagarbarometern Hur ligger din kommun till? Prins Daniel vill inspirera unga att våga starta eget Eget Företag 1 NR 2 2013 Pris 49 kr Starta och driva företag

Läs mer

[Skriv text] .se företagen EN UNDERSÖKNING OM KOMMUNERNAS WEBBPLATSER UTIFRÅN ETT FÖRETAGSPERSPEKTIV. [Skriv text] 1

[Skriv text] .se företagen EN UNDERSÖKNING OM KOMMUNERNAS WEBBPLATSER UTIFRÅN ETT FÖRETAGSPERSPEKTIV. [Skriv text] 1 [Skriv text].se företagen EN UNDERSÖKNING OM KOMMUNERNAS WEBBPLATSER UTIFRÅN ETT FÖRETAGSPERSPEKTIV [Skriv text] 1 Förord Att skapa ett bra företagsklimat handlar till viss del om att skapa bra strukturella

Läs mer

Krister Mossberg. Sveriges bästa. nya företagarregler. Sök nya. Tema: Sverige att växa. nyföretagarkommuner. Småföretagare får. enskild firma?

Krister Mossberg. Sveriges bästa. nya företagarregler. Sök nya. Tema: Sverige att växa. nyföretagarkommuner. Småföretagare får. enskild firma? NyföretagarCentrum slår rekord 11 nya företagarregler Så vårdar du ditt varumärke Tema: Småföretagare får Sverige att växa AB eller enskild firma? Nyföretagarbarometern: Sveriges bästa nyföretagarkommuner

Läs mer

Ju-jutsu Kai. www.ju-jutsu.se Svenska Ju-jutsuförbundets medlemstidning Årg.11 Nummer 2 2009. Anders Bergström 7 dan

Ju-jutsu Kai. www.ju-jutsu.se Svenska Ju-jutsuförbundets medlemstidning Årg.11 Nummer 2 2009. Anders Bergström 7 dan Tidningen Ju-jutsu Kai www.ju-jutsu.se Svenska Ju-jutsuförbundets medlemstidning Årg.11 Nummer 2 2009 Anders Bergström 7 dan Nya 4 dan Nya 5 dan Ju-jutsu Kai självförsvar med tradition och kvalitet Ju-jutsu

Läs mer

Företagsklimat 2006 Projektarbete 100 poäng

Företagsklimat 2006 Projektarbete 100 poäng Företagsklimat 2006 Projektarbete 100 poäng Författad av Victor Ramström Åva Gymnasium Handledare: Birgitta Larsson (Åva Gymnasium) Carl-Erik Kanne (Rotary) Företagsklimatet är summan av de attityder,

Läs mer

nr 1 2012 www.hovawartklubben.se Årets hoffar Årsmötena avklarade Lydnad från grunden del 2 Läger och träffar

nr 1 2012 www.hovawartklubben.se Årets hoffar Årsmötena avklarade Lydnad från grunden del 2 Läger och träffar Hovawart www.hovawartklubben.se nr 1 2012 Årets hoffar Årsmötena avklarade Lydnad från grunden del 2 Läger och träffar Styrelse Kommittéer: Ordförande Louise Widén Villa Clythia, 235 92 Vellinge 040-46

Läs mer

KOMMUNEN PÅ FACEBOOK 2014 POPULARITET, MEDBORGARKONTAKT & ENGAGEMANG

KOMMUNEN PÅ FACEBOOK 2014 POPULARITET, MEDBORGARKONTAKT & ENGAGEMANG KOMMUNEN PÅ FACEBOOK 2014 POPULARITET, MEDBORGARKONTAKT & ENGAGEMANG 67% KOMMUNEN PÅ FACEBOOK 2014 Vilka kommuner gillasfler mest, FFler sidor, gillare och på Facebook? av Sveriges kommuner haroch vilka

Läs mer

Colliebladet SM-SPECIAL! MENTALINDEX Senaste nytt. COLLIE-SM 2013 Resultat, reportage, bilder. RAS Vad är det?

Colliebladet SM-SPECIAL! MENTALINDEX Senaste nytt. COLLIE-SM 2013 Resultat, reportage, bilder. RAS Vad är det? Colliebladet Medlemstidning för Svenska Collieklubben Nr 3-2013 SM-SPECIAL! COLLIE-SM 2013 Resultat, reportage, bilder RAS Vad är det? FRÅGOR & SVAR från medlemsmötet 6 juli MENTALINDEX Senaste nytt LOKALOMRÅDEN

Läs mer

Övre Norrlands Distrikt av SBK. Övre Norrlands distrikt ska ge förutsättningar för ökad kompetens och engagemang

Övre Norrlands Distrikt av SBK. Övre Norrlands distrikt ska ge förutsättningar för ökad kompetens och engagemang Övre Norrlands Distrikt av SBK Övre Norrlands distrikt ska ge förutsättningar för ökad kompetens och engagemang Fullmäktige för Övre Norrlands Distrikt 28 februari -1 mars 2015 Förslag till dagordning

Läs mer

Medlemstidning Lidingö B.K. No 4 2010

Medlemstidning Lidingö B.K. No 4 2010 Pass På Medlemstidning för Lidingö B.K. No 4 2010 KLUBBENS ADRESS: Lidingö BK Box 1141 181 23 Lidingö www.lidingobk.se Tel klubbstugan: 08-7655298 Plusgiro 32 57 84-7 (Kurs- och medlemsavgifter) Tävlingsplusgiro

Läs mer

GympaNYTTigt. Här summerar styrelsen, kommittéerna och kansliet den gångna terminen och blickar framåt mot nästa!

GympaNYTTigt. Här summerar styrelsen, kommittéerna och kansliet den gångna terminen och blickar framåt mot nästa! GympaNYTTigt Maj 2015 GympaNYTTigt är ett nyhetsbrev från Gymnastikförbundet Norr som skickas ut två gånger per år, en gång i december och en gång i maj månad. Här summerar styrelsen, kommittéerna och

Läs mer

Johanna Elgholm. Guide. Starta e-handel. NyföretagarCentrum lanserar e-kurser i företagande. gör livsstilen till yrke. Tema Papperslösa kontoret

Johanna Elgholm. Guide. Starta e-handel. NyföretagarCentrum lanserar e-kurser i företagande. gör livsstilen till yrke. Tema Papperslösa kontoret Experten tipsar om hästföretagande Guide Starta e-handel Affärsplanen Gör den på nätet Tema Papperslösa kontoret NyföretagarCentrum lanserar e-kurser i företagande Johanna Elgholm gör livsstilen till yrke

Läs mer

1(12) Årsmöteshandlingar

1(12) Årsmöteshandlingar 1(12) Årsmöteshandlingar 2015 2 (17) INNEHÅLLS FÖRTECKNING SIDAN Röstetal 2 Dagordning 3 Förtydligande till dagordning 4 Verksamhetsberättelse 6 Agility 7 HUS 7 Rally 7 RUS 8 TJH 9/10 TÄS 10/11 Ungdom

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012. med årsredovisning

Verksamhetsberättelse 2012. med årsredovisning Verksamhetsberättelse 2012 med årsredovisning Verksamhetsberättelse 2012 Barbro Engman har ordet 3 Året som gått 4 Hyrskattskampanjen 6 Medlemsutveckling 7 Berättelser 8 Måluppfyllelse 10 Hyresförhandlingar

Läs mer