Lantgård, 69 hektar i Vänge

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lantgård, 69 hektar i Vänge"

Transkript

1 Lantgård, 69 hektar i Vänge UPPSALA GÄLLSÄTRA 1:2 Vackert belägen gård ca 2,5 mil från Uppsala med fina möjligheter till jord- och skogsbruk samt egen jakt. Den välarronderade fastigheten omfattar ca 69 ha och har en 1 ½ plans villa samt ändamålsenliga ekonomibyggnader. Gårdscentrum ligger i öppet läge med utsikt över åkermarken. Marken är fördelad enligt: 31,2 ha skogsmark, 32,7 ha åkermark och 6 ha övrig mark. Virkesförråd: ca 4000 m3sk. Andel i Hagunda häradsallmänning. För visning, kontakta mäklaren. Utgångspris: kronor Försäljningssätt: Öppen budgivning. Ansvarig mäklare Jakob Gustafsson, LRF Konsult Kungsgatan 70 B, Box 1744, Uppsala Tel: E-post:

2 UPPSALA GÄLLSÄTRA 1:2 Belägenhet & vägbeskrivning Bostadsbyggnad Gårdsplan med ekonomibyggnader och bostadshus Fastigheten ligger ca 2,5 mil öster om Uppsala, mellan Järlåsa och Vänge. Vägbeskrivning: Från Uppsala Shell Stenhagen/Enköpingsvägen: Kör väg 72 mot Sala, efter ca 15,6 km i höjd med Ålands kyrka tag höger vid gul skylt Överbo 5. Efter ca 3,7 km når du gårdsplanen på vänster sida. Har ni problem att hitta fastigheten eller vill ha hjälp att hitta fastighetens gränser? Använd då gärna vår applikation "Köpa Gård" som kan installeras på IPhone/IPad, i appen finns en kartfunktion som visar fastigheten med gränser. Se även koordinater nedan. Koordinater i RT90G X= Y= Allmänt Vackert belägen gård ca 2,5 mil från Uppsala med fina möjligheter till jord- och skogsbruk samt egen jakt. Den välarronderade fastigheten omfattar ca 69 ha och har en 1 ½ plans villa samt ändamålsenliga ekonomibyggnader. Gårdscentrum ligger i öppet läge med utsikt över åkermarken. Marken är fördelad enligt: 31,2 ha skogsmark, 32,7 ha åkermark och 6 ha övrig mark. Virkesförråd: ca 4000 m3sk. Andel i Hagunda häradsallmänning. Kontakta Mäklaren för visning. Bostadshus Bostadsbyggnaden uppfördes 1918 i 1 ½ -plan på torpargrund. Taxerad bostadsyta om 130 kvm och taxerad biarea om 35 kvm. Uppförd på timmerstomme under tak av tegelpannor (vittinge tegel) och fasad av stående träpanel. 2- glas fönster. Uppvärmning genom oljeradiatorer, ved, el och värmepump. Enskilt vatten via borrad brunn (1995) och reningsverk, nydragna vattenledningar. Avlopp trekammarbrunn. Internet via tele (ISDN). Trädgård med fruktträd, trästaket och uteplats i väster. Nedre plan: Hall, kök, arbetsrum/sovrum, vardagsrum och badrum med wc och duschkabin. Övre plan: Hall, isolerad klädkammare, rum, sovrum och tvådelad kattvind. Två kakelugnar på nedre plan, vedspis i köket. Möjlighet att installera kamin på övre plan. Huset är utrustat med centraldammsugare. Nya fönster på ovanvåningen. Sida 2 (26)

3 UPPSALA GÄLLSÄTRA 1:2 Större sammanbyggd ekonomibyggnad Lider Ladugård Byggnadsyta ca. 680 m2. Uppförd under tak av eternit, fasaden är vid stalldelen murad upp till 2,5 m, ovanför och i övrigt stående panel. Gjuten platta förutom i logdelen där det är jordgolv. El och vatten och tele indraget. Lider Byggnadsyta ca. 190 kvm. Uppförd under tak av eternit på stomme av trä med fasad av stående träpanel. 3 portar. Grusat golv. El, 3-fas. Dränerat. Smedja/Förråd Mindre del med hönshus i nordväst. ca 15 kvm. Stalldel byggnadsyta ca. 260 kvm. innehåller äldre stallinredning med fodermatning, ej använd av nuvarande ägare. Skulle med 2 torkar, ej använda av nuvarande ägare. Lider. ca. 160 kvm. Genomfarbart. Garage ca. 35 kvm. innehållande mindre varmdel med verkstad (ca. 12 kvm) och förråd ovanpå. Port med bredd 3,5 m. och höjd 3,6 m. Dubbelarmerad 2 dm gjuten bottenplatta. Travers och 3-fas. Loge ca. 210 kvm. Jordgolv. Smedja/Förråd Byggnadsyta ca. 55 kvm. Plåttak uppfört på murad stomme. Gjutet golv. Ihopbyggt förråd med träpanel. Grusat golv. Grusad gårdsplan mellan byggnaden och vägen. Gårdsplanen och byggnaden är väldränerade. Sida 3 (26)

4 UPPSALA GÄLLSÄTRA 1:2 Matkällare 126 m³sk/ha. Virkesförrådet består av tall 28 %, gran 45 % och löv 27 %. Boniteten är 6,7 m³sk/ha/år. Skogen har en jämn åldersfördelning mellan 5 och 55 år där ca 65 % av skogen finns. Utöver detta är ca. 32 % över 90 år. Skogen är belägen intill inägomarken, marken är svagt sluttande eller plan med bra drivningsförhållanden året runt. Skogen är lättillgänglig med ett bra skogsbilvägnät. Matkällare Byggnadsyta ca. 50 kvm. Murad stomme, gjutet golv. Främre del isolerad innehållandes vattenpump och reningsverk samt tvättmaskin. Vatten, el och avlopp. Överbyggnad i trä i sämre skick. Åkermark Inägomark Areal 32,7 ha. Brukningsvärde: Normalt. Dränering: Tillfredsställande/Självdränerad. Åkermarken är tillgänglig köparen från och med tillträdesdagen. Stödrätter Stödrätterna tillfaller köparen. Skog På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad april 2015 av Mellanskog. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken 31,2 ha med ett virkesförråd om ca 4000 m³sk, varav m³sk är S1- och S2-skog. Medelförrådet är Ladda hem vår nya APP-Köpa Gård till din iphone eller ipad för att hitta Skogsvård Inga lagstadgade skogsvårdsåtgärder eller sådana åtgärder som behövs för att främja fastighetens framtida kvalitets- och volymtillväxt föreligger idag. Övriga skogsvårdsåtgärder enligt plan: röjning om 4,6 ha och gallring om 11,4 ha. Skogsvårdslagen På brukningsenheter med produktiv skogsmark om ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den s k 50 %-regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler. Fastighetsgränser Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljarna svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa. Natur & kultur Ett biotopskydd om 5,4 ha. är registrerat av Skogsstyrelsen. Det återfinns i avdelning 2 på den östra delen av fastigheten. Detta räknas in i avsättning till naturvård på fastigheten men ej till skogsmarksarealen. Skyddet är gällande 50 år från Sida 4 (26)

5 UPPSALA GÄLLSÄTRA 1:2 Natur & kultur forts... Se vidare information på Skogsstyrelsens sidor: or/ Vid en granskning av kulturella och fornmiljö observationer på fastigheten har använts FORNSÖK. På denna fastighet har inga observationer kunnat noteras. Ytterliggare information om fornlämningar mm kan sökas hos Riksantikvarieämbetet: html Jakt tillhanda senast kl 11:00. OBS! Märk kuvertet "Gällsätra 1:2". Använd gärna bifogad anbudsblankett. Budgivningen är öppen. Detta innebär att buden inte är hemliga utan uppges på begäran. Uppgift om vilka bud som lämnats kommer dock att ges först efter kl den sista anbudsdagen. Möjlighet finns då att höja tidigare bud. Anbudsgivarens namn etc behandlas däremot helt konfidentiellt. Betalningsvillkor 10 % av köpeskillingen erlägges kontant som handpenning vid kontraktstecknandet och resterande senast vid tillträdet. Budgivaren skall inom 14 dagar efter avslutad budgivning vara beredd att teckna köpekontrakt, varför besiktning av objektet/fastigheten och kontroll av finansieringsmöjligheter mm bör vara klart innan bud lämnas. Tillträdesdag Enligt överenskommelse. Arealuppgifter Areal enligt fastighetsregistret är kvm (67,8 ha). Miljöbild Jakträtten är ej upplåten och disponeras fritt av köparen från tillträdesdagen. Goda jakmöjligheter enligt jaktintresserad säljare som anlagt ett mindre viltvatten centralt på fastigheten. Tilldelning av 1 älgkalv/år. Fastigheten ligger inom Hagunda kronskötselområde som bestämmer tilldelning för kronhjort. Finns även dovhjort och vildsvin samt för området vanligt förekommande småvilt. Försäljningssätt Fastigheten säljs genom anbud, utgångspris kr, fri prövningsrätt förbehålles säljarna. Arealuppgifter enligt Skogsbruksplan Skog 31,2 ha Inägomark 32,7 ha Övrigt 6,0 ha Totalt 69,9 ha Taxeringsvärden Totalt kr fördelat på tomtmark kr, bostadsbyggnad kr, skogsmark kr, åkermark kr, ekonomibyggnad kr, impediment kr. Taxeringsvärdet är fastställt avseende år Typkod 120, Lantbruksenhet, bebyggd. Skriftligt anbud ska vara LRF Konsult, Jakob Gustafsson, Box 1744, Uppsala, Sida 5 (26)

6 UPPSALA GÄLLSÄTRA 1:2 Tomtmark kr Bostadsbyggnad kr Skogsmark kr Åkermark kr Ekonomibyggnader kr Impediment kr Totalt kr Fastighetsbildning Köparen svarar ensam för lagfarts-, stämpel- och eventuella lantmäteriförrättningskostnader i samband med köpet. Inteckningar och pantbrev Det finns pantbrev för kr uttagna i fastigheten. Servitut Rättigheter-last: Avtalsservitut Kraftledning(2 st) Avtalsservitut Väg Mm Officialservitut Väg(2 st) Inskrivna servitut och övriga gravationer: Avtalsservitut Väg Mm, Avtalsservitut Kraftledning, Avtalsservitut Kraftledning Samfälligheter, gemensamhetsanläggningar, andelar och skattetal Uppsala Hagunda Allmänning S:1 - HÄRADSALLMÄNNING Uppsala Ålands-Österby GA:1 - ÅLANDS KYRKA- ÖVERBO SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Uppsala Ålands-Överbo S:1 - VÄGAR Uppsala Ålands-Överbo S:2 - BÄCK Skattetal: Mantal. 366/1000. Planer Biotopskydd ( ) Skoglig kontakt Har du frågor angående skog och virkespriser? Kontakta: Mikael Näslund (Mellanskog) Visning För visning av fastigheten, kontakta mäklaren. Besiktning och undersökningsplikt Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Besiktning och boendekalkyl Besiktning kan ske vid visning eller vid särskilt tillfälle efter överenskommelse med undertecknad. För upprättande av boendekostnadskalkyl kontakta ansvarig fastighetsmäklare. Skogsbruksplan Skogsbruksplanen är upprättad med för skogsbruksplanläggning gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen. Fastighetsbeskrivningen och sidotjänster Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en skrivelse där det betonas att de i fastighetsbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga. Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material. För felaktigheter i detta material ansvaras ej. För händelse som inte kunnat förutses eller påverkas och som ändrar givna förutsättningar ansvaras ej. LRF Konsult förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande. LRF Konsult ägnar sig åt s.k. sidoverksamhet och förmedlar annonserbjudande till Hemnet Service HNS AB, fast ersättning lämnas indirekt med 300 kronor. Dokumentation av budgivare Sida 6 (26)

7 UPPSALA GÄLLSÄTRA 1:2 Besiktning och undersökningsplikt forts... Fastighetsmäklaren är skyldig att upprätta en dokumentation över budgivare/intressenter med namn, kontaktuppgifter och belopp som bjudits. Vid avtalsslut skall dokumentationen överlämnas till köpare och säljare. Vill man vara anonym finns möjlighet att använda sig av ombud. Kontakta fastighetsmäklaren för mer information. Bilagor Förvärvstillstånd Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person. Hall Energideklaration Energideklaration är ej utförd. Säljaren kommer i köpekontraktet ta med en klausul som avtalar bort rätten att upprätta en energideklaration på säljarens bekostnad. Ansvarig mäklare Jakob Gustafsson LRF Konsult Kungsgatan 70 B, Box 1744, Uppsala Tfn Kök Mäklarassistent Johan Sundby LRF Konsult Tfn Kök Sida 7 (26)

8 UPPSALA GÄLLSÄTRA 1:2 Kök Kaklugn vardagsrum Vardagsrum Sovrum/Arbetsrum Vardagsrum Sovrum/Arbetsrum med utgång till uteplats Sida 8 (26)

9 UPPSALA GÄLLSÄTRA 1:2 Badrum Sovrum ovanvåning Kartor ur allmänt kartmaterial, Lantmäteriverket, Gävle. Medgivande till LRF Konsult AB, Dnr MS2012/ För mångfaldigande och återgivning av kartorna behövs Lantmäteriverkets skriftliga medgivande. Hall ovanvåning Rum ovanvåning Sida 9 (26)

10 Sida 10 (26)

11 Sida 11 (26)

12 Sida 12 (26)

13 Sida 13 (26)

14 Sida 14 (26)

15 Sida 15 (26)

16 Sida 16 (26)

17 Sida 17 (26)

18 Sida 18 (26)

19 Sida 19 (26)

20 Sida 20 (26)

21 Sida 21 (26)

22 Sida 22 (26)

23 Sida 23 (26)

24 Sida 24 (26)

25 Sida 25 (26)

26 Anbudsblankett Anbudsgivare Namn Personnummer Adress Postnummer, ort Telefon bostad, e-postadress Telefon arbete, mobiltelefon Fastighet/Objekt Uppsala Gällsätra 1:2 Anbud Bankreferens Bokstäver Kontaktperson Siffror Information För information om fastigheten och försäljningssättet, se fastighetsbeskrivning. Anbudsgivaren förbinder sig att erlägga 10 % av köpeskillingen som handpenning i samband med köpeavtalets undertecknande. Anbudsgivaren är medveten om att id-kontroll kommer att ske med hänvisning till "Lag om åtgärder vid penningtvätt" före avtalets undertecknande. Anbud skall avges i bestämt belopp. Anbud såsom " kr mer än högsta anbud", kommer ej att beaktas av säljaren. Särskilda villkor, avsikt med förvärvet med mera kan avges på anbudsblankettens baksida eller i bifogad handling. Anbudsgivaren är medveten om att anbuden kommer att visas för den som blir köpare. Anbudsgivare Ort och datum Ort och datum Underskrift Underskrift Skickas till Jakob Gustafsson, LRF Konsult, Box 1744, Uppsala, Tel: , E-post: Fax: OBS! Märk kuvertet "Uppsala Gällsätra 1:2" Sista anbudsdag Anbudet skall vara inkommet senast klockan 11:00. LRF Konsult är Sveriges största rådgivnings- och redovisningsföretag med fler än medarbetare. Våra specialister och rådgivare inom ekonomi, juridik, skatter, skog och fastighetsförmedling finns på över 135 orter över hela landet. På hittar du uppgifter om närmaste kontor. Vill du hellre ringa är numret

Virkesrik fastighet på Vikbolandet

Virkesrik fastighet på Vikbolandet Virkesrik fastighet på Vikbolandet Norrköping Risätter 1:2, del av Obebyggd fastighet på Vikbolandet. Arealen uppgår till totalt 55,7 hektar varav 11,9 hektar åker och 38,8 hektar är produktiv skogsmark.

Läs mer

Skog i Falun. Utgångspris: 1 000 000 kronor Försäljningssätt: Skriftligt bud oss tillhanda senast 2015-08-26.

Skog i Falun. Utgångspris: 1 000 000 kronor Försäljningssätt: Skriftligt bud oss tillhanda senast 2015-08-26. Skog i Falun FALUN GALLSJÖN 18:9 Tillväxtfastighet i ett skifte ca 7 km norr om Falun vid Skuggarvet. Totalt ca 48 ha varav ca 35 ha är produktiv skogsmark med ett virkesförråd om ca 2 650 m³sk yngre skog.

Läs mer

Skogsgård. belägen i Odensjö omfattande 50,2 ha varav skogsmark 45,1 ha med ett skogsinnehav om 4971 m3sk. Mangårdsbyggnad med 7 rok, Stor ladugård.

Skogsgård. belägen i Odensjö omfattande 50,2 ha varav skogsmark 45,1 ha med ett skogsinnehav om 4971 m3sk. Mangårdsbyggnad med 7 rok, Stor ladugård. Skogsgård LJUNGBY ODENSJÖ 4:1 belägen i Odensjö omfattande 50,2 ha varav skogsmark 45,1 ha med ett skogsinnehav om 4971 m3sk. Mangårdsbyggnad med 7 rok, Stor ladugård. Försäljningssätt: Anbud oss tillhanda

Läs mer

Gård med naturskönt läge 48 ha

Gård med naturskönt läge 48 ha Gård med naturskönt läge 48 ha VETLANDA EMHULT 3:2 Emhult 3:2 är en skogs- och jordbruksfastighet med högt och naturskönt läge 5 km utanför Kvillsfors. Fastigheten omfattar totalt 48 ha, fördelat på 34

Läs mer

Skog och bostad i Åsen

Skog och bostad i Åsen Skog och bostad i Åsen SKELLEFTEÅ ÅSEN 2:86 Bostadshus för permanent-/eller fritidsboende. Ca 28 ha skogsmark med ett uppskattat virkesförråd om 1.800 m³sk. Skogsbilsväg finns en lång bit in på fastigheten.

Läs mer

Stor skogsgård. Utgångspris: 9 750 000 kronor Försäljningssätt: Intresseanmälan oss tillhanda senast 2015-08-31.

Stor skogsgård. Utgångspris: 9 750 000 kronor Försäljningssätt: Intresseanmälan oss tillhanda senast 2015-08-31. Stor skogsgård SOLLEFTEÅ SUNNERSTA 1:15 Välarronderad skogsgård beläget 2,5 mil öster om Sollefteå. Totala arealen är 394 ha varav ca 360 ha är skogsmark. Virkesförråd om ca 42 500 m³sk. Det finns även

Läs mer

En egen ö i natursköna Runn, Dalarna

En egen ö i natursköna Runn, Dalarna En egen ö i natursköna Runn, Dalarna FALUN KIVNÄBBEN 3:1 Falun Kivnäbben, en ö i sjön Runn, med gott om naturliga ankringsplatser. 180 000 kvm, äldre tallskog ca 4000 m3sk. Kräftfiske. Prisidé 850 000

Läs mer

Gård med egen strand, Ockelbo

Gård med egen strand, Ockelbo Gård med egen strand, Ockelbo OCKELBO VALLSBO 1:23 Gård i den vackra omgivningen vid Vallssjön 8 km väster om Ockelbo. Totalt ca 10 ha mark varav 9 ha är åkermark med 430 meter egen strand på halvön Stockholm.

Läs mer

Virkesrik lantgård 87 ha i Norrtälje

Virkesrik lantgård 87 ha i Norrtälje Virkesrik lantgård 87 ha i Norrtälje NORRTÄLJE RÖRVIK 2:1 Rörviks gård ligger i Roslagens kustland ca 2,5 mil nordost om Norrtälje och 700 meter från saltsjön, en bit söder om Väddö kanal. Huvudbyggnaden

Läs mer

Everöds ängar, 14 ha. Utgångspris: 1 100 000 kronor Försäljningssätt: Öppen budgivning.

Everöds ängar, 14 ha. Utgångspris: 1 100 000 kronor Försäljningssätt: Öppen budgivning. Everöds ängar, 14 ha KRISTIANSTAD EVERÖD 23:1, DEL AV Jordbruksmark om ca 14 ha beläget intill Helge å, strax norr om Sjögård, mellan Everöd och Yngsjö. Försäljningen omfattar ca 11 ha ängsmark med höga

Läs mer

Skogsfastighet ca 40 ha

Skogsfastighet ca 40 ha Skogsfastighet ca 40 ha Klippan Östra Ljungby 3:72, del av Skogsfastighet belägen i Östra Ljungby skog ca 10 km norr om Klippan. 41,5 ha varav 39 ha produktiv skog. Virkesförråd om 6951 m3sk med medelbonitet

Läs mer

Suttene gård vid Södra Bullaresjön

Suttene gård vid Södra Bullaresjön Suttene gård vid Södra Bullaresjön MUNKEDAL SUTTENE 1:3 Exklusivt boende med förstklassig utsikt över Södra Bullaresjön. Manngårdsbyggnad med anor från 1500-talet samt två villor varav den ena rymmer två

Läs mer

Skogsegendom 2 i Råsele

Skogsegendom 2 i Råsele Skogsegendom 2 i Råsele VILHELMINA RÅSELE 1:50 Skogsfastighet om totalt ca 256 ha, varav skogsmark 172 ha. Uppskattat virkesförråd ca 18.000 m³sk. Ingår i Råsele jaktlag som jagar på 5.710 ha. Utgångspris:

Läs mer

Värnamo Fryele-Ingabo 1:3

Värnamo Fryele-Ingabo 1:3 Värnamo Fryele-Ingabo 1:3 Skogsfastighet 99 ha En skogsfastighet i två skiften utan byggnader belägen 5 km nordväst om Os och 18 km öster om Värnamo. Välskött skogsmark om 60 ha med ett virkesförråd om

Läs mer

Vetlanda Björkö 1:11

Vetlanda Björkö 1:11 Vetlanda Björkö 1:11 Smålandsgård 33 ha Skogsgård med fritidsboende, belägen 15 km nordväst om Vetlanda. Fritidshus i 1½ plan. Ekonomibyggnader. Inägomark om 8,6 ha. Skogsmark om 13,6 ha med ett virkesförråd

Läs mer

Sandviken, 64 ha. Vreten

Sandviken, 64 ha. Vreten Sandviken, 64 ha Vreten 1 2 FRÅN JÄDRAÅN TILL VETTSJÖN Vid infarten till byn Vreten nära Järbo, ca 3 mil väster om Gävle, ligger denna fina gård. Från det högt belägna gårdstunet har man utsikt över dalgången

Läs mer

Jönköping, 6 ha. Lugnt läge

Jönköping, 6 ha. Lugnt läge Jönköping, 6 ha Lugnt läge Tre kilometer öster om Hokasjön ligger den lilla gården Skoga 1:10. En fastighet för dig som vill bo på landet med möjlighet till mindre djurhållning/skogsbruk, eller för dig

Läs mer

Tomtmark i Borås. Tomtmark om 10 900 kvm belägen 15 km norr om Borås. Prisidé:180 000 kr. Pris: 180 000 kr

Tomtmark i Borås. Tomtmark om 10 900 kvm belägen 15 km norr om Borås. Prisidé:180 000 kr. Pris: 180 000 kr Tomtmark i Borås BORÅS VRALEN 1:22 Tomtmark om 10 900 kvm belägen 15 km norr om Borås. Prisidé:180 000 kr Pris: 180 000 kr Ansvarig mäklare Henrik Pålsson, LRF Konsult Industrivägen 3 D, 457 31 Tanumshede

Läs mer

Kinda, 21 ha. Ängåsen

Kinda, 21 ha. Ängåsen Kinda, 1 ha Ängåsen 1 ÄNGÅSEN I SÖDRA ÖSTERGÖTLAND Gården Ängåsen ligger i södra delen av Östergötland mellan Björkfors och Hycklinge. Fastigheten är skogsdominerad och fördelar sig på 17 ha skog med

Läs mer

Norrtälje, 7 ha. Blidö

Norrtälje, 7 ha. Blidö Norrtälje, 7 ha Blidö 1 2 MÖJLIGHETER PÅ BLIDÖ Gården ligger centralt på Blidö och gränsar mot havet i öst. Här finns utöver ängar och skog två enkla bostadshus och några uthus. Byggnaderna är i behov

Läs mer

Stor tomt i Anderslöv

Stor tomt i Anderslöv Stor tomt i Anderslöv TRELLEBORG ANDERSLÖV 2:43 Naturskönt läge i det böljande backlandskapet i utkanten av Anderslöv. Tomtens väl tilltagna storlek, på hela 11 600 kvm, ger gott om plats till bostad och

Läs mer

Hudiksvall, 115 ha. DELSBO Skogsfastighet om fyra skiften och stuga på fäbodvall. Säljes i sin helhet eller i delar. Jakt i VVO.

Hudiksvall, 115 ha. DELSBO Skogsfastighet om fyra skiften och stuga på fäbodvall. Säljes i sin helhet eller i delar. Jakt i VVO. Hudiksvall, 115 ha DELSBO Skogsfastighet om fyra skiften och stuga på fäbodvall. Säljes i sin helhet eller i delar. Jakt i VVO. 1 2 3 SKOG, JAKT OCH FISKE SKOGSMARK Skogsmarken inventerades av Johan Pålsson,

Läs mer

Avstyckad gård. Utgångspris: 3 150 000 kronor Försäljningssätt: Öppen budgivning. Visning: Ons 17/6 kl 18.00.

Avstyckad gård. Utgångspris: 3 150 000 kronor Försäljningssätt: Öppen budgivning. Visning: Ons 17/6 kl 18.00. Avstyckad gård SVALÖV GISSLEBERGA 11:1, DEL AV Tilltalande gård med rymliga och gedigna byggnader. Trivsam och klassisk mangårdsbyggnad om ca 230 kvm. Ekonomibyggnader såsom loge, stallbyggnad samt förrådsbyggnad

Läs mer

Arjeplog Gargåsen 1:1

Arjeplog Gargåsen 1:1 Försäljningsunderlag Arjeplog Gargåsen 1:1 Skogsfastighet om totalt 82 hektar fördelat på två områden med ett virkesförråd om ca 3 600 m³sk. strax nordväst om Slagnäs Jakt i Nylidens viltvårsområde om

Läs mer

Stjärnegården Bed and Breakfast

Stjärnegården Bed and Breakfast Stjärnegården Bed and Breakfast SIMRISHAMN GLIMMINGE 36:3 Väletablerad Bed and Breakfast i naturskön omgivning på Österlen. Renoverad skånegård erbjuder här fräscha rum och avkoppling åt tillresta gäster.

Läs mer

Skogsgård om 91 ha Skogsfastighet i tre skiften strax norr om Bäckebo. Virkesvolym ca 12 900 m³sk varav 10 300 utgörs av S2 skog.

Skogsgård om 91 ha Skogsfastighet i tre skiften strax norr om Bäckebo. Virkesvolym ca 12 900 m³sk varav 10 300 utgörs av S2 skog. Nybro Balebo 1:9 Skogsgård om 91 ha Skogsfastighet i tre skiften strax norr om Bäckebo. Virkesvolym ca 12 900 m³sk varav 10 300 utgörs av S2 skog. Bud oss tillhanda senast 2015-06-08 Skog och Lantbruk

Läs mer

Arjeplog Långviken 3:16

Arjeplog Långviken 3:16 Försäljningsunderlag Arjeplog Långviken 3:16 Strandlinje mot Storavan Skogsfastighet med upptill tio strandnära tomter föreslagna i detaljplan i närheten av byn Långviken. De föreslagna tomterna är 1 500-2

Läs mer

Simrishamn, 24 ha. Vemmerlöv

Simrishamn, 24 ha. Vemmerlöv Simrishamn, 24 ha Vemmerlöv 1 2 ÖSTERLENGÅRD Invid kyrkan i Östra Vemmerlöv finner ni en Österlensk fyrlängad gård. Bostadshuset har det traditionella utseendet för en Skånegård och den karaktäristiska

Läs mer

Pris: 1 100 000 kr el högstbjudande

Pris: 1 100 000 kr el högstbjudande Gård 1,5 ha sydöst Hörby Lantgård om ca 1,5 ha på högt, fint läge i Henset 15 km sydöst Hörby. Kringbyggt gårdscentra med bostadshus om 5 rum o kök och ekonomibyggnader med kostall, maskinhus om 300 kvm

Läs mer

Valdemarsvik, 303 ha OBEBYGGD OCH SKOGSDOMINERAD

Valdemarsvik, 303 ha OBEBYGGD OCH SKOGSDOMINERAD Valdemarsvik, 303 ha OBEBYGGD OCH SKOGSDOMINERAD Talltorpet 1:1 invid Kattedal är en skogsdominerad fastighet belägen ute vid Kattedalsfjärden 15 km sydöst om Valdemarsvik. Fastighetens 303 ha fördelar

Läs mer