Karisma nytt april 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Karisma nytt april 2015"

Transkript

1 Karisma nytt april 2015 EN BRYGGA MELLAN ISRAEL, ÅLAND och ST PETERSBURG INNEHÅLL Sid 2-8 HERRENS HÖGTIDER - Guds kalender Sid 8 Böneresa Sid 9 JUDELÄGER Sid 10 Församlingens utmaning i dagens Europa Sid 12 Karismafarledens arbete 1

2 HERRENS HÖGTIDER Guds k alender Text: Lars Enarson, Elia Bönearmén Sammanställt: Kenneth Witick, Karisma farledens Ordf. HERRENS högtider utgör en detaljerad plan över Guds frälsningsplan med världen genom Messias och visar hans frälsargärning från hans död på korsets trä under påsken till kröningsceremonin på Lövhyddofesten då han börjar regera som konung över hela jorden utifrån Jerusalem. Ett rikt andligt arv gick förlorat då den kristna kyrkan under det andra århundradet började bryta sej loss från kopplingen till det judiska folket och efterhand slutade att fira Herrens högtider. Tre hebreiska ord används om Herrens högtider. De är: moed avtalat möte eller träff, bestämd tid eller tidpunkt, cykel eller kalender, samling miqra sammankomst eller repetition chag fest, att röra sej i cirkel, dansa, firande, glädje 1. Herrens högtider är alltså 2. heliga sammankomster 3. på bestämda tider 4. då vi kommer ihåg och 5. firar Guds frälsning genom Messias 6. både vad han har gjort och vad han kommer att göra Alla Herrens högtider har sin profetiska uppfyllelse i Jerusalem. De är repetitioner inför den stora festen i Guds rike. Jag säger er: Många skall komma från öster och väster och ligga till bords med Abraham och Isak och Jakob i himmelriket. (Matt 8:11) HERREN Sebaot skall på detta berg göra en festmåltid för alla folk, en festmåltid med utsökta rätter och gamla viner, ja, med bästa vin, väl klarat. Han skall på detta berg göra om intet den slöja som beslöjar alla folk, det täckelse som täcker alla folkslag. Han skall för alltid göra döden om intet. Herren HERREN skall torka bort tårarna från alla ansikten, sitt folks vanära skall han ta bort från hela jorden. Ty HERREN har talat. På den dagen skall man säga: Se, här är vår Gud! Honom väntade vi på, han skall frälsa oss. Ja, här är HERREN som vi väntade på. Låt oss vara glada och fröjdas över hans frälsning. (Jes 25:6-9) Antikrist som är den laglöse kommer att försöka förändra Herrens högtider. Det står skrivet i Dan 7:25 Denne skall tala mot den Högste och ansätta den Högstes heliga. Han skall sätta sig i sinnet att förändra heliga tider och lagar. Detta är en direkt syftning på Herrens högtider. Herrens högtider är sammanlagt nio och består av Sabbaten som inträffar varje vecka plus åtta årligt återkommande högtider. Du kan läsa om alla dessa högtider i 3 Mos 23. Högtiderna är indelade i två grupper: Vårhögtiderna och hösthögtiderna Vårhögtiderna uppfylldes när Jesus kom första gången. De är 2

3 Pesach Påskhögtiden. Som alltid infaller den 14 dagen under den första månaden på den bibliska kalendern, som heter Nisan och infaller i mars eller april Chag HaMatza Det osyrade brödets högtid. Den Nisan Bikkurim Förstlingskärvens högtid (Omern). Dagen efter sabbaten under det osyrade brödets högtid. Shavuot Veckohögtiden (Pingst). 50 dagar efter Förstlingskärvens högtid. Hösthögtiderna infaller alla i en sjunde månaden på den bibliska kalendern, som heter Tishri. De kommer att uppfyllas i samband med Messias återkomst. De är Jom terua Basunhögtiden. Den 1 Tishri. Jom kippur Försoningsdagen. Den 10 Tishri. Sukkot Lövhyddofesten. Den Tishri. Shmini atzeret Den åttonde dagen. Den 22 Tishri. Herrens högtider tillhör var och en som tror på Herren. Vi uppmuntrar dej och din familj att studera och fira Herrens högtider eftersom de förklarar och proklamerar den frälsning som vi äger i Messias och utgör viktiga förberedelser för Konungens snara återkomst till Jerusalem och festen i Guds rike. Vi skall nu se närmare på vårens högtider. PÅSKHÖGTIDEN Ty vårt påskalamm Messias har blivit slaktat. Låt oss därför hålla högtiden. (1 Kor 5:7-8) Ty vårt påskalamm Messias har blivit slaktat. Låt oss därför hålla högtid. (1 Kor 5:7-8, rev.) Ni vet ju att det inte var med förgängliga ting, med silver eller guld, som ni blev friköpta från det meningslösa liv ni ärvt från era fäder, utan med Messias dyrbara blod, som med blodet av ett lamm utan fel och lyte. (1 Pet 1:18-19, rev.) De bibliska högtiderna uppenbarar Faderns detaljerade frälsningsplan för mänskligheten genom Messias, från Hans död på Golgata som Guds Lamm, till dess Han intar sin tron i Jerusalem som kungars Kung och herrars Herre. Högtiderna är av yttersta vikt för dem som älskar Honom och de som en dag kommer att sitta med Honom på tronen som Hans strålande Brud. Påsken är den första av Herrens högtider och den grund varpå alla de övriga högtiderna vilar. Jesus dog inte var som helst, när som helst eller hur som helst. Precis på den bestämda tidpunkten, klockan 3 på eftermiddagen på påskaftonen, när påsklammet slaktades i templet, gav Yeshua sitt liv som Guds Lamm som borttager världens synd. Och Han uppstod på tredje dagen som förstlingsfrukten från de döda, exakt på Förstlingsfruktens dag när översteprästen viftade den första kornkärven inför Herren. Den tidiga församlingen firade i århundraden troget Messias död, begravning och uppståndelse den 14:e Nisan på den bibliska kalendern, precis så som Yeshua gjorde tillsammans med sina lärjungar. Under andra århundradet började biskopen i Rom att ändra denna sed. När biskop Victor försökte tvinga även församlingarna i Mindre Asien att göra detta vägrade biskoparna envist att gå med på detta. För inte heller kunde Anicetus övertala Polycarpys att låta bli att högtidlighålla påsken, eftersom han alltid hade deltagit i det tillsammans med Johannes, Herrens lärjunge, och med de andra apostlarna, som han var tillsammans med. Biskopen Polycrates i Mindre Asien tillade: Allesammans högtidlighöll den fjortonde dagen i påskmånaden, i enlighet med evangeliet och utan att i något stycke avvika från detta, utan följde trons regler mina nära släktingar som är biskopar har alltid firat den dagen då folket (dvs. judarna) gjorde sig av med allt syrat bröd. Det var inte förrän under trehundratalet som det här apostoliska påbudet ersattes av den kristna påsken även om många fortsatte i århundraden att hålla på det bibliska firandet. 3

4 Paulus har skrivit i 2 Korintierbrevet 11:2-4, Jag brinner av iver för er med den eld som kommer från Gud. Jag har trolovat er med en enda man, för att föra fram en ren jungfru inför Kristus. Men jag är rädd för att liksom ormen med sin list bedrog Eva, så skall också era sinnen fördärvas och vändas bort från den uppriktiga och rena troheten mot Kristus. Ty om någon kommer till er och predikar en annan Jesus än den vi har predikat, eller om ni tar emot en främmande ande eller ett främmande evangelium som ni tidigare inte tagit emot, då fördrar ni det bara alltför väl. Det finns ett mycket intressant bibelställe om Påskhögtiden i 2 Mosebok 13:8-9, På den dagen skall du förklara för din son: Detta gör jag på grund av det som HERREN gjorde med mig när jag drog ut ur Egypten. Det skall för dig vara som ett tecken på din hand och som en påminnelse på din panna. Att högtidlighålla Påsken är för Gud som ett tecken eller märke på handen och på pannan. Om vi har Guds märke på oss genom att fira Påsken i dessa sista dagar, kommer vi att ha det bästa skyddet mot att ta vilddjurets märke! Och jag såg liksom ett glashav blandat med eld, och på glashavet såg jag dem stå som hade vunnit seger över vilddjuret och dess bild och dess namns tal. De har Guds harpor i händerna och sjunger Moses, Guds tjänares, sång och sången till Lammet. (Upp. 15:2-3) Paulus och påsken Rensa bort den gamla surdegen för att ni må vara en ny deg, eftersom ni är osyrade. Ty vårt påskalamm Kristus har blivit slaktat. Låt oss därför hålla högtid, inte med gammal surdeg, inte med ondskans och elakhetens surdeg, utan med renhetens och sanningens osyrade deg. (1 Kor. 5:7-8) Första Korinterbrevet är det enda brevet som ger oss specifik undervisning om nattvarden. Det är mycket möjligt att Paulus delvis skrev detta brev för att förbereda de troende i Korint med omgivande områden, att på rätt sätt fira den förestående Påskhögtiden. Han refererar till de typiska förberedelserna inför 4 påsken som att söka efter surdeg och säger sedan till dem, Rensa bort surdegen och låt oss därefter fira Högtiden! Ordet högtid står i grundtexten i bestämd form, inte i obestämd form som det gör i den svenska Folkbibeln. Det står ordagrant Låt oss därför hålla högtiden med tydlig syftning på påskmåltiden som Yeshua firade med sina lärjungar. Yeshua själv uppmuntrade oss att fira påsk när han sa, Gör detta till min åminnelse! Vänner låt oss hålla denna Högtid! En del menar att påskmåltiden enbart gäller för judar. Men Paulus skrev i Kolosserbrevet 2:16-17, Låt därför ingen döma er för vad ni äter och dricker eller i fråga om högtid eller nymånad eller sabbat. Allt detta är bara en skugga av det som skulle komma, men verkligheten själv är Kristus. Det som vid första ögonkastet ser ut som ett uttalande om att Herrens Högtider inte gäller för oss idag eller åtminstone inte är viktiga, är istället en stark uppmuntran av Paulus att vi behöver fira dem. Vers 17 säger bokstavligen i den grekiska texten, vilket är en skugga av ting som ska komma, men Kristi kropp. Istället för att säga att icke-judiska troende inte ska fira sabbaten och Herrens Högtider, är denna text i stället en stark uppmaning att göra det. Högtiderna är en skugga som uppenbarar ting som skall komma och är därför väldigt viktiga. Enda sättet att ta bort en skugga är att ta bort själva föremålet. Vi behöver den uppenbarelse som finns i Högtiderna för att inte missa verkligheten i Messias. För det andra säger Paulus till alla hednatroende att inte låta någon annan än Kristi kropp döma dem när det gäller Herrens högtider. Anledningen till detta är att exempelvis Toran uttryckligen förbjuder en oomskuren person att fira Påsken och Paulus ville inte att detta skulle vara ett hinder. Det är därför som han tidigare betonat i vers 11, I honom blev också ni omskurna, inte med människohand, utan med Kristi omskärelse, då ni avkläddes er syndiga natur. Hela bibelstället i Kolosserbrevet 2 är en upp-

5 maning av Paulus till de hednatroende att fira Herrens Högtider. HERRENS högtider tillhör alla dem som tillhör HERREN och är omskurna av honom, oavsett om de är judar eller hedningar. Vi är alla ett i honom och har fått medborgarskap i Israel. HERRENS Högtider är en del av vårt andliga arv. Ni var på den tiden utan Messias, utestängda från medborgarskapet i Israel och hade ingen del i förbunden med deras löfte. Alltså är ni inte längre gäster och främlingar utan medborgare tillsammans med de heliga och tillhör Guds familj. (Ef 2:12,19 Rev.) SHAVUOT Veckohögtiden / Pingst När pingstdagen hade kommit var de alla samlade (Apg. 2) Shavout eller Veckohögtiden (Pingsthögtiden), är den av Herrens högtider som firas på femtionde dagen efter Förstlingsfruktens högtid. Pingst kommer av ett ord i grekiskan som betyder femtio. Sedan skall ni räkna sju hela sabbater från dagen efter sabbaten, från den dag då ni bar fram viftofferskärven [den första omern ]. Femtio dagar skall ni räkna, fram till dagen efter den sjunde sabbaten. Då skall ni bära fram ett nytt matoffer åt HERREN. (3 Mos 23:15-16) Förstlingsfruktens högtid Förstlingsfruktens högtid uppfylldes i och med Jesu återuppståndelse från de döda på dagen efter Sabbatsdagen. Men nu har Kristus uppstått från de döda som förstlingen av de insomnade. (1 Kor. 15:20) Precis femtio dagar senare i Jerusalem under Pingsthögtiden, uppfylldes lärjungarna av den Helige Ande. När pingstdagen hade kommit var de alla samlade. Då kom plötsligt från himlen ett dån, som när en våldsam storm drar fram, och det fyllde hela huset där de satt. Tungor som av eld visade sig för dem och fördelade sig och satte sig på var och en av dem. Och de uppfylldes alla av den helige Ande och började tala främmande språk, allteftersom Anden ingav dem att tala. (Apg. 2:1-4) Detta var en klar parallell till det som hände den första Pingsten i öknen, när Gud kom ner på berget Sinai och Toran blev given. Det är möjligt att studera texten i andra Mosebok 19 och se att detta skedde på den sjätte i månaden Sivan, vilket är Pingstdagen. När Israel kom till Sinai, är det första gången som Toran refererar till Israel i singularis, som till en person. Efter femtio dagars vandring i öknen hade de slutligen blivit ett folk. De bröt nämligen upp från Refidim och kom till Sinai öken och slog läger i öknen. Israel slog läger [verbet står i hebreiskan i singular] där mitt emot berget, och Mose steg upp till Gud. (2 Mos. 19:2) På liknande sätt står det i Apostlagärningarna 2:1, När pingstdagen hade kommit var de alla samlade. Vi läser också i Apostlagärningarna om eld och ett starkt dån från himlen som hördes över hela Jerusalem, vilket påminner om hur det var på berget Sinai när Toran blev given. På tredje dagen, när det hade blivit morgon, började det dundra och blixtra. Ett tjockt moln lade sig över berget och ett mycket starkt basunljud hördes. Allt folket i lägret bävade. Men Mose förde folket ut ur lägret för att möta Gud och de ställde sig nedanför berget. Hela Sinai berg höljdes i rök därför att HERREN hade stigit ner på berget i eld. Rök steg upp därifrån som röken från en smältugn och hela berget skakade våldsamt. (2 Mos. 19:16-18) På pingstdagen skrev Guds Ande, Toran i lärjungarnas hjärtan På pingstdagen skrev Guds Ande, Toran i lärjungarnas hjärtan, enligt löftet från Fadern i Jeremia 31:33, Jag skall lägga min lag i deras inre och skriva den i deras hjärtan. På samma sätt skrevs Toran genom Guds finger på stentavlor på berget Sinai. Guds finger är ett uttryck för Guds Ande (jämför Matt. 12:28 med Luk. 11:20). När Gud hade talat färdigt med Mose på Sinai berg, gav han honom vittnesbördets två tavlor, tavlor av sten, skrivna med Guds finger. (2 Mos. 31:18) 5

6 Shavout är också en Skördefest Shavout är också en Skördefest då man firar inbärgningen av förstlingsskörden. Som ett resultat av uppfyllelsen av den Helige Ande på Pingstdagen, blev tretusen människor födda på nytt, samma dag. Det var Herrens förstlingsskörd. De som då tog emot hans ord döptes, och så ökade antalet lärjungar den dagen med omkring tre tusen. (Apg. 2:41) Varför firas Shavout? Pingsten är direkt relaterad till Påsken. Israel har fått budet att räkna femtio dagar från Förstlingsfruktens högtid, som ägde rum under Påsken. Pingsten är som kröningen av Påskhögtiden. Den sätter punkt för vårens alla Högtider. Den är den slutliga högtiden i samband med Yeshuas första ankomst och utgör dess fullbordan. Sedan han nu genom Guds högra hand har blivit upphöjd och av Fadern tagit emot den utlovade helige Ande, har han utgjutit detta som ni ser och hör. Därför skall hela Israels folk veta att denne Jesus som ni korsfäste, honom har Gud gjort både till Herre och Messias. (Apg. 2:33,36) De återstående tre av Herrens högtider, inträffar alla tillsammans fyra månader senare, och är kopplade till Jesu andra ankomst. På grund av att dessa återstående högtider inte haft någon historisk, nytestamentlig uppfyllelse ännu, firas de inte i Församl i n g e n. Inte undra på att de flesta kristna idag inte har någon tydlig bild av framtiden, eller vart vi är på väg. Den allmänna teologiska positionen i Församlingen är ju att Toran redan har blivit uppfylld, trots Jesu klara ord om att Lagen inte har uppfyllts förrän himmel och jord förgåtts. Amen säger jag er: Innan himmel och jord förgår, skall inte en enda bokstav inte en prick i lagen förgå, förrän allt har skett. (Matt. 5:18) Tre hebreiska ord används i Skriften om Herrens högtider. Det första ordet är moed, vilket betyder avtalat möte, utsedd tid, cykel eller församling. Det andra är miqra som betyder sammankallat möte eller generalrepetition. Det tredje ordet är chag, som betyder fest, att röra sig i cirkel, dansa, fira och glädja sig. Herrens högtider är alltså heliga sammankomster vid utsedda tider för att repetera vad Gud har gjort i det förgångna och kommer att göra i framtiden genom Messias, för att frälsa mänskligheten. Det är tillfällen då vi firar Hans godhet och nåd. Herrens högtider tillhör alla dem som tror på Honom. Precis som Pingsten är direkt kopplad till Påsken och Förstlingsfrukten, men är en separat högtid, så är också dopet i den Helige Ande direkt kopplat till vår frälsning, och ändå är det en separat erfarenhet. Lagen med dess undervisning och instruktioner om Högtiderna har getts oss för att hjälpa oss etablera en sund lära. Hela Skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse och till fostran i rättfärdighet, (2 Tim. 3:16) och inser att den [lagen] är till för alla som står emot den sunda läran (1 Tim. 1:9-10) Lagen överensstämmer med den sunda läran och hjälper oss att fastställa vad som är sunda doktriner. Varför ska fira Shavout, eller Pingst? Först av allt så repeterar vi och påminner oss om Guds mäktiga gärningar; hur Han kom ned, både på berget Sinai och på berget Sion med sitt heliga, rättfärdiga Ord som Han skrev i eld, första gången på stentavlor och andra gången i hjärtan av kött. Denna oerhörda händelse förvandlade en grupp vanliga män och kvinnor från att vara rädda människor som gömde sej, till att bli djärva vittnen av evangeliet som 6

7 förändrade världen i sin generation. Den viktigaste aspekten av det som hände i övre salen är inte de mirakel som dessa lärjungar senare utförde, utan det mirakel som Gud gjorde i deras hjärtan. Under Pingsthögtiden uppmuntras vi att tro att Gud vill göra samma mäktiga verk i oss, Så skulle lagens krav uppfyllas i oss som inte lever efter köttet utan efter Anden. (Rom. 8:4) Shavout (pingsten) vår vandring som troende. Shavout är en mycket viktig del av vår vandring som troende. Den undervisar oss om att vår frälsning inte är fullständig förrän Guds Ande har uppfyllt oss, och att syftet med denna uppfyllelse är att etablera Hans rättfärdighet i oss genom att skriva hans lagar i våra hjärtan. Jag skall lägga mina lagar i deras sinnen och skriva dem i deras hjärtan. Jag skall vara deras Gud, och de skall vara mitt folk. Ingen skall längre behöva undervisa sin landsman, ingen sin broder och säga: Lär känna Herren. Ty alla skall känna mig, från den minste till den störste. (Heb. 8:10-11) Bakgrunden till Azusa Street-väckelsen och den världsvida Pingströrelsen som följde, var hjärtats rop efter helighet. Grunden för denna mäktiga rörelse var inte en längtan efter mirakler och andliga upplevelser, eller ens ett förändrat samhälle, utan en hunger efter renhet och ett helgat liv. Inte skall var och en som säger Herre, Herre till mig komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske Faders vilja. Många skall säga till mig på den dagen: Herre, Herre, har vi inte profeterat med hjälp av ditt namn och med hjälp av ditt namn drivit ut onda andar och med hjälp av ditt namn gjort många kraftgärningar? Men då skall jag säga dem sanningen: Jag har aldrig känt er. Gå bort ifrån mig, ni laglösa! (Matt. 7:21-23) De flesta idag är mer intresserade av profetior, att kasta ut demoner och göra mirakel än att lyda Guds lagar. Så de involverar sig i det övernaturliga för att få efterföljare, men lever i laglöshet och vägrar underkasta sig Guds lagar. Gudlösa som de är förvanskar de vår Guds nåd till försvar för ett liv i utsvävningar. De är moln utan vatten som drivs bort av vindarna, de är träd utan frukt på senhösten, dubbelt döda, uppryckta med rötterna. (Jud. V.4,12) Omer-räkningen När Jesus sa till sina lärjungar i Apostlagärningarna 1:4-5, Lämna inte Jerusalem utan vänta på vad Fadern har utlovat, det som ni har hört av mig. Ty Johannes döpte med vatten, men ni skall om några dagar bli döpta i den helige Ande, var det en tillämpning av budet i tredje Mosebok 23:16 om Shavout-högtiden, att Femtio dagar skall ni räkna, fram till dagen efter den sjunde sabbaten. Det judiska folket kallar detta för Omer-räkningen. Det sägs om lärjungarna, Och när de kom dit gick de upp till det rum i övre våningen där de brukade uppehålla sig Alla dessa höll endräktigt ut i bön tillsammans med några kvinnor, bland dem Jesu mor Maria, och vidare hans bröder. (Apg. 1:13-14) De räknade Omer inför Herren i den övre salen, de tio sista avgörande dagarna, och väntade på Pingsthögtiden. Det är vanligt bland religiösa judar idag att stanna uppe hela natten från Shavout-kvällen tills nästa morgon på Shavout-dagen, och vaka i bön och studera Ordet. Hur mycket mer har inte vi anledning att vaka i bön för att bli utrustade med kraft från höjden? Det handlar om bruden Rabbinerna kallar den shofar som blåses på Pingsten för den första shofaren. Den sista shofaren blåses på Yom Teruah, Basunhögtiden, dvs den högtid som anger Herrens återkomst. Se, jag säger er en hemlighet: Vi skall inte alla insomna, men vi skall alla förvandlas, i ett nu, på ett ögonblick, vid den sista basunens ljud. Ty basunen skall ljuda och de döda skall uppstå odödliga, och vi skall förvandlas. (1 Kor. 15:51-52) Shavout och den första shofaren Shavout och den första shofaren är kopplad till äktenskapsunionen mellan den Evige och Hans folk. Ett judiskt äktenskap utförs i två 7

8 steg som man kan se t.ex. i 5 Mosebok 20:7, Om någon har trolovat sig med en kvinna men ännu inte tagit henne till sig, må han vända tillbaka hem så att inte en annan tar henne till sig, om han själv faller i striden. Den del då löftena avges kallas kiddushim, då bruden säger Ja till äktenskapskontraktet ketuvan, och binder sig vid sin man. Detta bekräftas med en shofar, vilket alltså är den första shofaren. Har du sagt ja till Herrens bud för att bli hans brud och få del av Andens fullhet? Apg 5:32 lyder, Vi är vittnen till detta, vi och den helige Ande, som Gud har gett åt dem som lyder honom. Böneresa Karisma farleden ordnar en böneresa med båt runt Åland Vi kommer att besöka flera viktiga och strategiska holmar för ett kommande exodus och för att påskynda en väckelse över Åland. Under de senaste 20 åren har Herren gett flera viktiga profetior om Ålands betydelse vid ett kommande exodus. På Öland 2001, en exodus konferens med inbjudna gäster från 45 olika länder. Under konferensen kom det flera budskap om Ålands betydelse när exodus bryter fram. Vi har plats på båten för ca 40 personer, och övernattningen sker på Kyrkogårdsön, med middag och morgonmål. Kyrkogårdsön är en av de viktigaste platser som en fristad för judar. Vi håller även ett bönemöte där på kvällen. Pris är ca beroende på hur många deltagare det blir. Anmälan senast 3 maj E-post: Mobil Karisma farleden, Matrosgatan 1, Mariehamn Trumpethögtiden den sista shofaren Rabbinerna kallar Trumpethögtiden, då den sista shofaren blåses, för Messias bröllop. Det då som äktenskapet fullbordas. I gångna tider kunde det gå upp till 12 månader mellan ceremonin med äktenskapslöftena, och själva bröllopet. Idag genomförs de vanligen på samma dag. Efter det första steget, kiddushin, går bruden hem till sin pappas hem och förbereder sin brudklänning. Brudgummen går hem till sin pappas hem och förbereder en bostad till dem. När brudgummens pappa ser att båda är färdiga, ger han, med en shofarstöt, sin son tillstånd att gå och hämta sin hustru. Sonen går då till brudens föräldrahem och lyfter upp henne i luften och tar henne till sin pappas hus där det andra steget i äktenskapsförbundet kommer att tas. Det kallas för lakach, ta, jfr. 1 Mosebok 24:3, och nissuín, från nasah lyfta upp. (Slut citat) Den centrala texten om Trumpethötiden i Nya Testamentet som beskriver lakach och nissuim då äktenskapet fullbordas, är förstås 1 Tess. 4:16-18, Ty när en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun, då skall Herren själv stiga ner från himlen. Och först skall de som dött i Kristus Jesus uppstå. Därefter skall vi som lever och är kvar ryckas upp bland moln[ lakash och nissuim ] tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och så skall vi alltid vara hos Herren[äktenskapet fullbordas genom Lammets bröllopsmåltid]. Trösta därför varandra med dessa ord. Vi lever nu i tiden mellan den första och den sista shofaren vid Herrens tillkommelse. Vi har trolovats med en man genom att acceptera ketuvan de heliga Skrifterna (se Ef 5:25-27), och vi väntar på hans återkomst från Faderns hus i himlen när Fadern ser att Brudens klänning är redo och tiden är inne. Men om den dagen eller stunden vet ingen något, inte himlens änglar, inte ens Sonen, ingen utom Fadern. (Matt. 24:36) 8

9 JUDELÄGER Vi har haft förmånen att tillsammans med IRR / TV och Valdimir & Pirjo Karttunen hålla Bibelläger för ryska judar under snart tio år. Årets läger för mindre bemedlade judar från St. Petersburg och Moskva kommer att hållas på Åland, ute på Jomala församlings lägergård Gregersö. Platsen är som ett paradis, speciellt om det är bra väder. Vi vill visa det judiska folket kärlek och tacksamhet för allt vi fått genom dem. 1. Vi har fått Guds Ord (Torahn) (P 147:19 20) 2. Vi fått förbundet (Jer 31:31) 3. Vi har fått löftena (Rom 9:4) 4. Vi har fått Jesus (Luk 2:4,11, Matt 1:1 16) 5. Vi har fått frälsningen (Joh 4:22) 6. Vi förstår kampen mellan ljus och mörker, kärlek och hat på ett djupare sätt. 7. Vi är kallade att väcka deras avund (Rom 10:19) när vi älskar dem med Guds kärlek. (Gal 5:6) Vår Jesus och Judarnas Messias vill visa hur mycket Han älskar sitt folket genom oss, det är vår kallelse. Det judiska folket känner sig: Hatade, föraktade, förkastade, ensamma och isolerade i världen. Vi tror och längtar efter den tid då allt skall bli upprättat igen, såsom profeterna har talat. (Apg ). Det sker vid Jesus andra tillkommelse, då får Israel slutligen får sin upprättelse. 15 Ty om deras förkastelse betydde världens försoning, vad skall då inte deras upptagande betyda, om inte liv från de döda? (Rom 11:15). Församlingen behöver en klarare uppfattning om denna process av upprättelse och vår medverkan till Israels helande. Frälsningen och upprättelsens förbund är trots allt upprättat med Israel och Juda hus och inte med hedningarna. (Jer. 31:31). Utan dem, ingen Jesu tillkommelse eller återupprättelsen av hela skapelsen. Det stora börjar alltid i det lilla. Därför känner vi en stor glädje och förmån i att kunna vara med på ett litet hörn för att ge helande till Jesu minsta bröder (Matt 25.40), genom att hålla ett Bibelläger, där vi kan visa dem kärlek och ge dem Bibelns budskap om deras kallelse och hemort. Vi vill bjuda dig med i denna upprättelseprocess genom att förenas i: förbönen och genom att ekonomiskt bidra med gåvor. Karisma Farleden bekostar hela lägret med mat, logi sightseeing och gåvor. Allt för att i praktiska handlingar visa vad kärlek är. Din inbetalning kan göras på Karisma farleden ANDELSBANKEN FI Referensnr: Judeläger Konferensen i St Petersburg var välsignad på många plan. TACK FÖR ALL FÖRBÖN! Till konferensen kom en pastor från Israel, Andrey Teplinsky från församlingen Kehilat HaCarmel, tillsammans blev vi ett bra team. Vi upplevde att budskapet togs emot på ett positivt sätt. Som en följd av konferensen är det nu 32 pastorer och ledare som vill komma till Åland En utmaning för oss att inkvartera alla vänner. Karisma Farledens Israelhelg Fr-Sö i Pingstförsamlingen på Åland. Pastorer från Ryssland är inbjudna. Flera andra medverkande. Varmt välkommen! 10 Hör HERRENS ord, ni hednafolk, och förkunna det i kustländerna i fjärran. Säg: Han som skingrade Israel skall också samla det.. Jer 31:10 9

10 Församlingens utmaning Tom Nylund i dagens Europa Under de senaste årtiondena har islam vunnit mark i Europa. Av den anledningen spelar islam idag en stor och betydande roll också i vår världsdel. Detta är något som man behöver ta i beaktande i större utsträckning. Framför allt behövs kunskap om islam så att man kan förhålla sig till denna religion på rätt sätt. För att bättre kunna förstå vad som händer idag behöver man känna till historien. Kristendomen spred sig först i områdena kring Medelhavet. Därför är det ingen slump att en religion som islam kom till på den Arabiska halvön för att på mycket kort tid erövra och kuva de områden där kristendomen hade etablerat sig. Detta kan inte ses som något annat än en motattack från mörkrets makter i syfte att försöka krossa Guds verk på jorden. Således borde islams födelse och blixtsnabba spridning ses som en central del i den kamp mellan gott och ont som pågår i vår värld. 10 Faktum är att man kanske inte kan bortse från islam när det kommer till ändens tid. Men problemet är att man egentligen inte längre talar om ändens tid i församlingarna. I och med Israels återupprättelse 1948 blev ändens tid ett aktuellt ämne i församlingarna - många gånger på ett mycket osunt och hysteriskt sätt (och här måste ett stort tyvärr läggas till). Det som varit har varit, men detta, och det faktum att ingen sådan ändens tid som man trodde skulle komma har kommit, har gjort att man nästan helt och hållet lämnat frågan och församlingarna har drabbats av ett slags apati när det gäller den. Varför kan man då kanske inte bortse från islam när det kommer till ändens tid? Jo, det finns en undervisning - eller teori om man vill uttrycka det så i stället - att islam är det antikristliga system som Bibeln talar om. En bibellärare bland flera andra som undervisar så här är Joel Richardson. Inom islam finns nämligen en messiasfigur och om man jämför denna messiasfigur med Bibelns Antikrist finner man slående likheter och paralleller. Miljontals muslimer väntar på denna muslimska messiasfigur. Det är alltså möjligt att denna messiasfigur kommer att vara den religiösa, politiska och militära ledare som Bibeln talar om att ska spela en betydande roll i ändens tid. Men det finns ingen anledning till att helt okritiskt svälja denna undervisning/teori, utan förhålla sig till den med en viss reservation, men samtidigt ändå inte bortse från den helt och hållet, utan ha den med i bagaget på ett sunt sätt och vara öppen för att islam kan komma att spela en nyckelroll i ändens tid. Oavsett om islam spelar en roll i ändens tid eller inte så är islam något som man måste ta på fullaste allvar. De radikala muslimernas mål är att islam en dag ska ta över hela världen. I denna kamp är nästan alla medel tillåtna. På sina håll inom kristenheten har det förekommit en undervisning om att islam kommer att falla precis som kommunismen föll. Det finns dock inga tecken som tyder på att så är fallet. Det verkar snarare vara helt tvärtom: islamiska krafter har mobiliserat i Mellanöstern och förorsakar död, skräck, förtryck och mänskligt lidande i ofattbara proportioner. Människor dödas på de mest brutala sätten, t.ex. genom halshuggningar.

11 Men det slutar inte här: även i Europa aktiverar sig och mobiliserar islamiska krafter. Den allvarligaste antisemitismen i Europa idag kommer från muslimskt håll. Under den senaste tiden har vi sett flera allvarliga antisemitiska attacker utförda av radikala muslimer. Varje gång ett totalitärt och människofientligt system härjat i vår värld har judarna drabbats först, men det har aldrig slutat med dem. Nu drabbas judarna, men det kommer inte att sluta med dem - särskilt inte om man låter de islamiska krafterna fortsätta härja. Politikerna har visat en farlig blindhet när man tillåtit islam få fäste i Europa. Men ett försiktigt uppvaknande håller på att äga rum. Det är alltså helt uppenbart att islam inte är något som man kan nonchalera. Ändå talas det väldigt lite om islam i församlingarna. Troende måste ha kunskap och insikt om islam för att kunna förhålla sig till denna religion på rätt sätt. Generellt sett är troende benägna att be om problem och hot reser sig. Det är inget fel i det, men oftast behövs också konkreta handlingar. Hotet från islam är ett sådant hot att det knappast kan avvärjas enbart genom bön - konkreta handlingar behövs också. Om det dessutom är så att islam är det antikristliga system som Bibeln talar om kommer islam att falla först när Yeshua kommer tillbaka. I så fall innebär det att de fasor vi nu ser bara kan begränsas - inte stoppas helt. Så vad måste göras? Det viktigaste är att skaffa kunskap om islam och bilda sig en uppfattning om vilken inverkan islam har i vår värld och framför allt i vår egen världsdel. Det gäller också att på nytt börja tala om ändens tid och undvika de misstag som tidigare begåtts i församlingarna när man talat om och undervisat i denna viktiga fråga. Man kan inte lämna bort någon del av Guds Ord och därför kan inte heller undervisningen om ändens tid lämnas bort. Om islam dessutom är det antikristliga system som Bibeln talar om är det desto viktigare att närma sig den undervisningen på ett nyfiket och sunt sätt och utvärdera om det faktiskt är så att det ligger något viktigt och avgörande i den. Att islam dessutom just nu flyttar fram sina positioner i vår värld som aldrig förr gör inte saken mindre betydande. Det är dags för församlingarna i Europa att vakna och inse vad som håller på att hända. För Mellanösterns troende har hotet från radikala muslimer varit en verklighet redan länge och det finns tyvärr inget som talar för att troende i t.ex. Europa inte skulle kunna drabbas av detta hot. Om vi dessutom ämnar stå med Israel och det judiska folket är det rimligt att anta att vi också här i Europa förr eller senare på något sätt kommer att drabbas. Idag skyddas synagogor och judiska skolor i t.ex. Frankrike och Sverige av tungt beväpnade poliser pga hotet från radikala och våldsbejakande muslimer. Kommer vi som står med Israel och judarna att drabbas? Det är tyvärr inte osannolikt. Att ta för lätt på islam kan således vara ett misstag. Därför behövs ett uppvaknande i församlingarna. Samtidigt som vi måste tala klarspråk om hotet från islam måste vi skilja mellan islam och muslimer. Muslimer är precis lika värdefulla och älskade av Gud som alla andra människor. Så att be och verka för muslimers frälsning är lika viktigt som att skaffa kunskap om islam och se vilken roll den religionen spelar i vår värld idag. 11

12 K arisma Farledens arbete: Vill du vara med i arbetet? Ett arbete i Ryssland öppnar sig för Karisma Farleden, att hjälpa judar hem, göra Aliya (hebreiskt ord för återtåget till Israel). Och samtidigt möta deras sociala behov. Arbetet är stort och utmanande, det kräver stor visdom, speciellt i samarbete med de lokala församlingarna och deras pastorer, det kräver även en hel del resurser. Vi känner att detta har Gud förberett och kallat oss att göra. Mera om detta den april 2015 på Åland. Välkommen! INBETALNINGAR KAN GÖRAS: Insamlingstillstånd: 2020/2012/2556 ÅLAND ÅLR 2012/8727 Karisma Farledens sociala arbete Aliya, där vi hjälper judar hem till Israel. Andelsbanken FI Referenr: AKTIA FI referenr: Karisma Farledens arbete i Svenskfinland AKTIA: FI Referenr: Andelsbanken FI Referenr: Lägerverksamhet för St Petersburg judar. FI Referensnr: Judeläger Vi kommer att avsluta alla våra konton i Nordea pga. att Nordea o danske Bank går i spetsen för att bojkotta Israel på EU:s direktiv. Vi vill uppmana dej att göra detsamma. Förbönsämnen: 1. Att vi i Finland skall förstå Guds kallelse att hjälpa judarna hem till Israel. 2. Israelhelgen på Åland den med inbjudna pastorer från St Petersburg. 3. Läger för ryska judar på Åland Karisma farleden har fått en inbjudan att besöka ett mycket fattigt område där de flesta är judar. BE FÖR DETTA; att vi kan vara Guds utsträckta hand till dessa judar, att resan blir i rätt tid. 12 Karisma Farleden rf Matrosgatan Mariehamn Tfn +358 (0) e-post: Hemsida: Aktia Bank FI Föreningens styrelse Ordförande Kenneth Witick Matrosgatan Mariehamn Mobil: +358 (0) e-post: STYRELSEMEDLEMMAR YOUTH ALIYAH Sekreterare Hanna Nylund e-post: Vice ordförande Gunnar Weckström Observatoriegatan KARIS Tel e-post: Liisa Weckström adress som ovan Gunvor Österlund Bulevarden Karis Tel Lilian Lytz Skolhusgatan 39 B Vasa e-post: Tommy Johansson Heimbackaleden Kållby e-post:

Markus. Skynda till folkets räddning

Markus. Skynda till folkets räddning I det tysta skyndar Jesus till folkets räddning. På sin väg mot Jerusalem betjänar han folket med helanden, demonutdrivning och undervisning om Guds rike, samtidigt som han kritiserar det religiösa ledarskapet.

Läs mer

1 maj. Läsning Apg 13:44 52

1 maj. Läsning Apg 13:44 52 1 maj Läsning Apg 13:44 52 En sabbat samlades så gott som hela folket från Antiochia för att höra ordet om Herren. När judarna fick se allt folket, fylldes de av avund och bemötte det Paulus sade med smädelser.

Läs mer

Tankar om framtiden Fundament i den kristna tron

Tankar om framtiden Fundament i den kristna tron Tankar om framtiden För några år sedan, i början på 2000-talet, hade jag en upplevelse tidigt en morgon. Jag såg i en slags drömsyn en vägtrumla eller vägvält, köra över vår nation Sverige. Den körde fram

Läs mer

röst i upprättelsens tider

röst i upprättelsens tider Nr 4 En röst i upprättelsens tider Utgiven av rådet för främjande av svensk messiasrörelse Nr 4 Årgång 1 19 augusti 2012 1 Elul 5772 Ansvarig utgivare Johan Bladh johan.bladh@messiasbladet.se Rättfärdighet

Läs mer

DOMENS DAL. Israel, nationerna. Harald EckErt

DOMENS DAL. Israel, nationerna. Harald EckErt Harald EckErt med bidrag från Pastor Willem Glashouwer, Philip Holmberg, Derek Prince, Pastor Rick Ridings, Dr. Wolfgang Schuler, Andrew Tucker Israel, nationerna och DOMENS DAL När Människosonen kommer

Läs mer

Christian Mölks Bibelkommentarer. Apostlagärningarna 19. (Vers 1-20) Paulus i Efesus

Christian Mölks Bibelkommentarer. Apostlagärningarna 19. (Vers 1-20) Paulus i Efesus Apostlagärningarna 19 (Vers 1-20) Paulus i Efesus 1 Medan Apollos var i Korint kom Paulus ner till Efesus, sedan han rest genom höglandet. Där träffade han några lärjungar, 2 och han frågade dem: Tog ni

Läs mer

J E S U O R D INNEHÅLL. Del Ett VEM SÄGER NI ATT JAG ÄR?

J E S U O R D INNEHÅLL. Del Ett VEM SÄGER NI ATT JAG ÄR? J E S U O R D INNEHÅLL Del Ett VEM SÄGER NI ATT JAG ÄR? Problemet med religionen Världens ljus Uppenbarelsen Det levande ordet Fadern Den gode herden Mat för själen Del Två DET NYA RIKET Himmelriket Det

Läs mer

Hur du kan uppleva Guds kärlek och förlåtelse Häfte 1 av Bill Bright (Detta häfte finns att köpa hos www.agapesverige.se)

Hur du kan uppleva Guds kärlek och förlåtelse Häfte 1 av Bill Bright (Detta häfte finns att köpa hos www.agapesverige.se) Hur du kan uppleva Guds kärlek och förlåtelse Häfte 1 av Bill Bright (Detta häfte finns att köpa hos www.agapesverige.se) Innehållsförteckning Inledning I. Det största äventyret Andliga kristnas inflytande

Läs mer

2 Thessalonikerbrevet

2 Thessalonikerbrevet 2 Thessalonikerbrevet Brevet är skrivet år 51 e Kr - en bibelteologisk kommentar av Håkan Sunnliden 1 A. INLEDNING 2 Tessalonikerbrevet (2 Tess) är, liksom 1 Tess, skrivet av Paulus och hans medarbetare.

Läs mer

STORACLES OF PROPHECY. Bible Study Guides in Svenska (Swedish) Language

STORACLES OF PROPHECY. Bible Study Guides in Svenska (Swedish) Language STORACLES OF PROPHECY Bible Study Guides in Svenska (Swedish) Language Den-stora-bildstoden Det mäktiga kungariket Babylon var både stort och framgångsrikt. Ändå hade kung Nebukadnessar svårt att sova

Läs mer

Kristet Liv. Ropa till Herren! Kinesiske pastorn Yun uppmanar människor: Birger Skoglund: Gud gör under idag!

Kristet Liv. Ropa till Herren! Kinesiske pastorn Yun uppmanar människor: Birger Skoglund: Gud gör under idag! Gud ger dig hopp och framtid Kristet Liv Allkristen väckelsetidning - Agape, Box 135, 12523 Älvsjö - www.agapemission.net Kinesiske pastorn Yun uppmanar människor: Ropa till Herren! Sidan 4 Nummer 2/2006

Läs mer

Andedop. vägledning i den kristna trons grunder

Andedop. vägledning i den kristna trons grunder Andedop vägledning i den kristna trons grunder Andedop Förord Bibelcitaten är hämtade från Bibel 2000 Copyright Svenska Bibelsällskapet Författarna, Pingst och Libris förlag omslag och formgivning Maria

Läs mer

Nya testamentet ELEVENS STUDIEVÄGLEDNING

Nya testamentet ELEVENS STUDIEVÄGLEDNING Nya testamentet ELEVENS STUDIEVÄGLEDNING Nya testamentet Elevens studievägledning Framställd av Kyrkans utbildningsverksamhet Utgiven av Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga 2000 Intellectual Reserve,

Läs mer

En god soldat åt Kristus Jesus (2 Tim 2:3-4)

En god soldat åt Kristus Jesus (2 Tim 2:3-4) Om medlemskap i Frälsningsarmén En god soldat åt Kristus Jesus (2 Tim 2:3-4) I varje armé finns två sorters människor: Den ena sorten är de som övertalats att ställa upp. De kämpar bara därför att de måste.

Läs mer

Kristet Liv. En tyst bön från hjärtat Sidan 6. Från krigsbarn till Guds barn Sidan 4. Evangelisten Roger Larsson:

Kristet Liv. En tyst bön från hjärtat Sidan 6. Från krigsbarn till Guds barn Sidan 4. Evangelisten Roger Larsson: Ny kristen TV-kanal i Sverige Sidan 3 och 4 P.P. Consignment Norden B Kristet Liv Allkristen väckelsetidning - Kristet Liv, Box 135, 12523 Älvsjö Nr 4 Evangelisten Roger Larsson: En tyst bön från hjärtat

Läs mer

Jesus för världen givit sitt liv; Öppnade ögon, Herre, mig giv. Mig att förlossa offrar han sig, Då han på korset dör ock för mig.

Jesus för världen givit sitt liv; Öppnade ögon, Herre, mig giv. Mig att förlossa offrar han sig, Då han på korset dör ock för mig. Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig. Årg. 24 Ps. 119:105 1/2012 Jesus för världen givit sitt liv; Öppnade ögon, Herre, mig giv. Mig att förlossa offrar han sig, Då han på korset dör

Läs mer

Bed och ni skall få (Matt 7:7)

Bed och ni skall få (Matt 7:7) Nr 3 2010 årgång 24. Lutherska Bekännelsekyrkans tidning Bed och ni skall få (Matt 7:7) Varför går vi till nattvarden? Vilken gudstjänst behagar Gud? BIBEL OCH BEKÄNNELSE Lutherska Bekännelse kyrkans tidning.

Läs mer

1 september. Läsning 1 Kor 1:26 31

1 september. Läsning 1 Kor 1:26 31 1 september Läsning 1 Kor 1:26 31 Tänk på när ni blev kallade: inte många var visa i världslig mening, inte många var mäktiga, inte många förnäma. Men det som är dåraktigt för världen utvalde Gud för att

Läs mer

HEBREERBREVET. INNEHÅLL Bakgrund 2 Löpande kommentar 4 Slutsatser 33

HEBREERBREVET. INNEHÅLL Bakgrund 2 Löpande kommentar 4 Slutsatser 33 HEBREERBREVET INNEHÅLL Bakgrund 2 Löpande kommentar 4 Slutsatser 33 Husbykyrkan Lars Mörling 2015 HEBREERBREVET Lars Mörling 2006, reviderad 2015 Förkortningar: NT, GT (Nya och Gamla Testamentet) NF, GF

Läs mer

Christian Mölks Bibelkommentarer. Uppenbarelseboken 2. Introduktion

Christian Mölks Bibelkommentarer. Uppenbarelseboken 2. Introduktion Uppenbarelseboken 2 Introduktion Siffran sju i Bibeln symboliserar fullkomlighet, fulländning, totalt, perfektion, allt, osv. Så när både Paulus och Jesus skriver brev till just sju församlingar så förstår

Läs mer

Gå ut. i hela din värld

Gå ut. i hela din värld Gå ut i hela din värld 2 Introduktion Välkommen till undervisningen Gå ut i hela din värld. Det är väl investerad tid. Vi vet att Gud kommer att välsigna dig som tar denna tid att låta dig utrustas. Satsa

Läs mer

Kristet Liv. Gud är en god Gud. Sjunger country gospel med budskap om frälsning Sida 12

Kristet Liv. Gud är en god Gud. Sjunger country gospel med budskap om frälsning Sida 12 Kristet Liv Allkristen väckelsetidning Kristet Liv, Box 135, 12523 Älvsjö - www.agapemission.net P.P. Consignment Norden B Nr 1 2012 Karl-Erik Appelfeldt: Jag är inte alkoholist, utan en ny skapelse, en

Läs mer

Hur du maximerar ditt liv/brian Houston En 31 dagars andakt

Hur du maximerar ditt liv/brian Houston En 31 dagars andakt Hur du maximerar ditt liv/brian Houston DAG 1: Ett välsignat liv Det är Guds önskan och plan att alla ska få leva ett välsignat liv. I Bibeln, har välsignad olika betydelser. Att leva ett välsignat liv

Läs mer

Lag och evangelium med Jesus som läromästare

Lag och evangelium med Jesus som läromästare Lag och evangelium med Jesus som läromästare Hållet vid kyrkodagar Sala 2011 av pastor Jakob Fjellander, Lutherska Konkordiekyrkan Bröder och systrar i Herren! Jag ska nu hålla ett föredrag som bär titeln

Läs mer

K ristet L iv Allkristen väckelsetidning, Kristet Liv, Box 135, 12523 Älvsjö www.agapemission.net

K ristet L iv Allkristen väckelsetidning, Kristet Liv, Box 135, 12523 Älvsjö www.agapemission.net K ristet L iv Allkristen väckelsetidning, Kristet Liv, Box 135, 12523 Älvsjö www.agapemission.net P.P. Consignment Norden B Nr 2/2013 LaDonna Osborn: Församlingen är kallad att förändra världen sida 6

Läs mer

Marias liv 1. DEN OBEFLÄCKADE AVLELSEN

Marias liv 1. DEN OBEFLÄCKADE AVLELSEN WWW.OPUSDEI.ORG J. A. Loarte Marias liv 1. DEN OBEFLÄCKADE AVLELSEN Berättelsen om människan på jorden är historien om Guds barmhärtighet. Han före världens skapelse har utvalt oss i honom till att stå

Läs mer

Vecka 1 Gruppreflektion (Inledning vi samlas)

Vecka 1 Gruppreflektion (Inledning vi samlas) Vecka 1 Gruppreflektion (Inledning vi samlas) Inledande bön: L: Jag blev glad när man sade till mig: Kom, vi skall gå till Herrens tempel. A: Nu står vi i dina portar, Jerusalem. Jerusalem, du välbyggda

Läs mer

- 1 - - 2 - I N L E D N I N G

- 1 - - 2 - I N L E D N I N G Jesus dog inte på korset Inledning Jesus dog inte på korset Inledning I N L E D N I N G Jesus var en enkel man som levde för ca 2000 år sedan i det område som nu kallas för Israel. Denna man har genom

Läs mer

1 juni. Läsning 2 Pet 3:11b 15a, 17 18. Responsoriepsalm Ps 90:2 4, 10, 14, 16 (R. 1)

1 juni. Läsning 2 Pet 3:11b 15a, 17 18. Responsoriepsalm Ps 90:2 4, 10, 14, 16 (R. 1) 1 juni Läsning 2 Pet 3:11b 15a, 17 18 Ni måste leva heligt och fromt på alla sätt, medan ni väntar på Guds dag och påskyndar dess ankomst, dagen som får himlarna att upplösas i eld och himlakropparna att

Läs mer

Stockholms katolska stift Rituale för vigsel med och utan mässa

Stockholms katolska stift Rituale för vigsel med och utan mässa Stockholms katolska stift Rituale för vigsel med och utan mässa Stockholms katolska stift Rituale för vigsel med och utan mässa Stockholms katolska stift Katolska Liturgiska Nämnden Katolska Pedagogiska

Läs mer