Karisma nytt april 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Karisma nytt april 2015"

Transkript

1 Karisma nytt april 2015 EN BRYGGA MELLAN ISRAEL, ÅLAND och ST PETERSBURG INNEHÅLL Sid 2-8 HERRENS HÖGTIDER - Guds kalender Sid 8 Böneresa Sid 9 JUDELÄGER Sid 10 Församlingens utmaning i dagens Europa Sid 12 Karismafarledens arbete 1

2 HERRENS HÖGTIDER Guds k alender Text: Lars Enarson, Elia Bönearmén Sammanställt: Kenneth Witick, Karisma farledens Ordf. HERRENS högtider utgör en detaljerad plan över Guds frälsningsplan med världen genom Messias och visar hans frälsargärning från hans död på korsets trä under påsken till kröningsceremonin på Lövhyddofesten då han börjar regera som konung över hela jorden utifrån Jerusalem. Ett rikt andligt arv gick förlorat då den kristna kyrkan under det andra århundradet började bryta sej loss från kopplingen till det judiska folket och efterhand slutade att fira Herrens högtider. Tre hebreiska ord används om Herrens högtider. De är: moed avtalat möte eller träff, bestämd tid eller tidpunkt, cykel eller kalender, samling miqra sammankomst eller repetition chag fest, att röra sej i cirkel, dansa, firande, glädje 1. Herrens högtider är alltså 2. heliga sammankomster 3. på bestämda tider 4. då vi kommer ihåg och 5. firar Guds frälsning genom Messias 6. både vad han har gjort och vad han kommer att göra Alla Herrens högtider har sin profetiska uppfyllelse i Jerusalem. De är repetitioner inför den stora festen i Guds rike. Jag säger er: Många skall komma från öster och väster och ligga till bords med Abraham och Isak och Jakob i himmelriket. (Matt 8:11) HERREN Sebaot skall på detta berg göra en festmåltid för alla folk, en festmåltid med utsökta rätter och gamla viner, ja, med bästa vin, väl klarat. Han skall på detta berg göra om intet den slöja som beslöjar alla folk, det täckelse som täcker alla folkslag. Han skall för alltid göra döden om intet. Herren HERREN skall torka bort tårarna från alla ansikten, sitt folks vanära skall han ta bort från hela jorden. Ty HERREN har talat. På den dagen skall man säga: Se, här är vår Gud! Honom väntade vi på, han skall frälsa oss. Ja, här är HERREN som vi väntade på. Låt oss vara glada och fröjdas över hans frälsning. (Jes 25:6-9) Antikrist som är den laglöse kommer att försöka förändra Herrens högtider. Det står skrivet i Dan 7:25 Denne skall tala mot den Högste och ansätta den Högstes heliga. Han skall sätta sig i sinnet att förändra heliga tider och lagar. Detta är en direkt syftning på Herrens högtider. Herrens högtider är sammanlagt nio och består av Sabbaten som inträffar varje vecka plus åtta årligt återkommande högtider. Du kan läsa om alla dessa högtider i 3 Mos 23. Högtiderna är indelade i två grupper: Vårhögtiderna och hösthögtiderna Vårhögtiderna uppfylldes när Jesus kom första gången. De är 2

3 Pesach Påskhögtiden. Som alltid infaller den 14 dagen under den första månaden på den bibliska kalendern, som heter Nisan och infaller i mars eller april Chag HaMatza Det osyrade brödets högtid. Den Nisan Bikkurim Förstlingskärvens högtid (Omern). Dagen efter sabbaten under det osyrade brödets högtid. Shavuot Veckohögtiden (Pingst). 50 dagar efter Förstlingskärvens högtid. Hösthögtiderna infaller alla i en sjunde månaden på den bibliska kalendern, som heter Tishri. De kommer att uppfyllas i samband med Messias återkomst. De är Jom terua Basunhögtiden. Den 1 Tishri. Jom kippur Försoningsdagen. Den 10 Tishri. Sukkot Lövhyddofesten. Den Tishri. Shmini atzeret Den åttonde dagen. Den 22 Tishri. Herrens högtider tillhör var och en som tror på Herren. Vi uppmuntrar dej och din familj att studera och fira Herrens högtider eftersom de förklarar och proklamerar den frälsning som vi äger i Messias och utgör viktiga förberedelser för Konungens snara återkomst till Jerusalem och festen i Guds rike. Vi skall nu se närmare på vårens högtider. PÅSKHÖGTIDEN Ty vårt påskalamm Messias har blivit slaktat. Låt oss därför hålla högtiden. (1 Kor 5:7-8) Ty vårt påskalamm Messias har blivit slaktat. Låt oss därför hålla högtid. (1 Kor 5:7-8, rev.) Ni vet ju att det inte var med förgängliga ting, med silver eller guld, som ni blev friköpta från det meningslösa liv ni ärvt från era fäder, utan med Messias dyrbara blod, som med blodet av ett lamm utan fel och lyte. (1 Pet 1:18-19, rev.) De bibliska högtiderna uppenbarar Faderns detaljerade frälsningsplan för mänskligheten genom Messias, från Hans död på Golgata som Guds Lamm, till dess Han intar sin tron i Jerusalem som kungars Kung och herrars Herre. Högtiderna är av yttersta vikt för dem som älskar Honom och de som en dag kommer att sitta med Honom på tronen som Hans strålande Brud. Påsken är den första av Herrens högtider och den grund varpå alla de övriga högtiderna vilar. Jesus dog inte var som helst, när som helst eller hur som helst. Precis på den bestämda tidpunkten, klockan 3 på eftermiddagen på påskaftonen, när påsklammet slaktades i templet, gav Yeshua sitt liv som Guds Lamm som borttager världens synd. Och Han uppstod på tredje dagen som förstlingsfrukten från de döda, exakt på Förstlingsfruktens dag när översteprästen viftade den första kornkärven inför Herren. Den tidiga församlingen firade i århundraden troget Messias död, begravning och uppståndelse den 14:e Nisan på den bibliska kalendern, precis så som Yeshua gjorde tillsammans med sina lärjungar. Under andra århundradet började biskopen i Rom att ändra denna sed. När biskop Victor försökte tvinga även församlingarna i Mindre Asien att göra detta vägrade biskoparna envist att gå med på detta. För inte heller kunde Anicetus övertala Polycarpys att låta bli att högtidlighålla påsken, eftersom han alltid hade deltagit i det tillsammans med Johannes, Herrens lärjunge, och med de andra apostlarna, som han var tillsammans med. Biskopen Polycrates i Mindre Asien tillade: Allesammans högtidlighöll den fjortonde dagen i påskmånaden, i enlighet med evangeliet och utan att i något stycke avvika från detta, utan följde trons regler mina nära släktingar som är biskopar har alltid firat den dagen då folket (dvs. judarna) gjorde sig av med allt syrat bröd. Det var inte förrän under trehundratalet som det här apostoliska påbudet ersattes av den kristna påsken även om många fortsatte i århundraden att hålla på det bibliska firandet. 3

4 Paulus har skrivit i 2 Korintierbrevet 11:2-4, Jag brinner av iver för er med den eld som kommer från Gud. Jag har trolovat er med en enda man, för att föra fram en ren jungfru inför Kristus. Men jag är rädd för att liksom ormen med sin list bedrog Eva, så skall också era sinnen fördärvas och vändas bort från den uppriktiga och rena troheten mot Kristus. Ty om någon kommer till er och predikar en annan Jesus än den vi har predikat, eller om ni tar emot en främmande ande eller ett främmande evangelium som ni tidigare inte tagit emot, då fördrar ni det bara alltför väl. Det finns ett mycket intressant bibelställe om Påskhögtiden i 2 Mosebok 13:8-9, På den dagen skall du förklara för din son: Detta gör jag på grund av det som HERREN gjorde med mig när jag drog ut ur Egypten. Det skall för dig vara som ett tecken på din hand och som en påminnelse på din panna. Att högtidlighålla Påsken är för Gud som ett tecken eller märke på handen och på pannan. Om vi har Guds märke på oss genom att fira Påsken i dessa sista dagar, kommer vi att ha det bästa skyddet mot att ta vilddjurets märke! Och jag såg liksom ett glashav blandat med eld, och på glashavet såg jag dem stå som hade vunnit seger över vilddjuret och dess bild och dess namns tal. De har Guds harpor i händerna och sjunger Moses, Guds tjänares, sång och sången till Lammet. (Upp. 15:2-3) Paulus och påsken Rensa bort den gamla surdegen för att ni må vara en ny deg, eftersom ni är osyrade. Ty vårt påskalamm Kristus har blivit slaktat. Låt oss därför hålla högtid, inte med gammal surdeg, inte med ondskans och elakhetens surdeg, utan med renhetens och sanningens osyrade deg. (1 Kor. 5:7-8) Första Korinterbrevet är det enda brevet som ger oss specifik undervisning om nattvarden. Det är mycket möjligt att Paulus delvis skrev detta brev för att förbereda de troende i Korint med omgivande områden, att på rätt sätt fira den förestående Påskhögtiden. Han refererar till de typiska förberedelserna inför 4 påsken som att söka efter surdeg och säger sedan till dem, Rensa bort surdegen och låt oss därefter fira Högtiden! Ordet högtid står i grundtexten i bestämd form, inte i obestämd form som det gör i den svenska Folkbibeln. Det står ordagrant Låt oss därför hålla högtiden med tydlig syftning på påskmåltiden som Yeshua firade med sina lärjungar. Yeshua själv uppmuntrade oss att fira påsk när han sa, Gör detta till min åminnelse! Vänner låt oss hålla denna Högtid! En del menar att påskmåltiden enbart gäller för judar. Men Paulus skrev i Kolosserbrevet 2:16-17, Låt därför ingen döma er för vad ni äter och dricker eller i fråga om högtid eller nymånad eller sabbat. Allt detta är bara en skugga av det som skulle komma, men verkligheten själv är Kristus. Det som vid första ögonkastet ser ut som ett uttalande om att Herrens Högtider inte gäller för oss idag eller åtminstone inte är viktiga, är istället en stark uppmuntran av Paulus att vi behöver fira dem. Vers 17 säger bokstavligen i den grekiska texten, vilket är en skugga av ting som ska komma, men Kristi kropp. Istället för att säga att icke-judiska troende inte ska fira sabbaten och Herrens Högtider, är denna text i stället en stark uppmaning att göra det. Högtiderna är en skugga som uppenbarar ting som skall komma och är därför väldigt viktiga. Enda sättet att ta bort en skugga är att ta bort själva föremålet. Vi behöver den uppenbarelse som finns i Högtiderna för att inte missa verkligheten i Messias. För det andra säger Paulus till alla hednatroende att inte låta någon annan än Kristi kropp döma dem när det gäller Herrens högtider. Anledningen till detta är att exempelvis Toran uttryckligen förbjuder en oomskuren person att fira Påsken och Paulus ville inte att detta skulle vara ett hinder. Det är därför som han tidigare betonat i vers 11, I honom blev också ni omskurna, inte med människohand, utan med Kristi omskärelse, då ni avkläddes er syndiga natur. Hela bibelstället i Kolosserbrevet 2 är en upp-

5 maning av Paulus till de hednatroende att fira Herrens Högtider. HERRENS högtider tillhör alla dem som tillhör HERREN och är omskurna av honom, oavsett om de är judar eller hedningar. Vi är alla ett i honom och har fått medborgarskap i Israel. HERRENS Högtider är en del av vårt andliga arv. Ni var på den tiden utan Messias, utestängda från medborgarskapet i Israel och hade ingen del i förbunden med deras löfte. Alltså är ni inte längre gäster och främlingar utan medborgare tillsammans med de heliga och tillhör Guds familj. (Ef 2:12,19 Rev.) SHAVUOT Veckohögtiden / Pingst När pingstdagen hade kommit var de alla samlade (Apg. 2) Shavout eller Veckohögtiden (Pingsthögtiden), är den av Herrens högtider som firas på femtionde dagen efter Förstlingsfruktens högtid. Pingst kommer av ett ord i grekiskan som betyder femtio. Sedan skall ni räkna sju hela sabbater från dagen efter sabbaten, från den dag då ni bar fram viftofferskärven [den första omern ]. Femtio dagar skall ni räkna, fram till dagen efter den sjunde sabbaten. Då skall ni bära fram ett nytt matoffer åt HERREN. (3 Mos 23:15-16) Förstlingsfruktens högtid Förstlingsfruktens högtid uppfylldes i och med Jesu återuppståndelse från de döda på dagen efter Sabbatsdagen. Men nu har Kristus uppstått från de döda som förstlingen av de insomnade. (1 Kor. 15:20) Precis femtio dagar senare i Jerusalem under Pingsthögtiden, uppfylldes lärjungarna av den Helige Ande. När pingstdagen hade kommit var de alla samlade. Då kom plötsligt från himlen ett dån, som när en våldsam storm drar fram, och det fyllde hela huset där de satt. Tungor som av eld visade sig för dem och fördelade sig och satte sig på var och en av dem. Och de uppfylldes alla av den helige Ande och började tala främmande språk, allteftersom Anden ingav dem att tala. (Apg. 2:1-4) Detta var en klar parallell till det som hände den första Pingsten i öknen, när Gud kom ner på berget Sinai och Toran blev given. Det är möjligt att studera texten i andra Mosebok 19 och se att detta skedde på den sjätte i månaden Sivan, vilket är Pingstdagen. När Israel kom till Sinai, är det första gången som Toran refererar till Israel i singularis, som till en person. Efter femtio dagars vandring i öknen hade de slutligen blivit ett folk. De bröt nämligen upp från Refidim och kom till Sinai öken och slog läger i öknen. Israel slog läger [verbet står i hebreiskan i singular] där mitt emot berget, och Mose steg upp till Gud. (2 Mos. 19:2) På liknande sätt står det i Apostlagärningarna 2:1, När pingstdagen hade kommit var de alla samlade. Vi läser också i Apostlagärningarna om eld och ett starkt dån från himlen som hördes över hela Jerusalem, vilket påminner om hur det var på berget Sinai när Toran blev given. På tredje dagen, när det hade blivit morgon, började det dundra och blixtra. Ett tjockt moln lade sig över berget och ett mycket starkt basunljud hördes. Allt folket i lägret bävade. Men Mose förde folket ut ur lägret för att möta Gud och de ställde sig nedanför berget. Hela Sinai berg höljdes i rök därför att HERREN hade stigit ner på berget i eld. Rök steg upp därifrån som röken från en smältugn och hela berget skakade våldsamt. (2 Mos. 19:16-18) På pingstdagen skrev Guds Ande, Toran i lärjungarnas hjärtan På pingstdagen skrev Guds Ande, Toran i lärjungarnas hjärtan, enligt löftet från Fadern i Jeremia 31:33, Jag skall lägga min lag i deras inre och skriva den i deras hjärtan. På samma sätt skrevs Toran genom Guds finger på stentavlor på berget Sinai. Guds finger är ett uttryck för Guds Ande (jämför Matt. 12:28 med Luk. 11:20). När Gud hade talat färdigt med Mose på Sinai berg, gav han honom vittnesbördets två tavlor, tavlor av sten, skrivna med Guds finger. (2 Mos. 31:18) 5

6 Shavout är också en Skördefest Shavout är också en Skördefest då man firar inbärgningen av förstlingsskörden. Som ett resultat av uppfyllelsen av den Helige Ande på Pingstdagen, blev tretusen människor födda på nytt, samma dag. Det var Herrens förstlingsskörd. De som då tog emot hans ord döptes, och så ökade antalet lärjungar den dagen med omkring tre tusen. (Apg. 2:41) Varför firas Shavout? Pingsten är direkt relaterad till Påsken. Israel har fått budet att räkna femtio dagar från Förstlingsfruktens högtid, som ägde rum under Påsken. Pingsten är som kröningen av Påskhögtiden. Den sätter punkt för vårens alla Högtider. Den är den slutliga högtiden i samband med Yeshuas första ankomst och utgör dess fullbordan. Sedan han nu genom Guds högra hand har blivit upphöjd och av Fadern tagit emot den utlovade helige Ande, har han utgjutit detta som ni ser och hör. Därför skall hela Israels folk veta att denne Jesus som ni korsfäste, honom har Gud gjort både till Herre och Messias. (Apg. 2:33,36) De återstående tre av Herrens högtider, inträffar alla tillsammans fyra månader senare, och är kopplade till Jesu andra ankomst. På grund av att dessa återstående högtider inte haft någon historisk, nytestamentlig uppfyllelse ännu, firas de inte i Församl i n g e n. Inte undra på att de flesta kristna idag inte har någon tydlig bild av framtiden, eller vart vi är på väg. Den allmänna teologiska positionen i Församlingen är ju att Toran redan har blivit uppfylld, trots Jesu klara ord om att Lagen inte har uppfyllts förrän himmel och jord förgåtts. Amen säger jag er: Innan himmel och jord förgår, skall inte en enda bokstav inte en prick i lagen förgå, förrän allt har skett. (Matt. 5:18) Tre hebreiska ord används i Skriften om Herrens högtider. Det första ordet är moed, vilket betyder avtalat möte, utsedd tid, cykel eller församling. Det andra är miqra som betyder sammankallat möte eller generalrepetition. Det tredje ordet är chag, som betyder fest, att röra sig i cirkel, dansa, fira och glädja sig. Herrens högtider är alltså heliga sammankomster vid utsedda tider för att repetera vad Gud har gjort i det förgångna och kommer att göra i framtiden genom Messias, för att frälsa mänskligheten. Det är tillfällen då vi firar Hans godhet och nåd. Herrens högtider tillhör alla dem som tror på Honom. Precis som Pingsten är direkt kopplad till Påsken och Förstlingsfrukten, men är en separat högtid, så är också dopet i den Helige Ande direkt kopplat till vår frälsning, och ändå är det en separat erfarenhet. Lagen med dess undervisning och instruktioner om Högtiderna har getts oss för att hjälpa oss etablera en sund lära. Hela Skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse och till fostran i rättfärdighet, (2 Tim. 3:16) och inser att den [lagen] är till för alla som står emot den sunda läran (1 Tim. 1:9-10) Lagen överensstämmer med den sunda läran och hjälper oss att fastställa vad som är sunda doktriner. Varför ska fira Shavout, eller Pingst? Först av allt så repeterar vi och påminner oss om Guds mäktiga gärningar; hur Han kom ned, både på berget Sinai och på berget Sion med sitt heliga, rättfärdiga Ord som Han skrev i eld, första gången på stentavlor och andra gången i hjärtan av kött. Denna oerhörda händelse förvandlade en grupp vanliga män och kvinnor från att vara rädda människor som gömde sej, till att bli djärva vittnen av evangeliet som 6

7 förändrade världen i sin generation. Den viktigaste aspekten av det som hände i övre salen är inte de mirakel som dessa lärjungar senare utförde, utan det mirakel som Gud gjorde i deras hjärtan. Under Pingsthögtiden uppmuntras vi att tro att Gud vill göra samma mäktiga verk i oss, Så skulle lagens krav uppfyllas i oss som inte lever efter köttet utan efter Anden. (Rom. 8:4) Shavout (pingsten) vår vandring som troende. Shavout är en mycket viktig del av vår vandring som troende. Den undervisar oss om att vår frälsning inte är fullständig förrän Guds Ande har uppfyllt oss, och att syftet med denna uppfyllelse är att etablera Hans rättfärdighet i oss genom att skriva hans lagar i våra hjärtan. Jag skall lägga mina lagar i deras sinnen och skriva dem i deras hjärtan. Jag skall vara deras Gud, och de skall vara mitt folk. Ingen skall längre behöva undervisa sin landsman, ingen sin broder och säga: Lär känna Herren. Ty alla skall känna mig, från den minste till den störste. (Heb. 8:10-11) Bakgrunden till Azusa Street-väckelsen och den världsvida Pingströrelsen som följde, var hjärtats rop efter helighet. Grunden för denna mäktiga rörelse var inte en längtan efter mirakler och andliga upplevelser, eller ens ett förändrat samhälle, utan en hunger efter renhet och ett helgat liv. Inte skall var och en som säger Herre, Herre till mig komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske Faders vilja. Många skall säga till mig på den dagen: Herre, Herre, har vi inte profeterat med hjälp av ditt namn och med hjälp av ditt namn drivit ut onda andar och med hjälp av ditt namn gjort många kraftgärningar? Men då skall jag säga dem sanningen: Jag har aldrig känt er. Gå bort ifrån mig, ni laglösa! (Matt. 7:21-23) De flesta idag är mer intresserade av profetior, att kasta ut demoner och göra mirakel än att lyda Guds lagar. Så de involverar sig i det övernaturliga för att få efterföljare, men lever i laglöshet och vägrar underkasta sig Guds lagar. Gudlösa som de är förvanskar de vår Guds nåd till försvar för ett liv i utsvävningar. De är moln utan vatten som drivs bort av vindarna, de är träd utan frukt på senhösten, dubbelt döda, uppryckta med rötterna. (Jud. V.4,12) Omer-räkningen När Jesus sa till sina lärjungar i Apostlagärningarna 1:4-5, Lämna inte Jerusalem utan vänta på vad Fadern har utlovat, det som ni har hört av mig. Ty Johannes döpte med vatten, men ni skall om några dagar bli döpta i den helige Ande, var det en tillämpning av budet i tredje Mosebok 23:16 om Shavout-högtiden, att Femtio dagar skall ni räkna, fram till dagen efter den sjunde sabbaten. Det judiska folket kallar detta för Omer-räkningen. Det sägs om lärjungarna, Och när de kom dit gick de upp till det rum i övre våningen där de brukade uppehålla sig Alla dessa höll endräktigt ut i bön tillsammans med några kvinnor, bland dem Jesu mor Maria, och vidare hans bröder. (Apg. 1:13-14) De räknade Omer inför Herren i den övre salen, de tio sista avgörande dagarna, och väntade på Pingsthögtiden. Det är vanligt bland religiösa judar idag att stanna uppe hela natten från Shavout-kvällen tills nästa morgon på Shavout-dagen, och vaka i bön och studera Ordet. Hur mycket mer har inte vi anledning att vaka i bön för att bli utrustade med kraft från höjden? Det handlar om bruden Rabbinerna kallar den shofar som blåses på Pingsten för den första shofaren. Den sista shofaren blåses på Yom Teruah, Basunhögtiden, dvs den högtid som anger Herrens återkomst. Se, jag säger er en hemlighet: Vi skall inte alla insomna, men vi skall alla förvandlas, i ett nu, på ett ögonblick, vid den sista basunens ljud. Ty basunen skall ljuda och de döda skall uppstå odödliga, och vi skall förvandlas. (1 Kor. 15:51-52) Shavout och den första shofaren Shavout och den första shofaren är kopplad till äktenskapsunionen mellan den Evige och Hans folk. Ett judiskt äktenskap utförs i två 7

8 steg som man kan se t.ex. i 5 Mosebok 20:7, Om någon har trolovat sig med en kvinna men ännu inte tagit henne till sig, må han vända tillbaka hem så att inte en annan tar henne till sig, om han själv faller i striden. Den del då löftena avges kallas kiddushim, då bruden säger Ja till äktenskapskontraktet ketuvan, och binder sig vid sin man. Detta bekräftas med en shofar, vilket alltså är den första shofaren. Har du sagt ja till Herrens bud för att bli hans brud och få del av Andens fullhet? Apg 5:32 lyder, Vi är vittnen till detta, vi och den helige Ande, som Gud har gett åt dem som lyder honom. Böneresa Karisma farleden ordnar en böneresa med båt runt Åland Vi kommer att besöka flera viktiga och strategiska holmar för ett kommande exodus och för att påskynda en väckelse över Åland. Under de senaste 20 åren har Herren gett flera viktiga profetior om Ålands betydelse vid ett kommande exodus. På Öland 2001, en exodus konferens med inbjudna gäster från 45 olika länder. Under konferensen kom det flera budskap om Ålands betydelse när exodus bryter fram. Vi har plats på båten för ca 40 personer, och övernattningen sker på Kyrkogårdsön, med middag och morgonmål. Kyrkogårdsön är en av de viktigaste platser som en fristad för judar. Vi håller även ett bönemöte där på kvällen. Pris är ca beroende på hur många deltagare det blir. Anmälan senast 3 maj E-post: Mobil Karisma farleden, Matrosgatan 1, Mariehamn Trumpethögtiden den sista shofaren Rabbinerna kallar Trumpethögtiden, då den sista shofaren blåses, för Messias bröllop. Det då som äktenskapet fullbordas. I gångna tider kunde det gå upp till 12 månader mellan ceremonin med äktenskapslöftena, och själva bröllopet. Idag genomförs de vanligen på samma dag. Efter det första steget, kiddushin, går bruden hem till sin pappas hem och förbereder sin brudklänning. Brudgummen går hem till sin pappas hem och förbereder en bostad till dem. När brudgummens pappa ser att båda är färdiga, ger han, med en shofarstöt, sin son tillstånd att gå och hämta sin hustru. Sonen går då till brudens föräldrahem och lyfter upp henne i luften och tar henne till sin pappas hus där det andra steget i äktenskapsförbundet kommer att tas. Det kallas för lakach, ta, jfr. 1 Mosebok 24:3, och nissuín, från nasah lyfta upp. (Slut citat) Den centrala texten om Trumpethötiden i Nya Testamentet som beskriver lakach och nissuim då äktenskapet fullbordas, är förstås 1 Tess. 4:16-18, Ty när en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun, då skall Herren själv stiga ner från himlen. Och först skall de som dött i Kristus Jesus uppstå. Därefter skall vi som lever och är kvar ryckas upp bland moln[ lakash och nissuim ] tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och så skall vi alltid vara hos Herren[äktenskapet fullbordas genom Lammets bröllopsmåltid]. Trösta därför varandra med dessa ord. Vi lever nu i tiden mellan den första och den sista shofaren vid Herrens tillkommelse. Vi har trolovats med en man genom att acceptera ketuvan de heliga Skrifterna (se Ef 5:25-27), och vi väntar på hans återkomst från Faderns hus i himlen när Fadern ser att Brudens klänning är redo och tiden är inne. Men om den dagen eller stunden vet ingen något, inte himlens änglar, inte ens Sonen, ingen utom Fadern. (Matt. 24:36) 8

9 JUDELÄGER Vi har haft förmånen att tillsammans med IRR / TV och Valdimir & Pirjo Karttunen hålla Bibelläger för ryska judar under snart tio år. Årets läger för mindre bemedlade judar från St. Petersburg och Moskva kommer att hållas på Åland, ute på Jomala församlings lägergård Gregersö. Platsen är som ett paradis, speciellt om det är bra väder. Vi vill visa det judiska folket kärlek och tacksamhet för allt vi fått genom dem. 1. Vi har fått Guds Ord (Torahn) (P 147:19 20) 2. Vi fått förbundet (Jer 31:31) 3. Vi har fått löftena (Rom 9:4) 4. Vi har fått Jesus (Luk 2:4,11, Matt 1:1 16) 5. Vi har fått frälsningen (Joh 4:22) 6. Vi förstår kampen mellan ljus och mörker, kärlek och hat på ett djupare sätt. 7. Vi är kallade att väcka deras avund (Rom 10:19) när vi älskar dem med Guds kärlek. (Gal 5:6) Vår Jesus och Judarnas Messias vill visa hur mycket Han älskar sitt folket genom oss, det är vår kallelse. Det judiska folket känner sig: Hatade, föraktade, förkastade, ensamma och isolerade i världen. Vi tror och längtar efter den tid då allt skall bli upprättat igen, såsom profeterna har talat. (Apg ). Det sker vid Jesus andra tillkommelse, då får Israel slutligen får sin upprättelse. 15 Ty om deras förkastelse betydde världens försoning, vad skall då inte deras upptagande betyda, om inte liv från de döda? (Rom 11:15). Församlingen behöver en klarare uppfattning om denna process av upprättelse och vår medverkan till Israels helande. Frälsningen och upprättelsens förbund är trots allt upprättat med Israel och Juda hus och inte med hedningarna. (Jer. 31:31). Utan dem, ingen Jesu tillkommelse eller återupprättelsen av hela skapelsen. Det stora börjar alltid i det lilla. Därför känner vi en stor glädje och förmån i att kunna vara med på ett litet hörn för att ge helande till Jesu minsta bröder (Matt 25.40), genom att hålla ett Bibelläger, där vi kan visa dem kärlek och ge dem Bibelns budskap om deras kallelse och hemort. Vi vill bjuda dig med i denna upprättelseprocess genom att förenas i: förbönen och genom att ekonomiskt bidra med gåvor. Karisma Farleden bekostar hela lägret med mat, logi sightseeing och gåvor. Allt för att i praktiska handlingar visa vad kärlek är. Din inbetalning kan göras på Karisma farleden ANDELSBANKEN FI Referensnr: Judeläger Konferensen i St Petersburg var välsignad på många plan. TACK FÖR ALL FÖRBÖN! Till konferensen kom en pastor från Israel, Andrey Teplinsky från församlingen Kehilat HaCarmel, tillsammans blev vi ett bra team. Vi upplevde att budskapet togs emot på ett positivt sätt. Som en följd av konferensen är det nu 32 pastorer och ledare som vill komma till Åland En utmaning för oss att inkvartera alla vänner. Karisma Farledens Israelhelg Fr-Sö i Pingstförsamlingen på Åland. Pastorer från Ryssland är inbjudna. Flera andra medverkande. Varmt välkommen! 10 Hör HERRENS ord, ni hednafolk, och förkunna det i kustländerna i fjärran. Säg: Han som skingrade Israel skall också samla det.. Jer 31:10 9

10 Församlingens utmaning Tom Nylund i dagens Europa Under de senaste årtiondena har islam vunnit mark i Europa. Av den anledningen spelar islam idag en stor och betydande roll också i vår världsdel. Detta är något som man behöver ta i beaktande i större utsträckning. Framför allt behövs kunskap om islam så att man kan förhålla sig till denna religion på rätt sätt. För att bättre kunna förstå vad som händer idag behöver man känna till historien. Kristendomen spred sig först i områdena kring Medelhavet. Därför är det ingen slump att en religion som islam kom till på den Arabiska halvön för att på mycket kort tid erövra och kuva de områden där kristendomen hade etablerat sig. Detta kan inte ses som något annat än en motattack från mörkrets makter i syfte att försöka krossa Guds verk på jorden. Således borde islams födelse och blixtsnabba spridning ses som en central del i den kamp mellan gott och ont som pågår i vår värld. 10 Faktum är att man kanske inte kan bortse från islam när det kommer till ändens tid. Men problemet är att man egentligen inte längre talar om ändens tid i församlingarna. I och med Israels återupprättelse 1948 blev ändens tid ett aktuellt ämne i församlingarna - många gånger på ett mycket osunt och hysteriskt sätt (och här måste ett stort tyvärr läggas till). Det som varit har varit, men detta, och det faktum att ingen sådan ändens tid som man trodde skulle komma har kommit, har gjort att man nästan helt och hållet lämnat frågan och församlingarna har drabbats av ett slags apati när det gäller den. Varför kan man då kanske inte bortse från islam när det kommer till ändens tid? Jo, det finns en undervisning - eller teori om man vill uttrycka det så i stället - att islam är det antikristliga system som Bibeln talar om. En bibellärare bland flera andra som undervisar så här är Joel Richardson. Inom islam finns nämligen en messiasfigur och om man jämför denna messiasfigur med Bibelns Antikrist finner man slående likheter och paralleller. Miljontals muslimer väntar på denna muslimska messiasfigur. Det är alltså möjligt att denna messiasfigur kommer att vara den religiösa, politiska och militära ledare som Bibeln talar om att ska spela en betydande roll i ändens tid. Men det finns ingen anledning till att helt okritiskt svälja denna undervisning/teori, utan förhålla sig till den med en viss reservation, men samtidigt ändå inte bortse från den helt och hållet, utan ha den med i bagaget på ett sunt sätt och vara öppen för att islam kan komma att spela en nyckelroll i ändens tid. Oavsett om islam spelar en roll i ändens tid eller inte så är islam något som man måste ta på fullaste allvar. De radikala muslimernas mål är att islam en dag ska ta över hela världen. I denna kamp är nästan alla medel tillåtna. På sina håll inom kristenheten har det förekommit en undervisning om att islam kommer att falla precis som kommunismen föll. Det finns dock inga tecken som tyder på att så är fallet. Det verkar snarare vara helt tvärtom: islamiska krafter har mobiliserat i Mellanöstern och förorsakar död, skräck, förtryck och mänskligt lidande i ofattbara proportioner. Människor dödas på de mest brutala sätten, t.ex. genom halshuggningar.

11 Men det slutar inte här: även i Europa aktiverar sig och mobiliserar islamiska krafter. Den allvarligaste antisemitismen i Europa idag kommer från muslimskt håll. Under den senaste tiden har vi sett flera allvarliga antisemitiska attacker utförda av radikala muslimer. Varje gång ett totalitärt och människofientligt system härjat i vår värld har judarna drabbats först, men det har aldrig slutat med dem. Nu drabbas judarna, men det kommer inte att sluta med dem - särskilt inte om man låter de islamiska krafterna fortsätta härja. Politikerna har visat en farlig blindhet när man tillåtit islam få fäste i Europa. Men ett försiktigt uppvaknande håller på att äga rum. Det är alltså helt uppenbart att islam inte är något som man kan nonchalera. Ändå talas det väldigt lite om islam i församlingarna. Troende måste ha kunskap och insikt om islam för att kunna förhålla sig till denna religion på rätt sätt. Generellt sett är troende benägna att be om problem och hot reser sig. Det är inget fel i det, men oftast behövs också konkreta handlingar. Hotet från islam är ett sådant hot att det knappast kan avvärjas enbart genom bön - konkreta handlingar behövs också. Om det dessutom är så att islam är det antikristliga system som Bibeln talar om kommer islam att falla först när Yeshua kommer tillbaka. I så fall innebär det att de fasor vi nu ser bara kan begränsas - inte stoppas helt. Så vad måste göras? Det viktigaste är att skaffa kunskap om islam och bilda sig en uppfattning om vilken inverkan islam har i vår värld och framför allt i vår egen världsdel. Det gäller också att på nytt börja tala om ändens tid och undvika de misstag som tidigare begåtts i församlingarna när man talat om och undervisat i denna viktiga fråga. Man kan inte lämna bort någon del av Guds Ord och därför kan inte heller undervisningen om ändens tid lämnas bort. Om islam dessutom är det antikristliga system som Bibeln talar om är det desto viktigare att närma sig den undervisningen på ett nyfiket och sunt sätt och utvärdera om det faktiskt är så att det ligger något viktigt och avgörande i den. Att islam dessutom just nu flyttar fram sina positioner i vår värld som aldrig förr gör inte saken mindre betydande. Det är dags för församlingarna i Europa att vakna och inse vad som håller på att hända. För Mellanösterns troende har hotet från radikala muslimer varit en verklighet redan länge och det finns tyvärr inget som talar för att troende i t.ex. Europa inte skulle kunna drabbas av detta hot. Om vi dessutom ämnar stå med Israel och det judiska folket är det rimligt att anta att vi också här i Europa förr eller senare på något sätt kommer att drabbas. Idag skyddas synagogor och judiska skolor i t.ex. Frankrike och Sverige av tungt beväpnade poliser pga hotet från radikala och våldsbejakande muslimer. Kommer vi som står med Israel och judarna att drabbas? Det är tyvärr inte osannolikt. Att ta för lätt på islam kan således vara ett misstag. Därför behövs ett uppvaknande i församlingarna. Samtidigt som vi måste tala klarspråk om hotet från islam måste vi skilja mellan islam och muslimer. Muslimer är precis lika värdefulla och älskade av Gud som alla andra människor. Så att be och verka för muslimers frälsning är lika viktigt som att skaffa kunskap om islam och se vilken roll den religionen spelar i vår värld idag. 11

12 K arisma Farledens arbete: Vill du vara med i arbetet? Ett arbete i Ryssland öppnar sig för Karisma Farleden, att hjälpa judar hem, göra Aliya (hebreiskt ord för återtåget till Israel). Och samtidigt möta deras sociala behov. Arbetet är stort och utmanande, det kräver stor visdom, speciellt i samarbete med de lokala församlingarna och deras pastorer, det kräver även en hel del resurser. Vi känner att detta har Gud förberett och kallat oss att göra. Mera om detta den april 2015 på Åland. Välkommen! INBETALNINGAR KAN GÖRAS: Insamlingstillstånd: 2020/2012/2556 ÅLAND ÅLR 2012/8727 Karisma Farledens sociala arbete Aliya, där vi hjälper judar hem till Israel. Andelsbanken FI Referenr: AKTIA FI referenr: Karisma Farledens arbete i Svenskfinland AKTIA: FI Referenr: Andelsbanken FI Referenr: Lägerverksamhet för St Petersburg judar. FI Referensnr: Judeläger Vi kommer att avsluta alla våra konton i Nordea pga. att Nordea o danske Bank går i spetsen för att bojkotta Israel på EU:s direktiv. Vi vill uppmana dej att göra detsamma. Förbönsämnen: 1. Att vi i Finland skall förstå Guds kallelse att hjälpa judarna hem till Israel. 2. Israelhelgen på Åland den med inbjudna pastorer från St Petersburg. 3. Läger för ryska judar på Åland Karisma farleden har fått en inbjudan att besöka ett mycket fattigt område där de flesta är judar. BE FÖR DETTA; att vi kan vara Guds utsträckta hand till dessa judar, att resan blir i rätt tid. 12 Karisma Farleden rf Matrosgatan Mariehamn Tfn +358 (0) e-post: Hemsida: Aktia Bank FI Föreningens styrelse Ordförande Kenneth Witick Matrosgatan Mariehamn Mobil: +358 (0) e-post: STYRELSEMEDLEMMAR YOUTH ALIYAH Sekreterare Hanna Nylund e-post: Vice ordförande Gunnar Weckström Observatoriegatan KARIS Tel e-post: Liisa Weckström adress som ovan Gunvor Österlund Bulevarden Karis Tel Lilian Lytz Skolhusgatan 39 B Vasa e-post: Tommy Johansson Heimbackaleden Kållby e-post:

Sjätte Påsksöndagen - år A

Sjätte Påsksöndagen - år A 645 Sjätte Påsksöndagen - år A Ingångsantifon (jfr Jes 48:20) Förkunna det med jubelrop, låt det bli känt till jordens yttersta gräns: Herren har befriat sitt folk. Halleluja. Inledning 'Jag skall inte

Läs mer

12 sön e trefaldighet. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen.

12 sön e trefaldighet. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. 1/5 12 sön e trefaldighet Psalmer: L151, L90, L159, L163, L179, 375 Texter: Jes 38:1-6, Rom 8:18-23, Luk 13:10-17 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Predikotext:

Läs mer

Vittnesbörd om Jesus

Vittnesbörd om Jesus Vittnesbörd om Jesus Göteborg, 2009 David Svärd Vittnesbörd i Gamla testamentet I det israelitiska samhället följde man det var Guds vilja att man skulle göra det i varje fall de lagar som finns nedtecknade

Läs mer

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2009 RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO (Lars Mörling 2009) 1. Rättfärdiggörelse är ett rättsligt begrepp Rättfärdiggörelse har inte med känslor att göra utan

Läs mer

Hur man blir kristen i 10 steg. Christian Mölk

Hur man blir kristen i 10 steg. Christian Mölk Hur man blir kristen i 10 steg Christian Mölk www.christianmolk.se 1. Guds avbild 1 I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. 2 Jorden var öde och tom, och mörker var över djupet. Och Guds Ande svävade

Läs mer

INDENTITET, GUDS RIKE, HELANDE OCH GUDS VILJA

INDENTITET, GUDS RIKE, HELANDE OCH GUDS VILJA INDENTITET, GUDS RIKE, HELANDE OCH GUDS VILJA Gud sade: "Låt oss göra människor till vår avbild, till att vara lika oss. De skall råda över fiskarna i havet och över fåglarna under himlen, över boskapsdjuren

Läs mer

Andra Påsksöndagen - år A Den Gudomliga Barmhärtighetens söndag

Andra Påsksöndagen - år A Den Gudomliga Barmhärtighetens söndag 563 Andra Påsksöndagen - år A Den Gudomliga Barmhärtighetens söndag Ingångsantifon (1 Pet 2:2) Som nyfödda barn skall ni längta efter den rena, andliga mjölken, för att växa genom den och bli räddade.

Läs mer

SOTERIOLOGI 2015-03-04. Frälsning & Dop

SOTERIOLOGI 2015-03-04. Frälsning & Dop SOTERIOLOGI 2015-03-04 Frälsning & Dop "Jag skäms inte för evangelium. Det är en Guds kraft som frälser var och en som tror, först juden och sedan greken."(rom. 1:16) "Den främsta faran för det kommande

Läs mer

Kristi Himmelsfärdsdag - år A

Kristi Himmelsfärdsdag - år A 667 Kristi Himmelsfärdsdag - år A Ingångsantifon (jfr Apg 1:11) Ni galiléer, varför står ni och ser upp mot himlen? Så som ni har sett honom fara upp till himlen, så skall han komma åter. Halleluja. Inledning

Läs mer

Uppståndelsen. Vilken vikt lägger en messianskt troende vid uppståndelsen?

Uppståndelsen. Vilken vikt lägger en messianskt troende vid uppståndelsen? Uppståndelsen Vilken vikt lägger en messianskt troende vid uppståndelsen? I kristen tradition talas det om den stilla veckan, skärtorsdag, långfredag (till minne av Jeshuas död), påskafton, påskdag (till

Läs mer

Anden. Studiehäfte av Henrik Steen

Anden. Studiehäfte av Henrik Steen Anden Studiehäfte av Henrik Steen Innehåll Introduktion 5 1. Den helige Ande Samling 1 Den helige Ande som person 6-8 Fördjupningsruta treenigheten 9 Samling 2 Andens frukt 10-11 Samling 3 Andens gåvor

Läs mer

Juldagen år B. Ingångsantifon Jes 9:6

Juldagen år B. Ingångsantifon Jes 9:6 127 Juldagen år B Ingångsantifon Jes 9:6 Ett barn är oss fött, en son är oss given, och på hans skuldror skall herradömet vila. Och hans namn skall vara Underbar i råd, Väldig Gud, Evig fader, Fridsfurste.

Läs mer

Söndag efter Alla helgons dag

Söndag efter Alla helgons dag 1/5 Söndag efter Alla helgons dag Psalmer: 3, L187:1-4, L187:5-8, 300, 1:3-7 Texter: Jos 1:10-11, Hebr 11:13-16, Luk 20:37-38 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen

Läs mer

Joh 1:19 Detta är Johannes vittnesbörd när judarna sände präster och leviter från Jerusalem för att fråga honom vem han var. Joh 1:20 Han bekände och

Joh 1:19 Detta är Johannes vittnesbörd när judarna sände präster och leviter från Jerusalem för att fråga honom vem han var. Joh 1:20 Han bekände och Joh 1:19 Detta är Johannes vittnesbörd när judarna sände präster och leviter från Jerusalem för att fråga honom vem han var. Joh 1:20 Han bekände och förnekade inte, han bekände: "Jag är inte Messias."

Läs mer

Bibeltexter till predikan

Bibeltexter till predikan Bibeltexter till predikan 2016 03 13 Apg 2:38 Petrus svarade dem: "Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att era synder blir förlåtna. Då får ni den helige Ande som gåva. Rom 6:6 Vi vet

Läs mer

5 i påsktiden. Psalmer: 470, 707 (Ps 67), 715, 94, 72, 200:7-8 Texter: Hos 14:5-9, 1 Joh 3:18-24, Joh 15:9-17

5 i påsktiden. Psalmer: 470, 707 (Ps 67), 715, 94, 72, 200:7-8 Texter: Hos 14:5-9, 1 Joh 3:18-24, Joh 15:9-17 1/5 5 i påsktiden Dagens bön: Kärlekens Gud, du som formar dina troende så att de blir ens till sinnes. Lär oss att älska din vilja och längta efter det du lovar oss så att vi i denna föränderliga värld

Läs mer

Helande. En lärjungens identitet. Av: Johannes Djerf

Helande. En lärjungens identitet. Av: Johannes Djerf Helande En lärjungens identitet Av: Johannes Djerf På en temasamling under årets tonårsläger så får ett 100-tal människor, under väldigt enkla omständigheter och under väldigt enkla och tydliga böner riktade

Läs mer

32 söndagen 'under året' - år A Ingångsantifon (jfr Ps 88:3) Låt min bön komma inför ditt ansikte, Herre, böj ditt öra till mitt rop.

32 söndagen 'under året' - år A Ingångsantifon (jfr Ps 88:3) Låt min bön komma inför ditt ansikte, Herre, böj ditt öra till mitt rop. 1407 32 söndagen 'under året' - år A Ingångsantifon (jfr Ps 88:3) Låt min bön komma inför ditt ansikte, Herre, böj ditt öra till mitt rop. Inledning Långsamt närmar vi oss kyrkoårets slut. Och allt oftare

Läs mer

Heliga trefaldighets dag. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen.

Heliga trefaldighets dag. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. 1/5 Heliga trefaldighets dag Dagens bön: Heliga Treenighet, Fader, Son och Ande, led oss till dina djup av rikedom, vishet och kunskap, så att vi kan vittna om försoningens hemlighet. Du som lever och

Läs mer

Hjälparen, Anden kommer - men hur? Skrivet av Rune Andréasson - Senast uppdaterad Lördag 14 juni :36

Hjälparen, Anden kommer - men hur? Skrivet av Rune Andréasson - Senast uppdaterad Lördag 14 juni :36 Det är en härlig tid vi är mitt inne i just nu. Allt lever och utvecklas och nu om någonsin kan vi se hur Guds ande ger liv i skapelsen. Samme Ande som skapar liv i naturen föder också de andligt döda

Läs mer

1. Skapad till Guds avbild

1. Skapad till Guds avbild Introduktion Detta material är tänkt som ett samtalsunderlag i frälsningsoch dopsamtal. Steg för steg går man igenom de 10 stegen och samtalar om den kristna trons grunder. När alla har förstått ett av

Läs mer

Första söndagen i advent år A Ingångsantifon - Ps 25:1-3 Till dig, Herre, upplyfter jag min själ; min Gud, på dig förtröstar jag. Låt mig inte komma

Första söndagen i advent år A Ingångsantifon - Ps 25:1-3 Till dig, Herre, upplyfter jag min själ; min Gud, på dig förtröstar jag. Låt mig inte komma 15 Första söndagen i advent år A Ingångsantifon - Ps 25:1-3 Till dig, Herre, upplyfter jag min själ; min Gud, på dig förtröstar jag. Låt mig inte komma på skam, låt inte mina fiender fröjda sig över mig.

Läs mer

Dopgudstjänst SAMLING

Dopgudstjänst SAMLING Dopgudstjänst Psalm SAMLING Inledningsord och tackbön I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Gud vill att vi skall leva i gemenskap med honom. Därför har han sänt sin Son, Jesus Kristus, för att

Läs mer

Ska Jesus verkligen komma tillbaka?

Ska Jesus verkligen komma tillbaka? Ska Jesus verkligen komma tillbaka? Jesus sa det, Matt 24:29-31 Strax efter de dagarnas nöd ska solen förmörkas och månen inte längre ge sitt sken. Stjärnorna ska falla från himlen, och himlens makter

Läs mer

1 e Trettondedagen. Psalmer: 350, 709, 33, 726, 132:2,3 Texter: 2 Mos 1:22-2:10, 1 Joh 5:6-12, Luk 3:15-17, 21-22

1 e Trettondedagen. Psalmer: 350, 709, 33, 726, 132:2,3 Texter: 2 Mos 1:22-2:10, 1 Joh 5:6-12, Luk 3:15-17, 21-22 1/5 1 e Trettondedagen Psalmer: 350, 709, 33, 726, 132:2,3 Texter: 2 Mos 1:22-2:10, 1 Joh 5:6-12, Luk 3:15-17, 21-22 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Luk 3:15-18,

Läs mer

Luk 1:26a I sjätte månaden blev ängeln Gabriel sänd av Gud Luk 1:27 till en jungfru i staden Nasaret i Galileen. Luk 1:28 Ängeln kom in och sade till

Luk 1:26a I sjätte månaden blev ängeln Gabriel sänd av Gud Luk 1:27 till en jungfru i staden Nasaret i Galileen. Luk 1:28 Ängeln kom in och sade till Luk 1:26a I sjätte månaden blev ängeln Gabriel sänd av Gud Luk 1:27 till en jungfru i staden Nasaret i Galileen. Luk 1:28 Ängeln kom in och sade till henne: "Gläd dig, du benådade. Herren är med dig."

Läs mer

Fjärde söndagen i advent år A Ingångsantifon Inledning Kollektbön

Fjärde söndagen i advent år A Ingångsantifon Inledning Kollektbön 75 Fjärde söndagen i advent år A Ingångsantifon Jfr Jes 45:8 Dryp, ni himlar därovan, och må skyarna låta rättfärdigheten strömma ner. Må jorden öppna sig och dess frukt bli Frälsaren. Inledning Adventstiden

Läs mer

Fastlagssöndagen Varför vi ska be för alla. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen

Fastlagssöndagen Varför vi ska be för alla. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen 1/5 Fastlagssöndagen Varför vi ska be för alla Dagens bön: Gud vår Frälsare, du som genom Kristus har försonat världen med dig själv, fyll våra hjärtan med din kärlek så att vi följer honom och frälsta

Läs mer

Texter till Predikan

Texter till Predikan Texter till Predikan 2016 05 01 Luk 11:1 En gång var Jesus på en plats och bad. När han hade slutat, sade en av hans lärjungar till honom: "Herre, lär oss att be, liksom Johannes lärde sina lärjungar."

Läs mer

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN JESUS Jesus föräldrar är Maria & Josef från staden Nasaret. Ängel sa att Maria skulle föda Guds son. Jesus föddes i ett stall i staden Betlehem. 3 vise män kom med gåvor

Läs mer

Sabbater och Högtider Fra Elvorochjanne.se/ Av Elvor Ohlin.

Sabbater och Högtider Fra Elvorochjanne.se/ Av Elvor Ohlin. Sabbater och Högtider Fra Elvorochjanne.se/ Av Elvor Ohlin. Gamla förbundet 2 Mos 31:13 Säg till Israels barn: Mina sabbater skall ni hålla, ty de är ett tecken mellan mig och er från släkte till släkte,

Läs mer

VESPER GAMLA HJELMSERYDS KYRKA

VESPER GAMLA HJELMSERYDS KYRKA ! VESPER GAMLA HJELMSERYDS KYRKA Den bön som vi nu ska be har sina rötter flera tusen år tillbaka i tiden. Det finns exempel i bibeln på att Jesus bad sina böner på ett sätt som liknar den ordning som

Läs mer

Femte Påsksöndagen - år A

Femte Påsksöndagen - år A 627 Femte Påsksöndagen - år A Ingångsantifon (jfr Ps 98:1-2) Sjung till Herrens ära den nya sången, ty Herren har gjort under. Han har låtit folken få se hans rättfärdighet, halleluja. Inledning Jesus

Läs mer

Vad Gud säger om Sig Själv

Vad Gud säger om Sig Själv Lektion 3 Vad Gud säger om Sig Själv Treenighetens mysterium uppenbaras endast i Bibeln Guds stora plan är att frälsa genom tron allena på vår Frälsare. Denna plan kan förstås och trodd av det minsta barn

Läs mer

2 söndagen 'under året' - år A. Alla länder skall tillbe och lovsjunga dig, de skall lovsjunga ditt namn, du den Högste.

2 söndagen 'under året' - år A. Alla länder skall tillbe och lovsjunga dig, de skall lovsjunga ditt namn, du den Högste. 805 2 söndagen 'under året' - år A Ingångsantifon (jfr Ps 66:4) Alla länder skall tillbe och lovsjunga dig, de skall lovsjunga ditt namn, du den Högste. Inledning Redan sedan en vecka tillbaka har 'Tiden

Läs mer

D. På födelsedagen. På födelsedagen kan man hålla andakt enligt detta formulär eller använda det i tillämpliga

D. På födelsedagen. På födelsedagen kan man hålla andakt enligt detta formulär eller använda det i tillämpliga D. På födelsedagen På födelsedagen kan man hålla andakt enligt detta formulär använda det i tillämpliga delar. Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem. Psalmer Följande psalmer

Läs mer

Ett brev till en vän som tror att bara vuxna kan döpas

Ett brev till en vän som tror att bara vuxna kan döpas Ett brev till en vän som tror att bara vuxna kan döpas Samtal om dopet undviks numera ofta. Det verkar som om man har gett upp när det gäller att bli enig om vad Bibeln lär om dopet. Är verkligen Bibeln

Läs mer

Den dyrbara församlingen

Den dyrbara församlingen Den dyrbara församlingen Ef 5:10 FB 2015 och pröva vad som gläder Herren 2000 och tänk på vad Herren vill ha. 1917 och pröven vad som är välbehagligt för Herren SFB 1998 och pröva vad som är Herren kärt.

Läs mer

Juldagen år A. Ingångsantifon Jes 9:6

Juldagen år A. Ingångsantifon Jes 9:6 119 Juldagen år A Ingångsantifon Jes 9:6 Ett barn är oss fött, en son är oss given, och på hans skuldror skall herradömet vila. Och hans namn skall vara Underbar i råd, Väldig Gud, Evig fader, Fridsfurste.

Läs mer

Byggt på Löften Av: Johannes Djerf

Byggt på Löften Av: Johannes Djerf Byggt på Löften Av: Johannes Djerf Om jag skulle beskriva mig själv och mina intressen så skulle inte ordet politik finnas med. Inte för att jag tror att det är oviktigt på något sätt. Men jag har ett

Läs mer

DOPBEKRÄFTELSE Vid Leitourgias årskonferens på Island på Martin Luthers dopdag 2015-11-11

DOPBEKRÄFTELSE Vid Leitourgias årskonferens på Island på Martin Luthers dopdag 2015-11-11 DOPBEKRÄFTELSE Vid Leitourgias årskonferens på Island på Martin Luthers dopdag 2015-11-11 P. I Faderns och (+) Sonens och den heliga Andens namn. Amen. F. Välsignad vare den heliga Treenigheten, kärlekens

Läs mer

Fakta om kristendomen

Fakta om kristendomen Kristendomen Jesus Fakta om kristendomen Kristendomen är världens största religion med fler än 2 miljarder anhängare. Kristendomen utgår från Jesus från Nasarets liv och lära som återges i Nya testamentet.

Läs mer

Kan man veta om Bibeln är sann? Eller HUR kan man veta om Bibeln är sann?

Kan man veta om Bibeln är sann? Eller HUR kan man veta om Bibeln är sann? Kan man veta om Bibeln är sann? Eller HUR kan man veta om Bibeln är sann? För det första så måste det givetvis till en ärlig vilja att själv ta del av det som sägs om Bibelns olika böcker. Att vilja läsa

Läs mer

Sanningens Ande. öppnar trons dörrar. Av: Johannes Djerf

Sanningens Ande. öppnar trons dörrar. Av: Johannes Djerf Sanningens Ande öppnar trons dörrar Av: Johannes Djerf Grattis på födelsedagen!.. men jag fyller inte år idag, tänker du, Men denna sång är inte till bara någon speciell person utan är till oss alla här

Läs mer

Palmsöndagen Vägen till korset. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen

Palmsöndagen Vägen till korset. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen 1/5 Palmsöndagen Vägen till korset Psalmer: 141, 702, 708, 711, 446, 717 Texter: Jes 56:6-8, Ef 2:12-16, Matt 21:1-11 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen Ef 2:12-16

Läs mer

Maria, Guds Moders högtid 1 januari år A

Maria, Guds Moders högtid 1 januari år A 165 Maria, Guds Moders högtid 1 januari år A Ingångsantifon (Sedulius) Gläd dig, Moder till Gud, till den som i evighet råder över himmel och jord, över alla oändliga världar. Inledning Man ville i Rom

Läs mer

7 oktober - S:ta Birgitta av Vadstena, Sveriges och Europas skyddspatron

7 oktober - S:ta Birgitta av Vadstena, Sveriges och Europas skyddspatron 1535 7 oktober - S:ta Birgitta av Vadstena, Sveriges och Europas skyddspatron Ingångsantifon (Upp 2:17) Hör, du som har öron, vad Anden säger till församlingarna! Åt den som segrar skall jag ge av det

Läs mer

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Maria bodde i en liten stad som hette Nasaret. Den låg i Israel. En ängel kom till Maria och sa: Maria, du ska få ett barn. Barnet

Läs mer

Bibelläsning och bön under pingstnovenan

Bibelläsning och bön under pingstnovenan Bibelläsning och bön under pingstnovenan N är Jesus hade uppstått från de döda talade han med sina lärjungar om att han snart skulle lämna dem. Inför sin himmelsfärd uppmanade Jesus dem att vänta på det

Läs mer

Jesu Hjärtas Dag - år A Ingångsantifon (jfr Ps 33:11, 19)

Jesu Hjärtas Dag - år A Ingångsantifon (jfr Ps 33:11, 19) 785 Jesu Hjärtas Dag - år A Ingångsantifon (jfr Ps 33:11, 19) Hans hjärtas tankar består från släkte till släkte, han vill rädda vår själ från döden och behålla oss vid liv i hungerns tid. Inledning Dagens

Läs mer

Texter till predikan långfredagen

Texter till predikan långfredagen Texter till predikan långfredagen 2016 03 25 1Pe 2:21 Kristus led för er och efterlämnade ett exempel åt er, för att ni ska följa i hans fotspår. 1Pe 2:22 Han hade inte begått någon synd, och inget svek

Läs mer

Jesus: förödmjukad och upphöjd

Jesus: förödmjukad och upphöjd Lektion 9 Jesus: förödmjukad och upphöjd Vi undersöker Kristi liv i två faser Vilken underbar plan Gud förberedde för att rädda mänskligheten efter syndafallet! Denna plan som är given åt syndare världen

Läs mer

Maria, Guds Moders högtid 1 januari år B

Maria, Guds Moders högtid 1 januari år B 171 Maria, Guds Moders högtid 1 januari år B Ingångsantifon (Sedulius) Gläd dig, Moder till Gud, till den som i evighet råder över himmel och jord, över alla oändliga världar. Inledning Man ville i Rom

Läs mer

Hur blir man kristen? Christian Mölk

Hur blir man kristen? Christian Mölk Hur blir man kristen? Christian Mölk 1. Guds avbild Gud skapade ursprungligen människan som sin avbild. Gud vill ha en kärleksfull gemenskap med oss och till en början hade människan en fridfull tillvaro

Läs mer

Ondskan får ett slut

Ondskan får ett slut Ondskan får ett slut Uppenbarelseboken 19:1-9 Uppenbarelseboken 19:10 Jag föll då ner för hans fötter för att tillbe honom, men han sade till mig: "Gör inte det! Jag är bara en medtjänare till dig och

Läs mer

12 söndagen 'under året' - år A

12 söndagen 'under året' - år A 1013 12 söndagen 'under året' - år A Ingångsantifon (Ps 28:8-9) Herren är sitt folks starkhet, och ett frälsningens värn är han för sin Smorde. Herre, fräls ditt folk och välsigna din arvedel, och var

Läs mer

Vem är Jesus enligt Jesus?

Vem är Jesus enligt Jesus? 2002-03-06 WWW.ISLAMISKA.ORG _ Vem är Jesus enligt Jesus? Vem som helst kan kalla Gud Fader enligt Bibeln Jesus sade: Rör inte vid mig, jag har ännu inte stigit upp till min fader. Gå till mina bröder

Läs mer

Herrens Dop - år A Ingångsantifon (jfr Matt 3:16-17) När Herren blivit döpt öppnades himlarna, och Anden vilade över honom som en duva, och Fadern

Herrens Dop - år A Ingångsantifon (jfr Matt 3:16-17) När Herren blivit döpt öppnades himlarna, och Anden vilade över honom som en duva, och Fadern 231 Herrens Dop - år A Ingångsantifon (jfr Matt 3:16-17) När Herren blivit döpt öppnades himlarna, och Anden vilade över honom som en duva, och Fadern lät höra sin röst: Detta är min älskade Son, han är

Läs mer

Det är förväntan och spänning, inte minst hos barnen: Kommer mina önskningar att uppfyllas?

Det är förväntan och spänning, inte minst hos barnen: Kommer mina önskningar att uppfyllas? Predikotext: Sak 9:9-10; Matt 21:1-11 Adventstiden är en härlig och speciell tid av året. Det märks på många sätt. När det är som mörkast ute tänder vi upp mängder av stjärnor och ljusstakar. Vi förbereder

Läs mer

KVÄLLSBIBELSKOLA I TRONS GRUNDER VÄLKOMMEN 4 FEB - 25 MAR ONSDAGAR KL

KVÄLLSBIBELSKOLA I TRONS GRUNDER VÄLKOMMEN 4 FEB - 25 MAR ONSDAGAR KL Välkomna B I L L D A L S P I N G ST KY R A START FEB 4 KVÄLLSBIBELSKOLA I TRONS GRUNDER! VÄLKOMMEN 4 FEB - 25 MAR ONSDAGAR KL 19.00-20.00 ÄMNEN: Läran om Fadern Läran om Sonen Läran om Anden Rättfärdighet

Läs mer

Trosbekännelsen: Vi tror på Jesus Kristus...som sitter på Gud den allsmäktige Faderns högra sida och skall komma därifrån för att döma levande och

Trosbekännelsen: Vi tror på Jesus Kristus...som sitter på Gud den allsmäktige Faderns högra sida och skall komma därifrån för att döma levande och Trosbekännelsen: Vi tror på Jesus Kristus...som sitter på Gud den allsmäktige Faderns högra sida och skall komma därifrån för att döma levande och döda. Upp 11:15 Den sjunde ängeln blåste i sin basun.

Läs mer

Att lyssna till den helige Ande. Björkenäslägret 2015 Tomas och Mia Enblom

Att lyssna till den helige Ande. Björkenäslägret 2015 Tomas och Mia Enblom Att lyssna till den helige Ande Björkenäslägret 2015 Tomas och Mia Enblom Mias första erfarenhet av den helige Ande Att lyssna till den helige Ande i GT Talade främst genom profeter Men talade på en uppsjö

Läs mer

KRISTENDOM. Introducera ämnet - 6 lektioner

KRISTENDOM. Introducera ämnet - 6 lektioner KRISTENDOM KRISTENDOM Introducera ämnet - 6 lektioner 1: Jesus kristendomens centralperson 2:Treenigheten 3: Påsken 4: Uppståndelsen, nattvarden, dopet 5: Kristendomens historia, de olika kyrkorna 6: Reformationen

Läs mer

E. Vid en grav. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3.

E. Vid en grav. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3. E. Vid en grav När man t.ex. vid ett släktmöte samlas vid en grav kan man hålla en fri andakt använda detta material i tillämpliga delar. Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem.

Läs mer

B. När en kyrka byggs

B. När en kyrka byggs B. När en kyrka byggs Innan arbetet med en ny kyrka påbörjas eller när grundstenen muras kan man fira andakt på byggplatsen. Detta material kan också användas vid andakter när andra församlingslokaler

Läs mer

Söndag före Domssöndagen

Söndag före Domssöndagen 1/5 Söndag före Domssöndagen Psalmer: 632, L73, 316, L188, 490 Texter: Jes 35:1-10, 1 Tess 5:1-11, Matt 25:1-13 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen 1 Tess 5:1-11

Läs mer

C. En kyrkas invigningsdag

C. En kyrkas invigningsdag C. En kyrkas invigningsdag I anslutning till den dag av året när en kyrka har invigts kan man hålla andakt enligt detta formulär eller infoga delar av detta andaktsmaterial i högmässan. Andakten kan ledas

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst Inledningsord och tackbön P I Faderns och sonens och den helige Andes namn. Gud vill att vi ska leva i gemenskap med honom. Därför har han sänt sin son, Jesus Kristus, för att

Läs mer

4 söndagen 'under året' - år A

4 söndagen 'under året' - år A 847 4 söndagen 'under året' - år A Ingångsantifon (jfr Ps 106:47) Fräls oss, Herre, vår Gud, och församla oss från folken, så att vi får prisa ditt heliga namn och berömma oss av ditt lov. Inledning Saliga

Läs mer

Dina första steg på trons väg

Dina första steg på trons väg Dina första steg på trons väg En liten hjälp för dig som precis har tagit emot Jesus och blivit frälst! Av Christer Åberg Inledning Till att börja med vill jag gratulera dig över att du har tagit emot

Läs mer

Kors och kärlek. Nr 4 i serien Kristusvägen

Kors och kärlek. Nr 4 i serien Kristusvägen Kors och kärlek Nr 4 i serien Kristusvägen 1 Det kristna livet KORSET När man går in i en kyrka ser man ofta ett kors över altaret eller på något annat ställe i kyrkorummet. Korset är en symbol för Jesu

Läs mer

6 söndagen under året -år A

6 söndagen under året -år A 891 6 söndagen under året -år A Ingångsantifon (Ps 31:3-4) Vänd ditt öra till mig, rädda mig snart, var mig en fast klippa, en borg för min frälsning. Ty du är mitt bergfäste och min borg, och du skall,

Läs mer

1. Mycket tidigt på första dagen i veckan kom de till graven då solen gick upp.

1. Mycket tidigt på första dagen i veckan kom de till graven då solen gick upp. Markus 16 (16:1-8) Jesus uppstår ur graven 1 När sabbaten var över, köpte Maria från Magdala, Maria, Jakobs mor, och Salome välluktande oljor för att gå och smörja honom. 2 Mycket tidigt på första dagen

Läs mer

Ordning för vigselgudstjänst mellan två kvinnor eller två män

Ordning för vigselgudstjänst mellan två kvinnor eller två män Ordning för vigselgudstjänst mellan två kvinnor eller två män Inledningsmusik Gudstjänsten inleds med orgelmusik och vigselparet börjar sitt intåg. Annan instrumental- och/eller vokalmusik kan utföras.

Läs mer

Himmel och jord och Guds lag

Himmel och jord och Guds lag "Följande text är en ordagrann översättning av videoundervisningen med den Engelska titeln Heaven and Earth and the Law of God. Avsikten är att göra det lättare för dig att förstå sammanhanget mellan tal,

Läs mer

Predikan Rönnekyrkan 9 mars 2014: Nattvarden. Vad är nattvarden och varför firar vi den?

Predikan Rönnekyrkan 9 mars 2014: Nattvarden. Vad är nattvarden och varför firar vi den? Predikan Rönnekyrkan 9 mars 2014: Nattvarden Vad är nattvarden och varför firar vi den? Ja, till dessa frågor finns inte ett enda svar. Bilden av nattvarden är som en väv, där olika trådar vävs samman

Läs mer

Mässa i påsknatten (B)

Mässa i påsknatten (B) Mässa i påsknatten (B) De som har tjänaruppdrag i gudstjänsten anländer i procession till den mörka kyrkan. Ett tänt böneljus bärs i processionen. Orgeln kan tas i bruk vid moment 4 (Påsklovprisning) eller

Läs mer

JEHOVAH RAPHA HERREN MIN LÄKARE Jesus, slagen 39 gånger 39 Bibelord om helande genom hans sår

JEHOVAH RAPHA HERREN MIN LÄKARE Jesus, slagen 39 gånger 39 Bibelord om helande genom hans sår JEHOVAH RAPHA HERREN MIN LÄKARE Jesus, slagen 39 gånger 39 Bibelord om helande genom hans sår (Alla Bibelord ifrån Svenska Folkbibeln) Om du hör Herrens, din Guds, röst och noga lyssnar till hans bud och

Läs mer

Kyndelsmässodagen. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen

Kyndelsmässodagen. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen 1/5 Kyndelsmässodagen Psalmer: 404, 707, 37, 331, 112, 332 Texter: Jes 49:1-2, 1 Tim 6:13-16, Luk 2:22-40 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen Låt oss be! Vi tackar

Läs mer

4 sön i Advent. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen.

4 sön i Advent. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. 1/5 4 sön i Advent Psalmer: 112, 705 (Ps 89), 32:1-5; 348, 349:2-4, 111 Texter: Sef 3:14-17, Fil 4:4-7, Luk 1:26-38 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Luk 1:26-38

Läs mer

Bön och bibelläsning hösten 2015 Apostlagärningarna

Bön och bibelläsning hösten 2015 Apostlagärningarna Bön och bibelläsning hösten 2015 Apostlagärningarna 1 Apostlagärningarna Vad hände med lärjungarna och de första kristna efter att Jesus hade lämnat jorden? Hur spreds budskapet? Vilka utmaningar mötte

Läs mer

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39).

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39). 1 Tessalonikerbrevet 1 (1:1) Hälsning 1 Från Paulus, Silvanus och Timoteus till församlingen i Tessalonika som lever i Gud, Fadern, och Herren Jesus Kristus. Nåd och frid vare med er. 1. Från Paulus a.

Läs mer

Vi är Melleruds Kristna Center. Fånga visionen

Vi är Melleruds Kristna Center. Fånga visionen Vi är Melleruds Kristna Center Fånga visionen Framtidsbilden Vi ser en ung generation. där många följer Jesus...som är hängiven Jesus som är till välsignelse för alla släkter i regionen 1 Mos 12:2-3 Det

Läs mer

Kollektbön Allsmäktige, evige Gud, låt tron, hoppet och kärleken växa i oss, så att vi älskar dina bud och uppnår vad du lovat oss. Genom din Son...

Kollektbön Allsmäktige, evige Gud, låt tron, hoppet och kärleken växa i oss, så att vi älskar dina bud och uppnår vad du lovat oss. Genom din Son... 1381 30 söndagen 'under året' - år C Ingångsantifon (jfr Ps 105:3-4) Gläd er av hjärtat, ni som söker Herren. Fråga efter Herren och hans makt, sök hans ansikte ständigt. Inledning Liksom tullindrivaren

Läs mer

GUD ÄLSKAR DIG! Gud älskar Dig och har skapat Dig till att känna Honom personligen.

GUD ÄLSKAR DIG! Gud älskar Dig och har skapat Dig till att känna Honom personligen. Gud älskar Dig och har skapat Dig till att känna Honom personligen. Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, för att var och en som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv. (Joh

Läs mer

KRISTENDOM. Introducera ämnet - 6 lektioner

KRISTENDOM. Introducera ämnet - 6 lektioner KRISTENDOM KRISTENDOM Introducera ämnet - 6 lektioner 1: Jesus kristendomens centralperson 2:Treenigheten 3: Påsken 4: Uppståndelsen, nattvarden, dopet 5: Kristendomens historia, de olika kyrkorna 6: Reformationen

Läs mer

påskkalender Text: Henny Johansson Illustrationer: Hanna Gustavsson

påskkalender Text: Henny Johansson Illustrationer: Hanna Gustavsson drsppens påskkalender Text: Henny Johansson Illustrationer: Hanna Gustavsson Skärtorsdagen Den som äter mitt kött och dricker mitt blod förblir i mig och jag i honom. Joh.6:56 Ta emot syndernas förlåtelse!

Läs mer

De abrahamitiska religionerna. Kristendom, Judendom, Islam.

De abrahamitiska religionerna. Kristendom, Judendom, Islam. De abrahamitiska religionerna Kristendom, Judendom, Islam. Tre religioner som hör ihop Judendom, Kristendom och Islam kallas för de abrahamitiska religioner. Det är för att religionernas grundare (personer

Läs mer

FÖRSAMLINGS- BLADET. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014. Klag 3:26

FÖRSAMLINGS- BLADET. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014. Klag 3:26 FÖRSAMLINGS- BLADET KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014 Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. Klag 3:26 Hur läser man Bibeln? Under olika bibelsamtal uppstår då och då frågan om hur man läser

Läs mer

Kasta ut nätet på högra sidan

Kasta ut nätet på högra sidan Kasta ut nätet på högra sidan Predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Ps 89:12-14; Joh 21:1-14; AC 10061:1,2. Se sista sidan!) Tidigt på morgonen stod Jesus på stranden, men lärjungarna visste inte

Läs mer

En ledare efter Guds hjärta

En ledare efter Guds hjärta En ledare efter Guds hjärta Ur Bibeln: Men jag skall låta en präst framträda åt mig, som blir bestående, en som handlar efter vad som är i mitt hjärta och min själ. Åt honom skall jag bygga ett hus som

Läs mer

Galaterbrevet Del 4) 2:7-16 Undervisning: Chuck Smith

Galaterbrevet Del 4) 2:7-16 Undervisning: Chuck Smith Galaterbrevet Del 4) 2:7-16 Undervisning: Chuck Smith Tvärtom, de insåg att jag hade blivit betrodd med evangelium till de oomskurna liksom Petrus till de omskurna. Han som hade gett Petrus kraft att vara

Läs mer

1. Vid den tiden hände det än en gång att mycket folk hade samlats, och man hade inget att äta.

1. Vid den tiden hände det än en gång att mycket folk hade samlats, och man hade inget att äta. Markus 8 (8:1 9) Jesus bespisar fyra tusen 1 Vid den tiden hände det än en gång att mycket folk hade samlats, och man hade inget att äta. Då kallade Jesus till sig sina lärjungar och sade till dem: 2 Det

Läs mer

1.Det finns svårigheter med att höra Guds röst

1.Det finns svårigheter med att höra Guds röst 1.Det finns svårigheter med att höra Guds röst Våra känslor försvårar för oss Vi är överhopade av intryck Vi har en fiende Vi ska se hur han agerar > 1 Mos. 2:8-9, 15-17 8. Och Herren Gud planterade en

Läs mer

JUDAS BREV. INNEHÅLL Bakgrundsstudium 2 Löpande kommentar 4

JUDAS BREV. INNEHÅLL Bakgrundsstudium 2 Löpande kommentar 4 JUDAS BREV INNEHÅLL Bakgrundsstudium 2 Löpande kommentar 4 Husbykyrkan Lars Mörling 2013 BAKGRUND (Lars Mörling 2013) Författare: Judas var bror till den Jakob som skrev Jakobs brev och som var ledare

Läs mer

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång Ordning vid dop av barn Denna ordning kan infogas som en del i en större gudstjänst eller vara fristående. Anvisningar, bibeltexter och böner är förslag som kan väljas och formuleras efter situationens

Läs mer

Den smala vägen. Matteus 7:21 Inte alla som säger Herre, Herre till mig ska komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske Fars vilja.

Den smala vägen. Matteus 7:21 Inte alla som säger Herre, Herre till mig ska komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske Fars vilja. "Följande text är en ordagrann översättning av videoundervisningen Narrow Minded. Avsikten är att göra det lättare för dig att förstå sammanhanget mellan tal, text, bilder, media och diagram och på så

Läs mer

8 söndagen under året år A

8 söndagen under året år A 933 8 söndagen under året år A Ingängsantifon (jfr Ps 18:19-20) Herren är mitt stöd, han har fört mig ut på en rymlig plats, han har räddat mig, ty han har behag till mig. Inledning I början av denna heliga

Läs mer

Helsingborgs husförsamlingsnätverk Älska Jesus, älska människor, älska Helsingborg. Grunddokument 2013-01-23

Helsingborgs husförsamlingsnätverk Älska Jesus, älska människor, älska Helsingborg. Grunddokument 2013-01-23 Helsingborgs husförsamlingsnätverk Älska Jesus, älska människor, älska Helsingborg Grunddokument 2013-01-23 Innehåll I. Tro & värderingar... 3 Bibeln... 3 Gud... 3 Människan... 3 Jesus Kristus... 4 Mission...

Läs mer

FÖRSAMLINGENS VISION. Sammanfattning av predikoserie i tre delar: INÅT UPPÅT -UTÅT. Stefan W Sternmo

FÖRSAMLINGENS VISION. Sammanfattning av predikoserie i tre delar: INÅT UPPÅT -UTÅT. Stefan W Sternmo FÖRSAMLINGENS VISION Sammanfattning av predikoserie i tre delar: INÅT UPPÅT -UTÅT Stefan W Sternmo FÖRSAMLINGENS VISION Vad är församlingens vision, väg och värderingar? Enligt vår församlingsordning är

Läs mer