Karisma nytt april 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Karisma nytt april 2015"

Transkript

1 Karisma nytt april 2015 EN BRYGGA MELLAN ISRAEL, ÅLAND och ST PETERSBURG INNEHÅLL Sid 2-8 HERRENS HÖGTIDER - Guds kalender Sid 8 Böneresa Sid 9 JUDELÄGER Sid 10 Församlingens utmaning i dagens Europa Sid 12 Karismafarledens arbete 1

2 HERRENS HÖGTIDER Guds k alender Text: Lars Enarson, Elia Bönearmén Sammanställt: Kenneth Witick, Karisma farledens Ordf. HERRENS högtider utgör en detaljerad plan över Guds frälsningsplan med världen genom Messias och visar hans frälsargärning från hans död på korsets trä under påsken till kröningsceremonin på Lövhyddofesten då han börjar regera som konung över hela jorden utifrån Jerusalem. Ett rikt andligt arv gick förlorat då den kristna kyrkan under det andra århundradet började bryta sej loss från kopplingen till det judiska folket och efterhand slutade att fira Herrens högtider. Tre hebreiska ord används om Herrens högtider. De är: moed avtalat möte eller träff, bestämd tid eller tidpunkt, cykel eller kalender, samling miqra sammankomst eller repetition chag fest, att röra sej i cirkel, dansa, firande, glädje 1. Herrens högtider är alltså 2. heliga sammankomster 3. på bestämda tider 4. då vi kommer ihåg och 5. firar Guds frälsning genom Messias 6. både vad han har gjort och vad han kommer att göra Alla Herrens högtider har sin profetiska uppfyllelse i Jerusalem. De är repetitioner inför den stora festen i Guds rike. Jag säger er: Många skall komma från öster och väster och ligga till bords med Abraham och Isak och Jakob i himmelriket. (Matt 8:11) HERREN Sebaot skall på detta berg göra en festmåltid för alla folk, en festmåltid med utsökta rätter och gamla viner, ja, med bästa vin, väl klarat. Han skall på detta berg göra om intet den slöja som beslöjar alla folk, det täckelse som täcker alla folkslag. Han skall för alltid göra döden om intet. Herren HERREN skall torka bort tårarna från alla ansikten, sitt folks vanära skall han ta bort från hela jorden. Ty HERREN har talat. På den dagen skall man säga: Se, här är vår Gud! Honom väntade vi på, han skall frälsa oss. Ja, här är HERREN som vi väntade på. Låt oss vara glada och fröjdas över hans frälsning. (Jes 25:6-9) Antikrist som är den laglöse kommer att försöka förändra Herrens högtider. Det står skrivet i Dan 7:25 Denne skall tala mot den Högste och ansätta den Högstes heliga. Han skall sätta sig i sinnet att förändra heliga tider och lagar. Detta är en direkt syftning på Herrens högtider. Herrens högtider är sammanlagt nio och består av Sabbaten som inträffar varje vecka plus åtta årligt återkommande högtider. Du kan läsa om alla dessa högtider i 3 Mos 23. Högtiderna är indelade i två grupper: Vårhögtiderna och hösthögtiderna Vårhögtiderna uppfylldes när Jesus kom första gången. De är 2

3 Pesach Påskhögtiden. Som alltid infaller den 14 dagen under den första månaden på den bibliska kalendern, som heter Nisan och infaller i mars eller april Chag HaMatza Det osyrade brödets högtid. Den Nisan Bikkurim Förstlingskärvens högtid (Omern). Dagen efter sabbaten under det osyrade brödets högtid. Shavuot Veckohögtiden (Pingst). 50 dagar efter Förstlingskärvens högtid. Hösthögtiderna infaller alla i en sjunde månaden på den bibliska kalendern, som heter Tishri. De kommer att uppfyllas i samband med Messias återkomst. De är Jom terua Basunhögtiden. Den 1 Tishri. Jom kippur Försoningsdagen. Den 10 Tishri. Sukkot Lövhyddofesten. Den Tishri. Shmini atzeret Den åttonde dagen. Den 22 Tishri. Herrens högtider tillhör var och en som tror på Herren. Vi uppmuntrar dej och din familj att studera och fira Herrens högtider eftersom de förklarar och proklamerar den frälsning som vi äger i Messias och utgör viktiga förberedelser för Konungens snara återkomst till Jerusalem och festen i Guds rike. Vi skall nu se närmare på vårens högtider. PÅSKHÖGTIDEN Ty vårt påskalamm Messias har blivit slaktat. Låt oss därför hålla högtiden. (1 Kor 5:7-8) Ty vårt påskalamm Messias har blivit slaktat. Låt oss därför hålla högtid. (1 Kor 5:7-8, rev.) Ni vet ju att det inte var med förgängliga ting, med silver eller guld, som ni blev friköpta från det meningslösa liv ni ärvt från era fäder, utan med Messias dyrbara blod, som med blodet av ett lamm utan fel och lyte. (1 Pet 1:18-19, rev.) De bibliska högtiderna uppenbarar Faderns detaljerade frälsningsplan för mänskligheten genom Messias, från Hans död på Golgata som Guds Lamm, till dess Han intar sin tron i Jerusalem som kungars Kung och herrars Herre. Högtiderna är av yttersta vikt för dem som älskar Honom och de som en dag kommer att sitta med Honom på tronen som Hans strålande Brud. Påsken är den första av Herrens högtider och den grund varpå alla de övriga högtiderna vilar. Jesus dog inte var som helst, när som helst eller hur som helst. Precis på den bestämda tidpunkten, klockan 3 på eftermiddagen på påskaftonen, när påsklammet slaktades i templet, gav Yeshua sitt liv som Guds Lamm som borttager världens synd. Och Han uppstod på tredje dagen som förstlingsfrukten från de döda, exakt på Förstlingsfruktens dag när översteprästen viftade den första kornkärven inför Herren. Den tidiga församlingen firade i århundraden troget Messias död, begravning och uppståndelse den 14:e Nisan på den bibliska kalendern, precis så som Yeshua gjorde tillsammans med sina lärjungar. Under andra århundradet började biskopen i Rom att ändra denna sed. När biskop Victor försökte tvinga även församlingarna i Mindre Asien att göra detta vägrade biskoparna envist att gå med på detta. För inte heller kunde Anicetus övertala Polycarpys att låta bli att högtidlighålla påsken, eftersom han alltid hade deltagit i det tillsammans med Johannes, Herrens lärjunge, och med de andra apostlarna, som han var tillsammans med. Biskopen Polycrates i Mindre Asien tillade: Allesammans högtidlighöll den fjortonde dagen i påskmånaden, i enlighet med evangeliet och utan att i något stycke avvika från detta, utan följde trons regler mina nära släktingar som är biskopar har alltid firat den dagen då folket (dvs. judarna) gjorde sig av med allt syrat bröd. Det var inte förrän under trehundratalet som det här apostoliska påbudet ersattes av den kristna påsken även om många fortsatte i århundraden att hålla på det bibliska firandet. 3

4 Paulus har skrivit i 2 Korintierbrevet 11:2-4, Jag brinner av iver för er med den eld som kommer från Gud. Jag har trolovat er med en enda man, för att föra fram en ren jungfru inför Kristus. Men jag är rädd för att liksom ormen med sin list bedrog Eva, så skall också era sinnen fördärvas och vändas bort från den uppriktiga och rena troheten mot Kristus. Ty om någon kommer till er och predikar en annan Jesus än den vi har predikat, eller om ni tar emot en främmande ande eller ett främmande evangelium som ni tidigare inte tagit emot, då fördrar ni det bara alltför väl. Det finns ett mycket intressant bibelställe om Påskhögtiden i 2 Mosebok 13:8-9, På den dagen skall du förklara för din son: Detta gör jag på grund av det som HERREN gjorde med mig när jag drog ut ur Egypten. Det skall för dig vara som ett tecken på din hand och som en påminnelse på din panna. Att högtidlighålla Påsken är för Gud som ett tecken eller märke på handen och på pannan. Om vi har Guds märke på oss genom att fira Påsken i dessa sista dagar, kommer vi att ha det bästa skyddet mot att ta vilddjurets märke! Och jag såg liksom ett glashav blandat med eld, och på glashavet såg jag dem stå som hade vunnit seger över vilddjuret och dess bild och dess namns tal. De har Guds harpor i händerna och sjunger Moses, Guds tjänares, sång och sången till Lammet. (Upp. 15:2-3) Paulus och påsken Rensa bort den gamla surdegen för att ni må vara en ny deg, eftersom ni är osyrade. Ty vårt påskalamm Kristus har blivit slaktat. Låt oss därför hålla högtid, inte med gammal surdeg, inte med ondskans och elakhetens surdeg, utan med renhetens och sanningens osyrade deg. (1 Kor. 5:7-8) Första Korinterbrevet är det enda brevet som ger oss specifik undervisning om nattvarden. Det är mycket möjligt att Paulus delvis skrev detta brev för att förbereda de troende i Korint med omgivande områden, att på rätt sätt fira den förestående Påskhögtiden. Han refererar till de typiska förberedelserna inför 4 påsken som att söka efter surdeg och säger sedan till dem, Rensa bort surdegen och låt oss därefter fira Högtiden! Ordet högtid står i grundtexten i bestämd form, inte i obestämd form som det gör i den svenska Folkbibeln. Det står ordagrant Låt oss därför hålla högtiden med tydlig syftning på påskmåltiden som Yeshua firade med sina lärjungar. Yeshua själv uppmuntrade oss att fira påsk när han sa, Gör detta till min åminnelse! Vänner låt oss hålla denna Högtid! En del menar att påskmåltiden enbart gäller för judar. Men Paulus skrev i Kolosserbrevet 2:16-17, Låt därför ingen döma er för vad ni äter och dricker eller i fråga om högtid eller nymånad eller sabbat. Allt detta är bara en skugga av det som skulle komma, men verkligheten själv är Kristus. Det som vid första ögonkastet ser ut som ett uttalande om att Herrens Högtider inte gäller för oss idag eller åtminstone inte är viktiga, är istället en stark uppmuntran av Paulus att vi behöver fira dem. Vers 17 säger bokstavligen i den grekiska texten, vilket är en skugga av ting som ska komma, men Kristi kropp. Istället för att säga att icke-judiska troende inte ska fira sabbaten och Herrens Högtider, är denna text i stället en stark uppmaning att göra det. Högtiderna är en skugga som uppenbarar ting som skall komma och är därför väldigt viktiga. Enda sättet att ta bort en skugga är att ta bort själva föremålet. Vi behöver den uppenbarelse som finns i Högtiderna för att inte missa verkligheten i Messias. För det andra säger Paulus till alla hednatroende att inte låta någon annan än Kristi kropp döma dem när det gäller Herrens högtider. Anledningen till detta är att exempelvis Toran uttryckligen förbjuder en oomskuren person att fira Påsken och Paulus ville inte att detta skulle vara ett hinder. Det är därför som han tidigare betonat i vers 11, I honom blev också ni omskurna, inte med människohand, utan med Kristi omskärelse, då ni avkläddes er syndiga natur. Hela bibelstället i Kolosserbrevet 2 är en upp-

5 maning av Paulus till de hednatroende att fira Herrens Högtider. HERRENS högtider tillhör alla dem som tillhör HERREN och är omskurna av honom, oavsett om de är judar eller hedningar. Vi är alla ett i honom och har fått medborgarskap i Israel. HERRENS Högtider är en del av vårt andliga arv. Ni var på den tiden utan Messias, utestängda från medborgarskapet i Israel och hade ingen del i förbunden med deras löfte. Alltså är ni inte längre gäster och främlingar utan medborgare tillsammans med de heliga och tillhör Guds familj. (Ef 2:12,19 Rev.) SHAVUOT Veckohögtiden / Pingst När pingstdagen hade kommit var de alla samlade (Apg. 2) Shavout eller Veckohögtiden (Pingsthögtiden), är den av Herrens högtider som firas på femtionde dagen efter Förstlingsfruktens högtid. Pingst kommer av ett ord i grekiskan som betyder femtio. Sedan skall ni räkna sju hela sabbater från dagen efter sabbaten, från den dag då ni bar fram viftofferskärven [den första omern ]. Femtio dagar skall ni räkna, fram till dagen efter den sjunde sabbaten. Då skall ni bära fram ett nytt matoffer åt HERREN. (3 Mos 23:15-16) Förstlingsfruktens högtid Förstlingsfruktens högtid uppfylldes i och med Jesu återuppståndelse från de döda på dagen efter Sabbatsdagen. Men nu har Kristus uppstått från de döda som förstlingen av de insomnade. (1 Kor. 15:20) Precis femtio dagar senare i Jerusalem under Pingsthögtiden, uppfylldes lärjungarna av den Helige Ande. När pingstdagen hade kommit var de alla samlade. Då kom plötsligt från himlen ett dån, som när en våldsam storm drar fram, och det fyllde hela huset där de satt. Tungor som av eld visade sig för dem och fördelade sig och satte sig på var och en av dem. Och de uppfylldes alla av den helige Ande och började tala främmande språk, allteftersom Anden ingav dem att tala. (Apg. 2:1-4) Detta var en klar parallell till det som hände den första Pingsten i öknen, när Gud kom ner på berget Sinai och Toran blev given. Det är möjligt att studera texten i andra Mosebok 19 och se att detta skedde på den sjätte i månaden Sivan, vilket är Pingstdagen. När Israel kom till Sinai, är det första gången som Toran refererar till Israel i singularis, som till en person. Efter femtio dagars vandring i öknen hade de slutligen blivit ett folk. De bröt nämligen upp från Refidim och kom till Sinai öken och slog läger i öknen. Israel slog läger [verbet står i hebreiskan i singular] där mitt emot berget, och Mose steg upp till Gud. (2 Mos. 19:2) På liknande sätt står det i Apostlagärningarna 2:1, När pingstdagen hade kommit var de alla samlade. Vi läser också i Apostlagärningarna om eld och ett starkt dån från himlen som hördes över hela Jerusalem, vilket påminner om hur det var på berget Sinai när Toran blev given. På tredje dagen, när det hade blivit morgon, började det dundra och blixtra. Ett tjockt moln lade sig över berget och ett mycket starkt basunljud hördes. Allt folket i lägret bävade. Men Mose förde folket ut ur lägret för att möta Gud och de ställde sig nedanför berget. Hela Sinai berg höljdes i rök därför att HERREN hade stigit ner på berget i eld. Rök steg upp därifrån som röken från en smältugn och hela berget skakade våldsamt. (2 Mos. 19:16-18) På pingstdagen skrev Guds Ande, Toran i lärjungarnas hjärtan På pingstdagen skrev Guds Ande, Toran i lärjungarnas hjärtan, enligt löftet från Fadern i Jeremia 31:33, Jag skall lägga min lag i deras inre och skriva den i deras hjärtan. På samma sätt skrevs Toran genom Guds finger på stentavlor på berget Sinai. Guds finger är ett uttryck för Guds Ande (jämför Matt. 12:28 med Luk. 11:20). När Gud hade talat färdigt med Mose på Sinai berg, gav han honom vittnesbördets två tavlor, tavlor av sten, skrivna med Guds finger. (2 Mos. 31:18) 5

6 Shavout är också en Skördefest Shavout är också en Skördefest då man firar inbärgningen av förstlingsskörden. Som ett resultat av uppfyllelsen av den Helige Ande på Pingstdagen, blev tretusen människor födda på nytt, samma dag. Det var Herrens förstlingsskörd. De som då tog emot hans ord döptes, och så ökade antalet lärjungar den dagen med omkring tre tusen. (Apg. 2:41) Varför firas Shavout? Pingsten är direkt relaterad till Påsken. Israel har fått budet att räkna femtio dagar från Förstlingsfruktens högtid, som ägde rum under Påsken. Pingsten är som kröningen av Påskhögtiden. Den sätter punkt för vårens alla Högtider. Den är den slutliga högtiden i samband med Yeshuas första ankomst och utgör dess fullbordan. Sedan han nu genom Guds högra hand har blivit upphöjd och av Fadern tagit emot den utlovade helige Ande, har han utgjutit detta som ni ser och hör. Därför skall hela Israels folk veta att denne Jesus som ni korsfäste, honom har Gud gjort både till Herre och Messias. (Apg. 2:33,36) De återstående tre av Herrens högtider, inträffar alla tillsammans fyra månader senare, och är kopplade till Jesu andra ankomst. På grund av att dessa återstående högtider inte haft någon historisk, nytestamentlig uppfyllelse ännu, firas de inte i Församl i n g e n. Inte undra på att de flesta kristna idag inte har någon tydlig bild av framtiden, eller vart vi är på väg. Den allmänna teologiska positionen i Församlingen är ju att Toran redan har blivit uppfylld, trots Jesu klara ord om att Lagen inte har uppfyllts förrän himmel och jord förgåtts. Amen säger jag er: Innan himmel och jord förgår, skall inte en enda bokstav inte en prick i lagen förgå, förrän allt har skett. (Matt. 5:18) Tre hebreiska ord används i Skriften om Herrens högtider. Det första ordet är moed, vilket betyder avtalat möte, utsedd tid, cykel eller församling. Det andra är miqra som betyder sammankallat möte eller generalrepetition. Det tredje ordet är chag, som betyder fest, att röra sig i cirkel, dansa, fira och glädja sig. Herrens högtider är alltså heliga sammankomster vid utsedda tider för att repetera vad Gud har gjort i det förgångna och kommer att göra i framtiden genom Messias, för att frälsa mänskligheten. Det är tillfällen då vi firar Hans godhet och nåd. Herrens högtider tillhör alla dem som tror på Honom. Precis som Pingsten är direkt kopplad till Påsken och Förstlingsfrukten, men är en separat högtid, så är också dopet i den Helige Ande direkt kopplat till vår frälsning, och ändå är det en separat erfarenhet. Lagen med dess undervisning och instruktioner om Högtiderna har getts oss för att hjälpa oss etablera en sund lära. Hela Skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse och till fostran i rättfärdighet, (2 Tim. 3:16) och inser att den [lagen] är till för alla som står emot den sunda läran (1 Tim. 1:9-10) Lagen överensstämmer med den sunda läran och hjälper oss att fastställa vad som är sunda doktriner. Varför ska fira Shavout, eller Pingst? Först av allt så repeterar vi och påminner oss om Guds mäktiga gärningar; hur Han kom ned, både på berget Sinai och på berget Sion med sitt heliga, rättfärdiga Ord som Han skrev i eld, första gången på stentavlor och andra gången i hjärtan av kött. Denna oerhörda händelse förvandlade en grupp vanliga män och kvinnor från att vara rädda människor som gömde sej, till att bli djärva vittnen av evangeliet som 6

7 förändrade världen i sin generation. Den viktigaste aspekten av det som hände i övre salen är inte de mirakel som dessa lärjungar senare utförde, utan det mirakel som Gud gjorde i deras hjärtan. Under Pingsthögtiden uppmuntras vi att tro att Gud vill göra samma mäktiga verk i oss, Så skulle lagens krav uppfyllas i oss som inte lever efter köttet utan efter Anden. (Rom. 8:4) Shavout (pingsten) vår vandring som troende. Shavout är en mycket viktig del av vår vandring som troende. Den undervisar oss om att vår frälsning inte är fullständig förrän Guds Ande har uppfyllt oss, och att syftet med denna uppfyllelse är att etablera Hans rättfärdighet i oss genom att skriva hans lagar i våra hjärtan. Jag skall lägga mina lagar i deras sinnen och skriva dem i deras hjärtan. Jag skall vara deras Gud, och de skall vara mitt folk. Ingen skall längre behöva undervisa sin landsman, ingen sin broder och säga: Lär känna Herren. Ty alla skall känna mig, från den minste till den störste. (Heb. 8:10-11) Bakgrunden till Azusa Street-väckelsen och den världsvida Pingströrelsen som följde, var hjärtats rop efter helighet. Grunden för denna mäktiga rörelse var inte en längtan efter mirakler och andliga upplevelser, eller ens ett förändrat samhälle, utan en hunger efter renhet och ett helgat liv. Inte skall var och en som säger Herre, Herre till mig komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske Faders vilja. Många skall säga till mig på den dagen: Herre, Herre, har vi inte profeterat med hjälp av ditt namn och med hjälp av ditt namn drivit ut onda andar och med hjälp av ditt namn gjort många kraftgärningar? Men då skall jag säga dem sanningen: Jag har aldrig känt er. Gå bort ifrån mig, ni laglösa! (Matt. 7:21-23) De flesta idag är mer intresserade av profetior, att kasta ut demoner och göra mirakel än att lyda Guds lagar. Så de involverar sig i det övernaturliga för att få efterföljare, men lever i laglöshet och vägrar underkasta sig Guds lagar. Gudlösa som de är förvanskar de vår Guds nåd till försvar för ett liv i utsvävningar. De är moln utan vatten som drivs bort av vindarna, de är träd utan frukt på senhösten, dubbelt döda, uppryckta med rötterna. (Jud. V.4,12) Omer-räkningen När Jesus sa till sina lärjungar i Apostlagärningarna 1:4-5, Lämna inte Jerusalem utan vänta på vad Fadern har utlovat, det som ni har hört av mig. Ty Johannes döpte med vatten, men ni skall om några dagar bli döpta i den helige Ande, var det en tillämpning av budet i tredje Mosebok 23:16 om Shavout-högtiden, att Femtio dagar skall ni räkna, fram till dagen efter den sjunde sabbaten. Det judiska folket kallar detta för Omer-räkningen. Det sägs om lärjungarna, Och när de kom dit gick de upp till det rum i övre våningen där de brukade uppehålla sig Alla dessa höll endräktigt ut i bön tillsammans med några kvinnor, bland dem Jesu mor Maria, och vidare hans bröder. (Apg. 1:13-14) De räknade Omer inför Herren i den övre salen, de tio sista avgörande dagarna, och väntade på Pingsthögtiden. Det är vanligt bland religiösa judar idag att stanna uppe hela natten från Shavout-kvällen tills nästa morgon på Shavout-dagen, och vaka i bön och studera Ordet. Hur mycket mer har inte vi anledning att vaka i bön för att bli utrustade med kraft från höjden? Det handlar om bruden Rabbinerna kallar den shofar som blåses på Pingsten för den första shofaren. Den sista shofaren blåses på Yom Teruah, Basunhögtiden, dvs den högtid som anger Herrens återkomst. Se, jag säger er en hemlighet: Vi skall inte alla insomna, men vi skall alla förvandlas, i ett nu, på ett ögonblick, vid den sista basunens ljud. Ty basunen skall ljuda och de döda skall uppstå odödliga, och vi skall förvandlas. (1 Kor. 15:51-52) Shavout och den första shofaren Shavout och den första shofaren är kopplad till äktenskapsunionen mellan den Evige och Hans folk. Ett judiskt äktenskap utförs i två 7

8 steg som man kan se t.ex. i 5 Mosebok 20:7, Om någon har trolovat sig med en kvinna men ännu inte tagit henne till sig, må han vända tillbaka hem så att inte en annan tar henne till sig, om han själv faller i striden. Den del då löftena avges kallas kiddushim, då bruden säger Ja till äktenskapskontraktet ketuvan, och binder sig vid sin man. Detta bekräftas med en shofar, vilket alltså är den första shofaren. Har du sagt ja till Herrens bud för att bli hans brud och få del av Andens fullhet? Apg 5:32 lyder, Vi är vittnen till detta, vi och den helige Ande, som Gud har gett åt dem som lyder honom. Böneresa Karisma farleden ordnar en böneresa med båt runt Åland Vi kommer att besöka flera viktiga och strategiska holmar för ett kommande exodus och för att påskynda en väckelse över Åland. Under de senaste 20 åren har Herren gett flera viktiga profetior om Ålands betydelse vid ett kommande exodus. På Öland 2001, en exodus konferens med inbjudna gäster från 45 olika länder. Under konferensen kom det flera budskap om Ålands betydelse när exodus bryter fram. Vi har plats på båten för ca 40 personer, och övernattningen sker på Kyrkogårdsön, med middag och morgonmål. Kyrkogårdsön är en av de viktigaste platser som en fristad för judar. Vi håller även ett bönemöte där på kvällen. Pris är ca beroende på hur många deltagare det blir. Anmälan senast 3 maj E-post: Mobil Karisma farleden, Matrosgatan 1, Mariehamn Trumpethögtiden den sista shofaren Rabbinerna kallar Trumpethögtiden, då den sista shofaren blåses, för Messias bröllop. Det då som äktenskapet fullbordas. I gångna tider kunde det gå upp till 12 månader mellan ceremonin med äktenskapslöftena, och själva bröllopet. Idag genomförs de vanligen på samma dag. Efter det första steget, kiddushin, går bruden hem till sin pappas hem och förbereder sin brudklänning. Brudgummen går hem till sin pappas hem och förbereder en bostad till dem. När brudgummens pappa ser att båda är färdiga, ger han, med en shofarstöt, sin son tillstånd att gå och hämta sin hustru. Sonen går då till brudens föräldrahem och lyfter upp henne i luften och tar henne till sin pappas hus där det andra steget i äktenskapsförbundet kommer att tas. Det kallas för lakach, ta, jfr. 1 Mosebok 24:3, och nissuín, från nasah lyfta upp. (Slut citat) Den centrala texten om Trumpethötiden i Nya Testamentet som beskriver lakach och nissuim då äktenskapet fullbordas, är förstås 1 Tess. 4:16-18, Ty när en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun, då skall Herren själv stiga ner från himlen. Och först skall de som dött i Kristus Jesus uppstå. Därefter skall vi som lever och är kvar ryckas upp bland moln[ lakash och nissuim ] tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och så skall vi alltid vara hos Herren[äktenskapet fullbordas genom Lammets bröllopsmåltid]. Trösta därför varandra med dessa ord. Vi lever nu i tiden mellan den första och den sista shofaren vid Herrens tillkommelse. Vi har trolovats med en man genom att acceptera ketuvan de heliga Skrifterna (se Ef 5:25-27), och vi väntar på hans återkomst från Faderns hus i himlen när Fadern ser att Brudens klänning är redo och tiden är inne. Men om den dagen eller stunden vet ingen något, inte himlens änglar, inte ens Sonen, ingen utom Fadern. (Matt. 24:36) 8

9 JUDELÄGER Vi har haft förmånen att tillsammans med IRR / TV och Valdimir & Pirjo Karttunen hålla Bibelläger för ryska judar under snart tio år. Årets läger för mindre bemedlade judar från St. Petersburg och Moskva kommer att hållas på Åland, ute på Jomala församlings lägergård Gregersö. Platsen är som ett paradis, speciellt om det är bra väder. Vi vill visa det judiska folket kärlek och tacksamhet för allt vi fått genom dem. 1. Vi har fått Guds Ord (Torahn) (P 147:19 20) 2. Vi fått förbundet (Jer 31:31) 3. Vi har fått löftena (Rom 9:4) 4. Vi har fått Jesus (Luk 2:4,11, Matt 1:1 16) 5. Vi har fått frälsningen (Joh 4:22) 6. Vi förstår kampen mellan ljus och mörker, kärlek och hat på ett djupare sätt. 7. Vi är kallade att väcka deras avund (Rom 10:19) när vi älskar dem med Guds kärlek. (Gal 5:6) Vår Jesus och Judarnas Messias vill visa hur mycket Han älskar sitt folket genom oss, det är vår kallelse. Det judiska folket känner sig: Hatade, föraktade, förkastade, ensamma och isolerade i världen. Vi tror och längtar efter den tid då allt skall bli upprättat igen, såsom profeterna har talat. (Apg ). Det sker vid Jesus andra tillkommelse, då får Israel slutligen får sin upprättelse. 15 Ty om deras förkastelse betydde världens försoning, vad skall då inte deras upptagande betyda, om inte liv från de döda? (Rom 11:15). Församlingen behöver en klarare uppfattning om denna process av upprättelse och vår medverkan till Israels helande. Frälsningen och upprättelsens förbund är trots allt upprättat med Israel och Juda hus och inte med hedningarna. (Jer. 31:31). Utan dem, ingen Jesu tillkommelse eller återupprättelsen av hela skapelsen. Det stora börjar alltid i det lilla. Därför känner vi en stor glädje och förmån i att kunna vara med på ett litet hörn för att ge helande till Jesu minsta bröder (Matt 25.40), genom att hålla ett Bibelläger, där vi kan visa dem kärlek och ge dem Bibelns budskap om deras kallelse och hemort. Vi vill bjuda dig med i denna upprättelseprocess genom att förenas i: förbönen och genom att ekonomiskt bidra med gåvor. Karisma Farleden bekostar hela lägret med mat, logi sightseeing och gåvor. Allt för att i praktiska handlingar visa vad kärlek är. Din inbetalning kan göras på Karisma farleden ANDELSBANKEN FI Referensnr: Judeläger Konferensen i St Petersburg var välsignad på många plan. TACK FÖR ALL FÖRBÖN! Till konferensen kom en pastor från Israel, Andrey Teplinsky från församlingen Kehilat HaCarmel, tillsammans blev vi ett bra team. Vi upplevde att budskapet togs emot på ett positivt sätt. Som en följd av konferensen är det nu 32 pastorer och ledare som vill komma till Åland En utmaning för oss att inkvartera alla vänner. Karisma Farledens Israelhelg Fr-Sö i Pingstförsamlingen på Åland. Pastorer från Ryssland är inbjudna. Flera andra medverkande. Varmt välkommen! 10 Hör HERRENS ord, ni hednafolk, och förkunna det i kustländerna i fjärran. Säg: Han som skingrade Israel skall också samla det.. Jer 31:10 9

10 Församlingens utmaning Tom Nylund i dagens Europa Under de senaste årtiondena har islam vunnit mark i Europa. Av den anledningen spelar islam idag en stor och betydande roll också i vår världsdel. Detta är något som man behöver ta i beaktande i större utsträckning. Framför allt behövs kunskap om islam så att man kan förhålla sig till denna religion på rätt sätt. För att bättre kunna förstå vad som händer idag behöver man känna till historien. Kristendomen spred sig först i områdena kring Medelhavet. Därför är det ingen slump att en religion som islam kom till på den Arabiska halvön för att på mycket kort tid erövra och kuva de områden där kristendomen hade etablerat sig. Detta kan inte ses som något annat än en motattack från mörkrets makter i syfte att försöka krossa Guds verk på jorden. Således borde islams födelse och blixtsnabba spridning ses som en central del i den kamp mellan gott och ont som pågår i vår värld. 10 Faktum är att man kanske inte kan bortse från islam när det kommer till ändens tid. Men problemet är att man egentligen inte längre talar om ändens tid i församlingarna. I och med Israels återupprättelse 1948 blev ändens tid ett aktuellt ämne i församlingarna - många gånger på ett mycket osunt och hysteriskt sätt (och här måste ett stort tyvärr läggas till). Det som varit har varit, men detta, och det faktum att ingen sådan ändens tid som man trodde skulle komma har kommit, har gjort att man nästan helt och hållet lämnat frågan och församlingarna har drabbats av ett slags apati när det gäller den. Varför kan man då kanske inte bortse från islam när det kommer till ändens tid? Jo, det finns en undervisning - eller teori om man vill uttrycka det så i stället - att islam är det antikristliga system som Bibeln talar om. En bibellärare bland flera andra som undervisar så här är Joel Richardson. Inom islam finns nämligen en messiasfigur och om man jämför denna messiasfigur med Bibelns Antikrist finner man slående likheter och paralleller. Miljontals muslimer väntar på denna muslimska messiasfigur. Det är alltså möjligt att denna messiasfigur kommer att vara den religiösa, politiska och militära ledare som Bibeln talar om att ska spela en betydande roll i ändens tid. Men det finns ingen anledning till att helt okritiskt svälja denna undervisning/teori, utan förhålla sig till den med en viss reservation, men samtidigt ändå inte bortse från den helt och hållet, utan ha den med i bagaget på ett sunt sätt och vara öppen för att islam kan komma att spela en nyckelroll i ändens tid. Oavsett om islam spelar en roll i ändens tid eller inte så är islam något som man måste ta på fullaste allvar. De radikala muslimernas mål är att islam en dag ska ta över hela världen. I denna kamp är nästan alla medel tillåtna. På sina håll inom kristenheten har det förekommit en undervisning om att islam kommer att falla precis som kommunismen föll. Det finns dock inga tecken som tyder på att så är fallet. Det verkar snarare vara helt tvärtom: islamiska krafter har mobiliserat i Mellanöstern och förorsakar död, skräck, förtryck och mänskligt lidande i ofattbara proportioner. Människor dödas på de mest brutala sätten, t.ex. genom halshuggningar.

11 Men det slutar inte här: även i Europa aktiverar sig och mobiliserar islamiska krafter. Den allvarligaste antisemitismen i Europa idag kommer från muslimskt håll. Under den senaste tiden har vi sett flera allvarliga antisemitiska attacker utförda av radikala muslimer. Varje gång ett totalitärt och människofientligt system härjat i vår värld har judarna drabbats först, men det har aldrig slutat med dem. Nu drabbas judarna, men det kommer inte att sluta med dem - särskilt inte om man låter de islamiska krafterna fortsätta härja. Politikerna har visat en farlig blindhet när man tillåtit islam få fäste i Europa. Men ett försiktigt uppvaknande håller på att äga rum. Det är alltså helt uppenbart att islam inte är något som man kan nonchalera. Ändå talas det väldigt lite om islam i församlingarna. Troende måste ha kunskap och insikt om islam för att kunna förhålla sig till denna religion på rätt sätt. Generellt sett är troende benägna att be om problem och hot reser sig. Det är inget fel i det, men oftast behövs också konkreta handlingar. Hotet från islam är ett sådant hot att det knappast kan avvärjas enbart genom bön - konkreta handlingar behövs också. Om det dessutom är så att islam är det antikristliga system som Bibeln talar om kommer islam att falla först när Yeshua kommer tillbaka. I så fall innebär det att de fasor vi nu ser bara kan begränsas - inte stoppas helt. Så vad måste göras? Det viktigaste är att skaffa kunskap om islam och bilda sig en uppfattning om vilken inverkan islam har i vår värld och framför allt i vår egen världsdel. Det gäller också att på nytt börja tala om ändens tid och undvika de misstag som tidigare begåtts i församlingarna när man talat om och undervisat i denna viktiga fråga. Man kan inte lämna bort någon del av Guds Ord och därför kan inte heller undervisningen om ändens tid lämnas bort. Om islam dessutom är det antikristliga system som Bibeln talar om är det desto viktigare att närma sig den undervisningen på ett nyfiket och sunt sätt och utvärdera om det faktiskt är så att det ligger något viktigt och avgörande i den. Att islam dessutom just nu flyttar fram sina positioner i vår värld som aldrig förr gör inte saken mindre betydande. Det är dags för församlingarna i Europa att vakna och inse vad som håller på att hända. För Mellanösterns troende har hotet från radikala muslimer varit en verklighet redan länge och det finns tyvärr inget som talar för att troende i t.ex. Europa inte skulle kunna drabbas av detta hot. Om vi dessutom ämnar stå med Israel och det judiska folket är det rimligt att anta att vi också här i Europa förr eller senare på något sätt kommer att drabbas. Idag skyddas synagogor och judiska skolor i t.ex. Frankrike och Sverige av tungt beväpnade poliser pga hotet från radikala och våldsbejakande muslimer. Kommer vi som står med Israel och judarna att drabbas? Det är tyvärr inte osannolikt. Att ta för lätt på islam kan således vara ett misstag. Därför behövs ett uppvaknande i församlingarna. Samtidigt som vi måste tala klarspråk om hotet från islam måste vi skilja mellan islam och muslimer. Muslimer är precis lika värdefulla och älskade av Gud som alla andra människor. Så att be och verka för muslimers frälsning är lika viktigt som att skaffa kunskap om islam och se vilken roll den religionen spelar i vår värld idag. 11

12 K arisma Farledens arbete: Vill du vara med i arbetet? Ett arbete i Ryssland öppnar sig för Karisma Farleden, att hjälpa judar hem, göra Aliya (hebreiskt ord för återtåget till Israel). Och samtidigt möta deras sociala behov. Arbetet är stort och utmanande, det kräver stor visdom, speciellt i samarbete med de lokala församlingarna och deras pastorer, det kräver även en hel del resurser. Vi känner att detta har Gud förberett och kallat oss att göra. Mera om detta den april 2015 på Åland. Välkommen! INBETALNINGAR KAN GÖRAS: Insamlingstillstånd: 2020/2012/2556 ÅLAND ÅLR 2012/8727 Karisma Farledens sociala arbete Aliya, där vi hjälper judar hem till Israel. Andelsbanken FI Referenr: AKTIA FI referenr: Karisma Farledens arbete i Svenskfinland AKTIA: FI Referenr: Andelsbanken FI Referenr: Lägerverksamhet för St Petersburg judar. FI Referensnr: Judeläger Vi kommer att avsluta alla våra konton i Nordea pga. att Nordea o danske Bank går i spetsen för att bojkotta Israel på EU:s direktiv. Vi vill uppmana dej att göra detsamma. Förbönsämnen: 1. Att vi i Finland skall förstå Guds kallelse att hjälpa judarna hem till Israel. 2. Israelhelgen på Åland den med inbjudna pastorer från St Petersburg. 3. Läger för ryska judar på Åland Karisma farleden har fått en inbjudan att besöka ett mycket fattigt område där de flesta är judar. BE FÖR DETTA; att vi kan vara Guds utsträckta hand till dessa judar, att resan blir i rätt tid. 12 Karisma Farleden rf Matrosgatan Mariehamn Tfn +358 (0) e-post: Hemsida: Aktia Bank FI Föreningens styrelse Ordförande Kenneth Witick Matrosgatan Mariehamn Mobil: +358 (0) e-post: STYRELSEMEDLEMMAR YOUTH ALIYAH Sekreterare Hanna Nylund e-post: Vice ordförande Gunnar Weckström Observatoriegatan KARIS Tel e-post: Liisa Weckström adress som ovan Gunvor Österlund Bulevarden Karis Tel Lilian Lytz Skolhusgatan 39 B Vasa e-post: Tommy Johansson Heimbackaleden Kållby e-post:

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2009 RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO (Lars Mörling 2009) 1. Rättfärdiggörelse är ett rättsligt begrepp Rättfärdiggörelse har inte med känslor att göra utan

Läs mer

Anden. Studiehäfte av Henrik Steen

Anden. Studiehäfte av Henrik Steen Anden Studiehäfte av Henrik Steen Innehåll Introduktion 5 1. Den helige Ande Samling 1 Den helige Ande som person 6-8 Fördjupningsruta treenigheten 9 Samling 2 Andens frukt 10-11 Samling 3 Andens gåvor

Läs mer

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN JESUS Jesus föräldrar är Maria & Josef från staden Nasaret. Ängel sa att Maria skulle föda Guds son. Jesus föddes i ett stall i staden Betlehem. 3 vise män kom med gåvor

Läs mer

Dopets sakrament. Hur skall dopet utföras? Lektion 12. Ett förnyelsens bad i den Helige Ande

Dopets sakrament. Hur skall dopet utföras? Lektion 12. Ett förnyelsens bad i den Helige Ande Lektion 12 Dopets sakrament Ett förnyelsens bad i den Helige Ande Ordet sakrament har förståtts på många olika sätt av olika religiösa grupper. Kanske vore det vara bra om vi sade klart, här och nu, vad

Läs mer

Vad Gud säger om Sig Själv

Vad Gud säger om Sig Själv Lektion 3 Vad Gud säger om Sig Själv Treenighetens mysterium uppenbaras endast i Bibeln Guds stora plan är att frälsa genom tron allena på vår Frälsare. Denna plan kan förstås och trodd av det minsta barn

Läs mer

Den siste Adam och frågan om arvsynd

Den siste Adam och frågan om arvsynd Den siste Adam och frågan om arvsynd Talar det Nya testamentet om arvsynd när det berättar om den förste och den siste Adam? Nedan följer ett studium av Bibeln utifrån denna frågeställning och möjliga

Läs mer

FÖRSTA TESSALONIKERBREVET

FÖRSTA TESSALONIKERBREVET FÖRSTA TESSALONIKERBREVET HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2014 Första Tessalonikerbrevet (Lars Mörling 2014) Bakgrund Filippi Berea Tessalonika Korint Aten Författare: Paulus (1Tess 1:1) Vi ser att brevet var

Läs mer

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång Ordning vid dop av barn Denna ordning kan infogas som en del i en större gudstjänst eller vara fristående. Anvisningar, bibeltexter och böner är förslag som kan väljas och formuleras efter situationens

Läs mer

B. När en kyrka byggs

B. När en kyrka byggs B. När en kyrka byggs Innan arbetet med en ny kyrka påbörjas eller när grundstenen muras kan man fira andakt på byggplatsen. Detta material kan också användas vid andakter när andra församlingslokaler

Läs mer

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39).

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39). 1 Tessalonikerbrevet 1 (1:1) Hälsning 1 Från Paulus, Silvanus och Timoteus till församlingen i Tessalonika som lever i Gud, Fadern, och Herren Jesus Kristus. Nåd och frid vare med er. 1. Från Paulus a.

Läs mer

1703 0 AV 200 BRITTISKA BIBELSÄLLSKAPET 1870-73 0 AV

1703 0 AV 200 BRITTISKA BIBELSÄLLSKAPET 1870-73 0 AV Ögonöppnaren Moderna översättningar av Nya Testamentet innehåller många skillnader Den senaste tiden har det kommit ut flera versioner av det Nya Testamentet, och ALLA har sagt sig vara Guds fulla Ord.

Läs mer

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves.

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 1 Tessalonikerbrevet 2 (2:1 16) Apostelns tjänst i Tessalonika 1 Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 2 Tidigare hade vi, som ni vet, plågats och misshandlats i Filippi, men

Läs mer

VATTENDOPET DET KRISTNA DOPET I VATTEN

VATTENDOPET DET KRISTNA DOPET I VATTEN DET KRISTNA DOPET I VATTEN VATTENDOPET För den som är ny i tro skulle vattendopet vara ett av de första stegen på lydnadens väg. Det symboliserar att det gamla syndalivet tvättas bort och att man identifierar

Läs mer

FÖRSAMLINGS- BLADET. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014. Klag 3:26

FÖRSAMLINGS- BLADET. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014. Klag 3:26 FÖRSAMLINGS- BLADET KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014 Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. Klag 3:26 Hur läser man Bibeln? Under olika bibelsamtal uppstår då och då frågan om hur man läser

Läs mer

Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012

Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012 BIBELLÄSNING Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012 1 Heliga vanor för vanliga människor - Bibelläsning Män blir lättare förkylda än kvinnor Den meningen har åtminstone tre olika

Läs mer

Historia. Judendom. Vem är jude? Historia. Kungariket Israel Kung David och kung Salomo Judarnas tempel, gudstjänster, offer, högtider.

Historia. Judendom. Vem är jude? Historia. Kungariket Israel Kung David och kung Salomo Judarnas tempel, gudstjänster, offer, högtider. Historia Abraham - förbund om att tro på den enda guden och judarna visar detta genom omskärelse av pojkar. Abraham är också viktig inom kristendom och islam Gud lovar människorna ett land vid namn Kanaan

Läs mer

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj)

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) 41Även om det är en främling, som inte tillhör ditt folk Israel utan kommer från fjärran land för att han hört om ditt namn 42ja, också där skall

Läs mer

Vi är Melleruds Kristna Center. Fånga visionen

Vi är Melleruds Kristna Center. Fånga visionen Vi är Melleruds Kristna Center Fånga visionen Framtidsbilden Vi ser en ung generation. där många följer Jesus...som är hängiven Jesus som är till välsignelse för alla släkter i regionen 1 Mos 12:2-3 Det

Läs mer

D. Vid läsårets början

D. Vid läsårets början D. Vid läsårets början Andakten kan förrättas av en präst, en församlingsanställd eller någon från skolan. Psalmer Man kan sjunga någon eller några av följande psalmer: 153, 289, 322, 471, 492 eller 496.

Läs mer

FÖRSAMLINGS- BLADET. Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet.

FÖRSAMLINGS- BLADET. Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet. FÖRSAMLINGS- BLADET KALMAR ADVENTKYRKA MAJ 2015 Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet. Joh. 14:27 Tappa inte modet

Läs mer

Helande. En Gåva. Av: Johannes Djerf

Helande. En Gåva. Av: Johannes Djerf Helande En Gåva Av: Johannes Djerf Ibland kan vår tro kännas som en sådan här torr svamp (håller upp en tvättsvamp). Det finns där, tron finns där, men det finns inte så mycket av livet, det som du innerst

Läs mer

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM VÄLSIGNELSE AV ETT HEM Fetstil läser liturg, normal av alla, kursiv är instruktioner SAMLING Samlingen sker i hallen eller annan lämplig plats. Rökelse kan tändas och välsignat vatten bäras tillsammans

Läs mer

Välkomnande av nya medlemmar

Välkomnande av nya medlemmar Välkomnande av nya medlemmar Anvisningar Församlingen välkomnar som medlem var och en som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre samt är döpt. Församlingen kan ge möjlighet till medlemskap i väntan

Läs mer

Inget annat än Jesus Kristus som korsfäst Installationspredikan Pingstkyrkan i Lindesberg 1 sept 2013

Inget annat än Jesus Kristus som korsfäst Installationspredikan Pingstkyrkan i Lindesberg 1 sept 2013 Inget annat än Jesus Kristus som korsfäst Installationspredikan Pingstkyrkan i Lindesberg 1 sept 2013 Jag hade nämligen bestämt mig för, när jag var hos er, att inte veta av något annat än Jesus Kristus

Läs mer

Hur får jag uppleva Guds kraft?

Hur får jag uppleva Guds kraft? Hur får jag uppleva Guds kraft? I det här rummet finns massor av olika signaler. Radiovågor, tevesignaler och datasignaler. Men just nu så påverkar de inte oss. Inget ljud, ingen bild. Men skulle vi ställa

Läs mer

Helande. En nyckel. Av: Johannes Djerf

Helande. En nyckel. Av: Johannes Djerf Helande En nyckel Av: Johannes Djerf Detta är min lilla nyckelknippa (visa), och här har jag bl.a. en nyckel till att öppna kyrkans dörrar med, en nyckel till expeditionen där jag jobbar, en nyckel till

Läs mer

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. VIGSELGUDSTJÄNST KLOCKRINGNING MUSIK SAMLINGSORD I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Inför Guds ansikte har vi samlats till vigsel mellan er, NN och NN. Vi är här för att be om Guds

Läs mer

gjort dem överflödande rika på uppriktig hängivenhet.

gjort dem överflödande rika på uppriktig hängivenhet. 2 Korintierbrevet 8 (Vers 1-9) Exempel på kristet givande 1 Vi vill tala om för er, bröder, vilken nåd Gud har gett församlingarna i Makedonien. 2 Fastän de varit hårt prövade, har deras översvallande

Läs mer

En körmässa om att hitta hem

En körmässa om att hitta hem En körmässa om att hitta hem Text och musik av Johan & Hanna Sundström Välkommen Klockringning Andas (Introitus) Andas, andas frihet andas nåd. Morgondagen randas. Sjung Guds ära, Han är här. Glädjens

Läs mer

Är treenighetsläran biblisk?

Är treenighetsläran biblisk? Är treenighetsläran biblisk? Av S. K. Blad Introduktion min personliga erfarenhet De minnen som jag har från barndomen är väldigt fina. Mina föräldrar hade vuxit upp inom den svenska pingströrelsen. De

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

En Muslim ropar på Jesus

En Muslim ropar på Jesus Kamal Saleem - Swedish En Muslim ropar på Jesus Kamal Saleem Av Aron Little The 700 Club Översättning C-S. K Kamal Saleem föddes i Libanon av en helöverlåten Muslimsk familj. Han kommer ihåg att han redan

Läs mer

Se, jag gör allting nytt.

Se, jag gör allting nytt. Se, jag gör allting nytt. I bibelns sista bok, uppenbarelseboken, kan man i ett av de sista kapitlen läsa hur Gud säger Se jag gör allting nytt (Upp 21:5). Jag har burit med mig de orden under en tid.

Läs mer

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting.

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting. Allting nytt Påskdagen 100403 1 Att hitta ingenting kan det va nå`t Det var ju det man gjorde den första påskdagsmorgonen. Man gick till graven där man lagt Jesus och man hittade ingenting. Ibland är det

Läs mer

Detta tror vi på! Apg 4:11-12

Detta tror vi på! Apg 4:11-12 Detta tror vi på! (Årshögtidspredikan) Borlänge 140105 Gott Nytt År! Jag ska nu försöka förmedla till er vad jag tror Gud har lagt på mitt hjärta för den här dagen och för året som ligger framför. På olika

Läs mer

Ett Mål - Ett hemland Av: Johannes Djerf

Ett Mål - Ett hemland Av: Johannes Djerf Ett Mål - Ett hemland Av: Johannes Djerf För någon vecka sedan så behövde jag lämna in bilen på reperation i Värnamo. Det skulle ta hela dagen så antingen skulle jag få behöva ta bussen hem eller så skulle

Läs mer

indelade efter kyrkoårets olika teman

indelade efter kyrkoårets olika teman indelade efter kyrkoårets olika teman Första söndagen i advent Ett nådens år Du är den som kommer Ett nådens år Fast du som kommer Hosianna Hosianna (kanon) Här är det fest I advent På en vanlig åsna Stenarna

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

En levande församling

En levande församling PINGST VÄSTERÅS En levande församling Och Herren skall alltid leda dig; han skall mätta dig mitt i ödemarken och ge styrka åt benen i din kropp. Du skall vara lik en vattenrik trädgård och likna ett källsprång,

Läs mer

En judisk organisation som tillsammans med kristna hjälper det judiska folket i Israel, Sibirien och i Östryssland

En judisk organisation som tillsammans med kristna hjälper det judiska folket i Israel, Sibirien och i Östryssland En judisk organisation som tillsammans med kristna hjälper det judiska folket i Israel, Sibirien och i Östryssland Om oss Moti Klimer, grundaren av Sabra, föddes och växte upp i en ortodox judisk familj

Läs mer

Ditt livs viktigaste investering

Ditt livs viktigaste investering Ditt livs viktigaste investering En handledning Du investerar i dig själv dagligen: utbildning, relationer, karriär. Men har du någon gång reflekterat över värdet av att investera i den andliga aspekten

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst 2 Dopfamiljen, eventuella faddrar och prästen går in i kyrkan Psalm Inledningsord och tackbön Prästen läser inledningsorden och efter dessa ber någon av föräldrarna följande bön

Läs mer

Vad betyder det att vara Kristen?

Vad betyder det att vara Kristen? Vad betyder det att vara Kristen? Tim Conway illbehonest.com/svenska Bruden och brudgummen har en börda. De har en kärlek till folket som kommer till deras bröllop. Och de vet att många av människorna

Läs mer

c. Paulus skriver att han egentligen inte behöver skriva till korinthierna om detta med kristet givande, så varför gör han det då?

c. Paulus skriver att han egentligen inte behöver skriva till korinthierna om detta med kristet givande, så varför gör han det då? 2 Korintierbrevet 9 (Vers 1-15) Var och en må ge vad han har beslutat sig för 1 Egentligen behöver jag inte skriva till er om hjälpen till de heliga. 2 Jag vet hur villiga ni är, och inför makedonierna

Läs mer

Jag satt i ett rum i församlingens källare, och bad. Det här var dagen jag sett fram emot, fasat för, och försökt komma undan.

Jag satt i ett rum i församlingens källare, och bad. Det här var dagen jag sett fram emot, fasat för, och försökt komma undan. Predikan 18 maj 2014 i Rönnekyrkan En av de starkaste andliga upplevelser jag har varit med om, var när jag blev döpt. Det var i januari 1997, och mindre än 2 månader efter att jag kommit till tro. Jag

Läs mer

Introduktion till Nya Testamentet

Introduktion till Nya Testamentet Introduktion till Nya Testamentet Nya Testamentet är en samling historiska händelser. Vid den tiden utfärdade kejsar Augustus en förordning om att hela världen skulle skattskrivas. Det var den första skattskrivningen,

Läs mer

Ge sitt liv för sina vänner

Ge sitt liv för sina vänner Ge sitt liv för sina vänner Predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Joh 15:12-17; Himmel och helvete, nr 272, 278:2, 282. Se sista sidan!) Detta är mitt bud att ni skall älska varandra så som jag

Läs mer

Jesu andra tillkommelse Leif Boström 2014-06-01

Jesu andra tillkommelse Leif Boström 2014-06-01 Jesu andra tillkommelse Leif Boström 2014-06-01 Jesu himmelsfärd Apg 1:6-12 - När de nu var samlade frågade de honom: "Herre, är tiden nu inne för dig att återupprätta riket åt Israel? Han svarade dem:

Läs mer

4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder

4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder 4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder Tänk om man kunde ha en sådan stark tro som Maria! Hon har fått besök av ängeln Gabriel, som sagt henne att hon ska bli gravid och föda ett barn, och inte vilket

Läs mer

Till de kristna i Galatien

Till de kristna i Galatien Till de kristna i Galatien 1 Hälsning 1 Från Paulus, apostel, utsänd inte av människor eller genom någon människa utan av Jesus Kristus och Gud fadern som uppväckt honom från de döda. 2 Jag och alla bröderna

Läs mer

Skatter i Torahn. Bibelstudium nr 17, A. Sabbaten den 11 februari 2012. Yitro Jetro wrot]yi

Skatter i Torahn. Bibelstudium nr 17, A. Sabbaten den 11 februari 2012. Yitro Jetro wrot]yi Skatter i Torahn Bibelstudium nr 17, A Sabbaten den 11 februari 2012 Yitro Jetro wrot]yi Torahtext: 2 Mos 18:1 20:26 Haftarah: Jes 6:1 7:6; Jes 9:5, 6 Apostoliska skrifterna: Mark 7:1 8:38 Hur kär har

Läs mer

Skatter i Torahn. Bibelstudium nr 19, A. Sabbaten den 25 februari 2012. Terumah Offergåva hm;wrt]

Skatter i Torahn. Bibelstudium nr 19, A. Sabbaten den 25 februari 2012. Terumah Offergåva hm;wrt] Skatter i Torahn Bibelstudium nr 19, A Sabbaten den 25 februari 2012 Terumah Offergåva hm;wrt] Torahtext: 2 Mos 25:1 27:19 Haftarah: 1 Kung 5:12 6:13 Apostoliska skrifterna: Mark 10:1 11:33 Ty Torah skall

Läs mer

Skatter i Torahn. Bibelstudium nr 23, A. Sabbaten den 5 mars 2011. Pekudei Beräkningar ydewqp]

Skatter i Torahn. Bibelstudium nr 23, A. Sabbaten den 5 mars 2011. Pekudei Beräkningar ydewqp] Skatter i Torahn Bibelstudium nr 23, A Sabbaten den 5 mars 2011 Pekudei Beräkningar ydewqp] Torahtext: 2 Mos 38:21 40:38 Haftarah: 1 Kung 7:51 8:21 Apostoliska skrifterna: Mark 16:1 16:20 Nära är de som

Läs mer

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är.

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är. NYTT MÅL Fil. 1:12-14 Hamnar man i fängelse är det säkert lätt att ge upp. Ibland räcker det med att man känner sig som att man är i ett fängelse för att man skall ge upp. För Paulus var det bara ännu

Läs mer

F. Välsignelse av industrianläggning, eller annan arbetsplats

F. Välsignelse av industrianläggning, eller annan arbetsplats F. Välsignelse av industrianläggning, kontorslokal eller annan arbetsplats En präst kan på begäran förrätta välsignelse av en industrianläggning, en kontorslokal eller en annan arbetsplats. Psalmer Följande

Läs mer

Det är ju lite märkligt att glädjen lyser så i det här brevet när vi ser hur hans omständigheter var.

Det är ju lite märkligt att glädjen lyser så i det här brevet när vi ser hur hans omständigheter var. NYTT HJÄRTA Fil. 1:3-11 Sammanfattning av predikan 31 januari. När Bibeln talar om hjärtat är det oftast inte det fysiska hjärtat som menas utan det handlar om vårt innersta vår personlighet, våra känslor.

Läs mer

Läsning: Rom 1:1 7. Responsoriepsalm: Ps 98:1 4 (R. 2a)

Läsning: Rom 1:1 7. Responsoriepsalm: Ps 98:1 4 (R. 2a) TJUGOÅTTONDE VECKAN»UNDER ÅRET«MÅNDAG 12 oktober Läsning: Rom 1:1 7 Från Paulus, Kristi Jesu tjänare, kallad till apostel, avdelad för att förkunna Guds evangelium, som Gud har utlovat genom sina profeter

Läs mer

FÖRSTA KORINTIERBREVET. INNEHÅLL Bakgrundsstudium 2 Löpande Kommentar 4

FÖRSTA KORINTIERBREVET. INNEHÅLL Bakgrundsstudium 2 Löpande Kommentar 4 FÖRSTA KORINTIERBREVET INNEHÅLL Bakgrundsstudium 2 Löpande Kommentar 4 Husbykyrkan Lars Mörling 2015 FÖRSTA KORINTIERBREVET BAKGRUND (Lars Mörling 2015) Författare: Aposteln Paulus (1:1). Brevet är skrivet

Läs mer

Vänner kallar jag er

Vänner kallar jag er Vänner kallar jag er Av: Johannes Djerf Många utav er vet jag känner till det sociala nätverket facebook, och går man in på Johannes Djerfs profil och läser om mig så ser man inte bara vad jag gjort den

Läs mer

Bo ner fo r fred. Herre, kom med vishet till dem som har att fatta avgörande beslut som rör hela skapelsens framtid.

Bo ner fo r fred. Herre, kom med vishet till dem som har att fatta avgörande beslut som rör hela skapelsens framtid. Bo ner fo r fred Herre, tag hand om vår fruktan och ängslan över vad som händer i vår värld, du som kom till oss vapenlös men starkare än all världens makt. Visa oss och världens makthavare på vägar att

Läs mer

OM VÅR TRO 20121230 Björnstorpskyrkan, Oskarström

OM VÅR TRO 20121230 Björnstorpskyrkan, Oskarström OM VÅR TRO 20121230 Björnstorpskyrkan, Oskarström 1. Lilla bibeln och Guds gåva 2. Hur stor är Gud? 3. Tar du det på allvar?(1): Om förlåtelse. 4. Om Jesu död 5. Om Jesu uppståndelse 6. Om magi, spådom

Läs mer

Sök först Guds rike och hans rättfärdighet

Sök först Guds rike och hans rättfärdighet Avskrift från ljudinspelning 2011-07-24. Barbro Erling predikar i Agape församling. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet Älskade Jesus, att vi skall få uppleva och känna att Du är här, att vi verkligen

Läs mer

Det behöver bli öken

Det behöver bli öken Det behöver bli öken Av: Johannes Djerf Det var varmt, ja det var olidligt varmt där han gick. Han hade varit ute på vandring i 40 dagar nu. Han var helt utmattad. Och den här dagen var inte direkt svalare

Läs mer

Abrahams barn / Ola Österbacka 1 (7) LBK Norge 27.7.2013, Biblion 6.1.2014. Abrahams barn

Abrahams barn / Ola Österbacka 1 (7) LBK Norge 27.7.2013, Biblion 6.1.2014. Abrahams barn Abrahams barn / Ola Österbacka 1 (7) Abrahams barn 1. Inledning I frälsningshistorien har Abraham en särställning. Han kallas trons fader. Han är den som judarna hänvisar till när de hävdar sin specialställning

Läs mer

Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 BÄRA BÖRDOR!

Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 BÄRA BÖRDOR! - 1 - Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 Gal 6:1-7 BÄRA BÖRDOR! 1 Bröder, om ni kommer på någon med att begå en överträdelse, då skall ni som är andliga människor i mildhet upprätta en sådan. Men se till

Läs mer

Bikt och bot Anvisningar

Bikt och bot Anvisningar Bikt och bot Anvisningar Som kyrka, församling och kristna har vi fått Guds uppdrag att leva i, och leva ut Guds vilja till frälsning för hela världen. Vår Skapare, Befriare och Livgivare återupprättar.

Läs mer

- Läs kapitlet om kristendomen i läroboken. - På provet kommer du också få motivera och förklara dina tankar kring frågorna nedan.

- Läs kapitlet om kristendomen i läroboken. - På provet kommer du också få motivera och förklara dina tankar kring frågorna nedan. Instuderingsfrågor kristendom NV10A - Läs kapitlet om kristendomen i läroboken. - På provet kommer du också få motivera och förklara dina tankar kring frågorna nedan. 1. Berätta vad som hände under Jesu

Läs mer

Doften av Kristus Av: Johannes Djerf

Doften av Kristus Av: Johannes Djerf Doften av Kristus Av: Johannes Djerf Inte bara för mig utan för de flesta människor så är det inte alltid enkelt att imorgon minnas allt vad som hände idag, söndagen för två veckor sedan eller söndagen

Läs mer

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 1 Tunadalskyrkan 130804 Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 Den helige Ande skickar överraskande budbärare Ja så löd rubriken på ett blogginlägg som jag råkade hitta på internet. En man med en sjukdom som ibland

Läs mer

En Textnyckel till Nya Testamentet

En Textnyckel till Nya Testamentet En Textnyckel till Nya Testamentet En lista över utelämnanden och förändringar Av G. W. Anderson På senare år har mycket sagts och skrivits om överlägsenheten, noggrannheten och tillförlitligheten i de

Läs mer

adventisternas tro& lära

adventisternas tro& lära adventisternas tro& lära Vill du veta mer om adventisterna? Se www.adventkyrkan.info eller kontakta cyberpastor@adventist.se. Fundamental Beliefs of the Seventh-day Adventist Church Senast reviderad 2005

Läs mer

Varför vi säger att Bibeln är Guds ord?

Varför vi säger att Bibeln är Guds ord? Föredrag av Torsten Åhman Varför vi säger att Bibeln är Guds ord? Varför värderar kristna Bibeln så högt att man kallar den Guds ord? Varför står just den boken i särklass bland allt annat som har skrivits?

Läs mer

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Vi har under de senaste två söndagarna talat om längtan efter liv i den kristna tron. Längtan efter Guds Helige Ande och att fortsätta bygga

Läs mer

Att översätta Bibeln

Att översätta Bibeln Att översätta Bibeln De flesta vet att det är en grannlaga uppgift att till vårt språk tolka vad en människa säger på ett annat tungomål. Att tolka och översätta Bibelns språk är också en grannlaga uppgift.

Läs mer

Christian Mölks Bibelkommentarer. 1 Samuelsboken 3. (Vers 1-21) Herren uppenbarar sig för Samuel

Christian Mölks Bibelkommentarer. 1 Samuelsboken 3. (Vers 1-21) Herren uppenbarar sig för Samuel 1 Samuelsboken 3 (Vers 1-21) Herren uppenbarar sig för Samuel 1 Pojken Samuel gjorde tjänst inför HERREN hos Eli. HERRENS ord var sällsynt på den tiden och profetsyner var inte vanliga. 2 Då hände en gång

Läs mer

Läs och fråga om svåra ord. Jag har markerat de ord jag tror ni tycker är svåra. (fakta hämtad ur Spår av tro ) Lucia

Läs och fråga om svåra ord. Jag har markerat de ord jag tror ni tycker är svåra. (fakta hämtad ur Spår av tro ) Lucia Läs och fråga om svåra ord. Jag har markerat de ord jag tror ni tycker är svåra. (fakta hämtad ur Spår av tro ) Lucia Legenden om Lucia berättar om hur en hedning hade blivit förälskad i henne, men att

Läs mer

Judendom Kristendom Islam Hinduism Buddhism

Judendom Kristendom Islam Hinduism Buddhism KALLAS Antal anhängare: Jude ca 15 miljoner Kristen ca 2 miljarder Muslim -en som underkastar sig Guds vilja ca 1,2 miljarder Hindu (= befolkningen kring floden Indus) Buddhist ca 500 miljoner SYMBOL Korset

Läs mer

Välkommen med på resan.

Välkommen med på resan. Välkommen med på resan. Förra året började jag en resa i mitt liv. Nej det handlade inte om en resa mot något geografiskt mål. Drivmedlet var inte bensin och färdmedlet var ingen bil. Resan gick inåt.

Läs mer

LARS ENARSON 60. Hjälp oss att gratulera Lars!

LARS ENARSON 60. Hjälp oss att gratulera Lars! 19 OKTOBER 2012 LARS ENARSON 60 VAR MED OCH GE LARS EN SKRIVAR- STUGA! Lars blir äldre - han fyller 60 inom kort, men arbetar fortfarande intensivt. Han reser, predikar och undervisar, själavårdar, gör

Läs mer

Två mystiska kroppar

Två mystiska kroppar Två mystiska kroppar Varför kan den mänskliga varelsen bara höra till den ena eller den andra av de två mystiska kroppar som finns, Kristi mystiska kropp och Djävulens mystiska kropp (S:t Thomas av Aquino

Läs mer

Kristna försöker leva som Jesus lärde ut genom att bland annat hjälpa människor som har det svårt, samt sprida tron ut i världen.

Kristna försöker leva som Jesus lärde ut genom att bland annat hjälpa människor som har det svårt, samt sprida tron ut i världen. DE FEM VÄRLDSRELIGIONERNA KRISTENDOMEN Kristendomen är en av de stora världsreligionerna. Kristna tror på en Gud. Men de tror också att Gud kan visa sig så som Fadern, Sonen och den heliga Anden. De tror

Läs mer

Elisa kunde se att den unga änkan var förkrossad. Hon kastade sig ner

Elisa kunde se att den unga änkan var förkrossad. Hon kastade sig ner 23 En kruka med olja Elisa kunde se att den unga änkan var förkrossad. Hon kastade sig ner framför den gamle profetens fötter och snyftade: Min fordringsägare kommer för att ta mina två söner till slavar!

Läs mer

Himmel och jord förkunnar Hans heliga namn Jesus är upphöjd min Konung är upphöjd över allt. 2 Välkommen till denna plats

Himmel och jord förkunnar Hans heliga namn Jesus är upphöjd min Konung är upphöjd över allt. 2 Välkommen till denna plats 2 Välkommen till denna plats Välkommen till denna plats Välkommen in i mitt öppna hjärta Du har sagt i ditt ord att du tronar på vår lovsång Så vi ärar dig, och vi prisar dig Och vi offrar denna kärlekssång

Läs mer

JESU KRISTI EVANGELIUM

JESU KRISTI EVANGELIUM JESU KRISTI EVANGELIUM VAD ÄR JESU KRISTI EVANGELIUM? Jesu Kristi evangelium är vår himmelske Faders plan för hans barns lycka och frälsning*. Det kallas Jesu Kristi evangelium därför att Jesu Kristi

Läs mer

[Något på riktigt] Av: Johannes Djerf

[Något på riktigt] Av: Johannes Djerf [Något på riktigt] Av: Johannes Djerf I söndags så träffades vi ledare på lägret för att förbereda allt och be för varje tonåring och deras väg tillsammans med Jesus. På kvällen firade vi nattvard tillsammans,

Läs mer

Välsignelse över registrerat partnerskap. Försöksordning

Välsignelse över registrerat partnerskap. Försöksordning Välsignelse över registrerat partnerskap Försöksordning Fastställd av Kyrkostyrelsen den 6 december 2006 Allmänna anvisningar Välsignelse över registrerat partnerskap är ett erbjudande till dem som önskar

Läs mer

Program 058. M A T T E U S EVANGELIUM KAP. 1.

Program 058. M A T T E U S EVANGELIUM KAP. 1. Program 058. M A T T E U S EVANGELIUM KAP. 1. (Introd. 0:35) Vi gick alltså från Första Mosebok och över till Matteus-evangeliet, -som är den första boken i det nya testamentet. Och Första Mosebok såväl

Läs mer

Tunadalskyrkan 14 02 09. Bilder av livet. Dan 3, PS 126, Ps 35

Tunadalskyrkan 14 02 09. Bilder av livet. Dan 3, PS 126, Ps 35 1 Tunadalskyrkan 14 02 09 Bilder av livet Dan 3, PS 126, Ps 35 Ibland kan vi behöva bilder eller berättelser för att få hjälp att förstå livet och tillvaron, för de kan spegla vår situation, utan att vara

Läs mer

Hermeneutik - texttolkning

Hermeneutik - texttolkning Hermeneutiksidan 130311 Rev 4 PA Hermeneutik - texttolkning Vi har presenterat resonemangen som lett fram till vårt svar på Jesu fråga Vem säger ni att jag är? Resonemangen bygger på att så långt som möjligt

Läs mer

GUDS LAG. Kristendomens tre grundläggande dygder 1. Tro 2. Hopp 3. Kärlek

GUDS LAG. Kristendomens tre grundläggande dygder 1. Tro 2. Hopp 3. Kärlek GUDS LAG Kristendomens tre grundläggande dygder 1. Tro 2. Hopp 3. Kärlek TRON Trosbekännelsen 1. Jag tror på en enda Gud, Fader, Allhärskare, skapare av himmel och jord, av allt vad synligt och osynligt

Läs mer

De tio budorden - riktlinjer för kristna

De tio budorden - riktlinjer för kristna Lektion 17 De tio budorden - riktlinjer för kristna Helgelse i praktik Vi har i en tidigare lektion lärt oss att Adam och Eva skapades till Guds avbild, det är, perfekta i ord och gärning och med välsignad

Läs mer

ABRAHAM (Lars Mörling 2005) (För enkelhetens skull använder jag oftast Abraham och Sara, även när de hette Abram och Saraj)

ABRAHAM (Lars Mörling 2005) (För enkelhetens skull använder jag oftast Abraham och Sara, även när de hette Abram och Saraj) ABRAHAM (Lars Mörling 2005) (För enkelhetens skull använder jag oftast Abraham och Sara, även när de hette Abram och Saraj) Inledning: Abraham är Trons Fader för alla folk. Det nya förbundet i Jesus Kristus

Läs mer

DEN FÖRSTA PINGSTEN PINGSTDAGEN (ÅRGÅNG A) B) (8 24 JUNI MAJ 2014) 2015. Tidsram: 20-25 minuter. Apg 2:1-11. Den heliga anden.

DEN FÖRSTA PINGSTEN PINGSTDAGEN (ÅRGÅNG A) B) (8 24 JUNI MAJ 2014) 2015. Tidsram: 20-25 minuter. Apg 2:1-11. Den heliga anden. DEN FÖRSTA PINGSTEN PINGSTDAGEN (ÅRGÅNG A) B) (8 24 JUNI MAJ 2014) 2015 Tidsram: 20-25 minuter. Apg 2:1-11 Den heliga anden Den heliga anden När pingstdagen kom var de alla församlade. Då hördes plötsligt

Läs mer

DET MÄNSKLIGA LIVETS HEMLIGHET

DET MÄNSKLIGA LIVETS HEMLIGHET DET MÄNSKLIGA LIVETS HEMLIGHET "GENOM EN UPPENBARELSE AVSLÖJADES HEMLIGHETEN FÖR MIG." (Ef. 3:3) Har du någonsin frågat dig varför du lever i denna världen, och vad meningen är med ditt liv? Vem du än

Läs mer

Tidsram: 20-25 minuter.

Tidsram: 20-25 minuter. 3. Söndagen under året (år C) (27 januari 2013) Vi är lemmar i Kristi kropp Denna gång föreslås att samtalet med barnen får handla om den andra läsningen, Vi är lemmar i Kristi kropp ur Första Korintierbrevet.

Läs mer

Gudstjänst den 6 juni 2010 i Luleå, S:t Petri ev-luth församling #99 Första söndagen efter Trefladighet

Gudstjänst den 6 juni 2010 i Luleå, S:t Petri ev-luth församling #99 Första söndagen efter Trefladighet Gudstjänst den 6 juni 2010 i Luleå, S:t Petri ev-luth församling #99 Första söndagen efter Trefladighet ÄR DU RIK INFÖR GUD? Predikotext: Luk. 12:13-21 13 Någon i folkhopen sade till honom: "Mästare, säg

Läs mer

MEN NU HAR. Påskdagen 2014 Av: Johannes Djerf

MEN NU HAR. Påskdagen 2014 Av: Johannes Djerf MEN NU HAR Påskdagen 2014 Av: Johannes Djerf Du som inte känner mig kanske tror att jag går klädd så här varje dag, och det gör väl inget om du tror, men sanningen är den att detta inte är vad jag brukar

Läs mer

24x7. TV för kropp, tanke och själ. LifeStyleTV gör livet till en helhet, med uppfriskande program dygnet runt.

24x7. TV för kropp, tanke och själ. LifeStyleTV gör livet till en helhet, med uppfriskande program dygnet runt. TV för kropp, tanke och själ 02 Tillbaka LifeStyleTV gör livet till en helhet, med uppfriskande program dygnet runt. Vi erbjuder ett brett utbud av program som vill berika och inspirera till en mera aktiv

Läs mer

HIMMEL ELLER HELVETE!

HIMMEL ELLER HELVETE! HIMMEL ELLER HELVETE! Dag Järnmark. Förord. Himmel eller helvete är en bok som belyser allvaret av att predika det sanna rena evangeliet om Jesus Kristus. För sex år sedan fick pastor Dag Järnmark i en

Läs mer

Skatter i Torahn. Bibelstudium nr 27, A. Sabbaten den 2 april 2011. Tazria Havande ['yriz]]t'

Skatter i Torahn. Bibelstudium nr 27, A. Sabbaten den 2 april 2011. Tazria Havande ['yriz]]t' Skatter i Torahn Bibelstudium nr 27, A Sabbaten den 2 april 2011 Tazria Havande ['yriz]]t' Torahtext: 3 Mos 12:1 13:59 Haftarah: 2 Kung 4:42 5:19 Apostoliska skrifterna: Luk 10:1 11:54 Stor frid äger de

Läs mer