Svenska Pistolskytteförbundet SKJUTHANDBOK 14:e omarbetade upplagan Uppdaterad

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svenska Pistolskytteförbundet SKJUTHANDBOK 14:e omarbetade upplagan Uppdaterad 2012-01-01"

Transkript

1 Svenska Pistolskytteförbundet SKJUTHANDBOK 14:e omarbetade upplagan Uppdaterad Beställes från Svenska Pistolskytteförbundet

2 Grafi sk form, layout, sättning och repro: Annette Hofvander, Text å Form AH AB Foto: Ulf Hansson, Text & Bild Svenska Pistolskytteförbundet Tryck: Printfabriken AB, Karlskrona

3 Förord Svenska Pistolskytteförbundets Skjuthandbok, upplaga14, är fastställd att gälla från och med den 1 januari Enligt de nya rutiner som fastställdes av Förbundsmötet 2007 kommer varje upplaga av skjuthandboken att gälla under två år. Kretsar, föreningar och enskilda medlemmar i förbundet är skyldiga att följa skjuthandbokens föreskrifter. Andemeningen med skjuthandboken är att det som föreskrivs eller uttryckligen anges som tillåtet skall följas. Skjuthandboken får inte användas på ett sätt som strider mot denna uppfattning. Åtgärder som strider mot andemeningen måste godkännas av Förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsen har (direkt eller genom sina organ Verkställande utskottet och Regelkommittén) tolkningsföreträde avseende tillämpningen av Skjuthandboken. December 2011 Svenska Pistolskytteförbundet Med stor tacksamhet har Svenska pistolskytteförbundet av Erland Ullman som gåva mottagit två pistoler som med framgång använts av Torsten Ullman i internationella sammanhang (Fripistolen från Granada 1933 och Silhuettpistolen från Berlin 1936). Då Förbundet sedan tidigare äger Fripistolen från Berlin 1936 kommer det att förvalta en fullständigt unik samling av oskattbart historiskt och kulturellt värde. Förbundet har ett ansvar mot såväl donatorn som medlemmarna att denna samling bibehålls intakt och förvaras på ett sätt som möjliggör att den kan förevisas intresserade pistolskyttar. Svenska pistolskytteförbundet förbinder sig därför att under inga omständigheter avyttra någon av dessa pistoler. Skulle Svenska pistolskytteförbundet upplösas skall Förbundsstyrelsen säkerställa att samlingen förblir intakt och förvaras enligt ovan. (Foton på pistolerna se omslagets insida).

4 Skjuthandbok

5 Innehåll Svenska Pistolskytteförbundet Del A Allmänna bestämmelser 29 A.1 Verksamhet 30 A.1.1 Skytteverksamhet 30 A.1.2 Andra skytteformer 30 A Säkerhet 30 A Medaljer, märken och plaketter 30 Del B Säkerhet 31 B.1 Personlig säkerhet och ansvar 32 B.1.1 Grundregler 32 B.1.2 Enskild skytts ansvar 32 B Allmänt 32 B Laddning och patron ur 33 B Visitation efter skjutning 33 B Förvaring och transport av vapen och ammunition 33 B Referenser 33 B.1.3 Föreningsstyrelses ansvar 34 B.2 Skjutsäkerhet 35 B.2.1 Skjutbanesäkerhet 35 B Allmänt 35 B Kulfång 35 B Mål och målanordningar 35 B Samtidig skjutning på olika avstånd 37 B.2.2 Säkerhet vid fältskjutning och övrigt skytte utanför skjutbana 37 B Allmänt 37 B Riskområde i terräng 37 B Skydd för markörer 40 B Skydd för utomstående 40 B Övriga bestämmelser 41 B.3 Påföljder 42 B.3.1 Allmänt 42 B.3.2 Påföljder för skytt 42 B Överträdelser 42 B Varning 42 B Diskvalifi cering 42 B Avstängning 43 B.3.3 Påföljder för funktionärer 43 B.3.4 Överklagande 43 B.3.5 Protest 44 B.3.6 Anmärkning 44 B.3.7 Omprövning av påföljd 44 B.4 Olycka 45

6 Innehåll Skjuthandbok Del C Tävling 47 C.1 Representationsbestämmelser 48 C.1.1 Medlemskap 48 C.1.2 Dubbelanslutning 48 C.1.3 Byte av förening 48 C.1.4 Tillfällig föreningstillhörighet 48 C.1.5 Lagrepresentation 48 C.2 Vapen, ammunition och övrig utrustning 49 C.2.1 Allmänna bestämmelser 49 C.2.2 Vapen 49 C.2.3 Ammunition 49 C.2.4 Utrustning 50 C.2.5 Vapen och ammunitionskontroll 50 C Procedur för att kontrollera att ammunition i vapengrupp A uppfyller energikravet. 50 C.3 Grundläggande bestämmelser för tävlingar 52 C.3.1 Olika slag av tävlingar 52 C Rikstävling 52 C Nationell tävling 52 C Landsdelstävling 52 C Kretstävling 52 C Föreningstävling 52 C.3.2 Bestämmelser för skyttar vid tävlingar 52 C.3.3 Bestämmelser för priser och medaljer 53 C Medaljer 53 C Hederspriser 53 C Magnumfält 53 C.3.4 Bestämmelser för vissa tävlingar 54 C Allmänt 54 C Inbjudan, målförutsättningar 54 C Särskilda bestämmelser för nationell tävling och landsdelstävling 54 C Särskilda bestämmelser för kretstävling 54 C Särskilda bestämmelser för föreningstävling 54 C.3.5 Bestämmelser för mästerskapstävlingar 55 C Omfattning precisionsskjutning 55 C Omfattning fältskjutning 55 C Särskilda bestämmelser för svenskt mästerskap 55 C Precisionsskjutning 55 C Fältskjutning 55 C Magnumfältskjutning 55 C Särskilda bestämmelser för landsdelsmästerskap 55 C Precisionsskjutning 56 C Fältskjutning 56 C Särskilda bestämmelser för kretsmästerskap 56 C Precisionsskjutning 56 C Fältskjutning 56

7 Svenska Pistolskytteförbundet C Bestämmelser för lagtävling 56 C Precision och fältskjutning 56 C Magnumfältskjutning 56 C.3.6 Bestämmelser för rekord i precisionsskjutning 57 C Individuellt 57 C Lag 57 C Bestämmelser 57 C.3.7 Bestämmelser för rekord i Nationell Helmatch 57 C.3.8 Bestämmelser för rekord i Militär Snabbmatch 57 C Individuellt 57 C Lag 58 C Bestämmelser 58 C.3.9 Bestämmelser för rekord i PPC 58 C Individuellt 58 C Lag 58 C Bestämmelser 58 C.4 Allmänna bestämmelser för tävlingar 59 C.4.1 Allmänt 59 C Genomförande 59 C Tävlingsgrenar 59 C Ansvar Tävlingsledning 59 C Funktionärer allmänt 59 C Tävlingsjury 60 C Krav på hölster eller väska 60 C.4.2 Bestämmelser för vapenkontroll 60 C Allmänna bestämmelser 60 C Utrustning i vapenkontroll 60 C Kontrollplatsen 61 C Kontrollens utförande 61 C Anvisningar för kontrollvägning 62 C.4.3 Organisation av tävlingar 63 C Allmänt 63 C Organisation 63 C Organisationens omfattning 63 C Ansvar 63 C Skjutledare 64 C Inbjudan 64 C Press 64 C Föranmälan 64 C Expeditionstjänst under tävling 64 C Resultatgivning 65 C Resultatlista 65 C Prisutdelning 65 C Inställd tävling 66 C.5 Bestämmelser för standardmedalj 67 C.5.1 Bestämmelser för standardmedalj i brons och silver 67 C Beräkning av antalet standardmedaljer 67 C SM och landsdelsmästerskap 67

8 Innehåll Skjuthandbok C Fältskjutning 67 C Magnumfältskjutning 67 C Precisionsskjutning 68 C Snabbskjutning 68 C Nationell Helmatch 68 C Militär snabbmatch 68 C Skidskytte och springskyttetävling 68 C Luftpistol 68 C Beräkningsmetod 68 C Exempel på beräkning av antalet standardmedaljer. 68 C.5.2 Bestämmelser för standardmedaljen i guld, samt i guld med överstycke med krans 69 C Standardmedalj i guld 70 C Standardmedalj i guld med överstycke med krans 70 Del D Fältskjutning 71 D.1 Grunder 72 D.1.1 Fältskjutning 72 D.1.2 Tävlingsformer 72 D.1.3 Särskilda tekniska bestämmelser 72 D.1.4 Särskilda bestämmelser för handikappade skyttar 72 D.2 Klassindelning 73 D.2.1 Allmänt 73 D.2.2 Allmänna regler 73 D.2.3 Sammanslagning av klasser 73 D.2.4 Handicapskjutning 74 D.2.5 Klass 1 74 D.2.6 Klass 2 75 D.2.7 Klass 3 (Riksmästarklass) 75 D.2.8 Juniorklass 75 D.2.9 Damklass 75 D.2.10 Veteranklasser (Vet Y och Vet Ä) 76 D.2.11 Ungdomsklasser 76 D.2.12 Klassindelning i skidskytte och springskytte 76 D.3 SM deltagande 77 D.4 Vapengrupper specifika bestämmelser 78 D.4.1 Vapengrupp A 78 D Vapengrupp A1 80 D Vapengrupp A2 80 D Vapengrupp A3 80 D.4.2 Vapengrupp B 80 D.4.3 Vapengrupp C 81 D.4.4 Vapengrupp R 82 D.4.5 Vapengrupp M 82 D.4.6 Vapengrupp L 82

9 Svenska Pistolskytteförbundet D.5 Utrustning 83 D.6 Genomförande 84 D.6.1 Omfattning 84 D.6.2 Kommandoord 84 D.6.3 Skjutställning 85 D Påföljd 85 D Färdigställning 85 D Påföljd 85 D Skjutställning Vet Ä 85 D Exempel på skjutställningar 86 D.6.4 Antal skott per serie 87 D.6.5 Tid per serie 87 D.6.6 Förberedelse, provskott/visning av mål 87 D.6.7 För tidiga/sena skott 87 D Ta bort 87 D Påföljd 87 D.6.8 Vapenfel och eldavbrott 88 D.6.9 Fel på målanordning 88 D.6.10 Markering inklusive kikarmarkering 89 D Allmänt 89 D Fel antal skott 89 D Påföljd 89 D Tolkar och tolkning 89 D.6.11 Resultatberäkning 91 D Särskiljning 91 D Vanlig räkning 91 D Poängfältskjutning 91 D Kombinerad tävling 91 D Mästerskap 91 D Särskjutning 92 D.7 Mål 94 D.7.1 Allmänt 94 D.8 Funktionärernas ansvar och uppgifter 100 D.8.1 Tävlingsfunktionärer 100 D Allmänt 100 D Tävlingsledare fältskjutning 100 D Säkerhetsansvarig 100 D Banläggare 100 D Skjutstationschef/Skjutledare 101 D Skjutledare, alternativ 103 D Markörchef 103 D Patrullchef 103 D Banbesiktning 103

10 Innehåll Skjuthandbok D.9 Planläggning 104 D.9.1 Skjutbanans mått 104 D.9.2 Utrustning 104 D.9.3 Rekognoscering 104 D.9.4 Patruller/Skjutlag 105 D.9.5 Patrullväg 105 D.9.6 Tidsåtgång 105 D.9.7 Starttider 105 D.9.8 Upprop 105 D.9.9 Skjutplatser 105 D.9.10 Haltpåle 105 D.9.11 Samlingsplats, transporter 106 D.9.12 Målsäkring 106 D.9.13 Målgrupper 106 D.9.14 Förutsättningar 106 D.10 Anvisningar för banläggning 107 D.10.1 Svårighetsgrad 107 D.10.2 Säkerhet 107 D.10.3 Antal träff per figur 107 D.10.4 Målförutsättningar allmänt 107 D.10.5 Målrekommendationer 107 D Exempel på rörliga mål 108 D.10.6 Skjuttid, skjutavstånd 108 D.10.7 Skjutavstånd vid fältskjutning 108 D.10.8 Skjuttider vid fältskjutning 110 D Vapengrupp A och R 110 D Vapengrupp B 111 D Vapengrupp C 112 D.10.9 Exempel på stationsuppbyggnader 113 Del E Magnumfältskjutning 117 E.1 Grunder 118 E.1.1 Magnumfältskjutning 118 E.1.2 Tävlingsformer 118 E.1.3 Särskilda tekniska bestämmelser 118 E.1.4 Särskilda bestämmelser för handikappade skyttar 118 E.2 Klassindelning 119 E.2.1 Allmänt 119 E.2.2 Allmänna regler 119 E.3 SM deltagande 120 E.4 Vapengrupper specifika bestämmelser 121 E.4.1 Vapengrupp M 122 E.4.2 Vapengruppen är indelad i följande 8 undergrupper: 122 E Vapengrupp M1 122 E Vapengrupp M2 122

11 E E E E E E Svenska Pistolskytteförbundet Vapengrupp M3 122 Vapengrupp M4 122 Vapengrupp M5 122 Vapengrupp M6 122 Vapengrupp M7 122 Vapengrupp M8 122 E.5 Utrustning 123 E.6 Genomförande 124 E.6.1 Omfattning 124 E.6.2 Kommandoord 124 E.6.3 Skjutställning 125 E Hands-Up station 125 E.6.4 Antal skott per serie 125 E.6.5 Tid per serie 125 E.6.6 Förberedelse, provskott/visning av mål 125 E.6.7 För tidiga/sena skott 125 E Påföljd 125 E.6.8 Vapenfel och eldavbrott 125 E.6.9 Fel på målanordning 126 E.6.10 Markering inklusive kikarmarkering 126 E Allmänt 126 E Fel antal skott 126 E Påföljd 126 E Tolkar och tolkning 127 E.6.11 Resultatberäkning 128 E Särskiljning 128 E Särskjutning 128 E.7 Mål 129 E.7.1 Allmänt 129 E.7.2 Målförutsättningar allmänt 133 E.7.3 Målrekommendationer 133 E.7.4 Skjuttid, skjutavstånd 133 E.8 Funktionärernas ansvar och uppgifter 134 E.8.1 Tävlingsfunktionärer 134 E Allmänt 134 E Tävlingsledare fältskjutning 134 E Säkerhetsansvarig 134 E Banläggare 134 E Skjutstationschef/Skjutledare 135 E Skjutledare, alternativ 137 E Markörchef 137 E Patrullchef 137 E Banbesiktning 137

12 Innehåll Skjuthandbok E.9 Planläggning 138 E.9.1 Skjutbanans mått 138 E.9.2 Utrustning 138 E.9.3 Rekognoscering 138 E.9.4 Patruller/Skjutlag 139 E.9.5 Patrullväg 139 E.9.6 Tidsåtgång 139 E.9.7 Starttider 139 E.9.8 Upprop 139 E.9.9 Skjutplatser 139 E.9.10 Haltpåle 140 E.9.11 Samlingsplats, transporter 140 E.9.12 Målsäkring 140 E.9.13 Målgrupper 140 E.9.14 Förutsättningar 140 E.10 Anvisningar för banläggning 141 E.10.1 Svårighetsgrad 141 E.10.2 Säkerhet 141 E.10.3 Skjutavstånd vid magnumfältskjutning 141 E.10.4 Skjuttider vid magnumfältskjutning 142 E.10.5 Vapengrupp M 142 Del F Precisionsskjutning 143 F.1 Grunder 144 F.1.1 Precisionsskjutning 144 F.1.2 Tävlingsformer 144 F.1.3 Särskilda tekniska bestämmelser 144 F.1.4 Särskilda bestämmelser för handikappade skyttar 144 F.2 Klassindelning 145 F.2.1 Allmänt 145 F.2.2 Allmänna regler 145 F.2.3 Sammanslagning av klasser 146 F.2.4 Handicapskjutning 146 F.2.5 Klass F.2.6 Klass F.2.7 Klass 3 (Riksmästarklass) 148 F.2.8 Juniorklass 149 F.2.9 Damklass 149 F.2.10 Veteranklasser (Vet Y och Vet Ä) 149 F.2.11 Ungdomsklasser 149 F.2.12 Klassindelning i skidskytte och springskytte 149 F.3 SM deltagande 150

13 Svenska Pistolskytteförbundet F.4 Vapengrupper specifika bestämmelser 151 F.4.1 Vapengrupp A 151 F Vapengrupp A1 153 F Vapengrupp A2 153 F Vapengrupp A3 153 F.4.2 Vapengrupp B 153 F.4.3 Vapengrupp C 154 F.4.4 Vapengrupp R 154 F.4.5 Vapengrupp M 154 F.4.6 Vapengrupp L 154 F.5 Utrustning 155 F.6 Genomförande 156 F.6.1 Omfattning 156 F.6.2 Kommandoord 156 F Laddningsförfarande 156 F.6.3 Skjutställning 156 F Påföljd 156 F.6.4 Antal skott per serie 156 F.6.5 Tid per serie 157 F.6.6 Förberedelse, provskott/visning av mål 157 F.6.7 För tidiga/sena skott 157 F Påföljd 157 F.6.8 Vapenfel och eldavbrott 157 F.6.9 Fel på målanordning 157 F.6.10 Markering inklusive kikarmarkering 158 F Allmänt 158 F Fel antal skott 158 F Påföljd 158 F Tolkar och tolkning 158 F.6.11 Resultatberäkning 161 F Särskiljning 161 F Individuell tävling 161 F Lagtävling 161 F Särskjutning 161 F.7 Mål 163 F.7.1 Allmänt 163 F.7.2 Målförutsättningar allmänt 163 F.7.3 Målrekommendationer 164 F.7.4 Skjuttid, skjutavstånd 164 F.8 Funktionärernas ansvar och uppgifter 165 F.8.1 Tävlingsfunktionärer 165 F Allmänt 165 F Tävlingsledare banskjutning 165 F Säkerhetsansvarig 165 F Banläggare 165 F Skjutstationschef/Skjutledare 165

14 Innehåll Skjuthandbok F Skjutledare, alternativ 166 F Markörchef 166 F Patrullchef 166 F Banbesiktning 166 F.9 Planläggning 167 F.9.1 Skjutbanans mått 167 F.9.2 Utrustning 167 F.9.3 Patruller/Skjutlag 168 F.9.4 Rekognoscering 168 F.9.5 Patrullväg 168 F.9.6 Tidsåtgång 168 F.9.7 Starttider 169 F.9.8 Upprop 169 F.9.9 Skjutplatser 169 F.9.10 Haltpåle 169 F.9.11 Samlingsplats, transporter 169 F.9.12 Målsäkring 169 F.9.13 Målgrupper 169 F.9.14 Förutsättningar 169 F.10 Anvisningar för banläggning 170 Del G Snabbskjutning 171 G.1 Grunder 172 G.1.1 Snabbskjutning 172 G.1.2 Tävlingsformer 172 G.1.3 Särskilda tekniska bestämmelser 172 G.1.4 Särskilda bestämmelser för handikappade skyttar 172 G.2 Klassindelning 173 G.2.1 Allmänt 173 G.2.2 Allmänna regler 173 G.2.3 Sammanslagning av klasser 174 G.2.4 Handicapskjutning 174 G.2.5 Klass G.2.6 Klass G.2.7 Klass 3 (Riksmästarklass) 176 G.2.8 Juniorklass 176 G.2.9 Damklass 176 G.2.10 Veteranklasser (Vet Y och Vet Ä) 177 G.2.11 Ungdomsklasser 177 G.2.12 Klassindelning i skidskytte och springskytte 177 G.3 SM deltagande 178 G.4 Vapengrupper specifika bestämmelser 179 G.4.1 Vapengrupp A 179 G Vapengrupp A1 180 G Vapengrupp A2 180

15 Svenska Pistolskytteförbundet G Vapengrupp A3 180 G.4.2 Vapengrupp B 181 G.4.3 Vapengrupp C 182 G.4.4 Vapengrupp R 182 G.4.5 Vapengrupp M 182 G.4.6 Vapengrupp L 182 G.5 Utrustning 183 G.6 Genomförande 184 G.6.1 Omfattning 184 G.6.2 Kommandoord 184 G Laddningsförfarande 184 G Påföljd 184 G Skjutställning 184 G Påföljd 184 G Färdigställning 185 G Påföljd 185 G.6.3 Antal skott per serie 185 G.6.4 Tid per serie 185 G.6.5 Förberedelse, provskott/visning av mål 185 G Inskjutning 185 G.6.6 För tidiga/sena skott 185 G Påföljd 185 G.6.7 Vapenfel och eldavbrott 185 G.6.8 Fel på målanordning 186 G.6.9 Markering inklusive kikarmarkering 186 G Allmänt 186 G Fel antal skott 186 G Påföljd 186 G Tolkar och tolkning 187 G.6.10 Resultatberäkning 189 G Särskiljning 189 G Särskjutning 189 G.7 Mål 190 G.7.1 Allmänt 190 G.7.2 Målförutsättningar allmänt 190 G.7.3 Målrekommendationer 191 G.7.4 Skjuttid, skjutavstånd 191 G.8 Funktionärernas ansvar och uppgifter 192 G.8.1 Tävlingsfunktionärer 192 G Allmänt 192 G Tävlingsledare Snabbskjutning 192 G Säkerhetsansvarig 192 G Banläggare 192 G Skjutstationschef/Skjutledare 192 G Skjutledare, alternativ 193 G Markörchef 193

16 Innehåll Skjuthandbok G Patrullchef 193 G Banbesiktning 193 G.9 Planläggning 194 G.9.1 Skjutbanans mått 194 G.9.2 Utrustning 194 G.9.3 Patruller/Skjutlag 195 G.9.4 Rekognoscering 195 G.9.5 Patrullväg 195 G.9.6 Tidsåtgång 195 G.9.7 Starttider 195 G.9.8 Upprop 196 G.9.9 Skjutplatser 196 G.9.10 Haltpåle 196 G.9.11 Samlingsplats, transporter 196 G.9.12 Målsäkring 196 G.9.13 Målgrupper 196 G.9.14 Förutsättningar 196 G.10 Anvisningar för banläggning 197 Del H Nationell helmatch 199 H.1 Grunder 200 H.1.1 Nationell helmatch 200 H.1.2 Tävlingsformer 200 H.1.3 Särskilda tekniska bestämmelser 200 H.1.4 Särskilda bestämmelser för handikappade skyttar 200 H.2 Klassindelning 201 H.2.1 Allmänt 201 H.2.2 Allmänna regler 201 H.2.3 Sammanslagning av klasser 202 H.2.4 Handicapskjutning 202 H.2.5 Klass H.2.6 Klass H.2.7 Klass 3 (Riksmästarklass) 204 H.2.8 Juniorklass 205 H.2.9 Damklass 205 H.2.10 Veteranklasser (Vet Y och Vet Ä) 205 H.2.11 Ungdomsklasser 205 H.2.12 Klassindelning i skidskytte och springskytte 205 H.3 SM deltagande 206 H.4 Vapengrupper specifika bestämmelser 207 H.4.1 Vapengrupp A 207 H Vapengrupp A1 208 H Vapengrupp A2 208 H Vapengrupp A3 208 H.4.2 Vapengrupp B 209

17 Svenska Pistolskytteförbundet H.4.3 Vapengrupp C 210 H.4.4 Vapengrupp R 210 H.4.5 Vapengrupp M 210 H.4.6 Vapengrupp L 210 H.5 Utrustning 211 H.6 Genomförande 212 H.6.1 Omfattning 212 H Delmoment A 212 H Delmoment B 212 H Delmoment C 212 H.6.2 Kommandoord 212 H Delmoment A 212 H Delmoment B 213 H Delmoment C 213 H.6.3 Skjutställning 213 H Påföljd 213 H.6.4 Antal skott per serie 214 H.6.5 Tid per serie 214 H.6.6 Förberedelse, provskott/visning av mål 214 H Inskjutning 214 H.6.7 För tidiga/sena skott 214 H Påföljd 214 H.6.8 Vapenfel och eldavbrott 214 H.6.9 Fel på målanordning 215 H.6.10 Markering inklusive kikarmarkering 215 H Allmänt 215 H Fel antal skott 215 H Påföljd 216 H Tolkar och tolkning 216 H.6.11 Resultatberäkning 218 H Särskiljning 218 H Särskjutning 218 H.7 Mål 219 H.7.1 Allmänt 219 H.7.2 Målförutsättningar allmänt 219 H.7.3 Målrekommendationer 221 H.7.4 Skjuttid, skjutavstånd 221 H.8 Funktionärernas ansvar och uppgifter 222 H.8.1 Tävlingsfunktionärer 222 H Allmänt 222 H Tävlingsledare banskjutning 222 H Säkerhetsansvarig 223 H Banläggare 223 H Skjutstationschef/Skjutledare 223 H Skjutledare, alternativ 223 H Markörchef 223

18 Innehåll Skjuthandbok H Patrullchef 223 H Banbesiktning 223 H.9 Planläggning 224 H.9.1 Skjutbanans mått 224 H.9.2 Utrustning 224 H.9.3 Patruller/Skjutlag 225 H.9.4 Rekognoscering 225 H.9.5 Patrullväg 225 H.9.6 Tidsåtgång 225 H.9.7 Starttider 225 H.9.8 Upprop 226 H.9.9 Skjutplatser 226 H.9.10 Haltpåle 226 H.9.11 Samlingsplats, transporter 226 H.9.12 Målsäkring 226 H.9.13 Målgrupper 226 H.9.14 Förutsättningar 226 H.10 Anvisningar för banläggning 227 Del I Militär snabbmatch 229 I.1 Grunder 230 I.1.1 Militär snabbmatch 230 I.1.2 Tävlingsformer 230 I.1.3 Särskilda tekniska bestämmelser 230 I.1.4 Särskilda bestämmelser för handikappade skyttar 230 I.2 Klassindelning 231 I.2.1 Allmänt 231 I.2.2 Allmänna regler 231 I.2.3 Sammanslagning av klasser 232 I.2.4 Handicapskjutning 232 I.2.5 Klass I.2.6 Klass I.2.7 Klass 3 (Riksmästarklass) 233 I.2.8 Juniorklass 233 I.2.9 Damklass 233 I.2.10 Veteranklasser (Vet Y och Vet Ä) 233 I.2.11 Ungdomsklasser 234 I.2.12 Klassindelning i skidskytte och springskytte 234 I.3 SM deltagande 235 I.4 Vapengrupper specifika bestämmelser 236 I.4.1 Vapengrupp A 236 I Vapengrupp A1 237 I Vapengrupp A2 237 I Vapengrupp A3 237 I.4.2 Vapengrupp B 238

19 Svenska Pistolskytteförbundet I.4.3 Vapengrupp C 238 I.4.4 Vapengrupp R 239 I.4.5 Vapengrupp M 239 I.4.6 Vapengrupp L 239 I.5 Utrustning 240 I.6 Genomförande 241 I.6.1 Omfattning 241 I.6.2 Kommandoord 241 I Laddningsförfarande 241 I.6.3 Skjutställning 241 I Färdigställning 241 I Påföljd 241 I.6.4 Antal skott per serie 242 I.6.5 Tid per serie 242 I.6.6 Förberedelse, provskott/visning av mål 242 I Inskjutning 242 I.6.7 För tidiga/sena skott 242 I.6.8 Vapenfel och eldavbrott 242 I.6.9 Fel på målanordning 243 I.6.10 Markering inklusive kikarmarkering 243 I Allmänt 243 I Fel antal skott 243 I Påföljd 243 I Tolkar och tolkning 243 I.6.11 Resultatberäkning 246 I Särskiljning 246 I Särskjutning 246 I.7 Mål 247 I.7.1 Allmänt 247 I.7.2 Målförutsättningar allmänt 247 I.7.3 Målrekommendationer 248 I.7.4 Skjuttid, skjutavstånd 248 I.8 Funktionärernas ansvar och uppgifter 249 I.8.1 Tävlingsfunktionärer 249 I Allmänt 249 I Tävlingsledare banskjutning 249 I Säkerhetsansvarig 249 I Banläggare 249 I Skjutstationschef/Skjutledare 249 I Skjutledare, alternativ 250 I Markörchef 250 I Patrullchef 250 I Banbesiktning 250

20 Innehåll Skjuthandbok I.9 Planläggning 251 I.9.1 Skjutbanans mått 251 I.9.2 Utrustning 251 I.9.3 Patruller/Skjutlag 252 I.9.4 Rekognoscering 252 I.9.5 Patrullväg 252 I.9.6 Tidsåtgång 252 I.9.7 Starttider 252 I.9.8 Upprop 253 I.9.9 Skjutplatser 253 I.9.10 Haltpåle 253 I.9.11 Samlingsplats, transporter 253 I.9.12 Målsäkring 253 I.9.13 Målgrupper 253 I.9.14 Förutsättningar 253 I.10 Anvisningar för banläggning 254 Del J Skidskytte och springskytte 255 J.1 Grunder 256 J.1.1 Skidskytte och springskytte 256 J Skidskytte 256 J Springskytte 256 J.1.2 Tävlingsformer 256 J.1.3 Särskilda tekniska bestämmelser 256 J Allmänt 256 J Säkerhet 256 J Individuell tävling 256 J Påföljd 256 J Stafettävling 256 J.1.4 Särskilda bestämmelser för handikappade skyttar 256 J.2 Klassindelning 258 J.2.1 Allmänt 258 J.2.2 Allmänna regler 258 J.2.3 Sammanslagning av klasser 258 J Individuell tävling 258 J Stafettävling 258 J.2.4 Handicapskjutning 258 J.2.5 Klass J.2.6 Klass J.2.7 Klass 3 (Riksmästarklass) 258 J.2.8 Juniorklass 258 J.2.9 Damklass 258 J.2.10 Veteranklasser (Vet Y och Vet Ä) 258 J.2.11 Ungdomsklasser 259 J.2.12 Klassindelning i skidskytte och springskytte 259 J Individuell tävling 259

21 Svenska Pistolskytteförbundet J Stafettävling 259 J.2.13 SM deltagande 259 J.3 Vapengrupper specifika bestämmelser 260 J.3.1 Vapengrupp A 260 J Vapengrupp A1 260 J Vapengrupp A2 260 J Vapengrupp A3 260 J.3.2 Vapengrupp B 260 J.3.3 Vapengrupp C 260 J.3.4 Vapengrupp R 261 J.3.5 Vapengrupp M 261 J.3.6 Vapengrupp L 261 J.4 Utrustning 262 J.5 Genomförande 263 J.5.1 Omfattning 263 J Individuell tävling 263 J Start 263 J Skjutning 263 J Lagtävling 263 J Stafettävling 263 J Skidskytte 263 J Springskytte 263 J Start 263 J Skjutning 264 J Särskilda bestämmelser för svenskt mästerskap 264 J Skid- och springskytte 264 J Skid- och springskytte, stafett 264 J Särskilda bestämmelser för landsdelsmästerskap 264 J Skid- och springskytte 264 J Skid- och springskytte, stafett 264 J Särskilda bestämmelser för kretsmästerskap 264 J Skid- och springskytte 264 J.5.2 Kommandoord 264 J Laddningsförfarande 264 J.5.3 Skjutställning 265 J Påföljd 265 J.5.4 Antal skott per serie 265 J.5.5 Tid per serie 265 J.5.6 Förberedelse, provskott/visning av mål 265 J Inskjutning 265 J.5.7 För tidiga/sena skott 265 J.5.8 Vapenfel och eldavbrott 265 J.5.9 Fel på målanordning 265 J.5.10 Markering inklusive kikarmarkering 266 J Allmänt 266 J Fel antal skott 266 J Påföljd 266

22 Innehåll Skjuthandbok J Tolkar och tolkning 266 J.5.11 Resultatberäkning 266 J Individuell Tävling 266 J Löptiden 266 J Skjuttillägg 267 J Placering 267 J Lagtävling 267 J Stafettävling 267 J Särskiljning 267 J Individuell Tävling 267 J Lagtävling 267 J Stafettävling 267 J Särskjutning 267 J.6 Mål 268 J.6.1 Allmänt 268 J Gamla olympiska skidskyttetavlan grovkaliber 268 J Olympiska skidskyttemål fi nkaliber 269 J Tryckt 5-prickstavla 269 J Fallmål 269 J.6.2 Målrekommendationer 270 J.6.3 Skjuttid, skjutavstånd 270 J Individuell tävling 270 J.7 Funktionärernas ansvar och uppgifter 271 J.7.1 Tävlingsfunktionärer 271 J Allmänt 271 J Tävlingsledare fältskjutning 271 J Säkerhetsansvarig 271 J Banläggare 271 J Skjutstationschef/Skjutledare 272 J Skjutledare, alternativ 273 J Markörchef 273 J Patrullchef 273 J Banbesiktning 273 J.8 Planläggning 274 J.8.1 Skjutbanans mått 274 J.8.2 Utrustning 274 J.8.3 Rekognoscering 274 J Stafettävling 275 J.8.4 Patruller/Skjutlag 275 J.8.5 Patrullväg 275 J.8.6 Tidsåtgång 275 J.8.7 Starttider 275 J.8.8 Upprop 275 J.8.9 Skjutplatser 275 J.8.10 Haltpåle 275 J.8.11 Samlingsplats, transporter 275 J.8.12 Målsäkring 276

23 Svenska Pistolskytteförbundet J.8.13 Målgrupper 276 J.8.14 Förutsättningar 276 J.9 Anvisningar för banläggning 277 Del K Luftpistolskjutning 279 K.1 Grunder 280 K.1.1 Luftpistolskjutning 280 K.1.2 Tävlingsformer 280 K.1.3 Särskilda tekniska bestämmelser 280 K.1.4 Särskilda bestämmelser för handikappade skyttar 280 K.2 Klassindelning 281 K.2.1 Allmänt 281 K.2.2 Allmänna regler 281 K.2.3 Sammanslagning av klasser 281 K.2.4 Handicapskjutning 281 K.2.5 Klass K.2.6 Klass K.2.7 Klass 3 (Riksmästarklass) 282 K.2.8 Juniorklass 282 K.2.9 Damklass 282 K.2.10 Veteranklasser (Vet Y och Vet Ä) 282 K.2.11 Ungdomsklasser 283 K.2.12 Klassindelning i skidskytte och springskytte 283 K.3 SM deltagande 284 K.4 Vapengrupper specifika bestämmelser 285 K.4.1 Vapengrupp A 285 K Vapengrupp A1 285 K Vapengrupp A2 285 K Vapengrupp A3 285 K.4.2 Vapengrupp B 285 K.4.3 Vapengrupp C 285 K.4.4 Vapengrupp R 285 K.4.5 Vapengrupp M 285 K.4.6 Vapengrupp L 285 K.5 Utrustning 286 K.6 Genomförande 287 K.6.1 Omfattning 287 K Herrar och herrjuniorer 287 K Damer och damjuniorer 287 K.6.2 Kommandoord 287 K Laddningsförfarande 287 K.6.3 Skjutställning 288 K Exempel på skjutställningar 288 K.6.4 Antal skott per serie 288 K.6.5 Tid per serie 288

24 Innehåll Skjuthandbok K.6.6 Förberedelse, provskott/visning av mål 288 K Påföljd 288 K Inskjutning 288 K.6.7 För tidiga/sena skott 288 K Blindavfyring 289 K.6.8 Vapenfel och eldavbrott 289 K.6.9 Fel på målanordning 289 K.6.10 Markering inklusive kikarmarkering 289 K Allmänt 289 K Fel antal skott 289 K Tolkar och tolkning 290 K.6.11 Resultatberäkning 292 K Särskiljning 292 K Särskjutning 292 K.7 Mål 293 K.7.1 Allmänt 293 K.7.2 Målrekommendationer 293 K.7.3 Skjuttid, skjutavstånd 293 K.8 Funktionärernas ansvar och uppgifter 294 K.8.1 Tävlingsfunktionärer 294 K Allmänt 294 K Tävlingsledare banskjutning 294 K Säkerhetsansvarig 294 K Banläggare 294 K Skjutstationschef/Skjutledare 294 K Skjutledare, alternativ 294 K Markörchef 295 K Patrullchef 295 K Banbesiktning 295 K.9 Planläggning 296 K.9.1 Skjutbanans mått 296 K.9.2 Utrustning 296 K.9.3 Patruller/Skjutlag 296 K.9.4 Rekognoscering 296 K.9.5 Patrullväg 296 K.9.6 Tidsåtgång 296 K.9.7 Starttider 296 K.9.8 Upprop 296 K.9.9 Skjutplatser 296 K.9.10 Haltpåle 297 K.9.11 Samlingsplats, transporter 297 K.9.12 Målsäkring 297 K.9.13 Målgrupper 297 K.9.14 Förutsättningar 297 K.10 Anvisningar för banläggning 298

25 Svenska Pistolskytteförbundet Del L Falling target 299 L.1 Grunder 300 L.1.1 Falling target 300 L.1.2 Tävlingsformer 300 L.1.3 Särskilda tekniska bestämmelser 300 L.1.4 Särskilda bestämmelser för handikappade skyttar 300 L.2 Klassindelning 301 L.2.1 Allmänt 301 L.2.2 Allmänna regler 301 L.2.3 Sammanslagning av klasser 301 L.2.4 Handicapskjutning 301 L.2.5 Klass L.2.6 Klass L.2.7 Klass 3 (Riksmästarklass) 302 L.2.8 Juniorklass 302 L.2.9 Damklass 302 L.2.10 Veteranklass (Vet Y och Vet Ä) 302 L.2.11 Ungdomsklasser 303 L.2.12 Klassindelning i skidskytte och springskytte 303 L.3 SM deltagande 304 L.4 Vapengrupper specifika bestämmelser 305 L.4.1 Vapengrupp A 305 L Vapengrupp A1 305 L Vapengrupp A2 305 L Vapengrupp A3 305 L.4.2 Vapengrupp B 305 L.4.3 Vapengrupp C 305 L.4.4 Vapengrupp R 305 L.4.5 Vapengrupp M 305 L.4.6 Vapengrupp L 305 L.5 Utrustning 306 L.6 Genomförande 307 L.6.1 Omfattning 307 L Grundomgång 307 L Finalomgång 307 L Individuell tävling 307 L.6.2 Kommandoord 307 L Laddningsförfarande 308 L.6.3 Skjutställning 308 L Exempel på skjutställningar 308 L.6.4 Antal skott per serie 308 L.6.5 Tid per serie 308 L.6.6 Förberedelse, provskott/visning av mål 308 L Inskjutning 308

26 Innehåll Skjuthandbok L.6.7 För tidiga/sena skott 308 L Blindavfyring 309 L.6.8 Vapenfel och eldavbrott 309 L.6.9 Fel på målanordning 309 L.6.10 Markering inklusive kikarmarkering 309 L.6.11 Resultatberäkning 309 L Särskiljning 309 L Särskjutning 309 L.7 Mål 310 L.7.1 Allmänt 310 L.7.2 Målförutsättningar allmänt 310 L.7.3 Målrekommendationer 310 L.7.4 Skjuttid, skjutavstånd 310 L.8 Funktionärernas ansvar och uppgifter 311 L.8.1 Tävlingsfunktionärer 311 L Allmänt 311 L Tävlingsledare Falling target 311 L Säkerhetsansvarig 311 L Banläggare 311 L Skjutledare 311 L Skjutledare, alternativ 312 L Markörchef 312 L Patrullchef 312 L.8.2 Patruller/Skjutlag 312 L.8.3 Säkerhet 312 L Banbesiktning 312 L.9 Planläggning 313 L.9.1 Skjutbanans mått 313 L.9.2 Utrustning 313 L.9.3 Rekognoscering 313 L.9.4 Patrullväg 313 L.9.5 Tidsåtgång 313 L.9.6 Starttider 313 L.9.7 Skjutplatser 313 L.9.8 Haltpåle 313 L.9.9 Samlingsplats, transporter 313 L.9.10 Upprop 313 L.9.11 Målsäkring 314 L.9.12 Målgrupper 314 L.9.13 Förutsättningar 314 L.10 Anvisningar för banläggning 315

27 Svenska Pistolskytteförbundet Del M PPC 317 Del N Bilagor 319 Bilaga 1: Märken, medaljer och plaketter 320 Bilaga 2: Utredning vid olyckshändelse med vapen och ammunition 340 Bilaga 3: Försäkringar 341 Bilaga 4: Exempel på skjutvarning och kungörelse 343 Bilaga 5: Exempel på skriftlig förutsättning vid pistolfältskjutning 344 Bilaga 6: Protokoll från tävling där rekordresultat tangerats eller överträffats 345 Bilaga 7: Köp och förvaring av vapen och ammunition 355 Bilaga 8: Handlingsregler för pistolskytteföreningar vid utfärdande av intyg för ansökan om vapenlicens 360 Del O Sökord 361

28 Skjuthandbok Bild 1: Riskvinklar metallmål 36 Bild 2: Riskvinklar vid samtidig skjutning på olika avstånd 37 Bild 3a: Riskområde i öppen terräng 38 Bild 3b: Riskområde i skogsterräng 39 Bild 4: Kontroll av avtrycksvikt 61 Bild 5: Kontroll av upphakningsmotstånd 62 Bild 6: Placering av kontrollvikt 63 Bild 7: Standardmedalj 67 Bild 8: Standardmedalj guld med överstycke med krans 69 Bild 9: Mått i vapengrupp A 79, 152, 180, 208, 237 Bild 10: Mått i vapengrupp B och C 81, 154, 182, 209,239,260 Bild 11: Mått vapengrupp R 82 Bild 12: Knästående 86 Bild 13: Knästående 86 Bild 14: Sittande på stol 86 Bild 15: Liggande skjutställning 87 Bild 16: Färdigställning 85 Bild 17: Tolk för fältskjutning 90 Bild 17a: Tolk för magnumfältskjutning 127 Bild 18: Handicaptolk sedd från undersidan 147, 175, 203 Bild 19: Inåtriktad tolk 159, 187, 216, 244, 290 Bild 20: Kantskott inåtriktad tolkning 160, 188, 218, 245, 291 Bild 21: Utåtriktad tolk 290 Bild 22: Kantskott utåtriktad tolkning 291 Diagram 1: Skjuttid vapengrupp A och R 110 Diagram 2: Skjuttid vapengrupp B 111 Diagram 3: Skjuttid vapengrupp C 112 Diagram 4: Skjuttid vapengrupp M 142 Tabell 1: Tolkar för fältskjutning 89 Tabell 2: Maximalt skjutavstånd 109 Tabell 3: Tolkar för magnumfältskjutning 127 Tabell 4: Maximalt skjutavstånd 141 Tabell 5: Anvisningar för handicaptolk 147, 174, 203 Tabell 6: Tolkar utan glaskropp 159, 187, 216 Tabell 6: Tolkar utan glaskropp 244 Tabell 6a: Tolkar utan glaskropp (4,5 mm) 290 Tabell 7: Tolkar med glaskropp 159, 187, 217, 244 Tabell 7a: Tolkar med glaskropp (4,5 mm) 290

29 Svenska Pistolskytteförbundet Del A Allmänna bestämmelser Del A Allmänna bestämmelser

30 Del A. Allmänna bestämmelser A.1 Verksamhet Skjuthandbok A.1.1 Skytteverksamhet Skytteverksamheten utövas i form av: Banskjutning Precisionsskjutning Snabbskjutning Nationell helmatch Luftpistolskjutning PPC Militär snabbmatch Falling target Fältskjutning Fältskjutning Magnumfältskjutning Skid-/springskytte Skidskytte Springskytte A.1.2 A A Andra skytteformer Vid utövande av andra än ovan angivna skytteformer gäller skjuthandbokens bestämmelser i tillämpliga delar, varvid det är av största vikt att säkerhetsbestämmelserna noga iakttas. Säkerhet Pistol och revolver måste från säkerhetssynpunkt handhas med stor försiktighet. Det är därför av största vikt att säkerhetsbestämmelserna tillämpas vid all skjutning och således även under träningsskjutning och vid all hantering av vapen. Medaljer, märken och plaketter För att väcka intresse för pistolskytte och vidmakthålla skjutskickligheten har förbundet instiftat medaljer och märken. För kvalifikation för sådana gäller olika kompetensprov. Bestämmelserna för dessa kompetensprov (märkesserier) framgår av Bilaga 1. 30

31 Svenska Pistolskytteförbundet Del B Säkerhet Del B Säkerhet 31

32 Del B. Säkerhet Skjuthandbok B.1 Personlig säkerhet och ansvar Dessa bestämmelser gäller för allt skytte inom Svenska Pistolskytteförbundet. Det som sägs om tävlingsledare gäller i tillämpliga delar för ledare av annan skjutning än tävling. Det som sägs om skjutbanor gäller inte skjutbanor som tillhör Försvarsmakten. Där gäller Säkerhetsinstruktion för vapen och ammunition med mera (SäkI) och lokala bestämmelser. SäkI tillämpas också när i tjänst varande personal ur försvarsmakten deltar. I övrigt tillämpas SäkB Civilt skytte. B.1.1 B.1.2 B Grundregler Det är förbjudet att rikta ett vapen mot personer eller i annan riktning så att det kan innebära fara eller vålla skada. Vapen skall alltid hanteras i säker riktning. Detta gäller såväl laddade som oladdade vapen och följaktligen även för proppade vapen. Utgå från att varje vapen är laddat. Kontrollera alltid att vapnet är oladdat efter skjutning, innan du lämnar över till eller tar emot vapnet från annan samt före vapenvård och annan hantering. Kontrollen utförs genom att man förvissar sig om att vapnet är proppat. Undantag skall göras då eldavbrott uppstått och vapnet skall överlämnas till stationschefen för kontroll av om omskjutning får ske. Mellan kommando PATRON UR och LADDA skall vapnet alltid vara försett med isatt säkerhetspropp/bricka. Var vaksam på i vilken riktning pipans mynning pekar. Observera att ett vapen även vid maximal rekyl och vid eventuell justering skall peka i säker riktning. Det bästa sättet att undvika att mynningen pekar i farlig riktning vid förfl yttning är att förvara vapnet i hölster eller väska. Kontrollera alltid vad som finns bakom målet. Kulfånget skall även ta upp rikoschetter. Vid all skjutning skall en av de närvarande vara skjutledare. Har skjutledare inte utsetts av arrangören, skall skyttarna själva utse sådan. Hantera aldrig vapen eller ammunition om du är påverkad av alkohol eller andra droger. Förhindra olycksfall med barn och vapen. Se till att vapen och ammunition är inlåsta och oåtkomliga för minderåriga (och andra obehöriga) när du inte är närvarande. Försäkra dig om att varje vapen som inte är under din direkta uppsikt och kontroll förvaras på ett säkert och lagenligt sätt. Enskild skytts ansvar Allmänt Ett vapen skall alltid bäras och hanteras oladdat med propp/bricka isatt när det inte används i ett skjutmoment. Ett vapen defi nieras som laddat när En skarp patron fi nns i patronläge eller trumma En pistol har ett påfyllt magasin i vapnet En revolver har en påfylld trumma Påfyllt magasin eller enstaka patron får inte införas i vapnet (inklusive trumma) förrän laddning anbefallts. Laddning får inte äga rum förrän skytt befi nner sig på plats varifrån skjutning skall äga rum. Vid tävling och organiserad träning får laddning inte ske utan kommando. 32

33 Svenska Pistolskytteförbundet Vapen får inte hölstras/nedpackas eller bortföras från skjutplats förrän patron ur genomförts och vapnet visiterats, samt försetts med propp/bricka. Gå aldrig framför skyttar på skjutplats. Hölstrat/ohölstrat eller vapen i väska eller liknande skall bäras/förvaras med isatt säkerhetspropp/bricka och urtaget magasin så att det är uppenbart för omgivningen att vapnet är oladdat. Vid skjutning på bana får skytt under pågående markering inte hantera sitt vapen (lyfta, justera o dyl.) förrän skjutledaren givit sin tillåtelse eller kommenderat LADDA. Vid anbefallt avbrott i skjutning skall Patron ur göras. Funktionärs direktiv skall åtlydas. Kontrollera att vapnet är i sådant tekniskt tillstånd att skjutning kan ske utan risker för skytten eller någon i skyttens närhet. Vapnet får därför inte ändras från sitt modellenliga utförande avseende konstruktionsdetaljer som påverkar hållfasthet, säkerhet eller avsedd funktion. Uppstår riskabelt fel under pågående skjutning, t.ex. helautomatisk funktion (sprutning), skall skjutningen omedelbart avbrytas. Använd aldrig annan ammunition än den vapnet är avsedd för. Använd inte ammunition som är skadad, vars ursprung är osäkert eller handladdad ammunition om osäkerhet råder om dess egenskaper. Före skjutning skall skytt kontrollera att loppet är urdraget och fritt från främmande föremål. Hörselskydd skall användas vid allt skytte och i närhet av skjutplatsen. Ögonskydd (skyddande glasögon) bör användas vid allt skytte. Var och en som upptäcker fara skall snarast rapportera detta till funktionär. Är faran överhängande skall den enskilde ropa Avbryt och avbryta pågående skjutning. Då någon ropar Avbryt skall all pågående skjutning omedelbart avbrytas. Patron ur genomföres efter kommando av skjutledare (så snart det kan ske säkert). B B B B Laddning och patron ur Laddning utförs med vapnet framför kroppen och i skjutriktningen. Fingret hålls hela tiden utanför varbygeln. Patron ur utförs med vapnet framför kroppen och i skjutriktningen. Visitation efter skjutning Håll upp vapen och magasin i axelhöjd, så att den visiterande kan kontrollera att patronläge, låda, trumma och magasin är tomma. Finns skjutbänk på skjutbana skall vapnet i stället läggas där. Att patronläget är tomt tydliggörs genom isatt säkerhetspropp/ bricka. Observera att revolver (trumman) skall kontrolleras innan propp/ bricka sätts i. Den visiterande anger genom en klapp på axeln att visitationen är klar. Vid skjutning på bana skall visitation utföras innan vapnet bortföres från skjutplatsen (t.ex. för att vapenvakt saknas). Förvaring och transport av vapen och ammunition Referenser Bestämmelser om förvaring och transport av vapen och ammunition fi nns i Vapenlagens (1996:67) 5:e kapitel och Vapenförordningens (1996:70) 9:e kapitel. Rikspolisstyrelsen (RPS) har utarbetat föreskrifter och allmänna råd om vapenlagstiftningen (RPS FS 2009:13 FAP 551-3). Se även Bilaga 7 Köp och förvaring av vapen och ammunition. 33

34 Del B. Säkerhet Skjuthandbok B.1.3 Föreningsstyrelses ansvar Föreningsstyrelse är ansvarig för säkerheten vid de skjutövningar som framgår av respektive förenings skjutprogram. Föreningen utser funktionärer och ansvarar för att dessa är väl förtrogna och utbildade för sina uppgifter från säkerhetssynpunkt, samt att vid behov erforderligt antal kvalifi cerade biträden ställs till dessas förfogande. Det åligger föreningsstyrelse att själv eller genom sin banchef (skjutledare) utfärda instruktion för användande av egen skjutbana eller annan plats där skjutning får äga rum. Vid större tävlingar kan föreningsstyrelse delegera ansvaret till en organisationskommitté eller tävlingsledning som därvid övertar säkerhetsansvaret. Denna utser i regel en tävlingsledare och övriga funktionärer. 34

35 Svenska Pistolskytteförbundet B.2 Skjutsäkerhet B.2.1 B B B Skjutbanesäkerhet Allmänt En skjutbana är en anläggning särskilt anordnad för skjutning med eldvapen. Skjutbana får användas endast efter tillstånd från polismyndigheten. Bestämmelser för hur skjutbana skall vara byggd (byggas) bland annat från säkerhetssynpunkt fi nns i Kommunförbundets (SKL) Måttbok, aktuell upplaga samt i Säkerhetsbestämmelser för civilt skytte (SäkB Civilt Skytte). Polismyndigheten skall i samråd med Statens Skytteombud (SSO) besiktiga och godkänna en bana. För annat skytte än det som ryms inom tillstånd för skjutbana se B.2.2. För skjutbanor som tillhör Försvarsmakten gäller andra bestämmelser (Säkerhetsinstruktion för vapen och ammunition med mera (SäkI) och lokala bestämmelser). Vid alla skjutningar skall första förband eller annan lämplig förbandsmateriel fi nnas tillgänglig. Vid skjutning i inomhushallar är det viktigt att ventilationsanläggning fungerar och används på rätt sätt. Anslag skall fi nnas, väl synligt, som anger var närmaste tillgängliga telefon fi nns. I föreningens instruktion för skjutbanan ges ytterligare anvisningar för banans användande, t.ex. skjutledare och banchef vilka vapentyper banan är godkänd för på vilka tider skjutning är tillåten i vilken utsträckning skjutning på olika avstånd får äga rum samtidigt på vilken plats och i vilken riktning riktövningar (blindavfyringar) får äga rum åtgärder för markörers säkerhet, inklusive vistelse i markörgrav tillåtna måltyper placering av mål avspärrningar rapporteringsrutiner olycksfallsberedskap. Kulfång Ett kulfång för pistolskytte skall ha en lutning på ca 30 grader och bestå av fi nkornig sand/grus, som skall vara lucker till ett djup av 0.5m. Det skall gå att med lätthet sticka in ett armeringsjärn cirka 0.5m. Detta måste beaktas inte minst vintertid då marken kan vara frusen och när kulfångsgruset bakom tavelcentrum blivit sönderskjutet. Höjden skall vara 2,5 m över tavlan (uppställda mål) och i sida skall det vara minst 3 m från kulfångskanten till närmaste mål. Ett kulfång är inte dimensionerat för grova riktfel eller vådaskott och inte heller för rikoschetter större än cirka 300 mils (17 grader). Mål och målanordningar Mål får placeras högst 5 m hitom kulfångets bas. I höjd skall avståndet till kulfångets krön vara minst 2,5 m från målets överkant. Mål skall vara fäst vid målställ av sådant material att det inte ger upphov till rikoschetter. Används målställ av metall skall den sida som vänder mot skytten vara inklädd med 5 cm trä eller motsvarande. Mål av metall ger upphov till rikoschetter som inte uppfångas av kulfånget på en normal skjutbana. Om tillståndet och instruktionen för banan medger skytte mot metallmål krävs normalt att speciella åtgärder vidtas, t.ex. att målen placeras framför/i 35

36 Del B. Säkerhet Skjuthandbok en speciell låda eller ram, alternativt att fullt riskområde enligt B Riskområde i terräng tas ut. Fallmål för spring- och skidskytte skall placeras omedelbart i anslutning till kulfånget. Även dessa skall kläs in med virke. Riskavstånd (för återstuds) hitom och vid sidan av målet vid skjutning mot mål av metall är 15 m. V Skjutning mot metallmål. Skytten kan välja varifrån inom skjutplatsen han vill skjuta. V V V Q c c Q Metallmål V = 5,7 (100 ) Q = 57 (1000 ) c = 200 m vinkelrätt mot skjutgränsen. Från c s skärningspunkt mot Q är Q parallell med V. Skjutplats Bild 1: Riskvinklar metallmål 36

37 Svenska Pistolskytteförbundet B Samtidig skjutning på olika avstånd Skjutning får inte samtidigt förekomma på olika avstånd, om inte skjutbanans bredd medger att så kan ske med betryggande säkerhet för de olika skjutlagen. Säkerhetsavståndet i sidled mellan de yttersta skyttarna i två skjutlag som skjuter på olika avstånd skall minst vara lika med avståndet i djupled mellan skjutlagen. Bild 2: Riskvinklar vid samtidig skjutning på olika avstånd. B.2.2 B B Säkerhet vid fältskjutning och övrigt skytte utanför skjutbana Allmänt Dessa bestämmelser gäller för skytte på annan plats än på skjutbana. De gäller också vid sådant skytte på skjutbana som inte ryms inom gällande tillstånd för banan. Härvid skall så kallat fullt riskområde tas ut. Ett grundläggande krav för att få bedriva skjutning i terräng är att markägarens tillstånd inhämtas. Tillståndet bör vara skriftligt. För skjutning inom detaljplanerat område krävs tillstånd från polismyndigheten enligt Ordningslagen (1993:1617 3:6). För skjutning på mark tillhörande försvarsmakten gäller Säkerhetsinstruktion för vapen och ammunition med mera (SäkI) och lokala bestämmelser. Tillstånd att avlysa allmän väg och allmänt vattenområde meddelas av länsstyrelsen. Riskområde i terräng Riskområde är ett område inom vilket skador kan uppstå vid skjutning. Riskområdet är dimensionerat så att personal utan skyddsutrustning inte skadas utanför området. Områdets begränsningslinjer benämns riskgränser, t.ex. i sida och längd. Under skjutning får ingen uppehålla sig i inom riskområdet, såvida inte särskilda säkerhetsåtgärder vidtagits. Angivna mått på riskområde är inte bestämda med tanke på grova riktfel och vådaskott. Finns tätare bebyggelse i närheten av riskområdets gränser, bör riskerna för sådana fel beaktas. Riskområdets uppbyggnad vid skjutning framgår av Bild 3a Riskområde i öppen terräng och Bild 3b Riskområde i skogsterräng. 37

38 Del B. Säkerhet Skjuthandbok V l V Skjutgräns vänster Skjutgräns höger Q1 Q 1 A max Mgr B Mgr A A min V (riskvinkel för sidspridning) = 5,7 (100 ). Q1 (riskvinkel för studs) = 11,4 (200 ) mot vatten eller is, 22,8 (400 ) mot övrig mark. A min = minsta skjutavståndet. A max = största skjutavståndet l (riskavstånd för fullträff bortom målet = 1440 m mot vatten och is, 1080 m mot metall, betong, sten och tjälad mark, 720 m mot övrig mark. Skjutplats Bild 3a: Riskområde i öppen terräng. 38

39 Svenska Pistolskytteförbundet V l V Skjutgräns vänster Skjutgräns höger c c Q 2 Skog Skog Q 2 Q 1 A max Mgr B Mgr A A min V (riskvinkel för sidspridning) = 5,7 (100 ) Q1 (riskvinkel för studs) = 11,4 (200 ) mot vatten eller is, 22,8 (400 ) mot övrig mark. Q2 (riskvinkel för studs i skog) = 57 (1000 ) C (riskavstånd i sida för studs) = 200 m A min = minsta skjutavståndet. A max = största skjutavståndet l (riskavstånd för fullträff bortom målet = 1440 m mot vatten och is, 1080 m mot metall, betong, sten och tjälad mark, 720 m mot övrig mark. Skjutplats Bild 3b: Riskområde i skogsterräng. 39

40 Del B. Säkerhet Skjuthandbok Mått för 9/39B, c = 200 m. l anges för riskfall I-III. Observera att skjutgräns beräknas med beaktande av samtliga målgrupper och samtliga skjutplatser. Vid skytte mot mål av metall är riskvinkeln (Q) och riskavståndet (c) lika som vid skjutning mot skog. Även riskvinkel i höjd är 57. Riskområdet kan reduceras om ett betryggande kulfång fi nns i skjutriktningen. Riskområdet får reduceras om markens nivå bortom målen når över gränserna för beräknat riskområde i höjd och sida och efter bedömd rikoschett (t.ex. grusgrop, hög höjd). Riskområdet i höjd p.g.a. rikoschett är svårbedömt och kan vara upp till 150 m. Om målet befi nner sig på samma nivå som skjutplatsen eller lägre och risk inte fi nns att kulor träffar vatten, is, metall, betong, sten eller frusen mark, är riskområdet i höjd 17 m. Finns risk att träff sker i metall, betong, sten eller frusen mark är riskområdet 25 m och fi nns risk för träff i vatten eller is är riskområdet i höjd 34 m. Om mål placeras så att risk fi nns att kulorna inte alls träffar marken i närheten av målet, t.ex. på backkrön, bestäms bortre gränsen av maximiskottvidden (D max ) till omkring 1800 m. B B Skydd för markörer Markörskydd belägna innanför riskområdet skall vara tillräckligt hållfasta för att tåla upprepade träffar. Markörskydd skall vara belägna snett hitom eller vid sidan av målen så att föremål i närheten inte åstadkommer rikoschetter eller splitter som kan skada markörerna. Skjutledare (stationschef) och markörer skall under skjutningen stå i ständig förbindelse med varandra, om markörerna befi nner sig i markörskydd. Förbindelsen ordnas i allmänhet med tecken- eller ljudsignalering. För teckensignalering skall i markörskyddet fi nnas en röd skärm (semafor, i mörker lykta) som kan ses från skjutplatsen. Visad röd signal innebär Eldförbud. Visas röd signal under pågående skjutning innebär detta Avbryt skjutningen omedelbart. Samtliga skyttar skall före skjutmomentet uppmärksammas på om det finns personal i målterrängen, markörskyddens läge och innebörden av röd skärm (lykta). Erfordras uppgifter om hållfasthet och utformning av markörskydd skall Statens Skytteombud kontaktas. Skydd för utomstående Genom avspärrning och/eller övervakning i samband med skjutning skall obehöriga förhindras att beträda eller vistas inom riskområde. Dessa åtgärder kompletteras genom erforderliga varningsmeddelanden, vilka även kan behöva kungöras i lokala media. Avspärrningen utförs med varningsanslag, avstängningsbommar/-bockar, vägmärken samt på särskilt viktiga platser också med säkerhetsposter med uppgift att förhindra passage in i riskområdet Säkerhetspost bör stå i telefonförbindelse med skjutledaren eller stationschef. I brådskande fall skall säkerhetspost själv kommendera Avbryt eller vidta andra åtgärder för eldens snabba inställande. För säkerhetspost skall fi n- nas skriftlig instruktion. Avstängningsbom med varningsanslag skall uppsättas på varje avstängd väg och täcka vägens hela bredd. På allmän eller enskild väg tillkännages avspärrningen dessutom genom att på bommen sätta upp vägmärket Fordonstrafi k förbjuden. Innebär avspärrningen även gångtrafi k uppsätts även vägmärket Gångtrafi k förbjuden. Trafi kanter som behöver passera riskområdet skall beredas tillfälle att passera vid uppehåll i skjutningen. 40

skyttekort PISTOL grundutbildning

skyttekort PISTOL grundutbildning skyttekort PISTOL grundutbildning 1 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Upplägg del 2...4 4. Säkerhet, vapen och ammunition...5 Luftpistol...5 Säkerhet...5 Vapen, ammunition och utrustning...5 Krutpistol...6 Säkerhet...6

Läs mer

IPSC Regelbok ENHANDSVAPEN. Januari 2012. Utgiven 2012 av NROI Sverige

IPSC Regelbok ENHANDSVAPEN. Januari 2012. Utgiven 2012 av NROI Sverige IPSC Regelbok ENHANDSVAPEN Januari 2012 Utgiven 2012 av NROI Sverige INNEHÅLL Kapitel 1 Stationsutformning 1.1 Generella principer.... 3 1.2 Stationstyper... 4 1.3 IPSC-sanktionering... 4 Kapitel 2 Stationskonstruktion

Läs mer

SVENSKA PISTOLSKYTTEFÖRBUNDET. VU sammanträde Nr 1/08 per capsulam 2008-01-08

SVENSKA PISTOLSKYTTEFÖRBUNDET. VU sammanträde Nr 1/08 per capsulam 2008-01-08 SVENSKA PISTOLSKYTTEFÖRBUNDET PROTOKOLL VU sammanträde Nr 1/08 per capsulam 2008-01-08 Närvarande: Adjungerade: Anmält förhinder: Jan Kjellberg ordförande, Nils-Anders Ekberg, Anders Khemi och Sune Persson.

Läs mer

TEKNISKA REGLER FÖR ALLA SKYTTEGRENAR

TEKNISKA REGLER FÖR ALLA SKYTTEGRENAR Svenska Skyttesportförbundet TEKNISKA REGLER FÖR ALLA SKYTTEGRENAR Svensk översättning: Patrik Johansson Korrektur: Lars- Eric Söderberg, Kerstin Bodin, Christina Åhlstedt, Claes Johansson och Jimmy Persson

Läs mer

HANINGE JAKTSKYTTEKLUBBS ORDNINGS och SÄKERHETSBESTÄMMELSER

HANINGE JAKTSKYTTEKLUBBS ORDNINGS och SÄKERHETSBESTÄMMELSER HANINGE JAKTSKYTTEKLUBBS ORDNINGS och SÄKERHETSBESTÄMMELSER augusti 2012 Innehållsförteckning: Sida A. Klubben 2 B. Medlemmar 2 C. Säkerheten 2 D. Arbetsdagar 3 E. Banorna 3 F. Skyttekommittén 4 G. Nycklar

Läs mer

INTERNATIONELLA SPORTING REGLER

INTERNATIONELLA SPORTING REGLER INTERNATIONELLA SPORTING REGLER I. Definition av internationella sporting regler II. III. Tävlingsregler Tävlingsorganisation Denna översättning har gjorts från Fédération Internationale de Tir aux Arms

Läs mer

Skidskyttekortet Utbildningshäfte

Skidskyttekortet Utbildningshäfte Skidskyttekortet Utbildningshäfte Svenska Skidskytteförbundet Utgivet jan 2014 (version 1.8) 1 2 Begreppsförklaring Fylla på magasin: Magasinen fylls med ammunition. Ladda: Tomt eller påfyllt magasin stoppas

Läs mer

INTERNATIONELLA SPORTING REGLER

INTERNATIONELLA SPORTING REGLER INTERNATIONELLA SPORTING REGLER I. Definition av internationella sporting regler II. III. Tävlingsregler Tävlingsorganisation Denna översättning har gjorts från Fédération Internationale de Tir aux Arms

Läs mer

INTERNATIONELLA COMPAK SPORTING REGLER

INTERNATIONELLA COMPAK SPORTING REGLER INTERNATIONELLA COMPAK SPORTING REGLER Denna översättning har gjorts från Fédération Internationale de Tir aux Arms Sportives de Chasse engelska regelbok utgiven 01/01/2014. Svenska undantag och anmärkningar

Läs mer

Tävlingsregler för precisionsorientering

Tävlingsregler för precisionsorientering Tävlingsregler för precisionsorientering Gäller från 2015-03-17 Viktig information! Dessa regler utarbetades hösten 2014 av PreOs egen regelgrupp bestående av Gun A, Jens A, Martin F, Owe F och Arne G.

Läs mer

SKYTTEKORT grundutbildning

SKYTTEKORT grundutbildning SKYTTEKORT grundutbildning 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Upplägg del 1...3 Ledare - instruktör...3 Kompletterande material...3 1. Var befinner jag mig?...6 Organisationer...6 Din förening...8 2. Hur jag bör uppträda...9

Läs mer

INNEHÅLL SEKTION I ALLMÄNNA BESTÄMMELSER SEKTION II TEKNISKA BESTÄMMELSER

INNEHÅLL SEKTION I ALLMÄNNA BESTÄMMELSER SEKTION II TEKNISKA BESTÄMMELSER foto: Nicklas Blom INNEHÅLL SEKTION I ALLMÄNNA BESTÄMMELSER A. GEMENSAMMA REGLER FÖR SSF:s TÄVLINGSGRENAR 5 100 Definition av tävlings- och motionsevenemang på skidor/snowboard/rullskidor 5 101 Tävlingsgrenar

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347 545X Utgivare: chefsjuristen Lotta Gustavson Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om vapenlagstiftningen 1 ; beslutade den 23 april 2009.

Läs mer

BYGGNADS- OCH ANLÄGGNINGSARBETE

BYGGNADS- OCH ANLÄGGNINGSARBETE AFS 1999:3 BYGGNADS- OCH ANLÄGGNINGSARBETE Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om byggnads- och anläggningsarbete samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna (Ändringar införda t.o.m. 25 mars

Läs mer

TÄVLINGSTEKNISKA REGLER DRAKBÅT

TÄVLINGSTEKNISKA REGLER DRAKBÅT Svenska Kanotförbundet / Tävlingstekniska regler drakbåt 2015-03-21 Sidan 1 TÄVLINGSTEKNISKA REGLER DRAKBÅT 1 kapitlet Tekniska regler 1 Definition 2 Drakbåtens utformning 3 Paddelns utformning 4 Framdrivning

Läs mer

Svenska Pistolskytteförbundets medlemstidning

Svenska Pistolskytteförbundets medlemstidning Sveriges största skyttetidning Nr 1 2012 Tungt museum Pricksäker hjälp Greppet direkt Det är aldrig för sent! Eld i berget! Krishantering Svenska Pistolskytteförbundets medlemstidning Allt för Jakt & Skytte!

Läs mer

Riktlinjer och regler för införandet av Minicross inom SVEMOs verksamhet.

Riktlinjer och regler för införandet av Minicross inom SVEMOs verksamhet. Riktlinjer och regler för införandet av Minicross inom SVEMOs verksamhet. Innehåll: Bakgrund och Inledning Sektionsadjungerad för Minicross Hemsida (www.svemo.se) Tävlingstillstånd/Tävlingsansökan Förarlicens

Läs mer

Sveriges största skyttetidning

Sveriges största skyttetidning Sveriges största skyttetidning Nr 1 2013 Öppna klassen en sporre! Uppskattad grundutbildning Världsmästare! Historiskt mästerskap Fokus på kornet Svenska Pistolskytteförbundets medlemstidning Allt för

Läs mer

Del 4 MOUNTAINBIKETÄVLINGAR

Del 4 MOUNTAINBIKETÄVLINGAR Del 4 MOUNTAINBIKETÄVLINGAR Uppdaterad 2014-03-01 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kapitel 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Sida 1 Olika slag av tävlingar 4 2 Klassindelning och deltagande 4 3 Tävlingskalender 6 4 Teknisk

Läs mer

Säkra ställningar Vägledning till Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ställningar, AFS 2013:4

Säkra ställningar Vägledning till Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ställningar, AFS 2013:4 Säkra ställningar Vägledning till Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ställningar, AFS 2013:4 Säkra ställningar VÄGLEDNING TILL ARBETSMILJÖVERKETS FÖRESKRIFTER OM STÄLLNINGAR, AFS 2013:4 Arbetsmiljöverket

Läs mer

Dnr: AL45A 2009:24547. Bilaga till IFS 2009:4 Säkerhet vid arbete på väg

Dnr: AL45A 2009:24547. Bilaga till IFS 2009:4 Säkerhet vid arbete på väg Dnr: AL45A 2009:24547 Bilaga till IFS 2009:4 Säkerhet vid arbete på väg Titel: Bilaga till IFS 2009:4 Säkerhet vid arbete på väg Diarienummer: AL45A 2009:24547 Utgivningsdatum: November 2009 Utgivare:

Läs mer

Kommentar till Svenska Pistolskytteförbundets Normalstadgar för Pistolskytteförening

Kommentar till Svenska Pistolskytteförbundets Normalstadgar för Pistolskytteförening Underbilaga 1:2 b Kommentar till Svenska Pistolskytteförbundets Normalstadgar för Pistolskytteförening Juni 2010 Normalstadgar för Pistolskytteförening är att se som ett ramverk avsett att underlätta främst

Läs mer

SVENSKA BALLONGFEDERATIONEN

SVENSKA BALLONGFEDERATIONEN Tillhör: SVENSKA BALLONGFEDERATIONEN Version 2 April 2003 Copyright 1994, 2003 Svenska Ballongfederationen Observatörshandbok 1. INLEDNING Version 2 1 INLEDNING Observatören är en av de viktigaste personerna

Läs mer

Handbok Säkerhetstjänst Vapen och Ammunition. 2007 Utgåva 2

Handbok Säkerhetstjänst Vapen och Ammunition. 2007 Utgåva 2 Handbok Säkerhetstjänst Vapen och Ammunition 2007 Utgåva 2 Handbok för Försvarsmaktens säkerhetstjänst, Vapen och Ammunition H Säk VapAm Datum HKV beteckning 2012-08-15 10 440:61481 Handbok för Försvarsmaktens

Läs mer

LIVGARDET 2015-01-26 Innehåll till KäRo 15 1 (2)

LIVGARDET 2015-01-26 Innehåll till KäRo 15 1 (2) LIVGARDET 2015-01-26 Innehåll till KäRo 15 1 (2) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Detaljerat innehåll KäRo 15 Kapitel Innehåll Bilagor KäRo 15 1. Administrativa bestämmelser Användande. Ansvarig för verksamheten.

Läs mer

Till Dig som vill bli medlem i Bromma Jaktskytteklubb.

Till Dig som vill bli medlem i Bromma Jaktskytteklubb. Till Dig som vill bli medlem i Bromma Jaktskytteklubb. Som svar på Ditt intresse att bli medlem i BJK får Du här en del papper, som Du ska ta noga del av. Bromma Jaktskytteklubb är en ideell förening vars

Läs mer

Spelregler för fotboll

Spelregler för fotboll Spelregler för fotboll 2004 Spelregler för fotboll 2004 Spelregler för fotboll 2004 ISBN 91-88474-10-0 2002 Svenska Fotbollförlaget AB Box 1216, 171 23 Solna, tel: 08-735 09 00, fax: 08-735 43 35 e-post:

Läs mer

Sveriges största skyttetidning

Sveriges största skyttetidning Sveriges största skyttetidning Nr 2 2014 Tinnitus ett onödigt fenomen Lantlig fältskjutning Sparkfält Vårsaluten Vem är bäst i Göteborg? Uppskatta eldsjälarna! Svenska Pistolskytteförbundets medlemstidning

Läs mer

Säkerhetsreglemente för Westgiöta Gustavianer

Säkerhetsreglemente för Westgiöta Gustavianer Säkerhetsreglemente för Westgiöta Gustavianer Innan skjutning med musköt får genomföras skall skytten ha genomgått en grundläggande utbildning i muskötskjutning gällande vapen och kruthantering samt vara

Läs mer

En studie i begreppen behov, aktivitet och synnerliga skäl i vapenlagstiftningen

En studie i begreppen behov, aktivitet och synnerliga skäl i vapenlagstiftningen En studie i begreppen behov, aktivitet och synnerliga skäl i vapenlagstiftningen Claes Linder 2011 Version 4 1 INNEHÅLL 1. Inledning 3 2. Historik 3 3. Lagmotiv 3.1 Proposition 1934:181 4 3.2 Proposition

Läs mer