SYDSVENSKA MÄSTERSKAP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SYDSVENSKA MÄSTERSKAP"

Transkript

1 SYDSVENSKA MÄSTERSKAP

2 SydSvenska Mästerskapen Bestämmelser för SSM Gäller från och med 1 januari 2002 tills vidare

3 mom sid. Kretsarnas turordning Tävlingsdag Arrangör Inbjudan Tävlingsledning och jury Samlingsplats och inkvartering Berättigad att deltaga Vapen, vapengrupper Klassindelning Mästerskap Tävlingens utförande Fältskjutning... 5 Precisionsskjutning Anmälan Efteranmälan Anmälningsavgifter Priser Individuella priser... 6 Hederspriser... 6 Mästerskapsplaketter... 6 Vandringspriser... 6 Lagpriser... 6 Vandringspriser fält... 7 precision... 7 Villkor för utdelande av mästerskapsplaketter Prisutdelning Protest Särskjutning Servering Resultatlista Vapenkontroll Rekordnotering Övrigt Bestämmelser för utdelande av SSM:s förtjänsttecken... 8 Riktlinjer för utdelande av förtjänsttecken SSM-kommitténs uppgift SSM-kommitténs sammansättning AU:s sammansättning Kallelse till sammanträde Sammanträde utlyses Åliggande för AU:s ordförande Bestämmelser för ersättning Turordning bankontroll, fältskjutning valnämnd Poängtabell för stormästarmärket Bestämmelser för standardmedaljen Rekordprotokoll Individuellt Lag Åtgärder för arbetsutskottet, SSM... 15

4 Sydsvenskt mästerskap i pistolskjutning, FÄLT och PRECISION anordnas varje år av i SSM ingående kretsar enligt följande turordning: År Fältskjutning Precisionsskjutning Pistolskyttekrets Pistolskyttekrets 2002 Hallands Jönköpings 2003 Kalmar Läns Södra Kalmar Läns Norra 2004 Kronoberg Blekinge 2005 Malmöhus Hallands 2006 Kristianstads Kalmar Läns Södra 2007 Jönköpings Kronoberg 2008 Kalmar Läns Norra Malmöhus 2009 Blekinge Kristianstads 2010 Hallands Jönköpings 1. Tävlingsdag; Tävlingarna genomförs lördag och söndag med vapengrupperna A, B, och R på lördagen samt vapengrupp C på söndagen. Skulle antalet C-skyttar bli så stort att tävlingen inte kan genomföras samma dag, kan i första hand C- Vet. Y och C-Vet. Ä förläggas till lördagen. Vid behov kan även Dam och/eller Junior-klasserna genomföras på lördagen. Tävlingarna kan förläggas till närliggande banor under förutsättning att alla skyttar i ett visst mästerskap skjuter på samma dag och bana. Undergrupperna i C kan inte ingå i lagtävlingen i öppen C, samt ej heller i lagtävlingen i 5-mannalag om deras skjutning genomförs på annan dag, plats eller under andra förutsättningar. SSM-kommittén ( AU ) ska godkänna arrangemanget. 2. Arrangör; När Förbundet 2 fastställt tävlingsdagarna svarar arrangerande krets för att tävlingen genomförs antingen i kretsens egen regi eller genom att en eller flera klubbar ges uppdraget. 3. Inbjudan; Arrangören ska i god tid, minst 8 veckor före tävlingsdagen, insända förslag på inbjudan till SSM-Au för godkännande och till Förbundet för kännedom. Efter godkännande skickar arrangören ut inbjudan, minst 3 veckor före sista anmälningsdagen, till följande: - Svenska Pistolskytteförbundet. - Ordförande i SSM-AU. - Sekreteraren i SSM-AU. - Samtliga kretsar och föreningar inom SSM. Adressetiketter till kretsar och föreningar kan rekvireras från SPSF. 4. Tävlingsledning och jury; Tävlingsledare, sekreterare och kassör anges i inbjudan med namn, adress och telefonnummer samt eventuell e-postadress. Till jury ska utses tre personer, en ska vara från SSM-Au, som har god kännedom om markering och tillämpliga bestämmelser. Eftersträva att alla kretsar kommer att bli representerade under cirkulationsperioden. Anslag om vilka som ingår i juryn ska finnas vid anmälningsplatsen. Sid. 4

5 5. Samlingsplats och inkvartering; Samlingsplatsen anges i inbjudan. Vägvisning ska ordnas så att skyttarna kan hitta till samlingsplatsen utan svårighet. Bifoga gärna en kartskiss i inbjudan. Ange också om inkvartering kan ordnas. 6. Berättigade att deltaga; Berättigade att deltaga är alla skyttar, som är medlemmar i till SSM ansluten krets. Skytt skall med godkännande ha genomgått föreskriven utbildning samt erhållit Pistolskyttekortet. Start med grövre vapen än kal. 22 får ej ske före det år skytten fyller 18 år. 7. Vapen, vapengrupper; Godkända vapen enligt Svenska Pistolskytteförbundets skjuthandbok. Vapnen indelas i grupper enligt följande; fältskjutning A, B, C och R* precisionsskjutning A, B, och C * Revolver med cal. >.32 (7.65) Revolverklass endast i fältskjutning. Magnumladdad ammunition får ej användas. 8. Klassindelning; Klass 3 Riksmästarklass Klass 2 Guldmärkesklass Klass 1 Övriga skyttar Klass Dam 1, 2 och 3 Endast C-vapen Klass Vet Y Yngre veteran år Endast C-vapen Klass Vet Ä Äldre veteran över 65 år Endast C-vapen Klass Junior Junior t om 20 år Endast C-vapen Alla kan ställa upp i öppen klass, dock kan ej skyttar som deltar i mästerskap, C Dam, C Vet Y, C Vet Ä och C Junior, starta i C öppen klass. Skytt kan endast delta i ett mästerskap i samma vapengrupp under en och samma dag. 9. Mästerskap; Vapengrupp Individuellt Lag A öppen 3-mannalag B öppen 3-mannalag C öppen 3-mannalag C Dam 2-damlag C Vet. Y Blandade 2-mannalag C Vet. Ä lag tillåtet C Junior 2-mannalag R* öppen 3-mannalag * se 7 ovan 10. Tävlingens utförande; Fältskjutning Fältskyttebanan och förutsättningarna skall granskas och godkännas av utsedd SSM-bankontrollant. Se turordning sidan 16. Antalet stationer ska vara 10, dock kan mästerskap räknas med högst två (2) stationer strukna. Vid varje station ska målen vara numrerade. Målen ska visas vid varje station, före skjutning. Sydsvensk Mästare blir den skytt som har högsta sammanlagda träffantal. Särskiljning och särskjutning enligt SH. Extratävling kan anordnas. Sid. 5

6 Precisionsskjutning Alla skyttar skjuter en grundomgång på sju (7) serier. Bästa 1/6-delen efter grundomgången (avrundas uppåt), dock minst 10 skyttar i varje mästerskap, samt skyttar med samma resultat som den sist uttagne, skjuter en finalomgång om tre (3) serier, allt enligt bestämmelserna för pistolskyttemärket. Före varje omgång får fem (5) provskott skjutas. Skjuttid för samtliga serier är 6 minuter. Sydsvensk Mästare blir den skytt som har högsta sammanlagda poängsumman i båda omgångarna. Särskiljning och särskjutning enligt SH Extratävling kan anordnas. 11. Anmälan; Arrangören skickar med inbjudan anmälningsblankett/-er som återsänds ifyllda med uppgifter om vapengrupp ( vapen om arrangören finner detta önskvärt ), klass och önskad skjuttid. Ett exemplar återsänds i god tid till klubben med angivande av tilldelad skjuttid. Arrangör har rätt att inte godta för sent inkomna anmälningar. Poststämpelns datum gäller, dock ej B-post. 12. Efteranmälan; Enligt tävlingsledningens bestämmande. I inbjudan ska anges om efteranmälan medges och/eller upplysas om eventuella begränsningar. Om sådan begränsning anges i inbjudan, kan skytten inte kräva att få efteranmäla sig. 13. Anmälningsavgifter; Arrangören bestämmer - i samråd med SSM:s AU - avgiften för ett individuellt deltagande. Startavgiften bekostar hederspriser. Lagavgifterna - som för närvarande är 80:- / lag - fastställes av SSM-kommittén. Lagavgifterna (för 2-,3-mannalag) insättes på SSM:s postgirokonto , senast en månad efter tävling. SSMkommittén bekostar medaljer och vandringspriser. Anmälningsavgifter återbetalas ej. Om startavgifterna inte inbetalats i föreskriven tid kan berörda skyttars platser inte garanteras. Arrangören ska - om anmälan inkommit men inte avgiften - försöka kontrollera med berörd klubb. 14. Priser; Individuella priser: Hederspriser: Hederspriser, enligt arrangörens bestämmande, till minst den bästa fjärdedelen i varje klass. Inget pris får i värde understiga anmälningsavgiften. Mästerskapsplaketter: Utdelas individuellt i valörerna brons, silver och guld. Storlek 50 x 70 mm. Mästerskapsplaketter utdelas i respektive fält- och precisionsskjutning enligt följande: * se villkor. Fält A, B, R, C öppen klass. Dam C, C Vet. Y, C Vet. Ä, C jun. Precision A, B, C öppen klass. Dam C, C Vet. Y, C Vet. Ä, C jun. Vandringspriser: Vandringspriser individuellt skall finnas i respektive fält- och precisionsskjutning enligt följande: Fält A, B, R, C öppen klass. Dam C, C Vet. Y, C Vet. Ä Precision A, B, C öppen klass. Dam C, C Vet. Y, C Vet. Ä Lagpriser: SSM:s plaketter utdelas i valörerna brons, silver och guld, till lagmedlemmarna i de tre ( 3 ) bästa 2- och 3-mannalagen. * se villkor nedan. Storlek 35 x 50 mm. Klubb får ställa upp med flera lag. Sid. 6

7 Vandringspriser: Vandringspriser skall finnas i respektive fält- och precisionsskjutning enligt följande: Fält 3-mannalag A, B, R, C öppen klass. 2-mannalag Dam C, C Vet. och C jun. 5-mannalag C endast Precision 3-mannalag A, B, C öppen klass. 2-mannalag Dam C, C Vet. och C jun. 5-mannalag C endast Förteckning över gällande vandringspriser, såväl individuella som lag, ska, tillsammans med bestämmelserna följa inbjudan till tävlingen. SSM:s AU förvarar samt ombesörjer och bekostar erforderlig gravyr på både plaketter och vandringspriser. * Villkor för utdelande av mästerskapsplaketter: Minst tre ( 3 ) skyttar respektive lag skall ha startat i tävlingen varvid minst två ( 2 ) eller flera klubbar ska vara representerade. Guld minst 3 skyttar resp. lag från minst 2 klubbar. Silver och guld minst 5 skyttar resp. lag från minst 2 klubbar. Brons, silver och guld minst 7 skyttar resp. lag från minst 2 klubbar. Undantag! 5-mannalag kommer att finnas kvar i vapengrupp C, dock utan mästerskapsstatus. Inga SSM-plaketter / medaljer utdelas. 15. Prisutdelning; Plats och cirkatid för prisutdelning, bör om möjligt anges i inbjudan eller senast i samband med utsändandet av starttiderna. 16. Protest / protestavgift; Protest inlämnas skriftligen till juryn. Arrangören har rätt att ta ut protestavgift. Protestavgiften får inte vara högre än halva startavgiften i den tävling protesten avser. Om protest bifalles återbetalas avgiften. Vid avslag tillfaller avgiften arrangören. 17. Särskiljning; Särskiljning och särskjutning sker enligt SH. 18. Servering; Servering ska anordnas. I inbjudan anges serveringens omfattning. 19. Resultatlista; Fullständig resultatlista, med samtliga skyttar och lag samt även uträkning av standardmedalj och poäng till stormästarmärke, se sidan 17, ska före utsändandet granskas av SSM utsedd person. Därefter skall i minst ett exemplar, senast 14 dagar efter tävlingen, resultatlista(-or) sändas till följande: Svenska Pistolskytteförbundet Ordförande i SSM-AU Samtliga SSM-kretsar Sekreteraren i SSM-AU Samtliga deltagande klubbar På begäran insändes till Förbundet uppgift på vilka vapen som använts. Sid. 7

8 20. Vapenkontroll; Vapenkontroll skall finnas vid alla SSM-tävlingar. Om kontrollplatsen ligger på annan plats än uppropsplatsen ska tillses att kontrollmöjlighet finns där. Det är inte ovanligt att märkning på vapnet faller bort vid transporten och möjlighet till ny kontroll och märkning ska finnas för att undvika uteslutning på grund av att märklappen inte " håller måttet. " 21. Rekordnotering; När rekord eller tangering av rekord sker skall ett protokoll upprättas. Se sidan 19 och 21. Protokoll tillhandahålles av SSM-sekreteraren. 22. Övrigt; Allmänna ordningsföreskrifter ska iakttagas, jfr. SH. Skytt som kommer försent kan uteslutas ur tävlingen. Det kan dock finnas försvarbara skäl till förseningen. Arrangör bör, om möjligt, undvika uteslutning. All möjlig hänsyn ska tas till långväga skyttars önskemål om skjuttider för att undvika onödigt tidig avresa från hemorten. 23. Bestämmelser för utdelande av SSM:s förtjänsttecken; Förtjänsttecken utdelas på grundval av motiverat, skriftligt förslag från i SSM ingående kretsstyrelse eller SSM-kommittén. Detta ska vara ordförande i AU tillhanda senast den 1 februari, aktuellt år. Vidare kan arrangerande krets / klubb föreslå förtjänta funktionärer - vid löpande års tävlingar - för erhållande av förtjänsttecken. Förslag ska meddelas AU så snart organisationen är klar, dock senast tre ( 3 ) veckor före aktuell tävling. AU bestämmer om utdelningen och kan om särskilda skäl föreligger öka eller minska antalet förtjänsttecken eller diplom till klubbfunktionärer. Besluten skall vara enhälliga. Utmärkelsen utdelas i samband med SSM:s Fält- eller Precisionsskjutning och finns i valörerna brons, silver och guld. Högst två ( 2 ) guld och fem ( 5 ) silver bör utdelas varje år. Om särskilda skäl föreligger kan AU besluta om att ytterligare förtjänsttecken i undantagsfall kan utdelas. Högre valör än brons utdelas endast till den som tidigare tilldelats lägre i ordningen brons, silver och guld. Riktlinjer för tilldelande av förtjänsttecken: Diplom. Utdelas till person eller sammanslutning som gynnat SSM och dess verksamhet, t ex. markägare och andra som gagnat SSM, eller nedlagt ett förtjänstfullt arbete inom SSM. Diplomet kommer i fråga för förtjänta personer eller sammanslutningar som inte kan erhålla förtjänsttecken. Förtjänstplaketter; Brons. Utdelas till person som gynnat SSM och dess verksamhet, t ex. markägare och andra som gagnat SSM, eller nedlagt ett förtjänstfullt arbete vid SSM:s tävlingar under minst ett ( 1 ) år. Utdelas endast en gång till samma person. Silver. Utdelas till person som ska vara välkänd och aktiv inom SSM och nedlagt ett synnerligen förtjänstfullt arbete för SSM och dess syften under lång tid, minst 5 år eller vid SSM:s tävlingar under minst två ( 2 ) tillfällen. Utdelas endast en gång till samma person. Guld. Utdelas till person som ska vara välkänd och aktiv inom SSM och nedlagt ett synnerligen förtjänstfullt arbete för SSM och dess syften under lång tid, minst 8 år eller vid SSM:s tävlingar under minst tre ( 3 ) tillfällen. Utdelas endast en gång till samma person. Förtjänstmedalj; Silver. Utdelas till person som ska vara välkänd och aktiv inom SSM och nedlagt ett synnerligen förtjänstfullt arbete inom SSM och dess syften under lång tid, minst 4 år eller arbetat med SSM:s tävlingar under minst fem ( 5 ) tillfällen. Utdelas endast en gång till samma person. Sid. 8

9 Guld. Utdelas till person som ska vara välkänd och aktiv inom SSM och nedlagt ett synnerligen förtjänstfullt arbete inom SSM och dess syften under mycket lång tid, minst 8 år eller arbetat med SSM:s tävlingar under minst åtta ( 8 ) tillfällen. Utdelas endast en gång till samma person. Om särskilda skäl föreligger kan AU besluta att i undantagsfall mildra kraven vad avser antalet verksamma år vederbörande ägnat åt SSM. 24. SSM-kommitténs uppgift; SSM-kommitténs uppgift är att ordna SydSvenska Mästerskapen i fält- och precisionsskjutning. 25. SSM-kommitténs sammansättning; Två ( 2 ) ombud från varje pistolskyttekrets i Blekinge, Halland, Skåne och Småland. För ombuden utser respektive krets, en suppleant. AU:s ordförande är samtidigt kommitténs ordförande. Valnämnd, bestående av ordförande och högst två ( 2 ) ledamöter. Valnämnden utses enligt turordning. Se sidan AU:s sammansättning; Inom SSM-kommittén utsett arbetsutskott, AU, bestående av ordförande, sekreterare / kassör och en ledamot. Samtliga väljes på två ( 2 ) år, dock att ordförande och sekreteraren väljas jämt år och ledamot udda år. 27. Kallelse till sammanträde; Kallelse till sammanträde med såväl kommittén som AU, utsändes av ordförande eller på dennes uppdrag, sekreteraren. Kommittén kallas till obligatoriskt sammanträde, då ordförande i AU ska väljas, vilket sker i samband med SSM-fältskjutning. 28. Sammanträde utlyses; Sammanträde utlyses efter framställning till ordföranden av ansluten krets eller när ledamot i AU anser det erforderligt. AU sammanträder när utskottsledamot anser det erforderligt. Kretsarnas representanter och suppleanter ska utses och anmälas i förväg för att kunna utöva sin rösträtt på mötet. 29. Åliggande för AU:s ordförande; Det åligger AU:s ordförande: att tillse så att SSM-kommittén och AU kallas till sammanträde. att göra fördragningslista till sammanträden. att samråda med kommande arrangörer om lämpliga tävlingsdagar. att hos Svenska Pistolskytteförbundet, före den 1 november, året före tävlingarna avses hållas, ansöka om tillstånd att anordna tävlingarna och godkännande av dagar. att till arrangörerna översända " Bestämmelser för SSM. / årtal /" Denna publikation kommer att kompletteras under hand så att den täcker in hela SSM:s verksamhet. att hålla ovan nämnda bestämmelser aktuella. att om möjligt, närvara vid både SSM fält- och precisionsskjutning. att hålla protokoll över gällande vandringspriser. att vidtaga åtgärder för anskaffande av nya vandringspriser, då sådana utgått. att tillse så att räkenskaperna för AU och SSM tillhandahålles till utsedda revisorer. att i övrigt bevaka ärenden som rör SSM. Ovanstående kan av ordförande - i de delar han / hon finner ändamålsenligt - delegeras till sekreterare / kassör, vice ordförande i AU eller annan lämplig person. Sid. 9

10 30. Bestämmelser för ersättning; Bestämmelser för bil- och kostnadsersättning vid förrättning för SSM-kommittén. 1 Enligt ordförandens bestämmande, erhåller ledamot i SSM-AU, vid förrättning i samband med SSM-verksamheten, bilersättning med f n. 16:- kr. / mil och anpassas till belopp, skattefri del, som fastställs av skattemyndigheten. 2 Ersättning enligt ovan kan utgå till annan som utför uppdrag för SSM enligt ordförandes bestämmande. 3 För båda alternativen gäller att en skälig ersättning för måltid och andra kostnader som följer med uppdraget, ska utgå enligt ordförandens bestämmande. 31. Turordning bankontrollant och valnämnd Turordning för Bankontrollant och Valnämnd för Sydsvenska mästerskap enligt följande: År Bankontrollant Valnämnd Pistolskyttekrets Pistolskyttekrets 2002 Kronoberg läns Kalmar läns Norra 2003 Blekinge Malmöhus 2004 Hallands Kristianstads 2005 Kristianstads Jönköpings 2006 Malmöhus Blekinge 2007 Kalmar läns Norra Hallands 2008 Jönköpings Kalmar läns Södra 2009 Kalmar läns Södra Kronoberg läns 2010 Kronoberg läns Kalmar läns Norra Sid. 10

11 Poängtabell för stormästarmärket Poängtabell vid fält-, och precisionsskjutning Antal deltagare i respektive vapengrupp Landsdelsmästerskap ( SSM ) Bestämmelser för standardmedaljen Svenska Pistolskytteförbundets standardmedalj får utdelas i silver och brons enligt nedanstående grunder: 1 Standardmedalj utdelad vid tävling gäller för uppflyttning eller kvarstående i riksmästarklass samt för deltagande i SM. Medalj för utdelas om antalet deltagare i en vapengrupp eller klass, som slutfört tävlingen uppgår till minst 3. 2 Tävlingens omfattning: Fältskjutning: Minst 6 stationer med 6 skott vid varje skjutstation. Precisionsskjutning: Minst 6 serier enligt bestämmelserna för pistolskyttemärket. 3 Beräkning av antalet medaljer: Fältskjutning: Samtliga deltagare som fullföljt tävlingen sammanförs oavsett klasstillhörighet vapengruppsvis ( A, B, R och C ). Sammanföring får ej ske om förutsättningarna ( svårighetsgraden ) ej varit densamma för alla i gruppen. Precisionsskjutning: Samtliga deltagare som fullföljt tävlingen sammanförs oavsett klasstillhörighet vapengruppsvis ( A, B och C ). Vid mästerskapstävling beräknas antalet medaljer enligt resultat efter 7 serier. Damer, Veteraner och Juniorer inräknas i vapengrupp C endast om de skjutit med samma förutsättningar som övriga C-skyttar. Vid SM och Landsdelsmästerskap ( ex.vis. SSM ) får Damer, Veteraner och Juniorer bilda egna grupper för beräkning av standardmedaljer. Sid. 11

12 Beräkningsmetod: Berättigad till standardmedaljen i silver och brons är den bästa niondel resp. tredjedelen av antalet skyttar i varje av ovanstående grupper, samt de som uppnått samma poängtal resp. träffantal som dessa. Vid beräkning avrundas till närmast lägre hela tal. Observera att antalet träffade figurer ej ligger till grund för beräkningen! Sedan medaljerna på ovanstående sätt beräknats, uppdelas skyttarna i resp. klasser då resultatlistan utskrivs. Markera medaljerna med S eller B. Sid. 12

13 SYDSVENSKA MÄSTERSKAPEN Protokoll från individuell tävling i precisionsskjutning där rekord tangerats eller överträffats Slag av rekord: Skyttens namn: Pers.nr. Förening: Vapen: Tävling: Vapengrupp: Datum: Arrangör: Plats: Jurymedlemmarnas namn ( 3 pers. ) R E S U L T A T SERIE S:a Summa POÄNG Vapenkontroll före och efter tävlingen har genomförts, varvid vapnen i båda fallen godkänts. Intygas: Vapenkontrollant Tävlingen genomförd enligt Skjutresultatet bestyrks gällande bestämmelser Tävlingsledare Juryns ordförande Sid. 13

14 SYDSVENSKA MÄSTERSKAPEN Protokoll från lagtävling i precisionsskjutning där rekord tangerats eller överträffats Slag av rekord: Vapengrupp: Förening: Skyttarnas namn: Tävling: Datum: Arrangör: Plats: Jurymedlemmarnas namn ( 3 pers. ) R E S U L T A T SERIE S:a Poäng Skytt 1 Poäng Skytt 2 Poäng Skytt 3 Summa Lagresultat Vapenkontroll före och efter tävlingen har genomförts, varvid vapnen i båda fallen godkänts. Intygas: Vapenkontrollant Tävlingen genomförd enligt Skjutresultatet bestyrks gällande bestämmelser Tävlingsledare Juryns ordförande Sid. 14

15 Åtgärder för arbetsutskottet, SSM Tid Omgående Omgående Före 1 okt. Före 1 jan. Före 1 jan. Före 1 jan. Två månader före respektive tävling. Åtgärd, innehåll Anmälan till Förbundet om AU:s nya sammansättning med namn, adress, telefon och ev. fax, e-postadress Meddela samtliga kretsar inom SSM om arbetsutskottets sammansättning Anmäla till Förbundet tid och plats för nästa års SSM-tävlingar i fält-, och precisionsskjutning Underrätta alla SSM-kretsar, tid och plats för kommande årets SSM-tävlingar Revidera SSM-bestämmelserna och sända dessa till samtliga kretsar. Underrätta senaste SSM-arrangören till vilken adress SSM-flagga/-orna sak skickas. Samtidigt infordra aktuella adresser på samtliga i SSM ingående föreningar. Tillönska Förbundet och kretsar ett GOTT NYTT ÅR och tacka för året som gått!! I god tid beställa erforderligt antal plaketter / medaljer med gravyr att sändas till arrangerande krets eller medtagas tävlingsdagen, tillsammans med de vandringspriser som förvaras av sekreteraren i SSM-AU. Tillse att arrangören, i enlighet med bestämmelserna, översänder förslag till inbjudan. För fältskjutning gäller att även planläggning - målspel, figurer m m - meddelas SSMbankontrollant som för närvarande är; Anmärkning och hänvisning Skjuthandboken Dessa ska också arrangören sända till Förbundet se punkt 10 och sid 16 Se punkt 23 i dessa bestämmelser Snarast, två månader före aktuell tävling Arrangören ska vidare lämna förslag på förtjänta kandidater för erhållande av förtjänsttecken. AU beslutar om, anskaffar och låter gravera dessa. Meddela godkännande av inbjudan så att denna kan utsändas till kretsarna och klubbarna. Sid. 15

16 En månad före SSMfältskjutning En månad före SSMprecisionsskjutning En månad före SSM-årsmötet. Tävlingsdagen Efter tävlingen Kalla samtliga kretsar till årsmöte. Arrangerande krets / förening anskaffar lämplig lokal samt svara för enklare förtäring samt tillser att skjuttider anpassas så att utsedda ombud kan delta i förhandlingarna. Om extra möte med SSM-kommittén ska hållas, inbjuda samtliga kretsar till förhandlingar. Arrangerande krets / förening anskaffar lämplig lokal samt svara för enklare förtäring samt tillser att skjuttider anpassas så att utsedda ombud kan delta i förhandlingarna. Tillse att revisorerna granskar räkenskaperna och lämnar skriftlig berättelse som framlägges vid årsmötet. Om möjligt bör alla AU:s ledamöter närvara vid tävlingarna. Plaketter / medaljer samt vandringspriser medföres. Sekreteraren tar hand om vandringspriserna, ombesörjer gravyr samt om vandringspris erövrats för alltid tillse att erforderliga nya sådana anskaffas. OBS!! Endast ombud utsedda av respektive kretsstyrelse och med skriftlig fullmakt att fatta beslut har rösträtt. OBS!! Endast ombud utsedda av respektive kretsstyrelse och med skriftlig fullmakt att fatta beslut har rösträtt. Stansar till plaketter / medaljer finns hos Hallmans Idrottspriser AB Elektravägen Hägersten Sid. 16

Svenska Pistolskytteförbundet SKJUTHANDBOK. Medaljer, märken och plaketter

Svenska Pistolskytteförbundet SKJUTHANDBOK. Medaljer, märken och plaketter Svenska Pistolskytteförbundet SKJUTHANDBOK Medaljer, märken och plaketter Svenska Pistolskytteförbundet SKJUTHANDBOK Medaljer, märken och plaketter 11:e omarbetade upplagan Uppdaterad 2004-03-02 Beställes

Läs mer

PÅ UPPDRAG AV STIFTELSEN SKOLSKYTTEFRÄMJANDET INBJUDER SÖDERMANLANDS UNGDOMSSKYTTEFÖRBUND TILL

PÅ UPPDRAG AV STIFTELSEN SKOLSKYTTEFRÄMJANDET INBJUDER SÖDERMANLANDS UNGDOMSSKYTTEFÖRBUND TILL PÅ UPPDRAG AV STIFTELSEN SKOLSKYTTEFRÄMJANDET INBJUDER SÖDERMANLANDS UNGDOMSSKYTTEFÖRBUND TILL Södermanlands U-skfb SVENSKT MÄSTERSKAP I SKYTTE FÖR SKOLUNGDOM 26-27 SEPTEMBER 2009 Tävlingen omfattar Lördag

Läs mer

INBJUDAN TILL SKYTTIADENTÄVLINGEN

INBJUDAN TILL SKYTTIADENTÄVLINGEN INBJUDAN TILL SKYTTIADENTÄVLINGEN LUFTGEVÄR 2006 2007 Skytterörelsens Ungdomsorganisation, Svenska Sportskytteförbundet och Frivilliga skytterörelsen har härmed äran inbjuda landets skytteungdom till 2006

Läs mer

Precision & Fältskjutningar

Precision & Fältskjutningar 1 KRETSTÄVLINGAR Precision & Fältskjutningar Rätt att deltaga i kretsens tävlingar har samtliga skyttar tillhörande Kristianstads och Malmöhus Pistolskyttekretsar Arrangerande klubb bestämmer om även skyttar

Läs mer

Precision & Fältskjutningar och mil. Snabb.

Precision & Fältskjutningar och mil. Snabb. 1 KRETSTÄVLINGAR Precision & Fältskjutningar och mil Snabb Rätt att delta i kretsens tävlingar har samtliga skyttar tillhörande Kristianstads och Malmöhus Pistolskyttekretsar Arrangerande klubb bestämmer

Läs mer

Precision & Fältskjutningar

Precision & Fältskjutningar 1 KRETSTÄVLINGAR Precision & Fältskjutningar Rätt att deltaga i kretsens tävlingar har samtliga skyttar tillhörande Kristianstads och Malmöhus Pistolskyttekretsar Arrangerande klubb bestämmer om även skyttar

Läs mer

Stadgar för VIGGBYHOLMS BÅTKLUBB

Stadgar för VIGGBYHOLMS BÅTKLUBB Stadgar för STADGAR GÄLLANDE FÖR - ANTAGNA 1983 - REVIDERADE 1989, 1990, 1995, 1996, 1997, 1998, 2005, 2011-05-19/CN. 1. NAMN OCH HEMORT Viggbyholms båtklubb bildades den 31 augusti 1947 under namnet Stora

Läs mer

1. Allmänna bestämmelser enl. bil 1../1 2. Bestämmelser, precisionsskjutning enl. bil 2./2

1. Allmänna bestämmelser enl. bil 1../1 2. Bestämmelser, precisionsskjutning enl. bil 2./2 BESTÄMMELSER FÖR KRETSMÄSTERSKAP Fastställda vid styrelsemöte 2010-02-02 (ersätter stadgar från 1996-10-22, reviderade 2007-02-06) 1. Allmänna bestämmelser enl. bil 1../1 2. Bestämmelser, precisionsskjutning

Läs mer

Motioner till Fo rbundsmo tet och Fo rbundsstyrelsens fo rslag till beslut.

Motioner till Fo rbundsmo tet och Fo rbundsstyrelsens fo rslag till beslut. Motioner till Fo rbundsmo tet och Fo rbundsstyrelsens fo rslag till beslut. På Förbundsmötet 2014 bordlagda motioner Motion 1/2014 Ändrad åldersgräns för att skjuta kaliber.32 Malmöhus Pistolskyttekrets

Läs mer

STADGAR för Jaktvårdskrets

STADGAR för Jaktvårdskrets STADGAR för Jaktvårdskrets Antagna av Jägareförbundets kongress 1991 Ändringar gjorda vid Jägareförbundets årsstämma 2000, 2004 och 2012 2 Stadgar för jaktvårdskrets Antagna av Svenska Jägareförbundets

Läs mer

VÄRMLANDSSERIEN AK4 BANSKYTTE.

VÄRMLANDSSERIEN AK4 BANSKYTTE. Frivilliga skytterörelsen/automatvapen Tel och fax: 0411-522647 2008-02-29 Lars Lennartsson Mobil: 0705 522647 Hedvigsdalsvägen 138 E-mail: lars_o_elisabeth_lennartsson@ebox.tninet.se 276 46 Löderup Frivilliga

Läs mer

Stadgar Stockholmspolisens Skytteförening Arrangör

Stadgar Stockholmspolisens Skytteförening Arrangör Stadgar Stockholmspolisens Skytteförening Arrangör Senaste uppdatering 2003-04-02 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNNA BESTÄMMELSER...3 1 Ändamål...3 2 Sammansättning...3 3 Tillhörighet mm...3 4 Beslutande organ...3

Läs mer

Stadgar för Jägareförbundet Råneå jaktvårdskrets

Stadgar för Jägareförbundet Råneå jaktvårdskrets Stadgar för Jägareförbundet Råneå - jaktvårdskrets Antagna av Svenska Jägareförbundets kongress 1991 Ändringar gjorda vid Jägareförbundets årsstämma 2000, 2004 och 2012 Antagna av jaktvårdskretsens årsmöte

Läs mer

Information om uttagning till landslag Gevär 6,5 och Korthåll

Information om uttagning till landslag Gevär 6,5 och Korthåll Datum Diarienr 2007-04-02 406 Handläggare Information om uttagning till landslag Gevär 6,5 och Korthåll Bifogas: Uttagningsbestämmelser för landslag och Förbundslagstävling Korthåll Uttagningsbestämmelser

Läs mer

fyra 5-skottsserier mot pistoltavla, avstånd 25 meter. Provserie tillåten.

fyra 5-skottsserier mot pistoltavla, avstånd 25 meter. Provserie tillåten. Del H. Nationell helmatch Skjuthandbok H.6 Genomförande Skytt får inte utföra övningsskjutning på tävlingsbanan den närmaste timmen före tävling. Detaljerna för genomförandet av en tävling i nationell

Läs mer

Svenskt Mästerskap Time Attack

Svenskt Mästerskap Time Attack SVENSKA BILSPORTFÖRBUNDET Svenskt Mästerskap Time Attack Reglemente 2016 [Utgåva: Feb. 2016] Svenska Bilsportförbundet Bilsportens Hus Bergkällavägen 31A - 192 79 SOLLENTUNA Telefon 08-626 33 00 Fax 08-626

Läs mer

JSM/RM i gevärsskytte

JSM/RM i gevärsskytte JSM/RM Välkommen till Kristinehamn 10-12 september 2010 Inbjudan I S T K R I N E H A M N S 1900 S K Y T T E F Ö R E N I N G I S T K R I N E H A M N S 1900 S K Y T T E F Ö R E N I N G JSM/RM i gevärsskytte

Läs mer

NORMALSTADGAR FÖR FÖRENING

NORMALSTADGAR FÖR FÖRENING NORMALSTADGAR FÖR FÖRENING 1 Namn Föreningens namn är SPF Seniorerna plus föreningsnamnet plus orten inom. distriktet av SPF Seniorerna. Föreningens organisationsnummer är.. Föreningen är ideell samt partipolitiskt

Läs mer

STADGAR FÖR HELSINGBORG YACHT CLUB, NORRA HAMNEN, BILDAD DEN 15 OKTOBER 1992.

STADGAR FÖR HELSINGBORG YACHT CLUB, NORRA HAMNEN, BILDAD DEN 15 OKTOBER 1992. STADGAR FÖR HELSINGBORG YACHT CLUB, NORRA HAMNEN, BILDAD DEN 15 OKTOBER 1992. 1 (6) Reviderade mars 1996, november 1998, november 2000, november 2001. HYC syfte. HYC är en ideell förening vars syfte är

Läs mer

Protokoll fört vid SSM-kretsarnas planeringsmöte i Alvesta

Protokoll fört vid SSM-kretsarnas planeringsmöte i Alvesta Protokoll fört vid SSM-kretsarnas planeringsmöte i Alvesta 2016-02-20. Närvarande: Roger Hultenius Roger Tiensuu Sven-Erik Ekberg Pär Karlsson Ronny Andersson Henrik Käck Hans Reschke Mattias Gustavsson

Läs mer

PÅ UPPDRAG AV STIFTELSEN SKOLSKYTTEFRÄMJANDET INBJUDER Christianstads Skyttesällskap

PÅ UPPDRAG AV STIFTELSEN SKOLSKYTTEFRÄMJANDET INBJUDER Christianstads Skyttesällskap PÅ UPPDRAG AV STIFTELSEN SKOLSKYTTEFRÄMJANDET INBJUDER Christianstads Skyttesällskap TILL SVENSKT MÄSTERSKAP I SKYTTE FÖR SKOLUNGDOM 24-25 september 2011 Välkommen till Skol-SM Kristianstad 2011 Under

Läs mer

Stadgar för Billingens Golfklubb Stiftad år 1949

Stadgar för Billingens Golfklubb Stiftad år 1949 Stadgar för Billingens Golfklubb Stiftad år 1949 Stadgar för Billingens Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad 1949 och med hemort i Lerdala i Skövde kommun Stadgarna antagna den 11 april 1996,

Läs mer

Stadgar för Svenska Motorklubben Centralförsamlingen

Stadgar för Svenska Motorklubben Centralförsamlingen Stadgar för Svenska Motorklubben Centralförsamlingen För den ideella föreningen Svenska Motorklubben Centralförsamlingen med hemort i Örebro kommun. Bildat 1907 Författare Kenny Lagerlöf 019-22 62 35 Idrottsrörelsens

Läs mer

STADGAR FÖR MBK TRE KRONOR

STADGAR FÖR MBK TRE KRONOR STADGAR FÖR MBK TRE KRONOR Klubben stiftades den 29 september 1922 och har sin hemort i Stockholm. Stadgarna antogs 1923 och har reviderats: 1927, 1933, 1935, 1943, 1949, 1955, 1959, 1962, 1967, 1968,

Läs mer

SKJUT- HANDBOK. Svenska Pistolskytteförbundet. Upplaga 15 2014-01-01

SKJUT- HANDBOK. Svenska Pistolskytteförbundet. Upplaga 15 2014-01-01 SKJUT- HANDBOK Svenska Pistolskytteförbundet Upplaga 15 2014-01-01 Torsten Ullmans pistoler Fripistolen från VM i Granada 1933. Silhuettpistolen från OS i Berlin 1936. Fripistolen från OS i Berlin 1936.

Läs mer

Stadgar Svenska Epilepsiförbundet

Stadgar Svenska Epilepsiförbundet Stadgar Svenska Epilepsiförbundet 1 Namn och karaktär Förbundets namn är Svenska Epilepsiförbundet (The Swedish Epilepsy Federation), förkortat SEF. SEF är ett riksomfattande, ideellt, allmännyttigt, partipolitiskt

Läs mer

Bo Blad, Alby 125, 380 62 Mörbylånga. PG 13 91 42-4 Ölands skyttekrets

Bo Blad, Alby 125, 380 62 Mörbylånga. PG 13 91 42-4 Ölands skyttekrets Fältskyttehelg på Öland Inbjudan "Ölandsträffen" 2008. Ölands skyttekrets och Tidningen Barometern inbjuder till fältskjutning gevär lördagen den 15 mars. SAMLINGSPLATS: sledare: Banläggare: ssekr: skassör:

Läs mer

STADGAR FÖR ARLANDASTAD GOLFKLUBB

STADGAR FÖR ARLANDASTAD GOLFKLUBB Förslag till STADGAR FÖR ARLANDASTAD GOLFKLUBB Ideell förening, stiftad 1991-06-28. Stadgarna fastställda av årsmöte 1991-06-28. Stadgarna ändrade av årsmöte 2013- IDROTTENS MÅL OCH INRIKTNING Idrott är

Läs mer

Stadgarna fastställda 20 januari 1988 Stadgarna ändrade 21 februari 1998... Stadgarna ändrade 2 mars 2005... Stadgarna ändrade 25 april 2012...

Stadgarna fastställda 20 januari 1988 Stadgarna ändrade 21 februari 1998... Stadgarna ändrade 2 mars 2005... Stadgarna ändrade 25 april 2012... SGF:s NORMALSTADGAR FÖR GOLFKLUBB 1. STADGAR för Sölvesborgs Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad den 20 januari 1988 och med hemort i Sölvesborg Stadgarna fastställda 20 januari 1988 Stadgarna

Läs mer

KAPITEL 25 FÄLTBÅGSKYTTE

KAPITEL 25 FÄLTBÅGSKYTTE 25.1 Fältbågskytte -allmänt... 1 25.2 Ronder fältbågskytte (SBF)... 2 25. Skjutbana - fältbågskytte... 2 25.4 Tävlingsplatsens utrustning - fältbågskytte... 25.5 Skyttarnas utrustning... 25.6 Skjutningen

Läs mer

S V E N S K A D A G B L A D E T S

S V E N S K A D A G B L A D E T S S V E N S K A D A G B L A D E T S 87:e riksskyttetävling på hemmabanor Tävlingsperiod 30 maj - 7 juni 2009 Inbjudan Svenska Skyttesportförbundet, Norrköpings Skyttegille och Krokeks Skytteförening hälsar

Läs mer

Stadgar 2013. Stadgarna är antagna vid förbundets kongress i maj 2013. Astma- och Allergiförbundet

Stadgar 2013. Stadgarna är antagna vid förbundets kongress i maj 2013. Astma- och Allergiförbundet Stadgar 2013 Stadgarna är antagna vid förbundets kongress i maj 2013 Astma- och Allergiförbundet Stadgar för Astma- och Allergiförbundet Antagna av kongressen 2013 1. Ändamål Astma- och Allergiförbundet

Läs mer

(Enligt Svenska Ridsportförbundets typstadgar fastställda av Förbundsstyrelsen 2005-08-18)

(Enligt Svenska Ridsportförbundets typstadgar fastställda av Förbundsstyrelsen 2005-08-18) Stadgar Stadgar för Djursholms Ridklubb (Enligt Svenska Ridsportförbundets typstadgar fastställda av Förbundsstyrelsen 2005-08-18) Stadgarna fastställda av årsmöte 20140216. Godkända av Svenska Ridsportförbundet

Läs mer

S V E N S K A D A G B L A D E T S

S V E N S K A D A G B L A D E T S S V E N S K A D A G B L A D E T S 88:e riksskyttetävling på hemmabanor Tävlingsperiod 5-13 juni 2010 Inbjudan Svenska Skyttesportförbundet, Norrköpings Skyttegille och Krokeks Skytteförening hälsar alla

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA ÅRSMÖTE

KALLELSE TILL EXTRA ÅRSMÖTE KALLELSE TILL EXTRA ÅRSMÖTE LÖRDAGEN DEN 18 JUNI 2011 KL 15.00 Föregås av miniseminarium 12.00: Myter, missförstånd och sanningar kring Aspergers syndrom med företrädare för OA och psykiatern Andreas Fries,

Läs mer

S V E N S K A D A G B L A D E T S

S V E N S K A D A G B L A D E T S S V E N S K A D A G B L A D E T S 94:e riksskyttetävling på hemmabanor Tävlingsperiod 4-12 juni 2016 Inbjudan Svenska Skyttesportförbundet, Norrköpings Skyttegille och Krokeks Skytteförening hälsar alla

Läs mer

Stadgar för Rimbo Idrottsförening

Stadgar för Rimbo Idrottsförening Stadgar för Stadgarna reviderade och fastställda i oktober 1992 Stadgarna ändrade avseende 6 vid årsmöte 1996 Stadgarna ändrade avseende 5, 6, 9, 12, 13, 14, 15, 17 och 22 vid årsmöte 2012 Sida 2 av 6

Läs mer

STADGAR FÖR SVENSKA BANDYFÖRBUNDET (Årsmötesbeslut 2014-06-14) (Kap. 1-9)

STADGAR FÖR SVENSKA BANDYFÖRBUNDET (Årsmötesbeslut 2014-06-14) (Kap. 1-9) STADGAR FÖR SVENSKA BANDYFÖRBUNDET (Årsmötesbeslut 2014-06-14) (Kap. 1-9) Kap. 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 ÄNDAMÅL Svenska Bandyförbundet (förbundet) är en politisk och religiöst oberoende allmännyttig ideell

Läs mer

UTSTÄLLNINGSKOLLEGIET

UTSTÄLLNINGSKOLLEGIET Sveriges Filatelist-Förbund Sveriges Frimärksungdom UTSTÄLLNINGSKOLLEGIET A3: REGLEMENTE FÖR FRIMÄRKSUTSTÄLLNINGAR I SVERIGE, godkända av Sveriges Filatelist-Förbund (SFF) eller Sveriges Frimärksungdom

Läs mer

Stadgar för Lövsta Båtklubb

Stadgar för Lövsta Båtklubb Stadgar för Lövsta Båtklubb Klubben bildades 1969 och har sin hemort / verksamhetsområde i Enhörna i Södertälje kommun. Stadgarna antagna 1969. Reviderade 2010-05-16. 1 Ändamål Klubben är en allmännyttig

Läs mer

Tävlings-PM / Sportskytte

Tävlings-PM / Sportskytte (senast ändrad den 12 juni 2010) ALLMÄNT För att en tävling ska vara godkänd av Svenska Skyttesportförbundet(SvSF) skall den finnas med i tävlingsprogrammet med inbjudan. Detta för att eventuella rekord

Läs mer

1 ÄNDAMÅL Golfklubben har som ändamål att verka för att medlemmarna kan utöva golfspel i enlighet med idrottens mål och inriktning.

1 ÄNDAMÅL Golfklubben har som ändamål att verka för att medlemmarna kan utöva golfspel i enlighet med idrottens mål och inriktning. STADGAR FÖR UDDEHOLMS GOLFKLUBB som är en ideell förening, stiftad 1965-05-24 och med hemort i Hagfors kommun. Stadgarna fastställda 1965-10-29. Stadgarna ändrade genom årsmötesbeslut 1975-11- 27, 1998-12-03,

Läs mer

Stadgar Form: Tagg, Stockholm Tryck: modintr Storgatan 5 Box 5510 yck offset 2011-10 114 85 Stockholm telefon 08-782 08 00 www.teknikforetagen.

Stadgar Form: Tagg, Stockholm Tryck: modintr Storgatan 5 Box 5510 yck offset 2011-10 114 85 Stockholm telefon 08-782 08 00 www.teknikforetagen. Stadgar Stadgar för Föreningen Teknikföretagen i Sverige och Teknikarbetsgivarna Stadgar för Föreningen Teknikföretagen i Sverige 1 Föreningens ändamål 5 2 Föreningens säte 5 3 Föreningen och dess medlemmar

Läs mer

Fältskyttehelg på Öland Inbjudan "Ölandsträffen" 2013 Ölands skyttekrets inbjuder till fältskjutning gevär lördagen den 16 mars.

Fältskyttehelg på Öland Inbjudan Ölandsträffen 2013 Ölands skyttekrets inbjuder till fältskjutning gevär lördagen den 16 mars. Fältskyttehelg på Öland Inbjudan "Ölandsträffen" 2013 Ölands skyttekrets inbjuder till fältskjutning gevär lördagen den 16 mars. SAMLINGSPLATS: Tävlingsledare: Banläggare: Tävlingssekr: Tävlingskassör:

Läs mer

STADGAR FÖR UNGDOMSSEKTIONEN

STADGAR FÖR UNGDOMSSEKTIONEN STADGAR FÖR UNGDOMSSEKTIONEN. (ungdomssektionens namn) i.. (föreningens namn) Sektionen bildad den Stadgarna fastställda / ändrade av årsmötet den... Enligt Svenska Ridsportförbundets typstadgar Fastställda

Läs mer

Stadgar för. Tygelsjö fiberförening

Stadgar för. Tygelsjö fiberförening Stadgar för Tygelsjö fiberförening 1 Stadgar för den ideella föreningen Tygelsjö fiberförening med hemort Malmö stad. Bildad den 4 juni 2015. Allmänna bestämmelser 1 Ändamål Föreningen har som ändamål

Läs mer

Stadgar för Gästriklands Båtförbund. Antagna efter revidering vid årsstämman för verksamhetsåret 2014.

Stadgar för Gästriklands Båtförbund. Antagna efter revidering vid årsstämman för verksamhetsåret 2014. Stadgar för Gästriklands Båtförbund Antagna efter revidering vid årsstämman för verksamhetsåret 2014. Register 1. Förbundets ändamål. 2. Förbundets organisation. 3. Anslutning och medlemskap. 4. Avgifter

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Sveriges 4H

Stadgar för Riksförbundet Sveriges 4H Stadgar för Riksförbundet Sveriges 4H Riksförbundet Sveriges 4H Länsförbund/Distrikt 4H-krets 4H-klubb Riksförbundet Sveriges 4H, Katrineholm 2015. Godkänd i andra läsningen av riksstämman i Ingelstad

Läs mer

Stadgar för IFK Malmö FK. Fastställda av ombildningsmöte den 9 juni 1987.

Stadgar för IFK Malmö FK. Fastställda av ombildningsmöte den 9 juni 1987. Stadgar för IFK Malmö FK Fastställda av ombildningsmöte den 9 juni 1987. Stadgar för IFK Malmö Fotbollklubb Stiftad den 23 april 1899, ombildning den 9 juni 1987 Idrottens mål och inriktning Definition

Läs mer

Tävlingsreglemente för SM i kendo. Senast reviderade 2012-12-16

Tävlingsreglemente för SM i kendo. Senast reviderade 2012-12-16 Tävlingsreglemente för SM i kendo Senast reviderade 2012-12-16 Förord Följande regler gäller svenska mästerskap (SM) i kendo. Reglementets syfte är att klargöra för arrangören, tävlande och domarna reglerna

Läs mer

Bestämmelser Smålandsserien 2015

Bestämmelser Smålandsserien 2015 Bestämmelser Smålandsserien 2015 Innehållsförteckning... 1-2 Allmänt... 3 Förbehåll... 3 Information... 3 Administration... 3 Deltagande... 3 Arrangerande klubb... 3 Serieindelning... 3 Åldersvillkor...

Läs mer

Tävlingsverksamhet - 2 -

Tävlingsverksamhet - 2 - Tävlingsverksamhet - 2 - Va:1 1988 TÄVLINGSREGLER FÖR NORDISKA MÄSTERSKAP I SVARTKRUTSSKYTTE (Fastställda vid NM 1 Finland 1988-07-30) ALLMÄNT: 1. a) Nordiskt Mästerskap skall, i den mån det är möjligt,

Läs mer

STADGAR. Stadgar för AIK Fotbollsförening, nedan kallad AIK Fotboll (beslutade vid möte 2002-12-18).

STADGAR. Stadgar för AIK Fotbollsförening, nedan kallad AIK Fotboll (beslutade vid möte 2002-12-18). STADGAR Stadgar för AIK Fotbollsförening, nedan kallad AIK Fotboll (beslutade vid möte 2002-12-18). ÄNDAMÅL AIK Fotboll skall bedriva fotbollsverksamhet för män och kvinnor i alla åldrar. Idrott är fysisk

Läs mer

Vi inbjuder till NUSS äldre och yngre 50 m

Vi inbjuder till NUSS äldre och yngre 50 m Vi inbjuder till NUSS äldre och yngre 50 m 6-8 juli 2012 Tinnerbäcksbadet, Linköping Fredag Kl. 16.00 Lördag Kl. 8.30 och 15.00 Söndag Kl. 8.30 och 15.00 Tävlingsklasser: Pojkar och flickor 16 o äldre,

Läs mer

STADGAR FÖR CHALMERS DYKARKLUBB CDK

STADGAR FÖR CHALMERS DYKARKLUBB CDK STADGAR FÖR CHALMERS DYKARKLUBB CDK Antagna 1969-03-06 Reviderade 1969-12-16 1971-12-16 1974-12-12 1975-11-27 1976-05-04 1984-12-11 1995-12-05 1999-03-17 2002-03-06 2004-03-04 2009-02-26 Innehåll 1-3 Medlemskap

Läs mer

Tävlingsregler för Securitas Pistolskytteklubb - Stockholm Gäller från 2005-01-01

Tävlingsregler för Securitas Pistolskytteklubb - Stockholm Gäller från 2005-01-01 Tävlingsregler för Securitas Pistolskytteklubb - Stockholm Gäller från 2005-01-01 Innehållsförteckning Vandringspris...3 VPR Precisionsskjutning & Snabbskjutning...3 VPR Fältskjutning...3 Klubbmästerskap...4

Läs mer

INBJUDAN RIKSMÄSTERSKAP FALLING TARGET LUFTPISTOL

INBJUDAN RIKSMÄSTERSKAP FALLING TARGET LUFTPISTOL INBJUDAN RIKSMÄSTERSKAP FALLING TARGET LUFTPISTOL VÄLKOMNA TILL BRÄNNKYRKAHALLEN I STOCKHOLM LÖRDAGEN DEN 5 DECEMBER 2009 Tävlingsprogram RM Falling target 2009 Lördagen 5 december: Grundomgångar och finaler.

Läs mer

Stadgar 2013. för Lärarnas Riksförbund. gäller från och med 2013 01 01

Stadgar 2013. för Lärarnas Riksförbund. gäller från och med 2013 01 01 Stadgar 2013 för Lärarnas Riksförbund gäller från och med 2013 01 01 Stadgar 2013 Fastställda av Lärarnas Riksförbunds ordinarie kongress 2012 Innehåll Stadgar för Lärarnas Riksförbund 1 Ändamål 10 2

Läs mer

Stadgar. Fonus, ekonomisk förening. Org.nr. 702000-1298. Fastställda enligt beslut fattade på föreningsstämman i maj 2012 respektive i maj 2013.

Stadgar. Fonus, ekonomisk förening. Org.nr. 702000-1298. Fastställda enligt beslut fattade på föreningsstämman i maj 2012 respektive i maj 2013. Stadgar Fonus, ekonomisk förening Org.nr. 702000-1298 Fastställda enligt beslut fattade på föreningsstämman i maj 2012 respektive i maj 2013. INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 FIRMA, SÄTE

Läs mer

STADGAR För Läkemedelsindustriföreningen

STADGAR För Läkemedelsindustriföreningen STADGAR För Läkemedelsindustriföreningen 1 FIRMA Föreningens firma är Läkemedelsindustriföreningen. 2 INTRÄDE Föreningen utgör en sammanslutning av i Sverige verksamma läkemedelsföretag, som dock inte

Läs mer

Gotlands Armborst Förening STADGAR

Gotlands Armborst Förening STADGAR Gotlands Armborst Förening STADGAR för den ideella föreningen Gotlands Armborstförening (GAF) med hemort i Gotlands kommun. Bildad den 2007-11-26 Stadgarna Antagna i och med bildandet den 26 nov 2007.

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen SWEDEN BALBOA SOCIETY (SBS)

Stadgar för den ideella föreningen SWEDEN BALBOA SOCIETY (SBS) Stadgar för den ideella föreningen SWEDEN BALBOA SOCIETY (SBS) med hemort i Stockholms, Uppsalas, Göteborgs och Lunds kommuner. Bildad den 13 november 2008. Stadgarna fastställdes av årsmötet den 20 maj

Läs mer

4 Skytteutmärkelser. Utgivet 1997-06-14, senaste revision 2012-03-26

4 Skytteutmärkelser. Utgivet 1997-06-14, senaste revision 2012-03-26 4 Skytteutmärkelser Utgivet 1997-06-14, senaste revision 2012-03-26 - 2 - BESTÄMMELSER FÖR SSSF:s SKYTTEMÄRKEN 1 Skyttemärket finns i tre valörer: brons, silver och guld. 2 Skyttemärke av en valör utdelas

Läs mer

Stadgar för Stockholms Judoförbund

Stadgar för Stockholms Judoförbund Stadgar för Stockholms Judoförbund Fastställda av årsmötet den XX februari 2015 I dessa stadgar har följande förkortningar använts: RF Riksidrottsförbundet RS Riksidrottsstyrelsen RIN Riksidrottsnämnden

Läs mer

Lunds Lasaretts Idrottsförening

Lunds Lasaretts Idrottsförening Lunds Lasaretts Idrottsförening MÅLSÄTTNING 1 Lunds Lasaretts idrottsförening är en korporationsidrottsförening för personalen inom Lunds sjukvårdsdistrikt, stiftad den 9 oktober 1950. Föreningen har som

Läs mer

Kompendium för DM-tävlingar i Mormyska, Pimpel och Mete samt för Distriktstävlingsledarens uppgifter och ansvar.

Kompendium för DM-tävlingar i Mormyska, Pimpel och Mete samt för Distriktstävlingsledarens uppgifter och ansvar. Sida 1 Kompendium för DM-tävlingar i Mormyska, Pimpel och Mete samt för Distriktstävlingsledarens uppgifter och ansvar. Detta kompendium är endast avsett som hjälpmedel för arrangörer av DM-tävlingar samt

Läs mer

För Botkyrka Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad den 3 mars 1980 och med hemort i Botkyrka.

För Botkyrka Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad den 3 mars 1980 och med hemort i Botkyrka. Stadgar för Botkyrka Golfklubb För Botkyrka Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad den 3 mars 1980 och med hemort i Botkyrka. Stadgarna fastställda 12 mars, 1981 Stadgarna ändrade 1987 1990 1995

Läs mer

REIJMYRE IDROTTSFÖRENING Grundad 1905 STADGAR Antagna av årsmötet 2011-02-21 Stadgar för den ideella föreningen Reijmyre Idrottsförening med hemort i Rejmyre i Finspångs kommun. Organisationsnummer: 825000-4010

Läs mer

Upplands Väsby Pistolskytteklubb (nedan kallad Föreningen) utgör en sammanslutning av pistolskyttar i Upplands Väsby.

Upplands Väsby Pistolskytteklubb (nedan kallad Föreningen) utgör en sammanslutning av pistolskyttar i Upplands Väsby. Stadgar. 1 Uppgift. 1.1 Upplands Väsby Pistolskytteklubb (nedan kallad Föreningen) utgör en sammanslutning av pistolskyttar i Upplands Väsby. 1.2 Föreningen som är opolitisk och står utanför alla religioner,

Läs mer

Stadgar för Enskede Idrottsklubb Fastställda av årsmötet 1994-02-22 Reviderad av årsmötet 2008-02-18

Stadgar för Enskede Idrottsklubb Fastställda av årsmötet 1994-02-22 Reviderad av årsmötet 2008-02-18 Stadgar för Enskede Idrottsklubb Fastställda av årsmötet 1994-02-22 Reviderad av årsmötet 2008-02-18 1 Idrottsrörelsens verksamhetsidé Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna prestera mera,

Läs mer

Sveriges DX-Förbund 1/6

Sveriges DX-Förbund 1/6 Sveriges DX-Förbund 1/6 STADGAR FÖR SVERIGES DX-FÖRBUND Antagna vid ordinarie årsmöte i Laholm 2007 och reviderade vid ordinarie årsmöten i Karlstad 2008, Göteborg 2009, Delsbo 2012, Göteborg 2013, Norrköping

Läs mer

Bestämmelser för Skånes Golfförbunds Seriespel för Damer. D22, D50, D60, D70 och Foursome open

Bestämmelser för Skånes Golfförbunds Seriespel för Damer. D22, D50, D60, D70 och Foursome open Bestämmelser för Skånes Golfförbunds Seriespel för Damer Reviderade 2015-04-16 INNEHÅLL 1. Generellt D22, D50, D60, D70 och Foursome open 2. Representation 2.1 Ålderskategorier, ålder och handicap 2.2

Läs mer

STADGAR för den ideella föreningen RÅÅ s FRAMTID med hemort på Råå. Bildad den 24/11-2011 Stadgarna antagna vid årsmöte den 24 april 2013.

STADGAR för den ideella föreningen RÅÅ s FRAMTID med hemort på Råå. Bildad den 24/11-2011 Stadgarna antagna vid årsmöte den 24 april 2013. 1 STADGAR för den ideella föreningen RÅÅ s FRAMTID med hemort på Råå. Bildad den 24/11-2011 Stadgarna antagna vid årsmöte den 24 april 2013. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att

Läs mer

STADGAR KFUM LINKÖPING

STADGAR KFUM LINKÖPING STADGAR KFUM LINKÖPING ANSLUTNING 1 KFUM Linköping tillhör KFUK-KFUM Sverige riksförbund och är genom detta ansluten till KFUKs Världsförbund och KFUMs Världsförbund. 2 För föreningen gäller förutom dessa

Läs mer

Inbjuder till Landskamp Falling Target Luftgevär/pistol

Inbjuder till Landskamp Falling Target Luftgevär/pistol Inbjuder till Landskamp Falling Target Luftgevär/pistol Ungdomslandskamp gevär Sverige-Finland-Danmark Seniorlandskamp gevär Sverige-Finland-Danmark Ungdomslandskamp pistol Sverige-Finland-Danmark Marks

Läs mer

SÖDERSLÄTTS FLYGKLUBB. Stadgar

SÖDERSLÄTTS FLYGKLUBB. Stadgar SÖDERSLÄTTS FLYGKLUBB Stadgar Gällande från och med år 2005 1 Ändamål Klubben, med hemort Vellinge, är en allmännyttig ideell förening och har som ändamål att verka för privatflygets utveckling i enlighet

Läs mer

SPECIALREGLEMENTE SCF Svenska mästerskap Trial inomhus

SPECIALREGLEMENTE SCF Svenska mästerskap Trial inomhus 1. SCF Svenska mästerskap Trial inomhus 2 1.1 Allmänt 1.2 Tävlingens organisation, förberedelser och genomförande 2 1.2.1 Tävlingsledarens ansvar 2 1.2.2 Kommissarier / sektionsdomare 3 1.2.3 SCF:s säkerhetsgrupp

Läs mer

Stadgar för Lokalklubb inom Svenska Terrierklubben.

Stadgar för Lokalklubb inom Svenska Terrierklubben. Stadgar för Lokalklubb inom Svenska Terrierklubben. Fastställda av Svenska Terrierklubbens styrelse 2009-12-16 att gälla fr.o.m. 2010-01-01 Redaktionellt justerat 2012-03-31 i 7 avseende numrering av moment

Läs mer

Stadgar för Hotings Skoterklubb i Strömsunds kommun

Stadgar för Hotings Skoterklubb i Strömsunds kommun Stadgar för Hotings Skoterklubb i Strömsunds kommun 1 I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Sida 1 Ändamål... 3 2 Sammansättning... 3 3 Anslutning... 3 4 Verksamhetsområde... 3

Läs mer

Stadgar för Föreningen Sveriges Åkeriföretag Värmland

Stadgar för Föreningen Sveriges Åkeriföretag Värmland ÅF Stadgar Slutgiltigt förslag 2012-04-03 ORG.docx Stadgar för Föreningen Sveriges Åkeriföretag Värmland 1. Föreningens firma och ändamål 1.1 Föreningens firma är Föreningen Sveriges Åkeriföretag Värmland

Läs mer

Tävlingsreglemente för SM i kendo

Tävlingsreglemente för SM i kendo Svenska Budo & Kampsportsförbundets Kendosektion Tävlingsreglemente för SM i kendo Senast reviderade 2006-04-17 Förord Följande regler gäller svenska mästerskap (SM) i kendo. Reglementets syfte är att

Läs mer

MÄSTERSKAPSREGLER Sprint SM i Backe 2015

MÄSTERSKAPSREGLER Sprint SM i Backe 2015 SVENSKA BILSPORTFÖRBUNDET MÄSTERSKAPSREGLER Sprint SM i Backe 2015 [Utgåva: Februari 2015] Svenska Bilsportförbundet Box 705, 191 27 Sollentuna Besöksadress: Bilsportens Hus Bergkällavägen 31A Telefon

Läs mer

Arrangör Örebro Simallians

Arrangör Örebro Simallians Vi inbjuder till NUSS Äldre (25m) Juniorer, 16 20 ÅR Klass 15, 15 14 ÅR 31 januari -2 februari 2014 Gustavsviksbadet, Örebro Fredag 31/1 Kl. 17.30 Lördag 1/2 Kl. 8.20 och 14.50 Söndag 2/2 Kl. 8.20 och

Läs mer

Bestämmelser Smålandsserien 2016

Bestämmelser Smålandsserien 2016 Bestämmelser Smålandsserien 2016 Innehållsförteckning... 1-2 Allmänt... 3 Förbehåll... 3 Information... 3 Administration... 3 Deltagande... 3 Arrangerande klubb... 3 Serieindelning... 3 Åldersvillkor...

Läs mer

Stadgar för Islandshästföreningen ODDUR, antagna vid årsmöte den 17 februari 2011

Stadgar för Islandshästföreningen ODDUR, antagna vid årsmöte den 17 februari 2011 1(5) Stadgar för Islandshästföreningen ODDUR, antagna vid årsmöte den 17 februari 2011 Dessa stadgar följer i tillämpliga delar SVENSKA ISLANDSHÄSTFÖRBUNDETS (SIFs) stadgar som antogs vid Riksårsmötet

Läs mer

RONNEBY BOLLKLUBB. STADGAR För den ideella föreningen. med hemort i Ronneby kommun.(initialer RBK) Bildad i november 1933.

RONNEBY BOLLKLUBB. STADGAR För den ideella föreningen. med hemort i Ronneby kommun.(initialer RBK) Bildad i november 1933. RONNEBY BOLLKLUBB STADGAR För den ideella föreningen RONNEBY BOLLKLUBB med hemort i Ronneby kommun.(initialer RBK) Bildad i november 1933. Antagna & fastställda den 27:e november 1999. 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

2.2 Genom inträde i Ekensbergs Båtsällskap är medlem förpliktad att rätta sig efter dess stadgar.

2.2 Genom inträde i Ekensbergs Båtsällskap är medlem förpliktad att rätta sig efter dess stadgar. STADGAR FÖR EKENSBERGS BÅTSÄLLSKAP 1 ÄNDAMÅL Ekensbergs Båtsällskap, stiftat den 7 juli 1924, är en ideell förening. Sällskapet har till ändamål att sammansluta båtägare och andra av båtsporten intresserade

Läs mer

SVENSK SCENKONST. Branschorganisation för arbetsgivare inom musik, dans och teater S T A D G A R

SVENSK SCENKONST. Branschorganisation för arbetsgivare inom musik, dans och teater S T A D G A R SVENSK SCENKONST Branschorganisation för arbetsgivare inom musik, dans och teater S T A D G A R Antagna den 1 januari 1947 Reviderade den 3 november 1969, den 18 maj 1984, den 16 april 1985, den 2 april

Läs mer

Barnens Dag R. STADGAR för BARNENS DAGS RIKSFÖRBUND. Antagna vid årsmöte 2000-03-19

Barnens Dag R. STADGAR för BARNENS DAGS RIKSFÖRBUND. Antagna vid årsmöte 2000-03-19 Barnens Dag R STADGAR för BARNENS DAGS RIKSFÖRBUND Antagna vid årsmöte 2000-03-19 Reviderade 2006-04-02 vid ordinarie årsmöte i Borlänge Stadgarna reviderade 2013-04-27 Barnens Dag R 1. FÖRENINGENS NAMN

Läs mer

STADGAR FÖR JÖNKÖPINGS SÖDRA IF IDROTTSFÖRENING Fastställda den 16 mars 2016

STADGAR FÖR JÖNKÖPINGS SÖDRA IF IDROTTSFÖRENING Fastställda den 16 mars 2016 STADGAR FÖR JÖNKÖPINGS SÖDRA IF IDROTTSFÖRENING Fastställda den 16 mars 2016 FÖRENINGENS VERKSAMHET 1. INRIKTNING OCH MÅLSÄTTNING Jönköpings Södra Idrottsförening är en ideell förening, stiftad 9 december

Läs mer

STADGAR FÖR RAPATAC JUDO & KSF

STADGAR FÖR RAPATAC JUDO & KSF STADGAR FÖR RAPATAC JUDO & KSF Rapatac Judo & KSF är en specialförening till Rapatac Alliansförening med hemort i Gävle kommun. Bildad den 2009-08-12 Stadgarna senast fastställda av årsmötet den 2012-10-10

Läs mer

STADGAR för GÖTEBORGS FOTBOLLFÖRBUND

STADGAR för GÖTEBORGS FOTBOLLFÖRBUND STADGAR för GÖTEBORGS FOTBOLLFÖRBUND 1 Uppgift Göteborgs Fotbollförbund, med säte i Göteborg, och stiftat den 27 maj 1905, i dessa stadgar kallat GFF är en politiskt, religiöst oberoende ideell organisation,

Läs mer

INBJUDAN. Tävlingsledare Västerås Pistolskyttar

INBJUDAN. Tävlingsledare Västerås Pistolskyttar Tävlingsledare: Hans Granath, 070-234 68 34. Banläggare: Anmälan: Hans Granath INBJUDAN På uppdrag av Västmanlands Läns Pistolskyttekrets inbjuder härmed Västerås Pistolskyttar till Krets Mästerskap i

Läs mer

Yrkeshögskoleförbundet är en nationell ideell förening för anordnare av yrkeshögskoleutbildning. Förbundet ska bedriva medlemsverksamhet.

Yrkeshögskoleförbundet är en nationell ideell förening för anordnare av yrkeshögskoleutbildning. Förbundet ska bedriva medlemsverksamhet. STADGAR FÖR FÖRENING Yrkeshögskoleförbundet. 1 Föreningens firma Yrkeshögskoleförbundet i Sverige. Organisationsnr. 835600-7420 Yrkeshögskoleförbundet är en nationell ideell förening för anordnare av yrkeshögskoleutbildning.

Läs mer

Huvudstadens Golfklubb Stadgar

Huvudstadens Golfklubb Stadgar För Huvudstadens Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad den 12 september 1997 och med hemort i Vallentuna kommun. na fastställdes den 13 oktober 1997. Reviderad på årsmöte den 20 februari 2000 Reviderad

Läs mer

STADGAR FÖR RIKSORGANISATIONEN SAME ÄTNAM

STADGAR FÖR RIKSORGANISATIONEN SAME ÄTNAM STADGAR FÖR RIKSORGANISATIONEN SAME ÄTNAM 1 Ändamål Same Ätnam den samiska riksorganisationen (RSÄ) skall vara en samisk huvudorganisation för samerna i Sverige. RSÄ har till uppgift att under demokratiska

Läs mer

STADGAR FÖR NÄSKE BÅTSÄLLSKAP Stiftat den 28 januari 1974

STADGAR FÖR NÄSKE BÅTSÄLLSKAP Stiftat den 28 januari 1974 ST ADG AR sid 1(5) STADGAR FÖR NÄSKE BÅTSÄLLSKAP Stiftat den 28 januari 1974 Ändamål: Näske Båtsällskap, stiftat den 28 januari 1974, har till syfte att sammansluta båtägare och för båtsporten intresserade

Läs mer

NYA STADGAR FÖR ÅS BÅTKLUBB UTGÅVA 2

NYA STADGAR FÖR ÅS BÅTKLUBB UTGÅVA 2 FÖRSLAG TILL NYA STADGAR FÖR ÅS BÅTKLUBB UTGÅVA 2 Ändringslogg Ändring Datum Utgåva 1, antagen vid klubbens bildande 1983 09 19 Revision till utgåva 2 2013 05 15 Ås Båtklubb är en ideell förening, bildades

Läs mer

Stadgar för Västerdalarnas Flygklubb 2005

Stadgar för Västerdalarnas Flygklubb 2005 Stadgar för Västerdalarnas Flygklubb 2005 1 15 Reviderade 2008-03-01. Fastställda 2008-07-19 Reviderade 2009-03-28. Fastställda 2009-09-12 1 ÄNDAMÅL Västerdalarnas Flygklubb, i dessa stadgar kallad VFK

Läs mer

Pistolskyttemärke. b) att i 3 tillämpningsserier mot cirkelmål C 30, 25m avstånd, 6 skott uttgångs-ställning stående 45%, ha erhållet i varje serie:

Pistolskyttemärke. b) att i 3 tillämpningsserier mot cirkelmål C 30, 25m avstånd, 6 skott uttgångs-ställning stående 45%, ha erhållet i varje serie: Pistolskyttemärke För erhållande av pistolskyttemärket erfordras att skytt under kalenderår vid tränings - eller tävlingsskjutning, anordnad enligt av Svenska Pistolskytteförbundet fastställda bestämmelser,

Läs mer