KB Modellen Innehållsförteckning. 1. Förord. 2. Värdegrund. 3. Målsättning. 4. Verksamhet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KB Modellen 2012. Innehållsförteckning. 1. Förord. 2. Värdegrund. 3. Målsättning. 4. Verksamhet"

Transkript

1 Karlbergs BK KB Modellen 2012

2 KB Modellen 2012 Innehållsförteckning 1. Förord 2. Värdegrund 3. Målsättning 4. Verksamhet Allmänt Knatteverksamhet Pojk- och Flicklag Senior Organisation runt lagen o Knatteverksamhet o 5-manna o 7-manna o 11-manna 5. Ledarpolicy Allmänt Arbetsbeskrivningar Ledarskap Match Utbildning 6. Föräldrarpolicy 7. Spelarutbildning 8. Material 9. Träningstider 10. Övriga riktlinjer 11. Ekonomi Cuper/Träningsläger Sommarfotbollskola Ungdomsträffar Licenser och försäkringar Hemsidor Domarinformation Klubbhus Lagfotografering Allmänt Medlemsavgifter Lokalt aktivitetsstöd Lagkassor Lagsponsring 12. Slutord

3 KB Modellen 2012 Förord Det här är det dokument som ligger till grund för spelare, ledare och föräldrar inför säsongen Det är en gemensam plattform som gör att vi har en reglerad och välorganiserad verksamhet som alla kan vara stolta över. Vår förhoppning är att detta dokument ska förtydliga spelarnas, ledarnas och föräldrarnas roller i Karlbergs BK (KB) och på så sätt bidra till att förbättra verksamheten. Detta dokument har en bilaga: Spelarutbildningsmanualen. Vidare finns det flera mycket användbara funktioner som materialhantering, sommarfotbollsskola, cupinformation och en blankett- och dokumentbas uppe på vår hemsida Under 2012 arbetar vi vidare med den varumärkesplattform som påbörjats. Där vår hemsida, denna KB-modell och vår nya hemmabas uppe på Stadshagens IP kommer att fungera som ett nav i föreningens kommunikation. För att utveckla arbetet med att framställa KB-modellen och säkerställa kvalitet, för hela barn- och ungdomsverksamheten, har vi ett kansli med två anställda. En Sportchef KB Ungdom och en fotbollskonsulent. KB:s verksamhet baseras främst på ideella krafter där få i organisationen avlönas. Det betyder att verksamheten bygger på engagemang, kamratskap och fotbollsglädje. Således är vi i klubben beroende, av att alla som vill vara en del av KB och som har barn aktiva i klubben, ställer upp som lagledare, tränare, administratörer, chafförer, materialansvariga, grillmästare och annan resurs. Det är KB-andan som driver klubben och vi hoppas du vill vara en del av den! Vi är oerhört stolta och tacksamma för alla spelare, ledare och aktiva föräldrar inom KB:s ungdomsverksamhet. Utan Er skulle vi inte ha någon verksamhet över huvudtaget. Alla behövs och vi kan aldrig bli för många. Trevlig läsning och Välkommen till ett nytt utvecklande år för KB:s Ungdomsfotboll!

4 Värdegrund KB:s värdegrund är några positivt laddade begrepp och uttryck som beskriver vårt förhållningssätt och den utgångspunkt vi har gentemot varandra, vår omgivning och som speglar våra handlingar. Det som gör skillnad och förhoppningsvis ger mervärde till verksamheten. Värdegrunden har en tydlig koppling till vardagsarbetet. Den ska, genom vår syn på ledarskap och föreningskultur samt en absolut strävan efter utveckling, påverka och genomsyra hela våran förening. Alla får vara med KB:s verksamhet är öppen för alla. Vår strävan är att alla barn och ungdomar ska få utvecklas och utöva fotboll utefter sina egna förutsättningar. Vi tar aktivt avstånd från all form av rasism och främlingsfientlighet samt arbetar för att motverka diskriminering, mobbing och verbalt missbruk. Kommunikation Alla som är involverade inom KB arbetar aktivt med en öppen kommunikation. Alla känner till verksamheten och arbetar som ambassadörer för föreningen. Allt vi gör och säger kommunicerar med omgivningen. Därför är det viktigt att vi arbetar tillsammans för en starkare och bättre kommunikation. Dels inom föreningen men självklart också utåt mot andra föreningar, spelare och ledare. Engagemang Engagemang är ett av de viktigaste fundamenten inom alla föreningar. Så även i vår. Det krävs enormt mycket från oss alla som är involverade inom KB. Det blir många kvällar och helger som vi får offra för att våra barn och ungdomar ska ges en möjlighet att få utöva sin favoritsp Barnen ges samtidigt en möjlighet att delta i en fantastisk socialt utvecklande miljö, där vår belöning blir den enorma glädje och passion vi ser hos våra barn och ungdomar. Utveckling KB satsar mycket på att utveckla verksamheten, främst med att utbilda ledare och spelare. Men resurser läggs även på att utveckla föreningen som helhet. Vi vill skapa ett klimat och en kultur där varje enskild individ vill och kan ta ansvar för sin egen utveckling. För att vi ska bli framgångsrika i det arbetet måste vi skapa dessa förutsättningar. Glädje Naturligtvis bygger vi hela vår verksamhet kring glädje. Glädjen till fotbollen i allmänhet men framförallt glädjen till barn och ungdomars möjlighet att skapa en livslång relation till fysiska och sociala aktiviteter.

5 Målsättning KB arbetar med flera parallella målsättningar. Dessa målsättningar är viktiga för att vi ska kunna följa upp, utvärdera och utvecklas. De områden som vi generellt sätter upp mål inom är: Verksamhetsmål, sportsliga mål och sociala mål. Verksamhetsmål Att KB arbetar för att ekonomin är i balans och att nödvändiga prioriteringar görs med hänsyn till föreningens bästa. Att KB alltid strävar efter att kunna erbjuda ledare utbildningar av högsta nationella klass. Att kunna erbjuda en strukturerad, välorganiserad och balanserad verksamhet. Där spelare och ledare ges en möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Att utvecklas tillsammans med det nya området som växer fram, och bli en naturlig mötesplats för boende kring Kungsholmen, Vasastan, Lindhagen och Norra station. KB ska ses som det naturliga valet av förening inom detta upptagningsområde där alla som vill kan samlas kring fotboll - ung som gammal. Att aktivt arbeta för att föreningen skapar en stark och trovärdig lokal förankring där samarbeten med kommun och näringslivet är viktiga grundstenar som bidrar till att kunna erbjuda barn och unga en aktiv tillvaro i sin absoluta närhet. Att utöka verksamheten och antalet medlemmar varje år.

6 Målsättning Sportsliga mål Att KB finns representerade i alla åldersklasser på både flick- och pojksida. Att representationslagen förses med spelare från våra egna led. Att KB:s knatteverksamhet ska vara en av Stockholms mest välskötta. Att KB från 13 års ålder deltar med lag i St Erikscupens högsta serier. Att KB:s herrlag ligger under SvFF seriesystem. (Som lägst Div. 3). Att KB:s damlag ligger som lägst i Div. 3. Sociala mål Att KB strävar efter att utbilda spelare, ledare och föräldrar till ansvarstagande, insiktsfulla och goda förebilder. Att skapa en positiv känsla kring föreningsliv i allmänhet och till fotboll och aktiv livsstil i synnerhet. Sträva efter att behålla alla spelare och ledare inom föreningen under många år. Att KB aktivt arbetar för att integreringen i föreningen går i linje med KB:s värdegrund och att motverka mobbing, rasism och främlingsfientlighet. Att KB arbetar för ett socialt nätverkande utöver fotbollen. Arrangerande av aktiviteter som stimulerar och uppmuntrar till en levande kultur. KB är mer än bara en klubb. Alla bidrar till att KB-andan bibehålls och stärks.

7 Verksamheten KB-Andan I KB strävar vi efter att alla barn och ungdomar ska få spela fotboll under lika villkor och utvecklas efter sina egna förutsättningar. Detta innebär att vi i KB behandlar alla lika oavsett kön, ålder, etnicitet eller sexuell läggning. Det innebär också att vi strävar efter rent spel samt att motverka användning av droger och doping. För KB:s barn- och ungdomsspelare vill vi också att fotbollen ska präglas av en sund balans mellan lekfullhet, fantasi samt möjlighet till utveckling och prestation. I KB:s barn- och ungdomsfotboll sker ingen utslagning. Målsättningen är att KB skall bedriva en välutvecklad och seriös ungdomsverksamhet med ett stort antal aktiva flick- och pojkspelare, samt ha minst ett självgående flick- respektive pojklag representerat i varje åldersgrupp upp till seniorverksamheten. KB ska fokusera på att utveckla spelare i fotbollens grunder såsom tekniska färdigheter, snabbhet, laganda och spelförståelse samt vara en respekterad ungdomsförening där alla är välkomna att utvecklas under sina egna förutsättningar. KB har organiserad verksamhet från 5 år och uppåt. Vi har valt att arbeta i två block och som vi kallar: Knatteverksamhet och pojk- och flicklagsverksamhet. Från och med det år spelarna fyller 19 finns möjlighet att spela seniorfotboll. I och med detta så tror vi kunna presentera en tydlig röd tråd genom vår verksamhet där vi i alla lägen alltid tar hänsyn till individens bästa.

8 Verksamheten Knatteverksamhet (Första året i KB) Knatteverksamheten är en mycket omtyckt introduktion i KB och till fotbollen. Här lägger vi grunden för ett fysiskt aktivt och berikande liv. Här får barnen en möjlighet att bekanta sig med hur det är att delta i ett lag och att spela fotboll. Föräldrar får samtidigt ett bra tillfälle att följa sitt barn på nära håll och dela glädjen på planen. Tanken är att KB sakta ska fasa in föräldrar på ett bra sätt. För att de sedan ska kunna ta över och driva verksamheten själva. På detta sätt kan vi tryggt bygga en sund och väl fungerande organisation kring alla lag, som följer med hela vägen tills att de blir seniorer. KB har verksamhet från 5 års ålder. Alla som vill börja spela fotboll gör så i april det året man fyller 5 år. Alla får delta och ingen indelning görs mellan flickor och pojkar. Vi kommer ha stora träningsgrupper, men delar in barnen i mindre grupper på planen. Varje grupp på planen är spelare. Detta gör vi för att alla ska ges en möjlighet att synas. Verksamheten är en mycket lekfull aktivitet där tonvikten ligger i att röra sig och få en känsla för bollen. Lek och glädje är det allra viktigaste. Bollövningar och lekar som är anpassade till barnens ålder och utveckling. Denna aktivitet leds av utbildade ungdomstränare. Föräldrar har här en stor möjlighet att introduceras in i livet som ledare för ett fotbollslag. Vi vill hjälpa föräldrar att få en så bra start på fotbollsäventyret som möjligt. Alla kommer bli tillfrågade att hjälpa till och det kommer från början krävas en organisation på 5 personer runt varje grupp. Hur: I början av året skickas information ut där verksamhetens upplägg presenteras. Föräldrar anmäler sitt intresse och väljer vilken lokal anknytning man vill ha. Därefter bildar verksamhetsledaren stora träningsgrupper. Föreningen hjälper till att tillsätta ledare ur föräldragruppen. Föreningen står för utbildade ungdomstränare samt en ansvarig utbildad verksamhetsledare. Tid: Plats: 1 aktivitet i veckan. Star i april. (Sommaruppehåll) Johannes BP, Kristinebergs BP Kostnad: Vad ingår: 1.200:- (Förskottsbetalning) Medlemskap i KB, utbildade ungdomsledare, spel på konstgräs, KB t-shirt, vattenflaska och en medalj vid årets slut.

9 Verksamheten Andra året (6 år) Det andra året är det första året som ett eget lag. Detta innebär att varje lag måste stå på egna ben och organisationen kring laget måste vara på plats med hjälp av förädrakollektivet. Lagen separeras till rena flick- och pojkgrupper. Träningar bedrivs 1-2 kvällar i veckan leds av tränare som tillsatta och följt med från föregående år. De ungdomstränare som varit med som stöd finns alltså inte till förfogande detta år. Laget bör under året delta i ett antal nybörjarturneringar och spela några träningsmatcher. Laget och förädragruppen administrerar detta själva. Assistans finns dock att få av våra fotbollskonsulenter på kansliet. 5-mannafotboll (7-9 År) Barnen fortsätter i träningsgruppen de tillhört under knatteverksamheten. Vi arbetar i mindre grupper om upp till 25 spelare i varje grupp. Detta betyder att grupperna från knatteverksamheten kan komma att slås ihop och bilda ett större lag upp till 25 spelare. Vi strävar naturligtvis mot att kunna dela in alla med hänsyn till kamrat, skol-, fritids- och bostadsområde. Från 7 år deltar man i St Erikscupen som arrangeras av Stockholms Fotbollsförbund. Riktlinjerna är att varje årskull representeras i St Erikscupen redan detta år. Man kommer då spela mot ett år äldre spelare. Vi vill erbjuda dom som vill möjlighet att spela matcher. Det är alltså inget tvång att vara med på matcherna om man inte vill det. Vi gör detta av flera anledningar: Det erbjuds ytterligare ett träningstillfälle i veckan Barnen uppskattar att få spela matcher Barnen utvecklas både i spel och som individ Erfarenheten från tidigare årskullar som gjort detta har varit mycket positiva och uppskattade. Både bland barn, föräldrar och ledare. Eftersom barn utvecklas olika och det finns klara skillander i denna ålder ser vi en fördel med att det finns flera alternativ för barnen och därför uppmuntras föräldrar att föra en dialog med tränarna och besluta att när barnet och förälder känner sig redo att testa och spela matcher så gör man det. Vi vill understyrka att det absolut inte har med någon tävlingshets att göra. Det är helt enkelt för barnens bästa och vi vill möta alla barns utveckling och ta hand om den på ett så bra sätt som möjligt. För att göra det så bör varje lag även arrangera träningsmatcher på helger mot andra KB-lag eller externa lag i närområdet. Då mot lag i samma ålder och som har spelare som inte vill eller vågar matcha mot de äldre barnen. Detta för att alla spelare i laget ska få känna på matchspel. På så vis kan vi erbjuda matcher för alla barn i årskullen. Träningarna inriktas främst på inlärning av olika tekniker och att kunna förstå spelet som helhet (Spelförståelse).

10 Verksamheten 7-mannafotboll (10-12 År) Under tre års tid spelar barnen något som kallas 7-mannafotboll. Verksamheten fortsätter i den utsträckning det går med föregående års gruppsammansättning. Viss nivåindelning i träning sker inom gruppen (Läs mer i Spelarutbildning ). Dessutom kommer det finnas möjlighet till att träna mer och att spela matcher med äldre spelare. Träningarna inriktas främst på inlärning av olika tekniker, anfallsspel och att kunna förstå spelet som helhet (Spelförståelse). Tävlingsserier i St Erikscupen. 11-mannafotboll (13-18 År) Under de följande sex spännande fotbollsåren kommer ungdomarna att spela 11-mannafotboll. Här introduceras spelarna till många nya intressanta och mer krävande moment. Träningen blir mer fysisk, taktisk, mentalt tuffare och tekniskt krävande. Planen blir större, regler ändras och spelarnas individuella utveckling kommer att spela en viktig roll i verksamheten Träningarna inriktas främst på inlärning av olika tekniker, anfallsspel, försvarsspel och att kunna förstå spelet som helhet (Spelförståelse). Tävlingsserier i St Erikscupen. Inom KB vill vill kunna erbjuda en möjlighet för alla att spela fotboll utefter sina egna förutsättningar. Lagen fortsätter delta i olika serier med olika nivå. Vi gör även detta i träning. Inte hela tiden utan vi vill stimulera hela gruppen och fortsätta att arbeta med de sociala delarna. Vi tror också att om alla tränar med samma förutsättningar och röda tråd så kommer det fler till nytta och blir således utvecklande för fler spelare i ålderskullen. Det är en trupp på upp till 35 spelare spelare. Laget anmäls generellt till två serier i St:Erikscupen. Klubben anställer en Chefstränare som leder och fördelar arbetet runt träningar och matcher. (Läs mer under organisation). Denne kommer bekostas av föräldragruppen. Information kring detta sker på hösten innan laget kliver upp på 11-manna.

11 Verksamheten Seniorlag När ungdomarna är kring års ålder så finns det ett antal val. KB:s ambition är att kunna erbjuda juniorfotboll samt reservlagsfotboll, som introduktion till seniorfotbollen. Våra juniorlag: F P-95 Våra seniorlag: Herrlaget spelar division 2 S/R 1 Damlaget spelar division 5. Bollkubben Gamla Karlbergare spelar i division 6

12 Organisation Knatteverksamhet 5 År 7-mannafotboll År Per grupp upp till 25 spelare ska det finnas: 1 Ungdomstränare (Utses av föreningen) 2 Ass.Tränare (Tillsammans med klubben) 1 Lagledare 1 Föräldrargrupp bestående av minst 3 st varav en är sammankallande Knatteverksamhet 6 År Per grupp upp till 25 spelare ska det finnas: 2 Huvudtränare (Tillsammans med klubben) 1 Ass.Tränare (Tillsammans med klubben) 1 Lagledare 1 Föräldrargrupp bestående av minst 3 st varav en är sammankallande 5-mannafotboll 7-9 År Per grupp upp till 30 spelare ska det finnas: Per grupp upp till 35 spelare ska det finnas: 1Chefstränare (Tillsammans med klubben) 2-3 Ass.Tränare (Tillsammans med klubben) 1 Lagledare/Administratör 1 Kassör 1 Föräldrargrupp bestående av minst 3 st varav en är sammankallande 11-mannafotboll År Per åldersgrupp upp till 35 spelare ska det finnas: 1Chefstränare (Utses av klubben) 1 Ass.Tränare (Utses av klubben) 1-2 Föräldratränare (Tillsammans med klubben) 2 Lagledare 1 Kassör 1 Föräldrargrupp bestående av minst 3 st varav en är sammankallande 1-2 Huvudtränare (Tillsammans med klubben) 1-2 Ass.Tränare (Tillsammans med klubben) 1 Lagledare/Administratör 1 Kassör 1 Föräldrargrupp bestående av minst 3 st varav en är sammankallande

13 Ledarpolicy Allmänt Som ledare i KB har du en unik möjlighet att kunna följa ditt barns utveckling. Inte bara som fotbollsspelare utan också som individ. För det är vad det handlar om för oss i KB. Vi utvecklar inte bara fotbollsspelare utan vi tar ett stort ansvar för människan också. Därför ser vi det som ett oerhört viktigt att dels att vår rekrytering fungerar, men samtidigt också att alla som arbetar inom KB får adekvat utbildning för sina uppdrag. Men med möjlighet att kunna påverka medför det samtidigt en del skyldigheter och förväntningar på dig som ledare i KB. För att vi som förening ska fungera är det viktigt att alla dokumenterar vad som händer under året samt vad som planereras inför nästkommande år. Vi arbetar med något som heter verksamhetsberättelse och verksamhetsplan. Dessa ska var inlämnad varje år senast 15 oktober för verksamhetsberättelse och inventering av lagmaterial samt 14 december för verksamhetsplan. Mallar för dessa skickas ut till varje lag i god tid innan. Som ledare i KB förväntas du: Som ledare i KB får du: Rösträtt i föreningen Gratis interna utbildningar Gratis externa utbildningar En möjlighet att påverka och delta i din/dina barns fotbollsutveckling Deltagande vid ledaravslutning/middag på Courtyard of Marriott Ledarpaket att betala medlemsavgift att alltid följa KB-modellen att alltid och utan undantag följa KB:s värdegrund att alltid uppträda som ett föredöme och en god förebild vid sammankomster förenat med träning, match, turneringar och sociala aktiviteter att alltid följa KB:s riktlinjer gällande utbildning för ledare. att delta i två årliga ledarmöten (Vår/Höst) som KB anordnar att alltid arbeta för att stärka klubbkänslan och KB-Andan! att alltid komma i tid och vara väl förberedd till träning och match att alltid sträva efter att samarbeta och kunna diskutera på ett konstruktivt sätt att visa klubbkänsla för KB samt ett intresse för ungdomar och fotboll att ta på sig ett ansvar för andra människor och KB som förening att vara ärlig gentemot KB och de människor föreningen samarbetar med att ha ett visst sinne för ekonomi och planering att verka för att engagera föräldrar i det egna laget och i föreningen

14 Ledarpolicy Arbetsbeskrivningar Chefstränare/Huvudtränare Leder och fördelar arbetet runt laget Ansvarar för tränings- och matchplanering under året Ansvarar för att policy och riktlinjer i KB efterlevs Ansvarar för förberedelse och genomförande av träning och match Ansvarar för att teknikträning, smålagsspel, anfallsspel och spelförståelse premieras vid träning och är i linje med spelarutbildningsmanualen Ansvarar för insamling av material efter träning och match Håller ungdomsansvariga/sportchef Ungdom underrättade om lagets verksamhet Bär klubbens kläder vid samtliga träningar och matcher Deltar i Karlbergs BK:s utbildningar arrangerade av Karlbergs BK och Stockholms Fotbollsförbund Genomför tillsammans med övriga ledare utvecklingssamtal med spelare Utforma och rapportera verksamhetsplan/ berättelse Föra närvaro och annan lagrelaterad statistik Tar ut lagen till alla serier och matcher som truppen deltar i Coachar all lagens matcher Ass.Tränare Bistår Chefstränare/huvudtränare i träning och match Fungerar som bollplank Genomför träningar med fokus på teknikträning, smålagsspel, anfallsspel och spelförståelse. Ser till att detta premieras vid träning och är i linje med spelarutbildningsmanualen Förberedd att vikariera för huvudtränarna då de får förhinder Är klädd i klubbens kläder vid samtliga träningar och matcher Deltar i Karlbergs BK:s utbildningar arrangerade av Karlbergs BK och Stockholms Fotbollsförbund i möjligaste mån Genomför tillsammans med övriga ledare utvecklingssamtal med spelare Lagledare Ansvarar för uppdatering av medlemsregistret för sitt lag samt ansvarig för att webunderhåll sköts på lagets hemsida Ansvarar för träningstider Ansvarig för inventering och hantering av lagrelaterat tränings- och matchmaterial Informerar kansliet om förändringar i laget Kallar, tillsammans med tränare, till match och andra lagaktiviteter Ansvarar för administration kring match (laguppställning, domaravgifter m m) Anmäler till cuper Ansvarar för att närvarokorten fylls i och överlämmnas till kansliet (2 ggr/år) Deltar på lagledarmöten Ansvarig för att bollkalle/lisa uppdrag fungerar Kassör Upprättar en budget inför året som är baserad på lagets säsongplanering Ansvarar för laget ekonomi samt lagkonto Ansvarar för att allt sponsringsarbete följer KB:s policy för sponsring Hanterar all lotteriverksamhet Föräldargruppen En stark föräldrargrupp med ett stort engagemang är nyckeln till en bra verksamhet. Uppgifterna inom gruppen är: Att ordna gemensam skjuts till och från träning, match och cuper där det behövs. Arrangera kringaktiviteter för att stärka lagkassan. Ansvarar för och kallar till föräldrarmöten. Utser någon i föräldrargruppen som är arrangemangsansvarig och som då deltar i KB-dagen och KB-avslutningen. Cafeteriaansvarig

15 Ledarpolicy Ledarskap Ledarskapet du står för speglar hela KB:s verksamhet och du har ett ansvar genemot föreningen att uppvisa god samarbetsvilja samt vara konstruktiv i din dialog med andra ledare, spelare och övriga omgivning. Att vara ledare är inte en titel utan det är en relation som du måste vårda och utveckla hela tiden. För att du ska lyckas i rollen som ledare i KB bör du vara lyhörd, ödmjuk och engagerad. Ditt ledarskap kommer hela tiden att ställas på prov och du bör ha god självinsikt samt en bra självkänsla. I ditt arbete som ledare i KB ska du främst se dig som en vägledande och trygg vuxen förebild. Ditt arbete präglas av att försöka hjälpa andra genom att skapa förutsättningar för att utvecklas. Ledarskapet handlar om att bygga ett förtroende genom att vara ärlig, positiv och konsekvent. Inom KB vill vi utveckla kompetenta och motiverade ledare och spelare. Det görs genom att vi som förening skapar delaktighet, delegerar ansvar och ger feedback för utveckling. Vi stimulerar och motiverar ledare och spelare när vi lyckas skapa en bra balans mellan individens kravbild och dess utvecklingsfas. Match Matcherna ska ses som ett träningstillfälle. Det är höjdpunkten på veckan för många barn och ungdomar. Det är därför viktigt att vi som tränare och ledare är tydliga med vad vi förmedlar och hur vi gör det. KB har i den separata spelarutbildningsplanen detaljerat beskrivit hur vi vill att det ska se ut och vad vi bör fokusera på under match. Det gemensamma för alla är att vi representerar KB:s hela verksamhet och bör därför tänka på följande: Vi toppar aldrig! Vi nivåindelar, indivd- och positionsanpassar träning och match i de åldersgrupper det behövs (Se separat spelarutbildningsmanual). Vi ser alltid till prestation i jämförelse med individuell nivå Vi är alltid förberedda och följer vår spelidé Vi följer manualen för matchgenomgång Vi uppmuntrar alltid till att våga lyckas samt vi ger alltid feedback och ser alla spelare som deltar/deltagit i match

16 Ledarpolicy Utbildningar KB arrangerar varje år ett antal interna utbildningar. Nedan förljer KB:s riktlinjer kring Svenska Fotbollsförbundets utbildningar. 5-6 år 7-12 år år år Avspark Ja Ja Ja Ja Bas 1 Ledarskap Ja Ja Ja Ja Bas 1 Spelförståelse Ja Ja Ja Ja Bas 1 Teknik Ja Ja Ja Bas 1 Träningslära/MV Ja Ja Ja Bas 2 Ledarskap Ja Ja Ja Bas 2 Teknik Ja Ja Bas 2 Spelförståelse Ja Ja Bas 2 Träningslära/MV Ja Ja Diplomkurs Bas Ja För mer information: svenskfotboll.se

17 Föräldrapolicy Förväntningar på dig som förälder Som förälder till barn i KB har du alltid ett ansvar. Inte bara gentemot ditt egna barn utan även gentemot alla som på något sätt är engagerad i KB. Följande förväntningar har vi på dig som förälder: Att du tar del av detta dokument Se till att betala medlemsavgift i tid Var en god förebild och lär ditt barn att kämpa för laget samt att en bra prestation är viktigare än att vinna en match Se till att följa föreningens rutiner kring kallelser till träningar och matcher Tänk på att ditt uppträdande som förälder påverkar omgivningens uppfattning av KB. Se till att ert/era barn kommer i tid till samlingar och att de har med sig klubbens kläder samt rätt utrustning för de aktuella tillfället Som förälder uppmuntras du att aktivt ta del av ditt barns idrottande i KB. Du uppmuntras att på ett positivt sätt heja på ditt barn och gärna hela laget. Men instruktioner, coachande av laget från sidlinjen och negativ eller nedsättande ton mot ledare och spelare undanbedes. Att coacha och ge instruktioner till spelare samt lag är tränarnas uppgift och det behöver snarare stöd än kritiska föräldrar som försöker påverka negativt från sidlinjen. Se till att ert/era barn inte tränar när dom är sjuka, samt att meddela frånvaro till lagledarna Föräldrar som inte ingår i organisationen kring laget bör hålla sig på lämpligt avstånd under träning och match så att uppmärksamheten inte tas från tränarna. (gäller fr o m 7 års ålder) Vara behjälplig i och kring laget vid gemensamma lagaktiviteter Delta på av de egna laget arrangerande föräldramöte

18 Spelarutbildning KB har upprättat en spelarutbildningsmanual för I denna manual finns stöd och riktlinjer för hur vi gemensamt inom KB ska bedriva vår fotbollsmässiga utbildning av våra spelare. Den är mycket omfattande och vi har därför valt att dela in den i fyra olika kategorier: Knatteverksamhet, 5-mannafotboll, 7-mannafotboll, 11-mannafotboll. Inom KB arbetar många duktiga ledare och tränare med bred erfarenhet och hög utbildning. Som förening verkar vi för att i så stor utsträckning som möjligt dra nytta av den kompetensen i form av t ex punktinsatser, utbildningar och tematräningar. KB vill förankra en spelidé som ska inspirera, vägleda och symbolisera KB-Andan. Denna spelidé ska genomsyras genom hela verksamheten och följa spelaren från liten knatte tills man tar steget upp i seniorlaget. Vi vill genom vår spelarutbidning lägga en fotbollsmässig grund för varje spelare och genom en gemensam spelidé tror vi att det blir lättare att hitta en röd tråd genom hela verksamheten. KB har tagit fram en separat spelarutbildningsmanual. I denna manual finner du detaljstyrda dokument för hur vi ska bedriva ungdomsträning samt hur vi förhåller oss inför, under och efter match. Det finns även en detaljerad årsplanering som ligger till grund för hur vi rent schematiskt förankrar träningarna och vad spelarna i varje årskull bör/ska klara av samt känna till. Denna årsplanering är framtagen för tränarna. Varje tränare kan på detta vis lätt säkerställa att alla moment som ska genomföras verkställs. Förväntningar på våra spelare KB har följande förväntningar på spelare i vår barn- och ungdomsfotboll: Se till att följa föreningens rutiner kring kallelser till träningar och matcher Kommer i tid till träningar, matcher och andra gemensamma lagaktiviteter Bär klubbens kläder och rätt utrustning för de aktuella tillfället Lyssnar på tränare och ledare Följer de riktlinjer som klubben, tränare och ledare förmedlar Hjälper till vid gemensamma lagaktiviteter Uppträder som en sann KB-spelare, med ett vårdat språkbruk, som en schysst lagkamrat och alltid korrekt mot motståndare, funktionärer och domare Meddela alltid om man inte kan delta vid träning, match eller gemensam lagaktivitet Respekterar klubbens riktlinjer för matchuttagning. Fr o m 7-manna gäller regeln 2/3 dels närvaro på träning för att få spela match.

19 Material KB-Profilguide KB har avtal med PUMA som märkesleverantör och Stadium Team Sales som materialleverantör. Vår hemmabutik ligger i Bromma och alla våra medlemmar kan när som helst beställa kläder ur Profilguiden. Läs mer på hemsidan. Matchställ KB:s ordinarie matchkläder är röda tröjor, vita kortbyxor/ röda knickers och röda strumpor. Matchtröjor ägs av föreningen och tillhandahålls av föreningen i början av säsongen. En inventering utförs efter varje säsong och efter det beslutar materialansvarig i klubben om lagen eventuellt behöver nya eller om det finns tröjor att ärva. Slutligen ska övergripande förslag godkännas av styrelsen. Målvaktskit Klubben tillhandahåller ett kit om målvaktströja, målvaktsbyxor och ett par målvaktshandskar. Reservställ Laget har möjlighet att själva bekosta eventuella egna bortaställ. Klubben kommer att ha ett antal reservställ för utlåning. Dessa finns att kvittera ut på kansliet och ska lämnas tillbaka tvättat inom 3 dagar. Träningskläder Alla spelare och ledare bär klubbens kläder i samband med träningar och matcher samt när laget är ute och representerar klubben på cuper. Detta är viktigt då vi som klubb visar en enhetlig klädsel som stärker klubbens varumärke och KB-Andan. Ledarpaket Maximalt fyra ledare runt varje lag är berättigade till ett ledarpaket (funktionsställ, pikétröja och shorts (värde 1500 SEK)). Funktionsställen byts ut vartannat år vid behov. En förutsättning är att man har en uttalad ledarroll i laget, medlemsavgiften är betalad och att man förbinder sig att delta i en av föreningen anvisad intern- och en extern kurs. Tryck Endast tryck som är godkänt av KB får tryckas på textiler eller väskor. Föreningen äger reklamrättigheter på matchtröjorna vilket innebär att inget enskilt lag får trycka reklam på matchtröjorna. Ungdomslagen har rättigheter att trycka reklam på träningsoveraller, knickers, träningskläder, väska m m i samråd med kansliet och marknadsutskottet. Alla reklamtryck omfattar 8% i reklamskatt. All fakturering sker via KB:s kansli. Bollar, koner och västar KB ungdom har materialförråd på Stadshagens IP, Johannes och Kristinebergs BP. I dessa förråd ska det finnas erforderligt träningsmaterial för lagens t räningar. Varje spelare ska ha en boll på träningen. Lagen ansvarar för att allt material plockas in efter varje träning. Tränare och lagledare är ansvariga för att rapportera till kansliet om material saknas eller behöver köpas in. Nyckel/kod till förråd erhålls på kansliet. OBS! Alla ledare är gemensamt ansvariga för att ordning och reda bibehålls under året! Sjukvårdsväska Klubbens policy är att samtliga lag skall ha med sig med en sjukvårdsväska till samtliga träningar och matcher. Lagledaren ansvarar för att klubbens policy efterlevs och sjukvårdsväska bekostas av klubben och går att kvitteras ut på kansliet. Lagledare ansvarar också för att fylla på sjukvårdsväskan med förbrukningsartiklar. Utlägg för detta fås tillbaka på kansliet mot uppvisande av kvitto.

20 Material Materialtilldelning lagverksamhet Knatteverksamhet (5 år) Lagen tilldelas material stegvis beroende på ålder. Övrigt material finns att köpa och beställs via hemsidan. Karlbergsbk.se Varje knatte får: 5 år - Vit KB t-shirt, vattenflaska och en medalj Per grupp om spelare 5-manna (7-9 år) Varje grupp får låna: 10 st matchtröjor per sanktanserie 1 st målvaktskit per sanktanserie 2 matchbollar per sanktanserie 1 st sjukvårdsväska Bortavästar 1 matchbag per sanktanserie Per grupp om spelare 7-manna (10-12 år) Varje grupp får låna: 10 st matchtröjor per sanktanserie 1 st målvaktskit per sanktanserie 2 matchbollar per sanktanserie 1 st sjukvårdsväska per sanktanserie 1 matchbag per sanktanserie Per grupp om spelare 11-manna (13-18 år) Varje grupp får låna: 18 st matchtröjor per sanktanserie 2 st målvaktskit per sanktanserie 2 st matchbollar per sanktanserie 1 st sjukvårdsväska per sanktanserie 7 matchvästar 1 matchbag per sanktanserie

21 Träningstider I Stockholms stad har vi något som kallas nolltaxa. Vilket innebär att vi som fotbollsförening inte behöver betala för planhyror under perioden april-oktober. Under nov-mars så betalar alla föreningar för både utomhus- och inomhustider. Detta innebär en väldigt stor kostnad för klubbarna i innerstan. KB står för dessa träningstider i så stor utsträckning som är ekonomiskt möjligt. Mer om idrottsförvaltningens fördelningspolicy finns att läsa under En förutsättning för att kunna göra denna tilldelning är att lagens medlemmar har betalat sin medlemsavgift. Fördelningen är upprättad för att: skapa en tydlighet för hur Stockholm stad fördelar träningstider skapa en rättvis fördelning maximera antal träningstimmar för KB:s ungdomslag Generellt kan sägas: att fördelning sker i den mån det går efter idrottsförvaltningens fördelningspolicy att inför varje säsong så ska alla lag inkomma med en verksamhetsberättelse för föregående år samt en plan för nästkommande år. Med dessa till hjälp kommer kansliet att kunna tillgodose så många önskemål som möjligt. att träningstider fördelas utefter önskemål av tid, dag och geografi att yngre alltid kommer att träna tidigare på kvällen och äldre senare att vid vintersäsong kommer yngre lag att prioriteras inomhustider att viss prioritering kommer att ligga vid planering av knatteverksamhet och vid öppna träningar (Akademi). Fördelning av träningstider görs centralt och förmedlas från kansliet i samråd med ungdomsutskott och godkäns av styrelsen. Klubben stå för 2 st träningsmatchtider per sanktanserie under perioden jan-mars.inga domarkostnader är inkluderade utan dessa ligger utanför och betalas av egna lagkassan. Träningsmatcher utöver detta t ex nov-dec finansieras av lagets egna lagkassa. Information om lagens träningstider presenteras på hemsidan. Viktigt att meddela i god tid om träningsgrupp/lag inte kommer nyttja sin tid. Denna kommer då kunna användas av andra lag eller KB Akademin som vill ha extra träningstid. I enlighet med idrottsförvaltningens önskemål så är det inte tillåtet att själv kontakta bokningen utan det görs via central kontaktperson i klubben.

22 Cafeterian KB driver cafeterian på Stadshagen, det så kallade KB Fiket. Det betyder att alla lagen har en möjlighet att vara med och dela på arbetet och överskottet. Varje lag ska utse en cafeteriaansvarig person ur föräldrargruppen som ska arbeta med klubbens Caféledare för att fylla för åldersgruppen tilldelade veckor under året. KB behöver bemanna Cafét under ca: 45 veckor per år. Med undantag för vissa specialarrangemang så kommer det vara öppet och tillgängligt för lagen att tjäna pengar till sina lagkassor. Överskottet efter fasta kostnader ( så som el, arrende, förbrukningsinventarier, etc.) och lön till Caféledare fördelas 50/50 mellan respektive lag och klubben. Överskottet som fördelas till klubben används till klubbens löpnade verksamhet.

23 Capital City Cup Första vecka i augusti varje år så arrangerar KB en stor utomhuscup för pojkar år. Den spelas över 5 dagar och uppe på Stadshagens IP. Klubbens lag har rätt att gratis anmäla upp till två lag i varje årskull. Se mer info på

24 Övriga riktlinjer Cuper och träningsläger Att åka iväg på cuper och träningsläger skapar god gemenskap och laganda. Det är en mycket bra social aktivitet samt en utmärkt fotbollsmässigt utvecklande företeelse. Det är något som KB uppmuntrar. Det är dock viktigt att man som ledare noga överväger vilken effekt ett visst deltagande ger, med hänsyn till spelform, spelplats och turneringsupplägg. Generellt Varje lag har rätt till betald anmälningsavgift för en av föreningen rekommenderad profilcup per år. Förutsatt att medlemsavgifter för alla aktiva spelare är betalda. Lagen meddelar vilken cup de vill delta i till kansliet och anmäler sig till cupen. Fakturan skickas till KB. Vill lagen delta i ytterligare cuper bekostar man det själv ur lagkassan. Träningsläger betalas av lagen själva. KB :s riktlinjer för cuper och träningsläger: 5-6 år Lokala turneringar i kommunen 7-9 år Deltagande i cuper i närområdet och angränsande distrikt år Träningsläger i regionen med 2 övernattningar, deltagande i cuper i regionen år Träningsläger nationellt med 4 övernattningar, deltagande i turneringar nationellt år Träningsläger nationellt och internationellt med 5 övernattningar, deltagande i cuper nationellt och internationellt 5-manna 1 cup a 750:- 1 per sanktanserie (max 2 st) 7-manna 1 cup a 1.500:- 1 per sanktanserie (max 2 st) 11-manna 1 cup a 1.500:- 1 per sanktanserie (max 2 st) Lagen får anmälningsavgift betald till Gothia (Fr o m 12 år).

25 Sommarfotbollsskola KB arrangerar årligen en sommarfotbollsskola under 3 veckor på sommarlovet. Stadshagens IP är platsen och leds av KB:s egna ungdomsledare. Sommarfotbollsskolan riktar sig till barn 5-12 år. Veckorna är och 33. Hur: Anmälan sker på hemsidan. Tid: Måndag-Fredag Plats: ( Lunch ca: 12-13) Stadshagens IP Kostnad: 1.350:-/deltagare 2.300:-/deltagande vid två tillfällen 2.300:-/syskonrabatt Vad ingår: Lunch och mellanmål varje dag, organiserad fotbollsskola, utbildade ungdomsledare, ansvarig verksamhetsledare, Fotbollskit. Några av inslagen under veckan är: Besök av känd fotbollsprofil Skottmätare Teknikmärke Tipsrunda Grillning Barnen delas i grupper efter ålder och kompisar. För detaljerad information samt anmälan, se hemsidan.

26 Övriga riktlinjer Ungdomsledarträffar 2 gånger om året (vår/höst) arrangerar KB ledarträffar i klubbstugan. Där diskuteras KB-modellen och informeras om förändringar under innevarande och kommande säsong, samt diskuterar verksamheten generellt. Det är obligatoriskt att varje grupp och lag har minst en representant på dessa Ungdomsledarträffar. Det är mycket viktigt att dessa träffar ses som en möjlighet att kunna påverka och utveckla verksamheten. Ledarträffarna sammankallas och leds av ansvarig för ungdomsutskott. Licenser och försäkringar I samband med att lag anmäls till seriespel betalas också licensavgift och licensförsäkring, detta står klubben för. Alla spelare som deltar i en aktivitet arrangerad av KB är försäkrad. Licensförsäkring gäller från det år man fyller 15 år och uppåt och ungdomsförsäkring gäller upp till det år man fyller 15 år. Försäkringarna gäller vid olycksfallsskada som inträffar under match eller träning samt under färd till och från match eller träning. Vid skada ring, Folksams Idrottsförsäkring Meddela även styrelsen om skadan. Spelarregistrering (12-14 år) Spelarlegitimationer Kansliet delar ut underlag för spelarlegitimationer till lagledaren. Dessa ska också fyllas i och lämnas tillsammans med fotografi till kansliet på STFF. Spelare får ej delta i StFF tävlingsmatch utan legitimation från det att spelaren fyller 15 år. Spelarlegitimation hanteras och förvaras av lagledare. Tips: Ordna intyg om licens och fotografier till legitimation i god tid, helst direkt vid årsskiftet det år spelarna fyller 15 år. Straffavgifter Om KB åläggs att betala straffavgifter för t.ex. dåligt uppträdande vid match, w.o. avgifter eller matchändringar beslutar Ungdomskommittén/ styrelsen i respektive fall huruvida detta ska bekostas av KB eller enskild spelare. Resultatrapportering S:t Erikscupen Enligt Tävlingsbestämmelserna är det hemmalagets skyldighet att resultat rapporteras till StFF samma dag som matchen spelats. Rapportering av resultat görs på förbundets hemsida Logga in med lösenord du fått från kansliet. Resultatrapportering gäller ej F/P 8-9 år. Instruktioner finns på Karlbergs BK:s hemsida. När spelare fyller 12 år skall de ungdomsregistreras. Intygen registreras i SvFF:s register Fogis. Intyget avser godkännande hos förälder att registrering av personuppgifter får ske. Lagledare distribuerar underlagen till intyg (finns på kansliet) och tar in ifyllda intyg (som lämnas till kansliet). Spelarlicensiering (15 år-) När spelare fyller 15 år ska intyg för licensiering ordnas. Intyget, som avser godkännande hos förälder att registrering av personuppgifter får ske, kan laddas hem från hemsidan. Lagledare ser till att intygen blir ifyllda och lämnar dessa sedan till kansliet som registrerar i Fogis. Varje lagledare får sedan ett inlogg där och sköter admnistrationen under året.

27 Övriga riktlinjer Hemsidor Klubbhus Alla lag i KB har en egen plats under föreningens domän karlbergsbk.se som är byggd i wordpress. Alla KB.s träningsgrupper och lag har där en direktlänk till Myclub och Sportnik med laginformation. Via dessa sidor kan lagledare enkelt hantera information till laget, kalender, kryssredovisning, kallelse till matcher/träningar, nyheter, information, etc. Vi rekommenderar att laget använder föreningens lösning och alltid går in på lagens hemsidor via karlbergsbk.se då det finns ett värde i att knyta ihop klubbkänslan även på webben. Då administratörsnycklar delats ut till lagledare/ webmaster i laget så sköter laget själva all uppdatering av sin sida. Tjänsten står KB för. För ytterligare information avseende Karlbergs hemsida kontakta Webmaster Kajsa Bosta samt information avseende Myclub och Sportnik (samt erhållande av administratörsnyckel) kontakta kansliet ). Lagledare för respektive lag ansvarar för att löpande hålla lagsidan uppdaterad med: Spelarinformation (skall stämma överens med information lämnad till kansliet) Kontaktinformation avseende lagledare, tränare, spelarnas föräldrar Träningstider, spelschema, utvecklingsplan Lagfotografi (en gång om året sker lagfotografering om ej skett infogas alternativt fotografi) Klubbhuset går att boka för föräldra-/spelar-/ ledarmöten eller andra lagaktiviteter. Kontrollera först i Aktivitetskalendern på hemsidan att lokalen är ledig när ni tänkt ha ert möte. Bokning sker via bokningsfunktionen på hemsidan.

28 Övriga riktlinjer Domarinformation Tillsättning 5- och 7 - manna Domare till alla 5- och 7-mannamatcher tillsätts av Domaransvarig i föreningen. Sök information på KB:shemsida för mer information. Där finner du information om vilken domare som ska döma. Ta gärna kontakt med domaren någon dag före match för att säkerställa att han/hon kommer. Domarersättning Domarna förväntar sig att få arvodet i samband med matchen. Lagkassan lägger ut för domararvodet och får tillbaka pengarna mot inlämnande av kvitto till kansliet. Detta görs 2 gånger om året, 29 juni för våren och 1 december gör hösten. För att Karlbergs BK ska kunna ersätta utlägg för domarkostnader krävs följande: Använd helst StFF:s kvitto/reseräkning som domaren ska ha med sig till matchen. En god idé kan vara att ha med sig några egna kvitton ifall domaren skulle ha glömt att ta med sig sina. Om StFF:s kvitton används ska dessa var korrekt ifyllda och undertecknade av domaren. Används andra kvitton ska det stå datum, matchnummer, vilka lag som spelat och på vilken plan, även domarens namn, adress samt personnr ska finnas med och sist men inte minst måste domaren ha skrivit under kvittot. När ni lämnar in kvittona så ska dessa fästas på ett A4 papper och lämnas in tillsammans med dokumentet ersättning för domarkvitton. Dokumentet ersättning för domarkvitton och StFF:s kvitto/reseräkning finns att ladda ner på hemsidan. Lagfotografering Sker i april/maj varje år och är obligatorisk för samtliga lag i KB. Däremot är det självklart inget tvång att köpa fotokopior på bilderna. Skälet till att lagfotograferingen är obligatorisk är att föreningen gör väggtavlor med lagbilder på samtliga lag, vilket är en viktig dokumentation att ha och visa i klubbhuset/cafét. Lagen får såväl lagbilder som individuella spelarbilder på fil att använda fritt på hemsidorna och bilderna används även på klubbens officiella hemsida.

29 Ekonomi Allmänt Övergripande kan sägas att medlemsavgifter och lokalt aktivitetsstöd från lagens aktiviteter tillfaller KB centralt för att bedriva verksamheten. KB finansierar sedan hela ungdomsverksamheten med följande: Planhyror för träning och match Anmälningsavgift för S:t Erikscupen Domaravgifter för S:t Erikscupen Anmälningsavgift till en av föreningen rekommenderad profilcup Matchtröjor för utlåning Försäkringar och licenser för aktiviteter inom KB:s verksamhet Bollar, koner och västar till gemensamma förråd Sjukvårdsväska inkl sjukvårdsmaterial Utbildning av ledare och tränare KB Akademi KB MV-Akademi Kansli med personal Hemsidor Klubbstuga Medlemsavgifter Fakturering och betalning Föreningsavgifterna debiteras i förskott och gäller ett kalenderår. Medlemsavgiften faktureras via i januari 2012 och ska betalas senast den 28:e februari Konto för inbetalning av medlemsavgift är BG Märk inbetalningen med namn, personnummer och lagtillhörighet. Om behov finns kan man höra av sig till kansliet och göra en avbetalningsplan för medlemsavgiften. Medlemsavgifter 2012 TOTALT 5-6 år 1.200:- 200 kr 7-9 år 1.300:- 200 kr år 1.400:- 200 kr år 1.600:- 200 kr Seniorer 1.900:- 200 kr Familjeavgift 2.800:- 400 kr Varav medlemsav. Vad får man för medlemsavgiften? Organiserad fotbollsverksamhet, försäkring, domaravgifter, cupavgift, planhyror, administration, S:t Erikscupavgift, matchställ, kanslifunktion. Spelare som börjar efter 1 augusti Om en medlem börjar efter 1 augusti 2012 betalar man 50 % av verksamhetsavgiften. Föreningsavgiften är alltid 200 kr. Ex: Nathalie 7 år börjar spela fotboll i KB den 15 augusti. Hon ska då betala 650 kr i medlemsavgift (varav 200 kr föreningsavgift och 450 kr verksamhetsavgift). Spelare som börjar efter 1 oktober Om en medlem börjar efter 1 oktober 2012 betalar man 25 % av verksamhetsavgiften. Föreningsavgiften är alltid 200 kr. Medlemsavgiften består av två delar = 200 kr i föreningsavgift och resterande är verksamhetsavgift. Aktiv medlem har rätt till en prövotid på tre träningstillfällen. OBS! Gäller ej Knatteverksamhet

30 Ekonomi Lokalt aktivitetsstöd Kommunala och statliga bidrag är en förutsättning för att KB ska kunna bedriva en bra ungdomsverksamhet. För att få dessa bidrag krävs det att vi redovisar antalet aktiviteter och antalet spelare. Detta görs genom Myclub/Sportnik, 2 ggr per år, kansliet meddelar inlämningsdatum. Lagledare i respektive lag ansvarar för att detta görs. Material, träningstider och anmälning till cuper kommer inte att tillhandahållas till lag som inte redovisat närvarokortet till kansliet enligt anvisade rutiner. Lagkassor Utöver ovanstående riktlinjer angående lagens ekonomi kan varje lag ha en egen lagkassa. Laget kan göra egna aktiviteter och på så sätt dra in pengar för att finansiera cuper, extra material etc. En lagledare/kassör ska ha ansvaret för lagets kassa och ekonomiska rutiner. Lagsponsring Maila företagsnamn, organisationsnummer, faktureringsadress och kontaktperson till karlbergsbk.se. KB fakturerar företaget som sätter in pengarna på KB:s bankgiro. Laget använder pengarna genom materialinköp från klubbens samarbetsparters eller redovisar lagrelaterade kostnader för träning, match, cup eller liknande och får då pengarna insatta i efterskott. Laget kan alltså inte få sponsorpengar direkt insatta på sitt lagkonto, utan kan endast använda dem i samband med kostnader. Den här konstruktionen är till för att allt ska gå rätt till skattetekniskt och för att inga oegentligheter ska kunna förekomma. OBS! Reklamskatt om 8% utgår.

31 Grov årsplanering Grov årsplanering för lag i Karlbergs BK Januari Föräldramöten för varje årskull/lag med deltagare från styrelsen/kb Ungdom Medlemsavgifterna ska betalas senast 28 februari. Ledarutbildning (Avspark) Februari Årsmöte Ledarutbildningar (BAS) Utprovningsdag med huvudleverantör av kläder beställning av träningsställ/etc Genomgång av KB-modellen 2012 Mars Ledarutbildningar (BAS) Informationsträff Sommarfotbollsskolan Föräldrarmöte för knatteverksamhet Interna utbildningar April Nya träningstider för perioden april oktober börjar att gälla. Sanktan drar igång KB-Akademi inleds Knatteverksamheten inleds Maj 100-års Jubileum 26 maj. Obligatorisk närvaro för alla lag samt lagfotografering KB Ungdom - ledarträff I Juni Sommarfotbollsskola (vecka 25-26) Inlämning av utläggsredovisning för våren senast 29 Juni Juli Deltagande i sommarcuper (juni-aug). Inlämning av LOK-stödsrapporter senast 20 juli Sommaruppehåll, kansliet stängt. Augusti Sommarfotbollsskola (vecka 33) S:t Erikscupen startar igen September KB Ungdom ledarträff II Ledarutbildningar (Avspark/BAS) Oktober Slutspel S:t Erikscupen Inlämning av materialinventering per lag måndag 15 oktober Inlämning av verksamhetsberättelse per lag/årskull måndag 15 oktober November Höstcamper Inomhusbokningar och bokningar av vinterplaner börjar gälla. Anmälan S:t Erikscupen Ledare och tränaravslutning/fest (senior och ungdom) December Inlämning av utläggsredovisning för hösten senast 1 december Medlemsavgiftsavier går ut via e-post Inlämning av verksamhetsplan per lag/årskull fredag 14 december Januari 2013 Inlämning av LOK-stödsrapporter senast 10 januari 2013

32 Slutord Du har nu läst KB-Modellen och vi hoppas att du känner stor nyfikenhet kring KB och att du vill vara med och anta de utmaningar som vi står inför såväl organisatorisk så som sportsligt. Vi har kommit en bra bit på vägen men det återstår fortfarande mycket viktigt arbete. Vår största utmaning under 2012 blir att arbeta utifrån denna KB-Modell och se till att alla spelare, ledare, föräldrar, sponsorer och KB-vänner känner en stolthet och glädje av att vara en del av KB:s anrika historia och spännande framtid. Tillsammans är vi starka och tillsammans vi kan utveckla KB till en lika stolt och blomstrande innerstadsklubb som det en gång var. Vi har tydliga målsättningar, fantastiska förutsättningar samt en stark tro på oss själva. Vår förhoppning under 2012 är att fler barn- och ungdomar känner sig välkommna i KB och att ledare finner KB:s värdegrund och föreningsstruktur något som vi tillsammans kan bygga vidare på! Karlberg BK Styrelse Henrik Wesslen Gustav Vadenbring Hans Johansson Claes-Göran Rapp Thomas Nagornoff Eva Åkerman Zidaric Libero Inzaina Anders Elwin Sportchef KB Ungdom Pelle Brädefors Fotbollskonsulent Kajsa Bosta Karlbergs BK Ungdomsutskott Gustav Vadenbring Pelle Brädefors Mikael Johansson Erik Backman Kajsa Bosta Libero Inzaina Jörgen Eklund Peter Andersson Anders Elwin

Karlbergs BK. Information till föräldrar och spelare. Varmt välkommen till Karlbergs BK!

Karlbergs BK. Information till föräldrar och spelare. Varmt välkommen till Karlbergs BK! Varmt välkommen till Karlbergs BK! Vasastans och Kungsholmens rödvita stolthet Karlbergs BK (KB) fyller 100 år som förening i år. Därför är det extra roligt att KB under de senaste åren åter har utvecklats

Läs mer

Välkommen till Karlbergs BK 2016

Välkommen till Karlbergs BK 2016 Välkommen till Karlbergs BK 2016 Karlbergs Bollklubb Karlbergs BK är en fotbollsförening baserad på Kungsholmen och i Vasastan i Stockholm. Vi har en seriös och gedigen fotbollsverksamhet med 820 spelare,

Läs mer

IK Viljan Strängnäs. Förutsättningar för IK Viljans ungdomsverksamhet

IK Viljan Strängnäs. Förutsättningar för IK Viljans ungdomsverksamhet BLÅ TRÅ DEN IK Viljan Strängnäs Inledning IK Viljan Strängnäs bildades 1914 och är en fotbollsförening i centrala Strängnäs. Föreningens ambition är att ge alla barn och ungdomar som vill möjligheten att

Läs mer

Ledarguiden IS Halmia Ungdom 4-19 år

Ledarguiden IS Halmia Ungdom 4-19 år Ledarguiden IS Halmia Ungdom 4-19 år 1. Klubbens historia 1907 Idrottssällskapet Halmia bildas den 16 juni. 1912 Halmstad IF besegras med 5-3 1914 Första utländska matchen mot Köpenhamn 1924 IS Halmia

Läs mer

KB-Modellen. Innehållsförteckning 1

KB-Modellen. Innehållsförteckning 1 KB-Modellen Innehållsförteckning 1 1. Förord 2 2. Värdegrund 3 3. Målsättning 4 4. Verksamhet 5 Allmänt Knatteverksamhet Pojk- och Flicklag Senior Organisation runt lagen o Knatteverksamhet o 5-manna o

Läs mer

Att vara spelare och förälder i Stuvsta IF så många fotbollsspelare som möjligt så länge som möjligt

Att vara spelare och förälder i Stuvsta IF så många fotbollsspelare som möjligt så länge som möjligt Att vara spelare och förälder i Stuvsta IF så många fotbollsspelare som möjligt så länge som möjligt 1 Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 3 REVISIONSHISTORIK... 3 SYFTE OCH MÅLGRUPP... 3 DOKUMENTANSVARIG,

Läs mer

Riktlinjer för Ledare Spelare & Föräldrar

Riktlinjer för Ledare Spelare & Föräldrar Riktlinjer för Ledare Spelare & Föräldrar Bildad 1997-01-01 Ledare Föreningens ledare är det viktigaste verktyget för utvecklingen av föreningens fotbollsverksamhet. För att fotbollsverksamheten ska leda

Läs mer

Avgifter, rutiner m.m. åldersgrupper 2015. Beslutade av styrelsen 2014-12-10

Avgifter, rutiner m.m. åldersgrupper 2015. Beslutade av styrelsen 2014-12-10 Avgifter, rutiner m.m. åldersgrupper 2015 Beslutade av styrelsen 2014-12-10 INNEHÅLL 1. Inledning 2. Medlems och träningsavgifter 3. Åldersgruppernas administration och ekonomi 4. Cuper och egna åldersgruppsarrangemang

Läs mer

LIRA BOLL I. Din lokala fotbollsförening

LIRA BOLL I. Din lokala fotbollsförening LIRA BOLL I Din lokala fotbollsförening Vilka mål har du för ditt barns idrottande? Bli en duktig idrottare Lära sig att samarbeta, få lagkänsla Vinna Få ökat självförtroende Lära sig hantera motgångar

Läs mer

Den lilla klubben med det stora hjärtat!

Den lilla klubben med det stora hjärtat! Den lilla klubben med det stora hjärtat! Syfte Syfte med denna ledarguide är att ge riktlinjer och stöd till dem som är berörda av vår verksamhet. Vision Fotboll för alla! Getinge IF:s vision är att ha

Läs mer

LIRA BOLL I. Din lokala fotbollsförening. SOLBERGA BOLLKLUBB:s målsättning

LIRA BOLL I. Din lokala fotbollsförening. SOLBERGA BOLLKLUBB:s målsättning LIRA BOLL I Din lokala fotbollsförening SOLBERGA BOLLKLUBB:s målsättning I SOLBERGA BOLLKLUBB värnar vi om att alla ska känna gemenskap och sammanhållning. Vi vill att alla upplever en god kamratanda och

Läs mer

Hallstahammars SK FOTBOLL. Policy

Hallstahammars SK FOTBOLL. Policy Hallstahammars SK FOTBOLL Policy Denna policy är tänkt som ett stöd för alla som deltar i klubbens verksamhet. Vid tveksamheter bör ledare, spelare, föräldrar och övriga funktionärer ta kontakt med styrelsen

Läs mer

Avgifter, rutiner m.m. åldersgrupper Beslutade av styrelsen

Avgifter, rutiner m.m. åldersgrupper Beslutade av styrelsen Avgifter, rutiner m.m. åldersgrupper 2016 Beslutade av styrelsen 2015-12-15 INNEHÅLL 1. Inledning 2. Medlems och träningsavgifter 3. Åldersgruppernas administration och ekonomi 4. Cuper och egna åldersgruppsarrangemang

Läs mer

LB07 modellen. Vi tar avstånd från all form av kränkningar, våld och rasism. Vår värdegrund bygger på hörnstenarna; Utbildning Utveckling Ansvar.

LB07 modellen. Vi tar avstånd från all form av kränkningar, våld och rasism. Vår värdegrund bygger på hörnstenarna; Utbildning Utveckling Ansvar. LB07 modellen Förord En förening ska alltid ha en strategi för framtiden, som binder ihop dagens situation med morgondagens. Det är viktigt eftersom verkligheten ständigt ändras. Vi erbjuder barn och unga

Läs mer

Gröna tråden. Policydokument för Grönahögs IK En förening i Utveckling. (Rev. A )

Gröna tråden. Policydokument för Grönahögs IK En förening i Utveckling. (Rev. A ) Gröna tråden Policydokument för Grönahögs IK En förening i Utveckling (Rev. A 2012 11 16) Innehållsförteckning Introduktion... 3 Värdegrunder, Moral och Etik... 3 Svenska Fotbollförbundet... 3 Grönahögs

Läs mer

Att starta ett lag i föreningen

Att starta ett lag i föreningen Att starta ett lag i föreningen Att starta ett lag Grattis, det är dags att starta ett nytt lag! I din hand håller du nu ett kompendium som ska vara ett stöd för er som ska starta upp ett nytt lag. Även

Läs mer

Hammarby IF DFF. En förening som satsar både på Topp & Bredd

Hammarby IF DFF. En förening som satsar både på Topp & Bredd Hammarby IF DFF En förening som satsar både på Topp & Bredd Innehållsförteckning - Historik och Fakta - Organisation - Bredd & Elit - Spelar, ledar - och föräldraroller - Fotbollsstegen - Ekonomi - Marknad

Läs mer

Föreningen för hela familjen!

Föreningen för hela familjen! Föreningen för hela familjen! Värdegrund Harrie FF är en förening som drivs av humanistisk människosyn. Det innebär att alla individer ges möjlighet att vara delaktiga i verksamheten utifrån sina förutsättningar.

Läs mer

Rev 2012-11-28 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Rev 2012-11-28 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SFK:s Röda Tråden Riktlinjer för ungdomsverksamheten i Södertälje FK 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 MÅLSÄTTNING MED VERKSAMHETEN... 4 DROGPOLICY... 5 LAGET... 6 SPELARPOLICY...

Läs mer

Policy Barn & ungdom t o m 15 år UNGDOM

Policy Barn & ungdom t o m 15 år UNGDOM Policy Barn & ungdom t o m 15 år UNGDOM 2016 10 05 Policy Tävling barn och ungdom Föreningskrav Tränare och spelare är med i en förening. Tränare ska agera som ett föredöme inför sina spelare och omgivning

Läs mer

Begreppet ungdomsledare omfattar både de personer som har tränaruppgift och de som har en lagledarfunktion i ungdomslaget.

Begreppet ungdomsledare omfattar både de personer som har tränaruppgift och de som har en lagledarfunktion i ungdomslaget. Gula Linjen Grundvärdering Vi ska genom vår handbollsverksamhet erbjuda barn och ungdomar en meningsfull fritidssysselsättning som utvecklar både fysisk och social förmåga samt samarbete och ansvarstagande.

Läs mer

Riktlinjer. Riktar sig till spelare, ledare, anhöriga och föräldrar inom FC Norrsken. Vision

Riktlinjer. Riktar sig till spelare, ledare, anhöriga och föräldrar inom FC Norrsken. Vision Riktlinjer Riktar sig till spelare, ledare, anhöriga och föräldrar inom FC Norrsken Vision FC Norrsken är Norrbottens ledande flick- och damfotbollsförening och det naturliga valet för alla tjejer. Här

Läs mer

Åre SLK Fotboll. Klubben för ALLA! Klubbpolicy

Åre SLK Fotboll. Klubben för ALLA! Klubbpolicy Åre SLK Fotboll Klubben för ALLA! Klubbpolicy Fotboll Att spela fotboll innebär att du är med i världens största idrott. Fotboll spelas över hela världen och själva bollen är kanske världens populäraste

Läs mer

Välkommen till Huddinge IF:s Fotbollsskola (5-åringar) - viktig information inför säsongen 2015

Välkommen till Huddinge IF:s Fotbollsskola (5-åringar) - viktig information inför säsongen 2015 Välkommen till Huddinge IF:s Fotbollsskola (5-åringar) - viktig information inför säsongen 2015 Huddinge IF Bg: 368-2556 Gamla Stockholmsvägen 87 H Orgnr: 812800-1248 14132 Huddinge Tel: 08 7116714 E-post:

Läs mer

Innehåll. Riktlinjer för respektive årskull U9 U10 U11 U12 U13 U14 U15 U16

Innehåll. Riktlinjer för respektive årskull U9 U10 U11 U12 U13 U14 U15 U16 MEDIAINFORMATION RIKTLINJER DJURGÅRDENS 2014/2015 IF UNGDOM Innehåll Föreningsmål Vision Riktlinjer Spelide Träning Nivåanpassning Närvaro Seriespel Cupspel Träningsmatcher Uppflyttning/Nedflyttning av

Läs mer

Riktlinjer. Riktar sig till spelare, ledare, anhöriga och föräldrar inom FC Norrsken. Vision

Riktlinjer. Riktar sig till spelare, ledare, anhöriga och föräldrar inom FC Norrsken. Vision Riktlinjer Riktar sig till spelare, ledare, anhöriga och föräldrar inom FC Norrsken Vision FC Norrsken är Norrbottens ledande flick- och damfotbollsförening och det naturliga valet för alla tjejer. Här

Läs mer

Oranga-tråden. Policydokument för Torns IF. En förening i utveckling

Oranga-tråden. Policydokument för Torns IF. En förening i utveckling Oranga-tråden Policydokument för Torns IF En förening i utveckling (Rev. A 2012-08-20) Innehållsförteckning Introduktion... 3 Värdegrunder, Moral och Etik... 3 Svenska Fotbollförbundet... 3 Torns IF:s

Läs mer

Policysamling 2012-02-28 1 POLICY FÖR UNGDOMSVERKSAMHETEN... 2 2 POLICY FÖR REPRESENTATIONSLAGEN... 2 3 EKONOMISK POLICY... 3 4 FÖRÄLDRA POLICY...

Policysamling 2012-02-28 1 POLICY FÖR UNGDOMSVERKSAMHETEN... 2 2 POLICY FÖR REPRESENTATIONSLAGEN... 2 3 EKONOMISK POLICY... 3 4 FÖRÄLDRA POLICY... Policysamling 2012-02-28 Innehåll 1 POLICY FÖR UNGDOMSVERKSAMHETEN.... 2 2 POLICY FÖR REPRESENTATIONSLAGEN... 2 3 EKONOMISK POLICY... 3 4 FÖRÄLDRA POLICY... 3 5 UPPFÖRANDE POLICY... 3 5.1 Spelare och ledare...

Läs mer

Täby FK Manual för lagadministration 2015

Täby FK Manual för lagadministration 2015 Sida 1 Täby FK Manual för lagadministration 2015 Sida 2 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Lagledare och administratör 2.1 Säsongsplanering 2.2 Föräldramöte 2.3 Närvarokort 2.4 Hantering av nya spelare

Läs mer

IFK VÄRSÅS Blåvita tråden

IFK VÄRSÅS Blåvita tråden IFK VÄRSÅS Blåvita tråden - för framtiden Reviderad 070214 Reviderad 141207 Innehåll Föreningsidé och målsättning...2 Verksamhetsidé... 3 Barn/Ungdom... 3 Spelarutbildningsmatris... 4 Spelaransvar...5

Läs mer

EIK P09Gul Föräldramöte

EIK P09Gul Föräldramöte EIK P09Gul Föräldramöte 2016-10-10 Agenda Välkomna Presentation av ledarna Säsongen 2016 Laget Kommunikation Cafeterian 25 oktober kl17-21:00 (vem tar hand om den) Lagkassa/Inbetalning till kassör Föräldrar/lagfunktioner

Läs mer

Här nedan följer en del info och datum som är viktig för både spelare och förälder.

Här nedan följer en del info och datum som är viktig för både spelare och förälder. Sundbybergs IK Fotboll P98 Information till spelar och föräldrar inför säsongen 2012. Hej Spelare och Förälder! Dags för en ny härlig fotbollsäsong med förhoppningsvis goda resultat och glada miner. Ni

Läs mer

Protokoll Föräldramöte F04 Innebandy: 2015-09-24

Protokoll Föräldramöte F04 Innebandy: 2015-09-24 Närvaro 11st: Maria Artursson (Meja), Marina Lindgren (Malva), Mikael Lundkvist (Maja), Chrille Robertsson (Linn R), Evelina Lindgren (Tilda), Roger Rantatalo (Moa), Anna Sjögren (Vanessa), Göran Wikman

Läs mer

Pojkar 04 Lagdokument säsongen 2015

Pojkar 04 Lagdokument säsongen 2015 Pojkar 04 Lagdokument säsongen 2015 1. Inledning Detta dokument är en programförklaring som skall gälla för samtliga spelare, tränare och föräldrar involverade i Knivsta IK-P04 säsongen 2015. Syftet med

Läs mer

Rockneby IK Barn- & Ungdomspolicy 2014-01-01-

Rockneby IK Barn- & Ungdomspolicy 2014-01-01- Rockneby IK Barn- & Ungdomspolicy 2014-01-01- Allmänt Rockneby IK Ungdom ska bedriva fotbollsverksamhet så att den utvecklar u på ett positivt sätt. Det gäller såväl fysiskt som psykiskt, socialt och kulturellt.

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN SOLLENTUNA FK P-04 TÖJNAN

VERKSAMHETSPLAN SOLLENTUNA FK P-04 TÖJNAN VERKSAMHETSPLAN SOLLENTUNA FK P-04 TÖJNAN VERKSAMHETEN 2015 Vi har under 2015 haft två lag anmälda i St:Erikscupen, ett lag i lättserien och ett i medelserien, vilket gör att vi totalt har spelat 28 seriematcher.

Läs mer

Degeberga GoIF fotbollspolicy

Degeberga GoIF fotbollspolicy Degeberga GoIF fotbollspolicy Syftet med detta dokument är att ge medlemmarna vägledning i hur vi ställer oss i situationer som kan uppkomma i samband med till exempel träning och matcher. Detta dokument

Läs mer

IFK VÄRSÅS Blåvita tråden

IFK VÄRSÅS Blåvita tråden IFK VÄRSÅS Blåvita tråden - för framtiden Reviderad 070214 Reviderad 141207 Reviderad 160309 Innehåll: Föreningside och målsättning Verksamhetside Spelaransvar Ungdomar Spelarutbildningsmatris Tränare-/ledaransvar

Läs mer

MÖLLTORP/BREVIKS AIF BLÅ MÅLET

MÖLLTORP/BREVIKS AIF BLÅ MÅLET MÖLLTORP/BREVIKS AIF BLÅ MÅLET Reviderad 2014-03-14 BLÅ MÅLET - Syftet med Blå målet är att göra det enklare för alla i föreningen att förstå vad föreningen står, och arbetar, för. - Vi hoppas kunna utveckla

Läs mer

Den blå linjen. Spånga Hockeys policydokument

Den blå linjen. Spånga Hockeys policydokument Den blå linjen Spånga Hockeys policydokument Verksamhetsidé Spånga Hockeys verksamhetsidé är att som breddförening erbjuda högkvalitativ individuellt inriktad träning, i en välkomnande miljö som präglas

Läs mer

Reymersholms IK. Gröna Tråden. Föreningens syfte, vision, värderingar och målsättningar för verksamheten. Beslutad av styrelsen 25/1 2017

Reymersholms IK. Gröna Tråden. Föreningens syfte, vision, värderingar och målsättningar för verksamheten. Beslutad av styrelsen 25/1 2017 Reymersholms IK Gröna Tråden Föreningens syfte, vision, värderingar och målsättningar för verksamheten Beslutad av styrelsen 25/1 2017 1 Syfte Föreningens syfte är att bedriva verksamhet där vi: Spelar

Läs mer

1. Den 31 mars Kansliet mailar ut värdegrunden till alla ledare, som skickar den vidare till alla föräldrarna.

1. Den 31 mars Kansliet mailar ut värdegrunden till alla ledare, som skickar den vidare till alla föräldrarna. Värdegrunden 2014 Information till föräldrar, spelare och ledare Hammarby har tillsammans med föreningens ideella ledare tagit fram en värdegrund som gäller för föreningen. Även en förankringsprocess för

Läs mer

LATHUND FÖR LAGLEDARE

LATHUND FÖR LAGLEDARE Sigtuna IF är en ideell förening där varje sektion och lag i princip skall bära sig själv, ledningsmässigt såväl som kostnadsmässigt. Som lagledare är det en hel del att känna till och tänka på utöver

Läs mer

Verksamhetspolicy och riktlinjer

Verksamhetspolicy och riktlinjer Verksamhetspolicy och riktlinjer Revisionshistorik Version Datum Ändrad av Kommentar 1 2015-01-18 Upprättad Godkänd av styrelsen 2 2015-09-28 Styrelsen Ändring av kapitel Ekonomi-Lagkassor och försäljning

Läs mer

Måldokument för Hittarps IK:s verksamhet

Måldokument för Hittarps IK:s verksamhet Måldokument för Hittarps IK:s verksamhet Hittarps IK är en fotbolls- och gymnastikförening med lokal förankring i Laröd, Hittarp och Domsten. Föreningen står för: God klubbkänsla och kamratskap Engagerade

Läs mer

ÖIF MALLEN UNGDOMSFOTBOLL-

ÖIF MALLEN UNGDOMSFOTBOLL- ÖIF MALLEN 2011 -UNGDOMSFOTBOLL- INLEDNING ÖIF-mallen är en riktlinje som ska verka som stöd för ledare i ÖIF och deras utvecklingsarbete med fotbollsungdomar i åldrarna 6-18 år. En viktig del i föreningens

Läs mer

Rockneby IK Barn- & Ungdomspolicy 2014-01-01-

Rockneby IK Barn- & Ungdomspolicy 2014-01-01- Rockneby IK Barn- & Ungdomspolicy 2014-01-01- Allmänt Rockneby IK Ungdom ska bedriva fotbollsverksamhet så att den utvecklar människor på ett positivt sätt. Det gäller såväl fysiskt som psykiskt, socialt

Läs mer

Barn- och ungdomsfotboll i Västergötland Så spelar vi 11-mannafotboll

Barn- och ungdomsfotboll i Västergötland Så spelar vi 11-mannafotboll Barn- och ungdomsfotboll i Västergötland Så spelar vi 11-mannafotboll Västgötafotbollen fotboll för alla VFF 2015 utg. 1 Sida 1 Bättre och mer utvecklande spel Fortsatt utbildning Inriktning mot seniorfotboll

Läs mer

Växjö Lakers vill skapa en inspirerande och utvecklande hockeymiljö för barn och ungdomar

Växjö Lakers vill skapa en inspirerande och utvecklande hockeymiljö för barn och ungdomar Växjö Lakers vill skapa en inspirerande och utvecklande hockeymiljö för barn och ungdomar Vår vision är att ge - så många som möjligt chansen att få spela ishockey hos oss i en inspirerande och utvecklande

Läs mer

Förälder i BK Heid. En vägledning till alla föräldrar i BK Heid

Förälder i BK Heid. En vägledning till alla föräldrar i BK Heid Förälder i BK Heid En vägledning till alla föräldrar i BK Heid BK Heid bildades 1946 av Lennart Carnefur, Leif Carlsson och Kurt Mathiason. De hade sina rötter på Karl Johansskolan i Majorna. Man anmälde

Läs mer

Sammanfattning Kvarnby IK Nya Blå Tråden. Kvarnby IK mål, vision och värdegrunder

Sammanfattning Kvarnby IK Nya Blå Tråden. Kvarnby IK mål, vision och värdegrunder Sammanfattning Kvarnby IK Nya Blå Tråden Nedan följer en kort summering av Kvarnby IKs Nya Blå Tråden. Under innehållsförteckningen i den totala Blå Tråden kan du se var du kan läsa mer om varje område.

Läs mer

2015-02-25. Policydokument. Kovlands IF Fotbollssektion 2015

2015-02-25. Policydokument. Kovlands IF Fotbollssektion 2015 Policydokument Kovlands IF Fotbollssektion 2015 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Välkommen till Kovlands IF... 3 Verksamhetsidé... 4 Policy för Fotbollen... 5 Spelare....6 Ledare....7 Förälder....8

Läs mer

Rotebro IS Fotbollsförening. Ledarmöte 2015-03-09

Rotebro IS Fotbollsförening. Ledarmöte 2015-03-09 Rotebro IS Fotbollsförening Ledarmöte 2015-03-09 Agenda Kort presentation Policy och riktlinjer Klädprofil 2015 Ledarkläder Lagkonton Utbildningar Nya regler Övrigt Träningstider Övningsbank/Filmer Lagfotografering

Läs mer

1 (5) IFK ÖSTERÅKER P SÄSONGEN 2016

1 (5) IFK ÖSTERÅKER P SÄSONGEN 2016 1 (5) 2015-11-24 1 IFK ÖSTERÅKER P03-1 - SÄSONGEN 2016 2 POLICY IFK Österåkers policy ligger som grund för verksamheten, och den finns tillgänglig på http://www.ifkosteraker.se. 2.1 Målsättning Vår målsättning

Läs mer

Skurups AIF s policyplan för ungdomsfotboll

Skurups AIF s policyplan för ungdomsfotboll Skurups AIF s policyplan för ungdomsfotboll Policyplanen är en tydlig riktlinje gällande ungdomsfotbollen i Skurups AIF. Den ska fungera som ett stöd och förhållningssätt för alla som är delaktiga i verksamheten

Läs mer

Värdegrund. Ingarö IF Ingarö IF Styrelse

Värdegrund. Ingarö IF Ingarö IF Styrelse Värdegrund Ingarö IF 2008-10-16 Ingarö IF Styrelse Värdegrund Ingarö IF: s verksamhet är till för alla! Grundidén är att barn, ungdomar och vuxna som tycker det är roligt med idrott alltid ska känna sig

Läs mer

FC Rosengårds fotbollspolicy. Information till ledare

FC Rosengårds fotbollspolicy. Information till ledare FC Rosengårds fotbollspolicy Information till ledare Den bästa fotbollsutbildningen Vi på FC Rosengård är glada att du vill vara ledare i vår klubb. Vår målsättning är att ge barn den bästa fotbollsutbildningen.

Läs mer

Information till KB P99

Information till KB P99 INFORMATIONSBREV 2015 2015-02-12 (ver 1.07) Information till KB P99 INLEDNING KB P99 är en del av KB fotbolls ungdomsverksamhet. KB Fotbolls ungdomsverksamhet består till stor del av föräldrars ideella

Läs mer

Fotbollsplan 2015 Skogås-Trångsunds FF F03 Föräldramöte

Fotbollsplan 2015 Skogås-Trångsunds FF F03 Föräldramöte Fotbollsplan 2015 Skogås-Trångsunds FF F03 Föräldramöte 2015-03-03 1 LAGET 23 tjejer 6 Tränare, en lagledare, en kassör/materialare 2st 9-mannalag 2015 (Svår och Lätt serie) MÅLSÄTTNING Vi ska ha kul tillsammans

Läs mer

RIKTLINJER FÖR POJKAR OCH FLICKOR 7 ÅR

RIKTLINJER FÖR POJKAR OCH FLICKOR 7 ÅR 2015 3-manna RIKTLINJER FÖR POJKAR OCH FLICKOR 7 ÅR Målsättning föreningen Älvsborg FF erbjuder barn, ungdomar och vuxna i närområdet en mötesplats där alla är välkomna att ha trevligt med fotboll som

Läs mer

Älvsjö AIK Ungdomsfotbolls Policy

Älvsjö AIK Ungdomsfotbolls Policy 1 (5) Älvsjö AIK Ungdomsfotbolls Policy 2007 Vision: Med bredden nå toppen Älvsjö AIK har ett stort upptagningsområde och vår idrottsplats ett centralt läge. Tack vare det har vi god tillströmning av barn

Läs mer

11-manna. RIKTLINJER FÖR 11-manna FOTBOLL

11-manna. RIKTLINJER FÖR 11-manna FOTBOLL 11-manna RIKTLINJER FÖR 11-manna FOTBOLL Ytterby IS verksamhetsidé Ytterby IS policy Ytterby IS verksamhet bedrivs för ALLA på ett roligt och kreativt sätt, för att skapa ett livslångt fotbolls- och motionsintresse.

Läs mer

FLICKOR 01. Riktlinjer

FLICKOR 01. Riktlinjer Riktlinjer FLICKOR 01 2015 Grunden till detta dokument är Järla IF FKs policydokument Röda Tråden. Med detta dokument vill vi tränare och ledare förtydliga vad det innebär för oss i flickor födda 2001.

Läs mer

Vi vill att Sportlife Kungälv IBK skall vara den givna klubben för ungdomar som vill spela innebandy i Kungälvs Kommun.

Vi vill att Sportlife Kungälv IBK skall vara den givna klubben för ungdomar som vill spela innebandy i Kungälvs Kommun. Policy & värderingar Sportlife Kungälv IBK Detta vill vi: Vi vill att Sportlife Kungälv IBK skall vara den givna klubben för ungdomar som vill spela innebandy i Kungälvs Kommun. Vi vill att Sportlife Kungälv

Läs mer

Policy. Möjligheternas förening Ope Idrottsförening

Policy. Möjligheternas förening Ope Idrottsförening Policy Möjligheternas förening Ope Idrottsförening POLICY MÖJLIGHETERNAS FÖRENING Kamratskap Trygghet Glädje Gemenskap Fotboll Efter egen förmåga Stärkt självkänsla Lek Inledning Ope IF är en av norrlands

Läs mer

Verksamhetsmanual Hörnefors IF Fotboll

Verksamhetsmanual Hörnefors IF Fotboll Verksamhetsmanual Hörnefors IF Fotboll 2 Verksamhetsprinciper... 3 Lagstruktur HIF fotboll... 4 Organisation runt barnidrotts- och ungdomslagen... 5 Tränare... 5 Lagledare... 5 Föräldragrupp... 5 Ekonomi...

Läs mer

Målsättning ideologi för HIK Innebandy

Målsättning ideologi för HIK Innebandy ideologi för HIK Innebandy Policy riktlinjer för ledare, spelare, ungdom, junior I detta dokument framgår riktlinjer för våra lag såsom ledare, aktiva och spelare. Det som står skrivet i dokumentet är

Läs mer

Varför skall Ljusdal IF finnas?

Varför skall Ljusdal IF finnas? Mål Varför skall Ljusdal IF finnas? Ljusdal IF finns för att vara en samlingsplats för alla med idrottsintresse. Erbjuda alla barn, ungdomar och vuxna (seniorer) utvecklingsmöjligheter i sitt idrottande

Läs mer

EKONOMI. Medlemsavgifter: Familjemedlemskap 450 kr Träningsavgifter:

EKONOMI. Medlemsavgifter: Familjemedlemskap 450 kr Träningsavgifter: SÄSONGEN 2016 EKONOMI Medlemsavgifter: Enskild medlem 200 kr Familjemedlemskap 450 kr Träningsavgifter: U6 (-10) 200 kr 5-manna 500 kr 7-manna 700 kr 9-manna 900 kr 11-manna 1100 kr Medlems och träningsavgifter

Läs mer

IFK Viksjö en positiv och värdefull del av Viksjö

IFK Viksjö en positiv och värdefull del av Viksjö IFK Viksjö IFK Viksjö en positiv och värdefull del av Viksjö 2 IFK Viksjö Det här är IFK Viksjö IFK Viksjö är en ideell förening som bygger på alla medlemmars, arbetsinsatser och ekonomiska bidrag. All

Läs mer

Välkommen till IFK Stocksund IFK. Seriös och generös

Välkommen till IFK Stocksund IFK. Seriös och generös Välkommen till IFK Stocksund IFK Seriös och generös A Varmt välkommen till IFK Stocksund! KIFK Stocksund startade som en friidrottsklubb 2005. Vi började träna tillsammans och snart sprang flera ungdomar

Läs mer

Riktlinjer för. Slöinge GoiF:s. Ungdoms fotboll. den. Vita tråden

Riktlinjer för. Slöinge GoiF:s. Ungdoms fotboll. den. Vita tråden Riktlinjer för Slöinge GoiF:s Ungdoms fotboll den Vita tråden INLEDNING Slöinge Gymnastik & Idrottsförenings ungdomsfotboll aktiverar pojkar o flickor i regelbunden fotbollsträning. Ungdomarna är uppdelade

Läs mer

Grimsås IF Policy. Fotboll är inte bara prestationer, poäng, snygga mål eller segrar.

Grimsås IF Policy. Fotboll är inte bara prestationer, poäng, snygga mål eller segrar. Grimsås IF Policy Fotboll är inte bara prestationer, poäng, snygga mål eller segrar. Fotboll är framför allt glädje, sammanhållning i med och motgång, kamratskap och hänsynstagande till andra. Policy angående

Läs mer

ÖDÅKRA IF s policy. Grönatråden

ÖDÅKRA IF s policy. Grönatråden ÖDÅKRA IF s policy Grönatråden FAKTA Bildad: 24 mars 1927 Medlemsantal: ca : 700st Hemmaarena: Toftavallen Klubbdräkt: Grön tröja, röda byxor och gröna strumpor Flest spelade A-lagsmatcher Mats Herrström

Läs mer

Verksamhetsplan för fotbollen i Uppsala-Näs IK 2009

Verksamhetsplan för fotbollen i Uppsala-Näs IK 2009 splan för fotbollen i Uppsala-Näs IK 2009 Sid 2 (6) Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Uppsala-Näs IK...3 Inledning...3 Vision...3 sidé...3...3 Ledarutbildning...4 Styrelsen...4 Fotbollskolan...4

Läs mer

Kullavik IF Rö d tra d

Kullavik IF Rö d tra d Rö d tra d Syftet med det här dokumentet är att alla som är intresserade av skall kunna läsa och förstå hur föreningen fungerar. Det innehåller grundläggande information som värdegrund, syfte och övergripande

Läs mer

CHECKLISTA UNGDOMSLEDARE 2010

CHECKLISTA UNGDOMSLEDARE 2010 CHECKLISTA TINGSRYD UNITED FC 2010-05-03 1(5) CHECKLISTA UNGDOMSLEDARE 2010 Gäller seriespelande lag HEMMAMATCHER Bjud in bortalaget. Stäm av matchdag, tid samt tröjfärg. Ring domarna. Vid ev. byte dag/tid

Läs mer

Verksamhetsplan 2011 Flickor födda -03 EIK Fotboll

Verksamhetsplan 2011 Flickor födda -03 EIK Fotboll Verksamhetsplan 2011 Flickor födda -03 EIK Fotboll 1 Organisation... 2 2 Träningsgruppens övergripande mål... 2 2.1 Tjejlyftet... 2 3 Aktiviteter... 2 3.1 Säsongsplanering... 2 3.2 Träningsplanering...

Läs mer

KB-Modellen Karlbergs BK 2017

KB-Modellen Karlbergs BK 2017 KB-Modellen Karlbergs BK 2017 Vision - Värdegrund - Målsättningar För även om KB-Modellen står som en bra grund är det trots allt kvaliten på ledare och tränare samt arbetet i verksamaheten som i slutändan

Läs mer

Inledning & Agenda Roller och ansvar. Vem gör vad? Se presentation nedan. Hur går en träning till? Anette berättade om träningen.

Inledning & Agenda Roller och ansvar. Vem gör vad? Se presentation nedan. Hur går en träning till? Anette berättade om träningen. Inledning & Agenda Roller och ansvar. Vem gör vad? Se presentation nedan. Hur går en träning till? Anette berättade om träningen. Samling, träning, samling. Föräldrarna utanför planen och samlingen så

Läs mer

IS Halmia Ungdom Den röd-vita tråden

IS Halmia Ungdom Den röd-vita tråden IS Halmia Ungdom Den röd-vita tråden Skapad hösten 2013 av IS Halmias ungdomssektion Ver 0.3 2014-01-07 1 Innehållsförteckning 3. Fakta IS Halmia 4. IS Halmias verksamhetsidé 5. Föreningens målbild 6.

Läs mer

Ungdomsverksamheten i IK Zeniths fotbollssektion

Ungdomsverksamheten i IK Zeniths fotbollssektion Ungdomsverksamheten i IK Zeniths fotbollssektion Mål och visioner IK Zenith är en förening för barn och ungdomar samt deras föräldrar. Föreningen är ideell och bygger helt på engagemang från dess föräldrar

Läs mer

Stureby SK är en fotbollsförening med ca 250 ungdomar i åldrarna 5-18 år där lagen arbetar för sportklubbens gemensamma mål.

Stureby SK är en fotbollsförening med ca 250 ungdomar i åldrarna 5-18 år där lagen arbetar för sportklubbens gemensamma mål. 1 060313 STUREBY UNGDOMSVERKSAMHET INLEDNING Stureby SK har ambitionen att vara en välskött förening med en sund ekonomi, bred ungdomsverksamhet, ha ett seniorlag av bra klass, bedriva idrottslig verksamhet

Läs mer

IF HALLBY FOTBOLL. IF Hallby Blå vägen

IF HALLBY FOTBOLL. IF Hallby Blå vägen ska vara ett styrande dokument som anger riktlinjerna för hela verksamheten inom föreningen. Innehållet och grundprinciperna i dokumentet är allmängiltiga för ungdomsfotbollen. Detta dokument är en utveckling

Läs mer

Bra saker att tänka på vid start av lagverksamhet. 5-mannalag 2012

Bra saker att tänka på vid start av lagverksamhet. 5-mannalag 2012 Bra saker att tänka på vid start av lagverksamhet 5-mannalag 2012 I. Organisation Tränare, lagledare och kassör. o Tränare, två eller flera o Lagledare, t.ex. registrera *närvaro i MyClub o Kassör, hantera

Läs mer

IF BROMMAPOJKARNAS AKADEMI FÖRVÄNTNINGAR PÅ DIG SOM SPELARE

IF BROMMAPOJKARNAS AKADEMI FÖRVÄNTNINGAR PÅ DIG SOM SPELARE IF BROMMAPOJKARNAS AKADEMI FÖRVÄNTNINGAR PÅ DIG SOM SPELARE Innehåll Om den här skriften... 2 Att vara del av Akademin... 3 Målsättning för Akademin... 3 Vem finns Akademin till för?... 3 Mitt liv som

Läs mer

Välkommen till. Lindsdals IF

Välkommen till. Lindsdals IF Välkommen till Lindsdals IF Ordföranden har ordet Lindsdals IF - en förening med fokus på ungdomsverksamhet Lindsdals IF är en stor liten förening och den största fotbollsföreningen i staden sett till

Läs mer

1. Den 28 april Kansliet mailar ut värdegrunden till alla ledare, som skickar den vidare till alla föräldrarna.

1. Den 28 april Kansliet mailar ut värdegrunden till alla ledare, som skickar den vidare till alla föräldrarna. Värdegrunden 2015 Information till föräldrar, spelare och ledare Hammarby har tillsammans med föreningens ideella ledare tagit fram en värdegrund som gäller för föreningen. Även en förankringsprocess för

Läs mer

IF LÖDDE MODELLEN Den gula tråden

IF LÖDDE MODELLEN Den gula tråden IF LÖDDE MODELLEN Den gula tråden IF Lödde skall verka för att ledare och spelare skall utveckla en stark känsla för föreningen, det som man i dagligt tal kallar klubbkänsla. Detta innebär att man skall

Läs mer

Välkommen till AFG. BBK:s ungdomsverksamhet skall skapa förutsättningar för alla att vara med och utvecklas till så bra fotbollsspelare som möjligt.

Välkommen till AFG. BBK:s ungdomsverksamhet skall skapa förutsättningar för alla att vara med och utvecklas till så bra fotbollsspelare som möjligt. Välkommen till AFG Bagarmossenmodellen BBK:s ungdomsverksamhet skall skapa förutsättningar för alla att vara med och utvecklas till så bra fotbollsspelare som möjligt. Fysisk utveckling BBK:s ungdomsverksamhet

Läs mer

En informationsfolder till dig i Söderköpings IBK! Samhörighet Innebandy Boll Kamratskap

En informationsfolder till dig i Söderköpings IBK! Samhörighet Innebandy Boll Kamratskap En informationsfolder till dig i Söderköpings IBK! Samhörighet Innebandy Boll Kamratskap Välkommen till Söderköpings IBK säsongen 2014-2015 Vi i styrelsen ser nu fram emot en ny säsong, föreningens 22:e

Läs mer

BSK Verksamhetsidé. BSK:s Mål. Vi vill bedriva verksamhet för alla barn och ungdomar som vill träna och spela fotboll i Bankeryd.

BSK Verksamhetsidé. BSK:s Mål. Vi vill bedriva verksamhet för alla barn och ungdomar som vill träna och spela fotboll i Bankeryd. BSK Verksamhetsidé BSK:s Mål Vi vill bedriva verksamhet för alla barn och ungdomar som vill träna och spela fotboll i Bankeryd. Vi vill skapa klubbkänsla där ledare, spelare och föräldrar är stolta för

Läs mer

Utdrag från BFK Röda Tråden På väg mot mål, avsnitt BFK Ungdom Sammanfattning: Målsättning BFK Ungdom

Utdrag från BFK Röda Tråden På väg mot mål, avsnitt BFK Ungdom Sammanfattning: Målsättning BFK Ungdom Utdrag från BFK Röda Tråden På väg mot mål, avsnitt BFK Ungdom Sammanfattning: Målsättning BFK Ungdom Som fotbollsförening skall BFK verka för att våra ungdomar utvecklas till goda fotbollsspelare och

Läs mer

Riktlinjer för verksamhets- och säsongsplanering (Reviderad 2013-11-19)

Riktlinjer för verksamhets- och säsongsplanering (Reviderad 2013-11-19) 2014 Riktlinjer för verksamhets- och säsongsplanering (Reviderad 2013-11-19) Inledning Verksamhetsplanen tas fram av respektive chefstränare/samordnande tränare i samråd med lagens tränare, ledare och

Läs mer

Katrineholms Innebandy

Katrineholms Innebandy Katrineholms Innebandy MÅL Katrineholms Innebandy ska vara ett attraktivt idrottsalternativ för spelare, föräldrar och ledare där laggemenskapen sätts i centrum samtidigt som individen tillåts att utvecklas

Läs mer

ÅRSPLAN SÄSONGEN 2014

ÅRSPLAN SÄSONGEN 2014 Instruktioner för hur vi gör och implementerar en årsplan Alla lag i FC Djursholm gör en årsplan in för nästa säsong. Förslag på innehåll i planen görs av tränare och lagledare utifrån de riktlinjer som

Läs mer

Policy Järpens Idrottsförening

Policy Järpens Idrottsförening Policy Järpens Idrottsförening - Alla har en plats i JIFs gemenskap- Idrott: - är inte bara prestationer, segrar eller att göra snygga mål - är framför allt att ha roligt tillsammans - är sammanhållning

Läs mer

VI VILL. En skrift om Åmåls Sportklubb. Syftet med denna skrift

VI VILL. En skrift om Åmåls Sportklubb. Syftet med denna skrift VI VILL En skrift om Åmåls Sportklubb Syftet med denna skrift Skall föreningar/klubbar som har ett stort utvecklingsansvar för många människor arbeta kortsiktigt utan medveten förankring? Säkert svarar

Läs mer

Policys och riktlinjer för ekonomiska ersättningar IFK Östersund

Policys och riktlinjer för ekonomiska ersättningar IFK Östersund s och riktlinjer för ekonomiska ersättningar IFK Östersund Lagkassa Grundprincipen är att ett enskilt lags samtliga intäkter och kostnader ska registreras och bokföras i föreningens ordinarie redovisningssystem.

Läs mer

I detta dokument finns information som ska vara ett stöd för er som ska starta upp ett nytt lag.

I detta dokument finns information som ska vara ett stöd för er som ska starta upp ett nytt lag. Att starta ett lag i Västerås IBS Ungdom! Grattis, det är dags att starta ett nytt lag! I detta dokument finns information som ska vara ett stöd för er som ska starta upp ett nytt lag. Även om arbetet

Läs mer