Innehåll. Logotyp nationell 4. Logotyp internationell 5. Frizon, färger 6. Webbadress, Studentidrottsgalan 7. Student-SM 8.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll. Logotyp nationell 4. Logotyp internationell 5. Frizon, färger 6. Webbadress, Studentidrottsgalan 7. Student-SM 8."

Transkript

1 Grafisk handbok

2 Innehåll Logotyp nationell 4 Logotyp internationell 5 Frizon, färger 6 Webbadress, Studentidrottsgalan 7 Student-SM 8 Studentiaden 9 Typografi 10 Teckensnitt 11 Grafiska element 12 Presentationsmallar, skyltar 13 Visitkort, pins, medaljer 14 Profilkläder, väskor med mera 15 Fastställd av SAIF:s styrelse: Redaktör: Klas Bringert För att erhålla logotyper teckensnitt m.m. kontakta SAIF:s kansli: , 2

3 Grafisk profil varför då? Med en tydlig grafisk profil hjälper vi mottagarna av SAIF:s kommunikation att känna igen sig. Konsekvent användning av färger, teckensnitt och grafiska element ökar också kommunikationens trovärdighet och bidrar till att budskapet når fram på ett effektivt sätt. SAIF:s grafiska handbok finns till för att göra vårt kommunikationsarbete enklare. Handboken ska fungera som ett praktiskt verktyg med anvisningar om vad vi bör tänka på när vi tar fram trycksaker och jobbar med dokument i olika sammanhang. Den grafiska handboken innehåller framförallt fakta och riktlinjer om SAIF:s logotyp, profilfärger och teckensnitt. För fler mallar och vägledning i frågor kring grafisk formgivning hänvisas till SAIF:s kansli och hemsida. Den grafiska handboken ger inte svar på alla frågor kring grafisk produktion vad som är okej layoutmässigt, hur man installerar ett teckensnitt etc. Se snarare handboken som en vägledning än som en bibel och kontakta gärna kansliet vid eventuella frågor: , Alla teckensnitt, logotyper etc. som behövs för att kunna tillämpa den grafiska profilen kan rekvireras från SAIF:s kansli. Vissa logotyper och mallar finns också att ladda hem direkt från studentidrott.se. 3

4 Logotyp nationell Sveriges Akademiska Idrottsförbunds logotyp är blå mot vit bakgrund i sitt standardutförande. I enklare trycksaker kan logotypen istället tryckas i svart mot vit bakgrund. Vid tryck mot blå eller svart bak grund trycks logotypen i vitt. Tryck i andra färgkombinationer får endast ske i undantagsfall. Logotypen får inte kontureras, skuggas eller på annat sätt förändras. Den får inte kompletteras med andra symboler eller varumärken och inte användas i löpande text. Vid reproduktion ska alltid ett godkänt original användas. Höjd- och breddförhållande får ej förvanskas. Logotypen får aldrig tryckas i mindre än 25 mm bredd. 4

5 Logotyp internationell I internationella sammanhang används en variant av logotypen där Sveriges Akademiska Idrottsförbund ersatts med förbundets internationella namn: Swedish University Sports Federation. I övrig gäller samma grafiska regler. På landslagsdräkter etc. får logotypen tryckas i blått på gula kläder, alternativt i gult på blåa kläder. Detta är dock att betrakta som ett specialfall och gäller enbart den internationella logotypen. I samband med Universiader och Student-VM brukar SAIF dela ut pins och klistermärken med texten University Sports Team Sweden, se symbol till höger. Symbolen ska ses som studentlandslagets logotyp och ersätter inte SAIF:s officiella logotyp. 5

6 Frizon För att skydda logotypens integritet ska den alltid omges av en frizon. Ju större de fria ytorna är runt logotypen, desto starkare blir det visuella intrycket. De angivna måttförhållandena nedan gäller som minsta tillåtna frizon. Frizonen mäts enkelt ut med hjälp av höjden på texten AKADEMISKA. Färger Den blåa färg som finns i logotypen är, tillsammans med vitt, profilfärg för Sveriges Akademiska Idrottsförbund. Färgen är det starkaste grafiska elementet och ska alltid definieras enligt nedan. Den gula färgen används enbart i internationella sammanhang. Färgkoder SAIF-blått PMS = Pantone Reflex Blue (dekorfärg) CMYK = C-100, M-73, Y-0, K-2 (trycksaker) RGB = R-0, G-84, B-164 (skärmvisning, webb) Färgkoder Sverige-gult PMS = Pantone 116 C (dekorfärg) CMYK = C-0, M-20, Y-100, K-0 (trycksaker) RGB = R-255, G-203, B-5 (skärmvisning, webb) Definiera färg i Office-program I Word, Excel och Powerpoint m.fl. program kan man definiera RGB-färg under menyn Format > Tecken > Teckenfärg > Fler färger > Valfri/Färgreglage och ställa in RGB-färgkoden enligt ovan. PANTONE REFLEX BLUE C M Y K C 0 M 20 Y 100 K 0 R G B PANTONE 116 C R G B

7 Webbadress I vissa fall, på till exempel profilkläder och profil produkter, kan webbadressen studentidrott.se fungera som ersättare för SAIF:s logotyp. SAIF:s webb adress skrivs alltid i Cronos, fetstil, antingen i SAIF-blått mot vit bakgrund eller i vitt mot SAIF-blå bakgrund. I undan tagsfall kan webbadressen tryckas i vitt mot svart bakgrund på till exempel profilkläder eller väskor. studentidrott.se studentidrott.se Studentidrottsgalan Studentidrottsgalans logotyp finns i två varianter, en i SAIF-blått mot vit bakgrund, samt en med vit text och vita stjärnor mot SAIF-blå bakgrund. Den senare finns också i en variant med spegel effekt. Generellt kan man säga att den enklare varianten används i kontorsproduktioner och den mer avancerade varianten i grafisk produktion. När tryckmetoden kräver det kan den blåa färgen bytas ut mot svart.. Studentidrotts 2011 Studentidrotts 2011 Studentidrotts 7

8 SM STUDENT- STUDENT- Student-SM SM Inför Student-SM-arrangemang sanktionerade av SAIF tar SAIF:s kansli fram annons- och affischmaterial samt vinnartröjor. Övrig information (kontorsproducerat externt material) ansvarar arrangerande medlemsförening för att ta fram i enlighet med SAIF:s grafiska profil. SM STUDENT- I allt material ska SAIF:s Student-SM-sponsorer ges det exponeringsutrymme som reglerats i sponsoravtalen. STUDENT-SM STUDENT-SM skrivs alltid STUDENT-SM i versaler med Cronos Bold. Dessa två sätt att skriva Student- SM kan med fördel tillämpas i många olika sammanhang, till exempel på funktionärströjor, resultatlistor etc. STUDENT-SM Ryggtryck på vinnartröjor. 8

9 Studentiaden Studentiaden är SAIF:s enskilt största årliga arrangemang. Merparten av allt grafiskt material produceras dock av den arrangerande föreningen inte av SAIF. För att behålla kontinuiteten och stärka Studentiadens varumärke, ska SAIF:s grafiska profil tillämpas i samtliga grafiska produktioner. Observera att det i trycksaker alltid tydligt ska framgå att Student i- aden arrangeras av den lokala föreningen på uppdrag av SAIF! Logotyp Studentiadens logotyp finns i två utföranden färg och i svart. Mot blå bakgrund får logotypen vita kanter, likt ett moln. DAG-DAG MÅNAD ÅR ORT Färgkoder Den blå färgen är SAIF-blå och den gula är samma som Sverigegult, se sidan sex i detta dokument. Färgkoder SAIF-blått PMS = Pantone Reflex Blue (dekorfärg) CMYK = C-100, M-73, Y-0, K-2 (trycksaker) RGB = R-0, G-84, B-164 (skärmvisning, webb) Färgkoder Sverige-gult PMS = Pantone 116 C (dekorfärg) CMYK = C-0, M-20, Y-100, K-0 (trycksaker) RGB = R-255, G-203, B-5 (skärmvisning, webb) 9

10 U- Sida 1(1) U th World University Championship ORIENTEERING 2010 Borlänge Sweden p17th World University Championshi Grafisk handbok Sveriges Akademiska Idrottsförbund Typografi Huvudsyftet med god typografi är att se till att bokstäverna utgör ett så litet hinder som möjligt för läsaren att ta till sig textens budskap. Teckensnitt Ett viktigt område inom grafisk produktion är konsekvent användning av teckensnitt. Av tekniska skäl används olika teckensnitt i olika sammanhang. Inom SAIF skiljer vi på: 1. Kontorsproducerat internt material (t.ex. styrelseunderlag) 2. Kontorsproducerat externt material (t.ex. verksamhetsplaner) 3. Grafisk produktion (broschyrer, annonser, affischer m.m.) Sida 1(10) Styrelseunderlag Verksamhetsplan Swedish University Exempel på hur ett styrelseunderlag kan se ut Sports going for gold Bakgrund Equip et, cor adio delenis nonse deliquamet, senisi eum enit dolore min ullamet acilla feu VERKSAMHETSPLAN feuis augueratet, sit lorper irit aut nostrud modolenibh exer sisi eros nos auguero dolor för Sveriges Akademiska The World Idrottsförbund University Orienteering Championship 2010 ipsusti onsequam, quat nosto consequis euis nullut augait in ea at. Ut ilis nisi. in Borlänge became five days that we will remember for Accumsan veliquis dipis dit dolore del utpat. Uscipissim zzril dui tisit irilit velessi eugait ing a long time. What a wonderful championship it was for eu feugue dio core modit nos dionullaor sit dolorperit ad essendi onsecte volobore ent us Swedes. In a very tough international competition the augait nonsed etum nos nonseniamet velit iril ip elendre minibh ex er se do dolorem irit Swedish athletes succeeded to run faster, make better atet, sed min el doluptatuero do odolenibh essit amet adit, quisit, quis non utpat velit aci route choices and therefore climb higher on the podium elenit lor augiam venim incidunt alisci tis nullan vullan veliquis exer sum inisl dipit am aut than other established international runners. The Swedish lorper ing et, si. team performed on a steady high level, and the medals just kept coming, as our smiles grew bigger and bigger. Syfte Idunt wis dolorem incip essim dolum ing euisi blaore feugue commy nim vullum et irilit acil We are of course very happy, proud and excited, but not estis nummy nostrud magnim iuscidu issit, vel elit, con eros ad tat, voloreet, si. that surprised. We know that Swedish University Sport has Urem nis nos nullaore tio eugiam elit augue dunt ad ex et ipit ip ea consectet augueriure et a high international standard and that many of our university athletes are among the very best in the world in their utem in exer si. sport something that became very clear in Borlänge. Mål Magna aliquipis doloreet delesequam, sustio eugiam adiatum zzrit ea facing et, vel in The Swedish University Sports Federation has an ongoing goal to expand and raise the quality of the Swedish eumsan vent lorem quam, sectet, conullan hent inim veniamet la consequis nosto dolorem zzril eu feuiscipit augait ip er alit et lum eu faccummolore essisl et lore tion vullaorpero od participation in international university sport. We have a tat. Gueros nonumsan henit, sisl dolobore core feui tet lamcons endreetuero diam dunt lore close collaboration with several Swedish sport federations minci blandre minis dui tie feu feum nosto dolobor secte duisl ulluptat loreros dolor sum and the university sport in Sweden is really developing and heading for a bright future. We hope for and believe exercidunt utem venis at, consequat inis niat. in many more glittering rains of medals in the future. Förslag till beslut: Our ambition for the World University Orienteering Championship 2010 was to give all the participants, leaders and spectator an unforgettable experience in Borlänge, and I think that we managed Utatie magnim vullandio consenis nos ad ming erat vent num quam do etuero odolobo rperiuscilit nostis nullaoreet nonsequatue dionull uptat. FÖRENINGSUTVECKLING to achieve OCH that UTBILDNING goal. And for sure, 2 we got unforgettable experiences thanks to our very talented Swedish athletes. We feel so proud of their achievements, says Johanna S:t Clair Renard, president FÖRBUNDSUTVECKLING 2 of the Swedish University Sports Federation and the local Organizing Committee of the World University Orienteering Championship HÄLSA 3 TÄVLING 4 INTERNATIONELL VERKSAMHET 5 IDROTTSPOLITIK 7 Follow us on... KOMMUNIKATION 7 EXTERN FINANSIERING 9 facebook.com/studentidrott th World University Championship ORIENTEERING 2010 Borlänge Sweden The Medal League Gold Silver Bronze 1) Switzerland ) Sweden ) Czech Republic ORIENTEERING 2010 Borlänge Sweden The Swedish University Sports Federation proudly presents: The Rain of Medals in Borlänge Starring: Jerker Lysell (gold, sprint), Erik Rost (silver, long distance), Johan Runesson (bronze, long distance), Patrik Karlsson (silver, middle distance), Patrik Karlsson, Erik Rost and Johan Aronsson (gold, relay) Script: Klas Bringert and Niclas Ström, Swedish University Sports Federation Producer: Björn Ljunggren, Swedish Orienteering Federation Photos: Helena Olsson, Jonas Karlsson, Klas Bringert and others Official support: Johanna S:t Clair Renard, president of the Swedish University Sports Federation and the local Organizing Committee of World University Orienteering Championship 2010, Stefan Bergh, vice president of the International University Sports Federation (FISU), Nils Persson, executive mayor in Borlänge and Christer Löfås, event coordinator, Stora Tuna OK Teckenstorlek Olika teckensnitt gör sig olika bra i olika teckenstorlekar. Generellt bör löptexten ligga på 9 12 pt. Rubrikstorleken kan variera mer, mellan pt beroende på sammanhanget. En tumregel är att man inte bör använda fler än tre olika teckenstorlekar i samma dokument/trycksak. Till exempel en storlek för rubriker, en för mellanrubriker och en för löptext. Styckeindelning När man delar upp en text i stycken bör man sträva efter att hålla ihop meningar som hör ihop. Oavsett om nästa stycke inleds med en mellanrubrik eller inte, ska varje stycke avslutas med en blankrad. I årsböcker och andra externa grafiska produktioner kan blankraden med fördel ersättas med en fyrkants indrag. 10

11 Teckensnitt Styrelseunderlag och annat internt material Calibri och Cambria är standardteckensnitt i många datorprogram och finns förinstallerat på i princip alla moderna datorer. Teckensnitten lämpar sig framförallt för läsning på papper. SAIF:s interna dokumentmallar bygger på Cambria (11 pt) med rubriker i fetstil. Calibri används enbart i sidhuvudet. Kontorsproducerat externt material Calibri är ett teckensnitt som utvecklats speciellt för läsning på bildskärm. Teckensnittet lämpar sig väl dokument av mer säljande karaktär, till exempel inbjudningar, PM, verksamhetsplaner och anslag. SAIF:s externa dokumentmall består av brödtext i Calibri (12 pt) alternativt Cambria (11 pt) med svarta mellanrubriker i Calibri fetstil och SAIF-blåa huvud rubriker (16 20 pt). Exempel internt: Sidhuvud (Calibri, 14 pt) Mellanrubrik Brödtext (Cambria, 11 pt) Exempel externt: Huvudrubrik (Calibri, 16 pt) Mellanrubrik Brödtext (Calibri, 12 pt alt. Cambria, 11 pt) Grafisk produktion Cronos är ett modernt, linjärt teckensnitt som med sina mjuka former lämpar sig väl för alla typer av grafisk produktion: broschyrer, annonser, affischer, presentationsmaterial m.m. Garamond (som denna text är satt i) är ett klassiskt teckensnitt som framförallt skiljer sig från Cambria genom sina rundare former. Teckensnittet är speciellt lämpligt för längre löptexter i till exempel årsböcker, foldrar och platsannonser. Exempel grafisk produktion: Huvudrubrik Mellanrubrik Brödtext (Garamond, 12 pt) 11

12 Grafiska element SAIF:s grafiska profil innehåller ett fåtal grafiska element, framtagna för att öka igenkänningen och skapa enhetlighet i trycksaker och presentationsmaterial. Sidfot Som sidfot i presentationer, inbjudningar och annat PR-material använder SAIF en blå bård med studentidrott.se i vitt och loggan på en vit, cirkelformad tonplatta. Loggan placeras på bården enligt figuren ovan till höger. X X X X Bården anpassas till satsytans bredd utan att storleksförhållandet mellan loggan och bårdens höjd förändras. studentidrott.se centreras i höjdled och placeras lika långt från bårdens vänsterkant, som loggan från högerkanten (2X). I vissa sammanhang kan webbadressen med fördel bytas ut mot en annan lämplig text, framförallt i presentationsmaterial vid specifika evenemang, till exempel Studentidrottsgalan eller Förbundsmötet. OBS! Reglerna ovan gäller för trycksaker ned till A6-format. I mindre format används en smalare bård, som t.ex. i visitkorten på nästa uppslag. studentidrott.se Exempel liggande studentidrott.se Exempel stående Bildramar Fotografier i presentationsmaterial ska så ofta som möjligt monteras med en vit ram (5-10 pt bred), samt skugga i under- och högerkant (50 % genomskin lighet, 0,5 1,5 mm skugga, 1 2 mm suddighet). Toningar och tonplattor Som bakgrund i trycksaker används antingen vitt, SAIF-blått eller en toning mellan vitt och blått. För att särskilja objekt och textmassor kan tonplattor med rundade hörn med fördel användas. 12

13 Presentationsmallar När anställda eller förtroendevalda inom SAIF ska hålla muntliga presenationer och önskar använda sig av digitalt presentationsmaterial, rekommenderas någon av mallarna till höger. Allmänna riktlinjer för presentationsmaterial: 3 5 punkter per sida Minst 24 pt textstorlek Form framför design Logisk disposition Animera med måtta Förenkla och förkorta Foton istället för ClipArt Skriv kort var konkret Stödord, inte hela meningar Hänvisa till mer info Gå rakt på sak! OBS! Presentationer ska antingen betraktas som kontorsproducerat externt material, eller som grafisk produktion. Färger och teckensnitt ska således följa SAIF:s grafiska profil. Se gärna ditt presentationsmaterial som ett stöd för dig och dina åhörare men gör dig inte beroende av det. Du är talaren bilderna är ditt stöd! Skyltar Namnskyltar, vägvisare och annat skyltmaterial betraktas som kontorsproducerat externt material. Calibri, fetstil i SAIF-blått ska således användas genomgående till alla typer av skyltar. Den blåa bården kan med fördel göras om till pil i olika sammanhang. P SOVSALAR Namn Efternamn Förening, Ort SAIF:s FÖRBUNDSMÖTE 20XX Registrering, Student-SM Student-SM Ordinarie taxa gäller! 13

14 Visitkort Anställda och förtroendevalda inom SAIF kan beställa visitkort genom kansliet. Visitkorten trycks dubbelsidiga, med nationell version på den ena sidan och internationell på den andra. Namn Efternamn eventuell titel Name Surname title (if any) studentidrott.se E-post: SAIF Mobil: 07XX-XX XX XX Box 2052 Tel: Uppsala Fax: studentidrott.se SAIF Mobile: +46-7XX-XX XX XX P.O. Box 2052 Tel: SE Uppsala Fax: Sweden Pins SAIF delar ut olika pins till tre kategorier av personer: Anställda och förtroendevalda med nationella uppdrag (1) Anställda och förtroendevalda med internationella uppdrag (2) Internationella kontakter (3) SAIF Medaljer SAIF delar ut medaljer till svenska studentmästare i valörerna guld, silver och brons. Medaljerna består av en relief av SAIF:s svenska logotyp på en åtta kantig plakett. 14

15 Profilkläder, väskor m.m. SAIF har fyra generella användningsområden för profilkläder: Nationell representation (t.ex. förbundsmöte, RiM etc) Nationell aktivitet (föreningsbesök, Student-SM etc) Internationell representation (FISU-forum, FISU GA etc) Internationell aktivitet (Universiader och Student-VM) Plagg som tagits fram för ett användningsområde får endast i undantagsfall användas inom ett annat område. Listan nedan innehåller exempel på plagg och ska inte ses som en komplett förteck ning över vad som får ingå i respektive kollektion. Nationell representation Vit skjorta med svensk logga i blått på vänster bröst, blå V-ringad tröja med vit logga på vänster bröst, svart väska med webbadressen i vitt. Nationell aktivitet Vit pikétröja med svensk logga i blått på vänster bröst, långärmad huvtröja med vit logga på vänster bröst, vit träningströja med webbadressen i blått på ryggen/rumpan. Internationell representation Vit skjorta med internationell logga i blått på vänster bröst samt studentlandslagets logotyp på höger ärm, blå V-ringad tröja med internationell logga i gult på vänster bröst, blå/svart väska med studentlandslagets logotyp. Internationell aktivitet Gul/blå pikétröja med SWEDEN satt i Cronos, fetstil i blått/gult på ryggen, internationell logga i blått på vänster bröst samt i Universiadsammanhang arrangemangets logotyp i blått/gult på höger bröst, gul/blå tränings-t-shirt med samma tryck som pikétröjan, svart jacka med webbadressen i vitt tryck på höger ärm alt. ryggen/rumpan, blå/svart väska med studentlandslagets logotyp. 15

16 studentidrott.se

GRAFISK PROFIL. HÖGSKOLECENTRUM BOHUSLÄN, Version 1.2. Högskolecentrum Bohuslän

GRAFISK PROFIL. HÖGSKOLECENTRUM BOHUSLÄN, Version 1.2. Högskolecentrum Bohuslän GRAFISK PROFIL HÖGSKOLECENTRUM BOHUSLÄN, Version 1.2 INNEHÅLL HÖG KVALITET OCH STARK IDENTITET 2 LOGOTYP Uppbyggnad, Internationell, Frizon, Med slogan och adress 4 FÄRGER Färgblandningar 10 TYPOGRAFI

Läs mer

Grafiska riktlinjer Stockholms läns landsting

Grafiska riktlinjer Stockholms läns landsting Grafiska riktlinjer Stockholms läns landsting SLL-profilerad verksamhet 1. Vår logotyp... 6 1.1. Vår logotyp... 7 1.2. Symbol och namn... 8 1.3. Logotypvarianter... 9 1.4. Placering logotyp... 10 1.5.

Läs mer

GRAFISK MANUAL MORA KOMMUN

GRAFISK MANUAL MORA KOMMUN GRAFISK MANUAL MORA KOMMUN EN ENHETLIG BILD AV MORA Mora kommuns grafiska profil beskriver hur och när kommunen ska använda sin logotyp, sina typsnitt, färger och grafiska element. Målet är att skapa en

Läs mer

DESIGN. Varumärkesmanual 1.0

DESIGN. Varumärkesmanual 1.0 smanual 1.0 DESIGN en består av flera beståndsdelar: logotyp, typografi, färger, mönster och bildmanér. Beståndsdelarna fungerar som en grafisk verktygslåda. Ibland kan vi välja att utnyttja samtliga beståndsdelar

Läs mer

STIFTELSEN FÖR STRATEGISK FORSKNING. Grafiska riktlinjer

STIFTELSEN FÖR STRATEGISK FORSKNING. Grafiska riktlinjer STIFTELSEN FÖR STRATEGISK FORSKNING Grafiska riktlinjer 2 SSF GUIDELINES innehåll 4 Logotype och dekorelement 6 Färger, typografi och papper 8 Visitkort, brevpapper och kuvert 10 Trycksaker 14 Roll-ups

Läs mer

tranemo kommun grafisk manual

tranemo kommun grafisk manual tranemo kommun grafisk manual innehåll 1 Introduktion 1:1 Ett ansikte, en röst 1:2 Kommunvapnet en del av vår historia 2 Grundregler 2:1 Tranemo kommuns logotyp 2:2 Användning av logotypen 2:3 logotypens

Läs mer

Grafisk handbok. Kristianstads kommun Reviderad, januari 2015

Grafisk handbok. Kristianstads kommun Reviderad, januari 2015 Grafisk handbok Kristianstads kommun Reviderad, januari 2015 Register 01 Varför en grafisk profil? 02 Vår identitet - vårt varumärke 03 Riktlinjer ger tydlighet och enhetlig form 04 Logotyp 05 Typografi

Läs mer

Grafisk profil. Vårt verktyg för att skapa en tydlig grafisk profil i syfte att stärka vårt varumärke

Grafisk profil. Vårt verktyg för att skapa en tydlig grafisk profil i syfte att stärka vårt varumärke Vårt verktyg för att skapa en tydlig grafisk profil i syfte att stärka vårt varumärke Sid 2/30 ens färger er Södertälje kommuns grafiska profil sammanfattar visuellt vad kommunen står för vår värdegrund.

Läs mer

Grafisk profilmanual för Stora Sköndal

Grafisk profilmanual för Stora Sköndal Grafisk profilmanual för Stora Sköndal Innehåll Logotyp 4 Logotyp, frizon 5 Logotyp, placering 6 Logotyp, placering på trycksaker 7 Färger 8 Typografi 9 Illustrationer 10 Fotografier 11 Former 12 Layoutens

Läs mer

Salems grafiska profil vårt ansikte utåt

Salems grafiska profil vårt ansikte utåt Vår grafiska profil Salems grafiska profil vårt ansikte utåt Vår grafiska profil representerar Salem. Den fungerar som kommunens ansikte utåt och ska hjälpa Salems kommun a bli igenkänd och ihågkommen.

Läs mer

Grafisk profilhandbok

Grafisk profilhandbok Grafisk profilhandbok Vårt ansikte utåt En klar och tydlig profil är viktig av många skäl. Den gör det lättare för omvärlden medlemmar, allmänheten, företag och organisationer, samarbetspartners, beslutsfattare

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler. Borås Stads. Grafiska regler. Kulturplan för grundskolan 1

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler. Borås Stads. Grafiska regler. Kulturplan för grundskolan 1 Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler Borås Stads Grafiska regler Kulturplan för grundskolan 1 Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2010-05-20 Reviderad den: 2012-08-16 För revidering ansvarar:

Läs mer

MANUAL FÖR vår grafiska profil september 2008

MANUAL FÖR vår grafiska profil september 2008 MANUAL FÖR vår grafiska profil SEPTEMBER 2008 Vikten av en stark grafisk profil Denna manual har syftet att hjälpa oss som medlemmar av Hankens personal i vårt dagliga arbete med att kommunicera vår verksamhet

Läs mer

Innehållsförteckning. 3 Säters Kommuns grafiska profil. 4 Sammanfattning av den grafiska profilen

Innehållsförteckning. 3 Säters Kommuns grafiska profil. 4 Sammanfattning av den grafiska profilen Grafisk Manual 1 Innehållsförteckning 3 Säters Kommuns grafiska profil 4 Sammanfattning av den grafiska profilen 5 Grundregler 6 Logotyp 9 Färger 10 Typografi 14 Layout 16 Papper 17 Tillämpningar 18 Korrespondensmaterial

Läs mer

Grafisk. profilmanual

Grafisk. profilmanual Grafisk profilmanual Innehåll 1 Förord 1:1 Kontaktpersoner 1:2 2 Profilfärger 2:1 Accentfärger 2:2 3 Logotyp 3:1 Logotyp varianter 3:2 3:3 Logotypens placering 3:4 Kommunvapen 3:5 4 Dekorelement 4:1 Illustration

Läs mer

Jordbruksverket. Grafisk manual. Jordbruksverkets nya grafiska manual gäller fr.o.m. den 16 september 2009

Jordbruksverket. Grafisk manual. Jordbruksverkets nya grafiska manual gäller fr.o.m. den 16 september 2009 Jordbruksverket Grafisk manual Jordbruksverkets nya grafiska manual gäller fr.o.m. den 16 september 2009 Innehållsförteckning Förord Generaldirektören har ordet...3 Den grafiska manualen...4 Logotyp Vår

Läs mer

Grafisk profilmanual. Version 1.0 September 2009

Grafisk profilmanual. Version 1.0 September 2009 Grafisk profilmanual Version 1.0 September 2009 Stockholms universitets studentkår Grafisk profilmanual 090909 2 / 22 Innehållsförteckning 3 Inledning 4 Grundelementen det som bygger en visuell identitet

Läs mer

Försvarsmaktens gemensamma identitet. direktiv för användandet av Försvarsmaktens namn, profil och bild

Försvarsmaktens gemensamma identitet. direktiv för användandet av Försvarsmaktens namn, profil och bild Försvarsmaktens gemensamma identitet direktiv för användandet av Försvarsmaktens namn, profil och bild Grafisk profil 2013 En profil. En Försvarsmakt. Att ha en tydlig grafisk profil är viktigt för alla

Läs mer

Acta-serien. Lokal grafisk manual

Acta-serien. Lokal grafisk manual Acta-serien Lokal grafisk manual med regler för placering av logotyp och regler för utformning av omslag och inlaga. Med Acta-serien avses förlaget Acta Universitatis Gothoburgensis med sina 15 underserier.

Läs mer

Grafisk manual. Vårt verktyg för att skapa en tydlig grafisk profil i syfte att stärka vårt varumärke. introduktion

Grafisk manual. Vårt verktyg för att skapa en tydlig grafisk profil i syfte att stärka vårt varumärke. introduktion Grafisk manual Vårt verktyg för att skapa en tydlig grafisk profil i syfte att stärka vårt varumärke introduktion 1 2 Pangea design 2008 Innehållsförteckning Introduktion...5 Varumärket ett stöd att nå

Läs mer

DÄRFÖR HAR VI EN GRAFISK PROFIL Ett enhetligt användande av logotyp, teckensnitt, färg och formspråk värnar om vår identitet och stärker varumärket.

DÄRFÖR HAR VI EN GRAFISK PROFIL Ett enhetligt användande av logotyp, teckensnitt, färg och formspråk värnar om vår identitet och stärker varumärket. GRAFISK MINIGUIDE 1 DÄRFÖR HAR VI EN GRAFISK PROFIL Ett enhetligt användande av logotyp, teckensnitt, färg och formspråk värnar om vår identitet och stärker varumärket. Att uppträda konsekvent är därför

Läs mer

Uppdaterad i november 2012. Grafisk manual

Uppdaterad i november 2012. Grafisk manual Uppdaterad i november 2012 Grafisk manual Innehåll 03 Avstamp 04 Logotyp 06 Kommunvapnet 07 Färger 08 Bildspråk 09 Särprofilering 10 Typografi 11 Kontorstryck 13 Faktablad 14 PowerPoint 15 Informationsmaterial

Läs mer

December 2010. Grafisk profil

December 2010. Grafisk profil December 2010 Grafisk profil Komplettering och förtydligande av den grafiska profilen En grafisk identitet har högst några sekunder på sig att kommunicera. Längre än så håller den inte kvar uppmärksamheten

Läs mer

Beslut. och MDH1.6.1-137/11 2011-03-14. Handläggare Sara Seltborg. Beslut. Den nya och med. Sammanfattning. Bakgrund. Rektor.

Beslut. och MDH1.6.1-137/11 2011-03-14. Handläggare Sara Seltborg. Beslut. Den nya och med. Sammanfattning. Bakgrund. Rektor. Rektor Beslut 2011-03-14 MDH1.6.1-137/11 Handläggare Sara Seltborg Uppdatering av grafisk profil för Mälardalens högskolah a Beslut Rektor beslutar attt fastställa uppdaterad grafisk profil för Mälardalens

Läs mer

Profilmanual. Regelverk för kommunikation

Profilmanual. Regelverk för kommunikation Profilmanual 1 Regelverk för kommunikation Innehåll 21.0 3 grund Logotyp sid 6 Färgpalett sid 8 Typografi 10 Bård 12 Payoff 14 Symbol 16 Våg 18 korrespondens Visitkort 22 Brevpapper 24 Brevpapper Holding

Läs mer

Innehåll. Innehåll. Grafisk profil

Innehåll. Innehåll. Grafisk profil Policydokument 1 Grafisk profil Innehåll Innehåll 1.0 Varför en grafisk profil? (s 3) 2.0 Kommunvapen (s 4) 3.0 Vision 2025 (s 6) 4.0 Logotyp och färger (s 8) 4.1 Logotyp (s 9) 4.2 Frizon (s 10) 4.3 Förvaltningarnas

Läs mer

Innehåll. Förord... 5. Got Events affärsplan... 6. Våra logotyper... 9. Grafiska grundelement... 19. Applikationer... 29. Skyltar...

Innehåll. Förord... 5. Got Events affärsplan... 6. Våra logotyper... 9. Grafiska grundelement... 19. Applikationer... 29. Skyltar... Grafisk manual Innehåll Förord... 5 Got Events affärsplan... 6 Våra logotyper... 9 Grafiska grundelement... 19 Applikationer... 29 Skyltar... 38 Riktlinje för arbetskläder... 40 Flaggor... 42 Fordon...

Läs mer

Riktlinjer för FMV:s grafiska profil

Riktlinjer för FMV:s grafiska profil Riktlinjer för FMV:s grafiska profil V e r s i o n 3.0 2 0 1 1 1 2 Innehåll Inledning 5 Pressmeddelande 26 Logotyp FMV:s logotyp 6 Logotypfärger 7 Logotyp med undertext eller devis 8 Logotyp svartvit 9

Läs mer

g r a f i s k p r o f i l e n k ö p i n g s k o m m u n // Reviderad 2009

g r a f i s k p r o f i l e n k ö p i n g s k o m m u n // Reviderad 2009 g r a f i s k p r o f i l e n k ö p i n g s k o m m u n // Reviderad 2009 grafisk profil för enköpings kommun 3 kort historik 4 enköpings kommunvapen 4 r ä d d n i n g s t j ä n s t e n 4 l o g o t y p

Läs mer