Innehåll. Logotyp nationell 4. Logotyp internationell 5. Frizon, färger 6. Webbadress, Studentidrottsgalan 7. Student-SM 8.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll. Logotyp nationell 4. Logotyp internationell 5. Frizon, färger 6. Webbadress, Studentidrottsgalan 7. Student-SM 8."

Transkript

1 Grafisk handbok

2 Innehåll Logotyp nationell 4 Logotyp internationell 5 Frizon, färger 6 Webbadress, Studentidrottsgalan 7 Student-SM 8 Studentiaden 9 Typografi 10 Teckensnitt 11 Grafiska element 12 Presentationsmallar, skyltar 13 Visitkort, pins, medaljer 14 Profilkläder, väskor med mera 15 Fastställd av SAIF:s styrelse: Redaktör: Klas Bringert För att erhålla logotyper teckensnitt m.m. kontakta SAIF:s kansli: , 2

3 Grafisk profil varför då? Med en tydlig grafisk profil hjälper vi mottagarna av SAIF:s kommunikation att känna igen sig. Konsekvent användning av färger, teckensnitt och grafiska element ökar också kommunikationens trovärdighet och bidrar till att budskapet når fram på ett effektivt sätt. SAIF:s grafiska handbok finns till för att göra vårt kommunikationsarbete enklare. Handboken ska fungera som ett praktiskt verktyg med anvisningar om vad vi bör tänka på när vi tar fram trycksaker och jobbar med dokument i olika sammanhang. Den grafiska handboken innehåller framförallt fakta och riktlinjer om SAIF:s logotyp, profilfärger och teckensnitt. För fler mallar och vägledning i frågor kring grafisk formgivning hänvisas till SAIF:s kansli och hemsida. Den grafiska handboken ger inte svar på alla frågor kring grafisk produktion vad som är okej layoutmässigt, hur man installerar ett teckensnitt etc. Se snarare handboken som en vägledning än som en bibel och kontakta gärna kansliet vid eventuella frågor: , Alla teckensnitt, logotyper etc. som behövs för att kunna tillämpa den grafiska profilen kan rekvireras från SAIF:s kansli. Vissa logotyper och mallar finns också att ladda hem direkt från studentidrott.se. 3

4 Logotyp nationell Sveriges Akademiska Idrottsförbunds logotyp är blå mot vit bakgrund i sitt standardutförande. I enklare trycksaker kan logotypen istället tryckas i svart mot vit bakgrund. Vid tryck mot blå eller svart bak grund trycks logotypen i vitt. Tryck i andra färgkombinationer får endast ske i undantagsfall. Logotypen får inte kontureras, skuggas eller på annat sätt förändras. Den får inte kompletteras med andra symboler eller varumärken och inte användas i löpande text. Vid reproduktion ska alltid ett godkänt original användas. Höjd- och breddförhållande får ej förvanskas. Logotypen får aldrig tryckas i mindre än 25 mm bredd. 4

5 Logotyp internationell I internationella sammanhang används en variant av logotypen där Sveriges Akademiska Idrottsförbund ersatts med förbundets internationella namn: Swedish University Sports Federation. I övrig gäller samma grafiska regler. På landslagsdräkter etc. får logotypen tryckas i blått på gula kläder, alternativt i gult på blåa kläder. Detta är dock att betrakta som ett specialfall och gäller enbart den internationella logotypen. I samband med Universiader och Student-VM brukar SAIF dela ut pins och klistermärken med texten University Sports Team Sweden, se symbol till höger. Symbolen ska ses som studentlandslagets logotyp och ersätter inte SAIF:s officiella logotyp. 5

6 Frizon För att skydda logotypens integritet ska den alltid omges av en frizon. Ju större de fria ytorna är runt logotypen, desto starkare blir det visuella intrycket. De angivna måttförhållandena nedan gäller som minsta tillåtna frizon. Frizonen mäts enkelt ut med hjälp av höjden på texten AKADEMISKA. Färger Den blåa färg som finns i logotypen är, tillsammans med vitt, profilfärg för Sveriges Akademiska Idrottsförbund. Färgen är det starkaste grafiska elementet och ska alltid definieras enligt nedan. Den gula färgen används enbart i internationella sammanhang. Färgkoder SAIF-blått PMS = Pantone Reflex Blue (dekorfärg) CMYK = C-100, M-73, Y-0, K-2 (trycksaker) RGB = R-0, G-84, B-164 (skärmvisning, webb) Färgkoder Sverige-gult PMS = Pantone 116 C (dekorfärg) CMYK = C-0, M-20, Y-100, K-0 (trycksaker) RGB = R-255, G-203, B-5 (skärmvisning, webb) Definiera färg i Office-program I Word, Excel och Powerpoint m.fl. program kan man definiera RGB-färg under menyn Format > Tecken > Teckenfärg > Fler färger > Valfri/Färgreglage och ställa in RGB-färgkoden enligt ovan. PANTONE REFLEX BLUE C M Y K C 0 M 20 Y 100 K 0 R G B PANTONE 116 C R G B

7 Webbadress I vissa fall, på till exempel profilkläder och profil produkter, kan webbadressen studentidrott.se fungera som ersättare för SAIF:s logotyp. SAIF:s webb adress skrivs alltid i Cronos, fetstil, antingen i SAIF-blått mot vit bakgrund eller i vitt mot SAIF-blå bakgrund. I undan tagsfall kan webbadressen tryckas i vitt mot svart bakgrund på till exempel profilkläder eller väskor. studentidrott.se studentidrott.se Studentidrottsgalan Studentidrottsgalans logotyp finns i två varianter, en i SAIF-blått mot vit bakgrund, samt en med vit text och vita stjärnor mot SAIF-blå bakgrund. Den senare finns också i en variant med spegel effekt. Generellt kan man säga att den enklare varianten används i kontorsproduktioner och den mer avancerade varianten i grafisk produktion. När tryckmetoden kräver det kan den blåa färgen bytas ut mot svart.. Studentidrotts 2011 Studentidrotts 2011 Studentidrotts 7

8 SM STUDENT- STUDENT- Student-SM SM Inför Student-SM-arrangemang sanktionerade av SAIF tar SAIF:s kansli fram annons- och affischmaterial samt vinnartröjor. Övrig information (kontorsproducerat externt material) ansvarar arrangerande medlemsförening för att ta fram i enlighet med SAIF:s grafiska profil. SM STUDENT- I allt material ska SAIF:s Student-SM-sponsorer ges det exponeringsutrymme som reglerats i sponsoravtalen. STUDENT-SM STUDENT-SM skrivs alltid STUDENT-SM i versaler med Cronos Bold. Dessa två sätt att skriva Student- SM kan med fördel tillämpas i många olika sammanhang, till exempel på funktionärströjor, resultatlistor etc. STUDENT-SM Ryggtryck på vinnartröjor. 8

9 Studentiaden Studentiaden är SAIF:s enskilt största årliga arrangemang. Merparten av allt grafiskt material produceras dock av den arrangerande föreningen inte av SAIF. För att behålla kontinuiteten och stärka Studentiadens varumärke, ska SAIF:s grafiska profil tillämpas i samtliga grafiska produktioner. Observera att det i trycksaker alltid tydligt ska framgå att Student i- aden arrangeras av den lokala föreningen på uppdrag av SAIF! Logotyp Studentiadens logotyp finns i två utföranden färg och i svart. Mot blå bakgrund får logotypen vita kanter, likt ett moln. DAG-DAG MÅNAD ÅR ORT Färgkoder Den blå färgen är SAIF-blå och den gula är samma som Sverigegult, se sidan sex i detta dokument. Färgkoder SAIF-blått PMS = Pantone Reflex Blue (dekorfärg) CMYK = C-100, M-73, Y-0, K-2 (trycksaker) RGB = R-0, G-84, B-164 (skärmvisning, webb) Färgkoder Sverige-gult PMS = Pantone 116 C (dekorfärg) CMYK = C-0, M-20, Y-100, K-0 (trycksaker) RGB = R-255, G-203, B-5 (skärmvisning, webb) 9

10 U- Sida 1(1) U th World University Championship ORIENTEERING 2010 Borlänge Sweden p17th World University Championshi Grafisk handbok Sveriges Akademiska Idrottsförbund Typografi Huvudsyftet med god typografi är att se till att bokstäverna utgör ett så litet hinder som möjligt för läsaren att ta till sig textens budskap. Teckensnitt Ett viktigt område inom grafisk produktion är konsekvent användning av teckensnitt. Av tekniska skäl används olika teckensnitt i olika sammanhang. Inom SAIF skiljer vi på: 1. Kontorsproducerat internt material (t.ex. styrelseunderlag) 2. Kontorsproducerat externt material (t.ex. verksamhetsplaner) 3. Grafisk produktion (broschyrer, annonser, affischer m.m.) Sida 1(10) Styrelseunderlag Verksamhetsplan Swedish University Exempel på hur ett styrelseunderlag kan se ut Sports going for gold Bakgrund Equip et, cor adio delenis nonse deliquamet, senisi eum enit dolore min ullamet acilla feu VERKSAMHETSPLAN feuis augueratet, sit lorper irit aut nostrud modolenibh exer sisi eros nos auguero dolor för Sveriges Akademiska The World Idrottsförbund University Orienteering Championship 2010 ipsusti onsequam, quat nosto consequis euis nullut augait in ea at. Ut ilis nisi. in Borlänge became five days that we will remember for Accumsan veliquis dipis dit dolore del utpat. Uscipissim zzril dui tisit irilit velessi eugait ing a long time. What a wonderful championship it was for eu feugue dio core modit nos dionullaor sit dolorperit ad essendi onsecte volobore ent us Swedes. In a very tough international competition the augait nonsed etum nos nonseniamet velit iril ip elendre minibh ex er se do dolorem irit Swedish athletes succeeded to run faster, make better atet, sed min el doluptatuero do odolenibh essit amet adit, quisit, quis non utpat velit aci route choices and therefore climb higher on the podium elenit lor augiam venim incidunt alisci tis nullan vullan veliquis exer sum inisl dipit am aut than other established international runners. The Swedish lorper ing et, si. team performed on a steady high level, and the medals just kept coming, as our smiles grew bigger and bigger. Syfte Idunt wis dolorem incip essim dolum ing euisi blaore feugue commy nim vullum et irilit acil We are of course very happy, proud and excited, but not estis nummy nostrud magnim iuscidu issit, vel elit, con eros ad tat, voloreet, si. that surprised. We know that Swedish University Sport has Urem nis nos nullaore tio eugiam elit augue dunt ad ex et ipit ip ea consectet augueriure et a high international standard and that many of our university athletes are among the very best in the world in their utem in exer si. sport something that became very clear in Borlänge. Mål Magna aliquipis doloreet delesequam, sustio eugiam adiatum zzrit ea facing et, vel in The Swedish University Sports Federation has an ongoing goal to expand and raise the quality of the Swedish eumsan vent lorem quam, sectet, conullan hent inim veniamet la consequis nosto dolorem zzril eu feuiscipit augait ip er alit et lum eu faccummolore essisl et lore tion vullaorpero od participation in international university sport. We have a tat. Gueros nonumsan henit, sisl dolobore core feui tet lamcons endreetuero diam dunt lore close collaboration with several Swedish sport federations minci blandre minis dui tie feu feum nosto dolobor secte duisl ulluptat loreros dolor sum and the university sport in Sweden is really developing and heading for a bright future. We hope for and believe exercidunt utem venis at, consequat inis niat. in many more glittering rains of medals in the future. Förslag till beslut: Our ambition for the World University Orienteering Championship 2010 was to give all the participants, leaders and spectator an unforgettable experience in Borlänge, and I think that we managed Utatie magnim vullandio consenis nos ad ming erat vent num quam do etuero odolobo rperiuscilit nostis nullaoreet nonsequatue dionull uptat. FÖRENINGSUTVECKLING to achieve OCH that UTBILDNING goal. And for sure, 2 we got unforgettable experiences thanks to our very talented Swedish athletes. We feel so proud of their achievements, says Johanna S:t Clair Renard, president FÖRBUNDSUTVECKLING 2 of the Swedish University Sports Federation and the local Organizing Committee of the World University Orienteering Championship HÄLSA 3 TÄVLING 4 INTERNATIONELL VERKSAMHET 5 IDROTTSPOLITIK 7 Follow us on... KOMMUNIKATION 7 EXTERN FINANSIERING 9 facebook.com/studentidrott th World University Championship ORIENTEERING 2010 Borlänge Sweden The Medal League Gold Silver Bronze 1) Switzerland ) Sweden ) Czech Republic ORIENTEERING 2010 Borlänge Sweden The Swedish University Sports Federation proudly presents: The Rain of Medals in Borlänge Starring: Jerker Lysell (gold, sprint), Erik Rost (silver, long distance), Johan Runesson (bronze, long distance), Patrik Karlsson (silver, middle distance), Patrik Karlsson, Erik Rost and Johan Aronsson (gold, relay) Script: Klas Bringert and Niclas Ström, Swedish University Sports Federation Producer: Björn Ljunggren, Swedish Orienteering Federation Photos: Helena Olsson, Jonas Karlsson, Klas Bringert and others Official support: Johanna S:t Clair Renard, president of the Swedish University Sports Federation and the local Organizing Committee of World University Orienteering Championship 2010, Stefan Bergh, vice president of the International University Sports Federation (FISU), Nils Persson, executive mayor in Borlänge and Christer Löfås, event coordinator, Stora Tuna OK Teckenstorlek Olika teckensnitt gör sig olika bra i olika teckenstorlekar. Generellt bör löptexten ligga på 9 12 pt. Rubrikstorleken kan variera mer, mellan pt beroende på sammanhanget. En tumregel är att man inte bör använda fler än tre olika teckenstorlekar i samma dokument/trycksak. Till exempel en storlek för rubriker, en för mellanrubriker och en för löptext. Styckeindelning När man delar upp en text i stycken bör man sträva efter att hålla ihop meningar som hör ihop. Oavsett om nästa stycke inleds med en mellanrubrik eller inte, ska varje stycke avslutas med en blankrad. I årsböcker och andra externa grafiska produktioner kan blankraden med fördel ersättas med en fyrkants indrag. 10

11 Teckensnitt Styrelseunderlag och annat internt material Calibri och Cambria är standardteckensnitt i många datorprogram och finns förinstallerat på i princip alla moderna datorer. Teckensnitten lämpar sig framförallt för läsning på papper. SAIF:s interna dokumentmallar bygger på Cambria (11 pt) med rubriker i fetstil. Calibri används enbart i sidhuvudet. Kontorsproducerat externt material Calibri är ett teckensnitt som utvecklats speciellt för läsning på bildskärm. Teckensnittet lämpar sig väl dokument av mer säljande karaktär, till exempel inbjudningar, PM, verksamhetsplaner och anslag. SAIF:s externa dokumentmall består av brödtext i Calibri (12 pt) alternativt Cambria (11 pt) med svarta mellanrubriker i Calibri fetstil och SAIF-blåa huvud rubriker (16 20 pt). Exempel internt: Sidhuvud (Calibri, 14 pt) Mellanrubrik Brödtext (Cambria, 11 pt) Exempel externt: Huvudrubrik (Calibri, 16 pt) Mellanrubrik Brödtext (Calibri, 12 pt alt. Cambria, 11 pt) Grafisk produktion Cronos är ett modernt, linjärt teckensnitt som med sina mjuka former lämpar sig väl för alla typer av grafisk produktion: broschyrer, annonser, affischer, presentationsmaterial m.m. Garamond (som denna text är satt i) är ett klassiskt teckensnitt som framförallt skiljer sig från Cambria genom sina rundare former. Teckensnittet är speciellt lämpligt för längre löptexter i till exempel årsböcker, foldrar och platsannonser. Exempel grafisk produktion: Huvudrubrik Mellanrubrik Brödtext (Garamond, 12 pt) 11

12 Grafiska element SAIF:s grafiska profil innehåller ett fåtal grafiska element, framtagna för att öka igenkänningen och skapa enhetlighet i trycksaker och presentationsmaterial. Sidfot Som sidfot i presentationer, inbjudningar och annat PR-material använder SAIF en blå bård med studentidrott.se i vitt och loggan på en vit, cirkelformad tonplatta. Loggan placeras på bården enligt figuren ovan till höger. X X X X Bården anpassas till satsytans bredd utan att storleksförhållandet mellan loggan och bårdens höjd förändras. studentidrott.se centreras i höjdled och placeras lika långt från bårdens vänsterkant, som loggan från högerkanten (2X). I vissa sammanhang kan webbadressen med fördel bytas ut mot en annan lämplig text, framförallt i presentationsmaterial vid specifika evenemang, till exempel Studentidrottsgalan eller Förbundsmötet. OBS! Reglerna ovan gäller för trycksaker ned till A6-format. I mindre format används en smalare bård, som t.ex. i visitkorten på nästa uppslag. studentidrott.se Exempel liggande studentidrott.se Exempel stående Bildramar Fotografier i presentationsmaterial ska så ofta som möjligt monteras med en vit ram (5-10 pt bred), samt skugga i under- och högerkant (50 % genomskin lighet, 0,5 1,5 mm skugga, 1 2 mm suddighet). Toningar och tonplattor Som bakgrund i trycksaker används antingen vitt, SAIF-blått eller en toning mellan vitt och blått. För att särskilja objekt och textmassor kan tonplattor med rundade hörn med fördel användas. 12

13 Presentationsmallar När anställda eller förtroendevalda inom SAIF ska hålla muntliga presenationer och önskar använda sig av digitalt presentationsmaterial, rekommenderas någon av mallarna till höger. Allmänna riktlinjer för presentationsmaterial: 3 5 punkter per sida Minst 24 pt textstorlek Form framför design Logisk disposition Animera med måtta Förenkla och förkorta Foton istället för ClipArt Skriv kort var konkret Stödord, inte hela meningar Hänvisa till mer info Gå rakt på sak! OBS! Presentationer ska antingen betraktas som kontorsproducerat externt material, eller som grafisk produktion. Färger och teckensnitt ska således följa SAIF:s grafiska profil. Se gärna ditt presentationsmaterial som ett stöd för dig och dina åhörare men gör dig inte beroende av det. Du är talaren bilderna är ditt stöd! Skyltar Namnskyltar, vägvisare och annat skyltmaterial betraktas som kontorsproducerat externt material. Calibri, fetstil i SAIF-blått ska således användas genomgående till alla typer av skyltar. Den blåa bården kan med fördel göras om till pil i olika sammanhang. P SOVSALAR Namn Efternamn Förening, Ort SAIF:s FÖRBUNDSMÖTE 20XX Registrering, Student-SM Student-SM Ordinarie taxa gäller! 13

14 Visitkort Anställda och förtroendevalda inom SAIF kan beställa visitkort genom kansliet. Visitkorten trycks dubbelsidiga, med nationell version på den ena sidan och internationell på den andra. Namn Efternamn eventuell titel Name Surname title (if any) studentidrott.se E-post: SAIF Mobil: 07XX-XX XX XX Box 2052 Tel: Uppsala Fax: studentidrott.se SAIF Mobile: +46-7XX-XX XX XX P.O. Box 2052 Tel: SE Uppsala Fax: Sweden Pins SAIF delar ut olika pins till tre kategorier av personer: Anställda och förtroendevalda med nationella uppdrag (1) Anställda och förtroendevalda med internationella uppdrag (2) Internationella kontakter (3) SAIF Medaljer SAIF delar ut medaljer till svenska studentmästare i valörerna guld, silver och brons. Medaljerna består av en relief av SAIF:s svenska logotyp på en åtta kantig plakett. 14

15 Profilkläder, väskor m.m. SAIF har fyra generella användningsområden för profilkläder: Nationell representation (t.ex. förbundsmöte, RiM etc) Nationell aktivitet (föreningsbesök, Student-SM etc) Internationell representation (FISU-forum, FISU GA etc) Internationell aktivitet (Universiader och Student-VM) Plagg som tagits fram för ett användningsområde får endast i undantagsfall användas inom ett annat område. Listan nedan innehåller exempel på plagg och ska inte ses som en komplett förteck ning över vad som får ingå i respektive kollektion. Nationell representation Vit skjorta med svensk logga i blått på vänster bröst, blå V-ringad tröja med vit logga på vänster bröst, svart väska med webbadressen i vitt. Nationell aktivitet Vit pikétröja med svensk logga i blått på vänster bröst, långärmad huvtröja med vit logga på vänster bröst, vit träningströja med webbadressen i blått på ryggen/rumpan. Internationell representation Vit skjorta med internationell logga i blått på vänster bröst samt studentlandslagets logotyp på höger ärm, blå V-ringad tröja med internationell logga i gult på vänster bröst, blå/svart väska med studentlandslagets logotyp. Internationell aktivitet Gul/blå pikétröja med SWEDEN satt i Cronos, fetstil i blått/gult på ryggen, internationell logga i blått på vänster bröst samt i Universiadsammanhang arrangemangets logotyp i blått/gult på höger bröst, gul/blå tränings-t-shirt med samma tryck som pikétröjan, svart jacka med webbadressen i vitt tryck på höger ärm alt. ryggen/rumpan, blå/svart väska med studentlandslagets logotyp. 15

16 studentidrott.se

Innehåll. Logotyp nationell 4. Logotyp internationell 5. Frizon, färger 6. Profilrubriker och projektlogotyper 7. Student-SM 8.

Innehåll. Logotyp nationell 4. Logotyp internationell 5. Frizon, färger 6. Profilrubriker och projektlogotyper 7. Student-SM 8. Grafisk handbok Innehåll Logotyp nationell 4 Logotyp internationell 5 Frizon, färger 6 Profilrubriker och projektlogotyper 7 Student-SM 8 Studentiaden 9 Typografi 10 Teckensnitt 11 Grafiska element 12

Läs mer

HUR VI SKAPAR ETT TYDLIGT VARUMÄRKE

HUR VI SKAPAR ETT TYDLIGT VARUMÄRKE GRAFISK MANUAL HUR VI SKAPAR ETT TYDLIGT VARUMÄRKE Everything you do communicates har en viss person en gång sagt. Och visst är det så. Allt vi gör kommunicerar och skapar en bild av varumärket Solidaritetsfonden.

Läs mer

Den grafiska profilen är ansiktet utåt. Ett genomtänkt, tydligt och konsekvent grafiskt utseende ökar trovärdigheten och ger ett professionellt

Den grafiska profilen är ansiktet utåt. Ett genomtänkt, tydligt och konsekvent grafiskt utseende ökar trovärdigheten och ger ett professionellt Grafisk manual 1 Den grafiska profilen är ansiktet utåt. Ett genomtänkt, tydligt och konsekvent grafiskt utseende ökar trovärdigheten och ger ett professionellt intryck. Den grafiska manualen ska fungera

Läs mer

Grafisk manual för Västra Götalandsregionens logotyp

Grafisk manual för Västra Götalandsregionens logotyp Grafisk manual för Västra Götalandsregionens logotyp Innehåll 1. Västra Götalandsregionens logotyp uppbyggnad sid. 4 2. Västra Götalandsregionens logotyp varianter sid. 5 3. Västra Götalandsregionens logotyper

Läs mer

Grafisk guide. adress Box 801, 961 17 Boden besök Parkgatan 34 Tel 0921-578 80 FAX 0921-789 03 E-POST info@bodenbo.se internet www.bodenbo.

Grafisk guide. adress Box 801, 961 17 Boden besök Parkgatan 34 Tel 0921-578 80 FAX 0921-789 03 E-POST info@bodenbo.se internet www.bodenbo. Grafisk guide adress Box 801, 961 17 Boden besök Parkgatan 34 Tel 0921-578 80 FAX 0921-789 03 E-POST info@bodenbo.se internet www.bodenbo.se Grafisk guide Grafisk profil handlar om en helhet där intrycket

Läs mer

Ljungby profilprogram 1.0 Logotype, Färger, Typografi, Användningsexempel 2009-12-01

Ljungby profilprogram 1.0 Logotype, Färger, Typografi, Användningsexempel 2009-12-01 Ljungby profilprogram 1.0 Logotype, Färger, Typografi, Användningsexempel 2009-12-01 Logotype Ljungbys logotyp består av två element: ordmärke som är själva basen och pratbubblan som är en flexibel del

Läs mer

Färgversioner. Färg: Svart-vit: Negativ:

Färgversioner. Färg: Svart-vit: Negativ: Grafisk profilguide Profilguide Ett företags profilguide är till för att skapa ett enhetligt och konsekvent visuellt uttryck, och för att bygga varumärket. Det är viktigt att riktlinjer och rekommendationer

Läs mer

Annonser Sandvikens kommun

Annonser Sandvikens kommun Annonser Sandvikens kommun mått och riktlinjer sid Myndighetsinformation 2-spalt...2 Kallelse till Kommunfullmäktige 2-spalt...3 Platsannons 2-spalt...4 Platsannons 3-spalt...5 Platsannons med hänvisning

Läs mer

Grafisk manual version 2015-02-10

Grafisk manual version 2015-02-10 Grafisk manual version 2015-02-10 Innehåll 1. Inledning...3 2. Varumärkesfärger...4 2.1 Definitioner...4 3. Carriers logotyp...5 3.1 Logotypens uppbyggnad...5 3.2 Logotypens frizoner...6 3.3 Alternativa

Läs mer

1 Grundregler. 2 Trycksaker. 1.1 Logotyp 1.2 Färger 1.3 Typografi 2.1 Visitkort 2.2 Brevpapper 2.3 Kuvert

1 Grundregler. 2 Trycksaker. 1.1 Logotyp 1.2 Färger 1.3 Typografi 2.1 Visitkort 2.2 Brevpapper 2.3 Kuvert GRAFISK PROFIL 1 Grundregler 2 Trycksaker 1.1 Logotyp 1.2 Färger 1.3 Typografi 2.1 Visitkort 2.2 Brevpapper 2.3 Kuvert Grundregler 1.1 Logotyp Logotyp Färger 1.2 Grundregler Färger RGB CMYK R=179, G=197,

Läs mer

Profil och riktlinjer

Profil och riktlinjer september 2008 Profil och riktlinjer Kommunförbundet Skåne Vårt uppdrag och våra målgrupper 3 Våra kärnvärden 4 Vår devis 5 Meningen med grafisk profil 6 Vår symbol 7 Vår logotyp 8 Våra profilfärger 9

Läs mer

Grafi sk profi l 1 Eslövs kommun 2011

Grafi sk profi l 1 Eslövs kommun 2011 Grafisk profil Eslövs kommun 2011 1 Innehåll Syftet med en grafisk profil... 3 Vårt stadsvapen... 4 Vår logotyp... 5 Designelement... 6 Våra profilfärger... 7 Logotypen i färg, i svart och i vitt... 8

Läs mer

KIMITOÖNS GRAFISKA MANUAL

KIMITOÖNS GRAFISKA MANUAL DEN VISUELLA IDENTITETEN KIMITOÖNS GRAFISKA MANUAL Logon och det grafiska utseendet förmedlar Kimitoöns kommuns värderingar: öppenhet, aktivitet och förnyelse. Det nya grafiska utseendet är fräscht och

Läs mer

GRAFISK PROFIL SVENSKA DÖVIDROTTSFÖRBUNDET

GRAFISK PROFIL SVENSKA DÖVIDROTTSFÖRBUNDET GRAFISK PROFIL SVENSKA DÖVIDROTTSFÖRBUNDET VERSION 2.0 - JANUARI 2014 E-post: Hemsida: info@dovidrott.se www.dovidrott.se Innehållsförteckning Vår grafiska profil... 4 Bakgrund... 4 Logotyper... 5 Grundmoduler...

Läs mer

IOGT-NTO:S VISUELLA IDENTITET

IOGT-NTO:S VISUELLA IDENTITET IOGT-NTO:S VISUELLA IDENTITET Hej! I den här manualen beskriver vi vår visuella identitet. Den ger oss riktlinjer för hur vi tillsammans skapar en stark och värdeladdad profil som kommunicerar våra känslor

Läs mer

Världens bästa hälsa 2020. Profilmanual. Profilmanual Indexator

Världens bästa hälsa 2020. Profilmanual. Profilmanual Indexator Världens bästa hälsa 2020 Profilmanual Profilmanual Indexator Innehåll Följ profilmanualen 3 Logotyp 4 Logotypanvändning 5 Friyta 6 Färger 7 Typografi 8 Typografi ersättningstypsnitt 9 Grafiskt mönster

Läs mer

Glimåkra folkhögskola

Glimåkra folkhögskola grafisk manual Glimåkra folkhögskola Den grafiska manualen är överenskomna regler inom Glimåkra folkhögskola som anger hur vi bör kommunicera internt och externt. Manualen anger råd och riktlinjer för

Läs mer

Innehållsförteckning. Om den grafiska manualen... 3. Grundregler... 4. Logotypen... 5. Användande av logotypen... 6

Innehållsförteckning. Om den grafiska manualen... 3. Grundregler... 4. Logotypen... 5. Användande av logotypen... 6 Grafisk Manual Innehållsförteckning Om den grafiska manualen... 3 Grundregler... 4 Logotypen... 5 Användande av logotypen... 6 Storleksförhållande och placering... 7 Bilder... 8 Färger... 8 Typografi...

Läs mer

INNEHÅLL 1. LOGOTYP 2.TYPSNITT 3. FÄRGER 1.1 KONCEPT 1.2 STORLEKAR 1.3 FÄRGSÄTTNING 1.4 FRIZON & PLACERING 1.5 EXEMPEL 1.

INNEHÅLL 1. LOGOTYP 2.TYPSNITT 3. FÄRGER 1.1 KONCEPT 1.2 STORLEKAR 1.3 FÄRGSÄTTNING 1.4 FRIZON & PLACERING 1.5 EXEMPEL 1. GRAFISK PROFIL INNEHÅLL 1. LOGOTYP 1.1 KONCEPT 1.2 STORLEKAR 1.3 FÄRGSÄTTNING 1.4 FRIZON & PLACERING 1.5 EXEMPEL 1.6 ANVÄNDNING 2.TYPSNITT 2.1 VAL AV TYPSNITT 2.2 TRYCK & EP 2.3 WEB 3. FÄRGER 3.1 PRIMÄR

Läs mer

Chefer och Ledare grafisk manual

Chefer och Ledare grafisk manual FÖRENINGEN FÖR CHEFER & LEDARE Chefer och Ledare grafisk manual Version 1.1 (121107) 2 GRAFISK PROFIL Föreningen för Chefer och Ledare Föreningen för Chefer och Ledare beslöt om att under våren/ sommaren

Läs mer

GRAFISK PROFIL FÖR KUNGÄLVS KOMMUN

GRAFISK PROFIL FÖR KUNGÄLVS KOMMUN GRAFISK PROFIL FÖR KUNGÄLVS KOMMUN GRAFISK PROFIL FÖR KUNGÄLVS KOMMUN SID 2 Varför en grafisk profil? Den grafiska profilen är en del av varumärket Kungälvs Kommun. Mot bakgrund av den varumärkesplattform

Läs mer

Innehållsförteckning. Grundregler. Tillämpning. Inledning 3. Logotypen 4 Frizon 7 Färger 8 Dekor 9 Typografi 10

Innehållsförteckning. Grundregler. Tillämpning. Inledning 3. Logotypen 4 Frizon 7 Färger 8 Dekor 9 Typografi 10 Grafisk manual 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Grundregler Logotypen 4 Frizon 7 Färger 8 Dekor 9 Typografi 10 Tillämpning Kontorstrycksaker 11 Profi lmaterial 15 2 Inledning Den visuella bild vi förmedlar

Läs mer

Varumärket Polykemi. En grafisk guide till en tydlig profil

Varumärket Polykemi. En grafisk guide till en tydlig profil Varumärket Polykemi En grafisk guide till en tydlig profil Logotype Logotypen är företagets varumärke och den viktigaste grafiska identifikationen bland de grafiska grundelementen. Logotypen består av

Läs mer

GRAFISK MANUAL FASTSTÄLLD AV FULLMÄKTIGE 2014-12-10

GRAFISK MANUAL FASTSTÄLLD AV FULLMÄKTIGE 2014-12-10 GRAFISK MANUAL Studentkåren i Borås Studentkåren i Borås 2014 Fastställd av fullmäktige 2014-12-10 Grafik: Studentkåren i Borås Layout: Paulina Olin Att användas som riktlinje av studentkårens interna

Läs mer

Som man sår får man skörda...

Som man sår får man skörda... Som man sår får man skörda... Grafiska anvisningar för Raps Egen identitet i den stora floran En upp till 1,5 meter hög ört med blågröna blad och gula blommor i toppställda klasar. Brassica napus, om man

Läs mer

Brandskyddsföreningen är en allmännyttig ideell förening som arbetar för ett brandsäkrare Sverige. Brandskydds föreningen är ett ledande

Brandskyddsföreningen är en allmännyttig ideell förening som arbetar för ett brandsäkrare Sverige. Brandskydds föreningen är ett ledande Vår grafiska manual Brandskyddsföreningen är en allmännyttig ideell förening som arbetar för ett brandsäkrare Sverige. Brandskydds föreningen är ett ledande kunskapscentrum som ökar fram tidens brandsäkerhet

Läs mer

INLEDNING. Inledning Logotyp Färger Teckensnitt Tillämpningar

INLEDNING. Inledning Logotyp Färger Teckensnitt Tillämpningar GRAFISK MANUAL INLEDNING Den här manualen beskriver hur vi arbetar med vår grafiska profil. I den hittar du allt från användandet av logotypen och hanterandet av färger och typografi, till mallar för utformning

Läs mer

Manual för Eda kommuns grafiska profil

Manual för Eda kommuns grafiska profil Manual för Eda kommuns grafiska profil Grafisk manual för Eda kommun (av Smalltown Media 2009-10-29) 2(8) Syfte Denna manuals syfte är att ge en enhetlig grafisk form åt all extern och intern kommunikation

Läs mer

Grafisk manual Märke, typografi, färger Stockholm konst. stockholmkonst.se/grafisk-profil

Grafisk manual Märke, typografi, färger Stockholm konst. stockholmkonst.se/grafisk-profil Grafisk manual Märke, typografi, färger Stockholm konst stockholmkonst.se/grafisk-profil Stockholm konsts uppgift är att ge stadens invånare den allra bästa konsten. Vi tar hand om hela processen som leder

Läs mer

VISUELL IDENTITET FÖR TELTEK

VISUELL IDENTITET FÖR TELTEK VISUELL IDENTITET FÖR TELTEK En grafisk profil är en viktig byggsten i skapandet av ett starkt varumärke och syftar till att skapa en enhetlig visuell identitet för Teltek som är enkel att känna igen för

Läs mer

våra grafiska riktlinjer

våra grafiska riktlinjer Grafisk manual för distrikt & föreningar våra grafiska riktlinjer 2014-12-11 Version 1.0 Innehåll Förord 3 1. Logotyp 1.1 Primär logotyp 4 1.2 Sekundär logotyp 5 1.3 Friyta och placering 6 1.4 Välj rätt

Läs mer

JÄRNAKOMMUNIKATION GRAFISK MANUAL 2010

JÄRNAKOMMUNIKATION GRAFISK MANUAL 2010 GRAFISK MANUAL 2010 1 LOGOTYP ALLTID SAMMA LOGOTYP logotyp bör användas på alla produkter som en identifiering av. Exempel på olika användningsområden är brevpapper, visitkort, telefaxblanketter, broshyrer,

Läs mer

Grafisk manual. Publikation 2012:1

Grafisk manual. Publikation 2012:1 Grafisk manual Publikation 2012:1 PRODUKTION Grafisk manual 2012:1 UTGIVNINGSDATUM 2012-01-16 UTGIVARE YHiM KONTAKTPERSON Ulrika Sundell LAYOUT Booster Reklambyrå 2 INNEHÅLL FÖRORD Inledning 4 1. LOGOTYP

Läs mer

Information om Sekos nya grafiska profil

Information om Sekos nya grafiska profil Information om Sekos nya grafiska profil Uppdatering med flera nyheter Uppdaterad logotyp och nya typsnitt. Det är några av förändringarna i Sekos nya grafiska profil som lanseras i samband med förbundets

Läs mer

förord Högsby 061219 Ewa Engdahl kommunstyrelsens ordförande

förord Högsby 061219 Ewa Engdahl kommunstyrelsens ordförande grafisk profil förord Högsby kommun står inför stora utmaningar i framtiden. Om vi ska lyckas att etablera oss som en framtidskommun krävs det både att vi arbetar och profilerar oss på ett professionellt

Läs mer

Valutec Grafisk manual. Grafisk manual

Valutec Grafisk manual. Grafisk manual Grafisk manual 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Logotyp...3 Färger...5 Typografi...6 Brevpapper...7 Mailsignatur...8 Fax...9 Kuvert...10 Powerpoint... 11 Varseljackor...12 2 LOGOTYP Grundversioner Version 1 är den

Läs mer

Visitkort. Karl Johansson Department manager. Karl Johansson Enhetschef. Karl Johansson Department manager. Karl Johansson Enhetschef

Visitkort. Karl Johansson Department manager. Karl Johansson Enhetschef. Karl Johansson Department manager. Karl Johansson Enhetschef Kontorstryck Visitkort Om visitkorten Med visitkort representerar man. De grafiska reglerna ska följas även här. Visitkorten är i storlek 90x55. På visitkorten används N-logotypen och Let s create-märket

Läs mer

VIDARKLINIKEN GRAFISK MANUAL 2010

VIDARKLINIKEN GRAFISK MANUAL 2010 VIDARKLINIKEN GRAFISK MANUAL 2010 LOGOTYP 215 216 ALLTID SAMMA LOGOTYP Vidarklinikens logotyp bör användas på alla produkter som en identifiering av Vidarkliniken. Exempel på olika användningsområden är

Läs mer

GRAFISK PROFIL TIDAHOLMS KOMMUN

GRAFISK PROFIL TIDAHOLMS KOMMUN GRAFISK PROFIL TIDAHOLMS KOMMUN INNEHÅLL 2 3 4 5 6 7 8 8 8 Varför grafisk profil? Övergripande riktlinjer Logotyper Kommunvapen Tidaholmslogotyp Verksamhetsspecifika symboler Skyltar Mallar Audiell profil

Läs mer

Innehåll. 3 Grafisk profil. 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek

Innehåll. 3 Grafisk profil. 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek Grafisk profil Innehåll 3 Grafisk profil 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek 6 Teckensnitt 7 Färger Profilfärger och kompletterande

Läs mer

grafisk profil 1.0 2010-01-25 jerhammar&co

grafisk profil 1.0 2010-01-25 jerhammar&co grafisk profil 1.0 2010-01-25 jerhammar&co Den grafiska profilen är vårt ansikte utåt och ger oss ett enhetligt utseende som stärker varumärket LinTek. Vårda den med kärlek. Logotyp > Vår logotyp används

Läs mer

Grafisk manual GAVLEFASTIGHETERS VARUMÄRKE FÖR EN HÅLLBAR TILLVÄXT

Grafisk manual GAVLEFASTIGHETERS VARUMÄRKE FÖR EN HÅLLBAR TILLVÄXT Grafisk manual GAVLEFASTIGHETERS VARUMÄRKE FÖR EN HÅLLBAR TILLVÄXT Gavlefastigheter äger och förvaltar fastigheter för både näringsliv och för kommunala verksamheter. Bolaget ägs av Gävle kommun och är

Läs mer

Erikshjälpens typsnitt

Erikshjälpens typsnitt Grafisk profil Erikshjälpens typsnitt FS Lola Light Italic FS Lola Medium Italic FS Lola Regular FS Lola Italic FS Lola Medium FS Lola Medium Italic FS Lola Bold FS Lola Bold Italic FS Lola Extra Bold

Läs mer

Västervik Framåt. Grafisk profil 1.0

Västervik Framåt. Grafisk profil 1.0 Västervik Framåt Grafisk profil 1.0 Logotype: Västervik Framåt Logotypen består av ordbilden Västervik Framåt där V och A tillsammans bildar två pilar som pekar mot varandra. Pilarna symboliserar kärnkompetens

Läs mer

Grafisk profil 2015 Uppdaterad senast 2015-01-13

Grafisk profil 2015 Uppdaterad senast 2015-01-13 Grafisk profil 2015 Uppdaterad senast 2015-01-13 Innehåll Vad är en grafisk profil?... 3 Färger... 4 Profilfärg...4 Komplementfärger...4 Gråtoner...4 Tilläggsfärger...4 Färgkoder...5 SciLifeLabs logotyp...

Läs mer

Grafisk manual 1.0 2009-10-07

Grafisk manual 1.0 2009-10-07 Grafisk manual 1.0 2009-10-07 Innehåll Logotyp... 3 Profilfärger... 4 Symbolen... 4 Typografi... 5 Svenska Vård i text... 6 Svenska Vård Grafisk manual 1.0 2 Logotyp Svenska Vårds logotyp finns i två versioner.

Läs mer

Grafisk profil R AB. Ransäters Invest AB

Grafisk profil R AB. Ransäters Invest AB Grafisk profil R AB Ransäters Invest AB Innehåll 3 Grafisk profil 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek 6 Teckensnitt 7 Färger och

Läs mer

Grafiska regler för jubileumssymbolen

Grafiska regler för jubileumssymbolen Grafiska regler för jubileumssymbolen Landskrona gör vågen År 2013 fyller Landskrona stad 600 år. För att skapa så positiv uppmärksamhet som möjligt både kring staden och själva jubileet har vi tagit fram

Läs mer

aloq.se Loxysoft AB Post: Box 153, 840 60 Bräcke Besök: Öneslingan 11, Frösön Tel: 063-18 34 40 Fax: 063-12 40 35 info@loxysoft.se www.loxysoft.

aloq.se Loxysoft AB Post: Box 153, 840 60 Bräcke Besök: Öneslingan 11, Frösön Tel: 063-18 34 40 Fax: 063-12 40 35 info@loxysoft.se www.loxysoft. aloq.se Loxysoft AB Post: Box 53, 840 60 Bräcke Besök: Öneslingan, Frösön Tel: 063-8 34 40 Fax: 063-40 35 info@loxysoft.se www.loxysoft.se Grafisk manual Loxysoft AB Text och design: aloq AB, Östersund

Läs mer

En enhetlig profil är viktig för alla organisationer

En enhetlig profil är viktig för alla organisationer En enhetlig profil är viktig för alla organisationer och ännu viktigare för en stor grupp av frivilliga. Då öppnas möjligheten för att alla känner samhörighet och vet åt vilket håll gruppen går. Det gör

Läs mer

Dokumentansvarig/Godkänd av: Info GWCS

Dokumentansvarig/Godkänd av: Info GWCS 2011-03-01, 1 (5) 1.3 Inledning Syftet med den grafiska profilen är att göra GoldWing Club Sweden (GWCS) tydligt som avsändare. Med en enhetlig och konsekvent grafisk profil får vår tidning, våra profilprodukter,

Läs mer

Grafisk manual. Vårt verktyg för att skapa en tydlig grafisk profil i syfte att stärka vårt varumärke. introduktion

Grafisk manual. Vårt verktyg för att skapa en tydlig grafisk profil i syfte att stärka vårt varumärke. introduktion Grafisk manual Vårt verktyg för att skapa en tydlig grafisk profil i syfte att stärka vårt varumärke introduktion 1 2 Pangea design 2008 Innehållsförteckning Introduktion...5 Varumärket ett stöd att nå

Läs mer

Grafisk profil ETT ÖPPNARE VÄRMLAND

Grafisk profil ETT ÖPPNARE VÄRMLAND Grafisk profil ETT ÖPPNARE VÄRMLAND Den grafiska handboken ska hjälpa dig och förenkla ditt arbete när du kommunicerar. Den ska fungera som ett praktiskt arbetsverktyg där du bland annat hittar information

Läs mer

Gränsöverskridande samverkan

Gränsöverskridande samverkan 1 Grafisk Profil Denna grafiska manual är en hjälp för dig som jobbar i eller med Vårdsamverkan Fyrbodal för att skapa en tydlig, enhetlig och konsekvent kommunikation med omvärlden. Vår logga, våra färger

Läs mer

N A T I O N A L F Ö R E N I N G E N F Ö R T R A F I K S Ä K E R H E T E N S F R Ä M J A N D E

N A T I O N A L F Ö R E N I N G E N F Ö R T R A F I K S Ä K E R H E T E N S F R Ä M J A N D E Vår grafiska profil En klar och tydlig profil är viktig av många skäl. Den gör det lättare för omvärlden allmänheten, företag och organisationer, samarbetspartners, beslutsfattare och finansiärer att identifiera

Läs mer

Grafisk manual. för ökad tydlighet. Användning av logotyp. Om den reviderade upplagan. En enda gemensam logotyp

Grafisk manual. för ökad tydlighet. Användning av logotyp. Om den reviderade upplagan. En enda gemensam logotyp Grafisk manual för ökad tydlighet Om den reviderade upplagan Kommunikationspolicyn och den grafiska manualen antogs 2003. Användningen av logotyper reviderades något i oktober 2010. Det ekumeniska arbetet

Läs mer

Logotyp, Varianter 3. Färg 4. Luft runt logotype 5. Typsnitt 6. Internt material, exempel 7-9. Profilering av fordon Profilering av kläder 16

Logotyp, Varianter 3. Färg 4. Luft runt logotype 5. Typsnitt 6. Internt material, exempel 7-9. Profilering av fordon Profilering av kläder 16 Grafisk manual Innehållsförteckning Logotyp, Varianter 3 Färg 4 Luft runt logotype 5 Typsnitt 6 Internt material, exempel 7-9 Profilering av fordon 10-15 Profilering av kläder 16 Profilering av presentreklam

Läs mer

SWEBO Bioenergy Grafisk profil

SWEBO Bioenergy Grafisk profil SWEBO Bioenergy Grafisk profil Formsmedjan Reklam & Kommunikation Grafisk profil Den image vi har, det vill säga hur andra människor uppfattar vårt företag är ett resultat av alla de intryck vi gör på

Läs mer

Unga Aktiesparares varumärke

Unga Aktiesparares varumärke VARUMÄRKE Varumärke 1:1 Unga Aktiesparares varumärke Unga Aktiesparares varumärke är företagets signatur och igenkänningstecken. Därför är det väldigt viktigt att det används på ett riktigt sätt. Varumärket

Läs mer

GRAFISKA ANVISNINGAR BUSSPOOLEN - VÄSTERBOTTEN

GRAFISKA ANVISNINGAR BUSSPOOLEN - VÄSTERBOTTEN GRAFISKA ANVISNINGAR BUSSPOOLEN - VÄSTERBOTTEN Logotype och symbol Färger Pantone 485 C 100% svart 70% svart 50% svart 40% svart Pantone 485 C 100% svart 70% svart 70% svart 50% svart 100% svart 40% svart

Läs mer

GUIDELINES - TILLÄMPNINGSGUIDER

GUIDELINES - TILLÄMPNINGSGUIDER GRAFISK MANUAL 1 INLEDNING Den grafiska manualen är ett viktigt verktyg för alla som arbetar med kommunikation för Smartfront. Manualen är till för att underlätta arbetet med trycksaker och marknadsföring

Läs mer

GRAFISK MANUAL 6/2012

GRAFISK MANUAL 6/2012 GRAFISK MANUAL 6/2012 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 01 Baselement Svenska folkpartiets logotyp Vår logo: dimensioner och skyddsområde Logoversioner och minimistorlek Logons användning Applikationer

Läs mer

Grafisk profil. företagsmärke profilfärger och typsnitt Grafiska element och bilder officemallar profilprodukter

Grafisk profil. företagsmärke profilfärger och typsnitt Grafiska element och bilder officemallar profilprodukter Grafisk profil företagsmärke profilfärger och typsnitt Grafiska element och bilder officemallar profilprodukter 1 varför behövs en grafisk profil? För att uppfattas som en enhet krävs en visuell identitet,

Läs mer

HYLTE. Grafisk profil för Hylte kommun

HYLTE. Grafisk profil för Hylte kommun Grafisk profil för Hylte kommun Varför behöver vi en grafisk profil? Med ett starkt varumärke kan vi väcka känslor och förmedla värderingar som gör vår kommun unik och attraktiv. Det skapar ett positivt

Läs mer

GRAFISK MANUAL WALLOXSTRAND

GRAFISK MANUAL WALLOXSTRAND GRAFISK MANUAL WALLOXSTRAND WALLOXSTRAND INTRODUKTION VARUMÄRKET WALLOXSTRAND För att förstärka och förtydliga varumärket Walloxstrand behövs en tydlig och gemensam hållen identitet. Den grafiska profilen

Läs mer

STOCKHOLMS FÄLTRITTKLUBB Grafisk Profil

STOCKHOLMS FÄLTRITTKLUBB Grafisk Profil STOCKHOLMS FÄLTRITTKLUBB Grafisk Profil Handbok Styrelsen/Jan Pallinder Grafisk Profil 2009-12-09 Sida 1 av 12 Innehållsförteckning 1. GRAFISK PROFIL... 3 1.1 Inledning... 3 1.2 Skölden... 3 1.2.1 Allmänt...

Läs mer

KÄNSLA FÖR EMMABODA EN KOMMUNIKATIV PLATTFORM ATT VILA PÅ

KÄNSLA FÖR EMMABODA EN KOMMUNIKATIV PLATTFORM ATT VILA PÅ KÄNSLA FÖR EMMABODA EN KOMMUNIKATIV PLATTFORM ATT VILA PÅ KORT OM VARFÖR För att marknadsföringen av Emmaboda ska kunna få en bra effekt krävs det både långsiktighet och konsekvens i sättet att kommunicera.

Läs mer

Riktlinjer för vår visuella identitet

Riktlinjer för vår visuella identitet Riktlinjer för vår visuella identitet Innehåll Vår visuella identitet... 3 Symbolen... 4 Logotypen... 5 färgvarianter... 6 Våra huvudfärger... 7 Kompletterande färgtoner... 8 Typografi... 9 Exempelsamling

Läs mer

Förord. Innehåll. Logotyp 3 Typsnitt 4 Färger 5 Profilelement 6 Profilmallar 7-9

Förord. Innehåll. Logotyp 3 Typsnitt 4 Färger 5 Profilelement 6 Profilmallar 7-9 Grafisk Guide 1.0 Förord Den grafiska guiden ska fungera som en vägledning för allt profilmaterial; både för tryck och webb och såväl för extern som intern kommunikation. Rocklunda Restaurang & Konferens

Läs mer

INTRODUKTION TILL LOGOTYPEN

INTRODUKTION TILL LOGOTYPEN INTRODUKTION TILL LOGOTYPEN Greppa Näringen logotypen är den officiella avsändaren och vårt viktigaste verktyg. Logotypen har en klar och tydlig form som syns mycket bra i alla sammanhang. För att skydda

Läs mer

SLÄPP IN NÖRDEN Och låt oss ta hand om tekniken

SLÄPP IN NÖRDEN Och låt oss ta hand om tekniken QUALITY ON INTERNET SLÄPP IN NÖRDEN Och låt oss ta hand om tekniken TEKNIK ÄR TRÅK IGT. Exero conullan er irilla acinibh el exeros nit la feummol orperat. Duipit volutpatem adipisis ad dio dolorperatie

Läs mer

PROFIL Eksjöbostäder & Kommunfastigheter

PROFIL Eksjöbostäder & Kommunfastigheter PROFIL Eksjöbostäder & Kommunfastigheter En grafisk profil är mycket mer än bara en logotype och färg. Det är helheten i allt man visar upp som räknas. INNEHÅLL 01. LOGOTYPER 02. FÖRETAGSFÄRGER 03. TYPOGRAFI

Läs mer

Innehåll. Inledning 5. Logotype 6-11. Symbol 12. Färger 13. Typografi 14. Visit glada hudik i text 15. Bildmanér 16.

Innehåll. Inledning 5. Logotype 6-11. Symbol 12. Färger 13. Typografi 14. Visit glada hudik i text 15. Bildmanér 16. Grafisk manual Innehåll Inledning 5 Logotype 6-11 Symbol 12 Färger 13 Typografi 14 Visit i text 15 Bildmanér 16 E-postsignatur 17 Visitkort och kuvert 18 Brevmall 19 Presentationsmall 20 Storformat 21

Läs mer

Kårstyrelsen består av ett tiotal arvoderade som i personval väljs av fakultetens alla sektioner. Dessa förtroendevalda

Kårstyrelsen består av ett tiotal arvoderade som i personval väljs av fakultetens alla sektioner. Dessa förtroendevalda GRAFISK MANUAL OM OSS Vi är Consensus - Medicinska fakultetens studentkår vid Linköpings universitet. Vi ser till att studenternas åsikter hörs och arbetar aktivt för att göra den enskilde studentens utbildning,

Läs mer

Genom att följa instruktionerna når vi konsekvens, tydlighet och trovärdighet i vår kommunikation.

Genom att följa instruktionerna når vi konsekvens, tydlighet och trovärdighet i vår kommunikation. Hotell Grafisk Profil Vår grafiska profil är en viktig del av vår identitet och ett grundläggande verktyg i våra relationer. Därför är det avgörande att vi använder vår grafiska profil rätt och att alla

Läs mer

INNEHÅLL. Inledning/bakgrund 5 Logotype 6 Användande av logotype 7 Frizon 8 Färger 9 Placering 9

INNEHÅLL. Inledning/bakgrund 5 Logotype 6 Användande av logotype 7 Frizon 8 Färger 9 Placering 9 GRAFISK MANUAL INNEHÅLL Inledning/bakgrund 5 Logotype 6 Användande av logotype 7 Frizon 8 Färger 9 Placering 9 Typografi 10 Annonser 11 Bilder 12 Powerpoints 13 Brevpapper och visitkort 14 Profilkläder

Läs mer

Den grafiska profilen för Värmland har tagits fram inom arbetet med varumärket Värmland. Profilen används i de sammanhang där Värmland marknadsförs.

Den grafiska profilen för Värmland har tagits fram inom arbetet med varumärket Värmland. Profilen används i de sammanhang där Värmland marknadsförs. VÄRMLANDS PROFIL Sedan 1991 har Länsstyrelsen och Region Värmland arbetat med länets gemensamma marknadsföring och profilering i syfte att göra Värmland attraktivt och skapa förutsättningar för en god

Läs mer

Snabbinfo om LudvikaHem

Snabbinfo om LudvikaHem Grafisk Manual Intro Just nu håller du LudvikaHems Grafiska Manual i din hand. Här kan du fördjupa dig i hur vårt varumärke framställs visuellt. Du kanske ska ta fram en annons, en webbampanj eller fotografera.

Läs mer

Åbo Akademis Studentkårs grafiska profil. Utarbetad av Ken Snellman.

Åbo Akademis Studentkårs grafiska profil. Utarbetad av Ken Snellman. 1 Åbo Akademis Studentkårs grafiska profil. Utarbetad av Ken Snellman. Åbo Akademis Studentkår 2015 2 Innehåll 1. Logotyp... 4 2. Sigill... 9 3. Rutnät... 10 4. Dekorelement... 11 5. Färger... 12 6. Teckensnitt...

Läs mer

Innehåll. Förord 3 Logotype 4 Frizon 6 Logovarianter 7 Engelsk logotype 8 Färger 9 Dekorelement 10 Typografi 12 Accidens 14 PR-produkter 16

Innehåll. Förord 3 Logotype 4 Frizon 6 Logovarianter 7 Engelsk logotype 8 Färger 9 Dekorelement 10 Typografi 12 Accidens 14 PR-produkter 16 Grafisk manual Innehåll 2 Förord 3 Logotype 4 Frizon 6 Logovarianter 7 Engelsk logotype 8 Färger 9 Dekorelement 10 Typografi 12 Accidens 14 PR-produkter 16 Det är viktigt hur omvärlden uppfattar oss. 3

Läs mer

Grafisk profilmanual

Grafisk profilmanual Grafisk profilmanual Innehåll GRAFISK PROFILMANUAL 1 Inledning 2 Logotyp 3 Färger 4 Dekorelement 5 Typsnitt 6 Kontorstryck 7 Powerpoint-mall 8 Trycksaker 9 Annons 10 Webb Inledning. 1 Rätt utnyttjad bygger

Läs mer

Profilprogram för Folkets Hus och Parker 2013

Profilprogram för Folkets Hus och Parker 2013 Profilprogram för Folkets Hus och Parker 2013 2 Innehåll Tillsammans syns vi bättre! 4 SNURRORNA GRUNDELEMENTEN I VÅR GRAFISKA PROFIL 6 VÅRA FÄRGER 7 Bli en del av helheten 8 EXEMPEL PÅ HUR LOGGAN APPLICERAS

Läs mer

Grafisk profilmanual för Stora Sköndal

Grafisk profilmanual för Stora Sköndal Grafisk profilmanual för Stora Sköndal Innehåll Logotyp 4 Logotyp, frizon 5 Logotyp, placering 6 Logotyp, placering på trycksaker 7 Färger 8 Typografi 9 Illustrationer 10 Fotografier 11 Former 12 Layoutens

Läs mer

PMS Rubine Red C. PMS Process Black C 90%

PMS Rubine Red C. PMS Process Black C 90% PMS 227 C PMS Rubine Red C PMS 2415 C Version utan datumrad. Används endast i undantagsfall på produkter som återkommer från år till år. 2.1 Logotyp Versioner Versioner Logotypen finns, förutom i sitt

Läs mer

Färgkodning: Turism & Evenemang. Näringsliv. Kommun & Samhälle. Nya Gällivare

Färgkodning: Turism & Evenemang. Näringsliv. Kommun & Samhälle. Nya Gällivare GRAFISK MANUAL Färgkodning: För att få en tydlig, visuell indelning av Gällivares olika verksamhetsben jobbar Gällivare med färgkodning. Nedan visas de olika färgerna med tillhörande värden i olika färgrymder.

Läs mer

GRAFISK MANUAL VERSION 2013.05.31

GRAFISK MANUAL VERSION 2013.05.31 GRAFISK MANUAL VERSION 2013.05.31 INNEHÅLLsförteckning LOGOTYP Grunder...sid 05 Avståndsförhållanden...sid 06 Varianter...sid 07 Storlekar...sid 07 TYPOGRAFI Grunder...sid 09 Myriad Pro...sid 10 Volvofinans

Läs mer

Grafisk profilmanual FÖR REGION JÖNKÖPINGS LÄN

Grafisk profilmanual FÖR REGION JÖNKÖPINGS LÄN Grafisk profilmanual FÖR REGION JÖNKÖPINGS LÄN INLEDNING En region, ett varumärke, många möjligheter Den grafiska manualen beskriver Region Jönköpings läns visuella identitet, det vill säga hur vi presenterar

Läs mer

4 VARFÖR EN GRAFISK MANUAL? 6 VÅR LOGOTYP 12 VÅRA FÄRGER 16 VÅRA TECKENSNITT 18 VÅRT BILDSPRÅK

4 VARFÖR EN GRAFISK MANUAL? 6 VÅR LOGOTYP 12 VÅRA FÄRGER 16 VÅRA TECKENSNITT 18 VÅRT BILDSPRÅK KIL GRAFISK MANUAL 4 VARFÖR EN GRAFISK MANUAL? 6 VÅR LOGOTYP 12 VÅRA FÄRGER 16 VÅRA TECKENSNITT 18 VÅRT BILDSPRÅK 24 VÅRA TEXTER 26 SÅ HÄR SER VI UT 36 VÅRA SKYLTAR 38 DET SKA VARA LÄTT Den grafiska manualen

Läs mer

Allt är Tobbes fel. Grafisk profil för förbundet. Ung Pirat

Allt är Tobbes fel. Grafisk profil för förbundet. Ung Pirat Allt är Tobbes fel. Grafisk profil för förbundet Ung Pirat Varför behövs en grafisk profil? En grafisk profil har man för att en organisation enkelt ska kännas igen. Här sammanställs olika riktlinjer för

Läs mer

Logotyp. Norra Skogsägarnas logotyp är den främsta identitetsbäraren för föreningen. Grundform. Logotypen finns i fyra varianter: Tillåtna varianter

Logotyp. Norra Skogsägarnas logotyp är den främsta identitetsbäraren för föreningen. Grundform. Logotypen finns i fyra varianter: Tillåtna varianter 2 Logotyp Logotyp Norra Skogsägarnas logotyp är den främsta identitetsbäraren för föreningen. Den här delen får inte förändras Symboldel Textdel Logosymbol i cmyk, ( 3-färger; 100 % cyan, 10 % magenta

Läs mer

GRAFISK MANUAL. Bilaga: Utdrag som underlag till riktlinjer för typuppdrag STYRDOKUMENT FÖR ETT SAMMAN- HÅLLET VISUELLT UTRYCK

GRAFISK MANUAL. Bilaga: Utdrag som underlag till riktlinjer för typuppdrag STYRDOKUMENT FÖR ETT SAMMAN- HÅLLET VISUELLT UTRYCK GRAFISK MANUAL Bilaga: Utdrag som underlag till riktlinjer för typuppdrag STYRDOKUMENT FÖR ETT SAMMAN- HÅLLET VISUELLT UTRYCK VERSION 1.3 GRAFISK PROFIL 1 BASREGLER 2 Logotypen är den enskilt viktigaste

Läs mer

Innehåll. Inledning... 3. Logotyp... 4. Typsnitt... 6. Färger... 7. Grafiska element...8. Bildmanér... 9. Profilprogram... 11. Exempel...

Innehåll. Inledning... 3. Logotyp... 4. Typsnitt... 6. Färger... 7. Grafiska element...8. Bildmanér... 9. Profilprogram... 11. Exempel... Grafisk manual 2009 Innehåll Inledning... 3 Logotyp... 4 Typsnitt... 6 Färger... 7 Grafiska element...8 Bildmanér... 9 Profilprogram... 11 Exempel... 14 Färgguide...19 Inledning I Karlskoga bubblar det

Läs mer

Logotyp. Logotyp med förvaltningsnamn. Frizon. Typsnitt. Färger. Futura Book ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö

Logotyp. Logotyp med förvaltningsnamn. Frizon. Typsnitt. Färger. Futura Book ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö GRAFISK MANUAL Logotyp Landstinget Dalarnas logotyp består av två enheter, symbol och namn. Landstingets symbol är en kombination av bokstäverna L och D. De bildar en symbol som är enkel att använda och

Läs mer

magtarmförbundet GRAFISK MANUAL Mag- och tarmförbundet

magtarmförbundet GRAFISK MANUAL Mag- och tarmförbundet GRAFISK MANUAL Mag- och tarmförbundet Version 1 oktober 2015 INNEHÅLL INLEDNING 3 1.0 Logotyp 4 1.1 Vår logotyp 5 1.2 Storlekar och varianter 6 1.3 Färgsättning 7 1.4 Frizon 8 1.5 Placering 9 2.0 Typografi

Läs mer

DESIGN. Varumärkesmanual 1.0

DESIGN. Varumärkesmanual 1.0 smanual 1.0 DESIGN en består av flera beståndsdelar: logotyp, typografi, färger, mönster och bildmanér. Beståndsdelarna fungerar som en grafisk verktygslåda. Ibland kan vi välja att utnyttja samtliga beståndsdelar

Läs mer

Den grafiska profilieringen för roar

Den grafiska profilieringen för roar Den grafiska profilieringen för roar 2013 edition INNEHÅLL LOGOTYP 04 LOGOTYPENS FRIZON 05 TYPOGRAFI 06 FÄRGER 07 KONTORSMATERIAL 08 ANNONS & BILDER 10 BROSCHYR 12 GRAFISKA ELEMENT/BYXMÄRKE 14 WEBBSIDA

Läs mer

INBJUDAN. till tomt-träff för nyfikna nybyggare. Välkommen att träffa: Tid: Plats:

INBJUDAN. till tomt-träff för nyfikna nybyggare. Välkommen att träffa: Tid: Plats: INBJUDAN Välkommen att träffa: husförsäljare, banker, MSE, MWNet och repre sentanter från Mjölby kommun. Ta tillfället i akt att diskutera och ställa frågor om tomter, hus, lån, uppvärmning, bredband m

Läs mer

PM: THS grafiska profil. Regelverk

PM: THS grafiska profil. Regelverk PM: THS grafiska profil Regelverk Skapat av Helen Silvander 2008 Sid 2(9) Innehåll Innehåll... 2 1 Formalia... 3 1.1 Sammanfattning... 3 1.2 Syfte... 3 1.3 Omfattning... 3 1.4 Historik... 3 2 Bakgrund...

Läs mer

Grafisk manual. version 1.2

Grafisk manual. version 1.2 Grafisk manual version 1.2 Innehåll 1.0 Varför en grafisk manual? 1.1 När ska manualen användas? 1.2. Använda profilmaterial 1.3 Lämna synpunkter 2.0 Namnet och organisationen 2.1 Namnet 2.2 Presentationstext

Läs mer

KULTURRÅDET - EN INSPIRERANDE MYNDIGHET

KULTURRÅDET - EN INSPIRERANDE MYNDIGHET 2008-01-28 09.32 KULTURRÅDET - EN INSPIRERANDE MYNDIGHET Kulturrådet har i uppdrag att förverkliga de kulturpolitiska beslut som riksdag och regering fattat. Det är ett viktigt uppdrag och ett inspirerande

Läs mer