Innehåll. Logotyp nationell 4. Logotyp internationell 5. Frizon, färger 6. Webbadress, Studentidrottsgalan 7. Student-SM 8.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll. Logotyp nationell 4. Logotyp internationell 5. Frizon, färger 6. Webbadress, Studentidrottsgalan 7. Student-SM 8."

Transkript

1 Grafisk handbok

2 Innehåll Logotyp nationell 4 Logotyp internationell 5 Frizon, färger 6 Webbadress, Studentidrottsgalan 7 Student-SM 8 Studentiaden 9 Typografi 10 Teckensnitt 11 Grafiska element 12 Presentationsmallar, skyltar 13 Visitkort, pins, medaljer 14 Profilkläder, väskor med mera 15 Fastställd av SAIF:s styrelse: Redaktör: Klas Bringert För att erhålla logotyper teckensnitt m.m. kontakta SAIF:s kansli: , 2

3 Grafisk profil varför då? Med en tydlig grafisk profil hjälper vi mottagarna av SAIF:s kommunikation att känna igen sig. Konsekvent användning av färger, teckensnitt och grafiska element ökar också kommunikationens trovärdighet och bidrar till att budskapet når fram på ett effektivt sätt. SAIF:s grafiska handbok finns till för att göra vårt kommunikationsarbete enklare. Handboken ska fungera som ett praktiskt verktyg med anvisningar om vad vi bör tänka på när vi tar fram trycksaker och jobbar med dokument i olika sammanhang. Den grafiska handboken innehåller framförallt fakta och riktlinjer om SAIF:s logotyp, profilfärger och teckensnitt. För fler mallar och vägledning i frågor kring grafisk formgivning hänvisas till SAIF:s kansli och hemsida. Den grafiska handboken ger inte svar på alla frågor kring grafisk produktion vad som är okej layoutmässigt, hur man installerar ett teckensnitt etc. Se snarare handboken som en vägledning än som en bibel och kontakta gärna kansliet vid eventuella frågor: , Alla teckensnitt, logotyper etc. som behövs för att kunna tillämpa den grafiska profilen kan rekvireras från SAIF:s kansli. Vissa logotyper och mallar finns också att ladda hem direkt från studentidrott.se. 3

4 Logotyp nationell Sveriges Akademiska Idrottsförbunds logotyp är blå mot vit bakgrund i sitt standardutförande. I enklare trycksaker kan logotypen istället tryckas i svart mot vit bakgrund. Vid tryck mot blå eller svart bak grund trycks logotypen i vitt. Tryck i andra färgkombinationer får endast ske i undantagsfall. Logotypen får inte kontureras, skuggas eller på annat sätt förändras. Den får inte kompletteras med andra symboler eller varumärken och inte användas i löpande text. Vid reproduktion ska alltid ett godkänt original användas. Höjd- och breddförhållande får ej förvanskas. Logotypen får aldrig tryckas i mindre än 25 mm bredd. 4

5 Logotyp internationell I internationella sammanhang används en variant av logotypen där Sveriges Akademiska Idrottsförbund ersatts med förbundets internationella namn: Swedish University Sports Federation. I övrig gäller samma grafiska regler. På landslagsdräkter etc. får logotypen tryckas i blått på gula kläder, alternativt i gult på blåa kläder. Detta är dock att betrakta som ett specialfall och gäller enbart den internationella logotypen. I samband med Universiader och Student-VM brukar SAIF dela ut pins och klistermärken med texten University Sports Team Sweden, se symbol till höger. Symbolen ska ses som studentlandslagets logotyp och ersätter inte SAIF:s officiella logotyp. 5

6 Frizon För att skydda logotypens integritet ska den alltid omges av en frizon. Ju större de fria ytorna är runt logotypen, desto starkare blir det visuella intrycket. De angivna måttförhållandena nedan gäller som minsta tillåtna frizon. Frizonen mäts enkelt ut med hjälp av höjden på texten AKADEMISKA. Färger Den blåa färg som finns i logotypen är, tillsammans med vitt, profilfärg för Sveriges Akademiska Idrottsförbund. Färgen är det starkaste grafiska elementet och ska alltid definieras enligt nedan. Den gula färgen används enbart i internationella sammanhang. Färgkoder SAIF-blått PMS = Pantone Reflex Blue (dekorfärg) CMYK = C-100, M-73, Y-0, K-2 (trycksaker) RGB = R-0, G-84, B-164 (skärmvisning, webb) Färgkoder Sverige-gult PMS = Pantone 116 C (dekorfärg) CMYK = C-0, M-20, Y-100, K-0 (trycksaker) RGB = R-255, G-203, B-5 (skärmvisning, webb) Definiera färg i Office-program I Word, Excel och Powerpoint m.fl. program kan man definiera RGB-färg under menyn Format > Tecken > Teckenfärg > Fler färger > Valfri/Färgreglage och ställa in RGB-färgkoden enligt ovan. PANTONE REFLEX BLUE C M Y K C 0 M 20 Y 100 K 0 R G B PANTONE 116 C R G B

7 Webbadress I vissa fall, på till exempel profilkläder och profil produkter, kan webbadressen studentidrott.se fungera som ersättare för SAIF:s logotyp. SAIF:s webb adress skrivs alltid i Cronos, fetstil, antingen i SAIF-blått mot vit bakgrund eller i vitt mot SAIF-blå bakgrund. I undan tagsfall kan webbadressen tryckas i vitt mot svart bakgrund på till exempel profilkläder eller väskor. studentidrott.se studentidrott.se Studentidrottsgalan Studentidrottsgalans logotyp finns i två varianter, en i SAIF-blått mot vit bakgrund, samt en med vit text och vita stjärnor mot SAIF-blå bakgrund. Den senare finns också i en variant med spegel effekt. Generellt kan man säga att den enklare varianten används i kontorsproduktioner och den mer avancerade varianten i grafisk produktion. När tryckmetoden kräver det kan den blåa färgen bytas ut mot svart.. Studentidrotts 2011 Studentidrotts 2011 Studentidrotts 7

8 SM STUDENT- STUDENT- Student-SM SM Inför Student-SM-arrangemang sanktionerade av SAIF tar SAIF:s kansli fram annons- och affischmaterial samt vinnartröjor. Övrig information (kontorsproducerat externt material) ansvarar arrangerande medlemsförening för att ta fram i enlighet med SAIF:s grafiska profil. SM STUDENT- I allt material ska SAIF:s Student-SM-sponsorer ges det exponeringsutrymme som reglerats i sponsoravtalen. STUDENT-SM STUDENT-SM skrivs alltid STUDENT-SM i versaler med Cronos Bold. Dessa två sätt att skriva Student- SM kan med fördel tillämpas i många olika sammanhang, till exempel på funktionärströjor, resultatlistor etc. STUDENT-SM Ryggtryck på vinnartröjor. 8

9 Studentiaden Studentiaden är SAIF:s enskilt största årliga arrangemang. Merparten av allt grafiskt material produceras dock av den arrangerande föreningen inte av SAIF. För att behålla kontinuiteten och stärka Studentiadens varumärke, ska SAIF:s grafiska profil tillämpas i samtliga grafiska produktioner. Observera att det i trycksaker alltid tydligt ska framgå att Student i- aden arrangeras av den lokala föreningen på uppdrag av SAIF! Logotyp Studentiadens logotyp finns i två utföranden färg och i svart. Mot blå bakgrund får logotypen vita kanter, likt ett moln. DAG-DAG MÅNAD ÅR ORT Färgkoder Den blå färgen är SAIF-blå och den gula är samma som Sverigegult, se sidan sex i detta dokument. Färgkoder SAIF-blått PMS = Pantone Reflex Blue (dekorfärg) CMYK = C-100, M-73, Y-0, K-2 (trycksaker) RGB = R-0, G-84, B-164 (skärmvisning, webb) Färgkoder Sverige-gult PMS = Pantone 116 C (dekorfärg) CMYK = C-0, M-20, Y-100, K-0 (trycksaker) RGB = R-255, G-203, B-5 (skärmvisning, webb) 9

10 U- Sida 1(1) U th World University Championship ORIENTEERING 2010 Borlänge Sweden p17th World University Championshi Grafisk handbok Sveriges Akademiska Idrottsförbund Typografi Huvudsyftet med god typografi är att se till att bokstäverna utgör ett så litet hinder som möjligt för läsaren att ta till sig textens budskap. Teckensnitt Ett viktigt område inom grafisk produktion är konsekvent användning av teckensnitt. Av tekniska skäl används olika teckensnitt i olika sammanhang. Inom SAIF skiljer vi på: 1. Kontorsproducerat internt material (t.ex. styrelseunderlag) 2. Kontorsproducerat externt material (t.ex. verksamhetsplaner) 3. Grafisk produktion (broschyrer, annonser, affischer m.m.) Sida 1(10) Styrelseunderlag Verksamhetsplan Swedish University Exempel på hur ett styrelseunderlag kan se ut Sports going for gold Bakgrund Equip et, cor adio delenis nonse deliquamet, senisi eum enit dolore min ullamet acilla feu VERKSAMHETSPLAN feuis augueratet, sit lorper irit aut nostrud modolenibh exer sisi eros nos auguero dolor för Sveriges Akademiska The World Idrottsförbund University Orienteering Championship 2010 ipsusti onsequam, quat nosto consequis euis nullut augait in ea at. Ut ilis nisi. in Borlänge became five days that we will remember for Accumsan veliquis dipis dit dolore del utpat. Uscipissim zzril dui tisit irilit velessi eugait ing a long time. What a wonderful championship it was for eu feugue dio core modit nos dionullaor sit dolorperit ad essendi onsecte volobore ent us Swedes. In a very tough international competition the augait nonsed etum nos nonseniamet velit iril ip elendre minibh ex er se do dolorem irit Swedish athletes succeeded to run faster, make better atet, sed min el doluptatuero do odolenibh essit amet adit, quisit, quis non utpat velit aci route choices and therefore climb higher on the podium elenit lor augiam venim incidunt alisci tis nullan vullan veliquis exer sum inisl dipit am aut than other established international runners. The Swedish lorper ing et, si. team performed on a steady high level, and the medals just kept coming, as our smiles grew bigger and bigger. Syfte Idunt wis dolorem incip essim dolum ing euisi blaore feugue commy nim vullum et irilit acil We are of course very happy, proud and excited, but not estis nummy nostrud magnim iuscidu issit, vel elit, con eros ad tat, voloreet, si. that surprised. We know that Swedish University Sport has Urem nis nos nullaore tio eugiam elit augue dunt ad ex et ipit ip ea consectet augueriure et a high international standard and that many of our university athletes are among the very best in the world in their utem in exer si. sport something that became very clear in Borlänge. Mål Magna aliquipis doloreet delesequam, sustio eugiam adiatum zzrit ea facing et, vel in The Swedish University Sports Federation has an ongoing goal to expand and raise the quality of the Swedish eumsan vent lorem quam, sectet, conullan hent inim veniamet la consequis nosto dolorem zzril eu feuiscipit augait ip er alit et lum eu faccummolore essisl et lore tion vullaorpero od participation in international university sport. We have a tat. Gueros nonumsan henit, sisl dolobore core feui tet lamcons endreetuero diam dunt lore close collaboration with several Swedish sport federations minci blandre minis dui tie feu feum nosto dolobor secte duisl ulluptat loreros dolor sum and the university sport in Sweden is really developing and heading for a bright future. We hope for and believe exercidunt utem venis at, consequat inis niat. in many more glittering rains of medals in the future. Förslag till beslut: Our ambition for the World University Orienteering Championship 2010 was to give all the participants, leaders and spectator an unforgettable experience in Borlänge, and I think that we managed Utatie magnim vullandio consenis nos ad ming erat vent num quam do etuero odolobo rperiuscilit nostis nullaoreet nonsequatue dionull uptat. FÖRENINGSUTVECKLING to achieve OCH that UTBILDNING goal. And for sure, 2 we got unforgettable experiences thanks to our very talented Swedish athletes. We feel so proud of their achievements, says Johanna S:t Clair Renard, president FÖRBUNDSUTVECKLING 2 of the Swedish University Sports Federation and the local Organizing Committee of the World University Orienteering Championship HÄLSA 3 TÄVLING 4 INTERNATIONELL VERKSAMHET 5 IDROTTSPOLITIK 7 Follow us on... KOMMUNIKATION 7 EXTERN FINANSIERING 9 facebook.com/studentidrott th World University Championship ORIENTEERING 2010 Borlänge Sweden The Medal League Gold Silver Bronze 1) Switzerland ) Sweden ) Czech Republic ORIENTEERING 2010 Borlänge Sweden The Swedish University Sports Federation proudly presents: The Rain of Medals in Borlänge Starring: Jerker Lysell (gold, sprint), Erik Rost (silver, long distance), Johan Runesson (bronze, long distance), Patrik Karlsson (silver, middle distance), Patrik Karlsson, Erik Rost and Johan Aronsson (gold, relay) Script: Klas Bringert and Niclas Ström, Swedish University Sports Federation Producer: Björn Ljunggren, Swedish Orienteering Federation Photos: Helena Olsson, Jonas Karlsson, Klas Bringert and others Official support: Johanna S:t Clair Renard, president of the Swedish University Sports Federation and the local Organizing Committee of World University Orienteering Championship 2010, Stefan Bergh, vice president of the International University Sports Federation (FISU), Nils Persson, executive mayor in Borlänge and Christer Löfås, event coordinator, Stora Tuna OK Teckenstorlek Olika teckensnitt gör sig olika bra i olika teckenstorlekar. Generellt bör löptexten ligga på 9 12 pt. Rubrikstorleken kan variera mer, mellan pt beroende på sammanhanget. En tumregel är att man inte bör använda fler än tre olika teckenstorlekar i samma dokument/trycksak. Till exempel en storlek för rubriker, en för mellanrubriker och en för löptext. Styckeindelning När man delar upp en text i stycken bör man sträva efter att hålla ihop meningar som hör ihop. Oavsett om nästa stycke inleds med en mellanrubrik eller inte, ska varje stycke avslutas med en blankrad. I årsböcker och andra externa grafiska produktioner kan blankraden med fördel ersättas med en fyrkants indrag. 10

11 Teckensnitt Styrelseunderlag och annat internt material Calibri och Cambria är standardteckensnitt i många datorprogram och finns förinstallerat på i princip alla moderna datorer. Teckensnitten lämpar sig framförallt för läsning på papper. SAIF:s interna dokumentmallar bygger på Cambria (11 pt) med rubriker i fetstil. Calibri används enbart i sidhuvudet. Kontorsproducerat externt material Calibri är ett teckensnitt som utvecklats speciellt för läsning på bildskärm. Teckensnittet lämpar sig väl dokument av mer säljande karaktär, till exempel inbjudningar, PM, verksamhetsplaner och anslag. SAIF:s externa dokumentmall består av brödtext i Calibri (12 pt) alternativt Cambria (11 pt) med svarta mellanrubriker i Calibri fetstil och SAIF-blåa huvud rubriker (16 20 pt). Exempel internt: Sidhuvud (Calibri, 14 pt) Mellanrubrik Brödtext (Cambria, 11 pt) Exempel externt: Huvudrubrik (Calibri, 16 pt) Mellanrubrik Brödtext (Calibri, 12 pt alt. Cambria, 11 pt) Grafisk produktion Cronos är ett modernt, linjärt teckensnitt som med sina mjuka former lämpar sig väl för alla typer av grafisk produktion: broschyrer, annonser, affischer, presentationsmaterial m.m. Garamond (som denna text är satt i) är ett klassiskt teckensnitt som framförallt skiljer sig från Cambria genom sina rundare former. Teckensnittet är speciellt lämpligt för längre löptexter i till exempel årsböcker, foldrar och platsannonser. Exempel grafisk produktion: Huvudrubrik Mellanrubrik Brödtext (Garamond, 12 pt) 11

12 Grafiska element SAIF:s grafiska profil innehåller ett fåtal grafiska element, framtagna för att öka igenkänningen och skapa enhetlighet i trycksaker och presentationsmaterial. Sidfot Som sidfot i presentationer, inbjudningar och annat PR-material använder SAIF en blå bård med studentidrott.se i vitt och loggan på en vit, cirkelformad tonplatta. Loggan placeras på bården enligt figuren ovan till höger. X X X X Bården anpassas till satsytans bredd utan att storleksförhållandet mellan loggan och bårdens höjd förändras. studentidrott.se centreras i höjdled och placeras lika långt från bårdens vänsterkant, som loggan från högerkanten (2X). I vissa sammanhang kan webbadressen med fördel bytas ut mot en annan lämplig text, framförallt i presentationsmaterial vid specifika evenemang, till exempel Studentidrottsgalan eller Förbundsmötet. OBS! Reglerna ovan gäller för trycksaker ned till A6-format. I mindre format används en smalare bård, som t.ex. i visitkorten på nästa uppslag. studentidrott.se Exempel liggande studentidrott.se Exempel stående Bildramar Fotografier i presentationsmaterial ska så ofta som möjligt monteras med en vit ram (5-10 pt bred), samt skugga i under- och högerkant (50 % genomskin lighet, 0,5 1,5 mm skugga, 1 2 mm suddighet). Toningar och tonplattor Som bakgrund i trycksaker används antingen vitt, SAIF-blått eller en toning mellan vitt och blått. För att särskilja objekt och textmassor kan tonplattor med rundade hörn med fördel användas. 12

13 Presentationsmallar När anställda eller förtroendevalda inom SAIF ska hålla muntliga presenationer och önskar använda sig av digitalt presentationsmaterial, rekommenderas någon av mallarna till höger. Allmänna riktlinjer för presentationsmaterial: 3 5 punkter per sida Minst 24 pt textstorlek Form framför design Logisk disposition Animera med måtta Förenkla och förkorta Foton istället för ClipArt Skriv kort var konkret Stödord, inte hela meningar Hänvisa till mer info Gå rakt på sak! OBS! Presentationer ska antingen betraktas som kontorsproducerat externt material, eller som grafisk produktion. Färger och teckensnitt ska således följa SAIF:s grafiska profil. Se gärna ditt presentationsmaterial som ett stöd för dig och dina åhörare men gör dig inte beroende av det. Du är talaren bilderna är ditt stöd! Skyltar Namnskyltar, vägvisare och annat skyltmaterial betraktas som kontorsproducerat externt material. Calibri, fetstil i SAIF-blått ska således användas genomgående till alla typer av skyltar. Den blåa bården kan med fördel göras om till pil i olika sammanhang. P SOVSALAR Namn Efternamn Förening, Ort SAIF:s FÖRBUNDSMÖTE 20XX Registrering, Student-SM Student-SM Ordinarie taxa gäller! 13

14 Visitkort Anställda och förtroendevalda inom SAIF kan beställa visitkort genom kansliet. Visitkorten trycks dubbelsidiga, med nationell version på den ena sidan och internationell på den andra. Namn Efternamn eventuell titel Name Surname title (if any) studentidrott.se E-post: SAIF Mobil: 07XX-XX XX XX Box 2052 Tel: Uppsala Fax: studentidrott.se SAIF Mobile: +46-7XX-XX XX XX P.O. Box 2052 Tel: SE Uppsala Fax: Sweden Pins SAIF delar ut olika pins till tre kategorier av personer: Anställda och förtroendevalda med nationella uppdrag (1) Anställda och förtroendevalda med internationella uppdrag (2) Internationella kontakter (3) SAIF Medaljer SAIF delar ut medaljer till svenska studentmästare i valörerna guld, silver och brons. Medaljerna består av en relief av SAIF:s svenska logotyp på en åtta kantig plakett. 14

15 Profilkläder, väskor m.m. SAIF har fyra generella användningsområden för profilkläder: Nationell representation (t.ex. förbundsmöte, RiM etc) Nationell aktivitet (föreningsbesök, Student-SM etc) Internationell representation (FISU-forum, FISU GA etc) Internationell aktivitet (Universiader och Student-VM) Plagg som tagits fram för ett användningsområde får endast i undantagsfall användas inom ett annat område. Listan nedan innehåller exempel på plagg och ska inte ses som en komplett förteck ning över vad som får ingå i respektive kollektion. Nationell representation Vit skjorta med svensk logga i blått på vänster bröst, blå V-ringad tröja med vit logga på vänster bröst, svart väska med webbadressen i vitt. Nationell aktivitet Vit pikétröja med svensk logga i blått på vänster bröst, långärmad huvtröja med vit logga på vänster bröst, vit träningströja med webbadressen i blått på ryggen/rumpan. Internationell representation Vit skjorta med internationell logga i blått på vänster bröst samt studentlandslagets logotyp på höger ärm, blå V-ringad tröja med internationell logga i gult på vänster bröst, blå/svart väska med studentlandslagets logotyp. Internationell aktivitet Gul/blå pikétröja med SWEDEN satt i Cronos, fetstil i blått/gult på ryggen, internationell logga i blått på vänster bröst samt i Universiadsammanhang arrangemangets logotyp i blått/gult på höger bröst, gul/blå tränings-t-shirt med samma tryck som pikétröjan, svart jacka med webbadressen i vitt tryck på höger ärm alt. ryggen/rumpan, blå/svart väska med studentlandslagets logotyp. 15

16 studentidrott.se

Den grafiska profilen är ansiktet utåt. Ett genomtänkt, tydligt och konsekvent grafiskt utseende ökar trovärdigheten och ger ett professionellt

Den grafiska profilen är ansiktet utåt. Ett genomtänkt, tydligt och konsekvent grafiskt utseende ökar trovärdigheten och ger ett professionellt Grafisk manual 1 Den grafiska profilen är ansiktet utåt. Ett genomtänkt, tydligt och konsekvent grafiskt utseende ökar trovärdigheten och ger ett professionellt intryck. Den grafiska manualen ska fungera

Läs mer

Färgversioner. Färg: Svart-vit: Negativ:

Färgversioner. Färg: Svart-vit: Negativ: Grafisk profilguide Profilguide Ett företags profilguide är till för att skapa ett enhetligt och konsekvent visuellt uttryck, och för att bygga varumärket. Det är viktigt att riktlinjer och rekommendationer

Läs mer

Ljungby profilprogram 1.0 Logotype, Färger, Typografi, Användningsexempel 2009-12-01

Ljungby profilprogram 1.0 Logotype, Färger, Typografi, Användningsexempel 2009-12-01 Ljungby profilprogram 1.0 Logotype, Färger, Typografi, Användningsexempel 2009-12-01 Logotype Ljungbys logotyp består av två element: ordmärke som är själva basen och pratbubblan som är en flexibel del

Läs mer

Grafisk manual version 2015-02-10

Grafisk manual version 2015-02-10 Grafisk manual version 2015-02-10 Innehåll 1. Inledning...3 2. Varumärkesfärger...4 2.1 Definitioner...4 3. Carriers logotyp...5 3.1 Logotypens uppbyggnad...5 3.2 Logotypens frizoner...6 3.3 Alternativa

Läs mer

Grafisk guide. adress Box 801, 961 17 Boden besök Parkgatan 34 Tel 0921-578 80 FAX 0921-789 03 E-POST info@bodenbo.se internet www.bodenbo.

Grafisk guide. adress Box 801, 961 17 Boden besök Parkgatan 34 Tel 0921-578 80 FAX 0921-789 03 E-POST info@bodenbo.se internet www.bodenbo. Grafisk guide adress Box 801, 961 17 Boden besök Parkgatan 34 Tel 0921-578 80 FAX 0921-789 03 E-POST info@bodenbo.se internet www.bodenbo.se Grafisk guide Grafisk profil handlar om en helhet där intrycket

Läs mer

1 Grundregler. 2 Trycksaker. 1.1 Logotyp 1.2 Färger 1.3 Typografi 2.1 Visitkort 2.2 Brevpapper 2.3 Kuvert

1 Grundregler. 2 Trycksaker. 1.1 Logotyp 1.2 Färger 1.3 Typografi 2.1 Visitkort 2.2 Brevpapper 2.3 Kuvert GRAFISK PROFIL 1 Grundregler 2 Trycksaker 1.1 Logotyp 1.2 Färger 1.3 Typografi 2.1 Visitkort 2.2 Brevpapper 2.3 Kuvert Grundregler 1.1 Logotyp Logotyp Färger 1.2 Grundregler Färger RGB CMYK R=179, G=197,

Läs mer

Innehållsförteckning. Grundregler. Tillämpning. Inledning 3. Logotypen 4 Frizon 7 Färger 8 Dekor 9 Typografi 10

Innehållsförteckning. Grundregler. Tillämpning. Inledning 3. Logotypen 4 Frizon 7 Färger 8 Dekor 9 Typografi 10 Grafisk manual 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Grundregler Logotypen 4 Frizon 7 Färger 8 Dekor 9 Typografi 10 Tillämpning Kontorstrycksaker 11 Profi lmaterial 15 2 Inledning Den visuella bild vi förmedlar

Läs mer

KIMITOÖNS GRAFISKA MANUAL

KIMITOÖNS GRAFISKA MANUAL DEN VISUELLA IDENTITETEN KIMITOÖNS GRAFISKA MANUAL Logon och det grafiska utseendet förmedlar Kimitoöns kommuns värderingar: öppenhet, aktivitet och förnyelse. Det nya grafiska utseendet är fräscht och

Läs mer

IOGT-NTO:S VISUELLA IDENTITET

IOGT-NTO:S VISUELLA IDENTITET IOGT-NTO:S VISUELLA IDENTITET Hej! I den här manualen beskriver vi vår visuella identitet. Den ger oss riktlinjer för hur vi tillsammans skapar en stark och värdeladdad profil som kommunicerar våra känslor

Läs mer

Världens bästa hälsa 2020. Profilmanual. Profilmanual Indexator

Världens bästa hälsa 2020. Profilmanual. Profilmanual Indexator Världens bästa hälsa 2020 Profilmanual Profilmanual Indexator Innehåll Följ profilmanualen 3 Logotyp 4 Logotypanvändning 5 Friyta 6 Färger 7 Typografi 8 Typografi ersättningstypsnitt 9 Grafiskt mönster

Läs mer

Glimåkra folkhögskola

Glimåkra folkhögskola grafisk manual Glimåkra folkhögskola Den grafiska manualen är överenskomna regler inom Glimåkra folkhögskola som anger hur vi bör kommunicera internt och externt. Manualen anger råd och riktlinjer för

Läs mer

Information om Sekos nya grafiska profil

Information om Sekos nya grafiska profil Information om Sekos nya grafiska profil Uppdatering med flera nyheter Uppdaterad logotyp och nya typsnitt. Det är några av förändringarna i Sekos nya grafiska profil som lanseras i samband med förbundets

Läs mer

GRAFISK PROFIL SVENSKA DÖVIDROTTSFÖRBUNDET

GRAFISK PROFIL SVENSKA DÖVIDROTTSFÖRBUNDET GRAFISK PROFIL SVENSKA DÖVIDROTTSFÖRBUNDET VERSION 2.0 - JANUARI 2014 E-post: Hemsida: info@dovidrott.se www.dovidrott.se Innehållsförteckning Vår grafiska profil... 4 Bakgrund... 4 Logotyper... 5 Grundmoduler...

Läs mer

Visitkort. Karl Johansson Department manager. Karl Johansson Enhetschef. Karl Johansson Department manager. Karl Johansson Enhetschef

Visitkort. Karl Johansson Department manager. Karl Johansson Enhetschef. Karl Johansson Department manager. Karl Johansson Enhetschef Kontorstryck Visitkort Om visitkorten Med visitkort representerar man. De grafiska reglerna ska följas även här. Visitkorten är i storlek 90x55. På visitkorten används N-logotypen och Let s create-märket

Läs mer

våra grafiska riktlinjer

våra grafiska riktlinjer Grafisk manual för distrikt & föreningar våra grafiska riktlinjer 2014-12-11 Version 1.0 Innehåll Förord 3 1. Logotyp 1.1 Primär logotyp 4 1.2 Sekundär logotyp 5 1.3 Friyta och placering 6 1.4 Välj rätt

Läs mer

INLEDNING. Inledning Logotyp Färger Teckensnitt Tillämpningar

INLEDNING. Inledning Logotyp Färger Teckensnitt Tillämpningar GRAFISK MANUAL INLEDNING Den här manualen beskriver hur vi arbetar med vår grafiska profil. I den hittar du allt från användandet av logotypen och hanterandet av färger och typografi, till mallar för utformning

Läs mer

Innehåll. 3 Grafisk profil. 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek

Innehåll. 3 Grafisk profil. 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek Grafisk profil Innehåll 3 Grafisk profil 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek 6 Teckensnitt 7 Färger Profilfärger och kompletterande

Läs mer

VISUELL IDENTITET FÖR TELTEK

VISUELL IDENTITET FÖR TELTEK VISUELL IDENTITET FÖR TELTEK En grafisk profil är en viktig byggsten i skapandet av ett starkt varumärke och syftar till att skapa en enhetlig visuell identitet för Teltek som är enkel att känna igen för

Läs mer

Grafisk profil R AB. Ransäters Invest AB

Grafisk profil R AB. Ransäters Invest AB Grafisk profil R AB Ransäters Invest AB Innehåll 3 Grafisk profil 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek 6 Teckensnitt 7 Färger och

Läs mer

Varumärket Polykemi. En grafisk guide till en tydlig profil

Varumärket Polykemi. En grafisk guide till en tydlig profil Varumärket Polykemi En grafisk guide till en tydlig profil Logotype Logotypen är företagets varumärke och den viktigaste grafiska identifikationen bland de grafiska grundelementen. Logotypen består av

Läs mer

Erikshjälpens typsnitt

Erikshjälpens typsnitt Grafisk profil Erikshjälpens typsnitt FS Lola Light Italic FS Lola Medium Italic FS Lola Regular FS Lola Italic FS Lola Medium FS Lola Medium Italic FS Lola Bold FS Lola Bold Italic FS Lola Extra Bold

Läs mer

Grafisk profil 2015 Uppdaterad senast 2015-01-13

Grafisk profil 2015 Uppdaterad senast 2015-01-13 Grafisk profil 2015 Uppdaterad senast 2015-01-13 Innehåll Vad är en grafisk profil?... 3 Färger... 4 Profilfärg...4 Komplementfärger...4 Gråtoner...4 Tilläggsfärger...4 Färgkoder...5 SciLifeLabs logotyp...

Läs mer

förord Högsby 061219 Ewa Engdahl kommunstyrelsens ordförande

förord Högsby 061219 Ewa Engdahl kommunstyrelsens ordförande grafisk profil förord Högsby kommun står inför stora utmaningar i framtiden. Om vi ska lyckas att etablera oss som en framtidskommun krävs det både att vi arbetar och profilerar oss på ett professionellt

Läs mer

Grafisk manual GAVLEFASTIGHETERS VARUMÄRKE FÖR EN HÅLLBAR TILLVÄXT

Grafisk manual GAVLEFASTIGHETERS VARUMÄRKE FÖR EN HÅLLBAR TILLVÄXT Grafisk manual GAVLEFASTIGHETERS VARUMÄRKE FÖR EN HÅLLBAR TILLVÄXT Gavlefastigheter äger och förvaltar fastigheter för både näringsliv och för kommunala verksamheter. Bolaget ägs av Gävle kommun och är

Läs mer

SWEBO Bioenergy Grafisk profil

SWEBO Bioenergy Grafisk profil SWEBO Bioenergy Grafisk profil Formsmedjan Reklam & Kommunikation Grafisk profil Den image vi har, det vill säga hur andra människor uppfattar vårt företag är ett resultat av alla de intryck vi gör på

Läs mer

Gränsöverskridande samverkan

Gränsöverskridande samverkan 1 Grafisk Profil Denna grafiska manual är en hjälp för dig som jobbar i eller med Vårdsamverkan Fyrbodal för att skapa en tydlig, enhetlig och konsekvent kommunikation med omvärlden. Vår logga, våra färger

Läs mer

Dokumentansvarig/Godkänd av: Info GWCS

Dokumentansvarig/Godkänd av: Info GWCS 2011-03-01, 1 (5) 1.3 Inledning Syftet med den grafiska profilen är att göra GoldWing Club Sweden (GWCS) tydligt som avsändare. Med en enhetlig och konsekvent grafisk profil får vår tidning, våra profilprodukter,

Läs mer

En enhetlig profil är viktig för alla organisationer

En enhetlig profil är viktig för alla organisationer En enhetlig profil är viktig för alla organisationer och ännu viktigare för en stor grupp av frivilliga. Då öppnas möjligheten för att alla känner samhörighet och vet åt vilket håll gruppen går. Det gör

Läs mer

Grafisk profilmanual för Stora Sköndal

Grafisk profilmanual för Stora Sköndal Grafisk profilmanual för Stora Sköndal Innehåll Logotyp 4 Logotyp, frizon 5 Logotyp, placering 6 Logotyp, placering på trycksaker 7 Färger 8 Typografi 9 Illustrationer 10 Fotografier 11 Former 12 Layoutens

Läs mer

GRAFISKA ANVISNINGAR BUSSPOOLEN - VÄSTERBOTTEN

GRAFISKA ANVISNINGAR BUSSPOOLEN - VÄSTERBOTTEN GRAFISKA ANVISNINGAR BUSSPOOLEN - VÄSTERBOTTEN Logotype och symbol Färger Pantone 485 C 100% svart 70% svart 50% svart 40% svart Pantone 485 C 100% svart 70% svart 70% svart 50% svart 100% svart 40% svart

Läs mer

HUMANA. Grafisk profil

HUMANA. Grafisk profil 1 HUMANA Grafisk profil 2010 Innehållsförteckning sid 3 sid 4 8 sid 9 sid 10 12 sid 13 sid 14 sid 15 sid 16 sid 17 sid 18 sid 19 Introduktion Logotyp & användning Färger Typografi & användning Tryckt material

Läs mer

Förbundet Vi Ungas. Grafiska handbok

Förbundet Vi Ungas. Grafiska handbok Förbundet Vi Ungas Grafiska handbok Innehållsförteckning INLEDNING 2 KAPITEL ETT 3 LOGOTYPEN 4 Vad man inte får göra med Vi Ungas logotyp 5 FÄRGER 6 TYPSNITT 7 FLÄTAN 8 KAPITEL TVÅ 9 GRAFISKA ELEMENT 10

Läs mer

Grafisk manual. För verksamheter som använder pilträd med förvaltningsnamn inom Region Skåne. Manualen gäller från och med januari 2005.

Grafisk manual. För verksamheter som använder pilträd med förvaltningsnamn inom Region Skåne. Manualen gäller från och med januari 2005. Grafisk manual För verksamheter som använder pilträd med förvaltningsnamn inom Region Skåne. Manualen gäller från och med januari 2005. Innehåll Region Skåne värt att vårda 3 Vår koncernlogotyp 4 Pilträd

Läs mer

GRAFISK MANUAL 6/2012

GRAFISK MANUAL 6/2012 GRAFISK MANUAL 6/2012 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 01 Baselement Svenska folkpartiets logotyp Vår logo: dimensioner och skyddsområde Logoversioner och minimistorlek Logons användning Applikationer

Läs mer

Unga Aktiesparares varumärke

Unga Aktiesparares varumärke VARUMÄRKE Varumärke 1:1 Unga Aktiesparares varumärke Unga Aktiesparares varumärke är företagets signatur och igenkänningstecken. Därför är det väldigt viktigt att det används på ett riktigt sätt. Varumärket

Läs mer

aloq.se Loxysoft AB Post: Box 153, 840 60 Bräcke Besök: Öneslingan 11, Frösön Tel: 063-18 34 40 Fax: 063-12 40 35 info@loxysoft.se www.loxysoft.

aloq.se Loxysoft AB Post: Box 153, 840 60 Bräcke Besök: Öneslingan 11, Frösön Tel: 063-18 34 40 Fax: 063-12 40 35 info@loxysoft.se www.loxysoft. aloq.se Loxysoft AB Post: Box 53, 840 60 Bräcke Besök: Öneslingan, Frösön Tel: 063-8 34 40 Fax: 063-40 35 info@loxysoft.se www.loxysoft.se Grafisk manual Loxysoft AB Text och design: aloq AB, Östersund

Läs mer

4 VARFÖR EN GRAFISK MANUAL? 6 VÅR LOGOTYP 12 VÅRA FÄRGER 16 VÅRA TECKENSNITT 18 VÅRT BILDSPRÅK

4 VARFÖR EN GRAFISK MANUAL? 6 VÅR LOGOTYP 12 VÅRA FÄRGER 16 VÅRA TECKENSNITT 18 VÅRT BILDSPRÅK KIL GRAFISK MANUAL 4 VARFÖR EN GRAFISK MANUAL? 6 VÅR LOGOTYP 12 VÅRA FÄRGER 16 VÅRA TECKENSNITT 18 VÅRT BILDSPRÅK 24 VÅRA TEXTER 26 SÅ HÄR SER VI UT 36 VÅRA SKYLTAR 38 DET SKA VARA LÄTT Den grafiska manualen

Läs mer

Den grafiska profilieringen för roar

Den grafiska profilieringen för roar Den grafiska profilieringen för roar 2013 edition INNEHÅLL LOGOTYP 04 LOGOTYPENS FRIZON 05 TYPOGRAFI 06 FÄRGER 07 KONTORSMATERIAL 08 ANNONS & BILDER 10 BROSCHYR 12 GRAFISKA ELEMENT/BYXMÄRKE 14 WEBBSIDA

Läs mer

INNEHÅLL. Inledning/bakgrund 5 Logotype 6 Användande av logotype 7 Frizon 8 Färger 9 Placering 9

INNEHÅLL. Inledning/bakgrund 5 Logotype 6 Användande av logotype 7 Frizon 8 Färger 9 Placering 9 GRAFISK MANUAL INNEHÅLL Inledning/bakgrund 5 Logotype 6 Användande av logotype 7 Frizon 8 Färger 9 Placering 9 Typografi 10 Annonser 11 Bilder 12 Powerpoints 13 Brevpapper och visitkort 14 Profilkläder

Läs mer

Förord. Innehåll. Logotyp 3 Typsnitt 4 Färger 5 Profilelement 6 Profilmallar 7-9

Förord. Innehåll. Logotyp 3 Typsnitt 4 Färger 5 Profilelement 6 Profilmallar 7-9 Grafisk Guide 1.0 Förord Den grafiska guiden ska fungera som en vägledning för allt profilmaterial; både för tryck och webb och såväl för extern som intern kommunikation. Rocklunda Restaurang & Konferens

Läs mer

DESIGN. Varumärkesmanual 1.0

DESIGN. Varumärkesmanual 1.0 smanual 1.0 DESIGN en består av flera beståndsdelar: logotyp, typografi, färger, mönster och bildmanér. Beståndsdelarna fungerar som en grafisk verktygslåda. Ibland kan vi välja att utnyttja samtliga beståndsdelar

Läs mer

Genom att följa instruktionerna når vi konsekvens, tydlighet och trovärdighet i vår kommunikation.

Genom att följa instruktionerna når vi konsekvens, tydlighet och trovärdighet i vår kommunikation. Hotell Grafisk Profil Vår grafiska profil är en viktig del av vår identitet och ett grundläggande verktyg i våra relationer. Därför är det avgörande att vi använder vår grafiska profil rätt och att alla

Läs mer

GRAFISK MANUAL VÅRGÅRDA KOMMUN. Grafisk manual. Förord 3

GRAFISK MANUAL VÅRGÅRDA KOMMUN. Grafisk manual. Förord 3 Grafisk manual Förord 3 Välkommen till Grafisk manual för Vårgårda kommun Den grafiska manualen beskriver hur vi skall synas för att tydligt visa avsändaren - Vårgårda. Manualen innehåller information

Läs mer

PMS Rubine Red C. PMS Process Black C 90%

PMS Rubine Red C. PMS Process Black C 90% PMS 227 C PMS Rubine Red C PMS 2415 C Version utan datumrad. Används endast i undantagsfall på produkter som återkommer från år till år. 2.1 Logotyp Versioner Versioner Logotypen finns, förutom i sitt

Läs mer

Del 1: GS identitetsmanual

Del 1: GS identitetsmanual Del 1: GS identitetsmanual Varumärkets identitet 1.1 GS-märket 1.2 GS-märket med text 1.3 Varumärkets korrekta användning 1.4 GS-märkets huvudfärg 1.5 Oacceptabel typografi 1.6 Filnamn 1.7 Filnamn med

Läs mer

PRO är en vital organisation för alla Sveriges pensionärer. Vi driver. rakryggat pensionärernas intressen och erbjuder medlemmarna

PRO är en vital organisation för alla Sveriges pensionärer. Vi driver. rakryggat pensionärernas intressen och erbjuder medlemmarna Grafisk profil PRO Grafisk profil Den grafiska profil som du håller i handen, med dess mallar, är tänkt som ett hjälpmedel för dig som ska arbeta med skriftlig information och kommunikation i PRO. PRO

Läs mer

Grafiska regler för Lekebergs kommun

Grafiska regler för Lekebergs kommun Grafiska regler för Lekebergs kommun Fastställd av: Kommunstyrelsen Datum: 2014-05-13 Ansvarig för revidering: Kommunstyrelsen Diarienummer: 13KS210 Policy Program Plan Riktlinje >Regler Regler 2 (18)

Läs mer

N A T I O N A L F Ö R E N I N G E N F Ö R T R A F I K S Ä K E R H E T E N S F R Ä M J A N D E

N A T I O N A L F Ö R E N I N G E N F Ö R T R A F I K S Ä K E R H E T E N S F R Ä M J A N D E Vår grafiska profil En klar och tydlig profil är viktig av många skäl. Den gör det lättare för omvärlden allmänheten, företag och organisationer, samarbetspartners, beslutsfattare och finansiärer att identifiera

Läs mer

LOGOTYP I UNDANTAGSFALL

LOGOTYP I UNDANTAGSFALL GRAFISK PROFIL ens färger INTRODUKTION Vår grafiska profil sammanfattar visuellt vad vi står för vår värdegrund. Campus Telge ska på sikt bli en internationell arena för tillväxt och utbyten för möten,

Läs mer

Introduktion. Logotyp i undantagsfall

Introduktion. Logotyp i undantagsfall Grafisk profil ens färger Introduktion Vår grafiska profil sammanfattar visuellt vad vi står för vår värdegrund. Campus Telge ska på sikt bli en internationell arena för tillväxt och utbyten för möten,

Läs mer

Grafisk manual. Vårt verktyg för att skapa en tydlig grafisk profil i syfte att stärka vårt varumärke. introduktion

Grafisk manual. Vårt verktyg för att skapa en tydlig grafisk profil i syfte att stärka vårt varumärke. introduktion Grafisk manual Vårt verktyg för att skapa en tydlig grafisk profil i syfte att stärka vårt varumärke introduktion 1 2 Pangea design 2008 Innehållsförteckning Introduktion...5 Varumärket ett stöd att nå

Läs mer

INNEHÅLL. partex marking systems ab 3. Logotype 4. Färger 5. Typografi 6. Korrespondens 7. Powerpoint 8. Nyhetsbrev & Pressrelease 9.

INNEHÅLL. partex marking systems ab 3. Logotype 4. Färger 5. Typografi 6. Korrespondens 7. Powerpoint 8. Nyhetsbrev & Pressrelease 9. profilmanual INNEHÅLL partex marking systems ab 3 Logotype 4 Färger 5 Typografi 6 Korrespondens 7 Powerpoint 8 Nyhetsbrev & Pressrelease 9 Annons 10 Trycksaker 11 Exponering 12 Bildekor 13 Skyltning 14

Läs mer

Allt är Tobbes fel. Grafisk profil för förbundet. Ung Pirat

Allt är Tobbes fel. Grafisk profil för förbundet. Ung Pirat Allt är Tobbes fel. Grafisk profil för förbundet Ung Pirat Varför behövs en grafisk profil? En grafisk profil har man för att en organisation enkelt ska kännas igen. Här sammanställs olika riktlinjer för

Läs mer

Grafisk profilmanual

Grafisk profilmanual Grafisk profilmanual Innehåll GRAFISK PROFILMANUAL 1 Inledning 2 Logotyp 3 Färger 4 Dekorelement 5 Typsnitt 6 Kontorstryck 7 Powerpoint-mall 8 Trycksaker 9 Annons 10 Webb Inledning. 1 Rätt utnyttjad bygger

Läs mer

Det ska synas att det är vi. Vår gra ska pro l

Det ska synas att det är vi. Vår gra ska pro l Det ska synas att det är vi Vår gra ska pro l Vår gra ska pro l Inledning Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar (RBU) arbetar för barn och ungdomar med rörelsehinder och deras familjer. RBU

Läs mer

Å L Ä N D S K A S E G E L S Ä L L S K A P E T

Å L Ä N D S K A S E G E L S Ä L L S K A P E T GRAFISK PROFILMANUAL för ÅLÄNDSKA SEGELSÄLLSKAPET r.f. I N N E H Å L L 2. Innehåll 3. Logotyp färger 4. Logotyp gråskala 5-6. Variationer på logon 7. Användning av logon mot olika bakgrundsfärger 8. Segelkontur

Läs mer

Moogio - Identity guidelines

Moogio - Identity guidelines Moogio - Identity guidelines Moogio - The logo The Moogio logo should always be as clear as possible, without distraction from other visual elements and should always be used in its entirety. There should

Läs mer

Grafisk profilmanual. Version 1.0 September 2009

Grafisk profilmanual. Version 1.0 September 2009 Grafisk profilmanual Version 1.0 September 2009 Stockholms universitets studentkår Grafisk profilmanual 090909 2 / 22 Innehållsförteckning 3 Inledning 4 Grundelementen det som bygger en visuell identitet

Läs mer

Grafisk manual för Hällefors kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2009-06-09

Grafisk manual för Hällefors kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2009-06-09 Grafisk manual för Hällefors kommun Antagen av kommunfullmäktige 2009-06-09 2(11) Innehållsförteckning 1 Varför behöver vi en grafisk manual/profil?... 3 2 Kommunens logotyp... 4 2.1 Kommunvapen... 4 2.2

Läs mer

g r a f i s k p r o f i l e n k ö p i n g s k o m m u n // Reviderad 2009

g r a f i s k p r o f i l e n k ö p i n g s k o m m u n // Reviderad 2009 g r a f i s k p r o f i l e n k ö p i n g s k o m m u n // Reviderad 2009 grafisk profil för enköpings kommun 3 kort historik 4 enköpings kommunvapen 4 r ä d d n i n g s t j ä n s t e n 4 l o g o t y p

Läs mer

Grafisk manual Elin Leyonberg Norrlands Reklamskola 2013

Grafisk manual Elin Leyonberg Norrlands Reklamskola 2013 Grafisk manual Elin Leyonberg Norrlands Reklamskola 2013 Innehållsförteckning Den grafiska profilen 3 Varumärket 4 Färger 5 Logotype 6 Typsnitt 8 Bilder 10 Digitala plattformar 11 Kontorsmaterial 13 Profilprodukter

Läs mer

Konsumentföreningen Stockholm Grafisk manual. Ett utdrag

Konsumentföreningen Stockholm Grafisk manual. Ett utdrag Grafisk manual Ett utdrag IDENTITET / PROFIL En ny grafisk profil som speglar våra värderingar. Vår huvuduppgift är att göra medlemsnytta och stärka medlemmarnas ställning som konsumenter. All vår verksamhet

Läs mer

GRAFISK MANUAL Karlsborgs kommun

GRAFISK MANUAL Karlsborgs kommun GRAFISK MANUAL Karlsborgs kommun KARLSBORGS KOMMUN En enhetlig grafisk profil gör oss tydligare för omvärlden. Ryssarnas upprepade angrepp mot Finland och östersjökusten efter Karl XII:s död blev upphovet

Läs mer

GRAFISKA RIKTLINJER 1

GRAFISKA RIKTLINJER 1 GRAFISKA RIKTLINJER 1 ETT PARTITUR FÖR ÖGAT Det går kanske inte att jämföra grafiska riktlinjer med ett partitur. Men lite fritt tolkat kan man säga att en grafisk manual innehåller alla element som behövs

Läs mer

Profilprogram för Folkets Hus och Parker 2013

Profilprogram för Folkets Hus och Parker 2013 Profilprogram för Folkets Hus och Parker 2013 2 Innehåll Tillsammans syns vi bättre! 4 SNURRORNA GRUNDELEMENTEN I VÅR GRAFISKA PROFIL 6 VÅRA FÄRGER 7 Bli en del av helheten 8 EXEMPEL PÅ HUR LOGGAN APPLICERAS

Läs mer

Grafisk profil. för Kumla kommun. Februari 2012 Antagen av kommunstyrelsen 2012-02-08, 23

Grafisk profil. för Kumla kommun. Februari 2012 Antagen av kommunstyrelsen 2012-02-08, 23 Grafisk profil för Kumla kommun Februari 2012 Antagen av kommunstyrelsen 2012-02-08, 23 Innehåll Vårt gemensamma ansikte utåt! 3 Logotyp - kommunvapnet 4-5 Logotyp - blomman 6-7 Profilsymboler 8 Typsnitt

Läs mer

Svenska klätterförbundets styrelse och kansli Mars 2012

Svenska klätterförbundets styrelse och kansli Mars 2012 Grafisk manual Inledning I denna manual sammanfattas Svenska klätterförbundets visuella identitet. Den visuella identiteten är en viktig del av vår kommunikation, den är ett verktyg för att profilera

Läs mer

6 Vår grafiska profil

6 Vår grafiska profil Vår grafiska profil Om vår grafiska profil En grafisk profil uttrycker en organisations värderingar. Den signalerar också mål och ambitioner. Det är nämligen med organisationer som med människor, att vi

Läs mer

Innehåll. Förord 3 Logotype 4 Frizon 6 Logovarianter 7 Engelsk logotype 8 Färger 9 Dekorelement 10 Typografi 12 Accidens 14 PR-produkter 16

Innehåll. Förord 3 Logotype 4 Frizon 6 Logovarianter 7 Engelsk logotype 8 Färger 9 Dekorelement 10 Typografi 12 Accidens 14 PR-produkter 16 Grafisk manual Innehåll 2 Förord 3 Logotype 4 Frizon 6 Logovarianter 7 Engelsk logotype 8 Färger 9 Dekorelement 10 Typografi 12 Accidens 14 PR-produkter 16 Det är viktigt hur omvärlden uppfattar oss. 3

Läs mer

Grafisk profil. Grundidé. Logotype

Grafisk profil. Grundidé. Logotype GRAFISK PROFIL Grafisk profil I en organisation som ArbetSam, bestående av många medlemsorganisationer, är det mycket viktigt att skapa igenkänning och tydliggöra gemensamma värden och intressen. Syftet

Läs mer

Visuell identitet. Sparbanksstiftelsen Kronan Sparbanksstiftelsen Norrbotten Sparbanksstiftelsen Norrland Sparbanksstiftelsen Nya

Visuell identitet. Sparbanksstiftelsen Kronan Sparbanksstiftelsen Norrbotten Sparbanksstiftelsen Norrland Sparbanksstiftelsen Nya 1 Visuell identitet Sparbanksstiftelsen Alfa Sparbanksstiftelsen Dalarna Sparbanksstiftelsen Första Sparbanksstiftelsen Jämtlands Län Sparbanksstiftelsen Kronan Sparbanksstiftelsen Norrbotten Sparbanksstiftelsen

Läs mer

GRAFISKA RIKTLINJER Svenska Ridsportförbundet maj 2015. Svenska Ridsportförbundet Grafiska riktlinjer 1

GRAFISKA RIKTLINJER Svenska Ridsportförbundet maj 2015. Svenska Ridsportförbundet Grafiska riktlinjer 1 GRAFISKA RIKTLINJER Svenska Ridsportförbundet maj 2015 Svenska Ridsportförbundet Grafiska riktlinjer 1 VÅR PROFIL Det här är en grafisk manual för Svenska Ridsportförbundet som talar om hur vi vill se

Läs mer

Vårdförbundet Grafiska riktlinjer 2010.03.05

Vårdförbundet Grafiska riktlinjer 2010.03.05 Vårdförbundet Grafiska riktlinjer 2010.03.05 För att Vårdförbundet alltid ska ge samma goda intryck är det viktigt att vi alltid använder oss av samma goda uttryck. Vårdförbundet är en stor och betydelsefull

Läs mer

LO-TCO Biståndsnämnds grafiska profil. LO-TCO Biståndsnämnds grafiska profil ska utstråla kompetens, engagemang och seriositet.

LO-TCO Biståndsnämnds grafiska profil. LO-TCO Biståndsnämnds grafiska profil ska utstråla kompetens, engagemang och seriositet. LO-TCO Biståndsnämnds grafiska profil LO-TCO Biståndsnämnds grafiska profil ska utstråla kompetens, engagemang och seriositet. Identitet Logotypen LO-TCO BISTÅNDSNÄMND bildar tillsammans med kartbilden

Läs mer

Grafisk profil manual. version 1

Grafisk profil manual. version 1 Grafisk profil manual version 1 Innehåll 0.0 1.0 Logotyp 1.1 friyta 1.2 storlek 1,3 ERK logotyp 2.0 Färger 2.1 färgschema & användning 3.0 Typsnitt 3.1 för tryck 3.2 för web/digitalt/mallar ABC ABC 4.0

Läs mer

CERTIFIERING AV LEDNINGSSYSTEM Ett värde att kommunicera.

CERTIFIERING AV LEDNINGSSYSTEM Ett värde att kommunicera. BUSINESS ASSURANCE CERTIFIERING AV LEDNINGSSYSTEM Ett värde att kommunicera. Manual för användning av certifieringsmärken - ledningssystem Juni 2014 SAFER, SMARTER, GREENER Manual för certifieringsmärken

Läs mer

Grafisk manual. www.alteco.se

Grafisk manual. www.alteco.se Grafisk manual Inledning Alteco har sedan starten 1994 kommit att bli ett etablerat och välrenommerat konsultföretag i elbranschen. Ett företags utveckling sker alltid i samspel med omvärlden. I tider

Läs mer

De färger som visas i denna manual fungerar ej som färgprov. För korrekt färgreferens används Pantones färgguider.

De färger som visas i denna manual fungerar ej som färgprov. För korrekt färgreferens används Pantones färgguider. Grafisk manual De färger som visas i denna manual fungerar ej som färgprov. Varför en grafisk manual Om vi är många som är med och kommunicerar Oskarshamns budskap är chanserna större att det vi vill säga

Läs mer

Grafisk Profil VERSION 1.5 Vägen ut! kooperativen

Grafisk Profil VERSION 1.5 Vägen ut! kooperativen Grafisk Profil VERSION 1.5 Vägen ut! kooperativen OM VÅR GRAFISKA PROFIL Grafisk Profil för Vägen ut! kooperativen En gemensam grafisk profil för Vägen ut! kooperativen är viktig för att ge ett enhetligt

Läs mer

Grafisk handbok. Kristianstads kommun Reviderad, januari 2015

Grafisk handbok. Kristianstads kommun Reviderad, januari 2015 Grafisk handbok Kristianstads kommun Reviderad, januari 2015 Register 01 Varför en grafisk profil? 02 Vår identitet - vårt varumärke 03 Riktlinjer ger tydlighet och enhetlig form 04 Logotyp 05 Typografi

Läs mer

GRAFISK PROFILMANUAL GRAFISK PROFILMANUAL

GRAFISK PROFILMANUAL GRAFISK PROFILMANUAL 1 GRAFISK PROFILMANUAL 3 Innehåll LOGOTYPEN 6 FÄRGER 8 TYPOGRAFI 10 ANNONS 12 ROLL-UP 13 VEPA/BANDEROLL 14 VISITKORT 15 BREVPAPPER/FAXBLAD 16 KUVERT 17 FLAGGOR 17 PROFILKLÄDER 18 WEBB 19 BILDMANÉR 20

Läs mer

Vår grafiska profil en viktig del i hur vi uppfattas.

Vår grafiska profil en viktig del i hur vi uppfattas. 1 2 Vår grafiska profil en viktig del i hur vi uppfattas. Vår framtoning är egentligen inte bara en grafisk fråga. Det är främst resultatet av det dagliga och konsekventa arbete som vi alla lägger ned

Läs mer

Grafisk manual. Arvsfondsdelegationen. Riktlinjer för dig som driver ett Arvsfondsprojekt. INNEHÅLL

Grafisk manual. Arvsfondsdelegationen. Riktlinjer för dig som driver ett Arvsfondsprojekt. INNEHÅLL INNEHÅLL Arvsfondsdelegationen Grafisk manual Riktlinjer för dig som driver ett Arvsfondsprojekt. ARVSFONDENS GRAFISKA MANUAL - FÖR DIG SOM DRIVER ARVSFONDSPROJEKT: 2011 1 INNEHÅLL INNEHÅLL 2 LÄTT ATT

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ETT ENHETLIGT UTTRYCK. Grafisk manual

RIKTLINJER FÖR ETT ENHETLIGT UTTRYCK. Grafisk manual RIKTLINJER FÖR ETT ENHETLIGT UTTRYCK Grafisk manual Riksförbundet Attention är en intresseorganisation för människor med neuropsykiatriska funktionshinder. Vi arbetar för att de barn, ungdomar och vuxna

Läs mer

Profilmanual. Regelverk för kommunikation

Profilmanual. Regelverk för kommunikation Profilmanual 1 Regelverk för kommunikation Innehåll 21.0 3 grund Logotyp sid 6 Färgpalett sid 8 Typografi 10 Bård 12 Payoff 14 Symbol 16 Våg 18 korrespondens Visitkort 22 Brevpapper 24 Brevpapper Holding

Läs mer

Vår grafiska profil. Tanken bakom manualen

Vår grafiska profil. Tanken bakom manualen Tanken bakom manualen En språngbräda för Norsjö... Vi har tagit fram den grafiska manualen för att stärka vår identitet och ge Norsjö Kommun en tydlig profil gentemot våra medarbetare, kommunmedborgare,

Läs mer

Grafisk profilhandbok

Grafisk profilhandbok Grafisk profilhandbok Vårt ansikte utåt En klar och tydlig profil är viktig av många skäl. Den gör det lättare för omvärlden medlemmar, allmänheten, företag och organisationer, samarbetspartners, beslutsfattare

Läs mer

profil användarhandbok

profil användarhandbok 1 vår grafiska profil användarhandbok Version 20 2011 Innehållsförteckning Vår grafiska profil 3 Vår logotyp 5 Typografi 10 Grafiskt element 11 Bild och text 12 Färger 13-14 Tillämpningar Kontorsmaterial

Läs mer

Visuell identitet. 1 Visuell identitet Riktlinjer

Visuell identitet. 1 Visuell identitet Riktlinjer Visuell identitet 1 Visuell identitet Riktlinjer Inledning Prevents visuella identitet är framtagen för att visa att vi finns, vad vi erbjuder och vad vi står för. Den ska ge allmänheten en bild av oss

Läs mer

Riktlinjer för Halmstads kommuns grafiska profil

Riktlinjer för Halmstads kommuns grafiska profil Riktlinjer för Halmstads kommuns grafiska profil 1 Bakgrund Vår grafiska profil är ett av flera hjälpmedel för att stärka varumärket Halmstad. Den skapar en enhetlig och professionell bild av Halmstads

Läs mer

DÄRFÖR HAR VI EN GRAFISK PROFIL Ett enhetligt användande av logotyp, teckensnitt, färg och formspråk värnar om vår identitet och stärker varumärket.

DÄRFÖR HAR VI EN GRAFISK PROFIL Ett enhetligt användande av logotyp, teckensnitt, färg och formspråk värnar om vår identitet och stärker varumärket. GRAFISK MINIGUIDE 1 DÄRFÖR HAR VI EN GRAFISK PROFIL Ett enhetligt användande av logotyp, teckensnitt, färg och formspråk värnar om vår identitet och stärker varumärket. Att uppträda konsekvent är därför

Läs mer

Receptfria Läkemedel Grafisk Manual

Receptfria Läkemedel Grafisk Manual Receptfria Läkemedel Grafisk Manual VERSION 2.0 NOVEMBER 2014 Förord Sedan 2009 kan man köpa utvalda receptfria läkemedel i dagligvaruhandeln. Denna ökade tillgänglighet är naturligtvis en stor fördel

Läs mer

Designmanual. Logotype Färger Varumärkesbård Mönster Formgivning Typografi Skyltning

Designmanual. Logotype Färger Varumärkesbård Mönster Formgivning Typografi Skyltning Designmanual Logotype Färger Varumärkesbård Mönster Formgivning Typografi Skyltning Designmanual i korthet För frågor om vår design kontakta Helene Keskitalo, stab Information, tel 08 655 91 05 eller helene.keskitalo@sveaskog.se

Läs mer

Grafisk Profil. Innehåll: logotyp. teckensnitt/fonter. bilder

Grafisk Profil. Innehåll: logotyp. teckensnitt/fonter. bilder Grafisk Profil Innehåll: logotyp teckensnitt/fonter bilder logotyp KOMMUNVAPEN 1-FÄRG Vilhelminas kommunvapen ska i första hand användas i den information som hanteras av kommunanställda och där budskapet

Läs mer

TILLVÄXTVERKETS VISUELLA IDENTITET. Grafisk profilmanual. Version 2.1 Mars 2012

TILLVÄXTVERKETS VISUELLA IDENTITET. Grafisk profilmanual. Version 2.1 Mars 2012 Grafisk profilmanual Version 2.1 ars 2012 SID 2 Innehåll Inledning... 3 Grundelement... 4 Logotyp... 5 Varianter... 6 Negativ... 7 Frizon... 8 Storlek... 9 Placering... 10 Samverkan... 11 För den som har

Läs mer

Göteborg Energi AB Box 53 401 20 Göteborg Telefon 020-62 62 62 www.goteborgenergi.se

Göteborg Energi AB Box 53 401 20 Göteborg Telefon 020-62 62 62 www.goteborgenergi.se låt våra konsulter göra jobbet åt dig Om du är intresserad av börja tillverka din egen el ska du kontakta oss på Göteborg Energi Vi har många års erfarenhet av energifrågor och brinner för att göra Göteborg

Läs mer

Vår nya profil. Stefan Käll, kanslichef

Vår nya profil. Stefan Käll, kanslichef Grafisk manual 3 Vår nya profil Neurologiskt Handikappades Riksförbund har fått en ny, tydlig grafisk profil. Logotypen med organisationens hela namn,den välkända nyckelpigan och den varma röda färgen

Läs mer

CITY I SAMVERKAN PRESENTATION

CITY I SAMVERKAN PRESENTATION PRESENTATION LOGOTYP / PAYOFF LOGOTYPEN Logotypen består av City i Samverkan och payoffen Utvecklar Stockholm City. Typsnittet/formen som används till texten City i Samverkan är detsamma som tidigare.

Läs mer

High Voltage Valley möjliggör framtidens energieffektiva värld.

High Voltage Valley möjliggör framtidens energieffektiva värld. High Voltage Valley möjliggör framtidens energieffektiva värld. INNEHÅLL 1 En världsledande region inom Elkraftteknik 2 HVV:s kärnvärden och identitet 3 Logotyp 4 Profilfärger 5 Typografi 6 Layout 7 Avsändare

Läs mer