Vimmerby kommuns vapen 3 Vad vet du om Vimmerby kommun? 4 Nämnd- och förvaltningsorganisation 6 Bolag i kommunens holdingbolag 7 Befolkning 8 Politik

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vimmerby kommuns vapen 3 Vad vet du om Vimmerby kommun? 4 Nämnd- och förvaltningsorganisation 6 Bolag i kommunens holdingbolag 7 Befolkning 8 Politik"

Transkript

1 1 Faktakalender 2010 En av de allra första fotograferna i Vimmerby var lantmätare Rosin. Hans fotografi av Vimmerby kyrka från 1852 är den första kända bilden som är tagen i Vimmerby. Den finns idag i kyrkans ägo.

2 2 Vimmerby kommuns vapen 3 Vad vet du om Vimmerby kommun? 4 Nämnd- och förvaltningsorganisation 6 Bolag i kommunens holdingbolag 7 Befolkning 8 Politik 10 Äldre- och funktionshindrade 11 Korttids- och fritidsverksamhet 12 Skola- och barnomsorg 13 Vuxenutbildning 13 Mer Om 15 Uthållig kommun 17 Kulturgaranti för barn och ungdomar 18 Kultur- och fritid 19 Biblioteken i Vimmerby kommun 20 Kanot- och vandringsleder 21 Sysselsättning 22 Gränsöverskridande arbete 24 Personal 24 Ekonomi 25 Grafisk profil 27

3 Vimmerby kommuns vapen 3 Vad tänker ni när ni hör ordet vapensköld? Riddare i full mundering, fladdrande och färgsprakande fanor och dånande hästhovar. Tänker du tillbaka på en svunnen tid, kanske medeltidens torneringar? Då riddarnas sköldar pryddes av lejon, örnar, vapen, blommor och helgonbilder som alla talade sitt eget symboliska språk. Men faktum är att vapenbruket i sig är mycket mer utspritt i våra dagar. Vi hittar det på mynt, vägskyltar, busskurer, tidningsannonser, hemsidor och visitkort. I städer och kommuner runt om i landet vajar kommunvapenflaggor. Vimmerby är en av Sveriges äldsta städer. Exakt hur gammal är svårt att säga, men redan från år 1350 finns det kyrkliga dokument som omnämner stadens sigill. Att varje stad skulle ha sitt eget märke föreskrevs i Magnus Erikssons landslag från 1300-talets mitt, idag har också de flesta av Sveriges 289 kommuner ett eget vapen. Eken och ekorren som sitter i dess topp har funnits med sedan Vimmerby kommun bildades 1971 och 1974 förvandlades stadsvapnet till kommunvapen. I stort sett vilket föremål som helst kan avbildas i ett vapen, det enda kravet är att bilden går att känna igen och kan beskrivas med ord. Trädet i Vimmerby kommuns vapen är en ek, men hur ska man tolka det? Vissa anser att det ska relatera till handel med skog och trävaror, medan andra förespråkar att trädet symboliserar styrka. Den röda ekorren syftar troligtvis på den omfattande päls- och skinnhandeln som förekom i staden. Kronan är ett äldre tecken på att Vimmerby är en stad med stadsprivilegier. Under medeltiden användes kronor sparsamt, då de var ett tecken på kunglig värdighet. År 1687 stadgades också ett förbud att i vapen föra krona utan särskild tillåtelse. Murkronan fördes före 1974 bara av städer och idag av kommuner som före kommunreformen 1974 hade stadsrättigheter.

4 Vad vet du om Vimmerby kommun? Faktakalendern från Vimmerby kommun har fått en mer berättande karaktär än tidigare år. Den innehåller fortfarande fakta om Vimmerby kommun i siffror och tabeller, uppdelade efter kommunens olika verksamhetsområden. Statistik ger en möjlighet till jämförelse och överblick, men den kan inte beskriva allt. I juni 2008 delades för första gången Vimmerby kommuns egen tidning Mer Om ut. Tanken är att du ska kunna få en inblick i vad som händer och se människorna som arbetar inom de olika kommunala verksamheterna. Alla vi som bor i Vimmerby kommun berörs av den kommunala verksamheten. På ett eller annat sätt. Barn går i förskola, ungdomar söker in till gymnasiet och för dem som vill studera vidare finns Vimmerby högskolecentrum. När vi blir äldre kommer vi kanske i en situation där vi behöver hjälp med hemtjänst eller behov av plats på ett korttidsboende eller särskilt boende. På fritiden är det många som söker sig ut till friluftsområden, grönområden och lekplatser. Dessa ska skötas om och underhållas. Till Vimmerby kommun kommer också varje år flyktingar, människor från olika delar av världen i behov av stöd för att bli en del av det svenska samhället. Vimmerby kommun är också en del av vårt gemensamma kulturarv. 4 På museet Näktergalen anordnas varje år olika temautställningar som fokuserar på olika bitar ur vår historia. För mellan år sedan kom de första människorna till Vimmerbytrakten. De var klädda i skinn och päls, smyckade med djurtänder och bärnsten. Gravar, husgrunder och föremål vittnar om att människor i århundraden levt och verkat i området. Sedan den 3 juni 2008 deltar Vimmerby kommun också i projektet Uthållig kommun. Uthållig kommun är ett samarbete mellan Energimyndigheten och ett 60-tal av landets kommuner och handlar om att främja åtgärder för energihushållning och effektivisering. I Vimmerby vill man bland annat anordna förädling av lokalt producerad biogas och gynna närproducerade varor och lokal handel. Läs mer om Uthållig kommun på sidan 16. Vimmerby kommun är också barrskog, urskog, trolska tjärnar klädda i näckrosor och ängsmarker. Här finns älg, räv, knipa, kungsfågel och skalbaggar. Läs om hur du kan ta del av den vackra naturen i Östra Småland och Vimmerby kommun. PerÅke Svensson Kommunstyrelsens ordförande (c) Staffan Forsberg Kommunchef

5 Fotograf Torvald Erikssons Vimmerby bildarkiv, Stångågatan västerut. 5

6 Nämnd- och förvaltningsorganisation 6

7 Bolag i kommunens holdingbolag, ägarandel 100% 7

8 Befolkning Invånarantal i församlingarna Frödinge Locknevi 491 Pelarne 221 Rumskulla 499 Södra Vi/Djursdala Tuna 727 Vimmerby Kommunen totalt Invånarantal i tätorter och samhällen Djursdala 222 Frödinge 378 Gullringen 552 Locknevi 73 Pelarne 38 Rumskulla 176 Storebro 984 Södra Vi Tuna 224 Vimmerby Folkmängdsförändringar Födda 160 Döda 180 Födelsenetto -20 Inflyttade 613 Utflyttade 605 Flyttningsnetto 8 Justering -1 Totalt netto -13

9 Befolkning Födda och döda i församlingarna Födda Döda Frödinge 10 6 Locknevi 4 6 Pelarne 5 0 Rumskulla 4 7 Södra Vi/Djursdala Tuna 5 11 Vimmerby Kommunen totalt Åldersfördelning

10 Politik 10 Kommunfullmäktiges politiska sammansättning Mandatfördelning (al) * (c) (fp) (kd) (m) (mp) (s) (v) (vip) * Totalt * (al) Arbetarlistan, (vip) Vimmerbypartiet Kommunfullmäktiges ordförande (m) Leif Carlson Vattentornsgatan VIMMERBY Telefon: Kommunstyrelsens ordförande (c) PerÅke Svensson Prästängsvägen VIMMERBY Telefon: , vxl Vänorter Danmark: Skaerbaek Finland: Kauhava Island: Thorlakshöfn Litauen: Joniskis Norge: Rygge USA: Fargo-Moorhead

11 11 Äldre- och funktionshindrade Brukare Antal personer Personer med hemtjänst 314 Personer med insatser från verksamhetsområde funktionshinder 164 Personer med trygghetslarm 391 Personer med matdistribution 106 Omsorgspersonal, tillsvidareanställda Antal personer Verksamhetsområde äldreomsorg 366 Verksamhetsområde funktionshinder 118 Verksamhetsområde hälso- och sjukvård 35 Äldreomsorg Boendeform Enheter Platser Särskilt boende för personer med fysiska 3 57 funktionshinder Gruppboende för personer med demenssjukdom 4 75 Gruppboende för personer med psykiska 1 9 funktionshinder Korttidsplatser 2 16 Dagverksamhet för personer med demenssjukdom 2 18 Handikappomsorg Boende vuxna personer med utvecklingsstörning Enheter Antal personer 6 40 Brukare med personlig assistans - 31 Dagverksamhet 4 70 Korttid vuxna funktionshindrade - 3 personer Korttidsplatser, barn med funktionshinder 1 14

12 12 Korttids- och fritidsverksamhet Korttids- och fritidsverksamheten intill tennishallen på Lundgatan vänder sig till barn och ungdomar upp till 21 år med olika funktionshinder enligt LSS. Här kan de vistas från några timmar upp till ett par dagar. Förutom bowling är det en mängd andra aktiviteter som står på schemat. Även i lokalerna på Lundgatan finns möjlighet till massor av olika sysselsättningar. Här finns bland annat ett målarrum, TV-rum och ett speciellt lekrum med bollhav. - Vi har också vårt så kallade sinnesrum med madrasser och mjuka kuddar på golvet där vi bara kan ta det lugnt och slappna av till skön musik och dämpat ljus från spegelbollen i taket. Totalt deltar 14 barn och ungdomar i olika åldrar regelbundet i korttids- och fritidsverksamheten. Korttidsverksamheten som även tar emot barn och ungdomar under nätter och helger är öppen varje dag året runt. Fritidsverksamheten följer skolans öppettider. Text: Mikael Bergkvist Foto: Örjan Karlsson

13 13 Skola- och barnomsorg Skolor - elevantal läsåret 09/10 Förskoleklass 162 År År År Grundskola totalt Särskola 19 Gymnasieskola Ungdomsgymnasium 608 Antal Placerade barn Förskolor Fritidshem Familjedaghem 2 13 Totalt antal placerade barn Vuxenutbildning Vuxenutbildning Elevantal KomVux 400 GrundVux 35 Särskild vuxenutbildning 15 Svenska för invandrare 73 PU Designmatlagning - PU Chefs- och entreprenörskap -

14 Vuxenutbildning 14 Högskoleutbildningar - program våren 2010, hösten 2010 Sjuksköterskeprogram Högskolan Kalmar 210 hp Lärarprogram Barns språk och begreppsutveckling Högskolan Kalmar 210 hp Lärarprogram Barnet, språket och miljön i förskola Högskolan Kalmar 210 hp Lärarprogram Naturvetenskap för barn Högskolan Kalmar 210 hp Socialpedagogiska programmet Högskolan Väst 210 hp Produktionsteknikerprogram Högskolan Dalarna 120 hp Utveckling av e-tjänster Högskolan Dalarna 120 hp Kurser 2010 Arbetsmiljö Högskolan Kalmar 7,5 hp Arbetsrätt Högskolan Halmstad 7,5 hp Det lärande barnet Reggio Emilia Högskolan Kalmar 30 hp Engelska Högskolan Kalmar 7,5 hp Etik och ledarskap Högskolan Gävle 15 hp Globalisering och värdeförändring Högskolan Gävle 15 hp Hälsopsykologi Högskolan Halmstad 15 hp Kulturmöten i invandrings- och flyktingperspektiv Högskolan Gävle 15 hp Ledarskap Högskolan Halmstad 7,5 hp Ledarskap och organisation i socialt arbete Högskolan Väst 30 hp Matematik och lärande i förskoleklass Högskolan Kalmar 15 hp Nybörjarspanska Högskolan Halmstad 30 hp När kemin stämmer Högskolan Väst 7,5 hp Projektledning Högskolan Halmstad 7,5 hp Teknisk bastermin Högskolan Skövde 30 hp

15 Mer Om 15 Var femte invånare i Vimmerby kommun tycker att det är mycket eller ganska svårt att få information från kommunen. Att vi lever i ett informationssamhälle är år 2009 ingen nyhet, det har blivit en så naturlig del av vår vardag. Alla har ett ansvar att söka information, men också att ge och förmedla. Juni 2008 distribuerades för första gången Vimmerby kommuns egen tidning till samtliga kommuninvånare. Mer Om är inte en nyhetstidning i den meningen att den ska komma ut med nyheter varje dag, som vår lokalpress. I Mer Om är det tanken att du ska kunna få en inblick i vad som händer i de olika kommunala verksamheterna. Berättat på ett lättillgängligt sätt. Alla invånare i Vimmerby kommun berörs av den kommunala verksamheten, därför är det också viktigt för myndigheter som Vimmerby kommun att vara tillgängliga och begripliga. Tidningen ska presentera aktuella händelser och skildra olika kommunala verksamheter. Tanken är att ta ett helhetsgrepp på kommunens informationsflöde, att skapa en samlad bild av kommunens verksamhet. Med Mer Om vill vi föra en dialog med läsarna och tar därför emot alla synpunkter. För oss är det viktigt att få veta era önskemål om innehållet. Det hjälper oss att göra en bättre produkt. Vad vill ni som kommuninvånare veta? Vad är intressant för er? Ta kontakt med Vimmerby kommuns informationsenhet på e-post Foto: Örjan Karlsson

16 16

17 Uthållig kommun 17 Vet du var uthållig kommun är för något? Det är ett unikt samarbete mellan Energimyndigheten och ett 60-tal av landets kommuner, däribland Vimmerby, efter ett beslut av kommunstyrelsen den 3 juni Deltar gör också samtliga kommuner i Kalmar län, tillsammans med Regionförbundet, Länsstyrelsen och Landstinget, vilket är unikt. Därför utsåg regeringen Kalmar till ett pilotlän för Uthållig kommun. Vad vill då Vimmerby kommun uppnå med sin medverkan i Uthållig kommun? Jo, man vill bland annat anordna förädling av lokalt producerad biogas, gynna närproducerade varor och lokal handel och fasa över den nuvarande fordonsparken till miljöfordon. Andra uppsatta mål innebär att uppdatera Energiplanen från 1997 där vindkraftsutveckling ska gynnas, att beakta energi- och klimataspekter vid upphandlingar och genom olika insatser öka kunskapen och medvetandet om energianvändningens miljöpåverkan hos kommunens invånare. Uthållig kommun handlar till exempel om att genomföra åtgärder för att energihushålla i verksamheter och fastigheter, att underlätta för medborgare och företag att genomföra lönsamma åtgärder för energieffektivisering. Några energisparande åtgärder som vidtagits i Vimmerby kommun är IT-avdelningens byte av servrar som beräknas spara kwh per år. Vimarhem AB inför också individuell mätning av el och där kan man redan från början se en betydlig besparing. Mer information hittar du på

18 18 Kulturgaranti för barn och ungdomar Kulturen är en viktig inspirationskälla för barn och ungdomar. Nu stärks dess roll i skolans alla stadier genom ett unikt kommunalt och politiskt beslut om kulturgaranti. Vid hösten 2009 första kommunfullmäktigemöte klubbades beslutet om kulturgaranti. Det är ett styr- och samordningsdokument som garanterar alla barn och ungdomar från tre år tills de lämnar gymnasiet minst en kulturupplevelse per år. Förutom att garantera barn och ungdomar kulturupplevelser i form av teater, musik, film och dans ska kulturgarantin även bidra till att kulturpedagogiken integreras i det vardagliga skolarbetet och att eleverna får skapa och reflektera över sina upplevelser. En förutsättning för att kulturgarantin ska fungera är en stark samverkan och täta kontakter mellan brukare och samarbetsgruppen. Därför är det viktigt att det finns representanter så kallade kulturombud på varje skola som är involverade i arbetet. Text: Mikael Bergkvist Foto: Örjan Karlsson

19 Kultur och fritid I kommunen finns 19 Antal Bad - insjöbad 9 Bibliotek - huvudbibliotek 1 Bibliotek - filialer 2 Campingplatser 4 Cykelleder 2 Elljusspår 6 Fiskevårdsområden 4 Friluftsområden 2 Fritidsgårdar 1 Golfbanor (varav en nio-hålsbana och en sex-hålsbana) 3 Hembygdsgårdar 8 Idrotts- och motionsanläggningar 8 Ishallar 1 Kanotleder 1 Motorbanor 2 Museer 1 Nationalparker 1 Naturvårdsområden 2 Ridanläggningar 4 Simhallar 1 Tennisbanor 4 Tennishallar 1 Vandrarhem 3 Vandringsleder 2

20 20 Kultur och fritid Bibliotek Biblioteken i Vimmerby kommun Antal Total utlåning Utlåning av vuxenböcker Utlåning av barnböcker Utlån/invånare 7,67 Bokbestånd Ljudböcker Talböcker Dagstidningar 17 Tidskrifter (titlar) 166 I Vimmerby kommun finns fem bibliotek, huvudbiblioteket i Vimmerby och filialerna i Storebro, Södra Vi, Tuna och Frödinge. På vår hemsida, kan du se när de olika biblioteken är öppna. På hemsidan kan du också se vad som finns att göra på biblioteket. Du kan också ringa, eller Alla vet nog att man kan låna böcker på ett bibliotek, men vet du att man också kan låna datorer med Internet, olika databaser och ordbehandling låna filmer, både för barn och vuxna (20 kr för en vecka) ta med barnen till sagostunder. Tider finns på vår hemsida eller ring och fråga. studera på vår studieavdelning med datorer (Vimmerby) läsa dagstidningar och tidskrifter undersöka vår lokalhistoria (Smålandssamlingen i Vimmerby, Storebrorummet i Storebro) vara med i vår bokklubb om du är 9-12 år (Vimmerby) låna ljudböcker låna gångstavar (Vimmerby) ansluta en egen dator till vårt trådlösa nätverk (Vimmerby)

21 21 Kanot- och vandringsleder Omkullfallna träd, mossbeklädda åldriga stenblock och trolska insjöar, skapar ett stämningsfullt och rogivande landskap. Den vackra naturen i östra småland och Vimmerby kommun bjuder på mycket att studera, uppleva och njuta av. Genom en vandring under gran, tall, lönn, asp, al, sälg och ask, över ängs- och hagmarker får du också se och uppleva en rik kulturbygd med stenrösen, stenmurar och gravfält från bronsåldern. Foto: Ylva Z Skännestigh Vimmerby kommun rymmer inom sina gränser många natursköna platser. Här finns Norra Kvill nationalpark, vandringsleder och kanotleder. Sevedeleden sträcker sig fem mil genom det småländska landskapet. Djursdalarunden anlades 1974 och vänder sig till den intresserade och motionerande allmänheten. Här passerar årligen över människor genom den bitvis mycket kuperade terrängen. I Norra Kvill kan du upptäcka något så unikt som en välbevarad naturskog, där inga avverkningar har skett de senaste 150 åren. Föredrar du att flyta fram och upptäcka naturens mångfald genom de vatten som slingrar sig genom landskapet är kanske kanoting någonting för dig. Det finns många kanotleder, varav Emån kanske är den mest kända och längsta som flyter genom flera kommuner i Kalmar län. Stångån i Vimmerby erbjuder lätt paddling och isättning sker vid Ösjöfors, leden går sedan söderut om Storebro. Så varför inte slå läger för natten, gör upp en eld och grilla korv i de särskilt anordnade grillplatserna, ta en paus och drick varm chocklad eller kaffe. Låt dig omslutas av den småländska naturen och öppna dina sinnen en upplevelse för både din själ och ditt fysiska välmående. Tänk bara på att ta hänsyn till naturen. Foto: Piroska Kallay

22 22 Sysselsättning Förvärvsarbetande, dagbefolkning, 16- år, 2008 Antal % Riket % Jord- och skogsbruk och fiske 345 4,5 1,7 Tillverkning och utvinning ,1 15,1 Energi och miljö 71 0,9 1,0 Byggverksamhet 292 3,8 6,7 Handel ,8 12,4 Transport 334 4,3 5,2 Hotell och restauranger 159 2,1 2,9 Information och kommunikation 119 1,5 3,8 Kreditinstitut och försäkringsbolag 60 0,8 2,1 Fastighetsverksamhet 128 1,7 1,5 Företagstjänster 410 5,3 10,7 Civila myndigheter och försvaret 311 4,0 5,4 Utbildning ,2 10,2 Vård och omsorg ,3 16,0 Personliga och kulturella tjänster med mera 314 4,1 4,2 Okänd bransch 131 1,7 1,1 Totalt ,1 100,0

23 Sysselsättning 23 Största arbetsgivare i kommunen Företag Antal anställda Aleris AB, Stenbäckens-Strandhagens behandlingshem 55 Arla Foods AB Vimmerby Dairy 76 Frödinge Mejeri AB 168 Metallfabriken Ljunghäll AB 430 MaterialMännen Bygg- och möbelvaruhus 50 MIR-Gruppen AB 48 Nilsbuss AB 197 Samhall AB 85 Setra Trävaror AB, Vimmerby Sågverk 65 Skanska Sverige AB Byggsystem 100 Storebro Bruk AB 73 Svensk Tryckgjutning AB 58 Swepress i Vimmerby AB 57 VTT Grafiska AB 105 Åbro Bryggeri AB 141 Landstinget (vårdcentral 96, habilitering 10, folktandvården 19 och folkhögskolan 44) 205

24 Personal 24 Gränsöverskridande arbete Genom det gränsöverskridande samarbetet FAS ska ingen som söker jobb eller studier riskera att hamna mellan stolarna. Det ska också bidra till samordnade insatser för näringslivets kompetensförsörjning. Den operativa grupp som jobbar med FAS Fokus på Arbete och Studier består av studieoch yrkesvägledare, arbetslivssamordnare, praktiksamordnare, socialsekreterare och arbetsförmedlare. Verksamheten är förlagd till Fokushuset där VägledningsCentrum, Vimmerby Lärcenter, Integrationsavdelningen, Arbetsförmedlingen och SFI redan finns. Genom bland annat kartläggnings- och vägledningssamtal och med hjälp av den breda kompetens som finns inom FAS-gruppen ska man hitta passande lösningar för varje enskilt behov vad gäller utbildning, arbete via praktik och liknande. Inom FAS-verksamheten finns också ett utbrett samarbete med näringslivet för att kunna matcha de personalbehov som finns ute i företagen. Text: Mikael Bergkvist Foto: Örjan Karlsson Fakta om Vimmerby kommuns personal Det finns tillsvidareanställda Av dessa är 59% heltidsanställda Av alla anställda är 83% kvinnor Medelåldern bland anställda är 48,8 år För män är medelåldern 49 år och för kvinnor 49 år

25 25 Ekonomi 2010 års driftbudget för Vimmerby kommun omsluter 956 miljoner kronor. Inkomst- och kostnadsfördelning i tusentals kronor enligt sammanställning. Kommunens inkomster Skatter Avgifter Bidrag Försäljningsmedel Hyror och arrenden Övrigt Vart går pengarna? Äldre- och handikappomsorg - särskilt boende - ordinärt boende - handikappomsorg - hemsjukvård Grundskola Gymnasie- och vuxenskola Vuxenutbildning Barnomsorg Fastighetsförvaltning Vatten och renhållning Individ- och familjeomsorg Kultur och fritid Kommunikation Övrigt Kommunalskatt, mnkr 539 Generella statsbidrag och utjämningar, mnkr 174 Kommunens skattekraft av medelskattekraften, % 89 Låneskuld per invånare, kronor Beräknad pensionsskuld till anställda inkl löneskatt, mnkr 370

26 26 Ekonomi Driftbudget 2010, tkr Kommunstyrelse Kommunrevision 811 Valnämnd 249 Överförmyndarnämnd Teknik- och servicenämnd Kultur- och fritidsnämnd Barn- och ungdomsnämnd Socialnämnd Omsorgsnämnd Miljö- och byggnämnd Summa driftskostnader Skatt 2010, per 100 kr Församling Kommun Landsting Kyrka Totalt Vimmerby 22,27 10,21 1,63 34,11 Tuna 22,27 10,21 1,63 34,11 Frödinge 22,27 10,21 1,63 34,11 Locknevi 22,27 10,21 1,63 34,11 Rumskulla 22,27 10,21 1,63 34,11 Pelarne 22,27 10,21 1,63 34,11 Södra Vi, Djursdala 22,27 10,21 1,75 34,23

27 27 Grafisk profil Den 28 februari 2008 hölls det ett vernissage på Stadshuset i Vimmerby. Det hade tisslats och tasslats i över ett halvår, men sedan 2008 är den grafiska profilen för Vimmerby kommun helt offentlig. Vad finns det för nytta med en grafisk profil? Varför ska man lägga ut pengar på att skapa en sådan? Det är kanske inte helt självklart att vid första anblicken se hur en grafisk profil faktiskt kan spara både tid och pengar. I grund och botten handlar det om att skapa förtroende och undvika missuppfattningar. En grafisk profil blir ett bildigt uttryck för att ett företag, eller en organisation, vågar stå bakom sina handlingar. Med ett gemensamt regelverk slipper man det merarbete som det innebär att uppfinna en ny grafisk design vid varje aktuellt tillfälle. En grafisk profil handlar om att göra kommunikationen mer effektiv genom att det blir lättare att fokusera på det budskap man vill förmedla i text och bild. Vimmerby är en stad med gamla anor och mycket karaktär. Invånarna i kommunen uppskattar småskaligheten, de gamla handelstraditionerna och den vackra naturen. Och så har vi Astrid Lindgren. Hennes författarskap, person och livsgärning utgör kärnan i Vimmerby kommuns grafiska profil. Vi ser det som en stor förmån. En grafisk profil bör ha en utformning som redan från början har ett inneboende värde att förmedla, som talar till människor den berör. Promenadslingor i Vimmerby stad Vikten av tydlig kommunikation kan inte underskattas, speciellt inte i ett samhälle där informationskanalerna blir allt fler. I det sammanhanget blir en grafisk profil mycket mer än bara yta.

28 VIMMERBY KOMMUN Kommunstyrelseförvaltningen VIMMERBY

MAJ 2011 www.huddinge.se

MAJ 2011 www.huddinge.se FAKTA MAJ 2011 Innehåll Lite kort om Huddinge 3 Arbete 5 Förvärvsarbetande Huddingebor. Arbetsplatser i Huddinge. Fördelning inom olika sektorer. De största arbetsplatserna. Befolkning 6 7 Folkmängdens

Läs mer

Karlskrona i siffror

Karlskrona i siffror Karlskrona i siffror Statistik och fakta om Karlskrona kommun Hur ser näringslivet ut i Karlskrona och hur används skattepengarna? Och hur många karlskroniter finns det egentligen? Det och lite till finns

Läs mer

Karlskrona Karlskr i siffror

Karlskrona Karlskr i siffror Karlskrona i siffror Statistik och fakta om Karlskrona kommun Hur ser näringslivet ut i Karlskrona och hur används skattepengarna? Hur många karlskronabor finns det? Det och lite till finns att läsa här.

Läs mer

BEFOLKNING 3 MULLSJÖ KOMMUN

BEFOLKNING 3 MULLSJÖ KOMMUN BEFOLKNING Folkmängdsförändring - Befolkningens åldersfördelning 9 9 9 + Ålder Andel Folkmängd den december Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto Flyttnings- Kv

Läs mer

BEFOLKNING # VETLANDA KOMMUN

BEFOLKNING # VETLANDA KOMMUN BEFOLKNING # Folkmängdsförändring - Befolkningens åldersfördelning 7 9 + Ålder Andel Folkmängd den december Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto Flyttnings- Kv

Läs mer

STÖD OCH OMSORG HANINGE I SIFFROR * Siffrorna gäller december 2012 till november 2013.

STÖD OCH OMSORG HANINGE I SIFFROR * Siffrorna gäller december 2012 till november 2013. HANINGE I SIFFROR VISSTE DU DET HÄR OM HANINGE? De vanligaste tilltalsnamnen i Haninge är Mikael och Anna, och det vanligaste efternamnet är Andersson. De vanligaste namnen bland nyfödda Haningebor är

Läs mer

BEFOLKNING 1 ANEBY KOMMUN

BEFOLKNING 1 ANEBY KOMMUN BEFOLKNING Folkmängdsförändring - Befolkningens åldersfördelning 7 7 + Ålder Andel Folkmängd den december Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto Flyttnings- Kv M

Läs mer

BEFOLKNING # SÄVSJÖ KOMMUN

BEFOLKNING # SÄVSJÖ KOMMUN BEFOLKNING # Folkmängdsförändring - Befolkningens åldersfördelning 9 9 Andel 7 7 9 + Ålder Folkmängd den december Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto Flyttnings-

Läs mer

Korta fakta 2014. Nässjö kommun

Korta fakta 2014. Nässjö kommun Korta fakta 2014 Nässjö kommun Yta Framsida foto: Hasse Bengtsson och Nässjö kommun Nässjö kommun ligger i Jönköpings län och omfattar 933 kvadratkilometer. Nässjöbygden har en ca 4 000 år gammal historia.

Läs mer

FAKTA OM YDRE KOMMUN 2014

FAKTA OM YDRE KOMMUN 2014 FAKTA OM YDRE KOMMUN 2014 Kommunkontorets öppettider Mån-Fre 08:00 16:00 Ydre kommun Telefon: 0381-66 12 00 Kommunkontoret Telefax: 0381-66 11 91 570 60 YDRE Hemsida: www.ydre.se E-post: ydre.kommun@ydre.se

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

BEFOLKNING # EKSJÖ KOMMUN

BEFOLKNING # EKSJÖ KOMMUN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring -13 Befolkningens åldersfördelning 13 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 13 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd

Läs mer

BEFOLKNING # VETLANDA KOMMUN

BEFOLKNING # VETLANDA KOMMUN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring -13 Befolkningens åldersfördelning 13 3 3 1 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 13 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto

Läs mer

BEFOLKNING 5 GISLAVEDS KOMMUN

BEFOLKNING 5 GISLAVEDS KOMMUN Andel BEFOLKNING Folkmängdsförändring -1 Befolkningens åldersfördelning 1 9 9 9 9 7 9 11 13 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto

Läs mer

BEFOLKNING 9 VÄRNAMO KOMMUN

BEFOLKNING 9 VÄRNAMO KOMMUN Andel BEFOLKNING 9 Folkmängdsförändring -13 Befolkningens åldersfördelning 13 33 33 33 3 3 3 3 3 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 13 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd

Läs mer

Kommunen i siffror år 2012. Fakta i fickformat. Enköpings kommun

Kommunen i siffror år 2012. Fakta i fickformat. Enköpings kommun Kommunen i siffror år 2012 Fakta i fickformat Enköpings kommun FOTO Enköpings kommuns bildarkiv, Getty Images Enköpings kommun Enköpings kommun är centralt belägen i Mälardalen, 4 mil från Västerås, 6

Läs mer

NU HJÄRN- VÄGARS. Korta fakta. Nässjö kommun 2015

NU HJÄRN- VÄGARS. Korta fakta. Nässjö kommun 2015 NU HJÄRN- VÄGARS Korta fakta Nässjö kommun 2015 Om kommunen Nässjö kommun ligger i Jönköpings län och omfattar 990 kvadratkilometer. Nässjöbygden har en ca 4 000 år gammal historia. Järnvägens ankomst

Läs mer

BEFOLKNING # SÄVSJÖ KOMMUN

BEFOLKNING # SÄVSJÖ KOMMUN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring -13 Befolkningens åldersfördelning 13 11 11 1 9 1 9 1 1 1 7 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 13 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År

Läs mer

BEFOLKNING # TRANÅS KOMMUN

BEFOLKNING # TRANÅS KOMMUN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring -13 Befolkningens åldersfördelning 13 1 3 1 1 1 1 17 9 17 17 7 17 17 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 13 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning

Läs mer

BEFOLKNING # TRANÅS KOMMUN

BEFOLKNING # TRANÅS KOMMUN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring -1 Befolkningens åldersfördelning 1 1 1 1 1 17 17 17 7 9 11 13 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd

Läs mer

BEFOLKNING 7 JÖNKÖPINGS KOMMUN

BEFOLKNING 7 JÖNKÖPINGS KOMMUN Andel BEFOLKNING 7 Folkmängdsförändring -1 Befolkningens åldersfördelning 1 13 13 13 1 1 1 1 1 11 11 11 7 9 11 13 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning

Läs mer

KARLSTAD I FICKFORMAT

KARLSTAD I FICKFORMAT KARLSTAD I FICKFORMAT 2012 BEFOLKNINGSTÄTHET OCH YTA Befolkningstäthet Land Vatten 74 invånare per km 2 (Karlstad) 1 169 km 2 349 km 2 23 invånare per km 2 (Riket) ÅLDERSFÖRDELNING 2011 Antal invånare

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Kommunen i siffror år 2013. Fakta i fickformat. Enköpings kommun

Kommunen i siffror år 2013. Fakta i fickformat. Enköpings kommun Kommunen i siffror år 2013 Fakta i fickformat Enköpings kommun Enköpings kommun Befolkning 40800 Enköpings kommun är centralt belägen i Mälardalen, 4 mil från Västerås, 5 mil från Uppsala och 8 mil från

Läs mer

Tyresö i siffror 2007

Tyresö i siffror 2007 Tyresö i siffror 2007 1 Innehåll Befolkning 5 Bostäder 7 Miljöstatistik 9 Sysselsättning 10 Social service 13 Barn, skola och utbildning 14 Kultur och fritid 17 Ekonomi 18 Kommunfullmäktige 19 2 3 Befolkning

Läs mer

Landareal: 959 kvkm Invånare per kvkm: 150. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 959 kvkm Invånare per kvkm: 150. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 959 kvkm Invånare per kvkm: 150 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 0,8 0,6 0,4 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Kommunstyrelsen, Ekonomi, Information, Näringsliv, IT, Personal, Översiktsplanering, Utredning, Kultur och fritid, Folkhälsa

Kommunstyrelsen, Ekonomi, Information, Näringsliv, IT, Personal, Översiktsplanering, Utredning, Kultur och fritid, Folkhälsa Så styrs kommunen Strömstads kommunfullmäktige, som består av 39 politiker, är kommunens högsta beslutande organ. Där beslutas om de viktigaste frågorna för kommunen till exempel om hur kommunens pengar

Läs mer

Landareal: 26 kvkm Invånare per kvkm: 1 221. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013

Landareal: 26 kvkm Invånare per kvkm: 1 221. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 2014 Landareal: 26 kvkm Invånare per kvkm: 1 221 Folkmängd 31 december 2013 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 825 kvkm Invånare per kvkm: 34. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 825 kvkm Invånare per kvkm: 34. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 825 kvkm Invånare per kvkm: 34 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 9 kvkm Invånare per kvkm: 5 074. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 9 kvkm Invånare per kvkm: 5 074. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 9 kvkm Invånare per kvkm: 5 074 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,2 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 5 518 kvkm Invånare per kvkm: 2. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013

Landareal: 5 518 kvkm Invånare per kvkm: 2. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 2014 Landareal: 5 518 kvkm Invånare per kvkm: 2 Folkmängd 31 december 2013 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 95 kvkm Invånare per kvkm: 963. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2011 Befolkningsförändring 2001 2011

Landareal: 95 kvkm Invånare per kvkm: 963. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2011 Befolkningsförändring 2001 2011 2012 Landareal: 95 kvkm Invånare per kvkm: 963 Folkmängd 31 december 2011 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2011 Befolkningsförändring 2001 2011 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 1 814 kvkm Invånare per kvkm: 15. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 1 814 kvkm Invånare per kvkm: 15. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 1 814 kvkm Invånare per kvkm: 15 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Socialförvaltningen Information om omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning 2014

Socialförvaltningen Information om omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning 2014 Socialförvaltningen Information om omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning 2014 Innehållsförteckning Omsorg är vår uppgift 2 Grunden bistånd (hjälp) enligt socialtjänstlagen 3 Särskilt

Läs mer

Landareal: 1 058 kvkm Invånare per kvkm: 23. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 1 058 kvkm Invånare per kvkm: 23. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 1 058 kvkm Invånare per kvkm: 23 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna Anvar Mod Fantasi Dnr 2/2013.041 Id 2014. 21398 Nämndsplan Socialnämnden Verksamhetsbeskrivning Socialnämnden ansvarar för verksamhet enligt: socialtjänstlagen (SoL) lagen om stöd och service till vissa

Läs mer

Landareal: 35 kvkm Invånare per kvkm: 317. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012

Landareal: 35 kvkm Invånare per kvkm: 317. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 2013 Landareal: 35 kvkm Invånare per kvkm: 317 Folkmängd 31 december 2012 Ålder 1,2 1,0 0, 0,6 % Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 489 kvkm Invånare per kvkm: 64. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012

Landareal: 489 kvkm Invånare per kvkm: 64. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 2013 Landareal: 489 kvkm Invånare per kvkm: 64 Folkmängd 31 december 2012 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Statistiskt nyhetsbrev från Kalmar kommun. 31 367 personer är sysselsatta i Kalmar kommun

Statistiskt nyhetsbrev från Kalmar kommun. 31 367 personer är sysselsatta i Kalmar kommun Siffror om Kalmar Statistiskt nyhetsbrev från Kalmar kommun 2011#1 Statistiskt nyhetsbrev från Kalmar kommun 31 367 personer är sysselsatta i Kalmar kommun Statistiska centralbyråns arbetskraftsundersökning

Läs mer

Landareal: 394 kvkm Invånare per kvkm: 49. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2009 Befolkningsförändring 1999 2009

Landareal: 394 kvkm Invånare per kvkm: 49. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2009 Befolkningsförändring 1999 2009 2010 Landareal: 394 kvkm Invånare per kvkm: 49 Folkmängd 31 december 2009 Ålder 1,2 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2009 Befolkningsförändring 1999 2009 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 221 kvkm Invånare per kvkm: 49. Ålder. Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013

Landareal: 221 kvkm Invånare per kvkm: 49. Ålder. Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 2014 Tibro Landareal: 221 kvkm Invånare per kvkm: 49 Folkmängd 31 december 2013 Män Ålder Kvinnor 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 Ålder Procentuell fördelning År

Läs mer

Landareal: 6 376 kvkm Invånare per kvkm: 9. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 6 376 kvkm Invånare per kvkm: 9. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 6 376 kvkm Invånare per kvkm: 9 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 0,8 0,6 0,4 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 468 kvkm Invånare per kvkm: 15. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012

Landareal: 468 kvkm Invånare per kvkm: 15. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 2013 Landareal: 46 kvkm Invånare per kvkm: 15 Folkmängd 31 december 2012 Ålder 1,4 1,2 1,0 0, % Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 429 kvkm Invånare per kvkm: 43. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013

Landareal: 429 kvkm Invånare per kvkm: 43. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 2014 Landareal: 429 kvkm Invånare per kvkm: 43 Folkmängd 31 december 2013 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 741 kvkm Invånare per kvkm: 16. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013

Landareal: 741 kvkm Invånare per kvkm: 16. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 2014 Landareal: 741 kvkm Invånare per kvkm: 16 Folkmängd 31 december 2013 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 406 kvkm Invånare per kvkm: 17. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012

Landareal: 406 kvkm Invånare per kvkm: 17. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 2013 Landareal: 406 kvkm Invånare per kvkm: 17 Folkmängd 31 december 2012 Ålder 1,2 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Stockholm 323 km. Oslo 454 km. Göteborg 148 km. Köpenhamn 285 km

Stockholm 323 km. Oslo 454 km. Göteborg 148 km. Köpenhamn 285 km JÖNKÖPING Knutpunkt i Sverige Jönköping har framtiden för sig och kommer vara en knutpunkt i Sverige. Kommunen ligger vackert vid Vätterns strand. Här kan du njuta av stadspuls, strandliv och naturupplevelser.

Läs mer

Uddevalla är centrum

Uddevalla är centrum Uddevalla Fyrbodal Uddevallas historia 1998 firade Uddevalla 500 år som stad. Det har varit 500 dramatiska år. En ansenlig ålder för en stad som både bitit i nederlagets äpple och smakat framgångens sötma,

Läs mer

Kommunbeskrivning 2014 ALVESTA KOMMUN

Kommunbeskrivning 2014 ALVESTA KOMMUN Kommunbeskrivning 2014 ALVESTA KOMMUN Innehållsförteckning Befolkning... 2 Folkmängd... 2 Förändring i folkmängd... 2 Befolkningsstruktur 2013... 2 Flyttningar totalt, inrikes och utrikes i resp. period...

Läs mer

Folkmängd 2010 110 488Källa: Antal invånare i kommunen.

Folkmängd 2010 110 488Källa: Antal invånare i kommunen. BEFOLKNING Folkmängd 2010 110 488Källa: SCB Antal invånare i kommunen. Befolkningstillväxt Källa: SCB / Svenskt Näringsliv Prognos befolkningstillväxt SCB Prognos 2035: Tillväxt: 130 705 18% Befolkning

Läs mer

Om kommunen. Bra service kostar pengar. Information om Arvika kommuns verksamhet

Om kommunen. Bra service kostar pengar. Information om Arvika kommuns verksamhet Bra service kostar pengar Det kostar naturligtvis mycket pengar att ge all den service som kommuninvånarna vill ha och behöver. Därför måste vi som bor i kommunen betala skatt. Men skattepengarna räcker

Läs mer

Antalet förvärvsarbetande ökade även 2008

Antalet förvärvsarbetande ökade även 2008 Statistik & Utredningar Statistikinfo 2009:16 Antalet förvärvsarbetande ökade även 2008 Antalet förvärvsarbetande fortsatte att öka i Linköping också under 2008. Lågkonjunkturen hade inte börjat slå igenom

Läs mer

Arbetsmarknad och näringsliv. Labour market, trade and industry

Arbetsmarknad och näringsliv. Labour market, trade and industry 52 5:1 Förvärvsarbetande dagbefolkning efter näringsgren 2009 2010 Economically active daytime population by field of activity Näringsgren 2009 2010 (förvärvsarbetande 16-w år med arbetsplats i kommunen,

Läs mer

Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd

Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd Omsorgsnämnd Förebyggande insatser samt insatser till personer med psykosocial problemtik samt psykisk eller fysisk funktionsnedsättning. Ungefär 7 500

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) Antal äldre, historik och prognos (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2002 2004 2006 2008 2010 2012 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 80 år- 65-79 år 2000

Läs mer

Arbetsmarknad och näringsliv. Labour market, trade and industry

Arbetsmarknad och näringsliv. Labour market, trade and industry 52 5:1 Förvärvsarbetande dagbefolkning efter näringsgren 2008 2009 Economically active daytime population by field of activity Näringsgren 2008 2009 (förvärvsarbetande 16-w år med arbetsplats Antal % Antal

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

Landareal: 1 184 kvkm Invånare per kvkm: 32 - 90 -

Landareal: 1 184 kvkm Invånare per kvkm: 32 - 90 - Landareal: 1 184 kvkm Invånare per kvkm: 32 Folkmängd 31 december 2004 Ålder Män - 90 - Kvinnor Riket - 80 - - 70 - - 60 - - 50 - - 40 - - 30 - - 20 - - 10 - - 0-1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 0,0 0,2 0,4

Läs mer

DINA PENGAR. Kortversion av Härryda kommuns årsredovisning

DINA PENGAR. Kortversion av Härryda kommuns årsredovisning DINA PENGAR 2014 Kortversion av Härryda kommuns årsredovisning Kommunstyrelsens ordförande har ordet 2014 blev vårt ekonomiska resultat bättre än någonsin: 123 miljoner kronor. Det beror framför allt på

Läs mer

Var kommmer kommunens pengar i från? miljoner kronor och andel i procent 2012

Var kommmer kommunens pengar i från? miljoner kronor och andel i procent 2012 Var kommmer kommunens pengar i från? miljoner kronor och andel i procent 2012 1 Verksamhetens intäkter Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning Mnkr; 207,4; 24% Mnkr; 170,4; 20% Mnkr; 488,5;

Läs mer

KOMMUNBESKRIVNING 2014 LESSEBO KOMMUN

KOMMUNBESKRIVNING 2014 LESSEBO KOMMUN KOMMUNBESKRIVNING 2014 LESSEBO KOMMUN Innehåll Befolkning... 2 Folkmängd... 2 Förändring i folkmängd... 2 Befolkningsstruktur 2013... 2 Flyttningar totalt, inrikes och utrikes i resp. period... 3 Födda

Läs mer

Landareal: 342 kvkm Invånare per kvkm: 115 - 90 -

Landareal: 342 kvkm Invånare per kvkm: 115 - 90 - Landareal: 342 kvkm Invånare per kvkm: 115 Folkmängd 31 december 2004 Ålder Män - 90 - Kvinnor Riket - 80 - - 70 - - 60 - - 50 - - 40 - - 30 - - 20 - - 10 - - 0-1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 0,0 0,2 0,4

Läs mer

Tjänstegarantier Norsjö kommun

Tjänstegarantier Norsjö kommun Tjänstegarantier Norsjö kommun Vad innebär tjänstegarantier? För att stärka kvalitén på de tjänster vi erbjuder våra invånare har Norsjö kommun tagit fram tjänstegarantier inom en rad olika områden. En

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM 2007-2010 ALLA BEHÖVS I MALMÖ

HANDLINGSPROGRAM 2007-2010 ALLA BEHÖVS I MALMÖ ALLA BEHÖVS I MALMÖ Socialdemokraterna i Malmö vill arbeta för att:» Grundskolan och förskolan ska fungera så att ingen förälder ska behöva välja bort förskolan eller skolan i sin närhet av kvalitetsskäl.»

Läs mer

Landareal: 10 567 kvkm Invånare per kvkm: 1,19. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2008 Befolkningsförändring 1998 2008

Landareal: 10 567 kvkm Invånare per kvkm: 1,19. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2008 Befolkningsförändring 1998 2008 Landareal: 10 57 kvkm Invånare per kvkm: 1,19 Folkmängd 31 december 2008 Ålder 1,0 0,8 0, % Folkmängd 31 december 2008 Befolkningsförändring 1998 2008 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Kommunens fem ledord. Växande Hållbarhet Närhet Upplevelser Möjligheter

Kommunens fem ledord. Växande Hållbarhet Närhet Upplevelser Möjligheter Kommunens fem ledord Växande Hållbarhet Närhet Upplevelser Möjligheter Vi växer för en hållbar framtid Hållbarhet handlar om både ekologiska, ekonomiska och sociala dimensioner. Vi kan växa befolkningsmässigt,

Läs mer

M Kv Tot M Kv Tot. 41 46 43 31 39 35 Uppgift saknas 2 1 1 3 2 2 2 2 2. Förvärvsarbetande 2007 Förvärvsarbetande efter sektor 2007

M Kv Tot M Kv Tot. 41 46 43 31 39 35 Uppgift saknas 2 1 1 3 2 2 2 2 2. Förvärvsarbetande 2007 Förvärvsarbetande efter sektor 2007 Landareal: 69 kvkm Invånare per kvkm: 609 Folkmängd 31 december 2008 Ålder 1,2 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2008 Befolkningsförändring 1998 2008 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 578 kvkm Invånare per kvkm: 22. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2008 Befolkningsförändring 1998 2008

Landareal: 578 kvkm Invånare per kvkm: 22. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2008 Befolkningsförändring 1998 2008 Landareal: 578 kvkm Invånare per kvkm: 22 Folkmängd 31 december 2008 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2008 Befolkningsförändring 1998 2008 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse- Flyttnings-

Läs mer

Kostnadsberäkningar i kommun RS för uppgifter i SSD Barnomsorg

Kostnadsberäkningar i kommun RS för uppgifter i SSD Barnomsorg 1 (6) Kostnadsberäkningar i kommun RS för uppgifter i SSD Barnomsorg barnomsorg, kostnad totalt för hemkommun Öppen förskola, kostnad totalt + öppen fritids, kostnad totalt + pedagogisk omsorg, kostnad

Läs mer

Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun. Äldrepolitiskt program 2012-2025. Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130

Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun. Äldrepolitiskt program 2012-2025. Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130 Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130 Fotografer: Duo Fotografi, Johan Lindqvist, Annelie Sjöberg, Inger Nilsson, Laila Mikaelsen, Therese Pettersson,

Läs mer

Organisationsskisser

Organisationsskisser 2011 Organisationsskisser Delegationsbeslut 2011-06-17 gällande tjänstemannaorganisationen Björn Clasinder Politisk organisation 2011 01 01 KF 31 ordinarie + 17 ersättare BEREDNINGAR Frågestyrd Mål, visioner,

Läs mer

www.pwc.se Regionförbundet Örebro Jämförande analys maj 2013

www.pwc.se Regionförbundet Örebro Jämförande analys maj 2013 www.pwc.se Jämförande analys Ni vet redan mycket Mycket är lika Vi gör några nedslag 2 När vi blickar framåt Den möjliga utvecklingen Den önskvärda utvecklingen Den troliga utvecklingen Örebro 2013 Tiden

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN Värnamo kommun ska genom sin egen verksamhet och genom stöd till föreningslivet verka för en allsidig och rik kulturverksamhet för barn och ungdom

Läs mer

Omvårdnad, Fritid och kultur. Vad kostar det att få hjälp? Så här klagar du. Vem ger hjälpen? Vill du veta mer?

Omvårdnad, Fritid och kultur. Vad kostar det att få hjälp? Så här klagar du. Vem ger hjälpen? Vill du veta mer? Omvårdnad, Fritid och kultur Personer med funktionshinder kan bo i bostäder där det finns personal. Personalen hjälper till med det praktiska. Men personalen ska också ge god vård. En människa som får

Läs mer

Arbetskraftflöden 2012

Arbetskraftflöden 2012 FS 2014:2 2014-04-04 FOKUS: STATISTIK Arbetskraftflöden 2012 Antalet förvärvsarbetande Norrköpingsbor ökade under 2012 med 750 personer. 4 130 personer som tidigare ej arbetat fick arbete under året mot

Läs mer

Sammanfattning av kommunens ekonomi

Sammanfattning av kommunens ekonomi Sammanfattning av kommunens ekonomi 2 Sunne KOMMUN zhur mycket kostar kommunens verksamheter? zuppfyllde kommunen sina kvalitetsmål? zvad är på gång i kommunen? zhar Sunne en bra ekonomi? Det här är en

Läs mer

Kommunbeskrivning 2014 TINGSRYDS KOMMUN

Kommunbeskrivning 2014 TINGSRYDS KOMMUN Kommunbeskrivning 2014 TINGSRYDS KOMMUN Innehållsförteckning Befolkning... 2 Folkmängd... 2 Förändring i folkmängd... 2 Befolkningsstruktur 2013... 2 Flyttningar totalt, inrikes och utrikes i resp. period...

Läs mer

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1. Socialnämnden 2015-05-13

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1. Socialnämnden 2015-05-13 1 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30 16.00 ande Emma Magnusson (C) Agnetha Landberg (C) Håkan Spärlin (C) Inga Jonsson (C) Chatrine Pålsson Ahlgren (KD) Karin L Folkegård (FP) Alexandra Ekstrand (S) Renée

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

Biblioteksstrategi Täby

Biblioteksstrategi Täby Skarpäng Mål TemakvällarGribbylund Huvudbiblioteket Service Biblioteksstrategi BokpratNäsbypark Täby Mötesplatser Hägernäs Kulturupplevelser Läslust Meröppet Tillgänglighet Täby kyrkby En plats för alla

Läs mer

Jobbkommissionen i Norrköping CKS kommundag 2012 2012-11-15 Teresa Carvalho Per Grundtman Mattias Severin

Jobbkommissionen i Norrköping CKS kommundag 2012 2012-11-15 Teresa Carvalho Per Grundtman Mattias Severin 2012-11-12 Jobbkommissionen i Norrköping CKS kommundag 2012 2012-11-15 Teresa Carvalho Per Grundtman Mattias Severin Utveckling av antalet arbetstillfällen 1990-2010 Index (1990=100) 140 130 120 110 100

Läs mer

StatistikInfo. Arbetspendling till och från Västerås år 2013. Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:6.

StatistikInfo. Arbetspendling till och från Västerås år 2013. Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:6. StatistikInfo Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:6 Arbetspendling till och från Västerås år 2013 [Skriv text] Konsult och Service, 721 87 Västerås 021-39 00 00, www.vasteras.se

Läs mer

Enligt SKL:s öppna jämförelser 2013 beviljas varje brukare i snitt 20 timmar hemtjänst per månad i Gagnefs kommun.

Enligt SKL:s öppna jämförelser 2013 beviljas varje brukare i snitt 20 timmar hemtjänst per månad i Gagnefs kommun. 0 Gagnefs kommun basfakta Befolkning: 10 023 personer (2013) Yta: 760 kvadratkilometer Andel över 65 år med hemtjänst var år 2006 7,2 %, år 2011 11,6 % och år 2013 var siffran 7,6 %. Idag är 164 personer

Läs mer

Gender budgeting biblioteken i Askersund 2012

Gender budgeting biblioteken i Askersund 2012 Gender budgeting biblioteken i Askersund 212 Sammanfattning: Fler kvinnor än män besöker biblioteken i Askersund. Fler kvinnor än män lånar från biblioteken. Men kvinnorna lånar i högre utsträckning till

Läs mer

Arkivbeskrivning för kommunstyrelsen

Arkivbeskrivning för kommunstyrelsen Kommunledningskontoret, kanslienheten Lina Rådegård, 0531-526013 lina.radegard@bengtsfors.se ARKIVBESKRIVNING Antagen av Kommunstyrelsen 1(7) Arkivbeskrivning för c:\users\annsan\appdata\local\microsoft\windows\temporary

Läs mer

Äldre- och Handikappomsorgen

Äldre- och Handikappomsorgen Äldre- och Handikappomsorgen i Haparanda Välkommen till Haparanda-Tornio Vi är den snabbast växande regionen i norra Sverige och Finland. Här finns 34 000 invånare och 1 900 företag. Tvillingstaden Tornio

Läs mer

Fakta om Södertälje UPPDATERAD OKTOBER 2010

Fakta om Södertälje UPPDATERAD OKTOBER 2010 Fakta om Södertälje UPPDATERAD OKTOBER 2010 Södertälje knutpunkten Södertälje är ingen vanlig svensk stad. Långt därifrån. Sedan urminnes tider är Södertälje en viktig handelsplats, en knutpunkt där stad

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

Astrid Lindgrens skola AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN

Astrid Lindgrens skola AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN skolan Vi vet vart vi ska. Vi utvärderar, analyserar och förändrar. Utnyttja alla våra sinnen. Lär oss på olika sätt. Är tydliga! Gör våra elever medvetna om målen.

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

För en levande kommun. Mariestad

För en levande kommun. Mariestad För en levande kommun Mariestad Handlingsprogram 2011-2014 Vår vision Mariestad ska vara en säker och trygg kommun för alla. Mariestad ska vara en kommun där människor vill leva och bo. Den service kommunen

Läs mer

Sommarkurser. Sommar, sol och personlig utveckling! En kurs på Ädelfors folkhögskola ger dig ny energi, nya kunskaper och trevliga minnen.

Sommarkurser. Sommar, sol och personlig utveckling! En kurs på Ädelfors folkhögskola ger dig ny energi, nya kunskaper och trevliga minnen. 2014 Sommarkurser Sommar, sol och personlig utveckling! En kurs på Ädelfors folkhögskola ger dig ny energi, nya kunskaper och trevliga minnen. Ridkurs För dig med lätt utvecklingsstörning. Här växlar vi

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014 Nämndsbudget 2012-2014 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 4 PERSONAL... 6 VISION... 6 VERKSAMHETSIDÉ...

Läs mer

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Fokus: Högsby Län: Kalmar län (ovägt medel) Kommungruppering: Pendlingskommuner (ovägt medel) Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Diagrammen baseras på data från Kommun- och landstingsdatabasen

Läs mer

Grundskolor skolområde VÄST Astrid Lindgrens skola F-6 Brännebro skola F-6 Gullringen Djursdala skola F-6 Rumskulla skola F-6 Södra Vi skola F-6

Grundskolor skolområde VÄST Astrid Lindgrens skola F-6 Brännebro skola F-6 Gullringen Djursdala skola F-6 Rumskulla skola F-6 Södra Vi skola F-6 Grundskolor skolområde VÄST Astrid Lindgrens skola F-6 Brännebro skola F-6 Gullringen Djursdala skola F-6 Rumskulla skola F-6 Södra Vi skola F-6 Genom att ha fokus på uppdraget och att ha höga förväntningar.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2014 Så här använde vi skattepengarna Nämndernas resultat och verksamhet Vad händer 2015? VIKTIGA HÄNDELSER 2014 Sannerudsskolan

Läs mer

KULTUR I VÅRD OCH OMSORG LÄTTLÄST

KULTUR I VÅRD OCH OMSORG LÄTTLÄST KULTUR I VÅRD OCH OMSORG LÄTTLÄST Kulturrådet, Box 7843, 103 98 Stockholm Besök: Långa raden 4, Skeppsholmen Tel: 08 519 264 00 Fax: 08 519 264 99 Webbplats: www.kulturradet.se Illustration omslag: Lehån

Läs mer

Du anmäler ditt deltagande till dialogmöte den 16 april på denna länk. Anmäl dig senast 20120409.

Du anmäler ditt deltagande till dialogmöte den 16 april på denna länk. Anmäl dig senast 20120409. Information i mail Medborgarbudget I Europa och i Sverige har det de senaste åren utvecklats en metod som kallas medborgarbudget. Nu vill Piteå kommun göra ett försök där ni som Piteåpanel får delge era

Läs mer

Näringsliv. Näringslivsstruktur 2010-08-10 Antal företag 1923 AB 494 HB/KB 143 Enskild firma 1127

Näringsliv. Näringslivsstruktur 2010-08-10 Antal företag 1923 AB 494 HB/KB 143 Enskild firma 1127 Näringsliv Näringslivsstruktur 2010-08-10 Antal företag 1923 AB 494 HB/KB 143 Enskild firma 1127 Enmansföretag 1320 1-4 anställda 315 50-16 415 årssysselsatta inom turismen Källa: UC-företagsregister och

Läs mer