Vimmerby kommuns vapen 3 Vad vet du om Vimmerby kommun? 4 Nämnd- och förvaltningsorganisation 6 Bolag i kommunens holdingbolag 7 Befolkning 8 Politik

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vimmerby kommuns vapen 3 Vad vet du om Vimmerby kommun? 4 Nämnd- och förvaltningsorganisation 6 Bolag i kommunens holdingbolag 7 Befolkning 8 Politik"

Transkript

1 1 Faktakalender 2010 En av de allra första fotograferna i Vimmerby var lantmätare Rosin. Hans fotografi av Vimmerby kyrka från 1852 är den första kända bilden som är tagen i Vimmerby. Den finns idag i kyrkans ägo.

2 2 Vimmerby kommuns vapen 3 Vad vet du om Vimmerby kommun? 4 Nämnd- och förvaltningsorganisation 6 Bolag i kommunens holdingbolag 7 Befolkning 8 Politik 10 Äldre- och funktionshindrade 11 Korttids- och fritidsverksamhet 12 Skola- och barnomsorg 13 Vuxenutbildning 13 Mer Om 15 Uthållig kommun 17 Kulturgaranti för barn och ungdomar 18 Kultur- och fritid 19 Biblioteken i Vimmerby kommun 20 Kanot- och vandringsleder 21 Sysselsättning 22 Gränsöverskridande arbete 24 Personal 24 Ekonomi 25 Grafisk profil 27

3 Vimmerby kommuns vapen 3 Vad tänker ni när ni hör ordet vapensköld? Riddare i full mundering, fladdrande och färgsprakande fanor och dånande hästhovar. Tänker du tillbaka på en svunnen tid, kanske medeltidens torneringar? Då riddarnas sköldar pryddes av lejon, örnar, vapen, blommor och helgonbilder som alla talade sitt eget symboliska språk. Men faktum är att vapenbruket i sig är mycket mer utspritt i våra dagar. Vi hittar det på mynt, vägskyltar, busskurer, tidningsannonser, hemsidor och visitkort. I städer och kommuner runt om i landet vajar kommunvapenflaggor. Vimmerby är en av Sveriges äldsta städer. Exakt hur gammal är svårt att säga, men redan från år 1350 finns det kyrkliga dokument som omnämner stadens sigill. Att varje stad skulle ha sitt eget märke föreskrevs i Magnus Erikssons landslag från 1300-talets mitt, idag har också de flesta av Sveriges 289 kommuner ett eget vapen. Eken och ekorren som sitter i dess topp har funnits med sedan Vimmerby kommun bildades 1971 och 1974 förvandlades stadsvapnet till kommunvapen. I stort sett vilket föremål som helst kan avbildas i ett vapen, det enda kravet är att bilden går att känna igen och kan beskrivas med ord. Trädet i Vimmerby kommuns vapen är en ek, men hur ska man tolka det? Vissa anser att det ska relatera till handel med skog och trävaror, medan andra förespråkar att trädet symboliserar styrka. Den röda ekorren syftar troligtvis på den omfattande päls- och skinnhandeln som förekom i staden. Kronan är ett äldre tecken på att Vimmerby är en stad med stadsprivilegier. Under medeltiden användes kronor sparsamt, då de var ett tecken på kunglig värdighet. År 1687 stadgades också ett förbud att i vapen föra krona utan särskild tillåtelse. Murkronan fördes före 1974 bara av städer och idag av kommuner som före kommunreformen 1974 hade stadsrättigheter.

4 Vad vet du om Vimmerby kommun? Faktakalendern från Vimmerby kommun har fått en mer berättande karaktär än tidigare år. Den innehåller fortfarande fakta om Vimmerby kommun i siffror och tabeller, uppdelade efter kommunens olika verksamhetsområden. Statistik ger en möjlighet till jämförelse och överblick, men den kan inte beskriva allt. I juni 2008 delades för första gången Vimmerby kommuns egen tidning Mer Om ut. Tanken är att du ska kunna få en inblick i vad som händer och se människorna som arbetar inom de olika kommunala verksamheterna. Alla vi som bor i Vimmerby kommun berörs av den kommunala verksamheten. På ett eller annat sätt. Barn går i förskola, ungdomar söker in till gymnasiet och för dem som vill studera vidare finns Vimmerby högskolecentrum. När vi blir äldre kommer vi kanske i en situation där vi behöver hjälp med hemtjänst eller behov av plats på ett korttidsboende eller särskilt boende. På fritiden är det många som söker sig ut till friluftsområden, grönområden och lekplatser. Dessa ska skötas om och underhållas. Till Vimmerby kommun kommer också varje år flyktingar, människor från olika delar av världen i behov av stöd för att bli en del av det svenska samhället. Vimmerby kommun är också en del av vårt gemensamma kulturarv. 4 På museet Näktergalen anordnas varje år olika temautställningar som fokuserar på olika bitar ur vår historia. För mellan år sedan kom de första människorna till Vimmerbytrakten. De var klädda i skinn och päls, smyckade med djurtänder och bärnsten. Gravar, husgrunder och föremål vittnar om att människor i århundraden levt och verkat i området. Sedan den 3 juni 2008 deltar Vimmerby kommun också i projektet Uthållig kommun. Uthållig kommun är ett samarbete mellan Energimyndigheten och ett 60-tal av landets kommuner och handlar om att främja åtgärder för energihushållning och effektivisering. I Vimmerby vill man bland annat anordna förädling av lokalt producerad biogas och gynna närproducerade varor och lokal handel. Läs mer om Uthållig kommun på sidan 16. Vimmerby kommun är också barrskog, urskog, trolska tjärnar klädda i näckrosor och ängsmarker. Här finns älg, räv, knipa, kungsfågel och skalbaggar. Läs om hur du kan ta del av den vackra naturen i Östra Småland och Vimmerby kommun. PerÅke Svensson Kommunstyrelsens ordförande (c) Staffan Forsberg Kommunchef

5 Fotograf Torvald Erikssons Vimmerby bildarkiv, Stångågatan västerut. 5

6 Nämnd- och förvaltningsorganisation 6

7 Bolag i kommunens holdingbolag, ägarandel 100% 7

8 Befolkning Invånarantal i församlingarna Frödinge Locknevi 491 Pelarne 221 Rumskulla 499 Södra Vi/Djursdala Tuna 727 Vimmerby Kommunen totalt Invånarantal i tätorter och samhällen Djursdala 222 Frödinge 378 Gullringen 552 Locknevi 73 Pelarne 38 Rumskulla 176 Storebro 984 Södra Vi Tuna 224 Vimmerby Folkmängdsförändringar Födda 160 Döda 180 Födelsenetto -20 Inflyttade 613 Utflyttade 605 Flyttningsnetto 8 Justering -1 Totalt netto -13

9 Befolkning Födda och döda i församlingarna Födda Döda Frödinge 10 6 Locknevi 4 6 Pelarne 5 0 Rumskulla 4 7 Södra Vi/Djursdala Tuna 5 11 Vimmerby Kommunen totalt Åldersfördelning

10 Politik 10 Kommunfullmäktiges politiska sammansättning Mandatfördelning (al) * (c) (fp) (kd) (m) (mp) (s) (v) (vip) * Totalt * (al) Arbetarlistan, (vip) Vimmerbypartiet Kommunfullmäktiges ordförande (m) Leif Carlson Vattentornsgatan VIMMERBY Telefon: Kommunstyrelsens ordförande (c) PerÅke Svensson Prästängsvägen VIMMERBY Telefon: , vxl Vänorter Danmark: Skaerbaek Finland: Kauhava Island: Thorlakshöfn Litauen: Joniskis Norge: Rygge USA: Fargo-Moorhead

11 11 Äldre- och funktionshindrade Brukare Antal personer Personer med hemtjänst 314 Personer med insatser från verksamhetsområde funktionshinder 164 Personer med trygghetslarm 391 Personer med matdistribution 106 Omsorgspersonal, tillsvidareanställda Antal personer Verksamhetsområde äldreomsorg 366 Verksamhetsområde funktionshinder 118 Verksamhetsområde hälso- och sjukvård 35 Äldreomsorg Boendeform Enheter Platser Särskilt boende för personer med fysiska 3 57 funktionshinder Gruppboende för personer med demenssjukdom 4 75 Gruppboende för personer med psykiska 1 9 funktionshinder Korttidsplatser 2 16 Dagverksamhet för personer med demenssjukdom 2 18 Handikappomsorg Boende vuxna personer med utvecklingsstörning Enheter Antal personer 6 40 Brukare med personlig assistans - 31 Dagverksamhet 4 70 Korttid vuxna funktionshindrade - 3 personer Korttidsplatser, barn med funktionshinder 1 14

12 12 Korttids- och fritidsverksamhet Korttids- och fritidsverksamheten intill tennishallen på Lundgatan vänder sig till barn och ungdomar upp till 21 år med olika funktionshinder enligt LSS. Här kan de vistas från några timmar upp till ett par dagar. Förutom bowling är det en mängd andra aktiviteter som står på schemat. Även i lokalerna på Lundgatan finns möjlighet till massor av olika sysselsättningar. Här finns bland annat ett målarrum, TV-rum och ett speciellt lekrum med bollhav. - Vi har också vårt så kallade sinnesrum med madrasser och mjuka kuddar på golvet där vi bara kan ta det lugnt och slappna av till skön musik och dämpat ljus från spegelbollen i taket. Totalt deltar 14 barn och ungdomar i olika åldrar regelbundet i korttids- och fritidsverksamheten. Korttidsverksamheten som även tar emot barn och ungdomar under nätter och helger är öppen varje dag året runt. Fritidsverksamheten följer skolans öppettider. Text: Mikael Bergkvist Foto: Örjan Karlsson

13 13 Skola- och barnomsorg Skolor - elevantal läsåret 09/10 Förskoleklass 162 År År År Grundskola totalt Särskola 19 Gymnasieskola Ungdomsgymnasium 608 Antal Placerade barn Förskolor Fritidshem Familjedaghem 2 13 Totalt antal placerade barn Vuxenutbildning Vuxenutbildning Elevantal KomVux 400 GrundVux 35 Särskild vuxenutbildning 15 Svenska för invandrare 73 PU Designmatlagning - PU Chefs- och entreprenörskap -

14 Vuxenutbildning 14 Högskoleutbildningar - program våren 2010, hösten 2010 Sjuksköterskeprogram Högskolan Kalmar 210 hp Lärarprogram Barns språk och begreppsutveckling Högskolan Kalmar 210 hp Lärarprogram Barnet, språket och miljön i förskola Högskolan Kalmar 210 hp Lärarprogram Naturvetenskap för barn Högskolan Kalmar 210 hp Socialpedagogiska programmet Högskolan Väst 210 hp Produktionsteknikerprogram Högskolan Dalarna 120 hp Utveckling av e-tjänster Högskolan Dalarna 120 hp Kurser 2010 Arbetsmiljö Högskolan Kalmar 7,5 hp Arbetsrätt Högskolan Halmstad 7,5 hp Det lärande barnet Reggio Emilia Högskolan Kalmar 30 hp Engelska Högskolan Kalmar 7,5 hp Etik och ledarskap Högskolan Gävle 15 hp Globalisering och värdeförändring Högskolan Gävle 15 hp Hälsopsykologi Högskolan Halmstad 15 hp Kulturmöten i invandrings- och flyktingperspektiv Högskolan Gävle 15 hp Ledarskap Högskolan Halmstad 7,5 hp Ledarskap och organisation i socialt arbete Högskolan Väst 30 hp Matematik och lärande i förskoleklass Högskolan Kalmar 15 hp Nybörjarspanska Högskolan Halmstad 30 hp När kemin stämmer Högskolan Väst 7,5 hp Projektledning Högskolan Halmstad 7,5 hp Teknisk bastermin Högskolan Skövde 30 hp

15 Mer Om 15 Var femte invånare i Vimmerby kommun tycker att det är mycket eller ganska svårt att få information från kommunen. Att vi lever i ett informationssamhälle är år 2009 ingen nyhet, det har blivit en så naturlig del av vår vardag. Alla har ett ansvar att söka information, men också att ge och förmedla. Juni 2008 distribuerades för första gången Vimmerby kommuns egen tidning till samtliga kommuninvånare. Mer Om är inte en nyhetstidning i den meningen att den ska komma ut med nyheter varje dag, som vår lokalpress. I Mer Om är det tanken att du ska kunna få en inblick i vad som händer i de olika kommunala verksamheterna. Berättat på ett lättillgängligt sätt. Alla invånare i Vimmerby kommun berörs av den kommunala verksamheten, därför är det också viktigt för myndigheter som Vimmerby kommun att vara tillgängliga och begripliga. Tidningen ska presentera aktuella händelser och skildra olika kommunala verksamheter. Tanken är att ta ett helhetsgrepp på kommunens informationsflöde, att skapa en samlad bild av kommunens verksamhet. Med Mer Om vill vi föra en dialog med läsarna och tar därför emot alla synpunkter. För oss är det viktigt att få veta era önskemål om innehållet. Det hjälper oss att göra en bättre produkt. Vad vill ni som kommuninvånare veta? Vad är intressant för er? Ta kontakt med Vimmerby kommuns informationsenhet på e-post Foto: Örjan Karlsson

16 16

17 Uthållig kommun 17 Vet du var uthållig kommun är för något? Det är ett unikt samarbete mellan Energimyndigheten och ett 60-tal av landets kommuner, däribland Vimmerby, efter ett beslut av kommunstyrelsen den 3 juni Deltar gör också samtliga kommuner i Kalmar län, tillsammans med Regionförbundet, Länsstyrelsen och Landstinget, vilket är unikt. Därför utsåg regeringen Kalmar till ett pilotlän för Uthållig kommun. Vad vill då Vimmerby kommun uppnå med sin medverkan i Uthållig kommun? Jo, man vill bland annat anordna förädling av lokalt producerad biogas, gynna närproducerade varor och lokal handel och fasa över den nuvarande fordonsparken till miljöfordon. Andra uppsatta mål innebär att uppdatera Energiplanen från 1997 där vindkraftsutveckling ska gynnas, att beakta energi- och klimataspekter vid upphandlingar och genom olika insatser öka kunskapen och medvetandet om energianvändningens miljöpåverkan hos kommunens invånare. Uthållig kommun handlar till exempel om att genomföra åtgärder för att energihushålla i verksamheter och fastigheter, att underlätta för medborgare och företag att genomföra lönsamma åtgärder för energieffektivisering. Några energisparande åtgärder som vidtagits i Vimmerby kommun är IT-avdelningens byte av servrar som beräknas spara kwh per år. Vimarhem AB inför också individuell mätning av el och där kan man redan från början se en betydlig besparing. Mer information hittar du på

18 18 Kulturgaranti för barn och ungdomar Kulturen är en viktig inspirationskälla för barn och ungdomar. Nu stärks dess roll i skolans alla stadier genom ett unikt kommunalt och politiskt beslut om kulturgaranti. Vid hösten 2009 första kommunfullmäktigemöte klubbades beslutet om kulturgaranti. Det är ett styr- och samordningsdokument som garanterar alla barn och ungdomar från tre år tills de lämnar gymnasiet minst en kulturupplevelse per år. Förutom att garantera barn och ungdomar kulturupplevelser i form av teater, musik, film och dans ska kulturgarantin även bidra till att kulturpedagogiken integreras i det vardagliga skolarbetet och att eleverna får skapa och reflektera över sina upplevelser. En förutsättning för att kulturgarantin ska fungera är en stark samverkan och täta kontakter mellan brukare och samarbetsgruppen. Därför är det viktigt att det finns representanter så kallade kulturombud på varje skola som är involverade i arbetet. Text: Mikael Bergkvist Foto: Örjan Karlsson

19 Kultur och fritid I kommunen finns 19 Antal Bad - insjöbad 9 Bibliotek - huvudbibliotek 1 Bibliotek - filialer 2 Campingplatser 4 Cykelleder 2 Elljusspår 6 Fiskevårdsområden 4 Friluftsområden 2 Fritidsgårdar 1 Golfbanor (varav en nio-hålsbana och en sex-hålsbana) 3 Hembygdsgårdar 8 Idrotts- och motionsanläggningar 8 Ishallar 1 Kanotleder 1 Motorbanor 2 Museer 1 Nationalparker 1 Naturvårdsområden 2 Ridanläggningar 4 Simhallar 1 Tennisbanor 4 Tennishallar 1 Vandrarhem 3 Vandringsleder 2

20 20 Kultur och fritid Bibliotek Biblioteken i Vimmerby kommun Antal Total utlåning Utlåning av vuxenböcker Utlåning av barnböcker Utlån/invånare 7,67 Bokbestånd Ljudböcker Talböcker Dagstidningar 17 Tidskrifter (titlar) 166 I Vimmerby kommun finns fem bibliotek, huvudbiblioteket i Vimmerby och filialerna i Storebro, Södra Vi, Tuna och Frödinge. På vår hemsida, kan du se när de olika biblioteken är öppna. På hemsidan kan du också se vad som finns att göra på biblioteket. Du kan också ringa, eller Alla vet nog att man kan låna böcker på ett bibliotek, men vet du att man också kan låna datorer med Internet, olika databaser och ordbehandling låna filmer, både för barn och vuxna (20 kr för en vecka) ta med barnen till sagostunder. Tider finns på vår hemsida eller ring och fråga. studera på vår studieavdelning med datorer (Vimmerby) läsa dagstidningar och tidskrifter undersöka vår lokalhistoria (Smålandssamlingen i Vimmerby, Storebrorummet i Storebro) vara med i vår bokklubb om du är 9-12 år (Vimmerby) låna ljudböcker låna gångstavar (Vimmerby) ansluta en egen dator till vårt trådlösa nätverk (Vimmerby)

21 21 Kanot- och vandringsleder Omkullfallna träd, mossbeklädda åldriga stenblock och trolska insjöar, skapar ett stämningsfullt och rogivande landskap. Den vackra naturen i östra småland och Vimmerby kommun bjuder på mycket att studera, uppleva och njuta av. Genom en vandring under gran, tall, lönn, asp, al, sälg och ask, över ängs- och hagmarker får du också se och uppleva en rik kulturbygd med stenrösen, stenmurar och gravfält från bronsåldern. Foto: Ylva Z Skännestigh Vimmerby kommun rymmer inom sina gränser många natursköna platser. Här finns Norra Kvill nationalpark, vandringsleder och kanotleder. Sevedeleden sträcker sig fem mil genom det småländska landskapet. Djursdalarunden anlades 1974 och vänder sig till den intresserade och motionerande allmänheten. Här passerar årligen över människor genom den bitvis mycket kuperade terrängen. I Norra Kvill kan du upptäcka något så unikt som en välbevarad naturskog, där inga avverkningar har skett de senaste 150 åren. Föredrar du att flyta fram och upptäcka naturens mångfald genom de vatten som slingrar sig genom landskapet är kanske kanoting någonting för dig. Det finns många kanotleder, varav Emån kanske är den mest kända och längsta som flyter genom flera kommuner i Kalmar län. Stångån i Vimmerby erbjuder lätt paddling och isättning sker vid Ösjöfors, leden går sedan söderut om Storebro. Så varför inte slå läger för natten, gör upp en eld och grilla korv i de särskilt anordnade grillplatserna, ta en paus och drick varm chocklad eller kaffe. Låt dig omslutas av den småländska naturen och öppna dina sinnen en upplevelse för både din själ och ditt fysiska välmående. Tänk bara på att ta hänsyn till naturen. Foto: Piroska Kallay

22 22 Sysselsättning Förvärvsarbetande, dagbefolkning, 16- år, 2008 Antal % Riket % Jord- och skogsbruk och fiske 345 4,5 1,7 Tillverkning och utvinning ,1 15,1 Energi och miljö 71 0,9 1,0 Byggverksamhet 292 3,8 6,7 Handel ,8 12,4 Transport 334 4,3 5,2 Hotell och restauranger 159 2,1 2,9 Information och kommunikation 119 1,5 3,8 Kreditinstitut och försäkringsbolag 60 0,8 2,1 Fastighetsverksamhet 128 1,7 1,5 Företagstjänster 410 5,3 10,7 Civila myndigheter och försvaret 311 4,0 5,4 Utbildning ,2 10,2 Vård och omsorg ,3 16,0 Personliga och kulturella tjänster med mera 314 4,1 4,2 Okänd bransch 131 1,7 1,1 Totalt ,1 100,0

23 Sysselsättning 23 Största arbetsgivare i kommunen Företag Antal anställda Aleris AB, Stenbäckens-Strandhagens behandlingshem 55 Arla Foods AB Vimmerby Dairy 76 Frödinge Mejeri AB 168 Metallfabriken Ljunghäll AB 430 MaterialMännen Bygg- och möbelvaruhus 50 MIR-Gruppen AB 48 Nilsbuss AB 197 Samhall AB 85 Setra Trävaror AB, Vimmerby Sågverk 65 Skanska Sverige AB Byggsystem 100 Storebro Bruk AB 73 Svensk Tryckgjutning AB 58 Swepress i Vimmerby AB 57 VTT Grafiska AB 105 Åbro Bryggeri AB 141 Landstinget (vårdcentral 96, habilitering 10, folktandvården 19 och folkhögskolan 44) 205

24 Personal 24 Gränsöverskridande arbete Genom det gränsöverskridande samarbetet FAS ska ingen som söker jobb eller studier riskera att hamna mellan stolarna. Det ska också bidra till samordnade insatser för näringslivets kompetensförsörjning. Den operativa grupp som jobbar med FAS Fokus på Arbete och Studier består av studieoch yrkesvägledare, arbetslivssamordnare, praktiksamordnare, socialsekreterare och arbetsförmedlare. Verksamheten är förlagd till Fokushuset där VägledningsCentrum, Vimmerby Lärcenter, Integrationsavdelningen, Arbetsförmedlingen och SFI redan finns. Genom bland annat kartläggnings- och vägledningssamtal och med hjälp av den breda kompetens som finns inom FAS-gruppen ska man hitta passande lösningar för varje enskilt behov vad gäller utbildning, arbete via praktik och liknande. Inom FAS-verksamheten finns också ett utbrett samarbete med näringslivet för att kunna matcha de personalbehov som finns ute i företagen. Text: Mikael Bergkvist Foto: Örjan Karlsson Fakta om Vimmerby kommuns personal Det finns tillsvidareanställda Av dessa är 59% heltidsanställda Av alla anställda är 83% kvinnor Medelåldern bland anställda är 48,8 år För män är medelåldern 49 år och för kvinnor 49 år

25 25 Ekonomi 2010 års driftbudget för Vimmerby kommun omsluter 956 miljoner kronor. Inkomst- och kostnadsfördelning i tusentals kronor enligt sammanställning. Kommunens inkomster Skatter Avgifter Bidrag Försäljningsmedel Hyror och arrenden Övrigt Vart går pengarna? Äldre- och handikappomsorg - särskilt boende - ordinärt boende - handikappomsorg - hemsjukvård Grundskola Gymnasie- och vuxenskola Vuxenutbildning Barnomsorg Fastighetsförvaltning Vatten och renhållning Individ- och familjeomsorg Kultur och fritid Kommunikation Övrigt Kommunalskatt, mnkr 539 Generella statsbidrag och utjämningar, mnkr 174 Kommunens skattekraft av medelskattekraften, % 89 Låneskuld per invånare, kronor Beräknad pensionsskuld till anställda inkl löneskatt, mnkr 370

26 26 Ekonomi Driftbudget 2010, tkr Kommunstyrelse Kommunrevision 811 Valnämnd 249 Överförmyndarnämnd Teknik- och servicenämnd Kultur- och fritidsnämnd Barn- och ungdomsnämnd Socialnämnd Omsorgsnämnd Miljö- och byggnämnd Summa driftskostnader Skatt 2010, per 100 kr Församling Kommun Landsting Kyrka Totalt Vimmerby 22,27 10,21 1,63 34,11 Tuna 22,27 10,21 1,63 34,11 Frödinge 22,27 10,21 1,63 34,11 Locknevi 22,27 10,21 1,63 34,11 Rumskulla 22,27 10,21 1,63 34,11 Pelarne 22,27 10,21 1,63 34,11 Södra Vi, Djursdala 22,27 10,21 1,75 34,23

27 27 Grafisk profil Den 28 februari 2008 hölls det ett vernissage på Stadshuset i Vimmerby. Det hade tisslats och tasslats i över ett halvår, men sedan 2008 är den grafiska profilen för Vimmerby kommun helt offentlig. Vad finns det för nytta med en grafisk profil? Varför ska man lägga ut pengar på att skapa en sådan? Det är kanske inte helt självklart att vid första anblicken se hur en grafisk profil faktiskt kan spara både tid och pengar. I grund och botten handlar det om att skapa förtroende och undvika missuppfattningar. En grafisk profil blir ett bildigt uttryck för att ett företag, eller en organisation, vågar stå bakom sina handlingar. Med ett gemensamt regelverk slipper man det merarbete som det innebär att uppfinna en ny grafisk design vid varje aktuellt tillfälle. En grafisk profil handlar om att göra kommunikationen mer effektiv genom att det blir lättare att fokusera på det budskap man vill förmedla i text och bild. Vimmerby är en stad med gamla anor och mycket karaktär. Invånarna i kommunen uppskattar småskaligheten, de gamla handelstraditionerna och den vackra naturen. Och så har vi Astrid Lindgren. Hennes författarskap, person och livsgärning utgör kärnan i Vimmerby kommuns grafiska profil. Vi ser det som en stor förmån. En grafisk profil bör ha en utformning som redan från början har ett inneboende värde att förmedla, som talar till människor den berör. Promenadslingor i Vimmerby stad Vikten av tydlig kommunikation kan inte underskattas, speciellt inte i ett samhälle där informationskanalerna blir allt fler. I det sammanhanget blir en grafisk profil mycket mer än bara yta.

28 VIMMERBY KOMMUN Kommunstyrelseförvaltningen VIMMERBY

Hur fungerar din kommun?

Hur fungerar din kommun? Hur fungerar din kommun? Reviderad april 2010 Vad gör man och vem bestämmer? Här ska vi kort berätta om Ljusdals kommun och hur den kommunala organisationen fungerar. Om du vill veta mer kan du vända dig

Läs mer

Kommunkunskap. En kort introduktion till hur Ljusdals kommun fungerar. ljusdal.se. Reviderad april 2015

Kommunkunskap. En kort introduktion till hur Ljusdals kommun fungerar. ljusdal.se. Reviderad april 2015 Kommunkunskap En kort introduktion till hur Ljusdals kommun fungerar Reviderad april 2015 ljusdal.se Hur fungerar din kommun? Vad gör man och vem bestämmer? Här ska vi kort berätta om Ljusdals kommun och

Läs mer

Nyinflyttad. Välkommen till Simrishamns kommun. www.simrishamn.se

Nyinflyttad. Välkommen till Simrishamns kommun. www.simrishamn.se Nyinflyttad Välkommen till Simrishamns kommun POSTTIDNING NR 33 Simrishamns kommun 272 80 Simrishamn Telefon 0414-81 90 00 Fax 0414-81 97 00 Besöksadress Stadshuset, Stortorget simrishamns.kommun@simrishamn.se

Läs mer

Foto Clifford Shirley. Budget 2015. Enköpings kommun

Foto Clifford Shirley. Budget 2015. Enköpings kommun Foto Clifford Shirley Budget 2015 Enköpings kommun Budget 2015 Enköpings kommun Med långtidsbudget 2016-2017 Antagen av kommunfullmäktige 18 november 2014 Ärende KS2014/122 136 Innehåll Enköping för alla

Läs mer

Hur fungerar din kommun?

Hur fungerar din kommun? Hur fungerar din kommun? Reviderad november 2006 Vad gör man och vem bestämmer? Här ska vi kort berätta om Ljusdals kommun och hur den kommunala organisationen fungerar. Om du vill veta mer kan du vända

Läs mer

Kommunguide 2012. www.upplands-bro.se. Här kan du läsa om våra kommunala verksamheter. Du får även tips om badplatser, Aspviks koloniområde

Kommunguide 2012. www.upplands-bro.se. Här kan du läsa om våra kommunala verksamheter. Du får även tips om badplatser, Aspviks koloniområde Aspviks koloniområde Kommunguide 2012 www.upplands-bro.se Gris i Kungsängens centrum, skulptör Carl Fredrik Reuterswärd Skalbagge i Bro centrum, skulptör Olle Brand Här kan du läsa om våra kommunala verksamheter.

Läs mer

Välkommen. Alla tryck och andra rättigheter är skyddade. Kvinnojouren Stina & Anahid Khachadorian 2010. Deltagarna i skrivandet i denna bok

Välkommen. Alla tryck och andra rättigheter är skyddade. Kvinnojouren Stina & Anahid Khachadorian 2010. Deltagarna i skrivandet i denna bok Välkommen Välkommen Alla tryck och andra rättigheter är skyddade Kvinnojouren Stina & Anahid Khachadorian 2010. Deltagarna i skrivandet i denna bok Namn enl. bokstavsordning Anahid Khachadorian Anna Lytsy

Läs mer

Om kommunen. Bra service kostar pengar. Information om Arvika kommuns verksamhet

Om kommunen. Bra service kostar pengar. Information om Arvika kommuns verksamhet Bra service kostar pengar Det kostar naturligtvis mycket pengar att ge all den service som kommuninvånarna vill ha och behöver. Därför måste vi som bor i kommunen betala skatt. Men skattepengarna räcker

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN BODENS KOMMUN

BIBLIOTEKSPLAN BODENS KOMMUN BIBLIOTEKSPLAN BODENS KOMMUN INNEHÅLL INLEDNING... 3 OMVÄRLDSANALYS AV KOMMUNEN... 3 Geografiskt läge... 3 Befolkning och boende... 3 Arbete och näringsliv... 4 Kulturliv och kulturinstitutioner... 4 Hälsovård

Läs mer

Torsby Nu finns också som taltidning och på Internet: www.torsby.se Nr. 1 Maj 2007 POLITIKER- SPECIAL NR 1-2007 TORSBY NU 1

Torsby Nu finns också som taltidning och på Internet: www.torsby.se Nr. 1 Maj 2007 POLITIKER- SPECIAL NR 1-2007 TORSBY NU 1 Nu finns också som taltidning och på Internet: www.torsby.se Nr. 1 Maj 2007 POLITIKER- SPECIAL NR 1-2007 TORSBY NU 1 INNEHÅLL LEDARE 2 VI PRESENTERAR DINA POLITIKER 3 KOMMUNENS ANSVAR 4 NÅGRA GRUNDPRINCIPER

Läs mer

Årsredovisning. Nässjö kommun. med Nässjös vision 2030 i sikte

Årsredovisning. Nässjö kommun. med Nässjös vision 2030 i sikte Årsredovisning Nässjö kommun 2013 med Nässjös vision 2030 i sikte 2013 Vision för Lövhult Medarbetaråret Nya bostäder Nya digitala skyltar i city Hemtagningsteamet Påbörjad byggnation av nya förskolor

Läs mer

www.hassleholm.se Årsredovisning Hässleholms kommun

www.hassleholm.se Årsredovisning Hässleholms kommun www.hassleholm.se Årsredovisning Hässleholms kommun Innehåll Hässleholm för mångfald 4 Så här används skattepengarna 6 Kommunstyrelsens ordförande har ordet 7 Kommunchefen har ordet 8 Politisk organisation

Läs mer

WWW.HASSLEHOLM.SE. Årsredovisning 2014. 2014 Hässleholms kommun 01

WWW.HASSLEHOLM.SE. Årsredovisning 2014. 2014 Hässleholms kommun 01 WWW.HASSLEHOLM.SE Årsredovisning 2014 2014 Hässleholms kommun 01 02 2014 Hässleholms kommun Innehåll 02 Inledning 04 Några händelser 06 Hässleholm 100 år - Tidslinje 08 Hässleholm 100 år - Jubileumsåret

Läs mer

Nordic Sugar AB 20504Malmö Tel 040-53 70 00 www.nordicsugar.com

Nordic Sugar AB 20504Malmö Tel 040-53 70 00 www.nordicsugar.com Burlövs Kommunguide 2 burlöv.kommunguide.se Vänsterpartiet i Burlöv Vänsterpartiet är ett socialistiskt och feministiskt parti. Vi är en del av arbetarrörelsen och kvinnorörelsen, internationellt och i

Läs mer

NYinflyttad. En tidning för alla nya Simrishamnsbor. simrishamn.se

NYinflyttad. En tidning för alla nya Simrishamnsbor. simrishamn.se NYinflyttad En tidning för alla nya Simrishamnsbor simrishamn.se Välkommen till Österlen och Simrishamns kommun! Välkommen till oss! Det gläder oss mycket att du valt att flytta hit och vi hoppas du kommer

Läs mer

NYinflyttad. Upptäck Enköping Massor av kultur- och fritidsaktiviteter. Välkommen till Enköping Sveriges närmaste stad. Kulturskolan.

NYinflyttad. Upptäck Enköping Massor av kultur- och fritidsaktiviteter. Välkommen till Enköping Sveriges närmaste stad. Kulturskolan. 2015 NYinflyttad En tidning för alla nya Enköpingsbor Välkommen till Enköping Sveriges närmaste stad Upptäck Enköping Massor av kultur- och fritidsaktiviteter Kulturskolan Här kan unga utvecklas och träffa

Läs mer

Klicka till innehåll www.gotene.se

Klicka till innehåll www.gotene.se KOMMUnGUIDE 2013 Klicka till innehåll www.gotene.se Folkhälsorådet i Götene kommun Består av politiker och tjänstemän från kommunen och Västra Götalandsregionen. Rådet arbetar i samverkan med andra aktörer

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013. Övertorneå kommun i ord, bild och siffror

ÅRSREDOVISNING 2013. Övertorneå kommun i ord, bild och siffror ÅRSREDOVISNING 2013 Övertorneå kommun i ord, bild och siffror 1 Innehållsförteckning Vår berättelse 3 Kommunalrådet har ordet 4 Kommunchefen har ordet 4 Fakta om Övertorneå kommun Fem år i siffror 5 Så

Läs mer

Del 1 Inventeringsdel. Del 2 Handlingsplan. Förslag till Biblioteksplan för Luleå kommun 2010-2015. Biblioteken unika, behövda och attraktiva!

Del 1 Inventeringsdel. Del 2 Handlingsplan. Förslag till Biblioteksplan för Luleå kommun 2010-2015. Biblioteken unika, behövda och attraktiva! Förslag till Biblioteksplan för Luleå kommun 2010-2015 Del 1 Inventeringsdel Biblioteken unika, behövda och attraktiva! Del 2 Handlingsplan Kommunens mest inspirerande plats 1 2 Del 1 Inventeringsdel Biblioteken

Läs mer

Utveckling Fittja. Förslag till ett långsiktigt program för hållbar utveckling

Utveckling Fittja. Förslag till ett långsiktigt program för hållbar utveckling Utveckling Förslag till ett långsiktigt program för hållbar utveckling Slagsta strand s resurser Närhet TTill illl Sto tockho llm lyser bland de övriga gästgivaregårdarna som nordstjärnan på himlafästet.

Läs mer

Kommunguide 2013. 08-581 690 00 kommun@upplands-bro.se www.upplands-bro.se

Kommunguide 2013. 08-581 690 00 kommun@upplands-bro.se www.upplands-bro.se Kommunguide 2013 Här kan du läsa om kommunens verksamheter. Du kan även få tips om badplatser, föreningsliv m.m. 08-581 690 00 kommun@upplands-bro.se www.upplands-bro.se Hemstäd * Fönsterputs * Flyttstäd

Läs mer

Växa och utvecklas. Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010. Socialdemokraterna Karlskrona

Växa och utvecklas. Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010. Socialdemokraterna Karlskrona Växa och utvecklas Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010 Mer info: http://www.karlskrona.socialdemokraterna.se Växa och utvecklas i Karlskrona Varje gång fontänen på Klaipedaplatsen skickar sina

Läs mer

NYinflyttad. En tidning för alla nya Sundbybergsbor

NYinflyttad. En tidning för alla nya Sundbybergsbor NYinflyttad En tidning för alla nya Sundbybergsbor 2010 Välkommen till Sundbyberg! Jag heter Helene Hellmark Knutsson och är kommunstyrelsens ordförande och kommunalråd. Det är alltid lika roligt att få

Läs mer

Framtidens kommun Å R S R E D O V I S N I N G 2 012

Framtidens kommun Å R S R E D O V I S N I N G 2 012 Framtidens kommun ÅRSREDOVISNING 2012 Detta är Staffanstorp Staffanstorps kommun ligger i sydvästra Skåne på slätten mellan Malmö och Lund. Kommunens läge med utomordentligt goda kommunikationer och närheten

Läs mer

Årsredovisningen utgör kommunstyrelsens sammanfattning och avslutning av 2014 års räkenskaper.

Årsredovisningen utgör kommunstyrelsens sammanfattning och avslutning av 2014 års räkenskaper. ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 Årsredovisningen utgör kommunstyrelsens sammanfattning och avslutning av 2014 års räkenskaper. Årsredovisningen innehåller en översikt över kommunens och de kommunala

Läs mer

3. Att försörja sig och utvecklas i Sverige

3. Att försörja sig och utvecklas i Sverige Stenläggare Foto: Colourbox 3. Att försörja sig och utvecklas i Sverige Innehåll Arbetsmarknaden i Sverige Att söka arbete Att starta eget företag Att betala skatt Folkbokföring Socialförsäkringen Utbildning

Läs mer

ÅRSPLAN FÖR ESKILSTUNA KOMMUN

ÅRSPLAN FÖR ESKILSTUNA KOMMUN ÅRSPLAN FÖR ESKILSTUNA KOMMUN Innehåll 1 Inledning... 4 2 Vision... 5 3 Uppföljning av vårt valmanifest för mandatperioden 2014-2018... 6 4 Ekonomiska förutsättningar... 7 5 Sammanfattning över våra satsningar

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till en visning av Tornet kl 17:30. Därefter gruppmöten från kl 18:00.

Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till en visning av Tornet kl 17:30. Därefter gruppmöten från kl 18:00. KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Vård- och omsorgsnämnden 2014-05-20 Tid 2014-05-20, Kl 19:00 Plats Vård- och omsorgsboendet Tornet, Tomtbergavägen 361, Norsborg Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till

Läs mer

Årsredovisning. Nässjö kommun

Årsredovisning. Nässjö kommun Årsredovisning Nässjö kommun 2012 Snyggbild ÅRSREDOVISNINGENS OLIKA AVSNITT INLEDNING I det första avsnittet ger kommunstyrelsens ordförande sin syn på det gångna året. Vidare redovisas vad medborgarna

Läs mer

BO ÅRET RUNT I BÅSTADS KOMMUN BÅSTADS KOMMUN. Telefon växel: 0431-770 00 www.bastad.se

BO ÅRET RUNT I BÅSTADS KOMMUN BÅSTADS KOMMUN. Telefon växel: 0431-770 00 www.bastad.se Guiden till AT T BO I BåstadS KOMMUN ÅRET RUNT 2010/2011 BO ÅRET RUNT I BÅSTADS KOMMUN BÅSTADS KOMMUN Telefon växel: 0431-770 00 www.bastad.se 2010/ 2011 BÅSTADS KOMMUN Vångavägen 2 269 80 Båstad Tel 0431-770

Läs mer