Vimmerby kommuns vapen 3 Vad vet du om Vimmerby kommun? 4 Nämnd- och förvaltningsorganisation 6 Bolag i kommunens holdingbolag 7 Befolkning 8 Politik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vimmerby kommuns vapen 3 Vad vet du om Vimmerby kommun? 4 Nämnd- och förvaltningsorganisation 6 Bolag i kommunens holdingbolag 7 Befolkning 8 Politik"

Transkript

1 1 Faktakalender 2010 En av de allra första fotograferna i Vimmerby var lantmätare Rosin. Hans fotografi av Vimmerby kyrka från 1852 är den första kända bilden som är tagen i Vimmerby. Den finns idag i kyrkans ägo.

2 2 Vimmerby kommuns vapen 3 Vad vet du om Vimmerby kommun? 4 Nämnd- och förvaltningsorganisation 6 Bolag i kommunens holdingbolag 7 Befolkning 8 Politik 10 Äldre- och funktionshindrade 11 Korttids- och fritidsverksamhet 12 Skola- och barnomsorg 13 Vuxenutbildning 13 Mer Om 15 Uthållig kommun 17 Kulturgaranti för barn och ungdomar 18 Kultur- och fritid 19 Biblioteken i Vimmerby kommun 20 Kanot- och vandringsleder 21 Sysselsättning 22 Gränsöverskridande arbete 24 Personal 24 Ekonomi 25 Grafisk profil 27

3 Vimmerby kommuns vapen 3 Vad tänker ni när ni hör ordet vapensköld? Riddare i full mundering, fladdrande och färgsprakande fanor och dånande hästhovar. Tänker du tillbaka på en svunnen tid, kanske medeltidens torneringar? Då riddarnas sköldar pryddes av lejon, örnar, vapen, blommor och helgonbilder som alla talade sitt eget symboliska språk. Men faktum är att vapenbruket i sig är mycket mer utspritt i våra dagar. Vi hittar det på mynt, vägskyltar, busskurer, tidningsannonser, hemsidor och visitkort. I städer och kommuner runt om i landet vajar kommunvapenflaggor. Vimmerby är en av Sveriges äldsta städer. Exakt hur gammal är svårt att säga, men redan från år 1350 finns det kyrkliga dokument som omnämner stadens sigill. Att varje stad skulle ha sitt eget märke föreskrevs i Magnus Erikssons landslag från 1300-talets mitt, idag har också de flesta av Sveriges 289 kommuner ett eget vapen. Eken och ekorren som sitter i dess topp har funnits med sedan Vimmerby kommun bildades 1971 och 1974 förvandlades stadsvapnet till kommunvapen. I stort sett vilket föremål som helst kan avbildas i ett vapen, det enda kravet är att bilden går att känna igen och kan beskrivas med ord. Trädet i Vimmerby kommuns vapen är en ek, men hur ska man tolka det? Vissa anser att det ska relatera till handel med skog och trävaror, medan andra förespråkar att trädet symboliserar styrka. Den röda ekorren syftar troligtvis på den omfattande päls- och skinnhandeln som förekom i staden. Kronan är ett äldre tecken på att Vimmerby är en stad med stadsprivilegier. Under medeltiden användes kronor sparsamt, då de var ett tecken på kunglig värdighet. År 1687 stadgades också ett förbud att i vapen föra krona utan särskild tillåtelse. Murkronan fördes före 1974 bara av städer och idag av kommuner som före kommunreformen 1974 hade stadsrättigheter.

4 Vad vet du om Vimmerby kommun? Faktakalendern från Vimmerby kommun har fått en mer berättande karaktär än tidigare år. Den innehåller fortfarande fakta om Vimmerby kommun i siffror och tabeller, uppdelade efter kommunens olika verksamhetsområden. Statistik ger en möjlighet till jämförelse och överblick, men den kan inte beskriva allt. I juni 2008 delades för första gången Vimmerby kommuns egen tidning Mer Om ut. Tanken är att du ska kunna få en inblick i vad som händer och se människorna som arbetar inom de olika kommunala verksamheterna. Alla vi som bor i Vimmerby kommun berörs av den kommunala verksamheten. På ett eller annat sätt. Barn går i förskola, ungdomar söker in till gymnasiet och för dem som vill studera vidare finns Vimmerby högskolecentrum. När vi blir äldre kommer vi kanske i en situation där vi behöver hjälp med hemtjänst eller behov av plats på ett korttidsboende eller särskilt boende. På fritiden är det många som söker sig ut till friluftsområden, grönområden och lekplatser. Dessa ska skötas om och underhållas. Till Vimmerby kommun kommer också varje år flyktingar, människor från olika delar av världen i behov av stöd för att bli en del av det svenska samhället. Vimmerby kommun är också en del av vårt gemensamma kulturarv. 4 På museet Näktergalen anordnas varje år olika temautställningar som fokuserar på olika bitar ur vår historia. För mellan år sedan kom de första människorna till Vimmerbytrakten. De var klädda i skinn och päls, smyckade med djurtänder och bärnsten. Gravar, husgrunder och föremål vittnar om att människor i århundraden levt och verkat i området. Sedan den 3 juni 2008 deltar Vimmerby kommun också i projektet Uthållig kommun. Uthållig kommun är ett samarbete mellan Energimyndigheten och ett 60-tal av landets kommuner och handlar om att främja åtgärder för energihushållning och effektivisering. I Vimmerby vill man bland annat anordna förädling av lokalt producerad biogas och gynna närproducerade varor och lokal handel. Läs mer om Uthållig kommun på sidan 16. Vimmerby kommun är också barrskog, urskog, trolska tjärnar klädda i näckrosor och ängsmarker. Här finns älg, räv, knipa, kungsfågel och skalbaggar. Läs om hur du kan ta del av den vackra naturen i Östra Småland och Vimmerby kommun. PerÅke Svensson Kommunstyrelsens ordförande (c) Staffan Forsberg Kommunchef

5 Fotograf Torvald Erikssons Vimmerby bildarkiv, Stångågatan västerut. 5

6 Nämnd- och förvaltningsorganisation 6

7 Bolag i kommunens holdingbolag, ägarandel 100% 7

8 Befolkning Invånarantal i församlingarna Frödinge Locknevi 491 Pelarne 221 Rumskulla 499 Södra Vi/Djursdala Tuna 727 Vimmerby Kommunen totalt Invånarantal i tätorter och samhällen Djursdala 222 Frödinge 378 Gullringen 552 Locknevi 73 Pelarne 38 Rumskulla 176 Storebro 984 Södra Vi Tuna 224 Vimmerby Folkmängdsförändringar Födda 160 Döda 180 Födelsenetto -20 Inflyttade 613 Utflyttade 605 Flyttningsnetto 8 Justering -1 Totalt netto -13

9 Befolkning Födda och döda i församlingarna Födda Döda Frödinge 10 6 Locknevi 4 6 Pelarne 5 0 Rumskulla 4 7 Södra Vi/Djursdala Tuna 5 11 Vimmerby Kommunen totalt Åldersfördelning

10 Politik 10 Kommunfullmäktiges politiska sammansättning Mandatfördelning (al) * (c) (fp) (kd) (m) (mp) (s) (v) (vip) * Totalt * (al) Arbetarlistan, (vip) Vimmerbypartiet Kommunfullmäktiges ordförande (m) Leif Carlson Vattentornsgatan VIMMERBY Telefon: Kommunstyrelsens ordförande (c) PerÅke Svensson Prästängsvägen VIMMERBY Telefon: , vxl Vänorter Danmark: Skaerbaek Finland: Kauhava Island: Thorlakshöfn Litauen: Joniskis Norge: Rygge USA: Fargo-Moorhead

11 11 Äldre- och funktionshindrade Brukare Antal personer Personer med hemtjänst 314 Personer med insatser från verksamhetsområde funktionshinder 164 Personer med trygghetslarm 391 Personer med matdistribution 106 Omsorgspersonal, tillsvidareanställda Antal personer Verksamhetsområde äldreomsorg 366 Verksamhetsområde funktionshinder 118 Verksamhetsområde hälso- och sjukvård 35 Äldreomsorg Boendeform Enheter Platser Särskilt boende för personer med fysiska 3 57 funktionshinder Gruppboende för personer med demenssjukdom 4 75 Gruppboende för personer med psykiska 1 9 funktionshinder Korttidsplatser 2 16 Dagverksamhet för personer med demenssjukdom 2 18 Handikappomsorg Boende vuxna personer med utvecklingsstörning Enheter Antal personer 6 40 Brukare med personlig assistans - 31 Dagverksamhet 4 70 Korttid vuxna funktionshindrade - 3 personer Korttidsplatser, barn med funktionshinder 1 14

12 12 Korttids- och fritidsverksamhet Korttids- och fritidsverksamheten intill tennishallen på Lundgatan vänder sig till barn och ungdomar upp till 21 år med olika funktionshinder enligt LSS. Här kan de vistas från några timmar upp till ett par dagar. Förutom bowling är det en mängd andra aktiviteter som står på schemat. Även i lokalerna på Lundgatan finns möjlighet till massor av olika sysselsättningar. Här finns bland annat ett målarrum, TV-rum och ett speciellt lekrum med bollhav. - Vi har också vårt så kallade sinnesrum med madrasser och mjuka kuddar på golvet där vi bara kan ta det lugnt och slappna av till skön musik och dämpat ljus från spegelbollen i taket. Totalt deltar 14 barn och ungdomar i olika åldrar regelbundet i korttids- och fritidsverksamheten. Korttidsverksamheten som även tar emot barn och ungdomar under nätter och helger är öppen varje dag året runt. Fritidsverksamheten följer skolans öppettider. Text: Mikael Bergkvist Foto: Örjan Karlsson

13 13 Skola- och barnomsorg Skolor - elevantal läsåret 09/10 Förskoleklass 162 År År År Grundskola totalt Särskola 19 Gymnasieskola Ungdomsgymnasium 608 Antal Placerade barn Förskolor Fritidshem Familjedaghem 2 13 Totalt antal placerade barn Vuxenutbildning Vuxenutbildning Elevantal KomVux 400 GrundVux 35 Särskild vuxenutbildning 15 Svenska för invandrare 73 PU Designmatlagning - PU Chefs- och entreprenörskap -

14 Vuxenutbildning 14 Högskoleutbildningar - program våren 2010, hösten 2010 Sjuksköterskeprogram Högskolan Kalmar 210 hp Lärarprogram Barns språk och begreppsutveckling Högskolan Kalmar 210 hp Lärarprogram Barnet, språket och miljön i förskola Högskolan Kalmar 210 hp Lärarprogram Naturvetenskap för barn Högskolan Kalmar 210 hp Socialpedagogiska programmet Högskolan Väst 210 hp Produktionsteknikerprogram Högskolan Dalarna 120 hp Utveckling av e-tjänster Högskolan Dalarna 120 hp Kurser 2010 Arbetsmiljö Högskolan Kalmar 7,5 hp Arbetsrätt Högskolan Halmstad 7,5 hp Det lärande barnet Reggio Emilia Högskolan Kalmar 30 hp Engelska Högskolan Kalmar 7,5 hp Etik och ledarskap Högskolan Gävle 15 hp Globalisering och värdeförändring Högskolan Gävle 15 hp Hälsopsykologi Högskolan Halmstad 15 hp Kulturmöten i invandrings- och flyktingperspektiv Högskolan Gävle 15 hp Ledarskap Högskolan Halmstad 7,5 hp Ledarskap och organisation i socialt arbete Högskolan Väst 30 hp Matematik och lärande i förskoleklass Högskolan Kalmar 15 hp Nybörjarspanska Högskolan Halmstad 30 hp När kemin stämmer Högskolan Väst 7,5 hp Projektledning Högskolan Halmstad 7,5 hp Teknisk bastermin Högskolan Skövde 30 hp

15 Mer Om 15 Var femte invånare i Vimmerby kommun tycker att det är mycket eller ganska svårt att få information från kommunen. Att vi lever i ett informationssamhälle är år 2009 ingen nyhet, det har blivit en så naturlig del av vår vardag. Alla har ett ansvar att söka information, men också att ge och förmedla. Juni 2008 distribuerades för första gången Vimmerby kommuns egen tidning till samtliga kommuninvånare. Mer Om är inte en nyhetstidning i den meningen att den ska komma ut med nyheter varje dag, som vår lokalpress. I Mer Om är det tanken att du ska kunna få en inblick i vad som händer i de olika kommunala verksamheterna. Berättat på ett lättillgängligt sätt. Alla invånare i Vimmerby kommun berörs av den kommunala verksamheten, därför är det också viktigt för myndigheter som Vimmerby kommun att vara tillgängliga och begripliga. Tidningen ska presentera aktuella händelser och skildra olika kommunala verksamheter. Tanken är att ta ett helhetsgrepp på kommunens informationsflöde, att skapa en samlad bild av kommunens verksamhet. Med Mer Om vill vi föra en dialog med läsarna och tar därför emot alla synpunkter. För oss är det viktigt att få veta era önskemål om innehållet. Det hjälper oss att göra en bättre produkt. Vad vill ni som kommuninvånare veta? Vad är intressant för er? Ta kontakt med Vimmerby kommuns informationsenhet på e-post Foto: Örjan Karlsson

16 16

17 Uthållig kommun 17 Vet du var uthållig kommun är för något? Det är ett unikt samarbete mellan Energimyndigheten och ett 60-tal av landets kommuner, däribland Vimmerby, efter ett beslut av kommunstyrelsen den 3 juni Deltar gör också samtliga kommuner i Kalmar län, tillsammans med Regionförbundet, Länsstyrelsen och Landstinget, vilket är unikt. Därför utsåg regeringen Kalmar till ett pilotlän för Uthållig kommun. Vad vill då Vimmerby kommun uppnå med sin medverkan i Uthållig kommun? Jo, man vill bland annat anordna förädling av lokalt producerad biogas, gynna närproducerade varor och lokal handel och fasa över den nuvarande fordonsparken till miljöfordon. Andra uppsatta mål innebär att uppdatera Energiplanen från 1997 där vindkraftsutveckling ska gynnas, att beakta energi- och klimataspekter vid upphandlingar och genom olika insatser öka kunskapen och medvetandet om energianvändningens miljöpåverkan hos kommunens invånare. Uthållig kommun handlar till exempel om att genomföra åtgärder för att energihushålla i verksamheter och fastigheter, att underlätta för medborgare och företag att genomföra lönsamma åtgärder för energieffektivisering. Några energisparande åtgärder som vidtagits i Vimmerby kommun är IT-avdelningens byte av servrar som beräknas spara kwh per år. Vimarhem AB inför också individuell mätning av el och där kan man redan från början se en betydlig besparing. Mer information hittar du på

18 18 Kulturgaranti för barn och ungdomar Kulturen är en viktig inspirationskälla för barn och ungdomar. Nu stärks dess roll i skolans alla stadier genom ett unikt kommunalt och politiskt beslut om kulturgaranti. Vid hösten 2009 första kommunfullmäktigemöte klubbades beslutet om kulturgaranti. Det är ett styr- och samordningsdokument som garanterar alla barn och ungdomar från tre år tills de lämnar gymnasiet minst en kulturupplevelse per år. Förutom att garantera barn och ungdomar kulturupplevelser i form av teater, musik, film och dans ska kulturgarantin även bidra till att kulturpedagogiken integreras i det vardagliga skolarbetet och att eleverna får skapa och reflektera över sina upplevelser. En förutsättning för att kulturgarantin ska fungera är en stark samverkan och täta kontakter mellan brukare och samarbetsgruppen. Därför är det viktigt att det finns representanter så kallade kulturombud på varje skola som är involverade i arbetet. Text: Mikael Bergkvist Foto: Örjan Karlsson

19 Kultur och fritid I kommunen finns 19 Antal Bad - insjöbad 9 Bibliotek - huvudbibliotek 1 Bibliotek - filialer 2 Campingplatser 4 Cykelleder 2 Elljusspår 6 Fiskevårdsområden 4 Friluftsområden 2 Fritidsgårdar 1 Golfbanor (varav en nio-hålsbana och en sex-hålsbana) 3 Hembygdsgårdar 8 Idrotts- och motionsanläggningar 8 Ishallar 1 Kanotleder 1 Motorbanor 2 Museer 1 Nationalparker 1 Naturvårdsområden 2 Ridanläggningar 4 Simhallar 1 Tennisbanor 4 Tennishallar 1 Vandrarhem 3 Vandringsleder 2

20 20 Kultur och fritid Bibliotek Biblioteken i Vimmerby kommun Antal Total utlåning Utlåning av vuxenböcker Utlåning av barnböcker Utlån/invånare 7,67 Bokbestånd Ljudböcker Talböcker Dagstidningar 17 Tidskrifter (titlar) 166 I Vimmerby kommun finns fem bibliotek, huvudbiblioteket i Vimmerby och filialerna i Storebro, Södra Vi, Tuna och Frödinge. På vår hemsida, kan du se när de olika biblioteken är öppna. På hemsidan kan du också se vad som finns att göra på biblioteket. Du kan också ringa, eller Alla vet nog att man kan låna böcker på ett bibliotek, men vet du att man också kan låna datorer med Internet, olika databaser och ordbehandling låna filmer, både för barn och vuxna (20 kr för en vecka) ta med barnen till sagostunder. Tider finns på vår hemsida eller ring och fråga. studera på vår studieavdelning med datorer (Vimmerby) läsa dagstidningar och tidskrifter undersöka vår lokalhistoria (Smålandssamlingen i Vimmerby, Storebrorummet i Storebro) vara med i vår bokklubb om du är 9-12 år (Vimmerby) låna ljudböcker låna gångstavar (Vimmerby) ansluta en egen dator till vårt trådlösa nätverk (Vimmerby)

21 21 Kanot- och vandringsleder Omkullfallna träd, mossbeklädda åldriga stenblock och trolska insjöar, skapar ett stämningsfullt och rogivande landskap. Den vackra naturen i östra småland och Vimmerby kommun bjuder på mycket att studera, uppleva och njuta av. Genom en vandring under gran, tall, lönn, asp, al, sälg och ask, över ängs- och hagmarker får du också se och uppleva en rik kulturbygd med stenrösen, stenmurar och gravfält från bronsåldern. Foto: Ylva Z Skännestigh Vimmerby kommun rymmer inom sina gränser många natursköna platser. Här finns Norra Kvill nationalpark, vandringsleder och kanotleder. Sevedeleden sträcker sig fem mil genom det småländska landskapet. Djursdalarunden anlades 1974 och vänder sig till den intresserade och motionerande allmänheten. Här passerar årligen över människor genom den bitvis mycket kuperade terrängen. I Norra Kvill kan du upptäcka något så unikt som en välbevarad naturskog, där inga avverkningar har skett de senaste 150 åren. Föredrar du att flyta fram och upptäcka naturens mångfald genom de vatten som slingrar sig genom landskapet är kanske kanoting någonting för dig. Det finns många kanotleder, varav Emån kanske är den mest kända och längsta som flyter genom flera kommuner i Kalmar län. Stångån i Vimmerby erbjuder lätt paddling och isättning sker vid Ösjöfors, leden går sedan söderut om Storebro. Så varför inte slå läger för natten, gör upp en eld och grilla korv i de särskilt anordnade grillplatserna, ta en paus och drick varm chocklad eller kaffe. Låt dig omslutas av den småländska naturen och öppna dina sinnen en upplevelse för både din själ och ditt fysiska välmående. Tänk bara på att ta hänsyn till naturen. Foto: Piroska Kallay

22 22 Sysselsättning Förvärvsarbetande, dagbefolkning, 16- år, 2008 Antal % Riket % Jord- och skogsbruk och fiske 345 4,5 1,7 Tillverkning och utvinning ,1 15,1 Energi och miljö 71 0,9 1,0 Byggverksamhet 292 3,8 6,7 Handel ,8 12,4 Transport 334 4,3 5,2 Hotell och restauranger 159 2,1 2,9 Information och kommunikation 119 1,5 3,8 Kreditinstitut och försäkringsbolag 60 0,8 2,1 Fastighetsverksamhet 128 1,7 1,5 Företagstjänster 410 5,3 10,7 Civila myndigheter och försvaret 311 4,0 5,4 Utbildning ,2 10,2 Vård och omsorg ,3 16,0 Personliga och kulturella tjänster med mera 314 4,1 4,2 Okänd bransch 131 1,7 1,1 Totalt ,1 100,0

23 Sysselsättning 23 Största arbetsgivare i kommunen Företag Antal anställda Aleris AB, Stenbäckens-Strandhagens behandlingshem 55 Arla Foods AB Vimmerby Dairy 76 Frödinge Mejeri AB 168 Metallfabriken Ljunghäll AB 430 MaterialMännen Bygg- och möbelvaruhus 50 MIR-Gruppen AB 48 Nilsbuss AB 197 Samhall AB 85 Setra Trävaror AB, Vimmerby Sågverk 65 Skanska Sverige AB Byggsystem 100 Storebro Bruk AB 73 Svensk Tryckgjutning AB 58 Swepress i Vimmerby AB 57 VTT Grafiska AB 105 Åbro Bryggeri AB 141 Landstinget (vårdcentral 96, habilitering 10, folktandvården 19 och folkhögskolan 44) 205

24 Personal 24 Gränsöverskridande arbete Genom det gränsöverskridande samarbetet FAS ska ingen som söker jobb eller studier riskera att hamna mellan stolarna. Det ska också bidra till samordnade insatser för näringslivets kompetensförsörjning. Den operativa grupp som jobbar med FAS Fokus på Arbete och Studier består av studieoch yrkesvägledare, arbetslivssamordnare, praktiksamordnare, socialsekreterare och arbetsförmedlare. Verksamheten är förlagd till Fokushuset där VägledningsCentrum, Vimmerby Lärcenter, Integrationsavdelningen, Arbetsförmedlingen och SFI redan finns. Genom bland annat kartläggnings- och vägledningssamtal och med hjälp av den breda kompetens som finns inom FAS-gruppen ska man hitta passande lösningar för varje enskilt behov vad gäller utbildning, arbete via praktik och liknande. Inom FAS-verksamheten finns också ett utbrett samarbete med näringslivet för att kunna matcha de personalbehov som finns ute i företagen. Text: Mikael Bergkvist Foto: Örjan Karlsson Fakta om Vimmerby kommuns personal Det finns tillsvidareanställda Av dessa är 59% heltidsanställda Av alla anställda är 83% kvinnor Medelåldern bland anställda är 48,8 år För män är medelåldern 49 år och för kvinnor 49 år

25 25 Ekonomi 2010 års driftbudget för Vimmerby kommun omsluter 956 miljoner kronor. Inkomst- och kostnadsfördelning i tusentals kronor enligt sammanställning. Kommunens inkomster Skatter Avgifter Bidrag Försäljningsmedel Hyror och arrenden Övrigt Vart går pengarna? Äldre- och handikappomsorg - särskilt boende - ordinärt boende - handikappomsorg - hemsjukvård Grundskola Gymnasie- och vuxenskola Vuxenutbildning Barnomsorg Fastighetsförvaltning Vatten och renhållning Individ- och familjeomsorg Kultur och fritid Kommunikation Övrigt Kommunalskatt, mnkr 539 Generella statsbidrag och utjämningar, mnkr 174 Kommunens skattekraft av medelskattekraften, % 89 Låneskuld per invånare, kronor Beräknad pensionsskuld till anställda inkl löneskatt, mnkr 370

26 26 Ekonomi Driftbudget 2010, tkr Kommunstyrelse Kommunrevision 811 Valnämnd 249 Överförmyndarnämnd Teknik- och servicenämnd Kultur- och fritidsnämnd Barn- och ungdomsnämnd Socialnämnd Omsorgsnämnd Miljö- och byggnämnd Summa driftskostnader Skatt 2010, per 100 kr Församling Kommun Landsting Kyrka Totalt Vimmerby 22,27 10,21 1,63 34,11 Tuna 22,27 10,21 1,63 34,11 Frödinge 22,27 10,21 1,63 34,11 Locknevi 22,27 10,21 1,63 34,11 Rumskulla 22,27 10,21 1,63 34,11 Pelarne 22,27 10,21 1,63 34,11 Södra Vi, Djursdala 22,27 10,21 1,75 34,23

27 27 Grafisk profil Den 28 februari 2008 hölls det ett vernissage på Stadshuset i Vimmerby. Det hade tisslats och tasslats i över ett halvår, men sedan 2008 är den grafiska profilen för Vimmerby kommun helt offentlig. Vad finns det för nytta med en grafisk profil? Varför ska man lägga ut pengar på att skapa en sådan? Det är kanske inte helt självklart att vid första anblicken se hur en grafisk profil faktiskt kan spara både tid och pengar. I grund och botten handlar det om att skapa förtroende och undvika missuppfattningar. En grafisk profil blir ett bildigt uttryck för att ett företag, eller en organisation, vågar stå bakom sina handlingar. Med ett gemensamt regelverk slipper man det merarbete som det innebär att uppfinna en ny grafisk design vid varje aktuellt tillfälle. En grafisk profil handlar om att göra kommunikationen mer effektiv genom att det blir lättare att fokusera på det budskap man vill förmedla i text och bild. Vimmerby är en stad med gamla anor och mycket karaktär. Invånarna i kommunen uppskattar småskaligheten, de gamla handelstraditionerna och den vackra naturen. Och så har vi Astrid Lindgren. Hennes författarskap, person och livsgärning utgör kärnan i Vimmerby kommuns grafiska profil. Vi ser det som en stor förmån. En grafisk profil bör ha en utformning som redan från början har ett inneboende värde att förmedla, som talar till människor den berör. Promenadslingor i Vimmerby stad Vikten av tydlig kommunikation kan inte underskattas, speciellt inte i ett samhälle där informationskanalerna blir allt fler. I det sammanhanget blir en grafisk profil mycket mer än bara yta.

28 VIMMERBY KOMMUN Kommunstyrelseförvaltningen VIMMERBY

Vimmerby kommuns vapen 3 Vad vet du om Vimmerby kommun? 4 Nämnd- och förvaltningsorganisation 6 Bolag i kommunens holdingbolag 7 Befolkning 8 Politik

Vimmerby kommuns vapen 3 Vad vet du om Vimmerby kommun? 4 Nämnd- och förvaltningsorganisation 6 Bolag i kommunens holdingbolag 7 Befolkning 8 Politik 1 Faktakalender 2009 Vimmerby är en av Sveriges äldsta städer och har sedan medeltiden varit ett centrum för handel. På 1500- och 1600-talen blomstrade oxhandeln. Kreatursmarknad i Vimmerby, gåva till

Läs mer

Faktakalender Foto: Ylva Z Skännestigh

Faktakalender Foto: Ylva Z Skännestigh 1 Faktakalender 2008 Foto: Ylva Z Skännestigh 2 Vimmerby kommuns vapen 3 Vad vet du om Vimmerby kommun? 4 Nämnd- och förvaltningsorganisation 6 Bolag i kommunens holdingbolag 7 Befolkning 8 Integrationsavdelningen

Läs mer

MAJ 2011 www.huddinge.se

MAJ 2011 www.huddinge.se FAKTA MAJ 2011 Innehåll Lite kort om Huddinge 3 Arbete 5 Förvärvsarbetande Huddingebor. Arbetsplatser i Huddinge. Fördelning inom olika sektorer. De största arbetsplatserna. Befolkning 6 7 Folkmängdens

Läs mer

maj 2012 www.huddinge.se

maj 2012 www.huddinge.se www.huddinge.se FAKTA maj 2012 Innehåll Lite kort om Huddinge 3 Arbete 5 Förvärvsarbetande Huddingebor. Arbetsplatser i Huddinge. Fördelning inom olika sektorer. De största arbetsplatserna. Befolkning

Läs mer

FAKTA 2015 LJUSDALS KOMMUN

FAKTA 2015 LJUSDALS KOMMUN FAKTA 2015 LJUSDALS KOMMUN Mot Östersund Mot Ånge RAMSJÖ HENNAN 296 Mot Sveg KÅRBÖLE 84 84 LETSBO Ljusdals kommun bildades den 1 januari 1971 genom sammanslagning av Ljusdal, Färila, Järvsö, Los och Ramsjö

Läs mer

Korta fakta Nässjö kommun

Korta fakta Nässjö kommun Korta fakta 2013 Nässjö kommun Yta Nässjö kommun ligger i Jönköpings län och omfattar 933 kvadratkilometer. Nässjöbygden har en ca 4 000 år gammal historia, men Nässjö kommun bildades först 1971 då ett

Läs mer

Kommunfullmäktiges politiska sammansättning 2011-2014

Kommunfullmäktiges politiska sammansättning 2011-2014 Tingsryds kommun bildades 1971 och består av Tingsås, Almundsryd, Urshult, Linneryd, Väckelsång, Södra Sandsjö och Älmeboda församlingar. Kommunens landareal: 1049,4 km 2 Kommunfullmäktiges politiska sammansättning

Läs mer

Kommunfullmäktiges politiska sammansättning 2011-2014

Kommunfullmäktiges politiska sammansättning 2011-2014 Tingsryds kommun bildades 1971 och består av Tingsås, Almundsryd, Urshult, Linneryd, Väckelsång, Södra Sandsjö och Älmeboda församlingar. Kommunens landareal: 1049,4 km 2 Kommunfullmäktiges politiska sammansättning

Läs mer

FAKTA 2017 LJUSDALS KOMMUN

FAKTA 2017 LJUSDALS KOMMUN FAKTA 2017 LJUSDALS KOMMUN Mot Östersund Mot Ånge RAMSJÖ HENNAN 296 Mot Sveg KÅRBÖLE 84 84 LETSBO Ljusdals kommun bildades den 1 januari 1971 genom sammanslagning av Ljusdal, Färila, Järvsö, Los och Ramsjö

Läs mer

FAKTA 2016 LJUSDALS KOMMUN

FAKTA 2016 LJUSDALS KOMMUN FAKTA 2016 LJUSDALS KOMMUN Mot Östersund Mot Ånge RAMSJÖ HENNAN 296 Mot Sveg KÅRBÖLE 84 84 LETSBO Ljusdals kommun bildades den 1 januari 1971 genom sammanslagning av Ljusdal, Färila, Järvsö, Los och Ramsjö

Läs mer

STÖD OCH OMSORG HANINGE I SIFFROR * Siffrorna gäller december 2012 till november 2013.

STÖD OCH OMSORG HANINGE I SIFFROR * Siffrorna gäller december 2012 till november 2013. HANINGE I SIFFROR VISSTE DU DET HÄR OM HANINGE? De vanligaste tilltalsnamnen i Haninge är Mikael och Anna, och det vanligaste efternamnet är Andersson. De vanligaste namnen bland nyfödda Haningebor är

Läs mer

Karlskrona i siffror

Karlskrona i siffror Karlskrona i siffror Statistik och fakta om Karlskrona kommun Hur ser näringslivet ut i Karlskrona och hur används skattepengarna? Och hur många karlskroniter finns det egentligen? Det och lite till finns

Läs mer

Karlskrona Karlskr i siffror

Karlskrona Karlskr i siffror Karlskrona i siffror Statistik och fakta om Karlskrona kommun Hur ser näringslivet ut i Karlskrona och hur används skattepengarna? Hur många karlskronabor finns det? Det och lite till finns att läsa här.

Läs mer

2014 Fakta i. fickformat 2016 Köpings kommun

2014 Fakta i. fickformat 2016 Köpings kommun 2014 Fakta i fickformat 2016 Köpings kommun Köpings befolkning 2015-12-31 Folkmängd fördelad på ålder Antal Procent 0-9 2 828 11 10-19 2 776 11 20-29 3 109 12 30-39 2 689 11 40-49 3 161 12 50-59 3 418

Läs mer

BEFOLKNING # EKSJÖ KOMMUN

BEFOLKNING # EKSJÖ KOMMUN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring 7-1 Befolkningens åldersfördelning 1 17 17 1 1 1 1 1 1 7 9 11 13 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från 7 Ålder uell fördelning

Läs mer

BEFOLKNING 3 MULLSJÖ KOMMUN

BEFOLKNING 3 MULLSJÖ KOMMUN BEFOLKNING Folkmängdsförändring - Befolkningens åldersfördelning 9 9 9 + Ålder Andel Folkmängd den december Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto Flyttnings- Kv

Läs mer

BEFOLKNING 2 GNOSJÖ KOMMUN

BEFOLKNING 2 GNOSJÖ KOMMUN Andel BEFOLKNING Folkmängdsförändring - Befolkningens åldersfördelning 9 9 9 9 7 9 9 9 9 9 9 9 7 9 7 9 + Ålder Folkmängd den december Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto

Läs mer

BEFOLKNING # JÖNKÖPINGS LÄN

BEFOLKNING # JÖNKÖPINGS LÄN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring 27-21 Befolkningens åldersfördelning 21 3 32 3 347 34 342 34 337 33 332 33 27 29 211 213 2 1 2 3 4 7 8 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 21 Folkmängdsförändring

Läs mer

BEFOLKNING # VETLANDA KOMMUN

BEFOLKNING # VETLANDA KOMMUN BEFOLKNING # Folkmängdsförändring - Befolkningens åldersfördelning 7 9 + Ålder Andel Folkmängd den december Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto Flyttnings- Kv

Läs mer

BEFOLKNING 9 VÄRNAMO KOMMUN

BEFOLKNING 9 VÄRNAMO KOMMUN Andel BEFOLKNING 9 Folkmängdsförändring 27-216 Befolkningens åldersfördelning 216 3 33 8 33 6 33 33 2 33 32 8 32 6 32 32 2 32 27 29 211 213 21 1 2 3 6 7 8 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 216 Folkmängdsförändring

Läs mer

BEFOLKNING 5 GISLAVEDS KOMMUN

BEFOLKNING 5 GISLAVEDS KOMMUN Andel BEFOLKNING Folkmängdsförändring 7-1 Befolkningens åldersfördelning 1 9 9 9 9 7 9 11 13 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från 7 Ålder uell fördelning År Folkmängd

Läs mer

BEFOLKNING 1 ANEBY KOMMUN

BEFOLKNING 1 ANEBY KOMMUN Andel BEFOLKNING Folkmängdsförändring - Befolkningens åldersfördelning 7 7 7 + Ålder Folkmängd den december Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto Flyttnings- Kv

Läs mer

BEFOLKNING # VETLANDA KOMMUN

BEFOLKNING # VETLANDA KOMMUN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring 7-1 Befolkningens åldersfördelning 1 7 7 7 7 9 11 13 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från 7 Ålder uell fördelning År Folkmängd

Läs mer

BEFOLKNING 1 ANEBY KOMMUN

BEFOLKNING 1 ANEBY KOMMUN BEFOLKNING Folkmängdsförändring - Befolkningens åldersfördelning 7 7 + Ålder Andel Folkmängd den december Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto Flyttnings- Kv M

Läs mer

BEFOLKNING # SÄVSJÖ KOMMUN

BEFOLKNING # SÄVSJÖ KOMMUN BEFOLKNING # Folkmängdsförändring - Befolkningens åldersfördelning 9 9 Andel 7 7 9 + Ålder Folkmängd den december Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto Flyttnings-

Läs mer

Hur fungerar det egentligen?

Hur fungerar det egentligen? Budget 2008 Hur fungerar det egentligen? Kommunens budget delas i två delar; en driftsbudget och en investeringsbudget. Driftsbudget är de pengar som behövs för att den löpande verksamheten och servicen

Läs mer

BEFOLKNING # VETLANDA KOMMUN

BEFOLKNING # VETLANDA KOMMUN BEFOLKNING # Folkmängdsförändring 999- Befolkningens åldersfördelning 999 9 + Ålder Andel Folkmängd den december Folkmängdsförändring från 999 Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto Flyttnings-

Läs mer

BEFOLKNING # SÄVSJÖ KOMMUN

BEFOLKNING # SÄVSJÖ KOMMUN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring 7-1 Befolkningens åldersfördelning 1 11 11 11 3 11 11 1 11 1 9 1 1 7 1 1 7 9 11 13 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från 7 Ålder

Läs mer

BEFOLKNING # TRANÅS KOMMUN

BEFOLKNING # TRANÅS KOMMUN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring 7-1 Befolkningens åldersfördelning 1 19 1 1 1 1 1 17 17 17 7 9 11 13 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från 7 Ålder uell fördelning

Läs mer

BEFOLKNING # TRANÅS KOMMUN

BEFOLKNING # TRANÅS KOMMUN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring 3-1 Befolkningens åldersfördelning 1 1 1 1 1 17 9 17 17 7 17 17 17 3 7 9 11 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från 3 Ålder uell fördelning

Läs mer

FOLKMÄNGD. FOLKMÄNGD 2012 2013 2014 Män 75 231 76 106 76 939 Kvinnor 73 290 74 096 74 942 Totalt 148 521 150 202 151 881

FOLKMÄNGD. FOLKMÄNGD 2012 2013 2014 Män 75 231 76 106 76 939 Kvinnor 73 290 74 096 74 942 Totalt 148 521 150 202 151 881 FOLKMÄNGD 2012 2013 2014 Män 75 231 76 106 76 939 Kvinnor 73 290 74 096 74 942 Totalt 148 521 150 202 151 881 ÅLDERSFÖRDELNING 0-5 år 10 735 10 859 11 057 6 år 1 713 1 754 1 743 7-15 år 13 767 14 223 14

Läs mer

FAKTA OM YDRE KOMMUN 2014

FAKTA OM YDRE KOMMUN 2014 FAKTA OM YDRE KOMMUN 2014 Kommunkontorets öppettider Mån-Fre 08:00 16:00 Ydre kommun Telefon: 0381-66 12 00 Kommunkontoret Telefax: 0381-66 11 91 570 60 YDRE Hemsida: www.ydre.se E-post: ydre.kommun@ydre.se

Läs mer

BEFOLKNING 4 HABO KOMMUN

BEFOLKNING 4 HABO KOMMUN Andel BEFOLKNING Folkmängdsförändring -1 Befolkningens åldersfördelning 1 11 11 11 11 1 1 1 1 1 9 9 9 1 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning

Läs mer

BEFOLKNING 6 VAGGERYDS KOMMUN

BEFOLKNING 6 VAGGERYDS KOMMUN Andel BEFOLKNING Folkmängdsförändring 3-1 Befolkningens åldersfördelning 1 13 13 1 13 1 9 1 1 7 1 1 1 3 7 9 11 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från 3 Ålder uell fördelning

Läs mer

BEFOLKNING 7 JÖNKÖPINGS KOMMUN

BEFOLKNING 7 JÖNKÖPINGS KOMMUN Andel BEFOLKNING 7 Folkmängdsförändring 3-1 Befolkningens åldersfördelning 1 13 13 1 1 1 1 1 11 11 11 3 7 9 11 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från 3 Ålder uell fördelning

Läs mer

BEFOLKNING 2 GNOSJÖ KOMMUN

BEFOLKNING 2 GNOSJÖ KOMMUN Andel BEFOLKNING Folkmängdsförändring -1 Befolkningens åldersfördelning 1 9 7 9 9 9 9 9 9 9 3 9 3 9 9 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År

Läs mer

BEFOLKNING 5 GISLAVEDS KOMMUN

BEFOLKNING 5 GISLAVEDS KOMMUN Andel BEFOLKNING Folkmängdsförändring 26-21 Befolkningens åldersfördelning 21 29 6 29 4 29 2 29 28 8 28 6 28 4 28 2 26 28 21 212 214 1 2 3 4 6 7 8 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 21 Folkmängdsförändring

Läs mer

BEFOLKNING # JÖNKÖPINGS LÄN

BEFOLKNING # JÖNKÖPINGS LÄN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring -1 Befolkningens åldersfördelning 1 3 3 3 3 3 3 33 33 33 33 33 1 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning

Läs mer

BEFOLKNING # EKSJÖ KOMMUN

BEFOLKNING # EKSJÖ KOMMUN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring -13 Befolkningens åldersfördelning 13 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 13 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd

Läs mer

BEFOLKNING 9 VÄRNAMO KOMMUN

BEFOLKNING 9 VÄRNAMO KOMMUN Andel BEFOLKNING 9 Folkmängdsförändring 26-21 Befolkningens åldersfördelning 21 33 6 33 4 33 2 33 32 8 32 6 32 4 32 2 26 28 21 212 214 1 2 3 4 6 7 8 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 21 Folkmängdsförändring

Läs mer

BEFOLKNING 3 MULLSJÖ KOMMUN

BEFOLKNING 3 MULLSJÖ KOMMUN Andel BEFOLKNING 3 Folkmängdsförändring -1 Befolkningens åldersfördelning 1 7 7 1 7 1 7 7 9 1 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd

Läs mer

Kommunen i siffror år 2012. Fakta i fickformat. Enköpings kommun

Kommunen i siffror år 2012. Fakta i fickformat. Enköpings kommun Kommunen i siffror år 2012 Fakta i fickformat Enköpings kommun FOTO Enköpings kommuns bildarkiv, Getty Images Enköpings kommun Enköpings kommun är centralt belägen i Mälardalen, 4 mil från Västerås, 6

Läs mer

BEFOLKNING # VETLANDA KOMMUN

BEFOLKNING # VETLANDA KOMMUN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring -13 Befolkningens åldersfördelning 13 3 3 1 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 13 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto

Läs mer

Korta fakta 2014. Nässjö kommun

Korta fakta 2014. Nässjö kommun Korta fakta 2014 Nässjö kommun Yta Framsida foto: Hasse Bengtsson och Nässjö kommun Nässjö kommun ligger i Jönköpings län och omfattar 933 kvadratkilometer. Nässjöbygden har en ca 4 000 år gammal historia.

Läs mer

BEFOLKNING 9 VÄRNAMO KOMMUN

BEFOLKNING 9 VÄRNAMO KOMMUN Andel BEFOLKNING 9 Folkmängdsförändring -13 Befolkningens åldersfördelning 13 33 33 33 3 3 3 3 3 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 13 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd

Läs mer

BEFOLKNING # JÖNKÖPINGS LÄN

BEFOLKNING # JÖNKÖPINGS LÄN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring -13 Befolkningens åldersfördelning 13 3 3 3 33 33 33 33 33 3 3 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 13 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning

Läs mer

BEFOLKNING 5 GISLAVEDS KOMMUN

BEFOLKNING 5 GISLAVEDS KOMMUN Andel BEFOLKNING Folkmängdsförändring -1 Befolkningens åldersfördelning 1 9 9 9 9 7 9 11 13 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto

Läs mer

BEFOLKNING 5 GISLAVEDS KOMMUN

BEFOLKNING 5 GISLAVEDS KOMMUN Andel BEFOLKNING Folkmängdsförändring -13 Befolkningens åldersfördelning 13 3 9 9 9 9 9 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 13 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto

Läs mer

BEFOLKNING 1 ANEBY KOMMUN

BEFOLKNING 1 ANEBY KOMMUN Andel BEFOLKNING 1 Folkmängdsförändring -13 Befolkningens åldersfördelning 13 3 3 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 13 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto

Läs mer

BEFOLKNING # JÖNKÖPINGS LÄN

BEFOLKNING # JÖNKÖPINGS LÄN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring -1 Befolkningens åldersfördelning 1 3 3 3 3 33 33 33 33 33 3 7 9 11 13 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning

Läs mer

BEFOLKNING 7 JÖNKÖPINGS KOMMUN

BEFOLKNING 7 JÖNKÖPINGS KOMMUN Andel BEFOLKNING 7 Folkmängdsförändring -1 Befolkningens åldersfördelning 1 13 13 13 13 1 1 1 1 1 11 11 1 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning

Läs mer

BEFOLKNING 8 NÄSSJÖ KOMMUN

BEFOLKNING 8 NÄSSJÖ KOMMUN Andel BEFOLKNING Folkmängdsförändring -1 Befolkningens åldersfördelning 1 3 3 3 3 9 9 9 9 9 1 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd

Läs mer

BEFOLKNING # TRANÅS KOMMUN

BEFOLKNING # TRANÅS KOMMUN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring -1 Befolkningens åldersfördelning 1 1 1 1 1 1 17 17 17 17 1 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd

Läs mer

Kävlinge. Fjelie. Flädie. Bjärred. Lund. Staffanstorp. Lomma " " Ö ¾r e s u n d Burlöv KOMMUNFAKTA

Kävlinge. Fjelie. Flädie. Bjärred. Lund. Staffanstorp. Lomma   Ö ¾r e s u n d Burlöv KOMMUNFAKTA Kävlinge Bjärred " Flädie " " Fjelie Lund Lomma " Staffanstorp Ö ¾r e s u n d Burlöv 11 KOMMUNFAKTA 1 ALLMÄN BESKRIVNING Lomma kommun är belägen vid Öresundskusten i sydvästra Skåne strax norr om Malmö.

Läs mer

Plan för kulturen och biblioteken i Markaryds kommun

Plan för kulturen och biblioteken i Markaryds kommun 1 Plan för kulturen och biblioteken i Markaryds kommun Markaryds kommun har skrivit en plan om kulturen och biblioteken i kommunen. Planen beskriver hur kommunen vill att det ska bli och vad kommunen ska

Läs mer

BEFOLKNING # VETLANDA KOMMUN

BEFOLKNING # VETLANDA KOMMUN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring -1 Befolkningens åldersfördelning 1 7 9 7 3 1 1 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto

Läs mer

BEFOLKNING 4 HABO KOMMUN

BEFOLKNING 4 HABO KOMMUN Andel BEFOLKNING Folkmängdsförändring -13 Befolkningens åldersfördelning 13 11 11 1 1 1 1 1 9 9 9 9 9 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 13 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År

Läs mer

Sala kommun Kommunstyrelsens förvaltning

Sala kommun Kommunstyrelsens förvaltning 2015-10-29 Sala kommun Kommunstyrelsens förvaltning Gustav II Adolf 2015-10-29 Sala kommun Kommunstyrelsens förvaltning 2015-10-29 Sala kommun Kommunstyrelsens förvaltning 2015-10-29 Sala kommun Kommunstyrelsens

Läs mer

BEFOLKNING 2 GNOSJÖ KOMMUN

BEFOLKNING 2 GNOSJÖ KOMMUN Andel BEFOLKNING Folkmängdsförändring -1 Befolkningens åldersfördelning 1 9 9 7 9 9 9 9 3 9 9 1 7 9 11 13 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År

Läs mer

BEFOLKNING 3 MULLSJÖ KOMMUN

BEFOLKNING 3 MULLSJÖ KOMMUN Andel BEFOLKNING Folkmängdsförändring - Befolkningens åldersfördelning 7 7 7 7 7 7 7 9 7 9 7 9 + Ålder Folkmängd den december Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto

Läs mer

BEFOLKNING # SÄVSJÖ KOMMUN

BEFOLKNING # SÄVSJÖ KOMMUN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring -13 Befolkningens åldersfördelning 13 11 11 1 9 1 9 1 1 1 7 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 13 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År

Läs mer

NU HJÄRN- VÄGARS. Korta fakta. Nässjö kommun 2015

NU HJÄRN- VÄGARS. Korta fakta. Nässjö kommun 2015 NU HJÄRN- VÄGARS Korta fakta Nässjö kommun 2015 Om kommunen Nässjö kommun ligger i Jönköpings län och omfattar 990 kvadratkilometer. Nässjöbygden har en ca 4 000 år gammal historia. Järnvägens ankomst

Läs mer

Foto: Ing-Marie Fransson. Kulturgaranti för barn och ungdom. bild dans musik litteratur film teater

Foto: Ing-Marie Fransson. Kulturgaranti för barn och ungdom. bild dans musik litteratur film teater Foto: Ing-Marie Fransson Kulturgaranti för barn och ungdom bild dans musik litteratur film teater Kulturgarantin alla barns rätt till kultur Vimmerby kommun garanterar alla barn i förskolan och skolan

Läs mer

BEFOLKNING # TRANÅS KOMMUN

BEFOLKNING # TRANÅS KOMMUN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring -13 Befolkningens åldersfördelning 13 1 3 1 1 1 1 17 9 17 17 7 17 17 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 13 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning

Läs mer

BEFOLKNING # TRANÅS KOMMUN

BEFOLKNING # TRANÅS KOMMUN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring -1 Befolkningens åldersfördelning 1 1 1 1 1 17 17 17 7 9 11 13 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd

Läs mer

BEFOLKNING 7 JÖNKÖPINGS KOMMUN

BEFOLKNING 7 JÖNKÖPINGS KOMMUN Andel BEFOLKNING 7 Folkmängdsförändring -1 Befolkningens åldersfördelning 1 13 13 13 1 1 1 1 1 11 11 11 7 9 11 13 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

BEFOLKNING 7 JÖNKÖPINGS KOMMUN

BEFOLKNING 7 JÖNKÖPINGS KOMMUN Andel BEFOLKNING 7 Folkmängdsförändring -13 Befolkningens åldersfördelning 13 13 13 1 1 1 1 1 11 11 11 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 13 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning

Läs mer

Kommunstyrelsen, Ekonomi, Information, Näringsliv, IT, Personal, Översiktsplanering, Utredning, Kultur och fritid, Folkhälsa

Kommunstyrelsen, Ekonomi, Information, Näringsliv, IT, Personal, Översiktsplanering, Utredning, Kultur och fritid, Folkhälsa Så styrs kommunen Strömstads kommunfullmäktige, som består av 39 politiker, är kommunens högsta beslutande organ. Där beslutas om de viktigaste frågorna för kommunen till exempel om hur kommunens pengar

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen. Undervisning i drama, Frödinge skola, 2013. Kulturgarantin Vimmerby kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen. Undervisning i drama, Frödinge skola, 2013. Kulturgarantin Vimmerby kommun Barn- och utbildningsförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen Undervisning i drama, Frödinge skola, 2013. Kulturgarantin Vimmerby kommun 2014-2015 Kulturgarantin för Vimmerby kommun I Vimmerby kommun

Läs mer

Vad har dina skattepengar använts till?

Vad har dina skattepengar använts till? Vad har dina skattepengar använts till? Jan Bohman (s) kommunstyrelsens ordförande Åsa Granat kommundirektör Kommunens organisation Kommunfullmäktige Värdegrundsberedning Barn och bildningsnämnd Fritidsnämnd

Läs mer

Omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning

Omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning Omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning 2015 Reviderad 2015-04-14 Omsorg är vår uppgift! Åldrande och funktionsnedsättningar kan orsaka svårigheter på många olika sätt. Ibland behövs det

Läs mer

Kommunen i siffror år 2013. Fakta i fickformat. Enköpings kommun

Kommunen i siffror år 2013. Fakta i fickformat. Enköpings kommun Kommunen i siffror år 2013 Fakta i fickformat Enköpings kommun Enköpings kommun Befolkning 40800 Enköpings kommun är centralt belägen i Mälardalen, 4 mil från Västerås, 5 mil från Uppsala och 8 mil från

Läs mer

Landareal: 959 kvkm Invånare per kvkm: 150. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 959 kvkm Invånare per kvkm: 150. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 959 kvkm Invånare per kvkm: 150 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 0,8 0,6 0,4 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Statistik för Vimmerby bibliotek 2011

Statistik för Vimmerby bibliotek 2011 Statistik för Vimmerby bibliotek 211 Sammanställt av: Jakob Nylin Nilsson, IT- och Studiebibliotekarie Innehåll Utlån... 1 Något om vad som lånas... 3 Målgrupper och litterära kategorier... 4 Fjärrlån...

Läs mer

BEFOLKNING 5 GISLAVEDS KOMMUN

BEFOLKNING 5 GISLAVEDS KOMMUN Andel BEFOLKNING Folkmängdsförändring 3-1 Befolkningens åldersfördelning 1 3 3 9 9 9 9 9 3 7 9 11 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från 3 Ålder uell fördelning År Folkmängd

Läs mer

BEFOLKNING 4 HABO KOMMUN

BEFOLKNING 4 HABO KOMMUN Andel BEFOLKNING Folkmängdsförändring 3-1 Befolkningens åldersfördelning 1 11 1 1 9 9 3 7 9 11 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från 3 Ålder uell fördelning År Folkmängd

Läs mer

BEFOLKNING # VETLANDA KOMMUN

BEFOLKNING # VETLANDA KOMMUN BEFOLKNING # Folkmängdsförändring 998-7 Befolkningens åldersfördelning 7 7 7 8 998 999 7 Andel Folkmängd den december 7 Folkmängdsförändring från 998 Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto

Läs mer

Företagare 2013 Sjuk- och aktivitetsersättning, 2014

Företagare 2013 Sjuk- och aktivitetsersättning, 2014 2015 Landareal: 410 kvkm Invånare per kvkm: 139 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 26 kvkm Invånare per kvkm: 1 221. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013

Landareal: 26 kvkm Invånare per kvkm: 1 221. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 2014 Landareal: 26 kvkm Invånare per kvkm: 1 221 Folkmängd 31 december 2013 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 825 kvkm Invånare per kvkm: 34. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 825 kvkm Invånare per kvkm: 34. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 825 kvkm Invånare per kvkm: 34 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Tyresö i siffror 2007

Tyresö i siffror 2007 Tyresö i siffror 2007 1 Innehåll Befolkning 5 Bostäder 7 Miljöstatistik 9 Sysselsättning 10 Social service 13 Barn, skola och utbildning 14 Kultur och fritid 17 Ekonomi 18 Kommunfullmäktige 19 2 3 Befolkning

Läs mer

Landareal: 9 kvkm Invånare per kvkm: 5 074. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 9 kvkm Invånare per kvkm: 5 074. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 9 kvkm Invånare per kvkm: 5 074 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,2 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

BEFOLKNING # SÄVSJÖ KOMMUN

BEFOLKNING # SÄVSJÖ KOMMUN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring - Befolkningens åldersfördelning 9 9 7 7 9 7 9 + Ålder Folkmängd den december Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto Flyttnings-

Läs mer

Landareal: 1 814 kvkm Invånare per kvkm: 15. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 1 814 kvkm Invånare per kvkm: 15. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 1 814 kvkm Invånare per kvkm: 15 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 95 kvkm Invånare per kvkm: 963. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2011 Befolkningsförändring 2001 2011

Landareal: 95 kvkm Invånare per kvkm: 963. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2011 Befolkningsförändring 2001 2011 2012 Landareal: 95 kvkm Invånare per kvkm: 963 Folkmängd 31 december 2011 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2011 Befolkningsförändring 2001 2011 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

BEFOLKNING 3 MULLSJÖ KOMMUN

BEFOLKNING 3 MULLSJÖ KOMMUN Andel BEFOLKNING Folkmängdsförändring - Befolkningens åldersfördelning 7 7 7 7 7 7 7 7 9 9 7 9 7 9 + Ålder Folkmängd den december Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto

Läs mer

Tyresö i siffror 2009

Tyresö i siffror 2009 Tyresö i siffror 2009 1 Innehåll Befolkning 5 Bostäder 9 Sysselsättning 10 Social service 13 Barn, skola och utbildning 15 Kultur och fritid 19 Miljöstatistik 21 Ekonomi 22 Kommunfullmäktige 23 2 3 Befolkning

Läs mer

Landareal: 1 058 kvkm Invånare per kvkm: 23. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 1 058 kvkm Invånare per kvkm: 23. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 1 058 kvkm Invånare per kvkm: 23 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

NU HJÄRN- VÄGARS NÄSSJÖ KOMMUN KORTA FAKTA 2017

NU HJÄRN- VÄGARS NÄSSJÖ KOMMUN KORTA FAKTA 2017 NU HJÄRN VÄGARS NÄSSJÖ KOMMUN KORTA FAKTA 2017 OM KOMMUNEN Nässjö kommun ligger i Jönköpings län och omfattar 990 kvadratkilometer. Nässjöbygden har en cirka 4 000 år gammal historia. Järnvägens ankomst

Läs mer

KARLSTAD I FICKFORMAT

KARLSTAD I FICKFORMAT KARLSTAD I FICKFORMAT 2012 BEFOLKNINGSTÄTHET OCH YTA Befolkningstäthet Land Vatten 74 invånare per km 2 (Karlstad) 1 169 km 2 349 km 2 23 invånare per km 2 (Riket) ÅLDERSFÖRDELNING 2011 Antal invånare

Läs mer

Landareal: 35 kvkm Invånare per kvkm: 317. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012

Landareal: 35 kvkm Invånare per kvkm: 317. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 2013 Landareal: 35 kvkm Invånare per kvkm: 317 Folkmängd 31 december 2012 Ålder 1,2 1,0 0, 0,6 % Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Antalet förvärvsarbetande ökade även 2008

Antalet förvärvsarbetande ökade även 2008 Statistik & Utredningar Statistikinfo 2009:16 Antalet förvärvsarbetande ökade även 2008 Antalet förvärvsarbetande fortsatte att öka i Linköping också under 2008. Lågkonjunkturen hade inte börjat slå igenom

Läs mer

Landareal: 489 kvkm Invånare per kvkm: 64. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012

Landareal: 489 kvkm Invånare per kvkm: 64. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 2013 Landareal: 489 kvkm Invånare per kvkm: 64 Folkmängd 31 december 2012 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Tyresö i siffror 2010

Tyresö i siffror 2010 Tyresö i siffror 2010 1 Innehåll Landareal 69 km 2 Invånare per km 2 613 Befolkning 5 Barn, skola och utbildning 9 Sysselsättning 13 Social service 16 Kultur och fritid 17 Bostäder 20 Miljöstatistik 21

Läs mer

Landareal: 221 kvkm Invånare per kvkm: 49. Ålder. Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013

Landareal: 221 kvkm Invånare per kvkm: 49. Ålder. Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 2014 Tibro Landareal: 221 kvkm Invånare per kvkm: 49 Folkmängd 31 december 2013 Män Ålder Kvinnor 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 Ålder Procentuell fördelning År

Läs mer

NU HJÄRN- VÄGARS NÄSSJÖ KOMMUN KORTA FAKTA 2016

NU HJÄRN- VÄGARS NÄSSJÖ KOMMUN KORTA FAKTA 2016 NU HJÄRN- VÄGARS NÄSSJÖ KOMMUN KORTA FAKTA 2016 OM KOMMUNEN Nässjö kommun ligger i Jönköpings län och omfattar 990 kvadratkilometer. Nässjöbygden har en ca 4 000 år gammal historia. Järnvägens ankomst

Läs mer

Landareal: 5 518 kvkm Invånare per kvkm: 2. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013

Landareal: 5 518 kvkm Invånare per kvkm: 2. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 2014 Landareal: 5 518 kvkm Invånare per kvkm: 2 Folkmängd 31 december 2013 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

BEFOLKNING # VETLANDA KOMMUN

BEFOLKNING # VETLANDA KOMMUN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring -1 Befolkningens åldersfördelning 1 7 3 1 7 9 11 13 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto

Läs mer

Statistiskt nyhetsbrev från Kalmar kommun. 31 367 personer är sysselsatta i Kalmar kommun

Statistiskt nyhetsbrev från Kalmar kommun. 31 367 personer är sysselsatta i Kalmar kommun Siffror om Kalmar Statistiskt nyhetsbrev från Kalmar kommun 2011#1 Statistiskt nyhetsbrev från Kalmar kommun 31 367 personer är sysselsatta i Kalmar kommun Statistiska centralbyråns arbetskraftsundersökning

Läs mer