Innehållsförteckning. MIN ANSÖKAN Här kan du notera dina inloggningsuppgifter för att ha dem till hands. Användarnamn: Lösenord: E-post: Telefon:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehållsförteckning. MIN ANSÖKAN Här kan du notera dina inloggningsuppgifter för att ha dem till hands. Användarnamn: Lösenord: E-post: Telefon:"

Transkript

1 KOMVUX MALMÖ

2 Innehållsförteckning MIN ANSÖKAN Här kan du notera dina inloggningsuppgifter för att ha dem till hands. Användarnamn: Lösenord: E-post: Telefon: Min ansökan hittar du på: Komvux i Malmö, olika utbildningsformer Information från Vägledningscemtrum,... 6 Vad kostar det och vem får studera på Komvux?... 7 Nya ämnesplaner... 7 Fristående kurser och sammanhållna yrkesutbildningar... 7 Undervisningsformer... 8 Ansökan Antagning...12 Betyg Studiefinansiering...14 Prövning...14 Validering och meritportfölj...15 Anteckningar: 3

3 KOMVUX MALMÖ Komvux Malmö erbjuder följande utbildningsformer: Utbildning i svenska för invandrare (sfi) Kommunal vuxenutbildning Särskild utbildning för vuxna (Särvux) UTBILDNING I SVENSKA FÖR INVANDRARE (SFI) Du har rätt att studera sfi i Malmö om du är folkbokförd i Malmö kommun, är minst 16 år och inte har grundläggande kunskaper i svenska språket. Svenska för invandrare ger dig baskunskaper i det svenska språket samt kunskaper om det svenska samhället. Sfi får man studera fr o m 16 år, men är du mellan 16 och 20 år läser du på en gymnasieskola tillsammans med andra ungdomar. Det finns tre olika studievägar inom sfi. Valet av studieväg beror bland annat på vilken utbildningsbakgrund du har. Tillsammans med personal på Vägledningscentrum/sfi avgörs vilken studieväg som passar dig bäst. Sfi består av fyra kurser, A-D. Du behöver inte läsa alla, utan det beror på vilken studieväg du går och vilka mål du har med studierna. Efter avslutad kurs får du betyg. Kurserna startar kontinuerligt under året. Utbildningen går att kombinera med studier på andra nivåer eller annan sysselsättning. Studierna kan ske vid olika tider och i olika tempo. Läs mer på KOMMUNAL VUXENUTBILDNING Kommunal vuxenutbildning innehåller både kurser på grundläggande nivå och gymnasial nivå. Det går att kombinera de både nivåerna och det går också att kombinera studierna med sfi eller särvux. Grundläggande nivå Kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå motsvarar grundskolan, men undervisningen är anpassad för vuxna. Har du inte tidigare läst grundskola eller har motsvarande kunskaper har du rätt att läsa på denna nivå. Du som inte har något betyg på grundläggande nivå, kan anmäla dig för test på vägledningscentrum. Du behöver inte läsa samtliga kurser som motsvarar de i grundskolan. Kunskaper motsvarande kurserna på grundläggande nivå kan däremot vara en förutsättning för att du ska kunna följa vissa kurser på gymnasial nivå. Gymnasial nivå Kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå motsvarar kurser som finns inom den treåriga gymnasieskolan. Det finns både kurser med allmän inriktning och yrkesinriktad utbildning. För att kunna följa kurserna på gymnasial nivå kan vissa förkunskaper vara nödvändiga. Dessa finns angivna vid respektive utbildning/kurs i webbansökan. Behöver du studera för att få ett examensbevis kan det vara bra att kontakta Vägledningscentrum innan du söker för att tillsammans med dem göra upp en individuell studieplanering. SÄRSKILD UTBILDNING FÖR VUXNA (SÄRVUX) I Malmö finns särskild utbildning för vuxna även kallad Särvux som erbjuder kurser för personer med utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada. Grundläggande nivå Den grundläggande nivån motsvarar den som ges i grundsärskolan men är anpassad till vuxna. Du kan även läsa kurser som motsvarar träningsskolan. Gymnasial nivå Den gymnasiala nivån motsvarar den som ges på gymnasiesärskolans nationella program men är anpassad till vuxna. Inom särskild utbildning för vuxna finns det nationella kurser och orienteringskurser. Det går bra att kombinera kurser inom särvux med andra utbildningsformer. Läs mer på 4 5

4 VÄGLEDNINGSCENTRUM Vägledningscentrum, på Föreningsgatan 7A, samordnar all studie- och yrkesvägledning för vuxna i Malmö. Här får du vägledning och information om utbildning och arbete för vuxna. Vägledningscentrum tar emot anmälan till sfi, validerar och gör sammanställningar av slutbetyg/examensbevis samt behörighetsgranskar ansökningar till kommunal vuxenutbildning. Om du vill planera för framtiden eller göra en ansökan till vuxenutbildningen i Malmö är det hit du vänder dig. Studie- och yrkesvägledarna på Vägledningscentrum kan hjälpa dig att komma fram till ett framtida mål och hitta en lämplig väg dit. Vägledningscentrum erbjuder kostnadsfria vägledningssamtal där du, dina önskemål och förutsättningar är i fokus. Du behöver inte boka tid, du är alltid välkommen. Hos oss finns karriärpaketet som tillsammans med vägledning blir en vägvisare för vilka yrkesområden som passar just dig. INFORMATION På Vägledningscentrum hittar du information om utbildningar på alla nivåer. Du kan få information om behörighetsregler och om hur dina betyg värderas. Vi samarbetar med regionens högskolor, som besöker Vägledningscentrum för att svara på dina frågor. SJÄLVSERVICE På våra datorer kan du söka information om utbildningar, yrken och arbetsmarknad samt söka arbete och skriva ut dina arbetsansökningar. En stor del av vårt broschyrmaterial kan du ta med dig och du hittar också information om hur du söker stipendier. SLUTBETYG/EXAMENSBEVIS Studie- och yrkesvägledarna på Vägledningscentrum hjälper dig att sammanställa ditt slutbetyg/examensbevis. Betyget utfärdas sedan av den komvuxenhet där du studerat. Vad som krävs för ett slutbetyg/examensbevis från kommunal vuxenutbildning hittar du på sid STUDIEPLANERING Tillsammans med en studie- och yrkesvägledare på Vägledningscentrum upprättar du en individuell studieplan inför dina studier. Av studieplanen ska det framgå vilka mål du har med studierna och hur lång tid det tar att nå målet. Behöver du uppföljning av din studieplan under studietiden kontakta Vägledningscentrum. VALIDERING Behöver din kompetens synliggöras? Saknar du dokumentation på dina kunskaper? Har du skaffat dig kunskaper på annat sätt än genom utbildning? Då kan meritportfölj och/eller validering vara aktuellt. Läs mer på sid 15 VÄGLEDNINGSCENTRUM Föreningsgatan 7A Malmö Tel: E-post: På vår webbsida hittar du mer information och aktuella öppettider samt telefon- och chattid. VAD KOSTAR DET ATT STUDERA PÅ KOMVUX MALMÖ? Undervisningen är kostnadsfri, men vanligtvis bekostar du själv dina läromedel. VEM FÅR STUDERA PÅ KOMVUX MALMÖ? Sfi För att läsa sfi ska man vara folkbokförd i Malmö och vara minst 20 år samt sakna kunskaper i svenska språket Kommunal vuxenutbildning Du får läsa på kommunal vuxenutbildning från och med andra kalenderhalvåret det år du fyller 20 år. Även du som är yngre kan antas till utbildning om du har slutfört utbildning på ett nationellt gymnasieprogram eller om det med hänsyn till dina personliga förhållanden finns särskilda skäl. Är du inte folkbokförd i Malmö ska du ha ett godkännande från din hemkommun, se sid 10 Särskild utbildning för vuxna Du får studera inom särskild utbildning för vuxna fr o m det andra kalenderhalvåret det år du fyller 20 år. Utbildningen är avsedd för dig som har en utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada. Du ska sakna sådana kunskaper som utbildningen avser att ge och ha förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen NYA ÄMNESPLANER 1 juli 2012 gick den gymnasiala vuxenutbildningen över till nya ämnesplaner. Det betyder bland annat att kurserna på gymnasial nivå har fått nya namn och/eller poäng samt till viss del förändrat innehåll. I vissa fall har de ersatts med helt nya kurser. Ämnet matematik består t.ex. av elva kurser istället för de tidigare sju. Vägledningscentrum kan hjälpa dig att hitta rätt kurs om du t.ex. ska betygskomplettera. Särskild utbildning för vuxna har fr o m 1 juli 2013 nya kursplaner för kurser som motsvarar gymnasiesärskolans. FRISTÅENDE KURSER OCH SAM- MANHÅLLNA YRKESUTBILDNINGAR Du kan välja om du vill läsa fristående kurser eller gymnasial yrkesutbildning. Vilka kurser och utbildningar som är aktuella hittar du på komvuxansokan Fristående kurser Du väljer vilka fristående kurser du vill läsa och gör tillsammans med en studie- och yrkesvägledare på Vägledningscentrum en studieplanering efter dina behov och mål. Du kan kombinera kurser på olika nivåer, t.ex. grundläggande och gymnasial nivå. Utbildningsanordnaren kan inte garantera att du får kurser på de tider du söker. Tänk på att om du ska kombinera studier hos flera utbildningsanordnare är det viktigt att berätta detta för den studie- och yrkesvägledare som hjälper dig med planeringen. Yrkesutbildningar De flesta yrkesutbildningar är sammanhållna och gymnasial nivå. Yrkesutbildningar finns både som skolförlagd utbildning och som lärlingsutbildning. Yrkesutbildningar är i regel på heltid. Lärlingsutbildningar Lärlingsutbildning inom kommunal vuxenutbildning omfattar minst 400 och högst gymnasiepoäng. Inom särskild utbildning för vuxna är utbildningstiden minst 20 veckor och pågår i högst 2 år. Lärlingsutbildning innebär att största delen av utbildningen sker på en arbetsplats. Mer information om lärlingsutbildningar hittar du på www. 6 7

5 OLIKA UNDERVISNINGSFORMER KLASSRUMSUNDERVISNING - dagkurs och kvällskurs Det vanligaste sättet att studera är i grupp på fasta dag- eller kvällstider. Hur undervisningen ser ut varierar mellan olika ämnen och lärare. Under en kurs kan det vara föreläsningar, arbete i grupp, eget arbete, individuell informationssökning, laborationer, studiebesök, övningsföretag. Kurser inom kommunal vuxenutbildning har också färre lektionstimmar än motsvarande på gymnasiet och därför krävs en hel del hemarbete. DISTANSKURS För dig som kan ta eget ansvar för dina studier och som vill läsa individuellt på tider som passar just dig erbjuds studier på distans. Utifrån planering och studiehandledning från din lärare läser du in kurserna med hjälp av ett webbaserat distansmaterial. obligatoriska laborationerna i de naturvetenskapliga kurserna görs på skolan vid schemalagda tider. Du har fortlöpande kontakt med läraren via dator. Distans- och flexkurser ställer stora krav på dig vad gäller självständighet och förmåga att ta ansvar. Antagning till distans/ flexkurser sker kontinuerligt. Nationella prov som förekommer i en del kurser är obligatoriska och måste göras på skolan. LÄRLINGSUTBILDNING Yrkesutbildning som till största delen genomförs på en arbetsplats. En mindre del genomförs på skolan, som också ansvarar för utbildningen. Kontakten med lärare och kurskamrater sker till största del via Internet. Träffar på skolan kan förekomma. I de naturvetenskapliga kurserna görs de obligatoriska laborationerna på skolan. I de kurser där det finns nationellt prov som är obligatoriskt måste detta göras på skolan. FLEXKURS I denna kursform har du ett individuellt upplägg och du följer en individuell studieplan som du kommer överens om med din lärare. De 8 9

6 ANSÖKAN SFI Behöver du läsa sfi och är över 20 år ska du gå till Vägledningscentrum, ingång Föreningsgatan 9, för att anmäla dig. Ansökan kan du göra under hela året, det finns ingen sista anmälningsdag. Vägledningscentrum gör tillsammans med dig en studieplan och en pedagogisk bedömning för att du ska bli placerad på rätt nivå. Du som är nyanländ påbörjar din anmälan hos Invandrarservice på Föreningsgatan 7B, våning 3. Du ska ha med dig pass eller svenskt ID-kort samt uppehållstillståndskort/uppehållskort eller beslut om uppehållstillstånd/uppehållsrätt från Migrationsverket. SÄRSKILD UTBILDING FÖR VUXNA (SÄRVUX) För information samt ansökan kontakta Komvux Malmö Södervärn/Särvux på tel eller skicka e-post till När du har fyllt i och skrivit under din ansökan ska du skicka den till: Komvux Malmö Södervärn Särvux Spårvägsgatan Malmö De flesta kurser och utbildningar söker du senast den 1 maj om du vill börja läsa på hösten eller senast den 1 november om du vill börja på våren. Lärlingsutbildning kan du söka till under hela året. Du kan söka flera kurser. Har du önskemål om andra kurser än de vi erbjuder kan du skriva det under övriga önskemål på ansökningsblanketten. Är du intresserad av lärlingsutbildning kan du kontakta vuxenutbildningsavdelningen för mer information eller ansökan via e-post eller via telefon: Du som bor utanför Malmö kommun har också rätt att söka till särvux i Malmö. Ta kontakt med särvux, så skickar vi en speciell blankett som du ska fylla i och lämna till din hemkommun för godkännande. KOMMUNAL VUXENUTBILDNING Ansökan till kommunal vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial nivå gör du på: Är du osäker på vilken nivå du befinner dig på, eller vilka utbildningar du ska läsa, rekommenderas du att kontakta studie- och yrkesvägledare på Vägledningscentrum innan du ansöker. På hemsidan www. hittar du mer information om vilka kurser och utbildningar som Komvux Malmö erbjuder samt vilka ansökningsperioder dessa har. Det finns flera olika ansökningsperioder. Många flex- och distanskurser har kontinuerliga starter under året medan de sammanhållna yrkesutbildningarna bara har några få starter. Viktigt att du tittar på hemsidan för att få uppdaterad information. RANGORDNING AV DINA VAL Du tas in på utbildningarna efter den rangordning som du gjort i din ansökan. Har du sökt fler utbildningar än vad som motsvarar heltidsstudier stryks dina val nedifrån. Därför är det viktigt att du funderar över i vilken ordning du lägger in utbildningarna i ansökan. Ibland har flera utbildningsanordnare samma kurser. För att öka dina möjligheter att tas in på önskad kurs kan du söka kursen på flera olika schemapositioner och hos olika utbildningsanordnare. Tänk bara på att om du söker mer än en kurs kan schemakrockar uppstå. DU SOM SÖKER SAMMANHÅLLNA YRKESUTBILDNINGAR OCH FRISTÅENDE KURSER Vill du helst studera sammanhållna yrkesutbildningar ska dessa läggas först i din ansökan i den ordning du önskar dem. Därefter de fristående kurserna. Du kan kombinera kurser på grundläggande och gymnasial nivå. Utbildningsanordnaren kan inte garantera att du får kurser på de tider du söker. Tänk på att om du ska kombinera studier hos flera utbildningsanordnare är det viktigt att berätta detta för den studie- och yrkesvägledare som hjälper dig med planeringen. SÖKANDE FRÅN ANNAN KOMMUN ÄN MALMÖ Du som är folkbokförd i en annan kommun än Malmö och som vill läsa inom vuxenutbildningen i Malmö gör din ansökan via Komvux Malmös webb. När du har gjort din ansökan skriver du ut den och lämnar in till vuxenutbildningen i din hemkommun, tillsammans med dina betyg. När din hemkommun har tagit ställning till om interkommunal ersättning beviljas eller inte, skickar de din ansökan till Antagningskansliet, Malmö som skickar beslut till dig om du blivit mottagen eller inte. Ansökan som inte har ett yttrande från hemkommunen behandlas inte. Om du är på väg att flytta till Malmö kommer ansökan först att behandlas om du fått godkännande från din hemkommun eller om du lämnat in personbevis där det framgår att du är folkbokförd i Malmö. Om dessa handlingar inkommer sent kommer du att prövas för antagning i mån av plats. TÄNK PÅ ATT 20 poäng i veckan motsvara heltidsstudier. I ansökan på webben markera du om du på grund av funktionsnedsättning, läs- och skrivsvårigheter eller annan anledning är i behov av särskilt stöd eller hjälp medel under studietiden. Ange mål/syfte med dina studier på din ansökan. Detta är viktigt eftersom det påverkar din möjlighet att få plats på kurser/utbildningar med många sökande. Om du har betyg från utbildningar från andra skolor än Malmös kommunala grundskolor, gymnasieskolor och vuxenutbildning ska du bifoga betygen till din ansökan. Om du har betygen digitalt kan de bifogas med din webbansökan, annars ska du lämna in eller skicka en kopia till Vägledningscentrum, Föreningsgatan 7A, Malmö. Du som studerar vid ansökningstillfället och behöver komplettera din ansökan ska lämna in eller skicka en kopia på ditt betyg så fort du fått det till Vägledningscentrum (se uppgift ovan). Kompletteringar som inkommer efter att antagningen är klar hanteras i mån av plats. Det är viktigt att du har korrekta adressuppgifter med telefon och e-postadress i din webbansökan. Om du byter adress måste du gå in och ändra den på mina sidor. Antagningsbesked och meddelanden skickas i huvudsak till din e-postadress. Har du frågor om din ansökan eller behörighet ska du kontakta Vägledningscentrum

7 ANTAGNING YRKESEXAMEN Yrkesexamen Gymnasiegemensamma ämnen Gymnasiepoäng HÖGSKOLFÖRBEREDANDE EXAMEN Yrkesexamen Gymnasiegemensamma ämnen Gymnasiepoäng SFI Antagningsbesked till undervisning i svenska för invandrare skickas hem till dig så fort det finns en ledig plats på en kurs som motsvarar dina utbildningsbehov. Vid antagning tas hänsyn till ditt önskemål om skola så långt som möjligt, men det finns inga garantier för att du ska få plats på önskad skola. Antagning görs löpande under året. SÄRSKILD UTBILDNING FÖR VUXNA Om du inte har studerat på särvux förut blir du kallad till ett samtal. Då får du reda på mer om särvux och du får berätta lite om dig själv. Antagningsbeskedet från särvux skickas hem till dig med post. Vissa kurser har fortlöpande intag. Det betyder att du kan börja under terminens gång om det blir en ledig plats. En kurs startar under förutsättning att det blir tillräckligt många deltagare. BETYG Vid antagning till lärlingsutbildning får du besked så fort det finns en utbildningsplats som kan passa dig. KOMMUNAL VUXENUTBILDNING Till vissa utbildningar kan det finnas fler sökande än platser. Du som har kort tidigare utbildning prioriteras vid antagningen. Till viss yrkesutbildning kan du också vara prioriterad om du är arbetslös eller på annat sätt har en svag ställning på arbetsmarknaden. Det har också betydelse att du söker i tid och vad du har för mål med dina studier. Glöm därför inte att tydligt ange syftet med dina studier i ansökan. Senast en vecka före kursstart görs antagningen och du får besked om du kommit in. På antagningsbeskedet finns den information du behöver gällande t.ex. tid och plats för utbildningsstarten. Om du blir reservplacerad och får en plats kontaktar vi dig så snart vi kan per telefon. Det kan innebära att du blir kontaktad upp till två veckor efter kursstart. Tänk på att du hos vissa utbildningsanordnare måste registrera dig för att behålla din plats. Detta kommer att framgå på ditt antagningsbesked. Du kan logga in på din ansökan för att följa din ansökan. All antagningen till kommunal vuxenutbildning görs av antagningskansliet. Svenska eller Svenska som andraspråk Engelska Matematik 1a 100 Gymnasiearbete 100 Minst en kurs av varje inom: Historia 50 Samhällskunskap 50 Religionskunskap 50 Naturkunskap 50 Övriga kurser Kurser som till övervägande del kommer från något av nedanstående gymnasieprogram som man vill ha examen från så att den sammanlagda poängen blir Yrkesexamen finns inom följande program: Barn- och fritidsprogrammet Bygg- och anläggningsprogrammet El- och energiprogrammet Fordons- och transportprogrammet Handels- och administrationsprogrammet Hantverksprogrammet Hotell- och turismprogrammet Industritekniska programmet Naturbruksprogrammet Restaurang- och livsmedelsprogrammet VVS- och fastighetsprogrammet Vård- och omsorgsprogrammet Svenska eller Svenska som andraspråk Svenska eller Svenska som andraspråk Svenska eller Svenska som andraspråk Engelska Engelska Matematik 1b, eller 1C* 100 Gymnasiearbete 100 Minst en kurs av varje inom: Historia 50 Samhällskunskap 50 Religionskunskap 50 Naturkunskap (kan ersättas med kurser i biologi, fysik eller kemi) Övriga kurser Kurser som till övervägande del kommer från något av nedanstående gymnasieprogram som man vill ha examen från så att den sammanlagda poängen blir Högskoleförberedande examen finns inom följande program: Ekonomiprogrammet* Estetiska programmet Humanistiska programmet Naturvetenskapsprogrammet* Samhällsvetenskapsprogrammet* Teknikprogrammet* 50 Om du läser en kurs inom utbildning i svenska för invandrare, kommunal vuxenutbildning på grundläggande eller gymnasial nivå eller inom särskild utbildning för vuxna får du betyg efter slutförd kurs. Som kursdeltagare får du information av läraren om kursens innehåll och mål samt vad som krävs för ett visst betyg. Du ska under kursens gång informeras om din betygssituation. Läraren sätter betyg när kursen är slut. När du är klar med dina kurser eller din utbildning kan du begära ut ett betygsdokument. INTYG Om du har läst en orienteringskurs får du inte betyg utan ett intyg. Orienteringskursen ska svara mot sådana behov som inte tillgodoses genom en nationell kurs. SAMLAT BETYGSDOKUMENT/UT- DRAG UR BETYGSKATALOG 1 juli 2012 gick kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå över till nya ämnesplaner och en ny betygskala och samtidigt förändrades betygsdokumenten. Slutbetyget ersattes av examensbevis och samlat betygsdokument ersattes av utdrag ur betygskatalog. Det finns övergångsbestämmelser som gäller fram till 1 juli 2015 vilket är viktigt för dig som har läst med det tidigare systemet och inte har fått ett slutbetyg. Den nya betygsskalan är A-F istället för de tidigare MVG-IG. När du avslutat en kurs och läraren har fört in betyget, kan du begära ett utdrag ur betygskatalog från rektorsområdet. Har du läst flera kurser inom vuxenutbildningen har du rätt att välja vilka kurser du vill ska finnas med i betygsdokumentet. EXAMENSBEVIS Ett examensbevis kan utfärdas gällande en yrkesexamen eller en högskoleförberedande examen. Båda ska omfatta totalt 2400 gymnasiepoäng och ska ha en inriktning motsvarande något program som finns i gymnasieskolan. Totalt 2400 gymnasiepoäng varav minst 2250 måste lägst vara betyg E SLUTBETYG GYMNASIAL VUXEN- UTBILDNING (Övergångsbestämmelser till 1 juli 2015) Ett slutbetyg ska innehålla gymnasiepoäng. Slutbetyget ger dig grundläggande behörighet till högskola/universitet om du har lägst betyget Godkänt på minst gymnasiepoäng och godkänt i svenska/svenska som andraspråk A och B, engelska A och matematik A. SLUTBETYG Totalt 2350 gymnasiepoäng varav minst 2250 måste lägst vara betyg G Slutbetyg Kärnämnen Gymnasiepoäng Svenska eller Svenska som andraspråk A och B 200 Engelska A 100 Matematik A 100 Naturkunskap 50 Religionskunskap 50 Samhällskunskap A 100 Övriga kurser + Fritt valda gymnasiala kurser 1750 Slutbetyg måste utfärdas innan den 1 juli 2015 *Fler kurser i matematik krävs för examen inom dessa program 12 13

8 STUDIEFINANSIERING VALIDERING AV YRKESKOMPETENS OCH MERITPORTFÖLJ STUDIEMEDEL Du kan söka studiemedel för studier inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande eller gymnasial nivå från och med andra kalenderhalvåret det år du fyller 20. Studiemedel består av en bidragsdel och en lånedel. Även du som inte är svensk medborgare kan ha möjlighet att söka. STUDIEHJÄLP Du som studerar heltid inom kommunal vuxenutbildning kan få studiehjälp t.o.m. första kalenderhalvåret det år som du fyller 20 år. I vissa fall kan du även söka extra tillägg och inackorderingstillägg. PRÖVNING På några av Komvux Malmös enheter kan du tentera kurser, göra en så kallad prövning. En prövning innebär att du själv läser in en kurs och sedan mot en avgift prövas på kursen. Detta kan du göra i alla de kurser som skolan erbjuder. Prövningen består vanligtvis av ett skriftligt och ett muntligt prov samt eventuellt en fördjupningsuppgift. Efter godkänd prövning får du betyg i kursen. De flesta skolorna erbjuder prövning under särskilda perioder och du måste anmäla dig i god tid före periodens början. Att göra en prövning kostar 500 kr per kurs. Om du är underkänd i en kurs du tidigare har läst kan det ANSÖKAN Ansökan gör du enklast i god tid på Invänta inte antagningsbeskedet. Har du e-legitimation kan du skicka ansökan direkt, om inte så måste du skriva ut ansökan och skicka den med post till CSN. TÄNK PÅ: För att få studiemedel krävs: För heltidsstudier 100%: minst 20 poäng per vecka. För deltidsstudier 75%: minst 15 poäng per vecka. För deltidsstudier 50 %: minst 10 poäng per vecka. Anmäl alltid sjukdom eller vård av i vissa fall vara kostnadsfritt. Avgiften ska vara betald i god tid före prövningstillfället. Prövning har man rätt att göra i en kommun som erbjuder kursen. Du är alltså inte bunden till din hemkommun eller tidigare skolkommun. Prövning inom Komvux får man inte göra när man är inskriven vid en gymnasieskola. Mer information om prövning och prövningsperioder: komvux barn till försäkringskassan. Meddela alltid CSN när du gör avbrott på en utbildning eller kurs. Förlängd studietid eller andra ändringar i din studieplan måste du rapportera till CSN. Har du tagit studielån ska detta börja betalas tillbaka strax efter att du avslutat din studietid. CSN följer upp dina studieresultat. FÖR MER INFORMATION OM STUDIEFINANSIERING Har du erfarenheter och kunskaper inom något yrkesområde men saknar intyg/betyg? Då kan Vägledningscentrum hjälpa dig att validera (bedöma) dina kunskaper och förmågor och/eller dokumentera din kompetens i en meritportfölj. YRKESBEDÖMNING 2-5 DAGAR Om du vill ha vissa grundläggande yrkeskunskaper bedömda kan du genomgå en mindre omfattande bedömning. Du får visa vad du kan genom praktiska uppgifter. En yrkeslärare eller yrkesman bedömer dina kunskaper. Du får ett skriftligt utlåtande. BEDÖMNING MOT GYMNASIEYR- KEN INOM VUXENUTBILDNINGEN 2-8 VECKOR Om du har yrkeskunskaper inom vissa gymnasieyrken men inte något betyg kan du genomgå en bedömning mot det yrket. Du får visa vad du kan både genom praktiskt arbete och teoretiska uppgifter. En yrkeslärare bedömer dina kun skaper. Kunskaper som du saknar får du studera i en kompletterande utbildning. Du får betyg från gymnasial vuxen utbildning. Exempel på områden för Validering Vård: undersköterska, skötare Verkstadsindustri: svetsare Byggnadsindustri: snickare, murare, betongarbetare/armerare, anläggningsarbetare, plattsättare och golvläggare Restaurang och storhushåll: arbeten inom kök Barn och fritid: Barnskötare och elevassistent Elteknik: elektriker Transport: bilmekaniker och lastbilsmekaniker. Anmälan Du anmäler dig genom att gå till Vägledningscentrum och prata med en studie- och yrkesvägledare. Ta gärna med CV eller meritportfölj. MERITPORTFÖLJ Du kan få hjälp att sammanställa dina meriter från utbildning, arbete samt övriga erfarenheter i en meritportfölj på internet med programmet eportfolio som stöd. Under vissa tider erbjuder vi handledning för att hjälpa dig bearbeta dina beskrivningar. Läs om handledningstider på vår hemsida eller gå till Vägledningscentrum. En väl genomarbetad meritportfölj innebär att: Du själv får lättare att presentera dig och dina kunskaper både skrift ligt och muntligt. Arbetsgivare får större möjligheter att bedöma din kompetens. Arbetsförmedlare får lättare att matcha dig mot arbete. Vägledare får bättre underlag för att tillsammans med dig planera din framtid

9 KOMVUX MALMÖ KOMVUX MALMÖ Malmö www. Grafisk form: Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens informationsavdelning Foto: Colourbox.com, Freddy Billqvist Tryck: TMG Öresund AB, ex.

DETTA ÄR GYMNASIESKOLAN

DETTA ÄR GYMNASIESKOLAN DETTA ÄR GYMNASIESKOLAN Det finns 18 nationella program med 60 inriktningar 12 yrkesprogram Kan erbjudas som lärlingsutbildning 6 högskoleförberedande program + Flygteknikprogrammet IB International Baccalaureate

Läs mer

Kort om den svenska gymnasieskolan

Kort om den svenska gymnasieskolan Kort om den svenska gymnasieskolan Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se ISBN 978-91-86529-64-2 Beställningsnummer:

Läs mer

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända För unga 16 20 år Gymnasieskolan Den svenska skolan för nyanlända Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk Grundsär- och gymnasiesärskola

Läs mer

Gymnasieskolan. De 6 högskoleförberedande programmen är: De 12 yrkesprogrammen är:

Gymnasieskolan. De 6 högskoleförberedande programmen är: De 12 yrkesprogrammen är: Gymnasieskolan Gymnasieskolan består av 18 program. De 18 nationella programmen har totalt 60 olika inriktningar. Det finns två olika sorter program - högskoleförberedande program och yrkesprogram. De

Läs mer

Kort om gymnasieskolan

Kort om gymnasieskolan Kort om gymnasieskolan Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se ISBN 978-91-87115-86-8 Beställningsnummer:

Läs mer

Valet till gymnasiet. Ekholmsskolan, 16 november 2017 Information till föräldrar. Johan Dahlberg Studie- och yrkesvägledare vägledningskompetens.

Valet till gymnasiet. Ekholmsskolan, 16 november 2017 Information till föräldrar. Johan Dahlberg Studie- och yrkesvägledare vägledningskompetens. Valet till gymnasiet Ekholmsskolan, 16 november 2017 Information till föräldrar Johan Dahlberg Studie- och yrkesvägledare vägledningskompetens.se Detta är gymnasieskolan 18 nationella program = 60 inriktningar

Läs mer

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet Vuxenutbildningen i Strängnäs Utbildning på vuxnas villkor 2012 Komvux Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet 2 /KOMVUX Katalog 2011/2012 Välkommen till Komvux - en del av Campus Strängnäs Vårt

Läs mer

Så fungerar den svenska gymnasieskolan

Så fungerar den svenska gymnasieskolan Så fungerar den svenska gymnasieskolan Alla ungdomar i Sverige som har studerat klart på grundskolan har rätt att studera en treårig utbildning i gymnasieskolan. En utbildning i gymnasieskolan ger bra

Läs mer

Åk 9. 5 Introduktions program. 18 Nationella program. Preparandutbildning. 6 Högskoleförberedande program. 12 Yrkesprogram

Åk 9. 5 Introduktions program. 18 Nationella program. Preparandutbildning. 6 Högskoleförberedande program. 12 Yrkesprogram Gymnasieval Åk 9 18 Nationella program 5 Introduktions program 6 Högskoleförberedande program Högskoleexamen 12 Yrkesprogram Yrkesexamen Preparandutbildning Programinriktat individuellt val Yrkesintroduktion

Läs mer

Välkommen till. gymnasieinformation!

Välkommen till. gymnasieinformation! Välkommen till gymnasieinformation! Gymnasieskolan Består av 18 olika program - 12 yrkesprogram - 6 högskoleförberedande program Olika behörighetskrav - beroende på vilket program du söker till Gymnasieexamen

Läs mer

Att tänka på inför ditt gymnasieval

Att tänka på inför ditt gymnasieval Gymnasiemässa 2010 Att tänka på inför ditt gymnasieval Information från Gymnasieintagningen och studie- och yrkesvägledare Informationspass kl. 10:30, 11:30, 12:30, 13:30 Vägen till att välja gymnasieprogram

Läs mer

Välkommen på. gymnasieinformation!

Välkommen på. gymnasieinformation! Välkommen på gymnasieinformation! Gymnasiet Består av 18 olika program - 12 yrkesprogram - 6 högskoleförberedande program Olika behörighetskrav - beroende på vilket program du söker till Gymnasieexamen

Läs mer

Sammanställning av frekventa frågeställningar om kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå

Sammanställning av frekventa frågeställningar om kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå VUX 2012 September 2014 Sammanställning av frekventa frågeställningar om kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå Områden Studie- och yrkesvägledning Individuell studieplan Validering Prövning enligt

Läs mer

Vuxenutbildningen Sunne 2015

Vuxenutbildningen Sunne 2015 Vuxenutbildningen Sunne 2015 www.larcenter.sunne.se Innehåll Vuxenutbildningen i Sunne 3 Allmän information. 4 Viktigt om betyg.. 5 Viktigt om studieekonomi 6 Svenska för invandrare SFI.. 7 Grundläggande

Läs mer

Vägledningscentrum. Gymnasieinformation till elever och föräldrar

Vägledningscentrum. Gymnasieinformation till elever och föräldrar Vägledningscentrum Gymnasieinformation till elever och föräldrar De viktigaste förändringarna Högre behörighetskrav till gymnasieskolan Valfriheten stramas upp Nya program och förändrad programstruktur

Läs mer

Gymnasieskolan - en ny gymnasieskola från och med hösten 2011 Föräldramöte 15 oktober 2013

Gymnasieskolan - en ny gymnasieskola från och med hösten 2011 Föräldramöte 15 oktober 2013 Valet till Gymnasieskolan - en ny gymnasieskola från och med hösten 2011 Föräldramöte 15 oktober 2013 3 år frivillig skolform 18 nationella program 60 inriktningar Antagningskrav Sista ansökningsdag i

Läs mer

Vem får läsa hos oss. Vuxenutbildningen erbjuder

Vem får läsa hos oss. Vuxenutbildningen erbjuder Lär dig något nytt! Vill du börja studera för att utvecklas i ditt arbete, söka nytt arbete, bli behörig till eftergymnasial utbildning eller lära dig något nytt bara för din egen skull? I så fall är du

Läs mer

Välkommen till Gymnasieinformation!

Välkommen till Gymnasieinformation! Välkommen till Gymnasieinformation! Gymnasieskolan enligt GY2011 18 Nationella program 60 inriktningar 12 Yrkesprogram 6 Högskoleförberedande program Alla program omfattar 2 500 poäng Yrkesprogram Gymnasiegemensamma

Läs mer

Allmän Information om Gymnasievalet. annika.lind@kunskapsskolan.se

Allmän Information om Gymnasievalet. annika.lind@kunskapsskolan.se Allmän Information om Gymnasievalet annika.lind@kunskapsskolan.se Fritt sök Skåne samt Karlshamn, Olofström, Ronneby och Sölvesborgs kommuner i Blekinge har ett gemensamt samverkansavtal om Fritt sök.

Läs mer

Studieinformation hösten 2011

Studieinformation hösten 2011 Studieinformation hösten 2011 och information för dig som vill söka utbildning/kurs med start i början av år 2012 För kurs/utbildningsstart under januari-februari 2012 - gymnasiala kurser - sök under perioden

Läs mer

KOMVUX I ÅTVIDABERGS KOMMUN 2017/2018

KOMVUX I ÅTVIDABERGS KOMMUN 2017/2018 KOMVUX I ÅTVIDABERGS KOMMUN 2017/2018 VUXENUTBILDNING KOMVUX I ÅTVIDABERGS KOMMUN Den kommunala vuxenutbildningen i Åtvidaberg består av utbildning i Svenska för invandrare (SFI), Grundläggande vuxenutbildning

Läs mer

GYMNASIET Vad innebär det?

GYMNASIET Vad innebär det? GYMNASIET Vad innebär det? LINKÖPINGS KOMMUN 13/14 5 st Kommunala gymnasieskolor 11 st Fristående gymnasieskolor 2 st Landstingets gymnasieskolor Läsåret 12/13 årskurs 9 = 72 st Kommunal skola: 53 st Friskola:

Läs mer

Välkommen till gymnasieskolan!

Välkommen till gymnasieskolan! 030509 Välkommen till gymnasieskolan! Inledning: Jämfört med den skolan du kommer från, grundskolan, så kommer du snart att märka en del skillnader. I grundskolan läste du ämnen. Det gör du också i gymnasieskolan

Läs mer

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Kommunal Vuxenutbildning. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Kommunal Vuxenutbildning. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet Vuxenutbildningen i Strängnäs Utbildning på vuxnas villkor 2013 Kommunal Vuxenutbildning Komvux Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet 2 /KOMVUX Katalog 2011/2012 Välkommen till Vuxenutbildningen

Läs mer

programväljaren.se 1

programväljaren.se 1 programväljaren.se 1 Gymnasiskolans mål är att eleverna: Tar en gymnasieexamen Är väl förberedda för arbete/vidare studier Tar ansvar och blir goda samhällsmedborgare Har en beredskap för livslångt lärande

Läs mer

VUXENUTBILDNINGEN. BROMÖLLA-SÖLVESBORG

VUXENUTBILDNINGEN.  BROMÖLLA-SÖLVESBORG VUXENUTBILDNINGEN www.sbkf.se BROMÖLLA-SÖLVESBORG Hösten 2017 Välkommen till Vuxenutbildningen! Hösten 2017 Studietid Grundläggande, Gymnasie samt Särskild utbildning för vuxna: 2017-08-07 2018-01-12 Sista

Läs mer

En evig kamp!? Skolans uppdrag. Generella kompetenser Specialförberedelser

En evig kamp!? Skolans uppdrag. Generella kompetenser Specialförberedelser En evig kamp!? Skolans uppdrag Generella kompetenser Specialförberedelser Gymnasieskolans uppdrag (prop.2008/2009:199) Grundskolan ansvarar för att ge det var och en behöver Gymnasieskolan ska i högre

Läs mer

VUXENSTUDIER I HANINGE

VUXENSTUDIER I HANINGE VUXENSTUDIER I HANINGE Kurser & utbildningar Våren 2015 PERIODER VÅREN 2015 Period 1: 12 januari 20 mars 2015 (sista ansökningsdag 12 november 2014) Period 1 2: 12 januari 29 maj 2015 (sista ansökningsdag

Läs mer

Gymnasieskolan 2011. De viktigaste förändringarna:

Gymnasieskolan 2011. De viktigaste förändringarna: 1 (5) BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Förvaltningskontoret Gymnasieskolan 2011 Hösten 2011 startar en ny gymnasieskola. Syftet är bl.a. att fler elever ska nå målen och att du som elev ska vara bättre rustad för

Läs mer

KURSKATALOG Våren 2013

KURSKATALOG Våren 2013 KURSKATALOG Våren 2013 WWW. SYDNARKEVUX.SE VUXENUTBILDNINGEN INOM SYDNÄRKES UTBILDNINGSFÖRBUND Vilka kan anmäla sig till våra utbildningar? Du skall vara folkbokförd i Askersund, Hallsberg eller Laxå.

Läs mer

Gymnasiereformen i korthet

Gymnasiereformen i korthet En ny gymnasieskola Gymnasiereformen i korthet Hösten 2011 startar en ny gymnasieskola. Det är en skola med fokus på kunskap och kvalitet för att fler elever ska nå målen och därmed de kunskaper som krävs

Läs mer

För dig med fokus på ett yrke eller vidare studier

För dig med fokus på ett yrke eller vidare studier Kontakta oss! Adress och telefonnummer: Skolexpedition Tel: 0500 49 77 00 Fax: 0500 49 77 05 E-post: vuxenutbildning@skovde.se Studievägledare Joakim Wetterskoog Tel: 0500 497706 E-post: studievagledning@skovde.se

Läs mer

VÄLLKOMNA TILL INFORMATIONSKVÄLL INFÖR GYMNASIEVALET 2014

VÄLLKOMNA TILL INFORMATIONSKVÄLL INFÖR GYMNASIEVALET 2014 VÄLLKOMNA TILL INFORMATIONSKVÄLL INFÖR GYMNASIEVALET 2014 Yaara Robinson Studie- och yrkesvägledare yaara.robinson@uppsala.se 073-4321607 Gymnasieskolan Läser i kurser som räknas i poäng 1 poäng = 1 lektion

Läs mer

Högre krav i nya gymnasieskolan. Utbildningsdepartementet

Högre krav i nya gymnasieskolan. Utbildningsdepartementet Högre krav i nya gymnasieskolan Varför reformera gymnasieskolan? För många elever hoppar av eller avslutar gymnasiet utan att ha nått målen. Det lokala friutrymmet har, alltför ofta, använts för att sänka

Läs mer

Svar till elevarbetsfoldern:

Svar till elevarbetsfoldern: Svar till elevarbetsfoldern: 1 1.Hur många nationella program finns det inom gymnasieskolan? Hur många är yrkesprogram och hur många är högskoleförberedande program? Det finns 12 yrkesprogram och 6 högskoleförberedande

Läs mer

Välkommen till Gymnasieinformation

Välkommen till Gymnasieinformation Välkommen till Gymnasieinformation Studie- och yrkesvägledare Veronica Gustafsson 2014-10-02 Innehåll Programöversikt och kursplan Behörighet och urval Ansökan och antagning/tidsplan Förberedelser inför

Läs mer

ATT VÄLJA TILL GYMNASIET I VÄSTERÅS

ATT VÄLJA TILL GYMNASIET I VÄSTERÅS ATT VÄLJA TILL GYMNASIET I VÄSTERÅS 2017-2018 VÄLKOMMEN TILL GYMNASIESKOLAN I VÄSTERÅS! Gymnasieskolan är en skola för alla. Den är avgiftsfri och frivillig. Du har rätt att börja en gymnasieutbildning

Läs mer

Vuxenutbildning Mariestad. Kursutbud hösten 2015

Vuxenutbildning Mariestad. Kursutbud hösten 2015 Vuxenutbildning Mariestad Kursutbud hösten 2015 Välkommen till Vuxenutbildning i Mariestad! Passar någon av punkterna in på dig? Du har bestämt dig för att fullfölja dina avbrutna studier Du vill komplettera

Läs mer

Studieinformation Våren 2011. Solna Vuxenutbildning

Studieinformation Våren 2011. Solna Vuxenutbildning Studieinformation Våren 2011 Solna Vuxenutbildning Solna Vuxenutbildning Adress: Hagalundsgatan 26 BV, 169 64 SOLNA Tel: 08-734 20 93 Fax: 08-734 28 73 E-post: vuxenutbildningen@solna.se Webbsida: www.solna.se/vuxenutbildning

Läs mer

KURSKATALOG Våren 2015

KURSKATALOG Våren 2015 KURSKATALOG Våren 2015 WWW. SYDNARKEVUX.SE VUXENUTBILDNINGEN INOM SYDNÄRKES UTBILDNINGSFÖRBUND Vilka kan anmäla sig till våra utbildningar? Du skall vara folkbokförd i Askersund, Hallsberg eller Laxå.

Läs mer

Bilder från fotofinnaren.se

Bilder från fotofinnaren.se Bilder från fotofinnaren.se Läroplanen inför gymnasievalet: Eleverna ska få en utbildning av hög kvalitet i skolan. De ska också få underlag för att välja fortsatt utbildning. Detta förutsätter att den

Läs mer

Slutantagningen till gymnasieskolorna 2014 i Stockholms län

Slutantagningen till gymnasieskolorna 2014 i Stockholms län Slutantagningen till gymnasieskolorna 2014 i Stockholms län Gymnasieantagningen Stockholms län är en verksamhet inom Kommunförbundet Stockholms län som sköter antagningen till gymnasieskolorna de kommunala

Läs mer

Regeringsuppdrag. Översyn av kursplaner och kunskapskrav. Nya betygsskalan: A, C och E. Verksamhetspoäng

Regeringsuppdrag. Översyn av kursplaner och kunskapskrav. Nya betygsskalan: A, C och E. Verksamhetspoäng OH-mallen Regeringsuppdrag Översyn av kursplaner och kunskapskrav Nya betygsskalan: A, C och E Verksamhetspoäng Kommunal vuxenutbildning, grundläggande nivå Kurser Engelska Biologi Fysik Kemi Samhällskunskap

Läs mer

Vuxenutbildningen Sunne Läsåret 2013 2014

Vuxenutbildningen Sunne Läsåret 2013 2014 Vuxenutbildningen Sunne Läsåret 2013 2014 www.larcenter.sunne.se 1 Innehåll Vuxenutbildningen i Sunne 3 Allmän information. 4 Läsårstider 4 Viktigt om betyg.. 5 Viktigt om studieekonomi 6 Svenska för invandrare

Läs mer

VUXENSTUDIER I HANINGE

VUXENSTUDIER I HANINGE VUXENSTUDIER I HANINGE Kurser & utbildningar Våren och sommaren 2013 PERIODER 2013 Period 1: 14 januari 22 mars 2013 (sista ansökan 22 nov 2012) Period 1 2: 14 januari 31 mars 2013 (sista ansökan 22 nov

Läs mer

Välkomna till information om gymnasiet!

Välkomna till information om gymnasiet! Välkomna till information om gymnasiet! Studie- och yrkesvägledning Vår profession är inom vägledning och information. Vägledning handlar om att stödja eleven i att utforska, identifiera och formulera

Läs mer

KURSKATALOG Hösten 2015

KURSKATALOG Hösten 2015 KURSKATALOG Hösten 2015 WWW. SYDNARKEVUX.SE Vision 2020 Allévux har individen och individens behov av lärande i fokus. Vår värdegrund vilar på respekten för allas lika värde, respekten för de mänskliga

Läs mer

VUXENSTUDIER I HANINGE

VUXENSTUDIER I HANINGE VUXENSTUDIER I HANINGE Kurser & utbildningar Hösten & vintern 2013 PERIODER 2013 Period 3: 3 juni 9 augusti 2013 (sista ansökan 16 maj 2013) Period 4: 12 augusti 18 oktober 2013 (sista ansökan 20 maj 2013)

Läs mer

Välkomna till information om gymnasievalet

Välkomna till information om gymnasievalet SIDAN 1 Välkomna till information om gymnasievalet Måna Barsch Studie- och yrkesvägledare 508 15 613 eller 076-12 15 613 mana.barsch@stockholm.se Program för informationen Ny gymnasieskola HT 2011 Yrkesprogram

Läs mer

KURSKATALOG Hösten 2014

KURSKATALOG Hösten 2014 KURSKATALOG Hösten 2014 WWW. SYDNARKEVUX.SE VUXENUTBILDNINGEN INOM SYDNÄRKES UTBILDNINGSFÖRBUND Vilka kan anmäla sig till våra utbildningar? Du skall vara folkbokförd i Askersund, Hallsberg eller Laxå.

Läs mer

Välkommen. till. information inför gymnasievalet 2017

Välkommen. till. information inför gymnasievalet 2017 Välkommen till information inför gymnasievalet 2017 Gymnasieprogrammen och deras behörigheter och utformning Betygsvärden- uträkning Ansökningsförfarande och tidsplan Det finns 18 nationella gymnasieprogram

Läs mer

Läsåret 2018/2019. Högsby UtbildningsCenter Ringvägen 5, Högsby

Läsåret 2018/2019. Högsby UtbildningsCenter Ringvägen 5, Högsby Läsåret 2018/2019 Högsby UtbildningsCenter huc@hogsby.se Innehållsförteckning Valbara kurser på gymnasial nivå - KGY Svenska / Svenska som andraspråk 1 Engelska 1 Religion 1 Historia 1 Psykologi 1 Filosofi

Läs mer

Kort om särskild utbildning för vuxna

Kort om särskild utbildning för vuxna LÄTTLÄST TILL ELEVEN Kort om särskild utbildning för vuxna FOTO: MICHAEL MCLAIN Till dig som vill läsa på särskild utbildning för vuxna Du som har fyllt 20 år och har utvecklingsstörning eller hjärnskada

Läs mer

Välkommen. till. information inför gymnasievalet 2016

Välkommen. till. information inför gymnasievalet 2016 Välkommen till information inför gymnasievalet 2016 Kvällens punkter Gymnasieprogrammen och dess behörigheter Betygsvärden Ansökan och tidsplan De finns 18 nationella gymnasieprogram och dom har sammanlagt

Läs mer

Statsbidrag Regionalt Yrkesvux

Statsbidrag Regionalt Yrkesvux Statsbidrag Regionalt Yrkesvux SFS 2016:937 mats.soderberg@skl.se Statsbidrag utgår för, Orienteringskurser Kurser i ämnena svenska, svenska som andraspråk, engelska, matematik eller samhällskunskap inom

Läs mer

Gymnasieinformation 2013

Gymnasieinformation 2013 Gymnasieinformation 2013 SYV-Kalendarium HT-2012 Kommunala gymnasieskolor - presentation i aulan (september) SYV - gymnasieinformation klassvis (september) PRAO vecka 40 Enskilda vägledningssamtal inbokade

Läs mer

Välkomna! Tina Löf Studie-och yrkesvägledare

Välkomna! Tina Löf Studie-och yrkesvägledare Välkomna! Tina Löf Studie-och yrkesvägledare Kristina.lof@stockholm.se 1 GYMNASIEINFORMATION 2016-2017 Studie-och yrkesvägledning i årskurs 9 Gymnasieprogrammen Specialvarianter Betyg, meritvärde och urval

Läs mer

Gymnasial lärlingsutbildning och arbetsplatsförlagt lärande. Gymnasieskola 2011

Gymnasial lärlingsutbildning och arbetsplatsförlagt lärande. Gymnasieskola 2011 Gymnasial lärlingsutbildning och arbetsplatsförlagt lärande Gymnasieskola 2011 Gymnasial lärlingsutbildning Två vägar mot samma yrkesexamen. Gymnasial lärlingsutbildning är en utbildning inom ett yrkesprogram

Läs mer

Gymnasievalet 2015. Anne Slotte, studievägledare Arbetsdag: fredagar 9.00 16.00. anne.slotte@sverigefinskaskolan.eu. telefon: 073-655 11 74

Gymnasievalet 2015. Anne Slotte, studievägledare Arbetsdag: fredagar 9.00 16.00. anne.slotte@sverigefinskaskolan.eu. telefon: 073-655 11 74 Gymnasievalet Läsåret 2014-2015 2015 Anne Slotte, studievägledare Arbetsdag: fredagar 9.00 16.00 anne.slotte@sverigefinskaskolan.eu telefon: 073-655 11 74 Betygsvärde A 20 poäng B 17.5 poäng C 15 poäng

Läs mer

KOMMUNFÖRBUNDET STOCKHOLMS LÄN. Slutantagningen till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan i Stockholms län 2016

KOMMUNFÖRBUNDET STOCKHOLMS LÄN. Slutantagningen till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan i Stockholms län 2016 Slutantagningen till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan i Stockholms län 2016 Innehåll... 0 Förord... 2 Sökande... 3 Sökande totalt vid slutantagningen... 3 Gymnasieutbudet i Stockholms län... 4 Antal

Läs mer

Välkommen. till. information inför gymnasievalet 2015

Välkommen. till. information inför gymnasievalet 2015 Välkommen till information inför gymnasievalet 2015 Kvällens punkter Gymnasieprogrammen och dess behörigheter Betygsvärden Ansökan och tidsplan De finns 18 nationella gymnasieprogram och dom har sammanlagt

Läs mer

FÖRÄLDRAMÖTE! ALLMÄN INFORMATION INFÖR GYMNASIEVALET

FÖRÄLDRAMÖTE! ALLMÄN INFORMATION INFÖR GYMNASIEVALET FÖRÄLDRAMÖTE! ALLMÄN INFORMATION INFÖR GYMNASIEVALET 1 ANSÖKAN OCH ANTAGNING Få koden till webben och genomgång - 8 Januari Sista dag att göra ansökan på webben Skriv ut ansökan, skriv under till SYV -

Läs mer

HÖSTEN 2016. Kurskatalog VUXENUTBILDNINGEN, VUX. www.skelleftea.se/vux

HÖSTEN 2016. Kurskatalog VUXENUTBILDNINGEN, VUX. www.skelleftea.se/vux HÖSTEN 2016 Kurskatalog VUXENUTBILDNINGEN, VUX www.skelleftea.se/vux 1 VUXENUTBILDNING I SKELLEFTEÅ KOMMUNS EGEN REGI Vuxenutbildningen i Skellefteå - För dig som vill läsa in behörighet och som söker

Läs mer

Tankar och funderingar om framtiden

Tankar och funderingar om framtiden Tankar och funderingar om framtiden Drömmen om det lilla livet är stor, drömmer om ett jobb, familj och ett fint hem. Vill ha ett jobb som är utvecklande och som man trivs med och bra inkomst? Att välja

Läs mer

Att studera på komvux i Tranemo. Vad kostar det att läsa på komvux i Tranemo? Ansökan

Att studera på komvux i Tranemo. Vad kostar det att läsa på komvux i Tranemo? Ansökan Att studera på komvux i Tranemo Komvuxutbildningen är öppen för dig som har avslutad gymnasieutbildning eller fyller minst 20 år under hösten det år du börjar läsa. På Tranemo gymnasieskola och komvux

Läs mer

KOMVUX BORGHOLM KURSKATALOG 2016/2017

KOMVUX BORGHOLM KURSKATALOG 2016/2017 KOMVUX BORGHOLM KURSKATALOG 2016/2017 Det livslånga lärandet Vi är den lilla ambitiösa skolan som välkomnar dig som fyllt 20 år. Här får Du möjlighet att utveckla din potential och nå dina drömmars mål.

Läs mer

KURSKATALOG Våren 2012

KURSKATALOG Våren 2012 KURSKATALOG Våren 2012 1 VUXENUTBILDNINGEN INOM SYDNÄRKES UTBILDNINGSFÖRBUND Vilka kan anmäla sig till våra utbildningar? Du skall vara folkbokförd i Askersund, Hallsberg eller Laxå. I annat fall måste

Läs mer

ALLMÄN INFORMATION SID 1 GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING SID 2-3 GYMNASIAL VUXENUTBILDNING SID 4-8 MOTSVARANDELISTA NYA/GAMLA KURSER SID 9

ALLMÄN INFORMATION SID 1 GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING SID 2-3 GYMNASIAL VUXENUTBILDNING SID 4-8 MOTSVARANDELISTA NYA/GAMLA KURSER SID 9 ALLMÄN INFORMATION SID 1 GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING SID 2-3 GYMNASIAL VUXENUTBILDNING SID 4-8 MOTSVARANDELISTA NYA/GAMLA KURSER SID 9 UTBILDNING INOM VÅRD OCH OMSORG SID 10-13 1 ALLMÄN INFORMATION Elsa

Läs mer

Vuxenutbildningen i Svedala

Vuxenutbildningen i Svedala Vuxenutbildningen i Svedala 2015/16 Komvux Gymnasiekompetens för vuxna Grundvux Grundskolekompetens för vuxna Sfi Svenska för invandrare Nils Fredriksson Utbildning NFU Välkommen till vuxenutbildningen

Läs mer

INFORMATION INFÖR GYMNASIEVALET ÅK 9

INFORMATION INFÖR GYMNASIEVALET ÅK 9 ATT VÄLJA INFORMATION INFÖR GYMNASIEVALET ÅK 9 Nu står du som går i nian inför ett stort och viktigt val som du behöver tänka igenom ordentligt. Du ska välja gymnasieprogram! Varje dag gör du olika val

Läs mer

Fundera på gymnasievalet redan nu? Om 3 år...

Fundera på gymnasievalet redan nu? Om 3 år... VÄLKOMNA! Fundera på gymnasievalet redan nu? Om 3 år... NYHETER GY 11 ny gymnasieskola Nytt betygssystem Ny skollag Varför reformera gymnasieskolan? För många elever hoppar av eller avslutar gymnasiet

Läs mer

*nybörjargrupper. *innehåll. Sfi för nybörjargrupper 3. Grundvux 4. Gymnasievux 6. Gör din egen studieplan 9. Yrkesutbildningar 10

*nybörjargrupper. *innehåll. Sfi för nybörjargrupper 3. Grundvux 4. Gymnasievux 6. Gör din egen studieplan 9. Yrkesutbildningar 10 Schema VT 2013 *nybörjargrupper SFI läsåret 2012/2013 (Dag+Kväll) *innehåll Huddinge kommun erbjuder SFI-studier på dag och kvällstid. Kravet är att du är folkbokförd i kommunen. Skolan är belägen i Flemingsberg,

Läs mer

Grundläggande högskolebehörighet på yrkesprogrammen Alla elever på yrkesprogram har möjlighet att skaffa sig grundläggande högskolebehörighet.

Grundläggande högskolebehörighet på yrkesprogrammen Alla elever på yrkesprogram har möjlighet att skaffa sig grundläggande högskolebehörighet. 1 (5) Grundläggande högskolebehörighet på yrkesprogrammen Alla elever på yrkesprogram har möjlighet att skaffa sig grundläggande högskolebehörighet. Det kan de göra genom att välja kurser inom ramen för

Läs mer

Studie- och yrkesvägledare Mi Campbell

Studie- och yrkesvägledare Mi Campbell Studie- och yrkesvägledare Mi Campbell 0250-263 83 eller 073-078 52 70 E-post: marie-louise.campbell@mora.se Min roll som SYV är att vägleda eleverna i deras valprocess. att vidga perspektiv och informera

Läs mer

Planera Ditt Gymnasieval 2013

Planera Ditt Gymnasieval 2013 Planera Ditt Gymnasieval 2013 BEHÖRIGHET (krav på förkunskaper): Högskoleförberedande program Lägst betyget E i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik + 9 andra ämnen Ekonomiprogrammet

Läs mer

Lathund om tillträde till högre utbildning i Sverige. Omvärldskunskap som stöd vid antagning och studieplanering på folkhögskolan.

Lathund om tillträde till högre utbildning i Sverige. Omvärldskunskap som stöd vid antagning och studieplanering på folkhögskolan. 2014-08-14 Agneta Wallin FIN / folkhögskola.nu Lathund om tillträde till högre utbildning i Sverige. Omvärldskunskap som stöd vid antagning och studieplanering på folkhögskolan. Grundläggande behörighet

Läs mer

Gymnasiet nästa - Information om kommande gymnasieval och studier

Gymnasiet nästa - Information om kommande gymnasieval och studier Gymnasiet nästa - Information om kommande gymnasieval och studier Det finns 2 olika typer av gymnasieprogram Yrkesprogram Barn- och fritidsprogrammet Bygg- och anläggningsprogrammet El- och energiprogrammet

Läs mer

KURSKATALOG Höstterminen 2016. Komvux i Kalmar

KURSKATALOG Höstterminen 2016. Komvux i Kalmar KURSKATALOG Höstterminen 2016 Komvux i Kalmar Välkommen till Komvux i Kalmar! Norra vägen 47 - SFI (undervisning i svenska för invandrare) - Grundläggande vuxenutbildning - Gymnasial vuxenutbildning -

Läs mer

1. Vad händer i år? 2. Skolsystemet. 3. Vilka gymnasieprogram finns det? 4. Hur är programmen uppbyggda? 5. Två typer av gymnasieexamen

1. Vad händer i år? 2. Skolsystemet. 3. Vilka gymnasieprogram finns det? 4. Hur är programmen uppbyggda? 5. Två typer av gymnasieexamen 1. Vad händer i år? 2. Skolsystemet 3. Vilka gymnasieprogram finns det? 4. Hur är programmen uppbyggda? 5. Två typer av gymnasieexamen 6. Vad krävs för att komma in på gymnasiet? 7. Var finns informationen?

Läs mer

VUXENSTUDIER I HANINGE

VUXENSTUDIER I HANINGE VUXENSTUDIER I HANINGE Kurser & utbildningar Sommaren och hösten 2011 PERIODER 2011 Period 3: 30 juni 29 juli (sista ansökan 19 maj 2011) Period 4 5: 8 augusti 23 december (sista ansökan 30 maj 2011) Period

Läs mer

Komvux. Det här kan du göra på komvux: Vem får läsa på komvux? Rätt till utbildning på grundläggande nivå SVENSKA

Komvux. Det här kan du göra på komvux: Vem får läsa på komvux? Rätt till utbildning på grundläggande nivå SVENSKA Komvux Kommunal vuxenutbildning (komvux) är för dig som behöver läsa kurser på grundläggande eller gymnasial nivå. Du kan läsa en eller flera kurser, för att sedan exempelvis fortsätta studera på högskolan,

Läs mer

KOMVUX I LUND 2014/15

KOMVUX I LUND 2014/15 KOMVUX I LUND 2014/15 FRAMTIDEN BÖRJAR HÄR När du besöker Komvux i Lund, stanna gärna till i dörren till det stora caféet. För det mesta är det fullt av människor i olika åldrar. Alla med olika bakgrund

Läs mer

Tankar och funderingar om framtiden

Tankar och funderingar om framtiden Tankar och funderingar om framtiden Drömmen om det lilla livet är stor, drömmer om ett jobb, familj och ett fint hem. Vill ha ett jobb som är utvecklande och som man trivs med och bra inkomst Planera ditt

Läs mer

Välkomna! Gymnasieinformation ht16

Välkomna! Gymnasieinformation ht16 Välkomna! Gymnasieinformation ht16 Gymnasieinformation Om att välja! Skillnaden mellan grundskolan och gymnasiet Gymnasieskolan och gymnasieprogrammen Yrkesförberedande program Högskoleförberedande program

Läs mer

På väg mot nya mål Kurskatalog Vuxenutbildning Mjölby Höstterminen 2015

På väg mot nya mål Kurskatalog Vuxenutbildning Mjölby Höstterminen 2015 På väg mot nya mål Kurskatalog Vuxenutbildning Mjölby Höstterminen 2015 Vuxenutbildningen Välkommen till Mjölby vuxenutbildning! En plats där du hittar nya vägar Nystart eller bara ett steg vidare? Med

Läs mer

Mina uppgifter. Martina Håkansson. Studie- och yrkesvägledare. Martina.hakansson@staffanstorp.se Tfn: 046-251637

Mina uppgifter. Martina Håkansson. Studie- och yrkesvägledare. Martina.hakansson@staffanstorp.se Tfn: 046-251637 Gymnasievalet Mina uppgifter Martina Håkansson Studie- och yrkesvägledare Martina.hakansson@staffanstorp.se Tfn: 046-251637 Måndag 08.00-14 Tisdag 08.00-15 Onsdag 08.00-16.30 Tider gymnasievalet Hösten:

Läs mer

Antagning till Gymnasieskolan i Lund 2014/15

Antagning till Gymnasieskolan i Lund 2014/15 PM Antagning till Gymnasieskolan i Lund 2014/15 TIDSPLAN FÖR GYMNASIEVALET 2014 Januari Lösenord delas ut 15 januari webben öppnas för ansökan Februari April 15 februari sista dag för webbansökan 17 februari

Läs mer

EN VERKSAMHET TVÅ KOMMUNER TRE HUS

EN VERKSAMHET TVÅ KOMMUNER TRE HUS EN VERKSAMHET TVÅ KOMMUNER TRE HUS Birger Nils Magnus Program i Trollhättan och Vänersborg EKONOMIPROGRAMMET ESTETISKA PROGRAMMET (Mu) NATURVETENSKAPSPROGRAMMET SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET TEKNIKPROGRAMMET

Läs mer

Gymnasievalet 2017 Tremedia 2015

Gymnasievalet 2017 Tremedia 2015 Gymnasievalet 2017 2015 Studie och yrkesvägledare Alicja Sjölund Studie och yrkesvägledare Måndag, Tisdag, Torsdag, Fredag Tfn. 0850822707 Alicja.sjolund@stockholm.se Gymnasieskolan 18 nationella program

Läs mer

VÄLKOMNA PÅ SYVINFORMATION

VÄLKOMNA PÅ SYVINFORMATION VÄLKOMNA PÅ SYVINFORMATION PRAO NÅGRA FRÅGOR? GYMNASIEVALET NU GÄLLER DET! GYMNASIEVALET Gy 11 gymnasieskola Nytt betygssystem Ny skollag VARFÖR REFORMERA GYMNASIESKOLAN? För många elever hoppade av eller

Läs mer

VÄLKOMNA PÅ SYVINFORMATION

VÄLKOMNA PÅ SYVINFORMATION VÄLKOMNA PÅ SYVINFORMATION PRAO NÅGRA FRÅGOR? GYMNASIEVALET NU GÄLLER DET! GYMNASIEVALET Gy 11 ny gymnasieskola Nytt betygssystem Ny skollag VARFÖR REFORMERA GYMNASIESKOLAN? För många elever hoppade av

Läs mer

KURS PROGRAM 2013/2014

KURS PROGRAM 2013/2014 2013 0 1 4 KURS PROGRAM 2013/2014 INNEHÅLL Innehållsförteckning Vuxenutbildningen i Karlskrona sid 3 Information sid 4 Särskild utbildning för vuxna sid 5 Vård- och Omsorgsutbildning sid 5 Gymnasial vuxenutbildning

Läs mer

Utbildning i Sverige, dag 2

Utbildning i Sverige, dag 2 Utbildning i Sverige, dag 2 Etablering När man inte varit i Sverige så länge. Steg 1: SFI och Sensus Yrkesliv SFI Sensus- Yrkesliv Praktik Efter Sensus? Steg 2: Arbete och studier (olika vägar) Förberedande

Läs mer

Guide och regler för ansökan till Vuxenutbildningen. Ansökan till utbildning/kurs på grundläggande eller gymnasial nivå

Guide och regler för ansökan till Vuxenutbildningen. Ansökan till utbildning/kurs på grundläggande eller gymnasial nivå Guide och regler för ansökan till Vuxenutbildningen 1. Ansökan till utbildning/kurs på grundläggande eller gymnasial nivå Översikt hur du gör en ansökan Behörighet Obligatoriska uppgifter i en ansökan

Läs mer

Gymnasieinformation till föräldrar inför gymnasievalet. Vellinge.se

Gymnasieinformation till föräldrar inför gymnasievalet. Vellinge.se Gymnasieinformation till föräldrar inför gymnasievalet Vägledningssamtal med alla elever i åk 9 Vill du som förälder boka tid för ett samtal inför gymnasievalet? Kontakta studie- och yrkesvägledaren på

Läs mer

Vi har plats för dig!

Vi har plats för dig! Vuxenutbildningen i Lerum och Partille kursprogram våren 2011 Vi har plats för dig! Gymnasiala kurser våren och hösten 2011 Planerad start Kurs Poäng våren -11 hösten -11 DATORANVÄNDNING Datorkunskap 50

Läs mer

Information inför ansökan till. Riksgymnasiet för döva och hörselskadade. läsåret 2017/2018

Information inför ansökan till. Riksgymnasiet för döva och hörselskadade. läsåret 2017/2018 Information inför ansökan till läsåret 2017/2018 1(5) OBS! Behåll denna information! Vem kan bli antagen? För ansökan till gymnasieutbildning med start höstterminen 2016 gäller följande enligt Skollagen

Läs mer