Innehållsförteckning. MIN ANSÖKAN Här kan du notera dina inloggningsuppgifter för att ha dem till hands. Användarnamn: Lösenord: E-post: Telefon:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehållsförteckning. MIN ANSÖKAN Här kan du notera dina inloggningsuppgifter för att ha dem till hands. Användarnamn: Lösenord: E-post: Telefon:"

Transkript

1 KOMVUX MALMÖ

2 Innehållsförteckning MIN ANSÖKAN Här kan du notera dina inloggningsuppgifter för att ha dem till hands. Användarnamn: Lösenord: E-post: Telefon: Min ansökan hittar du på: Komvux i Malmö, olika utbildningsformer Information från Vägledningscemtrum,... 6 Vad kostar det och vem får studera på Komvux?... 7 Nya ämnesplaner... 7 Fristående kurser och sammanhållna yrkesutbildningar... 7 Undervisningsformer... 8 Ansökan Antagning...12 Betyg Studiefinansiering...14 Prövning...14 Validering och meritportfölj...15 Anteckningar: 3

3 KOMVUX MALMÖ Komvux Malmö erbjuder följande utbildningsformer: Utbildning i svenska för invandrare (sfi) Kommunal vuxenutbildning Särskild utbildning för vuxna (Särvux) UTBILDNING I SVENSKA FÖR INVANDRARE (SFI) Du har rätt att studera sfi i Malmö om du är folkbokförd i Malmö kommun, är minst 16 år och inte har grundläggande kunskaper i svenska språket. Svenska för invandrare ger dig baskunskaper i det svenska språket samt kunskaper om det svenska samhället. Sfi får man studera fr o m 16 år, men är du mellan 16 och 20 år läser du på en gymnasieskola tillsammans med andra ungdomar. Det finns tre olika studievägar inom sfi. Valet av studieväg beror bland annat på vilken utbildningsbakgrund du har. Tillsammans med personal på Vägledningscentrum/sfi avgörs vilken studieväg som passar dig bäst. Sfi består av fyra kurser, A-D. Du behöver inte läsa alla, utan det beror på vilken studieväg du går och vilka mål du har med studierna. Efter avslutad kurs får du betyg. Kurserna startar kontinuerligt under året. Utbildningen går att kombinera med studier på andra nivåer eller annan sysselsättning. Studierna kan ske vid olika tider och i olika tempo. Läs mer på KOMMUNAL VUXENUTBILDNING Kommunal vuxenutbildning innehåller både kurser på grundläggande nivå och gymnasial nivå. Det går att kombinera de både nivåerna och det går också att kombinera studierna med sfi eller särvux. Grundläggande nivå Kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå motsvarar grundskolan, men undervisningen är anpassad för vuxna. Har du inte tidigare läst grundskola eller har motsvarande kunskaper har du rätt att läsa på denna nivå. Du som inte har något betyg på grundläggande nivå, kan anmäla dig för test på vägledningscentrum. Du behöver inte läsa samtliga kurser som motsvarar de i grundskolan. Kunskaper motsvarande kurserna på grundläggande nivå kan däremot vara en förutsättning för att du ska kunna följa vissa kurser på gymnasial nivå. Gymnasial nivå Kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå motsvarar kurser som finns inom den treåriga gymnasieskolan. Det finns både kurser med allmän inriktning och yrkesinriktad utbildning. För att kunna följa kurserna på gymnasial nivå kan vissa förkunskaper vara nödvändiga. Dessa finns angivna vid respektive utbildning/kurs i webbansökan. Behöver du studera för att få ett examensbevis kan det vara bra att kontakta Vägledningscentrum innan du söker för att tillsammans med dem göra upp en individuell studieplanering. SÄRSKILD UTBILDNING FÖR VUXNA (SÄRVUX) I Malmö finns särskild utbildning för vuxna även kallad Särvux som erbjuder kurser för personer med utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada. Grundläggande nivå Den grundläggande nivån motsvarar den som ges i grundsärskolan men är anpassad till vuxna. Du kan även läsa kurser som motsvarar träningsskolan. Gymnasial nivå Den gymnasiala nivån motsvarar den som ges på gymnasiesärskolans nationella program men är anpassad till vuxna. Inom särskild utbildning för vuxna finns det nationella kurser och orienteringskurser. Det går bra att kombinera kurser inom särvux med andra utbildningsformer. Läs mer på 4 5

4 VÄGLEDNINGSCENTRUM Vägledningscentrum, på Föreningsgatan 7A, samordnar all studie- och yrkesvägledning för vuxna i Malmö. Här får du vägledning och information om utbildning och arbete för vuxna. Vägledningscentrum tar emot anmälan till sfi, validerar och gör sammanställningar av slutbetyg/examensbevis samt behörighetsgranskar ansökningar till kommunal vuxenutbildning. Om du vill planera för framtiden eller göra en ansökan till vuxenutbildningen i Malmö är det hit du vänder dig. Studie- och yrkesvägledarna på Vägledningscentrum kan hjälpa dig att komma fram till ett framtida mål och hitta en lämplig väg dit. Vägledningscentrum erbjuder kostnadsfria vägledningssamtal där du, dina önskemål och förutsättningar är i fokus. Du behöver inte boka tid, du är alltid välkommen. Hos oss finns karriärpaketet som tillsammans med vägledning blir en vägvisare för vilka yrkesområden som passar just dig. INFORMATION På Vägledningscentrum hittar du information om utbildningar på alla nivåer. Du kan få information om behörighetsregler och om hur dina betyg värderas. Vi samarbetar med regionens högskolor, som besöker Vägledningscentrum för att svara på dina frågor. SJÄLVSERVICE På våra datorer kan du söka information om utbildningar, yrken och arbetsmarknad samt söka arbete och skriva ut dina arbetsansökningar. En stor del av vårt broschyrmaterial kan du ta med dig och du hittar också information om hur du söker stipendier. SLUTBETYG/EXAMENSBEVIS Studie- och yrkesvägledarna på Vägledningscentrum hjälper dig att sammanställa ditt slutbetyg/examensbevis. Betyget utfärdas sedan av den komvuxenhet där du studerat. Vad som krävs för ett slutbetyg/examensbevis från kommunal vuxenutbildning hittar du på sid STUDIEPLANERING Tillsammans med en studie- och yrkesvägledare på Vägledningscentrum upprättar du en individuell studieplan inför dina studier. Av studieplanen ska det framgå vilka mål du har med studierna och hur lång tid det tar att nå målet. Behöver du uppföljning av din studieplan under studietiden kontakta Vägledningscentrum. VALIDERING Behöver din kompetens synliggöras? Saknar du dokumentation på dina kunskaper? Har du skaffat dig kunskaper på annat sätt än genom utbildning? Då kan meritportfölj och/eller validering vara aktuellt. Läs mer på sid 15 VÄGLEDNINGSCENTRUM Föreningsgatan 7A Malmö Tel: E-post: På vår webbsida hittar du mer information och aktuella öppettider samt telefon- och chattid. VAD KOSTAR DET ATT STUDERA PÅ KOMVUX MALMÖ? Undervisningen är kostnadsfri, men vanligtvis bekostar du själv dina läromedel. VEM FÅR STUDERA PÅ KOMVUX MALMÖ? Sfi För att läsa sfi ska man vara folkbokförd i Malmö och vara minst 20 år samt sakna kunskaper i svenska språket Kommunal vuxenutbildning Du får läsa på kommunal vuxenutbildning från och med andra kalenderhalvåret det år du fyller 20 år. Även du som är yngre kan antas till utbildning om du har slutfört utbildning på ett nationellt gymnasieprogram eller om det med hänsyn till dina personliga förhållanden finns särskilda skäl. Är du inte folkbokförd i Malmö ska du ha ett godkännande från din hemkommun, se sid 10 Särskild utbildning för vuxna Du får studera inom särskild utbildning för vuxna fr o m det andra kalenderhalvåret det år du fyller 20 år. Utbildningen är avsedd för dig som har en utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada. Du ska sakna sådana kunskaper som utbildningen avser att ge och ha förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen NYA ÄMNESPLANER 1 juli 2012 gick den gymnasiala vuxenutbildningen över till nya ämnesplaner. Det betyder bland annat att kurserna på gymnasial nivå har fått nya namn och/eller poäng samt till viss del förändrat innehåll. I vissa fall har de ersatts med helt nya kurser. Ämnet matematik består t.ex. av elva kurser istället för de tidigare sju. Vägledningscentrum kan hjälpa dig att hitta rätt kurs om du t.ex. ska betygskomplettera. Särskild utbildning för vuxna har fr o m 1 juli 2013 nya kursplaner för kurser som motsvarar gymnasiesärskolans. FRISTÅENDE KURSER OCH SAM- MANHÅLLNA YRKESUTBILDNINGAR Du kan välja om du vill läsa fristående kurser eller gymnasial yrkesutbildning. Vilka kurser och utbildningar som är aktuella hittar du på komvuxansokan Fristående kurser Du väljer vilka fristående kurser du vill läsa och gör tillsammans med en studie- och yrkesvägledare på Vägledningscentrum en studieplanering efter dina behov och mål. Du kan kombinera kurser på olika nivåer, t.ex. grundläggande och gymnasial nivå. Utbildningsanordnaren kan inte garantera att du får kurser på de tider du söker. Tänk på att om du ska kombinera studier hos flera utbildningsanordnare är det viktigt att berätta detta för den studie- och yrkesvägledare som hjälper dig med planeringen. Yrkesutbildningar De flesta yrkesutbildningar är sammanhållna och gymnasial nivå. Yrkesutbildningar finns både som skolförlagd utbildning och som lärlingsutbildning. Yrkesutbildningar är i regel på heltid. Lärlingsutbildningar Lärlingsutbildning inom kommunal vuxenutbildning omfattar minst 400 och högst gymnasiepoäng. Inom särskild utbildning för vuxna är utbildningstiden minst 20 veckor och pågår i högst 2 år. Lärlingsutbildning innebär att största delen av utbildningen sker på en arbetsplats. Mer information om lärlingsutbildningar hittar du på www. 6 7

5 OLIKA UNDERVISNINGSFORMER KLASSRUMSUNDERVISNING - dagkurs och kvällskurs Det vanligaste sättet att studera är i grupp på fasta dag- eller kvällstider. Hur undervisningen ser ut varierar mellan olika ämnen och lärare. Under en kurs kan det vara föreläsningar, arbete i grupp, eget arbete, individuell informationssökning, laborationer, studiebesök, övningsföretag. Kurser inom kommunal vuxenutbildning har också färre lektionstimmar än motsvarande på gymnasiet och därför krävs en hel del hemarbete. DISTANSKURS För dig som kan ta eget ansvar för dina studier och som vill läsa individuellt på tider som passar just dig erbjuds studier på distans. Utifrån planering och studiehandledning från din lärare läser du in kurserna med hjälp av ett webbaserat distansmaterial. obligatoriska laborationerna i de naturvetenskapliga kurserna görs på skolan vid schemalagda tider. Du har fortlöpande kontakt med läraren via dator. Distans- och flexkurser ställer stora krav på dig vad gäller självständighet och förmåga att ta ansvar. Antagning till distans/ flexkurser sker kontinuerligt. Nationella prov som förekommer i en del kurser är obligatoriska och måste göras på skolan. LÄRLINGSUTBILDNING Yrkesutbildning som till största delen genomförs på en arbetsplats. En mindre del genomförs på skolan, som också ansvarar för utbildningen. Kontakten med lärare och kurskamrater sker till största del via Internet. Träffar på skolan kan förekomma. I de naturvetenskapliga kurserna görs de obligatoriska laborationerna på skolan. I de kurser där det finns nationellt prov som är obligatoriskt måste detta göras på skolan. FLEXKURS I denna kursform har du ett individuellt upplägg och du följer en individuell studieplan som du kommer överens om med din lärare. De 8 9

6 ANSÖKAN SFI Behöver du läsa sfi och är över 20 år ska du gå till Vägledningscentrum, ingång Föreningsgatan 9, för att anmäla dig. Ansökan kan du göra under hela året, det finns ingen sista anmälningsdag. Vägledningscentrum gör tillsammans med dig en studieplan och en pedagogisk bedömning för att du ska bli placerad på rätt nivå. Du som är nyanländ påbörjar din anmälan hos Invandrarservice på Föreningsgatan 7B, våning 3. Du ska ha med dig pass eller svenskt ID-kort samt uppehållstillståndskort/uppehållskort eller beslut om uppehållstillstånd/uppehållsrätt från Migrationsverket. SÄRSKILD UTBILDING FÖR VUXNA (SÄRVUX) För information samt ansökan kontakta Komvux Malmö Södervärn/Särvux på tel eller skicka e-post till När du har fyllt i och skrivit under din ansökan ska du skicka den till: Komvux Malmö Södervärn Särvux Spårvägsgatan Malmö De flesta kurser och utbildningar söker du senast den 1 maj om du vill börja läsa på hösten eller senast den 1 november om du vill börja på våren. Lärlingsutbildning kan du söka till under hela året. Du kan söka flera kurser. Har du önskemål om andra kurser än de vi erbjuder kan du skriva det under övriga önskemål på ansökningsblanketten. Är du intresserad av lärlingsutbildning kan du kontakta vuxenutbildningsavdelningen för mer information eller ansökan via e-post eller via telefon: Du som bor utanför Malmö kommun har också rätt att söka till särvux i Malmö. Ta kontakt med särvux, så skickar vi en speciell blankett som du ska fylla i och lämna till din hemkommun för godkännande. KOMMUNAL VUXENUTBILDNING Ansökan till kommunal vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial nivå gör du på: Är du osäker på vilken nivå du befinner dig på, eller vilka utbildningar du ska läsa, rekommenderas du att kontakta studie- och yrkesvägledare på Vägledningscentrum innan du ansöker. På hemsidan www. hittar du mer information om vilka kurser och utbildningar som Komvux Malmö erbjuder samt vilka ansökningsperioder dessa har. Det finns flera olika ansökningsperioder. Många flex- och distanskurser har kontinuerliga starter under året medan de sammanhållna yrkesutbildningarna bara har några få starter. Viktigt att du tittar på hemsidan för att få uppdaterad information. RANGORDNING AV DINA VAL Du tas in på utbildningarna efter den rangordning som du gjort i din ansökan. Har du sökt fler utbildningar än vad som motsvarar heltidsstudier stryks dina val nedifrån. Därför är det viktigt att du funderar över i vilken ordning du lägger in utbildningarna i ansökan. Ibland har flera utbildningsanordnare samma kurser. För att öka dina möjligheter att tas in på önskad kurs kan du söka kursen på flera olika schemapositioner och hos olika utbildningsanordnare. Tänk bara på att om du söker mer än en kurs kan schemakrockar uppstå. DU SOM SÖKER SAMMANHÅLLNA YRKESUTBILDNINGAR OCH FRISTÅENDE KURSER Vill du helst studera sammanhållna yrkesutbildningar ska dessa läggas först i din ansökan i den ordning du önskar dem. Därefter de fristående kurserna. Du kan kombinera kurser på grundläggande och gymnasial nivå. Utbildningsanordnaren kan inte garantera att du får kurser på de tider du söker. Tänk på att om du ska kombinera studier hos flera utbildningsanordnare är det viktigt att berätta detta för den studie- och yrkesvägledare som hjälper dig med planeringen. SÖKANDE FRÅN ANNAN KOMMUN ÄN MALMÖ Du som är folkbokförd i en annan kommun än Malmö och som vill läsa inom vuxenutbildningen i Malmö gör din ansökan via Komvux Malmös webb. När du har gjort din ansökan skriver du ut den och lämnar in till vuxenutbildningen i din hemkommun, tillsammans med dina betyg. När din hemkommun har tagit ställning till om interkommunal ersättning beviljas eller inte, skickar de din ansökan till Antagningskansliet, Malmö som skickar beslut till dig om du blivit mottagen eller inte. Ansökan som inte har ett yttrande från hemkommunen behandlas inte. Om du är på väg att flytta till Malmö kommer ansökan först att behandlas om du fått godkännande från din hemkommun eller om du lämnat in personbevis där det framgår att du är folkbokförd i Malmö. Om dessa handlingar inkommer sent kommer du att prövas för antagning i mån av plats. TÄNK PÅ ATT 20 poäng i veckan motsvara heltidsstudier. I ansökan på webben markera du om du på grund av funktionsnedsättning, läs- och skrivsvårigheter eller annan anledning är i behov av särskilt stöd eller hjälp medel under studietiden. Ange mål/syfte med dina studier på din ansökan. Detta är viktigt eftersom det påverkar din möjlighet att få plats på kurser/utbildningar med många sökande. Om du har betyg från utbildningar från andra skolor än Malmös kommunala grundskolor, gymnasieskolor och vuxenutbildning ska du bifoga betygen till din ansökan. Om du har betygen digitalt kan de bifogas med din webbansökan, annars ska du lämna in eller skicka en kopia till Vägledningscentrum, Föreningsgatan 7A, Malmö. Du som studerar vid ansökningstillfället och behöver komplettera din ansökan ska lämna in eller skicka en kopia på ditt betyg så fort du fått det till Vägledningscentrum (se uppgift ovan). Kompletteringar som inkommer efter att antagningen är klar hanteras i mån av plats. Det är viktigt att du har korrekta adressuppgifter med telefon och e-postadress i din webbansökan. Om du byter adress måste du gå in och ändra den på mina sidor. Antagningsbesked och meddelanden skickas i huvudsak till din e-postadress. Har du frågor om din ansökan eller behörighet ska du kontakta Vägledningscentrum

7 ANTAGNING YRKESEXAMEN Yrkesexamen Gymnasiegemensamma ämnen Gymnasiepoäng HÖGSKOLFÖRBEREDANDE EXAMEN Yrkesexamen Gymnasiegemensamma ämnen Gymnasiepoäng SFI Antagningsbesked till undervisning i svenska för invandrare skickas hem till dig så fort det finns en ledig plats på en kurs som motsvarar dina utbildningsbehov. Vid antagning tas hänsyn till ditt önskemål om skola så långt som möjligt, men det finns inga garantier för att du ska få plats på önskad skola. Antagning görs löpande under året. SÄRSKILD UTBILDNING FÖR VUXNA Om du inte har studerat på särvux förut blir du kallad till ett samtal. Då får du reda på mer om särvux och du får berätta lite om dig själv. Antagningsbeskedet från särvux skickas hem till dig med post. Vissa kurser har fortlöpande intag. Det betyder att du kan börja under terminens gång om det blir en ledig plats. En kurs startar under förutsättning att det blir tillräckligt många deltagare. BETYG Vid antagning till lärlingsutbildning får du besked så fort det finns en utbildningsplats som kan passa dig. KOMMUNAL VUXENUTBILDNING Till vissa utbildningar kan det finnas fler sökande än platser. Du som har kort tidigare utbildning prioriteras vid antagningen. Till viss yrkesutbildning kan du också vara prioriterad om du är arbetslös eller på annat sätt har en svag ställning på arbetsmarknaden. Det har också betydelse att du söker i tid och vad du har för mål med dina studier. Glöm därför inte att tydligt ange syftet med dina studier i ansökan. Senast en vecka före kursstart görs antagningen och du får besked om du kommit in. På antagningsbeskedet finns den information du behöver gällande t.ex. tid och plats för utbildningsstarten. Om du blir reservplacerad och får en plats kontaktar vi dig så snart vi kan per telefon. Det kan innebära att du blir kontaktad upp till två veckor efter kursstart. Tänk på att du hos vissa utbildningsanordnare måste registrera dig för att behålla din plats. Detta kommer att framgå på ditt antagningsbesked. Du kan logga in på din ansökan för att följa din ansökan. All antagningen till kommunal vuxenutbildning görs av antagningskansliet. Svenska eller Svenska som andraspråk Engelska Matematik 1a 100 Gymnasiearbete 100 Minst en kurs av varje inom: Historia 50 Samhällskunskap 50 Religionskunskap 50 Naturkunskap 50 Övriga kurser Kurser som till övervägande del kommer från något av nedanstående gymnasieprogram som man vill ha examen från så att den sammanlagda poängen blir Yrkesexamen finns inom följande program: Barn- och fritidsprogrammet Bygg- och anläggningsprogrammet El- och energiprogrammet Fordons- och transportprogrammet Handels- och administrationsprogrammet Hantverksprogrammet Hotell- och turismprogrammet Industritekniska programmet Naturbruksprogrammet Restaurang- och livsmedelsprogrammet VVS- och fastighetsprogrammet Vård- och omsorgsprogrammet Svenska eller Svenska som andraspråk Svenska eller Svenska som andraspråk Svenska eller Svenska som andraspråk Engelska Engelska Matematik 1b, eller 1C* 100 Gymnasiearbete 100 Minst en kurs av varje inom: Historia 50 Samhällskunskap 50 Religionskunskap 50 Naturkunskap (kan ersättas med kurser i biologi, fysik eller kemi) Övriga kurser Kurser som till övervägande del kommer från något av nedanstående gymnasieprogram som man vill ha examen från så att den sammanlagda poängen blir Högskoleförberedande examen finns inom följande program: Ekonomiprogrammet* Estetiska programmet Humanistiska programmet Naturvetenskapsprogrammet* Samhällsvetenskapsprogrammet* Teknikprogrammet* 50 Om du läser en kurs inom utbildning i svenska för invandrare, kommunal vuxenutbildning på grundläggande eller gymnasial nivå eller inom särskild utbildning för vuxna får du betyg efter slutförd kurs. Som kursdeltagare får du information av läraren om kursens innehåll och mål samt vad som krävs för ett visst betyg. Du ska under kursens gång informeras om din betygssituation. Läraren sätter betyg när kursen är slut. När du är klar med dina kurser eller din utbildning kan du begära ut ett betygsdokument. INTYG Om du har läst en orienteringskurs får du inte betyg utan ett intyg. Orienteringskursen ska svara mot sådana behov som inte tillgodoses genom en nationell kurs. SAMLAT BETYGSDOKUMENT/UT- DRAG UR BETYGSKATALOG 1 juli 2012 gick kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå över till nya ämnesplaner och en ny betygskala och samtidigt förändrades betygsdokumenten. Slutbetyget ersattes av examensbevis och samlat betygsdokument ersattes av utdrag ur betygskatalog. Det finns övergångsbestämmelser som gäller fram till 1 juli 2015 vilket är viktigt för dig som har läst med det tidigare systemet och inte har fått ett slutbetyg. Den nya betygsskalan är A-F istället för de tidigare MVG-IG. När du avslutat en kurs och läraren har fört in betyget, kan du begära ett utdrag ur betygskatalog från rektorsområdet. Har du läst flera kurser inom vuxenutbildningen har du rätt att välja vilka kurser du vill ska finnas med i betygsdokumentet. EXAMENSBEVIS Ett examensbevis kan utfärdas gällande en yrkesexamen eller en högskoleförberedande examen. Båda ska omfatta totalt 2400 gymnasiepoäng och ska ha en inriktning motsvarande något program som finns i gymnasieskolan. Totalt 2400 gymnasiepoäng varav minst 2250 måste lägst vara betyg E SLUTBETYG GYMNASIAL VUXEN- UTBILDNING (Övergångsbestämmelser till 1 juli 2015) Ett slutbetyg ska innehålla gymnasiepoäng. Slutbetyget ger dig grundläggande behörighet till högskola/universitet om du har lägst betyget Godkänt på minst gymnasiepoäng och godkänt i svenska/svenska som andraspråk A och B, engelska A och matematik A. SLUTBETYG Totalt 2350 gymnasiepoäng varav minst 2250 måste lägst vara betyg G Slutbetyg Kärnämnen Gymnasiepoäng Svenska eller Svenska som andraspråk A och B 200 Engelska A 100 Matematik A 100 Naturkunskap 50 Religionskunskap 50 Samhällskunskap A 100 Övriga kurser + Fritt valda gymnasiala kurser 1750 Slutbetyg måste utfärdas innan den 1 juli 2015 *Fler kurser i matematik krävs för examen inom dessa program 12 13

8 STUDIEFINANSIERING VALIDERING AV YRKESKOMPETENS OCH MERITPORTFÖLJ STUDIEMEDEL Du kan söka studiemedel för studier inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande eller gymnasial nivå från och med andra kalenderhalvåret det år du fyller 20. Studiemedel består av en bidragsdel och en lånedel. Även du som inte är svensk medborgare kan ha möjlighet att söka. STUDIEHJÄLP Du som studerar heltid inom kommunal vuxenutbildning kan få studiehjälp t.o.m. första kalenderhalvåret det år som du fyller 20 år. I vissa fall kan du även söka extra tillägg och inackorderingstillägg. PRÖVNING På några av Komvux Malmös enheter kan du tentera kurser, göra en så kallad prövning. En prövning innebär att du själv läser in en kurs och sedan mot en avgift prövas på kursen. Detta kan du göra i alla de kurser som skolan erbjuder. Prövningen består vanligtvis av ett skriftligt och ett muntligt prov samt eventuellt en fördjupningsuppgift. Efter godkänd prövning får du betyg i kursen. De flesta skolorna erbjuder prövning under särskilda perioder och du måste anmäla dig i god tid före periodens början. Att göra en prövning kostar 500 kr per kurs. Om du är underkänd i en kurs du tidigare har läst kan det ANSÖKAN Ansökan gör du enklast i god tid på Invänta inte antagningsbeskedet. Har du e-legitimation kan du skicka ansökan direkt, om inte så måste du skriva ut ansökan och skicka den med post till CSN. TÄNK PÅ: För att få studiemedel krävs: För heltidsstudier 100%: minst 20 poäng per vecka. För deltidsstudier 75%: minst 15 poäng per vecka. För deltidsstudier 50 %: minst 10 poäng per vecka. Anmäl alltid sjukdom eller vård av i vissa fall vara kostnadsfritt. Avgiften ska vara betald i god tid före prövningstillfället. Prövning har man rätt att göra i en kommun som erbjuder kursen. Du är alltså inte bunden till din hemkommun eller tidigare skolkommun. Prövning inom Komvux får man inte göra när man är inskriven vid en gymnasieskola. Mer information om prövning och prövningsperioder: komvux barn till försäkringskassan. Meddela alltid CSN när du gör avbrott på en utbildning eller kurs. Förlängd studietid eller andra ändringar i din studieplan måste du rapportera till CSN. Har du tagit studielån ska detta börja betalas tillbaka strax efter att du avslutat din studietid. CSN följer upp dina studieresultat. FÖR MER INFORMATION OM STUDIEFINANSIERING Har du erfarenheter och kunskaper inom något yrkesområde men saknar intyg/betyg? Då kan Vägledningscentrum hjälpa dig att validera (bedöma) dina kunskaper och förmågor och/eller dokumentera din kompetens i en meritportfölj. YRKESBEDÖMNING 2-5 DAGAR Om du vill ha vissa grundläggande yrkeskunskaper bedömda kan du genomgå en mindre omfattande bedömning. Du får visa vad du kan genom praktiska uppgifter. En yrkeslärare eller yrkesman bedömer dina kunskaper. Du får ett skriftligt utlåtande. BEDÖMNING MOT GYMNASIEYR- KEN INOM VUXENUTBILDNINGEN 2-8 VECKOR Om du har yrkeskunskaper inom vissa gymnasieyrken men inte något betyg kan du genomgå en bedömning mot det yrket. Du får visa vad du kan både genom praktiskt arbete och teoretiska uppgifter. En yrkeslärare bedömer dina kun skaper. Kunskaper som du saknar får du studera i en kompletterande utbildning. Du får betyg från gymnasial vuxen utbildning. Exempel på områden för Validering Vård: undersköterska, skötare Verkstadsindustri: svetsare Byggnadsindustri: snickare, murare, betongarbetare/armerare, anläggningsarbetare, plattsättare och golvläggare Restaurang och storhushåll: arbeten inom kök Barn och fritid: Barnskötare och elevassistent Elteknik: elektriker Transport: bilmekaniker och lastbilsmekaniker. Anmälan Du anmäler dig genom att gå till Vägledningscentrum och prata med en studie- och yrkesvägledare. Ta gärna med CV eller meritportfölj. MERITPORTFÖLJ Du kan få hjälp att sammanställa dina meriter från utbildning, arbete samt övriga erfarenheter i en meritportfölj på internet med programmet eportfolio som stöd. Under vissa tider erbjuder vi handledning för att hjälpa dig bearbeta dina beskrivningar. Läs om handledningstider på vår hemsida eller gå till Vägledningscentrum. En väl genomarbetad meritportfölj innebär att: Du själv får lättare att presentera dig och dina kunskaper både skrift ligt och muntligt. Arbetsgivare får större möjligheter att bedöma din kompetens. Arbetsförmedlare får lättare att matcha dig mot arbete. Vägledare får bättre underlag för att tillsammans med dig planera din framtid

9 KOMVUX MALMÖ KOMVUX MALMÖ Malmö www. Grafisk form: Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens informationsavdelning Foto: Colourbox.com, Freddy Billqvist Tryck: TMG Öresund AB, ex.

KOMVUX. Kurskatalog för kommunal vuxenutbildning i Malmö, hösten 2008

KOMVUX. Kurskatalog för kommunal vuxenutbildning i Malmö, hösten 2008 KOMVUX Kurskatalog för kommunal vuxenutbildning i Malmö, hösten 2008 VIKTIG INFORMATION VÄLKOMMEN TILL KOMVUX DENNA KATALOG INNEHÅLLER: I denna katalog kan du upptäcka de möjligheter som finns inom vuxenutbildningen

Läs mer

KOMVUX. Kurskatalog för kommunal vuxenutbildning i Malmö, våren 2008

KOMVUX. Kurskatalog för kommunal vuxenutbildning i Malmö, våren 2008 KOMVUX Kurskatalog för kommunal vuxenutbildning i Malmö, våren 2008 Välkommen till Komvux I denna katalog kan du upptäcka de möjligheter som finns inom vuxenutbildningen i Malmö. Det finns mycket att välja

Läs mer

Till oss kommer du för att uppleva, inspireras och lära KOMVUX

Till oss kommer du för att uppleva, inspireras och lära KOMVUX Till oss kommer du för att uppleva, inspireras och lära INFO 2013 2 Till oss kommer du för att uppleva, inspireras och lära Funderar du på vad du vill göra med resten av ditt liv? Vill du göra något nytt?

Läs mer

2015/2016 KURS PROGRAM

2015/2016 KURS PROGRAM 2015/2016 KURS PROGRAM Innehållsförteckning Vuxenutbildningen i Karlskrona sid 3 Information sid 4 Svenska för invandrare sid 5 Särskild utbildning för vuxna sid 6 Grundläggande vuxenutbildning sid 7 Gymnasial

Läs mer

Vuxenutbildning hösten 2015

Vuxenutbildning hösten 2015 Vuxenutbildning hösten 2015 Innehållsförteckning: Utbildning i svenska för invandrare 5 Grundläggande vuxenutbildning 5 Kursförteckning Gymvux och Yrkesvux 6 Beskrivning av gymnasiala kurser 7 Beskrivning

Läs mer

Studieinformation Våren 2011. Solna Vuxenutbildning

Studieinformation Våren 2011. Solna Vuxenutbildning Studieinformation Våren 2011 Solna Vuxenutbildning Solna Vuxenutbildning Adress: Hagalundsgatan 26 BV, 169 64 SOLNA Tel: 08-734 20 93 Fax: 08-734 28 73 E-post: vuxenutbildningen@solna.se Webbsida: www.solna.se/vuxenutbildning

Läs mer

LÄSÅRET PROGRAM 2008/2009 PROGRAM KURS

LÄSÅRET PROGRAM 2008/2009 PROGRAM KURS LÄSÅRET 2008 0 0 9 PROGRAM KURS PROGRAM 2008/2009 INNEHÅLL Innehållsförteckning Vuxenutbildningen i Karlskrona sid 3 Information sid 4 Grundläggande vuxenutbildning sid 7 Gymnasiekurser sid 8 Distanspaket

Läs mer

KOMVUX I LUND 2014/15

KOMVUX I LUND 2014/15 KOMVUX I LUND 2014/15 FRAMTIDEN BÖRJAR HÄR När du besöker Komvux i Lund, stanna gärna till i dörren till det stora caféet. För det mesta är det fullt av människor i olika åldrar. Alla med olika bakgrund

Läs mer

KURSKATALOG Hösten 2015

KURSKATALOG Hösten 2015 KURSKATALOG Hösten 2015 WWW. SYDNARKEVUX.SE Vision 2020 Allévux har individen och individens behov av lärande i fokus. Vår värdegrund vilar på respekten för allas lika värde, respekten för de mänskliga

Läs mer

Skolverkets svar på inkomna frågor till webbinariet den 11 mars

Skolverkets svar på inkomna frågor till webbinariet den 11 mars 2014-04-14 1 (24) Skolverkets svar på inkomna frågor till webbinariet den 11 mars Innehållsförteckning 1. Kommunal vuxenutbildning... 2 1.1 Behörighet till kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå...

Läs mer

Våren 2015. Information och kursutbud

Våren 2015. Information och kursutbud Våren 2015 Information och kursutbud Innehållsförteckning Hit kan du vända dig...2 Vuxenutbildning...3 Studera på Komvux...4 Har du koll på framtiden...6 Individuell studieplan...7 Studieekonomi...7 Information

Läs mer

Information och kursutbud

Information och kursutbud Information och kursutbud Hösten 2015 Innehållsförteckning Hit kan du vända dig...2 Vuxenutbildning...3 Studera på Komvux...4 Har du koll på framtiden...6 Individuell studieplan...7 Studieekonomi...7 Information

Läs mer

Vuxenutbildning Stockholms stad 2010. www.stockholm.se/webbkatalogen

Vuxenutbildning Stockholms stad 2010. www.stockholm.se/webbkatalogen Vuxenutbildning Stockholms stad 2010 www.stockholm.se/webbkatalogen Ansökan 2010 gymnasial vuxenutbildning Period 1 (start 11/1) Sista ansökningsdag 4/11 Period 2 (start 22/3) Sista ansökningsdag 3/2 Period

Läs mer

LÄSÅRET PROGRAM KURS PROGRAM 2010/2011

LÄSÅRET PROGRAM KURS PROGRAM 2010/2011 LÄSÅRET 2010 0 1 1 PROGRAM KURS PROGRAM 2010/2011 INNEHÅLL Innehållsförteckning Vuxenutbildningen i Karlskrona sid 3 Information sid 4 Grundläggande vuxenutbildning sid 7 Gymnasiekurser sid 8 Distanspaket

Läs mer

Programguiden. för gymnasieskolorna i Stockholms län. www.gymnasieintagning.se. Gör ditt val på www.gymnasieintagning.se

Programguiden. för gymnasieskolorna i Stockholms län. www.gymnasieintagning.se. Gör ditt val på www.gymnasieintagning.se 2010 Programguiden för gymnasieskolorna i Stockholms län Gör ditt val på Skolor och program i Stockholms län! Frågor som rör din intagning 4 Inför gymnasievalet 4 Om gymnasieskolan 5 Om programmen 6 Hur

Läs mer

Vuxenutbildningen i Södertälje

Vuxenutbildningen i Södertälje Vuxenutbildningen i Södertälje Hösten 2009 www.vuxenutbildningen.sodertalje.se Här ges allmän information om studier på Vuxenutbildningen i Södertälje. Ansökningsblankett, kurs- och utbildningsbeskrivningar

Läs mer

www.gyantagningen.se Antagningsguiden för gymnasieskolorna i Stockholms län och Håbo kommun

www.gyantagningen.se Antagningsguiden för gymnasieskolorna i Stockholms län och Håbo kommun Antagningsguiden 2011 för gymnasieskolorna i Stockholms län och Håbo kommun innehåll Antagningsguiden 2011 är framtagen i samverkan mellan kommunerna samordnat av Gymnasieantagningen Stockholms län. Informationen

Läs mer

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Kommunal Vuxenutbildning. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Kommunal Vuxenutbildning. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet Vuxenutbildningen i Strängnäs Utbildning på vuxnas villkor 2013 Kommunal Vuxenutbildning Komvux Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet 2 /KOMVUX Katalog 2011/2012 Välkommen till Vuxenutbildningen

Läs mer

För dig med fokus på ett yrke eller vidare studier

För dig med fokus på ett yrke eller vidare studier Kontakta oss! Adress och telefonnummer: Skolexpedition Tel: 0500 49 77 00 Fax: 0500 49 77 05 E-post: vuxenutbildning@skovde.se Studievägledare Joakim Wetterskoog Tel: 0500 497706 E-post: studievagledning@skovde.se

Läs mer

VUXENUTBILDNINGEN I NORRKÖPING UTBILDNINGSKATALOG ARBETSMARKNADS- OCH VUXENUTBILDNINGSNÄMNDEN

VUXENUTBILDNINGEN I NORRKÖPING UTBILDNINGSKATALOG ARBETSMARKNADS- OCH VUXENUTBILDNINGSNÄMNDEN VUXENUTBILDNINGEN I NORRKÖPING UTBILDNINGSKATALOG 2015 ARBETSMARKNADS- OCH VUXENUTBILDNINGSNÄMNDEN VägLedningsCentrum Studier yrken yrkes val Vägledningscentrum, tel 011-15 54 40, Hospitalsgatan 20, Norrköping

Läs mer

Program~ VALET TILL GYMNASIESKOLAN I STOCKHOLMS LÄN GUIDEN

Program~ VALET TILL GYMNASIESKOLAN I STOCKHOLMS LÄN GUIDEN Program~ VALET TILL GYMNASIESKOLAN I STOCKHOLMS LÄN 2007 GUIDEN UPPDATERING/SENASTE NYTT 19 OKTOBER, 2006 Gymnasiereformen inställd Skolminister Jan Björklund meddelade den 11 oktober att han tänker blåsa

Läs mer

Bra att veta, sid 2 Sista ansökningsdagar, terminstider, anmälningsblankett

Bra att veta, sid 2 Sista ansökningsdagar, terminstider, anmälningsblankett Bra att veta, sid 2 Sista ansökningsdagar, terminstider, anmälningsblankett Kursutbud, sid 2-3 Kursutbud gymnasial vuxenutbildning, dagtid eller flex Flexibelt lärande (gymnasiekurser, delvis distans)

Läs mer

Vuxenutbildningen. Kursutbud 2015

Vuxenutbildningen. Kursutbud 2015 Vuxenutbildningen Kursutbud 2015 Vuxenutbildningen i Skellefteå kommuns egen regi för dig som vill läsa in behörighet Vi finns på Campus Skellefteå, där också Luleå tekniska högskola och Umeå Universitet

Läs mer

Gymnasie- valet. Uppsala. www.uppsala.se/syv. Vi finns på facebook Ungdomsvägledningen

Gymnasie- valet. Uppsala. www.uppsala.se/syv. Vi finns på facebook Ungdomsvägledningen Gymnasie- valet www.uppsala.se/syv Vi finns på facebook Ungdomsvägledningen Innehåll Nu är det dags att välja! 3 Så här fungerar gymnasieskolan 4 Ansökan och antagning 6 Tidsplan 9 Studie- och yrkesvägledning

Läs mer

Uppdaterad 2014-08-15. Rätt till stöd i skolan för elever med cancer

Uppdaterad 2014-08-15. Rätt till stöd i skolan för elever med cancer Uppdaterad 2014-08-15 Rätt till stöd i skolan för elever med cancer INNEHÅLL 5 5 6 6 7 7 9 10 10 10 10 11 12 15 16 19 19 21 21 22 23 25 26 26 Inledning Om skolans styrdokument och rätten till stöd Målgrupp

Läs mer

Vuxenutbildningen i Norrköping

Vuxenutbildningen i Norrköping Vuxenutbildningen i Norrköping Vuxenutbildningen i Norrköping 2011 Produktion: Anfang Reklambyrå, Norrköping Tryck: Tellogruppen, Söderköping Foto: M&F Foto, Sofia Andersson (sidorna 3-4, 10-11, 23, 26-28

Läs mer

Väx med vux Vuxenutbildning Stockholms stad 2011

Väx med vux Vuxenutbildning Stockholms stad 2011 Vuxenutbildning Stockholms stad 2011 Ansökan 2011 gymnasial vuxenutbildning Period 1 (start 10/1) Sista ansökningsdag 3/11 Period 2 (start 21/3) Sista ansökningsdag 2/2 Period 3 (start 30/5) Sista ansökningsdag

Läs mer

Vuxenutbildning Stockholms stad 2009. www.stockholm.se/webbkatalogen

Vuxenutbildning Stockholms stad 2009. www.stockholm.se/webbkatalogen Vuxenutbildning Stockholms stad 2009 www.stockholm.se/webbkatalogen Innehåll Vuxenutbildning i Stockholm 3 Vem får studera? 4 Vad kan jag studera? 5 Hur kan jag studera? 6 Extra stöd 6 Hur ansöker jag?

Läs mer

Forshaga vuxenutbildning. Kurskatalog vt 12

Forshaga vuxenutbildning. Kurskatalog vt 12 Forshaga vuxenutbildning Kurskatalog vt 12 Välkommen till Forshaga vuxenutbildning Vuxenutbildningen på Studiecenter i Forshaga Lärcenter erbjuder individ anpassad utbildning med stor valfrihet. Hos oss

Läs mer