Nr

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nr 3 2005 www.timberjack.se"

Transkript

1 5

2 Värme och kraft ur alla tänkbara bränslen Pannor med stor bränsleflexibilitet och miljövänlig förbränning Bubblande Fluidiserande Bädd-pannor (BFB) för bio- och avfallsbränslen, MW th Cirkulerande Fluidiserande Bädd-pannor (CFB) för biobränslen, avfallsbränslen och kol, MW th KVAERNER POWER BOLAG: Kvaerner Power AB (nytt namn från September 2003) Box 8734, Regnbågsgatan Göteborg Tel Fax Kvaerner Power Oy Box 109, Kelloportinkatu 1 D FIN Tampere, Finland Tel Fax Kvaerner Power Inc Toringdon Way, Suite 201 Charlotte, NC 28277, USA Tel Fax

3 Bioenergi Nummer Innehåll Svebio 25 år Det är nu 25 år sedan vi i juni 1980 slog klubban i bordet och beslutade att Svebio, Svenska Bioenergiföreningen skulle bildas. Föreningens syfte var och är att främja utvecklingen av bioenergi. Just ordet bioenergi var mycket viktigt - det gällde att mynta ett begrepp, att sätta ett namn på en verksamhet som alltid funnits men i skymundan och som nu skulle slå sig fram först som ett alternativ sedan som huvudval. I energistatisitiken skrevs det ved, avfall och lutar. Det kan man inte kalla en förening. Med bioenergi avsåg vi energi som framställts från en resurs med biologiskt ursprung. El kan alltså ge bioenergi likaså etanol, förutsatt råvarorna är de rätta. Vi pratade alltid bioenergi - vi främjade begreppet. De som sedan arbetade med speciella delar kunde dra fördel av begreppet. Lika viktigt var att bygga kontakter mellan leverantörer, användare, konsulter, myndigheter. Bioenergin är komplex och ett lyckat resultat kräver att alla är med på tåget. Därför är Svebio ingen partsorganisation utan en intresseorganisation. Där delar alla uppfattningen att det är bra att främja utvecklingen av bioenergi. Lennart Ljungblom 7 REDAKTIONELLT 11 SVEBIOS SIDA Svebio 25 år 12 SKOGHALLS BRUK Stora Ensos projekt Energi 2005 med en investering på ca 2 miljarder 13 VANLIG GROT OCH NYA SORTIMENT Sydved Energileverenser försörjer Skoghall 15 ENERGISKÖRDAREN SOM DROG NORRUT 17 KARLSHAMNS AB INVESTERAR 33 MKR Industrin investerar för träpellets 19 BRÄNSLE TILL SKOGSINDUSTRI Sveaskog jobbar tätt ihop med Assi Domän UTGIVARE ANSVARIG UTGIVARE CHEFREDAKTÖR REDAKTIONSANSVARIG REDAKTIONSANSVARIG VILLA FÖRETAGS- OCH LÄSARKONTAKT ANNONSBOKNING WEBBEN PRODUKTIONEN TRYCK Omslagsbilden visar montagearbete på Skoghall. Foto tillhandahållet av Stora Enso Svenska Bioenergi föreningen Kjell Andersson, Lennart Ljungblom, Anders Haaker, Sofie Samuelsson, Jeanette Fogelmark, Sofie Samuelsson, Mattias Ljungblom Jeanette Fogelmark, Risbergs i Uddevalla ISSN Årgång 25. Bioenergi är officiellt organ för SVEBIO, Svenska Bioenergiföreningen, Svenska Torvproducentföreningen och Svenska Trädbränsleföreningen. Ägare: SBSAB Sv. Bioenergiföreningens service AB vd: Kent Nyström, Bioenergi produceras av Bioenergi Förlags Befab AB, Torsg. 12, Stockholm Tel: , Fax: , Prenumerationspris: 550 kr inkl. moms Prenumeration kan beställas via För icke beställt material ansvaras ej. För innehållet i signerade artiklar svarar författarna. Bioenergi/novator. Allt eftertryck förbjudes utan skriftligt tillstånd. 20 SVARTLUTSFÖRGASNING INVIGD Energiminister Mona Sahlin invigde 23 KMW GÖR INBRYTNING PÅ KRAFTVÄRME Som följd av elcertifikaten har kommunernas intresse för kraftvärme i mindre skala ökat 26 ELCERTIFIKATEN Energimyndihetens avstämningsrapport visar att 99 procent av elcertifikaten är inlämnade 27 NYTT SYSTEM FÖR TILLDELNING AV UTSLÄPPSRÄTTER? Energimyndigheten föreslår ett system med riktmärken istället för historiska data 7

4 Kompletta rivaranläggningar för återvinningsindustrin Den extremt robusta TYRANNOSAURUS 9900 seriens rivare utgör nyckelkomponenten i BMH Enviros avfallshanteringssystem. TYRANNOSAURUS möjliggör en helt ny typ av ekonomisk återvinning. De tystgående TYRANNOSAURUS -rivarna sönderdelar även ytterst svåra material, såsom bildäck, storsäckar, lantbruksplaster, textilier, balar, pappers- och plastrullar o dyl i en enda arbetsfas till önskad styckestorlek. Och med en kapacitet som saknar sin like! En medelstor Tyrannosaurus med 320 kw motoreffekt gör med lätthet 20 ton i timmen beroende av styckestorleken och rivningsråvaran. Rivare och styckestorlekar finns i flera varianter. Separat för- och efterkrossning behövs inte längre! Tack vare det unika MIPS säkerhetssystemet (Massive Impact Protection System) utstöter maskinen automatiskt metaller som ej går att krossa. BMH levererar kompletta anläggningar med matarutrustning, transportörer, sållning, metallseparatorer, luftsikt, silor mm för bränsleberedning och materialåtervinning. Alla anläggningar levereras nyckelfärdiga och med beaktande av hög industriell standard. a division of BMH Wood Technology Oy Kaivopuistontie 31 Box 32 FIN Rauma Tlf Fax Kaptensgatan 23 Box Enköping Tlf /24374 Fax

5 Innehåll Nr 3 forts Annonsörer i Nr SVEBIO 25 ÅR Personer som byggt och format Svebio 32 MÄSSRAPPORT HANNOVER Den tyska utvecklingen är snabb inte minst för biogas och biodiesel 33 ELMIA WOOD 2005 Bruks Klöckner introducerar nytt flishuggpaket 35 HARGSHAMN 2 ÅR SENARE Den nya kajen är klar och verksamheten etablerad 37 TRÄBRÄNSLEFORSKNING Urval av sammanfattningar av forsknings rapporter finansierade av Energimyndigheten 41 NYHETER Fyra färdigvärmekontrakt klara för Skellefteå Ny rivare från Vecoplan BRANSCHAKTÖRERNA 42 Baff - Lagförslag kontra marknadskraft 43 PIR - Om läget för pelletsbranschen 44 STPF - Torven och klimatet, igen 45 Trädbränsleföreningen - Energimarknader i utveckling? 46 LANDET RUNT 50 SVEBIO NYTT BIOENERGI VILLA 51 Den ultimata guiden till pellets- och solvärme 53 Bengt Erik Löfgren, Pelletsvärme istället Pelletsbrännare Marknadsöversikt 58 Ekonomi pelletsvärme i småhus 59 Pelletsdagarna Pelletsförråd - Marknadsöversikt 64 Pelletsfabriker i Norden/Baltikum 65 Solens betydelse för energiförsörjningen 66 Solsystem Marknadsöversikt 68 Energirådgivare erfarenheter att förmedla Agrobränsle 45 Allan Bruks AB 38 Älmhults El-Mek AB 38 Altbergs Plåt AB 62 Arbaflame AS 69 Atmos Scandinaviska 63 Baxi AB 63,73 Bioenergi i Luleå AB 46 Bioenergi i Skandinavien 48 Bjurenwall AB 43 BMH Wood Techn. 8 Booforssjö AB 71 Bruks Biotech AB 16 Bruzaholms Bruk 36 Bühler AB 44 Carl Bro 36 Dalsjö Energi AB 43 Drivkraft 43 Dryco Ab 49 Effecta Pannan AB 68 Ekströms Värmetek. 49 ELMIA Mäss AB 46,49 Enertech (Bentone) 63 Euronom AB 69 Ezy Energi Ab 62 Firefly AB 40 Fisker A/S 38 Focus Värme AB 63 Forsman Hans AB 21 Foster Wheeler Energi 48 Franssons 40 Gordic Environment 62 Hargs Hamn 16 IQR 46 Järnforsen Energi Teknik 9 JM Stoftteknik AB 49 KLM Energi & Mekanik 46 KMP 62 KMW Energi 22 Kvaerner Power AB 7 Laxå Pellets AB 71 LT Energiteknik AB 74 MAFA i Ängelholm AB 71 Mellanskogs Bränsle 43 Metso Minerals AB 14,36 Micatrone Regulator 43 Näldens Värmeindustri 69 Narvells Ingenjörs Byrå 62 Naturbränsle AB 24 Naturenergi AB 74 Nordisk Miljöenergi 62 NSP AB 74 Nordtec Instrument AB 18 Palgo AB 43 Pallazzetti Leilo SPO 62 Peal 18,38 Petrokraft AB, Ingfirma 48 Råsjö Torv AB 18,34 Roland Carlberg Processyst. 44 Safesack Scand. AB 47 Sahlins EcoTec AB 70 Saxlund & CO 48 SBE Sv. Brikettenergi 46 SBS Janfire AB 58,70 SCA BioNorr AB 46 Schiedel Isokern AB 74 Skellefteå Kraft AB 74 SLU 48 Södra Skogsenergi AB 45 SP Sv.Prov-och Forsk. 48 Spc 44 SRK 49 Sthlms Mässan 22 Svensk Rökgasenergi 2 Swebo Flis & Energi 47,63 Talloil AB 49,76 Termoventiler AB 63 Thermia Värme AB 46,76 Timberjack AB 4 TPS 49 Trebema AB 63 Vänerhamn AB 14 Värmeprodukter i Floda 47 Veå AB 24 Ventilatorverken 49 Vida Energi 44 Viessman Värmeteknik 65 VTS 48 Westergyllen Energi 43 Wärtsila 3 ÅF -Energi & Miljö 24 Äfab 71 9

6 Bioenergi när det är som bäst! JÄRNFORSEN ENERGI SYSTEM AB Järnforsen Energi System AB Stenvinkelsgatan 2C, Halmstad Tel: Fax:

7 Svebio 25 år! Vi måste betrakta oss som etablerade i energisverige nu. 25 år är en avsevärd tid. Jag citerar ur den första verksamhetsberättelsen: Under vintern 1979/80 fördes diskussioner i en mindre grupp om möjligheten att bilda en förening inom bioenergiområdet. Ett positivt intresse för saken var tydlig. En inbjudan till ett förberedande möte, undertecknad av Kurt B Hedén, Lennart Ljungblom och Ulf Wallin, utsändes i mars 1980 till hundratalet potentiella intressenter. Den 10 april hölls mötet i Stockholm med 29 personer närvarande. Så startade det hela. Sedan dess har mycket hänt. Vi kan konstatera att vi haft en lyckosam utveckling vad gäller bioenergitillväxten i Sverige. Eller vad sägs om drygt 24% av den totala energianvändningen 2004?! Detta har åstadkommits av ett stort antal entusiaster alla besjälade av tanken på att tillfredsställa vårt energibehov med biobränsle. I begynnelsen kände man inte till så moderna ord som hållbart energisystem eller växthusneutralt bränsle utan de nyckelord man då hade som ledstjärna var inhemskt, skapa arbetstillfällen, miljövänligt, osv. Vi är pionjärerna stort tack skyldiga och tänkte ära ett urval av dem på vår jubileumsmiddag den 24 maj. Nu över till dagens fight. Naturgas Det kanske är dags att återigen väcka frågan om statligt stöd till en biogaskombianläggning i full skala. Det är ju något som vi nosat på av och till under en lång tid. Alla aktörer, som på något sätt skulle kunna vara inblandade, statliga, kommunala och privata är intresserade. Men hur ska vi kunna få fram de ekonomiska resurser, som behövs? Jag tror att ska vi någonsin komma vidare måste det ske i Sverige. Vi kan inte längre intressera omvärlden om vi inte vågar ta nästa steg här hemma. I Göteborg bygger man just nu Ryaverket. Ett stort gaskombiverk, som naturligtvis inte är beroende av fossil gas. Om och när biogas blir tillgängligt kan man lika bra rent tekniskt använda den. Göteborg Energi säger dessutom att de ser som sin vision att skapa ett hållbart energisystem i Göteborg. Det tycker jag att vi ska ta fasta på. Det är svårt att tänka sig ett mera kompetent energiföretag att ta hand om de driftstörningar och problem som kommer att uppstå under en intrimningsperiod av en fullskalig bioförgasningsanläggning. En sådan behöver ju inte initialt ersätta 100 % av den fossila gasen. 30 % kanske skulle vara realistiskt. Ett stöd i form av ett villkorat lån, som om allt gick bra skulle betalas tillbaka kanske vore modellen. Men några hundra Mkr behöver avsättas för ändamålet. Går det bra kan det bli en mycket intressant exportartikel. Alltså, avsätt erforderliga medel inför höstens budgetarbete. Nästa pilsner: Det är inte så som en del experter påstår att en gaskombianläggning som eldas med fossil gas är lika bra ur växthusgassynpunkt som ett biobränslekraftvärmeverk. Argumentet för att det skulle vara så, är att den ytterligare elproduktion man kan få ut vid gaskombidrift, på marginalen ersätter kolkondens i Danmark t ex. Om man i stället bygger en gaskombikondensanläggning för fossil gas i anslutning till biokraftvärmeverket och på det sättet får lika mycket el och värmeproduktion som vid gaskombi, minskar man växthusgasutsläppen med två tredjedelar och dessutom till en lägre totalkostnad. Alltså: Använd värmeunderlaget i fjärrvärmenäten för att bygga biokraftvärme! Det är vida överlägset fossilt gaskombi. Förlägger man dessutom gaskombikondensanläggningen vid den befintliga västkustledningen behöver man inte bygga ut gasledningen, vilket ju är en poäng i sig. Om det sedan går att identifiera ett gasbehov t ex inom industrin, som inte går att tillfredsställa med hjälp av biobränslen, så kan man lösa tillförseln med LNG. Dvs flytande gas levererad per tankbåt. Med andra ord: Någon gasledning behövs ej. Man kanske också ska väcka den tanken att en gaskombikondensanläggning placerad vid västkustledningen med fördel skulle kunna placeras vid Barsebäck. Där finns all infrastruktur på elsidan, möjligheter att få kompetent drift- och underhållspersonal, ett industriområde som heter duga, verkstäder, mm. Det kanske inte var så mycket fight, men vi behöver också höra en del sanningar. Många Svebiohälsningar Kent Nyström 11

Nr 1 2002. Rekord för Pellets. Översikter Bränsleleverantörer Vedpannor. omslag: Ingela Jondell

Nr 1 2002. Rekord för Pellets. Översikter Bränsleleverantörer Vedpannor. omslag: Ingela Jondell omslag: Ingela Jondell Rekord för Pellets Översikter Bränsleleverantörer Vedpannor 2 ENDAST FÖR BEHÖRIG TEKNIK! Greppar röjningsberget Timberjack 770/720 är ett unikt koncept som ger tillträde till objekt

Läs mer

Spara Pengar - Konferens om lönsam energikonvertering i industrin den 6 maj 2014. Dokumentation av Lennart Ljungblom

Spara Pengar - Konferens om lönsam energikonvertering i industrin den 6 maj 2014. Dokumentation av Lennart Ljungblom Spara Pengar - Konferens om lönsam energikonvertering i industrin den 6 maj 2014. Dokumentation av Lennart Ljungblom Konferensen initierades och arrangerades av Greenbox Energy, Sustainable Business Hub

Läs mer

BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen

BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen Nr 2 / 2012 NYHETER, KOMMENTARER OCH PRESSKLIPP Riksrevisionen: Klimatskatterna orättvist fördelade Klimatskatter tas ut mycket olika av olika kategorier. Hushållen

Läs mer

Energiomställningen. engagerar! Det är lätt att välja rätt belysning SIDAN 22. Så startar du egen elproduktion. Lönsamma lågenergihus

Energiomställningen. engagerar! Det är lätt att välja rätt belysning SIDAN 22. Så startar du egen elproduktion. Lönsamma lågenergihus ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN ENERGI- OCH KLIMATRÅDGIVARNA I WXYZ-LÄN ANNONS NOVEMBER 2011 EN ANNONSBILAGA FRÅN ENERGI- OCH KLIMATRÅDGIVARNA I WXYZ-LÄN 24 fullspäckade sidor om energi- och

Läs mer

BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen

BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen Nr 12 / 2014 NYHETER, KOMMENTARER OCH PRESSKLIPP Oljeprisnedgången ändrar spelplanen Oljepriset har under hösten sjunkit från 110 dollar, som var ett medelpris under

Läs mer

BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen

BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen Nr 7-8 / 2012 NYHETER, KOMMENTARER OCH PRESSKLIPP Sverige når EU-målet om förnybar energi redan i år Sverige kommer redan 2012 att nå upp till EU-målet om förnybar

Läs mer

billigasolceller.se Våra viktigaste instrument är koldioxidskatten och elcertifikatsystemet lågtemperaturförbränningsmotorer it- och energiminister

billigasolceller.se Våra viktigaste instrument är koldioxidskatten och elcertifikatsystemet lågtemperaturförbränningsmotorer it- och energiminister ANNONS Hela denna tematidning är en annons från OP Communication ANNONS ANNONS1 Medföljer Dagens Nyheter 13 mars 2012 RENenergi nr 2 2012 Kjell Jansson, vd Svensk Energi Därför är el möjliggöraren i Norden

Läs mer

BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen

BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen Nr 10 / 2011 NYHETER, KOMMENTARER OCH PRESSKLIPP Dansk nytändning av förnybar energi När den nya danska vänsterregeringen under Helle Thorning-Schmidt tillträdde den

Läs mer

eneroi En informationstidningpoolen från Energikontor Sydost i samklang med hela energi branschen

eneroi En informationstidningpoolen från Energikontor Sydost i samklang med hela energi branschen eneroi En informationstidningpoolen från Energikontor Sydost i samklang med hela energi branschen - 1 Energismart! Företag och lantbruk sparar pengar genom att bli energismarta, säger Roger Gunnarsson,

Läs mer

Positiva och negativa erfarenheter från befintlig närvärme/farmarenergi Utfört av:

Positiva och negativa erfarenheter från befintlig närvärme/farmarenergi Utfört av: RAPPORT 2014-09-30 Positiva och negativa erfarenheter från befintlig närvärme/farmarenergi Utfört av: Förord Tack till alla närvärme/farmarenergi anläggningar som har tagit sig tid att svara på enkäten

Läs mer

Osäker lönsamhet för bioenergikombinat

Osäker lönsamhet för bioenergikombinat E t t N y h e t s m a g a s i n f r å n v ä r m e f o r s k Nummer 2 Oktober 2011 Osäker lönsamhet för bioenergikombinat Högre ångtemperatur före år 2015 Enzymatisk förbehandling ger billigare pappersmassa

Läs mer

BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen

BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen Nr 11 / 2012 NYHETER, KOMMENTARER OCH PRESSKLIPP Världsbanken varnar för en 4 grader varmare värld A power shift to emerging economies Världsbanken publicerade den

Läs mer

VILLA 1/07. Vedvärme 2007. Bekvämt, modernt och billigt. Omslagsbild: Eksjöhus, modell Lönneberga special

VILLA 1/07. Vedvärme 2007. Bekvämt, modernt och billigt. Omslagsbild: Eksjöhus, modell Lönneberga special VILLA 1/07 Vedvärme 2007 Bekvämt, modernt och billigt Omslagsbild: Eksjöhus, modell Lönneberga special Stabilt! sofie@bioenergitidningen.se Vedeldningen närmnar sig en helt ny typ av kunder. Vi pratar

Läs mer

BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen

BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen Summary for Policymakers IPCC Fifth Assessment Synthesis Report BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen Nr 11 / 2014 NYHETER, KOMMENTARER OCH PRESSKLIPP Elöverskott på 37 TWh 2020 Överskottet på den svenska

Läs mer

Besök SERO på internet: www.sero.se. I DETTA NUMMER bl.a: Sveriges Energiföreningars Riksorganisation Årg. 24 Nr 1-2008

Besök SERO på internet: www.sero.se. I DETTA NUMMER bl.a: Sveriges Energiföreningars Riksorganisation Årg. 24 Nr 1-2008 Sveriges Energiföreningars Riksorganisation Årg. 24 Nr 1-2008 I DETTA NUMMER bl.a: Ledare: Kan man lita på miljömärkt el? sid 2 Vad får den som köper SERO-el? sid 4 Småskalig vattenkraft i strykklass sid

Läs mer

BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen

BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen Nr 6 / 2013 NYHETER, KOMMENTARER OCH PRESSKLIPP Oenighet i riksdagen om EU-målen för energi och klimat 2030 De politiska partierna är oense om hur Sverige ska ställas

Läs mer

HANDBOK BIOENERGI I FASTIGHETER

HANDBOK BIOENERGI I FASTIGHETER HANDBOK BIOENERGI I FASTIGHETER 1 INLEDNING Bioenergi för uppvärmning har använts i tusentals år men den tekniska utvecklingen har gått fort de sista åren. Idag finns ett stort urval av olika system och

Läs mer

Kooperativa lösningar i lokal förnybar energiproduktion - 6 exempel

Kooperativa lösningar i lokal förnybar energiproduktion - 6 exempel Kooperativa lösningar i lokal förnybar energiproduktion - 6 exempel Rapport Denna rapport är resultatet av en förstudie gjord av Coompanion Kronoberg 2012-2013 i samverkan med Regionförbundet Södra Småland

Läs mer

Förstudie för energikombinat Otterbäcken

Förstudie för energikombinat Otterbäcken Förstudie för energikombinat Otterbäcken I samarbete med; Gullspångs kommun Vänerply AB Stora Enso Bioenergi AB Skaraborgs kommunalförbund Beijer Electronics Automation AB Vattenfall AB Datum: 200905-201002

Läs mer

eneroi En informationstidningpoolen från Energikontor Sydost i samklang med hela energi branschen

eneroi En informationstidningpoolen från Energikontor Sydost i samklang med hela energi branschen eneroi En informationstidningpoolen från Energikontor Sydost i samklang med hela energi branschen - 1 Energismart! Företag och lantbruk sparar pengar genom att bli energismarta, säger Roger Gunnarsson,

Läs mer

Rapport Är Sverige ett föregångsland inom energipolitiken?

Rapport Är Sverige ett föregångsland inom energipolitiken? Rapport Är Sverige ett föregångsland inom energipolitiken? Innehåll Förord 1 Sammanfattning 2 1 Politik för ett föregångsland 3 1.1 Vad är ett föregångsland? 3 1.2 Energipolitik för en hållbar utveckling

Läs mer

värmerapporten 2012 1

värmerapporten 2012 1 värmerapporten 2012 1 Innehållsförteckning 3 Inledning 4 Värme i vår vardag 11 Attityder i Sverige och omvärlden 20 Hållbara städer och goda exempel 26 Framtid 34 Branschfakta inledning ulrika jardfelt,

Läs mer

BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen

BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen Nr 1 / 2012 NYHETER, KOMMENTARER OCH PRESSKLIPP Ökade klimatgasutsläpp i Sverige 2010 Svebio kräver förstärkta åtgärder Utsläppen av växthusgaser ökade kraftigt mellan

Läs mer

SMÅSKALIG VÄRMEFÖRSÖRJNING MED BIOBRÄNSLEN. Ett samarbete mellan:

SMÅSKALIG VÄRMEFÖRSÖRJNING MED BIOBRÄNSLEN. Ett samarbete mellan: Ett samarbete mellan: Bioenergi håller dig uppdaterad om den aktuella utvecklingen inom Energimyndighetens forsknings-, utvecklings- och demonstrationsprogram för värmesystem baserade på biobränslen för

Läs mer

BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen

BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen Nr 12 / 2011 NYHETER, KOMMENTARER OCH PRESSKLIPP Klimatmötet i Durban: En framgång att processen lever Klimatförhandlingarna i Durban avslutades på övertid söndag

Läs mer

fjärrvärmen 2015 branschprognos Fjärrvärmen fortsätter växa

fjärrvärmen 2015 branschprognos Fjärrvärmen fortsätter växa fjärrvärmen 215 branschprognos Fjärrvärmen fortsätter växa Svensk Fjärrvärme är en branschorganisation för företag i Sverige som producerar fjärrvärme, kraftvärme och fjärrkyla. Föreningen har drygt 13

Läs mer

TEMA: KLIMAT & FÖRNYBAR ENERGI

TEMA: KLIMAT & FÖRNYBAR ENERGI NR 6 OKTOBER 2009 förnybar energi vinner mark energi & klimat pengar & miljöprat alla vägar bär till överkalix paneler anpassade för alla miljöer framgångsrik modell för utveckling Robert ser skogens energirika

Läs mer

BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen

BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen Nr 4 / 2012 Figur 2 Andel förnybara drivmedel i vägtrafiken Figure 2 Share of renewable fuels in road traffic NYHETER, KOMMENTARER OCH PRESSKLIPP VÅRPROPOSITIONEN:

Läs mer

Rapport från Gotlands Energidialog 2011. Mars 2011

Rapport från Gotlands Energidialog 2011. Mars 2011 Rapport från Gotlands Energidialog 2011 Mars 2011 Rapport från Gotlands Energidialog 2011 Slutsatser från Gotlands Energidialog 2011 Detta är mina egna tankar och slutsatser från 2011 års energidialog.

Läs mer

SVENSK. Världens största akvifer sparar 10 miljoner om året RIKSDAGSMAN VANN MOT FJÄRRVÄRMEN MED GEOENERGI KAN KOMMUNERNA HALVERA KOSTNADERNA

SVENSK. Världens största akvifer sparar 10 miljoner om året RIKSDAGSMAN VANN MOT FJÄRRVÄRMEN MED GEOENERGI KAN KOMMUNERNA HALVERA KOSTNADERNA SVENSK GEOENERGI? E N T I D N I N G O M F Ö R N Y E L S E B A R E N E R G I N R 2 2 0 0 9 RIKSDAGSMAN VANN MOT FJÄRRVÄRMEN Världens största akvifer sparar 10 miljoner om året MED GEOENERGI KAN KOMMUNERNA

Läs mer