BORGSJÖ - EN VIT FLÄCK PÅ SLÄKTFORSKARKARTAN?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BORGSJÖ - EN VIT FLÄCK PÅ SLÄKTFORSKARKARTAN?"

Transkript

1 1 (10) BORGSJÖ - EN VIT FLÄCK PÅ SLÄKTFORSKARKARTAN? Av Karl-Ingvar Ångström Sent på kvällen den 28 februari 1844 brann prästgården i Borgsjö ner. Komministern Erik Carleson, 74 år, innebrändes. Det ryktades sedan att branden varit anlagd. Och det kan ju hända, för det var inte första branden som hade drabbat komministern. Något år tidigare hade hans kvarn brunnit och mjölnaren hade drunknat i kvarndammen när han försökte rädda sig undan elden. Prästgårdsbranden innebär att Borgsjö sockens kyrkböcker saknas före Släktforskare som härstammar från Borgsjö fastnar ganska snart. För min del, som har forskat i Borgsjö i över 40 år, är besvärligheterna en extra stimulans. Man lär känna dem man forskar efter på ett bättre sätt än när man bara kan skriva av uppgifter ur kyrkböcker. Med den här artikeln vill jag berätta litet om mina erfarenheter av att rekonstruera kyrkböcker - av värde för andra forskare i liknande situation. Som exempel ska jag använda min farfars far Olof Ångström. Jag höll på i flera år innan jag kunde spåra hans släkt. Äldsta kyrkboken Vi hittar drängen Olof på flera uppslag i den äldsta församlingsboken. Han var enligt denna född 1/ På ett uppslag står det att han hette Olof Olsson och var född i Ö. Ett sökregister till den äldsta församlingsboken har nyligen sammanställts av Jan Abramsson, uppställt efter födelsedatum. Vet man bara födelsedatum är det lätt att hitta den man söker. Det är viktigt att ta tillvara så mycket som möjligt av uppgifterna i den äldsta församlingsboken. Min erfarenhet är dock att det kan finnas en hel del fel. Födelsedatum kan till exempel skilja på några dagar, särskilt för dem som inte kunde skriva (men det kan ju också vara uppgiften i de förstörda kyrkböckerna som var fel!). Det är inte säkert att vederbörande är född i angiven by, han kan vara uppväxt där. Vigselår brukar inte stämma helt. Vi återgår till drängen Olof Olsson Ångström och söker upp honom i det födelseregister som jag har sammanställt. Där ser vi att Olof Olsson Ångström var född 27/ (!) och var son till bonden Olof Kristofersson i Ö. Gårdsregister Det har varit naturligt att använda den kamerala indelningen som stomme för ett gårdsregister. Denna indelning har nämligen varit relativt stabil sedan omkring 1640

2 och fram till våra dagar. Indelningen hittar man i jordeböcker, mantalslängder och andra liknande längder. 2 (10) Ett problem i Medelpad är att den kamerala indelningen inte stämmer överens med den vanliga byindelningen. En gård som redovisas under en viss by kanske ligger i en helt annan, t ex i ett utgods. Särskilt på 1800-talet blev det vanligt att marken i utgodsen uppläts som torp, vilka alltså redovisas i mantalslängderna under sin bolby (hemby). Det här måste man känna till när man forskar i mantalslängder i Medelpad. Den viktigaste källan till gårdsregistret har varit lagfartsprotokoll. Tyvärr förstördes mycket av domstolsarkivet när Sundsvall brann Serien småprotokoll - där lagfartsprotokollen ingår - börjar 1769 och jag har hittills hunnit gå igenom alla protokoll fram till Det är ett tidsödande arbete att gå igenom småprotokollen, men de uppgifter som man får fram kan man knappast få på annat sätt. Innan lagfart meddelades skulle överlåtelsen av mark uppbjudas vid tre ting. Visserligen behövdes det ingen lagfart på mark som man ärvt, men det var ju nästan alltid så att den som tog över egendom måste köpa ut syskonens andelar. På det sättet får man veta syskonens namn och med vem de var gifta etc. Vid första uppbudet togs bl a en avskrift av köpekontraktet in i lagfartsprotokollet. I småprotokollen finns också inteckningsprotokoll och förmyndarskapsprotokoll. Särskilt förmyndarskapsprotokollen har gett mycket. Det var t ex vanligt att häradsrätten utsåg ombudsman för äldre personer som hade svårt att klara sina affärer. Där kan man få uppgifter om båda makarnas namn. En annan intressant sak är att rätten oftast utsåg någon släkting till förmyndare. På det sättet har det gått att klara ut åtminstone ett par fall. Också torp och torpare kan man få fram i småprotokollen. Till en början var visserligen torpen normalt inte upplåtna med äganderätt, men de ingick ofta som en deluppgörelse vid hemmansöverlåtelser. I bland kan torparkontrakt också ha intecknats och alltså finnas i inteckningsprotokollen. På 1800-talet blir den allt vanligare att torparna äger sina torp. Eftersom torpen överläts så ofta, handlar större delen av lagfartsprotokollen på 1820-talet om torp. På Landsarkivet i Härnösand är alla länsstyrelsens resolutioner om torp registrerade. Enligt min mening är det allra svårast att klara ut och hålla reda på alla torp och torpare. Det är viktigt att nyttja alla källor som finns för just dessa. Torparresolutionerna är därför viktiga, särskilt om torparkontrakten finns arkiverade. Om det inte finns något sökregister kan uppgifter i landsboksverifikationerna nödtorftigt användas. De torpare som odlade upp nya torp kunde nämligen få några års skattefrihet. Länsstyrelsens datum för sådana beslut är angivna i landsboksverifikationerna. Slutligen vill jag nämna en källa som är särskilt användbar för just torp och torpare, nämligen lantmäterihandlingar i bykistor eller i länsstyrelsens lantmäteriarkiv. Vid laga skifte skulle man gå igenom också vilka torp och torpare som fanns inom skifteslaget. Ofta är torparkontraktens datum angivna. I ägobeskrivningarna finns namn på gamla torpargärdor m m. Men det krävs ganska bra kunskaper för att få ut resultat av forskning i lantmäterihandlingar. Tillbaka till vårt exempel: I gårdsregistret ser vi att Olof Kristofersson var bonde på Ö nr 1 och gift med Ingrid Andersdotter. Olof var son till Kristofer Persson, också bonde på Ö nr 1. Ingrid var dotter till Anders Persson, bonde på Ånge nr 1 och syster till bl a

3 Johan Ångström. Anders Persson kan sägas vara stamfar till åtminstone vår släkt, där Kyrkans räkenskapsbok är en bra källa för de flesta registren. Här är uppräknat vilka som man har betalat testamentspengar för (dvs vilka som avlidit). Datum är nog begravningsdagen, alltså bara några dagar efter dödsfallet. Foto: Per-Åke Könberg, HLA 3 (10)

4 4 (10) den berömde fysikern Anders Jonas Ångström var en medlem. Jag hade egentligen misstänkt att Olof Ångström tagit sitt efternamn efter sin morbror långt innan jag gick igenom lagfartsprotokollen. Jag hade fått det bekräftat i några handlingar som jag lånat på Medelpads fornhem. Enligt dessa sålde Olof Kristofersson sin hustru Ingrids arvslott i Ånge nr 1 till sin svåger i Ånge. Dödsregister Det första egentliga registret som jag gjort är ett dödsregister, dvs ungefär som en rekonstruerad dödbok. Detta register har också sorterats byvis. Orsaken till att jag inte började med ett födelseregister är att jag har haft bättre underlag för att göra ett dödsregister. Som stomme för registret har två räkenskapsböcker över kyrkans räkenskaper använts, vilka troligen förvarades i sakristian i kyrkkistan och därför finns bevarade. Den äldsta räkenskapsboken börjar För vissa år finns också kladdarna kvar och då bör dessa användas. Enligt kyrkolagen skulle man betala testamentspengar som något slags ersättning för begravningskostnader etc. Det är dessa testamentspengar som är bokförda någon dag efter dödsfallet, troligen på begravningsdagen. Jag har registrerat dödsdatum till omkring den femte om testamentspengarna är bokförda mellan den i månaden, till omkring den femtonde om bokföringen skett mellan den 20-29, och till omkring den tjugofemte om den skett mellan den eller 1-9 i följande månad. Denna approximation stämmer förvånansvärt bra när jämförelser med andra uppgifter kunnat göras: den brukar slå fel på bara någon dag. Det finns också räkenskapsböcker över fattigmedlen (från 1727), men de är inte alls lika användbara. Jämförelse mellan uppgifterna kan dock ge något: på ena stället står det kanske Erik Anderssons änka och på det andra Stina Persdotter. Andra källor som använts är: Bouppteckningar innehåller i allmänhet uppgifter om dödsdatum och ev efterlevande make/maka. På grund av Sundsvalls brand är det stora luckor i Landsarkivet. Allteftersom det kommer fram gårdshandlingar kan dessa luckor fyllas ut. Verifikationer till avkortningslängder i landsboksverifikationerna. Mantalslängderna upprättades ju på hösten året före och de som avlidit före den 1 maj skulle därför avkortas. Prästen lämnade intyg om vilka som avlidit och när de avlidit (vissa år också en del andra uppgifter). Originalen till intygen finns i landsboksverifikationerna på Riksarkivet och det är dessa som bör användas. I dödsregistret kan vi t ex hitta Olofs mor Ingrid Andersdotter som avled omkring den 15/ (testamentspengar betalades 22/ ). Hon var egentligen fortfarande kyrkskriven i Haverö men därifrån försvann hon. Andra exempel är Olof Kristoferssons moster och morbror, Brita Olsdotter och Nils Gabrielsson (som kom från Njurunda). Brita avled 29/ enligt bouppteckning 12/ (testamentspengar 2/8) 1818 och insamlade medel på begravningen bokfördes i fattigräkenskaperna 29/ ). Nils avled 8/ enligt bouppteckningen 28/ (testamentspengar

5 23/ ). 5 (10) Ganska många i dödsregistret är alla de barn som avlider bara några månader efter födelsen. De finns ju med i uppgifterna i kyrkoräkenskaperna, men i allmänhet saknas uppgift om barnets namn (det står t ex "b Erik Olssons son i Östby"). Man skulle kunna överväga att inte ta med de här barnen, men jag gissar att det kan bli en del avgränsningsproblem. Man kan behöva jämföra dödsregistret med andra källor. Vem är till exempel änkan Kristina Olsdotter i Ö som avled omkring den 25/1 1838? Och Kristina Olsdotter i Ö som avled omkring den 25/3 1841? I dödsregistret kan man se att Borgsjö vissa år drabbades av epidemier avled t ex fem gånger så många som vanligt (65 st) också fem gånger (124 st) och 1813 drygt dubbelt (58 st). Rödsotsepidemin 1809 var allvarlig för många familjer. Gästgivaren i Borgsjöbyn, Per Karlsson och Karin Olsdotter, fick t ex begrava fem av sina barn den 13 augusti 1809, nämligen Brita (15 år), Per (13 år), Nils (9 år), Gullik (7 år) och Märta (2 år). Vigselregister Olof Kristofersson och Ingrid Andersdotter gifte sig 1810, troligen 28/10. Den upp- I den gamla kistan hittades 1955 drygt 200 lysningsattester som har varit ovärderliga för rekonstruktion av vigselregistret. Kistan stod bland en mängd bråte i klockstapeln. Foto: Jan Abramsson, Borgsjö

6 6 (10) giften är hämtad från kyrkoräkenskaperna. Normalt brukar en gåva till de fattiga vara bokförd söndagen efter. Förmodlingen har det väl gjorts insamling av pengar vid bröllopet och pengarna har sedan redovisats söndagen därefter. Olofs föräldrar "nämndemanssonen Kristofer Persson från Ön i Haverö och vice länsmansdottern Kristina Olsdotter Öberg i Ö" gifte sig troligen 14/ (gåva till de fattiga bokförd 21/2 1779). Orsaken till att uppgifterna är så utförliga är att det för just detta par finns lysningsattest. Vid städning i klockstapeln för några år sedan påträffades drygt 200 lysningsattester. Attesterna är i allmänhet odaterade men genom att jämföra Charta Sigillatastämplarna har det gått att tidsgruppera dem. Genom jämförelse med andra källor har nästan alla lysningsattester kunnat dateras. Attesterna omfattar ungefär hälften av alla giftermål Före lysningsattesternas period finns det uppgifter om vigslar i landsboksverifikationerna (som verifikationer till Charta Sigillata). För vissa år är båda kontrahenterna angivna. Landsarkivet har gjort ett register till dessa uppgifter. Som vanligt bör uppgifter kontrolleras med originalexemplaret hos Riksarkivet. Eftersom fattigräkenskaperna är högst användbara som källa börjar vigselregistret redan Det tycks vara så att i fattigräkenskaperna ofta anges den by där själva bröllopet hålls, dvs i allmänhet den by som bruden kommer från. I kyrkoräkenskaperna har i stället angetts den by där brudparet ska bo. Födelseregister Ett av de besvärligaste registren att sammanställa har varit födelseregistret, dvs en slags rekonstruktion av födelseboken. Det är därför inte heller klart. Som stomme har jag också här använt räkenskapsboken över kyrkans räkenskaper, När någon hade fött ett barn skulle modern tas upp i församlingen igen genom kyrkotagning eller kyrkogång. Detta skulle ske efter omkring sex veckor efter födseln. En avgift skulle betalas till kyrkan och det är denna som är av intresse i detta sammanhang. Tyvärr finns det en del brister: Bara inomäktenskapliga födslar finns med. Inte ens trolovningsbarn eller liknande tycks finnas med. Dessutom finns det en del andra luckor som jag inte kunnat förklara. Ett komplement till kyrkoräkenskaperna är fattigräkenskaperna. Dessa är inte lika bra som kyrkoräkenskaperna, men under 1800-talet finns det uppgifter om gåvor vid barnsöl. Andra källor som använts till födelseregistret är: Uppgifter från andra församlingar: Åtminstone under 1800-talet var rörligheten ganska stor mellan församlingarna. Helge Nyberg, Fränsta, har gjort ett enastående arbete med att göra sökregister till de flesta socknarna i Medelpad. Han har därvid också plockat fram uppgifter som rör Borgsjö. Demografiska databasen i Umeå har registrerat uppgifter från kyrkböcker för socknarna runt Sundsvall. En del registrerade personer kommer från Borgsjö och jag har delvis nyttjat dessa uppgifter. Verifikationer till avkortningslängder som finns i landsboksverifikationerna. När de skattskyldiga hade många barn fick man skattelindring, avkortning. Prästen intygade vilka som hade minst fyra barn samt dessas namn och födelsedatum. Dessa intyg finns i

7 Kassaboken för medlen åt de fattiga ger en intressant bild av det sociala livet i socknen. Foto: Per-Åke Könberg. HLA 7 (10)

8 8 (10) original i Riksarkivets exemplar av landsboksverifikationerna. I Landsarkivets exemplar finns inte alla årens intyg avskrivna. Jag har hittat intyg från åren För utskrivning av beväringar finns det födelseuppgifter för pojkar i åldern år i mantalslängderna. Originaluppgifterna finns i häradsskrivarens konceptexemplar av mantalslängderna. Jag har hittat sådana uppgifter för (för 1826 finns prästens längd bilagd). I verifikationerna till mantalslängden finns fullständiga födelseuppgifter för vissa partikulära personer. Dessa verifikationer tycks bara finnas i Riksarkivets exemplar. Vissa mantalslängder innehåller också uppgifter om födelseår eller ålder. Längderna innehåller förnamn och ålder. Man kan någorlunda säkert identifiera vilka som är barn, mågar och sonhustrur samt drängar och pigor genom att jämföra olika år och antalsuppgifter för olika kategorier. Längderna innehåller uppgifter om födelseår för mannen och hustrun samt för olika namngivna personer. Genom att jämföra olika källor kan man få fram vilka som är barn etc. Bänklängder finns för och de innehåller i många fall födelseår. Genom att jämföra olika år och andra källor kan man eliminera en del fel som finns i dem. Vår landshövding P A Örnsköld var angelägen om att hålla ordning på lösa personer. Därför finns det en längd över sådana personer Där finns alla äldre personer som inte var mantalsskrivna, med exakta födelsedatum och uppgifter om var de bodde m m. Längden finns i Landsarkivet i Härnösand. Från 1764 finns det också ett slags koncept till mantalslängd med uppgift om barnens namn och ålder. Vi vet inte var konceptet kommer från. Äldsta församlingsboken för grannsocknen Torp, som var moderförsamling till Borgsjö, innehåller också uppgifter från Borgsjö. Åldersuppgifterna hänför sig till ca 1707 och 1718, men de är mycket osäkra. Familjeregister Det register som jag nu främst håller på att sammanställa är ett familjeregister, alltså ett register där alla uppgifter från olika register är sammanförda familjevis. Registret är en fortsättning på gårdsregistret. Familjerna numreras kronologiskt hemmansvis, med familjen omkring 1640 som nr 20 (bara jämna nummer används). Olof Kristoferssons och Ingrid Andersdotters familj har t ex nummer Ö Namnsättningen följer mycket noggrant vissa regler, Olofs och Ingrids barn hette Kristina f 1811, Ingrid Märta f 1814, Brita Kajsa f 1815, Margreta f 1817, Kristofer f 1820, Anders f 1823, Olof f 1825 och Engla f huvudregeln var att första sonen skulle ha farfars namn (Kristofer) och andra sonen morfars (Anders). Första dotterns skulle ha farmors namn (Kristina) och andra dottern mormors (Ingrid). I början av talet börjar dubbelnamn att komma. Undantag från de här reglerna var när mannen flyttade till sin hustrus gård och inte förde med sig så stor del av förmögenheten. Då skulle den förstfödda sonen ha morfars

9 och den förstfödda dottern ha mormors namn. Ett annat undantag var när mannen dött och änkan gift om sig. Den första sonen med den nye mannen skulle ha den avlidne mannens namn. Barnadödligheten gjorde det svårt att få de här reglerna att fungera. Ofta fick ett nytt barn samma namn som ett avlidet. 9 (10) Besvärliga grupper Som redan sagts är det besvärligt att hålla reda på torparna, särskilt från omkring Torparna flyttade ganska ofta och antalet ökar mycket kraftigt. Lyckligtvis finns det bra mantalslängder så det bör gå att ordna. Namnsättningen på båtsmännen gör det svårt att hålla ordning på dem. De kunde ju byta namn flera gånger. Jag har använt rullorna i Landsarkivet men jag behöver nog fördjupa mig i Krigsarkivets material för att helt klara ut båtmännen. (Ännu besvärligare är nog de avskedade soldater m fl som kom från Hälsingland.) Hantverkare kan också vara besvärliga att hålla reda på, åtminstone om de inte hade vanliga torp. En kategori barn som jag försökt identifiera är de utomäktenskapliga. I kyrkoräkenskaperna kan man finna att böter har betalats till kyrkan för t ex lönskaläge. Jag har följt upp uppgifterna i saköreslängderna i landsboksverifikationerna. En grupp barn som väcker intresse är de s k stockholmsbarnen. Det är barn som Allmänna Barnhuset i Stockholm placerade ut i landet. Många av de här barnen stannade kvar och blev drängar och pigor. Flera blev båtsmän och några blev torpare och t o m bönder. Det gick rykten om att dessa barn härstammade från högt uppsatta föräldrar, men sanningen syns på Stadsarkivet: det var barn till de allra fattigaste och mödrarna hade inte råd att behålla dem (om inte modern hade dött). Åtminstone de barn som utplacerades (ett 70-tal) är lättast att hitta på Stadsarkivet. Mantalslängderna är eljest ett bra ställe att hitta stockholmsbarnen i. Några andra besvärligheter Eftersom valen av namn var så begränsade är det många som har samma namn. Jag har tidigare nämnt Kristina Olsdotter. Det finns andra vanliga namn, t ex Märta Andersdotter. Det här gör att det kan vara svårt att skilja på olika personer. Jag har t ex tre fall där mannen gifte om sig med en ny hustru som hade samma namn (alltså inte bara förnamn) som den första hustrun! Nils Nilsson i Näset är exempel på en annan besvärlighet. Jag har ännu inte kunnat reda ut alla med det namnet som bodde i Näset. Det är svårt att klara ut när sonen Nils Nilsson tar över efter fadern Nils Nilsson. Det gäller att det inte är så stora byar när man har sådana namn. En besvärlig avvägning är kvalitetsfrågan. Det är lätt att blanda ihop två personer med samma namn eller att göra andra fel. Det gäller att vara noggrann. Samtidigt får man inte heller gå till överdrifter. Man måste lägga sig på en lagom ambitionsnivå, eljest blir det ju inget resultat. Men om man är det minsta osäker måste man använda frågetecknet. Och är man ännu mera osäker bör man inte skriva något alls.

10 Slutord 10 (10) Även om jag tycker att mycket av restaureringsarbetet börjar bli klart återstår ännu en hel del att göra. Jag har i och för sig använt uppgifter ur registren i flera år i Borgsjöbygden som utges av Borgsjö hembygdsförening. Varje årsskrift handlar om en by och där skriver jag ganska utförligt om de personer som levt i byn. Slutligen vill jag tacka dem som hjälpt till med att rekonstruera kyrkböckerna i Borgsjö, särskilt Landsarkivet i Härnösand Uppsatsen har skrivits av Karl-Ingvar Ångström och ingår i årsboken 1990 Inte bara kyrkböcker utgiven av Sveriges Släktforskarförbund.

Maria Matilda Henrikssons tragiska liv

Maria Matilda Henrikssons tragiska liv Maria Matilda Henrikssons tragiska liv En 7,5 poängs uppsats i kursen Släktforskning en introduktion vid Mittuniversitetet Torgny Henriksson Torgny Henriksson 2 Innehåll Uppsatsen, s. 3 Bilagor: Ansedel,

Läs mer

Anfäder Eric Nilsson Åstrand

Anfäder Eric Nilsson Åstrand Anfäder Eric Nilsson Åstrand Eric Nilsson Åstrand. Klockare. Född 1742-09-20 Hägerstad, Ånestad (E) 1). Döpt 1742-09-26 Hägerstad (E) 1). Bosatt 1764 Hycklinge (E) 2). från Hägerstad (E). Död 1815-03-26

Läs mer

Upptäck din familjs släkthistoria! Hur kan Ancestry.se hjälpa dig? Inloggningsuppgifter. 3 enkla steg för att komma igång.

Upptäck din familjs släkthistoria! Hur kan Ancestry.se hjälpa dig? Inloggningsuppgifter. 3 enkla steg för att komma igång. Upptäck din familjs släkthistoria! Att släktforska är både spännande och roligt och du lär dig mer om dig själv och dina förfäder under din resa bakåt i tiden. Kanske är du nyfiken på om du är släkt med

Läs mer

Avskrifter, register, mikrofilm och mikrokort

Avskrifter, register, mikrofilm och mikrokort Avskrifter, register, och Redovisningen är topografiskt ordnad och delvis förenklad. För mer detaljerade upplysningar kontakta Medelpadsarkiv. Västernorrland Statliga arkiv Biskopsvisitationer, domkapitlet

Läs mer

född 7/4 1737 i Västra Werlinge Gift 1770-03-04 i Bodarp med Pernilla Mårtensdotter Bor som änka på Reng 3 hos sonen

född 7/4 1737 i Västra Werlinge Gift 1770-03-04 i Bodarp med Pernilla Mårtensdotter Bor som änka på Reng 3 hos sonen Hans Andersson Pernilla Mårtensdotter Född 1736 född 7/4 1737 i Västra Werlinge Gift 1770-03-04 i Bodarp med Pernilla Mårtensdotter Bor som änka på Reng 3 hos sonen Begr 25/11 1791 i Reng (55 år) Död 10/2

Läs mer

Borgsjö församling, Medelpad: Register över bouppteckningar 1778-1844

Borgsjö församling, Medelpad: Register över bouppteckningar 1778-1844 1815 Östby Torps tingslags häradsrätt FII:2 (1802-1820) 55 Olofsson, Mårten 1820 Ovansjö Torps tingslags häradsrätt FII:2 (1802-1820) 180 Pålsdotter, Christina 1826 Torps tingslags häradsrätt FII:3 (1820-1831)

Läs mer

Henric Jacobsson WIGERT en söderköpingsbo 20050226 20050804

Henric Jacobsson WIGERT en söderköpingsbo 20050226 20050804 Henric Jacobsson WIGERT en söderköpingsbo 20050226 20050804 A 1 Brita Iffarsdotter * ca 1635, framräknat, i Skärkind Far: Iffar Börgesson (* ca 1587, + 11/1 1663, Backa, Skärkind, begr 18/1 1663) Ryttare,

Läs mer

NÅGOT OM SADELMAKARETORPET, TORP UNDER HÅLLINGSTORP I VIST SOCKEN Även benämnt Sadelmakarhemmet, Salmakarhemmet.

NÅGOT OM SADELMAKARETORPET, TORP UNDER HÅLLINGSTORP I VIST SOCKEN Även benämnt Sadelmakarhemmet, Salmakarhemmet. 1(6) NÅGOT OM SADELMAKARETORPET, TORP UNDER HÅLLINGSTORP I VIST SOCKEN Även benämnt Sadelmakarhemmet, Salmakarhemmet. LÄGE Koordinater: (RT90) S/N 6462879 V/Ö 1498219 För Whbf 2014-10-17/ HH Utsnitt ur

Läs mer

Erik Perssons historia (1830-1920) Mjölnare

Erik Perssons historia (1830-1920) Mjölnare Erik Perssons historia (1830-1920) Mjölnare 1830-05-10 Född i Frykerud, Lene, Mörkerud 1846 16 år Flyttar till Boda 1848 18 år Flyttar till Köla 1858-12-21 28 år Flyttar till Stavnäs 1859 29 år Flyttar

Läs mer

Historien om torpet Havtornsudd Copyright 2010 Mauritz Henriksson

Historien om torpet Havtornsudd Copyright 2010 Mauritz Henriksson Historien om torpet Havtornsudd Copyright 2010 Mauritz Henriksson Havstornsudd 1964 Foto Alf Nordström Namnet på torpet som ligger otillgängligt till, om man vill ta sig dit landvägen, har stavats på olika

Läs mer

Släktforska i Danmark hur kommer jag igång

Släktforska i Danmark hur kommer jag igång Släktforska i Danmark hur kommer jag igång Släktforskning är din egen danmarkshistoria. Det är inte säkert att du härstammar från kungar och riddare, men det betyder inte att dina förfäder är en tråkig,

Läs mer

2) Dottern Maria Elisabet, gift år 1909 med Ture Karlsson Egna- Hem 55. Boxholm. 4) Sonen. Elis Andreas Karlsson, gift 1916, Artillerig, 2.

2) Dottern Maria Elisabet, gift år 1909 med Ture Karlsson Egna- Hem 55. Boxholm. 4) Sonen. Elis Andreas Karlsson, gift 1916, Artillerig, 2. Avskrift. År 1942 den 7 februari förrättades arvskifte i boet efter änkomannen Anders Vilhelm Karlsson från Bredgård Egna-Hem nr 48 l Ekeby socken, vilken avlidet den 6 april 1939, och därvid så som dödsbodelägare

Läs mer

Bouppteckningar. Vad är en bouppteckning Fattigbevis Ett exempel på bouppteckning Mått och pengar Var finns bouppteckningar

Bouppteckningar. Vad är en bouppteckning Fattigbevis Ett exempel på bouppteckning Mått och pengar Var finns bouppteckningar Bouppteckningar Vad är en bouppteckning Fattigbevis Ett exempel på bouppteckning Mått och pengar Var finns bouppteckningar 20140210 Tsff Kerstin Carlborg 1 http://www.skatteverket.se/privat/bouppteckning.4.18e1b10334ebe8bc80001217.html

Läs mer

INGRID MARIA ISAKSDOTTER FÖDD 6 FEBRUARI 1837. Lillasyster till Sven Johan Isaksson Herslöf

INGRID MARIA ISAKSDOTTER FÖDD 6 FEBRUARI 1837. Lillasyster till Sven Johan Isaksson Herslöf INGRID MARIA ISAKSDOTTER FÖDD 6 FEBRUARI 1837 Lillasyster till Sven Johan Isaksson Herslöf IngridMaria Isaksdotter Föräldrar till Lars Peter Isaksson: Isac Jonasson och Brita Maria Knutsdotter i Ryd Mormor

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Att släktforska om 1900-talet 3. Personuppgifter från Skatteverket 6. Personuppgifter från Riksarkivet 8.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Att släktforska om 1900-talet 3. Personuppgifter från Skatteverket 6. Personuppgifter från Riksarkivet 8. INNEHÅLLSFÖRTECKNING Att släktforska om 1900-talet 3 Astrid Karlsson en miniguide 3 Personuppgifter från Skatteverket 6 Personbilden 6 Bouppteckningar från och med 1 juli 2001 7 Äktenskapsregistret 7 Adresshistorik

Läs mer

Personakt. Upprättad av Christer Gustavii. Annummer: Förnamn: Efternamn: 14 april, 1834 Nyserum, Frödinge, Kalmar län

Personakt. Upprättad av Christer Gustavii. Annummer: Förnamn: Efternamn: 14 april, 1834 Nyserum, Frödinge, Kalmar län Utskriftsdatum: 2014-09-12 Personakt Upprättad av Christer Gustavii Fader Foto Annummer: Förnamn: Efternamn: 19 Kristina Lovisa Persdotter Födelsedatum: Födelseplats: 14 april, 1834 Nyserum, Frödinge,

Läs mer

Börja släktforska. Genvägar till din släkts historia. Per Clemensson / Kjell Andersson. Natur & Kultur

Börja släktforska. Genvägar till din släkts historia. Per Clemensson / Kjell Andersson. Natur & Kultur Börja släktforska Börja släktforska Genvägar till din släkts historia Per Clemensson / Kjell Andersson Natur & Kultur www.nok.se info@nok.se Omslagsbild: Per Clemensson Omslag: Niklas Lindblad Grafisk

Läs mer

Får mor göra vad hon vill med fars arv?

Får mor göra vad hon vill med fars arv? Arvsrätt - svara på tidningsfrågor. Fråga 1. I min frus och mitt ömsesidiga testamente stadgas att den efterlevande skall ärva den först bortgångna med äganderätt. Innebär detta att den efterlevande har

Läs mer

Hitta i Krigsarkivets bestånd. 1.5 Lantvärn, beväringar och värnpliktiga

Hitta i Krigsarkivets bestånd. 1.5 Lantvärn, beväringar och värnpliktiga Hitta i Krigsarkivets bestånd. 1.5 Lantvärn, beväringar och värnpliktiga 1.5.1 Lantvärnet 1.5.2 Beväringar före 1886 1.5.3 Beväringar och värnpliktiga 1886- Värnpliktsorganisationens framväxt Den första

Läs mer

Inloggningsuppgifter Ancestry. Kundtjänst för Ancestry.se

Inloggningsuppgifter Ancestry. Kundtjänst för Ancestry.se Släktforska med Ancestry.se Ancestry.se är en del av Ancestry.com som är världens största onlinegemenskap för släktforskning. Totalt finns det hos Ancestry 14 miljarder uppgifter ur historiska dokument

Läs mer

Personakt. Upprättad av Christer Gustavii. Annummer: Förnamn: Efternamn: 5 maj, 1822 Gressella, Hanhals, Hallands län. Föräldrar

Personakt. Upprättad av Christer Gustavii. Annummer: Förnamn: Efternamn: 5 maj, 1822 Gressella, Hanhals, Hallands län. Föräldrar Utskriftsdatum: 2009-11-04 Personakt Upprättad av Christer Gustavii Foto Annummer: Förnamn: Efternamn: 44 Andreas Andersson Födelsedatum: Födelseplats: 5 maj, 1822 Gressella, Hanhals, Hallands län Dödsdatum:

Läs mer

INNEHÅLL DEL 2 KONTAKTA! DEL 1 LETA! DEL 3 PUBLICERA!

INNEHÅLL DEL 2 KONTAKTA! DEL 1 LETA! DEL 3 PUBLICERA! . ATT BÖRJA SLÄKTFORSKA... A. Varför?... B. Information...6 C. Föreningar och kurser...8 D. Dataprogram...9 E. Referensverk.... VAD BEHÖVS?... DEL LETA! DEL KONTAKTA! 8. KONTAKTER ÄR ALLT!... 9. SKAFFA

Läs mer

önskar att min kvarlåtenskap skall fördelas enligt följande då jag avlider: Egendom eller belopp ( b ) Ändamålsbestämmelse ( c )

önskar att min kvarlåtenskap skall fördelas enligt följande då jag avlider: Egendom eller belopp ( b ) Ändamålsbestämmelse ( c ) Testamente Jag 1 Fullständigt namn önskar att min kvarlåtenskap skall fördelas enligt följande då jag avlider: Testamentstagare 2 I II Testators signatur 3 Sida 1/4 III IIII V Testators signatur Sida 2/4

Läs mer

Malmö Släktforskarförening 050309. Tema: Oäkta barn av Niklas Hertzman. Oäkta barn M S F F

Malmö Släktforskarförening 050309. Tema: Oäkta barn av Niklas Hertzman. Oäkta barn M S F F Oäkta barn M S F F Detta är ett oerhört stort ämne och troligen kommer vi bara att snudda vid de problem som dyker upp när man stöter på ett oäkta barn i släktforskandet. Oäkta betyder inte att barnet

Läs mer

Inga kyrkoböcker vad göra?

Inga kyrkoböcker vad göra? Malmö Släktforskarförening 050202 Inga kyrkoböcker vad göra? Tema: Inga kyrkoböcker vad göra? av Niklas Hertzman M S F F Eldhärjade kyrkoarkiv i Skåne (Kristianstad län) Andrarum - eldhärjades 1875. Båstad

Läs mer

Börja släktforska! En kort introduktion för dig som vill prova på släktforskning

Börja släktforska! En kort introduktion för dig som vill prova på släktforskning Börja släktforska! En kort introduktion för dig som vill prova på släktforskning Många introduktionsskrifter för nya släktforskare börjar med en lång lista med förberedelser som man behöver göra innan

Läs mer

Familjerätt Lättläst information om lagar som gäller för familjer i Sverige En lättläst sammanfattning av Justitiedepartementets broschyr Familjerätt

Familjerätt Lättläst information om lagar som gäller för familjer i Sverige En lättläst sammanfattning av Justitiedepartementets broschyr Familjerätt Familjerätt Lättläst information om lagar som gäller för familjer i Sverige En lättläst sammanfattning av Justitiedepartementets broschyr Familjerätt Den här broschyren har tagits fram av Justitiedepartementet.

Läs mer

Fotografi taget c:a 1910. Hilda Isaeus hade fotoatelje på Eriksgatan 12 i Enköping.

Fotografi taget c:a 1910. Hilda Isaeus hade fotoatelje på Eriksgatan 12 i Enköping. Version 2015-04-12 Biografi för Elvira Teresia "Teres" Ahlström född 1881-12-23 Teres var min verkliga farmor. Hon dog redan 1931, 12 år innan jag föddes. Farfar gifte om sig samma år med Elsa som jag

Läs mer

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen.

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Åbo Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Sida 302 1776 Karl (1736- ), Stina (1745- ), Stina (1781- ) och Katrina.

Läs mer

1. Symbol, se sidan 2. 2. Inledning, se sidan 2. 3. Födelse- och dödsdatum, 4.Information om de sörjande, 6.Information till begravningsgästerna,

1. Symbol, se sidan 2. 2. Inledning, se sidan 2. 3. Födelse- och dödsdatum, 4.Information om de sörjande, 6.Information till begravningsgästerna, Westlings Begravningsbyrå, Fondkistan i Eskilstuna kan göra döds och tackannonser i alla de större dagstidningar i Sverige. Vi gör annonsen medan ni väntar så att ni får ett korrektur direkt. Ni kan där

Läs mer

FNAMN1 BORN1 DEAD1 ENAMN1 BORN2 DEAD2 FNAMN2 YRKE VIGDA ENAMN2 BORN3 DEAD3 FNAMN3 TEXT1 FORT ENAMN3 DORT SAK

FNAMN1 BORN1 DEAD1 ENAMN1 BORN2 DEAD2 FNAMN2 YRKE VIGDA ENAMN2 BORN3 DEAD3 FNAMN3 TEXT1 FORT ENAMN3 DORT SAK Herling Hilda Maria Persson Gunnar Bonde i Herrljunga Arvidsgården Svensdotter Helena Herrljunga Sigrid Maria Vilhelmina Eriksson Alfred Trädgårdsmästare i Herrlj. Nästegården Andersdotter Anna Sofia Stina

Läs mer

Tyra Ljunggrens personarkiv.

Tyra Ljunggrens personarkiv. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Tyra Ljunggrens personarkiv. 2014-10-07 Historik Verksamhetstid 1884-1972, handlingar omfattar åren 1865-1974. Tyra Ljunggren, född Ericsson, maka till Elof Ljunggren

Läs mer

Flytta, koppla eller koppla loss personer i din databas (del 1 av 2)

Flytta, koppla eller koppla loss personer i din databas (del 1 av 2) Flytta, koppla eller koppla loss personer i din databas (del 1 av 2) Av Eva Dahlberg och Anders Larsson Flytta och koppla är den metod som används för att skapa en relation, dvs. länka samman personer

Läs mer

Hur gör man när man släktforskar!!!

Hur gör man när man släktforskar!!! Hur gör man när man släktforskar!!! Här börjar man!! www.svar.ra.se Välj det första alternativet: Till nya Digitala forskarsalen I det gula fältet väljer du Logga in Författad av Lisbeth Warnqvist 2013-10-11

Läs mer

Strädelängan. 1700-talet

Strädelängan. 1700-talet Strädelängan. 1700-talet 1700-talet. Ur scouternas redogörelse till Scoutförbundet 1952: Kommunen har ställt en gammal 1700-talsstuga till disposition som scoutlokal och detta hus har både praktiskt och

Läs mer

Familjerätt Lättläst information om lagar som gäller för familjer i Sverige En lättläst sammanfattning av Justitiedepartementets broschyr Familjerätt

Familjerätt Lättläst information om lagar som gäller för familjer i Sverige En lättläst sammanfattning av Justitiedepartementets broschyr Familjerätt Familjerätt Lättläst information om lagar som gäller för familjer i Sverige En lättläst sammanfattning av Justitiedepartementets broschyr Familjerätt Den här broschyren har tagits fram av Justitiedepartementet.

Läs mer

Sven Jaensson 1800-05-12 1873-12-29

Sven Jaensson 1800-05-12 1873-12-29 Sven Jaensson 1800-05-12 1873-12-29 Maja Persdotter 1776-1857 Johan Persson 1776-1843 Stina Jacobsdotter 1802-1873 Sven Jaensson 1800-1873 Maria Jonasdotter 1814-1855 Carl Johan 1833-1833 Johanna 1835-

Läs mer

8. Att åldras i Sverige

8. Att åldras i Sverige Foto: Colourbox 8. Att åldras i Sverige Innehåll Åldrande Pensioner Äldreomsorg Begravning Arvsrätt Göteborgs Stad och Länsstyrelsen Västra Götalands län Om Sverige 167 Åldrande Människor lever länge i

Läs mer

Produktkatalog Januari 2013

Produktkatalog Januari 2013 Produktkatalog Januari 2013 www.arkivdigital.se Täckningskarta för ArkivDigital online Äldre (från äldsta tid till 1894) (husförhör, flyttade, (januari 2013) Hela Sverige är klart. Moderna (från 1895-sekretessen)

Läs mer

Hitta i Krigsarkivets bestånd. 1.3 Pensioner

Hitta i Krigsarkivets bestånd. 1.3 Pensioner Hitta i Krigsarkivets bestånd. 1.3 Pensioner Många militärt anställda har haft rätt att uppbära pension eller gratial av en eller annan orsak. Officerare och underofficerare betalade in en avgift till

Läs mer

Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30

Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30 Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30 Född 29 maj 1831, Hemmansägare i Ryd, Åsa. Död i Hjälmseryd 19 oktober 1915. Gift med Britta Katrina Andersdotter född 5 oktober 1837 i Hjärtlanda

Läs mer

Lösgör pärmbladet från frågedelen längs den streckade linjen.

Lösgör pärmbladet från frågedelen längs den streckade linjen. Lösgör pärmbladet från frågedelen längs den streckade linjen. Ytterligare information om innehållet i undersökningen: Mirkka Danielsbacka vid Helsingfors universitet tfn 09 1912 4537 eller e-post: mirkka.danielsbacka@helsinki.fi

Läs mer

Fyra systrar och en halvsyster

Fyra systrar och en halvsyster 1 Fyra systrar och en halvsyster Under åren 1842-1856 föder Anna Greta Persdotter vid Wågagård i Rogslösa 5 döttrar. De fyra första har samma far Johannes Nilsson som dör endast 45 år gammal 1854. Anna

Läs mer

Till mitt minne. En vägledning till mina efterlevande. Rörsjöstadens begravningsbyrå 040-230043

Till mitt minne. En vägledning till mina efterlevande. Rörsjöstadens begravningsbyrå 040-230043 Till mitt minne En vägledning till mina efterlevande Mina önskemål Att fylla i detta dokument är kanske i första hand en omtanke om dina anhöriga. För att inte lämna dem i osäkerhet den dag då du inte

Läs mer

Haninge Bibliotek. Genline AB SLÄKTFORSKARRESURSER

Haninge Bibliotek. Genline AB SLÄKTFORSKARRESURSER Haninge Bibliotek Genline AB SLÄKTFORSKARRESURSER Haninge Kulturhus Bibliotek erbjuder följande resurser för släktforskning På CD-ROM installerade på släktforskningsdatorerna På dator 1 Röd markering På

Läs mer

Bouppteckningar? - A i Närpes Socken

Bouppteckningar? - A i Närpes Socken Bouppteckningar? - A i Närpes Socken (? = utan efternamn) Namn Yrke / Titel By?, Christina Isacsdotter skräddare dotter? Död: 00.00.1793 Bouppt.datum: 06.03.1795 Källa: Syd-Österb. doms. E9a7:7 mor Anna

Läs mer

Anneli Petersson & Claes Westling Landsarkivet i Vadstena

Anneli Petersson & Claes Westling Landsarkivet i Vadstena Anneli Petersson & Claes Westling Landsarkivet i Vadstena Småland, Öland & Östergötland, fyra län, sedan 1908 Riksarkivet Den statliga arkivorganisationen KULTURDEPARTEMENTET Björn Jordell RIKSARKIVET

Läs mer

STAMTAVLA Malmberg - Mårtensson - Castenfors Upprättad av Bror Bertil Malmberg

STAMTAVLA Malmberg - Mårtensson - Castenfors Upprättad av Bror Bertil Malmberg Första säkra uppgifterna om släkten Hansson-Christensson-Malmberg-Castenfors återfinns i Håslöfs församlings husförhörsböcker. År 1734 finner vi där husmannen Hans Jakobsson som ägare av gården nr 18 i

Läs mer

LPA-trygghet för anhöriga

LPA-trygghet för anhöriga LPA-trygghet för anhöriga Betryggande välfärd LPA Lantbruksföretagarnas LPA-trygghet Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA stödjer de finländska lantbruksföretagarnas och stipendiaternas välfärd i

Läs mer

Ett dokument för livet. Vad händer om inget testamente finns? Ske din vilja. Hur skriver man ett testamente? Hur ändrar man ett testamente?

Ett dokument för livet. Vad händer om inget testamente finns? Ske din vilja. Hur skriver man ett testamente? Hur ändrar man ett testamente? Ske Din vilja! t v å t r e f e m s e x s j u å t t a n i o e l v a Ett dokument för livet Vad händer om inget testamente finns? Ske din vilja Hur skriver man ett testamente? Hur ändrar man ett testamente?

Läs mer

Ändring av namn hos Skatteverket Skolförvaltningen

Ändring av namn hos Skatteverket Skolförvaltningen Ändring av namn hos Skatteverket Skolförvaltningen Enköpings kommun Ersätt med din text Vad gäller vid namnändring? Det är olika regler som gäller vid olika namnändringar Här har vi gjort en liten sammanfattning

Läs mer

Lösgör pärmbladet från frågedelen längs den streckade linjen.

Lösgör pärmbladet från frågedelen längs den streckade linjen. Lösgör pärmbladet från frågedelen längs den streckade linjen. Ytterligare information om innehållet i undersökningen: Mirkka Danielsbacka vid Helsingfors universitet tfn 09 1912 4537 eller e-post: mirkka.danielsbacka@helsinki.fi

Läs mer

Spånor från min verkstad

Spånor från min verkstad SGS Nätpublikationer Småskrifter 2007:1 Spånor från min verkstad Sammandrag: En utredning av släktsambandet mellan Sara Nilsdotter och hennes skyldeman Anders Haraldsson i Gårdveda socken. Författare:

Läs mer

Husar Skog - en originell personlighet i Mönsterås på 1900-talet

Husar Skog - en originell personlighet i Mönsterås på 1900-talet Husar Skog - en originell personlighet i Mönsterås på 1900-talet Jonny Nilsson 2013 Det är så här de flesta äldre Mönsteråsare minns husar Skog - i uniform och till häst på hembygdsföreningens årsfest.

Läs mer

Arv. kortfattad information om ärvdabalken

Arv. kortfattad information om ärvdabalken Arv kortfattad information om ärvdabalken Ärvdabalken innehåller regler om bland annat bouppteckning, arv och testamente. Hela ärvdabalken hittar du i Svensk författningssamling SFS 1958:637. Den finns

Läs mer

HISTORIEN OM KARIN OCH GUNNAR GUNNAR

HISTORIEN OM KARIN OCH GUNNAR GUNNAR HISTORIEN OM KARIN OCH GUNNAR GUNNAR 1905 för mer än 100 år sedan födde Vilma Grahn en pojke som fick namnet Johan Gunnar. Gunnar var min far. Vilma hette Forsberg som ogift, men var nu gift med Frans

Läs mer

Arv Kortfattat om lagstiftningen

Arv Kortfattat om lagstiftningen Arv Kortfattat om lagstiftningen Producerad av Justitiedepartementet Foto: Justitiedepartementet, tryck: Elanders, 2015 Bouppteckning När en person dör måste en förteckning över den avlidnes tillgångar

Läs mer

Cajsa Andersdotters familj i Gottland Om människorna på ett krononybygge i södra Burträsk socken 1831-1926 enligt kyrkböcker och bouppteckningar

Cajsa Andersdotters familj i Gottland Om människorna på ett krononybygge i södra Burträsk socken 1831-1926 enligt kyrkböcker och bouppteckningar Hans Larsson 1(10) Utg 2 Okt 2007 Cajsa Andersdotters familj i Gottland Om människorna på ett krononybygge i södra Burträsk socken 1831-1926 enligt kyrkböcker och bouppteckningar Innehåll Infällt foto:

Läs mer

Markussönerna i Granberga

Markussönerna i Granberga Markussönerna i Granberga Granberga ligger ungefär 15 km norr om nuvarande Karlskoga tätort, I mitten av 1500-talet var detta fortfarande obruten bygd och det var glest mellan gårdarna. Jöns Nilsson 1

Läs mer

Arbetet med rekonstruktionen av Röra/Tegneby/Stala går framåt under säker ledning av Birgit Flyholt och Gunnel Billö.

Arbetet med rekonstruktionen av Röra/Tegneby/Stala går framåt under säker ledning av Birgit Flyholt och Gunnel Billö. MEDLEMSBLAD NR 2 2007 www.orustgenealogi.se Årgång 20 Ordföranden har ordet Idag är det åska, regn och blåst. Riktigt busväder. Årets sommardel har inte varit så där riktigt som man vill att det skall

Läs mer

en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum

en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum Mor gifter sig - högläsning med uppgifter, läs- och funderingsfrågor Det här är en serie lektioner som utgår från den lättlästa versionen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om införande av lagen (2000:461) om efterlevandepension och efterlevandestöd till barn; SFS 2000:462 Utkom från trycket den 19 juni 2000 utfärdad den 8 juni 2000. Enligt

Läs mer

HSB INFORMERAR. Vem äger bostadsrätten? OM LAGAR OCH FÖRORDNINGAR

HSB INFORMERAR. Vem äger bostadsrätten? OM LAGAR OCH FÖRORDNINGAR HSB INFORMERAR Vem äger bostadsrätten? OM LAGAR OCH FÖRORDNINGAR Makar och sammanboende Om Du och Din make eller sambo tillsammans förvärvar en bostadsrätt, äger Ni den gemensamt. Din andel i bostadsrätten

Läs mer

När jag i tidiga tonåren började släktforska var mitt fokus på min rent

När jag i tidiga tonåren började släktforska var mitt fokus på min rent När jag i tidiga tonåren började släktforska var mitt fokus på min rent agnatiska stamlinje. Jag hamnade dock ganska snart i en återvändsgränd som utgjordes av min farfars farfars farfar Lars Andersson,

Läs mer

8. Att åldras i Sverige

8. Att åldras i Sverige Foto: Colourbox 8. Att åldras i Sverige Innehåll Pensioner Äldreomsorg Begravning Arvsrätt Göteborgs Stad och Länsstyrelsen Västra Götalands län Om Sverige 165 Pensioner Pension är pengar du får när du

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Notarius publicus i Sundsvall den 21 maj och den 18 juni 2013

Inspektion av arkivvården vid Notarius publicus i Sundsvall den 21 maj och den 18 juni 2013 1 (6) Inspektion av arkivvården vid Notarius publicus i Sundsvall den 21 maj och den 18 juni 2013 Närvarande Från Notarius publicus i Sundsvall: Ordinarie notarius publicus, advokat Biträdande notarius

Läs mer

2007-05-17 Sida 1. Generation I

2007-05-17 Sida 1. Generation I 2007-05-17 Sida 1 1 Maria Nilsdotter (500:3). Född 1881-02-14 i Harabygget, Hörja (L). Död av Cancer 1946-07-09 i Barkhult, Hörja (L). (Far 2, Mor 3) Gift vid borglig vigsel 1900-12-23 i Osby med Sven

Läs mer

Örebro Brandkårs understödskassa.

Örebro Brandkårs understödskassa. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro Brandkårs understödskassa. 2014-10-13 Historik Verksamhetstid och handlingarnas omfattning 1918-1948 Örebro Brandkårs understödskassa lär ha bildats 1918. Detta

Läs mer

Öfolket. En historia om bosättarna på Storön. Berättad av Lars Lundin

Öfolket. En historia om bosättarna på Storön. Berättad av Lars Lundin Öfolket. En historia om bosättarna på Storön. Berättad av Lars Lundin Redan före kommunsammanslagningen 1971 tillhörde Storön Åmål. Den första noteringen om detta, som man kan hitta i Tösse husförhörslängder,

Läs mer

Tankar om testamenten

Tankar om testamenten Tankar om testamenten den goda eftersmaken Det mesta vi människor gör och upplever i livet får en eftersmak. Perioden vi bodde eller arbetade på en speciell plats. Pratstunden med grannen. Många minnen

Läs mer

Generation I. Generation II

Generation I. Generation II 2013-02-18 Sammanställt av: Gunnar Ekman, nga.ekman@telia.com Sida 1 Proband Inga Frida Olivia Grönlund. Skollärarinna. Född 1896-03-28 i Kall (Z). Död 1967-07-24 i Åsmon, Ådals-Liden (Y). (Far I:1, Mor

Läs mer

Frågeformulär hushållsgemenskap (F)

Frågeformulär hushållsgemenskap (F) T82F Inkom Migrationsverket Frågeformulär hushållsgemenskap (F) En person som är bosatt i utlandet har ansökt om tillstånd för att bosätta sig i Sverige. Han/Hon har uppgett ett beroendeförhållande till

Läs mer

11 Dödsboanmälan. 11.1 Allmänt. Dödsboanmälan Avsnitt 11 151. Prop. 1958:B 23. 11.1.1 Inledning

11 Dödsboanmälan. 11.1 Allmänt. Dödsboanmälan Avsnitt 11 151. Prop. 1958:B 23. 11.1.1 Inledning 11 Dödsboanmälan Dödsboanmälan Avsnitt 11 151 Prop. 1958:B 23 11.1 Allmänt 11.1.1 Inledning Om den avlidnes tillgångar är begränsade kan man under vissa Förutsättningar förutsättningar låta en bouppteckning

Läs mer

Om våra möjligheter, rättigheter och skyldigheter vid en BEGRAVNING

Om våra möjligheter, rättigheter och skyldigheter vid en BEGRAVNING Om våra möjligheter, rättigheter och skyldigheter vid en BEGRAVNING Foton i broschyren är tagna av: Kerstin Andersson, Owe Backland och Christer Arneson. Broschyren ges ut av: Kyrkogårdsnämnden i Löddebygdens

Läs mer

Att komma igång med DISGEN 8.2

Att komma igång med DISGEN 8.2 Att komma igång med DISGEN 8.2 Nedanstående bild är den man möter när man installerat programmet. I handledningarna för de olika versionerna av DISGEN finns beskrivning hur man kommer igång med inmatning

Läs mer

EXEMPEL PÅ CD-PRODUKTIONER OCH DATABASER PÅ INTERNET

EXEMPEL PÅ CD-PRODUKTIONER OCH DATABASER PÅ INTERNET EXEMPEL PÅ CD-PRODUKTIONER OCH DATABASER PÅ INTERNET Med undantag av Genline gäller generellt att praktiskt taget all information som hämtas från Internet och CD-skivor är andrahands-information av varierande

Läs mer

IF SKIP_INTROSida = 0 IntroSida Coverscreen-guiden kommer att vägleda dig genom stegen för att uppdatera informationen vi har om hushållet.

IF SKIP_INTROSida = 0 IntroSida Coverscreen-guiden kommer att vägleda dig genom stegen för att uppdatera informationen vi har om hushållet. Share wave 4: 50+ in Europe - Coverscreenwizard version 4.8.6 IF SKIP_INTROSida = 0 IntroSida Coverscreen-guiden kommer att vägleda dig genom stegen för att uppdatera informationen vi har om hushållet.

Läs mer

DELA LIKA 20 mars! Möt Rimu från SUS Lördagen den 21 mars kl 17.00 Föreningslokalen Färgargårdstorget 66, Stockholm. Årsmöte den 21 mars kl 16.

DELA LIKA 20 mars! Möt Rimu från SUS Lördagen den 21 mars kl 17.00 Föreningslokalen Färgargårdstorget 66, Stockholm. Årsmöte den 21 mars kl 16. M e d l e m s i n f o r m a t i o n Föreningen för SUS kvinnoprojekt i Bangladesh www.susisverige.se susisverige@gmail.com Rapport från styrelsen Möt Rimu från SUS Lördagen den 21 mars kl 17.00 Föreningslokalen

Läs mer

Önskemål Inför livets slut

Önskemål Inför livets slut Önskemål Inför livets slut Dokumentet Önskemål inför livets slut och skriften Inför livets slut är framtagna av Sveriges Begravningsbyråers Förbund för att underlätta för dig som vill planera inför din

Läs mer

Ingång till handelsregistren

Ingång till handelsregistren Fotograf Rolf Boström/Landsarkivet i Härnösand Ingång till handelsregistren Landsarkivet i Härnösand Handelsregistret är ett register över alla enskilda näringsidkare, handelsbolag, kommanditbolag samt

Läs mer

Önskemål. livets slut är framtagna av Sveriges Begravningsbyråers. Inför livets slut. Dokumentet Önskemål inför livets slut och skriften Inför

Önskemål. livets slut är framtagna av Sveriges Begravningsbyråers. Inför livets slut. Dokumentet Önskemål inför livets slut och skriften Inför Önskemål Inför livets slut Dokumentet Önskemål inför livets slut och skriften Inför livets slut är framtagna av Sveriges Begravningsbyråers Förbund för att underlätta för dig som vill planera inför din

Läs mer

Begravning OMHÄNDERTAGANDET

Begravning OMHÄNDERTAGANDET VITA ARKIVET Vita Arkivet Vita Arkivet är en möjlighet för dig att berätta om dina önskemål runt din egen begravning. Här kan du påverka, göra val och ha en önskan, men det är också en möjlighet att ge

Läs mer

Texter om mitt liv 1/8

Texter om mitt liv 1/8 Texter om mitt liv 1/8 Texter om mitt liv 2/8 Innehållsförteckning 1. Mitt namn... 3 2. Det här är jag... 4 3. Jag och min familj... 4 4. Jag som litet barn... 5 5. Den dagen glömmer jag aldrig... 6 6.

Läs mer

Kartan i datorn berättar historien

Kartan i datorn berättar historien bengt-olof käck Kartan i datorn berättar historien Kartorna visar hur marken använts och hur byar och hemman växt fram från 1600-talet till idag. Nu skannas den nationella kartskatten, över 50 miljoner

Läs mer

Begravning. Vi vill med den här foldern berätta om begravning i Skellefteå landsförsamling.

Begravning. Vi vill med den här foldern berätta om begravning i Skellefteå landsförsamling. Begravning När en människa som står oss nära dör, drabbas vi av många blandade känslor. Men oavsett vad vi känner är det viktigt att få ta avsked på ett sätt som är rätt både för den döda och för oss efterlevande.

Läs mer

Vita Arkivet. vara bra att uttrycka önskemål om att någon bland de efterlevande får vara den som avgör vissa eller alla frågor.

Vita Arkivet. vara bra att uttrycka önskemål om att någon bland de efterlevande får vara den som avgör vissa eller alla frågor. Vita Arkivet Vita Arkivet är en möjlighet för dig att berätta om dina önskemål runt din egen begravning. Här kan du påverka, göra val och ha en önskan, men det är också en möjlighet att ge dina anhöriga

Läs mer

Släktforskning i Borås Stadsarkiv och Föreningsarkivet i Borås

Släktforskning i Borås Stadsarkiv och Föreningsarkivet i Borås Släktforskning i Borås Stadsarkiv och Föreningsarkivet i Borås Den här skriften tar upp några exempel på arkiv och arkivhandlingar som kan vara av intresse för den som uppsöker oss i släktforskningssyften.

Läs mer

WIBY 1. Mellan Greta Lisa Andersdotter och Kronoskattefastighets

WIBY 1. Mellan Greta Lisa Andersdotter och Kronoskattefastighets WIBY 1 Arkivn:r Akttvp Datum Från/efter Till Avs.FastiQhet Tillk. Fasighet NoterinQar FörklarinQar 1 102 Överenskommels Mellan Greta Lisa Andersdotter och Kronoskattefastighets delning Lund eom 1821-05-25

Läs mer

Carl Edvin Carlsson 1866-04-22 1947-03-26

Carl Edvin Carlsson 1866-04-22 1947-03-26 Carl Edvin Carlsson 1866-04-22 1947-03-26 Adolf Fritiof Bernhard Carlsson 1911-1997 Edeborg Adina Carla Margareta 1895-1976 Märta Adelia Florence Concordia 1891-1985 Etly Augusta Erika Kornelia 1899-1940

Läs mer

Viktor Klingbergs skulder

Viktor Klingbergs skulder Viktor Klingbergs skulder Viktor Klingberg var född 1856. Han studerade i Uppsala från 1877 och avlade medicine kandidatexamen 1885, och hade sedan flera korta förordnanden som läkare på olika platser;

Läs mer

Att fylla i dokumentet är kanske i första hand en omtanke om

Att fylla i dokumentet är kanske i första hand en omtanke om Min önskan Att fylla i dokumentet är kanske i första hand en omtanke om anhöriga och vänner. Att inte lämna dem i osäkerhet den dag då du inte längre kan ge uttryck för din önskan själv. I vissa frågor

Läs mer

Befolkningsregister i forskningen

Befolkningsregister i forskningen Befolkningsregister i forskningen 2011-05-05 Peter Abrahamsson Linus Johansson Registret över totalbefolkningen (RTB) Historiska registret Flergenerationsregistret Personnummerförändringar Folk- och bostadsräkningar

Läs mer

lagkunskap,sl3[1].notebook November 12, 2008 okt 23 09:16 okt 26 18:30 okt 26 18:32 okt 26 18:32 okt 26 18:34 okt 26 18:33

lagkunskap,sl3[1].notebook November 12, 2008 okt 23 09:16 okt 26 18:30 okt 26 18:32 okt 26 18:32 okt 26 18:34 okt 26 18:33 Lösning: Gemensam egendom 160 000 Gemensam skuld 38 000 Summa 122 000:2 = 61 000/person Villes egendom:40 000 16 000 = 24 000 Veras egendom:15 000 Ville 61 000 + 24 000 = 85 000 Vera 61 000 + 15 000 =

Läs mer

Så registrerar du namn

Så registrerar du namn Så registrerar du namn Frågor om hur man registrerar namn i sitt program, och då särskilt namnbyten vid giftermål, har flera gånger dykt upp på DIS Forum på DIS webbplats. Det finns inga egentliga regler

Läs mer

A. Utdrag ur en dagbok skriven av en tysk legoknekt (yrkessoldat). Här beskrivs slaget vid staden Magdeburg i centrala Tyskland 1631.

A. Utdrag ur en dagbok skriven av en tysk legoknekt (yrkessoldat). Här beskrivs slaget vid staden Magdeburg i centrala Tyskland 1631. Källor och historisk metod A. Utdrag ur en dagbok skriven av en tysk legoknekt (yrkessoldat). Här beskrivs slaget vid staden Magdeburg i centrala Tyskland 1631. Den 20 maj ansatte vi Magdeburg på allvar,

Läs mer

De gamle i Bro tog ättestupa vid Häller Av Sven Rydstrand

De gamle i Bro tog ättestupa vid Häller Av Sven Rydstrand De gamle i Bro tog ättestupa vid Häller Av Sven Rydstrand Medan nutidens socialvårdare som bäst bryr sina hjärnor med problemet åldringsvården, kan man i Bro socken allfort lyssna till en gammal sägen,

Läs mer

Mitt i livet kan man tro att det alltid kommer att vara så,

Mitt i livet kan man tro att det alltid kommer att vara så, Livsarkivet L i v s a r k i v e t Livsarkivet Mitt viktiga dokument Mitt i livet kan man tro att det alltid kommer att vara så, men vad händer när det ofattbara sker. Vem får mina saker? Vilka försäkringar

Läs mer

TESTAMENTSHANDBOK. Testamente

TESTAMENTSHANDBOK. Testamente TESTAMENTSHANDBOK Testamente Vi på Kyrkans Utlandshjälp är glada att du överväger att göra en testamentsdonation till vårt arbete. Också just nu svälter hundratals miljoner människor och var sjätte människa

Läs mer

Din sista vilja kan ge andra möjlighet att uttrycka sin. Civil Rights Defenders om hur du skriver testamente

Din sista vilja kan ge andra möjlighet att uttrycka sin. Civil Rights Defenders om hur du skriver testamente Din sista vilja kan ge andra möjlighet att uttrycka sin Civil Rights Defenders om hur du skriver testamente På många håll i världen riskerar människor livet för att kunna uttrycka sin vilja I många länder

Läs mer

Min sista vilja. Följande önskemål gäller mig och jag önskar att Ni respekterar det i sin helhet

Min sista vilja. Följande önskemål gäller mig och jag önskar att Ni respekterar det i sin helhet Min sista vilja Följande önskemål gäller mig och jag önskar att Ni respekterar det i sin helhet Samtliga förnamn Efternamn Tilltalsnamn Personnummer Folbokföringsadress Postnummer Ort Medlem i Svenska

Läs mer