BORGSJÖ - EN VIT FLÄCK PÅ SLÄKTFORSKARKARTAN?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BORGSJÖ - EN VIT FLÄCK PÅ SLÄKTFORSKARKARTAN?"

Transkript

1 1 (10) BORGSJÖ - EN VIT FLÄCK PÅ SLÄKTFORSKARKARTAN? Av Karl-Ingvar Ångström Sent på kvällen den 28 februari 1844 brann prästgården i Borgsjö ner. Komministern Erik Carleson, 74 år, innebrändes. Det ryktades sedan att branden varit anlagd. Och det kan ju hända, för det var inte första branden som hade drabbat komministern. Något år tidigare hade hans kvarn brunnit och mjölnaren hade drunknat i kvarndammen när han försökte rädda sig undan elden. Prästgårdsbranden innebär att Borgsjö sockens kyrkböcker saknas före Släktforskare som härstammar från Borgsjö fastnar ganska snart. För min del, som har forskat i Borgsjö i över 40 år, är besvärligheterna en extra stimulans. Man lär känna dem man forskar efter på ett bättre sätt än när man bara kan skriva av uppgifter ur kyrkböcker. Med den här artikeln vill jag berätta litet om mina erfarenheter av att rekonstruera kyrkböcker - av värde för andra forskare i liknande situation. Som exempel ska jag använda min farfars far Olof Ångström. Jag höll på i flera år innan jag kunde spåra hans släkt. Äldsta kyrkboken Vi hittar drängen Olof på flera uppslag i den äldsta församlingsboken. Han var enligt denna född 1/ På ett uppslag står det att han hette Olof Olsson och var född i Ö. Ett sökregister till den äldsta församlingsboken har nyligen sammanställts av Jan Abramsson, uppställt efter födelsedatum. Vet man bara födelsedatum är det lätt att hitta den man söker. Det är viktigt att ta tillvara så mycket som möjligt av uppgifterna i den äldsta församlingsboken. Min erfarenhet är dock att det kan finnas en hel del fel. Födelsedatum kan till exempel skilja på några dagar, särskilt för dem som inte kunde skriva (men det kan ju också vara uppgiften i de förstörda kyrkböckerna som var fel!). Det är inte säkert att vederbörande är född i angiven by, han kan vara uppväxt där. Vigselår brukar inte stämma helt. Vi återgår till drängen Olof Olsson Ångström och söker upp honom i det födelseregister som jag har sammanställt. Där ser vi att Olof Olsson Ångström var född 27/ (!) och var son till bonden Olof Kristofersson i Ö. Gårdsregister Det har varit naturligt att använda den kamerala indelningen som stomme för ett gårdsregister. Denna indelning har nämligen varit relativt stabil sedan omkring 1640

2 och fram till våra dagar. Indelningen hittar man i jordeböcker, mantalslängder och andra liknande längder. 2 (10) Ett problem i Medelpad är att den kamerala indelningen inte stämmer överens med den vanliga byindelningen. En gård som redovisas under en viss by kanske ligger i en helt annan, t ex i ett utgods. Särskilt på 1800-talet blev det vanligt att marken i utgodsen uppläts som torp, vilka alltså redovisas i mantalslängderna under sin bolby (hemby). Det här måste man känna till när man forskar i mantalslängder i Medelpad. Den viktigaste källan till gårdsregistret har varit lagfartsprotokoll. Tyvärr förstördes mycket av domstolsarkivet när Sundsvall brann Serien småprotokoll - där lagfartsprotokollen ingår - börjar 1769 och jag har hittills hunnit gå igenom alla protokoll fram till Det är ett tidsödande arbete att gå igenom småprotokollen, men de uppgifter som man får fram kan man knappast få på annat sätt. Innan lagfart meddelades skulle överlåtelsen av mark uppbjudas vid tre ting. Visserligen behövdes det ingen lagfart på mark som man ärvt, men det var ju nästan alltid så att den som tog över egendom måste köpa ut syskonens andelar. På det sättet får man veta syskonens namn och med vem de var gifta etc. Vid första uppbudet togs bl a en avskrift av köpekontraktet in i lagfartsprotokollet. I småprotokollen finns också inteckningsprotokoll och förmyndarskapsprotokoll. Särskilt förmyndarskapsprotokollen har gett mycket. Det var t ex vanligt att häradsrätten utsåg ombudsman för äldre personer som hade svårt att klara sina affärer. Där kan man få uppgifter om båda makarnas namn. En annan intressant sak är att rätten oftast utsåg någon släkting till förmyndare. På det sättet har det gått att klara ut åtminstone ett par fall. Också torp och torpare kan man få fram i småprotokollen. Till en början var visserligen torpen normalt inte upplåtna med äganderätt, men de ingick ofta som en deluppgörelse vid hemmansöverlåtelser. I bland kan torparkontrakt också ha intecknats och alltså finnas i inteckningsprotokollen. På 1800-talet blir den allt vanligare att torparna äger sina torp. Eftersom torpen överläts så ofta, handlar större delen av lagfartsprotokollen på 1820-talet om torp. På Landsarkivet i Härnösand är alla länsstyrelsens resolutioner om torp registrerade. Enligt min mening är det allra svårast att klara ut och hålla reda på alla torp och torpare. Det är viktigt att nyttja alla källor som finns för just dessa. Torparresolutionerna är därför viktiga, särskilt om torparkontrakten finns arkiverade. Om det inte finns något sökregister kan uppgifter i landsboksverifikationerna nödtorftigt användas. De torpare som odlade upp nya torp kunde nämligen få några års skattefrihet. Länsstyrelsens datum för sådana beslut är angivna i landsboksverifikationerna. Slutligen vill jag nämna en källa som är särskilt användbar för just torp och torpare, nämligen lantmäterihandlingar i bykistor eller i länsstyrelsens lantmäteriarkiv. Vid laga skifte skulle man gå igenom också vilka torp och torpare som fanns inom skifteslaget. Ofta är torparkontraktens datum angivna. I ägobeskrivningarna finns namn på gamla torpargärdor m m. Men det krävs ganska bra kunskaper för att få ut resultat av forskning i lantmäterihandlingar. Tillbaka till vårt exempel: I gårdsregistret ser vi att Olof Kristofersson var bonde på Ö nr 1 och gift med Ingrid Andersdotter. Olof var son till Kristofer Persson, också bonde på Ö nr 1. Ingrid var dotter till Anders Persson, bonde på Ånge nr 1 och syster till bl a

3 Johan Ångström. Anders Persson kan sägas vara stamfar till åtminstone vår släkt, där Kyrkans räkenskapsbok är en bra källa för de flesta registren. Här är uppräknat vilka som man har betalat testamentspengar för (dvs vilka som avlidit). Datum är nog begravningsdagen, alltså bara några dagar efter dödsfallet. Foto: Per-Åke Könberg, HLA 3 (10)

4 4 (10) den berömde fysikern Anders Jonas Ångström var en medlem. Jag hade egentligen misstänkt att Olof Ångström tagit sitt efternamn efter sin morbror långt innan jag gick igenom lagfartsprotokollen. Jag hade fått det bekräftat i några handlingar som jag lånat på Medelpads fornhem. Enligt dessa sålde Olof Kristofersson sin hustru Ingrids arvslott i Ånge nr 1 till sin svåger i Ånge. Dödsregister Det första egentliga registret som jag gjort är ett dödsregister, dvs ungefär som en rekonstruerad dödbok. Detta register har också sorterats byvis. Orsaken till att jag inte började med ett födelseregister är att jag har haft bättre underlag för att göra ett dödsregister. Som stomme för registret har två räkenskapsböcker över kyrkans räkenskaper använts, vilka troligen förvarades i sakristian i kyrkkistan och därför finns bevarade. Den äldsta räkenskapsboken börjar För vissa år finns också kladdarna kvar och då bör dessa användas. Enligt kyrkolagen skulle man betala testamentspengar som något slags ersättning för begravningskostnader etc. Det är dessa testamentspengar som är bokförda någon dag efter dödsfallet, troligen på begravningsdagen. Jag har registrerat dödsdatum till omkring den femte om testamentspengarna är bokförda mellan den i månaden, till omkring den femtonde om bokföringen skett mellan den 20-29, och till omkring den tjugofemte om den skett mellan den eller 1-9 i följande månad. Denna approximation stämmer förvånansvärt bra när jämförelser med andra uppgifter kunnat göras: den brukar slå fel på bara någon dag. Det finns också räkenskapsböcker över fattigmedlen (från 1727), men de är inte alls lika användbara. Jämförelse mellan uppgifterna kan dock ge något: på ena stället står det kanske Erik Anderssons änka och på det andra Stina Persdotter. Andra källor som använts är: Bouppteckningar innehåller i allmänhet uppgifter om dödsdatum och ev efterlevande make/maka. På grund av Sundsvalls brand är det stora luckor i Landsarkivet. Allteftersom det kommer fram gårdshandlingar kan dessa luckor fyllas ut. Verifikationer till avkortningslängder i landsboksverifikationerna. Mantalslängderna upprättades ju på hösten året före och de som avlidit före den 1 maj skulle därför avkortas. Prästen lämnade intyg om vilka som avlidit och när de avlidit (vissa år också en del andra uppgifter). Originalen till intygen finns i landsboksverifikationerna på Riksarkivet och det är dessa som bör användas. I dödsregistret kan vi t ex hitta Olofs mor Ingrid Andersdotter som avled omkring den 15/ (testamentspengar betalades 22/ ). Hon var egentligen fortfarande kyrkskriven i Haverö men därifrån försvann hon. Andra exempel är Olof Kristoferssons moster och morbror, Brita Olsdotter och Nils Gabrielsson (som kom från Njurunda). Brita avled 29/ enligt bouppteckning 12/ (testamentspengar 2/8) 1818 och insamlade medel på begravningen bokfördes i fattigräkenskaperna 29/ ). Nils avled 8/ enligt bouppteckningen 28/ (testamentspengar

5 23/ ). 5 (10) Ganska många i dödsregistret är alla de barn som avlider bara några månader efter födelsen. De finns ju med i uppgifterna i kyrkoräkenskaperna, men i allmänhet saknas uppgift om barnets namn (det står t ex "b Erik Olssons son i Östby"). Man skulle kunna överväga att inte ta med de här barnen, men jag gissar att det kan bli en del avgränsningsproblem. Man kan behöva jämföra dödsregistret med andra källor. Vem är till exempel änkan Kristina Olsdotter i Ö som avled omkring den 25/1 1838? Och Kristina Olsdotter i Ö som avled omkring den 25/3 1841? I dödsregistret kan man se att Borgsjö vissa år drabbades av epidemier avled t ex fem gånger så många som vanligt (65 st) också fem gånger (124 st) och 1813 drygt dubbelt (58 st). Rödsotsepidemin 1809 var allvarlig för många familjer. Gästgivaren i Borgsjöbyn, Per Karlsson och Karin Olsdotter, fick t ex begrava fem av sina barn den 13 augusti 1809, nämligen Brita (15 år), Per (13 år), Nils (9 år), Gullik (7 år) och Märta (2 år). Vigselregister Olof Kristofersson och Ingrid Andersdotter gifte sig 1810, troligen 28/10. Den upp- I den gamla kistan hittades 1955 drygt 200 lysningsattester som har varit ovärderliga för rekonstruktion av vigselregistret. Kistan stod bland en mängd bråte i klockstapeln. Foto: Jan Abramsson, Borgsjö

6 6 (10) giften är hämtad från kyrkoräkenskaperna. Normalt brukar en gåva till de fattiga vara bokförd söndagen efter. Förmodlingen har det väl gjorts insamling av pengar vid bröllopet och pengarna har sedan redovisats söndagen därefter. Olofs föräldrar "nämndemanssonen Kristofer Persson från Ön i Haverö och vice länsmansdottern Kristina Olsdotter Öberg i Ö" gifte sig troligen 14/ (gåva till de fattiga bokförd 21/2 1779). Orsaken till att uppgifterna är så utförliga är att det för just detta par finns lysningsattest. Vid städning i klockstapeln för några år sedan påträffades drygt 200 lysningsattester. Attesterna är i allmänhet odaterade men genom att jämföra Charta Sigillatastämplarna har det gått att tidsgruppera dem. Genom jämförelse med andra källor har nästan alla lysningsattester kunnat dateras. Attesterna omfattar ungefär hälften av alla giftermål Före lysningsattesternas period finns det uppgifter om vigslar i landsboksverifikationerna (som verifikationer till Charta Sigillata). För vissa år är båda kontrahenterna angivna. Landsarkivet har gjort ett register till dessa uppgifter. Som vanligt bör uppgifter kontrolleras med originalexemplaret hos Riksarkivet. Eftersom fattigräkenskaperna är högst användbara som källa börjar vigselregistret redan Det tycks vara så att i fattigräkenskaperna ofta anges den by där själva bröllopet hålls, dvs i allmänhet den by som bruden kommer från. I kyrkoräkenskaperna har i stället angetts den by där brudparet ska bo. Födelseregister Ett av de besvärligaste registren att sammanställa har varit födelseregistret, dvs en slags rekonstruktion av födelseboken. Det är därför inte heller klart. Som stomme har jag också här använt räkenskapsboken över kyrkans räkenskaper, När någon hade fött ett barn skulle modern tas upp i församlingen igen genom kyrkotagning eller kyrkogång. Detta skulle ske efter omkring sex veckor efter födseln. En avgift skulle betalas till kyrkan och det är denna som är av intresse i detta sammanhang. Tyvärr finns det en del brister: Bara inomäktenskapliga födslar finns med. Inte ens trolovningsbarn eller liknande tycks finnas med. Dessutom finns det en del andra luckor som jag inte kunnat förklara. Ett komplement till kyrkoräkenskaperna är fattigräkenskaperna. Dessa är inte lika bra som kyrkoräkenskaperna, men under 1800-talet finns det uppgifter om gåvor vid barnsöl. Andra källor som använts till födelseregistret är: Uppgifter från andra församlingar: Åtminstone under 1800-talet var rörligheten ganska stor mellan församlingarna. Helge Nyberg, Fränsta, har gjort ett enastående arbete med att göra sökregister till de flesta socknarna i Medelpad. Han har därvid också plockat fram uppgifter som rör Borgsjö. Demografiska databasen i Umeå har registrerat uppgifter från kyrkböcker för socknarna runt Sundsvall. En del registrerade personer kommer från Borgsjö och jag har delvis nyttjat dessa uppgifter. Verifikationer till avkortningslängder som finns i landsboksverifikationerna. När de skattskyldiga hade många barn fick man skattelindring, avkortning. Prästen intygade vilka som hade minst fyra barn samt dessas namn och födelsedatum. Dessa intyg finns i

7 Kassaboken för medlen åt de fattiga ger en intressant bild av det sociala livet i socknen. Foto: Per-Åke Könberg. HLA 7 (10)

8 8 (10) original i Riksarkivets exemplar av landsboksverifikationerna. I Landsarkivets exemplar finns inte alla årens intyg avskrivna. Jag har hittat intyg från åren För utskrivning av beväringar finns det födelseuppgifter för pojkar i åldern år i mantalslängderna. Originaluppgifterna finns i häradsskrivarens konceptexemplar av mantalslängderna. Jag har hittat sådana uppgifter för (för 1826 finns prästens längd bilagd). I verifikationerna till mantalslängden finns fullständiga födelseuppgifter för vissa partikulära personer. Dessa verifikationer tycks bara finnas i Riksarkivets exemplar. Vissa mantalslängder innehåller också uppgifter om födelseår eller ålder. Längderna innehåller förnamn och ålder. Man kan någorlunda säkert identifiera vilka som är barn, mågar och sonhustrur samt drängar och pigor genom att jämföra olika år och antalsuppgifter för olika kategorier. Längderna innehåller uppgifter om födelseår för mannen och hustrun samt för olika namngivna personer. Genom att jämföra olika källor kan man få fram vilka som är barn etc. Bänklängder finns för och de innehåller i många fall födelseår. Genom att jämföra olika år och andra källor kan man eliminera en del fel som finns i dem. Vår landshövding P A Örnsköld var angelägen om att hålla ordning på lösa personer. Därför finns det en längd över sådana personer Där finns alla äldre personer som inte var mantalsskrivna, med exakta födelsedatum och uppgifter om var de bodde m m. Längden finns i Landsarkivet i Härnösand. Från 1764 finns det också ett slags koncept till mantalslängd med uppgift om barnens namn och ålder. Vi vet inte var konceptet kommer från. Äldsta församlingsboken för grannsocknen Torp, som var moderförsamling till Borgsjö, innehåller också uppgifter från Borgsjö. Åldersuppgifterna hänför sig till ca 1707 och 1718, men de är mycket osäkra. Familjeregister Det register som jag nu främst håller på att sammanställa är ett familjeregister, alltså ett register där alla uppgifter från olika register är sammanförda familjevis. Registret är en fortsättning på gårdsregistret. Familjerna numreras kronologiskt hemmansvis, med familjen omkring 1640 som nr 20 (bara jämna nummer används). Olof Kristoferssons och Ingrid Andersdotters familj har t ex nummer Ö Namnsättningen följer mycket noggrant vissa regler, Olofs och Ingrids barn hette Kristina f 1811, Ingrid Märta f 1814, Brita Kajsa f 1815, Margreta f 1817, Kristofer f 1820, Anders f 1823, Olof f 1825 och Engla f huvudregeln var att första sonen skulle ha farfars namn (Kristofer) och andra sonen morfars (Anders). Första dotterns skulle ha farmors namn (Kristina) och andra dottern mormors (Ingrid). I början av talet börjar dubbelnamn att komma. Undantag från de här reglerna var när mannen flyttade till sin hustrus gård och inte förde med sig så stor del av förmögenheten. Då skulle den förstfödda sonen ha morfars

9 och den förstfödda dottern ha mormors namn. Ett annat undantag var när mannen dött och änkan gift om sig. Den första sonen med den nye mannen skulle ha den avlidne mannens namn. Barnadödligheten gjorde det svårt att få de här reglerna att fungera. Ofta fick ett nytt barn samma namn som ett avlidet. 9 (10) Besvärliga grupper Som redan sagts är det besvärligt att hålla reda på torparna, särskilt från omkring Torparna flyttade ganska ofta och antalet ökar mycket kraftigt. Lyckligtvis finns det bra mantalslängder så det bör gå att ordna. Namnsättningen på båtsmännen gör det svårt att hålla ordning på dem. De kunde ju byta namn flera gånger. Jag har använt rullorna i Landsarkivet men jag behöver nog fördjupa mig i Krigsarkivets material för att helt klara ut båtmännen. (Ännu besvärligare är nog de avskedade soldater m fl som kom från Hälsingland.) Hantverkare kan också vara besvärliga att hålla reda på, åtminstone om de inte hade vanliga torp. En kategori barn som jag försökt identifiera är de utomäktenskapliga. I kyrkoräkenskaperna kan man finna att böter har betalats till kyrkan för t ex lönskaläge. Jag har följt upp uppgifterna i saköreslängderna i landsboksverifikationerna. En grupp barn som väcker intresse är de s k stockholmsbarnen. Det är barn som Allmänna Barnhuset i Stockholm placerade ut i landet. Många av de här barnen stannade kvar och blev drängar och pigor. Flera blev båtsmän och några blev torpare och t o m bönder. Det gick rykten om att dessa barn härstammade från högt uppsatta föräldrar, men sanningen syns på Stadsarkivet: det var barn till de allra fattigaste och mödrarna hade inte råd att behålla dem (om inte modern hade dött). Åtminstone de barn som utplacerades (ett 70-tal) är lättast att hitta på Stadsarkivet. Mantalslängderna är eljest ett bra ställe att hitta stockholmsbarnen i. Några andra besvärligheter Eftersom valen av namn var så begränsade är det många som har samma namn. Jag har tidigare nämnt Kristina Olsdotter. Det finns andra vanliga namn, t ex Märta Andersdotter. Det här gör att det kan vara svårt att skilja på olika personer. Jag har t ex tre fall där mannen gifte om sig med en ny hustru som hade samma namn (alltså inte bara förnamn) som den första hustrun! Nils Nilsson i Näset är exempel på en annan besvärlighet. Jag har ännu inte kunnat reda ut alla med det namnet som bodde i Näset. Det är svårt att klara ut när sonen Nils Nilsson tar över efter fadern Nils Nilsson. Det gäller att det inte är så stora byar när man har sådana namn. En besvärlig avvägning är kvalitetsfrågan. Det är lätt att blanda ihop två personer med samma namn eller att göra andra fel. Det gäller att vara noggrann. Samtidigt får man inte heller gå till överdrifter. Man måste lägga sig på en lagom ambitionsnivå, eljest blir det ju inget resultat. Men om man är det minsta osäker måste man använda frågetecknet. Och är man ännu mera osäker bör man inte skriva något alls.

10 Slutord 10 (10) Även om jag tycker att mycket av restaureringsarbetet börjar bli klart återstår ännu en hel del att göra. Jag har i och för sig använt uppgifter ur registren i flera år i Borgsjöbygden som utges av Borgsjö hembygdsförening. Varje årsskrift handlar om en by och där skriver jag ganska utförligt om de personer som levt i byn. Slutligen vill jag tacka dem som hjälpt till med att rekonstruera kyrkböckerna i Borgsjö, särskilt Landsarkivet i Härnösand Uppsatsen har skrivits av Karl-Ingvar Ångström och ingår i årsboken 1990 Inte bara kyrkböcker utgiven av Sveriges Släktforskarförbund.

Studier i släkten Utfalls/von Utfalls äldre personhistoria

Studier i släkten Utfalls/von Utfalls äldre personhistoria Studier i släkten Utfalls/von Utfalls äldre personhistoria Amiralen Johan von Utfall får symbolisera släkten som den ende jag kan få fram en bild på. Han får här stå för sjöfarten som var en central del

Läs mer

Börja släktforska med ArkivDigital

Börja släktforska med ArkivDigital Börja släktforska med ArkivDigital ArkivDigital fungerar ungefär som en resebyrå. Vi ordnar allt sådant som behövs för en bekväm resa. Men med oss reser du i tiden, inte i rummet. Färden går till din

Läs mer

LANDSARKIVETS I UPPSALA SMÅSKRIFTSERIE NR 6. Rättens källor. Rättsligt material på Landsarkivet. Linda Oja

LANDSARKIVETS I UPPSALA SMÅSKRIFTSERIE NR 6. Rättens källor. Rättsligt material på Landsarkivet. Linda Oja LANDSARKIVETS I UPPSALA SMÅSKRIFTSERIE NR 6 Rättens källor Rättsligt material på Landsarkivet Linda Oja Andra upplagan, nätversion, 2008 (första upplagan 2006) Innehåll En vårdag i Malung 1714... 3 Ett

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Bilden: Den gamla byvägen genom Hisings Kärra - numera gång- och cykelbana Foto: Karl-Gustav Rosborg http://www.slaktdata.org

Bilden: Den gamla byvägen genom Hisings Kärra - numera gång- och cykelbana Foto: Karl-Gustav Rosborg http://www.slaktdata.org Bilden: Den gamla byvägen genom Hisings Kärra - numera gång- och cykelbana Foto: Karl-Gustav Rosborg http://www.slaktdata.org Ordföranden har ordet! Göteborg i juni 2010 Nr 2-2010 Återigen står sommaren

Läs mer

Torpare eller inspektor?

Torpare eller inspektor? Umeå universitet Institutionen för historiska studier Torpare eller inspektor? Fadderanlitande i Helgums socken 1800-1805 Lärarprogrammet Historia för lärare C B-uppsats, 5 poäng HT 2004 Lillemor Elfgren

Läs mer

FORUM I VADSTENA DIGIARKIV I LUND. i ny belysning. lyfter f ram dokumenten. har alltid haft ett gott öga till släktforskarna

FORUM I VADSTENA DIGIARKIV I LUND. i ny belysning. lyfter f ram dokumenten. har alltid haft ett gott öga till släktforskarna SLAKThistoriskt FORUM DIGIARKIV I lyfter f ram dokumenten i ny belysning LUND har alltid haft ett gott öga till släktforskarna I VADSTENA öppnar ny vag till arkivets hemligheter DigiArkiv sätter farg på

Läs mer

Hur hittar jag mitt torp i arkiven?

Hur hittar jag mitt torp i arkiven? LANDSARKIVETS I UPPSALA SMÅSKRIFTSERIE NR 2 Hur hittar jag mitt torp i arkiven? Anteckningar om fastighetsforskning Gunilla Lundberg Ehnström Andra reviderade upplagan, nätversion, 2008 (första upplagan

Läs mer

Aktuellt 2012. I detta nummer

Aktuellt 2012. I detta nummer NR 4 2012 Aktuellt 2012 Årsmöte hålls den lördag den 23 februari klockan 11 i Almedalsbiblioteket dit ni alla är välkomna. Anteckna datumet! för vi sänder inte ut någon särskild kallelse! Välkomna! I detta

Läs mer

Släkten Ysing under 1600-talet av Ulf Persson

Släkten Ysing under 1600-talet av Ulf Persson Släkten Ysing under 1600-talet av Ulf Persson Uppsatsen först publicerad i Karlskoga Hembygdsförenings årsskrift Karlskoga bergslag 2007 (med vissa bilder som här uteslutits). Släkten Ysing torde vara

Läs mer

OKNY. Medlemsblad för Johan Nordlander - s Red: Lars-Erik Edlund Nr 1-2 198- f k ( H

OKNY. Medlemsblad för Johan Nordlander - s Red: Lars-Erik Edlund Nr 1-2 198- f k ( H OKNY Medlemsblad för Johan Nordlander - s Red: Lars-Erik Edlund Nr 1-2 198- f k ( H INNEHÅLL LEDARE Lars-Göran Tedebrand. Medelpad i blickpunkten 1 ARTIKLAR Helge Nyberg. Medelpads familjeregister 7 Valter

Läs mer

NR 100. nr 82 2008-09. Oktober 2005. Nr 70. Tvillingar och trillingar födda olika dagar. Genlinesvar på kritik MALMÖ

NR 100. nr 82 2008-09. Oktober 2005. Nr 70. Tvillingar och trillingar födda olika dagar. Genlinesvar på kritik MALMÖ SLÄKTFORSKARNYTT nr 100 2013-04 nr 93 2011-06 25 kr DISKULOGEN med Släktforskarnytt 3 LEVERANTÖRER BERÄTTAR Säkerhetskopiering Med kameran i arkiven Våra faddrar Medlemstidning för Föreningen DIS: Föreningen

Läs mer

TEMA - EMIGRATION. årg.21 dec 2008 nr.2. Ur innehållet: Emigration till Amerika & Nya Zeeland. Söka emigranter i USA & Tyskland.

TEMA - EMIGRATION. årg.21 dec 2008 nr.2. Ur innehållet: Emigration till Amerika & Nya Zeeland. Söka emigranter i USA & Tyskland. Åsbo Släktblad Medlemstidning för Åsbo Släkt- och Folklivsforskare årg.21 dec 2008 nr.2 TEMA - EMIGRATION Ur innehållet: Emigration till Amerika & Nya Zeeland Söka emigranter i USA & Tyskland Guldkungen

Läs mer

KLGF-bladet. Medlemsblad för Kalmar läns Genealogiska Förening. Adress: Alva Lilja, Björkenäsvägen 41, 393 59 Kalmar. Detta nummer innehåller:

KLGF-bladet. Medlemsblad för Kalmar läns Genealogiska Förening. Adress: Alva Lilja, Björkenäsvägen 41, 393 59 Kalmar. Detta nummer innehåller: KLGF-bladet Medlemsblad för Kalmar läns Genealogiska Förening Adress: Alva Lilja, Björkenäsvägen 41, 393 59 Kalmar nr 56 Årgång 14, Augusti 2005 ISSN 1653-087X Ordförandens sida... 2 Höstens program...

Läs mer

Hänt i Holaveden. Hör gärna av dig och lämna synpunkter på mina berättelser.

Hänt i Holaveden. Hör gärna av dig och lämna synpunkter på mina berättelser. Arne Ivarsson Hänt i Holaveden Hösten 2009 avslutade jag mitt skrivande om Stavabygden gränsbygden. Det omfattar 26 byar med människor, händelser, vägar, odling och bebyggelsehistoria under 400 år. Biblioteket

Läs mer

Anders Danielsson svarar på barns frågor

Anders Danielsson svarar på barns frågor 1 2014-03-12 Anders Danielsson svarar på barns frågor I slutet av februari 2014 träffade Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson BRIS generalsekreterare Kattis Ahlström för att prata om hur

Läs mer

För att läsa den här boken gör först följande inställningar (verktygsraden): Visa>Zooma>Anpassa sida och därefter Visa>Sidvisning>Två.

För att läsa den här boken gör först följande inställningar (verktygsraden): Visa>Zooma>Anpassa sida och därefter Visa>Sidvisning>Två. För att läsa den här boken gör först följande inställningar (verktygsraden): Visa>Zooma>Anpassa sida och därefter Visa>Sidvisning>Två Förödelse Dagmar Måntelius * Best Production * 1 2 Förödelse en berättelse

Läs mer

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. MAN VI U INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. Länsstyrelsen Östergötland Handbok: Man vill ju finnas! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

Läs mer

Kap. 1. Den gamla släkten på Levälä

Kap. 1. Den gamla släkten på Levälä Förord till första upplagan. Denna utredning av släkter, som utgått från Levälä hemman i Ytterjeppo by i Nykarleby stad, är inte den första. Professor Woldemar Backman från Nykarleby publicerade i Österbottniska

Läs mer

Eskilstuna - Strängnäs Släktforskarförening Anbudet Informationsblad för Eskilstuna - Strängnäs släktforskarförening Nr. 2 år 2003 Sonja Karl-Inge Margareta Gunvor Sven Anita J Göran Kjell Gunnel Vad är

Läs mer

ÖckeröÖarnas SLÄKTFORSKAR FÖRENING MEDLEMSTIDNING ÅRGÅNG. Ångbåtsbryggan vid Hönö Heden. Kröckle Kyrka, Hönö Röd

ÖckeröÖarnas SLÄKTFORSKAR FÖRENING MEDLEMSTIDNING ÅRGÅNG. Ångbåtsbryggan vid Hönö Heden. Kröckle Kyrka, Hönö Röd NR 2 2014 2011 ÅRGÅNG ÅRGÅNG 16 13 ÖckeröÖarnas MEDLEMSTIDNING SLÄKTFORSKAR FÖRENING Ångbåtsbryggan vid Hönö Heden Kröckle Kyrka, Hönö Röd Ordföranden har ordet Höstmöte Vi har bokat in ett höstmöte den

Läs mer

Familjejuridik TRYGGARE EKONOMI PÅ ÄLDRE DAR

Familjejuridik TRYGGARE EKONOMI PÅ ÄLDRE DAR Familjejuridik TRYGGARE EKONOMI PÅ ÄLDRE DAR 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndig heter, orga nisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i

Läs mer

Namn i Sverige. Förnamn

Namn i Sverige. Förnamn Ingela Martenius Namn i Sverige Förnamn 1 Fadersnamn 3 Modersnamn 3 Familjenamn 4 Adel 5 Präster 6 Borgare 7 Soldater 7 Kvinnor 8 Barn 9 Utvandrare 9 Invandrare 10 Gårdsnamn 10 Från allra första början

Läs mer

Familjerätt Lättläst information om lagar som gäller för familjer i Sverige En lättläst sammanfattning av Justitiedepartementets broschyr Familjerätt

Familjerätt Lättläst information om lagar som gäller för familjer i Sverige En lättläst sammanfattning av Justitiedepartementets broschyr Familjerätt Familjerätt Lättläst information om lagar som gäller för familjer i Sverige En lättläst sammanfattning av Justitiedepartementets broschyr Familjerätt Den här broschyren har tagits fram av Justitiedepartementet.

Läs mer

Viktor Klingbergs skulder

Viktor Klingbergs skulder Viktor Klingbergs skulder Viktor Klingberg var född 1856. Han studerade i Uppsala från 1877 och avlade medicine kandidatexamen 1885, och hade sedan flera korta förordnanden som läkare på olika platser;

Läs mer

Vägen till examen. en resa varje revisor måste göra. 20 Balans. Balans Fokus: revisorsprovet. Revisorsprovet är inte vilken tenta som helst.

Vägen till examen. en resa varje revisor måste göra. 20 Balans. Balans Fokus: revisorsprovet. Revisorsprovet är inte vilken tenta som helst. Balans Fokus: revisorsprovet Vägen till examen en resa varje revisor måste göra Revisorsprovet är inte vilken tenta som helst. Att vara väl förberedd är ett måste för att det ska gå vägen, men knappast

Läs mer

Från utställningshallen i London. Hedersmedlemmar. Att skiljas förr - en komplicerad historia sid 7

Från utställningshallen i London. Hedersmedlemmar. Att skiljas förr - en komplicerad historia sid 7 Nr 2-2013 Nr 23-2013 2010 Foto: Björn Jönsson Från utställningshallen i London Who Do You Think You Are Live Hedersmedlemmar sid 10 sid 4 Att skiljas förr - en komplicerad historia sid 7 Skriv för din

Läs mer

Familjerätt Lättläst information om lagar som gäller för familjer i Sverige En lättläst sammanfattning av Justitiedepartementets broschyr Familjerätt

Familjerätt Lättläst information om lagar som gäller för familjer i Sverige En lättläst sammanfattning av Justitiedepartementets broschyr Familjerätt Familjerätt Lättläst information om lagar som gäller för familjer i Sverige En lättläst sammanfattning av Justitiedepartementets broschyr Familjerätt Den här broschyren har tagits fram av Justitiedepartementet.

Läs mer

Får mor göra vad hon vill med fars arv?

Får mor göra vad hon vill med fars arv? Arvsrätt - svara på tidningsfrågor. Fråga 1. I min frus och mitt ömsesidiga testamente stadgas att den efterlevande skall ärva den först bortgångna med äganderätt. Innebär detta att den efterlevande har

Läs mer

HENRIK tunnbindaren reviderad version från 2005 avsedd för år 2006

HENRIK tunnbindaren reviderad version från 2005 avsedd för år 2006 Ola Lönnqvist HENRIK tunnbindaren reviderad version från 2005 avsedd för år 2006 Familjen, staden och Sverige under senare delen av 1600-talet Pjäsen avser skildra livet för och hos en borgarfamilj i Söderköping,

Läs mer