andel kvinnor av samtliga företagare i kommunen visar på hur jämställd företagarpopulationen är

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "andel kvinnor av samtliga företagare i kommunen visar på hur jämställd företagarpopulationen är"

Transkript

1 Rapport från Företagarna mars 2011

2 Sammanfattning... 2 Internationell jämförelse... 4 Så är Jämställt företagarindex uppbyggt... 5 Så gjordes undersökningen... 6 Definition... 6 Variabel 1: Andel kvinnor av samtliga företagare... 7 Variabel 2: Andel företagare av kvinnor i arbetsför ålder...8 Variabel 3: Andel unga företagarkvinnor... 9 Variabel 4: Andel kvinnor som driver företag i IT-branschen Policyslutsatser Vad kan kommunen göra? Vad kan riksdagen göra? Företagarna är Sveriges största företagarorganisation. Vår uppgift är att skapa bättre förutsättningar för företagande i Sverige. Vi företräder närmare företagare, vilket ger oss en stor möjlighet att påverka och driva opinion för ett bättre företagarklimat. Dessutom erbjuder vi våra medlemmar unika medlemstjänster och förmåner. Företagarna är en medlemsägd, medlemsstyrd och partipolitiskt obunden intresseorganisation. Vi finns över hela landet med 19 regionkontor och 260 lokala nätverk och mötesplatser

3 Jämställt företagarindex är uppbyggt av fyra variabler: andel kvinnor av samtliga företagare i kommunen visar på hur jämställd företagarpopulationen är andel företagare av kvinnor i arbetsför ålder i kommunen visar på den kvinnliga befolkningens företagsamhet andel unga företagarkvinnor i kommunen (under 35 år) visar på framtidsmöjligheter för företagande andel kvinnor som driver företag i en mansdominerad bransch (ITbranschen) i kommunen visar på ett nytänkande företagsklimat där man vågar bryta normer Sammantaget bildar dessa variabler Jämställt företagarindex. En hög placering i Jämställt företagarindex innebär inte att allt är frid och fröjd med jämställdheten i kommunen. Däremot har man bättre förutsättningar för att jämställt företagande ska bli verklighet, än vad en kommun med lägre ranking har. Mätt på detta sätt är det Dorotea i Västerbottens län som kan titulera sig Sveriges mest jämställda företagarkommun ,7 procent av Doroteas företagare är kvinnor, vilket är strax över riksgenomsnittet och ger kommunen plats 64 i denna kategori. 41 kvinnor i kommunen driver företag, motsvarande 5,5 procent av alla kvinnor i arbetsför ålder, vilket resulterar i plats 39 i denna kategori. Åtta av dessa 41 företagarkvinnor, 19,5 procent, är yngre än 35 år. Andelen ger kommunen plats 9 i denna kategori. Det är till stor del denna höga placering som ligger bakom Doroteas förstaplacering i årets index. En av Doroteas tre IT-företagare är kvinna, 33,3 procent, vilket leder till plats 16 i denna kategori. Sammantaget kan det konstateras att Dorotea kommun befinner sig i en bra position för att uppnå jämställdhet i företagandet. Betydligt mindre jämställt är det i Färgelanda i Västra Götalands län, som hamnar sist i årets index. I två av fyra variabler rankas kommunen bland de tio sämsta. Trots att två män driver IT-företag i Färgelanda gör inga kvinnor det, vilket drar ner resultatet ytterligare. Andelen kvinnor bland företagarna är näst lägst i landet kommunen hamnar på plats 289 i kategorin i och med att endast 19,5 procent av företagarna är kvinnor. 2

4 Tabell 1. Slutgiltig ranking. Förra årets placering inom parentes. 1 Tio i topp Tio i botten Rank Kommun Län Rank Kommun Län 1 (49) Dorotea Västerbotten 281 (216) Gnosjö Jönköping 2 (22) Gnesta Södermanland 282 (247) Vaggeryd Jönköping 3 (6) Klippan Skåne 283 (252) Aneby Jönköping 4 (3) Perstorp Skåne 284 (167) Gislaved Jönköping 5 (20) Stockholm Stockholm 285 (259) Nässjö Jönköping 6 (25) Höganäs Skåne 286 (268) Övertorneå Norrbotten 7 (68) Uppvidinge Kronoberg 287 (242) Boxholm Östergötland 8 (11) Strömsund Jämtland 288 (151) Haparanda Norrbotten 9 (13) Rättvik Dalarna 289 (281) Eda Värmland 10 (15) Ystad Skåne 290 (284) Färgelanda Västra Götaland För fullständiga siffror gällande alla län, se rapporten Fakta om kvinnors företagande 2011, tillgänglig på I år har två av fyra variabler förändrats: andelen unga företagarkvinnor mäts numera som andel företagarkvinnor under 35 år, istället för som tidigare 55 år. Dessutom har andelen kvinnor i bygg- och industrisektorn bytts ut mot andelen kvinnor i IT-branschen (här definierat som programvaruproducenter och datakonsulter). Detta gör att det slutgiltiga indexet inte blir helt jämförbart med tidigare år. De två variabler som inte har förändrats visar båda på en fortsatt långsam förbättring: riksgenomsnittet för kvinnornas andel av den totala företagarpopulationen har ökat från 28,72 procent i förra årets mätning till 28,95 procent i årets mätning. Första undersökningsåret, 2005, var rikssnittet 28,32 procent. Med den här ökningstakten dröjer det 133 år, till 2144, innan Sveriges företagare består av lika många män som kvinnor. Riksgenomsnittet för andelen företagare av kvinnor i arbetsför ålder ligger kvar på 4,0 procent sedan förra årets undersökning. Första året, 2005, var riksgenomsnittet 3,8 procent. Vi kan också konstatera att företagandet i Sverige inte är särskilt jämställt i ett internationellt perspektiv. 29 procent av Sveriges företagare är kvinnor. Jämfört med andra EU-länder hamnar Sverige på en tjugondeplats, efter länder som Italien, Rumänien och Litauen. Sverige hamnar även efter Finland, som i övrigt liknar Sverige när det gället näringslivsklimat. 1 Eftersom två av fyra variabler i indexet har ändrats sedan förra årets undersökning, är förra årets placeringar inte helt jämförbara med årets. 3

5 Sverige världens mest jämställda land. Så brukar det låta när det handlar om könsfördelningen i Riksdagen, uttag av föräldraledighet eller hur stor andel av kvinnorna som yrkesarbetar. Men när det gäller företagande är Sverige inte särskilt jämställt. 29 procent av Sveriges företagare är kvinnor. När man jämför denna procentandel med andra EU-länder hamnar Sverige på en tjugondeplats, efter länder som Italien, Grekland och Litauen. Att lämna en trygg anställning för att förverkliga sina idéer i ett eget företag verkar fortfarande vara ett typiskt manligt beteende i världens mest jämställda land. Även om andelen kvinnor bland företagarna ökar något, ligger Sverige kvar på plats åtta från botten, som i förra årets Jämställt företagarindex. Samtidigt redovisar Finland, vars näringsliv och kultur i mångt och mycket påminner om Sveriges, en större andel (drygt 32 procent) kvinnor bland företagarna. Däremot ligger Danmark sämre till med drygt 26 procent kvinnor bland företagarna. Diagram 1. Andel kvinnor i företagargruppen. EU-27 (2009) Källa: Eurostat,

6 För att följa hur jämställdheten inom företagandet utvecklas i Sveriges samtliga 290 kommuner har Företagarna konstruerat ett index bestående av fyra olika variabler, som mäter olika vinklar av företagandets jämställdhet. Indexet presenteras nu för fjärde gången (första gången var i februari 2008). Det enklaste måttet på jämställt företagande är att helt enkelt ställa antalet kvinnor som driver företag i relation till hela företagarpopulationen, och konstatera att den kommun som uppvisar högst andel kvinnor är Sveriges mest jämställda när det gäller företagande. Men det finns även andra indikatorer på jämställdhet. Vi vill med denna undersökning därför även lyfta fram kommuner där en stor andel av kvinnorna i arbetsför ålder är företagare, vilket visar på en företagsam befolkning i kommunen, där företagarkvinnorna är unga, vilket visar på framtidsmöjligheter för kvinnornas företagande på orten, samt där kvinnor startar och driver företag inom traditionellt mansdominerade branscher, i detta fall IT-branschen. Inte i någon av Sveriges kommuner är företagandet helt jämställt, och skillnaderna mellan kommunerna är stora. En kommun kan rankas högt i en av variablerna, och samtidigt rankas lågt i en annan. Syftet med detta index är att lyfta fram de kommuner där förutsättningarna för ett jämställt företagande är goda, likväl som de kommuner där vägen mot ett jämställt företagande är längre och mer krokig. 5

7 Med begreppet företagare menas egenföretagare, fåmansbolagsägare och anställda i eget aktiebolag, som alla får sin huvudsakliga inkomst från företaget. Hobbyföretagare, som driver företag vid sidan om en anställning, räknas inte in. Där inget annat anges har samtliga statistiska uppgifter som använts i Jämställt företagarindex hämtats från SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS). Eftersom uppgifterna kommer från ett populationsmässigt heltäckande register slipper man slumpmässiga fel och täckningsfel som annars är ofrånkomliga i stickprovsundersökningar. Siffrorna som behandlats i denna publikation är från 2009, vilket är den senaste tillgängliga statistiken från dessa register. Rankingen i det slutgiltiga indexet fås fram genom ovägd summering av kommunernas placeringar i indexets fyra beståndsdelar. Ju lägre poängsumma, desto högre ranking. I år har två av fyra variabler förändrats: andelen unga företagarkvinnor mäts numera som andel företagarkvinnor under 35 år, istället för som tidigare 55 år. Dessutom har andelen kvinnor i bygg- och industrisektorn bytts ut mot andelen kvinnor i IT-branschen (här definierat som programvaruproducenter och datakonsulter). Detta gör att det slutgiltiga indexet inte blir helt jämförbart med tidigare år. 6

8 Om Sveriges företagarpopulation skulle vara helt jämställd, skulle den bestå av 50 procent kvinnor och 50 procent män. Ingen kommun i Sverige uppnår detta, men Danderyds kommun i Stockholm toppar kategorin i år: 42,5 procent av företagarna i Danderyd är kvinnor. Därmed återtar Danderyd förstaplatsen från Vaxholm som var bäst i kategorin Danderyd kom etta både 2008 och Överhuvudtaget domineras denna kategori av Stockholmskommuner av de fem kommunerna i toppen är fyra belägna i Stockholms län. Pajala kommun i Norrbotten har Sveriges lägsta andel företagarkvinnor. Endast 18,1 procent av kommunens företagare är kvinnor, vilket är sämre än i Jämställt företagarindex 2010, då Pajala också tog hem bottenplaceringen med 19,3 procent. Troligtvis har finanskrisen spelat in i denna utveckling hamnade fem kommuner under 20-procentsstrecket i denna kategori, medan endast två kommuner gjorde det Västra Götalands län är överrepresenterat bland de tio bottenkommunerna fyra av dessa kommuner är belägna i länet. Rikssnittet för kvinnornas andel av den totala företagarpopulationen har ökat något, från 28,7 procent i förra årets mätning till 29,0 procent i årets mätning. Första året, 2005, var rikssnittet 28,3 procent. Med den här ökningstakten dröjer det 133 år, till 2144, innan Sveriges företagare består av lika många män som kvinnor. Eftersom Sveriges befolkning dessutom består av fler kvinnor än män, tar det egentligen ännu längre tid tills företagandet avspeglar förhållandena i befolkningen. Tabell 2. Andel kvinnor av samtliga företagare. Förra årets placering inom parentes. Tio i topp - riksgenomsnitt: 29,0% Tio i botten - riksgenomsnitt: 29,0% Rank Kommun Län Andel Rank Kommun Län Andel 1 (3) Danderyd Stockholm 42,5% 281 (261) Vilhelmina Västerbotten 21,7% 2 (2) Lidingö Stockholm 40,6% 282 (274) Öckerö Västra Götaland 21,6% 3 (1) Vaxholm Stockholm 38,3% 283 (224) Övertorneå Norrbotten 21,5% 4 (4) Täby Stockholm 35,6% 284 (287) Sävsjö Jönköping 21,3% 5 (17) Trosa Södermanland 35,0% 285 (279) Tibro Västra Götaland 21,0% 6 (5) Höganäs Skåne 34,5% 286 (280) Boxholm Östergötland 20,1% 7 (6) Nacka Stockholm 34,5% 287 (289) Storfors Värmland 19,6% 8 (7) Båstad Skåne 34,3% 288 (284) Tanum Västra Götaland 19,6% 9 (10) Mönsterås Kalmar 34,3% 289 (288) Färgelanda Västra Götaland 19,5% 10 (9) Vellinge Skåne 34,0% 290 (290) Pajala Norrbotten 18,1% Årets klättrare i denna kategori är Dorotea i Västerbotten, som ökar från placering 189 förra året till placering 64 i år. 7

9 Variabel 1, andelen kvinnor av företagarna, kan vara ett dåligt mått på hur pass företagsamma kvinnorna är i en kommun. Även om t.ex. hälften av alla företagare i en kommun är kvinnor, skulle få kunna vara företagare. Men kommuner där en stor andel av befolkningen i arbetsför ålder (16-64 år) är företagare, såväl män som kvinnor, visar på en kultur av risktagande och nytänkande. Därför premieras kommuner där en stor andel av kvinnorna är företagare. I år toppar Båstad i Skåne län denna kategori. 9,5 procent av kommunens samtliga kvinnor i arbetsför ålder är företagare en uppgång från förra årets toppnotering på 9,3 procent, som även den gjordes av Båstad. I Oxelösunds kommun i Södermanlands län är det minst populärt bland kvinnor att driva företag. Endast 1,9 procent av kvinnorna i arbetsför ålder är företagare i där en liten ökning från förra årets bottennotering på 1,8 procent, som innehades av Upplands Väsby i Stockholms län. Rikssnittet ligger kvar på 4,0 procent sedan förra årets undersökning. Första året, 2005, var riksgenomsnittet 3,8 procent. Tabell 3. Andel företagare av kvinnor i arbetsför ålder. Förra årets placering inom parentes. Tio i topp - riksgenomsnitt: 4,0% Tio i botten - riksgenomsnitt: 4,0% Rank Kommun Län Andel Rank Kommun Län Andel 1 (1) Båstad Skåne 9,5% 281 (280) Ale Västra Götaland 2,7% 2 (2) Borgholm Kalmar 9,3% 282 (284) Surahammar Västmanland 2,6% 3 (3) Simrishamn Skåne 8,4% 283 (281) Salem Stockholm 2,6% 4 (5) Danderyd Stockholm 7,7% 284 (283) Haparanda Norrbotten 2,5% 5 (6) Härjedalen Jämtland 7,5% 285 (282) Botkyrka Stockholm 2,4% 6 (4) Vaxholm Stockholm 7,3% 286 (286) Umeå Västerbotten 2,4% 7 (20) Berg Jämtland 7,0% 287 (289) Storfors Värmland 2,3% 8 (7) Åre Jämtland 7,0% 288 (287) Hammarö Värmland 2,2% 9 (10) Tomelilla Skåne 6,9% 289 (285) Trollhättan Västra Götaland 2,2% 10 (13) Ydre Östergötland 6,9% 290 (288) Oxelösund Södermanland 1,9% Årets klättrare i denna kategori är Dorotea i Västerbotten, som ökar från placering 112 förra året till placering 39 i år. 8

10 Åldersfördelningen hos en kommuns företagarkvinnor har betydelse för jämställdheten av två anledningar. Dels tyder en yngre åldersstruktur på ett mer dynamiskt näringsliv där yngre kvinnor startar företag i högre utsträckning och där återväxten på så sätt är tryggad. Dels kommer kommuner med en yngre företagarpopulation inte att drabbas av samma svårigheter vid generations- eller ägarskiften, som kommuner med en äldre företagarpopulation. Vid de försäljningar eller överlåtelser som ändå behöver göras kommer man troligen ha en större chans att hitta nya ägare, med tanke på att de yngre bevisligen inte är rädda för att driva företag. Botkyrka kommun i Stockholms län har Sveriges mest fördelaktiga åldersstruktur bland företagarkvinnorna nära en av fyra är yngre än 35 år. Det är värt att notera att två av Sveriges tre största kommuner, Göteborg och Malmö, placerar sig bland de tio främsta i denna kategori. Åldersstrukturen i Bräcke, Jämtland, är Sveriges minst fördelaktiga. Endast 2,2 procent av kommunens företagarkvinnor är yngre än 35 år. I tidigare undersökningar har andelen unga företagarkvinnor mätts som andelen företagarkvinnor under 55 år, inte under 35 år, och därmed är årets resultat inte jämförbara med tidigare år. Vi kan konstatera att endast två av de kommuner som placerade sig på tio-i-topp i förra årets mätning, gör det även i årets, dvs. Botkyrka och Malmö. På motsvarande sätt förhåller det sig med de som placerade sig lågt endast Bräcke kommun återkommer bland de tio sämsta vid en jämförelse mellan undersökningen 2010 och Riksgenomsnittet för andelen företagarkvinnor yngre än 35 år är 14,9 procent. Tabell 4. Andel unga företagarkvinnor. Tio i topp - riksgenomsnitt: 14,9% Tio i botten - riksgenomsnitt: 14,9% Rank Kommun Län Andel Rank Kommun Län Andel 1 Botkyrka Stockholm 23,8% 281 Emmaboda Kalmar 7,0% 2 Malmö Skåne 23,5% 282 Övertorneå Norrbotten 6,9% 3 Sorsele Västerbotten 21,4% 283 Färgelanda Västra Götaland 6,8% 4 Hallsberg Örebro 21,4% 284 Vaxholm Stockholm 6,5% 5 Kristinehamn Värmland 21,0% 285 Askersund Örebro 6,1% 6 Solna Stockholm 20,4% 286 Aneby Jönköping 5,9% 7 Göteborg Västra Götaland 20,0% 287 Grästorp Västra Götaland 5,9% 8 Fagersta Västmanland 19,6% 288 Bjurholm Västerbotten 5,1% 9 Dorotea Västerbotten 19,5% 289 Gullspång Västra Götaland 5,0% 10 Örebro Örebro 19,5% 290 Bräcke Jämtland 2,2% 9

11 Företagandet domineras i de flesta branscher av män. Vissa är dock betydligt mer mansdominerande än andra, t.ex. IT-branschen (här definierat som programvaruproducenter och datakonsulter). I genomsnitt är det fyra gånger vanligare att en företagare inom IT-branschen är man än kvinna. Därför förutsätter vi att kommuner med en hög andel företagarkvinnor i denna bransch har ett företagsklimat som uppmuntrar till att bryta mot normen för hur kvinnor driver företag. Man kan även anta att kvinnor som driver företag inom dessa mansdominerande branscher kan verka som förebilder för andra kvinnor på orten, som i sin tur inspireras att starta företag i ojämställda branscher. I Jämställt företagarindex utgörs en variabel därför av andelen företagarkvinnor inom IT-branschen. I fyra kommuner är samtliga av de IT-företagare som finns i kommunen kvinnor. Det är Forshaga, Värmlands län (1 person) Ljusnarsberg, Örebro län (2 personer) Perstorp, Skåne län (1 person) och Ydre, Östergötlands län (1 person) I 78 kommuner finns inga kvinnor som driver företag i IT-branschen däremot finns det män som gör det. Detta visar att det finns en marknad för programvaruproducenter och datakonsulter i dessa kommuner, men att inga kvinnor är företagare i den branschen. Åtta kommuner har inga företagare i IT-branschen över huvud taget, varken kvinnor eller män. Dessa sammanlagt 86 kommuner rankas på samma placering, 205, eftersom resultatet är detsamma ingen kvinna driver IT-företag i kommunen. Riksgenomsnittet är 12,2 procent. Man skulle kunna invända att det är värre att det finns IT-företag på orten, men att inget av dem drivs av en kvinna, än att det inte finns IT-företag alls. En alternativ beräkning där kommuner som helt saknar IT-företag rankas högre än de där IT-företag finns, men helt drivs av män, påverkar dock inte resultaten i stort. Man kan också hävda att marknaden för IT-företag är liten i vissa små kommuner och att det därför blir en orättvis jämförelse med storstadskommunerna. Faktum är dock att endast åtta av Sveriges 290 kommuner saknar företagare i denna bransch, och i just IT-branschen borde det spela mindre roll var man finns nätet finns ju överallt. På de allra flesta platser borde det alltså gå att driva ett IT- 10

12 företag med framgång om inte annat för att serva andra företag på orten som behöver hjälp med IT-driften. Tabell 5. Andel kvinnor som driver företag inom IT-branschen. Tio i topp - riksgenomsnitt: 12,2% Rank Kommun Län Andel 1 Forshaga Värmland 100,0% 1 Ljusnarsberg Örebro 100,0% 1 Perstorp Skåne 100,0% 1 Ydre Östergötland 100,0% 5 Sotenäs Västra Götaland 66,7% 6 Laxå Örebro 50,0% 6 Norsjö Västerbotten 50,0% 6 Torsby Värmland 50,0% 9 Mörbylånga Kalmar 42,9% 10 Lycksele Västerbotten 40,0% 86 kommuner rankas på samma bottenplacering: 205. Inte i någon av dem driver en kvinna företag inom ITbranschen. Tidigare år har vi i denna kategori tittat på andelen kvinnor som driver företag inom bygg- och industrisektorerna. Men i och med att vi allt mer går mot en tjänsteekonomi, blir andelen företagare i bygg- och industrisektorn mindre relevant som mått på det allmänna företagsklimatet. Med en mer tjänstebetonad bransch med snabb tillväxt som IT-branschen hoppas vi att Jämställt företagarindex ger en mer rättvisande bild av förutsättningarna för företagande i Sverige. Detta påverkar naturligtvis vilka kommuner som hamnar i topp i denna kategori. Tidigare års självklara vinnare i bygg- och industrisektorerna, Gnosjö, hamnar här på bottenplaceringen 205, en delad placering med 85 andra kommuner. I Gnosjö finns fyra företagare inom IT-branschen, men ingen av dem är kvinna. 11

13 Det enklaste sättet att mäta kvinnors företagande är att titta på andelen kvinnor av företagarna på orten. Det är en trögrörlig variabel som inte förändras särskilt snabbt. Kultur och traditioner har stor betydelse för om kvinnor tar, och får, plats bland företagarna på orten eller inte. Hälften av de kommuner som rankas högt i denna variabel ligger i Stockholms län, och en viss koppling till turism finns både Vaxholm, Trosa och Båstad är turistorter med utvecklad besöksnäring. En ännu tydligare gemensam nämnare är dock att samtliga kommuner på tio-i-topp traditionellt har dominerats starkt av borgerliga partier i kommunpolitiken, vilket kan antyda att kommunerna både haft en generellt positiv inställning till småföretagande och en företagarvänlig syn på kommunens offentliga upphandling. Enligt SCB har sju av dessa tio kommuner i genomsnitt haft lägre sammanlagd kommunalskatt än riksgenomsnittet under perioden , vilket är positivt för företagsklimatet. Andelen företagare av kvinnor i arbetsför ålder är ett mått på hur företagsam den kvinnliga delen av befolkningen i kommunen är. Precis som andelen kvinnor av företagarna är det en trögrörlig variabel. Kulturen på orten har troligtvis en stor påverkan på om man blir företagare eller inte den bestämmer vad som är socialt accepterat och huruvida det finns förebilder när det gäller företagande. Flera av de kommuner som rankas högt i denna variabel i årets index har en tydlig koppling till turism. På tio-i-topp trängs Båstad, Borgholm, Härjedalen, Vaxholm och Åre samtliga populära turistmål, kända för sin besöksnäring. I Härjedalen ligger både Funäsdalen och Vemdalen med sina skidanläggningar. Turism och besöksnäring är också småföretagstäta branscher där det traditionellt sett har varit vanligt för kvinnor att arbeta i, som t.ex. hotell-, restaurang- och caféföreståndare, turistguider och hemslöjdsproducenter. Troligtvis är det i dessa turisttäta kommuner socialt accepterat att vara företagare. Förebilder har gått före och visat att det går att bli framgångsrik med sitt företag. Detta säger också något om hur stor betydelse branschen spelar för att möjliggöra företagande. I framtiden kan man därför förvänta sig att avregleringen av vårdoch omsorgsbranscherna, liksom RUT-branschen, får genomslag för kvinnors företagande på många orter i landet. I dessa branscher arbetar yrkesgrupper som traditionellt sett har varit kvinnodominerade, men saknat möjligheter till och acceptans för företagande. Värt att notera är att de två kommuner som ligger i topp när det gäller unga kvinnors företagande båda är invandrartäta, Malmö i Skåne och Botkyrka i Stockholm. Enligt NUTEK:s (nuvarande Tillväxtverket) Entreprenörskapsbarometer från 2008 är en något större andel bland de utlandsfödda mellan 18 och 30 år företagare jämfört med de infödda i samma ålder (6 procent resp. 4 procent). Dessutom vill 43 procent av utlandsfödda unga hellre bli företagare än anställda, jämfört med 37 procent av infödda unga. 12

14 En annan intressant iakttagelse är att tre av de fyra toppkommunerna när det gäller IT-branschen, där 100 procent av IT-företagarna är kvinnor, är traditionella industri- eller bruksorter. Perstorp har haft ättiks- och laminattillverkning, Forshaga pappersbruk och Ljusnarsberg bergsbruk. Dessa är bra exempel på hur ett nytänkande företagsklimat där kvinnor vågar bryta normer kan växa fram även i bygder med traditionella näringar. mars 2011 Det är varken möjligt eller önskvärt att lagstifta om jämställdhet inom företagandet. Ibland hörs krav på kvotering av bolagsstyrelser, men det är osäkert om detta har effekt på kvinnors företagande. I Norge, där man införde lagstadgat krav på könskvoterade bolagsstyrelser 2003, var andelen kvinnor bland företagarna 2009 lägre än i Sverige, 26,9 procent, och ökningstakten dessutom långsammare. Däremot är det både möjligt och önskvärt att lagstifta om åtgärder som förbättrar företagsklimatet generellt. Eftersom dagens regelverk slår extra hårt mot de sektorer som kvinnor är verksamma i, skulle flera av de viktigaste åtgärderna skulle få särskilt positiv påverkan på kvinnors företagande. Exempel på generella åtgärder som skulle påverka kvinnors företagstillväxt positivt är enklare regler och slopat sjuklöneansvar för företagare. Kvinnor har i genomsnitt lägre inkomster och förmögenheter än män, och ett riskkapitalavdrag som gör det lättare att ordna kapital skulle kunna lösa en del kvinnoföretagares finansiering. Detsamma gäller sänkta arbetsgivaravgifter för småföretag, som får allra störst positiv effekt i tjänstesektorn, där flertalet kvinnor bedriver sitt företagande. Mer än en miljon kvinnor arbetar inom branscher som domineras av den offentliga sektorn. Avreglering ger fler privata alternativ och är mycket positivt för jämställdheten och företagandet. Det finns ett tydligt samband mellan kommuners upphandling av vård, utbildning och omsorg och andelen företagarkvinnor (se nedan). Diagram 1. Relationen mellan kvinnors andel av kommunens totala företagande och andel av kommunens upphandling av barn-, äldre-, familjeomsorg och utbildning (SCB, 2009) 13

15 Den drygt två år gamla lagen om valfrihet (LOV) ger förutsättningar för att öka konkurrensen och mångfalden inom vård och omsorg. Enligt en färsk utvärdering från Vårdföretagarna har 135 vårdcentraler startats i Sverige under 2009, då LOV infördes. De drivs nu av privata entreprenörer. Vare sig kommunerna använder sig av lagen om offentlig upphandling (LOU) eller LOV är det dock viktigt att de ställer relevanta och rimliga krav på de företag som vill vara med i systemet. Det är oroväckande att vissa kommuner t.ex. kräver att företagen ska vara kollektivavtalsanslutna. Detaljstyrning från kommunerna gör det utan tvekan svårare för många företag, varav de flesta är små, att delta i upphandlingar. Slutligen utnyttjar kvinnor de sociala trygghetssystemen i en klart högre utsträckning än män. Som företagare är möjligheten att använda sig av dessa system begränsade. De kan alltså inte dra nytta av det försäkringssystem de trots allt betalar premier till. För att minska gapet mellan att vara anställd och företagare menar Företagarna att en opt-out -möjlighet från systemen måste finnas. I utbyte mot en kraftigt sänkt obligatorisk avgift skulle företagarna kunna köpa skräddarsydda försäkringar som passar deras situation bättre. De föreslagna åtgärderna ovan har alla fördelen att de förbättrar det generella företagsklimatet. Det handlar således inte om att gynna kvinnor på männens bekostnad genom konkurrenssnedvridning. Det handlar snarare om att skapa lika förutsättningar på samtliga marknader och att ta bort de hinder som idag snedvrider förutsättningarna till kvinnornas nackdel. Det skulle hela Sveriges ekonomi, sysselsättning och välstånd vinna på! mars 2011 enklare regler slopat sjuklöneansvar för företagare riskkapitalavdrag (som gör det lättare att ordna kapital) sänkta arbetsgivaravgifter för småföretagare rimliga krav vid offentliga upphandlingar opt-out -möjlighet från trygghetssystemen för att företagarkvinnor ska kunna skräddarsy t.ex. föräldraledighet 14

Var finns jämställd företagsamhet? Sveriges mest (och minst) jämställda företagarkommuner

Var finns jämställd företagsamhet? Sveriges mest (och minst) jämställda företagarkommuner Var finns jämställd företagsamhet? Sveriges mest (och minst) jämställda företagarkommuner januari 2008 Inledning Sverige anses i flera avseenden tillhöra världseliten i jämställdhet. I formella beslutsförsamlingar

Läs mer

Rapport Oktober 2013 HALLAND

Rapport Oktober 2013 HALLAND Rapport Oktober 2013 HALLAND Innehåll Inledning... 3 Sammanfattning i korthet... 3 Så är Årets Företagarkommun uppbyggd... 4 Så gjordes undersökningen... 5 Nationell utveckling... 5 Länsutveckling... 7

Läs mer

Bakgrund... 2 1. Andel kvinnor av den totala företagarpopulationen... 3. Län för län... 31

Bakgrund... 2 1. Andel kvinnor av den totala företagarpopulationen... 3. Län för län... 31 Rapport från Företagarna mars 2012 Bakgrund... 2 1. Andel kvinnor av den totala företagarpopulationen... 3 Län för län... 3 Kommun för kommun... 4 2. Andel företagare av kvinnor i arbetsför ålder... 10

Läs mer

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

Befolkning 2009. per capita 2009

Befolkning 2009. per capita 2009 Kommun Utsläpp per capita 2009 Befolkning 2009 Kommuntyp Sundbyberg 0,92 37722 Förortskommun till storstad Stockholms län Lidingö 1,30 43445 Förortskommun till storstad Stockholms län Tyresö 1,33 42602

Läs mer

Antal juridiska personer i varje kommun som ska deklarera senast 1 november

Antal juridiska personer i varje kommun som ska deklarera senast 1 november BLEKINGE OLOFSTRÖM 46 4 3 53 BLEKINGE KARLSKRONA 229 32 30 291 BLEKINGE RONNEBY 105 5 11 121 BLEKINGE KARLSHAMN 144 6 15 165 BLEKINGE SÖLVESBORG 105 1 12 118 DALARNA VANSBRO 48 3 0 51 DALARNA MALUNG-SÄLEN

Läs mer

Hundstatistik 2014 Antal hundar och ägare per län och kommun

Hundstatistik 2014 Antal hundar och ägare per län och kommun SKÅNE BJUV 1356 1883 SKÅNE HÖÖR 1798 2570 SKÅNE LUND 5553 7015 SKÅNE OSBY 1254 1659 SKÅNE ESLÖV 2906 4028 SKÅNE HÖRBY 1955 2819 SKÅNE LOMMA 1225 1530 SKÅNE MALMÖ 12253 14717 SKÅNE SJÖBO 2687 3956 SKÅNE

Läs mer

Antal hundägare och hundar per län och kommun per 20120102

Antal hundägare och hundar per län och kommun per 20120102 Antal hundägare och hundar per län och kommun per 20120102 Län Namn Kommun Namn Antal ägare Antal djur BLEKINGE KARLSHAMN 2336 3148 BLEKINGE KARLSKRONA 4056 5379 BLEKINGE OLOFSTRÖM 1082 1441 BLEKINGE RONNEBY

Läs mer

#4av5jobb. Skapas i små företag. JÖNKÖPINGS LÄN

#4av5jobb. Skapas i små företag. JÖNKÖPINGS LÄN #4av5jobb Skapas i små företag. JÖNKÖPINGS LÄN Rapport Juli 2014 Innehållsförteckning arna håller krisorterna under armarna........ 3 Jobben kan bli fler om politikerna vill..3 Sverige totalt..... 4 Om

Läs mer

exkl. moms 25 % Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360

exkl. moms 25 % Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360 exkl. moms 25 % Januaripriser exkl. moms 25 % Ökning sedan 2010 Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360 kr

Läs mer

Statistik Antal företag 2013-01-01 2013-06-30

Statistik Antal företag 2013-01-01 2013-06-30 Statistik Antal företag 2013-01-01 2013-06-30 Typ ROT RUT TOTALT Antal företag, riket 54 023 13 488 67 511 Antal företag per län 2013-01-01 2013-06-30 Län Typ Antal företag BLEKINGE ROT 836 BLEKINGE RUT

Läs mer

Antal hundägare och hundar per län och kommun

Antal hundägare och hundar per län och kommun Antal hundägare och hundar per län och kommun Län Namn Kommun Namn Antal ägare Antal djur BLEKINGE KARLSHAMN 2431 3316 BLEKINGE KARLSKRONA 4296 5609 BLEKINGE OLOFSTRÖM 1134 1505 BLEKINGE RONNEBY 2580 3492

Läs mer

Antal personer som ska deklarera försäljning av bostad, både småhus och bostadsrätt Taxeringsår 2015 257 971 LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 228

Antal personer som ska deklarera försäljning av bostad, både småhus och bostadsrätt Taxeringsår 2015 257 971 LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 228 Antal personer som ska deklarera försäljning av bostad, både småhus och bostadsrätt Taxeringsår 2015 257 971 LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 228 BLEKINGE KARLSKRONA 1 357 BLEKINGE RONNEBY 510 BLEKINGE

Läs mer

Statistik rot och rut antal köpare per kommun 2012

Statistik rot och rut antal köpare per kommun 2012 Statistik rot och rut antal köpare per kommun 2012 Län Kommun Typ Antal köpare okänt okänt RUT 511 okänt okänt ROT 882 BLEKINGE KARLSHAMN RUT 1 572 BLEKINGE KARLSHAMN ROT 3 803 BLEKINGE KARLSKRONA RUT

Läs mer

Allmän fastighetstxering 2015 Småhus Antal fastighetsdeklarationer, respektive förslag till nytt taxeringsvärde, per län och kommun

Allmän fastighetstxering 2015 Småhus Antal fastighetsdeklarationer, respektive förslag till nytt taxeringsvärde, per län och kommun Allmän fastighetstxering 2015 Småhus Antal fastighetsdeklarationer, respektive förslag till nytt taxeringsvärde, per län och kommun Län Kommunnamn Antal Dekl Antal förslag Stockholms Upplands Väsby 218

Läs mer

Kommunlista över flest nystartade enskilda firmor per invånare

Kommunlista över flest nystartade enskilda firmor per invånare Kommunlista över flest nystartade enskilda firmor per invånare Rank Kommun Län Antal Antal nya firmor per 1000 invånare

Läs mer

Bältesanvändningen i din kommun - hela listan

Bältesanvändningen i din kommun - hela listan NTF 2011-10-28 Bältesanvändningen i din kommun - hela listan Kommun Län Total bältesanvändning Piteå Norrbotten 99,7% Hylte Halland 99,4% Lund Skåne 99,4% Kävlinge Skåne 99,2% Kungälv Västra Götaland 99,2%

Läs mer

#4av5jobb. Skapas i små företag. KALMAR LÄN

#4av5jobb. Skapas i små företag. KALMAR LÄN #4av5jobb Skapas i små företag. KALMAR LÄN Rapport Juli 2014 Innehållsförteckning arna håller krisorterna under armarna........ 3 Jobben kan bli fler om politikerna vill..3 Sverige totalt..... 4 Om undersökningen

Läs mer

Statistiken som presenteras här gäller cabrioleter i trafik under maj 2011, dvs personbilar med karosserikod 25. Källa Transportstyrelsen.

Statistiken som presenteras här gäller cabrioleter i trafik under maj 2011, dvs personbilar med karosserikod 25. Källa Transportstyrelsen. Statistiken som presenteras här gäller cabrioleter i trafik under maj 2011, dvs personbilar med karosserikod 25. Källa Transportstyrelsen. Län Antal cabroleter Per 1 000 invånare Kommun Antal cabroleter

Läs mer

Småhustaxeringen 2012 - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos)

Småhustaxeringen 2012 - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos) Småhustaxeringen - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos) -09-01 Småhustaxeringen - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos) Förklaringar resp. : resp.

Läs mer

#4av5jobb. Skapas i små företag. GÖTEBORGSREGIONEN

#4av5jobb. Skapas i små företag. GÖTEBORGSREGIONEN #4av5jobb Skapas i små företag. GÖTEBORGSREGIONEN Rapport Juli 2014 Innehållsförteckning Småföretagen håller krisorterna under armarna....... 3 Jobben kan bli fler om politikerna vill.3 Sverige totalt.....

Läs mer

Län och kommun Antal MC Procent av befolkningen Stockholms län

Län och kommun Antal MC Procent av befolkningen Stockholms län Stockholms län Norrtälje 4 373 7,78% Nykvarn 686 7,37% Vallentuna 1 957 6,39% Ekerö 1 636 6,36% Nynäshamn 1 614 6,16% Värmdö 2 270 5,85% Österåker 2 198 5,53% Tyresö 2 100 4,86% Sigtuna 1 890 4,59% Upplands-Bro

Läs mer

Företagarna kan nu presentera utfallet av revisionsreformens första tio månader.

Företagarna kan nu presentera utfallet av revisionsreformens första tio månader. Rapport från Företagarna september 2011 Innehållsförteckning... 2 Nära hälften av nya bolag väljer bort revisorn... 3 Nya uppgiftskrav... 4 Så här gör man... 4 I andra länder... 5 Bakgrundsfakta... 6 Län

Läs mer

Statistik från MSB Fallolyckor 2010

Statistik från MSB Fallolyckor 2010 Om statistiken för fall 2010 Uppgifter om antal slutenvårdade personer 65 år eller äldre till följd av fallolyckor kommer från Patientregistret, Socialstyrelsen. Uppgifter om befolkningens storlek kommer

Läs mer

MARS 2015. Företagsamheten 2015 Riket

MARS 2015. Företagsamheten 2015 Riket MARS 2015 Företagsamheten 2015 Omslaget visar samtliga länsvinnare i tävlingen Årets mest företagsamma människa 2014. Fotograf: Anna Sims: Nya Wermlans-Tidningen, Nicklas Sandberg och Svenskt Näringsliv.

Läs mer

1(28) Antal åtgärder för vilka dispens avslagits. Antal åtgärder för vilka dispens medgivits. Antalet beslut om dispens. Stockholm. Botkyrka Stockholm

1(28) Antal åtgärder för vilka dispens avslagits. Antal åtgärder för vilka dispens medgivits. Antalet beslut om dispens. Stockholm. Botkyrka Stockholm Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2012. Naturvårdsverket, NV-00318-13. Bilaga 1. Länsstyrelsernas strandskyddsbeslut 2012 per kommun. Nedan redovisas länsstyrelsernas

Läs mer

Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket

Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket 9 24 5 15 14 39 Ale 7 20 5 16 12 36 Alingsås 7 19 5 16 12 35 Alvesta 7 17 6 16 13 33 Aneby 11 30 4 11 15 41 Arboga 7 18 6 17 13 35 Arjeplog 8 18 7 19 15 37

Läs mer

2014-10-24. Namn: Värde per kommun Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49

2014-10-24. Namn: Värde per kommun Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49 Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49 ÄLVSBYN 659 0,1% 429 0,1% 53,6% 63 GÖTENE 727 0,1% 536 0,1% 35,6% 67 UPPLANDS-BRO 1 173 0,2% 888 0,2% 32,1% 110

Läs mer

Tabell 1b, Boendeutgifter/månad 2005 (LO-familj)

Tabell 1b, Boendeutgifter/månad 2005 (LO-familj) Stockholms län Danderyd 1 941 6 927 2 749 3 528 15 145 298-1 508 35-8 -1 183 Lidingö 1 685 6 064 2 407 3 231 13 387 42-1 327 28 73-1 184 Solna 1 685 5 555 2 205 3 257 12 702 42-712 188-31 -513 Sundbyberg

Läs mer

#4av5jobb. Skapas i små företag. SKÅNE

#4av5jobb. Skapas i små företag. SKÅNE #4av5jobb Skapas i små företag. SKÅNE Rapport Juli 2014 Innehållsförteckning arna håller krisorterna under armarna........ 3 Jobben kan bli fler om politikerna vill..3 Sverige totalt..... 4 Om undersökningen

Läs mer

Förväntade kommunala skattesatser 2015 och nivån 2014

Förväntade kommunala skattesatser 2015 och nivån 2014 Förväntade kommunala er 2015 och nivån 2014 På sista sidan presenteras kommunerna som får högst respektive lägst total kommunalskatt 2015 och var höjningen blir störst. Detta är en bilaga till pdf "alskatten

Läs mer

Ranking av företagsklimatet 2014

Ranking av företagsklimatet 2014 Ranking av företagsklimatet 2014 Varför ett bra företagsklimat? Ett bra företagsklimat handlar om att det ska vara lätt att starta, driva och utveckla ett företag. Fler lönsamma och växande företag skapar

Läs mer

Elever som fått studiehjälpen indragen på grund av ogiltig frånvaro Fördelat på län, kommun och läsår

Elever som fått studiehjälpen indragen på grund av ogiltig frånvaro Fördelat på län, kommun och läsår Elever som fått en på grund av ogiltig Blekinge län Karlshamn 1355 74 5,5% 1252 33 2,6% 1148 73 6,4% Karlskrona 2495 163 6,5% 2342 183 7,8% 2180 154 7,1% Olofström 522 92 17,6% 514 44 8,6% 481 32 6,7%

Läs mer

Arbetsskador 2014 län och kommun

Arbetsskador 2014 län och kommun Arbetsskador 2014 län och kommun Arbetsmiljöstatistik Rapport 2015:2 preliminära uppgifter Arbetsmiljöverket / Arbetsskador 2014, preliminära uppgifter för län och kommun 1 Arbetsskador 2014 län och kommun

Läs mer

Kommunalt grundskoleindex 2014 - Föräldraalliansen Sverige Kommungrupp - Ranking 1/9

Kommunalt grundskoleindex 2014 - Föräldraalliansen Sverige Kommungrupp - Ranking 1/9 Kommunalt grundskoleindex - Kommungrupp Ranking 2014 Måluppfyllelse Residual Pedagogisk personal Övrigt Fritidshem Index Ranking Lägsta 0,04 1,02 0,16 0,07 1,72 Högsta 1,02 1,99 0,41 0,53 3,05 Median 0,44

Läs mer

Värde per kommun. Värde 2014 (Mkr) % Fördelning 2014. Värde 2013 (Mkr)

Värde per kommun. Värde 2014 (Mkr) % Fördelning 2014. Värde 2013 (Mkr) Värde per kommun Urval av aktiebolag: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49. Det länsvisa bolagsvärdet för avser aktiebolag med brutna räkenskapsår och bokslutsdatum

Läs mer

Betala på pensionsskulden nu

Betala på pensionsskulden nu fakta Betala på en nu Hur ser det ut i din kommun? Ta ut problemen i förskott det lönar sig För fjärde året i rad sätter Skandia kommunernas er i fokus. Det gör vi eftersom en är en stor och viktig samhällsfråga

Läs mer

Tjänstepensionstoppen 2015 Sveriges kommuner, län för län

Tjänstepensionstoppen 2015 Sveriges kommuner, län för län Tjänstepensionstoppen 2015 Sveriges kommuner, län för län Prognosen avser månadsutbetalningen av tjänstepensionen ITP 2 som totalt 550 000 tjänstemän tjänar in till i dag. Den del av ITP 2 som kallas för

Läs mer

MK1 95 E5 98 5 % FAME EO 1 MK1 EO 1 MK3 E10 EO 1 MK3 E32 EO 4 0,4 % EO

MK1 95 E5 98 5 % FAME EO 1 MK1 EO 1 MK3 E10 EO 1 MK3 E32 EO 4 0,4 % EO Ale OKQ8 PREEM OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 PREEM PREEM PREEM ECOIL Alingsås OKQ8 PREEM OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 PREEM PREEM PREEM ECOIL Alvesta OKQ8 PREEM OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 PREEM PREEM PREEM ECOIL

Läs mer

Högst miljöbilsandel på Gotland

Högst miljöbilsandel på Gotland Högst miljöbilsandel på Gotland Ny statistik från BIL Sweden visar att varannan ny bil som registrerades på Gotland janmars i år var en miljöbil. Det gör Gotland till det län i Sverige som har den högsta

Läs mer

Kommuner som har svarat nej på frågan, sorterade efter län Dalarnas län Borlänge Nej, men till färre än hälften. Gotlands län

Kommuner som har svarat nej på frågan, sorterade efter län Dalarnas län Borlänge Nej, men till färre än hälften. Gotlands län Fr.1 Räknar kommunen med att i början av 2009 (februari-mars) kunna tillhandahålla plats i förskola eller familjedaghem till barn om föräldrarna anmäler behov i nvember 2008? Kommuner som har svarat nej

Läs mer

2013-02-08. Företagsamheten 2013. Örebro län

2013-02-08. Företagsamheten 2013. Örebro län 2013-02-08 Företagsamheten 2013 Örebro län Örebro län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Örebro län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet... 5 Historisk

Läs mer

Ökad dieselandel och minskad etanolbilsandel

Ökad dieselandel och minskad etanolbilsandel 2011-04-26 Ökad dieselandel och minskad etanolbilsandel BIL Swedens läns- och kommunfördelade statistik för januari-mars visar att en tydlig trend på den svenska bilmarknaden under de senaste åren är den

Läs mer

Varannan ny bil en diesel i Västra Götalands län

Varannan ny bil en diesel i Västra Götalands län 2010-12-22 Varannan ny bil en diesel i Västra Götalands län BIL Swedens läns- och kommunfördelade statistik för januari-november visar att i Västra Götalands län har dieselbilarna ökat sin andel av nybilsregistreringarna

Läs mer

REGION BOENDEFORM ÅR 2012 0180 Stockholm flerbostadshus, bostadsrätt 346 661 1480 Göteborg flerbostadshus, bostadsrätt 108 160 1280 Malmö

REGION BOENDEFORM ÅR 2012 0180 Stockholm flerbostadshus, bostadsrätt 346 661 1480 Göteborg flerbostadshus, bostadsrätt 108 160 1280 Malmö REGION BOENDEFORM ÅR 2012 0180 Stockholm flerbostadshus, bostadsrätt 346 661 1480 Göteborg flerbostadshus, bostadsrätt 108 160 1280 Malmö flerbostadshus, bostadsrätt 93 786 0380 Uppsala flerbostadshus,

Läs mer

Källa: Beräkning av Bredbandsforum, 2013 - baserat på PTS Bredbandskartläggning.

Källa: Beräkning av Bredbandsforum, 2013 - baserat på PTS Bredbandskartläggning. 1 Fiberaccess estimerat som andel av befolkningen uppdelat på villor och flerfamiljshus, 2012 Källa: Beräkning av Bredbandsforum, 2013 - baserat på PTS Bredbandskartläggning. Fiber Totalt Fiber Villa Fiber

Läs mer

Företagsamheten 2014 Västmanlands län

Företagsamheten 2014 Västmanlands län Företagsamheten 2014 Västmanlands län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Västmanlands län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Västmanlands län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga...

Läs mer

Stockholm Kommun Operatör 127 Botkyrka Kustbandet 162 Danderyd Kustbandet 125 Ekerö Kustbandet 136 Haninge Kustbandet 126 Huddinge Kustbandet 123

Stockholm Kommun Operatör 127 Botkyrka Kustbandet 162 Danderyd Kustbandet 125 Ekerö Kustbandet 136 Haninge Kustbandet 126 Huddinge Kustbandet 123 Stockholm Kommun Operatör 127 Botkyrka Kustbandet 162 Danderyd Kustbandet 125 Ekerö Kustbandet 136 Haninge Kustbandet 126 Huddinge Kustbandet 123 Järfälla Kustbandet 186 Lidingö Kustbandet 182 Nacka Kustbandet

Läs mer

ABFs STUV-redovisning

ABFs STUV-redovisning Län Distr Nr Avdelning kod/namn Stockholms län 01 01 501 Stockholms län 1 Stockholm 80 Stockholm 901 Stockholm /studieprogrammet 80 Stockholm 902 Stockholm Syd 80 Stockholm 1003 Stockholm /Administrativa

Läs mer

Bästa skolkommun 2014

Bästa skolkommun 2014 Bästa skolkommun 2014 Kommun Ranking Poäng Resurser Lön y. inom Vellinge 1 707 54 21 145 56 79 10 7 7 30 6 74 20 1 31 Piteå 2 1090 98 9 42 187 116 104 54 84 167 40 45 6 4 83 Nybro 3 1107 109 28 1 90 231

Läs mer

Medborgarförslag i Sveriges kommuner Om kommunernas arbete med inflytande genom medborgarförslag

Medborgarförslag i Sveriges kommuner Om kommunernas arbete med inflytande genom medborgarförslag Medborgarförslag i Sveriges kommuner Om kommunernas arbete med inflytande genom medborgarförslag Statistik från Agenda PR:s Kommunspegel Inledning Sveriges kommuner har möjlighet att involvera kommunens

Läs mer

120-gramsdieslar störst på miljöbilsmarknaden

120-gramsdieslar störst på miljöbilsmarknaden 2011-08-18 120-gramsdieslar störst på miljöbilsmarknaden BIL Swedens läns- och kommunfördelade statistik för januari-juli visar att koldioxidsnåla sk 120- gramsdieslar, dvs dieselbilar som släpper ut högst

Läs mer

Nya bilar ökar mest på Gotland

Nya bilar ökar mest på Gotland 2010-10-18 Nya bilar ökar mest på Gotland BIL Swedens läns- och kommunfördelade statistik för januari-september visar att det län som hade den största procentuella ökningen av antalet nyregistrerade personbilar

Läs mer

Arbetsskador 2013 län och kommun

Arbetsskador 2013 län och kommun Arbetsmiljöstatistik Rapport 2014:2 Arbetsskador 2013 län och kommun preliminära uppgifter Arbetsmiljöstatistik Rapport 2014:2 Arbetsskador 2013 län och kommun preliminära uppgifter Arbetsskador 2013

Läs mer

Förändring i procent. Hela landet 2 120 434 1 401 000 +3 44% 552 000 120 4 140

Förändring i procent. Hela landet 2 120 434 1 401 000 +3 44% 552 000 120 4 140 Bilaga till analysen Så hög blir den nya skatten på småhus 2015 Kommun för kommun Uppskattning av förväntat 2015 baserat på småhusförsäljningarna 2013 och procentuell förändring jämfört med 2013 (2012

Läs mer

Företagsamheten 2014 Hallands län

Företagsamheten 2014 Hallands län Företagsamheten 2014 s län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka s län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning s län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet...

Läs mer

Gotland behåller förstaplatsen på miljöbilstoppen

Gotland behåller förstaplatsen på miljöbilstoppen 2010-06-21 Gotland behåller förstaplatsen på miljöbilstoppen BIL Swedens läns- och kommunfördelade statistik för januari-maj visar att Gotland behåller förstaplatsen som länet med den högsta miljöbilsandelen

Läs mer

Kartor Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011. 5. Lokala arbetsmarknader (LA 2008) 5. Local labour markets. 74 Statistiska centralbyrån

Kartor Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011. 5. Lokala arbetsmarknader (LA 2008) 5. Local labour markets. 74 Statistiska centralbyrån Kartor Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011 5. a er (LA 2008) 5. s 74 Statistiska centralbyrån Tabeller Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011 12. a er (LA 2008) i nummerordning,

Läs mer

Företagarnas Entreprenörsindex 2013

Företagarnas Entreprenörsindex 2013 LÄTT ATT STARTA - SVÅRT ATT VÄXA Företagarnas Entreprenörsindex 2013 Rapport Februari 2013 Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 3 Så gjordes Entreprenörsindex... 4 Högre Entreprenörsindex sedan 2004,men

Läs mer

Företagsamheten 2014 Dalarnas län

Företagsamheten 2014 Dalarnas län Företagsamheten 2014 Dalarnas län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Dalarnas län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Dalarnas län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors

Läs mer

Sammanställning av feriearbetande ungdomar sommar 2010

Sammanställning av feriearbetande ungdomar sommar 2010 Blekinge Dalarna Gagnef JA 17 år: 59 kr Hedemora JA 16 år: 67 kr 17 år: 72 kr 18 år: 81 kr Leksand Ca 20 3 v 6 tim/dag JA 16-17 år: Minst 59 kr, sem ers 12 % samt kommunens 18-19 år: Minst 73 kr försäkringar

Läs mer

Riksrapport Oktober 2008

Riksrapport Oktober 2008 Riksrapport Oktober 2008 I nledning Årets Företagarkommun är ett gemensamt projekt mellan Företagarna och UC. Syftet är att uppmärksamma de kommuner där företagandet utvecklats bäst under det gångna året.

Läs mer

Telefonnummer till samtliga kontor går via Lantmäteriets Kundcenter: 0771-63 63 63. Öppettider: kl. 9.00-16.00.

Telefonnummer till samtliga kontor går via Lantmäteriets Kundcenter: 0771-63 63 63. Öppettider: kl. 9.00-16.00. Adresslista Adress för ansökningar i inskrivningsärenden utgår ifrån vilken kommun din fastighet är belägen. Kontaktuppgifter till det kontor du ska skicka din ansökan framgår av nedanstående förteckning.

Läs mer

Högsta miljöbilsandelen i Västra Götalands län

Högsta miljöbilsandelen i Västra Götalands län 2012-05-22 Högsta miljöbilsandelen i Västra Götalands län BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för januari-april visar att Västra Götalands län har den högsta miljöbilsandelen

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2013:A RANK

Nyföretagarbarometern 2013:A RANK Nyföretagarbarometern 2013:A RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

1(73) Antal åtgärder som medgivits i besluten om dispens. Antal beslut om dispenser som Länsstyrelsen överprövat (19:3b MB)

1(73) Antal åtgärder som medgivits i besluten om dispens. Antal beslut om dispenser som Länsstyrelsen överprövat (19:3b MB) Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2013. Naturvårdsverket, NV-00640-14. Bilaga 2. ernas strandskyddsbeslut 2013 per kommun 1 Tabell 1K. Beslut om strandskyddsdispens. Antal

Läs mer

FDD1 FDD2 TDD1 TDD2 3600-3620 / 3700-3720 MHz 3620-3640 / 3720-3740 MHz 3660-3680 / 3680-3700 MHz

FDD1 FDD2 TDD1 TDD2 3600-3620 / 3700-3720 MHz 3620-3640 / 3720-3740 MHz 3660-3680 / 3680-3700 MHz Bilaga 2 För samtliga tillstånd tillkommer 2000 kronor i handläggningsavgift per tillstånd förutom auktionslikviden. FDD1 FDD2 TDD1 TDD2 3600-3620 / 3700-3720 MHz 3620-3640 / 3720-3740 MHz 3660-3680 /

Läs mer

SLAPP UT MORMOR En granskning av äldreboenden i Sveriges kommuner

SLAPP UT MORMOR En granskning av äldreboenden i Sveriges kommuner .. SLAPP UT MORMOR En granskning av äldreboenden i Sveriges kommuner Produktionsfakta Utgivare Produktion Produktionsår Vänsterpartiets riksdagsgrupp Vänsterpartiets informationsavdelning 2011 2 Sammanfattning

Läs mer

Västra Götalands län. Företagsamheten 2015

Västra Götalands län. Företagsamheten 2015 MARS 2015 Företagsamheten 2015 Sebastian Andersson, Restaurang Bryggan. Vinnare av tävlingen Västra Götalands mest företagsamma människa i Sjuhärad 2014. Västra Götalands län Innehåll 1. Inledning...2

Läs mer

Stora upphandlingar. och små företag. Rapport från Företagarna januari 2011

Stora upphandlingar. och små företag. Rapport från Företagarna januari 2011 Stora upphandlingar och små företag Rapport från Företagarna januari 2011 Innehållsförteckning Inledning... 2 Små företag hindras av stora upphandlingar... 2 Skillnader mellan företagsstorlekar... 3 Länsvisa

Läs mer

Vaccinationsstatistik från barnhälsovården, januari 2011.

Vaccinationsstatistik från barnhälsovården, januari 2011. Vaccinationsstatistik från barnhälsovården, januari 2011. Vaccinationstäckning bland barn födda 2008 vaccinerade med 3 doser Län Difteri Stelkramp Kikhosta Polio Hib-infektion* Pneumokocksjukdom 464 Stockholms

Läs mer

Dieselandel per län (nyregistreringar januari 2012)

Dieselandel per län (nyregistreringar januari 2012) 2012-02-27 Nytt rekord: 88 procent dieselandel i Jämtland i januari BIL Swedens läns- och kommunfördelade statistik visar att 88 procent av de nyregistrerade bilarna i Jämtlands län var dieslar i januari.

Läs mer

Avropsberättigade. Dokumenthantering 2012 - skrivare, MFP, programvaror och tjänster. KAMMARKOLLEGIET Statens inköpscentral 96-16-2012

Avropsberättigade. Dokumenthantering 2012 - skrivare, MFP, programvaror och tjänster. KAMMARKOLLEGIET Statens inköpscentral 96-16-2012 Bilaga Avropsberättigade - skrivare, MFP, programvaror och tjänster 1 (6) Avropsberättigade Myndigheter under regeringen Deltar med stöd av förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning Deltagare i

Läs mer

Mer än varannan ny bil på Gotland är en miljöbil

Mer än varannan ny bil på Gotland är en miljöbil 2012-07-16 Mer än varannan ny bil på Gotland är en miljöbil BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för januari-juni visar att mer än varannan ny bil på Gotland är en miljöbil. Gotlands

Läs mer

Småföretagen + högskolan. =en outnyttjad potential?

Småföretagen + högskolan. =en outnyttjad potential? Småföretagen + högskolan =en outnyttjad potential? Rapport från Företagarna mars 2011 Innehåll Sammanfattning... 3 Så gjordes undersökningen... 4 Få småföretag har kontakt med högskolan... 4 Östergötland

Läs mer

Sträckor med fast pris - Övriga landet

Sträckor med fast pris - Övriga landet Sträckor med fast pris - Övriga landet Flygplats Till Kommun/ort Pris per resa i vardera riktning Malmö Sturup Malmö 325,47 Malmö Sturup Lund 273,58 Malmö Sturup Lomma 428,30 Malmö Sturup Vellinge 415,09

Läs mer

Hela listan - Elever per psykolog kommunvis

Hela listan - Elever per psykolog kommunvis Hela listan - Elever per psykolog kommunvis Tillgång till skolpsykolog? Kartläggning av landets kommuner 2011 Undersökningen är gjord under maj och juni 2011 med hjälp av telefonintervjuer med berörda

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2010:B Kommungrupper enl. SKL

Nyföretagarbarometern 2010:B Kommungrupper enl. SKL Nyföretagarbarometern 2010:B Kommungrupper enl. SKL NyföretagarCentrum har löpande sedan börjat av 90-talet redovisat utvecklingen över antalet nyregistrerade företag i landet på kommun- och länsnivå i

Läs mer

Riksrapport oktober 2009

Riksrapport oktober 2009 Riksrapport oktober Inledning Årets Företagarkommun är ett gemensamt projekt mellan Företagarna och UC. Syftet är att uppmärksamma de kommuner där företagandet utvecklats bäst under det gångna året. All

Läs mer

Andel deltagare efter kön (%) Antal Studiecirklar. Sammankomster. Deltagare Kvinnor Män. Riket 275 503 3 045 167 9 777 797 1 910 307 58,3 41,7

Andel deltagare efter kön (%) Antal Studiecirklar. Sammankomster. Deltagare Kvinnor Män. Riket 275 503 3 045 167 9 777 797 1 910 307 58,3 41,7 Tabell 6:1. Antal studiecirklar, sammankomster, studietimmar och deltagare efter kommun 2008 Table 6:1. Number of study circles, meetings, study hours and participants by municipality 2008 Antal Studiecirklar

Läs mer

2015-11-02. Överenskommelser om flyktingmottagande och mottagna 2014 och 2015

2015-11-02. Överenskommelser om flyktingmottagande och mottagna 2014 och 2015 Sida 1 av 7-11-02 r om flyktingmottagande och mottagna och Här har vi samlat aktuella uppgifter om vilka som har överenskommelser med länsstyrelsen om flyktingmottagande samt hur många flyktingar m.fl.

Läs mer

2015-09-07. Överenskommelser om flyktingmottagande och mottagna 2014 och 2015

2015-09-07. Överenskommelser om flyktingmottagande och mottagna 2014 och 2015 Sida 1 av 7-09-07 r om flyktingmottagande och mottagna och Här har vi samlat aktuella uppgifter om vilka som har överenskommelser med länsstyrelsen om flyktingmottagande samt hur många flyktingar m.fl.

Läs mer

Stora regionala skillnader i rekrytering av unga till högre utbildning

Stora regionala skillnader i rekrytering av unga till högre utbildning STATISTISK ANALYS 1(16) Avdelning / löpunmmer 2014-10-06 / Nr 7 Analysavdelningen Handläggare Staffan Nilsson 08-5630 8756 staffan.nilsson@uka.se Universitetskanslersämbetets statistiska analyser är en

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING/PM: Läns- och kommundata 2008-2011

SAMMANSTÄLLNING/PM: Läns- och kommundata 2008-2011 SAMMANSTÄLLNING/PM: Frukt och grönsakskonsumtion i Sverige Läns- och kommundata -11 - FRUKT OCH GRÖNSAKSKONSUMTION I SVERIGE - 11 3 Innehåll SAMMANFATTNING... INLEDNING... 5 METOD... 7 RESULTAT... Stockholms

Läs mer

Värmdö 16 21 8 Österåker 0 0 3

Värmdö 16 21 8 Österåker 0 0 3 Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2011. Naturvårdsverket, NV-00289-12. Bilaga 1. Länsstyrelsernas strandskyddsbeslut 2011 per kommun. Nedan redovisas länsstyrelsernas

Läs mer

Nystartade företag första kvartalet 2009

Nystartade företag första kvartalet 2009 Nystartade första kvartalet 2009 Innehållsförteckning Nedgång i antal nystartade första kvartalet 2009 2 Tabell 1 Antal nystartade, etableringsfrekvens och sysselsatta i nystartade kvartal 1 2009 efter

Läs mer

Finspångs kommuns kvalitet i korthet 2014

Finspångs kommuns kvalitet i korthet 2014 1 (12) s kommuns kvalitet i korthet Sedan deltar s kommun i undersökningen Kommunens Kvalitet i Korthet () som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Undersökningen omfattar ca 40 mått som ska

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Kultur- och fritidspolitikens utformning, finansiering och uppföljning

Kultur- och fritidspolitikens utformning, finansiering och uppföljning 1 Bilaga 4 Enkät till kommuner Kultur- och fritidspolitikens utformning, finansiering och uppföljning 1. Ange kommun Ale Alingsås Alvesta Aneby Arboga Arjeplog Arvidsjaur Arvika Askersund Avesta Bengtsfors

Läs mer

Redovisning av uppföljning av strandskyddsbeslut 2014. Naturvårdsverket, NV-00453-15. Bilaga 2.

Redovisning av uppföljning av strandskyddsbeslut 2014. Naturvårdsverket, NV-00453-15. Bilaga 2. Redovisning av uppföljning av strandskyddsbeslut 2014. Naturvårdsverket, NV-00453-15. Bilaga 2. Kommunernas strandskyddsbeslut 2014 per kommun Tabell 1K. Beslut om strandskyddsdispens. Antal beslut om

Läs mer

Nyföretagande andra kvartalet 2009

Nyföretagande andra kvartalet 2009 Nyande andra kvartalet 2009 Innehållsförteckning Marginell ökning i antal nystartade andra kvartalet 2009 2 Tabell 1 Antal nystartade, etableringsfrekvens och sysselsatta i nystartade kvartal 2 2009 efter

Läs mer

Uppgifterna ska gälla för 30 september 2014 och ska mailas till: anna.trinks@lj.se alternativt faxas till 036-32 50 85.

Uppgifterna ska gälla för 30 september 2014 och ska mailas till: anna.trinks@lj.se alternativt faxas till 036-32 50 85. 2014-06-18 Senior alert Qulturum, Landstinget i Jönköpings län Box 702 551 20 JÖNKÖPING 036-321289, 036-321211 senioralert@lj.se www.senioralert.se Viktig information till samtliga kommuner från kvalitetsregistret

Läs mer

Ranking av företagsklimatet 2015. Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd.

Ranking av företagsklimatet 2015. Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd. Ranking av företagsklimatet 2015 Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd. Vår definition av företagsklimat Företagsklimat är summan av de attityder,

Läs mer

2013-08-27. Stickprov av ovanstående uppgifter kommer göras.

2013-08-27. Stickprov av ovanstående uppgifter kommer göras. 2013-08-27 Senior alert Qulturum, Landstinget i Jönköpings län Box 702 551 20 JÖNKÖPING 036-321289, 036-321211 senioralert@lj.se www.senioralert.se Viktig information till samtliga kommuner från kvalitetsregistret

Läs mer

Rekrytering till högre utbildning från Sveriges län och kommuner

Rekrytering till högre utbildning från Sveriges län och kommuner STATISTISK ANALYS 1(16) Avdelning /löpnummer 2015-09-30/6 Analysavdelningen Handläggare Niklas Karlsson 08-563 087 88 niklas.karlsson@uka.se Universitetskanslersämbetets statistiska analyser är en av formerna

Läs mer

DEN SVENSKA FRITIDSHUSMARKNADEN

DEN SVENSKA FRITIDSHUSMARKNADEN DEN SVENSKA FRITIDSHUSMARKNADEN JULI 2013 Sida 1 Sammanfattning Detta är en rapport om utvecklingen på den svenska marknaden för fritidshus. Materialet i rapporten baseras på samtliga småhusköp som har

Läs mer

Varannan kommun saknar information på internet till våldsutsatta kvinnor. Rapport

Varannan kommun saknar information på internet till våldsutsatta kvinnor. Rapport Varannan kommun saknar information på internet till våldsutsatta kvinnor Rapport December 2007 Stärk informationen till våldsutsatta kvinnor Hela 47 procent av landets kommuner tycks helt sakna information

Läs mer

Norrbotten ny etta på dieselbilstoppen

Norrbotten ny etta på dieselbilstoppen 2012-03-29 Norrbotten ny etta på dieselbilstoppen BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för januari-februari visar att i Norrbottens län var 84,5 procent av de nya bilarna dieseldrivna.

Läs mer

För mer information, vänligen kontakta: Ulrika Eliason, informationschef El-Kretsen: 08-54 52 12 95, ulrika.eliason@el-kretsen.se

För mer information, vänligen kontakta: Ulrika Eliason, informationschef El-Kretsen: 08-54 52 12 95, ulrika.eliason@el-kretsen.se Pressinformation 2014-02-18 Om statistiken: Statistiken ger en samlad bild av hur mycket elavfall, lampor och batterier som svenskarna återvann under 2013 i det insamlingssystem som drivs av El-Kretsen

Läs mer

Frihet viktigast för småföretagarna

Frihet viktigast för småföretagarna Frihet viktigast för småföretagarna Rapport från Företagarna december 2010 Innehåll Inledning... 3 Tre av fyra företagare skulle rekommendera en familjemedlem att bli egen företagare... 4 Friheten viktigaste

Läs mer