andel kvinnor av samtliga företagare i kommunen visar på hur jämställd företagarpopulationen är

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "andel kvinnor av samtliga företagare i kommunen visar på hur jämställd företagarpopulationen är"

Transkript

1 Rapport från Företagarna mars 2011

2 Sammanfattning... 2 Internationell jämförelse... 4 Så är Jämställt företagarindex uppbyggt... 5 Så gjordes undersökningen... 6 Definition... 6 Variabel 1: Andel kvinnor av samtliga företagare... 7 Variabel 2: Andel företagare av kvinnor i arbetsför ålder...8 Variabel 3: Andel unga företagarkvinnor... 9 Variabel 4: Andel kvinnor som driver företag i IT-branschen Policyslutsatser Vad kan kommunen göra? Vad kan riksdagen göra? Företagarna är Sveriges största företagarorganisation. Vår uppgift är att skapa bättre förutsättningar för företagande i Sverige. Vi företräder närmare företagare, vilket ger oss en stor möjlighet att påverka och driva opinion för ett bättre företagarklimat. Dessutom erbjuder vi våra medlemmar unika medlemstjänster och förmåner. Företagarna är en medlemsägd, medlemsstyrd och partipolitiskt obunden intresseorganisation. Vi finns över hela landet med 19 regionkontor och 260 lokala nätverk och mötesplatser

3 Jämställt företagarindex är uppbyggt av fyra variabler: andel kvinnor av samtliga företagare i kommunen visar på hur jämställd företagarpopulationen är andel företagare av kvinnor i arbetsför ålder i kommunen visar på den kvinnliga befolkningens företagsamhet andel unga företagarkvinnor i kommunen (under 35 år) visar på framtidsmöjligheter för företagande andel kvinnor som driver företag i en mansdominerad bransch (ITbranschen) i kommunen visar på ett nytänkande företagsklimat där man vågar bryta normer Sammantaget bildar dessa variabler Jämställt företagarindex. En hög placering i Jämställt företagarindex innebär inte att allt är frid och fröjd med jämställdheten i kommunen. Däremot har man bättre förutsättningar för att jämställt företagande ska bli verklighet, än vad en kommun med lägre ranking har. Mätt på detta sätt är det Dorotea i Västerbottens län som kan titulera sig Sveriges mest jämställda företagarkommun ,7 procent av Doroteas företagare är kvinnor, vilket är strax över riksgenomsnittet och ger kommunen plats 64 i denna kategori. 41 kvinnor i kommunen driver företag, motsvarande 5,5 procent av alla kvinnor i arbetsför ålder, vilket resulterar i plats 39 i denna kategori. Åtta av dessa 41 företagarkvinnor, 19,5 procent, är yngre än 35 år. Andelen ger kommunen plats 9 i denna kategori. Det är till stor del denna höga placering som ligger bakom Doroteas förstaplacering i årets index. En av Doroteas tre IT-företagare är kvinna, 33,3 procent, vilket leder till plats 16 i denna kategori. Sammantaget kan det konstateras att Dorotea kommun befinner sig i en bra position för att uppnå jämställdhet i företagandet. Betydligt mindre jämställt är det i Färgelanda i Västra Götalands län, som hamnar sist i årets index. I två av fyra variabler rankas kommunen bland de tio sämsta. Trots att två män driver IT-företag i Färgelanda gör inga kvinnor det, vilket drar ner resultatet ytterligare. Andelen kvinnor bland företagarna är näst lägst i landet kommunen hamnar på plats 289 i kategorin i och med att endast 19,5 procent av företagarna är kvinnor. 2

4 Tabell 1. Slutgiltig ranking. Förra årets placering inom parentes. 1 Tio i topp Tio i botten Rank Kommun Län Rank Kommun Län 1 (49) Dorotea Västerbotten 281 (216) Gnosjö Jönköping 2 (22) Gnesta Södermanland 282 (247) Vaggeryd Jönköping 3 (6) Klippan Skåne 283 (252) Aneby Jönköping 4 (3) Perstorp Skåne 284 (167) Gislaved Jönköping 5 (20) Stockholm Stockholm 285 (259) Nässjö Jönköping 6 (25) Höganäs Skåne 286 (268) Övertorneå Norrbotten 7 (68) Uppvidinge Kronoberg 287 (242) Boxholm Östergötland 8 (11) Strömsund Jämtland 288 (151) Haparanda Norrbotten 9 (13) Rättvik Dalarna 289 (281) Eda Värmland 10 (15) Ystad Skåne 290 (284) Färgelanda Västra Götaland För fullständiga siffror gällande alla län, se rapporten Fakta om kvinnors företagande 2011, tillgänglig på I år har två av fyra variabler förändrats: andelen unga företagarkvinnor mäts numera som andel företagarkvinnor under 35 år, istället för som tidigare 55 år. Dessutom har andelen kvinnor i bygg- och industrisektorn bytts ut mot andelen kvinnor i IT-branschen (här definierat som programvaruproducenter och datakonsulter). Detta gör att det slutgiltiga indexet inte blir helt jämförbart med tidigare år. De två variabler som inte har förändrats visar båda på en fortsatt långsam förbättring: riksgenomsnittet för kvinnornas andel av den totala företagarpopulationen har ökat från 28,72 procent i förra årets mätning till 28,95 procent i årets mätning. Första undersökningsåret, 2005, var rikssnittet 28,32 procent. Med den här ökningstakten dröjer det 133 år, till 2144, innan Sveriges företagare består av lika många män som kvinnor. Riksgenomsnittet för andelen företagare av kvinnor i arbetsför ålder ligger kvar på 4,0 procent sedan förra årets undersökning. Första året, 2005, var riksgenomsnittet 3,8 procent. Vi kan också konstatera att företagandet i Sverige inte är särskilt jämställt i ett internationellt perspektiv. 29 procent av Sveriges företagare är kvinnor. Jämfört med andra EU-länder hamnar Sverige på en tjugondeplats, efter länder som Italien, Rumänien och Litauen. Sverige hamnar även efter Finland, som i övrigt liknar Sverige när det gället näringslivsklimat. 1 Eftersom två av fyra variabler i indexet har ändrats sedan förra årets undersökning, är förra årets placeringar inte helt jämförbara med årets. 3

5 Sverige världens mest jämställda land. Så brukar det låta när det handlar om könsfördelningen i Riksdagen, uttag av föräldraledighet eller hur stor andel av kvinnorna som yrkesarbetar. Men när det gäller företagande är Sverige inte särskilt jämställt. 29 procent av Sveriges företagare är kvinnor. När man jämför denna procentandel med andra EU-länder hamnar Sverige på en tjugondeplats, efter länder som Italien, Grekland och Litauen. Att lämna en trygg anställning för att förverkliga sina idéer i ett eget företag verkar fortfarande vara ett typiskt manligt beteende i världens mest jämställda land. Även om andelen kvinnor bland företagarna ökar något, ligger Sverige kvar på plats åtta från botten, som i förra årets Jämställt företagarindex. Samtidigt redovisar Finland, vars näringsliv och kultur i mångt och mycket påminner om Sveriges, en större andel (drygt 32 procent) kvinnor bland företagarna. Däremot ligger Danmark sämre till med drygt 26 procent kvinnor bland företagarna. Diagram 1. Andel kvinnor i företagargruppen. EU-27 (2009) Källa: Eurostat,

6 För att följa hur jämställdheten inom företagandet utvecklas i Sveriges samtliga 290 kommuner har Företagarna konstruerat ett index bestående av fyra olika variabler, som mäter olika vinklar av företagandets jämställdhet. Indexet presenteras nu för fjärde gången (första gången var i februari 2008). Det enklaste måttet på jämställt företagande är att helt enkelt ställa antalet kvinnor som driver företag i relation till hela företagarpopulationen, och konstatera att den kommun som uppvisar högst andel kvinnor är Sveriges mest jämställda när det gäller företagande. Men det finns även andra indikatorer på jämställdhet. Vi vill med denna undersökning därför även lyfta fram kommuner där en stor andel av kvinnorna i arbetsför ålder är företagare, vilket visar på en företagsam befolkning i kommunen, där företagarkvinnorna är unga, vilket visar på framtidsmöjligheter för kvinnornas företagande på orten, samt där kvinnor startar och driver företag inom traditionellt mansdominerade branscher, i detta fall IT-branschen. Inte i någon av Sveriges kommuner är företagandet helt jämställt, och skillnaderna mellan kommunerna är stora. En kommun kan rankas högt i en av variablerna, och samtidigt rankas lågt i en annan. Syftet med detta index är att lyfta fram de kommuner där förutsättningarna för ett jämställt företagande är goda, likväl som de kommuner där vägen mot ett jämställt företagande är längre och mer krokig. 5

7 Med begreppet företagare menas egenföretagare, fåmansbolagsägare och anställda i eget aktiebolag, som alla får sin huvudsakliga inkomst från företaget. Hobbyföretagare, som driver företag vid sidan om en anställning, räknas inte in. Där inget annat anges har samtliga statistiska uppgifter som använts i Jämställt företagarindex hämtats från SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS). Eftersom uppgifterna kommer från ett populationsmässigt heltäckande register slipper man slumpmässiga fel och täckningsfel som annars är ofrånkomliga i stickprovsundersökningar. Siffrorna som behandlats i denna publikation är från 2009, vilket är den senaste tillgängliga statistiken från dessa register. Rankingen i det slutgiltiga indexet fås fram genom ovägd summering av kommunernas placeringar i indexets fyra beståndsdelar. Ju lägre poängsumma, desto högre ranking. I år har två av fyra variabler förändrats: andelen unga företagarkvinnor mäts numera som andel företagarkvinnor under 35 år, istället för som tidigare 55 år. Dessutom har andelen kvinnor i bygg- och industrisektorn bytts ut mot andelen kvinnor i IT-branschen (här definierat som programvaruproducenter och datakonsulter). Detta gör att det slutgiltiga indexet inte blir helt jämförbart med tidigare år. 6

8 Om Sveriges företagarpopulation skulle vara helt jämställd, skulle den bestå av 50 procent kvinnor och 50 procent män. Ingen kommun i Sverige uppnår detta, men Danderyds kommun i Stockholm toppar kategorin i år: 42,5 procent av företagarna i Danderyd är kvinnor. Därmed återtar Danderyd förstaplatsen från Vaxholm som var bäst i kategorin Danderyd kom etta både 2008 och Överhuvudtaget domineras denna kategori av Stockholmskommuner av de fem kommunerna i toppen är fyra belägna i Stockholms län. Pajala kommun i Norrbotten har Sveriges lägsta andel företagarkvinnor. Endast 18,1 procent av kommunens företagare är kvinnor, vilket är sämre än i Jämställt företagarindex 2010, då Pajala också tog hem bottenplaceringen med 19,3 procent. Troligtvis har finanskrisen spelat in i denna utveckling hamnade fem kommuner under 20-procentsstrecket i denna kategori, medan endast två kommuner gjorde det Västra Götalands län är överrepresenterat bland de tio bottenkommunerna fyra av dessa kommuner är belägna i länet. Rikssnittet för kvinnornas andel av den totala företagarpopulationen har ökat något, från 28,7 procent i förra årets mätning till 29,0 procent i årets mätning. Första året, 2005, var rikssnittet 28,3 procent. Med den här ökningstakten dröjer det 133 år, till 2144, innan Sveriges företagare består av lika många män som kvinnor. Eftersom Sveriges befolkning dessutom består av fler kvinnor än män, tar det egentligen ännu längre tid tills företagandet avspeglar förhållandena i befolkningen. Tabell 2. Andel kvinnor av samtliga företagare. Förra årets placering inom parentes. Tio i topp - riksgenomsnitt: 29,0% Tio i botten - riksgenomsnitt: 29,0% Rank Kommun Län Andel Rank Kommun Län Andel 1 (3) Danderyd Stockholm 42,5% 281 (261) Vilhelmina Västerbotten 21,7% 2 (2) Lidingö Stockholm 40,6% 282 (274) Öckerö Västra Götaland 21,6% 3 (1) Vaxholm Stockholm 38,3% 283 (224) Övertorneå Norrbotten 21,5% 4 (4) Täby Stockholm 35,6% 284 (287) Sävsjö Jönköping 21,3% 5 (17) Trosa Södermanland 35,0% 285 (279) Tibro Västra Götaland 21,0% 6 (5) Höganäs Skåne 34,5% 286 (280) Boxholm Östergötland 20,1% 7 (6) Nacka Stockholm 34,5% 287 (289) Storfors Värmland 19,6% 8 (7) Båstad Skåne 34,3% 288 (284) Tanum Västra Götaland 19,6% 9 (10) Mönsterås Kalmar 34,3% 289 (288) Färgelanda Västra Götaland 19,5% 10 (9) Vellinge Skåne 34,0% 290 (290) Pajala Norrbotten 18,1% Årets klättrare i denna kategori är Dorotea i Västerbotten, som ökar från placering 189 förra året till placering 64 i år. 7

9 Variabel 1, andelen kvinnor av företagarna, kan vara ett dåligt mått på hur pass företagsamma kvinnorna är i en kommun. Även om t.ex. hälften av alla företagare i en kommun är kvinnor, skulle få kunna vara företagare. Men kommuner där en stor andel av befolkningen i arbetsför ålder (16-64 år) är företagare, såväl män som kvinnor, visar på en kultur av risktagande och nytänkande. Därför premieras kommuner där en stor andel av kvinnorna är företagare. I år toppar Båstad i Skåne län denna kategori. 9,5 procent av kommunens samtliga kvinnor i arbetsför ålder är företagare en uppgång från förra årets toppnotering på 9,3 procent, som även den gjordes av Båstad. I Oxelösunds kommun i Södermanlands län är det minst populärt bland kvinnor att driva företag. Endast 1,9 procent av kvinnorna i arbetsför ålder är företagare i där en liten ökning från förra årets bottennotering på 1,8 procent, som innehades av Upplands Väsby i Stockholms län. Rikssnittet ligger kvar på 4,0 procent sedan förra årets undersökning. Första året, 2005, var riksgenomsnittet 3,8 procent. Tabell 3. Andel företagare av kvinnor i arbetsför ålder. Förra årets placering inom parentes. Tio i topp - riksgenomsnitt: 4,0% Tio i botten - riksgenomsnitt: 4,0% Rank Kommun Län Andel Rank Kommun Län Andel 1 (1) Båstad Skåne 9,5% 281 (280) Ale Västra Götaland 2,7% 2 (2) Borgholm Kalmar 9,3% 282 (284) Surahammar Västmanland 2,6% 3 (3) Simrishamn Skåne 8,4% 283 (281) Salem Stockholm 2,6% 4 (5) Danderyd Stockholm 7,7% 284 (283) Haparanda Norrbotten 2,5% 5 (6) Härjedalen Jämtland 7,5% 285 (282) Botkyrka Stockholm 2,4% 6 (4) Vaxholm Stockholm 7,3% 286 (286) Umeå Västerbotten 2,4% 7 (20) Berg Jämtland 7,0% 287 (289) Storfors Värmland 2,3% 8 (7) Åre Jämtland 7,0% 288 (287) Hammarö Värmland 2,2% 9 (10) Tomelilla Skåne 6,9% 289 (285) Trollhättan Västra Götaland 2,2% 10 (13) Ydre Östergötland 6,9% 290 (288) Oxelösund Södermanland 1,9% Årets klättrare i denna kategori är Dorotea i Västerbotten, som ökar från placering 112 förra året till placering 39 i år. 8

10 Åldersfördelningen hos en kommuns företagarkvinnor har betydelse för jämställdheten av två anledningar. Dels tyder en yngre åldersstruktur på ett mer dynamiskt näringsliv där yngre kvinnor startar företag i högre utsträckning och där återväxten på så sätt är tryggad. Dels kommer kommuner med en yngre företagarpopulation inte att drabbas av samma svårigheter vid generations- eller ägarskiften, som kommuner med en äldre företagarpopulation. Vid de försäljningar eller överlåtelser som ändå behöver göras kommer man troligen ha en större chans att hitta nya ägare, med tanke på att de yngre bevisligen inte är rädda för att driva företag. Botkyrka kommun i Stockholms län har Sveriges mest fördelaktiga åldersstruktur bland företagarkvinnorna nära en av fyra är yngre än 35 år. Det är värt att notera att två av Sveriges tre största kommuner, Göteborg och Malmö, placerar sig bland de tio främsta i denna kategori. Åldersstrukturen i Bräcke, Jämtland, är Sveriges minst fördelaktiga. Endast 2,2 procent av kommunens företagarkvinnor är yngre än 35 år. I tidigare undersökningar har andelen unga företagarkvinnor mätts som andelen företagarkvinnor under 55 år, inte under 35 år, och därmed är årets resultat inte jämförbara med tidigare år. Vi kan konstatera att endast två av de kommuner som placerade sig på tio-i-topp i förra årets mätning, gör det även i årets, dvs. Botkyrka och Malmö. På motsvarande sätt förhåller det sig med de som placerade sig lågt endast Bräcke kommun återkommer bland de tio sämsta vid en jämförelse mellan undersökningen 2010 och Riksgenomsnittet för andelen företagarkvinnor yngre än 35 år är 14,9 procent. Tabell 4. Andel unga företagarkvinnor. Tio i topp - riksgenomsnitt: 14,9% Tio i botten - riksgenomsnitt: 14,9% Rank Kommun Län Andel Rank Kommun Län Andel 1 Botkyrka Stockholm 23,8% 281 Emmaboda Kalmar 7,0% 2 Malmö Skåne 23,5% 282 Övertorneå Norrbotten 6,9% 3 Sorsele Västerbotten 21,4% 283 Färgelanda Västra Götaland 6,8% 4 Hallsberg Örebro 21,4% 284 Vaxholm Stockholm 6,5% 5 Kristinehamn Värmland 21,0% 285 Askersund Örebro 6,1% 6 Solna Stockholm 20,4% 286 Aneby Jönköping 5,9% 7 Göteborg Västra Götaland 20,0% 287 Grästorp Västra Götaland 5,9% 8 Fagersta Västmanland 19,6% 288 Bjurholm Västerbotten 5,1% 9 Dorotea Västerbotten 19,5% 289 Gullspång Västra Götaland 5,0% 10 Örebro Örebro 19,5% 290 Bräcke Jämtland 2,2% 9

11 Företagandet domineras i de flesta branscher av män. Vissa är dock betydligt mer mansdominerande än andra, t.ex. IT-branschen (här definierat som programvaruproducenter och datakonsulter). I genomsnitt är det fyra gånger vanligare att en företagare inom IT-branschen är man än kvinna. Därför förutsätter vi att kommuner med en hög andel företagarkvinnor i denna bransch har ett företagsklimat som uppmuntrar till att bryta mot normen för hur kvinnor driver företag. Man kan även anta att kvinnor som driver företag inom dessa mansdominerande branscher kan verka som förebilder för andra kvinnor på orten, som i sin tur inspireras att starta företag i ojämställda branscher. I Jämställt företagarindex utgörs en variabel därför av andelen företagarkvinnor inom IT-branschen. I fyra kommuner är samtliga av de IT-företagare som finns i kommunen kvinnor. Det är Forshaga, Värmlands län (1 person) Ljusnarsberg, Örebro län (2 personer) Perstorp, Skåne län (1 person) och Ydre, Östergötlands län (1 person) I 78 kommuner finns inga kvinnor som driver företag i IT-branschen däremot finns det män som gör det. Detta visar att det finns en marknad för programvaruproducenter och datakonsulter i dessa kommuner, men att inga kvinnor är företagare i den branschen. Åtta kommuner har inga företagare i IT-branschen över huvud taget, varken kvinnor eller män. Dessa sammanlagt 86 kommuner rankas på samma placering, 205, eftersom resultatet är detsamma ingen kvinna driver IT-företag i kommunen. Riksgenomsnittet är 12,2 procent. Man skulle kunna invända att det är värre att det finns IT-företag på orten, men att inget av dem drivs av en kvinna, än att det inte finns IT-företag alls. En alternativ beräkning där kommuner som helt saknar IT-företag rankas högre än de där IT-företag finns, men helt drivs av män, påverkar dock inte resultaten i stort. Man kan också hävda att marknaden för IT-företag är liten i vissa små kommuner och att det därför blir en orättvis jämförelse med storstadskommunerna. Faktum är dock att endast åtta av Sveriges 290 kommuner saknar företagare i denna bransch, och i just IT-branschen borde det spela mindre roll var man finns nätet finns ju överallt. På de allra flesta platser borde det alltså gå att driva ett IT- 10

12 företag med framgång om inte annat för att serva andra företag på orten som behöver hjälp med IT-driften. Tabell 5. Andel kvinnor som driver företag inom IT-branschen. Tio i topp - riksgenomsnitt: 12,2% Rank Kommun Län Andel 1 Forshaga Värmland 100,0% 1 Ljusnarsberg Örebro 100,0% 1 Perstorp Skåne 100,0% 1 Ydre Östergötland 100,0% 5 Sotenäs Västra Götaland 66,7% 6 Laxå Örebro 50,0% 6 Norsjö Västerbotten 50,0% 6 Torsby Värmland 50,0% 9 Mörbylånga Kalmar 42,9% 10 Lycksele Västerbotten 40,0% 86 kommuner rankas på samma bottenplacering: 205. Inte i någon av dem driver en kvinna företag inom ITbranschen. Tidigare år har vi i denna kategori tittat på andelen kvinnor som driver företag inom bygg- och industrisektorerna. Men i och med att vi allt mer går mot en tjänsteekonomi, blir andelen företagare i bygg- och industrisektorn mindre relevant som mått på det allmänna företagsklimatet. Med en mer tjänstebetonad bransch med snabb tillväxt som IT-branschen hoppas vi att Jämställt företagarindex ger en mer rättvisande bild av förutsättningarna för företagande i Sverige. Detta påverkar naturligtvis vilka kommuner som hamnar i topp i denna kategori. Tidigare års självklara vinnare i bygg- och industrisektorerna, Gnosjö, hamnar här på bottenplaceringen 205, en delad placering med 85 andra kommuner. I Gnosjö finns fyra företagare inom IT-branschen, men ingen av dem är kvinna. 11

13 Det enklaste sättet att mäta kvinnors företagande är att titta på andelen kvinnor av företagarna på orten. Det är en trögrörlig variabel som inte förändras särskilt snabbt. Kultur och traditioner har stor betydelse för om kvinnor tar, och får, plats bland företagarna på orten eller inte. Hälften av de kommuner som rankas högt i denna variabel ligger i Stockholms län, och en viss koppling till turism finns både Vaxholm, Trosa och Båstad är turistorter med utvecklad besöksnäring. En ännu tydligare gemensam nämnare är dock att samtliga kommuner på tio-i-topp traditionellt har dominerats starkt av borgerliga partier i kommunpolitiken, vilket kan antyda att kommunerna både haft en generellt positiv inställning till småföretagande och en företagarvänlig syn på kommunens offentliga upphandling. Enligt SCB har sju av dessa tio kommuner i genomsnitt haft lägre sammanlagd kommunalskatt än riksgenomsnittet under perioden , vilket är positivt för företagsklimatet. Andelen företagare av kvinnor i arbetsför ålder är ett mått på hur företagsam den kvinnliga delen av befolkningen i kommunen är. Precis som andelen kvinnor av företagarna är det en trögrörlig variabel. Kulturen på orten har troligtvis en stor påverkan på om man blir företagare eller inte den bestämmer vad som är socialt accepterat och huruvida det finns förebilder när det gäller företagande. Flera av de kommuner som rankas högt i denna variabel i årets index har en tydlig koppling till turism. På tio-i-topp trängs Båstad, Borgholm, Härjedalen, Vaxholm och Åre samtliga populära turistmål, kända för sin besöksnäring. I Härjedalen ligger både Funäsdalen och Vemdalen med sina skidanläggningar. Turism och besöksnäring är också småföretagstäta branscher där det traditionellt sett har varit vanligt för kvinnor att arbeta i, som t.ex. hotell-, restaurang- och caféföreståndare, turistguider och hemslöjdsproducenter. Troligtvis är det i dessa turisttäta kommuner socialt accepterat att vara företagare. Förebilder har gått före och visat att det går att bli framgångsrik med sitt företag. Detta säger också något om hur stor betydelse branschen spelar för att möjliggöra företagande. I framtiden kan man därför förvänta sig att avregleringen av vårdoch omsorgsbranscherna, liksom RUT-branschen, får genomslag för kvinnors företagande på många orter i landet. I dessa branscher arbetar yrkesgrupper som traditionellt sett har varit kvinnodominerade, men saknat möjligheter till och acceptans för företagande. Värt att notera är att de två kommuner som ligger i topp när det gäller unga kvinnors företagande båda är invandrartäta, Malmö i Skåne och Botkyrka i Stockholm. Enligt NUTEK:s (nuvarande Tillväxtverket) Entreprenörskapsbarometer från 2008 är en något större andel bland de utlandsfödda mellan 18 och 30 år företagare jämfört med de infödda i samma ålder (6 procent resp. 4 procent). Dessutom vill 43 procent av utlandsfödda unga hellre bli företagare än anställda, jämfört med 37 procent av infödda unga. 12

14 En annan intressant iakttagelse är att tre av de fyra toppkommunerna när det gäller IT-branschen, där 100 procent av IT-företagarna är kvinnor, är traditionella industri- eller bruksorter. Perstorp har haft ättiks- och laminattillverkning, Forshaga pappersbruk och Ljusnarsberg bergsbruk. Dessa är bra exempel på hur ett nytänkande företagsklimat där kvinnor vågar bryta normer kan växa fram även i bygder med traditionella näringar. mars 2011 Det är varken möjligt eller önskvärt att lagstifta om jämställdhet inom företagandet. Ibland hörs krav på kvotering av bolagsstyrelser, men det är osäkert om detta har effekt på kvinnors företagande. I Norge, där man införde lagstadgat krav på könskvoterade bolagsstyrelser 2003, var andelen kvinnor bland företagarna 2009 lägre än i Sverige, 26,9 procent, och ökningstakten dessutom långsammare. Däremot är det både möjligt och önskvärt att lagstifta om åtgärder som förbättrar företagsklimatet generellt. Eftersom dagens regelverk slår extra hårt mot de sektorer som kvinnor är verksamma i, skulle flera av de viktigaste åtgärderna skulle få särskilt positiv påverkan på kvinnors företagande. Exempel på generella åtgärder som skulle påverka kvinnors företagstillväxt positivt är enklare regler och slopat sjuklöneansvar för företagare. Kvinnor har i genomsnitt lägre inkomster och förmögenheter än män, och ett riskkapitalavdrag som gör det lättare att ordna kapital skulle kunna lösa en del kvinnoföretagares finansiering. Detsamma gäller sänkta arbetsgivaravgifter för småföretag, som får allra störst positiv effekt i tjänstesektorn, där flertalet kvinnor bedriver sitt företagande. Mer än en miljon kvinnor arbetar inom branscher som domineras av den offentliga sektorn. Avreglering ger fler privata alternativ och är mycket positivt för jämställdheten och företagandet. Det finns ett tydligt samband mellan kommuners upphandling av vård, utbildning och omsorg och andelen företagarkvinnor (se nedan). Diagram 1. Relationen mellan kvinnors andel av kommunens totala företagande och andel av kommunens upphandling av barn-, äldre-, familjeomsorg och utbildning (SCB, 2009) 13

15 Den drygt två år gamla lagen om valfrihet (LOV) ger förutsättningar för att öka konkurrensen och mångfalden inom vård och omsorg. Enligt en färsk utvärdering från Vårdföretagarna har 135 vårdcentraler startats i Sverige under 2009, då LOV infördes. De drivs nu av privata entreprenörer. Vare sig kommunerna använder sig av lagen om offentlig upphandling (LOU) eller LOV är det dock viktigt att de ställer relevanta och rimliga krav på de företag som vill vara med i systemet. Det är oroväckande att vissa kommuner t.ex. kräver att företagen ska vara kollektivavtalsanslutna. Detaljstyrning från kommunerna gör det utan tvekan svårare för många företag, varav de flesta är små, att delta i upphandlingar. Slutligen utnyttjar kvinnor de sociala trygghetssystemen i en klart högre utsträckning än män. Som företagare är möjligheten att använda sig av dessa system begränsade. De kan alltså inte dra nytta av det försäkringssystem de trots allt betalar premier till. För att minska gapet mellan att vara anställd och företagare menar Företagarna att en opt-out -möjlighet från systemen måste finnas. I utbyte mot en kraftigt sänkt obligatorisk avgift skulle företagarna kunna köpa skräddarsydda försäkringar som passar deras situation bättre. De föreslagna åtgärderna ovan har alla fördelen att de förbättrar det generella företagsklimatet. Det handlar således inte om att gynna kvinnor på männens bekostnad genom konkurrenssnedvridning. Det handlar snarare om att skapa lika förutsättningar på samtliga marknader och att ta bort de hinder som idag snedvrider förutsättningarna till kvinnornas nackdel. Det skulle hela Sveriges ekonomi, sysselsättning och välstånd vinna på! mars 2011 enklare regler slopat sjuklöneansvar för företagare riskkapitalavdrag (som gör det lättare att ordna kapital) sänkta arbetsgivaravgifter för småföretagare rimliga krav vid offentliga upphandlingar opt-out -möjlighet från trygghetssystemen för att företagarkvinnor ska kunna skräddarsy t.ex. föräldraledighet 14

Februari Jämställt företagarindex 2010 Var är företagandet mest (och minst) jämställt?

Februari Jämställt företagarindex 2010 Var är företagandet mest (och minst) jämställt? Februari 2010 Jämställt företagarindex 2010 Var är företagandet mest (och minst) jämställt? Innehåll Bakgrund... 3 Internationell jämförelse... 4 Jämställt företagarindex... 5 Så gjordes undersökningen...

Läs mer

Stockholms län har högst andel kvinnor bland företagarna, 33 procent.

Stockholms län har högst andel kvinnor bland företagarna, 33 procent. Rapport från Företagarna mars 2013 Bakgrund...2 1. Andel kvinnor av den totala företagarpopulationen...3 Län för län...3 Kommun för kommun... 4 2. Andel företagare av kvinnor i arbetsför ålder... 12 Län

Läs mer

JÄMSTÄLLT FÖRETAGARINDEX 2013. Attitydinfrastruktur i Ystad, Sjöbo, Malå och Åre

JÄMSTÄLLT FÖRETAGARINDEX 2013. Attitydinfrastruktur i Ystad, Sjöbo, Malå och Åre JÄMSTÄLLT FÖRETAGARINDEX 2013 Attitydinfrastruktur i Ystad, Sjöbo, Malå och Åre Rapport Mars 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning av resultaten... 2 Analys... 3 De fem toppkommunerna... 4 De fem bottenkommunerna...

Läs mer

Jämställt företagarindex 2008

Jämställt företagarindex 2008 Jämställt företagarindex 2008 var är företagandet mest (och minst) jämställt? januari 2009 2 Jämställt företagarindex,, januari 2009 Innehåll sid 1. Inledning 3 2. Internationell jämförelse 3 Diagram 1.

Läs mer

Värmlands län Rapport från Företagarna 2010

Värmlands län Rapport från Företagarna 2010 Värmlands län Rapport från Företagarna 2010 Innehåll Inledning... 3 Sammanfattning i korthet... 3 Så är Årets Företagarkommun uppbyggd...4 Så gjordes undersökningen... 5 Nationell utveckling... 5 Länsutveckling...

Läs mer

Östergötlands län. Rapport från Företagarna 2010

Östergötlands län. Rapport från Företagarna 2010 Östergötlands län Rapport från Företagarna 2010 Innehåll Inledning... 3 Sammanfattning i korthet... 3 Så är Årets Företagarkommun uppbyggd...4 Så gjordes undersökningen... 5 Nationell utveckling... 5 Länsutveckling...

Läs mer

Företagsamhetsmätning första halvåret 2009

Företagsamhetsmätning första halvåret 2009 Företagsamhetsmätning första halvåret 2009 Riket Inledning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras två gånger per år. Syftet är att studera om antalet personer som väljer att ansvara för

Läs mer

Östergötlands län Rapport från Företagarna 2011

Östergötlands län Rapport från Företagarna 2011 Östergötlands län Rapport från Företagarna 2011 Innehåll Inledning... 4 Sammanfattning i korthet... 4 Så är Årets Företagarkommun uppbyggd... 5 Så gjordes undersökningen... 6 Nationell utveckling... 6

Läs mer

Dalarnas län Rapport från Företagarna 2010

Dalarnas län Rapport från Företagarna 2010 Dalarnas län Rapport från Företagarna 2010 Innehåll Inledning... 3 Sammanfattning i korthet... 3 Så är Årets Företagarkommun uppbyggd...4 Så gjordes undersökningen... 5 Nationell utveckling... 5 Länsutveckling...

Läs mer

Rapport Oktober 2013 JÄMTLAND

Rapport Oktober 2013 JÄMTLAND Rapport Oktober 2013 JÄMTLAND Innehåll Inledning... 3 Sammanfattning i korthet... 3 Så är Årets Företagarkommun uppbyggd... 4 Så gjordes undersökningen... 5 Nationell utveckling... 5 Länsutveckling...

Läs mer

Företagsamheten 2017 Sverige

Företagsamheten 2017 Sverige Företagsamheten 2017 Sverige Om undersökningen Svenskt Näringsliv presenterar varje år ny statistik över företagsamheten i Sverige. Syftet är att visa om antalet personer som har ett juridiskt och strategiskt

Läs mer

Östergötlands län Rapport från Företagarna oktober 2013

Östergötlands län Rapport från Företagarna oktober 2013 Östergötlands län Rapport från Företagarna oktober 2013 Innehåll Inledning... 3 Sammanfattning i korthet... 3 Så är Årets Företagarkommun uppbyggd... 4 Så gjordes undersökningen... 5 Nationell utveckling...

Läs mer

I årets sammanställning har vi förändrat två av de fyra delarna:

I årets sammanställning har vi förändrat två av de fyra delarna: Rapport från Företagarna mars 2011 Bakgrund... 2 1. Andel kvinnor av den totala företagarpopulationen... 3 Län för län... 3 Kommun för kommun... 4 2. Andel företagare av kvinnor i arbetsför ålder... 11

Läs mer

Rapport Oktober 2013 HALLAND

Rapport Oktober 2013 HALLAND Rapport Oktober 2013 HALLAND Innehåll Inledning... 3 Sammanfattning i korthet... 3 Så är Årets Företagarkommun uppbyggd... 4 Så gjordes undersökningen... 5 Nationell utveckling... 5 Länsutveckling... 7

Läs mer

Rapport Oktober 2013 ÖREBRO LÄN

Rapport Oktober 2013 ÖREBRO LÄN Rapport Oktober 2013 ÖREBRO LÄN Innehåll Inledning... 3 Sammanfattning i korthet... 3 Så är Årets Företagarkommun uppbyggd... 4 Så gjordes undersökningen... 5 Nationell utveckling... 5 Länsutveckling...

Läs mer

Placering Poäng Kommun Län 1 43 Huddinge kommun Stockholms län 2 39,5 Helsingborgs stad Skåne län 2 39,5 Lomma kommun Skåne län 4 34 Bromölla kommun

Placering Poäng Kommun Län 1 43 Huddinge kommun Stockholms län 2 39,5 Helsingborgs stad Skåne län 2 39,5 Lomma kommun Skåne län 4 34 Bromölla kommun Placering Poäng Kommun Län 1 43 Huddinge kommun Stockholms län 2 39,5 Helsingborgs stad Skåne län 2 39,5 Lomma kommun Skåne län 4 34 Bromölla kommun Skåne län 4 34 Täby kommun Stockholms län 6 33 Karlstads

Läs mer

Riksrapport Rapport från Företagarna oktober 2012

Riksrapport Rapport från Företagarna oktober 2012 Riksrapport Rapport från Företagarna oktober 2012 Innehåll Inledning... 3 Sammanfattning i korthet... 3 Så är Årets Företagarkommun uppbyggd... 4 Så gjordes undersökningen... 5 Nationell utveckling...

Läs mer

SÖDERMANLAND Rapport Oktober 2013

SÖDERMANLAND Rapport Oktober 2013 SÖDERMANLAND Rapport Oktober 2013 Innehåll Inledning... 3 Sammanfattning i korthet... 3 Så är Årets Företagarkommun uppbyggd... 4 Så gjordes undersökningen... 5 Nationell utveckling... 5 Länsutveckling...

Läs mer

Östergötlands län Rapport från Företagarna 2011

Östergötlands län Rapport från Företagarna 2011 Östergötlands län Rapport från Företagarna 2011 Innehåll Inledning... 3 Sammanfattning i korthet... 3 Så är Årets Företagarkommun uppbyggd... 4 Så gjordes undersökningen... 5 Nationell utveckling... 5

Läs mer

Blekinge län Rapport från Företagarna 2012

Blekinge län Rapport från Företagarna 2012 Blekinge län Rapport från Företagarna 2012 Innehåll Inledning... 3 Sammanfattning i korthet... 3 Så är Årets Företagarkommun uppbyggd... 4 Så gjordes undersökningen... 5 Nationell utveckling... 5 Länsutveckling...

Läs mer

Rapport Oktober 2013 BLEKINGE

Rapport Oktober 2013 BLEKINGE Rapport Oktober 2013 BLEKINGE Innehåll Inledning... 3 Sammanfattning i korthet... 3 Så är Årets Företagarkommun uppbyggd... 4 Så gjordes undersökningen... 5 Nationell utveckling... 5 Länsutveckling...

Läs mer

Skåne län Rapport från Företagarna 2010

Skåne län Rapport från Företagarna 2010 Skåne län Rapport från Företagarna 2010 Innehåll Inledning... 3 Så är Årets Företagarkommun uppbyggd... 4 Så gjordes undersökningen... 5 Nationell utveckling... 5 Länsutveckling...8 Vellinge kommun...

Läs mer

Företagsamhetsmätning Våren 2010 Riket. Johan Kreicbergs Februari 2010

Företagsamhetsmätning Våren 2010 Riket. Johan Kreicbergs Februari 2010 Företagsamhetsmätning Våren 2010 Riket Johan Kreicbergs Februari 2010 Företagsamhetsmätning våren 2010 1 Företagsamhetsmätning våren 2010 Sammanfattning Under andra halvåret 2009 ökade antalet företagsamma

Läs mer

Var finns jämställd företagsamhet? Sveriges mest (och minst) jämställda företagarkommuner

Var finns jämställd företagsamhet? Sveriges mest (och minst) jämställda företagarkommuner Var finns jämställd företagsamhet? Sveriges mest (och minst) jämställda företagarkommuner januari 2008 Inledning Sverige anses i flera avseenden tillhöra världseliten i jämställdhet. I formella beslutsförsamlingar

Läs mer

Rapport Oktober 2013 UPPSALA LÄN

Rapport Oktober 2013 UPPSALA LÄN Rapport Oktober 2013 UPPSALA LÄN Innehåll Inledning... 3 Sammanfattning i korthet... 3 Så är Årets Företagarkommun uppbyggd... 4 Så gjordes undersökningen... 5 Nationell utveckling... 5 Länsutveckling...

Läs mer

Blekinge län , , ,5 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Dalarnas län

Blekinge län , , ,5 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Dalarnas län Blekinge län 20980 20 24980 25 44680 36 50680 39 72723,5 51 74923,5 52 78923,5 54 Karlshamn 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 Karlskrona 12200 8 13000 9 32700 20 32700 20 32700 20 32700

Läs mer

Klimatindex Ranking kommuner totalpoäng

Klimatindex Ranking kommuner totalpoäng Klimatindex 2010 Ranking kommuner totalpoäng Kommun Kommuntyp Län Poäng Ranking Östersund 3. Större städer Jämtlands län 69 1 Stockholm 1. Storstäder Stockholms län 66 2 Malmö 1. Storstäder Skåne län 65

Läs mer

Bakgrund... 2 1. Andel kvinnor av den totala företagarpopulationen... 3. Län för län... 31

Bakgrund... 2 1. Andel kvinnor av den totala företagarpopulationen... 3. Län för län... 31 Rapport från Företagarna mars 2012 Bakgrund... 2 1. Andel kvinnor av den totala företagarpopulationen... 3 Län för län... 3 Kommun för kommun... 4 2. Andel företagare av kvinnor i arbetsför ålder... 10

Läs mer

Biografstatistik per län och kommun 2011

Biografstatistik per län och kommun 2011 Blekinge Karlshamn 31 185 25 711 2 044 902 588 0,8 Blekinge Karlskrona 64 215 109 223 10 150 960 5 380 1,7 Blekinge Olofström 12 876 5 394 317 497 281 0,4 Blekinge Ronneby 27 910 29 841 2 515 778 856 1,1

Läs mer

Biografstatistik per län och kommun 2012

Biografstatistik per län och kommun 2012 Blekinge Karlshamn 31 179 37 245 3 218 161 843 1,2 Blekinge Karlskrona 61 844 116 167 11 012 837 5 339 1,9 Blekinge Olofström 13 355 8 060 576 570 460 0,6 Blekinge Ronneby 28 443 32 180 2 790 282 830 1,1

Läs mer

Västra Götalands län. Rapport från Företagarna 2011

Västra Götalands län. Rapport från Företagarna 2011 Västra Götalands län Rapport från Företagarna 2011 Innehåll Inledning... 3 Sammanfattning i korthet... 3 Så är Årets Företagarkommun uppbyggd... 4 Så gjordes undersökningen... 5 Nationell utveckling...

Läs mer

Län Kommun Invånare Besök per invånare Besök Intäkter Föreställningar Blekinge Karlshamn , Blekinge Karlskrona

Län Kommun Invånare Besök per invånare Besök Intäkter Föreställningar Blekinge Karlshamn , Blekinge Karlskrona Län Kommun Invånare Besök per invånare Besök Intäkter Föreställningar Blekinge Karlshamn 31 179 0,8 26 010 1 914 506 638 Blekinge Karlskrona 61 844 1,5 95 169 8 139 414 3 132 Blekinge Olofström 13 355

Läs mer

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

Kommun Län Kommunalskatten 2016 Höjning i öre Sänkning i öre Bedömning av sannolikt beslut

Kommun Län Kommunalskatten 2016 Höjning i öre Sänkning i öre Bedömning av sannolikt beslut Kommun Län Kommunalskatten 2016 Höjning i öre Sänkning i öre Bedömning av sannolikt beslut Ale Alingsås Västra Götaland beslut är inte fattat Den kommer att vara oförändrad Alvesta Kronoberg vara oförändrad

Läs mer

Biografstatistik per län och kommun 2010

Biografstatistik per län och kommun 2010 Blekinge Karlshamn 31 179 0,5 16 404 1 208 545 443 Blekinge Karlskrona 61 844 1,6 96 441 8 613 737 5 082 Blekinge Olofström 13 355 0,4 5 928 331 158 337 Blekinge Ronneby 28 443 0,8 23 418 1 929 096 603

Läs mer

Rapport Oktober 2013 NORRBOTTEN

Rapport Oktober 2013 NORRBOTTEN Rapport Oktober 2013 NORRBOTTEN Innehåll Inledning... 3 Sammanfattning i korthet... 3 Så är Årets Företagarkommun uppbyggd... 4 Så gjordes undersökningen... 5 Nationell utveckling... 5 Länsutveckling...

Läs mer

Nationell utveckling. Sammanfattning i korthet

Nationell utveckling. Sammanfattning i korthet Innehållsförteckning... 1 Nationell utveckling... 2 Sammanfattning i korthet... 2 Gotland - 4:e plats i länsrankingen 2014... 4 Gotland - 36:e plats i kommunrankingen 2014... 5 Om Årets Företagarkommun...

Läs mer

Bilaga 1 Förteckning avropsberättigade organisationer

Bilaga 1 Förteckning avropsberättigade organisationer Bilaga 1 Förteckning avropsberättigade organisationer 1 (6) Nedan anges de kommuner, landsting och regioner som har anmält sitt intresse i aktuell upphandling och därmed ges rätt att avropa från ramavtal

Läs mer

Hundstatistik Antal hundägare och hundar per län och kommun

Hundstatistik Antal hundägare och hundar per län och kommun Antal hundägare och hundar per län och kommun Län Namn Kommun Namn Antal ägare Antal djur BLEKINGE KARLSHAMN 2364 3223 BLEKINGE KARLSKRONA 4208 5536 BLEKINGE OLOFSTRÖM 1105 1459 BLEKINGE RONNEBY 2503 3370

Läs mer

#4av5jobb. Skapas i små företag. JÖNKÖPINGS LÄN

#4av5jobb. Skapas i små företag. JÖNKÖPINGS LÄN #4av5jobb Skapas i små företag. JÖNKÖPINGS LÄN Rapport Juli 2014 Innehållsförteckning arna håller krisorterna under armarna........ 3 Jobben kan bli fler om politikerna vill..3 Sverige totalt..... 4 Om

Läs mer

#4av5jobb. Skapas i små företag. STOCKHOLMS LÄN

#4av5jobb. Skapas i små företag. STOCKHOLMS LÄN #4av5jobb Skapas i små företag. STOCKHOLMS LÄN Rapport Juli 2014 Innehållsförteckning Småföretagarna håller krisorterna under armarna........ 3 Jobben kan bli fler om politikerna vill..3 Sverige totalt.....

Läs mer

Antal personer som har e-deklarerat i varje kommun till och med 5 maj 2014

Antal personer som har e-deklarerat i varje kommun till och med 5 maj 2014 STOCKHOLMS LÄN UPPLANDS VÄSBY 23931 31563 3 75,82 6352 3115 5964 4436 3326 738 75,24 STOCKHOLMS LÄN VALLENTUNA 16718 23261 29 71,87 5615 2352 3636 2300 2249 566 71,27 STOCKHOLMS LÄN ÖSTERÅKER 21734 30581

Läs mer

Kostnaden för elevhälsa per elev 2016 Källa: Skolverket Sorterat efter kostnad.

Kostnaden för elevhälsa per elev 2016 Källa: Skolverket Sorterat efter kostnad. Kostnaden för elevhälsa per elev 2016 Källa: Skolverket Sorterat efter kostnad. Län Kommun Kostnad elevhälsa per elev, kr Västerbottens län Nordmaling 1520 Kronobergs län Alvesta 1550 Uppsala län Heby

Läs mer

0583 Östergötland Motala Östergötland Vadstena Östergötland Mjölby Jönköping Aneby Jönköp

0583 Östergötland Motala Östergötland Vadstena Östergötland Mjölby Jönköping Aneby Jönköp 0114 Stockholm Upplands Väsby 19 568 518 0115 Stockholm Vallentuna 4 198 337 0117 Stockholm Österåker 7 957 864 0120 Stockholm Värmdö 6 570 278 0123 Stockholm Järfälla 34 381 294 0125 Stockholm Ekerö 4

Läs mer

Företagsamhetsmätning hela riket JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010

Företagsamhetsmätning hela riket JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamhetsmätning hela riket JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamheten Riket Inledning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras varje halvår. Syftet är att studera om antalet personer

Läs mer

Nationell utveckling. Sammanfattning i korthet

Nationell utveckling. Sammanfattning i korthet Innehållsförteckning... 1 Nationell utveckling... 2 Sammanfattning i korthet... 2 Länsutveckling... 4 Torsås kommun... 5 Kalmar kommun... 6 Övriga kommuner... 7 Om Årets Företagarkommun...8 Så är Årets

Läs mer

Antal personer som ska deklarera försäljning av värdepapper (K4) Taxeringsår LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 989 BLEKINGE KARLSKRONA 3

Antal personer som ska deklarera försäljning av värdepapper (K4) Taxeringsår LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 989 BLEKINGE KARLSKRONA 3 Antal personer som ska deklarera försäljning av värdepapper (K4) Taxeringsår 2015 601 277 LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 989 BLEKINGE KARLSKRONA 3 506 BLEKINGE RONNEBY 1 412 BLEKINGE KARLSHAMN 1 704

Läs mer

Antal hundägare och hundar per län och kommun per 20120102

Antal hundägare och hundar per län och kommun per 20120102 Antal hundägare och hundar per län och kommun per 20120102 Län Namn Kommun Namn Antal ägare Antal djur BLEKINGE KARLSHAMN 2336 3148 BLEKINGE KARLSKRONA 4056 5379 BLEKINGE OLOFSTRÖM 1082 1441 BLEKINGE RONNEBY

Läs mer

Biografstatistik per län och kommun 2014 Avser besök per kalenderår

Biografstatistik per län och kommun 2014 Avser besök per kalenderår Blekinge Karlshamn 31 598 37 009 3 177 775 868 1,2 Blekinge Karlskrona 64 348 103 926 10 452 215 5 237 1,6 Blekinge Olofström 13 031 7 731 587 425 511 0,6 Blekinge Ronneby 28 221 33 392 2 882 393 834 1,2

Läs mer

#4av5jobb. Skapas i små företag. VÄSTERBOTTEN

#4av5jobb. Skapas i små företag. VÄSTERBOTTEN #4av5jobb Skapas i små företag. VÄSTERBOTTEN Rapport Juli 2014 Innehållsförteckning arna håller krisorterna under armarna........ 3 Jobben kan bli fler om politikerna vill..3 Sverige totalt..... 4 Om undersökningen

Läs mer

Biografstatistik per län och kommun 2015 Avser besök per kalenderår

Biografstatistik per län och kommun 2015 Avser besök per kalenderår Blekinge Karlshamn 31 846 39 678 3 560 301 899 1,2 Blekinge Karlskrona 65 380 107 703 11 186 418 5 210 1,6 Blekinge Olofström 13 170 9 357 770 512 448 0,7 Blekinge Ronneby 28 697 39 474 3 566 726 877 1,4

Läs mer

StatistikHusarbete Antalköpare. Antal köpare riket Hushållstjänster ROT-arbete

StatistikHusarbete Antalköpare. Antal köpare riket Hushållstjänster ROT-arbete Page 1 of 15 * Skatteverket StatistikHusarbete2011-01-01--2011-06-30 Antalköpare Typ Antal köpare riket Hushållstjänster 257.142 ROT-arbete 503.682 760.824 Län Blekinge län Blekinge län Dalarnas län Dalarnas

Läs mer

Belopp att återfå vid månadsavstämningen i juni 2015 i samband med debitering av slutlig skatt Kommuner i alfabetisk ordning

Belopp att återfå vid månadsavstämningen i juni 2015 i samband med debitering av slutlig skatt Kommuner i alfabetisk ordning BLEKINGE OLOFSTRÖM 5 531 37 138 812 BLEKINGE KARLSKRONA 24 700 179 124 282 BLEKINGE RONNEBY 11 428 82 523 879 BLEKINGE KARLSHAMN 12 716 89 504 689 BLEKINGE SÖLVESBORG 6 578 49 924 222 DALARNA VANSBRO 2

Läs mer

#4av5jobb. Skapas i små företag. GOTLAND

#4av5jobb. Skapas i små företag. GOTLAND #4av5jobb Skapas i små företag. GOTLAND Rapport Juli 2014 Innehållsförteckning Småföretagarna håller krisorterna under armarna........ 3 Jobben kan bli fler om politikerna vill..3 Sverige totalt..... 4

Läs mer

Hundstatistik 2014 Antal hundar och ägare per län och kommun

Hundstatistik 2014 Antal hundar och ägare per län och kommun SKÅNE BJUV 1356 1883 SKÅNE HÖÖR 1798 2570 SKÅNE LUND 5553 7015 SKÅNE OSBY 1254 1659 SKÅNE ESLÖV 2906 4028 SKÅNE HÖRBY 1955 2819 SKÅNE LOMMA 1225 1530 SKÅNE MALMÖ 12253 14717 SKÅNE SJÖBO 2687 3956 SKÅNE

Läs mer

En ranking efter småföretagens betydelse för kommunen

En ranking efter småföretagens betydelse för kommunen En ranking efter ens betydelse för kommunen Företagarna är Sveriges största organisation för. Vi driver opinion för att förbättra företagarklimatet och göra det enklare att starta, driva, utveckla och

Läs mer

Lokala siffror för län och kommun inkomstdeklarationen 2016

Lokala siffror för län och kommun inkomstdeklarationen 2016 Lokala siffror för län och kommun inkomstdeklarationen 2016 Län Kommun Antal % Blekinge KARLSHAMN 25592 68,85% Blekinge KARLSKRONA 50526 68,93% Blekinge OLOFSTRÖM 10785 69,84% Blekinge RONNEBY 22643 70,95%

Läs mer

Sida 1 av 9. Antal personer med skuld hos Kronofogden, län och kommun Källa: Kronofogden

Sida 1 av 9. Antal personer med skuld hos Kronofogden, län och kommun Källa: Kronofogden Sida 1 av 9 Antal personer med skuld hos Kronofogden, län och kommun Källa: Kronofogden 2010-12-31 2011-12-31 2012-12-31 2013-12-31 2014-12-31 BLEKINGE KARLSHAMN 1 106 173 162 306 1 110 168 093 887 1 096

Läs mer

DALARNA TOTALT GOTLAND GOTLAND

DALARNA TOTALT GOTLAND GOTLAND Antal med skuld hos Kronofogden 18-25 år, län och kommun Källa: Kronofogden Sida 1 av 6 BLEKINGE KARLSHAMN 124 2 469 992 120 2 419 773 126 2 605 844 124 2 855 103 121 2 479 298 115 2 961 303 87 2 688 487

Läs mer

Bilaga till regeringens beslut den 17 december 2015 (dnr Fi/05568/K)

Bilaga till regeringens beslut den 17 december 2015 (dnr Fi/05568/K) Blekinge Karlshamn 37 277 425 Blekinge Karlskrona 65 482 402 Blekinge Olofström 34 636 079 Blekinge Ronneby 57 466 492 Blekinge Sölvesborg 14 630 758 Dalarna Avesta 69 685 586 Dalarna Borlänge 49 427 614

Läs mer

Nationell utveckling. Sammanfattning i korthet

Nationell utveckling. Sammanfattning i korthet Innehållsförteckning... 1 Nationell utveckling... 2 Sammanfattning i korthet... 2 Länsutveckling... 4 Kramfors kommun... 5 Sundsvall kommun... 6 Övriga kommuner... 7 Om Årets Företagarkommun...8 Så är

Läs mer

förändring 1990-2009 Västra Götalands Stenungsund - 66,1% Pendlingskommun

förändring 1990-2009 Västra Götalands Stenungsund - 66,1% Pendlingskommun Kommun Utsläpps- Kommuntyp Län förändring 1990-2009 Stenungsund - 66,1% Pendlingskommun Karlsborg - 66,1% Kommun i tätbefolkad region Burlöv - 61,5% Förortskommun till storstad Skåne Klippan - 59,9% Pendlingskommun

Läs mer

GOTLAND GOTLAND

GOTLAND GOTLAND Sida 1 av 7 Fordonsrelaterade skulder län och kommun, Infrastrukturavgift Källa: Kronofogden BLEKINGE KARLSHAMN 3 3 4 215 BLEKINGE KARLSKRONA 2 3 3 433 BLEKINGE OLOFSTRÖM 1 1 1 445 BLEKINGE RONNEBY 4 6

Läs mer

Uthållig tillväxtranking

Uthållig tillväxtranking Uthållig tillväxtranking Rapport från Företagarna oktober 2012 Innehåll Uthållig tillväxt... 3 De fem bästa kommunerna... 3 De fem sämsta kommunerna... 4 Utveckling topp-5... 5 Utveckling botten-5... 5

Läs mer

Biografstatistik per län och kommun 2013

Biografstatistik per län och kommun 2013 Blekinge Karlshamn 31 272 34 985 3 019 484 875 1,1 Blekinge Karlskrona 63 912 103 549 9 937 396 5 322 1,6 Blekinge Olofström 12 902 7 318 568 592 538 0,6 Blekinge Ronneby 27 871 31 951 2 762 789 895 1,1

Läs mer

Antal hundägare och hundar per län och kommun

Antal hundägare och hundar per län och kommun Antal hundägare och hundar per län och kommun Län Namn Kommun Namn Antal ägare Antal djur BLEKINGE KARLSHAMN 2431 3316 BLEKINGE KARLSKRONA 4296 5609 BLEKINGE OLOFSTRÖM 1134 1505 BLEKINGE RONNEBY 2580 3492

Läs mer

Tomtmark Bostadsbyggnad Tomtmark och bostadsbyggnad Länskod kod

Tomtmark Bostadsbyggnad Tomtmark och bostadsbyggnad Länskod kod Småhustaxeringen 2012 - Taxeringsvärdeförändringar tomt och byggnad per kommun (prognos) s 01 Stockholms 14 Upplands Väsby 5348 1038 1127 9% 1084 1202 11% 2122 2328 10% 01 Stockholms 15 Vallentuna 6760

Läs mer

Befolkning 2009. per capita 2009

Befolkning 2009. per capita 2009 Kommun Utsläpp per capita 2009 Befolkning 2009 Kommuntyp Sundbyberg 0,92 37722 Förortskommun till storstad Stockholms län Lidingö 1,30 43445 Förortskommun till storstad Stockholms län Tyresö 1,33 42602

Läs mer

Av de företagsamma i Värmland utgör kvinnorna 26,1 procent, vilket också är lägre än riksgenomsnittet (28,3 procent).

Av de företagsamma i Värmland utgör kvinnorna 26,1 procent, vilket också är lägre än riksgenomsnittet (28,3 procent). Företagsamhetsmätning - Värmlands län Johan Kreicbergs Våren 2009 Värmland Företagsamhetsmätning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras två gånger per år. Syftet är att studera om antalet

Läs mer

Antal personer som ska deklarera försäljning av bostad, både småhus och bostadsrätt Taxeringsår 2015 257 971 LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 228

Antal personer som ska deklarera försäljning av bostad, både småhus och bostadsrätt Taxeringsår 2015 257 971 LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 228 Antal personer som ska deklarera försäljning av bostad, både småhus och bostadsrätt Taxeringsår 2015 257 971 LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 228 BLEKINGE KARLSKRONA 1 357 BLEKINGE RONNEBY 510 BLEKINGE

Läs mer

Statistik rot och rut antal köpare per län 2012

Statistik rot och rut antal köpare per län 2012 Skatteverket Statistik rot och tut 2012 2013-01-04 1 (15) Statistik rot och rut antal köpare per län 2012 Typ Antal köpare riket RUT 491 711 ROT 984 402 okänt ROT 882 BLEKINGE RUT 6 124 BLEKINGE ROT 17

Läs mer

DALARNA TOTALT GOTLAND GOTLAND

DALARNA TOTALT GOTLAND GOTLAND Sida 1 av 5 Antal pågående skuldsaneringsbeslut län och kommun, Totalt Källa: Kronofogden BLEKINGE KARLSHAMN 78 98 119 121 124 132 BLEKINGE KARLSKRONA 97 115 117 120 118 117 BLEKINGE OLOFSTRÖM 14 21 29

Läs mer

Antal juridiska personer i varje kommun som ska deklarera senast 1 november

Antal juridiska personer i varje kommun som ska deklarera senast 1 november BLEKINGE OLOFSTRÖM 46 4 3 53 BLEKINGE KARLSKRONA 229 32 30 291 BLEKINGE RONNEBY 105 5 11 121 BLEKINGE KARLSHAMN 144 6 15 165 BLEKINGE SÖLVESBORG 105 1 12 118 DALARNA VANSBRO 48 3 0 51 DALARNA MALUNG-SÄLEN

Läs mer

Förändring antal personer. Genomsnittskuld per skuldsatt Län Kommun Antal Totalskuld Antal Totalskuld Antal Totalskuld Förändring i sek

Förändring antal personer. Genomsnittskuld per skuldsatt Län Kommun Antal Totalskuld Antal Totalskuld Antal Totalskuld Förändring i sek Antal med skuld hos Kronofogden, län och kommun Källa: Kronofogden, sammanställt av Visma Collectors AB 2014-12-31 2015-12-31 2015-2016 Län Kommun Antal Totalskuld Antal Totalskuld Antal Totalskuld i BLEKINGE

Läs mer

Antal gäldenärer 18-25 år, län och kommun per 2011-12-31 Källa: Kronofogden

Antal gäldenärer 18-25 år, län och kommun per 2011-12-31 Källa: Kronofogden Antal gäldenärer 18-25 år, län och kommun per 2011-12-31 Källa: Kronofogden Län Kommun Antal gäldenärer Aktiv totalskuld BLEKINGE KARLSHAMN 120 2 419 773 BLEKINGE KARLSKRONA 243 5 673 064 BLEKINGE OLOFSTRÖM

Läs mer

Kommunlista över flest nystartade enskilda firmor per invånare

Kommunlista över flest nystartade enskilda firmor per invånare Kommunlista över flest nystartade enskilda firmor per invånare Rank Kommun Län Antal Antal nya firmor per 1000 invånare

Läs mer

DALARNA TOTALT 10 345 1 311 701 043 10 234 1 292 911 252 10 312 1 403 887 859 10 383 1 365 526 369 9 969 1 321 297 725 GOTLAND GOTLAND

DALARNA TOTALT 10 345 1 311 701 043 10 234 1 292 911 252 10 312 1 403 887 859 10 383 1 365 526 369 9 969 1 321 297 725 GOTLAND GOTLAND Sida 1 av 8 Sammanställning av samtliga restförda fysiska personer uppdelat på län och kommun Källa: Kronofogden 2010-12-31 2011-12-31 2012-12-31 2013-12-31 2014-12-31 BLEKINGE KARLSHAMN 1 106 173 162

Läs mer

Antal som ska deklarera enskild näringsverksamhet LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM BLEKINGE KARLSKRONA BLEKINGE RONNEBY 2 716

Antal som ska deklarera enskild näringsverksamhet LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM BLEKINGE KARLSKRONA BLEKINGE RONNEBY 2 716 Antal som ska deklarera enskild näringsverksamhet 927 175 LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 1 321 BLEKINGE KARLSKRONA 5 774 BLEKINGE RONNEBY 2 716 BLEKINGE KARLSHAMN 2 646 BLEKINGE SÖLVESBORG 1 633 DALARNA

Läs mer

Dalarnas län Rapport från Företagarna oktober 2013

Dalarnas län Rapport från Företagarna oktober 2013 Dalarnas län Rapport från Företagarna oktober 2013 Innehåll Inledning... 3 Sammanfattning i korthet... 3 Så är Årets Företagarkommun uppbyggd... 4 Så gjordes undersökningen... 5 Nationell utveckling...

Läs mer

Antal personer som ska deklarera försäljning av bostadsrätt (K6) Taxeringsår 2015 132 627 LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 64 BLEKINGE KARLSKRONA

Antal personer som ska deklarera försäljning av bostadsrätt (K6) Taxeringsår 2015 132 627 LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 64 BLEKINGE KARLSKRONA Antal personer som ska deklarera försäljning av bostadsrätt (K6) Taxeringsår 2015 132 627 LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 64 BLEKINGE KARLSKRONA 494 BLEKINGE RONNEBY 102 BLEKINGE KARLSHAMN 258 BLEKINGE

Läs mer

Statistik Antal företag 2013-01-01 2013-06-30

Statistik Antal företag 2013-01-01 2013-06-30 Statistik Antal företag 2013-01-01 2013-06-30 Typ ROT RUT TOTALT Antal företag, riket 54 023 13 488 67 511 Antal företag per län 2013-01-01 2013-06-30 Län Typ Antal företag BLEKINGE ROT 836 BLEKINGE RUT

Läs mer

Antal registrerade ansökningar

Antal registrerade ansökningar Sida 1 av 10 Avhysningar på län och kommunnivå 2011-2013 (avser fysiska personer) Uppgifterna bygger på i vilken kommun personen är folkbokförd Källa: Kronofogden Län BLEKINGE KARLSHAMN 34 18 30 9 30 6

Läs mer

Valdeltagandet i procent förstagångs-

Valdeltagandet i procent förstagångs- Valdeltagandet i procent förstagångs- Valdeltagandet för alla grupper Valdeltagandet i procent förstagångs- Län Kommun väljare 2010 väljare 2006 i kommunen Blekinge län Olofströms kommun 76 72 79 Blekinge

Läs mer

Allmän fastighetstxering 2015 Småhus Antal fastighetsdeklarationer, respektive förslag till nytt taxeringsvärde, per län och kommun

Allmän fastighetstxering 2015 Småhus Antal fastighetsdeklarationer, respektive förslag till nytt taxeringsvärde, per län och kommun Allmän fastighetstxering 2015 Småhus Antal fastighetsdeklarationer, respektive förslag till nytt taxeringsvärde, per län och kommun Län Kommunnamn Antal Dekl Antal förslag Stockholms Upplands Väsby 218

Läs mer

Statistik rot och rut antal utförare per län 2012

Statistik rot och rut antal utförare per län 2012 Skatteverket Statistik rot och rut 2012 2013-01-11 1 (15) Statistik rot och rut antal utförare per län 2012 Typ Antal utförare riket RUT 16 811 ROT 67 912 okänt ROT 148 BLEKINGE RUT 212 BLEKINGE ROT 1

Läs mer

Företagarna kan nu presentera utfallet av revisionsreformens första tio månader.

Företagarna kan nu presentera utfallet av revisionsreformens första tio månader. Rapport från Företagarna september 2011 Innehållsförteckning... 2 Nära hälften av nya bolag väljer bort revisorn... 3 Nya uppgiftskrav... 4 Så här gör man... 4 I andra länder... 5 Bakgrundsfakta... 6 Län

Läs mer

Sammanfattning. 2: Partnerskapsförrättare. 1: Skolan

Sammanfattning. 2: Partnerskapsförrättare. 1: Skolan Placering 1: Skolan 2: Partnerskapsförrättare Kommun Län 1 Malmö Skåne 2,33 3,37 1,67 4,00 13,02 3,00 1,39 3,00 2,84 4,88 3,97 2 Stockholm Stockholm 3,00 5,00 2,33 4,50 8,33 3,01 2,03 3,41 3,71 4,26 3,95

Läs mer

Nationell utveckling. Sammanfattning i korthet

Nationell utveckling. Sammanfattning i korthet Innehållsförteckning... 1 Nationell utveckling... 2 Sammanfattning i korthet... 2 Länsutveckling... 4 Gävle kommun... 5 Bollnäs kommun... 6 Övriga kommuner... 7 Om Årets Företagarkommun...8 Så är Årets

Läs mer

Avhysningar på län och kommunnivå 2011 Källa: Kronofogden, SCB Kalkylerat bostadsbestånd 2010

Avhysningar på län och kommunnivå 2011 Källa: Kronofogden, SCB Kalkylerat bostadsbestånd 2010 Avhysningar på län och kommunnivå 2011 Källa: Kronofogden, SCB Kalkylerat bostadsbestånd 2010 Län Kommun Antal personer i registrerade ansökningar Antal personer i verkställda avhysningar Antal lägenheter

Läs mer

Nationell utveckling. Sammanfattning i korthet

Nationell utveckling. Sammanfattning i korthet Innehållsförteckning... 1 Nationell utveckling... 2 Sammanfattning i korthet... 2 Länsutveckling... 4 Eksjö kommun... 5 Jönköpings kommun... 6 Övriga kommuner... 7 Om Årets Företagarkommun...8 Så är Årets

Läs mer

exkl. moms 25 % Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360

exkl. moms 25 % Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360 exkl. moms 25 % Januaripriser exkl. moms 25 % Ökning sedan 2010 Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360 kr

Läs mer

Statistik rot och rut antal köpare per kommun 2012

Statistik rot och rut antal köpare per kommun 2012 Statistik rot och rut antal köpare per kommun 2012 Län Kommun Typ Antal köpare okänt okänt RUT 511 okänt okänt ROT 882 BLEKINGE KARLSHAMN RUT 1 572 BLEKINGE KARLSHAMN ROT 3 803 BLEKINGE KARLSKRONA RUT

Läs mer

#4av5jobb. Skapas i små företag. MÄLARDALEN

#4av5jobb. Skapas i små företag. MÄLARDALEN #4av5jobb Skapas i små företag. MÄLARDALEN Rapport Juli 2014 Innehållsförteckning arna håller krisorterna under armarna........ 3 Jobben kan bli fler om politikerna vill..3 Sverige totalt..... 4 Om undersökningen

Läs mer

LÄN KOMMUN ANTAL Blekinge län Karlshamn 2 Blekinge län Karlskrona 7 Blekinge län Olofström 2 Blekinge län Ronneby 1 Dalarnas län Avesta 7 Dalarnas

LÄN KOMMUN ANTAL Blekinge län Karlshamn 2 Blekinge län Karlskrona 7 Blekinge län Olofström 2 Blekinge län Ronneby 1 Dalarnas län Avesta 7 Dalarnas LÄN KOMMUN ANTAL Blekinge län Karlshamn 2 Blekinge län Karlskrona 7 Blekinge län Olofström 2 Blekinge län Ronneby 1 Dalarnas län Avesta 7 Dalarnas län Borlänge 10 Dalarnas län Falun 26 Dalarnas län Gagnef

Läs mer

Kommunerna med Bästa Tillväxt 2009

Kommunerna med Bästa Tillväxt 2009 Kommunerna med Bästa Tillväxt 2009 1 Stockholms län Upplands Väsby 2 Stockholms län Nynäshamn 3 Stockholms län Södertälje 4 Stockholms län Sundbyberg 5 Stockholms län Huddinge 6 Stockholms län Sigtuna

Läs mer

den 17 oktober 2013 Sida 1 av 7

den 17 oktober 2013 Sida 1 av 7 Ale Västra Götaland Erik Hamberg Alingsås Västra Götaland Erik Hamberg Alvesta Kronobergs län Lina Månsdotter Aneby Jönköpings län Kristian Hernqvist Arboga Västmanlands län Kerstin Peanberg Arjeplog Norrbottens

Läs mer

Statistiken som presenteras här gäller cabrioleter i trafik under juni 2012, dvs personbilar med karosserikod 25. Källa Transportstyrelsen.

Statistiken som presenteras här gäller cabrioleter i trafik under juni 2012, dvs personbilar med karosserikod 25. Källa Transportstyrelsen. Statistiken som presenteras här gäller cabrioleter i trafik under juni 2012, dvs personbilar med karosserikod 25. Källa Transportstyrelsen. Län Antal cabrioleter Per 1 000 invånare Kommun Antal cabrioleter

Läs mer

#4av5jobb. Skapas i små företag. KALMAR LÄN

#4av5jobb. Skapas i små företag. KALMAR LÄN #4av5jobb Skapas i små företag. KALMAR LÄN Rapport Juli 2014 Innehållsförteckning arna håller krisorterna under armarna........ 3 Jobben kan bli fler om politikerna vill..3 Sverige totalt..... 4 Om undersökningen

Läs mer

Statistiken som presenteras här gäller cabrioleter i trafik under maj 2011, dvs personbilar med karosserikod 25. Källa Transportstyrelsen.

Statistiken som presenteras här gäller cabrioleter i trafik under maj 2011, dvs personbilar med karosserikod 25. Källa Transportstyrelsen. Statistiken som presenteras här gäller cabrioleter i trafik under maj 2011, dvs personbilar med karosserikod 25. Källa Transportstyrelsen. Län Antal cabroleter Per 1 000 invånare Kommun Antal cabroleter

Läs mer

Statistiken som presenteras här gäller cabrioleter i trafik under maj 2011, dvs personbilar med karosserikod 25.

Statistiken som presenteras här gäller cabrioleter i trafik under maj 2011, dvs personbilar med karosserikod 25. Statistiken som presenteras här gäller cabrioleter i trafik under maj 2011, dvs personbilar med karosserikod 25. Län Antal cabroleter Per 1 000 invånare Kommun Antal cabroleter Per 1 000 invånare Hela

Läs mer