...Att vara en hjälte 4

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "...Att vara en hjälte 4"

Transkript

1 V vk OnRoad Årsredovisning 2010 Vi är det svenska inrikesnätverket Vi har mycket lokal kunskap Vi trampar åt samma håll

2 Vi har mycket lokal kunskap Vi trampar åt samma håll Vi är det svenska inrikesnätverket Kunden i fokus - Ska man stärkas, växa, och positionera sig, då krävs det att man har kunden i fokus, men även att kunden har oss i fokus. Vi har byggt styrkor inom vårt säljled, genom att nya människor har knutits till organisationen. Positiv inställning - Att bygga och skapa entreprenörsanda, kräver hela tiden positiv inställning. Man måste välja att fokusera på möjligheterna. Året som gått har varit ett bra exempel på detta. Vi har haft och har stora frågor framför oss, men ser vilken positiv förändring det inneburit och kommer innebära. Laganda - Att arbeta med gemensamma beslut och utveckla besluten till realiteter, kräver en stor portion av laganda. Laganda är något som förknippas till olika slag av lagidrotter och det kan direkt återspeglas till vårt OnRoad nätverk. Det gäller att förstå de platser som vi lirar på. Tillförlitlighet - Att vi måste lita på varandra och ha en stor tillförlitlighet internt, för att vi skall kunna utvecklas på det sätt vi gjort är oerhört viktigt. Detta påstående gäller naturligtvis på samma sätt mellan oss och våra kunder. Kunderna måste känna en tillförlitlighet till OnRoad och de delägare och underleverantörer som är kopplade tillsammans. Sammanfattning var för OnRoad ett år med hög intensitet. Nätverket stärktes väsentligt med två nya delägare och en ny underleverantör. Under året ändrade redan befintliga delägare och underleverantörer skepnad då AA bolagen gick ur OnRoad samtidigt som det av AA-bolagen delägda dotterbolaget, Västberga Åkeri ändrade sin status från underleverantör till delägare. Globex Transport (idag Ontime Logistics) och Vårgårda Logistik blev under andra halvåret invalda, som nya delägare i OnRoad. Tillsammans förbättrar de nätverkets närvaro i sydvästra Sverige. FLB Logistik i Gävle blev under året underleverantör vilket även det stärkte trafiknätet. Även den interna organisationen har gjorts betydligt starkare och mer tydlig mot delägarbolagen. Både vad gäller trafik, försäljning och varumärke. I förlängningen handlar tydligheten i den interna organisationen

3 2010 Vi gillar våra kunder Vi tassar inte på tå Vi är Hygglo om kvalité till kund har inneburit ett omfattande kvalitetsarbete. Kvalitetsfrågor i allmänhet och operativa frågor i synnerhet har haft stort fokus. Under året startades en Kvalitetsgrupp som drivs av Kjell Erlandsson på Transportcentralen i Halmstad. Gruppen har haft och kommer även fortsättningsvis ha till uppgift att arbeta igenom nätverkets riklinjer och skapa bättre sätt för uppföljning. En del i detta är att införa PDA, mobilkommunikation i samtliga enheter som kör i OnRoad nätverket. Beslut om detta togs under 2010 och arbetet beräknas vara klart till halvårsskiftet Om 2009 likt 2008 i mycket präglades av den allvarliga lågkonjunkturen kan man för 2010 konstatera att en nybyggaranda spridit sig med en betydligt ljusare syn på framtiden. Både hos våra kunder och delägare. Flera större uppdrag har upphandlats med uppstart under senare delen av 2010 och första kvartalet Under hösten avgick Peter Nilsson som styrelseordförande, för att tillträda en ny anställning på Havator. I och med detta beslutade styrelsen att söka en extern strategisk och kommersiell styrelseordförande som ska vara arbetande i nätverket. Sökandet efter den rätta profilen startades omgående och väljs till årsstämman i maj Fram till det att rekryteringsprocessen avklarats valdes Jan Alsén på Itella Logistics som styrelseordförande. Valet att rekrytera en extern styrelseordförande gör det möjligt att lyfta OnRoads verksamhet ytterligare. Det kommer även medföra att styrelses krav på verksamheten görs betydligt tydligare. Vilket förbättrar verksamhetens förutsättningar väsentligt....det är Året som gått 3

4 4...Att vara

5 en hjälte Vem är hjälten? Ofta går kanske tanken till karaktärer med välformade muskler och breda leenden. Spindelmannen, Zorro och Stålmannen är några. Men är det verkligen de som är hjältarna och vad säger det i så fall om vårt samhälle? Att du måste vara en udda ovanlig figur, med oviss härkoms och övernaturliga krafter bara för att göra hjältedåd? Tror vi på det? Är det så det ska vara? På OnRoad tror vi inte att vem som är hjälte eller ej, visar sig på utsidan. Vi tror att det är viljan och handlingen som betyder något. Vi har med stort allvar i tanken bestämt oss för att: Vi vill vara din hjälte. OnRoad är ett företag som utför transporter. A till B. Det skulle kunna vara vår verksamhet i ett nötskal, men med lite extra engagemang, påhittighet och genom att alltid vara pålitlig kan vi ge våra kunder ett bättre liv med mindre stress och frustration. Med mer glädje och större möjlighet till att lägga tid på att utveckla verksamheten istället för att behöva dubbelkolla, trippelkolla och lösa problem. Vi försöker göra det lilla extra så att du ska kunna tänka på annat. Allt vi gör bottnar i att förbättra vår verksamhet och de lösningar vi erbjuder våra kunder. Inget hjälteprat i världen skulle kunna få oss att påstå att vi är perfekta. Nej, precis som alla andra med självinsikt och lite distans ser vi stor utvecklingspotential i vår verksamhet och vi vet att vi kan bli bättre på nästan allt. Men inställningen skiljer oss från andra. Alla strävar i någon form efter att bli bäst. Vi vill ta det en nivå till, vi vill vara din hjälte. För visst är det kul att umgås med någon som är den bästa men det är än mer tilltalande att alliera sig med en hjälte. Hjälten tänker inte på sitt, utan ditt bästa. Med start 2010 har vi även intensifierat allt arbete kring vår kvalité. - Ett förtätat linjenät - Tydligare struktur över terminaler och hubbar - Nya delägare som kompletterar och bidrar med linjer, volymer och kompetens i nätverket. - En uppstramad reklamationshantering - Belysning av hur vi löser våra IT-behov i framtiden. - Beslut om att införa mobilkommunikation i samtliga bilar som går i OnRoads trafik. - Kvalitetstänkande bland alla medarbetare - Lagt grunden för förbättrade kommunikations och informationsverktyg i organisationen. Nej pratet om att vi vill vara din hjälte är verkligen inte grundlöst. OnRoads hjältar är de som vill göra något extra, som inte ger sig för att det inte går första gången utan enträget hänger i. Våra hjältar är de som ser behoven och vill lösa dem med smarta lösningar. Våra hjältar är inte superhjältarna utan vardagshjältar, de är inte Clark Kent utan, Peter, Daniel Elena, Kjell, Tommy, Mats, Mattias Henrik, Niklas, Per och många, många fler.

6 6

7 VD har ordet När nu vi lägger 2010 till handlingarna, kan vi konstatera att vi har fört fram inrikesnätverket ett ytterligare steg mot att bli ett komplett inrikes transportnätverk, för i första hand styckegods. Vi har skapat en större, mer kraftig organisation hos våra delägare och underleverantörer. Det har stärkt vår gemensamma plattform och skapat förutsättningar för att kunna gå vidare. Trafik När vi summerar 2010 finns OnRoad på 21 platser i Sverige och har ungefär 170 linjer i trafik. För att få våra kunders godsvolymer att förflytta sig har vi cirka 600 bilar igång. Med denna utveckling, kan vi med stolhet erbjuda våra tjänster till även de större kunderna. Varumärke Att bygga ett varumärke är ett stort arbete. För OnRoads del anser jag att vi precis har startat detta arbete. Att sätta vårt varumärke på kartan för transporter i Sverige kräver hårt arbete och det kommer bli vår stora utmaning de kommande åren. Under de fem år som vi byggt On- Road har det blivit mycket tydligt att det finns ett behov av oss på marknaden. Vi måste fortsätta fylla vårt varumärke med värderingar, tydlighet, påvisa vår lokala anknytning, personliga närvaro och vår utbyggda kvalité. Framtid Min starka övertygelse är att vi har och håller på att skapa något nytt. Ett unikt och kundanpassat nätverk. Bra för kunden, för våra delägare och för den bransch vi arbetar i. Vi har skapat och markerat vår plats. Nu ska vi än tydligare befästa och markera ut den positionen. Vi kommer att fortsätta vår inslagna väg, stärka ägarledet genom en starkare lokal organisation med klara ansvarstaganden. Vi kommer stå väl rustade för framtiden.

8 IT stora steg Ytterligare ett år i OnRoads historia har gått och precis som åren innan har vi haft full fart framåt och tagit ytterligare stora steg. Stor fokus har legat på att förbättra våra processer och utnyttja den kapacitet vi har inom nätverket när det gäller IT utnyttjande. IT är något vi har för att effektivisera våra processer så vi kan erbjuda ännu bättre service till våra kunder. Till exempel inom trafikområdet med vårt rikstäckande linjenät har vi med våra IT system förbättrat linjenätet genom att ha full kontroll på avgångs och ankomsttider för alla våra linjebilar. Vi har under året lagt till stöd för två nya Transportadministrationssystem för att erbjuda våra kunder större valfrihet. Stort arbete har också lagts ner på vårt egna kundsystem OnRoad Online med nya funktioner och enklare arbetsflöde. Integrationsarbetet med våra delägares system har fortgått och våra två nya delägare Ontime Logistics och Vårgårda Logistik är nu integrerade i OnRoads system. För vår utrullning av handdatorer i alla bilar är det glädjande att styrelsen har beslutat att alla bilar i nätverket ska utrustas med detta. Detta kommer öppna upp en hel ny värld med funktioner vi kan utveckla för att skapa det bästa inrikesnätverket i Sverige. Arbetet att rulla ut i alla bilar beräknas vara klart under 2011.

9 9

10 Trafik vi bräddar oss! Vår trafikutveckling har varit ett av årets största arbeten. Många representanter är engagerade och tillsammans har vi knutit samman våra linjer för att godset skall flöda på det bäst sättet i systemet. Arbetet har varit en förutsättning för OnRoads tillväxt. Linjer - Efter årets arbete har vi idag cirka 170 linjer i vårt nätverk. Detta är en mycket stor tillväxt mot föregående år. Nu tittar vi på att skapa cirka 20 ytterligare linjer under Linjerna påverkar enbart vårt egna produktions- och kostnadssätt, det är inget våra kunder känner av. Terminaler/hubbar - Vi finns idag på 21 platser i Sverige med våra terminaler och hubbar. Det gör att vi har en fullständig rikstäckning, men arbetet fortskrider med, att se om vi skall kunna förfina, rationalisera och utveckla terminaluppbyggnaden. Både för att öka effektiviteten men även för att minska produktionskostnaderna. Kvalité - För att konkurrera krävs det hela tiden, att aktuella tidsfönster kan hållas eller infrias mot kund. Är inte dessa rätt eller att vi inte håller vad vi lovar, så får vi svårt att hävda oss. Tidsfönstret måste kunna redovisas och mätas för att i många fall klara den internationella konkurrensen, med sändningar som genomlöper vårt system. Vi måste erbjuda en klar redovisning på våra flöden, sändningar och tider. Detta har varit ett stort arbetsfält under det gångna året. Det är ett område som vi kommer att lägga mycket kraft på även under Kvalitetsaspekt är det vi vinner kunder på både internt och externt. Vi har ett arbete under det kommande året att ytterligare förtydliga de delar som kvalité innehåller. 10

11 Varu märke vi siktar högre OnRoads ekonomiska ramar för central marknadsföring var även under 2010 mycket begränsade. Med de medel som funnits har vi upprätthållit tidigare års nivå med hemsida, täta presskontakter samt informations- och presentationsmaterial. Samtidigt har det skett ett intensivt arbete för att skapa en tätare kontakt med våra kunder och fokusera på kommunikation och interaktivitet mellan OnRoad, våra kunder och intressenter. Vi har analyserat våra möjligheter att få genomslagskraft i sociala medier, söka nya målgrupper samt förbättra våra tjänster med hjälp av ny teknik i form av exempelvis applikationer till smart phones. Ur den omfattande genomlysningen samt hela organisationens kvalitetsarbete och önskan om att vara våra kunders hjälte formades HYGGLO, OnRoads egen vardagshjälte Under 2010 skapades även kundmagasinet PåVäg som skapas i fyra nummer per år. Arbetet med att hitta en bättre lösning för den interna kommunikationen resulterade i ett nytt intranät i Share point. Med hjälp av det nya intranätet kommer bland annat hantering av offertarbete, informationsspridning, dokument- och reklamationashantering underlättas väsentligt och våra delägare och underleverantörer knyts samman på ett efterlängtat sätt Kommer innebära en fortsättning på de igångstartade projekten med implementering och utbildning av intranätet, lansering av HYGGLO, hygglo. se och en upprustning av onroad.se. Vi kommer även omarbeta visst kundmaterial, närvara vid flera mässor och intensifiera vår dialog med våra kunder.

12 Almanackan! HYGGLO är OnRoads lilla vardagshjälte som vill hjälpa dig i din vardag. Som ett led i det arbetet har han skapat sig en egen almanacka. Med hjälp av HYGGLO-almanackan kan du hålla koll när det är dags att deklarera, ställa om klockan eller byta sommardäck mot vinterdäck. Eller vill du kanske hitta en anledning att fira och förgylla din vardag då håller HYGGLO koll på när kladdkakans-, kanelbullens eller världshejardagen infaller. Skicka en hygglo Gott föder gott och man mår bra av att vara HYGGLO. I en värld där vi försöker göra det lilla extra för varandra skapas mera energi som gör att vi vill utvecklas ännu lite mer. Därför kan du gå in på hygglo.nu och uppmärksamma någon som varit HYGGLO mot dig. 12

13 vi vill vara din hjälte! HYGGLO OnRoad-familjen har alltid stuckit ut i allt från ägarkonstellation till arbetsmetoder och trafiklösningar. Det vill vi fortsätta med. Nu har vi fått en ny medlem i familjen. Han heter HYGGLO. En liten vardagshjälte som visualiserar OnRoads kvalitetsarbete och kommer hjälpa kunder med allt från handfasta råd för deras bokningar och transporter till mer banala vardagsting. HYGGLO är liten, röd och iklädd trikåer. HYGGLO har inga andra superkrafter än mänsklighet, han har många fina egenskaper och en mycket stark önskan om att vara OnRoad-kundernas hjälte. Det handlar inte om att förlita sig på en liten fiktiv figur som ska göra jobbet åt oss, utan snarare att visualisera att alla som jobbar med OnRoad har HYGGLO i sig, säger Göran Arkler stolt. När vi lanserade HYGGLO internt visste vi inte hur han skulle tas emot men redan från första stund har folk tagit HYGGLO-tanken till sig. Jag tror att det här är något vi alla inom OnRoad har jobbat med varje dag - länge. Alla vill vara kundens hjälte och nu har vi fått HYGGLO som visualiserar och förkroppsligar den ambitionen. Det är lätt att kvalitétsarbetet blir svårt att förstå, HYGGLO gör det mer greppbart. HYGGLO ger oss också möjligheten att kommunicera om andra saker, på nya sätt och det känns jättespännande, avslutar Göran. HYGGLO är en liten hjälte i obestämd form. Inte djur, inte människa eller kanske lite av båda. Han är alltid på väg och bor i ett däck utrustat för en superhjälte. HYGGLO har inga andra superkrafter än mänsklighet men han har många fina egenskaper och en mycket stark önskan om att vara OnRoad-kundernas hjälte. HYGGLO gillar att vara i tid, han är noggrann, påhittig, ärlig och kan mycket om det mesta men främst av allt vill han göra rätt för sig, se till att folk runt honom är nöjda och känner att de kan slappna av. HYGGLO är inte en osynlig superhjälte utan en riktig vardagshjälte. Inte bara närvarande när det krisar utan finns även till hands för att tipsa och underlätta livet i stort. HYGGLO ersätter ingen arbetsinsats eller någon åtgärd. Han förstärker, hälper till och visar på allvaret med god service och bra kvalité.

14 O rga n i Organisation Delägare Alltransport i Östergötland Gustaf Adolfsg. 21, Box NORRKÖPING Telefon: Organisation och delägare Grunden i OnRoads organisation är företagets till antalet tio delägare och fem underleverantörer. Ytterligare cirka 40 transportörer är knutna till nätverket. Utifrån denna grund har OnRoads lilla centrala organisation skapats för att harmonisera med de stora och erfarna lokala och regionala företrädarna. En av våra grundpelare är Bli stor genom att våga vara liten. Med en liten central organisation och låg kostnad kan respektive delägare och underleverantör tillåtas att själv växa och skapa förutsättningar för att göra nätverket OnRoad ännu större. Under 2010 har Produktionsgruppen utvecklats och spänner idag över en bredare fråge grund. De centrala resurserna bestod vid årsskiftet 2010/2011 av VD och IT-chef som var för sig driver arbetet inom sitt område framåt. Ansvaret för de arbetsgrupper som hör till respektive område faller på dessa två. Grupperna som tar beslut om sättet på vilket verksamheten ska drivas, består av en representant från varje delägarbolag. Företaget hyr även in en resurs på 50% av en heltidstjänst för att driva och hantera samtliga kommunikation och marknadsföringsfrågor. Ekdahls Åkeri Kosterög. 12, Box 50560, MALMÖ Telefon: Itella Logistics Drivhjulsv HÄGERSTEN Telefon: Kuehne+Nagel Djupdalsv SOLLENTUNA Telefon: LBC Frakt i Värmland Lovartsg. 3, KARLSTAD Telefon: Närkefrakt Transportg. 4, Box 1142, ÖREBRO Telefon: Ontime Logistics Box HISINGS BACKA Telefon:

15 s a t ion TransportCentralen Gjutareg HALMSTAD Telefon: Vårgårda Logistik Terminalgatan VÅRGÅRDA Telefon: Superuser Integration /Utveckling IT VD Västberga Åkeri Drivhjulsv. 42, Box 42170, STOCKHOLM Telefon: Underleverantörer Dingle Fjärrfrakt AB Kurödsv. 9, UDDEVALLA Telefon: Kommunikation/ Intranät Utbildning Marknad Styrelse Försäljning FLB Logistik Box 11094, GÄVLE Telefon: Hemsida Produktion Alwex Transport AB Arabyg. 37, VÄXJÖ Telefon: Linjegods i Sundsvall AB Box 806, Sundsvall Tel: Kvalité Pris Trafik Skellefteå Lastbilsstation Hallv. 8, SKELLEFTEÅ Telefon:

16 Styrelsen och verkställande direktören för OnRoad AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Förvaltnings berättelse OnRoad AB Verksamhet OnRoad AB är ett driftbolag som har en koordinerande och utvecklande roll för delägarbolagen och underleverantörsbolagen. Rollen är att bygga ett fullständigt inrikesnätverk för godstransporter (stycke, delpartier och hellaster) i Sverige. Delägarna är för närvarande tio till antalet och är följande bolag: Alltransport i Östergötland AB i Norrköping, Närkefrakt Ekonomisk Förening i Örebro, Stig Ekdahls Åkeri AB i Malmö, Borlänge, Eskilstuna, Transportcentralen i Halmstad Ekonomisk Förening i Halmstad, Itella Logistics AB i Jönköping, Borås, LBC Frakt i Värmland AB i Karlstad, Kuehne+Nagel Sweden AB i Stockholm, Ontime Logistics AB i Göteborg, Vårgårda Logistik AB i Vårgårda och Västberga Åkeri AB i Stockholm. Underleverantörerna är fem till antalet och är följande: FLB Logistik AB i Gävle, Dingle Fjärrfrakt AB i Uddevalla, Alwex Transport AB i Växjö, Skellefteå Lastbilsstation AB i Skellefteå och Ådalstransport AB i Sundsvall. Därutöver finns det kopplat till systemet ett antal transportörer. OnRoad är en samarbets- och nätverksorganisation där eventuellt överskott oavkortat går direkt till delägarna. OnRoads syfte är att förvalta och utveckla den budget och ekonomiska ram, som styrelsen har tilldelat verksamheten och för detta utveckla nätverksorganisationen. Delägarna och underleverantörerna har direkt ansvar för utvecklingen av nätverkets kunder. I OnRoad AB äger delägarna den gemensamma IT och marknadsplattformen men även det trafiknätverk som är uppbyggt med trafik, terminal, hubb och linjestruktur. Vi har skapat ett varumärke som på denna tid har blivit, respekterat och presenterat i för branschen många sammanhang. Vi har även gemensamt skapat en organisation med tillhörande beslutande grupper för nätverkets utveckling. Väsentliga händelser År 2010 är det femte hela verksamhetsåret i On- Roads historia. Året har i huvudsak präglats av arbete med att i fortsatt snabb takt bygga nätverket vidare. Största fokuseringen på trafik, terminal och hubbstrukturen samt att snabbt skapa kompletta system för att kunna vidmakthålla de kvalitetsnivåer som är uppsatta. Detta för att kunna konkurrera på lika villkor i transportbranschen. De stora händelserna under året består i delägares och underleverantörers organisationsutveckling kring och med OnRoads nätverk. Arbetet med att bredda verksamheten har gått vidare, vilket har resulterat i att OnRoad har fått två nya delägare under De nya delägarna är Ontime Logistics AB och

17 Vårgårda Logistik AB. Ökningen av antalet delägare syftar till att skapa en bredare organisation, samt en geografiskt bättre linjenäts- och terminalstruktur i Sverige. Kundtillströmningen i form av stora och medelstora nationella avtal, har under 2010 varit bra. Investeringar OnRoad AB har under 2010 investerat vidare i uppbyggnaden av företagets IT-plattform. Utöver detta har vi även investerat i mjuka värden för att placera OnRoad marknadsmässigt i en stark position i branschen. Investeringen har gett oss möjlighet att vara med vid centrala som lokala upphandlingar samt vara remissinstans för övriga aktuella händelser i branschen. Förväntad utveckling OnRoads utveckling ser fortsatt positiv ut genom att vi behåller vår position att ligga i framkant för transportsbranschens utveckling. Vi har legat något före den tänkta utvecklingen, vilket till stor del beror på det stora engagemang som alla delägare, underleverantörer och övriga transportörer har bidragit med. Vikten av att fokusera rätt är avhängt på förmågan att inom OnRoad gemensamt koordinera verksamheten genom en mer uttalad strategisk och marknadsinriktad kommunikation av våra redan uppsatta gemensamma mål. 17

18 Flerårsöversikt /06 Nettoomsättning Resultat efter finansiella poster Soliditet (%) Förslag till vinstdisposition Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel: balanserad vinst årets vinst disponeras så att i ny räkning överföres Bolagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med tilläggsupplysningar. Resultaträkning Not Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Handelsvaror Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Skatt på årets resultat Årets resultat

19 Balansräkning Tillgångar Anläggningstillgångar Not Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager m m Färdiga varor och handelsvaror Kortfristiga fordringar Kundfordringar Aktuella skattefordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar

20 forts. Balansräkning Eget kapital och skulder Not Eget kapital 8 Bundet eget kapital Aktiekapital ( aktier med kvotvärde 100 kr) Pågående nyemission (2 500 aktier med kvotvärde 100 kr) Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital Obeskattade reserver Obeskattade reserver Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter För egna skulder och avsättningar Företagsinteckningar Ansvarsförbindelser Inga Inga 20

21 Tilläggsupplysningar Redovisnings- och värderingsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd förutom BFNAR 2008:1 Årsredovisning i mindre bolag (K2-reglerna). Principerna är oförändrade jämfört med föregående år. Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges. Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. Medlemsintäkter intäktsförs i den period de avser. Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda ekonomiska livslängd. Avskrivningstider som tillämpas är 5 år. Samtliga leasingavtal, oavsett om de är finansiella eller operationella, redovisas som hyresavtal (operationella leasingavtal). Leasingavgiften kostnadsförs löpande under leasingperioden. Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som ska betalas eller erhållas avseende aktuellt år samt justeringar avseende tidigare års aktuella skatt. Skatteskulder/-fodringar värderas till vad som enligt företagets bedömning ska erläggas till eller erhållas från skatteverket. Bedömningen görs enligt de skatteregler och skattesatser som är beslutade eller som är aviserade och med stor säkerhet kommer att fastställas. För poster som redovisas i resultaträkningen, redovisas även därmed sammanhängande skatteeffekter i resultaträkningen. Skatteeffekter av poster som redovisas direkt mot eget kapital, redovisas mot eget kapital. Uppskjuten skatt avseende framtida skatteeffekter redovisas inte i resultat- och balansräkningarna. 1. Leasingavtal Årets leasingkostnader uppgår till 243 kkr (415 kkr). Framtida leasingavgifter, för icke uppsägningsbara leasingavtal, förfaller till betalning enligt följande: Inom ett år Senare än ett år men inom fem år Anställda och personalkostnader Medelantalet anställda Män Bokslutsdispositioner Avsättning periodiseringfond Överavskrivningar maskiner/ inventarier Skatt på årets resultat Aktuell skatt Löner, ersättningar och sociala kostnader Löner och andra ersättningar till styrelse och VD Löner och andra ersättningar till övriga anställda Pensionskostnader till styrelse och VD Pensionskostnader till övriga anställda Övriga sociala kostnader

22 5. Inventarier, verktyg och installationer Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärde Inköp Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Förutbetalda leasingavgifter Övriga poster Ackumulerade avskrivningar Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde Checkräkningskredit Beviljad kredit Förändring av eget kapital Aktiekapital Balanserat Årets resultat resultat Belopp vid årets ingång Pågående nyemission Vinstdisposition enligt beslut av årets årsstämma Årets resultat Belopp vid årets utgång Obeskattade reserver Periodiseringsfond vid 2009 års taxering Periodiseringsfond vid 2010 års taxering Ackumulerade överavskrivningar Uppskjuten skatt Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Semesterlöner Upplupna sociala avgifter Övriga poster

23

24 24

25 Revisionsberättelse Till årsstämman i OnRoad AB Org nr

26 26

27 Historik 2005 Vid årskiftet 2004/2005 ger Kuehne+Nagel Göran Arkler i uppgift att undersöka möjligheterna att starta ett eget inrikesnätverk för vägtransporter. Under det första tertialet sker ett stort antal möten runt om i Sverige för att se hur ett eventuellt nytt inrikesnätverk skulle kunna se ut. Ganska snart stod det klart att det fanns ett stort intresse att vara en del av ett nytt inrikesnätverk och att bästa framkomliga väg skulle vara en företagsform där alla inblandade tillsammans ägde lika stora delar av företaget. Den 31 Augusti 2006 startades OnRoad AB av de då 6 delägarna Alltransport i Östergötland, Alfred Anderssons Åkeri, Ekdahls Åkeri, GTS Transport, Kuehne+Nagel och Ljungby Fjärrtransport. I och med bildandet av bolaget anställs Göran Arkler som VD och Peter Nilsson (VD i Alltransport) väljs till styrelseordförande. De kommunikativa och grafiska förutsättningarna skapas för att kunna börja bygga ett varumärke med företagets logo, hemsida och bildekor i spetsen Året präglas av ett antal stora kundupphandlingar. Under året byggs nätverkets organisation och regelverk upp. Säljgrupp, Prisgrupp, Trafikgrupp, IT-Grupp/Superanvändargrupp startas. Under året tillkommer även fyra nya delägare i TC Halmstad, LBC Frakt Värmland, VTS-Sweden Gislaved och Roadlink. OnRoad skriver avtal med Posten för OnRoads pakettjänst. Man fortsätter att utveckla marknadsbearbetningen både grafiskt och kommunikativt Året då OnRoad stärker sin centrala organisation som fram till nu bestått av en fast tjänst samt två konsulter för IT och kommunikation. En Trafikchef anställs på heltid och lika så en IT-chef I maj tar Ulf Sundberg över som ordförande för företaget. Under året tillkommer produkterna och funktionerna OnRoad Pall (ett pallhanteringssystem) och OnRoad OnLine med flertalet nya funktioner och höjd integreringsgrad för kunderna. En ny hemsida lanseras under hösten med flertalet nya interaktiva funktioner. Under året tillkommer de nya underleverantörerna STU Transport och Linjegods Terminalstrukturen ses över och utökas. Fem terminaler utökas och blir under året till Hubbar. Ett samarbete inleds med PNL rörande paketgods. Centralt utökar man nu även med en säljchef och Peter Nilsson återtar Ordförandeposten i samband med att Ulf Sundberg slutar på Kuehne+Nagel Under hela 2010 sker ett aktivt kvalitetsarbete kring trafik, linjer och övrig kvalité. Beslut tas även om att inför fordonsdatorer i nätverkets samtliga fordon. Två nya delägare tillkommer vid halvårsskiftet. Vårgårda Logistik, idag West Cargo Vårgårda och Globex, idag On time Logistics. Även Västberga Åkeri, som tidigare varit underleverantör går in i bolaget som delägare Gunnar Ryman väljs till extern styrelseordförande för OnRoad. Under året fortsätter det intensiva kvalitétsarbetet och man arbetar för att stärka varumärket och lanserar vardagshjälten HYGGLO och kundtidningen PåVäg. Stort fokus läggs på att stärka upp linjenätet i de delar av landet där OnRoad har störst utvecklingspotential. Roadlink köps och byter namn till Itella Logistiks.

OnRoad. Stort och smått

OnRoad. Stort och smått OnRoad Stort och smått 4...Att vara en hjälte Vad är en hjälte? Ofta går kanske tanken till karaktärer med välformade muskler och breda leenden. Spindelmannen, Zorro och Stålmannen är några. Men är det

Läs mer

Årsredovisning 2010/2011. Din trygga och personliga driftspartner som dygnet runt tar ansvar för dina affärs - kritiska datasystem.

Årsredovisning 2010/2011. Din trygga och personliga driftspartner som dygnet runt tar ansvar för dina affärs - kritiska datasystem. Årsredovisning 2010/2011 Din trygga och personliga driftspartner som dygnet runt tar ansvar för dina affärs - kritiska datasystem. Det här är Tripnet Tripnet är din trygga och personliga driftspartner

Läs mer

06/07 Årsredovisning

06/07 Årsredovisning Årsredovisning 06/07 2 Itello årsredovisning 06/07 Itello i korthet + Itello utvecklar och säljer affärssystemet Inca, avsett för försäkrings- och fondadministration hos försäkringsbolag och fondförvaltare.

Läs mer

Din trygga och personliga driftspartner som dygnet runt tar ansvar för dina affärskritiska IT-system

Din trygga och personliga driftspartner som dygnet runt tar ansvar för dina affärskritiska IT-system Din trygga och personliga driftspartner som dygnet runt tar ansvar för dina affärskritiska IT-system T R I P N E T Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 3 / 2 0 1 4 Investeringar i affärskritiska datasystem

Läs mer

I T E L L O I T E LLO

I T E L L O I T E LLO ITELLO NUMBERS 2011 2 ITELLO NUMBERS 2011 3 4 ITELLO NUMBERS 2011 Innehåll Sidor VD har ordet 6 7 STYRELSEN 8 9 LEDNINGSGRUPPEN 12 13 EKONOMI 14 15 Nyrekryteringar, nya arbetssätt och ny organisation 18

Läs mer

Pro4u Competence Network det oberoende konsultnätverket. Vi arbetar nära tillsammans med våra kunder för att nå uppsatta mål.

Pro4u Competence Network det oberoende konsultnätverket. Vi arbetar nära tillsammans med våra kunder för att nå uppsatta mål. Verksamheten 2008 Pro4u Competence Network det oberoende konsultnätverket. Vi arbetar nära tillsammans med våra kunder för att nå uppsatta mål. 2 VERKSAMHETEN 2008 Vi hjälper våra kunder med konsulter

Läs mer

Arkiv Digital AD AB Årsredovisning

Arkiv Digital AD AB Årsredovisning Arkiv Digital AD AB Årsredovisning 2011 Arkiv Digital AD AB Arkiv Digital AD AB Innehållsförteckning ArkivDigital i korthet... 5 VD har ordet... 7 Företagsledning, styrelse och riskhantering... 9 Företagsledning...

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010. Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning.

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010. Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Årsredovisning 2010 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning Innehåll 2 En nostalgisk tillbakablick 12 Resultaträkningar

Läs mer

Taxi Stockholm 2011 Årsredovisning och koncernredovisning för TTF-koncernen

Taxi Stockholm 2011 Årsredovisning och koncernredovisning för TTF-koncernen Taxi Stockholm 2011 Årsredovisning och koncernredovisning för TTF-koncernen 1 Snabba fakta ttf-koncernen Mål & RESULTAT Mål Resultat Ägare: Taxi Trafikförening upa med 882 taxiägare som medlemmar. Eget

Läs mer

BSIPeLearning. Årsredovisning 2013/14 Org. nummer: 556696-8847

BSIPeLearning. Årsredovisning 2013/14 Org. nummer: 556696-8847 Årsredovisning 2013/14 Innehållsförteckning Viktiga händelser...3 VD-Ord...4 Om BSIP elearning (BSIP)... 4 Investeringar för nöjda kunder och fortsatt tillväxt... 5 Marknad...6 Den svenska e-learningmarknaden...

Läs mer

Likviditetskris och företagsrekonstruktion

Likviditetskris och företagsrekonstruktion Årsredovisning 2013 Likviditetskris och företagsrekonstruktion Sammanfattning helåret 2013 Försäljningen blev starkt påverkad av de stora problemen med den nya e- handelsplattformen för www.hedbergsguld.se

Läs mer

VD HAR ORDET ÅTERBLICK 2007 FRAMTID 2008. 2008 kommer att vara ett år med många. många nya spännande affärsmöjligheter.

VD HAR ORDET ÅTERBLICK 2007 FRAMTID 2008. 2008 kommer att vara ett år med många. många nya spännande affärsmöjligheter. ÅRSREDOVISNING 2007 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VD har ordet 3 Honnörsord och Vision 4 Miljöbrev 6 Året i korthet 8 Femårsöversikt 9 Företaget 10 Affärsområde Entreprenad/Miljö 12 Affärsområde Logistics/ATK 13

Läs mer

Verksamheten 2009. Pro4u när projekten ska gå i mål!

Verksamheten 2009. Pro4u när projekten ska gå i mål! Verksamheten 2009 Pro4u när projekten ska gå i mål! Foto Bildstallet Pro4u:s kundansvariga: Krister Henriksson, Nina Padmo, Roger Kahlbom, Göran Edin och Agneta Nilsson, kommunikation. Rätt konsult för

Läs mer

Official sponsor of awesomeness!

Official sponsor of awesomeness! Årsredovisning 2011 Official sponsor of awesomeness! Vi verkar i världens roligaste bransch! Vi utvecklar organisationer och processer, vi effektiviserar, förbättrar och förenklar våra uppdragsgivares

Läs mer

Under året har ytterligare ST-utbildningar startats. En tandläkare går ST-utbildning i pedodonti. Utbildningen sker i samarbete med Örebro.

Under året har ytterligare ST-utbildningar startats. En tandläkare går ST-utbildning i pedodonti. Utbildningen sker i samarbete med Örebro. Året i korthet Lean som arbetssätt 2010 påbörjade vi införandet av lean och ständiga förbättringar. Ett smidigare arbetssätt som strävar till att den som står närmast problemet har mandat att lösa problemet

Läs mer

Årsredovisning 2010. Transportaktiebolaget i Jönköping, org nr 556767-3305

Årsredovisning 2010. Transportaktiebolaget i Jönköping, org nr 556767-3305 2010 Årsredovisning 2010 Transportaktiebolaget i Jönköping, org nr 556767-3305 Historia Från 60-talet och framåt Transabgruppen är ett resultat av flera samgåenden av äldre företag i branschen.tack vare

Läs mer

Syntrans 4 Attentec 8 Exsitec 10 Shapeline 12 Innovativ Vision 14 Årsredovisning 16

Syntrans 4 Attentec 8 Exsitec 10 Shapeline 12 Innovativ Vision 14 Årsredovisning 16 Årsredovisning 2012 Innehåll Sida Syntrans 4 Attentec 8 Exsitec 10 Shapeline 12 Innovativ Vision 14 Årsredovisning 16 Syntrans Att se möjligheterna Ibland behövs en förändring, en extra gnista, för att

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB

ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB 2013 ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB SUNDFRAKT ÅRSREDOVISNING 2013 1 VISION & AFFÄRSIDÉ V V Sundfrakt är en modern och lönsam tjänsteproducerande logistikkoncern som utvecklar affärer med nöjda kunder. Stolta

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G 2008 28 april 2009 Värdet av dynamik Triona lägger nu ännu ett år bakom sig. Ett år där vi och ITbranschen i många stycken återigen har utvecklats vidare. Människans betydelse

Läs mer

Det Nordiska Transmissionsnätet

Det Nordiska Transmissionsnätet Års redovisning 2011 02 Det Nordiska Transmissionsnätet 1500 950 700 700 1000 1000 600 590 600 550 350 350 1300 100 2000 5300 1700 1300 600 680 740 550 56 60 1100 1500 2095 2145 500 600 3300 3300 7300

Läs mer

Årsredovisning 2014 2014

Årsredovisning 2014 2014 2014 Årsredovisning 2014 KVILLEBÄCKEN, GÖTEBORG Innehållsförteckning Året i korthet 3 VD har ordet 4 Hur är det att vara ny på Tuve Bygg? 6 Våra arbetschefer 8 Projekt i Tuve Bygg under året 9 Årets Betongentreprenör

Läs mer

IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING

IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING Innehåll Idrottens Spel i korthet 01 VD har ordet 02 Idrottens Bingo 04 IDP 06 Föreningar 08 Förvaltningsberättelse 10 Resultaträkning 11 Balansräkning 12 Kassaflödesanalys

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2008 - 3 - - 9 -

ÅRSREDOVISNING 2008 - 3 - - 9 - ÅRSREDOVISNING 2008-3 - - 9 - Innehållsförteckning Året i korthet 2 GodEl Ett annorlunda elbolag 3 Ordförande har ordet 4 Marknad 5 Välgörenhet 5 GodEls erbjudande 6 Sveriges mest lojala kunder 6 Hur du

Läs mer

i s n i n g 0 1 1 - - 1 2-3 1

i s n i n g 0 1 1 - - 1 2-3 1 - Å r s r e d o v i s n i n g 2 0 1 1-0 1 0 1 2011 2 0 1 1-1 2-3 1 203 GROUP AB (publ) Org.nr. 556710-8757 Innehåll Sida ALLMÄN INFORMATION 1 VD ORD 2 VERKSAMHETSÅRET 2011 3 BOLAGSSTRUKTUR OCH ORGANISATION

Läs mer

OnRoad. Under ytan på det moderna svenska inrikesnätet

OnRoad. Under ytan på det moderna svenska inrikesnätet OnRoad Under ytan på det moderna svenska inrikesnätet VD eller lagtränare? I januari 2005 stod jag med två tomma händer och ett uppdrag att skapa ett nytt Svenskt inrikesnätverk. Kuehne+Nagel som var initiativtagare

Läs mer

Consid Above and beyond.

Consid Above and beyond. ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLL Consid Interactive 4-5 Vi är mitt i den Perfekta stormen 6-7 Consid Above and beyond. Såväl människor som företag har olika förutsättningar och individuella behov. Det är en

Läs mer

LESSSEAMLESSSEAMLESSSEAMLESSSEAM

LESSSEAMLESSSEAMLESSSEAMLESSSEAM LESSSEAMLESSSEAMLESSSEAMLESSSEAM Seamless Distribution AB (publ), org. nr 556610-2660 Årsredovisning 2009 10 år i mobilbranschen 2 SEAMLESS distribution AB (publ), Dalagatan 100, 113 43 Stockholm, Sverige

Läs mer

KONTAKT MED VÄRMLANDSTRAFIK

KONTAKT MED VÄRMLANDSTRAFIK VÄRMLANDSTRAFIK AB ÅRSREDOVISNING 2010 1 ÅRSREDOVISNING 2010 KONTAKT MED VÄRMLANDSTRAFIK ÅRSREDOVISNING 2010 Värmlandstrafik AB Organisationsnummer 55 62 06-4641. TEXT: Johnny Albenius, Per Magnus Bengtsson,

Läs mer

Fotoquick i korthet. Innehåll. Strategiska mål. Affärsstrategi

Fotoquick i korthet. Innehåll. Strategiska mål. Affärsstrategi Årsredovisning 2005 Fotoquick i korthet Innehåll 1 Fotoquick i korthet, Affärsstrategi, Finansiella och strategiska mål 2 VD och Styrelseordförande har ordet 5 Verksamheten 6 Marknaden 7 Aktien 8 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Consid Code of success

Consid Code of success Årsredovisning 2012 Introduktion Innehållsförteckning Innehåll Allmänt om verksamheten Official sponsor of awesomeness En bättre värld 45 67 VD har ordet Ännu ett rekordår! 89 Branscher och affärsområden

Läs mer