...Att vara en hjälte 4

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "...Att vara en hjälte 4"

Transkript

1 V vk OnRoad Årsredovisning 2010 Vi är det svenska inrikesnätverket Vi har mycket lokal kunskap Vi trampar åt samma håll

2 Vi har mycket lokal kunskap Vi trampar åt samma håll Vi är det svenska inrikesnätverket Kunden i fokus - Ska man stärkas, växa, och positionera sig, då krävs det att man har kunden i fokus, men även att kunden har oss i fokus. Vi har byggt styrkor inom vårt säljled, genom att nya människor har knutits till organisationen. Positiv inställning - Att bygga och skapa entreprenörsanda, kräver hela tiden positiv inställning. Man måste välja att fokusera på möjligheterna. Året som gått har varit ett bra exempel på detta. Vi har haft och har stora frågor framför oss, men ser vilken positiv förändring det inneburit och kommer innebära. Laganda - Att arbeta med gemensamma beslut och utveckla besluten till realiteter, kräver en stor portion av laganda. Laganda är något som förknippas till olika slag av lagidrotter och det kan direkt återspeglas till vårt OnRoad nätverk. Det gäller att förstå de platser som vi lirar på. Tillförlitlighet - Att vi måste lita på varandra och ha en stor tillförlitlighet internt, för att vi skall kunna utvecklas på det sätt vi gjort är oerhört viktigt. Detta påstående gäller naturligtvis på samma sätt mellan oss och våra kunder. Kunderna måste känna en tillförlitlighet till OnRoad och de delägare och underleverantörer som är kopplade tillsammans. Sammanfattning var för OnRoad ett år med hög intensitet. Nätverket stärktes väsentligt med två nya delägare och en ny underleverantör. Under året ändrade redan befintliga delägare och underleverantörer skepnad då AA bolagen gick ur OnRoad samtidigt som det av AA-bolagen delägda dotterbolaget, Västberga Åkeri ändrade sin status från underleverantör till delägare. Globex Transport (idag Ontime Logistics) och Vårgårda Logistik blev under andra halvåret invalda, som nya delägare i OnRoad. Tillsammans förbättrar de nätverkets närvaro i sydvästra Sverige. FLB Logistik i Gävle blev under året underleverantör vilket även det stärkte trafiknätet. Även den interna organisationen har gjorts betydligt starkare och mer tydlig mot delägarbolagen. Både vad gäller trafik, försäljning och varumärke. I förlängningen handlar tydligheten i den interna organisationen

3 2010 Vi gillar våra kunder Vi tassar inte på tå Vi är Hygglo om kvalité till kund har inneburit ett omfattande kvalitetsarbete. Kvalitetsfrågor i allmänhet och operativa frågor i synnerhet har haft stort fokus. Under året startades en Kvalitetsgrupp som drivs av Kjell Erlandsson på Transportcentralen i Halmstad. Gruppen har haft och kommer även fortsättningsvis ha till uppgift att arbeta igenom nätverkets riklinjer och skapa bättre sätt för uppföljning. En del i detta är att införa PDA, mobilkommunikation i samtliga enheter som kör i OnRoad nätverket. Beslut om detta togs under 2010 och arbetet beräknas vara klart till halvårsskiftet Om 2009 likt 2008 i mycket präglades av den allvarliga lågkonjunkturen kan man för 2010 konstatera att en nybyggaranda spridit sig med en betydligt ljusare syn på framtiden. Både hos våra kunder och delägare. Flera större uppdrag har upphandlats med uppstart under senare delen av 2010 och första kvartalet Under hösten avgick Peter Nilsson som styrelseordförande, för att tillträda en ny anställning på Havator. I och med detta beslutade styrelsen att söka en extern strategisk och kommersiell styrelseordförande som ska vara arbetande i nätverket. Sökandet efter den rätta profilen startades omgående och väljs till årsstämman i maj Fram till det att rekryteringsprocessen avklarats valdes Jan Alsén på Itella Logistics som styrelseordförande. Valet att rekrytera en extern styrelseordförande gör det möjligt att lyfta OnRoads verksamhet ytterligare. Det kommer även medföra att styrelses krav på verksamheten görs betydligt tydligare. Vilket förbättrar verksamhetens förutsättningar väsentligt....det är Året som gått 3

4 4...Att vara

5 en hjälte Vem är hjälten? Ofta går kanske tanken till karaktärer med välformade muskler och breda leenden. Spindelmannen, Zorro och Stålmannen är några. Men är det verkligen de som är hjältarna och vad säger det i så fall om vårt samhälle? Att du måste vara en udda ovanlig figur, med oviss härkoms och övernaturliga krafter bara för att göra hjältedåd? Tror vi på det? Är det så det ska vara? På OnRoad tror vi inte att vem som är hjälte eller ej, visar sig på utsidan. Vi tror att det är viljan och handlingen som betyder något. Vi har med stort allvar i tanken bestämt oss för att: Vi vill vara din hjälte. OnRoad är ett företag som utför transporter. A till B. Det skulle kunna vara vår verksamhet i ett nötskal, men med lite extra engagemang, påhittighet och genom att alltid vara pålitlig kan vi ge våra kunder ett bättre liv med mindre stress och frustration. Med mer glädje och större möjlighet till att lägga tid på att utveckla verksamheten istället för att behöva dubbelkolla, trippelkolla och lösa problem. Vi försöker göra det lilla extra så att du ska kunna tänka på annat. Allt vi gör bottnar i att förbättra vår verksamhet och de lösningar vi erbjuder våra kunder. Inget hjälteprat i världen skulle kunna få oss att påstå att vi är perfekta. Nej, precis som alla andra med självinsikt och lite distans ser vi stor utvecklingspotential i vår verksamhet och vi vet att vi kan bli bättre på nästan allt. Men inställningen skiljer oss från andra. Alla strävar i någon form efter att bli bäst. Vi vill ta det en nivå till, vi vill vara din hjälte. För visst är det kul att umgås med någon som är den bästa men det är än mer tilltalande att alliera sig med en hjälte. Hjälten tänker inte på sitt, utan ditt bästa. Med start 2010 har vi även intensifierat allt arbete kring vår kvalité. - Ett förtätat linjenät - Tydligare struktur över terminaler och hubbar - Nya delägare som kompletterar och bidrar med linjer, volymer och kompetens i nätverket. - En uppstramad reklamationshantering - Belysning av hur vi löser våra IT-behov i framtiden. - Beslut om att införa mobilkommunikation i samtliga bilar som går i OnRoads trafik. - Kvalitetstänkande bland alla medarbetare - Lagt grunden för förbättrade kommunikations och informationsverktyg i organisationen. Nej pratet om att vi vill vara din hjälte är verkligen inte grundlöst. OnRoads hjältar är de som vill göra något extra, som inte ger sig för att det inte går första gången utan enträget hänger i. Våra hjältar är de som ser behoven och vill lösa dem med smarta lösningar. Våra hjältar är inte superhjältarna utan vardagshjältar, de är inte Clark Kent utan, Peter, Daniel Elena, Kjell, Tommy, Mats, Mattias Henrik, Niklas, Per och många, många fler.

6 6

7 VD har ordet När nu vi lägger 2010 till handlingarna, kan vi konstatera att vi har fört fram inrikesnätverket ett ytterligare steg mot att bli ett komplett inrikes transportnätverk, för i första hand styckegods. Vi har skapat en större, mer kraftig organisation hos våra delägare och underleverantörer. Det har stärkt vår gemensamma plattform och skapat förutsättningar för att kunna gå vidare. Trafik När vi summerar 2010 finns OnRoad på 21 platser i Sverige och har ungefär 170 linjer i trafik. För att få våra kunders godsvolymer att förflytta sig har vi cirka 600 bilar igång. Med denna utveckling, kan vi med stolhet erbjuda våra tjänster till även de större kunderna. Varumärke Att bygga ett varumärke är ett stort arbete. För OnRoads del anser jag att vi precis har startat detta arbete. Att sätta vårt varumärke på kartan för transporter i Sverige kräver hårt arbete och det kommer bli vår stora utmaning de kommande åren. Under de fem år som vi byggt On- Road har det blivit mycket tydligt att det finns ett behov av oss på marknaden. Vi måste fortsätta fylla vårt varumärke med värderingar, tydlighet, påvisa vår lokala anknytning, personliga närvaro och vår utbyggda kvalité. Framtid Min starka övertygelse är att vi har och håller på att skapa något nytt. Ett unikt och kundanpassat nätverk. Bra för kunden, för våra delägare och för den bransch vi arbetar i. Vi har skapat och markerat vår plats. Nu ska vi än tydligare befästa och markera ut den positionen. Vi kommer att fortsätta vår inslagna väg, stärka ägarledet genom en starkare lokal organisation med klara ansvarstaganden. Vi kommer stå väl rustade för framtiden.

8 IT stora steg Ytterligare ett år i OnRoads historia har gått och precis som åren innan har vi haft full fart framåt och tagit ytterligare stora steg. Stor fokus har legat på att förbättra våra processer och utnyttja den kapacitet vi har inom nätverket när det gäller IT utnyttjande. IT är något vi har för att effektivisera våra processer så vi kan erbjuda ännu bättre service till våra kunder. Till exempel inom trafikområdet med vårt rikstäckande linjenät har vi med våra IT system förbättrat linjenätet genom att ha full kontroll på avgångs och ankomsttider för alla våra linjebilar. Vi har under året lagt till stöd för två nya Transportadministrationssystem för att erbjuda våra kunder större valfrihet. Stort arbete har också lagts ner på vårt egna kundsystem OnRoad Online med nya funktioner och enklare arbetsflöde. Integrationsarbetet med våra delägares system har fortgått och våra två nya delägare Ontime Logistics och Vårgårda Logistik är nu integrerade i OnRoads system. För vår utrullning av handdatorer i alla bilar är det glädjande att styrelsen har beslutat att alla bilar i nätverket ska utrustas med detta. Detta kommer öppna upp en hel ny värld med funktioner vi kan utveckla för att skapa det bästa inrikesnätverket i Sverige. Arbetet att rulla ut i alla bilar beräknas vara klart under 2011.

9 9

10 Trafik vi bräddar oss! Vår trafikutveckling har varit ett av årets största arbeten. Många representanter är engagerade och tillsammans har vi knutit samman våra linjer för att godset skall flöda på det bäst sättet i systemet. Arbetet har varit en förutsättning för OnRoads tillväxt. Linjer - Efter årets arbete har vi idag cirka 170 linjer i vårt nätverk. Detta är en mycket stor tillväxt mot föregående år. Nu tittar vi på att skapa cirka 20 ytterligare linjer under Linjerna påverkar enbart vårt egna produktions- och kostnadssätt, det är inget våra kunder känner av. Terminaler/hubbar - Vi finns idag på 21 platser i Sverige med våra terminaler och hubbar. Det gör att vi har en fullständig rikstäckning, men arbetet fortskrider med, att se om vi skall kunna förfina, rationalisera och utveckla terminaluppbyggnaden. Både för att öka effektiviteten men även för att minska produktionskostnaderna. Kvalité - För att konkurrera krävs det hela tiden, att aktuella tidsfönster kan hållas eller infrias mot kund. Är inte dessa rätt eller att vi inte håller vad vi lovar, så får vi svårt att hävda oss. Tidsfönstret måste kunna redovisas och mätas för att i många fall klara den internationella konkurrensen, med sändningar som genomlöper vårt system. Vi måste erbjuda en klar redovisning på våra flöden, sändningar och tider. Detta har varit ett stort arbetsfält under det gångna året. Det är ett område som vi kommer att lägga mycket kraft på även under Kvalitetsaspekt är det vi vinner kunder på både internt och externt. Vi har ett arbete under det kommande året att ytterligare förtydliga de delar som kvalité innehåller. 10

11 Varu märke vi siktar högre OnRoads ekonomiska ramar för central marknadsföring var även under 2010 mycket begränsade. Med de medel som funnits har vi upprätthållit tidigare års nivå med hemsida, täta presskontakter samt informations- och presentationsmaterial. Samtidigt har det skett ett intensivt arbete för att skapa en tätare kontakt med våra kunder och fokusera på kommunikation och interaktivitet mellan OnRoad, våra kunder och intressenter. Vi har analyserat våra möjligheter att få genomslagskraft i sociala medier, söka nya målgrupper samt förbättra våra tjänster med hjälp av ny teknik i form av exempelvis applikationer till smart phones. Ur den omfattande genomlysningen samt hela organisationens kvalitetsarbete och önskan om att vara våra kunders hjälte formades HYGGLO, OnRoads egen vardagshjälte Under 2010 skapades även kundmagasinet PåVäg som skapas i fyra nummer per år. Arbetet med att hitta en bättre lösning för den interna kommunikationen resulterade i ett nytt intranät i Share point. Med hjälp av det nya intranätet kommer bland annat hantering av offertarbete, informationsspridning, dokument- och reklamationashantering underlättas väsentligt och våra delägare och underleverantörer knyts samman på ett efterlängtat sätt Kommer innebära en fortsättning på de igångstartade projekten med implementering och utbildning av intranätet, lansering av HYGGLO, hygglo. se och en upprustning av onroad.se. Vi kommer även omarbeta visst kundmaterial, närvara vid flera mässor och intensifiera vår dialog med våra kunder.

12 Almanackan! HYGGLO är OnRoads lilla vardagshjälte som vill hjälpa dig i din vardag. Som ett led i det arbetet har han skapat sig en egen almanacka. Med hjälp av HYGGLO-almanackan kan du hålla koll när det är dags att deklarera, ställa om klockan eller byta sommardäck mot vinterdäck. Eller vill du kanske hitta en anledning att fira och förgylla din vardag då håller HYGGLO koll på när kladdkakans-, kanelbullens eller världshejardagen infaller. Skicka en hygglo Gott föder gott och man mår bra av att vara HYGGLO. I en värld där vi försöker göra det lilla extra för varandra skapas mera energi som gör att vi vill utvecklas ännu lite mer. Därför kan du gå in på hygglo.nu och uppmärksamma någon som varit HYGGLO mot dig. 12

13 vi vill vara din hjälte! HYGGLO OnRoad-familjen har alltid stuckit ut i allt från ägarkonstellation till arbetsmetoder och trafiklösningar. Det vill vi fortsätta med. Nu har vi fått en ny medlem i familjen. Han heter HYGGLO. En liten vardagshjälte som visualiserar OnRoads kvalitetsarbete och kommer hjälpa kunder med allt från handfasta råd för deras bokningar och transporter till mer banala vardagsting. HYGGLO är liten, röd och iklädd trikåer. HYGGLO har inga andra superkrafter än mänsklighet, han har många fina egenskaper och en mycket stark önskan om att vara OnRoad-kundernas hjälte. Det handlar inte om att förlita sig på en liten fiktiv figur som ska göra jobbet åt oss, utan snarare att visualisera att alla som jobbar med OnRoad har HYGGLO i sig, säger Göran Arkler stolt. När vi lanserade HYGGLO internt visste vi inte hur han skulle tas emot men redan från första stund har folk tagit HYGGLO-tanken till sig. Jag tror att det här är något vi alla inom OnRoad har jobbat med varje dag - länge. Alla vill vara kundens hjälte och nu har vi fått HYGGLO som visualiserar och förkroppsligar den ambitionen. Det är lätt att kvalitétsarbetet blir svårt att förstå, HYGGLO gör det mer greppbart. HYGGLO ger oss också möjligheten att kommunicera om andra saker, på nya sätt och det känns jättespännande, avslutar Göran. HYGGLO är en liten hjälte i obestämd form. Inte djur, inte människa eller kanske lite av båda. Han är alltid på väg och bor i ett däck utrustat för en superhjälte. HYGGLO har inga andra superkrafter än mänsklighet men han har många fina egenskaper och en mycket stark önskan om att vara OnRoad-kundernas hjälte. HYGGLO gillar att vara i tid, han är noggrann, påhittig, ärlig och kan mycket om det mesta men främst av allt vill han göra rätt för sig, se till att folk runt honom är nöjda och känner att de kan slappna av. HYGGLO är inte en osynlig superhjälte utan en riktig vardagshjälte. Inte bara närvarande när det krisar utan finns även till hands för att tipsa och underlätta livet i stort. HYGGLO ersätter ingen arbetsinsats eller någon åtgärd. Han förstärker, hälper till och visar på allvaret med god service och bra kvalité.

14 O rga n i Organisation Delägare Alltransport i Östergötland Gustaf Adolfsg. 21, Box NORRKÖPING Telefon: Organisation och delägare Grunden i OnRoads organisation är företagets till antalet tio delägare och fem underleverantörer. Ytterligare cirka 40 transportörer är knutna till nätverket. Utifrån denna grund har OnRoads lilla centrala organisation skapats för att harmonisera med de stora och erfarna lokala och regionala företrädarna. En av våra grundpelare är Bli stor genom att våga vara liten. Med en liten central organisation och låg kostnad kan respektive delägare och underleverantör tillåtas att själv växa och skapa förutsättningar för att göra nätverket OnRoad ännu större. Under 2010 har Produktionsgruppen utvecklats och spänner idag över en bredare fråge grund. De centrala resurserna bestod vid årsskiftet 2010/2011 av VD och IT-chef som var för sig driver arbetet inom sitt område framåt. Ansvaret för de arbetsgrupper som hör till respektive område faller på dessa två. Grupperna som tar beslut om sättet på vilket verksamheten ska drivas, består av en representant från varje delägarbolag. Företaget hyr även in en resurs på 50% av en heltidstjänst för att driva och hantera samtliga kommunikation och marknadsföringsfrågor. Ekdahls Åkeri Kosterög. 12, Box 50560, MALMÖ Telefon: Itella Logistics Drivhjulsv HÄGERSTEN Telefon: Kuehne+Nagel Djupdalsv SOLLENTUNA Telefon: LBC Frakt i Värmland Lovartsg. 3, KARLSTAD Telefon: Närkefrakt Transportg. 4, Box 1142, ÖREBRO Telefon: Ontime Logistics Box HISINGS BACKA Telefon:

15 s a t ion TransportCentralen Gjutareg HALMSTAD Telefon: Vårgårda Logistik Terminalgatan VÅRGÅRDA Telefon: Superuser Integration /Utveckling IT VD Västberga Åkeri Drivhjulsv. 42, Box 42170, STOCKHOLM Telefon: Underleverantörer Dingle Fjärrfrakt AB Kurödsv. 9, UDDEVALLA Telefon: Kommunikation/ Intranät Utbildning Marknad Styrelse Försäljning FLB Logistik Box 11094, GÄVLE Telefon: Hemsida Produktion Alwex Transport AB Arabyg. 37, VÄXJÖ Telefon: Linjegods i Sundsvall AB Box 806, Sundsvall Tel: Kvalité Pris Trafik Skellefteå Lastbilsstation Hallv. 8, SKELLEFTEÅ Telefon:

16 Styrelsen och verkställande direktören för OnRoad AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Förvaltnings berättelse OnRoad AB Verksamhet OnRoad AB är ett driftbolag som har en koordinerande och utvecklande roll för delägarbolagen och underleverantörsbolagen. Rollen är att bygga ett fullständigt inrikesnätverk för godstransporter (stycke, delpartier och hellaster) i Sverige. Delägarna är för närvarande tio till antalet och är följande bolag: Alltransport i Östergötland AB i Norrköping, Närkefrakt Ekonomisk Förening i Örebro, Stig Ekdahls Åkeri AB i Malmö, Borlänge, Eskilstuna, Transportcentralen i Halmstad Ekonomisk Förening i Halmstad, Itella Logistics AB i Jönköping, Borås, LBC Frakt i Värmland AB i Karlstad, Kuehne+Nagel Sweden AB i Stockholm, Ontime Logistics AB i Göteborg, Vårgårda Logistik AB i Vårgårda och Västberga Åkeri AB i Stockholm. Underleverantörerna är fem till antalet och är följande: FLB Logistik AB i Gävle, Dingle Fjärrfrakt AB i Uddevalla, Alwex Transport AB i Växjö, Skellefteå Lastbilsstation AB i Skellefteå och Ådalstransport AB i Sundsvall. Därutöver finns det kopplat till systemet ett antal transportörer. OnRoad är en samarbets- och nätverksorganisation där eventuellt överskott oavkortat går direkt till delägarna. OnRoads syfte är att förvalta och utveckla den budget och ekonomiska ram, som styrelsen har tilldelat verksamheten och för detta utveckla nätverksorganisationen. Delägarna och underleverantörerna har direkt ansvar för utvecklingen av nätverkets kunder. I OnRoad AB äger delägarna den gemensamma IT och marknadsplattformen men även det trafiknätverk som är uppbyggt med trafik, terminal, hubb och linjestruktur. Vi har skapat ett varumärke som på denna tid har blivit, respekterat och presenterat i för branschen många sammanhang. Vi har även gemensamt skapat en organisation med tillhörande beslutande grupper för nätverkets utveckling. Väsentliga händelser År 2010 är det femte hela verksamhetsåret i On- Roads historia. Året har i huvudsak präglats av arbete med att i fortsatt snabb takt bygga nätverket vidare. Största fokuseringen på trafik, terminal och hubbstrukturen samt att snabbt skapa kompletta system för att kunna vidmakthålla de kvalitetsnivåer som är uppsatta. Detta för att kunna konkurrera på lika villkor i transportbranschen. De stora händelserna under året består i delägares och underleverantörers organisationsutveckling kring och med OnRoads nätverk. Arbetet med att bredda verksamheten har gått vidare, vilket har resulterat i att OnRoad har fått två nya delägare under De nya delägarna är Ontime Logistics AB och

17 Vårgårda Logistik AB. Ökningen av antalet delägare syftar till att skapa en bredare organisation, samt en geografiskt bättre linjenäts- och terminalstruktur i Sverige. Kundtillströmningen i form av stora och medelstora nationella avtal, har under 2010 varit bra. Investeringar OnRoad AB har under 2010 investerat vidare i uppbyggnaden av företagets IT-plattform. Utöver detta har vi även investerat i mjuka värden för att placera OnRoad marknadsmässigt i en stark position i branschen. Investeringen har gett oss möjlighet att vara med vid centrala som lokala upphandlingar samt vara remissinstans för övriga aktuella händelser i branschen. Förväntad utveckling OnRoads utveckling ser fortsatt positiv ut genom att vi behåller vår position att ligga i framkant för transportsbranschens utveckling. Vi har legat något före den tänkta utvecklingen, vilket till stor del beror på det stora engagemang som alla delägare, underleverantörer och övriga transportörer har bidragit med. Vikten av att fokusera rätt är avhängt på förmågan att inom OnRoad gemensamt koordinera verksamheten genom en mer uttalad strategisk och marknadsinriktad kommunikation av våra redan uppsatta gemensamma mål. 17

18 Flerårsöversikt /06 Nettoomsättning Resultat efter finansiella poster Soliditet (%) Förslag till vinstdisposition Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel: balanserad vinst årets vinst disponeras så att i ny räkning överföres Bolagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med tilläggsupplysningar. Resultaträkning Not Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Handelsvaror Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Skatt på årets resultat Årets resultat

19 Balansräkning Tillgångar Anläggningstillgångar Not Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager m m Färdiga varor och handelsvaror Kortfristiga fordringar Kundfordringar Aktuella skattefordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar

20 forts. Balansräkning Eget kapital och skulder Not Eget kapital 8 Bundet eget kapital Aktiekapital ( aktier med kvotvärde 100 kr) Pågående nyemission (2 500 aktier med kvotvärde 100 kr) Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital Obeskattade reserver Obeskattade reserver Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter För egna skulder och avsättningar Företagsinteckningar Ansvarsförbindelser Inga Inga 20

21 Tilläggsupplysningar Redovisnings- och värderingsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd förutom BFNAR 2008:1 Årsredovisning i mindre bolag (K2-reglerna). Principerna är oförändrade jämfört med föregående år. Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges. Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. Medlemsintäkter intäktsförs i den period de avser. Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda ekonomiska livslängd. Avskrivningstider som tillämpas är 5 år. Samtliga leasingavtal, oavsett om de är finansiella eller operationella, redovisas som hyresavtal (operationella leasingavtal). Leasingavgiften kostnadsförs löpande under leasingperioden. Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som ska betalas eller erhållas avseende aktuellt år samt justeringar avseende tidigare års aktuella skatt. Skatteskulder/-fodringar värderas till vad som enligt företagets bedömning ska erläggas till eller erhållas från skatteverket. Bedömningen görs enligt de skatteregler och skattesatser som är beslutade eller som är aviserade och med stor säkerhet kommer att fastställas. För poster som redovisas i resultaträkningen, redovisas även därmed sammanhängande skatteeffekter i resultaträkningen. Skatteeffekter av poster som redovisas direkt mot eget kapital, redovisas mot eget kapital. Uppskjuten skatt avseende framtida skatteeffekter redovisas inte i resultat- och balansräkningarna. 1. Leasingavtal Årets leasingkostnader uppgår till 243 kkr (415 kkr). Framtida leasingavgifter, för icke uppsägningsbara leasingavtal, förfaller till betalning enligt följande: Inom ett år Senare än ett år men inom fem år Anställda och personalkostnader Medelantalet anställda Män Bokslutsdispositioner Avsättning periodiseringfond Överavskrivningar maskiner/ inventarier Skatt på årets resultat Aktuell skatt Löner, ersättningar och sociala kostnader Löner och andra ersättningar till styrelse och VD Löner och andra ersättningar till övriga anställda Pensionskostnader till styrelse och VD Pensionskostnader till övriga anställda Övriga sociala kostnader

22 5. Inventarier, verktyg och installationer Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärde Inköp Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Förutbetalda leasingavgifter Övriga poster Ackumulerade avskrivningar Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde Checkräkningskredit Beviljad kredit Förändring av eget kapital Aktiekapital Balanserat Årets resultat resultat Belopp vid årets ingång Pågående nyemission Vinstdisposition enligt beslut av årets årsstämma Årets resultat Belopp vid årets utgång Obeskattade reserver Periodiseringsfond vid 2009 års taxering Periodiseringsfond vid 2010 års taxering Ackumulerade överavskrivningar Uppskjuten skatt Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Semesterlöner Upplupna sociala avgifter Övriga poster

23

24 24

25 Revisionsberättelse Till årsstämman i OnRoad AB Org nr

26 26

27 Historik 2005 Vid årskiftet 2004/2005 ger Kuehne+Nagel Göran Arkler i uppgift att undersöka möjligheterna att starta ett eget inrikesnätverk för vägtransporter. Under det första tertialet sker ett stort antal möten runt om i Sverige för att se hur ett eventuellt nytt inrikesnätverk skulle kunna se ut. Ganska snart stod det klart att det fanns ett stort intresse att vara en del av ett nytt inrikesnätverk och att bästa framkomliga väg skulle vara en företagsform där alla inblandade tillsammans ägde lika stora delar av företaget. Den 31 Augusti 2006 startades OnRoad AB av de då 6 delägarna Alltransport i Östergötland, Alfred Anderssons Åkeri, Ekdahls Åkeri, GTS Transport, Kuehne+Nagel och Ljungby Fjärrtransport. I och med bildandet av bolaget anställs Göran Arkler som VD och Peter Nilsson (VD i Alltransport) väljs till styrelseordförande. De kommunikativa och grafiska förutsättningarna skapas för att kunna börja bygga ett varumärke med företagets logo, hemsida och bildekor i spetsen Året präglas av ett antal stora kundupphandlingar. Under året byggs nätverkets organisation och regelverk upp. Säljgrupp, Prisgrupp, Trafikgrupp, IT-Grupp/Superanvändargrupp startas. Under året tillkommer även fyra nya delägare i TC Halmstad, LBC Frakt Värmland, VTS-Sweden Gislaved och Roadlink. OnRoad skriver avtal med Posten för OnRoads pakettjänst. Man fortsätter att utveckla marknadsbearbetningen både grafiskt och kommunikativt Året då OnRoad stärker sin centrala organisation som fram till nu bestått av en fast tjänst samt två konsulter för IT och kommunikation. En Trafikchef anställs på heltid och lika så en IT-chef I maj tar Ulf Sundberg över som ordförande för företaget. Under året tillkommer produkterna och funktionerna OnRoad Pall (ett pallhanteringssystem) och OnRoad OnLine med flertalet nya funktioner och höjd integreringsgrad för kunderna. En ny hemsida lanseras under hösten med flertalet nya interaktiva funktioner. Under året tillkommer de nya underleverantörerna STU Transport och Linjegods Terminalstrukturen ses över och utökas. Fem terminaler utökas och blir under året till Hubbar. Ett samarbete inleds med PNL rörande paketgods. Centralt utökar man nu även med en säljchef och Peter Nilsson återtar Ordförandeposten i samband med att Ulf Sundberg slutar på Kuehne+Nagel Under hela 2010 sker ett aktivt kvalitetsarbete kring trafik, linjer och övrig kvalité. Beslut tas även om att inför fordonsdatorer i nätverkets samtliga fordon. Två nya delägare tillkommer vid halvårsskiftet. Vårgårda Logistik, idag West Cargo Vårgårda och Globex, idag On time Logistics. Även Västberga Åkeri, som tidigare varit underleverantör går in i bolaget som delägare Gunnar Ryman väljs till extern styrelseordförande för OnRoad. Under året fortsätter det intensiva kvalitétsarbetet och man arbetar för att stärka varumärket och lanserar vardagshjälten HYGGLO och kundtidningen PåVäg. Stort fokus läggs på att stärka upp linjenätet i de delar av landet där OnRoad har störst utvecklingspotential. Roadlink köps och byter namn till Itella Logistiks.

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449 Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Styrelsen för Gagnefs Golf AB avger härmed årsredovisning för år 2014. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Bolaget har under året 2014 hyrt banan -18-hålsbanan, korthålsbanan

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE ÅRSREDOVISNING 2013/2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM Styrelsen för LanTeam Consulting AB, 556582-7291 får härmed avge årsredovisning för 2013-05-01-2014-04-30. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Bolaget bedriver

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ)

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ) Årsredovisning för Tingsryd 1609 AB (publ) 556693-7990 Räkenskapsåret 2010 07 01 2010 12 31 Org.nr 556693-7990 1 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Tingsryd 1609 AB (publ) får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Kinds Golfklubb

Årsredovisning. Kinds Golfklubb Årsredovisning för Kinds Golfklubb Räkenskapsåret 2009 Kinds Golfklubb 1(9) Styrelsen för Kinds Golfklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet Kinds

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning Tillväxt Motala AB

Årsredovisning Tillväxt Motala AB Årsredovisning Tillväxt Motala AB Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31 1 (9) Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tillväxt Motala AB avger härmed

Läs mer

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning Årsredovisning för RFSL:s Malmöavdelning 846001-3413 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för RFSL:s Malmöavdelning får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. för. Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498

Årsredovisning. för. Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498 Årsredovisning 2014 för Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498 Styrelsen och verkställande dirktören för Svenska Uppfinnareföreningens Service AB får härmed avge årsredovisning för

Läs mer

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening Årsredovisning för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening 769626-4147 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för Web 2.0 AB

Årsredovisning för Web 2.0 AB Årsredovisning för Web 2.0 AB Räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30 Web 2.0 AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för Web 2.0 AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30.

Läs mer

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb Årsredovisning för Höllvikens Boxningsklubb 847000-4337 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 Innehållsförteckning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Grythyttan Whisky AB (publ) Org.nr. 556727-3684 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSREDOVISNING 2014/2015 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter & ansvarsförbindelser Tilläggsupplysningar Upplysningar resultaträkning Upplysningar

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst Årsredovisning 2012 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Byggillet i Stockholm AB, 556629-8450 får härmed avge årsredovisning för 2011-07-01-2012-12-31. Allmänt om verksamheten

Läs mer

Filial af K/S Karlstad Bymidte, Sverige, Danmark

Filial af K/S Karlstad Bymidte, Sverige, Danmark Årsredovisning för Filial af K/S Karlstad Bymidte, Sverige, Danmark Räkenskapsåret 2014-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2013

Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2013 Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2013 2013 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse...

Läs mer

Havells Sylvania Sweden AB

Havells Sylvania Sweden AB Årsredovisning Havells Sylvania Sweden AB Räkenskapsår 2012-01-01-2012-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat- och

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4 Årsredovisning för Brf Perseus nr 4 716416-3813 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Brf Perseus nr 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten

Läs mer

Härryda Energi Elhandel AB. Årsredovisning

Härryda Energi Elhandel AB. Årsredovisning 2014 Härryda Energi Elhandel AB Årsredovisning HÄRRYDA ENERGI ELHANDEL AB FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Org nr 556799-5112 Härryda Energi Elhandel AB Styrelsen och verkställande direktören avger härmed årsredovisning

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2010 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening Årsredovisning för Kornhills Samfällighetsförening 716407-8797 Räkenskapsåret 2014 1 (8) Styrelsen för Kornhills Samfällighetsförening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning. QuickCool AB 556639-3913

Årsredovisning. QuickCool AB 556639-3913 1(9) Årsredovisning QuickCool AB Styrelsen och verkställande direktören för QuickCool AB får härmed lämna sin redogörelse för bolagets utveckling under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Om inte annat

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ)

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Årsredovisning för Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad verkställande direktör i Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) intygar härmed

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12. Org nr 716419-1954 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12. Org nr 716419-1954 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2003 Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Svenska Samernas Riksförbund Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2012-09-01-2013-08-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2012-09-01-2013-08-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2012-09-01-2013-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Smedby Affärsfastighet AB

Smedby Affärsfastighet AB Årsredovisning för Smedby Affärsfastighet AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning. Kållands Bredband Ekonomisk förening

Årsredovisning. Kållands Bredband Ekonomisk förening Årsredovisning för Kållands Bredband Ekonomisk förening 769625-1177 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Kållands Bredband Ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Årsredovisning. Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening

Årsredovisning. Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening Årsredovisning för Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening 769619-5598 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB Årsredovisning 2011 Ale El Elhandel AB Innehåll VD kommentar 4 2011 i korthet 5 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Noter 10 Styrelse 11 Revisionsberättelse 12 Styrelse/revision

Läs mer

Kronhaga Strand EK 769622-0313 1(1) 226 809,00 207 900,00. Rörelsens kostnader

Kronhaga Strand EK 769622-0313 1(1) 226 809,00 207 900,00. Rörelsens kostnader 1(1) Resultatrapport (t o m ver 3) 2013/14 2012/13 Nettoomsättning 3040 Avgifter 132 300,00 3740 Öresutjämning 9,00 Summa nettoomsättning 9,00 132 300,00 Övriga rörelseintäkter 3910 Hyresintäkter 226 800,00

Läs mer

Dividend Sweden AB (publ)

Dividend Sweden AB (publ) Årsredovisning för Dividend Sweden AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Larminstallatör. Larmoperatör. Säkerhetsanalytiker. Flygplatskontrollant. Ordningsvakt Ronderande väktare

ÅRSREDOVISNING. Larminstallatör. Larmoperatör. Säkerhetsanalytiker. Flygplatskontrollant. Ordningsvakt Ronderande väktare ÅRSREDOVISNING 2011 Larmoperatör Larminstallatör Säkerhetsanalytiker Flygplatskontrollant Ordningsvakt Ronderande väktare Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 4 Resultaträkning 6 Balansräkning 7 Noter

Läs mer

LERBERGETS BYAMÄN EKONOMISK FÖRENING Org nr 743000-1714 ÅRSREDOVISNING

LERBERGETS BYAMÄN EKONOMISK FÖRENING Org nr 743000-1714 ÅRSREDOVISNING LERBERGETS BYAMÄN EKONOMISK FÖRENING Org nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 Lerbergets Byamän Ek Förening 1(8) Styrelsen för Lerbergets Byamän Ek Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN

Årsredovisning AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN Årsredovisning för AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN Räkenskapsåret 2004 AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN Styrelsen för AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN får härmed

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Förvaltningsberättelse Amago Capital AB (publ), org nr 556476-0782, är ett publikt onoterat bolag med 16 417 959 utestående aktier. Per balansdagen var bolagets tre största aktieägare

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 1(9) Ideonfonden AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2004 ÅRSREDOVISNING Styrelsen och verkställande direktören för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB org. nr 556634-8222, avger härmed redovisning för verksamhetsåret 2004-01-01--2004-12-31

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB GoodCause Holding AB Org nr 556672-9769 ÅRSREDOVISNING 2006 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt andra räkenskapsår,

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst Årsredovisning och Koncernredovisning för Ideella föreningen Livsmedel i Väst 868401-1649 Räkenskapsåret 2014 1 (14) Styrelsen för Ideella föreningen Livsmedel i Väst får härmed avge årsredovisning och

Läs mer

Turismutveckling i Finnskogarna Ekonomisk Förening Org nr 769626-0947 ÅRSREDOVISNING 2014

Turismutveckling i Finnskogarna Ekonomisk Förening Org nr 769626-0947 ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för Turismutveckling i Finnskogarna får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-31 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar Innehåll Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31 1 (12) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31 Styrelsen för Borås Golfklubb avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Froglodge Sweden AB. Årsredovisning för 556960-0512. Räkenskapsåret 2014-01-12-2014-12-31. Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Froglodge Sweden AB. Årsredovisning för 556960-0512. Räkenskapsåret 2014-01-12-2014-12-31. Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Froglodge Sweden AB Räkenskapsåret 2014-01-12 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2014

Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2014 Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2014 2014 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse...

Läs mer

Årsbokslut. Föreningen Fenix - Projekt Söder

Årsbokslut. Föreningen Fenix - Projekt Söder Årsbokslut för Föreningen Fenix - Projekt Söder 802406-1239 Räkenskapsåret 2013 1 (6) Styrelsen för Föreningen Fenix - Projekt Söder får härmed avge årsbokslut för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Brf Stigen. Årsredovisning för 785000-2374. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Brf Stigen. Årsredovisning för 785000-2374. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för Brf Stigen Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Säkerhet och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31 Sida 1 av 8 Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehåll Sida - Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Noter 2 3 4 5 Om inte annat

Läs mer

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING BRF SOLREGNET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 Styrelsen för Brf Solregnet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHET Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning för Brf. Föreläsningen 9

Årsredovisning för Brf. Föreläsningen 9 Årsredovisning för Brf. Föreläsningen 9 Räkenskapsåret 2009 Brf. Föreläsningen 9 1(10) Styrelsen för Brf. Föreläsningen 9 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2007

Årsredovisning för räkenskapsåret 2007 1(10) Nordkroken Bredband Ekonomisk förening Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2007 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening

Årsredovisning. Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening Årsredovisning för Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening 769619-5598 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Lan Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Lan Fiber Ekonomisk Förening ------- --- -- -- - Årsredovisning för Lan Fiber Ekonomisk Förening 769624-5203 Räkenskapsåret 2014 Lau Fiber Ekonomisk Förening l (7) Styrelsen för Lau Fiber Ekonomisk Förening rar härmed avge årsredovisning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2005 2 ÅRSREDOVISNING Styrelsen och verkställande direktören för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) org. nr 556634-8222, avger härmed redovisning för verksamhetsåret 2005-01-01--2005-12-31

Läs mer

CWS Comfort Window System AB

CWS Comfort Window System AB 556574-9826 Årsredovisning för räkenskapsåret 2005-09-01-2006-08-31 Styrelsen för får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2005-09-01-2006-08-31 Bolagets sjätte räkenskapsår Redovisningen omfattar

Läs mer

Styrelsen för Iktyosföreningen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Styrelsen för Iktyosföreningen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Iktyosföreningen 812401-1084 Styrelsen för Iktyosföreningen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens syfte är: -att vara en stödorganisation

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer