TEM 2008 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Sala kommun Inklusive åren

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TEM 2008 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Sala kommun Inklusive åren 1995-2007"

Transkript

1 TEM 28 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Sala kommun Inklusive åren RESURS AB

2 INNEHÅLL Definition 3 Källor 3 Genomförande 4 Utveckling turismen i Sverige 28 5 Utveckling turismen i Västmanland 28 1 RESULTAT TURISMEN I SALA 28 Utveckling turismen i Sala Omsättning totalt och per kategori 12 Övernattningar/besök 13 Sysselsättning 13 Omsättning fördelad på branscher 14 Skatteintäkter 14 RESURS AB. Materialet i denna rapport får bara användas för köparens interna bruk och för det ändamål det är köpt. Överträdelse beivras. RESURS AB 2

3 DEFINITION AV TURISM Alla beräkningar är gjorda för att följa Turismens begreppsnyckel, utgiven av Turistdelegationen. Definitionen är framtagen av World Tourist Organization (WTO) på uppdrag av FN där den antogs Turistdelegationen har svarat för att anpassa denna till svenska förhållanden samtidigt som det fastställts att alla länder inom EU skall följa samma beräkningsprinciper. Turistdelegationens verksamhet har flyttats till Nutek från januari 26, varför Nuteks namn används i fortsättningen. Grunddefinitionen är följande: Aktiviteter som företas av en person som reser från ordinarie bostadsort för övernattning eller dagbesök. Avsikten kan vara såväl arbete som fritid. Definitionen innehåller ett antal undantag (som inte är turism) där de viktigaste kan sammanfattas med att man av olika anledningar är tvungen att åka till en viss plats. De viktigaste av dessa är följande: Arbetspendling, sjukvård, ordinarie skolgång, militärtjänstgöring, ambassad- och konsulatpersonal, asylsökande (invandrarförläggningar). Turismens begreppsnyckel fastställer också att det är resenärens konsumtionsutlägg som skall beräknas. Dessa utlägg avser: logi, livsmedel, restaurang, transport, shopping och aktiviteter. Turismen delas upp i tre former: Inhemsk, inresande och utresande Enligt Nutek kan dessa former nyttjas för ett geografiskt område, t ex församling, kommun eller län. Indelningen, kombinerad med basdefinitionen utanför ordinarie bostadsort, innebär att vi har beräknat effekterna för dem som rest till ett område utanför ordinarie bostadssort. Denna rapport redovisar inresande turism. För att få ett resultat på totala rese- och turistindustrin måste utresande turism, genomfartsresenärer och regional shopping läggas till. Utresande turism/regional shopping Den utresande turismen avser personer som reser ut från det egna området (där de är bosatta). En stor del av deras utlägg stannar kvar i området i form av utlägg för resan. Dessa ger omsättning och sysselsättning för tåg-, buss- och flygtrafik samt resebyråer. För att få med regional shopping mellan olika kommuner kan resvaneundersökningen (RVU) från Statistiska Centralbyrån (SCB) nyttjas och kombineras med regional omsättningsstatistik. Nämnda delar måste läggas till den inresande turismen för att erhålla totala rese- och turistindustrin. Det finns dock ingen anledning att göra några beräkningar för dessa eftersom färdiga fakta kan erhållas från SCB:s regionala omsättningsstatistik. KÄLLOR För att beräkna turismens effekter måste alla övernattningar och besök till området kartläggas och den konsumtion som följer av dessa besök och övernattningar specificeras. Sådana uppgifter kommer från: SCB inkvarteringsstatistik Statistiska Centralbyrån (SCB) tar, på uppdrag av Nutek, in inkvarteringsstatistik för hotell, stugbyar och vandrarhem. För varje enskild natt rapporterar anläggningarna hur många rum de sålt och hur många gäster de haft, vilken nationalitet gästerna har samt, för hotellen, vilken målgrupp som rumsförsäljningen avser. Svarsfrekvensen ligger på cirka 9 % och de som inte svarar vägs i förhållande till likvärdiga anläggningar. Från 28 ansvarar SCB även för campingstatistik, se även sidan 8, Camping 28. RESURS AB 3

4 SCB Handelsstatistik Omsättningsstatistik finns för varje bransch, t ex restauranger, bensinstationer och hotell. I statistiken redovisas bland annat antal företag, omsättning och sysselsättning. Resurs har statistik på detta för alla branscher som påverkas av turismen och för alla kommuner i Sverige, år för år de senaste 15 åren. Rese- och TuristDataBasen, TDB TDB startades i full skala 1989 av Sveriges Turistråd. Nu drivs TDB av Resurs AB och är ett registrerat varumärke. TDB är en marknadsundersökning där 24 svenskar (minst 2 per månad) tillfrågas om sitt resande. Totalt finns data på 4 dokumenterade resor i databasen. Trots uppdelning på många boendekategorier och på svenska län erhålls en bra regional statistik för de flesta länen. Vid hopslagning av data för flera år finns även bra kommunala data för flertalet svenska kommuner. I TDB finns uppgifter på svenskarnas resor, övernattningar, boendeformer vid övernattningar, vad de spenderar och på vad, hur de reser, mm. Övrigt SCR, Sveriges Camping- och Stugföretagares Riksorganisation, har svarat för statistik på övernattningar på campingplatser fram till 27. Resestatistik har bland annat Vägverket, Luftfartsverket och Cruise Ferry Info (avseende färjestatistik). GENOMFÖRANDE För området har vi ställt i ordning en Anläggningssammanställning. Där finns alla basfakta samlade för alla kategorier. Källorna är följande: Övernattningar/besök De kommersiella övernattningarna, hotell, stugbyar, vandrarhem och camping kommer från SCB/Nutek. Utnyttjande av privata fritidshus, släkt/vänbesök, vild camping och andra boendeformer kommer från TDB, till viss del även camping (se sidan 8), liksom även dagbesök avseende resor över 1 mil, enkel väg. Utlägg/utläggsmönster Besökarnas utlägg och utläggsmönster är taget från TDB. Observera att samtliga utlägg och omsättningstal är inklusive moms. Sysselsättning/Skatteintäkter För att få fram sysselsättning har omsättningen för varje bransch dividerats med omsättning/anställd i respektive bransch. Här har Resurs AB unika fakta för varje enskild kommun i Sverige. Skatteintäkterna bygger på kommunens egna skatteintäkter i förhållande till skatteutjämning och invånarantal, samt utdebitering av kommunal- och landstingsskatt, alla uppgifter kommer från SCB. TuristEkonomiska Modellen, TEM Samtliga uppgifter har databehandlats i ett dataprogram, TEM, speciellt anpassat för ändamålet och dessutom i enlighet med den fastställda definitionen. Dataprogrammet introducerades av Turistrådet 1988 och ägs numera av Resurs AB. TEM är ett registrerat varumärke ägt av Resurs AB. RESURS AB 4

5 UTVECKLING TURISMEN I SVERIGE 28 De viktigaste faktorerna som påverkar resandet är vädret, ekonomin och olika typer av omvärldshändelser. För att få en uppfattning om utvecklingen av turismen regionalt och lokalt, måste hänsyn tas till dessa faktorer i Sverige och omvärlden. De tio senaste åren har turismen i Sverige påverkats mycket av vädret, speciellt under somrarna, men också på grund av snötillgången under vintrarna. Bra respektive dåligt sommarväder påverkar främst de enklare boendeformerna som camping, fritidsbåt, eget fritidshus, vild camping, m fl. För vädret finns dock stora regionala variationer. De regniga somrarna 1998 och 2 påverkade främst ett bälte snett över Sverige från Västernorrland över Gävleborg, Dalarna, Värmland och ner över Västkusten. Sommaren 1997 var en bra sommar med mycket sol och lite nederbörd Sommaren 1998 var en av de regnigaste med översvämningar på många ställen i Sverige Sommaren 1999 var en bra sommar med mycket sol och lite nederbörd Sommaren 2 var en av de sämsta någonsin med mycket regn Sommaren 21 var en mycket bra sommar med mycket sol och lite nederbörd Sommaren 22 var en av de bästa någonsin med mycket sol och lite nederbörd Sommaren 23 erbjöd ett väder som var det bästa sen mätningar startade med tropisk värme redan i maj och detta varade nästan hela sommaren Sommaren 24 tillhörde en av de sämre det senaste decenniet med mycket regn Sommaren 25 inleddes med extremt kallt väder hela juni, en kort period av värme och sol de tre första veckorna i juli och därefter regnigt fram till början av september Vintern och våren 26 hade en god snötillgång i stora delar av Sverige. Sommaren inleddes med varm och solig juni och juli. Hösten var regnig med rekordnederbörd på många orter, sammantaget dock en bra sommar. November och december hade värmerekord vilket påverkade inledningen på vintersäsongen. Våren 27 var det snöbrist som påverkade vinterturismen negativt. Sommaren var en av de vädermässigt sämre på många år, sämsta sen år 2. Våren 28 var mycket positiv med god snötillgång och positiva siffror för fjällen. Sommaren var dålig förutom en kort period i slutet av juli. Året avslutades med en finanskris som innebar ett kraftigt minskat affärs-, och fjärresande, men också stor minskning för flyg- och biltrafik. Här finns också andra faktorer som påverkat resandet i och till Sverige, delvis med stora lokala variationer. De viktigaste faktorerna de senaste åren har varit följande: 1 juli, 1999 Tax-free upphörde mellan EU-länder 1 juli, 2 Öresundsbron öppnades Under 21 Svenska kronan svag och antydan till lågkonjunktur 11 sep 21 Terrordåden i USA 25 Bensinpriset i Sverige når upp till 12:-/liter. 28 Finanskrisen i slutet av året och bensinpriset når upp till 14:- per liter Här finns också andra faktorer som påverkat internationellt resande som SARS (Asien och Kanada), krig i Irak och Israel, flodvågskatastrofen i Asien, terrordåd i Madrid, London, Bali, Sri Lanka och Egypten. Dessa händelser har påverkat ett antal länder, men kan också ha påverkat det globala resandet mer eller mindre. För 28 antas vädret haft en avgörande inverkan på fritidsresandet, positivt på vintern, men negativt på sommaren. Slutet av året påverkades mycket av en finanskris som påverkade affärs- och fjärresandet negativt. Fritidsresandet styrs främst av väder och ekonomi. Affärsresandet styrs främst av ekonomi och omvärldshändelser. RESURS AB 5

6 SVENSKARNAS FRITIDSRESOR I SVERIGE Övernattningsresor i Sverige Övernattningar i miljoner 139,9 128,1 118,6 18,7 18,4 143,7 149,8 141, 124,9 119,1 18,6 11,6 Under våren 21 vände det för turismen i Sverige och antalet övernattningar vid fritidsresor i Sverige hade ökningar varje månad under resterande delen av året, hela 22 och delvis minskade antalet övernattningar, dels beroende på sämre sommarväder och dels beroende på kortare vintersäsong. Även det höga bensinpriset kan ha haft en negativ inverkan på resandet. Övernattningar hos släkt och vänner svarar för de stora minskningarna, från 7 miljoner övernattningar 22 till 46 miljoner 27, men en mindre ökning 28. Även övernattningar i enklare boendeformer har påverkat resultatet, först i positiv riktning och sen negativt de senaste åren. Övernattningar i egna fritidshus har legat på ungefär samma nivå de tolv senaste åren. Svenska fritidsgäster på hotell har ökat mycket de senaste åren. De övriga kommersiella boendeformerna stugbyar, vandrarhem och camping har förändringar som mer följer vädersituationen respektive år Övernattningar i miljoner FRITIDSRESOR Dagresa över 1 mil i Sverige Dagresor i miljoner resor 26,2 24,9 21,5 19,4 22,4 31,2 29,6 28,7 21,8 2,7 19,2 17,8 Utvecklingen för dagresor, över 1 mil, följer i stort sett utvecklingen för övernattningsresor, men hade åter minskning 28. Turistresor, resor under 1 mil men enligt angiven definition, kan dock ha ökat. Omsättningsutveckling för köpcentra och Vägverkets statistik visar att kortare resor kan ha ökat mycket. 35 Dagresor över 1 mil FRITIDSRESOR (milj resor) RESURS AB 6

7 SVENSKARS AFFÄRSRESOR I SVERIGE Övernattningsresor i Sverige Övernattningar i miljoner 15,8 16,3 15,1 13,8 9,9 15,1 14,7 14,1 8,6 9,3 8,1 7,2 Det finns stora variationer för övernattningar i tjänsten mellan åren. Detta avser nästan bara enklare boendeformer, som kanske främst nyttjas av hantverkare och lägre tjänstemän. För kommersiellt boende är variationerna mindre, men minskningar märks för hotellen 28. Övernattningar för affärsresor hade en stor nedgång 21, dels beroende på lågkonjunktur och dels beroende på terrordåden den 11 september. 25 kom åter en nedgång och de senaste åren har det legat på ungefär samma nivå. 24 Övernattningar i miljoner AFFÄRSRESOR Dagresa i Sverige över 1 mil Dagresor i miljoner resor 13,1 13,5 1,9 1,2 8, 12,4 12,4 11,1 8,4 8,3 6,6 6,3 Affärsresor över dagen visar nästan samma utveckling som affärsresor med övernattning. Dagresor 28 ökade mycket under våren för att sen minska kraftigt i slutet. Utvecklingen för affärsresor kan också ha påverkats av ökade kontakter via Internet som kan påverka att man inte behöver träffas. 16 Dagresor över 1 mil AFFÄRSRESOR (milj resor) TRENDER De senaste åren har turismen förändrats mycket. Övernattningar i kommersiellt boende har haft en positiv utveckling, men hos släkt/vänner minskade det kraftigt under andra halvan av 9-talet för att sen öka kraftigt och åter minska Detta innebär att restrenden, i stort sett, åter är som i slutet av 9-talet, enligt följande: Vi gör hellre flera längre övernattningsresor än få korta, mätt i avstånd, gäller ej dagresor Resan blir kortare, mätt i tid (mer weekendresande eller kortveckosemester) Vi kräver större innehåll i resan, mer att göra Vi kräver större tillgänglighet, kortare tid att ta oss till resmålet. RESURS AB 7

8 Förändringar i Sverige för några boendekategorier, i 1-tal Hotell (SCB/Nutek) ,8 % Stugbyar (SCB/Nutek) ,2 % Vandrarhem (SCB/Nutek) ,7 % Camping (SCB/Nutek) , % Hyrd stuga/lgh (TDB) ,7 % Fritidshus eget (TDB) ,5 % Släkt/vänner (TDB) ,7 % Fritidsbåt (TDB) ,7 % Vild camping (TDB) ,8 % Totalt övernattningar (TDB) av svenskar i Sverige ,9 % Övernattningar hos släkt/vänner av utländska besökare (TDB) ,9 % Källor är: SCB/Nutek = Statistiska Centralbyrån/Nutek och TDB = Rese- och TuristDataBasen. Observera att de fyra första boendeformerna inkluderar utländska övernattningar i Sverige, men TDB visar bara svenska övernattningar förutom sista punkten. Totala antalet svenska övernattningar för resor i Sverige var nästan oförändrat 28 jämfört med 27. Ökningen för fritidsresenärer kompenserade minskningen för affärsresenärer, men innebar dock att den totala konsumtionen minskade något. KONSUMTION Utlägg i miljarder kr, svenskars resor i Sverige CAMPING 28 Från 28 är det SCB som ansvarar för campingstatistiken. Med de krav SCB har på statistiska metoder blir inte resultatet för 28 jämförbart med tidigare år. Avsikten är att den nya metoden skall appliceras på tidigare år, varför officiell campingstatistik för 28 beräknas vara klart tidigast i slutet av april 29. Resultat för Sverige och länen har därför beräknats med hjälp av 27 års campingstatistik och ändringen för camping 28, jämfört med 27, enligt Rese- och Turistdatabasen, TDB. Antalet intervjuer avseende campingresor i TDB är så omfattande att förändringen är statistiskt säkerställd. TDB visar en minskning av campingövernattningar 28 i Sverige med - 19 % jämfört med 27. Dessa minskningar är relativt jämt fördelat över landet. Den utländska andelen gäster på svenska campingplatser har legat på nästan samma nivå de nio senaste åren. RESURS AB 8

9 UTVECKLING FÖR VIKTIGA NATIONALITETER Det utländska resandet till Sverige har ökat mycket de senaste åren. För övernattningar hos släkt och vänner i Sverige avser detta mest från de nordiska grannländerna samt Tyskland, USA, Storbritannien och Polen. Här märks också stora ökningar från länder där Sverige haft stor invandring, staterna på Balkan, Iran och Thailand, men också från Frankrike och Spanien. 1 2 NATIONALITETER HOTELL, STUGBYAR, VANDRARHEM Norge Tyskland Danmark Storbrit USA Finland Holland Italien Frankrike Japan Diagrammet anger de nio största nationaliteterna samt Japan, se även nedan. Ovanstående bild blir lite annorlunda om den visas enbart för hotellen. Fyra nationaliteter har många övernattningar i stugbyar och vandrarhem, Norge, Tyskland, Danmark och Nederländerna, till skillnad mot exempelvis Frankrike, Italien, USA och Japan som har få övernattningar i dessa boendeformer. Sett på längre sikt har många nationer en positiv utveckling, undantaget är Japan. Största ökningar senaste åren har Ryssland och Nederländerna. 15 STÖRSTA NATIONALITETER ÖVERNATTNINGAR Ändring Ändring Ändring 26 fr fr fr 27 1 Norge ,7 % ,3 % ,6 % 2 Tyskland ,9 % ,5 % ,4 % 3 Danmark ,7 % ,8 % ,4 % 4 Storbritannien ,3 % ,4 % ,2 % 5 USA ,1 % ,6 % ,5 % 6 Finland , % ,1 % ,1 % 7 Nederländerna ,1 % ,1 % ,8 % 8 Italien ,3 % ,5 % , % 9 Frankrike ,9 % ,3 % , % 1 Ryssland ,8 % ,9 % ,1 % 11 Spanien ,8 % ,6 % , % 12 Polen ,7 % ,1 % , % 13 Schweiz ,6 % ,5 % ,5 % 14 Kina ,6 % , % ,4 % 15 Japan ,8 % ,9 % ,8 % Källa: SCB/Nutek. RESURS AB 9

10 UTVECKLING TURISMEN I VÄSTMANLAND 28 Övernattande och besökare till Västmanland spenderade drygt 2 miljarder kronor 28 och detta gav upphov till årssysselsättning för personer. Omsättningen ökade med 2,4 %, men sysselsättningen var oförändrad. Under våren 28 var det ökningar för turismen, men dåligt sommarväder innebar en mindre minskning. Under hösten kom finanskrisen som gav minskat affärsresande och påverkade hotellen negativt. Kommersiella turismen i Västmanland domineras av dagbesökare och övernattande på hotell. Västmanland har 49 hotell med 2 14 rum och 3 75 bäddar, hälften av rum och bäddar i Västerås. Under 28 hade hotellen den högsta beläggningen någonsin. Både affärs- och fritidsgäster ökade och de hade också ökade dygnsutlägg, speciellt affärsgäster som ökade sina utlägg med 6 % OMSÄTTNING (milj kr) - SYSSELSATTA Kommersiella Icke kommersiella Sysselsatta Diagrammet visar utvecklingen av omsättningen och sysselsättning för turismen, där den blå linjen avser den kommersiella turismen som nästan fördubblats på 1 år. Det är bara den kommersiella turismen som kan påverkas med traditionell marknadsföring. Den kommersiella turismen har ökat med 72 % detta decennium, på åtta år, och under samma tidsperiod har sysselsättningen ökat med ca 55 årssysselsatta. Den viktigaste ökningen för den kommersiella turismen har varit ökningen för hotellen, både i utlägg per dygn och för övernattningar, men även dagbesök har ökat mycket. Dagbesökare hade också kraftigt ökade dygnsutlägg under 28, kanske som en följd av dåligt sommarväder För andra boendeformer är alla förändringar små under de senaste 1 åren. Det är många faktorer som styr turismens utveckling. 28 påverkades mycket av finanskrisen och för sommarturismen spelar oftast vädret en avgörande roll, se vidare på sidan 5. OBSERVERA Fram till 24 redovisade kommunerna i Västmanland endast de övernattningar i fritidshus som var ägda av personer som inte var bosatta i respektive kommun. Eftersom FN:s definition anger att turism avser alla övernattningar utanför egna bostaden, och att andra kommuner i Sverige redovisar samtliga övernattningar i fritidshus, ändrades redovisningen för Västmanland 25 att omfatta alla fritidshus. Denna förändring påverkar den totala omsättningen med 2,6 %. I Sverige har övernattningar i fritidshus och hos släkt och vänner varierat mycket de senaste 1 åren. Detta beror dels på sommarvädret respektive år och dels på omvärldsfaktorer som terrordåd och ekonomiska konjunkturer. För de senaste åren har också ett högt bensinpris spelat en roll. För nämnda boendeformer har Västmanland en utveckling som inte följer riksgenomsnittet med stora förändringar för fritidshus och nästan oförändrat för släkt och vänner de senaste åren. RESURS AB 1

11 1 5 ÖVERNATTNINGAR - OMSÄTTNING (tkr) Hotell Stugby Camping Vandrarhem Fritidshus Vänner Övriga Övernattningar Omsättning (tkr) Flest övernattningar sker hos släkt och vänner samt i eget fritidshus. Trots att övernattningar hos släkt och vänner är nästan fyra gånger fler än på hotell svarar för hotellgäster för mer än dubbelt så hög omsättning. Hotellgästerna spenderade i genomsnitt 1 655:- per person och dygn under 28 jämfört med övernattande hos släkt och vänner som spenderade 235:-. Minst spenderade de som övernattade i fritidshus med 195: OMSÄTTNING (milj kr) - SYSSELSATTA Livsmedel Restaurang Transport Shopping Aktivitet Logi Omsättning (milj kr) Sysselsatta Där de röda staplarna är högre än de blå räknas branscherna som sysselsättningsintensiva, låg omsättning per anställd. Detta gäller främst restaurang med en omsättning, under 28, på 745 :- per anställd och hotell med 83 :-. Detta skall jämföras med transport med 3,2 miljoner kronor per anställd och livsmedel med 2,5 miljoner per anställd, eller traditionell industri med 3-5 miljoner per anställd. De mest sysselsättningsintensiva branscherna är logi, restaurang och aktivitet. Den sistnämnda inrymmer företag som kan ha en omsättning på mindre än en halv miljon kronor per anställd. Omsättning per sysselsatt för den totala turismen i Västmanland ligger på 1,15 miljoner kronor. Det bör observeras att ökningen av sysselsättningen på föregående sida för 28 inte ger en korrekt bild av utvecklingen för Västmanland. Normalt tas värden för omsättning per anställd bara fram vart tredje år eftersom förändringar mellan åren normalt ökar med lönekostnaden. För Västmanland har omsättning per anställd minskat för både restauranger och hotell de senaste åren. Detta beror förmodligen på fler företag med högre serviceutbud. Observera att all omsättning i denna rapport är angiven inklusive moms. Hänsyn till detta tas vid beräkningar av sysselsättnings- och skatteeffekter. RESURS AB 11

12 RESULTAT TURISMEN I SALA 28 UTVECKLING TURISMEN I SALA 28 Besökare till Sala spenderade 177 miljoner kronor 28 och detta gav sysselsättning för 15 personer på årsbasis. Den totala omsättningen har ökat med 65 % på tio år. Den kommersiella delen av turismen är nästan fördubblad på 1 år. Dagbesökare och hotellgäster har den största andelen med 93 % av den kommersiella turismen. För dagbesök har Sala silvergruva en stor betydelse, men även många andra besöksmål och evenemang bidrar till detta. Antal hotellövernattningar har utvecklats positivt de senaste åren men hade en mindre minskning 28. På längre sikt är det fritidsgäster som svarat för de största ökningarna på hotellen och de är nu fem gånger fler än för 1 år sedan, samtidigt som antalet affärsgäster nästan är oförändrat. Sala har fem hotell som rapporterar statistik till SCB 28. Camping har en motsatt utveckling med minskat antal övernattningar på 2-talet. Övrigt boende har bara mindre förändringar där undantaget är uthyrning av stugor och lägenheter ökat mycket de senaste åren. I denna uthyrning ingår bland annat Bo på lantgård och Bed & Breakfast. Turismen skapar en sysselsättning i Sala för 15 personer på helårsbasis, där logianläggningar och restauranger svarar för 64 %. Sysselsättningen ger i sin tur en direkt skatteintäkt till kommunen på 6,7 miljoner kronor per år. Den samhällsekonomiska effekten av turismen är drygt 16 miljoner kronor i skatteintäkter för kommunen. OMSÄTTNING TOTALT OCH PER KATEGORI (i miljoner kronor) Kommersiella övernattningar/besök: Hotell 2,8 14,6 18,9 32,8 29,4 27,1 34,5 21,2 26,8 3,3 32,1 33, 41,5 4,9 varav Affärs 5,5 6,5 12,5 2,6 16,5 15,7 18,4 13,4 11,8 11,8 5,1 6,2 1,9 1,3 Konferens 3,2 2,5 4,1 9,4 9,8 8,6 11,2 4,8 8,8 1,3 12,3 1,7 11,9 12,4 Grupp 11,7 5,1 1,3,7 1,3 1,3 2,3,7 3,2 3,9 7,6 6, 7,9 5,4 Fritid,4,5 1, 2,1 1,8 1,4 3, 2,3 2,9 4,2 7, 1,1 1,8 12,8 Stuga/rum + övrig,3,6,3,,1,1,1,3,4,7,5 1,6 2,1 2,1 Camping 3,3 2,6 2,6 3, 3,2 1,8 4,3 4,9 3,2 2,5 1,7 1,8 2,1 1,9 Fri camping 3,2 3, 2,7 1,5 1,9 1, 1,1 2,2 2,3 1,2 1,,7 1,,8 Vandrarhem,7,8 1, 1,1 1,3 1,1 1,9 1,4 1,6 1,5 1,7 1,3 1,3 1,3 Grupplogi,,,,,, 1,5 1,3 1,4,9,,,, Dagbesök 6,1 4,8 12,2 19, 16,4 12,3 16, 21,1 27,8 28, 34, 34,3 37,4 44,1 34,4 26,4 37,7 57,4 52,5 43,4 59,4 52,4 63,5 65,1 71, 72,7 85,4 91,1 Övriga övernattningar/besök: Fritidshus 12,8 12,2 9,4 7,5 5,7 9,2 5,7 1,3 8,9 13,1 14,4 15,3 16,6 14,4 Genomfartsresenärer24,6 25,6 25,7 26, 27,7 29,5 29,9 32,9 34,6 37,2 41, 4,8 42, 43,8 Släkt/vänner 21,1 19, 2,3 25,4 21,2 24,9 21, 31,7 27,3 29,4 28,4 23,6 28, 28,2 58,5 56,8 55,4 58,9 54,6 63,6 56,6 74,9 7,8 79,7 83,8 79,7 86,6 86,4 TOTALT Med kommersiell avses de kategorier där besökarna betalar en logiavgift för sitt boende eller att de påverkas av traditionell marknadsföring att besöka kommunen. Med övriga eller icke kommersiella avses de tre kategorierna släkt/vänbesök, nyttjande av eget fritidshus och genomfartsresenärer. RESURS AB 12

13 ÖVERNATTNINGAR/BESÖK (Rum i rumsnätter) Hotellrum Hotellbäddar varav Affärs Konferens Grupp Fritid Stuga/rum Camping, Tält/Husv Campingstuga ingår ovan Vandrarhem Grupplogi Fri camping Övrig övernattning Fritidshus Släkt/vänner Summa övernattningar Genomfartsresenärer Dagbesök SYSSELSÄTTNING Fram till 22 anges sysselsättningen i årsverken samt i beräknat antal årsanställda. Årsverken avser en person som arbetar 1 % av arbetstiden hela året. Med tanke på sjukdom och annan frånvaro är dock arbetstiden % beroende på bransch. Beräknat antal årsanställda har beräknat till 2 % mer än antal årsverken. Med tanke på säsongsarbeten är antalet sysselsatta under sommarperioden betydligt högre. Ny redovisning av sysselsättning. Från 22 har Resurs AB, i samarbete med SCB, utvecklat en metod där vi kan redovisa sysselsättningen i form av antal anställda. Detta innebär också att vi kan redovisa sysselsättning med bättre metod för varje bransch och med regionalt och ibland lokalt anpassade tal. Av detta skäl finns dubbel redovisning för 22. Ny Livsmedel Restaurang Transport Shopping Aktivitet Logi Administration Sysselsättning totalt Årsanställda, ny metod Beräknat årsanställda Observera att ovanstående siffror inte anger ett faktiskt resultat av sysselsättningen utan enbart vilken sysselsättning som omsättningen ger underlag till. RESURS AB 13

14 OMSÄTTNING FÖRDELAD PÅ BRANSCHER (i miljoner kronor) Restaurang 24,5 22,7 23,7 29,5 28,1 28,1 3,2 3,1 32,9 36,1 36,5 37,8 44,9 46,9 Livsmedel 16,5 14,8 14,2 14,3 12,9 13,2 12,8 19, 18,4 18,9 2,2 18,1 18,1 18,9 Transport inkl bensin18,9 19,2 21, 24,3 24,8 24,9 25,3 27,5 28,8 3,9 35,2 33,3 35,6 37,2 Shopping 16,4 13,6 16,8 22,1 17,6 18,2 2,5 28,6 29,5 32,4 36,8 35, 39,3 4, Logi 11,7 9,1 12,7 21,2 18,8 17,9 21,9 15,7 18,4 19,3 18,6 2,1 24,6 24,4 Aktiviteter 4,9 3,8 4,7 5, 4,8 4,7 5,7 6,3 6,4 7,1 7,4 8, 9,5 1,1 92,9 83,2 93,1 116,3 17,1 17,1 116,5 127,3 134,3 144,7 154,8 152,2 172, 177,5 Här visas fördelningen av Turistkronan för de branscher som påverkas. Denna fördelning varierar normalt inte mycket i Sverige. Restaurang och logi brukar ligga högst omsättningsmässigt. Men under 9- talet finns ändå stora förändringar, främst för restauranger, shopping och transport. SKATTEINTÄKTER Skatteintäkterna delas in i två delar: DIREKTA TOTALA avser de skatteintäkter som kommer från sysselsättningen i de företag som direkt påverkas av besökarens utlägg. avser alla företag som påverkas, ex tvätteriet som tvättar hotellets linne. Totala skatteintäkten är detsamma som den samhällsekonomiska effekten. (i miljoner kronor) DIREKTA Kommun 3,2 3,1 3,5 4,4 4,1 4,1 4,4 4,8 5,1 5,5 5,9 5,8 6,5 6,7 Landsting 1,7 1,4 1,6 2, 1,8 1,8 2, 2,2 2,4 2,5 2,7 2,7 3,2 3,2 TOTALA Kommun 5,2 4,8 5,2 6,7 6,3 6,7 7,8 8,2 1,8 11,7 11,8 12,5 15,8 16,2 Landsting 2,8 2,2 2,4 3, 2,8 2,9 3,5 3,7 5, 5,3 5,5 5,8 7,7 7,8 En ökad skatteintäkt för kommunen innebär motsvarande minskning av skatteutjämningsbidraget. Kommunens vinst vid ökad sysselsättning innebär alltså inte direkt mer pengar i kommunkassan i form av skatteintäkter utan istället minskade kostnader för arbetsmarknadsåtgärder och olika former av bidrag. Den viktigaste effekten är dock att en ökad sysselsättning också kan innebära en inflyttning och därmed ökat skatteunderlag eller förhindra utflyttning och därmed bibehållet skatteunderlag. Denna rapport är utförd av Lars Paulsson på uppdrag av Västmanlands kommuner och landsting 12 april 29 RESURS AB INFRACITY/UPPLANDS VÄSBY TEL FAX RESURS AB 14

TEM 2010 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Tierps kommun inklusive åren 2001-2009 Resultatet för år 2009 är reviderat

TEM 2010 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Tierps kommun inklusive åren 2001-2009 Resultatet för år 2009 är reviderat TEM 2010 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Tierps kommun inklusive åren 2001-2009 Resultatet för år 2009 är reviderat RESURS AB INNEHÅLL Utveckling turismen i Tierps kommun 2010

Läs mer

TEM 2007 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Sverige 2007

TEM 2007 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Sverige 2007 TEM 2007 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Sverige 2007 Rapporten visar främst den omsättning som hamnar på svenska destinationer, men också den totala turismomsättningen i Sverige

Läs mer

TEM 2012 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Håbo kommun inklusive åren 2007-2010. RESURS för Resor och Turism i Norden AB

TEM 2012 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Håbo kommun inklusive åren 2007-2010. RESURS för Resor och Turism i Norden AB TEM 2012 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Håbo kommun inklusive åren 2007-2010 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Håbo kommun 2012 3 Utveckling

Läs mer

TEM 2013 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Eskilstuna kommun inklusive åren 2009-2012

TEM 2013 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Eskilstuna kommun inklusive åren 2009-2012 TEM 2013 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Eskilstuna kommun inklusive åren 2009-2012 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Eskilstuna kommun

Läs mer

TEM 2013 FUNÄSDALEN FUNÄSDALEN 2013. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Funäsdalen 2013. Inklusive åren 2004-2012

TEM 2013 FUNÄSDALEN FUNÄSDALEN 2013. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Funäsdalen 2013. Inklusive åren 2004-2012 TEM 2013 FUNÄSDALEN Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Funäsdalen 2013 Inklusive åren 2004-2012 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Funäsdalen

Läs mer

RESE- OCH TURISTINDUSTRIN I SVERIGE

RESE- OCH TURISTINDUSTRIN I SVERIGE RESE- OCH TURIS STINDUSTRIN I SVERIGE 2012 Ett kompen dium av RESURS AB TEL 08 559 232 40 MAIL: resurs@resursab.se Hemsida: www.resursab.se 1 INNEHÅLL Definition 3 Historik och framtid 5 Lokal, regional

Läs mer

Fakta om svensk turism och turistnäring. 2007 års upplaga

Fakta om svensk turism och turistnäring. 2007 års upplaga Fakta om svensk turism och turistnäring 2007 års upplaga mars 2007 Innehåll 2 Nyckeltal 4 Utmaningar och utveckling 7 Internationell turism 10 Turistnäringens ekonomi 20 Sysselsättning inom turistnäringen

Läs mer

Fakta om svensk turism. 2006 års upplaga

Fakta om svensk turism. 2006 års upplaga Fakta om svensk turism 2006 års upplaga mars 2006 Innehåll 2 Nyckeltal 4 Internationell turism 7 Turistnäringens ekonomi 17 Sysselsättningen inom turistnäringen 20 Turism i Sverige 27 Inhemsk turism 30

Läs mer

Turismen i Dalsland sommaren 2008 Västsvenska Turistrådet Åsa Widmark

Turismen i Dalsland sommaren 2008 Västsvenska Turistrådet Åsa Widmark Turismen i Dalsland sommaren 2008 Västsvenska Turistrådet Åsa Widmark Viktoriagatan 13, Box 5068, SE-402 22 Göteborg, Sweden, Tel +46 31 75 95 000, Fax +46 31 75 95 001, www.turismensutredningsinstitut.se

Läs mer

Fakta om svensk turism

Fakta om svensk turism Fakta om svensk turism Turismens effekter på ekonomi, export och sysselsättning samt volymer, beteenden, utbud och efterfrågan Fakta & statistik 2010 fakta om svensk turism Innehåll Utmaningar och utveckling

Läs mer

Den svenska shoppingturismen 2011

Den svenska shoppingturismen 2011 Den svenska shoppingturismen 2011 Augusti 2012 svenskhandel.se Förord Turisternas konsumtion ökar stadigt och besöksnäringen befäster sin ställning som en basnäring i den svenska ekonomin. Exportvärdet

Läs mer

Båtlyften i Söderköping

Båtlyften i Söderköping Båtlyften i Söderköping De turistekonomiska effekterna av Båtlyften över Göta Kanal och förbifart E22 i Söderköping och närområdet. Utförd av Resurs AB på uppdrag av Regionförbundet Östsam augusti 2009

Läs mer

Fakta om svensk turism

Fakta om svensk turism Fakta om svensk turism Turismens effekter på ekonomi, export och sysselsättning samt volymer, beteenden, utbud och efterfrågan Fakta & statistik 2012 fakta om svensk turism Innehåll Förord 3 Sammanfattning

Läs mer

Fakta om turismen. Jämtland Härjedalen

Fakta om turismen. Jämtland Härjedalen Fakta om turismen Jämtland Härjedalen 214 Snabba fakta Ingredienser om turismen i Jämtland Härjedalen Turismen i Jämtland Härjedalen omsatte 4,45 miljarder kr 214. Jämfört med 213 en ökning med 23 miljoner

Läs mer

Arnturismen 2004. Undersökningen genomfördes av Turismens Utredningsinstitut på uppdrag av Västsvenska Turistrådet

Arnturismen 2004. Undersökningen genomfördes av Turismens Utredningsinstitut på uppdrag av Västsvenska Turistrådet Arnturismen 2004 Undersökningen genomfördes av Turismens Utredningsinstitut på uppdrag av Västsvenska Turistrådet Turismens Utredningsinstitut Mässans gata 10, 412 51 Göteborg Tel: 031-75 95 000, fax:

Läs mer

Rock Art Hällbildcentrum

Rock Art Hällbildcentrum Rock Art Hällbildcentrum Turistekonomisk analys och gästundersökning 2008 Mitt Sverige Turism 2008 1 Innehåll Turistekonomisk analys Metod 3 Definitioner och förklaringar 4 Vad betyder Rock Art för den

Läs mer

Nordisk gränshandel och turism

Nordisk gränshandel och turism Nordisk gränshandel och turism 2011 Svensk Handel Tillväxtverket Region Värmland Västra Götalandsregionen Västsvenska Turistrådet INNEHÅLL Sammanfattning 3 Förord 4 Valutaukurser 5 Inkvarteringsstatistik

Läs mer

Besöksnäringen i Sverige. Kommunindex 2009 Topp 100

Besöksnäringen i Sverige. Kommunindex 2009 Topp 100 Besöksnäringen i Sverige Kommunindex 2009 Topp 100 Besöksnäringen i Sverige innehåll Här är Besöksnäringen i Sverige!...sid 3 Varför är turism viktigt?...sid 4 Inledning...sid 5 Hur vi gör Besöksnäringen

Läs mer

VATTENRIKET 2011 VATTENRIKET 2011. Utförd av Resurs AB, Februari 2012 på uppdrag av Kristianstads kommun

VATTENRIKET 2011 VATTENRIKET 2011. Utförd av Resurs AB, Februari 2012 på uppdrag av Kristianstads kommun VATTENRIKET 2011 Utförd av Resurs AB, Februari 2012 på uppdrag av Kristianstads kommun SAMMANFATTNING Totalt gjordes det 148 250 besök i Vattenriket under 2011. Juli månad toppar med över 22 000 besök.

Läs mer

jul - 2010 jul - 2009 jan - 2011 jan - 2010 apr - 2009 apr - 2010 okt - 2010 okt - 2009

jul - 2010 jul - 2009 jan - 2011 jan - 2010 apr - 2009 apr - 2010 okt - 2010 okt - 2009 Delårsrapport 214 Utvecklingen av gästnätter januari-juni 28-214 INLEDNING EN RAPPORT OM LÄGET I HALVTID I den här rapporten presenteras läget beträffande antalet gästnätter i Skåne det första halvåret

Läs mer

Jämtland Härjedalen. Fakta om turismen

Jämtland Härjedalen. Fakta om turismen Fakta om turismen Jämtland Härjedalen 212 1 Ingredienser 2 Vi uppfann turismen Fakta och definitioner 3 Turismen i Jämtland Härjedalen en basnäring 4 Ekonomisk betydelse i relation till boende Genomsnittligt

Läs mer

R-07-16. Turism och besöksnäring i Östhammars kommun. Slutförvaret i ett besöksperspektiv. Michael Arthursson, Dag Boman Capire Consulting AB

R-07-16. Turism och besöksnäring i Östhammars kommun. Slutförvaret i ett besöksperspektiv. Michael Arthursson, Dag Boman Capire Consulting AB R-07-16 Turism och besöksnäring i Östhammars kommun Slutförvaret i ett besöksperspektiv Michael Arthursson, Dag Boman Capire Consulting AB Mars 2007 Svensk Kärnbränslehantering AB Swedish Nuclear Fuel

Läs mer

Förord. Stockholm, 5 september 2014. Karin Johansson vd Svensk Handel

Förord. Stockholm, 5 september 2014. Karin Johansson vd Svensk Handel Nordisk gränshandel 2013 Rapporten framtagen av HUI Research AB på uppdrag av Svensk Handel Augusti 2014 2 Förord Handeln är en motor för Sveriges ekonomi. För vissa glesbygdskommuner spelar gränshandeln

Läs mer

ATT DELA MED SIG AV KAKAN LÖNSAMHET I HOTELL- OCH RESTAURANGBRANSCHEN

ATT DELA MED SIG AV KAKAN LÖNSAMHET I HOTELL- OCH RESTAURANGBRANSCHEN ATT DELA MED SIG AV KAKAN En RAppORT OM LÖNSAMHETEN i HOTELL- OCH RESTAURANGBRANSCHEN LÖNSAMHET I HOTELL- OCH RESTAURANGBRANSCHEN 1 LÖNSAMHET I HOTELL- OCH RESTAURANGBRANSCHEN Innehållsförteckning 1. Inledning

Läs mer

Besöksnäringen i Sverige

Besöksnäringen i Sverige Besöksnäringen i Sverige Kommunindex 2010 Topp 100 Trendrapport: Business as (un)usual Besöksnäringen i Sverige Här är Besöksnäringen i Sverige!...sid 3 Inledning...sid 4 Business as (un)usual - trendrapport

Läs mer

Turistmätning Sunne kommun

Turistmätning Sunne kommun Den lilla platsen med det stora utbudet Turistmätning Sunne kommun för Sunne kommun av URC, Uppsala Research & Consulting AB och Attityd i Karlstad AB 2011 FÖRORD Under våren 2011 gav Sunne kommun professor

Läs mer

- en del av Svensk turism juli 2013

- en del av Svensk turism juli 2013 Passagerarrederiernas rapport - en del av Svensk turism juli 2013 Presenteras av Passagerarrederiernas förening i samarbete med Sveriges Redareförening - I snart 200 år har det varit regelbunden passagerartrafik

Läs mer

R-05-34. Turism och image. Slutförvar för använt kärnbränsle i Oskarshamn ur ett turist- och besöksnäringsperspektiv. Bengt Sahlberg, EBS Invent AB

R-05-34. Turism och image. Slutförvar för använt kärnbränsle i Oskarshamn ur ett turist- och besöksnäringsperspektiv. Bengt Sahlberg, EBS Invent AB R-05-34 Turism och image Slutförvar för använt kärnbränsle i Oskarshamn ur ett turist- och besöksnäringsperspektiv Bengt Sahlberg, EBS Invent AB Maj 2005 Svensk Kärnbränslehantering AB Swedish Nuclear

Läs mer

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET förutsättningar, verklighet och framtid INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. FÖRORD 2. SNABBVERSIONEN 3. OM RAPPORTEN 3.1 Om den här rapporten...

Läs mer

Tematisk månadsrapport av indikatorer i strategisk plan. Indikator: Total turismomsättning/konsumtion i Karlstads kommun i miljoner kronor

Tematisk månadsrapport av indikatorer i strategisk plan. Indikator: Total turismomsättning/konsumtion i Karlstads kommun i miljoner kronor KOMMUNLEDNINGSKONTORET Verksamhetsstyrning Karlstad 2014-06-04 Marie Landegård, marie.landegard@karlstad.se Besöksnäringen Tematisk månadsrapport av indikatorer i strategisk plan Målområde: Tillväxt Besöksnäringen

Läs mer