Lokal tillämpning av grafisk profil. Institutionen för globala studier

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lokal tillämpning av grafisk profil. Institutionen för globala studier"

Transkript

1 Lokal tillämpning av grafisk profil. Institutionen för globala studier

2

3 Innehåll 1 Varför en grafisk profil? Varumärkesstrategi Institutionen för globala studiers tillämpning av den grafiska profilen - utgångspunkter och kvalitetssäkring Namn 6 2 Institutionens visuella kommunikation Institutionens logotyp och dess variationer Färger Profilerande fotografier Grafiska element/illustrationer 12 3 Kommunikationsmaterial Broschyrer/flyers Wordmallar - affischer/anslag/utskick 16 4 Kontorstryck Kuvert Visitkort Korrespondenskort Brevmallar 23 5 Digital kommunikation Institutionens webbplats Talarstöd/PowerPoint Elektroniska nyhetsbrev E-postsignatur 30

4 Varför en grafisk profil? s Varför en grafisk profil? Alla som arbetar inom Göteborgs universitet bidrar till hur universitetet uppfattas internt och externt. Även om vi är verksamma inom olika delar av vårt stora universitet tillhör vi samma familj. Hur vi kommunicerar med och bemöter kolleger, studenter, potentiella studenter och externa kontakter påverkar vår identitet och bilden andra har av oss. En viktig del av vår kommunikation är den grafiska profilen och vår logotyp. Bakgrund Det finns flera anledningar till att ge ett mer samlat, tydligt och professionellt intryck i all kommunikation: Ett skäl är att konkurrensen om lärare, forskare, studenter och forskningsmedel hårdnar. Internationella rankningar av universitet och högskolor spelar i det här sammanhanget en allt större roll även om de är bristfälliga. En otydlig bild av vårt universitet gör att vi får en sämre position än vi förtjänar. Ett annat skäl är att universitetets forsknings- och utbildningsstrategier bygger på samarbete mellan ämnes- och vetenskapsområden. Det krävs en tydlig kommunikation av familjenamnet Göteborgs universitet för att strategierna ska bli framgångsrika. Grafiska profilen Vår grafiska profil bygger på ett långsiktigt arbete med identitet och image och hjälper oss att nå den önskade bilden: Det breda och öppna universitetet, öppet mot omvärlden och engagerat i samhällets utveckling. Det är vårt gemensamma ansvar att följa reglerna för att nå en tydlig, enhetlig och sammanhållen visuell identitet. Vår visuella identitet omfattar logotyp, typografi, färgpalett, grafiska element och dess tillämpningar i all kommunikation. Logotypen är baserad på en modernisering av sigillet som ursprungligen utformades 1954 då Göteborgs högskola blev universitet. Göteborgs universitets logotyp står för kvalitet och trovärdighet. Kommunikationen ska förmedla dessa värden. Den grafiska profilens uppgift stärka Göteborgs universitets konkurrenskraft optimera effekten av våra kommunikationsinsatser Genom att konsekvent och professionellt använda vår gemensamma grafiska profil kan vi tillsammans arbeta för att universitetets ambitioner för framtiden nås. Detta är en särskilt viktig uppgift för ledare och kommunikatörer, men naturligtvis en angelägenhet för oss alla anställda vid Göteborgs universitet. Rektor Pam Fredman

5 s. 4 Varumärkesstrategi 1.1 Varumärkesstrategi Även om vi är verksamma inom olika delar av vårt stora universitet tillhör vi samma familj. Varje del av universitetet har ett förnamn som är unikt och profilerande medan efternamnet Göteborgs universitet alltid måste vara med som en kvalitetsgarant och för att ge akademisk trovärdighet. Att samtidigt profilera helheten och delarna är strategiens kärna. Det finns därför en tydlig rollfördelning mellan de enskilda varumärkena. Förnamnet står för det specifika, medan efternamnet representerar Göteborgs universitet. Förnamnets uppgift är att differentiera och positionera den enskilda delen. Efternamnets uppgift är att lyfta fram Göteborgs universitets funktion som kvalitetsstämpel för forskning och utbildning av hög internationell klass. Vision Vår universitetsgemensamma vision är att bli ett av de stora och mest vitala universiteten i Europa med hög kvalitativ forskning och utbildning. Vi ska uppfattas som en kreativ och spännande mötesplats för många vetenskaper. Vi ska finnas mitt i staden och ha en bred kontakt med samhället. Våra universitetsgemensamma strategiska profiler För att nå vår gemensamma vision och våra gemensamma mål har universitetet strategiska profiler som ska kommuniceras. Dessa ska anpassas lokalt och förankras i verksamheten. Mitt i staden, mitt i debatten Öppet mot omvärlden och för olika idéer Många vetenskaper i kreativ samverkan Forskning och utbildning i samspel Verkar för det hållbara samhället Ett av de stora i Europa Policy för information och kommunikation Enligt universitetets policy för information och kommunikation ska universitetets kommunikation präglas av: Öppenhet Kvalitet Samhällsengagemang Öppenheten har varit viktig sen bildandet av Göteborgs högskola 1891 och att vi är en myndighet kräver också transparens och tillgänglighet. Hög kvalitet är avgörande för vår trovärdighet som universitet och samhällsengagemanget är en självklar del av vårt uppdrag.

6 Institutionen för globala studiers tillämpning av den grafiska profilen - utgångspunkter och kvalitetssäkring s Institutionen för globala studiers tillämpning av den grafiska profilen - utgångspunkter och kvalitetssäkring Institutionen för globala studier Institutionen för globala studier bedriver utbildning och forskning utifrån en unik sammansättning av ämnen. Freds- och utvecklingsforskning, humanekologi, socialantropologi, regionala studier, studiet av mänskliga rättigheter och Museion belyser globaliseringens komplexitet genom samhällsrelevanta frågor om kultur, miljö, konflikt och utveckling. Information och kommunikation Institutionens information- och kommunikationsarbete bygger på universitetets policy och riktlinjer och ska ses som ett strategiskt verktyg som ska bidra till uppfyllandet av institutionens mål och stödja den gemensamma värdegrunden. Institutionens visuella kommunikation, vilken behandlas i detta dokument, är en viktig del av institutionens kommunikation. Organisation för kvalitetssäkring av institutionens visuella identitet Prefekten är ytterst beslutande och ansvarig för Institutionen för globala studiers visuella identitet och grafiska profil. Institutionens informatör har ett delegerat ansvar för den visuella identiteten och den grafiska profilen och har det operativa ansvaret inom organisationen. Allt som upphandlas gällande trycksaker eller webb ska gå via institutionens informatör. Alla anställda ansvarar för att följa riktlinjerna och använda de mallar som den grafiska profilen innehåller vid egen produktion av material. Om man är osäker på vad som gäller vid användning av mallar och tolkning av regelverk ska alltid informatör kontaktas. Grafisk profil Den universitetsgemensamma grafiska profilen är en sammanhållen idé om hur universitetets visuella kommunikation bör se ut för att förmedla de grundläggande värden som Göteborgs universitet står för. Vår lokala tillämpning av den grafiska profilen anger hur institutionen lokalt följer den universitetsgemensamma profilen, samt hur vi själva kan profilera oss inom ramen för denna. Vår lokala profil bottnar i tanken kring vad vi vill förmedla och hur vi vill uppfattas genom bild, text och grafiska element. Institutionen för globala studier ska kommuniceras som en gemensam verksamhet. Samtidigt ska delar av verksamheten också kunna presenteras och kommunicera sin unika del i helheten. Denna manual är ett officiella styrdokument och ska fungera som en handbok för alla som på något vis ska utforma visuell kommunikation där avsändaren är Institutionen för globala studier vid Göteborgs universitet. Manualen tar upp namn, logotyper, kontorstryck, våra institutionsspecifika ledord, färger, typsnitt och bildval, samt riktlinjer för produktion av tryckt och digitalt material. Manualen är fastställd av Institutionsstyrelsen den 15 december 2010.

7 s. 6 Namn 1.3 Namn Göteborgs universitet Universitetets officiella namn är Göteborgs universitet. Ordet universitet stavas alltid med gement u. Den engelska översättningen av namnet är sedan december 2007 University of Gothenburg. I engelska adresser används Gothenburg. Förkortningen GU är ingen etablerad förkortning och bör därför undvikas i all extern kommunikation, namnbildningar, utgående skrivelser etc. Eftersom rankning av universiteten i världen bland annat genomförs med hjälp av sökmotorer och databaser är namnfrågan väldigt viktig. Kan inte sökningarna ge svar på vilket universitet en publikation eller forskare hör till tappar Göteborgs universitet plats i rankningen. Institutionen för globala studier Institutionen för globala studier är vårt gemensamma namn. Orden globala studier stavas alltid med gement g respektive s. Den engelska översättningen av namnet är School of Global Studies. Av samma skäl som ovan bör institutionens fulla namn skrivas ut i all extern kommunikation istället för användandet av förkortningarna IGS eller SGS. Institutionen för globala studier: School of Global Studies: Freds- och utvecklingsforskning Peace and Development Research Humanekologi Human Ecology Mänskliga rättigheter Human Rights Museion Museion Regionala studier Regional Studies - Afrikastudier - African Studies - Asienstudier - Asian Studies - Latinamerikastudier - Latin American Studies - Mellanösternstudier - Middle East Studies Socialantropologi Social Anthropology Observera skillnaden i användandet av gemener och versaler, samt skillnaden vad gäller särskrivningar på svenska och engelska.

8 Institutionens visuella kommunikation s Institutionens visuella kommunikation Institutionen för globala studier följer Göteborgs universitets grafiska profil i sin kommunikation. För att profilera oss som en unik del av Göteborgs universitet på webben, i trycksaker med mera använder vi vår lokala tillämpning av den universitetsgemensamma grafiska profilen. Det lokala komplementet innefattar grafiska element, typsnitt och färgkodning, men också ett förhållningssätt när vi använder bild och text som bottnar i vad vi vill förmedla och hur vi vill uppfattas genom vår visuella kommunikation. Vid information och kommunikation av myndighetskaraktär används material utan de specifika element som vi kan använda oss av när vi vill profilera oss. Exempel på material av myndighetskaraktär visas i kapitlet Kontorstryck. Kommunikativa ledord Institutionen för globala studier är en verksamhet som är och ska upplevas som aktiv. Verksamhetens kommunikation ska utstråla engagemang, samverkan, jämlikhet och mångfald och sträva efter att skapa förutsättningar för förståelse, insikt och kunskap. I bild och text strävar vi därför efter att undvika anonymisering och exotisering. För att undvika detta och för att engagera läsare kan storytelling och personliga berättelser användas. När vi bedömer och väljer uttryck i vår visuella kommunikation utgår vi från ledorden: Aktiv Berättande Mångfald Fotografier Vi undviker i möjligaste mån att människorna på bilder förblir anonyma utan berättar vilka de är och vad de gör. Vi låter dem vara subjekt och gärna få komma till tals själva. Med fotografierna vill vi skildra människorna bakom siffror och resultat. Vi undviker överslätande reklambilder och arbetar istället med bilder av dokumentär karaktär. Bilderna är ärliga, direkta och raka, men med optimism och framtidstro. Vi visar på aktivitet och initiativ. Fotografier kan skildra arbetsdagen för anställda på institutionen och för människor i institutionens intresseområden. Ögonblicksbilder på engagerade och aktiva studenter och personal låter betraktaren få inblick i livet på institutionen. Samtidigt visar vi med bilderna att vi känner och tror på studenter och anställda. Det ska vara attraktivt att studera och arbeta på Institutionen för globala studier. Färger Färgerna har en vägledande funktion. Besökaren guidas till rätt del av institutionen via färgen. Grafiska element/illustration Institutionens grafiska element är linjer inspirerade av jordglobens longituder och latituder. Linjerna är primärt vita om de ligger på en färgad bakgrund och gråa eller svarta på vit bakgrund. Är bakgrunden en bild väljs den färg som passar bäst. Rutmönstret som bildas där vågräta och lodräta linjer möts anspelar också på att många olika världar är möjliga. Rutorna kan användas som ytor att färglägga eller som bildramar för att lyfta fram eller anspela på ett utvalt fokusområde. Vi litar på att de grafiska elementen räcker och använder andra illustrationer bara där det är absolut nödvändigt. Vi använder aldrig clip-art bilder. Typsnitt I rubriker på trycksaker används DIN. Det är en kondenserad sanserif med mycket karaktär och som i versaler ger en redaktionell känsla. I brödtext i fintryck används Baskerville. I andra fall används Times New Roman, Times, Adobe Garamond eller Lucida Sans i brödtext och Lucida Sans, Arial eller Helvetica i rubriker.

9 s. 8 Institutionens logotyp och dess variationer 2.1 Institutionens logotyp och dess variationer Logotypen består av sigillet plus namnet Göteborgs universitet och institutionens namn; Inst (förkortas) för globala studier. Sigill och namn har en fast storleksrelation och placering i förhållande till varandra. Dessa får inte ändras. Sigill och namn får inte säras på och sigillet får inte användas ensamt. Institutionen för globala studier använder sin tvånivåslogotyp i all kommunikation. Institutionen för globala studiers logotyp och dess olika tillämpningar används när Institutionen står som avsändare. Läs mer om universitets riktlinjer för grafisk profil i den universitetsgemensamma grafiska manualen. Logotyperna finns att ladda ned från universitetes webbplats. Du kommer också till sidan med institutionens logotyper via länk på vår egen webbplats. Observera dock att du i de allra flesta fall inte behöver ladda ned en logotyp då de redan finns inbäddade i brev-, affischoch PowerPointmallarna. I övriga fall, kontakta informatören. Logotypen i endast svart och vitt I sammanhang där logotypen bara kan förekomma i en färg ska den helsvarta logotypen eller negativa (vita) logotypen användas.

10 Institutionens logotyp och dess variationer s. 9 Logotypen i små storlekar Logotypen ska vara igenkännbar och namnet läsligt. I sammanhang där logotypen ej är läsbar eller kan riskera att förvanskas rekommenderas att istället skriva ut namnet Institutionen för globala studier med det typsnitt som för övrigt används, ej logotypens typsnitt. Frizon runt den centrerade logotypen: Över: minst 80% av sigillhöjd Under: minst 50% av sigillhöjd Sidor: minst 80% av sigillbredd Frizon runt den vänsterställda logotypen: Över: minst 50% av sigillhöjd Under: minst 50% av sigillhöjd Sidor: minst 60% av sigillbredd Logotypens utrymme Logotypen behöver luft runtom. Storleken är inte det avgörande, utan det är det tomma utrymmet som lyfter fram logotypen. Frizonen runt logotypen gäller även till papprets eller en trycksaks kanter. Träng inte in logotypen!

11 s. 10 Färger 2.2 Färger Profilfärger, Göteborgs universitet Den blå färgen för Göteborgs universitet kommunicerar såväl vår närhet till havet som kvalitet och tradition. Den är vår viktigaste identitetsfärg och används i trycksaker, på webbplatsen, på skyltar och på i stort sett allt kommunikativt material. Den svarta färgen kompletterar den blå som profilfärg. Tumregel vid färgval Det finns tillfällen då det inte går att få fram den rätta blå, till exempel om materialet som finns tillhands bara tillverkas i en begränsad färgskala. Tumregeln är: avstå från blått om det inte går att få den korrekta blå (PMS294). Välj inte andra nyanser av blått bara för att det måste vara blått. Välj istället svart eller vitt. Huvudfärger PMS: En i förväg blandad färg som ger exakt rätt nyans på trycksaker. C och U som står efter koden betyder att färgen är anpassad till bestruket (Coated) papper eller till obestruket (Uncoated) papper. CMYK: Cyan, magenta gul och svart, är de färger som används i fyrfärgstryck. Varje färg beskrivs med ett procent värde. RGB: Röd, grön och blå. RGB anger de färger som en bildskärm visar. Var och en av de tre färgerna beskrivs med ett värde mellan HTML: På webben används också hexadecimal kod för att välja rätt färg på bakgrundsplattor och text. Koden motsvarar en färg i RGB-systemet. BLÅ SVART CMYK: 100/75/15/0 CMYK: 0/0/0/100 RGB: 0/75/137 RGB: 0/0/0 HTML: 004b89 HTML: Komplementfärger, Institutionen för globala studier När Institutionen för globala studier kommunicerar hela sin verksamhet används en kombination av institutionens sex färger. Färgerna har sedan en vägledande funktion. När ett separat område kommuniceras specifikt används enbart en färg enligt följande färgschema: Freds-och utvecklingsforskning PMS: 575 CMYK: RGB: 90, 116, 17 Regionala studier PMS: 583 CMYK: RGB: 173, 166, 38 Humanekologi PMS: 7474 CMYK: RGB: 0, 38, 155 Socialantropologi PMS: 259 CMYK: RGB: 123, 18, 114 Mänskliga rättigheter PMS: Red 032 CMYK: RGB: 229, 53, 44 Museion PMS: 1235 CMYK: RGB: Universitetes färger (universitetsblått, svart, vitt och grått) kan användas som komplementfärger till institutionens färgschema.

12 Profilerande fotografier s Profilerande fotografier För att i bild kommunicera Institutionen för globala studier som en helhet används ledorden Berättande och Mångfald. Fotografierna visar närhet, direkthet och engagemang. Bilderna är färgstarka med spännande vinklar.

13 s. 12 Grafiska element/illustrationer 2.4 Grafiska element/illustrationer Profilerande illustrationer/mönster används för att visuellt lyfta fram och särskilja Institutionen för globala studier som helhet och delar. Mönstret bygger på ledorden Aktiv och Mångfald och är skapat av svängda linjer och färgrutor som representerar de olika verksamheterna.

14 Kommunikationsmaterial s Kommunikationsmaterial Ladda ned Wordmallarna till din dator så kan du välja mellan dem när du öppnar ett nytt dokument. Mallar och instruktioner finns på institutionens webbplats. Institutionsgemensamma mallar Institutionen för globala studier har mallar för att säkra helheten och delarna i det som produceras för interna och externa målgrupper. Mallar i Word (utskick/ anslag/affischer) och Powerpoint (talarstöd) kan laddas ned från institutionens hemsida. Mallar i InDesign (flyers o dyl) och i Photoshop handhas av informatören.

15 s. 14 Broschyrer/flyers 3.1 Broschyrer/flyers För att presentera t ex kurser och program kan broschyrer i storleken 99x21 mm göras. På broschyrens framsida finns grafiska element, eventuellt foto samt kursens namn. På baksidan samsas en beskrivning av kursen med en bildtext. Fotografierna kan föreställa personer, miljöer eller ting. Genom att jobba med närbilder kommer betraktaren in i handlingen i bilden. Att fokusera på detaljer i en bild gör det dessutom lättare att använda fotografier av lite sämre kvalitet. I de fall där fotografier är svårvalda och känsliga, sätts de grafiska elementen mot vit bakgrund. Som grafiska element används linjemönstret, och vissa pariter i rutnätet färgläggs utifrån de olika utbildningarna som vägledning (se nästa sida). I de fall där hela institutionen står som avsändare används alla färger. Vidare kan man välja ut de färger som står för utbildningar/verksamheter som är aktuella i ett visst projekt, dvs två-tre färger. Broschyrer och flyers görs i programmet InDesign. InDesign-mallar handhas av informatören.

16 Flyers med färgkodning Broschyrer/flyers s.15

17 s. 16 Wordmallar - affischer/anslag/utskick 3.2 Wordmallar - affischer/anslag/utskick På Wordmallar/utskick används det grafiska elementet samt färgkodning. När de olika ämnena kommunicerar gemensamt som en institution används alla färger. Mallarna finns på svenska och engelska. Ladda ned Wordmallarna till din dator så blir de valbara när du öppnar ett nytt dokument. Mallar och instruktioner hittar du på institutionens webbplats. Wordmallarna innehåller utöver de grafiska elementen formatmallar för rubrik, underrubrik, ingress och brödtext. RUBRIK Underrubrik Ingress Många små ord och stycken för att se om det blir bra. Många små ord och stycken för att se om det blir bra. Många små ord och stycken för att se om det blir bra. Brödtext Många små ord och stycken för att se om det blir bra. Många små ord och stycken för att se om det blir bra. Många små ord och stycken för att se om det blir bra. Många små ord och stycken för att se om det blir bra. Många små ord och stycken för att se om det blir bra. Många små ord och stycken för att se om det blir bra. Många små ord och stycken för att se om det blir bra. Många små ord och stycken för att se om det blir bra.

18 Wordmallar - affischer/anslag/utskick s. 17 Affischmallar med färgkodning Mallarna finns på svenska och engelska. Peace and Development PMS: 575 CMYK: RGB: 90, 116, 17 Regional Studies PMS: 583 CMYK: RGB: 173, 166, 38 Human Ecology PMS: 7474 CMYK: RGB: 0, 38, 155 Social Anthropology PMS: 259 CMYK: RGB: 123, 18, 114 Human Rights PMS: Red 032 CMYK: RGB: 229, 53, 44 Museion PMS: 1235 CMYK: RGB: A-STOR RUBRIK A_Underrubrik A_Brödtext. Många små ord och stycken för att se om det blir bra. Många små ord och stycken för att se om det blir bra. Många små ord och stycken för att se om det blir bra. A_Brödtext_med_indrag. Många små ord och stycken för att se om det blir bra. Många små ord och stycken för att se om det blir bra. Många små ord och stycken för att se om det blir bra. Många små ord och stycken för att se om det blir bra. Många små ord och stycken för att se om det blir bra. Freds- och utvecklingsforskning A-STOR RUBRIK A_Underrubrik A_Brödtext. Många små ord och stycken för att se om det blir bra. Många små ord och stycken för att se om det blir bra. Många små ord och stycken för att se om det blir bra. A_Brödtext_med_indrag. Många små ord och stycken för att se om det blir bra. Många små ord och stycken för att se om det blir bra. Många små ord och stycken för att se om det blir bra. Många små ord och stycken för att se om det blir bra. Många små ord och stycken för att se om det blir bra. Humanekologi A-STOR RUBRIK A_Underrubrik A_Brödtext. Många små ord och stycken för att se om det blir bra. Många små ord och stycken för att se om det blir bra. Många små ord och stycken för att se om det blir bra. A_Brödtext_med_indrag. Många små ord och stycken för att se om det blir bra. Många små ord och stycken för att se om det blir bra. Många små ord och stycken för att se om det blir bra. Många små ord och stycken för att se om det blir bra. Många små ord och stycken för att se om det blir bra. Mänskliga rättigheter Så här fungerar mallen: Ovan ser du olika format som är för-formaterade i rätt typsnitt, storlek med mera. Ställer du markören i texten kan du skriva din egen rubrik, ingress eller brödtext. När du gör en styckesbrytning (vagnretur/enter-tangenten) blir nästa stycke automatiskt i det format som är mest logiskt, dvs efter Underrubrik blir det Ingress-format, efter Ingress blir det Brödtext. Du behöver inte göra extra mellanslag mellan styckena, det är redan inlagt i formatmallarna och görs i och med att du gör ett nytt stycke med enter-tangenten. Vill du ändra format i ett stycke ställer du markören i stycket och klickar på rätt format i listan över formatmallar. Profilens formatmallar börjar alla med A. Så här fungerar mallen: Ovan ser du olika format som är för-formaterade i rätt typsnitt, storlek med mera. Ställer du markören i texten kan du skriva din egen rubrik, ingress eller brödtext. När du gör en styckesbrytning (vagnretur/enter-tangenten) blir nästa stycke automatiskt i det format som är mest logiskt, dvs efter Underrubrik blir det Ingress-format, efter Ingress blir det Brödtext. Du behöver inte göra extra mellanslag mellan styckena, det är redan inlagt i formatmallarna och görs i och med att du gör ett nytt stycke med enter-tangenten. Vill du ändra format i ett stycke ställer du markören i stycket och klickar på rätt format i listan över formatmallar. Profilens formatmallar börjar alla med A. Så här fungerar mallen: Ovan ser du olika format som är för-formaterade i rätt typsnitt, storlek med mera. Ställer du markören i texten kan du skriva din egen rubrik, ingress eller brödtext. När du gör en styckesbrytning (vagnretur/enter-tangenten) blir nästa stycke automatiskt i det format som är mest logiskt, dvs efter Underrubrik blir det Ingress-format, efter Ingress blir det Brödtext. Du behöver inte göra extra mellanslag mellan styckena, det är redan inlagt i formatmallarna och görs i och med att du gör ett nytt stycke med enter-tangenten. Vill du ändra format i ett stycke ställer du markören i stycket och klickar på rätt format i listan över formatmallar. Profilens formatmallar börjar alla med A. A-STOR RUBRIK A_Underrubrik A_Ingress. Många små ord och stycken för att se om det blir bra. Många små ord och stycken för att se om det blir bra. Många små ord och stycken för att se om det blir bra. A_Brödtext. Många små ord och stycken för att se om det blir bra. Många små ord och stycken för att se om det blir bra. Många små ord och stycken för att se om det blir bra. A_Brödtext_med_indrag. Många små ord och stycken för att se om det blir bra. Många små ord och stycken för att se om det blir bra. Många små ord och stycken för att se om det blir bra. Många små ord och stycken för att se om det blir bra. Många små ord och stycken för att se om det blir bra. Så här fungerar mallen: Ovan ser du olika format som är för-formaterade i rätt typsnitt, storlek med mera. Ställer du markören i texten kan du skriva din egen rubrik, ingress eller brödtext. När du gör en styckesbrytning (vagnretur/enter-tangenten) blir nästa stycke automatiskt i det format som är mest logiskt, dvs efter Underrubrik blir det Ingress-format, efter Ingress blir det Brödtext. Du behöver inte göra extra mellanslag mellan styckena, det är redan inlagt i formatmallarna och görs i och med att du gör ett nytt stycke med enter-tangenten. Vill du ändra format i ett stycke ställer du markören i stycket och klickar på rätt format i listan över formatmallar. Profilens formatmallar börjar alla med A. Museion A-STOR RUBRIK A_Underrubrik A_Brödtext. Många små ord och stycken för att se om det blir bra. Många små ord och stycken för att se om det blir bra. Många små ord och stycken för att se om det blir bra. A_Brödtext_med_indrag. Många små ord och stycken för att se om det blir bra. Många små ord och stycken för att se om det blir bra. Många små ord och stycken för att se om det blir bra. Många små ord och stycken för att se om det blir bra. Många små ord och stycken för att se om det blir bra. Så här fungerar mallen: Ovan ser du olika format som är för-formaterade i rätt typsnitt, storlek med mera. Ställer du markören i texten kan du skriva din egen rubrik, ingress eller brödtext. När du gör en styckesbrytning (vagnretur/enter-tangenten) blir nästa stycke automatiskt i det format som är mest logiskt, dvs efter Underrubrik blir det Ingress-format, efter Ingress blir det Brödtext. Du behöver inte göra extra mellanslag mellan styckena, det är redan inlagt i formatmallarna och görs i och med att du gör ett nytt stycke med enter-tangenten. Vill du ändra format i ett stycke ställer du markören i stycket och klickar på rätt format i listan över formatmallar. Profilens formatmallar börjar alla med A. Regionala studier A-STOR RUBRIK A_Underrubrik A_Brödtext. Många små ord och stycken för att se om det blir bra. Många små ord och stycken för att se om det blir bra. Många små ord och stycken för att se om det blir bra. A_Brödtext_med_indrag. Många små ord och stycken för att se om det blir bra. Många små ord och stycken för att se om det blir bra. Många små ord och stycken för att se om det blir bra. Många små ord och stycken för att se om det blir bra. Många små ord och stycken för att se om det blir bra. Så här fungerar mallen: Ovan ser du olika format som är för-formaterade i rätt typsnitt, storlek med mera. Ställer du markören i texten kan du skriva din egen rubrik, ingress eller brödtext. När du gör en styckesbrytning (vagnretur/enter-tangenten) blir nästa stycke automatiskt i det format som är mest logiskt, dvs efter Underrubrik blir det Ingress-format, efter Ingress blir det Brödtext. Du behöver inte göra extra mellanslag mellan styckena, det är redan inlagt i formatmallarna och görs i och med att du gör ett nytt stycke med enter-tangenten. Vill du ändra format i ett stycke ställer du markören i stycket och klickar på rätt format i listan över formatmallar. Profilens formatmallar börjar alla med A. Socialantropologi

19

20 Kontorstryck s Kontorstryck Institutionen för globala studier använder sin tvånivåslogotyp på visitkort, korrespondenskort, brevpapper och kuvert. Vid frågor relaterade till institutionens grafiska profil kontakta informatören.

21 s. 20 Kuvert 4.1 Kuvert Kuvertets grundform

22 Visitkort s Visitkort Visitkort används när anställda vid Institutionen för globala studier företräder verksamheten. Institutionen för globala studier använder sitt märke på visitkortets framsida. På baksidan används universitetets grundlogotyp, negativ på universitetsblå bottenplatta. Visitkorten kan beställas på svenska, engelska och tvåspråkiga. ULLA ANDERSSON PhD Universitetslektor, Utbildningsansvarig Institutionen för globala studier Konstepidemins väg 2A E Box 700, Göteborg , (mobil) (fax), (bostad) ULLA ANDERSSON PhD First title, Second title School of Global Studies Konstepidemins väg 2A E PO Box 700, SE Gothenburg, Sweden , (Mobile) (Fax), (Residence) Visitkort i 100% storlek.

23 s. 22 Korrespondenskort 4.3 Korrespondenskort Korrespondenskort används av personal när Institutionen för globala studier står som avsändare. Korrespondenskortet används för informella handskrivna meddelanden som Tack-kort med mera. Institutionen för globala studier Konstepidemins väg 2 Box 700, SE Göteborg Korrespondenskort i 100% storlek.

Grafiska riktlinjer Göteborgs miljövetenskapliga centrum, GMV 2011-08-31

Grafiska riktlinjer Göteborgs miljövetenskapliga centrum, GMV 2011-08-31 Grafiska riktlinjer Göteborgs miljövetenskapliga centrum, GMV 2011-08-31 Göteborgs miljövetenskapliga Centrum, GMV 2 Om GMV:s grafiska riktlinjer Om GMV:s grafiska riktlinjer GMV:s grafiska riktlinjer

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITETS REGLER FÖR VISUELL IDENTITET

GÖTEBORGS UNIVERSITETS REGLER FÖR VISUELL IDENTITET STYRDOKUMENT Dnr V 2013/1018 GÖTEBORGS UNIVERSITETS REGLER FÖR VISUELL IDENTITET Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument Rektor Kommunikationsenheten, Gemensamma

Läs mer

Grafi sk profi l 1 Eslövs kommun 2011

Grafi sk profi l 1 Eslövs kommun 2011 Grafisk profil Eslövs kommun 2011 1 Innehåll Syftet med en grafisk profil... 3 Vårt stadsvapen... 4 Vår logotyp... 5 Designelement... 6 Våra profilfärger... 7 Logotypen i färg, i svart och i vitt... 8

Läs mer

Grafisk manual GAVLEFASTIGHETERS VARUMÄRKE FÖR EN HÅLLBAR TILLVÄXT

Grafisk manual GAVLEFASTIGHETERS VARUMÄRKE FÖR EN HÅLLBAR TILLVÄXT Grafisk manual GAVLEFASTIGHETERS VARUMÄRKE FÖR EN HÅLLBAR TILLVÄXT Gavlefastigheter äger och förvaltar fastigheter för både näringsliv och för kommunala verksamheter. Bolaget ägs av Gävle kommun och är

Läs mer

VERSION 2.0 SEPTEMBER 2010. grafısk manual

VERSION 2.0 SEPTEMBER 2010. grafısk manual VERSION 2.0 SEPTEMBER 2010 grafısk manual Om grafıska manualen Ett viktigt led i vårt informationsarbete är att ha ett gemensamt utseende. Att vara konsekvent med logotype, typsnitt och färger ger tydlighet

Läs mer

Gränsöverskridande samverkan

Gränsöverskridande samverkan 1 Grafisk Profil Denna grafiska manual är en hjälp för dig som jobbar i eller med Vårdsamverkan Fyrbodal för att skapa en tydlig, enhetlig och konsekvent kommunikation med omvärlden. Vår logga, våra färger

Läs mer

Brandskyddsföreningen är en allmännyttig ideell förening som arbetar för ett brandsäkrare Sverige. Brandskydds föreningen är ett ledande

Brandskyddsföreningen är en allmännyttig ideell förening som arbetar för ett brandsäkrare Sverige. Brandskydds föreningen är ett ledande Vår grafiska manual Brandskyddsföreningen är en allmännyttig ideell förening som arbetar för ett brandsäkrare Sverige. Brandskydds föreningen är ett ledande kunskapscentrum som ökar fram tidens brandsäkerhet

Läs mer

En enhetlig profil är viktig för alla organisationer

En enhetlig profil är viktig för alla organisationer En enhetlig profil är viktig för alla organisationer och ännu viktigare för en stor grupp av frivilliga. Då öppnas möjligheten för att alla känner samhörighet och vet åt vilket håll gruppen går. Det gör

Läs mer

GRAFISK MANUAL. Samverkan för ett Jönköpings län fritt från alkohol- och drogrelaterade skador

GRAFISK MANUAL. Samverkan för ett Jönköpings län fritt från alkohol- och drogrelaterade skador GRAFISK MANUAL Samverkan för ett Jönköpings län fritt från alkohol- och drogrelaterade skador Vikten av att ha grafiska riktlinjer I Insikt/Utsikt ryms en mängd olika aktörer såsom myndigheter och frivilligorganisationer.

Läs mer

aloq.se Loxysoft AB Post: Box 153, 840 60 Bräcke Besök: Öneslingan 11, Frösön Tel: 063-18 34 40 Fax: 063-12 40 35 info@loxysoft.se www.loxysoft.

aloq.se Loxysoft AB Post: Box 153, 840 60 Bräcke Besök: Öneslingan 11, Frösön Tel: 063-18 34 40 Fax: 063-12 40 35 info@loxysoft.se www.loxysoft. aloq.se Loxysoft AB Post: Box 53, 840 60 Bräcke Besök: Öneslingan, Frösön Tel: 063-8 34 40 Fax: 063-40 35 info@loxysoft.se www.loxysoft.se Grafisk manual Loxysoft AB Text och design: aloq AB, Östersund

Läs mer

Grafisk profil 2015 Uppdaterad senast 2015-01-13

Grafisk profil 2015 Uppdaterad senast 2015-01-13 Grafisk profil 2015 Uppdaterad senast 2015-01-13 Innehåll Vad är en grafisk profil?... 3 Färger... 4 Profilfärg...4 Komplementfärger...4 Gråtoner...4 Tilläggsfärger...4 Färgkoder...5 SciLifeLabs logotyp...

Läs mer

Grafisk manual. Studentkåren i Sundsvall 2013

Grafisk manual. Studentkåren i Sundsvall 2013 Grafisk manual Studentkåren i Sundsvall 2013 STUDENTKÅREN I SUNDSVALL GRAFISK MANUAL INLEDNING 2 Inledning Detta dokument reglerar Sundsvalls studentkårs grafiska profil med logotyper, typsnitt, färger

Läs mer

INTRODUKTION TILL LOGOTYPEN

INTRODUKTION TILL LOGOTYPEN INTRODUKTION TILL LOGOTYPEN Greppa Näringen logotypen är den officiella avsändaren och vårt viktigaste verktyg. Logotypen har en klar och tydlig form som syns mycket bra i alla sammanhang. För att skydda

Läs mer

Grafisk manual Våren 2014 Besök vår webb: www.lillahjartatipitea.se Eller maila på: info@lillahjartatipitea.se Vår grafiska manual Här hittar du riktlinjer och praktiska exempel på hur vår profil ska användas.

Läs mer

KULTURRÅDET - EN INSPIRERANDE MYNDIGHET

KULTURRÅDET - EN INSPIRERANDE MYNDIGHET 2008-01-28 09.32 KULTURRÅDET - EN INSPIRERANDE MYNDIGHET Kulturrådet har i uppdrag att förverkliga de kulturpolitiska beslut som riksdag och regering fattat. Det är ett viktigt uppdrag och ett inspirerande

Läs mer

Varumärket Polykemi. En grafisk guide till en tydlig profil

Varumärket Polykemi. En grafisk guide till en tydlig profil Varumärket Polykemi En grafisk guide till en tydlig profil Logotype Logotypen är företagets varumärke och den viktigaste grafiska identifikationen bland de grafiska grundelementen. Logotypen består av

Läs mer

Förord. Innehåll. Logotyp 3 Typsnitt 4 Färger 5 Profilelement 6 Profilmallar 7-9

Förord. Innehåll. Logotyp 3 Typsnitt 4 Färger 5 Profilelement 6 Profilmallar 7-9 Grafisk Guide 1.0 Förord Den grafiska guiden ska fungera som en vägledning för allt profilmaterial; både för tryck och webb och såväl för extern som intern kommunikation. Rocklunda Restaurang & Konferens

Läs mer

Designmanual. Lunds Kommuns Fastighets AB

Designmanual. Lunds Kommuns Fastighets AB Designmanual Lunds Kommuns Fastighets AB 2010 Lunds Kommuns Fastighets AB (publ) Grafisk designmanual Version 1.0 2010 Innehållsförteckning En enhetlig grafisk profil stärker vår identitet Logotypen Färgerna

Läs mer

Grafisk manual. För Falu Tank

Grafisk manual. För Falu Tank Grafisk manual För Falu Tank Grafisk profil Vad är en grafisk profil? En grafisk profil är en samling riktlinjer för hur tryckt och elektronisk information ska se ut. Den grafiska profilen består av tre

Läs mer

Värmdö IFs grafiska profil 4. Logotyp 5-9. Färg 10. Typografi 11-12. Brevpapper 13. Visitkort 14. Korrespondenskort 15.

Värmdö IFs grafiska profil 4. Logotyp 5-9. Färg 10. Typografi 11-12. Brevpapper 13. Visitkort 14. Korrespondenskort 15. 1Grafisk manual 2 Innehåll Sida Värmdö IFs grafiska profil 4 Logotyp 5-9 Färg 10 Typografi 11-12 Brevpapper 13 Visitkort 14 Korrespondenskort 15 Kuvert 16-17 3 Värmdö IFs grafiska profil En enhetlig grafisk

Läs mer

INLEDNING. Inledning Logotyp Färger Teckensnitt Tillämpningar

INLEDNING. Inledning Logotyp Färger Teckensnitt Tillämpningar GRAFISK MANUAL INLEDNING Den här manualen beskriver hur vi arbetar med vår grafiska profil. I den hittar du allt från användandet av logotypen och hanterandet av färger och typografi, till mallar för utformning

Läs mer

Textilgruppen. Grafisk profil

Textilgruppen. Grafisk profil Textilgruppen Grafisk profil En grafisk profil är i korta ordalag ett slags grafiskt regelverk. På ett enkelt sätt ska denna grafiska manual ge den vägledning som hjälper samtliga medarbetare i ditt företag

Läs mer

Den grafiska profilieringen för roar

Den grafiska profilieringen för roar Den grafiska profilieringen för roar 2013 edition INNEHÅLL LOGOTYP 04 LOGOTYPENS FRIZON 05 TYPOGRAFI 06 FÄRGER 07 KONTORSMATERIAL 08 ANNONS & BILDER 10 BROSCHYR 12 GRAFISKA ELEMENT/BYXMÄRKE 14 WEBBSIDA

Läs mer

GRAFISK MANUAL. Trollhättans Missionskyrka 2014-04-24

GRAFISK MANUAL. Trollhättans Missionskyrka 2014-04-24 GRAFISK MANUAL Trollhättans Missionskyrka 2014-04-24 Kapitel 8, Marknadsföring är tills vidare utelämnad då det tar tid att genomarbeta konsekvenserna för programblad och hemsida samt hur vi vill marknadsföra

Läs mer

Vår nya profil. Stefan Käll, kanslichef

Vår nya profil. Stefan Käll, kanslichef Grafisk manual 3 Vår nya profil Neurologiskt Handikappades Riksförbund har fått en ny, tydlig grafisk profil. Logotypen med organisationens hela namn,den välkända nyckelpigan och den varma röda färgen

Läs mer

Regler och rutiner för Högskolan Dalarnas grafiska profil

Regler och rutiner för Högskolan Dalarnas grafiska profil Regler och rutiner för Högskolan Dalarnas grafiska profil Beslut: Rektor 2012-11-19 Revidering: - Dnr: DUC 2012/1645/10 Gäller fr. o m: 2012-11-19 Ersätter: - Relaterade dokument: - Ansvarig för uppdatering:

Läs mer

Nu blir vi ännu snyggare! Umeå universitet byter profil

Nu blir vi ännu snyggare! Umeå universitet byter profil Nu blir vi ännu snyggare! Umeå universitet byter profil Göran Sandberg Rektor Universitetsledningen Umeå universitet 901 87 Umeå Telefon 090-786 53 50 rektor@adm.umu.se Umeå universitet har fått en ny

Läs mer

Grafisk manual. version 1.2

Grafisk manual. version 1.2 Grafisk manual version 1.2 Innehåll 1.0 Varför en grafisk manual? 1.1 När ska manualen användas? 1.2. Använda profilmaterial 1.3 Lämna synpunkter 2.0 Namnet och organisationen 2.1 Namnet 2.2 Presentationstext

Läs mer

Vår grafiska profil. Tanken bakom manualen

Vår grafiska profil. Tanken bakom manualen Tanken bakom manualen En språngbräda för Norsjö... Vi har tagit fram den grafiska manualen för att stärka vår identitet och ge Norsjö Kommun en tydlig profil gentemot våra medarbetare, kommunmedborgare,

Läs mer

Inledning. Inledning. Namn

Inledning. Inledning. Namn Grafisk manual Inledning I den här manualen presenteras de beståndsdelar som utgör Stockholms Skridskoseglarklubbs visuella identitet, samt regler och riktlinjer hur de skall användas. Reglerna och riktlinjerna

Läs mer

1 Varför en grafisk profil?

1 Varför en grafisk profil? Grafisk profil Innehåll 1 Varför en grafisk profil? 2 Grundprinciper 2.1 Den grafiska profilen element och regler 2.2 Namn 2.3 Logotyper och principer för hantering 2.4 Kombinerade logotyper 2.5 Vilket

Läs mer

GRAFISK PROFIL TIDAHOLMS KOMMUN

GRAFISK PROFIL TIDAHOLMS KOMMUN GRAFISK PROFIL TIDAHOLMS KOMMUN INNEHÅLL 2 3 4 5 6 7 8 8 8 Varför grafisk profil? Övergripande riktlinjer Logotyper Kommunvapen Tidaholmslogotyp Verksamhetsspecifika symboler Skyltar Mallar Audiell profil

Läs mer

Det ska synas att det är vi. Vår gra ska pro l

Det ska synas att det är vi. Vår gra ska pro l Det ska synas att det är vi Vår gra ska pro l Vår gra ska pro l Inledning Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar (RBU) arbetar för barn och ungdomar med rörelsehinder och deras familjer. RBU

Läs mer

Lampladan City. Grafisk manual

Lampladan City. Grafisk manual Grafisk manual Innehåll 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Introduktion Logotyp Logotyp: Färgalternativ Logotyp: Färgalternativ Färger Färger: Förklaring Grafisk dekor Typografi Typografi: Tillämpling

Läs mer

Grafisk manual Vårdsamverkan Skaraborg

Grafisk manual Vårdsamverkan Skaraborg Grafisk manual AaBbCcDdEe FfGgHhIiJjKk LlMmNnOoPp QqRrSsTtnOoPpQq RrSsTtUuVv WwXxYyZzÅåÄäÖö Varför en grafisk manual? s visuella profil syftar till att skapa en tydlig, enhetlig och konsekvent kommunikation

Läs mer

Grafisk profil 2014 Uppdaterad senast 2014-07-07

Grafisk profil 2014 Uppdaterad senast 2014-07-07 Grafisk profil 2014 Uppdaterad senast 2014-07-07 Innehåll Vad är en grafisk profil?...3 Färger...4 Profilfärg... 4 Komplementfärger... 4 Gråtoner... 4 Tilläggsfärger... 4 Färgkoder... 5 SciLifeLabs logotyp...6

Läs mer

CITY I SAMVERKAN PRESENTATION

CITY I SAMVERKAN PRESENTATION PRESENTATION LOGOTYP / PAYOFF LOGOTYPEN Logotypen består av City i Samverkan och payoffen Utvecklar Stockholm City. Typsnittet/formen som används till texten City i Samverkan är detsamma som tidigare.

Läs mer

Grafisk guide. adress Box 801, 961 17 Boden besök Parkgatan 34 Tel 0921-578 80 FAX 0921-789 03 E-POST info@bodenbo.se internet www.bodenbo.

Grafisk guide. adress Box 801, 961 17 Boden besök Parkgatan 34 Tel 0921-578 80 FAX 0921-789 03 E-POST info@bodenbo.se internet www.bodenbo. Grafisk guide adress Box 801, 961 17 Boden besök Parkgatan 34 Tel 0921-578 80 FAX 0921-789 03 E-POST info@bodenbo.se internet www.bodenbo.se Grafisk guide Grafisk profil handlar om en helhet där intrycket

Läs mer

Grafisk manual. 1.0 Index. Om logotypen... 2 DOTTERBOLAG... 3 DOTTERBOLAG 2 RADER... 4 VARIATIONER... 6 EXEMPEL PÅ EJ TILLÅTEN ANVÄNDNING...

Grafisk manual. 1.0 Index. Om logotypen... 2 DOTTERBOLAG... 3 DOTTERBOLAG 2 RADER... 4 VARIATIONER... 6 EXEMPEL PÅ EJ TILLÅTEN ANVÄNDNING... Grafisk manual 1.0 Index Om logotypen... 2 DOTTERBOLAG... 3 DOTTERBOLAG 2 RADER... 4 Friyta och MinimIstorlek... 5 VARIATIONER... 6 EXEMPEL PÅ EJ TILLÅTEN ANVÄNDNING... 7 EXEMPEL PÅ EJ TILLÅTEN ANVÄNDNING...

Läs mer

Åbo Akademis Studentkårs grafiska profil. Utarbetad av Ken Snellman.

Åbo Akademis Studentkårs grafiska profil. Utarbetad av Ken Snellman. 1 Åbo Akademis Studentkårs grafiska profil. Utarbetad av Ken Snellman. Åbo Akademis Studentkår 2015 2 Innehåll 1. Logotyp... 4 2. Sigill... 9 3. Rutnät... 10 4. Dekorelement... 11 5. Färger... 12 6. Teckensnitt...

Läs mer

GRAFISK PROFILMANUAL GRAFISK PROFILMANUAL

GRAFISK PROFILMANUAL GRAFISK PROFILMANUAL 1 GRAFISK PROFILMANUAL 3 Innehåll LOGOTYPEN 6 FÄRGER 8 TYPOGRAFI 10 ANNONS 12 ROLL-UP 13 VEPA/BANDEROLL 14 VISITKORT 15 BREVPAPPER/FAXBLAD 16 KUVERT 17 FLAGGOR 17 PROFILKLÄDER 18 WEBB 19 BILDMANÉR 20

Läs mer

Grafisk profilmanual FÖR REGION JÖNKÖPINGS LÄN

Grafisk profilmanual FÖR REGION JÖNKÖPINGS LÄN Grafisk profilmanual FÖR REGION JÖNKÖPINGS LÄN INLEDNING En region, ett varumärke, många möjligheter Den grafiska manualen beskriver Region Jönköpings läns visuella identitet, det vill säga hur vi presenterar

Läs mer

Dokumentansvarig/Godkänd av: Info GWCS

Dokumentansvarig/Godkänd av: Info GWCS 2011-03-01, 1 (5) 1.3 Inledning Syftet med den grafiska profilen är att göra GoldWing Club Sweden (GWCS) tydligt som avsändare. Med en enhetlig och konsekvent grafisk profil får vår tidning, våra profilprodukter,

Läs mer

Hej! Innehållsförteckning. Inledning 3. Visuell identitet Logotyp 4 Versioner 6 Frizon 9 Minsta storlek 10 Placering 11

Hej! Innehållsförteckning. Inledning 3. Visuell identitet Logotyp 4 Versioner 6 Frizon 9 Minsta storlek 10 Placering 11 Grafisk manual Innehållsförteckning Inledning 3 Visuell identitet Logotyp 4 Versioner 6 Frizon 9 Minsta storlek 10 Placering 11 Typografi Kommunikationsteckensnitt 12 Office och digital media 13 Färger

Läs mer

Grafi sk profi l Mars 2008

Grafi sk profi l Mars 2008 Grafi sk profi l Mars 2008 Innehåll Ett ansikte utåt... 1 Alvesta kommuns logotype...2-3 Dagligt papper... 4 Visitkort... 4 Korrespondenskort... 5 Brevmallar... 6 Marknadsmaterial... 7 Annonser...8-9 Ett

Läs mer

magtarmförbundet GRAFISK MANUAL Mag- och tarmförbundet

magtarmförbundet GRAFISK MANUAL Mag- och tarmförbundet GRAFISK MANUAL Mag- och tarmförbundet Version 1 oktober 2015 INNEHÅLL INLEDNING 3 1.0 Logotyp 4 1.1 Vår logotyp 5 1.2 Storlekar och varianter 6 1.3 Färgsättning 7 1.4 Frizon 8 1.5 Placering 9 2.0 Typografi

Läs mer

Grafisk manual 1.0 2009-10-07

Grafisk manual 1.0 2009-10-07 Grafisk manual 1.0 2009-10-07 Innehåll Logotyp... 3 Profilfärger... 4 Symbolen... 4 Typografi... 5 Svenska Vård i text... 6 Svenska Vård Grafisk manual 1.0 2 Logotyp Svenska Vårds logotyp finns i två versioner.

Läs mer

GRAFISK MANUAL VÄGLEDNING OCH REGLER

GRAFISK MANUAL VÄGLEDNING OCH REGLER GRAFISK MANUAL VÄGLEDNING OCH REGLER 2011 Rädda Barnens Ungdomsförbund Grafisk form: Rabash webb- och designbyrå Välkommen 03. Rädda Barnens Ungdomsförbund bildades i Sverige år 2003. Som namnet avslöjar

Läs mer

Genom att följa instruktionerna når vi konsekvens, tydlighet och trovärdighet i vår kommunikation.

Genom att följa instruktionerna når vi konsekvens, tydlighet och trovärdighet i vår kommunikation. Hotell Grafisk Profil Vår grafiska profil är en viktig del av vår identitet och ett grundläggande verktyg i våra relationer. Därför är det avgörande att vi använder vår grafiska profil rätt och att alla

Läs mer

EN GUIDE FÖR GRAFISK PROFIL

EN GUIDE FÖR GRAFISK PROFIL EN GUIDE FÖR GRAFISK PROFIL 1 Innehåll Grafisk profil 2 Uppdrag och kärnvärde 3 Tilltal och tonläge 3 Bildspråk 4 Logotypen 5 Ortnamnsmontering 6 Verksamhetslogotyper 6 Vinjetter 7 Typsnitt 8 Färgpalett

Läs mer

FALUN BORLÄNGE GAGNEF LUDVIKA SMEDJEBACKEN SÄTER

FALUN BORLÄNGE GAGNEF LUDVIKA SMEDJEBACKEN SÄTER Grafisk manual Falun Borlänge-regionen INNEHÅLLSFÖRTECKNING Logotyp 4 Färger 6 Typsnitt 7 Bilder och budskap 8 Ordval 9 Profilmaterial 10 Avslutningsvis 11 2 Falun Borlänge-regionen Falun Borlänge-regionen

Läs mer

Del 1. Grundstenarna i vår profil GRAFISK PROFILMANUAL VERSION 2015:1

Del 1. Grundstenarna i vår profil GRAFISK PROFILMANUAL VERSION 2015:1 Del 1 Grundstenarna i vår profil GRAFISK PROFILMANUAL VERSION 2015:1 INNEHÅLL INNEHÅLL Tillsammans bygger vi ett starkt varumärke 3-4 Grundelement 5 Logotyp 6-7 Färger 8 Typografi 9 Bild och formspråk

Läs mer

Pampas Marina Profilmanual version 0.0 17 Juni 2009

Pampas Marina Profilmanual version 0.0 17 Juni 2009 Pampas Marina Profilmanual version 0.0 17 Juni 2009 Innehåll Förord 02 Grundelement Logotype Färger Typsnitt Kontorstryck Brevpapper Kuvert Visitkort Skyltar Flaggor Skyltar 03 05 06 07 08 09 10 11 2 Förord

Läs mer

Innehåll. 3 Grafisk profil. 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek

Innehåll. 3 Grafisk profil. 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek Grafisk profil Innehåll 3 Grafisk profil 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek 6 Teckensnitt 7 Färger Profilfärger och kompletterande

Läs mer

LO-TCO Biståndsnämnds grafiska profil. LO-TCO Biståndsnämnds grafiska profil ska utstråla kompetens, engagemang och seriositet.

LO-TCO Biståndsnämnds grafiska profil. LO-TCO Biståndsnämnds grafiska profil ska utstråla kompetens, engagemang och seriositet. LO-TCO Biståndsnämnds grafiska profil LO-TCO Biståndsnämnds grafiska profil ska utstråla kompetens, engagemang och seriositet. Identitet Logotypen LO-TCO BISTÅNDSNÄMND bildar tillsammans med kartbilden

Läs mer

Grafisk manual. Åklagarmyndigheten. Version 1.0

Grafisk manual. Åklagarmyndigheten. Version 1.0 Grafisk manual Åklagarmyndigheten Version 1.0 Varför en grafisk profil? Åklagarmyndigheten ska ha ett gemensamt ansikte mot omvärlden. Därför finns en grafisk profil, med regler för användning av logotype,

Läs mer

Förord - Grafiska manualens syften och mål 3 - Huvudanvändning 3 - Distribution 3 - Beställning 3. Logotypen - Huvudlogotypen 4 - Logotyp enspalts 5

Förord - Grafiska manualens syften och mål 3 - Huvudanvändning 3 - Distribution 3 - Beställning 3. Logotypen - Huvudlogotypen 4 - Logotyp enspalts 5 GRAFISK MANUAL 2008 Den grafiska profilens grundpelare är logotypen som tillsammans med typografiska regler bildar en enhet som ger läsaren en tydlig signal om vem som är avsändaren Innehåll Förord - Grafiska

Läs mer

GRAFISK MANUAL FASTSTÄLLD AV FULLMÄKTIGE 2014-12-10

GRAFISK MANUAL FASTSTÄLLD AV FULLMÄKTIGE 2014-12-10 GRAFISK MANUAL Studentkåren i Borås Studentkåren i Borås 2014 Fastställd av fullmäktige 2014-12-10 Grafik: Studentkåren i Borås Layout: Paulina Olin Att användas som riktlinje av studentkårens interna

Läs mer

Grafisk manual. Arvsfondsdelegationen. Riktlinjer för dig som driver ett Arvsfondsprojekt. INNEHÅLL

Grafisk manual. Arvsfondsdelegationen. Riktlinjer för dig som driver ett Arvsfondsprojekt. INNEHÅLL INNEHÅLL Arvsfondsdelegationen Grafisk manual Riktlinjer för dig som driver ett Arvsfondsprojekt. ARVSFONDENS GRAFISKA MANUAL - FÖR DIG SOM DRIVER ARVSFONDSPROJEKT: 2011 1 INNEHÅLL INNEHÅLL 2 LÄTT ATT

Läs mer

Grafisk profil R AB. Ransäters Invest AB

Grafisk profil R AB. Ransäters Invest AB Grafisk profil R AB Ransäters Invest AB Innehåll 3 Grafisk profil 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek 6 Teckensnitt 7 Färger och

Läs mer

GRAFISK PROFIL HAPARANDATORNIO

GRAFISK PROFIL HAPARANDATORNIO GRAFISK PROFIL HAPARANDATORNIO HAPARANDATORNIO - GRAFISK PROFIL Vår grafiska profil - ett gemensamt uttryck Logotypen och den grafiska profilen är Haparanda-Tornios ansikte utåt. I det massiva informationsflödet

Läs mer

GRAFISK MANUAL. Exempel på icke tillåtna skrivningar: Bank-id, Bank-ID, bank-id, Bankid, Bank id, bankid.

GRAFISK MANUAL. Exempel på icke tillåtna skrivningar: Bank-id, Bank-ID, bank-id, Bankid, Bank id, bankid. GRAFISK MANUAL Välkommen till BankIDs grafiska manual som ger grundläggande instruktioner kring skrivregler, logotypens placering och hantering av färger. GRAFISK MANUAL Varför är det viktigt med en grafisk

Läs mer

TILLÄMPNING. Hudiksvalls kommun. Grafisk profil

TILLÄMPNING. Hudiksvalls kommun. Grafisk profil TILLÄMPNING Hudiksvalls kommun Grafisk profil Förord Hudiksvalls kommunvapen har gamla anor. De tre bockarna, som troligen härstammar från landskapsvapnet hälsingebocken, har använts sedan 1582. Vapnet

Läs mer

GRAFISK PROFIL FÖR MUNKFORS-RANSÄTER

GRAFISK PROFIL FÖR MUNKFORS-RANSÄTER GRAFISK PROFIL FÖR MUNKFORS-RANSÄTER 1. Värdet med grafisk profil 3 2. Vår logotyp 4 2.1 Användningsområden 4 2.2 Avsändare 5 2.3 Tryckfärger 6 2.4 Placering 6 3. Heraldik: Historien om Munkfors kommuns

Läs mer

Grafisk profilhandbok

Grafisk profilhandbok Den bild vi förmedlar av oss själva är betydelsefull idag kanske mer än någonsin tidigare. Antagen av Kommunstyrelsen 122/2013 tillsammans med kommunikationsstrategi 2013 2014. Grafisk profilhandbok Av

Läs mer

Designmanual. Logotype Färger Varumärkesbård Mönster Formgivning Typografi Skyltning

Designmanual. Logotype Färger Varumärkesbård Mönster Formgivning Typografi Skyltning Designmanual Logotype Färger Varumärkesbård Mönster Formgivning Typografi Skyltning Designmanual i korthet För frågor om vår design kontakta Helene Keskitalo, stab Information, tel 08 655 91 05 eller helene.keskitalo@sveaskog.se

Läs mer

Policy och riktlinje för Göteborgs Stads grafiska profil (H 2002:26, P 2002-02-28 13) (KF 2015-09-10, 21, H 116)

Policy och riktlinje för Göteborgs Stads grafiska profil (H 2002:26, P 2002-02-28 13) (KF 2015-09-10, 21, H 116) (Styrelsemöte i Förvaltnings AB Framtiden 2015-12-09) Göteborgs Stad Kommunikation Gemensamt för staden Policy och riktlinje för Göteborgs Stads grafiska profil - Vision/program/plan N010G00357 Version:

Läs mer

Western Riders Association of Sweden

Western Riders Association of Sweden sid 1 av 5 GRAFISK PROFIL - MANUAL. Vi behöver en gemensam grafisk profil! Vi vill uppfattas som en trovärdig organisation, igenkänd och uppskattad av många. Det är därför viktigt att vi profilerar oss

Läs mer

Markbyggarna. Markbyggarna. Markbyggarna. Markbyggarna LOGOTYP VARIANTER

Markbyggarna. Markbyggarna. Markbyggarna. Markbyggarna LOGOTYP VARIANTER Grafisk manual Markbyggarna AB, 2013 LOGOTYP Markbyggarnas logotyp föreställer två träd. Logotypen kommunicerar Markbyggarnas uppdrag inom park- och markarbete genom den bruna jordfärgen i texten och de

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Sida 3. Övergripande regler. Sida 4. Logotyp. Logotyp alternativ. Sida 5. Sida 6. Färger. Sida 7. Typsnitt.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Sida 3. Övergripande regler. Sida 4. Logotyp. Logotyp alternativ. Sida 5. Sida 6. Färger. Sida 7. Typsnitt. GRAFISK MANUAL INNEHÅLLSFÖRTECKNING Övergripande regler Logotyp Logotyp alternativ Färger Typsnitt Dekor och papper Visitkort Brevpapper Brevpapper internt Korrespondenskort Kuvert Sida 3 Sida 4 Sida 5

Läs mer

GRAFISK MANUAL. Bilaga: Utdrag som underlag till riktlinjer för typuppdrag STYRDOKUMENT FÖR ETT SAMMAN- HÅLLET VISUELLT UTRYCK

GRAFISK MANUAL. Bilaga: Utdrag som underlag till riktlinjer för typuppdrag STYRDOKUMENT FÖR ETT SAMMAN- HÅLLET VISUELLT UTRYCK GRAFISK MANUAL Bilaga: Utdrag som underlag till riktlinjer för typuppdrag STYRDOKUMENT FÖR ETT SAMMAN- HÅLLET VISUELLT UTRYCK VERSION 1.3 GRAFISK PROFIL 1 BASREGLER 2 Logotypen är den enskilt viktigaste

Läs mer

Inledning. Kontaktperson. Nils Holmberg, 0709-68 44 68 nils.holmberg@sanocon.se

Inledning. Kontaktperson. Nils Holmberg, 0709-68 44 68 nils.holmberg@sanocon.se Grafisk guide Inledning SANOCON AB är sprunget ur Rodhe Miljö AB. Avsikten med namnbytet är att ge utrymme för att modernisera och bredda företagets erbjudanden och det ska även synas i den grafiska profilen.

Läs mer

Innehållsförteckning. Inledning 4 Vår logotyp 5 Våra färger 9 Vår typografi 11 Dekorelement 14 Bildspråk 18

Innehållsförteckning. Inledning 4 Vår logotyp 5 Våra färger 9 Vår typografi 11 Dekorelement 14 Bildspråk 18 Grafisk manual Innehållsförteckning Inledning 4 Vår logotyp 5 Våra färger 9 Vår typografi 11 Dekorelement 14 Bildspråk 18 Läs det här först! Välkommen till Teknikföretagens grafiska manual. Den är avsiktligt

Läs mer

A R K E S FI NJ A LI R T G IKR

A R K E S FI NJ A LI R T G IKR GRAFISKA RIKTLINJER INNEHÅLL 1 PROFILERING 2 LOGOTYPE 3 TYPOGRAFI 4 KORRESPONDENSMATERIAL 1PROFILERING PROFILERING ANVÄNDNING. Denna manual ska fungera som riktlinje för hur vi löpande arbetar med vår

Läs mer

Grafisk profil AquaAgri

Grafisk profil AquaAgri Grafisk profil AquaAgri Innehåll 3 Varför behövs en grafisk profil? 4 Logotyp utan beskrivning 5 Logotyp med beskrivning 6 Användning av finansiärernas logotyper 7 Grundtext 8 Färger 9 Typsnitt 10 Grafiskt

Läs mer

Den liggande logotypen är den som huvudsakligen ska användas som avsändare i olika sammanhang, såsom i t ex trycksaker och kontorsmaterial.

Den liggande logotypen är den som huvudsakligen ska användas som avsändare i olika sammanhang, såsom i t ex trycksaker och kontorsmaterial. Profilguide Introduktion Profilguiden innehåller kortfattad information om hur vi ska använda vår grafiska profil i syfte att öka tydligheten och ytterligare stärka vårt varumärke. För att varumärket Karolinska

Läs mer

grafisk profil riktlinjer

grafisk profil riktlinjer grafisk profil riktlinjer Grafisk profil Riktlinjer för sammanhållet visuellt uttryck. Grafisk manual Instruktioner och tillämpningar för den grafiska profilen. Innehållsförteckning Inledning Varför en

Läs mer

Grafisk manual. Publikation 2012:1

Grafisk manual. Publikation 2012:1 Grafisk manual Publikation 2012:1 PRODUKTION Grafisk manual 2012:1 UTGIVNINGSDATUM 2012-01-16 UTGIVARE YHiM KONTAKTPERSON Ulrika Sundell LAYOUT Booster Reklambyrå 2 INNEHÅLL FÖRORD Inledning 4 1. LOGOTYP

Läs mer

STOCKHOLMS FÄLTRITTKLUBB Grafisk Profil

STOCKHOLMS FÄLTRITTKLUBB Grafisk Profil STOCKHOLMS FÄLTRITTKLUBB Grafisk Profil Handbok Styrelsen/Jan Pallinder Grafisk Profil 2009-12-09 Sida 1 av 12 Innehållsförteckning 1. GRAFISK PROFIL... 3 1.1 Inledning... 3 1.2 Skölden... 3 1.2.1 Allmänt...

Läs mer

Grafisk profil för Ottenby Åkeri

Grafisk profil för Ottenby Åkeri Grafisk profil för Ottenby Åkeri Grafisk profil framtagen för Ottenby Åkeri utav designbyrån ADDinnovation 2006 Inledning Grafisk profil Den största vinsten med en enhetlig grafisk profil är att företagets

Läs mer

Riktlinjer för Försäkringskassans grafiska profil

Riktlinjer för Försäkringskassans grafiska profil 1 (9) Riktlinjer för Försäkringskassans grafiska profil Allmänt Riktlinjerna är baserade på Försäkringskassans varumärkesplattform och kommunikationskoncept. Riktlinjerna gäller för samtliga interna och

Läs mer

Grafisk manual KORTVERSION 2015

Grafisk manual KORTVERSION 2015 Grafisk manual KORTVERSION 2015 Innan du börjar I den här manualen har vi samlat de viktigaste rekommendationerna för hur du använder logotyp, färger och typsnitt för Högskolan i Borås grafiska profil.

Läs mer

Riktlinjer kring grafisk profil för arbete med hemsidor och trycksaker

Riktlinjer kring grafisk profil för arbete med hemsidor och trycksaker Riktlinjer kring grafisk profil för arbete med hemsidor och trycksaker Riktlinjer för och lokala NyföretagarCentrum Framtagna av i samarbete med s Kvalitetsråd 1 Logotype Logotype s logotype består av

Läs mer

N A T I O N A L F Ö R E N I N G E N F Ö R T R A F I K S Ä K E R H E T E N S F R Ä M J A N D E

N A T I O N A L F Ö R E N I N G E N F Ö R T R A F I K S Ä K E R H E T E N S F R Ä M J A N D E Vår grafiska profil En klar och tydlig profil är viktig av många skäl. Den gör det lättare för omvärlden allmänheten, företag och organisationer, samarbetspartners, beslutsfattare och finansiärer att identifiera

Läs mer

VARUMÄRKESMANUAL. 2013.07.12 Version 0.9

VARUMÄRKESMANUAL. 2013.07.12 Version 0.9 VARUMÄRKESMANUAL 2013.07.12 Version 0.9 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 3 Ett starkt varumärke Tillsammans har vi skapat ett nytt varumärke 1177 Vårdguiden Ett starkt varumärke Vår varumärkesplattform

Läs mer

utdrag ur grafisk profil region halland

utdrag ur grafisk profil region halland utdrag ur grafisk profil region halland innehåll om region hallands grafiska profil... 3 huvudlogotypen... 4 huvudlogotypens alternativa färger... 5 verksamhetslogotypen... 6 logotypen verksamhet som drivs

Läs mer

Grafisk manual för equmenia

Grafisk manual för equmenia Grafisk manual för equmenia - kommunicera för Guds skull omkänsla identitet medtanke Innehåll: Inledning...2 Syfte Grundregler Ansvar Logotyp...2 Alternativa logotyper Färgvarianter Frizon Placering Filformat

Läs mer

CONSENSUS VARUMÄRKE CONSENSUS GRAFISKA PROFIL

CONSENSUS VARUMÄRKE CONSENSUS GRAFISKA PROFIL CONSENSUS VARUMÄRKE Genom att ha en tydlig och igenkännbar visuell identitet stärks Consensus varumärke. Detta ger således ett professionellt intryck och ökar förtroendet. Det är därmed viktigt att den

Läs mer

GRAFISKT PROFILPROGRAM TESKEDSORDEN

GRAFISKT PROFILPROGRAM TESKEDSORDEN GRAFISKT PROFILPROGRAM INLEDNING Hur handlar en människa när det börjar brinna, på tre olika sätt enligt Amos Oz: 1. Hon springer från eldsvådan så fort hon bara kan och struntar i alla dem som inte kan

Läs mer

Vreta Kluster. grafisk profil VERSION 1.0

Vreta Kluster. grafisk profil VERSION 1.0 Vreta Kluster grafisk profil VERSION 1.0 Introduktion Den grafiska profilen Profilmanualen ska hjälpa oss att: n göra kommunikationen enhetlig oavsett media n förmedla Vreta Klusters kärnvärden n skapa

Läs mer

Grafisk manual Version 1.0

Grafisk manual Version 1.0 Grafisk manual 2 0 / Innehåll 1 / Introduktion 1.1 / Syfte 2 / Grafisk manual 2.1 / Logotyp 2.1.1 Logotypens sammansättning 2.1.2 Storlekar & friyta 2.1.3 Användning 2.1.4 Strapline 2.1.5 Operatörslogotyper

Läs mer

Grafisk manual för Härjeåns Kraft AB

Grafisk manual för Härjeåns Kraft AB Grafisk manual för Härjeåns Kraft AB 1 Vår profil I denna manual presenteras den visuella och grafiska profilen för Härjeåns Kraft. En enhetlig och tydlig profil utgör en väsentlig grund för vår långsiktiga

Läs mer

PROFILMANUAL. Sametinget 2008

PROFILMANUAL. Sametinget 2008 PROFILMANUAL Sametinget 2008 INLEDNING En enhetlig grafisk profil för Sametinget är mycket viktig. Myndigheten måste uppfattas som en enhet, även om vi är geografiskt utspridda och inrymmer många olika

Läs mer

SWEBO Bioenergy Grafisk profil

SWEBO Bioenergy Grafisk profil SWEBO Bioenergy Grafisk profil Formsmedjan Reklam & Kommunikation Grafisk profil Den image vi har, det vill säga hur andra människor uppfattar vårt företag är ett resultat av alla de intryck vi gör på

Läs mer

Svenskt Sigill Grafiska riktlinjer

Svenskt Sigill Grafiska riktlinjer Svenskt Sigill Grafiska riktlinjer Inledning 2 Logotyp Grundversion 3 Logotyp Frizon 4 Logotyp 3D 5 Logotyp Webbanpassad 6 Logotyp Byline 7 Logotyp Tilläggsinformation 8 Tillämpning 10 Typografi 11 Kontakt

Läs mer

Grafisk manual. www.alteco.se

Grafisk manual. www.alteco.se Grafisk manual Inledning Alteco har sedan starten 1994 kommit att bli ett etablerat och välrenommerat konsultföretag i elbranschen. Ett företags utveckling sker alltid i samspel med omvärlden. I tider

Läs mer

Kommunikationspolicy samt Grafisk profil för Kungsbacka Ridklubb

Kommunikationspolicy samt Grafisk profil för Kungsbacka Ridklubb Kommunikationspolicy samt Grafisk profil för Kungsbacka Ridklubb Den interna Kommunikationen skall ge kunskap om vad som sker inom och utom ridklubben, den skall också skapa motivation och delaktighet

Läs mer

BIF Grafisk profil. Bälinge IF. Ett enhetligt utseende visar på förmåga till samordning...

BIF Grafisk profil. Bälinge IF. Ett enhetligt utseende visar på förmåga till samordning... BIF Grafisk profil Vägledning till ett korrekt användande av Bälinge IF:s grafiska profil Ett enhetligt utseende visar på förmåga till samordning... BIF Grafisk profil 2006 Sid. 1 (5) 2006-12-05 Innehåll:

Läs mer

GRAFISKA RIKTLINJER Svenska Ridsportförbundet maj 2015. Svenska Ridsportförbundet Grafiska riktlinjer 1

GRAFISKA RIKTLINJER Svenska Ridsportförbundet maj 2015. Svenska Ridsportförbundet Grafiska riktlinjer 1 GRAFISKA RIKTLINJER Svenska Ridsportförbundet maj 2015 Svenska Ridsportförbundet Grafiska riktlinjer 1 VÅR PROFIL Det här är en grafisk manual för Svenska Ridsportförbundet som talar om hur vi vill se

Läs mer

Grafisk profil. företagsmärke profilfärger och typsnitt Grafiska element och bilder officemallar profilprodukter

Grafisk profil. företagsmärke profilfärger och typsnitt Grafiska element och bilder officemallar profilprodukter Grafisk profil företagsmärke profilfärger och typsnitt Grafiska element och bilder officemallar profilprodukter 1 varför behövs en grafisk profil? För att uppfattas som en enhet krävs en visuell identitet,

Läs mer