Vad ska jag välja? indra2.se INFÖR VALET TILL GYMNASIESKOLAN OCH GYMNASIESÄRSKOLAN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vad ska jag välja? indra2.se INFÖR VALET TILL GYMNASIESKOLAN OCH GYMNASIESÄRSKOLAN"

Transkript

1 Vad ska jag välja? 2016 INFÖR VALET TILL GYMNASIESKOLAN OCH GYMNASIESÄRSKOLAN För elever i Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö indra2.se

2 Vad ska jag välja? STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING...3 OM GYMNASIESKOLAN...4 ANSÖKAN OCH ANTAGNING...6 STUDIEEKONOMI OCH SKOLKORT...9 Utbildningar NATIONELLA PROGRAM...10 Om programmen...10 Programstruktur...11 PROGRAMMEN Snabbguide...12 Barn- och fritidsprogrammet...14 Bygg- och anläggningsprogrammet...18 Ekonomiprogrammet...22 El- och energiprogrammet...26 Estetiska programmet...30 Fordons- och transportprogrammet...34 Handels- och administrationsprogrammet...38 Hantverksprogrammet...42 Hotell- och turismprogrammet...46 Humanistiska programmet...50 Industritekniska programmet...54 Naturbruksprogrammet...58 Naturvetenskapsprogrammet...62 Restaurang- och livsmedelsprogrammet...66 Samhällsvetenskapsprogrammet...70 Teknikprogrammet...74 VVS- och fastighetsprogrammet...78 Vård- och omsorgsprogrammet...82 ANDRA UTBILDNINGAR...86 Särskild variant...86 Spetsutbildning...86 Riksrekryterande yrkesutbildning inom gymnasieskolan med egna examensmål...86 International Baccalaureate IB...87 Utbildning för särskilda målgrupper...88 Idrott...89 Introduktionsprogram...91 Gymnasieskolor...95 Gymnasiesärskolan Studier efteråt Adresser

3 Välkommen! I den här katalogen får du information om hur gymnasieskolan och gymnasiesärskolan fungerar, utbildningar, skolor, hur ansökan och antagning går till och mycket mer Lycka till med ditt val och dina studier! Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) Göteborgsregionens kommunalförbund GR är en samarbetsorganisation för tretton kommuner i Västsverige. Inom GR finns ett samverkansavtal för gymnasieskolorna som gör att alla gymnasieutbildningar inom GR (förutom vissa introduktionsprogram) är sökbara för alla ungdomar. Detta samarbete gör att vi har ett för Sverige unikt utbud av utbildningar som gör att få ungdomar behöver söka sig utanför regionen för att få gå den utbildning de önskar. Ungdomarna har idag ca 550 sökalternativ vid 67 gymnasieskolor att välja mellan här. Detta ger en enastående valfrihet att välja utbildning efter sina egna intressen. 2 Vad ska jag välja? 2016

4 Studie- och yrkesvägledning Att välja Ta tid på dig att samla information om programmen och skolorna. Besök gärna Gymnasiedagarna på Svenska mässan och skolornas öppet hus för att bilda dig din egen uppfattning. För information och tider, se AVO är ett yrkesvalsprogram från Arbets- och näringsministeriet i Finland och erbjuder information som underlag för dina beslut och hjälper dig att finna lösningar som passar just dig. Du kan göra tester inom flera olika områden. Arbetsförmedlingen är Sveriges största förmedlare av arbeten. Deras jobb är att så effektivt som möjligt föra samman dem som söker personal med dem som söker jobb. Här kan du söka jobb/sommarjobb, lära dig att skriva ansökningsbrev, läsa mer om olika yrken, göra tester m.m. På Skolverkets utbildningssida hittar du information om gymnasieprogrammen på olika språk, utlandsstudier, checklista inför valet, intervjuer med arbetsgivare m.m. Tänk på din hälsa när du väljer Det är viktigt att du tar reda på vilka krav olika yrken och branscher ställer på din hälsa. Var särskilt uppmärksam om: du har besvär med rygg och ben, du har allergiska eller astmatiska besvär (kan utlösas av exempelvis oljor, lacker, rengöringsmedel, starka dofter, pälsdjur, vatten), du har nedsatt hörsel eller tinnitus, du medicinerar regelbundet mot någon sjukdom (exempelvis diabetes, epilepsi), yrket du tänkt dig har särskilda krav på syn, färgseende eller hörsel (exempelvis inom el, sjöfart, estetiska yrken). På kan du läsa mer. Kontakta också skolhälsovården eller din studie- och yrkesvägledare om du har frågor. Policy för studie- och yrkesvägledning inom GR Inom GR ska det ges likvärdiga möjligheter till studie- och yrkesvägledning inför framtida karriärval. Studie- och yrkesvägledning är en opartisk och oberoende verksamhet som sätter individen i fokus. Bemötande av individer grundas på respekt och en strävan efter att etablera goda relationer. Professionens yrkesetik och uppdrag utgår ifrån de etiska värden som kan härledas ur EU:s resolution om vägledning 9286/04, ILO:s konvention nr 142 om yrkesvägledning, Skollag 2010:800 och Skolverkets Allmänna råd med kommentarer, Arbete med studie-och yrkesvägledningen. Omvärlden Förändringarna i omvärlden är omfattande, komplexa och sker över kort tid. Det gäller i synnerhet arbetsmarknaden, kravet på anpassat utbildningsutbud samt nya former för vägledning. Detta ställer krav på organisationer liksom studie- och yrkesvägledare som är uppdaterade, flexibla och nytänkande. Idag behöver barn, ungdomar och vuxna betydligt mer omfattande stöd i att utforska, formulera och utveckla sina möjligheter än tidigare. Det handlar om väsentligt mer än att skaffa sig information för att göra ett enda val. Individen behöver utveckla och bli medveten om sig själv, sina behov, intressen och skaffa sig kunskap om omvärlden. På denna grundval gäller det att skapa strategier för att själv kunna forma sin framtid i önskad riktning. Hur bygger jag min karriär? i stället för Hur väljer jag utbildning eller yrke?. Studie- och yrkesvägledning Kunskap om mig själv Kunskap om alternativen Val och beslut Genomförande Studie- och yrkesvägledning är en processinriktad verksamhet som ger ökad kunskap för individer i alla åldrar att välja utbildning, yrke som bidrar till en bättre livsplanering. Studie- och yrkesvägledarens arbete ska engagera och uppmuntra individen för att stimulera till eget ansvarstagande och beslutsfattande. Genom att arbeta med olika verktyg och metoder, där vägledningssamtalet enskilt eller i grupp är centralt, ger studie- och yrkesvägledaren individen tillfälle till reflektion och ökad medvetenhet om sig själv, sina förutsättningar och de alternativ som finns. l 3

5 Om gymnasieskolan Hur fungerar gymnasieskolan? Gymnasieskolan är en frivillig skolform som du efter grundskolan kan välja att gå i. De olika gymnasieutbildningarna ger en basutbildning inom ett speciellt område. Detta är en grund som du sedan bygger vidare på när du kommit ut i arbetslivet eller genom att fortsätta studera. Kommunala och fristående skolor En gymnasieskola kan vara antingen kommunal eller fristående och i GR finns båda delarna. De kommunala skolorna har kommunen som huvudman (ägare). De fristående skolorna har en annan huvudman. Alla fristående skolor är riksrekryterande och bekostas genom kommunala bidrag från de antagna elevernas hemkommuner. Fristående skolor måste ha tillstånd av Skolverket för att starta och har samma skyldighet att följa ämnes- och läroplaner och sätta betyg, med vissa begränsade undantag. Ämnen, kurser och gymnasiepoäng I gymnasieskolan finns många olika ämnen. Varje ämne har en ämnesplan som beskriver vilka kunskaper du ska ha för att få betyg i ämnet. Ämnena är sedan uppdelade i kurser. Varje kurs består av ett antal gymnasiepoäng, oftast mellan poäng, och talar om storleken/ längden på en kurs. Gymnasieskolans program innehåller totalt gymnasiepoäng. Ämnesplaner och kurser hittar du på Skolverkets webbplats Gemensamt kursutbud i GR med Gemensamma gymnasiet På flera av GRs gymnasieskolor ordnas kurser som kan vara intressanta för elever från andra skolor inom GR. Dessa samlade kurser kallas för Gemensamma gymnasiet och kan göra det möjligt för dig att välja en kurs som inte finns på din gymnasieskola. Det är framförallt kurser i udda språk, t ex kinesiska eller japanska. Modersmålsundervisning ordnas också för hela GR. Kurserna i Gemensamma gymnasiet startar bara om antalet elever är tillräckligt många. På kan du läsa mer om Gemensamma gymnasiet. Betyg Betygsskalan i gymnasieskolan är A, B, C, D, E och F, där A är högst och F är lägst. A till och med E räknas som godkända betyg. F är inte godkänt. Moderna språk Moderna språk är ett eget ämne och ett samlingsnamn för alla språk förutom svenska, svenska som andraspråk, engelska, grekiska, latin och teckenspråk. De olika språken består av upp till 7 kurser (1-7) som bygger på varandra. Kurserna hänger ihop genom grund- och gymnasieskolan. I bilden nedan kan du se när kurserna ligger, beroende på om du läser språket som språkval (med början i åk 6) eller som eget val (med början senare i grundskolan). Börjar du med ett nytt språk i gymnasieskolan, börjar du med kurs 1. På Ekonomiprogrammet, Humanistiska programmet, Naturvetenskapsprogrammet och Samhällsvetenskapsprogrammet är det obligatoriskt att läsa moderna språk. Om du läser ett språk till och med kurs 3 kan du få extra poäng för det språket om du vill gå vidare till högre studier. Läser du ännu högre kurser kan du få fler extra poäng. Grundskolan Gymnasieskolan Språkval Kurs 1-2 Kurs 3-7 Eget val Kurs 1 Kurs 2-7 Nytt språk Kurs 1-7 Nationellt minoritetsspråk Undervisning i ett nationellt minoritetsspråk som modersmål, det vill säga finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska, erbjuds även om det endast är en elev som vill läsa språket och oavsett om det är elevens dagliga umgängesspråk hemma. Entreprenörskap Alla elever i gymnasieskolan har möjlighet att läsa kurser inom området entreprenörskap och företagande. Entreprenörskap handlar om att ta fram och utveckla din nyfikenhet, företagsamhet och ditt självförtroende. 4 Vad ska jag välja? 2016

6 Var kan du söka? INOM GR Inom GR finns ett samverkansavtal för gymnasieskolorna som gör att alla gymnasieutbildningar inom GR (förutom vissa introduktionsprogram) är sökbara för alla ungdomar. Du har idag ca 550 sökalternativ vid 67 gymnasieskolor att välja mellan här. Samverkansavtalet finns att läsa i sin helhet på UTANFÖR GR Fristående skolor Alla fristående skolors utbildningar (förutom vissa introduktionsprogram) i Sverige är riksrekryterande vilket betyder att du konkurrerar med dina betyg med alla andra som söker samma utbildning. Du kan dock inte alltid få inackorderingstillägg för boende och andra kostnader när du går på dessa skolor. Läs mer under avsnittet Studieekonomi och skolkort. Naturbruksprogram Förutom de naturbruksprogram som finns inom GR, kan du söka naturbruksprogram i det län där du bor. Läs mer under avsnittet Gymnasieskolor. Riksrekryterande utbildningar Vissa utbildningar får tillstånd att vara riksrekryterande utbildningar. Dessa är inriktade mot ett särskilt område som finns på få gymnasieskolor i landet. Till riksrekryterande utbildningar konkurrerar du med dina betyg med alla andra som söker samma utbildning. Skolan får också ställa krav på att du har särskilda kunskaper i ett ämne som är viktiga för utbildningen. Utbildningarna måste innehålla de gymnasiegemensamma ämnena men får annars skilja sig från andra utbildningar. Riksrekryterande utbildningar är ex spetsutbildningar, riksrekryterande utbildningar med egna examensmål och International Baccalaureate IB. Inriktningar på nationella program kan också vara riksrekryterande på vissa gymnasieskolor. En riksrekryterande idrott i kombination med program gör också hela utbildningen riksrekryterande. Frisök till kommunala skolor Om du söker nationella program och inriktningar som finns inom GR på en kommunal skola utanför GR, hamnar du i kö efter alla de elever som bor i den kommunen eller det samverkansområdet. Detta kallas för frisök eller att du är andrahandssökande och du blir antagen där i mån av plats. Om du blir antagen på detta sätt har du inte rätt att få inackorderingstillägg. Du har däremot rätt till dagliga resor om det är möjligt för dig att pendla mellan skolan och din bostad. För dig med invandrarbakgrund Modersmål Du som har annat modersmål än svenska kan välja att läsa ditt modersmål i gymnasieskolan om språket talas i din familj och det finns tillgång till behöriga lärare. Du kan läsa ditt modersmål istället för modernt språk eller som individuellt val. Om du läser det som modernt språk kan det ge meritpoäng till högre studier. Det är viktigt att du talar om redan när du söker till gymnasieskolan att du vill läsa ditt modersmål. Undervisningen ordnas antingen på din gymnasieskola eller inom det Gemensamma gymnasiet. Svenska som andraspråk Du kan välja att läsa svenska som andraspråk istället för svenska om du har ett annat modersmål än svenska. Ämnet ger samma behörighet till högre studier som svenska. Dispens från betyg i engelska För att vara behörig till nationella program och de flesta andra program i gymnasieskolan krävs betyg i engelska. Det finns chans att få dispens från det kravet om du på grund av speciella personliga förhållanden inte har haft möjlighet att delta i undervisning i engelska under en betydande del av din tid i grundskolan men ändå bedöms klara ett gymnasieprogram. Du ansöker då om dispens i engelska och gymnasieskolan upprättar en plan för att ta igen engelskan på gymnasieskolan. Introduktionsprogrammet Språkintroduktion Språkintroduktion ska ge dig som nyligen kommit till Sverige en utbildning med tyngdpunkt i det svenska språket och med snabb övergång till annan utbildning. Utbildningen skall erbjudas av din hemkommun. Läs mer under avsnittet Introduktionsprogram. Information om gymnasieskolan på andra språk På Skolverkets webbsida kan du förutom svenska läsa om gymnasieskolan på albanska, arabiska, engelska, finska, franska, persiska, polska, ryska, serbokroatiska, somaliska, spanska, sydkurdiska, thai, tigrinja och turkiska. l 5

7 Ansökan och antagning Andra datum och regler kan gälla om du söker utbildningar utanför GR. Ta kontakt med din studie- och yrkesvägledare. Gör din ansökan på Du som går i årskurs 9 i grundskolan får runt den 15 december 2015 ett lösenord hemskickat till din folkbokföringsadress så att du kan logga in och göra din ansökan. Du kan också göra din ansökan hos din studie- och yrkesvägledare eller med en ansökningsblankett. Ifylld ansökningsblankett skickas till Gymnasieantagningen. Adressen hittar du i slutet av katalogen. Ansökningsdatum Nationella program Särskild variant Spetsutbildning Riksrekryterande inriktning Riksrekryterande yrkesutbildning med egna examensmål International Baccalaureate IB Senast 5 februari 2016 Efter sista ansökningsdatum Efter att sista ansökningsdatum passerat kan du endast ändra i din ansökan med hjälp av din studie- och yrkesvägledare. Ändringar kan göras fram till den 1 juni Estetiska programmet, vissa introduktionsprogram, naturbruksprogrammet på naturbruksgymnasierna utanför GR i Västra Götalands samt gymnasieskolor utanför GR kan ha ett tidigare datum för sena ändringar. Nationellt godkänd idrottsutbildning NIU Riksidrottsgymnasium RIG Varierande datum mellan 15 oktober och 1 december 2015 Ansökningsblanketter finns hos respektive specialidrottsförbund. Du måste också söka ett gymnasieprogram att kombinera idrotten med och detta datum följer programmets sista ansökningsdag. INTRODUKTIONSPROGRAM ALLA GR-KOMMUNER: Programinriktat individuellt val PRO gruppbaserad Yrkesintroduktion Senast 1 juni 2016 I GÖTEBORG: Preparandutbildning Individbaserad Yrkesintroduktion Språkintroduktion Individuellt alternativ Senast 3 maj 2016 Ansökan till introduktionsprogram på kommunala gymnasieskolor i Göteborg skall kompletteras med en överlämningsblankett. I ÖVRIGA GR-KOMMUNER: Preparandutbildning Individbaserad Yrkesintroduktion Språkintroduktion Individuellt alternativ Senast 1 juni 2016 Behörighet Du får söka till gymnasieskolan om: du har avslutat årskurs 9, du fyller 19 år eller är yngre det år du söker, du inte slutfört ett nationellt eller motsvarande gymnasieprogram tidigare NATIONELLA PROGRAM För behörighet till yrkesprogram krävs godkända betyg i: svenska/svenska som andraspråk engelska* matematik och 5 andra ämnen För behörighet till högskoleförberedande program krävs godkända betyg i: svenska/svenska som andraspråk engelska* matematik och 9 andra ämnen** *Om du söker ett nationellt program och saknar betyg i engelska finns det chans att få dispens från det kravet om du på grund av speciella personliga förhållanden inte har haft möjlighet att delta i undervisning i engelska under en betydande del av din tid i grundskolan men ändå bedöms klara ett gymnasieprogram. Du ansöker då om dispens i engelska och gymnasieskolan upprättar en plan för att ta igen engelska på gymnasieskolan. 6 Vad ska jag välja? 2016

8 **För behörighet till Ekonomiprogrammet, Humanistiska programmet och Samhällsvetenskapsprogrammet krävs att 4 av dessa 9 ämnen är geografi, historia, religion och samhällskunskap och för behörighet till Naturvetenskapsprogrammet och Teknikprogrammet krävs att 3 av dessa 9 ämnen är biologi, fysik och kemi. FÄRDIGHETSPROV/TEST Estetiska program, särskilda varianter, spetsutbildningar, International Baccalaureate IB och idrottsutbildningar får ordna färdighetsprov/test till sina utbildningar för att se vilka tidigare erfarenheter de som söker utbildningen har eller ställa krav i särskilda ämnen. För vissa utbildningar läggs resultatet av färdighetsprovet/testet ihop med betyget, för andra görs ett urval med hjälp av resultatet. Kontakta din studie- och yrkesvägledare för mer information. INTRODUKTIONSPROGRAM För behörighet till preparandutbildning krävs att du är obehörig till något nationellt program. För behörighet till programinriktat individuellt val (PRO) krävs att du är obehörig till yrkesprogram och har godkända betyg i svenska eller svenska som andra språk och i engelska eller matematik samt minst fyra andra ämnen eller i engelska och matematik samt i minst tre andra ämnen För behörighet till individbaserad/gruppbaserad yrkesintroduktion och individuellt alternativ krävs att du är obehörig till yrkesprogram. För behörighet till språkintroduktion krävs att du är obehörig till något nationellt program eller programinriktat individuellt val (PRO) samt nyligen anlänt till Sverige och behöver en utbildning med tyngdpunkt i det svenska språket. Antagningspoäng Antagning till gymnasieskolan görs på dina betygspoäng och i vissa fall kompletterande färdighetsprov/tester. Läs mer under avsnittet Behörighet ovan. Betygspoäng Du söker till gymnasieskolan med ditt slutbetyg från årskurs 9 och eventuellt senare kompletterade betyg. Om det till en utbildning finns fler sökande än det finns platser används betygen som urvalsinstrument. Eleven med högst betyg kommer in först. Inför antagningen räknas betygen om till siffror. För betygssystemet A-F gäller att A ger 20 poäng, B ger 17,5 poäng, C ger 15 poäng, D ger 12,5 poäng och E ger 10 poäng. För det tidigare betygssystemet G-MVG gäller att MVG ger 20 poäng, VG ger 15 poäng och G ger 10 poäng. Dina 16 bästa betyg räknas. Om du får betyg i moderna språk som språkval får du dessutom lägga till det betyget. Du får då räkna totalt 17 betyg. Antagningspoängen varierar från år till år beroende på vilka betyg eleverna som söker har och hur många gymnasieplatser det finns. Har du starka medicinska eller sociala skäl? Antagning i fri kvot Om du har starka medicinska eller sociala skäl att få förtur till de program du sökt kan du ansöka om att bli antagen i fri kvot. Förutom de medicinska eller sociala skälen spelar följande delar roll vid bedömningen: förutsättningar att klara av sökt utbildning betyg intresse för utbildningen Skäl eller intyg från elevvårdskonferenser på skolan väger tyngre än egna brev och skrivelser. Läkarintyg kan vara en bra komplettering men är ingen garanti för att bli antagen. Läkarintyg eller liknande måste dock skickas in om du åberopar medicinska skäl i din ansökan. Även du som söker i fri kvot måste vara behörig till sökt utbildning. Ansökan kan göras på egen hand eller via studie- och yrkesvägledare. De skriftliga skälen lämnas med ansökan senast den 5 februari 2016 och prövas på ett frikvotsmöte. Ansökan till utbildning på fristående skolor skickas av Gymnasieantagningen vidare till skolan för beslut. Ett mycket begränsat antal platser finns för fri kvot på varje utbildning. Sökande med utländska betyg och sökande med omdömen istället för betyg prövas också i fri kvot. Antagningsbesked Antagningen till gymnasieskolan sköts av Gymnasieantagningen i Göteborg och kontrolleras av en särskild nämnd, Utbildningsgruppen. Utbildningsgruppens ledamöter utses av GRs kommuner. Preliminärt förhandsbesked och slutantagningsbesked I mitten av april kan du ta del av ett preliminärt förhandsbesked. Om du går i årskurs 9 grundar sig förhandsbeskedet på ditt höstterminsbetyg, för övriga på slutbetyget från grundskolan och eventuella senare kompletteringar. Till introduktionsprogrammen görs ingen preliminär antagning. Slutantagningsbeskedet kan du ta del av i slutet av juni. Det beskedet baseras på ditt slutbetyg. Antagningsresultatet kan du läsa på gymnasieantagningens webbsida, Indra2.se, under Mitt gymnasieval. Det är viktigt att du läser all information på antagningsbeskedet. Under Mitt gymnasieval står det också var du ska vara på uppropet om du är antagen. På antagningsbeskedet kan du se om du blivit antagen blivit reserv inte blivit antagen 7

9 Antagen Om du är antagen till en plats ska du tacka ja eller avstå erbjuden plats på under Mitt gymnasieval. Reserv Gymnasieantagningen bevakar din turordning. Om du inte har tillräckliga betyg för att bli antagen till ditt förstahandsval prövas du automatiskt på ditt andrahandsval osv. Du får reservplats till alla utbildningar du inte blivit antagen till som är högre prioriterade än den plats du blivit antagen till, förutsatt att du är behörig till utbildningen. Du ska tacka ja eller avstå din reservplats på under Mitt gymnasieval. I augusti ser Gymnasieantagningen vilka elever som tackat nej till sina utbildningsplatser och startar reservantagningen. Reservplatserna erbjuds de elever som står i tur på sin poäng till respektive utbildning. När det är din tur, tas du automatiskt in på utbildningen om du inte tackat nej till reservplatsen. Reservantagningen pågår fram till början av september. Om du inte är antagen Om du inte är antagen på någon av de utbildningar du sökt eller inte vill ha din antagna plats ska du kontakta din skolas/kommuns studie- och yrkesvägledare. Då kan du få hjälp att göra omval eller diskutera andra alternativ. Särskilda regler gäller för omval efter slutantagningen. Frågor om antagningen under sommaren Frågor om antagningen under sommaren besvaras i första hand av den studie- och yrkesvägledare som hjälpt dig med ansökan. Kontaktinformation till din studie- och yrkesvägledare eller studie- och yrkesvägledare i din kommun finns på under Mitt gymnasieval. Kan antagningen överklagas? Du kan inte överklaga antagningen. Om du tycker att din ansökan behandlats fel kan du mejla eller skicka brev till Gymnasieantagningen och tala om det. Om det har gjorts något fel kommer Gymnasieantagningen att rätta till det. l 8 Vad ska jag välja? 2016

10 Studieekonomi och skolkort Studiehjälp (CSN) Du kan få studiehjälp till och med vårterminen det år du fyller 20 år och går i gymnasieskolan. Du får bara studiehjälp om du läser på heltid och du måste vara med på lektionerna. Om du inte är svensk medborgare gäller särskilda regler. Du kan också i vissa fall få studiehjälp på gymnasieskola utomlands. Studiehjälp kan bestå av 3 delar: Studiebidrag Extra tillägg Inackorderingstillägg Studiebidrag Studiebidraget är på kr/månad och fås utan ansökan när du är inskriven på en gymnasieskola. Extra tillägg Extra tillägg är ett bidrag som prövas med hänsyn till dina och dina föräldrars ekonomiska förhållanden. Ansökan görs via Inackorderingstillägg Inackorderingstillägg är en form av studiehjälp för dig som på grund av lång restid behöver flytta närmre din skola. Du måste ha mer än 2 timmar per dag i restid för att det ska räknas som lång restid. Tillägget är ett bidrag till kostnader för boende och hemresor. Hur stort bidraget blir beror på avståndet mellan ditt vanliga hem och skolan, och ligger mellan kronor per månad. Går du på en kommunal gymnasieskola är det din hemkommun som prövar ansökan, annars ansöker du hos CSN. Du kan inte få inackorderingstillägg om du blir antagen via frisök. Utbetalning Studiehjälp utbetalas för att du studerar, normalt tio månader per läsår. Om du är under 18 år betalas den ut till din vårdnadshavare. Från och med månaden efter du fyller 18 år betalas den ut till dig själv. Studiehjälp betalas ut sista bankdagen i månaden. För mer information, kontakta din studie- och yrkesvägledare eller Centrala Studiestödsnämnden CSN. Kontaktuppgifter till CSN finns längst bak i katalogen. Skolkort De gymnasieelever som har 6 km eller längre till skolan är berättigade till skolkort för sina dagliga resor till och från skolan. I vissa kommuner måste man ansöka om skolkort. Mer information och blanketter för detta finns på kommunernas webbsidor eller på respektive skola. Undantag gäller för elever som bor i Göteborgs kommun, Härryda kommun och Kungälvs kommun. Elever folkbokförda i Göteborgs kommun får skolkort oavsett avstånd till skolan. Elever i Härryda får skolkort som förutom i Härryda, gäller i Göteborg, Mölndal och Partille. Elever i Kungälvs kommun får skolkort som gäller i Kungälvs kommun. Skolkortets giltighetsområde och giltighetstid är tryckt på kortets framsida. Det gäller på alla Västtrafiks fordon och vissa tåg helgfri måndag-fredag under hela läsåret med uppehåll under jullovet. Elever som är folkbokförda i Göteborg och antagits till gymnasieskola i Göteborg får skolkort som gäller helgfri måndag-fredag kl Skolkort eller Skolstartkort delas vanligtvis ut den 1:a skoldagen på höstterminen. Första resan till skolan får eleven själv bekosta. Elever som antagits till kommunal gymnasieskola i Göteborg och elever folkbokförda i Göteborgs kommun som antagits till fristående gymnasieskola i Göteborg får skolkortet hemsänt med posten inför läsårsstart. Om eleven har haft skolkort redan i grundskolan, kan det kortet användas nästkommande läsår 10 augusti 15 september, under förutsättning att gymnasieskolan ligger i det område som kortet är giltigt. Om eleven behöver ett skolkort med större geografisk giltighet än det som delas ut vid skolstart, kan man i vissa fall ansöka om det hos skolan. Det finns en ny rutin för hur man uppgraderar skolkort. Det kan inte göras i Västtrafikbutiken i Brunnsparken för nästa läsår. Se ny rutin i skolkortswebben! Med skolkortet följer en informationsfolder som beskriver hur man använder kortet vid resa och vilka regler som gäller för Västtrafiks skolkort. Kontaktuppgifter till Västtrafik finns längst bak i katalogen. l 9

11 Utbildningar Nationella program Om programmen Yrkesprogram och högskoleförberedande program Gymnasieskolan har 18 nationella program där 12 är yrkesprogram och 6 är högskoleförberedande program. Yrkesprogrammen skall förbereda dig inför yrkeslivet eller yrkeshögskola och de högskoleförberedande programmen skall förbereda dig inför högre studier efter gymnasieskolan. Yrkesprogram skolförlagt eller lärling? Två vägar mot samma examen Du kan läsa ett yrkesprogram antingen som en skolförlagd utbildning eller som lärling. Lärlingsutbildning är därför ingen egen utbildning utan ett alternativt lärande inom ett yrkesprogram. Alla gymnasieskolans yrkesprogram erbjuder minst 15 veckors arbetsplatsförlagt lärande APL. Som lärling läggs minst halva utbildningstiden på en eller flera arbetsplatser utanför skolan. På det sättet får du en stark koppling till arbetsmarknaden inom det område du studerar. Det är samma behörighetskrav, ämnesplaner, examensmål och yrkesexamen som för en skolförlagd utbildning. Du har också samma möjlighet att utöka din studieplan för att uppnå grundläggande högskolebehörighet och utbildningen kan leda till fortsatta studier på yrkeshögskola. Genom lärlingsutbildning får du en utökad arbetslivserfarenhet och kanske ett större kontaktnät som kan öka dina chanser till en anställning efter avslutade studier. Skolan och arbetsplatsen samarbetar om din utbildning. Under den arbetsplatsförlagda delen har du en handledare som du och din lärare lägger upp din studieplan tillsammans med, men det är läraren som sätter betyg på det du gör på arbetsplatsen i samråd med handledaren. Din lärare besöker dig regelbundet på din arbetsplats. Att vara lärling innebär att du måste vara beredd på att delta i arbetsplatsens förutsättningar, vilket innebär att du kan börja eller att arbetsdagen startar vid och slutar först vid Det kan också innebära längre resor än till skolan. Du ska dessutom vara beredd på att lägga ner tid på dina skolförlagda ämnen. Gymnasieexamen Det finns två examina att få i gymnasieskolan; en för yrkes program och en för högskoleförberedande program. För examina både för yrkes- och högskoleförberedande program krävs att du har: läst gymnasiepoäng gymnasiepoäng med minst E i (godkänt) godkänt betyg på gymnasiearbetet För yrkesprogram krävs dessutom att du har: godkända betyg i svenska/svenska som andraspråk 1, engelska 5, matematik 1a godkända betyg på kurser inom de programgemensamma ämnena med minst 400 gymnasiepoäng För högskoleförberedande program krävs istället att du har: godkända betyg i svenska/svenska som andraspråk 1-3, engelska 5-6, matematik 1b eller 1c Grundläggande högskolebehörighet Examen från ett högskoleförberedande program ger dig grundläggande högskolebehörighet. Med examen från ett yrkesprogram behöver du lägga till svenska/svenska som andraspråk kurs 2 och 3 och engelska kurs 6 för att få behörighet. Du har rätt att läsa kurserna som individuellt val eller som utökad kurs medan du går i gymnasieskolan, eller efteråt på vuxenutbildningen. Du kan läsa mer om hur du uppnår grundläggande högskolebehörighet under respektive yrkesprogram på programsidorna. Särskild Behörighet Utöver den grundläggande högskolebehörigheten kan vissa högskolor/universitet ha krav om särskild behörighet. Dessa finner du under respektive högskola/ universitets webbplatser. Lägsta betygskrav är godkänt (E) om det inte står något annat. 10 Vad ska jag välja? 2016

12 PROGRAMSTRUKTUR Gymnasiegemensamma ämnen De gymnasiegemensamma ämnena är samma ämnen för alla program men omfattningen varierar mellan programmen. De gymnasiegemensamma ämnena är: Engelska Historia Idrott och hälsa Matematik Naturkunskap* Religionskunskap Samhällskunskap Svenska/Svenska som andraspråk Såhär mycket gymnasiegemensamma ämnen läser du på de olika programmen YRKES- PROGRAM HÖGSKOLE- FÖRBEREDANDE Engelska 100p 200p Historia 50p 50p/100p/200p Idrott och hälsa 100p 100p Matematik 100p 100p/200p/300p Naturkunskap* 50p 100p Religionskunskap 50p 50p Samhällskunskap 50p 100p/200p Svenska/Svenska som andraspråk 100p 300p Programfördjupningar Programfördjupningar är kurser som ska komplettera de andra ämnena du läser och ge dig utrymme att specialisera dig på något. På yrkesprogram ska programfördjupningarna motsvara de krav som arbetslivet och branscherna ställer. På högskoleförberedande program skall programfördjupningarna vara kurser som har särskild betydelse för fortsatta studier på högskolan. För alla program ingår kurser i entreprenörskap och företagande som programfördjupning om sådana kurser inte på annat sätt ingår i programmet. Individuellt val Individuellt val ger dig chans att forma din utbildning efter intresse och behov. Skolorna väljer i stort sett själva vilka kurser som skall erbjudas som individuellt val. Gymnasiearbete Under åren på skolan ska du göra ett större arbete som kallas gymnasiearbete där du visar att du lärt dig och klarat av programmets mål. Arbetsförlagt lärande, APL Arbetsplatsförlagt lärande, APL, på en eller flera arbetsplatser görs på alla yrkesprogram i minst 15 veckor och ännu mer om du går som lärling. Du ska under den tiden få chans att lära dig mer om yrkesområdet du läser. l *Naturvetenskapsprogrammet och Teknikprogrammet läser inte ämnet Naturkunskap eftersom andra naturvetenskapliga ämnen ingår i programmen. Programgemensamma karaktärsämnen Programgemensamma karaktärsämnen är ämnen som ger programmet en identitet och utmärker programmet. Inriktningar Alla program utom Vård- och omsorgsprogrammet har nationella inriktningar som delar programmen i olika intresseområden. Estetiska programmet, Hantverksprogrammet, Industritekniska programmet och Naturbruksprogrammet får starta sina inriktningar redan i år 1 och då behöver du välja inriktning redan när du söker utbildningen. De andra programmens inriktningar startar i år 2 eller 3 och väljs när du går på skolan. Inriktningar startar bara om tillräckligt många elever väljer den. 11

13 Programmen YRKESPROGRAM Snabbguide Här är en snabbguide med respektive programs nationella inriktningar samt exempel på yrkesutgångar för yrkesprogrammen. På varje programs sida finns en tydligare beskrivning. HÖGSKOLE- FÖRBEREDANDE PROGRAM BARN- OCH FRITIDSPROGRAMMET SID 14 Fritid och hälsa Pedagogiskt arbete Socialt arbete EXEMPEL PÅ YRKESUTGÅNGAR: Personal på badanläggningar/sporthallar, personal på idrotts- och fritidsanläggningar, personlig tränare. Barnskötare, elevassistent. Väktare, personlig assistent, arbete med stöd och service inom funktionshinderområdet BYGG- OCH ANLÄGGNINGSPROGRAMMET SID 18 Anläggningsfordon Husbyggnad Mark och anläggning Måleri Plåtslageri EXEMPEL PÅ YRKESUTGÅNGAR: Anläggningsmaskinförare. Betongarbetare, glastekniker, golvläggare, murare, plattsättare, träarbetare. Beläggningsarbetare, bergarbetare, järnvägstekniker, väg- och anläggningsarbetare. Byggnadsmålare. Byggnadsplåtslagare, ventilationsplåtslagare EKONOMIPROGRAMMET SID 22 Ekonomi Juridik EL- OCH ENERGIPROGRAMMET SID 26 Automation Dator- och kommunikationsteknik Elteknik Energiteknik EXEMPEL PÅ YRKESUTGÅNGAR: Automationstekniker fastighet, industri, process. Elektronikproduktionstekniker, hemservicetekniker, nätverkstekniker. Distributionselektriker, industrielektriker, installationselektriker, järnvägstekniker el och signal. Driftsoperatör allmän, kraft- och värmeteknik, vatten- och miljöteknik. ESTETISKA PROGRAMMET SID 30 Bild och formgivning Dans Estetik och media Musik Teater FORDONS- OCH TRANSPORTPROGRAMMET SID 34 Godshantering Karosseri och lackering Lastbil och mobila maskiner Personbil Transport EXEMPEL PÅ YRKESUTGÅNGAR: Lagerarbetare, terminalarbetare. Billackerare, bilskadereparatör. Lastbilsmekaniker, maskinmekaniker. Personbilsmekaniker. Bussförare, lastbilsförare. HANDELS- OCH ADMINISTRATIONPROGRAMMET SID 38 Administrativ service Handel och service EXEMPEL PÅ YRKESUTGÅNGAR: Ekonomiassistent, exponerings- och utställningsdesigner, kundservice och reception, marknadsassistent, redovisningsassistent. Butikskommunikatör/merchandiser, butikssäljare, företagssäljare, inköpare, logistiker. HANTVERKSPROGRAMMET SID 42 Finsnickeri Florist Frisör Textil design Övriga hantverk EXEMPEL PÅ YRKESUTGÅNGAR: Båtbyggare, inredningssnickare, möbelsnickare, trä- och byggvaruhandel. Florist. Frisöraspirant. Inköpsassistent, sömmerska, textil och konfektion. Låssmed, silversmed, sotare, timmerman, urmakare. 12 Vad ska jag välja? 2016

14 HOTELL- OCH TURISMPROGRAMMET SID 46 Hotell och konferens Turism och resor EXEMPEL PÅ YRKESUTGÅNGAR: Bokning, konferens, reception, våningsservice. Aktiviteter och upplevelser, bokning och försäljning, guidning, turistinformation. HUMANISTISKA PROGRAMMET SID 50 Kultur Språk INDUSTRITEKNISKA PROGRAMMET SID 54 Driftsäkerhet och underhåll Processteknik Produkt och maskinteknik Svetsteknik EXEMPEL PÅ YRKESUTGÅNGAR: Automationsmekaniker, servicemekaniker, underhållsmekaniker. Industrilackerare, laboratorietekniker inom kemisk industri, processoperatör. CNC-operatör, gjutare, stentekniker, tryckare, verktygsmakare. Internationell svetsare, svetsare. NATURBRUKSPROGRAMMET SID 58 Djur Lantbruk Skog Trädgård EXEMPEL PÅ YRKESUTGÅNGAR: Arbete med hundar, djurskötare inom lantbruk, djurvårdare, hästskötare med inriktning mot ridning, hästskötare med inriktning mot trav. Landsbygdstjänster, lantbruk maskiner, djur, växtodling. Jakt och viltvård, naturguidning, skogsmaskinförare, skogsmaskinservice, skogsvårdare. Trädgårdsanläggning, trädgårdsodling friland, växthus, trädgårdstjänster. NATURVETENSKAPSPROGRAMMET SID 62 Naturvetenskap Naturvetenskap och samhälle RESTAURANG- OCH LIVSMEDELSPROGRAMMET SID 66 Bageri och konditori Färskvaror, delikatesser och catering Kök och servering EXEMPEL PÅ YRKESUTGÅNGAR: Bagare, konditor. Butikssäljare inom färskvaror och delikatess. Kock, servitris/servitör. SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET SID 70 Beteendevetenskap Medier, information och kommunikation Samhällsvetenskap TEKNIKPROGRAMMET SID 74 Design och produktutveckling Informations- och medieteknik Produktionsteknik Samhällsbyggande och miljö Teknikvetenskap VVS- OCH FASTIGHETSPROGRAMMET SID 78 Fastighet Kyl- och värmepumpsteknik Ventilationsteknik VVS EXEMPEL PÅ YRKESUTGÅNGAR: Fastighetsskötare. Kylmontör. Ventilationstekniker. Industrirörsmontör, isoleringsmontör, VVS-montör. VÅRD- OCH OMSORGSPROGRAMMET SID 82 Inga nationella inriktningar EXEMPEL PÅ YRKESUTGÅNGAR: Funktionshinderområdet, hälso- och sjukvård, psykiatri, äldreomsorg. 13

15 BF YRKESPROGRAM Barn och fritid Om du vill jobba med människor, med barn, ungdomar eller vuxna, så kan detta programmet vara för dig. Det handlar om pedagogik och lärande, att utveckla andra människor. INRIKTNINGAR Fritid och hälsa Pedagogiskt arbete Socialt arbete Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper i pedagogik och deras färdigheter i att utföra arbetsuppgifter som förekommer inom de verksamheter programmet utbildar för. Utbildningen ska leda till att eleverna, beroende på inriktning, kan möta, assistera och stödja barn, ungdomar eller vuxna i deras utveckling. Kunskaper om människors hälsa, och levnadsvanor och om olika former av hälsofrämjande arbete är centralt inom programmet. Arbetsmiljö- och arbetsorganisationsfrågor ingår på ett naturligt sätt. Kännetecknande för de verksamheter som programmet utbildar för är samverkan, samarbete och kommunikation baserat på ett etiskt förhållningssätt. För att arbeta med människor krävs bland annat förmåga att lyhört, kreativt och med omdöme skapa optimala förutsättningar för alla människors delaktighet och lärande. Utbildningen ska därför ge eleverna möjlighet att särskilt utveckla dessa förmågor. Genom utbildningens betoning på möten mellan människor ska eleverna ges möjlighet att reflektera över och diskutera sociala och kulturella frågor. Eleverna ska utifrån kunskaper om människors lärande och levnadsmiljöer kunna analysera och reflektera över människors olika levnadsvillkor och utvecklingsmöjligheter. Utbildningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla ett vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt. Utbildningen ska inriktas mot problemlösning och stimulera till handlingsberedskap. Eleverna ska därför genomföra uppgifter och lösa praktiska problem såväl självständigt som i samarbete med andra. De ska också utveckla kunskaper i att planera, genomföra, dokumentera och utvärdera arbetet, såväl på verksamhets- som på individnivå. Utbildningen kan även förbereda för eget företagande inom området. Efter examen från programmet ska eleverna ha de kunskaper som behövs för att arbeta med barn, ungdomar eller vuxna inom pedagogiska och sociala yrkesområden eller i fritids- och friskvårdssektorn. EXEMPEL PÅ YRKESUTGÅNGAR Personal på badanläggningar/sporthallar, personal på idrotts- och fritidsanläggningar, personlig tränare Barnskötare, elevassistent Väktare, personlig assistent, arbete med stöd och service inom funktionshinderområdet Tre inriktningar Inriktningen fritid och hälsa ska ge kunskaper om människors fritid och om olika fritids- och friskvårdsverksamheter samt om människors hälsa och hälsofrämjande arbete. Den ska förbereda eleverna för arbete inom fritids- och friskvårdssektorerna. Inriktningen pedagogiskt arbete ska ge kunskaper om barns och ungas utveckling, lärande, behov och rättigheter samt om olika pedagogiska verksamheter. Den ska förbereda eleverna för arbete till exempel som barnskötare i förskolan eller elevassistent i skolan. Inriktningen socialt arbete ska ge kunskaper om sociala processer och förhållanden och om socialpolitiska områden. Den ska förbereda eleverna för arbete inom exempelvis funktionshinderområdet eller bevakningsområdet. l 14 Vad ska jag välja? 2016

16 PROGRAMSTRUKTUR BF Läs om programstruktur på sidan 11 GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN 600 POÄNG Engelska Historia 1a: Idrott och hälsa Matematik 1a Naturkunskap 1a: Religionskunskap Samhällskunskap 1a: Svenska eller Svenska som andraspråk PROGRAMGEMENSAMMA KARAKTÄRSÄMNEN 700 POÄNG Hälsopedagogik Naturkunskap 1a: Kommunikation Lärande och utveckling Människors miljöer Pedagogiskt ledarskap Samhällskunskap 1a: Svenska eller Sv som andraspråk INRIKTNINGAR 300 POÄNG FRITID OCH HÄLSA 300 POÄNG Fritids- och friskvårdsverksamheter Fritids- och idrottskunskap PEDAGOGISKT ARBETE 300 POÄNG Barns lärande och växande Pedagogiskt arbete SOCIALT ARBETE 300 POÄNG Socialt arbete Sociologi P PROGRAMFÖRDJUPNINGAR 200 P INDIVIDUELLT VAL 100 P GYMNASIEARBETE BF PROGRAMFÖRDJUPNINGAR 600 POÄNG Skolorna väljer själva vilka av nedanstående programfördjupningar de vill erbjuda. Kontakta resp. skola för besked. ÄMNE KURS POÄNG ÄMNE KURS POÄNG Aktiviteter och värdskap Aktiviter och upplevelser Besöksnäringen Guide och reseledare Brand, bevakning och säkerhet Akut omhändertagande Bevakning och säkerhet Brand och räddning Vardagsolyckor Dansorientering Dansorientering Digitalt skapande Digitalt skapande Entreprenörskap Entreprenörskap Estetisk kommunikation Estetisk kommunikation Eventteknik Eventteknik Fritids- och friskvårdsverksamheter Bad- och friskvårdsanläggningar Drift och underhåll av fritidsanläggningar Fritidsmiljöer och arenor Fritids- och idrottskunskap Fritids- och idrottskunskap Grundläggande vård och omsorg Grundläggande vård och omsorg Historia Historia 1a Hälsa Kost och hälsa Mental träning Idrott och hälsa Idrott och hälsa Juridik Rätten och samhället Konferens och evenemang Konferens och evenemang Larm och säkerhetsteknik Larm-, övervaknings- och säkerhetssystem Massage Massage Massage Matematik Matematik 2a Mediekommunikation Textkommunikation Musik Bruksspel och ackompanjemang Rytmik Naturguidning Naturguidning Naturguidning Naturkunskap Naturkunskap Pedagogik Aktivitetsledarskap Barns lärande och växande Pedagogiska teorier och praktiker Pedagogiskt arbete Dramapedagogik Skapande verksamhet Psykologi Psykologi Psykologi 2b...50 Reseproduktion och marknadsföring Marknadsföring och försäljning Sociologi Etnicitet och kulturmöten Sociologi Ungdomskulturer Specialpedagogik Specialpedagogik Specialpedagogik Svenska Svenska eller Svenska som andraspråk Svenska som andraspråk Träningslära Träningslära Träningslära Yttre miljö Yttre miljö anläggningar Yttre miljö maskiner och verktyg För detaljerad information om programstrukturen, se 15

17 BF Skolor med barn- och fritidsprogrammet Inriktning Fritid och hälsa ALE: Lärlingsgymnasiet* LÄRLING GÖTEBORG: Burgårdens utbildningscentrum/august Kobbs gymnasium även LÄRLING, Plusgymnasiet* HÄRRYDA: Hulebäcksgymnasiet KUNGSBACKA: Aranäsgymnasiet, Elof Lindälvs gymnasium LÄRLING, Kungsbacka Praktiska Gymnasium* LÄRLING LERUM: Lerums gymnasium LILLA EDET: Elfhems gymnasium LÄRLING STENUNGSUND: Nösnäsgymnasiet även LÄRLING Inriktning Pedagogiskt arbete ALINGSÅS: Alströmergymnasiet GÖTEBORG: Burgårdens utbildningscentrum/august Kobbs gymnasium även LÄRLING HÄRRYDA: Hulebäcksgymnasiet KUNGSBACKA: Aranäsgymnasiet, Kungsbacka Praktiska Gymnasium* LÄRLING KUNGÄLV: Mimers Hus gymnasium LERUM: Lerums gymnasium LILLA EDET: Elfhems gymnasium LÄRLING STENUNGSUND: Nösnäsgymnasiet även LÄRLING Inriktning Socialt arbete GÖTEBORG: Burgårdens utbildningscentrum/august Kobbs gymnasium även LÄRLING KUNGÄLV: Mimers Hus gymnasium LILLA EDET: Elfhems gymnasium LÄRLING *fristående skola Inriktningar på skolor märkta LÄRLING är sökbara som lärlingsutbildning redan från år 9. Inriktningar utan märkning är skolförlagda och kan ibland erbjudas som lärling senare av skolorna. Ovanstående kommuner erbjuder utbildning inom området. Uppnå grundläggande högskolebehörighet För att du på barn- och fritidsprogrammet ska uppnå grundläggande högskolebehörighet behöver du inte läsa utökat program, förutsatt att skolan erbjuder svenska 3/svenska som andraspråk 3 som programfördjupning. Om skolan erbjuder de kurserna som programfördjupning kan du välja en av dem och måste då dessutom läsa engelska 6 som individuellt val för att få grundläggande högskolebehörighet. Om skolan inte erbjuder svenska 3 och svenska som andraspråk 3 som programfördjupning har du alltid rätt att läsa kursen som individuellt val. Du har dessutom alltid rätt att läsa in en grundläggande högskolebehörighet som utökat program. Det är också möjligt utöver den grundläggande behörigheten att få viss särskild högskolebehörighet på barn- och fritidsprogrammet eftersom fortsättningskurser i naturkunskap och samhällskunskap är programgemensamma. Dessutom om skolan kan erbjuda matematik 2a som programfördjupning. l 16 Skolornas eventuella valbara profiler anges under avsnittet Gymnasieskolor längre bak i katalogen.

18 Anteckningar BF Vad ska jag välja?

19 BA YRKESPROGRAM Bygg och anläggning Husbyggnad, anläggning och byggrund är exempel på ämnen man läser på detta program. Utbildningen ger eleverna kunskaper om och färdigheter i att planera, genomföra, dokumentera och kvalitetssäkra sitt arbete. INRIKTNINGAR Anläggningsfordon Husbyggnad Mark och anläggning Måleri Plåtslageri Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper om och färdigheter i byggnation och anläggning vid nyproduktion, ombyggnad och renovering. Eftersom bygg- och anläggningsarbete påverkar samhällets infrastruktur och de miljöer man vistas i ska utbildningen ge kunskaper om ett rationellt, säkert och miljömässigt hållbart byggande. Eleverna ges också kunskap om branschens olika yrken och arbetsprocesser samt om entreprenörskap och företagande, vilket utgör en god grund för samverkan på arbetsplatsen och med kunder. Byggarbetsplatsen är föränderlig och arbetet sker både inomhus och utomhus. Detta ställer krav på ett flexibelt förhållningssätt och kontinuerligt lärande i arbetslivet. Utbildningen ska därför utveckla elevernas kreativitet och initiativförmåga. De ska kunna arbeta både självständigt och tillsammans med andra. Arbetet ska genomföras på ett ergonomiskt, hälsosamt och säkert sätt inom de arbetsmiljöregler och säkerhetsbestämmelser som gäller. Bygg- och anläggningsbranschen hanterar stora ekonomiska värden. Arbetet genomförs utifrån kundens beställning och i enlighet med gällande lagar, föreskrifter och andra bestämmelser. Utbildningen ska därför ge eleverna kunskaper om och färdigheter i att planera, genomföra, dokumentera och kvalitetssäkra arbetet. Eleverna arbetar i alla ämnen med att utveckla sitt sätt att kommunicera och få möjlighet att möta och diskutera olika perspektiv på människors livsvillkor i samhället. EXEMPEL PÅ YRKESUTGÅNGAR Anläggningsmaskinförare Betongarbetare, glastekniker, golvläggare, murare, plattsättare, träarbetare Beläggningsarbetare, bergarbetare, järnvägstekniker, väg- och anläggningsarbetare Byggnadsmålare Byggnadsplåtslagare, ventialtionsplåtslagare Fem inriktningar Inriktningen anläggningsfordon ska ge kunskaper i markarbeten som schakt- och materialförflyttning inom väg- och ledningsarbete och ballast samt trafikkunskap. Inriktningen husbyggnad ska ge kunskaper i nybyggnation, renovering och ombyggnation av bostäder och lokaler samt även av broar och andra anläggningskonstruktioner. Inriktningen mark och anläggning ska ge kunskaper i markarbeten för vägar, järnvägar, husgrunder, ledningar, gröna ytor samt asfalt-, platt- och stenbeläggningar. Inriktningen måleri ska ge kunskaper i ny- och ommålning av invändiga och utvändiga ytor, uppsättning av olika väggbeklädnadsmaterial samt kunskaper om färgens estetiska och skyddande värden. Inriktningen plåtslageri ska ge kunskaper i byggnadsoch ventilationsplåtslageri för att förse byggnader med ett yttre klimatskydd och ett fungerande inneklimat, i en kombination av design och teknisk funktion. l 18 Vad ska jag välja? 2016

20 PROGRAMSTRUKTUR BA Läs om programstruktur på sidan 11 GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN 600 POÄNG Engelska Historia 1a: Idrott och hälsa Matematik 1a Naturkunskap 1a: Religionskunskap Samhällskunskap 1a: Svenska eller Svenska som andraspråk PROGRAMGEMENSAMMA KARAKTÄRSÄMNEN 400 POÄNG Bygg och anläggning Bygg och anläggning INRIKTNINGAR POÄNG ANLÄGGNINGSFORDON 900 P Anläggningsförare process Anläggningsförare Anläggningsförare Anläggningsförare Anläggningsförare HUSBYGGNAD 700 P Husbyggnadsprocessen Husbyggnad Husbyggnad Husbyggnad MARK OCH ANLÄGGNING 500 P Anläggningsprocessen Anläggning Anläggning MÅLERI 400 P Måleriprocessen Måleri PLÅTSLAGERI 400 P Plåtslageri grunder Plåtslageriprocessen Ventilationsplåtslageri P PROGRAMFÖRDJUPNINGAR 200 P INDIVIDUELLT VAL 100 P GYMNASIEARBETE BA PROGRAMFÖRDJUPNINGAR POÄNG Skolorna väljer själva vilka av nedanstående programfördjupningar de vill erbjuda. Kontakta resp. skola för besked. ÄMNE KURS POÄNG Anläggning Anläggning Anläggning Anläggning gröna ytor Anläggning ledningsbyggnad Anläggning stensättning Anläggning vägbyggnad Anläggningsprocessen Arkitektur Arkitektur hus Arkitektur rum Beläggning Beläggning Beläggningsarbeten Beläggningsmaskiner Berghantering Bergarbeten Bergborrning Bergmaskiner Bergsprängning Betong Betong 1 lågform och platta på mark Betong 2 väggar och pelare.100 Betong 3 bärlag Betong 4 golv Cad Cad Cad Design Design Elementmontering Elementmontering Entreprenörskap Entreprenörskap Fysik Fysik 1a Företagsekonomi Entreprenörskap och företagande Företagsekonomi Golvläggning Golvläggning Golvläggning 2 våtrum Golvläggning 3 trä och laminat ÄMNE KURS POÄNG ÄMNE KURS POÄNG Husbyggnad Husbyggnad Husbyggnad Husbyggnad 3 ombyggnad Husbyggnadsprocessen Husbyggnad specialyrken Specialyrken Specialyrken Specialyrken Hållbart samhälle Hållbart samhällsbyggande Järnvägsbyggnad Järnvägsbyggnad Järnvägsbyggnad Järnvägsbyggnad Lackeringsteknik Färg och dekorationslackering.100 Industriell lackering Lackeringsteknik applicering Matematik Matematik 2a Mobila arbetsmaskiner Grävmaskiner Hjullastare Motor- och röjmotorsåg Motor och röjmotorsåg Mur- och putsverk Mur- och putsverk 1 grundmurar Mur- och putsverk 2 murverk Mur- och putsverk 3 puts Måleri Måleri Måleri Måleri Måleri Måleri Måleriprocessen Plåtslageri Plåtslageri grunder Plåtslageriprocessen Plåtslageriteknik Byggnadsplåtslageri Byggnadsplåtslageri Byggnadsplåtslageri Byggnadsplåtslageri Kulturplåtslageri Lättbyggnadsteknik Plåtslageri svetstekniker Svenska Svenska eller Svenska som andraspråk Svenska som andraspråk Teknik Teknik Trä Bygga i trä Timring Trä 1 stommar Trä 2 beklädnad Trä 3 montage Tätskikt våtrum Tätskikt våtrum Ventilationsplåtslageri Ventilationsisolering Ventilationsmontering Ventilationsmontering Ventilationsplåtslageri Ventilationsplåtslageri Ventilationsservice Ventilationsteknik Luftbehandling Ventilationsteknik injustering För detaljerad information om programstrukturen, se 19

GYMNASIET Vad innebär det?

GYMNASIET Vad innebär det? GYMNASIET Vad innebär det? LINKÖPINGS KOMMUN 13/14 5 st Kommunala gymnasieskolor 11 st Fristående gymnasieskolor 2 st Landstingets gymnasieskolor Läsåret 12/13 årskurs 9 = 72 st Kommunal skola: 53 st Friskola:

Läs mer

VÄLLKOMNA TILL INFORMATIONSKVÄLL INFÖR GYMNASIEVALET 2014

VÄLLKOMNA TILL INFORMATIONSKVÄLL INFÖR GYMNASIEVALET 2014 VÄLLKOMNA TILL INFORMATIONSKVÄLL INFÖR GYMNASIEVALET 2014 Yaara Robinson Studie- och yrkesvägledare yaara.robinson@uppsala.se 073-4321607 Gymnasieskolan Läser i kurser som räknas i poäng 1 poäng = 1 lektion

Läs mer

Gymnasieskolan 2011. De viktigaste förändringarna:

Gymnasieskolan 2011. De viktigaste förändringarna: 1 (5) BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Förvaltningskontoret Gymnasieskolan 2011 Hösten 2011 startar en ny gymnasieskola. Syftet är bl.a. att fler elever ska nå målen och att du som elev ska vara bättre rustad för

Läs mer

Tidplan. Lösenord skickas ut

Tidplan. Lösenord skickas ut Gymnasieval Tidplan 21-23 november V. 4 17 februari Feb/Mars 17 april 23 april 15 maj Maj/juni 27 juni Slutet av juli Juli/aug Gymnasiemässan Lösenord skickas ut Sista ansökningsdag! Antagningsprov estetiska

Läs mer

Gymnasieskolan. 3 år frivillig skolform 18 nationella program 60 inriktningar Antagningskrav

Gymnasieskolan. 3 år frivillig skolform 18 nationella program 60 inriktningar Antagningskrav Gymnasieskolan 3 år frivillig skolform 18 nationella program 60 inriktningar Antagningskrav De 6 högskoleförberedande nationella programmen EK - Ekonomi - Juridik - Ekonomi SA - Samhällsvetenskap - Beteendevetenskap

Läs mer

Gymnasieinformation. Gymnasiegemensamma ämnen: ämnen som ingår på alla program.

Gymnasieinformation. Gymnasiegemensamma ämnen: ämnen som ingår på alla program. Gymnasieinformation Gymnasieskolan GY11: Programmen är uppdelade på 12 yrkesprogram och 6 högskoleförberedande program. På yrkesprogrammen utbildar man sig mot ett yrke eller yrkesområde. På de högskoleförberedande

Läs mer

Kort om den svenska gymnasieskolan

Kort om den svenska gymnasieskolan Kort om den svenska gymnasieskolan Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se ISBN 978-91-86529-64-2 Beställningsnummer:

Läs mer

Introduktionsprogram fem olika inriktningar beroende på vilka betyg som saknas.

Introduktionsprogram fem olika inriktningar beroende på vilka betyg som saknas. Gymnasieprogram Alla yrkesprogram leder till en yrkesexamen. Du kan börja jobba direkt efter utbildningen eller fortsätta studera inom yrkeshögskolan. Du kan också välja extra kurser för att studera vidare

Läs mer

Gymnasieinformation 2013

Gymnasieinformation 2013 Gymnasieinformation 2013 SYV-Kalendarium HT-2012 Kommunala gymnasieskolor - presentation i aulan (september) SYV - gymnasieinformation klassvis (september) PRAO vecka 40 Enskilda vägledningssamtal inbokade

Läs mer

Kort om gymnasieskolan

Kort om gymnasieskolan Kort om gymnasieskolan Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se ISBN 978-91-87115-86-8 Beställningsnummer:

Läs mer

1. Vad händer i år? 2. Skolsystemet. 3. Vilka gymnasieprogram finns det? 4. Hur är programmen uppbyggda? 5. Två typer av gymnasieexamen

1. Vad händer i år? 2. Skolsystemet. 3. Vilka gymnasieprogram finns det? 4. Hur är programmen uppbyggda? 5. Två typer av gymnasieexamen 1. Vad händer i år? 2. Skolsystemet 3. Vilka gymnasieprogram finns det? 4. Hur är programmen uppbyggda? 5. Två typer av gymnasieexamen 6. Vad krävs för att komma in på gymnasiet? 7. Var finns informationen?

Läs mer

Välkommen till Gymnasieinformation!

Välkommen till Gymnasieinformation! Välkommen till Gymnasieinformation! Gymnasieskolan enligt GY2011 18 Nationella program 60 inriktningar 12 Yrkesprogram 6 Högskoleförberedande program Alla program omfattar 2 500 poäng Yrkesprogram Gymnasiegemensamma

Läs mer

Skillnader grundskola/gymnasiet Program som finns Hur är gymnasiet uppbyggt och skillnader? Vad krävs för att komma in på ett program?

Skillnader grundskola/gymnasiet Program som finns Hur är gymnasiet uppbyggt och skillnader? Vad krävs för att komma in på ett program? Lagmansskolan Skillnader grundskola/gymnasiet Program som finns Hur är gymnasiet uppbyggt och skillnader? Vad krävs för att komma in på ett program? Vad är målet med gymnasiet? När söker man till gymnasiet?

Läs mer

Gymnasie- information 2011

Gymnasie- information 2011 Gymnasieinformation 2011 Att tänka på in för valet Vem är jag? Vad vill jag? Vad kan jag? Vad finns det för alternativ? Hur kommer jag dit? Vad har jag för mål efter gymnasiet? Valet är i dina händer!

Läs mer

Vifolkaskolan/Trojenborgsskolan

Vifolkaskolan/Trojenborgsskolan Vifolkaskolan/Trojenborgsskolan Skillnader grundskola/gymnasiet Program som finns Hur är gymnasiet uppbyggt och skillnader? Vad krävs för att komma in på ett program? Vad är målet med gymnasiet? När söker

Läs mer

Gymnasieskolan - en ny gymnasieskola från och med hösten 2011 Föräldramöte 15 oktober 2013

Gymnasieskolan - en ny gymnasieskola från och med hösten 2011 Föräldramöte 15 oktober 2013 Valet till Gymnasieskolan - en ny gymnasieskola från och med hösten 2011 Föräldramöte 15 oktober 2013 3 år frivillig skolform 18 nationella program 60 inriktningar Antagningskrav Sista ansökningsdag i

Läs mer

Studiedagsprogram 29 mars

Studiedagsprogram 29 mars Studiedagsprogram 29 mars 08.30-08.45 Åtgärdsprogram 08.45-09.45 Gy 2011, Bakgrund, betyg 09.45-10.15 Fika 10.15-10.45 Hemsidan 10.45-11.45 Gy 2011 fortsättning, Programstruktur, Ämnen och ämnesplaner

Läs mer

Planera Ditt Gymnasieval 2013

Planera Ditt Gymnasieval 2013 Planera Ditt Gymnasieval 2013 BEHÖRIGHET (krav på förkunskaper): Högskoleförberedande program Lägst betyget E i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik + 9 andra ämnen Ekonomiprogrammet

Läs mer

Vägledningscentrum. Gymnasieinformation till elever och föräldrar

Vägledningscentrum. Gymnasieinformation till elever och föräldrar Vägledningscentrum Gymnasieinformation till elever och föräldrar De viktigaste förändringarna Högre behörighetskrav till gymnasieskolan Valfriheten stramas upp Nya program och förändrad programstruktur

Läs mer

Se på DITT gymnasieval som en bas för framtidens möjligheter. Inte som ett ödesval för resten av ditt yrkesliv! Vellinge.se

Se på DITT gymnasieval som en bas för framtidens möjligheter. Inte som ett ödesval för resten av ditt yrkesliv! Vellinge.se Se på DITT gymnasieval som en bas för framtidens möjligheter. Inte som ett ödesval för resten av ditt yrkesliv! 18 NATIONELLA PROGRAM 12 YRKESPROGRAM För elever som vill lära sig ett yrke. 15 veckors APL,

Läs mer

Mina uppgifter. Martina Håkansson. Studie- och yrkesvägledare. Martina.hakansson@staffanstorp.se Tfn: 046-251637

Mina uppgifter. Martina Håkansson. Studie- och yrkesvägledare. Martina.hakansson@staffanstorp.se Tfn: 046-251637 Gymnasievalet Mina uppgifter Martina Håkansson Studie- och yrkesvägledare Martina.hakansson@staffanstorp.se Tfn: 046-251637 Måndag 08.00-14 Tisdag 08.00-15 Onsdag 08.00-16.30 Tider gymnasievalet Hösten:

Läs mer

GYMNASIEVALET 2015/16

GYMNASIEVALET 2015/16 GYMNASIEVALET 2015/16 Studie- och yrkesvägledare Linnéa Hedman Alunda och Gimo skolområden Kontaktuppgifter Mobil: 070-623 73 57 Telefon: 0173-866 87 / 858 05 Epost: linnea.hedman@osthammar.se Facebook:

Läs mer

Bygg- och anläggningsprogrammet (BA)

Bygg- och anläggningsprogrammet (BA) Bygg- och anläggningsprogrammet (BA) Bygg- och anläggningsprogrammet (BA) ska utveckla elevernas kunskaper om och färdigheter i byggnation och anläggning vid till exempel nyproduktion, ombyggnad och renovering.

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust (1421) period 20151

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust (1421) period 20151 Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust (1421) period 2151 15-5-4 9:22:51 Handels- Och Administrationsprogrammet 1 Hantverksprogrammet, Finsnickeri 1 Hantverksprogrammet, Finsnickeri 12 1 185. 185.

Läs mer

Utbildningar inom samverkansavtalet för gymnasieskolan 2011 2015 inom Göteborgsregionens kommunalförbund

Utbildningar inom samverkansavtalet för gymnasieskolan 2011 2015 inom Göteborgsregionens kommunalförbund Utbildningar inom samverkansavtalet för gymnasieskolan 2011 2015 inom Göteborgsregionens kommunalförbund Preliminärt planerad organisation inför 2012 matris version 2-31 maj 2011. Versionen inkluderar

Läs mer

Definitivantagningen 2014 Antagningspoäng och medelvärde

Definitivantagningen 2014 Antagningspoäng och medelvärde Definitivantagningen 2014 Kommunvis med skolor i bokstavsordning Kommunvis med utbildningar i bokstavsordning Naturbruksprogrammet i Västra Götaland I följande dokument kan du se den definitiva antagningspoängen

Läs mer

Sökande per 7 mars till lärlingsutbildningar inom GR inför HT 2011

Sökande per 7 mars till lärlingsutbildningar inom GR inför HT 2011 Sökande per 7 mars till lärlingsutbildningar inom GR inför HT 2011 Kommun Skola Program Inriktning Org 1val b 1val ob 2val Ale Lärlingsgymnasiet i Ale Bygg & anläggning Anläggningsfordon 5 1-1 Husbyggnad

Läs mer

FÖRÄLDRAMÖTE! ALLMÄN INFORMATION INFÖR GYMNASIEVALET

FÖRÄLDRAMÖTE! ALLMÄN INFORMATION INFÖR GYMNASIEVALET FÖRÄLDRAMÖTE! ALLMÄN INFORMATION INFÖR GYMNASIEVALET 1 ANSÖKAN OCH ANTAGNING Få koden till webben och genomgång - 8 Januari Sista dag att göra ansökan på webben Skriv ut ansökan, skriv under till SYV -

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust kommun (1421) period 20131

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust kommun (1421) period 20131 Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust kommun (1421) period 2131 13-7-1 6:31:17 Hantverksprogrammet; Finsnickeri (riksrekryterande) 1 2 2 16. 178. Intresseanmälan Introduktionsprogrammen 3 Impro

Läs mer

Preliminärantagningen 2012 Antagningspoäng och medelvärde

Preliminärantagningen 2012 Antagningspoäng och medelvärde antagningen 2012 Kommunvis med skolor i bokstavsordning Kommunvis med utbildningar i bokstavsordning Naturbruksutbildningarna inom Västra Götaland. I följande dokument kan du se den preliminära antagningspoängen

Läs mer

Nuläge. Aktiviteter Transnationalitet Resultat Implementering. Studiestöd/ studieteknik Coachning KBT/LEAN Flexibelt lärande Alternativ skola

Nuläge. Aktiviteter Transnationalitet Resultat Implementering. Studiestöd/ studieteknik Coachning KBT/LEAN Flexibelt lärande Alternativ skola Nuläge Aktiviteter Transnationalitet Resultat Implementering Studiestöd/ studieteknik Coachning KBT/LEAN Flexibelt lärande Alternativ skola OECD/LEED Östersjösamarbete/ Flaggskepp Ramböll European Minds

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust kommun (1421) period 20121

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust kommun (1421) period 20121 Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust kommun (1421) period 2121 12-1-13 13:42:24 Hantverksprogrammet Finsnickeri 12 Impro Mot Hantverksprogrammet, Finsnickeri 2 2 STATGTDEXTER IST Sverige AB 1

Läs mer

VIRGINSKA SKOLAN. www.orebro.se

VIRGINSKA SKOLAN. www.orebro.se VIRGINSKA SKOLAN På Virginska skolan finns följande program Hantverksprogrammet HV Hotell- och turismprogrammet HT Restaurang- och livsmedelsprogrammet RL Vård- och omsorgsprogrammet VO För att spetsa

Läs mer

INFÖR VALET TILL GYMNASIESKOLAN. Vad ska jag välja?

INFÖR VALET TILL GYMNASIESKOLAN. Vad ska jag välja? 2010-08-30 2011? 2011 INFÖR VALET TILL GYMNASIESKOLAN Vad ska jag välja? Vad ska jag välja För elever i Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund,

Läs mer

Välkommen på. gymnasieinformation!

Välkommen på. gymnasieinformation! Välkommen på gymnasieinformation! Gymnasiet Består av 18 olika program - 12 yrkesprogram - 6 högskoleförberedande program Olika behörighetskrav - beroende på vilket program du söker till Gymnasieexamen

Läs mer

Meritvärde per skola. Orust Gymnasieskola, Orust Kommun (1421) program, inriktning

Meritvärde per skola. Orust Gymnasieskola, Orust Kommun (1421) program, inriktning Meritvärde per skola Orust Gymnasieskola, Orust Kommun (1421) Hantverksprogrammet, Finsnickeri (riksrekryterande) 5 145 184 IMPRO mot Hantverksprogrammet, Finsnickeri (riksrekryterande) 0 0 0 summa 5 Processtekniska

Läs mer

Programplaner och annan viktig information

Programplaner och annan viktig information Programplaner och annan viktig information Fridegårdsgymnasiet presenterar i den här broschyren våra programplaner och annan viktig information som förklarar hur programmen är uppbyggda. Hösten 2011 görs

Läs mer

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända För unga 16 20 år Gymnasieskolan Den svenska skolan för nyanlända Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk Grundsär- och gymnasiesärskola

Läs mer

Gymnasievalet 2015. Anne Slotte, studievägledare Arbetsdag: fredagar 9.00 16.00. anne.slotte@sverigefinskaskolan.eu. telefon: 073-655 11 74

Gymnasievalet 2015. Anne Slotte, studievägledare Arbetsdag: fredagar 9.00 16.00. anne.slotte@sverigefinskaskolan.eu. telefon: 073-655 11 74 Gymnasievalet Läsåret 2014-2015 2015 Anne Slotte, studievägledare Arbetsdag: fredagar 9.00 16.00 anne.slotte@sverigefinskaskolan.eu telefon: 073-655 11 74 Betygsvärde A 20 poäng B 17.5 poäng C 15 poäng

Läs mer

Slutantagningen till gymnasieskolorna 2014 i Stockholms län

Slutantagningen till gymnasieskolorna 2014 i Stockholms län Slutantagningen till gymnasieskolorna 2014 i Stockholms län Gymnasieantagningen Stockholms län är en verksamhet inom Kommunförbundet Stockholms län som sköter antagningen till gymnasieskolorna de kommunala

Läs mer

Handläggare Datum Diarienummer Erik Ojala Håkan Joas. Revidering av utbudet läsåret 2015/2016 för de kommunala gymnasieskolorna

Handläggare Datum Diarienummer Erik Ojala Håkan Joas. Revidering av utbudet läsåret 2015/2016 för de kommunala gymnasieskolorna Uppsala * "KOMMUN UTBIDNINGSFÖRVATNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Erik Ojala Håkan Joas 2015-04-13 UBN-2015-1487 Utbildningsnämnden Revidering av utbudet läsåret 2015/2016 för de kommunala gymnasieskolorna

Läs mer

INFÖR VALET TILL GYMNASIESKOLAN

INFÖR VALET TILL GYMNASIESKOLAN INFÖR VALET TILL GYMNASIESKOLAN 2011? ska Vad jag välja För elever i Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö www.indranet.se

Läs mer

Gymnasiereformen i korthet

Gymnasiereformen i korthet En ny gymnasieskola Gymnasiereformen i korthet Hösten 2011 startar en ny gymnasieskola. Det är en skola med fokus på kunskap och kvalitet för att fler elever ska nå målen och därmed de kunskaper som krävs

Läs mer

Skolverkets ämnesplaner hittar du här: http://www.skolverket.se/sb/d/4168

Skolverkets ämnesplaner hittar du här: http://www.skolverket.se/sb/d/4168 Program- och ämnesförteckning Förteckningen listar de program och ämnen som är aktuella för behörighet som yrkeslärare. I din ansökan anger du vilka ämnen som du vill ha behörighet att undervisa i. Din

Läs mer

Pressmeddelande från Göteborgsregionens gymnasieantagning 2014-04-09

Pressmeddelande från Göteborgsregionens gymnasieantagning 2014-04-09 Pressmeddelande från Göteborgsregionens gymnasieantagning 2014-04-09 Preliminärantagningen till gymnasieskolan är klar! I dag presenterades preliminärantagningen till gymnasieskolan inom Göteborgsregionen.

Läs mer

VIKTIGA DATUM 2016. Mitten april Preliminär antagning. Du kan logga in på webben och se det preliminära antagningsresultatet. Webben öppnar för omval.

VIKTIGA DATUM 2016. Mitten april Preliminär antagning. Du kan logga in på webben och se det preliminära antagningsresultatet. Webben öppnar för omval. VIKTIGA DATUM 2016 11 :januari Kl: 08:00 Webben öppnar för ansökan. Lösenordsbrev kommer hem till dig som går i årskurs 9, i början på januari. 1 februari Sista dag för ansökan, webben stänger kl 16:00.

Läs mer

Tankar och funderingar om framtiden

Tankar och funderingar om framtiden Tankar och funderingar om framtiden Drömmen om det lilla livet är stor, drömmer om ett jobb, familj och ett fint hem. Vill ha ett jobb som är utvecklande och som man trivs med och bra inkomst Planera ditt

Läs mer

Fakta om gymnasieexamen...3

Fakta om gymnasieexamen...3 Gymnasieexamen Innehållsförteckning Fakta om gymnasieexamen...3 Inriktningar som leder till en yrkesexamen Barn och fritidsprogrammet...4 Handels- och administrationsprogrammet...6 Hotell- och turismprogrammet...8

Läs mer

Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Uddevalla (1485) period 20111

Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Uddevalla (1485) period 20111 Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Uddevalla (1485) period 2111 11-4-15 1:34:39 Bygg- Och Anläggningsprogrammet 94 96 69 1 174 Lärling Margretegärde, Byggprogrammet 8 15 8 14 164 Barn- Och Fritidsprogrammet

Läs mer

Antagningsstatistik efter avslutad reservantagning 2014-09-15

Antagningsstatistik efter avslutad reservantagning 2014-09-15 Hylte, Hylte Trainee Gymnasium Bygg- och anläggningsprogrammet, Anläggningsfordon, lärling 10 2 85 105 Bygg- och anläggningsprogrammet, Mark och anläggning lärling 10 1 85 85 Fordons- och transportprogrammet,

Läs mer

Barn- och fritidsprogrammet (BF)

Barn- och fritidsprogrammet (BF) 64 gymnasieskola 2011 (BF) Examensmål för barn- och fritidsprogrammet Barn- och fritidsprogrammet är ett yrkesprogram. Efter examen från programmet ska eleverna ha de kunskaper som behövs för att arbeta

Läs mer

Meritvärden vid Preliminär antagning, Gymnasieskola Malmö 2013 Alla beh/

Meritvärden vid Preliminär antagning, Gymnasieskola Malmö 2013 Alla beh/ Meritvärden vid Preliminär antagning, Gymnasieskola Malmö 2013 Alla beh/ BA Bygg- och anläggningsprogrammet Norra Sorgenfri gymnasium A 213,8 BA Bygg- och anläggningsprogrammet Peabskolan A 183,9 BA Bygg-

Läs mer

Information inför Det som tas upp är följande...

Information inför Det som tas upp är följande... Information inför Det som tas upp är följande... Utbildning Skaraborg Program Behörighet Tillträdesregler - högskola Ansökningsförfarandet Utbildning Skaraborg Samverkan mellan 15 kommuner. Sök fritt bland

Läs mer

Meritvärden vid Slutlig antagning, Gymnasieskola Malmö 2013

Meritvärden vid Slutlig antagning, Gymnasieskola Malmö 2013 Meritvärden vid Slutlig antagning, Gymnasieskola Malmö 2013 Program Namn BA Bygg- och anläggningsprogrammet Norra Sorgenfri gymnasium A 175,5 BA Bygg- och anläggningsprogrammet Peabskolan 165 193 BA Bygg-

Läs mer

Meritvärden vid slutlig antagning till nationella program i Malmö 2011

Meritvärden vid slutlig antagning till nationella program i Malmö 2011 ygg- och anläggningsprogrammet ygg- och anläggningsprogrammet, PEA-skolan Malmö 170 185 ygg- och anläggningsprogrammet, Yrkesgymnasiet Malmö A 172 ygg- och anläggningsprogrammet, Norra Sorgenfri gymnasium

Läs mer

Inför gymnasiet åk 8. Här får du ett häfte med information om gymnasiet! Kolla också på: www.gymnasieinfo.se. http://www.skanegy.

Inför gymnasiet åk 8. Här får du ett häfte med information om gymnasiet! Kolla också på: www.gymnasieinfo.se. http://www.skanegy. Inför gymnasiet åk 8 Här får du ett häfte med information om gymnasiet! Kolla också på: www.gymnasieinfo.se http://www.skanegy.se/ Programmen Högskoleförberedande program Ø Ekonomi Ø Estetiska Ø Humanistiska

Läs mer

Dags att välja! Jobba direkt efter gymnasiet? Eller plugga vidare? Kanske vara. lärling?

Dags att välja! Jobba direkt efter gymnasiet? Eller plugga vidare? Kanske vara. lärling? Dags att välja! Jobba direkt efter gymnasiet? Eller plugga vidare? Kanske vara lärling? Gymnasievalet För vissa är valet lätt, för andra är det svårare Men en sak är säker det finns något för alla. Valet

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Stockholms stad Preliminär antagning 2014

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Stockholms stad Preliminär antagning 2014 platser antagna platser Bygg- och anläggningsprogrammet inr husbyggnad, mark o anl, måleri, plåtsl samt Lärling, Kista gymn Alla antagna Ingen antagen 183.8 30 16 0 14 Barn- och fritidsprogrammet inr fritid

Läs mer

Barn- och fritidsprogrammet (BF)

Barn- och fritidsprogrammet (BF) Barn- och fritidsprogrammet (BF) Barn- och fritidsprogrammet (BF) ska utveckla elevernas kunskaper i pedagogik och deras färdigheter i att utföra arbetsuppgifter som förekommer inom de verksamheter programmet

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Stockholms stad Preliminär antagning 2013

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Stockholms stad Preliminär antagning 2013 platser antagna platser Bygg- och anläggningsprogrammet inr husbyggnad, mark o anl, måleri, plåtsl samt Lärling, Kista gymn Alla antagna Alla antagna 170.0 30 17 0 13 Barn- och fritidsprogrammet inr fritid

Läs mer

Förslag till gemensamma programpriser för den nya gymnasieskolan Gy 11 i Stockholms län

Förslag till gemensamma programpriser för den nya gymnasieskolan Gy 11 i Stockholms län PROMEMORIA 2010-12-01 Dnr: 2010/0092 Kansliet Björn Larsson Styrelsen Sammanträdesdatum: 2010-12-09 Förslag till gemensamma programpriser för den nya gymnasieskolan Gy 11 i Stockholms län Bakgrund KSL

Läs mer

Välkomna till lektion med studie- och yrkesvägledare 2013/ 2014. Studie och yrkesvägledning för årskurs 8

Välkomna till lektion med studie- och yrkesvägledare 2013/ 2014. Studie och yrkesvägledning för årskurs 8 Välkomna till lektion med studie- och yrkesvägledare 2013/ 2014. Studie och yrkesvägledning för årskurs 8 Östra skolområdet Vilka bitar är viktiga inför årskurs 9? 1 Studie och yrkes vägledning, SYV Vägen

Läs mer

Skriv text, lägg in bilder/diagram

Skriv text, lägg in bilder/diagram Högre krav och kvalitet i den nya gymnasieskolan Gy2011 Skriv text, lägg in bilder/diagram 1 Reformer för högre kvalitet En ny skollag Nya styrdokument och ny betygsskala Utökad uppföljning Ny lärarutbildning

Läs mer

Utredning av skoltrafik i Uppsala län. Samverkansavtal

Utredning av skoltrafik i Uppsala län. Samverkansavtal Utredning av skoltrafik i Uppsala län Slutrapport Bilaga 6 Samverkansavtal KTN2013-0050 Kollektivtrafikförvaltningen UL December 2013 1 Innehåll 1 Elever från Enköping är försthandssökande till:... 3 2

Läs mer

Antagning till Gymnasieskolan i Lund 2014/15

Antagning till Gymnasieskolan i Lund 2014/15 PM Antagning till Gymnasieskolan i Lund 2014/15 TIDSPLAN FÖR GYMNASIEVALET 2014 Januari Lösenord delas ut 15 januari webben öppnas för ansökan Februari April 15 februari sista dag för webbansökan 17 februari

Läs mer

Antagningsstatistik 2011

Antagningsstatistik 2011 Jenningsskolan, Robertsfors HT 12 0 0 Hotell- och turismprogrammet HU 12 0 0 Humanistiska programmet IMPROHT 3 0 0 Introduktionsprogram, Programinriktat individuellt val, mot Hotell- och turismprogrammet

Läs mer

Gymnasieprogram i Västerbottens län

Gymnasieprogram i Västerbottens län Gymnasieprogram i Västerbottens län Storuman Luspengymnasiet 51 77 BF 8 8 Barn- och fritidsprogrammet BFFRI Fritid och hälsa EE 4 10 El- och energiprogrammet BFPED Pedagogiskt arbete FT 4 8 Fordons- och

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Stockholms stad Slutlig antagning 2014

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Stockholms stad Slutlig antagning 2014 platser antagna platser Bygg- och anläggningsprogrammet inr husbyggnad, mark o anl, måleri, plåtsl samt Lärling, Kista gymn Alla antagna Ingen antagen 188.8 30 29 0 1 Barn- och fritidsprogrammet inr fritid

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Stockholms stad Slutlig antagning 2013

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Stockholms stad Slutlig antagning 2013 platser antagna platser Bygg- och anläggningsprogrammet inr husbyggnad, mark o anl, måleri, plåtsl samt Lärling, Kista gymn Alla antagna Alla antagna 170.0 30 24 0 6 Barn- och fritidsprogrammet inr fritid

Läs mer

Högre krav i nya gymnasieskolan. Utbildningsdepartementet

Högre krav i nya gymnasieskolan. Utbildningsdepartementet Högre krav i nya gymnasieskolan Varför reformera gymnasieskolan? För många elever hoppar av eller avslutar gymnasiet utan att ha nått målen. Det lokala friutrymmet har, alltför ofta, använts för att sänka

Läs mer

Carlsund Utbildningscentrum

Carlsund Utbildningscentrum Carlsund Utbildningscentrum Program som du kan söka på Carlsund Bygg- och anläggningsprogrammet El- och energiprogrammet Fordons- och transportprogrammet Handel- och administrationsprogrammet Hantverksprogrammet

Läs mer

Mona StjernfeldtNilsson 040 641 17 76. mona.stjernfeldt.nilsson@lomma.se. Mona Stjernfeldt Nilsson

Mona StjernfeldtNilsson 040 641 17 76. mona.stjernfeldt.nilsson@lomma.se. Mona Stjernfeldt Nilsson Mona StjernfeldtNilsson 040 641 17 76 mona.stjernfeldt.nilsson@lomma.se Mona Stjernfeldt Nilsson Tidplan för gymnasievalet Gymnasieinformation Enskilda Samtal Öppet hus på gymnasieskolorna Gymnasiemässa

Läs mer

Programtest Mål och Syfte

Programtest Mål och Syfte Namn Programtest Mål och Syfte o Testet ger eleverna en ledtråd angående vilket eller vilka program de bör fördjupa sig i. o Testet görs med fördel innan enskilt vägledningssamtal. o Syftet med att göra

Läs mer

Att söka till gymnasiet. (OBS! Detta gäller för Markaryds kommun. Andra rutiner och datum kan gälla i andra kommuner)

Att söka till gymnasiet. (OBS! Detta gäller för Markaryds kommun. Andra rutiner och datum kan gälla i andra kommuner) Att söka till gymnasiet. (OBS! Detta gäller för Markaryds kommun. Andra rutiner och datum kan gälla i andra kommuner) Du får söka till gymnasieskolan till och med det år du fyller 19 år. Om du har slutfört

Läs mer

Meritvärden vid preliminär antagning till nationella program i Malmö

Meritvärden vid preliminär antagning till nationella program i Malmö ygg- och anläggningsprogrammet ygg- och anläggningsprogrammet, PEA-skolan Malmö A 179.0 ygg- och anläggningsprogrammet, yggymnasiet Malmö A 155.0 ygg- och anläggningsprogrammet, Yrkesgymnasiet Malmö A

Läs mer

En gymnasiesärskola med hög kvalitet. 27 september 2012 Peter Gröndahl

En gymnasiesärskola med hög kvalitet. 27 september 2012 Peter Gröndahl En gymnasiesärskola med hög kvalitet 27 september 2012 Peter Gröndahl Syfte med reformen Hög kvalitet Flexibilitet Samverkan Harmonisering Tydlig struktur Bättre förberedelse Gymnasiesärskolans syfte Anpassad

Läs mer

Välkomna till. Hösten 2010

Välkomna till. Hösten 2010 Välkomna till Hösten 2010 Här är jag Hit ska jag Mål = Drömyrket! Hur gör jag Syv-schema 12 oktober gymnasiemässa alla nior på VBU Början av november gymnasieinfo och programväljare Mitten av november

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Stockholms stad Preliminär antagning 2015

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Stockholms stad Preliminär antagning 2015 Antagningser platser antagna platser Bygg- och anläggningsprogrammet inr husbyggnad, mark o anl, måleri, plåtsl samt Lärling, Kista gymn Alla antagna Ingen antagen 197.5 30 11 0 19 Barn- och fritidsprogrammet

Läs mer

Meritvärden vid slutlig antagning till nationella program i Malmö 2015

Meritvärden vid slutlig antagning till nationella program i Malmö 2015 Bygg- och anläggningsprogrammet Bygg- och anläggningsprogrammet, PEAB-skolan Malmö 29 90.00 180.0 Bygg- och anläggningsprogrammet, Byggymnasiet Malmö 13 A 178.0 Bygg- och anläggningsprogrammet - lärling,

Läs mer

Kort om gymnasiesärskolan

Kort om gymnasiesärskolan Kort om gymnasiesärskolan Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se ISBN 978-91-87115-81-3 Beställningsnummer:

Läs mer

Selma Lagerlöfgymnasiet

Selma Lagerlöfgymnasiet Selma Lagerlöfgymnasiet Barn- och fritidsprogrammet Handel- och administrationsprogrammet Hotell- och turismprogrammet Restaurang- och livsmedelsprogrammet Introduktionsprogrammet Barn- och fritidsprogrammet,

Läs mer

Pressmeddelande 2012-06-27 från GRs gymnasieantagning

Pressmeddelande 2012-06-27 från GRs gymnasieantagning GR Utbildning 2012-06-27 Pressmeddelande 2012-06-27 från GRs gymnasieantagning Informationen gäller definitivantagningen till gymnasieskolan i Göteborgsregionens kommuner, där GR gör antagning till 27

Läs mer

Sökandet efter första ansökningsomgången till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 2015

Sökandet efter första ansökningsomgången till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 2015 Rapport 2015 Sökandet efter första ansökningsomgången till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 2015 Charlott Rydén och Ulrika Pudas 2015-04-15 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Sökande bosatta

Läs mer

Obligatorisk bilaga - Yrkeslärarprogrammet

Obligatorisk bilaga - Yrkeslärarprogrammet Obligatorisk bilaga - Yrkeslärarprogrammet Efternamn Tilltalsnamn Personnummer E-postadress Telefon Anmälan till yrkeslärarprogrammet vid Karlstads universitet sker via www.antagning.se. För särskilda

Läs mer

BYGG OCH ANLÄGGNINGSPROGRAMMET, BA

BYGG OCH ANLÄGGNINGSPROGRAMMET, BA GYMNASIEPROGRAM 2011 OBSERVERA ATT DEN INFORMATION SOM PRESENTERAS I DETTA DOKUMENT AVSER FÖRÅLLANDEN DEN 6 DECEMBER 2010. FÖR VISSSA SKOLOR OCH PROGRAM KAN FÖRÄNDRINGAR INTRÄFFA SENARE. KONTROLLERA DÄRFÖR

Läs mer

Poängplan Hahrska gymnasiet Bygg- och anläggningsprogrammet Årskurs 1 (102st platser)

Poängplan Hahrska gymnasiet Bygg- och anläggningsprogrammet Årskurs 1 (102st platser) Poängplan Hahrska gymnasiet Bygg- och anläggningsprogrammet Årskurs 1 (102st platser) Engelska 5 ENGENG05 100 Matematik 1a MATMAT01a 100 Svenska 1* SVESVE01 100 Svenska som andraspråk 1* SVASVA01 Idrott

Läs mer

Välkomna till. Hösten 2015

Välkomna till. Hösten 2015 Välkomna till Hösten 2015 Här är jag Hit ska jag Mål = Drömyrket! Hur gör jag Syv-schema Mitten av september gymnasieinfo och broschyr Mitten av oktober föräldrainformation Början av oktober påbörjar enskilda

Läs mer

En skola nära dig. Kunskap Inflytande Trygghet Trivsel

En skola nära dig. Kunskap Inflytande Trygghet Trivsel En skola nära dig En skola nära dig Kunskap Inflytande Trygghet Trivsel Det finns många fördelar med att välja en mindre skola nära dig. Du får en bra och relevant utbildning utan att behöva pendla långa

Läs mer

Inriktingar som skolorna planerar att erbjuda dig som börjar gymnasiet 2016.

Inriktingar som skolorna planerar att erbjuda dig som börjar gymnasiet 2016. Aspero Idrottsgymn., Halmstad EK EKEKO Ekonomiprogrammet-Ekonomi Aspero Idrottsgymn., Halmstad SA SABET Samhällsvetenskapsprogrammet-Beteendevetenskap Aspero Idrottsgymn., Halmstad SA SASAM Samhällsvetenskapsprogrammet-Samhällsvetenskap

Läs mer

Göteborgsregionens kommunalförbund - GR

Göteborgsregionens kommunalförbund - GR Göteborgsregionens kommunalförbund - GR TCGR 150527 GRänslöst Regionalt samråd Befolkningsprognoser Samplanering inför nästa år regionalt och delregionalt Fristående huvudmän inbjudna Gemensam analys av

Läs mer

Individuellt val. Läsår 2015/2016

Individuellt val. Läsår 2015/2016 Individuellt val Läsår 2015/2016 Information inför ditt individuella val Individuellt val ingår i samtliga gymnasieprogram. Du ska läsa 200 poäng individuellt val i åk 2 och åk 3. De flesta kurserna är

Läs mer

Program läsår 2015/2016

Program läsår 2015/2016 BA ANL TRA PER KAR Program läsår 2015/2016 BA Poängplan BAANL ANL BYGG- OCH ANLÄGGNINGSPROGRAMMET Detta är ett yrkesprogram som förbereder dig för jobb som till exempel anläggningsarbetare eller anläggningsmaskinförare.

Läs mer

För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Den svenska skolan för nyanlända

För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Den svenska skolan för nyanlända För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan Den svenska skolan för nyanlända Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk

Läs mer

Traineegymnasiet. - låt din yrkesdröm bli verklighet

Traineegymnasiet. - låt din yrkesdröm bli verklighet Traineegymnasiet - låt din yrkesdröm bli verklighet Gymnasiebroschyr2.indd 1 2011-09-27 15:51:59 Låt din yrkesdröm bli verklighet! Lärlingsutbildning vid Traineegymnasiet passar dig som vill få ut mesta

Läs mer

Introduktionsprogrammen De la Gardiegymnasiet 2015/2016

Introduktionsprogrammen De la Gardiegymnasiet 2015/2016 Lärande genom Delaktighet Laganda Glädje 2015-06-29 Introduktionsprogrammen 2015/2016 Introduktionsprogrammen (IM) Introduktionsprogrammen vänder sig till de elever som inte uppnått behörighet till nationellt

Läs mer

Välkommen till information inför gymnasieval 2015

Välkommen till information inför gymnasieval 2015 Välkommen till information inför gymnasieval 2015 Studie och yrkesvägledare på Storsjöskolan och Obbolaskolan Antoinetta Mukkavaara Nolin Studie och yrkesvägledare på Fridhemsgymnasiet Lärlingsutbildning

Läs mer

Studie- och yrkesvägledning

Studie- och yrkesvägledning Studie- och yrkesvägledning Vad kommer att hända under årskurs 9 Läsåret 2014/ 2015? Reservation för ändringar under läsåret. Kontakt med SYV Behörig Studie- och yrkesvägledare Jonas Vilhelmsson Är på

Läs mer

Gymnasie- valet. Uppsala. www.uppsala.se/syv. Vi finns på facebook Ungdomsvägledningen

Gymnasie- valet. Uppsala. www.uppsala.se/syv. Vi finns på facebook Ungdomsvägledningen Gymnasie- valet www.uppsala.se/syv Vi finns på facebook Ungdomsvägledningen Innehåll Nu är det dags att välja! 3 Så här fungerar gymnasieskolan 4 Ansökan och antagning 6 Tidsplan 9 Studie- och yrkesvägledning

Läs mer