Vasa International School

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vasa International School"

Transkript

1 internationella profiler inom NA och SA Vasa International School Naturvetenskapsprogrammet inriktning Naturvetenskap Samhällsvetenskapsprogrammet inriktning Samhällsvetenskap Vasa International School är benämningen på Vasaskolans internationella profiler inom Naturvetenskapsprogrammet och Samhällsvetenskapsprogrammet. På Vasa International School läser du samhällsvetenskap eller naturvetenskap delvis på engelska och fördjupar dig i spännande internationella frågor. Engelska Engelska läser du under hela utbildningen. Fördjupningskursen Engelska 7 är obligatorisk. Kursen ger extra meritpoäng. Andra främmande språk Språkutbildning är en viktig del av skolans internationalisering. Vid sidan om engelska läser du åtminstone ett främmande språk till, antingen franska, italienska, kinesiska, ryska, spanska eller tyska. Beroende på ditt val av studieväg läser du ett eller två år. Inom det individuella valet kan du läsa ett tredje år i ditt främmande språk. Bilingual undervisning Vissa kurser eller delar av kurser är bilinguala. Det innebär att undervisningen sker både på svenska och på engelska. Grundläggande genomgångar hålls i allmänhet på svenska och däremellan är arbetsspråket engelska. Du kommer också att i flera kurser använda texter på engelska. Kurser med internationellt innehåll Några kurser har ännu starkare fokus på de internationella frågorna, till exempel kursen internationella relationer. Ämnesövergripande arbeten Du får helhetssyn och tillsammans med kamraterna lär du dig samarbetets möjligheter och styrka. Kursernas upplägg och arbetssätten förbereder dig för arbetsliv och studier både i Sverige och internationellt. Internationella kontakter Vasaskolan har många internationella kontakter. Samarbete sker för närvarande med skolor i Norge, England, Ryssland, Tyskland, Frankrike, Österrike, Spanien, Italien, Tjeckien, Kanada, Nicaragua och Kina. Några av dessa utbyten är utformade för eleverna på Vasa International School som fältstudier. Internationella fältstudier Fältstudierna innebär att du under cirka en vecka får möjlighet att möta ett annat land och en internationell miljö. De internationella fältstudierna anknyter till kurser i din utbildning och sker ofta i samarbete med elever i det land du besöker. Skolan står också för huvuddelen av kostnaderna. Arbetssätt På Vasa International School varierar arbetssättet en hel del. Föreläsningar och genomgångar växlar med seminarieövningar, grupparbeten, laborationer och redovisningar. Variationen innebär att du utvecklas studiemässigt både enskilt och i grupp. Kursernas upplägg och arbetssätt förbereder dig för arbetsliv och studier både i Sverige och internationellt. Ämnesövergripande arbeten En vanlig arbetsmetod på Vasa International School är samarbete över ämnesgränserna. Genom att flera ämnen tar upp samma problem får du en bredare förståelse av det du studerar. Vanligt är att engelska är arbetsspråket när du arbetar ämnesövergripande. 87

2 Nationellt godkända Idrottsutbildningar Foto: Britt Mattsson, David Holmström Gymnasiestudier kombinerat med elitidrott inom fotboll, ishockey, friidrott och golf. Målet är att du ska utvecklas som person och få goda kunskaper både inom skolan och inom din idrott. Borgarskolan, Vasaskolan och Polhemsskolan erbjuder framgångsrika gymnasiestudier inom inriktningarna Samhällskunskap, Handel- och service, Administrativ service, Teknik eller Naturvetenskap. De olika inriktningarna inom idrottsprogrammet ger liknande behörighet motsvarande inriktningar inom SA, HA, NA och TE. Gästriklands idrottsförbund för diskussioner med ett antal specialförbund och det är i sista hand idrottsförbundet som tillsammans med skolan beslutar om vilka idrottare som antas. Idrottsintresserad handledare Två förmiddagar i veckan har du träning inom din specialidrott. Vi vet att ditt idrottande tar mycket av din tid och även att du ibland måste vara borta från skolan för tävling och träningsläger. Detta innebär förstås att du måste planera din tid väl, men du kan räkna med god hjälp av dina lärare. Du får en idrottsintresserad studiehandledare som hjälper dig att utvecklas i dina studier samtidigt som du utvecklas i din idrott. Studieresa Varje år gör vi en studieresa då vi kombinerar studiebesök i något ämne med besök på något evenemang inom idrotten, te.x. Stockholm Open tennis, GE-galan, friidrott och landskamper inom fotboll eller ishockey. Var finns Idrottutbildningar? Samhällsvetenskapsprogrammet Borgarskolan Handel- och administrationsprogrammet Borgarskolan Naturvetenskapsprogrammet Vasaskolan Teknikprogrammet Polhemsskolan Om du är intresserad av Idrottsprogrammet ta kontakt med ditt specialförbund, direkt med Borgarskolan eller Polhemskolan innan du söker till gymnasieskolan, så får du ytterligare information. 88

3 Särskilda varianter och riksrekryterande utbildningar Det finns några exempel på utbildningar som är vid sidan av de nationella programmen eller de nationella inriktningarna. Det är Skolverket som bestämmer vilka skolor som får anordna dessa speciella utbildningar. Gemensamt för utbildningarna är att skolorna har möjlighet att ha särskilda behörighetskrav. Skolorna kan även anordna urvalsprov som komplement till betygen vid antagningen. Särskilda varianter Dessa finns inom ett nationellt program, men avviker mer än 300 poäng från kursplanen för programmet. Det är tänkt att skolorna ska kunna ge ett program en egen profil utifrån skolans möjligheter eller det lokala arbetslivet. En särskild variant kan sägas vara en lokalt utformad inriktning. En del av dessa är riksrekryterande men ibland får du söka inom ramen för frisök. De kan börja både första, andra eller tredje året. Estetiska varianter inom de högskoleförberedande programmen Ett antal skolor har fått tillstånd att erbjuda estetiska särskilda varianter inom de högskoleförberedande programmen. Dessa söker du inom ramen för frisök. Riksrekryterande utbildningar Riksrekryterande utbildningar kan du söka oavsett var du bor. Det är alltså utbildningar som man ansett så speciellt viktiga att man vill erbjuda dem för alla elever i hela landet. Utbildningarna kan ha egna examensmål och behöver inte finnas inom ett nationellt program. Flygteknik, marinteknik, sjöfartsteknik och yrkesdansarutbildning De flesta riksrekryterande utbildningar finns enbart på en skola men det finns några undantag och det är utbildningarna inom flygteknik, marinteknik och sjöfartsteknik. Dessa tre utbildningar finns på flera skolor och skolorna inom respektive utbildning följer samma kursplaner. Spetsutbildningar Spetsutbildningarna ska ge dig som har förutsättningar för matematik, naturvetenskap, samhällsvetenskap eller humaniora extra stimulans i din kunskapsutveckling. Du kan söka dessa utbildningar oavsett var du bor. Du kommer att få läsa i en avsevärt högre studietakt och ska dessutom kunna läsa högskolekurser parallellt med gymnasiestudierna. Spetsutbildningarna måste vara inom ett ämnesområde med anknytning till vetenskaplig forskning. Dessa skolor har skapat en gemensam webbplats där du kan läsa mer Riksrekryterande estetisk spetsutbildning Dessa utbildningar är inom ramen för det Estetiska programmet. Kravet är att man har ett nära samarbete med en högskola. Tanken är att eleverna ska komma längre i sin utbildning än i det vanliga Estetiska programmet. Vill du veta mer På webbplatsen hittar du förteckningar över samtliga särskilda varianter, riksrekryterande utbildningar, spetsutbildningar med mera. Vi har valt att lägga dessa uppgifter på webben eftersom det ofta sker förändringar. I oktober kommer det ut en katalog som heter Riksväljaren. Den ger en mer utförlig information om de riksrekryterande utbildningarna, International Baccalaureate, utbildningar vid fristående gymnasieskolor och andra utbildningar som du kan söka oavsett var du bor. Yrkesdansarutbildningen är en riksrekryterande gymnasieutbildning med egna examensmål som erbjuds av Kungliga Svenska Balettskolan i Stockholm. International Baccalaureate IB International Baccalaureate, IB, är en internationellt erkänd studentexamen. Den ger tillträde till fortsatta studier på högskolor och universitet i fler än 70 länder. IB-linjen är i Sverige treårig och undervisningen bedrivs på engelska. Det första året är ett förberedelseår (Pre-IB). Läroplaner och examination administreras från Cardiff, Genève och Haag. Mer information hittar du på internet IB finns för närvarande på följande skolor: Aranäsgymnasiet, Kungsbacka Björknässkolan, Boden Grennaskolan, riksinternat (fristående skola) Hvitfeldtska gymnasiet, Göteborg IB School South, Stockholm International School of Helsingborg International High School of the Gothenburg Region Internationella Engelska Gymnasiet, Stockholm IT-gymnasiet i Skövde (fristående skola) Katedralskolan, Linköping Katedralskolan, Lund Katedralskolan, Uppsala Katedralskolan, Skara Kungsholmens gymnasium,.(fristående skola), Stockholm Liljevalchs Internationella Läroverk, Södertälje Malmö Borgarskola Midgårdsskolan, Umeå Naturvetargymnasiet, Södertjälje Per Brahegymnasiet, Jönköping Rudbecksgymnasiet, Sollentuna Rudbeck, Sollentuna Rudbecksskolan, Örebro S:t Eskils gymnasium, Eskilstuna Sannarpsgymnasiet, Halmstad Sigtunaskolan Humanistiska Läro.verk, riksinternat (fristående skola) Stockholm International School Sven Eriksonsgymnasiet, Borås Söderportgymnasiet, Kristianstad Torsbergsgymnasiet, Bollnäs United Continents international School, Karlskrona Växjö Katedralskola Young Business Creatives, Nacka Åva Gymnasium, Täby Älvkullegymnasiet, Karlstad 89

4 Ung Företagsamhet Vad är Ung Företagsamhet? Funderar du på vad du ska välja som programfördjupning 100 poäng? Kursen entreprenörskap och företagande ger dig chansen att få driva ett UF-företag på skoltid. Varför? Av ungdomar som drev UF-företag förra året skulle 96 procent rekommendera en kompis att göra samma sak. Kanske för att det helt enkelt är tokroligt! Kursen projektarbete, 100 poäng är som gjord för att arbeta med Ung Företagsamhet. Genom att planera, driva och slutligen avveckla ett miniföretag tillgodogör man sig alla delar som ingår i Skolverkets planering för denna kurs. Dessutom har man kul på vägen! Passar samtliga program på gymnasiet Ung Företagsamhet är ett utbildningsprogram för er som är mellan 16 och 20 år, och vill pröva på hur det är att driva ett riktigt företag några timmar per vecka under ett skolår. Utbildningskonceptet är flexibelt och anpassas efter vilket program du går på. För dig som pluggar för att lära dig ett yrke är det inte speciellt svårt att välja affärsidé. Gör det som du redan är bäst på och som du lär dig mer om varje dag. Vårt mål Ung Företagsamhets mål är att ge er ungdomar inblick i hur ett företag fungerar. Vi vill också förbereda er inför arbetslivet samt ge er kontakter inom det svenska näringslivet. Var med om ett annorlunda och lärorikt år med oss på Ung Företagsamhet. Vad innebär det att driva UF-företag? Ung Företagsamhet är till största delen en praktisk utbildning. Ett UF-företag är ett riktigt företag och du blir en riktig företagare. Ofta driver man företaget tillsammans med en eller flera kompisar. Beroende på vad ni ska göra i företaget går ni kanske på samma program eller olika. UF-företaget ska startas upp, drivas och avvecklas under ett läsår. Ni kommer att arbeta aktivt med företaget och själva ta ansvar. Ni kommer gemensamt att fatta beslut, göra misstag och lösa problem. Om det går bra för företaget väntar inte bara ett lärorikt år som företagare ni har också möjlighet att delta i en mängd aktiviteter, allt från kick-off och tävlingar till våra mässor. På vår regionala mässa, Våga Vara Egen Av egen kraft får ditt UF-företag ställa ut, sälja och tävla. Om det går bra kan ni gå vidare till vår nationella mässa i Stockholm med SM i Ung Företagsamhet. Oavsett om du väljer att bli företagare i framtiden eller inte så kommer kunskaperna från UF-året att vara en stor merit. Allt du behöver för att komma igång med Ung Företagsamhet får du i vårt utbildningsmaterial. Våra medarbetare kommer också att stötta dig tillsammans med flera rådgivare från näringslivet som tror på dig och det du lär dig genom Ung Företagsamhet Varje år driver ca ungdomar UF-företag i hela Sverige. I Gävleborg kommer ungefär ungdomar att välja Ung Företagsamhet i år. Är du en av dem? Ung Företagsamhet Marcus Hollerup Tel , E-post: STUDIE och YRKESVÄGLEDARE Polhemsskolan Åsa Schröder E-post: UF-lärare Borgarskolan Peter Sundquist: Jan-Olof Johansson: Ulla Lundin: Polhemsskolan Martin Alexandersson Vasaskolan Mikael Nilsson

5 Viktigt att veta Gymnasieskolan består av 18 program De 18 nationella programmen har totalt 60 olika inriktningar. Det finns två olika sorter av program yrkesprogram och högskoleförberedande program. Du kan läsa mer om vad som skiljer dessa program på sidorna 94 och 95. Det finns några program och inriktningar som ligger utanför de nationella. Skolorna kan till exempel anordna så kallade särskilda varianter och riksrekryterande utbildningar. Du kan läsa mer om detta på sidan 89. Du måste vara behörig Du måste i slutbetyget från grundskolan vara behörig till gymnasieskolan. Kraven på behörighet är olika för yrkesprogrammen och de högskoleförberedande programmen. Gemensamt för alla program är att du måste ha lägst betyget E i ämnena svenska/svenska som andraspråk, engelska och matematik. Du måste dessutom ha lägst betyget E i 5 till 9 andra ämnen. På sidan 57 och 58 kan du läsa mer om kraven på behörighet och vad som du kan göra om du inte är behörig. Kurser och poäng Samtliga ämnen i gymnasieskolan är indelade i kurser. Hur stor en kurs är anges med poäng. Ju fler poäng ett ämne eller en kurs har, desto mer får du lära dig. 1 poäng mot svarar ungefär 1 timmes (60 min) undervisning, men detta kan skilja något mellan olika ämnen. Gymnasieexamen Målet för dina studier på gymnasieskolan är att du ska få en gymnasieexamen. Det finns två olika gymnasieexamina yrkesexamen och högskoleförberedande examen. Hjälp för dig som har ett annat modersmål Du som läser ett nationellt program och har ett annat modersmål än svenska har vissa möjligheter att få hjälp och stöd. Du kan läsa svenska som andraspråk, få hemspråksundervisning och studiehandledning på ditt modersmål. Behöver du den här hjälpen ska du säga till, helst redan när du ansöker till gymnasieskolan. Specialidrott Det finns två olika sorters idrottsutbildningar. Du kan söka till ett riksrekryterande idrottsgymnasium eller till ett nationellt idrottsgymnasium, vilket inte är riksrekryterande men omfattas av så kallade frisökning. Läs mer om dina möjligheter i Gävle på sidan 88. Antagningsregler till högskolan Ditt val av program och kurser på gymnasieskolan kan påverka dina möjligheter att komma in på en utbildning på högskolan. Det är en stor fördel om du redan i din gymnasieexamen är behörig till de utbildningar du vill söka på högskolan. Du får också extrapoäng meritpoäng för kurser i moderna språk, engelska och matematik. Läs mer på sidorna 103 och 104. Studieekonomi Du som går på gymnasieskolan kan få studiehjälp till och med vårterminen det år då du fyller 20 år. De belopp vi anger här gäller under våren Studiebidrag kr per månad. Bidraget kommer automatiskt och du behöver inte ansöka om det. Tänk på att hög olovlig frånvaro kan leda till indraget studiebidrag. Reseersättning Du kan få reseersättning om din resväg till skola eller APL-plats är sex kilometer eller längre. Oftast utgår reseersättningen i form av exempelvis ett busskort. Du ansöker genom skolan. Extra tillägg Du kan få 285, 570 eller 855 kronor per månad. Tillägget prövas med hänsyn till din och dina föräldrars ekonomi och du måste ansöka om det hos CSN. Inackorderingstillägg Om du, på grund av långa restider, måste flytta hemifrån, kan du ansöka om att få inackorderingstillägg. Du som söker till en kommunal skola utanför den egna kommunen ska söka ditt inackorderingstillägg hos hemkommunen. Vilket belopp du får skiljer sig åt mellan olika kommuner. Det lägsta beloppet du kan få är 1/30-del av det så kallade prisbasbeloppet. För närvarande innebär detta cirka kr. Du kan också söka inackorderingstillägg hos CSN. Det gäller dig som ska studera på en fristående gymnasieskola eller riksinternatskola. Du måste ha minst två timmars resväg mellan hemmet och skolan. Beloppets storlek beräknas på avståndet mellan föräldrahemmet och skolan eftersom det även inkluderar bidrag till hemresor. Du kan få mellan kr. OBS! Det finns tillfällen då du inte får inackorderings tillägg även om du studerar på en annan ort: Om du läser en nationell inriktning eller nationellt program som finns på hemorten (s.k. frisök, läs mer på sidan 96 under Att söka till en annan ort ). Om du läser vid en fristående gymnasieskola och CSN anser att du kan läsa samma nationella program eller inriktning i hemkommunen (eller samverkanskommun). Studiemedel Studiemedel ( studielån ) är ett alternativ när du fyllt 20 år. Studiemedel är uppdelat i en bidragsdel och en lånedel. Om du vill veta mer Kontakta kuratorn eller studie- och yrkesvägledaren på din skola. Detta är särskilt viktigt för dig som vill söka skolor på andra orter än hemorten. 91

6 Programöversikt Program Inriktningar Programgemensamma kurser Du lär dig Efter gymnasieskolan Barn- och fritidsprogrammet Ledarskap och människokunskap Fritid och hälsa Pedagogiskt arbete Socialt arbete Hälsopedagogik Naturkunskap 1a2 Kommunikation Lärande och utveckling Människors miljöer Pedagogiskt ledarskap Samhällskunskap 1a2 Svenska/svenska som andraspråk 2 hur vi människor lär oss olika saker och hur vi utvecklas. Du får lära dig att leda aktiviteter för både barn och vuxna. Bad- och sporthallspersonal, barnskötare, elevassistent, personal på idrotts- och fritidsanläggningar, personlig tränare, stöd och service inom funktionshinderområdet, personlig assistent, väktare Bygg- och anläggningsprogrammet Hus och vägar Anläggningsfordon Husbyggnad Mark och anläggning Måleri Plåtslageri Bygg och anläggning 1 och 2 till exempel snickeri, anläggningsarbete, att köra anläggningsfordon, målning, plåtslageri och betongarbeten. Anläggningsmaskinförare, betongarbetare, byggnadsmålare, byggnadsplåtslagare, glastekniker, golvläggare, järnvägstekniker, murare, träarbetare (snickare), ventilationsplåtslagare, väg- och anläggningsarbetare Ekonomiprogrammet Högskoleförberedande program Ekonomi och juridik Ekonomi Juridik Företagsekonomi 1 Privatjuridik Moderna språk Psykologi 1 grunderna i samhällsekonomi, företagsekonomi, entreprenörskap och juridik. Programmet är riktat mot högskole studier inom främst ekonomi, juridik och andra samhällsvetenskapliga områden. El- och energiprogrammet Ellära, energi, elektronik och datorkunskap Automation Dator- och kommunikationsteknik Elteknik Energiteknik Datorteknik 1a Elektromekanik Energiteknik 1 Mekatronik 1 grunderna inom ellära, elteknik, elektronik, energiteknik och styrteknik. Det är viktigt att kunna läsa och förstå ritningar och instruktionsböcker. Automationstekniker, distributionselektriker, driftoperatör, elektronikproduktionstekniker, hemservicetekniker, industrielektriker, installationselektriker, järnvägstekniker, nätverkstekniker Estetiska programmet Högskoleförberedande program Utveckla dig genom konstnärligt skapande Bild- och formgivning Dans Estetik och media Musik Teater Estetisk kommunikation 1 Konstarterna och samhället att teckna, måla och skulptera, arbeta digitalt, utöva musik, dansa eller spela teater. Du ska känna till olika former av konst och får utveckla din egen kreativitet och skaparglädje. Du får en grundläggande konstnärlig utbildning samtidigt som du förbereds för högre studier inom främst de konstnärliga, humanistiska och samhällsvetenskapliga områdena. Fordons- och transportprogrammet Fordonsteknik och transporter Godshantering Karosseri och lackering Lastbil och mobila maskiner Personbil Transport Fordons- och transportbranschens villkor och arbetsområden Fordonsteknik introduktion hur fordon fungerar och lär dig att hitta fel, reparera och utföra service på olika fordon. Du kan även lära dig hur man transporterar gods och människor och hur man hanterar gods på lager och i terminaler. Billackerare, bilskadereparatör, bussförare, lagerarbetare, terminalarbetare, lastbilsförare, lastbilsmekaniker, maskinmekaniker, personbilsmekaniker Handels- och administrationsprogrammet Handel, ekonomi och administration Administrativ service Handel och service Entreprenörskap Servicekunskap Branschkunskap inom handel och administration Information och kommunikation 1 försäljningsteknik, service och administration. Du ska känna till hur företag och förvaltningar är uppbyggda och fungerar. Butikssäljare, ekonomiassistent, företagssäljare, handlare, it-administratör, kundservice och reception, logistiker, marknadsassistent, marknadsförare, näthandlare, personalassistent, redovisningsassistent, säljsupport Hantverksprogrammet Händighet och smak Finsnickeri Florist Frisör Textil design Övriga hantverk Entreprenörskap Hantverk introduktion Tradition och utveckling ett speciellt yrke som kräver att du är händig, konstnärligt inriktad och att du har ett intresse utöver det vanliga. Båtbyggare, florist, frisöraspirant, glasblåsare, guldsmed, hår- och make-upstylist, inköpsassistent, inredningssnickare, låssmed, möbelsnickare, sömmerska, textil och konfektion, trä- och byggvaruhandel, urmakare Hotell- och turismprogrammet Service och kommunikation Hotell och konferens Turism och resor Engelska 6 Entreprenörskap Logi Konferens och evenemang Service och bemötande 1 Besöksnäringen Resmål och resvägar att kommunicera med andra människor, Marknadsföring och försäljning och att kunna tänka nytt och kreativt. Det gäller att kunna ge god service till alla människor oavsett ålder och nationalitet. Aktiviteter och upplevelser, bokning och försäljning, guidning, konferens, reception, turistinformation, våningsservice 92

7 Humanistiska programmet Högskoleförberedande program Kultur och språk Industritekniska programmet Modern teknik och hantverkskunnande Introduktionsprogram För dig som inte är behörig Du står i centrum Naturbruksprogrammet met Djur och natur Naturvetenskapsprogrammet Högskoleförberedande program Matematik och naturvetenskap Restaurang- och livsmedelsprogrammet God mat och gott bröd Samhällsvetenskapsprogrammet Högskoleförberedande program Samhället, media och människan Teknikprogrammet Högskoleförberedande program Teknik och kreativitet VVS- och fastighetsprogrammet Praktisk energianvändning och VVS Vård- och omsorgsprogrammet Kropp och själ Kultur Språk Filosofi 1 Moderna språk Människans språk 1 förstå människan som en kulturell varelse. Utbildningen sätter människans skapande och tänkande i centrum och ger dig de största möjligheterna att läsa kurser i moderna språk. Driftsäkerhet och underhåll Processteknik Produkt och maskinteknik Svetsteknik Industritekniska processer 1 Människan i industrin 1 Produktionskunskap 1 Produktionsutrustning 1 att arbeta med tillverkning, driftsäkerhet, underhåll och svetsning. Du får även lära dig till exempel distribution och lagerhållning. Preparandutbildning Programinriktat individuellt val Yrkesintroduktion Individuellt alternativ Språkintroduktion Du kan läsa de kurser som ger dig behörighet till ett nationellt program inom gymnasie skolan. Du kan också få praktisera på en arbetsplats eller få yrkeskunskaper i skolan som hjälper dig att få ett arbete. de kunskaper du behöver för att klara av ett nationellt program inom gymnasieskolan eller någon annan utbildning. Djur Lantbruk Skog Trädgård Biologi 1 Entreprenörskap Naturbruk mycket om olika växter och djur och om samspelet mellan människan och naturen. Du får även goda kunskaper om vår miljö Naturvetenskap Naturvetenskap och samhälle Biologi 1 Fysik 1a Kemi 1 Moderna språk främst matematik, fysik, kemi och biologi, men läser även kurser i många andra ämnen. Du kan få kombinera kunskaperna inom naturvetenskap med kunskaper inom geografi och samhällskunskap. Bageri och konditori Färskvaror, delikatesser och catering Kök och servering Hygien Livsmedels- och näringskunskap 1 Branschkunskap inom restaurang och livsmedel Service och bemötande 1 laga mat, servera, baka och göra konditorivaror som choklad och konfektyrer. Beteendevetenskap Medier, information och kommunikation Samhällsvetenskap Filosofi 1 Moderna språk Psykologi 1 främst svenska, främmande språk och olika samhällsorienterande ämnen. Du har också möjlighet att fördjupa dig inom beteendevetenskap och media. Design och produktutveckling Informations- och medieteknik Produktionsteknik Samhällsbyggande och miljö Teknikvetenskap Fysik 1a Kemi 1 Teknik 1 om produktutveckling och utformning, val av tekniker, verktyg och material. Du läser även kurser i matematik, fysik och kemi och kan välja att lära dig mer om design och medieteknik. Fastighet Kyl- och värmepumpsteknik Ventilationsteknik VVS Praktisk ellära Systemuppbyggnad Värmelära Verktygs- och materialhantering arbeta med service, underhåll, installation, drift och produktion inom energiområdet. Du ska hantera utrustning som används för att värma upp fastigheter och andra lokaler, för att kyla eller värma livsmedel med mera. Inga nationella inriktningar Hälsopedagogik Medicin 1 Etik och människans livsvillkor Psykiatri 1 Psykologi 1 Samhällskunskap 1a2 Specialpedagogik 1 Svenska/svenska som andraspråk 2 Vård- och omsorgsarbete 1 och 2 mycket om hur vi människor fungerar och vilka behov vi kan ha av omvårdnad och omsorg. Du får även kunskap om hur kroppen är uppbyggd, om vanliga sjukdomar och hur de kan botas eller förebyggas. Programmet är riktat mot studier på högskolan främst inom humaniora (till exempel filosofi, historia, språk samt litteraturvetenskap) och samhälls vetenskap. Automationstekniker, CNC-operatör, laboratorietekniker inom kemisk industri, maskinoperatör, processoperatör, produktionstekniker, servicemekaniker, svetsare, tryckare, underhållsmekaniker, verkstadssnickare, verktygsmakare Du läser vidare på gymnasieskolan eller annan utbildning, men kan också söka arbete. Arbete med hundar, djurskötare inom lantbruk, djurvårdare, hästskötare, jakt och viltvård, lantbruk, naturguidning, skogsvårdare, skogsmaskinförare, trädgårdsodling, Programmet ger dig de största möjligheterna till fortsatta studier inom högskolan och är särskilt lämplig för dig som vill läsa vidare inom de naturvetenskapliga eller tekniska områdena. Bagare, butikssäljare inom färskvaror och delikatess, kock, konditor, servitris/servitör Programmet är riktat mot studier på högskolan inom ett brett samhälls vetenskapligt område. Programmet är riktat mot studier på högskolan inom främst teknik och naturvetenskap. Du kan även söka ett fjärde yrkesförberedande år. Fastighetsskötare, fastighetstekniker, fastighetsvärd, industrirörsmontör, isoleringsmontör, kylmontör, ventilationstekniker, VVS-montör Funktionshinderområdet, hälso- och sjukvård, psykiatri, äldreomsorg 93

8 yrkesprogram Barn- och fritidsprogrammet Bygg- och anläggningsprogrammet El- och energiprogrammet Fordons- och transportprogrammet Handels- och administrationsprogrammet Hantverksprogrammet Hotell- och turismprogrammet Industritekniska programmet Naturbruksprogrammet Restaurang- och livsmedelsprogrammet VVS- och fastighetsprogrammet Vård- och omsorgsprogrammet Arbetsplatsförlagt lärande, APL Arbetsplatsförlagt lärande, APL, innebär att utbildningen flyttas från skolan till ett eller flera företag/arbetsplatser under ett antal veckor. Du får möta kunniga yrkesmänniskor som delar med sig av sina kunskaper och erfarenheter. Du lär dig sådant som är lättare att lära sig på en arbetsplats än i skolan. Var du gör din APL beror naturligtvis på vilket program, vilken inriktning eller vilka kurser som du läser i skolan. APL ska omfatta minst 15 veckor av studietiden. Lärlingsutbildning Du kan i många kommuner söka till en lärlingsutbildning. Det innebär att du studerar på ett yrkesprogram men är minst halva tiden ute på en eller flera arbetsplatser. Du ska få samma kunskaper som de elever som läser i skolan. Lärlingsutbildningen innebär alltså inte att du går en annan utbildning, utan enbart att du lär dig på ett annat sätt. Du kommer till skolan för att läsa de gymnasie gemensamma ämnena och för att lära dig de mer teoretiska kunskaperna som du behöver i ditt yrke. Du kan på gymnasiewebb. se se vilka möjligheter du har att få en lärlingsutbildning i din kommun. Yrkesexamen Det är viktigt för dig att du får en så kallad gymnasieexamen. För dig som läser ett yrkesprogram kallas denna examen yrkesexamen och det är beviset på att du klarat av din gymnasieutbildning. Kraven för att få en yrkesexamen är följande: Du måste ha betyg i kurser som omfattar p Du måste ha lägst betyget E på kurser som omfattar minst p Du måste ha lägst betyget E i kurserna svenska/svenska som andraspråk 1, engelska 5 och matematik 1 Du måste ha lägst betyget E på kurser inom de programgemensamma karaktärsämnena som omfattar minst 400 p Du måste ha betyget E på ditt gymnasiearbete Denna examen ger dig grundläggande behörighet till yrkeshögskolan. Du kan fortsätta att studera Yrkesexamen ger dig grund läggande behörighet till yrkeshögskolan. Där finns utbildningar med en blandning av yrkeskunskap och teoretiska studier. Du behöver läsa fler kurser i de gymnasiegemensamma ämnena för att bli behörig till högskolan. Du måste läsa minst 300 poäng i svenska/svenska som andraspråk och 200 poäng i engelska. Skolan måste erbjuda dig möjligheten att läsa de kurser som du saknar, vilket för de flesta yrkesprogram är svenska/svenska som andra språk 2 och 3 samt engelska 6 sammanlagt 300 poäng. Du kan läsa mer om dina möjligheter till fortsatta studier på sidan 102. Kursplan för yrkesprogrammen Gymnasiegemensamma ämnen är gemensamma för samtliga yrkesprogram. De yrkesinriktade karaktärsämnena yrkesämnena är olika för varje program. Det är dessa kurser som ger dig din yrkesutbildning. Programgemensamma karaktärsämnen läser samtliga elever inom ett program. Gymnasiegemensamma ämnen, 600 p Svenska/svenska som andraspråk, 100 p Engelska, 100 p Matematik, 100 p Idrott och hälsa, 100 p Historia, 50 p Samhällskunskap, 50 p Religionskunskap, 50 p Naturkunskap, 50 p Yrkesinriktade karaktärsämnen, p Programgemensamma karaktärsämnen Inriktningskurser Programfördjupningar Alla elever inom gymnasieskolan ska göra en större självständig arbetsuppgift, ett gymnasiearbete som omfattar 100 poäng. Läs mer på sidan 98. Inom individuellt val får du själv bestämma vilka ämnen/kurser du vill läsa. Läs mer på sidan 98. Alla program utom ett är delat i inriktningar. Varje inriktning har ett antal kurser i olika ämnen som är gemensamma. Du väljer ofta inriktning inför år 2, men det finns undantag. Du kan dessutom välja mellan olika kurser inom de så kallade programfördjupningarna. I yrkesprogrammen kan du välja paket av kurser riktade mot olika yrken eller yrkesområden. Dessa kallas yrkesutgångar. Gymnasiearbete, 100 p Individuellt val, 200 p Totalt Poäng Inom samtliga program finns det några kurser i allmänna ämnen som skolorna måste erbjuda sina elever. Du som läser ett yrkesprogram har alltid rätt att läsa de kurser som ger dig grundläggande behörighet till högskolan. Kommunerna har rätt att ge de sökande en så kallad inriktningsgaranti. Det innebär att de sökande redan från början garanteras en plats på en viss inriktning. Detta gäller även om du söker en särskild variant eller lärlingsutbildning. 94

9 högskoleförberedande program Ekonomiprogrammet Estetiska programmet Humanistiska programmet Naturvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Teknikprogrammet Högskoleförberedande examen Det är viktigt för dig att du får en så kallad gymnasieexamen. För dig som läser ett högskoleförberedande program kallas denna examen högskoleförberedande examen och det är beviset för att du klarat av din gymnasieutbildning. Kraven för att få en högskoleförberedande examen är följande: Du måste ha betyg i kurser som omfattar p Du måste ha lägst betyget E på kurser som omfattar minst p Du måste ha lägst betyget E i kurserna svenska/svenska som andraspråk 3, engelska 6 och matematik 1 Du måste ha betyget E på ditt gymnasiearbete Denna examen ger dig grundläggande behörighet till högskolan. Fortsatta studier De högskoleförberedande programmen förbereder dig för fortsatta studier på högskolor och universitet. Du läser kurser i många olika ämnen och denna bredd ger dig en allmänbildning som du har stor nytta av i både studier och arbete. Undervisningen är också upplagd på ett sätt som påminner om högskolans sätt att arbeta. Du får göra olika arbeten enskilt och i grupp, får mer omfattande läxor och på andra sätt lära dig att planera dina egna studier. Du får också särskild behörighet till många utbildningar på högskolan, vilket är en stor fördel när du söker. Programmen ger dig också de största möjligheterna att få extra poäng för olika meritkurser när du söker till högskoleutbildningar. Du kan förutom högskolan även gå vidare till andra former av studier. Det finns utbildningar inom yrkeshögskolan som (trots namnet) riktar sig även till dig som läst dessa program. Det finns utbildningar vid kompletterande skolor, folkhögskolor, med mera. Läs mer på sidan Kursplan för högskoleförberedande program Gymnasiegemensamma ämnen är gemensamma för samtliga program. Du som läser ett högskoleförberedande program läser flera kurser i dessa ämnen och får på så sätt grundläggande behörighet till högskolan. Antalet kurser du läser i de olika ämnena beror på vilket högskoleförberedande program du väljer. Karaktärsämnena är olika för varje program och bestämmer varje enskilt programs speciella innehåll. Programgemensamma karaktärsämnen läser samtliga elever inom ett program. Alla högskoleförberedande program är delade i inriktningar. Varje inriktning har ett antal kurser i olika ämnen som är gemensamma. Du väljer ofta inriktning inför år 2, med undantag för det Estetiska programmet där du oftast väljer inriktning direkt till år 1. Gymnasiegemensamma ämnen, p p Svenska/svenska som andraspråk, 300 p Engelska, 200 p Matematik, 100/200/300 p Idrott och hälsa, 100 p Historia, 50/100/200 p Samhällskunskap, 100/200 p Religionskunskap, 50 p Naturkunskap, 100 p Karaktärsämnen, 950 p p Programgemensamma karaktärsämnen Inriktningskurser Programfördjupningar Gymnasiearbete, 100 p Individuellt val, 200 p Totalt poäng Du kan dessutom välja mellan olika kurser inom de så kallade programfördjupningarna. Vilka dessa är beror på vilket program du läser. Du kan på så sätt rikta in dina studier mot ett område som intresserar dig eller läsa kurser som ger dig särskild behörighet eller fler merit poäng när du söker till högskolan. Alla elever inom gymnasieskolan ska göra en större självständig arbetsuppgift, ett gymnasiearbete som omfattar 100 poäng. Läs mer på sidan 98. Inom individuellt val får du själv bestämma vilka ämnen/kurser du vill läsa. Läs mer på sidan 98. Kommunerna har rätt att ge de sökande en så kallad inriktningsgaranti. Det innebär att de sökande redan från början garanteras en plats på en viss inriktning. Detta gäller även om du söker en särskild variant. 95

10 Ansökan och antagning Här ser du vilka ansökningstider och antagningsbestämmelser som gäller för gymnasieskolan. För dig som går i grundskolan Under december månad sänds ditt höstterminsbetyg till antagningskansliet i din kommun. Under februari månad kommer din studie- och yrkesvägledare att ge dig ett lösenord så att du kan göra din ansökan via internet. Vill du hellre göra din ansökan på papper kan du få en ansökningsblankett. Den så kallade webbansökan är öppen cirka en månad före sista ansökningsdag. 15 februari är sista ansökningsdag. Under april månad görs en preliminär antagning. Du har då möjlighet att ändra i ditt val av gymnasieutbildningar. Ta alltid först kontakt med din studie- och yrkesvägledare. I början av juni sänder skolan ditt slutbetyg från årskurs 9 till antagningskansliet. Omkring 1 juli är slutantagningen klar och du får ett besked hem i brevlådan. Du måste följa instruktionerna på antagningsbeskedet. Du kan också få beskedet på webben. Under augusti månad påbörjas reservantagningen. Antagningsbestämmelser Ditt slutbetyg i årskurs 9 är avgörande för antagningen. Dina betyg i de olika ämnena värderas enligt följande: A= 20 B= 17,5 C= 15 D= 12,5 E= 10 F= 0 Man lägger ihop värdet av dina 16 bästa betyg. Har du fått betyg i moderna språk som språkval får du räkna samma detta betyg med dina 16 bästa betyg. Observera att du i slutbetyget från grundskolan måste vara behörig till gymnasieskolan. Du kan läsa mer om vad som krävs på sidan 57 och 58. För dig som inte går i grundskolan Du får söka till en gymnasieutbildning om du kan påbörja utbildningen före 1 juli det år du fyller 20 år. Du får dock inte ha avslutat ett annat gymnasieprogram eller likvärdig utbildning. Du får själv skaffa personlig kod eller ansökningsblankett I december är det dags att skaffa en personlig kod för internet eller en ansökningsblankett. Den kan du få hos närmaste gymnasieskola, komvux eller antagningskansli. Observera: Till ansökan måste du i en del kommuner bifoga bevittnad kopia av slutbetyget från grundskolan samt eventuella arbets- och praktikintyg. Samtliga sökande rangordnas tillsammans, oavsett om de går i årskurs 9 vid ansökningstillfället eller har avslutat grundskolan. Detta gäller för samtliga sökande Fri kvot Du kan begära att prövas i så kallad fri kvot. Du kan då hänvisa till exempelvis till medicinska eller sociala skäl. Du måste fortfarande vara behörig att söka till gymnasieskolan. Ditt ansvar Du måste följa instruktionerna på antagningsbeskedet! Om du till exempel inte är tillgänglig under sommaren kan du i förväg meddela antagningskansliet i din kommun om du vill ha erbjuden plats eller inte. Intresseval När du söker ska du ibland göra ett intresseval av inriktning. Valet är inte bindande och används endast för skolornas planering. Att söka till en annan ort I vissa fall har du rätt att studera på utbildningar som ligger på andra orter än hemorten. Du kan söka till en annan ort om: Du vill läsa ett nationellt program eller en nationell inriktning som inte finns där du bor. Detta gäller även om din kommun anordnar ett yrkesprogram enbart som lärlingsutbildning. Du kan då söka till en annan kommun som anordnar programmet skolförlagt. Du vill studera på någon av de utbildningar som har riksrekrytering. Du kan läsa mer på sidan 89. Du vill läsa vid en fristående gymnasieskola. Du vill studera vid ett riksidrottsgymnasium. Läs mer under rubriken Idrott och studier på sidan 99. Regionala överenskommelser Det blir allt vanligare att kommuner som ligger i samma region (område) kommer överens om att eleverna ska kunna söka utbildningar i samtliga kommuner i regionen. Din studie- och yrkesvägledare kan hjälpa dig med information om dina möjligheter. Frisök Det finns ännu en möjlighet som kallas frisök. Det innebär att du i princip kan söka ett nationellt program var som helst även om det finns på hemorten. Du blir emellertid antagen först när samtliga behöriga sökande på den ort du söker till har blivit antagna. Det utgår inte heller något inackorderingstillägg. Du kan till exempel söka till en annan ort om de anordnar en särskild variant, en nationell idrottsutbildning eller lärlingsutbildning inom ett program där din hemkommun inte har någon lärlingsutbildning. Det är alltid den mottagande kommunen som beslutar om den kan ta emot en elev. 96

11 Ämnenas omfattning i de olika programmen Ämnen Program Ekonomiprogrammet Estetiska programmet Humanistiska programemt Naturvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Teknikprogrammet Gymnasiegemensamma ämnen Engelska 100* Historia Idrott och hälsa Matematik Naturkunskap Religionskunskap Samhällskunskap Svenska/svenska som andraspråk 100* Totalt gymnasiegemensamma ämnen Programgemensamma karaktärsämnen Du kan på sidorna 94 och 95 se en förteckning över de kurser som är gemensamma inom de olika programmen * * I yrkesämnena ingår kursen engelska 6 i Hotell- och turismprogrammet och kursen svenska/svenska som andraspråk 2 i Barn- och fritidsprogrammet samt Vård- och omsorgsprogrammet. Programgemensamma karaktärsämnen Högskoleförberedande program Du kan på sidorna 94 och 95 se en förteckning över de kurser som är gemensamma inom de olika programmen Inriktningskurser Programfördjupningar Gymnasiearbete Individuellt val Summa poäng

12 Gemensamt för alla Gymnasiegemensamma ämnen, p Kurser i de gymnasiegemensamma ämnena läser alla elever på gymnasieskolan. Du som väljer ett högskoleförberedande program läser fler kurser och får därmed grundläggande behörighet till högskolan. Innehållet i kurserna anknyter till det program du läser. Man kan till exempel använda manualer och instruktioner i ämnena svenska och engelska. Du kan få lösa problem i matematik som är direkt användbart i ditt program. Svenska Svenska p Samtliga program Du ska bli bättre på att tala i grupp och inför andra. Du ska kunna delta på ett konstruktivt sätt i diskussioner och förberedda samtal. Svenska p Högskoleförberedande programmen + Barn- och fritidsprogrammet och Vård- och omsorgsprogrammet Du ska bli bättre på att skriva på ett språkriktigt sätt och lära dig utforma muntliga framställningar och texter för att de ska fungera väl i sitt sammanhang. Svenska p Högskoleförberedande programmen Du fortsätter utveckla din förmåga till muntlig framställning och utvecklar ditt språk. Denna kurs förbereder dig för högskolans sätt att arbeta. Du lär dig hantera större mängder av text och lär dig läsa vetenskaplig text. Kurserna svenska 2 och 3 krävs för grundläggande behörighet till högskolan och måste erbjudas dig som läser ett yrkesprogram. Svenska som andraspråk 1 3, 100 p p p Svenska som andraspråk är till för dig som har ett annat modersmål. Du kan läsa dessa kurser istället för kurserna i svenska men även som språkval inom det individuella valet. Observera att kurserna i svenska som andraspråk ger samma behörighet till fortsatta studier som kurserna i svenska. Engelska Engelska p Samtliga program Du blir bättre på förstå talad och skriven engelska samt formulera dig och kommunicera på engelska i tal och skrift. Engelska p Högskoleförberedande program + Hotell- och turismprogrammet Du ska kunna behandla ämnen som har anknytning till din utbildning, men även annat inom samhälls- och arbetsliv, tankar, åsikter, idéer, erfarenheter och känslor, det engelska språket i världen med mera. Kursen engelska 6 krävs för grundläggande behörighet till högskolan och måste erbjudas dig som läser ett yrkesprogram. Matematik Matematik 1a 100 p Matematik 1b 100 p Ekonomi-, Estetiska, Humanistiska och Samhällsvetenskapsprogrammet Matematik 1c 100 p Naturvetenskaps- och Teknikprogrammet Matematik 2b 100 p Ekonomi- och Samhällsvetenskapsprogrammet Matematik 2c 100 p Naturvetenskaps- och Teknikprogrammet Matematik 3c 100 p Naturvetenskaps- och Teknikprogrammet Undervisningen i ämnet matematik ska utveckla din förmåga att arbeta matematiskt. Du ska förstå matematiska begrepp och metoder och utveckla din förmåga att kunna lösa matematiska problem och använda matematik i olika situationer. Samhällskunskap Samhällskunskap 1a:1 50 p Samhällskunskap p Högskoleförberedande program Samhällskunskap p Ekonomiprogrammet Du får mer kunskaper om människors livsvillkor med utgångspunkt i olika samhällsfrågor. Religionskunskap Religionskunskap 1 50 p Samtliga program Du får ökade kunskaper om olika religioner och livsåskådningar. Dessa kunskaper ska ge dig en ökad förståelse för andra människors sätt att leva samt tillfälle att fundera över vad du tycker är riktigt och viktigt. Naturkunskap Naturkunskap 1a:1 50 p Naturkunskap p Högskoleförberedande program Du får se sambandet mellan individens hälsa, dagliga vanor och livsstil. Undervisning tar upp viktiga frågor kring till exempel klimat- och energifrågor, ekosystempåverkan. Du som väljer Naturvetenskaps- eller Teknikprogrammet läser inte denna kurs, men får kunskaperna genom att du läser kurser i fysik, kemi och biologi. Historia Historia 1a:1 50 p Historia p Högskoleförberedande program Historia 2 kultur 100 p Estetiska programmet Humanistiska programmet Du lär dig europeiska epokindelningen utifrån ett tidsperspektiv. Här ingår också viktiga förändringar och händelser under och 1900-talen, till exempel demokratisering, industrialisering, fredssträvanden och internationellt samarbete, moderna diktaturer, folkmord och konflikter. Idrott och hälsa Idrott och hälsa p Samtliga program Du får tillfälle att utöva olika sporter och andra fysiska aktiviteter. Du får också undervisning om vad maten, miljön och det sätt du lever på betyder för din hälsa. Individuellt val 200 p Du får här bestämma vilka kurser du vill läsa, men det är skolan som bestämmer vad de kan erbjuda. Du kan till exempel välja kurser som ger dig större möjligheter till fortsatta studier. Det är en stor fördel om du redan i din gymnasieexamen är behörig till de utbildningar som du kan tänka dig att söka på högskolan. Kurser inom till exempel moderna språk, engelska och matematik ger också extra meritpoäng vid ansökan till högskolan. Du kan även välja kurser inom dina karaktärsämnen eller andra kurser som intresserar dig. Gymnasieskolorna brukar erbjuda sina elever att välja mellan många olika kurser. Det är den enskilda skolan som sedan bestämmer hur många elever som måste välja en kurs för att den ska bli av. Gymnasiearbete 100 p Alla elever inom gymnasieskolan ska göra en större självständig arbetsuppgift, ett gymnasiearbete som omfattar 100 poäng. Det kan vara en undersökning eller en uppgift som har att göra med din utbildnings karaktärsämnen. Du kommer att ha en sakkunnig lärare som din handledare, men du kan också få hjälp av till exempel din APL-handledare på ett företag. Du kan arbeta själv eller tillsammans med någon kamrat. Det är viktigt att du gör ett godkänt gymnasiearbete. Det är ett av villkoren för att få en gymnasieexamen. Det är också ett bevis på att du uppnått målen för ditt program. 98

13 Att läsa språk i gymnasieskolan Du har många möjligheter att läsa språk på gymnasieskolan. Du kan läsa flera kurser i engelska och har också möjlighet att välja kurser i andra språk. Kurserna i engelska och övriga moderna språk är uppdelade i sju kurser en kurs är 100 p. Språken har en gemensam kursplan för både grundskolan och gymnasieskolan. Du fortsätter dina språkstudier på gymnasieskolan kursen högre än den du avslutade språket med i grundskolan. Engelska När du avslutat dina studier på grundskolan med lägst betyget E i engelska har du kunskaper som motsvarar kurs 4. Kursen engelska 5, 100 p, läses av samtliga elever. Kursen engelska 6, 100 p, är obligatorisk för elever på de högskoleförberedande programmen och läses även av eleverna på Hotell- och turismprogrammet. Kursen krävs för grundläggande behörighet till högskolan. Kursen engelska 7, 100 p är valbar inom individuellt val eller (för en del program) inom programfördjupningar. Moderna språk Samtliga elever har möjlighet att välja kurser i ämnet moderna språk inom det individuella valet eller (för många program) inom programfördjupningarna. Du som läser ett högskoleförberedande program utom Estetiska programmet och Teknikprogrammet har ett antal poäng där du obligatoriskt ska läsa kurser i moderna språk. Du som väljer att läsa ett nybörjarspråk börjar med kurs 1. Du som läst språket i grundskolan som elevens val får börja på kurs 2. Du som läst språket i grundskolan som språkval får börja på kurs 3. OBS! Tänk på att kurser i engelska och moderna språk kan ge viktiga meritpoäng när du söker till högskolan. Idrott och studier Det finns flera möjligheter för dig att kombinera studier med en satsning på elitidrott. Du kan söka till ett riksrekryterande idrottsgymnasium oavsett var du bor. Det finns också så kallade nationellt godkända idrottsutbildningar som är tänkta att vara mer regionala. Du har större möjligheter att bo kvar hemma. Dessa utbildningar är inte riksrekryterande men omfattas av frisök. I båda dessa fall har skolan ett nära samarbete med ett special idrottsförbund. Utbildningarna är till för dig som vill göra en elitsatsning. Du kan läsa mer om dina möjligheter i Gävle på sidan 88. Du går oftast i en vanlig klass tillsammans med andra elever som inte är idrottselever. Man anpassar ditt schema så att du får möjlighet att satsa på din specialidrott. Ansökan Ansökan till ett riksrekryterande idrottsgymnasium görs genom ditt specialidrottsförbund som avgör om den beviljas eller inte. Tänk på att sista ansökningsdag kan vara redan den 15 oktober. Du ska dessutom söka till gymnasieskolans program. Denna ansökan gör du tillsammans med alla andra elever i din kommun. De nationellt godkända idrottsutbildningarna har ofta samma sätt att ta in eleverna, men det kan vara olika på skilda orter. OBS! Tänk på att du kan börja på ett idrottsgymnasium eller idrottsutbildning först efter att du är slutligt antagen till både sökt idrott och sökt gymnasieprogram. Var aktiv Du som är intresserad av dessa utbildningar bör så snart som möjligt kontakta ditt specialidrottsförbund och skaffa dig information om dina möjligheter. Kurser i specialidrott Oavsett om du studerar på ett riksidrottsgymnasium eller på en nationell godkänd idrottsutbildning läser du 200 poäng i ämnet special idrott inom programfördjupningarna och 200 poäng inom individuellt val. Du kan dessutom läsa 300 poäng som utökat program. Riksidrottsgymnasier Idrott Badminton Bandy Baseboll/Softboll Basketboll Bilsport Bordtennis Bowling Brottning Bågskytte Curling Cykel Dövidrott Friidrott Golf Handboll Handikappidrott Innebandy Judo kommun Malmö, Täby Nässjö, Sandviken Leksand Jönköping, Luleå Mjölby Köping Nässjö Arboga Olofström Härnösand Skara Örebro Falun, Göteborg, Karlstad, Malmö, Sollentuna, Umeå, Växjö klippan, Uppsala Göteborg Bollnäs + RIG-orter Umeå Lindesberg Kanot, racing, slalom Nyköping Karate Haninge Motorcykel, motorcross Tibro Orientering Eksjö, Sandviken Ridsport Hallstahammar Rodd strömstad Segling lerum, Motala Skidor Gällivare, Malung-Sälen, Mora, Sollefteå, Torsby, Åre Skidskytte Sollefteå, Torsby Skyttesport Sävsjö Tennis båstad, Lidköping Triathlon Motala Vattenskidor Fagersta (Norra Västmanlands Utbildningsförbund) Volleyboll Falköping Det är betydligt fler skolor som anordnar Nationellt godkända idrotts utbildningar. Du kan hitta en fil med en förteckning över dessa på under rubriken Idrott och studier. 99

14 För elever med funktionshinder På flera orter i landet finns det riksgymnasieverksamhet, Rg, för elever med funktionshinder. Riksgymnasiet är inte namnet på en skola, utan undervisningen är lokaliserad till kommunens gymnasieskolor. För dig som är svårt rörelsehindrad och under 21 år finns det en laglig rätt till rh-anpassad gymnasieutbildning. Riksgymnasieplatser finns på fyra orter: Göteborg, Kristianstad, Stockholm och Umeå. Du garanteras en anpassad gymnasieundervisning och omvårdnadsinsatser som elevhemsboende, behandling och träning. Riksgymnasier för döva, RGD, och för hörselskadade, RGH, är lokaliserat på tre gymnasieskolor i Örebro. Samtliga skolor har också hörande elever. Eleverna på riksgymnasiet undervisas i små egna klasser på teckenspråk för de döva eleverna och på svenska för de hörselskadade. Undervisningen följer samma kursplaner som övriga gymnasieskolan och eleverna erbjuds samma utbildningsutbud. Utbildningen är som regel förlängd ett år. Det finns också utbildningar för elever inom gymnasiesärskolan. Kontakta Specialpedagogiska myndigheten Tel Göteborg, Kristianstad, Stockholm, Umeå RGD/RGH Riksgymnasierna i Örebro Ansökan och information Du ansöker om plats senast den 14 januari det år du vill börja. Så långt det är möjligt får du en plats på den ort dit du sökt. Du kan få information om Riksgymnasierna på flera sätt. Du ska i första hand ta kontakt med studie- och yrkesvägledaren på din egen skola. Du kan även ta direktkontakt. Allt om gymnasieskolan i Gävle! På kan du hämta information om Gävles alla kommunala gymnasieskolor och de gymnasieutbildningar som finns här. Läs Gävles Programväljare på webben: Komplettera med den senaste informationen som gäller för hela landet Det sker hela tiden förändringar i gymnasieskolan. På får du aktuell nationell information. Här hittar du även information som inte får plats i katalogen samt pdf-filer med uppställning över samtliga programs strukturer. 100

15 Vuxenutbildningen i Gävle All kommunal vuxenutbildning är samlad i en gemensam organisation Vuxenutbildningen i Gävle. Vi anordnar ungefär heltidsplatser vuxenutbildning varje år. Undervisningen är upplagd för att passa vuxnas behov och önskemål. Studievägledning Gävle Vi erbjuder alla vuxna kommuninnevånare vägledning och information om studievägar och yrkeskarriär. Med studievägledaren samtalar du kring dina tankar och idéer. Vi hjälper dig att bli medveten om: dig själv och din nuvarande situation dina möjligheter och eventuella begränsningar dina valalternativ Vägledningssamtalet hjälper dig att göra en hand lingsplan och ger stöd för genomförande. Vi ger information om utbildningar, behörighetsregler, urval, studiefinansiering och ansökningstider. Besök Drop in Behöver du ett längre samtal bokar du tid. Det finns även möjlighet till drop-in. Ett första steg i din planering att få ett kortare samtal där du kan diskutera dina frågor och funderingar. Drop-in tid: måndag torsdag kl Besök oss på: Nedre Åkargatan 67 A Ring oss på: tel Telefontider: måndag fredag kl samt måndag fredag kl Yrkesutbildningar Inom Vuxenutbildningen kan du läsa yrkesinriktad utbildning på gymnasienivå. Exempel på områden vi erbjuder utbildning inom: Vård Yrkesinriktad gymnasieutbildning med lärlingsdel. I utbildningen kombineras studier i skolan med yrkeskurser på en arbetsplats enligt en studieplan. Utbudet ändras kontinuerligt beroende på efterfrågan och arbetsmarknadsläget i ett föränderligt arbetsliv. Vi arbetar så variationsrikt som möjligt för att ge flexibla och anpassade alternativ till utbildning. Yrkesinriktade utbildningar kan även kombineras med kurser på grundläggande och gymnasial nivå. Se Komvux På Komvux möts människor med olika erfarenheter och utbildningsbakgrund som läser på olika nivåer och med olika intresseinriktningar. Du kan på Komvux skaffa en bättre grund att stå på för vidare studier eller yrkesverksamhet. Du kan Läsa in eller komplettera grundskola och gymnasium Studera på heltid eller bara läsa någon kurs Läsa på dag- eller kvällstid Göra din egen studieplan SFI Den som inte har svenska som modersmål kan läsa Svenska för invandrare, Sfi. I Sfi ingår, förutom svenska, samhällskunskap och datakunskap. Sfi kan kombineras med andra teoretiska ämnen eller med praktik, lärlingsutbildning och arbete. Du som ska läsa Sfi kan börja när du är 16 år eller äldre. Utbildningscentrum för distansstudier Vi är en mötesplats för Distansstuderande och erbjuder service i form av ett campus på hemmaplan, för de som läser en utbildning som ges på någon annan ort än i Gävle. Syftet är att uppmuntra, stödja, inspirera och underlätta för distansstuderande på olika nivåer så att fler kan, vill och vågar ta steget att utbilda sig, utan att behöva flytta. Hos oss kan du bland annat få guidning och vägledning i distansutbudet, stöd och hjälp att komma igång samt en plats att studera och göra dina tentor på. Vi finns i Komvux lokaler på Nedre Åkargatan 67 A. Läs mer på Vem får studera? Du kan studera från och med andra kalenderhalvåret det år du fyller 20 år. Du kan studera när du har slutfört gymnasieutbildning oavsett din ålder. Du ska ha de kunskaper som krävs för att följa kursen. Om vuxenutbildningen har fler sökande än platser ska den person som har kortast tidigare utbildning lämnas företräde till kursplats. 101

16 Efter gymnasieskolan Högskolan Högskolan är samlingsnamnet på den utbildning som sker vid högskolor och universitet. All utbildning vid högskolorna sker i form av kurser. Studietiden på högskolan räknas i poäng där 20 veckors heltidsstudier (= 1 termin) motsvarar 30 poäng. Du kan välja att läsa ett program eller så kan du själv välja de kurser du vill läsa och på så vis skapa din egen utbildning. Yrkesexamina Vissa utbildningar leder till yrkesexamina. Detta gäller utbildningarna till exempelvis läkare, civilingenjör, lärare, arkitekt, sjukgymnast eller psykolog. Dessa har till stora delar fastställda ramar för hur utbildningen ska se ut. Grundläggande behörighet Till alla högskoleutbildningar krävs grundläggande behörighet. När du kan söka första gången hösten 2017 kommer det att krävas att du har en högskoleförberedande examen eller en yrkesexamen med lägst betyget E i kurserna svenska/svenska som andraspråk 2 och 3 samt engelska 6. Nytt från och med höstterminen 2013 är att du kan skaffa dig grundläggande behörighet på alla yrkesprogram inom ramen för de poängen. Var noga då du väljer kurser om du siktar på fortsatta studier. Särskild behörighet De flesta utbildningsprogrammen kräver dessutom särskild behörighet. Du ska ha läst de kurser som anges och ha lägst betyget E. Den särskilda behörigheten anges i så kallade områdesbehörigheter. Du kan se dessa på sidan 104. Det är den enskilda högskolan som bestämmer vilken områdesbehörighet som gäller. Det gäller inte utbildningar som leder till yrkesexamen. Dessa har samma behörighetskrav vid samtliga skolor. Urval till högskolan Vid urval till program och kurser som vänder sig till nybörjare på högskolan ska minst en tredjedel av studenterna tas in på betyg från gymnasieskolan och minst en tredjedel utifrån resultat på högskoleprovet. Skolorna har dessutom rätt att själva bestämma urvalet för upp till 1/3 av platserna. Det innebär att man till exempel kan ta in studerande utifrån antagningsprov, intervjuer med mera. Detta är än så länge ganska ovanligt. Urval genom betyg Det är inte helt lätt att beskriva hur du ska räkna ut ditt jämförelsetal men det är viktigt att komma ihåg att: Ju högre betyg du har, desto större möjlighet har du att komma in på högskolan. Ett betyg i en kurs som omfattar många gymnasiepoäng väger tyngre än ett betyg i en kurs med färre poäng. De betyg du får under år 1 och 2 väger lika tungt som betygen du får under år 3. Du kan enbart få betyget E eller F på ditt gymnasiearbete. Detta betyg räknas inte med när man räknar ut ditt betygsvärde. Du kan få upp till 2,5 p i extra meritpoäng. Läs mer på nästa sida. Urval genom högskoleprovet Högskoleprovet är ett prov som mäter kunskaper och färdigheter som är viktiga för alla högskoleutbildningar. Du kan göra högskoleprovet redan under ditt sista år på gymnasiet. Resultatet av ett högskoleprov gäller i fem år och det är alltid det bästa resultatet som räknas. Andra sätt att göra urval Till vissa utbildningar kan skolorna få använda andra sätt att välja ut samtliga studerande. Detta gäller de konstnärligt inriktade utbildningarna och andra utbildningar som ställer krav på vissa personliga egenskaper. Man kan använda intervjuer, arbetsprover, uppspel, med mera. Direktgrupp och kompletteringsgrupp Man delar upp de sökande med gymnasiebetyg i två grupper. Den ena gruppen består av sökande som söker på enbart sin gymnasieexamen. Den andra gruppen består av sökande som kompletterat sitt gymnasiebetyg i efterhand. De som söker enbart på sitt gymnasiebetyg tilldelas fler platser i förhållande till antalet sökande. Du ska belönas om du i gymnasieskolan läser de kurser som krävs för särskild behörighet. OBS! Om du läser ett yrkesprogram och i efterhand enbart läser in kurser för att få grundläggande behörighet så placeras du i gruppen som söker enbart på sitt gymnasiebetyg. 102

17 Yrkeshögskolan Inom yrkeshögskolan finns det utbildningar som kombinerar teori och praktik. Du som läser ett yrkesprogram eller ett högskoleförberedande program och har en gymnasieexamen får grundläggande behörighet till yrkeshögskolan. Vad kan du läsa? Du kan söka utbildningar som ger dig fördjupade yrkeskunskaper både praktiskt och teoretiskt. Det ingår ofta mycket praktik ute på olika arbetsplatser. En del utbildningar fördjupar kunskaperna inom ett visst program, men andra är inte knutna till ett speciellt gymnasieprogram. En del utbildningar kräver viss yrkeserfarenhet. Här finns även så kallade kompletterande utbildningar vid skolor som till exempel Balettakademin, Berghs School of Communication och Nyckelviksskolan. Till dessa skolor förekommer ofta antagningsprov eller arbetsprover. Du får även betala för dina studier. OBS! Inom yrkeshögskolan finns utbildningar även för dig som läst ett högskoleförberedande program. Folkhögskolan På folkhögskolan kan du läsa allmänna kurser eller kurser inom områden som journalistik, fritid, teater, media, bild och form, data, miljö och idrott, med mera. För de flesta utbildningar på folkhögskolan gäller en åldersgräns på 18 år, men det finns även skolor som anordnar utbildningar för dig som är yngre. Meritkurser Du har möjlighet att få tillgodoräkna dig upp till 2,5 poäng extra om du läst vissa meritkurser på gymnasieskolan. Ditt totala jämförelsetal kan alltså bli 20,0 + 2,5 = 22,5 poäng när du söker till högskolan. Motivet till dessa meritpoäng är att man vill uppmuntra eleverna på gymnasieskolan att läsa de kurser som högskolan efterfrågar istället för att välja enklare kurser. Meritpoäng Maximalt 2,5 poäng Du kan skaffa dig meritpoäng för vissa kurser i engelska, moderna språk och matematik. Du måste ha lägst betyget E och du kan inte få fler meritpoäng om du skulle ha högre betyg. En behörighetsgivande kurs ger inte meritpoäng. Det innebär att meritpoängen blir olika för olika utbildningar, beroende på vilka krav respektive utbildning har för särskild behörighet. Här kan du se vilka regler som gäller inför hösten 2014: Engelska Lägst betyg E Matematik Kommunal vuxenutbildning På den kommunala vuxenutbildningen har du möjlighet att studera från och med det år du fyller 20 eller då du avslutat din gymnasieutbildning. På kommunal vuxenutbildning kan du till exempel komplettera din gymnasieutbildning med de kurser du behöver för att söka olika utbildningar på högskolan. Engelska 7 = 1,0 meritpoäng Maximalt 1,0 meritpoäng för engelska Moderna språk Lägst betyg E Moderna språk 3 = 0,5 meritpoäng Moderna språk 4 = ytterligare 1,0 meritpoäng Om moderna språk 3 krävs för behörighet får du 0,5 meritpoäng för: moderna språk 5 eller moderna språk 2 i ett annat modernt språk Maximalt 1,5 meritpoäng för moderna språk Om behörighetskravet är grundläggande behörighet: Matematik 2, 3 och 4 = 0,5 meritpoäng per kurs Om behörighetskravet är Matematik 2: Matematik 3, 4 och 5 = 0,5 meritpoäng per kurs Matematik 5 kan ersättas av Matematik specialisering Om behörighetskravet är Matematik 3: Matematik 4 = 0,5 meritpoäng och Matematik 5 = 1,0 meritpoäng (totalt 1,5 meritpoäng) Matematik 5 kan ersättas av kurser i Matematik specialisering = 0,5 meritpoäng per kurs Om behörighetskravet är Matematik 4: Matematik 5 = 1,0 meritpoäng och Matematik specialisering = 0,5 meritpoäng (totalt 1,5 meritpoäng). Matematik 5 kan ersättas av kurser i Matematik specialisering. Tre kurser Matematik specialisering ger alltså 1,5 meritpoäng. Observera att man kan ha betyg i flera kurser Matematik specialisering med olika innehåll och att upp till tre kurser kan ge meritpoäng. Maximalt 1,5 meritpoäng för matematik 103

18 Områdesbehörigheter Områdesbehörigheterna anger vilka kurser du ska läst för att bli behörig till olika utbildningar. Du måste också ha lägst betyget E på dessa kurser. Du kan också se vilka yrkesexamina som finns inom de olika områdesbehörigheterna. Områdesbehörighet Kurser för särskild behörighet Yrkesexamina A1 Humaniora/Juridik/Teologi A2 Humaniora/Juridik/Teologi A3 Arkitektur/Naturresurser A4 Beteendevetenskap/Ekonomi/Samhällsvetenskap A5 Beteendevetenskap/Ekonomi/Samhällsvetenskap Historia 1b eller 1a1 + 1a2 Samhällskunskap 1b eller 1a1 + 1a2 Moderna språk aktuellt språk 3 Matematik 3b eller 3c Samhällskunskap 1b eller 1a1 + 1a2 Naturkunskap 2.(Biologi 1 + Kemi 1 + Fysik 1a eller 1b1 + 1b2) Matematik 3b eller 3c Samhällskunskap 1b eller 1a1 + 1a2 Matematik 2a eller 2b eller 2c Samhällskunskap 1b eller 1a1 + 1a2 Juristexamen Agronomexamen (även områdesbehörighet 11) Arkitektexamen Landskapsarkitektexamen (även områdesbehörighet 11) Civilekonomexamen Psykologexamen Socionomexamen A6 Undervisning Samhällskunskap 1b eller 1a1 + 1a2 Studie- och yrkesvägledarexamen A6a Undervisning A6b Undervisning Samhällskunskap 1b eller 1a1 + 1a2 Naturkunskap 1b eller 1a1 + 1a2 (Biologi 1 + Fysik 1a eller Fysik 1b1 + 1b2 + Kemi 1) Matematik 2a eller 2b eller 2c Samhällskunskap 1b eller 1a1 + 1a2 Naturkunskap 1b eller 1a1 + 1a2 (Biologi 1 + Fysik 1a eller Fysik 1b1 + 1b2 + Kemi 1) Förskollärarexamen Grundlärarexamen med inriktning mot arbete i fritidshem Grundlärarexamen med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolan årskurs 1 3 och årskurs 4 6 A6c Undervisning Samhällskunskap 1b eller 1a1 + 1a2 Ämneslärarexamen med inriktning mot.arbete i årskurs 7 9* Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan* *Till detta kommer krav på olika kurser beroende på vilka ämnen du vill undervisa i. A7 Fysik/Matematik/Teknik A8 Fysik/Matematik/Teknik A9 Fysik/Matematik/Teknik A10 Fysik/Matematik/Teknik A11 Farmaci/Medicin/Naturresurser/ Naturvetenskap/Odontologi/Omsorg/Vård A12 Farmaci/Medicin/Naturresurser/ Naturvetenskap/Odontologi/Omsorg/Vård A13 Farmaci/Medicin/Naturresurser/ Naturvetenskap/Odontologi/Omsorg/Vård A14 Farmaci/Medicin/Naturresurser/ Naturvetenskap/Odontologi/Omsorg/Vård A15 Farmaci/Medicin/Naturresurser/ Naturvetenskap/Odontologi/Omsorg/Vård Matematik 2a eller 2b eller 2c Fysik 1b1 eller 1a Fysik 2 Kemi 1 Matematik 3c Fysik 2 Kemi 1 Matematik 4 Biologi 1 Fysik 2 Kemi 2 Matematik 4 Biologi 2 Fysik 1a eller 1b1 + 1b2 Kemi 2 Matematik 4 Biologi 2 Fysik 1a eller 1b1 + 1b2 Kemi 2 Matematik 3b eller 3c Biologi 2 Fysik 2 Kemi 2 Matematik 4 Matematik 2a eller 2b eller 2c Samhällskunskap 1b eller 1a1 + 1a2 Naturkunskap 2.(Biologi 1 + Kemi 1 + Fysik 1a eller 1b1 + 1b2) Idrott och hälsa 1 Matematik 2a eller 2b eller 2c Samhällskunskap 1b eller 1a1 + 1a2 Naturkunskap 2.(Biologi 1 + Kemi 1 + Fysik 1a eller 1b1 + 1b2) Sjöingenjörs- och maskinteknikerexamen Sjökaptens- och styrmansexamen Högskoleingenjörsexamen Ortopedingenjörsexamen Brandingenjörsexamen Civilingenjörsexamen (även områdesbehörighet 10) Civilingenjörsexamen (även områdesbehörighet 9) Sjukhusfysikerexamen Agronomexamen (även områdesbehörighet 3) Hortonomexamen Jägmästarexamen Landskapsarkitektexamen (även områdesbehörighet 3) Receptarieexamen Biomedicinsk analytikerexamen Apotekarexamen Tandläkarexamen Läkarexamen Veterinärexamen Optikerexamen Arbetsterapeutexamen Röntgensjuksköterskeexamen Audionomexamen Landskapsingenjörsexamen Dietistexamen Sjuksköterskeexamen Djursjukvårdarexamen Skogsmästarexamen Hippologexamen Skogteknikerexamen Lantmästarexamen Tandhygienistexamen Logopedexamen Tandteknikerexamen Trädgårdsingenjörsexamen Sjukgymnastexamen 104

19 Yrkesutgångar inom yrkesprogrammen Inom samtliga yrkesprogram finns det paket av kurser riktade mot olika yrken eller yrkesområden. På denna sida hittar du alla dessa i bokstavsordning. Du kan leta upp ett yrke som intresserar dig och få reda på vilken sida i Programväljaren där du kan läsa mer om vilket program och inriktning du bör läsa. Ibland kanske du inte känner igen namnet på ett yrke eller vill veta mer om yrket eller om det finns arbete i framtiden. Vi rekommenderar dig att gå in på Det är arbetsförmedlingen sajt med information om olika yrken. På webbplaten (under filmer) hittar du till exempel filmer om olika yrken. A Aktiviteter och upplevelser, HT Akutsjukvård, VO Anläggningsmaskinförare, BA...15 Arbete med hundar, NB Automationstekniker fastighet, EE Automationstekniker industri, EE Automationstekniker process, EE Automationstekniker, IN B Bad/sporthallspersonal, BF Bagare, RL Barnskötare, BF Beläggningsarbetare, BA Bergarbetare, BA Betongarbetare, BA Billackerare, FT Bilskadereparatör, FT Bokning och försäljning, HT Bokning, HT Bussförare, FT Butikskommunikatör/ merchandiser, HA Butikssäljare inom färskvaror och delikatess, RL Butikssäljare, HA Byggnadsmålare, BA Byggnadsplåtslagare, BA Båtbyggare, HV C CNC-operatör, IN D Distributionselektriker, EE Djurskötare inom lantbruk, NB Djurvårdare, NB Driftoperatör, EE E Ekonomiassistent, HA Elektronikproduktionstekniker, EE Elevassistent, BF Exponerings- och utställningsdesigner, HA F Fastighetsskötare, VF Fastighetstekniker, VF Fastighetsvärd, VF Florist, HV Frisöraspirant, HV Företagssäljare, HA G Gjutare, IN Glasblåsare, HV Glastekniker, BA Golvläggare, BA Guidning, HT Guldsmed, HV H Handlare, HA Hemservicetekniker, EE Hovslagare, HV Hudterapeut, HV Håltagare, BA Hår- och make-upstylist, HV Hästskötare, NB I Industrielektriker, EE Industrilackerare, IN Industrirörsmontör, VF Inköpsassistent, HV Inredningssnickare, HV Installationselektriker, EE Internationell svetsare, IN Isoleringsmontör, VF It-administratör, HA J Jakt och viltvård, NB Juvelsfattare, HV Järnvägstekniker el och signal, EE Järnvägstekniker, BA K Kakelugnsmakare, HV Keramiker, HV Kock, RL Kommunikatör, HA Konditor, RL Konferens, HT Kundservice och reception, HA Kylmontör, VF L Laboratorietekniker inom kemisk industri, IN Lagerarbetare, FT Landsbygdstjänster, NB Lantbruk djur, NB Lantbruk maskiner, NB Lantbruk växter och djur, NB Lantbruk växtodling, NB Lastbilsförare, FT Lastbilsmekaniker, FT Ledare i butik, HA Logistiker, HA Låssmed, HV M Marknadsassistent, HA Maskinmekaniker, FT Maskinoperatör, IN Maskinsnickare, IN Murare, BA Möbelsnickare, HV N Naturguidning, NB Näthandlare, HA Nätverkstekniker, EE O Orderadministratör, HA Originalare, IN P Q Personal inom idrotts- och fritidsanläggningar, BF Personalassistent, HA Personbilsmekaniker, FT Personlig assistent, BF Personlig tränare, BF Plattsättare, BA Processoperatör, IN Processoperatör, IN Produktionstekniker, IN Projektadministratör, HA R Reception, HT Redovisningsassistent, HA Reprooperatör, IN S Sadelmakare, HV Servicemekaniker, IN Servitris/servitör, RL Silversmed, HV Skogsmaskinförare, NB Skogsmaskinservice, NB Skogsvårdare, NB Skomakare, HV Skötsel av utemiljöer, NB Smed, HV Sotare, HV Speditör, HA Stenmontör, BA Stentekniker, IN Ställningsbyggare, BA Stöd och service inom funktionshinderområdet, BF Svetsare, IN Sågverksoperatör, IN Säljsupport, HA Sömmerska, HV T Takmontör, BA Tapetserare, HV Terminalarbetare, FT Textil och konfektion, HV Timmerman, HV Tryckare, IN Trä- och byggvaruhandel, HV Träarbetare, BA Trädgårdsanläggning, NB Trädgårdsodling friland, NB Trädgårdsodling växthus, NB Trädgårdstjänster, NB Turistinformation, HT U Underhållsmekaniker, IN Undertaksmontör, BA Urmakare, HV V X Y Å Ä Ö Varumottagare, HA Ventilationsplåtslagare, BA Ventilationstekniker, VF Verkstadssnickare, IN Verktygsmakare, IN VVS-montör, VF Våningsservice, HT Vård och omsorg, VO Väg- och anläggningsarbetare, BA Väktare, BF

20 Sakregister A Annan ort, att söka Ansökan och antagning Antagningsregler till högskolan , 104 Arbetsplatsförlagt lärande, APL B C D Barn- och fritidsprogrammet... 9 Behörighet, gymnasieskolan... 57, 58, 91 Behörighet, högskolan Betyg Betygsvärde Borgarskolan... 6 Bygg- och anläggningsprogrammet E Efter gymnasieskolan Ekonomiprogrammet El- och energiprogrammet Estetiska programmet Extra tillägg F Folkhögskolan Fordons- och transportprogrammet Fri kvot Frisök Främmande språk Funktionshinder, för elever med G Grundläggande behörighet, högskolan. 103 Gymnasiearbete Gymnasieexamen... 91, 94, 95 Gymnasiegemensamma ämnen.. 94, 95, 98 Gymnasiesärskolan H Handels- och administrationsprogrammet Hantverksprogrammet Hotell- och turismprogrammet Humanistiska programmet Högskolan Högskolan, grundläggande behörighet Högskoleförberedande examen... 91, 95 Högskoleförberedande program... 91, 95 Högskoleprovet Högskolan, särskild behörighet , 104 I J Idrott och studier Idrottsprogrammet Inackorderingstillägg Individuellt alternativ Individuellt val Industritekniska programmet Introduktionsprogram Inriktningsgaranti... 94, 95 International Baccalaureate, IB Invandrare, hjälp för... 99, 101 K Komvux L Lärlingsutbildning M Meritkurser , 104 Moderna språk Modersmålsundervisning N Nationellt godkända idrottsutbildningar... 88, 99 Naturbruksprogrammet Naturvetenskapsprogrammet O Områdesbehörigheter , 104 P Q Polhemsskolan... 7 Poäng, gymnasieskolan Preliminär antagning Preparandutbildning Programgemensamma karaktärsämnen... 94, 95 Programinriktat individuellt val Programfördjupningar... 94,95 Programöversikt R Reseersättning Restaurang- och livsmedelsprogrammet Riksrekryterande idrottsgymnasier Riksrekryterande utbildningar S Samhällsvetenskapsprogrammet Specialidrott... 91, 99 Språk Språkintroduktion Spetsutbildningar Studiebidrag Studieekonomi Särskild behörighet , 104 Särskilda varianter T Teknikprogrammet Timplaner för samtliga program U Ung företagsamhet Utbildningar på andra språk V X Vasa International School Vasaskolan... 8 Vuxenutbildning i Gävle VVS- och fastighetsprogrammet Vård- och omsorgsprogrammet Y Z Å Yrkesexamen... 91, 94 Yrkeshögskolan Yrkesinriktade karaktärsämnen Yrkesintroduktion , 94 Yrkesutgångar... 94, 105 Ä Ö Ämnenas omfattning i olika program

GYMNASIET Vad innebär det?

GYMNASIET Vad innebär det? GYMNASIET Vad innebär det? LINKÖPINGS KOMMUN 13/14 5 st Kommunala gymnasieskolor 11 st Fristående gymnasieskolor 2 st Landstingets gymnasieskolor Läsåret 12/13 årskurs 9 = 72 st Kommunal skola: 53 st Friskola:

Läs mer

FÖRÄLDRAMÖTE! ALLMÄN INFORMATION INFÖR GYMNASIEVALET

FÖRÄLDRAMÖTE! ALLMÄN INFORMATION INFÖR GYMNASIEVALET FÖRÄLDRAMÖTE! ALLMÄN INFORMATION INFÖR GYMNASIEVALET 1 ANSÖKAN OCH ANTAGNING Få koden till webben och genomgång - 8 Januari Sista dag att göra ansökan på webben Skriv ut ansökan, skriv under till SYV -

Läs mer

VÄLLKOMNA TILL INFORMATIONSKVÄLL INFÖR GYMNASIEVALET 2014

VÄLLKOMNA TILL INFORMATIONSKVÄLL INFÖR GYMNASIEVALET 2014 VÄLLKOMNA TILL INFORMATIONSKVÄLL INFÖR GYMNASIEVALET 2014 Yaara Robinson Studie- och yrkesvägledare yaara.robinson@uppsala.se 073-4321607 Gymnasieskolan Läser i kurser som räknas i poäng 1 poäng = 1 lektion

Läs mer

Gymnasieskolan 2011. De viktigaste förändringarna:

Gymnasieskolan 2011. De viktigaste förändringarna: 1 (5) BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Förvaltningskontoret Gymnasieskolan 2011 Hösten 2011 startar en ny gymnasieskola. Syftet är bl.a. att fler elever ska nå målen och att du som elev ska vara bättre rustad för

Läs mer

Gymnasieskolan. 3 år frivillig skolform 18 nationella program 60 inriktningar Antagningskrav

Gymnasieskolan. 3 år frivillig skolform 18 nationella program 60 inriktningar Antagningskrav Gymnasieskolan 3 år frivillig skolform 18 nationella program 60 inriktningar Antagningskrav De 6 högskoleförberedande nationella programmen EK - Ekonomi - Juridik - Ekonomi SA - Samhällsvetenskap - Beteendevetenskap

Läs mer

Tidplan. Lösenord skickas ut

Tidplan. Lösenord skickas ut Gymnasieval Tidplan 21-23 november V. 4 17 februari Feb/Mars 17 april 23 april 15 maj Maj/juni 27 juni Slutet av juli Juli/aug Gymnasiemässan Lösenord skickas ut Sista ansökningsdag! Antagningsprov estetiska

Läs mer

Introduktionsprogram fem olika inriktningar beroende på vilka betyg som saknas.

Introduktionsprogram fem olika inriktningar beroende på vilka betyg som saknas. Gymnasieprogram Alla yrkesprogram leder till en yrkesexamen. Du kan börja jobba direkt efter utbildningen eller fortsätta studera inom yrkeshögskolan. Du kan också välja extra kurser för att studera vidare

Läs mer

Välkommen till Gymnasieinformation!

Välkommen till Gymnasieinformation! Välkommen till Gymnasieinformation! Gymnasieskolan enligt GY2011 18 Nationella program 60 inriktningar 12 Yrkesprogram 6 Högskoleförberedande program Alla program omfattar 2 500 poäng Yrkesprogram Gymnasiegemensamma

Läs mer

Skillnader grundskola/gymnasiet Program som finns Hur är gymnasiet uppbyggt och skillnader? Vad krävs för att komma in på ett program?

Skillnader grundskola/gymnasiet Program som finns Hur är gymnasiet uppbyggt och skillnader? Vad krävs för att komma in på ett program? Lagmansskolan Skillnader grundskola/gymnasiet Program som finns Hur är gymnasiet uppbyggt och skillnader? Vad krävs för att komma in på ett program? Vad är målet med gymnasiet? När söker man till gymnasiet?

Läs mer

Vifolkaskolan/Trojenborgsskolan

Vifolkaskolan/Trojenborgsskolan Vifolkaskolan/Trojenborgsskolan Skillnader grundskola/gymnasiet Program som finns Hur är gymnasiet uppbyggt och skillnader? Vad krävs för att komma in på ett program? Vad är målet med gymnasiet? När söker

Läs mer

Gymnasieinformation 2013

Gymnasieinformation 2013 Gymnasieinformation 2013 SYV-Kalendarium HT-2012 Kommunala gymnasieskolor - presentation i aulan (september) SYV - gymnasieinformation klassvis (september) PRAO vecka 40 Enskilda vägledningssamtal inbokade

Läs mer

Planera Ditt Gymnasieval 2013

Planera Ditt Gymnasieval 2013 Planera Ditt Gymnasieval 2013 BEHÖRIGHET (krav på förkunskaper): Högskoleförberedande program Lägst betyget E i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik + 9 andra ämnen Ekonomiprogrammet

Läs mer

Gymnasieinformation. Gymnasiegemensamma ämnen: ämnen som ingår på alla program.

Gymnasieinformation. Gymnasiegemensamma ämnen: ämnen som ingår på alla program. Gymnasieinformation Gymnasieskolan GY11: Programmen är uppdelade på 12 yrkesprogram och 6 högskoleförberedande program. På yrkesprogrammen utbildar man sig mot ett yrke eller yrkesområde. På de högskoleförberedande

Läs mer

1. Vad händer i år? 2. Skolsystemet. 3. Vilka gymnasieprogram finns det? 4. Hur är programmen uppbyggda? 5. Två typer av gymnasieexamen

1. Vad händer i år? 2. Skolsystemet. 3. Vilka gymnasieprogram finns det? 4. Hur är programmen uppbyggda? 5. Två typer av gymnasieexamen 1. Vad händer i år? 2. Skolsystemet 3. Vilka gymnasieprogram finns det? 4. Hur är programmen uppbyggda? 5. Två typer av gymnasieexamen 6. Vad krävs för att komma in på gymnasiet? 7. Var finns informationen?

Läs mer

Gymnasie- information 2011

Gymnasie- information 2011 Gymnasieinformation 2011 Att tänka på in för valet Vem är jag? Vad vill jag? Vad kan jag? Vad finns det för alternativ? Hur kommer jag dit? Vad har jag för mål efter gymnasiet? Valet är i dina händer!

Läs mer

Gymnasieskolan - en ny gymnasieskola från och med hösten 2011 Föräldramöte 15 oktober 2013

Gymnasieskolan - en ny gymnasieskola från och med hösten 2011 Föräldramöte 15 oktober 2013 Valet till Gymnasieskolan - en ny gymnasieskola från och med hösten 2011 Föräldramöte 15 oktober 2013 3 år frivillig skolform 18 nationella program 60 inriktningar Antagningskrav Sista ansökningsdag i

Läs mer

Kort om den svenska gymnasieskolan

Kort om den svenska gymnasieskolan Kort om den svenska gymnasieskolan Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se ISBN 978-91-86529-64-2 Beställningsnummer:

Läs mer

Se på DITT gymnasieval som en bas för framtidens möjligheter. Inte som ett ödesval för resten av ditt yrkesliv! Vellinge.se

Se på DITT gymnasieval som en bas för framtidens möjligheter. Inte som ett ödesval för resten av ditt yrkesliv! Vellinge.se Se på DITT gymnasieval som en bas för framtidens möjligheter. Inte som ett ödesval för resten av ditt yrkesliv! 18 NATIONELLA PROGRAM 12 YRKESPROGRAM För elever som vill lära sig ett yrke. 15 veckors APL,

Läs mer

Vägledningscentrum. Gymnasieinformation till elever och föräldrar

Vägledningscentrum. Gymnasieinformation till elever och föräldrar Vägledningscentrum Gymnasieinformation till elever och föräldrar De viktigaste förändringarna Högre behörighetskrav till gymnasieskolan Valfriheten stramas upp Nya program och förändrad programstruktur

Läs mer

Kort om gymnasieskolan

Kort om gymnasieskolan Kort om gymnasieskolan Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se ISBN 978-91-87115-86-8 Beställningsnummer:

Läs mer

Mina uppgifter. Martina Håkansson. Studie- och yrkesvägledare. Martina.hakansson@staffanstorp.se Tfn: 046-251637

Mina uppgifter. Martina Håkansson. Studie- och yrkesvägledare. Martina.hakansson@staffanstorp.se Tfn: 046-251637 Gymnasievalet Mina uppgifter Martina Håkansson Studie- och yrkesvägledare Martina.hakansson@staffanstorp.se Tfn: 046-251637 Måndag 08.00-14 Tisdag 08.00-15 Onsdag 08.00-16.30 Tider gymnasievalet Hösten:

Läs mer

Carlsund Utbildningscentrum

Carlsund Utbildningscentrum Carlsund Utbildningscentrum Program som du kan söka på Carlsund Bygg- och anläggningsprogrammet El- och energiprogrammet Fordons- och transportprogrammet Handel- och administrationsprogrammet Hantverksprogrammet

Läs mer

GYMNASIEVALET 2015/16

GYMNASIEVALET 2015/16 GYMNASIEVALET 2015/16 Studie- och yrkesvägledare Linnéa Hedman Alunda och Gimo skolområden Kontaktuppgifter Mobil: 070-623 73 57 Telefon: 0173-866 87 / 858 05 Epost: linnea.hedman@osthammar.se Facebook:

Läs mer

Välkommen på. gymnasieinformation!

Välkommen på. gymnasieinformation! Välkommen på gymnasieinformation! Gymnasiet Består av 18 olika program - 12 yrkesprogram - 6 högskoleförberedande program Olika behörighetskrav - beroende på vilket program du söker till Gymnasieexamen

Läs mer

Studiedagsprogram 29 mars

Studiedagsprogram 29 mars Studiedagsprogram 29 mars 08.30-08.45 Åtgärdsprogram 08.45-09.45 Gy 2011, Bakgrund, betyg 09.45-10.15 Fika 10.15-10.45 Hemsidan 10.45-11.45 Gy 2011 fortsättning, Programstruktur, Ämnen och ämnesplaner

Läs mer

Programplaner och annan viktig information

Programplaner och annan viktig information Programplaner och annan viktig information Fridegårdsgymnasiet presenterar i den här broschyren våra programplaner och annan viktig information som förklarar hur programmen är uppbyggda. Hösten 2011 görs

Läs mer

VIRGINSKA SKOLAN. www.orebro.se

VIRGINSKA SKOLAN. www.orebro.se VIRGINSKA SKOLAN På Virginska skolan finns följande program Hantverksprogrammet HV Hotell- och turismprogrammet HT Restaurang- och livsmedelsprogrammet RL Vård- och omsorgsprogrammet VO För att spetsa

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust (1421) period 20151

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust (1421) period 20151 Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust (1421) period 2151 15-5-4 9:22:51 Handels- Och Administrationsprogrammet 1 Hantverksprogrammet, Finsnickeri 1 Hantverksprogrammet, Finsnickeri 12 1 185. 185.

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust kommun (1421) period 20131

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust kommun (1421) period 20131 Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust kommun (1421) period 2131 13-7-1 6:31:17 Hantverksprogrammet; Finsnickeri (riksrekryterande) 1 2 2 16. 178. Intresseanmälan Introduktionsprogrammen 3 Impro

Läs mer

Tankar och funderingar om framtiden

Tankar och funderingar om framtiden Tankar och funderingar om framtiden Drömmen om det lilla livet är stor, drömmer om ett jobb, familj och ett fint hem. Vill ha ett jobb som är utvecklande och som man trivs med och bra inkomst Planera ditt

Läs mer

Utbildningar inom samverkansavtalet för gymnasieskolan 2011 2015 inom Göteborgsregionens kommunalförbund

Utbildningar inom samverkansavtalet för gymnasieskolan 2011 2015 inom Göteborgsregionens kommunalförbund Utbildningar inom samverkansavtalet för gymnasieskolan 2011 2015 inom Göteborgsregionens kommunalförbund Preliminärt planerad organisation inför 2012 matris version 2-31 maj 2011. Versionen inkluderar

Läs mer

Gymnasiereformen i korthet

Gymnasiereformen i korthet En ny gymnasieskola Gymnasiereformen i korthet Hösten 2011 startar en ny gymnasieskola. Det är en skola med fokus på kunskap och kvalitet för att fler elever ska nå målen och därmed de kunskaper som krävs

Läs mer

Meritvärde per skola. Orust Gymnasieskola, Orust Kommun (1421) program, inriktning

Meritvärde per skola. Orust Gymnasieskola, Orust Kommun (1421) program, inriktning Meritvärde per skola Orust Gymnasieskola, Orust Kommun (1421) Hantverksprogrammet, Finsnickeri (riksrekryterande) 5 145 184 IMPRO mot Hantverksprogrammet, Finsnickeri (riksrekryterande) 0 0 0 summa 5 Processtekniska

Läs mer

Mona StjernfeldtNilsson 040 641 17 76. mona.stjernfeldt.nilsson@lomma.se. Mona Stjernfeldt Nilsson

Mona StjernfeldtNilsson 040 641 17 76. mona.stjernfeldt.nilsson@lomma.se. Mona Stjernfeldt Nilsson Mona StjernfeldtNilsson 040 641 17 76 mona.stjernfeldt.nilsson@lomma.se Mona Stjernfeldt Nilsson Tidplan för gymnasievalet Gymnasieinformation Enskilda Samtal Öppet hus på gymnasieskolorna Gymnasiemässa

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust kommun (1421) period 20121

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust kommun (1421) period 20121 Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust kommun (1421) period 2121 12-1-13 13:42:24 Hantverksprogrammet Finsnickeri 12 Impro Mot Hantverksprogrammet, Finsnickeri 2 2 STATGTDEXTER IST Sverige AB 1

Läs mer

Information inför Det som tas upp är följande...

Information inför Det som tas upp är följande... Information inför Det som tas upp är följande... Utbildning Skaraborg Program Behörighet Tillträdesregler - högskola Ansökningsförfarandet Utbildning Skaraborg Samverkan mellan 15 kommuner. Sök fritt bland

Läs mer

Handläggare Datum Diarienummer Erik Ojala Håkan Joas. Revidering av utbudet läsåret 2015/2016 för de kommunala gymnasieskolorna

Handläggare Datum Diarienummer Erik Ojala Håkan Joas. Revidering av utbudet läsåret 2015/2016 för de kommunala gymnasieskolorna Uppsala * "KOMMUN UTBIDNINGSFÖRVATNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Erik Ojala Håkan Joas 2015-04-13 UBN-2015-1487 Utbildningsnämnden Revidering av utbudet läsåret 2015/2016 för de kommunala gymnasieskolorna

Läs mer

Antagningsstatistik efter avslutad reservantagning 2014-09-15

Antagningsstatistik efter avslutad reservantagning 2014-09-15 Hylte, Hylte Trainee Gymnasium Bygg- och anläggningsprogrammet, Anläggningsfordon, lärling 10 2 85 105 Bygg- och anläggningsprogrammet, Mark och anläggning lärling 10 1 85 85 Fordons- och transportprogrammet,

Läs mer

VIKTIGA DATUM 2016. Mitten april Preliminär antagning. Du kan logga in på webben och se det preliminära antagningsresultatet. Webben öppnar för omval.

VIKTIGA DATUM 2016. Mitten april Preliminär antagning. Du kan logga in på webben och se det preliminära antagningsresultatet. Webben öppnar för omval. VIKTIGA DATUM 2016 11 :januari Kl: 08:00 Webben öppnar för ansökan. Lösenordsbrev kommer hem till dig som går i årskurs 9, i början på januari. 1 februari Sista dag för ansökan, webben stänger kl 16:00.

Läs mer

Antagning till Gymnasieskolan i Lund 2014/15

Antagning till Gymnasieskolan i Lund 2014/15 PM Antagning till Gymnasieskolan i Lund 2014/15 TIDSPLAN FÖR GYMNASIEVALET 2014 Januari Lösenord delas ut 15 januari webben öppnas för ansökan Februari April 15 februari sista dag för webbansökan 17 februari

Läs mer

Nuläge. Aktiviteter Transnationalitet Resultat Implementering. Studiestöd/ studieteknik Coachning KBT/LEAN Flexibelt lärande Alternativ skola

Nuläge. Aktiviteter Transnationalitet Resultat Implementering. Studiestöd/ studieteknik Coachning KBT/LEAN Flexibelt lärande Alternativ skola Nuläge Aktiviteter Transnationalitet Resultat Implementering Studiestöd/ studieteknik Coachning KBT/LEAN Flexibelt lärande Alternativ skola OECD/LEED Östersjösamarbete/ Flaggskepp Ramböll European Minds

Läs mer

Inför gymnasiet åk 8. Här får du ett häfte med information om gymnasiet! Kolla också på: www.gymnasieinfo.se. http://www.skanegy.

Inför gymnasiet åk 8. Här får du ett häfte med information om gymnasiet! Kolla också på: www.gymnasieinfo.se. http://www.skanegy. Inför gymnasiet åk 8 Här får du ett häfte med information om gymnasiet! Kolla också på: www.gymnasieinfo.se http://www.skanegy.se/ Programmen Högskoleförberedande program Ø Ekonomi Ø Estetiska Ø Humanistiska

Läs mer

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända För unga 16 20 år Gymnasieskolan Den svenska skolan för nyanlända Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk Grundsär- och gymnasiesärskola

Läs mer

Välkomna till. Hösten 2010

Välkomna till. Hösten 2010 Välkomna till Hösten 2010 Här är jag Hit ska jag Mål = Drömyrket! Hur gör jag Syv-schema 12 oktober gymnasiemässa alla nior på VBU Början av november gymnasieinfo och programväljare Mitten av november

Läs mer

Förslag till gemensamma programpriser för den nya gymnasieskolan Gy 11 i Stockholms län

Förslag till gemensamma programpriser för den nya gymnasieskolan Gy 11 i Stockholms län PROMEMORIA 2010-12-01 Dnr: 2010/0092 Kansliet Björn Larsson Styrelsen Sammanträdesdatum: 2010-12-09 Förslag till gemensamma programpriser för den nya gymnasieskolan Gy 11 i Stockholms län Bakgrund KSL

Läs mer

Slutantagningen till gymnasieskolorna 2014 i Stockholms län

Slutantagningen till gymnasieskolorna 2014 i Stockholms län Slutantagningen till gymnasieskolorna 2014 i Stockholms län Gymnasieantagningen Stockholms län är en verksamhet inom Kommunförbundet Stockholms län som sköter antagningen till gymnasieskolorna de kommunala

Läs mer

Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Uddevalla (1485) period 20111

Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Uddevalla (1485) period 20111 Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Uddevalla (1485) period 2111 11-4-15 1:34:39 Bygg- Och Anläggningsprogrammet 94 96 69 1 174 Lärling Margretegärde, Byggprogrammet 8 15 8 14 164 Barn- Och Fritidsprogrammet

Läs mer

Gymnasievalet 2015. Anne Slotte, studievägledare Arbetsdag: fredagar 9.00 16.00. anne.slotte@sverigefinskaskolan.eu. telefon: 073-655 11 74

Gymnasievalet 2015. Anne Slotte, studievägledare Arbetsdag: fredagar 9.00 16.00. anne.slotte@sverigefinskaskolan.eu. telefon: 073-655 11 74 Gymnasievalet Läsåret 2014-2015 2015 Anne Slotte, studievägledare Arbetsdag: fredagar 9.00 16.00 anne.slotte@sverigefinskaskolan.eu telefon: 073-655 11 74 Betygsvärde A 20 poäng B 17.5 poäng C 15 poäng

Läs mer

Välkomna till lektion med studie- och yrkesvägledare 2013/ 2014. Studie och yrkesvägledning för årskurs 8

Välkomna till lektion med studie- och yrkesvägledare 2013/ 2014. Studie och yrkesvägledning för årskurs 8 Välkomna till lektion med studie- och yrkesvägledare 2013/ 2014. Studie och yrkesvägledning för årskurs 8 Östra skolområdet Vilka bitar är viktiga inför årskurs 9? 1 Studie och yrkes vägledning, SYV Vägen

Läs mer

Meritvärden vid Preliminär antagning, Gymnasieskola Malmö 2013 Alla beh/

Meritvärden vid Preliminär antagning, Gymnasieskola Malmö 2013 Alla beh/ Meritvärden vid Preliminär antagning, Gymnasieskola Malmö 2013 Alla beh/ BA Bygg- och anläggningsprogrammet Norra Sorgenfri gymnasium A 213,8 BA Bygg- och anläggningsprogrammet Peabskolan A 183,9 BA Bygg-

Läs mer

Utredning av skoltrafik i Uppsala län. Samverkansavtal

Utredning av skoltrafik i Uppsala län. Samverkansavtal Utredning av skoltrafik i Uppsala län Slutrapport Bilaga 6 Samverkansavtal KTN2013-0050 Kollektivtrafikförvaltningen UL December 2013 1 Innehåll 1 Elever från Enköping är försthandssökande till:... 3 2

Läs mer

Meritvärden vid slutlig antagning till nationella program i Malmö 2015

Meritvärden vid slutlig antagning till nationella program i Malmö 2015 Bygg- och anläggningsprogrammet Bygg- och anläggningsprogrammet, PEAB-skolan Malmö 29 90.00 180.0 Bygg- och anläggningsprogrammet, Byggymnasiet Malmö 13 A 178.0 Bygg- och anläggningsprogrammet - lärling,

Läs mer

Antagningsstatistik 2011

Antagningsstatistik 2011 Jenningsskolan, Robertsfors HT 12 0 0 Hotell- och turismprogrammet HU 12 0 0 Humanistiska programmet IMPROHT 3 0 0 Introduktionsprogram, Programinriktat individuellt val, mot Hotell- och turismprogrammet

Läs mer

Meritvärden vid slutlig antagning till nationella program i Malmö 2011

Meritvärden vid slutlig antagning till nationella program i Malmö 2011 ygg- och anläggningsprogrammet ygg- och anläggningsprogrammet, PEA-skolan Malmö 170 185 ygg- och anläggningsprogrammet, Yrkesgymnasiet Malmö A 172 ygg- och anläggningsprogrammet, Norra Sorgenfri gymnasium

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Stockholms stad Preliminär antagning 2013

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Stockholms stad Preliminär antagning 2013 platser antagna platser Bygg- och anläggningsprogrammet inr husbyggnad, mark o anl, måleri, plåtsl samt Lärling, Kista gymn Alla antagna Alla antagna 170.0 30 17 0 13 Barn- och fritidsprogrammet inr fritid

Läs mer

Meritvärden vid preliminär antagning till nationella program i Malmö

Meritvärden vid preliminär antagning till nationella program i Malmö ygg- och anläggningsprogrammet ygg- och anläggningsprogrammet, PEA-skolan Malmö A 179.0 ygg- och anläggningsprogrammet, yggymnasiet Malmö A 155.0 ygg- och anläggningsprogrammet, Yrkesgymnasiet Malmö A

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Stockholms stad Preliminär antagning 2014

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Stockholms stad Preliminär antagning 2014 platser antagna platser Bygg- och anläggningsprogrammet inr husbyggnad, mark o anl, måleri, plåtsl samt Lärling, Kista gymn Alla antagna Ingen antagen 183.8 30 16 0 14 Barn- och fritidsprogrammet inr fritid

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Stockholms stad Slutlig antagning 2013

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Stockholms stad Slutlig antagning 2013 platser antagna platser Bygg- och anläggningsprogrammet inr husbyggnad, mark o anl, måleri, plåtsl samt Lärling, Kista gymn Alla antagna Alla antagna 170.0 30 24 0 6 Barn- och fritidsprogrammet inr fritid

Läs mer

Gymnasieprogram i Västerbottens län

Gymnasieprogram i Västerbottens län Gymnasieprogram i Västerbottens län Storuman Luspengymnasiet 51 77 BF 8 8 Barn- och fritidsprogrammet BFFRI Fritid och hälsa EE 4 10 El- och energiprogrammet BFPED Pedagogiskt arbete FT 4 8 Fordons- och

Läs mer

Meritvärden vid Slutlig antagning, Gymnasieskola Malmö 2013

Meritvärden vid Slutlig antagning, Gymnasieskola Malmö 2013 Meritvärden vid Slutlig antagning, Gymnasieskola Malmö 2013 Program Namn BA Bygg- och anläggningsprogrammet Norra Sorgenfri gymnasium A 175,5 BA Bygg- och anläggningsprogrammet Peabskolan 165 193 BA Bygg-

Läs mer

Skriv text, lägg in bilder/diagram

Skriv text, lägg in bilder/diagram Högre krav och kvalitet i den nya gymnasieskolan Gy2011 Skriv text, lägg in bilder/diagram 1 Reformer för högre kvalitet En ny skollag Nya styrdokument och ny betygsskala Utökad uppföljning Ny lärarutbildning

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Stockholms stad Slutlig antagning 2014

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Stockholms stad Slutlig antagning 2014 platser antagna platser Bygg- och anläggningsprogrammet inr husbyggnad, mark o anl, måleri, plåtsl samt Lärling, Kista gymn Alla antagna Ingen antagen 188.8 30 29 0 1 Barn- och fritidsprogrammet inr fritid

Läs mer

Fakta om gymnasieexamen...3

Fakta om gymnasieexamen...3 Gymnasieexamen Innehållsförteckning Fakta om gymnasieexamen...3 Inriktningar som leder till en yrkesexamen Barn och fritidsprogrammet...4 Handels- och administrationsprogrammet...6 Hotell- och turismprogrammet...8

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Stockholms stad Preliminär antagning 2015

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Stockholms stad Preliminär antagning 2015 Antagningser platser antagna platser Bygg- och anläggningsprogrammet inr husbyggnad, mark o anl, måleri, plåtsl samt Lärling, Kista gymn Alla antagna Ingen antagen 197.5 30 11 0 19 Barn- och fritidsprogrammet

Läs mer

Programtest Mål och Syfte

Programtest Mål och Syfte Namn Programtest Mål och Syfte o Testet ger eleverna en ledtråd angående vilket eller vilka program de bör fördjupa sig i. o Testet görs med fördel innan enskilt vägledningssamtal. o Syftet med att göra

Läs mer

Högre krav i nya gymnasieskolan. Utbildningsdepartementet

Högre krav i nya gymnasieskolan. Utbildningsdepartementet Högre krav i nya gymnasieskolan Varför reformera gymnasieskolan? För många elever hoppar av eller avslutar gymnasiet utan att ha nått målen. Det lokala friutrymmet har, alltför ofta, använts för att sänka

Läs mer

Välkomna till. Hösten 2015

Välkomna till. Hösten 2015 Välkomna till Hösten 2015 Här är jag Hit ska jag Mål = Drömyrket! Hur gör jag Syv-schema Mitten av september gymnasieinfo och broschyr Mitten av oktober föräldrainformation Början av oktober påbörjar enskilda

Läs mer

Kort om gymnasiesärskolan

Kort om gymnasiesärskolan Kort om gymnasiesärskolan Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se ISBN 978-91-87115-81-3 Beställningsnummer:

Läs mer

Selma Lagerlöfgymnasiet

Selma Lagerlöfgymnasiet Selma Lagerlöfgymnasiet Barn- och fritidsprogrammet Handel- och administrationsprogrammet Hotell- och turismprogrammet Restaurang- och livsmedelsprogrammet Introduktionsprogrammet Barn- och fritidsprogrammet,

Läs mer

Inriktingar som skolorna planerar att erbjuda dig som börjar gymnasiet 2016.

Inriktingar som skolorna planerar att erbjuda dig som börjar gymnasiet 2016. Aspero Idrottsgymn., Halmstad EK EKEKO Ekonomiprogrammet-Ekonomi Aspero Idrottsgymn., Halmstad SA SABET Samhällsvetenskapsprogrammet-Beteendevetenskap Aspero Idrottsgymn., Halmstad SA SASAM Samhällsvetenskapsprogrammet-Samhällsvetenskap

Läs mer

Dags att välja! Jobba direkt efter gymnasiet? Eller plugga vidare? Kanske vara. lärling?

Dags att välja! Jobba direkt efter gymnasiet? Eller plugga vidare? Kanske vara. lärling? Dags att välja! Jobba direkt efter gymnasiet? Eller plugga vidare? Kanske vara lärling? Gymnasievalet För vissa är valet lätt, för andra är det svårare Men en sak är säker det finns något för alla. Valet

Läs mer

Anita Ferm. Eva Edström Fors Anna Tammelin Östlind Cecilia Sandberg Björn Johansson Christer Blomkvist Magnus Åhammar. Gymnasieutredningen

Anita Ferm. Eva Edström Fors Anna Tammelin Östlind Cecilia Sandberg Björn Johansson Christer Blomkvist Magnus Åhammar. Gymnasieutredningen Anita Ferm Eva Edström Fors Anna Tammelin Östlind Cecilia Sandberg Björn Johansson Christer Blomkvist Magnus Åhammar Mina utgångspunkter Stärk elevens rätt till en god utbildning Förtydliga ansvar, struktur

Läs mer

Skolverkets ämnesplaner hittar du här: http://www.skolverket.se/sb/d/4168

Skolverkets ämnesplaner hittar du här: http://www.skolverket.se/sb/d/4168 Program- och ämnesförteckning Förteckningen listar de program och ämnen som är aktuella för behörighet som yrkeslärare. I din ansökan anger du vilka ämnen som du vill ha behörighet att undervisa i. Din

Läs mer

BYGG OCH ANLÄGGNINGSPROGRAMMET, BA

BYGG OCH ANLÄGGNINGSPROGRAMMET, BA GYMNASIEPROGRAM 2011 OBSERVERA ATT DEN INFORMATION SOM PRESENTERAS I DETTA DOKUMENT AVSER FÖRÅLLANDEN DEN 6 DECEMBER 2010. FÖR VISSSA SKOLOR OCH PROGRAM KAN FÖRÄNDRINGAR INTRÄFFA SENARE. KONTROLLERA DÄRFÖR

Läs mer

En skola nära dig. Kunskap Inflytande Trygghet Trivsel

En skola nära dig. Kunskap Inflytande Trygghet Trivsel En skola nära dig En skola nära dig Kunskap Inflytande Trygghet Trivsel Det finns många fördelar med att välja en mindre skola nära dig. Du får en bra och relevant utbildning utan att behöva pendla långa

Läs mer

Information 2015-2016. Skolan med stort hjärta och många möjligheter

Information 2015-2016. Skolan med stort hjärta och många möjligheter Information 2015-2016 Skolan med stort hjärta och många möjligheter REKTORN HAR ORDET: Wasaskolan är ett klokt val! Nu vill jag berätta varför Wasaskolan är ett klokt val. 14 Antal heltidstjänster per

Läs mer

SLUTLIG ANTAGNING HT 2013 (13-09-03)

SLUTLIG ANTAGNING HT 2013 (13-09-03) SLUTLIG ANTAGNING HT 2013 (13-09-03) Antal platser Antagningspoäng Lägsta Medel Falköping: Ållebergsgymnasiet Barn- och fritidsprogrammet (BFFRI) 25 Lediga platser 215,1 Bygg- och anläggningsprogrammet

Läs mer

Sökandet efter första ansökningsomgången till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 2015

Sökandet efter första ansökningsomgången till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 2015 Rapport 2015 Sökandet efter första ansökningsomgången till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 2015 Charlott Rydén och Ulrika Pudas 2015-04-15 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Sökande bosatta

Läs mer

Individuellt val. Läsår 2015/2016

Individuellt val. Läsår 2015/2016 Individuellt val Läsår 2015/2016 Information inför ditt individuella val Individuellt val ingår i samtliga gymnasieprogram. Du ska läsa 200 poäng individuellt val i åk 2 och åk 3. De flesta kurserna är

Läs mer

Programinformation. Läs mer om programmen på. Mamma säger. http://www.utbildningsinfo.se/gymnasieskola/gymnasieskolansprogram/nationella-program

Programinformation. Läs mer om programmen på. Mamma säger. http://www.utbildningsinfo.se/gymnasieskola/gymnasieskolansprogram/nationella-program Programinformation Maa säger Läs mer om prograen på http://www.utbildningsinfo.se/gymnasieskola/gymnasieskolansprogram/nationella-program Tycker du dessa ämnen är roliga? Idrott Samhällsvetenskap Bild

Läs mer

Definitivantagningen 2014 Antagningspoäng och medelvärde

Definitivantagningen 2014 Antagningspoäng och medelvärde Definitivantagningen 2014 Kommunvis med skolor i bokstavsordning Kommunvis med utbildningar i bokstavsordning Naturbruksprogrammet i Västra Götaland I följande dokument kan du se den definitiva antagningspoängen

Läs mer

Program Förstahands- Platser Antagna Meritvärde: sökande

Program Förstahands- Platser Antagna Meritvärde: sökande Meritvärden vid Slutlig antagning till nationella program i Helsingborg 3 juli 2012 Endast behöriga elever är antagna. Program Förstahands- Platser Antagna Meritvärde: sökande Bygg- och anläggningsprogrammet

Läs mer

Hej föräldrar till barn i skolår 9 på Fröviskolan!

Hej föräldrar till barn i skolår 9 på Fröviskolan! Studievägledare Jonas Cederulf Fröviskolan jonas.cederulf@lindesberg.se 0581 833 41 Hej föräldrar till barn i skolår 9 på Fröviskolan! Som utlovat under föräldramötet kommer här ett försök till samlad

Läs mer

Program på Aspero Idrottsgymnasium

Program på Aspero Idrottsgymnasium ASPERO Program på Aspero Idrottsgymnasium Idrotten Alla elever på Aspero har idrott som individuellt val. Idrotten genomför vi som grenspecifik teknisk/taktisk träning, fysträning och idrottsteori. Vi

Läs mer

Så här fungerar behörighetsvisaren på Utbildningsinfo.se 2015-02-06

Så här fungerar behörighetsvisaren på Utbildningsinfo.se 2015-02-06 Så här fungerar behörighetsvisaren på Utbildningsinfo.se 2015-02-06 Vilket program och inriktning du väljer har betydelse för vad du kan göra efter gymnasieskolan Behörighetsvisaren hjälper dig med: vilket

Läs mer

SYV-INFO FRAMTIDSGYMNASIET

SYV-INFO FRAMTIDSGYMNASIET SYV-INFO FRAMTIDSGYMNASIET SYV-INFO Gymnasievalet 2015 Hej! Som Studie- och yrkesvägledare har du en viktig roll för de elever som ska välja gymnasieskola. Vi vill därför förse dig med ett material som

Läs mer

2011 09 29 1(7) Studievägskoder_ver23.xls

2011 09 29 1(7) Studievägskoder_ver23.xls Studievägskod nationella program Skolverket har utarbetat studievägskoder för nationella program och särskilda varianter. Studievägskoden utgörs av program och inriktningskod. De två inledande bokstäverna

Läs mer

Sökande per 7 mars till lärlingsutbildningar inom GR inför HT 2011

Sökande per 7 mars till lärlingsutbildningar inom GR inför HT 2011 Sökande per 7 mars till lärlingsutbildningar inom GR inför HT 2011 Kommun Skola Program Inriktning Org 1val b 1val ob 2val Ale Lärlingsgymnasiet i Ale Bygg & anläggning Anläggningsfordon 5 1-1 Husbyggnad

Läs mer

Information från antagningskanslierna för Värmland & Åmål

Information från antagningskanslierna för Värmland & Åmål Information från antagningskanslierna för Värmland & Åmål En ny gymnasieskola Snart står Du inför Ditt val till gymnasieskolan. Det finns 18 nationella program med totalt 60 olika inriktningar. De nationella

Läs mer

INNEHÅLL Din gymnasietid! Cybergymnasiet Göteborg Programutbud Ekonomi programmet Estetiska programmet Naturvetenskapsprogrammet

INNEHÅLL Din gymnasietid! Cybergymnasiet Göteborg Programutbud Ekonomi programmet Estetiska programmet Naturvetenskapsprogrammet INNEHÅLL Din gymnasietid! 2 Cybergymnasiet Göteborg 3 Programutbud 5 Ekonomiprogrammet 6 Estetiska programmet 6 Naturvetenskapsprogrammet 7 Samhällsvetenskapsprogrammet 7 Teknikprogrammet 8 Preparandutbildning

Läs mer

Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet sa Har du ett samhällsvetenskapligt intresse och vill gå en gymnasieutbildning som ger dig många möjligheter till vidare studier eller arbete? Då är detta programmet för dig!

Läs mer

Fordons- och transportprogrammet (FT)

Fordons- och transportprogrammet (FT) Fordons- och transportprogrammet (FT) Fordons- och transportprogrammet (FT) ska utveckla elevernas kunskaper om tekniken i olika fordon eller förmåga att hantera transporter. Efter examen från programmet

Läs mer

Program Förstahands- Platser Antagna Meritvärde: sökande

Program Förstahands- Platser Antagna Meritvärde: sökande Bygg- och anläggningsprogrammet Lägsta Medel Bygg- och anläggningsprogrammet, Rönnowska skolan 59 57 48 A 170,5 Bygg- och anläggningsprogrammet, Design & Construction College 25 20 20 110 170,3 Bygg- och

Läs mer

En gymnasiesärskola med hög kvalitet. 27 september 2012 Peter Gröndahl

En gymnasiesärskola med hög kvalitet. 27 september 2012 Peter Gröndahl En gymnasiesärskola med hög kvalitet 27 september 2012 Peter Gröndahl Syfte med reformen Hög kvalitet Flexibilitet Samverkan Harmonisering Tydlig struktur Bättre förberedelse Gymnasiesärskolans syfte Anpassad

Läs mer

Studie- och yrkesvägledare. Ann-Helén Oldenby Tel. 046 357681 ann-helen.oldenby@lund.se

Studie- och yrkesvägledare. Ann-Helén Oldenby Tel. 046 357681 ann-helen.oldenby@lund.se Studie- och yrkesvägledare Ann-Helén Oldenby Tel. 046 357681 ann-helen.oldenby@lund.se Tidplan för gymnasievalet September/November Gymnasieinformation klassvis elever-föräldrar Enskilda vägledningssamtal

Läs mer

Vasa skolan grundades 1557 av Gustav Vasa. Då var det ingen gymnasieskola utan en skola, där präster utbildades som skulle sprida den lutherska läran

Vasa skolan grundades 1557 av Gustav Vasa. Då var det ingen gymnasieskola utan en skola, där präster utbildades som skulle sprida den lutherska läran Vasa skolan grundades 1557 av Gustav Vasa. Då var det ingen gymnasieskola utan en skola, där präster utbildades som skulle sprida den lutherska läran i Sverige. I Stockholm, 1640, grundades en gymnasieskola,

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer