Du har ordinerats behandling med Testogel mot testosteronbrist. Innan Du startar behandlingen rekommenderas att Du läser igenom broschyren.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Du har ordinerats behandling med Testogel mot testosteronbrist. Innan Du startar behandlingen rekommenderas att Du läser igenom broschyren."

Transkript

1 Patientinformation

2 Du har ordinerats behandling med Testogel mot testosteronbrist. Innan Du startar behandlingen rekommenderas att Du läser igenom broschyren. Varför ska jag ta Testogel? Testogel används för behandling av testosteronbrist hos män. Testosteron (manligt könshormon) finns normalt i en viss mängd hos vuxna män. Brist på testosteron leder till olika symptom som trötthet, nedstämdhet, minskad muskelkraft, minskad sexuell lust och försämrad erektionsförmåga. Vilka symptom man känner av varierar från man till man och det är inte säkert att man känner av alla symptom. Behandling med Testogel syftar till att återställa en normal hormonbalans. Med normala hormonnivåer återställs också sådana kroppsfunktioner som behöver testosteron. Testogel är en klar gel som strykes på huden enligt de instruktioner Du fått av Din läkare. Daglig applicering är nödvändig för att upprätthålla en normal hormonbalans och behandlingen är ofta livslång.

3 Så fungerar testosteron i kroppen Vad är testosteron? Testosteron är ett hormon, d v s ett ämne som bildas och utsöndras från en körtel (i detta fall testiklarna) och transporteras med blodet ut till kroppens olika vävnader. Hormonet påverkar endast celler som är mottagliga för just detta hormon. Testosteron har varit känt i 70 år och har använts för behandling av män med hormonbrist nästan lika länge. Effekter av testosteron Kroppshår Muskler Målbrott Potens Testosteronhalten ändras genom livet och behövs redan under fostertiden för att en man ska utvecklas på ett normalt sätt. Hormonbrist så tidigt i livet gör att utveckling av penis, pung och de inre manliga könskörtlarna uteblir. Under perioden från födelsen fram till puberteten sker ingen bildning av testosteron. Könsmognad Testosteron Sexuell lust När produktionen av testosteron tar fart inträder puberteten med utveckling av muskler, målbrott och begynnande skäggväxt. Under puberteten stiger testosteronhalten gradvis och når i 20-årsåldern vuxennivåer. Testosteronnivåerna är normalt stabila genom livet men kan påverkas av en mängd olika sjukdomar som leder till testosteronbrist. Utvecklar penis, pung och prostata under fostertiden

4 Hur regleras testosteron i kroppen? Hos den vuxna mannen kommer nästan allt testosteron från testiklarna (95%) och en liten del från binjurarna. Testiklarna styrs av överordnade hormon som bildas i en liten körtel, hypofysen, som ligger i nedre delen av hjärnan (se figur på nästa sida). Från hypofysen kommer två hormoner som tillsammans styr testiklarna. Det ena, FSH (follikelstimulerande hormon), stimulerar spermiebildning och det andra, LH (luteiniseringshormon), stimulerar bildning av Ovanför hypofysen finns hypotalamus som är en del av hjärnan. Hypotalamus känner av testosteronhalten i blodet och skickar nervsignaler till hypofysen som ökar eller minskar insöndringen av LH så att testosteronhalten hålls på en jämn nivå. Testosteron LH Spermier FSH testosteron. Hypotalamus Ovanför hypofysen finns hypotalamus som är en del av hjärnan. Hypotalamus känner av testosteronhalten i blodet och skickar nervsignaler till hypofysen som ökar eller minskar insöndringen av LH så att testosteronhalten hålls på en jämn nivå. Hypofysen Kroppens reglering av hormonnivåer påminner mycket om termostatreglering av värme i ett hus eller lägenhet. 7

5 Vad händer när man blir äldre? Under senare år har man intresserat sig mycket för vad som händer med mannens könshormoner med stigande ålder. Kvinnor genomgår i 50-årsåldern klimakteriet, vilket innebär att äggstockarnas bildning av könshormon minskar kraftigt. Något liknande finns dock inte hos män. Ändå får en allt större andel av män låga testosteronnivåer med stigande ålder. En del av detta förklaras av sjukdomar, men även i övrigt helt friska män kan ha lättare eller mer uttalad hormonbrist. Förändringar av testosteron i blodet Vad som orsakar denna förändring är inte känd och det finns stora skillnader mellan olika män. De flesta män har normala testosteronnivåer även vid års ålder. Med stigande ålder ändras kroppens sammansättning, andelen fett ökar medan muskultaren minskar. Vidare minskar benstommens täthet, den sexuella aktiviteten avtar, fler får potensproblem och lättare former av depressioner blir vanliga. Hur mycket av detta som beror på sjunkande nivåer av testosteron och hur mycket som orsakas av andra åldersberoende förändringar är inte klart. Forskningen inom detta område är aktivt och med tiden kommer säkert bilden att klarna. Foster- Födelsestadie Pubertet Ålderdom 9 9

6 Testosteronbrist Symtom vid testosteronbrist Testosteron är nödvändigt för ett normalt sexliv. Vid brist minskar den sexuella lusten och förmågan att få erektion avtar. Vidare påverkar testosteron humöret och orken att ta itu med projekt och problem. Testosteronbrist leder till att man ofta blir trött, lättirriterad och nedstämd. Vid testosteronbrist minskar mängden muskler i kroppen och istället ökar fettbildningen, särskilt upplagring av fett i buken. Långvarig testosteronbrist kan också leda till att skelettet blir skört och man lätt råkar ut för benbrott. Humör Psykisk energi Fettlager Muskler Potens Sexuell lust Varför uppstår testosteronbrist? Orsaken till testosteronbrist kan antingen vara sjukdomar i testiklarna eller sjukdomar som påverkar hypofysen så att dess stimulerande signaler minskar. Testosteronbrist kan också bero på en kombination av försämrad hypofysfunktion och en försämrad testikelfunktion. Det senare är ofta fallet hos äldre män med någon form av kronisk sjukdom. I vissa fall kommer testosteronbildningen inte igång i tonåren som normalt ska ske och då uteblir den vanliga pu- Testosteronbrist Trött, lättirriterad och nedstämd

7 bertetsutvecklingen med skäggväxt, målbrott och muskeluppbyggnad. Testikelsjukdomar som leder till testosteronbrist Skador på testiklarna kan uppkomma vid slag, infektioner och inflammationer som sätter sig i testiklarna. Sådana tillstånd är oftast mycket smärtsamma och leder till kraftig svullnad av testiklarna. Andra faktorer som kan påverka testiklarna är behandling med vissa läkemedel mot cancer (cellgifter) och strålbehandling. Testosteronbrist utvecklas gradvis efter sådana behandlingar och det kan ta flera år innan en ordentlig brist uppkommer. Vissa testikelsjukdomar är medfödda och visar sig först i vuxen ålder. Den vanligaste medfödda åkomman kallas Klinefelters syndrom och orsakas av en kromosomförändring. Andra medfödda orsaker som ökar risken för att senare i livet drabbas av testosteronbrist ses hos män vars testiklar inte vandrat ned i pungen på normalt sätt. Ofta opereras testiklarna ned i pungen i unga år, men det återställer inte alltid testikelfunktionen. I detta fall Symtom vid testosteronbrist Depression och dåligt humör Sömnstörning Trötthet och utmattning pga minskad blodbildning Koncentrationssvårigheter Minskad muskelstyrka Blodvallningar Ökat kroppsfett Minskad sexuell lust och försämrad erektionsförmåga Benmassan minskar (benskörhet) 12 13

8 har man ofta störningar i både spermiebildning och testosteronproduktion. Förutom cellgifter kan också en del andra läkemedel och droger påverka testiklarna. Bland droger som försämrar testikelfunktionen finns t ex hasch och marijuana. Sjukdomar som påverkar den överordnade styrningen av testiklarna Tumörsjukdomar i hypofysen eller dess närhet kan hindra hypofysens funktion och minska utsöndringen av överordnade hormon. Andra orsaker till testosteronbrist Behandling med starka läkemedel mot smärta ger ofta upphov till hormonbrist. Denna effekt varar enbart så länge smärtbehandlingen pågår. Vid långvarig behandling kan hormonbristen bli uttalad. Hur säkerställer man testosteronbrist? Hormonbrist kan fastställas genom blodprov. Blodprovet ska tas på morgonen efter en normal natts vila, eftersom fysisk aktivitet och stress kan ha en tillfällig inverkan på hormonnivåerna. Det finns också en variation i testosteronnivåerna under dygnet och de högsta värdena har man på morgonen. Utöver blodprovstagning behöver man genomgå en läkarundersökning för att bedöma graden av testosteronbrist. Behandling av testosteronbrist Slutar kroppens egen produktion av testosteron om man börjar med testosteronbehandling? Nej, kroppens egen testosteronbildning finns kvar även om man får behandling. Den egna produktionen som finns kvar hjälper till att hålla nivåerna normala. Om man slutar med behandlingen återgår testosteronvärdena till vad de var innan man började. Det finns alltså ingen tillvänjningseffekt. Att behandlingen måste fortsätta för att kroppen ska förbli normal beror på att man redan förlorat förmågan att bilda tillräckligt med testosteron. Ska den åldrande mannen med testosteronbrist behandlas? Det finns situationer då testosteronbehandling till äldre män är klart motiverad. Vid uttalad testosteronbrist och typiska symtom kan behandling ges

9 Hur det är för det stora flertalet män med mindre grader av testosteronbrist återstår att klarlägga. Visserligen vet man att muskulaturen hos äldre män tillväxer om man återställer normala testosteronnivåer. Däremot vet man inte om detta också leder till en bättre muskelfunktion. Fortfarande saknas kunskap om huruvida testosteronbehandling minskar risken för benbrott hos äldre män med benskörhet. Får man ökad risk för prostatacancer av testosteronbehandling? Nej, man får inte prostatacancer av testosteronbehandling. Däremot kan man inte utesluta att en liten cancertumör i prostata tillväxer snabbare om man ökar nivåerna av testosteron. Risken för prostatacancer vid testosteronbehandling är lika stor hos män som behandlas med testosteron som hos män med normal egen produktion av testosteron. Före inledning av testosteronbehandling undersöks prostata för att utesluta förekomst av en cancertumör. Män som får behandling brukar rekommenderas prostatakontroll en gång om året. Blir man aggressiv av testosteronbehandling? Behandling med testosteron gör inte män aggressiva. I massmedia kan man ofta läsa detta, vilket är fel och det har gjorts många studier som visar att så inte är fallet. Män som får behandling för testosteronbrist upplever tvärtom ofta att de blir mindre lättirriterade och känner sig mer positiva. Vid undersökning av stämningsläge före och under testosteronbehandling visar flera undersökningar att behandlingen minskar tendensen till depression. Får jag mer sexlust om jag ökar doseringen av testosteron? Nej, effekten på den sexuella lusten och erektionsförmågan kommer när man återfått normala nivåer av testosteron i kroppen. Ökad dosering ger inte ökad effekt. Kommer jag att tappa håret och bli flintskallig om jag börjar med testosteronbehandling? Om man blir tunnhårig eller inte beror mest på vilka anlag man har. Är tunnhårighet vanligt i den närmaste släkten är risken stor. Hårväxten på huvudet, särskilt vid tinningarna och på uppe på hjässan, hämmas av 16 17

10 testosteron medan behåring på övriga kroppen stimuleras. Testosteron behövs t.ex. för normal skäggväxt. Applicering av Testogel Vad är Testogel? Testogel är en genomskinlig, färglös gel som ligger förpackad i en dospåse. En dospåse gel innehåller 50 mg testosteron. Den rekommenderade dosen är 50 mg testosteron gel om dagen. Hur stor dos Du ska ta anpassas individuellt och bestäms av Din läkare. Testogel ska appliceras en gång om dagen, helst morgonen. Testogel ska inte användas på könsorganen (penis eller testiklar), då alkoholen i gelen kan orsaka irritation. Applicering av Testogel. Öppna dospåsen genom att riva längs perforeringen från hörn till hörn Töm dospåsens innehåll omedelbart Testogel strykes på ren, torr och frisk hud, antingen på båda axlarna eller båda armarna eller magen. OBS! Du behöver inte gnida in gelen i huden Låt torka i 3 5 minuter innan Du tar på kläder Tvätta händerna med tvål och vatten efteråt 18 19

11 Kan jag duscha och bada med Testogel? Dusch och bad bör undvikas inom 6 timmar efter att Testogel har applicerats. Enstaka bad eller dusch mellan 1 6 timmar bör dock inte nämnvärt påverka behandlingsresultatet. Kan Testogel överföras till andra personer? Ja, Testogel kan överföras till andra personer vid upprepad nära hudkontakt. För att undvika kontakt bör Du bära kläder som täcker den nyligen insmorda hudytan, och alltid duscha före en längre stunds hudkontakt t.ex. vid sexuellt umgänge. Att tänka på för Dig som använder Testogel Tvätta händer med tvål och vatten efter att gelen har applicerats på huden När gelen torkat, skydda insmord hud med ett klädesplagg Duscha före varje tillfälle då längre stunds hudkontakt kan förväntas inträffa Råd till Dig som ofrivilligt kommer i kontakt med Testogel Om Du kommer i direktkontakt med hud som varit insmord med Testogel, bör Du snarast tvätta det utsatta hudområdet med tvål och vatten. Vad händer om jag har glömt en eller flera doser? Ta din normala dos Testogel så snart Du kommer ihåg det. Därefter tar Du din Testogelbehandling som vanligt

12 Dygnsdoseringen av Testogel bör aldrig överstiga 100 mg testosteron gel, dvs. två dospåsar. Kontakta Din läkare om Du är osäker. Hur snart kan jag förvänta mig effekt med Testogel? Vid behandling med Testogel får Du normala nivåer av testosteron i blodet redan första dygnet, men testosteronet måste ges tid att utöva sin effekt i kroppens olika vävnader. En del effekter märker Du kanske redan inom ett par veckor, andra kan dröja några månader. Det brukar ta åtminstone två till tre månader innan man kan utvärdera behandlingen. Hur länge kan jag använda Testogel? Behandling med Testogel återställer en normal hormonbalans. Därmed är behandlingen oftast livslång. Hur länge Du ska behandlas bestäms i samråd med Din läkare. Kan jag kombinera Testogel med andra läkemedel? Om Du samtidigt behandlas med blodförtunnande mediciner, kortikosteroider eller insulin, kan doserna av dessa behöva justeras. Meddela alltid Din läkare om Du samtidigt behandlas med andra läkemedel. Ändra aldrig själv Din medicinering utan att först rådfråga Din läkare. Ger Testogel några biverkningar? Liksom andra testosteronbehandlingar kan Testogel ge bieffekter. Den vanligaste biverkan är hudreaktioner (ca 5%) på appliceringsstället såsom irritation, akne och torr hud. Testogel ska inte användas av personer med konstaterad prostata- eller bröstcancer. Hur ska jag förvara Testogel? Testogel har inga särskilda förvaringsanvisningar utan kan förvaras i vanlig rumstemperatur. Viktigt Vid läkarbesök bör Du alltid berätta att Du får testosteronbehandling Förvara Testogel oåtkomligt för barn Din testosteronbehandling är personlig överlåt den inte åt någon annan Testogel är avsedd att användas av män 22 23

13 Schering Nordiska AB, Box 912, Järfälla. Tel: , fax: , US / ex

Denna bok är utgiven av Bayer Healthcare Pharmaceuticals Primary Care Tel 08-580 223 00 L.SCAN.05.2011.0052

Denna bok är utgiven av Bayer Healthcare Pharmaceuticals Primary Care Tel 08-580 223 00 L.SCAN.05.2011.0052 Handbok om POJKAR Denna bok är utgiven av Bayer Healthcare Pharmaceuticals Primary Care Tel 08-580 223 00 L.SCAN.05.2011.0052 FÖRORD Denna broschyr vill öka kunskapen om den hormonella utvecklingen av

Läs mer

Information till patienter och närstående Broschyren lämnas ut av hälso- och sjukvårdspersonal. Behandling av psykossjukdom

Information till patienter och närstående Broschyren lämnas ut av hälso- och sjukvårdspersonal. Behandling av psykossjukdom Information till patienter och närstående Broschyren lämnas ut av hälso- och sjukvårdspersonal Behandling av psykossjukdom INNEHÅLL Psykos schizofreni 5 Vad ÄR EN PSYKOS? Vem drabbas och varför? Vad går

Läs mer

CAH VAD ÄR DET? Av Garry L Warne. Department of Endocrinology and Diabetes. Royal Children s Hospital Parkville, Victoria, Australien

CAH VAD ÄR DET? Av Garry L Warne. Department of Endocrinology and Diabetes. Royal Children s Hospital Parkville, Victoria, Australien CAH - vad är det? Proceeds from the sale of Your Child with Congenital Adrenal Hyperplasia will benefit CAH patients by being invested in the Royal Children s Hospital CAH Research Fund. First published

Läs mer

Patientinformation om Pradaxa vid förmaksflimmer och stroke. Till dig som har fått Pradaxa

Patientinformation om Pradaxa vid förmaksflimmer och stroke. Till dig som har fått Pradaxa Patientinformation om Pradaxa vid förmaksflimmer och stroke Till dig som har fått Pradaxa Din behandlande läkare har ordinerat dig Pradaxa. Det är ett läkemedel som minskar risken för blodpropp. Vid förmaksflimmer

Läs mer

Att förstå och behandla erektil dysfunktion. www.potenslinjen.se

Att förstå och behandla erektil dysfunktion. www.potenslinjen.se via20131219pse01 Vi på Pfizer vill skapa fler år till livet och mer liv till åren. Pfizer är världens ledande läkemedelsföretag och erbjuder vaccin samt läkemedel inom hjärta-kärl, centrala nervsystemets

Läs mer

Martin Ritzén. bioscience explained Vol 7 No 2. Pojke eller flicka vad är det som styr utvecklingen och hur kan det bli problem inom idrotten?

Martin Ritzén. bioscience explained Vol 7 No 2. Pojke eller flicka vad är det som styr utvecklingen och hur kan det bli problem inom idrotten? Martin Ritzén Professor emeritus, Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige Pojke eller flicka vad är det som styr utvecklingen och hur kan det bli problem inom idrotten? Introduktion Under VM i fri idrott

Läs mer

Behandling med MabCampath. En informationsbroschyr för patienter och anhöriga

Behandling med MabCampath. En informationsbroschyr för patienter och anhöriga Behandling med MabCampath En informationsbroschyr för patienter och anhöriga Innehållsförteckning Sidan Inledning 3 KRONISK LYMFATISK LEUKEMI 4 Vad är kronisk lymfatisk leukemi (KLL)? 4 BEHANDLING MED

Läs mer

Myter och fakta om p-piller

Myter och fakta om p-piller Myter och fakta om p-piller Myter och fakta om p-piller Det lever tyvärr kvar en hel del myter sedan det allra första p-pillret kom. Bayer vill med denna broschyr ta död på några myter och istället ge

Läs mer

Sov gott. En liten bok för sömnlösa och andra som vill sova bättre

Sov gott. En liten bok för sömnlösa och andra som vill sova bättre Sov gott. En liten bok för sömnlösa och andra som vill sova bättre Vi sover ungefär en tredjedel av vårt liv. Sömnen är kroppens sätt att återhämta sig. En god sömn gör att vi lättare klarar av vardagen

Läs mer

Information till patienter och anhöriga om njurtransplantation och njur/bukspottkörteltransplantation

Information till patienter och anhöriga om njurtransplantation och njur/bukspottkörteltransplantation Information till patienter och anhöriga om njurtransplantation och njur/bukspottkörteltransplantation Reviderad September 2009 Välkommen till Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge Utarbetad i samarbete

Läs mer

Hur verkar Fludara. En informativ guide för patienter och sjukvårdspersonal. There s more to life with Fludara

Hur verkar Fludara. En informativ guide för patienter och sjukvårdspersonal. There s more to life with Fludara Hur verkar Fludara En informativ guide för patienter och sjukvårdspersonal There s more to life with Fludara Innehåll Sidan Introduktion 4 Vad är kronisk lymfatisk leukemi (KLL)? 4 Hur verkar Fludara?

Läs mer

Njurfunk. Att välja dialysbehandling i hemmet - deltema sid 13-22. Mätmetoder för njurfunktion - sid 8. Tidning för Njurförbundet

Njurfunk. Att välja dialysbehandling i hemmet - deltema sid 13-22. Mätmetoder för njurfunktion - sid 8. Tidning för Njurförbundet Njurfunk Tidning för Njurförbundet Att välja dialysbehandling i hemmet - deltema sid 13-22 Mätmetoder för njurfunktion - sid 8 Nummer 1, 2013 Årgång 40 Det är ditt liv, det är ditt beslut Hembehandling

Läs mer

Den här boken. Epilepsi är något du har. Epilepsisjuksköterskan Birthe Borre

Den här boken. Epilepsi är något du har. Epilepsisjuksköterskan Birthe Borre Den här boken är avsedd att fungera som grundläggande information till dig som har epilepsi och till dina anhöriga, vänner och arbetskolleger. Det är viktigt att öka kunskapen om epilepsi och därmed motverka

Läs mer

Vad är epilepsi? Information för personer med epilepsi, deras familjemedlemmar, vänner och arbetskolleger. Brought to you by

Vad är epilepsi? Information för personer med epilepsi, deras familjemedlemmar, vänner och arbetskolleger. Brought to you by Vad är epilepsi? Information för personer med epilepsi, deras familjemedlemmar, vänner och arbetskolleger Brought to you by Andra broschyrer och övrig information Brought to you by som tillhandahålls av:

Läs mer

Välkommen. Läs svaren på de vanliga frågorna om LifeREWARDS och fördelarna med att sluta röka samt information om CHAMPIX.

Välkommen. Läs svaren på de vanliga frågorna om LifeREWARDS och fördelarna med att sluta röka samt information om CHAMPIX. Välkommen Mina resurser Läs svaren på de vanliga frågorna om LifeREWARDS och fördelarna med att sluta röka samt information om CHAMPIX. 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88

Läs mer

LUST och SAMLIV Att må bra i sin parrelation vid mogen ålder och som äldre

LUST och SAMLIV Att må bra i sin parrelation vid mogen ålder och som äldre LUST och SAMLIV Att må bra i sin parrelation vid mogen ålder och som äldre Tone Ahlborg, sexualrådgivare, barnmorska, lektor, forskare och författare 1 Innehåll: - Varför detta häfte om Lust & Samliv?

Läs mer

Blir man sjuk av stress?

Blir man sjuk av stress? Blir man sjuk av stress? Om utmattning och återhämtning ISM Institutet för stressmedicin Vad är stress? Olika områden inom vetenskapen definierar stress på olika sätt. Definitionen skiljer sig exempelvis

Läs mer

Information till patienter och närstående Broschyren lämnas ut av hälso- och sjukvårdspersonal. Behandling av bipolär sjukdom

Information till patienter och närstående Broschyren lämnas ut av hälso- och sjukvårdspersonal. Behandling av bipolär sjukdom Information till patienter och närstående Broschyren lämnas ut av hälso- och sjukvårdspersonal Behandling av bipolär sjukdom INNEHÅLL Bipolär sjukdom 5 Orsaker 13 Behandling 17 Biverkningar 25 Vägen till

Läs mer

www.aidsmap.com HIV och sex

www.aidsmap.com HIV och sex www.aidsmap.com HIV och sex Svenska Första utgåvan 2010 Tack till Michael Carter, författare Första svenska utgåva 2010 Omarbetad från tionde engelska utgåvan 2010 Tack till Maria Dalby för översättning

Läs mer

Fatigue vid MS. möjlig att bemästra

Fatigue vid MS. möjlig att bemästra Fatigue vid MS möjlig att bemästra Om författaren: Anna Cunningham är legitimerad sjuksköterska sedan 1994 och arbetade åren 1998-2005 som klinisk MSsjuksköterska och forskningssjuksköterska på MS-centrum,

Läs mer

Om kärlkramp, hjärtinfarkt, hjärtsvikt och arytmi

Om kärlkramp, hjärtinfarkt, hjärtsvikt och arytmi Om kärlkramp, hjärtinfarkt, hjärtsvikt och arytmi Information till dig som har en sjukdom i hjärtats kranskärl. Reviderad version mars 2001 A Socialstyrelsen klassificerar från och med år 2001 sin utgivning

Läs mer

Aktuellt inom hormonbehandling av prostatacancer Professsor Jan-Erik Damber, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Föreläsning på kvartalsmöte 2005-12-03

Aktuellt inom hormonbehandling av prostatacancer Professsor Jan-Erik Damber, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Föreläsning på kvartalsmöte 2005-12-03 Aktuellt inom hormonbehandling av prostatacancer Professsor Jan-Erik Damber, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Föreläsning på kvartalsmöte 2005-12-03 Professor Jan-Erik Damber talade om vad som är aktuellt

Läs mer

Innehåll. Förord 3. Inledning 4. 1 Aplastisk anemi 5 Så bildas blodkroppar Orsaker till aplastisk anemi Få fall i Sverige Smygande symtom

Innehåll. Förord 3. Inledning 4. 1 Aplastisk anemi 5 Så bildas blodkroppar Orsaker till aplastisk anemi Få fall i Sverige Smygande symtom Innehåll Förord 3 Inledning 4 1 Aplastisk anemi 5 Så bildas blodkroppar Orsaker till aplastisk anemi Få fall i Sverige Smygande symtom 2 Diagnos 9 Så ställs diagnosen Två grupper 3 Behandling 11 Tålamodskrävande

Läs mer

Till dig som behandlas med Waran WARFARINNATRIUM

Till dig som behandlas med Waran WARFARINNATRIUM Till dig som behandlas med Waran WARFARINNATRIUM 3 Innehåll Några inledande ord...3 Är du anhörig?...3 Varför behöver jag Waran?...5 Hur länge behöver jag ta Waran?...5 Hur ofta och när ska jag ta Waran?...6

Läs mer

Hjärntumör. Barn i skolåldern som har haft hjärntumör och avslutat sin behandling Nyhetsbrev 408

Hjärntumör. Barn i skolåldern som har haft hjärntumör och avslutat sin behandling Nyhetsbrev 408 Barn i skolåldern som har haft hjärntumör och avslutat sin behandling Nyhetsbrev 408 På Ågrenska på lilla Amundön utanför Göteborg arrangeras varje år vistelser för familjer som har barn med sällsynta

Läs mer

Den första tiden. Södertälje Sjukhus Din nära specialistvård

Den första tiden. Södertälje Sjukhus Din nära specialistvård Den första tiden 1 Södertälje Sjukhus Din nära specialistvård Till dig som blivande eller nybliven förälder Den här informationen vänder sig till dig som blivande förälder eller som nyligen fött barn.

Läs mer

Ha astma och vänta barn

Ha astma och vänta barn Om astma för gravida Ha astma och vänta barn Hej, har du fått smått i tankarna? Hej, har du fått smått i tankarna? Ingenting är omöjligt Så här får du koll på din astma Den bästa behandlingen för dig och

Läs mer

Livet med njursvikt. En handbok om förebyggande och egenvård. Av Kerstin Bergström och Per Åke Zillén

Livet med njursvikt. En handbok om förebyggande och egenvård. Av Kerstin Bergström och Per Åke Zillén Livet med njursvikt En handbok om förebyggande och egenvård Av Kerstin Bergström och Per Åke Zillén Haraldsgatan 5, 413 14 Göteborg. Telefon 031-741 61 60 Kerstin Bergström är nefrologsjuksköterska. Per

Läs mer

Nationella programrådet Diabetes. Utbildningsverktyg. Fakta för dig som deltar i en typ 2-diabetesutbildning

Nationella programrådet Diabetes. Utbildningsverktyg. Fakta för dig som deltar i en typ 2-diabetesutbildning Nationella programrådet Diabetes Utbildningsverktyg Fakta för dig som deltar i en typ 2-diabetesutbildning Upplysningar om innehållet: Sophia Björk, sophia.bjork@skl.se Sveriges Kommuner och Landsting,

Läs mer