Kort presentation. Utförligare företagspresentation. Information om Prevas AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kort presentation. Utförligare företagspresentation. Information om Prevas AB"

Transkript

1 Information om Prevas AB Kort presentation Vi utvecklar intelligens i produkter och industrisystem. Prevas erbjuder konsulttjänster, produkter och support till företag som utvecklar produkter med ett stort IT-innehåll eller som har behov av att effektivisera eller automatisera sin verksamhet och produktion. Kännetecknande för våra lösningar är leveranssäkerhet, kvalitet och fast pris. Utförligare företagspresentation Vi utvecklar intelligens i produkter och industrisystem Prevas, experter på IT-projekt till fast pris, är ett projektorienterat och högteknologiskt IT-företag. Prevas erbjuder konsulttjänster, produkter och support. Detta till företag som utvecklar produkter med ett stort IT-innehåll eller som har behov av att effektivisera eller automatisera sin verksamhet och produktion. Kännetecknande för Prevas lösningar är leveranssäkerhet, kvalitet och fast pris. Vi kan våra kunders verksamheter Vi kombinerar kunskap om våra kunders verksamhet med modern programvaruutveckling. Vi erbjuder våra kunder verksamhetsanpassade och lönsamma IT-lösningar. Vi håller det vi lovar Vår kärnkompetens är att definiera, styra och genomföra projekt. Dessa starka värden har byggts upp tack vare våra krävande kunder. Vi har under lång tid fått leverera tjänster och lösningar till Sveriges mest namnkunniga företag. Kvalitetsarbete, en naturlig del i vår vardag För våra kunder kan vi i alla projekt, oavsett betalningsform, erbjuda lösningar med leveranssäkerhet och hög kvalitet. Vi blev redan 1992, som första IT-konsultföretag, certifierat enligt ISO Sedan 2003 är vi även certifierade enligt den nya utgåvan av standarden, ISO 9001:2000. Företaget startade 1985 och är noterade på Stockholmsbörsens O-lista sedan Våra kontor finns i Göteborg, Karlstad, Linköping, Malmö, Stockholm, Uppsala och Västerås. Fastprisexperten Prevas förmåga att genomföra projekt till fast pris är unikt. Vi kostnads-, leveranstids- och kvalitetssäkrar våra kunders projekt. Fördelarna med fastprisprojekt är uppenbara, projekten drivs mer effektivt och minskar kundens utvecklingskostnader. Förstahandsval Trenden mot en ökad andel åtaganden till fast pris håller i sig. Vår förmåga att leverera mer än 90 procent av våra projekt i tid och dessutom inom kostnadsramarna ses naturligtvis som mycket positivt. Detta gör oss till ett förstahandsval vid outsourcing av produktutveckling eller leverans av kompletta system. Vi säkrar kundernas investeringar oavsett betalningsform Vårt projektgenomförande bygger på en väl inarbetad metodik och en företagskultur där genomförandet av ett fastprisprojekt sitter i väggarna. Våra medarbetare ansvarar för att noga specificera, etappindela och att målstyra sitt arbete. Våra medarbetares erfarenhet av att arbeta med fastprisprojekt är minst lika viktigt för våra kunder vid uppdrag till löpande räkning då man arbetar direkt med kundens plånbok.

2 AO produktutveckling Effektivare produktutveckling Inslaget av IT och datorkraft i produkter har ökat dramatiskt på senare år. Allt större krav ställs på företag att kunna hantera inslag av IT i produktutvecklingsprocessen. Produktutvecklingsprojekt Vi är våra kunders utvecklingspartner inom programvara och elektronikutveckling. Kunden får sina utvecklingsprojekt levererade i tid, till fast pris och med garanterad kvalitet. Kompetensområden är inbyggda system, intelligenta produkter, styrsystem, kommunicerande system (M2M), spårbarhetssystem och övervakande system. Utvecklingstjänster Behöver man förstärka sin organisation med specialistkompetens har vi mycket erfarna ingenjörer inom inbyggd systemprogrammering, digital TV-teknik, sensorer & Signalbehandling, elektronikutveckling, Windows Embedded, säkrade system/kryptering, kommunikation/radio, förstudier och projektledning, test och verifiering samt certifiering. Kompletta åtaganden till fasta priser Prevas projektmetodik är väl implementerad bland våra utvecklare. Projektmetodiken uppfattas som en viktig konkurrensfördel både i projekt där vi tar totalansvar, men även i projekt där vi fungerar som kompetensförstärkning. Vi fungerar ofta som en naturlig del i kundens utvecklingsavdelning. I de projekt där vi tar totalansvar märker vi att kunderna i allt större utsträckning utnyttjar vårt erbjudande att leverera till fast pris. Fördelarna är uppenbara, fastprisprojekt drivs mer effektivt och minskar kundens utvecklingskostnad. Samtidigt kan ledtider kortas vilket innebär att time to market för nya produkter kan reduceras. Referensprojekt produktutveckling Kundernas chans att lyckas i sin produktveckling ökas med Prevas kunnande och kvalitetstänkande. Nedan följer några exempel på IT-projekt från Prevas. Mjukstartare för elmotorer Kund: ABB ABB lanserar sin nya mjukstartare, PST för elmotorer. Den nya mjukstartaren innehåller ett kraftigt ökat IT-innehåll. Prevas har deltagit i hela utvecklingsarbetet fram till färdig produkt. Prevas utvecklat både elektroniken och mjukvaran i produkten. Produkten anses bli en av ABBs mest centrala produkt för flera år framöver. Andningssystem för brandmän och rökdykare Kund: Interspiro Interspiro utvecklar, tillverkar och säljer andningsutrustning och kompletterade utrustning för brandbekämpning, arbete i farliga miljöer och professionell dykning. Prevas har deltagit i utvecklingen av andningssystemet Spirotroniq för brandmän och rökdykare. Via en ljusdetekterande HUD (Head Up Display) kan brandmannen hela tiden se status på sin utrustning. Ett rörelsebaserat säkerhetssystem, och en inbyggd telemetrifunktion, ökar brandmännens säkerhet. Digital Video Broadcasting Kund: Nokia Ett partnerskapsavtal har tecknats mellan Nokia och Prevas som innebär att Prevas ansvarar för utveckling och underhåll av digitala mottagare för sattelit-, kabel och marksänd TV. För första gången i världen byter en distributör av digital satellit-tv sitt CA-system. Viasat har valt Prevas som leverantör av programvara till Nokias utrustning.

3 Utveckling av försvarssystem Kund: Saab Saab är en ledande leverantör av plattformar och vapensystem till svenska försvaret och en betydande leverantör även internationellt. De är kända för sina avancerade försvarssystem som tillfredsställer allt högre krav på precision. Denna ledande position möjliggörs genom stora insatser inom forskning och utveckling. Prevas deltar sedan en längre tid i projekt inom utveckling av flygplans- och robotsystem där vi arbetar med programvaruutveckling. Utveckling av life science system Kund: Sectra Sectra är ett av Sveriges snabbast växande high-tech företag som bedriver utveckling och försäljning av bl.a. högteknologiska produkter inom Medicinsk IT och säker kommunikation. Prevas har deltagit i olika utvecklingsprojekt inom affärsområdena Medical Systems och Secure Communication Systems.

4 AO Industrisystem Lönsammare produktion Kraven på ökad effektivitet för att uppnå lönsam produktion skärps kontinuerligt. Snabba, säkra leveranser, hög kvalitet och effektivt utnyttjande av produktionsutrustning är nyckelfaktorer för att uppnå en hög konkurrenskraft och en lönsam produktionsprocess. Detta kan bara uppnås genom ett starkt IT-stöd. Vårt erbjudande Vi erbjuder IT-lösningar som effektiviserar industriella processer och produktion. Kundens lönsamhet förbättras genom ökat utnyttjande av produktionsutrustningen. Vårt sätt att bedriva projekt minimerar det produktionsbortfall som annars är så vanligt vid införandet av nya IT-lösningar. Vi erbjuder kompletta lösningar inom följande områden: Planering/beordring innefattar hur produktionen ska läggas ut på olika tillverkningsresurser på ett optimalt sätt samt beordring av materialförsörjning. Vi har ett unikt kunnande inom intern logistik, lagerhantering och olika styrsystem för materialtransporter. Vi integrerar olika system, utrustningar och gränssnitt till helhetslösningar. Vi har lång erfarenhet av produktionsanläggningar med höga tillgänglighets- och spårbarhetskrav. Detta speciellt inom branscher som fordons- och tillverkningsindustri, tryckerier, livsmedel, läkemedel, elektronikindustri och grossister/distributionscentra. Styrning innefattar att utnyttja produktionsutrustning och material på ett optimalt sätt. Bättre och snabbare information till operatörerna möjliggör bättre beslut. Vi kan leverera system för styrning av robotiserade tillverkningsceller, automatiska lager och truckar, pallettering/packning, provning/testning m.m. Uppföljning innebär att man samlar in och presenterar data från produktionsprocessen. Här finns stora möjligheter till framför allt bättre underhåll, kvalitetsförbättringar och minskat antal kassationer. Vi kan leverera system för uppföljning av produktion, resursutnyttjande och kvalitet. Referensprojekt industrisystem Vår 20-åriga erfarenhet från industrisystem gör oss till den perfekta samarbetspartnern. Nedan följer några exempel på IT-projekt från Prevas. Modernisering av höglager Kund: ICA ICA Handlarnas AB har i Västerås ett stort centrallager. Med detta försörjs stora delar av ICAs butiker i Mellansverige. Vid utbyggnaden av detta lager beslöt ICA att byta ut styrsystemen och elutrustningen. Prevas levererade nya elskåp med modern elektronik och moderna PLCer. Befintliga likströmsmotorer återanvändes tillsammans med moderna strömriktare. I Prevas åtagande ingick projektering, konstruktion, programmering och driftsättning av den nya kranstyrningen. Efter leveransen har Prevas ett supportåtagande till ICA. Materialstyrning för flexibilitet Kund: GETRAG all Wheel Drive GETRAG all Wheel Drive AB i Köping (tidigare Volvo) tillverkar växellådor, delar för fyrhjulsdrift AWD samt axlar till Volvokoncernen. GETRAG behövde uppdatera sina datorsystem för att snabbt kunna ställa om produktionen till nya produkter. Prevas leveranssystem LIPS (Logistik I Produktions System) innefattar datorsystemen som kopplar ihop affärssystemen med lager och produktionsutrustning. Med LIPS har GETRAG fått ett system konstruerat för snabb omställning till nya produkter. Getrag har även tecknat ett dygnet runt supportavtal med Prevas för att säkerställa den dagliga driften.

5 Pressning av hårdmetallskär Kund: Sandvik Coromant Sandvik Coromant är en internationell leverantör av hårdmetallskär för verkstadsindustrin. Tillverkningen av skär är utspridd över hela världen. Prevas har under våren 2004 bl.a. levererat ett PressStödSystem, PSS. Systemet kommer att användas worldwide. PSS är ett flerskiktat, skalbart Client Server system utvecklat med.net och Oracle DB. Systemet beräknar pressparametrar, håller pulverförråd och verktygsförråd. Produktion av bränslestavar Kund: Westinghouse Electric Sweden Westinghouse Electric Sweden AB producerar bränslestavar för kärnkraftverk. Produktionen exporteras till stor del över hela världen. En bränslestav måste produceras med hög noggrannhet och med fullständig spårbarhet. I produktionsenheten i Västerås sker detta i en högautomatiserad produktionslinje med styrning på tre nivåer. Prevas projekt innebär utbyte av all styrning på MES och SFC nivåerna. Ett nytt system har konstruerats från grunden med modern teknik för att styra och övervaka hela produktionen. Montering av lastbilsmotorer Kund: Volvo Lastvagnar Volvos 9 liters lastbilsmotor tillverkas i en automatiserad produktionslina levererad av ABB. Anläggningen är byggd för motorer där varje motor har en genomsnittlig genomloppstid på 3 timmar. Anläggningen delas in i tre större delar: huvudlinan, kolvmontering samt cylinderhuvud. Hela anläggningen består av 40 stationer. Prevas leverarade PLC-styrningen av anläggningen. Varje station kommunicerar med Volvos MES-system MONT som parametriserar och följer upp alla ingående operationer.

6 AO Spårbarhetsprodukter Våra produkter Prevas erbjuder produkter och systemlösningar inom spårbarhet, test och kvalitet för produktion av elektronik, läkemedel och livsmedel. Kraven på spårbarhet ökar hos producerade företag. Industrikunder och konsumenter ställer högre krav på produktkvalitet. Våra spårbarhetsprodukter bidrar till att säkra kvalitén och möjliggör snabb respons på kvalitetsfrågor. Bartrack Bartrack är en produkt för att spåra komponenter i en produktionsprocess. Bartrack skapar och administrerar identiteter som används för märkning av tillverkade enheter för att säkerställa spårbarhet. Packmodul Packmodelen är en applikation som kopplar ihop en pallindivid med flera andra individer. Individerna identifieras av ett unikt serienummer som t.ex. Bartack kan generera. PharmaLine PharmaLine är ett verktyg för att spåra ingredienser och tillverkade partier i produktionsprocessen vid läkemedelstillverkning. PharmaLine skapar och administrerar identiteter som används för märkning av tillverkade enheter för att säkerställa spårbarhet. QSP QSP är ett informationssystem för tillverkande industri. Systemet samlar in data från tester, inspektioner och felsökning. Snitcher Medical Prevas Snitcher Medical gör det enklare och säkrare att arbeta med etikettering av läkemedel och medical devices. Snitcher Medical är ett flexibelt print-on-demand-system som klarar allt från småskaliga behov till de krav stora automatiserade produktionsanläggningar ställer. Snitcher Food Snitcher Food är ett verktyg som spårar förändringar i produktionsdata i livsmedelstillverkning. Innehållstexter, texter, varudeklarationer, etiketter och data för livsmedelsartiklar lagras i en databas. Förändringarna kan sedan inspekteras. En enda databas kan förse olika kringsystem med produktionsdata. Testnet Testnet är ett testdatainsamlingssystem som möjliggör övervakning och administration av tester, och som även möjliggör spårning av fel som dyker upp i produkter. Snitcher TULP TULP är ett program som underhåller spårbarhetskedjan från leverans till slutanvändare. Portabla terminaler används för att samla spårbarhetsinformation ute på fältet.

7 Vårt supportansvar - din trygghet Prevas Customer Support är en viktig, och av kunderna uppskattad, verksamhet inom Prevas. Genom vår kundsupport ges våra kunder hög tillgänglighet och säkerhet på de produkter och lösningar som vi levererar. Supporten är ett led i vårt helhetstänkande som går ut på att kunden ska få fokusera på sin kärnverksamhet. Driftsäkerhet i fokus Vad innebär ett driftstopp för en produktionskritisk verksamhet? Vilka konsekvenser får ett driftstopp i ett utvecklingsintensivt företag, där time-to-market är den kritiska faktorn? Detta är exempel på frågor vi tar ställning till när vi tar fram starkt kundorienterade supportlösningar för företag i olika branscher. I vårt supporttänkande ingår såväl att förebygga som att lösa problem, för att så långt som möjligt garantera kundföretagets driftsäkerhet. Supportavtal Du kan välja mellan olika supportnivåer beroende på vilka krav du har på tillgänglighet. I en driftskritisk miljö med höga tillgänglighetskrav erbjuder vi både dygnet-runt-support och förebyggande support. Produktförvaltning Om du vill vara garanterad att din applikation eller lösning kan användas vid uppgraderingen till nya operativsystemsversioner eller andra viktiga delar i din driftmiljö så har vi möjlighet att erbjuda ett förvaltningsansvar. Förvaltningsansvaret ger dig en garanti för att du under lång tid har möjlighet till en effektiv användning av den applikation eller lösning som du investerat i. Totalansvar Vid vårt supportcentra har vi möjlighet att ta ett totalansvar för hela din driftsmiljö. Uppstår problem ringer du bara ett samtal - till oss.

Prevas bokslutskommuniké 2003

Prevas bokslutskommuniké 2003 Resultat före skatt fjärde kvartalet 5 Mkr, vinstmarginal 10,8 procent Resultat före skatt för helåret 19,4 Mkr SAMMANFATTNING (Mkr) Kv 4 2003 Kv 4 2002 2003 2002 Rörelsens intäkter 46,5 48,0 176,7 184,9

Läs mer

Prevas årsredovisning 2002. Årsredovisning 2002

Prevas årsredovisning 2002. Årsredovisning 2002 Årsredovisning 2002 Innehåll Året i sammandrag............... 3 VD har ordet.................. 4 5 Prevasaktien.................. 6 7 Affärsidé, vision och strategi......... 8 Marknad och konkurrens...........

Läs mer

Innovation for Growth

Innovation for Growth Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 0 Innovation for Growth ÅRET I KORTHET Viktiga händelser under året satsar internationellt Under första halvåret 2010 öppnade Prevas nya kontor i Bangalore, Indien och

Läs mer

Morgondagens smarta tekniklösningar

Morgondagens smarta tekniklösningar T e k n i k n y h e tt e r o c h Tt rr e n d e r f r åå n N P r e v a s # 3 3 2 20 01 0 8 Morgondagens smarta tekniklösningar Framtidssäkert styrsystem med fokus på kvalitet och spårbarhet i produktionen.

Läs mer

Erfarenheten vår viktigaste resurs

Erfarenheten vår viktigaste resurs Tekniknyheter och Trender från Prevas # 2 2009 Erfarenheten vår viktigaste resurs Med Prevas får kunden inte bara kompetens och teknik i absolut framkant utan tillgång till många års samlad erfarenhet

Läs mer

excellence in technology

excellence in technology excellence in technology Årsredovisning 2008 ÅRET I KORTHET Innehåll 2008 - rekordår för Prevas PREVAS VERKSAMHETSBESKRIVNING Året i korthet VD har ordet Detta är Prevas, vision, affärsidé, strategi Prevas

Läs mer

Ökning av orderingången med 17 procent till 139 MSEK. Ökning av omsättningen med 7 procent till 135 MSEK

Ökning av orderingången med 17 procent till 139 MSEK. Ökning av omsättningen med 7 procent till 135 MSEK ÅRSREDOVISNING 2000 ÅRET I SAMMANDRAG Året i sammandrag 2 Året i sammandrag 3 Novotek i korthet 4 VD har ordet 6 Datasystem i industrin 8 Novoteks verksamhet 11 Exempel på kunder och projekt 16 Historik

Läs mer

S Å d i i. Årsredovisning 2010

S Å d i i. Årsredovisning 2010 S Å d i i Årsredovisning 2010 Innehåll Detta är Semcon 2 VD-ord 4 Vision, affärsidé, mål och strategier 6 Effektiv projektstyrning 8 Tjänster 1 0 Historik 1 0 Marknad och trender 12 Life Science 14 Energi

Läs mer

Gaffeln håller ordning på vad du äter - den intelligenta gaffeln kan programmeras till att kommunicera med tex en insulinpenna

Gaffeln håller ordning på vad du äter - den intelligenta gaffeln kan programmeras till att kommunicera med tex en insulinpenna Tekniknyheter och Trender från Prevas # 1 2008 Gaffeln håller ordning på vad du äter - den intelligenta gaffeln kan programmeras till att kommunicera med tex en insulinpenna Läs mer på sista sidan Prevas

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 INNOVATIVA MÄNNISKOR

ÅRSREDOVISNING 2013 INNOVATIVA MÄNNISKOR ÅRSREDOVISNING 2013 INNOVATIVA MÄNNISKOR Innehåll Ordförande har ordet 4 Viktiga händelser 2013 6 VD har ordet 8 Prevas identitet 10 Våra styrkor 14 Marknad och försäljning 16 Medarbetare 20 Affärsområde

Läs mer

Ett komplett utbud för pappers- och massaindustrin. En partner En helhet ger ökad produktivitet

Ett komplett utbud för pappers- och massaindustrin. En partner En helhet ger ökad produktivitet s Ett komplett utbud för pappers- och massaindustrin En partner En helhet ger ökad produktivitet insikt Globaliseringen av pappers- och massaindustrin skapar stark konkurrens i branschen. Koncernerna blir

Läs mer

Prevas & Maxim Integrated lockade mässbesökare i tusental. /SID 6 #1 2015

Prevas & Maxim Integrated lockade mässbesökare i tusental. /SID 6 #1 2015 TEKNIKNYHETER OCH TRENDER FRÅN PREVAS #1 2015 ledare Resultatbaserade partnerskap driver innovation och ger de bästa lösningarna. Sid 2 case En resa från Excel till ett integrerat och flexibelt system.

Läs mer

ÅRET I SAMMANDRAG. Året i sammandrag ANMÄLAN

ÅRET I SAMMANDRAG. Året i sammandrag ANMÄLAN Årsredovisning 1999 ÅRET I SAMMANDRAG Året i sammandrag 2 Året i sammandrag 3 Novotek i korthet 4 VD har ordet 6 Datasystem i industrin 8 Novoteks verksamhet 11 Exempel på kunder och projekt 16 Historik

Läs mer

Vad är Dynamics NAV MyWay?... 3. Hur är Dynamics NAV MyWay uppbyggt?... 4. Vilka typer av företag passar Dynamics NAV MyWay för?... 5. Ekonomi...

Vad är Dynamics NAV MyWay?... 3. Hur är Dynamics NAV MyWay uppbyggt?... 4. Vilka typer av företag passar Dynamics NAV MyWay för?... 5. Ekonomi... Produktöversikt för Microsoft Dynamics NAV MyWay Innehåll Vad är Dynamics NAV MyWay?... 3 Hur är Dynamics NAV MyWay uppbyggt?... 4 Vilka typer av företag passar Dynamics NAV MyWay för?... 5 Ekonomi...

Läs mer

Får ditt företag ut mesta möjliga av affärssystemet?

Får ditt företag ut mesta möjliga av affärssystemet? evry.com Får ditt företag ut mesta möjliga av affärssystemet? Får ditt företag ut mesta möjliga av affärssystemet? och varuflöden är områden som ofta har god potential att effektiviseras med hjälp av IT.

Läs mer

FormPipe Kvalitetsledning

FormPipe Kvalitetsledning Ökad Kostnadseffektivitet - Kundnöjdhet - Lönsamhet - Kontroll - Kvalitet FormPipe Kvalitetsledning Komplett IT-stöd för Kvalitetsledning FormPipe Kvalitetsledning Ett komplett, integrerat IT-stöd för

Läs mer

INDUSTRIELL IT & AUTOMATION

INDUSTRIELL IT & AUTOMATION Standardlogotype Logotype utan övertoningar. Används när färgantalet är begräsnat Pantone 307 EC Process C 100% M 0 % Y 0% K 27% Klarröd C 0% M 100 % Y 100% K 0% Pantone 308 EC Process C 100% M 0 % Y 0%

Läs mer

DOKUMENT & UTSKRIFTER DOKUMENTHANTERING

DOKUMENT & UTSKRIFTER DOKUMENTHANTERING DOKUMENT & UTSKRIFTER DOKUMENTHANTERING - PRODUKTER - LÖSNINGAR - SERVICE - MILJÖ - PARTNERS DOKUMENTHANTERING EFFEKTIVISERING & LÖNSAMHET RING OSS! RING OFFICE NÄR DET GÄLLER DOKUMENTHANTERING En fungerande

Läs mer

Våra kunder berättar

Våra kunder berättar Våra kunder berättar Implemas kunder består främst av medelstora svenska företag. Företagen verkar inom ett antal branscher med viss tyngdpunkt på tillverkning, livsmedel, läkemedel, handel och grossist.

Läs mer

ADDNODE IT SOLUTIONS ENABLING your BUSINESS TO GROW

ADDNODE IT SOLUTIONS ENABLING your BUSINESS TO GROW ADDNODE IT SOLUTIONS ENABLING your BUSINESS TO GROW ÅRSREDOVISNING 2010 aktieägarinformation ÅRSSTÄMMA Årsstämman i Addnode AB (publ) hålls onsdagen den 4 maj 2011 klockan 18.00 i Bonnier konferenscenter,

Läs mer

Innehåll. Bolagsstämma. Anmälan mm. Adressändring. Ekonomisk rapportering. Utdelning. 2000 i korthet... 3. VD kommenterar... 4

Innehåll. Bolagsstämma. Anmälan mm. Adressändring. Ekonomisk rapportering. Utdelning. 2000 i korthet... 3. VD kommenterar... 4 ÅRSREDOVISNING 2000 Innehåll 2000 i korthet... 3 VD kommenterar... 4 Styrelsemedlemmar, intervju av Lennart Ekdal... 6 Medarbetare... 10 Bioinformatics, affärsområde... 12 Industry, affärsområde... 14

Läs mer

Innehåll. Ekonomisk Rapportering

Innehåll. Ekonomisk Rapportering Innehåll 3 Året i sammandrag 4 Prevas värden på framtidens marknad 6 Lennart Ekdal ställer VD och grundare mot väggen 9 IT-konsult verksamheten 9 Medarbetare 10 Medarbetare med höga förväntningar 11 Affärsområden

Läs mer

Kraven på affärssystem har förändrats. Rätt infört blir affärssystem en strategisk fördel. 5 steg till en lyckad upphandling av affärsssystem

Kraven på affärssystem har förändrats. Rätt infört blir affärssystem en strategisk fördel. 5 steg till en lyckad upphandling av affärsssystem ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN IDG CUSTOM PUBLISHING 1 rapport från Exido AFFÄRSSYSTEM SÅ MAXIMERAR DU AFFÄRSNYTTAN Affärssystem en strategisk fördel Kraven på affärssystem har förändrats.

Läs mer

Årsredovisning 2000 Industrial and Financial Systems, IFS AB

Årsredovisning 2000 Industrial and Financial Systems, IFS AB Årsredovisning 2000 Industrial and Financial Systems, IFS AB Bolagsstämma Ordinarie bolagsstämma äger rum tisdagen den 27 mars, 17.00 i Collegiums lokaler, Teknikringen 7, Linköping. Ekonomisk information

Läs mer

Semc on Årsr edo visning 2013 Årsredovisning 2013 Semcon AB 417 80 Göteborg Besöksadress: Theres Svenssons gata 15 Tel 031-721 00 00 semcon.

Semc on Årsr edo visning 2013 Årsredovisning 2013 Semcon AB 417 80 Göteborg Besöksadress: Theres Svenssons gata 15 Tel 031-721 00 00 semcon. Årsredovisning 2013 DET HÄR ÄR SEMCON 3 000 ANSTÄLLDA sidan 37 GLOBAL RÄCKVIDD sidan 12 ERBJUDANDE INGENJÖRS- TJÄNSTER sidan 22 PRODUKT- INFORMATION sidan 30 FOKUSBRANSCHER FORDON sidan 22 INDUSTRI sidan

Läs mer

Mamut Enterprise tar företaget ett steg vidare!

Mamut Enterprise tar företaget ett steg vidare! Mamut Enterprise E4 kombinerar enkelhet, många bra funktioner, bra handböcker och användarvänlighet på ett utmärkt sätt och har dessutom ett sympatiskt pris, både vid inköp och för serviceavtal. Bäst i

Läs mer

Swedese låter andra göra jobbet

Swedese låter andra göra jobbet SAMLADE ERFARENHETER KRING IT OCH AFFÄRSNYTTA NR 3 Swedese låter andra göra jobbet Amerikansk butikskedja hoppar över kassasystemet FÄRSKHUSET OPTIMERAR FLÖDET ENGELSONS ÖKAR MED E-HANDEL LOGISTIK FÅR

Läs mer

2 Cybercom Group. Cybercom i korthet SIDA 3 Cybercom är ett IT-konsultföretag med fokus på telekom och finans

2 Cybercom Group. Cybercom i korthet SIDA 3 Cybercom är ett IT-konsultföretag med fokus på telekom och finans CYBERCOM GROUP PRESENTATION & ÅRSREDOVISNING 2003 Det finns en tendens att överskatta den senaste tekniken på kort sikt, men på längre sikt underskattas ofta de förändringar som tekniken verkligen leder

Läs mer

Verksamheten 2008. Industriell IT & Automation

Verksamheten 2008. Industriell IT & Automation Verksamheten 2008 Industriell IT & Automation 1 2 AcobiaFLUX växer stadigt för varje år. Vår kombination av specialistkompetens och lyhördhet för kundernas behov av avancerade lösningar har gett goda resultat.

Läs mer

ECM som skapar arbetsglädje

ECM som skapar arbetsglädje ECM som skapar arbetsglädje www.exformatics.se Exformatics ECM: samlar information hämtar information strukturerar information delar information arkiverar information Det är viktigt med en kort implementering

Läs mer