Välkommen till Hässelgårdens vård- och omsorgsboende!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välkommen till Hässelgårdens vård- och omsorgsboende!"

Transkript

1 Välkommen till Hässelgårdens vård- och omsorgsboende! Ormängsgatan 10A i Hässelby

2 Information till dig som är Boende eller Närstående Kosmo AB driver Hässelgårdens vård- och omsorgsboende, på uppdrag av Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning. Namnet Kosmo betyder Kropp Och Själ Med Omtanke. På så vis finns vår värdegrund tydligt beskriven redan i namnet. Vården på Hässelgården bedrivs enligt Kosmos värdegrund. Vi är stolta över att höra till Kosmo och vi är mycket glada över att vi fått förtroendet att ha Dig/din närstående boende här. Vi arbetar aktivt för att verksamheten ska bli bättre. Om du som boende/närstående har tankar eller idéer om verksamheten vill vi gärna ta del av dem! Längre fram i häftet står beskrivet hur du kan förmedla dina tankar. Vi ska göra vårt yttersta för att tiden hos oss ska bli meningsfull och trivsam! Personalen på Hässelgården

3 Innehåll i informationshäftet Om Kosmo, värdegrund Att bo på Hässelgården Personal hos oss: kontaktman, sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast, äldrepedagog, läkare, verksamhetschef, enhetschef Delaktighet Aktiviteter, måltider Övrig service, nycklar, pengar Synpunktshantering nummer Vid inflyttning/avflyttning Flyttstädning Att ta med vid inflyttning Blanketter

4 Om Kosmo Kosmo bildades 1992 i Helsingborg. De som startade företaget, Kristina Bardh och Lena Larsson, hade själva länge arbetat inom äldreomsorgen och de ville skapa en mänskligare äldreomsorg. En äldreomsorg där den som behöver vård och omsorg ska kunna få vara sig själv trots att kroppen inte längre är vad den varit. Vi arbetar hårt för att den som är närmast den boende, dvs. kontaktmannen, ska ha ett stort ansvar och stora befogenheter när det gäller att ge de som bor här en meningsfull vardag. För att kunna ta ett stort ansvar krävs kunskap och engagemang. I Kosmo utbildar vi alla anställda i kontaktmannaskap och dokumentation. Dokumentationen är ett stöd för att du som bor här ska få samma goda vård även om din kontaktman är ledig. Kosmo driver idag ett tjugotal äldreboenden och hemtjänstverksamheter runt om i landet. Vi är även delägare i företaget Äldreliv som driver servicehus och hemtjänst. Kosmos värdegrund KOSMO betyder Kropp Och Själ Med Omtanke. Dessa ord beskriver de kärnvärden alla vi i Kosmo arbetar efter. Kropp står för det fysiska välbefinnandet, den första förutsättningen för ett värdigt liv. I Kropp ingår även kost, aktivering, lokalernas utformning mm. Själ handlar om den boende som en unik individ. Att vi visar respekt för de boende och bekräftar dem som individer. Omtanke beskriver det sätt vi bedriver vårdarbetet, med lyhördhet, vänlighet och med respekt för den enskildes behov av integritet och självbestämmande. Vi drivs av en humanistisk grundsyn och ett starkt engagemang för de boendes välbefinnande.

5 Att bo på Hässelgården När du flyttar in på Hässelgården tar du med dig diverse egna saker, exempelvis egna möbler, sängkläder och hygienartiklar. Lägenheten är utrustad med säng i övrigt möblerar du själv. Längst bak i denna mapp finns en förteckning av vad som är bra att ha med. I samband med inflyttning vill vi lära känna dig/din närstående. Vi kommer be er berätta om hur livet varit och om behov och önskemål du/din närstående har nu. Detta sammanfattas i en levnadsberättelse som blir ett stöd för all personal. När du bor på Hässelgården räknas det som att du bor i en hyresrätt. Detta innebär att åverkan på rummet kan behöva återställas. Prata med din kontaktman innan du gör ingrepp i rummet så får du reda på vad som gäller. Du ansvarar själv för hemförsäkring när du bor hos oss. För att komma in eller ut i lokalerna behövs på många ställen en aptusbricka. Brickan kvitteras ut i samband vid inflyttning, hör med din kontaktman vart du vänder dig. Ytterdörren är öppen , övrig tid kommer du in med brickan. Till avdelningen behövs alltid brickan. De flesta som bor på Vård omsorgsboenden får läkemedel i dospåsar från apoteket, så kallade APO-doser. Detta innebär att en fullmakt måste skrivas på som innebär att apoteket kan fakturera läkemedlen.

6 Personal hos oss: Kontaktman, sjuksköterska, rehab, äldrepedagog, läkare, chefer Kontaktman: Alla boende får en utsedd kontaktman som är den som ansvarar för att de dagliga omsorgsbehoven blir tillgodosedda. Kontaktmannens uppgift är att bistå den boende och vara lyhörd för att behov och önskemål tillfredsställs. Basen i kontaktmannens arbete är den genomförandeplan som upprättas vid inflyttningen. Kontaktmannen ansvarar för att planen revideras minst var tredje månad samt att planen är känd av alla som arbetar på avdelningen. Det är kontaktmannen som säkerställer att löpande information når närstående. Sjuksköterska: På Hässelgården finns sjuksköterska i tjänst dygnet runt. Sjuksköterskan gör medicinska bedömningar och kontaktar läkare vid behov. Alla boende har en sjuksköterska som kallas OAS, omvårdnadsansvarig sjuksköterska. Sjuksköterskan kallar till en vårdplanering ca dagar efter inflyttning. Nya vårdplaneringar görs vid behov eller minst en gång per år. Rehabteam: Består av arbetsterapeut och sjukgymnast. De arbetar tillsammans med övrig personal för att du som bor här ska få en omsorg som är anpassad efter dina behov och förutsättningar. De provar ut hjälpmedel, upprättar individuella rehabplaner, initierar gruppträning eller annan träning, är aktiva i Hässelgårdens aktivitetsutbud, handleder och utbildar övrig personal. Äldrepedagog: På Hässelgården finns en äldrepedagog anställd som har ett övergripande ansvar för aktiviteterna samt handleder personal och närstående när det gäller bemötande och frågor kring demenssjukdom. Som närstående är du välkommen att kontakta äldrepedagogen, telefonnummer finns längre bak i denna mapp. Läkare: Läkarinsatserna på Hässelgården sköts av Trygghälsa läkarbemanning. Läkaren går rond på Hässelgården en gång i veckan men sjuksköterskan kan alltid nå en läkare när det behövs. Verksamhetschef/Enhetschef: Verksamhetschefen har ett övergripande ansvar. Enhetschefen är den som är närmast ansvarig för såväl personal som boende. Verksamhetschef och enhetschef sitter tillsammans i Hässelgårdens ledningsgrupp.

7 Delaktighet För att just Din närstående ska få rätt omsorg uppmuntrar vi till Din delaktighet. Genom att delta i vårdplaneringar och uppföljningar samt levnadsberättelse kan Du bidra till vården av Din närstående. Boenderåd Boenderådet är ett organ för samråd och ömsesidig information mellan verksamhetens ansvariga och boende/närstående. I boenderådet ingår äldrepedagog, representanter för boende och närstående samt representant från pensionärsrådet. I rådet ges möjlighet att framföra synpunkter på den verksamhet som bedrivs och föreslå förbättringar. Närståendeträffar Närståendeträffar anordnas vid ett par tillfällen under året. Närstående är alltid välkomna att delta i olika aktiviteter som vi bjuder in till. Mer information finns på anslagstavlor, eller hör med personalen. Kontakta oss Vi tar gärna emot synpunkter eller tankar om verksamheten! Det går bra via telefon, mail eller personligt besök. Du som närstående är alltid välkommen till oss! Aktiviteter Hässelgården erbjuder varierande aktiviteter för att förhöja livskvalitén, förgylla vardagen, stärka och inspirera samt verka för våra boendes välbefinnande. Vi strävar efter att ta tillvara det som gör att människor fungerar och mår bra. Våra aktiviteter består bl.a. av utevistelse med promenader, sittgymnastik, tidningsläsning, högläsning, måndagscafé, allsång, utflykter mm. Vi vill hela tiden förbättra vårt aktivitetsutbud så det passar de som bor hos oss. Har du tankar kring aktiviteter kan du kontakta vår äldrepedagog. Aktuellt program hittar du på avdelningen.

8 Måltider Samtliga lägenheter har en liten köksdel där egna livsmedel kan förvaras. I avdelningens kök förvaras verksamhetens livsmedel. De hygienregler vi följer innebär att endast personal får hantera livsmedel och köksredskap i det gemensamma köket. Måltider intas antingen i den egna lägenheten eller i avdelningens gemensamma kök. Vi strävar efter en lugn måltidsmiljö som ger möjlighet för alla på avdelningen att äta i egen takt utan störande moment. Därför sitter personal med vid maten, vi pratar inte i telefon eller startar diskmaskinen under måltiden. Vi ber närstående respektera våra boendes behov av en lugn måltidssituation. Måltidstider: Frukost: varierande Lunch: ca 12:00 Middag: ca Mellanmål erbjuds på förmiddagen, eftermiddagen och kvällen. Övrig service På Hässelgården finns frisörsalong och fotvårdsspecialist. För att boka tid eller få uppgifter om aktuella priser pratar du med din kontaktperson.

9 Nycklar och pengar Nycklar: På Hässelgården används inte några nycklar för upplåsning av lägenheterna. Till varje lägenhet finns istället en s.k. boendetagg som du erhåller vid inflyttning. När du kommer fram till din lägenhetsdörr låses dörren upp automatiskt.från insidan är dörren alltid upplåst. Boendetaggen fungerar endast till din lägenhet. Pengar och värdesaker: Samtliga lägenheter är utrustade med ett värdeskåp som du/din närstående kan kvittera ut två stycken nycklar till. Om du önskar hjälp med inköp talar du med din kontaktperson som du kan lämna över en av nycklarna till. Ni bestämmer tillsammans hur redovisning av inköp ska gå till. Vi har tyvärr ingen möjlighet att ansvara för de boendes värdesaker. Varje boende ansvarar själv för att ha en aktuell hemförsäkring som täcker ev. skada eller förlust. Synpunktshantering Som ett led i vårt kvalitetsarbete arbetar vi aktivt med synpunkts- och klagomålshantering. Tveka inte att föra fram synpunkter, förslag eller klagomål. Det kan du göra på flera sätt: Via en synpunkts- och klagomålsblankett som finns vid ingången till varje avdelning. Lämna synpunktsblanketten i brevlådan som sitter vid blanketterna. Kontakta verksamhetschefen eller enhetschefen via mail eller telefon Kontakta din kontaktperson eller tjänstgörande sjuksköterska. Alla synpunkter, förslag eller klagomål behandlas i enhetens kvalitetsråd (Super 8) som vi har varje månad. Synpunkter som lämnas till verksamheten besvaras inom 4 arbetsdagar.

10 nummer Personalen på Ekstammen (BV) Personalen på plan Personalen på plan Personalen på plan Personalen på plan Sjuksköterska dagtid kl /71 Sjuksköterska kväll, natt och helg Arbetsterapeut Victoria Holmlund Sjukgymnast Nasrin Nikoobi Borejeni Verksamhetschef Firouzeh Kamali Enhetschef Vid inflyttning: Lägenheterna är utrustade med säng i övrigt möbleras de med egna möbler. Vill du ha med prydnadssaker, pynt, minnessaker, tavlor mm är det mycket välkommet. Gardiner, täcke och kuddar, lakan och handdukar tar du också

11 med vid inflyttning, likaså kläder för olika årstider. Alla kläder och textilier ska märkas med en märkpenna av god kvalitet (för att tåla tvätt). Textilier som ska tvättas på boendet måste tåla 60 grader. Skurhink och mopp tar du med själv samt de hygienartiklar du själv önskar. Tecknande av telefon abonnemang ansvarar Du själv för. Värdesaker ansvarar du själv för, vid inflyttning får du skriva på en blankett gällande detta. En hemförsäkring bör tecknas, även detta ansvarar du själv för. Vid avflyttning: Hyresgästen ansvarar för att lägenheten töms på personliga tillhörigheter samt all lägenheten återställs och flyttstädas. Vänligen läs mer på blanketten Flyttstädning längre bak i häftet för att se vad som ingår i en flyttstädning. Lägenheterna har en månads uppsägningstid och hyran betalas till stadsdelen och det är en månads uppsägningstid. Ni ansvarar själv för avslutande av telefon-, el- och TV-abonnemang

12 Flyttstädning lgh nr I samband med avflyttning skall rummet flyttstädas. Flyttstädningen skall innehålla följande moment: Kök Avtorkning av skåp, invändigt och utvändigt Rengöring av kakel Avtorkning av diskbänk samt vask Rengöring av kyl invändigt och utvändigt Toalett och badrum Rengöring av toalettstol, insida och utsida Rengöring av tvättställ, ovansida och undersida Rengöring av badrumsskåp Avtorkning av rör Rengöring av golvbrunn Rengöring av kakelväggar Vardagsrum/sovrum/hall Rengöring av säng och sängbord Övrigt Rengöring /våttorkning av golv i hela lägenheten Ev klisterlappar borttages Rengöring på och bakom element Rengöring av snickerier, innerdörrar, skåp och garderober Avtorkning av strömbrytare och eluttag Dammtorkning av väggar och tak Fönsterputs 4-sidig (2-sidig vid fasta fönster) Ovanstående punkter kontrollerade och godkända den./ :

13 Att ha med vid inflyttning Möbler enligt önskemål och utrymme gardiner sänglampa, ev golvlampa/bordslampa minnessaker, prydnadssaker, tavlor, påsk-och julpynt lakan/örngott, 3-4 omgångar täcke/kudde/överkast märkpenna av god kvalitet tvättkorg handdukar schampo tandkräm hårborste/ kam nageletui övrigt efter önskemål skurhink samt mopp sommar- och vinterkläder inklusive skor för inomhus och utomhusbruk

14 Välkommen till avdelning Namn på kontaktperson: Namn på omvårdnadsansvarige sjuksköterska:

15 Boendes samtycke till publicering av personuppgifter på Kosmos webbplats. Den 24 oktober 1998 trädde den nya personuppgiftslagen PUL i kraft. Den förbjuder att namn och andra personuppgifter publiceras på nätet. Detsamma gäller även bilder på enskilda personer. Lagen medger i princip bara två undantag. Dels om berörda personer ger sitt "otvetydiga samtycke" till bildpublicering. Dels om bilden eller personuppgifterna publiceras "uteslutande för journalistiska ändamål eller konstnärligt eller litterärt skapande" Om den som personuppgifterna avser har lämnat sitt samtycke, är det tillåtet att publicera uppgifterna på Internet. Den registrerade ska ha fått sådan information att han eller hon kan bedöma för- och nackdelar med publiceringen Publicering av bilder Kosmo publicerar endast bilder på boende om samtycke givits till detta. De bilder som publiceras ska endast kunna bindas till händelser som skett i samband med vistelse hos någon av Kosmos enheter eller aktiviteter. Vid samtycke kan bilder även komma att visas i digitala fotoramar i verksamheten samt i eventuella vecko-/månadsbrev eller verksamhetsanknutna tidningar. Samtycke Jag ger härmed mitt otvetydiga samtycke till att KOSMO på sin webbplats får publicera följande delar av mina personuppgifter. Namn: Avd: Bild där ansiktet är synligt Förnamn i samband med bild (Efternamn publiceras ej) Jag vill inte vara synlig på bild (Ett kryss i denna ruta innebär att man ej ger sitt samtycke) I de fall där boende ej har möjlighet att själv skriva under, välj nedan vilken kategori du som skriver under tillhör. Närstående Relation: God Man Namnteckning: Datum: Namnförtydligande: Samtycket gäller tills vidare och kan när som helst dras tillbaka vid begäran. Alla eventuella bilder kommer då tas bort från Kosmos Webbplats.

16 Personal, närståendes eller god mans samtycke till publicering av personuppgifter på Kosmos webbplats. Den 24 oktober 1998 trädde den nya personuppgiftslagen PUL i kraft. Den förbjuder att namn och andra personuppgifter publiceras på nätet. Detsamma gäller även bilder på enskilda personer. Lagen medger i princip bara två undantag. Dels om berörda personer ger sitt "otvetydiga samtycke" till bildpublicering. Dels om bilden eller personuppgifterna publiceras "uteslutande för journalistiska ändamål eller konstnärligt eller litterärt skapande "Om den som personuppgifterna avser har lämnat sitt samtycke, är det tillåtet att publicera uppgifterna på Internet. Den registrerade ska ha fått sådan information att han eller hon kan bedöma för- och nackdelar med publiceringen Publicering av bilder Kosmo publicerar endast bilder på personal och närstående om samtycke givits till detta. De bilder som publiceras ska endast kunna bindas till händelser som skett i samband med vistelse hos någon av Kosmos enheter eller aktiviteter. Vid samtycke kan bilder även komma att visas i digitala fotoramar i verksamheten samt i eventuella vecko-/månadsbrev eller verksamhetsanknutna tidningar. Samtycke Jag ger härmed mitt otvetydiga samtycke till att KOSMO på sin webbplats får publicera följande delar av mina personuppgifter. Namn: Bild där ansiktet är synligt Förnamn i samband med bild (Efternamn publiceras ej) Jag vill inte vara synlig på bild (Ett kryss i denna ruta innebär att man ej ger sitt samtycke) Vilken kategori tillhör du? Personal Närstående God Man Namnteckning: Relation: Boende: Till boende: Datum: Namnförtydligande: Samtycket gäller tills vidare och kan när som helst dras tillbaka vid begäran. Alla eventuella bilder kommer då tas bort från Kosmos Webbplats.

17 Ansvar för personliga ägodelar Boende/alternativt närstående till boende på Hässelgården ansvarar själva för värdesaker som tas med till boendet. Det kan gälla exempelvis klockor, halsband, ringar, kontanter, dyrbara kläder mm. Varje boende bör ha en hemförsäkring som täcker eventuell förlust eller skada. Jag har läst och förstått innebörden av ovanstående information Hässelgården den.../. 20 Underskrift Namnförtydligande, ev namn på boende Information given av Namnförtydligande

18 Aktivitetslista Vi erbjuder er olika aktiviteter på Hässelgården och du är välkommen att fylla i en intresseanmälan. Sätt ett X för det som intresserar dig. Du kan även föreslå en egen aktivitet som vi tillsammans kan planera för. Lämna anmälan till din kontaktman eller så kan ni fylla i den tillsammans. Högläsning... Låna böcker... Samtalsgrupp... Se på TV... Andakt.. Lyssna på sång och musik... Sjunga allsång... Musikunderhållning... Sittgymnastik... Frågesport... Korsordslösning... Spela spel... Utevistelse... Promenader... Något eget förslag som ni önskar föra fram......

19 Kontaktuppgifter Anhörig till:... Lägenhetsnummer:... Namn:... :... Adress: Mail-adress:... Vem ska kontaktas i första hand:...

Välkommen till S:t Erik. Information till boende, anhöriga och närstående vid S:t Erik vård- och omsorgsboende i Stockholm.

Välkommen till S:t Erik. Information till boende, anhöriga och närstående vid S:t Erik vård- och omsorgsboende i Stockholm. Välkommen till S:t Erik Information till boende, anhöriga och närstående vid S:t Erik vård- och omsorgsboende i Stockholm. VÄLKOMMEN TILL S:T ERIK Vi önskar dig hjärtligt välkommen till ditt nya hem hos

Läs mer

Välkommen till Edsbergs äldreboende Ulrikas Gård

Välkommen till Edsbergs äldreboende Ulrikas Gård Välkommen till Edsbergs äldreboende Ulrikas Gård Först vill vi hälsa Dig och Dina närstående välkomna till Ulrikas Gård. Vår förhoppning är att ni kommer att trivas och känna er hemma här med oss. Vi kommer

Läs mer

TALLÅSEN OCH HÄLLEBÄCKS ÄLDREBOENDE

TALLÅSEN OCH HÄLLEBÄCKS ÄLDREBOENDE TALLÅSEN OCH HÄLLEBÄCKS ÄLDREBOENDE VÅRD OCH OMSORG Innehållsförteckning Välkommen till äldreboende!... 3 Inflyttning... 4 Värdighetsgarantier... 4 Aktiviteter och sysselsättning... 6 Bostaden... 7 Vad

Läs mer

Välkommen till Krabbängsgården i Moholm

Välkommen till Krabbängsgården i Moholm Välkommen till Krabbängsgården i Moholm Krabbängsgården är ett särskilt boende med 32 lägenheter. Vår målsättning är att alla som bor här skall få stöd och hjälp utifrån sina egna möjligheter och behov

Läs mer

Gruppbostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Gruppbostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Gruppbostad - VAD ÄR DET? Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter som

Läs mer

Välkommen till. Riddargården. Stockholms Äldreboende AB

Välkommen till. Riddargården. Stockholms Äldreboende AB Välkommen till Riddargården Välkommen till Riddargården! Riddargårdens vård- och omsorgsboende riktar sig till Dig som har en demenssjukdom eller som av fysiska skäl är i behov av vård- och omsorg dygnet

Läs mer

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge Servicebostad -VAD ÄR DET? -Lättläst Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter och

Läs mer

Granbacken. Information till den enskilde och anhöriga

Granbacken. Information till den enskilde och anhöriga Granbacken särskilt boende Information till den enskilde och anhöriga Varmt välkommen till Granbacken I denna broschyr har vi samlat information till dig som flyttar till oss samt till dina anhöriga. Tveka

Läs mer

Servicebostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Servicebostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Servicebostad - VAD ÄR DET? Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter

Läs mer

Tåsjögården. Här kan du nå oss! Information till den enskilde och anhöriga. Tåsjögården Hemvägen 6 830 80 Hoting

Tåsjögården. Här kan du nå oss! Information till den enskilde och anhöriga. Tåsjögården Hemvägen 6 830 80 Hoting Här kan du nå oss! Vårdpersonal......... 0671-202 18 Enhetschef Verksamhets- och personalansvarig... 0671-71 66 02 Distriktssköterska/sjuksköterska... 0671-71 66 07 Frågor angående avgifter och faktura:

Läs mer

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättighet

Läs mer

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

Egnahemsgatan 13 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Egnahemsgatan 13 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Egnahemsgatan 13 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Välkommen till Egnahemsgatan 13! Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och funktionshindersomsorg. I vård- och omsorgsnämndens servicedeklarationer

Läs mer

Välkommen till Hantverkarn

Välkommen till Hantverkarn Välkommen till Hantverkarn Rev juni 2014 Hantverkarn är ett särskilt boende som består av 28 lägenheter. På Hantverkarn arbetar vi efter målsättningen att skapa en lugn, trygg och förtroendefull hemmamiljö

Läs mer

Servicebostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Servicebostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad VAD ÄR DET? Lättläst VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

INFORMATION OM VÅRD OCH OMSORG I VÄNERSBORGS KOMMUN

INFORMATION OM VÅRD OCH OMSORG I VÄNERSBORGS KOMMUN INFORMATION OM VÅRD OCH OMSORG I VÄNERSBORGS KOMMUN INNEHÅLL Hur ansöker jag om hjälp Sidan Biståndsenheten... 4 Avgifter... 4 Lagstiftning... 5 Värdegrund inom vård och omsorg... 6-11 Att bo kvar hemma

Läs mer

Trivsel och omtanke på äldre dar.

Trivsel och omtanke på äldre dar. Trivsel och omtanke på äldre dar. Vasahemmets kanske allra viktigaste uppdrag är att du ska trivas. När du söker en miljö där du kan känna dig hemmastadd och hitta en gemenskap, då hoppas och tror vi att

Läs mer

Information om vårdbostad. Att bo i vårdbostad

Information om vårdbostad. Att bo i vårdbostad Information om vårdbostad Att bo i vårdbostad Att bo i vårdbostad Den här broschyren ger en kort beskrivning över de krav som äldrenämnden ställer på den vård och omsorg som bedrivs av både privata och

Läs mer

ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING

ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR EGEN REGI/ ÄLDREOMSORG SID 1 (41) 2012-04-17 Verksamhetsbeskrivning till stadens Stockholms stads kvalitetsutmärkelse 2012 Anders Broberg Verksamhetschef

Läs mer

Välkommen till Norrevång

Välkommen till Norrevång Välkommen till Norrevång Reviderad 2014-02-18 Norrevångs servicehus består av: Lindängen och Stiernemosse - en boendeenhet för personer med demenssjukdom. Maglehög - tvårumslägenheter. Qvarnen - enrumslägenheter.

Läs mer

Hjälp hemma. för dig som behöver extra stöd i vardagen

Hjälp hemma. för dig som behöver extra stöd i vardagen Hjälp hemma för dig som behöver extra stöd i vardagen Innehåll Så söker du hjälp 3 Servicetjänster 6 Personlig omvårdnad 7 Fixartjänster 8 Trygghetslarm 8 Hemsjukvård 9 Rehabilitering i hemmet 9 Annan

Läs mer

Jurslavägen 31. Att bo på Jurslavägen 31 2014-08-20

Jurslavägen 31. Att bo på Jurslavägen 31 2014-08-20 Jurslavägen 31 2014-08-20 Att bo på Jurslavägen 31 Äldreboendet Jurslavägen 31 ligger i ett fint och lugnt område som heter Jursla och ligger utanför Norrköping. Huset ligger i markplan vilket gör det

Läs mer

Välkommen till. Vikadamms särskilda boende

Välkommen till. Vikadamms särskilda boende Välkommen till Vikadamms särskilda boende Vikadamms särskilda boende Vikadamm är ett särskilt boende i Älvängen som sammanlagt har 26 lägenheter för personer med ett omfattande omvårdnadsbehov. Lägenheterna

Läs mer

Rapport 2006:62. Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna

Rapport 2006:62. Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna Rapport 2006:62 Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna Rapport 2006:62 ISSN 1403-168X Rapportansvarig: Socialkonsulenterna Elisabeth Björheden

Läs mer

Social dokumentation - Riktlinjer för Vård- och omsorgspersonal

Social dokumentation - Riktlinjer för Vård- och omsorgspersonal 1 ( 7) Social dokumentation - Riktlinjer för Vård- och omsorgspersonal Innehåll Sida Om dokumentation 2 Individuell planering 2 Därför är dokumentation viktigt 2 Vi kan ta del av dokumentationen 2 Förberedelser

Läs mer

Välkommen till. Vårlöken. Solvägen 35. Vård- och omsorgsboende

Välkommen till. Vårlöken. Solvägen 35. Vård- och omsorgsboende Välkommen till Vårlöken Solvägen 35 Vård- och omsorgsboende Lägenhet på Vårlöken Vårlöken ligger i Eslöv i närheten av Trollsjöparken, Solhällans vårdoch omsorgsboende och Tåbelunds vårdcentral. Busshållsplats

Läs mer

VÅR ÄLDREOMSORG I BOXHOLMS KOMMUN

VÅR ÄLDREOMSORG I BOXHOLMS KOMMUN Reviderad 2015 05 1 VÅR ÄLDREOMSORG I BOXHOLMS KOMMUN Att få leva så länge man lever Reviderad 2015 05 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Att ansöka om hjälp och stöd sid 3 Hemtjänst, trygghetslarm sid 4-6 Insatser

Läs mer

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Revisionsrapport Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Jean Odgaard Certifierad kommunal revisor Lunds kommun Adrian Göransson revisionskonsult Christel Eriksson Certifierad kommunal

Läs mer

Välkommen till Hesselgrenska

Välkommen till Hesselgrenska Välkommen till Hesselgrenska Hofors kommun 2009Rev juni 2014 Hesselgrenska är ett särskilt boende med inriktning mot demenssjuka. På Hesselgrenska arbetar vi efter målsättningen att skapa en lugn och trygg

Läs mer

Solgården vårdbostad och hemvård

Solgården vårdbostad och hemvård Solgården vårdbostad och hemvård Solgården vårdbostad och hemvård i Gemla Omsorgsnämndens vision Vi är OMSORG PÅ VÄG med nöjda omsorgstagare, stolta medarbetare och trygga medborgare. Mål och speciell

Läs mer