Owner s Manual #54112, #54113,# #54112 #54123 # Inflate Your Fun TM V~50Hz 2,050W at 20ºC, IPX5

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Owner s Manual #54112, #54113,#54123. www.bestway-service.com #54112 #54123 #54113. Inflate Your Fun TM. 220-240V~50Hz 2,050W at 20ºC, IPX5"

Transkript

1 #54112, #54113,# V~50Hz 2,050W at 20ºC, IPX5 TÜVRheinland ZERTIFIZIERT Elektromagnetische Verträglichkeit Regelmäßige Produktionsüberwachung ID Inflate Your Fun TM #54112 #54123 #54113 Owner s Manual B 版 : 英 / 德 / 芬 / 荷 / 希 / 俄 / 瑞

2 INNEHÅLL 1. Säkerhetsanvisningar...P93 2. Specifikationer... P96 3. Installationsanvisningar... P97 Vald plats Test av pumpen Montering 4. Pumpens funktion... Reset värmesystem Kontrollpanel Larm P Garanti... P107 SÄKERHETSANVISNINGAR VARNING Då du installerar och använder denna elektriska anordning, måste du alltid följa grundläggande säkerhetsnormer, inklusive följande: VIKTIGA SÄKERHETSNORMER LÄS OCH FÖLJ ALLA ANVISNINGAR. VARNING: Spa-poolen måste förses med elektrisk ström via en isolerande transformator eller via en jordfelsbrytare (RCD) med en nominell driftsström som inte överstiger 30mA. Pump måste testas före varje användning, följ pumpens anvisningar för att testa. Om elkabeln är skadad, måste den ersättas av tillverkaren, centret för teknisk assistans eller annan kvalificerad tekniker för att undvika risker. För att minska risken för elektrisk stöt, ska du inte använda en förlängningssladd för att ansluta apparaten till strömförsörjningen; använd ett uttag som befinner sig på lämpligt avstånd. Ingen del av apparaten får placeras ovanför badet under användningen. Delar som innehåller strömförande beståndsdelar måste vara otillgängliga för personerna som befinner sig i Spa-poolen, med undantag för delarna som förses med en extra låg ström som understiger 12V; Delar som innehåller elektriska beståndsdelar, utom fjärrkontroller, måste placeras eller fästas så att de inte kan falla ner i Spa-poolen. Spa-anläggningens kontakt får inte vara längre än 3,5m från poolen. Stickkontakten måste vara tillgänglig efter poolens installation. ANVÄND INTE SPA-ANLÄGGNINGEN NÄR DET REGNAR, ANNARS KAN DU FÅ EN ELEKTRISK STÖT. Använd aldrig kontaktlinser i ditt spa. Använd inte spabadet när kemiskt underhåll pågår Underhåll... Underhåll av Spa-vattnet För rengöring/byte av filterpatron För vattenbalansering Fixering av luftventil Att tömma Spa-anläggningen Rengöring av Spa-poolen Att reparera Spa-poolen Förvaring av Lay-Z-Spa Avfallshantering P Felsökning... P106

3 Produkten kan användas av barn från åtta år och uppåt och personer med försämrad fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet eller kunskap om de hålls under uppsikt eller instruerats i hur produkten används på ett säkert sätt så att de förstår riskerna det innebär. Barn får inte leka med produkten. Rengöring och användarunderhåll för inte utföras av barn utan uppsikt. Vatten lockar barn. Lägg alltid på Spa-poolens lock efter användningen. Gräv inte ned kabeln. Placera sladden så att den inte utsätts för gräsklippare, häcktrimmer och annan trädgårdsutrustning. Risk för drunkningsolyckor. Vidta alla försiktighetsåtgärder för att förhindra barn från att få åtkomst till Spa-poolen utan tillstånd. För att undvika olyckor, ska du försäkra dig om att barn inte kan använda denna Spa-pool om inte under överinsyn av vuxna. RISK FÖR PERSONSKADA. Använd aldrig spabadet om inlopps-/utloppsrör är defekta eller saknas. Försök aldrig byta ut inlopps-/utloppsrör. Kontakta alltid ditt lokala Aftersales-center. RISK FÖR ELEKTRISK STÖT. Installera Spa-poolen minst 2m från alla metallytor. RISK FÖR ELEKTRISK STÖT. Använd aldrig elektriska apparater medan du sitter i din Spa-pool eller då du fortfarande är blöt. placera aldrig elektriska apparater, som lampor, telefoner, radioapparater eller TV-apparater inom 2m från Spa-poolen. Under graviditeten, kan varmbad leda till fosterskador. Begränsa användningentill 10minuter åt gången. FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR SKADA: A. Vattnet i Spa-poolen bör aldrig överstiga 40 C (104 F). En vattentemperatur mellan 38 C(100 F) och 40 C(104 F) anses vara säker för en frisk vuxen. Vi rekommenderar en låg vattentemperatur för små barn och då du använder Spa-poolen i mer än 10minuter. B. Eftersom en alltför hög vattentemperatur kan leda till fosterskador under graviditetens första månader, bör gravida eller möjligt gravida kvinnor begränsa Spa-poolens vattentemperatur till 38 C (100 F). C. Innan användaren lägger sig i Spa-poolen, bör han mäta vattentemperaturen med en termometer med hög precision, eftersom toleransnivån för vattenregleringsanordningar varierar. D. Användningen av alkohol, droger eller mediciner före eller under användningen av Spa-poolen kan leda till medvetslöshet med risk för drunkningsolyckor. E. Mycket feta personer och personer med hjärtfel, lågt eller högt blodtryck, blodcirkulationssystem eller diabetes, bör konsultera en läkare före användningen av Spa-poolen. 94

4 F. Personer som tar mediciner bör konsultera en läkare innan de använder Spa-poolen, eftersom vissa mediciner medför dåsighet, medan andra mediciner kan påverka hjärtslagen,blodtrycket och blodcirkulationen. FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR SKADA: Häll aldrig vatten som är varmare än 40 C (104 F) direkt ner i Spa-poolen. Användningen av alkohol, droger eller mediciner kan öka risken för livshotande hypertermi avsevärt. Hypertermi uppstår då kroppens invändiga temperatur når åtskilliga grader högre än den normala kroppstemperaturen på 37 C (98.6 F). Symptomen för hypertermi inkluderar en ökning av kroppens invändiga temperatur, yrsel, trötthet, dåsighet och svimning. Effekterna av hypertermi innebär oförmåga att känna igen behovet att kliva ut ur Spa-poolen eller badkarets varmvatten; omedvetenhet om överhängande risker, fosterskador hos gravida kvinnor; fysisk oförmåga att gå ut ur Spa-poolen eller badkaret; och medvetslöshet vilket leder till fara för drunkning. Elektriska installationer ska uppfylla kraven i standarden VDE0100part702. Rådfråga en behörig elektriker om du har frågor. KONSULTERA DIN LÄKARE FÖR RÅD. FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRD: Spa-anläggningen får inte installeras eller lämnas ute i temperaturer under 4 C (40 F). Använd inte Spa-poolen ensam. Personer med infektionssjukdomar bör inte använda en Spa-pool. Använd inte Spa-poolen omedelbart efter ansträngande träning. Kliv alltid i och ur Spa-poolen långsamt och försiktigt. Våta ytor är alltid hala. För att undvika skador på pumpen, får Spa-poolen aldrig användas om den inte är fylld med vatten. Kliv omedelbart ur Spa-poolen om du känner obehag eller om du är sömnig. Tillsätt aldrig vatten till kemikalier. Tillsätt alltid kemikalier utspädda i vatten för att undvika stark rökutveckling eller våldsamma reaktioner som kan leda till farlig utsprutning av kemiska produkter. OBS: Undersök utrustningen före användning. Informera Bestway på kundserviceadressen som står i listan i denna bruksanvisning om eventuella delar som är skadade eller saknades vid köptillfället. Kontrollera att utrustningens beståndsdelar motsvarar modellen du avsett att köpa. Produkten är inte avsedd för kommersiellt bruk. SPAR DENNA BRUKSANVISNING 95

5 SPECIFIKATIONER FÖR LAY-Z-SPA -VEGAS(#54112) Kapacitet: Vattenkapacitet (80%): Storlek i uppblåst tillstånd: 4-6 vuxna 848L (224gal) 196cm x 61cm (77 x 24 ) Masserande turbobläster: Värmeelement: Pump: 800W 2,000W vid 20ºC 50W cirkulationsfilterpump Ökad hjärtfrekvens: Reellt vattenflöde: Strömvärde: Cirka 1,5-2 C/timme (3-4 F/timme) 1,325 liter/h (350 gal/h) V AC, 2,050W vid 20ºC Fylld vikt: 1,100Kg (2,426Lb) Temperaturkapacitet: 40ºC (104ºF) Drifttryck: 0.8PSI (5.5KPa) Toppskydd i läder med uppblåsbart hölje Kemisk flottör Uppblåsningsslang(P6613) Filtreringsutrustning (P6653) Pump Spa-pool med terylenöverdrag Extra tålig lagningslapp Beståndsdelar 1 Skruvventil 1 Adapterskydd 1 Slangadapter SPECIFIKATIONER FÖR LAY-Z-SPA -MONACO(#54113) Kapacitet: Vattenkapacitet (80%): Storlek i uppblåst tillstånd: 6-8 vuxna 1,540L (407gal) 201cm x 69cm (79 x 27 ) Masserande turbobläster: Värmeelement: Pump: 800W Ökad hjärtfrekvens: 2,000W vid 20ºC Reellt vattenflöde: 50W Strömvärde: cirkulationsfilterpump Cirka C/timme (2-3 F/timme) 1,325 liter/h (350 gal/h) V AC, 2,050W vid 20ºC Fylld vikt: 1,973Kg (4,349Lb) Temperaturkapacitet: 40ºC (104ºF) Drifttryck: 7PSI-10PSI (0.048MPa-0.069MPa) Toppskydd i läder med uppblåsbart hölje Kemisk flottör Uppblåsningsslang (P6613) Filtreringsutrustning (P6653) Pump Pooldelar 1 skiftnyckel (F6H189 Lim Lagningslapp i PVC Lapp i polyster 3-ply Extra tålig lagningslapp Beståndsdelar 1 tryckvakt (P6608) 1 Adapterskydd 1 Slangadapter Högtryckshandpump (P3039) Spa 4 Uppblåsta Kuddar 96

6 SPECIFIKATIONER FÖR LAY-Z-SPA TM MIAMI (#54123) Kapacitet: Vattenkapacitet (80%): Storlek i uppblåst tillstånd: 2-4 vuxna 800L (192gal) 180cm x 65cm (71 x 26 ) Masserande turbobläster: Värmeelement: Pump: 800W 2,000W vid 20ºC 50W cirkulationsfilterpump Ökad hjärtfrekvens: Reellt vattenflöde: Strömvärde: Cirka 1,5-2 C/timme (3-4 F/timme) 1,325 liter/h (350 gal/h) V AC, 2,050W vid 20ºC Fylld vikt: 1,026Kg (2,261Lb) Temperaturkapacitet: 40ºC (104ºF) Drifttryck: 0.8PSI (5.5KPa) Poolfoder Kemisk flottör Uppblåsningsslang(P6613) Filtreringsutrustning (P6653) Pump Spaöverdrag Extra tålig lagningslapp Beståndsdelar 1 Skruvventil 1 Adapterskydd 1 Slangadapter INSTALLATIONSANVISNINGAR Vald plats VARNING: Den valda platsen måste kunna klara av den förväntade belastningen. VARNING: Iordningställ ett lämpligt dräneringssystem för att hantera överflödigt vatten detta gäller för både inomhus- och utomhusinstallationer. VIKTIGT: Eftersom den kombinerade vikten av Lay-Z-Spa, vattnet och användarna, är det ytterst viktigt att basen där Lay-Z-Spa installeras är slät, platt och jämn samt klarar av att stödja vikten av Lay-Z-Spa likformigt(inte på matta eller liknande material). Om Lay-Z-Spa är placerad på en yta som inte uppfyller dessa krav, täcker tillverkarens garanti inte eventuella skador som uppstår på grund av felaktigt stöd. Det är ägaren till Lay-Z-Spa som ansvarar för att kontrollera att installationsplatsen hela tiden är lämplig. 1. Installation inomhus: Du måste vara medveten om speciella krav om du installerar Spa-poolen inomhus. Fukt är en naturlig sidoeffekt vid installationen av Lay-Z-Spa. Avgör effekterna av luftburen fukt på utsatt trä, papper, etc. på installationsplatsen. För att minimera dessa effekter är det bäst att försäkra sig om att ventilationen är tillräcklig på vald installationsplats. En arkitekt kan hjälpa dig avgöra om mer ventilation krävs. 2. Installation utomhus Under påfyllningen, tömningen eller under användningen, kan vatten stänka ut ur Spa-poolen. Därför bör Lay-Z-Spa installeras nära en golvbrunn. Låt aldrig Spa-poolens yta utsättas för direkt solljus under en längre tid. VARNING: ANVÄND INTE SPA-ANLÄGGNINGEN NÄR DET REGNAR, ANNARS KAN DU FÅ EN ELEKTRISK STÖT. 97

7 2.5m h Zon 2 2.5m Zon 1 Zon 2 Zon 0 Zon 0 h 1.5m 2m 2m 1.5m VARNING: Anordningen måste placeras i zon 1, zon 2 eller utanför alla zoner. Test av pumpen 1. Sätt i kontakten i ett hushållsuttag. Lysdioden visar automatiskt aktuell vattentemperatur. Test 2. Test -knappen har tryckts in, Alla kontrollpanelens lampor släcks och det kommer ett varningspip från pumpen. 3. Koppla ur pumpen och koppla sedan in den igen för att start om systemet. Pumpen är klar för användning. IMPORTANT NOTICE This unit will auto lockout after 5 minutes. To lock or unlock place finger over VARNING: RISK FÖR ELEKTRISK STÖT. Pump måste testas före varje användning. VARNING: Sätt i kontakten endast i ett vägguttag med jordfelsbrytare (RCD). VARNING: Innan man kopplar in kontakten i ett eluttag ska man se till att uttagets spänningsvärde är lämpligt för pumpen. VARNING: Använd den inte om detta test misslyckas. Test function for 3 seconds. MONTERING: VEGAS (#54112) Veckla ut spa-anläggningen och konstläderöverdraget och se till att båda ligger med rätt sida vänd uppåt. Anslut en ände av uppblåsningsslangen till adapter A på pumpen. 3. Som vi beskrivit tidigare, ska du testa pumpen och trycka på knappen Lay-Z-Massage för att sätta igång pumpen. Test IMPORTANT NOTICE This unit will auto lockout after 5 minutes. To lock or unlock place finger over function for 3 seconds. 98

8 4. OBS! Använd inte en luftkompressor för att blåsa upp poolen. Använd uppblåsningsslangen för att blåsa upp kamrarna i ordningen 1 som Skruva fast anges på spabadet och 2 skruvventilen på på överdraget. luftintagsventilerna märkta med No. 1 på höljet i imitationsläder. OBS: Innan användning ska man alltid se till att de uppblåsbara kamrarna är korrekt uppblåsta och att det inte finns några veck. Öppna skruvventil upptill, sätt i uppblåsningsslangen och blås upp Spa-poolen. Efter uppblåsningen, ska du fästa skruvventil övre lock. 2 1 Skydd Spa Anslut pumpen till spa-anläggningen genom att räta in motsvarande bokstäver (A till A, B till B och C till C). Dra åt adaptrarna ordentligt för hand. Kontrollera att alla gummitätningar sitter på plats. 5. Öppna det övre läderaktiga överdraget och vänd på det. Sätt uppblåsningsslangen på ventilen och blås upp. Stäng ventilen när uppblåsningen är klar. bort de två propplocken från 6. Tainsidan 7. av spabadets inlopps- och Skruva på filtersatsen på insidan av spabadets utloppsrör (OBS! Måste skruvas in i nedre läget). OBS: Sitt inte på filtreringsutrustningen. utloppsrör. X 8. Använd en trädgårdsslang och fyll spa-poolen till märket för lägsta vattennivå som finns tryckt på poolväggen. OBS: Innan man fyller poolen ska man se till att avloppsventilen i botten är åtdragen. 9. Sätt på överdraget, lås klämmorna och tryck på värmeknappen för att värma upp vattnet (se sidan 102). VARNING: Låt inte Lay-Z-Massagesystem vara igång då överdraget sitter på eftersom luft annars kan lagras inuti spa-anläggningen, vilket kan leda till oreparerbara materiella skador och fysiska skador. VARNING: Detta spa-skydd är inte ett säkerhetsskydd och inte ett substitut för överinsyn av vuxen; barn måste konstant övervakas när de befinner sig kring spa-poolen. Observera: Vi rekommenderar att du duschar innan du använder ditt Lay-Z- Spa, eftersom kosmetiska produkter, lotions och andra beläggningar på huden snabbt kan försämra vattenkvaliteten. 99

9 MONTERING: MONACO (#54113) 1. Veckla ut spa-poolen. 2. Blås upp poolväggen. 1 2 Skruva loss luftventilen på poolväggen Anslut en ände av uppblåsningsslangen till adapter A på pumpen. 5. Aktivera Lay - Z - Massage - systemet och blås upp det uppblåsbara skyddet. ko loc ut afte r5m inutes. To lock or u nloc kp lac e fin g AN IMPORT T NOTICE Anslut pumpen till spa-anläggningen genom att räta in motsvarande bokstäver (A till A, B till B och C till C). Dra åt adaptrarna ordentligt för hand. Kontrollera att alla gummitätningar sitter på plats. 7. Ta bort de två propplocken från insidan av spabadets inlopps- och utloppsrör. 3 seconds. tion for 6. Test func Thi s un it wi ll o ut er ov er a Blås upp de fyra kuddarna med hjälp av högtryckshandpumpen. Kontrollera att den inre fjäderbelastade ventilen inte är nedtryckt. (i sådant fall ska man trycka in den och vrida moturs). Fäst tryckmätaren på högtryckshandpumpens slang och blås upp spa-poolen till 0,048MPa (7PSI) ~ 0,069MPa (10PSI) 8. Skruva på filtersatsen på insidan av (OBS! Måste skruvas in i nedre läget). OBS: Sitt inte på filtreringsutrustningen. spabadets utloppsrör X 9. Använd en trädgårdsslang och fyll spa-poolen till märket för lägsta vattennivå som finns tryckt på poolväggen. OBS: Innan man fyller poolen ska man se till att avloppsventilen i botten är åtdragen. 10. Sätt på överdraget, lås klämmorna och tryck på värmeknappen för att värma upp vattnet (se sidan 102). VARNING: Låt inte Lay-Z-Massagesystem vara igång då överdraget sitter på eftersom luft annars kan lagras inuti spa-anläggningen, vilket kan leda till oreparerbara materiella skador och fysiska skador. 100

10 VARNING: Detta spa-skydd är inte ett säkerhetsskydd och inte ett substitut för överinsyn av vuxen; barn måste konstant övervakas när de befinner sig kring spa-poolen. Observera: Vi rekommenderar att du duschar innan du använder ditt Lay-Z- Spa, eftersom kosmetiska produkter, lotions och andra beläggningar på huden snabbt kan försämra vattenkvaliteten. MONTERING : MIAMI (#54123) Anslut en ände av: uppblåsningsslangen till adapter A på pumpen. Som vi beskrivit tidigare, ska du testa pumpen och trycka på knappen Lay-Z-Massage för att sätta igång pumpen. 3. o ut loc r afte ut ko utes. To lock or unlo 5 mi n ck p lac e fi n g er 4. OBS! Använd OBS: Innan Lay-Z-Spa Miami används, se till att den uppblåsbara kammaren är ordentligt fylld och att den inte har några veck. inte en luftkompressor för att blåsa upp poolen. Använd uppblåsningsslangen för att blåsa upp kammaren enligt den tryckta siffran 1 på spaet. Skruva fast skruvventilen på luftintagsventil erna märkta med No. 1 på spaet. Test 3 seconds. tion for func A IMPORT NT NOTICE Thi su nit w er ov ill a Veckla ut spaet och överdraget och se till att båda ligger med rätt sida uppåt. Öppna skruvventil upptill, sätt I uppblåsningsslangen och blås upp Spa-poolen. Efter uppblåsningen, ska du fästa skruvventil övre lock. Öppna det övre textiltäckta locket och vänd på det. Sätt slangen för uppblåsning på ventilen för att blåsa upp. Stäng ventilen när uppblåsningen är klar. 2 1 Skydd Spa Anslut pumpen till spa-anläggningen genom att räta in motsvarande bokstäver (A till A, B till B och C till C). Dra åt adaptrarna ordentligt för hand. Kontrollera att alla gummitätningar sitter på plats. 5. Ta bort de två propplocken från insidan av spabadets inloppsoch utloppsrör Skruva på filtersatsen på insidan (OBS! Måste skruvas in i nedre läget). OBS! Sitt inte på filtreringsutrustningen. av spabadets utloppsrör X 101

11 8. Använd en trädgårdsslang och fyll spa-poolen till märket för lägsta vattennivå som finns tryckt på poolväggen. OBS: Innan man fyller poolen ska man se till att avloppsventilen i botten är åtdragen. 9. För att värma vattnet, lägg på överdraget, fäst med kardborrbanden och tryck på uppvärmningsknappen (se sidan 102). VARNING: Låt inte Lay-Z-Massagesystem vara igång då överdraget sitter på eftersom luft annars kan lagras inuti spa-anläggningen, vilket kan leda till oreparerbara materiella skador och fysiska skador. VARNING: Detta spa-skydd är inte ett säkerhetsskydd och inte ett substitut för överinsyn av vuxen; barn måste konstant övervakas när de befinner sig kring spa-poolen. Observera: Vi rekommenderar att du duschar innan du använder ditt Lay-Z- Spa, eftersom kosmetiska produkter, lotions och andra beläggningar på huden snabbt kan försämra vattenkvaliteten. PUMPENS FUNKTION Värmeåterställning A a t er t af 5 min utes. To lock or unlo ck pla ce G fin g ov wi ll o ut u ko loc er När Lay-Z-Spa används för första gången, eller efter att det inte används under en längre tid, se till att återställningsknappen på pumpen trycks in med ett smalt och tunt föremål. H A B Knappen för lås/lås upp Pumpen har ett automatiskt 5-minuterslås. Tryck in knappen för lås/lås upp i 3 sekunder för att låsa eller låsa upp pumpen. AN IMPORT T NOTICE Test C 3 seconds. tion for func Thi s un it er B RESET F D E Knappar för temperaturinställning Då du trycker på knappen för att Öka eller Minska temperaturen, blinker LED-indikator. Då den blinkar, kan du ange önskad temperaturinställning. Om du håller dessa knappar nedtryckta, ökar eller minskar värdena snabbt. Den nya önskade temperaturinställningen förblir på LED-displayen i 5 sekunder för att bekräfta det nya värdet. OBS: Inställd standardtemperatur är 40 C(104 F). OBS: Temperaturregleringen kan utföras mellan 20 C (68 F) och 40 C (104 F). 102

12 C Värmeknapp Använd denna knapp för att aktivera värmesystemet och systemet. Pumpen avslutar inte uppvärmningen av Spa-poolen tills aktuell vattentemperatur är 1 C (1,8ºF) högre än inställd temperatur. Då den aktuella vattentemperaturen sjunker med 2 C (3,6ºF) under inställd temperatur, startas uppvärmningssystemet igen. Då lampan ovanför värmeknappen lyser röd, är uppvärmningssystemet aktiverat. Då lampan lyser grön, är vattnet på inställd temperatur och uppvärmningssystemet är i standbyläge. Värmesystemet kan höja vattentemperaturen med cirka 1,5 till 2ºC (3-4ºF) i timmen vad gäller #54112, #54123 och 1-1,5ºC/h (2-3ºF/h) i timmen vad gäller # OBS: Om uppvärmningssystemet aktiveras, startas filtreringssystemet automatiskt. Detta är helt normalt. OBS: Då du stängt av uppvärmningssystemet, fungerar i alla fall filtreringssystemet. Detta är normalt. OBS: Lay-Z-Massage-systemet stängs av automatiskt när värmesystemet aktiveras. D Celsius/Fahrenheit-växlare Temperaturen kan visas i Fahrenheit eller Celsius. OBS: Systemets standardvärde är Fahrenheit. Larm Orsaker Vattenflödessensorerna fungerar utan att man trycker på filter- eller uppvärmningsknappen Efter att ha startat funktionerna för filtrering och/eller uppvärmning eller medan de går upptäcker inte vattenflödessensorerna något vattenflöde. Anledningar E F Knappen för Lay-Z-Massage-system Använd denna knapp för att aktivera massagesystemet som har en 30 minuters automatisk avstängningsfunktion och värmesystemet stängs av automatiskt detta är normalt. Lampan ovanför knappen för Lay-Z-Massage-systemet lyser röd när systemet är aktiverat. VARNING: Sätt inte igång Lay-Z-Massagesystemet när locket är på annars kan luft ackumulera inuti spa-anläggningen vilket kan leda till oreparerbara materiella skador och personskador. G Test H 1. Vattenflödessensorernas flaggor föll inte tillbaka i rätt läge 2. Vattenflödessensorerna är trasiga 1. Du har glömt att avlägsna de två locken inuti poolen 2. Filterpatronerna är smutsiga Aktivera filtrerings- eller uppvärmningssystemet och placera din hand framför utloppsröret inuti poolen för att kontrollera om du kan känna vattnet flöda ut 3. Om inget vatten flödar ut är vattenpumpen trasig 4. Om inget vatten flödar ut efter att vattenpumpen bytts ut är transformatorn trasig 5. Vatten flödar ut men larm dyker upp. Vattenflödessensorerna är trasiga Knappen för vattenfiltrering Denna knapp används för att sätta på och stänga av filterpumpen. Lampan ovanför knappen för vattenfiltrering lyser röd när filtreringen är aktiverad. Test-knappen Använd denna knapp för att testa om pumpens elektriska system är säkert. Se avsnittet Test av pumpen för detaljer. LED-display Då LED-displayen är på visar den automatiskt aktuell vattentemperatur. Lösningar 1. Dra ut pluggen, slå försiktigt sidan av pumpen och sätt tillbaka pluggen 2. Kontakta din lokala Bestway servicepunkt för efterförsäljning för instruktioner 1. Avlägsna de två locken innan uppvärmning, se stycket Montering i användarmanualen 2. Avlägsna filtersetet från inuti poolen och tryck på filter- eller uppvärmningsknappen. Om inget larm dyker upp, rengör och byt ut filterpatronerna och installera filtersetet inuti poolen. OBS: Filterpatronerna måste rengöras varje dag 3. Kontakta din lokala Bestway servicepunkt för efterförsäljning för instruktioner 4. Kontakta din lokala Bestway servicepunkt för efterförsäljning för instruktioner 5. Kontakta din lokala Bestway servicepunkt för efterförsäljning för instruktioner Pumpens termometer anger en vattentemperatur på under 4 ºC Pumpens termometer anger en vattentemperatur på över 50 ºC Problem med pumpens termometerkontakter Detta larm dyker upp efter att man trycker på pumpens testknapp eller under pumpens automatiska drift Alla ljusen på Säkerhetskretsarna i drift kontrollpanelen blickar och pumpen tutar 1. Vattentemperaturen är lägre än 4 ºC 2. Pumpens termometer är trasig 1. Vattentemperaturen är över 50 ºC 1. Pumpens termometerkontakter fungerar inte som de ska 2. Pumpens termometer är trasig 1. Strömanslutningen upplevde en viss strömvariation 2. Säkerhetskomponenter är trasiga 1. Testknappen trycktes in Spaet är inte utformat för att användas med en vattentemperatur lägre än 4 ºC. Koppla ur pumpen och sätt först på pumpen när vattentemperaturen nått 6 ºC 2. Kontakta din lokala Bestway servicepunkt för efterförsäljning för instruktioner 1. Spaet är inte utformat för att användas med en vattentemperatur högre än 40 ºC. Koppla ur pumpen och sätt först på pumpen när vattentemperaturen nått 38 ºC. VIKTIGT: Innan du startar om pumpen, tryck in pumpens återställningsknapp 2. Kontakta din lokala Bestway servicepunkt för efterförsäljning för instruktioner. 1. Kontakta din lokala Bestway servicepunkt för efterförsäljning för instruktioner 2. Kontakta din lokala Bestway servicepunkt för efterförsäljning för instruktioner 1. Koppla ur pumpen och koppla in den igen 2. Kontakta din lokala Bestway servicepunkt för efterförsäljning för instruktioner 1. Koppla ur pumpen och koppla in den igen

13 UNDERHÅLL Underhåll av Spa-vattnet Ägaren av spabadet måste underhålla poolvattnet regelbundet, dagligen om så krävs. Rätt desinfektionsmedel för underhåll av vattnet dödar skadliga mikroorganismer, tar bort oljor, make-up och lotion och säkerställer att vattnet är rent och säkert. Spabadets vattenkvalitet kan vara extremt farligt för hälsan. Vi rekommenderar följande: För rengöring/byte av filterpatron OBSERVERA: För att hålla spa-vattnet rent bör du kontrollera och vid behov rengöra filterpatronen varje dag, och beroende på användning rekommenderar vi att du byter filterpatron var tredje dag. 1. Koppla bort pumpen. 2. Avlägsna filtreringsutrustningen från spa-poolen. OBS: FÖR ATT UNDVIKA SKADERISK ELLER DÖDSFALL MÅSTE DU SE TILL ATT PUMPEN ÄR URKOPPLAD INNAN DU PÅBÖRJAR SPA-UNDERHÅLL. P6575 Stopplock P6653 Filtreringsutrustning 58239(VI) Filterkassett 3. Filterpatronen kan sköljas av med trädgårdsslang och återanvändas. Om den uppvisar tecken på smuts eller missfärgningar ska filterpatronen bytas ut. Vi rekommenderar att filterpatronen byts ut var tredje dag beroende på användning. 4. Montera tillbaka filtreringsutrustningen i spa-poolen. För vattenbalansering 1. Vattnet ska som regel bytas ut cirka var 3:e dag. Detta är dock endast vägledande; vattnets kvalitet påverkas av hur ofta poolen används, de personer som använder den samt det allmänna underhållet. 2. Kemiskt underhåll: Använd poolkemikalier för att bevara vattnets kemi. Använd poolkemikalier för att upprätthålla vattenkemin och klor- eller bromtabletter (använd inte granuler) med det kemiska flytmedlet. Konsultera din lokala leverantör av poolkemikalier för information om behandling av vattnet i ditt spabad och information om hur de kemiska tabletterna ska användas. OBS: Vid underhåll med kemikalier ska man aktivera Lay-Z-Massage-funktionen för att kemikalierna snabbt ska lösas upp i vattnet. Använd inte spabadet när kemiskt underhåll pågår. OBS: Avlägsna flottören med kemikalier från spa-poolen när denna används. Använd en testsats (ingår inte) efter utförande av kemiskt underhåll och innan spabadet används, för att testa vattenkemin. Ett ph-värde lägre än 7,4 och högre än 7,6 skadar spabadet och pumpen. Vi rekommenderar att vattnet håller ett ph-värde på mellan 7,4 och 7,6, en total alkalitet på mellan 80 och 120 ppm och fritt klor mellan 2-4 ppm. Skador orsakade av kemisk obalans omfattas inte av garantin. Fixering av luftventil (Gäller endast #54113) När man använder spa-poolen är det normalt för den interna luften att expandera och/eller dra ihop sig. När detta inträffar kan det hända att det läcker ut luft från luftventilen i poolväggen. Kontrollera alltid luftventilen noga innan användning. Om det läcker ut luft ska man använda medföljande skiftnyckel för att fixera luftventilen enligt följande: Öppna luftventilens lock och för in skiftnyckeln i själva ventilen. Håll med en hand fast luftventilens baksida via spa-poolväggens insida och vrid skiftnyckeln medurs. Alla Spa-pooler kräver användning av kemikalier för pooler. Poolkemikalier kan vara giftiga och ska hanteras med varsamhet. Det föreligger allvarliga risker för hälsan i samband med kemiska ångor och en felaktig märkning och förvaring av behållare som innehåller kemikalier. Konsultera din lokala poolförsäljare för ytterligare information om kemiskt underhåll. Var noga att följa kemikalietillverkarens anvisningar. Garantin täcker inte skador på Spa-poolen som uppstår på grund av felaktig användning av kemikalier och Spa-poolens vatten. OBS: 1. Dra inte åt för mycket. 2. Kontrollera alltid luftventilen noga innan användning. 3. Justera inte luftventilens koppling när spa-poolen används. 104

14 Att tömma Spa-anläggningen Avlägsna filtreringsutrustningen från spa-poolen. 1. OBS: Alla ritningar är enbart illustrativa. Kanske inte visar den aktuella produkten. Ej skalenliga. 2. Placera de 2 stopplocken på spa-poolens inlopps- och utloppsrör. Anslut slangadaptern till Med slangen i valt tömningsområde, trädgårdsslangen och ska du avlägsna fast slangadaptern vid den undre stoppenheten Spa-poolens B-adapter. från Spa-poolens insida för att släppa ut vattnet Koppla bort pumpen från Spa-poolen. När det mesta av spa-vattnet tömts ut ska man öppna avloppsventilen på poolens botten för att avlägsna kvarvarande vatten Skruva fast adapterskyddet på spa-poolens adapter A. Vegas, Miami (#54112, #54123): Skruva loss ventilerna för att tömma spaet på luft. 8. Monaco (#54113): För att tömma ut luft ska man skruva loss luftventilen från luftingångsventilen i moturs riktning, trycka in den fjäderbelastade ventilen och vrida medurs Använd slangen för uppblåsning för att torka pumpen och spa-poolen. Anslut slangen till adapter A på pumpen och tryck på knappen för Lay-Z-Massage för att aktivera blåsfunktionen. 10. Se till att torka pumpen helt. Rengör pumpens insida med en handduk. Vinkla pumpen för att tömma ut kvarvarande vatten i slangen. Man rekommenderas att använda slangen för uppblåsning för att torka pumpens adapter B. 11. Använd en ny filterpatron när spa-poolen tas i bruk igen. Se sida 104 för anvisningar om hur man byter filterpatron. C A A Rengöring av Spa-poolen Rester av rengöringsmedel och fragment från baddräkter och kemikalier kan ansamlas på spa-poolens väggar. Använd tvål och vatten för att rengöra väggarna och skölj noga. OBS: Använd INTE hårda borstar eller rengöringsprodukter med slipmedel. Att reparera Spa-poolen För spa #54112, #54123 och uppblåsbart överdrag #54113 Om spa-poolen fått en reva eller ett hål ska man applicera medföljande lagningslapp. 1. Rengör området som ska repareras. 2. Dra försiktigt loss lappen. 3. Tryck på lappen över området som ska repareras. 4. Vänta trettio minuter innan kammaren blåses upp igen. Gäller Spa #54113 (exklusive uppblåsbart skydd) Om det har gått hål på spaet, använd den medföljande lagningslappen av PVC eller polyseter 3-ply och limma fast den enligt följande steg: 1. Rengör och torka området som ska repareras. 2. Skär den medföljande lappen av PVC eller polyester 3-ply i rätt storlek. 3. Täck den ena sidan av den utskurna lappen med det medföljande limmet. Se till att limmet är jämnt fördelat. 4. Vänta trettio sekunder och placera sedan den utskurna lappen med limmet över det skadade området. 5. Jämna ut alla eventuella luftbubblor och tryck ner den fast i två minuter 6. Produkten är åter redo att användas. Upprepa processen om ytterligare läckor uppstår. 105

15 Förvaring av Lay-Z-Spa Se till att spa-poolen och pumpen är helt torra. Detta är nödvändigt för att förlänga livslängden för Lay-Z-Spa. Vi rekommenderar att man använder pumpen för att blåsa spa-poolen, pumpen och rören torra. Avlägsna filtersatserna och släng de använda filterkassetterna. Placera de 2 stopplocken på spa-poolens inlopps- och utloppsventiler igen. Vi rekommenderar dig att förvara Lay-Z-Spa I originalförpackningen på en varm och torr plats. OBS: Plasten blir skör och går lätt sönder om den utsätts för minusgrader. Frysning kan allvarligt skada Spa-poolen. En felaktig vinterförvaring av Spa-poolen kan leda till att garantin ogiltigförklaras. Avfallshantering Förklaring av den överkorsade soptunnan med hjul: Kasta inte bort elektriska apparater tillsammans med vanliga hushållssopor, utan använd anläggningar för källsortering. Kontakta dina lokala myndigheter för information om de insamlingssystem som finns tillgängliga. Om du kastar bort elektriska apparater på soptimmar eller depåer, kan farliga ämnen läcka ned i grundvattnet och komma in i livsmedelskedjan, vilket kan skada din hälsa och välbefinnande. När du ersätter gamla apparater med nya, är återförsäljaren skyldig att ta emot din gamla apparat för bortskaffning gratis. FELSÖKNING Bestway strävar efter att tillhandahålla felfria exemplar av Lay-Z-Spa på marknaden. Om du upptäcker något som helst problem, ska du inte tveka att kontakta oss eller din auktoriserade återförsäljare Nedan följer några hjälpfulla tips för att underlätta felsökningen och lösa de vanligaste problemen. Problem Pump does not operate Möjliga orsaker - Strömfel - Testknappen trycktes in - Strömkretsen bruten Lösningar - Kontrollera strömkällan - Koppla ur pumpen och koppla in den igen - Kontakta din lokala Bestway servicepunkt för efterförsäljning för instruktioner Pumpen värmer inte korrekt - Den inställda temperaturen är för låg - Filterpatronen är smutsig - Felaktig vattennivå - Termosäkring av - Det är fel på uppvärmningselementet - För högtemperatur inställd, se avsnittet Pumpdrift - Rengör/ersätt Filterpatronen, se avsnittet Rengöra och ersätta filterpatronen - Fyll på vatten till angiven nivå - Tryck på återställningsknappen på pumpen, se avsnittet Pumpdrift - Kontakta din lokala Bestway servicepunkt för efterförsäljning för instruktioner Lay-Z-Massage system fungerar inte - Luftpumpen är för varm - The Lay-Z- Spa Massage stannar automatiskt - Luftpump trasig - Koppa ur pumpen och vänta två timmar så att pumpen kyls av. Sätt i pluggen och tryck på Lay-Z-Massages systemknapp - Tryck in Lay-Z-Massages systemknapp för att återaktivera - Kontakta din lokala Bestway servicepunkt för efterförsäljning för instruktioner Pumpadaptrarna är inte i höjd med spa - anläggningens adaptrar Läckage från spa-anläggningen Vattnet är grumligt - En egenskap för PVC är att det ändrar form, vilket är normalt - Spa-anläggningen är sliten eller punkterad - Otillräcklig filtreringstid - Smutsig filterpatron - Felaktigt underhåll av vattnet - Lyft pumpen med trä eller en annan typ isoleringsmaterial för att ställa pumpens adaptrar i höjd med spa - anläggningens adaptrar - Använd den medföljande lagningslappen - Öka filtreringstiden - Rengör/ersätt filterpatronen, se avsnitt Rengör och ersätt filterpatronen - Se kemikalietillverkarens anvisningar 106

16 Begränsad tillverkargaranti från BESTWAY 2014 En begränsad garanti medföljer produkten du har köpt. Bestway står bakom den egna kvalitetsgarantin och försäkrar genom en ersättningsgaranti att din produkt är fri från fabrikationsfel som kan leda till läckage. För att göra ett garantianspråk ska du fylla I garantikortet och skicka det till oss tillsammans med: För uppblåsbart spa: 1) Kvittot 2) Klipp ut satsnumret som finns nära tömningsventilen på det uppblåsbara fodret och luftventilen på överdraget och fäst det på ditt inköpskvitto. Innan du klipper i produkten, kontakta ditt efterförsälningscenter för instruktioner. Spa Spa-golv Skydd Lay-Z-Spa Vegas 2112-XXXXXX 1112-XXXXXX Lay-Z-Spa Monaco 2113-XXXXXX 1113-XXXXXX Lay-Z-Spa Miami 2123-XXXXXX N/A För digitalt styrd pump: 1) Ditt kvitto 2) Pumpen ska skickas in per post till ett center för teknisk assistans som du kontaktat. För ytterligare information, läs informationen på baksidan som gäller ditt land. Innan du skickar iväg pumpen ber vi att du kontaktar ditt aftersales-kontor för anvisningar. Bestway är inte ansvarig för ekonomiska förluster pga. skador från vatten eller kemiska ämnen. Bestway ersätter inga produkter som anges ha behandlats slarvigt eller i brott mot bruksanvisningens instruktioner. TILL: Bestway serviceavdelning DATUM Kundens kodnummer FAX/E-POST/TEL: Se baksidan för information som gäller ditt land. Vänligen lämna fullständiga adressuppgifter. Obs: inkompletta adressuppgifter innebär fördröjning för leveransen. Begärd information VÄNLIGEN ANGE LEVERANSADRESS Namn: Adress: Postnummer: Land: Mobiltelefon: Fax: Stad: Telefon: E-post: Ange din produktkod tydligt: Beskrivning av problemet Läckage från Spa-poolen Vattenfiltreringssystemet fungerar inte Uppvärmningssystemet fungerar inte Kontrollpanelen visar fel som inte kan lösas Lay-Z massagesystem fungerar inte Läckage från pumpen Läckage från adaptern Delar saknas använd koden för den del som Annat (beskriv) saknas; den står I bruksanvisningen. När kunden efterfrågar reservdelar måste även sidan i manualen skickas med, med ett kryss bredvid den saknade eller felaktiga delen. Du måste även skicka en kopia på kvittot tillsammans med detta faxmeddelande. För att kunna hjälpa dig på bästa sätt, är det viktigt att all information du tillhandahåller är fullständig. DU KAN ÄVEN BESÖKA VÅR WEBBPLATS: 107

17 Austria Tel: (+43) Fax: (+43) Belgium & Luxembourg Tel: Fax: (+32) Denmark Tel: (+45) Fax: (+45) Finland Tel: (+358) Bestway France Tel: (0.34 TTC / Minute) Fax: (+33) Bestway Germany Tel: (+49) Fax: (+49) Greece Tel: Fax: (+39) Hungary Tel: (+36) Bestway Italy Tel: (+39) Fax: (+39) The Netherlands Tel: Fax: (+31) Norway Tel: (+47) Fax: (+47) Poland Tel: (+48) Tel: (+48) Fax: (+48) Portugal Tel: (+351) Fax: (+34) Spain Tel: (+34) Fax: (+34) Sweden Tel: (+46) Fax: (+46) Switzerland Tel: (+41) Fax: (+41) United Kingdom Tel: Fax: (+44) Bestway Central & South America Ltda Salar Acostan 1282, Parque Enea, Pudahuel, Santiago, Chile Tel: (+56) Fax: (+56) Brasil Tel: (+55) Tel / Fax: (+55) Chile Tel: (+56) Mexico Tel: (+52) Fax: (+52) Perú Tel: (+51) Bestway Inflatables & Material Corp. No.3065 Cao An Road, Shanghai, , China. Tel: (+86) Fax: (+86) Bestway (Europe) s.r.l. Via Resistenza 5, San Giuliano M.se (Mi) - Italy Tel: (+39) Fax: (+39) B 版 : 英 / 德 / 芬 / 荷 / 希 / 俄 / 瑞

Användare och Installations manual för Exklusiv / Komfort / Basic / Family serien

Användare och Installations manual för Exklusiv / Komfort / Basic / Family serien Användare och Installations manual för Exklusiv / Komfort / Basic / Family serien 2014:1 Var snäll och fyll i uppgifterna nedan och bevara dem för framtida kontakter Köpare: Adress: Postnr: Postadress:

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning - till ditt nya Camargue utomhusspabad

Monterings- och bruksanvisning - till ditt nya Camargue utomhusspabad Monterings- och bruksanvisning - till ditt nya Camargue utomhusspabad Monterings- och bruksanvisning Bästa kund! Tack för att du har valt ett utomhusspabad från Camargue-serien Denna monterings- och bruksanvisning

Läs mer

MSpa Owner s Manual. BRUKSANVISNING M-009LS Alpine LITE. www.the-mspa.com. Where Luxury Is Affordable

MSpa Owner s Manual. BRUKSANVISNING M-009LS Alpine LITE. www.the-mspa.com. Where Luxury Is Affordable Where Luxury Is Affordable www.the-mspa.com MSpa Owner s Manual BRUKSANVISNING M-009LS Alpine LITE Due to MSpa continuous product improvement, MSpa reserves the right to change specifications and product

Läs mer

Värmepumpstorktumlare

Värmepumpstorktumlare DV90F5E6HGW-03297D-02_SV_130826.indd 1 2013-08-26 5:17:32 DV9-serien DV8-serien DV7-serien Värmepumpstorktumlare bruksanvisning Den här bruksanvisningen är tillverkad av 100% återvinningsbart papper. imagine

Läs mer

Bruksanvisning FT 262 / FT 264

Bruksanvisning FT 262 / FT 264 Bruksanvisning FT 262 / FT 264 1 Viktiga säkerhetsanvisningar I det här avsnittet finns säkerhetsanvisningar som hjälper dig att skydda dig från risk för personskada eller skada på egendom. Om du underlåter

Läs mer

LUFTAVFUKTARE INSTRUKTIONSBOK. Svenska. Innan du börjar använda enheten. Användning. Felsökning MODELL MJ-E14CG-S1-SWE. Innehållsförteckning

LUFTAVFUKTARE INSTRUKTIONSBOK. Svenska. Innan du börjar använda enheten. Användning. Felsökning MODELL MJ-E14CG-S1-SWE. Innehållsförteckning LUFTAVFUKTARE MODELL MJ-E14CG-S1-SWE INSTRUKTIONSBOK Svenska SV Funktioner Invändig torkning Luftfilter och sterilisering med silverjoner samt deodoriserande filter Enkel avfuktning Intelligent tvätt-torkning

Läs mer

Kylskåp. bruksanvisning. Den här bruksanvisningen är tillverkad av 100 % återvinningsbart papper. vilka möjligheter

Kylskåp. bruksanvisning. Den här bruksanvisningen är tillverkad av 100 % återvinningsbart papper. vilka möjligheter Kylskåp bruksanvisning Den här bruksanvisningen är tillverkad av 100 % återvinningsbart papper. vilka möjligheter Tack för att du köpte denna produkt från Samsung. Om du vill få en mer komplett tjänst

Läs mer

Diskmaskin. Bruksanvisning

Diskmaskin. Bruksanvisning Diskmaskin Bruksanvisning Läs först den här bruksanvisningen! Bästa kund, Vi hoppas att du får ut maximalt av produkten som har tillverkats i en högteknologisk anläggning och genomgått omfattande kvalitetskontroller.

Läs mer

DD603- och DS603-seriens modeller. Diskmaskin Användarmanual SE

DD603- och DS603-seriens modeller. Diskmaskin Användarmanual SE DD603- och DS603-seriens modeller Diskmaskin Användarmanual SE Checklista för installation Din installatör MÅSTE utföra och kontrollera följande: DishDrawer står jämnt och stabilt. DishDrawer är säkert

Läs mer

DAIKIN RUMSLUFTKONDITIONERINGSANLÄGGNING ANVÄNDARHANDBOK MODELLER FVXG25K2V1B FVXG35K2V1B FVXG50K2V1B

DAIKIN RUMSLUFTKONDITIONERINGSANLÄGGNING ANVÄNDARHANDBOK MODELLER FVXG25K2V1B FVXG35K2V1B FVXG50K2V1B DAIKIN RUMSLUFTKONDITIONERINGSANLÄGGNING ANVÄNDARHANDBOK MODELLER FVXG25K2V1B FVXG35K2V1B FVXG50K2V1B Möjligheter och fördelar Ger komfort och sparar energi RADIATOR UPPVÄRMNING-driften, som utökats med

Läs mer

SCT71900S0 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING

SCT71900S0 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING SCT71900S0 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 2 FÖR PERFEKT RESULTAT Tack för att du valt denna produkt från AEG. Vi har skapat den så att du ska kunna få felfritt resultat i många år, med innovativa tekniker

Läs mer

Syrgaskoncentratorer med. och HomeFill. Modell IRC5LXAW Modell IRC5LXO2AW Modell IRC5LXO2AWQ Modell IRC9LXO2AWQ

Syrgaskoncentratorer med. och HomeFill. Modell IRC5LXAW Modell IRC5LXO2AW Modell IRC5LXO2AWQ Modell IRC9LXO2AWQ Användarhandbok Platinum Syrgaskoncentratorer med /SensO 2 och HomeFill Modell IRC5LXAW Modell IRC5LXO2AW Modell IRC5LXO2AWQ Modell IRC9LXO2AWQ Försäljare: Denna handbok måste levereras till slutanvändaren.

Läs mer

POOLVÄRMEPUMP HANDBOK / INSTALLATIONSMANUAL

POOLVÄRMEPUMP HANDBOK / INSTALLATIONSMANUAL POOLVÄRMEPUMP HANDBOK / INSTALLATIONSMANUAL Gäller modellerna: KMP EVOLUTION 09 KMP EVOLUTION 13 Innehåll 1. Inledning... 3 1.1 Förord... 3 1.2 Viktig information... 3 1.3 Reservation... 3 1.4 Garanti...

Läs mer

Innehåll kvalificerade teknikern

Innehåll kvalificerade teknikern Innehåll 1. Säkerhets och användningsinstruktioner 2 2. Installation och fastsättning 5 3. Beskrivning av kontrollknapparna 9 4. Operatörsinstruktioner 17 5. Rengöring och Underhåll 27 6. Problemlösning

Läs mer

AVSEDD ANVÄNDNING INNAN TVÄTTMASKINEN ANVÄNDS

AVSEDD ANVÄNDNING INNAN TVÄTTMASKINEN ANVÄNDS AVSEDD ANVÄNDNING Denna tvättmaskin är uteslutande avsedd för att tvätta och centrifugera maskintvättbara persedlar i mängder som är normala för privata hushåll. Följ instruktionerna som ges i denna bruksanvisning,

Läs mer

Coffee Queen Espressomaskiner Crema Mini Barista

Coffee Queen Espressomaskiner Crema Mini Barista Användarmanual Coffee Queen Espressomaskiner Crema Mini Barista Din återförsäljare Rev.080417 23456789012123456789 23456789012123456789 23456789012123456789 23456789012123456789 23456789012123456789 23456789012123456789

Läs mer

FRYS. Modell: F175V MANUAL

FRYS. Modell: F175V MANUAL FRYS Modell: F175V MANUAL Presentation av din Frys Före användning Läs instruktionerna noga innan du använder din frys. Frysen är för inomhusbruk.. CONTROL PANEL Crystal flips Crystal drawers Installation

Läs mer

Användarmanual Compact, Digital

Användarmanual Compact, Digital Användarmanual Compact, Digital Compact Digital 2 grupp Digital 3-4 grupp Din återförsäljare...... U / SE Rev 090210 1. Innehållsförteckning Compact och Digital 1. Innehållsförteckning sida 2 2. Orientering:

Läs mer

InvisiPac HM25 och HM50 Tank-Free leveranssystem för smältlim

InvisiPac HM25 och HM50 Tank-Free leveranssystem för smältlim Anvisningar delar InvisiPac HM25 och HM50 Tank-Free leveranssystem för smältlim 334952F SV För matning och dispensering av smältlimpellets. Endast för professionellt bruk. Ej godkänt för användning i explosiva

Läs mer

We Bring Wellness APM-1010DH

We Bring Wellness APM-1010DH Läs igenom den här handboken noga innan du använder enheten. Spara handboken för framtida bruk. LUFTRENARE We Bring Wellness APM-1010DH Användarinstruktioner FUNKTIONER Innovativt ANTI-FLU HEPA -filtersystem

Läs mer

Luftkonditionering. imagine the possibilities. Tack för att du köpt en produkt från Samsung.

Luftkonditionering. imagine the possibilities. Tack för att du köpt en produkt från Samsung. AR09FSFKBWT/EE AR12FSFKBWT/EE www.energipojkarna.se 031 760 06 40 Luftkonditionering Manual för installation och användning Bruksanvisningen är tillverkad av återvunnet papper till 100%. imagine the possibilities

Läs mer

Bruksanvisning Scanvarm Luftvärmepumpar

Bruksanvisning Scanvarm Luftvärmepumpar Luft/luftvärmepumpar Bruksanvisning Scanvarm Luftvärmepumpar SVI-12 SVO-12 Tack för att du har valt en Scanvarm värmepump. Var vänlig och läs igenom denna manual noggrant och behåll den för framtida bruk.

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING IFU-TL HR S.fm Page 1 Friday, November 7, 2008 2:38 PM INNEHÅLLSFÖRTECKNING AVSEDD ANVÄNDNING INNAN TVÄTTMASKINEN ANVÄNDS FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA REKOMMENDATIONER BESKRIVNING AV TVÄTTMASKINEN

Läs mer

Innehåll 10. FELSÖKNINGSSCHEMA... 143

Innehåll 10. FELSÖKNINGSSCHEMA... 143 Innehåll 1. SÄKERHETSÅTGÄRDER... 131 2. AVSEDD ANVÄNDNING AV KYLEN... 131 3. INSTALLATION OCH ANSLUTNING... 132 3.1 VAL AV PLATS... 132 3.2 PLACERING OCH NIVÅJUSTERING AV SKÅPET... 132 3.3 ELANSLUTNING...

Läs mer

Bruksanvisning. Diskmaskin

Bruksanvisning. Diskmaskin Bruksanvisning Diskmaskin Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan diskmaskinen installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på diskmaskinen. M.-Nr. 06 996

Läs mer

BRUKSAN- VISNING FÖR TORRDRÄKT

BRUKSAN- VISNING FÖR TORRDRÄKT BRUKSAN- VISNING FÖR TORRDRÄKT innehåll BRUKSANVISNING TILL VIKING TORRDRÄKT - inledning... 6 eg-typgodkännande... 7 Torrdräkter i vulkaniserat gummi... 7 Varmvattendräkt... 7 PU-dräkter... 7 Trelaminatdräkter...

Läs mer

Bruksanvisning. Diskmaskin G 4201 G 4210 / G 4215 XXL G 4230 / G 4240

Bruksanvisning. Diskmaskin G 4201 G 4210 / G 4215 XXL G 4230 / G 4240 Bruksanvisning Diskmaskin G 4201 G 4210 / G 4215 XXL G 4230 / G 4240 Läs ovillkorligen bruksanvisningen sv-se innan du installerar och tar diskmaskinen i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och

Läs mer

PR 35. Bedienungsanleitung Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje ja ko cn

PR 35. Bedienungsanleitung Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje ja ko cn PR 35 Bedienungsanleitung Operating instructions Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje de en da sv no fi ja ko cn 1 2 3 4 5 6 8 9 7 11 10 BRUKSANVISNING I ORIGINAL PR 35 Lutningslaser

Läs mer

Bruksanvisning Diskmaskin

Bruksanvisning Diskmaskin Bruksanvisning Diskmaskin Läs ovillkorligen bruksanvisningen och monteringsanvisningen innan du installerar och tar diskmaskinen i bruk. Det är viktigt för att undvika personskador och skador på diskmaskinen.

Läs mer

Bruksanvisning i original på svenska. Robotgräsklippare. RC302 / RC304 / RC306 TC150 / TC300 / TC500 MC150 / MC300 / MC500 Bruksanvisning

Bruksanvisning i original på svenska. Robotgräsklippare. RC302 / RC304 / RC306 TC150 / TC300 / TC500 MC150 / MC300 / MC500 Bruksanvisning Bruksanvisning i original på svenska Robotgräsklippare RC302 / RC304 / RC306 TC150 / TC300 / TC500 MC150 / MC300 / MC500 Bruksanvisning Innehållsförteckning Kapitel 1 Inledning och Säkerhet 3 1.1 Inledning.....

Läs mer