Owner s Manual #54112, #54113,# #54112 #54123 # Inflate Your Fun TM V~50Hz 2,050W at 20ºC, IPX5

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Owner s Manual #54112, #54113,#54123. www.bestway-service.com #54112 #54123 #54113. Inflate Your Fun TM. 220-240V~50Hz 2,050W at 20ºC, IPX5"

Transkript

1 #54112, #54113,# V~50Hz 2,050W at 20ºC, IPX5 TÜVRheinland ZERTIFIZIERT Elektromagnetische Verträglichkeit Regelmäßige Produktionsüberwachung ID Inflate Your Fun TM #54112 #54123 #54113 Owner s Manual B 版 : 英 / 德 / 芬 / 荷 / 希 / 俄 / 瑞

2 INNEHÅLL 1. Säkerhetsanvisningar...P93 2. Specifikationer... P96 3. Installationsanvisningar... P97 Vald plats Test av pumpen Montering 4. Pumpens funktion... Reset värmesystem Kontrollpanel Larm P Garanti... P107 SÄKERHETSANVISNINGAR VARNING Då du installerar och använder denna elektriska anordning, måste du alltid följa grundläggande säkerhetsnormer, inklusive följande: VIKTIGA SÄKERHETSNORMER LÄS OCH FÖLJ ALLA ANVISNINGAR. VARNING: Spa-poolen måste förses med elektrisk ström via en isolerande transformator eller via en jordfelsbrytare (RCD) med en nominell driftsström som inte överstiger 30mA. Pump måste testas före varje användning, följ pumpens anvisningar för att testa. Om elkabeln är skadad, måste den ersättas av tillverkaren, centret för teknisk assistans eller annan kvalificerad tekniker för att undvika risker. För att minska risken för elektrisk stöt, ska du inte använda en förlängningssladd för att ansluta apparaten till strömförsörjningen; använd ett uttag som befinner sig på lämpligt avstånd. Ingen del av apparaten får placeras ovanför badet under användningen. Delar som innehåller strömförande beståndsdelar måste vara otillgängliga för personerna som befinner sig i Spa-poolen, med undantag för delarna som förses med en extra låg ström som understiger 12V; Delar som innehåller elektriska beståndsdelar, utom fjärrkontroller, måste placeras eller fästas så att de inte kan falla ner i Spa-poolen. Spa-anläggningens kontakt får inte vara längre än 3,5m från poolen. Stickkontakten måste vara tillgänglig efter poolens installation. ANVÄND INTE SPA-ANLÄGGNINGEN NÄR DET REGNAR, ANNARS KAN DU FÅ EN ELEKTRISK STÖT. Använd aldrig kontaktlinser i ditt spa. Använd inte spabadet när kemiskt underhåll pågår Underhåll... Underhåll av Spa-vattnet För rengöring/byte av filterpatron För vattenbalansering Fixering av luftventil Att tömma Spa-anläggningen Rengöring av Spa-poolen Att reparera Spa-poolen Förvaring av Lay-Z-Spa Avfallshantering P Felsökning... P106

3 Produkten kan användas av barn från åtta år och uppåt och personer med försämrad fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet eller kunskap om de hålls under uppsikt eller instruerats i hur produkten används på ett säkert sätt så att de förstår riskerna det innebär. Barn får inte leka med produkten. Rengöring och användarunderhåll för inte utföras av barn utan uppsikt. Vatten lockar barn. Lägg alltid på Spa-poolens lock efter användningen. Gräv inte ned kabeln. Placera sladden så att den inte utsätts för gräsklippare, häcktrimmer och annan trädgårdsutrustning. Risk för drunkningsolyckor. Vidta alla försiktighetsåtgärder för att förhindra barn från att få åtkomst till Spa-poolen utan tillstånd. För att undvika olyckor, ska du försäkra dig om att barn inte kan använda denna Spa-pool om inte under överinsyn av vuxna. RISK FÖR PERSONSKADA. Använd aldrig spabadet om inlopps-/utloppsrör är defekta eller saknas. Försök aldrig byta ut inlopps-/utloppsrör. Kontakta alltid ditt lokala Aftersales-center. RISK FÖR ELEKTRISK STÖT. Installera Spa-poolen minst 2m från alla metallytor. RISK FÖR ELEKTRISK STÖT. Använd aldrig elektriska apparater medan du sitter i din Spa-pool eller då du fortfarande är blöt. placera aldrig elektriska apparater, som lampor, telefoner, radioapparater eller TV-apparater inom 2m från Spa-poolen. Under graviditeten, kan varmbad leda till fosterskador. Begränsa användningentill 10minuter åt gången. FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR SKADA: A. Vattnet i Spa-poolen bör aldrig överstiga 40 C (104 F). En vattentemperatur mellan 38 C(100 F) och 40 C(104 F) anses vara säker för en frisk vuxen. Vi rekommenderar en låg vattentemperatur för små barn och då du använder Spa-poolen i mer än 10minuter. B. Eftersom en alltför hög vattentemperatur kan leda till fosterskador under graviditetens första månader, bör gravida eller möjligt gravida kvinnor begränsa Spa-poolens vattentemperatur till 38 C (100 F). C. Innan användaren lägger sig i Spa-poolen, bör han mäta vattentemperaturen med en termometer med hög precision, eftersom toleransnivån för vattenregleringsanordningar varierar. D. Användningen av alkohol, droger eller mediciner före eller under användningen av Spa-poolen kan leda till medvetslöshet med risk för drunkningsolyckor. E. Mycket feta personer och personer med hjärtfel, lågt eller högt blodtryck, blodcirkulationssystem eller diabetes, bör konsultera en läkare före användningen av Spa-poolen. 94

4 F. Personer som tar mediciner bör konsultera en läkare innan de använder Spa-poolen, eftersom vissa mediciner medför dåsighet, medan andra mediciner kan påverka hjärtslagen,blodtrycket och blodcirkulationen. FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR SKADA: Häll aldrig vatten som är varmare än 40 C (104 F) direkt ner i Spa-poolen. Användningen av alkohol, droger eller mediciner kan öka risken för livshotande hypertermi avsevärt. Hypertermi uppstår då kroppens invändiga temperatur når åtskilliga grader högre än den normala kroppstemperaturen på 37 C (98.6 F). Symptomen för hypertermi inkluderar en ökning av kroppens invändiga temperatur, yrsel, trötthet, dåsighet och svimning. Effekterna av hypertermi innebär oförmåga att känna igen behovet att kliva ut ur Spa-poolen eller badkarets varmvatten; omedvetenhet om överhängande risker, fosterskador hos gravida kvinnor; fysisk oförmåga att gå ut ur Spa-poolen eller badkaret; och medvetslöshet vilket leder till fara för drunkning. Elektriska installationer ska uppfylla kraven i standarden VDE0100part702. Rådfråga en behörig elektriker om du har frågor. KONSULTERA DIN LÄKARE FÖR RÅD. FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRD: Spa-anläggningen får inte installeras eller lämnas ute i temperaturer under 4 C (40 F). Använd inte Spa-poolen ensam. Personer med infektionssjukdomar bör inte använda en Spa-pool. Använd inte Spa-poolen omedelbart efter ansträngande träning. Kliv alltid i och ur Spa-poolen långsamt och försiktigt. Våta ytor är alltid hala. För att undvika skador på pumpen, får Spa-poolen aldrig användas om den inte är fylld med vatten. Kliv omedelbart ur Spa-poolen om du känner obehag eller om du är sömnig. Tillsätt aldrig vatten till kemikalier. Tillsätt alltid kemikalier utspädda i vatten för att undvika stark rökutveckling eller våldsamma reaktioner som kan leda till farlig utsprutning av kemiska produkter. OBS: Undersök utrustningen före användning. Informera Bestway på kundserviceadressen som står i listan i denna bruksanvisning om eventuella delar som är skadade eller saknades vid köptillfället. Kontrollera att utrustningens beståndsdelar motsvarar modellen du avsett att köpa. Produkten är inte avsedd för kommersiellt bruk. SPAR DENNA BRUKSANVISNING 95

5 SPECIFIKATIONER FÖR LAY-Z-SPA -VEGAS(#54112) Kapacitet: Vattenkapacitet (80%): Storlek i uppblåst tillstånd: 4-6 vuxna 848L (224gal) 196cm x 61cm (77 x 24 ) Masserande turbobläster: Värmeelement: Pump: 800W 2,000W vid 20ºC 50W cirkulationsfilterpump Ökad hjärtfrekvens: Reellt vattenflöde: Strömvärde: Cirka 1,5-2 C/timme (3-4 F/timme) 1,325 liter/h (350 gal/h) V AC, 2,050W vid 20ºC Fylld vikt: 1,100Kg (2,426Lb) Temperaturkapacitet: 40ºC (104ºF) Drifttryck: 0.8PSI (5.5KPa) Toppskydd i läder med uppblåsbart hölje Kemisk flottör Uppblåsningsslang(P6613) Filtreringsutrustning (P6653) Pump Spa-pool med terylenöverdrag Extra tålig lagningslapp Beståndsdelar 1 Skruvventil 1 Adapterskydd 1 Slangadapter SPECIFIKATIONER FÖR LAY-Z-SPA -MONACO(#54113) Kapacitet: Vattenkapacitet (80%): Storlek i uppblåst tillstånd: 6-8 vuxna 1,540L (407gal) 201cm x 69cm (79 x 27 ) Masserande turbobläster: Värmeelement: Pump: 800W Ökad hjärtfrekvens: 2,000W vid 20ºC Reellt vattenflöde: 50W Strömvärde: cirkulationsfilterpump Cirka C/timme (2-3 F/timme) 1,325 liter/h (350 gal/h) V AC, 2,050W vid 20ºC Fylld vikt: 1,973Kg (4,349Lb) Temperaturkapacitet: 40ºC (104ºF) Drifttryck: 7PSI-10PSI (0.048MPa-0.069MPa) Toppskydd i läder med uppblåsbart hölje Kemisk flottör Uppblåsningsslang (P6613) Filtreringsutrustning (P6653) Pump Pooldelar 1 skiftnyckel (F6H189 Lim Lagningslapp i PVC Lapp i polyster 3-ply Extra tålig lagningslapp Beståndsdelar 1 tryckvakt (P6608) 1 Adapterskydd 1 Slangadapter Högtryckshandpump (P3039) Spa 4 Uppblåsta Kuddar 96

6 SPECIFIKATIONER FÖR LAY-Z-SPA TM MIAMI (#54123) Kapacitet: Vattenkapacitet (80%): Storlek i uppblåst tillstånd: 2-4 vuxna 800L (192gal) 180cm x 65cm (71 x 26 ) Masserande turbobläster: Värmeelement: Pump: 800W 2,000W vid 20ºC 50W cirkulationsfilterpump Ökad hjärtfrekvens: Reellt vattenflöde: Strömvärde: Cirka 1,5-2 C/timme (3-4 F/timme) 1,325 liter/h (350 gal/h) V AC, 2,050W vid 20ºC Fylld vikt: 1,026Kg (2,261Lb) Temperaturkapacitet: 40ºC (104ºF) Drifttryck: 0.8PSI (5.5KPa) Poolfoder Kemisk flottör Uppblåsningsslang(P6613) Filtreringsutrustning (P6653) Pump Spaöverdrag Extra tålig lagningslapp Beståndsdelar 1 Skruvventil 1 Adapterskydd 1 Slangadapter INSTALLATIONSANVISNINGAR Vald plats VARNING: Den valda platsen måste kunna klara av den förväntade belastningen. VARNING: Iordningställ ett lämpligt dräneringssystem för att hantera överflödigt vatten detta gäller för både inomhus- och utomhusinstallationer. VIKTIGT: Eftersom den kombinerade vikten av Lay-Z-Spa, vattnet och användarna, är det ytterst viktigt att basen där Lay-Z-Spa installeras är slät, platt och jämn samt klarar av att stödja vikten av Lay-Z-Spa likformigt(inte på matta eller liknande material). Om Lay-Z-Spa är placerad på en yta som inte uppfyller dessa krav, täcker tillverkarens garanti inte eventuella skador som uppstår på grund av felaktigt stöd. Det är ägaren till Lay-Z-Spa som ansvarar för att kontrollera att installationsplatsen hela tiden är lämplig. 1. Installation inomhus: Du måste vara medveten om speciella krav om du installerar Spa-poolen inomhus. Fukt är en naturlig sidoeffekt vid installationen av Lay-Z-Spa. Avgör effekterna av luftburen fukt på utsatt trä, papper, etc. på installationsplatsen. För att minimera dessa effekter är det bäst att försäkra sig om att ventilationen är tillräcklig på vald installationsplats. En arkitekt kan hjälpa dig avgöra om mer ventilation krävs. 2. Installation utomhus Under påfyllningen, tömningen eller under användningen, kan vatten stänka ut ur Spa-poolen. Därför bör Lay-Z-Spa installeras nära en golvbrunn. Låt aldrig Spa-poolens yta utsättas för direkt solljus under en längre tid. VARNING: ANVÄND INTE SPA-ANLÄGGNINGEN NÄR DET REGNAR, ANNARS KAN DU FÅ EN ELEKTRISK STÖT. 97

7 2.5m h Zon 2 2.5m Zon 1 Zon 2 Zon 0 Zon 0 h 1.5m 2m 2m 1.5m VARNING: Anordningen måste placeras i zon 1, zon 2 eller utanför alla zoner. Test av pumpen 1. Sätt i kontakten i ett hushållsuttag. Lysdioden visar automatiskt aktuell vattentemperatur. Test 2. Test -knappen har tryckts in, Alla kontrollpanelens lampor släcks och det kommer ett varningspip från pumpen. 3. Koppla ur pumpen och koppla sedan in den igen för att start om systemet. Pumpen är klar för användning. IMPORTANT NOTICE This unit will auto lockout after 5 minutes. To lock or unlock place finger over VARNING: RISK FÖR ELEKTRISK STÖT. Pump måste testas före varje användning. VARNING: Sätt i kontakten endast i ett vägguttag med jordfelsbrytare (RCD). VARNING: Innan man kopplar in kontakten i ett eluttag ska man se till att uttagets spänningsvärde är lämpligt för pumpen. VARNING: Använd den inte om detta test misslyckas. Test function for 3 seconds. MONTERING: VEGAS (#54112) Veckla ut spa-anläggningen och konstläderöverdraget och se till att båda ligger med rätt sida vänd uppåt. Anslut en ände av uppblåsningsslangen till adapter A på pumpen. 3. Som vi beskrivit tidigare, ska du testa pumpen och trycka på knappen Lay-Z-Massage för att sätta igång pumpen. Test IMPORTANT NOTICE This unit will auto lockout after 5 minutes. To lock or unlock place finger over function for 3 seconds. 98

8 4. OBS! Använd inte en luftkompressor för att blåsa upp poolen. Använd uppblåsningsslangen för att blåsa upp kamrarna i ordningen 1 som Skruva fast anges på spabadet och 2 skruvventilen på på överdraget. luftintagsventilerna märkta med No. 1 på höljet i imitationsläder. OBS: Innan användning ska man alltid se till att de uppblåsbara kamrarna är korrekt uppblåsta och att det inte finns några veck. Öppna skruvventil upptill, sätt i uppblåsningsslangen och blås upp Spa-poolen. Efter uppblåsningen, ska du fästa skruvventil övre lock. 2 1 Skydd Spa Anslut pumpen till spa-anläggningen genom att räta in motsvarande bokstäver (A till A, B till B och C till C). Dra åt adaptrarna ordentligt för hand. Kontrollera att alla gummitätningar sitter på plats. 5. Öppna det övre läderaktiga överdraget och vänd på det. Sätt uppblåsningsslangen på ventilen och blås upp. Stäng ventilen när uppblåsningen är klar. bort de två propplocken från 6. Tainsidan 7. av spabadets inlopps- och Skruva på filtersatsen på insidan av spabadets utloppsrör (OBS! Måste skruvas in i nedre läget). OBS: Sitt inte på filtreringsutrustningen. utloppsrör. X 8. Använd en trädgårdsslang och fyll spa-poolen till märket för lägsta vattennivå som finns tryckt på poolväggen. OBS: Innan man fyller poolen ska man se till att avloppsventilen i botten är åtdragen. 9. Sätt på överdraget, lås klämmorna och tryck på värmeknappen för att värma upp vattnet (se sidan 102). VARNING: Låt inte Lay-Z-Massagesystem vara igång då överdraget sitter på eftersom luft annars kan lagras inuti spa-anläggningen, vilket kan leda till oreparerbara materiella skador och fysiska skador. VARNING: Detta spa-skydd är inte ett säkerhetsskydd och inte ett substitut för överinsyn av vuxen; barn måste konstant övervakas när de befinner sig kring spa-poolen. Observera: Vi rekommenderar att du duschar innan du använder ditt Lay-Z- Spa, eftersom kosmetiska produkter, lotions och andra beläggningar på huden snabbt kan försämra vattenkvaliteten. 99

9 MONTERING: MONACO (#54113) 1. Veckla ut spa-poolen. 2. Blås upp poolväggen. 1 2 Skruva loss luftventilen på poolväggen Anslut en ände av uppblåsningsslangen till adapter A på pumpen. 5. Aktivera Lay - Z - Massage - systemet och blås upp det uppblåsbara skyddet. ko loc ut afte r5m inutes. To lock or u nloc kp lac e fin g AN IMPORT T NOTICE Anslut pumpen till spa-anläggningen genom att räta in motsvarande bokstäver (A till A, B till B och C till C). Dra åt adaptrarna ordentligt för hand. Kontrollera att alla gummitätningar sitter på plats. 7. Ta bort de två propplocken från insidan av spabadets inlopps- och utloppsrör. 3 seconds. tion for 6. Test func Thi s un it wi ll o ut er ov er a Blås upp de fyra kuddarna med hjälp av högtryckshandpumpen. Kontrollera att den inre fjäderbelastade ventilen inte är nedtryckt. (i sådant fall ska man trycka in den och vrida moturs). Fäst tryckmätaren på högtryckshandpumpens slang och blås upp spa-poolen till 0,048MPa (7PSI) ~ 0,069MPa (10PSI) 8. Skruva på filtersatsen på insidan av (OBS! Måste skruvas in i nedre läget). OBS: Sitt inte på filtreringsutrustningen. spabadets utloppsrör X 9. Använd en trädgårdsslang och fyll spa-poolen till märket för lägsta vattennivå som finns tryckt på poolväggen. OBS: Innan man fyller poolen ska man se till att avloppsventilen i botten är åtdragen. 10. Sätt på överdraget, lås klämmorna och tryck på värmeknappen för att värma upp vattnet (se sidan 102). VARNING: Låt inte Lay-Z-Massagesystem vara igång då överdraget sitter på eftersom luft annars kan lagras inuti spa-anläggningen, vilket kan leda till oreparerbara materiella skador och fysiska skador. 100

10 VARNING: Detta spa-skydd är inte ett säkerhetsskydd och inte ett substitut för överinsyn av vuxen; barn måste konstant övervakas när de befinner sig kring spa-poolen. Observera: Vi rekommenderar att du duschar innan du använder ditt Lay-Z- Spa, eftersom kosmetiska produkter, lotions och andra beläggningar på huden snabbt kan försämra vattenkvaliteten. MONTERING : MIAMI (#54123) Anslut en ände av: uppblåsningsslangen till adapter A på pumpen. Som vi beskrivit tidigare, ska du testa pumpen och trycka på knappen Lay-Z-Massage för att sätta igång pumpen. 3. o ut loc r afte ut ko utes. To lock or unlo 5 mi n ck p lac e fi n g er 4. OBS! Använd OBS: Innan Lay-Z-Spa Miami används, se till att den uppblåsbara kammaren är ordentligt fylld och att den inte har några veck. inte en luftkompressor för att blåsa upp poolen. Använd uppblåsningsslangen för att blåsa upp kammaren enligt den tryckta siffran 1 på spaet. Skruva fast skruvventilen på luftintagsventil erna märkta med No. 1 på spaet. Test 3 seconds. tion for func A IMPORT NT NOTICE Thi su nit w er ov ill a Veckla ut spaet och överdraget och se till att båda ligger med rätt sida uppåt. Öppna skruvventil upptill, sätt I uppblåsningsslangen och blås upp Spa-poolen. Efter uppblåsningen, ska du fästa skruvventil övre lock. Öppna det övre textiltäckta locket och vänd på det. Sätt slangen för uppblåsning på ventilen för att blåsa upp. Stäng ventilen när uppblåsningen är klar. 2 1 Skydd Spa Anslut pumpen till spa-anläggningen genom att räta in motsvarande bokstäver (A till A, B till B och C till C). Dra åt adaptrarna ordentligt för hand. Kontrollera att alla gummitätningar sitter på plats. 5. Ta bort de två propplocken från insidan av spabadets inloppsoch utloppsrör Skruva på filtersatsen på insidan (OBS! Måste skruvas in i nedre läget). OBS! Sitt inte på filtreringsutrustningen. av spabadets utloppsrör X 101

11 8. Använd en trädgårdsslang och fyll spa-poolen till märket för lägsta vattennivå som finns tryckt på poolväggen. OBS: Innan man fyller poolen ska man se till att avloppsventilen i botten är åtdragen. 9. För att värma vattnet, lägg på överdraget, fäst med kardborrbanden och tryck på uppvärmningsknappen (se sidan 102). VARNING: Låt inte Lay-Z-Massagesystem vara igång då överdraget sitter på eftersom luft annars kan lagras inuti spa-anläggningen, vilket kan leda till oreparerbara materiella skador och fysiska skador. VARNING: Detta spa-skydd är inte ett säkerhetsskydd och inte ett substitut för överinsyn av vuxen; barn måste konstant övervakas när de befinner sig kring spa-poolen. Observera: Vi rekommenderar att du duschar innan du använder ditt Lay-Z- Spa, eftersom kosmetiska produkter, lotions och andra beläggningar på huden snabbt kan försämra vattenkvaliteten. PUMPENS FUNKTION Värmeåterställning A a t er t af 5 min utes. To lock or unlo ck pla ce G fin g ov wi ll o ut u ko loc er När Lay-Z-Spa används för första gången, eller efter att det inte används under en längre tid, se till att återställningsknappen på pumpen trycks in med ett smalt och tunt föremål. H A B Knappen för lås/lås upp Pumpen har ett automatiskt 5-minuterslås. Tryck in knappen för lås/lås upp i 3 sekunder för att låsa eller låsa upp pumpen. AN IMPORT T NOTICE Test C 3 seconds. tion for func Thi s un it er B RESET F D E Knappar för temperaturinställning Då du trycker på knappen för att Öka eller Minska temperaturen, blinker LED-indikator. Då den blinkar, kan du ange önskad temperaturinställning. Om du håller dessa knappar nedtryckta, ökar eller minskar värdena snabbt. Den nya önskade temperaturinställningen förblir på LED-displayen i 5 sekunder för att bekräfta det nya värdet. OBS: Inställd standardtemperatur är 40 C(104 F). OBS: Temperaturregleringen kan utföras mellan 20 C (68 F) och 40 C (104 F). 102

12 C Värmeknapp Använd denna knapp för att aktivera värmesystemet och systemet. Pumpen avslutar inte uppvärmningen av Spa-poolen tills aktuell vattentemperatur är 1 C (1,8ºF) högre än inställd temperatur. Då den aktuella vattentemperaturen sjunker med 2 C (3,6ºF) under inställd temperatur, startas uppvärmningssystemet igen. Då lampan ovanför värmeknappen lyser röd, är uppvärmningssystemet aktiverat. Då lampan lyser grön, är vattnet på inställd temperatur och uppvärmningssystemet är i standbyläge. Värmesystemet kan höja vattentemperaturen med cirka 1,5 till 2ºC (3-4ºF) i timmen vad gäller #54112, #54123 och 1-1,5ºC/h (2-3ºF/h) i timmen vad gäller # OBS: Om uppvärmningssystemet aktiveras, startas filtreringssystemet automatiskt. Detta är helt normalt. OBS: Då du stängt av uppvärmningssystemet, fungerar i alla fall filtreringssystemet. Detta är normalt. OBS: Lay-Z-Massage-systemet stängs av automatiskt när värmesystemet aktiveras. D Celsius/Fahrenheit-växlare Temperaturen kan visas i Fahrenheit eller Celsius. OBS: Systemets standardvärde är Fahrenheit. Larm Orsaker Vattenflödessensorerna fungerar utan att man trycker på filter- eller uppvärmningsknappen Efter att ha startat funktionerna för filtrering och/eller uppvärmning eller medan de går upptäcker inte vattenflödessensorerna något vattenflöde. Anledningar E F Knappen för Lay-Z-Massage-system Använd denna knapp för att aktivera massagesystemet som har en 30 minuters automatisk avstängningsfunktion och värmesystemet stängs av automatiskt detta är normalt. Lampan ovanför knappen för Lay-Z-Massage-systemet lyser röd när systemet är aktiverat. VARNING: Sätt inte igång Lay-Z-Massagesystemet när locket är på annars kan luft ackumulera inuti spa-anläggningen vilket kan leda till oreparerbara materiella skador och personskador. G Test H 1. Vattenflödessensorernas flaggor föll inte tillbaka i rätt läge 2. Vattenflödessensorerna är trasiga 1. Du har glömt att avlägsna de två locken inuti poolen 2. Filterpatronerna är smutsiga Aktivera filtrerings- eller uppvärmningssystemet och placera din hand framför utloppsröret inuti poolen för att kontrollera om du kan känna vattnet flöda ut 3. Om inget vatten flödar ut är vattenpumpen trasig 4. Om inget vatten flödar ut efter att vattenpumpen bytts ut är transformatorn trasig 5. Vatten flödar ut men larm dyker upp. Vattenflödessensorerna är trasiga Knappen för vattenfiltrering Denna knapp används för att sätta på och stänga av filterpumpen. Lampan ovanför knappen för vattenfiltrering lyser röd när filtreringen är aktiverad. Test-knappen Använd denna knapp för att testa om pumpens elektriska system är säkert. Se avsnittet Test av pumpen för detaljer. LED-display Då LED-displayen är på visar den automatiskt aktuell vattentemperatur. Lösningar 1. Dra ut pluggen, slå försiktigt sidan av pumpen och sätt tillbaka pluggen 2. Kontakta din lokala Bestway servicepunkt för efterförsäljning för instruktioner 1. Avlägsna de två locken innan uppvärmning, se stycket Montering i användarmanualen 2. Avlägsna filtersetet från inuti poolen och tryck på filter- eller uppvärmningsknappen. Om inget larm dyker upp, rengör och byt ut filterpatronerna och installera filtersetet inuti poolen. OBS: Filterpatronerna måste rengöras varje dag 3. Kontakta din lokala Bestway servicepunkt för efterförsäljning för instruktioner 4. Kontakta din lokala Bestway servicepunkt för efterförsäljning för instruktioner 5. Kontakta din lokala Bestway servicepunkt för efterförsäljning för instruktioner Pumpens termometer anger en vattentemperatur på under 4 ºC Pumpens termometer anger en vattentemperatur på över 50 ºC Problem med pumpens termometerkontakter Detta larm dyker upp efter att man trycker på pumpens testknapp eller under pumpens automatiska drift Alla ljusen på Säkerhetskretsarna i drift kontrollpanelen blickar och pumpen tutar 1. Vattentemperaturen är lägre än 4 ºC 2. Pumpens termometer är trasig 1. Vattentemperaturen är över 50 ºC 1. Pumpens termometerkontakter fungerar inte som de ska 2. Pumpens termometer är trasig 1. Strömanslutningen upplevde en viss strömvariation 2. Säkerhetskomponenter är trasiga 1. Testknappen trycktes in Spaet är inte utformat för att användas med en vattentemperatur lägre än 4 ºC. Koppla ur pumpen och sätt först på pumpen när vattentemperaturen nått 6 ºC 2. Kontakta din lokala Bestway servicepunkt för efterförsäljning för instruktioner 1. Spaet är inte utformat för att användas med en vattentemperatur högre än 40 ºC. Koppla ur pumpen och sätt först på pumpen när vattentemperaturen nått 38 ºC. VIKTIGT: Innan du startar om pumpen, tryck in pumpens återställningsknapp 2. Kontakta din lokala Bestway servicepunkt för efterförsäljning för instruktioner. 1. Kontakta din lokala Bestway servicepunkt för efterförsäljning för instruktioner 2. Kontakta din lokala Bestway servicepunkt för efterförsäljning för instruktioner 1. Koppla ur pumpen och koppla in den igen 2. Kontakta din lokala Bestway servicepunkt för efterförsäljning för instruktioner 1. Koppla ur pumpen och koppla in den igen

13 UNDERHÅLL Underhåll av Spa-vattnet Ägaren av spabadet måste underhålla poolvattnet regelbundet, dagligen om så krävs. Rätt desinfektionsmedel för underhåll av vattnet dödar skadliga mikroorganismer, tar bort oljor, make-up och lotion och säkerställer att vattnet är rent och säkert. Spabadets vattenkvalitet kan vara extremt farligt för hälsan. Vi rekommenderar följande: För rengöring/byte av filterpatron OBSERVERA: För att hålla spa-vattnet rent bör du kontrollera och vid behov rengöra filterpatronen varje dag, och beroende på användning rekommenderar vi att du byter filterpatron var tredje dag. 1. Koppla bort pumpen. 2. Avlägsna filtreringsutrustningen från spa-poolen. OBS: FÖR ATT UNDVIKA SKADERISK ELLER DÖDSFALL MÅSTE DU SE TILL ATT PUMPEN ÄR URKOPPLAD INNAN DU PÅBÖRJAR SPA-UNDERHÅLL. P6575 Stopplock P6653 Filtreringsutrustning 58239(VI) Filterkassett 3. Filterpatronen kan sköljas av med trädgårdsslang och återanvändas. Om den uppvisar tecken på smuts eller missfärgningar ska filterpatronen bytas ut. Vi rekommenderar att filterpatronen byts ut var tredje dag beroende på användning. 4. Montera tillbaka filtreringsutrustningen i spa-poolen. För vattenbalansering 1. Vattnet ska som regel bytas ut cirka var 3:e dag. Detta är dock endast vägledande; vattnets kvalitet påverkas av hur ofta poolen används, de personer som använder den samt det allmänna underhållet. 2. Kemiskt underhåll: Använd poolkemikalier för att bevara vattnets kemi. Använd poolkemikalier för att upprätthålla vattenkemin och klor- eller bromtabletter (använd inte granuler) med det kemiska flytmedlet. Konsultera din lokala leverantör av poolkemikalier för information om behandling av vattnet i ditt spabad och information om hur de kemiska tabletterna ska användas. OBS: Vid underhåll med kemikalier ska man aktivera Lay-Z-Massage-funktionen för att kemikalierna snabbt ska lösas upp i vattnet. Använd inte spabadet när kemiskt underhåll pågår. OBS: Avlägsna flottören med kemikalier från spa-poolen när denna används. Använd en testsats (ingår inte) efter utförande av kemiskt underhåll och innan spabadet används, för att testa vattenkemin. Ett ph-värde lägre än 7,4 och högre än 7,6 skadar spabadet och pumpen. Vi rekommenderar att vattnet håller ett ph-värde på mellan 7,4 och 7,6, en total alkalitet på mellan 80 och 120 ppm och fritt klor mellan 2-4 ppm. Skador orsakade av kemisk obalans omfattas inte av garantin. Fixering av luftventil (Gäller endast #54113) När man använder spa-poolen är det normalt för den interna luften att expandera och/eller dra ihop sig. När detta inträffar kan det hända att det läcker ut luft från luftventilen i poolväggen. Kontrollera alltid luftventilen noga innan användning. Om det läcker ut luft ska man använda medföljande skiftnyckel för att fixera luftventilen enligt följande: Öppna luftventilens lock och för in skiftnyckeln i själva ventilen. Håll med en hand fast luftventilens baksida via spa-poolväggens insida och vrid skiftnyckeln medurs. Alla Spa-pooler kräver användning av kemikalier för pooler. Poolkemikalier kan vara giftiga och ska hanteras med varsamhet. Det föreligger allvarliga risker för hälsan i samband med kemiska ångor och en felaktig märkning och förvaring av behållare som innehåller kemikalier. Konsultera din lokala poolförsäljare för ytterligare information om kemiskt underhåll. Var noga att följa kemikalietillverkarens anvisningar. Garantin täcker inte skador på Spa-poolen som uppstår på grund av felaktig användning av kemikalier och Spa-poolens vatten. OBS: 1. Dra inte åt för mycket. 2. Kontrollera alltid luftventilen noga innan användning. 3. Justera inte luftventilens koppling när spa-poolen används. 104

14 Att tömma Spa-anläggningen Avlägsna filtreringsutrustningen från spa-poolen. 1. OBS: Alla ritningar är enbart illustrativa. Kanske inte visar den aktuella produkten. Ej skalenliga. 2. Placera de 2 stopplocken på spa-poolens inlopps- och utloppsrör. Anslut slangadaptern till Med slangen i valt tömningsområde, trädgårdsslangen och ska du avlägsna fast slangadaptern vid den undre stoppenheten Spa-poolens B-adapter. från Spa-poolens insida för att släppa ut vattnet Koppla bort pumpen från Spa-poolen. När det mesta av spa-vattnet tömts ut ska man öppna avloppsventilen på poolens botten för att avlägsna kvarvarande vatten Skruva fast adapterskyddet på spa-poolens adapter A. Vegas, Miami (#54112, #54123): Skruva loss ventilerna för att tömma spaet på luft. 8. Monaco (#54113): För att tömma ut luft ska man skruva loss luftventilen från luftingångsventilen i moturs riktning, trycka in den fjäderbelastade ventilen och vrida medurs Använd slangen för uppblåsning för att torka pumpen och spa-poolen. Anslut slangen till adapter A på pumpen och tryck på knappen för Lay-Z-Massage för att aktivera blåsfunktionen. 10. Se till att torka pumpen helt. Rengör pumpens insida med en handduk. Vinkla pumpen för att tömma ut kvarvarande vatten i slangen. Man rekommenderas att använda slangen för uppblåsning för att torka pumpens adapter B. 11. Använd en ny filterpatron när spa-poolen tas i bruk igen. Se sida 104 för anvisningar om hur man byter filterpatron. C A A Rengöring av Spa-poolen Rester av rengöringsmedel och fragment från baddräkter och kemikalier kan ansamlas på spa-poolens väggar. Använd tvål och vatten för att rengöra väggarna och skölj noga. OBS: Använd INTE hårda borstar eller rengöringsprodukter med slipmedel. Att reparera Spa-poolen För spa #54112, #54123 och uppblåsbart överdrag #54113 Om spa-poolen fått en reva eller ett hål ska man applicera medföljande lagningslapp. 1. Rengör området som ska repareras. 2. Dra försiktigt loss lappen. 3. Tryck på lappen över området som ska repareras. 4. Vänta trettio minuter innan kammaren blåses upp igen. Gäller Spa #54113 (exklusive uppblåsbart skydd) Om det har gått hål på spaet, använd den medföljande lagningslappen av PVC eller polyseter 3-ply och limma fast den enligt följande steg: 1. Rengör och torka området som ska repareras. 2. Skär den medföljande lappen av PVC eller polyester 3-ply i rätt storlek. 3. Täck den ena sidan av den utskurna lappen med det medföljande limmet. Se till att limmet är jämnt fördelat. 4. Vänta trettio sekunder och placera sedan den utskurna lappen med limmet över det skadade området. 5. Jämna ut alla eventuella luftbubblor och tryck ner den fast i två minuter 6. Produkten är åter redo att användas. Upprepa processen om ytterligare läckor uppstår. 105

15 Förvaring av Lay-Z-Spa Se till att spa-poolen och pumpen är helt torra. Detta är nödvändigt för att förlänga livslängden för Lay-Z-Spa. Vi rekommenderar att man använder pumpen för att blåsa spa-poolen, pumpen och rören torra. Avlägsna filtersatserna och släng de använda filterkassetterna. Placera de 2 stopplocken på spa-poolens inlopps- och utloppsventiler igen. Vi rekommenderar dig att förvara Lay-Z-Spa I originalförpackningen på en varm och torr plats. OBS: Plasten blir skör och går lätt sönder om den utsätts för minusgrader. Frysning kan allvarligt skada Spa-poolen. En felaktig vinterförvaring av Spa-poolen kan leda till att garantin ogiltigförklaras. Avfallshantering Förklaring av den överkorsade soptunnan med hjul: Kasta inte bort elektriska apparater tillsammans med vanliga hushållssopor, utan använd anläggningar för källsortering. Kontakta dina lokala myndigheter för information om de insamlingssystem som finns tillgängliga. Om du kastar bort elektriska apparater på soptimmar eller depåer, kan farliga ämnen läcka ned i grundvattnet och komma in i livsmedelskedjan, vilket kan skada din hälsa och välbefinnande. När du ersätter gamla apparater med nya, är återförsäljaren skyldig att ta emot din gamla apparat för bortskaffning gratis. FELSÖKNING Bestway strävar efter att tillhandahålla felfria exemplar av Lay-Z-Spa på marknaden. Om du upptäcker något som helst problem, ska du inte tveka att kontakta oss eller din auktoriserade återförsäljare Nedan följer några hjälpfulla tips för att underlätta felsökningen och lösa de vanligaste problemen. Problem Pump does not operate Möjliga orsaker - Strömfel - Testknappen trycktes in - Strömkretsen bruten Lösningar - Kontrollera strömkällan - Koppla ur pumpen och koppla in den igen - Kontakta din lokala Bestway servicepunkt för efterförsäljning för instruktioner Pumpen värmer inte korrekt - Den inställda temperaturen är för låg - Filterpatronen är smutsig - Felaktig vattennivå - Termosäkring av - Det är fel på uppvärmningselementet - För högtemperatur inställd, se avsnittet Pumpdrift - Rengör/ersätt Filterpatronen, se avsnittet Rengöra och ersätta filterpatronen - Fyll på vatten till angiven nivå - Tryck på återställningsknappen på pumpen, se avsnittet Pumpdrift - Kontakta din lokala Bestway servicepunkt för efterförsäljning för instruktioner Lay-Z-Massage system fungerar inte - Luftpumpen är för varm - The Lay-Z- Spa Massage stannar automatiskt - Luftpump trasig - Koppa ur pumpen och vänta två timmar så att pumpen kyls av. Sätt i pluggen och tryck på Lay-Z-Massages systemknapp - Tryck in Lay-Z-Massages systemknapp för att återaktivera - Kontakta din lokala Bestway servicepunkt för efterförsäljning för instruktioner Pumpadaptrarna är inte i höjd med spa - anläggningens adaptrar Läckage från spa-anläggningen Vattnet är grumligt - En egenskap för PVC är att det ändrar form, vilket är normalt - Spa-anläggningen är sliten eller punkterad - Otillräcklig filtreringstid - Smutsig filterpatron - Felaktigt underhåll av vattnet - Lyft pumpen med trä eller en annan typ isoleringsmaterial för att ställa pumpens adaptrar i höjd med spa - anläggningens adaptrar - Använd den medföljande lagningslappen - Öka filtreringstiden - Rengör/ersätt filterpatronen, se avsnitt Rengör och ersätt filterpatronen - Se kemikalietillverkarens anvisningar 106

16 Begränsad tillverkargaranti från BESTWAY 2014 En begränsad garanti medföljer produkten du har köpt. Bestway står bakom den egna kvalitetsgarantin och försäkrar genom en ersättningsgaranti att din produkt är fri från fabrikationsfel som kan leda till läckage. För att göra ett garantianspråk ska du fylla I garantikortet och skicka det till oss tillsammans med: För uppblåsbart spa: 1) Kvittot 2) Klipp ut satsnumret som finns nära tömningsventilen på det uppblåsbara fodret och luftventilen på överdraget och fäst det på ditt inköpskvitto. Innan du klipper i produkten, kontakta ditt efterförsälningscenter för instruktioner. Spa Spa-golv Skydd Lay-Z-Spa Vegas 2112-XXXXXX 1112-XXXXXX Lay-Z-Spa Monaco 2113-XXXXXX 1113-XXXXXX Lay-Z-Spa Miami 2123-XXXXXX N/A För digitalt styrd pump: 1) Ditt kvitto 2) Pumpen ska skickas in per post till ett center för teknisk assistans som du kontaktat. För ytterligare information, läs informationen på baksidan som gäller ditt land. Innan du skickar iväg pumpen ber vi att du kontaktar ditt aftersales-kontor för anvisningar. Bestway är inte ansvarig för ekonomiska förluster pga. skador från vatten eller kemiska ämnen. Bestway ersätter inga produkter som anges ha behandlats slarvigt eller i brott mot bruksanvisningens instruktioner. TILL: Bestway serviceavdelning DATUM Kundens kodnummer FAX/E-POST/TEL: Se baksidan för information som gäller ditt land. Vänligen lämna fullständiga adressuppgifter. Obs: inkompletta adressuppgifter innebär fördröjning för leveransen. Begärd information VÄNLIGEN ANGE LEVERANSADRESS Namn: Adress: Postnummer: Land: Mobiltelefon: Fax: Stad: Telefon: E-post: Ange din produktkod tydligt: Beskrivning av problemet Läckage från Spa-poolen Vattenfiltreringssystemet fungerar inte Uppvärmningssystemet fungerar inte Kontrollpanelen visar fel som inte kan lösas Lay-Z massagesystem fungerar inte Läckage från pumpen Läckage från adaptern Delar saknas använd koden för den del som Annat (beskriv) saknas; den står I bruksanvisningen. När kunden efterfrågar reservdelar måste även sidan i manualen skickas med, med ett kryss bredvid den saknade eller felaktiga delen. Du måste även skicka en kopia på kvittot tillsammans med detta faxmeddelande. För att kunna hjälpa dig på bästa sätt, är det viktigt att all information du tillhandahåller är fullständig. DU KAN ÄVEN BESÖKA VÅR WEBBPLATS: 107

17 Austria Tel: (+43) Fax: (+43) Belgium & Luxembourg Tel: Fax: (+32) Denmark Tel: (+45) Fax: (+45) Finland Tel: (+358) Bestway France Tel: (0.34 TTC / Minute) Fax: (+33) Bestway Germany Tel: (+49) Fax: (+49) Greece Tel: Fax: (+39) Hungary Tel: (+36) Bestway Italy Tel: (+39) Fax: (+39) The Netherlands Tel: Fax: (+31) Norway Tel: (+47) Fax: (+47) Poland Tel: (+48) Tel: (+48) Fax: (+48) Portugal Tel: (+351) Fax: (+34) Spain Tel: (+34) Fax: (+34) Sweden Tel: (+46) Fax: (+46) Switzerland Tel: (+41) Fax: (+41) United Kingdom Tel: Fax: (+44) Bestway Central & South America Ltda Salar Acostan 1282, Parque Enea, Pudahuel, Santiago, Chile Tel: (+56) Fax: (+56) Brasil Tel: (+55) Tel / Fax: (+55) Chile Tel: (+56) Mexico Tel: (+52) Fax: (+52) Perú Tel: (+51) Bestway Inflatables & Material Corp. No.3065 Cao An Road, Shanghai, , China. Tel: (+86) Fax: (+86) Bestway (Europe) s.r.l. Via Resistenza 5, San Giuliano M.se (Mi) - Italy Tel: (+39) Fax: (+39) B 版 : 英 / 德 / 芬 / 荷 / 希 / 俄 / 瑞

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE DS 035:0605 VARM/KALL LUFT BEFUKTARE KCC CF-900 Läs denna manual innan användning och spara den för att kunna gå tillbaka och i läsa den. VIKTIGA SÄKERHETS INSTRUKTIONER Vid användandet av en elektronisk

Läs mer

Innehållsförteckning. Viktiga säkerhetsföreskrifter... 5 Krav på elektrisk utrustning... 7 Avfallshantering av elektrisk utrustning... 7. Delar...

Innehållsförteckning. Viktiga säkerhetsföreskrifter... 5 Krav på elektrisk utrustning... 7 Avfallshantering av elektrisk utrustning... 7. Delar... BRUKSANVISNING för vattenkokare Innehållsförteckning Säkerhetsföreskrifter för vattenkokare Viktiga säkerhetsföreskrifter... 5 Krav på elektrisk utrustning... 7 Avfallshantering av elektrisk utrustning...

Läs mer

Massagebadkar Monte 62107 INSTALLATIONSGUIDE BRUKSANVISNING FÖR MASSAGEBADKAR MODELL: MONTE 62107 Bästa användare: Tack för att du har valt ett BATHLIFE-badkar. För att garantera säkerhet, läs instruktionerna

Läs mer

Bruksanvisning OPTIMAX

Bruksanvisning OPTIMAX B R U K S A N V I S N I N G F r a m k a l l n i n g s m a s k i n O P T I M A X 2003-03-10 SVK Röntgenteknik AB Båtvägen 7, 191 33 Sollentuna Innehållsförteckning sid 1.0 Säkerhetsföreskrifter 3 2.0 Testkörning

Läs mer

BMG 4907. Svensk bruksanvisning

BMG 4907. Svensk bruksanvisning BMG 4907 Svensk bruksanvisning Generella säkerhets instruktioner - Läs bruksanvisningen noggrannt innan produkten används. Spara dessutom bruksanvisningen för framtida bruk och behåll garanti sedeln (warranty),

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

Innehållsförteckning. Instruktioner för matberedaren. English

Innehållsförteckning. Instruktioner för matberedaren. English Instruktioner för matberedaren Innehållsförteckning Säker användning av matberedaren Viktiga säkerhetsföreskrifter 6 Krav på elektrisk utrustning 8 Avfallshantering av elektrisk utrustning 8 DELAR OCH

Läs mer

UV-system komplet ClearWater sandfiltersystem. Manual SE ID KODE:M-1604.2013. Swim & Fun Scandinavia ApS info@swim-fun.com www.swim-fun.

UV-system komplet ClearWater sandfiltersystem. Manual SE ID KODE:M-1604.2013. Swim & Fun Scandinavia ApS info@swim-fun.com www.swim-fun. Manual SE ID KODE:M-1604.2013 Swim & Fun Scandinavia ApS info@swim-fun.com www.swim-fun.com 1 Manual SE Anvisning för UV-system, 18W inklusive specialbehållare Artikelnummer 1604 Komplett UV-system för

Läs mer

OBS: Starta inte din poolrobot utan vatten. Startas den utan vatten kan det skada motorerna. Garantin täcker inte detta fel.

OBS: Starta inte din poolrobot utan vatten. Startas den utan vatten kan det skada motorerna. Garantin täcker inte detta fel. MV-5701-PT9i-9-2015 PT9i ROBOTIC POOL CLEANER Lycka till med ditt köp! PT9i är en teknologisk avancerad automatisk pool robot, som är enkel att använda. PT9I gör det lätt att hålla din pool ren. Följ nedanstående

Läs mer

Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och

Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och borttagning... 6 Underhåll... 6 Poolens säkerhetsområden..8

Läs mer

Bruksanvisning för Wonder Core Smart WCS-61

Bruksanvisning för Wonder Core Smart WCS-61 WCS-61 Bruksanvisning för Wonder Core Smart Innan du börjar använda träningsredskapet läs igenom avsnittet Säkerhetsinformation noggrant för att säkerställa en korrekt användning. När du har läst igenom

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 1 Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga

Läs mer

KDIX 8810. Monteringsanvisningar

KDIX 8810. Monteringsanvisningar KDIX 8810 Monteringsanvisningar Säkerhet 4 Installationskrav 5 Installationsanvisningar 7 Säkerhet Det är mycket viktigt att du värnar om din egen och andras säkerhet. Detta häfte innehåller en mängd

Läs mer

INSTALLATIONS- OCH ANVÄNDARMANUAL

INSTALLATIONS- OCH ANVÄNDARMANUAL INSTALLATIONS- OCH ANVÄNDARMANUAL 1 och 2 ZONER s VINKYLARE Fristående och inbyggda 2009-09-01 Sid. 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1- ÖVERSIKT...3 2- VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR...4 3- FÖRBEREDELSE & INSTALLATIONSANVISNINGAR...5

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL. För modell: A002K-17C. Portabel luftkonditionering. Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande,

INSTRUKTIONSMANUAL. För modell: A002K-17C. Portabel luftkonditionering. Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande, INSTRUKTIONSMANUAL För modell: A002K-17C Portabel luftkonditionering Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande, underhåll och installation. FÖRORD Portabla luftkonditioneringar har högt

Läs mer

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388g-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388g-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388g-0 Printed in U.S.A. kundvårdsnummer Som en del av Rexairs kundvårdsprogram får varje Rainbow AquaMate ett serienummer för kundvård,

Läs mer

GUMMIBÅT FISHMAN. Instruktions manual

GUMMIBÅT FISHMAN. Instruktions manual GUMMIBÅT FISHMAN Instruktions manual Viktiga säkerhetsföreskrifter för användning av gummibåten. Läs noggrant igenom dessa säkerhetsföreskrifter innan båten tas i bruk. ISO 6185-1 Båt Typ I/II Båten är

Läs mer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Användarhandbok

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Användarhandbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656 SV Användarhandbok a b c d e f g h c d i j k C 3 3CM 7~10 sec. 7~10 sec. 7~10 sec. 7 7~10 sec. Svenska Gratulerar till

Läs mer

Skärmaskin E 16 E 21. Svensk bruksanvisning

Skärmaskin E 16 E 21. Svensk bruksanvisning Skärmaskin E 16 E 21 Svensk bruksanvisning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Strömbrytare (temp/kont drift) Stopplatta Matarvagn Tjockleksvred Uppsamlarbricka Typetikett Nätsladd Kabelvinda Påmatare/Resthållare

Läs mer

MICRO-START XP-10 BRUKSANVISNING

MICRO-START XP-10 BRUKSANVISNING MICRO-START XP-10 BRUKSANVISNING Teknisk specifikation Dimension: 225x88x28 mm. Vikt:510 gram. :Startström:400 A/peak 600 A Laddtid:3-4 tim. Kapacitet: 18000 milliamp. Arbetstemp: -20C - 60C. Dom vanligaste

Läs mer

OBSERVERA! PRODUKTEN ÄR ENDAST VATTENTÄT OM INSTRUKTIONERNA FÖLJS. FÖRSÄKRA DIG OM ATT LOCKET TILL LADDUTTAGET ÄR ORDENTLIGT FASTSKRUVAT INNAN DU

OBSERVERA! PRODUKTEN ÄR ENDAST VATTENTÄT OM INSTRUKTIONERNA FÖLJS. FÖRSÄKRA DIG OM ATT LOCKET TILL LADDUTTAGET ÄR ORDENTLIGT FASTSKRUVAT INNAN DU MANUAL TM OBSERVERA! PRODUKTEN ÄR ENDAST VATTENTÄT OM INSTRUKTIONERNA FÖLJS. FÖRSÄKRA DIG OM ATT LOCKET TILL LADDUTTAGET ÄR ORDENTLIGT FASTSKRUVAT INNAN DU ANVÄNDER ENHETEN. 1. AQUAJAM är en vädertålig,

Läs mer

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst V-larm Installationsanvisning Förpackningen innehåller: Utomhusenhet (sändare, bild 1) och inomhusenhet (mottagare med nätadapter bild 2). Enheterna är ihopparade

Läs mer

Installationsanvisning - Användarhandbok. www.neptunbath.com 2007:1

Installationsanvisning - Användarhandbok. www.neptunbath.com 2007:1 Installationsanvisning - Användarhandbok www.neptunbath.com 2007:1 Innehållsförteckning 3. Installation Kap. 1. Före installation 2 2. Specifikationer 2 3. Installation 3 4. Användarinstruktion 4 5. Varningar

Läs mer

Bruksanvisning Kaffekvarn. Kaffeemühle / Coffee grinder CM 70 Serie

Bruksanvisning Kaffekvarn. Kaffeemühle / Coffee grinder CM 70 Serie Bruksanvisning Kaffekvarn Kaffeemühle / Coffee grinder CM 70 Serie Innehållsförteckning Säkerhetsinformation... 3 Uppackning... 4 Krav på installationsplatsen... 4 Före första användningen... 5 Justering

Läs mer

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

Din Cool Control. Symbolbeskrivning Varningar: OBSERVERA Följ alltid de anvisningar som är

Din Cool Control. Symbolbeskrivning Varningar: OBSERVERA Följ alltid de anvisningar som är Din Cool Control Cool Control Symbolbeskrivning...41 Viktig information 43 Användning för avsett ändamål...43 För din säkerhet...43 1 Förberedelse och idrifttagning 44 Leverans...44 Uppställning och anslutning...44

Läs mer

BEVARA DETTA HÄFTE FÖR FRAMTIDA BRUK

BEVARA DETTA HÄFTE FÖR FRAMTIDA BRUK S LÄS DENNA BRUKSANVISNING NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER AP- PARATEN. DET ÄR ENDA SÄTTET ATT UPPNÅ OPTIMALA RESULTAT OCH MAXIMAL DRIFTSSÄKERHET. SÄKERHETSANVISNINGAR - Ta ut apparaten ur förpackningen och

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Vid missbruk av det Speed Tracker eller vid öppning av enheten upphör garantin. Allt utöver garantireparationer

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön)

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) B R U K S A N V I S N I N G Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) 1 Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER BRUKSANVISNING Läs bruksanvisningen

Läs mer

Handbokens artikelnr: 75-0010 Rev 01. Otterbine Barebo Inc. Fractional-serien Installationshandbok CE

Handbokens artikelnr: 75-0010 Rev 01. Otterbine Barebo Inc. Fractional-serien Installationshandbok CE Handbokens artikelnr: 75-0010 Rev 01 Otterbine Barebo Inc. Fractional-serien Installationshandbok CE SÄKERHET ELEKTRISKT ARBETE FÅR ENDAST UTFÖRAS AV EN BEHÖRIG ELEKTRIKER OCH I ENLIGHET MED ALLA TILLÄMPLIGA

Läs mer

SVENSKA. Introduktion. Allmän beskrivning (Bild 1) Viktigt. Fara. Varning

SVENSKA. Introduktion. Allmän beskrivning (Bild 1) Viktigt. Fara. Varning 1 193 Introduktion!!"# "! "! Allmän beskrivning (Bild 1) $% &'( )'* +,(,-*./0)1#/0)2#/0)3#/0)4#/+15#/+126 7$ 897:(./0)177#/0)3776 &- )% ;97:(#: 5,( /+156 Viktigt 7:(./0)177#/0)3776"*.

Läs mer

DL VÄRMELAMPA. Installations- och användningsanvisningar

DL VÄRMELAMPA. Installations- och användningsanvisningar DL VÄRMELAMPA Installations- och användningsanvisningar INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Allmänt... 3 2. Säkerhetsföreskrifter... 3 3. Konstruktion och modeller... 4 4. Installation... 4 4.1 Placering av lampan...4

Läs mer

L82. Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

L82. Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. L82 Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. Hej och tack för att du köpt en produkt! Vi hoppas

Läs mer

BRUKSANVISNING. Respireo Primo N NÄSMASK

BRUKSANVISNING. Respireo Primo N NÄSMASK BRUKSANVISNING Respireo Primo N NÄSMASK Respireo Primo N NÄSMASK - med kalibrerade utandningshål för en patient Bruksanvisning för patienten 1 - ANVÄNDNINGSOMRÅDE Respireo Primo N är en näsmask med

Läs mer

Ozonproffsen Scandinavia AB VATTEN-TVÄTTAD LUFTRENARE MODELL NO.: KJ-101 BRUKSANVISNING

Ozonproffsen Scandinavia AB VATTEN-TVÄTTAD LUFTRENARE MODELL NO.: KJ-101 BRUKSANVISNING Ozonproffsen Scandinavia AB VATTEN-TVÄTTAD LUFTRENARE MODELL NO.: KJ-101 BRUKSANVISNING Ozonproffsen Scandinavia AB Hemsida: ozonproffsen.se Mail: info@ozonproffsen.se Telefon: 0152-711711 Adress: Skiljevägen

Läs mer

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116G-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116G-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116G-0 Printed in U.S.A. kundvårdsnummer Som en del av Rexairs kundvårdsprogram får varje Rainbow RainJet ett serienummer för kundvård, men

Läs mer

FR... P. 5 EN... P. 8 DE... P. 11 NL... P. 15 DA... P. 18 SV... P. 21 NO... P. 24 FI... P. 27 FR EN DE NL DA SV. www.krups.com F233 WWW.KRUPS.

FR... P. 5 EN... P. 8 DE... P. 11 NL... P. 15 DA... P. 18 SV... P. 21 NO... P. 24 FI... P. 27 FR EN DE NL DA SV. www.krups.com F233 WWW.KRUPS. KR_EGG-COOKER_F_Mise en page // : PageC www.krups.com FR...................... P. EN..................... P. 8 DE..................... P. NL...................... P. DA..................... P. 8 SV......................

Läs mer

Larmmattor kan användas för att räkna kunder framför monter...

Larmmattor kan användas för att räkna kunder framför monter... Larmmattor kan användas för att räkna kunder framför monter... Eller assistera vid övervakning... CareMat eller EMD matta? T e m p w a t c h k a n e r b j u d a s i n a k u n d e r t v å o l i k a t y

Läs mer

Manual. Ultrasonisk Luftfuktare HACE MJS-400 - HACE MJS-500

Manual. Ultrasonisk Luftfuktare HACE MJS-400 - HACE MJS-500 Manual Ultrasonisk Luftfuktare HACE MJS-400 - HACE MJS-500 Viktiga säkerhetsföreskrifter Plocka aldrig isär, laga eller förändra denna maskin. Service måste utföras av utbildad servicepersonal. Förändringar

Läs mer

INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING

INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING SE INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING NARVI ROCKY ELECTRON 600 NARVI ROCKY ELECTRON 600 DELUXE NARVI ROCKY ELECTRON 900 NARVI ROCKY ELECTRON 900 DELUXE 1. ETT PAKET MED ELEKTRISK BASTUUGN INNEHÅLLER: 1.

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033

Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033 Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033 Modell T-1600 EA VARNING: För att undvika brand, elektriska stötar eller andra skador, läs följande säkerhetsföreskrifter innan du använder

Läs mer

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Läs mer

Information från Elsäkerhetsverket

Information från Elsäkerhetsverket 1 Information från Elsäkerhetsverket Har du en elapparat som beter sig underligt? Om något i en apparat glappar, om den låter konstigt, luktar bränt eller får proppar (säkringar) och överhettningsskydd

Läs mer

SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING

SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING 1/6 1 INSTALLATION SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING 1.1 Montering SLM är försedd med en monteringsplatta för enklare installation. SLM kan monteras genom att lossa en

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TDS + Tovenco Damper System + Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

Always here to help you

Always here to help you Always here to help you Register your product and get support at www.philips.com/welcome HD7699 HD7697 HD7695 HD7685 3 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1 HD7697, HD7695, HD7685 SVENSKA

Läs mer

Modell: TDH-55UM 87 460 35. Bruksanvisning avfuktare

Modell: TDH-55UM 87 460 35. Bruksanvisning avfuktare Modell: TDH-55UM 87 460 35 Bruksanvisning avfuktare Säkerhetsinstruktioner Läs igenom manualen noggrant innan du använder avfuktaren. Kontrollera att apparaten inte har blivit skadad under transporten.

Läs mer

Respireo Primo F - non vented

Respireo Primo F - non vented BRUKSANVISNING Respireo Primo F - non vented HELMASK Respireo Primo F - non vented HELMASK för en patient Bruksanvisning för patienten 1 - ANVÄNDNINGSOMRÅDE Respireo Primo F Non Vented är en helmask

Läs mer

Softstart funktion Hög verkningsgrad Låg störningsnivå Jämn, reglerad och filtrerad utspänning av hög kvalitet Effektiv kylning LED indikatorer

Softstart funktion Hög verkningsgrad Låg störningsnivå Jämn, reglerad och filtrerad utspänning av hög kvalitet Effektiv kylning LED indikatorer Inverter från 24V DC till 220/230V AC Softstart funktion Hög verkningsgrad Låg störningsnivå Jämn, reglerad och filtrerad utspänning av hög kvalitet Effektiv kylning LED indikatorer Spänningsomvandlare

Läs mer

Stork Elgolvvärme - KabelKit Installationspaket för el-golvvärme för våtutrymmen och klinker mm.

Stork Elgolvvärme - KabelKit Installationspaket för el-golvvärme för våtutrymmen och klinker mm. Stork Elgolvvärme - KabelKit Installationspaket för el-golvvärme för våtutrymmen och klinker mm. Tillämpning Stork KabelKit passar både renoveringsobjekt och för nybyggnation för alla typer av golv, exempelvis

Läs mer

Elektrisk kabelvinsch

Elektrisk kabelvinsch Bruksanvisning Elektrisk kabelvinsch VANOS250 / VANOS450 / VANOS450A Bruksanvisningen är en kopia VANOS250 / VANOS450 230V/50Hz Elektrisk kabelvinsch med fjärrkontroll Den elektriska kabelvinschen är avsedd

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP6522 1 HP6522 svenska 122 122 Svenska Introduktion Grattis till inköpet och välkommen till Philips! För att dra maximal nytta av den

Läs mer

Manual. Hydrauliskt Förspänningsverktyg DHS-2A. Adress Amerikavägen 6 393 56 KALMAR, Sweden. Telefon +46(0)480 44 26 50. Telefax +46(0)480 44 00 10

Manual. Hydrauliskt Förspänningsverktyg DHS-2A. Adress Amerikavägen 6 393 56 KALMAR, Sweden. Telefon +46(0)480 44 26 50. Telefax +46(0)480 44 00 10 Manual Hydrauliskt Förspänningsverktyg DHS-2A 130404_130404:1 393 56 KALMAR, Sweden Standardkomponenter Klämarm Klämningshuvud Klämarm Frigöringsposition Arbetsposition Greppverktyg Sänkskruv/Fixeringsskruv

Läs mer

MANUAL LUNE SPA. Läs mer om våra spabad på www.prospa.se eller ring 0472-44010

MANUAL LUNE SPA. Läs mer om våra spabad på www.prospa.se eller ring 0472-44010 MANUAL LUNE SPA Läs mer om våra spabad på www.prospa.se eller ring 0472-44010 Warm Cool Jets Blower Press to turn pump 1 on or off, and to shift between low Press to operate the spa light. Turns off after

Läs mer

MYSON STANDARD. SE Monterings- och bruksanvisning

MYSON STANDARD. SE Monterings- och bruksanvisning SE Monterings- och bruksanvisning Myson Standard är en modern, robust elradiator fylld med miljövänlig olja. Klass I - 230V / 400V - 50 Hz www.myson.se MYSON STANDARD SÄKERHETSINFORMATION Följande informationstexter

Läs mer

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1 Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 Internet: www.labkotec.fi Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46

Läs mer

Carrie. ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING

Carrie. ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING Carrie ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING INLEDNING Tack för att du valt Carrie telefonen. Vi hoppas att du skall ha mycket glädje av den. Läs igenom instruktionerna och skötselråd för att utnyttja

Läs mer

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2013 Rexair LLC R15815G-0 Tryckt i USA

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2013 Rexair LLC R15815G-0 Tryckt i USA rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2013 Rexair LLC R15815G-0 Tryckt i USA kundtjänstnummer Som en del av Rexairs kundtjänstprogram får varje MiniJet ett kundtjänstserienummer först efter att

Läs mer

Manual Swebad badkar manual 2009.11. Badkar SWEBAD BADKAR MANUAL 2009.11

Manual Swebad badkar manual 2009.11. Badkar SWEBAD BADKAR MANUAL 2009.11 Badkar 1. Installation: a) Installation av badkar b) Montering av front c) Installation av avloppssystem d) Montering av blandare och kranar e) Installation av vattentillförsel f ) Installation av el,

Läs mer

ESPRESSOBRYGGARE. Bonviva. Distribueras av: Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar

ESPRESSOBRYGGARE. Bonviva. Distribueras av: Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar ESPRESSOBRYGGARE Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar Distribueras av: Bonviva Läs igenom den här bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda din espressobryggare VIKTIGT: du måste spara din kaffebryggarens

Läs mer

Så här används Cylinda spisar

Så här används Cylinda spisar Så här används Cylinda spisar Modellerna med emaljhäll SE 512 SE 514 Viktigt! Läs hela bruksanvisningen innan Du börjar använda spisen. Då lär Du Dig använda och sköta den rätt från början Läs hela bruksanvisningen

Läs mer

indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning

indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning Tack för köpet av din fönsterputsrobot. Vi hoppas du ska bli riktigt nöjd med produkten. Läs mer om roboten på www.indream.dk Copyright Copyright 2012

Läs mer

Användarmanual. Juice maskin Torn U / SE. Rev. 090914 ... ... Din återförsäljare

Användarmanual. Juice maskin Torn U / SE. Rev. 090914 ... ... Din återförsäljare Användarmanual Juice maskin Torn Din återförsäljare U / SE...... Rev. 090914 Innehållsförteckning. Innehållsförteckning sid. 2 Maskinens ingående delar sid. 3-7 Installation sid. 8-9 Rengöringsinstruktion

Läs mer

FOR ACNE MOT AKNE AKNEN HOITOON IMOD AKNE

FOR ACNE MOT AKNE AKNEN HOITOON IMOD AKNE MANUAL ART NO SR09A 24h HEALING PROCESS Stimulates the bodys own healing powers naturally Stimulerar kroppens egen läkningskraft på ett naturligt sätt. FOR ACNE MOT AKNE AKNEN HOITOON IMOD AKNE MANUAL

Läs mer

Instruktioner och förslag till användning av. BIGmack communicator och LITTLEmack communicator

Instruktioner och förslag till användning av. BIGmack communicator och LITTLEmack communicator BIGmack och LITTLEmack levereras med fyra olika utbytbara lock. Dessa kan skruvas loss moturs sedan kan ett annat lock skruvas fast medurs. På det fastsatta locket skall alltid ett genomskinligt Snap lock

Läs mer

BRUKSANVISNING MODEL HV-T36

BRUKSANVISNING MODEL HV-T36 Febertermometer för panna BRUKSANVISNING MODEL HV-T36 SE Förpackningens innehåll IR Febertermometer för panna Skyddslock Bruksanvisning Sensorskydd 1 st 1 st 1 st 3 st Bruksanvisning för IR Febertermometer

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK. -System Inverter-luftkonditioneringsaggregat FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB

ANVÄNDARHANDBOK. -System Inverter-luftkonditioneringsaggregat FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB ANVÄNDARHANDBOK -System Inverter-luftkonditioneringsaggregat FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB Tack för att du köpt ett Daikin luftkonditioneringsaggregat.

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

MONTERINGSANVISNING. Lyx massagebadkar

MONTERINGSANVISNING. Lyx massagebadkar MONTERINGSANVISNING Lyx massagebadkar MONTERINGSANVISNING Tack för att du köpt ett Bathlife massagebadkar. Läs igenom denna manualen noggrant, innan du börjar installera och använda badkaret. Denna anvisning

Läs mer

Dubbla mikrofoner. Sing-A-Long Stereo CD-spelare. Bruksanvisning

Dubbla mikrofoner. Sing-A-Long Stereo CD-spelare. Bruksanvisning Dubbla mikrofoner Sing-A-Long Stereo CD-spelare Bruksanvisning Dubbla mikrofoner Sing-A-Long Stereo CD-spelare POWER LED INDICATOR LED DISPLAY OPEN (CD COMPARTMENT DOOR OPEN) MICROPHONE MICROPHONE ON/OFF

Läs mer

Installationsanvisningar för BIOROCK 2011

Installationsanvisningar för BIOROCK 2011 Installationsanvisningar för 2011 LÄS NOGA HELA MANUALEN INNAN INSTALLATION AB Evergreen Solutions West 08 4100 77 27 031 744 07 37 040 630 29 66 Innehåll Det viktigaste kom ihåg inför din installation:...

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Lyktstolpe Hybrid. Artikelnummer 9130-1176

B R U K S A N V I S N I N G. Lyktstolpe Hybrid. Artikelnummer 9130-1176 B R U K S A N V I S N I N G Lyktstolpe Hybrid Artikelnummer 9130-1176 Lyktstolpe hybrid FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL A. Lanterna B. Nedre stolpe C. Mellan stolpe D. Övre stolpe E. Övre kruka F. Undre kruka

Läs mer

Användarmanual KCC-21EB. Användarmanual för KCC-21EB. Portabel luftkonditionering DS179:1102

Användarmanual KCC-21EB. Användarmanual för KCC-21EB. Portabel luftkonditionering DS179:1102 Användarmanual för KCC-21EB Portabel luftkonditionering DS179:1102 1 Introduktion Tack för att du valt denna luftkonditionering för att tillfredsställa dina och din familjs alla Hemkomfort krav för hem,

Läs mer

Användarmanual NORDIC. Juicemaskin U / SE. Rev. 090921 ... ... Din återförsäljare

Användarmanual NORDIC. Juicemaskin U / SE. Rev. 090921 ... ... Din återförsäljare Användarmanual NORDIC Juicemaskin Din återförsäljare U / SE...... Rev. 090921 Allmän maskinbeskrivning Allmän beskrivning av juicemaskinen Nordic Nordic är en maskin för kylning av vatten och blandning

Läs mer

INSTRUKTION ANA-R. Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 700 600, E-mail: info@aquaexpert.se. Upplaga 05-1. Sid 1

INSTRUKTION ANA-R. Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 700 600, E-mail: info@aquaexpert.se. Upplaga 05-1. Sid 1 INSTRUKTION ANA-R Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 700 600, E-mail: info@aquaexpert.se Upplaga 05-1 Sid 1 GARANTIVILLKOR Ni har just installerat ett filter från Aqua Expert AB, ett ledande företag i branschen

Läs mer

ALC ( Automatisk Ljudnivåkontroll ). Sändaren justerar automatiskt volymen till ljudsignalen. Detta ger en jämn signal och därmed pålitlig sändning.

ALC ( Automatisk Ljudnivåkontroll ). Sändaren justerar automatiskt volymen till ljudsignalen. Detta ger en jämn signal och därmed pålitlig sändning. ANVÄNDARMANUAL Användarinstruktioner TACK FÖR ATT DU VALT SENNHEISER! EGENSKAPER IS 380 infrarött stereosystem, bestående av TI 380 infraröd sändare och HDI 380 infraröd hörlursmottagare är utvecklad för

Läs mer

MANUAL HEARTON A10 KORTVERSION PÅ SVENSKA

MANUAL HEARTON A10 KORTVERSION PÅ SVENSKA MANUAL HEARTON A10 KORTVERSION PÅ SVENSKA Halvautomatisk extern defibrillator Cupola Hjärtstartare HeartOn A10 Generalagent: Cupola AB www.cupola.se 0510-14150 Vid reklamation, kompletterande inköp samt

Läs mer

TEA CATER ANVÄNDARMANUAL. UM_SV Part No.: 1764118_01

TEA CATER ANVÄNDARMANUAL. UM_SV Part No.: 1764118_01 ANVÄNDARMANUAL UM_SV Part No.: 1764118_01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN INFORMATION... 4 Inledning...4 Varningar...4 Försiktighetsåtgärder...4 Avsedd användning...4 Fakta & vikt...5

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TDS Tovenco Damper System Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

TOPAZ Förstoringskamera. Bruksanvisning Art Nr. 1-3208

TOPAZ Förstoringskamera. Bruksanvisning Art Nr. 1-3208 TOPAZ Förstoringskamera Bruksanvisning Art Nr. 1-3208 TOPAZ Förstorande Läskamera gör det enklare att se tryckt text, bilder, handskriven text eller små föremål. Placera dokumentet eller bilden på det

Läs mer

TOWER ANVÄNDARMANUAL. UM_SV Part No.: 1764096_01

TOWER ANVÄNDARMANUAL. UM_SV Part No.: 1764096_01 ANVÄNDARMANUAL UM_SV Part No.: 1764096_01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN INFORMATION... 4 Inledning...4 Varningar...4 Försiktighetsåtgärder...4 Avsedd användning...4 Fakta & vikt...5

Läs mer

K 200. Bruksanvisning S... 3 76-504-0940 1

K 200. Bruksanvisning S... 3 76-504-0940 1 K 200 Bruksanvisning S... 3 76-504-0940 1 S Innehållsförteckning Uppställning och inbyggnad 3 El-anslutning 4 Igångsättning 4 Temperaturinställning 5 Temperaturlarm 5 Strömavbrott 5 Avfrostning 6 Belysning

Läs mer

Skötselråd. Frånluftsvärmepump Nibe Fighter 310P

Skötselråd. Frånluftsvärmepump Nibe Fighter 310P BRF Taklöken Skötselråd Frånluftsvärmepump Nibe Fighter 310P Du som bostadsrättsägare i Brf Taklöken förutsätts sköta din frånluftsvärmepump själv. Om du inte utför regelbunden service på värmepumpen kan

Läs mer

KCC-VDK18S KCC-VDK46S KCC-VDK46D

KCC-VDK18S KCC-VDK46S KCC-VDK46D Användarmanual för KCC-VDK18S KCC-VDK46S KCC-VDK46D Vinkyl DS180:1103 1 VARNING För att undvika att skada dörrpackningen, se till att ha dörren helt öppen när du drar ut hyllorna. Om aggregatet skall flyttas

Läs mer

Få ditt skrivbord att vibrera med musik

Få ditt skrivbord att vibrera med musik Användarmanual Paddy Vibe BT Edition Få ditt skrivbord att vibrera med musik 1. Produkt information Paddy Vibe BT Edition är en innovativ 360 högtalare som skapar ljud enli gt principen för resonans. Den

Läs mer

ALERTpager, Repeaterstation

ALERTpager, Repeaterstation Bruksanvisning ALERTpager, Repeaterstation Artikelnr: 464 303 ALERTpager, Repeaterstation är en kombinerad sändare och mottagare som sänder vidare signalerna från ALERTpager personsökare. Innehållsförteckning

Läs mer

Academy Active Cushion

Academy Active Cushion Academy Active Cushion GB User manual NL Gebruikershandleiding Bruksanvisning Vicair Academy Active sittdyna Bästa kund/brukare av Vicair Academy Active Tack för att du har valt en Vicair Academy Active.

Läs mer

Manual till Bradley Smoker digitala rökskåp

Manual till Bradley Smoker digitala rökskåp Manual till Bradley Smoker digitala rökskåp Bästa kund, Välkommen till en fantastisk värld av hemmarökning och långsam ugnsstekning. Bradley Smoker är en isolerad ugn som producerar ett jämnt flöde av

Läs mer

ANHANG. DB 110plus. Bruksanvisning

ANHANG. DB 110plus. Bruksanvisning ANHANG DB 110plus ES IT Bruksanvisning Denna broschyr visar en översikt över din DB 110plus. DB 110PLUS 1 ON/OFF POWER REFRESH 10 9 8 7 6 5 BATTERY Lo Hum Norm Hi Hum 2 4 3 ANHANG ÖVERSIKT 1 Torkkammare

Läs mer

Benefit Sports 300 996101

Benefit Sports 300 996101 Benefit Sports 300 996101 1 Säkerhetsinstruktioner Konsultera med läkare innan användning Om du känner smärta i bröst, yrsel eller andfåddhet avbryt träningen och kontakta läkare. Använd inte kläder som

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TIS, TES, TFS TIS: Tovenco Internal System Intern EC fläkt TES: Tovenco External System Extern EC/AC fläkt TFS: Tovenco Filtering System Recirkulering, kolfilter Tovenco

Läs mer

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Inledning Med Nokia Extra Power DC-11/DC-11K (hädanefter DC-11) kan du ladda upp batterierna i två kompatibla

Läs mer

Uppgradera ventilationssystemet!

Uppgradera ventilationssystemet! Aircode TM ID AC-500 Uppgradera ventilationssystemet! Aircode TM ID AC-535 / ID AC-550 Aircode TM ID AC-500 är joniseringsaggregat för installation i ventilationskanaler. et skapar ett rent inomhusklimat

Läs mer

Kombiapparat MF 3.3 Behandlingsapparat med tre funktioner

Kombiapparat MF 3.3 Behandlingsapparat med tre funktioner Art nr. 125018 Kombiapparat MF 3.3 Behandlingsapparat med tre funktioner Detta är en multifunktionsapparat som kombinerar funktionerna; Galvan (GV), Brusher (BR) och D arsonval (Högfrekvens (HF)). Apparaten

Läs mer

KCC VDK45D KCC VDK45S

KCC VDK45D KCC VDK45S MANUAL FÖR VINKYLARE KCC VDK45D KCC VDK45S Tack för att du valt en vinkylare från KCC. Med KCC Vinkyl kan du förvara och lagra dina drycker elegant och alltid servera dem vid rätt temperatur. Innan användning,

Läs mer

VVS. Vattenrening. EL & VVS - för din säkerhet

VVS. Vattenrening. EL & VVS - för din säkerhet Vattenrening VVS Med rätt vattenfilter kan du ta bort sand, sediment, grövre partiklar, utfällt järn samt dålig lukt och smak. Filter finns också om du behöver avkalka vattnet. EL & VVS - för din säkerhet

Läs mer

POWERED WOOFER BLUETOOTH SYSTEM. Svensk Instruktions Manual AVIN R2

POWERED WOOFER BLUETOOTH SYSTEM. Svensk Instruktions Manual AVIN R2 POWERED WOOFER BLUETOOTH SYSTEM Svensk Instruktions Manual AVIN R2 Läs igenom hela denna manual innan du påbörjar användning. Spara manualen för framtida bruk. När du läst igenom detta material, önskar

Läs mer

Konica Minolta industriella instrument. Säkerhetsanvisningar

Konica Minolta industriella instrument. Säkerhetsanvisningar Konica Minolta industriella instrument Säkerhetsanvisningar Säkerhetssymboler Följande symboler i denna manual är till för att undvika olyckor, som kan inträffa som resultat av felaktig hantering av instrumentet.

Läs mer

INSTRUKTION Budget FeMn med spolautomatik

INSTRUKTION Budget FeMn med spolautomatik INSTRUKTION Budget FeMn med spolautomatik Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 700 600, E-mail: info@aquaexpert.se Upplaga 120516 Sid 1 GARANTIVILLKOR Ni har just installerat ett filter från Aqua Expert AB,

Läs mer