Owner s Manual #54112, #54113,# #54112 #54123 # Inflate Your Fun TM V~50Hz 2,050W at 20ºC, IPX5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Owner s Manual #54112, #54113,#54123. www.bestway-service.com #54112 #54123 #54113. Inflate Your Fun TM. 220-240V~50Hz 2,050W at 20ºC, IPX5"

Transkript

1 #54112, #54113,# V~50Hz 2,050W at 20ºC, IPX5 TÜVRheinland ZERTIFIZIERT Elektromagnetische Verträglichkeit Regelmäßige Produktionsüberwachung ID Inflate Your Fun TM #54112 #54123 #54113 Owner s Manual B 版 : 英 / 德 / 芬 / 荷 / 希 / 俄 / 瑞

2 INNEHÅLL 1. Säkerhetsanvisningar...P93 2. Specifikationer... P96 3. Installationsanvisningar... P97 Vald plats Test av pumpen Montering 4. Pumpens funktion... Reset värmesystem Kontrollpanel Larm P Garanti... P107 SÄKERHETSANVISNINGAR VARNING Då du installerar och använder denna elektriska anordning, måste du alltid följa grundläggande säkerhetsnormer, inklusive följande: VIKTIGA SÄKERHETSNORMER LÄS OCH FÖLJ ALLA ANVISNINGAR. VARNING: Spa-poolen måste förses med elektrisk ström via en isolerande transformator eller via en jordfelsbrytare (RCD) med en nominell driftsström som inte överstiger 30mA. Pump måste testas före varje användning, följ pumpens anvisningar för att testa. Om elkabeln är skadad, måste den ersättas av tillverkaren, centret för teknisk assistans eller annan kvalificerad tekniker för att undvika risker. För att minska risken för elektrisk stöt, ska du inte använda en förlängningssladd för att ansluta apparaten till strömförsörjningen; använd ett uttag som befinner sig på lämpligt avstånd. Ingen del av apparaten får placeras ovanför badet under användningen. Delar som innehåller strömförande beståndsdelar måste vara otillgängliga för personerna som befinner sig i Spa-poolen, med undantag för delarna som förses med en extra låg ström som understiger 12V; Delar som innehåller elektriska beståndsdelar, utom fjärrkontroller, måste placeras eller fästas så att de inte kan falla ner i Spa-poolen. Spa-anläggningens kontakt får inte vara längre än 3,5m från poolen. Stickkontakten måste vara tillgänglig efter poolens installation. ANVÄND INTE SPA-ANLÄGGNINGEN NÄR DET REGNAR, ANNARS KAN DU FÅ EN ELEKTRISK STÖT. Använd aldrig kontaktlinser i ditt spa. Använd inte spabadet när kemiskt underhåll pågår Underhåll... Underhåll av Spa-vattnet För rengöring/byte av filterpatron För vattenbalansering Fixering av luftventil Att tömma Spa-anläggningen Rengöring av Spa-poolen Att reparera Spa-poolen Förvaring av Lay-Z-Spa Avfallshantering P Felsökning... P106

3 Produkten kan användas av barn från åtta år och uppåt och personer med försämrad fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet eller kunskap om de hålls under uppsikt eller instruerats i hur produkten används på ett säkert sätt så att de förstår riskerna det innebär. Barn får inte leka med produkten. Rengöring och användarunderhåll för inte utföras av barn utan uppsikt. Vatten lockar barn. Lägg alltid på Spa-poolens lock efter användningen. Gräv inte ned kabeln. Placera sladden så att den inte utsätts för gräsklippare, häcktrimmer och annan trädgårdsutrustning. Risk för drunkningsolyckor. Vidta alla försiktighetsåtgärder för att förhindra barn från att få åtkomst till Spa-poolen utan tillstånd. För att undvika olyckor, ska du försäkra dig om att barn inte kan använda denna Spa-pool om inte under överinsyn av vuxna. RISK FÖR PERSONSKADA. Använd aldrig spabadet om inlopps-/utloppsrör är defekta eller saknas. Försök aldrig byta ut inlopps-/utloppsrör. Kontakta alltid ditt lokala Aftersales-center. RISK FÖR ELEKTRISK STÖT. Installera Spa-poolen minst 2m från alla metallytor. RISK FÖR ELEKTRISK STÖT. Använd aldrig elektriska apparater medan du sitter i din Spa-pool eller då du fortfarande är blöt. placera aldrig elektriska apparater, som lampor, telefoner, radioapparater eller TV-apparater inom 2m från Spa-poolen. Under graviditeten, kan varmbad leda till fosterskador. Begränsa användningentill 10minuter åt gången. FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR SKADA: A. Vattnet i Spa-poolen bör aldrig överstiga 40 C (104 F). En vattentemperatur mellan 38 C(100 F) och 40 C(104 F) anses vara säker för en frisk vuxen. Vi rekommenderar en låg vattentemperatur för små barn och då du använder Spa-poolen i mer än 10minuter. B. Eftersom en alltför hög vattentemperatur kan leda till fosterskador under graviditetens första månader, bör gravida eller möjligt gravida kvinnor begränsa Spa-poolens vattentemperatur till 38 C (100 F). C. Innan användaren lägger sig i Spa-poolen, bör han mäta vattentemperaturen med en termometer med hög precision, eftersom toleransnivån för vattenregleringsanordningar varierar. D. Användningen av alkohol, droger eller mediciner före eller under användningen av Spa-poolen kan leda till medvetslöshet med risk för drunkningsolyckor. E. Mycket feta personer och personer med hjärtfel, lågt eller högt blodtryck, blodcirkulationssystem eller diabetes, bör konsultera en läkare före användningen av Spa-poolen. 94

4 F. Personer som tar mediciner bör konsultera en läkare innan de använder Spa-poolen, eftersom vissa mediciner medför dåsighet, medan andra mediciner kan påverka hjärtslagen,blodtrycket och blodcirkulationen. FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR SKADA: Häll aldrig vatten som är varmare än 40 C (104 F) direkt ner i Spa-poolen. Användningen av alkohol, droger eller mediciner kan öka risken för livshotande hypertermi avsevärt. Hypertermi uppstår då kroppens invändiga temperatur når åtskilliga grader högre än den normala kroppstemperaturen på 37 C (98.6 F). Symptomen för hypertermi inkluderar en ökning av kroppens invändiga temperatur, yrsel, trötthet, dåsighet och svimning. Effekterna av hypertermi innebär oförmåga att känna igen behovet att kliva ut ur Spa-poolen eller badkarets varmvatten; omedvetenhet om överhängande risker, fosterskador hos gravida kvinnor; fysisk oförmåga att gå ut ur Spa-poolen eller badkaret; och medvetslöshet vilket leder till fara för drunkning. Elektriska installationer ska uppfylla kraven i standarden VDE0100part702. Rådfråga en behörig elektriker om du har frågor. KONSULTERA DIN LÄKARE FÖR RÅD. FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRD: Spa-anläggningen får inte installeras eller lämnas ute i temperaturer under 4 C (40 F). Använd inte Spa-poolen ensam. Personer med infektionssjukdomar bör inte använda en Spa-pool. Använd inte Spa-poolen omedelbart efter ansträngande träning. Kliv alltid i och ur Spa-poolen långsamt och försiktigt. Våta ytor är alltid hala. För att undvika skador på pumpen, får Spa-poolen aldrig användas om den inte är fylld med vatten. Kliv omedelbart ur Spa-poolen om du känner obehag eller om du är sömnig. Tillsätt aldrig vatten till kemikalier. Tillsätt alltid kemikalier utspädda i vatten för att undvika stark rökutveckling eller våldsamma reaktioner som kan leda till farlig utsprutning av kemiska produkter. OBS: Undersök utrustningen före användning. Informera Bestway på kundserviceadressen som står i listan i denna bruksanvisning om eventuella delar som är skadade eller saknades vid köptillfället. Kontrollera att utrustningens beståndsdelar motsvarar modellen du avsett att köpa. Produkten är inte avsedd för kommersiellt bruk. SPAR DENNA BRUKSANVISNING 95

5 SPECIFIKATIONER FÖR LAY-Z-SPA -VEGAS(#54112) Kapacitet: Vattenkapacitet (80%): Storlek i uppblåst tillstånd: 4-6 vuxna 848L (224gal) 196cm x 61cm (77 x 24 ) Masserande turbobläster: Värmeelement: Pump: 800W 2,000W vid 20ºC 50W cirkulationsfilterpump Ökad hjärtfrekvens: Reellt vattenflöde: Strömvärde: Cirka 1,5-2 C/timme (3-4 F/timme) 1,325 liter/h (350 gal/h) V AC, 2,050W vid 20ºC Fylld vikt: 1,100Kg (2,426Lb) Temperaturkapacitet: 40ºC (104ºF) Drifttryck: 0.8PSI (5.5KPa) Toppskydd i läder med uppblåsbart hölje Kemisk flottör Uppblåsningsslang(P6613) Filtreringsutrustning (P6653) Pump Spa-pool med terylenöverdrag Extra tålig lagningslapp Beståndsdelar 1 Skruvventil 1 Adapterskydd 1 Slangadapter SPECIFIKATIONER FÖR LAY-Z-SPA -MONACO(#54113) Kapacitet: Vattenkapacitet (80%): Storlek i uppblåst tillstånd: 6-8 vuxna 1,540L (407gal) 201cm x 69cm (79 x 27 ) Masserande turbobläster: Värmeelement: Pump: 800W Ökad hjärtfrekvens: 2,000W vid 20ºC Reellt vattenflöde: 50W Strömvärde: cirkulationsfilterpump Cirka C/timme (2-3 F/timme) 1,325 liter/h (350 gal/h) V AC, 2,050W vid 20ºC Fylld vikt: 1,973Kg (4,349Lb) Temperaturkapacitet: 40ºC (104ºF) Drifttryck: 7PSI-10PSI (0.048MPa-0.069MPa) Toppskydd i läder med uppblåsbart hölje Kemisk flottör Uppblåsningsslang (P6613) Filtreringsutrustning (P6653) Pump Pooldelar 1 skiftnyckel (F6H189 Lim Lagningslapp i PVC Lapp i polyster 3-ply Extra tålig lagningslapp Beståndsdelar 1 tryckvakt (P6608) 1 Adapterskydd 1 Slangadapter Högtryckshandpump (P3039) Spa 4 Uppblåsta Kuddar 96

6 SPECIFIKATIONER FÖR LAY-Z-SPA TM MIAMI (#54123) Kapacitet: Vattenkapacitet (80%): Storlek i uppblåst tillstånd: 2-4 vuxna 800L (192gal) 180cm x 65cm (71 x 26 ) Masserande turbobläster: Värmeelement: Pump: 800W 2,000W vid 20ºC 50W cirkulationsfilterpump Ökad hjärtfrekvens: Reellt vattenflöde: Strömvärde: Cirka 1,5-2 C/timme (3-4 F/timme) 1,325 liter/h (350 gal/h) V AC, 2,050W vid 20ºC Fylld vikt: 1,026Kg (2,261Lb) Temperaturkapacitet: 40ºC (104ºF) Drifttryck: 0.8PSI (5.5KPa) Poolfoder Kemisk flottör Uppblåsningsslang(P6613) Filtreringsutrustning (P6653) Pump Spaöverdrag Extra tålig lagningslapp Beståndsdelar 1 Skruvventil 1 Adapterskydd 1 Slangadapter INSTALLATIONSANVISNINGAR Vald plats VARNING: Den valda platsen måste kunna klara av den förväntade belastningen. VARNING: Iordningställ ett lämpligt dräneringssystem för att hantera överflödigt vatten detta gäller för både inomhus- och utomhusinstallationer. VIKTIGT: Eftersom den kombinerade vikten av Lay-Z-Spa, vattnet och användarna, är det ytterst viktigt att basen där Lay-Z-Spa installeras är slät, platt och jämn samt klarar av att stödja vikten av Lay-Z-Spa likformigt(inte på matta eller liknande material). Om Lay-Z-Spa är placerad på en yta som inte uppfyller dessa krav, täcker tillverkarens garanti inte eventuella skador som uppstår på grund av felaktigt stöd. Det är ägaren till Lay-Z-Spa som ansvarar för att kontrollera att installationsplatsen hela tiden är lämplig. 1. Installation inomhus: Du måste vara medveten om speciella krav om du installerar Spa-poolen inomhus. Fukt är en naturlig sidoeffekt vid installationen av Lay-Z-Spa. Avgör effekterna av luftburen fukt på utsatt trä, papper, etc. på installationsplatsen. För att minimera dessa effekter är det bäst att försäkra sig om att ventilationen är tillräcklig på vald installationsplats. En arkitekt kan hjälpa dig avgöra om mer ventilation krävs. 2. Installation utomhus Under påfyllningen, tömningen eller under användningen, kan vatten stänka ut ur Spa-poolen. Därför bör Lay-Z-Spa installeras nära en golvbrunn. Låt aldrig Spa-poolens yta utsättas för direkt solljus under en längre tid. VARNING: ANVÄND INTE SPA-ANLÄGGNINGEN NÄR DET REGNAR, ANNARS KAN DU FÅ EN ELEKTRISK STÖT. 97

7 2.5m h Zon 2 2.5m Zon 1 Zon 2 Zon 0 Zon 0 h 1.5m 2m 2m 1.5m VARNING: Anordningen måste placeras i zon 1, zon 2 eller utanför alla zoner. Test av pumpen 1. Sätt i kontakten i ett hushållsuttag. Lysdioden visar automatiskt aktuell vattentemperatur. Test 2. Test -knappen har tryckts in, Alla kontrollpanelens lampor släcks och det kommer ett varningspip från pumpen. 3. Koppla ur pumpen och koppla sedan in den igen för att start om systemet. Pumpen är klar för användning. IMPORTANT NOTICE This unit will auto lockout after 5 minutes. To lock or unlock place finger over VARNING: RISK FÖR ELEKTRISK STÖT. Pump måste testas före varje användning. VARNING: Sätt i kontakten endast i ett vägguttag med jordfelsbrytare (RCD). VARNING: Innan man kopplar in kontakten i ett eluttag ska man se till att uttagets spänningsvärde är lämpligt för pumpen. VARNING: Använd den inte om detta test misslyckas. Test function for 3 seconds. MONTERING: VEGAS (#54112) Veckla ut spa-anläggningen och konstläderöverdraget och se till att båda ligger med rätt sida vänd uppåt. Anslut en ände av uppblåsningsslangen till adapter A på pumpen. 3. Som vi beskrivit tidigare, ska du testa pumpen och trycka på knappen Lay-Z-Massage för att sätta igång pumpen. Test IMPORTANT NOTICE This unit will auto lockout after 5 minutes. To lock or unlock place finger over function for 3 seconds. 98

8 4. OBS! Använd inte en luftkompressor för att blåsa upp poolen. Använd uppblåsningsslangen för att blåsa upp kamrarna i ordningen 1 som Skruva fast anges på spabadet och 2 skruvventilen på på överdraget. luftintagsventilerna märkta med No. 1 på höljet i imitationsläder. OBS: Innan användning ska man alltid se till att de uppblåsbara kamrarna är korrekt uppblåsta och att det inte finns några veck. Öppna skruvventil upptill, sätt i uppblåsningsslangen och blås upp Spa-poolen. Efter uppblåsningen, ska du fästa skruvventil övre lock. 2 1 Skydd Spa Anslut pumpen till spa-anläggningen genom att räta in motsvarande bokstäver (A till A, B till B och C till C). Dra åt adaptrarna ordentligt för hand. Kontrollera att alla gummitätningar sitter på plats. 5. Öppna det övre läderaktiga överdraget och vänd på det. Sätt uppblåsningsslangen på ventilen och blås upp. Stäng ventilen när uppblåsningen är klar. bort de två propplocken från 6. Tainsidan 7. av spabadets inlopps- och Skruva på filtersatsen på insidan av spabadets utloppsrör (OBS! Måste skruvas in i nedre läget). OBS: Sitt inte på filtreringsutrustningen. utloppsrör. X 8. Använd en trädgårdsslang och fyll spa-poolen till märket för lägsta vattennivå som finns tryckt på poolväggen. OBS: Innan man fyller poolen ska man se till att avloppsventilen i botten är åtdragen. 9. Sätt på överdraget, lås klämmorna och tryck på värmeknappen för att värma upp vattnet (se sidan 102). VARNING: Låt inte Lay-Z-Massagesystem vara igång då överdraget sitter på eftersom luft annars kan lagras inuti spa-anläggningen, vilket kan leda till oreparerbara materiella skador och fysiska skador. VARNING: Detta spa-skydd är inte ett säkerhetsskydd och inte ett substitut för överinsyn av vuxen; barn måste konstant övervakas när de befinner sig kring spa-poolen. Observera: Vi rekommenderar att du duschar innan du använder ditt Lay-Z- Spa, eftersom kosmetiska produkter, lotions och andra beläggningar på huden snabbt kan försämra vattenkvaliteten. 99

9 MONTERING: MONACO (#54113) 1. Veckla ut spa-poolen. 2. Blås upp poolväggen. 1 2 Skruva loss luftventilen på poolväggen Anslut en ände av uppblåsningsslangen till adapter A på pumpen. 5. Aktivera Lay - Z - Massage - systemet och blås upp det uppblåsbara skyddet. ko loc ut afte r5m inutes. To lock or u nloc kp lac e fin g AN IMPORT T NOTICE Anslut pumpen till spa-anläggningen genom att räta in motsvarande bokstäver (A till A, B till B och C till C). Dra åt adaptrarna ordentligt för hand. Kontrollera att alla gummitätningar sitter på plats. 7. Ta bort de två propplocken från insidan av spabadets inlopps- och utloppsrör. 3 seconds. tion for 6. Test func Thi s un it wi ll o ut er ov er a Blås upp de fyra kuddarna med hjälp av högtryckshandpumpen. Kontrollera att den inre fjäderbelastade ventilen inte är nedtryckt. (i sådant fall ska man trycka in den och vrida moturs). Fäst tryckmätaren på högtryckshandpumpens slang och blås upp spa-poolen till 0,048MPa (7PSI) ~ 0,069MPa (10PSI) 8. Skruva på filtersatsen på insidan av (OBS! Måste skruvas in i nedre läget). OBS: Sitt inte på filtreringsutrustningen. spabadets utloppsrör X 9. Använd en trädgårdsslang och fyll spa-poolen till märket för lägsta vattennivå som finns tryckt på poolväggen. OBS: Innan man fyller poolen ska man se till att avloppsventilen i botten är åtdragen. 10. Sätt på överdraget, lås klämmorna och tryck på värmeknappen för att värma upp vattnet (se sidan 102). VARNING: Låt inte Lay-Z-Massagesystem vara igång då överdraget sitter på eftersom luft annars kan lagras inuti spa-anläggningen, vilket kan leda till oreparerbara materiella skador och fysiska skador. 100

10 VARNING: Detta spa-skydd är inte ett säkerhetsskydd och inte ett substitut för överinsyn av vuxen; barn måste konstant övervakas när de befinner sig kring spa-poolen. Observera: Vi rekommenderar att du duschar innan du använder ditt Lay-Z- Spa, eftersom kosmetiska produkter, lotions och andra beläggningar på huden snabbt kan försämra vattenkvaliteten. MONTERING : MIAMI (#54123) Anslut en ände av: uppblåsningsslangen till adapter A på pumpen. Som vi beskrivit tidigare, ska du testa pumpen och trycka på knappen Lay-Z-Massage för att sätta igång pumpen. 3. o ut loc r afte ut ko utes. To lock or unlo 5 mi n ck p lac e fi n g er 4. OBS! Använd OBS: Innan Lay-Z-Spa Miami används, se till att den uppblåsbara kammaren är ordentligt fylld och att den inte har några veck. inte en luftkompressor för att blåsa upp poolen. Använd uppblåsningsslangen för att blåsa upp kammaren enligt den tryckta siffran 1 på spaet. Skruva fast skruvventilen på luftintagsventil erna märkta med No. 1 på spaet. Test 3 seconds. tion for func A IMPORT NT NOTICE Thi su nit w er ov ill a Veckla ut spaet och överdraget och se till att båda ligger med rätt sida uppåt. Öppna skruvventil upptill, sätt I uppblåsningsslangen och blås upp Spa-poolen. Efter uppblåsningen, ska du fästa skruvventil övre lock. Öppna det övre textiltäckta locket och vänd på det. Sätt slangen för uppblåsning på ventilen för att blåsa upp. Stäng ventilen när uppblåsningen är klar. 2 1 Skydd Spa Anslut pumpen till spa-anläggningen genom att räta in motsvarande bokstäver (A till A, B till B och C till C). Dra åt adaptrarna ordentligt för hand. Kontrollera att alla gummitätningar sitter på plats. 5. Ta bort de två propplocken från insidan av spabadets inloppsoch utloppsrör Skruva på filtersatsen på insidan (OBS! Måste skruvas in i nedre läget). OBS! Sitt inte på filtreringsutrustningen. av spabadets utloppsrör X 101

11 8. Använd en trädgårdsslang och fyll spa-poolen till märket för lägsta vattennivå som finns tryckt på poolväggen. OBS: Innan man fyller poolen ska man se till att avloppsventilen i botten är åtdragen. 9. För att värma vattnet, lägg på överdraget, fäst med kardborrbanden och tryck på uppvärmningsknappen (se sidan 102). VARNING: Låt inte Lay-Z-Massagesystem vara igång då överdraget sitter på eftersom luft annars kan lagras inuti spa-anläggningen, vilket kan leda till oreparerbara materiella skador och fysiska skador. VARNING: Detta spa-skydd är inte ett säkerhetsskydd och inte ett substitut för överinsyn av vuxen; barn måste konstant övervakas när de befinner sig kring spa-poolen. Observera: Vi rekommenderar att du duschar innan du använder ditt Lay-Z- Spa, eftersom kosmetiska produkter, lotions och andra beläggningar på huden snabbt kan försämra vattenkvaliteten. PUMPENS FUNKTION Värmeåterställning A a t er t af 5 min utes. To lock or unlo ck pla ce G fin g ov wi ll o ut u ko loc er När Lay-Z-Spa används för första gången, eller efter att det inte används under en längre tid, se till att återställningsknappen på pumpen trycks in med ett smalt och tunt föremål. H A B Knappen för lås/lås upp Pumpen har ett automatiskt 5-minuterslås. Tryck in knappen för lås/lås upp i 3 sekunder för att låsa eller låsa upp pumpen. AN IMPORT T NOTICE Test C 3 seconds. tion for func Thi s un it er B RESET F D E Knappar för temperaturinställning Då du trycker på knappen för att Öka eller Minska temperaturen, blinker LED-indikator. Då den blinkar, kan du ange önskad temperaturinställning. Om du håller dessa knappar nedtryckta, ökar eller minskar värdena snabbt. Den nya önskade temperaturinställningen förblir på LED-displayen i 5 sekunder för att bekräfta det nya värdet. OBS: Inställd standardtemperatur är 40 C(104 F). OBS: Temperaturregleringen kan utföras mellan 20 C (68 F) och 40 C (104 F). 102

12 C Värmeknapp Använd denna knapp för att aktivera värmesystemet och systemet. Pumpen avslutar inte uppvärmningen av Spa-poolen tills aktuell vattentemperatur är 1 C (1,8ºF) högre än inställd temperatur. Då den aktuella vattentemperaturen sjunker med 2 C (3,6ºF) under inställd temperatur, startas uppvärmningssystemet igen. Då lampan ovanför värmeknappen lyser röd, är uppvärmningssystemet aktiverat. Då lampan lyser grön, är vattnet på inställd temperatur och uppvärmningssystemet är i standbyläge. Värmesystemet kan höja vattentemperaturen med cirka 1,5 till 2ºC (3-4ºF) i timmen vad gäller #54112, #54123 och 1-1,5ºC/h (2-3ºF/h) i timmen vad gäller # OBS: Om uppvärmningssystemet aktiveras, startas filtreringssystemet automatiskt. Detta är helt normalt. OBS: Då du stängt av uppvärmningssystemet, fungerar i alla fall filtreringssystemet. Detta är normalt. OBS: Lay-Z-Massage-systemet stängs av automatiskt när värmesystemet aktiveras. D Celsius/Fahrenheit-växlare Temperaturen kan visas i Fahrenheit eller Celsius. OBS: Systemets standardvärde är Fahrenheit. Larm Orsaker Vattenflödessensorerna fungerar utan att man trycker på filter- eller uppvärmningsknappen Efter att ha startat funktionerna för filtrering och/eller uppvärmning eller medan de går upptäcker inte vattenflödessensorerna något vattenflöde. Anledningar E F Knappen för Lay-Z-Massage-system Använd denna knapp för att aktivera massagesystemet som har en 30 minuters automatisk avstängningsfunktion och värmesystemet stängs av automatiskt detta är normalt. Lampan ovanför knappen för Lay-Z-Massage-systemet lyser röd när systemet är aktiverat. VARNING: Sätt inte igång Lay-Z-Massagesystemet när locket är på annars kan luft ackumulera inuti spa-anläggningen vilket kan leda till oreparerbara materiella skador och personskador. G Test H 1. Vattenflödessensorernas flaggor föll inte tillbaka i rätt läge 2. Vattenflödessensorerna är trasiga 1. Du har glömt att avlägsna de två locken inuti poolen 2. Filterpatronerna är smutsiga Aktivera filtrerings- eller uppvärmningssystemet och placera din hand framför utloppsröret inuti poolen för att kontrollera om du kan känna vattnet flöda ut 3. Om inget vatten flödar ut är vattenpumpen trasig 4. Om inget vatten flödar ut efter att vattenpumpen bytts ut är transformatorn trasig 5. Vatten flödar ut men larm dyker upp. Vattenflödessensorerna är trasiga Knappen för vattenfiltrering Denna knapp används för att sätta på och stänga av filterpumpen. Lampan ovanför knappen för vattenfiltrering lyser röd när filtreringen är aktiverad. Test-knappen Använd denna knapp för att testa om pumpens elektriska system är säkert. Se avsnittet Test av pumpen för detaljer. LED-display Då LED-displayen är på visar den automatiskt aktuell vattentemperatur. Lösningar 1. Dra ut pluggen, slå försiktigt sidan av pumpen och sätt tillbaka pluggen 2. Kontakta din lokala Bestway servicepunkt för efterförsäljning för instruktioner 1. Avlägsna de två locken innan uppvärmning, se stycket Montering i användarmanualen 2. Avlägsna filtersetet från inuti poolen och tryck på filter- eller uppvärmningsknappen. Om inget larm dyker upp, rengör och byt ut filterpatronerna och installera filtersetet inuti poolen. OBS: Filterpatronerna måste rengöras varje dag 3. Kontakta din lokala Bestway servicepunkt för efterförsäljning för instruktioner 4. Kontakta din lokala Bestway servicepunkt för efterförsäljning för instruktioner 5. Kontakta din lokala Bestway servicepunkt för efterförsäljning för instruktioner Pumpens termometer anger en vattentemperatur på under 4 ºC Pumpens termometer anger en vattentemperatur på över 50 ºC Problem med pumpens termometerkontakter Detta larm dyker upp efter att man trycker på pumpens testknapp eller under pumpens automatiska drift Alla ljusen på Säkerhetskretsarna i drift kontrollpanelen blickar och pumpen tutar 1. Vattentemperaturen är lägre än 4 ºC 2. Pumpens termometer är trasig 1. Vattentemperaturen är över 50 ºC 1. Pumpens termometerkontakter fungerar inte som de ska 2. Pumpens termometer är trasig 1. Strömanslutningen upplevde en viss strömvariation 2. Säkerhetskomponenter är trasiga 1. Testknappen trycktes in Spaet är inte utformat för att användas med en vattentemperatur lägre än 4 ºC. Koppla ur pumpen och sätt först på pumpen när vattentemperaturen nått 6 ºC 2. Kontakta din lokala Bestway servicepunkt för efterförsäljning för instruktioner 1. Spaet är inte utformat för att användas med en vattentemperatur högre än 40 ºC. Koppla ur pumpen och sätt först på pumpen när vattentemperaturen nått 38 ºC. VIKTIGT: Innan du startar om pumpen, tryck in pumpens återställningsknapp 2. Kontakta din lokala Bestway servicepunkt för efterförsäljning för instruktioner. 1. Kontakta din lokala Bestway servicepunkt för efterförsäljning för instruktioner 2. Kontakta din lokala Bestway servicepunkt för efterförsäljning för instruktioner 1. Koppla ur pumpen och koppla in den igen 2. Kontakta din lokala Bestway servicepunkt för efterförsäljning för instruktioner 1. Koppla ur pumpen och koppla in den igen

13 UNDERHÅLL Underhåll av Spa-vattnet Ägaren av spabadet måste underhålla poolvattnet regelbundet, dagligen om så krävs. Rätt desinfektionsmedel för underhåll av vattnet dödar skadliga mikroorganismer, tar bort oljor, make-up och lotion och säkerställer att vattnet är rent och säkert. Spabadets vattenkvalitet kan vara extremt farligt för hälsan. Vi rekommenderar följande: För rengöring/byte av filterpatron OBSERVERA: För att hålla spa-vattnet rent bör du kontrollera och vid behov rengöra filterpatronen varje dag, och beroende på användning rekommenderar vi att du byter filterpatron var tredje dag. 1. Koppla bort pumpen. 2. Avlägsna filtreringsutrustningen från spa-poolen. OBS: FÖR ATT UNDVIKA SKADERISK ELLER DÖDSFALL MÅSTE DU SE TILL ATT PUMPEN ÄR URKOPPLAD INNAN DU PÅBÖRJAR SPA-UNDERHÅLL. P6575 Stopplock P6653 Filtreringsutrustning 58239(VI) Filterkassett 3. Filterpatronen kan sköljas av med trädgårdsslang och återanvändas. Om den uppvisar tecken på smuts eller missfärgningar ska filterpatronen bytas ut. Vi rekommenderar att filterpatronen byts ut var tredje dag beroende på användning. 4. Montera tillbaka filtreringsutrustningen i spa-poolen. För vattenbalansering 1. Vattnet ska som regel bytas ut cirka var 3:e dag. Detta är dock endast vägledande; vattnets kvalitet påverkas av hur ofta poolen används, de personer som använder den samt det allmänna underhållet. 2. Kemiskt underhåll: Använd poolkemikalier för att bevara vattnets kemi. Använd poolkemikalier för att upprätthålla vattenkemin och klor- eller bromtabletter (använd inte granuler) med det kemiska flytmedlet. Konsultera din lokala leverantör av poolkemikalier för information om behandling av vattnet i ditt spabad och information om hur de kemiska tabletterna ska användas. OBS: Vid underhåll med kemikalier ska man aktivera Lay-Z-Massage-funktionen för att kemikalierna snabbt ska lösas upp i vattnet. Använd inte spabadet när kemiskt underhåll pågår. OBS: Avlägsna flottören med kemikalier från spa-poolen när denna används. Använd en testsats (ingår inte) efter utförande av kemiskt underhåll och innan spabadet används, för att testa vattenkemin. Ett ph-värde lägre än 7,4 och högre än 7,6 skadar spabadet och pumpen. Vi rekommenderar att vattnet håller ett ph-värde på mellan 7,4 och 7,6, en total alkalitet på mellan 80 och 120 ppm och fritt klor mellan 2-4 ppm. Skador orsakade av kemisk obalans omfattas inte av garantin. Fixering av luftventil (Gäller endast #54113) När man använder spa-poolen är det normalt för den interna luften att expandera och/eller dra ihop sig. När detta inträffar kan det hända att det läcker ut luft från luftventilen i poolväggen. Kontrollera alltid luftventilen noga innan användning. Om det läcker ut luft ska man använda medföljande skiftnyckel för att fixera luftventilen enligt följande: Öppna luftventilens lock och för in skiftnyckeln i själva ventilen. Håll med en hand fast luftventilens baksida via spa-poolväggens insida och vrid skiftnyckeln medurs. Alla Spa-pooler kräver användning av kemikalier för pooler. Poolkemikalier kan vara giftiga och ska hanteras med varsamhet. Det föreligger allvarliga risker för hälsan i samband med kemiska ångor och en felaktig märkning och förvaring av behållare som innehåller kemikalier. Konsultera din lokala poolförsäljare för ytterligare information om kemiskt underhåll. Var noga att följa kemikalietillverkarens anvisningar. Garantin täcker inte skador på Spa-poolen som uppstår på grund av felaktig användning av kemikalier och Spa-poolens vatten. OBS: 1. Dra inte åt för mycket. 2. Kontrollera alltid luftventilen noga innan användning. 3. Justera inte luftventilens koppling när spa-poolen används. 104

14 Att tömma Spa-anläggningen Avlägsna filtreringsutrustningen från spa-poolen. 1. OBS: Alla ritningar är enbart illustrativa. Kanske inte visar den aktuella produkten. Ej skalenliga. 2. Placera de 2 stopplocken på spa-poolens inlopps- och utloppsrör. Anslut slangadaptern till Med slangen i valt tömningsområde, trädgårdsslangen och ska du avlägsna fast slangadaptern vid den undre stoppenheten Spa-poolens B-adapter. från Spa-poolens insida för att släppa ut vattnet Koppla bort pumpen från Spa-poolen. När det mesta av spa-vattnet tömts ut ska man öppna avloppsventilen på poolens botten för att avlägsna kvarvarande vatten Skruva fast adapterskyddet på spa-poolens adapter A. Vegas, Miami (#54112, #54123): Skruva loss ventilerna för att tömma spaet på luft. 8. Monaco (#54113): För att tömma ut luft ska man skruva loss luftventilen från luftingångsventilen i moturs riktning, trycka in den fjäderbelastade ventilen och vrida medurs Använd slangen för uppblåsning för att torka pumpen och spa-poolen. Anslut slangen till adapter A på pumpen och tryck på knappen för Lay-Z-Massage för att aktivera blåsfunktionen. 10. Se till att torka pumpen helt. Rengör pumpens insida med en handduk. Vinkla pumpen för att tömma ut kvarvarande vatten i slangen. Man rekommenderas att använda slangen för uppblåsning för att torka pumpens adapter B. 11. Använd en ny filterpatron när spa-poolen tas i bruk igen. Se sida 104 för anvisningar om hur man byter filterpatron. C A A Rengöring av Spa-poolen Rester av rengöringsmedel och fragment från baddräkter och kemikalier kan ansamlas på spa-poolens väggar. Använd tvål och vatten för att rengöra väggarna och skölj noga. OBS: Använd INTE hårda borstar eller rengöringsprodukter med slipmedel. Att reparera Spa-poolen För spa #54112, #54123 och uppblåsbart överdrag #54113 Om spa-poolen fått en reva eller ett hål ska man applicera medföljande lagningslapp. 1. Rengör området som ska repareras. 2. Dra försiktigt loss lappen. 3. Tryck på lappen över området som ska repareras. 4. Vänta trettio minuter innan kammaren blåses upp igen. Gäller Spa #54113 (exklusive uppblåsbart skydd) Om det har gått hål på spaet, använd den medföljande lagningslappen av PVC eller polyseter 3-ply och limma fast den enligt följande steg: 1. Rengör och torka området som ska repareras. 2. Skär den medföljande lappen av PVC eller polyester 3-ply i rätt storlek. 3. Täck den ena sidan av den utskurna lappen med det medföljande limmet. Se till att limmet är jämnt fördelat. 4. Vänta trettio sekunder och placera sedan den utskurna lappen med limmet över det skadade området. 5. Jämna ut alla eventuella luftbubblor och tryck ner den fast i två minuter 6. Produkten är åter redo att användas. Upprepa processen om ytterligare läckor uppstår. 105

15 Förvaring av Lay-Z-Spa Se till att spa-poolen och pumpen är helt torra. Detta är nödvändigt för att förlänga livslängden för Lay-Z-Spa. Vi rekommenderar att man använder pumpen för att blåsa spa-poolen, pumpen och rören torra. Avlägsna filtersatserna och släng de använda filterkassetterna. Placera de 2 stopplocken på spa-poolens inlopps- och utloppsventiler igen. Vi rekommenderar dig att förvara Lay-Z-Spa I originalförpackningen på en varm och torr plats. OBS: Plasten blir skör och går lätt sönder om den utsätts för minusgrader. Frysning kan allvarligt skada Spa-poolen. En felaktig vinterförvaring av Spa-poolen kan leda till att garantin ogiltigförklaras. Avfallshantering Förklaring av den överkorsade soptunnan med hjul: Kasta inte bort elektriska apparater tillsammans med vanliga hushållssopor, utan använd anläggningar för källsortering. Kontakta dina lokala myndigheter för information om de insamlingssystem som finns tillgängliga. Om du kastar bort elektriska apparater på soptimmar eller depåer, kan farliga ämnen läcka ned i grundvattnet och komma in i livsmedelskedjan, vilket kan skada din hälsa och välbefinnande. När du ersätter gamla apparater med nya, är återförsäljaren skyldig att ta emot din gamla apparat för bortskaffning gratis. FELSÖKNING Bestway strävar efter att tillhandahålla felfria exemplar av Lay-Z-Spa på marknaden. Om du upptäcker något som helst problem, ska du inte tveka att kontakta oss eller din auktoriserade återförsäljare Nedan följer några hjälpfulla tips för att underlätta felsökningen och lösa de vanligaste problemen. Problem Pump does not operate Möjliga orsaker - Strömfel - Testknappen trycktes in - Strömkretsen bruten Lösningar - Kontrollera strömkällan - Koppla ur pumpen och koppla in den igen - Kontakta din lokala Bestway servicepunkt för efterförsäljning för instruktioner Pumpen värmer inte korrekt - Den inställda temperaturen är för låg - Filterpatronen är smutsig - Felaktig vattennivå - Termosäkring av - Det är fel på uppvärmningselementet - För högtemperatur inställd, se avsnittet Pumpdrift - Rengör/ersätt Filterpatronen, se avsnittet Rengöra och ersätta filterpatronen - Fyll på vatten till angiven nivå - Tryck på återställningsknappen på pumpen, se avsnittet Pumpdrift - Kontakta din lokala Bestway servicepunkt för efterförsäljning för instruktioner Lay-Z-Massage system fungerar inte - Luftpumpen är för varm - The Lay-Z- Spa Massage stannar automatiskt - Luftpump trasig - Koppa ur pumpen och vänta två timmar så att pumpen kyls av. Sätt i pluggen och tryck på Lay-Z-Massages systemknapp - Tryck in Lay-Z-Massages systemknapp för att återaktivera - Kontakta din lokala Bestway servicepunkt för efterförsäljning för instruktioner Pumpadaptrarna är inte i höjd med spa - anläggningens adaptrar Läckage från spa-anläggningen Vattnet är grumligt - En egenskap för PVC är att det ändrar form, vilket är normalt - Spa-anläggningen är sliten eller punkterad - Otillräcklig filtreringstid - Smutsig filterpatron - Felaktigt underhåll av vattnet - Lyft pumpen med trä eller en annan typ isoleringsmaterial för att ställa pumpens adaptrar i höjd med spa - anläggningens adaptrar - Använd den medföljande lagningslappen - Öka filtreringstiden - Rengör/ersätt filterpatronen, se avsnitt Rengör och ersätt filterpatronen - Se kemikalietillverkarens anvisningar 106

16 Begränsad tillverkargaranti från BESTWAY 2014 En begränsad garanti medföljer produkten du har köpt. Bestway står bakom den egna kvalitetsgarantin och försäkrar genom en ersättningsgaranti att din produkt är fri från fabrikationsfel som kan leda till läckage. För att göra ett garantianspråk ska du fylla I garantikortet och skicka det till oss tillsammans med: För uppblåsbart spa: 1) Kvittot 2) Klipp ut satsnumret som finns nära tömningsventilen på det uppblåsbara fodret och luftventilen på överdraget och fäst det på ditt inköpskvitto. Innan du klipper i produkten, kontakta ditt efterförsälningscenter för instruktioner. Spa Spa-golv Skydd Lay-Z-Spa Vegas 2112-XXXXXX 1112-XXXXXX Lay-Z-Spa Monaco 2113-XXXXXX 1113-XXXXXX Lay-Z-Spa Miami 2123-XXXXXX N/A För digitalt styrd pump: 1) Ditt kvitto 2) Pumpen ska skickas in per post till ett center för teknisk assistans som du kontaktat. För ytterligare information, läs informationen på baksidan som gäller ditt land. Innan du skickar iväg pumpen ber vi att du kontaktar ditt aftersales-kontor för anvisningar. Bestway är inte ansvarig för ekonomiska förluster pga. skador från vatten eller kemiska ämnen. Bestway ersätter inga produkter som anges ha behandlats slarvigt eller i brott mot bruksanvisningens instruktioner. TILL: Bestway serviceavdelning DATUM Kundens kodnummer FAX/E-POST/TEL: Se baksidan för information som gäller ditt land. Vänligen lämna fullständiga adressuppgifter. Obs: inkompletta adressuppgifter innebär fördröjning för leveransen. Begärd information VÄNLIGEN ANGE LEVERANSADRESS Namn: Adress: Postnummer: Land: Mobiltelefon: Fax: Stad: Telefon: E-post: Ange din produktkod tydligt: Beskrivning av problemet Läckage från Spa-poolen Vattenfiltreringssystemet fungerar inte Uppvärmningssystemet fungerar inte Kontrollpanelen visar fel som inte kan lösas Lay-Z massagesystem fungerar inte Läckage från pumpen Läckage från adaptern Delar saknas använd koden för den del som Annat (beskriv) saknas; den står I bruksanvisningen. När kunden efterfrågar reservdelar måste även sidan i manualen skickas med, med ett kryss bredvid den saknade eller felaktiga delen. Du måste även skicka en kopia på kvittot tillsammans med detta faxmeddelande. För att kunna hjälpa dig på bästa sätt, är det viktigt att all information du tillhandahåller är fullständig. DU KAN ÄVEN BESÖKA VÅR WEBBPLATS: 107

17 Austria Tel: (+43) Fax: (+43) Belgium & Luxembourg Tel: Fax: (+32) Denmark Tel: (+45) Fax: (+45) Finland Tel: (+358) Bestway France Tel: (0.34 TTC / Minute) Fax: (+33) Bestway Germany Tel: (+49) Fax: (+49) Greece Tel: Fax: (+39) Hungary Tel: (+36) Bestway Italy Tel: (+39) Fax: (+39) The Netherlands Tel: Fax: (+31) Norway Tel: (+47) Fax: (+47) Poland Tel: (+48) Tel: (+48) Fax: (+48) Portugal Tel: (+351) Fax: (+34) Spain Tel: (+34) Fax: (+34) Sweden Tel: (+46) Fax: (+46) Switzerland Tel: (+41) Fax: (+41) United Kingdom Tel: Fax: (+44) Bestway Central & South America Ltda Salar Acostan 1282, Parque Enea, Pudahuel, Santiago, Chile Tel: (+56) Fax: (+56) Brasil Tel: (+55) Tel / Fax: (+55) Chile Tel: (+56) Mexico Tel: (+52) Fax: (+52) Perú Tel: (+51) Bestway Inflatables & Material Corp. No.3065 Cao An Road, Shanghai, , China. Tel: (+86) Fax: (+86) Bestway (Europe) s.r.l. Via Resistenza 5, San Giuliano M.se (Mi) - Italy Tel: (+39) Fax: (+39) B 版 : 英 / 德 / 芬 / 荷 / 希 / 俄 / 瑞

Säkerhetsanvisningar

Säkerhetsanvisningar Användarhandbok Säkerhetsanvisningar Vid installation och användning av spabadet ska grundläggande försiktighetsåtgärder alltid iakttas, inklusive följande: Läs dessa anvisningar: VARNING! För att minska

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA

INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA Struktur Kära kund, Vänligen läs noga igenom hela denna användarmanual innan du

Läs mer

KONVEKTORELEMENT. INSTRUKTIONSMANUAL Modell No. PH-ET06AF-1500

KONVEKTORELEMENT. INSTRUKTIONSMANUAL Modell No. PH-ET06AF-1500 KONVEKTORELEMENT INSTRUKTIONSMANUAL Modell No. PH-ET06AF-1500 VAR VÄNLIG SPARA DESSA INSTRUKTIONER VARNING: LÄS DENNA ANVÄNDARMANUAL NOGGRANT INNAN ANVÄNDNING. VARNING VARNING: ELEMENTET FÅR INTE ANVÄNDAS

Läs mer

AQUA SPA de luxe Användarmanual

AQUA SPA de luxe Användarmanual AQUA SPA de luxe Användarmanual Modell: PH050006F, 220-240V~, 50Hz, 1800W, Class II Läs denna användarmanual innan användning. 1 VIKTIGA SÄKERHETS INSTRUKTIONER VARNING! För att undvika elektriska stötar

Läs mer

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning AVFUKTARE DH10M Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning Innehåll Lägg vänligen tid på läsa denna manual noggrant och spara den för senare användning. Sida Specifikationer

Läs mer

Användarmanual och bruksanvisning

Användarmanual och bruksanvisning ElectroGEAR Användarmanual och bruksanvisning VÄRMEFLÄKT LÄS ANVISNINGARNA NOGGRANT: Läs och följ alla instruktioner. Förvara instruktionerna på en säker plats för framtida behov. Låt ingen som inte läst

Läs mer

DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P

DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P Avfuktare Instruktionsmanual WASCO 2000 DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P Läs och spara dessa instruktioner för senare bruk INNEHÅLLSFÖRTECKNING Läs noga igenom manualen före användning och spara den som referens.

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR MASSAGEBADKAR MODELL: BT-65100RIL Tack för att du valt ett massagebadkar från Bathlife. Läs instruktionerna noga före installation och bruk. Innan installation, vänligen läs igenom avsnittet

Läs mer

Modell: MFD10-5050MR 2. Bruksanvisning avfuktare

Modell: MFD10-5050MR 2. Bruksanvisning avfuktare Modell: MFD10-5050MR 2 87 460 30 Bruksanvisning avfuktare Innehåll Varningar 3 Användning och effektivitet 5 Beskrivning av delar 6 Välj rätt funktionsval 7 Förberedelser inför användning 8 Användning

Läs mer

VATTENKOKARE WK-2015SC

VATTENKOKARE WK-2015SC VATTENKOKARE WK-2015SC ANVÄNDARMANUAL 1 Läs denna användarmanual noggrant innan vattenkokaren tas i bruk. Manualen innehåller viktig information för vattenkokarens användning och underhåll. SYMBOLER I

Läs mer

Säkerhetsanvisningar

Säkerhetsanvisningar Användarhandbok Säkerhetsanvisningar Vid installation och användning av spabadet ska grundläggande försiktighetsåtgärder alltid iakttas, inklusive följande: Läs dessa anvisningar: VARNING! För att minska

Läs mer

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE DS 035:0605 VARM/KALL LUFT BEFUKTARE KCC CF-900 Läs denna manual innan användning och spara den för att kunna gå tillbaka och i läsa den. VIKTIGA SÄKERHETS INSTRUKTIONER Vid användandet av en elektronisk

Läs mer

Saromica Perkolator, kaffemaskin

Saromica Perkolator, kaffemaskin Saromica Perkolator, kaffemaskin Modell Saromica 6005 / Saromica 6010 / Saromica 6015 Bruksanvisning 1 1. Allmän information Läs noga igenom bruksanvisningen med viktig information för säker och korrekt

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Fotmassage Artikelnummer 7580-1040

B R U K S A N V I S N I N G. Fotmassage Artikelnummer 7580-1040 B R U K S A N V I S N I N G Fotmassage Artikelnummer 7580-1040 1 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Fotmassage Artikelnummer 7580-1040 Följ nedanstående säkerhetsföreskrifter noggrant när du använder fotmassagen, särskilt

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006

B R U K S A N V I S N I N G. Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 B R U K S A N V I S N I N G Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 1 Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs bruksanvisningen noggrant före första användning och spara

Läs mer

Studsmatta 512x305 cm

Studsmatta 512x305 cm SÄKERHETSANVISNINGAR OCH MONTERINGSANVISNINGAR Art. 9053595 Studsmatta 512x305 cm Studsmatta, fyrkantig - Art. 9053595 Beskrivning: Fyrkantig studsmatta med nät, matta och stege. Innehåll Inledning...

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING. Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK

USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING. Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK Tack för att du har valt denna luftkonditionering av högsta kvalitet. Läs denna användarhandbok noga innan du använder apparaten. Vid eventuella

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Massagedyna Artikelnummer 7580-1033

B R U K S A N V I S N I N G. Massagedyna Artikelnummer 7580-1033 B R U K S A N V I S N I N G Massagedyna Artikelnummer 7580-1033 1 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Massagedyna Artikelnummer 7580-1033 Följ allltid nedanstående säkerhetsföreskrifter vid användning av massagedynan,

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR MASSAGEBADKAR MODELL: MONTE 65103 Tack för att du har valt ett BATHLIFE-badkar. Följ alla instruktioner noga för att garantera säkerheten. Innan installation, vänligen läs igenom avsnittet

Läs mer

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering BRUKSANVISNING Mobil luftkonditionering Modell No: 360008/ 360010 Vi rekommenderar att du läser instruktionerna noga innan du använder produkten. Bevara instruktionerna på en trygg plats, eftersom du kan

Läs mer

Easy wash Portabel tvätt

Easy wash Portabel tvätt Easy wash Portabel tvätt Art.nr. T95-05 Låg vattenförbrukning och högt vattentryck Låg energiförbrukning miljövänlig Portabel, långlivad, säker och stänkskyddad I hushållet: Badrum, diskbänk, husdjur,

Läs mer

ALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR IALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR

ALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR IALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR ALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR IALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR ALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR IALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR SÄKERHETSANVISNINGAR Tillverkaren rekommenderar en korrekt användning av belysningsapparaterna! Därför

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Skivspelare TT01 Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Läs dessa anvisningar.

Läs mer

Mobil Aircondition. Svensk Bruksanvisning. Best.nr. 5020

Mobil Aircondition. Svensk Bruksanvisning. Best.nr. 5020 Mobil Aircondition Svensk Bruksanvisning Best.nr. 5020 Innehållsförteckning Instruktion 1 Kontrollpanel - funktioner 2 Fjärrkontroll 4 Rengörning - förvaringsfack 5 Felsökningsguide 6 Installationsinstruktioner

Läs mer

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Grattis till ditt köp av den elektriska kaminen Cozzy Fire. Läs noga igenom monterings- och bruksanvisningen samt säkerhetsföreskrifterna innan du använder produkten.

Läs mer

Bruksanvisning. Mjölkskummare

Bruksanvisning. Mjölkskummare Bruksanvisning Mjölkskummare 423008 SV Bruksanvisning och säkerhetsföreskrifter. Läs igenom den här bruksanvisningen noggrant. Endast för hushållsbruk. g SVENSKA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs den här handboken

Läs mer

Bruksanvisning OPTIMAX

Bruksanvisning OPTIMAX B R U K S A N V I S N I N G F r a m k a l l n i n g s m a s k i n O P T I M A X 2003-03-10 SVK Röntgenteknik AB Båtvägen 7, 191 33 Sollentuna Innehållsförteckning sid 1.0 Säkerhetsföreskrifter 3 2.0 Testkörning

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 1 Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga

Läs mer

FS 50. S Kasvosauna Brugsanvisning

FS 50. S Kasvosauna Brugsanvisning FS 50 S S Kasvosauna Brugsanvisning Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) Tel. +49 (0) 731 / 39 89-144 Fax: +49 (0) 731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail: kd@beurer.de Svenska Bästa/bäste kund,

Läs mer

Kung Fu Massage MANUAL OD 600

Kung Fu Massage MANUAL OD 600 Kung Fu Massage MANUAL OD 600 Kung Fu Massage INNEHÅLL Viktiga säkerhetsanvisningar 13 Lämplig för 14 Fördelar 14 För bästa resultat 14 Funktionsknappar och användningsanvisningar 15 1. Funktionsknappar

Läs mer

OBS: Starta inte din poolrobot utan vatten. Startas den utan vatten kan det skada motorerna. Garantin täcker inte detta fel.

OBS: Starta inte din poolrobot utan vatten. Startas den utan vatten kan det skada motorerna. Garantin täcker inte detta fel. MV-5701-PT9i-9-2015 PT9i ROBOTIC POOL CLEANER Lycka till med ditt köp! PT9i är en teknologisk avancerad automatisk pool robot, som är enkel att använda. PT9I gör det lätt att hålla din pool ren. Följ nedanstående

Läs mer

INFORMATION OM FUKT All luft innehåller en viss mängd vatten i ångform. Mängden ånga fastslår omgivningens luftfuktighet.

INFORMATION OM FUKT All luft innehåller en viss mängd vatten i ångform. Mängden ånga fastslår omgivningens luftfuktighet. INFORMATION OM FUKT All luft innehåller en viss mängd vatten i ångform. Mängden ånga fastslår omgivningens luftfuktighet. Luftens kapacitet att innehålla vattenånga är större ju högre temperatur luften

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL Elpatron MOA för Epecons handdukstorkar. ver MOA

ANVÄNDARMANUAL Elpatron MOA för Epecons handdukstorkar. ver MOA ANVÄNDARMANUAL Elpatron MOA för Epecons handdukstorkar ver.2015.12 MOA Säkerhetskrav installation 1. Montering och anslutning av elpatronen ska endast utföras av en kvalificerad installatör. 2. Anslut

Läs mer

BRUKSANVISNING RG 2000

BRUKSANVISNING RG 2000 BRUKSANVISNING RG 2000 T E X T I L V Å R D S M A S K I N Obs! Läs igenom bruksanvisningen noga innan du sätter ihop och startar maskinen. VIKTIGA ANMÄRKNINGAR! Kontrollera att nätspänningen överensstämmer

Läs mer

WUB5511 Elektrisk Värmefilt

WUB5511 Elektrisk Värmefilt WUB5511 Elektrisk Värmefilt Svensk Bruksanvisning Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar Sid 2 VIKTIGA anvisningar! Spara för framtida bruk! VARNING: EJ avsedd

Läs mer

Riskokare 1,5L. Rostfritt stål Varmhållningsfunktion 500W. Instruktionsmanual Engelska Svenska. Modell: RE100

Riskokare 1,5L. Rostfritt stål Varmhållningsfunktion 500W. Instruktionsmanual Engelska Svenska. Modell: RE100 Riskokare 1,5L Rostfritt stål Varmhållningsfunktion 500W Instruktionsmanual Engelska Svenska Modell: RE100 INLEDNING Med din nya riskokare kan du nu koka det perfekta riset, på ett enkelt och problemfritt

Läs mer

Badtunna Instruktionsmanual

Badtunna Instruktionsmanual Badtunna Instruktionsmanual Monterings- och bruksanvisning Bästa kund! Tack för att du har valt en badtunna från DenForm. Denna monterings- och bruksanvisning är utformad för att du ska få största möjliga

Läs mer

Register your product and get support at HP8605. Användarhandbok

Register your product and get support at  HP8605. Användarhandbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8605 SV Användarhandbok HP8605 a b c d e f g h i j 10 sec. Svenska 1 Grattis! Gratulerar till din nya produkt och välkommen till Philips!

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL PEDALASSISTERAD ELCYKEL

ANVÄNDARMANUAL PEDALASSISTERAD ELCYKEL ANVÄNDARMANUAL PEDALASSISTERAD ELCYKEL Grattis till köpet av en pedalassisterad elcykel, som kommer att ge många behagliga kilometer av cykling. Observera att felaktig installation eller skötsel av systemet

Läs mer

MANUAL TC-9000 PORTABEL LUFTKONDITIONERING

MANUAL TC-9000 PORTABEL LUFTKONDITIONERING MANUAL TC-9000 PORTABEL LUFTKONDITIONERING Läs och följ anvisningarna och säkerhetsinstruktionerna inför användning av denna produkt. Spara manualen om du skulle behöva den senare. Kontakta behörig personal

Läs mer

Straightener. Register your product and get support at HP8342/00. Användarhandbok

Straightener.  Register your product and get support at HP8342/00. Användarhandbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8342/00 SV Användarhandbok a b c k d e f g h i j Svenska Gratulerar till din nya produkt och välkommen till Philips! Genom

Läs mer

Användarmanual. Great Northern Popcorn - Little Bambino

Användarmanual. Great Northern Popcorn - Little Bambino Användarmanual Great Northern Popcorn - Little Bambino För manual på Danska, Finska, Norska och Engelska vänligen besök vår hemsida. For manual in Danish, Finnish, Norwegian or English, please visit our

Läs mer

Massagebadkar Monte 62107 INSTALLATIONSGUIDE BRUKSANVISNING FÖR MASSAGEBADKAR MODELL: MONTE 62107 Bästa användare: Tack för att du har valt ett BATHLIFE-badkar. För att garantera säkerhet, läs instruktionerna

Läs mer

OLJEFYLLT MINI-ELEMENT

OLJEFYLLT MINI-ELEMENT OLJEFYLLT MINI-ELEMENT HN NR. 3552 INSTRUKTIONER VIKTIGT! Läs noga igenom instruktionerna före användning och spara dem för framtida referens. Fig. 1 Förberedelse för användning Fig. 2 Sätt i kontakten

Läs mer

VATTENKOKARE BRUKSANVISNING

VATTENKOKARE BRUKSANVISNING VATTENKOKARE BRUKSANVISNING MODELL: BKE1700 Läs bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda kokaren och spara den för framtida behov. SÄKERHET! 1. Läs anvisningarna före användning. 2. Kontrollera

Läs mer

ORIGINAL LINE A ANVÄNDARMANUAL

ORIGINAL LINE A ANVÄNDARMANUAL ANVÄNDARMANUAL Maskiner med automatisk vattenpåfyllning UM_SV Part No.: 1764079_01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN INFORMATION... 4 Inledning...4 Varningar...4 Försiktighetsåtgärder...4

Läs mer

Flyttbar Luftkonditionerare

Flyttbar Luftkonditionerare Flyttbar Luftkonditionerare Bruksanvisning * Läs igen den här bruksanvisningen och spara den inför framtida bruk. Teknisk data: Attack 47 Kyleffekt 2637 W Strömkälla 230 V, 1-fas Effektförbrukning 830

Läs mer

Bruksanvisning för Wonder Core Smart WCS-61

Bruksanvisning för Wonder Core Smart WCS-61 WCS-61 Bruksanvisning för Wonder Core Smart Innan du börjar använda träningsredskapet läs igenom avsnittet Säkerhetsinformation noggrant för att säkerställa en korrekt användning. När du har läst igenom

Läs mer

Innehållsförteckning. Instruktioner för matberedaren. English

Innehållsförteckning. Instruktioner för matberedaren. English Instruktioner för matberedaren Innehållsförteckning Säker användning av matberedaren Viktiga säkerhetsföreskrifter 6 Krav på elektrisk utrustning 8 Avfallshantering av elektrisk utrustning 8 DELAR OCH

Läs mer

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm)

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Installationsanvisning och bruksanvisning JPF AT ¾ " 2 Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Obs! Läs noga igenom installation och bruksanvisning innan ni monterar och driftsätter detta filter. Viktigt

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031

B R U K S A N V I S N I N G. Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 B R U K S A N V I S N I N G Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 1 Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 Värmemadrassen har 4 olika värmenivåer och har timer där automatisk avstänging kan väljas mellan

Läs mer

K 185P. Bruksanvisning

K 185P. Bruksanvisning K 185P Bruksanvisning Varning Om denna enhet innehåller kolvätekylmedium var god se riktlinjerna nedan. Då enheten innehåller ett lättantändligt kylmedium är det ytterst viktigt att säkerställa att kylledningarna

Läs mer

Bruksanvisning MI-5. Framkallningsmaskin MI-5. 2003-03-10 SVK Röntgenteknik AB Båtvägen 7, 191 33 Sollentuna

Bruksanvisning MI-5. Framkallningsmaskin MI-5. 2003-03-10 SVK Röntgenteknik AB Båtvägen 7, 191 33 Sollentuna B R U K S A N V I S N I N G Framkallningsmaskin MI-5 2003-03-10 SVK Röntgenteknik AB Båtvägen 7, 191 33 Sollentuna Innehållsförteckning sid 1.0 Säkerhetsföreskrifter 3 2.0 Innan du startar maskinen 3 3.0

Läs mer

KYL-/FRYSBOX 12/24/230V

KYL-/FRYSBOX 12/24/230V KYL-/FRYSBOX 12/24/230V Bruksanvisning HN nr. 8896 Lycka till med Er nya kylbox kom ihåg att noggrannt läsa igenom denna bruksanvisning före användning och spara den för eventuellt senare bruk. Kylboxen

Läs mer

Straightener HP8331. Register your product and get support at SV Användarhandbok

Straightener HP8331. Register your product and get support at  SV Användarhandbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8331 SV Användarhandbok Svenska Gratulerar till din nya produkt och välkommen till Philips! Genom att registrera din produkt

Läs mer

Innehållsförteckning. Viktiga säkerhetsföreskrifter... 5 Krav på elektrisk utrustning... 7 Avfallshantering av elektrisk utrustning... 7. Delar...

Innehållsförteckning. Viktiga säkerhetsföreskrifter... 5 Krav på elektrisk utrustning... 7 Avfallshantering av elektrisk utrustning... 7. Delar... BRUKSANVISNING för vattenkokare Innehållsförteckning Säkerhetsföreskrifter för vattenkokare Viktiga säkerhetsföreskrifter... 5 Krav på elektrisk utrustning... 7 Avfallshantering av elektrisk utrustning...

Läs mer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696. Användarhandbok

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696. Användarhandbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696 Användarhandbok o n a m b l k c j d e i f g h p q r 3 4 16mm 22mm 7~10 sec. 5 7~10 sec. 6 7~10 sec. 7 Svenska Gratulerar till din

Läs mer

Barblandare METOS HBH650 CE MG Bruksanvisning Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta

Barblandare METOS HBH650 CE MG Bruksanvisning Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta Barblandare METOS HBH650 CE MG4117106 Bruksanvisning 07.08.2015 Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER VARNING När man använder elektriska apparater bör man

Läs mer

MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 1

MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 1 MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 1 Dränkbara pumpar TALLAS ACI 125 TALLAS ACI 200 Fig. A Fig. B MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 2 1. SÄKERHETSÅTGÄRDER Läs först

Läs mer

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst V-larm Installationsanvisning Förpackningen innehåller: Utomhusenhet (sändare, bild 1) och inomhusenhet (mottagare med nätadapter bild 2). Enheterna är ihopparade

Läs mer

Användarmanual HVA / HVM. Din återförsäljare. U_SE Rev. 080915 ... ... ...

Användarmanual HVA / HVM. Din återförsäljare. U_SE Rev. 080915 ... ... ... Användarmanual HVA / HVM Din återförsäljare U_SE Rev. 080915 1. Allmänt. HVA/HVM hetvattenautomat Vi gratulerar till ert val av en hetvattenautomat HVA/HVM. Läs igenom bruksanvisningen innan du använder

Läs mer

Platsen för placering av äggkläckningsapparaten bör vara så pass ventilerad och torr så att temperaturen är konstant ca 17-23 C.

Platsen för placering av äggkläckningsapparaten bör vara så pass ventilerad och torr så att temperaturen är konstant ca 17-23 C. Innan användning. Innan maskinen används för första gången, ta del av denna bruksanvisning, teknisk data, och kontrollera att följande är med: bruksanvisning termometer (Fahrenheit) metalllåda för termometer

Läs mer

OptiCell 3 Dynamisk växeltrycksmadrass

OptiCell 3 Dynamisk växeltrycksmadrass Återförsäljare i Sverige: Bromsvägen 3, 891 60 ÖRNSKÖLDSVIK Tel: +46 660 22 28 50 OptiCell 3 Dynamisk växeltrycksmadrass Bruksanvisning Art nr.: OC3-085200, OC3-090200, OC3-105200 Datum: 2013-11-01 Art

Läs mer

Hair Styler. Register your product and get support at HP4698/22. Användarhandbok

Hair Styler.  Register your product and get support at HP4698/22. Användarhandbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hair Styler HP4698/22 SV Användarhandbok e f h g i j d c o p n m l b q k a r s t v u Svenska Gratulerar till din nya produkt och välkommen

Läs mer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Användarhandbok

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Användarhandbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656 SV Användarhandbok a b c d e f g h c d i j k C 3 3CM 7~10 sec. 7~10 sec. 7~10 sec. 7 7~10 sec. Svenska Gratulerar till

Läs mer

ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING

ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING Läs anvisningarna noggrant före användning och spara på lämpligt ställe. Kontrollpanel sökning hastighet tid avstånd kalorier På/av Bruksanvisning Nödstoppbrytare

Läs mer

BLENDER METOS HBB250 MG4117102. Bruksanvisningar. 07.09.2015 Rev.1.1

BLENDER METOS HBB250 MG4117102. Bruksanvisningar. 07.09.2015 Rev.1.1 BLENDER METOS HBB250 MG4117102 Bruksanvisningar 07.09.2015 Rev.1.1 VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER VARNING När man använder elektriska apparater bör man följa de elementära säkerhetsanvisningarna, inklusive

Läs mer

BMG 4907. Svensk bruksanvisning

BMG 4907. Svensk bruksanvisning BMG 4907 Svensk bruksanvisning Generella säkerhets instruktioner - Läs bruksanvisningen noggrannt innan produkten används. Spara dessutom bruksanvisningen för framtida bruk och behåll garanti sedeln (warranty),

Läs mer

SPABAD B R U K S A N V I S N I N G

SPABAD B R U K S A N V I S N I N G SPABAD BRUKSANVISNING OBS! LÄS NOGA IGENOM INSTRUKTIONERNA OCH FÖLJ DEM FÖREBYGGANDE AV RISKER FÖR BARN 1. För att minska risken för personskada för barn: låt aldrig barn använda spabadet ensamma utan

Läs mer

GS 43. S Glasvåg. Bruksanvisning

GS 43. S Glasvåg. Bruksanvisning GS 43 S S Glasvåg Bruksanvisning Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) Tel. +49 (0) 731 / 39 89-144 Fax: +49 (0) 731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail: kd@beurer.de svenska Innehåll 1. Bör läsas...2

Läs mer

MONTERINGSANVISNING EVITA-6036. Massagebadkar

MONTERINGSANVISNING EVITA-6036. Massagebadkar MONTERINGSANVISNING EVITA-6036 Massagebadkar Kära kund: Tack för att du köpt ett Bathlife massagebadkar. Läs igenom denna manualen noggrant, innan du börjar installera och använda badkaret. Vänligen ta

Läs mer

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING Modell: AC-210 / AC-310 Vänligen läs noggrant igenom bruksanvisningen för att säkerställa korrekt användning, underhåll och installation. Spara manualen för framtida

Läs mer

IL 50. Infraröd-värmestrålapparat Bruksanvisning...2-11

IL 50. Infraröd-värmestrålapparat Bruksanvisning...2-11 IL 50 S Infraröd-värmestrålapparat Bruksanvisning...2-11 Beurer GmbH Söflinger Str. 218 D-89077 Ulm (Germany) Tfn: +49 (0) 731 / 39 89-144 Fax: +49 (0) 731 / 39 89-255 www.beurer.de E-post: kd@beurer.de

Läs mer

MANUAL VANCOUVER MANUAL VANCOUVER

MANUAL VANCOUVER MANUAL VANCOUVER 1 MANUAL VANCOUVER TACK 2 för att du har valt ett spabad från Svenska Badrumsinredningar AB. Läs noggrant igenom denna manual och spara den för framtida bruk. INNEHÅLL Viktigt att veta inför uppstart...

Läs mer

made in China C1000E IB-leaflet.indd 1 6/27/13 2:18 PM

made in China C1000E IB-leaflet.indd 1 6/27/13 2:18 PM made in China 7 1 4 3 5 8 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. BaByliss S.A.R.L. - 99, Avenue Aristide Briand - 92120 Montrouge - FRANCE www.babyliss.com SVENSKA Med Curl Secret från BaByliss kan du enkelt skapa vackra

Läs mer

MICRO-START XP-5 BRUKSANVISNING

MICRO-START XP-5 BRUKSANVISNING MICRO-START XP-5 BRUKSANVISNING Teknisk specifikation Dimension: 135x77x16 mm. Vikt:230 gram. :Startström:150 A/peak 300 A Laddtid:3 tim. Kapacitet: 6000 milliamp. Arbetstemp: -20C - 60C. Dom vanligaste

Läs mer

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388g-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388g-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388g-0 Printed in U.S.A. kundvårdsnummer Som en del av Rexairs kundvårdsprogram får varje Rainbow AquaMate ett serienummer för kundvård,

Läs mer

KDIX 8810. Monteringsanvisningar

KDIX 8810. Monteringsanvisningar KDIX 8810 Monteringsanvisningar Säkerhet 4 Installationskrav 5 Installationsanvisningar 7 Säkerhet Det är mycket viktigt att du värnar om din egen och andras säkerhet. Detta häfte innehåller en mängd

Läs mer

UNDERHÅLL OCH RENGÖRING AV APPARATEN

UNDERHÅLL OCH RENGÖRING AV APPARATEN VID FÖRSTA ANVÄNDNING Anslut stickkontakten till eluttaget. På vissa modeller kan en ljudsignal höras, detta betyder att temperaturlarmet har aktiverats: Tryck på knappen som tystar ljudlarmet. Anmärkning:

Läs mer

UV-system komplet ClearWater sandfiltersystem. Manual SE ID KODE:M-1604.2013. Swim & Fun Scandinavia ApS info@swim-fun.com www.swim-fun.

UV-system komplet ClearWater sandfiltersystem. Manual SE ID KODE:M-1604.2013. Swim & Fun Scandinavia ApS info@swim-fun.com www.swim-fun. Manual SE ID KODE:M-1604.2013 Swim & Fun Scandinavia ApS info@swim-fun.com www.swim-fun.com 1 Manual SE Anvisning för UV-system, 18W inklusive specialbehållare Artikelnummer 1604 Komplett UV-system för

Läs mer

Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och

Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och borttagning... 6 Underhåll... 6 Poolens säkerhetsområden..8

Läs mer

BRUKSANVISNING F150K F160K F170K

BRUKSANVISNING F150K F160K F170K BRUKSANVISNING F150K F160K F170K Generella upplysningar Tack för inköpet av vår produkt. Denna köksfläkt är avsedd för att leda bort ånga och os från köket vid matlagning i hushåll. Fläkten kan användas

Läs mer

Ozonproffsen Scandinavia AB VATTEN-TVÄTTAD LUFTRENARE MODELL NO.: KJ-101 BRUKSANVISNING

Ozonproffsen Scandinavia AB VATTEN-TVÄTTAD LUFTRENARE MODELL NO.: KJ-101 BRUKSANVISNING Ozonproffsen Scandinavia AB VATTEN-TVÄTTAD LUFTRENARE MODELL NO.: KJ-101 BRUKSANVISNING Ozonproffsen Scandinavia AB Hemsida: ozonproffsen.se Mail: info@ozonproffsen.se Telefon: 0152-711711 Adress: Skiljevägen

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL. För modell: A002K-17C. Portabel luftkonditionering. Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande,

INSTRUKTIONSMANUAL. För modell: A002K-17C. Portabel luftkonditionering. Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande, INSTRUKTIONSMANUAL För modell: A002K-17C Portabel luftkonditionering Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande, underhåll och installation. FÖRORD Portabla luftkonditioneringar har högt

Läs mer

Användarmanual. Great Northern Popcorn Skyline 800

Användarmanual. Great Northern Popcorn Skyline 800 Användarmanual Great Northern Popcorn Skyline 800 För manual på Danska, Finska, Norska och Engelska vänligen besök vår hemsida. For manual in Danish, Finnish, Norwegian or English, please visit our website.

Läs mer

M-SPA FAMILJE-SPA B130 CAMARO B150 SUPERCAMARO

M-SPA FAMILJE-SPA B130 CAMARO B150 SUPERCAMARO M-SPA FAMILJE-SPA B130 CAMARO B150 SUPERCAMARO Varning Vid installation och användande av denna elektriska utrustning skall grundläggande säkerhetsföreskrifter följas, samt följande instruktioner: Viktiga

Läs mer

Användarhandledning Stege Lars , och

Användarhandledning Stege Lars , och Användarhandledning Stege Lars 160-00102-00, 160-00102-01 och 160-00102-02 2009-0068 utgåva 1 Tel +46-8-594 Innehållsförteckning 1. Rini Stege 160-00102-00/-01/-02... 3 2. Registrering... 3 3. Viktigt

Läs mer

PAINT ZOOM SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

PAINT ZOOM SÄKERHETSFÖRESKRIFTER PAINT ZOOM Tack för att du har köpt en Paint Zoom-sprutpistol. Läs bruksanvisningen och säkerhetsföreskrifterna noga innan du använder Paint Zoom. Spara handboken för framtida behov. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

Användarmanual. Modell: SLIM M602W / M602SS

Användarmanual. Modell: SLIM M602W / M602SS Användarmanual Modell: SLIM M602W / M602SS Användarmanual till HN 8395 och HN 8397 spisfläkt slim M602W / M602SS VIKTIGT Läs denna användarmanual noggrant innan installation och användning av spisfläkten.

Läs mer

INSTALLATIONSGUIDE. SW1630 Frej Handdukstork Mått: 860 x 530 x 105 mm.

INSTALLATIONSGUIDE. SW1630 Frej Handdukstork Mått: 860 x 530 x 105 mm. INSTALLATIONSGUIDE SW1630 Frej Handdukstork Mått: 860 x 530 x 105 mm. BÄSTE KUND Tack för att du valt vår produkt. Tag några minuter att läsa denna manual innan installation och användning. VIKTIGT 1.

Läs mer

BRUKSANVISNING SMART. Äggkläckningsmaskin

BRUKSANVISNING SMART. Äggkläckningsmaskin BRUKSANVISNING SMART Äggkläckningsmaskin A. INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bruksanvisning - SMART Äggkläckningsmaskin A. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 B. KOMPONENTBESKRIVNING 2 C. FÖRE ANVÄNDNING 3 Packa upp maskinen 3

Läs mer

Instruktioner för att använda MathackareN

Instruktioner för att använda MathackareN Instruktioner för att använda MathackareN Innehållsförteckning Säkerhet när det gäller MathackareN...86 Viktiga säkerhetsföreskrifter...87 Elektriska krav...88 Avfallshantering av elektrisk utrustning...88

Läs mer

DRIFT & SKÖTSELMANUAL AVFUKTARE KCC-610HA

DRIFT & SKÖTSELMANUAL AVFUKTARE KCC-610HA DRIFT & SKÖTSELMANUAL AVFUKTARE KCC-610HA VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER 1.Läs noggrant igenom dessa instruktioner innan ni tar aggregatet Idrift. 2. VARNING. Låt inte barn leka med Aggregatet är inte

Läs mer

1 PRODUKT BESKRIVNING... 2 2 GENERELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER...5 3 UPPSTART... 7 4 ANVÄNDNING... 9 5 FELSÖKNING... 10 6 SERVICE OCH UNDERHÅLL...

1 PRODUKT BESKRIVNING... 2 2 GENERELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER...5 3 UPPSTART... 7 4 ANVÄNDNING... 9 5 FELSÖKNING... 10 6 SERVICE OCH UNDERHÅLL... 1 PRODUKT BESKRIVNING... 2 1.1 ANVÄNDNING...2 1.2 KOMPONENTER...2 1.3 GENERELL BESKRIVNING...3 1.4 TEKNISK DATA FÄRGPUMP...3 1.5 BESKRIVNING AV...4 2 GENERELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER...5 2.1 ANVÄNDARE...5

Läs mer

HK 25, 35 40, 63 HK 35 HK 25 HK 40 HK 63. S Värmedyna Brugsanvisning * *

HK 25, 35 40, 63 HK 35 HK 25 HK 40 HK 63. S Värmedyna Brugsanvisning * * HK 25, 35 40, 63 HK 25 * HK 35 * HK 40 HK 63 * * S Värmedyna Brugsanvisning Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm, Germany Tel.: +49 (0)731 / 39 89-144 Fax: +49 (0)731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail:

Läs mer

LITIUMDUBBELLADDARE 1941-P-1368 LITIUMMINILADDARE 1941-P-1341

LITIUMDUBBELLADDARE 1941-P-1368 LITIUMMINILADDARE 1941-P-1341 LITIUMDUBBELLADDARE 1941-P-1368 LITIUMMINILADDARE 1941-P-1341 LÄS OCH FÖLJ DESSA INSTRUKTIONER NOGA Keelers litiumladdare och handtag Läs detta instruktionsavsnitt noga innan du använder din Keelerprodukt.

Läs mer

Styler. Register your product and get support at HP4680/00. Användarhandbok

Styler.  Register your product and get support at HP4680/00. Användarhandbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Styler HP4680/00 SV Användarhandbok d g e f h c b a j k l m n i o p r q s Svenska Gratulerar till din nya produkt och välkommen till Philips!

Läs mer

BRUKSANVISNING CEAPRO FRAMKALLNINGSMASKIN

BRUKSANVISNING CEAPRO FRAMKALLNINGSMASKIN BRUKSANVISNING CEAPRO FRAMKALLNINGSMASKIN På kommande sidor följer en kortfattad bruksanvisning som beskriver handhavandet av framkallningsmaskinen CEAPRO. Bruksanvisningen är till största delen en ren

Läs mer

Värmekudde Artikelnummer 7580-1039

Värmekudde Artikelnummer 7580-1039 BRUKSANVISNING Värmekudde Artikelnummer 7580-1039 1 Värmekudde Värmekudden har 4 olika värmenivåer och har timer där automatisk avstängning till standby-läge kan väljas mellan 1 4 timmar. Sensorkabeln

Läs mer