LARMTJÄNST AB VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LARMTJÄNST AB VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007"

Transkript

1 LARMTJÄNST AB VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007

2 INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 Viktiga händelser Vd har ordet: Man måste gallra för att det ska gro 4 Larmtjänst AB 6 Expressens sex helsidor gav resultat 7 Tv-programmet Efterlyst är det bästa 8 Stöldligor i Sverige 9 Utbildning och information ökar 10 Larmtjänst internationella nätverk ska fler kunna dra nytta av ton lastbil kan inte bara försvinna 12 Båt värd 7,5 milj kronor stulen 13 Manualer över fordon ska finnas på Larmtjänst webbplats 14 Webbplatsen ska vara en uppdaterad källa till information ÅRSREDOVISNING 15 Årsredovisning 24 Revisionsberättelse 2

3 Viktiga händelser 2007 Vart tar alla stulna bilar vägen var rubriken på årets stora internationella konferens Under oktober månad genomförde Larmtjänst en konferens för den internationella organisationen IAATI. Konferensen, som hölls under tre dagar, samlade 150 deltagare från 26 olika länder. För första gången sattes agendan med sikte på att det ska ske olika arbeten i medlemsländerna till nästa års konferens. Fokus var denna gång att få ett grepp om var alla stulna bilar tar vägen och vad som kan göras för att stoppa stölderna. Efter 45 år är det dags att hitta ett nytt namn Larmtjänst har under dessa år använt samma logga oavsett om verksamheten förändrats eller ej. Nu finns inget kvar av det som grundlades Därför har vi börjat undersöka möjligheten att byta namn. Berghs School of Communication har tagit fram en ny symbol åt oss. Nu får vi se hur vi går vidare under Alla våra uppgifter ligger nu i ett webbaserat system Var man än befinner sig på jorden går det att komma åt våra system, om man fått access vill säga. Under december gjorde vi det sista inför flytten till vårt nya webbhotell. Vi har även knutit en bredare it-kompetens till oss för att bättre kunna anpassa oss efter de krav och förändringar som ständigt sker. Idag är vår statistik så detaljerad att vi kan kartlägga varje kvarter Det har alltid varit viktigt att veta var och hur brott sker. Under åren har vi samlat uppgifter och förfinat våra system så det går att göra mycket detaljerade sökningar. Det går numera att kartlägga var varje stulen bil stått parkerad före stölden. Nu låter vi löven falla för att ge plats åt det nya 2008 Kommande år vet vi innebär stora förändringar för Larmtjänst. Nya arbetssätt och en bättre teknik ger oss stora förhoppningar om ännu bättre resultat. 3

4 Vd har ordet: Man måste gallra för att det ska gro Sakförsäkringsbolagens gemensamägda larmförmedlingsföretag, Larmcentralen AB med sina lokaler på Kungsgatan 33 i Stockholm, var det första steget mot Larmtjänst. Året var Platsen var Södra Kungstornet på 14:e våningen. Ingen dålig start för ett nytt företag. För att kunna hantera de larm som kom in och få ut rätt personal till rätt plats utrustades larmcentralen med två telefoner. Den ena utgjorde linjen för inkommande larm och den andra var för utgående samtal. Företagets första styrelse med representanter från ägarbolagen tillsattes Sedan skedde det förändringar i rask takt. Namnet Larmtjänst AB kom Då fanns det ett antal olika serviceområden såsom fastighetslarm, inbrottslarm, driftslarm med mera. Bilbärgning var huvudsysslan Arbetet på Larmtjänst fortsatte med olika utryckningsuppdrag och bilbärgning som huvudsyssla. Vid denna tidpunkt hade Larmtjänst 136 anställda och en omsättning på 71 miljoner, vilket gjorde det nödvändigt att se över kostnaderna. Först 1971 bildades Larmtjänsts utredningsenhet som skulle bekämpa den nyupptäckta kriminaliteten som riktade sig mot försäkringsbranschen, särskilt i form av olika typer av bilbrott. När Larmtjänst firade sitt tioårsjubileum ökades arbetet även till att omfatta fritidsbåtar. År 1976 kom en ny verksamhet att ingå i Larmtjänst Restvärdesräddningen. Denna del fanns kvar i Larmtjänsts regi under 30 år, innan den 2007 fördes över till Svenska Brandskyddsföreningen. Larmtjänst var en på 60- talet viktig aktör, inte minst när det gällde bilbärgning. För att ta reda på hur känt Larmtjänst var gjorde man 1978 en undersökning om detta. Allmänheten fick frågan om man hade hört talas om Larmtjänst, och det hade 80 procent av de tillfrågade gjort. Dock var det bara 15 procent som visste vad de gjorde. När man ställde samma fråga till försäkringsbranschen var det hela 99 procent som kände till verksamheten, men bara drygt hälften som visste vad man gjorde flyttade försäkringsbranschens olika organisationer inklusive Larmtjänst in i gemensamma lokaler på Tegeluddsvägen. Utredningsenheten bestod vid det laget av enskilda utredningar och kartläggning av professionella ligor som handlade med stulna bilar, båtar, och andra kapitalvaror över gränserna. I början av 2000 talet stängdes lokalkontoren och verksamheten centrerades till Stockholm. Antalet anställda som varit 26 stycken har idag minskat till 12. Omsättningen har stabiliserats på 19 miljoner kronor om året. Vi har sedan några år tillbaka använt åtta nyckeltal där vi mäter återtagen egendom och kostnadsbesparingar åt våra kunder på olika sätt. Avtal med samverkanspartner har fått en viktigare roll, likaså att vi kan hantera olika former av databaser i webbmiljö så att de är tillgängliga för våra kunder när som helst på dygnet. Med denna återblick kommer jag nu att avsluta detta kapitel, och vända blad. Larmtjänst kommer från och med 2008 att arbeta på ett mer situationsanpassat sätt. Det ökade behovet av projekt grundade på våra uppdragsgivares önskemål och krav, kommer att bli en ledstjärna. 136 anställda och en omsättning på 71 miljoner gjorde det nödvändigt att se över kostnaderna Det känns riktigt bra att i viss mån lämna verksamhetsinriktningar som skapades redan på 1960 talet och anpassa vårt arbete till dagens behov. Kontaktskapande Kontaktskapande verksamhet låter inte så precist och konkret, men alla talar om det som viktigt. Vi vill därför bygga in olika former av konkret arbete för att kontaktskapandet ska bli effektivare. När det stod klart att vi fått uppdraget att ordna den 18:e av IAATI:s Europeiska konferenser, började just dessa tankar. Hur skulle vi kunna skapa något som innebar ett konkret arbete och som skulle fortsätta som en form av stafett från år till år samtidigt som det uppmuntrade till kontaktskapande verksamhet? Vi bestämde då att hela konferensen skulle bygga på föreläsningar om problembilden kring stulna fordon och olika workshops om lämpliga åtgärder mot detta. Under tre dagar i oktober genomfördes ett seminarium på temat Försvunna fordon. Seminariet fokuserade på problematiken kring försvunna fordon, hur man återfinner dem och kostnaden för dem som aldrig hittas igen. Frågan är i hög grad internationell, då stulna bilar ofta försvinner över nationsgränserna. Därför tyckte många att den största behållningen av årets seminarium var det stora deltagarantalet från nya länder och nätverkandet vid sidan av föreläsningar och workshops. Jag är nöjd med arrangemanget. Denna gång lyckades vi samla flera kunniga och intressanta talare, som professor Stefan Hedlund från Uppsala universitet, som talade under rubriken When the State is Criminal, åsyftande den ryska staten, och David Parkes från New Scotland Yard, som talade om terrorism. 4

5 Konferensdagarna avslutades med en sammanfattning om vad som behöver göras till nästa års konferens. Tanken med detta arbetssätt är att om man deltar så har man också ett ansvar för att något görs åt problemen. När detta nu är gjort är min förhoppning att nätverksbyggandet kommer igång på allvar. Nu finns det dessutom något konkret att tala om. Jag ser verkligen fram emot nästa konferens för att få se vad vi lyckats åstadkomma under ett år. Samarbete grundat på avtal Redan 1980 beslutade sig Larmtjänst för att etablera goda kontakter med myndigheter som Rikspolisstyrelsen och Polismyndigheterna runt om i landet. Än idag vidhåller jag att detta är grundläggande, men att det inte räcker med goda kontakter - det måste finnas en tydligare förankring. Av detta skäl har vi under de senaste fem åren strävat efter att få skriftliga avtal eller överenskommelser med de viktigaste myndigheterna. Så här långt har vi skrivna överenskommelser med några viktiga myndigheter och en handfull muntliga överenskommelser. I våra överenskommelser vill vi gärna att båda parter bidrar på något sätt så att det inte blir någon form av sponsring från vår sida. Med ett ömsesidigt bidragande ökar också ambitionen att göra något konkret istället för att bara mötas för mötandets skull. Målet på lång sikt Orden lång sikt är nog det som är svårast att beskriva i en tid då det som vi vet säkert idag, inte längre finns på kartan imorgon. Vi kommer dock inte ifrån att uppgifter i databaser måste leva betydligt längre än till i morgon, så där behöver vi se på lång sikt. De närmaste åren kommer vi att bygga ut våra databaser. Det finns mycket tid att spara när vi kan göra automatiska sökningar och få ut statistik Uppgifterna i dagens databaser måste leva kvar längre än till i morgon över olika fenomen. Webben är en annan del som blivit viktigare än tidigare. Den gör att vi var som helst på jorden och under vilken tid som helst på dygnet kan leverera uppgifter om våra uppdragsgivares egendom. Strävan är att möta de önskemål och krav som ställs på en modern organisation när det gäller it-utbyggnaden. Vår utmaning är att hitta kostnadseffektiva sätt att göra det på, därför arbetar vi just nu med olika leverantörer för våra webblösningar. Vi är ständigt beredda att byta kurs eller ändra arbetssätt, beroende på vad som är mest lönsamt för vår verksamhet. Kan vi arbeta på andra sätt än vad vi gjort tidigare? Svaret är givet: Ja, det kan vi. Men det ökar kravet på varje individ hos oss. Tydligheten om vad våra uppdragsgivare vill, blir central samtidigt som vi måste vara strukturerade och resultatinriktade. Nya arbetssätt Det som händer nu är att vi definitivt lämnar det Larmtjänst som bildades på 1960 talet och går in i något helt nytt. Restvärdesräddningen, som varit i bolagets ägo i 30 år, har redan gått över till Svenska Brandskyddsföreningen. Statiskt och nyckeltalslöst arbetssätt utan mätbara resultat, gäller inte längre. Det är riktigt inspirerande att nu med allt detta bakom oss få gå in i en tid där vi i nära dialog med våra uppdragsgivare planlägger och beslutar om vilka projekt som ska gälla under året. Vi måste utvärdera för att se om det vi har bestämt kanske inte gäller så länge som vi trodde. I vissa fall kan vi behöva släppa det och ta nya tag. Med ett helt nytt sätt att arbeta och ett helt nytt sätt att tänka, känns det nästan som om vi blivit ett helt nytt företag. Nu fattas bara ett nytt namn och det ska vi försöka ta fram under Leif Björklund Vd Larmtjänst AB 5

6 Larmtjänst AB Box Stockholm Besöksadress Karlavägen 108 Telefon Fax Stefan Spendrup Tel: Mob: Göran Juninger Tel: Mob: Carina Birking Tel: Mob: Martin Åberg Tel: Mob: Carina Nordberg-Schmidt Tel: Mob: Mats Carlsson Tel: Mob: Christina Nygren Tel: Mob:

7 Återtaget gods 47, 5 miljoner Exponeringar Fordon Varav utland Entreprenad Båt Olle Staaf Box Göteborg Tel: Mob: Per Norström Österleden Ystad Tel: Mob: Niclas Antonsson Tel: Mob: Torbjörn Serrander Tel: Mob: Leif Björklund Tel: Mob:

8 Expressens sex helsidor gav resultat När journalisten Lennart Kriisa från Expressen ringde och ville få uppgifter om var i landet det stals mest Volvobilar, var den spontana känslan att säga: Det vet vi inte och det tar för mycket tid för oss att ta fram sådana uppgifter. Det berättar Niclas Antonsson som utreder stulet gods på Larmtjänst. Samtalet med journalisten var ett första steg till att kunna ge en helhetsbild över bilstölderna i hela landet vid ett visst givet tillfälle. Om ni kan ta fram alla efterlysta personbilar och ge oss en lista på dem så kan vi gå ut med det i pappersupplagan i hela Sverige och presentera rätt lista i rätt kommun, sa Lennart Kriisa när samtalet fortsatte. Listan skall vara nerbruten på kommunnivå och per bilmodell, bilmärke och registreringsnummer. Vi trycker tidningen och den går ut till omkring 1 miljon människor. Dessutom lägger vi upp den på vår webbtidning. Erbjudandet var bra, men problemet var att sammanställningen skulle behövas inom en vecka. Dessutom ville de kunna skriva ut att det fanns miljoner i hittelön att få. I det läget började det bli lite jobbigt. Larmtjänst hade aldrig tidigare tagit ut så detaljerade uppgifter i den omfattningen, även om tekniken gjorde det möjligt. Lennart Kriisa ville få en garanti på att han kunde få uppgifterna i tid innan löpsedlarna skulle i tryck. För Larmtjänst var det svårt att ge ett sådant löfte. Personalen samlades ihop för att gå igenom förutsättningarna. Fördelarna med att få ut uppgifterna vägdes mot den arbetsinsats som skulle krävas för att ta fram materialet. Under en dag skulle vi nå ut till hela landet med alla för tillfället efterlysta bilar Under en dag skulle vi nå ut till hela landet med alla för tillfället efterlysta bilar och det var bra, säger Niclas. Vi skulle med ett sådant massutskick även få igång en diskussion om alla bilar som försvinner och det var också bra. Däremot kunde vi vilseleda människor om det där med hittelönen. Vi friskrev oss och genom att hänvisa till den praxis som fanns om att försäkringsbolagen brukar löna sina tipslämnare med kronor. Expressens matematik var i och för sig riktig eftersom 500 kronor för samtliga efterlysta fordon blir miljoner. Resultatet blev över förväntan, särskilt det faktum att Larmtjänsts system fungerade med dessa volymer. När tidningen kom ut följande söndag fanns en uppmaning om att leta efter stulna fordon på hela landets löpsedlar. Tidningen hade sex helsidor med efterlysta fordon. Sida upp och sida ner kunde man söka efter personbilar, motorcyklar, husvagnar och lastbilar. Vi fick in 19 tips och efter bearbetning påträffades 14 objekt som kunde avlysas, berättar Niclas nöjt. 8

9 Tv -programmet Efterlyst är det bästa Ett av Larmtjänst bästa sätt att nå ut med stulna bilar och båtar är fortfarande att läsa upp telegram i tv-programmet Efterlyst. Vid årets slut hade det kommit tillbaka tio objekt, mest bilar, tack var programmet. Allmänheten hjälper till i Efterlyst Helt klart har stulet gods en spänningsfaktor som tilltalar människor och det försöker vi dra nytta av. Det är viktigt att vi hittar smarta och rationella it-lösningar som ständigt förändras och utvecklas, avslutar Olle. Förpackningarna av våra digitala efterlysningar görs på ett sätt som låter flera olika mottagare lägga upp dem på sina webbplatser - Fördelen med att förvalta och sammanställa alla efterlysta objekt och hålla koll på vad som kommer tillbaka, är att man får en tydlig helhetsbild, säger Olle Staaf på Larmtjänst. Exponeringar 2007 Olle arbetar med att ta ut listor över stulna objekt ur Larmtjänst databaser. Listorna förpackas och distribueras sedan till olika medier. Främst är det tv, webbtidningar och andra webbplatser som riktar sig till båt och bil på olika sätt, som lägger ut den information som Olle distribuerar. Vi förpackar våra digitala efterlysningar på ett sätt som gör att flera olika mottagare kan lägga upp dem på sina webbplatser utan att det kräver något extra arbete för dem, säger Olle. Vi tror att framtiden kommer att innebära mer webb och fler fönster där vi kan exponera. Maringuiden.se SMS tjänst Efterlyst TV Efterlyst.se Webben får allt större betydelse I och med webbens allt större inflytande på marknaden har vi inlett samarbeten med några nya företag som tycker att det finns värden i att upplysa sina läsare om vad som är stulet och hur man kan få hjälp av Larmtjänst. För att även försäkringsbolagen ska få kontroll över vad som stjäls och vad som kommer tillrätta skickar Larmtjänst över listor även till dem över vilka fordon som de har blivit av med. Det ger försäkringsbolagen en helhetsbild över sina egna fall. Listorna kan de jämföra med sina skadeärenden för att se att inget har missats. Aftonbladet.se Antalet biltillgrepp i kriminalstatistiken sjönk med 12 % under Även om antalet stölder minskar år från år återtar Larmtjänst ungefär lika många stulna bilar. Exponeringar i Efterlyst är det som ger bäst resultat även om andra medier har antalsmässigt fler exponeringar. 7

10 Stöldligor i Sverige Internationella stöldmärkningar av båtar är till stor hjälp när det gäller att identifiera stulet gods, säger Göran Juninger som utreder båtstölder på Larmtjänst. Ett lysande exempel på det fick vi i somras när båtmotorer stals i Norge. När tre personer stod och lastade om båtmotorer från den norska bussen till den litauiska lastbilen blev det uppenbart att något var i görningen Tre litauer var i färd med att lasta över stulna utombordsmotorer från en norskregistrerad buss till en bättre rustad litauiskregistrerad lastbil. Den röda norska bussen var naturligtvis stulen och fungerade som ett bra kamouflage jämfört med att åka i en litauiskregistrerad lastbil. Men när tre personer stod och lastade om båtmotorer från den norska bussen till den litauiska lastbilen blev det uppenbart att något var i görningen. Några golfspelare kontaktade polisen som genast inled de ett spaningsarbete mot det märkliga beteendet. Först påträffades bussen i Stilleryd och när den kontrollerades fann man tre båtmotorer. Vidare kunde man följa vissa tips som ledde till hamnen i Stilleryd där man efter lite letande påträffade de tre männen från Litauen. Alldeles intill fann man lastbilen med ytterligare två båtmotorer. När utredningen kommit i detta skede kontaktade polisen oss på Larmtjänst för att vi skulle försöka identifiera motorerna, säger Göran Juninger. Flera av motorerna hade sina märkningar kvar och vi kunde ganska omgående konstatera att det var norska motorer. Stölder över våra gränser Efter att vi inlett ett samarbete med våra kontakter i Norge hittade vi ägarna till de stulna motorerna. Senare fick vi veta att de stulits i Hvaler, en gränskommun till Strömstad. Totalt värderade vi motorerna till en halv miljon kronor. Åklagaren inledde en förundersökning och i december föll domen för de tre männen. Två av dem fick tio månaders fängelse och återreseförbud till Sverige i fem år medan den tredje fick sex månaders fängelse. Den sistnämnde fick ett mildare straff eftersom han bara hade till uppgift att transportera de stulna motorerna från Sverige. Det som blev nyckeln i detta ärende var att det fanns märkning på motorerna. Ägarna hade anlitat Securmark som hade märkt motorerna år dem. Utan dessa hade det blivit betydligt svårare att hitta ägarna, avslutar Göran. 8

11 Utbildning och information ökar eventuella komplexa situationer som kan uppstå, utan de ska kunna fokusera på denna enda händelse. Fler poliser ska utbildas framöver Carina berättar om hur hon under detta år förberett, planerat och schemalagt sina åtaganden på de tre polisskolorna så att de ska kunna genomföras under 2008 när antalet studenter ökar med 50 procent. Idag utbildas studenter på tre utbildningsorter Umeå, Växjö och Stockholm. Till 2009 ska detta ökas till studenter. Några fler polisskolor verkar inte bli aktuellt och det är bra för oss, säger Carina. Det blir lättare att fortsätta på skolor som vi redan känner till och där vi har byggt upp ett bra kontaktnät. Vi är dock inne på att försöka göra några mindre justeringar i casen för att få med lite aktuella händelser som vi sedan kan referera till när vi har våra genomgångar med studenterna. Larmtjänst kommer att fortsätta att utbilda även polisaspiranterna som går distansutbildningen. Denna utbildningsform är väl förankrad idag och bygger mycket på ledorden distans ansvar frihet. Här krävs det mycket av individerna, men så blir slutresultatet också bra. Tack Carina för att du tar ner oss på jorden igen och ger oss en bild av polisens vardag. Orden kommer från en av studenterna som går termin fyra på polisutbildningen i Umeå. Carina Birking på Larmtjänst arbetar som utbildare på Polishögskolan. Studenterna hon träffar får lära sig allt de behöver kunna för att vara polis. Eller rättare sagt får studenterna lära sig förstå hur mycket de behöver kunna. Ju närmare de kommer sin avslutande termin, desto mer inser de hur lite de kan. Det var efter en handledning när studenterna skulle sammanfatta vad de upplevt och varför de handlat på det sätt de gjort, som den kvinnliga studenten sammanfattade det hela med att bli nertagen på jorden. Vad hon menade var att det i det vardagliga polisarbetet finns många fallgropar, och om man inte är nyfiken och vågar fråga kommer man att gå i fler av dem. När de blir utexaminerade är det vardagshändelserna och det jordnära de måste förstå. Det tar tid att arbeta sig uppåt inom polisen, och för att kunna göra det måste de vara duktiga på vad de gör för stunden. När de blir utexaminerade är det vardagshändelserna och det jordnära de måste förstå Studenterna får olika case. Meningen med dessa händelsebaserade övningar är att de utgår från det poliser oftast möter i verkligheten. De ska inte behöva tänka på alla studenter på tre utbildningsorter ökas nu till

12 Larmtjänsts internationella nätverk ska fler kunna dra nytta av Det bästa är om våra kontaktpersoner är kända sedan tidigare Nätverkandet är en viktig del i arbetet med att utreda och stävja brott, säger Per Norström som är handläggare på Larmtjänst. Vi vill dela med oss av de företag och organisationer som vi vet på olika sätt utreder brottslighet. De ska finnas tillgängliga på vår webbplats för våra samarbetspartner. Nu har vi skapat en plats på vår webb där försäkringsbolagens utredare kan logga in och få tillgång till uppgifter om kontaktpersoner världen över. Strävan är att vi, utöver de personliga kontakter som vi delar med oss av, ska kunna rekommendera lämpliga länkar där det finns aktuell information om myndigheter och samarbetspartner i andra länder. Svårigheten är många gånger att veta om informationen är uppdaterad eller om rekommendationen är bra. Det bästa är om våra kontaktpersoner är sådana som vi har arbetat med tidigare eller som vi känner genom våra internationella organisationer. I Istanbul har vi fått en ny kontakt i ett företag som heter AXOM, berättar Per Norström. Det är ett tyskt företag som bestämt sig för att etablera sig i Turkiet och de tar gärna hand om våra utredningar. Ett liknade företag finns i Thailand. De gör utredningar och har goda kontakter inom polisen, sjukvården och bland guldsmeder. Men fortfarande lever frågan om vilka de är och vad de kan. I detta senare fall drivs företaget, som heter Asia Lawdog, av en kvinna som är gift med en svensk polis, vilket torde underlätta referensundersökningen. Kvaliteten på kontaktpersoner Alla dessa företag som är villiga att hjälpa till tar naturligtvis betalt. För att veta om det är rätt pengar till rätt arbete behöver vi få kunskap om kvaliteten på deras arbete. Annars är det lätt för företag i försäkringsbranschen att bli lurade på såväl pengar som dåligt genomförda utredningar. Avståndet till andra länder gör det hela ännu svårare. Därför finns ett behov av att få tips på nya kontakter och vart man kan vända sig i olika länder. Här är det upp till mig att hitta någon som kan rekommendera dem innan vi lägger upp företaget som en kontakt på vår sida. Om vi ska få en bra databas över kontaktuppgifter i andra länder och vilka dörrar som man bör gå igenom för att komma rätt är det viktigt att vi hjälper varandra med kontaktnätsuppbyggnaden, avslutar Per. 10

13 50 ton lastbil kan inte bara försvinna Den stora lastbilen av typen Scania R620, stod på verkstad i Uleåborg i Finland för ett garantiåtagande. När man kontrollerade handlingarna till bilen upptäckte man att den skulle vara högerstyrd och byggd för trafik i England. Bilen man hade framför sig var vänsterstyrd och inte alls engelskregistrerad, utan försedd med ryska skyltar. När man undersökte chassinumret mer noggrant syntes det att det var manipulerat. För att få klarhet i vad som var fel anslöt man ett diagnosverktyg till lastbilen. Verktyget kan läsa och kontrollera bilens dator för att lättare hitta felen på bilen, men verktyget talar också om vad det är för fordon. Identifieringen visade att bilen kom från Tyskland, och var alltså varken engelsk eller rysk. I Tyskland har vi goda kontakter inom Bundeskriminalamt (BKA), Tysklands federala kriminalpolis, säger Mats Carlsson. De hjälpte oss att hitta den rätte ägaren. Den tyska polisen berättade att Scanian stals i oktober När vi undersökte chassinumret mer noggrant syntes det tydligt att det var manipulerat 2006 tillsammans med en kyltrailer av märket Schmitz. Av verkstaden i Finland fick vi veta att det inte fanns någon kyltrailer med lastbilen. Däremot stod det en av märket Schmitz utanför verkstaden. Även den med manipulerat chassinummer. Det visade sig att det var den saknade kyltrailern från Tyskland. Våra kontakter kunde informera polisen För oss gällde det att snabbt kunna säkra fordonen och det hjälpte finska polisen oss med, säger Mats Carlsson. Totalt var ekipaget värt omkring 1,3 miljoner kronor. Händelsen har lett till att polisen ökat intresset för att kontrollera även den tunga trafiken. Att personbilar stjäls och omidentifieras för att säljas vidare har vi blivit vana vid, men att detta även gäller lastbilar över 10 ton är nytt, om än inte överraskande. Att försöka komma tillrätta med stölder av tung trafik är idag tungrott. Lösningarna finns framför allt i de internationella kontakterna. Många av våra uppdrag skulle aldrig komma någon vart om vi inte hade internationella kontakter och möjligheten att samordna uppgifter. I det här fallet kunde vi återta bil och släp tack vare våra upparbetade kontakter med Scania Assistance samt polisen i Tyskland och Finland, avslutar Mats. 11

14 Båt värd 7,5 miljoner kronor stulen Att ta en inombordsmotor tar en hel dag, så man undrar varför någon skulle göra detta En båt med inombordsmotor värd 7,5 miljoner kronor anmäldes stulen en dag i somras. Morgonen efter fick Larmtjänst in ett tips om att båten observerats vid Studsvik. Under några hektiska timmar kändes Larmtjänsts kontor mest som golvet på Stockholmsbörsen. Telefonerna ringde och noteringar gjordes samtidigt som någon ropade instruktioner för vidarebefordran till kustbevakningen. Från Larmtjänst försökte man koordinera de olika insatser som gjordes av Polisen, Kustbevakningen och av övriga kontaktpersoner. Hela tiden minskade det geografiska området som den stulna båten kunde befinna sig i. Efter några timmar kunde båten påträffas vid Bergs slussar i Linköping. Så var det i somras när den mest spektakulära stölden av inombordsmotorbåtar stoppades, säger Martin Åberg som utreder båtstölder. Aldrig tidigare hade vi varit med om att man försöker stjäla en så stor och dyr båt. Detta gjorde att vi intresserade oss för inombordsmotorbåtar. Mot slutet av året startade Larmtjänst upp ett projekt mellan försäkringsbolagen för att försöka ta reda på vad som händer på området. Varför har detta blivit ett nyvaknat intresse? En förklaring skulle kunna vara att det kort och gott är häftiga båtar som signalerar prestige och klass. De är tillräckligt stora att ta sig över exempelvis Östersjön med, och där hitta potentiella köpare. Projekten i sig samlar kunskap Bara i Stockholms län försvann det under året 37 båtar och av de tolv som kom tillbaka var två utan motor. Att montera ur en inombordsmotor tar uppskattningsvis en hel dag, så man undrar varför någon skulle göra detta, säger Martin Åberg. Två av båtarna visade sig vara så kallade pappersbåtar, det vill säga båtar som aldrig funnits utan som försäkrats på falska handlingar. Av de tolv båtarna som kom tillbaka, som tillsammans var värda 11,2 miljoner kronor, påträffades en innan den hade sålts vidare. Vart de övriga 25 båtarna har tagit vägen är oklart, så här hoppas vi mycket på det nystartade projektet. Ett effektivt projekt kan lägga fram en helhetsbild över bolagsgränserna och först då får man en uppfattning om problemets omfattning, avslutar Martin Åberg. 12

15 Manualer över fordon ska finnas på Larmtjänsts webbplats samla in uppgifter och bildmaterial på olika fordon. Sedan några år tillbaka har vi bestämt att dessa uppgifter ska sammanställas och laddas upp på vår webbplats. Vår polis ovan befinner sig i en situation där han ska skriva ner en beskrivning på något som han aldrig har sett eller ens kan tänka sig hur det ser ut. Därefter ska han utforma en efterlysning av detta föremål. Även om en polis hittar objektet under patrull, hjälper det inte så länge denne inte förstår vad det är för något eller hur man identifierar det. Energin som borde läggas på att identifiera och söka ägaren går istället åt till den frustration som uppstår när polisen inte vet vad det är för föremål denne står framför. Hade polisen i detta läge loggat in på vår webbplats och sökt på entreprenadmaskiner så hade han kunnat se att det var en Volvo L150E. Alla modeller finns inte där med bild ännu, och i de fallen får man söka fram rätt modell på nätet. Det viktigaste är att poliser ute på fältet kan hitta var id-märkningen sitter på en maskin för att kunna börja identifieringen så att rätt ägare kan få tillbaka sin maskin, avslutar Torbjörn. Den nyutexaminerade polisen stod mitt emot anmälaren utan att förstå ett enda ord. Det var inte det att han inte kunde språket, utan det var terminologin, en entreprenadmaskin hade blivit stulen. Identifieringar Polisen som skulle ta upp anmälan om denna maskin förstod aldrig hur maskinen såg ut, men skrev ändå en anmälan om stölden. Han larmade sedan ut detta för honom okända föremål. Vi har lagt ner mycket tid på att samla in uppgifter om olika fordon I ordlistan kan man läsa följande: entreprenad är ett åtagande att till ett i förväg uppgjort pris mellan en beställare och entreprenör, utföra ett arbete eller en leverans. Men något om entreprenadmaskiner finns inte. Hur ska man veta vad det är eller hur de ser ut? Med en sådan utgångspunkt känns det än viktigare att vi har bra manualer över olika fordon som försvinner, säger Torbjörn Serrander. Vi har hittills lagt ner mycket tid på att Båt Bil Entreprenad Övrigt Analyser Identifieringar av båtar gjordes vid 94 tillfällen, bilar vid 90. Entreprenadmaskiner bara 7 gånger och här finns det att göra. Slutligen redovisas så kallade Analyser (där bolagen beställer en utredning om möjligheten att stjäla en specifik bil) gjorda vid 155 tillfällen. 13

LARMTJÄNST AB VERKSAMHETSBERÄTTELSE

LARMTJÄNST AB VERKSAMHETSBERÄTTELSE LARMTJÄNST AB VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 1 2 INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 Året i korthet 2 Vd har ordet: Lagarbete och kommunikation 4 En gränslös verksamhet 5 Förbättrad ID-kontroll på fordon 6 Struktur

Läs mer

Trafikförsäkringsföreningen

Trafikförsäkringsföreningen Verksamhetsberättelse 2011 verksamhetsberättelse trafikförsäkringsföreningen 2011 Innehåll Vd har ordet Året i korthet Ledning och styrelse Årsredovisning och koncernredovisning Revisionsberättelse 2

Läs mer

TRAFIKFÖRSÄKRINGSFÖRENINGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007

TRAFIKFÖRSÄKRINGSFÖRENINGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 TRAFIKFÖRSÄKRINGSFÖRENINGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 Viktiga händelser 2 Vd har ordet: Tydliga mål ger resultat 4 En dynamisk serviceorganisation 7 Kund- och medlemsnytta

Läs mer

Pro4u Competence Network det oberoende konsultnätverket. Vi arbetar nära tillsammans med våra kunder för att nå uppsatta mål.

Pro4u Competence Network det oberoende konsultnätverket. Vi arbetar nära tillsammans med våra kunder för att nå uppsatta mål. Verksamheten 2008 Pro4u Competence Network det oberoende konsultnätverket. Vi arbetar nära tillsammans med våra kunder för att nå uppsatta mål. 2 VERKSAMHETEN 2008 Vi hjälper våra kunder med konsulter

Läs mer

Din trygga och personliga driftspartner som dygnet runt tar ansvar för dina affärskritiska IT-system

Din trygga och personliga driftspartner som dygnet runt tar ansvar för dina affärskritiska IT-system Din trygga och personliga driftspartner som dygnet runt tar ansvar för dina affärskritiska IT-system T R I P N E T Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 3 / 2 0 1 4 Investeringar i affärskritiska datasystem

Läs mer

I T E L L O I T E LLO

I T E L L O I T E LLO ITELLO NUMBERS 2011 2 ITELLO NUMBERS 2011 3 4 ITELLO NUMBERS 2011 Innehåll Sidor VD har ordet 6 7 STYRELSEN 8 9 LEDNINGSGRUPPEN 12 13 EKONOMI 14 15 Nyrekryteringar, nya arbetssätt och ny organisation 18

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G 2008 28 april 2009 Värdet av dynamik Triona lägger nu ännu ett år bakom sig. Ett år där vi och ITbranschen i många stycken återigen har utvecklats vidare. Människans betydelse

Läs mer

Årsredovisning 2014 2014

Årsredovisning 2014 2014 2014 Årsredovisning 2014 KVILLEBÄCKEN, GÖTEBORG Innehållsförteckning Året i korthet 3 VD har ordet 4 Hur är det att vara ny på Tuve Bygg? 6 Våra arbetschefer 8 Projekt i Tuve Bygg under året 9 Årets Betongentreprenör

Läs mer

Årsredovisning. Energi Försäljning Sverige AB. Årsredovisning 2009 Sida 1

Årsredovisning. Energi Försäljning Sverige AB. Årsredovisning 2009 Sida 1 Årsredovisning 2009 Årsredovisning 2009 Sida 1 Det nordiska transmissionsnätet Årsredovisning 2009 Sida 2 Innehållsförteckning Företagsuppgifter och Förord... 4 Förord från styrelseordföranden... 4 Vision...

Läs mer

EN ÅRSREDOVISNING SOM BERÄTTAR OM HBV EN ÅRSREDOVISNING SOM BERÄTTAR OM HBV

EN ÅRSREDOVISNING SOM BERÄTTAR OM HBV EN ÅRSREDOVISNING SOM BERÄTTAR OM HBV EN ÅRSREDOVISNING SOM BERÄTTAR OM HBV EN ÅRSREDOVISNING SOM BERÄTTAR OM HBV VILKEN INNEHÅLL Styrelseordförande... s. 4 VD... s. 6 Upphandlare... s. 8 ÄR NYTTAN MED HBV? Distriktsansvarig...s. 9 Medlemmar...

Läs mer

Å R SREDO V ISNING 2 003 2ÅRS0 2REDO0VISN3 0ING

Å R SREDO V ISNING 2 003 2ÅRS0 2REDO0VISN3 0ING ÅRSREDOVISNING 2003 2003 Å R S R E D O V I S N I N G innehåll Micro Systemation 20 år...3 Ekonomi i balans...4 Verksamhet och marknad...5 En produkt som håller måttet...6 Forensic...7 Mobile Communication

Läs mer

Trafikförsäkringsföreningen. Verksamhetsberättelse2006

Trafikförsäkringsföreningen. Verksamhetsberättelse2006 Trafikförsäkringsföreningen Verksamhetsberättelse2006 Innehåll Verksamhetsberättelse 1 År 2006 i sammanfattning 2 Vd har ordet: Fortsatta framgångar under 2006 3 TFF:s uppgift 4 Trafikskador regleras av

Läs mer

Årsredovisning 2010/2011. Din trygga och personliga driftspartner som dygnet runt tar ansvar för dina affärs - kritiska datasystem.

Årsredovisning 2010/2011. Din trygga och personliga driftspartner som dygnet runt tar ansvar för dina affärs - kritiska datasystem. Årsredovisning 2010/2011 Din trygga och personliga driftspartner som dygnet runt tar ansvar för dina affärs - kritiska datasystem. Det här är Tripnet Tripnet är din trygga och personliga driftspartner

Läs mer

Årsredovisning KVD Kvarndammen 2008

Årsredovisning KVD Kvarndammen 2008 Årsredovisning 2008 KVD Kvarndammen AB 5567461180 Årsredovisning KVD Kvarndammen 2008 1 Introduktion Årsredovisning 2008 KVD Kvarndammen AB 5567461180 Innehåll Introduktion 2 2008 i sammanfattning 3 VD

Läs mer

Fotoquick i korthet. Innehåll. Strategiska mål. Affärsstrategi

Fotoquick i korthet. Innehåll. Strategiska mål. Affärsstrategi Årsredovisning 2005 Fotoquick i korthet Innehåll 1 Fotoquick i korthet, Affärsstrategi, Finansiella och strategiska mål 2 VD och Styrelseordförande har ordet 5 Verksamheten 6 Marknaden 7 Aktien 8 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Personerna på sidan 6, 13, 20, 25 och 33 som visar Värmlandstrafiks verksamhet: text och foto Sofie Hagman.

Personerna på sidan 6, 13, 20, 25 och 33 som visar Värmlandstrafiks verksamhet: text och foto Sofie Hagman. VÄRMLANDSTRAFIK AB ÅRSREDOVISNING 2009 1 ÅRSREDOVISNING 2009 ÅRSREDOVISNING 2009, Värmlandstrafik AB, organisationsnummer 55 62 06-4641. Text: Johnny Albenius, Per Magnus Bengtsson, Markus Bergman, Lars

Läs mer

Under året har ytterligare ST-utbildningar startats. En tandläkare går ST-utbildning i pedodonti. Utbildningen sker i samarbete med Örebro.

Under året har ytterligare ST-utbildningar startats. En tandläkare går ST-utbildning i pedodonti. Utbildningen sker i samarbete med Örebro. Året i korthet Lean som arbetssätt 2010 påbörjade vi införandet av lean och ständiga förbättringar. Ett smidigare arbetssätt som strävar till att den som står närmast problemet har mandat att lösa problemet

Läs mer

Många uppskattar hyresrättens trygghet i osäkra tider

Många uppskattar hyresrättens trygghet i osäkra tider Årsredovisning 2008 Innehåll Många uppskattar hyresrättens trygghet i osäkra tider 2 Reste till Kina för att ta reda på mer 4 Viktigt med spetskompetens 6 En vänlig röst 6 Ett nytt sätt att arbeta 7 Tillgänglighet,

Läs mer

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING 1 2010 2 INNEHÅLL VD Håkan Eriksson har ordet 4 Våra fyra affärsområden under 2010 6 Träffa fyra av Bjäre Krafts personal 8 ÅRSREDOVISNING 2010 Förvaltningsberättelse 10 Koncernens

Läs mer

Det Nordiska Transmissionsnätet

Det Nordiska Transmissionsnätet Års redovisning 2011 02 Det Nordiska Transmissionsnätet 1500 950 700 700 1000 1000 600 590 600 550 350 350 1300 100 2000 5300 1700 1300 600 680 740 550 56 60 1100 1500 2095 2145 500 600 3300 3300 7300

Läs mer

6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0

6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Årsredovisning 2005 Årsredovisning 2005 LUVIT året i sammandrag Innehållsförteckning Årsstämma Årsstämma äger rum 25 april Informationstillfälle 2006 Årsstämma - 25 april 6,0 5,5 Försäljningsutveckling

Läs mer

Vivida Assistans AB Årsredovisning 2008

Vivida Assistans AB Årsredovisning 2008 Vivida Assistans AB Årsredovisning 2008 www.vivida-assistans.se Innehåll Vivida Assistans i korthet... 2 Året i korthet... 3 Flerårsöversikt... 3 VD-ord - Målmedvetet och långsiktigt arbete ger framgång...

Läs mer

Verksamheten 2009. Pro4u när projekten ska gå i mål!

Verksamheten 2009. Pro4u när projekten ska gå i mål! Verksamheten 2009 Pro4u när projekten ska gå i mål! Foto Bildstallet Pro4u:s kundansvariga: Krister Henriksson, Nina Padmo, Roger Kahlbom, Göran Edin och Agneta Nilsson, kommunikation. Rätt konsult för

Läs mer

Årsberättelse 2012. Elinstallation Elkraft Offentlig belysning telecom Automation Mark och Anläggning. Just good engineering www.alteco.

Årsberättelse 2012. Elinstallation Elkraft Offentlig belysning telecom Automation Mark och Anläggning. Just good engineering www.alteco. Årsberättelse 2012 Elinstallation Elkraft Offentlig belysning telecom Automation Mark och Anläggning Just good engineering www.alteco.se Omslaget: Ett mer miljövänligt Arlanda, sid 4 6. Modernt rustade

Läs mer

06/07 Årsredovisning

06/07 Årsredovisning Årsredovisning 06/07 2 Itello årsredovisning 06/07 Itello i korthet + Itello utvecklar och säljer affärssystemet Inca, avsett för försäkrings- och fondadministration hos försäkringsbolag och fondförvaltare.

Läs mer

i s n i n g 0 1 1 - - 1 2-3 1

i s n i n g 0 1 1 - - 1 2-3 1 - Å r s r e d o v i s n i n g 2 0 1 1-0 1 0 1 2011 2 0 1 1-1 2-3 1 203 GROUP AB (publ) Org.nr. 556710-8757 Innehåll Sida ALLMÄN INFORMATION 1 VD ORD 2 VERKSAMHETSÅRET 2011 3 BOLAGSSTRUKTUR OCH ORGANISATION

Läs mer

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING 1 2012 2 INNEHÅLL VD Håkan Eriksson har ordet 4 Våra fyra affärsområden under 2012 6 Träffa fyra av Bjäre Krafts fiberkunder 8 ÅRSREDOVISNING 2012 Förvaltningsberättelse 10

Läs mer

HBV ÅRSREDOVISNING 2012

HBV ÅRSREDOVISNING 2012 HBV ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLL 3 6 9 10 11 12 12 14 16 17 22 Verksamhetsberättelse VD har ordet Förvaltningsberättelse Snabba fakta om HBVs verksamhet Förslag till vinstdisposition Resultat och ställning

Läs mer

Modernt rustade teknikkonsulter med ansvarsfullt engagemang

Modernt rustade teknikkonsulter med ansvarsfullt engagemang Årsberättelse NÅGRA VIKTIGA HÄNDELSER UNDER 2008 Modernt rustade teknikkonsulter med ansvarsfullt engagemang Elkraft Vi arbetar med nät och anläggningar för distribution och transmission inom 0,4 220 kv.

Läs mer

Innehåll. Med omvärlden i sikte 1 Stärkt position under 2005 2 Kärnvärden grunden för praktiken 5

Innehåll. Med omvärlden i sikte 1 Stärkt position under 2005 2 Kärnvärden grunden för praktiken 5 ÅRSREDOVISNING 2005 Innehåll Årets tema Med omvärlden i sikte 1 Stärkt position under 2005 2 Kärnvärden grunden för praktiken 5 Universitet och högskola Effektivt lagarbete ger exklusiv kursbok 7 Ju fler

Läs mer