Kyrkstigen Maj 2014, nr 2, årg 11

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kyrkstigen Maj 2014, nr 2, årg 11"

Transkript

1 Kyrkstigen Maj 2014, nr 2, årg 11 Kyrkodag och årsmöte i Stigen 4 maj! Församlingsblad för gudstjänstgemenskaperna i Bohuslän-Dal

2 4 maj, kl KYRKODAG & ÅRSMÖTE Kl Gudstjänst, Gunnar Juelsson ca: kl Kyrkkaffe med medhavd kaffekorg ca: kl Föredrag med Johannes Hellberg (rektor vid Församlingsfakulteten) över ämnet: David och Bat Seba ca: kl Årsmöte. Lyckad invigning av Mariakyrkan! Det blev en högtidlig invigning av Mariakyrkan i Sommarhemmet lördagen den 1 februari Tre biskopar, två prostar och ett stort antal präster bidrog på olika sätt med förkunnelse, textläsningar och liturgi. Kyrkokören under ledning av md Magnus Foto: Elizabeth Olsson Bogren sjöng avancerad gregoriansk sång, bröderna Johansson sjöng duett och Nooha Al Deban sjöng syrisk kyrkomusik. 200 personer deltog och sjöng för fulla halsar t ex Vår Gud är oss en väldig borg. Invigningsgudstjänsten och högmässan har spelats in på dvd. Filmen kan köpas på bokborden i Stigen och Mariakyrkan för självkostnadspris. Kyrkliga Förbundet spelade också in invigningstalet för sändning i närradio. Efteråt blev det en festlig lunch som gjorts under ledning av Maria Kela. Det blev tal, hälsningar, blommor och presenter till Mariakyrkan från olika församlingar i Uddevalla och Sverige, samt Ryssland och Vitryssland. Det var en stor dag för oss alla, som vi tackar Herren för. Per-Anders Grunnan

3 Verksamhetsberättelse för 2013 Bohuslän-Dals lokalavdelning av Kyrkliga Förbundet för evangelisk-luthersk tro Lokalavdelningen Årsmötet hölls i Stigens kyrka den 28 april Kyrkodagen med årsmöte inleddes med en gudstjänst där Per-Anders Grunnan hade altartjänsten och Gunnar Juelsson predikade. Därefter var det kyrkkaffe och föredrag av Pekka Heikkinen över ämnet Den nödvändiga helgelsesträvan. Under predikan och föredrag samlades barnen till söndagsskola. Årsmötet behandlade stadgeenliga ärenden och information om verksamheten under 2012 gavs vad avser lokalavdelningens styrelse, samt församlingsverksamhet i Stigen, Elseberg och i södra Bohuslän. Efter årsmötet hade styrelsen sitt konstituerande möte. Höstmötet var förlagt till Elsebergskyrkan den 15 september Gudstjänsten leddes av H Vestergård. Därefter var det kyrkkaffe och föredrag av Daniel Johansson över ämnet Köpta och tvättade med Lammets blod. Styrelsen har under verksamhetsåret haft två sammanträden och bestått av Per-Anders Grunnan, ordförande och vice kassör Ragnar Alfredsson, vice ordförande och kassör Bert-Åke Samuelsson, sekreterare Ledamöter: Peter Andersson, Magnus Bogren och Gunnar Juelsson Under 2013 har ordföranden praktiskt bistått kassören i betalnings av räkningar, kontering, bokföring, bokslut och annan administration. Lokalavdelningens styrelse har ännu inte hittat någon som är villig att ta på sig uppgiften som kassör efter Ragnar Alfredsson som önskat avgå. Stigens kyrka Stigens kyrka har under 2013 haft gudstjänster varje söndag och kyrklig helgdag, utom vid lokalavdelningens kyrkodag i Uddevalla den 12 augusti. Vidare har man haft passionspredikningar under fastan, samt minikyrkodagar med gudstjänst och efterföljande föredrag om psalmförfattare under vår och höst, samt församlingsafton med föredrag under hösten. Man samlar idag cirka 30 personer söndagligen. Söndagen den 18 augusti genomfördes en församlingsdag med gudstjänst i Norge tillsammans med Den Evangelisk Lutherske Kirkes (DELK) församling i Östfold på Tomasgården vid Kornsjö.

4 Den 17 november avtäcktes en ny tavla/ikon i Stigens kyrka. Konstnär är Aiman Esber och motivet är Kristi förvandling inför lärjungarna på förklaringsberget. Liksom tidigare år har man haft brödauktion med insamling till vänförsamlingarna i Vitryssland. Elsebergskyrkan Elsebergskyrkan har under 2013 liksom Stigen haft söndagliga gudstjänster och passionspredikningar, men också lärjungakvällar där man har gått igenom M. Vigilius bok Genom evangeliets kraft. Elsebergskyrkans kyrkokör har växt något under 2013 och man har även sjungit i Stigens kyrka. Under år 2013 har Ungdomsgruppen i Elsebergskyrkan (UGE) samlats regelbundet på fredagar. och man har samlats några fredagskvällar under Henrik Vestergårds ledning. Under hösten 2013 har Per-Anders Grunnan haft möjligheten att undervisa i Religion A på Praktiska gymnasiet i Uddevalla. Den största händelsen under 2013 för Elsebergskyrkan har varit försäljningen av Edingsvägen 20 och köpet av Sommarhemskyrkan av Svenska kyrkan i Uddevalla. Se vidare nedan. Mariakyrkan Elsebergskyrkan har den 1 nov 2013 sålts och församlingen/bohuslän-dals lokalavdelning av Kyrkliga Förbundet köper Sommarhemskyrkan av Svenska kyrkan i Uddevalla. Elsebergskyrkan, som ligger på Edingsvägen 20, såldes efter tre veckor för 1,8 miljoner. Försäljningen plus gåvor som har kommit in täckte köpet av Sommarhemskyrkan. Från Svenska kyrkan i Uddevalla överlämnas genom Magnus Haglund en blomma i samband med invigningen av Mariakyrkan. Foto: Elizabeth Olsson

5 Foto: Elizabeth Olsson I församlingen är vi förstås väldigt tacksamma mot Herren som gjort detta möjligt. Det är fråga om ett verkligt under där den helige Ande verkat mycket kraftigt på många människors hjärtan. Det gäller både förebedjare, gåvogivare och beslutsfattare av olika slag. Att en koinonia i Kyrkliga Förbundet och Missionsprovinsen kan få köpa en modern kyrka för 2,5 miljoner som hade kostat drygt 25 miljoner att bygga idag av en församling i Svenska kyrkan är stort. Kyrkonämndens och kyrkofullmäktiges beslut var enhälligt. Media har hittills bevakat det hela på ett sakligt sett. Våra kyrkliga relationer i Uddevalla (samtal och diakonalt samarbete) är bättre än någonsin och vi gläds nu över möjligheten att vår församling inte längre betraktas som en utbrytare från något, utan som en tillgång i det kristna arbetet i staden. Det är en flerårig process som vi hösten 2013 fått skörda frukter av. Vi gläder oss över att vår församling kommit i en ny fas och får spela i en annan division. Det är med både bävan och förväntan som vi fått gå in genom Guds öppnade dörr. Vi fick dock inte använda namnet Sommarhemskyrkan och därför fick församlingen försöka finna ett annat namn. Det blev Mariakyrkan. Vi tackar Herren för att vi fått kyrkan. Sommarhemskyrkans kända Kristusfigur, sköldar på läktaren och instrumenten fick vi inte med i köpet. Efter detta besked fick vi under hösten löfte av en

6 ny kyrkobesökare i Stigens kyrka att han ska måla nya konstverk och ikoner åt oss. Han heter Aiman Esber, är kristen syrier och är utbildad i Beirut och Athen under fem år. Man kan inte låta bli att förundras över denna tajming och Guds försyn. Orgeln från Elsebergskyrkan har installerats i Mariakyrkan. Bohuslän-Dals lokalavdelning av Kyrkliga Förbundet kunde tillträda Sommarhemskyrkan 13 dec Kyrkliga Förbundet i Södra Bohuslän Kyrkliga Förbundet i Södra Bohuslän har även under 2013 samlats till studiecirkel varannan vecka under våroch höstterminerna, som har letts av Per-Anders Grunnan och Henrik Barnen byggde med klossar under festmiddagen 1 feb. Vestergård. Under våren avslutades Mikkel Vigilius bok Genom evangeliets kraft. Den första gudstjänsten för Kyrkliga Förbundet i Södra Bohuslän hölls den 18 mars i ett privat hem strax utanför Ytterby av Per-Anders Grunnan. Under hösten har man haft föredrag som belyst gudstjänst/liturgi av PA Grunnan, H Vestergård och Daniel Johansson. Uddevalla Per-Anders Grunnan Ordförande för lokalavdelningen och kyrkoherde för församlingarna

7 Verksamhetsplan 2014 Bohuslän-Dals lokalavdelning av Kyrkliga Förbundet 1. Lokalavdelningen I mån av tid under 2014 bör den administrativa kompetensen förbättras och att lokalavdelningens styrelse hittar lämpliga former för att avlösa Ragnar Alfredsson från sitt uppdrag som kassör läggs bokföringen om till elektronisk. Det är också av vikt att lokalavdelningens ekonomi är i balans och att de åtgärder som krävs för att säkra framtida prästlöner utreds och eventuellt påbörjas. 2. Stigens kyrka Här bör den söndagliga verksamheten prioriteras på grund av avstånden för dem som ska ta sig till kyrkan. Fler minikyrkodagar kommer därför att ordnas. Men passionspredikningar sker som tidigare på vardagar. Det finns behov av att lösa frågan om underhåll eller ersättning av staket kring kyrkan. Hemsidan uppdateras. 3. Mariakyrkan För Mariakyrkan är det viktigt att de nya som tillkommit i församlingen sedan köpet av Sommarhemskyrkan känner sig inkluderade. Söndagligt kyrkkaffe 2014 fyller den funktionen startas vuxen-/barngrupp på måndagar och söndagsskola. Ungdomsgruppen fortsätter som tidigare. Hemsidan färdigställs. TV-media genomförs, samtidigt som ljudinspelningarna fortsätter. Mariakyrkan invigs 1 februari och Missionsprovinsens provinskonvent äger rum i våra lokaler lördagen den 4 oktober. 4. Kyrkliga Förbundets i Södra Bohuslän En grupp kyrkfolk har tagit initiativ till att begära undervisning genom lokalavdelningens försorg under fyra år. Nu har man också önskat att vi ska börja med kompletterande gudstjänster. Vi börjar med passionsgudstjänster i fastan och fortsätter med gudstjänster på söndagar under sommarhalvåret. Olika lokaler hyrs, prövas och utvärderas. Samtal genomförs där pastor eller kyrkoråd menar att behov föreligger. Restenäs Per-Anders Grunnan, Prost

8 Bokslut, år 2013 Bohuslän-Dals lokalavdelning av Kyrkliga Förbundet Siffror i svenska kronor BALANSRÄKNING DEBET KREDIT Ingående balans Kassa Bank Företagskonto Framtidskonto Placeringskonto Fasträntekonto Fasträntekonto ,25 542, , Öronmärkta pengar Ingermanländska kyrkan Vitryska kyrkan Ungdomsverksamhet Snörasskydd Elseberg Handikappramp Elseberg Nattvardssilver Kyrkfond KF Södra Bohuslän Prästlönefond KF Södra Bohuslän Musik och kör Prästtjänst Bohuslän-Dal Lönefond kyrkoherde ,60 Eget kapial , , ,40 Utgående balans Mariakyrkan köp Mariakyrkan lagfart Kassa Swedbank Munkedal Swedbank Fasträntekonto Dalslands Sparbank Företagskonto ,20 Placeringskonto ,33

9 Öronmärkta pengar Lönefond kyrkoherde Kyrkfond KF Södra Bohuslän Vitryska kyrkan Ungdomsverksamhet Prästlönefond KF Södra Bohuslän Eget kapital , , ,53 RESULTATSRÄKNING 2013 DEBET KREDIT Intäkter Gåvor Kollekter Bankränta ,87 Hyresintäkter Brödauktion Medlemsavgifter 750 Totalt ,87 Kostnader Lokalavdelningen Länsförsäkringar (Stigen, Elseberg, Mariak:an) Kontor och frimärken Avgifter bank Annonser Telefon och hemsida (kredit: återbet) 7 055, Kyrkstigen Litteratur Övrigt 650 Totalt ,75 Koinoniakostnader Medlemsavgift Missionsprovinsen Reseersättningar Totalt Yttre mission Utbetalda kollekter (Scriptura + FFG) forts. nästa sida

10 DEBET KREDIT Stigen El Stigen (kredit: återbet) , VA Stigen 4 346,52 Vägförening Stigen Reparationer, elarbete Länsförsäkringar Länsförsäkring även Stigen Amortering av lån Vin, oblater, dopljus 984 Material Stigen utsmyckning, ikon Totalt ,5 Uddevalla Mariakyrkan Rikstvåans Låsservice Mariakyrkan flyttbil Elseberg Trädgård iordningsställande Elseberg Fjärrvärme Elnät U-a Energi, renhållning Elseberg Snöplogning och grus Elseberg VA Elseberg Elström Bixia Liturgiska kläder Elseberg Musik och kör Brandskydd Totalt Personal Lön kyrkoherde KPA Pension kyrkoherde Skatteverket (nov skatt bet i jan 2014) Totalt Summa , ,87 Resultat ,6 Kommentar till bokslut Den stora ekonomiska händelsen 2013 är bytet av kyrkolokal i Uddevalla. Lokalavdelningen har köpt Sommarhemskyrkan/Mariakyrkan i Uddevalla för kr och finansierat köpet genom att sälja Elsebergskyrkan/Edingsvägen

11 20 för kr samt att ha gjort en insamling till köpet som 2013 inbringade kr. Edingsvägen har sålts 2013, men tillträde skedde först januari Övriga kommentarer: Lån privat Lån Kyrkliga Förbundet riks (amortering 2013 på kr skedde ej) Betalande medlemmar 200 st. Vägen till livet är temat för den 3e söndagen efter påsk. Vi befinner oss i påskens efterfirningstid, d.v.s. tiden mellan påsk och pingst. En period i kyrkoåret som kan sammanfattas som en seger- och glädjetid. Vi får på olika sätt under denna tiden glädjas över påskens evangelium, att Jesus gjort slut på döden och fört liv och odödlighet fram i ljuset. (2Tim 1:10b) Detta lyfter inte minst 3e söndagen efter påsk fram genom sitt tema om vägen till livet, och genom att visa att livet i Jesus är en väg hemåt, till livet självt. Därför har denna söndag det latinska namnet Jubilate, som betyder: höj jubel (Ps 66:1f, 100:1). Episteltexten denna söndag är hämtad ifrån 1Tess 5:9-11, där vi läser: Ty Gud har inte bestämt oss till att drabbas av vredesdomen utan till att vinna frälsning genom vår Herre Jesus Kristus. Han har dött för oss, för att vi skall leva tillsammans med honom, vare sig vi är vakna eller insomnade. Uppmuntra därför varandra och uppbygg varandra, så som ni redan gör. Paulus uppmanar: Uppmuntra därför varandra. Vi har ett hopp kära vänner! Ett hopp om att inte gå evigt förlorade och drabbas av vredesdomen, utan att vinna frälsning och leva för evigt genom vår Herre Jesus Kristus som dött och uppstått för att vi som tror på honom ska leva. Därför ska vi inte tappa modet när vi upplever motgång och nederlag, utan uppmuntra varandra med hoppet vi äger och har i Jesus Kristus. Paulus fortsätter i 1Tess 5:16-18: Var alltid glada, be oavbrutet och tacka Gud under alla livets förhållanden. Detta är Guds vilja med er i Kristus Jesus. Det är vår uppgift som kristna att mitt i livets svårigheter inte drabbas av pessimism utan i allt se det positiva och tyda allt till det bästa. Uttrycket i Kristus, som Paulus här använder, är ett uttryck som vi också ofta använder. Det gör vi för att det ligger ett kraftigt och underbart evangelium i dem orden. Det hör samman med påskens evangelium och Andens utgjutande på pingstdagen. Förutsättningen för att Jesu försoningsverk på korset överhuvudtaget ska få någon effekt och betydelse för oss, är att vi blir förenade med Kristus. Att vi blir ett med honom och får del i Kristus av Hans försoning för våra synder. Det gör vi när vi döps och får den helige Ande som gåva. Då förs vi in i

12 Kristus och får syndernas förlåtelse och blir istället delaktiga av hans rättfärdighet och helighet. Vi går från att vara syndare till att vara samtidigt syndare och rättfärdiga: om någon är i Kristus är han en ny skapelse. (2Kor. 5:17a) Det sker en förvandling! Kristus som blev inkarnerad 1 i sin skapelse, inkarneras genom den helige Ande också i oss och vi blir ett med honom. Det som han vann på Golgata kors, det blir vårt! Hans död blir vår! Hans uppståndelse blir vår! Och Hans rättfärdighet och syndfrihet blir vår! Ja, till och med Hans eviga liv blir VÅRT! Genom tron på Jesus övergår vi från döden till livet och vare sig vi lever eller dör tillhör vi alltså Herren. (Rom. 14:8b) Han har frälst oss och kallat oss med en helig kallelse, inte på grund av det som vi har uträttat, utan i kraft av sitt beslut och sin nåd, som han har gett oss i Kristus Jesus från evighet. (2Tim. 1:9) Låt oss glädjas över detta och uppmuntra varandra med hoppets evangelium! 1 inkarnation betyder att bli ett med, förenas med, bli en del av. (Jesu människoblivande) Km Henrik Vestergård KF Södra Bohuslän Mässa på Koön (17/4) Skärtorsdagen kl , PA Grunnan Pingstkyrkan, Korsgatan 1, MARSTRAND Alla är välkomna! Kontakt och information Prost & ansvarig utgivare Per-Anders Grunnan , Komminister Henrik Vestergård Komminister Tobias Olsson , E-post: Hemsidor: Facebook: (även för Stigen) Bankgiro till Kyrkligaförbundets lokalavdelning, Bohuslän-Dal:

w w w. k o r s e t. s e

w w w. k o r s e t. s e En tidning från Kyrkan vid gamla vattentornet i Vänersborg Nr.: 4 /2014/15 1/12-22/2 Info om Lidköping sid. 18-19 PROGRAM 14.00 VI ÖPPNAR DÖRRARNA 14.15- JULBORDET -19.30 står uppdukat Musik- och sånginslag

Läs mer

GUD STHLM. Årsberättelse 2013 FILADELFIA STOCKHOLM

GUD STHLM. Årsberättelse 2013 FILADELFIA STOCKHOLM GUD STHLM Årsberättelse 2013 FILADELFIA Årsberättelse 2013 Årsberättelse 2013 Filadelfia Ännu ett år har gått och det är dags att summera vad som hänt. Det vi söker är inte våra egna insatser och beslut,

Läs mer

Ett mål ett namn en organisation

Ett mål ett namn en organisation till liv evangelisk-luthersk missionstidning organ för missionssällskapet bibeltrogna vänner evangelisk-luthersk mission sv nordöstra skånes missionsförening kristna ungdomsförbundet i sydsverige ägare

Läs mer

Nr 1 2015 årgång 29. Finlandsupplaga årgång 1

Nr 1 2015 årgång 29. Finlandsupplaga årgång 1 Nr 1 2015 årgång 29. Finlandsupplaga årgång 1 Rena mig med isop så att jag blir ren, tvätta mig så att jag blir vitare än snö. Ps 51:9 Depositfoto BIBEL OCH BEKÄNNELSE Tidning för Lutherska Bekännelse

Läs mer

Kyrka & Folk. i Indien sid 4. En öppen dörr. Tankar om Corpus Christi sid 12. Egon Olsson in memoriam sid 6. nr 41, 11 okt 2012, 89 årg.

Kyrka & Folk. i Indien sid 4. En öppen dörr. Tankar om Corpus Christi sid 12. Egon Olsson in memoriam sid 6. nr 41, 11 okt 2012, 89 årg. nr 41, 11 okt 2012, 89 årg. En öppen dörr i Indien sid 4 Foto: Rakel Smetana mer ur innehållet: Egon Olsson in memoriam sid 6 Tankar om Corpus Christi sid 12 organ för kyrkliga förbundet för evangelisk

Läs mer

Telefon. Bjurbäcksgatan 1 665 32 Kil Tel. 0554-148 87 Plusgiro: 438 15 67-9 Bankgiro: 677-8450

Telefon. Bjurbäcksgatan 1 665 32 Kil Tel. 0554-148 87 Plusgiro: 438 15 67-9 Bankgiro: 677-8450 Bjurbäcksgatan 1 665 32 Kil Tel. 0554-148 87 Plusgiro: 438 15 67-9 Bankgiro: 677-8450 Församlingsföreståndare Urban Holmquist Tel 0554-102 51, 0707-87 27 19 urban.holmquist@sannerudskyrkan.se Ledig: måndag

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE FÖR CENTRUMKYRKAN HEBY För år 2013 - församlingens 25:de verksamhetsår

ÅRSBERÄTTELSE FÖR CENTRUMKYRKAN HEBY För år 2013 - församlingens 25:de verksamhetsår ÅRSBERÄTTELSE FÖR CENTRUMKYRKAN HEBY För år 2013 - församlingens 25:de verksamhetsår MISSIONSUPPDRAG & SYFTE: Hjälpa människor hitta fram till Jesus och Centrumkyrkan. Utrusta lärjungar för tjänst i församlingen

Läs mer

Här finns en kristen människas trygghet.

Här finns en kristen människas trygghet. Logos nr 1 mars 2009 Le d a r e n Välfärd och fasta När dessa ord skrivs befinner vi oss i början av fastetiden och står inför frestelsens söndag. Vilka är vår tids farligaste frestelser? Några svarar

Läs mer

Hälsning. februari i år var så studenterna på TU2 iväg några veckor. Fyra I av dem ger på sid. 4 5 glimtar från sina praktikplatser.

Hälsning. februari i år var så studenterna på TU2 iväg några veckor. Fyra I av dem ger på sid. 4 5 glimtar från sina praktikplatser. Hälsning från Församlingsfakulteten nr 3, maj 2010 TU-studenter på praktik Till utbildningen på Församlingsfakultetens teologiska utbildning hör också att göra några veckors praktik. Det finns några särskilda

Läs mer

MARS - JUNI 2015. Baptistförsamlingen, Missionsförsamlingen och equmenia. Tillsammans. Hallstahammar

MARS - JUNI 2015. Baptistförsamlingen, Missionsförsamlingen och equmenia. Tillsammans. Hallstahammar Hallstahammar MARS - JUNI 2015 Baptistförsamlingen, Missionsförsamlingen och equmenia Tillsammans JAG VILL ÄLSKA DET URGAMLA KORS. I DESS KRAFT SKALL JAG SEGRA TILL SLUT, Fäst dina ögon på Jesus, se in

Läs mer

Kyrkbrevet från Älmhults församling nr 2 2015

Kyrkbrevet från Älmhults församling nr 2 2015 Kyrkbrevet från Älmhults församling nr 2 2015 Tema: Växande 2 Rotade i Kristus Jesus Rötter är en förutsättning för trädgårdens och skogens liv och växande. Också i mänskligt liv spelar rötter och rottrådar

Läs mer

Inte i dig, men i Jesus! Nattvarden, Guds gåva till dig Bland bröder och systrar i Värmland. evangelisk-luthersk missionstidning nummer 7-8 2008

Inte i dig, men i Jesus! Nattvarden, Guds gåva till dig Bland bröder och systrar i Värmland. evangelisk-luthersk missionstidning nummer 7-8 2008 evangelisk-luthersk missionstidning nummer 7-8 2008 LÖSNUMMERPRIS: 40 KR Inte i dig, men i Jesus! Nattvarden, Guds gåva till dig Bland bröder och systrar i Värmland Ord till liv Trettondedag Jul foto:

Läs mer

Kristet Liv. Ropa till Herren! Kinesiske pastorn Yun uppmanar människor: Birger Skoglund: Gud gör under idag!

Kristet Liv. Ropa till Herren! Kinesiske pastorn Yun uppmanar människor: Birger Skoglund: Gud gör under idag! Gud ger dig hopp och framtid Kristet Liv Allkristen väckelsetidning - Agape, Box 135, 12523 Älvsjö - www.agapemission.net Kinesiske pastorn Yun uppmanar människor: Ropa till Herren! Sidan 4 Nummer 2/2006

Läs mer

Församlingsblad. Eskilstuna Missionsförsamling och SMU. Nr 2 2008 Årgång 71 feb 2008 - juni 2008

Församlingsblad. Eskilstuna Missionsförsamling och SMU. Nr 2 2008 Årgång 71 feb 2008 - juni 2008 Församlingsblad Nr 2 2008 Årgång 71 feb 2008 - juni 2008 Eskilstuna Missionsförsamling och SMU Årsmöte med både allvar och fest Mässa för småfolk En natt i bön blev en vecka 1 Bara den som ser långt hittar

Läs mer

Kristet Liv. Agape Församling flyttar till Löftets kyrka. Helandeväckelse behövs! Paul Bennison: Ingen kan ha överlevt olyckan!

Kristet Liv. Agape Församling flyttar till Löftets kyrka. Helandeväckelse behövs! Paul Bennison: Ingen kan ha överlevt olyckan! Kristet Liv Allkristen väckelsetidning - Agape, Box 135, 12523 Älvsjö - www.agapemission.net Posttidning B Nr 2/2008 Agape Församling flyttar till Löftets kyrka Sidan 3 Paul Bennison: Ingen kan ha överlevt

Läs mer

GLIMTEN. Marieborgskyrkan Västervik. Att växa i bön

GLIMTEN. Marieborgskyrkan Västervik. Att växa i bön GLIMTEN Marieborgskyrkan Västervik Nummer 2 / 2015 Årg. 24 Att växa i bön 7 juni - 6 sept. Lär mig att bedja av hjärtat, inte i afton, men nu. Lär mig att göra din vilja, inte imorgon men nu. Hjälp mig

Läs mer

Föreningen Logos är en liten förening. Den

Föreningen Logos är en liten förening. Den Logos nr 2 september 2011 Ledaren Skaran som skrider 2 I stormiga tider, bland töcken och grus, en skara dock skrider mot himmelens ljus. Dess hopp och dess härlighet världen ej ser, men före går Herren

Läs mer

Kyrkobladet. Barnen ger gudstjänsten värme och liv. Möt Kungälvs egen kommunitet. Svenska kyrkan i Kungälv och Ytterby # 1/2010

Kyrkobladet. Barnen ger gudstjänsten värme och liv. Möt Kungälvs egen kommunitet. Svenska kyrkan i Kungälv och Ytterby # 1/2010 Kyrkobladet Svenska kyrkan i Kungälv och Ytterby # 1/2010 Barnen ger gudstjänsten värme och liv Möt Kungälvs egen kommunitet 1 Kom! Varför kommer ni inte när vi ringer? För några år sedan hörde jag berättas

Läs mer

Tema: Att ge vidare. > Åkerö09 en dundrande succé > Få så blir du glad. Ge så blir du gladare! > Brogården jubilerar 50 år

Tema: Att ge vidare. > Åkerö09 en dundrande succé > Få så blir du glad. Ge så blir du gladare! > Brogården jubilerar 50 år > Åkerö09 en dundrande succé > Få så blir du glad. Ge så blir du gladare! > Brogården jubilerar 50 år efs mittsverige nummer 3 september 2009 Tema: Att ge vidare Nr 3, september 2009 Mitt i årg 15, Hälsning

Läs mer

6 Knoppningstid i London 19 Årskonferens i Umeå 21 Alpha stärker värdegrunden. EFS i Västerbotten Årgång 88 # 2 2015

6 Knoppningstid i London 19 Årskonferens i Umeå 21 Alpha stärker värdegrunden. EFS i Västerbotten Årgång 88 # 2 2015 vårt budskap EFS i Västerbotten Årgång 88 # 2 2015 EFS är på gång bland svenskar i London. Foto: AnnaHelena Lindberg. 6 Knoppningstid i London 19 Årskonferens i Umeå 21 Alpha stärker värdegrunden 7-8 sommarläger

Läs mer

Årsmöte Handlingar 2014-02-23

Årsmöte Handlingar 2014-02-23 Årsmöte Handlingar 2014-02-23 2 ( 27) Förslag till föredragningslista för Redbergskyrkans årsmöte 2014... 3 Verksamhetsberättelse Redbergskyrkans styrelse 2013... 4 Ur Församlingsboken till Redbergskyrkans

Läs mer

Mig, Dig och Världen

Mig, Dig och Världen GLIMTEN Marieborgskyrkan Västervik Nummer 1 / 2014 Årg. 23 2 mars - 1 juni Mig, Dig och Världen En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar - mig, dig och världen. Så lyder mottot för

Läs mer

Pengarna och livet. Förvaltarskap och offrande i Värnamo Missionskyrka

Pengarna och livet. Förvaltarskap och offrande i Värnamo Missionskyrka Pengarna och livet Förvaltarskap och offrande i Värnamo Missionskyrka Uppmuntran, utmaning och utrustning Detta material vill vara en hjälp för Dig som läser det i förvaltarskap och offrande. Det är framsprunget

Läs mer

Gå ut. i hela din värld

Gå ut. i hela din värld Gå ut i hela din värld 2 Introduktion Välkommen till undervisningen Gå ut i hela din värld. Det är väl investerad tid. Vi vet att Gud kommer att välsigna dig som tar denna tid att låta dig utrustas. Satsa

Läs mer

Inledning. Född på nytt

Inledning. Född på nytt Tema: Leva med mål och mening Skapad för att bli lik Jesus Sid. 1(5) Syfte 3: Du är skapad för att bli lik Jesus Inledning Min predikan idag ska handla om den största tanke Gud någonsin tänkt för ditt

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

Strålande utsikter Mitt inne i Stockholm har EFS konferenslokaler och personalen trivs

Strålande utsikter Mitt inne i Stockholm har EFS konferenslokaler och personalen trivs Strålande utsikter Mitt inne i Stockholm har EFS konferenslokaler och personalen trivs > Salt tar form > Nyår en tid att möta Gud > Fräscht grepp på konferens Nr 1 februari 2006 Mitt i årg 12, Hälsning

Läs mer

Lars-Åke Anderssons predikan, söndagen den 18 augusti, innan mässan på Inspirationshelgen.

Lars-Åke Anderssons predikan, söndagen den 18 augusti, innan mässan på Inspirationshelgen. Lars-Åke Anderssons predikan, söndagen den 18 augusti, innan mässan på Inspirationshelgen. Följ mig - i kraften För precis 30 år sedan, 3:e söndagen i augusti 1983, blev jag här på Storstrand presenterad

Läs mer

FRÅN IDÉ TILL HANDLING

FRÅN IDÉ TILL HANDLING FRÅN IDÉ TILL HANDLING Om att starta barn och ungdomsarbete Tron är bara halva sanningen Utgiven år 2012 av Frälsningsarméns Ungdomsförbund Innehåll Historisk återblick... 4 Nutid... 4 Kårledare eller

Läs mer

KONFERENS- HANDLEDNING

KONFERENS- HANDLEDNING KONFERENS- HANDLEDNING SAU 2015 årskonferens 15 SAMTAL 1 Välkommen till SAUs ombudsmöte 2015 Hej Vänner! Nu kör vi, dags för årskonferens på Gullbrannagården tillsammans med SAM. Det kommer bli en konferens

Läs mer