Älgskötselplan 1. Uppgifter om älgskötselområdet (ÄSO)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Älgskötselplan 1. Uppgifter om älgskötselområdet (ÄSO)"

Transkript

1 Älgskötselplan 1. Uppgifter om älgskötselområdet (ÄSO) Älgskötselplan för perioden: 2015 till och med 2016 ÄSO:s namn: Länsstyrelsens reg.nummer: Påryds ÄSO Ä Ny planperiod eller revidering: Beslutad av Länsstyrelsen Total areal ÄSO i ha: Ansökt areal (nytt/ändrat område) Registrerande län: Kalmar län Tillhör ÄFO: Kalmar Södra ÄFO Fastställd av länsstyrelsen den: , dnr Inventeringar av älgstammen inom älgskötselområdet Redovisning av inventeringar enligt föreslagna kvalitetssäkrade metoder (a-d) och eventuella övriga data. a. Den totala avskjutningen inom ÄSO på årsbasis Bör avse de senaste tre årens avskjutning. År Tjur Hondjur Kalv Totalt Areal (respektive år) Totalt per 1000 ha 2,9 1,3 1,2 1,7 Sammanställning av avskjutningen de senaste tre åren för uppföljning av kvalitetsmålen i punkt 7. År Tjurandel avskj. (tjur/vuxna) 61% 40% 40% 33% Kalvandel avskj. (kalv/totalt) 47% 38% 64% 68% b. Älgobservationer (älgobs) Minst de senaste fyra årens älgobs jämförs för att trenden i älgpopulationen ska kunna följas. År Antal obstimmar Obs/mantimme 0,039 0,036 0,059 0,048 Kalv/ko 0,54 0,74 0,69 0,66 Tjur/vuxna 42% 34% 30% 44%

2 c. Spillningsinventering År Antal provytor älg/1000 ha d. Kalvvikter Medelslaktvikten för samtliga fällda och vägda älgkalvar inom ÄSO från de senaste fyra åren. År Antal vägda djur Slaktvikt kg (vägda) 60,7 61,3 59,0 54,6 e. Slaktvikter vuxna Medelslaktvikten för samtliga fällda och vägda vuxna älgar inom ÄSO från de senaste fyra åren. År Antal vägda djur ko / tjur 5/4/ 3/2 1/1 2/2 Slaktvikt kg (vägda) kor Slaktvikt kg (vägda) tjurar f. Medelålder Medelåldern för samtliga fällda och tandsnittade vuxna älgar inom ÄSO från de senaste fyra åren. År Antal kontrollerade djur ko / tjur / / / 1 3 / 2 Medelålder år (tandsnitt) kor 4,0 Medelålder år (tandsnitt) tjurar 4,0 3,5 g. Reproduktion Antalet utstötta ägg per hondjur från livmodersundersökningar inom ÄSO från de senaste fyra åren. År Antal kontrollerade djur / / / / Ägg per hondjur (livmodersanalys) h. Övrig dödlighet År Tjur Hondjur Kalv Oidentifierat djur Summa Kommentarer / Redogörelse för olikheter inom området

3

4 3. Inventeringar av skogstillståndet inom älgskötselområdet a. Foderprognos Utveckling kommande 5 åren Ökande Oförändrad Minskande Areal tallfoder X b. Skadeläget på skog enligt skogsägarna För Inga skador Tolerabla För omfattande Asp, rönn, sälg och ek X Tall X Gran X Ovanstående bedömningar stöds av Resultat: ÄBIN x Utförd år: % färska skador Foderprognos från Skogsstyrelsen X Annat Varierar skadorna inom området anges det här: Åtgärder för att skapa foder: Info på möten till jägare och markägare, om röjningsmetoder, ökad rådjursjakt 4. Redovisning av skador på gröda Inga skador Tolerabla För omfattande Omfattning X Redogörelse för typ av skador och var skadorna har förekommit. Ovanstående bedömningar stöds av Inventering Bedömning X Utförd år: Resultat: Beskrivning av åtgärder som ska vidtas för att begränsa skador på skog och gröda.

5 5. Redovisning av rapporterade viltolyckor med älg Vilttrafikolyckorna med älg de senaste 3 åren År Antal olyckor Vara antal med döda/avlivade älgar År Tjur 1 Ko Kalv Oidentifierat djur Summa Åtgärder för att begränsa viltolyckor 6. Redovisning av rovdjursförekomst och predationstryck Predation inom ÄSO (årlig) Antal vargrevir som berör ÄSO 0 Uppskattad andel av ÄSO som berörs av vargrevir 0% % Uppskattning totalt antal vargdödade älgar 0 /1000 ha Björntäthet inom ÄSO 0,0 /1000 ha Uppskattning totalt antal björndödade älgar 0 Uppskattning totalt ant rovdjursdödade älgar 7. Bedömning av den nuvarande älgstammen inom älgskötselområdet Antal de senaste 3 åren Ökat Oförändrat Minskat Älgstammen har X Varierar älgstammen inom området anges det här: Sydvästra deln lite högre täthet.

6 Total dödlighet inom ÄSO: (avskjutning, trafik, predation, övrigt) År Avskjutning Trafik Predation Övrigt Total dödlighet inom ÄSO: Kvalitet de senaste 3 åren Minskat Oförändrat Ökat Tjurandelen X Medelåldern Kalvvikterna Reproduktionen x X Bedömd vinterstam Data hämtas från flik 2, när hela flik 2 är ifylld (celler C168, D168, E168) År 2015 Fördelning Tjur 21 31% Ko 34 51% Kalv 12 18% Totalt 67 6,1 /1000 ha Ovanstående bedömningar stöds av Älgobs X Resultat: Spillningsinventering Utförd år: älgar/1000 ha Flyginventering Utförd år: älgar/1000 ha Annat älgar/1000 ha Kommentarer / Redogörelse för olikheter inom området

7 8. Mål för älgstammens utveckling inom älgskötselområdet Kvantitativ målsättning för treårsperioden Antal de kommande 3 åren Öka Oförändrad Minska Älgstammen ska X Med hänsyn till (fodertillgång, trafikolyckor mm): Mål för vinterstam: antal antal/1000 ha Fördelning tot Fördelning vuxna tjurar 28 2,5 36% 45% kor 34 3,1 44% 55% kalvar 16 1,5 21% Total 78 7,1 100% 100% Kvalitativ målsättning för treårsperioden (3-års medelvärden): Andel tjur av vuxna: 40% % (i älgobs) Antal kalvar per hondjur: 0,80 (i älgobs) Om målen varierar inom området anges det här, samt eventuella andra målsättningar: 9. Avskjutning för älgskötselområdet Planerad avskjutning i ÄSO (samma data som angivits i avskjutningsberäkningen) År Tjur 3 Hondjur 7 Kalv 14 Totalt 24 Totalt per 1000 ha 2,2 Kalvandel i total avskjutning (%): 58%

8 10. Planerade inventeringar År Avskjutning Älgobs X X X Spillningsinventering ÄBIN Fyll på fler inventeringar i området Fyll på fler inventeringar i området Fyll på fler inventeringar i området 11. Beskrivning av avskjutningsregler eller tilldelningsmodeller inom området Eftersom antalet möjliga djur att skjuta ökar kommer det vara en kombination av tilldelning och avslutande avlysningsjakt. 12. Beskrivning av åtgärder som kan vidtas om uppsatta mål inte ser ut att kunna uppnås I de fall inte uppnådda mål nås, främst avseende reproduktion så kommer avskjutningen att korrigeras. Här har ju hela ÄFO legat still senaste 4 åren. 13. Samrådet intygas Denna älgskötselplan har utformats i samråd med berörda fastighetsägare och jakträttshavare. Företrädare för älgskötselområdet Namnförtydligande Älgskötselplanen tillstyrks av älgförvaltningsgruppen Älgskötselplanen tillstyrks inte av älgförvaltningsgruppen För älgförvaltningsgruppen Namnförtydligande

9 Motivering eller avvikande mening

10 Underlag för beräkning av avskjutningen Data från älgskötselplanen a. Den totala avskjutningen inom ÄSO på årsbasis Bör avse de senaste tre årens avskjutning. År Summa Tjur Hondjur Kalv Totalt Areal (respektive år) Medel 3 år Totalt per 1000 ha 1,3 1,2 1,7 1,4 Sammanställning av avskjutningen de senaste tre åren för uppföljning av kvalitetsmålen i punkt 7. År Tjurandel avskj. (tjur/vuxna) 40% 40% 33% Kalvandel avskj. (kalv/totalt) 38% 64% 68% b Övrig dödlighet inom ÄSO på årsbasis År Summa 3 Trafik Predation Övrigt Total övrig dödlighet inom ÄSO: * Baserat på beräknat antal djur i sommarstam

11 c Beräkning av täthet, reproduktion och sammansättning inom ÄSO Älgobs Minst de senaste fyra årens älgobs jämförs för att trenden i älgpopulationen ska kunna följas. År Medel 4 år 4 Obs/mantimme 0,039 0,036 0,059 0,048 0,0455 0,2 Kalv/ko 0,54 0,736 0,685 0,66 0, ,6 Tjur/vuxna 0,422 0,338 0,298 0,438 0,374 1,5 * Om värden saknas för fyra år beräknas medel på antal inventerade år. Spillningsinventering År Medel 3 senaste år * 0 älg/1000 ha #DIVISION/0! 0,0 * Om värden saknas för tre år beräknas medel på antal inventerade år. Flyginventering År älg/1000 ha * Om värden saknas för tre år beräknas medel på antal inventerade år. Övriga underlag (bifogas):

12 Bedömning av älgstammens täthet Älgskötselområdet bedömmer älgstammens täthet (vinterstam) utifrån tillgängliga data och övriga erfarenheter 0,07 0,06 0,05 0,04 0,03 0,02 0,01 0,00 Obs/mantimme Obs/mantimme 1 Spillningsinventering 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Tot avsk/1000 ha Tot avsk/1000 ha 0 Spillningsinventering Bedömd vinterstam 6 Älgar per 1000 ha Motivering till ställningstagande

13 Bedömning av älgstammens reproduktion Älgskötselområdet bedömmer älgstammens reproduktion utifrån tillgängliga data och övriga erfarenheter 0,8 Observerad kalv / vuxet hondjur 0,7 0,6 Kalv/ko 0, Bedömd reproduktion Kalvar per hondjur (observerad kalv per vuxet hondjur vid jakt) ,66 Kalv per hondjur ,71 Kalv per hondjur ,75 Kalv per hondjur ,8 Kalv per hondjur Motivering till ställningstagande

14 Bedömning av älgstammens sammansättning Älgskötselområdet bedömmer älgstammens sammansättning av andel tjur, hondjur och kalv (vinterstam) utifrån tillgängliga data och övriga erfarenheter Observerad kalv / vuxet hondjur Observerade tjurar / av vuxna djur 0,8 0,7 0,6 0, Kalv/ko 0,5 0,4 0,3 0,2 0, Tjur/vuxna Sammansättning enligt älgobs (medelvärde senaste 4 åren) Sommarstam Jaktuttag Efter jakt Fördelning vinterstam* Tjur 27% 0,374 2,05 0,18 1,87 31% Ko/kviga 44% 0,626 3,42 0,36 3,06 51% Kalv 29% 0, ,24 1,17 1,07 18% Summa 100% 1, ,71 1,71 6,00 100% Efter jakt Tjuavskj. föregående jakt i ÄSO 11% Hondjursavskj. föreg. jakt i ÄSO 21% Kalvavskj. föregående jakt i ÄSO 68% Bedömd sammansättning andel vid periodens start (samma värden angivna i punkt 7 skötselplanen) Tjur 31% Ko/kviga 51% Kalv 18% Summa 100% Motivering till ställningstagande

15 Bedömning övrig dödlighet under perioden Bedömd Antal älgar i Faktor för Antal älgar i Medeltal antal Areal Dödlighet % vinterstam vinterstam reproduktion sommarstam döda älgar Beräknad övrig dödlighet , , % Bedömd övrig dödlighet under perioden Motivering till ställningstagande

16 Avskjutningsberäkning Påryds ÄSO Perioden 2015 tom år Reproduktion Dödlighet Areal ha ,66 0% Vinterstam 6 älgar/1000 ha ,71 0% Andel tjurkalv (efter jakt) 52% ,75 0% ,80 0% Avskjutning Vinterstam Tjur Hondjur Kalv Antal Antal/1000 ha Tjur/vux Kalv Tjurandel av vux Sammansättning % % 51% 18% 66 6,0 Vinterstam ,0 38% Tillförsel djur (1 åringar och repr.) ,1 5,7 26,0 38 3,4 Övrig dödlighet ,0 0,0 0,0 0 0,0 Sommarstam ,4 Jaktuttag ,2 30% 58% Sammansättning % % 48% 18% Vinterstam ,2 42% Tillförsel djur (1 åringar och repr.) ,3 5,8 27,1 39 3,6 Övrig dödlighet ,0 0,0 0,0 0 0,0 Sommarstam ,6 Jaktuttag ,0 #DIVISION/0! ########## Sammansättning % % 40% 28% Vinterstam ,6 44% Tillförsel djur (1 åringar och repr.) ,1 13,0 38,4 66 5,9 Övrig dödlighet ,0 0,0 0,0 0 0,0 Sommarstam ,1 Jaktuttag ,0 #DIVISION/0! ########## Sammansättning % % 38% 29% Vinterstam ,1 46% Tillförsel djur (1 åringar och repr.) ,0 18,4 55,7 94 8,5 Övrig dödlighet ,0 0,0 0,0 0 0,0 Sommarstam ,2 Sammanställning Vinterstam Tjur Hondjur Kalv Mål Kalv Hondjur Tjur

17

18 Hur du fyller i älgskötselplanen: Bara ljusgula rutor ska fyllas i av er i planen, resten lämnas orörda för automatiska uträkningar Observera att planen består av två flikar i excelbladet, båda måste fyllas i för att planen sk Flik 1, Skötselplan 1. Uppgifter om älgskötselområdet (ÄSO) Älgskötselplan för perioden: Ange start och avslutsår för älgskö ÄSO:s namn: tex Länghems älgskötselområde Länsstyrelsens reg.nummer: tex Ä Ny planperiod eller revidering: Ange orsak till inlämnande. Ny plan Total areal ÄSO i ha: Länsstyrelsens beslutade areal åte Registrerande län: Kalmar Tillhör ÄFO: Ange ÄFO som ÄSO tillhör, tex Em Fastställd av länsstyrelsen den: Lämnas tom, fylls i av Länsstyrelse 2. Inventeringar av älgstammen inom älgskötselområdet a. Den totala avskjutningen inom ÄSO på årsbasis Avskjutning samt arealer hämtas f b. Älgobservationer (älgobs) Hämtas från Älgdata c. Spillningsinventering Hämtas från Älgdata d. Kalvvikter Hämtas från Älgdata e. Slaktvikter vuxna Hämtas från Älgdata f. Medelålder Hämtas från Älgdata g. Reproduktion Hämtas från Älgdata h. Övrig dödlighet Hämtas från NVR 3. Inventeringar av skogstillståndet inom älgskötselområdet a. Foderprognos Ange hur fodermängd bedöms var b. Skadeläget på skog enligt skogsägarna Ange skadesituationen per trädsla Ovanstående bedömningar stöds av Ange om ÄBIN är genomförd och f 4. Redovisning av skador på gröda Ange hur skador av älg på gröda b Ovanstående bedömningar stöds av Om någon inventering är gjord, sk 5. Redovisning av rapporterade viltolyckor med älg Vilttrafikolyckorna med älg de senaste 3 åren Vara antal med döda/avlivade älgar 6. Redovisning av rovdjursförekomst och predationstryck Predation inom ÄSO (årlig) Ange antalet olyckor med älg inbla Angei hur många av olyckorna älg Vid rovdjursetablering, ange antal 7. Bedömning av den nuvarande älgstammen inom älgskötseloange hur älgstammen har utveckla Total dödlighet inom ÄSO: Siffror hämtas per automatik från d Kvalitet de senaste 3 åren Ange er bedömning av älgstamme Bedömd vinterstam Denna bedömning fylls i sist av allt Ovanstående bedömningar stöds av Ange inventeringsmetod

19 8. Mål för älgstammens utveckling inom älgskötselområdet Kvantitativ målsättning för treårsperioden Ange vilken målsättning som finns Mål för vinterstam: Ange antal tjur, hondjur och kalv so Kvalitativ målsättning för treårsperioden (3-års medelvärden): Ange vilken målsättning området h 9. Avskjutning för älgskötselområdet Ange vilken avskjutning som älgsk 10. Planerade inventeringar Fyll i vilka inventeringar som görs d 11. Beskrivning av avskjutningsregler eller tilldelningsmodellerom man jagar enligt Kalmarmodel 12. Beskrivning av åtgärder som kan vidtas om uppsatta mål invilka åtgärder tas om man inte når 13. Samrådet intygas Enligt 27 NFS 2011:87 ska älgsk Flik 2, Beräkning avskjutning Underlag för beräkning av avskjutningen Bedömning av älgstammens täthet Bedömning av älgstammens reproduktion Bedömning av älgstammens sammansättning Bedömning övrig dödlighet under perioden Avskjutningsberäkning Sammanställning All data hämtas från flik 1, Skötsel Här fyller ni i siffran för hur ni bedö Fyll i de reproduktionstal som ni be Utifrån lämnade uppgifter i flik 1, S Fyll i vilken övrig dödlighet ni tror ä Avskjutningssiffrorna hämtas från Sammanställningen visar hur era m I avskjutningsberäkningen ser ni ä

20 ka anses vara komplett. ötselplanen. Dessa årtal läggs sedan in automatiskt i de celler de behövs i mallen. nperiod eller revidering. Revidering kan ske under fastställd tidsperiod erfinns på Älgdata mån en vid faställande från Älgdata a.se a.se a.se a.se a.se a.se se ra de fem kommande åren med ett kryss i någon av rutorna ag med ett kryss i respektive ruta fyll i siffror. Hämtas från Skogsstyrelsen bedöms med ett kryss i någon av rutorna a denna bifogas älgskötselplanen andade, både på järnväg och bilväg. Data hämtas från NVR gen förolyckades vargrevir och antal björnar inom området, samt hur många älgar som blir föda till rovdjuren ats de tre senaste åren med ett kryss i någon av rutorna dina tidigare ifyllda uppgifter ens kvalitet de tre senaste åren med ett kryss i någon av rutorna t i planen. Uppgifterna hämtar du från flik 2-Beräkning avskjutning- och cellerna C168, D168 och E 168

21 s med mängden älg i området med ett kryss i någon av rutorna om ni vill ha inom älgskötselområdet i slutet av planperioden har för andel tjur av de vuxna i älgobsen och antal kalv per hondjur. Älgskötselområdets mål ska överens kötselområdet planerar de tre kommande åren(eller perioden för revidering), fördelat på Tjur, hondjur och de tre kommande åren. Lägg gärna till andra basinventeingar som görs inom området. llen eller kvotering så ser Länsstyrelsen gärna att det anges här. Fyll även i om Avlysningsjakt används f r önskade mål inom uppsatt treårsperiod. kötselplanen alltid samrådas med respektive älgförvaltningsgrupp innan inlämnande till Länsstyrelsen. lplan. Fyll i resultat från eventuell flyginventering, bifoga flyginventeringsresultat som bilaga till älgskötsel ömer älgstammens storlek per tusen hektar i nuläget. Tabellerna visar ifyllda värden från Skötselplanen edömer vara rimliga för de fyra kommande jaktåren. Tex 0,6; 0,75; 0,77; 0,8 Skötselplan, visas hur ni bedömer er älgstam i nuläget är rimlig de fyra kommande åren. I cell I45 kan man se hur den övroga dödligheten bedöms utifrån lämna Flik 1, Skötselplan Punkt 9. mål ser ut de tre kommande åren, samt vilken sammansättningen älgstammen får med den avskjutning även om kvalitetsmålet om tex 40 % tjur bland de vuxna uppfylls under planperioden

22

23 sstämma med målen uppsatta i respektive älgförvaltningsplan. h kalvar för att nå uppsatta kvanititetsmål i planen lplanen. ade uppgifter, vilket kan vara en vägledning till vad ni kan uppge. ni har planerat

Älgskötselplan 1. Uppgifter om älgskötselområdet (ÄSO)

Älgskötselplan 1. Uppgifter om älgskötselområdet (ÄSO) Älgskötselplan 1. Uppgifter om älgskötselområdet (ÄSO) Älgskötselplan för perioden: 2015 till och med 2017 ÄSO:s namn: Länsstyrelsens reg.nummer: Mönsterås Äso Ä-61-01-114 Ny planperiod eller revidering:

Läs mer

Älgskötselplan 1. Uppgifter om älgskötselområdet (ÄSO)

Älgskötselplan 1. Uppgifter om älgskötselområdet (ÄSO) Älgskötselplan 1. Uppgifter om älgskötselområdet (ÄSO) Älgskötselplan för perioden: 2013 till och med 2015 ÄSO:s namn: Länsstyrelsens reg.nummer: Örkelljunga Fagerhult Älgskötselområde Ä-05-01-059 Beslutad

Läs mer

Älgskötselplan 1. Uppgifter om älgskötselområdet (ÄSO)

Älgskötselplan 1. Uppgifter om älgskötselområdet (ÄSO) Sida 1 Älgskötselplan 1. Uppgifter om älgskötselområdet (ÄSO) Älgskötselplan för perioden: 2013 till och med 2015 ÄSO:s namn: Länsstyrelsens reg.nummer: Norra Hagunda Älgskötselområde 03-80-14-014-Ä Beslutad

Läs mer

Älgskötselplan 1. Uppgifter om älgskötselområdet (ÄSO)

Älgskötselplan 1. Uppgifter om älgskötselområdet (ÄSO) Älgskötselplan 1. Uppgifter om älgskötselområdet (ÄSO) Älgskötselplan för perioden: 2015 till och med 2015 ÄSO:s namn: Länsstyrelsens reg.nummer: Osby Norra Älgskötselområde Ä09-01-047 Beslutad av Länsstyrelsen

Läs mer

Älgskötselplan 1. Uppgifter om älgskötselområdet (ÄSO)

Älgskötselplan 1. Uppgifter om älgskötselområdet (ÄSO) Älgskötselplan 1. Uppgifter om älgskötselområdet (ÄSO) Älgskötselplan för perioden: 2013 till och med 2015 ÄSO:s namn: Länsstyrelsens reg.nummer: Verum Ä06-11-023 Beslutad av Länsstyrelsen Total areal

Läs mer

Älgskötselplan 1. Uppgifter om älgskötselområdet (ÄSO)

Älgskötselplan 1. Uppgifter om älgskötselområdet (ÄSO) Älgskötselplan 1. Uppgifter om älgskötselområdet (ÄSO) Älgskötselplan för perioden: 2014 till och med 2015 ÄSO:s namn: Länsstyrelsens reg.nummer: Osby Norra Älgskötselområde Ä09-01-047 Beslutad av Länsstyrelsen

Läs mer

Älgskötselplan 1. Uppgifter om älgskötselområdet (ÄSO)

Älgskötselplan 1. Uppgifter om älgskötselområdet (ÄSO) Älgskötselplan 1. Uppgifter om älgskötselområdet (ÄSO) Älgskötselplan för perioden: 2015 till och med 2015 ÄSO:s namn: NV Gräsmarks ÄSO Länsstyrelsens reg.nummer: Beslutad av Länsstyrelsen ÄSO:s areal

Läs mer

Älgskötselplan 1. Uppgifter om älgskötselområdet (ÄSO)

Älgskötselplan 1. Uppgifter om älgskötselområdet (ÄSO) Älgskötselplan 1. Uppgifter om älgskötselområdet (ÄSO) Älgskötselplan för perioden: till och med ÄSO:s namn: Länsstyrelsens reg.nummer: ÄSO:s registrerade areal i ha: Registrerande län: Tillhör ÄFO: Datum

Läs mer

Älgskötselplan 1. Uppgifter om älgskötselområdet (ÄSO)

Älgskötselplan 1. Uppgifter om älgskötselområdet (ÄSO) Älgskötselplan 1. Uppgifter om älgskötselområdet (ÄSO) Älgskötselplan för perioden: 2015/16 till och med 2017/18 ÄSO:s namn: Länsstyrelsens reg.nummer: Stjärnsund 20-83-03-093-Ä ÄSO:s registrerade areal

Läs mer

Älgskötselplan 1. Uppgifter om älgskötselområdet (ÄSO)

Älgskötselplan 1. Uppgifter om älgskötselområdet (ÄSO) Älgskötselplan 1. Uppgifter om älgskötselområdet (ÄSO) Älgskötselplan för perioden: 2015 till och med 2017 ÄSO:s namn: Länsstyrelsens reg.nummer: VÄSTRA TORSÅS ÄLGSKÖTSELOMRÅDE 07-04-11-075-Ä Beslutad

Läs mer

Älgskötselplan 1. Uppgifter om älgskötselområdet (ÄSO)

Älgskötselplan 1. Uppgifter om älgskötselområdet (ÄSO) Älgskötselplan 1. Uppgifter om älgskötselområdet (ÄSO) Älgskötselplan för perioden: 2015 till och med 2017 ÄSO:s namn: Länsstyrelsens reg.nummer: ÄSO:s registrerade areal i ha: 36000 Registrerande län:

Läs mer

Bäckaby Älgskötselområde. Älgskötselplan (nytt älgskötselområde/ny period) Reviderad älgskötselplan (inom pågående period)

Bäckaby Älgskötselområde. Älgskötselplan (nytt älgskötselområde/ny period) Reviderad älgskötselplan (inom pågående period) Namn på älgskötselområdet 1. Handlingskort för älgskötselplanen Typ av plan Bäckaby Älgskötselområde Älgskötselplan (nytt älgskötselområde/ny period) Reviderad älgskötselplan (inom pågående period) Reviderad

Läs mer

Sö Perstorps Älgskötselområde. Älgskötselplan (nytt älgskötselområde/ny period) Reviderad älgskötselplan (inom pågående period)

Sö Perstorps Älgskötselområde. Älgskötselplan (nytt älgskötselområde/ny period) Reviderad älgskötselplan (inom pågående period) Namn på älgskötselområdet 1. Handlingskort för älgskötselplanen Typ av plan Sö Perstorps Älgskötselområde Älgskötselplan (nytt älgskötselområde/ny period) Reviderad älgskötselplan (inom pågående period)

Läs mer

JUA älgskötselområde. Älgskötselplan (nytt älgskötselområde/ny period) Reviderad älgskötselplan (inom pågående period)

JUA älgskötselområde. Älgskötselplan (nytt älgskötselområde/ny period) Reviderad älgskötselplan (inom pågående period) Namn på älgskötselområdet 1. Handlingskort för älgskötselplanen Typ av plan JUA älgskötselområde Älgskötselplan (nytt älgskötselområde/ny period) Reviderad älgskötselplan (inom pågående period) Reviderad

Läs mer

Älgskötselplan (nytt älgskötselområde/ny period) Reviderad älgskötselplan (inom pågående period) Reviderad avskjutningsplan (inom pågående period)

Älgskötselplan (nytt älgskötselområde/ny period) Reviderad älgskötselplan (inom pågående period) Reviderad avskjutningsplan (inom pågående period) Namn på älgskötselområdet 1. Handlingskort för älgskötselplanen Typ av plan Ryssby-Åby Älgskötselplan (nytt älgskötselområde/ny period) Reviderad älgskötselplan (inom pågående period) Reviderad avskjutningsplan

Läs mer

INNEHÅLL: Namn på älgskötselområdet 1. Handlingskort för älgskötselplanen Typ av plan Diarieföring av älgskötselplanen 1.

INNEHÅLL: Namn på älgskötselområdet 1. Handlingskort för älgskötselplanen Typ av plan Diarieföring av älgskötselplanen 1. Namn på älgskötselområdet 1. Handlingskort för älgskötselplanen Typ av plan Diarieföring av älgskötselplanen Ryssby-Åby Version (datum) 2016-03-29 Älgskötselplan (nytt älgskötselområde/ny period) Nytt

Läs mer

Älgskötselplan för Asa älgskötselområde (enligt NFS 2011:7)

Älgskötselplan för Asa älgskötselområde (enligt NFS 2011:7) Älgskötselplan för Asa älgskötselområde 2012-2013 (enligt NFS 2011:7) 1. Uppgifter om älgskötselområdet (ÄSO) Asa Älgskötselområde bildades 1995 och omfattade 8322 ha med 9 stycken jaktlag. Ordförande

Läs mer

Fastställande av älgförvaltningsplan för jaktåren 2016/ /2019

Fastställande av älgförvaltningsplan för jaktåren 2016/ /2019 Beslut 1(2) Datum Ärendebeteckning 2016-06-13 218-4691-16 Sydöstra ÄFG c/o Peter Christoffersson Varvsbergsvägen 2B 891 20 Örnsköldsvik Fastställande av älgförvaltningsplan för jaktåren 2016/2017 2018/2019

Läs mer

Älgskötselplan område 14-66-06-007, Period 2015-2017

Älgskötselplan område 14-66-06-007, Period 2015-2017 Älgskötselplan område 14-66-06-007, Period 2015-2017 1. Handlingskort för älgskötselplanen Typ av plan Älgskötselplan (nytt älgskötselområde/ny period) Diarieföring av älgskötselplanen Nytt ärende (planen

Läs mer

Fastställande av älgförvaltningsplan för jaktåren 2016/ /2019

Fastställande av älgförvaltningsplan för jaktåren 2016/ /2019 Beslut 1(2) Datum Ärendebeteckning 2016-06-13 218-4776-16 Mellersta ÄFG c/o Sveaskog - Petter Johansson Industrivägen 12 901 30 Umeå Fastställande av älgförvaltningsplan för jaktåren 2016/2017 2018/2019

Läs mer

Fastställande av älgförvaltningsplan för jaktåren 2016/ /2019

Fastställande av älgförvaltningsplan för jaktåren 2016/ /2019 Beslut 1(2) Datum Ärendebeteckning 2016-06-13 218-4784-16 Nordvästra ÄFG c/o Anders Pettersson Blåhakevägen 4A 920 70 Sorsele Fastställande av älgförvaltningsplan för jaktåren 2016/2017 2018/2019 Beslut

Läs mer

Fastställande av älgförvaltningsplan för jaktåren 2016/ /2019

Fastställande av älgförvaltningsplan för jaktåren 2016/ /2019 Beslut 1(2) Datum Ärendebeteckning 2016-06-13 218-4788-16 Nordöstra ÄFG c/o Emelie Bergquist Bergliden 28 931 96 Skellefteå Fastställande av älgförvaltningsplan för jaktåren 2016/2017 2018/2019 Beslut

Läs mer

Ank. ÄLGFÖRVALTNINGSPLAN. Bergslagskanalen. Namn på älgförvaltningsområdet. Länsstyrelson i Värmlands lan

Ank. ÄLGFÖRVALTNINGSPLAN. Bergslagskanalen. Namn på älgförvaltningsområdet. Länsstyrelson i Värmlands lan Namn på älgförvaltningsområdet Älgförvaltningsplan för perioden Reviderad datum Revidering orsak Registrerad areal för ÄFO (ha) Registrerad areal ÄSO totalt (ha) Registrerad areal licensområden Antal älgskötselområden

Läs mer

Skötselplan för Stjärnsunds Älgskötselområde

Skötselplan för Stjärnsunds Älgskötselområde Upprättad 2013 Reg. Nr Ä -83 03-092 Total areal 40 429 ha Varav odlat ca Antalet jaktlag i älgskötselområdet : 28 st 1. Bedömning av aktuell älgstam/bör finnas i IT-plattformen a. De fyra senaste årens

Läs mer

Beslut om fastställande av älgförvaltningsplan

Beslut om fastställande av älgförvaltningsplan BESLUT 2016-04-19 Diarienummer 218-5723-2016 Sida 1(2) Naturavdelningen Viktor Tylstedt 010-224 54 68 Älgförvaltningsgrupp 5 Patrik Johansson Skogbo, 461 95 TROLLHÄTTAN Beslut om fastställande av älgförvaltningsplan

Läs mer

Fastställande av älgskötselplan för älgjaktsområde

Fastställande av älgskötselplan för älgjaktsområde BESLUT Diarienummer Sida 2016-09-08 218-23065-2016 Dossiénummer 14-66-06-007 1(3) Naturavdelningen David Bruun 010-224 54 62 Herrljunga ÄSO Lars Johansson larsibosgarden@telia.com Fastställande av älgskötselplan

Läs mer

Möte med Älgskötselområden i Blekinge

Möte med Älgskötselområden i Blekinge Möte med Älgskötselområden i Blekinge 2016-06-01 Ulf Rosander Jakthandläggare FOTO: Ulf Rosander Syftet med kvällen - Älgförvaltningen - Älgläget i länet - Framtid? - Inventeringar, varför? - Spillningsinventering

Läs mer

Bestämmelser som beslutet grundas på

Bestämmelser som beslutet grundas på BESLUT 1 (3) 2017-08-11 Dnr 5422-2017 Natur- och viltenheten Elina Eriksson 010-2251404 elina.eriksson@lansstyrelsen.se Ovanåker älgskötselområde Lars Wälås walaslars@gmail.com Fastställande av älgskötselplan

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SAMRÅDET INOM ÄLGSKÖTSELOMRÅDEN

RIKTLINJER FÖR SAMRÅDET INOM ÄLGSKÖTSELOMRÅDEN RIKTLINJER FÖR SAMRÅDET INOM ÄLGSKÖTSELOMRÅDEN Grunder Företrädare för varje älgskötselområde har enligt Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2011:7 28 ) ansvar att genomföra ett årligt protokollfört samråd

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SAMRÅDET INOM ÄLGSKÖTSELOMRÅDEN

RIKTLINJER FÖR SAMRÅDET INOM ÄLGSKÖTSELOMRÅDEN RIKTLINJER FÖR SAMRÅDET INOM ÄLGSKÖTSELOMRÅDEN Grunder Varje älgskötselområde har enligt föreskrifterna ansvar att genomföra ett samråd om det fortsatta förvaltningsarbetet och är ett led i det nya älgförvaltningssystemet.

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SAMRÅDET INOM ÄLGSKÖTSELOMRÅDEN

RIKTLINJER FÖR SAMRÅDET INOM ÄLGSKÖTSELOMRÅDEN RIKTLINJER FÖR SAMRÅDET INOM ÄLGSKÖTSELOMRÅDEN Grunder Varje älgskötselområde har enligt föreskrifterna ansvar att genomföra ett samråd om det fortsatta förvaltningsarbetet och är ett led i det nya älgförvaltningssystemet.

Läs mer

Planer i älgförvaltningen

Planer i älgförvaltningen Planer i älgförvaltningen Vänersborg 2015-04-09 Johan Frisk Skogs- & viltförvaltningsansvarig Södra Skog Nya älgförvaltningen gäller mer än bara älg! Adaptiv Ekosystembaserad Lokalt förankrad I balans

Läs mer

älgskötselområde, omfattande Daniel Norrgård, ordf V Torsås ÄSO 2. Notering av närvarande personer/ representanter samt av adjungerade ledamöter

älgskötselområde, omfattande Daniel Norrgård, ordf V Torsås ÄSO 2. Notering av närvarande personer/ representanter samt av adjungerade ledamöter Västra Torsås älgskötselområde 2014-03-31 PROTOKOLL SAMRÅD ÄSO Samrådet i Västra Torsås älgskötselområde, omfattande totalt 16 952 hektar, har den 27 mars 2014 hållit samrådsmöte i Hynnenäs bygdegård.

Läs mer

SAMRÅD 2016 NORR 92 ÄSO. Vännäsby 21 mars

SAMRÅD 2016 NORR 92 ÄSO. Vännäsby 21 mars SAMRÅD 2016 NORR 92 ÄSO Vännäsby 21 mars DAGORDNING Bakgrund och syfte med samrådet Lägesbilden-Resultat (Älgobs, avskjutning, ÄBIN, SNAB analys) Enkätsvar Råd och riktlinjer från ÄFG Styrelsens analys

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om jakt efter älg och kronhjort; beslutade den 9 december 2011. Utkom från trycket den 16 december 2011

Läs mer

SKÖTSELPLAN FÖR ..ÄLGSKÖTSELOMRÅDE

SKÖTSELPLAN FÖR ..ÄLGSKÖTSELOMRÅDE Svenska Jägareförbundet SKÖTSELPLAN FÖR..ÄLGSKÖTSELOMRÅDE Upprättad 20 Total areal ha Reg. nr. -. -. varav odlat ha Antalet jaktlag i älgskötselområdet st. 1. Bedömning av aktuell älgstam a. De fyra senaste

Läs mer

ÄLG I SÖRMLAND Sammanställning av statistik 2015 LÖ

ÄLG I SÖRMLAND Sammanställning av statistik 2015 LÖ ÄLG I SÖRMLAND Sammanställning av statistik 2015 LÖ 151204 Avsikten med denna sammanställning är att i samlad form presentera tillgängliga kvantitativa data och statistik om älgstammen i Södermanlands

Läs mer

Fastställande av älgskötselplan för älgjaktsområde

Fastställande av älgskötselplan för älgjaktsområde BESLUT Diarienummer Sida 2016-06-30 218-17740-2016 Dossiénummer 14-91-18-067 1(3) Naturavdelningen David Bruun 010-224 54 62 Redvägs ÄSO Linus Ohlsson hackapelitta82@hotmail.com Fastställande av älgskötselplan

Läs mer

Ny älgförvaltning 2012

Ny älgförvaltning 2012 Ny älgförvaltning 2012 - En introduktion Sveriges Lantbruksuniversitet Många beslut, lagar och regler att följa Beslutas av Detaljeringsgrad Lag Riksdag Lägst Förordning Regering Föreskrift Myndighet Högst

Läs mer

Ny älgförvaltning 2012

Ny älgförvaltning 2012 Ny älgförvaltning 2012 - En introduktion Sveriges Lantbruksuniversitet Många beslut, lagar och regler att följa Beslutas av Detaljeringsgrad Lag Riksdag Lägst Förordning Regering Föreskrift Myndighet Högst

Läs mer

Styrelseförslag - Ny modell, i tre steg!

Styrelseförslag - Ny modell, i tre steg! Styrelseförslag - Ny modell, i tre steg! 1. HUR MÅNGA älgar skall vi skjuta? 2. VILKA ÄLGAR skall vi skjuta, fördelning T/H/K? 3. AVSKJUTNINGSREGLER för att uppnå detta. Styrelseförslag Hur många älgar

Läs mer

Göingeåsens älgskötselområde Ä

Göingeåsens älgskötselområde Ä Göingeåsens älgskötselområde Ä-08-15-046 Jaktledaremöte 31/1 2013 Jaktledaremöt 31/1 2013 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Redovisning av 2012:s jaktsäsong i korthet 3. Presentation av styrelsens plan 4.

Läs mer

Välkommen till informationsmöte med Vedby-Oderljunga Älgskötselområde. copyright Vedby Oderljunga Älgskötselområde

Välkommen till informationsmöte med Vedby-Oderljunga Älgskötselområde. copyright Vedby Oderljunga Älgskötselområde Välkommen till informationsmöte med Vedby-Oderljunga copyright Vedby Oderljunga Vedby Oderljunga ÄSO jaktåret 2014/2015 Fan, nu är det älgjakt igen! copyright Vedby Oderljunga Jaktåret 2014/15 Jakten 2014/2015

Läs mer

Älgförvaltningsplan för Uppsala län

Älgförvaltningsplan för Uppsala län Älgförvaltningsplan för Uppsala län 2013-2015 LÄNSSTYRELSENS MEDDELANDESERIE 2014: 04 N AT U R M I L J Ö E N H E T E N ISSN 1400-4712 Foto framsida: cc.flickr.com/jonathan Brennecke Länsstyrelsen i Uppsala

Läs mer

Nya älgförvaltningen, Äbin mm

Nya älgförvaltningen, Äbin mm Nya älgförvaltningen, Äbin mm Kalmar 2015-01-26 Johan Frisk Skogs- & viltförvaltningsansvarig Södra Skog Kort presentation Södra Skog 1998, Ulricehamns sbo 2005- ansvarig för förvaltningen av egen skog

Läs mer

Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet Svenska Jägareförbundet SKÖTSELPLAN FÖR HULT ÖSTRA ÄLGSKÖTSELOMRÅDE Upprättad 2011 Reg.nr 02-06-001 Total Areal 10 438 ha varav odlat ca 600 ha Antal ingående jaktlag i älgskötselområde är 13 stycken,

Läs mer

Välkomna till informationsmöte Älgförvaltning i samverkan. Härjedalen 12-28 mars 2012

Välkomna till informationsmöte Älgförvaltning i samverkan. Härjedalen 12-28 mars 2012 Välkomna till informationsmöte Älgförvaltning i samverkan Härjedalen 12-28 mars 2012 Älgförvaltning i samverkan Ledamöter i Härjedalens Älgförvaltningsområde Bo Karlsson, ordf. Sven-Erik Dahlgren Anders

Läs mer

Utvärdering av förvaltningsplaner för älg i Kronobergs län Arbetet är beställt av Länsstyrelsen i Kronobergs län

Utvärdering av förvaltningsplaner för älg i Kronobergs län Arbetet är beställt av Länsstyrelsen i Kronobergs län RAPPORT 13 Utvärdering av förvaltningsplaner för älg i Kronobergs län Arbetet är beställt av Länsstyrelsen i Kronobergs län Rapport -13. Älgförvaltning Kronobergs län Produk on: Svensk Naturförvaltning

Läs mer

DEN NYA ÄLGFÖRVALTNINGEN - HUR BLEV DEN? Göran Bergqvist Nationellt klövviltansvarig Svenska Jägareförbundet

DEN NYA ÄLGFÖRVALTNINGEN - HUR BLEV DEN? Göran Bergqvist Nationellt klövviltansvarig Svenska Jägareförbundet - HUR BLEV DEN? Göran Bergqvist Nationellt klövviltansvarig Svenska Jägareförbundet NÅGRA MÅL I DEN NYA ÄLGFÖRVALTNINGEN (DET FINNS FLER ) Adaptiv Kostnadseffektiv Markägarsidans inflytande stärkas ÄLGFÖRVALTNINGSOMRÅDEN

Läs mer

Ny älgförvaltning 2012

Ny älgförvaltning 2012 Ny älgförvaltning 2012 - En introduktion Sveriges Lantbruksuniversitet Många beslut, lagar och regler att följa Beslutas av Detaljeringsgrad Lag Riksdag Lägst Förordning Regering Föreskrift Myndighet Högst

Läs mer

Skrivelse ang. Gävle-Dala ÄFO s förvaltningsplan

Skrivelse ang. Gävle-Dala ÄFO s förvaltningsplan Skrivelse ang. Gävle-Dala ÄFO s förvaltningsplan Mål Jägarrepresentanterna i Gävle-Dala ÄFO har som mål att ha en älgstam av högkvalité och en långsiktig avkastning på 3 älgar per 1000 ha i avskjutning.

Läs mer

Verksamhetsplan år 2006 2016

Verksamhetsplan år 2006 2016 Olofströms Äsko/Kronsko 50301 Verksamhetsplan år 2006 2016 Korrigerad tillsammans med styrelsen som blivet godkänd verksamhetsplan i styrelsen för Olofströms skötselområde gällande Älg och Hjort. Mål Verksamhetsmålet

Läs mer

Regler/Riktlinjer för.. ÄLGSKÖTSELOMRÅDE

Regler/Riktlinjer för.. ÄLGSKÖTSELOMRÅDE Regler/Riktlinjer för.. ÄLGSKÖTSELOMRÅDE Antagna den. och gällande för de fastigheter eller del av fastighet som genom Avtal om samgående i älgskötselområde anslutit sina fastigheter till Namn, beslutande

Läs mer

Med Älgfrode 3.2 som beräkningsverktyg för förslag på avskjutning.

Med Älgfrode 3.2 som beräkningsverktyg för förslag på avskjutning. Med Älgfrode 3.2 som beräkningsverktyg för förslag på avskjutning. Den här manualen är till för att underlätta för dig som ska planera älgskötseln i ert område de kommande åren. Målet är att öka förståelsen

Läs mer

Älgskötselområde ÄSO

Älgskötselområde ÄSO Älgskötselområde ÄSO Vad är ett älgskötselområde? - Egentligen inget nytt. Älgskötselområden har funnits även tidigare - En av två typer av områden som kan registreras hos Länsstyrelsen (och som är krav

Läs mer

Välkommen till en presentation och diskussion om Älgskötselområde. Orientering om ny älgförvaltning kretsen Sydöstra Gemensamt älgskötselområde?

Välkommen till en presentation och diskussion om Älgskötselområde. Orientering om ny älgförvaltning kretsen Sydöstra Gemensamt älgskötselområde? Välkommen till en presentation och diskussion om Älgskötselområde Orientering om ny älgförvaltning kretsen Sydöstra Gemensamt älgskötselområde? Problem med dagens älgförvaltning Ett komplicerat och svåröverskådligt

Läs mer

Älgstammen i Örnsköldsviks ÄFO

Älgstammen i Örnsköldsviks ÄFO Älgstammen i Örnsköldsviks ÄFO Vintern 213/214 Svensk Naturförvaltning AB har på uppdrag av Länsstyrelsen i Västernorrland u ört en modellberäkning av älgstammens storlek, sammansä ning och utveckling

Läs mer

MANUAL FÖR SKAPANDE AV ÄLGSKÖTSELPLAN

MANUAL FÖR SKAPANDE AV ÄLGSKÖTSELPLAN MANUAL FÖR SKAPANDE AV ÄLGSKÖTSELPLAN Denna manual ska hjälpa Er när ni fyller i mallen för upprättande av älgskötselplan. Det nya materialet ska användas från och med januari 2012. Manualen kommer punkt

Läs mer

Information om nya älgjakten

Information om nya älgjakten Information om nya älgjakten Problem med dagens älgförvaltning Ett komplicerat och svåröverskådligt system. 3 former av licensområden, sam- och storlicenser, älgskötselområden och 2 former av kalvjaktsområden

Läs mer

Rapport: 2016:05. Älgförvaltningen i Dalarnas län mål och inriktning

Rapport: 2016:05. Älgförvaltningen i Dalarnas län mål och inriktning Rapport: 2016:05 Älgförvaltningen i Dalarnas län 2016-2018 mål och inriktning Omslagsbild: Älgtjur. Foto: MostPhotos/Fredrik Johansson Rapporten kan laddas ner från Länsstyrelsen Dalarnas webbplats: www.lansstyrelsen.se/dalarna/publikationer.

Läs mer

Jägareförbundet ansvarar enligt allmänna uppdraget för att samråden genomförs

Jägareförbundet ansvarar enligt allmänna uppdraget för att samråden genomförs FOO: MAGNUS NYMAN Lokalt Samråd Jägareförbundet ansvarar enligt allmänna uppdraget för att samråden genomförs retsens ansvar att ombesörja kallelse, lokalbokning och att se till att samrådet genomförs

Läs mer

Älgstammen i Södermanland. Rapport 2012:16

Älgstammen i Södermanland. Rapport 2012:16 Älgstammen i Södermanland Målsättning 2013-2016 Rapport 2012:16 Framtagen av: Viltförvaltningsdelegationens arbetsgrupp för älgfrågor, Länsstyrelsen i Södermanlands län Grafisk form och produktion: Länsstyrelsen

Läs mer

Stadgar/Bestämmelser för..älgskötselområde

Stadgar/Bestämmelser för..älgskötselområde Stadgar/Bestämmelser för..älgskötselområde Antagna den.och gällande för de fastigheter eller del av fastighet som genom Avtal om samgående i älgskötselområde anslutit sina fastigheter till Namn, beslutande

Läs mer

Handledning för arbete och samverkan i älgskötselområden

Handledning för arbete och samverkan i älgskötselområden Handledning för arbete och samverkan i älgskötselområden Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 2 Allmänt... 2 3 Älgskötselområde (ÄSO) arbetssätt... 2 3.1 Aktiva åtgärder inom ÄSO... 3 3.1.1 Gemensamt

Läs mer

Stadgar/Bestämmelser för NÄSHULTA ÄLG- OCH KRONSKÖTSELOMRÅDE

Stadgar/Bestämmelser för NÄSHULTA ÄLG- OCH KRONSKÖTSELOMRÅDE Stadgar/Bestämmelser för NÄSHULTA ÄLG- OCH KRONSKÖTSELOMRÅDE Antagna den 20 september 202 och gällande för de fastigheter eller del av fastighet som genom Avtal om samgående i älgskötselområde anslutit

Läs mer

Välkommen till möte om Älgskötselområde!

Välkommen till möte om Älgskötselområde! Välkommen till möte om Älgskötselområde! På programmet Rovdjursläget Nya älgförvaltningen ÄFO-läget ÄSO inom kretsen Spillningsinventeringen Avskjutningsregler inom Kretsen Älgrapportering Rovdjursläget

Läs mer

Bestämmelser Älgjakt 2014

Bestämmelser Älgjakt 2014 Bestämmelser Älgjakt 2014 Resultat 2013 7 tjurar, 14 hondjur och 32 kalvar blev resultatet av 2013 års jakt. 106 % av planerad avskjutning Reducering i treårstilldelningen. På grund av att kvarvarande

Läs mer

Älgförvaltningsområde 1 (ÄFO1) Norrtälje Norra Stockholms län.

Älgförvaltningsområde 1 (ÄFO1) Norrtälje Norra Stockholms län. Sida1(6) Distribution Deltagare : Länsstyrelse: Camilla Frisch Styrelsemötesprotokoll 2016-01-26. Deltagare; Per Hjärp. Holmen Skog. Fredrik Landström. Hargs Bruk Denny Häverstam Mellanskog Anders Holm

Läs mer

Manual fo r marka garnas ledamo ter i a lgfo rvaltningsgrupper (ÄFG)

Manual fo r marka garnas ledamo ter i a lgfo rvaltningsgrupper (ÄFG) Manual fo r marka garnas ledamo ter i a lgfo rvaltningsgrupper (ÄFG) Detta dokument är gemensamt för de organisationer som finns representerade inom. Tillsammans äger och representerar de ca 80 % av Sveriges

Läs mer

Handlingsplan Älg. Daniel Ligné Biträdande Riksjaktvårdskonsulent

Handlingsplan Älg. Daniel Ligné Biträdande Riksjaktvårdskonsulent Handlingsplan Älg Daniel Ligné Biträdande Riksjaktvårdskonsulent Älgpolicyn Behöver konkretiseras! Varför en handlingsplan för Älg? Minskande älgstammar 180000 160000 140000 120000 100000 80000 60000 40000

Läs mer

Rovdjursläget. Presentation av älggruppen. Nya älgförvaltningen. ÄFO-läget. ÄSO inom kretsen. Spillningsinventeringen. Älgsamrådet

Rovdjursläget. Presentation av älggruppen. Nya älgförvaltningen. ÄFO-läget. ÄSO inom kretsen. Spillningsinventeringen. Älgsamrådet Rovdjursläget Presentation av älggruppen Nya älgförvaltningen ÄFO-läget ÄSO inom kretsen Spillningsinventeringen Älgsamrådet Avskjutningsregler inom Kretsen Älgrapportering Rovdjursläget 24 vargrevir i

Läs mer

Protokoll. Styrelsemöte Osby Norra Älgskötselområde. Osby Naturbruksgymnasium 2008-05-15

Protokoll. Styrelsemöte Osby Norra Älgskötselområde. Osby Naturbruksgymnasium 2008-05-15 Protokoll Styrelsemöte Osby Norra Älgskötselområde Osby Naturbruksgymnasium 2008-05-15 Närvarande: Ej närvarande Jan Axel Axelsson Per Anders Andersson Hans Åke Clarberg Nils Lauritzson Holger Persson

Läs mer

Göingeåsens älgskötselområde Ä

Göingeåsens älgskötselområde Ä Göingeåsens älgskötselområde Ä-08-15-046 Jaktledaremöte 29/9 2013 Jaktledaremöte 29/9 2013 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Spillningsinventering 3. Genomgång av höstens jakt 4. Älgobsen 5. Diskussion och

Läs mer

Strategier för beskattning av älg med och utan rovdjur. Förvaltning av älg - generella förutsättningar. Predationsmönster hos varg och björn

Strategier för beskattning av älg med och utan rovdjur. Förvaltning av älg - generella förutsättningar. Predationsmönster hos varg och björn 2015-09-30 Strategier för beskattning av älg med och utan rovdjur Håkan Sand Grimsö forskningsstation Sveriges lantbruksuniversitet Disposition Förvaltning av älg - generella förutsättningar Predationsmönster

Läs mer

Övergripande riktlinjer för älgförvaltning inom Gävleborgs läns inrättade älgförvaltningsområden

Övergripande riktlinjer för älgförvaltning inom Gävleborgs läns inrättade älgförvaltningsområden Övergripande riktlinjer för älgförvaltning inom Gävleborgs läns inrättade älgförvaltningsområden Version 2, publicerad 2014-12-15 Rapport 2014:3 Övergripande riktlinjer för älgförvaltning inom Gävleborgs

Läs mer

Svenska Jägareförbundets handlingsplan för älg

Svenska Jägareförbundets handlingsplan för älg Svenska Jägareförbundets handlingsplan för älg Handlingsplanen antogs vid förbundsstyrelsemöte 2008-06-17 Mål 1 Inledning Den svenska älgstammen utgör en unik resurs och representerar ett mycket stort

Läs mer

Älgförvaltning inom Gävleborgs läns inrättade älgförvaltningsområden

Älgförvaltning inom Gävleborgs läns inrättade älgförvaltningsområden Övergripande riktlinjer för Älgförvaltning inom Gävleborgs läns inrättade älgförvaltningsområden Version 3, publicerad 2016-12-19 Rapport 2016:17 Övergripande riktlinjer för Älgförvaltning inom Gävleborgs

Läs mer

JÄGARNAS FÖRUTSÄTTNINGAR IDAG

JÄGARNAS FÖRUTSÄTTNINGAR IDAG JÄGAREFÖRBUNDET SVENSKA JÄGAREFÖRBUNDET EN PRESENTATION JÄGARNAS FÖRUTSÄTTNINGAR IDAG Aldrig förr har så många jägare haft så många jaktmöjligheter på så mycket vilt som nu! Många arter ökar, till exempel

Läs mer

Älgmöte i Halasjöbygdens Älgskötselområde

Älgmöte i Halasjöbygdens Älgskötselområde Älgmöte i Halasjöbygdens Älgskötselområde 2004-10-18 Ordförande öppnade mötet med att hälsa alla medlemmar hjärtligt välkomna till Ordinarie Älg mötet efter första veckans jakt. 1. Mötes öppnande: Ordförande

Läs mer

Från lokal till adaptiv älgförvaltning: Den nya älgförvaltningen

Från lokal till adaptiv älgförvaltning: Den nya älgförvaltningen Från lokal till adaptiv älgförvaltning: Den nya älgförvaltningen Tångeråsa Älgskötselområde 2012-04-01 Caroline Lundmark Vilthandläggare, Länsstyrelsen Örebro Foto: Eric Andersson Varför nytt älgförvaltningssystem?

Läs mer

Björnåsens ÄSO. Samrådsmöte med markägare Jaktledare och jägare

Björnåsens ÄSO. Samrådsmöte med markägare Jaktledare och jägare Samrådsmöte med markägare Jaktledare och jägare 2016-05-11 SAMMANSTÄLLNING AV ÄLG-OBS 2015. Antal observerade djur (Resultat 2014) 150 tjurar 174 114 ensamma hondjur 166 86 kor med 1 kalv 125 35 kor med

Läs mer

Adaptiv Älgförvaltning: ekologi, födoval, rovdjur. Caroline Lundmark, Vilthandläggare Länsstyrelsen Örebro

Adaptiv Älgförvaltning: ekologi, födoval, rovdjur. Caroline Lundmark, Vilthandläggare Länsstyrelsen Örebro Adaptiv Älgförvaltning: ekologi, födoval, rovdjur Caroline Lundmark, Vilthandläggare Länsstyrelsen Örebro Adaptiv älgförvaltning Kunskap om systemet Älgens ekologi Forskningsexempel Foder behov, tillgång

Läs mer

Flyginventering av älg i Malung Vintern

Flyginventering av älg i Malung Vintern RESULTATBLAD 20 2010 Foto: Andreas Nyström Flyginventering av älg i Malung Vintern 2010-2011 På uppdrag av Jägareförbundet Dalarna genomförde Svensk Naturförvaltning AB en älginventering i Malungs församling

Läs mer

Det nya älgförvaltningssystemet

Det nya älgförvaltningssystemet Sida 1/6 Ingemar Sjöberg Naturavdelningen 036-39 51 39 Land Till samtliga älgjaktsområden inom älgförvaltningsområde i Jönköpings län Det nya älgförvaltningssystemet Detta informationsbrev tar främst upp

Läs mer

Frågor och svar om nya älgförvaltningen

Frågor och svar om nya älgförvaltningen 1 (9) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY 2012-10-01 Frågor och svar om nya älgförvaltningen Mot bakgrund av att såväl länsstyrelser som företrädare för intresseorganisationer framfört önskemål om

Läs mer

''Älg & Kronskötselområde

''Älg & Kronskötselområde Protokoll från Höstmöte ''Älg & Kronskötselområde 2016-09-07 1. Mötet öppnas Lars Johansson, ordförande för föreningen, öppnar mötet genom att hälsa alla välkomna och det är ett välbesökt möte med ca 100

Läs mer

FAKTA ÄLG inventeringar

FAKTA ÄLG inventeringar FAKTA ÄLG inventeringar Flyginventering feb 03 6,5 älgar per 1000 hektar observerades Beräknad vinterstam är 7,4 älgar 1-40 kronvilt per 1000 hektar ÄBIN 2003 2004 Mål 2,0 % Mål 2,0 % Utfall 10,7 % Utfall

Läs mer

låt kalvjakten styra!

låt kalvjakten styra! låt kalvjakten styra! Man får den älgstam man förtjänar samverkan ger kvalitet Om ett enskilt jaktlag gör rätt eller fel har liten betydelse för älgförvaltningen. Om däremot flera jaktlag över större

Läs mer

låt kalvjakten styra!

låt kalvjakten styra! låt kalvjakten styra! Man får den älgstam man förtjänar samverkan ger kvalitet Om ett enskilt jaktlag gör rätt eller fel har liten betydelse för älgförvaltningen. Om däremot flera jaktlag över större områden

Läs mer

Älgstammens ålderssammansättning och reproduktion i Furudal

Älgstammens ålderssammansättning och reproduktion i Furudal Älgstammens ålderssammansättning och reproduktion i Furudal Juli 2007 Arbetet är beställt av: Sveaskog/Naturupplevelser AB Rapport 10-2007 Svensk Naturförvaltning AB www.naturförvaltning.se Bakgrund Som

Läs mer

DEGERTRÄSK/STAVATRÄSK/NYTRÄSK ÄLGSKÖTSELOMRÅDE (DeStaNy ÄSO).

DEGERTRÄSK/STAVATRÄSK/NYTRÄSK ÄLGSKÖTSELOMRÅDE (DeStaNy ÄSO). STADGAR FÖR DEGERTRÄSK/STAVATRÄSK/NYTRÄSK ÄLGSKÖTSELOMRÅDE (DeStaNy ÄSO). Stadgarna är antagna den 18/11 2012 och gäller för de jakträttshavare som genom avtal om samgående i älgskötselområde anslutit

Läs mer

Sammanfattning av seminariet Skog-älg-rovdjur 2 april

Sammanfattning av seminariet Skog-älg-rovdjur 2 april Sammanfattning av seminariet Skog-älg-rovdjur 2 april Syftet med seminariet var att diskutera hur man kan skapa en högkvalitativ jaktbar älgstam som är i balans med betesresurserna samtidigt som den biologiska

Läs mer

Älgstammens täthet och sammansättning i Holmen Delsbo Älgskötselområde

Älgstammens täthet och sammansättning i Holmen Delsbo Älgskötselområde Älgstammens täthet och sammansättning i Holmen Delsbo Älgskötselområde Mars 2007 Arbetet är beställt av Holmen Skog AB Rapport 04-2007 Svensk Naturförvaltning AB www.naturforvaltning.se Bakgrund På många

Läs mer

Övergripande riktlinjer för skötseln av kronhjortsstammen i Uppsala län

Övergripande riktlinjer för skötseln av kronhjortsstammen i Uppsala län Övergripande riktlinjer för skötseln av kronhjortsstammen i Uppsala län LÄNSSTYRELSENS MEDDELANDESERIE 2014: 15 N AT U R M I L J Ö E N H E T E N ISSN 1400-4712 Foto framsida: cc.flickr.com/isfugl Länsstyrelsen

Läs mer

SÅ FÖRVALTAS KRONVILTET IDAG. Göran Bergqvist Nationellt klövviltansvarig Svenska Jägareförbundet

SÅ FÖRVALTAS KRONVILTET IDAG. Göran Bergqvist Nationellt klövviltansvarig Svenska Jägareförbundet Göran Bergqvist Nationellt klövviltansvarig Svenska Jägareförbundet KRONHJORTEN EN ART SOM ÖKAR! Skattad avskjutning kronhjort (st) 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000

Läs mer

Rapport 2014:3. Övergripande riktlinjer för älgförvaltning inom Gävleborgs läns inrättade älgförvaltningsområden

Rapport 2014:3. Övergripande riktlinjer för älgförvaltning inom Gävleborgs läns inrättade älgförvaltningsområden Rapport 2014:3 Övergripande riktlinjer för älgförvaltning inom Gävleborgs läns inrättade älgförvaltningsområden Övergripande riktlinjer för älgförvaltning inom Gävleborgs läns inrättade älgförvaltningsområden

Läs mer

Älgskötselområden. Krav på områdets storlek

Älgskötselområden. Krav på områdets storlek Älgskötselområden Krav på områdets storlek I Jaktförordningens 3 anges villkoren för att ett älgskötselområde ska kunna registreras som älgskötselområde. Det ska vara fråga om Ett område som har en sådan

Läs mer

Älgstammen i Västerbo en Nordöstra ÄFO Vintern 2014/2015

Älgstammen i Västerbo en Nordöstra ÄFO Vintern 2014/2015 Älgstammen i Västerbo en Nordöstra ÄFO Vintern 2014/2015 Svensk Naturförvaltning AB har gjort en beräkning av älgstammens storlek och sammansä ning i Västerbo ens läns Nordöstra älgförvaltningsområde.

Läs mer

STADGAR FÖR. Godegårds ÄLGSKÖTSELOMRÅDE

STADGAR FÖR. Godegårds ÄLGSKÖTSELOMRÅDE 1 STADGAR FÖR Godegårds ÄLGSKÖTSELOMRÅDE Antagna den 15 mars 2012.och gäller för de jakträttshavare som genom avtal om samgående i älgskötselområde anslutit sina älgjaktområden till älgskötselområdet eller

Läs mer

och reproduktion balanserar varandra främst genom födobegränsning.

och reproduktion balanserar varandra främst genom födobegränsning. Strategier för beskattning av älg med och utan rovdjur TEKST HÅKAN SAND, CAMILLA WIKENROS, JOHAN MÅNSSON GRIMSÖ FORSKNINGSSTATION, SVERIGES LANT- BRUKSUNIVERSITET Skillnaderna mellan en naturlig och en

Läs mer