Ur Regionmuseets Årsredovisning 2014 Regionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i Skåne. xxx

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ur Regionmuseets Årsredovisning 2014 Regionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i Skåne. xxx"

Transkript

1 Ur Regionmuseets Årsredovisning 2014 Regionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i Skåne xxx

2

3 Årsredovisning 2014 Stiftelsen Regionmuseet i Skåne Organisationsnummer

4

5 Stiftelsen Regionmuseet i Skåne Regionmuseet Kristianstad Landsantikvarien i Skåne Organisationsnummer Kristianstad Box 134, Stora Torg Kristianstad Tel vx, Fax Lund Box 153, St Larsomr. Byggnad Lund Tel vx, Fax Regionmuseet Kristianstad / Landsantikvarien i Skåne Omslagsbild: Besök av kungaparet vid Kristianstads 400-årsjubileum

6 Årsredovisning 2014 Årsredovisning 2014 Innehåll FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FÖR Verksamheten under räkenskapsåret... 7 Förväntad framtida utveckling Ägarförhållanden Flerårsjämförelse Resultat och ställning Resultatdisposition KONCERNREDOVISNING KONCERNRESULTATRÄKNING... Fel! Bokmärket är inte definierat. KONCERNBALANSRÄKNING... Fel! Bokmärket är inte definierat. KONCERNKASSAFLÖDESANALYS... Fel! Bokmärket är inte definierat. MODERSTIFTELSEN RESULTATRÄKNING BALANSRÄKNING KASSAFLÖDESANALYS NOTER OCH TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

7 Stiftelsen Regionmuseet i Skåne ÅRSREDOVISNING Styrelsen och regionmuseichefen för Stiftelsen Regionmuseet i Skåne, organisationsnummer , avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret , stiftelsens tjugosjätte verksamhetsår. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FÖR 2014 Stiftelsen Regionmuseet i Skåne bedriver kulturmiljövård och övrig museal verksamhet i Skåne län. Verksamheten under räkenskapsåret De totala verksamhetsbidragen ökade med +0,5% (mellan : -2,2%) Driftsanslaget från Kristianstads kommun för konsthallsverksamheten var 2,08 mkr (2013: 2,08 mkr). KOMMUNIKATION OCH FÖRMEDLING - Utställningar i Tyghuset Under årets början fortsatte utställningen Spela roll, producerad av Datamuseet IT-ceum i Linköping. Utställningen berättar dataspelens historia fram till de allra senast lanserade och lockade allt från medelålders nostalgiker till spelsugna tjejer och killar. Vårens stora satsning var fotoutställningen Livets steg. Med fotografen Anders Rymans bilder fick besökarna följa med på en resa mellan världens länder och få en inblick i olika kulturers ceremonier och riter i livets viktiga skeenden från födelse till död. Utställningen fick ett mycket positivt gensvar från skolorna och andra museibesökare. Utställningen visade på att det finns ett stort intresse av att få veta mer om olika livsåskådningar och reflektera över existentiella frågor. Sommarens stora utställning POP! Design, Culture, Fashion, inhyrd från Fashion Textile Museum i London, visar hur populärkultur med musik och konst genomsyrade modeskapare och design under tiden Utställningen nådde en bred publik och tilltalade både äldre och yngre besökare. Utställningens tema samspelade bra med Face It, som visades samtidigt i Konsthallen. Hösten inleddes med Regionmuseets egenproducerade utställning Det ligger i tiden, vars innehåll är en djupdykning i människors relation till tiden. Besökarna får ta del av många olika perspektiv på tiden, hur vi använder den och förhåller oss till den. Bilden: Perspektiv på tid 7

8 Årsredovisning 2014 Utställningen har tagits fram i samarbete med ungdomsgrupper från Kristianstadstrakten och Högskolan i Skövde. Huvudfinansiär är Allmänna Arvsfonden. Under en kortare period under hösten visades fotoutställningen Olika vägar till samma mål, vilken lyfte fram situationen för och erfarenheter av att vara ensamkommande flyktingbarn. Året avslutades med en interaktiv lekutställning, Vardagens trassligheter, som vände sig till de mindre barnen. Bilden: Perspektiv på tid - Konsthallen Först ut på det nya året var Claes Söderqvist med utställningen Passager, som var en del av Konsthallens satsning på den rörliga bildens konst. Claes Söderqvist är en viktig pionjär i den svenska konstfilmen och har betydelse för den experimentella filmens utveckling. Hans filmer är visuellt vackra och personliga och kretsar kring cineastiska reflektioner över arkitekturens, landskapets, tidens och rummets verkningar. Årets stora begivenhet, också Konsthallens största satsning någonsin, var utställningen Face It! Absolut Art Collection, som visades under majoktober. Verken har tillkommit i olika marknadsföringsinsatser för varumärket Absolut Vodka mellan 1998 och Samlingen innehåller internationellt kända namn som Andy Warhol, Keith Haring, Damien Hirst, Annie Leibovitz, Linn Fennström, Ola Billgren och Dan Wolgers. Regionmuseets tekniker i arbete med utställningen Face It! Utställningen var en del av firandet av Kristianstads 400-årsjubileum, där vernissagen ingick i Jubileumskalaset med bland annat ett besök av kungaparet. Under perioden sågs utställningen av rekordmånga 9000 besökare. Året avslutades med utställningen The One-legged Hero med verk av konstnären Fredrik Wretman. Fredrik Wretman är en av tre konstnärer som skapat byggnadsanknuten konst till Rådhus Skåne med skulpturen Budbäraren placerad på innergården mot Trefaldighetskyrkan. I utställningen på konsthallen gavs möjlighet att lära känna Wretmans konstnärskap genom fler verk. 8

9 Stiftelsen Regionmuseet i Skåne - Minnesluckan I museets faktarum visades under våren och hösten fyra utställningar under rubriken Fokus på. Med anledning av Kristianstads 400-årsjubileum visades från januari och under hela våren Kristianstad, fästningsstad i Östersjöområdet. Utställningen är producerad av Statens Försvarshistoriska museum och presenterar fyra befästningsstäder kring Östersjön. Utställningen var kompletterad med föremål och modeller ur våra egna samlingar. Under hösten visades bland annat en roll-up-utställning Svenska serier, om den svenska seriens historia. Under året har det varit fortsatt broderiverkstad på onsdagseftermiddagarna under vår och höst med stöd av ideellt arbete. - Järnvägsmuseet Den nya basutställningen, som invigdes i juni 2013, hade till sommarsäsongen kompletterats med Loungen, ett faktarum kring järnvägshistoria för den vetgirige med informationsmaterial, litteratur, tidskrifter och möjlighet att se äldre filmer. Årets sommarutställning var en fotoutställning med bilder av gamla stenbroar i Kristianstads kommun. Bilderna var tagna av amatörfotograferna Lars Thulin och Lars Thorstensson. Regionmuseet har sedan många år ett väl utvecklat samarbete med den ideella föreningen Östra Skånes järnvägar (ÖSJ). De har kunskap och kompetens om järnvägarnas historia i Skåne men också om museets rullande materiel som lok och vagnar, samt har trafiktillstånd för att köra tåg. Ett större renoveringsarbete gjordes på banområdet med att byta ruttna slipers och lägga på ny stenkross. Arbetet utfördes av InfraNord till en kostnad på kr, som delades mellan Regionmuseet och ÖSJ. Under början av året renoverade museet och ÖSJ det lilla Ångloket för att kunna ha lördagskörningar för barn under sommaren. - Åhus museum Sedan 2013 är utställningsverksamheten och Turistbyrån samlokaliserade i Åhus museum. Från att första året haft ett långt öppethållande från påsk till oktober var säsongen förra året nedkortad till dagligen juniaugusti och därefter helger under september. Sommarutställningen handlade om Åhus hamns historia, och var ett samarbete med Åhus maritima sällskap. 9

10 Årsredovisning 2014 Inför säsongen hade runstenen från Elleköpinge restaurerats och placerats vid museets ingång. Stenen har under många år förvarats i Regionmuseets magasin. Placeringen invid det gamla torget möttes med positivt gensvar från Åhusborna och inte minst St Annas Gille. - Vandringsutställningar Vår egenproducerade fotoutställning Kroknäbbarnas tid med bilder av naturfotografen Patrik Olofsson har under året visats på Ystads museum, Klostret, och på Naturhistoriska Riksmuseet i Stockholm. Utställningen har haft en mycket bra pressbevakning, både i lokaloch rikspress, särskilt när den visades på Riksmuseet. Totalt sågs utställningen av personer. Konsthallen har turnerat Miró-utställningen, som under året har ställts ut i delar på Aoseum i Åhus, i Tomelilla och på Kulturhuset i Hässleholm. - Basutställningar Den nya basutställningen på Järnvägsmuseet Kristianstad, Tag plats!, som invigdes sommaren 2013, har under året kompletterats med Loungen, ett faktarum för dem som vill fördjupa sina kunskaper om järnvägens historia. Arbetet med basutställningen om Skånes historia har under året haft kontakt med formgivare, ljussättare och ljudgestaltning samt gått in i en produktionsfas med elinstallation, byggnation, måleri med mera. Programverksamhet Tyghuset Programverksamheten är en viktig del i kunskapsförmedlingen och en del i den publika verksamheten som bidrar till att göra museet till en levande mötesplats. Regionmuseet hade 174 programaktiviteter som riktade sig till olika målgrupper med sammanlagt besökare. Många av programmen var kopplade till pågående utställningar och syftade till att fördjupa och vitalisera teman som dessa tog upp. Andra program ingick i samarbeten med högskolor, universitet, studieförbund, föreningar, organisationer med flera. Särskilt kan nämnas samarbetet med FN-föreningen i Kristianstad med regelbundna program på tema kring mänskliga rättigheter samt freds- och konfliktfrågor. Många av årets program var knutna till Kristianstads 400-årsjubileum, bland annat arrangemanget Framtidsveckan med seminarier och föreläsningar på temat ett hållbart samhälle. Under jubileumskalaset medverkade museet och konsthallen med särskilda aktiviteter under Kulturnatten, tog emot Kungaparet med ett officiellt besök i Konsthallen och ett inofficiellt på stadshistoriska utställningen. Bilden: Det fanns mycket spännande under jubileumskalaset 10

11 Stiftelsen Regionmuseet i Skåne Konsthallen erbjöd dagligen under hela sommaren kostnadsfri lunchvisning av utställningen Face It! Andra jubileumsprogram var till exempel visning av museets egenproducerade film Sagan om vår stad. Vid premiärvisningen sågs den av 200 personer i Kosmorama-biografens stora salong. Filmen visades ytterligare ett tiotal gången i museets hörsal och på Filmuseet och sågs av närmare 1000 personer. Barnens salonger är sedan 2001 ett återkommande sommarinslag då ungdomar under en vecka bjuder de små barnen på teater, sång och musik med flera dagliga föreställningar på museets innergård. Återkommande är också julmarknaden på 1:a advent då museets alla salar, skrymslen och vrår fylls med skånska slöjdare och hantverkare. Konsthallen har under året fortsatt med sina uppskattade lunchvisningar och programkvällar i anslutning till pågående utställningar. Program Filmmuseet Filmmuseet har haft ett innehållsrikt år med besökare, ett digert vår- och höstprogram med sammanlagt ett 20-tal spelfilmer samt aktiviteter för stora och små barn under de längre skolloven. Även förra året kombinerades några av filmvisningarna med besök av gäster som berättade och förde samtal med biobesökarna. I samband med visningen av filmen Mandela- Vägen till frihet, fick besökarna höra Uno Johansson från Glimåkra berätta om sina personliga möten med Nelson Mandela. Regissören Karin Ekberg kom till Filmuseet för att introducera och svara på frågor om sin nya film Att skiljas. Therese Ahlbeck, bördig från Kristianstad, kom till Filmuseet och visade sin då helt nya kortfilm Lost in Stångby. Den 1 och 2 mars bjöd Filmuseet in till Guldbaggefrossa genom att visa fyra guldbaggebelönade svenska filmer som Monica Z och Mig äger ingen, men störst intresse väckte Anna Odells Återträffen och mötet med regissören på plats. Hela arrangemanget blev en publiksuccé. Höstens stora publika framgång var Tusen bitar, filmen om Björn Afzelius, som visades inte mindre än sex gånger på Filmmuseet. Vid första visningen medverkade filmens producent Lennart Ström som gav en introduktion och sedan svarade på besökarnas frågor. Skådespelaren Saga Becker kom också på besök under hösten för att berätta om sin roll i Någonting måste gå sönder. Dokumentärfilmaren PeÅ Holmquist kom till Filmuseet och visade sin nya film Camelen, om utrikeskorrespondenten Cecilia Uddén. 11

12 Årsredovisning 2014 Under sommaren gjordes en rejäl satsning för att erbjuda filmsugna semesterlediga ett brett utbud av film. Måndagar visades historiska filmer, tisdagar var det barnfilmer, onsdagar aktuella spelfilmer för betalande publik och slutligen fredagar då det visades film med anknytning till den pågående POPutställningen på Tyghuset. I september kom Malmö arab filmfestival till Regionmuseet och visade spelfilm, dokumentär och kortfilm samt bjöd in till seminarium på temat Kvinnans rättigheter och arabisk film. Flera regissörer kom och presenterade sina filmer och även skådespelare kom på besök. Arab filmfestival var en stor succé och lockade en stor yngre publik Även filmvisningarna för skolelever blev en stor framgång där 496 elever deltog. Museipedagogik Regionmuseet har en sedan länge väl etablerad pedagogisk verksamhet med inriktning på konst, kulturhistoria och kulturmiljö och till viss del film. Ambitionen är att i så hög grad som möjligt arbeta på ett sådant sätt att det motsvarar skolans läroplan. Verksamhetens ledstjärna är ständig förnyelse och utveckling i dialog med länets skolor för att ge museipedagogiken en mer framträdande roll i lärandeprocessen. Museets pedagoger har haft visningar i fasta och tillfälliga utställningar på Tyghuset, Konsthallen, i museets skogstorp Månsas och Åhus museum. Museet har erbjudit ett 20-tal program som är anpassade efter läroplaner. Pedagogerna har också erbjudit tematiska och åldersanpassade lektioner där elever får se, höra, göra, fundera och diskutera på ett spännande och engagerande sätt. Det finns särskilt utarbetade program som vänder sig till elever på särskola och SFI. Under året har pedagogerna medverkat i Skapande Skola-projekt med elever från Kristianstad och Bromölla kommuner. Regionmuseet och Konsthallen ingår Kristianstads kommuns Kulturnyckeln där vi erbjuder samtliga elever i åk 1, 4 och 7 särskilda pedagogiska program. Ett större utvecklingsprojekt har under året genomförts inom Skapande skola Kristianstad Framtiden då och nu. Projektet var ett samarbete mellan Regionmuseet, Musik i Syd och Heliga Trefaldighets församling, och tog sin utgångspunkt i stadens 400-årsjubileum. Den övergripande idén var att kombinera en musikupplevelse i kyrkan med en vandring i staden, som därefter senare följdes upp med ett besök i klassrummet. Författaren och berättaren Christian Claesson skrev manus till musikberättelsen och stadsvandringen. Aktiviteten erbjöds kommunens samtliga elever i åk 4. Bilder: Skapande skola för 4-or i Kristianstads kommun - Dramatisering och musikteater om två musikaliska barn vid tiden för Kristianstads tillblivelse. En tidsresenär finns med i handlingen 12

13 Stiftelsen Regionmuseet i Skåne Med anledning av Kristianstads 400-årsjubileum medverkade museets pedagoger också i att ta fram innehåll till stadsvandringar som genomfördes av ungdomar från C4-gymnasiet. Museets pedagoger hade verksamhet för antal deltagare i olika åldrar på Tyghuset och filialer och för elever på andra platser och kulturmiljöer i länet. Regionmuseet lånade ut studielådor med ett 30-tal olika teman till länets skolor. Dessa var under året utlånade 326 gånger och användes av elever. Museet har ingått i utvecklingsprojekt kring metodik tillsammans med museerna i Trelleborg, Ystad, Landskrona och Skoletjensten i Danmark. Projektgruppen sökte och fick utvecklingsbidrag från Kultur Skåne för att genomföra en förstudie, vilken genomfördes under året av Högskolan i Malmö. Projektet fortsätter under En av museets pedagoger arbetar i ett treårigt samarbetsprojekt med Romsk kulturcenter i Malmö med utvecklingsmedel från Statens Kulturråd. Under det andra året har arbetet fortsatt med uppsökande program för skolor i södra Sverige. På 25 skolor har 193 klasser med elever tagit del av programmet. En annan pedagog har under året arbetat med Kultur i Vården med visningar för demenssjuka och skrivit handledning till utställningen Rent och snyggt, som ska vandra på alla äldreboenden i Kristianstads kommun. Samma pedagog har under året blivit antagen till den nationella kursen FOKUS (Funktionshinder Och Kulturarv, Utbildning, Samverkan) som utbildar museipersonal i att långsiktigt inkludera funktionshinder-perspektivet i den dagliga verksamheten. Kursen ger en genomgripande utbildning och tillför en stor kompetenshöjning för organisationen. Aktiviteter för barn och unga Barn och unga är en prioriterad målgrupp och Regionmuseet arbetar kontinuerligt med att ta fram och utveckla aktiviteter som ska passa olika åldersgrupper och intresseområden. Under sport-, påsk-, höstoch jullov har museet roliga och spännande program med olika teman för hela familjen. Den pedagogiska verkstaden från 2012 har blivit ett bra komplement och erbjuder skapande verksamhet. Filmmuseet har under året utökat antalet visningar av film, och en strid ström med barnfamiljer kommer till visningarna. Sedan mitten av 2000-talet har museet målmedvetet arbetat med att erbjuda de mindre barnen interaktiva och lekfulla utställningar. Bilden: Utställningen Vardagens Trassligheter Museets permanenta satsning på ett upplevelserum för barn, Drakborgen, har gett full utdelning. Utställningen är hela tiden fylld av barn som leker och undersöker borgen, draken och marknaden tog museets pedagoger i samarbete med en konstnär fram ett tryckt häfte, rikt illustrerat med lekfulla anteckningar, vilken ska ta med barnen på en upptäcktsfärd i museets rum och utställningar. Under året har broschyren kompletterats med en upptäckarväska, att ta med sig, fylld med pennor, kritor, ficklampa och utklädsel. Upptäckarväskorna har tillverkats av museets tekniker och lånas ut i museets reception. 13

14 Årsredovisning 2014 Strategisk kommunikation För att nå övergripande mål och svara upp mot samhällets förväntningar måste museet vara en god kommunikatör. Till grund för arbetet finns en strategisk kommunikationsplan som ses över och uppdateras regelbundet. Museets utställningar, program och andra aktiviteter marknadsförs genom närvaro i media, redaktionellt material och annonser, samt webb och sociala medier. I sociala medier har museet växt i samma takt som 2013 med 300 facebook-vänner och följs nu av personer. - Övrig förmedling Konferenser, seminarier och exkursioner I samarbete med Östergötlands museum arragagerade Regionmuseet ett fotoseminarium med inriktning på konservering av äldre foto. Det var en fortsättning på ett seminarium som hölls Regionmuseet ingår i Landskapsgruppen tillsammans med Högskolan i Kristianstad, Länsstyrelsen, Region Skåne, Kommunförbundet samt SLU Alnarp. Landskapsgruppen har liksom tidigare år arrangerat Skånska landskapsdagar, denna gång förlagda till Trelleborg samt en tredagars exkursion till Tyskland. Den senare under ledning av en av museets antikvarier. I samband med utställningen Olika vägar till samma mål om ensamkommande flyktingbarn bjöd Regionmuseet in till en seminariedag om flyktingbarn och ungdomar. Inbjudan vände sig till kommunala tjänstemän och politiker, verksamma i idéburna organisationer, museer och almänheten. På seminariet medverkade olika sammanslutningar, föreningar, kommuner, kyrkan och flyktingexperter som på olika sätt bidrog med berättelser, kunskaper och erfarenheter om sitt arbete med flyktingbarn. Seminariet var mer än fullsatt och avslutades med att det bildades ett nätverk för fortsatt gemensamt arbete och utveckling. Undervisning, föredrag, föreläsningar och exkursioner Museets medarbetare har haft undervisning på Landskapsvetarprogrammet på Högskolan i Kristianstad, föreläsningar på SLU-Alnarp i kursen Kyrkogårdsförvaltning, på seminarier anordnade av Movium SLU Alnarp om vård- och underhållsplaner samt på arkitekturprogrammet vid LTH i Lund. Föredrag har hållits på Rotaryklubbar i Kristianstad och på Naturskyddsföreningen i Lund. Museets antikvarier har genomfört flera publika visningar i samband med antikvarisk medverkan. Särskilt uppskattat var visningar i Brågarps kyrka, inte minst den arkeologiska undersökningen lockade många besökare. Regionmuseet och Sydsvensk Arkeologi arrangerade i anslutning till arbetena i Brågarps kyrka en seminariedag i Hallaröd på temat kyrkoantikvariska och liturgiska frågor med omkring 70 deltagare med forskare, historiker och kyrkohistoriker från Norden. På Kulturnatten i Höör medverkade museets industriantikvarie med föredrag om Silosbyggnader på stationsområdet intill magsinet och silos. Böcker, publikationer och artiklar Regionmuseets undersökning och arkivforskning utifrån platsen Skepparsklövs skansar och dess roll under Skånska krigen , särskilt under belägringen av Kristianstad, har bearbetats och sammanställts till ett bokmanus. Undersökningen och skrivandet har färdigställts av en projektanställd disputerad historiker och en av museets byggnadsantikvarier. Den senare har också gjort illustrationer och teckningar. Under hösten var boken, som fick namnet Undsättningen klar, och gavs ut av Historiska Media med en första upplaga på 1000 ex. Bilden: Rådslag i danska fälthögkvartetet, illustration av Jimmy Juhlin Alftberg ur Undsättningen 14

15 Stiftelsen Regionmuseet i Skåne En artikel om Polemanska huset som skrivits av en av museets antikvarier, har publicerats i tidskriften Färisten. Övriga aktiviteter Arkivens dag den 8 november genomfördes som ett samarbete med Kristianstads kommun och Folkrörelsernas arkiv och var delvis lokaliserat till det nya Kulturkvarteret. De tre arkiven hade ett gemensamt informationsbord och hjälptes åt med att svara på frågor och dela ut informationsmaterial. Regionmuseets arkiv i Kristianstad hade öppet hus med visningar och ställde ut en mindre utställning i Minnesluckan på årets tema som var orostider. I Minnesluckan visades också ett bildspel med bilder från Skåne under första och andra världskriget. 169 personer besökte arkivet/minnesluckan. I samband med Kristianstads 400 årsjubileum och kungaparets besök på Hammarshus medverkade Regionmuseet med en liten utställning med arkivhandlingar och föremål kopplade till stadens grundande samt med ett bildspel med motiv från platsen under olika tidsperioder. KUNSKAPSUTVECKLING Samlingar Regionmuseet deltog tillsammans med Malmö museer och Kulturen i Lund i en arbetsgrupp som hade till uppgift att ta fram en gemensam förvaltningsplan för museernas samlingar. Arbetet slutfördes under året och resulterade bland annat i ett antal policys och en översiktlig sammanställning av museernas olika samlingskategorier. I nästa steg ska museerna ställa sig bakom förvaltningsplanen. Dokumentation och kulturhistoriska undersökningar Inom ramen för samarbetet i den regionala samrådsgruppen för det kyrkliga kulturarvet är Regionmuseet engagerat i tre stiftsprojekt. Projektet Moderna kyrkor är initierat av Regionmuseet, och har som målsättning att ta fram ett fördjupat kunskapsunderlag om Svenska kyrkans moderna kyrkobyggande efter 1939 och fram till idag. Kunskapsunderlaget ska omfatta arkitektur, inventarier, funktion, teologi och liturgi och vara insatt i en tids- och samhällskontext. Under året genomfördes en pilotstudie, som föll mycket väl ut med intressanta frågeställningar, fördjupad insikt och kunskap. Det andra kunskapsprojektet Historisk timmermankonst leds av en timmerman tillsammans med en av museets kyrkoantikvarier. Syftet är att kartlägga historisk timmermanskonst, främst det medeltida, genom en översiktlig inventering av ett urval taklag, bevarade kyrkdörrar, fönsteromfattningar med mera ur antikvarisk, byggnadsteknisk och hantverksmässig synvinkel. Inventeringen genomfördes under 2014 med många intressanta upptäckter och projektets resultat ska presenteras på ett seminarium i början av Det tredje kunskapsprojektet är en karakterisering av kyrkorna i Lunds stift och är ett flerårigt arbete. En av museets antikvarier har sedan start varit engagerad i arbetet, som syftar till att ge varje enskild kyrka en individuell karakterisering som identifierar byggnadens betydelsebärande och omistliga delar. 15

16 Årsredovisning 2014 Regionmuseet har under året producerat filmen Sagan om vår stad, som var vårt större bidrag till Kristianstads 400-årsjubileum. Regionmuseet har tillsammans med filmaren Magnus Rutberg arbetat med att ta fram arkivbilder och äldre filmer ur museets samlingar för att spegla stadens historia under de senaste 100 åren. Det äldre bildmaterialet kombineras med personliga berättelser och intervjuer i nutid. Regionmuseet har på uppdrag av och i samarbete med och ekonomiskt stöd från Kultur Skåne och Riksantikvarieämbetet tagit fram en utbildningsmodell för Landskapskonventionen på högskolenivå. Den planerade utbildningen är på 7,5 hp och ska i första hand vända sig till kommunala tjänstemän och personer som arbetar på kulturarvsinstitutioner. I det mångåriga kunskaps- och dokumentationsprojektet Skog och Historia fortsätter granskningsarbetet av fornlämningar. Under 2014 utfördes arbete i socknarna Norra Rörum och Vånga. Sammanlagt har 750 objekt registrerats i FMIS/ Fornsök. REGIONAL SAMVERKAN OCH UTVECKLING Regionmuseet medverkade under året i de utvecklingsområden som Kultur Skåne pekat ut i Kulturplanen; Barn och unga, Tillgänglighet, Kulturturism och Samverkan. För det senare området har Regionmuseet ett samordningsansvar och har under året i en arbetsgrupp drivit projektet Bibliotek som arena för kulturarv. Projektet syftar till att utveckla samarbetet mellan länets bibliotek, museer och kulturarvsorganisationer för att synliggöra och öka tillgängligheten till kulturarv. Regionmuseet har under året finansierat en projektanställning på två månader för att undersöka bibliotekens intresse för samarbete och ta reda på hur de ser på förutsättningarna för ett sådant; vilka hinder, möjligheter och behov finns det? Undersökningen avslutades i december och resultatet presenterades i en rapport. Under året avslutades det mångåriga utvecklingsprojektet i Gislöv, Simrishamns kommun, med att bygga upp ett byggnadsvårdscentrum. Under 2014 har arbetet i huvudsak bestått i att producera en utställning om byggnadskultur och byggnadsvård utifrån ett skånskt perspektiv. Utställningen är placerad på andra våningen i anslutning till byggnadsvårdsbutiken. Utvecklingsarbetet påbörjades 2006 och har involverat många aktörer och intressenter och när projektet nu avslutats finns en byggnadsvårdsbutik, en butik för trädgårdskultur, två företag knutna till Skånes byggnadsvårdscentrum samt en utställning. Utifrån denna plattform kan verksamheter utvecklas. 16

17 Stiftelsen Regionmuseet i Skåne Mufo är ett nätverk för samverkan mellan Skånes tre regionala museer och länets folkhögskolor och studieförbund. Uppdraget från Kultur Skåne är att fördjupa och utveckla samarbetet inom folkbildningsområdet. Sedan 2014 arbetar Mufo på temat Skånes moderna kulturarv och har under året tillsatt en arbetsgrupp med uppgift att planera för två större seminarier under Styrgruppen har under året fortsatt arbetat med att diskutera metod-frågor med syfte att få en fungerande samverkan på lika villkor, där alla känner att de kan bidra utifrån sina respektive uppdrag och styrkor. Regionmuseet har 2014 av Kultur Skåne beviljats utvecklingsmedel för två samverkansprojekt inom Developer-in-residence. Syftet är att institutioner ska ges möjlighet att under begränsad tid kunna anställa en utvecklare inom det digitala området Det ena projektet är en samverkan mellan Regionmuseet, Kulturen och Malmö museer, som syftade till att utvärdera den teknik som möter våra besökare ur ett användarperspektiv och ta fram förslag på förbättringar på digitala lösningar. För genomförandet anställdes en interaktions-designer med flera års erfarenhet av att arbeta med användarcentrerade metoder. Ett av projektets resultat var en gemensam satsning på interaktiva digitala informationsskyltar till museernas nya basutställningar. Läsplattorna ger möjlighet att lägga informationen på olika intressenivåer, olika språk och anpassa efter olika funktionshinder. Det andra Developer-projektet var ett samarbete mellan Regionmuseet, Musik i Syd och en privat aktör med syfte att utveckla en befintlig digital guide inom kulturreservatet Örnanäs. Den framtagna ljudslingan finns i appen Tidsmaskinen och kommer att marknadsföras under våren Båda projekten har gett ny kunskap om, inspiration till och erfarenhet av att använda digitala medier på ett nytt sätt. Regionmuseet, Kulturen och Malmö museer har under året skissat på ett gemensamt projekt som handlar om att energieffektivisera museernas utställningslokaler och andra publika lokaler. Arbetet har lett fram till en ansökan till Tillväxtverket om ekonomiskt stöd inom utvecklingsprogrammet Skåne- Blekinge, insatsområdet Hållbar tillväxt - koloxidsnål ekonomi. Ansökan ska lämnas in i mars Regionmuseet och Romskt kulturcenter i Malmö har ett treårigt samarbets- och utvecklingsprojekt som stöttas av States Kulturråd. Samarbetet har bestått i att producera en mobil skolutställning om Romsk kultur och historia i två upplagor för skolor i södra Sverige och ett särskilt utarbetat pedagogiskt program för lärarna. Utställningen fick bra respons från skolorna när den var klar hösten 2013 och har under hela året 2014 fortsatt vara efterfrågad och utlånad i stor omfattning. Projektet fortsätter ett tredje år Regionmuseet ingår i nätverket Cresco tillsammans Kulturen, Västarvet, Hallands museer och Östergötlands museum. Nätverket syftar i första hand till att genom idé- och kunskapsutbyte säkerställa att museerna organisatoriskt och verksamhetsmässigt utvecklas i takt med det omgivande samhället för att motsvara de behov och önskemål som efterfrågas. En särskild grupp i nätverket är utsedd till framtidsspanare och har som uppdrag att ta fram förslag på seminarier och andra aktiviteter. Under förra året anordnades ett lunch-till-lunch seminarium på Textilmuseet i Borås med idé- och tankeutbyte kring av museerna föranmälda utvecklingsprojekt, som var under arbete, alternativt gått i stå. Regionmuseet tog upp projektidén Språknyckeln. Heterogena Kulturarv - att rädda framtiden är en projektidé som bygger på ett interregionalt samarbete mellan Historiska museet i Stockholm, Västmanlands läns museum och Regionmuseet, med oss senare som projektägare. Under året har en projektbeskrivning arbetats fram som utgår från mänskliga rättigheter och allas lika värde. Ämnet är den svenska historien och allas lika rätt att uppgå i viet. Projektet ska undersöka hur motstånd till förändring gestaltar sig och visa på hur enskilda människor tagit risker i sitt engagemang. Projektet ska visa att historien inte var och framtiden inte är given utan öppen. Regionmuseet beviljades under hösten kr i utvecklingsbidrag från Statens Kulturråd. Regionmuseet har under året gått in i ett långsiktigt samarbete med Institutionen för Etnologi vid Lunds Universitet. Avsikten är i första hand att etnologstudenterna på grund- och masternivå i samarbete med museets anställda, på ett aktivt sätt ska tillföra nya kulturhistoriska perspektiv på samlingar och samtidsdokumentationer. Studenterna ges möjlighet att få insyn och erfarenhet från det praktiska arbetet, vilket kan medföra ökad anställningsbarhet vid museerna efter utbildningen. 17

18 Årsredovisning 2014 På konsultbasis har Regionmuseet även under 2014 svarat för projektledning av en ny utställning på Birgit Nilsson museet. Årets tema var Rickard Strauss, Ögonblick av toner, vilket tog sig uttryck i både dräkter och filmer samt ljudguide med vokala inslag där man kunde höra Birgit sjunga. Under 2014 har Regionmuseet arbetat med att ta fram en projektering för ett nytt Tennismuseum i Båstad. VÅRD AV SAMLINGAR OCH MILJÖER - Vård av samlingar Arkiv Arkiven i Kristianstad och Lund har haft en uppskattad tillväxt på 4 % under föregående år. I Lund har arbetet varit inriktat på att tydliggöra uppdelningen mellan Regionmuseets och Skånes Hembygdsförbunds/Landsantikvarien i Malmöhus läns arkiv. Samtliga originalrapporter har arkiverats sedan det tagits fram blädderexemplar och en genomgång av 35 osorterade lådor med undanställt arkivmaterial har påbörjats. Uppordning och arkivering av kulturmiljörapporter sker fortlöpande. Arbetet med att planera för införandet av E-arkiv har påbörjats, liksom förberedelser för flytt av arkivet på St Larsområdet i Lund till nya lokaler. Det fortlöpande arbetet med att digitalisera museets fotosamling fortsatte under förra året och av Regis, inklusive Kulturravs-IT, har negativ och glasplåtar bildvårdats, påsiktsbilder, glasplåtar och negativ har registrerats och av dessa har skannats. Sammantaget har det gett helt nya kompletta poster i Sofie Reflex. Ett hundratal bilder ur Bo Ingvar Jönssons samling Polyfotoarkivet och ur bröderna Perssons glasplåtssamling har valts ut, tilläggsregistrerats och levererats till Historisk Bildbyrå/IBL. Med ekonomiskt stöd från Sparbanken 1826 och arbetsmarknadsmedel har museet tagit emot och digitaliserat Hans Krohns originalfilmer från Kristianstaddagarna åren Arkiven i Kristianstad och Lund svarar för rådgivning och service gentemot föreningar, organisationer, forskare och enskilda. Museets arkivarie har i stor utsträckning medverkat i arbetet med jubileumsfilmen Sagan om vår stad då arkivbilder och äldre film utgör en stor del av produktionen. Bibliotek Det huvudsakliga arbetet har under året koncentrerats till biblioteket på St Larsområdet i Lund med att separera ut Skånes hembygdsförbunds böcker från Regionmuseets. Ett större arbete har också lagts ned på en utredning kring biblioteksdatabasen MikroMarc, en inventering kring museets behov och önskemål inför en övergång till en mer lätthanterlig och fungerande databas. Konst- och kulturhistoriska samlingar Regionmuseet har under förra året haft en projektanställd assistent på sex månader för att registerera, fotografera och katalogisera föremål för att komma i kapp några års eftersläpning. Under 2014 har över 2000 föremålsposter rättats i databasen Sofie och cirka poster har registrerats. Många föremål togs under året fram ur museets samlingar för att ingå i olika utställningar, bland annat till Åhus hamn som visades på Åhus museum. Ett stort förberedande arbete har gjorts med att välja ut och ta fram föremål till den nya basutställningen om Skåne. Arbetet med konservering av museets stora samling av kopparmynt har fortsatt under året. Ytterligare 100 mynt har skickats för konservering i Stockholm och Lund. I magasinet Ridhuset har arbete med uppordning och kompaktering fortsatt under året. Trapphusen i Norra Kasern har renoverats och taket har lagts om. Regionmuseet har fortsatt insamlingsstopp för att komma ikapp eftersläpande föremålshantering, men gör undantag för prioriterade unika projekt. Museets samling av silver från Vä och Kristianstad har kompletterats med ett inköp av en ljussax tillverkad av guldsmed Conrad Gadd Museet har 18

19 Stiftelsen Regionmuseet i Skåne också köpt in en brudgumsskjorta från 1820-talet, målningar med Kristianstadsmotiv av bland annat Bertil Anzén samt en skiss av Bertil Landelius. Av Sparbanken 1826 fick museet som gåva ta emot en unik råttsvanssked i silver, tillverkad 1722 av guldsmed Albrecht Hoborg. Museets intendenter gav som vanligt i stor omfattning råd och stöd om kulturhistoriska föremål och konst gentemot föreningar, grupper och enskilda. En större samlad insats var utarbetandet av en vårdplan för Tomelilla hembygdsgårds föremålssamling. Antalet förfrågningar är ständigt ökande och är ett uttryck för ett stort intresse från allmänheten för kulturhistoriska byggnader, miljöer, konst och föremål. Regionmuseet har lagt ned ett större arbete på den konstnärliga utsmyckningen i det Nya Rådhuset i Kristianstad, genom att vägleda i museets konstsamlingar och svara för professionell praktisk hantering och hängning. Bilden: Fredrik Wretmans Budbäraren lyfts på plats på Rådhus Skånes innergård - Vård av Kulturmiljöer Regionmuseet har en omfattande rådgivning gentemot Svenska kyrkans församlingar, länets kommuner, ideella föreningar och organisationer, byalag samt allmänheten, som rör kulturmiljöer och vård av kulturarv. Många gånger handlar det om val av lämpliga metoder och material inom byggnadsvård, men kunskap om kulturhistoria knuten till bebyggelse, kulturmiljöer och kulturlandskap är också mycket efterfrågat. Kostnadsfri rådgivning sker via post, mejl och telefon och i begränsad omfattning med besök på plats. Många kulturhistoriskt värdefulla anläggningar och byggnader ägs och förvaltas av ideella föreningar där det finns ett stort behov av antikvarisk rådgivning men också som bollplank i utvecklingsfrågor. Med stöd av utvecklingsbidrag från Kultur Skåne arbetar museet sedan ett par år med att ta fram en webbaserad rådgivning för att öka tillgängligheten till information och kunskap. Regionmuseet är en viktig resurs i samhällsplaneringen där vi är remissinstans och kunskapspart för länets kommuner som saknar egen antikvarisk kompetens. Museet har en antikvarietjänst med inriktning på stöd och rådgivning för kommunerna, och att fungera som samtalspart i projekt där kulturmiljö används som en resurs i utvecklingsarbetet. Museet svarade under året på ett stort antal kommunala remisser, fördelade på de flesta av länets kommuner; två översiktsplaner, två fördjupade översiktsplaner, fem planprogram, 36 detaljplaner, två rivningslov och fyra bygglov. Vanlig förekommande är också förfrågningar om fornlämningar och deras eventuella påverkan vid expolatering. Regionmuseet har sedan 2008 besökt kommuner och träffat företrädare från olika förvaltningar för att få en överblick i hur de arbetar med kulturmiljöfrågor och kulturarv. Under året gjordes inga besök på grund av byte av personal på den antikvarietjänst som har övergripande ansvar för kommunkontakterna. En av de viktigaste fastighetsägarna ur kulturhistorisk synvinkel är Svenska kyrkan, som är en idéburen organisation sedan stat och kyrka skildes åt år Regionmuseet har i det kyrkoantikvariska arbetet ett väl upparbetat och givande samarbete med församlingar, pastorat, stift och länsstyrelse, bland annat i den regionala samrådsgruppen för det kyrkliga kulturarvet. Regionmuseet ger råd i antikvariska frågor, såväl gällande kyrkobyggnader som inredning och inventarier, och spelar en viktig roll som expert i dialogen med församlingar inför ställningstagande i antikvariska frågor. 19

20 Årsredovisning 2014 Regionmuseets uppdragsverksamhet är en viktig kompletterande resurs för att bygga och utveckla den regionala kunskapen inom arkeologi, landskap och byggnadsvård. Uppdragen spänner över flera fält och ett viktigt skäl till att verksamheten går bra, trots stor konkurrens, är att museet har en bred kompetens med flera expertområden. Inom uppdragen ryms vård- och underhållsplaner, inventeringar, antikvarisk medverkan, kulturhistorisk karakterisering, dokumentationer, kulturmiljö- och bevarandeprogram samt antikvariska undersökningar och konsekvensanalyser. Under året har kulturmiljövården färdigställt 67 rapporter, vilka finns tillgängliga på museets hemsida som pdf:er. Regionmuseet har haft närmare 100 uppdrag för antikvarisk medverkan; de flesta i kyrkliga miljöer. Antikvariska konsekvensbeskrivningar för länsstyrelsen har också utgjort en stor del av uppdragen under året och de ökar i antal för varje år. Polemanska huset, som påbörjades hösten 2013 och pågick hela 2014 var ett Leader-projekt vars kärna var att ta fram en mötesplats över generationer. Projektet har för museets del omfattat byggnadsvård, restaurering av trädgård, uppordning av arkiv, insatser kring destinationsutveckling, föredrag och programaktiviteter. Ett större uppdrag var arbetet med Eskilsminne ett bevarandeprogram för Helsingborgs stad. Museets antikvarier på Landskapsfunktionen höll inom Länsstyrelsens Landsbygdsprogram sex kurser med sammanlagt 83 deltagare med följande teman: Stengärden, Alléer, Fönsterrenovering, Kalkbruk och murning, Ängsskötsel på modernt sätt och Trägärdesgårdar. Kurserna hölls på sex olika mindre orter i Skåne. Rådgivning har genomförts runt om i Skåne kring vård av ängs- och betesmark, alléer, och överloppsbyggnader. Inom Landsbygdsprogrammet/Skogsstyrelsen har museets antikvarier genomfört fyra kurser i form av vandringar med olika teman i norra och mellersta Skåne med 57 deltagare. Rådgivning till skogsägare har gjorts i Hässleholms, Kristianstads och Perstorps kommuner. Vård- och underhållsplaner för kyrkogårdar utgjorde även under 2014 en stor del av de externa uppdragen. Dessa omfattar både byggnader, gravvårdar och grön miljö. Arbetet görs i samarbete mellan museets landskaps- och byggfunktioner och leder till att ny kunskap förvärvas om de skånska kyrkogårdarnas kulturhistoria. Under året utarbetade museet ett tiotal planer för kyrkogårdar runt om i Skåne. Till de större uppdragen hör upprättandet av vård- och underhållsplan för parken vid Araslövs herrgård. IT Inom IT-området har Regionmuseet under året byggt ut museets interna och publika nätverk, både för besökare och personal i våra utställningslokaler. Museets GIS-databas (digitala kartor) har uppdaterats och utökats genom ett nytt avtal med Lantmäteriet. Insatser har också gjorts under året för att säkra en stor mängd data som förvarats på föråldrad lagringsmedia. En större uppdatering har gjorts av museets ekonomisystem. STÖRRE ARBETEN OCH INVESTERINGAR 2014 var i övrigt ett år utan större investeringar. Inga investeringar aktiverades under året. (2013: 1 341tkr) Uppdragsverksamhet, styrelsearbete m.m. En stor del av Regionmuseets verksamhet, framförallt inom kulturmiljövården, är uppdragsverksamhet. Uppdragen omfattar såväl kunskapsinsamling som tillgängliggörande. 20

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse 2012 Innehåll Utställningar i museet 5 Utställningar i Konsthallen 10 Minnesluckan 14 Järnvägsmuseet 14 Filmmuseet 14 Åhus museum 15 Vandringsutställningar 15 Pedagogik & program

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse 2013 kulturhistoriska föreningen för södra sverige 1 Foto: Viveca Ohlsson/Kulturen Innehåll Museichefens inledning 4 Verksamhetsberättelse 2013 6 Föreningen Kulturen 7 Mötesplatsen

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2011 Kulturhistoriska föreningen för södra sverige Innehåll Inledning - museichefen har ordet 2 Verksamhetsberättelse 2011 4 Verksamhetsinriktning och fokusområden 2011 Ett levande

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009. Stockholms läns museum

Verksamhetsberättelse 2009. Stockholms läns museum Verksamhetsberättelse 2009 Stockholms läns museum 1 Stockholms läns museum, Nacka, 2010 2 Verksamhetsberättelse 2009 för Stiftelsen Stockholms läns museum Antagen av stiftelsens styrelse 2010-04-15 3 Den

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 FASTSTÄLLD PÅ STYRELSEMÖTE 13 FEBRUARI 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 INNEHÅLL Inledning 4 Museistatistik 6 Organisation och verksamhet 8 Styrelse 9 Redovisning av måluppfyllelse

Läs mer

ÖSTERGÖTLANDS MUSEUM Årsberättelse - Årsredovisning 2012 1

ÖSTERGÖTLANDS MUSEUM Årsberättelse - Årsredovisning 2012 1 ÖSTERGÖTLANDS MUSEUM Årsberättelse - Årsredovisning 2012 1 Vår vision Östergötlands museum - ett regionalt museum i världsklass - Vår verksamhetsidé Östergötlands museum arbetar med regionens kulturarv

Läs mer

Visste du detta om Kalmar läns museum?

Visste du detta om Kalmar läns museum? Verksamhetsberättelse 2014 Visste du detta om Kalmar läns museum? 2014 var det totala antalet deltagare och besökare 134 911 personer Besöksmålet Kalmar läns museum hade 68 584 besökare Besöksmålet Eketorps

Läs mer

Årsredovisning 2011 1. SAMMANFATTNING OCH SLUTSATS. 1.1 Sammanfattning medborgarperspektivet. Sida 1(38) Västarvet

Årsredovisning 2011 1. SAMMANFATTNING OCH SLUTSATS. 1.1 Sammanfattning medborgarperspektivet. Sida 1(38) Västarvet Sida 1(38) Årsredovisning 2011 Västarvet 1. SAMMANFATTNING OCH SLUTSATS Västarvet är regionens natur- och kulturarvsförvaltning och har till uppgift att samordna verksamheten inom området. Förvaltningen

Läs mer

Förord. Om oss. Året i siffror. Utställningar. Program och debatt. Samverkan med andra myndigheter och aktörer. Arkitektur- och designpolitiken

Förord. Om oss. Året i siffror. Utställningar. Program och debatt. Samverkan med andra myndigheter och aktörer. Arkitektur- och designpolitiken Innehållsförteckning Förord Om oss Året i siffror Utställningar Program och debatt Samverkan med andra myndigheter och aktörer Arkitektur- och designpolitiken Pedagogik Samlingar och bibliotek Forskning

Läs mer

Statens historiska museer 2013

Statens historiska museer 2013 Statens historiska museer 2013 Statens historiska museum Kungliga myntkabinettet - Sveriges ekonomiska museum Tumba bruksmuseum Foto: Pelle Bergström Innehåll 1. Överintendentens inledning...4 2. Resultatredovisning...7

Läs mer

Omslag - Barn i Medeltidens Gotland Foto Ninni Gahnström

Omslag - Barn i Medeltidens Gotland Foto Ninni Gahnström 2012 Årsberättelse Gotlands Museum Omslag - Barn i Medeltidens Gotland Foto Ninni Gahnström 2 Innehållsförteckning 5 Inledning 6 Kultursamverkan 8 Utställningar 13 Forskning och kunskapsuppbyggnad 18 Försäljning

Läs mer

Statens historiska museer 2014 Statens historiska museum Kungliga myntkabinettet Sveriges ekonomiska museum Tumba bruksmuseum

Statens historiska museer 2014 Statens historiska museum Kungliga myntkabinettet Sveriges ekonomiska museum Tumba bruksmuseum Statens historiska museer 2014 1 Statens historiska museer 2014 Statens historiska museum Kungliga myntkabinettet Sveriges ekonomiska museum Tumba bruksmuseum 2 Statens historiska museer 2014 Innehållsförteckning

Läs mer

Året i sammandrag. Sida 1 av 43

Året i sammandrag. Sida 1 av 43 Årsredovisning 2011 Året i sammandrag Januari FVM arrangerar en konferens för personal från Försvarsmakten som deltog i bärgningen av DC- 3:an På FVM öppnar utställningen Den underbara resan Februari Utställningen

Läs mer

MUSEER PÅ NÄTET En strategi för styrning och stöd

MUSEER PÅ NÄTET En strategi för styrning och stöd MUSEER PÅ NÄTET En strategi för styrning och stöd 2004.09.23 Leif Jonsson (sic!) Bergsgatan 14 B 151 42 SÖDERTÄLJE leifjons@spray.se 08/550 402 00 070/2955134 Leif Jonsson och Statens historiska museum

Läs mer

Stiftelsen Östergötlands länsmuseum 822000-6103. Verksamhetsberättelse 2011

Stiftelsen Östergötlands länsmuseum 822000-6103. Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2011 Ring: Peter de Wit Foto: Jonas Sällberg Grafisk form: Charlotte Fahlén Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M Stiftelsen Östergötlands länsmuseum 822000-6103 Verksamhetsberättelse

Läs mer

RAPPORT. Datum 2014-08-22 Dnr 1401640. Redovisning av organisationer med verksamhetsbidrag för 2013 med fördjupad redovisning av infrastruktur

RAPPORT. Datum 2014-08-22 Dnr 1401640. Redovisning av organisationer med verksamhetsbidrag för 2013 med fördjupad redovisning av infrastruktur Jan Stenfell Verksamhetscontroller Tel 040-675 37 29 jan.stenfell@skane.se RAPPORT Datum 2014-08-22 Dnr 1401640 1 (32) Redovisning av organisationer med verksamhetsbidrag för 2013 med fördjupad redovisning

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2007

Verksamhetsberättelse 2007 Verksamhetsberättelse 2007 Kalmar läns museum Jenny Nyström och Curt Stoopendaals stiftelse Fastställd av styrelsen den 26 mars 2008 Vår vision är: Kulturarv i vardagen - berikar och berör! Vår verksamhetsidé

Läs mer

Årsredovisning 2014 Västarvet. 1. Sammanfattning. 2. Verksamheten. Sida 1(26)

Årsredovisning 2014 Västarvet. 1. Sammanfattning. 2. Verksamheten. Sida 1(26) Sida 1(26) Årsredovisning 2014 Västarvet 1. Sammanfattning Västarvets verksamhetsidé är att göra historien synlig och berika vår livsmiljö för människors framtid och en hållbar samhällsutveckling. Vår

Läs mer

Årsredovisning 2011. statens historiska museum kungliga myntkabinettet sveriges ekonomiska museum tumba bruksmuseum

Årsredovisning 2011. statens historiska museum kungliga myntkabinettet sveriges ekonomiska museum tumba bruksmuseum Statens historiska museer Årsredovisning 2011 statens historiska museum kungliga myntkabinettet sveriges ekonomiska museum tumba bruksmuseum Årsredovisning för Statens historiska museer Februari 2012 Tel:

Läs mer

Kulturarvssamverkan i Jönköpings län

Kulturarvssamverkan i Jönköpings län Dokumentnamn Dokument ID Instans kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Kulturarvssamverkan i Jönköpings län Fastställt av [instans] [datum] Jönköping 2013 Lindfelt Information februari

Läs mer

ABM - det fjärde rummet

ABM - det fjärde rummet Sida 1 av 35 Regionbibliotek Västra Götaland, februari 2001 ABM - det fjärde rummet Rapport från ett idéprojekt - projektledare Tomas Olsson Innehåll: Förord ABM - en programförklaring ABM - vad är det?

Läs mer

kulturens icke offentliga finansiering kulturrådets skriftserie 2010:4

kulturens icke offentliga finansiering kulturrådets skriftserie 2010:4 kulturens icke offentliga finansiering kulturrådets skriftserie 2010:4 Bild omslag: Akvarellmuseet, foto: Kalle Sanner Statens kulturråd 2010 ISSN 1654-210x ISBN 978-91-85259-74-8 Statens kulturråd, Box

Läs mer

Fritids- och kulturförvaltningen

Fritids- och kulturförvaltningen Fritids- och kulturförvaltningen 1(1) Datum 2014-06-03 Referens Göran Nyström Er Referens Vår referens Kulturnämndens ledamöter och ersättare Kulturnämnden kallas till sammanträde Dag Onsdagen den 11:e

Läs mer

TÄLJA MOT TUMMEN SAXGREPPET TÄLJA MOT SIG KORSLAGDA TUMGREPPET KONSERVÖPPNARGREPPET TUMGREPPET ARMBÅGSGREPPET SKRÅGREPPET ILLUSTRATIONER: KALLE FORSS

TÄLJA MOT TUMMEN SAXGREPPET TÄLJA MOT SIG KORSLAGDA TUMGREPPET KONSERVÖPPNARGREPPET TUMGREPPET ARMBÅGSGREPPET SKRÅGREPPET ILLUSTRATIONER: KALLE FORSS Årsredovisning 2013 SAXGREPPET TÄLJA MOT TUMMEN TÄLJA MOT SIG KORSLAGDA TUMGREPPET KONSERVÖPPNARGREPPET TUMGREPPET ARMBÅGSGREPPET SKRÅGREPPET ILLUSTRATIONER: KALLE FORSS 2 nämnden för hemslöjdsfrågor årsredovisning

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Årsredovisning

Verksamhetsberättelse. Årsredovisning Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2012 Verksamhetsberättelse ÅRSREDOVISNING 2012 1 Innehåll MEDBORGARSKOLaN 2012... 3 VERKSaMHET... 9 HR...12 marknad och kommunikation...14 ADMINISTRATION...16 EKONOMI...19

Läs mer

REGIONAL KULTURPLAN FÖR KRONOBERGS LÄN 2012-2014 KVALITATIV UPPFÖLJNING AV FÖRDELADE STATSBIDRAG INOM KULTURSAMVERKANSMODELLEN

REGIONAL KULTURPLAN FÖR KRONOBERGS LÄN 2012-2014 KVALITATIV UPPFÖLJNING AV FÖRDELADE STATSBIDRAG INOM KULTURSAMVERKANSMODELLEN 1 REGIONAL KULTURPLAN FÖR KRONOBERGS LÄN 2012-2014 KVALITATIV UPPFÖLJNING AV FÖRDELADE STATSBIDRAG INOM KULTURSAMVERKANSMODELLEN Regionförbundet södra Småland och Landstinget Kronoberg har följt upp Regional

Läs mer

Visioner om konstens framtid

Visioner om konstens framtid Visioner om konstens framtid Handlingsprogram för bildkonstområdet i Västernorrland Konsten är en angelägenhet för alla och en demokratifråga. Den är också ett viktigt verktyg för att hålla det offentliga

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010

Verksamhetsberättelse 2010 Verksamhetsberättelse 2010 Gärdslösa kyrka Gärdslösa kyrka Verksamhetsberättelse 2010 Jenny Nyström och Curt Stoopendaals stiftelse Fastställd av styrelsen 23 mars 2011 Visste du detta om? hade 120 000

Läs mer

Statens historiska museum

Statens historiska museum Kolumtitel 1 Statens historiska museer Statens historiska museum Kungliga myntkabinettet - Sveriges ekonomiska museum Tumba bruksmuseum Foto: Magnus Aronson Statens historiska museer 1 Innehåll 1. Överintendentens

Läs mer

Kulturarv och landsbygdsutveckling

Kulturarv och landsbygdsutveckling Slutrapport Kulturarv och landsbygdsutveckling Kultur- och landsbygdsutveckling Rapport 2012:12 Författare Rolf Danielsson Västarvet Sara Roland Hushållningssällskapet Väst Kristina Wallman Hushållningssällskapet

Läs mer